wellbeing-calendar

swanseaunisu

WORLD MENTAL

HEALTH DAY

Wellbeing Calendar

2020

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

Write a to-do list &

schedule for the

week

Register to become

a ‘Bwddy’

Colour or draw

Speak to someone

new

Get a plant for your

workspace

Listen to a guided

meditation

Have a clear the

clutter day

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

Drink at least 5

glasses of water or

cups of tea today

Have a caffeine

free day

Join in on our

beach cleans on

Singleton Beach

Cook a meal using

5 different types of

veg

Aim to get at least

8 hours sleep

Go for a walk

Do a 10-minute

yoga session on

YouTube

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

Attend an ‘Adjusting

to New Changes

during Covid’

Mental Health

workshop x Newpathways

Have a social

media free day

Listen to a podcast

Day of

self-reflection

Attend an

Introduction to

Mental Health x

Newpathways

Create 3 daily

positive affirmation

statements

Take the free NHS

Mood

Self-Assessment

test

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

Do a crossword or

sudoku

Find out something

new about your

friends, families or

colleagues

Attend a Wellbeing

Champions event

Write down 5 things

that you are grateful

for

Talk to someone –

friend, family, GP

Learn a new

language for free

with Duolingo

Start a new book

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

Do one act of kindness

for a friend or

stranger

Check in on a friend

Do a one-off volunteering

activity

with Discovery

Walk to work or

university with a

friend/colleague

Set some clear

personal boundaries

Arrange to see a

friend

Schedule some

downtime away

from your devices


WORLD MENTAL

HEALTH DAY

Calendr Lles

2020

DYDD LLUN DYDD MAWRTH DYDD MERCHER DYDD IAU DYDD GWENER DYDD SADWRN DYDD SUL

Ysgrifennwch restr

ac amserlen ar

gyfer yr wythnos

Cofrestrwch i fod yn

‘Bwddy’’

Lliwio i mewn neu

dynnu llun

Siaradwch â

rhywun newydd

Prynu planhigyn ar

gyfer eich gweithle

Gwrandewch ar

fyfyrdod dan

arweiniad

Cael diwrnod

cliriwch yr

annibendod

DYDD LLUN DYDD MAWRTH DYDD MERCHER DYDD IAU DYDD GWENER DYDD SADWRN DYDD SUL

Yfed o leiaf 5

gwydrau o ddŵr

neu gwpanau o de

heddiw

Cael diwrnod heb

gaffein

Ymunwch ar ein

glanhau traeth ar

Draeth Singleton

Coginiwch bryd o

fwyd gan

ddefnyddio 5 math

gwahanol o lysiau

Ceisiwch gael o

leiaf 8 awr o gwsg

Ewch am dro

Gwnewch sesiwn

ioga 10 munud ar

YouTube

DYDD LLUN DYDD MAWRTH DYDD MERCHER DYDD IAU DYDD GWENER DYDD SADWRN DYDD SUL

Mynychu gweithdy

Iechyd Meddwl

‘Addasu i

Newidiadau

Newydd yn ystod

Covid’ x

Newpathways

Cael diwrnod

di-cyfryngau

cymdeithasol

Gwrandewch ar

bodlediad

Diwrnod o

hunan-adlewyrchiad

Mynychu

Cyflwyniad i Iechyd

Meddwl x

Newpathways

Creu 3 datganiad

dwys-haeriadau

cadarnhaol bob

dydd

Cymerwch y prawf

Hunanasesu

Hwyliau GIG am

ddim

DYDD LLUN DYDD MAWRTH DYDD MERCHER DYDD IAU DYDD GWENER DYDD SADWRN DYDD SUL

Gwnewch groesair

neu sudoku

Darganfyddwch

rywbeth newydd

am eich ffrindiau,

teuluoedd neu

gydweithwyr

Mynychu

digwyddiad

Hyrwyddwyr Lles

Ysgrifennwch 5

peth yr ydych yn

ddiolchgar

amdanynt

Siaradwch â

rhywun - ffrind,

teulu, meddyg

teulu

Dysgu iaith newydd

am ddim gyda

Duolingo

Dechreuwch lyfr

newydd

DYDD LLUN DYDD MAWRTH DYDD MERCHER DYDD IAU DYDD GWENER DYDD SADWRN DYDD SUL

Gwnewch un

weithred o

garedigrwydd i

ffrind neu

ddieithryn

Gwiriwch ffrind

Gwnewch

weithgaredd

gwirfoddoli gyda

Discovery with

Discovery

Cerdded i'r gwaith

neu'r brifysgol gyda

ffrind/cydweithiwr

Gosodwch rai

ffiniau personol clir

Trefnwch i weld

ffrind

Trefnwch ychydig o

amser i ffwrdd o'ch

dyfeisiau

More magazines by this user
Similar magazines