Newsletter 41 - 28th February, 2021

bealathaabu

Uibh Laoire Parish

News

Vol. 41

February, 2021

28th

Prayer for Lent

Lord God, heavenly Father, you know that we are set in the midst of

so many and great dangers, that by reason of the frailty of our nature

we

__________________________________________

cannot always stand upright: Grant us such strength and protection,

to support us in all danger, and carry us through all temptations;

through your Son, Jesus Christ our Lord. Amen.

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL——

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahony P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

CHILD PROTECTION POLICY AND

PROCEDURES ARE AVAILABLE ON

REQUEST

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

+ Moladh go deo le Dia +

COVID-19 Support Line for Older People

ALONE manage a national support line and additional supports for

older people who have concerns or are facing difficulties relating to

the outbreak of COVID-19 (Coronavirus). Professional staff are

available to answer queries and give advice and reassurance where

necessary. The support line is open seven days a week, 8am - 8pm, by

calling 0818 222 024.

Anniversaries.

William Kelleher, Coornahahilly.

Abbie O’Leary, Gortnahoctee.

Kate Kelleher, Inchineil and Clondrohid.

Anastasia O’Sullivan, Ardcahan.

Jerry Cotter, An tSraid.

Liza Kelleher, Aharas.

We think of Pad O’Donovan Dunmanway who died recently.

Sympathy.

Sympathy of the parish is extended to the Lynch Family, Dromcarra

on the death of Christy Lynch, Ontario, Canada and late of

Boylesgrove, Killbarry who died recently.

Message from Fr Anthony

Where is it wonderful for us to be. At the moment we are a bit fed up

because we can’t see each other or go more than 5km, so we spend

most of our time at home. For some that is the most wonderful place

to be, for some others it is not. Can we make it a wonderful place to

be.

Mass Times in Neighbouring Parishes

Kilmichael Vigil 8.15pm in Cooldorrihy.

Johnstown Sun 10.00am. Toames Sun 11.30am.

Dunmanway Vigil 6.30pm

Ballinacarriga 9.30am. Togher Sun 10.45am. Dunmanway Sun 12.00noon.

Macroom Vigil 7.30pm. Sun 8.30am, 10.30am, 12.00noon.

Ballyvourney Vigil 6.30pm. Sun 11.30am. Réidh na nDoirí Sun 9.30am.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm


Léachtaí Gaeilge: Sunday, 28th February, 2021

CÉAD LÉACHT

Sliocht as an céad leabhar Genesis 22:1-2. 9-13. 15-18

Íobairt Abráhám, ár n-athair sa chreideamh.

Tamall ina dhiaidh sin chuir Dia promhadh ar Abrahám: “A

Abrahám, a Abrahám,” ar sé. “Anseo dom,” ar seisean. “Tóg

leat do mhac,” arsa Dia leis, “d’aonmhac Íosác ar a bhfuil do

ghreann, agus imigh go tír Mhoiriá, agus déan é a íobairt ansiúd

ina íobairt dhóite ar chnoc a thaispeánfaidh mé duit.”

Nuair a shroicheadar an áit a thaispeáin Dia dó, thóg Abrahám

altóir ann agus chóirigh an t-adhmad uirthi. Chuir sé ceangal

faoina mhac agus leag ar an altóir é, anuas ar an adhmad. Shín

Abrahám a lámh amach, agus rug greim ar an scian chun a

mhac a mharú.

Ach ghlaoigh aingeal an Tiarna air ó neamh agus dúirt: “A

Abrahám, a Abrahám.” Dúirt sé: “Anseo dom.” Dúirt sé: “Ná

leag lámh ar do mhac, agus ná déan aon dochar dó; óir tá a fhios

agam anois go bhfuil eagla Dé ort, mar níor dhiúltaigh tú do

mhac, d’aonmhac, dom.” Ansin d’ardaigh Abrahám a shúile

agus féach, laistiar de bhí reithe agus a adharca in achrann i

dtor; thóg Abrahám an reithe agus d’ofráil é mar íobairt dhóite

in áit a mhic.

Agus ghlaoigh aingeal an Tiarna ar Abrahám athuair ó neamh:

“Mhionnaigh mé dar mise féin – focail an Tiarna iad seo – ós

rud é go ndearna tú an rud seo agus nár dhiúltaigh tú do mhac,

d’aonmhac féin, dom, dáilfidh mé na frasa beannachtaí uaim

anuas ort. Cuirfidh mé an rath ar do shíol ionas go mbeidh siad

líonmhar mar réaltaí neimhe nó mar ghaineamh na trá; agus

beidh seilbh ag do shliocht ar gheataí [cathrach] do naimhde.

Beannóidh ciníocha uile an domhain iad féin dar do shliocht

mar gur ghéill tú do mo ghlór.”

Briathar Dé.

Salm le Freagra Sm 115

Freagra:

Siúlfaidh me i bhfianaise an

Tiarna i ndúiche na mbeo.

1. Bhí muinín agam fiú nuair a dúirt mé:

‘Táim do mo bhuaireamh go mór.’

Is luachmhar i bhfianaise an Tiarna

bás a chuid naomh.

2. A Thiarna, is mise do ghiolla;

scaoil tú mo chuibhreacha díom.

Ofrálfaidh mé duit íobairt an mholta,

Freagra

gairfidh mé ar ainm an Tiarna. Freagra

3. Comhlíonfaidh mé ar mhóidigh mé don Tiarna

i láthair a phobail go léir,

i gcúirteanna theach an Tiarna,

i do lár baill, a Iarúsailéim

Freagra

DARA LÉACT

Sliocht as litir N.Pól chuig na Rómhánaigh 8:31-

34

Níor lig Dia uaidh a Mhac Féin.

A bhráithre, má tá Dia ar ár dtaobh, cé atá inár gcoinne?

Nuair nár lig sé uaidh a mhac féin ach é a thabhairt suas ar

mhaithe linne go léir, cén fáth nach mbronnfaidh sé gach

grásta eile orainn ina theannta chomh maith? Agus cé a

dhéanfaidh lucht tofa Dé a chúisiú? Nuair atá Dia dár

saoradh, cé a dhéanfaidh ár ndaoradh? An é Críost a

dhéanfaidh é, an té a fuair bás agus a tógadh ó mhairbh,

atá fós ar dheis Dé agus atá ag idirghuí ar ár son?

Briathar Dé.

Comhgháir an tSoiscéil Mth 17:5

Glóir duit, a Chríost: is tú Briathar De!

Cloiseadh glór an Athar as an scamall solasmhar:

‘Is é seo mo Mhac muirneach dár thug mé gnaoi: éistigí

leis.’

Glóir duit, a Chríost: is tú Briathar De!

SOISCÉAL

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Marcas

9:2-10

Is é seo mo Mhac muirneach.

San am sin rug Íosa leis Peadar, Séamas agus Eoin, agus

sheol sé suas iad sliabh ard ar leithligh. Agus tháinig

claochlú air os comhair a súl, agus d’éirigh a chuid

éadaigh dealrach, iad gléigeal thar cuimse, nach bhfuil

úcaire ar domhan a dhéanfadh chomh geal iad. Agus

chonacthas dóibh Maois mar aon le hÉilias agus iad ag

comhrá leis. Agus labhair Peadar le hÍosa: “A Mháistir, “

ar sé, “is maith mar a tharla anseo sinn: déanaimis trí

bothanna, ceann duit féin, ceann do Mhaois agus ceann

d’Éilias” – mar ní raibh a fhios aige cad ba mhaith dó a rá

óir tháinig uamhan orthu. Agus tháinig scamall ina scáil

anuas orthu, agus an glór as an scamall: “Is é seo mo

Mhac muirneach dár thug mé gnaoi: éistigí leis!” Agus go

tobann, ar dhearcadh dóibh ina dtimpeall, ní fhaca siad

duine ar bith níos mó ach Íosa in éineacht leo ina aonar.

Ar a slí anuas dóibh ón sliabh, chuir sé mar acht orthu gan

a raibh feicthe acu a insint do dhuine ar bith nó go mbeadh

Mac an Duine éirithe ó mhairbh. Agus choinnigh siad an

scéal chucu féin ach go mbídís ag fiafraí dá chéile cad ba

chiall leis an éirí úd ó mhairbh.

Soiscéal Dé.

**********************************

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Ni neart go cur le

céile

Séipéal N.

Fionn Barra

and N.

Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

Saturday Vigil Mass

Saturday Vigil Mass

More magazines by this user
Similar magazines