RYTHMOS SS'21

theman
  • No tags were found...

enjoy the little things

N E W

s p r i N g - s u m m E r

c o l l E c t i o N 2 0 2 1


N E W

S P R I N G S U MME R

C O L L E C T I O N 2 0 2 1

Η εταιρία X.Φ. Ρυθμός Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή

ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων τιμών

χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Φωτογράφιση / Τζούλια Κωνσταντίνου, T. 2106513470

Δημιουργικό / sxristaki@gmail.com


BEDDiNg

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

04

14

22

34

52

54

64

68

74

96

100

104

144

166

190

226

256

270

300

spirit, ΠΕΝΙΕ ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 200 ΚΛΩΣτΕΣ

stAtus, ΠΕΝΙΕ ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 230 ΚΛΩΣτΕΣ

sYmBol, BAmBAKi 100%

DivA, BAmBAKi 100%

NovA, BAmBAKi 100%

NEXt, BAmBAKi BAmBAKi 50%-50% pol.

plAiN colour - moNoΧΡΩΜα

scENArio, mADoNNA, Amor

covErlEts - BlANKEt

WEDDiNg collEctioN

ΝυφΙΚο ΣΕτ ΚΡΕΒατοΚαΜαΡαΣ

ΒEDroom uNDErWEAr

ΜαΞΙΛαΡΙ, ΘΗΚΗ ΜαΞΙΛαΡΙου, ΕΠΙΣτΡΩΜα

hotEl collEctioN

ΣΕΝτοΝΙ, ΠΕτΣΕτα, ταΠΕτο

DiNiNg & liviNg

liviNg room

ΡΙΧταΡΙ ΚαΝαΠΕ

AccEssoriEs - floor rugs

Πουφ, ταΠΕτο

DiNiNg - KitchEN collEctioN

τΡαΠΕΖοΜαΝτΗΛo, ΠEτΣΕτα ΚουΖΙΝαΣ, ΠοΔΙα

BAthroom

BAth collEctioN

ΠΕτΣΕτα, ΜΠουΡΝουΖΙ, ΠΕτΣΕτΕΣ ΘαΛαΣΣΗΣ

KiDs & BABY room

KiD’s BAthroom

ΜΠουΡΝουΖΙ, ΚαΠα, ΠΕτΣΕτα

KiD’s BEDroom

ΣΕΝτοΝΙ ΕφΗΒΙΚο - ΠαΙΔΙΚο

KiD & NEWBorN collEctioN

ΣΕΝτοΝΙ ΠαΙΔΙΚο - ΒΡΕφΙΚο

NEWBorN collEctioN

ΣΕΝτοΝΙ ΒΡΕφΙΚο - KoYΒΕΡτα

rYthmos homE

3


S P I R I T c o l l e c T I o n

B E D R O O M

T O F E E L

C O M F O R T A B L Y

4 spirit collEctioN


YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 64,50€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 71,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 99,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 105,00€

tAmAr

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 200 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

spirit collEctioN

5


s t Y l E i t . . .

ArchiE

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 200 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

6 spirit collEctioN

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 64,50€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 71,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 99,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 105,00€


A N D l o v E i t . . .

mAgNus

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 200 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 64,50€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 71,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 99,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 105,00€

spirit collEctioN

7


rumi

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 200 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

8 spirit collEctioN

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 64,50€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 71,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 99,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 105,00€


S P I R I T c o l l e c T I o n

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 64,50€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 71,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 99,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 105,00€

KissA

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 200 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

spirit collEctioN

9


hArvArD

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 200 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

10 spirit collEctioN

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 64,50€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 71,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 99,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 105,00€


S P I R I T c o l l e c T I o n

gArrEtt

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 200 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 64,50€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 71,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 99,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 105,00€

spirit collEctioN

11


tErrA

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 200 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ• 100% BAmBAKi

12 spirit collEctioN

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 64,50€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 71,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 99,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 105,00€


S P I R I T c o l l e c T I o n

iNgriD

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 200 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ• 100% BAmBAKi

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 64,50€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 71,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 99,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 105,00€

spirit collEctioN

13


cAssANDrA

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 230 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

14 stAtus collEctioN

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 79,00€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 85,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 108,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 117,00€


S T A T U S c o l l e c T I o n

EArthA

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 230 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 79,00€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 85,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 108,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 117,00€

stAtus collEctioN

15


AmBEr

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 230 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

16 stAtus collEctioN

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 79,00€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 85,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 108,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 117,00€


mArigolD

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 230 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 79,00€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 85,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 108,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 117,00€

stAtus collEctioN 17


hAlEY

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 230 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

18 stAtus collEctioN

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 79,00€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 85,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 108,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 117,00€


S T A T U S c o l l e c T I o n

rivA 02

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 230 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 79,00€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 85,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 108,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 117,00€

stAtus collEctioN

19


miDori

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 230 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

20 stAtus collEctioN

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 79,00€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 85,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 108,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 117,00€


S T A T U S c o l l e c T I o n

liNDEN

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 230 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

YΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙα ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) oXforD 79,00€

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50X70) oXforD 85,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 108,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50X70) oXforD 117,00€

stAtus collEctioN

21


S Y M B o l c o l l e c T I o n

ANDEs ΡοΖ

100% BAmBAKi

22 sYmBol collEctioN


ANDEs γΚΡΙ

100% BAmBAKi

KiNg siZE

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(270X290), 2(50Χ70) 60,00€

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 51,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 58,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 81,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 90,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 33,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 42,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 62,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 70,15€

andes towels σελ.207

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

sYmBol collEctioN

23


isANDro ΜΠΛΕ

100% BAmBAKi

24 sYmBol collEctioN


S Y M B o l c o l l e c T I o n

isANDro KoKKiNo

100% BAmBAKi

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 51,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 58,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 81,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 90,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 35,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250),(50Χ70) 42,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 65,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 70,15€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

sYmBol collEctioN

25


S Y M B o l c o l l e c T I o n

JEffrEY ΚοΚΚΙΝο

100% BAmBAKi

26 sYmBol collEctioN


JEffrEY ΜΠΛΕ

100% BAmBAKi

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 51,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 58,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 81,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 90,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 35,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250),(50Χ70) 42,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 65,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 70,15€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

sYmBol collEctioN

27


mAgNoliA ΡοΖ

100% BAmBAKi

KiNg siZE

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(270X290), 2(50Χ70) 60,00€

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 51,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 58,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 81,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 90,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 35,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250),(50Χ70) 42,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 65,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 70,15€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

28 sYmBol collEctioN


mAgNoliA toWEls ΣΕΛ.205

mAgNoliA ΛαϊΜ

100% BAmBAKi

sYmBol collEctioN

29


gloW ΜΠΛΕ

100% ΒαΜΒαΚΙ

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 51,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 58,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 81,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 90,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 35,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250),(50Χ70) 42,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 65,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 70,15€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

30 sYmBol collEctioN


S Y M B o l c o l l e c T I o n

gloW ΡοΖ

100% ΒαΜΒαΚΙ

sYmBol collEctioN

31


DottY ΡοΖ

100% BAmBAKi

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 51,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 58,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 81,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 90,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 35,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250),(50Χ70) 42,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 65,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 70,15€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

32 sYmBol collEctioN


DottY γΚΡΙ

100% BAmBAKi

S Y M B o l c o l l e c T I o n

dotty towels σελ.202

sYmBol collEctioN

33


KiNg siZE

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(270X290), 2(50Χ70) 56,00€

lEANDro ΡοΖ

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 46,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 53,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 76,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 86,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 33,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250),(50Χ70) 40,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 63,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 68,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

34 DivA collEctioN


d I v A c o l l e c T I o n

lEANDro γΚΡΙ

DivA collEctioN

35


ElisABEth ΡοΖ

100% BAmBAKi

36 DivA collEctioN


ElisABEth ΣΙΕΛ

100% BAmBAKi

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X270), 2(50Χ70) 46,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X250), 2(50Χ70) 53,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 76,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 86,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 33,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 40,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 63,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 68,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

DivA collEctioN

37


mAXimo ΜΠΛΕ

100% cottoN

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X270), 2(50Χ70) 46,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X250), 2(50Χ70) 53,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 76,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 86,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 33,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 40,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 63,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 68,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

38 DivA collEctioN


mAXimo ΡοΖ

100% cottoN

d I v A c o l l e c T I o n

DivA collEctioN

39


EmmA ΚαφΕ

100% cottoN

d I v A c o l l e c T I o n

40 DivA collEctioN


EmmA ΡοΖ

100% cottoN

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X270), 2(50Χ70) 46,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X250), 2(50Χ70) 53,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 76,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 86,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 33,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 40,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 63,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 68,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

DivA collEctioN

41


d I v A c o l l e c T I o n

mistY ΜΠΛΕ

100% BAmBAKi

42 DivA collEctioN


mistY ΡοΖ

100% BAmBAKi

mistY toWEls ΣΕΛ.203

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 33,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 40,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 63,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 68,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

KiNg siZE

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(270X290), 2(50Χ70) 56,00€

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 46,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 53,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 76,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 86,00€

DivA collEctioN

43


JoEllE ΜΠΕΖ - ΡοΖ

100% BAmBAKi

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 46,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 53,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 76,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 86,00€

44 DivA collEctioN

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 33,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 40,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 63,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 68,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€


JoEllE γΚΡΙ - ΜοΒ

100% BAmBAKi

d I v A c o l l e c T I o n

DivA collEctioN

45


46 DivA collEctioN


d I v A c o l l e c T I o n

JANEtt

100% ΒαΜΒαΚΙ

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X270), 2(50Χ70) 46,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X250), 2(50Χ70) 53,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 76,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 86,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 33,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 40,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 63,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 68,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

DivA collEctioN

47


EstEllA BluE

100% BAmBAKi

48 DivA collEctioN


EstEllA ΡοΖ

100% BAmBAKi

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 46,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 53,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 76,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 86,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 33,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 40,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 63,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 68,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

DivA collEctioN

49


cEliNE ΒΕΡαΜαΝ

100% BAmBAKi

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 46,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 53,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 76,50€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 86,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 33,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 40,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 63,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 68,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€

50 DivA collEctioN


cEliNE ΣΙΕΛ

100% BAmBAKi

DivA collEctioN

51


AlDEN ΜΠΕΖ

100% BAmBAKi

52 NovA collEctioN

υΠΕΡΔΙΠΛΑ

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 43,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 50,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 74,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 82,00€

ΗΜΙΔΙΠΛΑ

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 31,00€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250),(50Χ70) 38,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 61,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240),(50Χ70) 65,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€


n o v A c o l l e c T I o n

AlDEN ΜΠΛΕ

100% BAmBAKi

NovA collEctioN

53


ZAcro ΜΠΕΖ

50% cottoN - 50% pol.

54 NEXt collEctioN

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(220X260), 2(50Χ70) 36,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 43,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 66,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 75,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 26,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 33,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 56,30€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 61,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ.(50Χ70) 6,90€


n e X T c o l l e c T I o n

ZAcro γΚΡΙ

50% cottoN - 50% pol.

NEXt collEctioN

55


cAssiA ΡοΖ

50% cottoN - 50% pol.

56 NEXt collEctioN

KiNg siZE

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(260X290), 2(50Χ70) 45,50€

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(220X260), 2(50Χ70) 36,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 43,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 66,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 75,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 26,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 33,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 56,30€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 61,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ, (50Χ70) 6,90€

cAssiA toWEls ΣΕΛ.204


n e X T c o l l e c T I o n

cAssiA γΚΡi

50% cottoN - 50% pol.

NEXt collEctioN

57


porsiA ΡοΖ

50% cottoN - 50% pol.

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 36,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X250), 2(50Χ70) 43,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 66,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 75,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 26,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 33,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 56,30€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 61,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ. (50Χ70) 6,90€

58 NEXt collEctioN


porsiA ΜΠΛΕ

50% cottoN - 50% pol.

n e X T c o l l e c T I o n

NEXt collEctioN

59


mAllorY ΡοΖ

50% cottoN - 50% pol.

60 NEXt collEctioN


mAllorY ΜΠΛΕ

50% cottoN - 50% pol.

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50Χ70) 36,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X250), 2(50Χ70) 43,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 66,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (225X240), 2(50Χ70) 75,00€

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 26,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 33,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 56,30€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 61,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ. (50Χ70) 6,90€

NEXt collEctioN

61


AmEliE ΣοΜοΝ

50% cottoN - 50% pol.

υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(220X260), 2(50Χ70) 36,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X250), 2(50Χ70) 43,00€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 66,00€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 3 τΕΜ. (220X240), 2(50Χ70) 75,00€

62 NEXt collEctioN

ΗΜΙΔΙΠΛα

ΣΕΝτoΝΙ ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50Χ70) 26,50€

KατΩΣΕΝτοΝο flAt h΄ fittED

ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50Χ70) 33,50€

ΚουΒΡ Λi ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 56,30€

ΠAΠΛΩΜα ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X240), (50Χ70) 61,00€

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ. (50Χ70) 6,90€


AmEliE ΡοΖ

50% cottoN - 50% pol.

n e X T c o l l e c T I o n

NEXt collEctioN

63


S T Y L E

Y O U R

M O O D

scENArio BED sEt

ΒαΜΒαΚοΣατΕΝ 200 ΚΛΩΣτΕΣ ΜΕ ΝΗΜατα ΠΕΝΙΕ • 100% BAmBAKi

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑ, ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(245X270), 2(50X70-oXforD) 79,00€

ΚατΩΣEΝτοΝο flAt

ΠΑΠΛωμΑΤΟθηκη ΥΠΕΡΔΙΠΛη, ΣΕτ 3 τΕΜ.(235X260), 2(50X70-oXforD) 85,00€

κΟΥΒΡ ΛΙ ΥΠΕΡΔΙΠΛΟ, ΣΕτ 3 τΕΜ.(235X250), 2(50X70-oXforD) 108,00€

ΠΑΠΛωμΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΟ, ΣΕτ 3 τΕΜ. (235X250), 2(50X70-oXforD) 117,00€

μΑΞΙΛΑΡΟθηκΕΣ ΣΕτ 2 τΕΜ. (50Χ70-oXforD) 15,00€

01. ΛΕυΚο

11. ΚοΚΚΙΝο

03. γΚΡΙ

07. γΚΡΙ ΣΚουΡο

02. γαΛαΖΙο

08. ΜΠΛΕ

64 plAiN colour


05. orchiD

10. AquA

04. ΜΠΕΖ

09. ΡοΖ

plAiN colour

65


14

10

25 21

26

08 01

05

12 07 09 04 16 11

13 06 02

24 17

03

18 19 20 22

23

15

66 plAiN colour


Σ Ε Ν τ ο Ν Ι α Σ Ε τ

ΥΠΕΡΔΙΠΛΑ, ΣΕτ 4 τΕΜ. 2(230X260), 2(50X70) 55,00€

ημΙΔΙΠΛΑ, ΣΕτ 3 τΕΜ. 2(160X260), (50X70) 39,00€

ΚατΩΣEΝτοΝο flAt ή fittED

Π α Π Λ Ω Μ α τ ο Θ Η Κ Η Σ Ε τ

ΥΠΕΡΔΙΠΛη, ΣΕτ 3 τΕΜ. (230X250), 2(50X70) 62,00€

ημΙΔΙΠΛη, ΣΕτ 2 τΕΜ. (160X250), (50X70) 46,00€

ΜοΝοΧΡΩΜο ΣΕΝτοΝΙ ΚαΙ ΠαΠΛΩΜατοΘΗΚΗ ΜΕ ΡΕΛΙ

mADoNNA collEctioN

• cottoN 100%

Μ Ε Μ ο Ν Ω Μ Ε Ν α

Σ Ε Ν τ ο Ν Ι α

ΣΕΝτοΝΙ ΧΩΡΙΣ ΛαΣτΙΧο (flAt)

ΥΠΕΡΔΙΠΛΟ (230X260) 20,50€

ημΙΔΙΠΛΟ (160X260) 16,00€

ΣΕΝτοΝΙ ΜΕ ΛαΣτΙΧο (fittED)

ΥΠΕΡΔΙΠΛΟ (165Χ205+28) 20,50€

ημΙΔΙΠΛΟ (105Χ205+28) 16,00€

Μ α Ξ Ι Λ α Ρ ο Θ h Κ Ε Σ Σ Ε τ

ΣΕτ 2 τΕΜ, (50Χ70) 6,90€

plAiN colour

67


EKΡου

ΠουΔΡα

ΜΠΕΖ

ΣαΠΙο ΜΗΛο

γΚΡΙ

αΚουα

68 covErlEts


c o v e R l e T S

JAZZ 02, ΜοΝοΧΡΩΜο

KουΒΡ Λi • microsAtiN

ΣΕτ 3 τΕΜ. (230Χ250),2(50Χ70-oXforD): 52,00€

ΣΕτ 2 τΕΜ. (160Χ240),1(50Χ70-oXforD): 41,00€

covErlEts 69


γΚΡΙ - ΜΠΕΖ

ΕΚΡου - ΜΠΕΖ

ΕΚΡου - ΠουΔΡα

70 covErlEts


JAZZ 01, DouBlE fAcE

KουΒΡ Λi • microsAtiN

ΣΕτ 3 τΕΜ. (230Χ250),2(50Χ70-oXforD): 52,00€

ΣΕτ 2 τΕΜ. (160Χ240),1(50Χ70-oXforD): 41,00€

covErlEts

71


S U M M e R B l A n K e T

08 τυΡΚουαΖ

07 φουΞΙα

06 ΜΠΛΕ

05 ΕΚΡου

04 ΛΕυΚο

03 ΛΙΛα

02 ΣΙΕΛ

01 γΚΡΙ

72 BlANKEt piquEt


L E X Y

ΚουΒΕΡτα ΠΙΚΕ • 100% BAmBAKi

υΠΕΡΔΙΠΛh (230X250): 48,00€

ΗΜΙΔΙΠΛΗ (160X240): 37,00€

BlANKEt piquEt

73


DEstE

ΛΕυΚο, ΕΚΡου • microsAtiN

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 7 τΕΜ : 202 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

2 ΣΕΝτoΝΙα (240X260), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ (50Χ70-oXforD)

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 3 τΕΜ : 120 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

74 WEDDiNg collEctioN - microsAtiN


WEDDING COLLECTION

WEDDiNg collEctioN - microsAtiN

75


76 WEDDiNg collEctioN - microsAtiN


oDEliA

ΛΕυΚο, ΕΚΡου • microsAtiN

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 7 τΕΜ : 202 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

2 ΣΕΝτoΝΙα (240X260), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ (50Χ70-oXforD)

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 3 τΕΜ : 120 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

WEDDiNg collEctioN - microsAtiN

77


liZZiE

ΛΕυΚο, ΕΚΡου • microsAtiN

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 7 τΕΜ : 202 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

2 ΣΕΝτoΝΙα (240X260), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ (50Χ70-oXforD)

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 3 τΕΜ : 120 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

78 WEDDiNg collEctioN - microsAtiN


WEDDiNg collEctioN - microsAtiN

79


milA

ΛΕυΚο, ΕΚΡου • microsAtiN

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 7 τΕΜ : 202 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

2 ΣΕΝτoΝΙα (240X260), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ (50Χ70-oXforD)

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 3 τΕΜ : 120 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

80 WEDDiNg collEctioN - microsAtiN


WEDDiNg collEctioN - microsAtiN

81


iriNA

ΛΕυΚο, ΕΚΡου • microsAtiN

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 7 τΕΜ : 202 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

2 ΣΕΝτoΝΙα (240X260), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ (50Χ70-oXforD)

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 3 τΕΜ : 120 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

82 WEDDiNg collEctioN - microsAtiN


WEDDiNg collEctioN - microsAtiN

83


tABithA

ΕΚΡου • microsAtiN

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 7 τΕΜ : 202 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

2 ΣΕΝτoΝΙα (240X260),

2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ (50Χ70-oXforD)

1 ΚουΒΡ Λi (235X250),

2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 3 τΕΜ : 120 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

1 ΚουΒΡ Λi (235X250),

2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

84 WEDDiNg collEctioN - microsAtiN


ErAto

ΕΚΡου • microsAtiN

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 7 τΕΜ : 202 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

2 ΣΕΝτoΝΙα (240X260), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ (50Χ70-oXforD)

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

υΠΕΡΔΙΠΛο ΣΕτ 3 τΕΜ : 120 €

ΠΕΡΙΛαΜΒαΝΕΙ:

1 ΚουΒΡ Λi (235X250), 2 ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΕΣ ΚουΒ.(50Χ70-oXforD)

WEDDiNg collEctioN - microsAtiN

85


rEgAttA, ΛΕυΚο

• 100% BAmBAKi

ΣΕΝτοΝΙα υΠΕΡΔΙΠΛα / ΛΕυΚο

ΣΕτ 4 τΕΜ. (230X260): 80,00€

ΠΕτΣΕτΕΣ / ΛΕυΚο

ΣΕτ 3 τΕΜ. (30X50, 50X90, 80X150): 41,00€

86 WEDDiNg collEctioN - cottoN 100%


rEgAttA, ΕΚΡου

• 100% BAmBAKi

ΣΕΝτοΝΙα υΠΕΡΔΙΠΛα / EΚΡου

ΣΕτ 4 τΕΜ. (230X260): 80,00€

ΠΕτΣΕτΕΣ / EΚΡου

ΣΕτ 3 τΕΜ. (30X50, 50X90, 80X150): 41,00€

WEDDiNg collEctioN - cottoN 100%

87


αΝΙΚα, ΛΕυΚο

• 100% BAmBAKi

ΣΕΝτοΝΙα υΠΕΡΔΙΠΛα / ΛΕυΚο

ΣΕτ 4 τΕΜ. (230X260): 80,00€

ΠΕτΣΕτΕΣ / ΛΕυΚο

ΣΕτ 3 τΕΜ. (30X50, 50X90, 80X150): 41,00€

88 WEDDiNg collEctioN - cottoN 100%


αΝΙΚα, ΕΚΡου

• 100% BAmBAKi

ΣΕΝτοΝΙα υΠΕΡΔΙΠΛα / EΚΡου

ΣΕτ 4 τΕΜ. (230X260): 80,00€

ΠΕτΣΕτΕΣ / EΚΡου

ΣΕτ 3 τΕΜ. (30X50, 50X90, 80X150): 41,00€

WEDDiNg collEctioN - cottoN 100%

89


hElgA, ΛΕυΚο

oliviNE, EΚΡου

hElgA, EΚΡου

• 100% BAmBAKi

ΣΕΝτοΝΙα υΠΕΡΔΙΠΛα / ΛΕυΚο, EΚΡου

ΣΕτ 4 τΕΜ. (230X260): 80,00€

90 WEDDiNg collEctioN - cottoN 100%

ΠΕτΣΕτΕΣ / ΛΕυΚο, EΚΡου

ΣΕτ 3 τΕΜ. (30X50, 50X90, 80X150): 36,00€


oliviNE, ΛΕυΚο

• 100% BAmBAKi

ΣΕΝτοΝΙα υΠΕΡΔΙΠΛα / ΛΕυΚο, EΚΡου

ΣΕτ 4 τΕΜ. (230X260): 80,00€

ΠΕτΣΕτΕΣ / ΛΕυΚο, EΚΡου

ΣΕτ 3 τΕΜ. (30X50, 50X90, 80X150): 41,00€

WEDDiNg collEctioN - cottoN 100%

91


shirAZ, EΚΡου

KAthEriNA, ΛΕυΚο

KAthEriNA, EΚΡου

• 100% BAmBAKi

ΣΕΝτοΝΙα υΠΕΡΔΙΠΛα / ΛΕυΚο, EΚΡου

ΣΕτ 4 τΕΜ. (230X260): 80,00€

ΠΕτΣΕτΕΣ / ΛΕυΚο, EΚΡου

ΣΕτ 3 τΕΜ. (30X50, 50X90, 80X150): 41,00€

92 WEDDiNg collEctioN - cottoN 100%


shirAZ. ΛΕυΚο

• 100% BAmBAKi

ΣΕΝτοΝΙα υΠΕΡΔΙΠΛα

ΣΕτ 4 τΕΜ. (230X260): 80,00€

ΠΕτΣΕτΕΣ / ΛΕυΚο, EΚΡου

ΣΕτ 3 τΕΜ. (30X50, 50X90, 80X150): 41,00€

WEDDiNg collEctioN - cottoN 100%

93


NENA, ΕΚΡου

• 100% BAmBAKi

ΣΕΝτοΝΙα υΠΕΡΔΙΠΛα / ΛΕυΚο, EΚΡου

ΣΕτ 4 τΕΜ. (230X260): 80,00€

ΠΕτΣΕτΕΣ / EΚΡου

ΣΕτ 3 τΕΜ. (30X50, 50X90, 80X150): 36,00€

94 WEDDiNg collEctioN - cottoN 100%


NENA, ΛΕυΚο

• 100% BAmBAKi

ΣΕΝτοΝΙα υΠΕΡΔΙΠΛα / ΛΕυΚο, EΚΡου

ΣΕτ 4 τΕΜ. (230X260): 80,00€

ΠΕτΣΕτΕΣ / ΛΕυΚο,

ΣΕτ 3 τΕΜ. (30X50, 50X90, 80X150): 36,00€

WEDDiNg collEctioN - cottoN 100%

95


ΕΠΙΣτΡΩΜα αΔΙαΒΡοΧο ΠΕτΣΕτΕ

ΜΕ ΛαΣτΙΧο + φουΣτα

ΕΠΙφαΝΕΙα ΣτΡΩΜατοΣ

(100X200+30 γυΡΙΣΜα) :20,70€

(120X200+30 γυΡΙΣΜα) : 25,30€

(160X200+30 γυΡΙΣΜα) : 29,90€

(180X200+30 γυΡΙΣΜα) : 36,80€

ΛΕυΚο

ΕΠΙΣτΡΩΜα αΔΙαΒΡοΧο ΜΕ ΛαΣτΙΧο

KiNg siZE (180X200): 36,00€

υΠΕΡΔΙΠΛο (160X200): 29,20€

ΗΜΙΔΙΠΛ0 (120X200): 24,00€

ΗΜΙΔΙΠΛ0 (100X200): 20,30€

ΛΕυΚο

WAtEr rEsistANt

WAtEr rEsistANt

ΕΠΙΣτΡΩΜα ΚαΠΙτοΝΕ 160

ΜΕ ΛαΣτΙΧο + φουΣτα

ΛΕυΚο, 100%ΒαΜΒαΚΙ

160 ΚΛΩΣτΕΣ

ΕΠΙφαΝΕΙα ΣτΡΩΜατοΣ

(100X200+35 γυΡΙΣΜα) :23,00€

(120X200+35 γυΡΙΣΜα) : 27,60€

(160X200+35 γυΡΙΣΜα) : 34,50€

(180X200+35 γυΡΙΣΜα) : 39,00€

ΕΠΙΣτΡΩΜα ΚαΠΙτοΝΕ 130

ΜΕ ΛαΣτΙΧο + φουΣτα

ΛΕυΚο, 50%ΒαΜΒαΚΙ-50% pol.

130 ΚΛΩΣτΕΣ

ΕΠΙφαΝΕΙα ΣτΡΩΜατοΣ

(100X200+35 γυΡΙΣΜα) :15,00€

(120X200+35 γυΡΙΣΜα) : 18,00€

(160X200+35 γυΡΙΣΜα) : 21,00€

(180X200+35 γυΡΙΣΜα) : 22,00€

frottE

100% ΒαΜΒαΚΙ

ΣΕτ ΕΠΙΣτΡΩΜα ΜΕ ΛαΣτΙΧο ΚαΙ ΘΗΚΗ ΜαΞΙΛαΡΙου

ΜΕ φΕΡΜουαΡ

ΛΕυΚο, ΕΚΡου

ΕΠΙφαΝΕΙα ΣτΡΩΜατοΣ

(100Χ200+25 γυΡΙΣΜα), (50Χ70) / ΣΕτ 2 τΕΜ: 14,70€

(160Χ200+25 γυΡΙΣΜα), 2(50Χ70) / ΣΕτ 3 τΕΜ: 18,00€

(180Χ200+25 γυΡΙΣΜα), 2(50Χ70) / ΣΕτ 3 τΕΜ: 20,30€

96 BEDDiNg uNDErWEAr


BED uNDErWEAr

01

02

EssENtiAl

80% ΒαΜΒαΚΙ - 20% pol.

ΣΕτ ΕΠΙΣτΡΩΜα ΜΕ ΛαΣτΙΧο ΚαΙ

ΘΗΚΗ ΜαΞΙΛαΡΙου ΜΕ φΕΡΜουαΡ

01 ΛΕυΚο, 02 ΕΚΡου

ΣΕΛτΕΔαΚΙ ΛΕυΚο

τΕrrY + pu WAtErproof

(50Χ80) : 6,20€

(60Χ120) : 9,00€

ΕΠΙφαΝΕΙα ΣτΡΩΜατοΣ

(100Χ200+20 γυΡΙΣΜα), (50Χ70) / ΣΕτ 2 τΕΜ: 16,90€

(160Χ200+20 γυΡΙΣΜα), 2(50Χ70) / ΣΕτ 3 τΕΜ: 19,20€

(180Χ200+25 γυΡΙΣΜα), 2(50Χ70) / ΣΕτ 3 τΕΜ: 21,40€

BEDDiNg uNDErWEAr

97


ΣΙΛΙΚoΝΗΣ

γΕΜΙΣmA: 100% αΝτΙαΛΛΕΡγΙΚΗ

microfiBrA ΣΙΛΙΚοΝΗΣ

υφαΣΜα: 100% ΒαΜΒαΚΕΡο

ΠΕΡΚαΛΙ 233 ΚΛΩΣτΕΣ

50Χ70: 20,20€

NATURAL

NON-ALLERGENIC

PILLOWS

ΜαΞΙΛαΡΙ

ΚαΠΙτοΝΕ

γΕΜΙΣmA: 50% ΠουΠουΛο-50% φτΕΡο

υφαΣΜα: 100% ΒαΜΒαΚΕΡο

ΠΕΡΚαΛΙ 233 ΚΛΩΣτΕΣ

50Χ70: 23,00€

γΕΜΙΣmA: 95% ΠουΠουΛο- 5% φτΕΡο

υφαΣΜα: 100% ΒαΜΒαΚΕΡο

ΠΕΡΚαΛΙ 233 ΚΛΩΣτΕΣ

50Χ70: 45,00€

αΝατοΜΙΚο

γΕΜΙΣΗ :100%

αΝτΙαΛΛΕΡγΙΚΗ microfiBrA ΣΙΛΙΚο-

ΝΗΣ

υφαΣΜα: 100% ΒαΜΒαΚΕΡο

ΠΕΡΚαΛΙ 233 ΚΛΩΣτΕΣ

50Χ70: 27,00€

98 pilloW collEctioN


ΘΗΚΕΣ ΜαΞΙΛαΡΙου

1.ΠΡοΣτατΕυτΙΚΗ ΘΗΚΗ

ΜαΞΙΛαΡΙου ΜΕ φΕΡΜουαΡ

ΚαΠΙτοΝΕ

(ΖΕυγοΣ 50Χ70): 11,00€

Εξαιρετικά απορροφητικές,

από ύφασμα ειδικών

προδιαγραφών, υποαλλεργικές.

Πλήρως αεριζόμενο.

το μαξιλάρι να παραμένει

μαλακό, καθαρό και σε φόρμα

για πολλά χρόνια.

Πλένονται στο πλυντήριο

στους 40 βαθμούς.

2.ΠΡοΣτατΕυτΙΚΗ ΘΗΚΗ

ΜαΞΙΛαΡΙου

ΚαΠΙτοΝΕ

(1 tEm. 50Χ70): 6,90€

3.αΔΙαΒΡοΧΗ

ΠΡοΣτατΕυτΙΚΗ ΘΗΚΗ

ΜαΞΙΛαΡΙου

frottE

(1 tEm. 50Χ70): 8,00€

pilloW

protEctor

υγιεινή αδιάβροχη

προστασία

του μαξιλαριού σας

pilloW protEctioN

99


hotEl

BAsics

mADoNNA, ΛΕυΚο

ΜαΞΙΛαΡοΘΗΚΗ (ΣΕτ 2tEm. 50Χ70): 6,90€

ΣΕΝτοΝΙ, ΛΕυΚο

50% ΒαΜΒαΚΙ - 50% pol.

(160X260) 11,00€

(220X260) 15,00€

(50Χ70)Χ2 4,75€

mADoNNA, ΜΕΜοΝΩΜΕΝo

ΒαΜΒαΚΙ 100%

ΣΕΝτοΝΙ ΧΩΡΙΣ ΛαΣτΙΧο (flAt)

υΠΕΡΔΙΠΛο (230X260) 20,50€

ΗΜΙΔΙΠΛο (160X260) 16,00€

ΣΕΝτοΝΙ mE ΛαΣτΙΧο (fittED)

υΠΕΡΔΙΠΛο (165X205+28) 20,50€

ΗΜΙΔΙΠΛο (105X205+28) 16,00€

100 hotEl collEctioN


1.lAurA

2.BAsic

3.lAgooN

1.

1. lAurA, ΛΕυΚο

ΠΕτΣΕτα, 100% ΒαΜΒαΚΙ • ΠΕΝΙΕ 500gr.

(30X50) : 1,75€

(50X90) : 5,00€

(70X140): 11,00€

2. BAsic, ΛΕυΚο

ΠΕτΣΕτα, 100% ΒαΜΒαΚΙ • ΠΕΝΙΕ 500gr.

(30X50): 2,00€

(50X100): 5,90€

(80X150): 14,60€

3. lAgooN, ΛΕυΚο

ΠΕτΣΕτα, 100% ΒαΜΒαΚΙ • ΠΕΝΙΕ 470gr.

(40X60): 2,25€

(50X90): 4,50€

(70X140): 10,00€

2.

1. ταΠΕτο ΜΠαΝΙου, 100% ΒαΜΒαΚΙ • ΠΕΝΙΕ 900gr./τΜ 2 (1 τΕΜ. 50Χ70): 8,00€

2. ταΠΕτο ΜΠαΝΙου, 100% ΒαΜΒαΚΙ • ΠΕΝΙΕ 650gr./τΜ 2 (1 τΕΜ. 50Χ70): 5,80€

hotEl collEctioN

101


L I V I N G R O O M

ΜΠΕΖ

ΓΚΡΙ

ΚΑΦΕ

102 LIVING ROOM


FILIA

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ zAkAΡ • dOubLe FAce

• 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% pOL.

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 29,00€

(180x240) : 41,00€

(180x280) : 48,00€

(180x330) : 56,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 9,00€

LIVING ROOM

103


ΓΚΡΙ

MΠΕΖ

104 LIVING ROOM


NOISe

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ, zAkΑΡ • dOubLe FAce

• 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% pOL.

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 29,00€

(180x240) : 41,00€

(180x280) : 48,00€

(180x330) : 56,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 9,00€

LIVING ROOM

105


ΕΚΡοΥ

ΜΠΕΖ

ΓΚΡΙ

106 LIVING ROOM


TIMON

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ, zAkΑΡ • dOubLe FAce

• 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% pOL.

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 29,00€

(180x240) : 41,00€

(180x280) : 48,00€

(180x330) : 56,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 9,00€

LIVING ROOM

107


108 LIVING ROOM


ΓΚΡΙ

ΕΚΡοΥ

NΑIGeL

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ, zAkΑΡ • dOubLe FAce

• 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% pOL.

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 29,00€

(180x240) : 41,00€

(180x280) : 48,00€

(180x330) : 56,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 9,00€

LIVING ROOM

109


110 LIVING ROOM


ΜοΒ

ΓΚΡΙ

TOuLIp

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ, zAkΑΡ • dOubLe FAce

• 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% pOL.

ΕΚΡοΥ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 29,00€

(180x240) : 41,00€

(180x280) : 48,00€

(180x330) : 56,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 9,00€

LIVING ROOM

111


WAVeS

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ

• dOubLe FAce zAkΑΡ

• 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% pOL.

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 29,00€

(180x240) : 41,00€

(180x280) : 48,00€

(180x330) : 56,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 9,00€

ΓΚΡΙ

ΕΚΡοΥ

112 LIVING ROOM


LIVING ROOM

113


dIAMONT

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ • dOubLe FAce, zAkΑΡ

• 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

114 LIVING ROOM


03

02

01

LIVING ROOM

115


116 LIVING ROOM


JAckeR

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ

• dOubLe FAce zAkΑΡ

• 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

01

02

03

04

LIVING ROOM

117


01

02

03

118 LIVING ROOM


cASSIANO

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ • dOubLe FAce, zAkΑΡ • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

LIVING ROOM

119


pReMIuM

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ • dOubLe FAce, zAkΑΡ

• 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

120 LIVING ROOM


01

02

03

04

LIVING ROOM

121


122 LIVING ROOM


LIAM

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ ΖΑΚΑΡ • dOubLe FAce

• 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

01

02

LIVING ROOM

123


02

03 04

01

124 LIVING ROOM


NIckOL

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ • zAkΑΡ dOubLe FAce

• 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

LIVING ROOM

125


FIONA

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ • dOubLe FAce, zAkΑΡ

• 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

03. ΓΚΡΙ

01. ΕΚΡοΥ

02. ΓΚΡΙ ΑΝοΙΧΤο

126 LIVING ROOM


04

03

02

01

SILVIO

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ, zAkΑΡ

• 100% ΒΑΜΑΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

LIVING ROOM

127


kARMA

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ • dOubLe FAce, zAkΑΡ • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

128 LIVING ROOM


02

01

LIVING ROOM

129


02

01

130 LIVING ROOM


dIVINe

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ • dOubLe FAce • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

LIVING ROOM

131


bRISTOL

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ • dOubLe FAce, zAkΑΡ

• 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

01. MΠΕΖ

02.eΚΡοΥ

03. ΓΚΡΙ ΑΠΑΛο

05. ΓΚΡΙ ΣΚοΥΡο

132 LIVING ROOM


MILLeR

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ • dOubLe FAce, zAkΑΡ • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 21,00€

(180x240) : 30,00€

(180x280) : 35,00€

(180x330) : 39,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 5,80€

02. ΓΚΡΙ

01. SΙLVeR

LIVING ROOM

133


134 LIVING ROOM

FRedeRIc ΓΚΡΙ


FRedeRIc ΜΠΛΕ

• 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% pOL. • dOubLe FAce

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 22,00€

(180x240) : 33,00€

(180x280) : 37,00€

(180x330) : 44,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 7,00€

LIVING ROOM

135


ΓΚΡΙ

ekΡοΥ

136 LIVING ROOM


ecHO

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ • dOubLe FAce

• 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% pOL.

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 22,00€

(180x240) : 33,00€

(180x280) : 37,00€

(180x330) : 44,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 7,00€ LIVING ROOM 137


RITz

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ, zAkAΡ •dOubLe FAce

• 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% pOL.

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 22,00€

(180x240) : 33,00€

(180x280) : 37,00€

(180x330) : 44,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 7,00€

ΚΑΦΕ

ΓΚΡΙ

138 LIVING ROOM


LIVING ROOM

139


ΓΚΡΙ

ΜΠΛΕ

ΕΚΡοΥ

140 LIVING ROOM


cALeb

ΡΙΧΤΑΡΙ ΚΑΝΑΠΕ • dOubLe FAce, zAkΑΡ • 80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% pOL.

ΜΕΜοΝωΜΕΝΑ

(160Χ180) : 22,00€

(180x240) : 33,00€

(180x280) : 37,00€

(180x330) : 44,00€

MAΞ/ΘΗΚΗ ΤΕΜ (40Χ40): 7,00€

LIVING ROOM

141


ALkISTIS

65% ΜΑΛΛΙ - 35% ΒΑΜΒΑΚΙ

LeTO

70%pOL. - 30% ΒΑΜΒΑΚΙ

pHAedRA

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

142 AcceSSORIeS


pHAedRA

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

deLpHOI

70%pOL. - 30% ΒΑΜΒΑΚΙ

LYdIA

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

decO pILLOWS

ΔΙΑΚοΣΜΗΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙA (ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ)

• ΜΕΜοΝωΜΕΝA

(40Χ40) : 27,50€

AcceSSORIeS

143


I N C A 01

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΠοΥΦ •

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Δ45 Χ Υ18): 28,00€

144 AcceSSORIeS


I N C A

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΠοΥΦ •

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Δ45 Χ Υ18): 28,00€

I N C A 02

I N C A 03

AcceSSORIeS

145


I N D I

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΠοΥΦ •

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (45x45 Χ Υ20): 66,00€

I N D I 01

I N D I 02

146 AcceSSORIeS


kALAHARI

TAΠeTO • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

60x120: 18,50€

70x140: 26,00€

AcceSSORIeS

147


decO MAT

JuTe NATuRAL

TAHOe

TAΠeTO • IN JuTe NATuRAL

60x120: 27,00€

120x180: 85,00€

148 FLOOR RuGS


cOuGAR

TAΠeTO • IN JuTe NATuRAL

70cM: 18,50€

120cM: 50,00€

FLOOR RuGS

149


RATTAN 01

TAΠeTO • IN JuTe NATuRAL

60x120: 27,00€

RATTAN FLOWeR

TApeTO • IN JuTe NATuRAL

70cM: 16,00€

150 FLOOR RuGS


SAHARA

TAΠeTO • IN JuTe NATuRAL

70x140: 47,00€

MALAWI

TAΠeTO • IN JuTe NATuRAL

70cM: 20,00€

FLOOR RuGS

151


GObI

TAΠeTO

60x120: 25,00€

70x140: 30,00€

152 FLOOR RuGS


RIVeR

TAΠeTO

60x120: 18,00€

70x140: 26,00€

decO MAT

FLOOR RuGS

153


I N C A

TAΠeTO • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

60x120: 18,00€

70x140: 26,00€

dIONYSOS

TAΠeTO • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

60x120: 46,00€

70x140: 57,00€

154 FLOOR RuGS


MANdeL

TAΠeTO • 100% cOTTON

60x120: 18,00€

70x140: 26,00€

02

01

FLOOR RuGS

155


deLpHOI

TAΠeTO • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

60x120: 18,00€

70x140: 26,00€

156 FLOOR RuGS


dIONI

TAΠeTO • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

60x120: 18,00€

70x140: 26,00€

FLOOR RuGS

157


158 FLOOR RuGS

NOMAd

TAΠeTO • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

50x80: 17,00€

60x90: 24,00€

70x140: 30,00€


MANILA

TAΠeTO • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

50x80: 11,50€

60x90: 16,00€

03

02

01

FLOOR RuGS

159


dARIuS

TAΠeTO • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

50x80: 16,00€

60x90: 20,50€

160 FLOOR RuGS


eMpeROR

TAΠeTO • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

50x80: 16,00€

60x90: 20,50€

FLOOR RuGS

161


SeNNA

TAΠeTO • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

50x80: 10,00€

60x90: 14,00€

01

02

03

162 FLOOR RuGS


OpAL

TAΠeTO • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

70cM: 18,50€

01

02

04

03

FLOOR RuGS

163


164 dINING ROOM

DINING

ROOM

SATIN,ΒΑΜΒΑΚΙ,LΙΝΕΝ cOLLecTION


QuIN

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛο

140x140 : 23,00€

140Χ180 : 29,00€

140Χ220 : 34,00€

170x270 : 50,00€

170x300 : 56,00€

170x350 : 65,00€

RuNNeR 45Χ180 : 14,00€

dINING ROOM

165


beNSIMON

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛο ΣΑΤΕΝ ΖΑΚΑΡ

ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΣΕΤ 12 ΑΤοΜωΝ : 56,50€

(160Χ270,12 ΠΕΤΣΕΤΕΣ 50Χ50)

90Χ90 : 8,00€

140x140 : 18,50€

140Χ180 : 23,00€

140Χ220 : 28,00€

170x270 : 41,00€

RuNNeR 45Χ180 : 9,00€

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΕΜ. 50Χ50 : 2,60€

166 dINING ROOM


RONdA

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛο ΛΙΝο - ΒΑΜΒΑΚΙ - pOL.

140x140 : 23,00€

140Χ180 : 29,00€

140Χ220 : 34,00€

170x270 : 50,00€

170x300 : 56,00€

170x350 : 65,00€

RuNNeR 45Χ180 : 14,00€

dINING ROOM

167


JASMINe

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛο ΣΑΤΕΝ ΖΑΚΑΡ

ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΣΕΤ 12 ΑΤοΜωΝ,

(160Χ270),12 ΠΕΤΣΕΤΕΣ (50Χ50) : 56,50€

90Χ90 : 8,00€

140x140 : 18,50€

140Χ180 : 23,00€

140Χ220 : 28,00€

170x270 : 41,00€

RuNNeR 45Χ180 : 9,00€

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΕΜ. 50Χ50 : 2,60€

168 dINING ROOM


dINING ROOM

169


INez

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛο

ΒΑΜΒΑΚΕΡο 100% ΜΕ ΑΖοΥΡ

ΛΕΥΚο, ΜΠΕΖ, ΓΚΡΙ

80x80 : 6,80€

140x140 : 20,50€

140x180 : 25,00€

140x220 : 28,50€

170x250 : 37,00€

170x270 : 42,00€

170x300 : 46,00€

170x350 : 50,00€

RuNNeR 45x180 : 12,50€

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΕΜ. 45Χ45 : 3,50€

170 dINING ROOM


LIVIA

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛο ΛΙΝο - ΒΑΜΒΑΚΙ - pOL.

140x140 : 18,40€

140Χ180 : 22,00€

dINING ROOM

171


bATAVIA

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛο • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

140x140 : 17,00€

140x180 : 22,00€

140x220 : 25,00€

01

02

03

04

172 dINING ROOM


ROAN

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛΑ ΛΙΝο - ΒΑΜΒΑΚΙ - pOL.

140x140 : 18,40€

140Χ180 : 22,00€

140Χ220 : 25,00€

dINING ROOM

173


kILLY

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛο ΜΕ ΔΑΝΤΕΛΑ • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

140x140 : 25,00€

140x180 : 32,00€

140x220 : 39,00€

174 dINING ROOM


eLLeRY

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛο ΛΙΝο - ΒΑΜΒΑΚΙ - pOL.

140x140 : 18,40€

140Χ180 : 22,00€

dINING ROOM

175


pOM pOM

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛο • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

01 ΜΠΛΕ, 02 ΜΠΕΖ, 03 ΓΚΡΙ

80Χ80 : 11,00€

140x140 : 27,00€

140x180 : 35,00€

140x220 : 42,00€

01 02

03

176 dINING ROOM


dIONI

ΤΡΑΠΕΖοΜΑΝΤΗΛο ΛΙΝο - ΒΑΜΒΑΚΙ - pOL.

140x140 : 18,40€

140Χ180 : 22,00€

dINING ROOM

177


GLOVeS

bOWL

bReAd

LeT’S cOOk

178 kITcHeN cOLLecTION


ΠΕΤΣΕΤeΣ ΚοΥΖΙΝΑΣ ΠΙΚΕ

•100% bAMbAkI

ΣΕΤ 2 TeM. (45Χ70): 8,90€

kITcHeN cOLLecTION

179


LeMONAde

180 dINING ROOM


ΠΕΤΣΕΤeΣ ΚοΥΖΙΝΑΣ ΠΙΚΕ

•100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΣΕΤ 2 TeM. (45Χ70): 8,90€

TOMATO bOWL

cITRuS

dINING ROOM

cROISSANT

181


SpARkLe

ΣΕΤ 2 ΤΕΜ. (45x65) : 6,75€

FIORINO

ΠΕΤΣΕΤA ΚοΥΖΙΝΑΣ FROTTe 1 TeM. (40Χ60): 3,30€

LOVe TO cOOk

ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.

(45x65) : 6,75€

cOFFee

ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.

(45x65) : 6,75€

kITcHeN

ΣΕΤ 2 ΤΕΜ. (50x70)

: 8,70€

182 kITcHeN cOLLecTION


beLIeVe

FAIRY

ΠΕΤΣΕΤeΣ ΚοΥΖΙΝΑΣ FROTTe 1 TeM. (40Χ60): 3,30€

OIL

MASTeR cHeF

kITcHeN cOLLecTION

183


02

01

04

03

bATAVIA • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ : 12,50€

ΠοΔΙΑ 64Χ85, ΓΑΝΤΙ, ΠΙΑΣΤΡΑ

184 kITcHeN cOLLecTION


GOOddAY cupcAke ReTRO

ΠοΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡοΧΗ

1 ΤΕΜ. (50Χ70): 3,90€

kITcHeN cOLLecTION

185


OLIVeS

cOOk LOVe

ΠοΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡοΧΗ

1 ΤΕΜ. (50Χ70): 3,90€

186 kITcHeN cOLLecTION


cOuNTRY

SeVILYA

LIGHTHOuSe

ΠοΔΙΑ ΑΔΙΑΒΡοΧΗ

1 ΤΕΜ. (50Χ70): 3,90€

kITcHeN cOLLecTION

187


ILLuSION

ΠΕΤΣΕΤΑ ΜοΝοΧΡωΜΗ

•100% ΒΑΜΒΑΚΙ •ΠΕΝΙΕ 480GR.

30x50: 1,80€

50x90: 4,60€

70x140: 10,00€

100x150: 15,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. : 18,00€

(30x50,50x90,70x140)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚοΥΛΑ

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. : 25,00€

2x(30x50),2x(50x90),(70x140)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚοΥΛΑ

188 bATH cOLLecTION


ΓΚΡΙ ΣΚοΥΡο

kOkkINO

ΜΑΥΡο

ΡοΔΙ

ΜΠΛΕ

ΠΡΑΣΙΝο

ΤΥΡΚοΥΑΖ

ΝΤΕΝΙΜ

ΓΑΛΑΖΙο

ΡοΖ

ΑΣΗΜΙ

bATH cOLLecTION

189


ΛΙΛΑ

ΦοΥΞΙΑ

ΡοΖ

ΛΕΥΚο

ΕΚΡοΥ

ΜοΒ

ΝΤΕΝΙΜ

ΜΠΛΕ

ΛΑΧΑΝΙ

ΓΚΡΙ

ΣΙΕΛ

ΚοΚΚΙΝο

ΜΑΥΡο

190 bATH cOLLecTION


AMAdeuS

ΜΠοΥΡΝοΥΖΙ ΜΕ ΚοΥΚοΥΛΑ

100% ΒΑΜΒΑΚΙ • ΠΕΝΙΕ 420 GR.

S, M, L, xL, ΧΧL : 35,00€

bATH cOLLecTION

191


LuGANO

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 550GR

30x50 : 2,30€

50x90 : 6,00€

70Χ140: 14,70€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. : 25,00€

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚοΥΛΑ

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. : 30,00€

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ kOYTI

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. : 33,00€

2x(30x50),2x(50x90),(70x140)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚοΥΛΑ

01

02

03

192 bATH cOLLecTION


ΒeLLA

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 500GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. : 30,00€

(30x50,50x90,70x140)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚοΥΛΑ

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. : 34,50€

(30x50,50x90,70x140)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ kOYTI

ΚΑΦΕ

ΜΠΛΕ ΣΚοΥΡο

ΧΡΥΣο

bATH cOLLecTION

193


QuITTO SpA

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 500GR

30x50 : 2,00€

50x90 : 5,50€

70Χ140: 13,10€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚοΥΛΑ: 23,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ kOYTI: 27,00€

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚοΥΛΑ: 30,50€

01

02

03

194 bATH cOLLecTION


bASIc

ΠΕΤΣΕΤΑ ΜοΝοΧΡωΜΗ

•100% ΒΑΜΒΑΚΙ • ΠΕΝΙΕ 500GR.

50x100: 5,90€

80x150: 14,60€

100x150: 18,00€

ΡοΖ ΠοΥΔΡΑ

ΓΚΡΙ ΑΠΑΛο

ΛΙΛΑ

ΜΠΛΕ ΡΑΦ

ΜοΒ

ΛΕΥΚο

ΛΑΧΑΝΙ

ΕΚΡοΥ

ΠοΡΤοΚΑΛΙ

ΓΑΛΑΖΙο

ΜΠΛΕ

bATH cOLLecTION

195


02 ΓΚΡΙ

03 ΠΡΑΣΙΝο

01 ΜΠΛΕ

04 ΦοΥΞΙΑ

11 ΡοΖ

06 ΡοΔΙ

12 ΛΕΥΚο

13 ΤΥΡΚοΥΑΖ

09 ΜοΒ

18 ΠοΥΔΡΑ

14 ΓΑΛΑΖΙο

10 ΧΡΥΣο

19 ΜΑΥΡο

15 ΚΙΤΡΙΝο

20 ΓΚΡΙ ΑΠΑΛο

16 ΜΠοΡΝΤω

17 ΠοΡΤοΚΑΛΙ

LAGOON

ΠΕΤΣΕΤA • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • ΠΕΝIe, 470GR

196 bATH cOLLecTION

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (ΜΠΑΝΙοΥ, ΠΡοΣωΠοΥ, ΧΕΡΙωΝ): 17,60€

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔωΡοΥ ΣΕΤ 5 ΤΕΜ.

(ΜΠΑΝΙοΥ, 2 ΠΡοΣωΠοΥ, 2 ΧΕΡΙωΝ): 24,70€

ΜΕΜοΝωΜΕΝΕΣ

(40x60): 2,25€

(50x90): 4,50€

(70x140): 10,00€


ARIA

ΠΕΤΣΕΤA •100% bΑΜΒΑΚΙ ΠΕΝΙΕ, 600GR

30x50 : 2,30€

50x90 : 6,50€

75x150 :18,40€

11. RuSbeRRY

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚοΥΛΑ: 27,60€

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚοΥΛΑ: 36,80€

10. bORdO

09. bLuSH

08. pINk

07. cReAM

06. LIGHT GRAY

05. peTROL

04. deNIM

03. LILAc

02 SkY

01. GRAY

bATH cOLLecTION

197


ΓΚΡΙ

ΜΠΛΕ

ΝοΥΝΤ

ΜΠez

TANNY

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • ΠΕΝΙΕ 500 GR.

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 70x140): 25,30€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚοΥΤΙ: 30,00€

198 bATH cOLLecTION


MΠΕΖ

ΝοΥΝΤ

ΓΚΡΙ

cAReSSe

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • ΠΕΝΙΕ 500 GR.

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 30,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚοΥΤΙ: 34,50€

bATH cOLLecTION

199


02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

01.

• TO 70x140 kAI TA ΣΕΤ ΔΙΑΤΙΘοΝΤΑΙ ΣΕ:

ΓΚΡΙ ΑΝοΙΧΤο 03, ΕΚΡοΥ 04, ΠΡΑΣΙΝο 07

200 bATH cOLLecTION

SIeNNA

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • ΖΑΚΑΡ ΠΕΝΙΕ ΔΙΚΛωΝΗ, 500GR

30x50 : 2,30€

50x90 : 6,90€

70x140 :15,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚοΥΤΙ: 30,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚοΥΛΑ: 25,30€

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚοΥΛΑ: 34,50€


ΣΙΕΛ

ΜΠΕΖ

ΓΚΡΙ

ΜALLORY

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • ΠΕΝΙΕ 500 GR.

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 30,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚοΥΤΙ: 34,50€

bATH cOLLecTION

201


202 bATH cOLLecTION

dOTTY

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • ΠΕΝΙΕ 500 GR.

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 30,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚοΥΤΙ: 34,00€


MISΤΥ, ΛΕΥΚο (ΡοΖ- ΣΙΕΛ), ΕΚΡοΥ( ΡοΖ-ΣΙΕΛ)

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • ΠΕΝΙΕ 500 GR.

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 30,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚοΥΤΙ: 34,00€

bATH cOLLecTION

203


cASSIA ΛΕΥΚο (ΡοΖ- ΣΙΕΛ), ΕΚΡοΥ( ΡοΖ-ΣΙΕΛ)

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • ΠΕΝΙΕ 500 GR.

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 30,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚοΥΤΙ: 34,00€

204 bATH cOLLecTION


MAGNOLIA, ΛΕΥΚο (ΡοΖ- ΣΙΕΛ), ΕΚΡοΥ( ΡοΖ-ΣΙΕΛ)

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • ΠΕΝΙΕ 500 GR.

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 30,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚοΥΤΙ: 34,00€

bATH cOLLecTION

205


206 bATH cOLLecTION

SpOTS

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • ΠΕΝΙΕ 500 GR.

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 30,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚοΥΤΙ: 34,00€


ΑNdeS

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • ΠΕΝΙΕ 500 GR.

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 30,00€

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚοΥΤΙ: 34,00€

bATH cOLLecTION

207


208 bATH cOLLecTION

ΑRAbeLLA ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 470GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.(30x50, 50x90, 80x150): 31,50€


JOLIe ΛΕΥΚο (ΓΚΡΙ, ΛΙΛΑ), ΕΚΡοΥ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 470GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.(30x50, 50x90, 70x140): 31,50€

bATH cOLLecTION

209


210 bATH cOLLecTION

cORTINA ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 470GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.(30x50, 50x90, 80x150): 31,50€


AVA ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 470GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.(30x50, 50x90, 80x150): 31,50€

bATH cOLLecTION

211


212 bATH cOLLecTION

SAbINe ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 470GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.(30x50, 50x90, 80x150): 31,50€


AMΑΝΤΙΝΕ ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 470GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.(30x50, 50x90, 80x150): 31,50€

bATH cOLLecTION

213


214 bATH cOLLecTION

cYcLAMINe ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 470GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.(30x50, 50x90, 80x150): 31,50€


eRRIcA ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 470GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.(30x50, 50x90, 80x150): 31,50€

bATH cOLLecTION

215


ASTYpALeA ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 470GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ .(30x50, 50x90, 80x150): 31,50€

RYTHM ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 470GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.(30x50, 50x90, 80x150): 31,50€

216 bATH cOLLecTION


ANIkA ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ, ΡοΖ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 500GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.

(30x50, 50x90, 80x150): 41,00€

bATH cOLLecTION

217


kATHeRINe ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

• ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 500GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 41.00€

NeNA ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ, ΡοΖ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 500GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 36,00€

218 bATH cOLLecTION


SHIRAz ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ, ΡοΖ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 500GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 41,00€

bATH cOLLecTION

219


HeLGA ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ, ΡοΖ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 500GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 36,00€

OLIVINe ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 500GR

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 41,00€

220 bATH cOLLecTION


ReGATTA ΛΕΥΚο, ΕΚΡοΥ, ΡοΖ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 500GR • ΠΕΝΙΕ

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. (30x50, 50x90, 80x150): 41,00€

bATH cOLLecTION

221


beach towels

ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΒΕΛοΥΤΕ • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

i

ReeFA 85x165 : 18,50€

ΠΕΤΣΕΤΕΣ

i

cApTAIN 100x180: 22,00€

222 beAcH cOLLecTION


beach towels

ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΒΕΛοΥΤΕ • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

i

kALI 85x165 : 18,50€

ΠΕΤΣΕΤΕΣ

i

FLAMINGOS 85x165 : 18,50€

beAcH cOLLecTION

223


BIG & SMALL

Παιδικο bEbE bρεφικο καΠα Πετσετα

224 KID’S COLLECTION


army

ΜΠοΥρΝοyΖι mE KOyKOyΛα (φασα & ΖΩΝΗ)

100% bambaKI ΠεΝιε, 420Γρ.

Γκρι, ΜΠΛε

Νο 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16 : 33,00€

KID’S baTHrOOm

225


TOTO

ΜΠοΥρΝοyΖι mE KOyKOyΛα

(φασα & ΖΩΝΗ)

100% bambaKI ΠεΝιε, 420Γρ.

ροΖ, κιτριΝο, σιεΛ

Νο 1-2, 3-4, 5-6 : 31,50€

SOuzI

ΜΠοΥρΝοyΖι mE KOyKOyΛα

(φασα & ΖΩΝΗ)

100% bambaKI

ροΖ, σιεΛ

Νο 1-2, 3-4, 5-6 : 31,50€

226 baTH COLLECTION


TwIST

ΜΠοΥρΝοyΖι mE KOyKOyΛα (φασα & ΖΩΝΗ)

100% bambaKI ΠεΝιε, 420Γρ.

φοΥξια, ΛαχαΝι, ροΖ, σιεΛ, ΜΠΛε

Νο 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16 : 25,00€

KID’S baTHrOOm

227


FLySTar

ΜΠοΥρΝοyΖι mE KOyKOyΛα

100% ΒαΜΒακι

Νο 1-2, 3-4, 5-6 : 31,50€

228 KID’S baTHrOOm


DrEam bIg

• KaΠεσ bEbE

100% bambaKI: 19,10€

KID’S baTHrOOm

229


• KaΠεσ bEbE

100% bambaKI: 19,10€

aSTrONauT DINO

σιεΛ, ροΖ

TIgEr

mr. ruPPErT

CamO

230 KID’S baTHrOOm


• KaΠεσ bEbE

100% bambaKI: 19,10€

LITTLE DINO

JOaNNa

σετ καΠα-ΓαΝτακι

PaL

magICaL

KID’S baTHrOOm

231


buNNy & bEar

σιεΛ, ροΖ

KaΠa ΒεbE

100% bambaKI: 19,10€

TOmy, κιτριΝο

• 100% bambaKI

σετ καΠα-ΓαΝτακι: 22,50€

TOmy

σιεΛ, ροΖ

• 100% bambaKI

σετ καΠα-ΓαΝτακι: 22,50€

232 KID’S baTHrOOm


JumbO

σιεΛ, ροΖ

KaΠa ΒεbE

100% bambaKI: 19,10€

KID’S baTHrOOm

233


CamO

100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 26,10€

mr. ruPPErT

100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 26,10€

234 baTHrOOm


DODO

100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 26,10€

PaLS

100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 26,10€

KID’S baTHrOOm

235


236 KID’S baTHrOOm

NuNNy

ροΖ, ΜΠΛε, Γκρι, 100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ Με κεΝτΗΜα, αΠΛικε

σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 26.10€


ΜagICaL ροΖ

100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 26,10€

TIgEr

100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 26,10€

KID’S baTHrOOm

237


τοΜΥ

• 100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ Με κΈΝτΗΜα σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 26,10€

SwEET SummEr

ροΖ, σιεΛ

100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 23,80€

DrEamTImE

ροΖ, ΜΠΛε, Γκρι, 100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ Με κεΝτΗΜα, αΠΛικε

σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 26.10€

σEΛ.328

238 KID’S baTHrOOm


FLySTar

ροΖ, ΜΠΛε, Γκρι, 100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ Με κεΝτΗΜα, αΠΛικε

σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 26.10€

KID’S baTHrOOm

239


bubbLES ΜΠΛε, ΠορτοκαΛι •100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.320

240 KID’S baTHrOOm


arTurO

ροΖ, σιεΛ, Γκρι •100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.323

KID’S baTHrOOm

241


LITTLE ΜErmaID

•100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.321

HONEy bEE

ροΖ, σιεΛ, κιτριΝο

•100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.324

242 KID’S baTHrOOm


mONOKErO

•100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.322

FLamINgO

•100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.322

KID’S baTHrOOm

243


CaKE

ροΖ, σιεΛ, κιτριΝο

•100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.326

aSTrO

ροΖ, σιεΛ •100% ΒαΜΒακι,

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.329

244 KID’S baTHrOOm


wILLy

ροΖ, σιεΛ, κιτριΝο

•100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.325

CLuNNy

ροΖ, σιεΛ • 100% ΒαΜΒακι,

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.327

KID’S baTHrOOm

245


gLOw

ροΖ, mΠΛε • 100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.384-287

246 KID’S baTHrOOm


HIPPO

ροΖ, mΠΛε • 100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ.

(30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.380-283

KID’S baTHrOOm

247


248 KID’S baTHrOOm

buDDIES

ροΖ, mΠΛε • 100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 26,10€


DINOFrIENDS • 100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.274

σEΛ.275

KID’S baTHrOOm

249


NaSCar • 100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.276

σEΛ.277

250 KID’S baTHrOOm


aSTrOwOrLD • 100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.270

σEΛ.271

KID’S baTHrOOm

251


SPOT

•100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 23,80€

gO baby gO

• 100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.296 σEΛ.297 σEΛ.278 σEΛ.279

252 KID’S baTHrOOm


mErmaID

•100% ΒαΜΒακι

Πετσετεσ σετ 2 τεΜ. (30x50, 70x140): 23,80€

σEΛ.272 ΜαριNa

σεΛ. 273 FISH gIrL

KID’S baTHrOOm

253


FaIry

100% ΒαΜΒακι

254 KID’S bEDrOOm

σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ. (160x240, 50x70 ): 40.50€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.(155x235, 50x70): 47.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 69.00€

ΠαΠΛΩΜα σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 74.00€


bIKE

100% ΒαΜΒακι - DIgITaL

σεΝτοΝια, σετ 3 τεΜ.

(160x240, 50x70 ): 48.30€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2

τεΜ.

(155x235, 50x70): 55.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 72.00€

ΠαΠΛΩΜα, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 78.00€

KID’S bEDrOOm

255


Offer

PHOTOSmILE

100% ΒαΜΒακι - DIgITaL

σεΝτοΝια, σετ 3 τεΜ.

(160x240, 50x70 ): 48.30€ 26,50€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.

(155x235, 50x70): 55.00€ 33,50€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 72.00€ 56.00€

ΠαΠΛΩΜα, σετ 2 τεΜ. (155x230,

50x70 ): 78.00€ 61.00€

256 KID’S bEDrOOm


TENNIS

100% ΒαΜΒακι

σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ. (160x240, 50x70 ): 40.50€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.(155x235, 50x70): 47.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 69.00€

ΠαΠΛΩΜα σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 74.00€

KID’S bEDrOOm

257


FLOwEr gIrL

100% ΒαΜΒακι

258 KID’S bEDrOOm

σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ. (160x240, 50x70 ): 40.50€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.(155x235, 50x70): 47.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 69.00€

ΠαΠΛΩΜα σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 74.00€


COOL

100% ΒαΜΒακι - DIgITaL

σεΝτοΝια, σετ 3 τεΜ.

(160x240, 50x70 ): 48.30€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.

(155x235, 50x70): 55.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 72.00€

ΠαΠΛΩΜα, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 78.00€

KID’S bEDrOOm

259


FaSHION

100% ΒαΜΒακι

σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ. (160x240, 50x70 ): 40.50€ 26,50€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.(155x235, 50x70): 47.00€ 33,50€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 69.00€ 56.00€

ΠαΠΛΩΜα, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 74.00€ 61.00€

Offer

260 KID’S bEDrOOm


SPICY FASHION

STay COOL

100% ΒαΜΒακι - DIgITaL

σεΝτοΝια, σετ 3 τεΜ.

(160x240, 50x70 ): 48.30€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.

(155x235, 50x70): 55.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 72.00€

ΠαΠΛΩΜα, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 78.00€

KID’S bEDrOOm

261


PrENSE

100% ΒαΜΒακι

σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ. (160x240, 50x70 ): 40.50€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.(155x235, 50x70): 47.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 69.00€

ΠαΠΛΩΜα σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 74.00€

κιΒοκο Offer

100% ΒαΜΒακι

σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ.

(160x260, 50x70 ): 35,50 27€

Κατωσeντονο flat η’ fitted

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.

(160x250, 50x70): 42,50 34€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ.

(160x240, 50x70 ): 65,50 52€

ΠαΠΛΩΜα, σετ 2 τεΜ.

(160x240, 50x70 ): 70,15 56€

262 KID’S bEDrOOm


ParIS

100% ΒαΜΒακι

σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ. (160x240, 50x70 ): 40.50€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.(155x235, 50x70): 47.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 69.00€

ΠαΠΛΩΜα σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 74.00€

STYLE IT...

KID’S bEDrOOm

263


CrOSS

100% ΒαΜΒακι - DIgITaL

σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ.

(160x240, 50x70 ): 48.30€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.

(155x235, 50x70): 55.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 72.00€

ΠαΠΛΩΜα, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 78.00€

DIGITAL

HOBBY&SPORTS

264 KID’S bEDrOOm


σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ. (160x240, 50x70 ): 40.50€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.(155x235, 50x70): 47.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 69.00€

ΠαΠΛΩΜα σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 74.00€

FOOTbaLL

100% ΒαΜΒακι

KID’S bEDrOOm

265


266 KID’S bEDrOOm

raCINg

100% ΒαΜΒακι

σεΝτοΝια, σετ 3 τεΜ. (160x240, 50x70 ): 40.50€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.(155x235, 50x70): 47.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 69.00€

ΠαΠΛΩΜα, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 74.00€


raLLy

100% ΒαΜΒακι - DIgITaL

σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ.

(160x240, 50x70 ): 48.30€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.

(155x235, 50x70): 55.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 72.00€

ΠαΠΛΩΜα, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 78.00€

DIGITAL

SPEEDHIGHWAY

KID’S bEDrOOm

267


SurFINg

100% ΒαΜΒακι - DIgITaL

σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ.

(160x240, 50x70 ): 48.30€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.

(155x235, 50x70): 55.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 72.00€

ΠαΠΛΩΜα, σετ 2 τεΜ.

(155x230, 50x70 ): 78.00€

WAVELOVER

268 KID’S bEDrOOm


FISH

100% ΒαΜΒακι - DIgITaL

σεΝτοΝια σετ 3 τεΜ. (160x240, 50x70 ): 48.30€

κατΩσEΝτοΝο FLaT

ΠαΠΛΩΜατοθΗκΗ, σετ 2 τεΜ.(155x235, 50x70): 55.00€

κοΥΒερΛI, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 72.00€

ΠαΠΛΩΜα, σετ 2 τεΜ. (155x230, 50x70 ): 78.00€

KID’S bEDrOOm

269


ASTROWORLD BABY

• ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.251

270 NeWBORN COLLeCTION


ASTROWORLD

•ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ. (160x260, 50x70): 35,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ. (160x250, 50x70): 45,50€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ. (160x240, 50x70): 65,50€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ. (160x240,50x70): 70,15€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ. (50x70): 6,90€

kID’S BeDROOM

271


MARINA

•100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.253

272 BABY COLLeCTION


fISH GIRL

•100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ.

(160x260, 50x70): 35,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(160x250, 50x70): 42,50€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ.

(160x240, 50x70): 65,50€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ.

(160x240,50x70): 70,15€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ.

(50x70): 6,90€

kID’S BeDROOM

273


DINOfRIeNDS BABY

• ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.249

274 NeWBORN COLLeCTION


DINOfRIeNDS • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ. (160x260, 50x70): 35,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ. (160x250, 50x70): 42,50€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ. (160x240, 50x70): 65,50€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ. (160x240,50x70): 70,15€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ. (50x70 ): 6,90€

kID’S BeDROOM

275


NASCAR

• ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.250

276 NeWBORN COLLeCTION


NASCAR

• ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ. (160x260, 50x70): 35,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ. (160x250, 50x70): 42,50€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ. (160x240, 50x70): 65,50€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ. (160x240,50x70): 70,15€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ. (50x70 ): 6,90€

kID’S BeDROOM

277


GO BABY GO

• ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.252

278 NeWBORN COLLeCTION


GO BABY GO

•100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ. (160x260, 50x70 ): 31,00€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ. (160x250, 50x70): 38,00€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ. (160x240, 50x70 ): 61,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ. (160x240,50x70 ): 65,00€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ. (50x70 ): 6,90€

kID’S BeDROOM

279


HIppO BABY

ΜΠλε • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.247

280 NeWBORN COLLeCTION


HIppO

ΜΠλε •100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ. (160x260, 50x70): 35,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ. (160x250, 50x70): 42,50€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ. (160x240, 50x70): 65,50€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ. (160x240,50x70): 70,15€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ. (50x70 ): 6,90€

kID’S BeDROOM

281


HIppO BABY

ρΟΖ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.247

282 NeWBORN COLLeCTION


HIppO

ρΟΖ • 100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ. (160x260, 50x70): 35,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ. (160x250, 50x70): 42,50€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ. (160x240, 50x70): 65,50€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ. (160x240,50x70): 70,15€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ. (50x70 ): 6,90€

kID’S BeDROOM

283


GLOW BABY

ΜΠλε • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.246

284 NeWBORN COLLeCTION


GLOW

ΜΠλε • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ. (160x260, 50x70): 35,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ. (160x250, 50x70): 42,50€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ. (160x240, 50x70): 65,50€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ. (160x240,50x70): 70,15€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ. (50x70 ): 6,90€

kID’S BeDROOM

285


GLOW BABY

ρΟΖ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.246

286 NeWBORN COLLeCTION


GLOW

ρΟΖ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ.

(160x260, 50x70): 35,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(160x250, 50x70): 42,50€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ.

(160x240, 50x70): 65,50€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ.

(160x240, 50x70): 70,15€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ.

(50x70): 6,90€

kIDS COLLeCTION

287


DOTTY BABY

ΓΚρΙ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.202

OH

SO

SWEET

288 NeWBORN COLLeCTION


DOTTY

ΓΚρΙ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ.

(160x260, 50x70): 35,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(160x250, 50x70): 42,50€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ.

(160x240, 50x70): 65,50€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ.

(160x240,50x70): 70,15€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ.

(50x70): 6,90€

ΚΙDS COLLeCTION

289


OH

SO

SWEET

DOTTY, ρΟΖ •100% ΒΑΜΒΑΚΙ

290 kIDS COLLeCTION

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ. (160x260, 50x70): 35,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ. (160x250, 50x70): 42,50€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ. (160x240, 50x70): 65,50€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ. (160x240,50x70): 70,15€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ. (50x70 ): 6,90€


DOTTY BABY

ρΟΖ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.202

NeWBORN COLLeCTION

291


DREAMY

εSTeLLA BABY

BLUe • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

292 NeWBORN COLLeCTION


εSTeLLA

BLUe • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ.

(160x260, 50x70 ): 33,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(160x250, 50x70): 40,00€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ.

(160x240, 50x70 ): 63,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ.

(160x240,50x70 ): 68,00€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ.

(50x70): 6,90€

kID’S BeDROOM

293


CHILDHOOD DREAMS

eSTeLLA BABY

ρOΖ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

294 NeWBORN COLLeCTION


eSTeLLA

pINk • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ. (160x260, 50x70): 33,50€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ. (160x250, 50x70): 40,00€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ. (160x240, 50x70): 63,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ. (160x240,50x70): 68,00€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ. (50x70): 6,90€

kIDS COLLeCTION

295


SpOTS BABY

• ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

σeλ.252

296 NeWBORN COLLeCTION


THE

ARTIST

SpOTS

•100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ.

(160x260, 50x70 ): 31,00€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(160x250, 50x70): 38,00€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ.

(160x240, 50x70 ): 61,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ.

(160x240,50x70 ): 65,00€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ.

(50x70 ): 6,90€

kIDS COLLeCTION

297


WOOLY

ρΟΖ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

Offer

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ.

(160x260, 50x70): 33,50€ 27,00€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(160x250, 50x70): 40,00€ 34,00€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ.

(160x240, 50x70): 63,00€ 52,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ.

(160x240,50x70): 68,00€ 56,00€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ.

(50x70 ): 6,90€

WOOLY ΒΑΒυ

ρΟΖ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

298 NeWBORN COLLeCTION


WOOLY

Offer

GReeN • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντΟνΙΑ, σετ 3 τεΜ.

(160x260, 50x70): 33,50€ 27,00€

ΚΑτΩσeντΟνΟ fLAT Η’ fITTeD

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(160x250, 50x70): 40,00€ 34,00€

ΚΟυΒερλI, σετ 2 τεΜ.

(160x240, 50x70): 63,00€ 52,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, σετ 2 τεΜ.

(160x240,50x70): 68,00€ 56,00€

ΜΑξ/ΘΗΚεσ, σετ 2 τεΜ.

(50x70 ): 6,90€

WOOLY ΒΑΒυ

GReeN • ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ kOYNIAσ σετ 3 τεΜ.

2(120x160),(35χ45): 23,80€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ σετ 2 τεΜ.

(110x160),(35χ45): 27,80€

ΠΑΠλΩΜΑ

1 τεΜ.(110x150): 39,00€

σεντOνΙ λΙΚνΟυ

1 τεΜ.(80x110): 5,70€

ΠΑντΑ

1 τεΜ.(43x200): 33,00€

kIDS COLLeCTION

299


BABY SWeeT

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

NEWBORN

COLLECTION

300 NeWBORN COLLeCTION


DINO CAMp

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

NeWBORN COLLeCTION

301


HAppY BIRTHDAY

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

302 NeWBORN COLLeCTION


HeLLO BABY

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

NeWBORN COLLeCTION

303


fISH GIRL

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

304 NeWBORN COLLeCTION


fAIRY

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

NeWBORN COLLeCTION

305


kITTeNS

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

306 NeWBORN COLLeCTION


TINY CAT

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

NeWBORN COLLeCTION

307


SHIp

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

308 NeWBORN COLLeCTION


fISHeR

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

NeWBORN COLLeCTION

309


SWING

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

310 NeWBORN COLLeCTION


JOURNeY

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

NeWBORN COLLeCTION

311


MOTOCROSS

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

pITIRCIk

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

312 NeWBORN COLLeCTION


HOpe

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ σετ 3 τεΜ.

2(100x150),(35χ45): 24,70€

ΠΑΠλΩΜΑτΟΘΗΚΗ, σετ 2 τεΜ.

(100x150),(35χ45): 27,00€

ΠΑΠλΩΜΑ, 1 τεΜ.

(95x145): 42,50€

NeWBORN COLLeCTION

313


MOON, σΙελ, ρΟΖ

ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ, σετ 3 τεΜ. 2(100x160),(40x60): 33,80€

σεντOνΙΑ ΦΑνελλΑ, σετ 3 τεΜ. 2(100x160),(40x60): 33,80€

kΟυΒερτΑ ΠΙΚε 120x150: 37,20€

314 NeWBORN COLLeCTION


BABY σΙελ, ρΟΖ

ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ, σετ 3 τεΜ. 2(100x160),(40x60): 33,80€

σεντOνΙΑ ΦΑνελλΑ, σετ 3 τεΜ. 2(100x160),(40x60): 33,80€

NeWBORN COLLeCTION

315


SMILe, σΙελ, ρΟΖ

ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ, σετ 3 τεΜ. 2(100x160),(40x60): 33,80€

σεντOνΙΑ ΦΑνελλΑ, σετ 3 τεΜ. 2(100x160),(40x60): 33,80€

kΟυΒερτΑ ΠΙΚε 120x150: 37,20€

316 NeWBORN COLLeCTION


ROUDI, σΙελ, ρΟΖ

ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ, σετ 3 τεΜ. 2(100x160),(40x60): 33,80€

σεντOνΙΑ ΦΑνελλΑ, σετ 3 τεΜ. 2(100x160),(40x60): 33,80€

kΟυΒερτΑ ΠΙΚε 120x150: 37,20€

NeWBORN COLLeCTION

317


TOGeTHeR σΙελ, ρΟΖ

ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ, σετ 3 τεΜ. 2(100x160),(40x60): 33,80€

kΟυΒερτΑ ΠΙΚε 120x150: 37,20€

318 NeWBORN COLLeCTION


CLOUD σΙελ, ρΟΖ

ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ, σετ 3 τεΜ. 2(100x160),(40x60): 33,80€

kΟυΒερτΑ ΠΙΚε 120x150: 37,20€

NeWBORN COLLeCTION

319


ΒUBBLeS, ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

ΜΠλε, ΠΟρτΟΚΑλΙ

σεντOνΙΑ BeBe,

σετ 3 τεΜ. 2(105x160),(40x60): 23,80€

σeλ.240

320 NeWBORN COLLeCTION


LITTLe MeRMAID, ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ BeBe,

σετ 3 τεΜ. 2(105x160),(40x60): 23,80€

σeλ.242

NeWBORN COLLeCTION

321


MONOkeRO, ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ BeBe,

σετ 3 τεΜ. 2(105x160),(40x60): 23,80€

σeλ.243

fLAMINGO, ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ BeBe,

σετ 3 τεΜ. 2(105x160),(40x60): 23,80€

σeλ.243

322 NeWBORN COLLeCTION


ARTURO, ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σΙελ, ρΟΖ, ΓΚρΙ

σεντOνΙΑ BeBe,

σετ 3 τεΜ. 2(105x160),(40x60): 23,80€

σeλ.241

NeWBORN COLLeCTION

323


HONeYBee, ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σΙελ, ρΟΖ, ΚΙτρΙνΟ

σεντOνΙΑ BeBe

σετ 3 τεΜ. 2(105x160),(40x60): 23,80€

σeλ.242

324 NeWBORN COLLeCTION


WILLY, ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σΙελ, ρΟΖ, ΚΙτρΙνΟ

σεντOνΙΑ BeBe,

σετ 3 τεΜ. 2(105x160),(40x60): 23,80€

σeλ.245

NeWBORN COLLeCTION

325


CAke

ρΟΖ, σΙελ, ΚΙτρΙνΟ

100% ΒΑΜΒΑΚΙ

σεντOνΙΑ BeBe,

σετ 3 τεΜ. 2(105x160),(40x60): 23,80€

σeλ.244

326 NeWBORN COLLeCTION


CLUNNY, ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σΙελ, ρΟΖ

σεντOνΙΑ BeBe,

σετ 3 τεΜ. 2(105x160),(40x60): 23,80€

ΚΟυΒερτΑ ΠΙΚε

(110x140): 27,00€

(80x90): 20,00€

σeλ.245

NeWBORN COLLeCTION

327


SWeeT SUMMeR, σΙελ, ρΟΖ

ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ BeBe,

σετ 3 τεΜ. 2(105x160),(40x60): 23,80€

σeλ.238

σελτεΔΑΚΙ

λευΚΟ

τεRRY + pU WATeRpROOf

(50χ80) : 6,20€

(60χ120) : 9,00€

328 NeWBORN COLLeCTION


ΑSTRO, σΙελ, ρΟΖ

ΒΑΜΒΑΚΙ 100%

σεντOνΙΑ BeBe,

σετ 3 τεΜ. 2(105x160),(40x60): 23,80€

ΚΟυΒερτΑ ΠΙΚε

(110x140): 27,00€

(80x90): 20,00€

σeλ.244

NeWBORN COLLeCTION

329


blankets

&

blankets

SWeeTY

λευΚΟ, ΜΠλε, ρΟΖ

kΟυΒερτΑ ΠΙΚε

(110x140): 15,00€

(80x90): 9,00€

330 BABY BLANkeTS


blankets

&

blankets

CLOUD

eLepHANT

ORION

TIpI

ORION

DINO

Offer

kΟυΒερτeσ ΖΑΚΑρ • ΒΑΜΒΑΚΙ 100% • 80x100: 34,50€ 27,60€


C.f. RYTHMOS S.A.

ΒΟρεΟυ 8-10, ΑΘΗνΑ

τ.: 210 32 19 508, 210 32 53 785

e-mail:info@cfrythmos.gr

www.cfrythmos.gr

e-shop: www.rythmoshome.com

rythmos home

More magazines by this user
Similar magazines