Henkel Life, October 2020

Henkel.Life
  • No tags were found...

henkel.ua

Жовтень 2020

Журнал для співробітників Henkel в Україні

WE ARE DIGITAL

Наші досягнення в цифровій трансформації


2 Henkel Life

МИ — НОВИЙ ПІДРОЗДІЛ

«DX» КОМПАНІЇ «ХЕНКЕЛЬ»!

МАЄМО ЧЕСТЬ ВІДРЕКОМЕНДУВАТИСЯ: МИ —

ЦЕ ПІДРОЗДІЛ «DX» КОМПАНІЇ «ХЕНКЕЛЬ». У ВЗАЄМОДІЇ

З НАШИМИ БІЗНЕС-ПІДРОЗДІЛАМИ МИ ПРАГНЕМО

ДОСЯГТИ АМБІТНОЇ МЕТИ — СТАТИ ЛІДЕРОМ ВЕДЕННЯ

БІЗНЕСУ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ У ВІДПОВІДНИХ

ГАЛУЗЯХ. З ВАШОГО ДОЗВОЛУ РОЗКРИЄМО ДЕТАЛІ.

Світ швидко й активно розвивється. Економічні

та суспільні відносини, а також моделі

поведінки клієнтів і споживачів зазнають

радикальних змін, і з огляду на це слід

застосовувати інші підходи до ведення бізнесу.

Набуття компанією «Хенкель» статусу

лідера в цифровому просторі як конкурентної

переваги потребує радикальної зміни

парадигми.

І тут у справу вступаємо ми — новий підрозділ

«dx» компанії «Хенкель», що згуртував

фахівців у галузі цифрових технологій,

управління бізнес-процесами та ІТ.

Лише спільно ми можемо досягти успіху та

посісти провідні позиції по всіх напрямах

нашої діяльності, оскільки це потребує

об’єднання зусиль наших фахівців, які спеціалізуються

на веденні бізнесу та цифрових

технологіях, в одну потужну силу.

Що означає скорочення «dx»?

Наш світ — це майданчик для застосування

цифрових технологій. Літера

«d», звісно, означає «digital» («цифровий»).

Проте якщо ви уважніше придивитеся

до нашого логотипа, то помітите,

що «d» також може нагадувати «c».

Ну що, бачите? Ця літера означає «customer

and consumer experience» («досвід клієнтів

і споживачів»), бо ми повинні зосередити

свою увагу на задоволенні потреб

окремих клієнтів і споживачів, щоб перетворити

виклики на бізнес-можливості.

Літера «x» має декілька значень. Передусім

підрозділ «dx» компанії «Хенкель» — це

уособлення знань і навичок у галузі цифрових

технологій (digital experience). Ми є

експертами (experts) з цифрових технологій,

дослідниками (explorers), екстрапренерами

(extrapreneurs), чинимо вплив, що

описується експоненційною (exponential)

залежністю. І нарешті, ми прагнемо дізнатися,

що ж приховує невідоме «x», яке

трапляється на нашому шляху. Ми, підрозділ

«dx» компанії «Хенкель», є прихильниками

філософії creating the next.

Перегляньте відео за цим посиланням!

Чим є компас dx (dx compass)?

Компас dx — це наша система навігації.

Вона об’єднує амбітні цілі, місію та п’ять

елементів нашої культури, завдяки чому

цифрова трансформація стає елементом

ДНК компанії. Дізнайтеся більше про це на

сайті нашого підрозділу dx unit site!

Де нас можна знайти?

• Ми маємо новий сайт dx unit

site, де ви зможете отримати

додаткову інформацію про

нас і про те, у який спосіб ми

прагнемо створювати цінність

ДЛЯ ВАС. Якщо ви ніколи не чули про

BizDevOps або MacIntosh, вам потрібно

завітати на підсторінку NEW WAYS OF

WORKING.

• Ми маємо власний відеоканал

dx Tube, де завантажуємо наші

підкасти, події та багато чого

іншого.

• Якщо ви бажаєте з нами

поспілкуватися, зайдіть за

посиланням Henkel dx Yammer

Group.

• Зовнішні користувачі можуть

увести www.henkeldx.com

у своєму браузері й отримати

детальну інформацію!

Сподіваємося, що ми вас зацікавили.

Ми лише на початку нашого захопливого

шляху, проте щиро прагнемо

розвивати наші перспективи надалі

та ділитися нашими здобутками з вами.

Отже, слідкуйте за новинами!


Henkel Life 3

КОНЦЕПЦІЯ

CREATING

THE NEXT

(«СТВОРЕННЯ

НАСТУПНОГО»)

Завтрашній світ не керуватиметься нинішньою

логікою. Цифрова трансформація

є засадничим елементом майбутнього

компанії «Хенкель». Створення

підрозділу цифрового бізнесу (dx) знаменує

собою початок принципово нової

сторінки в історії компанії. Це об’єднання

фахівців у галузі цифрової трансформації,

управління бізнес-процесами

та ІТ з метою розв’язання найскладніших

завдань у сфері бізнесу. Дізнайтеся

більше про захопливу подорож, яка на

нас чекає!

Ми бачимо, що економічні та суспільні відносини,

а також моделі поведінки клієнтів

і споживачів зазнають радикальних змін.

Під дією глобальних тенденцій здійснюється

переформатування наших ринків,

яке позначається на ключових напрямах

нашого бізнесу. Цифрова трансформація

спонукає нас до критичного перегляду

способів, у які ми ведемо свою діяльність.

Щоб перетворити виклики на бізнес-можливості,

потрібно максимально зосередити

свою увагу на задоволенні потреб окремих

клієнтів і споживачів. У зв’язку із цим підрозділ

цифрового бізнесу (dx) створює цифрові

бізнес-моделі на основі даних, які нададуть

змогу здійснити оптимізацію діяльності

компанії, її трансформацію та руйнування

старого шляхом створення нового

для того, щоб компанія «Хенкель» стала

лідером цифрового бізнесу у відповідних

напрямах діяльності. «Як складова

нашої стратегічної програми цілеспрямованого

зростання компанії «Хенкель» цифрова

трансформація є ключовим етапом

здобуття конкурентних переваг,

— пояснює Карстен Кнобель (Carsten

Knobel), голова правління компанії. —

Нам потрібно перетворити наш потенціал

у галузі цифрових технологій

на ефективний інструмент створення

цінності для наших клієнтів і споживачів,

а також переосмислити роль цифрових

технологій і зрозуміти, що це не просто

функціональна можливість, а невід’ємна

складова, що стимулює розвиток

бізнесу». «Для того щоб стати лідером

цифрового бізнесу в напрямах

нашої діяльності, нам потрібно буде внести

суттєві зміни в нинішні способи

ведення діяльності — усім разом, —

говорить Міхаель Ніллес (Michael Nilles),

директор з питань цифрових рішень

та інформації. — Ключовим елементом

цієї зміни парадигми є створення

нашого нового підрозділу «dx». Він покликаний

реалізувати нові принципи безпосередньої

взаємодії з внутрішніми та

зовнішніми зацікавленими сторонами.

Підрозділ «dx» — це команда експертів

у галузі технологій, цифрових рішень

і бізнесу, які цілковито зосереджені на

задоволенні потреб наших клієнтів і споживачів,

а також на забезпеченні розвитку

компанії та зростанні її прибутків завдяки

цифровій трансформації».

Мета нового підрозділу — прискорення

розвитку бізнесу та реалізації стратегічної

програми компанії «Хенкель».

Незалежно від того, який виклик постає

перед компанією, спосіб його подолання

лише один: об’єднати зусилля фахівців

належного рівня та творчих особистостей.

Про цей єдиний підхід і спільне переконання

чітко заявили всі члени правління

під час презентації, метою якої було інформувати

членів команди нового підрозділу

«dx» про деталі нової операційної моделі.

Міхаель Ніллес закликав членів команди

dx забезпечити реалізацію нового способу

ведення бізнесу, організації трудової

діяльності та взаємодії: «Давайте подолаємо

роз’єднаність бізнесу й цифрових технологій

та ІТ. Закликаю вас мислити й діяти

злагоджено, як єдина команда на всіх рівнях

«Хенкель», об’єднуючи свої зусилля.

Цифрова трансформація не здійснюється

лише заради того, щоб її здійснити, вона

має слугувати інструментом створення

цінності для наших клієнтів і споживачів,

як джерело інноваційних цифрових

рішень!»

Переглянути відео презентації підрозділу

«dx» можна тут!


4 Henkel Life

ОНЛАЙН, ЯКИЙ

НАС ЄДНАЄ

НАША КОМАНДА ГІДНО ВІДПОВІДАЄ НА

ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ ТА ПОВ’ЯЗАНОГО

З НЕЮ КАРАНТИНУ, І НАМ ЗАВЖДИ Є

ЧИМ ПОДІЛИТИСЯ ОДНЕ З ОДНИМ.

ЗА ОСТАННІ МІСЯЦІ ЖИВЕ

СПІЛКУВАННЯ НАБУЛО ОСОБЛИВОЇ

ЦІННОСТІ: ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

ДОСЯГНУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ОБМІНУ

ДУМКАМИ ТА ДОСВІДОМ, НАБУТИМ

У ПРИНЦИПОВО НОВИХ ЖИТТЄВИХ

ОБСТАВИНАХ І БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ.

Ніщо не може завадити живому спілкуванню колег «Хенкель»

в Україні, наших команд однодумців! Навіть скорочення часу

роботи в офісі до мінімального не змогло розірвати наші міцні

зв’язки для обміну досвідом, мотивацією, натхненням, порадами

та досягненнями — а ми їх маємо чимало!

Унікальний проєкт корпоративної комунікації «Ранкова кава.

Онлайн-стрим Хенкель» — це місток, який підтримує наше спілкування

в умовах карантину та вимушеної ізоляції. А ще це приголомшливі

відкриття про наших колег, їхні мрії, плани та лайфхаки.

Усім цим ми відкрито й охоче ділилися під час наших регулярних

ранкових «посиденьок» у прямому ефірі онлайн-стримів.

Інноваційний формат комунікації між співробітниками і топменеджментом,

а також командами «Хенкель» в Україні — це регулярні

невимушені онлайн-діалоги з керівниками компанії, напрямків та

підрозділів за ранковою кавою.

Ми започаткували проєкт «Ранкова кава. Онлайн-стрим Хенкель»

як експеримент для підтримання зв’язку. Багато колег відгукнулися

на перші ж розсилки-анонси, виявили інтерес до такого

формату спілкування. На 11 віртуальних зустрічах уже побували

близько 70 наших колег!

ЯКІ ФУНКЦІЇ ВИКОНУЄ ПРОЄКТ

«РАНКОВА КАВА. ОНЛАЙН-

СТРИМ ХЕНКЕЛЬ»?

• Побудова прямого невимушеного корпоративного онлайндіалогу

з топменеджментом компанії, між підрозділами,

з колегами і співробітниками.

• Обговорення ключових тем корпоративного порядку денного.

• Обмін інформацією, досвідом та думками.

• Розвиток культури менторства й лідерства.

• І звісно ж, отримання заряду позитива, обмін інформацією,

одержання у прямому діалозі енергії від колег!


Henkel Life 5

КАТЕРИНА

ЮР’ЄВА,

директор підрозділу «Засоби для

прання та догляду за оселею»

Результати дистанційної роботи на карантині

приємно здивували. Усі впоралися на

«5 з плюсом»: саме в цей складний період

ми стали лідером ринку і перемогли «Проктер»!

І цього ми змогли досягти в режимі

ізоляції та обмеженої комунікації!

ПЬОТР ЧИБОРОВСЬКИЙ

(PIOTR CIBOROWSKI),

директор підрозділу «Клейові технології»

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»,

регіональний директор північного

регіону Східної Європи

Віддалена робота засвідчила добрі результати,

а багатьох така продуктивність

навіть вразила. Ми балансуємо роботу

в офісі і вдома, схиляючись до дистанційки.

Підтримка ефективності людей та управління

проєктами в такому середовищі буде

новим викликом для менеджерів.

ОЛЕНА ЄФРЕМОВА-

КУРСИК,

HR-директор

«Хенкель» і наші співробітники — дуже

«digital»! Ми швидко адаптувалися до нових

умов роботи під час карантину та навіть

показали кращі результати за деякі інші

компанії на ринку.

ДМИТРО МАЛИК,

менеджер по роботі з ключовими

клієнтами підрозділу «Засоби для

прання та догляду за оселею»

ВАСИЛЬ ДУДНИК,

генеральний директор «Хенкель

Баутехнік (Україна)»

Ті, хто знехтував безпекою працівників

і працював у карантин, як ви знаєте, отримували

додаткову перевагу, та, на мій

погляд, такий ризик був невиправданий

і доволі сумнівний. Наш бізнес відчув тиск —

більшість торгових точок з будівельними

матеріалами, на жаль, були закриті.

Не працювали великі будівництва, навіть

через те, що люди не могли дістатися на

роботу. Знаємо, що конкуренти нехтували

безпекою людей, але ми як компанія

зробили все для того, щоб захистити співробітників.

І я впевнений, вони оцінили це.

СЕРГІЙ ГЛУЩЕНКО,

IT-Manager

Українські підрозділи «Хенкель» виявилися

найкраще підготовленими до нової

нормальності — роботи в дистанційному

режимі. Я багато чув про адаптацію IT-систем

наших колег з інших країн. А коли

приходила моя черга говорити, я казав:

«У нас все добре! У всіх ноутбуки —

усі встали і пішли працювати дистанційно!»

Мудрість керівника — велика штука. Деякі

компанії без повного розуміння ситуації

обрали сценарій швидко все скоротити

і навіть підняти ціни. Але ці компанії дуже

втратили через свої передчасні й непродумані

дії. А ми — ні! Наші керівники спокійно

і без істерик зважили різні варіанти і, як на

мене, обрали найправильніший. Як результат

— ми за час карантину показали дуже

круті результати і навіть стали вперше лідерами

на ринку!

Олена Андрощук,

керівниця відділу корпоративних

комунікацій компанії «Хенкель»

в Україні


6 Henkel Life

EПОХА E-COMMERCE —

ТИМЧАСОВЕ ЯВИЩЕ ЧИ КАНАЛ ПРОДАЖУ МАЙБУТНЬОГО?

РОЗВИТОК

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

У підрозділі LHC розвиток e-commerce був визначений як канал

майбутнього ще три роки тому, коли розпочалися перші продажі

спільно з онлайн-магазином Rozetka.

На середину березня 2020 року ми не планували піку продажів,

але початок карантину став для нас новою «Чорною п’ятницею»,

коли продажі стрімко зростали з дня у день. Чи були ми готові до

кардинальних змін? Так, були готові прийняти усі виклики та забезпечити

всі потреби споживача.

Ми завжди орієнтувалися на

П’ЯТЬ ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ УСПІХУ

В E-COMMERCE:

• візуалізація продукту;

• конверсія;

• рейтинг і відгуки;

• контент;

• наявність продукту.

Основними критеріями у докарантинний період були: візуалізація

та конверсія. На початку карантину основним критерієм

успіху стало забезпечення наявності продукту на сайтах партнерів.

Досить швидко вичерпалися ключові позиції з асортименту,

оскільки зростання продажів також спостерігалося і в інших каналах.

Упродовж однієї зустрічі з відділами маркетингу, логістики та

планування ми прийняли рішення створювати віртуальні комплекти

продуктів, що мали замінити товар, якого не було в залишках.

Завдяки професійності та експертності розуміння потреб споживача

в e-commerce нам вдалося не втратити, а отримати додаткові

продажі під час великого трафіку споживачів на сайти партнерів,

коли багато інших гравців залишилися без продажів через те, що

товару не було в наявності.

У підрозділі LHC ми визначили для себе, що не маємо стояти осторонь

у такій складній ситуації та повинні засвідчити соціальну

відповідальність компанії «Хенкель». Протягом 1–3 днів від початку

запровадження карантину ми запустили безкоштовну доставку

спільно з ключовими партнерами: Rozetka, Watsons, «Епіцентр»,

Fozzy — з комунікацією «Зберігай спокій та сиди вдома, а ми

доставимо безкоштовно».

На сьогодні інтернет-магазини — це як соціальні мережі, особливо

це стосується магазину Rozetka, який має значний інформаційний

вплив на людей. Завдяки цим заходам ми продемонстрували

споживачу соціальну відповідальність нашої компанії у важкий

період для кожного споживача та підвищили лояльність як до

нашого бренда, так і до бренда наших e-commerce-партнерів.

Для наших партнерів також було дуже важливо отримати лояльність

саме нових споживачів, яких у перший місяць карантину

з’явилося більше на 33%, за даними GFK, і відповідну ситуацію

ми спостерігали також в наших продажах. Початок карантину

був випробуванням і для нас, і для партнерів — ми мали забезпечити

наявність продукту, а партнери — якісний сервіс із доставки

продуктів, щоб нові споживачі залишилися лояльними до цього

каналу. Українські онлайн-ритейлери дуже вправно розв’язували

проблеми з логістикою, і під час раптового зростання попиту їм

вдавалося надсилати продукт споживачу впродовж 1-3 (Rozetka)

або 1-7 днів («Епіцентр»), у той час як європейські споживачі могли

чекати на доставку продуктів і місяць.

Попри впровадження правильних заходів у перший місяць карантину,

ми розуміли, що зараз усі гравці на ринку активно використовуватимуть

цей тренд і конкуренція зростатиме. Тож ми швидко

на чолі з Юрієм Кучеруком (очільником проєкту Storecheck day)

організували e-commerce storecheck із залученням усіх підрозділів

нашої компанії — маркетинг, продажі, менеджмент, категорійний

менеджмент, трейд-маркетинг — для аналізу наших позицій

в онлайн-ритейлі та обговорення зон для подальшого розвитку.

За один день ми проаналізували та знайшли потенціал для нарощення

наших позицій у кожному з онлайн-партнерів.

Завдяки таким проєктам ми розвиваємо нашу діджитал-культуру,

і кожен учасник цих заходів глибоко занурюється в особливості

e-commerce, розуміючи, що це канал майбутнього. Такий комплексний

підхід дає змогу бути експертом у цьому каналі й утримувати

лідерство у продажах у нашій категорії, а також ухвалювати

швидкі рішення, узгоджені між усіма відділами.


Henkel Life 7

Ми взяли свій урок: швидка командна робота, скерована на

результат, дає змогу ухвалювати правильні і швидкі рішення, які в

перспективі якісно впливають на стосунки і з партнером, і з кінцевим

споживачем.

E-commerce і зараз має позитивну тенденцію розвитку, але вже

з меншою кількістю нових споживачів — у межах 18%, які залишилися

з нами з березня 2020 року. Тому основна мета зараз —

за допомогою спеціальних пропозицій, CRM-систем, таргетингу,

Facebook- чи Google-реклами нагадати 15% тих, хто спробував

купівлю товарів онлайн, що купувати в такий спосіб — зручно та

вигідно.

У період карантину ми намагалися максимально ефективно використовувати

наші медіа-ресурси. На початку, коли трафік був високим,

ми максимально комунікували акційні пропозиції та візуалізовували

асортимент на сайті. Та вже від травня, коли частина

нових споживачів почала поступово відмовлятися від онлайн

та переходити в традиційні канали продажів, ми почали плідно

працювати над медіа-рекламою, щоб нагадати споживачу про

наш продукт і про те, що купувати онлайн — зручно. І це працює!

E-commerce — це канал майбутнього. Якщо ви ще не там, то ухвалювати

рішення й спрямовувати зусилля в його розвиток потрібно

вже зараз, щоб усі п’ять критеріїв, описані вище, були ідеально

дотримані.

Тарас Поліщук,

молодший менеджер по роботі

з ключовими клієнтами

бізнес-підрозділу

Laundry & Home Care


8 Henkel Life

КРИЗА ЯК МОЖЛИВІСТЬ

ДОСВІД HENKEL BEAUTY CARE

У першому півріччі 2020 року компаніям

довелося стикнутися із особливостями

карантину, який суттєво вплинув на життя

загалом і на спосіб здійснення покупок

зокрема. Канал інтернет-продажів Henkel

Beauty Care демонстрував величезний

потенціал навіть у докарантинні часи, що

позначалося на динамічному зростанні

протягом останніх років. Проте в першому

півріччі цього року результати перевершили

наші очікування. Приріст проти

першого півріччя 2019 року становив 79% 1 .

Очевидно, що це сталося завдяки

кільком факторам. На перший погляд

може здатися, що річ лише в карантині,

який змусив багатьох уперше здійснити

покупки в інтернет-магазині або відкрити

для себе категорію косметики в інтернеті.

Проте дуже важливим фактором є

своєчасне посилення eCom-команди

новим гравцем, що дозволило підвищити

оперативність дій, поглибити взаємодію з

багатьма партнерами, якісніше працювати

з контентом і налагодити аналітичні процеси.

Особливо це вплинуло на розвиток групи

мультиканальних клієнтів (+157% vs H1 2019).

Саме завдяки цьому eCommerce команда

HBC у тісній співпраці з КАМ-ами, відділом

ТМ, маркетингу та логістики «спіймала

хвилю», а не потонула в морі можливостей

карантину.

Перелік активних клієнтів досить широкий.

Ми класично поділяємо їх на дві групи:

велика група мультиканальних клієнтів

і чисельно менша, проте більш значна за

обсягом продажів група Pure Play клієнтів.

Нагадаємо, що Pure Play клієнти — це

партнери, які починали свою діяльність

суто як інтернет-магазини. Не зважатимемо

на факт наявності точок видачі товарів

та виставкових залів. Мультиканальні

партнери починали свій шлях з розбудови

роздрібної мережі та відкрили інтернетплатформи

у відповідь на тренд зростання

популярності інтернет-покупок.

Зараз частка групи Multichannel у загальних

продажах інтернет-каналу становить 35%.

Це на 10 п.п. вище, ніж у першому півріччі

2019 року, що відповідає стратегії

компанії — збільшення продажів групи

мультиканальних клієнтів.

У період карантину особливого значення

набули такі ключові напрямки розвитку

інтернет-каналу, як створення контенту,

який дозволив би потенційному покупцю

отримати досвід ще якісніший, ніж

у покупця фізичного магазину, і посилення

візуалізації товарів на сайтах та

у соціальних мережах. Стосовно першого.

Цифрова полиця, тобто екран монітору,

має як переваги, так і недоліки. Наприклад,

у звичайному магазині покупець має змогу

детально роздивитися упаковку, відчути

аромат засобу. На жаль, поки такої змоги

немає в інтернет-покупця. Проте цифрова

полиця водночас є чудовим інструментом

просування бренда, оскільки може містити

значно більше інформації, аніж звичайна.

Тому одним із наших завдань було створення

контенту, який усунув би сумніви

щодо того, чи варто купувати певний товар.

Також значну увагу приділяли саме how-to

контенту, який навчив би нових покупців

використовувати товари вдома.

На сторінці фарби для волосся

SYOSS Brow Tint на prostor.ua можна

побачити зразок такого контенту:

детальні зображення упаковки, вкладень

в упаковку, іміджеві зображення, структурований

текстовий опис та відео. Згідно

з дослідженнями, 95% користувачів

інтернет-магазинів переглядають усі

наявні зображення товару. Водночас відео

є трендовим контентом загалом, а для

таких унікальних товарів, як фарба для

1. CPV, Sell-out Pure Play Group & Offtakes Multichannel Group


Henkel Life 9

Исходника у нас нет. Адаптируем после

утверждения шаблона и получения исходника

брів, є життєво важливим, оскільки наважитися

на самостійне фарбування вдома

не так просто. Саме тому відділ маркетингу

забезпечив новинки відеоматеріалами

з використання.

Далі коротко про покращення контенту

HBC у цифрах за результатами першого

півріччя 2020 року на сайтах партнерів.

БРОВИ

ЯК ПIСЛЯ САЛОНУ

Ми переконалися, що користувачі справді

дивляться відеоконтент, тож його створення

варте зусиль. Менше ніж за місяць

відео про використання фарби для брів

(51 сек.) передивилося близько 400 користувачів.

Нагадаю, що другим пріоритетним

напрямом роботи було посилення

візуалізації товарів HBC для їх виділення на

тлі конкурентних.

Були розроблені додаткові промоактивності

спеціально для інтернетмагазинів.

У користувачів ключових

інтернет-магазинів була можливість

отримати гарантовані подарунки або

взяти участь у розіграші більш коштовних

призів. Далі розповімо про одну з таких

активностей.

Купуючи косметичні товари SYOSS на суму

від 199 грн. на сайтах eva.ua, prostor.ua

makeup.com.ua, та watsons.ua, користувачі

мали змогу брати участь у розіграші

стайлерів для волосся SYOSS.

Завдяки цій ексклюзивній промо-активності

ми отримали найкращі місця для

візуалізації бренда SYOSS, а саме —

банери на головній сторінці кожного

з ритейлерів у часи пікових відвідувань.

Другим напрямом роботи з посилення представленості

бренда HBC в eCommerce

стала особлива увага до соціальних мереж

партнерів. Необхідно було залишатися

в пам , яті потенційних покупців з огляду

на припинення ТВ-реклами та значно

менший трафік у роздрібних магазинах.

Саме тому в кооперації з партнерами

ми узгодили контент-плани з фокусом

на важливі під час карантину категорії

товарів (фарбування волосся, фарбування

брів, догляд за волоссям).

Отже, завдяки цим крокам вдалося

пройти період карантину ефективно,

використовуючи кризу як можливість для

подальшого зростання інтернет-продажів.

YouTube

Total

% of

total

AVR view

duration

AVR %

viewed

Makeup 245 60,2% 47 sec 92%

Prostor 103 25,3% 46 sec 90%

Parfums 28 6,9% 37 sec 72%

Epicentr K 8 2,0% 32 sec 62%

Total 384 94,4 46 sec 90%

Олександр Хорошев,

менеджер з розвитку електронної комерції,

бізнес-підрозділ Beauty Care


10 Henkel Life

СВІТОВУ ФІНАНСОВУ НАГОРОДУ

EXCELLENCE AWARDS 2019

ОТРИМАВ НАШ ПІДРОЗДІЛ

ФІНАНСІВ

Другий рік поспіль українські фінансисти виграють світову нагороду компанії.

18 серпня 2020 року оголосили результати фінансових проєктів за 2019 рік.

Cеред усіх країн, де представлена компанія «Хенкель», Україна посіла перше місце

в категорії «Діджиталізація»! Наталія Садловська (фінансовий контролер) i Наталія Уткіна

(фінансовий директор) запропонували та розробили економетричну модель оптимізації

прибутку компанії в Python. Інструмент є інноваційним для «Хенкель». Його надзвичайно

високо оцінили регіональні колеги. Проєкт уже успішно запустили в Австрії,

на черзі — Італія та Німеччинa. Лідер запуску в Європі також українець —

Ярослав Ткачук (регіональний бізнес-контролер, Австрія).

ЩИРО ВІТАЄМО КОЛЕГ!

1 2 Simulation model

3

Graphical solution


Henkel Life 11

Наталія Садловська Ярослав Ткачук Наталія Уткіна

To: Nataliia Sadlovska ; Nataliya Utkina ;

Subject: Winner of FF ExCom Awards 2019

Dear all,

I am very proud to announce today that you are part of the team winning

the ExCom FF 2019 Award in the category «Best Project in Digitalization»!

We have received a variety of innovative project nominations, which have been executedin

an excellent way and which all represent an outstanding performance.

These projects are of key importance for Henkel. They help us to achieve our strategic goals

and demonstrate that we are always going the extra mile.

Your great performance shall motivate and give example to all colleagues around the world.

Once again, congratulations on winning the ExCom FF Excellence Award 2019!

Thanks for your support and best regards,

Marco Swoboda


12 Henkel Life

ВИДІЛЯЙСЯ

Й ТАРГЕТУЙСЯ

СЕКРЕТ УСПІХУ БРЕНДА

SYOSS У СОЦІАЛЬНИХ

МЕРЕЖАХ

Соціальні мережі (зокрема Facebook)

стали одним із найвпливовіших інструментів

для спілкування брендів з користувачами.

Сьогодні понад 74% усіх споживачів

перед здійсненням покупки цікавляться

інформацією про продукт і бренд саме

в соціальних мережах. Тому кожному

бренду дуже важливо розповідати

на своїх сторінках про продукцію, доносити

інформацію про бренд, його

стиль і цінності. Однак висока ефективність

призводить до високої конкуренції.

Тому основним секретом Syoss

у конкурентній боротьбі з іншими брендами

став упізнаваний стиль контенту та чітка

націленість на своїх покупців.

Візуальний стиль став для нас ідеальним

способом виділитися. Більшість гравців

у б’юті-категорії мають однаковий вигляд.

Щоб вирізнити Syoss серед конкурентів,

ми застосували унікальний візуальний

підхід, який підтримав загальну комунікацію

бренда та зробив його несхожим

на інших.

В основу візуального контенту було покладено

стриманий стиль бренда, до якого

додали геометричні форми та фактури

продуктів. До чорно-білої кольорової

гами додали акценти, дібрані за кольором

конкретної SKU для підвищення впізнаваності

кожної позиції.

З огляду на те, що звичайними красивими

картинками в соцмережах важко втримати

увагу аудиторії, ми зробили акцент

на текстах дописів. У них ми позиціонуємо

бренд як експерта з краси та моди.

Але все це не мало б значення, якби ми

не використовували вузький таргетинг

на свою цільову аудиторію.

Сьогодні у сторінки Syoss Україна

у Facebook 42,8 тисячі підписників. Це переважно

жінки (90%) віком від 25 до 44

років (66%), що живуть як у великих, так

і в маленьких містах нашої країни.

Але органічні видачі контенту у Facebook

дуже низькі — 1–2%. Тож перед брендом

стояло завдання збільшити охоплення

публікацій і забезпечити трафік цільової

аудиторії на e-commerce-майданчики.

Розв’язання цього завдання — цільове

просування.

Наша стратегія — менше дописів, більше

медіа. Для просування ми використовуємо

модель закупівлі СРМ з такими

цілями кампанії: взаємодія з публікацією

та охоплення. Усі публікації розподілені

на декілька сплітів, що збігаються з рубриками

контенту. Фокус просування — продуктові

публікації. У Facebook усі продуктові

публікації супроводжуються посиланням на

e-commerce-майданчики та шопінгтегами

з FB-магазину. І це дало результати.

Для порівняння: у травні 2018 року

щомісячне охоплення аудиторії становило

1,9 млн осіб, у тому самому місяці

2–2,5 МЛН

охоплення

спільноти за місяць

1,5–2 МЛН

кількість залучених

користувачів на пост

300+ ТИС.

середнє охоплення

на один пост

у спільноті Syoss

20–22 ТИС.

кількість залучених

користувачів за місяць

у 2019 році — 1,3 млн осіб, а в 2020-му —

2,5 млн осіб. Середня кількість переходів

за посиланням становить 650 на місяць.

Аби популяризувати продукт серед молодшої

аудиторії, у 2020 році для продуктових

публікацій ми залучили плейсмент

в Instagram. При цьому ми використовуємо

не тільки пости, але й найпопулярніший

формат публікацій — сторіз. Завдяки

цьому середнє щомісячне охоплення аудиторії

жінок віком 18–35 років становить

0,5 млн осіб.

Як результат середнє щомісячне охоплення

спільноти — 2–2,5 млн осіб, а кількість залучених

користувачів — 20–22 тис. осіб.

Кожна третя жінка, яка користується

Facebook та Instagram, бачить інформацію

про бренд Syoss і його продукцію та може

стати нашим покупцем.

Отже, і комунікаційна та рекламна стратегії

— це не константа. Щомісяця ми аналізуємо

свою роботу, тренди ринку, вдалі

стратегії та змінюємося, аби бути ще

кращими й ефективнішими.

Андрій Полупанов,

менеджер з розвитку торгових

марок та інтернет-маркетингу

бізнес-підрозділу Beauty Care


Henkel Life 13

БІЗНЕС-ПІДРОЗДІЛ

BEAUTY CARE —

НАЙКРАЩИЙ СЕРЕД КРАЇН

СЕЕ У 2019 РОЦІ

Шановні колеги! У нас є для вас приголомшлива

новина! Наша команда виборола для України статус

найкращої серед країн регіону СЕЕ з порогом понад

30 млн євро NES. Онлайн-церемонія нагородження

Country AWARD відбулася 23 вересня поточного року.

Ми щиро вітаємо наших колег з бізнес-підрозділу

Beauty Care, які вибороли цю важливу перемогу,

та висловлюємо подяку всім за таку круту підтримку

наших команд функцій протягом усього минулого

року. Без вас ми б не впорались!

Методологія відбору номінантів включала такі КРІ:

OSG vs. KP (30%)

GP1% vs. KP (30%)

EBIT-F vs. KP (20%)

MS Development (20%)

Кожне KPI оцінювалося від 1 до 15 балів. Потім на

основі цих оцінок для кожної з країн-учасниць був

визначений загальний бал.

Між собою команди були поділені на дві групи з

порогом 30 млн євро NES.

ЩЕ РАЗ ВІТАЄМО НАШИХ

КОЛЕГ З БЛИСКУЧОЮ

ПЕРЕМОГОЮ. ТАК ТРИМАТИ!

МИ ПИШАЄМОСЯ ВАМИ!


14 Henkel Life

ПЕРЕМОГА НАШОГО

ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

7 жовтня 2020 року вперше в режимах онлайн

та офлайн одночасно в Prеmier Palace відбувся

VIII Щорічний Форум юрисконсультів, організований

одним із найпрестижніших юридичних видань

України — «Юридична практика».

Лейтмотивом Форуму стала робота під час пандемії

та організація всіх робочих процесів у реаліях сьогодення.

Одним із провідних спікерів під час обговорення

цього питання була керівниця юридичного

департаменту та комплаєнс-офіцер групи компаній

«Хенкель» в Україні Ольга Лук’янова, яка поділилася

із колегами практичними кейсами імплементації

новітніх digi-рішень, які застосовували

у віддаленій роботі не тільки юристи «Хенкель»,

а й компанія в цілому. Всебічно було розглянуто

й психологічні аспекти роботи керівника зі своїми

підлеглими в режимі онлайн. Зокрема Ольга розповіла

про основні правила, яких важливо дотримуватися

для підтримання командного духу та створення

в колективі відчуття зв’язку 24/7.

Варто зазначити, що попри пандемію юридичний

відділ «Хенкель» не збавляє обертів та знову

здобуває визнання на теренах нашої країни. Завдяки

наполегливій роботі, застосуванню провідних

знань і новітніх європейських практик колеги

з юридичного департаменту з кожним роком піднімаються

все вище та посідають уже 16-те місце

в рейтингу престижної премії «50 провідних юридичних

департаментів України», а також вкотре

отримують нагороди та визнаються «Найкращим

юридичним департаментом 2020 в сфері FMCG».

А керівниця юридичного департаменту/комплаєнсофіцер

Ольга Лук’янова відзначена окремою нагородою

в номінації «Найкращий юрисконсульт

у сфері маркетингу й реклами 2020».

ЩИРО ВІТАЄМО ЮРИДИЧНИЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ІЗ ПЕРЕМОГАМИ

Й БАЖАЄМО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ!


Henkel Life 15

ДІДЖИТАЛ-ПРОЄКТИ

АДМІНІСТРАТИВНОГО

ВІДДІЛУ

БАГАТО З ТОГО, ЩО МИ ЗАРАЗ

НАМАГАЄМОСЯ ОПТИМІЗУВАТИ

В НАПРЯМІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ, БУЛО

НАСПРАВДІ ЗАДУМАНО ДАВНО,

АЛЕ САМЕ КАРАНТИН ЧЕРЕЗ

ПАНДЕМІЮ СТАВ ТИМ ПОШТОВХОМ,

ЯКИЙ ЗМУСИВ ВІДКЛАСТИ ЗВИЧНІ

ЗАВДАННЯ ТА СФОКУСУВАТИСЯ НА

НОВОМУ ПІДХОДІ — ШВИДКОМУ,

ЗРУЧНОМУ Й НЕЗАЛЕЖНОМУ ВІД

ПРИСУТНОСТІ В ОФІСІ.

1. ЗАСТОСУНОК ДЛЯ

КОРПОРАТИВНОГО ТАКСІ

Зараз з нашим партнером «Еліт-таксі» ми працюємо над бета-версією

мобільного застосунку, за допомогою якого співробітники

зможуть замовляти корпоративне таксі, перевіряти історію поїздок

і мати зручний інструмент, щоб не забувати коди таксі. Очікуємо,

що до кінця року застосунок буде імплементовано.

2. ВІДЕОЛЕКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Згідно з українським законодавством, кожен співробітник мусить

щопівроку проходити тренінги з охорони праці. Але давайте дивитися

правді у вічі: наскільки це реально й наскільки зручно проводити

такі лекції в офісі? За допомогою нашого партнера — компанії

«Раціо» було створено відеолекції з регулярних тренінгів, щоб співробітники

могли ознайомитися з ними в зручний час і в зручному

форматі. Такі лекції будуть викладені на загальний диск для зручності

користування.

3. ПРОЄКТ «ХЕНКЕЛЬ-ШОП»

Цей рік став переломним для проєкту «Хенкель-шоп», і цього разу

COVID-19 тут ні до чого: 2019-й став останнім роком співпраці з

підрядником, і тому січень був присвячений терміновому пошуку

нового підрядника, створенню нового сайту та налагодженню

процесів.

Тобто це, по суті, був relaunch — ми мали переробити проєкт, адаптувавши

його та покращивши. На цей рік було заплановано низку

змін: розширення асортименту, додавання продукції Beauty Care

professional і Henkel Bautechnik, створення телеграм-каналу для

консультацій щодо продукції Beauty Care professional і ще кілька

змін, які ми сподіваємося все ж впровадити до кінця цього року

(зокрема хочемо налагодити систему доставки).

4. QUESTIONS FROM ADMINISTRATION

У вересні ми запустили опитування від адміністрації — ох, як давно

ми це планували! І отримали дуже багато позитивних відгуків та

чимало пропозицій і побажань, які стали для нас справжнім натхненням!

Плануємо проводити такі опитування на регулярній

основі (найімовірніше — щопівроку) як зручний механізм фідбеку.

Дякуємо за підтримку колегам!

Анна Білошицька (Смоляренко),

адміністративна менеджерка


16 Henkel Life

CERESIT

НАВЧАЛЬНА

ЛИХОМАНКА

УКРАЇНУ ОХОПИЛА

НАВЧАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА

ЛИХОМАНКА ВІД CERESIT

Компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» на базі ТМ Ceresit у період

з 20 липня по 4 серпня провела унікальний офлайновий захід для

професійних будівельників — PROKA4KA-2020. Мегасемінари

«PROKA4KA. Облицювання» та «PROKA4KA. Фасади» відбулися

в Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові та Києві.

Ceresit Ukraine започаткувала захід, аналогів якому немає

в будівельному світі. Компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» має

на меті створити професійне ком’юніті, у якому майстри спілкуватимуться,

обмінюватимуться досвідом, об’єднуватимуться, будуватимуть

особистий бренд і навчатимуться. За допомогою формату

PROKA4KA компанія прагне показати майстрам-будівельникам

шляхи ефективного просування їхніх послуг: як їх рекламувати, які

навички «прокачувати», як презентувати себе перед замовником

(зокрема щоб продати послуги дорожче) і пропонувати клієнтам

складні технічні рішення. Захід має некомерційний характер і створений

з метою навчання.

ВІДБІР УЧАСНИКІВ

Максимальна кількість учасників одного заходу — 50 осіб. Охочих

долучитися було 100–150. Організатори використали цікавий

спосіб відбору майстрів. Усіх претендентів додали в спеціальний

Viber-чат, де на основі їхньої активності та відповідей на технічні

запитання експерти обирали найсильніших. Тож відібрана була

тільки цільова аудиторія — люди з активною позицією, що мають

розвинуту мережу соціальних зв’язків, та спраглі до постійного

професійного розвитку.

ФОРМАТ

PROKA4KA відбувається другий рік поспіль. За два з половиною

тижні команда експертів та організаторів події побувала

в п’яти містах України, у кожному з яких провела по два

теоретично-практичних семінари: перший день — «PROKA4KA.

Облицювання», другий день — «PROKA4KA. Фасади». Останні

технології, передові технічні рішення, новинки ринку — основа

теоретичного блоку. Запрошені технічні фахівці Ceresit, інженери,

керівник лабораторії та керівник технічного департаменту

дали відповіді на найскладніші запитання аудиторії. До практичної

частини був ще серйозніший підхід: найякісніші матеріали, аналіз

надскладних рішень, тестування інноваційних продуктів. Учасники

мали змогу користуватися всіма потрібними інструментами

та матеріалами — їх надали організатори.

Цифри вражають: 10 заходів, кожен семінар тривав 8 годин із

перервами на каву й обід, 80 годин теорії та практики загалом,

500 учасників, більш ніж 200 м 2 оздобленої декоративними елементами

площі та понад 200 м 2 поверхні, облицьованої великоформатними

плитами.

ПРОСУВАННЯ

Під час рекламної кампанії із залучення людей до PROKA4KA-2020

використано інструменти digital-маркетингу, розсилання рекламних

матеріалів, відеозапрошення, активації з блогерами. Сумарно

аудиторія події становила приблизно 1 млн осіб. У період проведення

семінарів почалося органічне охоплення на незалежних

сторінках у соціальних мережах: учасники активно публікували

відгуки, ділилися у власних профілях фото та відео, дякували за

пам’ятні подарунки з логотипом Ceresit. За прогнозами, публікації

учасників ширитимуться мережею ще 1–2 місяці після події.

«PROKA4KA — топова подія в житті кожного будівельника, яку

проводить компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)». 2020 року,

якщо порівнювати з минулим, захід став більш масовим. Суттєву

частину інвестицій витратили на забезпечення практичної частини.

Було багато інструментів, великоформатних плит, декорувальних

сумішей, складної логістики, монтажу та демонтажу — отже,

складно, але можливо. Звісно, ми плануємо проводити PROKA4KA

й надалі», — запевнив Андрій Боровський, автор ідеї проєкту.

Андрій Боровський,

керівник маркетингу АСВ (будівельні

суміші) «Хенкель Баутехнік (Україна)»


Henkel Life 17

ПЕРШИЙ

ЧЕЛЕНДЖ

#НЕ_ЗАБИВАЙ

ВІД «ХЕНКЕЛЬ

(БАУТЕХНІК)»

Олександр Залісько (860 тис. підписників), Олексій Дурнєв (400 тис.

підписників), Ігор Пустовіт (724 тис. підписників) підготували пости

та сторіз, у яких висвітлили, як робили дрібний ремонт своїми

руками, використовуючи клей «Момент», і закликали своїх підписників

робити так само, адже під час карантину з’явилося достатньо

часу, щоб закінчити незавершені справи у своїй оселі.

Блогери запостили відео з хештегом #не_забивай та запустили

челендж. Частину підписників становлять дівчата, які закликали

підтримувати своїх чоловіків у їхньому прагненні не забивати на

ремонт і налагоджувати побут.

Пости вийшли вельми оригінальними.

Наприклад, Залісько спробував

приклеїти навіть листочок до дерева,

покривало до ліжка

та камінь на вулиці.

Як це було, дивись

за посиланням.

УПЕРШЕ МИ

СПРОБУВАЛИ

НЕСТАНДАРТНИЙ ДЛЯ

«ХЕНКЕЛЬ (БАУТЕХНІК)»

ФОРМАТ РЕКЛАМИ —

ПОСТИ ПОПУЛЯРНИХ

БЛОГЕРІВ У INSTAGRAM

Ключовим результатом стало те, що приблизно 2500 осіб зберегли

ці пости собі на майбутнє як такі, що сподобалися, отже, у разі

ремонту вони знатимуть, який клей використовувати. Загальне

охоплення — майже пів мільйона органічних переглядів і близько

2500 коментарів. Найціннішими з них були варіанти на кшталт

«Виявляється, можна клеїти, а я все вбиваю цвяхи», «Не знала, що

ця штука така універсальна», «Срочно нужен клей — дам мужу,

пусть работает», «Отличная альтернатива скотчу». Це свідчить про

те, що мета кампанії була досягнута: дедалі більше людей розуміють,

що простіше приклеїти, аніж забивати цвяхи.

Найбільш веселі коментарі були в Олексія Дурнєва, якого трохи

«затролили» за неправильно вдягнуті рукавички й за те, що він

забув зняти ковпачок з тюбика. Навіть дівчата писали, що свідчить

про наявність у них певних будівельних навичок!

У межах цієї рекламної кампанії вперше за багато років

зняли локальне відео в Україні, яке також жартівливо закликає

«не забивати» на ремонт, а для цього у пригоді стане

клей «Момент»!

Євген Бондаренко,

керівник маркетингу АСC (побутові клеї)

«Хенкель Баутехнік (Україна)»


18 Henkel Life

ЧОМУ ВИСТУПИ ТЕD ТАКІ

ПОПУЛЯРНІ В УСЬОМУ

СВІТІ?

ЕКСПЕРТ З ЛІДЕРСТВА.

ПРОВІВ БАГАТО ВИСТУПІВ

НА TED, АЛЕ ЦЕ ОДНЕ

З НАЙКРАЩИХ

НІКОЛИ,

НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙСЯ!

Дайана Найад

Дайана Найад ділиться своїм

досвідом та історією досягнення

мети. Вона здійснила екстремальний

заплив на 160 км від Куби до Флориди

у віці 64 років. Продовжувала пливти,

незважаючи на те, що була покусана

медузами, захлиналася солоною водою

в цілковитій темряві, наспівуючи пісні,

і бачила галюцинації…

ЯК ЩАСТЯ МОЖЕ

ДОПОМОГТИ НАМ

ПРАЦЮВАТИ КРАЩЕ

Шон Ачор

У цьому виступі психолог

Шон Ачор доводить: якщо

ви зможете змінити свій погляд на роботу,

проявивши позитивну налаштованість,

ви будете більш продуктивними.

ІСТОРІЯ ПРОЄКТУ

ТА ЙОГО

ДОСТУПНІСТЬ

Конференція TED з’явилася у 1984 році як

платформа для обміну ідеями в живому

мотиваційному форматі: виступ однієї людини

не може тривати довше 18 хвилин

ібільше схожий на моновиставу, аніж на

лекцію. TED — це Технологія (Technology),

Розваги (Entertainment) і Дизайн (Design).

Як вважали засновники, ці три величезні

категорії визначатимуть, яким буде

майбутнє. Зараз проєкт TED відмовився

від багатьох обмежень і висвітлює будьякі

теми: від науки до бізнесу, від мистецтва

до глобальних проблем людства.

Це безмежний потік «ідей, вартих поширення»

(Ideas Worth Spreading). Магія TED

об’єднує мільйони людей по всьому світові,

даруючи їм натхнення та нові великі думки

(big thoughts). Відео всіх виступів можна

безоплатно дивитися на сайті TED.com.

Якби ви погуглили ще 15 років тому, то

не знайшли б жодного такого виступу.

Тільки з 2006-го архівні доповіді стають

доступними в інтернеті. На цей момент на

TED.com можна знайти понад 2600 виступів

TED Talks, кількість переглядів яких

сягає 50 мільйонів. Відвідування конференції

можливе лише за запрошенням і

залежно від року коштувало для учасників

від 4400 до 10 000 доларів США. Однак

раніше не було іншого способу подивитися

виступи за межами місця проведення, тож

учасники були готові платити таку високу

ціну. Завдяки діджиталізації тепер кожен

може стати частиною світу TED Talks,

отримати заряд натхнення та безоплатно

отримати корисну інформацію.

СПІКЕРИ

Список спікерів TED не обмежений певним

колом людей — це впливові особи, винахідники,

СЕО, військові стратеги, вундеркінди

та багато інших. Серед попередніх спікерів

були Білл Клінтон, Шон М. Керролл,

Ілон Маск, Рей Даліо, Седрик Віллані,

Стівен Гокінг, Джейн Гудолл, Ел Гор, Темпл

Ґрандін, Гордон Браун, Девід Кемерон,

Біллі Грем, Річард Докінз, Сем Гарріс,

Сер Річард Бренсон, Білл Гейтс, Дольф

Лундгрен, Папа Римський Франциск

і багато лауреатів Нобелівської премії.

TED — НАВЧАННЯ

МАЙБУТНЬОГО?

Саймон Сінек

У цьому виступі Саймон

пояснює, як усі великі лідери

в найкращих організаціях мислять, діють

і спілкуються всередині них (прикладами

такого лідерства є корпорація Apple,

Мартін Лютер Кінг, брати Райт). Що це за

модель, і що спонукає їх діяти?

КОЛИ РОБОТА

УСКЛАДНЮЄТЬСЯ,

КОРИСТУЙТЕСЯ ЦИМИ

6 ПРАВИЛАМИ

Ів Морьйо

Ів Морьйо говорить, що

компанії мають розгалужену

структуру, тож робота в них стала занадто

складною. Це означає, що настав час

спрощувати робочі процеси.

Завдяки ідеально підібраним професійним

ораторам, а також унікальному формату

виступи TED набули світової популярності.

За рахунок необмежених варіантів подання

матеріалу та різноманіття тем вони цікаві

всім: і міленіалам, і старшим поколінням.

Виступи TED Talks допомагають спеціалістам

із різних сфер почуватися комфортніше

на робочому місці, відкриваючи нові

способи отримання натхнення та заряджаючись

енергією, аби бути більш ефективними

у своїй діяльності. Слід визнати:

поради від людей, які діляться досвідом

і знаннями у своїй галузі, є найціннішими.

Одне з основних лідерських зобов’язань

кожного члена команди «Хенкель» —

це безперервне навчання та розвиток.

В епоху діджиталізації онлайн-формат

навчання набуває дедалі більшої популярності,

забезпечує гнучкість і доступність

в умовах дистанційної роботи й інтенсивного

навантаження. Henkel Learning Hub

надає кожному співробітнику широкий

вибір можливостей для навчання в будьякому

напрямку без прив’язки до місця

та часу. Виступи TED, як і курси від Henkel

чи LinkedIn, також доступні для перегляду

на порталі.

Ми підібрали чотири виступи TED Talks, які

можуть вас надихнути та додати енергії

(пропонуються із російськими субтитрами).

Марія Вакілова,

менеджерка з персоналу


Henkel Life 19

СТАНЬТЕ ЗІРКОЮ

ГЛОБАЛЬНОЇ

СТОРІНКИ

«ХЕНКЕЛЬ»

У СОЦІАЛЬНИХ

МЕРЕЖАХ!

Підписуйся на наш

INSTAGRAM

Підписуйся на наш

FACEBOOK

У межах глобальної підтримки та розвитку

бренда роботодавця наша компанія активно

використовує соціальні мережі — Facebook,

LinkedIn та Instagram. Вони стрімко розвиваються,

наповнюючись цікавими та надихаючими

новинами з різних куточків світу.

Зробити свій внесок маємо можливість

й ми! Кожен може ділитися цікавими історіями

успіху, інсайтами офісу та лайфхаками

роботи з дому, веселими корпоративними

подіями онлайн та офлайн.

Якщо це буде захопливо, світлину опублікують

на глобальних сторінках «Хенкель»

у Facebook, LinkedIn чи Instagram.

Якщо вам цікаво взяти участь у такій активності

або ви маєте гарну ідею для публікації,

будь ласка, звертайтеся до відділу

персоналу «Хенкель Україна».

Не забувайте, що кожен може бути амбасадором

компанії “Хенкель”! Для нас важливими

є підприємницький підхід, робота в

команді, побудова кар’єри та соціальна

відповідальність. Діліться своїми враженнями

у LinkedIn, відмічайте @Henkel і додавайте

хештег #wearehenkel.

Підписуйся на наш

LINKEDIN

LIFE CYCLE

MANAGEMENT

FORM

ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТИ ЩОДЕННОЇ

РОБОТИ HR-ВІДДІЛУ

У часи революції 4.0 інвестиція в сучасні

технології — це не данина моді, а необхідність

і запорука ефективного ведення

бізнесу.

Чітко усвідомлюючи цей факт, компанія

«Хенкель» невпинно впроваджує

онлайн-інструменти, насамперед у сфері

управління життєвим циклом співробітника

в організації (англ. Employee Lifecycle

Management). Рішення та дії сьогодні неминуче

вплинуть на завдання, що стоятимуть

перед нами завтра. Так само й елементи

життєвого циклу взаємодіють між собою

та потребують своєчасних дій кожного з

учасників. Наприклад, від повноти інформації,

яку наймаючий менеджер надасть

рекрутмент-спеціалісту, залежатиме швидкість

пошуку нового співробітника. Якість

його онбордингу обов’язково позначиться

на ефективності роботи та подальшому

кар’єрному зростанні в компанії. Якщо

не опікуватися адаптацією, то, згідно зі

статистикою, приблизно 50% співробітників

залишать компанію у перших три місяці

роботи. Отже, керівнику слід буде повернутися

до пошуку нового члена команди.

Під час карантинних заходів і вимушеної

роботи вдома для HR-відділу надзвичайно

важливо було забезпечити нормальне

функціонування щоденної роботи та реалізацію

всіх організаційних змін, пов’язаних

із роботою персоналу. У компанії

«Хенкель» ці потреби повністю покриває

надсучасний інструмент VISO (англ. aб.

Visualization and Organizational Management

Tool). Кожному з етапів життєвого циклу

співробітника відповідає певний онлайнзапит

від лінійного керівника, який після

отримання підтверджує та обробляє співробітник

відділу персоналу, тим самим

виконуючи принцип «чотирьох очей» (англ.

4 eyes principle). Наприклад, щоб ініціювати

процес найму, слід заповнити

онлайн-форму Start new external form,

вказавши при цьому вимоги до кваліфікації

працівника, перелік ключових функціональних

завдань, рівень його заробітної

плати й орієнтовну дату виходу на роботу.

Для переміщення на іншу посаду керівник

заповнює відповідну форму Domestic

Transfer, отримавши яку, відділ персоналу

має вичерпну інформацію про нову роль

співробітника, а для зміни рівня заробітної

плати потрібно лише декілька кліків і

заявка Salary Increase.

Технології розвиваються щодня, можна

навіть сказати, щогодини! Завдання

кожного з нас — не ігнорувати їх, а бути

на діджитал-хвилі та змінювати мислення,

а це легко, коли компанія надає тобі

необхідні сучасні інструменти.

Альона Кузнєцова,

менеджерка з персоналу


20 Henkel Life

PERWOLL

FASHION DAY

ВНЕСОК «ХЕНКЕЛЬ»

У ВІДПОВІДАЛЬНЕ

СПОЖИВАННЯ

Зменшення споживання природних

ресурсів — одна із базових цінностей

стратегії сталого розвитку «Хенкель»,

а дбайливий догляд за одягом — функція

продукції компанії — бренда Perwoll.

На перший погляд, це не має нічого спільного

з модою. Але ви помиляєтеся!

Разом із відомим українським модельєром

Андре Таном та експертами в царині моди

ми розповіли популярним фешн-блогерам

про глобальний рух, який має назву

«повільна мода». Його ідеї та цінності —

важлива складова сталого розвитку та

запорука того, що нам не буде соромно

перед нащадками за ту Землю, яку ми їм

передамо.

ВЛАСНИЙ

СТИЛЬ ПРОТИ

ШВИДКОПЛИННИХ

ТРЕНДІВ

Ми звикли імпульсивно купувати популярні

новинки, і як наслідок — людство звикає

до «одноразового» одягу, який втрачає

цінність у зв’язку із швидким приходом

нового модного тренда. Але до останнього

часу мало хто замислювався над тим, що

така стратегія суперечить турботі про

навколишнє середовище, вона цілковито

протилежна ідеї збереження планети та її

вичерпних ресурсів.


Henkel Life 21

Лише замисліться: на виготовлення одного

кілограма бавовни — це лише джинси та

футболка — потрібно витратити 11 тисяч

літрів води. До того ж для вирощування

бавовни на полях використовують добрива

та хімікати, які забруднюють воду і довкілля.

Одяг із синтетичного матеріалу після того,

як ви його викинете, ще багато-багато

років буде забруднювати планету — він не

розкладається. Для виготовлення такого

одягу потрібні викопні ресурси — нафта,

вугілля та багато електроенергії.

Бездумне споживацтво та безліч речей-

«одноденок», які унеможливлюють наше

майбутнє на цій планеті, — це і є побічні

ефекти «швидкої моди», яким протистоїть

«повільна мода». Її головні ідеї полягають

у тому, щоб орієнтуватися на одяг тривалого

носіння — із натуральних компонентів,

класику поза трендами, речі, які

можна багато разів прати без втрати їхньої

зовнішньої привабливості.

МОДА МОЖЕ БУТИ

ВІДПОВІДАЛЬНОЮ

Ключові модні тенденції, серед яких і

популярна нині «повільна мода», — тема

спільної зустрічі, яку організував бренд

компанії «Хенкель» Perwoll. Адже послуговуючись

цінностями відповідального споживання,

мало лише обирати якісний одяг, який

буде тішити вас довгі роки багато сезонів

поспіль. За таким одягом слід дбайливо

доглядати. Тут і збігаються цілі сталого

розвитку «Хенкель» і його бренда Perwoll

з трендами «повільної моди» та відповідального

споживання.

Адже Perwoll — справжній експерт у

питаннях догляду: продукти цього бренда

делікатно перуть речі, зберігають і відновлюють

кольори та волокна тканини у разі

регулярного використання, щоб речі слугували

довго та мали вигляд нових. Так ми

допомагаємо нашим споживачам долучитися

до цінностей сталого розвитку.

Питання, пов’язані з модою та її розвитком,

на Perwoll Fashion Day порушували і відомі

експерти: Зоя Звиняцківська — історик

моди, Кирило Савченко — стиліст та іміджмейкер.

Разом з Андре Таном нам вдалося

розповісти про ідеї відповідального споживання

та внесок бренда Perwoll для майже

800 тисячам людей. Саме таку кількість

читачів охопив проєкт компанії «Хенкель»

Perwoll Fashion Day у засобах масової інформації

та дописах інфлюенсерів і запрошених

ведучих зустрічі в соціальних мережах.

Учасниками цієї зустрічі стали чотири

десятки популярних фешн-блогерів

і журналістів модних видань. Карантинні

обмеження не змогли завадити плідному

обміну думками та ідеями на Perwoll Fashion

Day — дехто з учасників приєднався до

заходу через дистанційні канали.

Світ навколо нас стрімко змінюється.

Раніше мало хто замислювався про відповідальне

споживання у фешн-галузі,

а зараз це стає трендом! Ще зовсім недавно

ми навіть не могли уявити собі такі зустрічі,

коли збирається група людей, до якої

онлайн приєднуються друзі та зацікавлені

співрозмовники. А вже сьогодні ми навіть

не помічаємо різниці між діалогами наживо

й онлайн!

Наприкінці чудового вечора Perwoll Fashion

Day «Хенкель» подарувала учасникам

модної зустрічі бокс із продуктом Perwoll

«Відновлення та Аромат», щоб наші гості

пам’ятали: якість, мода та відповідальне

споживання поєднувані!

Анна Жемелінська,

бренд-менеджерка

Perwoll


22 Henkel Life

ПОРАДИ

ЕКСПЕРТА

наносимо на шкіру голови та прикореневу

ділянку. У такий спосіб ми знижуємо

концентрацію, отже, точно не спровокуємо

алергічних реакцій.

Повернімося до правил догляду

за волоссям. Що краще нанести

на очищене волосся?

Мити волосся без кондиціонеру чи бальзаму

взагалі не слід. Це обов’язкова умова,

оскільки воно має отримати достатньо

поверхневого живлення й зволоження,

а якщо це пофарбоване волосся — тоді

потрібні ще захист кольору та додаткова

підтримка структури.

Як часто можна мити волосся?

Мити можна хоч щодня, ба більше —

до шампунів немає ефекту звикання. Тому

якщо ви знайшли свій засіб, можете користуватися

ним, не змінюючи.

А кондиціонери та маски?

Їх можна змінювати, враховуючи сезон

і вплив на волосся, який спричинюється.

Наприклад, якщо волосся натуральне —

це один варіант догляду, а якщо пофарбоване

чи оброблене хімічно — інший.

Також є сезонні засоби. Улітку краще використовувати

спеціальні лінійки, які мають

UV-фільтри, додатково зволожать волосся

й захистять його від висушування сонцем

і морською або хлорованою водою. Наприклад,

ви можете скористатися спеціальною

літньою лінійкою Bonacure — BC Sun.

СТАРШИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОНСУЛЬТАНТ

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

ВЛАД ЗАБОРА ПОДІЛИВСЯ

СЕКРЕТАМИ ДОБОРУ ІДЕАЛЬНОГО

ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ

Владе, розкажіть, у яких випадках під

час догляду варто використовувати

професійну косметику для волосся?

Засоби, які ви бачите в супермаркеті, покликані

не нашкодити — вони універсальні,

але, на жаль, не справляються з усіма потребами.

У професійних засобах вища концентрація

спеціальних компонентів догляду —

у цьому і полягає різниця. Якщо є проблеми

з лупою, жирністю, вимиванням або тьмянішанням

кольору, то їх легше вирішити

за допомогою спеціальних професійних

продуктів. Крім того, якщо волосся

хімічно оброблене (я маю на увазі випрямлене

або, навпаки, завите, висвітлене,

часто фарбоване), то професійний догляд

необхідний.

Які є базові правила догляду

за волоссям?

Спочатку слід правильно дібрати шампунь

— за типом шкіри, а не волосся. А от

кондиціонери, маски й бальзами добирають

за типом волосся. Логіка така: шампунь

ми наносимо на шкіру та прикореневу

ділянку, а потім промиваємо всю довжину.

Продукти, створені для догляду, наносять

на всю довжину й кінчики волосся.

Обов’язково враховуємо стан шкіри голови

під час вибору шампуню. Якщо не можете

самі його визначити, зверніться до фахівця.

Друге правило — обов’язково мити волосся

два рази. Я знаю, що багато хто лінується

і миє волосся шампунем лише один раз.

Однак першого разу ми тільки розчиняємо

шкірне сало й відлущуємо забруднення, а

вже після другого намилювання можемо

це все ретельно змити. Тому подвійне

нанесення — це не маркетингові хитрощі,

а технологічна необхідність.

Як правильно наносити шампунь?

Головне правило — у жодному разі не

наносимо концентрований шампунь

на шкіру. Це вельми розповсюджена

помилка. Спочатку беремо продукт на

долоню, протягом 30 секунд розмилюємо

його до появи рівномірної піни, а вже потім

Чи є спеціальні поради для чоловіків

стосовно догляду за волоссям?

Перше правило — мити голову обов’язково

два рази, бо чоловіча шкіра схильна

до жирності, отже, їй обов’язково потрібне

гарне промивання. Чоловіки можуть

не користуватися кондиціонером, якщо

мають коротку стрижку. Якщо ж волосся

довге, то використовувати кондиціонер

треба. У чоловіків є схильність до випадіння

волосся, тому в чоловічі шампуні

додають компоненти, що прискорюють

його ріст. Наприклад, для чоловічої шкіри

дуже корисний кофеїн.

Чи шкідливо сушити волосся феном?

Ні, якщо використовувати термозахисні

засоби. Температура повітряного потоку

від фена — 80-100 градусів, це серйозний

тепловий вплив. Під час кожного сушіння

феном слід використовувати або захисні

засоби, або засоби для догляду. Вони знімають

навантаження на волосся від тертя

та розтягування під час укладання брашем.


Henkel Life 23

Як правильно наносити термозахист?

Для початку скажу, що термозахисні

засоби бувають різними. Це може бути

крем або спрей, але всі вони наносяться

на вимите та підсушене рушником волосся.

Якщо це спрей — його можна розпилити

по всій довжині, на кінчики волосся та навіть

на прикореневу ділянку. Якщо це кремовий

термозахист — на коріння його не нансимо,

щоб уникнути ефекту зважчання

волосся. Засіб по волоссю можна розподілити

долонями або прочесати гребінцем

з великими зубцями. Удома ви помітите

різницю після нанесення термозахисту:

волосся стає більш гладким і шовковистим,

його набагато легше розчісувати.

Як часто можна використовувати

плойки та прасочки для волосся?

І плойки, і прасочки можна використовувати

так часто, як вам подобається, але

обов’язково наносячи термозахист —

завжди, без винятків.

Чи правда, що блонд може змінювати

свій відтінок від частого використання

прасочок і плойок?

Так, правда. Блонд справді може змінювати

свій відтінок, якщо використовувати

прасочки та плойки без термозахисних

засобів. Вони дбають не лише

про якість волосся, але й про відтінок,

не даючи йому вигоряти й тьмяніти. В арсеналі

Schwarzkopf Professional є чудовий

термозахист — спрей Flatliner від Osis+, що

є універсальним і для фена, і для прасочок

та плойок. Для більш пошкодженого

волосся можу порекомендувати термозахисний

крем Repair Rescue Blow Defence

з лінійки BC Bonacur, створеної для відновлення.

Він захищає від температури до

230 градусів і поліпшує структуру волосся,

додатково доглядаючи за ним.

Поговорімо про салонні процедури.

Як часто потрібно фарбувати волосся?

Корені волосся фарбують мірою

потреби, зазвичай це один раз на

місяць. Бажано робити це регулярно

та не допускати великих перерв, бо

це призводить до нерівномірного

фарбування. Тонувати волосся по всій

довжині слід за потреби, але головне —

правильно використовувати продукти.

Корені ми, як правило, фарбуємо

стійким перманентним барвником.

Тонуємо волосся засобами із більш

м’якими формулами. Це напівперманентні

та семіперманентні барвники,

які мінімально впливають на структуру

волосся, не покоджують його, не

дозволяють пігменту накопичуватися

та вимиваються поступово. На сьогодні

в разі якісного фарбування коренів

немає потреби в тонуванні під час кожної

такої процедури. Якщо використовується

якісний барвник для фарбування

коренів, то тонування можливе

раз на 3–4 місяці. Хоч ми й працюємо

з дуже низькими відсотками оксиданту,

все одно щоразу трохи змінюємо структуру

волосся. Цього року в нас з’явився

новий барвник прямої дії Chroma ID.

По суті, це маска, що тонує, з величезним

асортиментом кольорів, які додатково

прекрасно змішуються між собою.

Майстри, які працюють із брендом

Schwarzkopf Professional, можуть легко

дібрати ваш індивідуальний відтінок

з асортименту Chroma ID. Цим продуктом

можна користуватися в домашніх

умовах і завжди підтримувати свій

колір насиченим, а волосся — міцним

і блискучим, забувши на декілька місяців

про класичне тонування із застосуванням

оксидантів.

Технології пішли далеко вперед —

здається, що пофарбувати волосся

цілком можливо й у домашніх умовах.

У яких випадках це справді так, а в яких

необхідна допомога фахівця?

Самостійно в домашніх умовах можна

спробувати пофарбувати волосся в темні

відтінки — вони набагато простіші в роботі,

отже, нерівності кольору, як правило, не

проявляються. Те саме стосується і фарбування

сивини в темні відтінки. Але якщо

йдеться про серйозну зміну кольору або

світлого відтінку, то в домашніх умовах

зазвичай це зробити складно, тож бажано

звертатися до фахівців. Будь-яка кардинальна

зміна потребує професіональних

навичок.

Розкажіть трохи більше про салонний

догляд. Як часто потрібно робити такі

процедури?

Салонний догляд буває різним за концентрацією,

усе залежить від структурних

ушкоджень волосся й особливостей

продуктів певного виробника. Деякий

догляд рекомендують використовувати

раз на місяць, наприклад, під час підфарбовування

коренів. Іноді досить зробити

професійний догляд замість тонування, аби

повернути яскравість кольору. Є досить

серйозні препарати, які дають результат до

двох місяців. Наприклад, салонний догляд

Fibre Clinix від Schwarzkopf Professional

(у разі належного домашнього догляду)

слід робити раз на два місяці.

Як обрати професіонала, якому можна

довірити проведення процедур зі своїм

волоссям?

Ціна не завжди є показником якості. Показником

може бути якісний професійний

продукт, з яким працює перукар. Можуть

допомогти відгуки клієнтів — соціальні

мережі стануть у пригоді. Багато хто в

інстаграмі ділиться своїм портфоліо — ви

можете оцінити, на чому спеціалізується

майстер і наскільки це відповідає тому

результату, який ви хотіли б мати.

Якщо йдеться про кардинальну зміну

образу, чи варто довіряти соціальним

мережам?

Кардинальні зміни не відбуваються одразу.

До речі, це теж буде одним із показників

професіоналізму. Якщо йдеться про

радикальне освітлення волосся чи іншу

кардинальну зміну образу, то досвідчений

майстер запросить вас на попередню

консультацію, на якій проведе діагностику

вашого волосся та добере індивідуальний

алгоритм роботи.


24 Henkel Life

ІСТОРІЯ БРЕНДА LOCTITE

Походження бренда Loctite може скидатися

на сучасну казку: професор хімії

Вернон Крібл (Vernon Krieble) у 50-ті роки

минулого сторіччя відійшов від попередніх

справ та переконав свого сина Роберта

залишити добре оплачувану роботу і стати

співзасновником нової компанії. В основу

їхньої справи було покладено практичне

відкриття, у якому на той момент не було

очевидної потреби: розроблена речовина,

здатна до затвердіння впродовж кількох

хвилин за відсутності повітря. Вони

назвали нову технологію «анаеробною»

і збиралися пропонувати її споживачам у

металообробній галузі промисловості як

засіб запобігання ослабленню металевих

елементів та протіканню крізь їхні з’єднання.

Те, що нова компанія пропонувала

дизайнерам, інженерам та керівникам робіт

з технічного обслуговування, сприймалося

як абсурд: це було не механічне

рішення механічної проблеми! Але Крібл

подолав сумніви та побоювання щодо

цієї «чужої» технології та досяг успіху:

за 10 років технологія Loctite стала передовим

методом склеювання, герметизації та

фіксації металевих деталей.

ПРОЦВІТАННЯ ЗАВДЯКИ

НЕЗДІЙСНЕННИМ МІСІЯМ

Новаторський підхід засновників Loctite

якнайточніше відповідав принципам

компанії «Хенкель», тому в 1997 році вона

повністю придбала бренд Loctite. Нинішні

працівники Loctite, як і раніше, пишаються

тим, що пропонують споживачам ефективні

рішення для розв’язання проблем,

які, здавалося б, не можна розв’язати.

Вони створюють нові ринки, відкриваючи

можливості, про існування яких ніхто навіть

і не здогадувався, а суть їхнього амбітного

гасла є також і джерелом натхнення:

«Ми розкриваємо безмежний потенціал

людини та машини». Бо в основу цієї цілеспрямованої

політики покладений непохитний

принцип — фахівці Loctite надають

змогу своїм клієнтам розблокувати можливість

створення принципово нової цінності,

яка перевершує їхні нинішні можливості.

Споживачі отримують надзвичайно ефективні

рішення для склеювання, герметизації

та нанесення покриттів, які створені на

основі глибоких фахових знань та досвіду.

LOCTITE — ЦЕ …

• Найпотужніший бренд компанії

«Хенкель», що забезпечив обсяг

продажу в 2019 році понад 3 млрд

євро.

• Провідний світовий фахівець у галузі

розроблення структурних клеїв.

• Представлений на ринках 80 країн світу.

• Єдиний бренд компанії «Хенкель»,

який представлений на ринку в

сегментах продуктів для промислового

використання та побутових споживачів,

при цьому обсяг продукції для

корпоративних клієнтів становить 2/3

загального обсягу.

НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ

МАЛЕНЬКІЙ ДЕТАЛІ

СТАТИ ВЕЛИКОЮ

ПРОБЛЕМОЮ

Якщо лише одне маленьке кріплення може

спричинити серйозну проблему, тільки

уявіть, до яких масштабів може призвести

ослаблення величезної кількості кріплень!


Henkel Life 25

Проте лише просвітницький ефект комунікаційної

кампанії нам не допоможе. Клієнтам

потрібне підтвердження. Таке підтвердження

стало можливим завдяки заходам з

групового продажу (group selling activities),

які проводилися навіть в умовах пандемії

коронавірусу, тільки з використанням

цифрових платформ. Ключовим елементом

цієї діяльності є демонстрація продуктів

й навчальні вебінари. Хоча такі заходи

і досі викликають певний острах, бренд

Loctite вже має вагомі досягнення в цьому

напрямку: виробник шин з Японії скоротив

періоди простою на 586 годин, видобувна

компанія з Австралії розв’язала серйозні

проблеми у галузі безпеки, виробнику

електричних двигунів з Індії вдалося уникнути

висунення гарантійних претензій,

а виробнику роботів зі Швеції — ліквідувати

витоки гідравлічних рідин.

Насамкінець залишається ще одне

питання: а що робити зі скептиками,

які більше довіряють своєму «внутрішньому

голосу»? Для них фахівці Loctite

мають ще одного туза в рукаві: нове

hero-відео, яке щойно вийшло та розміщене

на оновленій сторінці сайту

(відскануйте QR-код).

Виробник резервуарів для води з Бразилії

відчув це на собі: кожного місяця він був

змушений зупиняти все виробництво на

п’ять годин для того, щоб повторно затягти

ослаблені різьбові з’єднання у вузлах

устаткування.

Потім він навчився використовувати

продукти Loctite. Після фіксації кожного

окремого гвинта за допомогою фіксаторів

різьбових з’єднань і людина, і машина вже

були готові розкрити свій потенціал. Тепер

цей виробник вже шостий місяць поспіль

не зупиняє своє виробництво для повторного

затягування кріпильних елементів,

а його загальна продуктивність зросла на

12 відсотків!

Бренд Loctite — лідер у галузі розроблення

структурних клеїв. У 2020 році було запущено

широку маркетингову кампанію на

підтримку «омолодження» продуктів для

фіксації різьбових з’єднань.

Фахівці Loctite поставили перед собою

непросте завдання — розширити свої

лідерські позиції на ринку. Вони з’ясували,

що попри високу популярність продуктів

для фіксації різьбових з’єднань, яка триває

вже кілька десятиліть, досі є мільярди з’єднань

за допомогою гайки та болта, які

можна було б фіксувати за допомогою

рідких фіксаторів. Проте це не роблять.

Аналіз причин показав, що є дві ключові

перешкоди:

- відсутність у широкого загалу знань про

те, що діапазон застосувань фіксаторів

різьбових з’єднань є надзвичайно широким;

- нестача віри у те, що застосування цих

продуктів надасть переваги.

Компанія «Хенкель» негайно розпочала

вирішення цих проблем шляхом надання

відповідної інформації та зацікавлення

усіх потенційних користувачів: дизайнерів,

винахідників, керівників робіт з технічного

обслуговування, інженерів-технологів

та фахівців з ремонту автомобілів у всьому

світі. Керівник АСМ з питань активації

нових клієнтів та маркетингу (ACM’s

Market & Customer Activation Head)

П’єр Таннуксіс (Pierre Tannouxis) радіє та

пишається тим, що очолює цю глобальну

ініціативу: «Ми задіяли увесь наш штат

фахівців з продажу до залучення нових

клієнтів та до інформування їх про переваги

застосування рідких продуктів для

фіксації різьбових з’єднань. На їхню

підтримку ми створили просвітницькі відеоролики,

презентації, банерну рекламу та

інфографіки. В усіх країнах світу ми будемо

поширювати суть девізу бренда Loctite:

„Ми розкриваємо безмежний потенціал

людини та машини“».

ПОВІРИШ, КОЛИ

ПОБАЧИШ

Воно містить вбивчий аргумент щодо

можливостей рідких фіксаторів різьбових

з’єднань і демонструє проблеми, коли різьбове

з’єднання, не зафіксоване продуктом

Loctite, виходить з ладу.

КАМПАНІЯ «СКАЖІТЬ

„ТАК“ ПРОДУКТАМ

LOCTITE»

Ці клеї є головним рішенням для ринку

«Зроби сам», оскільки спрощують робочий

процес побутовим та професійним споживачам.

Ефектна кампанія демонструє

чарівну силу продуктів Loctite, які надають

змогу розв’язувати повсякденні завдання.

І ось-ось розпочнеться наступна глава

історії Loctite!

ЦІКАВИЙ ФАКТ:

НАЙБІЛЬШ НЕЗВИЧАЙНА

ПРОПОЗИЦІЯ

Коли популярність компанії Loctite наприкінці

1950-х швидко зросла, її фахівці були

спантеличені проханням, що надійшло від

готелю Kahler Grand Hotel, розташованого

поруч з культовою клінікою Mayo Clinic в

центрі міста Рочестер, штат Міннесота.

Чому їхній менеджер захотів придбати клей

Loctite найвищої міцності? Виявилося, що

пацієнти клініки, які приїжджали з усього

світу, постійно знімали крани у ванних

кімнатах і забирали їх із собою як сувеніри.

Кілька крапель Loctite поклали край цим

збиткам.


26 Henkel Life

NEW

TEROSON

BOND

ОНОВЛЕНА ЛІНІЙКА КЛЕЇВ

ДЛЯ ЗАМІНИ ЛОБОВОГО СКЛА

БЕЗПЕКА ВОДІЇВ І ПАСАЖИРІВ —

НАШЕ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ. А КОЛИ

ВОНИ ВИРУШАЮТЬ У ДОРОГУ НА

АВТОМОБІЛІ ПІСЛЯ ЙОГО РЕМОНТУ,

ТАКОГО ПОНЯТТЯ, ЯК НАДМІРНА

БЕЗПЕКА, ПРОСТО НЕ ІСНУЄ.

Час безпечного виїзду (SDAT) — це мінімальний час очікування після

заміни лобового скла за нормальних умов (температура 23 °C,

відносна вологість 50%), який має минути до того моменту, коли

як клієнту можна буде виїжджати з майстерні. Ідеальна його тривалість

якого дає змогу вчасно впоратися з іншими завданнями.

Німецькі технології — приклад прагнення до найкращого, бо

замало розробити просто хороший продукт. Спільно з нашими

партнерами-виробниками ми постійно працюємо над покращенням

характеристик наших продуктів і встановлюємо стандарти

краш-тестів, які перевершують галузеві норми. Чому? А тому, що

такого поняття, як «занадто добре», для нас просто не існує.

Операційна перевага є наріжним каменем нашої глобальної стратегії,

і саме тому ми постійно працюємо над удосконаленням технологічного

процесу виробництва клеїв для лобового скла, щоб

пропонувати продукти, які відповідають найвищим стандартам

виробничої діяльності. Результатом цього є нещодавнє покращення

характеристик і розширення переваг від застосування

наших продуктів лінійки клеїв для лобового скла, зокрема час

безпечного виїзду автомобіля (SDAT) деяких наших ключових

продуктів.

До того ж ми оптимізували систему присвоєння назв і поділу на

групи наших клеїв для лобового скла. Отже, відома вам лінійка

продуктів, що вже завоювали вашу довіру, тепер має назву

TEROSON BOND. Кожен продукт цієї лінійки позначений добре

помітним числом, яке вказує на відповідну тривалість SDAT.

ОСОБЛИВОСТІ

НАШОЇ НОВОЇ СИСТЕМИ МАРКУВАННЯ:

• Система позначення назви наших клеїв для лобового скла

безпосередньо пов’язана з їхніми відповідними значеннями

часу SDAT, наприклад, колишній TEROSON PU 8597 HMLC

тепер називається просто TEROSON BOND 60, де число 60

вказує на те, що його SDAT становить 60 хвилин.

• Етикетка має осучаснений дизайн, завдяки якому легше

зорієнтуватися, що сприяє оптимізації робочого процесу.

• Нова система позначення назв TEROSON BOND

поширюватиметься на всі складові процесу застосування

продукту, включно з відповідним обладнанням.

Компанія «Хенкель» не тільки оновлює зовнішній вигляд, найменування

існуючих продуктів, а й запускає новий TEROSON BOND 120.

Продукт TEROSON BOND 120 — це високоефективний клей для

лобового скла, час безпечного виїзду (SDAT) якого становить дві

години. Наш новий продукт ідеально підійде для ремонту в тих

випадках, коли найважливішим показником є якість, а потреби

в малому SDAT немає. Він застосовується в холодному стані та

характеризується високою зручністю нанесення. Досконала система

попереднього оброблення й нанесення забезпечує легкість,

чистоту та високу швидкість робіт.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ:

вклеювання та герметизація лобового скла, заднього та бічного

вітрового скла.

ТИПИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ:

легкові, вантажопасажирські автомобілі, спецтехніка та залізничний

транспорт.

1

1. TEROSON BOND

наша нова клейова система для лобового скла

2. PU 8597 HMLC

дає змогу наявним клієнтам знайти відому їм назву продукту

3. 60

акцент на цій унікальній торговельній пропозиції (USP) для клієнта;

через 60 хвилин можна безпечно вирушати в дорогу

4. КЛЕЙ ДЛЯ ЛОБОВОГО СКЛА

чітке визначення щодо застосування

5. КЛЮЧОВІ ПУНКТИ USP:

• через 60 хвилин можна безпечно вирушати в дорогу;

• сумісний із датчиками систем ADAS;

• застосовується в холодному стані.

2

3

4

5


Henkel Life 27

MS TEAMS.

ОДНА ДЛЯ

ВСІХ

ЦЬОГО РОКУ В HENKEL

ЗАВЕРШИВСЯ ПЕРЕХІД

НА MICROSOFT TEAMS —

НОВУ ПЛАТФОРМУ

ЦИФРОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

МІЖ СПІВРОБІТНИКАМИ

ТА ЗОВНІШНІМИ

ПАРТНЕРАМИ КОМПАНІЇ.

Microsoft Teams повністю замінив Skype for Business. Багато

функцій Teams схожі на ті, які вже були відомі в Skype for

Business, що робить його простим та інтуїтивно зрозумілим

інструментом. Однак Microsoft Teams – це не тільки заміна

Skype. Це повноцінний робочий цифровий простір, який

поєднує в єдиному інструменті безліч функцій, де ви можете

спілкуватися, призначати збори, обмінюватися файлами та

виводити спільну роботу на новий рівень.

ДЕЯКІ З ПЕРЕВАГ MS TEAMS

НОВИЙ ІНТЕРФЕЙС

Робить роботу в командах набагато зручнішою,

особливо коли йдеться про обмін контентом серед

учасників команди.

ДОСТУПНІСТЬ ЧЕРЕЗ МОБІЛЬНІ

ПРИСТРОЇ HENKEL

Допоможе користувачам підключитися до онлайнзустрічі,

чату, навіть перебуваючи в дорозі.

ФУНКЦІЯ РОЗМИТОСТІ ФОНА

Під час відеодзвінка розмивається фон за учасником,

видаляючи фактори, що відволікають. Це дозволяє

робити відеодзвінки з вашого домашнього офісу, не

показуючи свій особистий простір.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО ЗБОРІВ ІЗ

БРАУЗЕРА

Зовнішнім партнерам, що не мають Teams, не треба

встановлювати додаткове програмне забезпечення, а

досить просто відкрити посилання в браузері.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЧАТІВ

Дозволяє в будь-який момент повернутися до переписки

та не втратити потрібну інформацію (наприклад, важливі

документи).

ОРГАНІЗАЦІЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЙ

Дозволяє пропонувати мовлення на аудиторію понад

10000 слухачів без втрати якості контенту.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ

ПАРТНЕРІВ

Підключення до команди дозволить взаємодіяти й обмінюватися

файлами зі сторонніми компаніями в єдиному робочому

просторі.

ІНТЕРФЕЙС MS TEAMS ДОСИТЬ

ІНТУЇТИВНИЙ, АЛЕ ДЛЯ ДОПОМОГИ

КОРИСТУВАЧАМ СТВОРЕНО ДЕКІЛЬКА

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ:

База знань на порталі smartHUB, де можна

знайти всі необхідні матеріали та тренінг щодо

функціоналу MS Teams;

Електронний довідник (російською мовою)

зі стислим описом функцій, який доступний для

скачування;

Група Office365 в Yammer, де можна одежати

відповіді від експертів Digital Business на

запитання, що цікавлять;

Регулярні розсилки карток від Captain Collaboration безпосередньо

в додатку Teams. У них стисло та наочно викладені

корисні інструкції з роботи в Teams.


henkel.ua

Жовтень 2020

Similar magazines