28.01.2021 Views

Beauty Turkey January 2021

Beauty Turkey January 2021

Beauty Turkey January 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISSN: 2147-3587

January 2021


Reflect the Purity of

Flowers to Your Beauty!

Dalan Le jardin soaps pamper

your soul with its unique floral

scents designed by French

perfumers, while cleansing your

skin by purifying it thanks to its

vegetable ingredients.

Orchid & Lily

Peony & Rose

Freesia & Sweet Pea

Goodness from Nature


Publisher

H. Ferruh IŞIK

on behalf of

İSTMAG Magazin Gazetecilik

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Managing Editor

(Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

Editors

Duygu SAZAN

duygu.sazan@img.com.tr

Recep ARSLANTAŞ

recep.arslantas@img.com.tr

Graphic & Design

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

Advertising Coordinator

Recep ARSLANTAŞ

recep.arslantas@img.com.tr

Foreign Relations Manager

Ayça SARIOĞLU

ayca.sarioglu@img.com.tr

Web Developer

Amine Nur Yılmaz

amine.yilmaz@img.com.tr

Accounting Manager

Cuma KARAMAN

cuma.karaman@img.com.tr

Finance Manager

Yusuf DEMIRKAZIK

yusuf.demirkazik@img.com.tr

Subscription

İsmail ÖZÇELİK

ismail.özcelik@img.com.tr

Head Office

İstanbul Magazin Grubu

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi

No:11 Medya Blok Kat:1

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 454 22 22

Faks: 0212 454 22 93

Printing

İhlas Gazetecilik A.Ş

Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.

İhlas Plaza NO: 11/A 41

Yenibosna / İstanbul / TURKEY

Tel: 0 212 454 30 00

10

50

52

34

Do You Know the Date of

First Use of Lipstick? What

about the Last Stop?

Rujunun İlk Kullanma

Tarihini Biliyor Musunuz?

Peki Ya Son Durağını?

161 Buyers from Central America and

188 Buyers from 21 Caribbean Countries

Gathered Online

Orta Amerika’dan 161, 21 Farklı Karayip

Ülkesinden 188 Firma İle Beautyİstanbul

Alıcı Toplantısı

İKMİB to be a Compass

for Those who Want to

Invest in the Chemical

Industry

İKMİB, Kimya

Sektörüne Yatırım

Yapmak İsteyenlere

Pusula Olacak

38

Cold Weather Increases the Risk of Scabies

Dermatologist Dr. Hatice Deniz Yardımcı of

Avrasya Hospital

Cannabis Seed

Oil Against

Redness of Skin

Ciltte Kızarık

Görünüme Karşı

Kenevir Tohumu Yağı


WHERE DID WE COME FROM,

WHERE ARE WE GOING?

WELCOME 2021!

First of all, on the occasion of our first issue in 2021, may the new year bring health, beauty,

happiness and peace to all humanity. I would like you to know that we will once again do effective

works with our best efforts and beneficial collaborations in order to reach our industry with these

wishes as soon as possible.

The cosmetics industry made a rapid entry into 2021 without compromising its operating

performance. Many of our companies that deserve standing ovation with their works will welcome

you on the following pages. The subjects of the file we have prepared will make you think about

where we came from, where are we going...

We always read the expiration dates on lipsticks, which are the most important complement to

make-up. Anyone have any idea about the first use date? How many people do we know about

the emergence story of our lipsticks which we use as a source of motivation even in this

difficult period? We are sure that after this news we will be many people... For our industry

professionals who always bring us together with innovations and new products, we researched

the emergence story of lipsticks, which are indispensable for color cosmetics...

Sometimes it is an indicator of status, sometimes an understanding of sociability, sometimes an

indispensable part of personal care… Today, manicure and pedicure, which we see as an indicator

of well-being, was actually has played an important role in human life starting roughly from 3000

BC. The practice, which found a place in life as a symbol of social status, a sign of nobility and a life

view in ancient times, is now included in our lives as a routine habit of hand and foot care…

The umbrella organization of chemistry industry, Istanbul Chemicals and Chemical Products

Exporters’ Association (İKMİB) performed an important sectoral report that will curb

imports in chemistry and play an active role in reducing the current account deficit. With

the “Turkish Chemical Industry Investment Products Report”, IKMIB focused on the 157

product categories that were imported most in the field of chemistry, and set 103 strategic product

areas that await domestic production moves…

Wish you pleasant reading… Until we meet with our next issue, stay healthy!

DUYGU SAZAN

Editor

duygu.sazan@img.com.tr

NEREDEN GELDİK, NEREYE GİDİYORUZ?

HOŞ GELDİN 2021!

Öncelikle 2021 yılındaki bu ilk sayımız vesilesiyle, yeni senenin tüm insanlık için sağlık,

güzellik, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Sektörümüzü bu temennilerle bir an evvel

kavuşturabilmek içinse bu yıl da elimizden gelen çabayla, faydalı iş birlikleriyle verimli işlere yine

imzamızı atacağımızı bilmenizi isterim.

Kozmetik sektörü, 2021’e de çalışma performansından eksiltmeden hızlı bir giriş yaptı.

Çalışmalarıyla ayakta alkışlanmayı hak eden birçok firmamız ilerleyen sayfalarda sizleri

karşılayacak. Hazırladığımız dosya konularımız ise sizleri, nereden geldik, nereye gidiyoruz diye

düşündürecek…

Makyajın en önemli tamamlayıcısı olan rujların üzerinde hep son kullanma tarihlerini okuyoruz.

İlk kullanım tarihi ile ilgili fikri olan var mı? Bu zor dönemde dahi motivasyon kaynağı gibi

kullandığımız rujlarımızın ortaya çıkış hikayesini bilen kaç kişiyiz? Bu haberimizden sonra

çok kişi olacağımızdan eminiz… Hep yeniliklerle, yeni ürünlerle bizleri buluşturan sektör

profesyonellerimiz için renkli kozmetiğin vazgeçilmezi rujların ortaya çıkış hikayesini araştırdık…

Kimi zaman statünün bir göstergesi, kimi zaman sosyallik anlayışı, kimi zamansa kişisel bakımın

olmazsa olmazı… Bugün, bir bakımlılık göstergesi olarak gördüğümüz manikür ve pedikür

aslında M.Ö. 3000 yılından beri insanlığın hayatında önemli bir role sahip. Eski dönemlerde sosyal

statünün göstergesi, soyluluğun belirtisi ve hayat görüşünün bir simgesi olarak yaşamda yer bulan

uygulama, günümüzde rutin bir alışkanlık olarak el ve ayak bakımımızda hayatlarımıza dahil

oluyor…

Kimya sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

(İKMİB), kimyada ithalatı frenleyecek ve cari açığın azalmasında etkin rol oynayacak önemli

bir sektörel rapora imza attı. “Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu” ile kimya

alanında en fazla ithal edilen 157 ürün kategorisini mercek altına alan İKMİB, yerli üretim hamlesi

bekleyen 103 stratejik ürün alanını belirledi…

Keyifli okumalar dilerim… Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek, sağlıkla kalın!


10 Beauty Güzellik

DO YOU KNOW THE DATE OF

FIRST USE OF LIPSTICK?

WHAT ABOUT THE LAST STOP?

RUJUNUN İLK KULLANMA TARİHİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

PEKİ YA SON DURAĞINI?


NEW

www.pastelcosmetics.com

ShowByPastel

showbypastel


12 Beauty Güzellik

Undoubtedly, lipsticks are among the best sellers of color

cosmetics. So much so that during the pandemic period,

hiding behind masks but unable to remain unused, lipsticks,

which gives a different meaning to the smile of every user, is

still close to women. There is almost no one without applying

lipstick in front of the computer screen, in the first meetings

of 2021 online, in crowded sector meetings, launch events

and any similar organizations in the business world.

We always read the expiration dates on lipsticks, which are

the most important complement to make-up. Anyone have

any idea about the first use date? How many people do we

know about the emergence story of our lipsticks which we use

as a source of motivation even in this difficult period? We are

sure that after this news we will be many people...

For our industry professionals who always bring us

together with innovations and new products, we researched

the emergence story of lipsticks, which are indispensable for

color cosmetics...

Şüphesiz renkli kozmetik ürünlerinin en çok satanları

arasında rujlar geliyor. Öyle ki pandemi döneminde

maskelerin ardına gizlenen ama kullanılmadan duramayan,

her kullananın gülüşüne farklı bir anlam katan rujlar, hala

kadınların yanından eksik kalmıyor. İş dünyasında da 2021

yılının online ortamda yapılan ilk toplantılarında, kalabalık

sektör buluşmalarında, lansman etkinliklerinde ve benzeri

her organizasyonda bilgisayar ekranının karşısına rujunu

sürmeden geçen neredeyse yok.

Makyajın en önemli tamamlayıcısı olan rujların üzerinde

hep son kullanma tarihlerini okuyoruz. İlk kullanım tarihi

ile ilgili fikri olan var mı? Bu zor dönemde dahi motivasyon

kaynağı gibi kullandığımız rujlarımızın ortaya çıkış

hikayesini bilen kaç kişiyiz? Bu haberimizden sonra çok kişi

olacağımızdan eminiz…

Hep yeniliklerle, yeni ürünlerle bizleri buluşturan sektör

profesyonellerimiz için renkli kozmetiğin vazgeçilmezi

rujların ortaya çıkış hikayesini araştırdık…


Güzellik

Beauty

13

“LIPSTICK” as a cosmetic product that makes sense of

Cleopatra’s epic beauty...

It is thought that the Ancient Sumerians and Egyptians were

the first to paint their lips in 7000 BC. In Mesopotamia,

women used semi-precious stones to powder and color their

lips. Cleopatra, who is known even today with her fondness

for beauty, colored her lips with a kind of red paint obtained

from insects and ants. It is a very interesting incident

that Egyptian women who wanted to have Cleopatra’s lips,

that is, red lipstick, used many different methods to produce

the same lipstick. They mixed a lot of toxins to get red lipstick, and

this caused illness and even death among women who used this

lipstick. What do you think, do you think people even dare to

die for beauty today? ...

The journey of the “LIPSTICK” which begins from Queen

Elizabeth extending commercial production...

You can see Queen Elizabeth I as an example that best

reflects the makeup style of the 1500s. Red lipstick lips that

draws attention again with a skin painted in white color… Of

course, with a difference: Elizabeth’s lipsticks were obtained by

mixing beeswax and various herbs, so it did not contain a fatal

threat...

As of this period, the cut, especially called the noble class in

France, started to use color cosmetics frequently. Although

there were people and beliefs against these cosmetic products of

those times, there were also those who did not give up the power

of cosmetics. For example, French Actress Sarah Bernhardt is

known as someone who has never given up red lipstick in her

daily life as well as her artist identity. Even though most of his

photographs are black and white, I suggest you definitely meet

him...

Let’s come to the commercial production of lipstick. Of course,

there are contradictions in this regard, as in most subjects in

history. Many historians say that the inventor of the first solid

lipstick produced by compression in special molds was Arab

cosmetologist Abu Al-Kasım Al-Zahrawi.

Again, according to some historians,

it is among those said that the first

commercial lipstick was produced in

1884 by the company Guerlain, which

is still known among the world giants.

It is known that lip cosmetics were

first sold by perfume producers from

Paris.

In late 1890, Sears Roebuck started

promoting lip and cheek lipsticks. Of

course, one should not miss a detail here:

These lipsticks differ slightly from what we

use today, in that they are often sold

wrapped in silk paper and placed

in tubes made of paper or in

small containers...

Cleopatra’nın destansı güzelliğini anlamlandıran bir

kozmetik ürün olarak “RUJ”…

Milattan önce 7000 yılında Eski Sümerler ve Mısırlılar’ın

dudaklarını ilk boyayan insanlar olduğu düşünülüyor.

Mezopotamya’da kadınlar yarı değerli taşları toz haline getirip,

dudaklarını renklendirmede kullanıyorlarmış. Güzelliğe

düşkünlüğüyle bugün bile anılan Cleopatra ise böceklerden ve

karıncalardan elde edilen bir çeşit kırmızı boya ile dudaklarını

renklendiriyormuş. Çok ilginç bir hadisedir ki, Cleopatra’nın

dudaklarına yani kırmızı rujuna sahip olmayı isteyen Mısırlı

kadınlar, aynı rujdan üretebilmek için çok farklı yöntemlere

başvurmuşlar. Kırmızı ruju elde etmek için çok sayıda toksin

maddeyi karıştırmışlar ve bu durum, bu ruju kullanan kadınlar

arasında hastalıklara ve hatta ölümlere bile sebep olmuş. Ne

dersiniz, sizce bugün de güzellik uğruna ölmeyi bile göze alır

mı insanlar?...

“RUJ”un, Kraliçe Elizabeth’ten başlayıp ticari üretime

uzanan yolculuğu…

1500’lü yılların makyaj şeklini en iyi yansıtan örnek olarak

Kraliçe 1. Elizabeth’i görebilirsiniz. Bembeyaz renge

boyanmış bir ten eşliğinde yine dikkatleri çeken kırmızı rujlu

dudaklar… Tabii bir farkla: Elizabeth’in kullandığı rujlar

balmumu ve çeşitli bitkilerin karıştırılmasıyla elde ediliyordu

yani ölümcül bir tehdit içermiyordu… Bu dönem itibariyle,

özellikle Fransa’da soylu sınıf olarak adlandırılan kesim, renkli

kozmetik ürünlerini sıklıkla kullanmaya başladı. O dönemlere

ait bu kozmetik ürünlere karşı çıkan kişi ve inanışlar olsa da

kozmetiğin gücünden vazgeçmeyenler de vardı. Örneğin,

Fransız Aktris Sarah Bernhardt, sanatçı kimliğinin yanı sıra

günlük yaşantısında da kırmızı rujundan asla vazgeçmemiş

biri olarak bilinir. Fotoğraflarının çoğu siyah- beyaz olsa

dahi mutlaka kendisiyle tanışmanızı öneririm…Gelelim

rujun ticari üretimine. Elbette ki tarihteki çoğu konuda

olduğu gibi bu konuda da çelişkiler var. Birçok tarihçi, özel

kalıplarda sıkıştırılarak üretilen ilk katı rujun

mucidinin Arap kozmetik uzmanı Ebu Al-

Kasım Al-Zahrawi olduğunu söyler. Yine

bazı tarihçilere göre, günümüzde, hala

dünya devleri arasında bilinen Guerlain

firması tarafından ilk ticari rujun

1884’te üretildiği söylenenler arasında

yer alır. Dudak kozmetik ürünlerinin

satışının ise ilk olarak Parisli parfüm

üreticileri tarafından yapıldığı bilinir.

1890 yılının sonlarında, Sears Roebuck

dudak ve yanak rujlarını tanıtmaya

başlamıştır. Tabii, burada bir ayrıntıyı

atlamamak gerek: Bu rujlar, çoğunlukla

ipek kağıda sarılarak ve kağıttan yapılmış

tüplere yerleştirilerek veya küçük kaplara

konularak satılmış olması açısından,

bugün kullandıklarımızdan biraz

farklılık gösterir…


16 Beauty Güzellik

“LIPSTICK” from where to where

with “Maurice Levy” and

“James Bruce Mason Jr.”?

With the awesome invention

of Maurice Levy from Scovil Manufacturing Company in

1915, lipstick opened a door which inspired the shape

of the products we use today. This invention, called

the Levy Tube, is actually the design of the lipstick that

falls and rises in the metal tube! There is a small lever at

the bottom of the tube so that the paint can be moved

inside the tube. James Bruce Mason Jr. appears as the

name that patented the first rotary tube in 1923. Since

then, the Patent Office has issued numerous patents

for lipstick… How many patents do you have as today’s

lipstick manufacturers? On this occasion, you may want

to count among you and remember your achievements…

“Maurice Levy” ve “James Bruce Mason Jr.” ile “RUJ”lar

nereden nereye?

1915 yılında Scovil Manufacturing Company firmasından

Maurice Levy’in müthiş icadıyla ruj, bugün kullandığımız

ürünlerin şekline ilham veren bir kapı açtı.

Levy Tüpü adı verilen bu icat, metal tüp içerisinde alçalıp

yükselen rujun tasarımıdır aslında! Tüpün alt kısmında

küçük bir kaldıraç bulunmaktadır ve böylelikle boya,

tüp içinde hareket ettirilebilmektedir. 1923 yılında ise

ilk döner tüpün patentini alan isim olarak James Bruce

Mason Jr. karşımıza çıkar.

O tarihten beri Patent Ofisi, ruj için sayısız patent

vermiştir… Peki ya günümüzdeki ruj üreticileri olarak

sizler kaç patente sahipsiniz? Bu vesileyle belki içinizden

saymak ve başarılarınızı hafızanızda canlandırmak

istersiniz…


Güzellik

Beauty

17

The story of “LIPSTICK” from the 2000’s to digital

transformation...

Lipstick is now a makeup routine for everyone in recent

years, a must for the colors that give life to the face. It is

an indispensable part of women’s lives with its thousands

of different shades, mother-of-pearl, glitter, matte or

shine. So much so that the increase in time spent at

home with the recent epidemic has now brought

make-up to digital. Although we cannot get

together in a restaurant or a cafe for our

business or social meetings, we continue

to apply our colorful lipsticks on the

computer screens. Although there are

no tester products in the stores, we use

the developed make-up applications

to find the color that suits ourselves.

We have made sure that we can

no longer remove color cosmetics

from our lives, what do you think

this journey of lipstick started

before Christ is going now to

which stop?

2000’lerden dijital dönüşüme uzanan “RUJ”un hikayesi…

Ruj, son yıllarda artık herkes için bir makyaj rutini, yüze canlılık

veren renklerin olmazsa olmazı.

Binlerce farklı renk tonuyla, sedefiyle, simiyle, matlığıyla

ya da parlaklığıyla kadınların hayatlarının vazgeçilmez

bir parçası. Öyle ki, son dönemin salgın hastalığıyla

evde geçirilen zamanın artması, makyajı da artık

dijitale taşıdı.

Bir restoranda ya da bir kafede, iş ya da

sosyal görüşmelerimiz için bir araya

gelemesek de bilgisayar ekranlarının

başında renk renk rujlarımızı sürmeye

devam ediyoruz. Mağazalarda tester

ürünler olmasa da, kendimize yakışan

rengi bulmak için, geliştirilen makyaj

aplikasyonlarını kullanıyoruz. Artık renkli

kozmetiği hayatlarımızdan çıkartamadığımızı

kesinleştirdik de, sizce rujun milattan önce

başlayan bu yolculuğu şimdi hangi durağa

doğru ilerliyor?


18 Beauty Güzellik

Revolution and Revlon Invite You to the Peaceful

World of Natural Makeup

Revolution ve Revlon, Seni Doğal Makyajın Huzurlu

Dünyasına Davet Ediyor

Natural Looking Make-up is Now Easy with

Revolution’s Hydra Bomb Lip Gloss and Revlon’s

Colorstay Full Coverage Foundation...

4 Different Gloss Alternatives for Hydra Bomb

Lips from Revolution

Revolution Hydra Bomb Lip Gloss

varieties:

Make your lips plump while

moisturizing with Revolution Hydra

Bomb Gloss moisturizers! Formulated

with hyaluronic acid and peptides for

a fuller and brighter appearance, lip

glosses do not leave a sticky feeling and

provide comfort. Bomb Element in colorless form and

Hydra Bomb in coffee tone are gaining admiration

with their vegan and not tested formula on animals.

Revolution Shimmer Bomb Lip Gloss varieties:

Formulated with a high amount of vitamin E,

Revolution Shimmer Bomb Distortion with its nude

color in brown tones and Revolution Shimmer Bomb

Glimmer red gold tone provides a sparkling and pure

shine to your lips while providing care at the same time.

It provides maximum volume and effect with its sponge

tip applicator.

Revlon Colorstay Full Coverage Foundation

Revlon Colorstay Full Coverage Foundation, which

offers 6 different matte shades, provides full coverage

with its matte finish without creating an

intense and stereotyped feeling on the skin.

The foundation, which does not feel its

presence on your skin with its light formula

while providing 24-hour permanence and

coverage, is also very resistant to heat and

sweat.

Foundation that allows you to put aside multilayered

intense makeup ideas; With its light

structure, foam-like texture, it blends seamlessly

with your skin, offering a smooth and matte

appearance. With its tube packaging, it can

be easily carried in your bag whenever you

want.

Revolution’ın Bomba Gibi Dudak Parlatıcıları ve Revlon’un

Colorstay Full Coverage Fondötenleriyle Doğal Görünümlü

Makyaj Artık Çok Kolay…

Revolution’dan Bomba Gibi Dudaklar İçin 4 Farklı Parlatıcı

Alternatifi

Revolution Hydra Bomb Lip Gloss çeşitleri:

Revolution Hydra Bomb gloss nemlendiriciler

ile dudaklarınızı nemlendirirken

dolgunlaştırın! Daha dolgun ve parlak bir

görünüm için hyaluronik asit ve peptitlerle

formüle edilen dudak parlatıcıları yapışkanlık

hissi bırakmayarak kullanım konforu sağlıyor.

Renksiz formdaki Bomb Element ve kahve

tonundaki Hydra Bomb hayvanlar üzerinde test

edilmeyen ve vegan formülüyle de beğenileri

üzerine topluyor.

Revolution Shimmer Bomb Lip Gloss çeşitleri:

Yüksek oranda E vitamini ile formüle edilen

Revolution Shimmer Bomb Distortion kahverengi

tonlarındaki nude rengiyle ve

Revolution Shimmer Bomb Glimmer

kırmızı altın tonuyla dudaklarınıza

ışıltılı ve saf bir parlaklık sunarken

aynı zamanda bakım yapıyor. Sahip

olduğu sünger uçlu aplikator ile

maksimum hacim ve etki sağlıyor.

Revlon Colorstay Full Coverage

Fondöten

6 farklı mat renk tonu sunan Revlon

Colorstay Full Coverage Fondöten

ciltte yoğun ve kalıplaşmış bir

his yaratmadan mat bitişiyle tam

kapatıcılık sağlıyor. 24 saat kalıcılık

ve kapatıcılık sunarken hafif formülüyle

cildinizde varlığını hissettirmeyen fondöten aynı

zamanda ısıya ve tere karşı da oldukça dayanıklı.

Çok katmanlı yoğun makyaj fikirlerini bir kenara

bırakmanızı sağlayan fondöten; hafif yapılı köpük

benzeri dokusuyla pürüzsüz ve mat bir görünüm sunarak

cildinizle sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor. Tüp ambalajıyla

istediğiniz her an kolaylıkla çantanızda taşınabiliyor.


Güzellik

Beauty

19

Are You Ready to be a Princess with I Heart

Revolution’s New DISNEY STORYBOOK Line?

I Heart Revolution’ın Yeni DISNEY STORYBOOK

Serisi ile Prenses Olmaya Hazır mısın?

The most impressive collaboration ever made by the

beloved British make-up brand I Heart Revolution, the

I Heart Revolution x Disney line, offers an unmissable

make-up collection for those who cannot give up elegance.

The products named Cinderella and Belle, two princesses

dazzling with the beauty of Disney, bring fairy tale lands to

your make-up with different color tones.

Inspired by the princesses in the movies, all the products of the

line, consists of 2 different eyeshadow and face palettes and 2

different highlighter palettes. The products in the line,

which are not tested on animals and

are vegan, are also appreciated for

their environmentally responsible

production.

I Heart Revolution X Disney

Storybook Face and Eyeshadow

Palettes

Inspired by Disney’s fairy tale

books, each palette consists of 18

different eyeshadows, 3 blushes and

3 highlighters.

• Belle Beauty and the Beast Face and

Eyeshadow Palette: 18 different matte

and shimmery eyeshadows ranging

from gorgeous gold and silver tones

to rose red and dark blue; 3 different

blushes including dark pink, light plum

and bronze tones; It consists of 3 different highlighters

including silver, champagne and bronze tones.

• Cinderella Face and Eyeshadow Palette: 18 different matte and

shimmering eyeshadows ranging from royal blue to dazzling

teal, pink and silver tones; 3 different blushes including

pink, peach and light bronze tones; It consists of 3 different

highlighters in silver, white, bronze and gold tones.

I Heart Revolution X Disney Storybook Highlighters

• Belle Beauty and the Beast Highlighter: With the Beauty and

the Beast designed box that you want to keep in your collection,

I Heart Revolution x Disney Storybook Belle Beauty and the

Beast Highlighter offers your skin a golden glow.

• Cinderella Highlighter: With a Cinderella designed box that

you would like to keep in your collection, I Heart Revolution

x Disney Storybook Cinderella Highlighter offers a pearlescent

pink princess glow to your skin.

Sevilen İngiliz makyaj markası I Heart Revolution’ın şimdiye

kadar gerçekleştirdiği en etkileyici iş birliği olan I Heart

Revolution x Disney serisi zarafetten vazgeçemeyenler için

kaçırılmayacak bir makyaj koleksiyonu sunuyor. Disney’in

güzelliği ile göz kamaştıran iki prensesi Cinderella ve Belle

adını taşıyan ürünler farklı renk tonlarıyla masal diyarlarını

makyajınıza taşıyor.

Tüm ürünleri filmlerdeki prenseslerden esinlenerek hazırlanan

seri 2 farklı far ve yüz paleti ve 2 farklı highlighter paletinden

oluşuyor. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve vegan olan

serideki ürünler çevreye karşı

sorumlu üretimiyle de beğeni

topluyor.

I Heart Revolution X Disney

Storybook Yüz ve Far

Paletleri

Disney’nin

masal

kitaplarından esinlenilerek

hazırlanan paletlerin her

biri 18 farklı göz farı, 3 adet

allık ve 3 adet highlighterdan

oluşuyor.

• Belle Beauty and the Beast

Yüz ve Far Paleti: Muhteşem

altın ve gümüş tonlarından

gül kırmızısı ve koyu maviye

uzanan mat ve ışıltılı 18 farklı far; koyu pembe, açık erik

ve bronz tonlarını içeren 3 farklı allık; gümüş, şampanya ve

bronz tonlarını içeren 3 farklı highlighterdan oluşuyor.

• Cinderella Yüz ve Far Paleti: Kraliyet mavisinden göz

kamaştırıcı deniz mavisi, pembe ve gümüş tonlarına uzanan

mat ve ışıltılı 18 farklı far; pembe, şeftali ve açık bronz tonlarını

içeren 3 farklı allık; gümüş beyaz, bronz ve altın tonlarını içeren

3 farklı highlighterdan oluşuyor.

I Heart Revolution X Disney Storybook Highlighterlar

• Belle Beauty and the Beast Highlighter: Koleksiyonunuzda

saklamak isteyeceğiniz Beauty and the Beast tasarımlı kutusuyla

I Heart Revolution x Disney Storybook Belle Beauty and the

Beast Highlighter cildinize altın ışıltısını sunuyor.

• Cinderella Highlighter: Koleksiyonunuzda saklamak

isteyeceğiniz Cinderella tasarımlı kutusuyla I Heart Revolution

x Disney Storybook Cinderella Highlighter cildinize sedefli

pembe bir prenses ışıltısını sunuyor.


New Expansions in Cosmetics Exports

Kozmetik İhracatında Yeni Açılımlar

RECEP ARSLANTAŞ

COORDINATOR

recep.arslantas@img.com.tr

The number of sectors which the Covid-19

pandemic has not damaged is almost little if any.

While some sectors were affected much more

deeply during this period, on the contrary, we

were able to observe product-based increases

in Turkish cosmetics exports. Of course, only

product-based increases in exports are not

enough. Increasing the market diversity in

cosmetics exports and accelerating the sale of high

value-added products will significantly contribute

to the permanent increase of our exports.

In terms of cosmetics industry, China, the world’s

largest importer, is one of the most important

potentials for the Turkish cosmetics exporter.

We notably expect our exports to increase

through e-commerce. In addition to Mexico and

Russia, which are specified as target countries for

cosmetics export, we can see China as the most

important potential. Also, the agreements with

the UK are very important.

Emphasis is often made on the new world order.

The transformation of the world into a digitaloriented

life has become the most important

issue. One of the most important points is that

trade is being carried out in digital environments

at great speed. We have no doubt that the Turkish

cosmetics exporter will make new breakthroughs

in this field. The Turkish cosmetics exporter,

which has started to produce environmentally

friendly products, is at a level to compete with

strong brands in world markets.

As Beauty Turkey magazine team, we wish the

Turkish cosmetics industry success in 2021. Stay

healthy, see you the February 2021 issue of Beauty

Turkey magazine, bye.

Covid-19 pandemisinin zarar vermediği sektör

sayısı yok denecek kadar az. Bazı sektörler bu

dönemden çok daha derinden etkilenirken,

durumun tam aksine Türk kozmetik ihracatında

ürün bazlı yükselişleri de gözlemleyebildik.

İhracatta sadece ürün bazlı yükselişler tabi ki yeterli

olmuyor. Kozmetik ihracatında Pazar çeşitliliğinin

artırılarak, katma değeri yüksek ürünlerin satışına

hız verilmesi, ihracatımızın kalıcı olarak artmasına

önemli derecede katkı sağlamış olacak.

Kozmetik sektörü açısından bakıldığında dünyanın

en büyük ithalatçısı olan Çin, Türk kozmetik

ihracatçısı için en önemli potansiyellerden biri.

Özellikle de e-ticaret üzerinden ihracatımızın

artırılmasını bekliyoruz. Kozmetik ihracatı

için hedef ülke olarak belirtilen Meksika ve

Rusya’nın yanı sıra Çin’i de en önemli potansiyel

olarak görebiliyoruz. Ayrıca, İngiltere ile yapılan

anlaşmalar da oldukça önemli.

Yeni dünya düzeni diye sık sık vurgular yapılıyor.

Dünyanın dijital odaklı yaşam haline dönüşmesi

en çok önemsenecek konu durumuna geldi.

Ticaretin büyük bir hızla dijital ortamlarda

yapılmaya başlanması en önemli noktalardan

birisi. Türk kozmetik ihracatçısının da, bu alanda

yeni atılımlar içerisinde olacağından hiç şüphemiz

yok. Doğa dostu ürünler üretmeye başlayan Türk

kozmetik ihracatçısı, dünya pazarlarında güçlü

markalarla rekabet edebilecek seviyelerde.

Beauty Turkey dergisi ekibi olarak Türk kozmetik

sektörüne 2021 yılında başarılar dileriz.

Beauty Turkey dergisinin Şubat 2021 sayısında

buluşuncaya kadar esen kalın.


22 Beauty Güzellik

THE MOST IMPORTANT INDICATOR OF

STATUS, NOBILITY AND CARE:

MANICURE/PEDICURE

STATÜ, SOYLULUK VE BAKIMIN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ:

MANİKÜR/PEDİKÜR


2nd International Exhibition for Cosmetics, Beauty, Hair

Home Care, Private Label, Packaging and Ingredients

ICC - Istanbul Congress Center - Taksim, Istanbul - Turkey

6 in 1 6 in 1 EVENT EVENT

TARGET CLIENT PROGRAM

ONLINE

REGIONAL BUYER

MEETINGS

Periodical exclusive

buyer meetings

• Personalized client leads

for exhibitors

• Connecting target

markets and target

audience directly

24/7, 365 DAYS

ACTIVE: O2O

ONLINE PLATFORM

Reach 12.378 buyers

from 175 countries in a

click

VIRTUAL FAIR

• Supported by the

infrastructure of O2O

Online Platform

• Strong user base and

2 years of expertise in

digital events

PHYSICAL

TRADE FAIR

HOSTED BUYER

PROGRAM

• Delicately selected

high-quality buyers

from all over the world

• 756 Exclusive

Hosted Buyers from

120 countries

2nd BEAUTYISTANBUL

Exhibition

October, 14-15-16, 2021

Tel: +90 212 2229060 |

www.beauty-istanbul.com

+90 533 4843030 | info@beauty-istanbul.com

Organizer

INTERNATIONAL EXHIBITION


26 Beauty Güzellik

Sometimes it is an indicator of status,

sometimes an understanding of

sociability, sometimes an indispensable

part of personal care… Today, manicure

and pedicure, which we see as an indicator

of well-being, was actually has played

an important role in human life starting

roughly from 3000 BC. The practice,

which found a place in life as a symbol of

social status, a sign of nobility and a life

view in ancient times, is now included in

our lives as a routine habit of hand and

foot care…

Kimi zaman statünün bir göstergesi, kimi

zaman sosyallik anlayışı, kimi zamansa

kişisel bakımın olmazsa olmazı…

Bugün, bir bakımlılık göstergesi olarak

gördüğümüz manikür ve pedikür aslında

M.Ö. 3000 yılından beri insanlığın

hayatında önemli bir role sahip. Eski

dönemlerde sosyal statünün göstergesi,

soyluluğun belirtisi ve hayat görüşünün

bir simgesi olarak yaşamda yer bulan

uygulama, günümüzde rutin bir

alışkanlık olarak el ve ayak bakımımızda

hayatlarımıza dahil oluyor…


Güzellik

Beauty

27

A care adventure from history...

Manicure-pedicure, which we perceive today only as an

expression of our personal care, actually welcomes us in the very

old pages of history. These beauty practices, which were first

seen in Ancient Egypt, were a symbol of status, not grooming, at

that time. The expressions of nobility and wealth were paints on

nails. Each individual had to shape their nail length and color in

line with their status. For example, the class, including workers

and peasants, could only paint their nails in natural colors that

were not transparent or shiny. For the slaves, manicure was

strictly forbidden. Their slavery was understood by looking at

their unprotected hands.

In China, centuries ago, rich and wealthy people used gold

and silver colors on their nails. During the Ming Dynasty,

aristocratic women painted their nails in shades of black and

light red. They also paid great attention to their long and wellgroomed

nails.

It is known that the understanding of cleaning in Europe in the

Middle Ages was much different from today. In those times, it

was preferred to be wiped instead of washing for cleaning, only

the care of the hands was done with water. In 1530, Desideius

Erasmus of the Netherlands added a health guide among his

educational books. He also mentioned nail care in this guide

and wrote that nails should be trimmed every eight days, and

that the short nail is the healthiest one. During this period,

women in the Ottoman Empire also cut their nails without

extending too much.

Tarihten gelen bir bakım serüveni…

Bugün sadece kişisel bakımımızın bir ifadesi olarak algıladığımız

manikür- pedikür aslında tarihin çok eski sayfalarında da bizi

karşılıyor. İlk olarak karşımıza Antik Mısır’da çıkan bu güzellik

uygulamaları, o dönemde bakımlılığın değil statünün bir

sembolü niteliğindeymiş. Soyluluk ve zenginliğin ifade şekli

tırnak üzerine sürülen boyalarmış. Her birey, sahip olduğu statü

doğrultusunda tırnak uzunluğunu ve rengini şekillendirmek

zorundaymış. Örneğin, işçi ve köylülerin dahil olduğu sınıf,

tırnaklarına sadece şeffaf veya parlak olmayan doğal renkte

boyalar sürebilirlermiş. Köleler içinse manikür, kesinlikle

yasakmış. Kölelikleri bakımlı olmayan ellerine bakılarak

anlaşılırmış.

Çin’de ise yüzyıllar önce zengin ve varlıklı kesimden kişiler

tırnaklarında altın ve gümüş renklerini kullanmışlar. Ming

Hanedanlığı döneminde ise aristokrat kadınlar, tırnaklarını

siyah ve açık kırmızı tonlarında boyarlarmış. Tırnaklarının

uzun ve bakımlı olmasına da büyük bir önem gösterirlermiş.

Orta Çağ’da Avrupa’da temizlik anlayışının günümüzden

çok daha farklı olduğunu bilinir. O dönemlerde temizlik için

yıkanmak yerine silinmek tercih edilirmiş, sadece ellerin

bakımı suyla yapılırmış. 1530’da Hollandalı Desideius Erasmus

yazdığı eğitim kitapları arasında bir de sağlık kılavuzu eklemiş.

Bu kılavuzda tırnak bakımından da bahsetmiş ve tırnakların

sekiz günde bir kesilmesi gerektiğini, kısa tırnağın en sağlıklısı

olduğunu yazmış. Bu dönemde Osmanlı’da da kadınlar

tırnaklarını çok uzatmadan keserlermiş.


28 Beauty Güzellik

This is the reason why they put henna on half of their nails. The

fact that manicure and pedicure were originally included in our

lives in the present sense dates back to the 18th century.

During this period, manicure and pedicure tools started to be

included in sewing sets. So much so that the use of scissors to

remove dead skin on hands and feet coincides with exactly this

period.

As of the 19th century, the tools used in manicure and pedicure

sets both increased in number and developed qualitatively. For

example, in 1830, Doctor Sits first used the rasp made from

orange tree bark on his patients and this use spread all over the

world in a short time. After those years when hand and foot

care was perceived as a luxury, it spread to all social classes in

a short time.

With the Industrial Revolution, sharp scissors, brushes, rasps

and many metal accessories that could be useful in nail care

were developed. Manicure and pedicure sets are filled with

more materials than we can think of today. In the

1870s, manicure-pedicure sets started to

decorate the shop windows in their

stylish bags in the most popular

stores. Expert manicurists

have been trained and centers

performing this care have been

opened on busy streets. After

this period, hand and foot care

has become a key to socialization

and one of the most important

criteria of personal care.

Tırnaklarının yarısına kadar kına sürmelerinin sebebi de

buymuş. Manikür ve pedikürün aslen şimdiki anlamıyla

hayatımıza dahil oluşu ise 18. yüzyıla dayanıyor. Bu dönemde

manikür ve pedikür aletleri dikiş setleri içerisinde yer almaya

başlamış. Öyle ki, makasların el ve ayaktaki ölü derilerin

alınması için kullanılmaya başlanması da tam olarak bu

döneme denk gelir.

19. yüzyıl itibariyle de manikür ve pedikür setleri içerisinde

kullanılan aletler hem sayıca çoğalmış hem de niteliksel olarak

bir gelişim göstermiş. Örneğin 1830 yılında Doktor Sits ilk kez

portakal ağacı kabuğundan yapmış olduğu törpüyü hastaları

üzerinde kullanmış ve bu kullanım kısa sürede tüm dünyaya

yayılmış. El ve ayak bakımı lüks olarak algılandığı o yıllardan

sonra az bir zaman içerisinde tüm sosyal sınıflara yayılmış.

Sanayi Devrimi ile birlikteyse keskin makaslar, fırçalar, törpüler

ve tırnak bakımında işe yarayabilecek birçok metal aksesuar

geliştirilmiş. Manikür ve pedikür setleri bugün aklımıza

gelemeyecek kadar fazla sayıda malzeme ile dolmuş.

1870’li yıllarda manikür- pedikür setleri

en gözde mağazalarda şık çantaları

içerisinde vitrinleri süslemeye

başlamış. Uzman manikürcüler

yetişmiş ve işlek caddeler

üzerinde bu bakımı yapan

merkezler açılmışlar. El ve ayak

bakımı bu dönemden sonra

adeta sosyalleşmenin bir anahtarı

ve kişisel bakımın da en önemli

kriterlerinden biri olmuş.


30 Beauty Güzellik

Vizyon Sahibi Olabilmek

Yazan: Cemal Turgut KARTAL

turgut.kartal@ctk.com.tr

Çalışma hayatıma, merhum Cumhurbaşkanımız, rahmetli Sn.

Turgut Özal’ın mimarı olduğu “Kapalı Ekonomi” den “Dışa

Açık Büyüme”ye geçişi ifade eden 24 Ocak 1980 kararlarından

etkilenerek, 1986 yılında “Kartallar A.Ş.”de yönetim kurulu üyesi

olarak başladım. 1990 yılında üniversiteden mezun olmuş olmama

rağmen, son 15 yıldır çalışan, gazeteci, akademisyen, danışman,

girişimci, işveren gibi değişik sıfatlarla, kozmetik sektörünün

çeşitli kademelerinde hizmet ve görevlerde bulundum.

2015 yılından beri ise profesyonel kozmetik ürünleri anlamında,

SPA, kalıcı oje, protez tırnak ürünleri ve ilgili malzemeleri

üreten bir ABD firmasının tek yetkili Türkiye distribütörlüğünü

yapmaktayım. Bu ürünler, dünya genelinde, sağlıkla yakından

ilgili olup, üretimleri bakımından oligopol piyasa olarak

tanımlanabilir. Özellikle, protez tırnak, kalıcı oje ve dolaylı

olarak el ayak bakımı sektörü son beş yılda ülkemizin geçirdiği

tüm ekonomik sarsıntılara, sıkıntılara rağmen en az 50 kat

büyümüştür.

Ülkemizde, bu ürünlerin “Güzellik Salonlarında”, “Güzellik

Merkezlerinde”, “Kuaförlerde”, vs. yaygın bir şekilde profesyonel

olarak kullanımına başlanmasıyla beraber, daha evvel buralarda

manikürist olarak çalışanların anlamı, algısı, statüsü, değeri

pozitif anlamda tamamen değişmiştir. Bu işlerde uzmanlaşanların

gelirleri en az iki, üç kat artmıştır.

Protez tırnak ve takma tırnak, günümüzde akrilik veya jelden

yapılmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında, takma tırnaklar

aslında yüzlerce yıldır var. Tam olarak tarih verememekle birlikte,

Antik Mısır döneminde (MÖ 3050 – MÖ 31), Çin’de Ming

hanedanlığı (1368 – 1644) döneminden başlayarak, kadınlar

çok uzun takma tırnakları hem zenginlik hem de statü sembolü

olarak takıp ve kullandıkları bilinmektedir. Çünkü, zenginlerin

ve yöneticilerin aksine işçi sınıfı elleri ile çalıştıkları için uzun ve

narin tırnaklara sahip olamazlardı. Takma tırnak yapmak için

kullandıkları malzemeler ise Pistacia (Antep Fıstığı) kabukları,

kemik, fildişi ve hatta altındı. Dünya’da ilk manikür salonu,

Fransa’da tırnak bakımı üzerine eğitimi aldıktan ve podiatrist

(ayak hastalıkları üzerine tedavi ve bakım uzmanı) J. Parker

Pray ile evlendikten sonra, 1878 yılında Mary E. Cobb tarafında

Manhattan, New York, ABD’de açılmıştır. Bugün bildiğimiz

anlamdaki ilk renkli oje, otomobil boyasının formülünün, oje

üretmek için kullanılabileceği fikrini bulan Michelle Manard

olmasına rağmen, Charles ve Joseph Revson kardeşlerin

kurdukları Revlon adlı şirket tarafından 1932 yılında üretilmiştir.


Güzellik

Beauty

31

Günümüzde, takma tırnak yapımında kullanılan akrilikler,

1950’lerde, Frederick Slack adlı bir diş hekiminin tırnağını kırması

ve diş hekimliğinde kullanılan akriliklerle, kimyasallarla ve diğer

malzemelerle kırılmış tırnağının üzerine doğal görünümlü

yapay bir tırnak oluşturmak için deneyler yaparken tesadüfen

keşfedilmiştir. Ancak, bugünkü anlamıyla profesyonel kullanımı,

70’lerin sonunda sektörün halen en önemli lider markalarından

biri olan CND markasının kurucusu Dr. Stuart Nordstrom

tarafından akrilik toz ve likit monomer kullanımı keşfedilmiştir.

Yani ticari kullanımı açısından baktığımızda, sektörün tüm tarihi

geçmişi 40 yıldır.

Doğal tırnaklara yapılan manikürden farklı olarak iki ila dört

haftada bir düzenli olarak bakımlarının yapılaması gerekir. Yapay

veya protez tırnakları doğal tırnak üzerine oturtulan, tutturulan

uzantılar olarak tanımlayabiliriz. Her ne kadar, her yıl yeni

ürünler ve teknikler çıksa ve geliştirilse de temel olarak, protez

tırnakları oluşturmanın iki farklı yöntemi bulunmaktadır.

• Doğal tırnağın üzerine tips denilen, tırnak şeklindeki hafif

plastik tabakaların yapıştırılması,

• Akrilik veya jel’in doğal tırnak plakası üzerine, tırnak ucu ile

parmak ucu arasına yerleştirilen ölçekli kâğıt formlar yardımıyla.

Oluşturulan tırnakların üzerine kalıcı ve normal ojeler sürülebilir.

Üzerlerine çeşitli desenler çizilebilir, tasarımlar, resimler, baskılar

yapılabilir.

Ayrıca, yapılan protez tırnaklar uygulanan kişinin parmak

fizyolojisine ve zevkine göre literatürdeki adlarıyla square (kare),

squared oval (kare oval)/”squoval”, rounded (yuvarlak), almond

(badem), ballerina (balerin) /coffin, or stiletto şekillerinde

şekillendirilebilir.

Kısacası, günümüzde protez tırnağın yapımı, bakımı, değişimi,

çıkartılması neredeyse tamamen ücrete tabi profesyonel bir

hizmettir. Yani bunun evde kişisel olarak uygulanması mümkün

olmakla beraber istenen fark yaratan sanatsal bir boyutta olması

ancak profesyonel uygulama ile mümkündür.

Uygulama sürecini incelediğimizde, kısaca, ortalama iki ila üç

saat arasında bir başka kişinin (müşterinin) elini elinizde tutarak

(profesyonel), tırnaklarını, müşterinizin beğeneceği şekilde

şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Bu bağlamda sahip olunması

gerekli nitelikleri hayal edelim;

• Uygulama bilgi ve becerisi,

• Malzeme bilgisi,

• Sağlık ve hijyen bilgisi,

• Sanatsal bilgi, beceri ve bakış açısı,

• Psikolojik, sosyal, kültürel yeterlilik,

• İletişim becerisi,

hatta

• Lisan bilgisi

Ülkemiz kendisi ve turizm potansiyeli dikkate alındığında büyük

ölçüde nitelikli personel açığı vardır.

Bugün itibariyle Londra’da bir kalıcı oje uygulaması 50 İngiliz

Sterlini (~ 525 TL) protez tırnak uygulaması ise 100 İngiliz

Sterlini (~ 1.050 TL) seviyesindedir. Dolayısıyla, makro seviyede,

istihdam açısından bakıldığında, müthiş bir istihdam ve gelir

kaynağıdır.

Protez tırnak uzmanlığının, maniküristlik, kuaförlük veya güzellik

uzmanlığının bir alt branşı olarak görülmesi son derece yanlıştır.

Binaenaleyh, sahip olunması gerekli nitelikler ve yarattığı katma

değerin büyüklüğü ile potansiyeli dikkate alınarak, ilgili meslek

odalarının, bu işe güzellik ve bakım hizmetleri kapsamında

özgün bir alan ayırmaları ve mevzuat oluşturmaları germektedir.

Bu sektörlerde kullanılan hemen tüm ürünler yurt dışından

ithal edilmektedir. Gelinen noktayı, “Ürün Yaşam Eğrisi”

perspektifinden değerlendirecek olursak. Sektörümüzdeki bu

segmenti (Bütünün doğal veya yapay olarak sınırlanmış her

bir bölümü) “Giriş” aşamasını henüz tamamlamış, “Gelişme

ve Büyüme Dönemi”nin başlangıcında olduğu şeklinde

değerlendirebiliriz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki önümüzdeki

beş yılda da en az 100 kat daha büyüyecektir. Bunun sebeplerine

bakacak olursak; Bu ürün grubu tüketiciler tarafından

benimsenmiş ve tutunmuştur. Alt gelir grubuna doğru inerek

tabana yayılmaktadır.

Tedarikçilere, uygulamacılara, eğitmenlere, vs. kısacası güzellik

ve bakım sektöründeki tüm bileşenlere yüksek katma değer

sunmaktadır. Artık, bünyesinde protez tırnak uygulaması

bulundurmayan bir güzellik merkezi sektörde geri kalmaya

adaydır.

İnanıyorum ki, “Türk Kozmetik Sektörü” nün şu anki altyapısı

doğru değerlendirildiği vakit, üretim açısından, dünya

klasmanında “Tekstil”, “Otomotiv”, ve “Savunma” sanayilerimiz

gibi ekonomimizin en güçlü sektörlerinden biri olmaya adaydır.

Nitelikli personel bakımından ise Türkiye, bölgesinde “Sağlık

Turizmi”nde olduğu gibi neden “Güzellik Turizmi”nde bir

merkez olmasın?


32 Beauty Güzellik

Pandemi sürecinde oldukça yıpranan bu sektörün unsurlarının,

bileşenlerinin tekrardan, her bakımdan, eski güçlerine

kavuşturulması ve bunların üzerine çıkarılması için gereken her şey

yapılmalıdır. Devletimizin önderliğinde, sektörümüzdeki odalar,

birlikler, işçi ve işveren sivil toplum örgütleri, üniversitelerimiz,

akademiler, … el ele verip ortak geleceğiz ile ilgili ortak vizyon

ve misyon oluşturulmalıdır. Bilahare, belirlenen çerçevede herkes

sorumluluğunu bilerek ve hissederek ilerlemelidir. Detaylarına

girmeyecek olmama rağmen, sektörümüzde görebildiğim temel

eksikliklerin ve sorunların var olduğu alanlar ise, genellikle 90’lı

ve 2000’li yıllarda çokça üzerinde durduğumuz konularla ilgilidir;

• Vizyon Eksikliğinden Kaynaklanan Yönetim Fonksiyon ve

Algısında Dağınıklık,

• Vizyon ve Misyonumuzu Devam Ettirecek Yöneticileri

Yetiştirmek,

• Değerlerimiz, Amaçlarımız, Maksatlarımız,…

• Kurumsallaşma,

• Süreklilik,

• Stratejik Yönetim,

• Değişim, Dönüşüm Yönetimi,

• Kalite Standartları,

• İç ve Dış Ticarette Pazarlama Yönetimi,

• Markalaşma,

• Ambalaj,

• Dijitalleşme

• Internet Sitesi

• Sosyal Medya Kullanımı

• Kurumlar arası İletişim, İş birliği, Koordinasyon, Yardımlaşma,

Ortaklık, Paylaşım Kültürü.

Bunlar arttırılabilir, detaylandırılabilir ama asıl önemli olan

kök nedenlerine yapılacak analiz ve sentezle ulaşılmasıdır. Ve

bu sorunların tamamı, ancak tüm tarafların ortak çabalarıyla

çözümlenebilir, deyip bırakalım.

Yazımın başında merhum Cumhurbaşkanımız, rahmetli

Sn. Turgut Özal’dan bahsetmiştim. Kendileri milletimize

küreselleşmeye başlayan dünya düzeninde vizyon sahibi olmanın

ne kadar önemli olduğunu öğretmeye çalıştılar.

Peki, “Vizyon nedir?” derseniz. Vizyon, gözlerinizi kapama ve

henüz var olmayan bir gelecek tasavvur (Dikkat: Amaç, niyet,

gelecek hayali, düşüncesi, tefekkürü, geleceğin zihnimizde,

gözümüzde canlandırılması, gelecek halüsinasyonu, ilhamı veya

rüyası değildir.) edebilme yeteneğidir. Önünüzde olabilecek

karmaşanın ötesini görme, ondan uzaklaşma, onu temizleme ve

henüz var olmayan ama olacak olan geleceği görme yeteneğidir.

Bu yetenek, genel olarak, ancak ve ancak, çok çalışma ile elde

edilebilecek, birçok veri ve bilginin analizinin neticesinde

misyon (Mission), amaç (Goal), maksat (Objective) belirlemeye

ve akabinde de stratejik yönetime müsait, somut ve ciddi bir

tasarım (tasnif etme, arındırma, karşılaştırma, ölçme, biçmeye,

… dayanan) faaliyetidir.

Bildiğimiz gibi dünyamızın kaynakları sınırlı, insanların

ihtiyaçları ise sınırsızdır. Söz konusu, sınırlı kaynaklar ile

sınırsız ihtiyaçların giderilmesi veya dengelenmesi faaliyetinde,

iş adamları (sanayiciler ve tacirler), kendilerine kıt, dolayısıyla

değerli kaynakların emanet edildiği kişilerdir. Bu verilen

değerin ve sorumluluğun bilinciyle her zaman güvenilirliğimizi,

kadirşinaslığımızı, tevazuumuzu muhafaza ederek, kendimizi

daha fazla çalışmaya ve sorgulamaya mecburuz.

Başardıklarımızla övünmek ne kadar doğal hakkımız ise, diğerleri

için, yapabilecekken yapamadıklarımız ve başarabilecekken

başarmadıklarımızın, farkında olup, bunun ahlaki

sorumluluğunu yüklenmekte o kadar vazifemizdir. Unutmayalım

ki, kurumlarımızın ömrü bizim sınırlı hayatımızın ötesindedir

ve bu sebeple, hakkımızdaki değerlendirmeler kurumlarımızın

varlıkları süresince devam edecektir.

2021 yılında herkese mutluluk, başarı, refah, birlik, beraberlik,

sevgi ve saygılar diliyorum.

Bostancı Mah. Bağdat Cad. Bahar Apt.

No: 514 Kat: 1 D: 5 PK: 34744

Kadıköy / İstanbul

Tel: +90 216 362 03 33

Mobil : +90 546 252 52 09

E-Mail: turgut.kartal@ctk.com.tr


34 Beauty Güzellik

161 BUYERS from CENTRAL AMERICA and 188

BUYERS from 21 CARIBBEAN COUNTRIES GATHERED

ONLIN

ORTA AMERİKA’DAN 161, 21 FARKLI KARAYİP ÜLKESİNDEN

188 FİRMA İLE BEAUTYISTANBUL ALICI TOPLANTISI

BEAUTYISTANBUL’S 3rd and 4th Regional Online Meetings

focusing Central America and The Caribbean regions were

great success with 349 buyers in attendance, following the 1st

Online Regional Meeting: Central Asia in September with 90

buyers and 2nd: East Africa in November with 256 buyers

BEAUTYISTANBUL Central America and Caribbean Online

Meetings were respectively held on December 2nd and 3rd.

Central America meeting hosted 161 buyers from 7 countries

and Caribbean meeting hosted 188 buyers, distributors,

importers, retailers and wholesalers from 21 countries along

with 70 manufacturers and suppliers from Turkey, Italy, Israel,

Colombia and USA

The 1st session started with welcome remarks of H.E. Erkan

Aytun, Ambassador of Republic of Turkey in Guatemala City,

H.E. Fatma Pihava Ünlü, Ambassador of Republic of Turkey in

San Jose-Costa Rica, Mr. Federico Bernardo Villacorta Noval,

Deputy Head of Mission, Guatemala Embassy in Turkey, Mrs.

Gabriela Rios, International Relations Director of CACIF

Guatemala, Mr. Cesar Trejos, Foreign Trade Director of

CRECEX Costa Rica, Mrs. Carmen Electra Contreras, Foreign

Trade Director of Guatemala Chamber of Commerce followed

by the introduction speeches of important buyers from the

region.

Important attendees of Central America meeting included Top

Brands Internacional S.A. from Panama, Distribuidora Del

Caribe from Guatemala, COAMESA from Costa Rica, Better

Me Belize from Belize, Elite Brands from El Salvador, Diprobell

from Honduras, Variedades Ivette from Nicaragua

Eylül ayında 1.si Orta Asya bölgesinden 90, Kasım ayında 2.si

Doğu Afrika bölgesinden 256 alıcının teşrifiyle gerçekleştirilen

BEAUTYISTANBUL Online Bölgesel Alıcı Toplantıları’nın 3.sü

ve 4.sü, Orta Amerika ve Karayipler bölgelerinden 349 alıcıyı

BEAUTYISTANBUL katılımcılarıyla buluşturdu.

BEAUTYISTANBUL Orta Amerika ve Karayipler Online

Bölgesel Toplantıları, 2 ve 3 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşti.

Toplantıya 7 Orta Amerika ülkesinden 161 alıcı, 21 Karayipler

ülkesinden 188 alıcı, dağıtıcı, ithalatçı, perakendeci ve toptancı

katıldı. Alıcılar, BEAUTYISTANBUL katılımcısı olan 70 üretici

ve tedarikçi firma ile görüştü. Bunların arasında Türkiye, İtalya,

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Kolombiya ülkelerinden

firmalar yer aldı.

Orta Amerika Toplantısı, T.C. Guatemala Büyükelçisi

ekselansları Sn. Erkan Aytun, Türkiye Cumhuriyeti San Jose,

Kosta Rika Büyükelçisi ekselansları Sn. Fatma Pihava Ünlü,

Guatemala Ankara Büyükelçiliği 1. Yardımcısı Sn. Federico

Bernardo Villacorta Noval, CACIF Guatemala Uluslararası

İlişkiler Direktörü Sn. Gabriela Rios, Kosta Rika Dış Ticaret

Odası Dış Ticaret Direktörü Sn. Cesar Trejos, Guatemala Ticaret

Odası Dış Ticaret Direktörü Sn. Carmen Electra Contrersa ’nın

açılış konuşmalarıyla başladı.

Toplantı, önemli alıcıların firmalarını tanıttığı ve ticaret

taleplerini dile getirdiği konuşmaların akabinde tedarikçi ve

üretici firmaların tanıtımlarıyla devam etti. Orta Amerika

Toplantısı’na katılan önemli firmalar arasında Panama’dan Top

Brands Internacional S.A., Guatemala’dan Distribuidora Del

Caribe, Kosta Rika’dan COAMESA,


Güzellik

Beauty

35

The Caribben Meeting opened with welcoming remarks of

H.E. Bengü Yigitgüden, Ambassador of Republic of Turkey in

Port of Spain-Trinidad and Tobago, H.E. Yesim Kebapcioglu

Ambassador of Republic of Turkey in Santo Domingo-

Dominican Republic, Mrs. Alev Düzgün, Commercial

Counsellor of Republic of Turkey in Havana-Cuba and Mr.

Ali Atilla, Commercial Counsellor of Republic of Turkey

in Caracas-Venezuela, Ms. Ginia Valenzuela, President of

Dominican-Turkish Chamber Chamber of Commerce, Mr.

Hugues Josue, Vice President of Haitian-Turkish Chamber of

Commerce,

The meeting continued with the speeches of important buyers

from the region and BEAUTYISTANBUL suppliers. Important

participating buyers included KAD Distribution from Haiti,

Popular Agencies from Curaçao, Lindo Mart from Dominica,

Massy Distribution from Jamaica, Dollarwise Caribbeaan from

Barbados, Lowe’s Wholesale from Bahamas, SARL Socodis

from Guadeloupe, Cosmedis from Martinique, Puerto Rico

Supplies Group from Puerto Rico, Super Pharm Limited from

Trinidad and Tobago, Kalico Trading from Grenada, Sugar

Town Organics from St. Kitts and Nevis, First Choice Beauty

from St. Vincent and The Grenadines, Duty Free Shoppers from

St. Lucia, Alabama Trade from Guyana, Cirkel Group from

Suriname, Fragrance Expressions from Antigua and Barbuda

and Romar Trading from Aruba..

BEAUTYISTANBUL’s experienced team of 25 people fluent

in 10 languages and local contacts in East Africa showed

their difference from other B2B organizers once more by

Belize’den Better Me Belize, El Salvador’dan Elite Brands,

Honduras’tan Diprobell, Nicaragua’dan Variedades Ivette yer

aldı. Karayipler Toplantısı, T.C. Port of Spain-Trinidad ve

Tobago Büyükelçisi ekselansları Sn. Bengü Yiğitgüden, T.C.

Santo Domingo-Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ekselansları

Sn. Yeşim Kebapcıoğlu, T.C. Havana-Küba Ticaret Müşaviri Sn.

Alev Düzgün, T.C. Karakas-Venezuela Ticaret Müşaviri Sn.

Ali Atilla, Dominik-Turkiye Ticaret Odası Başkanı Sn. Ginia

Valenzuela, Haiti-Türkiye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sn.

Hugues Josue ’nin açılış konuşmalarıyla başladı.

Toplantı bölgeden önemli alıcıların ve BEAUTYISTANBUL

katılımcılarının konuşmalarıyla devam etti. Toplantıda yer

alan önemli alıcılar arasında Haiti’den KAD Distribution,

Curaçao’dan Popular Agencies, Dominika’dan Lindo Mart,

Jamaica’dan Massy Distribution, Barbados’tan Dollarwise

Caribbeaan, Bahamalar’dan Lowe’s Wholesale, Guadalup’tan

SARL Socodis, Martinik’ten Cosmedis, Porto Riko’dan Puerto

Rico Supplies Group, Trinidad ve Tobago’dan Super Pharm,

Grenada’dan Kalico Trading, St. Kitts and Nevis’den Sugar Town

Organics, St. Vincent and The Grenadines’den First Choice

Beauty, St. Lucia’dan Duty Free Shoppers, Guyana’dan Alabama

Trade, Surinam’dan Cirkel Group, Antigua ve Barbuda’dan

Fragrance Expressions ve Aruba’dan Romar Trading yer aldı.

10 dilde yetkin, 25 daimî kişiden oluşan tecrübeli ekibimiz

ve yerel bağlantılarımızla birlikte Doğu Afrika bölgesinin

en büyük alıcılarını online toplantımızda bir araya getirerek

diğer organizasyonlardan ve fuarlardan farkımızı tekrar ortaya

koymaya devam ediyoruz.


36 Beauty Güzellik

bringing together some of the biggest companies in the region

to attend the online meetings. Despite the global pandemic

postponing exhibitions and limiting face to face interaction,

BEAUTYISTANBUL aims to provide additional value-added

services to businesses worldwide. With already over 12,500

registered buyers from 175 countries and over 5,000 products

uploaded since January 1st, 2019, BEAUTYISTANBUL’s O2O

Online Platform is a clear leader in the hybrid exhibition sector.

In addition to the O2O Online Platform, value-added services

such as personalized Target Client Program, Online Regional

Buyer Meetings and Virtual Fair will be available all year long.

Once 14-15-16 October 2021 comes, the physical exhibition

with the coveted VIP Hosted Buyer Program will once again be

the center of global B2B discussions.

Make sure to follow the future editions of the series of

worldwide regional meetings and all other activities held by

the BEAUTYISTANBUL exhibition. The 5th and 6th Online

Regional Buyer Meetings will host buyers and distributors from

Sub-Saharan Africa and West Africa. If you too want to achieve

year-long success, become an exhibitor at BEAUTYISTANBUL

now and benefit from all value-added services

Pandemiden dolayı fuarların ertelenmesine rağmen, ekibimiz

dünya çapında katma değerler sunmaya devam ediyor.

1 Ocak 2019’dan bu yana aktif olan, 175 farklı ülkeden 12.500’den

fazla alıcı ve 5.000’den fazla ürün içeren BEAUTYISTANBUL

O2O Online Platformu Hibrit fuar örneklerinin ilklerindendir.

O2O Online Platformu dışında, kişiselleştirilmiş Hedef

Müşteri Programı, Online Bölgesel Alıcı Toplantıları ve

Sanal Fuar gibi çeşitli katma değerli hizmetler sene boyunca

BEAUTYISTANBUL katılımcılarına ücretsiz sunulmaktadır.

14-15-16 Ekim 2021’de BEAUTYISTANBUL fiziksel fuarı

yeniden, prestijli VIP Alım Heyeti Programıyla birlikte

uluslararası B2B toplantıların merkezinde olacak.

Online Bölgesel Alıcı Toplantılarının 5.si ve 6.’sı Sahra Altı

Afrika ve Batı Afrika bölgelerinden önemli alıcıların ve

distribütörlerin katılımıyla gerçekleşecektir.

Yıl boyunca uluslararası katma değerli hizmetlerden

faydalanmak ve bölgesel alıcı toplantılarına katılım sağlamak

için siz de BEAUTYISTANBUL katılımcısı olun!


38 Beauty Güzellik

İKMİB to be a Compass for Those who Want to

Invest in the Chemical Industry

İKMİB, Kimya Sektörüne Yatırım Yapmak İsteyenlere Pusula Olacak

Kimya sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi

Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),

kimyada ithalatı frenleyecek ve cari açığın azalmasında

etkin rol oynayacak önemli bir sektörel rapora imza

attı. “Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler

Raporu” ile kimya alanında en fazla ithal edilen 157

ürün kategorisini mercek altına alan İKMİB, yerli üretim

hamlesi bekleyen 103 stratejik ürün alanını belirledi.

Adil Pelister, Chairman of İKMİB

The umbrella organization of chemistry industry,

Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’

Association (İKMİB) performed an important sectoral

report that will curb imports in chemistry and play

an active role in reducing the current account deficit.

With the “Turkish Chemical Industry Investment

Products Report”, IKMIB focused on the 157

product categories that were imported most in the

field of chemistry, and set 103 strategic product

areas that await domestic production moves.

İKMİB, which offers a new investment projection that

will significantly reduce the external dependency of

70 percent in raw materials and intermediate products

in the chemical field, predicts that a total of 20.7

billion dollars of imports will be prevented by local

production of priority products that will strengthen

the Turkish chemical industry. The chemistry sector,

which performs Turkey’s second highest export, aims

to increase the export price per kilogram and reduce

the current account deficit with high value-added

products.

As the world economy and global trade leave behind a

difficult year in the shadow of the Covid-19 pandemic,

the chemical industry completed 2020 with 18.3 billion

dollars of exports and it performed Turkey’s second

largest exports.

Kimya alanında hammadde ve ara mamullerdeki

yüzde 70 dışa bağımlılığı ciddi boyutlarda azaltacak

yeni bir yatırım projeksiyonu sunan İKMİB, Türk kimya

sanayine güç katacak öncelikli ürünlerin yerli olarak

üretilmesiyle toplamda 20,7 milyar dolarlık ithalatın

önüne geçileceğini öngörüyor. Türkiye’nin en fazla

ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya, yüksek

katma değerli ürünlerle kilogram başına düşen ihracat

bedelini artırmayı ve cari açığı azaltmayı hedefliyor.

Dünya ekonomisi ve küresel ticaret, Covid-19 pandemisinin

gölgesinde zorlu bir yılı geride bırakırken, kimya sektörü

2020 yılını 18,3 milyar dolarlık ihracat ile tamamlayarak

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü

oldu. Hammadde ve ara mamullerde yüzde 70 oranında

ithalata bağımlığını sürdüren kimya sektörü, 2020 yılı

Ocak-Kasım döneminde 57,54 milyar dolar değerinde

ithalat gerçekleştirdi. TÜİK verilerine göre 2020 yılı Ocak-

Kasım döneminde kimya sektöründe toplam ithalat 57,54

milyar dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı

karşılama oranı ise yüzde 36,2 oldu.

Sektörün çatı platformu İKMİB, tüm bu veriler ışığında

Türk kimya sektörünün en fazla ithal ettiği hammadde ve

ara mamulleri mercek altına alan stratejik bir çalışmaya

imza atarak “Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler

Raporu”nu hazırladı. Kimya sektörünün uluslararası

ticarette rekabet üstünlüğü kazanmasını hedefleyen ve bu

alandaki dış ticaret açığının yeni bir yerli üretim yatırımı

hamlesiyle aşılacağını analiz eden İKMİB, kimya alanında

en fazla ithal edilen 157 ürün kategorisi ile yerli üretim

hamlesi bekleyen öncelikli 103 stratejik ürün alanını

belirledi.

Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu’nda,

2019 yılında ithalat değeri 50 milyon doların üzerinde olan

157 adet kimyasal ürün grubu öne çıkarken, söz konusu

ürün gruplarının 2019 yılı toplam ihracatının 13,01 milyar

dolar, toplam ithalatının 62,21 milyar dolar ve dış ticaret

açığının ise 49,2 milyar dolar olduğu göze çarpıyor.


Güzellik

Beauty

39

The chemical industry, which continues to depend on

imports at a rate of 70 percent in raw materials and

intermediate products, imported 57.54 billion dollars

in the January-November period of 2020. According to

TURKSTAT data, total imports in the chemical industry in

the January-November period of 2020 were 57.54 billion

dollars, the ratio of exports to imports was 36.2 percent.

İKMİB, the umbrella platform of the sector, prepared the

“Turkish Chemical Industry Investment Products Report”

by signing a strategic study focusing on the raw materials

and intermediate products most imported by the Turkish

chemical industry in the light of all these data. Aiming for

the chemical industry to gain competitive advantage in

international trade and analyzing that the foreign trade

deficit in this field will be overcome with a new domestic

production investment move, İKMİB has identified

the most imported 157 product categories in the field

of chemistry and 103 priority strategic product areas

waiting for domestic production moves.

As 157 chemical product groups with an import value

of over 50 million dollars in 2019 standing out in the

Turkish Chemical Industry Investment Products Report, it

is striking that the total export of these product groups

in 2019 was 13.01 billion dollars, their total imports were

62.21 billion dollars and the foreign trade deficit was

49.2 billion dollars. In line with the evaluations made and

the opinions received from the leading representatives

of the sector, it is stated that priority should be given to

103 of these 157 product groups in investment, and it is

pointed out that there are 53 product groups in the V list

in the Import Regime. With the new strategic production

investments to be made in this 103 product group, which

brings a significant import burden in terms of both the

sector and the current account deficit, it is aimed to

prevent imports of 20.7 billion dollars in total.

When the general import figure for the sector in the first

11 months of 2020 is separated from the product group

related to mineral oils and fuels, it is stated that the

import is 31.37 billion dollars, while the ratio of exports

to imports increased to 53 percent. Therefore, it is vital to

prioritize new and rational investments that will support

the closing of the current account deficit by reducing

imports in the sector. Increasing incentives in the field of

chemistry will also be a driving force for the development

and growth of the industry.

Pelister: “With domestic production, we can add

about $ 21 billion to the economy”

Stating that they have prepared a

comprehensive sectoral report dealing with the most

imported raw materials and intermediate products for

production in the chemical sector and the effects

of exports in this field on foreign trade and

economy, Adil Pelister, Chairman of İKMİB, said , “Raw

materials will also brake imports in our chemical industry,

Yapılan değerlendirmeler ve sektörün önde gelen

temsilcilerinden alınan görüşler doğrultusunda, bu 157

ürün grubundan 103 tanesine yatırımda öncelik verilmesi

gerektiği belirtilirken, bu alanda İthalat Rejimindeki

V listesinde yer alan 53 ürün grubu olduğuna dikkat

çekiliyor. Hem sektör hem de cari açık açısından önemli

bir ithalat yükü getiren bu 103 ürün grubuna yapılacak

yeni stratejik üretim yatırımlarıyla birlikte toplamda 20,7

milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sektöre ilişkin 2020 yılının ilk 11 aylık döneminde genel

ithalat rakamı, mineral yağlar ve yakıtlara ilişkin ürün

grubundan ayrıştırıldığında ithalatın 31,37 milyar dolar

olduğu belirtilirken, ihracatın ithalatı karşılama oranının

ise yüzde 53’e yükseldiği görülüyor. Dolayısıyla sektörde

ithalatı azaltarak, cari açığın kapanmasına destek olacak

yeni ve akılcı yatırımlara öncelik verilmesi hayati önem

taşıyor. Kimya alanındaki teşviklerin artırılması da,

sektörün gelişimi ve büyümesi açısından itici güç olacak.

Pelister: “Yerli üretim ile ekonomiye yaklaşık 21 milyar

dolar katma değer sağlayabiliriz”

Kimya sektöründe üretim için en fazla ithal edilen

hammadde ve ara mamuller ile bu alandaki ihracatın dış

ticarete ve ekonomiye olan etkilerini ele alan kapsamlı bir

sektörel rapor hazırladıklarını belirten İKMİB Başkanı Adil

Pelister, “Hammaddede yüzde 70 oranında dışa bağımlı

olan kimya sektörümüzde ithalatı frenleyecek, ekonomiye

yaklaşık 21 milyar dolarlık katma değer sağlayarak

ülkemizin ortak sorunu olan cari açığın düşmesine katkı

sunacak kritik bir rapor hazırladık. Türk Kimya Sektörü

Yatırım Öncelikli Ürünler raporumuzda, 2019 yılında 50

milyon dolar üzerinde ithalatı yapılan kimyevi ürünleri

inceledik. 157 ürün kategorisini mercek altına aldık ve

yerli üretim hamlesi bekleyen 103 stratejik ürün alanını

belirledik. Plastikler ve mamulleri sektörümüzde 41,

organik kimyasallar sektörümüzde 22, mineral yakıtlar,

mineral yağlar ve ürünler sektörümüzde 20, eczacılık

ürünleri sektörümüzde 14, muhtelif kimyasal maddeler


40 Beauty Güzellik

which is dependent on foreign trade by 70 percent ,

We prepared a critical report that will contribute to

the reduction of the current account deficit, which is

the common problem of our country, by providing an

added value of approximately 21 billion dollars . In our

Turkish Chemical Sector Investment Products report,

we examined chemical products imported over 50 million

dollars in 2019. We examined 157 product categories

and identified 103 strategic product areas that await

domestic production moves. P tires and products are

41 in our sector, 22 in our organic chemicals sector, 20

in our mineral fuels, mineral oils and products sector,

14 in our pharmaceutical products sector, 11 in our

various chemicals sector, 10 in our paint, varnish, ink and

preparations sector, in our essential oils, cosmetics and

soap sector. We have reached a total of 157 product

groups, 10 in our rubber and rubber goods sector, 7 in

our fertilizers sector, 5 in our inorganic chemicals sector,

5 in our washing preparations sector, 3 in adhesives,

glues, enzymes and 1 in our photography and cinema

industry. Based on the evaluations made by our

Association and the opinions received from our Board

of Directors, sub-committee members and prominent

representatives of our industry, 103 of these 157 product

groups were evaluated as suitable and necessary for

investment. In addition, 53 products in this group are

included in the V numbered list in the import regime by

meeting certain conditions. So a customs tax of “up to 0

percent” is applied to this type of product with little or no

production in both Turkey and 28 EU members countries.

We think that with the investments of our Turkish

chemical industry and our sector in these products, we

will increase our competitiveness in exports.”

Pelister: “We aim to raise the bar in

exports with qualified and high value - added

production”

Noting that according to the data of 2019, the import value

of 103 product groups is 20 billion 715 million dollars, the

export value is 3 billion 29 million dollars and has a foreign

trade deficit of 17 billion 685 million dollars, Pelister

said, “The 103 product groups we recommend to

invest in constitute 28.47 percent of the imports of

our chemical industry and it would also constitute 9.85

percent of Turkey’s overall imports. A significant portion

of these priority products, which we have scrutinized in

our report, appear as raw materials and intermediate

products input of our industry. Polypropylene, dosedpackaged

medicines and immune products, terephthalic

acid, urea, polyethylene, pvc polyvinyl chloride, light oils

and preparations to be subjected to special processing,

blood products and the types of these products in the

first 10 product groups among these 103 product groups

There are raw materials and intermediate products with

high import costs.

sektörümüzde 11, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları

sektörümüzde 10, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun

sektörümüzde 10, kauçuk, kauçuk eşya sektörümüzde

8, gübreler sektörümüzde 7, anorganik kimyasallar

sektörümüzde 5, yıkama müstahzarları sektörümüzde

5, yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler sektörümüzde 3

ve fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler

sektörümüzde ise 1 olmak üzere toplam 157 adet ürün

grubuna ulaştık. Birliğimizce yapılan değerlendirmeler

ve Yönetim Kurulumuz, alt komite üyelerimiz ve

sektörümüzün önde gelen temsilcilerinden alınan

görüşler doğrultusunda, bu 157 ürün grubundan 103

tanesinin yatırıma uygun ve gerekli olduğu değerlendirildi.

Ayrıca bu grubun içerisindeki 53 ürün de, belirli koşulları

sağlamak suretiyle ithalat rejimindeki V sayılı listede

yer alıyor. Yani gerek Türkiye’de gerekse AB üyesi 28

ülkede üretimi az ya da hiç olmayan bu tip ürünlere

“yüzde 0’a kadar” gümrük vergisi uygulanıyor. Türk

kimya sektörümüzün ve sanayimizin bu ürünlere yönelik

yatırımlarıyla birlikte ihracattaki rekabet gücümüzü

artıracağımızı düşünüyoruz” dedi.

Pelister: “Nitelikli ve yüksek katma değerli üretim ile

ihracatta çıtayı yükseltmeyi hedefliyoruz”

2019 yılı verilerine göre, 103 ürün grubunun ithalat

değerinin 20 milyar 715 milyon dolar iken ihracat

değerinin 3 milyar 29 milyon dolar olduğunu ve 17

milyar 685 milyon dolarlık dış ticaret açığı verdiğini

kaydeden Pelister, “Yatırım yapılmasını tavsiye ettiğimiz

103 ürün grubu, kimya sektörümüzün ithalatının yüzde

28,47’sini oluşturuyor ve Türkiye’nin genel ithalatının

da yüzde 9,85’ini teşkil ediyor. Raporumuzda mercek

altına aldığımız bu öncelikli ürünlerin önemli bir kısmı

sektörümüzün hammadde ve ara mamul girdisi olarak

karşımıza çıkıyor. Bu 103 ürün grubundan ithalat değeri

en yüksek olan ilk 10 ürün grubunda polipropilen,

dozlandırılmış-ambalajlanmış ilaçlar ve bağışıklık

ürünleri, tereflatik asit, üre, polietilen, pvc polivinil klorür,

özel işleme tabi tutulacak hafif yağlar ve müstahzarları,

kan ürünleri ve bu sayılan ürünlerin çeşitleri gibi ithalat

bedeli bir hayli yüksek hammadde ve ara mamuller

bulunuyor. Dolayısıyla bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi

ile kimya sektörümüzün dışa bağımlılık oranı büyük

ölçüde azalacak. Sanayi yatırımına uygun olan öncelikli

ürünlere yapılacak stratejik yatırımlarla birlikte kimya

sektörümüzün ihracatı ve kilogram başına düşen ihracat

bedeli daha da yükselecek. Böylece yüksek katma

değerli kimyevi mamuller ile sektörümüz dünya kimya

ihracatından aldığı payı da artıracaktır” şeklinde konuştu.

Pelister: “Pandemi döneminde Türkiye’nin ihtiyaçlarına

öncelik verdik”

Kimya sektörünün 2020 yılını değerlendiren İKMİB

Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Türk kimya

sektörü, 16 alt sektörüyle birlikte ülke sanayisine yön


Güzellik

Beauty

41

Therefore, these products are exported chemical

dependency ratio of the industry in the production will

decrease substantially in Turkey. With the strategic

investments to be made in priority products suitable

for industrial investments, the export of our chemical

industry and the export price per kilogram will increase

even more. Thus, our industry will increase its share of

world chemical exports with high value-added chemical

products.”

Pelister: “Pandemic period, we gave priority to the

needs of Turkey

Evaluating the 2020 year of the chemical

industry, Adil Pelister, Chairman of İKMİB, said, “The Turkish

chemical industry, together with its 16 sub-sectors, is a

locomotive sector that provides raw materials or semifinished

products to all production areas that direct

the country’s industry. We experienced an unexpected

change when the Covid-19 pandemic, which affected

the whole world, was seen in our country as of March

2020. The Covid-19 pandemic negatively affected the

entire economic chain from production to consumption. In

the first months of the pandemic, restrictions were

imposed on the export of some medical, cosmetic and

chemical substances in order to meet the urgent needs

in our country. As İKMİB, we have made an important

contribution to the removal of these restrictions. In

addition, with the onset of the coronavirus in our country,

there was a shortage of ethyl alcohol in the production of

these products due to the intense demand for cologne

and disinfectant products. Again, as İKMİB, as a result of

the negotiations and initiatives we conducted with the

relevant state institutions, we ensured that this problem

veren tüm üretim alanlarına hammadde veya yarı mamul

veren lokomotif bir sektör. Tüm dünyayı etkisi altına

alan Covid-19 pandemisinin Mart 2020’den itibaren

ülkemizde de görülmesi üzerine beklenmedik bir

değişim yaşadık. Covid-19 küresel salgını, üretimden

tüketime bütün ekonomik zinciri olumsuz etkiledi.

Pandeminin ilk aylarında ülkemizdeki acil ihtiyaçların

karşılanması amacı ile bazı medikal, kozmetik ve

kimyevi maddelerin ihracatına kısıtlama getirildi. Bu

kısıtlamaların kaldırılmasında İKMİB olarak önemli

bir katkımız oldu. Ayrıca koronavirüsün ülkemizde

görülmeye başlaması ile birlikte kolonya ve dezenfektan

ürünlerinde yaşanan yoğun talep sebebiyle bu ürünlerin

üretiminde etil alkol sıkıntısı oluşmuştu. Yine İKMİB

olarak ilgili devlet kurumlarımız nezdinde yürüttüğümüz

görüşmeler ve girişimler neticesinde, bu sorunun da

kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağladık. Türkiye

İhracatçılar Meclisi’nin üretim seferberliği kapsamında,

100 bin litre dezenfektanı TİM adına Sağlık Bakanlığımıza

ve hastanelerimize teslim ettik. İKMİB olarak da Çapa

Hastanesi, Cerrahpaşa Hastanesi ve Türk Kızılay’a

dezenfektan desteği sağladık. Bununla birlikte sağlık

çalışanlarımızın virüse maruz kalma riskini azaltacak,

yüz koruyucu sağlık siperi ihtiyacını karşılamak üzere

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) iş birliği ile 100 bin

sağlık siperini Sağlık Bakanlığımıza, 3 bin sağlık siperini

Gebze Devlet Hastanesi’ne ve 10 bin sağlık siperini Türk

Kızılayı’na teslim ettik” dedi.

Pelister: “Dijital dönüşüm ile kimyada ilklere imza

attık”

İKMİB olarak dijital dönüşümde öncülük ederek birçok

ilke imza attıklarını dile getiren Pelister,


42 Beauty Güzellik

was resolved in a short time. Turkey Exporters Assembly

mobilization within the scope of the production, we have

delivered 100 thousand liters of disinfectant TIM behalf

of our hospitals and our Ministry of Health. As İKMİB,

we provided disinfectant support to Çapa Hospital,

Cerrahpaşa Hospital and Turkish Red Crescent. In

addition, in order to reduce the risk of exposure of our

healthcare workers to the virus and to meet the need for

face protective health shields, we delivered 100 thousand

health shields to our Ministry of Health, 3 thousand

health shields to Gebze State Hospital and 10 thousand

health shields to the Turkish Red Crescent in cooperation

with the Plastic Industrialists’ Association (PAGDER).”

Pelister: “We broke grounds in chemistry with digital

transformation”

Expressing that as İKMİB, they performed many firsts

in the industry by leading the digital transformation,

Pelister said, “We managed Turkey’s first virtual trade

mission in the digital sector exports and the first digital

award ceremony in exports. While there was a serious

decline in exports in April, we ranked first as the sector

with the highest export among all sectors. While the

demand in some of our sub-sectors in our chemical

industry decreased, there was an increase in demand

in some of our sectors that contain products such as

medical, pharmaceutical, disinfectant, cologne, soap.

Our sub-sectors that produce products such as hygiene

and cleaning, medical products, disposable plastics and

packaging did not interrupt their production. Therefore,

this situation made our industry less affected. We got

hopeful early summer. Cases were reduced. But with

the autumn, the cases started to increase again. Despite

all the challenging conditions, it has made our industry

in 2020, 18.3 billion dollars with exports performing

Turkey’s top export sector has managed to maintain its

second position. Compared to 2019, there was a loss

of 11.32 percent in our exports. However, considering

the contraction in the global economy and trade due

to the pandemic, we normally meet this loss. According

to the data of the first three quarters of 2020, while

the chemical industry exports in the world decreased

by 23.1 percent, the Turkish chemical industry exports

decreased by only 4.6 percent. The share of our industry

in world exports increased and became 0.7 percent.

Although our industry experienced a decrease in exports

due to the decrease in global energy need in the field

of petrochemicals, other sub-sectors, especially plastic,

cosmetics, pharmaceuticals, medical and cleaning

materials, recorded a relative increase. Plastics and its

products were the sub-sector to which we export the

most. Our sector with the highest increase was our

various chemicals sector with an increase rate of 46.61

percent. The top ten countries to which we export the

most were listed as Iraq, Germany, Netherlands, USA, Italy,

“Türkiye’nin dijital ihracatta ilk sektörel sanal ticaret

heyetini ve ihracatta ilk dijital ödül törenini gerçekleştirdik.

Nisan ayında ihracatta ciddi bir gerileme yaşanırken tüm

sektörler arasında en fazla ihracat yapan sektör olarak ilk

sıraya çıktık. Kimya sektörümüzde bazı alt sektörlerimizde

talepte azalış olurken, medikal, ilaç, dezenfektan, kolonya,

sabun gibi ürünleri barındıran bazı sektörlerimizde talep

artışı oldu. Özellikle hijyen ve temizlik, medikal ürünler,

tek kullanımlık plastikler, ambalaj gibi ürünleri üreten

alt sektörlerimiz üretimlerine ara vermedi. Dolayısıyla

bu durum sektörümüzün daha az etkilenmesini sağladı.

Yaz başı umutlandık. Vakalar azalmıştı. Fakat sonbahar

ile birlikte yeniden vakalar artmaya başladı. Tüm zorlu

koşullara rağmen, sektörümüz 2020 yılında yapmış

olduğu 18,3 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en

çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumunu

korumayı başardı. 2019 yılına göre ihracatımızda yüzde

11,32’lik bir kayıp oldu. Ancak pandemi dolayısıyla

küresel ekonomi ve ticarette yaşanan daralmayı göz

önünde bulundurduğumuzda bu kaybı normal olarak

karşılıyoruz. 2020 yılı ilk üç çeyrek verilerine göre dünyada

kimya sektörü ihracatı yüzde 23,1 azalırken, Türk kimya

sektörü ihracatı sadece yüzde 4,6 azaldı. Sektörümüzün

dünya ihracatındaki payı ise yükseldi ve yüzde 0,7 oldu.

Sektörümüz petro kimya alanında küresel enerji ihtiyacı

azalmasına bağlı olarak ihracat düşüşü yaşasa da plastik,

kozmetik, ilaç, medikal ve temizlik maddeleri başta olmak

üzere diğer alt sektörlerinde ise nispi bir artış kaydetti.

En çok ihracat yaptığımız alt sektörümüz plastikler

ve mamulleri oldu. En çok artış olan sektörümüz ise

yüzde 46,61 artış oranı ile muhtelif kimyasal maddeler

sektörümüz oldu. En çok ihracat yaptığımız ilk on ülke ise

Irak, Almanya, Hollanda, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya,

İsrail, Romanya ve Belçika olarak sıralandı. Pandemiye

rağmen ABD’ye olan kimya ihracatımız yüzde 12,73,

İngiltere ve Belçika’ya ihracatımız yüzde 20’nin üzerinde,

Almanya’ya yüzde 5,50, İsrail ve Romanya’ya ise yüzde

14’ün üzerinde arttı” değerlendirmesini yaptı.

2021 yılı için kimya sektörü ihracat hedefimiz 20,6

milyar dolar”

2021 yılında aşılamayla birlikte ekonomilerin kademeli

olarak toparlanmasını beklediklerini ifade eden Pelister,

“Ancak pandemi belirsizliğini hala koruyor. Özellikle

ihracat açısından AB ülkeleri başta olmak üzere diğer

ülkelerin de pandemiyle mücadelesi ihracatımızın da

seyrine etki edecektir. Burada riski minimize edebilmek

için pazar çeşitliliğini artırmak gerekiyor. Kimya

sektörümüz ise bu konuda her ay en fazla ülke ve bölgeye

yaptığı ihracatla 27 sektör arasında birinci çıkıyor. 2021

yılında da ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika başta

olmak üzere Ticaret Bakanlığımızın belirlediği 17 hedef

ülkeye öncelik vereceğiz. Diğer yandan hükümetimizin

ekonomi ve hukuk alanında yapacağı reformlar ile

yatırım ortamının iyileştirilmesi hem yurt içi hem yurt


Güzellik

Beauty

43

England, Spain, Israel, Romania and Belgium. Despite the

pandemic, our chemical exports to the USA increased by

12.73 percent, our exports to the UK and Belgium by over

20 percent, to Germany 5.50 percent, and to Israel and

Romania by over 14 percent.”

“Our chemical industry export target for 2021 is

20,6 billion dollars”

Stating that they expect the economies to recover

gradually with vaccination in 2021, Pelister said,

“However, the pandemic remains uncertain. The struggle

of other countries, especially EU countries, in terms

of exports, will also affect the course of our exports.

Here, it is necessary to increase market diversity in

order to minimize the risk. Our chemical industry, on

the other hand, comes first among 27 sectors with the

most exports to countries and regions every month.

In 2021, we will give priority to 17 target countries

determined by our Ministry of Commerce, including

the USA, China, Russia, India and Mexico. On the other

hand, it is very important for both domestic and foreign

investors to improve the investment environment with

the reforms that our government will make in the fields

of economy and law. We believe that new investments

will increase in our chemical industry, which is also

given priority in the Technology Focused Industry Move

program. In addition, our Association’s efforts to

establish a “Chemical Technology Center” (KTM) are

continuing in order to support the R&D studies that our

technology, capital and resource intensive sector needs

to switch to a value-added production structure. We will

start feasibility studies of KTM in the upcoming period,

for which we have completed the needs analysis. We

are planning to take the installation steps of the

center at the end of the year. As İKMİB, in addition to

the national participation organizations in 2021, virtual

trade delegation and purchasing delegation activities

and competitions, we have some important topics such

as Chemical Industry Council, European Green Consensus

project, Registration of chemicals within the framework of

the Regulation on Registration, Evaluation, Authorization

and Restriction of Chemicals (KKDIK Regulation) applied

in our country within the scope of compliance with EU

REACH, compliance with UK-REACH as a result of BREXIT

and the project of the Turkish cosmetics industry to enter

the Chinese e-commerce market. In this context, we

will continue to work with all our efforts to exceed 20.6

billion dollars in exports.”

dışından gelecek yatırımcılarımız açısından çok önemli.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında da öncelik

verilen kimya sektörümüzde yeni yatırımların artacağına

inanıyoruz. Bununla birlikte teknoloji, sermaye ve

kaynak yoğun olan sektörümüzün katma değerli üretim

yapısına geçmesi için ihtiyacı olan Ar-Ge çalışmalarına

destek sağlamak amacıyla Birliğimizin “Kimya Teknoloji

Merkezi” (KTM) kurma çalışmaları da devam ediyor.

İhtiyaç analizini tamamladığımız KTM’nin önümüzdeki

dönemde fizibilite çalışmalarına başlayacağız. Yıl

sonunda merkezin kurulum adımlarının atılmasını

planlıyoruz. İKMİB olarak 2021 yılında yapacağımız fuar

milli katılım organizasyonları, sanal ticaret heyeti ve

alım heyeti faaliyetleri ile yarışmaların yanı sıra kimya

sektörümüz açısından gündemimizde olan diğer konular

arasında Kimya Sanayi Şurası, Avrupa Yeşil Mutabakat

projesi, AB REACH’e uyum kapsamında ülkemizde

uygulanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve

Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği)

çerçevesinde kimyasalların kaydının yapılması, BREXIT

sonucu UK-REACH’e ayrıca uyum sağlanması ve Türk

kozmetik Sektörü Çin e-ticaret pazarına giriş projesi

de yer alıyor. Bu kapsamda ihracatta 20,6 milyar dolar

üzerine çıkmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam

edeceğiz.”


Super Sources Dubai 2021,

Hibrit B2B uluslararası süpermarket fuarı -

Orta Doğu & Afrika distribütör

ve perakendenin buluşma noktası

Super Sources Dubai 2021 -

Linking distributors and brand owners

with retailers, supermarkets,

hypermarkets, e-commerce

at a controlled invironment

Sanal Fuar : 9 – 11 Mart 2021 – Online Platform

Sanal Fuar : 20 – 22 Eylül 2021 – Online Platform

Fiziki Fuar : 28 – 30 Eylül 2021 – Festival Arena,

Dubai Festival City, UAE

1st edition of the Virtual Fair : 9th – 11th Marh 2021

2nd edition of the Virtual Fair : 20th – 22th September 2021

Physical Fair : 28th – 30th September 2021

Festival Arena, Dubai, UAE

Üretici ve tedarikçi firmaların yanı sıra

ulusal ve yerel ölçekteki perakende

zincirlerinin temsilcileri ve sektörün

önde gelen isimleri Super Sources Dubai

2021 fuarında buluşuyor. Fuar, tüm

dünyadan distribütörleri, perakendecileri,

süpermarketleri, hipermarketleri

ve e-ticaret firmalarını hem sanal hem

de fiziki ortamda bir araya getiriyor.

2020’nin başlangıcından bu yana

tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19

salgını nedeniyle küresel ticaret büyük

yara aldı. Bu dönem boyu iş sahipleri

işlerine, tüketiciler de tüketime ara vermek

zorunda kaldı. Bu süreçte işlerimiz,

alışverişlerimiz ve neredeyse tüm hayatımız

online oldu. Buradan hareketle

ve sektörden gelen yoğun talepler

doğrultusunda uluslararası online

bir süpermarket fuarı hibrit modelde

hayata geçirilecek: Super Sources

Dubai 2021. Covid-19 sebebiyle gerek

seyahat engeli bulunan gerek başka

sebeplerden dolayı herhangi bir fuara

katılamayacak olan sektör profesyonelleri,

Super Sources Dubai 2021 fuarı

Would you like to see your products on the

shelves of Super and Hypermarkets of Dubai, the

land of business opportunities? Super Sources

Dubai is the only show in Dubai that you can

reach to rich buyers through its choices of virtual

and physical and events.

It is a ‘New World’ looking for ‘New Solutions’ now.

And Super Sources Dubai is the New Solution. Super

Sources Dubai 2021 is a Hybrid show featuring ONE-

STOP solutions balancing the demand-and-supply

challenges of the Supermarkets sector.

At Super Sources Dubai 2021, an exclusive stage is

set for you to get connected with decision-makers

in the purchase department and Senior Management

of Supermarkets in the Middle East, GCC and

African regions. Procurement managers and suppliers

will get to interact with each other and strike

bulk deals to ensure seamless operations at their

outlets. It’s a win-win situation for all stakeholders in

the Supermarket/Hypermarket value chain.

The one and only show of its kind for supermarkets

in the Middle East region, Super Sources Dubai

2021 will showcase the best of manufacturers,

suppliers, traders and supply chain under one roof.


Middle East’s one and only hybrid B2B International

Supermarket fair takes place in Dubai Festival City

Global trade has suffered greatly due to the Covid-19

outbreak and has affected the whole world

since the beginning of 2020. During this period our

jobs, shopping methods and almost whole way of

life became online. Based on this and in line with

the high demand from the industry, an international

online supermarket fair will be implemented

in a hybrid model: Super Sources Dubai 2021! Industry

professionals who are unable to attend any

fair due to travel restrictions or other reasons due

to Covid-19 will have the opportunity to meet with

leading international companies at Super Sources

Dubai 2021 and thus contribute to exports.

Exhibitors will represent all products on supermarket

shelves including, food, consumer electronics,

cosmetics and household tools and equipment.

International virtual and physical supermarket

fair together

The most extensive, first and only International

Hybrid B2B Supermarket Fair in the retail industry

will be held in Dubai, the most important commercial

city of the United Arab Emirates, in cooperation

with Exposure Calyx Event and Dash Fairs.

Conventional shows have lost their sparkle with

the outbreak of the COVID-19 pandemic. At the

same time, there are apprehensions about digital

shows. However, technology comes in handy

here. The digital world has enabled the organisers

to create the same look and feel of a physical

show for you online through SUPER SOURCES DUBAI

2021. Accessing it from wherever you feel comfortable

and being part of a world-class show would

be an experience of its own. The 3D virtual show

is designed and customised, taking the minutest

of details into consideration, thus making the 3D

virtual experience as real as a physical show.

Super Sources Dubai 2021 will be carried out in

two phases as a hybrid. The first part of the fair

is B2B Networking Days on the digital platform

between 9th to 11th of March and 20th to 22th of

September; The second part will be held as a physical

fair where customers can have face-to-face

meetings on September 28th to 30th.

Super Sources Dubai 2021, which will open its doors

to visitors at the InterContinental Festival Arena in

Dubai; It will be a fair where retailers, supermarkets,

hypermarkets, e-commerce companies, brand

owners and distributors from all over the world will

meet important wholesalers and distributors, managers,

decision makers in the Middle East and Africa

and professional collaborators will participate.

Hundreds of international buyers and brand owners

who cannot participate in the fair for various

ile uluslararası lider firmalar ile görüşme

ve böylelikle ihracata katkı sağlama

fırsatı yakalayacak. Fuar katılımcıları,

gıda, elektrik elektronik, kozmetik, ev

araç ve gereçleri olmak üzere süpermarket

raflarında bulunan ürünlerin

tamamını temsil ediyor olacaklar.

Uluslararası fiziki ve sanal

süpermarket fuarı bir arada

Perakende sektörünün en kapsamlı

ilk ve tek Uluslararası Hibrit B2B Süpermarket

Fuarı, Exposure Calyx Event

ve Dash Fuarcılık iş birliği ile Birleşik

Arap Emirlikleri’nin en önemli ticari

şehri olan Dubai’de yapılacak.

Perakende zincirinin tüm halkalarını

buluşturan Super Sources Dubai 2021

fuarı hem hem fiziksel hem çevrimiçi

olarak gerçekleştirilecek.

Super Sources Dubai 2021, hibrit

olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Fuarın ilk bölümü, dijital platformda 9

– 11 Eylül ve 20 – 22 Eylül 2021 tarihlerinde

B2B Networking Günleri olarak;

ikinci bölümü ise 28 – 30 Eylül 2021

tarihlerinde müşterilerin yüz yüze görüşmeler

gerçekleştirebileceği fiziki

bir fuar olarak düzenlenecek.

Dubai’de InterContinental Festival Arena

Fuar Alanı’nda kapılarını ziyaretçilerine

açacak olan Super Sources Dubai

2021; perakendecileri, süpermarketleri,

hipermarketleri, e-ticaret şirketlerini,

tüm dünyadaki marka sahiplerini ve

distribütörleri Orta Doğu ve Afrika’daki

önemli toptancı ve dağıtıcıların, yöneticilerin,

karar vericilerin buluşacağı

ve profesyonel iş birlikçilerin katılım

sağlayacağı bir fuar olacak.

Fuara çeşitli nedenler ile katılamayacak

olan yüzlerce uluslararası satın

almacı ve marka sahipleri ise, hibrit uygulama

üzerinden sanal ortamda B2B

görüşmeler ile 9 - 11 Mart 2021 tarihleri

arasında birbirleriyle iletişime geçip

önemli iş birliklerine imza atabilecekler.

Super Sources Dubai 2021 önemli

firmaların sponsorluğunda

gerçekleşiyor

Dash Fuarcılık ve Exposure Calyx

Event iş birliği ile gerçekleştirilen

fuara özellikle Orta Doğu’dan büyük

talep ve katılım bekleniyor. “Uluslararası

Alım Heyetleri Programı” ile de


fuara, özellikle Afrika bölgesinden

100’ün üzerinde yerli ve yabancı

profesyonel satın almacı katılacak.

Firmaların Orta Doğu ve Afrika’da

bulunan önemli alıcılar ile buluşmaları

sağlanıp, bu önemli pazarda,

yeni satın almacılar ile tanışmaları iş,

iş geliştirme, ürünlerini tanıtma ve ortaklık

fırsatları bulmaları sağlanacak.

Super Sources Dubai, merkezi Dubai’de

bulunan birden fazla ülkede,

81’den fazla Hipermarket ve Süpermarketi

bulunan NESTO Grubu ve

yine sektörde lider olan Birleşik Arap

Emirlikleri merkezli, dünya çapında

33 ülkede 80 operasyon yürütmekte

olan uluslararası IFFCO Grubu sponsorluğu

ile gerçekleştirilecek.

Türk firmaları Super Sources Dubai 2021

- Uluslararası Süper Market Fuarı’na katılarak,

firmalarını ve ürünlerini dünyaya

tanıtabilecek, ürünlerini uluslararası alıcılar

ile buluşturup ve nihayetinde de

özellikle Orta Doğu ve Afrika bölgesinde

satışlarını arttırıp Türkiye ihracatına

büyük katkı sağlayabilecekler.

Neden katılmalısınız?

• Orta Doğu ve Afrika’dan gelen

binlerce satın alma profesyoneli ile

tanışma fırsatı

• Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde

işinizi genişletmeniz için önemli bir

buluşma noktası

• Orta Doğu ve Afrika perakende sektöründe

hızlı büyüyen ve canlı bir pazar

• Firmalarla sanal platformda ya da

fiziki ortamda yüz yüze görüşme ve

network kurma şansı

• Üretim gücünüzü göstererek ticaret

hacminizi arttırma ve markanıza

değer katma fırsatı

reasons will be able to communicate with each

other and establish important collaborations from,

9th to 11th of March and 20th to 22th of September,

2021 through B2B meetings in virtual environment

via hybrid application.

With “International Hosted Buyers Program” more

than 100 domestic and foreign professional buyers

from Middle East and especially from the African

region will participate in the fair. It will be ensured

that companies meet with important buyers in the

Middle East and Africa, find opportunities for business,

business development, promotion of their

products and partnership in this important market.

Super Sources Dubai will have participation from

some of the top brand owners, suppliers, retail

chains and distributors from all over the world.

In addition to that, there would be dedicated

Country Pavilions all in a controlled environment.

The Middle East, the GCC region and Africa have

all seen a rapid rise in consumerism. According

to projections, the GCC retail sector would be

registering 4% CAGR amounting to US$ 308 billion

by 2023, up from US$ 253.2 billion in 2018.

An estimated 60.7 million MT in 2023 would be

the size of the food industry in the Middle East,

growing at a CAGR of 3.3% from 51.5 million MT in

2018. The food industry accounts for 72% of the

retail segment in the Middle East.

Super Sources Dubai 2021, serves as the best platform

for networking and knowledge sharing. In the case of

shows involving consumable products, buyers get the

chance to understand the product in detail.

Super Sources Dubai 2021 is a unique show in the

Middle East that would bring together the who’s

who of the supermarket industry, suppliers, manufacturers,

traders and logistics companies from

across the globe on the same platform.

Daha detaylı bilgi için

www.supersourcesdubai.com

sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Ziyaret ve/veya katılım için iletişim bilgileri:

Fuar Direktörü – Sinem Akgöl

T +90 507 857 74 57

E-mail: sinem.akgol@dashfairs.com

Fuar Koordinatörü - Damla Kocaoğlu

T: +90 554 643 38 28

E-mail: damla.kocaoglu@dashfairs.com

Contact details you can reach

should you wish to visit and / or participate:

For Turkey, contact Dash Fairs

E-mail: info@dashfairs.com

E-mail: sinem.akgol@dashfairs.com -

Sinem Akgöl – Managing Director

Mobile: +90 507 857 74 57

E-mail: damla.kocaoglu@dashfairs.com –

Damla Kocaoğlu - Event Coordinator

Mobile: +90 554 643 38 28


want to

re-connect

with retailers

& distributors ???

Check in today to connect with the vast

retail markets of

GCC & Africa

VIRTUAL

3D EXPO

9 th 11 th March 2021

&

20 th -22 nd September 2021

28 - 30

September2021

Festival Arena

InterContinental

Dubai Festival City,

Dubai

International

Supermarket

Supplies'

B2B

Trade

Show

B2B MEETING SUITS & EXHIBITION

28th-30th September 2021

Check in now

www.supersourcesdubai.com


50 Beauty Güzellik

Cold Weather Increases the Risk of Scabies

Dermatologist Dr.

Hatice Deniz Yardımcı of

Avrasya Hospital

Dermatologist Dr. Hatice Deniz Yardımcı of Avrasya Hospital

Scabies is an infection caused by microscopic eight-legged

mites whose scientific name is sarcoptes scabiei. Scabies,

which occurs with severe itching, causes wounds in the body

in the future. Dermatologist Dr. Hatice Deniz Yardımcı of

Avrasya Hospital gives important information about how

scabies emerges and treatment.

Transmitted by contact

Scabies is a skin disease caused by parasites that causes severe

itching within 2-3 weeks after infection. Scabies parasites

that enter under the skin feed on the tissue here. The disease

that starts with itching turns into a wound in the progressing

process. Contact with people carrying the scab parasite causes

transmission of the disease.

Scabies can make you forget about sleeping at night

Scabies, especially in the areas of the fingers and armpits,

manifests itself in the form of severe itching at nights and after

hot baths. The areas most frequently affected by itching are

wrist, abdomen and genital area. Apart from these, the most

common symptoms can be listed as follows:

• Unbearable itching of the body,

• The formation of wounds on the irritated skin,

• Formation of white thin channels on the skin formed by

gnawing of parasites,

• Lack of response to itching medications,

• More than one person in the family itching

• Itching worsens at night.

Pay attention to crowded environments

The cause of scabies are parasites in microscopic size that pass

from person to person. There is a general perception among the

public that scab emerges from filth. However, the scab microbe

can settle and reproduce on clean bodies. Scabies is a disease

that can be transmitted to people of all ages. Occurrence rate is

higher where people are crowded.

Uyuz hastalığı, bilimsel adı sarcoptes scabiei olan

mikroskobik sekiz bacaklı akarların sebep olduğu bir

enfestasyondur. Şiddetli kaşıntıyla ortaya çıkan uyuz

ilerleyen zamanda vücutta yaraların oluşmasına neden

oluyor. Hastaların utanarak tedaviden kaçmasının hastanın

kendisi ve çevresindekiler için risk taşıdığını belirten Avrasya

Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı uyuzun

nasıl ortaya çıktığı ve tedavisi hakkında önemli bilgiler

veriyor.

Temas yoluyla bulaşıyor

Uyuz; parazitlerin neden olduğu ve bulaştıktan sonra 2-3 hafta

içerisinde şiddetli kaşıntıya neden olan bir deri hastalığıdır.

Derinin altına giren uyuz parazitleri buradaki dokudan

beslenir. Kaşıntı ile başlayan hastalık ilerleyen süreçte yaraya

dönmektedir. Uyuz paraziti taşıyan insanlarla temas etmek

hastalığın bulaşmasına neden olur.

Uyuz, gece uykularını unutturabilir

Özellikle parmak araları ve koltuk altı bölgelerini tercih eden

uyuz geceleri ve sıcak banyo sonrası kendisini şiddetli kaşıntı

şeklinde göstermektedir. Kaşıntıdan en sık etkilenen bölgeler; el

bileği, karın ve genital bölgedir. Bunların dışında en sık görülen

belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

• Vücudun dayanılamayacak derecede kaşınması,

• Tahriş olan deride yaraların oluşması,


Güzellik

Beauty

51

• Deride parazitlerin kemirerek oluşturduğu beyaz ince

kanalların oluşması,

• Kaşıntı ilaçlarına yanıt alınamaması,

• Aile içinde birden fazla kişinin kaşınması

• Kaşıntıların gece artması.

Kalabalık ortamlara dikkat

Uyuzun nedeni insandan insana geçen mikroskobik ölçüdeki

parazitlerdir. Halk arasında genel olarak uyuzun pislikten

ortaya çıktığı algısı vardır. Ancak uyuz mikrobu temiz vücutlara

da yerleşip üreyebilir. Uyuz her yaştan insana bulaşabilen bir

hastalıktır. İnsanların kalabalık olduğu yerlerde ortaya çıkma

oranı daha yüksektir. Sonbahar ve kış aylarında uyuz hastalığıyla

karşılaşma ihtimali daha çok artmaktadır. AVM’lerde kıyafet

kabinlerinde deneme yaparken de bulaşma olasılığı yüksektir.

The probability of encountering scabies increases more in

autumn and winter. The possibility of contamination is also

high when experimenting in clothing booths in shopping malls.

What measures can be taken?

In order to protect from scabies, which is more likely to be

transmitted in environments where people are present;

• When coming home from outside, hands should be thoroughly

washed,

• Contact with people with scabies should be avoided,

• The belongings of people with scabies should not be used by

others, all their belongings should be washed with boiling water.

• If there is scabies in the immediate environment, people in

contact should be treated even if they do not have a complaint.

Delaying treatment allows the disease to spread

People with scabies are embarrassed and delayed the treatment

because it causes a false perception in the society. However, due

to its rapid spread, it is necessary to consult a doctor as soon as

symptoms appear. If left untreated, it spreads throughout the

body and the treatment is prolonged. Scabies treatment is very

simple and fast. The treatment takes about 10 days. People with

scabies should be under observation. Creams and medicines

given by the doctor should be used regularly during the

treatment process. Before applying the creams, the body should

be thoroughly cleaned by taking a bath and then the cream

should be applied. While applying the cream, the skin should be

dry and the medicine should remain in the body for 8-10 hours.

Itching may persist for the first few weeks after treatment. In

this case, the patient is recommended to relieve itching drugs.

The problem can be solved with regular doctor follow-up.

Nasıl önlemler alınabilir?

İnsanların toplu bulunduğu ortamlarda bulaşma ihtimali daha

yüksek olan uyuzdan korunmak için;

• Dışarıdan eve gelindiğinde eller mutlaka iyice yıkanmalı,

• Uyuz taşıyan kişilerle temastan kaçınılmalı,

• Uyuz hastası kişilerin eşyaları başkaları tarafından

kullanılmamalı, tüm eşyaları kaynar suyla yıkanmalıdır

• Yakın çevrede uyuz varsa temasta olan kimselerin şikayeti

olmasa bile tedavi olması gerekir.

Tedaviyi geciktirmek hastalığın yayılmasını sağlıyor

Uyuz hastalığına yakalanan kişiler toplumda yanlış algıya neden

olduğu için utanmakta ve tedaviyi geciktirmektedir. Ancak çok

hızlı yayılması nedeniyle belirtilerin ortaya çıktığı anda doktora

başvurmak gerekmektedir. Tedavi edilmediğinde tüm vücuda

yayılır ve tedavisi uzar. Uyuz tedavisi oldukça basit ve hızlıdır.

Tedavi yaklaşık 10 gün sürmektedir. Uyuz olan hastanın birlikte

yaşadığı kişiler de mutlaka gözlem altında olmalıdır. Tedavi

sürecinde doktorun verdiği krem ve ilaçlar düzenli olarak

kullanılmalıdır. Kremler uygulanmadan önce banyo yapılarak

vücut iyice temizlenmeli sonrasında krem uygulanmalıdır.

Krem sürerken cilt kuru olmalıdır ve ilaç vücutta 8-10 saat arası

kalmalıdır.

Tedaviden sonraki ilk birkaç hafta kaşıntılar devam edebilir. Bu

durumda hastaya kaşıntı giderici ilaçlar tavsiye edilmektedir.

Düzenli doktor takibi ile sorun çözülebilir.


52 Beauty Güzellik

Cannabis Seed Oil Against Redness of Skin

Ciltte Kızarık Görünüme Karşı Kenevir Tohumu Yağı

The appearance of redness on the skin is an indication of

sensitive skin and its appearance increases with effects such as

extreme heat, cold or wind. Thanks to the hemp seed oil used

in its content, Avon Cannabis Sativa Oil range alleviates the

rash on your skin. While protecting the day cream with SPF30,

trying to refresh the skin all day long; Intensive hand and body

balm moisturizes the skin deeply and provides natural care. The

final product of the series is a cleansing oil that refreshes the

skin while removing make-up and dirt.

Ciltteki kızarıklık görünümü hassas cildin bir göstergesi

olup aşırı sıcak, soğuk ya da rüzgar gibi etkilerle görünümü

fazlalaşır. İçeriğinde kullanılan kenevir tohumu yağı sayesinde

Avon Cannabis Sativa Oil serisi cildinizdeki kızarık görünümü

hafifletiyor. Gündüz kremi SPF30 ile koruyup, gün boyu

cildi tazelemek için çalışırken; yoğun el ve vücut balmı cildi

derinlemesine nemlendirip doğal bakım sağlıyor. Serinin son

ürünü ise makyaj ve kiri temizlerken cildi ferahlatan temizleyici

yağ.

Health to Your Hands with Neutrogena

Neutrogena ile Ellerinize Sağlık

Neutrogena Norwegian Formula, specially formulated for the changing

needs of your skin and body with the cooling weather, promises

instant moisturization even on the driest skin. Panthenol, which is

in the restorative care products of the series and known for its intense

moisturizing properties, also shows softening, soothing and anti-irritation

properties while helping to generate a barrier against irritation and water

loss. Glycerin, which is also included in the hand cream, jar cream and lip

creams in the series, is used to treat the skin that cracks, hardens and dries

due to weather changes, while moisturizing and softening the skin.

Soğuyan havalarla birlikte cildinizin ve vücudunuzun değişen ihtiyaçları

için özel olarak formüle edilen Neutrogena Norveç Formülü, en kuru

ciltlerde dahi anında nemlendirme vadediyor. Serinin onarıcı bakım

ürünlerinde bulunan ve yoğun nemlendirici özelliği ile bilinen panthenol

aynı zamanda yumuşatıcı, yatıştırıcı ve tahriş önleyici özellikler gösterirken

cildin tahrişe ve su kaybına karşı bir bariyer oluşturmasına yardımcı

oluyor. Yine serideki el kremi, kavanoz krem ve dudak kremlerinde

yer alan gliserin ise hava değişime bağlı olarak çatlayan, sertleşen ve

kuruyan cildin tedavisinde kullanılarak cildi nemlendirip yumuşatırken

yenilenmesini sağlıyor.


Güzellik

Beauty

53

The Win is Yours Against Your Damaged Skin with Galebe Repair Cream...

Galebe Onarıcı Krem ile Hasar Görmüş Cildinize Karşı Galibiyet Sizin…

In addition to sun, wind, extreme heat or cold, injuries caused

by traumas and bumps, razor cuts, knife cuts, abrasions, pitted

deep acne scars, cesarean and surgical suture scars, eczema and

psoriasis can cause deep damage to our skin. However, there is

now a new solution against wounds and damages on our skin

for various reasons. Uraw developed Galebe Repair Cream

to solve these difficult to heal ailments. Taking its name from

the word galebe, which means winning, the cream provides

extraordinary effects on difficult wounds.

Güneş, rüzgar, aşırı sıcak ya da soğukların yanı sıra,

travmalardan ve çarpmalardan oluşan yaralar, jilet, bıçak kesiği,

sıyrıklar, çukurlaşmış derin akne yaraları, sezaryen ve ameliyat

dikiş izleri, egzama ve sedef hastalıkları gibi rahatsızlıklar

cildimiz üzerinde derin hasarlara yol açabilir. Ancak çeşitli

sebeplerle cildimizde oluşan yara ve hasarlara karşı artık yeni

bir çözüm var. Uraw, iyileşmesi güç olan bu rahatsızlıkların

çözümünü Galebe Onarıcı Krem’i geliştirdi. İsmini galip

gelmek anlamında kullanılan galebe kelimesinden alan krem,

zor yaralarda olağanüstü etkiler sağlıyor.

For Dehydrated Skin in Snowy Weather!

Karlı Havalara Yoğunlaştırmış Nem Dopingi!

Cold and dry winter days, your skin’s moisture from the inside and the

natural leader of the external protection The Organic Pharmacy from

Jasmin & Honey Mask, continues to be the best-selling products at the

moment of the winter in Turkey and in the world. Honey & Jasmine Mask,

which repels the damage caused by cold weather with its simultaneous

moisturizing and repair effect, provides deep moisture and repair to the

skin, while gaining elasticity and tightening. The star product, which

adds strength to the skin with the extracts of honey and jasmine flower

that instantly penetrates the skin and provides permanent moisturizing,

generates a waiting list every week in pharmacy and online store stocks.

Soğuk ve kuru kış günlerinde cildinizin nemini içeriden ve dışarıdan

korumanın doğal lideri The Organic Pharmacy’den Jasmin & Honey

Mask, Türkiye’de ve dünyada anında kış aylarının en çok satan ürünü

olmaya devam ediyor. Eş zamanlı nemlendirme ve onarım etkisiyle

soğuk havaların cildi verdiği zararı kovan Honey & Jasmine Mask, cilde

derinlemesine nem ve onarım sağlarken elastikiyet kazanıp sıkılaştırıyor.

Cilde anında nüfus eden, kalıcı nemlendirme sağlayan bal ve yasemin

çiçeğinin özleri ile gücüne güç katan yıldız ürün, eczane ve online mağaza

stoklarında her hafta bekleme listesi oluşturuyor.


54 Beauty Güzellik

Need of Sensitive Skin Prone to Very Dry and Atopia: Atoderm Range!

Çok Kuru ve Atopiye Eğilimli Hassas Cildin İhtiyacı: Atoderm Serisi!

Especially with the cooling of the weather, the skin loses more

moisture than usual and the skin becomes dry. In cases where

the skin cannot provide its own moisture, the skin cannot

protect its natural barrier and the building blocks that make up

it begin to decrease. Developed by Bioderma Laboratories, the

Atoderm Range offers an effective care for sensitive skin prone

to atopy by deeply moisturizing the skin and helping to restore

the comfort of the skin.

Özellikle havaların soğumasıyla cilt her zamankinden daha

fazla nem kaybına uğruyor ve cilt kuruluğu giderek artıyor.

Cildin kendi nemini sağlayamadığı durumlarda, cilt doğal

bariyerini koruyamamaya ve bunu oluşturan yapı taşları

da azalmaya başlıyor. Bioderma Laboratuvarları tarafından

geliştirilen Atoderm Serisi, atopiye eğilimli hassas ciltler için

cildi derinlemesine nemlendirerek ve cildin konforunu yeniden

kurmaya yardımcı olan ürünlerle etkili bir bakım sunuyor.

Maximum Moisture with Light Cream Texture from Etat Pur:

Etat Pur Light Moisturizing Cream

Etat Pur’dan Hafif Krem Dokusuyla Maksimum Nem:

Etat Pur Light Moisturizing Cream

With the philosophy of “More with less”, Etat Pur gives the skin only what it needs, and meets the daily care needs of the skin with

“Pure Biomimetic Skin Care Products”. Light Moisturizing Cream, included in the Pure Biomimetic Skin Care Series, moisturizes the skin

effectively without leaving an oily layer with its light and refreshing cream texture. Light Moisturizing Cream, which stands out in the Pure

Biomimetic Skin Care Range, which fits perfectly with the skin, was developed for normal, mixed and oily skin, inspired by the skin. The

product, which moisturizes the skin effectively without leaving an oily layer with its light and refreshing cream texture, makes the skin look

more radiant by providing the balance. The moisturizing cream that contains vegetable oils such as olive, soybean and sunflower preserves

the natural hydrolipidic layer of the skin. With its moisturizing effect up to 8 hours from the moment it is applied, it provides a more radiant

and matte appearance throughout the day. Thanks to its special formula, it soothes the skin and leaves a soft feeling.

“Daha azıyla daha fazlası” felsefesiyle cilde sadece ihtiyacı olduğu kadarını veren Etat Pur,

‘Saf Biyomimetik Cilt Bakım Ürünleri’ ile cildin günlük bakım ihtiyacını karşılıyor. Saf

Biyomimetik Cilt Bakım Serisi’nde yer alan Light Moisturizing Cream, hafif ve ferahlatıcı

krem dokusuyla yağlı bir katman bırakmadan cildi etkili bir şekilde nemlendiriyor.

Cilt ile mükemmel uyum sağlayan Saf Biyomimetik Cilt Bakım Serisi’nde öne çıkan

Light Moisturizing Cream, ciltten ilham alınarak normal, karma ve yağlı ciltler için

geliştirilmiştir. Hafif ve ferahlatıcı krem dokusuyla yağlı bir katman bırakmadan cildi

etkili bir şekilde nemlendiren ürün, cilt dengesini sağlayarak daha ışıltılı bir görünüme

kavuşturuyor. Zeytin, soya fasulyesi, ayçiçeği gibi bitkisel yağlar içeren nemlendirici

krem, cildin doğal hidrolipidik tabakasını koruyor. Sürüldüğünde andan itibaren 8 saate

varan nemlendirme etkisiyle, gün boyu daha ışıltılı ve mat bir görünüm sağlıyor. Özel

formülü sayesinde ise cildi yatıştırıyor ve yumuşacık bir his bırakıyor.


56 Beauty Güzellik

Personal Care Technology for Dry Hair;

Fibre CLINIX Hydrate Range!

Kuru Saçlara Kişisel Bakım Teknolojisi;

FIBRE CLINIX Nem Serisi!

Hair care is of paramount importance for everyone, whether

you have straight, curly or wavy hair. Especially if you have

dry hair… Dry hair needs extra care and moisturizing for a

shiny and healthy look. With the “Hydrate” range developed

by Fibre Clinix for dry and brittle hair, Schwarzkopf

Professional nourishes the hair and makes them shine with

health. With its sophisticated products, Fibre Clinix offers

customized solutions by personalizing hair care. “Fibre Clinix

Hydrate Range” is a great Valentine’s Day gift alternative for

those with wavy and curly hair.

With Triple Bonding, which is the most powerful hair care

technology Schwarzkopf Professional has developed to date,

and C21 Technologies, which are in Fibre Clinix, return the hair

strand to its unprocessed state.

İster düz ister kıvırcık ister dalgalı saçlara sahip olun, herkes

için saç bakımı büyük önem taşıyor. Özellikle de kuru saçlara

sahipseniz… Kuru saçlar, ışıltılı ve sağlıklı bir görünüm

için ekstra bakıma ve nemlendirmeye ihtiyaç duyuyor.

Schwarzkopf Professional, Fibre Clinix’in kuru ve kırılgan

saçlar için geliştirdiği “Nem” Serisi ile saçları besleyerek

yeniden sağlıkla ışıldamalarını sağlıyor. Sofistike ürünleriyle

Fibre Clinix, saç bakımını kişiselleştirerek size özel çözümler

sunuyor. “Fibre Clinix Nem Serisi”, dalgalı ve kıvırcık saçları

olanlar için harika bir Sevgililer Günü hediyesi alternatifi…

Fibre Clinix’in içinde yer alan ve Schwarzkopf Professional’ın

bugüne kadar geliştirdiği en güçlü saç bakım teknolojisi

olan Triple Bonding ile C21 Teknolojileri, saç telini hiç işlem

görmemiş haline geri döndürüyor.


Güzellik

Beauty

57

It restores inner & outer hair structure for up to 60 days*,

provides up to 10x stronger hair**, and completes sealing of

hair porosity***.

Developed with a unique technology inspired by skin care

and creating a personalized hair care revolution, Fibre Clinix’s

Your hair is revitalized with Hydrate Range. Squalane

Complex developed with inspiration from skin care; It

regenerates dry and brittle hair, balances the moisture

level of the hair and helps increase flexibility.

Professional Salon Care at Home…

Now you can start your hair care in the salon and

continue at home. You can get your personal

recipe created by your hairdresser from

selected Schwarzkopf Professional hair salons.

Then you can continue your professional hair

care at home with Fibre Clinix Hydrate Range.

Fibre Clinix Hydrate Shampoo

It gently cleanses dry hair and prepares it for

a conditioning regimen. Fibre Clinix Hydrate

Shampoo balances the moisture level and

provides ease of combing. Thanks to its light

formula, it does not weigh down the hair.

Fibre Clinix Hydrate Conditioner

Providing ease of combing and increasing

flexibility, Fibre Clinix Hydrate Conditioner

moisturizes the hair and prevents the feeling

of dry hair. Hair becomes lively, shiny, soft and

supple.

Fibre Clinix Hydrate Spray Conditioner

It provides an instant moisturizing effect

to protect the hair against drying without

weighing it down. It saves time by staying in

the hair all day while maintaining its hair care effect. It gives

softness and ease of combing to hair. Fibre Clinix Hydrate Spray

Conditioner also increases the elasticity of the hair and prevents

frizz.

Fibre Clinix Hydrate Treatment

Balancing the moisture level of the hair, Fibre Clinix Hydrate

Treatment provides ease of combing and increases flexibility. By

mixing with Fibre Clinix Boosters, secondary hair needs can

also be targeted.

Fibre Clinix Hydrate Booster

Concentrated strengthening Fibre Clinix Hydrate Booster,

formulated with Squalane Complex, moisturizes dry and brittle

hair and increases flexibility and shine, is mixed with Fibre

Clinix cures to personalize the care; completely tightens hair

porosity, provides up to 3 times more retention.

* When used with Fibre Clinix home care regime

**When used with Fibre Clinix regime vs. untreated hair

***Wet combing text vs. untreated hair

Saçın iç ve dış yapısını yenileyerek saçı 60 güne kadar koruyor*,

saçları 10 kata kadar güçlendiriyor** ve saçın gözenekli yapısını

tamamen mühürlüyor.***

Cilt bakımından ilham alan benzersiz bir teknoloji ile geliştirilen

ve kişiye özel saç bakımı devrimini yaratan Fibre Clinix’in Nem

Serisi ile saçlarınız yeniden canlanıyor. Cilt bakımından

ilham alınarak geliştirilen Squalane Kompleksi;

kuru ve kırılgan saçları hedef alarak yeniden

yapılandırıyor, saçların nem seviyesini dengeliyor ve

esnekliği artırmaya yardımcı oluyor.

Evde Profesyonel Salon Bakımı…

Şimdi saç bakımınıza salonda başlayıp evde devam

edebilirsiniz. Kuaförünüzün size özel oluşturduğu

kişisel reçetenizi, seçkin Schwarzkopf Professional

kuaför salonlarından alabilirsiniz. Ardından Fibre

Clinix Nem Serisi ile profesyonel saç bakımınızı

evde de sürdürebilirsiniz.

Fibre Clinix Nemlendirici Şampuan

Kuru saçları nazikçe temizliyor ve bakım rejimi için

hazırlıyor. Fibre Clinix Nemlendirici Şampuan, nem

seviyesini dengeliyor ve tarama kolaylığı sağlıyor.

Hafif formülü sayesinde de saçı ağırlaştırmıyor.

Fibre Clinix Nemlendirici Saç Bakım Kremi

Tarama kolaylığı sağlayan ve esnekliği artıran Fibre

Clinix Nemlendirici Saç Bakım Kremi, saçları

nemlendiriyor ve kuru saç hissini önlüyor. Saçlar

hareketli, parlak, yumuşak ve esnek hale geliyor.

Fibre Clinix Nemlendirici Sprey Krem

Saçları ağırlaştırmadan, kurumaya karşı korumak

için anında nemlendirici etki sağlıyor. Tüm gün

saçta kalarak, saç bakım etkisini devam ettirirken

zaman kazandırıyor. Saçlara yumuşaklık ve tarama kolaylığı

kazandırıyor. Fibre Clinix Nemlendirici Sprey Krem ayrıca,

saçın esnekliğini artırıyor ve elektriklenmeyi de önlüyor.

Fibre Clinix Nemlendirici Kür

Saçın nem seviyesini dengeleyen Fibre Clinix Nemlendirici

Kür, tarama kolaylığı sağlıyor ve esnekliği artırıyor. Fibre Clinix

Booster’lar ile karıştırılarak ikincil saç ihtiyaçları da hedef

alınabiliyor.

Fibre Clinix Nemlendirici Booster

Squalane Kompleksi ile formüle edilmiş, kuru ve kırılgan

saçları nemlendirerek esnekliği ve parlaklığı artıran konsantre

güçlendirici Fibre Clinix Nemlendirici Booster, Fibre Clinix

kürlere karıştırılarak bakımı kişiselleştiriyor; saç gözenekliliğini

tamamen sıkılaştırıyor, 3 kata kadar daha fazla tutuculuk

sağlıyor.

* Fibre Clinix evde bakım rejimiyle birlikte kullanıldığında

** Fibre Clinix bakım rejimi uygulanan ve işlem uygulanmamış saçlar

karşılaştırıldığında

*** İşlem uygulanmamış saç, ıslak tarama testi ile karşılaştırıldığında


58 Beauty Güzellik

New Treatment and Care Routine with Natural Active

ingredients for Sensitive Scalp from PHYTO: PHYTOAPAISANT!

PHYTO’dan Hassas Saç Derisi için Doğal Aktif İçerikli Yeni Tedavi

ve Bakım Rutini: PHYTOAPAISANT!

Taking its power from plants, PHYTO adds 2 new

products to its PHYTOAPAISANT range, developed with

natural active ingredients and herbal formulas to treat

sensitive scalp! PHYTOAPAISANT promises healthy,

shiny, soft hair with a relaxed scalp, reduced tingling

sensation.

The scalp determines the health and beauty of the hair. The

sensitive scalp has a weak scalp barrier function, and it causes

irritation, itching, and discomfort. Stress, pollution, blowdrying,

and aggressive shampoos can change the protective

barrier. Finding solutions to problems such as discomfort,

itching and irritation on your scalp with its unique herbal

ingredients, PHYTO offers a unique treatment routine by

adding Ultra Soothing Cleansing Care and Anti-Itch Treatment

Serum to the PHYTOAPAISANT range.

PHYTOAPAISANT ultra soothing cleansing care

PhytoApaisant Ultra Soothing Cleansing Care is applied to

your hair as an intensive treatment for about 2-3 weeks in

acute sensitivity problem. The care cream, which has the effect

of soothing even the most sensitive scalp, reduces the feeling

of tension and itching by giving a feeling of relief from the

first use. While camelina oil in its content provides a soothing

effect by reducing irritation on the scalp, soapwort extraction

offers a gentle and refreshing cleansing. With its non-rinsing,

non-greasy and light creamy texture, active herbal ingredients

jujube tree extract, linden flower and passionflower extract

care cream completely prevents itching and burning sensations

in long-term use.

PHYTOAPAISANT soothing treatment shampoo

Developed to balance the sensitive scalp, PhytoApaisant

Soothing Treatment Shampoo gently cleanses the scalp,

nourishes and protects the skin barrier. Purslane extract in

its formula provides a soothing effect for your scalp, while

Szechuan pepper extract provides a perfect soothing feeling.

Phytoapaisant Soothing Treatment Shampoo with 97% natural

ingredients is the key to healthy, shiny and soft hair in daily use!

PHYTOAPAISANT anti-itch treatment serum

Phytoapaisant Anti-Itch Treatment Serum, which offers an

emergency treatment for itching and burning sensation in your scalp,

offers the care your scalp deserves with an instant feeling of relief

and refreshing. With its light, non-adherent and refreshing colorless

structure, the treatment serum creates a safe care option for your hair

and scalp thanks to its 97% natural ingredients. The jujube extract

contained in it instantly soothes the discomfort and reduces itching

sensations. Suitable for use in local itching, the serum is also suitable

for carrying in your bag at any time with its practical size.

Gücünü bitkilerden alan PHYTO hassas saç derisini tedavi

etmek için doğal aktif içerikleri ve bitkisel formülleriyle

geliştirilen PHYTOAPAISANT serisine 2 yeni ürün ekliyor!

PHYTOAPAISANT rahatlamış bir saç derisi, azalan

karıncalanma hissi ile sağlıklı, parlak, yumuşak saçlar vaat

ediyor.

Saç derisi saçın sağlığını ve güzelliğini belirler. Hassas saç derisi,

zayıf saç derisi bariyer fonksiyonuna sahiptir ve bununla birlikte

tahriş, kaşıntı, rahatsızlık hissi ortaya çıkar. Stres, hava kirliliği,

fön işlemi ve agresif şampuanlar koruyucu bariyeri değiştirebilir.

Saç derinizde hissettiğiniz rahatsızlık, kaşıntı ve iritasyon gibi

problemlere eşsiz bitkisel içerikleri ile çözüm bulan PHYTO,

PHYTOAPAISANT serisine Yoğun Yatıştırıcı Bakım Kremi ve

Kaşıntı Karşıtı Serum ekleyerek eşsiz bir tedavi rutini sunuyor.

PHYTOAPAISANT yoğun yatıştırıcı bakım kremi

PhytoApaisant Yoğun Yatıştırıcı Bakım Kremi, akut hassasiyet

probleminde yaklaşık 2-3 hafta boyunca yoğun tedavi olarak

saçınıza uygulanıyor. En hassas saç derisini bile yatıştıracak

etkiye sahip olan bakım kremi ilk kullanımdan itibaren

rahatlama hissi vererek, gerginliği ve kaşıntı hissini azaltıyor.

İçeriğinde bulunan kamelina yağı saç derisindeki iritasyonu

azaltarak yatıştırıcı bir etki sağlarken, sabunotu ekstraksiyonu

nazik ve tazeleyici bir temizleme sunuyor. Durulanmayan yağsız

ve hafif yapıda bulunan kremsi dokusu ile aktif bitkisel içerikler

hünnap ağacı özü, ıhlamur çiçeği ve çarkıfelek özüne sahip

bakım kremi uzun süreli kullanımda kaşıntı ve yanma hislerinin

tamamen önüne geçiyor.

PHYTOAPAISANT yatıştırıcı şampuan

Hassas saç derisindeki dengeyi kurmak için geliştirilen

PhytoApaisant Yatıştırıcı Şampuan saç derisini nazikçe

temizliyor, cilt bariyerini besleyip onarımı için koruyor.

Formülünde bulunan semizotu özü, saç derinize ihtiyacı olanı

rahatlatıcı etkiyi sunarken, Szechuan biberi özü ise mükemmel

bir yatıştırma hissi sağlıyor. %97 doğal kaynaklı içerikleriyle

Phytoapaisant Yatıştırıcı Şampuan günlük kullanımda sağlıklı,

parlak, yumuşak saçların anahtarı!

PHYTOAPAISANT kaşıntı karşıtı tedavi serumu

Saç derinizdeki kaşıntılar ve hassasiyet kaynaklı yanmalar içina acil

durum tedavisi sunan Phytoapaisant Kaşıntı Karşıtı Tedavi Serumu

anında rahatlama ve tazeleme hissi ile saç derinize hak ettiği bakımı

sunuyor. Hafif, yapışmayan ve tazeleyeci renksiz yapısı ile tedavi

serumu %97 doğal kaynaklı içerikleri sayesinde saç ve saç derinize

güvenli bir bakım seçeneği oluşturuyor. İçeriğinde bulunan hünnap

ağacı özü anında rahatsızlık hissini yatıştırıp kaşıntı hislerini azaltıyor.

Lokal kaşıntılarda da kullanıma uygun serum aynı zamanda pratik

boyutu ile her an çantanızda taşınmaya uygun.


KONGRE TARİHİ

02 Nisan 2021 Cuma – 04 Nisan 2021 Pazar

BİLDİRI ÖZETLERİNİN SON TESLİM TARİHİ

05 Mart 2021 Cuma

BİLDİRİ KABULÜNÜN DUYURULMASI

12 Mart 2021 Cuma

KESİN PROGRAMIN DUYURULMASI

15 Mart 2021 Pazartesi

KONGRE MERKEZİ

Otel Mirage Park Hotel

Göynük, KEMER, ANTALYA

www.kimyager.org

kozmetik@kimyager.org

www.kozmetikkongresi.org


CONGRESS DATE

02 – 04 APRIL 2021

DEADLINE FOR ABSTRACTS

05 MARCH 2021

ANNOUNCEMENT OF ACCEPTANCE

12 MARCH 2021

ANNOUNCEMENT OF FINAL PROGRAM

15 MARCH 2021

CONGRESS CENTRAL

Otel Mirage Park Hotel

Göynük, KEMER, ANTALYA

www.kimyager.org

kozmetik@kimyager.org

www.kozmetikkongresi.org


62 Beauty Güzellik

Hair Loss is No Longer a Problem with Your Grow

and Strong Hair!

Uzun ve Güçlü Saçlarınızla Saç Dökülmesi Artık Sorun Değil!

Many factors such as seasonal changes, stress, cold weather and wind

cause our hair to fall out. Especially in winter, with accessories such as

hats and berets, the hair becomes airless and becomes more prone to

shedding. However, you can eliminate all these problems by using the

right care products. With the Pantene Pro-V Miracles Grow and Strong

range, you can reduce spills and grow your hair strong and achieve the

long and strong hair you have always dreamed of.

By reducing hair loss by 96%, you can get the long and strong hair you

have always dreamed of. The new Pantene Pro-V Miracles Grow and

Strong collection contains the advanced Pro-V formula, with the effect

of bamboo and biotin, protecting your hair against shedding and wear,

strengthening the hair strands, minimizing hair loss and allowing you

to get long hair like bamboo. Here are the four steps you can follow

during and after the shower to achieve the long and strong hair you

have imagined:

1. For stronger hair strands, the first step is to wash with Pantene

Grow Strong Shampoo with Bamboo and Biotin!

The new Pantene Grow Strong Shampoo with Bamboo and Biotin,

combines the power of Pro-V science with bamboo and biotin to help

strengthen your hair strands * and reduce hair loss ** for 100% stronger

* growing hair. Its active ingredients penetrate the hair texture with

every wash, renew the structure of the hair and increase its strength and

flexibility. Thanks to the antioxidants in the shampoo formula, which

does not contain coloring and mineral oils, it takes away the effects of

wear.

2. Use New Pantene Pro-V Miracles Grow Strong Hair Conditioner

after Shampoo!

Add a leave-in treatment to strands before styling to give strands a

moisture boost and added protection against damaged caused by

styling. When you’ve finished your in-shower haircare routine, apply

a little Pantene Pro-V Miracles Go Longer Leave-in Cream to damp

or dry strands. Infused with bamboo and Pro-V nutrient blends, it’s

proven to support the growth 100% stronger hair*.

3. Reduce hair loss by up to 96% with the new Pantene Pro-V Miracles

Strong & Long Keratin Hair Mask with Biotin and Keratin!

By making the final touch in the shower with the New Pantene Long

and Strong Keratin Protective Anti-Loss Mask, Bamboo and Biotin, you

can help strengthen your hair strands as well as lose up to 96% less hair.

The mask, which you apply to your wet hair along the length of the hair

and then rinse, starts to show its effect even in 1 use for 100% stronger *

growing hair. You can either apply it after shampoo every day and rinse

without waiting, or you can apply the mask on the care day you have

allocated for yourself once a week and wait for 3 minutes and rinse.

4. After the shower, make the final touch with New Pantene Pro-V

Miracles Go Longer Reconstruct Leave-In Cream with Bamboo and

Protein!

New Pantene Pro-V Miracles Go Longer Leave-In Cream, Bamboo and

Protein, which will help you reconstruct your care without rinsing after

the shower, combines the power of Pro-V science with bamboo, protein

and antioxidants to make your hair stronger * and grow 100% stronger

*. Helps reduce hair loss ** for hair.

*hair loss due to breakage, vs. non conditioning shampoo

**strength against styling damage, vs. non conditioning shampoo

Mevsim geçişleri, stres, soğuk hava, rüzgâr gibi birçok faktör

saçlarımızın dökülmesine neden oluyor. Özellikle kış aylarında uzun

süre kullanılan şapka, bere gibi aksesuarlarla saç havasız kalıyor ve

dökülmeye daha meyilli hale geliyor. Fakat tüm bu sorunları doğru

bakım ürünleri kullanarak ortadan kaldırabilirsiniz. Pantene Miracles

Uzun ve Güçlü ailesi ile koparak dökülmeleri azaltarak saçlarınızı güçlü

uzatıp, hep hayalini kurduğunuz uzun ve güçlü saçlara kavuşabilirsiniz.

Saç dökülmesini %96 oranında azaltarak hep hayalini kurduğunuz

uzun ve güçlü saçlara kavuşabilirsiniz. Yeni Pantene Pro-V Miracles

Uzun ve Güçlü serisi içeriğindeki gelişmiş Pro-V formülü, bambu ve

biyotinin etkisi ile saçlarınızı koparak dökülmelere ve yıpranmalara

karşı koruyarak saç tellerini güçlendiriyor, saç dökülmesini minimuma

indiriyor ve bambu gibi uzun saçlara kavuşmanızı sağlıyor. İşte

hayalinizdeki gibi uzun ve güçlü saçlara kavuşmak için duş sırasında ve

sonrasında takip edeceğiniz dört adım:

1• Daha güçlü saç telleri için ilk adım Pantene Uzun ve Güçlü

Şampuan, Bambu ve Biyotinli ile yıkamak!

Yeni Pantene Uzun ve Güçlü Şampuan, Bambu ve Biyotinli, Pro-V

biliminin gücünü bambu ve biyotin ile bir araya getirerek, saç

tellerinizi* güçlendirmeye ve %100 daha güçlü* uzayan saçlar için saç

dökülmelerini**azaltmaya yardımcı olur. İçeriğindeki aktif maddeler

her yıkamada saç dokusuna nüfuz ederek saçın yapısını yeniler, gücünü

ve esnekliğini artırır. Renklendirici ve mineral yağlar bulundurmayan

şampuan formülündeki antioksidanlar sayesinde yıpranmanın etkilerini

alıp, götürür.

2• Şampuan sonrası Yeni Pantene Uzun ve Güçlü Saç Kremi, Bambu

ve Biyotinli kullan!

Şampuan sonrası duşta kullanabileceğiniz Yeni Pantene Uzun ve Güçlü

Saç Bakım Kremi, Bambu ve Biyotinli saçınızın en zayıf noktalarını

hedef alarak saç dökülmesini azaltıp**, %100 daha güçlü* uzayan

saçlara kavuşmanızı sağlar.

3• Yeni Pantene Uzun ve Güçlü Keratin Koruyucu Dökülme Karşıtı

Maske, Bambu ve Biyotinli ile saç dökülmelerini %96’ya kadar azalt!

Duşta son dokunuşu Yeni Pantene Uzun ve Güçlü Keratin Koruyucu

Dökülme Karşıtı Maske, Bambu ve Biyotinli ile yaparak, %96’ya kadar

daha az saç dökülmesinin yanı sıra, saç tellerinizin güçlenmesine

yardımcı olabilirsiniz. Islak saçınıza saçın uzunluğu boyunca sürüp,

ardından durulayarak uygulayacağınız maske %100 daha güçlü* uzayan

saçlar için 1 kullanımda bile etkisini göstermeye başlar. İster her gün

şampuan sonrası uygulayıp bekletmeden durulayabilirsiniz, ister

haftada 1 kendinize ayırdığınız bakım gününde maskeyi uygulayarak 3

dakika bekletip durulayabilirsiniz.

4• Duş sonrası Yeni Pantene Uzun ve Güçlü Yeniden Yapılandırıcı

Durulanmayan Krem, Bambu ve Proteinli ile son dokunuşu

gerçekleştir!

Duş sonrası durulamaya gerek kalmadan bakımınızı devam ettirmenize

yardımcı olacak Yeni Pantene Uzun ve Güçlü Yeniden Yapılandırıcı

Durulanmayan Krem, Bambu ve Proteinli, Pro-V biliminin gücünü

bambu, protein ve antioksidanlarla bir araya getirerek, saç tellerinizin

güçlenmesini* sağlayıp, %100 daha güçlü* uzayan saçlar için saç

dökülmesini** azaltmaya yardımcı olur.

* Şekillendirmeden kaynaklanan yıpranmalara karşı güç, kremsiz şampuana göre

** Koparak dökülme için, kremsiz şampuana göre


Meet the Beauty

where the continents meet!

Kıtaların buluştuğu yerde

güzellik ile buluşalım!

16-18 June / Haziran 2021

YESILKOY / Istanbul

HALL 9 - 10 - 11

Follow us / Bizi takip edin

/beautyeurasia

/beauty_eurasia

/beautyeurasia

/beautyeurasia.com/Linkedin

Organiser / Organizatör

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!