Newsletter 24 - 22nd November, 2020

bealathaabu

Uibh Laoire Parish

News

Vol. 24

November, 2020

22nd

__________________________________________

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL——

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahony P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

CHILD PROTECTION POLICY AND

PROCEDURES ARE AVAILABLE ON

REQUEST

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

+ Moladh go deo le Dia +

Remembering our recent Dead Relatives.

Because of Covid 19 Level 5 Regulations we are unable to have our annual

Bereavement Mass for whose who have been bereaved in the past twelve

months. Our thoughts and prayers and with the families and friends of the

following parishioners who died during the past year:

Sheila O’Leary, Inchigeela ; Denis Moynihan, Glebe, Inchigeela;

Bernard Creedon Inchigeela; Maura Lucey, Conera;

Eilish Creedon, Toonsbridge; Kathleen Farrell, Coolmountain;

Jerome Galvin, Cappanclare; Kathleen Lordan Dromcarra;

Mary Horgan Ballymakeera and Mileen; Nancy Hallissey,

Munavadra;

Martin Campion, Cork; Sheila O’Leary, Gougane Barra;

Neily Kelleher, Aharas.

Ar Dheis Deí go raibh said.

COVID-19 Support Line for Older People

ALONE manage a national support line and additional supports for older

people who have concerns or are facing difficulties relating to the outbreak

of COVID-19 (Coronavirus). Professional staff are available to answer

queries and give advice and reassurance where necessary. The support line

is open seven days a week, 8am - 8pm, by calling 0818 222 024.

Mass on youtube

Mass will be available on youtube.com (Uibh Laoire Mass) every morning

at10am except Thursday when it will be at 7pm.

Message from Fr Anthony P.P.

If we help God we will be rewarded, if we don’t we won’t. In this weekends

gospel we find out how we can help God and its fairly straightforward.

Anniversaries.

Margaret Hallissey, Munavadra; Molly Cotter, Gortnalour;

Nancy Murphy, Gortsmorane ;

Fr, Gerard Creedon

Inchigeela.

Eamonn Horgan, Lyrenageena

Peter Downey, Bantry

Dick and Kitty Cronin Ceimcoroboula, Agnes McSweeney, Inchigeela

Mary and Patrick Crowley Dunmanway

Mass Times in Neighbouring Parishes

Kilmichael Vigil 8.15pm in Cooldorrihy.

Johnstown Sun 10.00am. Toames Sun 11.30am.

Dunmanway Vigil 6.30pm

Ballinacarriga 9.30am. Togher Sun 10.45am. Dunmanway Sun 12.00noon.

Macroom Vigil 7.30pm. Sun 8.30am, 10.30am, 12.00noon.

Ballyvourney Vigil 6.30pm. Sun 11.30am. Réidh na nDoirí Sun 9.30am.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm


Léachtaí Gaeilge : Sunday, 22nd November, 2020

Sollútas Ár dTiarna Íosa Chíost, Rí na nUile

CÉAD LÉACHT

Sliocht as Leabhar, Ezícéal, Fáidh 34:11-12. 15-17

Maidir libhse, a thréad, a deir an Tiarna Dia: tú gaim breith idir

caoirigh agus caoirigh

Seo mar a deir an Tiarna Dia: Cuardóidh mé féin na caoirigh agus

beidh a gcúram orm féin amháin. Dála mar a bhíonn cúram na

gcaorach ar an treadaí a fhanann i lár an tréada scaipthe, coinneoidh

mise súil ar mo chaoirigh. Rachaidh mé i gcabhair orthu nuair a theann

siad ar séachrán sa cheo agus sa dorchadas. Beathóidh mise mo

chaoirigh agus tabharfaidh mé orthu a scíste a ligean-an Tiarna Dia a

labhraíonn. Cuardóidh mé an chaora chaillte, tabharfaidh mé ar ais an

seachránaí, ceanglóidh mé an bacach agus cuirfidh mé an t-easlán ina

neart. Tabharfaidh mé aire don mhéith agus don láidir agus gheobhaidh

siad cothú ceart uaim.

Maidir libhse, a thréad, a deir an Tiarna Dia: tú gaim breith idir

caoirigh agus caoirigh, idir reithí agus gabhair fhirinn.

Salm le Freagra Sm 34

Freagra Is é an Tiarna m’aoire, ní bheidh aon ní de dhíth orm.

1. Is é an Tiarna m’aoire,

ní bheidh aon ní de dhíth orm.

Cuireann sé i mo luí me

i móinéar féaruaithne. Freagra

2. Séolann sé ar imeall an uisce

mar a bhfaighim suaimhneas.

Seolann sé mé ar rianta díreacha

mar gheall ar a ainm.

3. Cóiríonn tú bord chun béile dom

i bhfianaise mo naimhde.

Ungann tú mo cheann Ie hola;

tá mo chupán ag cur thar maoil.

4. Leanfaidh cineáltas is fabhar mé

gach uile lá de mo shaol.

I dteach an Tiarna a mhairfidh mé

Freagra

go brách na breithe. Freagra

DARA LÉACHT

Sliocht as céad Litir Naomh Pól chuig na Coirintigh 15:20-26.28

Thabharfaidh sé suas an ríocht do Dhia an tAthair agus sa tslí sin

beidh Dia ina mháistir ar an iomlán.

A bhraithre, tá Críost dáiríre aiséirithe ó mhairbh, céadtoradh na

muintire atá ina gcodladh. Faoi mar is duine amháin faoi deara an bás

is duine amháin faoi deara aiséirí na marbh chomh maith. Faoi mar a

fhaigheann gach duine bás in Ádhamh, aithbheofar gach duine chomh

maith i gCríost. Beidh gach duine ina rang féin áfach; Críost an

chéadtoradh; ansin nuair a fhillfidh sé aiséireoidh an mhuintir a bheidh

i bpáirt le Críost; agus ansin beidh an deireadh ann nuair a

thabharfaidh sé suas an ríocht do Dhia an tAthair, tar éis dó gach

ceannas agus tiarnas agus cumhacht a chur ar neamhní. Mar ní foláir

dó a bheith ina rí go dtí go mbeidh a naimhde go léir curtha faoi chois

aige. Agus is é namhaid deireanach atá le cloí an bás. Nuair a bheidh

gach ní faoina smacht, ansin rachaidh an Mac féin faoi réir an té a

chuir gach ní faoi, sa tslí go mba é Dia gach ní don uile ní.

Alleluia Véarsa

Alleluia, alleluia!

Is beannaithe an té atá ag teacht in ainm an Tiarna!

Is beannaithe ag teacht í, Ríocht ár nAthar, Daivi!

Alleluia!

SOISCÉAL

Sliocht as Soiscéal naofa de réir Naomh Mhatha 25:31-

36

Rachaidh sé ina shuí an uair sin i ríchathaoir a ghlóire agus

déanfaidh sé na daoine a scaradh ó chéile.

San am sin duirt Íosa lena dheisceabail: “Nuair a thiocfaidh Mac

an Duine ina ghlóir agus na haingil uile in éineacht leis, rachaidh

sé ina shuí an uair sin i ríchathaoir a ghlóire. Beidh na náisiúin

uile cruinnithe os a chomhair, agus déanfaidh sé na daoine a

scaradh ó chéile, mar a scarann an t-aoire

na caoirigh ó na gabhair. Cuirfidh sé na caoirigh ar a láimh dheis

agus na gabhair ar a láimh chlé. Ansin déarfaidh an rí le lucht na

láimhe deise: ‘Tagaigí, a lucht bheannaithe m’Athar, glacaigí

mar oidhreacht an ríocht a ullmhaíodh daoibh ó thúsú an

domhain. Óir bhí ocras orm agus thug sibh rud le hithe dom, bhí

tart orm agus thug sibh rud le hól dom, bhí mé i mo strainséir

agus thug sibh aíocht dom, bhí mé nocht agus chuir sibh éadach

orm, bhí mé tinn agus tháinig sibh do m’fheiceáil, bhí mé i

bpríosún agus thug sibh cuairt orm.’ Freagróidh na fíréin é

ansin: ‘A Thiarna, cén uair a chonaiceamar thú agus ocras ort go

dtabharfaimis bia duit, nó tart ort go dtabharfaimis deoch duit?

Cén uair a chonaiceamar i do strainséir thú go dtabharfaimis

aíocht duit, nó nocht go gcuirfimis éadach ort? Nó cén uair a

chonaiceamar tinn thú, nó i bpríosún, go dtabharfaimis cuairt

ort?’ Agus déarfaidh an rí á bhfreagairt: ‘Deirim libh go

fírinneach, sa mhéid go ndearna sibh é do dhuine den chuid is lú

de na bráithre seo agamsa, is domsa a rinne sibh é.’

Ansin déarfaidh sé le lucht na láimhe clé ar a seal: ‘Imígí uaim,

a dhream mhallaithe, isteach sa tine shíoraí a ullmhaíodh don

diabhal agus dá chuid aingeal. Óir bhí ocras orm agus níor thug

sibh aon rud le hithe dom, bhí tart orm agus níor thug sibh aon

rud le hól dom, bhí mé i mo strainséir agus níor thug sibh aíocht

dom, bhí mé nocht agus níor chuir sibh aon éadach orm, bhí mé

tinn agus i bpríosún agus níor tháinig sibh do m’fheiceáil.’ Agus

freagróidh siad sin é ansin: ‘A Thiarna, cén uair a bhí tú le

feiceáil againn agus ocras nó tart ort, nó i do strainséir, nó nocht

nó tinn nó i bpríosún agus nach ndearnamar freastal ort?’ Ansin

freagróidh sé iad: ‘Deirim libh go fírinneach, sa mhéid nach

ndearna sibh é do dhuine den chuid is lú díobh seo, ní dhearna

sibh domsa é ach oiread.’ Agus imeoidh siad leo, iad seo isteach

i bpionós síoraí, ach na fíréin i mbeatha shíoraí.”

Soiscéal Dé

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Ni neart go cur le

céile

Séipéal N.

Fionn Barra

and N.

Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

Saturday Vigil Mass

Saturday Vigil Mass

More magazines by this user
Similar magazines