Newsletter 20 - 8th November, 2020 (2)

bealathaabu

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL——

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahony P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

CHILD PROTECTION POLICY AND

PROCEDURES ARE AVAILABLE ON

REQUEST

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

+ Moladh go deo le Dia +

Uibh Laoire Parish

News

Message from Fr Anthony

In Vol. the gospel 20 this Sunday we are being encouraged to be ready. 7/8th We normally

take November, that to mean 2020 that we should be ready just in case we are called to meet

God at short notice, but while we are doing that maybe we should also be

ready to look out for each other. We should be ready for the next life but one

of __________________________________________

the ways we can do that is by being ready to support each other in this

life.

The Diary for 2021 is now available in both churches so masses can now

be booked for 2021.

Prayer for Holy Souls

Immortal God, holy Lord, Father and Protector of all You have created,

we raise our hearts to You today for those who have passed out of this

mortal life. In Your loving mercy, Father of all, be pleased to receive them

in Your heavenly company, and forgive the failings and faults they may have

done from human frailty.

Your only Son, Christ, our Saviour, suffered so cruelly that He might deliver

them from the second death. By his merits may they share in the glory

of His victory over sin and death.

For all the faithful who have died we pray, but in particular for those dear to

us, parents, relatives and friends. nor do we forget all who did good to us

while on earth, who helped us by their prayers, sacrifice and example.

We pray also for any who may have done us harm, and stand in special need

of Your forgiveness. May the merits and prayers of our Virgin Mother,

Mary, and those of all the Angels and Saints, speak for us and assist them

now. This we ask in Christ's name.

Amen.

COVID-19 Support Line for Older People

ALONE manage a national support line and additional supports for older

people who have concerns or are facing difficulties relating to the outbreak

of COVID-19 (Coronavirus). Professional staff are available to answer

queries and give advice and reassurance where necessary. The support line

is open seven days a week, 8am - 8pm, by calling 0818 222 024.

Anniversaries

Denis Lordan Cappanclare.

Mary Cronin Kilmore

Mary and Michael Horgan Ballymakeera

Jeremiah and Peggy Cronin Milleen.

John Murphy Derria

Thady Cronin, Coolroe West.

Sympathy.

Sympathy of the parish is extended to Pat Lordan and Family Rosscommon

and formerly of Cappanclare on the recent death of her husband Sean

Coyle.

Mass Times in Neighbouring Parishes

Kilmichael Vigil 8.15pm in Cooldorrihy.

Johnstown Sun 10.00am. Toames Sun 11.30am.

Dunmanway Vigil 6.30pm

Ballinacarriga 9.30am. Togher Sun 10.45am. Dunmanway Sun 12.00noon.

Macroom Vigil 7.30pm. Sun 8.30am, 10.30am, 12.00noon.

Ballyvourney Vigil 6.30pm. Sun 11.30am. Réidh na nDoirí Sun 9.30am.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm


Léachtaí Gaeilge : Sunday, 8th November, 2020

CHÉAD LÉACHT

Sliocht as leabhar hEagna 6:12-16

Gluaiseann Eagna faoina ndéin gach uair a smaoiníonn siad uirthi.

Is niamhrach domhúchta í an eagna;

na daoine a bhfuil grá acu di,

tugann siad faoi deara í gan dua;

agus na daoine a bhíonn á lorg,

faigheann siad í go furasta.

Ligeann sí a haithne roimh ré

leis na daoine a bhfuil dúil acu inti.

An té a éiríonn go moch ar a tóir

ní bheidh a shaothar in aisce aige,

mar gheobhaidh sé í ina suí ag a gheataí.

Is é barr na tuisceana é machnamh uirthi;

agus an té a dhéanann faire ar a son

is gairid go mbeidh sé saor ó imní.

Óir téann sí féin timpeall

ag lorg a díol de dhaoine;

agus le neart dea-mhéine

taispeánann sí í féin dóibh ar na bóithre,

agus gluaiseann sí faoina ndéin

gach uair a smaoiníonn siad uirthi.

Briathar Dé.

Salm le Freagra Sm 62

Freagra: Ta íota tarta ar m’anam chugat, a Thiarna, a Dhia

liom.

1. A Dhia, mo Dhia thú;

iarraim thú go dícheallach.

Ta íota tarta ar m’anam chugat,

santaíonn mo cholainn thú

amhail talamh atá tirim is spalptha cheal uisce. Freagra

2. Is mar sin a bhím ag breathnú ort sa sanctóir

chun go bhfeicfinn do chumhacht is do ghlóir.

Óir is fearr do bhuanghrá ná an bheatha.

Fógróidh mo bheola do mholadh.

Freagra

3. Mar sin a bheannóidh mé thú le mo bheo,

i d’ainmse a thógfaidh mé mo lámha.

Líonfar m’anam mar le fleá,

is molfaidh mo bhéal thú le beola lúcháireacha. Freagra

4. Cuimhním ort agus mé ar mo leaba;

i bhfaireacháin na hoíche déanaim machnamh ort.

Óir tháinig tú i gcabhair orm,

agus gairdím faoi scáth do sciathán.

Freagra

DARA LÉACHT

Sliocht as litir Naomh Pól chuig na Teasalónaigh 4:13-18

Déanfaidh Dia and mhuintir a fuair bás i bpáirt le Críost a

thabhairt leis chomh maith.

A bhráithre, níor mhaith liom, a bhráithre, go mbeadh sibh aineolach i

dtaobh na marbh i dtreo nach mbeadh sibh dobrónach ar nós na

ndaoine eile atá gan aon dóchas. Creidimid go bhfuair Íosa bás agus

gur aiséirigh sé; ar an gcumachéanna an mhuintir a fuair bás I bpáirt

le Críost,

DARA LEACHT (Cont)

le Críost, tabharfaidh Dia iad siúd leis ón mbas chomh maith.

Agus tá an méid seo le rá againn libh ar fhocal an Tiarna féin: an

méid a fhágfar beo dínn go dtí teacht an Tiarna, ní bheidh aon

bhuntáiste againn orthu sin a bheidh tar éis bháis: mar nuair a

thabharfar an fógra le glór an ardaingil agus le trumpa Dé,

tiocfaidh an Tiarna féin anuas ó neamh agus ar dtús éireoidh na

mairbh i gCríost. Ansin an méid a bheidh fágtha beo dínn,

ardófar chun siúil sinn mar aon leo trí na néalta in airicis an

Tiarna sa spéir, agus ar an gcuma sin beimid i dteannta an Tiarna

go deo. Déanaigí a chéile a mhisniú, más ea, leis na briathra sin.

Briathar Dé.

Comhgháir/Alleluia Mth 24: 42. 44

Alleluia, alleluia!

Bígí ag faire, dá bhrí sin agus bígí ullamh,

óir is ar an uair nach síleann sibh a thiocfaidh Mac an Duine.

Alleluia!

SOISCÉAL

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Matha 25:1-13

Bígí ag faire, dá bhrí sin, mar níl a fhios agaibh an lá ná an

uair.

San am sin dúirt Íosa lena dheisceabail:

“Is iad dála ríocht na bhflaitheas an uair sin mar a bhí ag

deichniúr maighdean a chuaigh amach agus a lampaí acu in

airicis an fhir nuaphósta.

Cúigear díobh seo, bhí siad gan tuiscint agus bhí an cúigear eile

ciallmhar; mar, thug na mná gan tuiscint na lampaí leo agus gan

aon ola acu, ach thug na mná ciallmhara ola ina bpróiciní leo

chomh maith leis na lampaí. Bhí an fear nuaphósta ag déanamh

moille, agus tháinig sámhán orthu uile agus thit siad ina

gcodladh. Ach glaodh i lár na hoíche: ‘Chugaibh an fear

nuaphósta! Amach libh ina airicis!’ D’éirigh na maighdeana sin

uile ina suí agus dheasaigh siad a lampaí. Ach dúirt na mná gan

tuiscint leis na mná ciallmhara: ‘Tugaigí dúinn braon de bhur n-

olasa, mar tá ár lampaíne in éag.’ D’fhreagair lucht na céille iad:

‘Le heagla,’ ar siad, ‘nach mbeadh ár ndóthain ann dúinn féin

agus daoibhse, b’fhearr daoibhse dul go dtí lucht a díolta á

ceannach daoibh féin.’ Bhí siad ag dul á ceannach nuair a tháinig

an fear nuaphósta, agus iad seo a bhí ullamh, chuaigh siad

isteach in éineacht leis chun na bainise, agus dúnadh an doras.

Sa deireadh, tháinig na maighdeana eile freisin: ‘A thiarna, a

thiarna,’ ar siad, ‘oscail dúinn!’ Ach d’fhreagair sé agus dúirt:

‘Deirim libh go fírinneach, níl aithne agam oraibh.’ Bígí ag

faire, dá bhrí sin, mar níl a fhios agaibh an lá ná an uair.

Soiscéal Dé.

****************************************

Cumann Uinsionn de Pol Naomh Ronán Úibh Laoire.

St Vincent de Paul local conference.

Phone 085 2490061

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Ni neart go cur le

céile

Séipéal N.

Fionn Barra

and N.

Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

Saturday Vigil Mass

Saturday Vigil Mass

More magazines by this user
Similar magazines