19.10.2020 Views

131965_NSFM-GROW-oktober-2020_NL_LR-los_3

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nonstop

fresh/

magazine

voor de

agf-branche

oktober 2020

Together we grow

Lees ook online op: www.aartsen.com


“Van de teler die de mooist

mogelijke producten oogst

tot de magazijnmedewerker

die zorgt voor de mooist

mogelijke presentatie.

Zo werken we allemaal in

elkaars verlengde en zorgen

we samen voor groei.”

Lees alles over onze nieuwe campagne op pagina 6.


index/

06/ You grow

cucumbers,

we grow brands.

Lees alles over onze nieuwe campagne.

16/ Aartsen Asia

Opnieuw in een groter kantoor.

20/ Driscoll’s

Een open en inspirerend gesprek met

Garland Reiter en Stefan Spanjaard.

28/ Thinkwise

Vooruitstrevende, unieke bedrijfssoftware.

En meer...

10/ De Stigter uit Amsterdam

14/ Column door Floortje Bruijns

26/ Aartsen en Beek Vooruit

32/ IconUSA, een sterk merk

54/ Asia column

34/ Aartsen Kids

Foundation

AKF lesmethode verdient RIVM

‘Gezonde school’ erkenning!

36/ Hi, I’m Fresh.

Gebruikers aan het woord.

42/ The world

of Aartsen

Read the latest news.

46/ Talent van

Aartsen

Sam Snoeijs groeit bij Aartsen!

Nonstopfresh

magazine is

een uitgave van

Aartsen Breda B.V.

Heilaar-Noordweg 9

4814 RR Breda

Postbus 9555

4801 LN Breda

Hoofdredactie

Jack Aartsen

Redactie

Martijn van der Zwalm

Lodewijk Varossieau

Hans de Regt

Onno Brouns

Copy

Stefan Verhaar

Het Champagne Atelier

Fotografie

Frank Poppelaars

Nick Franken

Creatie &

vormgeving

Just in Case Communicatie

Etten-Leur

www.jicc.nl

SuperRebel B.V.

Breda

www.superrebel.com

www.aartsen.com

marketing@aartsen.com


Voorwoord Jack Aartsen

nonstop

fresh/

Samen!

Beste lezer, hier zijn we weer, met

een nieuw nonstopfresh nummer.

Ik spreek eerst mijn ultieme wens

en hoop uit dat het u goed gaat.

Het laatste nummer was van mei

dit jaar en we hebben met zijn

allen opnieuw een bewogen tijd

achter de rug.


In het mei-nummer lag de focus op corona. Toen werden we

er allemaal hard mee geconfronteerd en kwam er iets in ons

leven waar we met zijn allen niet om gevraagd hadden.

Ondertussen is corona een deel van ons leven geworden.

Gespreksonderwerp nummer één met familie en vrienden.

Het einde is nog steeds niet in zicht, meningen blijven verschillen,

discussies zijn er genoeg, waarheden en onwaarheden

wisselen elkaar snel af. Zoals met heel veel zaken in het leven,

zowel privé als zakelijk, moeten we hier mee om leren gaan.

We hebben geen andere keus. Privé juist de leuke dingen

eruit pikken en zakelijk de uitdagingen aangaan en

oplossingsgericht denken. Ik wens ieder heel veel wijsheid

toe in deze tijd.

Wij, als Aartsen, slaan ons er goed doorheen. Onze mensen

gaat het goed en we doen er alles aan om gezond te blijven.

Zakelijk laat onze strategie zijn kracht weer zien.

Onafhankelijk en zeer breed gespreid in deze AGF-wereld

werken, werpt weer zijn vruchten af. We zijn met z’n allen

trots op de prestatie die we met zijn allen dan ook leveren.

Wij sluiten een periode af, waarin wij in 5 jaar zijn verdubbeld.

Verdubbeld in volume, omzet en medewerkers. Er staat nu

een veel professionelere organisatie als voorheen.

Een organisatie die weer klaar is voor verdere stappen.

Dit nummer is de start van onze nieuwe campagne: GROW!

Waarom deze nieuwe campagne? Omdat de afgelopen

periode ons iets heeft geleerd. Aartsen is de afgelopen jaren

enorm gegroeid, terwijl dat niet onze focus nummer één is.

Onze focus is juist kwaliteit en altijd streven de beste te zijn,

het maximale eruit halen bij alles wat je doet. En dat doen

we samen, samen met jullie. Dat zijn onze eigen Aartsen

mensen, dat zijn onze afnemers, dat zijn onze producenten

in heel de wereld, dat zijn onze partners, dat zijn jullie lezers,

dat doen we samen met ieder die aan Aartsen verbonden is.

Aartsen blijft ambitieus en daar hebben we jullie ook de

komende jaren hard bij nodig. Dus daarom willen wij graag

samen met u groeien, niet wij alleen, zeker niet, nee samen.

Dus GROW TOGETHER!

In dit nummer al mooie voorbeelden van dit samen groeien.

Aan het woord komt Sam, die mag en kan groeien in onze

organisatie als één van de vele Aartsen talenten.

De familie De Stigter die in Amsterdam op de groothandelsmarkt

een zeer gewaardeerde partner van ons is. Een topmerk als

Driscoll’s waar we hand in hand mee samenwerken en samen

bouwen. We zijn nog steeds super hard aan het werk met

onze partner Thinkwise om ons eigen ERP-systeem te bouwen

en zij stellen zich verder aan u voor (veel dank aan onze

mensen die zo verschrikkelijk veel tijd in Fresh steken).

Trots zijn we op ons nieuwe onderkomen in Hong Kong en

we zijn plannen aan het maken voor verdere uitbreidingen in

Nederland en België.

Dus onze focus is voor de komende tijd gericht op groei,

samen met u.

Veel leesplezier,

Gegroet & gegroeid,

Jack Aartsen

nonstopJacks voorwoord

fresh/ 5


De afgelopen jaren heeft Aartsen consequent en met succes aan

het merk gebouwd. Het campagnethema nonstopfresh is tot in

de kleinste details doorgevoerd. Met als voorlopig hoogtepunt de

naamsverandering en de opening van het nieuwe hoofdkantoor

in Breda. Hiermee heeft Aartsen een perfecte voedingsbodem

gecreëerd om verder te groeien. Niet alleen als merk Aartsen, maar

met iedereen die bijdraagt aan het succes en de groei van het

bedrijf. Van tuinders en telers tot medewerkers en nieuwe talenten.

Samen zorgen we voor Grow, de nieuwe campagne van Aartsen.

GROW

careers

GROW

vegetables

Het begint met

je voeten in de

modder

How we

grow a

strong

campaign

together?


Onze medewerkers

voor het voetlicht

GROW

sales

GROW

fruit

De fotograaf heeft

oog voor appels

Nonstopfresh keeps on growing

Ondanks de nieuwe campagne blijft de gevleugelde

uitspraak nonstopfresh onverminderd van kracht.

Het is en blijft het uitgangspunt bij alles wat Aartsen

doet. Het is zelfs de reden voor de nieuwe campagne,

want vooral in marketing en communicatie moet je

jezelf blijven vernieuwen en zorgen dat de boodschap

nonstopfresh blijft. Hetzelfde geldt voor de gateway voor

verse groenten en fruit. Ook dat blijft de manier waarop

Aartsen het dagelijkse proces beschrijft.

GROW

talent

De finishing

touch op locatie

bij een klant

In de nieuwe campagne is het niet Aartsen zelf, maar

zijn het de mensen en de producten die centraal

staan. Daarmee verlegt Aartsen de focus van het merk

naar de mensen en van proces naar de producten en

partners. Allemaal onderdeel van onze groei, in meerdere

opzichten. Want groeien binnen Aartsen kan op veel

verschillende manieren.

Het begint allemaal met de partners, de tuinders en

telers die verspreid over de wereld zorgen voor de groei

van producten. Iedere dag opnieuw zorgen zij voor de

verse aanvoer van alle soorten groenten en fruit.

De aandacht, het werk en de liefde die zij aan de groei

van hun producten geven, geeft Aartsen terug.

Door nonstopfresh te zorgen voor groei. In merken,

marketing, mogelijkheden en mensen die met net zoveel

aandacht, werk en liefde de producten verkopen.

In de campagne lopen de verschillende manieren

van groei binnen Aartsen in elkaar over. Je ziet letterlijk

dat de verschillende inspanningen elkaar versterken.

Van de teler die de mooist mogelijke producten oogst

tot de magazijnmedewerker die zorgt voor de mooist

mogelijke presentatie. Zo werken we allemaal in elkaars

verlengde en zorgen we samen voor groei. Dit is de basis

voor de nieuwe campagne en de nieuwe invulling van

nonstopfresh. GROW.

GROW

business

De campagne

brengt iedereen

op de hoogte


You grow

cucumbers_

Grower Van Caam / The Netherlands


we grow

brands.

Wij zijn trots op onze telers. Zij staan aan de basis van onze groei. Hun liefde, aandacht en vakmanschap

zorgen ervoor dat wij iedere dag opnieuw de mooiste, meest verse producten mogen aanbieden in de

Benelux en Azië. Als internationale gateway voor verse groenten en fruit doen we er alles aan om onze

partners mee te laten groeien. Speciaal voor onze komkommertelers biedt Aartsen met het eigen merk

Hollands Glorie meer afzet en een grotere markt. Zo groeien we samen nonstopfresh.

aartsen.com

9


De Stigter AGF

Een vroege dinsdagochtend in september.

De zon schijnt heel uitbundig en de drukte bij

Food Center Amsterdam is groot. Met name

bij De Stigter AGF krioelt het van de klanten,

binnen en buiten. Al die bedrijvigheid wordt

geroutineerd in goede banen geleid door

eigenaar Ed de Stigter, Baris Altan en hun team.

Van dat team maken ook Eds vader en ooms

deel uit: Cornelis, Arie en Freek de Stigter.

Drie mannen van eind zeventig, begin tachtig,

die het klappen van de zweep kennen en nog

zeker de helft van de week aanwezig zijn.

Mannen met hart voor de zaak, die het team en

de derde en vierde generatie De Stigter

met raad en daad ondersteunen. Samen met

commercieel medewerker Jasper van der Sandt

van Aartsen zijn we naar Amsterdam gereisd

om een artikel te schrijven over dit mooie

familiebedrijf.


De Stigter AGF

timmert flink

aan de weg

11

nonstop

fresh/


De Stigter AGF

Optimist

Ed de Stigter wil nog

jaren doorgaan!

Onderscheiden van concurrentie

Food Center Amsterdam telt ongeveer

80 bedrijven die de horeca en detailhandel in

en om Amsterdam bevoorraden als het om

food gaat. Al decennialang is De Stigter AGF

een gezichtsbepalende groothandel.

De nuchtere Ed de Stigter is geboren tussen

de fruitbomen en vertelt enthousiast over zijn

bedrijf: “We zijn een familiebedrijf waar een

gemoedelijke sfeer heerst. Een zaak waar de

klant geen nummer is. Iedere klant, of hij nou

een paar doosjes of enkele pallets koopt, voelt

zich gewaardeerd.

In totaal hebben we ongeveer 500 klanten: van

een tentje in Amsterdam dat smoothies maakt

tot grote Turkse supermarkten.

Onze klanten komen voornamelijk uit groot-

Amsterdam, maar ook uit Den Helder en

Hoogezand. Voor iedereen is ons brede

assortiment belangrijk. Je kunt niet alles te

koop hebben, maar we hebben een mooi

en gevarieerd assortiment. Met onze vaste

klanten bouwen we een persoonlijke band op

en binnen een bepaalde straal bezorgen we de

bestellingen. Zo ontstaat er een gunfactor.”

Van de Betuwe naar Amsterdam

“Onze geschiedenis gaat terug tot 1939.

Mijn opa woonde in Leerbroek in de Betuwe

en zat in de fruitteelt: hij had stoofperen en

goudrenetten. Na de oorlog verkocht hij zijn

producten in Amsterdam, meestal ergens

langs de grachten. Thuis hoefde hij dat niet

te proberen, want daar had iedereen wel

een paar fruitbomen in de tuin staan. Hier in

Amsterdam waren veel meer mogelijkheden.

Na een aantal jaar heeft mijn opa

marktplaatsen gehuurd op de Centrale Markt,

de voorloper van Food Center Amsterdam.

In de loop der tijd hebben mijn vader en zijn

broers en zussen de zaak overgenomen.

Als klein jongetje mocht ik af en toe mee naar

de zaak of met de wagen mee om een vrachtje

op te halen. Later mocht ik op zaterdagen

werken en toen ik een jaar of 18 was, heb ik

een jaartje bij een ander bedrijf gewerkt. Maar

ik merkte al snel dat het gras ergens anders

niet groener is.

Toen de Centrale Markthal gesloten werd, in

de jaren tachtig, zijn we in dit pand getrokken.

Inmiddels ben ik de enige eigenaar, maar mijn

vader en twee ooms werken hier nog steeds.

Als je hier ’s morgens rondkijkt, zie je veel

drukte, er wordt veel handel gedreven. En dat

vinden we allemaal mooi.”

Ed de Stiger

Baris Altan, Jasper van der Sandt en Ed de Stiger


Samenwerking met Aartsen

Bij De Stigter is inkoop een gedeelde taak.

Er zijn drie mensen die inkopen bij Aartsen

en zij richten zich ieder op een specifieke

productgroep: groenten, hard fruit of zacht fruit.

Ondanks het feit dat het spitsuur is op de

verkoopvloer kan Baris Altan wat tijd vrijmaken

om te vertellen over de samenwerking met

Aartsen. “Ik doe sinds 2010 de inkoop en ik

kom al 8 jaar bij Aartsen. Ik doe het grootste

deel van de inkoop: 40 tot 50% en heb dus

het meeste contact met Jasper. We doen

een breed assortiment bij Aartsen en ik denk

dat we bijna dagelijks laden. Soms wel twee

wagens op een dag. De samenwerking gaat

super en er is een goede klik met Jasper. Hij

weet precies waar we behoefte aan hebben,

ook als we nog niet hebben besteld.”

Verliefd op Mamba

Baris heeft jaren terug nauwere contacten met

Aartsen gelegd. “Toen ik de inkoop overnam

van Ed”, vertelt Baris, “ging ik op zoek naar

mooie, interessante handel. Dat vond ik in

Breda. Het begon met het merk Mamba. Daar

ben ik verliefd op geworden en daarna hebben

we dat uitgebreid.

Op maandagen, woensdagen en soms op

donderdagen ga ik zelf naar Breda. Bij Aartsen

weet je dat het vers is. Dus de producten hoef

je niet per se te zien, maar toch vind ik dat wel

prettig. Ik wil altijd de meest verse handel.

Door corona hebben we wekenlang telefonisch

gehandeld. We handelden op gevoel en

vertrouwen, eventueel stuurde Jasper een

fotootje. Dat ging allemaal prima. Ik hoop dat

we nog vele jaren samenwerken.”

Ed: “Baris gaat echt voor de juiste handel en

om ons te onderscheiden willen we graag een

merk of producten voor ons zelf.”

Als we het over exclusieve merken of

producten hebben, is Marlene daar een goed

voorbeeld van. Aartsen werkt verspreid in

Nederland met drie regionale partners, die

exclusief voor Aartsen de appels van Marlene

in het assortiment hebben. De Stigter is één

van die speciaal geselecteerde partners.

Ambities en vierde generatie

Als je Ed naar zijn ambities vraagt, zegt hij dat

hij niet zo’n ambitieus type is. Maar dat klopt

niet helemaal. De Stigter is een dynamisch

bedrijf en er zijn veel plannen.

Zo heeft hij onlangs zijn buurman Jan de

Geus AGF overgenomen. Beide bedrijven

bijten elkaar nauwelijks en vullen elkaar

prima aan, aldus Ed. Verder ondergaat het

Food Center Amsterdam-terrein binnenkort

een herstructurering. Een groot deel wordt

gebruikt voor woningbouw en het deel

dat overblijft wordt grondig verbouwd en

gemoderniseerd. Ed hierover: “Ik wil mijn

pand flink aanpassen: aan de achterzijde

docks bouwen en verkoopruimte erbij. Maar

goed, de herstructureringsplannen zijn nog

niet definitief. Daarnaast zijn we bezig met

een nieuw logo en er komen nieuwe verlichte

reclameborden op het pand, waaronder van

Marlene.

Ik wil echt door en dat heeft te maken met

de nieuwe generatie, want dat stimuleert

me enorm. Eén van mijn dochters werkt niet

bij me, zij werkt bij Van der Valk, maar mijn

andere dochter en mijn zoon werken wel

hier. Ingmar houdt zich met name bezig met

boekhoudkundige zaken, hij werkt voornamelijk

achter de schermen. Mijn dochter Sharon

werkt hier parttime en doet personeelszaken.

Het is mooi als je kinderen in de zaak zitten.

Zo kan ik nog jaren doorgaan.”

De Stigter AGF een gezichtsbepalende groothandel.

Baris Altan

13

nonstop

fresh/


nonstopfresh

Column

Floortje Bruijns studeerde Voeding & Diëtetiek en houdt zich

nu professioneel bezig met alles wat met food te maken heeft.

Volgens eigen zeggen wordt ze dolgelukkig van food.

Voor nonstopfresh magazine schrijft ze een column over food.

Als je het woord “groeien” betrekt op eten,

denken we aan het kweken van groenten en

fruit en het perfecte moment van oogsten

voor de juiste kwaliteit. Waar we ook aan

denken, is de ontwikkeling van onze kinderen

en niet te vergeten aan onze vaak ‘ronde’

buikjes. We denken met eten dus vooral

aan de fysieke aspecten.

Waar we niet zo vaak over nadenken, maar wat

wel met voeding en groeien te maken heeft is de

psychische kant. Want wat doet voeding met je

hersenen? Onze hersenen hebben onwijs veel

functies in ons lichaam en moeten dus goed

onderhouden worden. Goede voeding draagt

daaraan bij.

Voedingsstoffen zoals vet en vitaminen die we uit

voeding halen, verwerkt ons lichaam tot bruikbare

stoffen. Van deze stoffen gaat zo’n 20% naar de

hersenen. Dat is veel hè.

Onze hersenen zijn dol op omega-3 vetzuren,

vitamines en mineralen. Dat eerste zit vooral in

vette vis en plantaardige oliën. Vitamines en

mineralen vooral in groenten en fruit, volkoren

graanproducten, peulvruchten en zaden & noten.

Dit zijn dus allemaal productgroepen die we

moeten eten om onze hersenen optimaal te

kunnen laten werken. Ze zorgen namelijk voor een

verbeterde communicatie tussen onze zenuwcellen.

Die zorgen er op hun beurt weer voor dat alle

signalen die we van buitenaf krijgen worden

verwerkt en dat we kunnen denken, onthouden

en ons kunnen concentreren.

Vitamine C & E zijn zoals de naam al zegt

vitamines, maar tegelijkertijd ook anti-oxidanten

die ook wel ascorbinezuur en tocopherol worden

genoemd. Anti-oxidanten bestrijden de vrije

radicalen (slechte stoffen) in ons bloed.

Het is natuurlijk erg belangrijk dat onze hersenen

worden voorzien van gezond bloed. Ook mineralen,

onder andere zink en ijzer zijn cruciaal voor de

ontwikkeling van onze hersenen.

Groenten en fruit zijn dus key om onze hersenen te

laten kraken. Tijdens werkuren is dit van optimaal

belang, omdat een goede concentratie bijdraagt

aan de werkprestaties. Vandaar dat ik sinds een

half jaar verse soepen mag bereiden voor het

personeel van Aartsen in de Benelux.

De soepen zitten boordevol groenten en zijn

helemaal vegan. Lekker gezond dus. Zo haalt

Aartsen het beste in zijn medewerkers naar boven.


15

nonstop

fresh/


Typisch Aartsen:

interieur van een hoog niveau

Aartsen

Asia

opnieuw in een

groter kantoor

Bij Aartsen streeft iedereen altijd

naar beter. Mede dankzij die ambitie

groeit Aartsen jaarlijks. Het idee dat

het beter kan, heerst natuurlijk ook bij

Aartsen Asia in Hong Kong. Dat heeft

tot gevolg dat deze vestiging sinds

2012 al verschillende malen is verhuisd.

Onlangs vond de vijfde verhuizing

plaats. Voor de inrichting van het

nieuwe kantoor is Jan Geysen

van Puur Interieurarchitecten uit

Antwerpen de aangewezen persoon.

Een uitdagende klus, want de afstand

tussen Antwerpen en Hong Kong is

ruim 9.300 kilometer en vliegen

(Amsterdam-Hong Kong) duurt zeker

11 uur. Als je online werkt kost het

slechts een fractie van een seconde

om te kunnen overleggen. Dus dat is

precies de manier waarop Menno van

Breemen, Jan Geysen en Jack Aartsen

hebben samengewerkt. Ook dit gesprek,

waarin Menno en Jan ons vertellen over

de inrichting van het nieuwe kantoor,

vindt plaats via Microsoft Teams.

Lege ruimte met

fantastisch uitzicht

Als gevolg van de groei moest Aartsen

Asia verhuizen en dankzij de verhuizing

ontstaat de ruimte om verder te groeien.

Menno: “Het vorige kantoor was te klein

en bovendien liep het huurcontract af.

Met het oog op de toekomst hebben

we gekozen voor een kantoor waarin

we tweemaal zo veel ruimte hebben.”

Jan: “Nadat Aartsen het nieuwe kantoor

had gehuurd, heeft Menno ons de lege

ruimte via een video laten zien en het

uitzicht gaf direct aan dat het om een

geweldige plek gaat. De vraag is dan

wat je doet met het interieur. Je denkt

‘ik moet naar Hong Kong’, maar al snel

merkte ik dat het ook perfect vanuit

Antwerpen te bedenken is, in overleg

met Jack in Breda en Menno in

Hong Kong. We hebben vaak via

Teams gecommuniceerd en daarnaast

hebben we veel via het programma

Whiteboards gedeeld en overlegd.”


nonstop

fresh/ 17


Beton en tapijt

“We zitten hier op grote hoogte

tussen vier muren en je kunt

nergens snel heen”, vertelt

Menno. “In tegenstelling tot de

andere vestigingen van Aartsen

die allemaal een loods hebben.

Je hebt dus een goede, frisse

en lichte werkplek nodig, die

als thuis aanvoelt. Mensen

presteren daar beter, daarvan

ben ik overtuigd. We hebben

gekeken naar de opzet zoals

die in Breda is, met kantoor en

boerderij. En die boerderij is een

plek waar je buiten je werkplek

zit. Daarom is onze boardroom en

meetingroom met opzet anders

ingericht, heeft een andere sfeer.

Het is echt een leuke ruimte,

waar bijna iedereen ’s middags

luncht. Dat zijn momenten waarop

je met collega’s bijpraat. Het is

bovendien goed dat mensen

even niet voor hun scherm zitten.

Interactie is een belangrijke

toegevoegde waarde. In het

kantoor is een werk- en een nietwerkgedeelte.

Je ziet dat aan de

meubels en aan de vloer. Er ligt

tapijt op de werkvloer en er is een

betonvloer in de boardroom en

lunchruimte. Opvallend is ook de

phonebooth die zowel modern als

retro is. Alle details samen zorgen

voor veel beleving.”

Alle details samen zorgen

voor veel beleving.

In dialoog

Puur heeft een specifieke manier

van werken en Jan gelooft erin

dat zij dingen ontwerpen die

opdrachtgevers aanreiken.

“We gaan altijd voor de dialoog.

Aanvankelijk was er niet het

idee om de boardroom als

lunchruimte te gebruiken,

maar dat is in overleg ontstaan.

De dubbelfunctie is goed voor

sfeer en gunstig om de aanwezige

ruimte efficiënt te gebruiken.

Informeel contact leidt ook tot

beter en fijner samenwerken.”


Boerderij als inspiratiebron

Menno: “Het fenomeen kantine bestaat

niet in Hong Kong. De vierkante meter

prijs is enorm hoog, dus daar wordt

geen ruimte voor vrijgemaakt. Maar nu

hebben we een dubbelfunctie gecreëerd

en dat werkt prima. Toen ik hier op

kantoor vertelde dat we een algemene

lunchplek wilden inrichten, kreeg ik van

de lokale mensen te horen dat ze liever

achter hun scherm lunchen. Maar toch,

eigenlijk vanaf week 1 zit bijna iedereen

tussen 12 en 14 te lunchen in die ruimte.

Aan een mooie, grote houten tafel met

informele stoelen – heel huiselijk.” Jan

haakt hier op in: “We hebben bekeken

welke elementen we kunnen gebruiken

om een meer huiselijke sfeer te creëren.

De manier waarop we de wanden

hebben behandeld lijkt me atypisch

voor Azië, maar past prima. Verder is

hout een belangrijke component,

een warm materiaal. Daarbij was de

boerderij echt een mooie inspiratiebron.”

Project op afstand

“Het geniet mijn voorkeur om projecten

daadwerkelijk te bezoeken en ik moet

zeggen dat ik niet vaak een project als

dit volledig op afstand heb gedaan.

Maar op zich is dit geen complexe

ruimte. Verder was Menno een prima

projectleider”, aldus Jan. “Om alles

in goede banen te leiden, hebben we

gezorgd voor duidelijke documenten

met goede beschrijvingen en we

maakten overzichten met merken en

typenummers van producten die we

hebben geselecteerd voor het kantoor.

Daarnaast ben ik onder de indruk van

de lokale aannemers. De snelheid

waarmee ze werken en materialen

inkopen, is buitengewoon.”

Langere termijn

“In principe kijken we steeds drie jaar

vooruit, maar de lange termijn van

Aartsen Asia staat buiten kijf.

We hebben voorbereidingen getroffen

zodat we het aantal bureaus snel kunnen

uitbreiden. We kunnen doorgroeien naar

24 à 25 medewerkers. Het is lastig om

ver vooruit te kijken. We hadden ook niet

verwacht het vorige kantoor al binnen

drie jaar te ontgroeien. Mocht dat nu

opnieuw gebeuren, dan kunnen we

eventueel enkele muren doorbreken om

onze ruimte te vergroten en binnen dit

kantoorgebouw te blijven”, kijkt Menno

vooruit. “Ik ken ze een beetje”, reageert

Jan lachend. “Daarom hebben we direct

vanaf de start gekeken hoeveel bureaus

we maximaal kunnen intekenen om

Menno en Jack de mogelijkheden

te laten zien. Het is futureproof.”

Volgens Menno is het nog veel meer

dan toekomstbestendig: “Het is

allemaal erg goed gelukt! Het is mooier

geworden dan dat ik had gehoopt.”

Het is

future

proof.

Teams vergadering

V.l.n.r. Menno van Breemen, Jan Geysen en Stefan Verhaar

nonstop

fresh/ 19


Driscoll's ®

is lokaal

en wereldwijd

IJZERSTERK


Open en inspirerend

gesprek met

Garland Reiter

Driscoll’s is een wereldwijd tot de verbeelding sprekend

merk dat aardbeien, frambozen, bramen en blauwe

bessen ontwikkelt, laat produceren en verkoopt.

Garland Reiter maakt deel uit van de vijfde generatie

Reiters die zich bezighouden met de bedrijfsvoering.

We spreken Garland Reiter via een online verbinding

en we vragen hem onder meer naar hetgeen Driscoll’s

onderscheidt van anderen, beslissende momenten in

de historie van het bedrijf en naar herkomst van de

merknaam. Want hoe zit het nu met de namen

Reiter en Driscoll?

De roots van het bedrijf liggen in Californië. Al in de jaren

negentig van de negentiende eeuw teelden inwoners

van de Pajaro Vallei aardbeien. Begin 1900 raakten

Joseph ‘Ed’ Reiter en zijn vriend en schoonbroer Richard

‘Dick’ Driscoll betrokken bij de teelt van aardbeien.

Dat betekende de start van een ongelooflijk succesvol

bedrijf. Nog altijd is Driscoll’s een particulier bedrijf

zonder beursnotering. Het is in handen van een kleine

groep families, waarbij de familie Reiter actief is in het

managen van de organisatie.

Doorslaggevende momenten

in de historie van Driscoll’s

Volgens Garland Reiter zijn enkele gebeurtenissen in

de geschiedenis van Driscoll’s doorslaggevend voor het

succes van het bedrijf. Eén van de meest bepalende

momenten vindt in de jaren veertig van de vorige eeuw

plaats. “Een groep mannen, waaronder Ned en Donald

Driscoll en Joe Reiter, richtten toen the Strawberry

Institute op. Daar is een serieuze start gemaakt

met het onderzoeken en veredelen van superieure

aardbeiensoorten. Toentertijd zagen deze mannen al

het belang van een smaakvolle aardbeien-ervaring.

Ze zagen aardbeien niet als gemeengoed, maar als

iets bijzonders.”

nonstop

fresh/ 21


“Het instituut ging in de jaren zeventig over in het merk

Driscoll’s. Tot die tijd werkten de bedrijven van de familie

Reiter en Driscoll nog onder een eigen merknaam.

Op zeker moment is gekozen voor de naam Driscoll’s.

Inmiddels is dat een enorm sterke merknaam en houden

we natuurlijk vast aan die heritage - ook al is het geen

Reiter. Maar uiteindelijk is het niet zo belangrijk of we

Reiter’s of Driscoll’s heten, het gaat erom hoe we zijn

als organisatie.”

De zogenaamde clamshell (een praktische transparante

plastic verpakking met een bakje en deksel uit één stuk)

in de jaren negentig door Driscoll’s uitgevonden, maakte

het transport van bessen veel makkelijker.

Bovendien kunnen retailers en consumenten er prima

mee uit de voeten. “De clamshell bracht grote veranderingen

met zich mee op het gebied van verpakkingen, distributie

en het bereiken van consumenten. Het is absoluut

doorslaggevend geweest in het mainstream maken van

bessen.” Van een kleine en gefragmenteerde markt aan

het begin van de 20e eeuw tot een wereldwijd merk op

dit moment. Na ruim 100 jaar is Driscoll’s nog altijd

relevant.

Focus op bessen

Maar er zijn meer zaken cruciaal geweest. Zaken die

Driscoll’s onderscheidend maken. “Ook belangrijk voor

richting en succes van het bedrijf is de keuze voor het

assortiment. We kozen jaren geleden voor een volledige

focus op bessen: aardbeien, bramen, blauwe bessen en

frambozen. Daar wijken we niet vanaf. Het fundament van

ons succes is research & development. Dat is effectiever

met een kleiner assortiment. We hebben eigen veredelingsprogramma’s,

waarin we veel investeren. We werken

namelijk continu aan vernieuwing, verbetering en

optimalisatie. Zonder gebruik te maken van genetische

manipulatie en bestraling. Er is veel onderzoek nodig,

want alleen de beste planten gebruiken we in het

kweekprogramma voor onze telers.”

Wereldwijd telersnetwerk

“De boerderijen die we nu nog hebben, gebruiken we

uitsluitend voor ons R&D-programma. Voor de productie

hebben we een wereldwijd telersnetwerk. Dat werkt als

volgt: onze telers krijgen de beschikking over onze

planten en kennis, zij telen en wij verkopen hun fruit

over de hele wereld. Op zich zijn we gefocust op drie

belangrijke activiteiten: R&D, supplychain en marketing &

sales. We leveren de planten, onze telers produceren

fruit, medewerkers van Driscoll’s inspecteren de kwaliteit

en naarmate de kwaliteit beter is, ontvangt de teler een

hogere beloning.” “Verspreid over de wereld hebben we

plaatsen gevonden en telers geselecteerd zodat we

jaarrond bessen telen met min of meer dezelfde smaak

en eetervaring. Die eigenschappen en kwaliteit kunnen

we alleen succesvol garanderen als we onze telers een

hoog rendement bieden. Het zijn ondernemers en ze

bepalen zelf met wie ze samenwerken.


We verlenen geen sub-licenties. Er zijn veel nieuwkomers,

maar we geloven nog steeds dat ons verticaal geïntegreerde

model fruit van de beste kwaliteit produceert en meerwaarde

creëert voor onze stakeholders. Al met al zijn we overal merkgericht,

met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, omdat

men daar enorm op private label gefocust is.”

Nom

Nom

Nom

Wereldwijd en toch lokaal

“Wat ik geleerd heb nu ik in Europa woon en werk, is dat ik

niet geloof in een wereldwijde identieke aanpak van marketing.

Het is goed om onze productieprocessen te standaardiseren

en op dat gebied gaan we steeds verder. Maar qua marketing

is het belangrijk om naar je klanten te luisteren.

Een commerciële strategie moet relevant zijn voor de doelgroepen,

voor de regio. Als een regio vraagt om local for local, dan is

dat prima en spelen we daar op in. In Europa is de vraag naar

lokaal geproduceerde producten groter dan in andere regio’s in

de wereld. Daarom produceren we in diverse landen in Europa,

terwijl we dat ook uitsluitend in Portugal en Marokko hadden

kunnen doen. We luisteren dus echt naar onze klanten.

Daarom beantwoorden we aan de vraag naar biologisch fruit

en duurzame verpakkingen.”

Onze missie vervullen

“Het gaat er ons niet om de grootste in de markt te zijn.

Het gaat erom wat we proberen te doen voor onze telers, onze

oogsters en voor de ondernemers die onze producten inkopen

en voor de mensen die genieten van onze bessen. Het is onze

missie om het leven te verrijken van iedereen met wie we in

aanraking komen en is het onze ambitie om de consument

dag in dag uit te verrassen. We zijn ervan overtuigd dat smaak

zal winnen en als we willen dat consumenten meer aardbeien,

frambozen, bramen en blauwe bessen eten, moeten we voor

een heel smaakvolle ervaring zorgen. Onze ambities zijn groot,

maar diep geworteld bij onze klanten en consumenten en we

zijn erg enthousiast over wat de toekomst zal brengen.”

Ons telersnetwerk bestaat wereldwijd uit ongeveer

1.000 onafhankelijke telers en zij hebben de beschikking

over ongeveer 25.000 hectare. Alles is doordacht.

We verkopen jaarrond mooie producten met een

constante kwaliteit. Heel nauwkeurig bepalen we welke

producten, waar en wanneer worden geteeld, zodat we

de markt niet overspoelen met producten.

Met onze vijfjarenplannen zorgen we voor solide plannen

voor onze telers en voor onze klanten.”

Overal aanwezig

“We zijn aanwezig in elke grote markt in de wereld.

Denk hierbij aan de Verenigde Staten, de meeste

Europese landen, China, Mexico, Canada en Australië.

De VS is onze thuismarkt en in China is Driscoll’s nog

bescheiden, maar daar maken we opwindend veel

vooruitgang. In Europa zijn we het grootste merk in

bessen. Hoewel we sterke concurrenten hebben,

zijn ze met name gericht op private label en produceren

ze in een bepaalde tijdspanne. We willen merk

frambozen, bramen, aardbeien en blauwe bessen

365 dagen per jaar leveren in formaten die zowel

consumenten als afnemers enorm aanspreken.

Het bedrijfsmodel floreert als we onze consumenten

goed kennen. Dan kunnen we gebruikmaken van ons

uitgebreide R&D-programma dat gericht is op de vier

bessensoorten en 100% geïnternaliseerd is.

Visuele reactie op het nieuwe

hoofdkantoor van Aartsen

“Toen ik bij Aartsen was, beleefde ik in eerste instantie

een visuele reactie. Het nieuwe hoofdkantoor lijkt wel op

een boekcover. Het is verbijsterend! De faciliteiten zijn

magnifiek. Dat speelt voor ons een grote rol: supplychain

is namelijk een belangrijk onderdeel van ons succes.

Ik was onder de indruk van wat ik zag. Ik weet weinig over het

team van Aartsen, maar pratend met Jack Aartsen kwam ik tot

de conclusie dat Aartsen de zaken goed voor elkaar heeft.

Daarnaast spreekt het bedrijfsmodel me aan, de eenvoud

ervan is in mijn ogen een belangrijke reden voor het succes

van Aartsen. Het bedrijf kan snel bewegen en snel beslissingen

nemen.”

“Onlangs heb ik Jack geïntroduceerd bij onze countrymanager

in China. Inmiddels is er contact met Aartsen Asia in

Hong Kong en het lijkt ook daar daadwerkelijk tot een

samenwerking te komen.

“Het is spannend om een

potentiële samenwerking

ook daar te zien ontstaan.”

nonstop

fresh/ 23


Stefan Spanjaard van

Driscoll’s over Aartsen

“We zijn heel eerlijk

tegen elkaar.”

Open en inspirerend

gesprek met

Stefan Spanjaard

Het hoofdkantoor van Driscoll’s EMEA bevindt zich sinds

2014 in Breda. Daarvoor was Driscoll’s al enkele jaren

actief op de Europese markt. Stefan Spanjaard is één

van de twee Sales Group managers van Driscoll’s EMEA

(Europe, Middle East and Africa). Onder Spanjaards

verantwoordelijk vallen een flink aantal Europese landen,

waaronder de Benelux. Als we meer willen weten over de

samenwerking tussen Driscoll’s en Aartsen moeten we

dus bij hem zijn. In maart 2018 startte de samenwerking

met Aartsen en dat kan Spanjaard zich nog goed

herinneren. Met een bijna filosofische uitspraak kenmerkt

hij de samenwerking: “Als je verschillend bent, ben je

samen completer.”

Twee familiebedrijven

“In essentie zijn het twee familiebedrijven die elkaar

gevonden hebben. Er zit geen push achter van een

investeringsmaatschappij. We doen het, omdat we elkaar

hebben gevonden. Het feit dat ons Senior Management

bij Aartsen is geweest en enthousiast meewerkt aan een

artikel in dit magazine zegt veel over de intenties.

Dat is samenwerking in de puurste zin. Dit laat zien

hoe belangrijk samenwerking is voor beide partijen,

en daarmee zorgen we ervoor dat de mensen die

meewerken aan dit project zich gesteund voelen om

aan de opportuniteit te mogen meewerken.”

Samen dansen

Maar hoe is deze veelbelovende samenwerking

ontstaan? “Een medewerker van ons, Ben van der Most,

kent zowel Jack Aartsen, Aart Bezemer en Richard

Uijtdewillegen van Aartsen al jarenlang. In Breda kom

je elkaar onvermijdelijk tegen, bijvoorbeeld bij een

evenement als de Singelloop. Ben vond Aartsen altijd

een mooi bedrijf en stelde voor om eens met Aartsen te

praten. Dat was aanleiding om met Jack, Aart en Richard

aan tafel te gaan zitten om te bekijken of we iets voor

elkaar konden betekenen en van toegevoegde waarde

konden zijn voor elkaar. Als je het vergelijkt met

opbloeien van een relatie zijn we toen begonnen met

dansen, later zijn we gaan zoenen.”

Driscoll’s versus Aartsen

“Opvallend is dat Aartsen alles doet wat wij niet doen en

wij alles wat Aartsen niet doet. Onze primaire focus ligt

op grote retailers en bij Aartsen draait het juist om alles

behalve retail, een gigantisch klanten potentieel buiten

de retail. We zijn een specialist en Aartsen is een

generalist. Wij volgen een product-leadership strategie.

Dat wil zeggen dat we gefocust zijn op het ontwikkelen

van unieke producten onder het Driscoll’s merk en dat

we in sommige gevallen een begrensd volume hebben.

Jack Aartsen voert een customer intimacy strategie.

Dat houdt in dat klanten centraal staan en dat er zaken

worden geregeld voor een klant, ook als dat wel eens

moeilijk is. Verschillen genoeg, maar als je dat ziet als

een obstakel en daar niet voorbij kunt kijken om samen

iets groters weg te zetten, wordt het moeilijk.

Als je verschillend bent, ben je samen completer – daar

geloof ik in. Op zeker moment, in maart 2018, zijn we

gewoon eens begonnen met samenwerken. We liepen

tegen uitdagingen aan, maar ik denk dat we elkaar heel

mooi aanvullen.”

Officiële kick-off

“In het eerste jaar hebben we verschillende malen

aardige en verschillende malen vervelende dingen tegen

elkaar gezegd, maar uiteindelijk hebben we de samenwerking

in goede banen kunnen leiden en konden we

onze organisaties blootstellen aan de samenwerking.

In maart 2019 hebben we een officiële kick-off

georganiseerd waarbij we de bedrijven aan elkaar

voorstelden. Met in totaal ruim 70 mensen hebben we

over-en-weer veel kennis gedeeld en dat leidde tot veel

begrip. Wij hebben binnen de commerciële tak van

Aartsen verlengstukken gecreëerd. Alle individuele

verkopers kregen voldoende bagage om hun klanten

goed te kunnen informeren.”


Afhankelijkheid als grootste kracht

“Onze specialistische kennis deelden we om Aartsen

te faciliteren en Aartsen probeert zoveel mogelijk te

realiseren binnen hun markt. Zo is een bepaalde

afhankelijkheid ontstaan. Het is belangrijk dat je je

afhankelijkheid van elkaar ombouwt tot je

grootste kracht.

Daarin slagen we onder andere dankzij een speciale

product-verpakking combinatie, die Aartsen exclusief

binnen de Benelux in zijn assortiment heeft. Dat biedt

kansen om de markt te bewerken. Aartsen heeft een

fijnmazige distributie met een sterk logistiek netwerk.

Dat is de kracht van Aartsen en dat is iets wat we nooit

goed zelf kunnen doen. Zo voegt Aartsen duidelijk

waarde toe aan onze keten. Op deze manier kunnen

we beide groeien.”

Ambities

“In het kader van de samenwerking met Aartsen wil

ik uiteindelijk bij elke groenteboer en vakspecialist in

Nederland te vinden zijn. Ook met verruiming en

verbreding van ons assortiment. De penetratie moet zo

hoog mogelijk zijn. Op het moment dat ik binnen ben,

wil ik de mensen vaker laten kopen en vervolgens per

aankoop meer gewicht laten kopen. Samen met

Aartsen wil ik alle AGF specialisten meer laten werken

met het product. We doen veel marktonderzoek en we

zijn ervan overtuigd dat er bij consumenten veel behoefte

is aan onze producten die zich kenmerken door de

unieke kwaliteit onder het gele label. Binnen het kanaal

waarmee we met Aartsen werken, zijn er nog veel

mogelijkheden om opportuniteiten te creëren.”

Eerlijk en trots

“We zijn heel eerlijk tegen elkaar. Dat is soms hard,

maar het duurt altijd het langst. Als je voor elkaar in de

bres springt, als je dingen uit handen geeft, moet je

eerlijk kunnen zeggen dat je trots bent. Maar dan moet

je in de operatie ook kunnen zeggen dat iets niet bevalt

en dat zaken moeten veranderen om te verbeteren.

Zo werken we met Aartsen en zo werkt Aartsen met ons.

Ik ben heel enthousiast over wat we hebben gedaan,

maar ik ben minstens zo enthousiast over wat we nog

kunnen doen.”

nonstop

fresh/ 25


Beek Vooruit

is boarding

with Aartsen.


Het ‘oranje’ van

Prinsenbeek draagt

sinds een jaar vol

trots de shirts met

het Aartsenlogo.

Maar daarmee

houdt het niet op.

Sponsoring is veel

meer dan met

het logo fier

vooruit lopen.

Er zijn een aantal

doelstellingen aan

verbonden.

Natuurlijk hopen we

binnen de lijnen te

scoren, maar ook

buiten de lijnen

biedt de sponsoring

van deze prachtige

club kansen.

De ambitie van Beek Vooruit neemt

een vlucht met sponsor Aartsen.

Waardevolle sponsoring.

Sportief gezien kan Beek Vooruit zich natuurlijk niet

meten met het echte Oranje, maar Aartsen hoopt dat

het logo op het shirt inspireert en zorgt voor mooie,

sportieve prestaties. Belangrijker is de missie van de

club. Beek Vooruit heeft volop aandacht voor normen

en waarden en noemt zichzelf een Waarde(n)volle club.

Een club waar plezier, prestatie en respect hoog in

het vaandel staan. Dat is helemaal in lijn met Aartsen

en is een belangrijke voorwaarde om samen vooruit

te kunnen.

Scoor een baan bij Aartsen.

Naast de prestaties binnen de lijnen is er voor Aartsen

nog een belangrijk doel daarbuiten. Dat is niet alleen

naamsbekendheid, maar vooral ook de bekendheid als

werkgever in de regio. Voetbal is een echte volksport

en Beek Vooruit staat als club midden tussen de

mensen. Dit is aantrekkelijk voor Aartsen als

werkgever, om met leuke en sympathieke acties

mensen te enthousiasmeren voor diverse carrièrekansen.

En die scoor je nu eenmaal makkelijker

bij Beek Vooruit dan in een gemiddelde skybox.

27


Thinkwise

en Aartsen

slaan handen

ineen voor

vooruitstrevende,

unieke

bedrijfssoftware.


‘Wij willen

meegroeien

met de

ambities

van Aartsen'

Partner van

Aartsen,

Robert van der Linden

van Thinkwise


‘Wij zoeken

bedrijven

die zelf

continu

innoveren’


De groenten- en fruitbusiness waar

wij als Aartsen in opereren is continu

in beweging. Het is belangrijk dat

we snel kunnen schakelen met

software die daarop kan inspelen.

Een partner die hierin uitblinkt

hebben we gevonden in Thinkwise.

Voor onze business zijn zij druk

bezig met het ontwikkelen van

perfect passende bedrijfssoftware

waar we in de toekomst samen

de vruchten van plukken.

CEO Robert van der Linden

vertelt meer over de mooie groei

die we hierin samen doormaken.

Geen onbekenden in de wereld

van bedrijfssoftware zijn Robert

van der Linden en zijn compagnon

Victor Klaren; al meer dan 18 jaar

staan zij aan het roer van hun bedrijf

Thinkwise. En met succes: in deze

periode is het bedrijf gegroeid naar

meer dan 150 medewerkers.

Wat deze ondernemers samen

bereikt hebben, is wat zij ook

ambiëren in hun klanten en

partners: “Wij zoeken bedrijven

die verder willen.”

Omarmen

Werken in de snel veranderende

wereld van software vraagt om

flexibiliteit en vooruitstrevend

denken. Iets wat Robert vanaf zijn

beginjaren al omarmt: “In het begin

van mijn carrière heb ik namens

een Duits softwarebedrijf voor

allerlei grote klanten als Coca-Cola,

BMW en Chanel pakketsoftware

geïmplementeerd. Al snel kwam ik

erachter dat dit vaak heel moeilijke

implementaties betrof. Aan deze

implementaties gaven klanten vaak

miljoenen uit, waarna ze achteraf

tot de conclusie kwamen: ‘Het heeft

ons toch niet gebracht wat we ervan

verwacht hadden’. Dat heeft mij

enorm aan het denken gezet.”

Problemen

Al vrij snel ontdekt Robert dat

pakketsoftware vooral veel

problemen oplevert: “Dat is te

verklaren op drie vlakken.

Ten eerste kan software

technologie niet overleven.

Ten tweede kan de software

functioneel niet meegroeien.

De software is slecht aanpasbaar

en hierdoor ontstaat er vaak een

‘wildgroei van randapplicaties’.

Ten derde is pakketsoftware heel

complex. Een mooie vergelijking:

stel je koopt alles in de supermarkt

wat je kunt vinden, welke producten

gebruik je die avond écht om

te koken? Dat zijn misschien

twee producten uit een grote

kar boodschappen. Zo werkt

pakketsoftware precies hetzelfde:

Alles zit erin maar je gebruikt

maar een fractie hiervan. Meer dan

tachtig tot negentig procent van de

functionaliteiten gebruik je niet,

die zijn overbodig.

Groei

De problemen die Robert in

zijn beginjaren signaleert, zijn

de aanleiding geweest voor de

ontwikkeling van het Thinkwise

low-code software ontwikkelplatform

waarmee hij zijn bedrijf

Thinkwise laat groeien. “Niemand

kan in de toekomst kijken, maar je

kunt wel een koers bepalen waar

je als bedrijf naartoe wilt. Wij willen

als softwarebedrijf technologieonafhankelijk

zijn en functioneel

innoveren. Wij willen meegroeien

met de ideeën van onze partners

en klanten en bedrijfssoftware

beheersbaar maken. In tijden als

deze kan het niet zo zijn dat software

niet werkt!” Dit doet Thinkwise voor

klanten als bijvoorbeeld Zeeman,

Sligro en Antea. “We zoeken

bedrijven die willen innoveren.

Vanuit Aartsen is de wil er, het is

aan ons om te zorgen dat de

software blijft passen bij de

werkprocessen van Aartsen.”

Toekomst

Hoe de toekomst van deze

samenwerking eruitziet?

“Ons bedrijf kun je vergelijken

met een grote Thinkwise-garage.

Aartsen rijdt er een auto in en

wij zorgen dat alle technologie

erop wordt gezet. Zijn bepaalde

onderdelen niet goed, dan leveren

wij de functionele aanpassingen

aan. Aartsen heeft nu software

met een oneindige levensduur

en is toekomstproof.”

Thinkwise is wereldwijd de

enige leverancier van een

low-code softwareplatform

waarmee omvangrijke en complexe

bedrijfssoftware wordt gerealiseerd.

Het Thinkwise platform biedt de

hoogste productiviteit in de lowcode

markt en garandeert daarbij

ook dat er geen nieuwe legacy

meer ontstaat. De gerealiseerde

bedrijfssoftware gaat automatisch

over op toekomstige technologieën.

Daarnaast kan bestaande legacy

software razendsnel worden

gemoderniseerd door het

Thinkwise platform met de

ingebouwde “Upcycler” technologie.

Thinkwise levert zijn platform in

licentievorm aan bedrijven die

in-house software realiseren en

aan softwareleveranciers.

Thinkwise is opgericht in 2002

en het platform wordt gebruikt

in meer dan 30 landen.

'Aartsen heeft

nu software

met een

oneindige

levensduur.'

nonstop

fresh/ 31


Samen

bouwen

we een

sterk

merk.

“Onze strategie

is om een breed

assortiment aan te

bieden, verzorgd

door telers die we

zorgvuldig hebben

geselecteerd.”

Derek Cheung

Commercieel Aartsen Azië


Met IconUSA breidt Aartsen

het merkenportfolio uit

De waarde van een merk is enorm. Het geeft

namelijk de mogelijkheid je te onderscheiden,

verwachtingen bij klanten te managen en een band

op te bouwen met afnemers. En last but not least,

een merk geeft je de kans om te groeien. Met onze

merken zien we dat in de praktijk gebeuren.

Aan ons uitgebreide merkenportfolio hebben we

in 2019 het door ons zelf ontwikkelde IconUSA

toegevoegd. Derek Cheung geeft ons enkele

interessante insights over IconUSA.

“Over de naam

is intern

gebrainstormd.

Het moet een

iconisch merk

worden en zo zijn

we op IconUSA

gekomen.”

Derek Cheung

Een groeiende

productrange

De producten komen uit de

Verenigde Staten. Daar worden

gedurende het seizoen de beste

kersen, appels, peren en druiven

onder het merk IconUSA verpakt

en richting Azië verscheept.

We zijn bezig om citrus en zoete

aardappels aan het assortiment

van IconUSA toe te voegen om

deze producten onder dit merk

zowel naar Azië als Europa te

halen.

Jaarrond assortiment

De telers bevinden zich in het

westen van de VS. Kersen,

appels en peren komen uit

de staat Washington en de

druiven komen uit centraal

Californië. Van de ruim 20

Amerikaanse telers waarmee

we samenwerken, hebben

we diverse telers zorgvuldig

geselecteerd om hun beste

fruit onder het merk IconUSA te

verpakken. Kersen vanaf juni,

druiven vanaf juli en appels en

peren vanaf september.

Onze doelstelling is om jaarrond

IconUSA-producten te verkopen,

waarbij de klanten vertrouwen

hebben in de constante kwaliteit

van de producten.

Voldoen aan wensen

van afnemers

Aartsen is al acht jaar actief

in Azië en begrijpt de vraag

naar fruit in elke (deel)markt.

Sommige afnemers kijken

voornamelijk naar smaak terwijl

andere bijvoorbeeld zoeken

naar de juiste kleur van de

producten. We voorzien de

telers van de informatie wat

betreft voorkeuren, zodat we

uiteindelijk aan alle wensen van

de afnemers kunnen voldoen en

het juiste product op de juiste

plaats kunnen krijgen.

Als het merk 52 weken per jaar

zichtbaar is, bouwt IconUSA

snel aan een sterke reputatie

en reageren de afnemers daar

ongetwijfeld positief op. Dat zien

we nu al gebeuren wat ook weer

een premium voor de telers met

zich meebrengt.

Bijdragen aan groei

We begrijpen de hoeveelheid

werk die er in elke doos met fruit

wordt gestopt. In ruil daarvoor

houden we optimaal rekening

met de belangen van onze telers.

Soms is er een overschot aan

fruit op de markt en concurreren

dezelfde merken met elkaar.

Met een extra merk verminderen

we de druk op de markt deels

en realiseren we een beter

totaalrendement voor de telers.

Een breed assortiment zorgt

ervoor dat alle telers met hun

verschillende producten van

elkaar profiteren.

Samen bouwen we een sterk

merk.

33

nonstop

fresh/Het Fruitzooitje

haalt weer het

nieuws met

sto ere

traktaties.

Aandacht voor

gezondere school

groeit!

Stoere Traktaties is door het RIVM beoordeeld als erkende

Gezonde School-activiteit! Het Aartsen Kids Foundation team

is ontzettend trots op deze erkenning. Alle basisscholen in

Nederland kunnen Stoere Traktaties nu inzetten om het vignet

Gezonde School te behalen. Het aantal basisscholen waar

ons Fruitzooitje naar toe mag groeit. Dat betekent dat er

steeds meer kinderen zijn die ervaren hoe leuk, lekker en

stoer trakteren met groenten en fruit is.

Wat is Gezonde School?

Gezonde School is een initiatief van de overheid, gericht op het

stimuleren van de gezondheidsbevordering op basisscholen.

De Gezonde School-aanpak is een werkwijze voor scholen om

structureel te werken aan de gezondheid van leerlingen.

Door het uitvoeren van diverse activiteiten, zoals ons project

‘Stoere Traktaties’, laten scholen zien dat zij werken aan de

gezondheid van hun leerlingen. Uiteindelijk wordt dit beloond

met het vignet Gezonde School.

Het lekkerste lespakket voor basisscholen

Stoere Traktaties is ontwikkeld om bewustwording te creëren

bij kinderen over het belang van goede voeding. Het accent ligt

hierbij op ‘fun’ en beleving: het geanimeerde Fruitzooitje neemt

de kinderen in vier lessen mee op avontuur in de wereld van

groenten en fruit. Als ze eenmaal enthousiast zijn geworden

door groenten en fruit spelenderwijs te ontdekken, volgt de

rest vanzelf!

Stoere traktaties altijd in ontwikkeling

Om de kwaliteit van het project te waarborgen, is het AKF-team

constant bezig met het verbeteren en finetunen van Stoere

Traktaties. Het project is door diverse basisscholen uitgevoerd,

de materialen zijn op basis van evaluaties volledig aangepast

en het is nu helemaal voor de toekomst.

nonstop

fresh/ 35


Revolutionair en

fundamenteel

om te groeien met

al onze partners

wereldwijd!

In nonstopfresh magazine hebben we de

afgelopen periode vaak over het ambitieuze

project Blue Banana geschreven.

Alle bestaande automatisering vervangen we

door een zelf ontwikkeld nieuw systeem: Fresh.

Er zijn al diverse onderdelen in gebruik, dit

keer laten we gebruikers aan het woord.

Want daar draait het natuurlijk allemaal om.


Fresh

biedt tijdbesparingen

en betere

inzichten

Fresh is

ontwikkeld

door

Aartsen

Altijd up-to-date,

minder zoeken

naar productlocaties

Live sinds

dec 2019

Fresh.

Geen

papieren

pakbonnen

meer

Dagelijkse

communicatie van

verkoopresultaten

aan afladers

Fresh

digitaliseert

processen

Fresh

zal AS400

volledig

vervangen

Nonstopfresh om nonstop te groeien

Allemaal streven we naar groei:

van teler tot elke Aartsen-medewerker.

Alles is erop gericht om verdere groei

mogelijk te maken en te stimuleren,

voor zowel onze partners als Aartsen

zelf. Groei om als beste te kunnen

presteren. Daarbij is Fresh cruciaal.

nonstop

fresh/ 37


Commercieel medewerker Bob Maris over Fresh

‘‘Fresh werkt sneller,

makkelijker en

prettiger’’

“Werken met Fresh went heel snel. Je merkt dat er op veel plekken vooruitgang is en dat

is leuk om te ervaren. Soms lachen we nog wel eens om de manier waarop we dingen eerst,

nog niet zo lang geleden, deden. We werken nu nóg professioneler en dat past veel beter

bij Aartsen”, vertelt Bob Maris enthousiast. Bob is inkoper en verkoper én gebruiker van Fresh.

Altijd actueel

“Fresh zorgt voor veel actuele informatie. Van personeelsplanning

tot data over binnenkomsten. Er is een heel

duidelijk overzicht welke producten welke dag en op welk

tijdstip binnenkomen in de loods. De transportafdeling gaf

de verwachte binnenkomsten voorheen dagelijks aan ons

door. Plus eventuele aanpassingen gedurende de dag.

Voor commercieel medewerkers is het heel praktisch om

continu te kunnen zien welke producten zijn ingekocht en

wanneer deze binnenkomen. Met die kennis kun je klanten

nog beter helpen. Met de continue actuele informatie

kunnen de collega’s in de loods ook prima werken en plannen.”

Optimale samenwerking met partners

“We staan er om bekend dat we zaken goed en snel

afhandelen. Zelfs op dat gebied laat Fresh ons nog beter

presteren. Zo zien we dagelijks wat er verkocht is en tegen

welke prijs. De leverancier krijgt dat overzicht ook, natuurlijk

specifiek van zijn producten. We werken op basis van

wederzijds vertrouwen en dankzij de transparantie van

Fresh hebben leveranciers nog meer inzicht, de reacties

op dit nieuwe systeem zijn dan ook erg positief.

Binnen Fresh zijn behaalde verkopen en resultaten direct

te vinden. Op die manier voeren we altijd op basis van de

juiste cijfers overleg met een teler over specifieke partijen

groenten of fruit. Ik denk dat de samenwerking met

partners nog verder verbetert.”

Meer tijd voor andere zaken

“Fresh zorgt voor sterkere automatisering en neemt werk

uit handen, zoals het op de hoogte brengen van leveranciers

over de verkoopvoorraad. Verder is er veel minder intern

e-mailverkeer. Zo ontstaat er meer tijd voor andere zaken,

waaronder acquisitie. Dat is goed voor de organisatie.

Het systeem minimaliseert de kans op het maken van

fouten of vergissingen. Al met al levert het rust op in de

manier van werken.”

Nieuwe ontwikkelingen

“Het nieuwe systeem is technisch gezien complex.

Maar het wordt heel overzichtelijk gemaakt voor alle

collega’s. Een kind kan de was doen. Het werkt dus geweldig

en op dit moment kijken we uit naar het verkoopprogramma.

We verkeren nu in een overgangsperiode waarin we, naast het

nieuwe systeem, het vertrouwde AS400-systeem gebruiken.

Verder is ons planbord verdwenen, werken we nog met een

papieren dossier, maar ook daar zal binnen afzienbare tijd een

eind aan komen. Daarnaast verwacht ik in de toekomst steeds

efficiënter te kunnen werken, ook met andere afdelingen.”Matthias van Nuffelen

Bedrijfsleider St. Katelijne-Waver

“We moeten blijven vernieuwen

en een nieuw systeem is gezien

de toekomst zeer positief.

Het moderniseert het werk in de

loods en het lossen van wagens is

veranderd: meer kwaliteit dan

kwantiteit. Als we er eenmaal aan

gewend zijn, is het een enorme

vooruitgang voor Aartsen.”

Richard Uijtdewillegen

Commercieel Management Team

“Naast mijn dagelijkse werkzaamheden

op de Spanje-afdeling

helpt Fresh me cijfermatig enorm

om mensen van de commerciële

afdeling aan te sturen.

Als commercieel manager is

dat een enorme stap vooruit.

Met één druk op de knop zien

we nu behaalde resultaten en

kunnen we bijsturen waar nodig.”

Anis Ouaddaf

Administratief medewerker

Breda “Enkele highlights over

Fresh. Sinds Fresh gebruiken

we geen papier meer.

Voorheen deden we de

nacalculatie handmatig,

nu gebeurt dat automatisch

vanuit Fresh. Dankzij het

digitale archief zijn partijen

indien nodig makkelijk terug

te vinden. Het geeft ruimte

voor nieuwe werkzaamheden

en dat is goed voor mijn

ontwikkeling.”


Will Spreeuwenberg

Commercieel medewerker Venlo

Met Fresh is Aartsen helemaal klaar

voor de toekomst, het zorgt ervoor

dat alles een stuk overzichtelijker is

en biedt ons veel meer (controle)

mogelijkheden dan nu het geval is.

Ik kijk er dan ook erg naar uit.”

Arco van de Klundert

Commercieel medewerker Breda

“Het is erg prettig werken

met Fresh, ik kan niet wachten

tot we het compleet in gebruik

kunnen nemen! Fresh wordt

voor ons op maat gemaakt,

daardoor ‘zit het als gegoten’.”

Dio de Craen

Kwaliteitscontroleur Breda

“Fresh is up-to-date. Voor iedereen

is het inzichtelijk wanneer welke

producten binnen, gekeurd en

beschikbaar zijn. Hierdoor zullen er

veel minder telefoongesprekken

plaatsvinden.”


The world of Aartsen

read the latest news

Geslaagde vervanger

personeelsfeest.

Een geslaagde vervanger van het personeelsfeest. Het zijn bijzondere

tijden, waardoor wij ondanks de afstand toch even samen waren.

Gestreden om die felbegeerde Aartsen Family hoofdprijs, Edwin ging er

mee vandoor. Welverdiend, een onwijs leuke helikoptervlucht!

Helikoptervlucht

PubQuiz

Borrelbox

Sun Lee Laan

bestond op

2 oktober

2020 45 jaar.

Aartsen Azië heeft hiervoor een onderscheiding

overhandigd ter ere van dit jubileum. Een mooie mijlpaal

en we zien ernaar uit om samen nieuwe geschiedenis te

gaan schrijven middels onze goede samenwerking!


Dopper

Fresh.

Aartsen medewerkers hebben een gepersonaliseerde

I’m Fresh dopper ontvangen. Fresh wordt hét

centrale systeem, de basis en toekomst van Aartsen.

Fresh zal veranderingen teweeg brengen, welke

een positieve bijdrage gaan leveren aan diverse

werkprocessen binnen Aartsen.

Driscoll’s

Azië.

We zijn trots op de zeer goede

en intensieve samenwerking in de

Benelux met Driscolls. We zijn

content dat we sinds kort ook in

Azië zijn gaan samenwerken.

Het is een kleine start wat hopelijk

uitgroeit tot iets moois.

Mexicaanse Taco Bar.

Onze collega’s in Hong Kong werden in juni verrast met een pop-up Mexican Taco Bar op kantoor.

Een erg gezellige borrel!


Check-out.

Op alle filialen in de Benelux is de desk

in de verkooploods helemaal nonstopfresh.

Thank you for fyling Aartsen.

Chinese

FreshPlaza

nieuwsbrief.

Een nieuwsbrief welke voor zichtbaarheid van

Aartsen Hong Kong moet gaan zorgen. Growers,

die altijd voor ons klaar staan en streven naar

de juiste kwaliteit groenten en fruit, zullen we als

referentie inzetten. Together we grow.

Grandezza

Truck.

In style, rijdt deze gloednieuwe Grandezza

truck rond in Maleisië. Nonstopfresh delivery

on tour…


Eerste

citroenen uit

Argentinië

in China.

Op vrijdagmiddag 7 augustus meerde het

containerschip Maerks Labrea uit het Argentijnse

Buenos Aires aan in de haven van Hong Kong.

Eind juni vertrok het schip al op zijn reis richting

het oosten en had de eerste Argentijnse

citroenen voor de Volksrepubliek China aan

boord: een historisch moment. Aartsen Asia

werkte samen met haar partner Citromax aan

deze eerste verscheping van citroenen naar China.

Na een lange

periode zijn

de eerste

Chileense

appelen weer

gearriveerd.

Vietnam schafte de invoer van Chileens fruit af in 2015.

De markt voor Chileense druiven werd in 2016 heropend

en 4,5 jaar later op 11 augustus 2020 op de HMM

Blessing arriveerde de eerste container met Chileense

appelen in de haven van Hai Phong.

Aartsen Azië werkt, samen met haar partner Frusan,

aan het assortiment Chileens vers fruit voor de

Aziatische markt.

Jubilea.

Fred van Aalsum,

Magazijnmedewerker Breda,

12,5 jaar in dienst op

30 september 2020

Wim van Loon,

Commercieel medewerker

Sint-Katelijne-Waver,

25 jaar in dienst

op 11 september 2020

Addy van der Kolk,

Interieurverzorgster Venlo,

25 jaar in dienst op

1 juni 2020

Arie van Antwerpen,

Administratiemedewerker

Breda,

30 jaar in dienst op

1 oktober 2020


Talents of Aartsen


Ik ben

Sam.

Bij Aartsen doen we niets liever

dan nieuw talent een kans bieden:

Sam: ‘Ik ben gaan groeien toen

ik meer vrijheid kreeg’

Als Sam Snoeijs zijn eerste voetstappen bij Aartsen binnen zet, kijkt

hij er werkelijk zijn ogen uit. Zo groots. Zoveel collega’s. Ondanks dat

overweldigende gevoel is het een plek waar hij zich meteen thuis voelt.

Als we toen wisten wat we nu weten: een nieuw talent is geboren.

Wij stellen aan je voor: Sam Snoeijs (27) één van onze nieuwe talenten

binnen Aartsen.

Maar de gesprekken, die moest ik toch wel echt zelf doen!”

Een gesprek met de directie en verschillende collega’s volgt,

dat klikte gelukkig erg goed. Toch bleef de vraag uit: wat gaat

Sam nu precies doen binnen het bedrijf?”

Het komt niet helemaal uit de lucht vallen dat Sam voor zijn

afstudeerstage kiest voor Aartsen, onze gewaardeerde collega

Mathijs Buzeijn is zijn schoonbroer. Mathijs is degene die Sam warm

maakte voor dit bedrijf. Sam: “Het is toch fijn als je een opstapje hebt!

>


Nieuw talent

Hoog tijd om met Bart van de afdeling HR

in gesprek te gaan. Sam: “Het eerste wat

Bart aan mij vroeg: wat kunnen we voor jou

betekenen?” Bart en Sam komen eraan uit

dat Sam zijn afstudeerstage voor de

opleiding ‘Small Business en Retail’ gaat

richten op het optimaliseren van processen

binnen Aartsen. Daarvoor is de nodige

bedrijfskennis vereist. Bart: “Als we tijdens

het kennismakingstraject tegen een stagiaire

uitspreken dat we de intentie hebben om

met elkaar te gaan werken, dan is de

samenwerking langer dan alleen een periode

van afstuderen. We willen een stagiaire net

als een nieuwe medewerker hetzelfde

inwerktraject bieden en de kennis en

verdieping in ons bedrijf. Nieuwe talenten

werken hier mee!”

‘Het gevoel dat je

iets verkoopt door

middel van het

enthousiasme en

de gesprekken

die jij aan de klant

overbrengt, dat

geeft voldoening.’

Kansen grijpen

Voor Sam breekt een nieuwe periode in zijn leven aan. In korte tijd leert

hij een hoop nieuwe collega’s kennen, de werkprocessen op diverse

afdelingen en maakt hij zijn eerste klantcontact binnen Aartsen.

Sam: “In het begin is dat best wel pittig. Er komt zoveel nieuws op

je pad. Ik stapte hier binnen als een leek voor groenten en fruit.

Dat veranderde gelukkig al snel doordat ik op diverse afdelingen

mocht meelopen. Je praat veel met collega’s en ik kreeg zelfs de kans

om met klanten een gesprek aan te gaan. Het voelt echt alsof ik ben

gaan groeien toen ik meer vrijheid kreeg. Het gevoel dat je iets verkoopt

door middel van het enthousiasme en de gesprekken die jij aan de

klant overbrengt, dat geeft voldoening.”

Sam is fanatiek voetballer, hij doet

aan crossfit en hij heeft een sociale kring

aan vrienden om zich heen.

Talents of Aartsen

‘Het is een wereld

van verschil

als mensen

bereid zijn je

iets te leren’


Naar elkaar toe groeien

De interesse voor een verkoopfunctie is

bij Sam al snel gewekt. Dat is Bart niet

onopgemerkt gebleven. Zodra Sam zijn

afstudeerstage binnen Aartsen heeft

afgerond staat hem een functie als

commercieel talent te wachten.

Bart: “Zoiets ontstaat niet zomaar,

daar gaat een continue dialoog aan vooraf.

Voelen we ons er beiden fijn bij?

Op welk gebied kunnen we elkaar versterken?

Hoe groeien we nog meer naar elkaar toe?

Dit is de eerste stap bij nieuw talent, maar

zeker net zo belangrijk voor collega’s die hier

al een jubileum in dienst zijn. Je bent nooit

te oud om te leren.” Ook Sam leert veel van

de oude garde binnen Aartsen: “Het is een

wereld van verschil als mensen bereid zijn

je iets te leren. René Breestraat, dat is een

goudhaantje! Een collega die met zoveel

passie vertelt en je écht iets wil leren.”

Waardering

Werken bij Aartsen betekent zo nu en dan

ook werken op diverse locaties binnen het

bedrijf. Hoe ervaart nieuw talent Sam dit?

“Ik ben nooit met een staart tussen mijn

benen naar een andere locatie gegaan.

Daar keek ik juist naar uit! Je weet dat je

zelfs op een andere locatie met open armen

ontvangen wordt.”

Naast zijn werk bij Aartsen is Sam fanatiek

zaalvoetballer, doet hij aan crossfit en heeft

hij een sociale kring aan vrienden om zich

heen. Of hij dit goed weet te combineren?

“Ik werk lange dagen, maar daar heb

ik inmiddels mijn ritme op aangepast.

Natuurlijk moet je er soms iets voor laten,

maar als je nagaat wat voor waardering,

doorgroeimogelijkheden en fijne collega’s

daar tegenover staan, dan is dat het meer

dan waard! Elke dag bij Aartsen is anders,

uitdagend en vliegt voorbij.”

‘Elke

dag bij

Aartsen

is anders,

uitdagend

en vliegt

voorbij’

nonstop

fresh/ 49Beste kiwi,

geef ons je

woord en

we laten je

vliegen.

In de commercial van Zespri zijn het vrolijke kiwi’s die het verhaal vertellen. Het merk geeft hiermee de sappige,

gele kiwi’s een eigen gezicht. Aartsen zou graag nog een stap verder willen gaan, wij geven dit Nieuw-Zeelandse

icoon graag vleugels. Immers, een van onze belofte is dat we zelfs kiwi’s kunnen laten vliegen. Natuurlijk gaat het

daarbij om de gelijknamige loopvogel en staat het voor het onmogelijke mogelijk maken. We zijn ervan overtuigd dat

we Zespri vleugels kunnen geven en hopen dat het verhaal ook nog een staartje krijgt, zodat er nog meer mensen

van dit prachtige product kunnen genieten.

Wij noemen dat nonstopfresh.

nonstop

fresh/ 51


You grow

your career_


COMMERCIEEL TALENT

we grow

your talent.

Aartsen zoekt commercieel talent dat wil groeien.

Aartsen groeit als kool. Daarom zijn we nonstopfresh op zoek naar nieuwe mensen. Als onze nieuwe commercieel

medewerker sta je aan de basis van onze dagelijkse groei. Je bent verantwoordelijk voor inkoop en verkoop van

onze verse groenten en fruit. Uit alle delen van de wereld.

Met de juiste talen en commercieel talent vind je bij Aartsen de perfecte voedingsbodem voor je carrière. Zeker als

je flink kunt aanpoten en uit het juiste hout gesneden bent. Dan komt je talent tot volledige wasdom bij Aartsen en

stijg je boven jezelf uit. Kijk op onze vacaturesite voor meer informatie.

aartsen.com/work


Menno van Breemen is sinds 2012 Managing Director bij aartsen Asia in Hong Kong.

“Van land tot land”

met Aartsen Asia

Asia column

‘Growth is often mistaken for acting

funny’. Wellicht roept dit bekendheid op

bij diegene met jonge kinderen, of dat

is puur de fase waarin ik nu persoonlijk

zit... Grappige mannetjes zullen we maar

zeggen. Grow is een term die bij veel

mensen iets positiefs met zich meebrengt.

Bedrijfsgroei, mensen die groeien in hun rol,

in hun capaciteiten, persoonlijke groei en

of verantwoordelijkheden etc. Ook zakelijk

hebben we gelukkig te maken met groei.

We hebben in 2011 samen een zaadje geplant

dat langzaam moest groeien. Men zegt wel

eens als je een flinke sprong wilt maken,

moet je zorgen voor een goede aanloop.

De basis moet goed zijn en we hebben al

die jaren onze eigen strategie gevolgd op

basis van dezelfde visie als in Europa.

Na een natuurlijke, gedegen maar flinke spurt

zijn we trots op de groei die we samen met

onze partners hebben doorgemaakt.

Groei in de regio.

De wereld telt op dit moment ongeveer 7.7 miljard

mensen en aan het einde van de eeuw zullen dat er

meer dan 11 miljard zijn. Azië is de snelst groeiende

economische regio ter wereld. Op de wereldwijde

ranglijst van de tien snelst groeiende opkomende

landen staan maar liefst 8 Aziatische landen!

Denk aan onder andere Thailand, Maleisië, China,

Indonesië, Filipijnen en India. De online ‘boom’

groeit nergens sneller dan in het Verre Oosten.

De potentie hier is enorm en you can count on

us to grow your distribution!

When you want to grow you have to move on!

In de afgelopen jaren heeft de groei in Azië ons

van kantoor naar kantoor gebracht. Of als we

heel eerlijk zijn; van een schoenendoos zonder

ramen via een 5-tal verhuizingen naar een modern

professioneel kantoor met de uitstraling zoals u

gewend bent bij een bezoek aan ons hoofdkantoor

in Nederland. Een zelfde look and feel waarin

we klaar zijn voor de verdere ontwikkeling van

ons bedrijf.

Gegroeid in de breedte.

‘You grow your products – we grow your markets’.

Een headliner waar we trots op zijn. Import in de

Aziatische regio gebeurt inmiddels vanuit meer

dan 40 landen. De beste producten uit alle hoeken

van de wereld vinden een weg naar meer dan

15 landen in Azië. In die landen zijn we gegroeid

naar een distributienetwerk van meer dan

135 lokale partners. Denk aan fruit shops,

hotels, catering, groothandelaren op strategische

geografische plekken in zowel grote als kleinere

steden, tot retailers, online bedrijven en industrie.

Een enorm breed pakket aan groenten en fruit in

een enorm brede distributie.

Samen groeien en bouwen aan de toekomst.

Wat we hebben gerealiseerd in de laatste jaren is

een prestatie van een team! Dat team bestaat uit

onze eigen mensen die groeien, onze partners die

de beste producten groeien, transporteurs die

onze producten verplaatsen en onze distributie

partners die onze afzetmarkten groeien. Je leest

vaak 'individuen kunnen een wedstrijd winnen,

maar een team wint uiteindelijk het kampioenschap.'

Dat is nou precies wat we samen doen met

onze partners. Nou moet u als lezer niet denken;

‘wat hebben we het samen goed gedaan zeg’

en ‘we hebben alles wel onder controle’,

want bij Aartsen willen we wel graag door!

Onthoud; if everything seems under control,

we are just not going fast enough…

Fasten your seatbelts, want we hebben

hopelijk nog een lange weg te gaan.


Think

fresh.

De volgende editie wordt de meest verfrissende

ooit. Met aandacht voor de frisse ideeën van

Aartsen en onze partners, die samen zorgen voor

de slimme logistieke organisatie. Hoe we met onze

nonstopfresh mentaliteit iedere dag opnieuw het

verst gaan van iedereen.

NXT

nonstop

fresh/ 55


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!