newsletter 02 - 4th April, 2021

bealathaabu

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL —

PARISH ASSEMBLY

(Fosters pastoral action, working through four

groups, each of which is represented at CC)

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahoney P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 2223123

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

+ Moladh go deo le Dia +

Uibh Laoire Parish

News

Message from Fr Anthony

There VOL are 2 times when EASTER we have SUNDAY heard people speaking 4th APRIL, about something 2021 and

it may not mean much to us but later on we may experience something

which makes it real for us. It was like that on the first Easter Sunday when

__________________________________________

Peter and another disciple went to Jesus tomb and saw it empty. The last

sentence of the today’s gospel tells us that they had heard Jesus saying he

must rise from the dead, now it made sense to them. The gospel that is read

at mass on Easter Sunday was written by St. John. In the gospel we are told

that Peter was accompanied by another disciple, we are not told his name,

but it is assumed to be John, maybe modesty forbade him from naming

himself.

At this stage we have said that many events are not being celebrated or are

being celebrated differently because of the lockdown. The lockdown will

end at some stage and it good to hear of people being vaccinated, which will

help to bring the lockdown to an end. I want to wish you all a Happy Easter

and may the hope which the resurrection of Jesus Christ brings, help us all.

COVID-19 Support Line for Older People

ALONE manage a national support line and additional supports for older

people who have concerns or are facing difficulties relating to COVID-19

(Coronavirus). Professional staff are available to answer queries and give

advice and reassurance where necessary. The support line is open seven

days a week, 8am - 8pm, by calling 0818 222 024.

Anniversaries.

Dan Noonan Lackabawn

Kitty O’Riordan

Gortnalour

John Creedon Inchigeela.

Anto O’Callaghan Derra

Ellen O’Callaghan.

Johanna Brett Mileen.

Patie and Kate Cronin, Rossalougha. Eileen, O’Driscoll Baltimore.

Donal Lynch, Illaninaigh.

Ellen Dennehy, Carrigleigh.

Jackie McCarthy, The Terrace, Inchigeela

Sympathy.

Sympathy of the parish is extended to the Family and Friends of the Neily

Duggan, Rossmore who died recently—May he rest in peace

Sympathy of the parish is extended to the Family and Friends of Michael

Barry, Raleigh who died recently—May he rest in peace

Congratulations

Congratulations to Leanne Kearney daughter of Billy and Lisa Kearney,

Carrignacurra who married Kevin Barrett, Lissarda in Gougane Barra on

Friday 19th March.

Easter Holy Water.

Easter Holy Water will be available in the Churches from Easter Sunday

morning.

Mass Times in Neighbouring Parishes

Kilmichael Vigil 8.15pm in Cooldorrihy.

Johnstown Sun 10.00am. Toames Sun 11.30am.

Dunmanway Vigil 6.30pm

Ballinacarriga 9.30am. Togher Sun 10.45am. Dunmanway Sun 12.00noon.

Macroom Vigil 7.30pm. Sun 8.30am, 10.30am, 12.00noon.

Ballyvourney Vigil 6.30pm. Sun 11.30am. Réidh na nDoirí Sun 9.30am.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm


Leachtaí Gaeilge : Sunday, 4th April, 2021

DOMHNAC CÁSCA AISÉIRÍ ÁR dTIARNA

CHÉAD LÉACHT

Sliocht as an céad Leabhar Gníomhartha na nAspal 10:34. 37-4

D‘itheamar agus d’ólamar ma chuideachta I ndiaidh a aiséirí ó

mhairbh.

Ansin thosaigh Peadar ag labhairt: “Tuigim anois go fíor nach

bhféachann Dia chun pearsan seachas a chéile Tá a fhios agaibh an

rud a thit amach ar fud Iúdáia, tar éis dó tosú sa Ghailíl i ndiaidh an

bhaiste a d’fhógair Eoin, an scéal faoi Íosa ó Nazarat: mar a choisric

Dia é leis an Spiorad Naomh agus le cumhacht; mar a chuaigh sé

timpeall na tíre ag déanamh na maitheasa agus ag leigheas gach duine

a bhí faoi smacht an diabhail, mar go raibh Dia fairis. Agus is

finnéithe sinn ar gach ní dá ndearna sé i dtír na nGiúdach agus in

Iarúsailéim. Chuir siad chun báis é á chrochadh ar chrann, ach thóg

Dia ón mbás an treas lá é agus thug le feiceáil é, ní don phobal ar fad

é, ach do na finnéithe a bhí réamhcheaptha ag Dia, is é sin le rá,

dúinne. Chaitheamar bia agus deoch ina theannta tar éis a aiséirithe ó

mhairbh agus d’ordaigh sé dúinn a fhógairt don phobal agus a

dhearbhú gurb é atá ceaptha ag Dia ina bhreitheamh ar bheo agus ar

mhairbh. Agus is air a thugann na fáithe uile an fhianaise seo go

bhfuil maithiúnas peacaí le fáil ina ainm ag an uile dhuine a

chreideann ann!”

Briathar Dé.

Salm le Freagra Sm 117

Freagra: Is é seo an lá a rinne an Tiarna: biodh áthas is

gliondar orainn.

Malairt Freagra Alleluia!

I. Alleluia!

Tugaigí buíochas don Tiarna toisc gur maith é:

óir maireann a ghrá de shíor.

Bíodh teaghlach Isráél a rá:

‘Maireann a ghrá de shíor.’ Freagra

2. D’oibrigh deaslámh an Tiarna go tréan:

is í a dheaslámh a d’ardaigh me.

Ni éagfaidh me-mairfidh mé

agus inseoidh mé a mhóréachtaí.

3. An chloch dár dhiúltaigh na saoir,

rinne ceann an chúinne di.

Is é an Tiarna a rinne é seo,

agus is éachtach linne é.

Freagra

Freagra

DARA LÉACHT

Sliocht as Litir Noamh Pól chuig na Colosaigh 3:1-4

Lorgaígí na nithe atá thuas mar a bhfuil Críost.

A bhráithre, ós rud é go bhfuil sibh éirithe ó mhairbh mar aon le

Críost, bíodh lorg agaibh ar na nithe atá thuas mar a bhfuil Críost ina

shuí ar dheis Dé.Bíodh bhur n-aire ar na nithe atá thuas agus ní ar na

nithe atá ar talamh.Mar tá sibh tar éis bháis agus tá bhur mbeatha

folaithe i nDia i bpáirt le Críost. Is é Críost bhur mbeatha, agus nuair

a nochtfaidh seisean chugainn nochtfaidh sibhse chomh maith faoi

ghlóir in éineacht leis.

Briathar Dé.

Rosc

Moladh na Críostaithe

an tÍobartach Cásca,

an tUan mingheal

na caoirigh a shíorshlánaigh.

Críost is é gan pheaca

chuir sé ar ais na peacaigh

in athmhuintearas an Athar.

Bhí comhrac rathmhar

idir bas is beatha;

Rí na beatha marbh:

sin é ina Rí ina bheatha.

A Mháire, d’úinne abair

cad a chonaic tú sa bhealach?

Chonaic mé tuama Chriost bhi

is glóir a aiséirí,

finnéithe ainglí,

bréid is culaith.

D’aiséirigh Críost, mo dhóchas.

Rachaidh go Gailil romhaibh.

Is léir dúinn Críost, ár mbeatha,

éirithe 0 na mairbh.

A Rí, do thrócaire luaigh linn,

ós é go bhfuil an bua agat.

Amen. Alleluia

Comhgháir an tSoiscéil

Alleluia, Alleluia!

Tá Críost,ár n-uan Cásca, íobartha.

Déanaimis an fhéile dá bhrí sin san Tiarna.

Alleluia!

SOISCÉAL

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Eoin 20:1-9

Níorbh fholáir é a aiséirí ó mhairbh.

An chéad lá den tseachtain tháinig Máire Mhaigdiléana go moch,

agus an dorchadas fós ann, chun an tuama agus chonaic sí an líog

aistrithe ón tuama. Rith sí ansin agus tháinig sí go dtí Síomón

Peadar agus go dtí an deisceabal úd eile ab ionúin le Íosa. “Thog

siad an Tiarna as an tuama,” ar sí leo, “agus níl a fhios againn cár

chuir siad é.”

Amach le Peadar agus leis an deisceabal eile ansin agus chuaigh

siad chun an tuama. Chrom siad a mbeirt ar rith in éineacht agus

rith an deisceabal eile níos luaithe ná Peadar agus is é is túisce a

tháinig go dtí an tuama. Nuair a chrom sé síos chonaic sé na

línéadaí ina luí ansiúd, ach ní dheachaigh sé isteach. Ansin

tháinig Síomón Peadar ina dhiaidh agus chuaigh sé isteach sa

tuama, agus chonaic sé na línéadaí agus an brat a bhí ar a cheann

– ní i dteannta na línéadaí a bhí sé, ach fillte in aon áit amháin

leis féin. Ansin. an deisceabal eile, a tháinig ar dtús chun an

tuama, chuaigh sé isteach agus chonaic agus chreid sé. Óir níor

thuig siad go fóill an scrioptúr nárbh fholáir é a aiséirí ó mhairbh.

Soiscéal Dé.

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Ni neart go cur le

céile

Séipéal N.

Fionn Barra

and N.

Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

More magazines by this user
Similar magazines