06.02.2020 Views

Krščanski demokrat št. 20

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KRŠČANSKI

DEMOKRAT.

ČASOPIS

NOVE SLOVENIJE

KRŠČANSKIH

DEMOKRATOV

DECEMBER 2019

ŠT. 20

• PRENOVILI SMO NAŠ

TEMELJNI PROGRAM

• VLADA ŠE VEDNO

BREZ REŠITEV ZA

ZDRAVSTVO

• EU NA PRAGU NOVE

POTI

INTERVJU:

JERNEJ VRTOVEC

KO BOMO RAZKRINKALI

OMREŽJA, BO SLOVENIJA

”LAŽJE ZADIHALA.”

1


POMLADNA POLITIČNA AKADEMIJA

13.—14. MAREC 2020

ŽELIŠ ...

- izvedeti, za kaj se krščanski demokrati

zavzemamo?

- izvedeti, kako se je razvijala krščanska politična

miselnost in kako je prišlo do osamosvojitve?

- izvedeti, kako se pripraviš in vodiš politično

kampanjo?

- izvedeti, kako se komunicira v politiki?

- izvedeti, kako deluje politična stranka?

VZEMI SI ČAS ZA POMLADNO POLITIČNO AKADEMIJO!

KDAJ: petek, 13., in sobota, 14. marec 2020

KJE: lokacija še ni določena

Rezerviraj si čas že danes!

Za nočitev in prehrano bo poskrbljeno!

Informacije in predhodne prijave na: tajnistvo@ijek.si

Z DELOM PRIČEL NOVI UPRAVNI ODBOR IJEK

V novembru je z delom pričel novi upravni odbor Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka (IJEK), ki ga sestavljajo

predsednik Rok Prešern ter člani: dr. Marija Rogar, Robert Ilc, Mojca Sojar in Janez Cigler Kralj.

Število mest je omejeno,

pohitite s prijavo!

Novi upravni odbor je na svoji prvi seji imenoval tudi direktorja inštituta, in sicer je to postal Jakob Bec.

Inštitut bo tudi v letu 2020 organiziral več izobraževanj, konferenc in okroglih miz, zato vljudno vabljeni k spremljanju obvestil,

ki jih stranka tedensko pošilja svojim članom in simpatizerjem.

Jakob BEC, direktor IJEK

Spoštovani uporabniki

NSi skupnosti na aplikaciji

Viber, na tem mestu vas bomo

obveščali o najbolj aktualnih

zadevah, ki so povezane z

delom in aktivnostmi stranke.

Dobrodošli.

Želite biti hitro obveščeni o delu in aktivnostih Nove Slovenije?

Poiščite NSi skupnost na aplikaciji VIBER in dnevno boste

obveščeni o aktivnostih stranke. Dobrodošli!

Smo prva politična stranka v Sloveniji,

ki uvaja novo komunikacijsko pot preko aplikacije VIBER.

NSi skupnost je tudi verificirana s strani Viber.

NSi skupnosti se lahko na Viberju pridružite tako, da

skenirate QR kodo ali vpišete spodnjo povezavo.

https://vb.me/0dd654


KAZALO

UVODNIK

SREDINA.

V

novembru je v Mariboru pod geslom

»Sredina.« potekal naš trinajsti kongres.

Ponovno smo dokazali, da smo velika stranka, ki z lahkoto

napolni športno dvorano in na najpomembnejšem letnem

dogodku stranke zbere preko 600 ljudi. Osrednje dogajanje na

kongresu je bilo posvečeno sprejemu prenovljenega temeljnega

programa stranke, ki nosi naslov »Za vse ljudi«. Ja, za vse ljudi.

To je bistveno sporočilo našega programa, ki ga moramo ponesti

med ljudi oziroma od srca do srca. Prav vsak človek dobre volje

lahko najde v našem programu nekaj, kar mu daje podlago za

odločitev, da nas podpre.

Kongres je dogodek, na katerem se srečamo ljudje iz celotne

Slovenije, se pozdravimo in drug drugega razveselimo. Daje nam

energijo in motivacijo za prihodnost, da spodbudimo drug drugega

pri naših skupnih prizadevanjih za boljšo Slovenijo. Še nekaj

je pomembno. Kongres je priložnost, da se zahvalimo vsakemu

posebej in vsem skupaj za opravljeno delo za stranko, tisto vidno

in še bolj za tisto nevidno, ki ga naredimo spotoma. Vem, da je

vloženega veliko truda, kilometrov, ur in denarja in da pogosto

ostane neopaženo. Zato še posebej velik in iskren HVALA za prav

to neopaženo delo.

Na kongresu sem v svojem govoru postavil trditev, da je naša

stranka najbolj srčna stranka v Sloveniji. Seveda smo tudi mi

različni in imamo različna mnenja, tudi iskrice se včasih krešejo

med nami. Znamo pa biti eden do drugega spoštljivi, prijateljski

in kolegialni. Toliko demokracije in srčnosti enostavno ne vidim v

nobeni drugi stranki.

Vse to so dragoceni kamenčki v mozaiku naše stranke, naše

zgodbe, ki jo pišemo že skoraj dvajset let na deset let podlage

nekdanje SKD. Prav v prihajajočem letu 2020 bomo praznovali

našo dvajsetletnico. To je pomembna obletnica za stranko, ki je v

tem času dozorela. Čas je, da se poslovimo od opozicije in se pripravimo

na naslednjo slovensko vlado, ki jo bo mogoče sestaviti

samo z Novo Slovenijo. Imamo dobre rešitve in imamo izjemne

ljudi. Potrebujemo samo priložnost. Seveda pa ne za vsako ceno

in te pravice, da sami odločamo, kdaj je pravi čas, si ne pustimo

vzeti. In ne pozabimo. Čeprav pravijo, da je srce bolj proti levi, jaz

pravim, da je pravo srce na sredini.

V prihajajočih praznikih vam in vašim domačim želim blagoslovljen

božič, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti

ter srčno leto 2020! •

Srečno!

4

5

6

7

8

12

13

14

15

16

17

18

AKTUALNO

KONGRES NSi V MARIBORU

AKTUALNO

KONGRES EPP

VOŠČILO PREDSEDNIKA NSi

AKTUALNO

IZ DRŽAVNEGA ZBORA

KOMENTAR

JOŽEF HORVAT

INTERVJU

JERNEJ VRTOVEC

ORGANIZACIJSKE OBLIKE

ŽENSKA ZVEZA NSi

ZVEZA SENIORJEV NSi

ORGANIZACIJSKE OBLIKE

GOSPODARSKI KLUB NSi

MLADA SLOVENIJA

DRUŽABNA OMREŽJA

ZGODILO SE JE

NAŠ PODŽUPAN

ALEŠ MIHELIČ

IZ EVROPSKEGA PARLAMENTA

LJUDMILA NOVAK

HITRI INTERVJU

NATAŠA HUDELJA

KRŠČANSKI DEMOKRAT, interni časopis Nove Slovenije

– krščanskih demokratov · Izdaja: Glavno tajništvo NSi,

Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana · Odgovorna oseba:

Robert Ilc, glavni tajnik · Oblikovanje: Andrej Cimperšek ·

Naslovna fotografija: Andrej Cimperšek ·

Naklada: 14.000 izvodov, Ljubljana, december 2019 ·

Tisk: Tiskarna Januš, d. o. o.

Robert Ilc

glavni tajnik


AKTUALNO

KONGRES SPREJEL PRENOVLJEN

TEMELJNI PROGRAM STRANKE

Sredi novembra je pod geslom »Sredina.« v Mariboru potekal

že 13. kongres Nove Slovenije, na katerem se je zbralo več kot

600 delegatov, članov in prijateljev stranke. Največ pozornosti

je bilo posvečene prenovljenemu temeljnemu programu, kjer

smo krščanski demokrati v središče svojega delovanja odločno

postavili človeka. Ali kot je v svojem nagovoru dejal predsednik

NSi Matej Tonin: »Trdno verjamemo, da se skrivnost

uspeha države skriva v tem, da najdemo pravo ravnotežje med

socialnim in tržnim principom, zato zagovarjamo socialnotržni

gospodarski model. V središče postavljamo človeka, ne države

in ne trga.«

NSi - STRANKA ZA VSE LJUDI

Predsednik NSi je na kongresu tudi jasno povedal, da smo v

NSi glas tistih, ki aktivno prispevajo k uspehu in blaginji naše

domovine ter tudi glas vseh tistih, na katere država prevečkrat

pozablja. Tem besedam je dodal naslednji poziv: »Nova Slovenija

na široko odpira vrata vsem, ki želijo pomagati graditi drugačno

Slovenijo.« Kot je pojasnil, nas ne zanima, koliko je kdo

star, od kje prihaja, kako debelo denarnico ima, kaj je po poklicu

ali katere vere je. »Vsi, ki ste pripravljeni delati za Slovenijo in

njene ljudi, dobrodošli v Novi Sloveniji!« je dejal Tonin.

Prenovo temeljnega programa NSi je koordiniral podpredsednik

NSi mag. Valentin Hajdinjak, razprava o njegovi vsebini pa

je pred kongresom potekala tudi na številnih dogodkih širom

po Sloveniji. Program nosi naslov »Za vse ljudi«, k temeljnim

vrednotam in stališčem pa smo npr. dodali tudi smernice za

vsesplošno digitalizacijo države in uporabo najnaprednejših

tehnologij. Veliko pozornosti je namenjene tudi varovanju okolja,

migracijam, prenovi zdravstvenega, pokojninskega in sodnega

sistema ter skrbi za sočloveka.

Poleg vodstva in najvidnejših članov stranke so zbrane nagovorili

tudi gostje kongresa: generalna direktorica Gospodarske zbornice

Slovenije mag. Sonja Šmuc, predsednik upravnega odbora

Slovenske digitalne koalicije Igor Zorko in nekdanji predsednik

ustavnega sodišča mag. Miroslav Mozetič.

MATEJ TONIN: ZDRAV ČLOVEK POTREBUJE DELO IN NE SO-

CIALNE POMOČI

Predsednik NSi je v nagovoru opozoril na številne krivice, ki so

del slovenskega vsakdana, in se zavzel, da jih končno odpravimo.

Poudaril je, da potrebujemo politiko, ki bo naredila bolj

jasno razliko med (minimalno) plačo in socialnimi transferji.

»Zaradi neučinkovite socialne politike, ki nagrajuje predvsem

iznajdljive, zmanjka denarja za tiste, ki socialno pomoč resnično

potrebujejo. Zato sedanji sistem socialnih transferjev potrebuje

temeljito prevetritev,« je pojasnil Tonin in dodal: »Zdrav

človek potrebuje delo in ne socialne pomoči!«

NSi je na kongresu podelil tudi več priznanj zaslužnim članom,

najvišje priznanje, častno članstvo NSi, pa je prejel dr. Janez

Dular, nekdanji minister in soustanovitelj NSi.

Prenovljeni temeljni program si lahko v celoti preberete na

spletu: www.nsi.si/temeljniprogram.

Dogajanje na kongresu in vse govore pa si lahko ogledate na

našem Youtube kanalu: www.youtube.com/novaslovenija. •

4


AKTUALNO

NSi NA KONGRESU EPP

OKREPILA SVOJE MEDNARODNE VEZI

najmanjše koalicijske stranke, švedsko predsednico krščanskih

demokratov Ebbo Busch Thor, irsko ministrico za zadeve

EU Helen McEntee in namestnico vodje poslanske skupine

CDU/CSU Katjo Leikert. Vsa ta srečanja in pogovori so nas le

še utrdili v prepričanju, da edino uravnotežena sredinska politika

prinaša trajne rešitve na področju gospodarstva, delavskih

pravic, okoljevarstva, digitalizacije, migracij itd. •

V Zagrebu je potekal dvodnevni kongres Evropske ljudske stranke

(EPP), ki se ga je udeležila tudi močna delegacija NSi. Na

kongresu je bilo med drugim izvoljeno novo vodstvo EPP. Novi

predsednik je postal Donald Tusk, ki je tako nasledil dolgoletnega

predsednika EPP Josepha Daula. Izvoljenih je bilo tudi 10 podpredsednikov

stranke, generalni sekretar ter skrbnik financ.

NSi je v številnih bilateralnih srečanjih okrepila svoje mednarodne

vezi. Med drugim smo se srečali z latvijskim premierom

Krišjānisom Kariņšom, ki vodi vlado kljub temu, da prihaja iz

Predsednik NSi in predsednica švedskih krščanskih

demokratov Ebba Busch Thor.

Spoštovane članice in člani, dragi prijatelji,

leto, ki se počasi poslavlja, je bilo zelo pestro. Z vašo pomočjo smo spomladi uspešno izpeljali

volitve v Evropski parlament, kjer NSi odslej zastopa Ljudmila Novak. Še enkrat hvala za vaše

zaupanje in podporo! Vesel sem, da imamo v Evropskem parlamentu poslanko, ki ji lahko zaupamo

in ki v svojih mislih in dejanjih nikoli ne pozabi na Slovenijo in njene ljudi.

Leto 2019 bo pustilo močno sled tudi v našem prenovljenem temeljnem programu, ki smo

ga nedavno sprejeli na kongresu v Mariboru. V njem osrednjo skrb namenjamo človeku in ne

državi ali kapitalu. Prav tako smo dali s programom jasno sporočilo, da krščanski demokrati

spadamo na politično sredino. Dejstvo namreč je, da le zmerna in premišljena politika lahko

poveže vse zdrave politične sile in prinese širši družbeni dogovor o naši skupni prihodnosti.

Vesel sem, da je v stranki toliko pozitivne energije. Prenovljene zveze in združenja na ravni stranke kar kipijo od zagnanosti, zato lahko

z velikim optimizmom pričakujemo njihov prispevek pri gradnji boljše in nove Slovenije.

Na vlado Marjana Šarca pri tem ne gre računati, saj nima vizije, s katero bi Slovenijo popeljala med najbolj uspešne države na svetu.

Namesto tega so novi obrazi ponudili le staro politiko škodljivega kadrovanja v državnih podjetnih in agencijah. NSi zato tej manjšinski

vladi ne bo zagotavljala obstoja. Na drugi strani pa ne bomo stali križem rok in čakali, da mandat mine, ampak bomo delo vlade budno

spremljali in predlagali alternativne rešitve.

Ob koncu leta bi se rad posebej zahvalil tudi vsem sodelavcem v poslanski skupini, na glavnem tajništvu in vsem, ki širom po Sloveniji

vsakodnevno skrbite, da je Nova Slovenija še naprej ugledna in zaupanja vredna stranka. Čeprav je delo za skupno dobro iz opozicijskih

klopi naporno in težko, naj vas ne zajame malodušje. Vse naše pripravljene rešitve in konstruktivni predlogi bodo prišli prav, ko

bo treba stopiti v vladne čevlje in pokazati, da krščanski demokrati znamo in zmoremo voditi državo. Zato le pogumno in potrpežljivo

skupaj delajmo naprej in uspeh ne bo izostal.

Želim vam blagoslovljene božične praznike, notranjega miru, zdravja in iskrenega veselja v vseh stvareh, ki jih radi počnete.

Srečno in vse dobro v letu 2020! •

Matej Tonin

predsednik NSi

5


AKTUALNO

AKTUALNO IZ DRŽAVNEGA ZBORA

NSi ZA SPODBUJANJE SLOVENSKE BESEDE TUDI V

DIGITALNI OBLIKI

Prodaja tiskanih časopisov že dolgo upada, vedno več bralcev

poseže tudi po knjigi v elektronski obliki. Razvoj elektronskih

nosilcev pisane besede se odvija pred našimi očmi. Če želimo

slovenski besedi olajšati preživetje tudi v prihodnosti, moramo

spodbujati njeno bivanje tudi v elektronskih knjigah, časopisih,

slikanicah in drugih publikacijah. Vedno preživijo tisti, ki se prilagodijo.

Tudi zaradi tega je NSi predlagala amandma k noveli

zakona o DDV, ki je prav tako kot tiskanim, stopnjo DDV na 5%

znižal tudi elektronskim knjigam in časopisom. Predlog je bil

sprejet brez glasu proti.

SPREJET PRORAČUNSKI AMANDMA NSi ZA INVESTICIJE V

OSNOVNOŠOLSKO INFRASTRUKTURO

Zadnji razpis ministrstva za izobraževanje za sofinanciranje

izgradnje šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin je bil

objavljen daljnega leta 2011. Stanje je alarmantno, saj občine

ne zmorejo zagotavljati potrebnih novih kapacitet in kakovostnega

vzdrževanja šolskih objektov. Državni zbor je sprejel

amandma NSi za 6 milijonsko povečanje sredstev, namenjenih

vzdrževanju in novim investicijam v osnovnošolsko infrastrukturo.

PREDLOGI NSi ZA ODPRAVO KRIVIC UPOKOJENCEM IN V

DOBRO DRUŽIN TESNO ZAVRNJENI

NSi je pri obravnavi vladne novele ZPIZ-2I vložila amandmaje,

ki skrajšujejo prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka

za moške s šestih na štiri leta pri starostnih, invalidskih in vdovskih

pokojninah, dodatno dvigujejo omejitve odmernega odstotka

s treh otrok na največ pet otrok in popravo krivic vsem,

ki so se v zadnjih letih upokojevali z nižjimi odmernimi odstotki

ter imajo zaradi tega občutno nižje pokojnine od uživalcev na

primerljivih delovnih mestih s primerljivimi vplačanimi prispevki,

ki so se upokojili pred tem. Družin s štirimi ali več otroki je

bilo po podatkih SURS-a leta 2018 le 6.639, zato je to z vidika

pokojninske blagajne izjemno nizka obremenitev glede na

doprinos za njeno dolgoročno vzdržnost. Prav tako smo želeli

omogočiti koriščenje dodatnega odmernega odstotka moškim

in ženskam, kjer eden izmed zakoncev ni bil nikoli zaposlen.

Amandma žal ni bil sprejet, saj je zmanjkal en sam glas. Na

glasovanju na odboru ni bilo niti enega od petih poslancev SDS,

ki so tako najbolj odgovorni, da amandma ni bil sprejet.

NSi NASPROTUJE NERAZUMNEMU POVEČANJU VREDNO-

STI KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

V NSi smo zahtevali sklic nujne seje pristojnih odborov zaradi

številnih anomalij na področju vrednotenja kmetijskih in gozdnih

zemljišč. Številni lastniki kmetijskih zemljišč so pri vpogledu

v javno objavljene modele vrednotenja nepremičnin ugotovili,

da so se vrednosti njihovih nepremičnin močno povečale,

nekatere celo za desetkrat! Zahtevali smo prenovo modelov

vrednotenja, ki bi pravično vrednotila kmetijska in gozdna zemljišča.

Največji problem vidimo v tem, da se bodo kmetijska in

gozdna zemljišča vrednotila glede na njihovo namensko rabo.

Številne občine so v prostorskih aktih mimo volje lastnikov zemljišč

spreminjale njihovo namembnost. Lastnik bo zemljišče,

ki je po dejanski rabi kmetijsko, po namenski pa stavbno, zaradi

visokih davkov prisiljen prodati. S tem bomo zmanjšali že

tako nizko samooskrbo Slovenije in izvajali nedopusten pritisk

na slovensko podeželje in ljudi, ki želijo obdelovati kmetijsko

zemljo. Na nujni seji je bil sprejet sklep NSi, da se predstavnik

KGZS vključi v delo projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve

nepremičnin.

SPREJET PRORAČUNSKI AMANDMA ZA UREDITEV

DOLGOTRAJNE OSKRBE STAREJŠIH

V hitro starajoči družbi vedno več starejših potrebuje pomoč.

Skoraj 20 % ljudi je starejših od 65 let, napovedi kažejo, da bo

leta 2050 ta delež narastel na 30 %. Država že več kot 10 let

ni izvajala potrebnih ukrepov na področju dolgotrajne oskrbe.

Tudi računsko sodišče je ugotovilo, da država novega sistema

dolgotrajne oskrbe ne načrtuje ustrezno. Zaradi tega smo v NSi

predlagali amandma za polmilijonsko povečanje sredstev za

ureditev področja dolgotrajne oskrbe. Predlog je bil sprejet.

6


AKTUALNO

PODODBOR ZA SPREMLJANJE RAKAVIH OBOLENJ V RS

Na pobudo poslanke Ive Dimic je bil ustanovljen novembra v

državnem zboru Pododbor za spremljanje rakavih obolenj v

Republiki Sloveniji, ki mu v prvi polovici leta tudi predseduje.

NSi PROTI DODATNI UVEDBI 29 EVROV PAVŠALNEGA

PRISPEVKA ZA ZDRAVSTVO ZZZS

NSi nasprotuje noveli zakona o ZVZZZ, s katerim želi Levica, ki

bi ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje in uvesti obvezno

doplačilo posameznih kategorij zavarovancev. Na odboru je

bil sprejet predlog koalicije, da se uvede 29 evrov pavšalnega

prispevka, ki bi ga vsi plačevali ZZZS. S prenosom sredstev iz

dodatnega zavarovanja v obvezno bi zgolj krepili ZZZS, ki bi

bil odvisen samo od enega vira financiranja, kar pa v primeru

poslabšanja razmer vodi v preveliko tveganje. Krščanski demokrati

zagovarjamo diverzifikacijo virov. Obžalujemo, da se politika

še ni uspela poenotiti oziroma sprejeti odločitve, kakšen

zdravstveni sistem hočemo in potrebujemo tudi zaradi pritiska

demografskih sprememb. Za manj denarja namreč nemoremo

imeti več pravic. •

KOMENTAR

30 LET PO PADCU BERLINSKEGA ZIDU

''SESTOP Z OBLASTI'' V SLOVENIJI ŠE KAR TRAJA

Politična zveza Šarec - Mesec je s sprejetimi populističnimi

zakononi pripeljala slovensko ekonomsko in socialno

politiko ter družbo do situacije, da se v Sloveniji ne splača

delati. Tisti, ki imajo znanje in želijo delati ter za svojo

družino ustvariti blaginjo, zapuščajo Slovenijo. Če smo po

padcu berlinskega zidu med drugim vzklikali »Živela ekonomska

svoboda!«, po 30. letih ugotavljamo, da je Slovenija

po indeksu ekonomske svobode na 67. mestu med 162.

državami (2006 smo bili 59.). Na lestvici konkurenčnosti

je Slovenija letos ohranila 37. mesto med 63 državami.

Po produktivnosti za povprečjem EU zaostajamo za 20 %.

V časovni okvir tridesetletnic (amandmaji ustave SR Slovenije,

padec berlinskega zidu, ustanovitev DEMOS-a) umeščena

razveza Šarec - Mesec, proračuna RS za 2020 in 2021 in srdita

blokada demokratičnega nadzora nad obveščevalnimi službami

generirajo nekatera vprašanja: Zakaj v Sloveniji še nismo v

polnosti zaživeli demokracije in pluralizma? Zakaj se nam je

zgodila »globoka država« oz. »strici iz ozadja«? Zakaj je Slovenija

najslabša v EU po ekonomski svobodi? Zakaj v »socialističnem

laboratoriju« pod Triglavom komunistična ideja de

facto še ni doživela totalnega bankrota, ampak zgolj slovensko

verzijo »perestrojke«?

To so ena izmed ključnih vprašanj slovenske prihodnosti.

Ena od populističnih zablod naveze Šarec - Mesec bo očitno tudi

ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga koalicijski

poslanci častijo kot zmago nad zasebnimi zavarovalnicami.

Gre torej zato, da se z zakonom v Sloveniji izbriše en del (zavarovalniškega)

trga. Zdravstvo ta trenutek potrebuje korenito modernizacijo,

ki jo je NSi podrobno razdelala v volilnem programu,

potrebujemo sistem, ki bo najprej znal prešteti bolnike, ki nad

dopustno dobo čakajo v čakalnih vrstah in tam tudi umirajo, potrebujemo

red v zdravstvu, potrebujemo konkurenco na področju

zavarovanja zdravja in na področju izvajalcev zdravstvenih storitev.

Potrebujemo za vse dostopno zdravstvo. Ne potrebujemo pa

korupcije in shizofrenih ukrepov.

Proračuna RS za 2020 in 2021 je koalicija pospremila z oznako

»rekorden« in mislila na porabo. Iz proračunov jasno izhaja, da v

naslednjih dveh letih ne bo prepotrebne modernizacije zdravstva,

pokojninskega sistema, izboljšanja poslovnega okolja (nižji davki,

debirokratizacija), ne bo vlaganj za enotni digitalni trg, raziskave

in razvoj, ne bo decentralizacije države.

Vlada Marjana Šarca bo tudi naslednji dve leti udobno opravljala

zgolj tekoče posle. •

Jožef Horvat

vodja poslanske skupine NSi

7


INTERVJU

INTERVJU:

JERNEJ VRTOVEC

KO BOMO RAZKRINKALI

OMREŽJA, BO SLOVENIJA

”LAŽJE ZADIHALA.”

8


INTERVJU

AKTUALNO

JERNEJ VRTOVEC PRIHAJA IZ VASICE ČEHOVINI V VIPAVSKI DOLINI. PO ZAKLJUČENI

SREDNJI ŠOLI SE JE VPISAL NA TEOLOŠKO FAKULTETO, KJER JE DIPLOMIRAL NA TEMO

NADŠKOFA ŠUŠTARJA IN NJEGOVE VLOGE PRI OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE. SVOJO

POLITIČNO POT JE PRIČEL LETA 2003, KO SE JE VČLANIL V NSI IN POSTAL AKTIVEN NA

LOKALNEM NIVOJU. V MLADI SLOVENIJI, PODMLADKU NSI, JE OPRAVLJAL FUNKCIJO

GENERALNEGA SEKRETARJA, NATO PA JE OD LETA 2009 DO 2015 PODMLADEK VODIL

TUDI KOT PREDSEDNIK. S SOVRSTNIKI JE V TEM OBDOBJU IZVEDEL VRSTO USPEŠNIH

AKTIVNOSTI NA MLADINSKEM IN ŠTUDENTSKEM PODROČJU. POSLANEC DRŽAVNEGA

ZBORA JE PRVIČ POSTAL LETA 2014, SEDAJ PA OPRAVLJA ŽE SVOJ DRUGI POSLANSKI

MANDAT. KONEC LETA 2018 JE BILA NA NJEGOVO POBUDO USTANOVLJENA TUDI

PARLAMENTARNA PREISKOVALNA KOMISIJA, KI PREISKUJE DELOVANJE SLABE BANKE.

JE POROČEN, Z ŽENO ANO PA IMATA DVE HČERKI. REDKE PROSTE TRENUTKE NAMENJA

ZLASTI DRUŽINI IN ŠPORTU - NOGOMETU IN TEKU.

Intervju: mag. Aleš Trtnik in Tomaž Kavčič

Za nami je kongres NSi, na katerem je stranka potrdila prenovljen

temeljni program, udeležilo pa se ga je več kot 700

članov. Kako ste sami doživeli vzdušje na letošnjem kongresu

v Mariboru?

Ponosen sem na člane stranke. Na kongresu se je namreč izdatno

pokazala odločnost, da Nova Slovenija postane še močnejša

politična sila, z odločujočim vplivom na politično in družbeno

dogajanje. Aktualnih razmer ni dovolj le spremljati, dnevno

dogajanje moramo kreirati ter pogumno in odločno spreminjati

stvari na bolje. Dogajanje na kongresu me utrjuje v prepričanju,

da je članstvo dovolj samozavestno, odločno in tudi drzno, da

naredimo pogumne korake v smeri sprejemanja še večje politične

odgovornosti. Torej, da NSi pogumno stopi v vlado in

sprejme odgovornost za vodenje države. Ne zaradi nas samih,

temveč zaradi uresničevanja naših idej in programa, ki Sloveniji

prinaša pomembne rešitve za sedanjost in prihodnost.

Kongres NSi je prava manifestacija idej ter izraz demokratičnosti

stranke. Vsebina je na prvem mestu in te v NSi nikoli ni

manjkalo. Vesel sem, da imamo tako razgibano stranko in ljudi,

ki v polnosti razumejo demokracijo in svobodo.

Geslo kongresa je bilo Sredina, s čimer je stranka posebej

poudarila svojo zmerno sredinsko politiko. Kako ste vi zadovoljni

s prenovljenim programom?

Prenovljen program je odraz zrelosti in odločnosti vodstva ter

članov stranke, da se ne pustimo poljubno umeščati po politični

premici, temveč, da sami povemo, kdo smo in kam spadamo.

Politično in družbeno opredeljevanje v Sloveniji namreč

ni pravilno postavljeno. Tukaj vlada popolna zmešnjava, ki jo

pred vsakimi volitvami še dodatno začinijo t. i. novi obrazi. V

devetdesetih letih so nas ustvarjalci javnega mnenja načrtno

označevali kot revanšiste, klerikalce oziroma cerkveno stranko,

desničarje ipd. Vse to pa izključno zato, da so lahko svojo levo

radikalnost navidezno omilili in pomaknili v sredino, češ tako

bomo bolj družbeno sprejemljivi. Ne smemo pristati na teze

levice, da so krščansko demokratske vrednote desne ali celo

skrajno desne, ker to preprosto ne drži. Zakaj bi dopustili, da

nas sodijo?

Krščansko demokratske vrednote so namreč univerzalne, zavzemanje

za vsakega posameznika in njegov razvoj pa njihova

ključna prvina. V središče postavljamo človeka in njegovo

svobodo, ki je ključna, da lahko razvije vse potenciale. A hkrati

poudarjamo tudi odgovornost. Delim namreč mnenje, da družba

napreduje skozi posameznika, in ne nasprotno. Odgovoren

posameznik, ki ima dovolj svobode, je porok, da bo skupnost

napredovala. Zato je vse, kar NSi počne in dela že od svoje

ustanovitve naprej, tipična politična sredina. Z našim izrecnim

poimenovanjem, da je krščanska demokracija »sredina«, se na

novo, proevropsko, postavlja politični prostor in opredelitev, kaj

je levica, kaj desnica in kaj sredina. Mi smo sredina! S prenovljenim

programom poudarjamo svojo odprtost in modernost.

Smo odločni in jasni, a odklanjamo radikalnost. Zanima nas

prihodnost za vse družbene skupine. Zato pravimo, da smo

stranka za vse ljudi, za vse družbene sloje in generacije.

Ena izmed pomembnih točk, na katere je stranka v letošnjem

letu dala poudarek, je digitalizacija. Kako sami vidite digitalni

načrt #pametnaSlovenija in kaj za vas pomeni digitalizacija?

Načrt za digitalizacijo #pametnaSlovenija smo v NSi pripravili

skupaj s strokovno javnostjo, pomembno pa bi bilo, da bi se politika

njegovega uresničevanja čimprej lotila. NSi je prva stranka,

ki je o tej temi začela na glas govoriti in pripravila ustrezne

rešitve. Zavedamo se namreč, da digitalizacija ponuja izjemen

razvojni potencial, zlasti v gospodarstvu, ker pripomore k ustvarjanju

večje dodane vrednosti. Žal Slovenija pri uvajanju digitalizacije

že zaostaja v primerjavi z nekaterimi članicami EU, zato je

poziv NSi toliko bolj upravičen. Če želimo iti v korak s časom, je

digitalizacija Slovenije nujna, predvsem pa je potrebna zaradi nas

samih. Prinaša namreč bistvene novosti, ki lajšajo naše življenje,

saj stvari postajajo bolj preproste. Digitalizacija nam bo zagotovo

prinesla več napredka, delovanje javne uprave bo hitrejše in

enostavnejše, zmanjšale se bodo birokratske ovire, manj bo tudi

korupcije.

9


INTERVJU

Ko ste dali pobudo za ustanovitev preiskovalne komisije o

delovanju slabe banke, vas je državni zbor podprl skoraj soglasno,

z 89 glasovi. To se je v Sloveniji zgodilo prvič. Kako

to komentirate?

Gre za temo, ki je res problematična, in veseli me, da so to

spoznale vse politične stranke v parlamentu. Odgovorna država

namreč ne sme dopustiti, da se terjatve in drugo premoženje

na DUTB prodajajo kupcem, ki izvora svojega premoženja ne

znajo pojasniti. Resna država mora imeti vzvode, da preveri,

kdo so posamezniki, ki kupujejo, in od kje jim denar. Čigav

denar prihaja v državo, je torej ključen podatek. Le slediti je

treba toku denarja in bomo to ugotovili. Sam se namreč ne

morem sprijazniti s tem, da le zamahnemo z roko, kajti lahko

gre tudi za denar iz kriminalnega podzemlja ali pa za različna

obvodna financiranja v škodo državi in našim interesom.

Predsednik Matej Tonin je na kongresu poudaril, da je stranka

s svojim delovanjem dregnila v politično-finančna omrežja, ki

vodijo našo državo. Tudi sami ste del tega boja proti omrežjem.

V Sloveniji dejansko vlada ni tista, ki bi vodila državo. Oblast

imajo namreč v rokah omrežja, ki odločajo o naši usodi in nastavljajo

ali odstavljajo vsakokratno vlado. Zanje domovina ne

obstaja, tudi prihodnost države jih ne zanima. Ključno jim je

obvladovanje denarnega toka, s katerim vodijo vse potrebne

operacije in tudi vplivajo na mnoge ključne odločitve v državi.

Zato moramo sneti rokavice, ta omrežja razkrinkati in prekiniti

njihovo financiranje. Šele nato bo Slovenija nekoliko lažje zadihala.

V NSi imamo dovolj energije in moči, zato smo se tega

tudi lotili.

Pri teh omrežjih pa gre za iste ljudi, ki so izkoristili že obdobje

tranzicije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, olastninili

podjetja, danes pa želijo obvladovati družbe v državni lasti, kot

sta npr. Telekom ali Petrol. Prav državna podjetja so pogosto

bankomat za ta omrežja in če želimo to končno prekiniti, jih

moramo prodati odgovornim lastnikom. Ti ljudje tudi odlično

sodelujejo z različnimi finančnimi skladi, po vsej verjetnosti

imajo pri njih naloženih veliko finančnih sredstev. Govorimo

lahko o milijardah evrov, ki so jih v tujino plasirali zadnjih 30 let,

sedaj pa se denar postopoma preko teh skladov vrača nazaj.

Moja preiskovalna komisija se bo v nadaljevanju posvetila zlasti

vprašanju, kdo so »neznani« kupci premoženja na Družbi za

upravljanje terjatev bank (DUTB) oziroma slabi banki. Že sedaj

imamo indice, da gre za iste ljudi, ki so kopali bančno luknjo in

kreditov nikoli niso vrnili.

Pa ste ob ustanovitvi preiskovalne komisije o delovanju slabe

banke že slutili, da boste naleteli na tako obsežne nepravilnosti,

ki segajo v sam vrh državnih institucij?

Ob ustanovitvi komisije smo domnevali, da slaba banka deluje

zelo »domačijsko«, uradna gradiva, ki smo jih nato prejeli, pa

nakazujejo na popolno zlorabo institucije. Namen vzpostavitve

slabe banke je bil dober. To je bilo nujno, da so se banke lahko

očistile slabih terjatev in po najhujši krizi normalno začele poslovati.

Toda kmalu je prišlo do popolne zlorabe DUTB s strani

omrežij. Že od samega začetka se je slabo banko izkoristilo za

izpeljavo t. i. tretje privatizacije. Ali bolje rečeno, prihvatizacije.

Premoženje in terjatve, ki so šle z velikimi popusti na DUTB, so

finančni skladi nato poceni pokupili. Na koncu so te terjatve

prešle nazaj v roke prvotnih dolžnikov ali pa posameznikov, ki

so si jih pred tem želeli za svoje. Kreditov niso nikoli vrnili, te

smo pokrili davkoplačevalci s sanacijo bank, premoženje pa so

vseeno poceni dobili nazaj.

Kaj ste ugotovili na prvih zaslišanjih komisije? Že imate dovolj

gradiva za prve ovadbe?

Zaključili smo s prvo fazo zaslišanj in pripravljamo vmesno poročilo.

Gre za prenos terjatev in premoženja iz bank na slabo

banko. Postopek prenosa terjatev se je vodil netransparentno,

mimo pravil in smernic. Šlo je za tovarišijsko dogovarjanje, katera

podjetja bodo pristala na slabi banki in katera ne. Neko

podjetje je bilo na primer dolžno nekaj deset milijonov evrov,

posojil ni odplačevalo in po vseh kriterijih je izpolnjevalo pogoje

za prenos na slabo banko. A »fantje« so se dogovorili in

podjetje na DUTB na koncu ni bilo preneseno, čeprav bi moralo

biti. Kako so dejansko potekale odločitve, da se nekaterih »posvečenih«

podjetij ni preneslo na slabo banko, nam je priznal

tudi nekdanji viceguverner, ki smo ga zaslišali nedavno. Potrdil

je, da ga je po odločitvi za prenos KD Group na DUTB obiskal

Aljoša Tomaž iz KD Group. Po tem obisku se prenos KD Groupa

ni zgodil. Čudno, mar ne? Mnoga druga podjetja te »sreče« niso

imela. Ni pa KD Group edini primer. Tukaj imamo tudi Kolektor,

Marmor Hotavlje itd. Preko 56 terjatev podjetij iz NLB je bilo

10


INTERVJU

AKTUALNO

prenesenih na slabo banko, kljub temu, da niso izpolnjevala pogojev

za prenos. Ta podjetja so bila aktivna, likvidna, vračala so

posojila, a banke so jih v sodelovanju z Banko Slovenije vseeno

prenesle na slabo banko. In skoraj 100 podjetij iz NLB bi moralo

biti prenesenih na slabo banko, pa jih tja niso uvrstili. Ključni

ljudje na ministrstvu za finance so tedaj odločali mimo veljavne

uredbe, popolnoma domačijsko. Toda prav prenos terjatev iz

bank na DUTB z izjemnimi diskontnimi vrednostmi je bil povod

za lomastenje nekaterih »tujih« skladov, ki imajo korenine v Sloveniji

in dišijo po »naših fantih«. Nekateri so uspešno izpeljali t.

i. poslednjo pri(h)vatizacijo.

Na naši komisiji nimamo ustreznih orodij in pravne podlage, da bi

posameznikom stopili na prste. Mi bomo ustrezno pripravili ovadbe,

gradiva je namreč dovolj, naprej pa morajo svoje delo opraviti

organi pregona. Upam, da bodo učinkoviti, ker tokrat nekaterih

kriminalnih dejanj res ne morejo spregledati.

Kakšno bo nadaljevanje dela preiskovalne komisije, ki ji predsedujete?

Sedaj že preiskujemo in zbiramo gradivo, kako DUTB upravlja s

terjatvami in premoženjem, kako je prodajala terjatve in nepremičnine

ter ključno, kdo so kupci terjatev. Nekaj teh skladov je

v tuji lasti, a kot rečeno, vse kaže, da imajo slovenske korenine.

Nekaj jih je v slovenski lasti, domujejo na Verovškovi v Ljubljani.

Skupno jim je pa to, da so od leta 2013 do danes poceni, z

lepimi popusti pokupili terjatve ali drugo premoženje na DUTB

in ga prodali naprej. Nekajkrat prvotnim dolžnikom. Vedno pa

so lepo zaslužili. Na naš račun, seveda. So imeli pomagače na

samem DUTB? Lahko zagotovim, da bomo te združbe preiskali

in dobili odgovore. Ne bo lahko, a bomo. Gre za kolobarjenje

enih in istih ljudi. Nekateri posamezniki iz teh skladov so sprva

upravljali s terjatvami na DUTB, kjer so bili zaposleni. Točno te

terjatve, s katerimi so na DUTB upravljali, pa so nato prodali

skladom, kasneje pa so se v teh skladih zaposlili. Ob tem pa

se požvižgajo na konkurenčne klavzule, ki jih imajo podpisane.

Preiskali bomo torej izvor denarja, ki se vrača v Slovenijo preko

DUTB, in vse v finančne mahinacije.

Kako ocenjujete delo vlade Marjana Šarca?

Vlada je brez vizije in kot kaže tudi brez želje, da uredi najbolj

pereče probleme. Namesto z vodenjem države se ukvarjajo

sami s seboj in s kadrovanjem v državnih podjetjih, pri tem

lomastenju pa ne izbirajo sredstev. Razprtije in obračunavanja

znotraj koalicije za večji kos pogače so postale stalnica. Kar

težko je gledati, kako se zaradi nesposobnosti vodenja države

razkrajajo ali celo zlorabljajo državne institucije za vzdrževanje

oblasti in za parcialne interese. Predsednika vlade pa pri

odločitvah vodi izključno pragmatizem. Ne zmore potegniti

ključnih odločitev in sprejeti pomembnih ukrepov v zdravstvu,

da bi skrajšali čakalne vrste, v katerih ljudje predolgo čakajo

na preglede in operacije. Za nekatere je to celo usodno. Prav

tako ni idej, kako bi rešili stanovanjsko problematiko, še zlasti

pri mladih družinah. Da ne govorim o pokojninah. Potrebujemo

namreč nov pokojninski sistem, sicer bodo pri teh demografskih

kazalcih pokojnine v prihodnje še bolj mizerne. Vlada je

tudi brez prave iniciative, da bi Slovenija pridobila na ugledu v

mednarodni skupnosti. Dejansko smo v svetu brez partnerjev,

kar se pozna tudi pri implementaciji arbitražne razsodbe. Nihče

nas več ne upošteva. Zaenkrat gre vsaj gospodarstvu dobro in

tega sem vesel. Če bo šlo gospodarstvu dobro, bo v državni

blagajni dovolj denarja, da bo šlo dobro vsem. Tega bi se vlada

morala zavedati in sprejeti ukrepe, da bi gospodarstvo pripravili

tudi na slabše čase, ki se obetajo. A za zdaj kaže, da je vlada

tudi pri fiskalni politiki precej brezglava.

S PRENOVLJENIM

PROGRAMOM V

NSI POUDARJAMO

SVOJO ODPRTOST IN

”MODERNOST.”

Zelo pereče ostaja stanje na področju zdravstva. Ministri se

menjavajo, stanje pa se samo še slabša. Kje je po vašem mnenju

rešitev za nastalo situacijo?

Sprejeti moramo drugačen koncept ureditve zdravstvenega sistema.

Monopolni in planski sistem, ki ga izvaja ZZZS, namreč

dokazano ne deluje. Potrebujemo konkurenčnost, kjer se bodo

ljudje lahko sami odločili, pri kateri zdravstveni zavarovalnici želijo

biti zavarovani. Sedaj imamo le ZZZS, v katerega priteče več

kot tri milijarde evrov denarja letno, a s tem denarjem ne ravnajo

najbolj transparentno. Če želimo v zdravstvu spremembe na

bolje, se mora država odločiti, da izkorenini korupcijo, ki je žal

postala del normalnega poslovanja v zdravstvu. To je ključno.

Danes imamo v zdravstveni blagajni za 600 milijonov evrov več

denarja kot leta 2014. A žal je zdravstveni sistem vedno slabši,

čakalne vrste pa so daljše. Kam je torej šel ta denar? Trdim, da

četudi v zdravstveno blagajno damo več denarja, zdravstvo ne

bo nič boljše. V temelju moramo spremeniti sistem, miselnost

in prekiniti s korupcijo. To je predpogoj, da dobimo človeka vredno

zdravstvo.

Kaj bi zaželeli našim bralkam in bralcem pred božičnimi in

novoletnimi prazniki?

Vsem želim blagoslovljen božič in da bi njegovo sporočilo sprejeli

v vsej polnosti. Veselimo se življenja! V novem letu pa obilo

veselja in zdravja. Ponosno in radostno praznujemo tudi dan

samostojnosti in enotnosti. •

11


ORGANIZACIJSKE OBLIKE

ŽENSKA ZVEZA NSi

26. oktobra 2019 je v Mariboru potekal 8. volilni kongres

Ženske zveze NSi z naslovom Digitalizacija. Ženske. Izzivi.

Nova predsednica Nadja Ušaj Pregeljc si bo prizadevala za

sodelovanje z občinskimi odbori, prepoznavnost organizacijske

oblike znotraj stranke, vključevanje žensk v razprave o

pomembnih temah naše družbe … Delegatke so za podpredsednici

izvolile Karolino Korenčan in Mario Ivano Tekavec.

Zbrane so uvodoma nagovorili evropska poslanka Ljudmila

Novak, podpredsednica NSi Marija Rogar, podpredsednica MSi

Maja Šturbej in predsednik Zveze seniorjev Zdravko Luketič.

Vmes je ubrano zapel nonet Slovenjskogoriški glasovi. Pridružili

so se tudi gostitelji iz Maribora: Bernard Memon, Alenka

Šverc, Nives Čonč ter Karmen Kopecky. Delegatke so bile posebej

vesele nagovora častne predsednice ŽZ NSi Lidije Drobnič.

Za odlično vodenje ŽZ 2017/19 je prejela zahvalo dosedanja

predsednica Iva Dimic, ki je slikovito prikazala minulo mandatno

obdobje. Srečanje sta s svojim predavanjem obogatili Barbara

Pajk o demenci in Mojca Erjavec o svoji dolgoletni izkušnji

delovanja v Evropskem parlamentu in komisiji.

Članice izvršilnega odbora ŽZ NSi so Iva Dimic, Marija Rogar,

Ivanka Učakar, Nives Čonč, Orjana Curk, Mojca Stoschitzky in

Julija Humar, članice sveta pa Erika Cerar, Maja Šturbej, Vilma

Tekavc, Teja Iskra, Mojca Sojar, Emiljana Pavlin, Milica Poženel,

Vida Komljenovič, Tanja Kragl in Ljudmila Čibej Boltar.

Novoizvoljene članice IO in Sveta so se prvič sestale 9. 11. 2019

na konstitutivni seji in izvolile predsednico sveta Milico Poženel

in namestnico Tejo Iskra. Tajnica ostaja Ivanka Učakar. Vse članice

so predstavile svoje predloge za mandat 2019/21, pričakovanja

stranke pa glavni tajnik Robert Ilc. •

Spokojnosti v času adventa,

radosti življenja v božični noči

ter polno blagoslovov za leto 2020,

ki prihaja, želi Ženska zveza

NSi - krščanskih demokratov.

ZVEZA SENIORJEV NSi: ZA USPEH

JE VEDNO PRAVI ČAS IN PRAVI KRAJ

10. oktobra 2019 je potekala letna volilna konferenca Zveze

seniorjev NSi. Ker je veliko članov izrazilo željo po aktivnem

sodelovanju, smo povečali število članov upravnega odbora.

Tako smo izvolili enajstčlanski upravni odbor, Jože Jurkovič in

Ernest Margon sta postala podpredsednika, sam pa sem bil

izvoljen za predsednika zveze.

"Kdor hodi sam, hodi hitro! Kdor hodi skupaj, "daleč pride,"

govori afriški pregovor. Vodstvo zveze brez vašega aktivnega

sodelovanja ne more uspešno delati. Člani lahko z osebnim

pristopom do sorodnikov, prijateljev, sosedov in znancev prenesete

ideje, predloge, pobude in stališča s terena do vodstva

stranke in poslancev. Zato želimo preko občinskih poverjenikov,

imenovanih v vsakem občinskem odboru, oblikovati

socialno infrastrukturno seniorsko mrežo, ki bo povezovala

12

člane, članice, simpatizerje in prijatelje Nove Slovenije na terenu.

S podporo poverjenikov želimo organizirati medsebojna srečanja

in obiske ter srečanja s poslanci in vodstvom stranke!

Dr. Ramovš je na vprašanje o resni krizi človeštva in smislu

njegovega preživetja odgovoril: "Če je danes resna kriza, to pomeni,

da je tudi obilje energije za reševanje razvojnih napak, ki

so krizo povzročile. Stiska je najbolj zbita človeška energija,

seveda pa jo lahko uporabimo za reševanje ali za uničevanje."

Življenjska leta za reševanje razvojnih napak niso ovira, ampak

prednost! Razdalja med našimi sanjami o Sloveniji leta 1990 in

resničnostjo, se imenuje AKCIJA, delovanje! Postanimo ljudje

akcije! Kako dragocen in pomemben je vsak, tudi najmanjši prispevek

in aktivnost vsake članice ali člana stranke po znanem

latinskem reku: "Kapljica izdolbe kamen!" •

mag. Zdravko Luketič

predsednik Zveze seniorjev

Drage članice in člani Nove Slovenije!

Zveza seniorjev NSi želi vsem

BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ in ponosen

ter radosten DAN SAMOSTOJNOSTI.

Naj kapljica božične sreče izdolbe

svojo pot tudi k Vam!

Bog Vas blagoslovi!


ORGANIZACIJSKE AKTUALNO OBLIKE

GOSPODARSKI KLUB NSi: DIGITALIZACIJA

JE NUJEN TEMELJ RAZVOJA

Brez digitalizacije ni prihodnosti, je bilo eno osrednjih sporočil

posveta v organizaciji Gospodarskega kluba NSi o digitalizaciji

Slovenije. Gostje so v razpravi naslovili izzive na tem področju,

med najbolj perečimi pa so izpostavili pomanjkanje kadrov in

potrebo po prilagoditvi učnih programov.

Zbrane je na gospodarskem posvetu NSi najprej pozdravil

predsednik stranke Matej Tonin in poudaril, kako pomembna

je digitalizacija za prihodnost Slovenije. »Digitalizacija bo prinesla

celovit napredek družbi, pripomore k odpravi birokracije

in korupcije, prav tako pa prinaša pozitivne učinke na mnogih

drugih področjih,« je dejal predsednik in poudaril, da je prav digitalizacija

lahko tisti temelj, kjer bi se lahko povezale leve, desne

in sredinske stranke in oblikovale nov nacionalni konsenz.

S tem se je strinjal tudi vodja predstavništva Konrad Adenauer

Stiftung za Slovenijo in Hrvaško Holger Haibach in dodal, da so

politični akterji tisti, ki morajo pripraviti ustrezno okolje, da lahko

izkoristimo priložnosti, povezane z digitalizacijo. Med gosti

so bili še predstojnik laboratorija za telekomunikacije Fakultete

za elektrotehniko Andrej Kos, ki je opozoril na problem manjkajočega

kadra, in direktor Yaskawa Europe Robotics Hubert

Kosler, ki je pojasnil, kako s štipendiranjem skrbijo za ustrezen

kader. Stališče ministrstva za javno upravo je predstavila direktorica

urada za informacijsko družbo Polonca Blaznik, ki je

dejala, da Slovenija zaostaja pri formalnem izobraževanju računalništva,

kjer ni toliko problem tehnična oprema, ampak učni

programi, ki niso prilagojeni novim razmeram. •

13


Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih.

PROŠNJA ZA FINANČNO POMOČ

Za nami je obdobje treh volilnih kampanj, kar se seveda pozna tudi na finančni situaciji stranke.

Na vas se obračamo s prošnjo, da nam po svojih zmožnostih priskočite na pomoč s prostovoljnim

prispevkom.

Že v naprej iskrena hvala!

SVOJ PROSTOVOLJNI PRISPEVEK NAKAŽETE NA:

TRR: SI56 6100 0000 3396 123

Namen: Prostovoljni prispevek

Nova Slovenija, Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana

14


ZGODILO AKTUALNO SE JE

NSi PREDSEDNIKU REPUBLIKE PREDSTAVILA NAČRT ZA

DIGITALIZACIJO #PAMETNASLOVENIJA

Delegacija NSi na čelu s predsednikom NSi Matejem Toninom je predsedniku republike

Borutu Pahorju predstavila načrt za digitalizacijo Slovenije #pametnaSlovenija,

ki smo ga javnosti predstavili septembra. Predsednik Pahor se je strinjal, da je razprava

o digitalizaciji potrebna. Zato bo urad predsednika republike ob koncu tega ali

v začetku prihodnjega leta na to temo organiziral širši posvet.

EVROPSKA PISARNA LJUDMILE NOVAK VAS PRIČAKUJE

Sredi oktobra je na sedežu stranke svoja vrata odprla evropska pisarna naše poslanke

v Evropskem parlamentu Ljudmile Novak. To je tako za stranko kot tudi za

poslanko velika pridobitev, saj bomo odslej lažje oblikovali naša stališča in se odzivali

na dogajanje v Evropi in domovini. Evropsko pisarno lahko obiščete vsako sredo,

od 10. do 16. ure, vedno pa se lahko dogovorite za obisk in srečanje tudi ob drugih

dnevih.

NSI AKTIVNA NA KONGRESU EVROPSKE ZVEZE SENIORJEV

27. in 28. septembra se je v Bolgariji odvijal 10. kongres ESU (Evropska zveza seniorjev),

na katerem so udeleženci razpravljali o tem, da želijo kot aktivni državljani

delati za bolj enotno in demokratično zvezo. Na kongresu, kjer sta NSi zastopala

Peregrin Stegnar in Irena Margon, so seniorji iz vseh držav članic EU volili tudi nove

organe za naslednji triletni mandat. Za enega izmed podpredsednikov je bil izvoljen

tudi Jože Jurkovič.

NOVO V STRANKI

Kar tri organizacijske oblike znotraj stranke so dobile novo vodstvo. Za predsednika

Združenja delavcev NSi je bil ponovno izvoljen Janez Cigler Kralj, novi predsednik Zveze

seniorjev je postal mag. Zdravko Luketič, nova predsednica Gospodarskega kluba

NSi pa Nataša Hudelja. Vsem iskreno čestitamo!

IN MEMORIAM: AVGUŠTIN VIVOD (1944–2019)

V 76. letu starosti se je v Argentini od nas poslovil Avguštin Vivod, domoljub, nekdanji

podpredsednik NSi za Slovence po svetu in nekdanji veleposlanik Republike

Slovenije v Argentini. Kot član Slovenskih krščanskih demokratov in kasneje NSi si

je močno prizadeval za širjenje stranke po celotni Argentini. Ustanavljal je krajevne

odbore ter bodril ljudi, da se včlanijo v NSi in redno organizirajo srečanja in sestanke.

Od leta 2012 do leta 2018 je opravljal funkcijo podpredsednika NSi, ki zastopa člane

NSi izven meja Republike Slovenije. Zaradi prizadevnega dela v stranki je leta 2016

prejel zlati znak NSi. Svojcem in njegovim bližnjim izrekamo iskreno sožalje. Naj

počiva v miru.

POLITIČNA AKADEMIJA NSi IN IZOBRAŽEVALNI VIKEND ZA

ŽENSKE V POLITIKI

Konec novembra je bilo v Portorožu zelo živahno, saj sta prav tam potekala dva

seminarja: politična akademija NSi in izobraževalni vikend za ženske v politiki. Razveselilo

nas je veliko zanimanje, ki so ga člani pokazali do obeh izobraževanj. Na

izobraževalnem vikendu za ženske v politiki so sodelujoče spregovorile o identiteti

NSi ter o aktualnem političnem dogajanju, na peti generaciji politične akademije pa

so udeleženci pridobili novo znanje s področja politike in družbenega delovanja.

15


NAŠ PODŽUPAN

ALEŠ MIHELIČ

PODŽUPAN OBČINE RIBNICA

Kako bi se opisali oz. predstavili v nekaj stavkih (poklic, družina,

hobiji…)?

Po izobrazbi sem diplomirani inženir elektrotehnike, a me

je karierna pot že kmalu po študiju vodila v podjetniške vode.

Dejaven sem bil predvsem na področju energetskih projektov,

kasneje pa sem prešel bolj v podjetniško sfero. Prosti čas posvečam

predvsem igranju nogometa, v zadnjem času pa sem

se navdušil nad igranjem golfa, kjer sem sicer šele začetnik, a

mi igra predstavlja velik izziv.

Zakaj ste se podali v politiko in se pridružili krščanskim demokratom?

V času študija in tudi kasneje sem politiko spremljal le od

daleč, kjer sem poslušal zlasti negativno komentiranje ljudi,

češ da so vsi politiki enaki, da vsi samo kradejo in da noben nič

ne naredi. Sem pa vedno imel trdno osebno prepričanje, da je

v življenju potrebno najprej nekaj ustvariti, da lahko nato deliš.

In da je prav, da si pošten in uspešen ter imaš hkrati socialni

čut za sočloveka. Kritiziranje in apatija ljudi sta me na določeni

točki vzpodbudili, da sem se odločil aktivno podpreti stranko,

ki mi je bila po vrednotah edina blizu, in tako sem se včlanil v

NSi. Že zelo kmalu po včlanitvi sem dobil potrditev, da sem se

pridružil krogu iskrenih, poštenih in dobrosrčnih ljudi.

Po katerih stvareh oz. dejavnostih je občina Ribnica najbolj

prepoznavna?

Ribničani smo ponosni na svojo zgodovino in kulturno dediščino.

Praktično ni Slovenca, ki ne bi vsaj nekaj vedel o Ribnici.

Vsekakor smo najbolj poznani po krošnjarstvu in ribniški suhi

robi. Pridnost in iznajdljivost prebivalcev Ribnice je botrovala,

da se je uspešna obrtniška dejavnost prejšnjih stoletij ohranila

in prevesila v obrtniško in podjetniško zelo uspešen kraj. Imamo

odlična podjetja, ki proizvajajo stavbno pohištvo in druge

lesene izdelke, nekatera zelo znana proizvajajo kovinske izdelke,

robote in še bi lahko našteval. V Ribnici se lahko pohvalimo

tudi z nekaterimi izjemnimi kulturniki, športniki, umetniki in

intelektualci.

Kateri so tisti problemi, ki so trenutno najbolj pereči in jih je

v občini potrebno najhitreje rešiti?

V občini se soočamo s težavo slabe infrastrukture, ki nam

povzroča izzive na številnih področjih: lokalne cestne povezave

so v zelo slabem stanju, premoremo le nizek odstotek pokritosti

kraja s kanalizacijskim omrežjem, vodooskrbno omrežje je

potrebno prenove, občinski objekti so v slabem stanju in energetsko

potratni. Prav tako še vedno nimamo povsod urejene

16

OBČINA RIBNICA

Župan:

Občinski svet:

NSi članov OS:

Samo Pogorelc

19 članov

2 občinska svetnika

Površina: 153,6 km 2

Prebivalcev: 9.483

moški: 4.845

žensk: 4.638

Povprečna starost: 38,12 let

Stan. površina: 30,12 m 2 /osebo

Gospodinjstev: 2.982

Družin: 2.484

Delovno aktivnih: 4.189

Brezposelnih: 614

povezave z optičnim telekomunikacijskim omrežjem, nujno potrebujemo

lokalni dializni center obenem pa se soočamo s prostorsko

stisko v zdravstvenem domu. Kaže se potreba po oskrbovanih

stanovanjih, poleg vsega pa moramo seveda poskrbeti

za vzpostavitev pravih pogojev za nadaljnji gospodarski razvoj

kraja, kjer nam primanjkuje ustreznih površin. Ob vsem bi bila

najbolj pomembna izboljšana cestna povezava z Ljubljano.

Kakšna je vaša vizija razvoja občine Ribnica?

Želim si, da bi v Ribnici v prihodnjih letih delali na razvoju

kraja in svoj potencial uresničili pri višanju dodane vrednosti

zaposlenih in življenjskega standarda občanov. Prav tako lahko

dodatno razvijemo mestno jedro, okoliške vasi in okrepimo

dostopnost in kakovost javnih ter komercialnih storitev. Želim

si, da ustvarimo kraj, kjer bo okolje ponujalo vse, kar je dosegljivo

v večjih mestih in kar ljudje potrebujemo za kakovostno

življenje, hkrati pa bo omogočalo mirno, varno in toplo življenje

v objemu čudovite narave, znamenitosti in dobrih ljudi. •


IZ EVROPSKEGA PARLAMENTA

AKTUALNO

ODGOVORNO IN POGUMNO V LETO 2020

Da se tovrstne odgovornosti vse bolj zavedajo tudi v finančnih

sistemih, kaže tudi pred kratkim sprejeta odločitev Evropske

investicijske banke (EIB) o ukinitvi posojil za projekte s

fosilnimi gorivi. EIB bo namesto tega razpoložljive vire prednostno

namenila naložbam v prehod na čisto energijo in drugim

podnebnim projektom.

Evropski energetski sektor se mora do leta 2040 skoraj

povsem razogljičiti, če želimo do leta 2050 doseči ambiciozne

cilje EU, zapisane v pariškem sporazumu o podnebnih spremembah.

Energetske naprave, ki jih financiramo - elektrarne,

cevovodi, ogrevalni sistemi in drugi - imajo povprečno življenjsko

dobo skoraj 20 let, pogosto pa še veliko daljšo. Zato sem

zadovoljna, da se je EIB že zdaj odločila, da se bo izogibala

naložbam, ki bi lahko povzročile škodo našemu skupnemu okolju.

Ustanovljen pa bo tudi poseben podnebni socialni sklad za

zaposlene v tistih panogah, kjer bo prišlo do nujnega prestrukturiranja

in izgube delovnih mest.

Z nedavno potrditvijo Evropske komisije na plenarnem zasedanju

Evropskega parlamenta v Strasbourgu se je tudi uradno

začel nov politični cikel Evropske unije (EU).

Leto 2020 bo v EU predstavljalo prelomnico na več področjih,

saj se soočamo s številnimi življenjskimi izzivi: podnebne

spremembe, brexit, digitalizacija, zagotavljanje varnosti, migracijski

pritiski, vzpon populizma in ohranjanje evropskega ekonomsko-socialnega

modela.

Nekdanji belgijski premier in prvi stalni predsednik Evropskega

sveta Herman Van Rompuy je v nedavnem govoru o prihodnosti

EU kot ključno vprašanje izpostavil, kako povrniti moč

unije z notranje šibkimi članicami, med katerimi je tudi veliko

takšnih, kjer trenutno vladajo manjšinske vlade. Ena od takšnih

je tudi Slovenija.

Prepričana sem, da lahko le s postavitvijo skupnih ciljev EU

preživi in z njo tudi mir, ki v Evropi vlada že več kot 70 let. Potrebujemo

politiko, ki bo pred svoje lastne interese postavila

iskren interes ljudi in ne le določenih posameznikov. Pomembno

je, da v življenju ne vidimo le posameznih dreves, temveč

celoten gozd.

Prvo veliko dejanje nove komisije pod vodstvom Ursule von

der Leyen bo oblikovanje zakonodajnih predlogov za pravično

tranzicijo v brezogljično družbo. Trdno verjamem, da mora

odgovornost do okolja in gospodarstva, ob zavzemanju za

temeljne demokratične vrednote EU, postati prioriteta novega

mandata Evropske komisije in parlamenta.

Prepričana sem, da se odnos do našega življenja in potomcev

lahko zrcali tudi skozi odnos do našega okolja. Trdno verjamem,

da bo ena največjih bitk, poleg tiste o naših temeljnih

vrednotah EU, prav bitka za naše okolje.

Vsak konec leta pa je tudi čas, ko se ozremo nazaj in pogledamo,

kaj dobrega smo uspeli narediti in koliko ovir smo

uspeli premagati. Naj se vam ob tej priložnosti zahvalim za vse

spodbudne besede, ki jih prejemam na moji novi politični poti

tukaj v Bruslju. EU se je od mojega prvega mandata 2004-2009

resnično spremenila, a ne glede na to ostajam optimistka in

verjamem v našo skupno pot demokratičnosti, svobode in razvoja.

Ob tej priložnosti bi se rada tudi zahvalila vsem funkcionarjem

stranke, od predsednikov občinskih in regijskih odborov,

županom in svetnikom NSi, poslancem in vodstvu ter strokovnim

sodelavcem na tajništvu in stranki, ki na dnevni ravni delajo

za to, da bi se krščanske vrednote ohranile in bile v stiku

s časom, ki neutrudljivo teče naprej. Vesela sem, da je bil prvi

večji obisk Bruslja iz Slovenije prav obisk volilnega štaba NSi

na nedavnih evropskih volitvah, na čelu z glavnim tajnikom in

vodjo štaba Robertom Ilcem, saj je imel prav volilni štab največ

dela v času priprav in izvedbe volilne kampanje.

Dragi prijatelji, člani, podporniki in simpatizerji, želim vam

lepo praznovanje božiča, ki naj vas napolni z mirom in veseljem.

Praznik slovenske samostojnosti in enotnosti pa nam

mora biti svetla luč naših prizadevanj tudi za prihodnost. V

novem letu vam želim veliko zdravja in moči, da bomo zmogli

izpolniti vsak svoje poslanstvo in življenjske naloge. •

Vabljeni, da delo poslanke Evropskega parlamenta Ljudmile Novak

spremljate tudi na njeni spletni strani www.ljudmilanovak.eu.

17


OSEBNO

NATAŠA HUDELJA

PREDSEDNICA GOSPODARSKEGA KLUBA

Poklic in delo?

Kadrovska strokovnjakinja za prepoznavanje potencialov in

razvoj kadrov.

Kateri so vaši hobiji?

Trenutno moji štirje vnuki, poslovno pa razvijanje novih

produktov.

Vaš najljubši predmet v osnovni oziroma v srednji šoli?

Tehnični pouk in fotokrožek.

Katera je vaša najljubša hrana?

Belokranjska pečenka, čebula in domač kruh.

Vaš najljubši letni čas?

Poletje.

Najljubša turistična destinacija?

Mlin na Kolpi.

Vaša barva je?

Mavrična, najbolj izstopa rdeča, pa bela, pa modra, pa črna,

tudi zelena in rumena sta mi všeč.

Najljubši film?

Rada gledam risane filme, velikokrat so zelo sporočilni. Iskanje

malega Nema, Hotel Transylvanija.

Najljubša knjiga?

Ena teh je Otroci so tega vredni, avtorice Barbara Coloroso,

Alan Ford, ups, to ni knjiga.

Najljubši glasbeni izvajalec?

Hm, naj bo Dire Straits in njihov komad Walk Of Life, Queen in

pesem Mama.

Najboljši športnik ali športnica?

Več jih je, naj navedem enega iz mlajše generacije npr. Luka

Dončić in eno iz starejše Petra Majdič.

Kakšen je vaš moto življenja?

La Vita e bella.

Kaj vam pomeni družina?

Varno pristanišče in bojno polje, radost, ljubezen in bolečino, ki

nas krepi in brusi, da se oblikujemo.

Kaj vam pomeni država?

Varnost, sprejetost, identifikacijo. Država lahko daje možnosti,

da se razvijamo in udejanjamo svoje poslanstvo s tem, da razvija

okoliščine, ki to omogočajo.

Kaj vam pomeni politika?

V prvi vrsti služenje ljudem in pa način oziroma pot, da se oblikuje

okolje, kjer bodo ljudje lahko živeli dostojno.

Kaj vam pomeni Slovenija?

Slovenija je moja domovina. Do nje čutim več kot samo, da je

to najlepša pokrajina v Evropi. Domovina je ena sama, tako kot

družina.

Zakaj Nova Slovenija - krščanski demokrati?

Demokracija na temeljih krščanstva, svobode, razvoja in napredka

za vse ljudi.

Družboslovje ali naravoslovje?

Družboslovje.

Gospodarstvo ali javni sektor?

Gospodarstvo.

Vaš vzornik je?

Preprost človek, ki malo govori, a veliko naredi. •

18


AKTUALNO

Za vas smo pripravili nagradno križanko. Pravilno rešena križanka vam lahko prinese lepo nagrado. Izžrebali bomo tri nagrade:

1. nagrada: kosilo s poslancem NSi Aleksandrom Reberškom; 2. nagrada: knjiga Ljudmila Novak - v očeh drugih in 3. nagrada: usnjen notesnik NSi.

Pravilno geslo križanke nam skupaj z vašimi podatki (mobilna številka in elektronski naslov) pošljite na dopisnici do petka, 21. februarja 2020, na

naslov NSi, Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana. Geslo lahko sporočite tudi po elektronski pošti na tajnistvo@nsi.si. Veliko uspeha in sreče pri žrebu!

Geslo pretekle križanke je bilo PAMETNA SLOVENIJA. Nagrajenci križanke so:

1. nagrado, kosilo s poslanko NSi Tadejo Šuštar, prejme Marjeta Avsenik (Dol pri Ljubljani),

2. nagrado, knjigo Ljudmila Novak – v očeh drugih, prejme Ivanka Hirtl (Benedikt) in

3. nagrado, usnjen notesnik NSi, prejme Lojzka Bohinc (Križe).

NA GALLUSOVEM NABREŽJU V LJUBLJANI

19

Hvala za vašo pomoč!


Želimo vam blagoslovljene

božične in novoletne praznike

ter ponosno praznovanje

dneva samostojnosti in enotnosti.

Naj novo leto zaznamujejo

zdravje, sreča in zadovoljstvo.

Vse dobro v letu 2020!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!