Seetee Shareholder Letter_SWE

jakob.nilsson

Swedish translation of the Seetee Shareholder letter from 2021-03-08.

---------------------------------------------------------

Seetee Shareholder letter

Originally published: 2021-03-08

Translation to Swedish by: Jakob Nilsson

Contact: Jakob.Nilsson93@hotmail.com

linkedin.com/in/jakob-nilsson-426569a4/

twitter.com/Ne0troll

---------------------------------------------------------


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Kära Aktieägare,

Idag tillkännagav vi att Aker 1 har etablerat Seetee 2 , ett nytt bolag som ska investera i

spännande projekt och företag inom Bitcoins ekosystem samtidigt som det ska hålla alla

sina likvida investerbara tillgångar i bitcoin. 3 Bolaget har ett värde på 500 miljoner NOK.

En summa som vi strävar efter att signifikant öka över tid allteftersom vi får erfarenhet

och identifierar spännande möjligheter.

Innan jag fortsätter med vår historia vill jag påpeka på förhand att jag är medveten om

att Bitcoin ofta kritiseras för ett antal uppfattade utmaningar. Såsom dess konsumtion av

elektricitet, dess oförmåga att skala upp antalet transaktioner samt dess potential för att

facillitera anonyma illegala betalningar. Vi tror att Bitcoin kan vara lösningen snarare än

ett problem för respektive utmaning, men vi kommer till argumenten för det senare.

Seetees strategi är trefaldig.

Först och främst kommer vi att använda bitcoin som vår kassa och gå med i

gemenskapen (användas hädanefter synonymt med [Bitcoin] ”community”). På Bitcoinspråk

kommer vi att vara ’hodlers’. Vi kommer vara annorlunda, men bidragande. Kanske

inte lika rebelliska som de ’cypherpunks’ som uppfann Bitcoin. Men vi kommer att vara

mycket mer progressiva än majoriteten av etablerade företag. Teamet på Seetee driver

redan idag en bitcoin betalserver med öppen källkod och kommer att fortsätta vara en

aktiv bidragande aktör i gemenskapen.

1 Aker har en 180-årig historia som en viktig industriell grupp i Norge. 1996 blev

jag stolt majoritetsägare och vår familj äger fortfarande mer än två tredjedelar

av bolaget idag. För mer information se:

https://www.akerasa.com/en.

2 Contra terrence, C.T., eller seetee, är en term från två science fiction böcker av

Jack Williamson: ’Seetee Ship’ och ’Seetee Shock’ där det avser antimateria. Inom

fysik är antimateria motsatsen till materia vilket är det dyraste materialet att

framställa enligt vissa källor. Estimat varierar från flera hundra miljarder till

biljoner US dollar per gram. Ett passande namn för ett ambitiöst bolag.

3 Vi använder Bitcoin med versalt ‘B’ för att beskriva protokollet, mjukvaran och

gemenskapen. Medan bitcoin med litet ’b’ avser enhet av valutan i sig.

1


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

För det andra kommer Seetee att etablera drift av mining som flyttar strandad eller

intermittent elektricitet utan stabil lokal efterfrågan. Såsom: vind-, sol- och vattenkraft till

ekonomiska tillgångar som kan användas var som helst. Bitcoin är i våra ögon ett

utjämnande ekonomiskt batteri och batterier är essentiella för den energiövergång som

måste genomföras för att uppnå Parisavtalets mål. Vår ambition är att vara en värdefull

partner inom förnybara projekt.

För det tredje kommer vi att bygga och investera i projekt samt bolag inom Bitcoins

ekosystem. Det är här vår verkliga passion ligger! Vår styrka är industriella applikationer.

Men vi tror också att väl designade moderna användargränssnitt kommer att möjliggöra

för nya applikationer oavsett var transaktionerna sker. Jag är särskilt intresserad av

mikrobetalningar och hur dessa kan möjliggöra för oss att undvika användarnamn och

lösenord. Samt för att undvika hur vår personliga data monetariseras men ofta utan vår

vetskap eller medgivande.

Aker är en del av det industriella etablissemanget. Som någon som började min karriär

i maskinrummet på gamla fisketrålare utanför Norges kust och senare i Beringshavet i USA

är jag oerhört stolt över vad Aker har blivit. Inklusive de nybildade industriella partnerskap

som vi nyligen tillkännagivit. Men alla stora företag har en sak gemensamt: de var alla små

en gång. Och många stora företag faller offer för deras egen framgång och blir återigen

små eller nedlagda. Jag kommer göra allting jag kan för att hålla Aker nyfiket, innovativt

och med förmågan att hänga med i utvecklingen.

Efter 40 år i branschen har jag lärt mig att du alltid måste hålla ett öga på nya

möjligheter och förändringar på horisonten. Seetee är en markör för den horisonten.

Seetee positionerar sig självt mitt i en industri som kan komma att definiera de kommande

årtiondena. Mycket likt hur internet har gjort sen det tidiga 1990-talet. Seetee är en öppen

innovation för att rubba livet såsom vi känner det.

2


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

På giganternas axlar

Akers beslut att gå in i Bitcoin genom Seetee är resultatet av en lång och fundamental

diskussion om värde. Jag har druckit från brandslangen sen förra sommaren. Medan detta

brev är mitt sätt att uttrycka mina tankar om saken är mina insikter till stor del hämtade

från att ha läst artiklar och böcker, lyssnat på podcasts samt tittat på videos. Det är även

baserat på diskussioner med människor runt omkring mig.

Vår kollektiva kunskap har baserats på det omfattande och briljanta material som

producerats av andra. Dessa individer innefattar: Saifedean Ammous, Andreas

Antonopolous, Adam Back, Nic Carter, Christopher Cole, Ray Dalio, Michael Green, Hugh

Hendry, Reid Hoffman, Lacy Hunt, Jack Mallers, Raoul Pal, Chamath Palihapitiya, Anthony

Pompliano, Pierre Rochard, Michael Saylor, Elisabeth Stark, Erik Townsend och Grant

Williams.

Några av de människor som nämnts ovan tror inte på Bitcoin och håller heller inte med

om vår avhandling för investeringar. Vi tycker om att fördjupa oss inom motsättande

narrativ och nämner de här ifall läsaren vill dyka ner i det ökända kaninhålet. Det är

fantastiskt att se hur ämnet kryptovalutor attraherar så många intelligenta människor från

yngre generationer. Mycket likt hur internet gjorde när det var i sin linda.

Medan föregångare har existerat hade de flesta hållit med om att Tim Berners-Lees

”world wide web” från 1990 var starten på det som vi idag ser på som internet. Idag tar vi

det för givet men det har bara funnits i 30 år och utvecklingen har accelererat.

Kommentarer kring internets brister avseende användbara applikationer och experters

prognoser om dess sannolika undergång var frekvent förekommande på 1990-talet.

Bitcoin uppfanns 2009 och kommer att genomgå cykler av utveckling innan det erhåller

mognad för applikationer som vi idag är vana vid på internet.

3


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Det är ett bevis på vår tid att internet har gett många av oss omedelbar tillgång till

information. Men det riktiga värdet kommer när vi låter vår nyfikenhet navigera utanför

algoritmernas rekommenderade innehåll. Du kan bara utmana dina förutfattande

meningar när du är villig att gå utanför din komfortzon. Bitcoin har inspirerat oss att

utmana vår intuitiva förståelse för pengar.

Efter att ha följt diskursen kring kryptovalutor under en tid bestämde vi oss för att

kontakta ingenjörerna som gjorde det till sitt uppdrag att förändra pengars underliggande

funktion för mer än två decennier sen. I morse tillkännagav vi även stolt att Seetee har

bildat ett partnerskap med Blockstream som är en global ledare inom Bitcoin och

blockkedjeteknologi. I Blockstreams ledning ingår Adam Back som är uppfinnaren av

Hashcash och en föregångare till Bitcoin från 1997. Med Blockstream som vår partner är

vi säkra på att vi kan navigera denna industri.

Att inte investera är det mest riskfyllda beslutet

Risk är inte ett uppenbart koncept. Det som allmänt anses vara riskfullt är oftast inte det.

Och tvärtom. Vi är vana vid att tänka på kontanta medel som något riskfritt. Men det är

det inte. Det blir indirekt beskattat via inflation med en liten procentsats varje år.

Sammanräknat blir det något.

Centralbanker har magiskt kommit överens om att de ska sikta på två procents

inflation vilket innebär att en tredjedel av din köpkraft försvinner i skatt vart tjugonde år.

Om det vore tre procent hade nästan hälften av det försvunnit under samma tid. Nu ska

du fråga dig: varför är det två och inte en eller tre? Vad är så speciellt med just två

procent?

Federal Reserve i USA har nyligen sagt att de kommer sikta på ett snitt om två procent

över tid vilket antyder att de kommer tillåta att inflationen går över målet under några år.

Inflation är väldigt bra för låntagare. Och USA är världen största låntagare. De är skyldiga

obligationsägarna. Och de är skyldiga pensioner. Både grupperna kan stå utan

återbetalning på lång sikt.

4


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Ett sätt att demonstrera denna effekt är genom att prissätta fastigheter i guld. ’Schiller

Case Home Price Index’ är det ledande måttet på amerikanska bostadspriser. Mätt i guld

är bostadspriserna i USA bland de lägsta de varit de senaste hundra åren 4 . Under 2004

sålde Norges centralbank alla sina guldreserver motiverat med dålig historisk avkastning.

Lägenheter i de rikaste delarna av Oslo är 35% billigare idag än de var 2004 prissatt i guld.

Samtidigt skulle de flesta säga att avkastningen på fastigheter har varit spektakulär under

denna period.

Så vad är risk? Allting är relativt.

Under 2018 började Twitter hashtagen #GetOffZero cirkulera. Vars huvudsakliga

argument är: det kan ses som oansvarigt att inte ha någon exponering mot bitcoin givet

den asymmetriska avkastningens egenskaper. Även om du inte förstår de underliggande

’cypherpunk’ och libertarianska ideal (som jag finner vara mycket intressanta) behöver du

ändå överväga de potentiella diversifieringsfördelarna med bitcoin. Vilket kan beskrivas

som: ”Schmuck insurance” för att citera Chamath Palihapitiya på Social Capital.

Jag har berättat denna historia förut. I Seattle på University Street hade Vitctor

Rosselinin sin flaggskeppsrestaurang: the 410. Min mentor Bob Breskovitch bjöd med mig

dit för att diskutera aktiv dödshjälp med fem katolska präster. De lärde mig vikten av

granskning. Att utmana sina egna antaganden, att lyssna på andra snarare än att

argumentera för din sak, att objektivt analysera innan du bestämmer dig.

Det var en livsomvälvande lunch.

4

https://www.longtermtrends.net/real-estate-gold-ratio/

5


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Som en ung fiskare i Nordvästra Amerika långt ifrån mitt hemland Norge stod inte

diversifiering högt upp på min agenda. Så vitt jag visste var diversifiering bara något för

de rika. Bevarande av ens förmögenhet var något du kunde göra först när du hade en

faktisk förmögenhet att bevara. Eftersom jag inte var värd en krona tänkte jag fokusera

på att ta mig dit. Under flera år tänkte jag inte på något annat än att bygga American

Seafood. Jag var ung. Fast besluten. Och omringad av fantastiska människor.

På ett sätt håller jag fortfarande med mitt yngre jag. Om du är säker på något lönar det

sig att fokusera- och investera allting du har i det. Men osäkerhet och tvivel byggs på med

tidens gång. Desto mer erfarenhet du har desto mer förstår du att ingenting är säkert.

Allting är en satsning med tillhörande probabilitet. Jag borde veta då knappt 80% av vår

portfolio låg i olja och gas när oljepriset gick ned under noll efter Covid-19 inträffade.

Pandemin. Ingen var förberedd trots flertalet varningar från forskare som alltid sa att

det var en fråga om ”när” och inte ”om”. Likt de flesta händelser är pandemier sällsynta

under en livstid men vanligt förekommande genom historien. Norge hade inte upplevt en

pandemi på fem generationer så det var svårt att föreställa sig.

Men det hände trots allt.

Det finns många fördelar med att äga ett par bolag i olika industrier men priset går ned

för alla bolag i en kris. Som vi såg under Mars förra året. Investerare använder obligationer

för att diversifiera sina portföljer. Hela Norges statliga förmögenhetsfond är designad med

den strategin och det har fungerat bra under en längre tid. Men vad händer om aktier och

obligationer faller samtidigt vilket har skett under långa perioder historiskt sett? Före dess

att Federal Reserve gick in med medel utan motstycke var det på väg att hända för ett år

sedan.

6


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Och det kommer antagligen hända igen. Och vad händer om centralbankerna inte kan

stoppa fallet? Vad händer med det monetära systemet om människor börjar ifrågasätta

stabiliteten hos reservvalutan? Återigen är detta något som skett många gånger genom

historien.

Jag svarar på dagens utmaningar såsom jag hade gjort när jag var en ung man. Jag

kommer alltid föredra att vara en fokuserad entreprenör än en diversifierad investerare.

Förvisso med lite mer riskhantering och oändligt mer av akademisk noggrannhet än vad

jag hade tidigare i min karriär. En av mina favoritfrågor att ställa folk som frågar mig om

riskerna som kommer med våra idéer är: Vad sägs om risken att missa uppsidan?

Unga professionella investerare vet att de riskerar sina karriärer om de säger ja till

något som slutligen resulterar i dåliga investeringar. Det är så spelets regler ser ut. Vad du

verkligen borde få sparken för är att säga nej och missa möjligheter man bara får en gång

i livet.

Bitcoin kan fortfarande gå till noll. Men det kan också bli grunden för en ny monetär

arkitektur. Om det sker kan en bitcoin bli värd miljontals US dollar. Denna asymmetri är

intressant för en portfolio. Människor som vet mest om bitcoin tror att dess framtida

framgång är nästintill oundviklig. Medan den andra sidan tror att dess misslyckande är lika

säkert. Att bibehålla status quo är inte en möjlighet.

De senaste månaderna har jag träffat många nya människor. En av dem var Jack

Mallers på Strike. Han är nästan 40 år yngre än mig. Att uppleva hans energi och entusiasm

var speciellt. Jag kände mig gammal i hans sällskap men också uppmuntrad. Jag missade

mobil kommunikation. Jag investerade inte i internetbolag. Det var bara nyligen som jag

började investera i och bygga mjukvarubolag (och jag älskar det!). När jag insåg hur

mycket hjärnkraft som går in i Bitcoin såg jag hur framtiden skapades framför mig.

7


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Att göra utmaningar till möjligheter

Det har gått mer än ett årtionde sen den pseudo anonyma Satoshi Nakamoto publicerade

hennes/hans/deras avhandling vilket lanserade en ny form av elektroniska pengar:

bitcoin. Jag var skeptisk till bitcoin i många år och mina argument var mer eller mindre

desamma som alla andras. Nätverkets konsumtion av elektricitet är slösaktig, nätverket

är inte skalbart, dess ideal om anonyma betalningar gynnar kriminella och så vidare.

Bitcoin är en mänsklig uppfinning. En social konstruktion som bara fungerar därför att

vi tillsammans tror på det. Faktum är att termen ”fiat valuta” är tagen från det latinska

order ”fiat” som betyder ”en viljeakt som skapar något utan vidare ansträngning”. Det är

en befallning. Utav alla tidigare försök att skapa en digital valuta (och det har varit många)

är bitcoin den enda som lyckades. Från början var den värd noll komma noll med hur

många nollar du vill. Men desto fler människor som tror på det desto mer värdefullt blir

det. Det är en klassisk nätverkseffekt.

Ja det stämmer att Bitcoin konsumerar elektricitet. Och betalar för det genom de lokalt

vinnande marknadspriserna. Men vi tror att Bitcoin kommer möjliggöra applikationer som

kan skapa enormt värde. Om det sker kommer det bli förankrat i samhället och kan inte

gå till noll då bitcoin är immun mot politiska krafter som förstör en valuta. Om detta

scenario sker kan komma att skifta vårt fokus från priset av en bitcoin till en satoshi (en

bitcoin är hundra miljoner satoshi). Om våra telefoner är fulla av Bitcoin applikationer

inom fem år är nätverkseffektens värde en ”Trappa till Himmeln”.

Så är det slösaktigt?

För att uppfylla ambitionerna i Parisavtalet behöver vi öka elektrifieringen av samhället

avsevärt. Vilket kommer skapa en utökad efterfrågan av elkraft. Men vi behöver få

elektriciteten från förnybara källor. Vind och sol är nu tillräckligt billiga. Men de är

intermittenta vilket innebär att vi bara kan producera när det blåser och när solen skiner.

För att kunna omvandla detta till baskraft som kan användas vid varje given tidpunkt finns

det ett enormt behov av batterier av alla slag.

8


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Batterier är den sista pusselbiten för att möjliggöra energiövergången. Kom ihåg att en

liter bensin innehåller lite mindre än 10 kWh energi. Men mindre än 30 procent kan

erhållas som användbar energi för att flytta ett fordon p.g.a. energiförlusten i en

förbränningsmotor. Oavsett var du bor gissar jag att priset per kWh av användbar energi

i bensin är extremt mycket högre än priset på elektricitet. Du köper inte bensin därför att

du vill ha den billigaste energin. Du köper det därför att det är ett utmärkt batteri – Exxon

är ett batteriföretag.

Nätverket konsumerar energi för att säkerställa att det förblir säkert. Kom ihåg att

banker är statligt regalerade förvaltare som vi betalar avgifter till för att medla tillit.

Bitcoin har löst det problemet på ett sätt där två parter kan handla med varandra utan att

verifiera eller lita på varandra. Vilket kringgår behovet av att ha en tredje part såsom en

bank. Men mekanismen bakom kräver elektricitet.

Här kommer så kallade ”miners” in. En miner använder elektricitet och kompenseras

med bitcoins. Finansiärerna bakom mining-verksamheter kommer insistera att de

använder den billigaste energin och därmed blir energi som inte har någon bättre

ekonomisk användning nyttjad per definition. Bitcoin fungerar sedan som ett ekonomiskt

batteri. Vad som annars haft lite värde lokalt omvandlas till en ekonomisk tillgång som

kan användas globalt. Extremt flexibel efterfrågan från miners kan optimera den lokala

tillgången och efterfrågan av elektricitet. Vilket i sin tur accelererar energiövergången

genom att förbättra ekonomin i förnybara projekt.

När jag diskuterade det här med Adam Back och Chris Cook på Blockstream förstod jag

hur de redan hade teknik för att balansera elnätet. Vilket är precis vad vi försöker göra på

Aker Horizons. Ibland kan vi pumpa vatten in i vattenreservoarer och omvandla

intermittent kapacitet till baskraft. Ibland kan vi producera grönt väte och ammoniak för

att reducera utsläpp inom områden såsom sjöfart. Bitcoin är mindre uppenbart men jag

är säker på att det kommer möjliggöra fler förnybara projekt än vad som annars vore

möjligt.

9


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Kom igen, det konsumerar lika mycket elektricitet som…

Bitcoins konsumtion av elektricitet måste analyseras med nätverkets framtida

scenarion i åtanke. Mycket volatilitet är naturligt när marknadsaktörer försöker förutspå

huruvida bitcoin är (i) en spekulativ bubbla som kommer implodera och bli värdelös, (ii)

en digital sällsynt tillgång som skulle kunna ersätta guld som värdebevarare, eller (iii) en

monetär arkitektur som kommer fungera som kärnan för tillit och verifikation för många

typer av transaktioner.

Om du skriver under på bubbelnarrativet kan du känna dig lugn i vetskapen om att

Bitcoins konsumtion av elektricitet kommer återgå till noll inom en snar framtid. Miners

kommer inte att förbruka energi om deras förtjänst i bitcoin är värdelösa. Om det är din

åsikt så är meningslöst att diskutera vidare.

Vad händer om bitcoin ersätter guld som en tillgångsklass för portföljdiversifiering och

värdebevaring? Till alla er inbitna guldförespråkare där ute är detta inte vår prognos.

Tusentals år av historia som sunda pengar innebär att guld troligen kommer förbli

attraktivt. Vi använder bara detta exempel för att visa på att bitcoins sällsynthet är

tillräcklig och dess miljömässiga kostnad vore mycket lägre. För att förtydliga är detta

heller inte varför vi är entusiastiska över Bitcoin men kan vara det enklaste användningsområdet

att förstå.

Nuvarande produktion av guld tillför runt 3 000 ton per år till det totala lagret på ca:

200 000 ton. Vilket är allt guld som producerats genom historien. Mindre än hälften av

det används till smycken. Det så kallade stock-to-flow förhållandet vilket är ett mått på

sällsynthet där en högre siffra är bättre ligger därför för tillfället runt 56. Vilket ger att: vid

den nuvarande produktionstillförseln hade det tagit 56 år för att dubbla lagret.

Vad är den motsvarande sällsyntheten för bitcoin? Det nuvarande block-förtjänsten är

6,25 bitcoin vilket innebär 900 nya bitcoins varje dag eller 328 500 per år. Givet totalen

på 18,6 miljoner existerande bitcoin ger stock-to-flow oss ca: 56 vilket alltså är

motsvarande den för guld. Men efter nästa halvering vilket kommer ske under våren 2024

så är lagret större och tillförseln lägre. Stock-to-flow blir då mer än dubbelt så högt som

för guld: Bitcoin blir mycket mer sällsynt än vår mest sällsynta handelsvara.

10


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

De uppskattade CO 2 utsläppen för produktion av nytt guld är mer än 100 miljoner ton per

år. Estimaten varier men enligt nyare studier ligger Bitcoins CO 2 utsläpp runt 30 miljoner

ton årligen. Det är mindre än en tredjedel av gulds CO 2 utsläpp. Och allteftersom det

förnybara ökar i användning bör Bitcoins CO 2 utsläpp minska signifikant. Notera att detta

fortfarande bortser från kostnaden att raffinera och lagra guld. Samt den negativa

påverkan markutgrävning har på både människor och miljö i mindre reglerade regioner

runt om i världen.

Då återstår det mest optimistiska scenariot för bitcoin. Den som får oss att bli

exalterade. Där Bitcoins förmåga att verifiera transaktioner mellan två parter utan en

pålitlig tredje part används för att bygga ett ekosystem av applikationer.

Vi utforskar redan Blockstreams produkter Liquid och Elements för industriella

applikationer: utländsk valutaväxling, kontanthantering, handelsuppgörelser, utsläppsverifiering.

Men dessa är bara de uppenbara applikationerna. Vad är den bredare

potentialen? Ekonomisk tillgång för de utan banktillgång genom sparande-, spenderingsoch

utlåningstjänster. Mikrobetalningar. Ägande av privat data. Teknik som kan disruptera

efterlevandsarbete vilket idag är mer än tio procent av bankanställda och ökar. Med den

tillagda fördelen av ökad säkerhet och nästan omedelbar uppgörelse.

Vi kan självklart inte veta hur detta kommer att utvecklas. Många tekniker kommer att

konkurrera med att lösa dessa utmaningar. Men vad vi vet är att många applikationer är

för viktiga för att lämna verifikationen åt centraliserade system att ägas av ett företag

eller kontrolleras av ett enskilt land.

11


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Så vad är det med konsumtionen av elektricitet i detta scenario som vi är mest

entusiastiska över?

Det är uppenbart att protokollet är designat för att minska förtjänsten med hälften

vart fjärde år. Miners kommer bara förbruka elektricitet om det är lönsamt. 18,6 miljoner

utav det maximala antalet 21 miljoner bitcoin existerar idag. Det ger oss att vid slutet av

det här året kommer 90% av alla bitcoins någonsin redan att finnas och vara betalda för.

Nio tiondelar av infrastrukturen är då på plats.

Eftersom förtjänsten att slutföra block går ner avsevärt över tid kommer miners vara

villiga att förbruka mindre elektricitet för att uppnå balans. Antingen måste den

varierande transaktionsavgiften eller priset på bitcoin gå upp avsevärt för att kompensera

miners. Eftersom förtjänsten att slutföra block kommer närma sig noll kommer avgifter

att vara den enda långsiktigt hållbara kompensationsmekanismen.

Eftersom transaktionsvolymen inte kan öka givet Bitcoins design antyder avgiftsökningar

att värdet av varje transaktion måste öka avsevärt mot idag. Antagligen är det

bara möjligt om varje transaktion på huvudblockkedjan alltid innehåller väldigt stora

summor. Miljarder av mindre transaktioner kommer i stället behöva exekveras med

acceptabel säkerhet på andralagerslösningar och sidokedjor.

Återigen är allt detta endast kommersiellt gångbart om värdet av att verifiera stora

transaktioner utan en pålitlig tredje part är tillräckligt högt. Detta antyder att hög

efterfrågan av nätverkets arkitektur vilket igen betyder att användbara applikationer som

skapar enormt värde har byggts ovanpå nätverkets kärna. Bitcoin kan därför bara överleva

och elektricitet kommer enbart konsumeras om värdet som skapas av nätverket är

tillräckligt.

Om vi helt förbiser från att Bitcoin agerar som ett ekonomiskt batteri som kan förbättra

ekonomin för förnybara projekt vilket skulle kunna accelerera installationen av

intermittenta elektricitetskällor. Kan vi ändå inte se ett långsiktigt problem med Bitcoins

elektricitetskonsumtion.

12


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Om det är en bubbla dör det och konsumerar ingenting. Om det är digitalt guld är det

mer effektivt och kommer släppa ut mycket mindre än den tillgång som den disrupterar.

Och om det är riktigt framgångsrikt är det p.g.a. efterfrågan av sannerligen värdeskapande

applikationer som definierar vår framtid och borde vara värt elektriciteten.

Okej då men hur kan det skala upp?

Det är sant att Bitcoins huvudkedja inte kan processa det antal transaktioner som vi är

beroende av i vårt moderna samhälle på sin huvudkedja. Men det är för att Satoshi

Nakamotos design inte gav bort censurresistans för och säkerhet för skalbarhet.

Skalbarhet måste alltså lösas genom att göra små uppoffringar.

Bitcoin kompromissar inte. För att säkerställa att det är öppet och säkert, resistent mot

censur samt retroaktiva ändringar är det decentraliserat. Men det blir en stor bromskloss

för skalbarhet. Att hålla ett centralt kalkylark uppdaterat är uppenbarligen mer effektivt

än att ha flera kopior som alla behöver hållas uppdaterade. En Bitcoin-transaktion tar

ungefär tio minuter för att bekräftas och designens kapacitet är begränsad till ca: sju

transaktioner per sekund. Knappast tillräckligt för att hantera dagens transaktionsvolymer.

Men när jag hörde Jack Mallers berätta om Lightning lagret fick jag ytterligare en ahaupplevelse.

Lightning Nätverket är byggt ovanpå Bitcoin för att göra det skalbart.

Transaktioner görs genom bilaterala kanaler som kopplar an till ett nätverk och varje kanal

är förankrad i Bitcoins huvudkedja genom en enda transaktion. Lightning-transaktioner är

klara på millisekunder och kan processa miljoner per sekund med knappt någon

elektricitetsåtgång. Det nyttjar således Bitcoins säkerhet medan det ökar hastigheten och

reducerar kostnader till nivåer som inte är uppnåeliga med traditionella

betalningslösningar.

Låter ett distribuerat nätverk med bilaterala betalningskanaler omöjligt? Faktum är att

det är så valutaväxling på plats fungerar. Aker är den största investeraren i Abelee vilket

är en icke-bank men likviditetsgarant inom valutaväxlingsmarknaden. Vi har spenderat

mycket tid att lära oss om finansiella marknaders mikrostruktur. Det är bara en tidsfråga

innan det gamla- och det nya globala finanssystemet är sömlöst integrerade.

13


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Under den natten då vi alla satt uppkopplade via videolänk från Chicago, Tel Aviv och

Oslo skickade Mallers US dollar från ett vanligt bankkonto i USA via en plånbok i Tel Aviv

och vidare till oss i Oslo. På skoj skickade vi det sen till en Aker kollega i Accra, Ghana. Alla

dessa transaktioner tog plats omedelbart och till nästan ingen kostnad. Detta skapar

möjligheten för programmerbara mikrotransaktioner vilket är ett betalningsflöde som kan

öppna upp oändliga möjligheter.

Applikationer kommer att ha olika behov och människor kommer att vara villiga att

göra små uppoffringar för att tillhandahålla dessa. Jag är säker på att givet tid och

kreativitet kan skalbara applikationer florera i sidokedjor och lager ovanpå Bitcoin. Detta

ekosystem skapar massiv skalbarhet och kommer bara behöva avräkning på huvudkedjan

då och då. Det blir som att få en godkännande stämpel från källan av absolut sanning.

På så sätt tror vi att Bitcoin kommer skala framgångsrikt på lager efter lager där det

görs tillämpliga uppoffringar för respektive applikation. Och som vi kommer se i de

kommande styckena kan det skapa möjligheten att bygga en helt ny arkitektur för hur

informationsflödet ser ut i samhället.

Oavsett möjliggör väl bitcoin oönskad aktivet?

Den första industrin att utnyttja internets potential var utan tvekan den pornografiska

industrin. Cognite är ett bolag vi grundade som möjliggör för uppdelade data och äldre

system att sömlöst interagera för att förbättra tillgång och flöde av industriella data. Vi

grundade det tillsammans med internet-pionjären John Markus Lervik. Han berättade för

oss om hans första bolag: Fast Search & Transfer. Bolaget köptes senare av Microsoft för

att förbättra deras sökfunktionalitet. Bolaget kontaktades konstant av den pornografiska

industrin på sena nittiotalet då de ville ha tillgång till bolagets ledande egenutvecklade

bild- och kompressionsalgoritmer.

14


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

När en ny arkitektur för pengar uppstår bör det inte vara helt oväntat att kriminella är

dess första användare. Det var mer effektivt att använda kryptovalutor än kontanter vilket

alltid har varit- och är fortfarande tillgängligt för de som vill ha tillgångar styrda av

innehavaren att genomföra illegal aktivitet med. Men när internet blev mainstream fann

det andra legitima användningsområden. Vi ser samma utveckling ske med kryptovalutor

idag där kriminell användning av bitcoin är minimal relativt sett.

Faktum är att det ligger något i cypherpunk-rörelsens libertarianska ideal som är

värdefulla idéer för världen idag. Å ena sidan inkluderar våra basala mänskliga rättigheter

yttrandefrihet, religion, att samlas, föreningsrätten samt rätten till likhet inför lagen.

Därmed borde endast information om individen, hans eller hennes handlingar samt

transaktioner vara tillgängliga för de med en laglig rätt att inneha informationen. Å andra

sidan har Shoshana Zuboff så elegant avslöjat i hennes bok: The Age of Surveillance

Capitalism – att internetjättarna gjort oss till produkten. Jag är säker på att vi behöver slå

tillbaka mot olaglig tillgång till information och det kräver en ny arkitektur.

På ett personligt plan är jag frekvent frustrerad över att jag ger bort användarnamn,

lösenord, plats, kreditkortsuppgifter och annan information för att läsa tidningar eller se

på filmer. Jag fascineras av utsikterna kring bitcoin Lightning-plånböcker som kan

möjliggöra omedelbar kredit via mikrobetalningar. Utan behovet av att ge upp personlig

information som min motpart kan tjäna pengar på utan godkännande eller kompensation.

Men om du insisterar på att vara anonym betyder inte det att du gömmer dig från

lagen? Självklart inte. Raka motsatsen faktiskt då jag tror att Bitcoin håller nyckeln till

mycket mer sofistikerade förfaranden avseende KYC (Känn Din Kund) och AML (Anti

Penga-Tvätt). Dessa möjliggör för tillgång när det finns laglig grund men håller allt

anonymt under alla andra omständigheter. Det traditionella banksystemet är trots allt

svårtillgängligt, komplext och sårbart vilket innebär att det finns utrymme för innovation.

15


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Till sist ska vi komma ihåg att det nuvarande systemet inte finns tillgängligt för alla.

Som affärsman i 60-årsåldern har jag tillgång. Det nuvarande systemet fungerar relativt

bra från mitt perspektiv. Men hur bra fungerar det för den fattiga men hårt arbetande

bonden? Hur bra funkar det för de miljarder människor utan banktillgång som inte kan få

ett bankkonto och än mindre kredit för att bygga sina liv?

Från deras perspektiv fungerar uppenbarligen inte det vi har idag. Och den

regulatoriska röran gör det ännu svårare för dem. Det är oacceptabelt. Bitcoins protokoll

borde möjliggöra för ett ekosystem av applikationer som kan ändra på det. Därför att

många fler människor kommer ha tillgång till mobiltelefoner och internet än vad som har

tillgång till traditionell finansiell infrastruktur.

För hundra år sedan under det glada tjugotalet producerade den unga Howard Hughes:

Hell’s Angels vilket var en episk film om första världskriget känd för sina spektakulära

flygstridscener. (Filmen var först tänkt som en stumfilm med den norska skådespelerskan

Greta Nissen som ersattes p.g.a. hennes accent när Hughes bestämde att filmen skulle ha

dialog). Krigsscenerna filmades i Kalifornien men ett problem skapade återkommande

förseningar och ökad produktionskostnad: avsaknaden av moln visade sig ge brist på

perspektiv så att flygplanen såg ut att vara långsamma i luften. Skyltar sattes upp som

lydde: ”Kriget Försenat–Inga Moln Idag!”.

Denna referens har betydelse för ditt perspektiv.

Utveckling är oundvikligt

Låt mig berätta en historia om utveckling. I slutet av nittiotalet var jag på semester i

Spanien och både behövde och ville ha tillgång till de dagliga fiskerapporter jag var van

vid att få via fax från fartygen i Alaska. Till min stora förvåning sålde den lokala

elektronikaffären inte faxmaskiner. Men hör och häpna, jag hittade en frisör i Marbella

som ägde en av anledningar jag fortfarande inte kan föreställa mig. Han var inte angelägen

att sälja men jag var en envis köpare. Jag köpte den från honom och betalade ett löjligt

pris för att få informationen jag behövde. Jag såg honom i baren samma kväll där han

entusiastiskt skrattade och drack med sina veckor – det fanns inte ett tvivel om att han

var en glad säljare den dagen.

Smarttelefoner var fortfarande 15 år bort. Utveckling är uppenbar i efterhand.

16


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

I slutet av andra världskriget enades alla världens ledare om att alla valutor skulle kunna

växlas vid en fast kurs mot US dollar och att dollarn kunde lösas in mot en specifik mängd

guld. Dollarn blev världens reservvaluta och ersatte brittiska sterling vilket en gång ersatte

den franska livre. Under 6 000 år har guld varit den mest tillförlitliga värdebevararen. Som

vi sett för fastigheter har priset på diverse varor och tillgångar inte förändrats mycket mätt

i guld jämfört med fiatvalutor.

När Nixon 1971 övergav guldstandarden förändrades mycket på ett fundamentalt

plan 5 . Räntorna steg först och har sedan fallit och skapat 40 år av ständig tjurmarknad för

obligationer. USA har trappat upp en omfattande statsskuld och pensionsskulder. Det

finns heller ingen avsaknad av globala utmaningar: ökande klyftor och klimatförändringar.

Mer skuld är antagligen det enda sättet att finansiera dessa kriser. Som

Warren Buffet känt har sagt: ”USA:s skuld kommer inte att återbetalas, den kommer

återfås”. Slutmålet är tydligt. Det kommer brinna på obligationsmarknaden.

Guld överlever en het obligationsmarknad. Det kan inte ökas för att devalvera värdet

(sällsynt). Det är inte förstörbart och kan motstå tid och användning (durabelt). Det kan

enkelt lagras och transporteras (portabelt). Värdet av alla guldföremål kan enkelt jämföras

med andra oavsett form (ersättningsbart). Och det kan fördelas till mindre mängder och

återskapas utan förlust (delbart). Bitcoin är som guld men bättre.

5

Medan kausalitet inte är garanterat för alla dessa korrelationer borde läsare gå genom

http://www.wtfhappenedin1971.com/ för en hel del intressanta diagram.

17


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Wells Fargo var en gång Warren Buffets favoritbank och grundades 1852. Banken använde

en postdiligens för att transportera värdesaker såsom brev, guld och checkar i Wells

Fargos gröna värdelåda under förarsätet. Företaget anställde och anlitade postbud med

hagelgevär för att vakta dem. ”Den sortens män du kunde förlita dig på om du hamna i

knipa” enligt Wells Fargos hemsida.

Under tusentals år har samhällen över hela världen grävt efter guld trots stora

uppoffringar gjorda av både människor och mot miljön – något som görs än idag. När

guldet väl är ovanför jorden måste det skyddas till varje pris. Medan jag tror att vi gör det

på mer sofistikerade sätt än Wells Fargos postbud med hagelgevär är principen

densamma. Återigen med stora kapitalinvesteringar och höga operativa kostnader. Avfall.

Ineffektivitet.

Vi behöver utveckling.

Sällsynthet driver priser oavsett om vi talar om klockor, gitarrer, viner, bilar, tavlor eller

skulpturer – det gäller för alla fysiska tillgångar. Att göra digitala tillgångar brukade

innebära att det gick att kopiera dessa gratis. Men inte längre. Bitcoin kan verifieras,

fördelas, återskapas, lagras och transporteras till nästan ingen kostnad. Det är avsiktligt

den perfekta sällsynta digitala tillgången. Allt som krävs för att upprätthålla nätverket är

allokering av världens billigaste elektricitet. Elektricitet säkerställer nätverket. Inga

betrodda parter eller människor med vapen krävs.

Jag kallar det för utveckling.

Precis som med guld har bitcoin förmågan att skydda oss mot politiker som har makten

att förstöra vår monetära bas. Är det verkligen nödvändigt kanske du frågar dig? Fråga

sovjetiska pensionärer vars pensionsplaner fortfarande upprätthålls av den ryska staten.

Men värdet av dess utbetalningar är inte värda ett skvatt till följd av hyperinflation på

1990-talet. Ta ett samtal med en turkisk arbetare nästa gång du är på semester och fråga

hur det känns att få sin valuta devalverad med nästan 50% mot US dollarn på ett enda år.

Det har hänt, det händer fortfarande och det kommer hända igen.

18


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Många argumenterar för att stater kan komma att förbjuda bitcoin eller att nya

regelverk kommer förstöra det. Det skulle kräva nästintill global koordination vilket tycks

vara osannolikt. Vi kan dock inte helt förbise från att det uppstår friktion för adoption till

följd av t.ex. ett förbud mot handelsplattformar. En begränsning i människors möjlighet

att köpa eller sälja hade gjort tillgången mindre attraktiv. Men vi förblir icke-övertygade

och tror att tillämplig reglering faktiskt kan öka intresset för kryptovalutor då institutioner

kan börja delta.

Låt oss även komma ihåg att nya finansiella applikationer som kan möjliggöras av

Bitcoin kan förbättra människors liv. Enligt Världsbanken är mer än hälften av världens

befolkning idag utan internet och täckningen ökar i snabb takt. Trots det kan miljarder av

människor inte få tillgång till ett bankkonto. Och även om de kan är det dyrt, omständigt

och långsamt. Det nuvarande finansiella systemet fungerarar mestadels, åtminstone för

priviligierade människor i vår del av världen. Men banker förblir otillgängliga institutioner

för många. Låt oss alla hoppas att det kan ändras.

Riktningen är tydlig: finansvärlden kommer lika säkert att disrupteras som

fossilbränslen. Frågan är inte om utan när. Men jag ska tillägga två citat som en

påminnelse. Den första är för skeptikerna. Nobelpristagaren George Bernhard Shaw var

dramaturg. Han inspirerades och influerades av vår egen Henrik Ibsen och sa: ”framsteg

är omöjligt utan förändring och de som inte kan ändra åsikt kan inte förändra någonting”.

Och för er som redan är övertygade. Minns den avlidne låtskrivaren Tom Pettys låttexter

och kom ihåg att ”väntandet är den svåraste biten”.

19


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Att gå med i gemenskapen

”Mjukvara äter upp världen” skrev riskkapitalisten Marc Andreessen 2011. Mycket senare

såg vi det komma och som konsekvens har vi grundat tre mjukvarubolag inom vår

koncern. Seetee blir den fjärde. Återigen förvånar det mig inte att Andreessen Horowitz

var en av de första att tro på bitcoin, den största investeraren på området och den första

investeraren i Coinbase.

Jag är väldigt glad att Sverke Lorgen, Snorre Lorgen och Magnus Granath har bestämt

sig för att gå med i Seetee. Teamet har arbetat individuellt och som grupp inom Bitcoin

och relaterade projekt under många år sen tidigare. Norrmän kanske minns Snorre och

Sverke från deras deltagande i Sommar-OS 1992. Men vi visste också att bröderna var

tidiga med att tro på Bitcoin efter ett seminarium om blockkedjor för många år sen där de

var värdar. Före dess spenderade de ett decennium på att handla med elektricitet.

Magnus har sin bakgrund inom utbildning och teknologi men har också varit involverad i

Bitcoins gemenskap sen 2013.

Jag inser att Aker på många sätt är sena till detta område. Vissa människor förstod

uppenbarligen potentialen av denna innovation för många år sedan. Men på så många

andra sätt vilket demonstreras av vardagliga konversationer med andra i näringslivet är vi

också relativt tidiga. Mitt huvud snurrar när jag tänker på möjligheterna och potentialen

inom detta område. Det finns inga tvivel att det kommer bli besvikelser. Inga tvivel att det

kommer finnas motgångar. Det kommer alltid ske överraskande och oväntade vändningar.

Vi tror att Bitcoins nätverk skapar en påtaglig fördel för de som agerar först. Social

adoption kommer avgöra dess framtid på en större skala. Människor som är mycket

smartare än vi tror att bitcoin kan öka i värde med faktor 10 eller till och med 50 de

kommande åren. Givet det stora försprånget är vi inte övertygade att andra kryptovalutor

kan utmana bitcoin p.g.a. den starka nätverkseffekten. Men det finns inget som är helt

säkert och därför kommer vi förbli smärtsamt alerta och passionerat nyfikna.

20


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

I vilket fall måste vi vänta oss mycket volatilitet. Men vi bryr oss inte då vi tror på den

långsiktiga funktionaliteten. Vi skulle aldrig rekommendera familj och vänner att investera

allt de äger i bitcoin. Det är en sund tumregel att komma ihåg det finns osäkerhet i allt.

Det är som en rättegång. Du kan till 100 procent veta att du har rätt men även då är det

sällan mer än 80 procents chans att du är rätt. Advokater kallar detta för tvisterisk.

Aker är det första stora bolaget i Skandinavien att allokera kapital i bitcoin. Vi kommer

inte vara de sista. Vi hävdar inte att vi vet allting om ämnet. Och när vi lär oss något inser

vi att konceptet av pengar är i sin essens på ett sätt ovetbart samt konstant föränderligt.

Den danska nobelpristagaren Niels Bohr som avsevärt bidrog till vår förståelse av

atomiska strukturer sa en gång detta om kvantmekanik: ”Om du tror att du förstår det

visar det bara att du inte vet något om det alls”.

Kanske är det samma med pengar. Men vi är ivriga att lära oss mer.

Och vi är innerligt exalterade över tanken på att vara en del av gemenskapen som är

så full av talang. Intelligens. Kreativitet. Ambition. Ungdom. Vi kan ge tillgång till praktiska

industriella problem som annars kan vara svåråtkomliga. Vi är alltid nyfikna och ivriga att

lära oss. Desto viktigare är att vi är beredda att se ut som idioter under längre perioder

om vi verkligen tror på något eller någon. Ett citat av den avlidne norska politikern Einar

Førde som var brilliant retoriker och representerade arbetarpartier: ”du måste placera dig

själv i situationer där du kan bli stämplad som idiot då och då – annars hade livet blivit för

tråkigt!”

Men vi är inte ensamma med att se en ny monetär arkitektur vid horisonten. Förra året

gjorde bitcoin stora framsteg mot att bli en mainstream investering. När investerare med

obestridlig historisk såsom Paul Tudor Jones och Stanley Druckenmiller meddelade att de

hade avsevärda positioner borde alla med en nyfiken hjärna vara uppmärksamma.

Företag såsom Tesla, Mass Mutual, Microstrategy och Square har flaggat för positioner.

Medan Fidelity, Blackrock, Morgan Stanley och andra kapitalförvaltningsjättar jobbar för

att lansera investeringsprodukter för kryptovalutor vilket förenklar för investerare.

21


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Vi tror att bitcoin kommer vara på rätt sidan av historien. Men vi borde påminna oss själva

att några kommer med kraft att motsätta sig. Norge var det sista landet i Europa att

adoptera färg-TV 1972 flera år efter tekniken fanns tillgänglig. Den briljanta Einar Førde

talade i den norska konstitutionsförsamlingen 6 och sa i sitt berömda tal: ”[att protestera

mot färg-TV är som att säga] vi accepterar att synd har kommit till jorden men vi vill inte

ha det i färg.”

Framtiden definieras av de unga. Jag uppmuntrar därför unga entreprenörer med

kunskap om-, erfarenhet av-, med stora idéer och ambitioner för Bitcoin att kontakta mig

och de andra på Seetee. Desto större drömmen är desto mer kommer vi lyssna, särskilt

när dessa idéer har en industriell vinkling eller kan vara en god kraft. Vi kommer inte bara

vänta på framtiden – vi vill vara med och bygga den också!

Med vänliga hälsningar,

Kjell Inge Røkke

P.S. Jag har skrivit detta brev och grundat Seetee i nära samarbete med Ola Snøve som

jag har känt och arbetat med i knappt 15 år. Han har bidragit med tio procent av kapitalet

och kommer vara Seetees styrelseordförande.

6

https://www.nrk.no/video/debatt-om-fargefjernsyn_257827

22


All rights and IP reserved by: AKER/SEETEE.

Medan våra intellekt har formats av olika vägval är vi lika i vår nyfikenhet och ambition.

I våra dagliga konversationer om affärer, universum och allting däremellan blev Bitcoin

alltmer framträdande förra året.

Allteftersom nya idéer formades, diskuterades och förfinades likriktades våra tankar

över tid. Detta brev reflekterar utvecklingen av dessa konversationer och måste läsas i

den kontexten. Medan detta brev nu är statiskt kommer diskussionerna att fortsätta.

En dag frågades Ola av en av våra kollegor huruvida Seetee var för riskabelt. Han

svarade: ”om det här är för riskabelt för Aker vore det galenskap för mig. Men för att få

långsiktig exponering mot bitcoin, förmågan att öka den via mining och chansen att bilda

nya bolag med några av världens smartaste. Det är en chans man bara får en gång i livet.

Det vore galet att inte göra det.”

Jag har sett Ola utvecklas under många år. Under denna tid har han varit viktig och

bidragit till många av våra bolag men också för Akers transformation under senare år.

Givet hans benägenhet att investera stora summor av sin nettoförmögenhet och att vara

bolagets styrelseordförande är jag optimistisk kring vår gemensamma resa med Seetee.

23

Similar magazines