02.05.2020 Views

Revija Svitanje - Jesen 2018

Letnik XIV, številka 3

Letnik XIV, številka 3

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


S V I T A N J E

Revija za negovanje kulture

zavedanja

031 737 003 revija@svitanje.si

www.svitanje.si

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:

Marina Nuvak

UREDNIŠKI ODBOR:

Monika Brinšek, Aci Urbajs,

Breda Medvešček

STROKOVNI SODELAVCI:

Maja Klemen Cokan, Zvone Černelič,

Franc Vehar, Laura Langford Schnur,

Brane Žilavec, Robert Kellum,

Meta Vrhunc

SLIKOVNI MATERIAL:

Maja Klemen Cokan, Zvone Černelič,

Meta Vrhunc, Brane Žilavec,

arhiv Svitanje

NASLOVNICA:

Sandra Tominšek

PRELOM IN OBLIKOVANJE:

Žiga Vuk, zzigc.net

JEZIKOVNI PREGLED:

Betka Jamnik

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:

PARSIVAL, zavod, Ljubljana

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje

Tel: 031 737 003

DŠ: 94313008

IBAN: SI56 0203 1025 4286 474

LETNA NAROČNINA: 22 €

Za društva, ki revijo naročijo za

vse svoje člane, ali najmanj 25 članov,

je letna naročnina 14 €

NAKLADA: 1200 izvodov

PRILOGA:

Waldorfske novice

časopis Waldorfske šole Ljubljana

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali posameznih

delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem

uredništva.

2

ISSN 1854-1739

Utrinki4

Ekskurzija Društva Ajda Štajerska 4

Ekskurzija Ajde Posavje na Štajersko 7

Biodinamika v praksi 9

Končuje se čebelarska sezona 2018 9

Zdravje10

Gensko spremenjena hrana 10

Antropozofska naturopatija 11

Širimo obzorja 14

Vloga misterijskih centrov v preteklem in

sedanjem razvoju človeštva 14

Literatura20

Društva21

Revijo Svitanje lahko naročite:

revija@svitanje.si

Letna naročnina znaša 22 €.

svitanje.si/narocilo

www.svitanje.si


UVODNIK

Marina Nuvak

glavna in odgovorna urednica

Dragi prijatelji,

jesen je spet tukaj, z njo pa tudi čas, da z novimi,

zanimivimi prispevki, ki so jih pripravili naši zvesti

sodelavci, vstopimo v vaše domove tudi mi. Hvaležna

sem vsakemu od njih, ki si je v tem aktivnem

času vzel čas tudi za to delo.

Letina je tokrat bogata, narava nam je darovala obilo

sadežev, ki bodo popestrili naše zimske jedilnike.

Za to ji moramo biti globoko hvaležni!

In kaj smo vam tokrat pripravili?

• Člani Društva Ajda Štajerska so se to poletje

podali na strokovno ekskurzijo v SV Slovenijo,

kjer so si ogledali primere dobrih praks

Demeter in Eko kmetovanja.

• Člani Društva Ajda Posavje so obiskali tri

kmetije na Štajerskem.

• Izvedeli boste, kaj se je to poletje dogajalo s

čebelami.

• Iz tujega tiska smo prevedli dva članka:

- škodljivosti gensko spremenjene hrane in

- antropozofski naturopatiji ter njenem pomenu

za zdravljenje v prihodnosti.

• Preberete lahko tudi, kakšno vlogo so imeli

misterijski centri v preteklem in kakšno

imajo v sedanjem razvoju človeštva.

Vsi pa ste toplo povabljeni k branju člankov, ki jih

objavljamo na strani Waldorfskih novic:

• Vodila za opazovanje šolske pripravljenosti

pri otroku

• Finski šolski sistem

• Duhovno ozadje Mihaelovega

• Godijeva kolumna / odgovor na vprašanje

mame glede vzgoje otroka,

• Mladi waldorfski raziskovalci v Oslu

• Utrinki s prvega šolskega dneva.

Opozoriti pa vas želim na dva zelo pomembna

oglasa.

Meta Vrhunc, pobudnica biodinamike v Sloveniji,

želi svojo kmetijo Kisovnik na Vrzdencu oddati

Steinerjevi zapuščini zavezanim družinam, ki bi v

njej osnovale bivalno skupnost.

Izšel je slovenski prevod enega temeljnih Steinerjevih

del Tajna znanost.

Želim vam mnogo užitkov ob branju naših prispevkov.


4

UTRINKI

Ogled dobrih praks

s poudarkom na

trajnostnem kmetovanju

Ekskurzija Društva Ajda Štajerska

Maja Klemen Cokan

Obisk kmetije Turinek

Jareninski Dol 2, 2221 Jarenina, www.zlate-misli.si

Veličina kmetovanja pri Turinekovih je v pestrosti pridelave,

predelave in prodaje biodinamičnih živil. Stremijo k

oblikovanju kmetije kot zaključene celote, t. i. kmetije kot

organizma. To pomeni ravnovesje na vseh nivojih dela in

bivanja, kot tudi na kmetijskih površinah v povezavi z živalmi.

Gospodar Matjaž uporablja besedo izziv za tegobe.

Delujejo kot partnerska kmetija in ustvarjajo dobre odnose

s potrošnikom ter iščejo nove. Na njihovi spletni strani

v ta namen piše:

- hrano zate prideluje kmet z obrazom in imenom

- prehranjuješ se sezonsko in lokalno

- za hrano plačaš točno toliko, kot stane pridelava

- hrani odvzameš tržno vrednost oz. status tržne

dobrine (ponovno postane nekaj, kar se ne vrednoti

samo z denarjem).

Na kmetiji so v letu 2018 investirali v vetrno turbino,

t. i. Frostguard, za reševanje potencialne pozebe spomladi

v sadovnjakih. To je stacionarna enota, ki greje zrak

in ustvarja zračna valovanja v območju, velikem 0,5 do

0,7 ha sadovnjaka.

Redni prihodki kmetije zadostujejo za tekoče delovanje

kmetije, subvencije so namenjene investicijam. Zaradi

izkušnje z izpadom prihodka zaradi neugodnih vremenskih

razmer se odločajo za varnejšo pot kmetovanja in

imajo v načrtu investicije v pokrite prostore, kmetijsko

mehanizacijo ... Lani so kupili in posadili 1400 dreves

jablan s 5 odpornimi sortami, naredili drevesnico za

lastne potrebe z 800 sadikami starih sort, kupili in posadili

sadike borovnic in naredili ograjo okoli sadovnjaka.

Tipični pogled na Turinekove obdelovalne površine.

Njivskih površin Turinekovi ne orjejo.

Uživanje korenine svetlobe je priporočal utemeljitelj biodinamičnega

kmetijstva, dr. Rudolf Steiner, saj ima korenina

svetlobe zmožnost vnašanja svetlobe v človekov organizem.

Zaradi sodobnega načina življenja – neprestan

stres, hitenje, vseprisotna sevanja tehničnih elektronskih

naprav – človek vedno bolj temni, mrači, s tem pa izgublja

svojo notranjo svetlobo in življenjske sile. Le-te pa

so pomembne za ohranjanje zdravja in s tem zmožnosti

individualnega razvoja in razvoja človeštva v celoti.


5

Korenina svetlobe ali svetlobni koren (Dioscorea batatas),

tudi jam, nemško Yamswurzel ali Lichtyamswurzel.

Korenina svetlobe ima zelo pestro sestavo hranilnih snovi.

Gomolj vsebuje škrob, beljakovine, maščobe, aminokisline,

saponine, polisaharide, sluzi, vitamine in 31 različnih

elementov v sledeh. Kot rečeno pa posebnost korenine

svetlobe ni njena bogata sestava, temveč predvsem njena

zmožnost hranjenja svetlobnih etrov, ki jih ljudje potrebujemo

in jih bomo v prihodnosti vedno bolj potrebovali.

Priprava (domače izdelave) za pridobivanje lesnega oglja

za oživljanje prsti.

Obisk Čebelarstva Vogrinčič

www.apicebelarstvo.si

Obiskali smo družinsko čebelarstvo Vogrinčič s sodobnim

čebelnjakom s 27 panji. V čebelnjaku je poleg domovanja

za čebele tudi možnost za različna doživetja. Zunaj ličen

čebelnjak ima v svoji notranjosti prostor za sprostitev, t. i.

apikomoro, ležišče na panjih ter prostor za masažo.

Travniški mačji rep (Phleum pratense),

izredno lep in velik cvet.

Posebno skrb namenjajo oživljanju

prsti ter ohranjanju vlage.

Čebelnjaka pri Vogrinčičevih

Fiziološka presnova svetlobe, tj. sprostitev svetlobe iz

živila, je namreč danes med drugim zaradi visokotehnološke

obdelave živilskih surovin zelo otežena. S sodobno

obdelavo živil se hrani, ki jo uživamo, odvzame prav ta

notranja kvaliteta. Uživanje živil, ki vsebujejo korenino

svetlobe, lahko pripomore k izravnavi tega primanjkljaja.

Čebele so marljive delavke krotke narave in za vsak slučaj,

v kolikor začutijo nevarnost, pičijo in umrejo. V prid,

da čebel ne bi izkoriščali za pridobivanje čebeljega strupa,

je namen gospodarjenja čebelarstva Vogrinčič.

V čebelnjaku je zastekljena stena, ki omogoča opazovanje

čebel pri njihovem delu brez strahu pred njihovimi piki.

Seveda pa čebele pridelajo odličen med in ostale pridelke,

kot so cvetni prah, propolis, matični mleček in vosek,

kar je naprodaj.


6

Čebelar Vogrinčič nam razloži zdravljenje revmatoidnega

artritisa s čebeljimi piki, ki se ga je uporabljalo že v

antični kulturi pri Egipčanih, Kitajcih in Grkih. V moderni

dobi pa je ta terapija doživela razmah po letu 1888, ko

je deloval češki zdravnik Filip Terč (v Mariboru). Ugotavljal

je povezavo med čebeljimi piki in revmatoidnim

artritisom. Terč je bil verjetno prvi zdravnik, ki je artritis

zdravil s čebeljimi piki. Študija je nedvomno potrdila zaviranje

vnetnih učinkov in prenos bolečinskih dražljajev.

Analgetični in protivnetni učinek čebeljega strupa je namenjen

zdravljenju kronične bolečine, vnetij, sklepnih

obolenj (revmatoidni artritis), poškodb, znižuje krvni

tlak, zmanjšuje količino holesterola v krvi, povišuje

splošno napetost mišičnega tkiva, povišuje delovno sposobnost

organizma, za desenzibilizacijo pacientov, ki so

občutljivi na čebelji pik, za zdravljenje bakterijskih diarej.

Čebelji strup lahko vnašamo v organizem na različne načine:

s piki čebel, v obliki mazila, injekcij, z masiranjem

s posebnimi kremami in mazili, z elektro-galvanskimi

aplikacijami, z inhalacijami, oralnim uživanjem ali z

akupunkturo.

Z namenom, da ne bi ubijali čebel za pridobivanje čebeljega

strupa za zdravljenje zgoraj omenjenih bolezni, sta

g. Vogrinčič in g. Poznik (Podjetje Poznik) iz Celja razvila

metodo APIT. Metoda temelji na spoznanjih in praksah

apiterapije in znanju uporabe informacijskih tehnologij

Poznik. Razvili so informirane elemente (slika spodaj),

ki prenašajo informacije z učinkom čebeljega pika brez

stranskih posledic, kot so bolečina, oteklina in nevarnost

anafilaktičnega šoka. Elementi vsebujejo še več koristnih

informacij, ki so usmerjene na zmanjšanje bolečin in

sprožitev procesov za izboljšanje počutja pacienta tekom

uporabe dveh nalepk, ki se uporabljajo brez omejitev.

Obisk zeliščne oaze Zelišča Kolarič

Sveta Ana 30a, 2233 Sveta Ana, www.cajnica.si

Večnamenska zemljanka v zeliščnem vrtu

Ogledali smo si okoli ha velik zeliščni park s čebelarstvom,

v ekološki kontroli, zakoncev Kolarič. V domači

trgovinici, zeliščni zemljanki, ki jo imenujejo tudi čajnica,

predstavljajo zelišča in pripravke iz njih, njihov pomen z

značilnostmi in uporabo. Obiskovalce poučijo s postopki

nabiranja, sušenja zelišč in začimb ter uporabo. Sprehod

po zeliščnem vrtu je tudi uživanje v vonjavah in življenju

čebel in metuljev. Ponujen prigrizek je vključeval tudi

med kot sladilo, namaze in domače pekovske spretnosti

z dodatkom zelišč, v domači trgovinici pa tudi kozmetične

pripravke ter propolis. V ponudbi je že itak obilo podeželskega

raja, lep razgled iz oaze zelišč. Gostiteljica se

je pohvalila, da jih obiskujejo skupine iz širnega sveta.


UTRINKI

7

Ekskurzija Ajde Posavje

na Štajersko

Zvone Černelič

Tudi v letošnjem septembru (2018) smo

se člani Društva Ajda Posavje odpravili na

strokovno ekskurzijo, tokrat na Štajersko.

Najprej nas je pot pripeljala na zeliščni vrt

Majde in Katje Temnik v vas Žiče, po kateri je

dobil ime samostan Žička kartuzija.

Zelo velik zeliščni vrt leži na koncu vasi pod vznožjem

nekoč mogočnih kartuzijskih vinogradov. Presenetila

nas je velikost in urejenost zeliščnega vrta, na katerem

trenutno raste še okrog 140 vrst zelišč. Na vrtu sta nas

prijazno sprejeli gospa Majda in njena hčerka, gospa Katja.

Gospa Majda je začela s tem vrtom pred devetimi

leti. Navdih je dobila na dvorcu Trebnik pri Slovenskih

Konjicah, kjer je bila zaposlena in tudi urejala podoben

vrt. V sredini vrta je kamnita spirala, ki ima svoj pomen,

okoli pa so gredice z zelo pestrimi rastlinami, kot so

npr. pljučnik - zdravilo za pljuča, lapuh - proti prehladu,

stevia - domači sladkor, ščetica - za dvig imunskega

sistema, močvirski oslad - naravni aspirin(proti glavobolu),

vratič proti migreni, sveta bazilika - zdravi čebele,

kraški šetraj - nekoč poper za revne ljudi, vsestranska

kamilica, artičoka, luštrek, komarček, kumina, citronka,

ameriški slamnik in še nešteto drugih. S predstavitvijo je

nadaljevala njena hčerka, ki je bila še nedolgo nazaj profesionalna

športnica in že skoraj ostala v dobro plačani

službi v tujini. Premagalo pa jo je domoljubje in to, da

ne bi ostal mamin vrt nekoč zapuščen in dragoceno znanje

pozabljeno. Z veseljem nadaljuje mamino delo in ga

prenaša na raznih predavanjih. Pred kratkim so kupili še

zapuščeno kmetijo pri Poljčanah, kjer bodo lahko razširili

svojo dejavnost. Povedala nam je, da delajo po biodinamičnih

načelih, kar daje rastlinam dodatno odpornost.

Sicer pa se je posvetila tudi vzgoji kalčkov, ki zrastejo v

sedmih do osmih dneh. Glavna sestavina kalčkov je klorofil,

ki je odličen za krepitev krvi in imunskega sistema.

Goji kalčke iz rdeče redkvice, rdečega zelja, sončnic ajde,

pšenice, luščene pire, lanu, lucerne in še z mnogo drugih.

Seveda nismo vrta zapustili brez pravih zeliščnih čajev.

Pot smo nadaljevali v Slovenske gorice na biodinamično

vinogradniško kmetijo Šuman v Zavrh pri Voličini. Zelo

prijazno nas je sprejel gospod Radovan Šuman, ki nam

je s svojo duhovitostjo pokazal najprej največji vinograd

z enaindvajset tisoč trtami. Danes imata z ženo Simono

večino vinogradov na najeti zemlji, njegovi predniki pa

so bili že priznani vinogradniki v 14. stoletju. Od svojih

stricev je podedoval laboratorijsko opremo iz 17. stoletja.

Vsega skupaj imajo osemindvajset tisoč trt in v letih

dobre letine pridelajo dvajset tisoč litrov odličnih biodinamičnih

vin. Ekološko pridelujejo že osemnajst let,

na biodinamičen način pa osem. Povedal nam je, da je

biodinamičen način celosten, da je vsaka bolezen vzrok

porušenega ravnotežja, kjer je nečesa premalo oziroma

nečesa preveč. Vsaka rastlina ustvari različne snovi, ki so

Biodinamično vinogradništvo Šuman


8

potrebne za odpornost tistih, ki jih gojimo. Zato ima v

vinogradu tudi nekaj sadnih dreves, zelišč in zelenjave.

Skrbeti moramo za rastišče, na naravo ne smemo vplivati,

ampak z njo sodelovati. Namesto pravega mulčerja

ima v vinogradu žive mulčerje, to so ovce, ki so v vinogradu

skozi celo leto. Zmulčijo samo obrezane rozge pozimi

in še enkrat pred trgatvijo. Ovce skrbijo za čiščenje

trave in gnojenje. Nekatere snovi, ki jih v vinogradu ni,

prinesejo ovce z žiti, ki jih dobijo pozimi. Za preprečevanje

zajedavskih bolezni pri ovcah pa skrbijo kokoši, ki

pojejo parazite. V vinogradu imajo veliko gob, predvsem

šampinjonov. Za optimalno gnojenje dodajo še kompost,

obogaten s kompostnimi preparati. Kompost naredijo iz

Obisk pri Šumanovih smo po dobrem kosilu zaključili

v kleteh pod zemljo, kjer smo še dolgo po tem vonjali

posebna vina, ki so vredna tega imena in po katerih nas

ni bolela glava.

Pozno popoldne smo prispeli na ekološko kmetijo Albina

in Romane Šrimf nad Rogaško Slatino. Gospodar Albin

nam je povedal, da je kmetijo podedoval po starših,

prej pa je bil zaposlen v hotelu. Kmetija je bila zapuščena

enaindvajset let in popolnoma zaraščena. Leži pa na

strmem južnem pobočju, tako da je večina obdelave na

terasah. Tam je tudi štiri are velik lesen rastlinjak, ki ga

je sam naredil. Z njega pridobi tudi vodo za zalivanje.

Zeliščni vrt Majnika, Žiče

ovčjega gnoja, ki ga ovce pustijo v staji največ poleti, iz

ovčje volne, ekološkega konjskega gnoja, oglja (ogljikova

struktura), tropin in usedlin grozdja iz kleti in iz ene

tone grozdnih pečk, iz katerih naredijo še petnajst litrov

olja. Vso grozdje macerirajo, razen tistega, ki ima težave

z gnilobo. Vina zorijo v lesenih sodih (tudi murvin

in češnjev les) do dve leti in to brez vsakega dodanega

žvepla. Rado pravi, da dobi vino za svojo zaščito dovolj

elementarnega žvepla iz zemlje, če smo v vinogradu skrbeli

za življenje v tleh. V dveh letih vino pretoči do dvakrat,

sicer zori na drožeh. Večino prodajo v tujino, ostalo

v boljše restavracije in hotele ter na domu. Povedal nam

je še, da je v klasično pridelanih vinih šestinosemdeset

vrst strupov, s katerimi si nazdravljamo in da najdejo v

čebeljem medu še po petih letih prenehanja škropljenja

zloglasni herbicid randap.

Ekološka Kmetija Šrimf

Že v februarju posadi zgodnji krompir in še kakšno zelenjavo.

V strmo pobočje pa namerava narediti še zimski

rastlinjak, kjer pozimi ne zmrzuje. Poleg raznovrstne zelenjave

goji še maline, jagode, ameriške borovnice, ribez,

robide, češnje, višnje, marelice, breskve, jabolka in še kaj.

Zraven tega pa redi še sto trideset kokoši za jajca.

Okoli dva hektarja veliko pobočje obdeluje sam, mu pa

pomaga – kolikor lahko - tudi žena, ki je zaposlena v

zdravstvu. Dvakrat na teden prodaja na tržnici v Tušu

v Rogaški Slatini, ostalo pa v šolah, vrtcih, domu ostarelih,

hotelih, restavracijah in na domu, kamor prihaja tudi

precej hotelskih gostov, predvsem Rusov. Tu smo videli

res dober primer, kako se da v strmini pridelovati zelenjavo

in sadje in vse prodati na lokalnem trgu.

Na poti do Sevnice smo si imeli člani Društva Ajda Posavje

na avtobusu kaj povedati, saj so nam dali ti gostitelji

novih energij za delo na naših kmetijah in vrtovih.


BIODINAMIKA V PRAKSI

9

Končuje se čebelarska

sezona 2018

Franc Vehar

Pozdravljeni, dragi bralci in bralke mojih

prispevkov. Danes vam želim opisati letošnjo

čebelarsko sezono v okolju, kjer čebelarim.

Po dolgi zimi je narava bujno vzcvetela in nudila čebelicam

obilo cvetnega prahu in tudi medičine. Prvotna

napoved je bila, da bo akacija zacvetela okrog 15. maja,

toda narava je pohitela in vsa vegetacija je prehitevala v

rasti in cvetenju, tako je akacija pričela cveteti že okrog

1. maja. Zaradi pozne pomladi so bile čebelje družine

še slabše razvite, tako letos na akaciji nisem imel veliko

medu. Čebelarji, ki so imeli čebelice na zimovanju v toplejših

krajih, so imeli za akacijevo pašo že dokaj močno

razvite čebelje družine in so to leto natočili rekordno količino

akacijevega medu. Tako so dobili dar narave tudi

za pretekla slaba leta.

Po končanem cvetenju akacije je lipa napovedovala rekordno

pašo. Bila je tako obložena s cvetjem, kot že dolgo

ne. Moje čebelice so ravno v tem obdobju dosegle vrhunec

razvoja in tako sem dobil rekordno bero lipovega

medu, ki pa je bil na začetku cvetenja lipe malo pomešan

s kostanjevim medom, ker je kostanj to leto cvetel že v

začetku junija, kar se pri meni še nikoli ni zgodilo. V tem

času je bilo veliko padavin in tako sem uspel dobiti manjše

količine kostanjevega medu.

Po končanem cvetenju lipe sem se odpravil na hojino

pašo v kočevske gozdove. Pred prevozom čebelic sem

si ogledal kraj, kjer bodo moje čebelice nabirale med,

in ugotovil, da v krošnjah jelke - hoje šumi kot v panju,

samo podrast ni bila pokapana s kapljicami medičine,

kot je to običajno.

Ko sem pripeljal čebelice na stojišče, sem po dveh dneh

kontroliral, kakšen je donos medu. Bil sem zelo presenečen,

ker so čebelice sredi dneva ostale doma. Ob pogledu

na pristajalno desko čebelnjaka sem se zgrozil, ker

sem videl, kako so ose napadale čebelice, ki so se vračale

domov.

Čebelica, ki ni priletela na svoje žrelo panja in je hotela

počivati na pristajalni deski čebelnjaka, je doživela kruto

smrt. Napadle so jo po tri do štiri ose, jo v trenutku raztrgale

in požrle. O medenju ni bilo niti sledu. Ugotovil

sem, da so vse hojine ušice pojedle ose in se namnožile

preko vseh meja. Takoj naslednje jutro sem prepeljal čebelice

na rezervno lokacijo, kjer os ni bilo toliko in sem

uspel dobiti tudi nekaj medu.

Po končani hojevi paši je nastopilo dolgotrajno vroče in

suho obdobje v avgustu. Ta čas sem izkoristil za dopolnitev

zimske zaloge hrane z dodajanjem sladkih čajev, tako

da imajo sedaj dovolj hrane za preživetje do pomladi. V

avgustu sem vsem družinam dodajal med čaje KAS. To

je naravno sredstvo za uničevanje zajedavca varoje.

Čebelice so sedaj dobro razvite in upam, da bodo močne

pričakale zimo.

To leto je možno pri meni nabaviti med akacije, lipe,

kostanja in hoje. Cene so nespremenjene. Kdor kupi med

pri čebelarju, pomaga tudi čebelicam k boljšim pogojem

za preživetje.

Želim vam prijeten jesenski čas in obilo radosti pri uživanju

sladkega medu, ki vam bo krepil zdravje.

Naj medi!


10

ZDRAVJE

Gensko

spremenjena hrana

Ali spodkopavajo naše svoboščine?

Laura Langford Schnur Marina Nuvak

Vsak dan smo preko elektronske pošte in

medijev deležni prikazovanja obupnih razmer,

dogodkov in zločinov zoper ljudi ali naravo

ter pozivov na pomoč. Na tem svetu je toliko

potreb! To zavedanje nas čisto prevzame. Moja

duša se odzove z zgražanjem, vklopijo se sile

moje volje, mišice so napete in pripravljena

sem na to, da nekaj ukrenem. Ampak kaj?

Občasno lahko nekaj malega doniram, ne vem

pa, kaj lahko še naredim, razen da elektronsko

pošto posredujem dalje in v tišini izrečem

molitev, ko pismo odložim v koš.

Čeprav mi je do sedaj s temi mislimi in odnosom nekako

uspelo shajati, pa v zadnjem času na ves naš planet vpliva

nekaj velikega, kar sem šele pred nedavnim ozavestila

in česar osebno ne morem več mirno ignorirati. Zagotovo

sem pred desetimi leti vedela nekaj malega o tem, toda

od začetka januarja sem jezna na samo sebe in osramočena

(ker tega nisem ozavestila prej), saj sem se soočila z

vso realnostjo gensko spremenjenih organizmov (GMO)

v hrani. Za to sem morala videti film Prihodnost hrane in

druge dokumentarne filme.

Vsi se moramo prebuditi in ozavestiti, kaj se dogaja z našimi

človekovimi pravicami in svoboščinami, ko pride

do hrane, ki jo jemo. Te so že dolgo postopno spodkopavali,

medtem ko je večji del javnosti spal v popolnem

zaupanju. Da, lahko se poskušamo izogibati kemikalijam

in dodatkom, kupujemo organsko in si mislimo, da smo

varni, toda to so le malenkosti v primerjavi z gensko manipulacijo

naše prehrane, ki se kot kepa vali do neverjetnih

dimenzij.

Ali imamo pravico vedeti, kakšna je vsebina naše hrane?

Ali imajo mednarodne korporacije in naša vlada pravico,

da nam odvzamejo pravico do tega, da vemo in smo odgovorni

za to, kaj jemo? Ali imajo pravico na trg prinesti

zastrupljeno, kontaminirano hrano z mutacijami, ki se

bodo še nadaljevale v nas, v naših otrocih in v naravi?

Tega nihče več ne bo mogel nadzirati. Gensko spremenjena

hrana zapolnjuje najmanj 70% pakirane in procesirane

hrane in pijače v trgovinah. Ali jih je kdo od nas

za to prosil? Ali se zavedate, da jim ni potrebno ničesar

označevati?

Trenutno so korporacije, ki tičijo za vsem tem, uredile tako,

da jim ni treba odgovarjati za vse to uničevanje zdravja,

življenj in zemlje, ki ga povzročajo njihove 'iznajdbe'.

Vsa testiranja prihajajo iz njihovih lastnih podjetij in ne od

neke nevtralne agencije. Bolj kot hrano pa manipulirajo

naš politični in pravni sistem! V proračun za pravne spore

z vsemi, ki jim stojijo na poti, namenijo enormna sredstva.

V znak alarma so mnogi znanstveniki na različnih koncih

sveta pokazali na nevarnosti. Vendar so jih ignorirali,

jim grozili ali jih na nek način utišali – razveljavili so rezultate

raziskav. Biotech korporacije in FDA oglašujejo,

da ni prav nobene nevarnosti in da se od konvencionalno

pridelanih pridelkov prav nič ne razlikujejo! Preprosto

zanikajo vsakršne drugačne dokaze in vse to vsilijo javnosti

doma in v tujini!

Kako da mi Američani v 'svobodni deželi ' ne dojamemo,

da sploh nismo več svobodni? Prišel je nočni tat in nam

ukradel naše temeljne človekove pravice: hrano. Koliko

mojih sodržavljanov ve ali hoče vedeti za ta dejstva?

Mnogi priznajo, da ne vedo nič, drugi vedo nekaj, toda

vse resnice ne boste vedeli, dokler ne boste videli teh

dokumentarnih filmov. Hvala bogu, da obstajajo budni

ljudje in skupine, ki nas poskušajo s filmi kot so Food inc.

The Future of Food, The World According to Monsanto

in trilogija GMO z Jeffreyem Smithom pogumno opozoriti

in se spopasti s tem 'zmajem'.


Spoznala sem, da svoboda ni nek fiksni koncept ali stanje,

ki bi ga lahko vzeli za samoumevnega. Najbolje to

pove izraz 'svobodnost': mobilno, gibljivo, ves čas živo

stanje pripravljenosti in izbire, notranje in zunanje; posameznika,

kakor tudi skupine. To je kakor pri dihanju, nikoli

se ne moremo ustaviti. Zrak, ki smo ga dihali včeraj,

nam za danes ne bo zadostoval.

Tisti trenutek, ko postanemo pasivni in počivamo ob

tem, kar smo že dosegli, začenjamo izgubljati bistvo

svobode. To se prepleta z resnico, s stanjem ravnotežja

v duši. Vedno obstajajo motnje in nasprotne sile, ki nam

jo bodo vzele.

Kaj torej delam, da zdaj izrazim svojo svobodo? Filmi,

knjige in internetne strani so bile zadnjih pet mesecev

glavni vir mojega izobraževanja. Dovolite, da z vami delim

nekatere svoje najpomembnejše vire resnice:

www.natureinstitute.org

www.organicconsumers.org

www.responsibletechnology.org

www.futureoffood.com

www.abundantlifefarm.com

Kaj lahko storimo?

Pozorno preberite nalepke. Iščite znak za organsko

USDA ali kupujte direktno od kmetov, ki jih poznate in

jim zaupate. Čim več ljudem povejte o tej pomembni zadevi.

Posredujte jim filme. Podpirajte delo organizacije

proti gensko spremenjenim proizvodom. Pošiljajte njihova

elektronska sporočila z opozorili vašim poslancem,

predsedniku, ministrstvom itd. Obvestite vašega lokalnega

prodajalca hrane, trgovine zdrave hrane in restavracije,

da njihovih gensko spremenjenih proizvodov ne

boste jedli. Sodelujte z njimi, da boste to dosegli. Napišite

osebna pisma vašim izvoljenim poslancem. Delajte za

zdrava kosila v šolah. Stopite v stik z organizacijami, ki

so omenjene v tem članku, da dobite več podatkov.

In za duševno ravnovesje in zdravje ne pozabite iskati

stik z duhovnim svetom, ki je veliko večji, mogočnejši in

trajnejši, ki bo obstajal tudi potem, ko bo 'vse mimo'.

Za Mihaelovo dobo

Izkoreninimo iz duše ves strah in grozo pred tem, kar se

nam bo zgodilo v prihodnosti. Dosezimo spokojnost v

vseh čustvih in čutenjih glede prihodnosti.

Popolnoma umirjeno glejmo naprej, kaj vse se lahko zgodi.

In mislimo le na to, da nam vse, kar pride, pošilja svetovno

vodstvo, polno modrosti.

To je nekaj, kar se moramo v tej dobi naučiti, in sicer živeti

v popolnem zaupanju, brez vsakršne varnosti v obstoju,

z zaupanjem v vseprisotno pomoč duhovnega sveta.

Članek je bil objavljen v reviji Lilipoh.

Antropozofska

naturopatija

Od polznanosti do znanosti

ZDRAVJE

Robert Kellum Marina Nuvak

Da bi lahko v celoti razumeli antropozofsko

naturopatijo, moramo jasno vedeti, kaj je

naturopatska medicina in kako ji antropozofija

lahko pri njenem razvoju pomaga; razumeti,

kakšno pot nudi antropozofija naturopatski

medicini in tozadevno celotni medicini, da

bi se lahko premaknili naprej, proti višjemu

integrativnemu območju, ki ga vsi mi

potrebujemo.

Da bi prišli do tega višjega območja, kjer vzhod in zahod,

znanost in vera, holizem in redukcionizem, narava

in laboratorij, duhovnost in materializem najdejo skupne

in praktične mostove, ne moremo biti odvisni od naturopatije

ali katere koli druge medicine. Potrebujemo nekaj

več, nekaj, kar je na voljo vsem, pa vendar izven njih, kot

prijateljsko razpoložen nasprotnik, ki pušča odprta vrata

večji možnosti znotraj njih in tudi med njimi.

Nujna prva polovica znanosti:

Iniciacija vedno globljega spusta v snov

V našem kulturnem okolju trenutno prevladuje alopatska

medicina. Čeprav se vedno več zdravnikov začenja

spraševati glede tega modela, ta še vedno obvladuje medicinske

šole, tehnologijo, organizacijo raziskav in védenja

ter načine trženja in prakticiranja. Izobraževanje

znotraj tega modela sledi póti, ki pri iskanju tistega, kar

je čutiti kot lokus resnice, v svoji analitični destrukciji

snovi zrcali proces smrti. Da bi razumela na primer fiziologijo,

gleda zahodna znanost v sistem organov znotraj

človeškega telesa; gleda specifične organe; gleda histološko

v tkiva znotraj nekega organa; pogleda celice znotraj

tkiv in kako med seboj delujejo; in na specifično molekularno

dejavnost, ki sestavlja to medsebojno delovanje

ter vse globlje do delovanja DNK. Iz spoznanj po tej poti

védenja izdelajo zdravila in v imenu zdravja manipulirajo

gene.

Vse to je pomembno in mora biti, kolikor se da natančno

raziskano in proučeno, vendar je to le polovica znanstvenega

procesa. Je pravzaprav proces, ki se konča v

smrti, brez pravega razumevanja točke preobrata, na

kateri naj bi se življenje in zdravje spet izboljševalo. Za

drugo polovico, študijo tega, kako se od spusta v smrt

11


12

spet dvignemo v življenje in zdravljenje, ima zahodna

znanost le majhen zaznaven ali konceptualen okvir razumevanja.

Nevede se zanaša na to drugo polovico in tiho

zdravi proces uničevanja, toda brez njenega celovitega

razvoja k zavedanju smo na koncu obsojeni na medicino,

ki je v najboljšem primeru paliativna.

Pomembna, a spregledana druga polovica:

Vzpenjanje k življenju in prenovi

Da bi razvili to drugo polovico, ne opustimo znanosti,

stopimo pa na drugačno znanstveno področje, kvantni

svet toplote, svetlobe in zvoka, kjer je stvari težje meriti.

Premik od toplote k svetlobi in nato k zvoku razveljavi

procese sestopa v materijo in pokaže pot za njen vzpon k

prenovi. Toplota sproži v plinasti atmosferi celic krvi in

telesa svetlobni proces, ki nato v tekočinah tkiva spodbudi

kemijski proces, ki pretvarja in ponovno zbere genski

izraz, zgradbo celic in vezno tkivo v različnih oblikah

preko zvoka, ki se manifestira v fizioloških in fizičnih

spremembah, ki se dogajajo. Zmožni smo se torej v živem

procesu prenove in zdravljenja spet premakniti nazaj

od gena do celice, do tkiva.

Prehrana, okolje, socialni pritisk, vse to deluje preko

toplote, svetlobe in zvoka in sinergijsko uravnava izražanje

genov. Vsak dan se pod toksičnim bremenom, kot

'genomske stresne frakture', dogajajo mutacije, ki jih je

potrebno popravljati, da lahko vzdržujejo celično celovitost.

Te se lahko povečajo deset in večkrat, dokler celice

ne izgubijo zmožnosti samoregulacije in geni ne izrazijo

neprilagojene oblike, kar se zgodi pri raku. Toda genski

izraz oblikuje tudi večja skladnost in harmonija bolj

zdravega načina življenja in okolja. Celični izraz mutacije

je potem prav tako globalni telesni dogodek, ki odraža

stalno spreminjajoč se citoskeletni boj, da utelesi najbolj

dinamično zgradbo za prilagodljiv genski izraz, katerega

arhitekti smo kot duhovna bitja tudi mi.

Sprejeti genske okvare kot nekaj, do česar pač prihaja, pri

tem pa spregledati, da bi imeli kakšno moč, da preko doseganja

večje celosti bitja premagamo škodljive učinke, je

avtomatski názor, ki človeško biologijo vidi kot rigidno

in togo ter se osredotoča na blaženje simptomov s pomočjo

zdravil, operacij, genskega inženiringa, transplantatov

in mehanske nadomestitve človekovega delovanja.

To vodi tudi k prepričanju, da se človeštvo, v boju s tem

nefleksibilnim telesom, ko premaguje omejitve narave in

biologije, evolucijske izzive, ko uporablja pesticide, pretirane

količine antibiotikov in cepiv, obsevanja, kemoterapijo,

zaviranje imunskega sistema, sterilno okolje in tako

dalje, pogumno podaja v nekakšno fizično nesmrtnost.

Vsi ti posegi naj bi pomagali postaviti novo stičišče biologije

in narave, v katerem lahko preživi telo, ki nima sposobnosti

samoregulacije. Ta pristop je prinesel neverjetne

medicinske izboljšave, ki lajšajo trpljenje ter s tem prikazujejo

model kot verodostojen. Nihče ne zanika pomena

pomoči, ki jo nudi medicinska tehnologija pri ponovni

vzpostavitvi vida, sluha, uporabe udov, delovanja organov

in tako dalje. Žal pa je ta enosmerni pogled prispeval

tudi k devitalizaciji, ki grozi, da nas bo zasužnjila.

V svojem delu 'Prehrana in fizična degeneracija' je

Weston A. Price prepričljivo pokazal, kako hitro vpliva

skozi generacije devitalizirana prehrana na fiziologijo in

anatomijo.

Učinku izčrpane prehrane in prsti, na katero je Price opozoril

že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, smo zdaj dodali

še učinke zgoraj naštetih dejavnikov, ki so se pojavili

iz sociokulturnega zdravstvenega modela, ki napada in

razlašča telo. Posledica tega je, da se soočamo z vse slabotnejšo

telesno zgradbo in delovanjem, ki sta postala biološka

realnost. Seveda obstajajo primeri v zgodovini, ko

so ljudi zaradi izkoriščanja ali drugih okoliščin doletele

bolezni (kot na primer potomci Afričanov, ki so preživeli

suženjstvo na ladjah in zdaj trpijo za hipertenzijo). Toda

nikoli v zgodovini nismo zabeležili tako razširjene znanstvene

razgradnje človeških bitij, ki jo narekuje nadvlada

racionalnega, na egu osnovanega jaza nad telesom. V

tem prividu zdravja postajamo vse bolj odtujeni od samih

sebe in narave. Manj smo mobilni (sedimo z avtih),

vse bolj smo v glavah (z mobilnimi telefoni in računalniki),

energijsko smo vse bolj izčrpani, vse bolj sklerotični

v tkivih in hladni v našem bitju.

Hitreje se staramo, nimamo v sebi enakih nivojev energije,

s katero moramo oblikovati sami sebe in kakršno

smo imeli še pred 50 leti. In ker ego/duh le z veliko težavo

vstopa v telo, je vse več avtizma. Ko poskušamo

dvigniti toploto, da bi v telo vnesli ego/duh, se v telesu,

ki na to ni pripravljeno, pojavijo avtoimunske reakcije.

Opazimo več funkcionalnih bolezni (pri normalnih laboratorijskih

izvidih se pokaže poslabšano delovanje, več

nepravilnosti v metabolizmu z motenimi energijskimi

procesi, kot sta diabetes ali rakavo obolenje, pri katerih

pravi jaz izpodrinejo kulturno hranjeni 'dvojniki', ki mu

preprečujejo popolno potopitev v naše telo. Še naprej povečujemo

količino cepljenja otrok (zdaj morajo v prvih

18 letih prejeti že 72 cepiv) skupaj z vsemi dodatki, ki jih

vsebujejo. V teh 72 cepivih je namreč 13,425 µg aluminija,

od tega 250 µg samo v cepivu proti hepatitisu B, ki ga dobijo

ob rojstvu (medtem ko ustanova FDA navaja kot varne

dnevne količine 25 µg). In s tem povzročamo vedno

večjo dovzetnost (in zato še večjo potrebo po cepljenju)

za domnevno 'nevarne' bolezni, kot so ošpice, ki so bile

pred petdesetimi leti običajne, celo dobrodošle. Milijarde

sredstev porabimo, da bi odkrili zdravilo in način, kako

zgodaj odkrivati ter zdraviti rakavo obolenje. Razvijamo

gensko zasnovana zdravila, kot so monoklonarna protitelesa,

s katerimi natančneje ciljamo in povečamo zmogljivost

kemoterapije, ob tem pa še naprej izčrpavamo

življenjsko energijo in toploto ljudi in jih s tem prikrajšamo

za bolj avtonomen in uravnotežen imunski sistem, ki

omogoča samozdravljenje.


13

Premik k celostnosti kot revolucionarni

premik modela zdravljenja

V današnjem času postane zdravljenje nevaren ukrep

proti kulturi in nekakšno potovanje, od katerega si nikoli

popolnoma ne opomoremo. Našega fizičnega telesa ne

razvijamo dovolj, da bi nosilo naš jaz. S tega vidika lahko

čisto drugače razumemo zdravljenje. Tu ni mesta za preventivno

samovšečnost, kajti na nekem pomembnem nivoju

se danes nihče med nami ne more izogniti bolezni.

Vse pogosteje se z njo soočamo kot z normalnim stanjem

v fizičnem telesu. Naša edina pot k razvoju pa je, da jo

jemljemo kot duševno stanje.

Če stvari razgrajujemo ter iščemo način, mehanizem

znotraj abstrahiranega delčka, ločenega od celote, se oddaljimo

od kompleksnosti življenja. To je mesto, kjer je

lahko v imenu znanosti prisotna verodostojna natančnost

in predvidljivost, toda takšna 'polznanost' ne zadostuje.

V drugi polovici, v holističnem območju, kjer podpiramo

kompleksnost življenja, je manj gotovosti glede tega,

kako je neka stvar pristojna za zdravljenje. Potrebujemo

bolj integrativno dinamično fiziologijo, da bi bolje upoštevali

medsebojno delovanje različnih bioloških sistemov.

Ovrednotiti moramo in spodbuditi bolnikove sile

volje, njegovo energijo in iniciativo za življenje. Razkriti

in podpreti moramo vsako duševno delo, ki ga morajo

izvajati. Orodja, s katerimi sprožimo te procese, so mnogokrat

terapije, osnovane na energiji, ki pa so zahodni

znanosti tuje. Pogosto morajo biti redno uglašene glede

na vsakega posameznika, moramo jih postopno razvijati

in spreminjati. V mnogih ozirih pomeni takšna vrsta

zdravljenja več dela za zdravnike, lahko tudi za bolnike

in je lahko tudi 'nevarna' dejavnost. Ljudem lahko spremeni

življenja in odnose in nekateri bi raje vzeli tableto

ter takšna potencialna sršenja gnezda svojega življenja

pustili pri miru. Pravico morajo imeti, da to tudi naredijo.

Toda upoštevanje njihove svobode ni razlog, da ne bi

razvijali celotne medicinske znanosti.

Tukaj lahko naturopatska medicina veliko ponudi. Tudi

naturopatski zdravniki dobro izobraženi v konvencionalni

medicini, z vsemi pravicami in obveznostmi.

Vendar so naturopatski zdravniki znani tudi po tem,

da poslušajo svoje bolnike, so duhovno usmerjeni, poudarjajo

moralno življenje in že dolgo verjamejo v prirojene

zdravilne sposobnosti človeštva, kar zadnjih sto let

imenujemo vitalne sile. V najboljši naturopatski tradiciji

kombinirajo med seboj homeopatijo, zelišča, hidroterapijo,

prehrano, delo na telesu, svetovanje in druge oblike

nege ter tako spodbudijo to silo in zdravljenje. Z vidika

antropozofije naturopatska medicina ni 'alternativna

medicina', je le zelo pomemben del obstoječe medicine,

ki ga je potrebno priznati in še naprej krepiti. Za večjo

operacijo ne bi šli k naturopatskemu zdravniku, saj mi

pravzaprav nimamo svojih pravih bolnišnic, imamo pa

pomembno vlogo pri tem, kako kar najbolje oblikovati te

bolnice in druge dragocene ustanove zahodne medicine.

Verjamemo v moč zahodne medicine. Verjamemo tudi,

da jo je nujno potrebno uravnotežiti s tem, da se dvignemo

iz nje in jo odrešimo, da bi tako našli sami sebe. Pri

porodništvu se trudi antropozofska naturopatija okrepiti

naturopatsko medicino tako, da jo dvigne nad fokus

narave, nad naturalizem, podedovan po Hipokratu, ki

je spobudil nastanek racionalizma, na višjo holografsko

osnovo, kjer ustvarjamo naravo, znotraj znanosti same

pa mora nujno gnezditi božanskost.

SPAN Society for Psysicians of Anthroposophic Naturopathy

(Združenje zdravnikov antropozofske naturopatije)

je bilo ustanovljeno leta 2012. Njegovi cilji so:

• širiti poznavanje antropozofskega pristopa in

metod naturopatskih zdravnikov;

• poživljati in bogatiti filozofijo in prakso naturopatske

medicine;

• z nadaljnjim izobraževanjem spodbujati kultiviranje

osebnega in poklicnega zavedanja antropozofskih

metod;

• organizirano certificirati naturopatske zdravnike

in antropozofsko naturopatijo;

• spodbujati sodelovanje in izmenjavo vedenja med

antropozofskimi naturopatskimi zdravniki in

drugimi zdravilci;

• povezati javne zdravnike z zdravniki antropozofske

naturopatije.

span.wildapricot.org

Članek je bil februarja 2018 objavljen v reviji Lilipoh.


14

ŠIRIMO OBZORJA

Osnove antropozofije

Vloga misterijskih

centrov v preteklem

in sedanjem razvoju

človeštva

Brane Žilavec

Ko preučujemo razvoj človeštva iz

antropozofske perspektive, odkrijemo

zelo pomembno dejstvo, ki je v običajnih

zgodovinskih dokumentih bolj ali manj

prikrito – to je dejstvo, »da je v prejšnjih časih

vsa kultura, celotna civilizacija, izhajala iz

misterijskih centrov.

Vse, kar je bilo duhovne ali kulturne narave in so ljudje v

tistih časih prejemali, je izžarevalo iz misterijev in se je širilo

na vse mogoče načine na vse strani, kot je bilo možno.

Resnični učitelji človeštva so bili modreci oz. duhovniki v

misterijih. Obstoječi dokumenti domala nimajo nobenih

informacij o starodavnih misterijih, kajti tiste navedbe, ki

še vedno obstajajo, so precej kasnejšega izvora in ne povedo

ničesar o tem, kar so ti misteriji v resnici bili.« 1

Če hočemo pridobiti resnični uvid v pravo naravo misterijskih

centrov, moramo razviti posebno razpoloženje.

To je potrebno zaradi tega, ker »je starodavna misterijska

modrost podobna rastlini v rastlinjaku, ki se mora ceniti

in negovati v izoliranem prostoru. Če je prenesemo v

ozračje vsakodnevnih konceptov, jo vstavimo v element,

v katerem ne more uspevati. Ostre sodbe moderne znanosti

in logike jo pogubijo. Zato se začasno znebimo vsega

izobraževanja, ki smo ga prejeli preko mikroskopa,

teleskopa in načina mišljenja, ki izhaja iz naravoslovne

znanosti, tako da lahko vstopimo v pristen tempelj misterijev.

Za takšen odnos potrebujemo resnično nepristransko

mišljenje.« 2

Za osebo, ki hoče razviti pravilen pristop k preučevanju

misterijske modrosti, »je v prvi vrsti vse odvisno od razpoloženja,

s katerim pristopa k temu, o čemer čuti, da je

najvišje – k odgovorom na zagonetke človeškega obstoja.

Še posebno v tem času, ko se v glavnem dopušča le tistim

stvarem, ki pripadajo fizični znanosti, da postanejo

predmeti spoznavanja, je težko verjeti, da je za najvišje

stvari vse odvisno od razpoloženja. Zaradi tega postane

spoznanje intimna zadeva vsakega posameznika.« 3

Če si nekdo predstavlja, da obstaja lahka pot k rešitvi najbolj

pomembnih ugank človeškega obstoja in da se lahko

ta rešitev posreduje ljudem v preprosti obliki, potem se

le-ta zelo moti. V primeru, »ko se posameznik ne sooči

s to rešitvijo na pravi način, bo mistik smatral njegovo

govorjenje za prazen zvok. Rešitev ni nič sama po sebi;

le-ta razpade, če ne prižge v njegovem občutenju poseben

ogenj, ki je bistvenega pomena. Dopusti, da se ti

približa božansko bitje! Rešitev je lahko nič ali vse. Nič,

če jo srečaš v razpoloženju, v katerem se soočaš z vsakdanjimi

stvarmi. Vse, če si pripravljen tako, da si uglašen

z njo.« 4 Zaradi tega je najbolj pomembno, »ali te rešitev

pusti takšnega, kot si bil prej, ali iz tebe naredi drugačnega

človeka. Ampak to je popolnoma odvisno od tebe! Ti

moraš biti pripravljen s pomočjo izobraževanja in razvoja

najbolj intimnih sil tvoje osebnosti, tako da se lahko to,

kar je božansko sposobno prebuditi v tebi, vname in se

osvobodi. Količina tega, kar obrodi sadove, je odvisna od

sprejema, ki ga pripraviš« 5 s svojim odnosom do vsebine

misterijske modrosti.

V starodavnih časih so imeli ljudje zelo poseben odnos

do misterijskih centrov. »O njih so govorili tako, kot da

so najbolj pomembna stvar za človeštvo na Zemlji. Verjeli

so, da vse, kar je najbolj važno in pomembno za človeško

življenje, izvira iz njih. V osnovi so ljudje takrat verjeli, da

brez obstoja misterijev ne bi bili sposobni postati to, kar

so bogovi nameravali, da bi postali. Ljudje so dejansko

gledali na misterije z največjim čaščenjem in najglobljim

spoštovanjem. Do misterijev so občutili hvaležnost, zato


15

ker so se zavedali, da jim to, kar so prejemali od njih,

omogoča, da postanejo na Zemlji to, kar so bogovi hoteli,

da so.« 6

V tistih časih »so bili misteriji centri duhovnega življenja

in kulture, v katerih sta bili religija in znanost eno.

Popolno spoštovanje, nadčloveško v njeni globini, se je

pretakalo od učencev na njihove velike učitelje v teh misterijih.

In kadar so drugi ljudje želeli zadovoljiti njihova

notranja hrepenenja za religijo, so se obrnili na učence

teh učiteljev, od katerih so prejeli znanje o vesolju in

njegovih zakonih, ki so jih učenci misterijev pridobili s

pomočjo globoke predanosti.« 7 Posledica tega je bila, da

so bili vsi festivali, »čaščenja in rituali urejeni v skladu s

tem, kajti le-ti so bili zgolj odsev poti spoznavanja, ki so

ga bili sposobni slediti v misterijih.« 8

Takšen odnos ljudi postane razumljivejši, ko upoštevamo,

da »je bila v minulih časih človeška zavest povsem

drugačna od današnje. Pred tremi do štirimi tisoči leti so

se ljudje instinktivno zavedali, da so živeli v duhovnem

svetu, preden so se spustili v fizično telo na Zemlji. Vsak

posameznik v tistih časih je vedel, da je znotraj njega

so prišli do spoznanja, da so pred svojim zemeljskim

obstojem živeli med zvezdami in med duhovnimi bitji,

tako kot so na Zemlji živeli med rastlinami in živalmi,

gorami in rekami. Človek si je rekel: ‘V obstoj na Zemljo

sem se spustil iz zvezdnega sveta.’ Vedel je tudi, da

zvezde niso zgolj fizične, da je vsaka zvezda naseljena

z duhovnimi bitji, s katerimi je bil povezan, preden se je

spustil na Zemljo. In vedel je, da bo ob smrti odložil na

stran svoje fizično telo in se vrnil v svet zvezd – to je v

duhovni svet.« 10

Čeprav so bili misteriji najbolj pomembni kraji učenja,

»se njihova arhetipska modrost ni podajala v abstraktnih,

intelektualnih oblikah, ki se jih zahteva danes, niti

ni bila tesno povezana s čutili, temveč se je podajala v

bolj slikovitih, poetičnih oblikah. O tej sami prvobitni

modrosti, ki je obstajala na Zemlji v davnih časih preden

so poznali pisanje, ni preostalo ničesar. Odmevi so

se ohranili v sagah in mitih, v čudoviti vedski literaturi in

drugih vzhodnjaških tekstih. Vsakdo, ki se zatopi v to literaturo

in ki se lahko spusti do globin tega, kar ta literatura

vsebuje, bo imel globoko spoštovanje za neskončno

modrost, ki je izražena v slikoviti oz. poetski obliki. On

Nordijska mitologija (Vidarjev tok)

duševno-duhovno bitje, ki so ga poslale božanske moči

v zemeljski obstoj. Tudi njihovo zavedanje smrti je bilo

drugačno, kajti ljudje so se bili sposobni spominjati njihovega

pred-zemeljskega obstoja, ko so bili bitja duše in

duha. Zaradi tega so vedeli, da bo tisti del njihove osebnosti,

ki je živel pred tem zemeljskim življenjem, živel

tudi po smrti.« 9

Zatorej je bilo v kasnejših časih, ko je ta spomin na pred-

-zemeljsko življenje začel postopoma slabeti, precej naravno,

da so se ljudje obrnili k misterijem, k tem starim

»šolam učenja – ki so bile obenem religijske ustanove –

kjer so prejeli navodila o tem, kar je bilo v njihovi moči,

da vedo o svojem pred-zemeljskem življenju. Na ta način

Keltska mitologija (Arturjev tok)

bo občutil, da je v ozadju vsega tega nekaj neizrečenega

in nenapisanega – morda celo večja in pomembnejša prvobitna,

arhetipska modrost.

Kako se je ta modrost dosegla? Ljudje niso študirali tako,

kot to počnemo danes, ko usvajamo vsebino ene knjige

za drugo in tako postopoma kopičimo določeno količino

informacij. Vsak človek, ki je razvil določen uvid v tistih

starodavnih časih, je vedel, kaj je inspiracija, kako brati

v samem svetu – ne v knjigah – kadar je v sebi pripravil

pravilni odnos duše. On je poznal realnost notranjega

razsvetljenja, ki je bila zanj tako resnična, kot je nam

danes resnično branje knjige. Duhovniki v misterijih so

pripeljali tiste, ki so bili pripravljeni, do stopnje, ko so


16

bili sposobni izkusiti razsvetljenje in se zavesti duhovne

realnosti v vesolju. To je bil pravi namen navodil, ki so

jih prejeli v misterijih. Tisti, ki so dosegli razsvetljenje,

so vedeli: na Zemlji so bitja, ki so veliki učitelji človeštva,

čeprav niso v fizični inkarnaciji; vedeli so, da se gibljejo

med bitji, ki niso bila inkarnirana v mesu in krvi, temveč

so bila eterična bitja, ki so delovala in živela v eteričnih

telesih in ki so podajala razsvetljenje in vsebino prvobitne

modrosti.« 11

Boginja Artemida

Potemtakem ni presenetljivo, da »so učenci smatrali njihove

učitelje za božansko navdahnjene. Kadar so učitelji

govorili z ognjem inspiracije, ki je bil v njih vnet s pomočjo

svetih obredov v misterijih, so njihovi učenci občutili,

da besede niso bile izrečene s strani ljudi, temveč

so božanske sile vesolja govorile skozi človeška usta. To

ni bilo simbolično pojmovanje, temveč dejanska izkušnja

v učencih starodavnih misterijev. Lahko si predstavljate

globino in jakost spoštovanja v takšnem učencu, ki je vedel,

da mu božansko bitje – ne človek, marveč bog – govori

preko ust njegovega učitelja.« 12

V davnih časih so bili misterijski centri razširjeni v različnih

oblikah preko mnogih regij Zemlje. Med drugimi

je Steiner opisal postopke, ki so jih uporabljali v hibernijskih

misterijih na Irskem, druidskih misterijih v Angliji

in Walesu, efeških misterijih v Mali Aziji, elevzinskih

in samotraških misterijih v Grčiji, trotskih misterijih v

Skandinaviji in Severni Rusiji in v egiptovskih misterijih

Ozirisa in Izis. Vsak misterijski center je imel specifično

nalogo v skladu z zemeljskimi energijami in duhovnim

ozračjem regije, s tipično fizično-duševno-duhovno konstitucijo

prebivalstva in z razvojnimi zahtevami časa. To,

kar so imeli skupno, je bilo dejstvo, da »misteriji niso bile

ustanove, kot so cerkve ali šole v zunanjem smislu; prej

so bili izobraževalni centri kot tudi centri čaščenja, kjer so

ljudje pridobivali modrost, vdanost in vero, ki je bila tako

spoznanje dejstev kot tudi globoki uvid v resničnost.« 13

Za ilustracijo si oglejmo Steinerjev opis doživetja iniciacije

»v misterijskem centru v Efezu, ki je imel v sredini

svojega svetišča kip boginje Artemide. Ko gledamo sedaj

slike boginje Artemide, imamo morda le čuden vtis

ženske postave z mnogimi dojkami. To je zato, ker nimamo

ideje, kako so takšne stvari doživljali v minulih časih;

to, kar je bilo najbolj pomembno, je bila notranja izkušnja,

ki so jo izzvale te stvari. Učenci so morali prestati

določene notranje priprave, preden so bili vodeni do pravega

centra misterijev. V efeških misterijih je bil center

kip boginje Artemide. Ko je bil učenec voden k centru,

je postal eno s tem, kar je videl. Ko je stal pred kipom,

je izgubil zavedanje, da je tam pred njim, obdan s svojo

kožo. On je pridobil zavest, da je on sam to, kar je videl.

On se je poistovetil s podobo. Ta poistovetenje samega sebe

v zavesti z božansko podobo Artemide je imelo naslednji

učinek. Učenec ni več zgolj gledal na zemeljska kraljestva,

ki so bila okoli njega – na kamne, drevesa, reke,

oblake in tako dalje – temveč je takrat, ko je občutil sebe

kot podobo, ko je tako rekoč vstopil v Artemidino podobo,

prejel notranje videnje svoje povezave z etrskimi

kraljestvi. On je občutil sebe poenotenega s svetom zvezd

oz. s procesi v zvezdnem svetu. On ni občutil sebe kot

zemeljsko snov znotraj človeške kože, temveč je občutil

svoj kozmičen obstoj. On se je občutil v eteričnem. In ko

se je to zgodilo, so se pred njim pojavila prejšnja stanja

zemeljskega obstoja in človeških izkušenj na Zemlji. On

je pričel doživljati, kakšna so bila ta prejšnja stanja. Danes

gledamo na Zemljo kot na velikanski kos skale, ki je

pokrit z vodo na velikem delu svoje površine in katerega

obkroža sfera zraka, ki vsebuje kisik in dušik ter druge

snovi.« 14 Toda potem, ko nekdo vstopi v področje etrov,

postane vse živo in sama Zemlja postane živo bitje. Na ta

način si pridobimo pravo poznavanje tistih nadčutnih sil,

ki omogočajo obilje življenjskih oblik v kraljestvih narave

ter njihovo obnavljanje in razmnoževanje.

Učinek postopkov posvečenja, ki so bili izvajani s strani

visokih posvečencev, »se lahko primerja z izkušnjo ljudi,

ki so se rodili slepi in ki so pridobili videnje s pomočjo

operacije – pred njimi se odpre popolnoma nov svet.


17

Posvečencem se odprejo duhovne oči. V svetlobi in barvi

se razodene duhovni svet – popolnoma nov in precej

večji svet od fizičnega, ki je poln bitij in prebivalcev. Vse

stvari se jim pojavijo kot žive. V tem trenutku posvečenci

doživijo rojstvo svojega višjega Jaza. To, kar so bili ti

izbranci sposobni doživeti (in kar posvečenci lahko doživijo

celo dandanes), je bil ideal za tiste, ki še niso bili

pripravljeni, ideal, za katerega so lahko vsi upali, da ga

bodo prej ali kasneje dosegli. Tisti, ki vedo, da mora iti

vsak skozi mnoga življenja, so lahko gotovi, da se lahko

doseže takšno prebujenje oziroma da bo posvečenje nekoč

postalo realnost tudi za njih.« 15

razlogov za pojav dekadentnih misterijev. »Samo kasnejše,

bolj ali manj nemoralne oblike, so se ohranile v dokumentih

zunanje zgodovine. Na primer, v grških templjih,

kjer so izrekali prerokbe, so imeli določeni posamezniki

navado, da so prešli v medijsko stanje zavesti in ko so se

ob določenih časih dvigali hlapi iz odprtin v zemlji, so ti

posamezniki padli v stanje zavesti, ki bi se v sedanjem

času imenovalo trans oz. zamaknjenost. V času, ko so se

stare metode vstopanja v odnos s kozmosom že izrodile

in postale nemoralne, so se ljudje obrnili k orakljem kot k

zadnjemu sredstvu. In vse, kar se je razkrilo iz te transu-

-podobne zavesti, je bilo razumljeno kot razodetje ciljev

božansko-duhovnih bitij, ki so v ozadju vseh kozmičnih

procesov. In ljudje so urejali njihova življenja v skladu z

izrekami teh orakljev.« 18

Perzijska mitologija (Gralov tok)

Potemtakem »so v teh centrih prebivali posvečenci –

ljudje, ki so s pomočjo posebnega šolanja dosegli višje

znanje. Kot rezultat testov, ki so jih opravili, so vstopili

v določeno razmerje s kozmosom – v razmerje, ki jim

je omogočilo pridobiti znanje o tem, kar so želeli vedeti

v odnosu do sveta – s pomočjo opazovanja kozmičnih

procesov in odvijanja kozmičnih dogajanj.« 16 Zaradi tega

lahko razločimo dve skupini ljudi s posebnim znanjem,

ki so živeli znotraj misterijskih centrov: posvečene učitelje

in izbrane učence, ki so bili podvrženi dolgotrajnemu

šolanju za končni akt posvetitve. Vendar pa to ni bilo

vse, kajti »misterijski centri so bili vir vsega znanja, ki se

je stekal v ljudske množice, in impulzov, ki so določali

njihove dejavnosti. Stara tradicionalna pojmovanja, ki so

bila kasneje vgrajena v različne religije in so postala stvar

verovanja, si lahko sledijo nazaj do prvobitne modrosti.

Misterijski centri so dejansko opravljali funkcije, podobne

cerkvam, hišam učenja in umetniškim šolam.« 17

Zaradi razvoja človeške zavesti so se morali stari misteriji

umakniti pred novimi oblikami izobraževanja. Če ti

razvojni impulzi niso bili sprejeti s strani določene skupine

posvečencev, potem so njihovi vplivi začeli delovati

kot ovira za nadaljnji razvoj človeštva. To je eden izmed

Če še enkrat pogledamo v pravo bistvo prvotnih misterijskih

centrov, lahko rečemo, da »se ne more ničesar

primerjati z vzvišenim občutjem, ki so ga lahko doživeli

misterijski učenci. V njem se je lahko našlo vse – religijo,

umetnost, znanost. Njihova religijska čustva so bila prebujena

s pomočjo objektov čaščenja, svéta čustva začudenja

in spoštovanja so se vnela s pomočjo umetniških del,

uganke sveta so jim bile razkrite v lepih podobah, ki so

jih navdihovale z vdanostjo oz. pobožnostjo. Nekateri od

najuglednejših ljudi, ki so to vedeli, so rekli: ‘Samo preko

iniciacije oz. posvečenja se dvigne človek nad minljivo in

zemeljsko ter doseže večno.’ Morda je najlepša beseda, ki

jo lahko uporabimo, ko govorimo o učenosti in umetnosti,

ki sta globoko pogreznjeni v sveti plamen religijskega

občutja, entuziazem – kar pomeni biti v bogu.

Če dovolimo sedaj našim mislim, da se preselijo v sedanji

čas, ne vidimo le, da je za nas sedaj vse ločeno – lepota,

modrost in religijska pobožnost – marveč tudi, kako je

naša civilizacija postala tako abstraktna in racionalna, da

se je živ ogenj minulih dni izgubil in da je njegova narava


18

potemnela.« 19 Če primerjamo odnos učencev v misterijih

z odnosom do prevladujočih »izobraževalnih ustanov v

današnjem času, ne bomo nikjer našli ničesar podobnega

globokemu in toplemu spoštovanju preteklih časov.

Pravzaprav bomo pogosto odkrili, da ljudje, ki opravijo

obvezno izobraževanje, občutijo veliko olajšanje in so

srečni, da je končano. Celo v primerih, ki niso tako skrajni,

vemo, da nam izobraževalne ustanove ne dajo tega, kar

smatramo bistveno za našo človečnost, za naše resnično

bitje. Čeprav morda občudujemo z neke vrste teoretičnim

katerih govorimo sedaj; za množice so bile resnice skrite

v podobah in te podobe tvorijo to, kar poznamo danes

kot mitologijo. Vpričo takšnega uvida se zdijo izredni tisti

ljudje, ki verjamejo, da so ljudje odkrili resnico zgolj v

modernem času in da je vse znanje, ki so ga posedovali

ljudje v prejšnjih časih, samo otroška fantazija.« 22 Vendar

pa je resnično otroška slika, ko si nekdo predstavlja:

Kako čudovito pametni smo dandanes!

Sedaj smo v začetni fazi vzpona iz duhovne teme materializma.

Zaradi tega razloga »je sedaj prišel čas, da se širši

Egipčanska mitologija (Rožnokrižarski tok)

čaščenjem to, kar se naučimo v kemijskih laboratorijih,

bioloških inštitutih ter pravnih in filozofskih univerzah,

še vedno ne moremo občutiti, da nam obstoj takšnih institucij

daje zavedanje naše resnične človečnosti« 20 niti da je

zelo uporabno v iskanju smisla človeškega življenja.

V primerjavi s tem pa »je v misterijskih centrih obstajala božanska

resnica, moralna dobrota in čutno-zaznavna lepota

kot celota, ki je vsebovala religijo, umetnost in znanost. Šele

kasneje se je ta celota razdelila in postala znanost, religija in

umetnost, ki so obstajale vsaka zase. V našem času je ta delitev

dosegla svoj vrhunec. Stvari, ki so v bistvu povezane,

so v teku kulturnega razvoja postale ločene.

Toda človeška narava je takšna, da je zanj nujno, da izkusi

ta tri kulturna področja v njihovi ‘enotnosti’, namesto

da jih smatra za ločene. Človek lahko izkusi zgolj slogo

religijske znanosti, znanstvene religije in umetniške realnosti,

drugače je notranje razkosan. Zaradi tega razloga

vsakič, ko ta delitev, to razlikovanje doseže svojo skrajnost,

postane nujno, da se znova najde povezava med

temi tremi sferami« 21 kulturnega življenja.

In kako lahko ponovno najdemo to enotnost? S pomočjo

duhovne znanosti! V preteklosti »so imeli najbolj napredni

posamezniki človeštva, ki so iz misterijskih centrov

vodili človekov nadaljnji razvoj, natančno isto znanje

svetovnega razvoja, kot ga razkrivamo danes v antropozofiji.

V starodavnih misterijih so govorili o stvareh, o

krogi seznanijo s tem, kar je bilo skozi celotno zgodovino

razvoja človeštva govorjeno pod imenom misteriji ali misticizem,

t. i. ezoterična modrost. Kajti v duši človeka leži v

ozadju tega, kar pride na svetlobo dneva, globlja modrost,

s katero človeštvo do sedaj na splošno ni bilo seznanjeno.

Naj nam bo povsem jasno, kaj je to, kar so ljudje vedno

razumeli pod izrazom misteriji ali ezoterično. Vse, kar je v

svetu prišlo v obstoj preko civilizacije, gre nazaj vse do nekoliko

velikih osebnosti, nekaj vodilnih posameznikov. Na

primer, konstrukcija, kot je Simplonski tunel, se lahko sledi

nazaj do miselnega dela pomembnih posameznikov, ki

sami niso bili direktno povezani z gradnjo tunela, temveč

so z njihovimi umskimi odkritji omogočili drugim, da so ga

zgradili. To pomeni, da niti inženirji, ki so pripravili načrt,

niti delavci, ki so ga izvedli, niso duhovni začetniki. Če ne

bi bilo višje matematike, kot so jo razvili Leibnitz, Newton

in ostali, ne bi obstajalo nobenih takšnih del. Ti misleci so

bili potrebni z namenom, da so pripeljali v obstoj to, kar

se imenuje tehnika. Če gremo k jedru stvari, bomo odkrili,

da se takšna dela ne bi mogla nikdar doseči – niti se ne bi

mogle proizvesti katere koli dobrine – brez duše misleca.

Če to velja v odnosu do zunanje materialistične kulture,

velja še v večji meri za duhovne tokove, ki se pretakajo

skozi človeško zgodovino. Vse religije in vsa umetnost,

ki je bila kadar koli podana človeštvu, vsa pravičnost,

ki je kadar koli pripeljala do upravljanja držav, ves red


19

in moralnost, ki sta kadar koli živela med ljudmi, vodi

nazaj do velikih posvečencev, vodi nazaj do skritih virov

modrosti. To je tisto, kar odkrijemo, kadar se odpravimo

v iskanje globljih izvorov stvari.« 23

Čeprav so prvotno misteriji dajali navdih za urejanje vseh

vidikov življenja, so »morali prenehati delovati v korist

človeške svobode; obstajali so samo tako dolgo, dokler

je bil človek ‘neodrasel’. To se je začelo v Grčiji; namesto

Delfija, Efeza in Samotrake – zadnjih velikih misterijev

– sta prišla Platon in Aristotel, ki sta predstavljala neodvisnega

človeka, ki misli. Osvoboditev posameznika se je

pričela z logiko Aristotela. Danes je posameznik svoboden

– je lahko svoboden – če to hoče biti.

Vzporedno z razvojem neodvisnosti se je pričelo propadanje

starih civilizacij in kulturnih oblik – še posebno

v teku zadnjih stoletij. Dandanes se ne more ničesar

upravljati s starimi silami. V družbi se morajo pojaviti

novi misteriji, ki morajo upoštevati individualen ego, ki

je postal neodvisen.« 24 To je tudi razlog, zakaj je prišla

v obstoj antropozofija s pomočjo dejanja velikega posvečenca,

Rudolfa Steinerja, kajti »celotna vsebina duhovne

znanosti – vse, kar je sporočeno v duhovni znanosti – je v

svojem bistvu misterijska modrost.« 25

Vendar pa Steiner ni bil edini veliki posvečenec, ki je prispeval

k temu dejanju, kajti zavedati se moramo, da so se

morali za rojstvo antropozofije združiti v preobraženih

oblikah, ki ustrezajo naravi in dobi duše zavesti, štirje

misterijski toki – zahodni Arturjev tok, vzhodni Gralov

tok, severni Vidarjev tok in južni Rožnokrižarski tok (glej

sliko). 26 Za vsemi temi pomembnimi misteriji pa je bil prisoten

celo en, še bolj pomemben misterij – Golgotski misterij

27 – ki je dal pomen in smisel celemu razvoju Zemlje.

Opombe:

1 Sestavljen citat iz treh Steinerjevih virov: Dornach, 26. in 27.12.1923;

London, 18.11.1922

2, 3, 4, 5 Steiner, Christianity as Mystical Fact, Steinerbooks, 1977

6, 20 Steiner, Dornach, 10.02.1923; Earthly Knowledge and Heavenly Wisdom

7, 12 Steiner, London, 18.11.1922; The Relation of Anthroposophy to Christianity

8 Steiner, Dornach, 18.02.1923; www.rsarchive.org

9, 10 Steiner, Oslo, 17.05.1923; The Festivals and Their Meaning

11 Steiner, Prague, 29.03.1924; Karmic Relationships Vol. V

13, 15 Steiner, Leipzig, 15.12.1906; The Christian Mystery

14 Steiner, Dornach, 26.12.1923; World History in the Light of

Anthroposophy

16, 17, 18 Steiner, Dornach, 25.06.1922; Human Questions and Cosmic Answers

19 Steiner, Berlin, 7.05.1906; Original Impulses for the Science of the Spirit

21 Steiner, Human Values in Education, London, 1971

22 Steiner, Berlin, 29.02.1908; The Influence of Spiritual Beings on Man

23 Steiner, Dusseldorf, 27.11.1906; Esoteric Christianity

24 Manfred Schmidt-Brabant, The Spiritual Tasks of the Homemaker

25 Steiner, Berlin, 6.05.1909; The European Mysteries and Their Initiates

26 Vir: B.C.J. Lievegoed, Mystery Streams in Europe and the New

Mysteries. Na risbi niso navedeni vsi misteriji, ki pripadajo

štirim misterijskim tokom, temveč samo najbolj značilni misteriji.

27 Ta misterij bo bolj podrobno predstavljen v prihodnjih člankih.

Zakaj pa ne

bivalna skupnost?

Meta Vrhunc

Razmišljam, da prodati kmetijo na

Vrzdencu v tem času ni modro. Zemlja

v svetu izgublja plodnost, čiste vode je

vedno manj, mir se vse težje najde.

Vse to pa imamo na moji kmetiji Kisovnik, sedežu

društva Ajda Vrzdenec, v izobilju. Studenec pitne

vode, ki nikoli ne presahne, dovolj biodinamično

negovane zemlje za njive in vrtove, dovolj priložnosti

za pašo živali, mir, kakršnega lahko dolgo

iščemo, in velika hiša. Le 20 km od šole. Razmišljam,

da kmetijo s hišo, v kateri je sedem sob in štiri

kopalnice, oddam skupnosti Steinerjevi zapuščini

zavezanih družin ali posameznikov. Ne samo kot

priložnost za bivanje v prelepi naravi, temveč tudi

kot priložnost pridelati tu za sebe, morda celo še za

koga, najodličnejšo hrano. Spoznati in rasti v nove

naloge. Tiste naloge, ki smo jih dolgo postavljali ob

stran, ki pa jih zaradi vrste razlogov vsak dan bolj

prepoznavamo kot nujnost.

Če vam je ideja všeč, me preprosto pokliče.

Meto lahko pokličete na 031 577 942.


20

LITERATURA

verein arion I hügelweg 51a I ch-4143 dornach I info@vereinarion.ch I www.vereinarion.ch

Rudolf Steiner: Tajna znanost v osnutku

Dr. Rudolf Steiner (1861-1925), rojen v Kraljevcu pri Čakovcu, je avstrijski filozof in znanstvenik, ki je

v luči evropske filozofije in načela znanstvenega raziskovanja zasnoval antropozofijo. Ta združuje

materialni in duhovni pogled na svet in življenje. V znanstvenih spisih J.W. Goetheja je dr. Rudolf

Steiner našel temelj univerzalne znanosti, ki povezuje znanost, umetnost in religijo, in ta temelj razširil

na vsa področja civilizacije in kulture. Ta pogled je razkril v 350 delih, ki so ostala v njegovi zapuščini

in so prevedena v številne jezike. Interes zanje se stalno veča.

Dr. Rudolf Steiner je zasnoval enkratno arhitektonsko podobo stavbe Goetheanum. Stoji na griču v

Dornachu, v predmestju Basla. Tu potekajo kulturne prireditve, srečanja, kongresi in izobraževalni

tečaji. Stavba je sedež Visoke šole za duhovno znanost in Splošnega antropozofskega društva, ki ga

tvorijo deželna društva po vsem svetu.

Tajna znanost v osnutku je eno od temeljnih del antropozofije. Prikazuje značaj duhovne znanosti,

člene človekovega bitja, razvoj sveta in človeka, pot spoznavanja duhovne stvarnosti in kratek pogled

v prihodnost človeštva in Zemlje.

Samo Simčič, avtor prevoda iz nemščine, je dramaturg,

waldorfski vzgojitelj in socialni terapevt v pokoju. Njegova dela

so: Hram (1975), Zrna mišljenja (1979), Psomar in njegovi hlapci

(1989), Orfiška šola (2017). Živi v Dornachu pri Baslu.

Cena knjige: 25 € + poštnina.

Naročilo pri Verein Arion, Hügelweg 51a, CH-4143 Dornach,

info@vereinarion.ch Knjigo Vam bo poslal distributer v

Sloveniji.

Verein Arion www.vereinarion.ch podpira širjenje dela »Tajna

znanost v osnutku« in izvaja njegovo prodajo.

Samo Simčič


DRUŠTVA

21

Seznam društev

za biodinamično kmetovanje

in drugih antropozofskih iniciativ v Sloveniji

Združenje Demeter Slovenija

Volčji Grad 40, 6223 Komen

051 204 436 (Andreja)

040 608 717 (Maja)

info@demeter.si

Zveza biodinamikov Slovenije

Streliška ulica 12, 1000 Ljubljana

zveza.biodinamikov@gmail.com

Predsednica: Saša Klančar

Ajda Vrzdenec

Vrzdenec 60, 1354 Horjul

01 754 07 43 (od 9. do 13. ure)

ajdavrzdenec@gmail.com

Predsednica: Meta Vrhunc

Ajda Gorenjska

Podhom 42, 4247 Zgornje Gorje

04 572 56 18, 041 948 336

monika.brinsek@gmail.com

Društvo Ajda Koroška

Trg 4. julija, 2370 Dravograd

041 340 871

toncka@loris.si

Predsednica: Antonija Ločičnik

Društvo Ajda Domžale

Podrečje 10, 1230 Domžale

041 323 249 (Jože)

051 204 436 (Andreja)

ajda.domzale@gmail.com

www.ajda-domzale.si

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Goriška

Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici

040 658 482

ajda.goriska@gmail.com

Predsednik: Drago Kladnik

Društvo Ajda Posočje

Žagarjeva 13, 5220 Tolmin

031 477 892, 041 297 873

ajda.posocje@gmail.com

Predsednica: Milenka Kavčič

Podpredsednica: Gruden Marjanca

Naravoslovno-izobraževalno društvo

'Sapientia'

Sekcija za antropozofsko medicino Slovenije

Hvaletinci 2, 2255 Vitomarci

vesna.forstneric@gmail.com

www.nid-sapientia.com

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Štajerska

Šaleška cesta 16, 3320 Velenje

051 394 494

ajda.stajerska@gmail.com

Predsednica: Katarina Modrijan

Delovna skupnost obsoteljske regije

Izletniška ulica 6, 3250 Rogaška Slatina

031 643 312

romana.srimpf@gmail.com

Vodja: Romana Šrimpf

Delovna skupnost dravinjske regije

Žiče 76, 3215 Loče

031 342 107

majda.temnik@gmail.com

Vodja: Majda Temnik

Delovna skupnost savinjsko-šaleške regije

Tabor 22, 3304 Tabor

031 328 990

lukman.damijana@gmail.com

Vodja: Damijana Lukman

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Dolenjska

Vinji Vrh 5a, 8220 Šmarjaške Toplice

031 645 476

joze.lusavec@gmail.com

Predsednik: Jože Lusavec

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Posavje

Boštanj 30, 8294 Boštanj

031 458 532 (Majda Hriberšek)

majda.hribersek@gmail.com

Predsednik: Zvone Černelič

Društvo biodinamikov Notranjska

Cesta 4. maja 75, 1380 Cerknica

041 444 736

biodinamika.notranjska@gmail.com

Predsednica: Mihaela Klančar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!