19.01.2021 Views

Głos Polonii w USA | The Voice of Polonia in the USA | Styczeń 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GŁOS POLONII W <strong>USA</strong><br />

<strong>the</strong> voice <strong>of</strong> polonia <strong>in</strong> <strong>the</strong> usa<br />

NUMER 5 / STYCZEŃ <strong>2021</strong><br />

WYDANIE BEZPŁATNE<br />

WSZYSTKIEGO DOBREGO<br />

W NOWYM ROKU<br />

ŻYCZY GŁOS POLONII


2 STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

<strong>Głos</strong> <strong>Polonii</strong> w <strong>USA</strong><br />

<strong>The</strong> <strong>Voice</strong> <strong>of</strong> <strong>Polonia</strong> <strong>in</strong> <strong>the</strong> <strong>USA</strong><br />

Bezpłatny Miesięcznik Polonijny<br />

w Stanach Zjednoczonych<br />

Egzemplarz bezpłatny<br />

www.glospolonii.org<br />

facebook.com/glospoloniiusa<br />

Napisz do nas<br />

redakcja@glospolonii.org<br />

Zadzwoń do nas<br />

Colorado:<br />

Agnieszka Nałęcz-Gembicka<br />

720-965-5355<br />

Nowy Jork: Agata Drogowska<br />

872-305-8679<br />

New Jersey: Katarzyna Zawada<br />

609-256-1341<br />

Redakcja<br />

Redaktor Naczelny:<br />

Katarzyna Żak, 720-233-9213<br />

Korekta: Joanna Skrzypczak,<br />

Agnieszka Nałęcz Gembicka<br />

Adm<strong>in</strong>istracja: Barbara Wołoch<br />

Dystrybucja: Piotr Trela<br />

Dział kultury<br />

Lidia Sadowska-Fryszer<br />

Fundacja Mecenat Kultury<br />

Opracowanie graficzne<br />

Maciej Fryszer<br />

Fundacja Mecenat Kultury<br />

Dział reklamy<br />

Sandra Hill<br />

reklama@glospolonii.org<br />

Media społecznościowe<br />

Katarzyna Zawada<br />

Cennik reklam<br />

$30/miesiąc<br />

$240/rok ($20/miesiąc)<br />

Prenumerata<br />

$3/wydanie, $36/rok<br />

Fotografie na okładce<br />

iStock/Patryk_Kosmider<br />

GŁOS POLONII W <strong>USA</strong><br />

<strong>the</strong> voice <strong>of</strong> polonia <strong>in</strong> <strong>the</strong> usa<br />

Dystrybucja<br />

Arizona: Our Lady Of<br />

Czestochowa Parish, Jana's<br />

Bakery & Deli<br />

California: Polam FCU, Konsulat<br />

Generalny RP w Los Angeles<br />

Colorado: Polski Klub w Denver,<br />

Parafia Św. Józefa w Denver,<br />

European Gourmet, Chicago<br />

Market, Gastronom, Europa Deli,<br />

Euro Market & Deli (Colorado<br />

Spr<strong>in</strong>gs), Royal Bakery, Elegant<br />

Bakery, Cracovia Restaurant,<br />

K<strong>in</strong>ga’s Lounge, Pierogi Factory,<br />

<strong>The</strong> Polish Pottery Outlet,<br />

Gentlemen's Collection w<br />

Colorado Mills Mall<br />

Współpraca<br />

Agata Drogowska<br />

Andrzej Wiktor<br />

Anita Dąbrowska<br />

Anna Maleady<br />

Amberband<br />

Bartek Zyskowski<br />

Beata Poczwardowska<br />

Damian Matejczuk<br />

Dom<strong>in</strong>ik Stecuła<br />

Dom<strong>in</strong>ika Orwat<br />

Edyta Mięsowicz<br />

Edward Fiałkowski<br />

Ewa W. Sobel<br />

Ewa Petrocco<br />

Fundacja Kościuszkowska<br />

Fundacja Mecenat Kultury<br />

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego<br />

„Teraz Polska”<br />

Grzegorz Fryc<br />

Gov.pl Serwis Rzeczpospolitej Polskiej<br />

Instytut Strategii Narodowej<br />

Imogena Salva<br />

Iwona Salamon<br />

Iwona Santiago<br />

Jacek Szynakiewicz<br />

Jan<strong>in</strong>a Grabowska<br />

Joanna Szarkowski<br />

Joseph Mikołaj Rej<br />

Justyna Lame<br />

John Petkus<br />

Julita Miszalska-Hunt<br />

Kancelaria Mediacyjna Ewa S.Sobel<br />

Kancelaria Podatkowa M a$ Money<br />

Katarzyna Paciorkowska Holmes<br />

Katarzyna Pawelec<br />

Karol<strong>in</strong>a Zatorska<br />

Katarzyna Kubiak<br />

Katarzyna Dziewięcien<br />

Konsulat RP w Los Angeles<br />

Konsulat RP w Nowym Jorku<br />

Ks. Stanisław Michałek<br />

Ks. Grzegorz Wójcik<br />

Krzyszt<strong>of</strong> Fryc<br />

Krzyszt<strong>of</strong> Raducha<br />

Małgorzata Jońska<br />

Małgorzata Schwab<br />

Marta Kuświk<br />

Maria Grabowska<br />

Maria Szonert<br />

Mariola Wróbel<br />

Marta Milczarek<br />

Magdalena Sasal<br />

Marzena Tataj<br />

Łukasz Oprawski<br />

Oliwier Wasilewski<br />

Patrycja Admire<br />

PASI Polish American Strategic Initiative<br />

Polam FCU<br />

Polski Klub w Denver<br />

Polski Klub “Podhale” Colorado Spr<strong>in</strong>gs<br />

Polski Klub Sportowo-Turystyczny w Colorado<br />

Polska Rada Rycerzy Kolumba w Denver<br />

Polish American Social Club <strong>of</strong> Las Vegas<br />

Polish Heritage Center <strong>of</strong> Panna Maria, TX<br />

Polish Drama Club <strong>of</strong> Wash<strong>in</strong>gton DC<br />

Polish American Congress Charitable<br />

Foundation<br />

Portal polaniec.com.pl<br />

Robert Bruzgo<br />

Stanisław Gadz<strong>in</strong>a<br />

Sylwia Starzycka<br />

Urszula Szuleta<br />

Zespół Pieśni i Tańca Krakusy<br />

Chicago: Alex SuperDeli, Lassak Deli, Polish Deli (Norridge)<br />

M<strong>in</strong>nesota: Sikora’s Polish Market <strong>in</strong> M<strong>in</strong>neapolis<br />

Maryland: Kiełbasa Factory<br />

Nevada: Las Vegas: Polish Deli, Pierogi Village, Consulate RP <strong>in</strong> LV, St Joan<br />

<strong>of</strong> Arc Catholic Church<br />

New York: Konsulat RP w Nowym Jorku, Greenpo<strong>in</strong>t: piekarnia Syrena,<br />

Cracovia W<strong>in</strong>es & Liquors, Greenpo<strong>in</strong>t W<strong>in</strong>e & Liquors, Dunne’s Polemost<br />

Liquors, New Poland Food Market<br />

New Jersey: Super Delikatesy Polish Groceries & Deli, Agencja J&K<br />

Eurotravel, European Bakery<br />

Texas: St. Stanislaus Kostka Catholic Church, Anderson, Texas, Our Lady <strong>of</strong><br />

Czestochowa Polish Church, Houston TX, Konsulat Generalny RP w Houston<br />

Pennsylvania: <strong>The</strong> Associated Polish Home <strong>of</strong> Philadelphia<br />

OD REDAKCJI<br />

Witamy w piątym wydaniu<br />

<strong>Głos</strong>u <strong>Polonii</strong> w <strong>USA</strong>.<br />

Od Redakcji.<br />

Witamy w nowym roku! Szczęśliwego Nowego Roku<br />

Drodzy Czytelnicy! Poprzedni rok był dla wielu z nas<br />

rokiem skrajności, zmian i adaptacji do nowej, pandemicznej<br />

normalności. Miejmy nadzieję, że obecny<br />

rok będzie o wiele łaskawszy niż poprzedni. W <strong>2021</strong>,<br />

życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia oraz<br />

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.<br />

W styczniowym wydaniu znajdą Państwo wiele ciekawych<br />

<strong>in</strong>formacji z życia <strong>Polonii</strong> w Stanach Zjednoczonych,<br />

a także felietony bezpośrednio z Polski. <strong>Głos</strong><br />

<strong>Polonii</strong> w <strong>USA</strong> to platforma wymiany dla <strong>Polonii</strong>, która<br />

Happy New Year Dear Readers! We rema<strong>in</strong> hopeful<br />

that <strong>2021</strong> will br<strong>in</strong>g everyone good health, happ<strong>in</strong>ess<br />

and prosperity. <strong>The</strong> previous year was for many <strong>of</strong> us<br />

a year <strong>of</strong> extremes, <strong>of</strong> change and adaptation to a new,<br />

pandemic normality. Let us hope that this year will be<br />

much more gracious than <strong>the</strong> previous one. In <strong>2021</strong>,<br />

we wish you good health and all <strong>the</strong> best <strong>in</strong> your personal<br />

and pr<strong>of</strong>essional lives.<br />

In <strong>the</strong> January issue you will f<strong>in</strong>d a lot <strong>of</strong> <strong>in</strong>terest<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>formation about <strong>the</strong> life <strong>of</strong> <strong>the</strong> Polish diaspora <strong>in</strong> <strong>the</strong><br />

United States, as well as columns directly from Poland.<br />

<strong>The</strong> <strong>Voice</strong> <strong>of</strong> <strong>Polonia</strong> <strong>in</strong> <strong>the</strong> <strong>USA</strong> cont<strong>in</strong>ues to grow as<br />

z miesiąca na miesiąc nabiera pełniejszego kształtu<br />

a to za sprawą nowych polonijnych autorów, którzy<br />

dołączają do nas.<br />

W styczniu piszemy o polonijnych sztabach WOŚP,<br />

zabieramy Was na wycieczkę przez <strong>USA</strong>, od Pacyfiku<br />

po Atlantyk, a także na wycieczkę rowerem do<br />

Kietlanki na Mazowszu. Nie zapom<strong>in</strong>amy również<br />

o ważnych, historycznych datach. W tym wydaniu<br />

jest to oczywiście Powstanie Styczniowe, którego 158<br />

rocznicę obchodzimy w tym miesiącu.<br />

Redakcja<br />

an exchange platform for Poles every month thanks to<br />

many new and vary<strong>in</strong>g authors who engage with us.<br />

We write about <strong>the</strong> Polish community headquarters<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong> Great Orchestra <strong>of</strong> Christmas Charity, we take<br />

you on a road trip through <strong>the</strong> <strong>USA</strong>, from <strong>the</strong> Pacific to<br />

<strong>the</strong> Atlantic, as well as on a bicycle trip through Kietlanka<br />

<strong>in</strong> Mazovia. We also highlight important historical<br />

dates. In this issue <strong>of</strong> course, it is <strong>the</strong> January Upris<strong>in</strong>g,<br />

whose 158th anniversary is celebrated <strong>in</strong> January.<br />

Editors<br />

Dziękujemy, że byliście z nami<br />

w 2020 roku!


List do redakcji<br />

STYCZEŃ<br />

LISTY DO REDAKCJI <strong>2021</strong> 3<br />

Szanowna Redakcjo,<br />

Od czasu moich podróży po Ameryce<br />

sprawy dotyczące <strong>Polonii</strong> w <strong>USA</strong> ciekawią<br />

mnie jeszcze bardziej. Choć mieszkam<br />

w nadwarciańskim Poznaniu, przeczytałem<br />

z wielkim za<strong>in</strong>teresowaniem wywiad<br />

Jacka Szynakiewicza z pr<strong>of</strong>. dr. hab. Wojciechem<br />

Kaniewskim, zamieszczony w grudniowym<br />

<strong>Głos</strong>ie <strong>Polonii</strong> <strong>USA</strong>.<br />

Rozmowy i wywiady z Polakami, którzy<br />

wspaniale zapisują się na kartach historii<br />

są nie tylko <strong>in</strong>teresujące. Są także <strong>in</strong>spirujące.<br />

Dla mnie wspomniany wywiad jest ważny<br />

tym bardziej, że z obu Panami znam się<br />

świetnie od wielu lat i pozostaję w przyjaznych<br />

relacjach. Mam nadzieję, że wybaczą<br />

mi, iż dla własnej wygody używać będę dalej<br />

samych ich imion.<br />

Mam w sobie silne przekonanie, że opublikowany<br />

w grudniowym <strong>Głos</strong>ie <strong>Polonii</strong><br />

wywiad jest dobrą okazją, aby dorzucić<br />

jeszcze nieco <strong>in</strong>formacji tak o Wojciechu,<br />

ale też o Jacku. Dla mnie oni obaj są ludźmi<br />

wyjątkowymi, którzy pięknie zapisali<br />

w Ameryce swoje życiowo- zawodowe<br />

karty. Także poza Ameryką. Lubię mówić,<br />

że tacy jak oni, to „ludzie latarnie, ludzie<br />

lokomotywy”. Z obu wiążą mnie wyłącznie<br />

pozytywne emocje.<br />

Wojciecha poznałem wiosną 2006 roku.<br />

Pojawił się w moim poznańskim domu<br />

wraz z Jackiem, aby spędzić wieczór przy<br />

brydżowym stoliku. Wspom<strong>in</strong>ał, iż mieszka<br />

w St. Louis, ale przeszedł na emeryturę<br />

i zamierza kupić dom w Poznaniu. Wymieniliśmy<br />

wizytówki. Kilka dni później<br />

Wojciech zadzwonił z <strong>in</strong>formacją, że odpowiedni<br />

dom znalazł i ma wstępne uzgodnienia<br />

dotyczące jego zakupu. Są w Poznaniu<br />

dziesiątki tysięcy domów, ale trafił się<br />

dom bezpośrednio sąsiadujący z domem<br />

Janusza, wspólnego od lat kolegi mojego<br />

i Jacka, który uczestniczył we wspólnym<br />

wieczorze jako czwarty przy brydżowym<br />

stoliku. To wydarzenie bardzo nas zbliżyło.<br />

Wojciech zaproponował przyjazd do <strong>USA</strong><br />

Januszowi, mnie i mojemu szwagrowi Maciejowi<br />

(rezerwowy brydżysta wspomnianego<br />

wieczoru). W planie był miesięczny<br />

turystyczny objazd sporej części <strong>USA</strong>, a na<br />

koniec pomoc w dostawie mienia przesiedleńczego<br />

do Chicago.<br />

Podróż po Stanach trwała przez cały<br />

wrzesień 2006 roku. Wyjechaliśmy we<br />

czwórkę Hondą z domu Wojciecha w St. Louis,<br />

świetnie wcześniej podjęci z polską gośc<strong>in</strong>nością<br />

przez Majkę, niezawodną żonę<br />

Wojciecha. Przejechaliśmy w sumie 7600<br />

mil przez 16 Stanów. Zobaczyliśmy w tych<br />

Stanach to, co najciekawsze. Wojciech zawsze<br />

wiedział, co koniecznie pow<strong>in</strong>niśmy<br />

zobaczyć. Był idealnym przewodnikiem.<br />

Zobaczyliśmy wiele niezwykłych parków<br />

narodowych, muzeów i ciekawostek. Wiele<br />

też dowiedzieliśmy się o poszczególnych<br />

Stanach i o Ameryce z relacji Wojciecha.<br />

Wieczory w hotelach kończyliśmy brydżem.<br />

Na trasie kilkakrotnie goszczeni<br />

byliśmy przez przyjaciół Wojciecha, <strong>in</strong>nych<br />

pr<strong>of</strong>esorów Polaków dobrze realizujących<br />

się w <strong>USA</strong>. Kilka niezapomnianych<br />

dni spędziliśmy też we czwórkę w Denver,<br />

goszczeni przez Jacka i Iwonę. Po powrocie<br />

do St. Louis pomogliśmy zapakować<br />

mienie przesiedleńcze do 2 samochodów.<br />

Były tak wypełnione, że wewnątrz ledwo<br />

mogliśmy się sami zmieścić. Dziwiłem się,<br />

że ładujemy do aut kolejne setki par skarpet<br />

i dziesiątki butów. Tak poznałem lepiej<br />

Amerykę.<br />

Od października 2006 Wojciech podjął<br />

pracę jako wykładowca na Wydziale<br />

Biologii UAM w Poznaniu. Jego kolosalna<br />

wiedza w zakresie biotechnologii, <strong>in</strong>żynierii<br />

genetycznej, wirusologii oraz wybitny<br />

talent oratorski spowodowały, że jako wykładowca<br />

uzyskał tam w ocenie studentów<br />

najwyższe noty. Jestem przekonany,<br />

że niejeden słuchacz jego wykładów jest<br />

obecnie przekonany o słuszności pracy<br />

nad organizmami zmodyfikowanymi genetycznie<br />

(GMO), pomimo oporu ekologów.<br />

Mnie przekonał całkowicie. Uważam, że<br />

nie możemy z osiągnięć w zakresie GMO<br />

zrezygnować, podobnie jak nie możemy<br />

zrezygnować z medykamentów.<br />

Obecnie Wojciech jest na zaawansowanej<br />

emeryturze. Mam nadzieję, że wyda<br />

książkę o swoich życiowych osiągnięciach<br />

i przygodach, tych amerykańskich w szczególności.<br />

Wciąż, a może nawet obecnie bardziej,<br />

jest namiętnym brydżystą.<br />

Jacka znam od końca lat siedemdziesiątych<br />

XX wieku. Pracowaliśmy w tej samej<br />

firmie w Poznaniu. Firmę utworzono po to,<br />

aby ułatwić eksport z Polski kompletnych<br />

l<strong>in</strong>ii technologicznych dla przemysłu spożywczego,<br />

a nawet całych zakładów „pod<br />

klucz”. Pracowałem wówczas jako technolog<br />

w pracowni projektowej firmy. Naprzeciw<br />

mnie pracowała przy swoim biurku<br />

Iwona, żona Jacka. On z kolei pracował<br />

w dziale eksportu firmy. Szybko wykazał<br />

się wysokimi kompetencjami i skutecznością,<br />

zwłaszcza na rynku radzieckim.<br />

W latach 1980 i 1981 Jacek pokazał swoje<br />

zdecydowane polityczne preferencje. Odegrał<br />

znaczącą rolę w powstającej Solidarności.<br />

W tamtym czasie wymagało to wielkiej<br />

odwagi. Niejedną noc spędził za strajkującymi<br />

robotnikami na terenie Zakładów<br />

H. Cegielski w Poznaniu i wielokrotnie udawał<br />

się do strajkującej Stoczni Gdańskiej,<br />

gdzie w sierpniu 1980 roku idea Solidarności<br />

zakiełkowała. Po niewielu miesiącach<br />

strajkowała niemal cała Polska. Postulaty<br />

na początku mające związek głównie z mizernymi<br />

płacami i zaopatrzeniem sklepów,<br />

z czasem zostały poszerzone o postulaty<br />

o charakterze politycznym. Ostatecznie<br />

komunistyczne władze zmuszone zostały<br />

przyjąć 21 postulatów, podpisując poniekąd<br />

na siebie wyrok, odwleczony w czasie<br />

o niecałą dekadę.<br />

W noc wprowadzenia stanu wojennego<br />

Jacek został <strong>in</strong>ternowany. Został uwolniony<br />

po kilku miesiącach, ale też przymuszony<br />

do opuszczenia Polski z paszportem<br />

ważnym tylko w jedną stronę. Poprzez<br />

Niemcy wraz z żoną dotarł do <strong>USA</strong>. Ich życie<br />

diametralnie się zmieniło. Oboje musieli<br />

zaczynać dosłownie od zera.<br />

To, co wydawało się niemożliwe w latach<br />

1980-81, stało się faktem w latach 1989-<br />

90. Przyjazdy Jacka do wolnej Polski stają<br />

się możliwe. Jak dotychczas, przeleciał nad<br />

Atlantykiem ponad 350 razy.<br />

Bezpośrednie kontakty z Polską kolejny<br />

raz pokazały jego talenty w sferze biznesowej.<br />

Między <strong>in</strong>nymi pracując na rzecz jednej<br />

z <strong>in</strong>żynieryjnych firm amerykańskich<br />

doprowadził do wybudowania w Polsce,<br />

Czechach i w Rosji pierwszych zakładów<br />

do produkcji metalowych (głównie alum<strong>in</strong>iowych)<br />

puszek, niezbędnych do rozlewania<br />

piwa i <strong>in</strong>nych napojów. Wcześniej takie<br />

puszki kraje te musiały sprowadzać z Niemiec,<br />

Austrii, a nawet z krajów bardziej odległych,<br />

np. W. Brytania.<br />

Dużo pracy poświęcił Jacek na rzecz kooperacji<br />

firm amerykańskich z polskimi. Na<br />

podstawie dostarczanej z <strong>USA</strong> dokumentacji,<br />

albo też dokumentacji projektowej<br />

opracowywanej wspólnie przez <strong>in</strong>żynierów<br />

po obu stronach Atlantyku, w Polsce<br />

produkowane były maszyny i urządzenia,<br />

które trafiały do Rosji, Stanów Zjednoczonych,<br />

a nawet do Malezji.<br />

Niemal każdy pobyt Jacka w Polsce to także<br />

jego krótka wizyta w Poznaniu, dająca<br />

szansę na spotkanie przy brydżowym stoliku,<br />

ale też <strong>in</strong>teresującą pogawędkę. Takie<br />

brydżowe spotkania mają miejsce w domu<br />

moim, albo Wojciecha. Specjalnością Jacka<br />

jest na samym wstępie licytacji niekonwencjonalna<br />

odzywka 1BA, z kartą liczącą<br />

od 7 do ponad 20 punktów. Taka odzywka<br />

wprowadza pewien zamęt, elim<strong>in</strong>ując niższe<br />

odzywki, ale też uatrakcyjnia grę, podobnie<br />

jak joker wprowadzony do talii kart<br />

przy grze w pokera.<br />

Jacek przeprowadził wywiad z Wojciechem,<br />

ale równie ciekawy byłby wywiad<br />

Wojciecha z Jackiem. Wyróżnia ich niezwykła<br />

otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów.<br />

Obaj zostawili po sobie znaczący<br />

ślad po każdej stronie Atlantyku. Osiągnęli<br />

niezmiernie wiele, wspierani przez swoje<br />

przemiłe żony.<br />

Jan Sztuba<br />

Dr <strong>in</strong>ż. technologii rolno-spożywczej,<br />

obecnie na emeryturze. Za<strong>in</strong>teresowania:<br />

gospodarka, polityka, <strong>in</strong>westycje giełdowe,<br />

literatura faktu. Hobby: podróże, brydż.<br />

Kolejny rok odchodzi<br />

I znów kolejny rok odchodzi<br />

Lecz życie nasze nadal trwa<br />

Czy nowy rok będzie łaskawszy?<br />

Czy wiarę w lepsze jutro da?<br />

Czy wszystkie drogi nam wyprostuje?<br />

Czy zburzy mur co dzieli nas<br />

Czy zniszczy fale nienawiści<br />

Czy w miejscu wreszcie stanie czas<br />

Gdy północ zegar już wybije<br />

A Stary Rok historią będzie<br />

Ty stwierdzisz ...<br />

przecież dalej żyję!<br />

Trzeba więc zwolnić w życia pędzie<br />

Być może dojrzysz świata uroki<br />

Cudne poranki pachnące majem<br />

I wówczas powiesz... "Kocham Cię życie"<br />

Chociaż nie zawsze bywasz rajem...<br />

Więc w noc ostatnią tego roku<br />

Kiedy szampana w swe dłonie chwycę<br />

Jedna myśl w niebo poszybuje<br />

Bądźcie szczęśliwi<br />

Tego Wam życzę.<br />

Nadesłała Anna Bralska - autorka bloga Facebook/Dwie Strony Lustra


4 STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

Polski Klub w Denver<br />

POLONIA W COLORADO<br />

W dniu 10 stycznia b.r., podczas pierwszego w tym<br />

roku zebrania członków, zaprzysiężony został nowo<br />

wybrany Zarządu Polskiego Klubu w Denver:<br />

Prezes: Agnieszka Nałęcz Gembicka<br />

Członek Klubu od 2018 r., Dyr. Socjalny w poprzednim<br />

Zarządzie<br />

Wiceprezes: Katarzyna Żak-Szynakiewicz<br />

Członek Klubu od 2011 r., były Prezes Klubu w latach<br />

2015-2020<br />

Sekretarz: Joanna Skrzypczak<br />

Członek Klubu od 2019 r., Sekretarz Klubu w poprzednim<br />

Zarządzie<br />

Skarbnik: Małgorzata Schwab<br />

Członek Klubu od 2020 r.<br />

Dyr. Programu: Małgorzata Jońska<br />

Członek Klubu od 2019 r.<br />

Dyr. Zaopatrzenia: Barbara Wołoch<br />

Członek Klubu od 2010 r., Skarbnik i członek Komisji<br />

Rewizyjnej w poprzednim Zarządzie<br />

Dyr. Socjalny: Ewa Korytkowska<br />

Członek Klubu od 2016 r.<br />

Dyr. Budynku: Mirosław Kulik<br />

Członek Klubu od 2016 r.<br />

Dyr. Biblioteki: Izabela Mikołajczak<br />

Członek Klubu od 2016 r., Dyr. Biblioteki w poprzednim<br />

Zarządzie<br />

Agnieszka Nałęcz-Gembicka<br />

Prezes<br />

"Wybór mojej osoby na Prezesa Polskiego Klubu w Denver traktuję niezmiernie<br />

poważnie. Tym, którzy na mnie głosowali dziękuję za zaufanie. Przed nami dwa lata<br />

ciężkiej pracy, aby odbudować Klub z pandemicznych zgliszczy. Wierzę w zgodę<br />

i mądrość naszej <strong>Polonii</strong> i dołożę wszelkich starań, abyśmy razem, wspólnie działali<br />

dla dobra naszego Polskiego Domu. Jestem wdzięczna za możliwość pracy w tak<br />

wspaniałym zespole oddanych Klubowi ludzi. Większość z tych osób posiada już<br />

doświadczenie w pracy na rzecz PKD, a kilka nowych rozpoczyna swoją działalność<br />

w Zarządzie z ogromnym pokładem chęci i sercem dla Polski i <strong>Polonii</strong>. Proszę, by<br />

dali nam Państwo szansę, abyśmy mogli się wykazać.”<br />

„Działalność na rzecz Polskiego Klubu w Denver to dla mnie ogromny zaszczyt<br />

i wyraz hołdu dla Ojczyzny. Jako nowo wybrany Wiceprezes Polskiego Klubu<br />

w Denver, zamierzam przede wszystkim wspierać Prezes Agnieszkę w prowadzeniu<br />

Klubu i dołożyć wszelkich starań aby Klub funkcjonował w zgodzie z zasadami<br />

naszej Konstytucji. Oprócz reprezentowania tej ważnej dla nas wszystkich <strong>in</strong>stytucji,<br />

zamierzam skupić się również na adm<strong>in</strong>istracji Klubu. Obowiązki mojej nowej roli,<br />

jasno określone przez Konstytucję i Regulam<strong>in</strong> Klubu, doskonale wpisują się w moje<br />

wykształcenie i doświadczenie zawodowe jako f<strong>in</strong>ansisty. Będę planować i urzeczywistniać<br />

projekty, których celem jest fundrais<strong>in</strong>g i strategiczne pozyskiwanie<br />

funduszy dla Polskiego Klubu. Razem z resztą naszego zespołu, planuję również<br />

realizować wydarzenia polonijne, których celem będzie propagowanie wiedzy<br />

o Polsce, podtrzymywanie polskich tradycji i języka polskiego dla następnych pokoleń<br />

<strong>Polonii</strong> Colorado. Zachęcam wszystkich do włączenia się w działalność Klubu.<br />

W jedności siła."<br />

Katarzyna Żak-Szynakiewicz<br />

Wiceprezes<br />

Sekretarz: Joanna Skrzypczak<br />

„Jako nowo wybrany Sekretarz Polskiego Klubu<br />

w Denver zamierzam pełnić swoją funkcję sumiennie<br />

i zgodnie z Konstytucją i Regulam<strong>in</strong>em PKD.<br />

Rzetelnie prowadzić rejestr dokumentacji Klubowej<br />

i być <strong>in</strong>tegralną częścią nowo wybranego Zarządu.”<br />

„Moja misja jako nowo wybranego Skarbnika Polskiego<br />

Klubu w Denver to ochrona funduszy Klubu i wspieranie<br />

ich uzyskiwania. Strategia tej odpowiedzialnej funkcji polegać<br />

będzie na rzetelnej, zgodnej z prawem i procedurami,<br />

przejrzystej księgowości - prowadzeniu dokładnej<br />

i czytelnej dla członków ewidencji wpływów i wydatków<br />

Klubu. Czasy są trudne, potrzebne są więc wszelkie<br />

sposoby na oszczędności, jak również ciekawe <strong>in</strong>icjatywy<br />

przynoszące dochody - serdecznie zapraszam na giełdę<br />

pomysłów!”<br />

Dyr. Programu: Małgorzata Jońska<br />

Dyr. Socjalny: Ewa Korytkowska<br />

„Jako nowo wybrany Dyrektor Programu w Polskim Klubie<br />

w Denver chciałabym włączyć się w <strong>in</strong>icjowanie i koordynowanie<br />

działań mających na celu współpracę z <strong>Polonia</strong> w Denver<br />

i okolic. Moim celem, wraz z wszystkimi członkami Zarządu, jest<br />

pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji poprzez organizowanie<br />

imprez okolicznościowych, obchodów świąt i uroczystości państwowych<br />

takich jak Wigilia, Sylwester, Majówka, Święto Niepodległości<br />

i <strong>in</strong>ne. Z głównych naszych założeń jest przekazywanie<br />

polskiego dziedzictwa przyszłym pokoleniom. Chciałbym zachęcić<br />

dzieci i młodzież do czynnego udziału w życiu naszego<br />

Klubu, jest to doskonała okazja do poznania nowych przyjaciół<br />

i zacieśnienia już wcześniej zawartych przyjaźni.”<br />

“Jako nowo wybrany Dyrektor Socjalny Polskiego<br />

Klubu w Denver, zamierzam wypełniać swoje<br />

obowiązki określone w Konstytucji i Regulam<strong>in</strong>ie<br />

i sumiennie dbać o kuchnię i zaplecze kuchenne<br />

Klubu. Zadbam również o Państwa podniebienia<br />

różnorodnym jadłospisem i sycącymi potrawami<br />

podczas imprez polonijnych organizowanych w naszym<br />

Klubie”.<br />

„Jako nowo wybrany Dyrektor Zaopatrzenia<br />

w Polskim Klubie w Denver chciałabym<br />

użyć mojego doświadczenia i wiedzy jako<br />

byłego Skarbnika Klubu i rozw<strong>in</strong>ąć system<br />

oszczędnych zakupów na przyszłe wydarzenia<br />

klubowe. Planuję być <strong>in</strong>tegralną częścią<br />

nowego Zarządu, i pomóc odbudować straty<br />

poniesione w 2020 roku w wyniku pandemii,<br />

kiedy to praktycznie wszelka działalność<br />

została zawieszona, a Klub nie miał żadnych<br />

dochodów”.<br />

“Jako nowo wybrany Dyrektor Budynku Polskiego Klubu<br />

w Denver, zamierzam dbać o sprawny stan techniczny<br />

budynku, zaplecza oraz wszelkich urządzeń i wyposażenia<br />

Klubu. Zadbam również o wszelkie niezbędne naprawy<br />

choć mam nadzieję, że takich nie będzie zbyt dużo”.<br />

Skarbnik: Małgorzata Schwab<br />

Dyr. Zaopatrzenia: Barbara Wołoch<br />

Dyr. Biblioteki: Izabela Mikołajczak<br />

“Jako nowo wybrany Dyrektor Biblioteki przy Polskim Klubie<br />

w Denver, zamierzam trzymać pieczę nad zasobami naszej<br />

biblioteki, dbać o poprawne katalogowanie książek, organizować<br />

kiermasze książkowe i spotkania autorskie, zapewniać nowości<br />

książkowe i być dla Państwa osobą do kontaktu w przypadku<br />

donacji. Jeśli mają Państwo książki w języku polskim lub angielskim,<br />

książki, gry, zabawki dla dzieci, które chcecie oddać do<br />

naszej biblioteki zapraszam do kontaktu. Jestem dostępna pod<br />

numerem 970-485-4691. Bardzo chętnie odbiorę donacje od<br />

Państwa bezpośrednio jeśli ktoś nie może dojechać do biblioteki<br />

w Klubie”.<br />

Dyr. Budynku: Mirosław Kulik


STYCZEŃ<br />

POLONIA W NEVADZIE <strong>2021</strong> 5<br />

Polska w Nevadzie<br />

John Petkus: Konsul Honorowy, Konsulat RP w Las Vegas<br />

Julita Miszalska-Hunt: Special Projects Director, Konsulat RP w Las Vegas<br />

Wkraczając w rok <strong>2021</strong>, Nevada nie tylko<br />

patrzy z nadzieją w przyszłość, ale spogląda<br />

z dumą w niedaleką przeszłość – na<br />

przed-pandemiczny rok, który zapisał się<br />

w kronice 10-letnich stosunków pomiędzy<br />

Polską i Nevadą jako niezapomniany, doniosły,<br />

wręcz historyczny.<br />

W czerwcu 2019 roku Prezydent Andrzej<br />

Duda wraz z Pierwszą Damą złożyli <strong>of</strong>icjalną<br />

wizytę w mieście Reno w północnej<br />

części Nevady: było to kulm<strong>in</strong>acją kilku lat<br />

misji gospodarczych, umów, i współpracy<br />

pomiędzy Polską i Nevadą zapoczątkowanych<br />

wizytami byłego Gubernatora<br />

Nevady Briana Sandovala w Polsce w 2015<br />

i 2017 roku, i odpowiedzią na jego osobiste<br />

zaproszenie. Z dumą witaliśmy nie<br />

tylko pierwszego Polskiego prezydenta<br />

w naszym stanie, ale po raz pierwszy Europejska<br />

głowa państwa zaszczyciła wizytą<br />

nasze skromne pustynne „progi”. I nie<br />

była to taka zwykła wizyta – pewnie, były<br />

przemowy i uściski rąk, ale był też pokaz<br />

dronów w samym centrum Reno, oraz prezentacje<br />

polskich firm i przedsiębiorstw<br />

gotowych do wkroczenia na Amerykański<br />

rynek. Drony, oczywiście, nie pow<strong>in</strong>ny<br />

wymagać wyjaśnienia: Nevada jest jednym<br />

z niewielu stanów, w którym te nowoczesne<br />

technologie mogą być testowane. Co<br />

może być mniej oczywiste, to fakt że Warszawski<br />

Instytut Lotnictwa (iLot) i NIAS<br />

(Nevada Institute <strong>of</strong> Autonomous Systems)<br />

podpisało kilka umów o współpracę badawczą<br />

jeśli chodzi o Polskie Bezzałogowe<br />

Systemy Latające (Unattended Aerial Vehicles<br />

–UAV) i ich testowanie w Nevadzie.<br />

W tym samych czasie Pierwsza Dama, Agata<br />

Kornhauser-Duda, odwiedziła campus<br />

Uniwersytetu Nevada-Reno (UNR), jako<br />

że ten uniwersytet i SGH (Szkoła Główna<br />

Handlowa w Warszawie) rozw<strong>in</strong>ęły bardzo<br />

silną współpracę i wymianę. Pani Agata<br />

odwiedziła również kilka misji dobroczynnych<br />

prowadzonych przez Zrzeszenie<br />

Katolickich Organizacji Charytatywnych<br />

w Reno. Wizyta w Domu dla Samotnych<br />

Matek była szczególnie wzruszająca, pełna<br />

ożywionej rozmowy, i zaskakującej ciepłej<br />

więzi pomiędzy Pierwsza Damą Polski i kobietami<br />

tak różnymi jeśli chodzi o kulturę,<br />

etniczność, język. Cały dzień tej prezydenckiej<br />

wizyty był dla nas wszystkich mieszkających<br />

w Nevadzie bardzo szczególny.<br />

Jak gdyby Polskie flagi powiewały ponad<br />

Reno, ponad naszymi głowami..... i nie tylko<br />

„jak gdyby” – polskie flagi naprawdę zawisły<br />

ponad jednym z najstarszych hoteli<br />

w naszym stanie.<br />

Kiedy Polska Para Prezydencka opuściła<br />

Nevadę i kontynuowała wizytę w <strong>USA</strong>,<br />

w Kalifornii, zabraliśmy grupę naszych<br />

gości z Polski – uczestników misji gospodarczej<br />

z wtedy Polskim Senatorem i Rektorem<br />

SGH, Panem Markiem Rockim na<br />

czele – do ... Ely. Kiedyś – stacja dyliżansów<br />

wzdłuż Pony Express. Dzisiaj – miejsce,<br />

gdzie polska kopalnia miedzi KGHM w pobliskim<br />

Rob<strong>in</strong>son nie tylko <strong>of</strong>eruje miejsca<br />

pracy, ale poprzez prawie comiesięczne<br />

akcje charytatywne i donacje na rzecz lokalnej<br />

społeczności – jest bijącym sercem<br />

tego regionu. „Family Day” w czerwcu to<br />

jedna z tych wspaniałych <strong>in</strong>icjatyw, gdzie<br />

rodz<strong>in</strong>y pracowników zwiedzają teren,<br />

i spotykają się na corocznym „barbeque”<br />

na koszt kopalni. W 2019 roku ten „Family<br />

Day” zamienił się w „Polish Day”: nie tylko<br />

wszyscy odwiedzający kopalnię tego dnia<br />

otrzymali geograficzne i historyczne <strong>in</strong>formacje<br />

o Polsce, ale kilkanaście polskich<br />

flag uroczyście zawisło ponad jednym<br />

z najstarszych hoteli w tym stanie, ponad<br />

hotelem „Nevada”.<br />

Wreszcie, w lutym 2020 roku, polskie flagi<br />

zawisły także w Las Vegas! Międzynarodowy<br />

Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej<br />

o Puchar Prezydenta Miasta gości co roku<br />

w lutym ok. 700 drużyn z całego świata.<br />

Legia Warszawa i Wisła Kraków uczestniczyły<br />

w tym turnieju kilka lat wcześniej.<br />

W październiku 2019, podczas spotkania<br />

z Marszałkiem Lubelskiego Jarosławem<br />

Stawiarskim, zaprosiliśmy drużyny z tego<br />

regionu, i Stal Kraśnik przyjął nasze zaproszenie.<br />

W lutym 2020 roku powitaliśmy<br />

18 graczy, 2 trenerów, i 3 przedstawicieli<br />

władz regionu Lubelskiego na lotnisku<br />

w Las Vegas. Choć Polska drużyna U15 nie<br />

wygrała turnieju w swojej kategorii wiekowej,<br />

doświadczenie i wymiana kulturalna<br />

to dla tych młodych ludzi dużo bardziej<br />

wartościowe „tr<strong>of</strong>eum”, z którym wrócili<br />

do Polski.<br />

Czekając na powrót świata do względnej<br />

normalności, wspomnienia biało-czerwonych<br />

flag nad Nevadą ogrzewają nasze serca,<br />

i napawają nadzieją, że wkrótce znowu<br />

je zobaczymy. Historia więzi i współpracy<br />

pomiędzy Polską i Nevadą tutaj się nie kończy....<br />

o czym w następnym wydaniu.<br />

Pierwsza Dama Polski Agata Kornhauser-Duda w hotelu po długim dniu w Reno,<br />

w towarzystwie tlumacza Julity Miszalskiej-Hunt<br />

Witamy Stal-Kraśnik i przedstawicieli Biura Marszałka Lubelskiego w Las Vegas!<br />

Polska delegacja i Burmistrz Miasta Ely Nathan Robertson<br />

John Petkus i Julita Miszalska-Hunt nad jeziorem Mead. Jedno z wielu unikalnych miejsc w Nevadzie,<br />

które udało nam się pokazać młodym piłkarzom ze Stal-Kraśnik


6 STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

POLONIA NA WSCHODNIM WYBRZEŻU<br />

Ameryka gra z WOŚP! 29. f<strong>in</strong>ał tuż, tuż<br />

Katarzyna Zawada, New Jersey<br />

Fot. Archiwum WOŚP NJ/NY<br />

Wielka Orkiestra Świątecznej<br />

Pomocy gra nieprzerwanie od<br />

1993 roku. Co roku, w ramach akcji<br />

zbierane są ogromne kwoty na<br />

leczenie najsłabszych i najbardziej<br />

potrzebujących. Wszędzie roi się<br />

od czerwonych serduszek i puszek<br />

z logiem organizacji.<br />

W tym roku, ze względu na<br />

pandemię, nie będzie wielkiej fety<br />

i gęsto zaludnionych imprez. Organizatorzy<br />

wierzą jednak, że przygotowane<br />

atrakcje zachęcą społeczność<br />

na całym świecie do grania<br />

z Orkiestrą. Wszystko oczywiście<br />

według standardów sanitarnych.<br />

Dochód z licytacji i zbiórek zostanie<br />

przekazany na działania medyczne<br />

z dziedz<strong>in</strong> laryngologii, otolaryngologii<br />

i diagnostyki głowy.<br />

W akcję zaangażowani są obywatele<br />

z całego świata, w tym także<br />

<strong>Polonia</strong> w <strong>USA</strong>. Na wschodnim<br />

wybrzeżu aktywnie działają stany<br />

New Jersey oraz Nowy Jork. Nad<br />

całym zamieszaniem czuwa Marc<strong>in</strong><br />

“Bubell” Filipowski oraz jego ponad<br />

sześćdziesięcioosobowa ekipa. Od<br />

lat dbają, aby każda akcja WOŚP NJ/<br />

NY była pełna serca, zaangażowania<br />

i atrakcji. - Pamiętam 15. f<strong>in</strong>ał,<br />

na który przyprowadziłem początkującego<br />

pięściarza polonijnego<br />

Pawła Wolaka. Jeden z naszych<br />

uczestników zlicytował jego rękawice<br />

za 15 tysięcy dolarów. Nie słyszałem,<br />

żeby dziś ktoś pobił ten rekord<br />

zakupu bokserskiego gadżetu<br />

w całej historii Orkiestry – wspom<strong>in</strong>a<br />

organizator. Magia wydarzenia<br />

działa i wciąż zaskakuje. Zmieniają<br />

się pokolenia, rządy, członkowie,<br />

ale wsparcie trwa i szerzy się dalej.<br />

W tym roku pandemia wirusa<br />

ograniczyła możliwości wielu sztabów.<br />

Wszelkie działania przeniosły<br />

się do Internetu, dlatego f<strong>in</strong>ał<br />

WOŚP w Nowym Jorku odbędzie się<br />

wirtualnie 30-31 stycznia na antenie<br />

Polskiego Radia WRKL 910 AM,<br />

kanale YouTube oraz Facebooku.<br />

Na przestrzeni lat we wschodniej<br />

części <strong>USA</strong> grało wielu zdolnych<br />

artystów; były f<strong>in</strong>ały rockowe, były<br />

też te rodz<strong>in</strong>ne. W <strong>2021</strong> dla słuchaczy<br />

zagrają undergroundowi twórcy.<br />

Przez cały miesiąc można wpłacać<br />

datki do puszek rozstawionych<br />

w większości polskich sklepów lub<br />

wziąć udział w przygotowanych<br />

licytacjach. Pod skrzydłami sztabu<br />

Marc<strong>in</strong>a Filipowskiego działają<br />

również m<strong>in</strong>i sztaby z Long Island,<br />

Florydy oraz Wash<strong>in</strong>gton DC.<br />

W Carleton Hall w NY w okrojonych<br />

godz<strong>in</strong>ach, z zachowaniem sanitarnych<br />

zasad, odbędzie się impreza<br />

pełna zabaw dla dzieci, konkursów<br />

i koncertów. W zeszłym roku w tym<br />

miejscu uzbierano 35 tysięcy dolarów,<br />

a gościem specjalnym był<br />

znany wśród Polaków bokser Adam<br />

Kownacki.<br />

Wspólne granie na amerykańskiej<br />

ziemi nie mogłoby się<br />

obyć bez polonijnej społeczności<br />

w Trentonie w New Jersey, gdzie<br />

zarejestrowany jest osobny sztab.<br />

Nad całym przedsięwzięciem czuwa<br />

ok. 60 osób, w tym mieszkańców<br />

sąsiadujących stanów, takich<br />

Pensylwania i Nowy Jork. - Z roku<br />

na rok rośnie zebrana kwota. Przez<br />

pierwsze lata oscylowała w granicach<br />

20-30 tysięcy dolarów. Prawdziwym<br />

wystrzałem był dla nas<br />

27. f<strong>in</strong>ał, gdzie zebraliśmy ponad<br />

95 tysięcy, a w ubiegłym roku była<br />

to suma prawie 107 tysięcy – tłumaczy<br />

Zbigniew Mystkowski, szef<br />

sztabu WOŚP Trenton. Ostatnie f<strong>in</strong>ały<br />

organizowane były w Ambassador<br />

Banquet & Cater<strong>in</strong>g. Dziś, gdy<br />

na każdym kroku trzeba pilnować<br />

ograniczeń, organizatorzy muszą<br />

stanąć na głowie, aby zapewnić<br />

atrakcje wspierającym akcję. Doskonałą<br />

alternatywą jest więc formuła<br />

drive thru. Przed restauracją<br />

pojawią się namioty pełne polonijnych<br />

i orkiestrowych gadżetów<br />

oraz tradycyjnego polskiego jedzenia.<br />

Na platformie Zoom będzie<br />

można wylicytować przedmioty<br />

od darczyńców i dzieła przekazane<br />

Galerii Sztuk Plastycznych Ryszarda<br />

Drucha. Przebieg wydarzenia<br />

zostanie udostępniony live w social<br />

mediach.<br />

Dla dzieciaków gra także <strong>Polonia</strong><br />

z Aust<strong>in</strong> w Teksasie. Sztab debiutował<br />

w zeszłym roku na 28. f<strong>in</strong>ale.<br />

W tym roku odbędzie się szereg<br />

atrakcji. W f<strong>in</strong>ałowym scenariuszu<br />

są mniejsze spotkania na żywo,<br />

imprezy sportowe, pikniki przy<br />

zachowaniu dystansu społecznego<br />

oraz wydarzenia w Internecie. Było<br />

już grupowe lepienie pierogów onl<strong>in</strong>e,<br />

a na chętnych czekają licytacje<br />

na platformie Zoom. Puszki rozstawione<br />

są w polskich punktach,<br />

a 31 stycznia nie zabraknie ich na<br />

ulicach. Jak podaje nam szefowa<br />

sztabu Anna Zieleniewska, wolontariusze<br />

będą kwestować w Aust<strong>in</strong>,<br />

Houston oraz Dallas, a sztab<br />

wspierany jest przez Polaków z San<br />

Francisco. - W ubiegłym roku, gdy<br />

nie mieliśmy pandemicznych obostrzeń,<br />

na f<strong>in</strong>ał przybyło ok. 200<br />

osób; mieliśmy naprawdę radosne,<br />

rodz<strong>in</strong>ne popołudnie, w czasie którego<br />

udało nam się zebrać pokaźną<br />

kwotę. Jest to wydarzenie, które<br />

łączy niezależnie od poglądów politycznych,<br />

wieku i statusu – dodaje.<br />

W <strong>in</strong>nej części Ameryki, w Ill<strong>in</strong>ois,<br />

w mieście Chicago od kilku<br />

tygodni trwają przygotowania do<br />

wielkiego dnia WOŚP. Koordynacją<br />

prac zajmuje się ponad 200 wolontariuszy.<br />

Można śmiało stwierdzić,<br />

że „Wietrzne Miasto” to wyjadacz<br />

akcji; f<strong>in</strong>ał jest tam organizowany<br />

po raz 28. Tegoroczny, naznaczony<br />

zakazami, odbędzie się na <strong>in</strong>nych<br />

zasadach. - Planujemy całodzienny<br />

radioton na falach radia PolskiFM,<br />

a nasze koncerty oraz licytacje będą<br />

transmitowane na kanale YouTube<br />

prosto z klubu Sokół Riders. Licytacje<br />

drobniejszych fantów już się<br />

odbywają na naszym fanpage'u na<br />

Facebooku – mówi nam Andrzej<br />

Hryń, szef sztabu. W ponad 100 lokalizacjach<br />

chicagowskiej metropolii<br />

cały czas rozstawione są puszki,<br />

do których można wrzucić swoje<br />

datki.<br />

Wielu działaczy z poprzednich<br />

lat w związku z wirusem nie szykuje<br />

imprez f<strong>in</strong>ałowych. Podp<strong>in</strong>ają<br />

się pod większe sztaby lub ograniczają<br />

działania. Zachęcają by<br />

wpłacać datki onl<strong>in</strong>e, a cała kwota<br />

zostanie przekazana na główny<br />

WOŚP. Tak jest m.<strong>in</strong>. w Portland<br />

w Oregonie. Zbiórka prowadzona<br />

jest na Facebooku (www.facebook.<br />

com/donate/224842609072498/<br />

10158201111799862), a jej twórcy<br />

wierzą, że uda się pobić zeszłoroczną<br />

sumę. Każdy gest dobrej woli<br />

jest ważny, a f<strong>in</strong>ansowe wsparcie<br />

zaowocuje nowym sprzętem dla<br />

potrzebujących.<br />

Co roku akcje WOŚP gromadzą<br />

tłumy uczestników, darczyńców<br />

i wpłacających. Polacy w <strong>USA</strong> udowadniają,<br />

że niezależnie od miejsca<br />

zamieszkania, mają ogromne<br />

serca i potrafią się solidaryzować.<br />

Zwłaszcza teraz, w tych smutnych<br />

czasach, gdy wiele nie można, ale<br />

tak naprawdę wciąż można wiele.<br />

Katarzyna Zawada<br />

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała<br />

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 10 lat<br />

związana z prasą oraz mediami <strong>in</strong>ternetowymi.<br />

Miłośniczka sportu, zwłaszcza piłki nożnej, siatkówki<br />

i skoków narciarskich. Prywatnie mama dwóch córek.<br />

Fot. Archiwum WOŚP Chicago


STYCZEŃ<br />

FUNDACJA TERAZ POLSKA <strong>2021</strong> 7<br />

Godło „Teraz Polska” ważne<br />

dla firm. Również w dobie pandemii.<br />

Krzyszt<strong>of</strong> Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”<br />

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu „Teraz Polska”<br />

na najlepsze wytwarzane w Polsce produkty, usługi<br />

i <strong>in</strong>nowacje do Konkursu „Teraz Polska”. Zwiększają się<br />

oczekiwania klientów i konsumentów, zaś Godło „Teraz<br />

Polska” symbolizuje cechy i walory, których szczególnie<br />

potrzebuje dzisiejsi konsumenci.<br />

Godło „Teraz Polska” jest najbardziej rozpoznawalnym<br />

symbolem promującym polskich przedsiębiorców. Dzięki<br />

niemu wysyłamy do naszych klientów sygnał, że jesteśmy<br />

solidnym kontrahentem, a nasze produkty są najwyższej<br />

jakości. Godło to dla nas renoma potwierdzona z jednej<br />

strony niezależnością ocen ekspertów i Kapituły, z drugiej<br />

– zaufaniem konsumentów - Krzyszt<strong>of</strong> Pruszyński,<br />

twórca i prezes firmy Blachy Pruszyński, jednego z największych<br />

w Europie producentów pokryć dachowych<br />

i elewacyjnych; laureat tytułu „Promotor Polski”.<br />

Krzyszt<strong>of</strong> Przybył - Fundacja „Teraz Polska” Fot. Kamil Broszko<br />

M<strong>in</strong>ął rok 2020, który z pewnością<br />

przez większość zostanie negatywnie<br />

zapamiętany. Pandemia Covid-19<br />

dotknęła nie tylko ludzi, zagrażając<br />

zdrowiu i życiu. W zasadniczy sposób<br />

wpłynęła również na gospodarkę. Wiele<br />

branż wywróciła do góry nogami,<br />

niektóre wzmocniła. Zmianie uległy<br />

potrzeby konsumentów, co generuje<br />

nowe oczekiwania wobec przedsiębiorców<br />

i firm oraz nabywanych produktów<br />

i usług. Dziś Polacy chcą kupować bardziej<br />

racjonalnie. Jeszcze wyżej cenimy<br />

jakość produktu i usługi, ale też bardziej<br />

jesteśmy skłonni wybierać dobra wyprodukowane<br />

w kraju czy pochodzące<br />

od lokalnych wytwórców. Również<br />

dlatego – co jest coraz lepiej rozumiane<br />

– że niekiedy nasze zamówienie czy<br />

zakup mogą zdecydować o przetrwaniu<br />

firmy czy utrzymaniu miejsc pracy.<br />

Badania konsumenckie nie pozostawiają<br />

wątpliwości – w oczach Polaków<br />

Godło „Teraz Polska” niezmiennie pozostaje<br />

symbolem jakości i budzi zaufanie.<br />

Co więcej, ma wpływ na decyzje zakupowe<br />

konsumentów. Przypomnę najważniejsze<br />

liczby z badania przeprowadzonego<br />

w październiku 2020 r. przez ASM<br />

– Centrum Badań i Analiz Rynku. Ponad<br />

75 proc. respondentów uważa, że Godło<br />

„Teraz Polska” jest dobrym sposobem<br />

oznaczania wysokiej jakości polskich<br />

produktów i usług, a także – co warte<br />

podkreślenia – zachęca ich do zakupu.<br />

Ankietowani, zapytani o skojarzenia<br />

z produktami i usługami nagrodzonymi<br />

Godłem, aż w 90 proc. wskazują polskie<br />

pochodzenie, dużą rozpoznawalność<br />

i stabilną jakość. Dzięki temu Godło „Teraz<br />

Polska” staje się dla firm działających<br />

w dobie pandemii wartościowym<br />

narzędziem promocyjnym. Dziś szczególnie<br />

mocno Polacy szukają dla siebie<br />

<strong>of</strong>erty, która spełni liczne oczekiwania,<br />

ale także <strong>of</strong>erty, której można zaufać. To<br />

słowo jest kluczem dla sukcesu dzisiaj,<br />

ale także jutro, w nowym, oby lepszym<br />

świecie. Firmy, produkty i usługi, które<br />

sprawdzą się w godz<strong>in</strong>ie próby, zdobędą<br />

zaufanie, które będzie procentowało<br />

przez dłuższy czas. A Godło „Teraz Polska”<br />

kojarzy się dzisiaj właśnie z wysokim<br />

zaufaniem i nigdy nie zawiodło<br />

ani konsumentów i klientów, którym<br />

pozwala wybierać najlepsze produkty<br />

na polskim rynku, ani przedsiębiorców,<br />

którym pozwala skutecznie i efektywnie<br />

promować <strong>of</strong>ertę.<br />

Przez trzy dekady grono Laureatów<br />

rozrosło się do kilkuset podmiotów. Są<br />

to zarówno małe, rodz<strong>in</strong>ne firmy jak<br />

i rynkowi giganci. Wśród firm posługujących<br />

się znakiem „Teraz Polska” są<br />

także takie, które kiedyś były niewielkie,<br />

ale przez lata, właśnie dzięki jakości,<br />

promowanej Godłem „Teraz Polska”,<br />

znacznie wzmocniły swoją rynkową<br />

pozycję. Zawsze podkreślam, że w Konkursie<br />

„Teraz Polska” szansę na sukces<br />

mają wszystkie firmy, niezależnie od<br />

swojej wielkości oraz branży czy rynku,<br />

na którym działają. Jest tak właśnie dlatego,<br />

że głównym kryterium przyznania<br />

nagrody jest jakość, a ona nie jest<br />

zależna od tego czy firma zatrudnia 5<br />

czy 5000 pracowników. Dzięki takiemu<br />

podejściu co roku nagradzamy marki,<br />

które swoim potencjałem pomagają budować<br />

tę najważniejszą - Markę Polska.<br />

Niebagatelne znaczenie dla Laureatów<br />

ma także fakt wyjątkowej oprawy,<br />

jaka co roku towarzyszy wręczeniu nagród.<br />

Przyznanie prawa do posługiwania<br />

się znakiem „Teraz Polska” odbywa<br />

się podczas Gali w Teatrze Wielkim<br />

w Warszawie. Wyjątkiem była ubiegłoroczna<br />

uroczystość, która odbyła się<br />

w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie<br />

Pierwszej Damy. Oprócz statuetek zwycięzcy<br />

Konkursu otrzymują wsparcie<br />

medialne. Jest to możliwe dzięki współpracy<br />

Fundacji z wieloma redakcjami.<br />

Ekwiwalent reklamowy Laureatów<br />

Konkursu „Teraz Polska” w mediach<br />

jest znaczący i w wielu przypadkach<br />

skutecznie wspiera działania przedsiębiorców<br />

dotyczące kampanii promocyjnych<br />

nagrodzonych produktów i usług.<br />

Po szczegółowe <strong>in</strong>formacje dotyczące<br />

warunków udziału w Konkursie<br />

„Teraz Polska” zapraszam na stronę<br />

<strong>in</strong>ternetową www.terazpolskafirma.<br />

pl. Firmy ubiegające się o znak „Teraz<br />

Polska” pow<strong>in</strong>ny w pierwszej kolejności<br />

zarejestrować się na tej stronie<br />

a następnie, do 29 stycznia br. odesłać<br />

na adres Fundacji wypełnioną ankietę<br />

weryfikacyjną. Wszystkim uczestnikom<br />

gwarantujemy pomoc w przygotowaniu<br />

zgłoszenia oraz pr<strong>of</strong>esjonalną ocenę<br />

produktu lub usługi przez Komisje<br />

Ekspertów. Zwycięzców tegorocznej<br />

edycji Konkursu poznamy na początku<br />

czerwca.<br />

Świat wokół nas się zmienia. Pandemia<br />

koronawirusa spowodowała, że<br />

rynek będzie musiał przejść poważne<br />

zmiany, lecz idea konkursu pozostaje<br />

niezmienna. Bo też cel, jakim jest<br />

wzmacnianie rodzimych marek i Marki<br />

Polska, zawsze będzie aktualny!<br />

Krzyszt<strong>of</strong> Pruszyński podczas uroczystości wręczenia statuetki<br />

„Promotor Polski” w 2017 r. Fot. Kamil Broszko<br />

Katarzyna Furmanek podczas Gali „Teraz Polska”<br />

w Teatrze Wielkim w Warszawie w 2019 r. Fot. Kamil Broszko<br />

Dawid Zieliński podczas Gali „Teraz Polska” w Pałacu Prezydenckim<br />

w 2020 r. Fot. Kamil Broszko<br />

Marc<strong>in</strong> Sowa podczas Gali „Teraz Polska” w Pałacu Prezydenckim<br />

w 2020 r. Fot. Kamil Broszko<br />

Janusz Komurkiewicz podczas uroczystości wręczenia dyplomu<br />

„Promotor Polskiej Gospodarki” w 2017 r. Fot. Kamil Broszko<br />

Biało-czerwone Godło „Teraz Polska” dla Laboratorium<br />

Kosmetycznego FLOSLEK – polskiej, rodz<strong>in</strong>nej firmy<br />

z 25-letnią historią – to powód do dumy. Jest to nagroda<br />

i jednocześnie zobowiązanie, by tworzyć produkty, które<br />

zdobywają uznanie w kraju i poza jego granicami. Na<br />

opakowaniach naszych kosmetyków z dumą <strong>in</strong>formujemy:<br />

made <strong>in</strong> Poland. Dziś na świecie to synonim jakości.<br />

Wierzę, że jakością naszych wyrobów pracujemy na<br />

reputację nie tylko marki FLOSLEK, ale i kraju, a Godło „Teraz<br />

Polska” zdecydowanie to potwierdza - Katarzyna Furmanek,<br />

prezes Laboratorium Kosmetycznego FLOSLEK,<br />

specjalizującego się w produkcji dermokosmetyków dla<br />

skóry wrażliwej i problematycznej.<br />

„Teraz Polska” to najcięższa statuetka, jaką dostaliśmy!<br />

Rzeczywiście waży swoje, ale przede wszystkim chodzi<br />

o ciężar odpowiedzialności za to, aby Columbus zawsze<br />

był polski. Żeby nasza organizacja miała patriotyczne<br />

nastawienie do wszystkiego, co robimy, jeśli ekonomiczne<br />

przesłanki wspierają takie decyzje” - Dawid<br />

Zieliński, prezes Columbus Energy, spółki zajmującej<br />

się dostarczaniem kompleksowych <strong>in</strong>stalacji OZE, która<br />

za<strong>in</strong>westowała w polską technologię pozyskiwania<br />

energii z perowskitów.<br />

„Teraz Polska” jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień<br />

na polskim rynku. Otrzymanie tej nagrody po raz<br />

trzeci, i to rok po roku, w dodatku podczas trzydziestej,<br />

jubileuszowej edycji, jest dla nas ogromną nobilitacją.<br />

– Marc<strong>in</strong> Sowa, prezes POLOmarket, polskiej sieci<br />

supermarketów, zbudowanej od podstaw wyłącznie<br />

z polskiego kapitału.<br />

Godło „Teraz Polska” to symbol prestiżu polskiej marki<br />

na świecie. Jest rozpoznawalne nie tylko w Polsce.<br />

FAKRO jest jego dumnym laureatem od 1996 r. Firmy<br />

posiadające to wyróżnienie przyczyniają się do rozwoju<br />

polskiej gospodarki. Kupując polskie produkty, zwiększamy<br />

zamożność naszego kraju, ponieważ wydane przez<br />

nas pieniądze nie wędrują za granicę, zasilając centrale<br />

zachodnioeuropejskich korporacji, a pozostają w rodzimej<br />

gospodarce. Stan naszej gospodarki i naszych portfeli<br />

zależy głównie od naszych konsumenckich wyborów.<br />

– Janusz Komurkiewicz, członek zarządu FAKRO,<br />

wicelidera na światowym rynku okien dachowych.


8 STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong> STYPENDIA NAUKOWE<br />

Stypendia naukowe<br />

Fundacji Kościuszkowskiej<br />

Dom<strong>in</strong>ika Orwat, Development Manager, Fundacja Kościuszkowska<br />

Fundacja Kościuszkowska powstała<br />

w 1925 roku, i jest jedna z najstarszych<br />

organizacji polonijnych zajmujących się<br />

promowaniem naukowej i kulturalnej<br />

współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi.<br />

Fundacja od lat przyznaje stypendia naukowcom<br />

chcącym studiować, prowadzić<br />

badania lub nauczać w Stanach Zjednoczonych.<br />

Na stypendia i granty dla polskich<br />

i amerykańskich studentów Fundacja<br />

przeznacza rocznie około miliona dolarów.<br />

Jej stypendystami byli między <strong>in</strong>nymi<br />

Magdalena Abakanowicz, Leszek Balcerowicz,<br />

Norman Davies, Juliusz Machulski,<br />

Wiktor Osiatyński,Anda Rottenberg i rab<strong>in</strong><br />

Michael Schudrich.<br />

Fundacja przyznaje stypendia<br />

i granty w trzech kategoriach:<br />

– stypendia dla osób z tytułami<br />

naukowymi doktora oraz<br />

wybitnych pr<strong>of</strong>esjonalistów i artystów;<br />

– granty dla osób z tytułem naukowym<br />

magistra<br />

– stypendia dla wykładowców języka<br />

polskiego lub kultury polskiej na uniwersytetach<br />

i w <strong>in</strong>nych <strong>in</strong>stytucjach kształcenia<br />

w Stanach Zjednoczonych wraz z prowadzeniem<br />

projektów badawczych.<br />

Wraz z początkiem <strong>2021</strong> roku, Fundacja<br />

Kościuszkowska ogłosiła nabór na naukowe<br />

stypendium "Drs. James an Wanda<br />

Trefil" dla obywateli i stałych mieszkańców<br />

Stanów Zjednoczonych (posiadaczy<br />

zielonej karty) polskiego pochodzenia.<br />

Kwalifikujący się kandydaci to obecni studenci<br />

I i II roku, oraz studenci ze specjalizacją<br />

w naukach przyrodniczych (fizyka,<br />

chemia, biologia, astronomia, nauki o ziemi<br />

itp.), ze średnią m<strong>in</strong>imum 3,5 pkt. Stypendium<br />

w wysokości 5000 USD zostanie<br />

przyznane na studia stacjonarne w Stanach<br />

Zjednoczonych na rok akademicki<br />

jesień <strong>2021</strong>/wiosna 2022.<br />

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony<br />

<strong>in</strong>ternetowej po dodatkowe <strong>in</strong>formacje<br />

oraz formularz aplikacyjny: <strong>the</strong>kf.org/kf/<br />

scholarships<br />

Stypendia naukowe<br />

<strong>The</strong> Polish American Congress<br />

Charitable Foundation<br />

Majer and Lakowski Families<br />

Memorial Scholarships<br />

Richard Gorecki<br />

Scholarship<br />

Fundacja Charytatywna Kongresu <strong>Polonii</strong><br />

Amerykańskiej (Polish American Congress<br />

Charitable Foundation) <strong>in</strong>formuje o udostępnionych<br />

stypendiach imienia rodz<strong>in</strong><br />

Majer i Lakowski dla studentόw studiόw<br />

<strong>in</strong>żynieryjnych i adm<strong>in</strong>istracji biznesu.<br />

Kandydaci muszą być studentami studiόw<br />

licencjackich (bachelor) lub magisterskich,<br />

w publicznej uczelni stanowej (uniwersytet<br />

lub college).<br />

Więcej <strong>in</strong>formacji oraz formularze podań<br />

można wydrukować ze strony <strong>in</strong>ternetowej<br />

Fundacji Charytatywnej KPA: www.<br />

paccf.org.<br />

Term<strong>in</strong> składania podań upływa 15 marca<br />

<strong>2021</strong> roku.<br />

<strong>The</strong> Polish American Congress Charitable<br />

Foundation formally announces that it is<br />

accept<strong>in</strong>g applications for <strong>the</strong> Majer & Lakowski<br />

Families Memorial Scholarships for<br />

<strong>2021</strong>. Scholarships will be granted to fulltime<br />

undergraduate or graduate students<br />

major<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ei<strong>the</strong>r eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g or bus<strong>in</strong>ess<br />

adm<strong>in</strong>istration at a public state university<br />

or college.<br />

More <strong>in</strong>formation and applications can be<br />

obta<strong>in</strong>ed at www.paccf.org, by written request<br />

to PACCF, 6645 N. Oliphant Ave., Suite<br />

A, Chicago, IL 60631, email<strong>in</strong>g to paccf@<br />

paccf.org, or by phone at 773-763-9942.<br />

Deadl<strong>in</strong>e to apply is March 15, <strong>2021</strong>.<br />

Fundacja Charytatywna Kongresu<br />

<strong>Polonii</strong> Amerykańskiej przyjmuje<br />

podania do stypendium im.<br />

Ryszarda Góreckiego <strong>2021</strong><br />

Kandydaci do stypendium muszą<br />

być obywatelami Stanów Zjednoczonych<br />

polskiego pochodzenia.<br />

Osoba za<strong>in</strong>teresowana uzyskaniem<br />

stypendium musi być<br />

studentem co najmniej drugiego<br />

roku w pełnym wymiarze godz<strong>in</strong><br />

na akredytowanej uczelni lub być studentem<br />

studiów podyplomowych i mieć dobre<br />

wyniki w nauce (m<strong>in</strong>imum GPA 3.0 w skali<br />

4.0). Wymagane jest członkostwo w lokalnym<br />

wydziale Kongresu <strong>Polonii</strong> Amerykańskiej,<br />

lub krajowym KPA.<br />

Formularze podań oraz więcej <strong>in</strong>formacji<br />

można uzyskać drukując ze strony <strong>in</strong>ternetowej<br />

www.paccf.org, lub przez e-mail:<br />

paccf@paccf.org, lub zamawiając telefonicznie<br />

773-763-9942.<br />

Term<strong>in</strong> składania podań upływa<br />

15 kwietnia <strong>2021</strong> roku.<br />

<strong>The</strong> Polish American Congress Charitable<br />

Foundation is formally announc<strong>in</strong>g that it<br />

is accept<strong>in</strong>g applications for <strong>the</strong> Richard<br />

Gorecki Scholarship for year <strong>2021</strong>.<br />

To be eligible <strong>the</strong> applicant must be a citizen<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong> United States <strong>of</strong> America and <strong>of</strong> Polish<br />

ancestry. Applicant must be a fulltime student<br />

enrolled as a sophomore, junior, senior<br />

or post-graduate <strong>in</strong> an accredited undergraduate<br />

or graduate program at a college<br />

or university, with a m<strong>in</strong>imum GPA <strong>of</strong> 3.0 out<br />

<strong>of</strong> 4.0. Applicant must be a member <strong>of</strong> <strong>the</strong>ir<br />

local Polish American Congress Division or<br />

if none <strong>in</strong> <strong>the</strong>ir area, <strong>the</strong>n a member through<br />

<strong>the</strong> National PAC.<br />

Applications and more <strong>in</strong>formation can be<br />

obta<strong>in</strong>ed at www.paccf.org, email<strong>in</strong>g to paccf@paccf.org,<br />

or by phone at 773-763-9942.<br />

Deadl<strong>in</strong>e to apply is April 15, <strong>2021</strong>.


STYCZEŃ<br />

GOSPODARKA <strong>2021</strong> 9<br />

Władza mediów społecznościowych<br />

Łukasz Oprawski<br />

Wolne słowo jest hasłem demokracji.<br />

I jednocześnie jest kłopotliwe<br />

dla rządzących z demokratycznego<br />

wyboru. Tak jest od<br />

uchwalenia w Stanach Zjednoczonych<br />

Ameryki – Karty Praw (United<br />

States Bill <strong>of</strong> Rights) w 1791<br />

roku, w której Pierwsza poprawka,<br />

oprócz swobody praktyk religijnych,<br />

gwarantuje prasie wolność<br />

słowa. Zapisano w niej, że Kongres<br />

nie może ustawami ograniczać<br />

wolności słowa lub prasy. Twórcy<br />

Pierwszej poprawki zakładali, że<br />

wolność słowa i prasy przygotuje<br />

społeczeństwo do demokratycznych<br />

rządów i służyć będzie stabilizacji<br />

rządzenia. W tym czasie Sejm<br />

Czteroletni w Rzeczypospolitej<br />

Obojga Narodów ustawą zagwarantował<br />

nienaruszoną wolność<br />

pisania i drukowania. Pierwsza<br />

Rzeczpospolita nie doczekała się<br />

wolności słowa bo została rozparcelowana<br />

przez zaborców. Czy po<br />

ponad 230 latach wolność słowa<br />

jest przestrzegana tak, jak gwarantowała<br />

to ustawa Sejmu Czteroletniego<br />

albo Pierwsza poprawka<br />

amerykańskiej Karty Praw? Digitalizacja<br />

i przeniesienie do Internetu<br />

wszystkich obszarów życia sprawiły,<br />

że ludzie na całym świecie stali<br />

się ze sobą połączeni. Codziennie<br />

tworzone są miliardy <strong>in</strong>formacji<br />

i danych, które przekazywane są<br />

nawet do najdalszych zakątków<br />

świata. Zanim jednak powstaną<br />

i dotrą do odbiorców, wykorzystywane<br />

są przez prywatnych usługodawców<br />

i służby państwowe.<br />

Taka wiedza daje władzę, a najpotężniejszy<br />

jest ten, kto kontroluje<br />

przepływ <strong>in</strong>formacji.<br />

Kilkanaście dni temu stało się<br />

coś, co bez wątpienia przejdzie do<br />

historii – urzędujący prezydent<br />

potężnego kraju został pozbawiony<br />

możliwości wypowiadania się.<br />

Nie chcę tutaj dyskutować na temat<br />

niedawnych wydarzeń na Kapitolu,<br />

a raczej o tym, na ile mogą sobie pozwolić<br />

korporacje od usług których<br />

jesteśmy zależni. Tajemnicą poliszynela<br />

jest, że na portalach pokroju<br />

Facebooka panuje coraz większa<br />

cenzura. Nie ma sensu omawiać pojedynczych<br />

przypadków, wystarczy<br />

w Google wpisać hasło „Facebook<br />

cenzura”, a przykładów znajdzie<br />

się mnóstwo. Cenzura w wykonaniu<br />

Facebooka nie ogranicza się<br />

tylko do usuwania wypowiedzi<br />

i banowania kont. Wykorzystywano<br />

także mechanizm shadow bana<br />

czyli uc<strong>in</strong>ano zasięgi stronom i wypowiedziom,<br />

które Facebook uznał<br />

za niestosowne. Ten mechanizm<br />

najczęściej dotykał niektóre treści<br />

polityczne i ideologiczne.<br />

Oczywiście nie tylko Facebook<br />

podejmował takie kroki, podobne<br />

działania stosował także Twitter<br />

i Google, choć zdarzało się to nieco<br />

rzadziej. Dotychczas cenzura<br />

uderzała głównie w zwykłych<br />

użytkowników Internetu. Przełom<br />

dokonał się nocą polskiego czasu<br />

między 6, a 7 stycznia, kiedy to portale<br />

Twitter i Facebook zablokowały<br />

konta Donalda Trumpa. Nie mam<br />

zamiaru wyrokować czy zamieszki<br />

były uzasadnione i kto miał rację.<br />

Należy jednak stwierdzić fakt, że<br />

giganci społecznościowi odebrali<br />

głos prezydentowi Stanów Zjednoczonych<br />

co w praktyce oznacza,<br />

że nie boją się jednego z najpotężniejszych<br />

ludzi na świecie. Mało<br />

tego Google i Facebook usunęły ze<br />

swoich sklepów aplikację Parler zaraz<br />

po tym jak Trump założył w niej<br />

konto.<br />

Giganci technologiczni nie mają<br />

już żadnych oporów, ocenzurują<br />

każdego, kto stanie im na drodze,<br />

a przykład aplikacji Parler pokazuje,<br />

że nie warto podejmować się<br />

obrony wolności słowa. Amazon,<br />

Google i App Store zablokowały<br />

aplikację bo znalazło się tam „98<br />

postów nawołujących do przemocy”.<br />

Ekwiwalentnie Twittera<br />

pow<strong>in</strong>no się w takiej sytuacji unicestwić.<br />

W sieci działa coraz silniejsza<br />

cenzura i to za cichym przyzwoleniem<br />

społecznym. Sami jesteśmy<br />

sobie w<strong>in</strong>ni. Wolność, o którą 30 lat<br />

temu walczyła Europa, oddaliśmy<br />

za możliwość dzielenia się zdjęciami<br />

i wypowiedziami. Co gorsza, niektórzy<br />

popierają cenzorskie działania<br />

gigantów technologicznych. Być<br />

może nawet jest to większość.<br />

Zrozumiałe jest oczywiście cenzurowanie<br />

treści wulgarnych, ponieważ<br />

są one sprzeczne z ogólnie<br />

Łukasz Oprawski<br />

przyjętymi zasadami. Nie jest natomiast<br />

zrozumiałe blokowanie<br />

op<strong>in</strong>ii i <strong>in</strong>nych wypowiedzi, ponieważ<br />

każdy człowiek pow<strong>in</strong>ien mieć<br />

swobodną możliwość wyrażania<br />

swoich poglądów. Nie można też<br />

tłumaczyć takich działań faktem,<br />

że są to prywatne firmy, ponieważ<br />

działają w przestrzeni publicznej<br />

i wpływają na rynek. Jeszcze 10 lat<br />

temu nie było większych problemów<br />

z wolnością słowa, ponieważ<br />

na rynku działało wiele for <strong>in</strong>ternetowych.<br />

Facebook wykończył<br />

niemal wszystkie z nich, stopniowo<br />

ograniczając również swobodę<br />

wypowiedzi.<br />

Wielu porównuje tę sytuację do<br />

wizji z powieści „Rok 1984” George'a<br />

Orwella. Nie ma w tym nic<br />

dziwnego, ponieważ widocznych<br />

jest wiele podobieństw. Najbardziej<br />

przerażający jest opisany<br />

tam mechanizm „ewaporacji”, czyli<br />

połączenie kary śmierci i wymazania<br />

danego człowieka z historii.<br />

Ten drugi punkt wydaje się dziś<br />

wyjątkowo aktualny. W krótkim<br />

czasie udało się odebrać Trumpowi<br />

możliwość wypowiadania się,<br />

usunięto też wiele wypowiedzi<br />

i filmów z jego udziałem. Kiedyś<br />

taka sytuacja wydawałaby się abstrakcją,<br />

dziś jest rzeczywistością.<br />

Co na to Europa?<br />

Zdaniem niemieckiej kanclerz<br />

w prawo do wyrażania op<strong>in</strong>ii może<br />

<strong>in</strong>gerować tylko państwo, a nie medium.<br />

Ingerencja w prawo do wyrażania<br />

op<strong>in</strong>ii jest możliwa jedynie<br />

„w ramach, które def<strong>in</strong>iuje ustawodawca,<br />

a nie na podstawie decyzji<br />

kierownictwa mediów społecznościowych”<br />

– powiedział rzecznik<br />

niemieckiego rządu Steffen Seibert<br />

w poniedziałek, 11 stycznia w Berl<strong>in</strong>ie.<br />

Jego zdaniem to co się stało<br />

obnaża słabość organizacji systemu<br />

mediów cyfrowych w naszych<br />

społeczeństwach.<br />

Formalnie, na dzień dzisiejszy,<br />

cenzura w Internecie w <strong>USA</strong> ogranicza<br />

się do ACTA ale są prowadzone<br />

prace nad ustawą COICA, która ma<br />

blokować dostęp do „niewłaściwych<br />

stron zagrażających narodowi<br />

amerykańskiemu”.<br />

Absolwent Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,<br />

studiów podyplomowych SGH-SGGW oraz Instytutu Polityki<br />

Międzynarodowej w Waszyngtonie (<strong>USA</strong>). W latach 2016-2019<br />

założyciel i prezes Kongresu 590 - cyklicznego wydarzenia<br />

gospodarczego, skupiającego przedstawicieli polskiego<br />

biznesu, nauki, polityki i legislacji oraz gości zagranicznych,<br />

głównie z <strong>USA</strong>.<br />

Informacja na temat podróżowania do Polski<br />

i <strong>USA</strong> w obecnej sytuacji epidemicznej<br />

Do Polski:<br />

Od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia <strong>2021</strong> r. obowiązkowej kwarantannie<br />

będą podlegały osoby, które przekroczyły granicę Polski samolotem, autobusem<br />

lub <strong>in</strong>nym środkiem transportu zbiorowego – przez 10 dni, licząc<br />

od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy.<br />

Ważne! Jeśli zostałeś zaszczepiony na COVID-19 nie będziesz skierowany<br />

na kwarantannę.<br />

Do <strong>USA</strong>:<br />

Od 26 stycznia <strong>2021</strong> r. wszyscy podróżni w wieku 2 lat i starsi przybywający<br />

do <strong>USA</strong> drogą lotniczą, niezależnie od obywatelstwa i kraju wylotu, już<br />

przy wejściu na pokład samolotu będą zobowiązani do okazania obsłudze<br />

l<strong>in</strong>ii lotniczej:<br />

- negatywnego wyniku testu na COVID-19 (w formie papierowej lub elektronicznej),<br />

wykonanego nie wcześniej niż 3 dni kalendarzowe przed<br />

dniem wylotu<br />

lub<br />

- pozytywnego wyniku testu (w formie papierowej lub elektronicznej)<br />

oraz zaświadczenia lekarskiego dot. możliwości odbycia podróży (test<br />

wraz z zaświadczeniem stanowią tzw. dokumentację wyzdrowienia”)<br />

Źródło: gov.pl


10 STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

PORADY PODATKOWE I BANKOWE<br />

Odpowiednie zorganizowanie do składania<br />

rozliczeń podatkowych jest ważne<br />

Marta Milczarek-McDonald<br />

Szczęśliwego Nowego Roku drodzy Czytelnicy!<br />

Trudno w to uwierzyć, ale wchodzimy<br />

już w okres rozliczeń podatkowych. Wraz<br />

z Nowym Rokiem została podpisana ustawa<br />

o dodatkowej pomocy związanej z COVID-19.<br />

Analizowanie tej ustawy zajmie nam kolejne<br />

tygodnie. Mamy nadzieję, że firmy zajmujące<br />

się programowaniem (s<strong>of</strong>tware) będą<br />

w stanie nadążyć z aktualizacją programów<br />

podatkowych pozwalając zakończyć sezon<br />

podatkowy bez zbędnych opóźnień.<br />

Zdajemy sobie sprawę, że każdy z Was<br />

chciałby mieć swoje rozliczenia podatkowe<br />

jak najszybciej zakończone. Uwierzcie, że<br />

księgowi również chcieliby jak najszybciej<br />

zacząć i pomyślnie zakończyć wasze rozliczenia<br />

za 2020 rok! Co można zrobić, aby<br />

pomóc swojemu księgowemu w sprawnym<br />

składaniu deklaracji podatkowych, lub samemu<br />

sobie, jeśli ma się zamiar przygotować<br />

własne rozliczenia? Należy zorganizować się<br />

już dziś i TERAZ! Oto kilka rad jak to zrobić.<br />

Wypracuj sobie system, który będzie dla<br />

Ciebie najbardziej pomocny! Może nie od<br />

razu znajdziesz taki system, który będzie dla<br />

Ciebie najbardziej odpowiedni, ale zacznij już<br />

teraz. Załóż teczkę podatkową lub segregator,<br />

w którym będziesz mógł uporządkować dokumenty.<br />

Nie wrzucaj rachunków i formularzy<br />

podatkowych za cały rok do jednego pudełka<br />

dokonując sortowania ich dopiero podczas<br />

spotkania z księgowym. Rodzaj dokumentów<br />

potrzebnych do przygotowania podatków zależny<br />

jest od tego, czy jesteś pracownikiem,<br />

czy niezależnym wykonawcą, czy kupiłeś nieruchomość,<br />

czy masz pożyczki studenckie,<br />

czy masz <strong>in</strong>ne wydatki lub dochody. Typowe<br />

dokumenty to W-2 lub 1099 (w przypadku<br />

dochodu), 1095 (w przypadku ubezpieczenia<br />

zdrowotnego) lub zestawienia odsetek od<br />

kredytu hipotecznego (formularz 1098, jeśli<br />

posiadasz nieruchomość). Inne ważne dokumenty<br />

dotyczą <strong>in</strong>westycji, jeśli sprzedałeś<br />

jakiekolwiek akcje, otrzymałeś dywidendy lub<br />

masz oprocentowane konta. Nie zapomnij<br />

o listach od <strong>in</strong>stytucji charytatywnych, którym<br />

przekazałeś datki. W wielu przypadkach IRS<br />

wymaga listów potwierdzających przekazane<br />

przez Ciebie kwoty na rzecz danej fundacji czy<br />

<strong>in</strong>stytucji .<br />

Jeśli jesteś osobą fizyczną – w swojej<br />

teczce lub segregatorze pow<strong>in</strong>ieneś mieć następujące<br />

sekcje: „Dochody”, „Kredyty / Wydatki”<br />

i „Odliczenia”. Jeśli jesteś właścicielem<br />

firmy, pow<strong>in</strong>ieneś mieć co najmniej 12 teczek,<br />

które będą zawierać dokumenty związane<br />

z dochodami i wydatkami za każdy miesiąc.<br />

Pamiętaj, że mamy erę cyfrową i wszystko<br />

można zeskanować. Stąd też nie ma wielu<br />

powodów, którymi mógłbyś uzasadnić brak<br />

jakiegokolwiek dokumentu w przypadku kontroli.<br />

Sp<strong>in</strong>acze biurowe to najlepsze przybory<br />

dla Ciebie i Twojego Księgowego. Natomiast<br />

zszywki nie są zalecane i proszę nie stosuj ich<br />

bo utrudniają pracę i księgowemu i Tobie.<br />

Zgodnie z ogólną zasadą, term<strong>in</strong> przechowywania<br />

zeznań podatkowych i związanych<br />

z nimi dokumentów wynosi 3 lata dla osób<br />

fizycznych i 7 lat dla firm. Od tej zasady istnieją<br />

odstępstwa dotyczące działalności gospodarczej<br />

i wynajmu. Jeżeli chcesz uzyskać<br />

wyczerpujące <strong>in</strong>formacje w tych sprawach<br />

skontaktuj się z doradcą podatkowym. Są<br />

osoby, które przechowują wszystkie swoje<br />

rozliczenia i dokumenty nigdy się ich nie pozbywając.<br />

Jest to dobry pomysł szczególnie<br />

w dzisiejszych czasach i w erze elektronicznej,<br />

gdzie miejsce papierowych kopii zastąpiły<br />

pliki w komputerze. Do zeskanowania<br />

swoich dokumentów i zeznań podatkowych<br />

możesz za<strong>in</strong>westować w dobry skaner lub<br />

skorzystać z aplikacji <strong>of</strong>erowanych na telefony.<br />

Obecnie dostępnych jest wiele aplikacji<br />

do skanowania.<br />

Poświęć trochę czasu na poznanie przepisów<br />

i wymagań podatkowych i postaraj<br />

się je zrozumieć. Oczywiście , że przede<br />

wszystkim polegamy na swoim doradcy podatkowym,<br />

ale ostatecznie to Ty, Drogi Czytelniku,<br />

odpowiadasz za <strong>in</strong>formacje zawarte<br />

w formularzach podatkowych. Nie bój się<br />

więc zadawać pytań. Zrozumienie podstawowych<br />

aspektów Twojego <strong>in</strong>dywidualnego<br />

rozliczenia podatkowego przygotuje cię, do<br />

lepszego zrozumienia tych bardziej skomplikowanych.<br />

Jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się<br />

założyć własną firmę, będziesz zmuszony do<br />

zrozumienia swojej sytuacji f<strong>in</strong>ansowej, więc<br />

dobrze jest zacząć j już teraz. Nie podpisujmy<br />

tylko przedstawionych nam formularzy.<br />

Wiedzmy co podpisujemy<br />

Nie zwlekaj i nie odkładaj dostarczenia<br />

dokumentów swojemu doradcy podatkowemu.<br />

Zrób to tak szybko jak to jest możliwe.<br />

Zanim się bowiem zorientujesz będzie 15<br />

października, co jest ostatecznym term<strong>in</strong>em<br />

złożenia zeznania. Nie dodawaj sobie dodatkowego<br />

i niepotrzebnego stresu. Postaraj się<br />

bezstresowo przeżyć ten okres podatkowy!<br />

W dzisiejszej dobie, najbardziej efektywnym<br />

sposobem przekazywania dokumentów do<br />

i od podatnika jest forma elektroniczna. Unikaj<br />

wysyłania dokumentów podatkowych e-mailem.<br />

Zawierają one twój numer Social Security<br />

i <strong>in</strong>ne dane osobiste, do których można<br />

łatwo uzyskać dostęp i które można wykorzystać<br />

do kradzieży tożsamości. Przydarzyło mi<br />

Bezpieczeństwo i zarządzanie<br />

kartami płatniczym<br />

się to osobiście. Kontakt z IRS i „odkręcanie”<br />

kradzieży tożsamości zajmuje miesiące - na<br />

pewno nie chciałbyś tak ryzykować i dodawać<br />

sobie dodatkowego stresu.<br />

Mówiąc o stresie, czy kiedykolwiek zdarzyło<br />

ci się być zaskoczonym swoim rozliczeniem?<br />

Spodziewałeś się zwrotu na kilka<br />

tysięcy, który miał ci sf<strong>in</strong>ansować wakacje, a<br />

dostałeś marne grosze, lub przyszło ci dopłacić<br />

kilka tysięcy? Gdy jesteś zorganizowany,<br />

Twój doradca podatkowy jest w stanie wyliczyć<br />

prognozy na rok bieżący i obliczyć Twoje<br />

ewentualne zobowiązanie podatkowe na rok<br />

następny. Jeśli nie masz wystarczająco potrąceń<br />

w ciągu roku, IRS może policzyć kary<br />

za podatki poniżej potrącenia. Po co płacić<br />

dodatkowe kary, jeśli można tego uniknąć?<br />

Najczęściej bywa, że zorganizowanie<br />

dokumentów jest najtrudniejsze, postaraj<br />

się więc aby ten proces był mniej bolesny<br />

na następny rok. Zrób sobie listę wszystkich<br />

dokumentów potrzebnych do przygotowania<br />

zeszłorocznych zeznań podatkowych.<br />

Możesz również poprosić swojego doradcę<br />

podatkowego lub księgowego o dostarczenie<br />

ci odpowiednich narzędzi do zorganizowania<br />

tych dokumentów. Jest to bardzo pomocne<br />

w uporządkowaniu dokumentów z bieżącego<br />

roku i dają możliwość powiadomienia księgowego<br />

o wszelkich zmianach, które zaszły lub<br />

zajdą w przyszłości.<br />

Utrzymując porządek w dokumentach<br />

przez cały rok, masz pewność, że nie zostaną<br />

pom<strong>in</strong>ięte żadne potrącenia. Najczęściej<br />

pomijanymi dokumentami są datki na cele<br />

charytatywne. Gdy oddajesz cokolwiek do<br />

firmy Goodwill lub <strong>in</strong>nej <strong>in</strong>stytucji - pokwitowanie,<br />

które otrzymujesz wrzuć do teczki na<br />

dany miesiąc.<br />

Jeśli masz udział w jakichkolwiek planach<br />

emerytalnych, może nie być możliwe wpłacenie<br />

do nich składki w bieżącym roku. W zależności<br />

od planu możesz to zrobić w roku<br />

następnym – w określonych term<strong>in</strong>ach. Jeśli<br />

jednak nie jesteś zorganizowany, nie wiesz,<br />

ile już wpłaciłeś i ile jeszcze możesz dopłacić.<br />

Pomocne jest dokładne analizowanie swojego<br />

konta co najmniej raz na kwartał, jeśli nie co<br />

miesiąc.<br />

Postaraj się nie tonąć w morzu papierkowej<br />

roboty i zmniejszyć stres jaki powoduje<br />

myślenie o rozliczaniu podatków. Niezorganizowanie<br />

ma negatywny wpływ emocjonalny<br />

na Ciebie i na Twoich bliskich. Wypracowanie<br />

solidnego systemu organizacji dokumentów<br />

pomoże zmniejszyć stres i da ci więcej czasu<br />

na <strong>in</strong>ne przyjemności. . Pozwól nam - księgowym<br />

- zająć się rozliczeniem twoich podatków.<br />

Dzięki temu wszyscy będą wygrani.<br />

Życzę wszystkim fantastycznego Nowego<br />

Roku! Jeśli mają Państwo pytania dotyczące<br />

podatków lub rozliczeń podatkowych, prosimy<br />

o kontakt telefoniczny 719-445-9829 lub<br />

emailowo Marta@MasMoneyCO.com.<br />

Marta Milczarek-McDonald<br />

Księgowa, licencjonowany doradca podatkowy (IRS Enrolled<br />

Agent), członk<strong>in</strong>i Krajowego Stowarzyszenia Pr<strong>of</strong>esjonalistów<br />

Podatkowych (NATP), Krajowego Stowarzyszenia Zarejestrowanych<br />

Agentów (NAEA), właściciel Biura Rachunkowego M a$ Money<br />

w Colorado Spr<strong>in</strong>gs.<br />

Karty płatnicze to jeden z bardziej dynamicznie<br />

rozwijających się sektorów bankowości,<br />

ale też notujący największy wskaźnik<br />

przeprowadzania za ich pomocą oszukańczych<br />

transakcji. Metody stosowane przez<br />

złodziei do wyłudzenia danych kart kredytowych<br />

i debetowych stają się coraz bardziej<br />

wyraf<strong>in</strong>owane i przebiegłe z kartami kredytowymi.<br />

W lipcu 2020 Federal Trade Commission<br />

(FTC) przedstawiła raport z <strong>in</strong>formacją<br />

o ponad 150,000 tyś. nowych oszustw<br />

związanych jedynie z COVID-19.<br />

Zdarza się, że przez nieuwagę wielu z nas<br />

dostrzega nieautoryzowane transakcje dopiero<br />

na miesięcznym wyciągu bankowym,<br />

często po upływie kilku tygodni. Na szczęście,<br />

dzięki nowoczesnym rozwiązaniom<br />

bankowym dostępnym w Polam FCU, z łatwością<br />

możemy uniknąć większych kłopotów<br />

związanych z kradzieżą lub zgubieniem<br />

naszego środka płatniczego w postaci karty<br />

płatniczej.<br />

Unia Kredytowa Polam <strong>of</strong>eruje swoim<br />

członkom dodatkowe zabezpieczenie transakcji<br />

kartami debetowymi lub kredytowymi<br />

w postaci aplikacji mobilnej CardValet®,<br />

która pozwala kontrolować i monitorować<br />

wykorzystanie kart i w czasie rzeczywistym.<br />

Zdecydowanie największą zaletą aplikacji<br />

są powiadomienia, gdy Twoja karta debetowa<br />

lub kredytowa jest używana, lub przekracza<br />

ustalone przez Ciebie limity transakcji.<br />

Jeśli lubisz oszczędzać, CardValet® może Ci<br />

w tym pomóc. Możesz ustawić limity maksymalnych<br />

dziennych wydatków lub określić<br />

je według typów produktów i usług, takich<br />

jak benzyna, artykuły spożywcze lub sklepy<br />

z elektroniką. Możesz również ustawić<br />

zabezpieczenia pod kątem lokalizacji i autoryzować<br />

jedynie transakcje w wybranym<br />

przez siebie obszarze geograficznym. Elastyczna<br />

aplikacja umożliwia łatwą zmianę<br />

tych parametrów w dowolnym momencie<br />

i miejscu za pomocą urządzenia mobilnego<br />

takiego jak tablet lub telefon.<br />

Co zrobić, gdy zauważymy, że nie mamy<br />

karty? Posiadacze kart płatniczych Polam<br />

FCU poprzez aplikację CardValet®, mogą<br />

wyłączyć zgubioną lub skradzioną kartę<br />

przez funkcje: włącz/wyłącz. Gdy karta jest<br />

włączona, transakcje są dozwolone zgodnie<br />

z ustawieniami kontroli użytkownika. Kiedy<br />

karta jest wyłączona, żadne zakupy ani wypłaty<br />

z bankomatów nie są autoryzowane<br />

dopóki karta nie zostanie ponownie włączona.<br />

CardValet® to też świetne narzędzie do<br />

kontrolowania wydatków dokonywanych<br />

przez Twoje dzieci. Dzięki wygodnym funkcjom,<br />

takim jak limity transakcji, kategorie<br />

produktów i lokalizacje Ty decydujesz, gdzie,<br />

kiedy i jak Twoje dzieci będą używać swoich<br />

kart płatniczych.<br />

Z Unią Kredytowa Polam możesz zarządzać<br />

bezpieczniej swoimi f<strong>in</strong>ansami, jednocześnie<br />

chroniąc się przed oszustwami, korzystając<br />

z najnowszej wersji aplikacji CardValet.


STYCZEŃ<br />

ZDROWIE <strong>2021</strong> 11<br />

Ubezpieczenia zdrowotne - gotówka obok polisy?<br />

Damian Matejczuk<br />

Pomimo posiadania polisy<br />

ubezpieczenia medycznego, czasami<br />

warto rozważyć czy dane<br />

świadczenie (np. skany, prześwietlenia,<br />

badania laboratoryjne, rezonans,<br />

diagnostyka, itp.) albo<br />

same usługi czy wizyta lekarska<br />

- mogą być dla nas bardziej opłacalne,<br />

jeśli zapłacimy gotówką,<br />

zamiast używać ubezpieczenia.<br />

Oczywiście, usługi medyczne<br />

w <strong>USA</strong> kosztują krocie, więc<br />

w dalszym ciągu warto jest mieć<br />

wszechstronną, katastr<strong>of</strong>iczną<br />

polisę ponieważ nic nie zastąpi<br />

solidnej ochrony przed medyczną<br />

bankrupcją czy poważnymi<br />

chorobami, które wymagają czasochłonnych<br />

i drogich zabiegów<br />

czy terapii.<br />

Nie wszystkie jednak koszty<br />

usług medycznych pozostają<br />

w rękach samego ubezpieczyciela.<br />

Warto zatem znać zakamarki<br />

naszych własnych planów medycznych<br />

i zoptymalizować f<strong>in</strong>ansowe<br />

zobowiązania medyczne.<br />

Wbrew popularnym oczekiwaniom,<br />

ubezpieczenie medyczne<br />

w <strong>USA</strong> nie pokrywa ‘100% zawsze<br />

i wszystkich’ wydatków<br />

pacjenta. Niestety, to co pozostaje<br />

do zapłacenia w sytuacji danego<br />

wypadku czy choroby jest odpowiedzialnością<br />

pacjenta.<br />

Dla kogo?<br />

Opcja płacenia samemu - “self<br />

pay” - jest rozwiązaniem, które<br />

może mieć sens zwłaszcza w sytuacji,<br />

kiedy pacjent posiada plan<br />

medyczny z wysokim wkładem<br />

własnym (‘high deductible, co-<br />

-<strong>in</strong>surance, out-<strong>of</strong>-pocket-max’),<br />

a jednocześnie - bez zapowiedzi<br />

większej ilości kosztów medycznych<br />

w danym roku kalendarzowym.<br />

Innymi słowy, jeśli<br />

zakładamy że koszt/ilość wizyt<br />

czy świadczeń jest daleka od zaspokojenia<br />

limitu danego planu<br />

w danym roku, zapłacenie od<br />

ręki, na miejscu, może być bardziej<br />

racjonalne.<br />

Również, dla osób, które posiadają<br />

plan medyczny wykluczający<br />

dane świadczenia, opcja “cash<br />

pay” jest dobrą alternatywą rozwiązywania<br />

danego problemu,<br />

bez konieczności opuszczania<br />

planu czy zmiany pakietu, który<br />

może działać znakomicie w pozostałych<br />

aspektach ochrony zdrowia.<br />

Widzimy tego typu wybory<br />

zwłaszcza na rynku ubezpieczeń<br />

<strong>in</strong>dywidualnych, gdzie zapłata<br />

gotówkowa za wybrane usługi<br />

poza pakietem, umożliwia dostęp<br />

do danej usługi lub badania czy<br />

diagnostyki, która <strong>in</strong>aczej byłaby<br />

niedostępna.<br />

Dlaczego?<br />

Po pierwsze, opcja zapłaty gotówkowej<br />

może być atrakcyjna<br />

dla samych placówek, które jako<br />

normalne <strong>in</strong>stytucje biznesowe<br />

preferują szybkość transakcji pieniężnych<br />

zaraz po wizycie i brak<br />

pośredników w postaci np. firmy<br />

ubezpieczeniowej. Kiedy płacimy<br />

“od ręki”, środki pieniężne są dostępne<br />

znacznie szybciej, szpital<br />

czy laboratorium nie musi czekać<br />

długich miesięcy i nie ma potrzeby<br />

ścigania pacjenta za zaległości.<br />

Oszczędności systemowe wynikające<br />

z pom<strong>in</strong>ięcia skomplikowanego<br />

procesu rachunkowego<br />

(‘medical bill<strong>in</strong>g’), odzwierciedlają<br />

się w mniejszych kosztach<br />

adm<strong>in</strong>istracyjnych i to wszystko<br />

wpływa na niższą nom<strong>in</strong>alną<br />

cenę gotówkową, w porównaniu<br />

do ceny świadczenia przez ubezpieczenie.<br />

Ponieważ <strong>USA</strong> nie dysponuje<br />

centralnym, jednolitym systemem<br />

cenowym, jak również, nie<br />

ma <strong>of</strong>icjalnych organów regulacji<br />

czy kontroli cen za usługi medyczne,<br />

każda placówka, przychodnia<br />

czy laboratorium wyznacza swój<br />

własny, odrębny cennik za świadczone<br />

usługi. Stopień <strong>in</strong>terpretacji<br />

wartości usług medycznych<br />

jest, jak się domyślamy, bardzo<br />

szeroki, i niestety, dość mętny.<br />

Po trzecie, i jako konsekwencja<br />

punktu powyżej, poszczególne<br />

kontrakty zawierane przez szpitale<br />

i placówki medyczne z sieciami<br />

lekarskimi i firmami ubezpieczeniowymi,<br />

są źródłem dodatkowych<br />

(czasami diametralnych)<br />

różnic w cenach za te same usługi<br />

medyczne, nawet gdy porównujemy<br />

placówki w tej samej okolicy<br />

lub sieci.<br />

Ile warta jest wiedza?<br />

Edukacja i <strong>in</strong>formacja o tym co<br />

mogłoby być najbardziej korzystne<br />

dla pacjenta, pozostaje - niestety<br />

- w kwestii osobistej każdego<br />

pacjenta. Różnice w cenach za<br />

te same usługi pomiędzy placówkami<br />

mogą być rzędu 30-50%,<br />

a czasami grubo ponad 100%.<br />

W skali roku i dla osób które nie<br />

wykorzystują całego deductible,<br />

taka skala odpłatności może<br />

oznaczać nie lada oszczędności.<br />

Przy tym, należy jednak pamiętać,<br />

że transakcje gotówkowe<br />

poza ubezpieczeniem nie wliczają<br />

się na poczet wkładów deductible<br />

- w związku z tym, należy starannie<br />

przeanalizować sytuacje<br />

w skali rocznej, czy zapłata gotówką<br />

w danym miejscu ma sens.<br />

Praca z doświadczonym pr<strong>of</strong>esjonalistą<br />

może być tutaj bardzo<br />

przydatna.<br />

Bywa, że systemy prawne<br />

i klauzule wyłączności mogą<br />

uniemożliwić opcje f<strong>in</strong>ansowania<br />

poza ubezpieczeniem, ale zawsze<br />

warto sprawdzić cały horyzont<br />

i wybrać co będzie najlepszym<br />

rozwiązaniem.<br />

Więcej pytań? Zapraszam do<br />

kontaktu bezpośredniego pod<br />

numerem telefonu 303-900-<br />

5861. Pozdrawiam Państwa,<br />

Damian.<br />

Damian Matejczuk<br />

Urodzony w Słupsku (pomorskie), w <strong>USA</strong> od 2003 roku. Absolwent PWSBIA w Warszawie,<br />

pasjonat aktywnego spędzania czasu, tematów wellness i ochrony zdrowia. Licencjonowany<br />

agent, edukator i doradca ubezpieczeń zdrowotnych dla osób poniżej 65 roku życia<br />

w CO, FL, GA, IL, IN, KS, MI, NC, NV, OH, OK, SC, TX, VA oraz WI. Mieszka razem z żoną, Holly,<br />

w Centennial, CO. Telefon kontaktowy 303.900.5861.<br />

Tarczyca<br />

Sylwia Starzycka<br />

Nigdy szczególnie nie zastanawiałam<br />

się nad tym małym narządem,<br />

u nasady szyi, w kształcie<br />

motyla jakim jest tarczyca. Dopóki<br />

nie zaczęła o sobie dawać znać.<br />

I nie były to subtelne zmiany cyferek<br />

w stężeniach hormonów FT3<br />

czy FT4, a raczej grom z jasnego<br />

nieba w postaci guza.<br />

Dużego. Pani endokrynolog nazwała<br />

mnie i całe moje pokolenie<br />

“dzieci czarnobyla”, kazała zrobić<br />

USG, biopsję co rok i obserwować.<br />

Pytałam, jak to jest możliwe, że badania<br />

z krwi wykazują zdrową tarczycę,<br />

a w rzeczywistości okazuje<br />

się, że tarczyca moja nie domaga?<br />

Nie dostałam odpowiedzi, a więc<br />

zaczęłam szukać jej sama.<br />

Od kilku już lat zauważyłam<br />

u siebie spadek energii, wybuchowość,<br />

drażliwość, suchą skórę,<br />

palpitacje serca. Wszystko to<br />

tłumacząc sobie, że to wiek, stres,<br />

takie czasy, praca, dzieci, dom.<br />

Moja mama również nie widziała<br />

związku powyższych symptomów<br />

z problemami tarczycy (chociaż<br />

sama ma Hashimoto), bo przecież<br />

jestem jeszcze “za młoda”, żeby<br />

chorować na tarczycę. Guz jednak<br />

nie dawał mi spokoju i zaczęłam<br />

wdrażać się w lekturę dzienników<br />

medycznych, artykułów, książek,<br />

stron mediów socjalnych na temat<br />

tarczycy. Nie jestem ekspertem<br />

i nie podaje państwu panaceum<br />

na zdrową tarczycę. Zwyczajnie<br />

dzielę się pokrótce tym czego nauczyłam<br />

się przy dogłębnym przestudiowaniu<br />

tego tematu.<br />

Jak wiemy, tarczyca jest odpowiedzialna<br />

za wydzielanie hormonów,<br />

które regulują pracę niemal<br />

wszystkich komórek! Wielka<br />

robota dla tak małego organu.<br />

W momencie kiedy dojdzie do<br />

zakłócenia jej pracy, pojawiają się<br />

dolegliwości, choroby które można<br />

sprowadzić do 4 grup:<br />

- wynikające z nadmiernej lub niedostatecznej<br />

produkcji hormonów,<br />

- wynikające z powiększenia tarczycy,<br />

- objawiające się obecnością guzków,<br />

- objawiające się zapaleniem tarczycy<br />

Choroby te, czy ich objawy mogą<br />

rownież ze sobą współistnieć. Zapewne<br />

znajdą państwo term<strong>in</strong>y:<br />

niedoczynność tarczycy, nadczynność<br />

tarczycy, Hashimoto, choroba<br />

Gravesa-Basedowa. Najbardziej<br />

<strong>in</strong>teresujące, a zarazem stresujące<br />

dla mnie było odkrycie faktu,<br />

iż niekoniecznie można wyczytać<br />

z wyników badań krwi o niedomaganiach<br />

tarczycy, nawet gdy<br />

wszystkie symptomy na to wskazują.<br />

Niestety, błędna diagnoza jest<br />

powszechna w naszym (ale nie<br />

tylko naszym) systemie ochrony<br />

zdrowia, szczególnie jeśli chodzi<br />

o niedoczynność tarczycy. Jeśli pojawisz<br />

się u endokrynologa z objawami<br />

niedoczynności tarczycy, to<br />

najpewniej przepisze Ci hormony<br />

bez jakiegoś specjalnego badania<br />

przyczyny naszych objawów.<br />

Jednakże fizjologia oddziaływania<br />

tarczycy na organizm jest<br />

bardzo specyficzna, szeroka i bardzo<br />

“kompleksowa” – bo składa<br />

się na nią produkcja, konwersja<br />

(zamiana) oraz oddziaływanie<br />

hormonów tarczycy na komórki<br />

ciała. Wszystko zachodzi w kilku<br />

etapach – błędy na którymkolwiek<br />

mogą powodować objawy<br />

niedoczynności tarczycy, a wcale<br />

nie muszą pojawić się na standardowych<br />

wynikach badań.<br />

Dowiedziałam się również, że<br />

kobiety, a do tego zestresowane<br />

kobiety (sama się do tej grupy zaliczam)<br />

chorują częściej na tarczycę<br />

niż mężczyźni. Chodzi tu o podwyższony<br />

poziom estrogenów,<br />

żeńskich hormonów płciowych.<br />

Stres powoduje podwyższony<br />

poziom kortyzolu, a ten sprawia,<br />

że wątroba ma trudności z usuwaniem<br />

nadmiaru estrogenów<br />

z krwi (ponieważ między <strong>in</strong>nymi<br />

ma stałe zajęcie związane z deaktywacja<br />

kortyzolu) i magazynuje,<br />

a do tego pracuje bez wytchnienia.<br />

Czyli stres, obciążona hormonami<br />

wątroba, a do tego jeszcze dieta<br />

i brak regularnego wysiłku fizycznego<br />

oraz snu składa się na tarczycowa<br />

katastr<strong>of</strong>ę.<br />

Jeżeli chodzi o żywność i dietę to<br />

niejednokrotnie nie zdajemy sobie<br />

sprawy z tego że istnieją rośl<strong>in</strong>ne<br />

“estrogeny” czyli fitoestrogeny.<br />

Fitoestrogeny znajdują się prawie<br />

w każdej rośl<strong>in</strong>ie, lecz następujące<br />

mają w sobie go najwięcej: len,<br />

soja, fasola, groch i chmiel. Czyli<br />

dokładnie we wszystkim tym<br />

czym żywiłam się ja, wegetarianka.<br />

Dodajmy jeszcze do tego ulubiony<br />

nabiał, do którego również<br />

niemało jest dodanych hormonów<br />

(podawanych zwierzętom) i mieszanka<br />

wybuchowa dla tarczycy<br />

gotowa.<br />

Nagle wszystko zaczęło nabierać<br />

sensu dlaczego moja tarczyca<br />

jest “przepełniona” i nie radzi<br />

sobie więcej z nadmierna ilością<br />

hormonów. Podczas poszukiwań<br />

znalazłam mnóstwo różnych diet<br />

i suplementów, które miały za zadanie<br />

wspomóc i zregenerować<br />

moja tarczycę. Najlepiej jednak<br />

czuje sie po wypiciu codziennie<br />

rano na czczo wody z wyciśniętym<br />

sokiem z cytryny, soku z naci<br />

selera (wyciskanego codziennie),<br />

smoothie z dzikich jagód, banana,<br />

spirul<strong>in</strong>y, rośl<strong>in</strong>y morskiej dulse<br />

i kolendry. Ograniczyłam również<br />

nabiał, jajka, gluten, soję, kukurydzę,<br />

cukier. Staram się jeść dużo<br />

warzyw i owoców, regularnie ćwiczyć,<br />

mniej stresować (największe<br />

wyzwanie, tutaj bardzo pomocna<br />

Sylwia Starzycka<br />

Poszukuje wewnętrznej harmonii przez życie w zgodzie z naturą.<br />

Wierzy w uzdrawiającą moc jedzenia. Propaguje zdrowy i świadomy<br />

styl życia.


STYCZEŃ<br />

12 <strong>2021</strong><br />

FELIETON<br />

Wasza babcia Krysia<br />

była dziewczyną James’a Bonda!<br />

Joanna Mrowicka<br />

Każdy kto ma lub miał w rodz<strong>in</strong>ie<br />

babcię lub prababcię Krysię może<br />

powiedzieć swoim dzieciom: Wasza<br />

babcia była dziewczyną Jamesa<br />

Bonda! Nie wahajcie się podkoloryzować<br />

nieco quasi rodz<strong>in</strong>nej historii,<br />

kiedy dziecię nie pała entuzjazmem<br />

do nauki, sportu i języków<br />

obcych. Tu chodzi o przyszłość!<br />

(również Waszą). Zanim kolejne<br />

pokolenie zostanie przy-tłoczone<br />

procesem rozmnażania sosny albo<br />

formacjami wojskowymi w starożytności,<br />

pokażmy dzieciom lepszą<br />

stronę nauki na przykładzie umiejętności<br />

007!<br />

Są ferie, więc zasiądźcie przed<br />

ekranem z opierającym się systemowi<br />

edukacji potomkiem (przyznajmy<br />

to sami! - wielokrotnie<br />

słusznie) i obejrzyjcie razem kilka<br />

odc<strong>in</strong>ków Jamesa Bonda. Może<br />

TAKI autorytet zachęci dziecko do<br />

nauki języków w imię swobody porozumiewania<br />

się i podróżowania,<br />

poszukiwania wiedzy o zaawansowanych<br />

technologiach i sztucznej<br />

<strong>in</strong>teligencji?<br />

Co prawda, może się okazać, że<br />

dziecko bardziej za<strong>in</strong>teresuje się<br />

tym w ile sekund Wasze auto osiąga<br />

100 km/h albo co to jest shaker,<br />

ale możecie <strong>in</strong>teligentnie przekierować<br />

te za<strong>in</strong>teresowania na budowę<br />

silnika albo chemiczny skład<br />

cieczy.<br />

Agent 007 ma więcej wspólnego<br />

z Polską niż myślicie, a dr<strong>in</strong>k Vesper<br />

Mart<strong>in</strong>i mógłby nazywać się<br />

swojsko, np. Krychna! Dlaczego?<br />

Z powodu pięknej polskiej agentki,<br />

ulubienicy Churchilla, kobiety<br />

o niesamowitej biografii – Krystyny<br />

Skarbek!<br />

Skarbek była przez rok związana<br />

z autorem serii o Bondzie, Ianem<br />

Flem<strong>in</strong>giem, i stała się pierwowzorem<br />

Vesper Lynd w Cas<strong>in</strong>o Royal<br />

(w znakomitej kreacji Evy Green).<br />

Jeżeli James Bond ma numer 007,<br />

to Krystyna Skarbek miała 001!<br />

Kobieta, która wykradła plany<br />

niemieckiej <strong>in</strong>wazji na ZSRR, a 63.<br />

polskich żołnierzy wcielonych do<br />

Wehrmachtu i stacjonujących na<br />

przełęczy Larcha namówiła przez<br />

megafon do sabotażu, a następnie<br />

dezercji zasługuje na ekranizacje<br />

takiego życia.<br />

Krystyna Skarbek była pierwowzorem<br />

wszystkich podwójnych<br />

agentek. Piękna (zdobyła tytuł<br />

wicemiss), mądra i wysportowana<br />

była otoczona wianuszkiem adoratorów.<br />

Małżeństwa zdecydowanie<br />

jej nie służyły; pierwsze trwało<br />

pół roku, drugie praktyczne 2 lata,<br />

choć formalności dopełniła dopiero<br />

po zakończeniu wojny. Co prawda<br />

brytyjskie archiwum operacji specjalnych<br />

przy Baker Street spłonęło<br />

w 1946 roku, ale losy Skarbek pomagają<br />

odtworzyć wspomnienia<br />

<strong>in</strong>nych pracowników wywiadu,<br />

w tym autora Jamesa Bonda, z którym<br />

Krystynę łączył trwający rok<br />

romans.<br />

Zdemobilizowana w 1946 roku<br />

Skarbek, z odprawą w wysokości<br />

100 funtów, nie mogła znaleźć<br />

pracy w powojennej Europie. Znalazła<br />

ją dopiero na l<strong>in</strong>iowcu Londyn<br />

- Sydney, gdzie zdobyła serca<br />

nie tylko pasażerów, ale i jednego<br />

stewarta, który odtrącony już na<br />

stałym lądzie, zabił ją nożem wbitym<br />

prosto w serce! „Piękna tragedia”....,<br />

jak śpiewa Kabaret Moralnego<br />

Niepokoju. I materiał na<br />

film! W następnym odc<strong>in</strong>ku serii<br />

naszego starego dobrego Jamesa<br />

Bonda zastąpi zapewne kobieta, bo<br />

afera Me Too wpłynęła na IX Muzę<br />

i to widać np. na Netflixie (Bridgerton).<br />

Scenarzyści nie muszą szukać<br />

<strong>in</strong>spiracji daleko.<br />

Joanna Mrowicka<br />

O Skarbek napisano sporo. Polecam<br />

książki Jarosława Molendy<br />

oraz Madala<strong>in</strong>e Masson. Jest też<br />

książka Severskiego, ale dla mnie to<br />

zdecydowanie najsłabsza z powieści<br />

tego autora, którego zarówno<br />

serię o nielegałach, jak i o pułkowniku<br />

Leskim lubię.<br />

Krystyna Skarbek była kobieta<br />

niezwykłą, <strong>in</strong>spirującą wiedzą, odwagą,<br />

umiejętnościami i przekonaniami,<br />

które bliższe są nam niż jej<br />

współczesnym. Może dlatego nie<br />

ma tej postaci w podręcznikach<br />

historii? Ta postać nie mieści się<br />

w formacie bohaterki wojennej<br />

i agentki wywiadu, bo kochało ją<br />

wielu mężczyzn, a jej życie było<br />

świadomym wyborem, dalekim od<br />

wizerunku matki-Polki.<br />

Post scriptum<br />

A! Sławne wstrząśnięte mart<strong>in</strong>i,<br />

czyli właśnie Vesper Mart<strong>in</strong>i nie ma<br />

w sobie ani grama tego vermuthu,<br />

a jedynie likier z nutą pomarańczy<br />

Lillet Blanc (który, jako wielbicielka<br />

Bonda sugeruje zastąpić likierem<br />

pomarańczowym J.A. Baczewski,<br />

czyli cesarskiego i królewskiego<br />

dostawcy dworu od 1810 r.), wódkę<br />

i g<strong>in</strong>, ale to możecie sprawdzić<br />

osobiście w karnawale, kiedy dzieci<br />

pójdą spać.<br />

Prawnik i ekonomista z tytułem MBA, audytor wewnętrzny<br />

i specjalista oceny ryzyka największego szpitala w Polsce,<br />

prelegentka konferencji i autorka publikacji naukowych,<br />

prywatnie mama dorosłych już Krysi i Stasia, miłośniczka wypraw<br />

górskich i kajaków oraz biegania na dłuższe dystanse;<br />

pisze o ludziach z humorem, a kiedy bywa ironiczna zrzuca<br />

ten fakt na menopauzę…<br />

Szlachetność Polskości<br />

Ks. Grzegorz Wójcik<br />

Jestem Polakiem zamieszkałym<br />

na emigracji w stanie Kolorado.<br />

Każdy z nas ma swoje powody<br />

do opuszczenia kraju, ja również.<br />

Jestem Katolickim Księdzem od<br />

dziewięciu lat. Przynależność<br />

do Kościoła Katolickiego nie jest<br />

w Ameryce łatwa. Przynosi jednak<br />

wiele radości, dodaje nam siły<br />

i dużo nadziei na każdy nowy dzień.<br />

Jestem przede wszystkim Katolikiem,<br />

następnie Polakiem, a dopiero<br />

potem Emigrantem. Jedynie<br />

taka hierarchia wartości pozwoli<br />

nam odnaleźć się w tym wielkim<br />

świecie i w tym całym zagmatwaniu,<br />

które zadaje nam pytanie „kim<br />

jesteś”? Jest to podstawowe pytanie,<br />

na które ty sam musisz znaleźć<br />

odpowiedź. Od tej odpowiedzi zależy<br />

jak układamy swój cały świat<br />

i tych wokół nas – męża,żony, syna<br />

czy córki. Najtrudniej pogodzić się<br />

z tym, że nasze dzieci będą szukały<br />

swojej własnej odpowiedzi na pytanie<br />

„kim jestem”.<br />

Jeśli przyjmiemy, że najważniejsze<br />

dla ciebie jest, że masz już obywatelstwo<br />

i jesteś tylko Amerykan<strong>in</strong>em<br />

i nieważne już jest, że „byłeś”<br />

Polakiem, że „byłeś” katolikiem,<br />

to oznacza, że bardzo się w tym<br />

wszystkim zagubiłeś, zagubiłaś.<br />

Bracie i Siostro, jak możesz malować<br />

dom, jeśli nie ma on fundamentów<br />

i brakuje w nim drzwi i okien?<br />

Chodzi o to że wielu Amerykanów<br />

zapom<strong>in</strong>a, że ten kraj jest zbudowany<br />

na Chrześcijańskich fundamentach,<br />

a ich zabezpieczeniem<br />

była zawsze rodz<strong>in</strong>a; mąż i żona<br />

razem z dziećmi. Pamiętajmy że jesteśmy<br />

Polakami z bogatą historią<br />

przez nas odziedziczoną. Mieszko<br />

Pierwszy, Rozbiory, Pierwsza Wojna<br />

Światowa, Westerplatte, Powstanie<br />

Warszawskie, Smoleńsk.<br />

Zawsze się podnosimy i to wielkie<br />

bogactwo wnosimy do tegoż obywatelstwa,<br />

które z dumą pow<strong>in</strong>niśmy<br />

przyjąć, ale bez zrzucania<br />

plecaka polskości.<br />

Jeśli przyjmiemy, że najważniejsze<br />

jest dla ciebie, że jesteś Polakiem,<br />

tak przypadkiem mieszkasz<br />

w Ameryce, i jesteś też katolikiem.<br />

Nie jest możliwe, oddzielenie pięknej<br />

Polski od Częstochowy i Lichenia.<br />

Zapomnieć o Wadowicach,<br />

Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej.<br />

Jak zapomnieć te spotkania<br />

młodzieży w Lednicy, te przemieniające<br />

życie pielgrzymki do<br />

Częstochowy, kiedy sam w 1998<br />

roku maszerowałem 11 dni razem<br />

z pielgrzymami z Malborka.<br />

Dla nich to było 13 dni pieszo.<br />

Przeszliśmy większą część Polski,<br />

pięknej i malowniczej, podziwiając<br />

zboża, maki i słoneczniki. Przecież<br />

to sam Pan Bóg Wszechmogący<br />

stworzył to wszystko. Chlubiąc się<br />

moja polskością jak mógłbym zapomnieć<br />

o chrzcie Polski w 966 r,<br />

jak mógłbym zapomnieć, że rodzice<br />

i chrzestni ochrzcili mnie w owym<br />

kościele, a sam co roku na Wielkanoc<br />

składałem własne wyznanie<br />

wiary: Wierzę w Boga Ojca..., Jezusa<br />

Chrystusa..., oraz w Ducha Świętego.<br />

Bez tego wszystkiego twoja Polska<br />

staje się ogołocon zawsze była<br />

w niej tylko jesień zamiast czterech<br />

pór roku. Wiele krwi zostało przelanej<br />

na ziemi Amerykańskiej, wiele<br />

na ziemi Polskiej. A to wszystko,<br />

w obronie rodz<strong>in</strong>y.<br />

Kraj jest zbudowany na rodz<strong>in</strong>ie.<br />

To rodz<strong>in</strong>a jest tą podstawową<br />

jednostką społeczeństwa. Bardzo<br />

często pomagam osobom bezdomnym,<br />

które prawie zawsze odcięte<br />

są od swoich rodz<strong>in</strong>. Kościół Katolicki<br />

koncentruje się bardzo mocno<br />

na odbudowywaniu rodz<strong>in</strong>y, co jest<br />

też jednoznaczne z budowaniem<br />

naszej Ameryki oraz naszej Polskości.<br />

Moim powodem emigracji do<br />

Ameryki było kapłaństwo, a wraz<br />

z tym odbudowywanie rodz<strong>in</strong><br />

przez Jezusa Chrystusa, przez Kościół<br />

i sakramenty. Najcenniejszą<br />

kroplą krwi była ta przelana przez<br />

Jezusa, który tak nas umiłował, że<br />

oddał za nas swoje życie. Nie ma<br />

większej miłości niż ta. Ty i ja i cała<br />

twoja rodz<strong>in</strong>a, wyemigrowaliśmy<br />

tutaj w celu bronienia rodz<strong>in</strong>y<br />

i opowiadania/świadczenia o naszej<br />

polskości.<br />

Moi drodzy, nie czujmy się zagubieni<br />

w tym wielkim świecie. Świat<br />

szuka nas by w nas, przez Chrystusa,<br />

świat mógł się odbudować.<br />

Ksiądz Grzegorz Wójcik pochodzi z Kwidzyna w woj.<br />

pomorskim. Jest kapłanem od maja 2011 roku. W<br />

2000 r. przyjechał do Ameryki aby rozpocząć przygotowanie<br />

do kapłaństwa. Od 2015 r. jest proboszczem<br />

Katolickiego Kościoła Sa<strong>in</strong>t William Catholic Church<br />

w Fort Lupton.


XII edycja konkursu<br />

"Być Polakiem"<br />

STYCZEŃ<br />

EDUKACJA <strong>2021</strong> 13<br />

Konkurs „Być Polakiem” organizowany jest<br />

przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”<br />

oraz Fundację „Świat na Tak”. Konkurs skierowany<br />

jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz<br />

dzieci Polaków mieszkających poza granicami<br />

Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są<br />

uczniami lub studentami.<br />

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest<br />

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego<br />

na stronie <strong>in</strong>ternetowej konkursu:<br />

www.bycpolakiem.pl i przesłanie go wraz z<br />

pracą, w sposób opisany w Regulam<strong>in</strong>ie. Prace<br />

nadesłane bez kompletnie wypełnionego<br />

formularza nie zostaną zakwalifikowane do<br />

oceny przez Jury.<br />

Term<strong>in</strong> nadsyłania prac to 18 kwietnia <strong>2021</strong> r.<br />

Tematy prac konkursowych:<br />

GRUPA I: 6-9 lat, Prace plastyczne: Narysuj<br />

poznane polskie przysłowie<br />

GRUPA II: 10-13 lat, Prace literackie: Strych,<br />

piwnica, szafa – lamus czy kopalnia polskich<br />

wspomnień?<br />

GRUPA III: 14-16 lat, Prace literackie: Śmiech<br />

to zdrowie, każdy Polak ci to powie – moja ulubiona<br />

polska anegdota<br />

GRUPA IV: 17-22 lat, Prace literackie: Wewnętrzna<br />

polskość. Co sprawia, że Polska jest<br />

dla mnie ważna ?<br />

GRUPA V: 10-22 lat, Filmy: Mój biało-czerwony<br />

świat<br />

Formy prac konkursowych:<br />

• prace plastyczne w dowolnej technice.<br />

• prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie,<br />

reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik,<br />

list, esej, opis wydarzeń na podstawie<br />

relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół,<br />

znajomych lub na podstawie materiałów<br />

archiwalnych m.<strong>in</strong>. prasy polonijnej, reportaży<br />

filmowych, itp.; prace mogą być wzbogacone<br />

ilustracjami i zdjęciami, które są własnością<br />

autora pracy.<br />

• filmy nakręcone przez uczestników, w polskiej<br />

wersji językowej.<br />

Sposób przesłania prac do Organizatora:<br />

• prace plastyczne, podpisane imieniem i<br />

nazwiskiem autora wyłącznie pocztą „tradycyjną”<br />

na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. J.<br />

Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska, z<br />

dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs „Być<br />

Polakiem”. Prace przesłane emailem nie będą<br />

oceniane.<br />

• prace pisemne, wraz z Formularzem Zgłoszeniowym<br />

do Konkursu, wyłącznie e-mailem<br />

na adres: bycpolakiem<strong>2021</strong>@gmail.com<br />

z podaniem w temacie maila numeru grupy,<br />

imienia i nazwiska autora i tytułu pracy. Prace<br />

przesłane pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji<br />

nie będą oceniane.<br />

• Filmy, wraz z Formularzem Zgłoszeniowym<br />

do Konkursu, wyłącznie za pomocą serwisu<br />

<strong>in</strong>ternetowego https://wetransfer.com<br />

(adres e-mailowy: bycpolakiem<strong>2021</strong>@<br />

gmail.com) z podaniem w temacie transferu<br />

imienia i nazwiska oraz tytułu pracy. Filmy<br />

przesłane w <strong>in</strong>ny sposób nie będą oceniane.<br />

II Międzynarodowy<br />

Dzień Edukacji Polonijnej<br />

Aleksandra Smolny, Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych (PASSH)<br />

17 stycznia b.r. odbyła się druga edycja<br />

Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej<br />

organizowanego przez Polską Akademię<br />

Nauk Społecznych i Humanistycznych<br />

(PASSH). Głównym tematem konferencji<br />

był temat <strong>in</strong>terdyscypl<strong>in</strong>arnych problemów<br />

warsztatu pracy nauczyciela polonijnego z<br />

obszarów psychologii, logopedii, metodyki<br />

nauczania, literaturoznawstwa, glottodydaktyki<br />

oraz kulturoznawstwa. Gośćmi<br />

wydarzenia byli m.on. pr<strong>of</strong>. Jerzy Bralczyk,<br />

Pani Anna Aleksandra Radecka, Dyrektor<br />

Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,<br />

a także Pan Tadeusz Młynek, Prezes<br />

Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.<br />

Ambasadorem II Międzynarodowego<br />

Dnia Edukacji Polonijnej został zespół<br />

Lombard.<br />

Wydarzenie odbyło się onl<strong>in</strong>e za pośrednictwem<br />

Micros<strong>of</strong>t Teams. Relacja z wydarzenia<br />

dostępna jest na kanale YouTube<br />

PASSH.<br />

Zwycięzcy konkursu Uczeń Roku<br />

Szkoły Polonijnej (z <strong>USA</strong>)<br />

Natalia Prajzner,<br />

New Jersey<br />

Antoni Rębisz,<br />

New Jersey<br />

Kacper Wróblewski,<br />

Nowy Jork<br />

Oraz bez zdjęć:<br />

Zuzanne Szewc, New Jersey; Shayenne Tomasik, Connecticut; Viktoria Pakos, Ill<strong>in</strong>ois


14 STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

One Star Away. Imogena Salva<br />

KSIĄŻKI<br />

“Kiedy dzisiejszy świat wykrzykuje hasła takie jak „równość”, „<strong>in</strong>tegracja”<br />

i „sprawiedliwość”, wielką obrazą jest to, że świat nigdy nie zwrócił<br />

się o sprawiedliwość dla kraju, który poniósł najwięcej strat i zniszczeń<br />

podczas wojny. Polska ucierpiała z powodu odmowy bycia sojusznikiem<br />

Związku Radzieckiego i Niemiec, dwóch krajów z planami eksterm<strong>in</strong>acji<br />

i unicestwienia. To niesprawiedliwe, że Wielka Brytania i Ameryka nie<br />

włączyły tego fragmentu historii do swoich podręczników i ukryły prawdę.<br />

Badając ten temat, natknęłam się na tysiące stron odtajnionych dokumentów<br />

z 2012 roku, ujawniających, jak Frankl<strong>in</strong> D. Roosevelt i W<strong>in</strong>ston<br />

Churchill zatuszowali dowody dotyczące zbrodni katyńskiej, w której<br />

ponad 22 tysiące polskich <strong>of</strong>icerów wojskowych i <strong>in</strong>telektualistów zostało<br />

zamordowanych przez NKWD i wrzuconych do masowych grobów.<br />

Chociaż ludobójstwo zostało prawnie wyodrębnione jako nowy rodzaj<br />

międzynarodowej zbrodni przez Konwencję o Ludobójstwie z 1948 r.,<br />

do chwili obecnej żaden rząd nigdy nie oskarżył Związku Radzieckiego<br />

o żadne zbrodnie wojenne, a rząd rosyjski nigdy nie przeprosił za swoją<br />

ludobójczą działalność na Polakach. Polacy nie otrzymali żadnej rekompensaty<br />

od swojego wschodniego agresora. Mam nadzieję, że One<br />

Star Away pomoże uporządkować historię dotyczącą stal<strong>in</strong>owskiego<br />

terroru i uznać krew i łzy moich rodaków. Tak ważnej części historii nie<br />

można pogrzebać.”<br />

Powyższy akapit jest częścią artykułu napisanego przez Imogenę<br />

Salva na temat jej nowej książki pt. „One Star Away”. Książka jest piękną,<br />

trzymającą w napięciu lekturą o trudach ludzkiego życia podczas<br />

wysiedlenia Polaków na Syberię i ich dalszych losach w Indiach. Książka<br />

napisana jest na faktach autentycznych przekazanych autorce przez jej<br />

mamę, Ziutę Nowicki, która była jednym z dzieci dotkniętych tragedią<br />

II Wojny Światowej. Mieliśmy okazję porozmawiać z Panią Imogeną na<br />

temat jej najnowszej książki.<br />

<strong>Głos</strong> <strong>Polonii</strong>: What <strong>in</strong>spired you<br />

to write this story?<br />

Imogena Salva: I was <strong>in</strong>spired<br />

by <strong>the</strong> stories my mo<strong>the</strong>r told me<br />

<strong>of</strong> her childhood. <strong>The</strong> fact that she<br />

and her family lived through an<br />

unimag<strong>in</strong>able nightmare dur<strong>in</strong>g<br />

WWII, has never ceased to amaze<br />

me. As a child, I felt sorrow for <strong>the</strong>ir<br />

suffer<strong>in</strong>gs, but I also felt a sense <strong>of</strong><br />

pride <strong>in</strong> my family’s history. I was<br />

haunted by <strong>the</strong> courage, resilience<br />

and sacrifices <strong>the</strong>y endured. I realized<br />

how important faith was <strong>in</strong><br />

<strong>the</strong>ir lives. Unfortunately, <strong>the</strong>ir story<br />

was quite common among Poles.<br />

Historians estimate <strong>the</strong> number<br />

<strong>of</strong> Poles who were sent to Siberia<br />

dur<strong>in</strong>g WWII to be around 1.7 million.<br />

I was astonished to learn <strong>in</strong> life<br />

that this piece <strong>of</strong> history, which was<br />

so personal to me, is so foreign to<br />

<strong>the</strong> multitudes. Discussions with<br />

seem<strong>in</strong>gly well versed, educated<br />

people commonly revealed ignorance<br />

or lack <strong>of</strong> knowledge <strong>of</strong> <strong>the</strong>se<br />

atrocities <strong>of</strong> WWII. As horrific as<br />

<strong>the</strong> Jewish Holocaust was, why is<br />

that <strong>the</strong> ma<strong>in</strong> focus <strong>of</strong> WWII. Why<br />

was <strong>the</strong> murder <strong>of</strong> so many more<br />

millions <strong>of</strong> <strong>in</strong>dividuals under Stal<strong>in</strong><br />

not even mentioned? I felt <strong>in</strong>spired<br />

to put to pen my mo<strong>the</strong>r’s story and<br />

not let it fade away <strong>in</strong>to <strong>the</strong> shadows<br />

<strong>of</strong> history. I f<strong>in</strong>ally was also<br />

<strong>in</strong>spired by “<strong>The</strong> Good Maharaja”<br />

who personally <strong>in</strong>vited hundreds<br />

<strong>of</strong> Polish children to India under his<br />

protective care. Through this book<br />

I want to immortalize his example<br />

<strong>of</strong> courage and compassion.<br />

GP: Why did you choose to write<br />

this book as a novel ra<strong>the</strong>r than<br />

a documentary or memoire?<br />

IS: <strong>The</strong>re are a handful <strong>of</strong> marvelous<br />

books written on this subject,<br />

but <strong>the</strong>y are written as history<br />

books which I believe limits <strong>the</strong> audience.<br />

I hoped a novel would be<br />

more relatable and reach a larger<br />

reader base. As I wrote, my goal was<br />

for <strong>the</strong> reader to become <strong>in</strong>vested<br />

<strong>in</strong> <strong>the</strong> character’s lives; understand<strong>in</strong>g<br />

<strong>the</strong>ir thoughts and feel<strong>in</strong>gs,<br />

fears and hopes <strong>in</strong> this dark period<br />

<strong>of</strong> history. <strong>The</strong> novel is a recreation<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong> true stories <strong>of</strong> my mo<strong>the</strong>r’s<br />

childhood and <strong>the</strong> outl<strong>in</strong>e for <strong>the</strong><br />

book easily fell <strong>in</strong>to place based<br />

on <strong>the</strong> many stories she shared <strong>of</strong><br />

Poland, Siberia, and India. It felt<br />

like <strong>the</strong> most natural approach to<br />

recall her story as a novel weav<strong>in</strong>g<br />

history <strong>in</strong>to each chapter, describ<strong>in</strong>g<br />

sett<strong>in</strong>gs and real-life events.<br />

I believe a novel allows <strong>the</strong> reader<br />

to connect with <strong>the</strong> characters on<br />

an <strong>in</strong>timate level, cheer<strong>in</strong>g victories<br />

and shar<strong>in</strong>g fears and desires.<br />

This format also allows <strong>the</strong> author<br />

to <strong>in</strong>troduce history <strong>in</strong> a k<strong>in</strong>der,<br />

more gentle way than a history<br />

book filled where <strong>the</strong> focus is stark<br />

facts and figures. I hope readers<br />

will be <strong>in</strong>spired to learn beyond<br />

<strong>the</strong> novel and research <strong>the</strong> plight<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong> Poles <strong>in</strong> Siberia after read<strong>in</strong>g<br />

this book. I th<strong>in</strong>k <strong>the</strong> storytell<strong>in</strong>g<br />

format stays with <strong>the</strong> reader, <strong>of</strong>ten<br />

touch<strong>in</strong>g <strong>the</strong>ir hearts <strong>in</strong> an unexpected<br />

way. If One Star Away can<br />

stir <strong>the</strong> reader to feel compassion<br />

for our fellow man, I will consider<br />

my book a success.<br />

GP: Who do you feel is your target<br />

audience and why?<br />

IS: My target audience is very<br />

broad. Dur<strong>in</strong>g <strong>the</strong> process <strong>of</strong> writ<strong>in</strong>g,<br />

I didn’t have a particular audience<br />

<strong>in</strong> m<strong>in</strong>d but <strong>the</strong> more I wrote,<br />

I realized how important it is to me<br />

that my own children know and<br />

understand this history - not just<br />

<strong>the</strong> stories <strong>of</strong> <strong>the</strong>ir grandmo<strong>the</strong>r<br />

and her family but <strong>of</strong> all <strong>the</strong> Poles<br />

who suffered at <strong>the</strong> hands <strong>of</strong> <strong>the</strong><br />

Russians. <strong>The</strong>se thoughts quickly<br />

expanded. It is imperative to<br />

pass down this history for future<br />

generations <strong>of</strong> Polish Americans,<br />

specifically those whose ancestors<br />

had been scattered to all <strong>the</strong> corners<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong> world after los<strong>in</strong>g <strong>the</strong>ir<br />

territory <strong>in</strong> WWII. I would dare to<br />

say that this story is <strong>of</strong> paramount<br />

importance for everyone who seeks<br />

truth and to expand <strong>the</strong>ir knowledge<br />

about <strong>the</strong> plight <strong>of</strong> Poles from<br />

<strong>the</strong> Eastern Borderlands or Kresy.<br />

I th<strong>in</strong>k that this book is a good read<br />

for anyone who is <strong>in</strong>terested <strong>in</strong><br />

learn<strong>in</strong>g about WWII and by read<strong>in</strong>g<br />

it one will discover what Western<br />

textbooks fail to mention.<br />

GP: Because this is not your<br />

own personal story, but <strong>the</strong> story<br />

<strong>of</strong> your mo<strong>the</strong>r and her family,<br />

what k<strong>in</strong>d <strong>of</strong> research did you do<br />

to be accurate <strong>in</strong> your story tell<strong>in</strong>g?<br />

IS: Although I did not personally<br />

live through my mo<strong>the</strong>r’s experiences,<br />

her WWII odyssey was very<br />

much a part <strong>of</strong> me. <strong>The</strong> stories <strong>of</strong><br />

her childhood were told and retold<br />

to me a hundred times. As<br />

years passed, my mo<strong>the</strong>r patiently<br />

answered my budd<strong>in</strong>g questions.<br />

Some even<strong>in</strong>gs, we poured through<br />

albums look<strong>in</strong>g at pictures. Mom<br />

filled <strong>in</strong> details from <strong>the</strong> photos<br />

discuss<strong>in</strong>g friends, teachers, places<br />

and activities. It was a wonderful<br />

visual <strong>of</strong> putt<strong>in</strong>g puzzle pieces toge<strong>the</strong>r.<br />

Sometimes pictures would<br />

spark a song or dance and she’d<br />

teach those to me, right <strong>the</strong>re <strong>in</strong> our<br />

liv<strong>in</strong>g room. So, I have to say this is<br />

really <strong>the</strong> foundation <strong>of</strong> this book<br />

and how <strong>the</strong> first seeds <strong>of</strong> <strong>in</strong>spiration<br />

were planted. <strong>The</strong>re was also<br />

a great deal <strong>of</strong> travel, toil and study<br />

that was done before <strong>the</strong> first word<br />

was ever put to pen. Besides all my<br />

mo<strong>the</strong>r’s stories I grew up with,<br />

I <strong>in</strong>terviewed my mo<strong>the</strong>r’s older<br />

sibl<strong>in</strong>gs numerous times. I read<br />

several books about this subject<br />

and <strong>in</strong>terviewed <strong>the</strong> books’ authors.<br />

I traveled all over Europe to<br />

<strong>in</strong>terview <strong>the</strong> survivors or “Sybiracy”.<br />

I traveled throughout my life to<br />

reunions <strong>of</strong> “Jamnagarczycy”, those<br />

Poles who had spent 5-7 years <strong>in</strong><br />

<strong>the</strong> Balachadi camp <strong>in</strong> India. We<br />

are, until <strong>the</strong> present moment,<br />

one family. And f<strong>in</strong>ally, I traveled<br />

with my mo<strong>the</strong>r to India <strong>in</strong> 2018<br />

and met <strong>the</strong> Maharaja’s family and<br />

<strong>in</strong>terviewed his children. While<br />

<strong>the</strong>re, I not only immersed myself<br />

<strong>in</strong> <strong>the</strong> Gujarati culture, but as well<br />

as <strong>in</strong> <strong>the</strong> experiences <strong>of</strong> those Polish<br />

children who survived <strong>the</strong> hellish<br />

nightmare <strong>of</strong> Bolshevik communism<br />

<strong>in</strong> <strong>the</strong> “Inhuman Land” and<br />

reached India, which became <strong>the</strong>ir<br />

“Promised Land.” Throughout my<br />

life, my mo<strong>the</strong>r unknow<strong>in</strong>gly gave<br />

me <strong>the</strong> foundation to write One Star<br />

Away. We spent many happy hours<br />

<strong>in</strong> <strong>the</strong> kitchen as I learned to cook<br />

Polish foods. She <strong>in</strong>stilled my love<br />

<strong>of</strong> Polish traditions and culture. She<br />

taught loyalty to family and country<br />

and an abid<strong>in</strong>g love <strong>of</strong> God and <strong>the</strong><br />

importance <strong>of</strong> faith. She made sure<br />

I understood <strong>the</strong>se were <strong>the</strong> ways<br />

<strong>of</strong> our family long before me, long<br />

before her. It was what connected<br />

me to <strong>the</strong> past, to <strong>the</strong> family I never<br />

had <strong>the</strong> opportunity to meet who<br />

had come and gone before me. And<br />

she taught me never to forget who<br />

I was and where I came from. Her<br />

guidance rem<strong>in</strong>ds me to be generous<br />

<strong>in</strong> time, love and patience <strong>in</strong> giv<strong>in</strong>g<br />

<strong>the</strong>se gifts to future generations.<br />

GP: <strong>The</strong> story starts with your<br />

mo<strong>the</strong>r hav<strong>in</strong>g a discussion with<br />

<strong>the</strong> Shah <strong>of</strong> Iran. How much <strong>of</strong><br />

this novel is fact and how much<br />

is fiction?<br />

IS: My mo<strong>the</strong>r was one <strong>of</strong> <strong>the</strong><br />

Shah’s nurses where he was treated<br />

for cancer <strong>in</strong> New York hospital.<br />

I was 15 years old <strong>in</strong> 1979 and<br />

dist<strong>in</strong>ctly remember my mo<strong>the</strong>r<br />

return<strong>in</strong>g home from her night<br />

shift at <strong>the</strong> Cornell Medical Center.<br />

She was ecstatic and recounted<br />

how thrilled she was to have <strong>the</strong><br />

honor <strong>of</strong> tend<strong>in</strong>g to Mohammah<br />

Reza Pahlavi, <strong>the</strong> Shah <strong>of</strong> Iran who<br />

had been so generous to Poles<br />

who were escap<strong>in</strong>g Soviet Russia.<br />

Thanks to him <strong>in</strong> a sense, my mo<strong>the</strong>r<br />

and roughly 120,000 thousand<br />

Poles were saved from Soviet GE-<br />

HENNA. To answer <strong>the</strong> question,<br />

yes, <strong>the</strong> book is def<strong>in</strong>itely based<br />

on true events <strong>of</strong> my mo<strong>the</strong>r’s life.<br />

My editor and I took a bit <strong>of</strong> artistic<br />

license <strong>in</strong> creat<strong>in</strong>g dialogue and <strong>in</strong><br />

moment-to-moment events, but<br />

<strong>the</strong> whole <strong>of</strong> <strong>the</strong> book retells her<br />

story.<br />

GP: Your mo<strong>the</strong>r’s story is remarkable.<br />

Was this someth<strong>in</strong>g<br />

she talked about as you were<br />

grow<strong>in</strong>g up or did she keep<br />

her past mostly to herself? As<br />

an adult, look<strong>in</strong>g back on your<br />

childhood, do you th<strong>in</strong>k your<br />

mo<strong>the</strong>r’s wartime experiences<br />

shaped <strong>the</strong> way she parented you<br />

and your sister? In what ways?<br />

IS: Yes, she did talk about her life<br />

and I was blessed she was will<strong>in</strong>g<br />

to tell <strong>the</strong> stories <strong>of</strong> her youth<br />

with honesty and <strong>in</strong> a matter-<strong>of</strong>fact<br />

manner. She took <strong>the</strong> role <strong>of</strong><br />

family historian, pass<strong>in</strong>g down<br />

stories to <strong>the</strong> next generation. She<br />

never sought pity, but I do remember<br />

compla<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>of</strong> walk<strong>in</strong>g to and<br />

from school - a mile each way and<br />

hav<strong>in</strong>g to take a subway. My mo<strong>the</strong>r<br />

looked at me and raised an eye-<br />

Imogena writ<strong>in</strong>g <strong>the</strong> book


STYCZEŃ<br />

KSIĄŻKI <strong>2021</strong> 15<br />

brow. She said, “At least you’re not<br />

walk<strong>in</strong>g over dead bodies.” <strong>The</strong> look<br />

she gave me rem<strong>in</strong>ded me I should<br />

be grateful even for th<strong>in</strong>gs I saw<br />

as hardships. Lesson learned, my<br />

sister and I never took anyth<strong>in</strong>g for<br />

granted. Although she freely shared<br />

her stories with her family, she held<br />

<strong>the</strong> past as private family matters.<br />

She rarely shared <strong>the</strong> atrocities<br />

<strong>of</strong> her childhood with friends and<br />

coworkers but ra<strong>the</strong>r focused on<br />

<strong>the</strong> present moment. Now that <strong>the</strong><br />

book is published and has a grow<strong>in</strong>g<br />

reader base, I am touched by<br />

<strong>the</strong> comments <strong>of</strong> readers who have<br />

known my mo<strong>the</strong>r. I <strong>of</strong>ten hear <strong>the</strong>y<br />

had no clue she had such a difficult<br />

childhood, how strong and resilient<br />

Gdzie kupić<br />

polskie książki<br />

Sandra Hill<br />

Zdaję sobie sprawę, że kupowanie<br />

książek w języku polskim może<br />

być kłopotliwe dla nas Polaków<br />

mieszkających w Ameryce. Z rozmów<br />

z moimi przyjaciółmi wiem,<br />

że istnieją polskie księgarnie, do<br />

których można wejść, poszperać,<br />

dotknąć okładkę no i oczywiście<br />

kupić książkę. W Nowym Jorku jest<br />

to księgarnia <strong>Polonia</strong> Bookstore,<br />

w Chicago Quo Vadis Bookstore,<br />

D&Z Dom Książki, a w New Brita<strong>in</strong>,<br />

CT księgarnia Quo Vadis.<br />

Są również opcje onl<strong>in</strong>e, z których<br />

polecam www.bookdepository.<br />

com, gdzie można kupić polskie<br />

książki za około $15 za egzemplarz.<br />

Zdarza się, że wysyłka jest darmowa<br />

co jest niezwykle przydatnym<br />

Sandra Hill<br />

she was her entire life., and that<br />

<strong>the</strong>y never noticed any clues or<br />

signs to her childhood suffer<strong>in</strong>gs.<br />

I know we all love our mo<strong>the</strong>rs, but<br />

I must say, I am very proud <strong>of</strong> this<br />

remarkable woman and <strong>the</strong>se reader’s<br />

comments are very mov<strong>in</strong>g.<br />

I believe my mo<strong>the</strong>r’s experiences<br />

affected aspects <strong>of</strong> her style <strong>of</strong><br />

parent<strong>in</strong>g. She taught us children<br />

to be grateful for whatever we<br />

have <strong>in</strong> life. She was clear <strong>in</strong> that<br />

she always expected my sister and<br />

me to do our best - <strong>in</strong> school, activities<br />

and chores. She was a strict<br />

discipl<strong>in</strong>arian who did not tolerate<br />

laz<strong>in</strong>ess or waste and had little<br />

time for excuses. I don’t th<strong>in</strong>k she<br />

was really hard on us, but I believe<br />

kiedy zamawia się kilka książek.<br />

Dostawa jest szybka i często można<br />

cieszyć się lekturą już w tym<br />

samym tygodniu co złożenie zamówienia.<br />

Jeśli zamierzamy zamówić większą<br />

ilość książek to polecam stronę<br />

www.taniaksiazka.pl. Jest to polska<br />

księgarnia <strong>in</strong>ternetowa, gdzie<br />

książki kupuje się w polskiej walucie.<br />

Jest możliwość zapłaty kartą<br />

kredytową lub PayPalem. Książki<br />

są w bardzo przystępnych cenach<br />

i przy zakupie większej ilości wolum<strong>in</strong>ów,<br />

można dużo zaoszczędzić.<br />

Przesyłka lotnicza zabiera około<br />

dwóch tygodni. Przesyłka morska<br />

około dwóch miesięcy, ale jest<br />

w bardzo przystępnej cenie.<br />

Z zawodu fotograf, z zamiłowania malarka i mol książkowy.<br />

Prywatnie mama Alexa i Reese. Wraz z mężem, dziećmi<br />

i psem mieszka w pięknym Colorado Spr<strong>in</strong>gs. Pochodzi<br />

ze Swarzędza pod Poznaniem. W Ameryce od 2006 roku.<br />

Imogena and editor Joanna Pelszyńska<br />

she wanted us to grow to be strong,<br />

<strong>in</strong>dependent, capable <strong>in</strong>dividuals<br />

who could handle whatever life<br />

had <strong>in</strong> store. We always knew mom<br />

loved us and would do anyth<strong>in</strong>g for<br />

us. She created a lov<strong>in</strong>g home, one<br />

where we shared a close bond and<br />

always looked forward to family<br />

time. She modeled <strong>the</strong> behavior<br />

she desired <strong>in</strong> us and I have to say<br />

I always admired how she carried<br />

herself with confidence and poise.<br />

She taught us to help those <strong>in</strong> need.<br />

She made sure we had a Catholic<br />

upbr<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>still<strong>in</strong>g <strong>the</strong> values<br />

<strong>of</strong> God, Honor and Fa<strong>the</strong>rland and<br />

a strong work ethic. I have tried and<br />

will cont<strong>in</strong>ue on <strong>in</strong> my mission to<br />

pass <strong>the</strong> beauty <strong>of</strong> our Polish values<br />

to my children and grandchildren.<br />

Until <strong>the</strong> present day, <strong>in</strong> our home,<br />

we never leave food on our plates.<br />

Bread is sacred and food, cloth<strong>in</strong>g,<br />

and items people take for granted<br />

are treated with <strong>the</strong> dignity <strong>the</strong>y<br />

deserve. I am not a follower <strong>of</strong> <strong>the</strong><br />

“throw away” culture. I am so grateful<br />

to my mo<strong>the</strong>r that she reared us<br />

<strong>in</strong> <strong>the</strong>se values that are be<strong>in</strong>g lost<br />

today.<br />

GP: We <strong>of</strong>ten see war vets return<br />

from battle with a condition<br />

called Post Traumatic Stress Disorder<br />

(PTSD). Do you th<strong>in</strong>k your<br />

mo<strong>the</strong>r suffered any permanent<br />

physical or mental issues due to<br />

her experiences? If so, how did<br />

that affect you grow<strong>in</strong>g up?<br />

IS: It would be impossible to live<br />

through <strong>the</strong>se horrors and not have<br />

permanent scars. As children, my<br />

sister and I were not aware <strong>of</strong> <strong>the</strong><br />

silent pa<strong>in</strong>s she carried, so it didn’t<br />

really affect us. She did her best to<br />

live <strong>in</strong> <strong>the</strong> present. Besides tackl<strong>in</strong>g<br />

3 jobs as a Registered Nurse,<br />

she was extremely <strong>in</strong>volved <strong>in</strong><br />

folk danc<strong>in</strong>g and ballroom danc<strong>in</strong>g.<br />

Whenever <strong>the</strong>re was a crisis,<br />

she’d chuckle and say, “I’d ra<strong>the</strong>r<br />

be danc<strong>in</strong>g.” She was cool headed<br />

and as a child, I felt she could handle<br />

any situation. I do remember times<br />

when she was startled by knock<strong>in</strong>g<br />

sounds, like someone pound<strong>in</strong>g on<br />

<strong>the</strong> front door or a contract worker<br />

us<strong>in</strong>g a hammer. She’d jump, startle<br />

or w<strong>in</strong>ce <strong>the</strong>n brush it <strong>of</strong>f say<strong>in</strong>g it<br />

was noth<strong>in</strong>g. She did not reveal <strong>the</strong><br />

truth until I was an adult. Knock<strong>in</strong>g<br />

or bang<strong>in</strong>g sounds forever rem<strong>in</strong>ded<br />

her <strong>of</strong> <strong>the</strong> Bolsheviks bang<strong>in</strong>g on<br />

her front door that fateful night <strong>of</strong><br />

her family’s deportation to Russia.<br />

<strong>The</strong> sound also triggered memories<br />

<strong>of</strong> neighbors build<strong>in</strong>g c<strong>of</strong>f<strong>in</strong>s <strong>in</strong> Siberia<br />

to keep hungry wolves away<br />

from <strong>the</strong> deceased. She was able<br />

to work through <strong>the</strong>se fears and<br />

recognize <strong>the</strong> sounds connected<br />

her with unpleasant memories like<br />

fear<strong>in</strong>g someone might build a c<strong>of</strong>f<strong>in</strong><br />

for one <strong>of</strong> her family members at<br />

any time. She logically understood<br />

bang<strong>in</strong>g and knock<strong>in</strong>g no longer<br />

meant she would be forcibly removed<br />

from her home or have <strong>the</strong><br />

need <strong>of</strong> a c<strong>of</strong>f<strong>in</strong>, but <strong>the</strong>se scars rema<strong>in</strong>ed<br />

and bo<strong>the</strong>red her throughout<br />

her life. If o<strong>the</strong>r heartaches lived<br />

deep with<strong>in</strong> her, she did not share<br />

<strong>the</strong>m, but ra<strong>the</strong>r held <strong>the</strong>m private<br />

and sacred deep with<strong>in</strong> herself.<br />

I feel blessed that this is <strong>the</strong> extent<br />

<strong>of</strong> her day-to-day trauma. I realize<br />

many survivors suffered far worse<br />

traumatic echoes throughout <strong>the</strong>ir<br />

lives. I am <strong>in</strong> awe <strong>of</strong> <strong>the</strong> resilience<br />

and faith my mo<strong>the</strong>r relied upon to<br />

help her move forward <strong>in</strong> life.<br />

GP: You and your mo<strong>the</strong>r traveled<br />

to India and met with <strong>the</strong><br />

Maharajah’s family. What did you<br />

take away from this encounter?<br />

Do you th<strong>in</strong>k <strong>the</strong> spirit <strong>of</strong> compassion<br />

has cont<strong>in</strong>ued <strong>in</strong> this<br />

royal family?<br />

IS: <strong>The</strong> occasion was a reunion <strong>of</strong><br />

<strong>the</strong> Polish children, who returned<br />

to <strong>the</strong> good land <strong>of</strong> <strong>the</strong> Maharajah.<br />

<strong>The</strong> royal family welcomed us with<br />

open arms. <strong>The</strong> eldest daughter <strong>of</strong><br />

<strong>the</strong> Maharaja, Pr<strong>in</strong>cess Hershad,<br />

who wrote <strong>the</strong> foreword, refers to<br />

us as <strong>the</strong>ir adopted family and this<br />

was evident <strong>in</strong> <strong>the</strong> warm welcomes<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong> family who throughout <strong>the</strong><br />

generations have cont<strong>in</strong>ued to<br />

encourage relationships with <strong>the</strong><br />

survivors and <strong>the</strong>ir families. What<br />

I will remember most from <strong>the</strong>se<br />

reunions is <strong>the</strong> peace and serenity<br />

on <strong>the</strong> faces <strong>of</strong> my mo<strong>the</strong>r and her<br />

schoolmates. India became <strong>the</strong>ir<br />

safe haven and someth<strong>in</strong>g deep<br />

with<strong>in</strong> each <strong>of</strong> <strong>the</strong>m was triggered.<br />

Tears <strong>of</strong> gratitude flowed easily as<br />

<strong>the</strong>y walked through happy memories<br />

<strong>of</strong> safety, security and know<strong>in</strong>g<br />

<strong>the</strong>y were wanted and welcomed.<br />

It was a beautiful th<strong>in</strong>g to behold;<br />

<strong>the</strong>se same emotions <strong>in</strong> each <strong>of</strong> <strong>the</strong><br />

Polish children, long grown but allow<strong>in</strong>g<br />

<strong>the</strong>ir <strong>in</strong>ner child to relive <strong>the</strong><br />

joy <strong>the</strong>y experienced under <strong>the</strong> care<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong> Good Maharajah. <strong>The</strong> royal<br />

family was humbled at <strong>the</strong> outpour<strong>in</strong>g<br />

<strong>of</strong> love from <strong>the</strong>se, his adopted<br />

children, now scattered all over <strong>the</strong><br />

world, return<strong>in</strong>g to remember.<br />

GP: As you’ve mentioned, this<br />

story is not well known. Is <strong>the</strong><br />

Maharajah’s legacy kept alive<br />

today?<br />

IS: Very much so. <strong>The</strong> Jam Saheb<br />

Digvijay S<strong>in</strong>ghi Jadeja School <strong>in</strong><br />

Warsaw was established to honor<br />

his legacy. After communism fell<br />

<strong>in</strong> 1989 and Poland became a fully<br />

<strong>in</strong>dependent state, a square <strong>in</strong> Warsaw<br />

was named after <strong>the</strong> Maharaja.<br />

S<strong>in</strong>ce 2012, a small park <strong>in</strong> <strong>the</strong><br />

city's south-western area <strong>of</strong> Ochota<br />

is called <strong>the</strong> Square <strong>of</strong> <strong>the</strong> Good<br />

Maharaja. A monument dedicated<br />

to <strong>the</strong> k<strong>in</strong>d-hearted pr<strong>in</strong>ce was also<br />

erected, and he was posthumously<br />

given <strong>the</strong> Commander's Cross <strong>of</strong><br />

<strong>the</strong> Order <strong>of</strong> Merit <strong>of</strong> <strong>the</strong> Republic<br />

<strong>of</strong> Poland. As I mentioned, <strong>the</strong> Maharajah’s<br />

eldest daughter, Pr<strong>in</strong>cess<br />

Hershad Kumari wrote <strong>the</strong> forward<br />

for <strong>the</strong> book. She and her family<br />

and staff have been most generous<br />

<strong>in</strong> <strong>the</strong>ir gifts <strong>of</strong> time, research<br />

and photographs. <strong>The</strong> Maharajah<br />

<strong>in</strong>stilled <strong>in</strong> his family <strong>the</strong> belief<br />

that help<strong>in</strong>g o<strong>the</strong>rs is a privilege.<br />

Perhaps that is <strong>the</strong> most beautiful<br />

legacy he could have left <strong>the</strong>m.<br />

GP: F<strong>in</strong>ally, a great novel is not<br />

possible without a great editor.<br />

Can you tell us how you and Joasia<br />

collaborated on <strong>the</strong> book?<br />

IS: Beh<strong>in</strong>d every great novel,<br />

<strong>the</strong>re is an <strong>in</strong>dispensable and talented<br />

editor. It is so with One Star<br />

Away. When pray<strong>in</strong>g for an editor<br />

to jump on board with me, I was<br />

look<strong>in</strong>g for someone with a positive,<br />

upbeat attitude that could<br />

take on <strong>the</strong> hardest job <strong>of</strong> creat<strong>in</strong>g<br />

a masterpiece from one person’s<br />

experience. Joasia has all <strong>the</strong> talent,<br />

from an eye for consistency to<br />

build<strong>in</strong>g subplots, add<strong>in</strong>g chapters,<br />

subtract<strong>in</strong>g o<strong>the</strong>rs, experience for<br />

style and momentum, and do<strong>in</strong>g all<br />

that with respect<strong>in</strong>g <strong>the</strong> author’s<br />

voice and without draw<strong>in</strong>g attention<br />

to herself. It’s like teach<strong>in</strong>g,<br />

a thankless job because <strong>in</strong> most<br />

cases people th<strong>in</strong>k a book is solely<br />

<strong>the</strong> author’s creation. Completely<br />

not true. Joasia was equally <strong>in</strong>vested<br />

<strong>in</strong> this project as I was, and I am<br />

eternally grateful!<br />

Author's mo<strong>the</strong>r Ziuta Nowicka <strong>in</strong> Gudżarat, India


16 STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

Amber Band śpiewa Skaldów<br />

MUZYKA<br />

Zespół Amber Band powstał<br />

w 2011 roku w Kolorado. Grupa<br />

składa się tylko z dwóch muzyków:<br />

Jurek Kamiński i Romas Zableckas.<br />

Zespół występuje na lokalnych<br />

imprezach polonijnych gdzie śpiewa<br />

szeroki repertuar dawnych i<br />

nowszych światowych przebojów<br />

z różnych gatunków muzycznych,<br />

ale najczęściej i najchętniej polskich.<br />

Romas, z pochodzenia Litw<strong>in</strong><br />

mieszka od ponad 30 lat w <strong>USA</strong>. Doskonale<br />

włada językiem polskim<br />

zarówno w mowie jak i piśmie. W<br />

zespole gra na gitarze solowej i<br />

śpiewa. Jurek mieszka w <strong>USA</strong> od<br />

2000 roku, a muzyka jest jego pasją<br />

od zawsze. Jurek jest wokalistą,<br />

gra na gitarze basowej i harmonijce<br />

ustnej.<br />

Jurka Kamińskiego i Romasa Zableckasa,<br />

nikomu pośród <strong>Polonii</strong><br />

Colorado przedstawiać nie trzeba.<br />

Od prawie 10 lat muzycy i twórcy<br />

zespołu Amber Band towarzyszą<br />

nam przy okazji większych i mniejszych<br />

imprez oraz wydarzeń polonijnych.<br />

Niedawno jednak, Ci dwaj<br />

Panowie zasłynęli szerszej publiczności,<br />

a to za sprawą projektu ,,Cała<br />

Polska śpiewa Skaldów" Fundacji<br />

Gotowi do Działania. Zmierzyli się<br />

tam w muzycznych talentach z takimi<br />

artystami jak Jacek Kawalec czy<br />

Stanisław Deja.<br />

,,Cała Polska śpiewa Skaldów" to<br />

unikalne przedsięwzięcie w hołdzie<br />

dla legendy polskiego rocka - muzyków<br />

zespołu Skaldowie, którzy<br />

w 2020 roku obchodzili 55-lecie<br />

działalności artystycznej.<br />

Katarzyna Żak: Serdeczne gratulacje<br />

Panowie! Skąd pomysł na<br />

udziału w konkursie?<br />

Romas Zableckas: Dziękujemy<br />

bardzo. O projekcie opowiedział<br />

mi Jurek. Od razu zgodziłem się na<br />

udział bo zespół Skaldowie znam od<br />

dzieciństwa. A skoro bardzo mało<br />

działo się muzycznie w 2020 roku,<br />

to trzeba było spróbować czegoś<br />

nowego. Myślę, że fajnie nam się to<br />

udało.<br />

Jurek Kamiński: Jacek Kawalec<br />

wysłał mi l<strong>in</strong>k do strony “Cała Polska<br />

Śpiewa Skaldów” i postanowiłem<br />

zmierzyć się z tymi piosenkami,<br />

bo wiadomo, że Skaldowie łatwych<br />

piosenek nie mają. Zaproponowałem<br />

udział Romasowi bo jako zespół<br />

zawsze coś robimy razem.<br />

KŻ: Przyznam, że oprawa video<br />

Waszego wykonania piosenek<br />

Skaldów była imponująca. Nie<br />

tylko pokazaliście swoje talenty<br />

muzyczne, ale również piękno<br />

natury naszego stanu Kolorado.<br />

Kto stał za ukrytą kamerą bądź<br />

dronem Waszych teledysków?<br />

JK: To zasługa Romasa i jego<br />

syna. Teledysk, zdjęcia i montaż to<br />

wszystko Romas i Giedrius.<br />

RZ: Nakręcenie teledysku zajęło<br />

nam sporo czasu. Nie mieliśmy<br />

wcześniejszego doświadczenia<br />

w kręceniu filmów a żeby zrobić<br />

dobry wideoklip to trzeba bardzo<br />

dużo czasu, kopania w archiwach<br />

i nowego materiału.<br />

KŻ: Czy oprócz satysfakcji<br />

i tego, że Wasze wykonanie Skaldów<br />

dotarło do szerokiej publiczności<br />

w Polsce i wśród <strong>Polonii</strong><br />

Amerykańskiej, otrzymaliście<br />

jakąś nagrodę?<br />

RZ: Dla mnie nagrodą była możliwość<br />

udziału i ogromna satysfakcja.<br />

JK: Nagrodą jest fakt, że tak kultowy<br />

zespół jak Skaldowie udostępnił<br />

nasze wykonanie na swojej stronie<br />

i mogliśmy publicznie uczcić ich<br />

jubileusz. Otrzymaliśmy również<br />

kolejna propozycję od Fundacji Gotowi<br />

do Działania.<br />

KŻ: Jaka to propozycja? Czy możecie<br />

zdradzić szczegóły naszym<br />

czytelnikom?<br />

JK: w tym roku Jacek Zieliński obchodzi<br />

75-te urodz<strong>in</strong>y i z tej okazji<br />

poproszono nas o wybranie kilku<br />

piosenek Skaldów i zrobienie do<br />

nich aranży.<br />

KŻ: Gratuluje wyróżnienia! Mówiąc<br />

o jubileuszach, w kwietniu<br />

tego roku będziecie obchodzić<br />

10-lecie zespołu Amber Band<br />

i Waszej znajomości. Jakie plany<br />

z tej okazji?<br />

RZ: Jesteśmy w trudnej sytuacji.<br />

Pandemia wywróciła wszystko do<br />

góry nogami. Chcielibyśmy zrobić<br />

bardzo dużą imprezę dla <strong>Polonii</strong><br />

w Colorado, ale zobaczymy jak to<br />

wszystko wyjdzie. Wszystko zależy<br />

od sytuacji z Covid-19.<br />

KŻ: Życząc Wam wielu kolejnych<br />

lat na scenie, dziękuję za<br />

rozmowę. Życzę zdrowia i kreatywności<br />

w Nowym Roku!<br />

Czytaj dalej...<br />

Tarczyca<br />

Dokończenie ze strony 15<br />

jest melisa) i pozytywnie nastawiac do życia. Jestem<br />

zdecydowanie spokojniejsza, w szczególności ze<br />

wiem co dzieje się w moim organizmie, i czego potrzebuje<br />

moja tarczyca.<br />

Jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, która zdecydowanie<br />

pomogła mi w lepszym samopoczuciu i wyzwoleniu<br />

energii życiowej, to sok z naci selera. Pomysł<br />

picia czystego soku z selera poznalam dzieki Anthony<br />

William, znanego także jako Medical Medium.<br />

Anthony zaleca kurację picia świeżego soku z selera<br />

naciowego na wiele różnych dolegliwości. Na jego<br />

platformie społecznościowej znajdziecie państwo<br />

tysiące wypowiedzi ludzi, którym zdrowie odmieniło<br />

się właśnie dzięki spożywaniu tego soku, który zawiera<br />

w sobie bioaktywne związki soli m<strong>in</strong>eralnych,<br />

tzw. podgrupy sodu, dodatkowo ponad 60 m<strong>in</strong>erałów<br />

śladowych, zbiór enzymów i koenzymów oraz nawadniające<br />

każdą komórkę ciała cenne elektrolity.<br />

Sok z selera naciowego jest zbawienny dla naszej<br />

ciężko pracującej (szczególnie przy stresie) wątroby.<br />

Przede wszystkim stymuluje wydzielanie żółci niezastąpionej<br />

przy trawieniu tłuszczów. Ponadto usuwa<br />

z wątroby wszelkie toksyny, trucizny, odpady czy<br />

metale ciężkie. Czyli jest swojego rodzaju śmieciarką.<br />

A skoro oczyszcza wątrobę, to wspiera nasz organizm<br />

również w walce z nadprogramowymi kilogramami<br />

(bonus dla tych, co maja problemy z nadwaga).<br />

Z natury jestem osobą bardzo sceptyczna i niechętnie<br />

wierzę w cudowne diety czy suplementy. Spróbowałam<br />

jednak soku z selera i nie mogę uwierzyć jak<br />

bardzo pozytywnie zmieniło się moje życie i zdrowie.<br />

Guz przytarczycowy nadal jest, ale wszystkie <strong>in</strong>ne<br />

dolegliwości m<strong>in</strong>ęły. Wróciła mi energia (bez grama<br />

k<strong>of</strong>e<strong>in</strong>y, od ktorej bylam uzalezniona), wyostrzył się<br />

umysł (nie mam juz stanów “we mgle”), powróciła<br />

produktywność i kreatywność. Moja tarczyca regeneruje<br />

się każdego dnia!<br />

Zachęcam, spróbujcie państwo sami, być może to<br />

sok z selera będzie “lekiem na cale zło”. Na zdrowie!


STYCZEŃ<br />

PLENEROWNIA <strong>2021</strong> 17<br />

Nieznana Polska z perspektywy<br />

roweru: Wieś Kietlanka<br />

Krzyszt<strong>of</strong> Raducha<br />

W dobie ogólnego pośpiechu, pędu<br />

i ciągłego braku czasu, chciałbym Was<br />

drodzy czytelnicy <strong>Głos</strong>u <strong>Polonii</strong> zaprosić<br />

do zwiedzania ze mną Polski, jakiej na<br />

pewno nie znacie i jakiej nie znajdziecie<br />

w żadnym przewodniku. Mało tego, opowiem<br />

Wam czasem historię, jakiej nie<br />

znajdziecie nawet w szkolnym podręczniku.<br />

Nieraz wzruszę Was do łez, a <strong>in</strong>nym<br />

razem postaram się z uśmiechem<br />

podejść do naszej zawiłej historii.<br />

Zapytacie na pewno skąd u mnie taki<br />

zwariowany pomysł. O tym napiszę na<br />

samym końcu, a teraz pozwólcie, że opowiem<br />

Wam historię pewnej powstańczej<br />

potyczki.<br />

Wieś Kietlanka, w woj. mazowieckim,<br />

położona jest ponad kilometr od Zarąb<br />

Kościelnych, przy trasie kolejowej Białystok-Warszawa,<br />

dawniej kolej petersbursko<br />

- warszawska. Tuż przy przystanku<br />

autobusowym stoi krzyż z dwiema kosami<br />

osadzonymi na sztorc. Myślę, że rzadko<br />

który z podróżnych je zauważa, chyba<br />

że naprawdę mocno się nudzi i zabija<br />

czas wpatrywaniem się w mijane krajobrazy.<br />

O Kietlance dowiedziałem się czytając<br />

artykuł w starej, przedwojennej gazecie,<br />

opisującej jeden z najbardziej spektakularnych<br />

ataków powstańców styczniowych,<br />

na pociąg w okolicach Czyżewa.<br />

Swoją drogą warto o tym pamiętać, bo<br />

w tym miesiącu obchodzimy kolejną<br />

rocznicę Powstania Styczniowego.<br />

Specyficzny i nietypowy to był zryw<br />

narodu. Bez armii, bez wielkich bitew,<br />

lecz bardzo krwawy i obfitujący w wiele<br />

<strong>of</strong>iar, szczególnie po stronie powstańców.<br />

Warto więc opowiedzieć o jednej z tych<br />

potyczek, która zakończyła się totalną<br />

porażką, ale czy tak do końca?<br />

Przeszło cztery miesiące trwał zryw<br />

powstańczy na ziemiach Królestwa<br />

Polskiego. Powstanie nie było do końca<br />

przygotowane, źle uzbrojone i chyba<br />

bez pomysłu jak je naprawdę prowadzić.<br />

Brak broni spowodował, że chłopi<br />

chwytali wszystko czym można było się<br />

bronić. W ruch poszły nawet kosy, proste<br />

narzędzia rolnicze, które kolejny raz<br />

w rękach powstańców miały przeciwstawić<br />

się armatom i muszkietom. Młodzi<br />

ludzie, wychowani na wspomnieniach<br />

napoleońskich wiarusów ruszyli w nierówny<br />

bój ze znienawidzonym carskim<br />

zaborcą. Gazety, które w owym czasie<br />

wydawano określały powstańców mianem<br />

band. Dzisiaj napisano by pewnie<br />

o terrorystach, którzy zaatakowali pokojowo<br />

nastawione do miejscowej ludności<br />

sotnie kozackie, którym należy się wielkie<br />

podziękowanie za ich sprawne rozprawienie<br />

się i spacyfikowanie wrogich<br />

ideologicznie, wywrotowych elementów.<br />

Teksty w Kurierze Warszawskim z 1863<br />

i 1864 roku, uwierzcie mi na słowo były<br />

w podobnym tonie, co oznacza, że zawsze<br />

znajdą się usłużni dla władzy redaktorzy.<br />

Skąd pomysł na atak iście w westernowskim<br />

stylu? Narodowy Rząd Tymczasowy<br />

doszedł do słusznego wniosku,<br />

że kolej może posłużyć do szybkiego<br />

przerzutu wojsk, co dałoby zaborcy przewagę,<br />

więc dlaczego by tego nie wykorzystać.<br />

Wydał więc odezwę, żeby obywatele<br />

dla swego bezpieczeństwa unikali<br />

podróży tym środkiem lokomocji. Od lutego<br />

podjęto pierwsze próby niszczenia<br />

torów, lecz nikt nie próbował atakować<br />

samych składów kolejowych.<br />

13 maja 1863 roku w okolicach Czyżewa,<br />

Zarąb Kościelnych i Małk<strong>in</strong>i zgromadził<br />

się dość spory oddział powstańców<br />

pod dowództwem płk Mystkowskiego.<br />

Postanowił on zaatakować i zniszczyć<br />

pociąg pancerny wiozący żołnierzy gen.<br />

Tolla i broń dla Rosjan, oraz upuścić krwi<br />

carskim żołdakom. Wybrali oni Kietlankę<br />

na miejsce ataku. Rozkręcili tory i jednocześnie<br />

zaatakowali oddział w pobliskiej<br />

Małk<strong>in</strong>i, aby wywabić pociąg wojskowy<br />

stacjonujący na ten czas w Czyżewie.<br />

Na pomoc ruszył im carski generał Toll,<br />

nędzna kreatura. Dał się on poznać jako<br />

„wieszatiel” powstańców wziętych do<br />

niewoli. Po jakimś czasie wyszło na<br />

jaw, że został on lub ktoś z jego otoczenia<br />

uprzedzony o czekającej po drodze<br />

zasadzce, mimo to jego pociąg wypadł<br />

z rozkręconych torów. Gdy powstańcy zaatakowali,<br />

wydawało się, że mają ruskich<br />

jak na widelcu. Strach żołdakom zajrzał<br />

w oczy, część rzuciła się do ucieczki, część<br />

skryła się za rozbite wagony. Niestety generał<br />

Toll był starym frontowcem i dość<br />

szybko zapanował nad tym chaosem.<br />

Mało tego, szczęście mu sprzyjało, gdyż<br />

atak nastąpił tylko z jednej strony torów,<br />

co pozwoliło skutecznie bronić się ocalałym<br />

z pociągu. Konie, które przewożono<br />

w wagonach pociągu stały się dla nich<br />

istnym wybawieniem. Spłoszone zwierzęta<br />

zaczęły wydostawać się z rozbitych<br />

wagonów i ruszyły w stronę polskich<br />

kosynierów. Nie kule muszkietów, a końskie<br />

kopyta siały najwięcej spustoszenia<br />

wśród powstańców. Nie wiem czy tratowały<br />

biegnących do ataku, czy może stały<br />

się na tyle łakomym kąskiem, że niektórzy<br />

powstańcy rzucali kosy i pędzili za<br />

nimi chcąc je pojmać jako swoistą nagrodę<br />

uczestnictwa w potyczce z rosyjskim<br />

żołdactwem.<br />

Atak w każdym razie załamał się,<br />

wkradł się totalny chaos, nad którym<br />

Mystkowski i jego przyboczni nie mogli<br />

już zapanować. Od kul i kopyt padli na<br />

pobliskich polach dowódcy oraz wielu<br />

powstańców. Część dostała się do niewoli<br />

i wnet z rozkazu „wieszatiela” Tolla zawisła<br />

na przydrożnych drzewach. Ciało płk.<br />

Mystkowskiego odarte z odzienia zostało<br />

rzucone pod ścianą kościoła w Zarębach<br />

Kościelnych. Toll zakazał je pochować.<br />

Miało gnić na słońcu jako przestroga<br />

dla <strong>in</strong>nych. Po kilku dniach delegacja co<br />

bardziej znamienitych mieszkańców<br />

Zarąb Kościelnych udała się do generała<br />

i wyprosiła zgodę na godny pochówek<br />

płk. Mystkowskiego. Ten zgodził się pod<br />

warunkiem, że będzie to cichy pogrzeb,<br />

bez żadnych patriotycznych demonstracji.<br />

Chyba nawet grób miał pozostać bezimienny<br />

na wieki.<br />

Po tym ataku Rosjanie zaczęli stosować<br />

taktykę zwiadu kolejowego. Tak<br />

więc jechała najpierw lokomotywa z jednym<br />

czy dwoma wagonami żołnierzy,<br />

a dopiero za nią właściwy skład. Kilka<br />

miesięcy po tej bitwie jeden człowiek,<br />

dróżnik, sam bez niczyjej pomocy zrobił<br />

więcej niż oddział powstańców. Rozkręcił<br />

tory, przepuścił pierwszy skład<br />

i dopiero gdy ten przejechał przeciągnął<br />

szyny z pomocą swojej chabety. W katastr<strong>of</strong>ie<br />

miało zg<strong>in</strong>ąć około 300 żołnierzy,<br />

a drugie tyle zostało rannych. Nigdy nie<br />

podano nazwiska tego bohatera. Może<br />

z obawy o jego los i los jego całej rodz<strong>in</strong>y.<br />

W końcu czekałaby go niechybnie śmierć<br />

na gałęzi, a rodz<strong>in</strong>ę zsyłka na Sybir.<br />

Z wielu powstańczych potyczek jakie<br />

rozegrały się w mojej okolicy, ta w Kietlance<br />

była mi najmniej znana. Spotkane<br />

przy drodze kosy oraz artykuł we<br />

wspomnianej starej gazecie pozwolił mi<br />

poznać historię ataku na pociąg wojskowy,<br />

którą dzielę się teraz z Wami drodzy<br />

czytelnicy. W Kietlance kilka lat temu<br />

staraniem księdza proboszcza postawiono<br />

pamiątkowy kamień ozdobiony<br />

powstańczymi kosami. W samych Zarębach<br />

Kościelnych odsłonięto tablice upamiętniające<br />

tamte wydarzenia.<br />

Wróćmy teraz do mojej skromnej osoby.<br />

Urodziłem się na pograniczu dwóch<br />

pięknych kra<strong>in</strong>, Podlasia i Mazowsza.<br />

Moją pasją są rowerowe podróże, dzięki<br />

którym mogę dotrzeć do mało znanych<br />

zakamarków, jak choćby wspomniana<br />

Kietlanka. Moje opowieści przelewam<br />

na facebooka, gdzie znajdziecie mój pr<strong>of</strong>il.<br />

Spodobały się one na tyle szerszemu<br />

gronu, że uległem namowom znajomych<br />

i przelałem je na strony moich albumów.<br />

Tak powstała ich seria. W tej chwili do<br />

druku rusza już czwarty mój album,<br />

z przepięknymi zdjęciami i barwnymi<br />

opowieściami. Jeden z nich właśnie trafił<br />

w ręce kogoś z dalekiego Kolorado, a dokładnie<br />

pani Agnieszki Nałęcz Gembickiej,<br />

i w ten oto sposób zostałem poproszony<br />

o pokazanie Wam tej mało znanej<br />

części naszej Polski jakim jest Podlasie.<br />

Polska moi drodzy to nie tylko wielkie miasta, ale<br />

również małe wsie, zapomniane dworki, miejsca<br />

sakralne, przydrożne krzyże, świątynie i te kosy jak<br />

w Kietlance postawione na sztorc skrywające swoją<br />

historię i symbolikę, na które często nie zwracamy<br />

uwagi mijając gdzieś po drodze. Jeśli tylko zechcecie<br />

posłuchać o nich, to z przyjemnością będę Wam w kolejnych<br />

numerach <strong>Głos</strong>u <strong>Polonii</strong> o nich opowiadał.<br />

Ponieważ moje podróże opisuję na ogół na bieżąco,<br />

pragnę zaprosić Państwa jeszcze raz na mój pr<strong>of</strong>il na<br />

facebooku. Albumy, o których wspomniałem, są pięknym<br />

do tego dodatkiem. Barwne zdjęcia, które sam<br />

robię podróżując i wesołe podejście do kart naszej<br />

historii wyróżnia je spośród wielu <strong>in</strong>nych jakie widzieliście.<br />

Dzisiejszy tekst był lekko refleksyjny, ja na ogół<br />

wolę na wesoło opowiadać o naszej zawiłej historii.<br />

Jeśli dacie mi szansę, to w następnym numerze, opowiem<br />

Wam o kurpiowskiej wersji Rob<strong>in</strong> Hooda.


18 STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

PLENEROWNIA: WYPOCZYNEK - REKREACJA - NATURA<br />

Podróż od Pacyfiku do Atlantyku<br />

Piotr i Magda Jaworowicz<br />

Podróż z zachodu na wschód Stanów<br />

Zjednoczonych to sekwencje<br />

zmieniających się krajobrazów i<br />

najrozmaitszych kolorów nieba i<br />

ziemi. Przemierzaliśmy naszą trasę<br />

przez skalne czerwienie Arizony,<br />

wypaloną słońcem cegłę adobe w<br />

Santa Fe, brunatne wybrzeże Zatoki<br />

Meksykańskiej, szkliste budynki<br />

metropolii Teksasu i pastelowe<br />

barwy XIX-wiecznych domków<br />

Spr<strong>in</strong>gfield - historycznej dzielnicy<br />

Jacksonville,FL. Zmieniające<br />

się niczym klatki filmowe obrazy<br />

wywoływały w nas dwa sprzeczne<br />

pragnienia: żeby dotrzeć wreszcie<br />

na miejsce, albo żeby ta droga nigdy<br />

się nie kończyła.<br />

Gdy po 10 dniach zatrzymaliśmy<br />

się na Florydzie, licznik naszego<br />

samochodu wskazywał 3400 mil,<br />

karty pamięci w aparatach były zapełnione,<br />

a my pomimo zmęczenia<br />

oglądaliśmy bez końca nagrania z<br />

trasy, przeżywając ją kolejny raz.<br />

Pomimo , że cały czas pracowaliśmy<br />

zdalnie, nie wybudzaliśmy<br />

się z naszego snu celowo i w nieskończoność<br />

oddalaliśmy moment<br />

zejścia na ziemię.<br />

Kiedy jak nie teraz<br />

Mieszkamy w Kalifornii, w San<br />

Francisco Bay Area. Pracujemy w<br />

branży tech. Swoją podróż rozpoczęliśmy<br />

25 grudnia 2020. Początkowo,<br />

chcieliśmy zobaczyć tylko<br />

Teksas, za<strong>in</strong>spirowani niedawną<br />

decyzją Elona Muska o przeniesieniu<br />

tam siedziby Tesli. Chcieliśmy<br />

przekonać się, co stanowi o wyjątkowości<br />

stanu samotnej gwiazdy.<br />

Szybko okazało się, że apetyt rośnie<br />

w miarę jedzenia. Z Teksasu na Florydę<br />

jest już tylko 12 godz<strong>in</strong> jazdy.<br />

Więc kiedy jak nie teraz?<br />

Nasza trasa od wybrzeża Pacyfiku<br />

biegła przez bezdroża Arizony i pustynie<br />

Nowego Meksyku, w którym<br />

zrobiliśmy dwa przystanki: Santa<br />

Fe i Roswell. Obydwa miejsca przeniosły<br />

nas w <strong>in</strong>ną rzeczywistość, a<br />

każde w odmienny, właściwy dla<br />

siebie sposób.<br />

Unikatowy Nowy Meksyk<br />

Unikatowości Santa Fe nie sposób<br />

oddać. Jest wpisana w to miejsce:<br />

w jego architekturę i ducha.<br />

Domy zbudowane z materiałów<br />

pochodzących z najbliższego otoczenia<br />

harmonijnie współgrają z<br />

krajobrazem. Wyłaniają się z niego<br />

i zanurzają w nim. To fenomenalne<br />

przeżycie estetyczne to tylko jeden<br />

z wymiarów poznawania Santa Fe.<br />

Inny, równie niezwykły, to czytanie<br />

tekstów kultury pozostawionych<br />

przez setki lat przez Indian Pueblo,<br />

rdzennych Amerykanów oraz Hiszpańskich<br />

Kolonizatorów. Gabloty w<br />

sklepie z ręcznie robioną biżuterią,<br />

wystawa <strong>in</strong>diańskiego futuryzmu<br />

w IAIA (Institute <strong>of</strong> American Indian<br />

Arts) Kiście papryki dekorujące<br />

latarnie tworzą szlak śladów<br />

antropologicznych wiodący do<br />

centralnego punktu, którym jest<br />

Bazylika Katedralna św. Franciszka<br />

z Asyżu z pomnikiem Kateri Tekakwitha<br />

- pierwszej kobiety <strong>in</strong>diańskiego<br />

pochodzenia, która została<br />

kanonizowana. Święta Kateri ściskająca<br />

w dłoni pióra zdawała się<br />

odprowadzać nas wzrokiem, gdy<br />

opuszczaliśmy miasto.<br />

Następnie, można by rzec, wylądowaliśmy<br />

w Roswell. Widok<br />

ufoludków na stacjach paliw, słupach<br />

ogłoszeniowych, latarniach<br />

miejskich sprawił, że muzyka z<br />

kultowego w latach 90-tych serialu<br />

Archiwum-X niemal natychmiast<br />

zaczęła nam brzmieć w uszach.<br />

Rozbawieni tym serdecznie, zdecydowaliśmy<br />

się nawet na wizytę<br />

w muzeum UFO. To szczególny<br />

znak czasu. Automaty mierzące<br />

nam temperaturę i bezdotykowe<br />

dezynfektory stojące przy wejściu<br />

oraz widok nas samych w maskach<br />

i rękawiczkach dały nam odczucie,<br />

że współczesna rzeczywistość stała<br />

się już w pewien sposób kosmiczna.<br />

Zapamiętamy to miejsce, niekoniecznie<br />

ze względu na jego zbiory,<br />

ale z pewnością na jego specyficzny<br />

charakter.<br />

Miasta Texasu<br />

Dallas przyciągało nas od dawna.<br />

Miasto zdef<strong>in</strong>iowane poprzez<br />

zamach na JFK było opustoszałe.<br />

Kilku turystów kręciło się wokół<br />

pomnika upamiętniającego śmierć<br />

prezydenta, a także przy trasie<br />

przejazdu jego limuzyny. Jedni <strong>in</strong>scenizujący<br />

tragiczne wydarzenia,<br />

<strong>in</strong>ni, zaraz obok, robiący śmieszne<br />

m<strong>in</strong>y do relacji na Instagramie.<br />

Wszystko to razem sprawiło, że<br />

opuszczaliśmy to miasto wzbogaceni<br />

o wiedzę historyczną, jednak<br />

bez tęsknoty powracania do niego.<br />

Odmienne wrażenia wywołało<br />

w nas Huston. Popołudniowa pora<br />

dała nam ekskluzywną możliwość<br />

Barwy Santa Fe, Foto YavoPotos California<br />

Atlantic Beach 4 Stycznia, Foto YavoPhotos California<br />

Bezdroza Arizony, Foto YavoPotos California<br />

Budynki z cegly adobe w Santa Fe, Foto YavoPhotos California<br />

1400 Smith Street Houston, Foto YavoPhotos California<br />

Bazylika Sw Franciszka w Santa Fe, Foto YavoPhotos California<br />

Bezdroza Nowego Meksyku, YavoPhotos California<br />

Canal Street Nowy Orlean, Foto YavoPhotos California_<br />

Dzielnia F<strong>in</strong>ansowa Houston, YavoPhotos<br />

Figura Obcego w Muzeum UFO w Roswell, Foto YavoPhotos California<br />

Pomnik Sw Kateri Santa Fe, Foto YavoPhotos<br />

California


PLENEROWNIA: WYPOCZYNEK - REKREACJA - NATURA<br />

STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

19<br />

samotnego zwiedzania ulic, opuszczonych<br />

przez jednostkowych pracowników<br />

biurowych centrum biznesowego<br />

przy Smith Street. Z głową zadartą do<br />

góry i wzrokiem wpatrzonym w szczyty<br />

wieżowców, podziwialiśmy kubatury i<br />

fasady budynków. Z łatwością wyobrażaliśmy<br />

sobie siebie z kubkiem kawy<br />

na jednej z ławek w czasie przerwy na<br />

lunch .<br />

Przystań w Zatoce Meksykańskiej<br />

Naszą przystanią w Teksasie było<br />

nadmorskie Galveston – wyspa w Zatoce<br />

Meksykańskiej, gdzie spędziliśmy<br />

4 dni. Znaleźliśmy tam wszystko, czego<br />

najbardziej było nam potrzeba: poranki<br />

wypełnione śpiewem ptaków, spacery<br />

posezonowym bulwarem i spokój powrotu<br />

do spraw zawodowych. W ciągu<br />

dnia sącząc herbatki ziołowe, wieczorami<br />

opróżniajac zapasy kalifornijskiego<br />

chardonnay, odpisywaliśmy na nagromadzone<br />

e-maile.<br />

To w Galveston obudziło się w nas<br />

marzenie o podróży przez cały kraj od<br />

Pacyfiku do Atlantyku. Uświadomiliśmy<br />

sobie, że już tak duży dystans pokonaliśmy<br />

i że nigdy dotąd nie byliśmy<br />

tak blisko tego, by dotknąć drugiego<br />

brzegu. Perspektywa spędzenia nocy<br />

sylwestrowej w Nowym Orleanie rozwiała<br />

wszelkie wątpliwości.<br />

Nowy Rok, Nowy Orlean<br />

Do Luizjany przyjechaliśmy w ostatni<br />

dzień 2020 roku. Byliśmy podekscytowani,<br />

chociaż wyczekiwane<br />

odwiedzenie miasta narodz<strong>in</strong> jazzu<br />

wyobrażaliśmy sobie nieco <strong>in</strong>aczej.<br />

Koncerty muzyki na żywo, kosztowanie<br />

kuchni kreolskiej, w szczególności<br />

spróbowanie mięsa krokodyla, taniec<br />

w tłumie na ulicy – to wszystko, czego<br />

świadomie nie zrobiliśmy podczas tego<br />

pobytu. Zamiast tego, włóczyliśmy się<br />

bocznymi uliczkami French Quarter,<br />

podziwialiśmy z samochodu szykownie<br />

wystrojonych spacerowiczów, a oglądany<br />

z perspektywy widok fajerwerków<br />

nad Missisipi River dopełnił tradycji tej<br />

nocy. Był to nasz pierwszy, ale bez wątpienia<br />

nie jedyny raz w New Orleans.<br />

Nasyceni wrażeniami, zmierzaliśmy<br />

na Florydę. Zanim jednak dobiliśmy<br />

do przeciwległego brzegu, nasza trasa<br />

zatoczyła jeszcze jedno zakole , wiodąc<br />

nas przez Atlantę. Tam skusiło nas do<br />

odwiedz<strong>in</strong> muzeum Coca-Coli. Na co<br />

dzień sami zajmujemy się market<strong>in</strong>giem,<br />

więc znalezienie się w miejscu<br />

jej narodz<strong>in</strong>, zobaczenie skarbca, w<br />

którym przechowywana jest jej receptura,<br />

wydało nam się bardzo ekscytujące.<br />

Zwiedzających było niewielu, co<br />

przyjęliśmy z radością. Niestety do<br />

zwiedzania również było niewiele. Pamiętając<br />

tak znakomite muzea marek<br />

jak Muzeum He<strong>in</strong>ekena w Holandii, czy<br />

polskie muzeum browaru w Żywcu, pozostaliśmy<br />

odrob<strong>in</strong>ę niezaspokojeni.<br />

Muzeum jest spore, ale swojego gigantycznego<br />

potencjału, , Coca-Cola tam nie<br />

wykorzystuje naszym zdaniem.<br />

Na miejsce swojego pobytu na Florydzie<br />

wybraliśmy historyczną dzielnicę<br />

położonego na północy stanu Jacksonville.<br />

Przechadzając się uliczkami<br />

urokliwego Spr<strong>in</strong>gfield, zachwycaliśmy<br />

się jego XIX wiecznymi budynkami we<br />

wszystkich odcieniach pastelowych<br />

kolorów. Pastelowy i aksamitny był też<br />

piasek na odległej o niecałe 20 mil plaży<br />

Atlantic Beach, na którą udało nam się<br />

wyskoczyć jednego dnia przed pracą .<br />

Za takim piaskiem tęskniliśmy często<br />

spacerując nad zimnym Pacyfikiem.<br />

Podróżowanie w pandemii<br />

Naszą podróż udało nam się zrealizować<br />

w czasie pandemii. Z jednej strony<br />

byliśmy pełni obaw, czy się w nią wybierać,<br />

z drugiej „remote work” (praca<br />

zdalna) to jedyna okazja dla nas, żeby<br />

móc pracować skąd chcemy. Założenie<br />

jakie przyjęliśmy to „no contact trip”<br />

(podróż bezdotykowa)’. Naszego m<strong>in</strong>ivana<br />

przygotowaliśmy solidnie do tej<br />

podróży – usunęliśmy tylne siedzenia i<br />

wzięliśmy całą masę zapasów i różnego<br />

rodzaju sprzętu, włącznie z własnymi<br />

naczyniami i 12V podgrzewaczem posiłków.<br />

Przez całą podróż nie byliśmy<br />

w ani jednej restauracji, w ani jednym<br />

drive-thru. Tylko stacje paliw. Unikaliśmy<br />

miejsc publicznych. Zwiedzaliśmy<br />

zawsze w maskach, wybierając boczne<br />

ulice. Na miejsce noclegu wybieraliśmy<br />

AirBnB w opcji całe miejsce tylko<br />

dla nas, z rozszerzoną opcją sprzątania<br />

i dezynfekcji. Dodatkowo sami dezynfekowaliśmy<br />

wszystkie pomieszczenia.<br />

Dużo nas pewnie om<strong>in</strong>ęło jeżeli chodzi<br />

o zwiedzanie i „night life” (życie nocne),<br />

ale zrobiliśmy wszystko, żeby ta podróż<br />

była bezpieczna. Będzie dla nas tym<br />

bardziej niezapomniana.<br />

Pisząc to, jesteśmy w Aust<strong>in</strong>, w Teksasie.<br />

Powoli wracamy. Przed nami jeszcze<br />

droga przez Phoenix do Kalifornii.<br />

Naszą podróż udokumentowaliśmy<br />

na stronie <strong>in</strong>ternetowej: https://yavophotography.wixsite.com/usatrip<br />

New Orlens French Quarter, Foto YavoPhotos California<br />

Fragment Kompleksu 1400 Smith Street Houston, Foto YavoPhotos<br />

California<br />

Miejsce zabojstwa JFK w Dallas, Foto YavoPhotos California<br />

My na Atlantic Beach, Foto YavoPhotos California<br />

Pomnik poswiecony JFK w Dallas, Foto YavoPhotos<br />

Posilek w drodze, Foto YavoPhotos California Roswell, Foto YavoPhotos California XXI Wieczna Zabudowa w Jacksonville, Foto YavoPhotos California<br />

Plenerownia to skarbnica doświadczeń, zbiorowisko przeżyć, źródło refleksji.<br />

Celem Plenerowni jest zachęcić oraz za<strong>in</strong>spirować Was drodzy Czytelnicy do aktywnego<br />

wypoczynku, stawiania sobie nowych wyzwań, jak również leniuchowania i spędzania<br />

czasu „pod chmurką” na łonie natury, w plenerze. Czekamy na Wasze opowieści,<br />

relacje, przeżycia oraz wszelakie pomysły na plenerowy wypoczynek.<br />

Przysyłajcie je na mój e-mail: plenerownia@glospolonii.org


20 STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

W OBIEKTYWIE POLONII<br />

Why geese?<br />

Robert Bruzgo<br />

We are surrounded by geese,<br />

so why take pictures <strong>of</strong> <strong>the</strong>m?<br />

Practice for one, with so many<br />

<strong>of</strong> <strong>the</strong>m around availability is<br />

usually not an issue like with<br />

o<strong>the</strong>r birds. <strong>The</strong>y are also<br />

large and loud, easy to spot<br />

or hear com<strong>in</strong>g. <strong>The</strong>y tend<br />

to fly relatively slow, <strong>of</strong>ten<br />

<strong>in</strong> straight l<strong>in</strong>es or <strong>in</strong> wide<br />

sweep<strong>in</strong>g turns. And if caught<br />

<strong>in</strong> <strong>the</strong> right moment, <strong>the</strong>y<br />

make <strong>in</strong>terest<strong>in</strong>g subjects. <strong>The</strong><br />

splash<strong>in</strong>g water is not from<br />

bullets hitt<strong>in</strong>g <strong>the</strong> water but<br />

from <strong>the</strong>ir webbed feet push<strong>in</strong>g<br />

it as <strong>the</strong>y use both <strong>the</strong> feet<br />

and <strong>the</strong> w<strong>in</strong>gs to ga<strong>in</strong> speed<br />

and separate from <strong>the</strong> water.<br />

Zapraszamy do współpracy<br />

Zapraszamy Państwa do przysyłania<br />

swoich zdjęć i fotoreportaży,<br />

wraz z krótkim opisem fotografii,<br />

na adres redakcja@glospolonii.org<br />

Najciekawsze opublikujemy.<br />

Historia jednej<br />

fotografii<br />

Andrzej Wiktor<br />

Powstanie Styczniowe: Potyczka w Maczkach<br />

22 Stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Był to największy narodowy<br />

zryw XIX wieku. Trwał około półtora roku i miał bardzo duży wpływ na<br />

dążenia niepodległościowe Polaków.<br />

Po upadku powstania w którym zg<strong>in</strong>ęło około 700 osób a zesłano około 40 tyś,<br />

nastąpiły dotkliwe represje takie jak konfiskata majątków szlacheckich czy<br />

kasata klasztorów i wysokie kontrybucje. Najdotkliwszą jednak karą była z<strong>in</strong>tensyfikowana<br />

rusyfikacja.<br />

Moja fotografia ilustruje ciekawy epizod powstania kiedy to powstańcy chcący<br />

zdobyć dworzec w Sosnowcu, który obstawiony był żołnierzami rosyjskimi zbudowali<br />

na stacji w Maczkach pierwszy pociąg pancerny. Kolejarze i powstańcy<br />

w liczbie ok 200 osób zaprojektowali i wykonali pociąg pancerny na bazie dwóch<br />

lokomotyw i dziesięciu wagonów a za dodatkowe opancerzenie służyły podkłady<br />

kolejowe. Mając 50 karab<strong>in</strong>ów i 150 kos uderzyli na znacznie lepiej uzbrojonych<br />

Rosjan, których, a w rezultacie przejęli stację Sosnowiec.<br />

Andrzej Wiktor<br />

Fotografik, dokumentalista. Absolwent łódzkiej filmówki, zawodowo<br />

związany z prasą. Prywatnie realizuje wiele projektów artystycznych<br />

<strong>in</strong>spirowanych historią Polski.


STYCZEŃ<br />

SPORT / KUCHNIA <strong>2021</strong> 21<br />

“Nieszczęśliwy” udany rok 2020<br />

Bartek Zyskowski<br />

Witam Państwa w <strong>2021</strong> roku!<br />

Rok 2020 za nami, i jak powszechnie<br />

wiadomo, nie zapadnie nam<br />

on w pamięci jako szczególnie<br />

udany. Na szczęście ubiegły rok<br />

był bardzo udany dla naszych polskich<br />

sportowców i o tym w dzisiejszym<br />

artykule.<br />

Na start Polacy mogą się cieszyć<br />

Robertem Lewandowskim,<br />

który, jak pisałem w poprzednim<br />

artykule, wygrał potrójną koronę<br />

pucharów w klubie jak i potrójną<br />

króla strzelców, i co najważniejsze<br />

- został siódmym w historii<br />

najlepszym Piłkarzem Roku<br />

UEFA. Jedyna nagroda, która niestety<br />

przeszła mu koło nosa to<br />

prestiżowa statuetka Złotej Piłki<br />

(fr. Ballon D’or), której wręczenie<br />

w 2020 roku zostało odwołane<br />

ze względu na pandemię. Osiągnięcia<br />

Roberta Lewandowskiego<br />

zapiszą się nazawsze w historii<br />

światowego sportu, ale przede<br />

wszystkim w pamięci polskich<br />

kibiców.<br />

Pozostając przy temacie piłki<br />

nożnej, na początku grudnia<br />

ubiegłego roku odbyło się losowanie<br />

grup elim<strong>in</strong>acyjnych do<br />

Mistrzostw Świata 2022. Polacy<br />

byli losowani z drugiego koszyka,<br />

więc wiadomo było, że trafią na<br />

topowego rywala z najwyższej<br />

półki. Polacy trafili na grupę I,<br />

gdzie powalczą o awans z Anglikami,<br />

Węgrami, Albanią, Andorą,<br />

i słabiutkim San Mar<strong>in</strong>o. W sumie<br />

55 krajów z Europy powalczy<br />

o awans do Mistrzostw Świata<br />

i 13 krajów wywalczy przepustkę<br />

na największą piłkarską imprezę<br />

świata. Żeby zagwarantować<br />

sobie awans, Polacy będą musieli<br />

zakończyć elim<strong>in</strong>acje na jednych<br />

z pierwszych dwóch miejsc<br />

w grupie. Naszą drużynę będziemy<br />

mogli dop<strong>in</strong>gować w elim<strong>in</strong>acjach<br />

od marca <strong>2021</strong> roku.<br />

Poza sukcesem Roberta Lewandowskiego,<br />

kilku <strong>in</strong>nych<br />

polskich sportowców również<br />

miało udany rok. Jednych z nich<br />

jest Bartosz Zmarzlik, który drugi<br />

raz z rzędu wygrał żużlowe mistrzostwa<br />

świata i otrzymał tytuł<br />

Mistrza Świata Speedway Grand<br />

Prix 2020. Zmarzlik jest trzecim<br />

Polakiem w historii, poza Jerzym<br />

Szczakielem i Tomaszem Gollobem,<br />

który miał zaszczyt wygrać<br />

<strong>in</strong>dywidualne mistrzostwa świata<br />

i jednocześnie szczyci się pozycją<br />

dziesiątego zawodnika w historii,<br />

który obronił tytuł mistrza świata.<br />

Do sukcesu dołączyli pozostali<br />

żużlowcy, tj. Szymon Woźniak<br />

i Dom<strong>in</strong>ik Kubera, którzy razem<br />

ze Zmarzlikiem zdobyli srebrny<br />

medal drużynowych mistrzostw<br />

świata w Lubl<strong>in</strong>ie, powtarzając<br />

wynik z poprzedniego roku.<br />

To nie koniec sukcesów polskich<br />

sportowców w 2020 roku.<br />

Gratulacje można również składać<br />

Janowi Błachowiczowi, który<br />

27 września 2020 roku na gali<br />

UFC 253 zdobył pas mistrza świata<br />

w wadze półciężkiej, pokonując<br />

w drugiej rundzie faworyzowanego<br />

przez TKO Dom<strong>in</strong>icka Reyesa.<br />

Tak zwany Cieszyński Książę został<br />

drugim w historii Polski mistrzem<br />

mieszanych sztuk walki<br />

w UFC tuż po Joannie Jędrzejczyk,<br />

która wygrała tytuł w wadze<br />

słomkowej. Następne planowane<br />

starcie Blachowicza to super<br />

walka z mistrzem świata Israelem<br />

Adesanya z wagi średniej, który<br />

przeszedł do wagi półciężkiej.<br />

Ostatnia osoba, która zasługuje<br />

na owacje na stojąco za zasługi<br />

sportowe w 2020 roku to 19 letnia<br />

tenisistka pochodząca z Raszyna<br />

pod Warszawą. Ta utalentowana<br />

sportsmenka to oczywiście<br />

Iga Świątek, która osiągnęła coś,<br />

co do tej pory nie udało się żadnemu<br />

polskiemu tenisiście. Świątek<br />

wygrała <strong>in</strong>dywidualny turniej<br />

wielkoszlemowy French Open.<br />

Urodzona w 2001 roku tenisistka<br />

jest aktualnie na siedemnastym<br />

miejscu rank<strong>in</strong>gu WTA. Polka,<br />

która dorastając idealizowała<br />

Agnieszkę Radwańską już osiągnęła<br />

coś, co Adze nigdy się nie<br />

udało. Agnieszka doszła do f<strong>in</strong>ału<br />

Wimbledonu w 2012 roku, ale nie<br />

zdołała wygrać wielkiego szlema.<br />

Po wygranej, zapytana, czy jest<br />

najlepszą polską tenisistką w historii,<br />

Iga odpowiedziała: „Myślę,<br />

że dokonałam historycznej rzeczy,<br />

ale uważam, że Radwańska<br />

osiągnęła tak wiele, grała na najwyższym<br />

poziomie przez tyle lat.<br />

Wiem, że teraz wielu ludzi będzie<br />

nas porównywać. Ale uważam, że<br />

musiałabym być bardziej regularna<br />

przez najbliższe lata, by można<br />

było o mnie mówić, że jestem najlepszą<br />

polską tenisistką w historii.<br />

Przede mną jeszcze wiele do<br />

zrobienia. To na razie jej miejsce".<br />

Więc trzymajmy kciuki za Igę<br />

i miejmy nadzieję, że będziemy<br />

mogli się radować jej sukcesami<br />

sportowymi w kolejnych latach.<br />

Podsumowując, pomimo pandemii,<br />

rok 2020 był jednak bardzo<br />

udany dla naszych polskich<br />

sportowców z różnych dziedz<strong>in</strong>.<br />

Wierzę, że rok <strong>2021</strong> może być<br />

jeszcze obfitszy w dokonania<br />

naszych rodaków. Mamy wielki<br />

apetyt na oglądanie przesuniętej<br />

o rok Olimpiady w Tokyo i spodziewamy<br />

się tam niesamowitych<br />

Robert Lewandowski Piłkarzem Roku UEFA fot. Getty Images<br />

Bartek Zyskowski<br />

dokonań i pęku medali. Kibicować<br />

będziemy także niemniej<br />

gorąco naszej piłkarskiej reprezentacji<br />

na Euro <strong>2021</strong>. A to, że<br />

zostało ono również przesunięte<br />

w czasie o rok, rozgrzewa tylko<br />

w nas kibicach podwójnie chęci<br />

i radość z towarzyszenia w zmaganiach<br />

naszych wspaniałych<br />

sportowców.<br />

Absolwent Civil Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g Uniwersytetu w Buffalo.<br />

Polski Patriota. Miłośnik przyrody i podróży.<br />

Student życia. Uwielbia wszystko, co polskie,<br />

a szczególnie historię i sport.<br />

Coś na Deser od Małgosi<br />

... z legendarnej "Kuchni Polskiej" autorstwa M. Panasika, M. Wojciechowskiej,<br />

S. Zatorskiego, niezawodnej z pokolenia na pokolenie. Oto<br />

wykw<strong>in</strong>tna szarlotka! Moja wersja uszlachetniona lukrem mocno rumowym<br />

i skórką pomarańczową. Polecam!<br />

Małgorzata Rozwadowska-Schwab<br />

"Mile High" Lubl<strong>in</strong>ianka, łącząca pasje zawodowe architekta<br />

<strong>in</strong>formatyki i naukowca sztucznej <strong>in</strong>teligencji z kultywacją<br />

rodz<strong>in</strong>nych tradycji europejskich tortów i deserów.


22 STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

DZIECI<br />

Dzień Babci i Dziadka <strong>2021</strong>. Kiedy wypadają?<br />

Jak obchodzimy te święta?<br />

Małgorzata Jońska<br />

Dla Babci i Dziadka<br />

autor: Monika Pyżanowska<br />

Dziś wierszyki im powiemy<br />

i laurki im dajemy.<br />

Czy wszystkie dzieci pamiętają o tym, że w styczniu<br />

obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka? Przecież<br />

babcia i dziadek to najukochańsze osoby na świecie!<br />

Pod koniec stycznia obchodzimy Dzień Babci oraz<br />

Dzień Dziadka.<br />

Uroczystości są świetną okazją do tego, aby uhonorować<br />

najstarszych członków naszych rodz<strong>in</strong> oraz<br />

Oryg<strong>in</strong>alna laurka<br />

dla Babci i Dziadka<br />

Do wykonania potrzebujemy:<br />

- czerwoną kartkę z bloku technicznego formatu A4<br />

- białą kartkę z bloku rysunkowego<br />

- pozostałości po temperowaniu kredek<br />

- nożyczki, klej, kredki<br />

pokazać im, jak wiele dla nas znaczą. Kiedy dokładnie<br />

obchodzimy te święta?<br />

Zarówno Dzień Babci, jak i Dzień Dziadka to święta,<br />

które każdego roku obchodzimy w tym samym dniu.<br />

Święto poświęcone naszym babciom wypada 21 stycznia,<br />

a uroczystości związane z dziadkami dzień później,<br />

czyli 22 stycznia.<br />

Czerwoną kartkę z bloku technicznego zg<strong>in</strong>amy równo na pół. Gdy mamy<br />

już bazę naszej laurki, z białej kartki wyc<strong>in</strong>amy prostokąt o wymiarach 11cm<br />

x 15cm, który naklejamy na przednią stronę laurki. Następnie temperujemy<br />

kredki, tak aby uzyskać jak najdłuższe fragmenty „pozostałości po<br />

temperowaniu”, z których staramy się formułować kółeczka (będą to główki<br />

kwiatów). Przyklejamy je na górze białej części laurki, poniżej dorysowujemy<br />

łodyżki i wazonik na kwiatki. W efekcie powstaje oryg<strong>in</strong>alna laurka, do której<br />

wykonania nie potrzeba wielu materiałów.<br />

Kto naklei plaster,<br />

Gdy nie patrzy mama?<br />

Kto zręcznie zaszyje<br />

Dziurę na kolanach?<br />

Kiedy tata w pracy –<br />

Kto na ryby zabierze?<br />

Kto cierpliwie nauczy<br />

Jazdy na rowerze?<br />

Kto opowie bajki,<br />

Których nikt nie pamięta?<br />

I do snu utuli<br />

Zmęczone wnuczęta?<br />

Tylko Babcia i Dziadek!<br />

– I za to w tej chwili<br />

Na olbrzymiego całusa<br />

Od nas zasłużyli!<br />

Babci, dziadka dzisiaj święto,<br />

więc życzenia złóżmy prędko!<br />

Małgorzata Jońska<br />

Wnuki za to ich kochają,<br />

bo ratunek u nich mają.<br />

Nasze w<strong>in</strong>y chociaż znają,<br />

przy rodzicach ukrywają.<br />

Zawsze dają nam pochwały,<br />

wszystkie psoty darowały.<br />

Dobre rady dla nas mają,<br />

wielkie serce swe nam dają<br />

i nas bardzo rozpieszczają,<br />

bo nas mocno tak kochają.<br />

Ciepły uśmiech zawsze mają<br />

i prezenty wciąż nam dają,<br />

i cierpliwość dla nas mają,<br />

na nas tu nie narzekają.<br />

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyczno<br />

- Przyrodniczym, na kierunku biologia o specjalności<br />

genetyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej<br />

w Kielcach oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk<br />

Humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim<br />

w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.<br />

Ponadto ukończyła studia podyplomowe<br />

w Wyższej Szkole Bankowości, F<strong>in</strong>ansów i Zarządzania<br />

w Warszawie oraz II stopień Szkoły Muzycznej uzyskując<br />

zawód muzyka, specjalizacja-<strong>in</strong>strumentalista. Pasją<br />

Małgorzaty jest praca z dziećmi. Stawia na <strong>in</strong>dywidualne<br />

podejście do każdego z wychowanków. Dzieci są dla niej<br />

<strong>in</strong>spiracją, a uśmiechy na ich twarzach oraz czynione<br />

przez nich postępy najpiękniejszą życiową nagrodą.<br />

REKLAMA<br />

Ewa Petrocco<br />

<strong>The</strong>rmomix <strong>in</strong>dependent consultant #110956<br />

Tel: 720-224-3225<br />

email: eroko@skybeam.com<br />

https://shop.<strong>the</strong>rmomix.com/consultant/110956<br />

Iwona Santiago<br />

<strong>The</strong>rmomix <strong>in</strong>dependent consultant #111676<br />

Tel: 201-696-5804<br />

email: iwona732003@yahoo.com<br />

https://shop.<strong>the</strong>rmomix.com/consultant/111676


STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

23<br />

Informacje konsularne<br />

AMBASADA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WASZYNGTONIE<br />

Okręg konsularny Konsula RP w Waszyngtonie obejmuje: Alabamę, Dystrykt Kolumbii, Florydę, Georgia, Kentucky, Maryland,<br />

Karol<strong>in</strong>ę Północną, Karol<strong>in</strong>ę Południową, Tennessee, Wirg<strong>in</strong>ię, Wirg<strong>in</strong>ię Zachodnią, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych<br />

i pozostałe terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych oraz Portoryko i Bahamy.<br />

PERSONEL<br />

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Wspólnocie Bahamów:<br />

Pr<strong>of</strong>. dr hab. Piotr Wilczek<br />

Zastępca Ambasadora: Paweł Kotowski<br />

Sekretariat: Elżbieta Hryciuk, Małgorzata Kostro-Rudo, wash<strong>in</strong>gton.amb.sekretariat@msz.gov.pl, 202-328-2152<br />

Wydział Polityczno-Ekonomiczny: Piotr Erenfeicht, Radca M<strong>in</strong>ister, kierownik Wydziału<br />

Wydział Kultury, Nauki i Informacji: dr Urszula Horoszko, Pierwszy Sekretarz, kierownik Wydziału<br />

Wydział Konsularny: Aleksandra Krystek, Radca M<strong>in</strong>ister, Konsul RP, kierownik Wydziału<br />

GODZINY URZĘDOWANIA<br />

Poniedziałek, czwartek i piątek: 9.00 - 13.00; Środa: 13.00 - 16.00; Sobota, niedziela: nieczynne<br />

TELEFON DYŻURNY<br />

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej <strong>in</strong>terwencji konsula możliwy jest kontakt<br />

pod numerem telefonu: 202 368 4102 oraz adresem e-mail: waszyngton.wk.dyzurny@msz.gov.pl<br />

Ważne daty i rocznice<br />

158. rocznica Powstania Styczniowego<br />

22 stycznia <strong>2021</strong> r. obchodzić będziemy 158 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.<br />

Powstanie styczniowe, przeciwko Imperium Rosyjskiemu, wybuchło w nocy z 22 na 23<br />

stycznia 1863 roku i było zaskoczeniem dla strony rosyjskiej. Było jednym z największych<br />

i najdłuższych powstań narodowych. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono<br />

łącznie około 1200 bitew i potyczek.<br />

KONSULAT GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W NOWYM JORKU<br />

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Ma<strong>in</strong>e, Massachusetts,<br />

New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermon<br />

PERSONEL<br />

Kierownik Placówki: Adrian Kubicki, Konsul Generalny RP<br />

Sekretariat Konsula Generalnego: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl<br />

Referat ds. współpracy z Polonią i dyplomacji publicznej:<br />

Mateusz Gmura, wicekonsul; newyork.publicaffair@msz.gov.pl<br />

Wydział ruchu osobowego: newyork.passport-visa@msz.gov.pl<br />

Ewa Jerzykowska, konsul, Kierownik wydziału; Kornelia Gołębiowska, attaché konsularny<br />

Wydział prawny i opieki konsularnej: newyork.legal@msz.gov.pl<br />

Małgorzata Rejek-Radoń, konsul, Kierownik wydziału; Karol<strong>in</strong>a Kasprzak, attaché konsularny<br />

Referat ds. adm<strong>in</strong>istracyjno-f<strong>in</strong>ansowych: newyork.adm<strong>in</strong>@msz.gov.pl<br />

Katarzyna Konopka, wicekonsul, Kierownik referatu<br />

GODZINY URZĘDOWANIA<br />

Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 9.00 - 13.30 (odbiory paszportów 12.30-13.30)<br />

Środa: 12.00 - 17.00 (odbiory paszportów 15.30-17.00)<br />

TELEFON DYŻURNY<br />

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej <strong>in</strong>terwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu:<br />

+1 917 520 0032.<br />

KONSULAT GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHICAGO<br />

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Chicago obejmuje stany: Ill<strong>in</strong>ois, Indianę, Iowa, Michigan, M<strong>in</strong>nesotę,<br />

Missouri, Nebraskę, Dakotę Północną, Dakotę Południową i Wiscons<strong>in</strong>.<br />

PERSONEL<br />

Kierownik Placówki: Małgorzata Bąk-Guzik<br />

Referat ds. <strong>Polonii</strong>, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej: chicago.promotion@msz.gov.pl<br />

Małgorzata Bąk-Guzik, Kierownik Referatu malgorzata.bak-guzik@msz.gov.pl<br />

Piotr Semeniuk, Wicekonsul piotr.semeniuk@msz.gov.pl<br />

Referat ds. Prawnych i Opieki Konsularnej: chicago.legal@msz.gov.pl<br />

Paul<strong>in</strong>a Szafałowicz, Kierownik Referatu paul<strong>in</strong>a.szafalowicz@msz.gov.pl<br />

Agata Czarnota, Wicekonsul agata.czarnota@msz.gov.pl<br />

Wydział Ruchu Osobowego: chicago.passport-visa@msz.gov.pl<br />

Mariusz Gbiorczyk, Kierownik Wydziału<br />

Bernadetta Pałka-Maciejewska, Wicekonsul bernadetta.palka-maciejewska@msz.gov.pl<br />

Referat Adm<strong>in</strong>istracyjno-F<strong>in</strong>ansowy: chicago.adm<strong>in</strong>istration@msz.gov.pl<br />

Marzena Baranowska, Kierownik Referatu marzena.baranowska@msz.gov.pl<br />

Sekretariat: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl, 312-337-8166<br />

GODZINY URZĘDOWANIA<br />

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 15.30; Czwartek 11.30 - 18.00; Sobota, niedziela: nieczynne<br />

TELEFON DYŻURNY<br />

W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej <strong>in</strong>terwencji konsula możliwy jest kontakt<br />

pod numerem telefonu: 312-735-7772 oraz pod adresem e-mail: chicago.kg.dyzurny@msz.gov.pl<br />

KONSULAT GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LOS ANGELES<br />

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles obejmuje Alaskę, Arizonę, Kalifornię, Kolorado, Hawaje, Idaho,<br />

Montanę, Nevadę, Oregon, Utah, Waszyngton, Wyom<strong>in</strong>g<br />

PERSONEL<br />

Konsul Generalny:<br />

Jarosław Łasiński, 310-442-8500 opcja 8<br />

Wicekonsul, dyplomacja publiczna, <strong>Polonia</strong>:<br />

Paweł Lickiewicz, la.culture@msz.gov.pl, 310-442-8500 opcja 6<br />

Wicekonsul, paszporty i wizy:<br />

Anna Dębecka-Budzisiak, losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl la.visa@msz.gov.pl, 310-442-8500 opcja 2 lub 3<br />

Wicekonsul, sprawy prawne, opieka konsularna, obywatelstwo polskie:<br />

Piotr Sobczak, losangeles.legal@msz.gov.pl, 310-442-8500 opcja 4 lub 5<br />

Adm<strong>in</strong>istracja i f<strong>in</strong>anse: Patrycja Kowalska, la.adm<strong>in</strong>istration@msz.gov.pl<br />

Sekretariat: la.polishconsulate@msz.gov.pl, 310-442-8500<br />

GODZINY URZĘDOWANIA<br />

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 14.00; Czwartek 12.00 - 17.00; Sobota, niedziela: nieczynne<br />

KONSULAT GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W HOUSTON<br />

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Houston obejmuje: Arkansas, Kansas, Luizjanę, Mississippi, Nowy Meksyk,<br />

Oklahomę, Teksas.<br />

PERSONEL<br />

Konsul Generalny:<br />

Robert Rusiecki, houston.consular@msz.gov.pl, 713-479-6770<br />

Wicekonsul, kierownik referatu ds. konsularnych i ekonomicznych:<br />

Adam Bożko, houston.consular@msz.gov.pl<br />

Wicekonsul, referat ds. konsularnych i ekonomicznych:<br />

Monika Rusiecka, houston.consular@msz.gov.pl<br />

Wicekonsul, kierownik referatu ds. adm<strong>in</strong>istracyjno-f<strong>in</strong>ansowych:<br />

Agata Grabowska-Alexandrowicz, houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl<br />

Referat ds. adm<strong>in</strong>istracyjno-f<strong>in</strong>ansowych: Dagmara Szymańska-Żyglicki<br />

Sekretariat: Katarzyna Łukasiewicz, houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl, 713-993-9685<br />

GODZINY URZĘDOWANIA<br />

Poniedziałek: od 13.30 do 17.30; Wtorek, środa, czwartek, piątek: od 10.00 do 14.00; Sobota, niedziela: nieczynne<br />

Konsulat Honorowy RP w Denver, Kolorado<br />

Konsul Honorowy: Tomasz Skotnicki<br />

adres: 528 Williams St. Denver, Denver, Colorado 80218<br />

telefon: +1 303 485 6620; +1 303 517 1278 (nagłe wypadki)<br />

e-mail: tskotnicki@aol.com<br />

Konsulat Honorowy RP w Seattle, Waszyngton<br />

Konsul Honorowy: Teresa Indelak Davis<br />

adres: 3907 47th Avenue NE, Seattle, Wash<strong>in</strong>gton 98105<br />

telefon: +1 206 948 8064<br />

e-mail: polishconsulseattle@outlook.com<br />

Konsulat Honorowy RP w Las Vegas, Nevada<br />

Konsul Honorowy: John Petkus<br />

adres: 6787 West Tropicana Avenue, Suite 102, Las Vegas,<br />

Nevada 89103<br />

telefon: +1 702 368 7974<br />

e-mail: consul@polishconsullv.com<br />

strona <strong>in</strong>ternetowa: www.polishconsullv.com<br />

Konsulat Honorowy RP w San Francisco, Kalifornia<br />

Konsul Honorowy: Tadeusz Taube<br />

Wicekonsul: Susan Eileen Penn<br />

adres: 2150 Post St, San Francisco, CA 94115<br />

telefon: +1 510 647 8512, 510 703-0096<br />

e-mail: consultaube@gmail.com,<br />

sfviceconsulpenn@gmail.com<br />

Konsulat Honorowy RP w Rancho Santa Fe, Kalifornia<br />

Konsul Honorowy: Barbara Haider<br />

adres: 16212 Avenida Cuesta Los Osos,<br />

Rancho Santa Fe, CA 92067<br />

telefon: 619 417 0454, e-mail: behaider@yahoo.com<br />

Konsulat Honorowy RP w Akron, Ohio<br />

Konsul Honorowy: Maria Szonert-B<strong>in</strong>ienda<br />

adres: 669 Hea<strong>the</strong>rleigh Drive, Akron, OH 44333<br />

telefon: +1 330 666 7251<br />

e-mail: mszonert@hotmail.com<br />

Wystawa i publikacja Ambasady RP<br />

w Waszyngtonie: „Solidarność:<br />

No Bread Without Freedom”<br />

W roku 2020 obchodziliśmy 40-lecie powstania Solidarności.<br />

Ambasada RP w Waszyngtonie przygotowała<br />

na tę rocznicę wystawę i publikację pod tytułem „Solidarność:<br />

No Bread Without Freedom”, które zwracają<br />

uwagę na zaangażowanie amerykańskiego społeczeństwa<br />

obywatelskiego, w szczególności amerykańskich<br />

związków zawodowych, w pomoc dla Solidarności.<br />

Wystawa dostępna jest na bramie ambasady oraz na<br />

stronie placówki.<br />

Sejm ustanowił rok <strong>2021</strong> rokiem<br />

Kardynała Stefana Wyszyńskiego<br />

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że ROK<br />

<strong>2021</strong> będzie Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.<br />

Uchwałę w tej sprawie przyjęto 27 listopada 2020<br />

roku. W <strong>2021</strong> roku przypadają dwie ważne daty związane<br />

z kard. Wyszyńskim – to 120. rocznica jego urodz<strong>in</strong><br />

i 40. rocznica śmierci. Inicjatorem tej uchwały<br />

był Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego<br />

w Warszawie.<br />

<strong>The</strong> Polish Parliament has declared <strong>2021</strong> <strong>the</strong> Year <strong>of</strong><br />

Card<strong>in</strong>al Stefan Wyszyński, <strong>in</strong> honor <strong>of</strong> <strong>the</strong> celebrated<br />

Polish Primate who helped <strong>the</strong> Catholic Church<br />

w<strong>in</strong> its <strong>in</strong>dependence from <strong>the</strong> communist regime <strong>in</strong><br />

Poland.<br />

Nowe konsulaty honorowe RP<br />

w Kalifornii<br />

Pod koniec 2020 roku, decyzją M<strong>in</strong>istra Spraw Zagranicznych, Thaddeus Norman Taube,<br />

który pełnił funkcję konsula honorowego RP w Belmont w Kalifornii od 2007 r., został powołany<br />

na funkcję konsula honorowego RP w San Francisco. Wicekonsulem honorowym<br />

została Susan Eileen Penn. Konsulat honorowy RP w Belmont został zamknięty. Siedziba<br />

nowego Konsulatu znajduje się pod adresem 2150 Post St, San Francisco, CA 94115. Adres<br />

do korespondencji to: P.O. Box 159004, San Francisco, CA 94115. Z konsulem honorowym<br />

Taube oraz wicekonsul Penn można skontaktować się, odpowiednio, pod numerami telefonów<br />

(510) 647-8512 i (510) 703-0096 oraz adresami e-mail consultaube@gmail.com<br />

i sfviceconsulpenn@gmail.com.<br />

W Rancho Santa Fe, w stanie Kalifornia, w aglomeracji San Diego został utworzony nowy<br />

konsulat RP kierowany przez Konsul Honorową Barbarę Haider. Adres urzędu to 16212<br />

Avenida Cuesta Los Osos, Rancho Santa Fe, CA 92067. Adres do korespondencji to: P.O. Box<br />

9727, Rancho Santa Fe, CA 92067. Konsul Haider jest dostępna pod telefonem (619) 417-<br />

0454 oraz e-mailem behaider@yahoo.com.


24 STYCZEŃ<br />

<strong>2021</strong><br />

REKLAMA<br />

Kończysz 65 lat?<br />

Czas wybrać plan<br />

Medicare<br />

Oliwier Wasilewski <strong>of</strong>eruje:<br />

• Plany na leki<br />

• Plany suplementarne<br />

• Plany Medicare Advantage<br />

Bezpłatne konsultacje:<br />

773-620-5258<br />

Dorie Lisowska<br />

5280 Results Team<br />

Agent nieruchomości<br />

w Denver i okolicach<br />

719.337.2442

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!