The Trendsetter

ISARAbaby

The Trendsetter

ERGONOMIC CARRIER

ADJUSTABLE SINCE 2013

MARSUPIU ERGONOMIC

Ajustabil din 2013

Instructions for use

Instrucțiuni de utilizare


IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP

FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI

PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

WARNING - FALL HAZARD

- To prevent hazards from falling ensure that

your child is securely positioned in the carrier.

- Infants can fall through a wide leg opening or

out of the carrier:

- Adjust leg openings to fit snugly baby`s legs.

- Before each use, make sure all buckles and

straps are secure.

- Take extra precautions when leaning or walking.

- Never bend at waist; bend at the knees.

AVERTIZARE - PERICOL DE CĂDERE

- Pentru a preveni pericolul de cădere, asigurați-vă

că bebelușul este poziționaft în siguranță

în marsupiu.

- Copilul poate să cadă dacă marsupiului nu este

ajustat corect.

- Ajustați șezutul marsupiului astfel încât bebelușul

să fie suficient de strâns pentru a-l putea

îmbrățișa.

- Înainte de fiecare utilizare, verificați elementele

din care este compus marsupiul.

- Aveți grijă sporită atunci când vă aplecați sau

vă plimbați.

- Nu vă aplecați niciodată îndoindu-vă spatele, ci

genunchii.

WARNING - SUFFOCATION HAZARD

- Constantly monitor your child and ensure the

mouth and nose are unobstructed.

- Ensure your child`s chin is not resting on its

chest as its breathing may be restricted which

could lead to suffocation.

- For pre-term, low birthweight babies and

children with medical conditions, seek advice

from a health professional before using this

product.

- Infants under 4 months can suffocate in this

product if face is pressed tight against the body.

- Do not strap infant too tight against your body.

- Allow room for head movement.

AVERTIZARE - PERICOL DE SUFOCARE

- Monitorizați-vă constant copilul și asigurați-vă

că gura și nasul nu sunt obturate.

- Asigurați-vă că bărbia copilului dvs. nu se

sprijină pe piept, deoarece respirația poate fi

restricționată, ceea ce poate duce la sufocare.

- Pentru bebelușii prematuri, cu greutate mică

la naștere și copiii cu afecțiuni medicale, solicități

sfatul unui medic înainte de a utiliza acest

produs.

- Copiii sub 4 luni se pot sufoca dacă fața acestora

este presată prea tare de corpul dvs.

- Nu purtați copilul foarte strâns de corpul dvs.

- Asigurații copilului suficient spațiu pentru a-și

mișca poziția căpuțului.

1


SAFETY

SIGURANȚĂ

EN: Read all instructions before

assembling and using the carrier.

Check to assure all buckles,

snaps, straps, and adjustments

are secure before each use. The

carrier is intended for carrying

only one child. Never use the

carrier when balance or mobility

is impaired because of

exercise, drowsiness, or medical

conditions. Note that your

movement and the baby`s

movement may affect your

balance. The baby carrier is not

suitable for use during sporting

and/or risky activities e.g. running,

cycling, swimming, skiing,

horse-riding, etc. Stop using the

carrier if parts are missing or

damaged. Ensure proper placement

of the baby in the product,

including leg placement.

The carrier should be aware of

the increased risk of his baby

falling out of the carrier as it becomes

more active. Be careful

when drinking hot beverages

to avoid spilling hot drinks on to

the baby while using the carrier.

Keep the baby carrier away

from children when it is not in

use. Premature infants, infants

with respiratory problems, and

infants under 4 months are at

greatest risk of suffocation. Take

care when bending and leaning

forwards or sideways; Never use

a baby carrier while engaging in

activities such as cooking and

cleaning which involve a heat

source or exposure to chemicals.

Never wear a soft carrier

while driving or being a passenger

in a motor vehicle. Never

unbuckle the waist belt while

your child is in the carrier. Perform

regular inspection of the

carrier for any signs of wear and

damage.

RO: Vă rugăm citiți instrucțiunile

înainte de utilizare. Verificați

înainte de fiecare utilizare toate

elementele din care este compus

marsupiul: catarame, velcro,

chingi, precum și ajustările. Marsupiul

este destinat transportării

unui singur copil. Nu folosiți

niciodată marsupiul, atunci

când echilibrul și mobilitatea

este afectată din cauza exercițiilor

fizice, a somnolenței sau

a condițiilor medicale. Rețineți

că atât mișcarea dvs. cât și mișcarea

copilașului vă pot afecta

echilibrul. Nu este potrivit să

utilizați marsupiul în timpul activităților

sportive și/sau riscante,

ex. alergare, ciclism, înot, schi,

călărie, etc. Opriți-vă din folosirea

marsupiului dacă anumite

părți ale acestuia lipsesc sau

sunt distruse. Asigurați-vă că

ați pus copilul corect în marsupiu.

Țineți acest marsupiu departe

de copii atunci când nu

este utilizat. Aveți grijă atunci

când consumați băuturi calde

pentru a evita vărsarea acestora

asupra bebelușului în timp

ce utilizați marsupiul. Copiii

prematuri și cei cu probleme

respiratorii, precum și copiii sub

4 luni trebuie supravegheați, fiind

un risc mare de sufocare.

Aveți grijă când vă aplecați în

față sau în lateral. Nu folosiți

marsupiul atunci când sunteți

implicați în activități de gătit,

2

de făcut curățenie sau care presupun

expunerea la chimicale.

Nu utilizați niciodată marsupiul

atunci când conduceți sau

sunteți pasager într-o mașină.

Nu deschideți niciodată centura

din talie atunci când purtați

bebelușul! Efectuați inspecția

periodică a marsupiului pentru

orice semne de uzură.

VIEWING DIRECTIONS

MODALITĂȚI DE PURTARE

EN: ISARA allows you to carry

your baby in 3 different vertical

positions: front, back and

hip carry, with the baby always

facing you.

RO: ISARA permite purtarea bebelușului

în 3 tipuri de poziții

verticale: în față, în spate și pe

șold, bebelușul fiind mereu

orientat cu fața către purtător.

! ISARA is not intended for

carrying the baby in a horizontal

position neither with the baby

facing towards the exterior.

! ISARA nu permite purtarea

bebelușului în poziție orizontală

sau cu fața către exterior.


EU STANDARDS

STANDARDE UE

EN: ISARA is an ergonomic carrier,

recognised for its adjustability and possibility

of usage during a long period of time, that

complies with the European Standards CEN/

TR 16512:2015. ISARA V4, standard size is suitable

for babies from 1 month / 4 kg (8.8 lbs)

up to 2-3 years of age / 20 kg (44 lbs). ISARA

V4 toddler size is suitable for babies from 6

months / 6-7 kg (14 lbs) up to 5-6 years of age

/ 30 kg (66 lbs).

RO: ISARA este un marsupiu 100% ergonomic,

recunoscut pentru ajustabilitate

și posibilitatea de utilizare pe termen îndelungat.

Acesta respectă Standardele

Europene CEN/TR 16512:2015. Marsupiul

ISARA V4, mărimea standard poate fi folosit

pentru purtarea bebelușului de la 1 luna / 4

kg până la 2-3 ani / 20 kg. Marsupiul ISARA

V4, mărimea toddler poate fi folosit pentru

purtarea bebelușului de la 6 luni / 6-7 kg

până la 5-6 ani / 30 kg.

CARE INSTRUCTIONS

INSTRUCȚIUNI DE

ÎNGRIJIRE

EN: Wash only when necessary to increase

the life of your carrier. In case of stains

on the fabric, clean with soap and warm

water and let it dry. When using the washing

machine, please make sure you use a mild

detergent and a delicate cycle. Do not tumble

dry! Please ensure all buckles and velcros

are fastened before washing!

RO: Nu spălați marsupiul decât atunci când

este necesar. În caz de pete, curățați cu un

săpun delicat, iar apoi lăsați să se usuce.

Când utilizați mașina de spălat asigurați-vă

că ați setat un program de rufe delicat. Nu

utilizați uscătorul! Asigurați-vă că scaiul și

toate cataramele sunt închise înainte de

spălare.

3


GENERAL

CHARACTERISTICS

OF FUNCTIONALITY

CARACTERISTICI

GENERALE DE

FUNCȚIONALITATE

ADJUSTABLE SEATING

PUNTE REGLABILĂ

EN: The seating of the carrier is

adjustable. The standard size can

be shortened to fit babies from 4

weeks / 4 kg (8.8 lbs) with an adjustability

between 18 cm (7,1 inch)

and 38 cm (15 inch). ISARA is available

in toddler size too, suitable

for babies from 6 months / 6-7

kg (14 lbs), with an adjustability

between 21 cm (8,3 inch) and 44

cm (17,3 inch). The ISARA V4 ergonomic

carrier is optimized for the

anatomically correct “froggy” position

of your baby, with the level of

his bottom lower than the level of

his knees. Once adjusted, the seat

of the carrier will be firmly fixed

using high quality velcro, to obtain

the optimum “froggy” position.

RO: ISARA are puntea reglabilă,

făcând șezutul potrivit atât pentru

bebelușii mici, cât și pentru

copiii mai mari. Marsupiul mărime

standard poate fi utilizat de la 4

săptămâni / 4 kg, având puntea

ajustabilă între 18 și 38 de cm.

ISARA este disponibilă și în variantă

toddler, acesta putând fi folosit

de la 6 luni / 6-7 kg, cu ajustabilitate

între 21 și 44 de cm. ISARA este optimizată

pentru poziționarea fiziol

o g i că co r e c t ă a b e b e l u ș u l u i în a ș a

numită “poziție broscuță”, în care

nivelul genunchilor copilului este

mai sus decât nivelul fundulețului

său. Puntea odată reglată se

fixează foarte bine, cu ajutorul

unui velcro, pentru ca poziția

broscuță a copilului să fie perfect

menținută în timpul purtării.

ADJUSTABLE CENTRAL PANEL

PANOUL CENTRAL REGLABIL

EN: The body of the carrier is

adjustable, it can be lowered

or raised, on both sides or even

asymmetrically. When raised it

provides support for the child’s

head, needed especially for small

babies. If your child falls asleep in

the carrier while you are wearing

him/her in front and needs more

support for his/her head, then

you can extend the central panel,

using the buckles placed on the

shoulder straps. It can be adjusted

for breastfeeding by manipulating

the straps of the panel. This feature

is also useful for toddlers, because

they might like to stay with

their hands out of the carrier.

RO: Panoul central, de asemenea,

poate fi ajustat (micșorat

sau înălțat) atât simetric, cât și

asimetric. Înălțarea asimetrică

este foarte utilă pentru bebeluși,

mai ales când aceștia adorm,

deoarece le asigură susținere și

sprijin pentru cap. În condițiile în

care copilul adoarme atunci când

este purtat în față, panoul central

poate fi ridicat ajustând chinga

aflată pe bretelele pentru umeri.

De asemenea, panoul poate să

4

fie adaptat cu ușurință pentru

alăptare. Pentru purtarea copiilor

mai mari, panoul poate fi purtat

închis pentru a avea mai multă

libertate pentru mânuțe.

EN: There is additional legs-out

padding as well as padding at the

child’s arm area for extra comfort.

RO: Panoul este căptușit în zona

piciorușelor și în cea în care copilașul

își poate scoate mânuțele,

pentru mai mult confort.


BUCKLES

CATARAMELE

EN: The risk of accidentally

opening is reduced with an additional

safety elastic that will

keep the straps in place if any

buckle opens.

RO: Riscul de deschidere accidentală

a cataramei este redus

prin adăugarea unui elastic care

să mențină chinga în poziția

corectă în momentul deschiderii.

SHOULDER STRAPS

BRETELELE

EN: The shoulder straps are

broad and padded, making

carrying comfortable even for

heavier children. The shoulder

straps can be used in parallel,

or crossed in “X”. The buckles

attached to the shoulder straps

facilitate the widening of the

panel in order to breastfeed

easily.

RO: Bretelele de umăr sunt

l a t e ș i că p t u ș i t e p e n t r u ca

purtarea să fie comodă indiferent

de greutatea copilului.

Bretelele pot fi așezate atât în

paralel cât și în X. Cataramele

de pe bretelele de umăr, pot

facilita lărgirea panoului pentru

alăptarea ușoară și la îndemână.

THE CONNECTION CLIP

CURELUȘA DINTRE BRETELE

EN: The connection strap, located

between the shoulder straps,

prevents the straps from sliding

off the shoulder. It can be adjusted

up or down on the webbing

of the shoulder strap, so that the

proper height can be chosen for

front or back carrying. It can also

be completely removed (when

the shoulder straps are crossed

or when you hip carry).

RO: Între bretelele de umăr există

o curelușă care împiedică alunecarea

acestora în lateral, pentru

mai multă siguranță. Curelușa

este prevăzută cu un elastic,

pentru ca aceasta să nu incomodeze

purtătorul. De asemenea,

poate fi glisată pe bretelele de

umăr în sus și în jos, pentru a fi

la înălțimea potrivită, atât pentru

purtarea în spate, cât și pentru

purtarea în față. Această curelușă

este complet detașabilă (pentru

purtarea beretelor în X sau purtarea

pe șold).

5


DETACHABLE HOOD

GLUGĂ DETAȘABILĂ

EN: There is a detachable hood

included, made from the same

fabric as the carrier, which provides

more protection for the

baby. We recommend you use

the hood when the baby is

asleep, for extra neck support

until the baby can support its

own head or when the weather

requires special protection.

The hood is very useful for supporting

the baby’s head when

he/she is asleep. The hood has

some elastic bands that click

into a clip positioned on the

shoulder straps of the carrier.

The clips glide up and down for

a more accurate fixation.

The hood is attached on the

carrier with snaps. It can be detached

completely.

RO: Este inclusă o glugă

detașabilă, din același material

ca şi marsupiul, în scopul protecției

suplimentare a căpuțului

bebelușului. Recomandăm să

folosiți gluga atunci când copilul

adoarme, pentru o susținere

suplimentară a gâtului până

cand bebelușul își poate susține

singur capul sau când vremea

este de așa natură încât să

necesite protecție suplimentară.

Această glugă este, de asemenea,

foarte utilă pentru a susține

capul copilașului, atunci când

acesta doarme în marsupiu.

Gluga are în partea de sus niște

bucle din elastic, care se agață în

agrafele poziționate pe bretelele

de umăr ale marsupiului.

Agrafele pot glisa în sus sau în

jos pe chingă pentru o fixare cât

mai potrivită.

FITTING BELT- INCLUDED

CURELUȘA DE FIXARE - INCLUSĂ

EN: The Fitting Belt is useful for

newborns and babies in their

first months of life, allowing the

wearer to extend the shoulder

straps and fasten the buckles

under the baby’s bottom, at the

waist belt area, in order to attain

an optimal position of a small

baby similar to the one achieved

in a woven wrap.

RO: Curelușa de fixare este

utilă pentru nou-născuți și bebeluși

în primele luni de viață,

permițându-i purtătorului să

extindă bretelele de umăr pentru

a obține o poziționare a

copilașului în marsupiu aproape

de cea dobândită într-un wrap

țesut.

TEETHING PADS – OPTIONAL

PROTECȚII PENTRU BRETELE –

OPȚIONALE

EN: ISARA Teething Pads

are designed to protect soft

s t r u c t u r e d ca r r i e r s t ra p s f r o m

teething babies and toddlers,

sticky or messy snacks, and provide

something to occupy an

older child while being worn.

Teething Pads help to greatly

reduce wear to your carrier, by

allowing you to wash the teething

pads, and not the whole

6

carrier. This prolongs the life of

your carrier and increases hygiene.

The ISARA Teething Pads

are flexible enough that they

can also be used to protect the

straps of a highchair, provide

extra padding to stroller straps,

and many other straps as necessary.

RO: Protecțiile ISARA sunt create

pentru protejarea bretelelor

marsupiului atunci când copilașului

îi vor erupe dinţișorii

și va avea tendința de a roade

și introduce obiecte în guriță.

Acestea, practic, sunt pe lângă

o măsură de igienă, o scutire de

spălare a marsupiului în repetate

rânduri, și în același timp, prelungirea

vieții marsupiului.

Pot fi folosite și ca protecție

pentru bretelele de la scaunul

de mașină, de la scaunul de

masă sau la oricare alte bretele

considerați că este necesar.

FABRICS

MATERIALE

EN: ISARA V4 is made from

100% organic cotton, GOTS

certified.

RO: Marsupiul ISARA V4 este

disponibil în 100% bumbac

organic, certificat GOTS.


ADJUSTING THE CARRIER

AJUSTAREA MARSUPIULUI

Start by narrowing the base of the carrier so that it fits

the opening of the baby’s legs.

Începeți prin strâmtarea bazei marsupiului, astfel încât

aceasta să fie pe dimensiunea deschiderii piciorușelor

copilului.

Size Guide

7


You can do that by opening the hook and loop (the velcro) situated on the backside of the waist belt, between the

fixed part of the belt and the gliding buckle. For adjusting, place your hand between the hook and the loop side of

the velcro and tighten as much as necessary.

Desfaceți velcro-ul aflat în partea din spate a centurii din talie, între centură și manșonul glisant. Pentru ajustare, introduceți

mâna între partea pufoasă și partea care agață a velcro-ului și strâmtați atât de mult cât este necesar.

! Important: place the hooks side as low as possible on the loop side of the velcro, because when the baby is seated

in the carrier his legs will apply pressure to the opposite side. This way the baby’s position will be the correct one, with

his/her bottom lower than the level of the knees; the so called “froggy” position.

! Important: așezați partea care agață cât mai în jos pe partea pufoasă a velcro-ului, deoarece atunci când copilul este

așezat în marsupiu, piciorușele sale pun presiune în partea opusă. Astfel poziția copilului va fi cea corectă, cu nivelul

fundulețului mai jos decât nivelul genunchilor lui, așa numita poziție “broscuță”.

Reduce the height of the back panel by pulling both webbings situated on the shoulder straps.

Micșorați și panoul central, trăgând de cele două chingi aflate pe bretelele de umăr ale marsupiului.

TABLE OF SIZES

TABEL DE MĂRIMI

Baby`s age:

Vârsta bebelușului

Baby`s weight:

Greutatea bebelușului

Standard size

Mărime standard

4 weeks - 2/3 years

4 săptămâni - 2/3 ani

8,8 lbs - 44 lbs

4 kg - 20 kg

8

Toddler size

Mărime toddler

6 months - 5/6 years

6 luni - 5/6 ani

14 lbs - 66 lbs

6 kg - 30 kg


GETTING STARTED

CUM ÎNCEPEM

1

Regardless what carrying position

you will use, close the buckle

located on the waist belt in front

of you. Make sure the right buckle

goes under the elastic band, so

that at the end, the waist band

goes beneath it, increasing your

child’s safety in case of accidental

opening.

Indiferent de poziţia de purtare

pe care o veți alege, închideți

catarama în față, pentru mai multă

siguranță. Asigurați-vă că partea

dreaptă a cataramei trece pe sub

bucla elastică de siguranță, iar la

final chinga de care este prinsă

catarama trece pe sub elastic.

2

Carefully fasten the waist belt. The buckle has been properly fastened when

you hear the clicking noise and the clasps have snapped into place. Make

sure that the buckle is fixed under the elastic band.

Închideți cu mare atenție catarama din talie. Aceasta este bine închisă

atunci când auziți un click la închidere și capetele cataramei se potrivesc

perfect la locul lor. Asigurați-vă că ați fixat catarama pe sub bucla elastică

de siguranță.

9


3

Adjust both ends of the webbing to tighten the waist

belt as much as you like. Some people may feel more

comfortable with the waistband fastened around the

abdomen, whilst others would like it positioned lower

on the pelvic bones.

Trageți acum capetele chingilor pentru a strâmta centura

din talie atât cât doriți. Unele persoane se vor simți

comod cu centura strânsă pe talie, altele vor prefera centura

așezată mai jos, pe oasele bazinului.

10

4

Slide the waist belt regarding the position you want to

carry your baby: front, back or hip carry.

Răsuciți centura din talie astfel încât să corespundă

poziției în care doriți să purtați bebelușul: în față, în

spate sau pe șold.


STANDARD FRONT CARRY

PURTAREA ÎN FAȚĂ STANDARD

1 2

Close the waist belt and the shoulder straps making sure

that the band on which the buckles are attached go under

the elastic band.

Închideți centura din talie, precum și cele două bretele

de umăr, asigurându-vă că ați fixat catarama după bucla

elastică de siguranță.

11

Bring the baby up to your chest, arrange his feet in the

typical froggy position and his hands towards the interior.

Then pull up the back panel of the carrier over the

child’s back, assuring the hood is oriented towards the

exterior.

Luați bebelușul în brațe, aranjați-i piciorușele în poziția

tipică de broscuță cu mânuțele înspre interior, apoi

ridicați panoul central peste spatele acestuia, cu gluga

înspre exterior.


3

Slip your arms through the corresponding shoulder strap, one by one, always holding the baby with the free hand.

Place the baby as deep as possible in the carrier, so that in the final position, the child’s knees become higher than

his/ her bottom.

Așezați pe rând bretelele de umăr, susținând întotdeauna copilul cu mâna rămasă liberă.

Lăsați bebelușul să alunece cât mai adânc în marsupiu, astfel încât fundulețul acestuia să coboare cât mai jos, iar la

final, nivelul genunchilor săi, să fie mai sus decât nivelul fundulețului.

12


4

In the end buckle the connection

clip on your back, between the

shoulder straps, to prevent them

from slipping. The connection strap

slides up and down on the webbing

so it can be easily reached for opening

or closing and for finding the

most comfortable position.

La final închideți catarama aflată pe

curelușa dintre bretelele de umăr,

pentru ca acestea să nu alunece de

pe umerii purtătorului.

Aceasta poate fi mișcată în sus sau

în jos pe bretea, astfel încât să ajungeți

să o închideți și să o deschideți

singuri, dar și pentru a găsi poziția

cea mai confortabilă.

5

Tighten the carrier as much as necessary,

by pulling the webbing located

in the lower part of the shoulder

straps.

! It is very important to tighten the

carrier when you are wearing small

babies, so that the central panel

of the carrier will fully support the

spine of the baby. His spine will stay

slightly curved, in a C-shaped position.

Strângeți apoi marsupiul cât de

mult e necesar, folosind chingile

de ajustare din partea de jos a

bretelelor de umăr.

! Este important ca marsupiul să

fie bine strâns atunci când purtați

bebelușii mici, pentru ca panoul

central să asigure susținere coloanei

copilului, pe toată lungimea ei.

Coloana copilului va sta ușor curbată,

în C.

13


6

You can now place the hood over your child’s head, for more

support, if needed.

Puteți ridica gluga deasupra capului bebelușului, pentru o

mai bună susținere a căpuțului acestuia, dacă este necesar.

Tips and Tricks

The baby’s head can also be supported by the asymmetrical

opening of the back panel, which can be achieved

by tightening just one webbing from the buckle on the

shoulder strap. After doing so, the higher part of the back

panel which supports the baby’s head can be adjusted,

by pulling the webbing located in the lower part of the

corresponding shoulder strap. This feature is useful for toddlers,

if they like to stay with their hands out of the carrier.

Capul bebelușului poate fi de asemenea susținut prin

deschiderea asimetrică a panoului central, strâmtând doar

o chingă de la catarama de pe breteaua de umăr. După

ce ați făcut această operațiune, breteaua rămasă lărgită

pentru a susține capul copilului poate fi ajustată trăgând

de chinga din capătul de jos al bretelei de umăr. Pentru

purtarea copiilor mai mari, panoul poate fi purtat închis

pentru a avea mai multă libertate pentru mânuțe.

14

Happy ISARA wearing


FRONT CARRY, CROSSED SHOULDER STRAPS

PURTAREA ÎN FAȚĂ, CU BRETELELE ÎNCRUCIȘATE

1

After adjusting the carrier following the previous instructions

(see ”Getting Started”), remove the connection strap

located between the shoulder straps.

După ce ați ajustat marsupiul conform instrucțiunilor

anterioare (vezi ”Cum Începem”), detașați curelușa dintre

bretelele de umăr.

15

2

Close the buckle of the waist belt, while leaving the

shoulder straps unbuckled.

Se închide centura din talie, iar bretelele de umăr sunt

lăsate deschise.


3

Place the child in the carrier in the correct position, lift the panel over the

child’s back, bringing one of the shoulder straps over your shoulder. Make

sure to securely hold the back and the head of the child with the free hand.

Se așează bebelușul în marsupiu în poziția corectă, se ridică panoul peste

spatele bebelușului, trecând una dintre bretele peste umăr. Cu cealaltă mână

asigurați susținerea spatelui și a capului bebelușului.

16

4

While holding the child with one

hand (switch hands), use your other

hand to reach the shoulder strap on

your back and fasten the buckle on

the opposite side.

Susțineți în continuare copilul cu

o mână (schimbați mâinile), iar cu

cealaltă prindeți breteaua de la spate

și o închideți în catarama din partea

opusă.


5

Tighten the shoulder strap by pulling

the webbing as much as necessary.

Strâmtați apoi breteaua de umăr,

atât cât este necesar.

6

Bring the other shoulder strap over

your shoulder and repeat the procedure.

Prindeți apoi cealaltă bretea de umăr

și repetați procedura.

7

This is the final position.

Aceasta este poziția finală.

Front carry

17


HIP CARRY

PURTAREA PE ŞOLD

This position is recommended only when your baby has

good control of his head and good back strength.

Această poziție este recomandată doar de când copilul își

poate susține bine căpuțul și spatele.

Hip carry

1

After adjusting the carrier following the previous instructions

(see ”Getting Started”), remove the connection strap

located between the shoulder straps.

2

After closing the waist belt in front of you, slide the carrier

with the back panel over the hip you wish to carry

the child.

După ce ați ajustat marsupiul conform instrucțiunilor anterioare

(vezi ”Cum Începem”), detașați curelușa dintre

bretelele de umăr.

18

După ce ați închis centura din talie, răsuciți marsupiul

pentru ca panoul central să fie așezat pe partea laterală

pe care doriți să purtați copilul.


3

Fasten one of the shoulder straps on

the opposite buckle. If you wish to

carry the child on your left hip, insert

the buckle located at the tip of the

right shoulder strap into the buckle

located at the short end of the left

shoulder strap.

4

Bring the closed shoulder strap over your head and place it on the shoulder

opposite to the side you wish to carry the child.

Treceți peste cap breteaua închisă, așezând-o pe umărul opus părții pe care

doriți să purtați copilul.

Închideți încrucișat una dintre

bretele. Dacă doriți să purtați copilul

pe partea stângă, închideți catarama

de la capătul bretelei din dreapta cu

capătul scurt al bretelei din stânga.

19


5

Place the child on your free shoulder,

then lower him/her down into the

carrier. Ensure that the child’s bottom

is placed as deep as possible in

the seat of the carrier.

6

Reach for the loose shoulder strap behind your back and pull it forward, fastening

it to the second buckle.

Prindeți apoi breteaua liberă de la spate și închideți-o în cea de-a doua

cataramă.

Ţineți copilul pe umărul liber și

așezați-l în marsupiu, coborându-l

cât mai adânc în marsupiu.

You are ready!

Sunteți gata!

20


BACK CARRY

PURTAREA ÎN SPATE

This position is recommended only when your baby has good control of his head and good back strength.

Această poziție este recomandată, doar când copilul își poate susține bine căpuțul și spatele.

1

Close the waist belt and the shoulder straps and place the baby well in the

carrier, considering the previous instructions (see ”getting started”).

2

Strongly grasp both shoulder straps

close to the child’s head.

Ulterior ajustării marsupiului, închideți centura din talie și bretelele de umăr

și așezați copilul cât mai bine în marsupiu, conform instrucțiunilor anterioare

(vezi ”cum începem”).

Prindeți bine ambele bretele de

umăr, cât se poate de aproape de

capul copilului.

21


3

Slowly slide the carrier to the back holding both shoulder

straps tight with one hand, whilst using your free

hand to help slide the waist belt.

Rotiți acum marsupiul înspre spate, susținând cu o

mână cele două bretele de umăr, iar cu cealaltă rotind

centura din talie.

4

When the child is positioned in the middle of your back

slowly lean forward and reach the corresponding shoulder

strap with your free hand.

Când copilul a ajuns la mijlocul spatelui dumneavoastră,

aplecaţi-vă ușor în față și prindeți cu mâna liberă

breteaua de umăr.

5

Ensure that the child’s bottom

is placed as deep as possible

in the carrier. Adjust the

shoulder straps as needed.

Asigurați-vă că fundulețul

copilului a coborât cât mai

adânc în marsupiu. Strângeți

apoi bretelele.

22


6

Buckle the connection strap between

the shoulder straps, to prevent

them from slipping. You can

slide the connection strap up and

down on the webbing for finding

the most comfortable position.

Închideți catarama aflată pe curelușa

dintre bretelele de umăr, pentru

ca acestea să nu alunece de pe

umerii purtătorului. Aceasta poate

fi mișcată în sus sau în jos pe bretea

pentru a găsi poziția cea mai confortabilă.

7

You can now put the hood over

your child’s head, for more support,

if needed.

Puteți ridica gluga deasupra capului

bebelușului, pentru o mai bună

susținere a căpuțului acestuia, dacă

este necesar.

Ready!

Sunteți gata!

Happy ISARA wearing

23


USING THE ISARA FITTING BELT

CUM FOLOSIM CURELUȘA DE FIXARE

1

Connect the fitting belt to one of the shoulder straps.

Atașați curelușa de fixare pe una dintre bretelele de umăr.

2

Place the baby in a correct “M”

shaped position.

Poziționați bebelușul în marsupiu în

poziția corectă “M”.

24


3

Carefully pull the panel over the

baby’s back.

Cu mare atenție așezați panoul

peste spatele bebelușului.

Drape each strap over your shoulder,

one by one, making sure the

baby is safe at all times.

Puneți bretelele pe umăr, una câte

una, asigurându-vă că bebelușul

este mereu în siguranță.

4

Reach back with one hand and pull

each strap firmly, one by one. After

grabbing both shoulder straps with

one hand, you are now allowed to

take the other hand off the baby’s

back.

Trageți ferm, rând pe rând, cu o singură

mână fiecare bretea de umăr.

După ce ați luat ambele bretele cu

o mână, acum puteți lua cealaltă

mână de pe spatele bebelușului.

25


5

Take both shoulder straps

and bring them to the front.

Bring the fitting belt under

the baby’s bum and feet.

Luați ambele bretele de

umăr și aduceți-le în față.

Aduceți curelușa de fixare

sub fundul și picioarele copilului.

6

Buckle the fitting belt on your hip.

Închideți curelușa de fixare pe șold.

26


Fitting belt

Mission accomplished!

27

Misiune îndeplinită!


SAFETY CHECKS

VERIFICĂRI DE SIGURANŢĂ

Keep your baby close and keep your baby safe.

When you’re wearing your baby don’t forget these safety

rules:

• Keep your baby tight - tight enough so you can hug

him, which is the most confortable position for both of

you. Always make sure that you have fastened the buckles

after the elastic safety loop.

• Keep chin off the chest - a baby should never be curled

so his chin is forced onto his chest as this can restrict

his breathing.

•You should be able to slip your finger between baby’s

chin and chest.

• Supported back - in an upright carry a baby should be

held comfortably close to the wearer so the baby’s back

is supported in its natural position and his tummy and

chest are against you.

• Please be careful when your child is ill and in particular

when he has a cold or his breathing is labored.

Tineţi copilul aproape de dvs., ţineţi-l în siguranţă!

Când vă purtaţi copilul nu uitaţi de următoarele reguli

de siguranţă:

• Ţineţi copilul strâns - suficient de strâns astfel încât să

î̆l puteţi îmbrăţişa, aceasta fiind cea mai confortabilă

poziţie pentru amândoi. Asigurați-vă mereu că ați fixat

cataramele după bucla elastică de siguranță.

• Asigurați-vă că bărbia copilului nu este lipită de pieptul

dvs, deoarece acest lucru poate să-i îngreuneze respiraţia.

• Distanța dintre bărbia copilului și pieptul dvs. trebuie

să fie de minim 1 deget.

• Este important ca spatele să-i fie susţinut - purtat în

poziţie verticală bebelușul trebuie să fie ţinut confortabil,

aproape de purtător, astfel încât spatele să-i fie

susţinut în poziţia naturală, iar burta şi pieptul său să fie

aşezate pe dumneavoastră.

• Vă rugăm să fiți mai precaut(ă) atunci când copilul

dumneavoastră este bolnav, mai ales atunci când este

răcit, iar respirația acestuia este îngreunată.

Unique ISARA design protected by The Office for Trademarks and Designs.

Created by a babywearing consultant, ISARA is designed and made in Europe.

ISARA este protejat de Oficiul de Mărci Înregistrate.

Creat de un consultant în babywearing. ISARA este creat și realizat în România.

28


You may also like

ISARA covers offer extreme comfort and protection

in a wide range of weather conditions

and activities. Depending on what carrier you

use or which way of carrying you prefer, you

can pick from the multiple ways of gripping.

One size design, they are suitable for wraps,

slings or soft structured carriers.

You will love the #patent pending features of

these covers and the premium state-of-theart

fabrics that make you wanna babywear all

day long.

Protecțiile ISARA oferă comfort și protecție

pentru diverse condiții atmosferice și

activități. În funcție de ce marsupiu folosești

sau ce stil de purtare preferi, acum poți alege

între multiplele variante de prindere. Mărime

unică, protecțiile ISARA sunt potrivite pentru

wrapuri, slinguri sau orice alte marsupii.

Vei iubi caracteristicile #patent pending și

materialele premium, de ultimă generație,

care te vor face sa îți dorești să îți porți copilul

cât e ziua de lungă.

ISARA Covers

29


Toy carriers

Teething pads

Your little angels can start their own babywearing adventure

today! The lovely ISARA toy carriers let you share the

magic of babywearing with your toddlers and they let

their imagination run wild! Unlimited FUN included!

ISARA reversible teething pads are designed to protect

the soft structured carrier straps from teething babies

and toddlers, sticky or messy snacks, and provide something

to occupy an older child while being worn.

Micii vostri îngerași își pot începe aventura în babywearing

încă de acum! Frumoasele marsupii de jucărie vă oferă

posibilitatea să împărtășiți cu copiii voștri o parte din

magia babywearingului și îi face să fie creativi, să își dea

drumul la imaginatie. Distracția e garantată!

30

Protecțiile reversibile ISARA sunt create pentru a

proteja bretelele marsupiului, atunci cand copilașul

va molfăi breteaua, sau când îi vor erupe dinții și îl vor

mânca gingiile, dar și atunci când copilului mai mare

îi va plăcea să muște și să tragă cu dinții de materialul

bretelelor.


Known worldwide since 2013 for the original

multi-adjustable baby carrier, ISARA is constantly

developing award-winning products!

S.C. DENERIS TRADE S.R.L.

21G/1 Tăuțului Street, Florești

407280, Cluj, România

www.isara.ro

More magazines by this user
Similar magazines