10.12.2020 Views

Hotel Guide 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>2021</strong><br />

HOTELGUIDE<br />

SMALL HOTELS WITH GREAT KITCHENS


3


Välkommen, Welcome to Petit <strong>Hotel</strong><br />

INNEHÅLL / CONTENTS<br />

Petit <strong>Hotel</strong><br />

– De små hotellen med de stora köken<br />

– Small hotels with great kitchens 7<br />

Älskar du mat? / Do you love food? 8<br />

Miljö / Quality and environmental certification 9<br />

Petit <strong>Hotel</strong> Sweden 11<br />

Karnelund Krog & Rum, Skåne 13<br />

En gaffel kort på Martim Krog & <strong>Hotel</strong>l, Skåne 15<br />

Kastanjelunds Wärdshus, Skåne 17<br />

Bodelssons By the Sea, Skåne 19<br />

Bykrogen Österslöv, Skåne 21<br />

E&E Stora <strong>Hotel</strong>let, Osby, Skåne 23<br />

Torups Gästgivaregård, Halland 25<br />

Björkhaga <strong>Hotel</strong>l & Konferens, Västergötland 27<br />

Eco by StrandNära, Öland 29<br />

<strong>Hotel</strong>l Magazin1, Gotland 31<br />

Strandakar <strong>Hotel</strong>l & Restaurang, Gotland 33<br />

Husby Säteri, Östergötland 35<br />

Högby Spa & Konferens, Östergötland 37<br />

Sund Nergården, Södermanland 39<br />

Sahlströmsgården, Värmland 41<br />

Bjurfors <strong>Hotel</strong>l & Konferens, Dalarna 43<br />

Garpenbergs Slott, Dalarna 45<br />

Dala-Floda Värdshus, Dalarna 47<br />

Orsa Järnvägshotell, Dalarna 49<br />

Stilleben <strong>Hotel</strong>l, Gästrikland 51<br />

Buustamons Fjällgård, Jämtland 53<br />

Petit Restaurangguide / Restaurant guide 54<br />

Organic food 62<br />

Bokning / Book your reservation 64<br />

Konferens / Petit <strong>Hotel</strong> Conference 66<br />

Petit <strong>Hotel</strong> Bonusprogram / Rewards program 72<br />

Global Alliance of private <strong>Hotel</strong>s 74<br />

Presentkort / Gift Vouchers 79<br />

Petit Tours 80<br />

Kartor / Contents and maps 84<br />

Samla poäng i<br />

Petit <strong>Hotel</strong>s bonusprogram<br />

och få exklusiva gåvor!<br />

Läs mer på sidan 70.<br />

Collect points with Petit <strong>Hotel</strong><br />

Bonus and receive<br />

exclusive gifts!<br />

See page 70.<br />

5


Small hotels with<br />

great kitchens<br />

Det är bara till storleken<br />

som ett Petit <strong>Hotel</strong> är<br />

litet. Till själ och hjärta<br />

är vi alla stora.<br />

Petit <strong>Hotel</strong> består av några av Sveriges<br />

bästa små hotell. De flesta finns<br />

på landsbygden och i lugna och vackra<br />

omgivningar. Rena sjöar, älvar och skogar,<br />

såväl som närbelägna golfbanor och<br />

kulturella upplevelser ger sammantaget<br />

oförglömliga upplevelser. Med sina sköna<br />

rum och synnerligen kreativa kök med<br />

gastronomiska menyer, oftast baserade<br />

på lokala och ekologiska råvaror, erbjuder<br />

hotellen njutningar för både kropp<br />

och själ.<br />

Lojalitetsprogram<br />

Vi vill belöna våra gäster!<br />

Beställ ditt eget Petit <strong>Hotel</strong> kort vid nästa<br />

hotellvistelse på något av våra medlemshotell<br />

eller direkt på www.petithotel.se,<br />

sedan kan du samla poäng och njuta av<br />

fria nätter på våra medlemshotell i Sverige<br />

samt hos våra samarbetspartners<br />

över hela världen.<br />

The only thing small<br />

about a Petit <strong>Hotel</strong> is<br />

its size. Our hearts and<br />

souls are all big.<br />

Petit <strong>Hotel</strong>s includes many of<br />

Sweden’s finest small hotels. Most<br />

of them are located in the countryside in<br />

beautiful, peaceful surroundings. Crystalclear<br />

lakes, rivers and forests, as well as<br />

nearby golf courses and cultural events,<br />

together create unforgettable experiences<br />

for our guests. With their stylish, comfortable<br />

rooms and highly creative kitchens<br />

with gastronomic menus, often based on<br />

fresh local and organic produce, these hotels<br />

offer indulgence for both the body and soul.<br />

Loyalty programme<br />

We want to reward our guests!<br />

Order your own Petit <strong>Hotel</strong> card the next<br />

time you stay at one of our members<br />

hotels or directly at www.petithotel.se.<br />

Then you can begin collecting points and<br />

enjoying free nights at all our members<br />

hotels in Sweden as well as our partners<br />

all over the world.<br />

7


LÄR OSS MER SÅ BLIR VI ÄNNU BÄTTRE.<br />

Ge oss dina synpunkter! Vi uppskattar om du tar dig tid att ge oss dina<br />

förslag på förbättringar. Kontakta gärna receptionen eller skicka ett mail<br />

till info@petithotel.se<br />

THE THE SMALL SMALL HOTELS HOTELS<br />

WITH WITH GREAT GREAT KITCHENS KITCHENS<br />

QUALITY COMMITTED<br />

WWW.PETITHOTEL.SE<br />

Älskar du mat?<br />

Love food?<br />

En utmärkt miljö- och<br />

kvalitetscertifiering!<br />

Great environmental<br />

and quality certification!<br />

Eller kanske framförallt att njuta av<br />

själva måltiden? Långsamt, intensivt<br />

och naturligtvis gärna tillsammans med<br />

goda vänner eller med din käraste.<br />

Mat är njutning!<br />

Kanske är det därför du söker dig till ett<br />

Petit <strong>Hotel</strong>? Upplevelserna, som ger dig<br />

de sköna minnena. Minnen från sprakande<br />

brasor i kalla vinternatten eller lata<br />

stunder i solnedgångens hetta på hotellets<br />

altan. Stunder, som gör livet lättare att<br />

leva. Stunder på ett Petit <strong>Hotel</strong>.<br />

Or perhaps what you like most is<br />

sitting down to enjoy a good meal,<br />

allowing you to gradually relax with the<br />

intensity and pleasure of good friends or<br />

your loved one?<br />

Food is pleasure!<br />

Maybe this is why you are interested in<br />

a Petit <strong>Hotel</strong>? Where experiences leave<br />

lasting memories. Remember the crackling<br />

log fire on a cold winter night or the<br />

lazy moments in the warm glow of the<br />

setting sun on the hotel terrace. These are<br />

moments that make life easier. Moments<br />

in a Petit <strong>Hotel</strong>.<br />

Petit <strong>Hotel</strong> har en kvalitets- och<br />

miljöcertifiering. Huvudsyftet är att<br />

kontinuerligt förbättra medlemmarnas<br />

miljöarbete och minska hotellens negativa<br />

inverkan på vår jords miljö. Våra miljöcertifierade<br />

hotell har en miljöpolicy och har<br />

gjort en miljöutredning. Miljöutredningen<br />

visar vilken miljöpåverkan företaget har.<br />

<strong>Hotel</strong>len sätter upp mål för hur de skall<br />

minska sin miljöpåverkan och för att få behålla<br />

miljöcertifikatet måste de uppnå sina<br />

mål och sedan vidmakthålla dessa.<br />

Även när det gäller hotellens kvalitet finns<br />

en standard som Petit <strong>Hotel</strong> har satt upp.<br />

På samma sätt som gäller för miljöcertifieringen<br />

har hotellen en kvalitetspolicy och<br />

kvalitetsutredning. Syftet med den är att<br />

säkerställa att de mjuka värdena, som vi<br />

värnar om så mycket, hela tiden bibehålls.<br />

Som ett bevis på sin certifierade kvalitet<br />

och miljö erhåller hotellen varje år en utmärkelse<br />

som också förnyas varje år. Den<br />

hittar du på entrédörren eller dess närhet.<br />

Petit <strong>Hotel</strong>s are certified to quality<br />

and environmental standards. The<br />

main purpose of this certification is to encourage<br />

members to continuously improve<br />

their environmental management work<br />

and reduce their environmental impact.<br />

The hotels set goals for reducing their environmental<br />

impact. To keep their environmental<br />

certificate, they have to achieve<br />

their goals and maintain them.<br />

Petit <strong>Hotel</strong>s has also established a standard<br />

for each hotel’s quality. Every hotel has a<br />

quality policy and has conducted a quality<br />

study. The goal is to ensure that their intangible<br />

values, which we safeguard so carefully,<br />

are constantly maintained.<br />

The hotels receive a certificate as proof of<br />

their certified quality and environmental<br />

work. This certificate is also renewed every<br />

year and you will find it displayed on the<br />

entrance door or close to it.<br />

8<br />

9


Petit <strong>Hotel</strong><br />

Sweden<br />

Det unika<br />

är resan värd<br />

Välkommen in i våra svenska hjärtan!<br />

Här finns värmen och glädjen.<br />

Vi vill så gärna dela med oss av smakerna,<br />

dofterna, synintrycken, vårt land och dess<br />

oskattbara värden.<br />

Upplev det vackra i landskapet, i den<br />

skandinaviska designen, de olika landskapens<br />

kulinariska särarter och den<br />

gudabenådade spelmansmusiken. Gör<br />

din resa unik så blir den än mer värd i<br />

dina minnen.<br />

The unique<br />

is worth the trip<br />

Welcome to enjoy the heart of<br />

Sweden! In our country you will<br />

find warmth and joy, plus a palette of<br />

tastes, scents and visual impressions.<br />

We would be very pleased if you could<br />

experience Sweden and its priceless values.<br />

Enjoy the beauty of the countryside and<br />

Scandinavian design. Taste our distinctive<br />

cuisine and listen to our divine folk music.<br />

Make your trip unique and it will be<br />

worth more in your memories.<br />

11


1. KARNELUND KROG & RUM<br />

Gislöv, Skåne<br />

I Gislöv på Österlen finner du Karnelund.<br />

Förr i tiden inhyste huvudbyggnaden<br />

den välkända lanthandeln.<br />

Under 2000-talet byggdes den om till<br />

restaurang.Den gamla byggnaden har nu<br />

återfått sitt gamla namn. Ägarna har hittat<br />

förutsättningarna för att skapa en Krog &<br />

Rum så som de vill ha det och som man<br />

tror att också gästerna vill ha det.<br />

Krogens menyer baseras på det bästa av<br />

de fina råvaror som finns i riklig mängd<br />

på Österlen. Vårens och försommarens<br />

primörer, nässlor, sparris, nypotatis serverat<br />

med skaldjur, fisk och kött från lokala<br />

gårdar och frukter från lokala odlingar.<br />

Man kan säga att det här hotellet erbjuder<br />

ett lite personligare och ett mer indiviuellt<br />

boende. Med minst lika fräscha och<br />

omsorgsfullt inredda rum som i vilket finhotell<br />

som helst. Kombinationen kallas<br />

därför ”Krog & Rum”.<br />

There is an old Swedish farming village<br />

located right in the middle of<br />

a crossroads where four roads intersect.<br />

This is where you will find Karnelund<br />

Krog & Rum. The main building used to<br />

house a country store, as well as a telegraph<br />

and petrol station. In the 2000s,<br />

the building was rebuilt as a restaurant.<br />

The owners have discovered a way to create<br />

“an inn with rooms” – exactly like<br />

they wanted it, and precisely how they<br />

thought guests would appreciate it.<br />

The inn’s menus are based on the finest<br />

ingredients, which are abundant in the<br />

local area. The inn describes its food philosophy<br />

as “modern classic”.<br />

You could say that this hotel offers you<br />

accommodation that is a little more personal<br />

and distinctive.<br />

Karnelund Krog & Rum<br />

(GPS Lati: 55.507004, Long: 14.296498)<br />

Gislingavägen 2, 272 92 Simrishamn,<br />

Sweden<br />

Phone: +46 414 250 10<br />

E-mail: info@karnelund.se<br />

Website: www.karnelund.se<br />

Logi: 13 rum, totalt 26 bäddar<br />

Konferens: 1 rum för upp till 18 gäster<br />

Restaurang: 47 personer<br />

Ägare: Peter Walter och Jan Flodin<br />

Övrigt: ”Sveriges bästa bord” och<br />

i ”White <strong>Guide</strong>”.<br />

Accommodation: 13 rooms, for a total of 26 beds<br />

Conference facilities: One room for up to 18 guests<br />

Restaurant: 47 seats<br />

Owned by: Peter Walter and Jan Flodin<br />

Other information: Ranked in White guide and<br />

in the food guide ”Sveriges bästa bord”.<br />

13


2. EN GAFFEL KORT PÅ MARITIM<br />

Simrishamn, Skåne<br />

Närmare havet än en gaffel kort på<br />

Maritim kan man nog inte komma.<br />

Från den franska balkongen ser man segelbåtarna<br />

ge sig ut till havs och fiskebåtarna<br />

komma in med nyfångad fisk.<br />

en gaffel kort på Maritim vill vara en av<br />

Skånes trevligaste restauranger. Det finns<br />

två matsalar som tillsammans rymmer 70<br />

personer, de har båda utsikt över hamnplan<br />

och havet.<br />

Köket väljer gärna lokala råvaror.<br />

I tullhuset finns sex rum och ovanpå krogen<br />

finns ytterligare åtta rum. I det gamla<br />

tullhuset där tullarna förr höll till finns<br />

idag en trevlig konferenslokal med modern<br />

utrustning.<br />

It is probably not possible to get<br />

closer to the sea than en gaffel kort<br />

at the Maritim. From the French balcony<br />

you can watch the boats sail out to sea<br />

and the fishing boats return with freshly<br />

caught fish.<br />

en gaffel kort at the Maritim strives to<br />

be one of Skåne’s most enjoyable restaurants.<br />

It has two dining rooms that<br />

together seat 70 guests and both rooms<br />

have a view of the harbour and the sea.<br />

The kitchen prioritises local produce.<br />

Maritim’s Tullhus has six rooms and there<br />

are eight more above the restaurant. There<br />

is a pleasant conference facility with<br />

the latest technology in the old building<br />

that once housed the customs authorities.<br />

en gaffel kort på Maritim<br />

(GPS Lat: 55.5569959, Long: 14.353310)<br />

Hamngatan 31, 272 31 Simrishamn, Sweden<br />

Phone: +46 414-41 13 60<br />

E-mail: info@engaffelkort.se<br />

Website: www.engaffelkort.se<br />

Logi: 14 rum<br />

Konferens: 2 konferensrum,<br />

1 för 20 & 1 for 120 deltagare<br />

Restaurang: 70+40 gäster på<br />

uteserveringen sommartid<br />

Ägare: Henric Appelkvist, Oscar Mårtensson,<br />

Daniel Malm & Jonas Petersson<br />

Köksmästare: Daniel Malm<br />

<strong>Hotel</strong>l & Konferenschef: Oscar Mårtensson<br />

Restaurangchef: Jonas Petersson<br />

Accommodation: 14 rooms<br />

Conference facilities: 2 conference rooms,<br />

1 for 20 & 1 for 120 participants<br />

Restaurant: 70+40 outdoors during summer<br />

Owned by: Henric Appelkvist, Oscar Mårtensson,<br />

Daniel Malm & Jonas Petersson<br />

Master Chef: Daniel Malm<br />

Manager <strong>Hotel</strong>/Conference: Oscar Mårtensson<br />

Restaurant manager: Jonas Petersson<br />

15


3. KASTANJELUNDS WÄRDSHUS<br />

Yngsjö, Skåne<br />

Kastanjelunds Wärdshus<br />

(GPS Lat: 55.882184, Long: 14.230296)<br />

Kastanjelundsvägen 2,<br />

296 72 Yngsjö, Sweden<br />

Phone: +46 44 23 25 33<br />

E-mail: info@kastanjelund.se<br />

Website: www.kastanjelund.se<br />

Logi: 24 rum<br />

Konferens: 2 rum för upp till 40 gäster<br />

Restaurang: 50 gäster/utomhus 50<br />

Ägare: Marinette och David Nordal<br />

Köksmästare: David Nordal<br />

Övrigt: Gåsmiddag, julbord, nära badstrand<br />

och golfbanor. God klass i Whiteguide 2020.<br />

Accommodation: 24 rooms<br />

Conference facilities: 2 rooms for a total of<br />

40 participants<br />

Restaurant: Seats up to 50 guests/50 outdoors<br />

Owned by: Marinette and David Nordal<br />

Master Chef: David Nordal<br />

Other information: Goose dinner and Christmas<br />

packages. Nearby beach and golf courses.<br />

Good class in White <strong>Guide</strong> 2020 .<br />

En känsla av en annan tid återspeglas<br />

när man kommer till Kastanjelund.<br />

Väl inne kan du avnjuta något gott<br />

att dricka i vår trivsamma salong.<br />

Sätt guldkant på tillvaron och unna dig ett<br />

av värdshusets populära weekendpaket.<br />

Du välkomnas med ett urval av hembakat<br />

fikabröd till en värmande kopp kaffe eller<br />

te. Beroende på vilket paket du valt så avslutas<br />

kvällen med en lyxig fyrarättersmeny<br />

alternativt en stor avsmakningsmeny.<br />

För bästa resultat anpassas värdshusets<br />

menyer efter råvarornas säsong och väljs<br />

ut från gårdarna runtomkring. Till påsk<br />

plockas de första nässlorna, sedan kommer<br />

sparrisen på försommaren och mot<br />

slutet av året blir det givetvis gåsmiddag<br />

och julbord.<br />

Njut av en natt i personligt inredda rum<br />

och börja dagen med hembakat bröd,<br />

egna marmelader samt charkuterier från<br />

trakten.<br />

Den skiftande naturen runt Kastanjelund<br />

erbjuder många möjligheter till rekreation.<br />

Ta en skön skogspromenad till Hanöbuktens<br />

milslånga sandstrand eller en<br />

golfrunda.<br />

When you arrive at Kastanjelund,<br />

you get the feeling of being in another<br />

time. Once inside, you can enjoy<br />

something delicious to drink in our comfortable<br />

and cosy salon.<br />

Add some luxury to your life by treating<br />

yourself to one of the inn’s popular weekend<br />

packages. You will be welcomed<br />

with a selection of homemade buns and<br />

pastries accompanied by a nice cup of tea<br />

or coffee to warm you. Depending on the<br />

package you choose, you can wrap up the<br />

evening with a luxurious four-course meal<br />

or a large tasting menu.<br />

The inn’s menus are composed of seasonal<br />

ingredients selected from farms in the surrounding<br />

area. The first nettles are picked<br />

for Easter, and later asparagus in summer,<br />

and towards the end of the year, there will<br />

be a traditional goose dinner and the customary<br />

Christmas smorgasbord.<br />

Enjoy the night in a personally decorated<br />

room and start the following day with<br />

homemade bread, our own jams and marmalades,<br />

and cold cuts from the region.<br />

Take a lovely walk through the woods to<br />

the bay Hanöbukten, where you can stroll<br />

down kilometres of sandy beach, or why<br />

not play a round of golf?<br />

17


4. BODELSSONS BY THE SEA<br />

Tosteberga, Skåne<br />

På landet vid havet, intill Skånes<br />

enda skärgård ligger det här hotellet.<br />

Här dominerar naturen och Östersjön<br />

i ålderdomlig sämja, med unik växtlighet<br />

och rikt fågelliv. Ett fantastiskt ställe för<br />

vuxna som vill bo och äta ekologiskt, behöver<br />

lugn och ro, rekreation, en ostörd<br />

mötesplats för konferenser eller bara ett<br />

rum att sova i.<br />

När du vaknar i det fräscha och somriga<br />

rummet med egen toalett och dusch, altan<br />

eller balkong, ser du det underbara<br />

morgonljuset stiga över vattnet.<br />

Allt kött som serveras i matsalen kommer<br />

från Trolle Ljungby Gods bara 5 km bort –<br />

även frukostkorven, som är gjord på hjort,<br />

rådjur och vildsvin. De grönsaker man<br />

serverar är ekologiskt odlade av bönder<br />

i trakten och de flesta örter och sommartomater<br />

kommer från egna odlingslådor.<br />

This hotel is set in a rural landscape<br />

by the sea, overlooking the<br />

only archipelago in Skåne. It is a place<br />

where nature, the Baltic Sea and their<br />

unique flora and fauna have ruled in<br />

peaceful co-existence throughout history.<br />

Bodelssons is an ideal destination<br />

for adults who want to live ecologically<br />

and eat organically, who need peace and<br />

quiet, recreation or an undisturbed meeting<br />

place for a conference.<br />

You will experience the wonderful morning<br />

light rising above the water from the<br />

window, in your summer-fresh room,<br />

with your own patio or balcony.<br />

All meat served in the dining room comes<br />

from a manor 5 km from the hotel. The<br />

vegetables are also organically produced.<br />

Bodelssons by the Sea offers a conference<br />

room in a cosy, home-like environment.<br />

Bodelssons by the Sea<br />

(GPS Lat: 56.011859, Long: 14.445680)<br />

Släbovägen 7-22, Tosteberga,<br />

290 34 Fjälkinge, Sweden<br />

Phone: +46 44 777 77 77, +46 707 20 01 61<br />

E-mail: info@bodelssons.se<br />

Website: www.bodelssons.se<br />

Logi: 8 rum, totalt 25 bäddar<br />

Konferens: 2 rum för 6 och 10 deltagare.<br />

Under sommarhalvåret erbjuder vi större<br />

evenemang (upp till 100 personer) i tält<br />

i trädgården.<br />

Restaurang: 36 personer<br />

Ägare: Leena Holm Bodelsson och<br />

Jonas Bodelsson<br />

Övrigt: Ekologiskt och närproducerat,<br />

massagebad.<br />

Accommodation: 8 rooms, 25 beds in all<br />

Conference facilities: 2 rooms for<br />

6 and 10 guests<br />

Restaurang: Seats 36<br />

Owned by: Leena Holm Bodelsson and<br />

Jonas Bodelsson<br />

Other information: Meals prepared<br />

with organic and locally produced<br />

ingredients; whirlpool bath.<br />

19


5. BYKROGEN ÖSTERSLÖV<br />

Kristianstad, Skåne<br />

Bykrogen i Österslöv<br />

(GPS Lati: 56.095288, Long: 14.245633)<br />

Arkelstorpsvägen 79,<br />

291 94 Kristianstad, Sweden<br />

Phone: +46 44 22 60 00<br />

E-mail: info@bykrogen.nu<br />

Website: www.bykrogen.nu<br />

Logi: 26 rum med 47 bäddar<br />

Konferens: 6 rum, 2-80 personer<br />

Restaurang: 120 gäster, matlagningskök<br />

upp till 30 personer.<br />

Internet: WiFi i hela byggnaden<br />

Ägare: Richard Nilsson<br />

Restaurangchef: Richard Nilsson<br />

Köksmästare: Andreas Kalomenidis<br />

Sommelierer: Philip Roslund & Fredrik Larsson<br />

Accommodation: 26 rooms with a total of 47 beds<br />

Conference facilities: 6 rooms for 2-80 guests<br />

Restaurant: 120 guests, kitchen for up to 30 people<br />

for preparing meals with our chefs.<br />

Internet: Wi-Fi throughout the building<br />

Owned by: Richard Nilsson<br />

Restaurant Manager: Richard Nilsson<br />

Master Chef: Andreas Kalomenidis<br />

Sommelierer: Philip Roslund & Fredrik Larsson<br />

Bykrogen ligger i den gamla<br />

stärkelsefabriken vid Råbelövssjön<br />

i den lilla byn Österslöv, 9 km norr om<br />

Kristianstad. Fabriken är idag ombyggd<br />

till ett trivsamt hotell och restaurang med<br />

fantastisk mat. <strong>Hotel</strong>let har 26 rum, 47<br />

bäddar.<br />

Filosofin är enkel. Din måltid ska vara en<br />

upplevelse. Det serveras i huvudsak råvaror<br />

från bygden, alltid av högsta kvalitet.<br />

Matsedeln är uppbyggd efter tillgång och<br />

årstid. Förutom förstklassig mat får du ett<br />

fantastisk bemötandet av personalen när<br />

du är på plats.<br />

Bykrogen serverar 3-rättersmeny eller<br />

10-rätters avsmakningsmeny. De erbjuder<br />

fantastiska vinpaket utvalda av deras<br />

två sommelierer, Philip och Fredrik.<br />

Matlagning med kock i något av deras<br />

speciella matlagningskök är en mycket<br />

populär och rolig aktivitet att göra tillsammans.<br />

Passar både för privata sällskap<br />

som konferensdeltagare.<br />

Bykrogen erbjuder naturligtvis även konferensmöjligheter.<br />

Där finns 6 konferensrum<br />

för upp till 80 personer.<br />

Bykrogen pub is located in the old<br />

starch factory near Lake Råbelöv in<br />

the small village of Österlöv, just 9 km<br />

north of Kristianstad. The factory has<br />

been converted into a cosy village pub<br />

which serves delicious food. There are<br />

26 hotel rooms in the hotel portion of the<br />

building.<br />

The philosophy is simple. Your meal<br />

should be an experience. A meal primarily<br />

based on produce from the local area,<br />

always of the highest quality. The menu<br />

revolves around availability and season.<br />

In addition to first-class food, you will be<br />

given a fantastic welcome by our personnel<br />

when you arrive.<br />

Bykrogen has both an 3-course menu<br />

and a 10-course taster menu. They offer<br />

fantastic wine packages carefully selected<br />

by the restaurant’s own sommeliers,<br />

Philip och Fredrik.<br />

Cooking with a chef in one of our special<br />

kitchens is a very popular and fun activity<br />

to do together. Perfect for both private<br />

parties and conference attendees.<br />

Bykrogen is also a wonderful place to<br />

hold conferences. There are 6 rooms for<br />

2-80 participants.<br />

21


6. E&E STORA HOTELLET<br />

Osby, Skåne<br />

E&E Stora <strong>Hotel</strong>let Osby<br />

(GPS Lat: 56.380157, Long: 13.993734)<br />

Västra järnvägsgatan 17,<br />

283 31 Osby Sweden<br />

Phone: +46 479-318 30<br />

E-mail: info@storahotelletosby.com<br />

Website: www.storahotelletosby.com<br />

Logi: 40 rum<br />

Konferens: 4 konferensrum för 8, 10, 12, 20<br />

och 30 personer.<br />

Restaurang: ca 80 personer<br />

Ägare: Bröderna Bo och Billy Ekstrand<br />

Kökschef: Justus Andersson<br />

Övrigt: Uteservering, bar, lunch- och middagsservice.<br />

Accommodation: 40 rooms<br />

Conference facilities: 4 conference rooms for 8,<br />

12, 20 and 30 participants.<br />

Restaurant: seats around 80 people<br />

Owned by: The Bo and Billy Ekstrand brothers<br />

Restaurant Manager: Justus Andersson<br />

Other information: Outdoor serving area, bar,<br />

lunch and dinner service.<br />

I Osby, utmed stambanan, alldeles<br />

intill järnvägsstationen där vägarna<br />

23 och 15 korsas finns detta nyrenoverade<br />

hotell med gourmetrestaurang. Idealisk<br />

mötesplats oavsett om man kommer<br />

med tåg eller bil.<br />

Bröderna Ekstrand som driver var sitt företag<br />

i dörr-, fönster- och portbranschen<br />

tog över hotellet 2011 med ambitionen<br />

att skapa ett personligt kvalitetshotell och<br />

en krog med hög kvalitet.<br />

Kockarna Justus och Dennis har ambitionen<br />

att sätta Osby på kartan med ett<br />

kök där man satsar på smaker för alla. Det<br />

lilla teamet i servis och städ gör allt för<br />

att restaurang- och hotellgästerna skall få<br />

god och personlig service.<br />

<strong>Hotel</strong>let erbjuder weekendpaket, temakvällar<br />

och har en egen Matklubb som<br />

träffas sex gånger om året.<br />

Nära samarbete med Chaîne des Rotisseurs,<br />

Munskänkarna i Osby, Offroadbanan<br />

och Brio:s leksaksmuseum, Lekoseum.<br />

This newly remodelled and furbished<br />

hotel has a gourmet restaurant<br />

and is located in Osby right next to<br />

the train station along the main railway line,<br />

where Road 23 and Road 15 intersect. The<br />

hotel is an ideal place to meet whether you<br />

are are travelling by train or car.<br />

The Ekstrand brothers, who each run a<br />

company in the door/window business,<br />

took over the hotel in 2011 with the goal<br />

to create a personal quality hotel with a<br />

restaurant of high standard.<br />

The restaurant’s two chefs, Justus and<br />

Dennis, have come far in creating a wellknown<br />

kitchen with flavors for everyone.<br />

Our team do everything they can to ensure<br />

that restaurant and hotel guests get the finest<br />

personal service.<br />

The hotel offers weekend packages and<br />

theme evenings and has its gourmet food<br />

club meeting six times a year. It also collaborates<br />

with Chaîne des Rotisseurs,<br />

Munskänkarna Osby, Offroad slope and<br />

Brio´s Lekoseum, a museum dedicated to<br />

Brio wooden toys.<br />

23


7. TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD<br />

Torup, Halland<br />

Torups Gästgivaregård<br />

GPS Lat: 56.9575, Long: 13.0801)<br />

Gamla Nissastigen 18,<br />

314 41 Torup, Sweden<br />

Phone: +46 345 208 08<br />

E-mail: info@torupsgastgivaregard.se<br />

Website: www.torupsgastgivaregard.se<br />

Logi: 10 rum. 2 enkel- och 8 dubbelrum<br />

Konferens: 3 lokaler, 6-70 deltagare<br />

Restaurang: 3 matsalar med upp till<br />

130 personer.<br />

Ägare: Erika Andersson och Jack Ackland<br />

Köksmästare: Jack Ackland<br />

Övrigt: Bastu och bubbelpool vid sjökanten.<br />

Golfbana 3 km. Julbord, bröllop-och festarrangemang.<br />

Accommodation: 10 rooms: 2 single and<br />

8 double rooms.<br />

Conference facilities: 3 rooms for 6 to 70<br />

participants.<br />

Restaurant: 3 dining rooms seating up to<br />

130 people<br />

Owned by: Erika Andersson and Jack Ackland<br />

Master Chef: Jack Ackland<br />

Other information: Lakeside sauna and whirlpool<br />

bath. Golf course 3 km away. Christmas smorgasbord,<br />

wedding celebrations and other festivities.<br />

Mitt i Torup i Halland finns detta<br />

vackra gästgiveri med anor från 1846.<br />

Här tillbringar du dagar som betyder lite<br />

mer för dig eller dagar då du faktiskt bara<br />

vill sätta lite extra guldkant på tillvaron.<br />

Du får en oförglömlig matupplevelse i en<br />

historisk och avkopplande miljö, där personlig<br />

service med glädje ger mys åt dig<br />

som gäst. Du möts av en gemytlig atmosfär<br />

och hotellrum med hög standard som<br />

är charmigt inredda alla med sin egen<br />

speciella karaktär.<br />

Koppla av med bastu och bubbelbad vid<br />

sjökanten.Vill du utforska den vackra naturen<br />

i omgivningen finns härliga vandringsstigar<br />

eller utmanande cykelleder. I<br />

närområdet finns även golfbana, kulturminnen,<br />

konst och hantverk.<br />

Torups Gästgivaregård är också den<br />

perfekta platsen för ert bröllop eller din<br />

födelsedagsfest. Vill ni konferera i en avkopplande<br />

miljö utanför stan skräddarsys<br />

arrangemang för såväl små som<br />

större grupper.<br />

This beautiful inn dates all the way<br />

back to 1846 and is located in the<br />

centre of Torup, in Halland.<br />

The inn is a great place to choose for<br />

your special occasions. Or you can stay<br />

here when you just want to spoil yourself<br />

a little. The unforgettable culinary<br />

experience in a historical and relaxing<br />

atmosphere, where personal service,<br />

combined with pleasure, will make your<br />

stay a cozy experience.<br />

You will encounter a congenial ambience<br />

and hotel accommodations of high standard.<br />

The rooms are decorated with charm<br />

and all have their own special style. Relax<br />

in the sauna and whirlpool bath by the<br />

edge of the lake. If you want to explore<br />

the beautiful surroundings, you can stroll<br />

along hiking paths or take a bike ride on<br />

challenging trails. A golf course, cultural<br />

landmarks, art and handicrafts are all<br />

found in the immediate vicinity.<br />

Torups Gästgivaregård is also a perfect<br />

venue for your wedding, birthday celebration<br />

or a coonference in relaxing atmosphere,<br />

they make arrangements for<br />

both small and large groups.<br />

25


8. BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS<br />

Mullsjö, Västergötland<br />

Björkhaga <strong>Hotel</strong> & Konferens<br />

(GPS Lat: 57.9216586, Long: 13.880317)<br />

Bosebygdsvägen 13,<br />

565 31 Mullsjö, Sweden<br />

Phone: +46 392 120 50<br />

E-mail: info@hotellbjorkhaga.se<br />

Website: www.hotellbjorkhaga.se<br />

Logi: 28 rum<br />

Konferens: 6 rum för totalt 100 gäster<br />

Restaurang: 4/100 gäster<br />

Ägare: Katarina Kvarnström och Peter Lundberg<br />

Köksmästare: Magnus Bernhardsson<br />

Övrigt: Bubbelpool i lusthuset, bastu med<br />

relaxavdelning, motionsspår, skidanläggning<br />

och aktivitetspaket.<br />

Accommodation: 28 rooms<br />

Conference facilities: 6 rooms for up to 100<br />

participants<br />

Restaurant: Seats 4/100 guests<br />

Owned by: Katarina Kvarnström and Peter Lundberg<br />

Master Chef: Magnus Bernhardsson<br />

Other information: Jacuzzi in the gazebo,<br />

sauna with a relaxation area, jogging path,<br />

ski facility and activity packages.<br />

Björkhaga ligger mitt i natursköna<br />

Mullsjö. När du kommer hit lämnar<br />

du stressen bakom dig. Närheten till naturen<br />

med vandringsleder och bad under<br />

sommaren och skidspår på vintern har<br />

satt sin prägel på detta lilla samhälle norr<br />

om Jönköping.<br />

Kanske är det den familjära atmosfären<br />

man minns mest? Den sprakande brasan.<br />

De glada skratten eller kanske känslan av<br />

att vara ompysslad? Att känna sig som<br />

hemma och samtidigt njuta av professionell<br />

och personlig service. Så vill Björkhaga<br />

att du ska uppleva vistelsen.<br />

Vägen till gästernas hjärtan går genom<br />

magen. God mat och dryck är en av livets<br />

höjdpunkter. Slå er ner vid ett vackert dukat<br />

bord och koppla av medan personalen<br />

berättar om maten och vinerna.<br />

Björkhaga serverar lunch, lagar avsmakningsmenyer<br />

och ordnar festbuffen med<br />

kärlek och respekt för råvarorna. Köket är<br />

klassiskt med mycket närproducerat och<br />

ett eget viltslakteri i bakfickan.<br />

Björkhaga is located in Mullsjö, an<br />

area with beautiful scenery. When<br />

you come here, you can relax and leave<br />

the stress behind you. The personality of<br />

this small community north of Jönköping<br />

is characterised by its proximity to nature,<br />

where you can experience hiking trails<br />

and swimming in the summer and crosscountry<br />

ski tracks in the winter. Perhaps it<br />

is the cosy ambience that guests remember<br />

the most? The crackling of the fire,<br />

the happy sound of laughter or maybe the<br />

wonderful feeling of being pampered?<br />

You can feel at home and enjoy professional<br />

and personal service at the same time.<br />

Food is another way to a guest’s heart<br />

and delicious meals and drinks are one<br />

of the highlights of life. Take a seat at a<br />

beautifully set table and relax while our<br />

staff describes the menu and wines.<br />

Björkhaga serves lunches, prepares sampling<br />

menus and arranges buffets for festive<br />

events, all with love and respect for<br />

the ingredients. The kitchen is classic and<br />

uses mainly locally produced ingredients.<br />

27


9. ECO BY STRANDNÄRA<br />

Stora Frö, Öland<br />

Eco by Strandnära<br />

(GPS Lat: 56.57 Long: 16.41)<br />

Dansbanevägen 3, Stora Frö<br />

386 60 MÖRBYLÅNGA, Sweden<br />

Phone: +46 485-366 00<br />

E-mail: info@strandnara.com<br />

Website: www.strandnara.com<br />

Logi:16 rum<br />

Konferens: 8-16 personer<br />

Restaurang: 36 gäster<br />

Ägare: Erica & Mikael Anerhaf, sedan 2007<br />

Övrigt: Hållbarhet i fokus. KRAV-certifierad<br />

på högsta nivå, enbart ekologiska råvaror.<br />

Listad i White <strong>Guide</strong> & 360°Eat <strong>Guide</strong> <strong>Hotel</strong>,<br />

Medlem i Naturturismföretagen, cykeluthyrning<br />

& vandringsleder.<br />

Accommodation: 16 rooms<br />

Conference facilities: 8-16 people<br />

Restaurant: 36 guests.<br />

Owned by: Erica & Mikael Anerhaf, since 2007<br />

Other information: Focus on sustainability. The KRAV<br />

label’s highest level of certification; organic fresh<br />

produce only. Listed in White <strong>Guide</strong> & 360°Eat <strong>Guide</strong><br />

<strong>Hotel</strong>; member of Naturturismföretagen; bicycle rental<br />

and hiking trails.<br />

Eco by StrandNära är badhotellet,<br />

som sedan 1920-talet, bjuder på<br />

långt mer än en plats att bo & mötas på.<br />

Det är mest av allt en stämning och ett<br />

hem. Ett hem som välkomnar sina gäster<br />

på ett ödmjukt och avslappnat sätt,<br />

som bryr sig om gästen och fokuserar på<br />

stilla ro, god ekologisk mat och den behagliga,<br />

vackra omgivningen, med lummig<br />

trädgårdsmiljö. Rummen är inredda<br />

i skandinavisk stil, med ljusa, hållbara<br />

naturmaterial.<br />

Njut av det underbara kalkstenslandskapet,<br />

med härliga promenadstråk, frisk<br />

havsbris, fågelkvitter & fantastisk natur.<br />

De vackert sluttande Sandbergen som<br />

sträcker ut sig längs sundet och bjuder<br />

på magnifika vidder.<br />

En vilja om att skapa en hållbar framtid,<br />

där alla beslut som tas, grundas i långsiktig<br />

hållbarhet, där råvaran går direkt<br />

från jord till bord, präglar detta badhotell.<br />

Med egna ekologiska mikroodlingar och<br />

ett nära samarbete med lokala ekobönder,<br />

är all mat som serveras ekologisk.<br />

Eco by StrandNära är KRAV-certifierade<br />

på högsta nivå och har fått fina utmärkelser<br />

under åren för sitt miljöarbete.<br />

Since the 1920s, the Eco by Strand-<br />

Nära seaside hotel has been much<br />

more than just a place to stay and meet.<br />

Above all, it is an atmosphere and a home.<br />

It is a home that welcomes its guests in<br />

an unpretentious and relaxed way. We always<br />

put the guest at the centre and focus<br />

on quiet luxury, delicious organic food<br />

and comfortable, beautiful surroundings.<br />

The rooms have Scandinavian decor, with<br />

light and sustainable natural materials.<br />

Enjoy the wonderful limestone landscape<br />

with delightful walkways, fresh sea breezes,<br />

twittering birds and fantastic nature.<br />

The beautifully sloping sand dunes stretch<br />

out along the sound and offer magnificent<br />

wide open spaces.<br />

A desire to create a sustainable future<br />

where all decisions are based on longterm<br />

sustainability and where ingredients<br />

for meals go directly from farm to fork<br />

characterise this seaside hotel. The hotel<br />

has its own organic microfarms and closely<br />

cooperates with local organic farmers, which<br />

means all of the food it serves is organic.<br />

Eco by StrandNära has achieved the KRAV<br />

label’s highest level of certification, and<br />

has received several prestigious distinctions<br />

over the years for its<br />

environmental work.<br />

29


10. HOTEL MAGAZIN1<br />

Hablingbo, Gotland<br />

<strong>Hotel</strong> Magazin1 ligger på södra<br />

Gotland, mitt på sudret med närhet<br />

till ateljeer, vingård, museer och många<br />

fina sandstränder inom cykelavstånd.<br />

Här serveras det enkla, raka och nära<br />

både vad gäller mat och bemötande. Man<br />

bor bekvämt i något av de fem smakfullt<br />

inredda rummen, sover i sköna sängar<br />

med sänglakan av högsta kvalitet. Allt för<br />

er bekvämlighet. Några av rummen har<br />

balkong med trevlig utsikt<br />

<strong>Hotel</strong> Magazin1, situated in the<br />

south of Gotland, right in the middle<br />

of the area known as ”Sudret”, is close<br />

to studios, a vineyard, museums and<br />

many fine sandy beaches that are within<br />

biking distance.<br />

Simplicity rules here in terms of good food<br />

and warm hospitality. You stay comfortably<br />

in one of the hotel’s five tastefully<br />

decorated rooms, where you sleep in cosy<br />

beds with sheets of the highest quality.<br />

<strong>Hotel</strong> Magazin1<br />

(GPS Lat: 57.187331, Long: 18.253887)<br />

Hablingbo Prästgården 152,<br />

623 42 Havdhem Sweden<br />

Phone: +46 (0)498-24 42 70<br />

E-mail: hotelmagazin1@mail.com<br />

Website: www.hotelmagazin1.com<br />

Logi: 5 rum för 10-15 gäster<br />

Konferens: 10-15 personer<br />

Restaurang: 40 platser inomhus, april till<br />

oktober, samt julbord i december eller enl. ö.k.<br />

Ägare: Pelle och Fannia Almén<br />

Övrigt: lånecyklar, bröllopsarrangemang,<br />

musikkvällar på sommaren<br />

Öppettider: februari t.o.m. december.<br />

Accommodation: 5 rooms seating 10-15 guests<br />

Conference facilities: For 10-15 persons<br />

Restaurant: Seats up to 40 indoors April through<br />

October and Christmas smorgasbord is offered in<br />

December or by special agreement.<br />

Owned by: Pelle and Fannia Almén<br />

Other information: Biking, wedding events and<br />

evenings with live music during the summer.<br />

Open from February to December.<br />

God ekologisk frukost serveras i den mysiga<br />

och rustika restaurangen eller varför<br />

inte ta med en picknickkorg för frukost i<br />

det gröna. Till lunch och middag serveras<br />

svenska och gotländska klassiker gjorda<br />

på ekologiska råvaror från lokala gårdar.<br />

Naturligtvis finns gratis WiFi till alla våra<br />

gäster. Minibaren är alltid fylld med goda,<br />

ekologiska, fairtrade-produkter.<br />

Magazin1 är en perfekt mötesplats för<br />

den lilla konferensen där man kan ha hela<br />

hotellet för sig själv och varför inte bjuda<br />

familj och vänner på något alldeles extra<br />

ordinärt över en helg.<br />

Vi lovar er ett unikt och mycket charmigt<br />

boende!<br />

A delicious organic breakfast is served in<br />

the hotel’s intimate and rustic restaurant.<br />

Or why not take a picnic basket with<br />

you to enjoy your breakfast outside in the<br />

lovely green surroundings? For lunch and<br />

dinner, the hotel serves classic dishes from<br />

Sweden and Gotland that are made with<br />

fresh organic ingredients from local farms.<br />

Of course there is free WiFi for all our<br />

guests. The minibar is always stocked<br />

with good, organic, fair trade products.<br />

Magazin1 is also the perfect meeting<br />

place for small conferences, where you<br />

can have the entire hotel to yourself.<br />

Magazin1 promises that your stay will be<br />

one-of-a-kind and very charming!<br />

31


11. STRANDAKAR HOTELL & RESTAURANG<br />

När, Gotland<br />

Strandakar <strong>Hotel</strong>l & Restaurang<br />

(GPS Lat: 57.223011, Long: 18.570899<br />

När Bomunds i Burgen 924 B<br />

623 48 Stånga, Sweden<br />

Phone: +46 (0)498-69 13 80<br />

E-mail: info@strandakar.se<br />

Website: www.strandakar.se<br />

Logi: 12 rum/24 bäddar,<br />

alla rum har egen uteplats<br />

Konferens: 50 personer<br />

Restaurang: 50 i restaurang, 50 i bistro,<br />

60 på uteservering<br />

Ägare: Lars and Charlotte Criwall<br />

Köksmästare: Andreas Hedman<br />

Övrigt: 2 golfbanor ca 10 min från hotellet,<br />

massagebehandling, hälsocoaching,<br />

cykeluthyrning.<br />

Accommodation: 12 rooms/24 beds,<br />

all rooms have their own patio<br />

Conference facilities: For up to 50 persons<br />

Restaurant: 50 in restaurant, 6o outdoors<br />

and 50 in Bistro<br />

Owned by: Lars and Charlotte Criwall<br />

Master Chef: Andreas Hedman<br />

Other information: 2 golf courses 10 min from<br />

the hotel, massage treatment, health coaching,<br />

bike rental.<br />

Strandakar ligger inbäddat i grönska<br />

med tallar runt hela byggnaden.<br />

I vår stora park finns möjlighet att spankulera<br />

och att slå sig ner på en bänk med<br />

utsikt över Herta fiskeläge eller att titta<br />

på ett par gravar från brons/järnåldern.<br />

Framförallt på våren finns det många orkidéer<br />

och vackra fåglar här. För den aktive<br />

finns det kubbspel att låna och cyklar att<br />

hyra. Herta badstrand ligger en kilometer<br />

bort för den som är sugen på ett dopp.<br />

På Strandakar gör vi allt för att våra gäster<br />

ska få en oförglömlig upplevelse. Våra<br />

hotellrum är designade för att fungera som<br />

en flykt från stressen i det dagliga livet<br />

och för att ge er en helhetsupplevelse i<br />

lantlig lyx. Ta er tid att utforska Gotland,<br />

upptäck naturen och njut av friden och<br />

stillheten hos oss.<br />

Eftersom vi söker lugn och harmoni finns<br />

inte tv på rummen men hela anläggningen<br />

har fritt trådlöst internet för den som<br />

vill vara uppkopplad.<br />

Vår fantastiska kökschef Andreas Hedman<br />

och hans team ser till att besöket i<br />

restaurang Strandakar blir en minnesvärd<br />

upplevelse. Allt är tillagat med omsorg och<br />

kvalité. I möjligaste mån använder vi lokala<br />

produkter.<br />

Strandakar is nestled among pine<br />

trees. In our large garden you have<br />

the opportunity to wander around or<br />

to settle down on a bench overlooking<br />

Herta fishing village. Or ponder over a<br />

few graves from the bronze / iron age.<br />

Especially in the spring there are many<br />

orchids and beautiful birds here. For the<br />

active, there are outdoor games to borrow<br />

and bikes to rent. Herta beach is one<br />

kilometer away for those who are looking<br />

for a swim.<br />

At Strandakar we do everything to ensure<br />

that our guests have an unforgettable experience.<br />

We give our guests peace of<br />

mind to explore Gotland, reconnect with<br />

nature and embrace tranquility.<br />

Because we are looking for peace and<br />

harmony, there is no TV in our rooms.<br />

But the entire facility has free wireless<br />

internet access for those who want to be<br />

connected.<br />

Our head chef Andreas Hedman and his<br />

team make sure that a visit to restaurant<br />

Strandakar becomes a memorable experience.<br />

Everything is cooked with care<br />

and quality. Andreas is proud to use local<br />

products whenever possible.<br />

33


12. HUSBY SÄTERI<br />

Östergötland<br />

Husby Säteri bjuder på en levande<br />

och välbevarad slottsmiljö anno<br />

1795, beläget en mil utanför den pittoreska<br />

staden Söderköping i S:t Anna Skärgård.<br />

Vår gastronomi, med kulturhistoriska upplevelser<br />

och givande möten står i fokus.<br />

Våra gäster får ta del av fulländade måltidsupplevelser<br />

med en gastronomi som<br />

berör gom och sinne. Råvarorna väljs med<br />

omsorg för vår plats och moderna tillagningstekniker<br />

blandas med traditionell och<br />

rustik kokkonst. Vi tar hänsyn till hållbarhet<br />

och miljö och nyttjar ofta hela råvaror,<br />

från rot till blast. På Husby Säteri fulländas<br />

måltiderna med goda dryckesalternativ och<br />

vår vinkällare står öppen för vinprovningar.<br />

Husby Säteri offers a lively and wellpreserved<br />

castle environment from<br />

1795, located one mile outside the picturesque<br />

town of Söderköping in the St. Anna<br />

Archipelago.<br />

Our guests get to enjoy the complete dining<br />

experience with gastronomical delights that<br />

will excite both your palette and senses. The<br />

raw materials are sourced with care from<br />

our region, and modern cooking techniques<br />

are mixed with traditional and rustic cuisine.<br />

We take into account sustainability and the<br />

environment, and often use whole raw materials,<br />

from root to stem. We offer an impressive<br />

drinks menu and our wine cellar is<br />

open for wine tastings.<br />

Det är med glädje som vi erbjuder boende<br />

av hög kvalité. Inkvartering sker antingen<br />

i moderna hotellrum i någon av våra annexbyggnader<br />

eller i slottets gästvåning<br />

där unikt inredda sviter ger er komfortabel<br />

lyxkänsla med touch av det sena 1700-talet.<br />

High quality accommodation in either our<br />

modern hotel rooms in one of the annex<br />

buildings, or in the castle’s guest house<br />

boasting uniquely decorated suites that give<br />

you a comfortable luxury feel with hints of<br />

the late 18th century.<br />

Husby Säteri<br />

(GPS Latitud: 58.466479,<br />

Longitud: 16.471984)<br />

Husby Säteri, 614 90 Söderköping<br />

Phone: +46 121-347 00<br />

E-mail: info@husbysateri.se<br />

Website: www.husbysateri.se<br />

Logi: 31 rum<br />

Konferens: 6 rum för upp till 600 personer<br />

Restaurang: 100 sittande/200 i tält ute<br />

<strong>Hotel</strong>lchef: Ulf Lacker<br />

Ägare: Iréne och Fredrik Wastesson<br />

Övrigt: Fest-,event- och Bröllopspaket.<br />

Julbord, golf och slotts-weekend.<br />

Accommodation: 31 rooms<br />

Conference facilities: 6 rooms for up to 600<br />

participants<br />

Restaurant: 100 seats/200 in tent outside<br />

<strong>Hotel</strong> Manager: Ulf Lacker<br />

Owned by: Iréne and Fredrik Wastesson<br />

Other information: Complete packages for weddings,<br />

celebrations and events. Christmas dinner. Golf and<br />

Castles Weekends.<br />

Konferera era möten i vår vackra slottsmiljö.<br />

Boka konferens för mindre grupper eller upp<br />

till 600 personer – vi har plats för er alla.<br />

Vi arrangerar även det lilla bröllopet till den<br />

stora festen! Du kan även boka något av<br />

våra weekendpaket så som golf eller skäm<br />

bort dig med en Slottsweekend.<br />

Hold your meetings in our beautiful castle<br />

environment. Book a conference for smaller<br />

groups or up to 600 people as we have<br />

space to accommodate everyone.<br />

We also arrange everything from the modest<br />

wedding to the big party! You can also<br />

book one of our weekend golf packages or<br />

you can pamper yourself with a weekend<br />

break at the castle.<br />

35


13. HÖGBY SPA & KONFERENS<br />

Borensberg, Östergötland<br />

Högby Spa & Konferens<br />

(GPS Lat: 58.580815, Long: 15.201893)<br />

590 28 Borensberg, Sweden<br />

Phone: +46 (0)141-420 60,<br />

(0)709-242088<br />

E-mail: info@hogbygard.se<br />

Website: www.spa.hogbygard.se<br />

Logi: 20 rum / 39 bäddar<br />

Konferens: 3 rum för 10, 20, 40 personer<br />

Restaurang: Öppen för våra spa- och<br />

konferensgäster<br />

Ägare: Birgitta och Thomas Säfström<br />

Köksmästare: Frida Karlsson/Emma Andersson<br />

Övrigt: 6 pooler i olika storlekar och<br />

temperaturer, spabehandlingar, boulebana,<br />

5 km från Göta Kanal. Medlem i Östgötamat.<br />

Konstgrushall 400m² för aktiviteter.<br />

Accommodation: 20 rooms / 39 beds<br />

Conference facilities: 3 rooms seating 10, 20 and<br />

40 guests<br />

Restaurant: Available to our spa and conference guests<br />

Owned by: Birgitta and Thomas Säfström<br />

Master Chef: Frida Karlsson/Emma Andersson<br />

Other: 6 pools of varying size and with different<br />

water temperatures; spa treatments; boule playing<br />

area. 5 km from Göta Kanal. Artificial gravel hall 400 m²<br />

for activities.<br />

Mitt i den östgötska myllan mellan<br />

skogar, sjöar och öppna åkrar ligger<br />

Högby Spa & Konferens.<br />

På Högby Spa finns allt du kan önska dig<br />

för kropp och själ. Upplev avslappning i<br />

en rofylld oas med härlig värme. Hämta<br />

ny kraft och energi och varför inte passa<br />

på att ta en underbar Hamambehandling.<br />

Njut av en simtur i vår inomhuspool, bada<br />

torr- eller ångbastu, sitt i vår varma stilla<br />

pool och se ut över en fantastisk natur.<br />

På vår gård, där familjen har varit sedan<br />

1600-talet, har vi byggt en miljö med en<br />

blandning av gammalt och nytt. Utsikten<br />

bjuder på gärdesgårdar och härliga vidder.<br />

Vi och vår personal är måna om att<br />

göra din vistelse hos oss väldigt behaglig.<br />

Vårt kök får mycket uppskattning för<br />

vällagad och god mat. Råvarorna är av<br />

högsta kvalité och är till största delen<br />

närodlade.<br />

Högby Spa & Konferens is located<br />

in the beautiful countryside of<br />

Östergötland, where this spa and conference<br />

centre is surrounded by woods,<br />

lakes and open fields.<br />

At Högby Spa you will find everything<br />

you could wish for to nurture your body<br />

and soul. Here you can relax in a tranquil<br />

oasis offering a delightful feeling of<br />

warmth. Renew your energy and strength<br />

and why not take the opportunity to experience<br />

a wonderful Hammam treatment?<br />

Enjoy a swim in our indoor pool,<br />

take a dry or steam sauna, or sit in our<br />

heated still pool and look out over the<br />

fantastic landscape.<br />

At our farm – owned by our family since<br />

the 1600s – we have created a special<br />

ambience combining the old with the<br />

new. The view offers a countryside dotted<br />

with fences and with lovely vast expanses.<br />

You will be pampered by us and<br />

our staff to make your stay extremely<br />

pleasant.<br />

Our kitchen is much appreciated for its<br />

delicious and well prepared meals.<br />

Many of the dishes we serve are made<br />

with locally produced ingredients.<br />

37


14. SUND NERGÅRDEN<br />

Vagnhärad/Trosa, Södermanland<br />

Sund Nergården<br />

(GPS Lat: 58.955902, Long: 17.412011)<br />

Sund Nergården, 610 74 Vagnhärad, Sweden<br />

Phone: +46 156 70 00 70<br />

E-mail: info@sundnergarden.se<br />

Website: www.sundnergarden.se<br />

Logi: 6 dubbelrum och 1 svit,<br />

juni-aug finns 2 Glampingtält för 2 pers/tält<br />

Konferens: 1 rum med plats för 14 gäster<br />

Restaurang: 30 gäster<br />

Ägare: Niklas & Johan Asknergård<br />

Köksmästare: Johan Ahlvik<br />

(Taste by Johan Ahlvik)<br />

Övrigt: Miljön är personlig, avslappnad och<br />

inbjuder till lugn och ro. Vi har en åldergräns<br />

på 16 år.<br />

Accommodation: 6 double rooms and 1 suite,<br />

June–August: 2 glamping tents for 2 people/tent<br />

Conference facilities: 1 room with space for 14 people<br />

Restaurant: 30 seats<br />

Owned by: Niklas & Johan Asknergård<br />

Master Chef: Johan Ahlvik (Taste by Johan Ahlvik)<br />

Other information: The environment is personal, relaxed<br />

and invites to peace and quiet. We have a minimum age<br />

limit of 16 years for our guests.<br />

Det lilla hotellet för vuxna<br />

Hos oss bor du i personligt inredda<br />

rum med många detaljer och vi vill att<br />

du ska känna dig som hemma! Här varvar<br />

du ner i den Sörmländska idyllen och<br />

njuter av god mat, dryck, bad och en fantastisk<br />

utsikt över sjön Sillen.<br />

När du bokar rum hos oss så ingår det<br />

mesta i priset och vi kallar det för Rum,<br />

Mat & Mera. Då ingår fördrink, tilltugg,<br />

trerätters middag, tillgång till våra olika<br />

bad, övernattning och frukostbuffé.<br />

Middagen som vi serverar följer våra<br />

årstider och består utav svenska råvaror,<br />

gärna från de sörmländska gårdarna.<br />

Vår dryckesmeny består till största delen<br />

av småskaliga familjeägda producenter<br />

som jobbar enligt ett ekologiskt och biodynamiskt<br />

tänk.<br />

Vi har ett 100-tal olika viner varav de<br />

flesta serveras på glas<br />

I vår trädgård möts du av lugn och ro,<br />

mindre än en timma med bil söder om<br />

huvudstaden.<br />

Varmt välkomna till oss!<br />

The small hotel for adults<br />

Our guests stay in rooms designed<br />

with a personal touch and an abundance<br />

of details. We do everything in our power<br />

to make sure you feel at home. Here you<br />

can wind down in the idyllic Södermanland<br />

setting and savour delicious food and<br />

beverages, go swimming, enjoy our hot<br />

tub and sauna and take in the fantastic<br />

view of Lake Sillen.<br />

When you book a room with us, most<br />

of it is included in the price and we call<br />

it Room, Food & More. This includes a<br />

drink, snacks, a three-course dinner, access<br />

to our various baths, accommodation<br />

and breakfast buffet.<br />

The dinners we serve follow the seasons<br />

and are prepared with Swedish ingredients.<br />

Our beverage menu primarily consists of<br />

items supplied by small-scale and familyowned<br />

producers who have an ecological<br />

and biodynamic approach and we offer<br />

about 100 different wines.<br />

In our garden you are greeted by peace<br />

and quiet – less than an hour by car from<br />

Stockholm.<br />

We warmly welcome you to our home!<br />

39


15. SAHLSTRÖMSGÅRDEN<br />

Torsby, Värmland<br />

Sahlströmsgården<br />

(GPS Lat: 60.187015, Long: 13.049397)<br />

Utterbyn 20, 685 92 Torsby, Sweden<br />

Phone: +46 560 100 26<br />

E-mail: info@sahlstromsgarden.se<br />

Website: www.sahlstromsgarden.se<br />

Logi: 30 rum varav 4 är handikappanpassade<br />

Konferens: 3 rum för 80, 18 och 12 personer<br />

Restaurang: Matsal för totalt 100 gäster<br />

Ägare/VD: Anna Sahlström<br />

Köksmästare: Jon Carlsson<br />

Övrigt: Närhet till skidtunnel, slalombacke,<br />

badhus, golfbana, konstutställningar flyg och<br />

tåg. Bröllop, dop, högtidsdagar, konferenser.<br />

Accommodation: 30 rooms including 4 with<br />

wheelchair access.<br />

Conference facilities: 3 rooms for 80, 18 and 12 guests<br />

Restaurant: Dining room seating up to 100 guests<br />

Owned by: Anna Sahlström<br />

Master Chef: Jon Carlsson<br />

Other information: Located close to ski tunnel, downhill<br />

slope, indoor swimming facility, golf course,art exhibitions,<br />

and airport and train connections. Weddings, christenings,<br />

events and conferences.<br />

Redan på syskonen Sahlströms tid,<br />

vid förra sekelskiftet, var Sahlströmsgården<br />

en kulturell oas och en uppskattad<br />

samlingspunkt för konst och rekreation.<br />

Idag är Salströmsgården fortfarande en<br />

mötesplats utöver det vanliga. Här får besökaren<br />

verkligen en helhetsupplevelse.<br />

I hotellet förenas gammalt och nytt. Alla<br />

rum har trägolv, kaklade badrum, tv, trådlöst<br />

internet och en underbar utsikt över<br />

Sirsjön.<br />

I det gamla boningshuset och desskonstskatt<br />

visas efterlämningar från gårdens<br />

barn och deras vänner, som permanent<br />

utställning. Därtill arrangeras regelbundet<br />

utställningar med nutida konstnärer. I den<br />

gamla ladugården ”Djurpalatset” dukas<br />

borden dagligen för lunch och middag,<br />

men också för konferenser och högtidliga<br />

tillfällen som dop, bröllop och födelsedagar.<br />

Sahlströmsgården har något för alla<br />

sinnen och är något av en pärla mitt i<br />

sköna Värmland.<br />

Sahlströmsgården has been a cultural<br />

oasis and much appreciated<br />

meeting place to experience art and recreation<br />

as far back as when the Sahlström<br />

siblings lived there.<br />

Today, Sahlströmsgården is still a unique<br />

meeting place. Past and present come together<br />

in the hotel. All the rooms have a<br />

wonderful view over Lake Sirsjön.<br />

The old dwelling house with its art treasures<br />

displays remnants from the farm’s<br />

children and their friends in a permanent<br />

exhibition. Exhibitions with works from<br />

contemporary artists are also regularly<br />

organized. Meals are served in the old<br />

cowshed everyday for lunch and dinner,<br />

and it is also available for conferences<br />

and celebrations. Sahlströmsgården satisfies<br />

all of our senses and is nothing less<br />

than a gem right in the middle of beautiful<br />

Värmland.<br />

41


16. BJURFORS HOTELL & KONFERENS<br />

Avesta, Dalarna<br />

Bjurfors <strong>Hotel</strong> & Konferens<br />

(GPS Lat: 60.131366, Long: 16.125521)<br />

Bjurfors 25, 774 93 Avesta, Sweden<br />

Phone: +46 226 550 50<br />

E-mail: info@bjurforskonferens.se<br />

Website: www.bjurforskonferens.se<br />

Logi: 11 Enkelrum, 27 dubbelrum,<br />

5 familjerum, 1 svit.<br />

Konferens: 6 rum upp till 80 sittande.<br />

Restaurang: 80 gäster<br />

Ägare: Leif och Benny Johansson<br />

Köksmästare: Patrik Rosell<br />

Övrigt: Styrketräning, elljusslinga 4,7 km för<br />

jogging eller skidor, cyklar, bordtennis, boule<br />

samt spabad.<br />

Accommodation: 11 single rooms, 27 double rooms,<br />

5 rooms with three beds and 1 suite.<br />

Conference facilities: 6 rooms seating up to 80<br />

participants.<br />

Restaurant: Seats up to 80 guests<br />

Owned by: Leif and Benny Johansson<br />

Master Chef: Patrik Rosell<br />

Other information: Weight training, 4.7-km-long<br />

lighted path for jogging and skiing; biking,<br />

table-tennis, mini-golf, boules and other activities.<br />

Bjurfors <strong>Hotel</strong>l & Konferens ligger i<br />

Norbergs kommun på gränsen mellan<br />

Västmanland och Dalarna. Allt finns<br />

här: Konferensrummen, fina hus med fina<br />

rum och ett välrustat kök.<br />

Maten ska vara en upplevelse och något<br />

som tillhör livets goda. Köket använder<br />

företrädesvis regionalt och hållbart producerade<br />

råvaror. Här finns också en<br />

pub med fullständiga rättigheter för goda<br />

drycker och trevlig samvaro.<br />

<strong>Hotel</strong>let har 45 rum med 82 bäddar. Här<br />

kan vi erbjuda bröllopsmiddagar, högtidsdagar,<br />

konferenser och företagsfester.<br />

Populärt är även aktiviteter med teambuilding,<br />

musik eller matlagning tillsammans<br />

med våra kockar.<br />

Vi är öppna för förslag från våra gäster<br />

om egna aktiviteter. Bjurfors ligger nära<br />

Avesta Art, Avesta visentpark, Nya Lapphyttan<br />

och Elsa Anderssons populära<br />

konditori i Norberg.<br />

Avesta Golfklubbs fina bana som ligger<br />

utmed Dalälven är endast 5 minuter bort.<br />

Vintertid finns längdskidspår med konstsnö<br />

i anslutning till golfbanan.<br />

Bjurfors <strong>Hotel</strong>l & Konferens is located<br />

in the Municipality of Norberg<br />

on the border between Västmanland<br />

and Dalarna. This hotel has everything,<br />

including conference rooms, beautiful<br />

buildings with lovely rooms and a wellequipped<br />

kitchen.<br />

Here, eating is an experience and part of<br />

the good life. The kitchen prefers to use<br />

regional ingredients that are ecologically<br />

produced. You will also find a fully<br />

licensed pub serving great drinks in a<br />

pleasant setting.<br />

The hotel has 45 rooms and 82 beds. At our<br />

facilities we can offer wedding receptions,<br />

festive events, conferences and corporate<br />

parties. Team-building activities, music or<br />

cooking with our chefs are also popular.<br />

We are open to suggestions from our<br />

guests about other activities. Bjurfors is<br />

located close to Avesta Art, Avesta Bison<br />

Park, the Nya Lapphyttan outdoor museum<br />

and Elsa Andersson’s popular bakery<br />

in Norberg.<br />

Avesta Golf Club’s scenic course stretches<br />

along the Dal River and is only 5 minutes<br />

away. In the winter, cross-country<br />

tracks with artificial snow are prepared<br />

next to the golf course.<br />

43


17. GARPENBERGS SLOTT<br />

Garpenberg, Dalarna<br />

Garpenbergs Slott<br />

(GPS Lat: 60.283132, Long: 16.203418)<br />

Herrgårdsvägen 123, 776 98 Garpenberg,<br />

Sweden<br />

Phone: +46 225-222 07<br />

E-mail: info@garpenbergsslott.se<br />

Website: www.garpenbergsslott.se<br />

Logi: 80 bäddar 40 rum<br />

Accommodation: 80 beds 40 rooms<br />

Konferens: Balsalen 90 personer, 2 salonger Conference facilities: Ballroom 90 guests, 2 rooms<br />

40/35 personer samt ytterligare sex salonger. 40/35 plus plenty more space in another six salons.<br />

Restaurang: 80 personer, med kapacitet för 200 Restaurant: Seats 80, plus capacity for 200 in the<br />

sittande i hela huset<br />

entire building<br />

Ägare: John Sandh och Cilla Sandh<br />

Owned by: John Sandh and Cilla Sandh<br />

Köksmästare: Denís Leroux<br />

Master Chef: Denís Leroux<br />

Övrigt: golfbana, jakt, uteritter, fiske, friluftsliv, Other information: golf course, hunting, horse riding,<br />

cykling, längdskidåkning.<br />

fishing, outdoor activities, cycling, cross country<br />

20 min från tåg och 90 min från Arlanda. skiing. 20 min from railway station and 90 min from<br />

Stockholm Arlanda Airport.<br />

Den största slottsbyggnaden norr<br />

om Dalälven ligger belägen i Bergslagen<br />

och är en av de få platser i Sverige<br />

där man kan uppleva middagar, boende<br />

och kalas i lokaler som ekar av svensk<br />

historia.<br />

Slottet som stod färdigt 1801, ritades av<br />

Carl Christoffer Gjörwell, upprest av Salomon<br />

von Stockenström och Svenska Ostindiska<br />

Kompaniet. Det har en atmosfär<br />

som står kvar från det flärdfulla societetslivet<br />

i 1700-talets Frankrike.<br />

Här finns mängder av vackra salar och<br />

salonger och med plats för totalt 200 sittande<br />

gäster, samt logi för 80 personer, är<br />

detta en plats för små som stora sällskap.<br />

Balsalen för konferenser och vackra bröllopsdukningar,<br />

det gamla valvet för enskilda<br />

middagar och en mängd små matsalar.<br />

En plats för bröllop, konferenser, möten,<br />

mat och underhållning. Här erbjuds även<br />

jaktutbildningar, jakt och andra äventyrliga<br />

aktiviteter.<br />

Med ett briljerande fransk/svenskt kök som<br />

verkar med lokala och säsongsråvaror, möter<br />

historia det hållbara och smakrika.<br />

Välkomna till Garpenbergs Slott, Bergslagens<br />

salonger som ger ett minne för livet.<br />

The largest castle structure north<br />

of the Dalälven River here in<br />

Bergslagen and one of the few places in<br />

Sweden you can still experience dinner,<br />

accommodation and parties in a setting<br />

that reverberates with a genuine sense of<br />

Swedish history.<br />

The castle was completed in 1801, designed<br />

by Carl Christoffer Gjörwell, built<br />

by Salomon von Stockenström and the<br />

Swedish East India Company (Svenska<br />

Ostindiska Kompaniet). At Garpenbergs<br />

Slott you will experience an atmosphere<br />

that retains a feel of ostentatious social<br />

life in 18th Century France.<br />

The castle boasts numerous beautiful<br />

rooms and salons. With space to<br />

welcome 200 diners and 80 overnight<br />

guests, the castle is the ideal venue for<br />

large or small gatherings. The ballroom<br />

for conferences and beautiful wedding<br />

receptions, the old vault for private dinners<br />

and a number of small dining rooms.<br />

Hunting courses, hunting and other adventure<br />

activities are also hosted here.<br />

With outstanding Franco-Swedish cuisine<br />

based on local, seasonal ingredients, history<br />

goes hand in hand with sustainable<br />

and delicious dishes.<br />

45


18. DALA-FLODA VÄRDSHUS<br />

Dala-Floda, Dalarna<br />

Dala-Floda Värdshus<br />

(GPS Lat: 60.513225, Long: 14.808615)<br />

Badvägen 6, 786 95 Dala-Floda, Sweden<br />

Phone: +46 241 220 50<br />

E-mail: info@dalafloda-vardshus.se<br />

Website: www.dalafloda-vardshus.se<br />

Logi: 2 fyrbädds-, 8 dubbel- och 7 enkelrum,<br />

varav 1 ”hundrum”.<br />

Konferens: 3 kurslokaler, max 40 deltagare,<br />

och två grupprum.<br />

Restaurang: Max 50 gäster, ekologiskt kök<br />

Ägare: Evalotta och Per Ersson<br />

Köksmästare: Per Ersson<br />

Övrigt: Värdshuset har hållbarhet i fokus och ett<br />

KRAV-certifierat kök med minst 90% ekologiska<br />

råvaror. Representerad i White guide samt<br />

medlem i Naturens Bästa.<br />

Accommodation: 2 four-bed rooms, 8 double rooms<br />

and 7 single rooms, of which 1 pets are allowed.<br />

Conference facilities: 3 rooms for courses with up<br />

to 40 participants, and two rooms for group activities<br />

Restaurant: Seats up to 50 guests, organic cuisine<br />

Owned by: Evalotta and Per Ersson<br />

Master Chef: Per Ersson<br />

Other information: The inn is focused on sustainability<br />

and the kitchen is KRAV certified and labelled as<br />

organic. At least 90 % of the food is organic.<br />

Represented in the White <strong>Guide</strong> and member of<br />

Naturens Bästa.<br />

En liten oas belägen i genuin dalaby<br />

i Västerdalarna – det är Dala-<br />

Floda Värdshus, det ekologiska värdshuset.<br />

Här känns det som om tiden stått<br />

stilla. Här får både kropp och själ en<br />

upplevelse utöver det vanliga.<br />

Genomsyrad av slowfood-filosofin, den<br />

vackra trädgården och de inbjudande,<br />

konstnärligt dekorerade rummen är här<br />

det bästa stället för en paus i vardagen.<br />

Med morgondopp i den närbelägna<br />

Flosjön, fäbodvandringar, besök hos<br />

konstnärer, gårdsbutik med ekologiska<br />

grönsaker, ullspinneri eller skridsko- och<br />

skidåkning på vintern finns här alltid något<br />

att göra. Eller ”bara vara” i en vilstol<br />

under valnötsträdet i trädgården eller<br />

med en god bok framför brasan i Storstugan.<br />

Värdshuset har hållbarhet i fokus och ett<br />

KRAV-certifierat kök. Familjen Ersson<br />

hälsar dig välkommen till en annorlunda<br />

upplevelse.<br />

Dala-Floda Värdshus, the organic<br />

inn, is a small oasis in a genuine<br />

Västerdalarna village.<br />

Here it feels as though time has stood still<br />

and the body and soul are treated to an<br />

experience that is out-of-the-ordinary.<br />

This hotel, set in a gorgeous garden, is a<br />

wonderful place to visit when you want<br />

to take time out from the hectic pace<br />

of everyday life. Take a morning dip in<br />

nearby Lake Flosjön, a hike in the woods,<br />

or visit local artists, farm shops, a wool<br />

spinning mill – there’s always something<br />

to do and experience here.<br />

The inn has focus on sustainability and<br />

a KRAV certified kitchen because it uses<br />

organic ingredients. The Ersson family<br />

welcomes you to an altogether different<br />

experience.<br />

47


19. ORSA JÄRNVÄGSHOTELL – SINCE 1893<br />

Orsa, Dalarna<br />

Välkommen till Orsas naturliga<br />

mötesplats med anor och historia<br />

sena slutet på 1800-talet. <strong>Hotel</strong>let har nu<br />

renoverats för att Du skall kunna njuta av<br />

tillvaron precis så där mycket som man<br />

vill när man bor på hotell. Vi vill erbjuda<br />

Dig elegans och genuinitet med trivsel<br />

och komfort.<br />

Welcome to Orsa’s natural meeting<br />

place, with traditions and history<br />

dating back to the 19th century. The hotel<br />

has been renovated to ensure your stay<br />

with us is every bit as enjoyable as you<br />

imagined. Our aim is to offer a genuine<br />

experience, including pleasant and comfortable<br />

elegance.<br />

Lycka för oss är att ge Dig, vår gäst, en<br />

optimal vistelse, oavsett om Du är här för<br />

jobb eller konferens, för en privat weekend,<br />

en träningsresa eller en kulturresa.<br />

Vår högsta önskan är helt enkelt att överträffa<br />

Dina förväntningar.<br />

We enjoy providing you, our guest,<br />

with the best possible visit, regardless of<br />

whether you are here for work or a conference,<br />

a personal weekend, a fitness trip<br />

or a cultural journey. Our greatest desire is<br />

quite simply to exceed your expectations.<br />

Detta är ett hotell med restaurang i klassisk<br />

uppsättning, bra mat med lokala<br />

råvaror och inriktning på vilt – allt lagat<br />

med kärlek.<br />

The classic hotel restaurant offers delicious<br />

food, fresh produce and a concentration<br />

on wild game — and everything is<br />

prepared with tender loving care.<br />

Orsa Järnvägshotell<br />

(GPS Lat: 61.119381, Long: 14.620090)<br />

Järnvägsgatan 4, 794 30 Orsa, Sweden<br />

Phone: +46 250 18 930<br />

E-mail: info@orsajarnvagshotell.se<br />

Website: www.orsajarnvagshotell.se<br />

Logi: 24 rum och 48 bäddar<br />

Konferens: 3 lokaler med upp till 60 sittande<br />

Restaurang: 150 platser i flera matsalar<br />

Internet: Gratis WIFI<br />

Ägare: Oscar Diös<br />

Köksmästare: Tomas Klockar<br />

<strong>Hotel</strong> Manager: Maria Franzon-Ronell<br />

Booking manager: Maja Frostgard<br />

Övrigt: Nära träningscenter, gym, tennis.<br />

15 km till Orsa grönklit med skidor, utför och<br />

längd (vintertid).<br />

Accommodation: 24 rooms, 48 regular beds<br />

Conference facilities: 3 room for 60 participants<br />

Restaurant: 150 persons<br />

Internet: Free WIFI<br />

Owner: Oscar Diös<br />

Master Chef: Tomas Klockar<br />

<strong>Hotel</strong> managers: Maria Franzon-Ronell<br />

Booking manager: Maja Frostgard<br />

Other information:<br />

Gästernas upplevelse, hållbarhets- och<br />

miljöarbetet samt det sociala ansvaret är<br />

grundstenar i vårt sätt att driva hotellet.<br />

När Du har bott hos oss så vill vi att Du<br />

ska längta tillbaka!<br />

Focus on the customer experience, together<br />

with our sustainability management,<br />

environmental management and<br />

social responsibility, forms the very basis<br />

for how we operate the hotel.<br />

Once you have stayed with us, we want<br />

you to yearn after the next time!<br />

49


20. STILLEBEN HOTELL<br />

Åmotsbruk, Ockelbo, Gästrikland<br />

Stilleben <strong>Hotel</strong>l är ett litet hotell<br />

med eget kök i Åmot, en liten by i<br />

Gästrikland, omgiven av skogar och sjöar.<br />

Det ligger där tre regioner i Sverige samlas:<br />

Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.<br />

Du kommer enkelt dit med bil eller<br />

tåg, 2,5 timmar från Stockholm. Det är<br />

den perfekta utgångspunkten för en semester<br />

som verkligen kommer att varva<br />

ner och inspirera dig!<br />

Stilleben <strong>Hotel</strong> is a small hotel with<br />

own kitchen in Åmot, a tiny village<br />

in Gästrikland, surrounded by forests<br />

and lakes.<br />

It is situated where 3 regions of Sweden<br />

come together: Dalarna, Gästrikland and<br />

Hälsingland. You can easily get there by<br />

car or train, 2,5 hours from Stockholm. It<br />

is the perfect starting point for a vacation<br />

that will truly unwind and inspire you!<br />

Stilleben <strong>Hotel</strong>l<br />

(GPS Lat: 60.961867, Long: 16.457280)<br />

Bruksvägen 3C, 816 95 Åmotsbruk, Sweden<br />

Phone: +46 297 74 3000<br />

E-mail: booking@stilleben.nu<br />

Website: www.stilleben.nu<br />

Logi: 6 hotellrum, stugboende.<br />

Restaurang: 18 gäster, ekologiskt kök<br />

Ägare: Marieke Pattijn och Robin Berthier<br />

Köksmästare: Marieke Pattijn<br />

Övrigt: Eget SPA, guidade vandringar, kanotpaddling,<br />

mountainbikes, fisketurer, ridning,<br />

hundspann, längdåkning, björnskådning.<br />

Accommodation: 6 hotelrooms, Swedish cottages<br />

Restaurant: 18 guests, organic cuisine<br />

Owned by: Marieke Pattijn och Robin Berthier<br />

Master Chef: Marieke Pattijn<br />

Other information: SPA, guided hikes, canoeing,<br />

mountain bikes, fishing trips, horseback riding,<br />

dog sledding, cross-country skiing, bear watching.<br />

Marieke och Robin, ett ungt belgiskt par<br />

som kom till Sverige för ett lugnare liv<br />

med sin lilla son, välkomnar dig i deras<br />

charmiga hotell med sex vackert dekorerade<br />

rum. De fokuserar på en äkta upplevelse:<br />

småskaliga hållbara aktiviteter i<br />

naturen, läckra, hemlagade måltider och<br />

en vänlig, avslappnad inställning kommer<br />

få dig att känna dig som hemma och alltid<br />

vilja tillbaka till denna dolda reträtt.<br />

De brinner för vad de erbjuder sina gäster.<br />

Deras uppdrag är att försiktigt rikta<br />

dig mot ett fridfullt sinnestillstånd, förespråka<br />

både mental och fysisk hälsa genom<br />

att njuta av naturen, god mat och<br />

framför allt lugnet. Ladda dina inre batterier<br />

på ett lugnt och hållbart sätt!<br />

Marieke and Robin, a young Belgian<br />

couple that came to Sweden for a more<br />

peaceful life with their little son, are welcoming<br />

you in their charming hotel with<br />

six beautifully decorated rooms. They focus<br />

on a genuine experience: small-scale<br />

sustainable activities in nature, delicious,<br />

home-made meals and a friendly, casual<br />

approach will make you feel right at<br />

home, always wanting to come back to<br />

this hidden retreat.<br />

They are passionate about what they are<br />

offering their guests. Their mission is to<br />

gently direct you towards a peaceful state<br />

of mind, advocating both mental and<br />

physical health through taking the time<br />

to enjoy nature, good food and above all;<br />

tranquility. Recharge your inner batteries<br />

in a calm, sustainable way!<br />

51


21. BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD<br />

Åre, Jämtland<br />

Det här är Åreskutans högst belägna<br />

hotell, mitt ibland pisterna,<br />

i genuin och charmig miljö ovan Åre by.<br />

Vid Buustamon finns en fantastisk natur<br />

och en mängd aktiviteter. Köket brinner<br />

för god kvalitet med råvaror, som man<br />

gärna finner naturligt i Jämtland och tilllagade<br />

från hjärtat. Menyerna är inspirerade<br />

av olika bergsområden över hela<br />

världen. Till maten finns ett generöst<br />

utbud av viner och andra ädla drycker.<br />

Inte minst de som man själv tillverkat i<br />

det egna helt lagliga Bränneriet. Njut allt i<br />

stämningsfull miljö i restaurangen, kanske<br />

framför brasan eller på vårkanten utomhus<br />

på solaltanen och unna er skidåkning med<br />

guldkant! Höst och sommar innebär underbara<br />

naturmöten med färger och dofter.<br />

De flesta av de tolv charmiga dubbelrummen<br />

har breda våningssängar inredda i<br />

klassisk fjällpensionatsstil.<br />

This is a very high situated hotel<br />

at 732 metres above sea level. It is<br />

nestled among ski paths and sits cosily<br />

in genuine and charming surroundings.<br />

Buustamon is the place for complete relaxation,<br />

far from everyday stress. Here<br />

you will discover the region’s incredible<br />

country-side and variety of activities. The<br />

kitchen has a passion for high quality with<br />

the best of raw ingredients. Buustamon<br />

also has a generous assortment of wines<br />

and all other finer drinks. Especially beverages<br />

made in its own licenced distillery.<br />

Enjoy everything this restaurant has to offer,<br />

perhaps in front of the fire, or when<br />

spring arrives, out on the sundeck. Or<br />

spoil yourself with some great skiing. The<br />

autumn and summer months are also perfect<br />

for wonderful encounters.<br />

Buustamons Fjällgård<br />

(GPS Lat: 63.423642, Long: 13.0261844)<br />

Buustamon 142, 830 13 Åre, Sweden<br />

Phone: +46 647 531 75<br />

E-mail: bokning@buusta.se<br />

Website: www.buustamonsfjallgard.se<br />

Logi: 12 dubbelrum samt ett mer exklusivt<br />

boende fördelat på 6 rum i 2 stugor<br />

Konferens: 3 rum för totalt 42 deltagare<br />

Restaurang: 180 gäster<br />

Ägare: Jeanette och Lotta Florin<br />

Köksmästare: Lovisa Björkenstam<br />

Övrigt: Guidad tur i det egna bränneriet,<br />

snapsprovning, vedeldat utomhusbad.<br />

Skidåkning med guldkant, vandringspaket,<br />

fjällbröllop.<br />

Accommodation: 12 double rooms, plus more<br />

exclusive accommodation in 6 rooms located in 2 cabins<br />

Conference facilities: 3 rooms for up to 42 participants<br />

Restaurant: Seats up to 180 guests<br />

Owned by: Jeanette and Lotta Florin<br />

Master Chefs: Lovisa Björkenstam<br />

Other information: <strong>Guide</strong>d tours of the hotel’s<br />

distillery, snaps tasting, wood-fired hot tub outdoors.<br />

Great skiing, hiking packages and mountain weddings. “Sweden´s<br />

Best Ski Boutique <strong>Hotel</strong>” at the World Ski Awards 2018.<br />

53


BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS<br />

Bosebygdsvägen 13, 565 31, Mullsjö, Phone: +46 (0) 392-12050, E-mail: info@hotellbjorkhaga.se<br />

Food is pleasure!<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

07:00-23:00/ 7am-11pm<br />

Lunch: Ja / Yes<br />

11:30-14:00/11:30am-2pm<br />

Middag / Dinner: 17:00-21:00 /<br />

5pm-9pm<br />

Boka helst innan men drop in kan ske /<br />

Pre-order recommended, drop in could<br />

be possible<br />

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:<br />

130 personer / people<br />

Utomhus / Outdoor: 80 personer / people<br />

Köksmästare / Head chef:<br />

Magnus Bernhardsson<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Svenska köket med fokus på lokal- och närproducerade råvaror /<br />

Swedish cuisine with focus on locally produced commodities.<br />

BJURFORS HOTELL & KONFERENS<br />

Bjurfors 25, 774 93, Avesta, Phone: +46 (0)226-55050, E-mail: info@bjurforskonferens.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Måndag-Lördag/Monday-Saturday<br />

Lunch: Mån-Fre 11:30-13:00/<br />

Mon-Fri 11:30am-1pm<br />

Middag / Dinner: Mån-Lör 18:00-21:00/<br />

Mon-Sat 6pm-9pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 80 personer / people<br />

Utomhus / Outdoor: 50 personer / people<br />

Festvåning: 150 personer / people<br />

Ballroom: 150 personer / people<br />

Köksmästare / Head chef: Patrik Rosell<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Traditionellt kök / Traditional cuisine<br />

BODELSSONS BY THE SEA<br />

Släbovägen 7-22, 290 34, Fjälkinge, Phone: +46 (0)44 777 77 77, E-mail: info@bodelssons.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Se hemsida www.bodelssons.se<br />

Förbokning krävs före 12:00 /<br />

Pre-order required before 12pm<br />

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:<br />

36 personer / people<br />

Utomhus / Outdoor: 24 personer / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Vilt och ekologiskt/ Wild and organic food<br />

Köksmästare / Head chef: Leena Holm Bodelsson<br />

Övrigt / Other: Tripadvisor: Travellers Choice 2016.<br />

54<br />

55


BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD<br />

Buustamon 142, 837 98 Åre, Phone: +46 (0)647-531 75, E-mail: restaurang@buusta.se<br />

GARPENBERGS SLOTT<br />

Herrgårdsvägen 123, 776 98 Garpenberg, Phone: +46 (0)225-222 07, E-mail: info@garpebergsslott.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Dec-Apr dagl. 11:00-15:00, Ti-Lö 18:00-23:00<br />

Jul-Aug v28-32 On-Lö 14:00-23:00<br />

Aug-Okt v33-41 Fr-Lö 14:00-23:00<br />

Alltid öppet för grupper >20 personer/<br />

Dec-Apr daily 11am-3pm, Tu-Sa 6pm-11pm<br />

Jul-Aug We-Sa 2pm-11pm<br />

Sep-Oct Fr-Sa 2pm-11pm<br />

Always open for groups >20 people<br />

Lunch: à la carte 11:00-15:00/<br />

à la carte 11am-3pm<br />

Middag / Dinner: 18:00-23:00 / 6pm-11pm<br />

Lunch drop in, kvällstid krävs bordsbokning/<br />

Lunch drop in, evening requires pre-order<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 180 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 100 personer / people<br />

Festvåning / Ballroom: 120 pers. / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Jämtländskt och eget lagligt bränneri/<br />

Jämtland inspired food and private legal distillery.<br />

Köksmästare/ Head chef: Lovisa Björkenstam<br />

Övrigt / Other: White <strong>Guide</strong>, “Sweden´s Best Ski Boutique <strong>Hotel</strong>” at the<br />

World Ski Awards 2018. Sommelier: Lotta Florin.<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Öppet året om på förfrågan/<br />

Open All year, on inquiry<br />

Middag/dinner: Ja/Yes<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 90 personer / people<br />

Utomhus / Outdoor: 200 personer/people<br />

Festvåning/Ballroom: 100 pers. / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Lokal / franskinspirerad, hållbar/<br />

Sustainable, local ingredients with<br />

french inspired touch<br />

Köksmästare Head Chef: Denís Leroux, erkänd från flera exklusiva berömda<br />

restauranger i Frankrike och Schweiz. / Denís Leroux, C.V. includes<br />

several exclusive and renowned restaurants in France and Switzerland.<br />

BYKROGEN ÖSTERSLÖV (Bykrogen)<br />

Arkelstorpsvägen 79, 291 94, Kristianstad, Phone: +46 (0)44-226000, E-mail: info@bykrogen.nu<br />

ECO BY STRANDNÄRA<br />

Dansbanevägen 3, Stora Frö, 386 60 Mörbylånga, Phone: +46 (0)485-366 00, E-mail: info@strandnara.com<br />

Öppettider / Opening hours<br />

Varje dag–Året runt / Every Day All year<br />

round. Mån–sön frukost. Söndagsöppet<br />

endast vid gåsmiddag & julbord/Mon- Sun<br />

breakfast. Sunday open only for<br />

Goosedinner and Christmastable.<br />

See homepage for opening hours for<br />

lunch and dinner www.bykrogen.nu<br />

Ring och boka/Booking by phone<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 120 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 40 personer / people<br />

Festvåning / Ballroom: 80 pers/ people<br />

Köksmästare / Head chef: Andreas<br />

Kalomenidis. Sommelierer: Philip Roslund<br />

& Fredrik Larsson.<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Kökets inriktning/Kind of food:Råvaror<br />

från bygden/locally produces commodities, á la carte och avsmakningsmenyer/<br />

tasting menu. Matlagningsaktivitet med Bykrogens kockar/Cooking activity with<br />

Bykrogen chef’s.<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

See www.strandnara.com<br />

Middag / Dinner: Ja/Yes<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor:<br />

36 personer / people<br />

Köksmästare / Master Chef:<br />

Övrigt: Listad i White <strong>Guide</strong> &<br />

360°Eat <strong>Guide</strong> <strong>Hotel</strong><br />

Facebook: https://www.facebook.com/<br />

strandnara/<br />

Instagram: @ecobystrandnara<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Hållbarhet i fokus. KRAV-certifierad på högsta nivå, enbart ekologiska<br />

råvaror. Egna ekologiska mikroodlingar.<br />

DALA-FLODA VÄRDSHUS<br />

Badvägen 6, 786 95, Dala-Floda, Phone: +46 (0)241-22050, E-mail: info@dalafloda-vardhus.se<br />

HUSBY SÄTERI<br />

Husby Säteri, 614 90 Söderköping, Phone +46 121-347 00, E-mail: info@husbysateri.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Restaurangen öppnar då hotellets gäster<br />

äter eller vid bokning av minst 10 personer<br />

under hela året / Restaurant opens when<br />

the guests of the hotel are eating or<br />

when booked for at least 10 people,<br />

all year round<br />

Lunch: 12:00-14:30/12(noon)-2:30pm<br />

Middag / Dinner: Från 19:00/from 7pm<br />

Förbokning krävs, min 10 personer /<br />

Pre-order required/ minimum 10 people,<br />

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:<br />

50 personer /people<br />

Utomhus / Outdoor: 20 personer / people<br />

Köksmästare / Head chef: Per Ersson<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Ekologiskt och KRAV-certifierat, minst<br />

90% / Organic, minimum 90% Övrigt / Other: White <strong>Guide</strong> ”Årets Hållbara<br />

Gastronomi”/”Sustainable Gastronomi of the year” Nominated 2014,2015,2016.<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Året runt/All year round.<br />

Lunch: Ja / Yes<br />

Förbokning/ Prebooking required<br />

Middag / Dinner: Ja/Yes. A la carte<br />

sommartid/a la carte summertime.<br />

Förbokning/Prebooking.<br />

Kapacitet / Capacity: Inomhus/indoor<br />

140 p, 200 i tält utomhus/200 in tent<br />

outside.<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Modernt kök med närodlade råvaror<br />

efter säsong/Modern touch with locally<br />

produced commodities<br />

Övrigt / Other:<br />

Köksmästare Jonas Frisäter<br />

56<br />

57


HÖGBY SPA & KONFERENS<br />

Högby Spa & Konferens, 590 28 Borensberg, Phone: +46 (0)141-42060, E-mail:info@hogbygard.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Året runt / All year round<br />

MAGAZIN1<br />

Hablingbo Prästgården 152, 623 42, Havdhem, Phone: +46 (0)498-244270, E-mail: hotelmagazin1@mail.com<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

April-September<br />

Lunch: Ingår i en del av våra paket/<br />

Included in some of our packages<br />

Middag / Dinner: förbokas eller ingår<br />

i vår spaweekend / pre-order or included in<br />

our spa weekend<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 60 personer/people<br />

Köksmästare / Head chef: Frida Karlsson<br />

och Emma Andersson<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Vällagad mat producerad av bra matvaror/ Well made food produced with<br />

good groceries.<br />

Lunch: Nej/No lunch served<br />

Middag / Dinner: 17:00-21:00 /<br />

5pm-9pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 30 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 30 personer / people<br />

Köksmästare / Head chef: Pelle Almén<br />

Köksmästare: Andreas Laeri<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Svenskt på Gotländska råvaror / Swedish cuisine with commodities<br />

from Gotland.<br />

KARNELUND KROG & RUM<br />

Gislingavägen 2, Gislöv, 272 92 Simrishamn, Phone: +46 (0)414-25010, E-mail: info@karnelund.se<br />

EN GAFFEL KORT PÅ MARITIM<br />

Hamngatan 31, 272 31 Simrishamn, Phone: +46 (0)414-41 13 60, E-mail: info@engaffelkort.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Mars-Juni, Sept-Nov Fredag och Lördag<br />

Juli & Aug Måndag-Lördag /<br />

March-June, Sept-Nov Friday and<br />

Saturday July & Aug Monday-Saturday<br />

Lunch: Nej / No<br />

Middag / Dinner: 18:00-22:00 /<br />

6pm-10pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity: Inomhus / Indoor:<br />

47 personer / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Moderna klassiker / Modern classics<br />

Köksmästare / Master Chef: Peter Walther<br />

Övrigt / Other:<br />

”God klass” i White <strong>Guide</strong> / ”Good class” in White <strong>Guide</strong>.<br />

Sommelier: Jan Flodin.<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Öppet året runt - för aktuella öppettider<br />

se hemsida/ Open all year - for the<br />

current opening hours see website<br />

Lunch: 11:30-14:00 / 11:30-2pm<br />

Middag / Dinner: 17:00- / From 5pm<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 50 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 40 personer / people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Svenskt / Swedish<br />

Köksmästare / Head chef: Daniel Malm<br />

Övrigt / Other: Hos oss kan du bo vackert, få vegetarisk mat, goda kött- och<br />

fiskrätter och utsökta desserter!/ Here you can stay beautiful, get vegetarian<br />

food, good meat and fish dishes and delicious desserts!<br />

KASTANJELUNDS WÄRDSHUS<br />

Kastanjelundsvägen 2, 296 72, Yngsjö, Phone: +46 (0)44-232533, E-mail: info@kastanjelund.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Året runt för grupper och konferenser,<br />

från mars-december onsdag-lördag, alla<br />

dagar i juli/All year round for groups and<br />

conferences, from march til december<br />

wednesday til saturday, all days in July<br />

Lunch: Nej/No<br />

Middag / Dinner: 18:00- / From 6pm<br />

Förbokning rekommenderas / Pre-order<br />

recommended<br />

RESTAURANG KOMPANIET, ORSA JÄRNVÄGSHOTELL<br />

Järnvägsgatan 4, 794 30, Orsa, Phone: +46 (0)250 – 18 930, E-mail: info@orsajarnvagshotell.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Öppet året runt - för aktuella öppettider<br />

se hemsida/ Open all year - for the<br />

current opening hours see website<br />

Lunch: 11:30-14:00 mån-fre /<br />

11:30-2pm mon-fri<br />

Middag / Dinner: à la carte mån-lör/<br />

à la carte mon-sat<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 150 personer/people<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 50 personer/people<br />

Utomhus / Outdoor: 50 personer / people<br />

Köksmästare / Head chef: Daniel Nordal<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Högklassiga måltider av råvaror från gårdarna runt omkring oss/<br />

High class meals made with commodities from local farms<br />

Övrigt / Other ”Mycket god klass”/”Very good class”, White <strong>Guide</strong> 2020.<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Svenskt kök / Swedish cuisine<br />

Köksmästare / Head chef: Tomas Klockar<br />

Övrigt / Other Ett hotell med restaurang i klassisk uppsättning, bra mat med<br />

lokala råvaror och inriktning på vilt – allt lagat med kärlek./<strong>Hotel</strong> with a classic<br />

set restaurant, good food with local ingredients and a focus on game.<br />

58<br />

59


SAHLSTRÖMSGÅRDEN<br />

Utterbyn 20, 685 92, Torsby, Phone: +46 (0)560-10026, E-mail: info@sahlstromsgarden.se<br />

STILLEBEN HOTELL<br />

Bruksvägen 3C, 816 95, Åmotsbruk, Phone: +46 297 74 3000, E-mail: booking@stilleben.nu<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Öppet året runt. Kontakta oss för att<br />

få besked om öppettider och vad vi<br />

serverar vid just ditt besök/<br />

Open all year round. Contact us to get<br />

information on opening hours and what<br />

we serve at precisely your visit.<br />

Lunch: Ja/Yes<br />

Middag / Dinner: Ja/Yes<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

except summertime<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 90 personer /people<br />

Festvåning/Ballroom 120 pers./people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Nordiska smaker, husmanskost / Nordic tastes, home cooking<br />

Köksmästare / Head chef: Jon Carlsson<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Öppet året runt/ Open all year round.<br />

Lunch/TakeAway picnic: Öppet<br />

året runt/ Open all year round.<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Middag / Dinner: Öppet året runt/<br />

Open all year round.<br />

3-rätters ekologisk meny/<br />

set 3-course menues.<br />

Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 18 personer/ people<br />

Utomhus / Outdoor: 12 personer/people<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Vällagad ekologisk mat i säsong på<br />

lokala råvaror/Pure, unprocessed, seasonal, local, homemade<br />

Köksmästare / Master Chef: Marieke Pattijn<br />

STORA HOTELLET OSBY<br />

Västra järnvägsgatan 17, 283 31, Osby, Phone: +46 (0)479-16222, E-mail: info@storahotelletosby.com<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Avvikande öppettider på helgdagar, högtider<br />

& sommartid/ Irregular opening hours on<br />

weekends, holidays & summertime<br />

Lunch: Mån-Fre 11:30-13:30 /<br />

Mon-Fri 11:30am-1:30pm<br />

Middag / Dinner: Mån-Lör à la carte 18:00<br />

/ Mon-Sat à la carte 6pm<br />

Förbokning rekommenderas/<br />

Pre-order recommended<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 70 personer/ people<br />

Utomhus / Outdoor: 30 personer/people<br />

Festvåning/Ballroom 200 personer/people<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Husman-Lyxrestaurang /<br />

Home cooking-Fine dining. Köksmästare / Head chef: Justus Andersson<br />

STRANDAKAR HOTELL & RESTAURANG<br />

När Bomunds i Burgen 924 B, 623 48 Stånga, Phone: +46 (0)498 69 13 80, E-mail: info@strandakar.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Restaurangen: öppen kvällstid varje dag<br />

under högsäsong, fred och lörd under lågsäsong/<br />

The restaurant is open every day<br />

during high season, Fri and Sat-low season.<br />

Bistron öppen alla dagar under högsäsong,<br />

fredag-söndag lågsäsong. Middag till hotell<br />

gäster alla dagar. /The bistro is open every<br />

day during high season, Fri-Sun from during<br />

low season. The hotel offers dinner to hotel<br />

guests all days.<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 100 personer/ people<br />

Utomhus / Outdoor: 60 personer/people Kökets inriktning / Kind of food: Internationellt kök med närodlade råvaror<br />

Köksmästare / Master Chef:<br />

och en touch av medelhavet./ International with locally produced ingredients<br />

Andreas Hedman<br />

and a touch of Mediterranean cuisine.<br />

SUND NERGÅRDEN<br />

610 74 Vagnhärad, Phone: +46 156 70 00 70, E-mail: info@sundnergarden.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

<strong>Hotel</strong>: January: Closed<br />

February–May: Open Thur.–Sat.<br />

June–August: Open daily<br />

September-December: Open Thur.–Sat.<br />

Matsalen/Dining room is open from 5 p.m.<br />

to 11 p.m. every day the hotel is open.<br />

Lunch: För hotellgäster/Available for hotel<br />

guests. Förbokning krävs / Pre-order required<br />

Middag / Dinner: Fasta 3 eller 5-rätters<br />

menyer/set 3-5-course menues. Förbokning<br />

rekommenderas/ Pre-order recommended<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus / Indoor: 30 personer/ people<br />

Utomhus / Outdoor: 30 personer/people<br />

Festvåning/ Ballroom: 30 personer/people<br />

TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD<br />

Gamla Nissastigen 18, 314 41 Torup, Phone: +46 (0) 345-208 08, E-mail: info@torupsgastgivaregard.se<br />

Öppettider / Opening hours:<br />

Receptionen 7:00-15:30<br />

Lunch: mån-fre lunchbuffé 11:30-14:00<br />

/ Mon-Fri lunch buffet 11:30 (noon) to 2pm<br />

Middag / Dinner: mån-sön Förbokning<br />

krävs min. 15 personer /<br />

Mon-Son by request min. 15 people<br />

Kapacitet / Capacity:<br />

Inomhus /Indoor: 55 peroner / people<br />

Bar / Pub: 25 personer / people<br />

Festvåning/Ballroom:70 pers. / 70 people<br />

Kökets inriktning / Kind of food:<br />

Dagens lunch är klassisk husman med<br />

influenser från resten av världen /<br />

Today’s lunch is classic home cooking<br />

with influences from the rest of the world<br />

Kökets inriktning / Kind of food: Svenska köket / Swedish cuisine.<br />

Köksmästare / Master Chef: Johan Ahlvik. Sommelier: Johan Asknergård<br />

Övrigt / Other: Affärsluncher och a la carte middagar är vällagad mat av bra<br />

matvaror, med antydan från Londons fine dining./ Swedish cuisine with focus<br />

on locally produced commodities. Köksmästare / Master Chef: Jack Ackland<br />

60<br />

61


Organic food<br />

Vad är<br />

ekologisk mat?<br />

Ekologisk odling är att bedriva<br />

jordbruk i ett utvecklat samspel<br />

med naturen. Genom att utnyttja och stimulera<br />

naturliga processer ersätter man<br />

användningen av kemiska insatsmedel.<br />

Du känner igen den ekologiska maten<br />

genom märkningen. Vanligast är KRAVmärkningen.<br />

VÄXELBRUK OCH KRETSLOPP<br />

Den skillnad mot konventionellt jordbruk<br />

som oftast framhävs, är att kemiska<br />

bekämpningsmedel eller konstgödsel<br />

inte får användas i det ekologiska lantbruket.<br />

Ekologiskt lantbruk är ett sätt att<br />

nå en uthållig produktion genom kretsloppssträvan.<br />

Odlingen bygger på att<br />

stimulera och utnyttja naturliga processer,<br />

för att bevara jordens bördighet och<br />

motverka angrepp på grödan. Ett kännetecken<br />

är växelbruk. Grödorna varieras<br />

för att förhindra att ogräs, sjukdomar och<br />

skadedjur får fäste. Användning av stallgödsel<br />

är en annan viktig del i den ekologiska<br />

odlingen och sluter kretsloppet.<br />

PÅ NATURENS VILLKOR<br />

Det ekologiska jordbruket bygger också<br />

på att djur ska få utlopp för sina naturliga<br />

beteenden, bland annat genom att<br />

få gå fritt och vistas ute. Endast ett fåtal<br />

tillsatser är tillåtna i livsmedlen. Genmodifierade<br />

organismer, får inte användas.<br />

Utan tillgång till konstgödsel och<br />

kemiska bekämpningsmedel, är det<br />

ekologiska lantbruket mer beroende av<br />

vädret och skördarna är i regel lägre. För<br />

lantbrukaren kan detta delvis uppvägas<br />

av lägre kostnader och mer betalning för<br />

de ekologiska produkterna. Särskilda<br />

miljöbidrag finns också för ekologiskt<br />

lantbruk. För konsumenten blir priset<br />

i regel ändå högre än för motsvarande<br />

konventionella livsmedel.<br />

What is<br />

organic food?<br />

Organic farming is farming in harmony<br />

with nature. By employing<br />

and stimulating natural processes, the<br />

use of chemicals can be eliminated. You<br />

can recognise organic food by the label.<br />

The most common of which in Sweden<br />

is the KRAV-label.<br />

CROP ROTATION AND RECYCLING<br />

The difference between organic and<br />

conventional farming most often named<br />

is that chemical pesticides or fertilisers<br />

may not be used in organic cultivation.<br />

Organic farming is a way of achieving<br />

sustainable production by recycling.<br />

Cultivation is based on stimulating and<br />

exploiting natural processes to preserve<br />

the fertility of the soil and combat pest<br />

attack. Crop rotation is characteristic of<br />

this. The crop sown is varied to prevent<br />

weeds, diseasas and pests getting a foothold.<br />

The use of farmyard nature is another<br />

important element in organic cultivation<br />

and a classic form of recycling.<br />

ON NATURE’S TERMS<br />

Organic farming is also based on allowing<br />

livestock to live as natural a life as<br />

possible, for instance by letting them<br />

roam free outdoors. Only a very few<br />

additions are allowed in their food. Genetically<br />

modified organisms must not<br />

be used.<br />

Without acces to artificial fertilisers and<br />

chemical pesticides, organic farming is<br />

more dependent on the weather and as<br />

a rule, harvests are smaller. For farmers,<br />

this can be partly offset by lower costs<br />

and higher prices for organic products.<br />

Special environment grants can also be<br />

available for organic farming. For consumers,<br />

organic food tends to be more<br />

expensive than the corresponding<br />

conventional produce.<br />

62<br />

63


www.petithotel.se<br />

Book your reservation<br />

at www.petithotel.se<br />

Boka via vår hemsida<br />

eller på Facebook<br />

Utvecklingen går vidare. För att<br />

underlätta din reseplanering och<br />

bokning av hotell kan du nu boka på vår<br />

hemsida och på Facebook. Använder du<br />

smartphone kan du använda QR-koderna<br />

på respektive hotellsida för att länkas<br />

direkt till deras sida.<br />

Nu har vi också lanserat en app (Petit <strong>Hotel</strong>)<br />

som du kan ladda ner utan kostnad<br />

från App Store eller Google Play. Hämta<br />

den och hitta ditt favorithotell bland över<br />

800 hotell världen över.<br />

Följ oss på twitter<br />

och på instagram<br />

”petit.hotels”<br />

Book on our website<br />

or on Facebook<br />

Development moves forward. To<br />

facilitate your travel planning and<br />

hotel reservations a website and a facebooksite<br />

have been created that provides<br />

offers, ideas and experinces to help plan<br />

and book your trip. With a smartphone<br />

you can use the QR-code on each page to<br />

be linked to the hotel.<br />

We have now also launched an app<br />

(Petit <strong>Hotel</strong>) that you can download free<br />

of charge from the App Store or Google<br />

Play. Download it and find your favourite<br />

among over 800 hotels worldwide.<br />

Follow us on twitter and<br />

on instagram<br />

”petit.hotels”<br />

65


Petit Conference<br />

Skräddarsy din<br />

konferens<br />

Välj ett Petit <strong>Hotel</strong> i avstressande<br />

och annorlunda miljö. Det känns<br />

mer privat. Skräddarsy dina aktiviteter<br />

och fokusera på god mat. En helhetsupplevelse<br />

som sätter guldkant på<br />

konferensen och blir ett positivt minne.<br />

Byt miljö till konferensen<br />

Customize your<br />

conference<br />

Choose a Petit <strong>Hotel</strong> in a relaxing<br />

and special environment. It will<br />

feel more private and secluded. You can<br />

choose the activities you want to do<br />

and focus on enjoying some great food.<br />

You get a complete experience that will<br />

make your conference extra special and<br />

memorable.<br />

Make a change for<br />

the conference<br />

67


Petit Konferens<br />

Petit Conference<br />

Och så maten förstås!<br />

And the food of course!<br />

Några hotell passar för mycket<br />

små konferenser och några för litet<br />

större. Gemensamt för dem alla är att<br />

konferenslokalen håller bra och modern<br />

standard, precis vad du förväntar dig av<br />

ett bra konferenshotell.<br />

Däremot är ”allt det andra” något helt<br />

oväntat. Känslan, upplevelsen och kulturen,<br />

sätter glada spår i själen och gör<br />

resultatet av konferensen synnerligen<br />

värdefull.<br />

Var ensamma! Hyr hela hotellet<br />

Petit <strong>Hotel</strong> lämpar sig för små och medelstora<br />

konferenser. <strong>Hotel</strong>len är relativt<br />

små. Därför kan ni i styrelsen, ledningsgruppen,<br />

verkställande utskottet eller<br />

vad det nu är för grupp, vara ensamma<br />

på hotellet. Ni vet att säkerheten är hög,<br />

integriteten och anonymiteten likaså.<br />

Ingen hör, ingen ser. Detta gör också att<br />

målet med mötet, att till exempel komma<br />

närmare varandra och att kunna prata öppet<br />

och hålla ihop gruppen är enklare att<br />

uppnå.<br />

Some Petit <strong>Hotel</strong>s are suitable for<br />

small conferences and others for<br />

somewhat larger ones. All of our hotels<br />

have conference facilities that maintain<br />

modern and high standards, which is exactly<br />

what you expect of a good conference<br />

hotel.<br />

The rest of what they have to offer is<br />

something else again. The feeling, the<br />

experience and the culture are the things<br />

that leave a deep and lasting impression<br />

of a conference and make it particularly<br />

rewarding.<br />

Be alone! Hire the entire hotel.<br />

Petit <strong>Hotel</strong>s are just perfect for small and<br />

medium-sized conferences. Precisely because<br />

they are small. Your board, management<br />

team, executive committee or<br />

any type of group can have a hotel for<br />

their exclusive use. You can also be assured<br />

that there will be a high level of<br />

security, integrity and anonymity. No one<br />

can hear or see. This also means that the<br />

purpose of a meeting, such as getting to<br />

know each other better and being able to<br />

talk freely, is more likely to be achieved<br />

at a small exclusive venue, compared to<br />

a meeting at a larger, more open hotel.<br />

Det är naturligtvis en rejäl anledning<br />

till att lägga konferensen på ett Petit<br />

<strong>Hotel</strong>. De är ju de små hotellen med<br />

de stora köken och det bevisas alla dagar<br />

när ni sätter er till bords. Högklassiga<br />

råvaror och duktiga köksmästare ser till<br />

att bara det bästa är gott nog. Här kan ni<br />

också skapa nya energier genom att laga<br />

middagen tillsammans med kollegor och<br />

hotellens kunniga kockar.<br />

Prisvärt!<br />

I Petit <strong>Hotel</strong> arbetar ägarna själva i sina hotell.<br />

Ibland i köket, ibland framför datorn<br />

och ibland skottandes snö. Här finns en<br />

liten serviceminded grupp som fixar allt.<br />

Det gör också att overheadkostnaderna<br />

blir låga – med andra ord blir offerten på<br />

den blivande konferensen lika smaklig<br />

som de kommande middagarna.<br />

This is one of the best reasons to<br />

have your conference in a Petit <strong>Hotel</strong><br />

– the small hotels with great kitchens.<br />

They prove this every time you sit down<br />

to eat. Top-class raw ingredients and<br />

skilled chefs make sure that only the best<br />

will do. Here you can get new energy by<br />

preparing a dinner with your colleagues<br />

and the hotel’s skilled chefs.<br />

For a reasonable price!<br />

The owners of Petit <strong>Hotel</strong>s work in their<br />

own hotels – they can be cooking or<br />

washing up in the kitchen, for example,<br />

working at the computer, or maybe even<br />

shovelling snow. There is no large staff<br />

or a lot of overhead. Instead, a serviceminded<br />

group manages everything.<br />

Administrative costs are therefore low,<br />

meaning that the estimate you receive for<br />

your next conference will be in the same<br />

good taste as the meals you will enjoy.<br />

68<br />

69


Petit Points<br />

reward program<br />

Samla poäng i Petit <strong>Hotel</strong>s<br />

bonusprogram Petit Points!<br />

De flesta Petit <strong>Hotel</strong> finns på landsbygden<br />

i lugna och vackra omgivningar.<br />

Rena sjöar, älvar, skogar såväl som<br />

närbelägna golfbanor och kulturella upplevelser.<br />

Med bekväma rum och fokus på<br />

det goda köket, ofta baserat på lokala, ekologiska<br />

råvaror erbjuder hotellen njutning<br />

för både kropp och själ.<br />

Här samlar du enkelt poäng som byts ut<br />

mot övernattningar på Petit <strong>Hotel</strong>s medlemshotell<br />

i Sverige och på Petit <strong>Hotel</strong>s<br />

samarbetspartners i Europa.<br />

Registrera dej i bonusprogrammet på nätet<br />

redan innan utcheckning för att ange ditt<br />

kortnummer och få poäng redan första natten.<br />

För varje 100 kronor som du spenderar på<br />

övernattning med frukost på ett Petit <strong>Hotel</strong><br />

får du 3 poäng insatta på ditt personliga<br />

Petit Points-konto.<br />

Som medlem får du också:<br />

• Uppgradering av rum på hotellet vid tillgänglighet.<br />

• Tidigare in- och senare utcheckning om<br />

det är möjligt.<br />

• Exklusiva erbjudanden från Petit hotellen<br />

riktade enbart till medlemmar i Petit Points.<br />

• Bättre service redan från start då din profil<br />

med särskilda behov och önskemål finns<br />

tillgänglig för hotellet.<br />

När du samlat minst 400 poäng kan du börja<br />

välja mellan olika belöningar. Från 800<br />

poäng kan du också byta ut dem mot frinätter<br />

och då väljer du bland över 800 hotell<br />

över hela världen. Se hemsidan gaph.online<br />

Collect points in Petit <strong>Hotel</strong>’s<br />

Petit Points rewards program!<br />

Most Petit <strong>Hotel</strong>s are located in the<br />

countryside in beautiful, peaceful<br />

surroundings with lakes, rivers and forests,<br />

as well as nearby golf courses and cultural<br />

events. With comfortable rooms and a focus<br />

on delicious cuisine, often based on locally<br />

grown organic ingredients, our hotels offer<br />

you an enjoyable time for body and soul.<br />

By staying at our hotels, you easily collect<br />

points that you can exchange for stays at<br />

Petit <strong>Hotel</strong> member hotels in Sweden, or at<br />

the hotels of Petit <strong>Hotel</strong>’s partners in Europe.<br />

Make sure to register! Bonus program online<br />

before checkout to enter your card<br />

number and get points very first night.<br />

For every SEK 100 you spend for an overnight<br />

stay with breakfast at a Petit <strong>Hotel</strong>,<br />

you earn 3 points that are deposited in<br />

your personal Petit <strong>Hotel</strong> account.<br />

As a member, you also benefit from:<br />

• Room upgrades at hotels, based on<br />

availability.<br />

• Early check-ins and late check-outs<br />

when possible.<br />

• Exclusive offers from Petit <strong>Hotel</strong>s that<br />

are only offered to Petit Points members.<br />

• Better service right from the start since<br />

your profile. along with your personal requests<br />

and needs, is available to the hotel.<br />

When you collect at least 400 points, you<br />

can begin to choose rewards. From 800<br />

points you can exchange them for free<br />

stays. And you can choose among<br />

800 hotels all over the world.<br />

See homepage: gaph.online<br />

71


■ Man<br />

■ Kvinna<br />

Tilltalsnamn* .......................................................................................................................<br />

Efternamn* ...........................................................................................................................<br />

Gata/PL/BOX* .....................................................................................................................<br />

Postnummer* ......................................................................................................................<br />

Postadress* .........................................................................................................................<br />

Stad* .....................................................................................................................................<br />

Tel.nr* ..................................................................................................................................<br />

Mobil ...................................................................................................................................<br />

Email* ..........................................................................@......................................................<br />

*Obligatoriska uppgifter<br />

■ Jag är intresserad av att få Petit <strong>Hotel</strong>s nyhetsbrev Piccolo och annan information<br />

och erbjudanden från Petit <strong>Hotel</strong> och dess anslutna medlemmar och samarbetspartners.<br />

Jag kan närsomhelst be om att denna information skall upphöra.<br />

Vilken typ av hotellvistelse är du mest intresserad av:<br />

■ Gourmetvistelser ■ Kulturupplevelser ■ Rundturer<br />

■ Weekends ■ Vistelse med familj och barn ■ Golf<br />

■ Natur och aktiviteter ■ Må bra och bara vara ■ Spa<br />

Övrigt...................................................................................................................................<br />

Vilka är dina behov och önskemål?<br />

MEDLEMSANSÖKAN<br />

DE SMÅ HOTELLEN MED DE STORA KÖKEN<br />

Anmäl ditt medlemskap i Petit <strong>Hotel</strong> Petit Points här<br />

■ Internettillgång ■ Allergirum ■ Handikappanpassat<br />

■ Husdjur<br />

■ Vegetarisk kost<br />

■ Annat................................................................................................................................<br />

■ Jag vill bli medlem i Petit <strong>Hotel</strong> Petit Points. Jag har tagit del av och accepterar<br />

de allmänna regler som medlemskapet innebär. Inom ca 2 veckor registreras mitt<br />

medlemskap och jag får ett personligt medlemskort och ett Petit Point konto på<br />

www.petithotel.se<br />

Datum/Signatur:.................................................................................................................<br />

Skickas till: Petit <strong>Hotel</strong>, Källsby Gård 6, 776 96 Dala Husby<br />

(Det går också att ansöka om medlemskap på www.petithotel.se)<br />

Petit <strong>Hotel</strong>s<br />

bonusstege<br />

Samla poäng och få<br />

exklusiva gåvor!<br />

När du uppnått det poängtal<br />

där du vill lösa in dina<br />

bonuspoäng mot produkter<br />

eller frinätter kontaktar<br />

du info@petithotel.se<br />

För frinätter se<br />

allmänna villkor.<br />

Petit <strong>Hotel</strong>s<br />

Bonus Ladder<br />

Collect points and win<br />

exclusive gifts!<br />

Contact info@petithotel.se when<br />

you have accumulated enough<br />

bonus points to redeem them<br />

for products or free stays.<br />

For free stays, please refer<br />

to the general terms<br />

and conditions.<br />

400<br />

poäng<br />

500<br />

poäng<br />

600<br />

poäng<br />

1100 poäng:<br />

Välj mellan<br />

hotellnätter,<br />

weekendbag/<br />

Choose between<br />

hotel nights, weekendbag.<br />

1000 poäng:<br />

Välj mellan hotellnätter,<br />

stekpanna Le creuset/<br />

Choose between<br />

hotel nights,<br />

Le Creuset skillet.<br />

700<br />

poäng<br />

800<br />

poäng<br />

500 poäng:<br />

Pastamaskin/<br />

Pasta Machine.<br />

900<br />

poäng<br />

1000<br />

poäng<br />

600 poäng:<br />

Vinluftare/ Wine Aerators.<br />

400 poäng:<br />

Kokbok från Petitmedlemmar/<br />

Cookbook from Petit Members.<br />

1100<br />

poäng<br />

900 poäng:<br />

Välj mellan hotellnätter,<br />

badhanddukar/ Choose<br />

between hotel nights,<br />

bath towels.<br />

800 poäng:<br />

Välj mellan hotellnätter,<br />

presentkort, kniv från Global/<br />

Choose between hotel nights, gift card,<br />

knife from Global.<br />

700 poäng:<br />

2 st Riedelglas/ 2 Riedelglass.<br />

För detaljerad<br />

information om<br />

belöningarna läs på<br />

petithotel.se/bonuskort/<br />

For detailed information<br />

about the rewards see:<br />

petithotel.se/<br />

membership card<br />

73


Bringing together<br />

more than 800 <strong>Hotel</strong>s<br />

in over 80 countries.<br />

SWEDEN<br />

www.petithotel.se<br />

DENMARK<br />

www.smalldanishhotels.de<br />

AUSTRALIA & ASIA<br />

www.goldenchain.com.au<br />

PETIT HOTEL is now<br />

Internationally aligned<br />

with over eight hundred<br />

privately owned hotels in a<br />

unique Global partnership<br />

known as GAPH.<br />

Over 800 hotels in 80 countries are<br />

now combined in a global alliance with<br />

Petit <strong>Hotel</strong> Sweden making this new<br />

network the largest in the world and<br />

creating entirely new opportunities for<br />

privately owned hotels worldwide in<br />

terms of global visibility and operations.<br />

We all strive for the same goals to<br />

offer our guests, charming and unique<br />

accommodation and a genuine<br />

culinary experience.<br />

Our common goal is to make our<br />

members visible in a larger market<br />

giving our guests the opportunity to<br />

find and make reservations at small<br />

privately-owned unique hotels.<br />

AUSTRIA<br />

www.naturidyll.com<br />

FRANCE<br />

www.hotels-charme.com<br />

GERMANY<br />

www.ringhotels.de<br />

NEW ZEALAND<br />

www.asurestay.com<br />

All networks in the alliance retain and<br />

strengthen their own brand. By combining<br />

our knowledge and experience we<br />

share each other’s resources and the<br />

partnership is strengthened.<br />

You can now search and reserve<br />

accommodation at any of the 800<br />

hotels on all different networks websites.<br />

These distinctive collaboration initiatives<br />

enable this expanded group to strengthen<br />

our position as the largest alliance of<br />

privately owned hotels in the world.<br />

Global Alliance of Private <strong>Hotel</strong>s<br />

Now the world’s largest alliance of privately owned hotels.<br />

75


Ringhotels –<br />

The Pleasures of Home<br />

The family­owned hotels in Austria and South Tyrol<br />

are located in the heart of unspoiled nature. You can bring<br />

your dog. Vegans an vegetarians welcome!<br />

www.naturidyll.com<br />

Enjoy the true Pleasures of Home. All private three and four stars Ringhotels<br />

pamper you with excellent and regional cuisine, personal service and their<br />

individual sense of deep regional connectedness. You will discover Germany<br />

with new eyes!<br />

Ringhotels Service Center<br />

Stefan-George-Ring 22 | 81929 München | Germany<br />

Tel: +49 89 45 87 03-20 | Fax: +49 89 45 87 03-31<br />

info@ringhotels.com | ringhotels.com<br />

Small Danish <strong>Hotel</strong>s is your guide to beautiful stays in Denmark.<br />

Choose between cozy inns and lovely hotels throughout the country.<br />

Small Danish <strong>Hotel</strong>s<br />

info@smalldanishhotels.com<br />

www.smalldanishhotels.com<br />

76<br />

77


81 GC Petit Advert 116x90 OL.indd 1 28/9/20 3:26 pm<br />

Your Comfort Is ASUREd<br />

ASURE is a New Zealand nationwide group of motels,<br />

motor inns, motor lodges and apartments<br />

offering you quality, affordable accommodation.<br />

Apply now online for your<br />

FREE 10% discount ASURECARD<br />

by visiting ASURESTAY.com<br />

Book and Check In Online at ASURESTAY.com<br />

Våra Presentkort<br />

– gåvor med guldkant<br />

Ett presentkort från Petit <strong>Hotel</strong><br />

kan användas hos alla våra hotell,<br />

herrgårdar och värdshus. De kan<br />

också användas vid ett besök hos något<br />

av våra partnerhotell inom Global<br />

Alliance of Private hotels. Presentkorten<br />

kan användas för alla typer av boende –<br />

från wellness och gourmet till golf och<br />

aktiv semester, från lantlig idyll till kultur<br />

och stadsliv.<br />

Presentkorten köps i vår webshop på hemsidan<br />

och du betalar enkelt med ditt kort<br />

webshop.petithotel.se/sv<br />

Our gift vouchers<br />

– presents offering great value<br />

A gift voucher from Petit <strong>Hotel</strong>s can<br />

be used at all our hotels, country<br />

manors and inns. They can also be used<br />

to stay at one of Global Alliance of Private<br />

hotels. Gift vouchers can be used<br />

for all types of accommodation – for<br />

wellness visits and gourmet experiences<br />

to golfing and active holidays; from stays<br />

in idyllic country spots to experiencing<br />

city living.<br />

Gift vouchers are purchased from the<br />

webshop on the Petit <strong>Hotel</strong>s website<br />

and you pay easily with your card.<br />

webshop.petithotel.se/sv<br />

78 79


De små personliga ställena,<br />

Österlen, kustnära, bad och<br />

prisbelönt mat.<br />

Petit Tours<br />

Välj ett eller ett par Petit <strong>Hotel</strong>s för en minisemester,<br />

weekend eller konferens.<br />

Att besöka fler hotell under en helg är spännande och<br />

ger så många upplevelser. Inget hotell är det andra likt.<br />

Upplevelserna varierar, men en sak kan du vara säker<br />

på. Stämningen, välkomnandet och måltiderna ger<br />

minnen värda att vårda.<br />

6<br />

2. Skåne<br />

<strong>Hotel</strong>len med fokus på härliga matupplevelser<br />

och skånskt gemyt.<br />

/The hotels focus on delightful food<br />

experiences and southern<br />

Swedish geniality.<br />

Gör din egen Petit Tour och Välkommen att följa oss<br />

i spåren!<br />

/Choose one or a couple of Petit <strong>Hotel</strong>s for a mini<br />

vacation, weekend or conference.<br />

Visiting more hotels over a weekend is exciting and<br />

provides so many experiences. No other hotel is the<br />

same. Experiences vary, but you can be sure of one thing.<br />

The atmosphere, the welcome and the meals provide<br />

memories worth cherishing.<br />

Do your own Petit Tour and Welcome to follow us in<br />

the tracks!<br />

5<br />

5<br />

2<br />

1<br />

4<br />

3<br />

7<br />

7<br />

Stora hotellet Osby<br />

Bykrogen Österslöv<br />

Kastanjelunds Wärdshus<br />

Att göra/To Do:<br />

Offroadbana/off road track,<br />

Lekoseum, Hanöbuktens<br />

sandstrand/beach.<br />

1. Skåne<br />

De små personliga ställena nära kusten<br />

vid Österlen med prisbelönt mat<br />

och vackra omgivningar.<br />

/The small personal places near the<br />

coast at Österlen with award-winning<br />

food and beautiful surroundings.<br />

3. Östergötland och Södermanland<br />

Relaxa i lantligt sköna miljöer med<br />

underbara måltider.<br />

/Relax in rural beautiful environments<br />

with delicious meals.<br />

Bodelssons by the sea<br />

Sund Nergården<br />

En gaffel kort på Simrishamn<br />

Karnelunds Krog & Rum<br />

Att göra/To do:<br />

Kiviksmusteri, Skåneleden,<br />

Nordic Sea Winery,<br />

Skånes skärgård/archipelago.<br />

Husby Säteri<br />

Högby Spa & Konferens<br />

Att göra/To do:<br />

Sauna, SPA, historiska platser<br />

/historical places, Göta Kanal,<br />

Glamping.<br />

80<br />

81


4. Dalarna<br />

Det genuina Dalarna från söder<br />

till norr, tradition och kultur.<br />

/The real Dalarna from south to<br />

north, tradition and culture.<br />

6. Buustamons Fjällhotell<br />

Sveriges skönaste skidort!<br />

/Sweden’s best ski resort!<br />

Orsa Järnvägshotell<br />

Värdshuset i Dala Floda<br />

Garpenbergs Slott<br />

Bjurfors <strong>Hotel</strong>l & Konferens<br />

Att göra/To do:<br />

Vincentpark, Avesta Art,<br />

Slottsmiljö/castle environment,<br />

Dalabyar, Operafestival, kultur,<br />

Stambanan.<br />

Buusta<br />

Res med tåg, bil eller<br />

flyg från Stockholm<br />

Att göra/To do:<br />

Bränneriet/Destillery, relaxa,<br />

vandra på fjället/mountainwalks,<br />

skidåkning/Skiing<br />

5. Västergötland, Västmanland, Halland och Värmland<br />

Åk på upptäcktsfärd genom mellansverige<br />

och njut av geuin vällagad mat.<br />

/On exploration through middle<br />

Sweden and enjoy delicious well<br />

cooked food.<br />

Sahlströmsgården<br />

7. Ö-hotellen<br />

Gotland och Öland levererar det lilla,<br />

utvalda, personliga, strandnära med<br />

gudomliga matupplevelser.<br />

/Gotland and Öland supply the small,<br />

selected, personal, coastal with divine<br />

dining experiences.<br />

Färja från Nynäshamn<br />

och Oskarshamn<br />

Strandakar<br />

Björkhaga <strong>Hotel</strong>l & Konferens<br />

Torups Gästgivaregård<br />

Att göra/To do:<br />

Småstäder/small towns, bruksorter/<br />

industrial communities, skidtunnel,<br />

konstmuseum, kultur, naturleder.<br />

Eco by Strandnära<br />

<strong>Hotel</strong>l Magazin1<br />

Att göra/To do:<br />

Hansestad, kyrkor från medeltiden/<br />

medieval churches, raukar, Alvar,<br />

fantastisk natur/great nature.<br />

82<br />

83


21<br />

PETIT HOTEL<br />

SWEDEN<br />

– Small hotels with<br />

great kitchens<br />

1. KARNELUND KROG & RUM sid 13<br />

2. EN GAFFEL KORT PÅ MARITIM sid 15<br />

3. KASTANJELUNDS WÄRDSHUS sid 17<br />

4. BODELSSONS BY THE SEA sid 19<br />

5. BYKROGEN I ÖSTERSLÖV sid 21<br />

6. E&E STORA HOTELLET OSBY sid 23<br />

7. TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD sid 25<br />

Aktuella kampanjer<br />

Ta del av Petit <strong>Hotel</strong>s alla erbjudanden!<br />

På vår hemsida arbetar vi aktivt med olika kampanjer som alla våra gäster kan ta del av.<br />

Det är många bra paket och speciella erbjudanden som finns där och vi lovar att du alltid<br />

hittar något extra. www.petithotel.se/kampanjer<br />

See all of Petit <strong>Hotel</strong>’s special offers!<br />

We work actively on our website with different campaigns that all of our guests are welcome<br />

to use. We have many excellent packages and special offers there, and we promise<br />

that you will always find that little something extra. www.petithotel.se/en/campaigns<br />

19<br />

18<br />

15<br />

FALUN<br />

20<br />

17<br />

16<br />

KARLSTAD<br />

STOCKHOLM<br />

ÖREBRO<br />

GÄVLE<br />

14<br />

13 12<br />

SUNDSVALL<br />

8. BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS sid 27<br />

9. ECO BY STRANDNÄRA sid 29<br />

10. HOTELL MAGAZIN 1 sid 31<br />

11. STRANDAKAR HOTELL & RESTUARANG sid 33<br />

12. HUSBY SÄTERI sid 35<br />

13. HÖGBY SPA & KONFERENS sid 37<br />

14. SUND NERGÅRDEN sid 39<br />

15. SAHLSTRÖMSGÅRDEN sid 41<br />

16. BJURFORS HOTELL & KONFERENS sid 43<br />

17. GARPENBERGS SLOTT sid 45<br />

18. DALA-FLODA VÄRDSHUS sid 47<br />

19. ORSA JÄRNVÄGSHOTELL sid 49<br />

20. STILLEBEN HOTELL sid 51<br />

21. BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD sid 53<br />

GÖTEBORG<br />

MALMÖ<br />

7<br />

8<br />

1<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

VÄXJÖ<br />

9<br />

KARLSKRONA<br />

10 11<br />

85


Petit <strong>Hotel</strong> <strong>2021</strong><br />

Källsby Gård 6 | 776 96 Dala-Husby, SWEDEN<br />

Phone +46 225 412 60 | info@petithotel.se | www.petithotel.se<br />

gaph.online<br />

outhousebyran.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!