FOOD TURKEY NOVEMBER 2020

istmagmagazin

FOOD TURKEY NOVEMBER 2020
FOOD TURKEY KASIM 2020

INTERNATIONAL FOOD & INGREDIENTS MAGAZINE

www.foodturkey.com.tr | NOVEMBER 2020

The global food industry

to be motivated with

CNR Food Istanbul and

WorldFood Istanbul!

As an important part of

780-year-old Messe Frankfurt,

Messe Frankfurt Istanbul

celebrates its 20th anniversary

Turkey expands

in the Russian peach and

nectarine market

MEET

OUR TEAM AT

WORLDFOOD

ISTANBUL

AND CNR FOOD

ISTANBUL

November

25-28, 2021


duyusal bir yolculuk…


Publisher

Hüseyin Ferruh IŞIK

on behalf of

ISTMAG

Magazin Gazetecilik Yayıncılık

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Managing Editor

(Responsible)

Mehmet SOZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

Editor

Ali ERDEM

info@img.com.tr

International

Sales Coordinator

Ayca SARIOGLU

ayca.sarioglu@img.com.tr

+90 212 454 22 33

Technical Manager

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

Graphics & Design

Hakan SOZTUTAN

hakan.soztutan@img.com.tr

Digital Assets Manager

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

Web Developer

Amine Nur YILMAZ

amine.yilmaz@img.com.tr

Subscription

sales@img.com.tr

HEAD OFFICE

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93

www.foodturkey.com.tr | e-ma il : sales@img.com.tr

LIAISON OFFICE

Buttim Plaza A Blok Kat: 4 No: 1038 Bursa / TURKEY

Tel: +90 224 211 44 50-51 Fax: +90 224 211 44 81

PRINTED BY | İH LAS GAZETECİLİK A.Ş.

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 30 00

LOOKING FOR

A PRODUCT?

Write us for

the best suppliers

sales@img.com.tr

www.foodturkey.com.tr


Yıldızlar geçidi

Her dönemin yıldızları farklı. Zamanın şartlarına göre

yıldızlaşan kişiler, kurumlar, markalar vardır. Kimi

performansta, kimi üretimde, inovasyonda, kimi

ihracatta yıldızlaşır. Bu dönemde benim yıldızlarım

fuarlar… Artık iptal edilmeyip, tarihi ileri tarihlere

atılmayıp, ilan edilen tarihlerde fiziksel olarak yapılan

fuarlar... İşte benim yıldızlarım onlar. Bu anlamda

Kasım ayı kadar erken bir tarihte kapılarını açmaya

hazırlanan CNR Food Istanbul ile WorldFood Istanbul

alkışı hak eden etkinliklerimiz. Ocak ayı sonunda

alkışlarımız ISM Köln fuarı için olacak. Her ne kadar ISM

fuarı İstanbul fuarlarına göre iki ay daha geç gelecek

olsa da daha kalabalık ve uluslararası olacağı kesin.

Ayça SARIOGLU

Coordinator

e-mail: ayca.sarioglu@img.com.tr

Umarız Almanya’da hastalığın en yüksek noktalara

ulaştığı Kasım ayı dönüş ayı olur da bizler de dünyanın

her yerinden gelecek olan arz ve talebin yanında

oluruz. Umarız bütün dünyada hastalığın etkisi

zayıflar da her yerden gelecek olanlar da sıkıntısız

Köln’e akarlar… 2021’in çok daha mutlu anılarla ve

başarılarla dolu olması en büyük dileğimiz.

Parade of stars

The stars of each era are different. There are people,

institutions and brands that became stars according

to the conditions of the time. Some become stars

in performance, some in production, innovation,

some in exports. During this period, my stars are fairs.

Fairs that are not canceled anymore and are not

rescheduled to future dates, but physically held on

the announced dates... Here they are my stars. In this

sense, CNR Food Istanbul and WorldFood Istanbul,

which are preparing to open their doors as early as

November, are our events that deserve applause.

Our applause will be for the ISM Cologne fair at the

end of January. Although the ISM fair will arrive two

months later than Istanbul fairs, it is certain that it will

be more crowded and more international.

We hope that November, when the disease reaches

its highest point in Germany, will be the peak and

going down starts fast, and we hope that we can

go smoothly and be together with the supply and

demand coming to Cologne from all over the

world. We hope that the effect of the disease will

weaken all over the world, and those who will come

from everywhere will flow to Cologne without any

problems… Our biggest wish is that 2021 will be full

of much happier memories and successes.

Ayça


COVID-19 ile mücadele kapsamında

TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programının

şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesini almaya hak kazandık.

In f ight with COVID-19 we fulf illed all the requirements for TSE COVID-10 Hygene,

Infection Prevention and Control Certif ication Program to recieve

TSE COVID-19 Safe Production Certif icate.

Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Uluslararası Nakliye Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.ucakkardesler.com.tr

info@ucakkardesler.com.tr

+90 232 743 34 34


Koelnmesse CEO’su:

“Köln’deki ticaret fuarlarımızı

dört gözle bekliyoruz!”

CEO of Koelnmesse:

“We are looking forward to

our trade fairs in Cologne!”

Küresel koronavirüs krizinin uluslararası ticaret

fuarı organizasyonu üzerinde muazzam

sonuçları oluyor ve birçok sektör için

etkileri olan tüm lokasyonlarda fuarların

tekrar tekrar iptal edilmesine ve ertelenmesine

neden oluyor. En kapsamlı etki 21

The global coronavirus crisis is having tremendous

consequences on the international trade

fair business and leading to repeated cancellations

and postponements of events at all

locations, with impacts for numerous sectors.

The most sweeping effect was announced on

6 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Köln Messe Başkan ve CEO’su Gerald Böse

Gerald Böse,

President and Chief Executive Officer of Koelnmesse

21 September 2020 by Messe Frankfurt, indicating

that it would not be organising physical

trade fairs of its own at the location in Frankfurt

up through and including March of 2021. Against

this overall backdrop, the management of

Koelnmesse takes the following position:

Eylül 2020’de Messe Frankfurt tarafından

duyuruldu ve bu da Frankfurt’ta 2021

Mart’ına kadar kendi fiziki ticaret fuarları

düzenlemeyeceğini belirtti. Bu genel

arka plana karşı, Koelnmesse yönetimi

aşağıdakişekilde pozisyon aldı:

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

7


Koelnmesse Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı

Gerald Böse:

“Frankfurt kararının zamanlaması şaşırtıcı,

özellikle ticaret fuarı pazarı artık Almanya’da

da hayata dönüyor. Ancak her ticaret fuarı lokasyonu,

salgının etkileriyle kendi yöntemleriyle

yüzleşmeli ve kendi portföyünün ayrıntılarına

göre kendi kararlarını almalıdır.

Doğal olarak, biz burada, Köln’de, yakın

gelecekte ticaret fuarı alanlarımızda fuarlar

düzenlemeye başlama planlarımızı sürdürmeye

devam edeceğiz. Bu planlar, katılımcılarımız ve

ziyaretçilerimizle kapsamlı bir şekilde teati ve

koordine edilmiştir. Sektörler, ticaret fuarlarına

yeniden katılmaya başlamak istiyor – bu da

doğal olarak her zaman sağlığa öncelik verilmesine

ve tabii ki yetkililerin onaylarına bağlı.”

Koelnmesse Yönetim Kurulu Üyesi ve

Operasyon Direktörü Oliver Frese:

“Burada, Kuzey Ren-Vestfalya’da, özellikle Düsseldorf’taki

meslektaşlarımızın Karavan Salonunda

gösterdiği gibi, ticaret fuarı operasyonları artık

belirli koşullara tabi olarak devam edebilir. İlgili

sektörlerin her birinin ihtiyaçlarına göre yönlendirilen

her bir olay için bu şekilde ilerleyeceğiz.

Yeni yılın hemen başında, daha önceki olayların

uluslararası boyutuna dönmesini beklemiyoruz.

Katılım çok daha odaklı hale gelecektir: Kasım

ayındaki sanat fuarları daha çok Alman pazarı

etrafında dönecek; örneğin, Ocak ayında imm

cologne’deki vurgu, ağırlıklı olarak Avrupa’ya yönelik

olacak. Ama ticaret fuarları gerçekleşecek.

Etkinliklerimize katılımcılarımız ve partnerlerimizle

yakın istişare içinde titizlikle hazırlanacağız. Müşterilerimizin

ticaret fuarlarımızın temel uzmanlık

alanlarında neye ihtiyaç duyduklarını biliyoruz

ve diğer ticaret fuarlarını zenginleştirmek için ilk

kez tamamen dijital olarak düzenlenen gamescom

ve DMEXCO @home deneyiminden yararlanacağız.

Kendimize güveniyoruz ve Köln’deki

ticaret fuarlarımızı dört gözle bekliyoruz!”

Gerald Böse, President and Chief

Executive Officer of Koelnmesse:

“The timing of the Frankfurt decision

is surprising, especially with the trade

fair market now coming back to life

in Germany, too. But every trade fair

location has to face the effects of the

pandemic in its own way and take

decisions of its own based on the particulars

of its own portfolio.

Naturally, we here in Cologne will continue

to pursue our plans to begin organising

fairs on our trade fair grounds in

the near future. These plans have been

discussed and coordinated extensively

with our exhibitors and visitors.

The sectors want to start taking part in

trade fairs again – always subject to

the premise of safety and, of course,

approvals by the authorities.”

Oliver Frese, Executive Board Member and

Chief Operating Officer of Koelnmesse:

“Here in North Rhine-Westphalia, as our

colleagues in Düsseldorf in particular

have shown in the case of Caravan Salon,

trade fair operations can now resume,

subject to certain conditions. This is

how we will proceed for each individual

event, guided by the needs of each of

the sectors involved. We do not expect

a return to the international dimensions

of previous events right at the beginning

of the new year. Participation will become

much more focussed: the art fairs in

November will revolve more around the

German market; the emphasis at imm

cologne in January, for instance, will be

heavily directed towards Europe. But

the trade fairs are going to take place.

We will meticulously prepare them in

close consultation with our exhibitors

and partners. We know what our customers

need in the key fields of expertise

of our trade fairs, and we will benefit

from the experience of gamescom and

DMEXCO @home – which were held in

purely digital form for the first time – to

enrich the other trade fairs in our portfolio

with additional digital reach at a global

level. We remain confident and look

forward to our trade fairs in Cologne!”

8 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Uçak Kardeşler en iyi

taze meyve ve sebzeleri

sunmak için İngiltere yolunda

Uçak Kardeşler on the way

to the UK to offer the best

fresh fruits and vegetables

Türkiye’nin en büyük taze meyve ve sebze ihracatçısı Uçak Kardeşler,

İngiltere’deki incir ve çilek tüketimini popüler hale getirecek.

Turkey’s biggest fresh fruit and vegetable exporter Uçak Kardeşler

to popularize fig and strawberry consumption in the UK.

Sağlık profesyonellerinin de belirttiği gibi

doğal, kaliteli ve taze meyve ve sebzeler

bağışıklık sistemini destekliyor.

Günümüzde bağışıklık sisteminin

desteklenmesi ve güçlendirilmesi

de her zamankinden daha

önemli bir hale geldi.

Uçak Kardeşler, dünya

genelinde varlığını

güçlendiriyor.

Yakın dönemde

İngiltere’deki ofisi ile

müşterilerine en

iyi kalitede ürünler

sunmaya ve müşteri

ilişkilerini daha

yakın ve kolay hale getirmeye hazırlanan

Uçak Kardeşler firmasının Genel Koordina-

As health professionals suggest, natural,

fresh and quality fruits and vegetables

support the immune system.

Today it is more valuable than ever

to support and strengthen the

immune system. Uçak Kardeşler

has been strengthening

their presence around the

world. Musa Alper Uçak,

General Coordinator of

Uçak Kardeşler, which

is preparing to offer the

best quality products

to its customers and to

make customer relations

closer and easier with its

office in England, states that they

are ready to expand their activities in the

UK with fresh fruits and vegetables.

10 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


In addition to fresh

fruits and vegetables,

the company aims

to familiarize the UK

with fig and strawberry

consumption through

Uçak Kardeşler. Uçak

Kardeşler General Coordinator

Musa Alper Uçak

made evaluations about their activities

for the UK market, predictions for the new

season and how they continue to work in

their companies despite Covid-19.

Will you introduce Uçak Kardeşler, one of

Turkey’s fresh fruit and vegetable export

leaders exporting to numerous countries, to

those who will be familiar with your company

for the first time by detailing your product

range, operations and export activities?

We started our business life in 1984 with the

fresh fruit and vegetable industry. In the

following years, our priority was to focus on

fresh fruit and vegetable production. In this

context, we positioned our company not

only as a trade but also as a manufacturer

in products such as tangerines, lemons,

oranges, grapes, tomatoes, peppers, zuc-

törü Musa Alper Uçak, yaş

meyve ve sebzeleri ile

Birleşik Krallık’ta da etkinliklerini

genişletmeye hazır

olduklarını belirtiyor.

Firma, yaş meyve ve sebzelerinin

yanı sıra İngiltere’nin

Uçak Kardeşler aracılığıyla

incir ve çilek tüketimine aşina olmasını hedefliyor.

Uçak Kardeşler Genel Koordinatörü

Musa Alper Uçak İngiltere pazarına yönelik

çalışmalarını, yeni sezona dair öngörülerini

ve Covid-19’a rağmen firmalarında çalışmalarının

nasıl devam ettiğine dair değerlendirmelerde

bulundu.

Sayısız ülkeye yaptığı yaş meyve ve sebze

ihracatları ile alanında Türkiye’nin ihracat

rekortmenlerinden biri olan Uçak Kardeşler

ile yeni tanışacaklar için ürün gamınız,

faaliyetleriniz ve ihracat çalışmalarınız

hakkında bilgi verir misiniz?

Ticari hayatımıza 1984 yılında yaş meyve ve

sebze sektörü ile başladık. İlerleyen yıllarda

önceliğimiz yaş meyve sebze üretimine

ağırlık vermek oldu. Bu çerçevede, mandalina,

limon, portakal, üzüm, domates, biber,

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

11


chini, strawberries, etc. Later, we included

the logistics and energy sectors within

our organization. We currently have an

important truck fleet. Regarding energy,

we aimed to establish solar power plants

in all our businesses. As of 2020, we started

production with a solar power plant in our

Seferihisar, Alaşehir and Isparta facilities.

kabak, çilek vb. ürünlerde sadece ticareti

değil üretici olarak da şirketimizi pozisyonlandırdık.

Daha sonra lojistik ve enerji sektörlerini

de bünyemize dâhil ettik. Şu anda

önemli bir tır filosuna sahibiz. Enerji konusunda

ise tüm işletmelerimizde güneş enerji

santralleri kurmayı hedefledik. 2020 itibari

ile Seferihisar, Alaşehir ve Isparta tesisimzde

güneş enerjisi santrali ile üretime başladık.

Şu an 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapmaktayız.

En iyi kalitede ürün temin etmenin

karşılığını son üç yılın Türkiye Yaş Meyve

Sebze İhracat Şampiyonu olarak aldık.

Toplam 94.000 m 2 ’lik kapalı işletme alanı,

45.000 ton kapasiteli soğuk hava depolarımız

bulunuyor. 1 milyon m 2 alana kurulu

seralarımızda domates, 300.000 m 2 alana

kurulu seralarımızda çilek üretmekteyiz. Yıllık

300.000 ton ürün işleme kapasitemiz ve gelişmiş

teknik alt yapımız ile yurt içi ve yurt dışı

pazarda en iyi ve kaliteli ürünlerle lider şirket

olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Mevcut ihracat pazarlarınız ve hedef

pazarlarınız nelerdir?

Hedef pazarlarımız İngiltere, İskandinav ülkeleri

ve Çin’dir. Mevcut ihracat pazarlarımız;

Rusya, Avrupa, Asya ve Uzak Doğu ülkeleridir.

Covid-19 salgını boyunca sağlığa etkileri

sebebiyle özellikle pek çok meyveye

olan talep arttı. Çeşitli ürünlere ambargo

kondu. Covid-19’un ürün gruplarınıza

ve ihracatınıza olan etkisini nasıl

gözlemliyorsunuz? Firmanız ve ürünleriniz

üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini

detaylandırır mısınız?

Covid-19, bütün canlıların sağlığının birbirleriyle

bağlantılı ve bütün olduğunu bize

We are currently exporting to over 40

countries. We got the award of offering

the best quality products with being the

Turkey Fresh Fruit and Vegetable Export

Champion during last three years.

We have a total closed operating area of

94,000 m 2 and cold storage with a capacity

of 45,000 tons. We produce tomatoes

in our greenhouses established on an

area of 1 million m 2 and strawberries in

our greenhouses established on an area

of 300,000 m 2 . We continue to work as a

leading company offering the best and

quality products in the domestic and international

markets with our annual 300,000

tons of product processing capacity and

advanced technical infrastructure.

What are your current export markets and

target markets?

Our target markets are England, Scandinavian

countries and China. Our current

export markets are Russia, Europe, Asia and

Far East countries.

During the Covid-19 outbreak, the demand

especially for many fruits increased due to

their health effects. Various products have

been embargoed. How do you observe the

impact of Covid-19 on your product groups

and exports? Can you detail the positive

and negative effects of Covid-19 on your

company and your products?

Covid-19 reminded us that the health of all

living things is interconnected and whole.

And in this connection, the whole world

remembered with a painful experience the

sector that the whole world started to forget

that the most important and even the first sector

in the life chain is the agricultural sector.

Therefore, dietary habits began to change

around the world. People’s demands for natural

and fresh products started to increase.

As a result, our export rates in the agricultural

12 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


sector, especially in the fresh fruit and vegetable

sector, have increased at record levels.

What would you like to tell about the

measures taken by Uçak Kardeşler

Company for agriculture during the

pandemic period and the assurances

offered to the customer?

We provide reliable products to our

consumers with the precautions of the hygiene

and workplace health units, which

we also apply in harvesting, packaging,

cold chain applications and shipment

processes. We were entitled to receive TSE

COVID-19 SAFE PRODUCTION CERTIFICATE

from the Turkish Standards Institute.

How do you evaluate your current position

and presence in the near future in the UK

market? What are your goals and projects

for this market?

In cooperation with our affiliated companies,

we aim to provide our customers with the

best quality products, to meet the products

at their arrival point with our office and expert

staff in England and to ensure their shipment

to the relevant sales points. It is our top priority

to make customer relationships closer and

easier. It is among our biggest goals to ensure

the continuity of product quality at the destination.

In addition to fresh fruit and vegetable

products, we want to make specific products

such as fresh figs, cherries and strawberries

more popular in the UK market.

What are your predictions on both

production and export for this season? What

kind of season do you expect?

We expect this season to increase especially

in Northern European countries compared

to other seasons.

First of all, I expect and wish that the world

will regain its health as soon as possible

and that the importance of the agricultural

sector in the life chain of all living things on

the planet will never be forgotten.

hatırlattı. Ve bu bağlantıda, yaşam zincirinde

en önemli ve hatta ilk sektörün tarım

sektörü olduğunu tüm dünya unutmaya

başladığı sektörü acı bir tecrübe ile tekrar

hatırladı. Bu nedenle, dünya genelinde

beslenme alışkanlıkları değişiklikler göstermeye

başladı. İnsanların doğal ve taze

ürünlere ulaşma talepleri artmaya başladı.

Sonucunda ise tarım sektöründe özellikle

yaş meyve sebze sektöründe ihracat oranlarımız

rekor seviyelerde artış sağladı.

Uçak Kardeşler Firmasının tarımın pandemi

döneminde almış olduğu önlemler

ve müşterilerine sunduğu güvenceler

hakkında neler aktarmak istersiniz?

Hasat, paketleme, soğuk zincir uygulamaları

ve sevkiyat işlemlerin de uygulamakta

olduğumuz hijyen ve işyeri sağlık birimlerinin

önlemleri ile tüketicilerimize güvenilir

ürünler sağlamaktayız. Türk Standartları

Enstitüsünden TSE COVİD-19 GÜVENLİ ÜRE-

TİM BELGESİ almaya hak kazandık.

İngiltere pazarında mevcut konumunuzu

ve firmanızın o pazarda yakın gelecekteki

varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu pazar

için hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir?

Bağlantılı olduğumuz firmalar ile işbirliği içerisinde

müşterilerimize en iyi kalitede ürünler

sunmak, İngiltere de bulunacak olan ofis

ve uzman çalışanlarımız ile ürünlere varış

noktasında karşılamak ve ilgili satış noktalarına

sevkini sağlamayı hedefliyoruz. Müşteri

ilişkilerini daha yakın ve daha kolay hale

getirmek bizim bizim önceliğimizdir. Ürün

kalitesinin devamlılığını varış noktasında da

sağlayabilmek en büyük hedeflerimiz arasındadır.

Yaş meyve ve sebze ürünleri- nin

yanı sıra özellikle taze incir, kiraz ve çilek gibi

spesifik ürünleri İngiltere pazarında daha

popüler hale getirmek istiyoruz.

Bu sezon için gerek üretim gerekse ihracat

konusunda öngörüleriniz nelerdir? Nasıl bir

sezon bekliyorsunuz?

Bu sezonun diğer sezonlara oranla özellikle

Kuzey Avrupa ülkelerinde artmasını

öngörmekteyiz.

Her şeyden önce dünyanın sağlığına bir an

önce kavuşmasını, gezegende yaşayan

tüm canlıların ve yaşam zincirinde tarım

sektörünün öneminin asla unutulmamasını

bekliyor ve diliyorum.

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

13


ISM 2021: Fuar yaklaşırken

olumlu hareketlilik!

Fuar alanının neredeyse

yüzde sekseni şimdiden ayırtıldı

ISM 2021: Positive signals

in the run-up to the fair -

around 80 percent

of the space already booked

Sektör önümüzdeki yıl da ISM’i en önemli sektör

platformu olarak kabul ediyor. Olağanüstü

zamanlarda ISM için kapsamlı önlemler.

Ticaret fuarı yaklaşırken ISM’de birçok olumlu

hareketlilik yaşanıyor. Alanın neredeyse

yüzde sekseni şimdiden ayırtıldı. Ayrıca

ticaret ve sektörden önde gelen temsilciler

ticaret fuarını bekliyor, fuara olumlu bakıyorlar.

Şirketler yeniden başlangıç için hazır

olduklarını belirtiyor. Bu firmalar arasında

Orta ölçekli Şirketler Birliği – ZGV e.V., REWE

Group, ESMA- Avrupa Satış ve Pazarlama

Birliği İrlanda veya Avrupa Pazarlama Dağıtımı

İsviçre gibi kurumlar bulunuyor.

Özellikle küresel salgın sürerken Köln’de ticaret

fuarlarının düzenlenmesi için kapsamlı

koruma ve hijyen ISM’in ve onunla aynı

anda düzenlenen ProSweets Köln’ün başarısı

için önemli bir temel teşkil ediyor. Her iki

ticaret fuarı gelecek sene de tüm sektöre

çok çeşitli ürünler ve bilgi ortamı sağlayacak.

Ayrıca ticaret fuarları Koelnmesse tarafından

geliştirilen #B-SAFE4business progra-

Industry also using ISM in the coming year as

the most important industry platform - extensive

measures for ISM in extraordinary times.

ISM 2021 is recording many positive signals

in the run-up to the trade fair: Not only that

around 80 percent of the space is already

booked. Leading representatives from the

trade and industry are also looking ahead

to the trade fair optimistically and are ready

for the re-start, among them for instance the

Association of Medium-sized Companies

- ZGV e.V., REWE Group, ESMA - European

Sales & Marketing Association Ireland or the

European Marketing Distribution Switzerland.

Especially against the backdrop of the

ongoing pandemic, the detailed protection

and hygiene concept for the conduction

of trade fairs in Cologne is an important

pillar for the success of ISM and ProSweets

Cologne, which is being staged parallel.

Together, both trade fairs are offering the

entire industry a wide-ranging product and

information platform also in the coming

14 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


mından faydalanarak fuarların koronavirüse

karşı emniyetli bir şekilde düzenlenmesi

konusunda gerekli önlemleri aldılar.

Önlemler tam kayıtla sürekli çevrimiçi biletleme,

çok geniş koridorlar, kapsamlı hijyen

önlemleri ve yemek hizmet alanı ve stantlardaki

oturma alanı hariç tüm kısımlarda

burun ve ağız maskesi takma zorunluluğu

gibi önlemleri içeriyor.

İlaveten Koelnmesse #B-SAFE4businessVillage

projesini başlattı. Bunun amacı

önümüzdeki haftalarda yapılacak ticaret

fuarlarının katılımcılarına hijyen ve güvenlik

mesafesi düzenlemeleri gözetilerek koronavirüs

döneminde ticaret fuarlarının nasıl

yapılabileceğine dair bir fikir vermektir.

year and they have a safe alignment with

regards to the Corona-compatible conduction

of trade fairs thanks to the #B-SAFE4business

concept developed by Koelnmesse.

This includes among other things continuous

online ticketing with complete registration,

significantly wider aisles, extensive

hygiene measures and the obligation to

wear a nose and mouth mask in all sections

except when seated at the stands or

in the food service area.

Furthermore, Koelnmesse has launched

the project #B-SAFE4businessVillage. The

aim of this village is to give the exhibitors

of upcoming trade fairs an idea over the

next few weeks of how trade fairs can be

made possible also in the times of Corona

under observance of hygiene and safety

distance regulations. As of October, the

prototype of a trade fair event with various

stand construction concepts and event

formats will be simulated in Hall 9 of the

Cologne fair grounds on space spanning

Ekim ayından itibaren çeşitli stant yapım

konseptleri ve etkinlik biçimleriyle bir ticaret

fuarı etkinliğinin örneği Köln fuar alanlarının

9. Salonu’nda yaklaşık 5.000 m2’ye yayılan

alanda düzenlenecek. Çeşitli Koelnmesse

bölümleri ve hizmet sağlayıcılar koronavirüse

karşı önlem alınmış bir organizasyona imkân

veren yeni ticaret fuarı ürünlerini orada sunacaklar.

Bu ürünlere örnek olarak ziyaretçi akışını

kontrol eden bir uygulama veya insanları

sayan kamera temelli bir sistem verilebilir.

Koelnmesse İcra ve Operasyon Direktörü

Oliver Frese konuyla ilgili şunları söyledi:

“Her bir etkinlik için ilgili sektörün ihtiyaçları

doğrultusunda hareket edeceğiz. Tüm bu

önlemler, müşterilerimizi ticaret fuarı görünümlerini

mevcut zorluklara rağmen olabildiğince

verimli bir şekilde planlayabilme

ve gerçekleştirebilme konusunda destekler.

Yeni yılın başında hala önceki etkinliklerin

uluslararası boyutlarını yakalayamayacağız.

Katılım daha odaklı olacak. Örneğin ISM ve

ProSweets Köln’de güçlü bir Avrupa vurgusu

olacak. Ancak ticaret fuarları, yeni mali yıl

için sektöre doğrudan önemli bir itici güç

olmak üzere yapılacak. Ayrıca daha önce

paylaşılan yeni, dijital sektör aracı Matchmaking365

+ ile geleceğin hibrit ticaret fuarları

yönünde önemli bir adım atacağız ve

böylece her iki ticaret fuarının dijital erişimini

sürelerinin ötesine taşıyacağız.

“Matchmaking 365+” ISM’de ürün ve hizmetlerini

sergileyen şirketlere Ekim 2020’den

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

15


itibaren ilk defa müşterilerle bağlantı kurmak

ve ağ oluşturmak için ek dijital fırsatlar sağlıyor.

Bunlar dijital “Katılımcı Showroomlarındaki” ürün

sunumlarını, video içeriğini ve diğer bilgileri de

içeriyor. Bu araç sayesinde video, sohbet veya

ses içerikli sanal toplantılar yapmak da mümkündür.

Dijital ticaret fuarı platformuna erişim kayıtlı

katılımcılar, ticari amaçla katılan ziyaretçiler ve

medya temsilcileri için ücretsizdir.

approx. 5,000 m2. Diverse Koelnmesse

sections and service providers

will be presenting their new trade

fair products there, which enable a

Corona-compatible organisation,

for example an app that controls

the visitor flow or a camera-based

people-counting system.

Oliver Frese, Executive Director

and Chief Operating Officer of

Koelnmesse:

“We will act in line with the needs of

the respective industry for each individual

event. All of these measures

support our customers in being able

to plan and realise their trade fair

appearance as efficiently as possible

in spite of the current challenges.

Even if we will probably still not be

able to match the international

dimensions of the previous events at

the beginning of the New Year and

even if the participation is significantly

more focused: For example,

there is going to be a strong European

emphasis at ISM and ProSweets

Cologne. But the trade fairs will take

place in order to give the industry

important impulses directly for the

new fiscal year. In addition, in the

form of the already announced,

new, digital industry tool, Matchmaking365+,

we will be taking an

important step in the direction of the

hybrid trade fairs of the future and

are thus extending the digital reach

of both trade fairs beyond the mere

duration of the trade fair itself.”

From October 2020 onwards, “Matchmaking

365+” is for the first time

providing the companies exhibiting

at ISM with additional digital opportunities

for establishing contacts and

networking with customers. These

also include product presentations,

video content and other information

in the digital “Exhibitor Showrooms”.

Virtual meetings per video, chat or

audio are also possible. Access to

the digital trade fair platform is free of

charge for registered exhibitors, trade

visitors and media representatives.

16 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Renova Consulting:

Gıda Sektöründeki Paket

Çözümümüzle İki Ayda Uçtan Uca

SAP ERP’ye Sahip Olabilirsiniz

Renova Consulting:

With Our Package Solution

in Food Sector, You Can Have

End-to-End SAP ERP in Two Months

Renova Consulting, which provides SAP

ERP (Enterprise resource planning) solutions

for the food sector at home and

abroad, is the solution partner of leading

companies such as Armada Foods, Ak

Gıda (Lactalis), Hero Gıda, Çizmeci Gıda,

Durukan Şekerleme, Modern Çikolata,

Euro Gıda, Kervan Gıda, Name Gıda and

Önem Gıda in their digital transformation

journey. Renova Consulting team conveys

their experience in the SAP industry to us.

Yurt içi ve yurt dışında gıda sektörüne yönelik

SAP ERP (Kurumsal kaynak planlama)

çözümleri sunan Renova Consulting,

Armada Foods, Ak Gıda (Lactalis), Hero

Gıda, Çizmeci Gıda, Durukan Şekerleme,

Modern Çikolata, Euro Gıda, Kervan

Gıda, Name Gıda ve Önem Gıda gibi

lider firmaların dijital dönüşüm yolculuklarında

çözüm ortağı olmaktadır. SAP

sektöründeki deneyimlerini Renova Consulting

ekibi bizlere aktarmaktadır.

18 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Renova Consulting is a Medyasoft IT Group

company which has been offering value-added

digital transformation solutions

since 1999, principle of working long-term

partnerships with organizations and offers

SAP Business Solutions. We provide our

customers SAP consulting, support and

licensing services as a SAP Gold Partner. As

Renova Consulting, we are UiPath’s Gold

Partner business in Turkey. UiPath is the world’s

leading software company in the fields

of Robotic Process Automation (RPA) and

Artificial Intelligence (AI).

With our ecosystem and a large team of

approximately 200 consultants, we offer SAP

applications with a high return on investment,

low total cost of ownership and short project

lead time by approaching projects from the

perspective of a business consultant.

By forming long-term partnerships with our

customers, we provide SAP projects and

post-project support services and execute digital

transformation together with them. Catch

up with the age of Industry 4.0, get excellent

customer experience and enjoy the best-in-class

SAP solutions with Renova Consulting.

Would you like to have an End-to-End ERP

System in two months?

The first SAP S / 4HANA package solution

for consumer products and food industry

In the Food and Consumer Products industry,

an integrated and real-time software

infrastructure is needed in order to ensure

that maximum customer satisfaction can be

maintained while competing

in local and global markets.

With the SAP Qualified Partner

Packaged Solution for

S/4HANA that we developed

utilizing our experience

in 50+ projects you can

have an end-to-end ERP in

two months. As your partner

in digital transformation,

Renova offers the proven

best business applications

and ready-to-use processes

that meet the requirements

in this industry.

1999’dan bu yana katma değerli dijital dönüşüm

çözümleri alanında çalışan, kurumlarla

uzun vadeli iş ortaklığı prensibi ile başarılara

imza atan Medyasoft IT Group’un SAP

İş Çözümleri sunan şirketi Renova Consulting

olarak; SAP Gold Partner statüsünde müşterilerimize

SAP danışmanlık, destek ve lisans

çözümleri sunuyoruz. Çözüm perspektifimizi

genişleterek, Robotic Process Automation

(RPA: Robotik Süreç Otomasyonu) ve Artificial

Intelligence (AI: Yapay Zeka) konularında

dünyanın lider yazılım şirketi olan UiPath’in,

Türkiye’deki Gold Partner statüsündeki iş

ortağı olarak da hizmet vermekteyiz.

Geniş kadromuz ve ekosistemimiz ile projelere

iş danışmanı perspektifiyle yaklaşıp,

en iyi iş çözümlerini sunarak; yatırım geri

dönüşü yüksek, toplam sahip olma maliyeti

düşük, proje süresi kısa SAP uygulamalarını

Renova olarak gerçekleştiriyoruz.

Renova olarak, müşterilerimizle uzun vadeli

iş ortaklıkları yaparak, SAP projeleri ve proje

sonrası destek hizmetleri sağlarken dijital transformasyonu

birlikte gerçekleştiriyoruz. Endüstri

4.0 çağını, üstün müşteri deneyimini, alanında

lider SAP çözümlerini Renova ile yakalayın.

İki ayda uçtan uca ERP sistemine

sahip olmak ister misiniz?

Tüketici ürünleri ve gıda sektörüne özel

İlk SAP S/4HANA paket çözümü

Gıda sektöründe yerel ve global pazarda

rekabet ederken aynı zamanda müşteri

memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek

için yazılım altyapısının gerçek zamanlı ve entegre

olması gerekmektedir.

50+ projeden edinilen tecrübemizle

geliştirdiğimiz paket

çözüm ile (SAP qualified

Partner Packaged Solution

for S/4HANA) iki ayda uçtan

uca bir ERP’ye sahip olabilirsiniz.

Kanıtlanmış en iyi iş

uygulamalarını, sektöre uygun

hazır süreçleri; dijital dönüşümde

iş ortağınız Renova

güvencesiyle sunuyoruz.

SAP Gıda ve Tüketici Ürünleri

Sektörü paket çözümümüz

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

19


ile fikirden lansmana hızı ve inovasyonu

destekleyin. Bu endüstriye özel yazılım

talebe hızla yanıt vermenize, stok yönetimini

iyileştirmenize ve marka bilinirlik ve

sadakatini arttırmanıza yardımcı olur.

• Gelişmiş tahmin yetenekleriyle değişen

müşteri taleplerini yakalayın.

• Talep ve stoğu ayarlayarak fiyat düşürme

ve maddi zararları azaltın.

• Hızlı, yenilikçi ürün geliştirme ile pazara

ilk çıkan olun.

• Üretim ve lojistik operasyonlarınızı düzenleyin

ve entegre edin.

• Satın alma süreçlerini otomatikleştirin

ve üretici değerlendirmesini destekleyin.

• Ürün uyumluluğu, güvenlik ve izlenebilirlik

sağlayın.

Çözüm hakkında detaylı bilgi almak için

müşterilerimizde hayata geçirdiğimiz

projelerimizi renovaconsulting.com.tr

adresinden inceleyebilir,

iletisim@renovaconsulting.com.tr

adresinden firmamız ile doğrudan

iletişime geçebilirsiniz.

With our SAP Food and Consumer Products

Industry Partner Packaged Solution, support

speed and innovation from idea to launch.

This industry-specific software helps you to

quickly respond to demand, improve inventory

management and increase brand

awareness and loyalty.

• Keep up with customer demands through

advanced forecasting capabilities.

• Reduce the need for price-cuts and monetary

losses by managing demand and inventory.

• Be the first to market through quick and innovative

product development.

• Organize and integrate your production and

logistics operations.

• Automate procurement processes and support

manufacturer evaluations.

• Ensure product compatibility, safety and

traceability.

To get detailed information about the solution,

you can take a look at the projects we

have implemented with our customers from

renovaconsulting.com.tr and contact us via

iletisim@renovaconsulting.com.tr.

20 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Myriam Snaet,

Head of Market Intelligence and

Consumer Insights at BENEO

COVID-19 tüketicilerin

sağlık ve çevre dostu

ürünlere olan

ilgisini arttırıyor

COVID-19 intensifies

consumers’ interest

in well-being and

eco-friendly products

BENEO adına pazar araştırma şirketi

FMCG Gurus tarafından yürütülen yeni bir

global araştırma, COVID-19 salgınının ardından

tüketiciler için sağlıklı bileşenler ve

etiket şeffaflığının her zamankinden daha

önemli hale geldiğini gösteriyor. [i]

Sonuçlar, dünya çapında tüketicilerin

hastalık ve hastalıklara karşı savunma sistemlerini

sorguladıkça, sağlıkları - özellikle

de bağışıklıkları - konusunda daha bilinçli

hale geldiklerini gösteriyor. Ayrıca artan

çevresel hasar seviyeleri nedeniyle virüsün

etkisinin artış durumu ve çevre ile ilgili endişeleniyorlar.

Bu tutum değişimlerinin bir

sonucu olarak tüketiciler, çevre üzerindeki

etkiyi en aza indirirken, sağlığı giderek

daha fazla destekleyen ve zor zamanlarda

enerjilerini koruyan yiyecek ve içecek

ürünleri satın almak istiyor.

Healthy ingredients and label transparency

are more important to consumers than ever

before following the COVID-19 pandemic,

concludes a new global survey commissioned

by the market research company FMCG

Gurus on behalf of BENEO. [i]

The results show that across the globe consumers

are becoming more conscious about

their well-being - particularly immunity - as

they question their vulnerability to disease

and illness. They are also concerned about

the environment and whether the virus’

impact has been intensified because of increased

levels of environmental damage. As

a result of these attitudinal shifts, consumers

are looking to purchase food and drink products

that increasingly promote well-being

and sustain their energy in challenging times,

whilst minimising impact on the environment.

22 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Good for you and the environment

Environmental concerns have been heightened

as a result of COVID-19. This is in

part due to some consumers questioning

whether issues such as air pollution have

increased respiratory issues, making people

more vulnerable to the disease. This concern

is being translated into altered buying

patterns, with 60% of consumers now being

more attentive to the impact that their food

and drink has on the environment.

Increased focus on food and drink products

that provide health benefits

Furthermore, the widespread effect of CO-

VID-19 has also resulted in 64% of consumers

saying that they are now more conscious

about their immune health. Even consumers

who previously deemed themselves to have

a good immune system are now questioning

Size ve çevreye yararlı

COVID-19’un bir sonucu olarak çevresel

endişeler arttı. Bu, kısmen tüketicilerden bazılarının

hava kirliliği gibi sorunların solunum

sorunlarını artırıp artırmadığını ve insanları

hastalığa karşı daha savunmasız hale getirip

getirmediğini sorgulamasından kaynaklanıyor.

Bu endişe, tüketicilerin %60’ının

yiyecek ve içeceklerinin çevre üzerindeki

etkisine artık daha fazla özen göstermesiyle,

değişen satın alma modellerine dönüşüyor.

Sağlığa faydalı yiyecek ve içecek

ürünlerine odaklanma artıyor

COVID-19’un yaygın etkisiyle, tüketicilerin

%64’ünün, artık bağışıklık sistemi konusunda

daha bilinçli olduklarını söylüyor.

Daha önce kendilerini iyi bir bağışıklık

sistemine sahip olarak gören tüketiciler

bile şimdi hastalık ve hastalıklara karşı sa-

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

23


vunma sistemlerini sorguluyorlar. Bu durum,

satın alma davranışı üzerinde doğrudan bir

etkiye neden oluyor ve tüketicilerin üçte ikisi

(% 64), koruyucu veya önleyici olarak sağlığa

yararlı bileşenlerle, yiyecek ve içecek

ürünleriyle daha fazla ilgileniyor. Yakın gelecekte

bu eğilimin pazarda yaygın olmaya

devam etmesi muhtemel görünüyor.

Tüketiciler doğal, sürdürülebilir

enerji artışı istiyor

Bu zorlu zamanlarda, tüketiciler yorgunluk

hissiyle daha doğal bir şekilde mücadele

etmenin yollarını arıyor. Buna paralel olarak,

tüketicilerin %34’ü enerjiyi sürdürülebilir ve

dengeli bir şekilde artıran yiyecek ve içecek

ürünlerini aramaya artık daha yatkın olduklarını

söylüyorlar. Ayrıca, şaşırtıcı olmayan bir

şekilde, tüketicilerin yarısından fazlası (%55)

ruh hallerini iyileştirecek yiyecek ve içecekleri

tercih edeceklerini söyleyerek zihinsel

sağlıklarını iyileştirmek istiyorlar. Bununla

birlikte, tüketicilerin, kısa vadeli bir enerji artışı

sağlayan ama uzun vadede sağlık açısından

zararlı olduğu düşünülen bileşenlerden

kaçındıkları formülasyonlar önem kazanıyor.

Bundan doğan bir fırsat, tüketicilerin %45’inin

sağlıkları için daha iyi olduğuna inandıkları,

Palatinose gibi yavaş salınan, düşük glisemikli

karbonhidratların çekiciliğidir.

FMCG Gurus’un Yönelim Direktörü Michael

Hughes şu yorumu yapıyor:

“En son tüketici anketimizin sonuçları,

pandeminin bir sonucu olarak, faydalı

bileşenlerin ve şeffaf etiketin artık dünya

çapındaki tüketiciler için her zamankinden

daha önemli olduğunu açıkça gösteriyor.

İnsanlar iç savunma, formda ve sağlıklı

kalma, kan şekeri kontrolü, sürdürülebilir

enerji gibi konuları keşfediyor ve sağlığa

olan faydası kanıtlanmış ürünler satın almak

istiyorlar. BENEO, üreticilerin bu kilit büyüme

alanlarına erişmelerine yardımcı olacak donanıma

sahiptir. Şirketin prebiyotik hindiba

kökü lifleri ve yavaş sindirilen karbonhidratı,

uzun vadeli sağlığı desteklemeye yardımcı

olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve bu

ürünün paketi üzerinde gösterilebilir.”

BENEO’nun Pazar Zekası ve Tüketici Yönelimleri

Başkanı Myriam Snaet şöyle açıklıyor:

“Çevre ile ilgili endişeler hızlanmaya devam

ettikçe, sürdürülebilir iş uygulamalarını

their vulnerability to disease and illness. This

is having a direct impact on purchasing

behaviour, with two-thirds (64%) of consumers

more interested in ingredients, or food

and drink products, that provide protective

or preventative health benefits. This trend

is likely to continue being prevalent in the

market for the foreseeable future.

Consumers want natural, sustained

energy boosts

In these challenging times, consumers are

also looking for ways to fight feelings of fatigue

more naturally. In line with this, 34% of

consumers say that they are now more likely

to seek out food and drink products that

boost energy in a sustained and balanced

way. Also, not surprisingly, consumers are

looking to improve their mental well-being,

with more than half (55%) saying they are

likely to opt for food and drink to boost

their mood. However, formulation is key, as

consumers look to avoid ingredients deemed

detrimental to their long-term health

in pursuit of a short-term energy boost. One

opportunity arising from this is the appeal of

slow-release, low-glycaemic carbohydrates

such as Palatinose (isomaltulose), with

45% of consumers believing such carbohydrates

are better for their health.

Michael Hughes, Director of Insights at

FMCG Gurus, comments:

“The results of our latest consumer survey

clearly show that beneficial ingredients and

label transparency are now more important

than ever before to consumers across the

globe, as a result of the pandemic. People

are exploring topics such as inner defence,

staying fit and healthy, blood glucose control,

as well as sustained energy and wanting

to buy products with proven health benefits.

BENEO is well equipped to help manufacturers

tap into these key growth areas. The

company’s prebiotic chicory root fibres and

slow-release carbohydrate offer a range

of scientifically proven health benefits that

help support long-term health and can be

communicated on pack.”

Myriam Snaet, Head of Market Intelligence

and Consumer Insights at BENEO, explains:

“As concern for the environment continues

to gather pace, it is important that we

24 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


all play our part in promoting sustainable

business practices. At BENEO, we actively

support sustainable farming, to encourage

biodiversity and reduce water pollution

and soil erosion. We valorize 100% of

our raw material to minimise waste and

have reduced our specific energy consumption

by 50% over the past 30 years.

Looking to the future, we aim to achieve

carbon neutrality by 2050, thanks to our

recent investments into upgrading and

expanding our facilities.”

teşvik etme konusunda hepimizin rol oynaması

önemlidir. BENEO’ da biyoçeşitliliği

teşvik etmek ve su kirliliğini ve toprak erozyonunu

azaltmak için sürdürülebilir tarımı

aktif olarak destekliyoruz. Atıkları en aza

indirmek için hammaddemizin %100’ünü

değerlendiriyoruz. Spesifik enerji tüketimimizi

ise son 30 yılda %50 azalttık. Geleceğe

baktığımızda, tesislerimizi iyileştirmeye ve

genişletmeye yönelik son yatırımlarımız

sayesinde 2050 yılına kadar karbon nötrlüğünü

sağlamayı hedefliyoruz.”

[i]

Bu içerik FMCG Guru’ nun Temmuz 2020 da on sekiz ülkede (Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Danimarka, Fransa,

Almanya, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Polonya, Güney Afrika, Kore, İspanya, İngiltere ,ABD, Vietnam)

COVID-19 Araştırması ve Ocak 2020’de on dokuz ülkede gerçekleştirilen bir Ülke Profili Araştırması’na dayanıyor.

[i]

Content based on FMCG Guru’s COVID-19 survey, July 2020. Eighteen countries surveyed in July 2020 [Australia,

Brazil, Canada, China, Denmark, France, Germany, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Poland, South Africa, South

Korea, Spain, UK, USA, Vietnam] and a Country Profile survey conducted across nineteen countries in January 2020.

Eat better, live well.

Power up with functional ingredients.

Future wellbeing has become the common goal for consumers worldwide. Nutrition is the starting point in our journey

towards the good life, even more so, it is an essential part of it. Strong mental and physical health are the first line

of defence and safety net to face new and everyday challenges. Formulate food and drinks that power consumers’ lives

without compromising taste or health. Functional ingredients, like prebiotic fibre and slow-release carbohydrates,

set them on their way to a fulfilled and healthy life.

Follow us on:

www.beneo.com


Dondurulmuş

sebze ve meyve

işleyicileri için

uygun ve etkili

ayıklama teknolojisi:

TOMRA Blizzard

Dondurulmuş sebze-meyve sektöründe kaynağından

ve mevsiminde temin edilen ham maddeler,

kısa sürede işletmelere ulaştırılır, ayıklanır

ve `Tek Tek Hızlı Dondurma İşlemi` (Individual

Quick Freezing, IQF) uygulanarak dondurulur.

Bu alandaki küçük ve orta ölçekli işleyiciler,

genellikle daha büyük firmalar gibi ileri seviye

ayıklama makineleri kurulumunu karşılayamayabiliyor.

Daha büyük operasyonlar, tipik

olarak lazer ve kamera gibi farklı teknolojilerin

kombinasyonuna yatırım yaparken orta ve küçük

ölçekli operasyonlar, daha az maliyetli ve

daha az karmaşık olan kamera tabanlı tek bir

ayıklama makinesi ile çözüm bulmaya çalışıyor.

26 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Bu, daha küçük işleyicilere teknik bir dezavantaj

oluşturabiliyor. Bu noktada TOMRA

Blizzard makinesi, kameralar ve lazerler

arasındaki farkı en aza indirerek, son derece

uygun satın alma maliyeti ile kamera tabanlı

ayıklama çözümü sunuyor.

TOMRA Blizzard, maliyet ve verimlilik arasındaki

boşluğu daraltmak için tasarlanmış optik bir

ayırıcı olarak ön plana çıkıyor. Diğer kamera

tabanlı ayıklayıcıların aksine, Blizzard’ın kameraları

darbeli LED ışıkla birleştiriliyor. Bu, çizginin

aşağısına doğru hareket eden sebze ve meyvenin

fotografik görüntülerinde kontrastı büyük

ölçüde geliştirerek Blizzard ile lazer tabanlı

ayırıcılara daha yakın bir doğruluk sağlıyor.

Blizzard’ın lazer makinelere göre daha kolay

ve daha tasarruflu bakımı sayesinde satın

alma maliyetinin uygunluğu kadar toplam

sahip olma maliyeti de avantajlı oluyor. Ayrıca

Blizzard’ın LED ışıkları, geleneksel ampullerin

9.000 saatlik süresinden çok daha üstün olan

50.000 saatlik ömre sahip. Böylece daha az

sıkılıkta değiştirilen ampuller sayesinde hem

maliyet tasarrufu hem de daha az arıza süresi

avantajı ile zaman baskısı olan hasat mevsiminde

büyük avantaj sağlanıyor.

Öte yandan Blizzard, IQF öncesinde taze

ürün tarafında, direkt IQF’ten sonra ve

donuk depolamadan sonra olmak üzere

birkaç farklı yere yerleştirilebildiği için üretim

süresinden ve maliyetten tasarruf sağlıyor.

Depolamadan önce ayıklama, gövdeler ve

yapraklar gibi istenmeyen malzemeleri kaldırarak

donma sonrası ayıklama süresini ve

maliyetlerini azaltıyor. Bu aynı zamanda depoya

giren malzemelerin hacmini yüzde 5-10

oranında azalttığından depo alanı, elektrik

ve sonuçta atılacak olan donma malzemelerinin

israfının önlenmesini sağlıyor.

Blizzard’ın sunduğu ayıklama doğruluğu da

aynı derecede etkileyici. İstenmeyen ürün

kusurları o kadar hassas bir şekilde ayıklanıyor

ki satılabilir ürün israfı en aza indirilerek

verimlilik en üst düzeye çıkarılıyor. Bu da

geleneksel olarak aydınlatılmış makinelere

göre daha doğru bir ayıklama sağlayan

darbeli LED ışıkların yoğunluğu sayesinde

mümkün oluyor. Ayrıca operatörler, kamera

ve LED ışıklarının kombinasyonunun olağanüstü

yüksek kalitede ürün istikrarı sağlamasını

takdir ediyor: Zorlu ve bazen kirli çalışma

koşullarına rağmen Blizzard’ın performansı,

uzun bir vardiyanın başından sonuna kadar

aynı stabil ürün kalitesini sağlıyor.

Kiraz gibi bazı özel ürünler için başka bir

avantaj da Blizzard’ın taze alanda kullanılabilir

olmasıdır. Dondurma işlemi, ürün üzerinde

beyazlatıcı bir etkiye sahip olduğundan

bu noktada renk bazlı ayıklama, daha doğru

oluyor. Taze taraf ön ayıklamaya yönelik endüstri

eğilimi ile bu tip tesisler giderek daha

önemli hale geliyor.

Ancak hepsinden önemlisi, Blizzard’ın maliyet

ve verimlilik arasındaki rakipsiz dengesi oluyor.

Diğer kamera tabanlı makinelere göre

lazer tabanlı ayıklama makinelerine daha

yakın bir çözüm olan Blizzard, küçük ve orta

ölçekli IQF meyve işleyicileri için son derece

uygun maliyetli bir performans sunuyor. Büyük

operatörler lazer tabanlı ayıklama teknolojileri

kullansa da daha küçük işletmeler, Blizzard

ile yüksek gıda güvenliği, ürün standartları

ve tutarlı ürün kalitesi elde edebiliyor.

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

27


Covid-19, sanayide

dijitalleşmeye

zemin hazırladı:

Dijitalleşen

KOBİ’lere

1 milyonluk

destek sözü

Covid-19 formed

a basis to digitalize

in industry:

Promise to

support with

1 million to

digitalized SMEs

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı,

sanayinin dijital dönüşümü konusunda

temel destek mekanizması olarak

belirlendi. KOSGEB Başkanı Cevahir

Uzkurt ile yaptığımız röportajda dijitalleşme

desteğinin süreç ve detayları ilgili

birçok soruya yanıt bulduk.

KOBİGEL – SME Development Support Program

was determined as a basis support

mechanism in digital change of industry.

At the interview we did with KOSGEB President

Cevahir Uzkurt, we found answers of

questions about digitalization and support

process and details.

28 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


KOSGEB’den dijitalleşen işletmelere sunulan 1 milyon liraya yakın dijitalleşme desteği

büyük ilgi gördü. Sanayi sektöründeki KOBİ’lerin kendilerini dijital teknolojilere adapte

etmelerinin, sanayi ve sanayideki iş gücünün katma değerli üretim odaklı dönüşümü

için önemli olduğunu söyleyen KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Covid-19 salgınının

sanayide akıllı dijital teknolojilerin kullanımı için tetikleyici etki oluşturduğunu söylüyor.

1 Million Liras to support the digitalized enterprises, offered by KOSGEB (Small and

Medium Industry Development Organization), attracted great attention. KOSGEB

President Cevahir Uzkurt who said that SMEs in the industrial sector adapt themselves

to digital technologies is important for the value-added production-oriented

transformation of the industry’s workforce and industry, declared that Covid-19

outbreak has a triggering effect for the use of smart digital technologies in the industry.

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

29


KOSGEB’den dijitalleşen işletmelere

sunulan 1 milyon liraya yakın dijitalleşme

desteği büyük ilgi gördü. Dijitalleşmenin

işletmeler üzerindeki etkisiyle ilgili ne

düşünüyorsunuz?

Endüstri 4.0 olarak bilinen yeni sanayi konseptinin,

üretimi teknolojiye sahip olan ülke

ve kıtalara çekeceğini öngörmekteyiz. Üretim

artık işgücünün ucuz olduğu veya konum

avantajının bulunduğu yerlerde değil,

akıllı üretim sistemlerinin kullanıldığı yerlerde

yapılacak. Gelişmekte olan ülkeler imalat

sanayinde ve iş gücünde dijital teknolojilere

dayalı yapısal dönüşümü gerçekleştirmedikleri

takdirde, kısa bir süre sonra üretimde

iş gücü ucuzluğunun ve coğrafi konumun

avantaj olmaktan çıkacağını görecekler.

Sanayi sektöründeki KOBİ’lerimiz açısından

bakıldığında ise; dijital teknolojiler sayesinde

verimliliğin artması, fire ve maliyetlerin

düşmesi, insan gücü ve becerisine bağımlılığın

asgariye inmesi, pazara sunum hızının

artması, standartlara tam uyumlu ve kaliteli

ürün üretilebilmesi gibi rekabet gücünü

doğrudan etkileyen sonuçlar ve kazanımlar

elde edileceğini bilmek gerekir.

1 million liras digitalization support,

given to the digitalized enterprises by

KOSGEB got attention. What do you think

about influence of digitalization on the

enterprises?

We anticipate that the Industry 4.0, the new

industrial concept, will take production to

countries and continents, having technology.

Production will not be done in cheap

places or some places, having location advantage,

but it will take place in the places,

where smart production systems are used.

If developing countries do not realize the

structural transformation based on digital

technologies in the manufacturing industry

and workforce, they will soon see that the

cheapness of production and geographic

location will no longer be an advantage.

In terms of our SMEs in the industry sector,

due to digital technologies, it is necessary

to know that results and gains that directly

affect competitiveness will be achieved,

such as increasing productivity, decreasing

waste and costs, decreasing dependency

on manpower and skills, increasing the

speed of introduction to the market, and

KOSGEB President

Cevahir Uzkurt

30 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


producing quality products that are fully

compliant with standards.

According to the importance given to

the digital transformation of the industrial

sector in the 11th Development Plan, we

have included the issue of “digitalization

in the manufacturing industry” among the

priority themes of KOSGEB since 2019. We

have determined our KOBIGEL - SME Development

Support Program, customized

according to thematic areas and where

we select projects with a competitive method,

as our main support mechanism for

the digital transformation of the industry.

The adaptation of our SMEs in the industrial

sector to digital technologies is important

for the value-added production-oriented

transformation of both our industry and

our workforce in the industry.

Covid-19, affected the whole world,

made it necessary for many companies

to continue their business with digital

means. In this context, can we say that the

pandemic process has an impact on your

support program?

The Covid-19 outbreak triggered the use of

smart digital technologies in the industry.

Integrated and automated smart systems in

factories reduce the need for high volume

workforce. Intelligent digital technologies

that enable machine-machine and machine-human

interaction minimize the need

for close contact in facility and business

management. After Covid-19, the need for

digital transformation has become very understandable.

It is now clear that factories

must be equipped with digital production

and decision-making technologies.

What are the application conditions for the

SME Development Support Program? Does

the project cover all sectors?

In order to ensure digital transformation

in the industry with a focus on domestic

opportunities, SMEs which are both technology

suppliers and technology users of

smart digital technologies started to be supported

by KOSGEB. In 2019, 71.5 million TL of

support was approved for 258 projects.

Within the scope of the 2020 applications

of the program, the following two invitati-

“Covid-19 outbreak

formed an influence

to use the digital

technologies in industry”

“Covid-19 salgını,

sanayide akıllı dijital

teknolojilerin kullanımı için

tetikleyici etki oluşturdu”

11. Kalkınma Planında sanayi sektörünün dijital

dönüşümüne verilen önem doğrultusunda

2019 yılından itibaren “imalat sanayinde

dijitalleşme” konusunu KOSGEB’in öncelikli

temaları arasına aldık. Tematik alanlara

göre özelleştirilebilen ve yarışma usulü ile

proje seçimi yaptığımız KOBİGEL – KOBİ

Gelişim Destek Programımızı, sanayinin dijital

dönüşümü konusunda temel destek mekanizmamız

olarak belirledik. Sanayi sektöründeki

KOBİ’lerimizin kendilerini dijital teknolojilere

adapte etmeleri, hem sanayimizin hem

de sanayideki iş gücümüzün katma değerli

üretim odaklı dönüşümü için önemlidir.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19,

birçok şirketin dijital yollar ile işlerini

sürdürmesini zorunlu kıldı. Bu bağlamda,

pandemi sürecinin destek programınızda

etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz?

Covid-19 salgını, sanayide akıllı dijital teknolojilerin

kullanımı için tetikleyici etki oluşturdu.

Fabrikalardaki entegre ve otomatik akıllı

sistemler, yüksek hacimli işgücü ihtiyacını

azaltır. Makine-makine ve makine-insan

etkileşimini sağlayan akıllı dijital teknolojiler,

tesis ve işletme yönetimindeki yakın temas

gereksinimlerini en aza indirir. Covid-19’dan

sonra dijital dönüşüm gereksinimi çok anlaşılır

hale geldi. Artık fabrikaların dijital üretim

ve karar verme teknolojileri ile donatılmış

olması gerektiği açıktır.

KOBİ Gelişim Destek Programı’na başvuru

şartları nelerdir? Proje bütün sektörleri

kapsıyor mu?

Sanayide dijital dönüşümün yerli imkânlar

odaklı olarak sağlanması için; akıllı dijital

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

31


teknolojilerin hem teknoloji tedarikçisi,

hem teknoloji kullanıcısı tarafında bulunan

KOBİ’ler KOSGEB tarafından desteklenmeye

başlandı. 2019 yılında 258 proje için 71,5

Milyon TL’lik destek onaylandı.

Programın 2020 yılı uygulamaları kapsamında

22 Temmuz 2020 tarihinde “İmalat

Sanayinde Dijitalleşme” temalı aşağıdaki iki

proje teklif çağrısı ilan edildi:

2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi

sektöründe dijitalleşme sürecine katkı

sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi

KOBİ’lerin desteklenmesi”

Bu çağrıya; imalat sanayinde uygulanabilirliği

olan akıllı dijital teknolojileri geliştiren

elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki

teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, mevcut

ürünlerinde katma değer artırıcı iyileştirmeler

yapmak ve ürünlerini ticarileştirmek için

proje sunabilmektedir.

2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi

sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin

ons for proposals with the theme “Digitalization

in the Manufacturing Industry” were

announced on 22 July 2020:

2020 – 01 Project Request for Proposal:

“Supporting domestic technology developer

SMEs that can contribute to the digitalization

process in the manufacturing

industry sector”

To this request SMEs, technology developers

in electronics, informatics, machinery

manufacturing sectors that develop smart

digital technologies which are applicable

in the manufacturing industry, can offer

projects to make value-added improvements

in their existing products and to

commercialize their products.

2020 – 02 Project Request for Proposal:

“Increasing the level of utilization of digital

technologies in production and related

business processes of SMEs operating in the

manufacturing industry”

To this request, SMEs in the manufacturing

32 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


industry, having 500 thousand TL net sales

revenue in 2019 and keep books according

to the balance sheet method, can submit

projects to adapt smart digital technologies

to production and related business

processes. If the rate of meeting the technologies

of the manufacturer SMEs from

domestic companies is high, this situation is

taken into consideration in a positive way in

the evaluation of project applications.

8 smart digital technology subjects were

taken in the concept of KOBİGEL Program

2020 year Project Request for Proposal:

1 Processing Big Data with Analytical Methods

and Its Use in Manufacturing Industry

2 Internet of Things in the Manufacturing

Industry

3 Industrial Robot Technologies in Manufacturing

Industry

4 Smart Sensor Technologies in Manufacturing

Industry

5 Cyber-Physical Smart Factory System and

Components Based on Artificial Intelligence

üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden

yararlanma düzeyinin arttırılması”

Bu çağrıya; 2019 yılında en az 500 Bin TL net

satış hasılatı olan ve bilanço usulüne göre

defter tutan imalat sanayi sektöründeki KO-

Bİ’ler, akıllı dijital teknolojileri üretim ve ilişkili

iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilmektedir.

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri

teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma

oranının yüksek olması durumunda, proje

başvurularının değerlendirilmesinde bu

durum olumlu yönde dikkate alınmaktadır.

KOBİGEL Programı 2020 yılı Proje Teklif

Çağrılarının kapsamına 8 akıllı dijital

teknoloji konusu alındı:

1 Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi

ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2 İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3 İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

4 İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5 Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı

“Desteğin %30’u geri

ödemesiz, %70’i teminat

karşılığı geri ödemeli

olacak”

“30% of the support will

be non-refundable, 70%

will be refunded against a

guarantee.”

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

33


Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6 İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

7 İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon

Sistemleri

8 İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik / Artırılmış

Gerçeklik

Proje destek oranı ve proje süresiyle ilgili

kısaca bilgi verir misiniz? Projeye son

başvuru tarihi nedir ve başvuru yapmak

isteyen şirketler nasıl bir yol izlemeli?

2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrıları

kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye

kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar

geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000

TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Destek oranı %60’tır (personel desteği

hariç). Bu oran üzerinden hesaplanacak

desteğin %30’u geri ödemesiz, %70’i teminat

karşılığı geri ödemeli destek olarak

ödenecektir. Personel giderleri için ise,

öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen

tutarda (oran uygulanmadan) geri

ödemesiz destek verilecektir.

Destek, projenin gerçekleştirilmesi için

gerekli olan personel, makine – teçhizat,

hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödenecektir.

KOSGEB tarafından uygun görülen

geri ödemeli destek tutarı üzerinden hesaplanacak

%50’lik tutar, projesini başlatan

işletmelerin talebi üzerine teminat karşılığında

“erken ödeme” adı altında harcama

yapılmadan önce ödenebilecektir.

Sunulacak projelerin süresi en az 8 ay, en

fazla 20 ay olabilecektir.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve başvuru

şartlarını karşılayan işletmeler, www.

kosgeb.gov.tr adresinden Proje Teklif

Çağrılarını inceledikten sonra aynı adresteki

“E-hizmetler” menüsünden işletme

yetkilisinin e-devlet şifresiyle başvurularını

oluşturabilmektedir.

Dijital teknolojilere yerli ve yetkin teknoloji

tedarikçileri üzerinden erişilebilirliğinin

arttırılması amacıyla, teknoloji geliştiren

KOBİ’ler ile dijital teknolojileri iş süreçlerine

adapte edecek sanayici KOBİ’lerin işbirliklerinin

desteklenmesine, bütçe imkânlarımız

dâhilinde önümüzdeki yıllarda da yeni

çağrılar ile devam edilecektir.

6 Cyber Security in Manufacturing Industry

7 Smart and Flexible Automation Systems in

the Manufacturing Industry

8 Virtual Reality / Augmented Reality in

Manufacturing Industry

Could you give brief information about

the project support rate and project

duration? What is the deadline for the

project application and what course should

companies want to apply??

Within the scope of the 2020-01 and

2020-02 Project Request for Proposal, up

to 300,000 TL non-refundable per business

and up to 700,000 TL refundable, a total of

1,000,000 TL support can be provided.

The support rate is 60% (excluding personnel

support). 30% of the support to be calculated

at this rate will be non-refundable

and 70% will be paid as a refund support.

For personnel expenses, non-refundable

support will be provided in an amount determined

according to the education level

coefficient (without applying the rate).

The support will be paid for the procurement

of personnel, machinery - equipment, service

and software required for the realization of

the project. The amount of 50% to be calculated

over the reimbursed support amount approved

by KOSGEB can be paid before spending

under the name of “early payment” in

return for guarantee upon the request of the

enterprises that started the project.

The duration of the projects to be submitted

can be at least 8 months and at most

20 months.

Enterprises registered in the KOSGEB Database

and meeting the application requirements

can make their applications with

the e-government password of the business

official from the “E-services” menu at the

same address after reviewing the Project

Proposal Calls at www.kosgeb.gov.tr.

In order to increase the accessibility of

digital technologies through domestic

and competent technology suppliers, we

will continue to support the cooperation

between technology developing SMEs and

industrial SMEs who will adapt digital technologies

to business processes, with new

calls in the coming years within the scope

of our budget possibilities.

34 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Başarılarla

dolu 20 yıl:

Messe

Frankfurt,

Türk

ihracatçılarına

en dinamik

pazarları

keşfetme

fırsatı sunuyor

20 years

full of success:

Messe

Frankfurt

offers Turkish

exporters to

discover

the most

dynamic

markets

780 yıllık başarılı geçmişi ile dünya

etkinlik sektörünün lider ve efsane

kuruluşu Messe Frankfurt’un önemli

bir parçası olan Messe Frankfurt

İstanbul 20. Yılını kutluyor.

As an important part of 780-year-old

Messe Frankfurt, the leader and the

legendary establishment of event

organizing industry in the world,

Messe Frankfurt Istanbul has been

celebrating its 20th anniversary.

36 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım

Tayfun Yardım, General Manager of Messe Frankfurt Istanbul

With almost 800-year experience, Messe Frankfurt

is the global leader in the fair organizing industry.

Its portfolio of over 100 fairs in around 30 countries

offers the exhibitors the opportunity to increase

their international trade volume and discover the

world’s most dynamic markets. The pandemic has

caused a lot of cancellations or postponements in

the schedules of the company.

Representing Messe Frankfurt fairs in Turkey, Messe

Frankfurt Istanbul has been successfully turning its

20th year. We conducted an exclusive interview

with Tayfun Yardım, general manager of Messe

Frankfurt Istanbul, to ask the effects of the pandemic,

the prescription to the trade disturbances of

the disease, the present situation of the industry,

suggestions and recommendations for the exhibitors

and visitors. He offered more in the talk.

Would you start with furnishing us with the

information about the foreign structure of Messe

Frankfurt, a legendary fair organizing company

which celebrates its almost 800th anniversary,

in general and about the position of Messe

Istanbul in particular?

Messe Frankfurt is the largest fair, congress and

event organizer of the world in its field. The company

has been serving to 190 countries with its 30

affiliated companies employing 2,600 people.

Our company, which organizes over 150 fairs of

which more than half are in Germany, is a public

establishment owned 60% by Frankfurt Municipality

and 40% by Hessen State.

Messe Frankfurt Istanbul International Fair Organization

Ltd. was established in the year 2000.

The main idea behind establishing a company in

Turkey was to determine the Turkish market and

to adopt the manufacturing areas. Our company

has been striding to lead Turkish exporters to new

markets. It gives us a special pride to see that the

companies which we serve have been influential

players in international markets and to contribute

to the export volume of our country.

Can you tell us the main headlines of the

milestones of 20 years of Messe Frankfurt Istanbul?

More than 3000 Turkish companies had the opportunity

to exhibit their products and services and

establish new business connections in our fairs organized

for different sectors in 40 cities around the

world for 20 years. We are proud to have successfully

organized dozens of successful organizations

notably Automechanika Istanbul and Motobike

Yaklaşık 800 yıllık deneyime sahip

olan Messe Frankfurt, fuar düzenleme

endüstrisinde küresel liderdir.

Yaklaşık 30 ülkede 100’den fazla fuardan

oluşan portföyü, katılımcılara

uluslararası ticaret hacimlerini artırma

ve dünyanın en dinamik pazarlarını

keşfetme fırsatı sunuyor. Pandemi,

şirketin programlarında birçok iptal

veya ertelemeye neden oldu.

Türkiye’deki Messe Frankfurt fuarlarını

temsil eden Messe Frankfurt

İstanbul, 20. yılını başarıyla dolduruyor.

Messe Frankfurt İstanbul Genel

Müdürü Tayfun Yardım ile pandeminin

etkilerini, hastalığın ticaret

rahatsızlıklarına reçete, sektörün

mevcut durumu, katılımcı ve ziyaretçilere

öneri ve önerileri sormak için

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

37


özel bir röportaj gerçekleştirdik. Tayfun Yardım,

röportajda daha fazlasını sundu.

Fuarcılıkta bir efsane olan ve neredeyse

800. Yılını kutlayan Messe Frankfurt’un yurt

dışı yapılanmasından ve onlar içinde Messe

İstanbul’un öneminden ve pozisyonundan

bahseder misiniz?

Messe Frankfurt, kendi fuar alanına sahip olan,

dünyanın en büyük fuar, kongre ve etkinlik organizatörüdür.

Messe Frankfurt, 190 ülkeye hizmet

veren 30 iştirakı ile dünya çapında 2600 kişiye

istihdam sağlamaktadır. Her yıl, yarısından çoğu

Almanya dışında olmak üzere 150’dan fazla fuar

organize eden şirketimiz, %60 oranındaki hissesi

Frankfurt Belediyesi’ne, %40 oranındaki hissesi ise

Hessen Eyaleti’ne ait olan bir kamu kuruluşudur.

Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık

Limited Şirketi, 2000 yılında kurulmuştur. Türkiye’de

bir şirket kurmanın altında yatan temel

fikir, Türkiye pazarının tanımlanması ve üretim

alanlarının benimsenmesidir. Firmamız, Türk ihracatçılarına

yeni pazarlara açılması konusunda

özel bir çaba göstermektedir. Hizmet verdiğimiz

firmaların uluslararası pazarlara etkin birer oyuncu

olduklarını görmek ve ülkemizin ihracatına

katkı sağlamak bizlere büyük gurur veriyor.

Istanbul, during last 20 years. However,

what makes us happy as the Messe

Frankfurt Istanbul family is the growth of

our companies in 20 years and the contribution

we have made to the export

volume our country has reached.

You organize the world’s largest fairs

in their sectors such as Heimtextil,

Ambiente and Automechanika. Are

there other fairs in which Turkey is in

the first-three national exhibitors? Does

Messe Frankfurt Istanbul Turkey assume

a role for Messe Frankfurt events or

operations outside Turkey or its only

mission is about the participation of

Turkish companies in Frankfurt fairs and

organizations held in Turkey such as

Automechanika Istanbul?

Not only in Frankfurt but in many of our

international fairs, our companies clearly

reflect the production potential of our

country with the increasing participation

rate every year. Over 300 companies

participated in Heimtextil, the most

leading home textile fair of the world, this

year and the largest exhibition space

belonged to us. At Texworld Paris, one

38 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Pandemi sürecinde fuarcılık sektörü fazla

etkilenen sektörlerden birisi oldu. Normalleşme

sürecinde ve sonrasında neler bekliyorsunuz?

Son dönemde “normalleşme” ve “yeni normal”

ifadelerini sıklıkla duyuyoruz. İnsanoğlunun

yaklaşık 200 bin yıllık tarihi boyunca günlük

yaşamlarını ve yaşam koşullarını değiştirmeof

our clothing fabric fairs, we are the

second country with the highest number

of exhibitors after China, with the

interest shown by our exhibitors to the

fair for many years. Leading automotive

industry fair Automechanika, the ISH trade

fair for our construction and energy

sectors, and many more in our fair Light

+ Building, Turkey is among the countries

with the greatest participation. As Messe

Frankfurt Istanbul, we also intend to ensure

the continuity of this development.

Not only in Motobike Istanbul and Automechanika

Istanbul which we organize

in Turkey, no matter where in the world,

we are aiming minimum one Turkish exhibitor

to take place in all of our fairs.

During the pandemic, the fair industry

was one of the most affected industries.

What do you expect during and after

the normalization process?

Recently, we often hear the expressions

of “normalization” and “new normal”.

From the beginning of 2020, the global

coronavirus pandemic is challenging

the event industry, as there are numerous

reasons that have forced humanity

to change their daily lives and living

conditions throughout its nearly 200,000-

year history. But as you may understand,

in the 780-year period many pandemics,

wars, economic and political crises have

passed. During this period, both in Turkey

and around the world it will be the beginning

of a new era and although the

expectations as an exhibition area will

undergo a change in perception; tough

periods such as a pandemic actually

accelerate or slow down ongoing processes.

Issues such as digitalization and

security were already on our agenda,

the pandemic accelerates the process

only at this point. At the end of the day,

whether it is lighting, automotive or

textile, both the manufacturer and the

consumer are human. As a social being,

human always prefers to meet face to

face. In cases where physical meeting is

restricted or there is no feasibility, digital

platforms are of course a very good opportunity

offered by technology. However,

as long as humanity remains on the

stage of history, and as Messe Frankfurt’s

Messe Frankfurt İstanbul’un 20 yılının kilometre

taşlarının ana başlıklarını söyler misiniz?

20 yıl boyunca dünya çapında 40 şehirde farklı

sektörlere yönelik düzenlenen fuarlarımızda

3000’in üzerinde Türk firması ürün ve hizmetlerini

sergileme, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı

buldular. Türkiye’de de başta Automechanika

Istanbul ve Motobike Istanbul olmak üzere,

geçen 20 yılda onlarca başarılı organizasyona

imza atmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Ancak bizleri asıl mutlu eden, firmalarımızın 20

yılda kaydettiği büyüme ve Messe Frankfurt

İstanbul ailesi olarak ülkece ulaştığımız ihracat

hacmine sağladığımız katkıdır.

Heimtextil, Ambiente ve Automechanika gibi

sektörlerinde dünyanın en büyük fuarlarını

organize ediyorsunuz. Bunlarda ve diğer

fuarlarınızda Türkiye’nin katılımda ilk üçe

girdiği fuarlar var mıdır? Messe Frankfurt

İstanbul’un Türkiye operasyonları dışında

Messe Frankfurt etkinliklerinde rolü var mıdır

yoksa sadece Türk firmalarının Frankfurt

fuarlarına katılımı ile Automechanika

İstanbul’un organizasyonu ile mi ilgileniyor?

Sadece Frankfurt değil, yurtdışı fuarlarımızın

birçoğunda firmalarımız, her yıl yükselen katılım

grafiği ile ülkemizin üretim potansiyelini net bir

biçimde yansıtıyor. Dünyanın lider ev tekstili fuarı

Heimtextil’de bu yıl Türkiye’den 300’ün üzerinde

firma standı yer aldı ve katılım gösteren ülkeler

arasında en büyük sergi alanı ülkemize aitti.

Giyimlik kumaş fuarlarımızdan Texworld Paris’te

uzun yıllardır katılımcılarımızın fuara gösterdikleri

ilgi ile Çin’in ardından en çok katılımcısı olan 2.

ülke konumundayız. Lider otomotiv endüstrisi

fuarı Automechanika, yapı ve enerji sektörlerine

yönelik fuarlarımızdan ISH, Light+Building ve

daha birçok fuarımızda Türkiye, en fazla katılım

gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Messe

Frankfurt İstanbul olarak bizler de bu gelişimin

sürekliliğini sağlamak niyetindeyiz. Sadece

Türkiye’de düzenlediğimiz Motobike Istanbul ve

Automechanika Istanbul değil, dünyanın neresinde

olursa olsun her fuarımızda en az 1 Türk firmanın

katılımcı olarak yer almasını hedefliyoruz.

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

39


ye zorlayan sayısız nedenlerde olduğu gibi,

2020’nin başından itibaren küresel korona virüs

pandemisi etkinlik endüstrisine meydan okuyor.

Fakat takdir edersiniz ki 780 yıllık süreçte birçok

pandemi, savaş, ekonomik ve politik kriz döneminden

geçildi. Bu dönem hem dünyada hem

de Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcı olacak

ve fuar alanı algısı da değişime uğrayacak

gibi bir beklenti olsa da; pandemi gibi sıkıntılı

dönemler aslında süregelen süreçleri hızlandırıyor

ya da yavaşlatıyor. Dijitalleşme ve güvenlik

gibi konular zaten gündemimizdeydi, pandemi

sadece bu noktada süreci hızlandırıyor. Günün

sonunda ister aydınlatma, ister otomotiv, ister

tekstil işi yapın üretici de, tüketici de insan.

İnsan sosyal bir varlık olarak her zaman yüz

yüze görüşmeyi tercih eder. Fiziksel görüşmenin

kısıtlandığı ya da fizibilitesinin olmadığı durumlarda

dijital platformlar elbette ki teknolojinin

bizlere sunduğu çok güzel bir fırsat. Ancak,

insanlık tarih sahnesinde olmaya devam ettiği

sürece ve Messe Frankfurt’un platformlarının

780 yıldır mümkün kıldığı gibi, ticari fuar

endüstrisinin en önemli başarı faktörü, yüz yüze

görüşmeler olmaya devam edecektir.

Messe Frankfurt olarak pandemiden sonra

düzenlediğimiz ve önümüzdeki dönemde

platforms have made possible for 780

years, the most important success factor

of the trade fair industry will continue to

be face-to-face meetings.

As Messe Frankfurt, we take measures to

maintain social distance on the basis of

increasing corridor widths and minimum

stand areas, one / two-way traffic

practices in the corridors, regulations in

food and beverage areas and regular

health checks in all the organizations

we organize after the pandemic and

will organize in the upcoming period.

Will there be any new events Messe

Frankfurt will organize Istanbul in Turkey?

We welcome a lot of suggestions from

the collaboration of exporters’ unions

and associations which we cooperate

in our foreign fairs about organizing

a new event in Turkey. Of course, we

continue our evaluations for a fair

organization for the right sectors at

the right time. We will provide platform

infrastructure for the Virtual Hometex

Turkey 2020 digital event, which will be

organized by Denizli Exporters Associa-

40 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


tion and Denizli Chamber of Industry

between 18-20 November 2020, and

bring international visitors from the

home textile industry together with

our companies, and we will provide

international marketing services for

more than 100,000 company officials

all over the world. In the near

future, we will work on similar digital

projects in different sectors with our

other export associations.

What are your recommendations to

prospective exhibitors and visitors for

the new term?

We are in a period where pandemic

and international travel restrictions

continue. In this process, postponing

or canceling international trade

fairs for future dates has generated

a need for new product arrangements

and new business connections

for both manufacturers and

purchasers. Unless trade fairs are

organized, manufacturers cannot

find the opportunity to present their

new products and services to their

potential customers and purchasing

professionals cannot find the chance

to meet new suppliers that will

meet the demand in their markets.

When the international trade fairs

reopen, the effect of the pandemic

will continue, and it will take time for

the number of exhibitors and visitors

to reach the previous level. However,

our advice to our companies

is that they take all personal health

precautions as long as they can

travel to the fair and take part in

our fairs, not to miss the chance to

“turn the crisis into an opportunity”

arising from the pandemic. With

our hybrid fair applications, as long

as you are participating in our fairs,

even visitors who cannot travel will

be able to view your products in

digital environment and communicate

with you live thanks to your

presence in both physical and

digital platforms. In this way, you

can convert your fair investment to

export in a short time by establishing

new business connections.

düzenleyeceğimiz tüm organizasyonlarda koridor

genişliklerinin ve minimum stant alanlarının artırılması,

koridorlarda tek/çift yön trafik uygulamaları,

yeme-içme alanlarındaki düzenlemeler ve düzenli

sağlık kontrolleri ile temelinde sosyal mesafeyi

korumaya yönelik önlemler alıyoruz.

Messe Frankfurt İstanbul’un Türkiye’de organize

edeceği yeni etkinlikler var mı?

Yurt dışı fuarlarımızda işbirliği içinde olduğumuz

ihracatçı birlikleri ve derneklerden Türkiye’de yeni bir

etkinlik düzenlemememiz yönünde sık sık öneriler alıyoruz.

Elbette bizler de doğru zamanda, doğru sektörlere

yönelik bir fuar organizasyonu için değerlendirmelerimizi

sürdürüyoruz. 18-20 Kasım 2020 tarihleri

arasında Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Sanayi

Odası’nın organize edeceği, ev tekstili sektöründen

uluslararası ziyaretçileri firmalarımızla buluşturacak

‘Virtual Hometex Turkey 2020’ dijital etkinliği için

platform altyapısı ve tüm dünyada 100.000’in üzerinde

firma yetkilisine yönelik uluslararası pazarlama

hizmeti sunacağız. Yakın gelecekte diğer ihracatçı

birliklerimizle de farklı sektörlerde benzer dijital projeler

üzerinde çalışmalarımız olacaktır.

Yeni dönem için potansiyel katılımcı ve

ziyaretçilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Pandemi ve uluslararası seyahat kısıtlamalarının

devam ettiği bir dönemdeyiz. Bu süreçte,

uluslararası ticaret fuarlarının ileri tarihlere ertelenmesi

veya iptal edilmesi hem üretici hem de

satın almacı firmalar için yeni ürünler ve yeni iş

bağlantılarına yönelik aylardır devam eden bir

ihtiyaç doğurmuş durumdadır. Ticaret fuarları

düzenlenmediği sürece üretici firmalar yeni ürün

ve hizmetlerini potansiyel müşterilerine sergileme

imkânı bulamazken, satın alma profesyonelleri de

kendi pazarlarındaki talebi karşılayacak yeni tedarikçilerle

buluşma şansı bulamıyor. Uluslararası

ticaret fuarları tekrar açıldığında pandeminin etkisi

devam edecek, katılımcı ve ziyaretçi sayılarının

eski seviyeye ulaşması elbette zaman alacaktır.

Ancak firmalarımıza tavsiyemiz, fuar için seyahat

edebildikleri müddetçe tüm kişisel sağlık önlemlerini

alarak fuarlarımıza iştirak etmeleri, pandemi

ile doğan “krizi fırsata çevirme” şansını kaçırmamaları

yönündedir. Hibrit fuar uygulamalarımızla,

sizler fuarlarımızda katılımcı olduğunuz sürece,

aynı anda hem fiziksel hem de dijital platformdaki

varlığınız sayesinde seyahat edemeyen ziyaretçiler

bile ürünlerinizi dijital ortamda görüntüleyecek,

sizinle canlı iletişime geçebileceklerdir. Bu sayede

yeni iş bağlantıları kurarak kısa sürede fuar yatırımınızı

ihracata dönüştürebilirsiniz.

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

41


Akbulgur bereketli

Anadolu damak tadını

dünyaya sunuyor!

Akbulgur offers

lucrative Anatolian

palate taste to the world!

Bulgurun dillere destan besleyici ve lezzetli gücü

Akbulgur ile mutfaklara taşınıyor...

The legendary nutritious and delicious power of bulgur

is brought to the kitchens by Akbulgur.

Bir Güneydoğu Anadolu şehri olan Kilis’in

şifalı ve doğal bulgurunu çeşitli şekillerde

üretip yurt içinde ve dünya pazarlarında satışa

sunan Akbulgur, kendi alanında saygın

ve etkin bir marka. Çiğ köfte, kısır, içli köfte

ve başka birçok Türk özel tatlarında kullanılan

bulgur ve firmanın başarılarını firma Dış

Ticaret Direktörü Vakıf Aslan’a sorduk.

Producing the healing and natural bulgur

of Kilis, a Southeastern Anatolian city, in

various ways and offering it for sale in the

domestic and world markets, Akbulgur is a

respected and effective brand in its field.

We asked the firm’s success story and bulgur,

which is used in raw balls (steak tartar a

la turca), stuffed meatballs, pilaf and many

42 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


other Turkish specialties, to Vakıf Aslan,

Import Export Director of Akbulgur.

Could you tell us about your company’s

product groups and monthly production

capacity?

We have products such as meatball bagel

bulgur, Midyat type, coarse bulgur, başbaşı

bulgur, chickpeas from 6 to 9 caliber. Our

monthly capacity is 1000 tons.

Can you talk about your sales channels in

Turkey?

Our products are delivered to everywhere in

the country through dealers and wholesalers.

Which countries are your current export

markets and target markets?

We are currently exporting to countries

such as Iraq, Syria and Lebanon. We target

the Russian Federation market.

Are you planning to participate in domestic

and international fairs in 2021?

We plan to participate in fairs in Russia and

Dubai markets. We will act according to

the developments.

Firmanızın ürün gruplarından ve aylık üretim

kapasitenizden bahseder misiniz?

Köftelik simit bulgur, Midyat tipi, iri bulgur,

başbaşı bulgur, 6 kalibreden 9 kalibreye

kadar nohut gibi ürünlerimiz var. Aylık kapasitemiz

1000 tondur.

Türkiye’deki satış kanallarınızdan

bahseder misiniz?

Ürünlerimiz bayiler ve toptancılar kanalıyla

yurt içinde her tarafa ulaştırılmaktadır.

Mevcut ihracat pazarlarınız ve hedef

pazarlarınız hangi ülkelerdir?

Halihazırda Irak, Suriye ve Lübnan’a

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

43


ihracat yapıyoruz. Rusya Federasyonu

pazarını hedeflemekteyiz.

2021 yılında yurt içinde ve yurt dışında fuar

katılımı planlıyor musunuz?

Rusya ve Dubai pazarlarındaki fuarlara

katılmayı planlıyoruz. Gelişmelere göre

hareket edeceğiz.

Dünyada bulgur talebi ve bulgur ticaretinin

son durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bulgur taşıdığı besin değerleri ve lezzeti sebebiyle

gıda sanayinin önemli ürünlerinden

birisi olup bütün dünyada gittikçe değeri

daha fazla anlaşılmakta ve hızla yükselen

ürünler arasında yer almaktadır.

Kısa, orta ve uzun vadede hedeflerinizden

bahseder misiniz?

Hepsi için ana hedefimiz kapasitemizi

arttırarak daha fazla ihracat yapmak.

Özellikle önümüzdeki beş yılda operasyonlarımızı

daha geliştirerek bu şifalı ve

sağlıklı ürünü daha fazla insana ulaştırmanın

gayreti içinde olacağız.

Can you tell us about your goals in the

short, medium and long term?

Our main goal for all terms is to increase

our capacity and export more. Especially in

the next five years, we will be in an effort to

improve our operations and deliver this healing

and healthy product to more people.

44 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Kalitenin farkına AKBULGUR ile varın...

Realize the quality with AKBULGUR...

Lezzetli bir deneyim...

Tasty experience!

Geylani Tekstil Gıda Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti.

Organize Sanayi Bölgesi 23 Nolu Cadde No: 14 Merkez - Kilis / TURKEY

Tel: +90 533 540 24 28 | +90 532 437 94 00 | web: akbulgur.com | e-mail: akbulgur@hotmail.com


Arma Grup,

dondurulmuş

gıda ağını

genişletiyor

Seçkin lezzetleriyle dünyanın

her yerine ürün gönderebilecek

zengin lojistik alt yapıya sahip olan

Arma Grup ürettiği enfes lezzetleri

sınır tanımadan ihraç ediyor.

Arma Group

expands

its frozen food

network

Arma Group exports delicious

food beyond any boundary thanks

to its strong logistics infrastructure

with global delivery capacity.

Arma Grup Sam, Lezzeti Antep, İstanbul gibi

tescilli markalarıyla hızla büyümeye devam

eden donuk gıda sektörünün son yıllardaki

en gözde ürünleriyle satış noktalarını

büyütüyor. Ürün yelpazesini her geçen gün

genişleten Arma Grup künefe çeşitleri ( 1

kişilik, 4 kişilik, 8 kişilik ) başta olmak üzere;

baklava, antep katmeri, sufle, irmik helvası,

pasta çeşitleri (tiramisu, cheesecake, koko

star, mozaik pasta, vişneli pasta, fıstık rüyası)

Arma Group, which is growing rapidly with

its registered brands such as Sam, Lezzeti

Antep, and Istanbul, has been expanding

its sales points with the most popular

products in the frozen food sector in the

recent years. While expanding its product

portfolio each day, Arma Group introduces

many delightful products especially its

variety of specialty product kunefe (one,

4 or 8 portions) to the consumers in the

46 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


country and abroad. Other products within

this scope include baklava, Antep-katmer

(flaky crisp), souffle, cheese halvah,

semolina halvah, magnolia (pudding with

fruits), variety of cakes (tiramisu, cheesecake,

coco star, chocolate biscuit cake,

cake with cherries, pistachio delight),

gözleme (thin pastry with filling), pizza,

pide (flat bread with topping), içli köfte

(stuffed meatballs), kete (flaky pastry filled

with butter roasted flour or chopped walnut),

poğaça (pastry with filling especially

for breakfast), variety of pastry (su böreği-boiled

pastry with filling, Turkish börek

rolls-pastry with filling, etc), and çiğ köfte

(steak tartar a la Turca).

The products which are in the shelves of

nation-wide and local markets in 81 cities of

Turkey are also exported to the USA, Hong

Kong, Lebanon, Germany, The Netherlands,

France, Belgium, Dubai, Iraq, Kuwait, Germany,

Qatar, Pakistan and Ghana maintaining

the cold chain in the supply process.

The company has 6,000m 2 indoor production

facility and can produce 50,000 items a

day. It has 95 qualified employees and makes

nation-wide, regional and international

sales. One of the goals of the company is

being the leader in the sector shaping the

national and international markets.

With the brands it has, Arma Group, which

gives importance to using local materials

in addition to having professional and

experienced staff, has BRC and FSSC22000

international quality certificates. The company

also has quality standard certificates

such as Halal, ISO, HACCP.

gözleme, börek çeşitleri (su böreği, rulo

börek vb.) çiğ köfte gibi birbirinden leziz

ürünleri yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilerin

damak zevkine sunuyor.

Türkiye’nin 81 ilinde ulusal ve yerel marketlerin

raflarında yer alan ürünleri Amerika,

Hong Kong, Libya, Almanya, Hollanda,

Fransa, Belçika, Dubai, Irak, Kuveyt,

Katar, Pakistan ve Gana gibi ülkelere

soğuk zincir ile ihraç ediyor.

Toplam 6.000 m 2 kapalı üretim alanı,

50.000 adetlik günlük üretim kapasitesi

ve 95 kişilik kalifiye personel kadrosuyla

bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda

satış yapan firmanın hedefleri arasında

ulusal ve uluslararası piyasalara yön veren

sektörün lider firması olmak yer alıyor.

Sahip olduğu markalarıyla, profesyonel ve

deneyimli kadroya sahip olmanın yanı sıra

yöresel malzeme kullanmaya önem veren

Arma Grup, BRC ve FSSC22000 uluslararası

kalite belgelerine ve Helal, ISO, HACCP gibi

kalite standardı belgelerine de sahiptir.

Dünyanın dört bir yayına ürün sevk edecek

alt yapıya sahip

Kurumsal satış departmanı ile A101, Super

Fresh, Metro Market, Little Caesars Carrefour

vb. ülkenin en seçkin marka ve

şirketleriyle çalışan Arma Grup, bayilik ağı

ile Türkiye’nin tamamına hizmet vermektedir.

Üretmiş olduğu lezzetleri Sam ve Lezzeti

Antep markalarıyla yaklaşık 7.000 adet restoran

ve kafeteryaya, 10.000 adet yerel ve

ulusal market şubesine sevk etmektedir.

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

47


Having an infrastructure to supply food

all over the world

Working with the most distinguished

brands and companies, Arma Group with

its corporate sales department, serves to

A101, Super Fresh, Metro Gross Markets, Little

Caesars Carrefour etc. and to all Turkey

through its dealership network. It sends the

flavors it produces to approximately 7,000

restaurants and cafeterias and 10,000 local

and national supermarket branches with

the Sam and Lezzeti Antep brands.

Arma Group exports the products in its

product range to the five continents participating

in the fairs organized abroad and

in the country. The company is decisive in

its path to be the global, reputable, leader

brand with a high market value.

Katılmış olduğu yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarıyla

5 kıtaya ürün yelpazesindeki

lezzetleri ihraç eden Arma Grup, evrensel,

saygın ve piyasa değeri yüksek, lider kuruluş

olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Arma Şirketler Grubu

Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Kefeli,

firmalarının faaliyetleri ve

prensipleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Arma Grup Gıda A.Ş. olarak en iyi olanı

üretmek için bu yola çıktık. Yola çıktığımız

gün de tıpkı bugün olduğu gibi biliyorduk

ki en iyi lezzetlere ulaşmak için yılların

getirdiği deneyimden faydalanmanın

yanı sıra, doğal ve yöresel malzeme

kullanmak da büyük önem taşıyordu. Gerekeni

yaptık. Çok çalıştık ama sonunda

künefeyi Hatay tatlısı olmaktan çıkardık,

Hatay mutfağını mutfağınız yaptık. Seçkin

lezzetleri portföyümüze kattık. Mükemmel

ürünü oluşturma azmi ve kararlılığından

asla taviz vermeyen Arma Grup Gıda A.Ş.

her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Akıldan çıkmayan lezzetler sayesinde

müşterisi ile arasında kalıcı bir bağ

kuruyor. Ülkemizin dört bir yanına ürettiği

lezzetleri sevk edebilecek zengin lojistik

alt yapıya sahip olan Arma Grup Gıda

A.Ş. yurt dışındaki tüketicileri de bu enfes

lezzetle buluşturmak için çalışmalarına hız

kesmeden devam etmektedir.”

Doğan Kefeli, Arma Company Group

Chairman of the Board tells us about

the company’s operations and principles:

As Arma Grup Gıda A.Ş., we have started

our journey to make the best product. On

the day we started this journey we knew

that using natural and local ingredients

as well as welcoming the experience and

accumulation of years were important to

produce best taste. We are aware of this

fact today, as well. We did what we were

supposed to do. We have worked hard and

made künefe more popular. It was not a

desert of Hatay anymore, we made Hatay

cuisine your cuisine. We have included

exclusive tastes to our product range. Arma

Grup Gıda A.Ş. is growing each day never

losing its ambition and decisiveness in producing

the best product. There is permanent

bond with the customer thanks to the tastes

enduring in people’s minds. Having the

logistics capacity to supply food throughout

the country, Arma Grup Gıda A.Ş. continues

its activities constantly to make people

abroad access these delicious tastes.”

48 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


ASEL INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICES

2020
6 World Halal Summit

21-23 DECEMBER 202021-23 ARALIK 2020


Rusya’dan iyi haber!

WorldFood Moskova

Kovid-19’dan sonra fuar alanında

ziyaretçilerin katılımıyla

gerçekleştirilen

ilk yiyecek sektörü etkinliği oldu

Good news from Russia:

WorldFood Moscow became

the first offline

food industry event after Covid-19

377 yiyecek üreticisi ve tedarikçisi tüm ürün

kategorilerini kapsayan fuarın 15 bölümünde

ürünlerini sundu.

Bu yıl WorldFood Moskova etkinliği herkesçe

bilinen sebeplerden ötürü yoğunlukla Moskova’dan

ve Rusya’nın bölgelerinden şirketlerin

katıldığı bir fuar olarak gerçekleştirildi. 30

toplu sergi Rusya’nın bölgelerini temsil etti.

Mordovya fuara ilk defa katıldı. “Tut myaso”

helal et ürünlerini, çiğ kurutulmuş sosisleri ve

konservede türlü ürünlerini sergiledi. “Mordovskiye

Penkozavody” Feel right markasıyla

kenevirin işlenmiş ürünlerini fuarda sergiledi.

Fuarda yabancı katılımcılar 10 ülkeden katılım

gösteren şirketlerle temsil edildi. Fuara

Azerbeycan, Yunanistan, Kırgızistan, Çin,

377 food manufacturers and suppliers

presented their products in 15 sectors of the

exhibition, covering all product categories.

This year, for objective reasons, WorldFood

Moscow exhibition was mainly an exposition

of companies from Moscow and the

regions of Russia. The regions were represented

by 30 collective expositions. Mordovia

participated in the exhibition for the

first time: “Tut myaso” presented Halal meat

products - raw-dried sausages and canned

stew, “Mordovskiye Penkozavody” brought

to the exhibition products of deep processing

of hemp under the Feel right brand.

Foreign participants were represented

at the exhibition by companies from 10

countries: Azerbaijan, Greece, Kyrgyzstan,

50 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


China, Lithuania, Moldova, Turkey, Uzbekistan,

France. The collective stand of Azerbaijan

became the most widely represented

national pavilion - 30 companies presented

their products at the exhibition this year.

In 2020, WorldFood Moscow for the first time

received foreign support from the Azerbaijan

Export and Investment Fund. Along with this,

the exhibition was traditionally supported by

the Ministry of Industry and Trade of the Russian

Federation, the State Duma, the Ministry

of Agriculture, and the Rosselkhoznadzor.

Participation in WorldFood Moscow exhibition

in September is an opportunity for

manufacturers to present their products

Litvanya, Moldova ve Türkiye’den katılım

oldu. En çok katılımla temsil edilen ülke bölümü

Azerbeycan’a aitti. Azerbeycan’dan

30 şirket fuarda ürünlerini sergiledi.

WorldFood Moskova 2020 senesinde ilk defa

Azerbeycan İhracat ve Yatırım Fonu’ndan yabancı

destek aldı. Sergi ayrıca Rusya Federasyonu

Endüstri ve Ticaret Bakanlığı, Rusya Meclisi

birliği, Tarım Bakanlığı ve Rosselkhoznadzor

tarafından geleneksel olarak desteklendi.

WorldFood Moskova fuarına Eylül ayında

katılım üreticilerin ürünlerini sergilemeleri

için bir fırsat niteliği taşıyor. Çünkü üreticiler

kış ve bahar tatillerine doğru artan talep

öncesi ürünlerini sergileyebiliyorlar. Her yıl

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

51


kurumlar şekerleme, sağlıklı gıda, market ve

süt ürünleri ve diğer fuar sektörlerinde yeni

ürünler sergiliyor. Bu yıl da bir istisna olmadı.

WorldFood Moskova 2020 fuarında 500’den

fazla yeni ürün sergilendi.

WorldFood Moskova 2020, kısıtlamalar

sonrası dönemde fuar alanında gerçekleştirilen

ilk yiyecek sektörü etkinliğiydi. Uzun bir

belirsizlik, tüketici taleplerindeki değişimler

ziyaretçilerin fuara artan bir ilgi göstermesine

sebep oldu. 12.799 uzman fuarı ziyaret etti.

Aynı zamanda ziyaretçilerin yoğunluğu (metrekareye

düşen sayı) 2,5 kattan daha fazla

artarak ve toplam 3,7’ye tekabül etti (2019

senesinde 1,4 rakamıyla karşılaştırıldığında).

Ziyaretçi kalitesi de artış gösterdi. Ziyaretçilerin

%42’si (5.376 kişi) şirketlerin tepe

yöneticisi ve yardımcılarıyken ziyaretçilerin

%79’u (10.111 kişi) satın alma konusunda

karar verme yetkisi bulunan kişilerdi.

Fuar her yıl toptan satış ve perakende zincirlerinin

satın alma sorumluları ve yeni tedarikçiler

bulmakla ilgilenen HoReCa bölümü temsilcileri

tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçilerin

%73’ü (9.343 kişi) yeni üreticiler bulmak ve

endüstriyle ilgili bilgi almak için fuara katıldı.

Aynı zamanda, satın alma kitlesi yıldan yıla

güncelleniyor. 2020 senesindeki ziyaretçilerin

%41’i (5.278 kişi) fuara ilk defa katılım gösterdi.

WorldFood Moskova 2021 yılında 21-24 Eylül

tarihlerinde Crocus Expo Fuar ve Etkinlik

Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

before the start of increased demand on

the eve of the winter and spring holidays.

Every year, exhibitors present new products

in the confectionery sector, in the healthy

food, grocery, dairy and other sectors of

the exhibition. This year was no exception:

more than 500 new products were presented

at WorldFood Moscow 2020.

WorldFood Moscow 2020 became the first offline

food industry event after a period of restrictions.

A long period of uncertainty, changes

in consumer demand caused increased

interest in the exhibition from visitors - 12,799

specialists visited the exhibition. At the same

time, the density of visitors (number per square

meter) increased by more than 2.5 times and

amounted to 3.7 (compared to 1.4 in 2019).

The quality of visitors has also increased:

42% (5,376) of visitors are heads of companies

and their deputies, and 79% (10,111) are

decision-makers on purchases.

Every year the exhibition is visited by buyers

from wholesale and retail chains, as well as

representatives of the HoReCa segment,

who are interested in finding new suppliers

- 73% (9 343) of visitors come to the exhibition

to find new manufacturers and receive

industry information. At the same time, the

audience of buyers is updated from year to

year - 41% (5,278) of visitors in 2020 came to

the exhibition for the first time.

In 2021, WorldFood Moscow will be held on

September 21-24 at Crocus Expo.

52 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Super Sources Dubai,

Orta Doğu’nun ilk ve tek hibrit

B2B uluslarası süpermarket fuarı

SUPER SOURCES DUBAI 2021

Linking distributors and brand owners

with retailers, supermarkets,

hypermarkets, E-commerce

at a controlled environment!

Virtual Fair: 27th February – 8th Marh 2021

Physical Fair: 9th – 11th March 2021 Festival Arena, Dubai, UAE

2020’nin başlangıcından bu yana tüm dünyayı etkisi

altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ticaret

büyük yara aldı. Bu dönem boyu iş sahipleri işlerine,

tüketiciler de tüketime ara vermek zorunda kaldı.

Bu süreçte işlerimiz, alışverişlerimiz ve neredeyse tüm

hayatımız online oldu. Buradan hareketle ve sektörden

gelen yoğun talepler doğrultusunda uluslararası

online bir süpermarket fuarı hibrit modelde hayata

geçirilecek: Super Sources Dubai 2021!

Covid-19 sebebiyle gerek seyahat engeli bulunan

gerek başka sebeplerden dolayı herhangi bir

fuara katılamayacak olan sektör profesyonelleri,

Super Sources Dubai 2021 fuarı ile uluslararası lider

firmalar ile görüşme ve böylelikle ihracata katkı

sağlama fırsatı yakalayacak. Fuar katılımcıları,

gıda, elektrik elektronik, kozmetik, ev araç ve gereçleri

olmak üzere süpermarket raflarında bulunan

ürünlerin tamamını temsil ediyor olacaklar.

Uluslararası Fiziki ve Sanal Süpermarket Fuarı Bir Arada!

Super Sources Dubai 2021, hibrit olarak iki aşamalı

gerçekleştirilecek. Fuarın ilk bölümü, dijital platformda

27 Şubat – 8 Mart tarihlerinde B2B Networking

It is a ‘New World’ looking for

‘New Solutions’ now. And SUPER

SOURCES DUBAI 2021 is THE New

Solution. SUPER SOURCES DUBAI

2021 is a Hybrid show featuring

ONE-STOP solutions balancing the

demand-and-supply challenges of

the Supermarkets sector.

At SUPER SOURCES DUBAI 2021, an

exclusive stage is set for you to get

connected with decision-makers

in the purchase department and

Senior Management of Supermarkets

in the Middle East, GCC

and African regions. Procurement

managers and suppliers will get to

interact with each other and strike

bulk deals to ensure seamless

operations at their outlets. It’s a

win-win situation for all stakeholders

in the Supermarket/Hypermarket

value chain.

The one and only show of its kind

for supermarkets in the Middle East

region, SUPER SOURCES DUBAI 2021

will showcase the best of manufacturers,

suppliers, traders and

supply chain under one roof.

54 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Middle East’s one and only Hybrid

B2B International Supermarket Fair

takes place in Dubai Festival City

Global trade has suffered greatly

due to the Covid-19 outbreak

and has affected the whole world

since the beginning of 2020. During

this period our jobs, shopping

methods and almost whole way of

life became online. Based on this

and in line with the high demand

from the industry, an international

online supermarket fair will be

implemented in a hybrid model:

Super Sources Dubai 2021! Industry

professionals who are unable

to attend any fair due to travel

restrictions or other reasons due to

Covid-19 will have the opportunity

to meet with leading international

companies at Super Sources

Dubai 2021 and thus contribute to

exports. Exhibitors will represent all

products on supermarket shelves

including, food, consumer electronics,

cosmetics and household

tools and equipment.

International Virtual and Physical

Supermarket Fair Together!

The most extensive, first and only

International Hybrid B2B Supermarket

Fair in the retail industry will be

held in Dubai, the most important

commercial city of the United Arab

Emirates, in cooperation with Exposure

Calyx Event and Dash Fairs.

Conventional shows have lost

their sparkle with the outbreak

of the COVID-19 pandemic. At

the same time, there are apprehensions

about digital shows.

However, technology comes in

handy here. The digital world

has enabled the organisers to

create the same look and feel

of a physical show for you online

through SUPER SOURCES DUBAI

2021. Accessing it from wherever

you feel comfortable and being

part of a world-class show would

be an experience of its own. The

3D virtual show is designed and

Günleri olarak; ikinci bölümü ise 9 – 11 Mart tarihlerinde

müşterilerin yüz yüze görüşmeler gerçekleştirebileceği

fiziki bir fuar olarak düzenlenecek.

Super Sources Dubai 2021, hibrit olarak iki aşamalı

gerçekleştirilecek. Fuarın ilk bölümü, dijital platformda

27 Şubat – 8 Mart tarihlerinde B2B Networking

Günleri olarak; ikinci bölümü ise 9 – 11 Mart tarihlerinde

müşterilerin yüz yüze görüşmeler gerçekleştirebileceği

fiziki bir fuar olarak düzenlenecek.

Dubai’de InterContinental Festival Arena Fuar

Alanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açacak olan

Super Sources Dubai 2021; perakendecilerin,

süpermarketlerin, hipermarketlerin, e-ticaret

şirketlerinin, tüm dünyadaki marka sahiplerinin ve

distribütörlerin Orta Doğu ve Afrika’daki önemli

toptancı ve dağıtıcıların, yöneticilerin, karar

vericilerin buluşacağı ve profesyonel iş birlikçilerin

katılım sağlayacağı bir fuar olacak.

Fuara çeşitli nedenler ile katılamayacak olan yüzlerce

uluslararası satın almacı ve marka sahipleri

ise, hibrit uygulama üzerinden sanal ortamda B2B

görüşmeler ile 27 Şubat – 8 Mart 2021 tarihleri arasında

birbirleriyle iletişime geçip önemli iş birliklerine

imza atabilecekler.

Super Sources Dubai 2021 önemli firmaların

sponsorluğunda dünyayı buluşturacak

Dash Fuarcılık ve Exposure Calyx Event iş birliği

ile gerçekleştirilen fuara özellikle Orta Doğu’dan

büyük talep ve katılım bekleniyor. Uluslararası Alım

Heyetleri Programı ile de fuara, özellikle Afrika bölgesinden

100’ün üzerinde yerli ve yabancı profesyonel

satın almacı katılacak. Firmaların Orta Doğu

ve Afrika’da bulunan önemli alıcılar ile buluşmaları

sağlanıp, bu önemli pazarda, yeni satın almacılar

ile tanışmaları iş, iş geliştirme, ürünlerini tanıtma ve

ortaklık fırsatları bulmaları sağlanacak.

Super Sources Dubai, merkezi Dubai’de bulunan birden

fazla ülkede, 81’den fazla hipermarket ve süpermarketi

bulunan NESTO Grubu ve yine sektörde lider

olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli, dünya çapında

33 ülkede 80 operasyon yürütmekte olan uluslararası

IFFCO Grubu sponsorluğu ile gerçekleştirilecek.

Türk firmaları Super Sources Dubai 2021 Uluslararası

Süper Market Fuarı’na katılarak, firmalarını ve ürünlerini

dünyaya tanıtabilecek, ürünlerini uluslararası

alıcılar ile buluşturup ve nihayetinde de özellikle

Orta Doğu ve Afrika bölgesinde satışlarını arttırıp

Türkiye ihracatına büyük katkı sağlayabilecekler.

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

55


customised, taking the minutest of details

into consideration, thus making the 3D virtual

experience as real as a physical show.

Super Sources Dubai 2021 will be carried out

in two phases as a hybrid. The first part of

the fair is B2B Networking Days on the digital

platform between 27 March - 8 February;

The second part will be held as a physical

fair where customers can have face-to-face

meetings on March 9 - 11.

Super Sources Dubai 2021, which will open its

doors to visitors at the InterContinental Festival

Arena in Dubai; It will be a fair where retailers,

supermarkets, hypermarkets, e-commerce

companies, brand owners and distributors

from all over the world will meet important

wholesalers and distributors, managers, decision

makers in the Middle East and Africa and

professional collaborators will participate.

Hundreds of international buyers and brand

owners who cannot participate in the fair for

various reasons will be able to communicate

with each other and establish important collaborations

from February 27th to March 8th,

2021 through B2B meetings in virtual environment

via hybrid application.

With “International Hosted Buyers Program”

more than 100 domestic and foreign professional

buyers from Middle East and especially

from the African region will participate

in the fair. It will be ensured that companies

meet with important buyers in the Middle

East and Africa, find opportunities for

business, business development, promotion

of their products and partnership in this

important market.

Super Sources Dubai will have participation

from some of the top brand owners, suppliers,

retail chains and distributors from all

over the world. In addition to that, there will

be dedicated Country Pavilions all in a controlled

environment.

The Middle East, the GCC region and Africa

have all seen a rapid rise in consumerism.

According to projections, the GCC retail sector

would be registering 4% CAGR amounting

to US$ 308 billion by 2023, up from US$

253.2 billion in 2018.

An estimated 60.7 million MT in 2023 would be

the size of the food industry in the Middle East,

growing at a CAGR of 3.3% from 51.5 million

MT in 2018. The food industry accounts for 72%

of the retail segment in the Middle East.

Super Sources Dubai 2021, serves as the best

platform for networking and knowledge sharing.

In the case of shows involving consumable

products, buyers get the chance to understand

the product in detail.

SUPER SOURCES DUBAI 2021 is a unique

show in the Middle East that would bring

together the who’s who of the supermarket

industry, suppliers, manufacturers, traders

and logistics companies from across the

globe on the same platform.

Contact details:

You can reach should you

wish to visit and / or participate:

For Turkey, contact Dash Fairs

Sinem Akgöl - Managing Director

E-mail: info@dashfairs.com

E-mail: sinem.akgol@dashfairs.com

Mobile: +90 507 857 74 57

Damla Kocaoglu - Event Coordinator

E-mail: damla.kocaoglu@dashfairs.com

Mobile: +90 554 643 38 28

For all other countries

contact Exposure Calyx Event:

Jeen Joshua - Director Business Events

E-mail: jeen@exposurecalyx.com

Mobile: +97152 7775125

Neha Mistry - Sr. Project Manager

E-mail: neha@exposurecalyx.com

Mobile: +971555 304123

56 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


want to

re-connect

with retailers

& distributors ???

Check in today to connect with the vast

retail markets of

GCC & Africa

9 - 11

March 2021

Festival Arena

InterContinental

Dubai Festival City,

Dubai

International

Supermarket

Supplies'

HYBRID

B2B

Event

Chapter 1

VIRTUAL 3D EXPO

27 th Feb - 8 th Mar2021

Chapter 2

B2B MEETING SUITS & EXHIBITION

9 th -11 th March 2021

Check in now

www.supersourcesdubai.com


Türkiye,

Çin’in

yokluğunda

Rusya’nın

şeftali ve

nektarin

pazarında

büyüyor

Industry Analyst – Tridge’den Seoeun

Cho’nun düzenlediği habere göre, Rusya

gıda güvenliği endişeleri nedeniyle Çin’den

geçen sene çekirdekli meyve ithalatını yasakladığından

beri Türkiye, Rusya pazarında

daha fazla güçlendi. Rusya 2019 yılında

yaklaşık 214 milyon dolar değerinde taze

şeftali ve nektarini Türkiye’den aldı.

Rusya gıda güvenliği endişeleri nedeniyle

Çin’den geçen sene çekirdekli meyve ithalatını

yasakladığından beri Türkiye, Rusya

pazarında daha fazla güçlendi. Rusya 2019

EDITED BY Seoeun Cho from Industry

Analyst – Tridge / Ever since Russia imposed

a ban on Chinese stonefruit imports

over food safety concerns last year, Turkey

has been given more leverage into the

Russian market, which imported roughly

USD 214 million worth of fresh peaches

and nectarines in 2019 from Turkey.

Ever since Russia imposed a ban on Chinese

stonefruit imports over food safety concerns

last year, Turkey has been given more leverage

into the Russian market, which impor-

58 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Turkey

expands in

the Russian

peach and

nectarine

market

in absence

of China

ted roughly USD 214 million worth of fresh

peaches and nectarines in 2019 from Turkey.

With Russia’s food import embargo in 2014,

imports decreased by more than half the

following year, which was then compensated

by an increase in Turkish and Chinese

imports. The dynamics within the stonefruit

sector is about to change, however, as

Turkey, which holds nearly half of the shares

in Russia’s peach and nectarine imports,

along with other rising countries, will increase

their presence even more.

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

59


yılında yaklaşık 214 milyon dolar değerinde

taze şeftali ve nektarini Türkiye’den aldı.

Rusya’nın 2014 senesindeki gıda ithalatı yasağının

ardından bir sonraki sene ithalat yarıdan

fazla azalma gösterdi. Bu boşluk Türkiye ve

Çin’den artan ithalatla doldu. Çekirdekli meyve

sektörünü şekillendiren unsurlar değişmek

üzere görünüyor. Ancak Rusya’nın şeftali ve

nektarin ithalatının pazar payının neredeyse

yarısını elinde bulunduran Türkiye varlığını diğer

yükselen ülkelerle artıracak.

Çin’in çekirdekli meyveleri düşüşte

Çin Rusya’ya sürekli olarak çekirdekli meyve

ihraç etti. 2008 yılında ihracat değeri 10

milyon dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Bu rakam Türkiye’nin ihracat değeri olan 7,4

milyon doların da ötesindeydi. Çin, hâlâ Rusya’nın

çekirdekli meyve pazarında ağırlığını

sürdürürken Türkiye birkaç yıl sonra Çin’i geçti.

Chinese Stonefruits on the decline

China has been a steady supplier for

stonefruits to Russia, for which in 2008

its export value was recorded at USD 10

million, ahead of Turkey’s export value

of USD 7.4 million. While Turkey outpaced

China just a few years after, China

had still maintained a prominent position

in Russia’s stonefruit market. It was

for this reason that when the ban came

into place in 2019, it came at a blow to

many Chinese exporters.

The Russian Federal Service for Veterinary

and Phytosanitary Surveillance

(Rosselkhoznadzor) reported 48 cases

of contamination of foreign organisms

in Chinese shipments in 2019, where if

transferred, could devastate 30-90%

of crop yields. As the ban is yet to be

lifted, Chinese exports of peaches and

60 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


nectarines will be down by one-third

in the absence of the Russian market,

according to the USDA. Production is not

expected to fare well either, which will

decrease by roughly 500K tons from MY

2019/20 to a total of 14.5 million tons after

heavy snow in April. Instead of being

export-heavy, the MY 2020/21 season will

be different for China, where forecasts

have indicated a more than 40% increase

in imports, driven by Chile.

Turkey gains more leverage

in Russian market

Due to favorable climate conditions,

the growth of the juice industry, and

strong governmental support, the Turkish

stonefruit industry has been flourishing.

The coronavirus has had minimal impact

on the sector, and Turkey has appealed

to consumers worldwide for its

attractive prices, owing to its low labor

costs and high supply.

Turkey’s growth in export value to Russia

recorded a staggering 288% over 2015-19,

while quantity exported witnessed a 32%

increase. For the MY 2020/21 season,

Turkish peach and nectarine exports are

expected to reach 140K tons, up by 40K

tons from the previous season. In contrast,

overall peach and nectarine production

has contracted globally in major producing

countries such as the United States,

the EU, and China, presenting a golden

opportunity for Turkey to become a leader

in the peach and nectarine industry.

In addition, the EU’s access to the Russian

market has also been blocked until

the end of this year. Top exporter Spain,

along with Italy and France, has been

reducing acreages for peaches and nectarines

due to an accumulating surplus

and looking to opt for tree nuts instead.

It will not be an uncommon sight to see

new players emerge in the peach and nectarine

industry as well, depending on their

relationship with Russia. Egypt, for example,

which has maintained solid relations with

Russia in fruit exports, has increased peach

and nectarine exports by 186% in terms of

import value during 2018-19.

Bu nedenle 2019’daki yasak yürürlüğe girince

birçok Çinli ihracatçı darbe aldı.

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Gözetim Servisi (Rosselkhoznadzor) Çin gönderilerinde

2019 yılında 48 yabancı organizma

kontaminasyon vakası saptandığını belirtti. Bu

vakalar gideceği yere gönderildiğinde mahsul

veriminin %30-90’ına zarar verebilecek nitelikteydi.

ABD Tarım Bakanlığı’na (USDA) göre

yasak henüz kaldırılmadığı için Rusya pazarının

yokluğunda Çin’in şeftali ve nektarin ihracatı

üçte bir azalacak. Üretimin de iyi seyretmesi

beklenmiyor, bu da Nisan ayındaki yoğun kar

yağışının ardından 2019/2020 işletme dönemine

kıyasla yaklaşık 500 bin ton düşüşle toplam 14,5

milyon tona denk geliyor. Çin için 2020/2021

işletme dönemi ihracat ağırlıklı olmayacak. Öngörüler

ihracatın % 40’tan fazla artış göstereceğini,

bunun da Şili kaynaklı olduğunu gösteriyor.

Türkiye Rusya’daki pazar payını arttırıyor

Elverişli iklim koşulları, meyve suyu endüstrisinin

büyümesi ve güçlü hükümet desteği nedeniyle,

Türk çekirdekli meyvesi endüstrisi parlıyor. Koronavirüsün

sektöre çok az etkisi oldu ve Türkiye,

düşük işçilik maliyetleri ve ürün bolluğuyla tüm

dünyadan tüketicileri cazip fiyatlarıyla çekiyor.

Türkiye’nin Rusya’ya ihracat değerindeki büyüme

2015-2019 döneminde şaşırtıcı bir şekilde %

288 olarak gerçekleşti, rekor seviyeye ulaştı. Aynı

dönemde ihraç edilen miktar ise %32 artış gösterdi.

2020/2021 işletme döneminde ise Türkiye

şeftali ve nektarin ihracatının bir önceki döneme

göre 40 bin ton artışla 140 bin tona ulaşması

bekleniyor. Aksine toplamda şeftali ve nektarin

üretimi Amerika Birleşik Devletleri, AB ve Çin gibi

büyük üretici ülkelerde küresel olarak daraldı. Bu

durum Türkiye’nin şeftali ve nektarin endüstrisinde

lider olması için altın bir fırsat sunuyor.

Ayrıca AB’nin Rusya pazarına girişi de bu yılın

sonuna kadar engellendi. En büyük ihracatçı

İspanya, İtalya ve Fransa ile birlikte şeftali ve

nektarin ekim alanlarını biriken fazlalık nedeniyle

azaltıyor, onun yerine yemiş ağaçlarını ekiyor.

Rusya ile ilişkilerine bağlı olarak şeftali ve nektarin

endüstrisinde de yeni oyuncuların ortaya çıkması

şaşırtıcı olmayacak. Örneğin meyve ihracatında

Rusya’yla iyi ilişkilerini sürdüren Mısır, 2018-2019

döneminde şeftali ve nektarin ihracatını ithalat

değeri bakımından % 186 oranında arttırdı.

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

61


Ayıklama ve sınıflandırma

verimliliğini arttırmaya yönelik

güçlü endüstri 4.0 veri platformu,

bulut tabanlı hizmet, büyük

verinin gıda ayıklama süreçlerini

izleme ve en iyi hale getirme

gücünü açığa çıkarıyor.

The powerful industry 4.0 data

platform for enhancing sorting

and grading efficiencies, cloudbased

service unlocks the power

of big data to monitor and

optimize food sorting processes.

TOMRA Insight,

gıda endüstrisinin hizmetinde

TOMRA Insight is available

for the food industry

Geçen yıl TOMRA Sorting Geri Dönüşüm’ün yaptığı

başarılı tanıtımın ardından TOMRA Insight, şimdi de

TOMRA Mining, TOMRA Food ve TOMRA Food ailesi

üyelerinden Compac ile de müşterilerin hizmetine

sunuluyor. Platform, tüm bu endüstri dalları için

yeni özellikler ve işlevlerle zenginleştiriliyor.

TOMRA Insight ile ayıklama ve sınıflandırma makineleri,

buluta bağlı cihazlar haline gelerek değerli

üretim verileri oluşturuyor. Bu veriler, bulutta güvenli

şekilde saklanıyor, işlenebilir bilgilere dönüştürülüyor,

her yerde masaüstü ve mobil aygıtlardan

uygun bir web tabanı aracılığıyla ulaşılabiliyor.

TOMRA Insight’ın veri toplama özelliği, gıda

işleyicilerine gerçek zamanlı ve geriye dönük

işlemlerde yardımcı oluyor. Ürün kalitesi, sürekli

Following its successful launch last

year by TOMRA Sorting Recycling,

TOMRA Insight is now also being made

available to TOMRA Mining customers,

TOMRA Food and Compac, part of

the TOMRA Food family. For all these

industries, the platform is enhanced by

new features and functionalities.

TOMRA Insight turns sorting and grading

machines into connected devices

that generate valuable process

data. This data is stored securely

in the cloud, converted into actionable

information, and accessible

from anywhere via a web portal for

desktop and mobile devices.

62 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Felix Flemming,

Vice President and Head of Digital

at TOMRA Sorting

TOMRA Insight’s data-gathering helps

processors in near real-time and retrospect.

Because product quality is measured

continuously, machine operators are

empowered to make prompt and optimal

adjustments to machine settings in response

to product quality changes on the line.

And because TOMRA Insight provides

previously inaccessible deep-dive data,

customers are now empowered to make

Jeffry Steemans,

Product Manager Digital

at TOMRA Food

olarak izlendiğinden makine operatörleri

hattaki ürün kalitesi değiştiği anda makine

ayarlarını hızlıca ve en uygun şekilde

düzenleyebiliyor. Ayrıca TOMRA Insight

daha önce erişilebilir olmayan derin

veriler de sunduğundan müşteriler, artık

operasyonlar ve işle ilgili kararları daha

eksiksiz bilgilere dayanarak verebiliyor.

TOMRA’nın mühendisleri, TOMRA Insight’ın

abonelik hizmeti kapsamında her ay önemli

verilerin analizinde müşterilere yardımcı oluyor.

Birden çok saha, vardiya, parti ve sezon

arasında hatasız ve zamanında karşılaştırmalar

yapmak artık mümkün hale geliyor.

TOMRA Sorting Başkan Yardımcısı ve Dijital

Bölümü Başkanı Felix Flemming, açıklamasında:

“Değerli verileri yakalayan ve kullanan

TOMRA Insight sayesinde ayıklama işlemi

bir operasyon süreci olmaktan çıkıp stratejik

bir yönetim aracı haline geldi. Müşterilerin

ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda yaptığımız

kesintisiz geliştirmelerle bu araç da

gittikçe güç kazanıyor. Her üç haftada bir

yeni işlevler ve özellikler piyasaya çıkıyor. Bu

durum, TOMRA’nın müşterilerle ortak hedefler

peşinde yakın ilişki kurduğu çalışmalarının

alışılmış sonuçları oluyor” dedi.

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

63


Gıda işleyicileri için birçok avantaj

TOMRA Insight’ın topladığı performans

ölçümleri, gıda işleyicilerine birçok açıdan

fayda sağlıyor. Makine sağlığı ve

performansı izlenerek öngörülü ve koşullu

bakım desteği sağlandığı için arıza süreleri

de azaltılıyor. Hattan geçen ürün kalitesi

değerlendirilirken ayıklama ekipmanı da

buna göre entegre edilerek üretim, en

üst düzeye çıkarılıyor. Üretimdeki boşluklar

tespit edilip olası ana nedenler analiz edilerek

verimlilik iyileştiriliyor. Verilen kararlar,

ürün yapısıyla ilgili doğru verilere dayandırılabildiğinden

ayıklamada hedeflenen

kaliteye daha rahat ulaşılabiliyor. Yedek

parça siparişi daha kolay hale geldiği,

verilere ve belgelere erişim esnekleştiği için

de operasyonlar basitleşiyor.

TOMRA Food Dijital Ürün Müdürü Jeffry

Steemans, konuyla ilgili olarak; “Pilot çalışmalara

katılan gıda işleyicileri, TOMRA

Insight’a yapılan yatırımın haftalar içinde

karşılığını bulacağını belirtiyor. Bu tesislerde

ürün kalitesi iyileşti, üretilen iş hacmi

arttı, atık azaldı ve verimlilik yükseldi.

Ayrıca müşteriler, makine operatörlerinin

bilgilere ulaşarak daha sağlıklı kararlar

verebilme şeffaflığından çok memnun

kaldıklarını söylüyorlar,” diye belirtti.

operational and business decisions based

on more complete information.

TOMRA’s engineers help customers analyze

critical data every month as part of the TOM-

RA Insight subscription service. Accurate and

timely comparison is now possible between

multiple sites, shifts, batches, and seasons.

Felix Flemming, Vice President and Head of

Digital at TOMRA Sorting, commented: “By

capturing and using valuable data, TOMRA

Insight is transforming sorting from an operational

process into a strategic management

tool. And this tool is constantly becoming

more powerful as we continuously develop

it in response to customers’ needs and

priorities. New functionalities and features

are released every three weeks – a routine

during which TOMRA works closely with customers

in pursuit of shared objectives.”

Food processors see multiple benefits

Thanks to the performance metrics gathered

by TOMRA Insight, processors can

benefit in many ways. Downtime is reduced

by monitoring machine health and

performance to support predictive and

condition-based maintenance. Throughput

is maximized by evaluating variations and

64 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


optimizing sorting equipment accordingly.

Efficiency is improved by identifying gaps

in production and analyzing potential root

causes. Sorting to target quality is enhanced

by being able to make decisions

based on accurate product composition

data. And operations are simplified through

easier spare parts ordering and flexible

access to data and documentation.

Jeffry Steemans, Product Manager Digital

at TOMRA Food, said: “Food processors

participating in pilot installations tell us that

TOMRA Insight will pay back month after

month. They see improvements in product

quality, higher throughputs, lower waste,

and greater yields. Customers also report

that machine operators embrace the transparency

of having information available to

make better decisions.”

One food processor which conducted an

early trial of TOMRA Insight and has now

committed to the subscription service is The

Jersey Royal Company. Located in the British

Crown Dependency of Jersey, this company

is the producer of the internationally-recognized

Jersey Royal new potato in the Channel

Islands. This business grows, washes,

grades, packs, and supplies approximately

20,000 tonnes of potatoes every year. Four

of the company’s sorting machines – one

Halo and three TOMRA 5A’s – have been

connected to TOMRA Insight for more than

six months now and have convincingly proven

the data platform’s effectiveness.

TOMRA Insight’ı erken deneyimleyen ve

şimdi abonelik hizmetinden yararlanan

gıda işleyicilerinden biri de The Jersey

Royal Company. Britanya Krallığı’na bağlı

Jersey’de bulunan bu firma, Channel

Adaları’nda uluslararası ün kazanmış olan

Jersey Royal taze patatesini üretiyor. Bu

işletme her yıl yaklaşık 20.000 ton patates

yetiştiriyor, yıkıyor, sınıflandırıyor, ambalajlıyor

ve tedarik zincirine ulaştırıyor. Bu firmanın

ayıklama makinelerinden dört tanesi

(bir adet Halo ve üç adet TOMRA 5A) altı

aydan uzun zamandır TOMRA Insight ile

bağlantılı ve bu veri platformunun etkinliği

de inandırıcı biçimde kanıtlandı.

The Jersey Royal Company Operasyon

Müdürü Andrzej Kopacz, şunları söyledi:

“TOMRA ayıklama makinalarının ‘Rolls-Royce’unu

üretiyor ve TOMRA Insight da

bu makinelere güçlü bir destek sağlıyor.

Insight’tan aldığımız bilgileri kullanarak artık

ürün kalitesini daha hassas bir biçimde

yönetip müşterilerin beklentilerini karşılayabiliyor,

ürün kontrolü ve sınıflandırma

işlemlerini iyileştirebiliyor, ayıklayıcıların

hedefi tutturması için nerede yardıma

ihtiyaç olduğunu görebiliyor, atığı azaltabiliyor

ve ekipmanı daha düşük hizmet dışı

kalma süresi ile daha iyi kullanabiliyoruz.

Ayrıca üreticilerimize de daha iyi geribildirim

verebiliyoruz. Örneğin, işlenmek için

bize ulaşan çok fazla yeşil patates tespit

edilirse bunu hemen izlemeye alıyoruz.

Bize göre, TOMRA Insight’ın sahip olmaya

değer olduğu çok açık.”

Andrzej Kopacz, Operations Manager at

The Jersey Royal Company, commented:

“TOMRA builds ‘the Rolls-Royce’ of sorters,

and TOMRA Insight is a strong addition to

these machines. Using the information we’re

getting from Insight, we are now managing

product-quality more precisely to meet

customer expectations, improve product

control and allocation, see where we need

to help sorters meet targets, reduce waste,

and make better use of the equipment with

less downtime. We are now also able to give

better feedback to our growers. For example,

we can flag-up very quickly if there are

too many unwanted green potatoes coming

through for processing. To us, it’s clear

that TOMRA Insight is well worth having.”

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

65


XIX International Trade Fair

for Savoury Snacks & Nuts

16-17 June 2021

Hamburg Messe

Move your

business

forward

at the worldwide fair

for savoury snacks

Trends

Tastes

Technologies

Suppliers

Decision-makers

Distributors

Trade partners

Customers

snackex.com


SNACKEX

is unique

It’s the only international trade fair

fully dedicated to savoury snacks

2,500+ 80% 76%+ 180+ 96+

Number

of visitors

Manager level

and above

Involved in

purchasing

decision

Number of

exhibitors

Number of

countries

represented

Exhibiting at SNACKEX means you can reach savoury

snack decision-makers you won’t find at other fairs

Get focused on generating sales

with decision-makers and get

your business moving.

SNACKEX is a unique opportunity

to launch or promote your

products into the sector and an

unrivalled opportunity to connect

with focused professional

customers and prospects.

Buyers come from over 90

countries looking for inspiration

and the latest technology to

advance their businesses.

Whether snack makers are

sourcing equipment, materials or

ideas, it is vital they feel confident

about their decisions. The best

way to achieve that is to see

all the options together in one

place. That’s why they come

to SNACKEX and that’s why at

SNACKEX exhibitors can meet

and do business with everyone

who matters, right there and

then, in one convenient location,

over two days.

SNACKEX conveniently

brings together trade fair and

conference under one roof to

make it easier for everyone to

network and do business.

SNACKEX

XIX International Trade Fair for Savoury Snacks & Nuts


Why exhibit?

+ Sell your products to an audience that is ready to buy

+ Show your innovations to the decision-makers of the snacks industry

+ Meet existing customers and new prospects from around the world

SNACKEX is the industrydefining

event for the savoury

snacks sector - the world’s only

trade event dedicated to the

savoury snacks industry and

the best opportunity to launch

or promote your products to

sector buyers.

+ You will be taking part in an

exhibition that is dedicated

to the savoury snacks sector

so your booth will not be lost

against hundreds of others as

in general food shows

+ The only focused opportunity to

target snacks buyers, specifiers

and influencers, under one roof

+ Only qualified visitors/buyers

from the savoury snacks

and snack nut industry are

allowed access

+ Unrivalled opportunities

to network

+ A professional environment

to do business – world-class

venue, in a world-class city

+ Meet leading decision makers

– over 70% of attendees at

the last event had a buying

influence

+ Varied programme – industry

issue conference sessions

attract more snack makers

+ Gain international exposure –

meet buyers from over

40 countries

+ Share expertise – with visitors

and other exhibitors

+ Thank your best customers –

keeping existing customers

happy is as important as finding

new ones. Many of your best

customers will be at SNACKEX

– you should be too!

Who exhibits?

Who visits?

Manufacturers and suppliers of:

Your customers!

SNACKEX is excellent! Much of the fair’s appeal

lays in its tightly defined focus - many of the bigger

shows are too diverse, whereas SNACKEX is very

much concentrated on snacks.

Yves de Vinck, CEO, Roger & Roger - Croky

+ Savoury snacks – potato & corn

chips, extruded snacks, baked

snacks, pretzels, popcorn, fruit

snacks, meat snacks, peanuts

and other snack nuts

+ Snack pellets

+ Snack processing equipment

+ Weighing equipment

+ Packaging equipment

& materials

+ Packaging materials

+ Extrusion systems

+ Nut processing equipment

+ Ingredients

+ Flavours / seasonings

+ Oils and fats

+ Laboratory equipment

& services

+ Materials handling

+ Consulting Services

+ Senior directors from the

world’s major snack makers,

seeking inspiration and insight

+ Senior marketing and NPD

representatives looking for

new products and ideas

+ Engineers and production

people looking to source new

equipment

+ Nut brokers and traders

looking for new contacts

and supply sources

+ Customers in search of

product demonstrations

and one-to-one meetings

with new and existing suppliers

+ Retail representatives looking

for new product lines

+ Companies seeking solutions

to individual challenges

16-17 June 2021 Hamburg Messe


Secure

your stand

Recent exhibitors

SNACKEX 2019 was sold out

with a waiting list, now it’s your

opportunity to get ahead of the

competition and advance your

business in 2021!

Reserve your exhibit stand at

SNACKEX 2021 before 31 March

2020 and enjoy a 10% reduction

off the standard rates.

Contact the organisers today to

find out about stand availability

and to make your booking.

+

Boost your

brand further

Once you’ve made the right

decision to exhibit at SNACKEX

get your message seen!

Put your company’s name right

in front of international buyers

before they even get to your

stand! SNACKEX is a big deal.

Every exhibitor is competing for

visitors’ attention – make it easy!

Give yourself that extra edge to

drive visitors to your stand and

ensure they’ll recognise your

brand. Be creative!

Our exclusive opportunities are

the perfect way to promote your

company, your brand and your

product. They are cost-effective,

varied and impossible to miss.

Contact the organisers for

more information.

Organisers

European Snacks Association asbl

Rue des Deux Eglises 26,

B-1000 Brussels, Belgium

Tel +32 (0)2 538 20 39

Email esa@esasnacks.eu

snackex.com

A Innovative Food Products

ABICAB

AMP Automation

Adecoagro

Al Helo Extrusion International

Almond Board of California

Almounajed Food Industries

Aceitera General Deheza

Agromais

American Extrusion International

Angel Yeast Co

Aperitivos Flaper

Aptean

Arrow Systems Sdn

Atlas Extrusion International

Avena Foods

Aviko-Rixona

Bell Flavours and Fragrances

Biotrek

Blueprint Automation

Bosch Woodman Packaging

Technology

Bredabest

Brovind - GBV Impianti

Bühler Group

C Cretors & Co

CDR

C Meijer

Cablevey Conveyors

Carl Zeiss Spectroscopy

Casa Herrera

Cerealicola Rossi

Chhajed Foods

Clextral Group

Codrico

Colin Ingredients

Constantia Flexibles

Crystal Filtration

CPM Wolverine Procter

DACSA (Maicerias Españolas)

Dallas Group

Dalziel Ingredients

Elea

Emsland Stärke

Extrusion-Link

FAM

Fabcon Food Systems

Favero Antonio

FEN

Filtercorp

Flo-Mech

Focke Packaging Solutions

Formers International

Fromatech Ingredients

Frutarom Savoury Flavours

Gastaldi Hnos

Geo Project Industries srl

Geus

Girisim Makina

Givaudan

Good Mills Innovation

Gramybel

Griffith Foods

Grupo Apex

Halawani Industrial

Hastamat Verpackungstechnik

Heat and Control

Hebenstreit

Hügli Nährmittel

Huseyinogullari Tarim

Imco Process

Incalfer

Incomec Cerex

Intertaste

Irta Group Packaging

Ishida Europe

Ispak Esnek Ambalaj

Jilin City Changrong Agricultural

J C Ford Company

J R Short Milling

Jilin Liaohe Processing Co

Jinan CFC Machinery

Jongerius Hanco

KMG Systems

Kadant

KayDee Solutions

Kanaan

Kalizea

Kenray Forming

Kerry Europe & Russia

Key Technology

King Nuts & Raaphorst

Kiremko

Koninklijke Euroma

Kuipers Food Processing Machinery

Lalesse Extrusion

Lallemand Bio-Ingredients

Lawrence Equipment

Le Caselle

Liaoning Zhengye Peanut Co

Leng d’Or

Limagrain Céréales Ingrédients

Liven

Lyckeby Culinar

Maddox Metal Works

Mafin

Mane

Manufacturas Ceylan

Martini srl

Martinorossi

Mettler-Toledo Safeline

Mitchell Dryers

Mix Industria & Comercio

MoistTech Corp

Molino Favero

Mutchall Engineering

NDC Technologies

Nakskov Mill Foods

Nanonord A/S

Newsmith Stainless

Noble Agro Food

Noida Fabcon Machines

N.P. & Company

Nuhealth

Nutri Flavours

Oberlin Filter

Olega

Ozstar Kuruyemis Makine

PT Sekar Laut

PTF Filters

Pasta Foods

Pavan

Perten Instruments

Phoenix Flexibles

Pisto Maschinenbau

Planet Dryers

Polar Systems

Pol-Foods

Prodeman

Process Sensors (Europe)

Productos Churruca

Pulsemaster

Qingdao Foodlink Co.

Qingdao Golden Rock Nuts Co

Qingdao Ruizong Food Co.

Qingdao Topsen Imp. & Exp. Co

Quality Pellets

Re Pietro

Reading Bakery Systems

Revtech Process Systems

Rosenqvists Food Technologies

Rovema

Rudolph Foods

SNAC International

Samba International

Seasonings & Specialities Sdn

Sensortech Systems Europe

Senadolou Misr

Seyeks

Shantou Huaxing Machinery

Siddhivinayak Agri Process

Silesian Grain

Solina

Soufflet Alimentaire

Spice Application Systems

Strand Palace Agencies

Technology Container Corp

TAV

Taam 88

Tekirdağ Un

Tiybe Snack Pellets Gida

TNA Solutions

Tomra Sorting

Triz Ventures

Tronrud Engineering

Unifine

Univar

Urschel International

UVA Packaging

V.AL.IN

Van Marcke Food Group

Vuormar Packaging

Walterwerk Kiel

Wintech Taparia

Wirebelt Company

Wolf Verpackungsmaschinen

Zirve AS Makina


2.000’in üzerinde marka CNR Food İstanbul’da

7 trilyon dolarlık gıda sektörü

CNR Food Istanbul’da

dünyaya meydan okuyacak

More than 2.000 brands at CNR Food Istanbul

The 7 trillion dollar food industry

to challenge the world

Dünya gıda sektörünün en önemli buluşmalarından

biri olan CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri,

Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, devletin ve Uluslararası

Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş

kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını

açıyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık

tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu

(TGDF), Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve

Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketle-

CNR Food Istanbul – Food and

Beverage Products, Food Processing

Technologies Fair, organized

by CNR Holding subsidiary, Istanbul

Trade Fairs, with the cooperation of

TGDF (Federation of Food & Drink

Industry Associations of Turkey),

TÜGİDER (All Food Foreign Trade

Association), PAKDER (Association

70 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


of Agricultural Products, Grains,

Pulses Processing and Packaging

Manufacturers), GİMDES (Association

for the Inspection and Certification

of Food and Supplies), and

the support of the Ministry of Trade

and KOSGEB (Small and Medium

Enterprises Development Organization

of Turkey), is getting prepared

me Sanayicileri Derneği (PAKDER), Gıda ve İhtiyaç

Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları

Derneği (GİMDES) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve

KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, 25 - 28 Kasım

2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde

ziyaretçilerini ağırlayacak. Binlerce satın almacının

katılımının yanı sıra farklı ülkelerden 2.000’in

üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan fuar,

ülke milli katılımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Dünyada 7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşan gıda sektörünün

en önemli oyuncuları, CNR Food İstanbul’da güçlerini birleştiriyor.

Binlerce yabancı satın almacının katılımının beklendiği fuar, bu yıl

farklı ülkelerden 2.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yapacak.

Global ticarete yön veren fuara Somali, Özbekistan ve Çek

Cumhuriyeti milli katılım sağlayacak.

Anticipated greatly by the global food industry, CNR Food Istanbul

will reunite with visitors between November 25 – 28, 2020. Hosting

more than 80 thousand industry professionals from over 100

countries, the exhibition will display products of more than 2.000

brands. The exhibition, aiming to create a business volume of 3.5

billion dollars, will welcome President of WACS (World Association

of Chefs Societies), Thomas A.Gugler as the guest of honor.

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

71


Fuarda 11 firma “Made in Uzbekistan” diyecek

Dünyadaki gıda trendlerini yakından takip eden

Özbekistan, fuara 11 firma ile milli katılım sağlıyor.

Şekerlemeden kurutulmuş sebze - meyveye, tavşan

eti, et ürünleri – sosis, peynir üretiminden şekerli bisküvi

- waffle, reçel ve kurutulmuş meyveye, konserve gıdadan

kızarmış bezelye ve dondurma üretimine kadar

en yeni ürün gruplarını tanıtacak olan Özbek firmalar,

“Made in Uzbekistan” adını verdikleri pavilyonda en

iyi kalite ve fiyat oranıyla satın almacıları karşılayacak.

Somali fuarda 20’nin üzerinde firma ile temsil edilecek

Yüksek kaliteli tarım ürünleri için büyük bir kaynağa

sahip olan Somali, hammaddeden mamul ürünlere

kadar her alanda faaliyet gösteren 20’den fazla firmasıyla

fuarda “Somalia Rising” pavilyonunda yerini

alacak. Firmalar çeşitli taze meyve ve sebze, misket

limonu gibi kurutulmuş meyve, susam tohumu ve

baklagiller, buhur, taze ve dondurulmuş deniz balığı,

süt ve et ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Çekya geniş ürün grubuyla fuara ayrı bir renk katacak

Çekya – Çek Cumhuriyeti ise bu yıl fuara 6 firma ile

milli katılım sağlıyor. Geniş kapsamlı ürünlerin tanıtılacağı

Çekya pavilyonunda firmalar kahve, cappuccino,

çikolata, çay, sağlık enerji barları, bebek

ürünleri, diyet amaçlı gıda takviyeleri, ballı pasta,

tatlı veya tuzlu müsli, atıştırmalıklar, filizlenmiş ürünler,

yulaf ezmesi, catering için karışımlar, baklagil cipsi

ve makarna ürünleri sergileyecek.

Fuar milyarlarca dolarlık ticarete şahitlik edecek

B2B iş görüşmeleri ile üretici ve alıcının bir araya

getirileceği fuarda milyarlarca dolarlık ticaret

sağlanması hedefleniyor. Yarattıkları katma değer

ve gerçekleştirdikleri ihracat ile Türkiye ekonomisinin

en önemli sektörleri arasında yer alan Türk gıda ve

içecek sektörü de, öne çıkan firmaları ile fuarda

temsil edilecek. 50 bine yakın işletmenin 600 bine

yakın kişiye istihdam sağladığı Türk gıda ve içecek

sektörü, fuarın da katkısı ile 10 milyar doların üzerindeki

ihracatına yeni pazarlar ekleyecek.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu

Her yıl yılda gerçekleştirdiği 40’ın üzerinde fuar ile

sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme döneminde

fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını

güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi

için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği

yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir

dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları

yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü

yapılırken, aynı zamanda havalandırma sistemlerinde

harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli

temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi

sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi

ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.

to open its doors to visitors at CNR

Expo Istanbul Expo Center between

November 25-28, 2020.

More than 2.000 brands from 20

countries to take their places at the

exhibition

Key players of the food industry,

which has reached a 7-trillion size

worldwide, will come together at

CNR Food Istanbul. Organized on

the 80 thousand square meter area,

the exhibition will welcome more

than 2.000 brands from nearly 20

countries this year. Expecting visits

from more than 80 thousand industry

professionals in over 100 countries,

the exhibition will bring a new

dimension to global trade. The exhibition,

uniting producers and buyers

via B2B meetings, aims to create a

3.5-billion-dollar trade.

Turkish companies will set sail to new

markets at the exhibition

The Turkish food and beverage

industry, one of the foremost sectors

for the Turkish economy through its

added value and trade activities,

will be represented at the exhibition

with its outstanding companies. The

industry, in which nearly 50 thousand

companies employ around 600 thousand

people, will add new markets to

its trade of over 10 billion dollars with

the contribution of the exhibition.

The guest of honor is the famous

chef, Thomas A. Gugler

Gathering industry representatives

from all over the world on the same

platform, the exhibition will welcome

Master of the Chefs, famous chef

Thomas A. Gugler, who represents

more than 12 million chefs from 107

countries at every level as the President

of WACS (World Association

of Chefs Societies). Mr. Gugler will

deliver a presentation named “Global

Trends and Sustainability”, where

he will share his career journey in

the culinary profession as well as key

information on retaining and developing

global culinary standards.

72 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Gıda sektörü,

WorldFood İstanbul’un hibrit

versiyonu ile moral depolayacak

The food industry to be motivated

by the hybrid version

of WorldFood Istanbul

28. WorldFood Istanbul’un yeni nesil hibrit fuarcılık anlayışıyla

kapılarını açmaya hazırlandığını belirten Hyve Group Bölge

Direktörü Kemal Ülgen, Hyve Connect dijital iş birliği platformunun

önceki yıllara göre daha aktif kullanılacağını, İHBİR ve ETÜDER

üyelerinin ticaret hacimlerini arttıracağının altını çizdi.

Stating that the 28th WorldFood Istanbul is getting ready to open

its doors with the next-generation hybrid exhibition concept,

Hyve Group Regional Director Kemal Ülgen underlined that

Hyve Connect, a digital cooperation platform, will be used more

actively this year than in previous years and will increase the

trade volumes of the members of İHBİR (İstanbul Cereal, Pulses,

Oil Seeds and Products Exporters’ Association) and ETÜDER

(Association of Out-of-Home Consumption).

Yeni normal dönemin ilk aylarını geride

bırakan Türkiye ekonomisi olumlu sinyaller

veriyor. Bu yıl 28’inci kez TÜYAP’ta, İstanbul

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve

Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) ve Ev

Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) iş

birliğinde, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük

fuarcılık şirketi Hyve Group tarafından 25

- 28 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirilecek

olan WorldFood İstanbul, yerli ve

yabancı katılımcıları buluşturmak ve ziyaret-

After the first months of the new normal,

the Turkish economy sends positive signals.

The 28th WorldFood Istanbul, which will be

organized by Hyve Group, the largest exhibition

company in Turkey and in the world,

is getting ready to bring together local

and foreign exhibitors and host its visitors at

TÜYAP from November 25 to 28 in cooperation

with the Istanbul Cereals, Pulses, Oil

Seeds and Products Exporters’ Association

(İHBİR) and the Association of Out-of-home

74 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


Consumption Suppliers (ETÜDER). Aiming to

establish close contact between exhibitors

and international buyers until the exhibition,

the team of WorldFood Istanbul holds

virtual meetings through the Hyve Connect

application to bring together local buyers

and international market representatives.

Stating that the Turkish economy started to

recover from the pandemic, Hyve Group Regional

Director Kemal Ülgen said, “Current

data indicates that the negative situation

in the Turkish economy changed in the new

normal. We would like to share a hopeful development

about WorldFood Istanbul, which

is an important international cooperation

platform in the field of food and food technologies

in Turkey. There is a significant increase

in online invitation purchases compared

to previous years. This data indicates that

the number of visitors in the exhibition will be

remarkable despite the current conditions.

In addition, we will host foreign buyers in

Istanbul through the Hyve Connect application,

our virtual trade platform, in cooperation

with İHBİR. Thus, Turkey will experience a

hybrid exhibition in practice for the first time

at WorldFood Istanbul.”

Okutur: “Social trends increase the purchases

of foreign companies from our country”

Stating that WorldFood Istanbul is a cooperation

and trade platform that will contribute

directly to Turkey’s exports, President

of İHBİR Haluk Okutur reminded that being

an exhibitor is an effective way to increase

sales, promote products, and gain new

customers by communicating directly with

a large number of representatives from

food wholesalers and retail chains who are

involved in the purchase of food products.

Okutur said, “WorldFood Istanbul is an ideal

platform for foreign companies to discover

the Turkish food industry, connect with

important figures and buyers in the industry,

and promote their products in a new market.

The export rate has been increasing

steadily in Turkey for 10 years. Social trends,

such as busier lifestyles, urbanization, and

higher average income, change eating and

drinking habits and lead foreign companies

to make more purchases from our country.”

Noting that most of their members are preparing

for the exhibition, Okutur reminded that

many new products will be introduced to

the food world at WorldFood Istanbul, the

international meeting point of the Turkish

food industry, with the participation of more

çilerini ağırlamak için çalışmalarına devam

ediyor. Fuar tarihine kadar katılımcılarla

uluslararası alıcıların temasını sıcak tutmak

isteyen WorldFood İstanbul ekibi, Hyve Connect

uygulaması aracılığıyla sanal toplantılar

düzenleyerek, yerel alıcıları uluslararası

pazar temsilcileri ile buluşturuyor.

Türkiye ekonomisinin pandemi etkisini

üzerinden atmaya başladığını belirten Hyve

Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, “Güncel

veriler, yeni normal dönemde Türkiye

ekonomisindeki olumsuz havanın değiştiği

yönünde. Biz de Türkiye’nin gıda ve gıda

teknolojileri alanında önemli ve uluslararası

bir iş birliği platformu olan WorldFood

İstanbul ile ilgili moral veren bir gelişmeyi

paylaşmak istiyoruz. Online davetiye alımlarında

önceki yıllara göre önemli bir artış

söz konusu. Bu veriler bize mevcut koşullara

rağmen fuarımıza önemli bir katılım olacağını

gösteriyor. Ayrıca, yabancı alıcılarımızı

da sanal ticaret platformumuz olan Hyve

Connect uygulaması ile İHBİR iş birliğinde

İstanbul’da ağırlayacağız. Böylece Türkiye,

ilk kez hibrit fuarcılığı uygulamalı olarak WorldFood

İstanbul’da deneyimleyecek,” dedi.

Okutur: “Toplumsal trendler, yabancı

firmaların ülkemizden alımlarını arttırıyor”

WorldFood İstanbul’un Türkiye’nin ihracatına

direkt katkı sağlayacak bir iş birliği ve

ticaret platformu olduğunu belirten İHBİR

Başkanı Haluk Okutur, Fuar’da katılımcı

olmanın; gıda ürünleri alımıyla ilgilenen

perakende zincirleri ve gıda toptancısı işletmelerinden

gelen çok sayıda temsilciyle

doğrudan iletişim kurarak satışları artırmak,

ürünleri tanıtmak ve yeni müşteri kazanmak

için etkili bir yol olduğunu hatırlattı:

“WorldFood İstanbul; yabancı firmaların

Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki

önemli kişilerle ve alıcılarla bağlantı kurması,

yeni bir pazarda ürünlerini tanıtması için

ideal bir platform. Son 10 yılda Türkiye’de ihracat

oranı istikrarlı bir şekilde artıyor. Daha

yoğun tempolu yaşam tarzları, şehirleşme

ve daha yüksek gelir ortalaması gibi toplumsal

trendler, gıda ve içecek alışkanlıklarını

değiştirerek yabancı firmaların ülkemizden

daha fazla alım yapmalarını sağlıyor.”

Üye firmaların çoğunun fuara hazırlandığını

belirten Okutur, Türkiye’deki gıda

sektörünün uluslararası buluşma noktası

WorldFood İstanbul’un birçok yeni ürünü,

binin üzerinde markanın katılımıyla,

gıda dünyasına tanıtmaya hazırlandığını

hatırlatırken, “Biz de İHBİR olarak, geçen

NOVEMBER 2020 | FOOD & INGREDIENTS TURKEY

75


yıl olduğu gibi bu yıl da fuara nitelikli alım

heyetleri davet ederek, fuarın etkinliğini

artıracağız. Bu fuar, katma değerli ürünlerin

tanıtıldığı, yeni markaların sergilendiği

ve gıda sektöründe önümüzdeki yıllarda

ülkemizi uluslararası platformlarda ön plana

çıkaracak uzun vadeli bir fuar olacaktır.

Profesyonel ve nitelikli ziyaretçilerin katılımı

ile de sektör ihracatımızı yukarı çekecek bir

fuar olacağını düşünüyorum,” dedi.

Verimli ticaretin yeni nesil platformu:

Hyve Connect

Tüm katılımcı, alıcı ve profesyonel ziyaretçilerin

yani iş bağlantıları kurmak isteyen

tüm kullanıcıların erişimine açık olan Hyve

Connect, her tür ziyaretçinin fuar süresince

sağlıklı planlama yapabilmek, günlük takvim

oluşturabilmek, iş bağlantılarını doğru,

verimli ve hızlı bir biçimde gerçekleştirerek

doğru müşteriler ile doğru tedarikçileri buluşturabilmek

için geliştirildi.

Katılımcılar ve profesyonel ziyaretçilerin

ortak odak noktalarda buluşma algoritmasını

baz alarak doğru kişileri eşleştiren

Hyve Connect, akıllı telefonlara indirilebilen

uygulama aracılığı ile kolay ve rahat bir

kullanıma sahip. Web tabanlı olarak da

desteklenen Hyve Connect, dilendiği takdirde

herhangi bir uygulama indirmeden

de kullanım şansı sunmaktadır.

Fuarın programı ve etkinlikleri ile ilgili detaylı

bilgilere de kolayca erişme fırsatı sunan

Hyve Connect, Kovid-19 pandemisiyle birlikte

ihtiyaç doğrultusunda sosyal mesafeyi

destekleyen ve koruyan Sanal Toplantı seçeneğini

WorldFood İstanbul Fuarı ile birlikte

de kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Bu sayede kullanıcılar görüntülü olarak

fuar süresince görüşmek istedikleri profesyoneller

ile sanal ortamda rahatça görüşebilecek,

uygulama üzerinden birbirlerine ürünleri

ile ilgili bilgileri iletebilecekler. Ayrıca Fuar

boyunca gerçekleştirilen tüm etkinliklerin

Canlı Yayın yaklaşımı ile yine Hyve Connect

üzerinden takip edilmesi mümkün olacak.

Hyve Connect uygulamasındaki bir diğer

yeni özellik ise katılımcı profilleri ile ilgili.

Bugüne kadar katılımcılar sadece firma

profillerini kısıtlı bir şekilde, ürün bilgilerini

ekleyerek kullanabiliyorlardır. Güncellenen

ve geliştirilen Hyve Connect; katılımcılara,

profillerine istedikleri ürün görsellerini ya

da ilgili PDF dosyalarını ve varsa videolarını

ekleme imkânı sunarak, daha detaylı ve

kapsamlı bir biçimde tanıtım yapma ve

profillerini kişiselleştirme fırsatı sunuyor.

than 1,000 brands. He said, “As İHBİR, we will

increase the efficiency of the exhibition by inviting

qualified hosted buyers this year, as we

did last year. New brands will be exhibited,

and value-added products will be promoted

in this exhibition, which will bring our country

to the forefront on international platforms in

the food industry in the coming years and will

have long-term effects. I think it will increase

exports in our industry with the participation

of professional and qualified visitors.”

A next-generation platform for efficient

trade: Hyve Connect

Hyve Connect is accessible to all users who

want to establish business connections,

including exhibitors, buyers, and professional

visitors. It is designed to bring together customers

and the right suppliers and to ensure

that all visitors are able to make healthy

plans during the exhibition, prepare daily schedules,

and establish business connections

in a correct, efficient, and quick manner.

Matching the right people based on an

algorithm that aims to bring together

exhibitors and professional visitors on a

common ground, Hyve Connect has an

easy-to-use mobile application that can

be downloaded to smartphones. Hyve

Connect is also supported by a web-based

platform and can be used without

downloading any application, if desired.

Providing easy access to detailed information

on the program and events of the

exhibition, Hyve Connect is getting ready

to launch the Virtual Meeting option, which

supports and enables the practice of social

distance in line with the needs that arise

from the COVID-19 pandemic, at WorldFood

Istanbul. In this way, users will be able to

video chat with the professionals they want

via a virtual platform during the exhibition

and provide information about their products

to each other using the application.

In addition, all the events organized during

the exhibition will be able to be followed on

Hyve Connect with live broadcasts.

Another new feature of the Hyve Connect

application is related to user profiles. Up until

now, exhibitors could only use company

profiles in a limited way by adding product

information. The updated and improved

version of Hyve Connect enables exhibitors

to customize their profiles and promote

their products in a more detailed and

comprehensive manner by adding product

images, related PDF files, and videos, if any.

76 FOOD & INGREDIENTS TURKEY | NOVEMBER 2020


ESNEK AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Adres : Tunus Caddesi 54/8 Kavaklıdere 06680 ANKARA

Tel : 0312 466 60 23

Fax : 0312 466 60 24

easd@ambalaj.org.tr

FLEXIBLE PACKAGING MANUFACTURERS ASSOCIATION

Adres : Tunus Caddesi 54/8 Kavaklıdere 06680 ANKARA - TURKEY

Tel : +90312 466 60 23

Fax : +90312 466 60 24

easd@ambalaj.org.tr

‹STANBUL

TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹

TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER

Büyükçekmece, ‹stanbul / Turkey


‹STANBUL

TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹

TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER

Büyükçekmece, ‹stanbul / Turkey

More magazines by this user
Similar magazines