29.12.2020 Views

Businessmagazine Draisma Dinamo, voorjaar 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VOORJAAR 2020

BUSINESSMAGAZINE


Stilstaan is geen

optie, morgen

begint nu.

Baker Tilly

Burgemeester Roelenweg 14-18 | Zwolle

038 425 86 00 | bakertilly.nl/zwolle

Neem voor meer informatie contact op

met Gido Frühling.

Now, for tomorrow


INHOUDSOPGAVE

BUSINESSMAGAZINE

VOORJAAR 2020

COLOFON

Het Businessmagazine is een uitgave van de Businessclub

Dynamo Apeldoorn, verschijnt twee keer per jaar en

wordt verspreid onder ruim 1100 bedrijven in de regio

Stedendriehoek en onder de leden van Volleybalvereniging

SV Dynamo.

OPLAGE

1800 stuks

REDACTIE

Joost Houtappels

Tom Lankhorst

Teun Zijp

FOTOGRAFIE

Imre Csány e.a.

VORMGEVING

ZPRESS Studio

UITGEVERIJ

ZPRESS Media Group

DRUKKERIJ

ZPRESS Print

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE

Kees van Buuren, Rob Kruitbosch, Chantal Zwaag e.a.

61

81 17

36

38

MET DANK AAN

Yorick Tomassen, Gouke Hylkema, Joey Ensing, Quinty

Wolters, Arjan de Frens, Harry Gruben, Arjan Kalhouri,

Bob Zeeuw van der Laan, Wout van Zoeren, Bart van

Garderen, Patricia van Huik, Rienk den Hollander, Miranda

ter Voorde, Jeffrey Klok, Stefan van Kooten, Jeroen Bijl,

Caya van Cooten, Priscilla Trip, Karin Rouw en tenslotte

onze nieuwe businessclubleden

STICHTING BUSINESSCLUB DYNAMO

Het Rietveld 55A

7321 CT APELDOORN

info@businessclubdynamo.nl

©Behoudens door de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets

uit deze uitgave worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, op

welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van de Stichting Businessnetwerk Vrienden van Dynamo. Hoewel

aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed,

aanvaarden de Stichting Businessnetwerk Vrienden van Dynamo, de

auteurs, redacteuren en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele

fouten of onvolkomenheden.

Inhoudsopgave

5 Voorwoord van de redactie

7 Van de voorzitter: Wat een seizoen!

9 Nieuwe leden Businessclub Dynamo

13 Werken naast topsport: Jeffrey Klok

17 Netwerk-app is business-bijbeltje

20 Samenwerking: Houtkubus & e.v.a.

25 In memoriam - Johan de Weerd

26 Ensing Autoverhuur

29 Terugblik bekerfinale 2020 in beeld

31 Samenwerking: Dros & Draisma

32 Mediateam Draisma Dynamo

36 Pouw Apeldoorn

38 Europacupseizoen 2019/2020

46 Van der Valk Hotel Apeldoorn - De Cantharel

50 Carrière na het volleybal: Bart van Garderen

54 BC-evenementen najaar 2019 - voorjaar 2020

58 Resterend BC-programma seizoen 2019/2020

61 Interview met Jeroen Bijl

69 Achter de schermen bij Zpress

73 Theatercollege Mart Smeets in Orpheus

76 Sponsoring kan ook persoonlijk(er)

79 Column: ‘Goed, beter, best’

81 Samenwerking: LeanENT & Recruit Forces

87 Stichting Röntgen Apeldoorn

89 Errea Buurman Internationale Youth Tournament 2019

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

3


U kunt het zelf doen.

Maar het hoeft niet.

NederWoon heeft handige services die u kunnen helpen bij het verhuren, beheren en

onderhouden van uw vastgoed. U heeft de keuze om alles zelf te doen, een deel over

te laten aan NederWoon of alles door NederWoon te laten doen.

www.nederwoon.nl/verhuurders

Woning verhuur

Vind in no time een nieuwe huurder

vanaf € 550

per bemiddeling

Vastgoedbeheer

Ontzorgt vastgoedbeleggers 24/7

vanaf € 20

per maand

Huismeester

Kent uw vastgoed van A tot Z

vanaf € 43,50

per uur

VvE Beheer

Ontzorgt uw VvE 24/7

vanaf € 11

per maand

AMERSFOORT AMSTERDAM APELDOORN ARNHEM DEVENTER NIJMEGEN UTRECHT ZWOLLE


VOORWOORD

Voorwoord

van de redactie

De redactie van het Businessmagazine pakte reeds enkele

maanden geleden de draad voor deze nieuwe editie weer op.

Er werden de nodige interviews gehouden en diverse foto's

gemaakt met het doel om weer een aansprekend blad te kunnen

samenstellen. We lagen volledig op schema en de drukproef was

zelfs al gereed. Tot de Nederlandse regering op 12 en 15 maart

jl. allerlei zeer begrijpelijke maatregelen afkondigde vanwege

het coronavirus Covid-19. Wij hebben als redactie besloten om in

de artikelen geen wijzigingen meer aan te brengen maar slechts

dit voorwoord te herschrijven. In het magazine treft u dus geen

verwijzingen aan naar de ingrijpende veranderingen welke onze

maatschappij momenteel treffen. Net als u hopen wij dat het

dagelijkse leven op korte termijn weer terugkeert naar normale

proporties. Dat we in goede gezondheid weer met elkaar zaken

kunnen doen en weer gezamenlijk sportwedstrijden kunnen

bezoeken. En mocht het zover komen en het zit allemaal een

beetje mee, met een aansprekend resultaat voor de heren van

Draisma Dynamo.

De heren volleyballers laten overigens niet alleen

binnen de lijnen van zich horen. Ook daarbuiten

timmeren zij aardig aan de weg. Zo kunt u in dit

magazine lezen hoe Dynamo’s libero Jeffrey Klok

zijn volleybaltenue regelmatig inwisselt voor een

outfit van McDonald’s. Topsport en fastfood, het is

een combinatie die daadwerkelijk kan! En verder

geeft Dynamo’s oud-aanvoerder Bart van Garderen

een inkijkje in de plannen die hij heeft met het online

nieuwsplatform Volleybalkrant.nl.

Het moge duidelijk zijn: deze voorjaarseditie van het

Businessmagazine Dynamo staat voor een deel in het

teken van de combinatie sport en media.

Uiteraard in dit magazine ook veel aandacht voor

de business bij onze leden. Nieuwe leden stellen

zich voor en we maken uitgebreider kennis met

bedrijven die al langer lid zijn. Maar zoals altijd

willen we vooral ook aandacht besteden aan de

samenwerking tussen onze leden. Zoals daar zijn

de combinaties tussen Recruit Forces en LeanENT,

Dros en Draisma, en een uitgebreider verhaal over

de totstandkoming van het nieuwe bedrijfspand van

Houtkubus waaraan meerdere businessclubleden

een bijdrage leverden.

We blikken natuurlijk ook terug op de evenementen

waaraan de leden van businessclub het afgelopen

half jaar konden deelnemen. De thuiswedstrijden

in het Europacuptoernooi bijvoorbeeld. Maar heeft

u zich wel eens gerealiseerd dat het bijwonen van

Europese uitwedstrijden ook een hele belevenis is?

Wie dat zeker weet is oud-Dynamospeler en -trainer

Jeroen Bijl. Hij kijkt in een uitgebreid interview

terug op zijn volleybalcarrière, maar vertelt ook dat

hij zich nog altijd intensief bezighoudt met topsport.

Sport en business staan dus ook in dit magazine

centraal. Wat kan dit beter illustreren dan de

coverfoto? We zijn gewend om de mannen van

Draisma Dynamo in wedstrijdtenue te zien, maar

deze keer hebben we er voor gekozen om ze

business-style te vereeuwigen. U heeft ze toch wel

herkend?

Over mediatycoons gesproken; Draisma Dynamo

begeeft zich zelf ook intensief in de wereld van (social)

media, interviews en online nieuws. Daar zorgt Quinty

Wolters samen met perschef Arjan de Frens wel voor.

Wij wensen u veel leesplezier!

Joost Houtappels, Teun Zijp en Tom Lankhorst

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

5


0238587.pdf 1 20-2-2020 13:22:48

snel en

eigenzinnig

oplossingen

van nu

van cijfers naar

toekomstplannen

hart voor

resultaat

www.krcvanelderen.nl

Marjan van de Kraats

Frans Brugman

0238590.pdf 1 21-2-2020 14:03:31


VAN DE VOORZITTER

Wat een seizoen!

Wanneer ik dit schrijf maken we ons op voor de play-offs die de

volleybalcompetitie moeten gaan beslissen. En met meer dan

bijzondere belangstelling gaan we de verrichtingen van Draisma

Dynamo volgen. Immers, in de aanloop naar deze finalepoule,

was de ploeg van Draisma Dynamo bijna niet te verslaan. En met

deze wetenschap kan het niet anders of de mannen van Redbad

Strikwerda moeten met heel veel zelfvertrouwen aan de eindstrijd

beginnen. De verwachtingen zijn hooggespannen!

Imre Csány

Een grote teleurstelling was dan ook het tegenvallende

resultaat in de zinderende bekerfinale op 16 februari in

Den Bosch. Al vroeg in de eerste set sloeg het noodlot

toe toen Dynamospeler Maikel van Zeist met een

enkelblessure naar de kant moest. De set werd nog

wel door de - toch al gehavende - ploeg van Redbad

Strikwerda gewonnen, daarna kreeg Draisma Dynamo

het echter moeilijk en werd het een spannende strijd.

Ondanks de 200 procent inzet moesten de mannen in

Lycurgus hun meerdere erkennen. Ook dat is topsport.

Omgaan met tegenslag en jezelf weer opladen voor de

volgende wedstrijd. Het belooft een spannend spel te

worden de komende maand!

Positieve reacties

De businessclub kijkt positief terug op de eerste

seizoenshelft. We verheugen ons erin dat onze

activiteiten en bijeenkomsten steeds beter bezocht

worden en de reacties blijven onverminderd positief.

Maar liefst 70 personen wisten op 17 januari de weg

naar Orpheus te vinden, alwaar het optreden van Mart

Smeets werd bezocht in combinatie met een unieke

rondleiding “backstage”. Dank aan Rabobank Apeldoorn

voor de ondersteuning van deze succesvolle avond. Ook

de bijeenkomst die we samen met Dommerholt, Boon

en Centraal Beheer organiseerden in combinatie met

de Europacupwedstrijd was geslaagd. Wij mochten zo’n

170 gasten verwelkomen en we maakten een geweldige

middag/avond mee waarin bovendien Heren 1 de ploeg

uit London wist te verslaan. Kortom: redenen genoeg

om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Stokje overdragen

De komende tijd kunt u bestuurlijk een aantal

veranderingen tegemoet zien. Een aantal

bestuursleden zal ons gaan verlaten om tegelijkertijd

daarmee de weg vrij te maken voor nieuwe

bestuursleden. Dit is nodig om ook in de toekomst

succesvol te kunnen blijven. Niet in de laatste plaats

geldt dat ook voor ondergetekende. Het is goed om

op een bepaald moment het stokje over te dragen en

te zorgen voor een goede opvolger. We zijn dan ook

op zoek naar een nieuwe voorzitter die het komende

seizoen wil ‘meelopen’ en aan het einde van het

volgende seizoen het voorzitterschap kan en wil

overnemen. Ons belangrijkste doel, het ondersteunen

van de volleybal topsport in Apeldoorn, en daarmee

ook het promoten van Apeldoorn als aantrekkelijke

(sport)stad mag niet afhankelijk zijn of worden van

enkele enthousiastelingen in een bepaalde periode.

Toekomstbestendigheid bereik je alleen wanneer je

tijdig voorziet in ‘nieuw bloed’ en ervoor zorgt dat

het enthousiasme van het bestuur door blijft gaan

onafhankelijk van (enkele) personen. De afgelopen

periode mochten we al Patricia van den Huik en Dave

den Hollander aan ons team toevoegen en ik hoop dat

meer mensen het leuk vinden om in het bestuur te

komen. Rode draad in het bestuur is ons enthousiasme,

de humor en het plezier dat we beleven aan het

organiseren van de vele activiteiten voor u, onze leden.

En daarmee hopen we nog lang door te kunnen gaan, in

welke (bestuurs) samenstelling dan ook.

Ik wens u allen een mooie tweede seizoenshelft toe!

Kees van Buuren

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

7


DE 100% ELEKTRISCHE

PEUGEOT 208-E

De elektrische Peugeot e-208:

Winnaar auto van het jaar 2020

DE 100% ELEKTRISCHE

DE 100% ELEKTRISCHE

PEUGEOT

PEUGEOT 208-E

208-E

DE 300PK STERKE

PEUGEOT

3008 GT

HYBRID4

DE 300PK STERKE

DE 300PK STERKE

PEUGEOT

PEUGEOT

3008

3008 GT

GT

HYBRID4

HYBRID4

OP DE BEDRIJFSBUSSEN PARTNER, EXPERT EN BOXER:

FINANCIAL LEASE, 36 MAANDEN, 0% RENTE

volg ons

AUTO PALACE APELDOORN

Wagenmakershoek 2

7328 KL Apeldoorn

088 – 003 56 35

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 18:00

Donderdag koopavond 18:00 - 21:00

Zaterdag 09:00 - 17:00

AUTO PALACE IS DEALER VAN:

www.autopalace.nl

volg

volg

ons

ons

volg ons

AUTO

AUTO

PALACE

PALACE

IS

IS

DEALER

DEALER

VAN:

VAN:

AUTO PALACE IS DEALER VAN:

AUTO PALACE APELDOORN

Wagenmakershoek AUTO Wagenmakershoek PALACE APELDOORN

2

7328

Wagenmakershoek 7328

KL

KL

Apeldoorn

Apeldoorn 2

088

7328 088 –

003

KL 003

56 35

Apeldoorn 56 35

088 – 003 56 35

OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN

Maandag

Maandag

t/m

t/m

vrijdag:

vrijdag:

08:30

08:30 -

18:00

18:00

Donderdag

Maandag Donderdag

koopavond

t/m koopavond

18:00

vrijdag: 08:30 18:00 -

21:00

18:00 21:00

Zaterdag 09:00 17:00

Donderdag Zaterdag koopavond 18:00 09:00 - 21:00 17:00

Zaterdag 09:00 - 17:00

www.autopalace.nl

www.autopalace.nl


NIEUWE LEDEN BUSINESSCLUB DYNAMO

123 MACHINEVERHUUR – JEROEN PERIN

123 Machineverhuur BV is de eerste en de meest logische leverancier op

het gebied van VERHUUR van groot en klein materieel. Al meer dan 23 jaar

verhuren wij een heel breed assortiment aan machines en materieel voor

professionals in de bouw, infra, GWW, industrie en evenementen of particulier.

Door jarenlange ervaring beschikken wij over ruime kennis en ervaring. Vanuit

12 filialen door heel Nederland zijn wij altijd en overal dichtbij en staan wij

garant voor service en kwaliteit. Wij zijn 24/7 bereikbaar en beschikken over

eigen transportmiddelen om onze afspraken na te komen.

Onze meerwaarde zit in een flexibele manier van werken door mee te denken

met de klant en deze te ‘ontzorgen’. Klanten zijn bij ons echt klant en hebben

zelf ook

duidelijk inzicht en inbreng in onze manier van

werken.

Wilt u ook efficiënter werken, uw

rendement verhogen en huren in een

persoonlijke sfeer?

Wij heten u van harte welkom op de

Paramariboweg 46 in Apeldoorn en

bespreken graag de mogelijkheden.

(0800 - 53 53 123)

www.123machineverhuur.nl

FAMA VLOEREN – IVOR JONKER

Fama Vloeren is specialist in het

projectmatig aanleggen van alle soorten

vloerafwerking zoals PVC, Marmoleum,

tapijt, rubber en kunststofvloeren (inclusief

betonlook). Aanstaande zomer zitten we als

bedrijf al 50 jaar in de vloeren waarbij ik als

nieuwe generatie sinds een aantal jaren het

vertrouwde team ben komen versterken.

Nieuwe uitdagingen als de impact van onze

vloeren op het binnenklimaat, de akoestiek

en het milieu vind ik razend interessant,

maar de basis is een goed advies over de

ondergrond voorbewerking en toe te passen

materialen voor uw budget. Wij komen dan

ook graag bij u langs voor een opname en

bijbehorend advies.

PALLETTRUCK TWENTE – RENÉ HEUPINK

Na ruim 30 jaar voor een baas gewerkt te hebben

in de Intern Transport, is het moment

aangebroken om voor mezelf te beginnen.

Per 1 januari 2019 ben ik eigenaar

geworden van: Pallettruck Twente, een

bedrijf dat al 23 jaar bestaat en zijn sporen

heeft verdiend in de logistieke markt.

Pallettruck Twente verkoopt alles op het

gebied van Intern Transport, bijvoorbeeld

heftrucks , pallettrucks, stapelaars en zeker ook

magazijnstellingen. Wij mogen ons totaalleverancier

noemen op dit gebied en opereren landelijk!

Inmiddels ben ik circa 10 jaar bestuurslid van de Businessclub Dynamo, en ook

met mijn eigen bedrijf vind ik het belangrijk om weer lid te worden van de club.

Mocht u op het gebied van logistiek behoefte hebben aan een goed advies,

schroom dan niet om contact op te nemen.

Wij zijn blij wederom aangesloten te zijn bij

Businessclub Dynamo en ik kijk er naar uit u

dit jaar te ontmoeten.

Voor meer informatie over onze producten

kunt u ons ook altijd bezoeken in onze

showroom of telefonisch contact opnemen

(055 541 66 54).

www.fama.nl

Pallettruck Twente

Gildenweg 2

7641 AZ Wierden

074-2507089

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

9


Meer dan alleen

leaseauto’s

Haal

Haal

meer

meer

rendement

rendement

uit

uit

uw

uw

zakelijke

zakelijke

mobiliteit.

mobiliteit.

Daarvoor

Daarvoor

kijkt

kijkt u

verder

verder

dan

dan

alleen

alleen

leaseauto’s.

leaseauto’s.

Wij bieden ook oplossingen voor:

Wij bieden ook oplossingen voor:

een persoonlijk mobiliteitsbudget

een persoonlijk mobiliteitsbudget

een CO 2 -neutraal wagenpark

een CO 2 -neutraal wagenpark

de inzet van deelauto’s

de inzet van deelauto’s

elektrisch leasen

elektrisch leasen

Private Lease

Private Lease

Ook meer rendement halen uit uw zakelijke mobiliteit?

Ook meer rendement halen uit uw zakelijke mobiliteit?

Bel (055) 579 8223 of kijk op wagenplan.nl

Bel (055) 579 8223 of kijk op wagenplan.nl


NIEUWE LEDEN BUSINESSCLUB DYNAMO

PRIMATCH APELDOORN-DEVENTER – WILLEM OLTHOF

Primatch Apeldoorn - Deventer is een innovatief HR Consultancy

bureau dat organisaties helpt om zelf de juiste medewerkers te werven en

selecteren. Bij Primatch werken ondernemende HR-consultants nauw samen

met specialisten in online marketing, (arbeidsmarkt)communicatie en ICT.

Gezamenlijk ontwikkelen we recruitmentoplossingen die wel werken.

Samenwerken met Primatch levert de volgende voordelen op:

• Samen met jouw organisatie ontwikkelen we oplossingen die wel werken;

• Besparingen die oplopen tot wel 70% in vergelijking met de bedragen die je nu

uitgeeft aan andere werving & selectie bureaus;

• Gereduceerde tarieven bij alle bekende media omdat je optimaal profiteert

van ons inkoopvolume.

Willem Olthof is een bedrijfskundige die al ruim 20 jaar werkzaam is

als recruitment & business consultant. Hij heeft ruim 500 werving &

selectieprojecten succesvol afgerond en 4000 full assessments afgenomen bij

managers en specialisten. Bel Willem voor een vrijblijvend gesprek over jouw

recruitmentvraagstuk. Together we do the job!

www.primatch.nl

RADIONL – ROBBIN PIJPSTRA

Radio is een effectief reclamemedium. Maar liefst 92% van alle Nederlanders luistert iedere week naar de radio. Qua

mediatijdbesteding staat radio overdag op eenzame hoogte en toch is radio heel selectief. Radio is en blijft hierdoor een belangrijke

pijler voor adverterend Nederland. Als accountmanager heb ik inmiddels ruim 17 jaar ervaring in de reclamewereld van de radio.

RADIONL voegt waarde toe

Door middel van een radiocampagne op RADIONL kunt u uw boodschap bij

uw doelgroep onder de aandacht brengen. Het doel kan gericht zijn op het

vergroten van uw naamsbekendheid, het veroveren van nieuwe markten

of om uw merkimago te versterken. RADIONL biedt aantrekkelijke

mogelijkheden die een hoog bereik garanderen en u in staat stellen om uw

gehele doelgroep te bereiken.

Editie systeem RADIONL

Door te adverteren op RADIONL bereikt u luisteraars die interesse hebben

in producten en diensten uit de eigen regio. RADIONL werkt met een

editiestelsel. Dit houdt in dat er in een vastgelegd gebied geadverteerd

kan worden. Vaak is dit het gebied waar de onderneming is gevestigd of

waar deze opereert. Het resultaat van de radiocampagne is vele malen

groter. Hierdoor is het aantrekkelijk voor regionale ondernemers om te

adverteren op RADIONL.

Nieuwsgierig? Neem dan eens vrijblijvend contact op met mij.

Robbin@radionl.fm

06-44563589

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

11


WERKEN NAAST TOPSPORT

Volleybal en fastfood vormen geslaagde combinatie voor Jeffrey Klok

Werken om topsport te

kunnen bedrijven

12 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


WERKEN NAAST TOPSPORT

Teamsporters worden in Nederland

hooguit rijk van de ervaringen die

zij opdoen tijdens hun wedstrijden.

Afgezien van een select gezelschap

voetballers ontvangen slechts weinigen

bovenmodale vergoedingen voor hun

inspanningen. Om in de toekomst

evenals zijn vader een goed belegde

boterham als broodvolleyballer in het

buitenland te verdienen, is Jeffrey Klok

bereid in zichzelf te investeren. In het

geval van de 21-jarige libero betekent

het dat hij zijn ‘werk’ bij Draisma Dynamo

combineert met een parttime job bij een

fastfoodketen.

Het verwezenlijken van zijn sportieve dromen resulteert

voor Jeffrey Klok in lange dagen. Zijn sport is zijn leven,

zo legt hij uit. Maar om te kunnen leven, bestaat ook voor

selectiespelers van topclubs uit de eredivisie wel de noodzaak

er een andere bron van inkomsten naast te hebben.

,,Met volleybal alleen verdien je in Nederland niet genoeg

om van rond te komen. Bij Draisma Dynamo zijn we er

bijna fulltime mee bezig. Daar staat geen fulltime loon

tegenover.”

Perfect schema

De juiste balans vinden in zijn strakke tijdschema is voor

de ambitieuze zoon van voormalig international Marko

Klok vaak een kwestie van passen en meten. ,,Toen ik in

2018 naar SSS ging, ben ik in Barneveld bij McDonald’s

gaan werken. Ik begon als medewerker. Inmiddels ben

ik er manager. Ik werk er drie dagen in de week: op

zondag, maandag en dinsdag. Ik maak het maximaal

mogelijke aantal uren dat ik kan maken. ’s Ochtends

om vijf uur gaat de wekker al. Dan ben je om zes uur ’s

avonds weleens moe. Maar het past zo in elkaar dat het

nagenoeg perfect is. Als ik een andere baan zoek, dan

moet ik inleveren. Alleen is mijn schema soms zo vol dat

ik weleens denk dat het fijn zou zijn om een week van

acht dagen te hebben…”

McDonald’s medewerker Jeffrey

Klok als Draisma Dynamo

volleyballer: ‘Om vijf uur ’s

ochtends gaat de wekker al.

Dan ben je om zes uur ’s avonds

weleens moe.’

Rijbewijs

Klok vertelt hoe hij met zekere regelmaat een race tegen

de klok levert. ,,McDonald’s gaat ’s ochtends om zeven

uur open. Ik werkte eerst van zes tot twee, sinds mijn

overstap naar Draisma Dynamo van zes tot één. Dat is

voor mij ideaal. Bij Draisma Dynamo beginnen we om

twee uur met krachttraining. Het sluit mooi op elkaar

aan. Nu ik sinds kort in het bezit ben van mijn rijbewijs, zit

ik binnen veertig minuten in Apeldoorn. Met het openbaar

vervoer vanuit Barneveld kostte meer tijd. Toen ik nog

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

13


info@steneker-reclame.nl

www.steneker-reclame.nl

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Steneker reclame. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tuss

Steneker reclame en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Steneker reclame. Het gebruiken en/of kopiëren van een door Steneker Reclame gevaardigd ontwer

alsmede uitgevoerd door derden is verboden.

Apeldoorn

0239917.pdf 1 21-2-2020 16:27:33

Nieuwe huisstijl, vertrouwde service!

dijkgraaf.nl

Tel. 055 355 44 44

Pr. W. Alexanderlaan 1423 | Apeldoorn | T. 055 - 355 44 44 | ma t/m vrij 08.00 - 18.00 | zaterdag 09.00 - 13.00

0239004.pdf 1 21-2-2020 16:28:06


WERKEN NAAST TOPSPORT

geen rijbewijs had, ben ik daardoor een paar keer te laat

op de training gekomen.”

Koken

Als manager van een McDonald’s-vestiging valt er al

veel te managen, merkt de volleyballer voortdurend. Het

vinden van ritme en regelmaat daarbuiten vergt bijna

evenveel discipline en toewijding. ,,Je moet in een ritme

komen. Omdat ik zo vroeg opsta op de dagen waarop ik

werk, eet ik ’s ochtends om 10 uur al warm. Heel af en

toe eet ik wel eens iets van de Mac. In de regel maak

ik het thuis klaar en neem ik het mee naar het werk

om het daar op te eten. Ook ’s avonds na de trainingen

bij Dynamo is het wat betreft koken, huishouden en

boodschappen doen behoorlijk proppen qua tijd. Daar heb

ik in het begin wel aan moeten wennen. Ik merk in elk

geval niet dat mijn prestaties eronder lijden.”

Kloks streven is om op niet al te lange termijn een

bestaan als professioneel volleyballer in een buitenlandse

topcompetitie op te bouwen. Zijn bij Draisma Dynamo

én McDonald’s opgedane ervaringen neemt hij

mee. ,,Werken is uitdagend. Het is goed voor mijn

zelfontwikkeling. Het ruilen van diensten is het enige

dat weleens lastig is. Soms kom je in de knel met de

roosters. Door het omzetten van die Europacupwedstrijd

in Novosibirsk gebeurde dat ook. In plaats van februari

gingen we daar nu eind januari al heen. Ik zei: ik moet

naar Siberië. Gelukkig zijn we tot een oplossing gekomen.

Het is fijn om een werkgever te hebben die meedenkt en

zich flexibel opstelt.”

alles op het volleyballen zetten. Ik doe niets liever. Ik sta

ermee op en ga ermee naar bed. Het is nooit te vroeg om

een stap hogerop te maken. Dat merk ik nu ook. Het is

best een stap geweest om het programma van Dynamo

te volgen. Nu maak ik mee hoe het is om met 25-14 te

winnen van SSS. Vorig jaar stond ik aan de andere kant

van het net. Ik leer heel veel bij Draisma Dynamo. Ik denk

dat ik beter ben geworden in de maanden die ik hier nu

zit. Ik speel een bekerfinale en sowieso vier Europese

wedstrijden. Zulke wedstrijden speel je bij SSS niet.”

Klok klaagt niet, weet welke offers hij moet brengen om

in de toekomst de door hem gewenste carrièrestappen

te kunnen maken. ,,Ik prijs me gelukkig. Al houd ik door

mijn drukke schema weinig tijd over. Voor familie en

vrienden zou ik wel wat meer tijd voor willen hebben.

Zoals het nu is, werkt het twee kanten op: zonder

volleybal had ik nooit bij McDonald’s gewerkt, zonder

McDonald’s had ik nooit kunnen volleyballen.”

Rob Kruitbosch Imre Csany

Stap hogerop

In Apeldoorn boekt hij ook in zijn beoogde toekomstige

professie duidelijk progressie, vindt de eerstejaars

leerling uit de klas van ‘meester’ Strikwerda. ,,Je wilt

inspelen op de kansen die je krijgt. Uiteindelijk wil ik

Appel valt niet ver van de boom in huize Klok

In het ‘Klokhuis’ valt de appel niet ver van de boom. Volleybalnomade

Marko Klok, 378-voudig international voor Oranje, bezat de kwaliteiten om

als profsporter in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Zoon Jeffrey,

die door het werk van zijn vader opgroeide in België, Frankrijk, Cyprus en

Italië, zet alles opzij om in de voetsporen te treden van zijn grote voorbeeld

en inspiratiebron.

,,Mijn vader is gestopt mijn zijn studie fysiotherapie. Hij heeft tot z’n 43e op

een hoog niveau gespeeld en daarvan zijn gezin onderhouden. Ik wil ook

goed genoeg worden om op dat niveau te spelen en het hoogste te halen.

Ik heb het van hem afgekeken. Ik weet daarom ook wat de nadelen zijn. Als

in april het seizoen is afgelopen, stopt ook het salaris. Dan moet je wel de

periode zien te overbruggen tot in augustus het nieuwe seizoen begint”,

weet Klok junior maar al te goed hoe professionele volleyballers hun

huishoudboekjes te allen tijde op orde dienen te houden.

Draisma Dynamo volleyballer

Jeffrey Klok als McDonald’s

medewerker: ‘Werken is

uitdagend. Het is goed voor mijn

zelfontwikkeling.’

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

15


Volleybal

is serious

business

Voor al uw zakelijke

verzekeringen zijn wij

u graag van dienst.

Wij ontmoeten u graag

in de businessclub

van Dynamo.

Groeten vanuit Team Apeldoorn; Yorick Tomassen, Patrick Slijkhuis en Arnoud van der Bend.

centraalbeheer.nl/zakelijk

4

0239300.pdf 1 21-2-2020 15:17:00

Ook vernieuwend

ondernemen?

Ondernemen = vernieuwen. En omdat je toch het meeste

opsteekt van anderen, vroegen we 40 trotse ondernemers

hoe zij duurzaam vernieuwen. Laat je inspireren op

Rabobank.nl/groei. En wat het jou oplevert?

Bel (055) 578 48 89 en spar

eens met onze adviseurs!

0239920.pdf 1 21-2-2020 16:24:53


BUSINESSCLUB APP

‘Deze app moet

je bijbeltje zijn’

Lid van de Businessclub Dynamo en wil je volledig op de hoogte

blijven van alle laatste nieuwtjes en evenementen? Dan doe

je er goed aan om de onlangs gelanceerde app te installeren.

Yorick Tomassen, bestuurslid van de Businessclub, legt uit dat

deze app een echte ‘must have’ is…

De app is oktober vorig jaar gelanceerd. Heeft iedereen

hem al?

,,Nee, zeker niet. Ik denk dat nu de helft, ongeveer 75

leden, de app heeft en we willen natuurlijk naar 100

procent van de leden. Het probleem is: we hebben hem

gelanceerd, maar nog niet gecommuniceerd. Maar bij

Go Ahead Eagles bijvoorbeeld, zie je dat er heel actief

mee om wordt gegaan. Het is even wennen, het moet op

gang komen.’’

Imre Csány,

fotograaf:

,,Ik gebruik de app regelmatig.

Ik vind het vooral handig voor

evenementen: wanneer ze zijn en

je kunt gelijk zien wie er komt. En

je hebt nog wel eens dat je iemand

tegenkomt, maar even niet meer

weet wie het was. Als je dan nog

wel weet van welke organisatie

of bedrijf iemand was, dan kan

je terugkijken bij het evenement

en zie je diegene staan bij de

aanmeldingen van dat evenement.’’

Yorick Tomassen toont

de nieuwe app van

Businessclub Dynamo

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

17


• vastgoed

• ondernemingsrecht

• estate planning

Hèt notariskantoor in de regio Apeldoorn

voor de zakelijke markt

Gietema Wevers notarissen

Prins Willem-Alexanderlaan 717 | 7311 ST Apeldoorn | 055-5782222

www.gietemawevers.nl

0230505.pdf 1 21-2-2020 14:00:42

NIEUW!

www.acconline.nl

Ruimte voor ondernemen.

Ruimte voor ondernemen.

Namens Accon avm bezoeken

de volgende Apeldoornse heren

frequent de vriendenclub:

A. (Arno) Groen AA

(a.groen@acconavm.nl)

A. (Andre) Bongers AA

(a.bongers@acconavm.nl)

uw bedrijf ook

in acconditie?

Adequate bedrijfsvoering

Adequate bedrijfsvoering

Gedegen administratieve

Gedegen organisatie administratieve

organisatie

Gezonde financiële

Gezonde huishouding financiële

huishouding

accountancy

accountancy

belastingadvies

belastingadvies

Ik

Ik

heb

heb

goed

goed

inzicht

inzicht

in

in

mijn

mijn

financiële

financiële

situatie’

situatie’

strategisch advies juridisch advies

strategisch advies juridisch advies

accountantscontrole werkgeversservice

accountantscontrole werkgeversservice

Linie 580 | 7325 DZ Apeldoorn | t. +31 (0)55 357 91 11 |

Linie 580 | 7325 DZ Apeldoorn | t. +31 (0)55 357 91 11 |

www.acconavm.nl

www.acconavm.nl

0240461.pdf 1 25-2-2020 9:51:40


BUSINESSCLUB APP

Kees van Buuren, directeur

Draisma en voorzitter

Businessclub Dynamo

,,De Netwerk-app helpt ons om nog beter in

contact te komen met onze leden. Maar het helpt

ook om ondernemers dichterbij elkaar te brengen.

De laagdrempelige chatfunctie maakt het erg

makkelijk om met elkaar in contact te komen.’’

Hoe kunnen leden de app installeren?

,,Je installeert de ‘Netwerk-app’. En in die app kun je

meerdere netwerken hebben, zoals dus nu Dynamo, maar

dus ook andere netwerken waar je lid van bent. Na het

installeren stuur je even een mail naar yoricktomassen@

businessclubdynamo.nl en krijg je van mij een code

waarmee je kunt inloggen. In principe heb je per BC-lid

één inlog. We betalen per maand per gebruiker. Twee staan

we ook nog toe, maar niet dat je per bedrijf tien gebruikers

hebt. Misschien in de toekomst, maar nu nog niet.’’

Wat maakt het voor jullie als bestuur handig om dit te

hebben?

,,Als iedereen dit gaat gebruiken, wordt het krachtig.

Als niemand dit gaat gebruiken, ben je de kracht kwijt.

Daarom is het belangrijk dat iedereen er vanaf weet. Ook

voor ons is het handig om te kunnen zien wie er naar een

wedstrijd of evenement komen. Zo kunnen we steeds meer

de beweging maken dat de communicatie naar de leden via

de app gaat lopen.’’

Waarom is de app zo belangrijk voor de leden van de

Businessclub?

,,Dit moet primair het communicatiemiddel gaan worden

van de Businessclub. De website is puur aanvullend, een

soort back-up. Maar de app moet echt je bijbeltje zijn.

De site heb je straks eigenlijk niet meer nodig. De app is

het meest actueel en dus straks ook leidend.’’

Want wat vinden we allemaal in de app?

,,In de app staan alle evenementen, alle wedstrijden

van Dynamo, je kunt je actuele netwerk inzien en een

chatbericht sturen naar andere leden. Daarnaast kan

je ook het magazine lezen en je ziet daar het laatste

nieuws. Van dit laatste kan je instellen dat je een

melding wilt hebben als er nieuws gepubliceerd wordt.

En als iemand je een chatbericht stuurt, krijg je ook

een melding. Bij ieder lid die de app heeft, staat een

telefoonnummer en een stukje informatie over wat ze

interessant vinden. Het is een veel korter lijntje zo.’’

En je kunt er oproepjes doen, toch?

,,Klopt. Momenteel maakt daar nog niemand gebruik

van. Daarom kan er nu nog heel veel. Als er allerhande

oproepjes op komen, dan gaan we daar wel afspraken

over maken. Het moet natuurlijk niet één grote

reclamefolder worden.’’

Hoe is de app tot stand gekomen?

,,Rabobank en Centraal Beheer zijn de founders van

deze app, voor het eerste jaar. Zij betalen dit jaar, zodat

het van de grond kan komen. Er mag ook best een

bedrijf zijn dat dit het tweede jaar wil overnemen.’’

Chantal Zwaag

Imre Csány

Rienk den Hollander,

eigenaar De Houtkubus

en bestuurslid

businessclub:

,,Ik kijk in de app om te kijken wanneer

bepaalde evenementen zijn. Verder

is het wel vers, dus moet het nog

wel even wat bekender worden dat

de app er is, volgens mij. We hebben

er een stukje over de Houtkubus

opgezet, maar dat is het dan ook. De

echte communicatie via de app moet

nog even een beetje op gang komen,

maar ik werd bijvoorbeeld al wel door

iemand benaderd om eens een kop

koffie te drinken.’’

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

19


HOUTKUBUS

Rienk den Hollander werkte voor nieuwe pand alleen maar samen met businessclubleden

Houtkubus groeit als nooit tevoren

Je bent er vast al wel eens langsgereden in de afgelopen 27

samen doen, want het is veel groter

dan ons vorige pand. Hij haakte

jaar: Houtkubus. Het bedrijf zat aan de Arnhemseweg 177 in

af, maar ik wilde het niet alleen

Apeldoorn. Zat inderdaad, want begin dit jaar verhuisden ze

doen. Na verloop van tijd kwam ik

naar de Kayersdijk 141. Eigenaar Rienk den Hollander is enorm in contact met rijschool De Weerd

en zij wilden het wel samen huren.

blij met ‘zijn’ nieuwe pand, mede mogelijk gemaakt door zijn

Zij hebben het achterste deel en het

contacten bij de Businessclub Dynamo.

stuk er omheen en wij hebben de

voorkant en een stuk van de zijkant.

Het magazijn is drie keer zo groot

Vanwaar een nieuw pand?

dan wat we voorheen hadden, de showroom 1,5 keer en

,,Door groei. We zijn heel erg gegroeid de afgelopen de kantoren en kantine zijn ook twee keer zo groot. We

jaren, we hadden meer ruimte nodig. Daarnaast

hebben hiermee wel een flinke stap gemaakt én flink

merkten we dat bijna niemand wist wat wij doen. Ja, we wat parkeerplaatsen erbij gekregen.’’

hadden een winkel aan de Arnhemseweg, maar dat was

het dan ook. Als je dan kijkt naar hoe groot we zijn en Je hebt met flink wat businessclubleden

wat we doen; we werken hier met 31 man. Dat was daar samengewerkt voor dit nieuwe pand, toch?

niet echt zichtbaar.’’

Wie allemaal?

,,Pallettruck Twente. Zij hebben in het andere pand alle

Je zegt dat maar weinig mensen weten wat jullie doen; stellingen, heftrucks en karren geleverd en dat hebben

wat doen jullie dan precies?

we voor dit pand opnieuw aangeschaft. Dus zij hebben

,,Wij leggen en leveren vloeren. En we renoveren

het hele magazijn ingericht. KRC van Elderen is ruim

bestaande vloeren. Alleen maar harde vloeren;

een jaar onze accountant. Zij doen ons hele financiële

laminaat, pvc en hout. Dat doen we vooral voor

deel. Draisma is de aannemer, dus hen hebben we erbij

particulieren en onze grootste klant is een

gehaald voor de hele verbouwing. Dan hebben we nog

verzekeringsmaatschappij; daar doen we heel veel Hollander Installatietechniek; zij hebben alle elektra

voor.’’

aangelegd. De computers, het internet, maar ook

bijvoorbeeld de centrale deurvergrendeling. Meesterlijk

Hoe ben je eigenlijk zelf zo in deze wereld

Geschikt heeft ons geholpen met de totale aankleding.

terechtgekomen?

En tenslotte was daar nog Legal At Work. Zij doen

,,Ik kom uit de transportwereld; we hadden thuis een onze personeelszaken, waaronder het opstellen van de

transportbedrijf. Mijn vader werd ziek en wilde het contracten.’’

bedrijf aan mij overdragen, maar ik wilde dat niet. Ik

wilde geen eigenaar worden, ik had thuis al wel gezien Heb je er bewust voor gekozen om allemaal

wat dat allemaal teweeg kon brengen. Toen heeft hij het businessclubleden in te schakelen?

verkocht aan iemand anders. Mijn schoonvader had deze ,,Jazeker. Omdat ik vind dat als je bij een businessclub

parketzaak, toen nog een klein winkeltje. Ze vroegen zit, je elkaar werk moet gunnen en geven. Ik heb ook

mij of ik, met een fijnhout/meubelmakeropleiding als nergens anders prijzen opgevraagd. Ik ga er vanuit dat

achtergrond, misschien ook vloeren wilde gaan leggen. we elkaar goed kennen en dat ze me niet het ‘vel over

En zo kwam ik hier terecht. Ik heb altijd gezegd dat de neus halen’. Dat is een stuk vertrouwen wat ik heb in

ik geen eigen zaak wilde, maar daar ging iets niet de mensen om me heen. Ik wil daarin wel een voorbeeld

helemaal goed. Het kost veel energie, maar ik heb geen zijn voor de anderen binnen de businessclub. Mij

moment spijt gehad.’’

gunnen ze veel, je krijgt er ook veel van terug. Er gaat

bijvoorbeeld geen week voorbij dat we niet bij iemand

Op een gegeven moment wilde je dus een nieuw pand, van de club aan het werk zijn.’’

hoe ging dat in z’n werk?

,,Ik was al wel langer bezig met rondkijken naar een Had je een heel plan liggen hoe je het wilde?

nieuw pand en toen zag ik ineens dat dit pand vrijkwam. ,,Ik had qua verlichting een plan zoals ik het graag wilde

In eerste instantie was ik bezig samen met mijn broer. hebben. De rest; de vloeren, de muren, de plafonds, dat

Hij heeft een transportbedrijf en dan konden we het heb ik allemaal wel zelf bedacht. De kozijnen zijn nieuw

20 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


HOUTKUBUS

Staand v.l.n.r.: John Dekker

(Hollander Techniek),

Marjan van de Kraats (KRC

Van Elderen), Miranda

ter Voorde (Meesterlijk

Geschikt), Kees van Buuren

(Aannemingsbedrijf Draisma)

en René Heupink (Pallettruck

Twente); zittend: Rienk de

Hollander (Houtkubus)

en heb ik met Draisma in overleg gedaan. Het overgrote

deel van mijn lijstje is wel allemaal gelukt zoals ik het

wilde hebben. Qua aankleding en beplanting heb ik

het losgelaten en gezegd ‘leef je uit’. En daar ben ik

uiteindelijk zeer tevreden over.’’

Hoe lang heeft het allemaal geduurd?

,,In september zijn we begonnen en op 6 januari zijn we

overgegaan. In het begin kon ik niet zo goed inschatten

hoe lang het zou duren. Het ging heel snel ineens. We

kregen een akkoord van de gemeente en zijn allemaal

snel aan de slag gegaan. Echt ongelooflijk dat het

zo snel lukte, daar stond ik echt van te kijken. Als nu

iemand belt die morgen een vloer gelegd moet hebben,

dan is dat ook lastig en kortdag. Maar ik weet zeker dat

dit ermee te maken had dat we dus allemaal lid zijn

van de businessclub. Anders waren we hier nu niet al

geweest.’’

Stel dat je het nog een keer zou moeten doen, zou je

het dan weer zo aanpakken?

,,Absoluut. Ik zou het precies zo weer doen, daar hoef

ik niet eens over na te denken. Ik kan ook echt van

niemand zeggen dat het me niet goed bevallen is. En ik

kan echt wel een zeurpiet zijn, hoor. Maar ik ben echt

over iedereen tevreden. Iedereen heeft hard gewerkt en

dat hoor je ook aan de reacties. Er zijn zoveel mensen

hier al geweest, je merkt het direct aan de toeloop. In

de eerste vijf weken hebben we 356 offertes gemaakt

en 235 vloeren verkocht. Dat is echt heel veel. Normaal

werd zo’n 60 procent van de offertes ook daadwerkelijk

een opdracht, nu is dat nog net zoveel, maar we maken

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

21


Binnenkort een evenement organiseren

& zoekt u nog de juiste aankleding?

Meesterlijk Geschikt helpt graag

met de juiste styling op maat! Van

personeelsfeest tot productlancering,

van jubileum tot outdoor event. Wij

helpen u graag de juiste sfeer neer

te zetten & de mogelijkheden zijn

eindeloos!

MEESTERLIJK GESCHIKT IS UW ZAKELIJKE

BLOEMENPARTNER ÉN MEER!

Meesterlijk Geschikt voorziet in de

groeiende behoefte om ‘beleving’ te

geven aan de ‘Customer Journey’ bij

bedrijven en (groot-) winkelketens.

Bijvoorbeeld door concept ontwikkeling,

event styling en aankleding van uw

bedrijf. Dit doen we onder andere door

een florale aankleding te bedenken die

uw product of dienst sterker uit laten

komen en die uw klanten zich thuis

laten voelen bij uw bedrijf.

Maar ook kunnen we de vergaderruimte

stylen, de kantine aan kleden, of een

mooi arrangement maken op uw balie

zodat uw klanten zich welkom voelen.

Wij maken o.a. arrangementen met

verse seizoensbloemen en planten,

maar ook prachtige objecten met

zijden bloemen en bomen. Ook kunnen

wij u helpen met verjaardagslijsten

voor uw personeel en/of jubilea en

relatiegeschenken.

Wereldwijd werken wij inmiddels voor

diverse toonaangevende bedrijven

in de Retail sector waarbij onze

bloesembomen, zijden arrangementen

en mos wanden in hun winkels staan

te pronken. Daarnaast hebben wij een

jarenlange ervaring in product promotie

en stand aankleding op beurzen, shows

en events. Uniek én op maat gemaakt

voor iedere gelegenheid. Kortom, we

houden van uitdagende projecten en

niets is te gek voor ons wereldwijd

werkend team.

Wilt u graag meer informatie over wat

wij voor u kunnen betekenen? Neem

dan geheel vrijblijvend contact op via

telefoonnummer: +31 (0)55 – 360 45 41

of via info@meesterlijkgeschikt.nl


HOUTKUBUS

Miranda ter Voorde, Meesterlijk Geschikt:

Hoe kwam het zo, deze samenwerking?

,,Ik ken Rienk en zijn familie vanuit Businessclub Dynamo. Een leuke

businessclub waar volleybal de verbindende factor is, en waar we

samen zaken doen hoog in het vaandel hebben staan. Toen Rienk

vertelde van de opkomende verhuizing heb ik hem gevraagd of hij nog

advies qua styling en aankleding nodig had. En ja, dat had hij.’’

Hoe ben je op de ideeën gekomen voor de inrichting van dit nieuwe pand?

,,Qua showroom ben ik uitgegaan van het basisproduct waar veel

van zijn vloeren van gemaakt zijn: hout. Ik vond het belangrijk dat de

klanten ook een customer journey afleggen waarbij ze niet alleen

het eindproduct uitzoeken, maar ook vanaf het moment dat ze

binnenstappen dat pure product beleven, wat bijdraagt aan de juiste

sfeer. Als klanten in de juiste sfeer zitten, zijn ze meer ontspannen,

waardoor het uiteindelijke proces van besluitvorming en aankoop veel

makkelijker gaat.’’

Waar kwam je inspiratie vandaan?

,,Het eindproduct dus...de vloer. Daarnaast speelt ook de indeling van

alle materialen een rol bij de totstandkoming van welk type boom. Deze

bladbomen hebben en tijdloze 'look', waardoor ze niet de aandacht van

het te verkopen product wegnemen, maar juist ondersteunend zijn.’’

veel meer offertes. Vorig jaar hebben we

bijvoorbeeld 1200 offertes gemaakt. Ik vind het

nog steeds heel bijzonder dat mensen denken:

‘Laat ik eens even naar Houtkubus gaan’.

Nu hebben we niet veel concurrentie meer

in Apeldoorn, dat scheelt ook.’’

Heb je nog dromen voor de toekomst met

Houtkubus?

,,Ik ben wel met iets nieuws bezig weer nu, na

dit grote project van de verbouwing. Maar daar

kan ik nog niet teveel over zeggen. Ik hou van

uitdagingen in deze branche en het zou mooi zijn

als we wat meer het land in zouden kunnen. We

vertrekken nu altijd vanuit Apeldoorn en reizen

door het hele land en dat zou efficiënter kunnen.

In die richting zijn we nu bezig, maar zodra we

daar meer over kunnen zeggen, melden we

dat.’’

Chantal Zwaag

Imre Csany

Wat heb je allemaal gedaan qua inrichting?

,,Naast de showroom waarin we diverse bomen hebben geplaatst,

hebben we ook een hangende bomenwand gemaakt. Deze dient als een

soort van afscheiding tussen showroom en spreekgedeelte/koffietafel,

maar is open van structuur, zodat de klanten niet het gevoel hebben

opgesloten te zitten. Tevens hebben we de kantoren van de werknemers

en het directiekantoor gestyled en voorzien van mooie bloemen- en

plantencombinaties. Hierbij hebben we onder andere vloerdelen

als basis genomen en deze opgehangen. Hier hebben we een mooie

houdbare en onderhoudsarme botanische plantenwand van gemaakt.’’

Rienk den Hollander, trotse

eigenaar van Houtkubus

Waarom heb je hiervoor gekozen?

,,Bloemen en planten dragen bij aan een algeheel gevoel van

welbevinden. Productiviteit en ‘plezier hebben in je werk’ worden

aantoonbaar verhoogd ten opzichte van geen enkele styling met

bloemen en planten in je kantoor. Je brengt het grootste gedeelte van je

leven op je werk door over het algemeen. Een prettige omgeving helpt

daarbij.’’

Heb je nog meer plannen voor dit pand of is het klaar?

,,We zijn nog bezig om een mooie fotowand te maken en wat mooie

lampen te zoeken. De ‘finishing touch’, zeg maar.’’

Beviel de samenwerking?

,,Ja, die beviel heel goed. Wat ik zelf erg prettig vond, is het volle

vertrouwen dat we hebben gekregen. Wij zijn de specialist op dit gebied,

en zo werden we ook behandeld. Daarnaast hebben we van de mannen

hulp gekregen en ook lekker koffie met ze gedronken. Kortom, ook heel

plezierig gewerkt met ze! Een topbedrijf!’’

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

23


engie-services.nl

ENGIE Services

neemt de leiding

in duurzame

verandering

Wij ontwerpen, realiseren, onderhouden, beheren en

exploiteren technische installaties.

Met onze vakmensen en innovatieve oplossingen laten

wij techniek werken voor onze klanten en dragen wij

bij aan een duurzame maatschappij.

ENGIE Services Zuid Nederland B.V. - Regio Oost

Herfordstraat 6

7418 EX Deventer

+31 (0) 88 484 26 48

Vlamoven 40

6826 TN Arnhem

+31 (0) 88 484 17 00


IN MEMORIAM

In memoriam

Johan de Weerd

In het voorjaar van 1998 schreef toenmalig voorzitter

van de Stichting Topvolleybal Dynamo, Reinier van

Dijk, in het Vriendenclubmagazine: “Het debuut

in de Champions League is zeer bevredigend

geweest. Dank aan de sponsoren die het spelen in

de Champions League mogelijk gemaakt hebben. (…)

Het mag duidelijk zijn dat onze hal voor dergelijke

wedstrijden te klein is. Een goed alternatief was de

VIP-tent op het parkeerterrein, waar onze vrienden

met hun relaties voor de wedstrijden konden

dineren en na afloop gezellig konden napraten.” De

tent waarover de voorzitter zo lovend schreef was

afkomstig uit Voorst en één van de sponsoren die hij

bedankte was De Weerd Tentenverhuur. Het was het

begin van een prettige, langjarige relatie.

Per 1 maart 2000 verbond

Johan de Weerd zijn tentenverhuurbedrijf

aan

Dynamo als lid van de

toenmalige Vriendenclub.

Nu, twintig jaar

later, is De Weerd

Tentenverhuur

nog altijd trouw lid

van de businessclub.

In de jaren

vóór de verhuizing

naar het Omnisportcentrum

deed

Reinier van Dijk

vaker een beroep op

Johan de Weerd, en

nooit stelde hij teleur. Wie

herinnert zich niet de grote tent

op de parkeerplaats voor de oude

Dynamohal aan de Morellenlaan tijdens het

Europese kwalificatietoernooi in november 2002? Of

een half jaar later bij de Apeldoornse Mheenhal, toen

Dynamo de ‘final four’ van de Europese Top Teams

Cup mocht organiseren? Beide sporthallen hadden

onvoldoende ruimte om alle (hooggeplaatste) gasten

te kunnen ontvangen, Johan bood echter een passende

oplossing!

Jarenlang was Johan de Weerd regelmatig

aanwezig bij thuiswedstrijden van Heren-1.

Samen met goede vriend Wim van Kampen, die

Johan ‘en-passant’ had geïntroduceerd bij het

stichtingsbestuur als docent Nederlands voor de

buitenlandse spelers. De twee mannen hadden nog

net geen vaste plek op de tribune. Na het overlijden

van Wim van Kampen kwam Johan de Weerd

steeds minder vaak bij thuiswedstrijden: hij miste

zijn volleybalmaatje. Bovendien had Johan binnen

het familiebedrijf inmiddels de vierde De Weerdgeneratie,

zijn zoon Johan Willem en dochter

Griete, verder naar voren geschoven en werd zijn

persoonlijke band met Dynamo iets slapper. Dit

kwam ook mede doordat er binnen het bestuur

van Dynamo een aantal mutaties werden

doorgevoerd en nieuwe, onbekende

gezichten het voor het zeggen

kregen. Maar hij bleef

de volleybalclub uit

Apeldoorn wel

trouw, hij had

toch een zwak

gekregen

voor Dynamo

gekregen.

O n l a n g s

bereikte ons

het droeve

bericht dat

Johan de Weerd

donderdag 20

februari jl. op

68-jarige leeftijd is

overleden. Boven de

rouwadvertentie stonden

meerdere typeringen

van Johan. “Trots, hardwerkend en

loyaal” zijn daarin voor ons het meest herkenbaar.

Trots wanneer hij vertelde over zijn bedrijf,

hardwerkend omdat hij dag en nacht bezig was

zijn bedrijf nog beter te maken, en loyaal wanneer

Dynamo een beroep op hem deed.

Wij wensen zijn vrouw Tjitske, zoon Johan Willem,

dochter Griete, de rest van de familie, en het

personeel van De Weerd Tentenverhuur sterkte bij

het verwerken van dit grote verlies.

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

25


ENSING AUTOVERHUUR

Apeldoorns familiebedrijf helpt klanten altijd de juiste weg op

Ensing Autoverhuur

sinds 1951

vertrouwd adres

Al sinds 1951 verhuurt Ensing in Apeldoorn auto’s. Bijna zeven decennia helpt

het autoverhuurbedrijf haar clientèle met een gerust gevoel de weg op. Met Joey Ensing

achter het stuur beweegt Ensing Autoverhuur zich vol vertrouwen voort door de 21e eeuw.

,,We zijn volledig MVO, tegenwoordig brengen en halen we onze auto’s zelfs al met

elektrische scooters.”

Joey Ensing (34) staat sinds ruim vier jaar aan het hoofd

van het familiebedrijf. ,,Op 1 januari 2016 heb ik het

genoegen gehad om het over te mogen nemen. Er is

inmiddels sprake van de vierde generatie. Als klein jochie

liep ik hier al rond. We hebben leuk personeel. Ik ga elke

dag met plezier naar het werk toe”, zet de achterkleinzoon

van de oprichter met een enthousiast team medewerkers

alles in het werk om alle huurders van auto’s en

bestelbusjes op de juiste bestemming te krijgen.

Jong wagenpark

De op en top Apeldoornse onderneming bouwde

gedurende haar bestaan een hechte vertrouwensband

op met haar klanten. ,,Hoe internationaler

autoverhuurbedrijven zijn, hoe minder feeling ze

hebben met de mensen. Wij hebben mensen die al

meer dan 25 jaar klant bij ons zijn. In de loop der

jaren hebben we een mooi netwerk opgebouwd. Je

ziet dat de grote verhuurbedrijven steeds groter

worden en de kleine steeds kleiner. Wij groeien nog

steeds. Onze service is goed. We zijn zeven dagen per

week geopend. We hebben een jong wagenpark. Het

is simpel om bij ons een auto te huren. Ook online.

Onlangs hebben we een nieuwe website gelanceerd”,

gaan Joey Ensing c.s. met de tijd mee en staan ze op de

digitale snelweg eveneens nadrukkelijk hun mannetje.

Van A naar B

Iedereen kan bij Ensing Autoverhuur terecht voor een

vervoersmiddel naar wens. In de vestiging aan de

Deventerstraat, pal naast het Apeldoorns kanaal, staat

een omvangrijk wagenpark operationeel startklaar.

,,Op 1 januari 2016 hadden we 40 tot 45 voertuigen

staan. Nu loopt dat op tot wel 175. Bij ons kan de klant

kiezen uit een goede mix. Zowel eigen voertuigen als

leaseauto’s. We proberen zoveel mogelijk A-merken

in de vloot op te nemen. Per klasse hebben we twee of

drie verschillende merken. Met 25 tot 30 verschillende

klassen is de keuze zodoende enorm voor de klant. Wij

staan voor onze naam en weten wat we kunnen. Er zal

altijd transport nodig blijven. Iedereen moet tenslotte

van A naar B. Daarin proberen wij ook in de toekomst de

beste weg te blijven vinden.”

Sportief

Ensing Autoverhuur is van oudsher diep geworteld in

de Apeldoornse samenleving. Als mobiliteitspartner

van diverse sportverenigingen heeft het bedrijf al heel

wat teams de weg van succes op geholpen, vertelt het

meest sportieve lid van de familie Ensing. ,,Mijn opa Dolf

sponsorde voetbalclub Victoria Boys. Zelf speel ik er in

het eerste elftal. Ik heb eerder veertien of vijftien jaar

bij WWNA gevoetbald. Trainer Martijn Jongbloed belde

me vorig jaar of ik bij Victoria Boys wilde komen. Dat

heb ik gedaan. We hebben een leuk, hecht team. We zijn

lekker bezig. Promoveren naar de derde klasse is onze

doelstelling. We regelen met Ensing ook het busvervoer

van het dames 1-elftal van Victoria Boys. Daarnaast doen

we wat bij de jeugd van WSV, WWNA, dartvereniging DVS,

Bar End en sinds kort ook Dynamo.”

26 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


ENSING AUTOVERHUUR

Joey Ensing (links) en Gouke

Hylkema regelen bij Ensing

Autoverhuur voor iedereen

een vervoersmiddel naar

wens: ‘Wij proberen ook in

de toekomst de beste weg te

blijven vinden.’

,,We zijn dit seizoen begonnen met het vervoer van

dames 1 en heren 1 van Dynamo. Arjan de Frens

kwam bij ons. Hij zocht vervoer voor beide teams.

Dan raak je aan de praat en kijk je wat je voor

elkaar kunt betekenen. Bij Dynamo zit verreweg

het grootste netwerk van Apeldoorn. Dynamo

is bovendien een mooie vereniging die goede

prestaties haalt. Dat spreekt ons aan. Bij Ensing zijn

we allemaal sportmensen. Leuke bijkomstigheid is

dat Joop Wijker, een van de verzorgers van Dynamo,

ook af en toe verzorger is bij Victoria Boys. Joop

tapet mij altijd in”, stelt Ensing dat volleyballers en

autoverhuurders bij elkaar in vertrouwde handen

zijn.

Oktoberfest

Ensing Autoverhuur doet in Apeldoorn tevens een duit

in het zakje bij het jaarlijkse Oktoberfest. In de optiek

van de bedrijfsleiding moet na gedane inspanningen

altijd tijd vrijgemaakt worden voor ontspanning. De

boog kan immers niet altijd gespannen staan. ,,Dit

wordt het derde jaar dat we als hoofdsponsor fungeren.

Weet je, wij zijn niet zo van de formele dingen. We

willen het gezellig hebben. Daarom nodigen we op het

Oktoberfest onze relaties uit om ze eens een ander

avondje-uit te bieden.”

Rob Kruitbosch

Imre Csany

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

27


De nieuwe Golf.

Kom hem nu proefrijden bij Pouw Apeldoorn.

Vanaf € 25.995,-

Private lease v.a. € 369,- per maand

Pouw Apeldoorn

Ambachtsveld 1

7327 AZ Apeldoorn

055 539 5395

WWW.POUW.NL

0239007.pdf 1 21-2-2020 16:22:09

LUNCH, DINER &

OVERNACHTEN

In een toegankelijke Franse sfeer

kunt u terecht voor lunch, borrel,

diner & overnachting in het hart

van centrum Apeldoorn

Raadhuisplein 5 - Apeldoorn

+31 (0)55 522 18 22

www.paris.nl

GENIETEN

IN 3-VOUD

Stel zelf uw proeverij van drie

samen. Combineer per gang

oneindig met de verschillende

gerechten tot u de perfecte

selectie heeft gevonden

Marktplein 9 - Apeldoorn

+31 (0)55 522 50 64

www.spicebrush.nl

0241133.pdf 1 12-3-2020 15:47:33


BEKERFINALE

Bekerfinale 2020

Hoewel de bekerfinale, zondag 16 februari jl. in sporthal

de Maaspoort in Den Bosch, niet het gewenste resultaat

opleverde (Draisma Dynamo moest helaas de winst aan

Lycurgus laten), leverde de finale toch té mooie plaatjes

op om deze ‘te laten liggen’. Misschien was de bekerfinale

wel de generale repetitie voor de play-off finale om het

landskampioenschap. En we weten wat het gezegde is over

een slechte generale…

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

29


UW WONING FINANCIEREN

MET MIDDELKOOP

Tel. 06-30521935

www.metmiddelkoop.nl

Totaal

Totaal Totaal

leverancier

Totaal

in in schoon! in schoon! in leverancier

in schoon!

Gespecialiseerd Gespecialiseerd Gespecialiseerd in interieurverzorging, Gespecialiseerd interieurverzorging, glazen-

glazenwasserij,

vloeronderhoud wasserij, vloeronderhoud vloeronderhoud en tapijtreiniging, wasserij, en tapijtreiniging, vloeronderhoud en gevel-

tapijtreiniging, gevel-

en tapijtreiniging, gevel-

gevel-

interieurverzorging, glazen-

glazenwasserijreinigingreiniging,

eenmalige- reiniging, eenmalige- en opleveringsschoonmaak,

eenmalige- en reiniging, en eenmalige- opleveringsschoonmaak,

en opleveringsschoonmaak,

schoonmaken schoonmaken algemene schoonmaken algemene ruimtes algemene schoonmaken ruimtes appartementencomplexecomplexen

en hoogwerkerverhuur.

complexen Gespecialiseerd en en hoogwerkerverhuur.

complexen in interieurverzorging, en hoogwerkerverhuur. glazen-

ruimtes appartementen-

algemene appartementen-

ruimtes appartementenwasserij,

vloeronderhoud en tapijtreiniging, gevelreiniging,

eenmalige- en opleveringsschoonmaak,

schoonmaken algemene ruimtes appartementencomplexen

en hoogwerkerverhuur.

Totaal

leverancier

in schoon!

Maatschappelijk

Maatschappelijk

Maatschappelijk

verantwoord

verantwoord

Maatschappelijk

verantwoord

Flexibel

Flexibel Flexibel Flexibel

Flexibel

Onderdeel Onderdeel van Onderdeel DROS van Facility DROS van DROS GroepFacility

Onderdeel van DROS

Onderdeel van DROS Facility Groep

Hospita

Hospitality Hospitality Hospitality

Hospitality

Gespecialiseerd in interieurverzorging, glazenwasserij,

vloeronderhoud en tapijtreiniging, gevel-

verantwoord

reiniging, eenmalige- en opleveringsschoonmaak,

schoonmaken algemene ruimtes appartementencomplexen

en hoogwerkerverhuur.

DROS DROS Schoonmaakdiensten DROS Schoonmaakdiensten B.V. B.V. | (055) B.V. | 378 (055) | 14 (055) 378 56 14378 | 56 schoonmaak@dros.nl 14 | 56 | schoonmaak@dros.nl | | dros.nl |

DROS Schoonmaakdiensten B.V. | (055) 378 14 56 | schoonmaak@dros.nl | dros.nl

dros.nl

DROS Schoonmaakdiensten B.V. | (055) 378 14 56 |

Onderdeel van DROS Facility Groep

schoonmaak@dros.nl | dros.nl

Maatschappelijk

verantwoord

Flexibel

Hospitality

239079.pdf 1 21-2-2020 0238684.pdf 15:51:321 21-2-2020 14:02:50

DROS Schoonmaakdiensten B.V. | (055) 378 14 56 |

schoonmaak@dros.nl | dros.nl

2 gratis trainingen!

fit20 Apeldoorn

Fit in 20 minuten per week

Verhuur | Verkoop

Installatie | Onderhoud

www.kugel.nl | 055-5212153

fit20 Apeldoorn Noord

apeldoorn-noord@fit20.nl

www.fit20.nl

Ervaar het gratis!

fit20 Apeldoorn Zuid

apeldoorn-zuid@fit20.nl

www.fit20.nl


SAMENWERKING

Sport

verbindt

niet

alleen de

sporters

met

elkaar

Apeldoorn is al jarenlang een ‘volleybalstad’.

Niet alleen omdat de Nederlandse teams vaak

in Apeldoorn spelen, maar ook dankzij de twee

Apeldoornse topclubs Draisma Dynamo en Dros-

Alterno. Hoewel deze verenigingen op competitief

niveau elkaars concurrenten zijn, zorgen de beide

verenigingen ook voor persoonlijke en zakelijke

verbindingen.

Deze verbinding wordt op een fantastische wijze

vormgegeven doordat de hoofdsponsors van beide

verenigingen, Aannemingsbedrijf Draisma en Dros

Schoonmaakdiensten, op zakelijk gebied gaan

samenwerken.

Op termijn hopen de directeuren Kees van Buuren

en Ronald Dros ook met de Business Clubs van

Draisma Dynamo en Dros-Alterno samen te

kunnen gaan werken.

Aldus beide directeuren: ,,Samenwerken zal

iedereen naar een hoger niveau brengen.’’

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

31


MEDIATEAM DRAISMA DYNAMO

Live verslagen, persberichten

en interviews met spelers: het

mediateam van Dynamo

Eigenlijk kan geen bedrijf tegenwoordig meer zonder: een (social)

media team. Ook bij Draisma Dynamo gaan er regelmatig zogeheten

persberichten de deur uit en wordt er zoveel mogelijk nieuws gedeeld

op social media. Maar wat deel je wel en wat niet? Tijd voor een kijkje

in de keuken. De bevlogen Arjan de Frens (47) en jonge, enthousiaste

Quinty Wolters (15) vertellen.

Wat doen jullie precies?

Quinty: ,,Ik hou me bezig met de social media. Denk aan

de live streams van wedstrijden, de updates. Op onze

social media kanalen, maar ook voor RTV Apeldoorn doe

ik dat. O ja, en mocht je iemand zien rondrennen in een

ijsberenpak… dat ben ik ook.’’

Arjan: ,,Sinds 3 jaar zit ik in het bestuur van de stichting.

Ik ga over de pr en communicatie. Dynamo was

toentertijd op zoek naar een soort ‘Kees Jansma’. Mijn

dochter speelde hier. Eerst ben ik een jaartje langs de

zijlijn gaan kijken, maar je komt toch dingen tegen. Zo

concludeerden we dat het al een hele stap zou zijn als

onze teksten professioneel geschreven zouden worden.

Dus daar hebben we nu iemand voor: Rob Kruitbosch.

En dan bedenk je ineens dat het ook leuk zou zijn als je

live verslag kunt doen van wedstrijden. Dan moet je toch

eens rond gaan kijken, want tussen ‘willen’ en ‘kunnen’

zit een wereld van verschil. Al heel snel kwamen we

terecht bij Quinty. Zij reageerde altijd heel enthousiast

op social media en volleybalde zelf ook hier. En haar

vriendin Julia helpt haar.’’

Quinty: ,,Ik weet nog heel goed dat ik door

Marit Koning werd gevraagd. Dat was op een

donderdagochtend. Ze hadden een filmpje van mij

gezien en toen kreeg ik de vraag of ik dat niet als

mediateam voor Dynamo wilde doen. Volgens mij heb

ik de hele school bij elkaar gegild toen.’’

Arjan: ,,Haar slaapkamer was ook een soort

veredelde Dynamohal trouwens.’’

Quinty: ,,Klopt. Helemaal rood met geel. Ik was 10

jaar toen en wilde naar zolder verhuizen. Toen zag

ik een dekbed in die kleuren. Dus wilde ik mijn muur

32 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


MEDIATEAM DRAISMA DYNAMO

ook zo. En alle krantenartikelen die mijn oma voor me

verzameld had over Dynamo heb ik daar opgehangen.

Mijn moeder noemde het net een plaats delict.’’

Arjan: ,,Iedereen kent Quinty inmiddels wel; de

spelers, maar ook de mensen binnen de vereniging.

En als Quinty een keer ziek is, zoals laatst, dan staan

haar ouders de spelers voor haar te interviewen.’’

Hoe komt dat dan zo, Quinty, dat je zo betrokken bent

bij de club?

Quinty: ,,Ik was heel actief als ballenmeisje tijdens

het WK Beachvolleybal in 2015. Toen zag ik Michiel

van Dorsten spelen en werd ik zijn grootste fan.

Daarna belde mijn oma dat er in de krant stond dat

Michiel terug ging naar Dynamo… en toen sloeg de

vonk helemaal over. Toen moest ik ineens per se naar

alle wedstrijden. Daarna werd ik Mini van de Week en

toen vond ik Dustin Bontrop ineens ‘het mooist’. Ik volg

alles en ken iedereen.’’

Wat gebruiken jullie allemaal qua social media?

Quinty: ,,Facebook doen we al heel lang. Met Twitter

deden we ook in het begin heel veel.’’

Arjan: ,,Klopt. Toen ik erbij kwam, hadden ze eigenlijk

vooral Twitter en Facebook had zo’n 600-650 likes per

post. Nu iets van 2424, dus dat groeit goed. Instagram

is daar de afgelopen twee seizoenen langzaam

bijgekomen en Twitter vlakt eigenlijk wat af. Filmen

langs de wedstrijden, maar ook interviews doen, dat is

wat Quinty veel doet. En dus in het pak van Acie, onze

mascotte. Dat moet je ook maar durven… je moet wel

een beetje je schaamte opzij kunnen zetten.’’

Hoe bepalen jullie wat er wel en niet op social media

komt?

Arjan: ,,Soms is dat wel lastig, want hiërarchisch

gezien moet er natuurlijk iemand zijn die zegt dat

iets niet kan. Maar ik vind mezelf niet hoger daarin

dan Quinty. Over het algemeen kan zij dat heel goed

bepalen. Maar vorig jaar bijvoorbeeld, speelden we

de bekerfinale, en de tegenstander had voorafgaand

een filmpje gemaakt. Als je vanuit je emotie hierop

reageert, maak je daar als reactie een filmpje op

terug. En dat had Quinty ook gedaan. Maar toen

hebben we toch besloten die niet te publiceren. Als

iets goed is, dan heeft zij het gedaan, maar als het fout

gaat of niet goed is, draag ik de verantwoordelijkheid

daarvoor.’’

Quinty: ,,Dat geeft mij ook een goed gevoel. Ik zit hier

wel als 15-jarige. Ik typ en film het allemaal en ik vind

het heel leuk om te doen, maar dan weet ik wel dat

Arjan het in de gaten houdt en me erop wijst als het

niet goed is. Want zelf doe ik het in mijn enthousiasme

en dan snap ik best dat iets misschien een keer

niet handig is om te plaatsen, maar zie ik het zelf

misschien niet.’’

Arjan: ,,Precies. En er wordt ook wel eens misbruik

van gemaakt. Onlangs nog belde iemand me of we

iets wilden plaatsen. Maar toen heb ik gezegd dat we

dat niet doen. Want als we dat gaan doen, dan kunnen

we dat straks voor iedereen gaan doen. Maar dan

zie je dus wel dat ze dan toch dat ook even via Quinty

proberen. En zij plaatst dat dan sneller uit goedheid. Ik

zal daar ook niet boos om worden, maar hoe groter we

worden, hoe vaker je met zoiets te maken krijgt. En dat

is dan ook weer een leermoment voor ons.’’

Waar ligt de grens?

Arjan: ,,Daar is Quinty nog nooit overheen gegaan en

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

33


IJZERSTERK IN SCHADEWERK

IJZERSTERK IN SCHADEWE

IJZERSTERK IN SCHADEWERK

Wij, als comfortinstallateur

(sinds 21-10-2014), hebben allerlei

oplossingen om mensen zo lang en

veilig mogelijk thuis te laten wonen.

Te denken valt aan beveiliging

op deuren en gasfornuizen,

aangepaste doucheruimtes en

wastafelcombinaties maar ook

aan het aanpassen van de woning

voor een rolstoel. Als u een

afspraak met ons maakt komt er

een specialist bij u thuis en gaan

wij graag met u op zoek naar de

zorgbehoefte en dragen hiervoor

goede oplossingen aan.

Hafkamp Installatietechniek, al 90

jaar uw installateur.

WWW.HAFKAMP.NU

Gladsaxe 37 | 7327 JZ Apeldoorn | 055 – 366 50 98 | info@hafkamp.nu

Uw redder in nood bij autoschade

IJZERSTERK IN SCHADEWERK

Laan van de Kreeft 90

7324 BX Apeldoorn

T: 055 366 59 22

I: www.autoschadepouw.nl

E: pouwapeldoorn@asnmail.nl

Uw redder in nood bij autoschade

Uw redder in nood bij autoschade

SAMEN AAN

HET WERK

239078.pdf 1 21-2-2020 0238892.pdf 15:16:371 21-2-2020 16:23:33

‘Waar schoonmaken nog een passie is’

Arbeidsongeschiktheid

• Re-integratie 1 e en 2 e spoor

• Burn-out begeleiding

Personeel & Organisatie

• Personeelsadvies

• Werving en Selectie

Loopbaan

• Psychologisch onderzoek/assessment

• Coaching

• Outplacement

We creëren niet alleen een schone werkplek, maar scheppen

ook de randvoorwaarden en geven u een uitgebreid advies.

Schoonmaken is onze passie en waar vind je dat nog?

Ons bedrijf bestaat sinds 1994 en is gebaseerd op

vertrouwen, professionaliteit en kwaliteit.

Prins Willem Alexanderlaan 1429 | 7312 GB Apeldoorn

www.bureaustreefkerk.nl | 088 - 443 44 10

Molenstraat 155 | 7321 BD | Apeldoorn

info@vantongerenschoonmaak.nl

www.vantongerenschoonmaak.nl | 055-5421280


MEDIATEAM DRAISMA DYNAMO

Heb je bepaalde dingen, Quinty, die je de volgers

op social media wilt laten zien?

Quinty: ,,Ik probeer sowieso zoveel mogelijk

wedstrijden live uit te zenden. Als we er zelf niet

bij zijn en we weten dat er wel een livestream is,

dan deel ik die. En op de ‘match day’ plaatsen we

altijd nog even wat als reminder. Daarnaast willen

we de Instagram Stories wat meer up to date

houden. Maar dat is soms wel lastig, omdat ik dus

vaak in het pak van Acie zit. En ik wil ook wat meer

aftermovies maken van de wedstrijden. Het is ook

altijd leuk, ik heb goed contact met de fotografen

van de andere clubs, dat we nog even wat foto’s

van uitwedstrijden kunnen plaatsen naderhand.’’

Overleg tussen Quinty en

Arjan op de tribune in de

Draisma Dynamo Arena

dat zal ze ook niet doen. Maar de grens ligt bij het

publiceren van punten of zaken die de buitenwereld

niks aangaan. Iets discriminerends of kleinerends…

het moet ethisch verantwoord zijn. Je moet er wel

alert op zijn, maar gelukkig gaat het altijd goed.

Ik kreeg laatst nog een telefoontje dat iemand uit

naam van de Nevobo naar volleybalverenigingen had

opgebeld met allerlei seksistische opmerkingen.

Dat soort dingen staat natuurlijk los van ons, maar

zoiets kan dus wel gebeuren.’’

Maak jij zelf ook de persberichten die verstuurd

worden aan de pers, Arjan?

Arjan: ,,Ik schrijf ze niet zelf, dat doet Rob

Kruitbosch. Maar ik probeer Rob zoveel mogelijk

te voorzien van inhoud. Daarnaast hebben we nog

Teun Zijp; hij regelt de advertenties in bijvoorbeeld

de Stentor. Ik maak de afspraken en zij zorgen

ervoor dat ze alles op tijd aanleveren. Je hebt zoveel

mensen achter de schermen die je echt nodig

hebt om te doen wat wij nu doen. Denk aan Onno

Kamphuis. Hij verzorgt de website. Dan hebben we

nog Luuk Fiets, de webmaster. En Wout van Zoeren

verzorgt de foto’s. Hij is onze huisfotograaf.’’

Vergaderen jullie over bijvoorbeeld de richtlijnen?

Arjan: ,,We merken nu nog dat we wel weten waar

we heen willen, maar vaak gaat het heel impulsief

allemaal. Eigenlijk zouden we al eens per maand of

eens per twee maanden even moeten gaan zitten

om het erover te hebben. Maar dat is een volgende

stap die we moeten maken. Het zou wat dat betreft

wel enorm helpen als er nog mensen zijn die het

mediateam willen versterken. Dan kunnen we alles

naar een nog hoger niveau tillen.’’

Heb je ook nog tijd om naar school te gaan,

Quinty?

Quinty: ,,Ik had laatst toetsweek en de dag

daarvoor speelden ze de Europa Cup. Ja, die toets

wiskunde, daar had ik dan een 3 voor. Dat maakt

me dan niet uit, wiskunde is een van m’n beste

vakken. Dan geniet ik liever van de wedstrijd.’’

Arjan: ,,Ik ben zelf vader, dus ik zeg ook tegen haar

dat school gewoon enorm belangrijk is. Gelukkig

hebben we goed contact met haar ouders en

zolang het op school goed gaat, gaat het goed. Ik

ben ook kind geweest, maar zorg dat het in balans

is. Anders ga je jezelf benadelen.’’

Quinty: ,,Vanmorgen nog tijdens de

geschiedenisles heb ik een artikeltje geschreven

voor het Apeldoorns Stadsblad. Geschiedenis is

gebeurd, we moeten vooruitkijken: op naar die

beker. En ja, dat ik dan soms een les niet helemaal

meekrijg of zoals laatst tijdens de les Engels zit te

slapen in de les, dat is dan maar even zo.’’

Tot slot. Arjan, is er in die 3 jaar tijd dat je nu hier

zit veel veranderd binnen social media bij Dynamo?

Arjan: ,,Jazeker. Als je alleen al ziet wat social

media of media überhaupt voor ons doet, de

mooiste complimenten die je krijgt komen langs

die weg. Dan hoor je bijvoorbeeld dat ze de foto

in de krant gaaf vonden. In die zin zorgt de media

er toch ook voor dat wij onze sponsoren tevreden

kunnen houden. In z’n totaliteit hebben we er heel

veel profijt van. Wat het lastigste is, is bijvoorbeeld

het beëindigen van contracten. Wanneer is het

juiste moment om dat tegen een speler te zeggen.

Vanuit eventuele teleurstelling kan zo’n speler

natuurlijk ook zelf de media opzoeken. Eerlijk

moet je altijd zijn, maar je moet wel in bepaalde

situaties ook de juiste context schrijven.’’

Chantal Zwaag

Imre Csany

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

35


POUW APELDOORN

Pouw Apeldoorn Audi

Pouw Apeldoorn Seat

Pouw Apeldoorn Skoda

36 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


POUW APELDOORN

Samen vooruit met

Pouw en XLLease

Sinds juni 2019 gaat Autohaas verder als Pouw. Autohaas is al

sinds jaar en dag lid van onze businessclub. Wij gaan opnieuw

in gesprek met deze Audi-, Volkswagen-, SEAT-, ŠKODA- en

Volkswagen Bedrijfswagen-dealer. Want net als met volleybal,

waar alles draait om het spel, de dynamiek en explosiviteit, wil

Pouw vooral zelf aan de bal blijven.

In de voorzone of op de aanvalslijn?

We volgen ontwikkelingen, maar nog liever zetten we

zelf stappen. We zijn niet afwachtend, adviseren graag,

maar willen vooral doén. We willen er als eerste bij zijn.

We waren het als eerste Volkswagen- en Audidealer in

Nederland, maar we zijn het ook nu én in de toekomst.

Laat ons dus maar lekker in die voorzone staan.

Hoe ziet jullie speelveld eruit?

Pouw is voor jou het bekende gezicht van Audi,

Volkswagen, SEAT, ŠKODA en Volkswagen

Bedrijfswagens. Met de verkoop van nieuwe en

gebruikte personenauto’s en bedrijfswagens, maar

ook met onze werkplaatsen, lease-, financierings- en

verhuuractiviteiten en onze schadeherstelbedrijven. We

spelen graag over de hele linie en zijn sterk op iedere

positie.

Pouw Apeldoorn Volkswagen

Wie bepaalt de tactiek in de servicezone?

We zijn aanpakkers en staan vooraan bij innovaties

zodat jij daar plezier van hebt. Wat dat betekent?

Snelheid, zekerheid en duidelijkheid in onze manier

van doen. Een duidelijke tactiek die werkt en die

bovendien past bij onze merken, collega’s, regio,

maar vooral past bij jou. Ongeacht je situatie. Van

de berijder tot aan de wagenparkbeheerder en van

kortlopende contracten tot aan jarenlange zekerheid:

met zakelijk lease van Pouw en XLLease geniet je van

zorgeloze mobiliteit tegen een gunstig tarief. Want of

je nu particulier of ZZP’er bent en of het nu om een

corporate of een non-profit organisatie gaat: wij zijn

altijd een match.

Het team

Bij Pouw werkt met een team van ruim 500

medewerkers. Met vestigingen in Apeldoorn, Deventer,

Hardenberg, Kampen, Meppel, Rijssen, Zutphen en

Zwolle kennen wij meerdere aanvoerders. Zo zijn we

flexibel inzetbaar en hebben we op iedere positie een

professional staan.

Op www.pouw.nl/zakelijk lees je meer over ons

spelaanbod en de mogelijkheid om geheel vrijblijvend

een adviesgesprek aan te vragen.

Patricia van Huik Pouw Apeldoorn

Team Pouw Apeldoorn

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

37


DYNAMO IN EUROPA

Europacupvolleybal anno 2020:

‘spel zonder grenzen’

Ook het 29e seizoen Europacup volleybal bracht Draisma

Dynamo weer op vertrouwd terrein en op plekken waar

je waarschijnlijk niet zo snel meer terugkeert. Zelden

lootten de Apeldoornse mannen zulke uitersten. In

meerdere opzichten.

Het was lang wachten voor de ploeg van Redbad

Strikwerda voordat ze wisten waar het Europese

avontuur ze in het seizoen 2019/2020 zou brengen. In

juni was de loting al, echter werd toen bekend dat de

tegenstander zou komen uit de eerste ronde van de

Champions League. Dus tegen een landskampioen, die

van Kroatië of die van Engeland. Maar Mladost Zagreb

en IBB Polonia London speelden pas eind oktober

tegen elkaar! De Kroaten bleken een paar

maten te groot voor het team uit het Verenigd

Koninkrijk: beide keren werd het simpel 3-0.

Dat betekende een weerzien met Londen,

want drie seizoenen geleden was Draisma

Dynamo ook al bij dezelfde gastheren op

bezoek.

Op 11 december kwamen de Londenaren

naar Apeldoorn en werden hier op

overtuigende wijze op hun plek gezet.

Een week later volgde de return in de

Engelse hoofdstad. Het leuke van de

loting was natuurlijk dat Londen een

aantrekkelijke stad is om te bezoeken,

zeker een week voor de Kerst. Dus

reisde een behoorlijke groep Dynamoaanhangers

het Kanaal over, waaronder

meerdere leden van de Businessclub

Dynamo, familie van spelers en een vaste

supportersgroep.

Hoewel de wedstrijd pas op donderdag wordt

gespeeld veroveren de eerste Apeldoorners

Londen al op maandag. Een tripje naar de

Britse hoofdstad laat je natuurlijk niet zomaar

voorbijgaan, daar neem je de tijd voor. En dan

staan er uiteraard bezoekjes aan de Tower Bridge,

38

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


DYNAMO IN EUROPA

Buckingham Palace en 10 Downing Street op het

programma. Maar ook het typische ‘fish and chips’ in

een ouderwetse Engelse pub staat op de menukaart,

en we laten ons verrassen in een restaurantje in

Chinatown. Geen idee wat precies we hebben besteld,

we wachten maar geduldig af. En natuurlijk ontbreekt

een ritje in de overbekende rode dubbeldekker door

onder andere Oxford Street en langs Trafalgar Square

niet, en verplaatsen we ons met de ‘underground’.

IBB Polonia London

O ja, d’r werd ook nog gevolleybald. We kennen de

sporthal nog van de vorige keer, de geur van chloor

en de hoge luchtvochtigheid vanwege het zwembad

in de naastgelegen hal. Onze mannen winnen ook

aan de andere kant van de plas eenvoudig met 3-0 en

plaatsen zich dus voor nog een ronde ‘Europees’.

De échte Dynamovolgers kijken bij een

Europacuploting altijd gelijk ook al stiekem wat

verder: waar mogen we misschien naartoe wanneer

we ons plaatsen voor de volgende ronde? Ook ik keek

dus in juni al naar het schema en zag dat Draisma

Dynamo het zou moeten opnemen tegen de winnaar

van de onderlinge ontmoeting tussen Chaumont VB 52

uit Frankrijk en Lokomotiv Novosibirsk uit Rusland.

En raadpleegde vervolgens Google Maps. Chaumont,

een leuk Frans stadje op zo’n 100 kilometer ten

zuidwesten van Nancy. Leuk, wellicht best lekker

weer in januari. Maar Novosibirsk? En tripje naar

Rusland, best interessant. Elf jaar geleden was ik ook

al ‘ns met de ploeg mee naar Rusland, toen reisden

we naar Kazan. Best ver weg, zo’n 1000 kilometer

ten oosten van Moskou. Maar waar zou Novosibirsk

liggen? Het intikken van de juiste naam was al een

hele opgave. No-vo-si-birsk. ‘Enter’. Oeps! Zie ik dit

goed? Even controleren op typfouten. Nee, ik heb het

goed geschreven. Maar Novosibirsk, dat ik toch geen

Europacup volleybal meer… Novosibirsk, dat ligt zo’n

beetje ter hoogte van de grens tussen Kazakhstan

en Mongolië. Dat is halverwege Azië! Ik krijg direct

medelijden met de voorzitter en de penningmeester

van Draisma Dynamo. Dit zal waarschijnlijk

geen goedkoop tripje worden. Daarnaast zal het

organisatorisch ook wel e.e.a. betekenen: Rusland

betekent onder meer visa aanvragen. En dat met de

feestdagen voor de boeg en de wetenschap dat we over

Verschuren en Blom blokkeren Londense aanval

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

39


• HEFTRUCKS

• REACHTRUCKS

• STAPELAARS

• ELEKTROPALLETTRUCKS

• VEEG EN SCHROBMACHINES

• MAGAZIJNINRICHTING

( STELLING MATERIAAL )

• ONDERHOUD EN KEURING VAN

ALLE MERKEN INTERN TRANSPORT

• HEFTRUCKOPLEIDINGEN

Pallettruck Twente

Gildenweg 2, 7641 AZ Wierden

info@pallettrucktwente.nl

TEL: 074-2507089

0239772.pdf 1 21-2-2020 16:03:34

Broekhuis is altijd dicht bij u in de buurt

Broekhuis Opel Apeldoorn

Laan van Malkenschoten 85

(T) 055 - 538 05 00

Broekhuis Opel Deventer

Revalstraat 10

(T) 0570 - 85 43 21

broekhuis.nl

BRKH_APELDRN_DEV_190x127_LIGGEND_ADV.indd 0240207.pdf 1 1 09-08-2017 21-2-2020 10:38:49 16:03:59


DYNAMO IN EUROPA

een maand al naar Rusland moeten. Werk aan de

winkel dus.

Terwijl Redbad Strikwerda zich met z’n staf verdiept

in de tegenstander (Lokomotiv is de koploper uit de

ijzersterke Russiche competitie, een mooie uitdaging

dus), mag ik samen met Arie Verbeek een poging

wagen alle reisdocumenten te organiseren. Er gaat

veel tijd in zitten, vooral het organiseren van het

visum voor onze Schotse speler Seain Cook blijkt een

bijna onoverkomelijk probleem, maar het lukt. Drie

dagen voor vertrek kan ik alle paspoorten voorzien

van de nodige visa in ontvangst nemen.

‘Natuurlijk’ ga ik zelf ook mee: zo’n buitenkansje laat

ik mij niet graag ontnemen. Het kost wat, maar dan

heb je ook wat. Wanneer kom je nou in Novosibirsk?

Peter de Vries (voorzitter en met Aan de Stegge

tevens BC-lid), Wil Kleiboer (BC-lid met Carwash

Kleiboer) en Hannie Ribbink (privésponsor/BC-lid)

denken er net zo over. Dus wij vieren vergezellen

de ploeg eind januari naar Siberië. Met de bus naar

Düsseldorf, met Aeroflot vliegen naar Moskou, en

vanaf daar door naar Novosibirsk. Inclusief

tussenstop in totaal 10 uur vliegen, en

bovendien nog eens een tijdsverschil van

6 uur overbruggen. Vandaar dat we op

zondagmiddag al afreizen, een heel kort

Londen in kerstsfeer

Draisma Dynamo Apeldoorn

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

41


Vanaf 1 dag tot 1 jaar

Per dag opzegbaar

Nieuwe en luxe auto’s

Autohopper Apeldoorn Noord

Watermanstraat 23. 7324 AJ Apeldoorn

Tel. 055-8435227. www.autohopper.nl

0240342.pdf 1 21-2-2020 16:25:14

Nu isoleren is duurzaam investeren met een hoog rendement

Spouwmuurisolatie • Vloerisolatie • Dakisolatie

Bodemisolatie • Zonnepanelen • Dubbele beglazing

Totaal energiebesparingsadvies

in onze showroom

DESKUNDIG ADVIES VAN UW ISOLATIESPECIALIST

Bezoekadres Postadres Telefoon 055 - 30 300 10

Kayersdijk 169 Postbus 20134 E-mail info@rouwenhorst-isolatie.com

7332 AS Apeldoorn 7302 HC Apeldoorn Website www.rouwenhorst-isolatie.com

0240490.pdf 1 25-2-2020 14:09:23


DYNAMO IN EUROPA

Rusland uit, altijd lastig

nachtje hebben en maandag overdag op de plaats van

bestemming arriveren.

De gemiddelde temperatuur in deze Siberische stad is

in januari -19° C, wanneer wij arriveren is het slechts

5 graden onder nul. Maar er ligt wel sneeuw, zo’n 40

centimeter. Op sommige plekken door stuifsneeuw het

dubbele.

auto’s zien er prima uit, de meeste zijn van Japanse

of Koreaanse oorsprong. Af en toe rijdt er een ‘dikke’

auto voorbij, maar je ziet er sóms ook auto’s rijden…

Alles uiteraard gadegeslagen door Lenin. Net als in

alle andere Russische steden is van hem ook hier

groot standbeeld geplaatst. Op het plein voor het

theater waarop men ook een sfeervol ijsbaantje heeft

aangelegd. Natuurijs uiteraard.

Al die buitenlandse avonturen. Klinkt aantrekkelijk,

maar voor de spelers is zo’n tripje best een hele

opgave. Ze zitten in een bus of in een vliegtuig, hangen

wat rond op een luchthaven of in een hotel, of bevinden

zich in een sporthal. Heel veel van de stad zien zij dus

niet, een rondje om het hotel, veel meer zit er niet in.

En een sneeuwballetje gooien zit er ook al niet in, want

vanwege de temperatuur plakt de sneeuw niet.

’s Avonds reizen we met het team mee naar de

sporthal. De bus doet er knap lang over want het is

erg druk. Bijna een uur duurt het voordat we bij de

sporthal zijn. Vanaf de tribune kijken naar de training

die anderhalf uur duurt. De busreis terug naar het

hotel gaat gelukkig een stuk sneller, de files zijn weg.

Al met al zitten we toch langer in de bus dan dat de

training duurt.

Wij supporters proberen wel iets van de stad te zien.

Dat we wat minder slaap hebben gehad nemen we

voor lief, in bed liggen kan altijd nog. Dus we pakken

ons in en gaan op onderzoek uit. Novosibirsk is een

echte (voormalig communistische) industriestad,

dus vooral somber en grijs. De mensen zijn over het

algemeen goed ingepakt met dikke winterjassen

en bontmutsen. De wegen zijn niet sneeuwvrij, hier

strooit met niet met zout maar met zand. De meeste

Vanwege de reistijd besluit trainer/coach Strikwerda

de ochtendtraining op de wedstrijddag te ‘skippen’, in

plaats daarvan bezoekt de ploeg de fitnessruimte in

het hotel. Wanneer we aan het einde van de middag in

de bus richting wedstrijd stappen waait het stevig en

is het een beetje gaan sneeuwen. Ook nu weer kost

het behoorlijk wat tijd om de sporthal te bereiken,

maar omdat we expres iets eerder zijn vertrokken

zijn we keurig op tijd. De hal stroomt lekker vol en in

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

43


LOCATIE SLEUTELBLOEM:

SLEUTELBLOEMSTRAAT 69

LOCATIE WOONBOULEVARD:

HET RIETVELD 60


DYNAMO IN EUROPA

een prima ambiance wordt de wedstrijd gespeeld.

Twee sets geven onze mannen goed partij en dwingen

de Russen volle bak te gaan. We verliezen de sets

met minimaal verschil en krijgen zelfs een setpoint.

Halverwege de derde set is energie op. De reis eist

z’n tol. Met opgeheven hoofd verlaten onze mannen

Novosibirsk.

Lokomotiv Novosibirsk

Twee weken later vallen de Russen Omnisport

binnen. Voor de zekerheid zijn ze maar een dag eerder

gekomen, ze willen niets aan het toeval overlaten. Ook

de Draisma Dynamo Arena zit bij de thuiswedstrijd

lekker vol en de sfeer is prima. Dat onze mannen voor

een stunt kunnen zorgen lijkt op voorhand uitgesloten,

als ze hun huid maar duur verkopen. En dat gebeurt.

Het lukt Draisma Dynamo om de Russische topploeg

een set afhandig te maken. Met een 1-3 nederlaag

eindigt het 29e Europacupavontuur. Het was een

memorabel seizoen. Nu zorgen dat er volgend seizoen

weer Europees mag worden gespeeld in Omnisport!

Teun Zijp

Wout van Zoeren/Imre Csány (Apeldoorn)

Teun Zijp (London & Novosibirsk)

Rauwerdink

tracht Russische

blokkering te

verschalken

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

45


DE CANTHAREL

Gast staat altijd op één bij Bob Zeeuw van der Laan en De Cantharel

Warm toekannest midden

in de Veluwse natuur

Het ligt misschien wel enigszins voor de

hand dat wat Apeldoorn aan topkwaliteit

binnen de gemeentegrenzen herbergt

elkaar vroeg of laat ergens tegenkomt.

Met Van der Valk Hotel Apeldoorn - De

Cantharel bevindtde best denkbare

ontmoetingsplek zich als het ware om de

hoek. Bijna anderhalf jaar geleden trad

De Cantharel toe tot de Businessclub

Dynamo. ,,In deze periode is een mooie

samenwerking opgezet. Enerzijds met

het businessnetwerk waar we de lokale

verbinding met de ondernemers vinden.

Anderzijds met de Stichting Topvolleybal

Dynamo voor het gastheer zijn van

tegenstanders”, aldus Bob Zeeuw van

der Laan.

Twaalf jaar geleden nam Zeeuw van der Laan de

dagelijkse leiding van het hotel over van zijn ouders. Na

omzwervingen in het postcommunistische Rusland (‘Ik

had de eerste autowasserette van Moskou’) en Zuid-

Afrika stapte de telg uit het roemruchte Van der Valkgeslacht

in het familiebedrijf. ,,Vanaf 1999 ben ik actief

betrokken bij het hotel. Eerst samen met mijn vader,

vanaf 2008 zelfstandig. Ik ben geboren in Eemnes, maar

al gauw verhuisd naar Ugchelen. Ik hoef hier niet weg.

Ga maar eens op de fiets of per koets het bos in. Het blijft

mooi”, ontdekt Bob telkens opnieuw hoe de Veluwe elk

jaargetijde verandert en fascineert.

Hotelhoeve

Toen de A1 werd aangelegd en de locatie een goed

knooppunt werd, nestelde de toekan zich op de grens

van Apeldoorn en Ugchelen. ,,Mijn ouders zijn hier in

1972 begonnen. Zij kochten de oude herberg die op deze

plek stond, de Cantharel. De herberg is veranderd in een

Bob Zeeuw van der Laan

gooit een balletje op in het

zwembad van de nieuwe

wellnesstuin van De

Cantharel: ‘Wij proberen altijd

onderscheidend te zijn.

46 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


DE CANTHAREL

motel met 50 kamers, waar er later nog 30 bijkwamen.

In 2008 verdubbelde de capaciteit tot de huidige 157

kamers. De afgelopen jaren zijn huisje James en een

wellnesstuin met zwembad aan het hotel toegevoegd.

We proberen een totaalconcept te bieden, noemen het

een Veluwse hotelhoeve. In onze visie staan de gast

en de medewerkers altijd op één en proberen we altijd

onderscheidend te zijn”, is het Bob en zijn crew er alles

aan gelegen om het hun gasten zo goed mogelijk naar de

zin te maken.

Intiem restaurant

Exclusieve vergadermogelijkheden. Zakelijke ontvangsten

op maat. Charmante culinaire sprookjes. Voor iedere

gelegenheid een passend buffet. Outdoor-activiteiten in de

onovertroffen bosrijke omgeving. De vier sterren tellende

Veluwse hotelhoeve heeft het allemaal op de ‘menukaart’

staan. In de fonkelnieuwe wellnesstuin, waar De Cantharel

onthaasten van eigentijdse dimensies voorziet, poseert

Zeeuw van der Laan geduldig en met gepaste trots voor de

foto voor bij dit artikel. Eerder heeft hij al een rondleiding

gegeven door Huisje James, het intieme restaurant achter

het hotel waar iedereen zich exclusief tegoed kan doen

aan gerechten die chef-kok Heine Ruitenbeek bereidt.

,,Wij gebruiken bij voorkeur lokale en gezonde producten.

Dat past goed bij ons”, duidt Bob op het veelvuldige

gebruik van ingrediënten uit eigen tuin.

Gasten van De Cantharel komen niets tekort, benadrukt

Bob met klem. Het belang om continu te innoveren en

moderniseren verliest hij desondanks nooit uit het oog.

,,We zijn het hele jaar door goed bezet. Ik zou het niet

groter willen. Wel zijn we altijd snel met het doorvoeren

van aanpassingen van het concept. Wij spelen hierbij in op

de vraag. Wat wij bijvoorbeeld in de nabije toekomst graag

willen doen is het realiseren van boomhutten en lodges,

maar daarover zijn we nog in gesprek met de gemeente.

We zouden willen dat mensen hun verblijf bij ons op die

manier verlengen. De markt wil die kant op.”

Thuisvoelen

Hoezeer de Van der Valks zich thuis voelen in Apeldoorn

bewijst de opening van het tweede plaatselijke hotel van

de keten, aan de oostkant van de stad langs de A50, twee

jaar geleden. ,,Deze locatie wordt gerund door een oom”,

wijst Bob op de wijdverbreide familiebanden binnen het

toekannest. ,,Het aantal hotels is gegroeid van elf naar

honderd, in binnen- en buitenland. Een voorwaarde is dat

de eigenaar van een Van der Valk hotel altijd een bloedlijn

moet hebben met Martinus van der Valk, de oprichter. Mijn

vader was de oudste van de derde generatie, ik de oudste

van de vierde generatie. Met de volgende generatie al aan

het roer is opvolging verzekerd.”

Rob Kruitbosch

Imre Csany

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

47


LEDEN BUSINESSCLUB DYNAMO

ADVOCATEN

48 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


LEDEN BUSINESSCLUB DYNAMO

Lean

ENT

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

49


BART VAN GARDEREN / VOLLEYBALKRANT.NL

Spelverdeler zet de lijnen uit bij online platform volleybalkrant.nl

Nieuwe uitdaging voor

Bart van Garderen

50


BART VAN GARDEREN / VOLLEYBALKRANT.NL

‘Volleybalkrantenbaas’ Bart

van Garderen showt vol trots

de nieuwe mobiele site van

Volleybalkrant.nl: ‘Ruim 70

procent van onze lezers komt

bij ons via hun mobiel.’

Imre Csany

Na een vijfjarig dienstverband in Omnisport verruilde Bart van Garderen

bijna een jaar geleden het tenue van Draisma Dynamo definitief voor een

maatkostuum met stropdas. Met de overname van het populaire online

platform Volleybalkrant.nl sloeg de 32-jarige inwoner van Renswoude

daarnaast ook op een geheel ander vlak nieuwe wegen voor zichzelf in.

,,Afwisseling houd je scherp.”

De spelverdeler is al sinds 2014 werkzaam als analist

bij MMR Consultancy in Ede. ,,In het begin hield ik mij

bezig met acquisitiewerkzaamheden. Ik moest anderen

laten weten wie wij zijn. Ik had de ALO gedaan, daar

zat wel wat sportmarketing bij, maar ik ben nu met

name bedrijfseconomisch bezig. Dankzij mijn baas,

Niels Koomen, kon ik dat vijf jaar lang combineren met

volleyballen bij Draisma Dynamo. Ik heb geluk gehad met

zo’n werkgever.”

Van Garderens werkgever is actief in de ICT-sector.

,,MMR begeleidt ondernemers bij fusies en overnames.

We brengen vraag- en aanbod bij elkaar. Doordat wij de

ICT-markt goed kennen, kunnen we snel schakelen. We

begeleiden het hele traject vanaf het begin tot aan de

notaris. Let wel: we zijn géén bemiddelaar, we werken

voor één kant van de tafel. Dat kan zowel een koper als

een verkoper betreffen. Sinds ik ben gestopt bij Draisma

Dynamo, werk ik vier dagen in de week bij MMR. De vijfde

dag heb ik dan de handen vrij voor Volleybalkrant.nl”,

geeft de analist inzicht in zijn overvolle agenda.

‘Mediatycoon’

Nog maar nauwelijks gestopt als eredivisievolleyballer,

keerde Van Garderen in een andere hoedanigheid al weer

terug in de sport waaraan hij zijn hart heeft verpand. Het

bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als nieuwe eigenaar

van Volleybalkrant.nl verdeelt hij sinds de zomer van 2019

het spel bij ‘s lands toonaangevende online platform op

volleybalgebied. Om zichzelf te betitelen als toekomstig

mediatycoon, vindt hij wat overdreven. Van Garderen

heeft wel de ambitie Volleybalkrant.nl te laten uitgroeien

tot een professioneel nieuwsmedium. ,,De Nederlandse

volleybalwereld heeft zo’n platform nodig”, streeft de

roerganger ernaar volleybalminnend Nederland 24/7 op

de hoogte te houden van wat er speelt aan weerszijden

van het net.

Vaste lezersschare

Toen de kans zich voordeed, hapte Van Garderen gretig

toe. ,,Vroeger wilde ik altijd trainer worden, maar dat is er

nooit van gekomen. Dit speelde eigenlijk al twee jaar.

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

51


G. van Elburg Het adres voor

decoratieve

wandpleisters

en renovatiewerken

Asselsestraat 259, 7312 CT Apeldoorn

Tel. 055 - 5 21 20 32, Fax 055 - 5 22 30 20

E-mail: info@huernink.nl, www.huernink.nl

0238929.pdf 1 21-2-2020 14:04:56

0240404.pdf 1 21-2-2020 16:26:59


BART VAN GARDEREN / VOLLEYBALKRANT.NL

In het voorjaar van 2019 ruilde

analist Bart van Garderen

het tenue van Draisma

Dynamo definitief in voor een

maatkostuum met stropdas.

Foto MMR Consultancy

De positie om in te stappen was op een aantal vlakken

heel gunstig. Het was een stuk moeilijker geweest

wanneer je het van nul af aan had moeten opbouwen.

Nu was er al een vaste lezersschare. Frans de Jong -

om een grappige link met Dynamo te noemen - heeft

Volleybalkrant.nl in het verleden opgezet. Ronald

Hoogendoorn en Willem Held hebben het de laatste

jaren met z’n tweeën prima draaiende gehouden. Toen ik

hoorde dat ze ermee wilden stoppen, ben ik erin gestapt.

Ik vind het een mooie manier om bij te dragen aan de

populariteit van de sport. Dit genereert aandacht.”

Op de voorgrond hoeft de kersverse

‘volleybalkrantenbaas’ niet zo nodig. Van achter de

schermen wil hij zijn online dagblad van een upgrade

voorzien. ,,Ik kom zelf niet uit de mediahoek. Ik schrijf

zelf niet. Maar ik denk wel dat ik alles eromheen goed

kan organiseren. Volleybalkrant.nl is geen professionele

organisatie met vaste medewerkers, toch wil ik daar

op termijn wel graag naartoe. De Nevobo doet het met

volleybal.nl vanuit haar eigen belangen. Wij zijn een

onafhankelijk medium dat objectief nieuws brengt.

Onze kracht is dat wij mensen hebben die weten wat er

speelt. Met Ronald Hoogendoorn hebben we bovendien

een fotograaf die alles geweldig in beeld brengt. Ik zie

volop mogelijkheden om dat verder uit te bouwen. Maar

om professioneler te worden, moeten we wel meer

inkomsten genereren. En volleybal is commercieel

gezien best wel een lastige sport.”

Instagram

Via uiteenlopende eigentijdse kanalen probeert Van

Garderen lezers en volgers aan zich te binden. ,,Daar

moet je op een creatieve manier mee omgaan. Onze

nieuwe mobiele website is een goed voorbeeld. Ruim

70 procent van onze lezers komt bij ons via hun mobiel.

De site functioneert goed. De jongere generatie zit weer

meer op Instagram. Vandaar dat we daar ook steeds

actiever op worden. Het doel is om steeds meer lezers

te trekken. Kijk je naar het aantal vaste bezoekers,

dan gaat dat al langzaam de goede kant op. Het kan

best zijn dat mensen een of twee maanden hebben

moeten wennen aan onze nieuwe site. Toch is het aantal

wekelijkse bezoekers in korte tijd al toegenomen van

30.000 naar 35.000. Ik ben ervan overtuigd dat er nog

veel meer groei inzit.”

Niet te vroeg gestopt bij Draisma Dynamo

Bart van Garderen heeft geen moment spijt gehad zich te

richten op een carrière buiten het volleybal. Het betrof een

weloverwogen keuze. ,,Stoppen is geen beslissing die je

van de ene op de andere dag neemt. Ik heb vanaf 2006 in de

eredivisie gevolleybald. Als speler ben je op een gegeven

moment uitgeleerd en uitontwikkeld. Het buitenland zat er

voor mij niet meer in. Dan kies je voor maatschappelijke

zekerheid.”

Het was mooi om afscheid te nemen met het winnen van de

beker. Dat Draisma Dynamo het nu zo goed doet en kans

maakt op de titel, gun ik iedereen van harte. Ik vind het

supergaaf om te zien hoe ze het doen.”

,,Met een vriendenteam volleybal ik zelf nog in de tweede

divisie in Renswoude. Daarnaast train ik een keer in de

twee weken met Freek de Weijer en Joris Berkhout, de

spelverdelers van Draisma Dynamo. Ik ben ook mee

geweest naar Londen voor de Europacupwedstrijd tegen

Polonia. Het is hartstikke leuk om er op zo’n manier

toch bij betrokken te blijven. Manager? Nee, dat

gaan we niet doen.”

“Het voelt ook niet alsof ik te vroeg ben

gestopt. Ik heb op andere vlakken veel

leuke uitdagingen.”

Met zijn redactieteam volgt de oudere broer van

de voor het Italiaanse Trentino Volley uitkomende

international Maarten van Garderen de verrichtingen

van de Oranje volleybalteams vanzelfsprekend op

de voet. De buitenlandse topcompetities waarin

Nederlandse toppers actief zijn en de hoogste

speelklassen in eigen land krijgen eveneens speciale

aandacht op Volleybalkrant.nl. Bart van Garderen

streeft er bovendien naar om de interactie met de

volleyballiefhebber te vergroten.

,,Het is jammer dat de Nederlandse teams niet naar

Tokyo gaan. Voor ons was het beter geweest als ze

zich gekwalificeerd hadden. We besteden nu uiteraard

wel aandacht aan de Olympische Spelen, maar meer

in algemene zin. We zoeken ook voortdurend content,

beelden en foto’s om de eredivisie meer in het blikveld

te plaatsen. Voor de Nevobo zijn de nationale teams

de paradepaardjes. Wij willen van alle kanten binnen

het volleybal een opinie horen. Ik wil discussies

aanzwengelen. Je probeert altijd grenzen te verleggen.

Het is daarom een noodzaak om te blijven vernieuwen.

Te denken valt bijvoorbeeld aan livestreams van

wedstrijden of columns. Onze uitdaging is het om

concurrenten steeds een stapje voor te blijven. Het

neerzetten van een professionele organisatie heeft

echter tijd nodig. Zoiets moet met de jaren groeien”,

besluit Van Garderen.

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

53


BUSINESSCLUB EVENTS

Evenementen Businessclub Dynamo

september 2019-maart 2020

Sinds het begin van het huidige seizoen mocht de

Businessclub Dynamo al diverse evenementen organiseren

en/of kon haar leden aanbieden aan interessante events

deelnemen.

Begin september werd i.s.m. Pouw en Centraal Beheer

gestart met ‘Cardaten’: het rijden in exclusieve auto’s

met aan boord mensen met wie je voor het eerst kon

kennismaken en netwerken. Op donderdag 26 september

was er aan de vooravond van de nieuwe competitie de

officiële ‘Kick Off’ met onder meer de teampresentaties

van Draisma Dynamo en SV Dynamo D1. Deze bijeenkomst

in het clubhuis van Dynamo werd mede mogelijk gemaakt

door Carwash Kleiboer.

In samenwerking met DPG Media werden onze leden in

oktober uitgenodigd bij Van der Valk Hotel Apeldoorn - De

Cantharel voor ‘Digital Wake Up’. De thuiswedstrijd van

Draisma Dynamo tegen Lycurgus werd voorafgegaan door

een exclusieve kleedkamersessie door Dynamocoach

Redbad Strikwerda en Wytze Kooistra (oud-speler van

zowel Dynamo als Lycurgus).

Op 7 november mochten de businessclubleden

aanschuiven bij de ING Business Boost in gebouw

‘De Staart’ (Apenheul) waarin zwemmer Maarten van

der Weijden de gastspreker was. Voorafgaand aan de

Europacupwedstrijd van de mannen van Draisma Dynamo

organiseerden Dommerholt Advocaten, Boon Accountants

en Centraal Beheer een ‘Kennissessie’ in Omnisport.

Boeiend was ook de rondleiding door Theater & Congres

Orpheus gevolgd door de theatervoorstelling door Mart

Smeets waarin hij vertelde over zijn geschiedenis, van

klein jongetje dat kort na de oorlog in Arnhem werd

geboren tot nestor van de Nederlandse Radio & TV.

Uiteraard namen in het college zijn liefde voor sport en

muziek een prominente plek in.

Begin februari speelde Draisma Dynamo opnieuw

Europees, tegen het Russische Lokomotiv Novosibirsk.

BC-lid en auto-supplier van Draisma Dynamo Van Mossel

KIA was de wedstrijdsponsor.

Als laatste noemen we de Lego workshop door en bij

businessclublid LeanENT aan de Laan van Westenenk.

Het werd een inspirerende en bijzonder leerzame middag

waarbij door middel van eenvoudige Legoblokjes werd

aangetoond hoe een bedrijf z’n organisatie/productie d.m.v.

lean behoorlijk kan verbeteren.

54 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


BUSINESSCLUB EVENTS

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

55


BUSINESSCLUB EVENTS

56 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


BUSINESSCLUB EVENTS

Kennissessie 'Toekomst van Mobiliteit'

Donderdag 11 december 2019 was het weer zover: de

jaarlijkse bijeenkomst van Centraal Beheer Achmea,

Boon Accountants Belastingadviseurs en Dommerholt

Advocaten. Ook dit jaar maakte de Businessclub Dynamo

het weer mogelijk om dit klantenevent te organiseren

rondom een Europacupwedstrijd van Draisma Dynamo.

Behalve klanten en relaties van de genoemde drie

bedrijven waren ook andere businessclubleden van harte

welkom om aan te schuiven bij het evenement.

Naast een stuk kennisdeling over de 'Toekomst

van Mobiliteit' vanuit een fiscaal, juridisch en

verzekeringsoogpunt, met onder meer eindejaartips voor

werkgevers, stond de bijeenkomst uiteraard ook in het

teken van netwerken onder het genot van lekker eten en

drinken. In de businesslounge op de 3e verdieping van

Omnisport was er een soort huiskamersetting gebouwd.

Daarin konden de sprekers in een ontspannen sfeer en

onder aansturing van Miranda ter Voorde van Meesterlijk

Geschikt hun presentaties geven. Het geheel was

interactief opgezet zodat gasten gelijk konden reageren

op een stelling en/of hun vragen konden stellen. Hierdoor

ontstonden er tijdens het, door PartycareBob verzorgde

buffet, interessante discussies en heel leuke gesprekken.

De heren van Draisma Dynamo deden vervolgens ook

goede zaken en wonnen hun wedstrijd tegen IBB Polonia

London behoorlijk overtuigend. Hierdoor kon de return

in de Britse hoofdstad met vertrouwen tegemoet worden

gezien.

Er waren bij dit evenement zo'n tweehonderd gasten

aanwezig die zich, als we de reacties mogen geloven,

prima hebben vermaakt. Volgend jaar rond de

Europacupwedstrijd van de mannen van Dynamo zien we

iedereen graag weer terug bij de volgende editie van de

Kennissessie van Centraal Beheer, Boon en Dommerholt!

Priscilla Trip en Miranda ter Voorde

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

57


PROGRAMMA BUSINESSCLUB DYNAMO

Resterend programma Businessclub

Dynamo seizoen 2019/2020

De businessclub heeft voor het resterende gedeelte van het lopende seizoen nog een

aantal interessante activiteiten op de agenda staan. Daarnaast zal de businessclub

inspelen op mogelijkheden die ontstaan bij wedstrijden van Draisma Dynamo in de

eventuele finale van de play-offs (tussen 15 april en uiterlijk 10 mei).

woensdag 15 april

Vriendenlunch bij een Businessclublid

vrijdag 24 april

Lenteborrel (ter vervanging van de Oudejaarsborrel)

donderdag 14 mei

Bloemenworkshop i.c.m. ‘Ladies Night’

woensdag 17 juni

Vriendenlunch bij een Businessclublid

weekend 19 t/m 21 juni

Drakenbootfestival

dinsdag t/m donderdag 7 t/m 9 juli Bedrijvenbeachvolleybaltoernooi i.s.m. de Gemeente Apeldoorn en Nevobo

vrijdag 10 juli

Seizoenafsluiting in Het Nationaal Park De Hoge Veluwe

Daarnaast organiseren we wellicht ook nog één of meer ‘bier & bitterballen avonden’ in het Dynamo Café na een thuiswedstrijd van Draisma Dynamo.

(data en evenementen nog onder voorbehoud)

Activiteiten in het seizoen 2020/2021

Heeft u een voorstel voor een bedrijfsbezoek in het komende seizoen, tussen september 2020 en juni 2021, en/of wilt u de leden van de Businessclub

graag op uw eigen bedrijf ontvangen?

Stuur dan een mail naar info@businessclubdynamo.nl of schiet één van onze bestuursleden aan bij een wedstrijd of evenement.

Opkomst bijeenkomsten

Als Businessclub organiseren wij regelmatig evenementen. Deze

bijeenkomsten worden gelukkig vaak goed bezocht en regelmatig krijgen

we meer aanmeldingen dan er plaatsen beschikbaar zijn. Wij zijn hier

uiteraard erg dankbaar voor, al is het natuurlijk teleurstellend dat we

belangstellenden moeten teleurstellen. Uit onze registratie van de

bezoekers blijkt echter helaas ook dat er structureel een percentage ‘noshow’

is. Wij willen dit percentage graag reduceren.

pag. 17 in dit magazine) of even een e-mailbericht te verzenden is het

heel eenvoudig om u tijdig af te melden. Doordat u zich afmeldt zijn wij

weer in de gelegenheid iemand anders alsnog blij te maken met een plek.

En mochten wij niemand meer kunnen vinden die geïnteresseerd om het

evenement bij te wonen, dan besparen wij op onze kosten. Samen met u

hopen we hiermee een nog groter aantal businessclubleden te kunnen

bedienen.

Uiteraard kan het altijd een keer voorkomen dat u door omstandigheden

niet aanwezig kunt zijn bij een evenement waarvoor u zich heeft

aangemeld. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld de netwerk-app (zie

Graag willen wij u er op wijzen dat als er bij een bedrijf of persoon een

significant percentage ‘no-show’ is, wij overwegen in de toekomst de

kosten op u te verhalen.

58 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


ZOMER BBQ

Vrijdag 10 juli: Zomerbarbecue op

Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Noteer dit evenement alvast in uw agenda! Op deze dag zullen

we ‘s middags onze traditionele zomerafsluiting met elkaar

vieren In Het Nationale Park De Hoge Veluwe (lid van de

Dynamo Business Club). Gezellig een hapje en een drankje in

het net geopende Park Paviljoen met een mooi buitenterras.

Het Park Paviljoen ligt in het hart van het park en is vorig jaar

juni geopend door de Koning.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste

aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in

particulier bezit in Nederland. Het park draait (als

enige van de 21 nationale parken in Nederland) geheel

zelfstandig met eigen verdienmodellen vanaf 1935.

Voor 1935 was het Park volledig eigendom van het

echtpaar Kröller-Müller. Het Park is 5400 hectare

groot en kent een afwisselend landschap met zes

verschillende landschappen en dus een zeer hoge

biodiversiteit. Hiernaast heeft het Park drie musea,

waarvan het Kröller-Müller Museum het meest

bekend is. Jaarlijks trekt het park ruim 600.000

betalende bezoekers uit binnen- en buitenland.

In totaal zorgen ruim 150 medewerkers en 350

vrijwilligers dat de nalatenschap van het echtpaar

in alle zelfstandigheid goed bewaad blijft. Het Park

is ook van grote economische waarde in de driehoek

Arnhem, Ede, Apeldoorn. Deze waarde wordt jaarlijks

geschat op 1400 banen en 70 miljoen euro omzet bij

retail, horeca, hotels, campings en fietsverhuur.

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

59


Richard Meurs

HGM Financieel Bedrijfsadvies

HGM Financieel Bedrijfsadvies opereert als betrokken

business-coach, die wil delen op het vlak van kennis,

ervaring, netwerk en mentaliteit. Na 32 jaar zakelijke

bankervaring en een studie bedrijfskunde adviseer ik

sedert 2012 op een praktische, realistisch kritische,

verbindende en doelgerichte wijze. Waarden die ik

herken bij de Vriendenclub van Dynamo.

HGM Financieel Bedrijfsadvies is onafhankelijk en

werkt, indien nodig, samen met diverse professionals en

het netwerk voor een optimaal resultaat.

De opdrachten betreffen veelal:

• advisering mbt aanpassing bedrijf(svoering)

aan gewijzigde omstandigheden;

• opstellen van fi nancieringsplannen (investering,

groei, aankoop bedrijf, afslanking);

• overleg met fi nanciers, ook in

“zwaar-weer”- situaties;

• interim-werkzaamheden.

0238648.pdf 1 21-2-2020 15:50:00

conStabiel

Adviseurs in Bouwtechniek

www.constabiel.nl | 026 - 261 98 97 | Velp | info@constabiel.nl

• Constructief advies

• Schade expertise

• Bouwkundig advies

• Brandveiligheid

• Duurzaamheid

• Total engineering

• 3D modellering - BIM

0239268.pdf 1 21-2-2020 15:51:53

0240206.pdf 1 21-2-2020 15:50:41

0240390.pdf 1 21-2-2020 16:26:11


INTERVIEW JEROEN BIJL

‘Het is nog geen tijd om terug te kijken. Ik ben pas 53’

Jeroen Bijl heeft niets

aan scherpte ingeboet

Het NRC bestempelde hem gedurende zijn eigen hoogtijdagen

als sporter als een slimme spelverdeler met gouden handjes

en de felheid van een terriër. In zijn al bijna 35 jaar durende

topsportleven kwamen die eigenschappen Jeroen Bijl ook

nadien goed van pas. Over de impact die het kan hebben

om in een in rap tempo evoluerend medialandschap als

topvolleyballer of sportbestuurder in het middelpunt van

de belangstelling te staan, kan de technisch directeur van

de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond als geen ander

meepraten. Bijl blijft onverminderd scherp. ,,Het is nog geen

tijd om terug te kijken. Ik ben pas 53.”

De technisch directeur van de

hockeybond aan het woord:

‘In leidinggevende functies

in de topsport moet je op de

achtergrond blijven.’

Imre Csány

De td van de hockeybond was begin oktober samen met

Bas van de Goor en PSV-directeur Toon Gerbrands te gast

bij Draisma Dynamo’s eerste Sportcafé. Op deze premièreavond

gaven de drie ervaringsdeskundigen hun toehoorders

in Omnisport een boeiend inkijkje in de enerverende

wereld van de topsport. Uiteraard bleef het gezamenlijke

Dynamo-verleden van het prominente trio niet onbesproken.

Met zijn voormalige teamgenoot, hun oud-trainer en

atletiekautoriteit Charles van Commenée gaat Bijl op gezette

tijden onder het genot van een hapje en een drankje

een avondje klankborden en sparren. Bij de Apeldoornse

volleybalclub - waarmee hij vijf landstitels en drie nationale

bekers veroverde - was hij daarentegen al een poosje niet

meer geweest, zo geeft hij eerlijk toe. ,,Ik probeer elk

seizoen één keer een wedstrijd van Dynamo bij te wonen”,

wijst Bijl op zijn volle agenda.

Bedachtzaamheid

Opmerkelijk was hoe Dynamo’s clubicoon tijdens het bijna

tweeënhalf uur durende ‘kruisverhoor’ door gespreksleider

Maarten Tip bij een hockey-gerelateerd onderwerp enige

bedachtzaamheid betrachtte. In zijn hoedanigheid als

sportbestuurder moet de voormalige Dynamo-captain zijn

woorden soms zorgvuldig afwegen. Uitspraken bij een informeel

samenzijn hebben soms in de openbaarheid onverwachte

uitwerkingen, zo is hij zich bewust. ,,Daarom vraag

ik altijd eerst of er een journalist in de zaal zit. Elk woord

kan uit zijn verband gerukt worden. De toon waarop je iets

zegt, lees je niet terug in een krant. Riemer van der Velde,

als ik me niet vergis, zei op zo’n forumavond voor dertig

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

61


een Successigns onderneming

ALMELO • APELDOORN • DORDRECHT

info@steneker-reclame.nl • 088-5065900 • Nagelpoelweg 62-B • 7333 NZ Apeldoorn

WWW.SUCCESSIGNS.NL BLIJF OP DE HOOGTE:

0239005.pdf 1 21-2-2020 14:12:31

Catering is

uw visitekaartje!

Maitre Deux creëert food- en belevenisconcepten,

die u in staat stelt om uw gasten te verblijden

en verrassen.

Het paradijs voor de wijnliefhebber!

maitredeux.nl

Adres Gladsaxe 28, 7327 JZ Apeldoorn

Telefoon (055) 8444 170 - E-mail info@maitredeux.nl

Wijnkoperij Henri Bloem

Asselsestraat 52, 7311 EN Apeldoorn

+ 31 55 522 14 70 | apeldoorn@henribloem.nl

www.henribloem.nl / www.duitstaligetopwijnen.nl


INTERVIEW JEROEN BIJL

Dit is een goed

stel hoor, zou

Theo Reitsma

kunnen zeggen…

De selectie van

Piet Zoomers/D,

winnaar van de

double in het

seizoen 1993-

1994. Staand

v.l.n.r. Ciske Feith

(fysiotherapeut),

Adri de Wilde

(assistent-trainer),

Mattijs Dekker,

Mark Broere,

Richard Schuil, Bas

van de Goor, Arthur

Vennik, Roel Vennik

(teammanager).

Zittend v.l.n.r.

Rob van den Berg

(verzorger), Mike

van de Goor, Job

Ebbelaar, Henk

Wever (trainer/

coach), Remco

Jansen, Jeroen Bijl,

Sander Mulder.

mensen ooit eens iets. Toen een aanwezige verslaggever

dat naar buiten bracht, veroorzaakte dat een enorme rel

in de landelijke media.”

Krantenknipsels

Thuis in Zutphen - waar Bijl de verslaggever van het magazine

van de Businessclub Dynamo ruim drie maanden

na de spraakmakende avond in Omnisport ontvangt -

toont de heer des huizes zich van zijn meest openhartige

kant. Gevraagd naar zijn eigen media-ervaringen, maakt

hij zich even kort uit de voeten. Om niet veel later terug

te keren met een aanzienlijke stapel plastic mapjes

gevuld met krantenknipsels. Zijn hele actieve volleybalcarrière

ligt ineens voor hem opgestapeld op tafel. De

(Nieuwe) Apeldoornse Courant en de grote landelijke

dagbladen schreven de nodige kolommen vol over de

aanvoerder van het glorierijke Piet Zoomers-team en

de stand-in van Peter Blangé bij de ‘Lange Mannen’ van

Oranje.

,,Joh, ik weet niet eens wat ik allemaal heb bewaard”,

lacht het lijdend voorwerp van veel van de artikelen

bij het aanschouwen van de gedrukte herinneringen

aan zijn succesvolle sportloopbaan. ,,Ik heb dit nooit

teruggekeken. Het kan zijn dat mijn moeder al die

knipsels heeft bewaard. Misschien heb ik het zelf ook

wel gedaan. Mijn kinderen weten waarschijnlijk niet

eens dat het er ligt.” Hij trekt een artikel uit één van

de mapjes over zijn afscheid als speler in 1996. De kop

erboven: ‘Strateeg stopt te jong’. Ook diept hij een oude

Dynamo-presentatiegids op met zichzelf op de cover.

,,Mooie foto, hè.”

Diagonaal

Voor aanvang van het seizoen 1986-1987 maakte het

destijds bijna 20-jarig talent uit Eerbeek zijn opwachting

Olympisch goud

Jeroen Bijl bouwde in het clubvolleybal met

Piet Zoomers Dynamo een erelijst op om u

tegen te zeggen. Als international kwamen

daar nog eens 57 interlands en EK-zilver met

het Nederlands mannenvolleybalteam bij. Het

missen van olympisch goud met Oranje in 1996

in Atlanta beschouwt hij niet als een smet op

zijn carrière.

,,Het is een beetje een dubbel gevoel. Ik had

er bij kunnen zijn, maar nadat ik in 1995 nog

bij het Nederlands team ben gedetacheerd

besloot Joop Alberda om niet met mij verder

te gaan. Jammer. Een smet wil ik het niet

noemen, ik kon er immers niets aan doen. Ik

kijk er ook alleen maar positief op terug. Ik

heb er later enorm veel profijt van gehad. Bij

NOC*NSF heb ik dat later ingehaald en genoeg

Olympische Spelen meegemaakt.”

Met de nationale hockeyelftallen wacht de

technisch directeur van de KNHB later dit jaar

in Japan wederom een uitdagende olympische

missie. Met de bondscoaches Alyson Annan

(vrouwen) en Max Caldas (mannen) zoekt Bijl

naarstig naar het succesvolste recept tegen de

in Tokyo heersende goudkoorts.

,,Stel dat je bij beide geen medaille haalt, dan

heb ik ook wat uit te leggen. Ook als td draag

je verantwoordelijkheid. Op winnen of verliezen

in een finale heb ik heel weinig invloed. Het

doorkomen van talenten is wel iets van een td.

Het is prima dat ik daar op afgerekend word.”

in de Dynamohal aan de Morellenlaan. ,,Het programma

van de eerste vier wedstrijden weet ik nog uit mijn

hoofd. Ik kwam van Spiker en zou bij Dynamo in het

tweede gaan spelen. Abe Meininger, de trainer, haalde

mij meteen naar het eerste. In de vierde wedstrijd deed

ik voor het eerst mee en behaalden we onze eerste zege.

Ik speelde als diagonaal. Ik ben gaan spelverdelen toen

Wim Jonker een trombose aan zijn schouder kreeg. Dat

heb ik voor het eerst gedaan op het Dynamo-toernooi.

Arthur Vennik en Marko Klok deden op dat toernooi bij

ons mee als gastspelers. Als passer-loper was ik nooit

zover gekomen. Als aanvaller had ik nooit het Nederlands

team gehaald.”

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

63


Ruimte voor (top)sport!

Hollander Techniek biedt ruimte voor jouw ideeën. Wij geven je de ruimte om te groeien en

je te ontplooien in je werk, maar óók daarbuiten. Wil jij bijvoorbeeld je werk combineren met

(top)sport? Dan gaan we daarover graag met jou in gesprek. Bij ons staat de mens namelijk

centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer jij lekker in je vel zit en je de ruimte krijgt te

doen wat je graag doet, zich dat vertaald in je werk. Onze medewerkers maken het verschil.

Daarom zorgen wij ervoor dat jij altijd op ons kunt leunen. Zorgen voor de juiste balans

tussen werk en privé, daar gaan we voor!

Wil jij meer weten over het combineren van werk en (top)sport? Neem dan contact op

met Nadia van der Venne via 06-14750506 of mail naar werken@hollandertechniek.nl.

Apeldoorn | Almere | Amersfoort | Almelo info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl


INTERVIEW JEROEN BIJL

afgebeelde manager vrijwel meteen naar Arne Slot, die nu als

trainer de voetballers van het Alkmaarse AZ in de slipstream

van het ongenaakbare Ajax manoeuvreert. ,,Arne tekende in die

periode zijn eerste contract.”

De destijds 32-jarige

directeur van

FC Zwolle in

november 1998.

Rob Kruitbosch

FC Zwolle

Naarmate de jonge volleyballer meer van zich deed spreken,

nam de aandacht voor zijn persoon toe. ,,Mijn eerste grote interview

in de krant? Dat was naar aanleiding van een beachvolleybaltoernooi

in Aalten. Samen met Jan-Willem Bult won ik dat.

We versloegen Michel Everaert. Ronald Woudenberg schreef er

een groot verhaal over. Beachvolleybal zou toen een olympische

sport worden. In het begin ben je natuurlijk vrij onbekend. Later

als aanvoerder werd vaker naar mijn mening gevraagd. Dat ging

dan vaak in reflecterende zin over wedstrijden. In de periode

waarin ik het volleyballen combineerde met het managerschap

van FC Zwolle (het huidige PEC, red.) maakte Studio Sport

daar zelfs nog eens een item over. Ik heb volleyballen twee jaar

gecombineerd met mijn werk bij FC Zwolle.”

Op de meegebrachte foto van de selectie van FC Zwolle uit

het seizoen 1998-1999 wijst de eveneens op het statieportret

Verdienmodel

Aan de Zwolse Ceintuurbaan ervoer Bijl als beginnend sportief

beleidsmaker hoe voetbal alle andere sporten in publicitair

opzicht in de schaduw plaatst. ,,Zelfs in de eerste divisie zaten

er bij FC Zwolle altijd nog wel zo’n 2500 toeschouwers. Bij het

volleybal was het al veel als er 800 mensen kwamen kijken.

Toch kwamen er in mijn volleybaltijd altijd wel samenvattingen

van competitiewedstrijden op tv. Ook in landelijke bladen

stonden verslagen en uitslagen. Tegenwoordig krijgt een sport

als volleybal steeds minder aandacht in de traditionele media.

Voor elke teamsport is het in Nederland moeilijk om de hoogste

speelklassen goed in beeld te krijgen. Voor handbal, basketbal

of waterpolo geldt hetzelfde. Ik denk dat het met vraag en aanbod

te maken heeft. Overal zit een verdienmodel achter.”

Een kwart eeuw nadien kent Bijl het klappen van de zweep als

geen ander. Na de relatieve luwte van een bescheiden Betaald

Voetbal Organisatie volgden dertien tropenjaren bij sportkoepel

NOC*NSF. Bijl behoorde tot de stafmedewerkers op de

Olympische Spelen van Beijing, Vancouver, London, Sochi en Rio

de Janeiro. Zijn functie als Chef de Mission op de Winterspelen

van PyeongChang in 2018 maakte de voormalige volleyballer

zelfs tot onbetwiste ‘baas’ van de crème de la crème van de

Nederlandse sportwereld.

,,Ik heb altijd banen gehad waar ik veel voldoening uit heb

gehaald. Naast mijn functie als Chef de Mission en bestuurlijke

dingen, ben ik bijvoorbeeld voorzitter geweest van het Sportgala.

De selectie van FC

Zwolle voor aanvang

van het seizoen

1995-1996 met staand

middelste rij uiterst

links de strak in het

pak zittende manager

Jeroen Bijl. Naast

hem trainer Piet

Schrijvers. Vierde van

links huidig AZ-trainer

Arne Slot.

FC Zwolle

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

65


evenementen met een

unieke sportambiance

organiseer je bij

omnisport apeldoorn!

Kijk op omnisport.nl

vergaderingen | congressen | clinics | meetings | beurzen | en meer

0238472.pdf 1 21-2-2020 14:02:26

LIBEMA DI0078_Opm Adv Omnisport_190x127mm_V2.indd 1 22-01-19 13:04

Buffet

Kasteel de Haere te Olst

Barbecue & Outdoor Cooking

Foodtruck

Kasteel ter Horst te Loenen

Fire with

PartyCare

PartyCare biedt voor

zakelijke en particulierenmarkt

onderscheidende catering voor o.a.:

• Luncharrangementen & broodjesservice

• Hapjes, tafelkistjes, sushi

• Diners & buffetten

• Veluwse barbecue & grillbuffetten

• Recepties, bijeenkomsten, presentaties

• Bruiloften & (tuin)feesten

• Verjaardagen, jubilea, high tea

• Personeelsfeesten, borrels

• Sfeervolle locaties

• Oosterse foodtruck

• Fire With PartyCare - Outdoor Cooking

• Veluws varken aan ‘t spit

“U bent bij PartyCare

in goede handen”

Sint Eustatius 51

7333NW Apeldoorn

t: 055 522 57 37

m: 06 51 75 75 60

e: info@partycare.nl

i: www.partycare.nl

0240510.pdf 1 3-3-2020 9:58:04


INTERVIEW JEROEN BIJL

Momenteel ben ik nog commissaris van de Jumbo-Visma

ploeg. Iedereen denkt dan altijd aan de leuke dingen,

maar het is hard werken. Vergis je niet. Je bent relatief

veel van huis. Na dertien jaar NOC*NSF zit ik nu bewust

weer wat dichter op de werkvloer. Wat de toekomst

brengt, weet ik niet. Eerst Tokyo. Ik heb zin in dit jaar”,

spreekt de td de hoop uit met ‘zijn’ hockeyvrouwen en

-mannen komende zomer in Japan een serieuze gooi te

doen naar olympisch eremetaal.

Observeren

Hoe persvertegenwoordigers hem door de jaren heen

begeleidden, ervoer Bijl nooit als een last. Al doende

bekwaamde hij zich in het spel van vraag en antwoord

met journalisten. Hij leerde dat het niet altijd verstandig

of nodig is het achterste van zijn tong te laten zien.

,,Mediatraining heb ik nooit gehad. Uit zo’n training zul

je best veel basisdingen kunnen halen, maar omgaan

met media is denk ik vooral een kwestie van ervaring.

Het kan altijd gebeuren dat je lastige vragen krijgt. In

zulke situaties is het zaak om rustig te blijven, de tijd

te nemen en je niet te laten meeslepen in emoties.

Voetballers zeggen vaak niets in interviews. Behalve dan

dat het team belangrijk is. Uitspraken kunnen natuurlijk

heel veel kapotmaken. Mij is dat nooit overkomen. Als

volleybalinternational kwam ik relatief veel in beeld. In

leidinggevende functies in de topsport moet je op de

achtergrond blijven. Je moet anderen laten schijnen. Zelf

moet je observeren. En observeren kan veel beter van

een afstand.”

Het managen van emoties en sentimenten kostte hem

nooit veel moeite, zo oordeelt Bijl. ,,Een van de competenties

als eindverantwoordelijke in de topsport is om

niet mee te gaan in emoties. Je moet de grote lijnen volgen

en de context in de gaten houden. Marco van

Basten verwoordde dat mooi toen hij bondscoach

was tijdens het EK voetbal in 2008. Na overwinningen

op Italië en Frankrijk was de euforie

gigantisch, zowel bij het publiek als in de pers. Van

Basten zei toen dat het niet zó goed was als iedereen

veronderstelde, maar ook dat alles voordien

weer niet zó slecht was als toen werd beweerd.

Iedereen gaat mee in euforie en deceptie, maar

euforie mag er pas zijn na de laatste wedstrijd”,

besluit de ervaringsdeskundige zijn betoog met

de boodschap dat het pas gepast is om te juichen

zodra sportlieden bij een prijsuitreiking met een

beker in de handen of een gouden medaille om de

nek staan.

Rob Kruitbosch

Topbezetting aan tafel

bij het eerste Draisma

Dynamo Sportcafé in

Omnisport op

9 oktober 2019,

v.l.n.r. Toon

Gerbrands, Bas van

de Goor, presentator

Maarten Tip en

Jeroen Bijl

Imre Csány

‘Ik zit wel op Twitter, maar doe er niets

mee’

Jeroen Bijl over kranten:

,,Journalistiek is veel meer veranderd naar andere vormen

van media. Ik denk dat een krant tegenwoordig echt minimaal

is.”

Jeroen Bijl over online platformen:

,,In het hockey is hockey.nl groot. Zij zitten wel dicht tegen

ons (de hockeybond, red.) aan, maar het is gewoon een

onafhankelijk nieuwsmedium. Bij de wedstrijden van de Pro

League volgen ze de nationale elftallen, maar het is veel

breder dan dat. Wie op recreatief niveau hockeyt, kan er ook

zijn eigen team op volgen. Het wordt vaak gezien als één,

maar ze zijn best kritisch naar de bond toe. En dat is ook

goed, dat mag.”

Jeroen Bijl over social media:

,,Social media lezen makkelijker en je ziet filmpjes. Op social

media worden meningen uitgemeten. Iedereen mag wat

van iets vinden. Het zijn altijd dezelfde notoire zeikerds. De

nuance ontbreekt. Ik ben juist voor discussies.”

Jeroen Bijl over Twitter:

,,Ik zit wel op Twitter, maar ik doe er niets mee. Als Chef de

Mission werd mij gevraagd om te twitteren, maar na twee

verstuurde tweets ben ik ermee gestopt. Nu als technisch

directeur van de hockeybond doe ik het ook niet. Ik volg wel

diverse mensen. Het is leuk om te lezen of om filmpjes te

kijken. Ik veroordeel het niet. Ik ben waarschijnlijk zelf een

beetje old school op dat vlak. Ik heb het niet nodig.”

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

67ZPRESS MEDIA GROUP

Stefan van Kooten namens ZPRESS

vertrouwd met de vervaardiging van het

magazine van de Businessclub Dynamo: ‘Als

ik iets doe, wil ik iets moois maken.’

Businessclub Dynamo en Dordtse uitgever

al jaren nauw verbonden

ZPRESS draagt

zorg voor totale

ontzorging

Voor de veertiende keer alweer draagt de ZPRESS

Media Group zorg voor de realisatie van het

magazine van de Businessclub Dynamo. Samen

met de redactie steken de direct betrokkenen bij

de uitgever uit Dordrecht er telkens veel tijd en

energie in om voorgaande uitgaven qua inhoud en

uitstraling te overtreffen. Hoogste tijd daarom

voor een nadere kennismaking met ZPRESS en

Stefan van Kooten, een onbekende bekende voor

veel businessclubleden. ,,Als ze bij Dynamo mijn

naam horen, weet iedereen meteen alweer hoe

laat het is…”

Menig bc-lid kent hem. Is het niet persoonlijk, dan

klinkt de stem met het onvervalste Rotterdamse

accent vast en zeker wel vertrouwd in de oren. Stefan

van Kooten belt stad en land af om belangstellenden

te interesseren om mee te liften op de projecten

waar hij zich namens zijn werkgever over ontfermt.

Als verantwoordelijke voor de acquisitie van

Dynamo’s businessmagazine en tal van andere

ZPRESS-publicaties knoopt hij graag een goed

gesprek aan met potentiële adverteerders.

,,Ik heb alle magazines van Dynamo gedaan, behalve

de eerste. Dit wordt mijn dertiende editie. In oktober

werk ik zestien jaar bij ZPRESS. Toen ik hier begon,

was alles nog in het zwartwit. Met één steunkleur:

rood. Ik werkte eerst bij een logistiek bedrijf dat zich

bezighield met de toevoer aan havenbedrijven. Iets

heel anders, ja. Maar ik wilde altijd al iets in de sport

doen. Ik heb bij ZPRESS gesolliciteerd en voor ik het

wist, was ik met Heracles bezig”, introduceert de

37-jarige accountmanager zichzelf kort.

,,Ik kon zelf redelijk voetballen. ASWH uit Hendrik-

Ido-Ambacht is mijn clubje. Ik stond centraal

achterin. Had je niet gedacht hè, van zo’n klein

ventje. Maar ik had een redelijk inzicht en kon het

goed aansturen. Ik heb alle selecties doorlopen.

Ik speelde in de A1-junioren en ze wilden me bij

het eerste elftal halen. Na een enkelbreuk was

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

69


BESTEL JE

BBQ ONLINE

• Bestel uw BBQ in slechts enkele stappen

• Keuze uit diverse pakketten

• Of stel uw pakket zelf samen

Van onze

expertise

naar uw

specialisme!

Staverdenseweg 9 | Elspeet | T (0577) 492 646

Ga naar

www.vssmeat.nl/barbecue

Raab KaRcheR apeldooRn, nagelpoelweg 61, 7333 nz

Voorraad- en productinformatie of gelijk bestellen? Ga naar:

www.raabkarcher.nl

Met Roto elke dag sportief!

239095.pdf 1 21-2-2020 0239076.pdf 15:52:161 21-2-2020 16:23:57

De specialist

voor de fiets

van de zaak!

UW FACTUREN SNELLER BETAALD

INCASSO

Incasseren doen we door middel van persoonlijk

contact ondersteund door de nieuwste

technologieën. We benaderen ieder klanttype op

een specifieke, effectieve wijze voor een optimaal

resultaat.

Roto Tweewielers

Ceintuurbaan 199a

7413 DE Deventer

T: 0570 - 67 62 50

www.rototweewielers.nl

FACTORING

Groeit uw bedrijf hard of moet u lang wachten op

de betaling van uw debiteuren, dan is factoring de

oplossing voor het verruimen van uw liquiditeit.

Ga voor meer informatie naar payq.nl

of neem contact op met Tim van der Linden

tim@payq.nl of 088-7303333


ZPRESS MEDIA GROUP

het een beetje klaar. Ik heb daarna nog wel met

vrienden gevoetbald, maar nooit meer op niveau.

Tegenwoordig sta ik bij het korfbal naar mijn drie

meiden te kijken. Dat krijg je met een moeder die

gekorfbald heeft. Ach, ik ben al lang blij dat ze niet

gaan dansen of balletten”, zegt de liefhebbende

vader en echtgenoot met een vette knipoog.

Dat hij goed van de tongriem is gesneden, komt hem

goed van pas in zijn professie. ,,Je moet een goede

babbel hebben, ja. Dat moet in je zitten. Al leer je

best veel bij in de loop der jaren. Toch is het niet

zo makkelijk als het lijkt. Als wij hier honderd man

binnen krijgen, houden we er maximaal tien over.

Als verkoper moet je aardig gevonden worden. Op

jouw beurt moet je daar ook iets voor terug doen.

Een leuk contact hebben met de klant vind ik het

belangrijkste”, geeft Van Kooten blijk van hoe hij

graag op informele wijze formaliteiten afhandelt.

ZPRESS beweegt zich al meer dan een kwart

eeuw op de markt van de sport gerelateerde

sponsored media. ,,Alex Klein is er 28 jaar geleden

‘Dynamo een voorbeeld voor

anderen’

In zijn functie als accountmanager bij

ZPRESS heeft Stefan van Kooten bij menig

sportorganisatie in de keuken mogen kijken.

De indrukken van de samenwerking met de

Businessclub Dynamo noemt de samensteller

van het businessmagazine ronduit positief.

,,Ik heb voor veel clubs gewerkt, maar ik

vind Dynamo echt een voorbeeld voor hoe je

iets moet doen. De Businessclub heeft leuke

events en doet er veel aan om bedrijven bij

elkaar te brengen. Ik ben kort geleden zelf

bij de Europacupwedstrijd tegen IBB Polonia

geweest. Dat was hartstikke gezellig”, heeft

Van Kooten louter complimenten voor de

gastvrijheid die hem in Apeldoorn ten deel valt.

De spreekbuis van ZPRESS is ook

goed te spreken over de voortvarende

aanpak waarmee de uitgaven van het

businessmagazine tot stand komen. ,,Zoiets

moet groeien. Bij Dynamo zijn jullie er écht

mee bezig. Je werkt naar iets toe met elkaar

en het moet steeds weer een stukje beter

worden.

mee begonnen. Sparta was ons eerste project.

We pakten alle media op rondom de club, zoals

programmaboekjes en magazines. Van daaruit

raakten we betrokken bij een twintigtal andere

betaald voetbalorganisaties. Later zagen ook

amateurvoetbalverenigingen de voordelen in.

Naast die bvo’s hebben we inmiddels ook zo’n

zestig amateurclubs in ons bestand. Daarnaast

werken we samen met een stuk of tien hockeyclubs,

basketbalclub Heroes uit Den Bosch én de

Businessclub Dynamo. In Apeldoorn zijn we in

het verleden voor AGOVV ook zeven of acht jaar

bezig geweest. Ook hebben we enkele regionale

business-to-businessbladen, bedrijfsmagazines en

draaien we elk jaar twee beurzen”, somt de immer

bedrijvige accountmanager op waarom hij op z’n tijd

weleens tijd tekort komt.

De genoemde voordelen uiten zich in de werkwijze

die de uitgever hanteert. ZPRESS neemt clubs

en andere organisaties veel werk uit handen.

Naar acquisitie, opmaak, het drukproces en de

distributie hebben ZPRESS-relaties geen omkijken.

,,Wij zorgen voor totale ontzorging. In principe doen

wij alles behalve de redactie. Clubs leveren zelf

tekst en foto’s aan. Wel sturen we waar nodig wat

bij. We helpen en brengen ze op ideeën. Het is een

kwestie van hoe mooier, hoe beter. Natuurlijk is

dat ook in ons eigen belang. Wij zorgen ervoor dat

clubs een goede uitstraling krijgen. Zo’n magazine

is iets tastbaars.”

Met middelmaat neemt Van Kooten geen genoegen

bij de magazines die hij namens ZPRESS aflevert.

,,Wat wij doen is niet gewoon een blaadje maken

om iets te maken. Je moet je onderscheiden, uniek

zijn in wat je doet. Als ik iets doe, wil ik iets moois

maken. Het moet voor iedereen aantrekkelijk zijn.

Vanzelfsprekend moeten wij er commercieel iets

aan overhouden, maar ook de clubs moeten er

beter van worden. Zo snijdt het mes aan meerdere

kanten.”

ZPRESS is werkelijk van alle markten thuis.

,,Behalve printmedia hebben we een eigen

webshop. Bij zpressprint.nl kan iedereen tegen de

allerlaatste prijzen terecht voor promotieartikelen,

zoals visitekaartjes, flyers, vlaggen en banners.

Daarnaast bouwen wij tegenwoordig ook websites

voor veel bedrijven", prijst Van Kooten de

veelzijdigheid van de Dordtse Media Group aan

Rob Kruitbosch Rob Kruitbosch

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

71


0239486.pdf 1 28-2-2020 14:41:00

Foto’s: studio Csany Apeldoorn

Plug Architects is een landelijk opererend bureau op alle gebieden van architectuur.

Wij willen met passie en plezier ideeën omzetten in goede architectuur.

Dus realiseren wij architectuur met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

www.plug-architects.nl

0239591.pdf 1 21-2-2020 15:53:33


THEATERCOLLEGE MART SMEETS

Publiek in Orpheus hangt aan de lippen van Mart Smeets

Dwaalspoor tussen waarheid en

werkelijkheid

Mart Smeets is van alle markten thuis. Journalist,

presentator, commentator, sportboekenschrijver. Op

73-jarige leeftijd maakt de voormalige anchorman van

Studio Sport zelfs een verpletterende entree op de planken.

In zijn theatercollege laat Mart Smeets het topje van een

sportieve ijsberg smelten. Op meeslepende wijze onthult

de begenadigde verteller hoe werkelijkheid en waarheid in

‘De top van de sport’ vaak niet overeenstemmen. Over hoe

sportende zakenrelaties hem keer op keer de ogen openden

en zonder blikken of blozen besodemieterden. ,,Zeggen wat je

ziet is een heel moeilijk vak.”

Een omvangrijk gezelschap

businessclubleden beleefde

een genoeglijke avond voor

en achter de schermen in

Orpheus.

Behalve schrijven en presenteren stelt de veelzijdige

woordkunstenaar onder bewijs eveneens de gave te

bezitten een zaal vol theaterbezoekers op het puntje van

de stoel te krijgen. De bezoekers aan zijn onemanshow

in Schouwburg Orpheus in Apeldoorn hangen ruim twee

uur lang aandachtig aan zijn lippen. Knap hoe Smeets erin

slaagt om zijn boodschap over te brengen en zijn publiek

van begin tot eind te boeien.

Haast vertederend is hoe hij de gelegenheid te baat

neemt om zijn optreden in Orpheus te beginnen met

een welgemeend dankwoord aan Apeldoorn en haar

bewoners. Smeets vertelt hoe zijn grootouders en

ouders in het najaar van 1944 het oorlogsgeweld in

hun woonplaats Arnhem ontvluchtten en 30 kilometer

noordelijker een gastvrij onthaal vonden. ,,Als dat niet was

gebeurd, dan had ik hier niet gestaan.”

De ‘docent’ spreekt in zijn eigen college recht vanuit

zijn sporthart. Wie is opgegroeid met de welbespraakte,

recht voor z’n raap-commentator ervaart de leergang

ongetwijfeld als een feest van herkenning, een heuse

sentimental journey langs tal van opwindende sportieve

én muzikale highlights van de tweede helft van de

twintigste eeuw tot nu. Vol passie en zelfspot doet de

sportfanaat pur sang onthullingen over - zoals hij het zelf

noemt - de idiote wereld waar hij gedurende zijn lange

professionele loopbaan in verzeild raakte. Hij legt open

zenuwen bloot van gesloten kringen die hij bij toeval van

binnen leerde kennen. ,,Door de jaren heen kreeg ik zicht

op dingen waarvan je dacht: potverdorie…”

School is niet bepaald een ding van de jeugdige Smeets,

zo biecht hij op. ,,Ik had het idee het met allemaal zes

minnen ook te kunnen.” Basketballen gaat hem beter af.

Het talent van Levi’s Flamingo’s Haarlem haalt zelfs het

Nederlands team. Pas na zijn debuut als stukjesschrijver

bij dagblad De Tijd en maker van items voor de AVRO-radio

vindt Mart Smeets zijn ware roeping. Het grote publiek

leert hem kennen wanneer hij namens Studio Sport niet

meer van de buis is weg te branden. In vele hoedanigheden

- met pochetje, ‘popiehaar’, Noorse streepjestrui of

snor - geeft hij hele generaties Nederlandse tv-kijkers zijn

vaak ongezouten mening.

Van Smeets senior krijgt Smeets junior een lesje in

nederigheid en relativering mee. Dat er tijdens de

WK-finale van 1978 tussen Argentinië en Nederland

7,5 miljoen kijkers getuige zijn geweest van het

buschauffeursoverhemd dat hij draagt (‘Wansmaak bij

kleding bestaat’) stemt de destijds aan het begin van zijn

carrière staande presentator euforisch. Daags erop zet

zijn oude heer zijn zwevende zoon meteen weer stevig met

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

73


dresultaat!

Vense Projecten

(af)bouwen

Samen met

aan een goed

Vense Projecten

eindresultaat!

(af)bouwen

Samen met

Vense Projecten

aan een goed

men met

(af)bouwen

eindresultaat! www.venseprojecten.nl

nse Projecten

rojecten.nl

w.venseprojecten.nl

f)bouwen

n een goed

aan een goed

eindresultaat!

www.venseprojecten.nl

www.venseprojecten.nl

0239267.pdf 1 21-2-2020 15:53:02

ndresultaat!

www.venseprojecten.nl

F O T O G R A F I E

Architectuur

Industrieel

Product

Reclame

www .fot oillustratie.nl

w.venseprojecten.nl

Tel.: 06-506 812 34

www.venseprojecten.nl


THEATERCOLLEGE MART SMEETS

beide voeten op de grond. ,,Mijn vader zei: dat betekent dat

er 8 miljoen Nederlanders niét gekeken hebben!”

Smeets praat honderduit. Van zijn heimelijke liefde

voor zangeres Françoise Hardy (‘Hét zinnebeeld van

vrouwelijke schoonheid’) tot de bijzondere ontmoetingen

met wereldtoppers uit diverse takken van sport met wie

hij door de jaren heen in nauw contact staat. Wielrenner

Gerrie Knetemann, tennisser Stefan Edberg of de

schaatsers Ard Schenk, Thomas Gustafsson en Eric

Heiden passeren stuk voor stuk de revue. Hoe topartiesten

én topsporters een publiek bespelen, zoals leadzanger Ray

Davies van The Kinks, noemt hij een kwaliteit van alleen de

allergrootsten. ,,Ook Messi en Ronaldo kunnen dat.”

Met name in de professionele wielrennerij wordt de door

Smeets en zijn collega's gezochte waarheid in de werkelijkheid

geweld aangedaan. Ondanks vermoedens van

grootschalig dopinggebruik blijft het gros van de valsspelende

renners glashard ontkennen. Ze volharden erin de

boze buitenwereld om de tuin te leiden. Zo hangt er rond

de etappezege van Karsten Kroon in de Tour de France

in 2002 een zweem van bedrog. ,,De overwinning van die

etappe is de werkelijkheid.” De waarheid blijft lang verborgen

en wordt tot in den treure verdraaid en verdoezeld.

Pas nadat Rolf Sørensen rechtstreeks op de Deense tv zijn

zonden opbiecht, merkt Smeets een voorzichtige kentering.

,,Heel langzaam wordt het ijs letterlijk gebroken.”

Smeets doet uit de doeken hoe hij en andere wielervolgers

lang stuiten op een muur van zwijgzaamheid, die stukje

bij beetje steeds verder afbrokkelt. Om de onderste steen

boven te krijgen blijkt alles behalve een sinecure. Sterker

nog, een wantrouwend publiek beschouwt het naar

nieuwsfeiten jagende journaille zelfs als medeplichtig.

De zaak rond zevenvoudig Tour de France-winnaar Lance

Theatercollege valt in de smaak

Een omvangrijke groep leden van de Businessclub Dynamo

Een bloemlezing van zijn rijke

oeuvre als sportboekenschrijver

bracht Mart Smeets ook in

Orpheus ten gehore: ‘Door

de jaren heen kreeg ik zicht

op dingen waarvan je dacht:

potverdorie…’

combineerde op vrijdag 17 januari een rondleiding en diner in

Orpheus met het bijwonen van het theatercollege van Mart Smeets.

Kees van Buuren noemde het in samenwerking met Orpheus

en Rabobank georganiseerde theaterbezoek al geslaagd op het

moment waarop de aanwezige leden in het schouwburgrestaurant

al aan het dessert zaten, terwijl in de Rabobankzaal het

hoofdgerecht van de avond nog moest worden opgediend… ,,Alle

70 kaarten waren in no-time weg”, deelde de bc-voorzitter tussen

de bedrijven door verheugd mee hoezeer het eerste businessclubevent

van 2020 in de smaak viel bij het selectieve gezelschap

fijnproevers met wie hij de schouwburg bezocht.

Armstrong, een van de meest controversiële schandalen

uit de recente sportgeschiedenis, drukt iedereen met de

neus op de feiten. Naarmate de beerput steeds verder

opengaat, blijkt pas hoezeer het zaakje werkelijk stinkt.

List en bedrog doen fairplay zienderogen verbleken.

,,Ik ben heel keurig onthoofd in het jaar dat hij zijn

bekentenis deed op de Amerikaanse tv. Ík had het moeten

weten, want ík zat elke avond op zijn hotelkamer. Ík stak

hem die naald in zijn reet! Lance hing. En terecht. Of ik

enige remorse had. Nee en ja. Hij was heilig verklaard

tot in de derde macht. Het is naar buiten gekomen door

de FBI die een manier van ondervragen heeft gebruikt

die walgelijk is. Door hun maten te verlinken. Door aan

hun centen te komen. Lance heeft ook hart getoond. Hij

heeft zoveel mensen met kanker gered. Moet je dat dan

vergeten? Als je een rot bos hebt, dan hak je alle rotte

bomen om”, houdt Smeets gemengde gevoelens over aan

het bedrog van Armstrong.

Zelfs nu hij de zeventig al ruim is gepasseerd, is achter

de geraniums zitten aan de bezige bij niet besteed. ,,Nu

zit ik bij Ziggo. Dat is geen pornozender, voor het geval u

het niet wist. Bij Ziggo doe ik basketbal. Die wedstrijden

worden ’s nachts uitgezonden. Dat vind ik leuk om te doen.

Het gaat mij vooral om de verhalen”, verklapt Smeets wat

hem op gevorderde leeftijd drijft en jong van geest houdt.

Wanneer het vergelijken van waarheid met werkelijkheid

eindigt en zijn laatste etappe erop zit, is Smeets' laatste

rustplaats al voorbestemd. ,,Als ik doodga, komt op mijn

grafsteen te staan: uitgewerkt.”

Rob Kruitbosch

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

75


DE KABATH

Sponsoring

kan ook

persoonlijk(er)

In de Draisma Dynamo Arena hangen

banieren van de spelers van Draisma

Dynamo en de speelsters van SV Dynamo

D1. Op de banieren een grote foto van een

speler of speelster, maar ook de naam en

logo van de verschillende sponsoren. In

dit businessmagazine stellen wij u voor

sponsor Joost Hamming van De Kabath die

zowel Caya van Cooten van Dames 1 als

Jeffrey Klok van Heren 1 sponsort.

Jeffrey, ken jij Joost Hamming?

Ik weet dat Joost de eigenaar is van het bedrijf De Kabath. Ik heb

hem kort geleden ontmoet en hij is een enorm sympathieke man.

Joost heeft heel veel passie voor (top)sport en steunt de club

enorm via de businessclub en zijn sponsoring. Het is goed dat Joost

en zijn bedrijf verbonden zijn aan de club.

Ken jij zijn bedrijf, De Kabath ?

Ik weet dat De Kabath vastgoedbeheerder is in Nederland en

gebouwen en panden uitbaat en daar een andere invulling

aangeeft. Zo woon ik bijvoorbeeld in een pand van De Kabath

samen met drie andere H1-spelers. Het was vroeger een

kinderopvang/revalidatiekliniek en nu wordt het gebruikt als

onderkomen voor spelers van Draisma Dynamo die niet uit de buurt

komen. De speelster van Alterno D1 zitten in hetzelfde pand, in het

gedeelte naast ons

Wat doe jij momenteel voor werk?

Ik draai het fulltime trainingsprogramma van Draisma Dynamo

en werk 3 dagen bij de McDonald’s in Barneveld als manager.

Zondag-, maandag- en dinsdagochtend werk ik van 6.00 tot 13.00

en daarna ga ik trainen. De rest van de dagen trainen wij in de

ochtend en avond. Meer weten over mijn combinatie?

Wat wil je nog verder over jezelf schrijven in het

businessmagazine?

Ik ben bezig aan mijn eerste seizoen bij Draisma Dynamo en

heb het heel erg naar m’n zin. We behalen goede resultaten en

ik kan me ontwikkelen in de topsportomgeving die de club heeft

gecreëerd. Daarnaast ben ik onder de indruk van de businessclub

en de werking van haar leden, ik denk dat we met die/jullie

ondersteuning nog verder kunnen komen als team in de Eredivisie

en meer vlaggen aan de muur kunnen gaan hangen. Daarbovenop

denk ik dat we de invloed van de club binnen Apeldoorn en

omgeving moeten uitbreiden en een belangrijkere rol kunnen

spelen op maatschappelijk niveau binnen de samenleving.

76

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


DE KABATH

Joost, ken jij Caya en Jeffrey?

Persoonlijk ken ik ze niet, ik heb ze één keer kort ontmoet en kort met ze

gesproken

Waarom sponsor je hen?

Het is een leuke manier om iets ‘persoonlijks’ te doen dan alleen het

bekende bord langs het veld. Daarbij draag ik (top)sport in Apeldoorn

een warm hart toe. Topsport vraagt om talent, teamwork en hard werken

en door het sponsoren van Caya en Jeffrey is dit een mooie manier van

persoonlijke sponsoring.

Zie je ze geregeld spelen in D1 en H1 en let je dan ook speciaal op hen?

Tijdens een wedstrijd let ik uiteraard wel meer op ze, maar het team staat

natuurlijk altijd voorop het individuele belang. Zoals al gezegd vind

ik het belangrijk dat we als bedrijven sportverenigingen helpen waar

we kunnen. En in dit geval dus door een persoonlijke sponsoring. Een

ondernemer, directeur, eigenaar of manager van een bedrijf is natuurlijk

in de basis ook gewoon maar een mens dat wil sporten en bewegen. Dus

dient die ondernemer zich ook in te zetten voor de sportvereniging en het

voortbestaan ervan.

Je bent DGA van De Kabath, wat doet jouw bedrijf?

Wij beheren vastgoed, in de meest brede zin van het woord. Dit doen wij

door creatieve oplossingen te vinden voor vastgoed wat leeg staat, dit

doen we in heel Nederland met een club van 17 collega's. Wat dat betreft

het mooiste beroep dat er is, wij maken mensen de hele dag gelukkig bij

het vinden van woon- en werkruimte. Zodoende ook de link met Dynamo,

waarbij wij al 6 jaar de heren (en vroeger ook de dames) van het eerste

huisvesten.

Wat wil je nog verder over jezelf en De Kabath schrijven in het

businessmagazine?

Ons bedrijf groeit hard, met een mooi team werken wij aan prachtige

projecten. Daarnaast richten wij ons niet alleen op (hard) werken, maar

hebben wij met een aantal collega’s meegedaan aan de 8 van Apeldoorn.

Werk, gezelligheid en sportiviteit staat hoog in het vaandel. Tussendoor

gaan wij ook nog verhuizen. Per 1 april betrekken wij ons nieuwe kantoor

in Apeldoorn.

Caya, ken jij Joost Hamming?

Joost heb ik 1 keer gezien. Ik heb me aan hem voorgesteld, maar daar bleef

het verder bij.

Ken jij zijn bedrijf, De Kabath en wat zij doen?

De Kabath, ja een groot vastgoed bedrijf. Een vastgoed bedrijf dat voor mensen

klaar staat. Ze denken met mensen mee, ze hebben verschillende opties en

willen het beste. Opties die ze hebben zijn van woonruimte tot bedrijfspand

Wat doe je voor werk en wat zijn je toekomstplannen?

Ik werk op een Basisschool als onderwijsassistent. Als onderwijsassistent

assisteer ik in groep 3/4/5 en houd ik me bezig met de extra instructies van

leerlingen. Ik werk op een school in Raalte. Vanuit mijn werk rijd ik dan vaak

door naar Apeldoorn om te trainen.

Wat mijn toekomst plannen zijn? Mijn ambitie is toch wel om nog een seizoen

in de Eredivisie te gaan volleyballen. Dit moet wel te combineren zijn met mijn

werk en ik hoop dat, dat nog een keer komt in de toekomst.

Wat wil je nog verder (in het algemeen of over jezelf) schrijven in het

businessmagazine?

Ik hoop dat De Kabath nog heel lang een sponsor wil zijn voor de vereniging en

voor ons als speelster (Caya) en speler (Jeffrey).

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

77


Vastgoed- en portefeuille beheer

Bent u vastgoedeigenaar

en op zoek naar een beheerder?

Neem contact met ons

op voor de mogelijkheden!

Wij gaan verhuizen!

Ons nieuwe adres wordt

Vastgoedbeheer

CHRISTIAAN GEURTSWEG 3 | 7335 JV APELDOORN

085-1306 494 | INFO@DEKABATH.NL

Kijk nu ook op onze vernieuwde website:

WWW.DEKABATH.NL

0240509.pdf 1 12-3-2020 15:24:13

Wij adviseren u graag over o.a.:

Wij adviseren u graag over o.a.:

Energielabels EPA-W / EPA-U

Energielabels EPA-W / EPA-U

Verduurzaming

Verduurzaming

Vastgoed digitalisatie

Vastgoed digitalisatie

NEN 2767 inspectie + MJOP / MJOB

NEN 2767 inspectie + MJOP / MJOB

NEN 2580 metingen

NEN 2580 metingen

NEN 6059 brandscans

NEN 6059 brandscans

Informatieplicht / EED

Informatieplicht / EED

Voldoet uw vastgoed aan de huidige

wet- Voldoet en regelgeving?

uw vastgoed aan de huidige

wet- en regelgeving?

Helder en daadkrachtig voor een

Helder en duurzame daadkrachtig wereldvoor een

duurzame wereld

Sylryk Projectmanagement B.V.

Prins Sylryk Willem Projectmanagement Alexanderlaan B.V. 120

7311 Prins SZ Willem Apeldoorn Alexanderlaan 120

Navigatie: 7311 SZ Brinklaan Apeldoorn 400

Navigatie: Brinklaan 400

055 576 68 98

info@sylryk.nl

055 576 68 98

www.sylryk.nl

info@sylryk.nl

www.sylryk.nl

www.deweerdtenten.nl

Rijksstraatweg 100 | 7383 AV Voorst | Tel: 0575 501 223


COLUMN

Column: Goed, beter, best

Nieuwsgierig als ik ben, ben ik wel benieuwd naar hoe het er direct na de roemloze

uitschakeling van de Nederlandse volleybalvrouwen op het Olympisch kwalificatietoernooi

aan toeging in de Oranje-kleedkamer. Hoe kwamen de frustraties binnenskamers tot

uiting. Vlogen de speelsters elkaar woedend in de haren? Werden er spiegels van de muren

gerukt? Of uit totale ontreddering misschien wel massagetafels doormidden getrapt? Of

was er sprake van berusting? Iedereen verwerkt teleurstellingen immers op geheel eigen

manier.

Ik bewonder iedereen die zijn ambities kenbaar durft

maken. Het werkt verfrissend wanneer iemand hardop

durft uit te spreken wat hij of zij wil bereiken. Grijze muizen

zijn er immers al meer dan genoeg. Recht op het doel

af. Volle bak erin. Tegen alle stromen in bovendrijven.

Knallen. Wie de uitgesproken verwachtingen waarmaakt

en nagestreefde doelen verwezenlijkt, verdient naar mijn

bescheiden mening het grootst mogelijke respect. Om de

beste te worden, moet je al beter zijn dan doorsnee. Het

streven om de beste te blijven en nóg beter te willen worden

dan je al bent, vind ik helemaal fantastisch. Nooit genoegen

nemen met middelmaat, altijd streven naar méér! That’s the

spirit.

De ambitieuze Oranjevolleybalsters maakten

ondubbelzinnig kennis met de keerzijde van de medaille.

Voor de dames eindigde het in januari in het Apeldoornse

Omnisport gehouden OKT in een regelrechte anticlimax.

Topsport is keihard. Op de momenten waarop het moest

gebeuren, gebeurde het niet. Op de beoogde piekmomenten

bleef de noodzakelijke piek achterwege. Wat er in zit, kwam

er niet uit. Topsport is geen exacte wetenschap. Het is

niet zo dat een trainer eventjes op een knop drukt of een

computerprogrammaatje installeert waarna zijn ploeg als

de wiederweerga alle denkbare tegenstand elimineert.

Je moet er staan op de momenten waarop het moet.

Excuses tellen niet. Als de juiste vorm ontbreekt of een

tegenstander eenvoudigweg beter is – dát kan natuurlijk

ook altijd –, dan is dat heel vervelend en kent dat soms

verregaande consequenties. Dan gaan ‘wij’ niet naar de

Olympische Spelen omdat ‘zij’ hebben gefaald. Zó werkt

het natuurlijk wel in Nederland. Feit is dat zowel mens als

machine weleens haperingen vertoont wanneer het op z’n

zachtst gezegd nogal ongelegen komt. That’s life. De bal is

rond. En zo kan ik nog wel meer open deuren intrappen. Al

bleven naderhand de kleedkamerdeuren in Omnisport naar

mijn weten wel gewoon in de sponningen zitten.

Maar over ambities gesproken. De beleidsmakers

en technische staf van Draisma Dynamo doen niet

geheimzinnig over hun doelstellingen. Het streven is om de

gloriedagen van weleer te laten herleven, om van Apeldoorn

weer de onbetwiste volleybalhoofdstad van Nederland

te maken. Gaat het dit seizoen dan eindelijk gebeuren?

Gaat voor het eerst sinds 2010 de kampioensvlag weer

in top? Gaan vader Verschuren en zijn volleybalzonen het

kunstje flikken? Mag connaisseur Bram Langevoort de

champagne bestellen? Verschijnt the one and only Seain

Cooke binnenkort in zijn Schotse kilt op het bordes van het

Apeldoornse stadhuis voor de glorieuze huldiging van een

kampioensploeg?

Een verloren bekerfinale doet in dit kader bezien

ongetwijfeld kortstondig pijn. Er bestaat maar één manier

om de nasmaak van deze bittere pil weg te spoelen. Juist ja,

met een landstitel! Het zou de dertiende kampioensbanner

aan de muur van de Draisma Dynamo Arena betekenen. En

dertien is in dit specifieke geval zeker geen ongeluksgetal.

De volharding wordt eerdaags beloond. Dat kan niet anders.

Peter de Vries en Kees van Buuren wisten het mij al vol

overtuiging te melden toen ik het illustere duo bijna vier

jaar geleden namens een regionale huis-aan-huiskrant

interviewde. Volgens de kopstukken van de Stichting

Topvolleybal Dynamo en de businessclub was het niet de

vraag òf Draisma Dynamo zich ooit nog eens tot 's lands

beste mannenvolleybalteam laat kronen maar wánneer.

Waarvan akte. De aanhouder wint.

Rob Kruitbosch Rob Kruitbosch

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

79


0239448.pdf 1 24-2-2020 10:28:35

Picanto Edition5

● Slechts 50 exemplaren beschikbaar, OP=OP!

● Cross XL pakket (spatbordverbreders en stootsierlijsten)

● 16” inch antraciet lichtmetalen velgen

● Apple Carplay/Android Auto

Van Mossel Kia Apeldoorn

Oude Apeldoornseweg 40B, T. 055 - 36 82 840

kia-vanmossel.nl

Daarnaast kunt u ons ook vinden in:

- Amersfoort Maanlander 12 T. 033 – 48 01 212

- Harderwijk Lorentzstraat 25 T. 0341 – 745 660

- Hengelo Höltersweg 30 T. 088 – 08 70 120

- Zwolle Oude Meppelerweg 2 T. 088 - 08 70 160

PLATINUM PRESTIGE

AWARD

2018

Winnaar van:

TOP DEALER

AWARD

2017

2018

2019

2020

GLOBAL DEALER

AWARD

2019

Gemiddeld brandstofverbruik: 5,6 - 6,4 l/100km, 19,2 - 15,6 km/l. CO2-uitstoot: 129 - 146 g/km.

De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig met de oude NEDC-testmethodiek.

Genoemde actie en bijbehorende consumentenprijs is geldig bij aankoop van de Kia Picanto Edition5 uit genoemde 50 stuks voorraad. De consumentenadviesprijs

is inclusief kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten,

recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Meerprijs metallic lak € 495,-. Informeer naar de

complete actievoorwaarden bij Van Mossel Kia. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

0240568.pdf 1 6-3-2020 10:51:49


SAMENWERKING

Samenwerking LeanENT

& Recruit Forces

‘Menselijke interactie’ slaat brug tussen LeanENT en Recruit Forces

Verbinden van ondernemers en het delen van succes. Dat is waar

de Businessclub Dynamo voor staat. En dat lukt ook regelmatig. Zo

ontstond er onlangs een samenwerking tussen LeanENT en Recruit

Forces, beiden lid van de businessclub. Een samenwerking die een jaar

geleden begon.

Hoe is die samenwerking tussen jullie begonnen?

Arjan Kalhouri (Recruit Forces): ,,Vorig jaar april

hadden we een vrijdagmiddagborrel bij ING. Er werd toen

gevraagd of mensen wilden pitchen. Daar kreeg je dan

een paar minuten de tijd voor. Dat vond ik heel erg leuk,

dat is wat je graag wilt bij een businessclub. Naast de

gezelligheid en mensen ontmoeten, we houden allemaal

van een lolletje en een borreltje, dat ook de zakelijke

kant wordt benut. Ik was dan ook een van de eersten die

dat wel wilde. Toen ik klaar was en de volgende aan de

beurt was, raakte ik aan de praat met Harry.’’

Harry Gruben (LeanENT): ,,Het leuke was ook dat

ik daar voor het eerst was. Ik wilde wel eens even

kijken wat voor mogelijke opdrachtgevers zich nou in

Apeldoorn bevinden. Arjan vertelde me toen dat dat

eigenlijk niet de insteek moet zijn waarmee je naar dat

soort meetings moet gaan. Hij zei me dat het vooral

gaat om kennismaken. We hadden een hartstikke leuk

gesprek en toen werd ik eigenlijk een hele andere kant

op getriggerd. Zo’n twee jaar geleden heb ik namelijk

het stokje overgenomen van de oprichter van LeanENT;

samen met mijn compagnon Robert van der Velde. Ik zat

nog te kijken welke taken ik op me zou nemen en daar

zaten ook wat administratieve zaken bij. Daarom lagen

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

81


Hoe heeft u het pensioen voor

uw werknemers geregeld?

Het pensioen van uw werknemers regelen is lastig, terwijl

pensioen één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is.

Our energy

Your power

Bredenoord brengt de energie om succesvol en krachtig te

kunnen ondernemen. Juist daar waar energie niet altijd

zeker en vanzelfsprekend is. Bredenoords energie zorgt

ervoor dat haar klanten kunnen werken zoals zij dat willen.

Gegarandeerd! Overal ter wereld, vandaag en morgen.

Is hier binnen uw bedrijf nog winst te behalen?

Mijn doel is er voor te zorgen dat u als werkgever weet waar

u aan toe bent en uw medewerkers weten wat de pensioenoplossing

voor hen betekent.

Ik help u graag bij:

• Het verkrijgen van inzicht in uw huidige regeling

• Onderzoek naar mogelijkheden voor een nieuwe regeling

of aanpassen bestaande regeling

• Communicatietrajecten (presentaties en individuele gesprekken)

• Second opinion voor u of uw OR

• Betrouwbaar

• 24/7 support

• Snel en flexibel

• Duurzame oplossingen

www.bredenoord.com

+31 (0)55 301 85 01

rental@bredenoord.nl

koenvanettinger-pensioenadvies.nl

info@koenvanettinger-pensioenadvies.nl

06-13278356

239766.pdf 1 21-2-2020 0239447.pdf 16:24:191 21-2-2020 15:17:20

BESARIS • SINDS 1920

• 100 JAAR

BESARIS • SINDS 1920

• 100 JAAR

Zakelijke cadeaus

met persoonlijke aandacht

074 – 700 22 80 INFO@PAKJEAANDACHT.NL

WWW.PAKJEAANDACHT.NL

LIESBETH TEN VOORDE


SAMENWERKING

er best wat dingen bij een accountantsbureau. Door het

gesprek dat Arjan en ik hadden, beseften we dat hij me

daarbij zou kunnen helpen.’’

Hoe ging dat toen verder?

Harry: ,,Ik merkte dat hij al vrij snel de vraag begreep.

Hij wist al snel de oplossing voor ons probleem.

Wat doen deze twee bedrijven eigenlijk?

Arjan Kalhouri over zijn bedrijf Recruit Forces:

,,In principe helpen wij bedrijven met een tekort

aan personeel. Van administratie tot IT tot

directiemanagementfuncties. Wij geloven dat

recruitment niet gaat om de branche waar je actief

bent, maar dat je iemand vindt die matcht met de

organisatie. Dat daar een helder verhaal ontstaat waar

beide partijen elkaar goed kennen. Het is eigenlijk een

huwelijk, dat beseffen niet veel werkgevers. Iemand

die ‘ja’ zegt tegen een organisatie zegt niet alleen ‘ja’

tegen de arbeidsvoorwaarden of een werkplek, er komt

veel meer bij kijken. De cultuur, sfeer, de mensen die er

werken. Je brengt veel meer tijd door met je collega’s

dan met je eigen vrouw. Wij als organisatie zorgen

dat dat stuk gewaarborgd is en dat voor de werkgever

en werknemer duidelijk is waar ze ‘ja’ tegen zeggen.

Iemand die weggaat kost veel meer geld dan iemand

binnenhalen. Iemand die net binnenkomt, levert de

eerste drie maanden niks op, dat is puur investering.

De mensen die ik ergens onderbreng, zijn vaak niet

werkloos. Maar ze hebben wel interesse om eens

verder te kijken als er iets langskomt.’’

Harry Gruben over LeanENT:

,,Wij helpen bedrijven bij transities waar ze voor staan.

Focus aanbrengen, mensen vanuit verschillende

disciplines mobiliseren en doelgericht verbeteren

richting resultaat. Vaak hebben ondernemingen een

beeld bij waar ze commercieel strategisch naartoe

willen en dan is de uitdaging hoe je je organisatie

daarop gaat inrichten. Processen, teams en aansturing.

Vaak gaat dat gepaard met de boel op orde brengen,

flow en kwaliteit in de processen brengen, waarbij

de mensfactor centraal staat. Dat moet je op een

slimme manier in een goed programma vatten.

Vanuit onze jarenlange ervaringen kunnen wij die

optimalisatieslagen te maken. Dat kan in allerlei

processen. Niet alleen in het primaire proces, maar

ook de aanpalende processen, zoals offerte- of

facturatieprocessen of ontwikkelprocessen. Dat

doen wij in de industrie, de bouw en publieke sector.

Uitdagingen worden steeds groter voor organisaties en

ondernemers. En daar helpen wij ze mee.’’

Dat heeft ons heel veel gebracht. We hadden een

paar kandidaten en al heel snel hadden we de juiste

persoon op de juiste plek. We hadden nog best wat

ingewikkelde dingen in administratieve zin. We

helpen klanten en dat doen we door onze consultants

in te zetten; in verschillende rollen, verschillende

frequenties en verschillende labels. Elk advies is

ergens weer maatwerk en tegelijkertijd hebben we ook

een bepaalde mate van standaardisatie in de dingen

die wij doen. Dus je moet er echt wel even inkomen

en er achter komen wat nou precies de achterkant is

van dit bedrijf. En dat had degene die via Arjan bij ons

binnenkwam vrij snel in de vingers.’’

Arjan: ,,We hebben dan ook echt specifiek hiernaar

gezocht. Jullie zochten ook niet een financieel

administratief medewerker, maar een financieel

deskundige die ook bijna als een soort consultant

kan denken. En tegelijkertijd de accountant goed

aansturen.’’

Harry: ,,Klopt. Deel één was eigenlijk het

administratieve deel van mij uit handen nemen. Dat

bedoel ik ook met dat het ons veel heeft gebracht,

want ik heb nu veel meer mijn handen vrij. Ik kan mijn

week nu meer naar eigen gevoel en inzicht indelen. Ik

zit minder vast aan die administratieve vastigheden.

En ze neemt onze accountant taken uit handen, wat

veel tijd en afstemming scheelt en dus efficiënter is.

Dus voor ons is dit dé oplossing voor een situatie die

niet ideaal was.’’

Jullie zijn beiden lid van de businessclub, hoe lang

al?

Arjan: ,,Ik al heel lang. Ik werkte in loondienst in

Utrecht, maar was toen al lid. Niet actief voor ‘de

business’, meer voor de contacten in Apeldoorn. Nu

sinds een paar jaar heb ik dus mijn bedrijf en ben ik

actiever lid. Ik heb ook al wel met een aantal andere

bedrijven uit de businessclub samengewerkt.’’

Harry: ,,Als bedrijf zijn we al heel lang lid. Ikzelf

sinds juni 2018. Ik ben recent ook voor het eerst naar

een wedstrijd geweest. We hebben in het verleden al

wel eens samengewerkt met andere leden, maar dat

moet dus eigenlijk helemaal niet je primaire gedachte

zijn. Je komt allemaal ondernemers tegen en via via

kom je altijd wel weer ergens terecht. Je moet blijven

zaaien en gewoon met veel mensen spreken. Ik zal niet

zeggen dat het dan vanzelf wel komt, maar ik denk wel

dat je dan de grootste kans hebt.’’

Arjan: ,,Je leert ook veel van elkaar; iedereen

inspireert elkaar weer. Ondernemers onder elkaar

vertellen elkaar veel meer, want je loopt vaak tegen

dezelfde dingen aan.’’

Harry: ,,Je merkt inderdaad wel als je vanuit dezelfde

positie met ondernemers praat, je hele andere

gesprekken hebt. Ik denk dat je dat pas begrijpt als je

zelf ondernemer bent. Dat je elke maand weer vecht

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

83


TEAMUITJE?

BUSJE HUREN IN 3 STAPPEN GEREGELD!

OOK VOOR BESTELAUTO’S, BUSSEN EN VRACHTWAGENS

BEZOEK ONZE WEBSITE EN RESERVEER GELIJK ONLINE!!

WWW.BULTMAN.NL

TEL. 055-521 48 88

Apeldoorn | Arnhem | Deventer | Drachten | Emmeloord | Harderwijk | Heerenveen | Hengelo | Zwolle

Hertz Personenauto’s


SAMENWERKING

Harry Gruben (links) en Arjan

Kalhouri, een succesvol

voorbeeld van de verbinding

tussen businessclubleden

voor voldoende geld op de rekening, voor tevreden

medewerkers en klanten, dat het iedere dag iets van je

vraagt. Dat is heel anders dan in loondienst. Als je dan

mensen tegenkomt die hetzelfde hebben, schept dat

toch een soort band.’’

Maakt dat het makkelijker een samenwerking aan te

gaan met iemand die ook lid is van de businessclub?

Arjan: ,,Ja, ik denk dat dat wel te maken heeft met de

gunfactor. Die komt vooral doordat je elkaar een beetje

leert kennen. Dan geef je jezelf sneller bloot dan bij

iemand die je niet goed kent. Als je drie keer met

iemand een drankje hebt gedaan, durf je een vierde

keer misschien wel je probleem voor te leggen en te

vragen hoe hij of zij dat doet.’’

Harry: ,,Inderdaad. Ik denk dat het heel veel voordelen

heeft als je bij een businessclub zit en op die manier

de relaties legt. Ondernemers leven natuurlijk van

relaties. Want de opdracht van vandaag eindigt weer

een keer en dan heb je weer een nieuwe opdracht

nodig. Daar ben je bewust en onbewust alweer mee

bezig. Soms ben je wel een jaar met iemand in gesprek

voor daar een keer een opdracht uitkomt. Dus dat

heeft wel echt te maken met leren kennen en het

opbouwen van vertrouwen in elkaar.’’

Arjan: ,,En het is natuurlijk ook het stimuleren van

de lokale bedrijven. Het zou gek zijn als je in je eigen

woonplaats geen zaken doet met elkaar.’’

Wat maakt dat jullie zo goed kunnen samenwerken,

denken jullie?

Harry: ,,Wat Arjan onderscheidt met zijn bedrijf is het

menselijke aspect. De klant staat centraal. En dat is bij

ons ook zo. Juist die menselijke interactie vinden wij

belangrijk. Dat zie je ook bij de pay-off van ons bedrijf:

mensen bewegen tot resultaat. We selecteren onze

mensen daarop en bij klanten is dit een van de redenen

waarom ze voor ons kiezen. En dat maakt waarom

LeanENT en Recruit Forces zo bij elkaar passen.’’

Arjan: ,,Ja, dat zie ik ook inderdaad. Weet je, elke groei

van een bedrijf, hangt af van de mensen. De mensen

zijn je kapitaal. Als bedrijven vooral de ballen hoog

proberen te houden, maar ze vergeten de mensen,

daar zie je dat ze heel snel mensen verliezen.’’

Zou je de volgende keer weer Recruit Forces

inschakelen?

Harry: ,,Absoluut. Als jij een goede ervaring hebt met

een bedrijf, dan is de drempel weg. Als het tegenvalt,

en dat hoeft niet eens door de persoon te komen,

maar kan ook komen door hoe je vervolgens daarna

geholpen wordt, is het al snel klaar. Arjan kwam na

drie maanden vragen hoe het ging; een evaluatie

waarbij we even keken naar de situatie en of er nog

iets anders kon. Dat vond ik heel sterk. Als wij toen

ontevreden waren geweest, dan had hij alsnog een

mogelijkheid gehad om bij te sturen. Je ziet het vaak

dat een persoon ‘geleverd’ wordt en dat daarna de

deur dicht is. Dus dit is heel goed en onderscheidend

ten opzichte van andere bedrijven.’’

Chantal Zwaag

Imre Csany

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

85


SPONSORING

Banieren spelers Draisma Dynamo

#2 JEROEN RAUWERDINK

#3 JORIS BERKHOUT

#5 SJORS TIJHUIS

#6 NICO MANENSCHIJN

#7 RIK VAN SOLKEMA

#8 FREEK DE WEIJER

#9 RENZO VERSCHUREN

#10 MAIKEL VAN ZEIST

#14 WESSEL BLOM

IN ACTIE VOOR

#15 BRAM LANGEVOORT

#16 MATS KRUISWIJK

#19 SEAIN COOK

#20 JEFFREY KLOK COACH REDBAD

STRIKWERDA

Banieren speelsters SV Dynamo D1

#1 NOA DE BRUIN

#2 LOTTE LEUKENHAUS

#3 CAYA VAN COOTEN

APELDOORN

#4 SUSAN SCHUT

#5 LISANNE SAMSOM

#6 LIANNE SONNEVELD

www.vtc.nl

#7 MELISSA ROUW

#8 JOYCE WASSEN

#9 LIEKE DOMMERHOLT

Erkend ondernemer van

#10 HELEEN VAN DER

HEIJDEN

#11 YOLENTHE VAN

HECK

#12 KELLY VAN DER HAAR

Group TRIANGLE HR Solutions

#13 NIKKY TEN HARMSEN COACH MICHAEL BEUGELSDIJK

86 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


STICHTING RÖNTGEN APELDOORN

Wilhelm

Conrad Röntgen

Op 8 november 2020 is het 125 jaar

geleden dat de wereldberoemde

oud-Apeldoorner Wilhelm Conrad

Röntgen de naar hem genoemde

straling ontdekte.

2020 is ook het 175e geboortejaar van Röntgen,

die tussen 1848 en 1862 opgroeit in Apeldoorn.

Zijn ouders laten het huis bouwen aan de

Hoofdstraat 171 in Apeldoorn. Röntgen legt de

eerste steen in 1850.

Voor de Stichting Röntgen Apeldoorn alle reden

om deze beroemde oud-Apeldoorner en eerste

Nobelprijswinnaar voor natuurkunde onder

ieders aandacht te brengen.

Zie op de website www.rontgen-apeldoorn.nl de

activiteiten, die voor 2020 op stapel staan.

Steun de Stichting Röntgen Apeldoorn en meldt

U via info@rontgen-apeldoorn.nl aan als ‘Vriend

van Röntgen’.

Stichting Röntgen Apeldoorn

Roggestraat 44, 7311CD Apeldoorn

NL27 RABO 0342 7817 58

KvK 74920251

aangesloten bij Erfgoedplatform Apeldoorn

(ANBI-erkend)

87


Axxent gaat nét

dat stapje verder!

Personeelstekort?

Uitzenden

Detacheren

Werving &

Selectie

Payroll

Als uitzendorganisatie bieden wij onze klanten een totaaloplossing en

onderscheiden we ons door betrokkenheid, daadkracht en eerlijkheid.

Boordevol ambitie zijn wij erop gericht uw bedrijf te ondersteunen en

te flexibiliseren. Niet alleen door u vakmensen aan te bieden, maar

ook door uw bedrijf eens vanuit een andere invalshoek te benaderen

en oplossingsgericht te handelen vanuit een no-nonsens mentaliteit.

Dorpsstraat 8a, 7391 DD Twello

0571-280580 | 06-31771595

itenbulte@axxent.nl | twello@axxent.nl

www.axxent.nl

240389.pdf 1 9-3-2020 15:46:14

Onbetaalbaar... daarom gratis

Elke week in uw brievenbus

Iedere dag online!

AL HET NIEUWS IN DE REGIO APELDOORN, DEVENTER EN ZUTPHEN

www.stedendriehoek.nl

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA

M Nieuwsblad-Stedendriehoek - N @Stedendriehoek - P Stedendriehoek


Errea Buurman

International

Youth Tournament 2019

Van 27 t/m 29 december 2019 vond voor de 27e keer het

jaarlijkse Internationaal Jeugdtoernooi van Dynamo plaats,

drie dagen topvolleybal met de beste jeugdteams van

Nederland en daar buiten.

Met maar liefst 60 deelnemende teams, waarvan 12 uit

het buitenland (Canada, USA, Rusland, Denemarken,

Duitsland en Zwitserland). Zo’n 650 jongens en meisjes

uit de A-, B- en C-jeugd in de leeftijd van 12 tot en

met 18 jaar speelden drie dagen lang samen meer

dan 300 wedstrijden op 7 velden in de topsporthal van

het Omnisport en de naastgelegen WSV hal. Bijna 300

deelnemers slapen in hotels/hostels in Apeldoorn eo en in

samenwerking met Alterno overnachten dit jaar ook nog

zo’n 140 spelers in de Alternohal. Vanzelfsprekend deden

ook de beste jeugdspelers van SV Dynamo en VV Alterno

mee aan dit toernooi.

Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt door: Errea

sportequipment, Fletcher Hotels, bakkerij Fuite, Buurman

Facilitaire Producten, Ensing Car Rental, Stayokay

Apeldoorn, Dros schoonmaakdiensten en Beekman BV voor

het beschikbaar stellen van de webcams en de tablets.

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

89


0239003.pdf 1 21-2-2020 16:21:13

Wij maken techniek mogelijk

Twello 0571 27 90 00 | Nijkerk 0800 06 77 | mail@vandalen-installatie.nl | www.vandalen-installatie.nl

0238778.pdf 1 21-2-2020 16:21:40

06 - 20 61 58 70

Financiële begeleiding van

uw bouwproject in alle fases

van het bouwproces

06 – 53 77 96 91


DYNAMO JEUGDTOERNOOI 2019

De winnende ploegen en de beste spelers

en speelster in de verschillende categorien

zijn:

Jongens A:

1. Humber Hawks (Canada)

2. Nipissing Lakers (Canada)

3. SV Dynamo

Individuele prijs Hidde Loopik (SV Dynamo)

Meisjes A:

1. Sliedrecht Sport

2. Somas Activia

3. VV Utrecht

Individuele prijs Jolijn de Haan (Sliedrecht Sport)

Jongens B:

1. Sliedrecht Sport

2. Dros Alterno

3. The Street Food Club/ikvolleybal.nl

Individuele prijs Jari Tournier (Sliedrecht Sport)

Meisjes B:

1. Ace Moscow (Rusland)

2. Nothern Lights 1 (Amerika)

3. Lycurgus

Individuele prijs Anastasia Platonova (Ace Moscow)

Jongens C:

1. Zovoc

2. VC Menden Much

3. Brinkman Bouw/ikvolleybal.nl

Individuele prijs Tom Sonneville (Zovoc)

Meisjes C:

1. Sc Gym Leonhard (Zwitserland)

2. Dros Alterno

3. Sv Dynamo

Individuele prijs Naja Brunner (Sc Gym Leonhard)

Karin Rouw

BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN

91


www.altios.nl

Cloudoplossingen op maat voor alle

Draisma Dynamo Businessclubleden


ADVERTORIAL

Kosteloos overstappen voor alle

Draisma Dynamo Businessclubleden

Je staat op het punt om te beslissen

of een cloud oplossing ook interessant

is voor jouw bedrijf. Een belangrijke

beslissing, omdat dit gaat over een

nieuwe manier van werken binnen de

organisatie. Met de cloud kun je alle

kanten op: van werken in de cloud tot

bellen via de cloud. We kunnen gerust

zeggen: the sky is the limit.

Dé Cloud Experts van Apeldoorn bieden

verschillende cloud oplossingen aan. Eén

daarvan is bellen via de cloud, ook wel

VoIP telefonie genoemd. Vandaag de dag

een veelgehoord begrip, maar wat houdt

VoIP telefonie nou precies in en waarom

is dit tegenwoordig zo interessant? We

vertellen je in dit artikel alle ins en outs

over het bellen via de cloud, zodat jij

helemaal overtuigd bent om over te

stappen.

Jouw bedrijf moet goed bereikbaar zijn, maar

de tijd dat we allemaal op één plek werkte

is al lang voorbij. De ene keer werk je vanaf

kantoor, dan dien je onderweg op je vaste en

interne nummer bereikbaar te zijn of ben je

thuis aan het werk. Geen zorgen, bellen via

de cloud kent talloze mogelijkheden en biedt

voor elke organisatie een oplossing op maat.

ISDN STOPT, wat nu?

De dure klassieke telefooncentrale voldoet

al lang niet meer aan onze wensen en

behoeften. De hoge kosten voor onderhoud,

service en beveiliging zijn met cloud

telefonie verleden tijd. Nu KPN ook nog

naar buiten heeft gebracht dat ze gaan

stoppen met ISDN is het noodzaak voortijdig

over te stappen. VoIP telefonie is het

alternatief en zorgt voor een frisse wind

binnen het bedrijf. Telefonie die niet meer

zo vast is en waarmee je met enkel een

internetverbinding op elke plek kunt

bellen alsof je op kantoor bent.

Een kijkje achter de wolken

Bellen via de cloud betekent

dat je overstapt naar een

telefooncentrale in de cloud

met eindeloze professionele

functionaliteiten.

Uitbreidingen zijn binnen een

mum van tijd gerealiseerd

en toestellen zijn niet meer

aan een fysieke centrale op

locatie gebonden. Je betaalt een

vast laag bedrag per gebruiker per

maand en uiteraard behoud je je bestaande

telefoonnummers, daar zorgen

wij persoonlijk voor. Liever ook gelijk

de mobiele telefonie integreren? Dat is

uiteraard ook geen probleem. Altios denkt

graag met je mee en zorgt ervoor dat

de telefonie flexibel met de organisatie

meegroeit.

Geen vuiltje aan de lucht

Jij bepaalt dus op welke wijze je waar en

wanneer bereikbaar wilt zijn. Wij zetten

vervolgens alle wensen en behoeften om

naar een VoIP oplossing afgestemd op de

bereikbaarheidseisen van jouw organisatie

Wij nemen graag plaats aan dezelfde kant

van de tafel om de mogelijkheden te

bespreken.

SPECIALE DYNAMO ACTIE

Speciaal voor alle Dynamo

businessclubleden heeft Altios

dit jaar een VoIP telefonie

actie: wij zetten jouw

telefonieomgeving kosteloos

over naar de cloud.

Mocht er interesse zijn in

onze VoIP actie of zit je met

een ander ICT en/of telecom

vraagstuk? Hieronder vind je

onze contactgegevens.

Watermanstraat 41 / 7324 AJ Apeldoorn / 055 203 21 80 / info@altios.nl / www.altios.nl


SPONSORING

De sponsors van de Stichting

Topvolleybal Dynamo

Topsport zonder sponsoring is tegenwoordig niet meer mogelijk.

Onderstaande bedrijven maken volleyballen bij Draisma Dynamo mogelijk.

De sponsors van de Stichting Topvolleybal Dynamo

Topsport zonder sponsoring is tegenwoordig niet meer mogelijk. Onderstaande bedrijven maken volleyballen bij

Draisma Dynamo mede mogelijk.

Shirtsponsors

Shirtsponsors:

Vloerreclameborden:

Vloerreclameborden

Wandreclameborden:

Wandreclameborden

94 BUSINESSCLUB DYNAMO APELDOORN


Behoefte aan meer parkeerplaatsen? Wij ontwikkelen en

realiseren functionele parkeeroplossingen op maat. Maar dat

niet alleen. Steeds vaker worden parkeergarages bijzondere

eyecatchers en maken we ze duurzaam en energieneutraal.

Flexibel inzetbare en multifunctionele parkeergarages zijn ook

in opkomst. Benieuwd naar onze visie op uw parkeervraagstuk?

Wij lossen uw parkeeruitdaging graag samen met u op!

U heeft meer parkeerplaatsen

dan u denkt!

Enkele referenties

RAI AMSTERDAM • TU DELFT

P+R ZUTPHEN • AMPHIA ZKH

NS STATIONS • OVG • GREEN

REINIER DE GRAAF • FONTYS

DESIGNER OUTLET ROERMOND

WWW.CARPARKS.NL


Al 80 jaar

trots op

Apeldoorn

Al 10 jaar

trotse

hoofdsponsor

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!