Nuachtlitir an Corcumann Feabhra Márta 2021

bealathaabu

MÚSCRAÍ BEO

Feabhra 2021

Dé bhur mBeatha

an srianta Covid linn fós ach tá obair na gcapall

ar siúl ag daoine seirbhísí a sholáthair le linn

ghéarchéim COVID-19. Feicfimid go bhfuil seirbhísí

breise ar fáil agus ar eagla na heagla nach bhfuil tú

ar an eolas faoi.

De dheasca na srianta bhí na hIonaid Lae dúnta

ach tá obair do-chreidte déanta acu. D’ullmhaigh

na hIonaid níos mó ná 14,000 béile le linn Márta-

Nollaig 2020 (Ionad Lae/Cois Cille 11,160 béile

agus Cuan Barra 3,000 béile mar aon le

siopadóireacht a thabhairt chuig daoine.

Fáilte

Welcome to our newsletter, giving an update on what is

happening in our area. As the Covid restrictions

continue we see that there is great work being done

providing support and putting services on-line. Indeed

we see that there are a number of new services on-line

that you might have missed.

As you are aware the local Day Centres are closed but

they are doing amazing work providing meals on wheels

on a daily basis all over the Gaeltacht. Over 14,000

meals have been delivered between March and

December 2020. (11,160 from the Ionad Lae/Cois Cille

and 3,000 meals from Cuan Barr).

Mar is eol daoibh tá na haifrinn ar siúil go

seachtainiúil agus tá nuachtlitir an pharóiste ar fáil

ar líne anois chomh maith.

There are weekly services from the churches and

the parish newsletter is now available on:

https://www.facebook.com/paroisteghobnatan

https://www.facebook.com/corcuilaodha/

https://www.facebook.com/Par%C3%B3iste-Cillna-Martra-102303418377587

www.youtube.com ‘uibh Laoire mass’

https://www.bealatha.ie (nuachtlitir an pharóiste)


MÚSCRAÍ

GLAS

Ré Nua

Retrofit

Níos mó ná riamh táimid go léir ag brath ar

theicneolaíocht. Mar gheall air sin, chuir an

Comharchumann isteach ar fhoinsí airgid ag Cork

ETB ar son sé ghrúpa sa cheantar agus fuaireamar

20 ríomhaire glúine. Tá siad roinnte chuig: Active

Retired, Ionad Áise, Ionad Lae/Cois Cille, Comhaltas

Cosanta Chúil Aodha, Cuan Barra agus an mol

digiteach sa Gteic. Tá siad ann ar son an phobal

agus má tá aon duine ag lorg ceann ar iasacht (go

háirithe agus na srianta ag dul ar aghaidh) chuir

glaoch orainn agus déanfaimid iarracht cabhrú leat.

Gan amhras, tá súil againn go mbeidh clár tacaíochta

ar fáil nuair a bheidh cead againn arís.

As we know, we are all dependent on technology

more than even. The Comharchumann saw an

opportunity to apply to Cork ETB for funding on behalf

of seven groups in the area, Active Retired, Ionad

Áise, Ionad Lae/Cois Cille, Comhaltas Cosanta Chúil

Aodha, Cuan Barra and our digital hub Gteic.

Twenty laptops are available to help people tackle

isolation, especially during Covid and so if anyone

thinks that a laptop could help please contact us and

we will see what we can do. There is technical

support to help set up the laptop and we hope to

organise more support sessions as soon as it is

allowed.

Beimid ag déanamh measúnú ar 8-10 dteach sa

cheantar, mar eiseamláir do dhaoine eile. Beidh cur

síos ar an bpróiseas go léir, na deontais atá ar fáil

agus na céimeanna chun iad a fháil, comhairle

neamhspléach, srl.. Más maith leat bheith

páirteach, agus measúnú déanta ar do theach saor

in aisce, nó bheith ar an eolas ar an dul chun cinn,

is féidir suim a léirigh ar www.muscrai.org nó

glaoch/teasc a chur ar CFM, Caroline 083 1915432

Beidh seoladh againn an 3 Márta 2021 at 7.30pm

The plan is to take 8-10 houses and carry out an

assessment as demonstration projects. The whole

process will be set out, step by step, on what grants

are avaible and how to apply for them, what advice

is available, and the sharing local knowledge. If you

would like your house to be considered for a free

assessment or would just like to be kept updated,

please complete the form ón the website,

www.muscrai.org or call/text Caroline ón 083

1915432. We will launch the project ón 3 March

2021 at 7.30pm

Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo


3 Márta 2021 (Zúm, ar líne)

7.30- 8.00: Seoladh: Clár Ré Nua: Launch of Retrofit Programme

Deontais/Grants Available,

Scéim Microgeneration (Feed-in Tarriff)

Comhairle/Advice clinics 1:1

Measúnú – scéim trialach (House assessments, demonstration projects)

8.00-9.00: Cruinniú Cinn Bhliana

Comórtas

Garraíodóireachta

Beidh an Comórtas Garraíodóireachta, Na Glasraí

is Fearr, ag dul ar aghaidh arís i mbliana. Bhí na

moltóirí an-tógtha leis an spéis a léirigh na páistí

san obair. Beidh duaiseanna go leor againn arís i

mbliana - duais speisialta don iarrathóir nua is fearr

agus do chomharthaí lámh déanta i nGaeilge srl.

Chun cur isteach air: seol téacs chuig 083 1915432

The Gardening Competition is starting. Delighted

by the support and the great interest and knowledge

shown by young people in the area, the

Comharchumann is running the Vegetable Garden

competition again this year. Prizes galore, including

a prize for the best new entry and best hand-made

signs as Gaeilge. To enter: send text to 083

1915432

Plean

Bainistiú

Dhramhaíola

an plean seo ag iarraidh cabhrú linn díriú ar na

slite is fearr chun athchúrsáil éifeachtach a

dhéanamh – go mbeadh saol ‘eacnamaíochta

ciorclacha’ ag feidhmiú sa cheantar, mar a

déarfá.

Táimid ag lorg moltaí maidir le feachtas feasachta

sa cheantar agus cur síos ar thograí agus/nó

gníomhaíochtaí áitiúla a bheadh

oiriúnach. Caithfidh na moltaí bheith indéanta do

phobal na háite – teaghlaigh, daltaí scoile, coiste

forbartha/ bailte slachtmhara, srl.

This Waste Management Plan is about helping us

learn better ways to recycle materials effectively so

that we can develop operate the circular economy,

described to me as ‘rural wisdom ‘ – learning how

not to waste anything)

. If you have any proposals to create awareness in

the area or any practical projects that you think

might work, either at local level, or that local

committees, schools or individuals can try, etc.

Plesae get in contact with us with your ideas. .

The Comharchumann is helping prepare the waste

management plan for the area with funding from the

Community Foundation.


Má tá spéis agat sa thionscadal seo nó moltaí a ba

mhaith leat a chur chun cinn, déan teagmháil linn.

Fuair Comharchumann Forbartha Mhúscraí

deontas ó Fhondúireacht Phobail na hÉireann

plean bainistiú dramhaíola a chur le chéile don

cheantar

DEONTAIS/FÓGRAÍ

1. Comhairle Contae Chorcaí (Deontas COVID 65,191 breise (additional funding) do 2021.

Spriocdháta 14 Feabhra 2021 https://submit.link/lbtDu

2. Comhairle Contae Chorcaí (Capital, Amenity Grants). Spriocdháta: 19 Feabhra 2021

www.yourcouncil.ie

3. Ealaíontóirí i gContae Chórcaí: Leiriú suime roimh Spriocdháta 19 Feabhra 2021. Artists in County

Cork. Expressions of interest before 19 February 2021.

https://www.communityfoundation.ie/grants/types-of-grants/arts-funding-for-cork

4. Scéim na bPrintíseach: Apprenticeship Scheme: Tá 12 earnáil éagsúil ag teacht faoin scéim agus 59

printíseacht ag baint leo sin, iad ar fad aitheanta ag SOLAS agus oscailte do phobal na Gaeltachta le

líofacht i nGaeilge. https://udaras.ie/en/training-employment/training/ Spriocdháta: 5 Márta 2021.

5. Clár Fiontraíochta. Social Enterprise Fund https://rethinkireland.ie/current_fund/social-enterprisedevelopment-fund-2021/

Spriocdháta 5 Márta 2021

6. Comhaltachtaí PhD – Fiontar agus Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, (DCU). Luach

16,500 per annum. Spriocdháta 31 Márta 2021 .

https://www.dcu.ie/fiontar_scoilnagaeilge/people/index.shtml


Cúrsaí Gnó

á eagrú ag Rubicon Centre, Corcaigh.

Má tá spéis agat ann, cuir scairt orainn.

Enterprise Start support organised by Rubicon Centre Cork

If you are interested in any business support, please contact us.

Ciorcal Comhrá

Tá dhá Chiorcal Comhrá ar siúl sa cheantar faoi láthair.

, please contact us.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

OPT Mhúscraí: Ciorcal Comhrá le Eibhlín Ní Lionaird.

Gach Déardaoin ag 8.00- 9.00pm

Fáilte roimh chách. Tuilleadh eolais: Liadh Ní Riada 083 0914 719

Free Irish language circle

Every Thursday night. Everyone welcome.

To get the link contact Liadh Ní Riada 083 0914 719

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meitheal na Gaolainne, Béal Átha an Ghaorthaidh

Ciorcal Comhrá ar líne le Cecily Ní Loingsigh.

an teagmháil lei ar 086 0826448

Ciorcal Comhrá –

Free Irish language circle on-line.

Informal setting Everyone welcome

Contact Cecilly Ní Loingsigh ón 086 0826448 for further details.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ranganna Gaeilge

ag tosú go luath.

Beidh tuilleadh eolais ag Liadh Ní Riada 083 0914719

Irish Language Classes starting soon

Interested? Call Liadh Ní Riada 083 0914 719 for further details.

an teangmháil le Cecily Ní Loingsigh ar 086 0826448 chun tuilleadh eolais a fháil. Bain triail as!


STOR MHÚSCRAÍ

MÁS MAITH LIBH CLÁRÚ, tá an nasc: https://cutt.ly/6kT5YIN


GTEIC

Agus gach duine ag labhairt faoi cian-oibriú anois,

is iontach an rud é go bhfuil an Gteic réidh don ré

nua!

Bhí an tÚdarás ag cur leis an bhfoighneamh ag an

Nollaig agus tá spás oifige nua ullmhú thuas

staighre, seomra cruinnithe breise thíos staighre ar

aon le scáileán níos airde.

With Remote working on everyone’s lips isn’t it

great that the Gteic digital hub is up and ready for

business in Béal Átha an Ghaorthaidh.

And the Údarás have been busy creating ‘own door’

office space upstairs as well as a new meeting

room downstairs and increasing the screen heights

for extra safety.


MEITHEAL TURASÓIREACHTA

Thosaigh Meitheal Turasóireachta nua

anuraidh. Tuigimid go léir gur cheantar

iontach é ach go bhfuil deiseanna ann cúrsaí

turasóireachta a fhorbairt. Faoi láthair,

caithfidh tú bheith ‘ar an eolas’ chun fáil

amach cad atá ag tarlú. D’aontaigh an

meitheal go gcaithfimid plean gníomhaíochta

a chur le chéile agus bheith ag obair go

straitéiseach chun dul chun cinn a

dhéanamh. Fuair an Comharchumann

maoiniú, ar son an ghrúpa, in Eanáir 2021 ó

LEADER chun plean turasóireachta a chur le

chéile. Más maith leat bheith páirteach ann,

an teagmháil linn.

Tá sár obair déanta ag Coiste Forbartha

Bhéal Átha an Ghaorthaidh agus comharthaí

nua thuas le QR codes. Tá seacht shiúlóid

álainn ann. Thug an Comharchumann

cabhair dóibh agus bheimid sásta tacú le aon

ghrúpa eile ag smaoineamh ar thogra mar

seo.

There is a new Tourism Development Committee in

Gaeltacht Mhúscraí. We all know that this is a great

area but we also are aware that tourism could be

developed further. At the moment it is often the case

that you have to be ‘in the know’ to know what is going

ón. The Committee agreed that it needs to work

strategically and the Comharchumann applied for funding

from LEADER, ón behalf of the Meitheal. The application

was sucessful and it will go to support the development of

a Visitor Experience Development Plan for Gaeltacht

Mhúscraí. If you are interested in getting involved, please

contact us.

The Ballingeary Development Committee have developed

really clear signage, complete with QR codes, for seven

lovely walking/cycling routes in the area. The

Comharchumann helped support this project and would

be willing to support any other group considering a similar

initative.

_______________________________________________

an Comharchumann ag fáil maoiniú ó:

More magazines by this user
Similar magazines