14.04.2020 Views

CATALOG CONTRACT Meble Radomsko 2020-21

Product catalog of the Polish manufacturer of chairs, tables and furniture for hotels, restaurants and home.

Product catalog of the Polish manufacturer of chairs, tables and furniture for hotels, restaurants and home.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


NEW MODELS 4

MODERN 17

ITALIAN STYLE 24

CLASSIC BENT 32

CLASSIC 36

SOFAS & LOUNGE 48

PLASTIC CHAIRS 59

TABLES 60

BASES 69


The tradition of furniture production,

in particular, bent wood furniture dates

back to the end of the 19th century.

MEBLE RADOMSKO Kontrakt making use

of the experience, creates one-of-a-kind

furniture with a unique design.

Thanks to the unique technology, that we

combine with state-of-the-art techniques

of furniture production and projects of

leading designers, our chairs and tablesare

an exceptional combination of high quality,

modern shapes, traditional carpentry and

knowledge as well as experience gained for

generations by the residents of Radomsko.

Our speciality is the production of

beautifully shaped furniture for restaurants

and hotels recognizable all over the world.

The designers of our furniture:

Yago Sarri

R&G Fauciglietti

Studio Sagitar

MRK Studio

Redo Design Studio


Tradycja produkcji mebli, w szczególności

mebli giętych, w Radomsku sięga końca XIX

wieku. MEBLE RADOMSKO Kontrakt czerpiąc

z tych doświadczeń tworzy niepowtarzalne

meble o unikatowym designie.

Dzięki unikalnej technologii, którą łączymy

z nowoczesnymi technikami produkcji mebli

oraz wzorami światowych projektantów,

nasze krzesła i stoły są wyjątkową kombinacją

wysokiej jakości, nowoczesnych kształtów,

tradycyjnej sztuki stolarskiej oraz wiedzy

i doświadczenia zdobywanego od pokoleń

przez mieszkańców Radomska.

Naszą specjalizacją są piękne w formie

meble do restauracji i hoteli, rozpoznawalne

na całym świecie.

Projektanci naszych mebli:

Yago Sarri

R&G Fauciglietti

Studio Sagitar

MRK Studio

Redo Design Studio


4

OTTO

Designer: R&G Fauciglietti

DĄB

BUK

OTTO AS 810 540 460 470

OTTO BS 810 540 540 470 OTTO BST 1080 540 460 740


5

DOMA

Designer: Yago Sarri

DĄB

BUK

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

DOMA AS 520 510 480

DOMA BS 780 530 610 480


6

ALLEGRI

Designer: Studio Sagitar

DĄB

BUK

ALLEGRI AS 840 520 470 460

ALLEGRI BS 840 520 520 470 ALLEGRI BST 1080 570 580 750


7

MON

Designer: Yago Sarri

DĄB

BUK

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

MON AS 800 590 560 460 MON BS 800 590 570 460

DIKA 2 AS 810 530 550 480

Designer: Yago Sarri

DIKA 2

DĄB

BUK


8

AZURRA

Designer: Studio Sagitar

DĄB

BUK

AZURRA A 900 570 440 470

AZURRA BS 870 600 600 470

AZURRA BL 750 750 640 370


9

INFINITY

Designer: Studio Sagitar

DĄB

BUK

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

INFINITY AS 790 570 445 470

INFINITY BST 1070 570 480 740


10

CAVA STEEL

Designer: Yago Sarri

DĄB

BUK

CAVA A STEEL 800 520 480 480

CAVA BST STEEL 1100 540 480 780


11

CAVA CR

Designer: Yago Sarri

DĄB

BUK

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

CAVA CR 740 480 600 460

UVE BS 780 540 550 480

Designer: Yago Sarri

UVE

DĄB

BUK


12

CAVA

Designer: Yago Sarri

DĄB

BUK

CAVA BF 810 540 640 500

COMFI BS 840 600 540 460

Designer: R&G Fauciglietti

COMFI

DĄB

BUK


13

CAVA

Designer: Yago Sarri

DĄB

BUK

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

CAVA AS 760 520 510 460

CAVA BS 760 500 590 460


14

CAVA

Designer: Yago Sarri

DĄB

BUK

CAVA 2 AS dąb

760 520 510 460

CAVA AS tap

CAVA 2 BS dąb

760 500 590 460

CAVA BS dąb

CAVA 2 BS XL VAR

780 520 640 470

CAVA BS XL


15

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

CAVA BS

CAVA BST 1040 500 540 780

Fotel CAVA BS dąb

Stół SINPLE dąb


16

LOX

Designer: MRK STUDIO

DĄB

770

520

LOX BS dąb

720

520

LOX BS

720

520

LOX BS

770

520

LOX 2 BS dąb

720

520

LOX 2 BS

870

445

LOX BSN

DIKA designed by YAGO SARRI

DĄB

DĄB

DĄB

BUK

BUK

BUK

800

530

DIKA BS

800

520

DIKA AS dąb

820

520

DIKA 3 AS


17

TIRO

Designer: YAGO SARRI

DĄB

BUK

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

810

520

815

460

TIRO BS

AP-0043

810

510

815

460

TIRO AS

AP-0042

DĄB

BUK

815

460

AP-0048

880

460

AP-0040


18

DĄB

DĄB

DĄB

BUK

BUK

BUK

860

470

AS-1002

800

415

TRAS 2 AN

830

410

PEBLE AN ST

option

DĄB

BUK

810

435

BURTON AN

820

430

PEBLE AP

option

830

410

PEBLE 2 EAN tap

option

DĄB

BUK

890

460

BENT A

840

410

AR-0336

770

495

SITA A


19

DĄB

BUK

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

840

545

840

460

BS-0504

AS-0504

DĄB

BUK

DĄB

BUK

840

545

840

460

BS-0504

AS-0504 tap

DĄB

BUK

DĄB

BUK

840

460

AS-0516

840

545

BS-0516


20

AS-0810 L

825

455

BS-0503

BS-0805

BR-0620

840

545

825

525

810

540

AS-0505

AR-0620

AS-0805

AS-0504-L

AS-0503

AS-9230

840

460

810

440

825

455

840

460

840

460

840

460

EXA BS

770

560

EXA AN

770

480

DĄB

DĄB

DĄB

DĄB

DĄB

BUK

BUK

BUK

BUK

BUK


21

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

860

870

870

KONDAL BS

MEGI AS

550 490

MEGI BS

625

860

550

KONDAL BF

795

570

IPO BS

KONDAL designed by YAGO SARI

IPO designed by YAGO SARI

DĄB

BUK

795

510

IPO AS

DĄB

BUK

755

1400

KONDAL 2SF

755

650

KONDAL 1SF


22

DĄB

DĄB

BUK

BUK

825

460

BP-5000 G

850

580

VERANO BN

880

610

AMIRA BS

DĄB

DĄB

BUK

BUK

770

490

ALUNA AS

825

460

BP-5000

770

490

ALUNA AS VAR

800

550

COSMO AS

800

600

COSMO BS

780

530

OPPA AN


23

DĄB

DĄB

DĄB

BUK

BUK

BUK

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

800

415

830

660

TRAS ANP

BP-3310

870

490

880

610

AMI BS

ELOY BS

DĄB

BUK

870

490

AMI AS

795

590

B-30

DĄB

BUK

DĄB

BUK

755

530

755

755

MORITZ 1 AN MORITZ 2 AN MORITZ 3 AN

530

530


24

980

500

A-1001-VP ST

990

490

A-1001-V

990

490

A-1001-VU

980

570

B-1001-V

970

480

A-1002-V

990

580

B-1002-V

990

480

A-1003-V

990

580

B-1003-V

DĄB

DĄB

BUK

BUK

970

490

A-1023-V

970

580

B-1023-V

960

470

AR-9702 N

option

960

470

AR-9416 N

option


25

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

970

465

990

570

A-1069-V

B-1013-V

970

465

990

490

A-1069-V2

A-1013-V

1000

470

A-1066-V

1000

570

B-1066-V


26

960

470

AR-0951

option

1010

510

AK-0255

1010

590

BK-0255

1010

590

BK-0255

1020

490

A-1005-V

1020

580

B-1005-V

960

570

BR-9416-N

960

570

BR-9702-N

1030

490

A-1006-VG

1030

560

B-1006-VP

1040

480

A-1008-V

1000

490

A-1011-VP


27

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

1000

475

990

490

A-1076-VS

A-8134-P

1000

560

990

640

B-1076-VS

B-8134-P

990

500

960

510

A-1105-V

A-1088-V

990

570

960

620

B-1105-V

B-1088-V

960

480

A-1028-V

960

600

B-1028-V

990

485

A-1004-V

1000

570

B-1004-V


28

940

470

AK-9865

940

560

BK-9865

940

470

AK-9864

940

560

BK-9864

950

470

A-1072-V

950

530

B-1072-V

950

470

LILLY A

950

470

LILLY A

1085

530

A-1085-V

1085

570

B-1085-V

980

470

AR-0133-2

980

600

BR-0133-2


29

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

940

525

990

610

SARRA AN

B-1097-V

940

525

1130

570

SARRA AN

A-1095-V

1150

530

1130

650

DEDECO A

B-1095-V

1150

510

970

610

LISSE A

BW-1033-V

1040

440

BST-0804-V

855

500

AS-0804-V

960

450

A-12

980

450

A-0132


30

1150

465

BST-1004-V

1220

680/780

480

BST-1002-V

1220

680/780

450

BST-1001-V

820

690

590

BR-9744

770

730

750

WILSON BW

780

620

630

BW-1001-V

420

350

PF-1001-V

410

460

300

PF-1001-V

1030

670

730

BW-1002-V


31

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

760

630

690

1110

1800

800

ANGELA B

SW-1003-V3

760

1100/1360

690

ANGELA SOFA 2 /3

1050

740

800

BW-1003-V

1050

1200

800

SW-1003-V2


32

870

460

870

790

790

AG-150P 450

AG-150-1 AG-56F

AG-56V

440

440

880

425

AG-62

775

415

820

885

AG-165 AG-291 AG-10-66

445

440

790

540

BG-24

780

550

BG-165

750

550

BG-763-3

790

430

AG-763-3


33

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

880

410

880

410

AG-18

AG-14

880

410

AG-18 ST

880

410

AG-16


34

880

410

AG-4

900

540

BG-4

835

600

BG-9

1090

430

BSG-18

1060

460

BSG-291

1085

460

BSG-150 P

1070

460

BSG-150-1

1060

470

BSG-56 BV

1060

530

BSG-165 B

1060

460

BSG-56 FAN

1140

540

BSG-24


35

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

820

w 425

870

450

AG-1260

AG-135 B

1060

w 465

795

445

BSG-1260

AR-0501 III

460

370

TG-46

800

370

TG-80


36

DĄB

BUK

850

435

AR-5910

835

480

EUROS AN

870

480

SPINDLE AN

865

430

SPINDLE 2 AN

750

610

CANDELLA A

765

520

AS-0905 V

790

470

CIRILLA A

1040

410

BSR-5910

850

440

AR-9907

option

850

440

AR-9907-W

option

885

470

AP-6500

900

465

AR-0014


37

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

1130

490

1080

440

BSR-9456

BSR-0031-1

1130

490

1090

450

BSP-9428

BSR-9449

1060

435

1070

430

ZAC BSN

BSR-225

790

435

770

435

ZAC AN

AP-5014 B

1120

460

BSR-0014

1100

460

BST-0145

1100

460

BSR-9907

1080

470

BSP-5014 B


38

815

430

AR-9443

815

430

AR-9449

835

405

AP-9428

890

480

AT-3917-ST

830

430

AR-0031-2

830

430

AR-0031

830

430

AR-0031-1

830

520

BR-0031-1

830

410

AR-9456

830

535

BR-9456

840

520

BR-9907

840

520

BR-9907-W


39

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

890

890

AT-3904 ST

480 BT-3904 ST

530

820

430

AR-9608

820

430

AP-0020

830

430

AT-3801

820

430

AR-9608-1


40

890

480

AT-3917 ST

890

590

BT-3917

890

480

AT-3904 ST

890

590

BT-3917 ST

830

520

BR-9608

830

520

BR-9608-1

890

445

AT-3900 ST

890

530

BT-3900

840

430

AL-0145

840

525

BL-0145

840

525

BL-0145-1

840

430

AL-0145-1


41

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

830

520

900

460

970

980

860

BR-0031

AL-110

460 AL- JACK

460

AR-1228

420

920

970

960

AR-0423 AL -190 A-10

A-2

430

470

460

1040

450

AR-9819-3

945

435

AR-9819

945

435

AR-9819-1

1050

450

AL-100-1


42

770

455

AS-0804

770

580

BS-0804

830

590

BS-0817

950

450

AR-0628

860

480

AT-3817

870

450

AP-5250

830

455

AS-0817

855

475

AS-0702

855

550

BS-0702

820

480

AS-0607

820

520

BS-0600


43

DĄB

DĄB

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

770

475

AP-8421

III

820

520

890

460

A-0107 ST

DANISH AN

830

435

820

520

COUNT AN

B-0106 ST

730

415

COUNT CN

880

420

GRECCO A1

880

435

GRECCO A2

970

490

TOSCANA A

965

460

AL-245


44

1050

450

AL-100

1020

485

AL-106

1000

460

1000

A-22 A-22-1

460

1130

530

BST-3904

1130

530

BST-3917

1115

490

BSR-0423

880

395

ALCATRAZ AN

1100

460

BSL-0145

1100

460

BSL-0145-1

1130

530

BST-3900

1000

450

ALCATRAZ BSN


45

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

1115

500

1070

410

BSP-0048

BSP-0020

1115

500

1090

450

1115

1290

BSP-0042 BSP-0043 BST-0951

500

480

BSR-9608

DĄB

BUK

1070

450

BSR-9608-1

DĄB

BUK

1080

440

BST-0031

1110

590

BSP-0071

1050

500

IPO BST

1000

480

ALUNA BST

1040

440

BST-0817


46

BST-0504-2

BST-0702

BST-0504

BST-0801

BST-0805

BST-0506

BST-0336

BST-0600

PEBLE BSN

TRAS BSN

1040

425

1050

445

1045

475

1040

440

1065

435

1110

450

1040

440

1040

440

1095

495

1110

480

BST-1002

1150

500

BSP-9950

1130

480

DĄB

DĄB

DĄB

DĄB

DĄB

DĄB

BUK

BUK

BUK

BUK

BUK

BUK


47

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

780

345

470

350

CP-0917

CP-0910

765

420

820

350

CS-0504

CP-0915

740

320

800/620/460

390

CP-3140

QUBIC CN

DĄB

BUK

780

460

420

320

CP-3142

CHICA CN

DĄB

BUK

780

380

SMITH CN

780

470

CP-4086

780

470

CP-4076

810

450

CP-4075

800

470

CP-4095


48

DĄB

DĄB

BUK

BUK

765

660

640

765

B-29 660 B-29-2

640

1200

700

800

DAICY

770

800

680

ALICE B

770

800

680

NINA B

1170

740

980

WING B

680

770

820

RICHI B

860

740

850

MURAD B


49

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

1130

1800

750

1560

720

900

SOFA MAY

FOTEL LUIGI

fotel

podnóżek

880

710

850

430

580

MEDIOLAN

DALIA B+P

800

620

640

CARI A2

890

630

760

CARI A

890

1600

780

CARI S


50

Loże i sofy są wykonywane wg specyfikacji wymiarowej klienta

FONDA 2

FONDA 2

FONDA 2

BONN

FONDA P

TOKIO


51

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

A B C

SOHO FOTEL

800

800

800

SOHO A+B+C SYSTEM

SOHO SOFA

SOHO CORNER

SOFA VOZE

FONDA O


52

Loże i sofy są wykonywane wg specyfikacji wymiarowej klienta

NEW YORK

AMSTERDAM

MAX-CAFFE 2W

MAX-CAFFE 2 BIG

WALL

LOŻA ESSEX

MAX-CAFFE 1 BIG MAX-CAFFE 2


53

PIXEL

PEKIN

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

HAGA

LYON

UDINE

PRAGA

VEGAS

OSLO W


54

Loże i sofy są wykonywane wg specyfikacji wymiarowej klienta

MONACO

MARSHALL O

MARSHALL 1

SOFA MARSHALL P

MARSHALL 1 P

VEGAS

MARSHALL 1


55

MARSHALL 2 BIG

830

780

710

OSCAR OBROTOWY

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

CAPRI S

CLUB S

780

1290

640

830

1400

d 740

CAPRI B

780

720

640

780

720

640

MARSHALL 2

780

1290

650

FOTEL I SOFA NIGHTY

CLUB B

830

760

740


56

Loże i sofy są wykonywane wg specyfikacji wymiarowej klienta

750

max 22000

600

PITER

430

600

600

PRATO

430

430

430

CAMILLA

900

1000-2000

750

GLAM

400

600

600

GARY

450

500

500

CARMEN

780

1250

800

VINSENT SOFA

830

2280

1000

MALAGA S


57

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

730

830/1560/2310

760

BAROLLO S

990

1840

1000

860

3130

1580

BARCELONA S

BLOOR SOFA

850

890

820

HAVANA FOTEL

850

1540

870

HAVANA SOFA


58

780

800

800

BARO FOTEL

760

1650

950

BARO SOFA

770

700

650

RIOS FOTEL

770

1200

650

RIOS SOFA

700

960

800

ERIS FOTEL

700

1630

800

ERIS SOFA 3

890

830

800

FIORA FOTEL

890

1550

800

FIORA SOFA


59

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

840

560

900

470

850

420

ALEGRO

ELIZA

MISS

790

490

850

420

KARMEN

820

570

DEYA

MISTER

800

650

820

420

820

540

BOKS

LUKA

PIA

840

570

810

440

820

540

DEVE

MAJA

SUN

790-930

440

ARJA BAR

920

450

NAPOLEON


60

DOMA BS

DOMA AS

770

900

1600/2000/2400

ST DOMA

770

900

1600/2000/2400

ST BENT

BENT A


61

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

CAVA BS 760

900

1200/2200/2700/3200

ST-HARRY ROZKŁADANY

1050 x 1600-4000

1050 x 2000-5000

(opcja)

ST-SINPLE

ST-PADWA ROZKŁADANY

1130 x 1600-4000

1130 x 2000-5000

(opcja)


62

ST-RONDO

740

900-1600

ST-RONDO

AG-8139

BG-24

760

700-900

700-2000

ST-8 D

ST-8 D

BG-24

BR-9608-1

ST-8 D

AR-9608

760

700-900

700-2000

ST-8


63

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

LOX BS

700-1000

500-1200

ST-8 D PATENT

LOX 2 BS

760

700-900

700-2000

ST-LOX

760

700-900

700-2000

ST-8

760

700-900

700-2000

ST-9


64

740

700-900

700-1600

ST-9647

740

1050/1450

ST-PRESTO

770

900

1400-1600/2000/2400

ST DOMA

760

700-900

700-2000

ST-9 P

1100

700-900

700-1400

ST-8 HM

770

900

1600/2000/2400

ST BENT


65

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

750

800

STG-9717

720

700-1100

ST-9744-2

750

800

STG-9718

700

800/1050

STG-0006

740

600-1050

ST-V

740

700-1200

ST-X


66

700

800

STG-9006

740

700/800

ST-JEAN

740/1100

750/600

ST-JURA

740

760

ST-TON 1

740

700-900

740

ST-BADY 1 900 ST-BADY 3

1100

1000

500

1100

1350

1100

ST-HOLLAND HALF 750 ST-HOLLAND HOUS 2 750 ST-HOLLAND HOUS 1


67

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

760

700-1000

700-1700

900

ST-2W1

760

1 1600-2000

2 500-1000

ST-8 NO

750

600-900

ST-SLIM 22


68

740

600-800

1200-1600

FT-24

730

600-800

800-2000

FT-8 M

730

1600-2000

FT-31

730

600-900

1200-1600

FT-30


69

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

730/1070

600/700

max 1100

max 1500x1500

630/750/1100

600-800

ST-YET

ST-CASE

ST-SLIM 09 CU

740

max 1000x1000

ST-YET GR

740

max 1200x800

740

max 1200x800

ST-YET REC

ST-PUSH REC

730/1070

600/700

730/1070

600/700

ST-BONE

ST-PUSH

630/750/1100

730/1070

730/1070

600-800 ST-SLIM 09 GOLD

600/700 ST-SLIM AM01

600/700 ST-SLIM AM21

PK 4 DR

PO 3 DR

FLAT ABIG 21

PC


70

h 720 h 720 h 720

h 720

h 720

h 720

h 1060

h 1060

HUBERTO HUCO RETRO 3N RETRO 4N CROSS CROSS DR

1080

max 700

ST-ALEX BAR KR

1080

max 900

ST-ARONE BAR KR

1080

max 800x800

ST-RETRO BAR

740

max 900

ST-RETRO 4N

730/1070

600/700

ST-LUZ

740

max 800

ST-MIRCO

740

max 800x800

740

640

ST-CESAR max 1400x900 ST-BERN max 800x800 ST-LUKA DR CAFE

740

max 800x800

ST-CESAR MIX

740

max 1100

ST-ARONE ALU

740

max 800x800

ST-CESAR MIX

740

max 800x800

ST-CESAR ALU

740

max 800

ST-PO INOX

1080

max 800

ST-PO INOX BAR

740

max 800x800

ST-PK INOX

740

800

ST-ALEX ALU


71

h 600

h 720

h 1060

h 720

h 1060

h 720

PO CAFE

PO PO BAR PO BIG PO BIG BAR ROUND R

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

MIRCO

h 720

h 720

h 1060

MIRCO BAR ALEX ARONE BADU ALDA

h 1060

h 720

h 1060

h 720

PK PK BAR PK BIG PK BIG BAR FLAT FLAT BAR

h 720 h 1060 h 720

h 1060

h 720

h 1060

h 1060

h 720

h 1060

h 720

h 720

h 720

h 1060

h 1060

h 1060

h 720

h 1060

FLAT 2 FLAT 2 BAR LUKA BERN 1 CESAR KRIS

h 720 h 720 h 720

h 720

h 1060

h 720

h 720

h 1060

PK DR PK BIG DR FLAT DR FLAT 2 DR LUCA DR BERN 1 DR


72

h 720 h 720 h 720 h 720 h 720

h 720

RUSTIK 3N RUSTIK 4N RUSTIK LONG RETRO 3N DR RETRO 4N DR HUCO DR

h 720

h 1060

h 600 h 720

h 1060 h 720

h 1060

PO INOX EKO

PO INOX CAFE

PO INOX

PO INOX BAR

PO INOX BIG

PO INOX BIG BAR

h 600 h 720

h 1060

h 720

h 1060

h 720

h 1060

h 600

h 1060

PK INOX CAFE

PK INOX

PK INOX BAR

PK INOX BIG

FLAT INOX

FLAT 2 INOX

h 600

h 720

h 1060

h 600

h 720

h 1060

h 600

h 720

h 1060

h 600

h 720

h 1060

h 600

h 720

h 1060

PK INOX DR

PK INOX BIG DR

FLAT INOX DR

PO INOX DR

PO INOX BIG DR

h 720 h 1060 h 720 h 1060 h 720

h 1060

PO DR PO BAR DR

PO BIG DR PO BIG BAR DR MIRCO DR

PK BAR DR


73

wszystkie nasze meble są zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w restauracjach, hotelach i pubach

h 1870

w 665

h 1790

h 1790

PG-16-2204 w 570 PG-8816 w 570 TOWER P

h 300

w 320

PG-9955

h 290

w 400

PG-9956

OPCJE WYKOŃCZENIA NÓG

ślizgacz PF

ślizgacz P

ślizgacz FO

noga K

noga S

noga P

noga T

OPCJE NÓG DO STOŁÓW

noga Z

noga L

Oferta niniejsza nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcyjnych

w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

Ze względu na specyfikę druku kolory mogą różnić się od rzeczywistych.


74

WYBARWIENIA DREWNA

STANDARD

buk naturalny

dąb miodowy

rustikal

czereśnia

koniak

kasztan/orzech 5

orzech 4

orzech tudor

ciemne wenge

WYBARWIENIA DREWNA

PREMIUM

white wash

klon

calvados

jasny mahoń

palisander

orzech naturalny

czarna bejca

WYBARWIENIA DREWNA

EXTRA

RAL /NCS

emalia kryjąca

biały

czarny

Antic olejowany

bejce kolorowe

Jakość mebli jest dla nas najważniejsza. Nasze krzesła podlegają skrupulatnej kontroli w trakcie

całego procesu produkcji. Są również poddawane testom, zgodnie z europejską normą EN 16139.

Wszystkie krzesła wytrzymują obciążenie minimum 130 kg.

Podane wymiary są znormalizowane. Podane wysokości nie zawierają wysokości ślizgaczy.

Duży udział naturalnych elementów giętych oraz operacji wykonywanych ręcznie powoduje,

iż zastrzegamy sobie prawo do tolerancji wymiarowej ± 2 cm.


KRZESŁA CHAIRS

A-0107 ST 43

A-0132 29

A-10 41

A-1001-V 24

A-1001-VP ST 24

A-1001-VU 24

A-1002-V 24

A-1003-V 24

A-1004-V 27

A-1005-V 26

A-1006-VG 26

A-1008-V 26

A-1011-VP 26

A-1013-V 25

A-1023-V 24

A-1028-V 27

A-1066-V 25

A-1069-V 25

A-1069-V2 25

A-1072-V 28

A-1076-VS 27

A-1085-V 28

A-1088-V 27

A-1095-V 29

A-1105-V 27

A-12 29

A-2 41

A-22 44

A-22-1 44

A-8134-P 27

AG-10-66 32

AG-1260 35

AG-135 B 35

AG-14 33

AG-150 P 32

AG-150-1 32

AG-16 33

AG-165 32

AG-18 33

AG-18-ST 33

AG-291 32

AG-4 34

AG-56 F 32

AG-56 V 32

AG-62 32

AG-763-3 32

AK-0255 26

AK-9864 28

AK-9865 28

AL.-110 41

AL-0145 40

AL-0145-1 40

AL-100 44

AL-100-1 41

AL-106 44

AL-190 41

AL-245 43

ALCATRAZ AN 44

ALEGRO 59

AL-JACK 41

ALLEGRI AS 6

ALUNA AS 22

ALUNA AS VAR 22

ALUNA H AS 14

AMI AS 23

A-NOWE 1 20

A-NOWE 2 20

A-NOWE 3 21

AP-0020 39

AP-0040 17

AP-0042 17

AP-0043 17

AP-0048 17

AP-5014 B 37

AP-5250 42

AP-6500 36

AP-8421 43

AP-9428 38

AR-0014 36

AR-0031 38

AR-0031-1 38

AR-0031-2 38

AR-0133-2 28

AR-0336 18

AR-0423 41

AR-0501 35

AR-0620 20

AR-0628 42

AR-0951N 26

AR-1228 41

AR-5910 36

AR-9443 38

AR-9449 38

AR-9456 38

AR-9608 39

AR-9608-1 39

AR-9614-N 24

AR-9702-N 24

AR-9819 41

AR-9819-1 41

AR-9819-3 41

AR-9907 36

AR-9907 W 36

AS-0503 20

AS-0504 19

AS-0504-L 20

AS-0505 20

AS-0516 19

AS-0607 42

AS-0702 42

AS-0804 42

AS-0804-V 29

AS-0805 20

AS-0810 L 20

AS-0817 42

AS-0905-V 35

AS-1002 18

AS-9230 20

AT-3801 39

AT-3817 42

AT-3900 ST 40

AT-3904 ST 40

AT-3904 ST 39

AT-3917 ST 38

AT-3917 ST tap 40

AZURRA AS 8

BART AS 10

BENT A 18

BURTON AN 18

CANDELLA A 36

CAVA A STEEL 10

CAVA AS 13/14

CIRILLA A 36

COSMO AS 22

COUNT AN 43

DANISH AN 43

DEDECO A 29

DIKA 2 AS 7

DIKA AS 16

DOMA AS 5

ELIZA 59

EUROS AN 36

EXA AN 20

FINEESE AN 14

FT-24 59

FT-30 59

FT-31 59

FT-8 M 59

GRECCO A1 43

GRECCO A2 43

INFINITY 9

IPO AS 21

KARMEN 59

LILLY A 28

LISSE A 29

LUKA 59

MAJA 59

MALDO AN 8

MEGI AS 21

MISS 59

MISTER 59

MON AS 7

MORITZ 1 AN 23

MORITZ 2 AN 23

MORITZ 3 AN 23

NAPOLEON 59

OPPA AN 22

OTTO AS 4

PEBLE AN ST 18

PEBLE AP 18

PEBLE EAN 18

PIA 59

SARRA AN 29

SITA A 18

SPINDLE 2 AN 36

SPINDLE AN 36

SUN 59

TIRO AS 17

TOSCANA A 43

TRAS 2 AN 18

TRAS AN tap 14

TRAS ANP 23

ZAC AN 37

FOTELE ARMCHAIRS

ALICE B 40

ALLEGRI BS 6

AMI BS 23

AMIRA BS 22

AZURRA BL 8

AZURRA BS 8

B-0106 ST 43

B-1001-V 24

B-1002-V 24

B-1003-V 24

B-1004-V 27

B-1005-V 26

B-1006-VP 26

B-1013-V 25

B-1023-V 24

B-1028-V 27

B-1066-V 25

B-1072-V 28

B-1076-VS 27

B-1085-V 28

B-1088-V 27

B-1095-V 29

B-1097-V 29

B-1105-V 27

B-29 48

B-29-2 49

B-30 23

B-8134-P 27

BG-165 32

BG-24 32

BG-9 34

BG-4 34

BG-763-3 32

BK-0255 26

BK-9864 28

BK-9865 28

BL-0145 40

BL-0145-1 32

BOKS 59

BP-3310 23

BP-5000 22

BP-5000 G 22

BR-0031 41

BR-0031-1 38

BR-0133-2 28

BR-0620 20

BR-9416-N 26

BR-9456 38

BR-9608 40

BR-9608-1 40

BR-9702-N 26

BR-9744 30

BR-9907 38

BR-9907-W 38

BS-0503 20

BS-0504 19

BS-0506 19

BS-0600 42

BS-0702 42

BS-0804 42

BS-0805 20

BS-0817 42

BT-3900 ST 32

BT-3904 ST 39

BT-3917 40

BT-3917 ST 40

BW-1001-V 30

BW-1002-V 30

BW-1003-V 31

BW-1033-V 29

CAVA 2 BS 14

CAVA 2 BS XL VAR 14

CAVA BF 12

CAVA BS 13/14

CAVA BS CR 11

CAVA BS XL VAR 14

COMFI BS 12

COSMO BS 22

DEVE 59

DEYA 59

DIKA 3 BS 16

DIKA BS 16

DOMA BS 5

ELOY BS 23

EXA BN 20

IPO BS 21

KONDAL BF 21

KONDAL BS 13

LOX BS 16

MEGI BS 21

MON BS 7

OTTO BS 4

TIRO BS 17

UVE BS 11

VERANO BN 22

HOKERY, TABORETY

BARSTOOLS

ALCATRAZ BSN 44

ALLGERI BST 6

ALUNA BST 45

ARIA BAR 59

BSG-1260 35

BSG-150 P 34

BSG-150-1 34

BSG-165 B 34

BSG-18 24

BSG-24 26

BSG-291 34

BSG-56 BV 34

BSG-56 FAN 34

BSL-0145-1 44

BSP-0020 45

BSP-0042 45

BSP-0043 45


BSP-0048 45

BSP-0071 45

BSP-5014 B 37

BSP-9418 29

BSP-9428 37

BSP-9950 46

BSR-0014 37

BSR-0031-1 37

BSR-0423 44

BSR-225 37

BSR-5910 36

BSR-9449 37

BSR-9456 37

BSR-9608 45

BSR-9608-1 45

BSR-9907 37

BST-0031 45

BST-0031 37

BST-0145 37

BST-0145 29

BST-0336 46

BST-0504 46

BST-0504-2 38

BST-0506 46

BST-0600 46

BST-0702 46

BST-0801 46

BST-0804-V 29

BST-0805 46

BST-0817 45

BST-0951 45

BST-1001-V 30

BST-1002 46

BST-1002-V 30

BST-1004-V 30

BST-3900 44

BST-3904 44

BST-3917 44

CAVA BST 15

CAVA BST STEEL 10

CHICA CN 47

COUNT CN 43

CP-0910 47

CP-0915 47

CP-0917 47

CP-3140 47

CP-3142 47

CP-4075 47

CP-4076 47

CP-4086 47

CP-4095 47

CS-0504 47

INFINITY BST 9

IPO BST 45

LOX BSN 16

MALDO BSN 8

OTTO BST 4

PEBLE BSN 46

PF-1001-V 30

PF-1002 30

QUBIK CN 47

SMITH BSN 47

TG-46 35

TG-80 35

TRAS BSN 46

ZAC BSN 37

SOFY, LOŻE, FOTELE

UPHOLSTERY

ALICE B 48

AMSTERDAM 52

ANGELA B 31

ANGELA SOFA 2/3 31

BARCELONA S 57

BARO FOTEL 58

BARO SOFA 58

BAROLLO S 57

BLOOR SOFA 57

BONN 50

CAMILA PUFA 56

CAPRI B 55

CAPRI FOTEL 47

CAPRI S 41

CAPRI S 55

CAPRI SOFA 47

CARI A2 49

CARI A2 49

CARI S 49

CARMEN PUFA 56

CLUB B 55

CLUB S 55

DAICY B 49

DALIA B 49

ERIS FOTEL 58

ERIS SOFA 58

ESSEX 52

FIORA FOTEL 58

FIORA SOFA 58

FONDA 50

GARY PUFA 56

GLAM SOFA 56

HAGA 53

HAVANA FOTEL 57

HAVANA SOFA 57

KARMEN 59

KONDAL 1SF 21

KONDAL 2SF 21

LUIGI FOTEL 49

LYON 53

MALAGA S 56

MARSHALL 1 54

MARSHALL 1 P 54

MARSHALL 2 55

MARSHALL 2 BIG 55

MARSHALL O 54

MARSHALL P 46

MAX CAFE 1 BIG 52

MAX CAFE 2 BIG 52

MAX CAFE 2W 52

MAY SOFA 49

MEDIOLAN 49

MONACO 54

MURAD B 48

NEW YORK 52

NIGHTY FOTEL 55

NIGHTY SOFA 55

NINA B 40

NINA B 48

OSKAR FOTEL 55

OSLO 53

PEKIN 53

PITER 56

PIXEL 53

PRAGA 53

PRATO PUFA 56

RICHI BW 49

RIOS FOTEL 58

RIOS SOFA 58

SOHO ABC 51

SOHO FOTEL 51

SOHO SOFA 51

SW-1003-V2 31

SW-1003-V3 31

TOKIO 50

UDINE 53

VEGAS 53/54

VINSENT SOFA 56

VOZE 51

WALL 52

WILSON BW 30

WING B 48

STOŁY, PODSTAWY

TABLES, BASES

ALDA 71

ALEX 71

ARONE 71

BADU 71

BERN 1 71

BERN 1 DR 71

CESAR 71

CROSS 70

CROSS DR 70

FLAT 71

FLAT 2 71

FLAT 2 BAR 71

FLAT 2 DR 71

FLAT 2 INOX 72

FLAT ABIG 21 69

FLAT BAR 71

FLAT DR 71

FLAT INOX 72

FT-24 68

FT-30 68

FT-31 68

FT-8 M 68

HUBERTO 70

HUCCO 71

HUCO DR 72

KRIS 71

LUKA 71

LUKA DR 71

MIRCO 71

MIRCO BAR 71

MIRCO DR 72

PC 69

PK 71

PK 4 DR 69

PK BAR 71

PK BAR DR 71

PK BIG 71

PK BIG BAR 71

PK BIG DR 71

PK DR 71

PK INOX 72

PK INOX BAR 72

PK INOX BIG 72

PK INOX BIG DR 72

PK INOX CAFE 72

PK INOX DR 72

PO 71

PO 3 DR 69

PO BAR 71

PO BAR DR 71

PO BIG 71

PO BIG BAR 71

PO BIG BAR DR 72

PO BIG DR 72

PO CAFE 71

PO DR 72

PO INOX 72

PO INOX BAR 72

PO INOX BIG 72

PO INOX BIG BAR 72

PO INOX BIG DR 72

PO INOX CAFE 72

PO INOX DR 72

PO INOX EKO 72

RETRO 3N 70

RETRO 3N DR 72

RETRO 4N 70

RETRO 4N DR 72

ROUND R 71

RUSTIK 3N 72

RUSTIK 4 N 72

RUSTIK LONG 72

ST CESAR ALU 70

ST CESAR MIX 70

ST LUKA DR CAFE 70

ST-2W1 67

ST-8 63

ST-8 D 62

ST-8 D PATENT 63

ST-8 HM 64

ST-8 NO 67

ST-9 63

ST-9 P 64

ST-9647 64

ST-9744-2 65

ST-ALEX ALU 70

ST-ALEX BAR KR 70

ST-ARONE ALU 70

ST-ARONE BAR KR 70

ST-BADY 1 65

ST-BADY 3 65

ST-BENT 60/64

ST-BERN 70

ST-BONE 69

ST-CASE 69

ST-CESAR 70

ST-CESAR MIX 70

ST-DOMA 60

STG-0006 65

STG-9006 66

STG-9717 65

STG-9718 65

ST-HARRY 61

ST-HOLLAND 1 65

ST-HOLLAND 2 65

ST-HOLLAND HALF 65

ST-HUBERTO 60

ST-JEAN 66

ST-JURA 66

ST-LOX 55

ST-LOX 63

ST-LUKA DR CAFE 70

ST-LUZ 70

ST-MARCO 70

ST-MASSIMO 60

ST-PADWA 61

ST-PK INOX 70

ST-PO INOX 70

ST-PO INOX BAR 70

ST-PRESTO 64

ST-PUSH 69

ST-RETRO 4N 70

ST-RETRO BAR 70

ST-RONDO 62

ST-SINPLE 61

ST-SLIM 22 67

ST-SLIM 9 GOLD 61

ST-TON 1 66

ST-V 65

ST-X 65

ST-YET 69

WIESZAKI, HANGERS

PG-16-2204 73

PG-8816 73

PG-9955 73

PG-9956 73

P-TOWER 73


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!