Newsletter 28 - 6th December, 2020

bealathaabu

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL——

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahony P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

CHILD PROTECTION POLICY AND

PROCEDURES ARE AVAILABLE ON

REQUEST

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

+ Moladh go deo le Dia +

Uibh Laoire Parish

News

Carol Service

A Vol. Diocesan 28Advent/Christmas Carol Service will take place 6th on December,

Sunday 13th

December 2020 at 7:30pm from SS. Mary & Anne’s Cathedral, Cork. It will be

livestreamed on www.corkcathedral.ie/live-stream. More information will be

available on www.corkandross.org.

__________________________________________

Coiste Forbartha Béal Átha

The committee has launched a new internet site bealatha.ie

Ballingeary.com works also.

Nuacht na seachatine will be available on it every Friday

Any comments / ideas to bealathaabu@gmail.com

Do This in Memory Programme.

The Do This in Memory Programme takes place next weekend 12th December

at the 7.0ppm Mass Inchigeela for the boys and girls of Inchigeela National

School.

For the boys and girls of Ballingeary National School on Saturday 19th at the

6.00pm Mass Ballingeary.

For the boys and girls of Kilbarry National School on Saturday 19th at the

7.00pm Mass Inchigeela .

Christmas Envelopes.

The Christmas Envelopes will be available at the back of Inchigeela and

Ballingeary Churches from this weekend.

Collection Envelopes—2021

Earlier in the year I said that we would introduce envelopes for the offertory

and second collections next year. The envelopes have arrived and will be

available in the two churches from next weekend.

SVP Annual Appeal

This is going to be a completely different Christmas for everyone, particularly

for our SVP members and especially those seeking our assistance. It is usually

this time of year that that SVP Annual Appeal takes place and generally in the

form of Church Gate Collection but this cannot now take place due to COVID

restrictions. .

As donors may not be able to donate to our local Naomh Ronan Conference at

the Church Gate, they can now donate directly to your Conference in a number

of ways;

1. Donate locally on svp.ie/donate Donors simply need to enter your

Conference name or town name in the box ‘Specific location to help’ on the

donate page.

2. Donors can also donate directly to your Conference by calling 0818 176

176 (ROI) or 028 9075 0161 (NI). They simply need to let the person who

answers the phone know what town or Conference they would like their

donation to go to.

Thank You.

Mass Times in Neighbouring Parishes

Kilmichael Vigil 8.15pm in Cooldorrihy.

Johnstown Sun 10.00am. Toames Sun 11.30am.

Dunmanway Vigil 6.30pm

Ballinacarriga 9.30am. Togher Sun 10.45am. Dunmanway Sun 12.00noon.

Macroom Vigil 7.30pm. Sun 8.30am, 10.30am, 12.00noon.

Ballyvourney Vigil 6.30pm. Sun 11.30am. Réidh na nDoirí Sun 9.30am.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm


Leachtaí Gaeilge: Sunday, 6th December, 2020

AN DARA DOMNACH DEN AIDBHINT

CÉAD LÉACHT

Sliocht as an fáidh Íseáia 40:1-5. 9-11

Réitigí cosán le haghaidh an Tiarna.

“Sólás, beirigí sólás chuig mo mhuintir,”

a deir bhur nDia.

“Labhraigí le croí Iarúsailéim agus fógraígí di

go bhfuil aimsir a seirbhíse istigh,

go bhfuil a peaca maite,

go bhfuair sí ó láimh an Tiarna

pionós faoi dhó ina cionta go léir.”

Tá glór ag fógairt:

“Réitigí cosán san fhásach

le haghaidh an Tiarna.

Déanaigí díreach thar an machaire

bealach mór dár nDia.

Líontar isteach gach gleann,

agus íslítear gach sliabh agus gach cnoc;

déantar achréidh de na hailteanna

agus míntír den gharbhchríoch.

Ansin foilseofar glóir an Tiarna

agus feicfidh an uile fheoil í in éineacht.

Óir tá béal an Tiarna tar éis labhairt.”

Suas leat ar shliabh ard,

a challaire an dea-scéala chuig Síón.

Ardaigh do ghlór go láidir,

a challaire an dea-scéala chuig Iarúsailéim.

Ardaigh do ghlór gan eagla,

abair le bailte Iúdá:

“Seo é bhur nDia.”

Féach an Tiarna Dia ag teacht lena neart,

agus a lámh ag smachtú roimhe!

Tá a luach saothair leis ina sheilbh,

agus a éadáil ag dul roimhe amach.

Mar a dhéanfadh aoire ag aoireacht a thréada dó,

ag bailiú na n-uan chuige ina bhaclainn,

á n-iompar ar chlár a uchta

agus ag fosaíocht na gcaorach tórmaigh.

Briathar Dé.

SALM LE FREAGRA Sm 84

Freagra: Taispeáin dúinn, a Thiarna, do thrócaire

agus tabhair dúinn do shlánú

I. Éistfidh mé leis an ní a déarfaidh an Tiarna Dia;

déarfaidh sé go deimhin lena phobal: ‘Síocháin daoibh!’

Tá a shlánú i ngar do lucht a eaglaithe

chun go gcónóidh an ghlóir inár dtir.

Freagra

2. Casadh ar a chéile an trócaire is an dílseacht,

phóg an fhíréantacht is an tsíocháin a chéile.

Eascróidbh an dílseacht as an talamh

agus bbreathnóidh an fhíréantacht anuas ó neamh. Freagra

3. Tabharfaidh an Tiarna fós an mhaith,

agus tabharfaidh an talamh a thoradh uaidh.

Rachaidh an fhíréantacht roimhe amach,

agus an tsíocháin i lorg a choiscéimeanna. Freagra

DARA LÉACHT

Sliocht as an dara litir Naomh Peadar 3:8-14

Táimid ag súil le spéartha nua agus le domhan nua

A clann ionúin, ná déanaigí dearmad den phointe seo, a chairde cléibh, gur

cuma aon lá amháin leis an Tiarna nó míle bliain, agus míle bliain nó aon lá

amháin. Ní dhéanann an Tiarna moill lena ghealltanas, mar a thuigtear moill

do dhaoine áirithe, ach tá sé foighneach libh mar nach mian leis go gcaillfí aon

dream ach go dtiocfadh cách chun aithrí. Tiocfaidh lá an Tiarna mar ghadaí,

agus scriosfar na spéartha de ruathar toirní; déanfar na dúile a mhilleadh le

tine, agus loscfar an domhan agus a bhfuil d’oibreacha ann.

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Ni neart go cur le

céile

DARA LEACHT (cont)

amháin. Ní dhéanann an Tiarna moill lena ghealltanas, mar a thuigtear

moill do dhaoine áirithe, ach tá sé foighneach libh mar nach mian leis

go gcaillfí aon dream ach go dtiocfadh cách chun aithrí. Tiocfaidh lá an

Tiarna mar ghadaí, agus scriosfar na spéartha de ruathar toirní; déanfar

na dúile a mhilleadh le tine, agus loscfar an domhan agus a bhfuil

d’oibreacha ann.

Ó tharla go bhfuil gach ní le scriosadh ar an gcuma sin, cén sórt daoine

ar cheart daoibh a bheith maidir le hiompar naofa agus le cráifeacht,

agus sibh ag feitheamh le teacht lá Dé, agus á bhrostú! tríd sin déanfar

na spéartha a scriosadh le tine, agus na dúile a leá le teas. Ach táimid ag

súil, de réir an ghealltanais, le spéartha nua agus le domhan nua mar a

lonnóidh an fhíréantacht. Dá bhrí sin, a chairde cléibh, ós rud é go

bhfuil sibh ag súil leis na nithe sin, bígí go dúthrachtach le go

bhfaigheadh sé sibh gan locht gan cháim, agus faoi shíocháin.

Briathar Dé.

Sat-sun 5th/6th Dec 2nd Sunday of Advent.

6.00pm Ballingeary- - Peter Downey, Durrus

7.00pm Inchigeela—Denis Moynihan Glebe (First

Anniversary )

10.00am Ballingeary - Lena Kelleher Inchigeela.

11.30am Inchigeela - Tadg Manning Tirnaspideoga.

Mon 7th Dec 9.30am Mass Inchigeela

7.00pm Vigil Mass Ballingeary

Tue 8th Dec 10.00am Mass Ballingeary

Mairtin De Nogla Ballincollig

11.30am Mass Inchigeela - John Murphy Carrignamuck.

Wed 9th Dec 9.30am Mass Inchigeela

Paddy O Sullivan Dunmanway.

Thur 10th Dec 9.30am Mass Ballingeary

Fri 11th Dec 9.30am Mass Ballingeary.

Sat-sun 12th/13th Dec 3rd Sunday of Advent.

6.00pm Ballingeary—Mary Teresa Cunney, Sydney (Late of

Ballingeary

7.00pm Inchigeela Kathleen Lordan Dromcarra (Months

Mind)

10.00am Ballingeary—Pat Twomey, Inchimore

11.30am Inchigeela William and Hannah O Callaghan

Cooleen.

Anniversaries

Con Joe Lucey Inchigeela.

Denis Holland Farran

Tadg Manning Tirnaspideoga

Paddy O Sullivan Dunmanway

Lena Kelleher Inchigeela

Mairtin De Nogla Ballincollig

Message from Fr Anthony P.P.

It is good that we are able to gather again in person for the

celebration of mass. I want to thank you for your kindness you

have shown me, in both words and actions during the time we

could’nt gather. May the Lord reward you for your goodness

Anniversaries

Séipéal N.

Fionn Barra

and N. Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

11.30am

10.00am

Saturday Vigil Mass 6.00pm—BALLINGEARY Saturday Vigil Mass 7.00PM—INCHIGEELA

More magazines by this user
Similar magazines