Newsletter 43 - 14th March, 2021

bealathaabu

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL——

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahony P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

CHILD PROTECTION POLICY AND

PROCEDURES ARE AVAILABLE ON

REQUEST

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

+ Moladh go deo le Dia +

Uibh Laoire Parish

News

Message from Fr Anthony

Most Vol. people 43 will tell you that they like this time of the year 14th because March, the

evenings 2021 are getting longer and there is more light and brightness. In the

gospel we are told that some people don’t like light. Sometimes darkness is

a useful cover, if we don’t want people to see us. There are ways we behave

and __________________________________________

do things when there is a chance we might be seen, can we always act in

the same way when we are not been watched or seen, because if we can we

need not be afraid of the light, even though perhaps because of shyness or

modesty we might prefer the dark.

Today is Mothers Day, the second one for which we have been in lockdown,

despite that I hope you will enjoy the day and make the most of it.

Vocations Discernment

A number of Dioceses (in the Cashel Province) including Cork and Ross are

hosting. A Virtual Discernment Evening for men (18 years +) exploring

Diocesan Priesthood. This will take place on Tuesday March 23rd 2021 on

Zoom from 7:30 to 9pm. The registration email is info@vocations.ie.

ALHomecare

Affordable Live-in Homecare provides live-in carers for the elderly in your

area. If you are looking for a live-in carer for your relative, please call

Eileen or Tom today on 087 9916791 or 087 7440729. Our website

is www.alhomecare.ie

Anniversaries.

Peg O’Leary, Inchinaneave.

Ellen Dennehy,

Carrigleigh.

Bridget Crowley, Dunmanway.

Mary,Greg and Denis Canty, Kilnadur. Eileen Cotter, Carrignacurra.

Timothy Galvin, Carrignacurra

Nora Sheehan, Coachford

St Patrick's Day Concert

Coiste Forbartha Béal Átha'n Ghaorthaidh are delighted to inform you of

our planned Lá le Pádraig schedule. In recent weeks we have gathered

'filmed at home' performances from many local (& some not so local)

musicians, singers, poets, story-tellers and dancers. A link to this online

concert will be sent in the Béal Átha Abú email and also released on the

Bealatha.ie or Ballingeary.com website at 12 noon on St. Patrick's Day. If

you know of any neighbors or relatives that you think would enjoy this

concert but don't have the internet or technology to do so, please try and

arrange to help them out, while adhering to Covid-19 restrictions of

course ...… maybe you could connect your laptop to the hotspot on your

phone & then give your laptop on loan.

Mass Times in Neighbouring Parishes

Kilmichael Vigil 8.15pm in Cooldorrihy.

Johnstown Sun 10.00am. Toames Sun 11.30am.

Dunmanway Vigil 6.30pm

Ballinacarriga 9.30am. Togher Sun 10.45am. Dunmanway Sun 12.00noon.

Macroom Vigil 7.30pm. Sun 8.30am, 10.30am, 12.00noon.

Ballyvourney Vigil 6.30pm. Sun 11.30am. Réidh na nDoirí Sun 9.30am.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm


Leachtaí Gaeilge: Sunday, 14th March, 2021

CÉAD LÉACHT

Sliocht as an dara leabhar gCroinicí 36:14-16. 19-23

Léirítear fearg agus trócaire Dé trí dheoraíocht agus saoradh a

pobail.

Na príomhshagairt go léir, agus an pobal go léir chomh maith, bhí siad

thar a bheithm mídhílis, agus rinne siad aithris ar nósanna gránna na

gciníocha, agus thruailligh siad Teampall an Tiarna a choisric sé in

Iarúsailéim. An Tiarna, Dia a n-aithreacha, chuir sé teachtairí chucu

gan stad gan staonadh mar go raibh trua aige dá phobal agus dá áit

lonnaithe. Ach rinne siad ceap magaidh de theachtairí Dé, chaith siad

drochmheas lena bhriathra, agus rinne siad fonóid faoina fháithe, nó

gur tháinig an oiread sin feirge ar an Tiarna lena phobal nach raibh aon

leigheas ar an scéal feasta.

Loisceadar Teampall Dé, agus réab siad ballaí Iarúsailéim, agus chuir

siad a páláis go léir trí thine, agus mhill siad a soithí luachmhara go

léir. Iad siúd a tháinig slán ón gclaíomh, dhíbir Nabúcadnazar go dtí an

Bhablóin iad mar a raibh siad ina ndaoir aige féin agus ag a chlann

mhac nó gur tháinig ríocht na Peirse i gcumhacht. Is mar sin a

comhlíonadh focal an Tiarna a labhair sé trí bhéal Irimia:

“Coimeádfaidh an tír seo a sabóid i rith laethanta a hainnise go ceann

deich mbliana agus trí scór, nó go mbeidh a sabóidí caite aici.”

Chun go gcomhlíonfaí an focal úd a dúirt an Tiarna trí bhéal Irimia, an

chéad bhliain dá raibh Cíoras i gcoróin na Peirse, spreag an Tiarna

spiorad Chíorais rí na Peirse i dtreo gur chuir sé fógra amach ar fud a

ríochta go léir agus gur chuir sé é i scríbhinn freisin, mar leanas: “Seo

mar a deir Cíoras rí na Peirse: ‘An Tiarna, Dia neimhe, thug sé ríochtaí

uile an domhain dom agus chuir sé do chúram orm teach a thógáil dó

in Iarúsailéim in Iúdá. Duine ar bith dá phobal atá in bhur measc, go

raibh an Tiarna a Dhia leis! Téadh sé suas!’”

Briathar Dé.

SALM LE FREAGRA. Sm 136

Freagra

Go gceanglaí mo theanga de mo

chúláirí

mura mbím ag cuimhneamh ort!

I. Cois srutháin na Baibealóine

a shuíomar ag sileadh na ndeor,

nuair a chuimhníomar ar Síón;

ar shaileoga na tíre sin

chrochamar ár gcruiteanna. Freagra

2. Óir an drong a rinne braighde dínn

d’iarr siad amhráin orainn ansin.

Is an dream a bhíodh dár gciapadh

d’iarr siad lúcháir orainn:

‘Scaoiligí chugainn,’ a deiridís

‘ceann d’amhráin Síón.’ Freagra

3. Conas a chanfaimis

amhrán an Tiarna

i dtír iasachta?

Má dhéanaim dearmad ort, a Iarúsailéim,

go gcrapa mo dheaslámh! Freagra

4. Go gceanglaí mo theanga de mo chúláirí,

mura mbím ag cuimhneamh ort;

mura gcuirim Iarúsailéim

mar bharr m’aoibhnis uile.

Freagra

DARA LÉACT:

Sliocht as litir NaomhPól chuig na hEifísigh 2:4-10

Nuair a bhi sibh marbh trí bhur gcionta, slanaíodh sibh tríd an

ngrásta.

A bhráithre . tá Dia lán de thrócaire agus thug sé grá chomh mór

sin dúinn fiú amháin nuair a bhíomar marbh de dheasca ár

gcionta, gur athbheoigh sé sinn in éineacht le Críost – is in aisce

a slánaíodh sibh – gur thóg sé sinn ó mhairbh in éineacht leis

agus gur chuir inár suí sinn sna flaithis in Íosa Críost, d’fhonn a

léiriú do na haoiseanna a bhí le teacht chomh hollmhór is a bhí

stór a ghrásta agus a fhlaithiúlacht a bhí sé linne i gCríost Íosa.

Mar is le grásta a slánaíodh sibh, trí chreideamh. Ní uaibh féin é;

is tabhartas é ó Dhia. Agus ní de bharr oibreacha i dtreo nach

bhfuil cúis mhaíte ag duine ar bith. Is dá dhéantús sinn mar gur

cruthaíodh i gCríost Íosa sinn chun ár saol a thabhairt i mbun na

ndea-oibreacha a bhí ullamh roimh ré dúinn ag Dia.

Briathar Dé.

Comhgháir an tSoiscéil Eo 3: 16

Glóir duit, a Chríost: is tú Briathar De!

Ghráigh Dia an domhan chomh mór sin gur thug sé a Aonghin

Mic uaidh i dtreo, gach duine a chreideann ann, tá an beatha

shíoraí aige.

Glóir duit, a Chríost: is tú Briathar De!

SOISCÉAL Eoin 3:14-21

Thug Dia a Aonghin Mic uaidh chun go slánófaí an domhan

tríd. Seo mar a dúirt Íosa le Nícodémas :

Faoi mar a d’ardaigh Maois an nathair nimhe san fhásach,

sin mar a chaithfear Mac an Duine a ardú,

i dtreo, gach duine a chreideann ann,

go mbeidh an bheatha shíoraí aige.

Óir ghráigh Dia an domhan chomh mór sin

gur thug sé a Aonghin Mic uaidh

i dtreo, gach duine a chreideann ann,

nach gcaillfí é ach go mbeadh an bheatha shioraí aige.

Óir ní chun daorbhreith a thabhairt ar an saol

a chuir Dia a Mhac uaidh ar an saol

ach chun go slánófaí an saol tríd.

An té a chreideann ann ní thabharfar daorbhreith air,

ach an té nach gcreideann ann,

tá daorbhreith tugtha air cheana féin,

mar nár chreid sé in ainm Mhac Dé, a Aonghin.

Agus an daorbhreith, is mar seo í:

mar gur tháinig an solas isteach sa saol,

de bhrí gurbh olc iad a ngníomhartha.

Óir gach duine a bhíonn ag déanamh an oilc,

bíonn fuath aige don solas agus seachnaíonn sé an solas,

le heagla go gcáinfí a ghníomhartha.

Ach an té a dhéanann an fhírinne,

tagann sé chun an tsolais,

chun go dtaispeáinfí gur i nDia

a rinneadh a ghníomhartha.”

Soiscéal Dé.

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Ni neart go cur le

céile

Séipéal N.

Fionn Barra

and N.

Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

Saturday Vigil Mass

Saturday Vigil Mass

More magazines by this user
Similar magazines