01.03.2021 Views

Arronet_broschyr-2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Arronet</strong> 16 & 18<br />

I skärgårdsidyllen Öregrund<br />

tillverkas kvalitetsbåtar för ett<br />

bekvämt och tryggt båtliv.<br />

<strong>2021</strong><br />

HANTVERK<br />

F R Å N<br />

SVERIGE


A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

1 2<br />

3<br />

4 1 5<br />

2<br />

6 3<br />

7 4 8<br />

5<br />

6 7<br />

1 2 3 4<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

Källörsgatan 14<br />

742 36 Östhammar<br />

Telefon 0173-465 90<br />

Designed by<br />

Drawn by<br />

Approved by<br />

Weight<br />

Status<br />

Material<br />

Sheet/Sheet<br />

Rev Part<br />

Date<br />

Date<br />

Date<br />

Tolerance<br />

Thickness<br />

Title/Description<br />

Drawing no<br />

1 2 3 4<br />

Rev<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

Källörsgatan 14<br />

742 36 Östhammar<br />

Telefon 0173-465 90<br />

Designed by<br />

Drawn by<br />

Approved by<br />

Weight<br />

Status<br />

Material<br />

Sheet/Sheet<br />

Rev Part<br />

Date<br />

Date<br />

Date<br />

Tolerance<br />

Thickness<br />

Title/De<br />

Drawin<br />

Powered By<br />

16 sp<br />

spa<br />

Standardutrustning: Stolsöverdrag (SP/SPO), klass 3 ögla, SB+ BB pulpet,<br />

akterbänk, lanternmast, Garminplotter echoMAP Plus 72cv, hydraulstyrning<br />

Ultraflex, batteri, brandsläckare, länspump med nivåvakt, Suzuki Security<br />

system och Suzuki multifunktionsinstrument.<br />

Tillbehör: Extra förvaringsbox, dynsats till aktersoffa och stävstege.<br />

1857<br />

2115<br />

1857<br />

910<br />

2115<br />

16sp<br />

1575<br />

16sp-a<br />

LÄNGD BREDD HÖJD VIKT<br />

5260 mm 2115 mm 1857 mm 620–633 kg<br />

Höjd exklusive lanternmast. Vikt inklusive 2 × pulpet och 2 × stol.<br />

This document and its contents are the exclusive<br />

property of <strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB and must not be<br />

copied, reproduced, transmitted or communicated<br />

to any other party or used for purposes not<br />

expressly permitted by us.<br />

This document and its contents are the exclusive<br />

property of <strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB and must not be<br />

copied, reproduced, transmitted or communicated<br />

to any other party or used for purposes not<br />

expressly permitted by us.<br />

5259<br />

<strong>Arronet</strong><br />

<strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB<br />

Kg<br />

Scale Format<br />

Fax 0173-465 95 1:40 A3 1/1<br />

t=<br />

16sp-o<br />

5259<br />

<strong>Arronet</strong><br />

<strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB<br />

Kg<br />

Scale Format<br />

Fax 0173-465 95 1:40 A3 1/1<br />

t=<br />

16<br />

Små båtar byggda för stora påfrestningar<br />

HANTVERK<br />

F R Å N<br />

SVERIGE<br />

<strong>Arronet</strong>s minsta modeller erbjuder samma gedigna konstruktion och grundegenskaper som de större modellerna,<br />

men i ett mer kompakt utförande. De lämpar sig lika bra för utflykter och fiske som för transporter. Båtarna erbjuds<br />

i flera varianter. Välj den modell som passar just dig:<br />

SP: Mittpulpet SPO: Två sidopulpeter utan dörr SPO: Två sidopulpeter med dörr som tillval<br />

SP/SPO-A: Utan stolar med respektive pulpet/pulpeter längre bak.


A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

1 2<br />

3<br />

4 5<br />

6 7 8<br />

1 2<br />

3<br />

4 5<br />

6 7<br />

1 2 3 4<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

Källörsgatan 14<br />

742 36 Östhammar<br />

Telefon 0173-465 90<br />

Designed by<br />

Drawn by<br />

Approved by<br />

Weight<br />

Status<br />

Material<br />

Sheet/Sheet<br />

Rev Part<br />

Date<br />

Date<br />

Date<br />

Tolerance<br />

Thickness<br />

Title/Description<br />

Drawing no<br />

1 2 3 4<br />

Rev<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

Källörsgatan 14<br />

742 36 Östhammar<br />

Telefon 0173-465 90<br />

Designed by<br />

Drawn by<br />

Approved by<br />

Weight<br />

Status<br />

Material<br />

Sheet/Sheet<br />

Rev Part<br />

Date<br />

Date<br />

Date<br />

Tolerance<br />

Thickness<br />

Title/De<br />

Drawin<br />

16 spo<br />

spoa<br />

Standardutrustning: Stolsöverdrag (SP/SPO), klass 3 ögla, SB+ BB pulpet,<br />

akterbänk, lanternmast, Garminplotter echoMAP Plus 72cv, hydraulstyrning<br />

Ultraflex, batteri, brandsläckare, länspump med nivåvakt, Suzuki Security<br />

system och Suzuki multifunktionsinstrument.<br />

Tillbehör: Dörr (till SPO/SPOA), extra förvaringsbox och dynsats till aktersoffa,<br />

stävstege och Kapell till SPO.<br />

LÄNGD BREDD HÖJD VIKT<br />

5260 mm 2115 mm 1857 mm 620–633 kg<br />

Höjd exklusive lanternmast. Vikt inklusive 2 × pulpet och 2 × stol.<br />

This document and its contents are the exclusive<br />

property of <strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB and must not be<br />

copied, reproduced, transmitted or communicated<br />

to any other party or used for purposes not<br />

expressly permitted by us.<br />

1857<br />

2115<br />

This document and its contents are the exclusive<br />

property of <strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB and must not be<br />

copied, reproduced, transmitted or communicated<br />

to any other party or used for purposes not<br />

expressly permitted by us.<br />

1857<br />

5259<br />

910<br />

16spo<br />

2115<br />

<strong>Arronet</strong><br />

<strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB<br />

Kg<br />

Scale Format<br />

Fax 0173-465 95 1:40 A3 1/1<br />

t=<br />

16sp-o<br />

5259<br />

1575<br />

16spo-a<br />

<strong>Arronet</strong><br />

<strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB<br />

Kg<br />

Scale Format<br />

Fax 0173-465 95 1:40 A3 1/1<br />

t=<br />

16<br />

SÄKERT & STABILT. <strong>Arronet</strong>-båtarna är byggda för din säkerhet och för att klara tuff behandling. De är försedda<br />

med luftkuddar och flyter därför även om skrovet skulle vattenfyllas. Stabiliteten både i hamn och under gång är<br />

något utöver det vanliga.<br />

FANTASTISKA SJÖEGENSKAPER. Båtarna är roliga att köra, lättdrivna och går fint i sjön i alla väder. Genom sin<br />

förstärkta konstruktion klarar de hårda påfrestningar och så mycket is som båtens vikt orkar bryta.<br />

SVENSK KVALITET. Båtarna är helsvetsade med förstärkta skrov, i saltvattenbeständig marinaluminium. Resultatet<br />

är en stark, säker, underhållsfri båt där åldrande material är minimerade. Du slipper skarvar som kan skramla isär,<br />

plast, nitar och flagnande lack.


A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

1 2<br />

3<br />

4 1 5<br />

2<br />

6 3<br />

7 4 8<br />

5<br />

6 7<br />

1 2 3 4<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

Källörsgatan 14<br />

742 36 Östhammar<br />

Telefon 0173-465 90<br />

Designed by<br />

Drawn by<br />

Approved by<br />

Weight<br />

Status<br />

Material<br />

Sheet/Sheet<br />

Rev Part<br />

Date<br />

Date<br />

Date<br />

Tolerance<br />

Thickness<br />

Title/Description<br />

Drawing no<br />

1 2 3 4<br />

Rev<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

Källörsgatan 14<br />

742 36 Östhammar<br />

Telefon 0173-465 90<br />

Designed by<br />

Drawn by<br />

Approved by<br />

Weight<br />

Status<br />

Material<br />

Sheet/Sheet<br />

Rev Part<br />

Date<br />

Date<br />

Date<br />

Tolerance<br />

Thickness<br />

Title/De<br />

Drawin<br />

Powered By<br />

18 sp<br />

spa<br />

Standardutrustning: Stolsöverdrag (SP/SPO), klass 3 ögla, SB+ BB pulpet,<br />

akterbänk, lanternmast, Garminplotter echoMAP Plus 72cv, hydraulstyrning<br />

Ultraflex, batteri, brandsläckare, länspump med nivåvakt, Suzuki Security<br />

system och Suzuki multifunktionsinstrument.<br />

Tillbehör: Extra förvaringsbox och dynsats till aktersoffa, kapell till SPO och<br />

stävstege.<br />

LÄNGD BREDD HÖJD VIKT<br />

1857<br />

2115<br />

1857<br />

1213<br />

18sp<br />

2115<br />

2078<br />

18spa<br />

5760 mm 2115 mm 1857 mm 670–683 kg<br />

Höjd exklusive lanternmast. Vikt inklusive 2 × pulpet och 2 × stol.<br />

This document and its contents are the exclusive<br />

property of <strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB and must not be<br />

copied, reproduced, transmitted or communicated<br />

to any other party or used for purposes not<br />

expressly permitted by us.<br />

This document and its contents are the exclusive<br />

property of <strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB and must not be<br />

copied, reproduced, transmitted or communicated<br />

to any other party or used for purposes not<br />

expressly permitted by us.<br />

5759<br />

<strong>Arronet</strong><br />

<strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB<br />

Kg<br />

Scale Format<br />

Fax 0173-465 95 1:40 A3 1/1<br />

t=<br />

18sp-o<br />

5759<br />

<strong>Arronet</strong><br />

<strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB<br />

Kg<br />

Scale Format<br />

Fax 0173-465 95 1:40 A3 1/1<br />

t=<br />

18<br />

Små båtar byggda för stora påfrestningar<br />

HANTVERK<br />

F R Å N<br />

SVERIGE<br />

<strong>Arronet</strong>s minsta modeller erbjuder samma gedigna konstruktion och grundegenskaper som de större modellerna,<br />

men i ett mer kompakt utförande. De lämpar sig lika bra för utflykter och fiske som för transporter. Båtarna är<br />

oerhört flexibla i monteringen av pulpeter och erbjuds i flera varianter. Välj den modell som passar just dig:<br />

SP: Mittpulpet SPO: Två sidopulpeter utan dörr SPO: Två sidopulpeter med dörr<br />

SP/SPO-A: Utan stolar med respektive pulpet/pulpeter längre bak.


A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

1 2<br />

3<br />

4 1 5<br />

2<br />

6 3<br />

7 4 8<br />

5<br />

6 7<br />

1 2 3 4<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

Källörsgatan 14<br />

742 36 Östhammar<br />

Telefon 0173-465 90<br />

Designed by<br />

Drawn by<br />

Approved by<br />

Weight<br />

Status<br />

Material<br />

Sheet/Sheet<br />

Rev Part<br />

Date<br />

Date<br />

Date<br />

Tolerance<br />

Thickness<br />

Title/Description<br />

Drawing no<br />

1 2 3 4<br />

Rev<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

Källörsgatan 14<br />

742 36 Östhammar<br />

Telefon 0173-465 90<br />

Designed by<br />

Drawn by<br />

Approved by<br />

Weight<br />

Status<br />

Material<br />

Sheet/Sheet<br />

Rev Part<br />

Date<br />

Date<br />

Date<br />

Tolerance<br />

Thickness<br />

Title/De<br />

Drawin<br />

18 spo<br />

spoa<br />

Standardutrustning: Stolsöverdrag (SP/SPO), klass 3 ögla, SB+ BB pulpet,<br />

akterbänk, lanternmast, Garminplotter echoMAP Plus 72cv, hydraulstyrning<br />

Ultraflex, batteri, brandsläckare, länspump med nivåvakt, Suzuki Security system<br />

och Suzuki multifunktionsinstrument.<br />

2115<br />

Tillbehör: Dörr, extra förvaringsbox och dynsats till aktersoffa, kapell till SPO och<br />

stävstege<br />

LÄNGD BREDD HÖJD VIKT<br />

1857<br />

1857<br />

1213<br />

18spo<br />

2115<br />

2078<br />

18spoa<br />

5760 mm 2115 mm 1857 mm 670–683 kg<br />

Höjd exklusive lanternmast. Vikt inklusive 2 × pulpet och 2 × stol.<br />

This document and its contents are the exclusive<br />

property of <strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB and must not be<br />

copied, reproduced, transmitted or communicated<br />

to any other party or used for purposes not<br />

expressly permitted by us.<br />

This document and its contents are the exclusive<br />

property of <strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB and must not be<br />

copied, reproduced, transmitted or communicated<br />

to any other party or used for purposes not<br />

expressly permitted by us.<br />

5759<br />

<strong>Arronet</strong><br />

<strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB<br />

Kg<br />

Scale Format<br />

Fax 0173-465 95 1:40 A3 1/1<br />

t=<br />

18sp-o<br />

5759<br />

<strong>Arronet</strong><br />

<strong>Arronet</strong> Smidesteknik AB<br />

Kg<br />

Scale Format<br />

Fax 0173-465 95 1:40 A3 1/1<br />

t=<br />

18<br />

SÄKERT & STABILT. <strong>Arronet</strong>-båtarna är byggda för din säkerhet och för att klara tuff behandling. De är försedda<br />

med luftkuddar och flyter därför även om skrovet skulle vattenfyllas. Stabiliteten både i hamn och under gång är<br />

något utöver det vanliga.<br />

FANTASTISKA SJÖEGENSKAPER. Båtarna är roliga att köra, lättdrivna och går fint i sjön i alla väder. Genom sin<br />

förstärkta konstruktion klarar de hårda påfrestningar och så mycket is som båtens vikt orkar bryta.<br />

SVENSK KVALITET. Båtarna är helsvetsade med förstärkta skrov, i saltvattenbeständig marinaluminium. Resultatet<br />

är en stark, säker, underhållsfri båt där åldrande material är minimerade. Du slipper skarvar som kan skramla isär,<br />

plast, nitar och flagnande lack.


Powered By<br />

18 c<br />

Små båtar byggda för stora påfrestningar<br />

HANTVERK<br />

F R Å N<br />

SVERIGE<br />

<strong>Arronet</strong>s minsta modeller erbjuder samma gedigna konstruktion och grundegenskaper som de större modellerna,<br />

men i ett mer kompakt utförande. De lämpar sig lika bra för utflykter och fiske som för transporter.<br />

C: Kabin


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br />

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br />

SURFACE FINISH:<br />

TOLERANCES:<br />

LINEAR:<br />

ANGULAR:<br />

DRAWN<br />

CHK'D<br />

APPV'D<br />

MFG<br />

Q.A<br />

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br />

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br />

SURFACE FINISH:<br />

TOLERANCES:<br />

LINEAR:<br />

ANGULAR:<br />

DRAWN<br />

CHK'D<br />

APPV'D<br />

MFG<br />

Q.A<br />

NAME<br />

NAME<br />

FINISH:<br />

SIGNATURE<br />

FINISH:<br />

SIGNATURE<br />

18 c<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

F<br />

E<br />

Standardutrustning: Skrov med hytt, dieselvärmare 2 kw, targabåge, klass 3 ögla,<br />

stävgummi, aktersoffa, lanternmast, Garminplotter echoMAP Plus 72cv, hydraulstyrning<br />

Ultraflex, batteri, brandsläckare, länspump med nivåvakt, vindrutetork SB och<br />

BBoch trimplan.<br />

Tillbehör: Extra förvaringsbox och dynsats till aktersoffa och stävstege.<br />

D<br />

C<br />

F<br />

8<br />

7<br />

5759<br />

6<br />

18c<br />

5<br />

4<br />

B<br />

LÄNGD BREDD HÖJD VIKT<br />

5760 mm 2154 mm 1857 mm 830 kg<br />

E<br />

A<br />

D<br />

8<br />

7<br />

5759<br />

6<br />

5<br />

4<br />

Höjd exklusive lanternmast.<br />

C<br />

B<br />

SÄKERT & STABILT. <strong>Arronet</strong>-båtarna är byggda för din säkerhet och för att klara tuff behandling. De är försedda<br />

med luftkuddar och flyter därför även om skrovet skulle vattenfyllas. Stabiliteten både i hamn och under gång är<br />

A<br />

något utöver det vanliga.<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

FANTASTISKA SJÖEGENSKAPER. Båtarna är roliga att köra, lättdrivna och går fint i sjön i alla väder. Genom sin<br />

förstärkta konstruktion klarar de hårda påfrestningar och så mycket is som båtens vikt orkar bryta.<br />

SVENSK KVALITET. Båtarna är helsvetsade med förstärkta skrov, i saltvattenbeständig marinaluminium. Resultatet<br />

är en stark, säker, underhållsfri båt där åldrande material är minimerade. Du slipper skarvar som kan skramla isär,<br />

plast, nitar och flagnande lack.


En livslång kärlek i alla väder<br />

<strong>Arronet</strong> är en tillverkare som snabbt gjort sig känd för sina starka och robusta<br />

båtar, gjorda för att tåla tuffa tag. Det är aluminiumbåtar byggda med stor omsorg<br />

och gediget kunnande. De är alla tillverkade med hantverksmässig precision<br />

i fabriken i Öregrund.<br />

Alla deras modeller har samma gedigna grundkonstruktion med<br />

förstärkta skrov. De är helsvetsade i saltvattenbeständig och<br />

återvinningsbar marinaluminium. Hos <strong>Arronet</strong> tar man inga<br />

genvägar.<br />

Den höga kvalitetsnivån märks väl i både helhet och<br />

detaljer som de svetsade räckena, de stadiga och bekväma<br />

stolarna och givetvis i den stabila och mjuka gången.<br />

Det här är båtar som lämpar sig lika väl för utflykter som<br />

för fiske och transporter, i nästan vilket väder som helst. En<br />

extra trygghet är också att de är fullständigt osänkbara, tack<br />

vare de inbyggda luftkuddarna.<br />

Säkra, stabila och roliga<br />

<strong>Arronet</strong>-båtarna har fantastiska sjöegenskaper och är roliga att köra. De är<br />

lättdrivna, stabila och går fint i sjön i alla väder. Genom sin förstärkta konstruktion<br />

klarar de hårda påfrestningar och kan till och med bryta så mycket is som båten<br />

väger.<br />

Svensk kvalitet<br />

<strong>Arronet</strong>s helsvetsade och förstärkta skrov ger en stark, säker, underhållsfri båt där<br />

åldrande material är minimerat. Väljer du en <strong>Arronet</strong> så slipper du skarvar som<br />

skramlar isär, plast, nitar och flagnande lack<br />

<strong>Arronet</strong> 18/16 levereras med fyrtaktsmotorer från Suzukis utombordarprogram – en<br />

garanti för att båtupplevelsen börjar i det ögonblick du vrider om startnyckeln. Du får<br />

en komplett båtlösning med god prestanda, bränsleekonomi och tillförlitlighet. Suzuki<br />

utombordsmotorer har hela 7 års motorgaranti, vilket innebär ett bekymmersfritt<br />

ägande och trygghet för dig som kund.<br />

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE<br />

HANTVERK<br />

F R Å N<br />

SVERIGE<br />

Båtarna på bilderna i katalogen kan vara extrautrustade. Vi reserverar för ev feltryck och detaljändringar.<br />

Beställningsnummer: RARR<strong>2021</strong><br />

www.arronet.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!