27.04.2020 Views

inControl portfolio 2020

inControl MAIN PORTFOLIO OVERVIEW

inControl MAIN PORTFOLIO OVERVIEW

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AV Multimedia • Collaboration • Digital Signage

Automation Control • Energy Management


O nama

IN CONTROL - moderna poslovna koncepcija

• Iskustvo i znanje

• Dinamički timovi – Best of Breed po projektu

• Vrhunski principali

• Svjetski vodeći proizvođači

• Podrška - poslovni i tehnički segmenti

• End-to-End rješenja – poslovni zahtjevi,

dizajn tehnološkig rješenja & implementacija


CJELOVITA INTEGRIRANA RJEŠENJA

• PREZENTACIJSKI, AUDIO, VIDEO, KONFERENCIJSKI I

INTERAKTIVNI SUSTAVI

• NADZORNE SOBE

• MEETING SCHEDULING SYSTEM

• SMART HOME / HOTEL / OFFICE / CONF

• DIGITALNO OGLAŠAVANJE

• EnMS


PREZENTACIJSKI, AUDIO, VIDEO,

KONFERENCIJSKI I INTERAKTIVNI SUSTAVI

• SOBE ZA SASTANKE

• KONFERENCIJSKE DVORANE

• DVORANE UPRAVE

• KOLABORACIJSKE DVORANE

• UČIONICE (+Interaktivnost)

• SMART ROOM (Smart City)

• BALLROOMS

• LOBBY / RECEPCIJE

• BUSINESS CENTRI

DISPLAYI, PROJEKTORI + LIFT, VC, IA PLOČE, OVZUČENJE & PA, PRIKLJUČNE KUTIJE, UPRAVLJANJE, SIGNAL MGMT, DM, MF, MIRROR IMAGE


NADZORNE SOBE

• SMART ROOM (Smart City)

• NOC (Telecom, policija, vojska, data centri, resorti ...)

• Video nadzor – sigurnosni centri

• Krizne sobe (zračne luke)

DISPLAYI, OZVUČENJE, PRIKLJUČNE KUTIJE, UPRAVLJANJE, SIGNAL MGMT, DM, PULL-UP IA MONITORI


• Smart room

• Središnje mjesto

upravljanja gradom i

projektima

• Donošenje brzih i jasnih

odluka o razvoju grada

• Informacije u trenu na

velikom ekranu u cilju

konkretnog i brzog

poslovanja

MSS, DISPLAYI, OZVUČENJE, PRIKLJUČNE KUTIJE, UPRAVLJANJE, SIGNAL MGMT, DM, PULL-UP IA MONITORI


MEETING SCHEDULING SYSTEM

• Puna integracija s MS

Exchange

• Automatizacija

• Ušteda

Microsoft - Case study

MSS, DISPLAYI, OZVUČENJE, PRIKLJUČNE KUTIJE, UPRAVLJANJE, SIGNAL MGMT, DM, PULL-UP IA MONITORI


SMART

HOME • HOTEL • OFFICE • CONF

RASVJETA, HVAC, MOTORI ZAVJESA – ROLETA – VRATA, A-V, VIDEO NADZOR, ALARM, PORTAFON, LIFT, ...


ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS

• SOBE

• UREDI

• KATOVI

• ZGRADE

• CAMPUS

• GRADOVI

FUSION, UPRAVLJANJE, MOBILE APPS


DIGITALNO OGLAŠAVANJE

(DIGITAL SIGNAGE)

• GRADOVI

• HOTELI I RESORTI

• SHOPPING CENTRI

• BUSINESS ZGRADE I TORNJEVI

• RESTAURANTI

DISPLAYI, SOFTWARE, INDOOR – OUTDOOR, MANAGED SERVICES (CONTENT)


OUTDOOR


MicroTiles

MicroTiles

Primjeri:

RECEPCIJA LOBBY

MicroTiles

LCD

wall


Meeting rooms

Hidden LCD

Cable Caddy

inControl Smart GLASS Foils


Smart Glass Foil

Upravljivo daljinskim upravljačem, prekidačem ili upravljačkim sustavom putem tableta, smartphonea ...


Shading Solutions

Upravljivo na više načina


Creative Corner

Interactive wall

Interactive Floor

Interactive Board


Hotel room

inControl GLASS

Mirror TV


Konferencijski i business centri


• KOMBINACIJE RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA U ISTOM PROJEKTU ZA

OPTIMALNU FUNKCIONALNOST, FLEKSIBILNOST I CIJENU


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!