20.04.2021 Views

Decor Mart Nisan 2021

Decor Mart Nisan 2021

Decor Mart Nisan 2021

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

E-ihracat mı? İhracat-E mi?

Son dönemde tüm marka ve firmaların internet üzerinden satış yapmaya yöneldiği

bugünlerde, ihracat yaparken de dijital varlıkları ve sosyal medyayı nasıl kullanmaları

gerektiğini bilmesi çok önemli. Bununla alakalı bu sayıda yeni bir sözcük daha girecek

hayatımıza; MES. Nedir MES? Detaylar ilgili röportajımızda.

Üretiyoruz ama gönderemiyoruz!

Enes Karadayı

En son Gaziantep ziyaretimde çoğu fabrikanın yoğun şekilde çalışıyor olmasına sevindim.

Ancak hammadde fiyatlarındaki artış ve özellikle konteyner bulunamaması gibi durumlar,

üreticileri sıkıntıya sokmuşa benziyor. Ziyaretlerimde, özellikle bu konuya dikkat çekmemde

ricacı olan firma sahiplerinin sesi olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yetkili makamlardan

en kısa zamanda bu problemlerin ortadan kalkması için bir çözüm bulunması rica ediyoruz.

Is E-Export? Is Export-E?

Todays in which all brands and firms recently tended to purchase via internet, it is very

important for them to know how to use social media and digital assets. A new word

about this will come into our life in this issue: MES. What is MES? The details is at the

relevant interview.

We are producing but cannot export!

I was glad that many factories were intensly working at my last visit Gaziantep. But the

problems such as raw material prices and lack of containers seem to put the producers in

trouble. We are trying to represent the firm owners who wanted me to attract attention

to this manner in my visits. We request the authorities to find a solution for in order to

remove those problems in a short time.

Managing Editor

(Responsible)

MEHMET SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

ENES KARADAYI

enes.karadayi@img.com.tr

Ali Erdem

ali.erdem@img.com.tr

DECOR • March - April 2021


İçindekiler / Index

14

HATAD başkanı

Selçuk Sayılı oldu

22

EVTEKS 18-22 Mayıs’ta

İstanbul’da

30

Albox yurtdışında

ses getirmeye hazırlanıyor

50

DOMOTEX asia /

CHINAFLOOR

23. kez gerçekleşti

54

Gaziantep Halk Eğitim

Merkezleri ve GASMEK

yeni desinatörler yetiştiriyor

60

47. CIFF Guangzhou 2021

muhteşem bir başarıya

imza attı!

34

Tasarımın geleceği

Decor & Design

Conference’ta

68

Halı sektörünün ilk

franchaising markası

Dolce Vita olacak

Finance Manager

CUMA KARAMAN

cuma.karaman@img.com.tr

Accounting Manager

YUSUF DEMİRKAZIK

yusuf.demirkazik@img.com.tr

SAMİ AKTAŞ

sami.aktas@img.com.tr

Digital Assets Manager

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

Web Designer

Amine Nur Yılmaz

amine.yilmaz@img.com.tr

No:11 Medya Blok Kat:1

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 454 22 22

Faks: 0212 454 22 93

@decordergisi

@decordergisi

@decormagazine

@decormagazine

November - December 2020 • DECOR


Konuk Sanatçı

“Medeniyet

dokuma ile de

başlayabilir”

ile de başlayabilir. Latife ediyorum ama dokumanın

yaşamsallığı, örüntülerin ilişkilerin her yerde olduğu

fikri, dokuma ile haşır neşir olunduğunda daha bir

fark ediliyor. Kendinizle birlikte sanatsal bir üretim

yapabiliyorsunuz… Halı veya dokuma yaşama denk

düşüyor, her türlü canlı cansız varlığa, hatta teknolojiye

yakın olmamı sağlıyor.

Resim eğitimi almış ve çok sayıda resim üretmiş

biriyim. Öte yandan kendimi var ettiğim alan, güncel

sanat veya günümüz sanatı denilen alan. Fikrime göre

farklı medyumlarla çalışabilirim. Dokumalar, videolar

veya çizimler yapabilirim. Veya öğrencilerimle birlikte

bir sanatsal eylem gerçekleştirebiliriz. Konunun

kavramsal arka planında dille oynuyorum. Mesela

bir ağacın birebir bir simülasyonunu yapmak yerine,

üretilmiş malzemelerden veya dijital medyumla bir

ağacımsı üretebilirim.

Mimar Sinan Üniversitesi Halı Atölyesi’nden

bahseder misiniz?

Doksanlı yılların başından beri ben halı atölyesinde

çalışmaktayım. Şuanda aynı kurumda Resim Bölümü

Başkanlığını da üstlenmiş bulunmaktayım. Mimar

Sinan Üniversitesi Halı Atölyesi Zekai Ormancı tarafından

1976 yılında kurulmuş. Kendisini kaybedene kadar

birlikte çalışma şansım oldu. Sevgili Zekai Ormancı

‘tapestry’ diye bilinen duvar halılarını “resim halı”

olarak çevirmeyi uygun görürdü. Resim, dokuma yöntemi

ile yeniden üretilmesi açısından değerlendirdiği

için bu adı uygun gördüğünü düşünüyorum. Elbette

Bu sayımızın konuk koltuğunda, Mimar Sinan Güzel

Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim

Bölümü öğretim üyesi olan aynı zamanda da Halı Atölyesi’nin

başında bulunan Prof. Gülçin Aksoy(Özdemir)

oturuyor. Dokuma ve resmi harmanlayarak yaptığı çalışmalardan

bahseden Aksoy, özellikle halı atölyesinin

kapısını kapatmayan, öğrenci olsun olmasın burasıyla

alakalı hisler besleyen herkesle bir şeyler öğrenebilmeyi

amaçlıyor. “Hem dokuma hem de videolar yapabilirim”

diyerek farklı kavramları bir araya getirmeyi

seven Prof. Gülçin Aksoy ile yaptığımız keyifli sohbete

buyurun…

Halı ve dokuma ne ifade ediyor sizin için?

Daha çok dokuma ve dokunmak eylemi ile ilgiliyim.

Elbette sonuçta dokuma bazında ürettiklerim halı ya

bağlanıyor. Dokuma, insanlık tarihi kadar eski; hani

medeniyet yazı ile başlar ya, bana kalırsa dokuma

10 DECOR • March - April 2021


Konuk Sanatçı

sadece bu değil. Tapestry dediğimiz üretimler, geçmişinden

bu güne dokunan imgeler, sahneler nedeniyle

aynı zamanda hem duvarları hareketlendiren, hem de

bir resmedilen sahnenin taşıdığı içerik, içerdiği ifade

yönünden oldukça kullanışlı bir alan. Aynı zamanda

dönemine göre mekanların soğuktan korunması için

önemli bir separatör. Üstelik kolaylıkla taşınabilmesi

diğer bir mekana kolayca yerleştirilebilmesi gibi

bir çok fonksiyonu bünyesinde barındıran bir üretim

biçimi.

Halı Atölyesi bugün geleneksel üretim biçimini bünyesinde

barındırmakla birlikte Güncel Sanat alanında

üretimlere yüzünü dönmüş açık bir atölyedir. Açık

olmanın önemli bir yöntem olduğunu düşünüyorum.

Her türlü zorlanmaya rağmen kapının açık olması,

fikrin açık olması gerektiğine inanıyorum. Öğrencilerle

birlikte deneylemek ve öğrenmek çok önemli. Bu

bakış açısı birlikte çalıştığım öğrencilere de yansıyor.

Sonuçta halı atölyesinden yolu geçen, güncel sanat

alanında kendini gösteren, kendileri ile çalışmaktan

gurur duyduğum birçok sanatçı var.

Peki, Öğrencilerinizi nasıl yönlendirmeyi tercih

ediyorsunuz?

Aslında öğrencilerimle birlikte, öğreniyor ve üretiyorum.

Yaptığım şey elimden geldiğince alan açmaktan

ibaret. Daha çok aklımızı fikrimizi, üretimlerimizi

paylaşmayı tercih ediyorum. Bu arada hani tabiri

caizse, tecrübelerimi ve öğrendiklerimi paylaşıyorum.

Mekanımız bireysel olanı önemsendiği, ortak bir

çalışma alanı ve fikir üretme alanı haline geliyor. Halı

atölyesi biraz ayrı bir alan olduğu için, daha çok orada

olmak isteyen, bilen öğrenci geliyor. Dolayısı ile çok

güzel karşılaşmalar, üretimler çıkabiliyor.

Burada ürettiğiniz bir projeden bahseder misiniz?

Büyük ortak tezgahımızda başlattığım, 2018 yılında

sonuçlandırdığımız bir projeden söz edeyim. Katılımcı

öğrencilerle birlikte daha çok ‘Duvar Halısı Yazısı’

dediğimiz bir çeşit grafiti dokuma gerçekleştirmiştik.

Her öğrencinin istediği bir cümle veya kelimeyi

dokuyarak yazdığı bir halı projesiydi. Katılımcılar hem

kendi alanlarında çalıştılar, hem de büyük resme

bağlandılar. Ortaya çıkan 5 metrelik halı daha sonra

sanat hocası olarak çağrılı olduğum ‘Academiae Youth

Art Biennale’ ‘inde (Bolzano/İtalya)sergilendi. Üzerine

sergileme esnasında müzeden çalındı ve bulunamadı.

Her nasılsa, o ortak zihin birilerine dokunmuş olmalı

diye yorumladık. Elbette çok üzücü bir durumdu. Daha

sonra müze yetkililerinin zararı karşılaması sonucu,

orijinal halının replikasını dokuttum. Halı Atölyesi

tarihindeki enteresan olaylardan biridir bu.

March - April 2021 • DECOR

11


Guest Artist

“Weaving might even be ‘terminus a

quo’ of civilization”

We are joined by Prof. Gülçin Aksoy (Özdemir), a

distinguished member of the faculty at Mimar Sinan

University, Faculty of Fine Arts, Painting Department,

sitting at the guest seat of this issue. She is also in

charge of the Carpet Workshop there. Talking about

her studies regarding the blend of weaving and painting,

Aksoy keeps the door to the carpet workshop

wide open for the sole purpose of mutually learning

something with everyone who has a deeper attachment

to the place, whether they are a student or not.

Here is our pleasant conversation for you to enjoy with

Professor Gülçin Aksoy, who likes to bring together

different concepts as she claims, “I can do both weaving

and videos”…

What is carpet and weaving to you?

Actually, I’m more interested in the act of weaving and

being woven. Of course, what I produce by weaving is

attached to carpet. Weaving is as old as human history;

civilization, you know, starts with writing.

I presume the origin of it can be the commencement

of weaving. Just kidding, but the vitality of weaving,

the idea that patterns and relationships are everywhere

becomes way more noticeable when one dabbles

in weaving. You can make an artistic production with

yourself… Carpet and weaving mean life, enabling me

to be close to all kinds of living and non-living things,

even technology.

I am a person who studied painting and produced

many paintings. On the other hand, the area where

I created myself is called contemporary art or what

is called ‘the art of present time’. To my belief, I can

work with different media. I can weave, make videos

or drawings. We can do an action of artistic value with

my students. Indeed, I mingle with language on the

conceptual background of the subject. For instance,

instead of creating an exact simulation of a tree, I can

produce a tree-like being out of manufactured material

or digital media.

Please tell us a bit about the Carpet Workshop at

Mimar Sinan Fine Arts University!

I have been working at the carpet workshop since the

early 90s. I have also taken over the head role of the

Painting Department at the same institution. Mimar

Sinan Fine Arts University, Carpet Workshop was

12 DECOR • March - April 2021


Guest Artist

established by Zekai Ormancı in 1976. I had had the

chance to work with him until he passed away. Zekai

Ormancı would consider it appropriate to name the

‘wall carpets’ as ‘painting carpets’, normally known

as ‘tapestry’. I presume he named it so as the painting

was reproduced by weaving. Of course, it’s not just

that.

Products we call tapestry is a very promising area in

terms of expression, which both animates the walls

and the content of a depicted scene, thanks to images

and scenes that connect the past and the present. In

the meantime, it serves as a functional separator for

protecting interiors from cold. Lastly, it is a form of

production that is portable and easily placed in another

place.

Today, Carpet Workshop is a workshop that welcomes

production in the field of contemporary art as well as

encapsulating traditional way of production. I believe

being open is a critically important approach. I believe

that despite all challenges, the door should be open,

so should mindsets. It is very important to practise

and learn together with my students. This point of

view of mine also reverberates on my students. After

all, there are a lot of prominent, contemporary artists

whose path intersect with the carpet workshop and I

am proud to work with them.

So, how do you guide your students?

To be honest, I learn and produce with my students.

What I do most is only to widen as much space as possible

for them. I value preferring to share our minds,

ideas and productions. I share my experiences and

what I’ve learned so far, so to speak. Our workshop is

a shared working area where ideas are generated and

where individuality is still of utmost important. Since

the carpet workshop is a bit separate area, mostly,

students who want to be there, who are interested

show up. That’s why, fruitful encounters and productions

emerge.

How about a project you have conducted there?

Would you comment a bit about one?

Let me talk to you about a project that I started on our

big workbench and finalized in 2018. Together with

the participant students did we make a kind of graffiti

weaving one might call, ‘Wall Carpet Graffiti’. It was

a carpet project that each student wrote a sentence

or a word they wished by weaving. Participants both

reflected their own fields on it and also got attached

to the big picture. The final piece, a 5-meter carpet,

was later exhibited at the ‘Academiae Youth Art Biennale’

(Bolzano / Italy), where I was honored as an art

teacher. Sadly, it was stolen from the museum during

the exhibition and was not found. We thought that

that common mindset must have disturbed someone,

somehow. Of course it was upsetting. The museum

officials compensated the loss, however and I had the

replica of the original carpet woven again. This is truly

one of the unforgettable events in the history of the

Carpet Workshop.

March - April 2021 • DECOR

13


Halı tasarımcıları

başkanını seçti

Halı Tasarım Derneği

HATAD, birinci olağan genel

kurulunu 27 mart cumartesi yaptı.

HATAD’ın başkanı Selçuk Sayılı oldu.

Halının başkenti Gaziantep, artık tasarımında da başkenti

olmaya aday. 2020 yılı ile birlikte GAIB öncülüğünde

kurulan ve HATAD (Halı Tasarım Derneği) adını

alan dernek, birinci genel kurulunu gerçekleştirdi.

Kurulda yer alan isimler çalışmalarını uluslararası

alana taşıyacak. Derneğin kuruluşu ve yapılacak çalışmalar

hakkında bilgi veren HATAD Yönetim Kurulu

Başkanı Selçuk Sayılı, farklı ülkelerin ilgili bölümlerinde

okuyan öğrencilerle ve tasarımcılarla birlikte

yarışmalar ve konferanslar düzenleyeceklerini belirtti.

Başkanlığa Selçuk Sayılı’nın seçildiği Halı Tasarım

Derneği’nin başkan yardımcılığını, Levent Çepken

yürütecek. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise şöyle:

H. Erhan Karaman, Yeter Korkmaz, Özgür Uşaklıgil,

Tayfun Cevher, Ömer Türk, Pervin Sayar, Selçuk

Bekler, Osman Köseler, Naime Yüksel Çalık, Abuzer

Balyemez ve Ayşe Kayalar.

Tasarımcılar belge sahibi olacak

Gaziantep’te çok tasarımcı bulunduğunu söyleyen

sayılı: “Devlet bunlar içerisinde sadece üniversite

mezunu olan kişileri tasarımcı olarak tanıyor. Son

yıllarda üniversite mezunu tasarımcıların sayısı artsa

da, şuanda alaylı tasarımcı sayısı daha çok. Devlet, bu

kişilerin tasarımcı olduğunun, bunun için de resmi bir

kurumdan tasarımcı olduklarına dair belgelere sahip

olması gerektiğini söylüyor. Markaların da bundan

faydalanması adına HATAD (Halı Tasarım Derneği)

14 DECOR • March - April 2021


Gaziantep Şehitkamil Sanat Merkezi’nde kuruldu.”

dedi. 27 Mart cumartesi günü GAİB merkezinde

tasarımcılarla bir araya geldiklerini söyleyen Sayılı:

“Burada başkan ve yönetim kurulu üyelerini hep

birlikte seçtik. Arkadaşlar bizleri başkanlığa layık

gördüler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,

sergi ve konferans salonu gibi olanakları olan

Şehitkamil Sanat merkezinde 2 ayrı derslik ve atölyeyi

kullanımımıza sundu. Burada yapacağımız kültür,

sanat ve diğer etkinlikleri uluslararası bir seviyeye

taşımak istiyoruz. Farklı ülkelerin üniversitelerindeki

ilgili bölüm öğrencilerinin de bu etkinliklere katılması

için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 6 aylık süreçte

pandemi dolayısı ile bu girişimlerimizde aksaklıklar

olsa da, ilerleyen zamanlarda bununla alakalı yaptığımız

çalışmaların sonuç alacağından eminiz. Daha

sonra bizim lokal olarak tasarımcı arkadaşlarımızın

vakit geçireceği, gerektiğinde misafirlerini getireceği

bir yer olması gerektiğini düşündük. Sanat merkezi

girişinde bulunan Steps Kafe’yi hem derneğimize gelir

amaçlı, hem de çalışmalar dışında dernek üyelerinin

ve tasarımcıların vakit geçireceği bir yer olarak

açtık.” dedi.

Tasarımcıların ufku genişleyecek

Derneğin kuruluş amacı hakkında da bilgi veren Selçuk

Sayılı, sözlerini şöyle noktaladı: “Bizim buradaki

asıl amacımız, tasarımcıların ufkunu genişletmek ve

kendilerine olan özgüvenlerini arttırmak. Tasarımcıların

gerçek performanslarını ve yeteneklerini tam

olarak ortaya koymaları için burada onlara destek

vermeye çalışacağız. Bu sayede halının başkenti Gaziantep’ten,

ileride sektöre yön verecek, yeni kreasyonlar

oluşturacak ve belki de trendleri belirleyecek

çalışmalar çıkacağından ümitliyim.”

March - April 2021 • DECOR

15


Carpet designers elected

their chairman

Carpet Design Association HATAD

made first ordinary general assembly

on 27 of March. The chairman of

HATAD became Selçuk Sayılı.

Capital of carpet Gaziantep is candidate to be capital

of design. The association founded in 2020 led by GAIB

and called HATAD (Carpet Design Association) made

first general assembly. The names in the assembly

will move their studies to the international field. HA-

TAD Board Chairman Selçuk Sayılı gave information

about the studies to be done and association stated

that they will organize contests and conferences

together with the trainees who are being trained in

relevant departments of various countries. Selçuk

Sayılı became chairman of association and his vice

chairman became Levent Çepken. The other board

members are H. Erhan Karaman, Yeter Korkmaz,

Özgür Uşaklıgil, Tayfun Cevher, Ömer Türk, Pervin

Sayar, Selçuk Bekler, Osman Köseler, Naime Yüksel

Çalık, Abuzer Balyemez and Ayşe Kayalar.

(Carpet Design Association) was founded in Gaziantep

Şehitkamil Art Center.”.

Sayılı stated that they met with the designers in GAİB

center on 27 March, Saturday said “Here we elected

the chairman and board members together. Friends

deemed us suitable of chairmanship. Şehitkamil Mayor

Rıdvan Fadıloğlu gave us 2 classes and workshop

in Şehitkamil Art Center which has opportunities such

as exhibit and conference halls. We want to move

the activities such as culture, art and others to the

international level. We are trying to bring the students

from relevant departments of universities in various

countries to attend those activities. Because of pandemic

in the last 6 months, those activities have been

failed but we are sure that we will get result from the

studies we did in the next time. We thought that there

must be a place that our local designers will spend

time and bring their visitors. We selected Steps Kafe

which is in the entry of Art Center and wanted it to be

place which will bring in money to our association and

where our designers will spend their time.”

The designers will have open mind

Selçuk Sayılı mentioned the aim of the association’s

foundation said “Here our main aim is to make

designers to have an open mind and increase their

self-confidence. We will try to support the designers

here so that they can fully demonstrate their true

performance and abilities. In this way, I am hopeful

that Gaziantep, the capital of the carpet, will lead the

sector in the future, make new creations and perhaps

determine trends.”

The designers will have certificate

Sayılı stated that there are many designers in Gaziantep

said “The government accepts those who

graduated from universities as designer. Although the

number of the designers who graduated from universities

increased, now the special designers are much

more. The government wants them to have certificate,

showing they are designers, taken from an official

center. For that the brands benefit from this, HATAD

16 DECOR • March - April 2021


Royal, Atlas ve

Pierre Cardin

Halı yeni sezon

koleksiyonlarını

Gaziantep’te

tanıttı

Royal Halı, Atlas Halı ve Pierre

Cardin Halı’nın 2021 yılı yeni ürün ve

koleksiyonları, 05-09 Nisan tarihleri

arasında Gaziantep Royal Halı

Showroom mağazasında tanıtıldı.

Royal Halı A.Ş. Genel Müdürü Tansel Tula

Sıkı pandemi tedbirleri alınarak gerçekleştirilen yeni

koleksiyon tanıtım günleri, 5 gün boyunca Türkiye genelindeki

300 bayinin katılımıyla gerçekleşti. Tasarruf

Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Royal

Halı A.Ş’nin büyük önem verdiği Ar-Ge ve inovasyon

çalışmaları sonucunda, yeni sezon koleksiyonlarının

hepsi farklı tarzlarda tasarlandı. Müşteri beklentilerinin

doğru şekilde analizi sonucunda hazırlanan

yeni koleksiyonlar büyük beğeni topladı. Birbirinden

farklı 125 desenin sergilendiği lansmanda Royal Halı,

sektördeki öncü ve lider markalardan birisi olduğunu

bir kez daha gözler önüne serdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Royal Halı A.Ş. Genel

Müdürü Tansel Tula şunları söyledi: “Pandemiden

dolayı her yıl toplu olarak yaptığımız bayi lansmanımızı,

bu yıl Gaziantep’te küçük gruplar halinde 5 güne

yayarak gerçekleştirdik. Bu yıl da yeni sezona oldukça

iddialı bir giriş yapıyoruz ve yeni koleksiyonlarımızla

en çok tercih edilen halı markaları olacağımızı

öngörüyoruz. Bu sezon Royal Halı’da 3, Pierre Cardin

Halı’da 3, Atlas Halı’da 3 farklı koleksiyonumuzla tüm

showroom ve satış noktalarımızda en kısa sürede yerimizi

alacağız. Koleksiyonlarımızdan kısaca bahsetmek

gerekirse; Royal Halı’da el halısını aratmayacak

Roma koleksiyonumuz klasik ve modern tarzda 12

farklı desenden oluşuyor. 12 farklı desenden oluşan

Babil koleksiyonumuz sıra dışı tasarımlarıyla oldukça

dikkat çekici. Siyah, yeşil, sarı ve krem tonların etnik

ve geometrik desenlerle buluştuğu Venedik koleksiyonumuz

ise 12 desenden oluşuyor.

Yeni, farklı desenler

Yeni koleksiyonları hakkında bilgi veren Tula: “12 farklı

desenden oluşan Pierre Cardin Halı Perla koleksiyonu

dokusu, renk ve desenleriyle bu sezon büyük

talep göreceğini düşündüğümüz koleksiyonlar arasında.

Bunun yanında sade ve eşsiz bordürleriyle Art

Deco koleksiyonu 12 farklı desenden oluşuyor. Pierre

Cardin’in kendi kurumsal dünyasını halıya taşıdığımız

Gloria koleksiyonu ise 8 farklı desenden oluşuyor.

Kahve tonlarının klasik ve modern tasarımlarla buluştuğu

Atlas Halı Frape koleksiyonu 12 desen, krem

18 DECOR • March - April 2021


tonlarının klasik motiflerin modern çizgilerle buluştuğu

Vivaldi koleksiyonu 10 desen, özgün mekanların

vazgeçilmezi olacak Ecole koleksiyonu ise 4 desenden

oluşuyor.” dedi.

2021 Yılında Karlılığımızı ve İstihdamımızı Artırmayı

Hedefliyoruz”

2020 yılında Royal Halı’nın kara geçtiğini vurgulayan

Tula, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılını bir önceki

yıla göre zarardan kara geçerek kapattık. 2020 yılında

şirketimiz, aktif büyüklüğünü %27, karlılığını ise %112

büyüttü. Toplam istihdamımız ise %17 oranında arttı.”

2021 yılına dair rakamsal veriler paylaşan Tansel

Tula sözlerini şöyle noktaladı: “Artık kar eden bir

şirket olarak finansal yapımızı güçlendirmeye devam

ediyoruz ve 2021 yılında da karlılığımızı artırarak

yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz. Buna bağlı olarak

istihdamımızı yüzde 18, ihracatımızı ise yüzde 20

artırmayı planlıyoruz. 2021 yılı ilk 3 aylık gerçekleşmelerimiz

de bütçe öngörülerimizi desteklemektedir.

Ayrıca makine parkurlarında revizyona giderek

bütün makine parkurunu aktif ve verimli üretim

yapabilir hale getirdik. 2021 yılında da yatırımlara hız

kesmeden devam edeceğiz.”

March - April 2021 • DECOR

19


New collections of

Royal, Atlas and

Pierre Cardin Carpets

launched in Gaziantep

New products and carpet collections of

Royal, Atlas and Pierre Cardin for 2021

were launched at Gaziantep Royal Halı

Showroom between 05-09 April.

Held under strict measures because of the pandemic

circumstances, new collection introduction

was executed with the participation of 300 dealers

nationwide for 5 days. Royal Halı A.Ş, which has

been managed for some time by the Savings Deposit

Insurance Fund (TMSF) attaches great importance

to R&D and innovation studies; accordingly,

all the new season collections have been were

designed in different styles. The new collections

designed in line with accurate analysis of customer

expectations were quite appreciated. Royal Halı,

once again, proved that it was one of the pioneering

and leading brands at the sector with the introduction

where 12 different patterns were exhibited.

Talking about the occasion, Tansel Tula, the GM

at Royal Halı A.Ş. said: “We realized our dealers’

launch in Gaziantep, which we used to hold with

one large group every year, with small groups over

5 days, due to the present situation this year. We

commenced the new season pretty passionately.

It’s our anticipation that we are likely to be the most

favored carpet brands, thanks to our new collections.

This season, we will put on stage 3 different

collections by Royal Halı, 3 by Pierre Cardin Halı

and 3 by Atlas Halı at our showrooms and shops

soon. Let me briefly mention our collections; Our

Rome collection by Royal Halı, which quite competes

handmade carpets, consists of 12 different

patterns of classical and modern styles. Our Babylon

collection, consisting of 12 different patterns, is

quite remarkable with stunning designs. Our Venice

20 DECOR • March - April 2021


collection, which offers a perfect combination of

black, green, yellow and cream tones on ethnic and

geometric patterns, consists of 12 designs.”

New distinct designs

Making statements about their new collections,

Tula added: “12 different patterns of Perla collection

by Pierre Cardin Halı, is among the collections

that we think will greatly be demanded this season

with their texture, color and patterns. Pierre Cardin

Art Deco collection consists of 12 different patterns

with their simple and unique borders. The Gloria

collection, which embodies Pierre Cardin’s corporate

spirit reflected on carpet, consists of 8 different

patterns. Frape collection by Atlas Halı, where

brown tones are welcomed by classic and modern

designs, contains 12patterns. The Vivaldi collection,

where cream tones and classic motifs meet

modern lines, offers 10 patterns. Ecole collection,

which we believe will be indispensable for authentic

spaces, has 4 designs.

“We are intended to enhance both our profitability

and employment rate in 2021

Underlining the fact that the Royal Halı turned

around profitable in their business in 2020, Tula also

said: “We closed the fiscal year 2020 with profit,

unlike the previous year. In 2020, our company grew

its assets by 27% and profitability by 112%. Our total

employment got increased by 17%.”

Sharing figures of 2021, Tansel Tula concluded his

words as follows: “As a company that has now managed

to be profitable, we are committed to build our

financial structure on solid basis and we aim to increase

our profitability by 30% in 2021. Accordingly,

we are determined to increase our employment rate

by 18 % and our export performance by 20 %. What

we have realized during the first quarter of 2021 also

proves our budget projections. In addition, we managed

to have the entire machinery park actively and

efficiently operating by renewing and revising the

inventory. To conclude, we are eager and dedicated

to move on with our investments in 2021.”

March - April 2021 • DECOR

21


EVTEKS ev tekstiline

öncülük etmeye devam ediyor

Alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan

EVTEKS - İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı CNR

EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde, 18 - 22 Mayıs 2021

tarihlerinde gerçekleşecek. 26 yıldır aralıksız devam

eden fuar, bir CNR Holding kuruluşu olan İstanbul

Fuarcılık ve Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları

Derneği (TETSİAD) iş birliği ile düzenlenecek.

Ev tekstili sektörünün ihracatına büyük katkı sağlayan

EVTEKS Fuarı aynı zamanda sektörün markalaşmasına

da ön ayak oluyor. 160 bin metrekarelik

fuar alanında düzenlenecek olan fuarda tülden perde

sistemlerine, banyo ürünlerinden uyku ve yatak odası

tekstiline, döşemelikten mutfak ve yemek odası tekstiline

kadar sektöre dair her şey sergilenecek.

16 Mart-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında Türkiye’de

düzenlenmesi planlanan ve Covid-19 salgınına yönelik

tedbirler dikkate alınarak tüm ulusal ve uluslararası

sergiler Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı gereği

Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Eylül 2020 sonrasına

ertelenmişti. Bu karar kapsamında 25-28 Ağustos

2020 tarihleri arasında yapılması planlanan EVTEKS

- 26. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı, İstanbul

Fuarcılık ve TETSİAD - Türk Ev Tekstili Sanayicileri ve

İşadamları Derneği ortak kararıyla 18-22 Mayıs 2021

tarihine ertelendi.

EVTEKS, normal tarihinde Mayıs ayında bir kez daha

düzenlenecek. Küresel ev tekstili sektörünün en

önemli fuarı olarak hedefine yaklaşacağına ve küresel

rekabette Türkiye üretici ve ihracatçılarına güç

katacağına inanılıyor.

1.000’in üzerinde lider imalat ve ihracat-ithalat şirketi,

160.000 metrekarelik bir alanda ev tekstili, fason

tekstil, tasarım, zemin ve duvar kaplamalarındaki en

son koleksiyonlarını sergileyecek.

Fuarı Avrupa, Orta Doğu, Rusya ve BDT ülkeleri, Körfez

ülkeleri ve Kuzey Afrika’dan iç mimarlar, tasarım ve

yaşam tarzı mağazaları, mobilya showroomları, distribütörler,

ithalatçılar, toptancılar, büyük mağazalar, zincir

mağazalar, müteahhitler ve oteller ziyaret edecek.

22 DECOR • March - April 2021


EVTEKS continues

to lead home textiles

EVTEKS - Istanbul International Home Textile Fair, one

of the world’s two largest fairs in its field, will take

place at CNR EXPO Istanbul Expo Center between 18

- 22 May 2021. Running every year for 26 years the fair

will be held in collaboration of Istanbul Trade Fairs, a

CNR Holding establishment and Turkey Home Textile

Industrialists’ and Businessmen’s Association

(TETSİAD).

EVTEKS Fair, which contributes greatly to the exports

of the home textile industry, also initiates the branding

of the sector. At the fair, which will be held in the

160,000 square meter fair area, everything from tulle

to curtain systems, bathroom products, sleep and

bedroom textiles, upholstery, kitchen and dining room

textiles will be exhibited.

All of the national and international exhibitions, planned

to be organized in Turkey between March 16-August

31, 2020 and considering the measures for the Covid-19

pandemic, had been postponed by the Ministry of

Trade in accordance with the decision of the Scientific

Board of the Ministry of Health, to be organized after

the period September 1, 2020. Under this decision,

EVTEKS – 26th Istanbul International Home Textiles

Exhibition, which had been rescheduled to take place

between August 25-28, 2020, was postponed to May 18-

22, 2021 upon the joint decision of Istanbul Trade Fairs

and TETSİAD - Association of Turkish Home Textile

Industrialists and Businessmen.

EVTEKS will be once again organized in May, on its

regular date. It is believed that it will come closer to

its target, being the most important exhibition of the

global home textile industry and add power to the

manufacturers and exporters of Turkey in the global

competition.

Over 1,000 leading manufacturing and export-import

companies will present their latest collections in home

textiles, contract textiles, design, floor and wall coverings

on an area of 160,000sqm.

Interior designers, design and lifestyle stores, furniture

showrooms, distributors, importers, wholesalers,

department stores, chain stores, contractors and

hotels from Europe, Middle East, Russia and CIS countries,

Gulf countries and North Africa will visit the fair.

24

DECOR • March - April 2021


Dijital halıların dijital markası

Karya Dijital iş Geliştirme Müdürü

Berkay Alper

Karya Dijtal, baskılı halılar üretmek isteyen markalara,

makine üreterek çözümler sunuyor.

30 seneyi aşkın bir süre önce kurulan, son 15 yıldır

dijital baskı sektörüne farklı çözümler sunan Karya

Dijital, halı sektörüne de hizmet vermeye başladı.

Son olarak halıya direk baskı yapabilen full entegre

bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Karya Dijital iş

Geliştirme Müdürü Berkay Alper, sektöre sunacakları

yeni çözümler hakkında bilgi verdi.

Öncelikle firmanız ve markalarınız hakkında bizleri

bilgilendirir misiniz?

1990 senesinde Brode Art ile nakış desenciliği faaliyet

alanıyla başladığımız yola, 1994’te transfer baskı

sektöründe Hitit Transfer markamızla Türkiye lideri

konumuna getirdiğimiz firmamız, yine aynı yıl Karya

Tekstil çatısıyla, alanında öncü olarak kalite ve sürekliliğin

bir simgesi haline gelmiştir.

Karya Dijital, son 15 yıldır dijital baskı sektörüne

süblimasyon ve direkt baskı boyası, baskı makinesi,

süblimasyon kâğıdı tedariği gerçekleştirmektedir.

Teknik destek birimimizle, sektörün ihtiyacı olan

teknik servis desteğini, rutin makine bakım ve onarımları

dışında, renk yönetimi ve maliyetler konusunda

da hizmet veriyoruz. Dijital dünyanın her geçen

gün gelişmeye devam etmesiyle birlikte 2018 yılında

26 DECOR • March - April 2021


ise Karya Dijtal iştiraki olarak doğmuş Sign In Turkey

markamızla, dijital baskı makineleri ve yedek parçalarının

tedariğini sağlamaktayız.

Halı sektörü için ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

Baskılı halı makinalarında ne tür ürünleriniz var?

Biz süblimasyon sektöründe hem makine hem de

boya satışında açık ara lider konumundayız. Haliyle

süblimasyon sistemi ile halı üretmek isteyen müşterilerimiz

bizi direk buldular. Şuan sadece Gaziantep’te

30 adet makinamız çalışmakta.

Süblimasyon kağıdına baskı yapabilen geniş ve hızlı

makina seçeneği çok fazla yok. Süblimasyon kağıdına

baskı yapabilen 16 kafalı makinamız var. Bu gerçekten

sektördeki diğer makine ve performanslarına baktığınız

zaman çok büyük bir atılım. Bu makine, halıya

transfer etmek üzere saatte 750 metrekare süblimasyon

baskı yapıyor. Daha sonra bu kağıdı halıya aktarmak

için bir sistemden geçiriyorsunuz. Orada bir hız

problemi yok. Çünkü dijital halı üreten bir fabrikanın

kapasitesini belirleyen ana konu, makinanın baskı

hızıdır.

Halı dijital baskı sektöründe, Özellikle Amerika’ya

hitap eden, fazla hav yüksekliği ve sıklığı olmayan

halılar üretiliyor. Bunun dışında yüksek hav ve sıklığa

sahip halılar var. Bunlara da bir baskı yapma ihtiyacı

ortaya çıktı. Bunu dünyada yapan bir firma var. Onun

fiyatları da çok yüksek. Bizim sektörle alakalı 3 farklı

çözümümüz var. İlki, tam dijital ve halıya direk baskı

yapabilen full entegre bir sistem. İkincisi, kağıda baskı

yapan makinaları, baskılı halı üretiminde kullanılacak

hale getiren ekonomik bir model. Son olarak ise hali

hazırda zaten konusunda lider olduğumuz kağıttan

transfer makinaları. Bu şekilde halı sektörüne hizmet

vereceğiz.

İhracat hakkında nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

İhracat konusunda ortaklı bir yapımız var. Çin’de

bir fabrikamız bulunuyor. Çin ve Hindistan’a oradaki

ortağımız satış yapıyor. Bunun dışındaki ülkelere ise

biz satıyoruz. İç pazarda doyum noktasına ulaştığımızı

düşündüğümüzden, geçen sene ihracat ekibimizi

oluşturduk. Ancak pandemi süreci ortaya çıkınca çok

etkili ihracat çalışmaları gerçekleştiremedik. Ancak

buna rağmen Özbekistan, Türkmenistan, İran, Bulgaristan,

Rusya, Ukrayna, Tunus ve Cezayir’e ihracat

yapmaya başladık.

Peki, yurtdışından makinalarınızla alakalı nasıl

tepkiler aldınız?

Avrupa’da makinayı sattığımız yerden distribütörlük

talebi geldi. Buda tabi ki bizleri memnun etti. Çünkü

Avrupalıların ön yargılarını kırmak zor. Ama sonuçları

gördüklerinde, bu kadar iyi sonuçları bu fiyatta

bir makinadan almak, onları mutlu ediyor. Bu da bizi

gururlandırıyor.

March - April 2021 • DECOR

27


Karya Dijital; digital solution

partner for digital carpets

Karya Dijital provides brands

willing to produce printed

carpets with machinery

solutions they manufacture.

Founded for over 30 years ago and offering different

solutions to the digital printing industry for the last

15 years, Karya Digital started to serve the carpet

industry as well. Having stated that they developed a

fully integrated system that could print directly on the

carpet, Berkay Alper, the Business Development Manager

at Karya Dijital told us more about new solutions

they would offer to the sector.

To begin with , would you briefly inform us of the company

and your brands?

We started operation in 1990 to make embroidery

designs as Brode Art, followed by Hitit Transfer in

the field of transfer printing in 1994, which became a

domestic leader at its sector. Later emerged Karya

Tekstil, an iconic entity representing quality and sustainability

in its field.

Karya Dijital has been a supplier of sublimation and

direct printing inks, printing machines and sublimation

papers to serve digital printing industry for the

last 15 years. We offer technical service support that

the industry needs with our technical support department

as well as routine maintenance and repairs. We

also deal with color management and costs. Since the

digital world prospers on a daily basis, we keep supplying

digital printing machines and spare parts with our

brand, ‘Sign In Turkey’, established as a subsidiary of

Karya Dijital in 2018.

What solutions do you have to offer carpet industry?

What type of printed carpet machines do you have?

I’m glad to let you know that, by far, we are the leader

in the sublimation industry in terms of both machinery

and dye sales. Naturally, our clients who are to produce

carpets through sublimation get in contact with us

directly. Currently, there are 30 machines of us running

in Gaziantep only.

There are not many options that have the ability to print

wide and fast on sublimation paper. We have a 16-head

machine that can print on sublimation paper, which is

truly a significant breakthrough when you compare it

with performance of other machines at the industry.

This particular machine prints 750 sqm sublimation

print to be transferred to carpet per hour. Then, the

paper goes through a certain procedure to transfer the

print to carpet. We have no speed issue that we confront.

The primary factor that determines the capacity

of a digital carpet plant is the printing speed of their

machines.

Carpets that do not have high pile or density are produced

at the digitally printed carpet industry, particularly

appealing to the US. Additionally, there are carpets

with high pile and density that need printing as well.

There is one company that does this in the world at

very high costs. We have 3 different solutions in regard

to it. The first one is a fully integrated digital system

that can print directly on carpet. The second one is a

more economical model that converts machines printing

on paper to machines that are available to be used

in printed carpet production. Finally, paper transfer

machines that we are already a leader of. That’s how

we can be of service to carpet industry.

How about your export dealings?

We have an export partner and a factory in China

taking care of sales to China and India. We take care

of other countries. As we thought that the domestic

market had reached saturation point, we built our own

export team last year. Unluckily, the pandemic broke

out, so we could not conduct export objectives as effectively

as we had hoped we would. In spite of all that,

we managed to start exporting our products to Uzbekistan,

Turkmenistan, Iran, Bulgaria, Russia, Ukraine,

Tunisia and Algeria.

How about reactions you have received from abroad

about your machines?

We received a dealership request from where we

exported the machine in Europe, which of course made

us proud; it is really difficult to overcome the bias of

Europeans. Fortunately, however, when they see the

outcomes, purchasing a machine at such affordable

prices sure pleases them, which of course honors us

as a manufacturer.

28 DECOR • March - April 2021


Öncelikle Albox markasının kuruluş hikayesini

anlatır mısınız?

Albox, 1976’dan beri mobilya sektöründe olan ve kreasyonları

ile Türkiye ve dünyadaki yüzlerce konut ve

ailenin kalbinde duran bir markanın 3. kuşak hikâyesini

anlatıyor. Şu anda üçüncü kuşakta olan markamız,

bir sonraki kuşakla daha yenilikçi ve güçlü bir

marka oluşturma çabası içerisinde. Albox, 1976 yılında

Osman Sağlam tarafından kurulduğundan bugüne,

yurtiçi ve yurtdışı pazarına en üst düzeyde tasarım ile

kaliteli ürünleri sunuyor. Bu içeriğin temelinde, ürün,

malzeme ve üretim sürecinin yeniliklere açık olarak

sürdürülmesi yatmaktadır.

Biz aynı zamanda, ekonomik dönüşümün insanların

yaşam biçimlerini değiştirdiği, mobilyaların rahatlık,

refah ve zevkle ilgili olduğu bir dönemde ortaya çıkan

bir markayız. Klasik mutfak, modüler mutfak ve tüm

ahşap ev mobilyası gibi bir ürünün ve stilinin günlük

hayatımızın birçok sosyal ve kültürel yönünü nasıl

etkilediğini kanıtlayan bu değişimin liderlerinden

birisiyiz.

Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam

Albox yurtdışında

ses getirmeye

hazırlanıyor

Türkiye’de kişiye özel mutfak ve

mimari çözüm üreten 3 firmadan

biri olan Albox, bu yıl yurtiçinde

ve yurtdışında bayiliklerle

büyüyecek.

Markalaşma süreciniz nasıl gelişti?

İlk olarak İstanbul’a taşındıktan sonra bir inşaatın

altında markalaşma hikayemiz başladı. Daha sonraki

süreçte aile şirketi olarak daha da büyüdük. Markamızın

ismini oluştururken ihracat yaparken de işimizi

kolaylaştıracak üniversal bir isim seçmek istedik.

Sonuç olarak ise kırmızı ve kutu kelimelerini bir araya

getirdik ve Albox ismi ortaya çıktı. Çıkış noktası olarak

ise mekanların içerisine renk katmak olarak doğdu.

Daha profesyonel manada markamız ortaya çıktığında

farklı birimlerimiz de oluşmaya başladı. Bu işin başına

yönetici olarak ben geçtim.

1976 yılında Osman Sağlam tarafından kurulan, şu

anda ise ikinci kuşak tarafından yönetilen Albox,

mutfak ve mobilyanın kullanımını en işlevsel hale getirmek

için üretim yapıyor. Markanın Yönetim Kurulu

Başkanı Olgun Sağlam, aynı zamanda yaptıkları özel

projeleri standart projelere de uygulayabildiklerini

ifade ediyor. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde yeni bir tesis

yapılanmasına gideceklerini açıklayan Sağlam, bu

sayede üretim güçlerini en yüksek seviyeye çıkartacaklarını

belirtti.

30 DECOR • March - April 2021


Üretim müdürü kardeşim Fatih Sağlam ise üretimle

ilgili bütün organizasyonları yürütüyor. Diğer

bir kardeşim Planlama Müdürü Zikrullah Sağlam,

bu işin planlamasını ve bütün organizasyonlardan

sorumlu olarak görev yapıyor. Emre Sağlam ise

şirketimizin marka yönetimini üstleniyor.

Üretim yapan bir firma iken, bu işi nasıl daha fazla

geliştirebiliriz diye düşündük ve 2010 yılında bir mağaza

açtık. 2011 yılında ise bir yurtdışı markasının

bayisi olma teklifi geldi ve kabul ettik. Yaklaşık 4 yıl

kadar bu markanın bayiliğini yaptık. Bu süre zarfında

hem ürün geliştirme hem de tasarım anlamında

kendimizi çok geliştirdik. Buradan öğrendiğimiz

bilgiler Albox markasını geliştirmemizde bize büyük

katkı sundu. Belli bir noktadan sonra daha üst

segmentte nitelikli ürünler üretmeye başladık ve

bununla birlikte markamızın daha doğru noktalara

geldiğini gördük.

Müşterilerinize sunduğunuz çözümlerden

bahseder misiniz?

Biz sadece mutfak üretmiyoruz. Bunun yanında

mimari çözüm odaklı işler de yapıyoruz. Hem kendimizin

hem de mimarlık ofisleri tarafından yapılan

projelerin üretimini yapıyoruz. Şartlar değiştiği için

bizler de bu şartlara ayak uydurduk. Teknik olarak

mümkün olan şeyleri zaten uygulamaya çalışıyoruz.

İhtiyaca göre alçalabilen veya yükselebilen ürünler

markamızda var. Dolap içinden çıkan vagon sistemleri,

360° kullanılabilecek döner sistemli ürünler,

dokunmatik olarak açılabilen kapaklar, ankastre

cihazlar ekleyebileceğimiz ürünler, davlumbazın tezgah

üzerinden hareket etmesini sağlayan sistemler

şu anda ürettiğimiz bazı çözümler. Mutfak masası,

aynı zamanda da ofis masası olarak kullanabileceğimiz

çözümler bünyemizde mevcut. Kısacası her

alana uygun çözümler üretiyoruz.

Mutfakta gıda ile temas eden ürünler çok fazla. Bu

konuyla alakalı özellikle nelere dikkat ediyorsunuz?

Örnek verecek olursak, anti bakteriyel ürünler zaten

10 yıldan beri hayatımızda var. Bunu bütün tezgahlarda

kullanılıyoruz. Daha önceki üreticilerin tabiriyle

laminant, bir kimyasal ile karşı karşıya kaldığında

bozulma oranı çok fazla. Dolayısıyla bakterinin burada

oluşmasına sebebiyet veriyor. Avrupa, bunu bizden

daha fazla kullanıyor. Bunların önüne geçmek için

doğru ürün kullanmamız gerekiyor.

Çünkü kimyasallar, havayla veya suyla temas ettiğinde

ortaya çıkabiliyor. Burada önemli olan kimyasalın

reaksiyon göstermeyeceği ürünleri seçmeniz.

Biz marka olarak bunlara çok dikkat ediyoruz.

Hammadde konusunda çalıştığımız markalarla da bu

konuda güvenilir, dikkatli ve nitelikli ürünler ürettikleri

için çalışıyoruz.

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Kişiye özel üretim yapan üç firma sayarsanız bunlardan

bir tanesi biziz. Özelini yapan standart olanı da

yapabilir. Kişinin isteği ve arzusuna göre üretim yapan

bir firma olarak bilinmek istiyoruz zaten. 2021 yılında

sonuna kadar bayi sayımızı 5’e çıkartmayı planlıyoruz.

Bunlar Ankara, Antalya, Bodrum, Karadeniz ve İç

Anadolu’da olacak. Yurtdışında ise asıl pazarımız olan

Avrupa ve Amerika’da büyümek istiyoruz. Şu an oralarda

kabiliyetlerimizin %30’unu gösteriyoruz. Ama

planladığımız, üretimimizin %60’ını ihracata ayırmak.

Özellikle bu kadar farklı ülkelere ihracat yapmak

için ciddi bir üretim gücü gerekiyor. Sizin bu

konudaki gücünüz nedir?

İstanbul Ataşehir’de bulunan fabrikamızda iki farklı

üretim gerçekleştiriyoruz. İlk olarak babadan kalma

dediğimiz atölyemiz var. Bunun yanında da endüstriyel

makinelerimizin olduğu bir makine parkurumuz

bulunuyor. Dönem dönem değişkenlik göstermekle

birlikte ortalama 50 personelimiz burada çalışıyor.

Yıllık 4000 adet mutfak ve banyo, 8000 civarında kapı

üretimi yapabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız

çalışmalara göre bu üretim sayılarını artırmayı

planlıyoruz. 3 yıl içerisinde 10 bin metrekarelik

yeni bir üretim tesisine geçmeyi planlıyoruz.

March - April 2021 • DECOR

31


Albox to make

tremendous

impression abroad

Albox, one of the three companies

manufacturing tailor-made kitchen

and architectural solutions in

Turkey is planning to expand with

dealerships in and out of the

country this year.

Founded by Osman Sağlam in 1976 and currently

operated by family’s second generation, Albox manufactures

kitchen and furniture designs in the most

functional way. Olgun Sağlam the Chairman of the

Board says they can also have their tailor-made projects

applied on standard projects. Adding that they

will consider building new facilities in about 3 years,

Sağlam states that -by means of the projected investments-

they are to increase their production capacity

to a high level.

Would you tell us a bit about the foundation phases

of Albox?

Having been dealing with furniture industry and relevant

creations since 1976 in Turkey, Albox, which is

in the hearts of hundreds of homes and people, tells

the whole world a three-generation story. Our brand,

currently run by the third generation, is striving hard

to create a more innovative and powerful brand with

the next generation. Since founded by Osman Sağlam

in 1976, Albox has been offering domestic and international

markets top quality products with high-end

designs. What makes Albox stand out despite force

majeure at times is the adoption of innovative approaches

regarding material and production processes.

Additionally, Albox is a brand that emerged at a time

when economic transformation changed lifestyles and

when furniture was all about comfort, prosperity and

pleasure. We are one of the leaders of such a change,

to have proven how a certain product or a style -being

classic or modular kitchen and all wooden home

furniture- would affect social and cultural aspects of

our daily life.

How did your branding process go?

First, we moved to Istanbul, and then came our story

of branding under a construction company. Following

that, we grew further as a family business. In finding

a name for our brand, we wanted to choose a universal

one that would make things easier at export.

32 DECOR • March - April 2021


As a result, we brought the words ‘al’, meaning ‘red’

and ‘box’ together and the corporate name ‘Albox’

emerged. The starting point of the idea was to enliven

spaces with colors. While our brand was emerging

more professionally, different departments had to be

built. I took over the managerial position. My brother

Fatih Sağlam runs all the organization related to production

as the production manager. My other brother,

Zikrullah Sağlam is in charge of all the planning

within the organization and Emre Sağlam deals with

brand management.

We were a manufacturing company for long; then,

came the idea of bettering our business. We opened

a store in 2010. In 2011, we received a dealership

offer to represent an international brand and we

accepted it. We had been the representative of that

brand for about 4 years. During the time of dealership,

we bettered ourselves in many ways in terms of

product development and design. The expertise we

obtained contributed greatly to the development of

Albox brand. Following all those steps, we started to

produce high-end products. We believe we have done

the right thing and pressed the right buttons. That’s

how we successfully built our brand.

How about solutions you offer to your clients?

It’s not just kitchens we manufacture. We also deal

with architectural solutions. We execute our own

projects as well as projects of architectural offices.

Because the conditions have changed, we have adapted

to them. We have already been doing our best to

implement what is technically possible. We have got

functional products that can be lowered or raised according

to needs. The wagon systems that come out of

a cabinet, products that can rotate 360°, lids that can

be opened with a simple touch, products that can be

added to built-in devices, systems that let the kitchen

hood move over the counter are some of the solutions

we now offer. We do have solutions that can have a

dual function, both a kitchen and an office table. In

short, we offer suitable solutions to diverse needs.

future. We are planning to move to a new, 10 thousand

sqm facility in 3 years.

Food and its contact with outside material in the

kitchen is a serious issue. In this sense, what is it

you pay particular attention to?

Antibacterial products, for example, have already

been in our lives for 10 years. We use it on all countertops.

Laminate, when exposed to a chemical, has a

high rate of degradation, thus causes bacteria to form

there. European manufacturers use it more than we

do. To prevent it from happening, we are supposed

to use the right product. Since some chemicals may

be released when they come into contact with air or

water, what is important is to choose right products

that chemicals will not react with. As a brand, we pay

close attention to such details. In this regard, we work

with reliable companies for raw material we need

because they produce quality products in a careful

manner.

How would you conclude your comments?

If one counts three companies that make tailor-made

production, we are one. If one is able to implement

custom-made designs, it can easily handle standard

ones. We want to be renowned as a company that

manufactures according to what is personally wished

for. We are planning to up the number of our dealers

to 5 by the end of 2021. They will be located in Ankara,

Antalya, Bodrum, one in Black Sea region and one

in Central Anatolian region. As for abroad, we want

to expand our business at our main markets, Europe

and American Continent. We barely display 30% of our

performance there. Our objective is to raise export

share of our production to 60%.

Being able to export to a lot of different countries

demands a solid production performance. Where

does it come from?

We have two different production lines at our factory

located in Ataşehir, Istanbul. One is the workshop we

inherited from our ancestors. In addition, we have

a machinery park armed with industrial machines.

Although it varies from time to time, an average of 50

employees are employed at our plant. We can produce

4000 kitchens and bathrooms and around 8000 doors

annually. We plan to increase those figures in the

March - April 2021 • DECOR

33


Tasarımın geleceği

Decor & Design

Conference’ta

Pandemi sürecinin olumsuz etkilendiği en büyük platform,

hiç kuşkusuz fuarlar. Bu sürece ayak uydurmak

için farklı yöntemler deneyen fuar şirketleri, online

olarak fuar yapmaya ve katılımcıların bu yeni tarza uyum

sağlamasına yardımcı olmaya devam ediyor. Dünyanın

en büyük 10 fuar şirketi arasında yer alan Hannover Fairs

Turkey Fuarcılık ise dekorasyon dünyasının bu yeni tarzda

umudu olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Hannover

Fairs Turkey Fuarcılık Proje Direktörü Soley Özsoy Börümcek,

5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek

olan Decor & Design Conference hakkında bilgi verdi.

Kısaca Hannover Fairs Turkey Fuarcılık ve kendiniz

hakkında bilgi verir misiniz?

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık olarak, dünyanın en

büyük 10 fuar şirketi arasında yer alan Deutsche Messe

AG’nin Türkiye’deki fuarlarının planlanması, organizasyonu

ve uygulamasını 1996 yılından beri yürütmekteyiz. İş

ortaklarımız ile birlikte büyük çoğunluğu imalat endüstrisine

odaklı 18 ticari fuar düzenlemekteyiz. Türkiye’de düzenlediğimiz

fuarların yanı sıra, dünyanın çeşitli ülkelerinde

Deutsche Messe AG tarafından düzenlenen fuarlara

Türkiye’den katılımları organize etmekteyiz. Sizlerin de

bildiği gibi DOMOTEX fuarı da halı ve zemin kaplamaları

alanında 1989’dan beri Almanya’da sektörünün lider fuarı

olarak gerçekleşiyor. Aynı şekilde bu fuarımızın Türkiye

ayağını da bizler Gaziantep’teki çözüm ortaklarımızla

birlikte 2014 yılından bu yana başarılı bir şekilde organize

ediyoruz. Ben de firmamızda 14. yılımı doldurmuş

bulunuyorum. Bu süreçte firmamızın çatısı altında gerçekleşen

birçok farklı sektöre hitap eden projede görev

almakla beraber, son 7 yıldır da DOMOTEX fuarının proje

direktörü olarak görevimi keyifle sürdürüyorum.

Proje Direktörü

Soley Börümcek

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık,

online olarak 5-6 Mayıs 2021

tarihlerinde yapacağı Decor &

Design Conference ile dekorasyon

dünyasını ışık tutacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecini siz nasıl

geçiriyorsunuz?

Bu konuyla alakalı ne gibi çözümleriniz var?

Fuarlar hiç şüphesiz firmaların büyümesine katkı sağlayan,

daha fazla pazara açılmalarını ve mevcut pazarlarındaki

paylarının artmasını sağlayan en önemli pazarlama

araçlarıdır. Ancak maalesef içinde bulunduğumuz süreç

gereği, fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz fuarlarımıza bu

süre zarfında ara vermek durumunda kaldık. Öte yandan

sanal fuar ve konferans gibi dijital çözümler ve yeni

projelerle, çalıştığımız sektörlerdeki firmalarımızı desteklemeye

devam ediyoruz. Artık rekabet ve pazarlama

sürecini doğru stratejilerle iyi yönetenlerin bir adım önde

olacağı bir dönemdeyiz. Bu zor dönemde, fuarcılık sektö-

34 DECOR • March - April 2021


ünde uzun yıllardır süregelen deneyimimizi teknolojik

imkanlar ve organizasyon gücümüzle birleştirerek,

birlikte uzun yıllardır çalıştığımız sektörleri ve hatta

yenilerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla

Haziran ayından bu yana Connection Days isimli dijital

etkinlik platformumuzda, organize etmekte olduğumuz

uluslararası nitelikteki konferans ve etkinlikler

serisi ile sektör profesyonellerine hizmet veriyoruz.

Amacımız, geleneksel bir fuar etkinliğini sanal platformumuz

üzerinden zengin içerikli dijital konferanslar,

3D standlar ve networking odaları ile zenginleştirerek

katılımcı ve ziyaretçilerimize eşsiz bir deneyim

sunabilmek.

5-6 Mayıs tarihleri arasında Decor & Design Conference

adı altında dijital bir etkinliğiniz olacak.

Bu etkinliğin, dekorasyon dünyasına ne gibi fayda

sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Decor & Design Conference’ta, “Geleceğin Tasarım

Kodlarını Keşfedin” temasıyla yola çıkıyoruz. Connection

Days isimli dijital platformumuzdaki etkinlik

serisinin dördüncüsü Decor & Design Conference’ta,

2 gün boyunca 3 boyutlu standlar, online konferanslar

ve networking odaları ile, ziyaretçilerimize mimarlık,

iç mekan dekorasyonu ve tasarım konularında en yeni

trendler, sürdürülebilir çözümlerle dolu yepyeni bir

deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Dijital konferansımız

paneller, oturumlar ve keynote konuşmacıların

katılımı ile gerçekleşecek. Konferans kapsamında

geleceğin tasarımları, eko tasarım ve sürdürülebilir

çözümler, IoT ve iç mekan tasarımının entegrasyonu,

Covid-19 sonrası tasarım trendleri, yeni yaşam alanları,

yapı ve malzeme sohbetleri, zemin kaplamalarındaki

yeni uygulamalar, mağaza tasarım ve dekorasyonu

gibi konulardan oluşan zengin içerikli paneller ve

oturumlar ile sektörün önde gelen isimleri, geleceğin

tasarım trendlerini izleyicileriyle paylaşacak.

Decor & Design Conference’ta, katılımcı ve ziyaretçilerimize

dijital bir etkinlik deneyimi yaşatırken,

networking odalarında yeni iş bağlantıları kurmalarını

ve alanlarındaki en önemli isimlerden tasarımın geleceği

ile ilgili ilham almalarını hedefliyoruz. Aslında

amacımız bu etkinlikle bir konferanstan daha fazlasını

sunabilmek. Decor & Design Conference, katılımcı

firmaların ziyaretçilerine ev ve yaşam konseptlerini

sunabileceği, canlı görüşmelerin yapılabileceği 3D

standlar, networking odalarında firmaların sunum

yapabileceği ve kapsamlı konferans konuları ile tam

bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu olacak.

Bu sene Domotex Turkey fuarını yapmayı düşünüyor

musunuz? Son durum hakkında bizleri bilgilendirir

misiniz?

Aslında hedefimiz 2020’de ara vermek durumunda

kaldığımız Türkiye fuarımızı, 2021’de fiziksel olarak

yeniden Gaziantep’te gerçekleştirmek yönünde idi.

Bu hususta halen sektördeki firmalardan ve şehirden

talepler alıyoruz. Öte yandan pandeminin gidişatını da

yakinen takip etmek ve buna uygun kararlar almak

durumundayız. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi

destekçilerimiz olan Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu

Halı İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Halıcılar ve

Dokumacılar Odası ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Görüşmelerimizi en kısa zamanda sonuçlandırıp sektörü

bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

March - April 2021 • DECOR

35


The biggest business platform which has been adversely

affected by the pandemic period is undoubtedly

fairs. Fair organizing companies trying every

way to keep up with this process strive hard to hold

exhibitions online to enable participants adjust to

the present situation. Hannover Fairs Turkey Fair

Organizing Company, which is among the top 10

exhibition companies in the world, makes every

effort to become the hope of the global decoration

world. Soley Börümcek , the Project Director gave

information about the Décor & Design Conference

to be held on 5-6 May, 2021.

Future of design

at Decor & Design

Conference

Exhibition organizer, ‘Hannover

Fairs Turkey’ is to shed light on the

decoration world with the

Décor & Design Conference, which

will be held online on 5-6 May, 2021.

Would you please briefly tell us about

Hannover Fairs Turkey and you, yourself?

As the representative body of Deutsche Messe AG,

one of the world’s 10 largest exhibition companies,

Hannover Fairs Turkey has been conducting the

planning, organizing and implementing exhibitions

in Turkey since 1996. We organize 18 trade

fairs, most of which are focused on manufacturing

industry in collaboration with our stakeholders.

In addition to the exhibition held domestically, we

organize the participation of Turkish companies at

international fairs organized by Deutsche Messe

AG in various countries. As you all know, DOMOTEX

has been taking place in Germany as the leading

fair of its sector since 1989 in the field of carpet

and floor coverings. Similarly, we have successfully

been conducting the Turkish leg of DOMOTEX in

Gaziantep with our solution partners since 2014. I

have also completed my 14th year here. I have been

enjoying to work as the project director of DOMO-

TEX for the last 7 years. I have also been involved in

projects that have served a lot of different sectors

under the roof of our company.

How do you go through the pandemic that has affected

the entire globe? What kind of solutions do

you have against the adverse effects of the issue?

No doubt about the fact that fairs are significant

marketing tools that contribute to the growth of

companies, helping them to reach up to more

markets to increase their market share. However,

unfortunately, due to the conditions we go through,

we had to hold up physically held fairs.

On the other hand, we continue to support companies

with whom we work, with digital solutions and

36 DECOR • March - April 2021


new projects such as virtual fairs and conferences.

We are now going through a period of time when those

who efficiently manage competition and marketing

processes with the right strategies will be way ahead.

To be able to get rid of such difficult times, we aim to

bring together the industries we have been working

with for many years, and even new ones, by combining

our long years of fair expertise with our technological

facilities and organizational power. In this regard, we

have been serving industry professionals with a series

of international conferences and events we have

been organizing on our digital event platform called,

‘Connection Days’ since June. Our sole objective in

doing so is to provide our exhibitors and visitors with

unique experience by enriching a traditional event

with digital conferences, 3D stands and networking

chambers through our virtual platform.

How do you think the event, ‘Décor & Design Conference’,

you will have on May 5-6 will contribute to

the decoration world?

We start the Décor & Design Conference, with the

theme “Discover the Design Codes of the Future”.

Named, ‘Connection Days’, the fourth of the series

of events on our digital platform will be at the Décor

& Design Conference. We aim to provide our visitors

with a brand new experience, full of the latest trends

and sustainable solutions in architecture, interior

decoration and design with 3D stands, online conferences

and networking chambers for 2 days. Our

digital conference will include panels and sessions as

well as participation of keynote speakers. Within the

framework of the conference, rich content panels will

be held with topics such as future designs, eco design

and sustainable solutions, integration of IoT and interior

design, post-Covid-19 design trends, new living

spaces, casual conversations regarding construction

and relevant material, new applications at floor

coverings, store design and decoration. Prominent

figures of the industry will share the design trends of

the future with participants of the sessions.

While providing our participants and visitors with a

digital event experience at the Décor & Design Conference,

we aim to create new business connections

in our networking chambers and to have them inspired

by the prominent figures in their fields about the

future of design. Actually, what we are committed to

realize by this event is to present more than a conference.

Décor & Design Conference will be thorough

information and experience sharing platform where

participant companies can introduce their home and

living concepts to visitors; a platform where 3D stands

can hold live meetings and companies can stage

their presentations in networking chambers.

Are you planning to hold Domotex Turkey this year?

Would you please update us about it?

As a matter of fact, our objective was to implement

the fair in 2021 in Gaziantep that we had to cancel

in 2020. Currently, we still receive demands from

companies in the sector and the city for the fair to be

restaged. On the other hand, we must monitor the

course of the pandemic and make decisions accordingly;

therefore, we proceed our meetings with the

Gaziantep Chamber of Commerce, the Southeast

Carpet Exporters Unions, and the Gaziantep Chamber

of Carpet Manufacturers and Weavers. We hope

to finalize discussions soon and keep the entire

sector posted.

March - April 2021 • DECOR

37


Dijitalin medeniyeti

Mezo Digital, dijital varlık yönetiminde markalarına etkili bir strateji sunuyor.

Dijitalin son zamanlarda hayatımızın merkezine

yerleşmesiyle alışkanlıklarda değişti. Bunların

başında ise hiç şüphesiz internet üzerinden yapılan

alışverişler yer alıyor. Özellikle son 1 yıllık süreçte

patlama yapan bu platformla alakalı markaların nasıl

bir strateji izlemesi gerektiğini işin uzmanına sorduk.

Mezo Digital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim

Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, markaların dijital

varlıkları nasıl yönetmesi ve bunları yönetirken nelere

dikkat etmeleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Mezo Digital’i nasıl kurmaya karar verdiniz? Nasıl

gelişti bu süreç?

Bir marka ismi hem jeneri, hem akılda kalabilen hem

telaffuzu kolay hem de universal olmalı. Bir Mardin

seyahatinde bu ismi buldum. Çünkü oraların adı

Mezopotamya ve medeniyetin başladığı yer. Madem

medeniyet Mezopotamya’dan geliyor, dijitalin medeniyeti

de Mezo’dan gelsin diyerek bu ismi koydum.

Mezo Digital ile bizim ağırlıklı çalışmalarımız daha

çok kurumlara ve büyük şirketlere oluyor.

Çalışmalarımızın tamamı 3 temele dayanıyor; algı,

itibar ve topluluk yönetimi. Biz dijital olarak stratejileri

kuruyoruz, uyguluyoruz yani en basiti bir fotoğrafta bir

kelimenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Dijitalde

dengeleri kurarak doğru iletişim kurmaya çalışıyoruz.

Dijital çok önemli bir iletişim aracı; ama maalesef çöpe

çevrildi. Herkes her şeyi yazıyor, herkesi yargılıyor.

Mezo Digital olarak neler yapıyorsunuz?

Öncelikle bize birileri geldiğinde biz o kurumu, şirketi

veya şahsı hissetmiyorsak birlikte çalışmayı kabul

etmiyoruz. Çünkü inanmamız ve güvenmemiz gerekiyor.

Temelini ve imzamızı attığımız işlerin iyi çıkmasını

istiyoruz. Sosyal medya yönetimi ve dijital PR yapıyoruz.

Sadece dijital üzerinde de strateji kurmuyoruz;

aynı zamanda online’dan offline’a, offline’dan online’a

iletişim kurguluyoruz. Bizim spesifik işimiz tamamıyla

işimizin stratejisi, onun yönetimi ve üzerine projeler

çıkarmak. Mesela bir markanın logosunu tasarlamak

bizim işimiz değil ama yeni çıkacak bir ürünün dijitalde

nasıl doğru iletişiminin yapılacağı nasıl iletişiminin

kurgulanacağı bizim işimiz. Şu anda Mezo Digital, Mezo

Akademi ve Mezo Tekno olmak üzere üçayak üzerinde

bir yapılanmamız bulunuyor.

Mezo Akademi ve Mezo Tekno hakkında da bilgi verir

misiniz?

Daha sonra kademeli olarak Mezo Akademi’yi açtık.

Nereye gidersek gidelim dijitali tam anlamıyla anlatamıyorduk.

Bunu markalara daha iyi anlatabilmek

için Mezo Akademi’yi kurduk. Dijital pazarlama, sosyal

38 DECOR • March - April 2021


medya, medya planlama & satın alma konularında

verdiğimiz eğitimlerle markaları daha yükseğe taşıyoruz.

Stratejik ve kreatif yaklaşımımızla, markaların

ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vererek onlara destek

oluyoruz. Aynı zamanda markaların dijital olarak

konumlandırılmasına yardımcı oluyoruz.

Mezo Dijital’de, çok geniş bir yelpazede kreatif ve

stratejik hizmetler sunuyoruz. İster web tasarım ister

dijital planlama ister sosyal medya olsun, markaların

doğru stratejiyi bulmasına yardımcı oluyoruz. Yüksek

kalite ve hizmet sayesinde, markanızın hedefine

ne pahasına olursa olsun erişiyoruz. Doğru kanal

ve platformları etkili bir biçimde kullanarak, hedef

kitleyle markaların iletişim kurmalarına yardımcı

oluyoruz.

Dijitalde çözülemeyen en problemli şey duygu.

Dolayısıyla başarı, duyguyu anlatabildiğin kadar var.

Bizde markalara sizi en iyi siz anlatabilirsiniz diyerek

onlara teknik eğitimler veriyoruz. Konusunda uzman,

hem pratikte bu işi yapan hem de eğitimlerini veren

kişiler tarafından bu eğitimler veriliyor.

Bu eğitimler sadece pazarlama ile alakalı mı?

Örnek olarak vermek gerekirse, 2021 yılında verdiğimiz

eğitimler siber güvenlikle alakalı. Çünkü şu anda

gerçekten bana çok büyük ihtiyaç var. Sosyal mühendislik

dediğimiz bir eğitim de var. Bu aslında siber

güvenlik ile alakalı ama herkesin anlayabileceği versiyonları

var. Dijital pazarlamacının veya sıradan bir

vatandaşın farklı uygulaması ve öğrenmesi gereken

bir konu bu. Dolayısıyla bunları daha spesifik hale

getirerek eğitimler kurguladık. Markaların dijitalde

uygulanan kanunlarla alakalı nasıl hareket edilmesi

gerektiği ile ilgili eğitimler verdik. Bu ve daha farklı

alanlarda markalarımızla birlikte çalışmaya devam

ediyoruz. Biz konumuz olmayan

hiçbir işe girmiyoruz.

Çünkü biz bir ekosistem

kurguladık. Türkiye’de

konusunda en uzmanlarla

çalışıyoruz.

Özellikle pandemi süreci

ile oldukça talep gören

E-Ticaret ile alakalı neler

söylemek istersiniz? Markalara

siz ne gibi kolaylıklar

sunuyorsunuz?

E-Ticaret ile alakalı,

konuyu doğru kurgulamak

üzere hazır paketler

üzerinden veya markalara

uygun paketler sunarak,

onların doğru noktayı

seçmesini sağlıyoruz.

“Mezo Digital Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Nabat Garakhanova, dijital markalaşma ile

alakalı yeni kitabını geçtiğimiz günlerde

basına tanıttı.”

Bu, kapasite ile alakalı bir durum. Bazı markaların

tek bir ürünü oluyor ve bu ürünü internet üzerinden

satmak istiyor. Bu tarz markaların internet satışı için

büyük yatırımlar yapması gerek yok. Bunun yerine

sitelerinde yapacakları ufak değişikliklerle buradan

ürünlerini satabilirler. Biz, bu ürünün de satmasını

sağlayan bir sistemle markalara yardımcı olabiliyoruz.

Aynı zamanda markaların pazar yerlerindeki

doğru strateji kurgulamasını da sağlıyoruz. Bunların

hepsi farklı stratejiler.

Son dönemde birçok yeni kelime hayatımıza girdi.

Aslında bunlar aşağı yukarı aynı şeyler. Hepsine

topluca MES Ticaret diyoruz. Yani mobil ticaret,

E-Ticaret ve sosyal medya ticareti üçlemesi. Dijital

varlıkları doğru kullanarak ürününüzü dünyada

March - April 2021 • DECOR

39


kolayca tanıtabilirsiniz. Bir örnek verecek olursak

önceden yurtdışından gelen turistlere Kapalıçarşı’daki

halıları satıyorduk. Aynı zamanda büyük sanayiciler

ihracat yapıyorlardı. Şimdi ise MES ticaret

ile Türkiye’nin herhangi bir yerinde üretilen bir halı,

dünyanın herhangi bir yerine çok rahatlıkla satılabiliyor.

Bunun için dijital varlıkları doğru şekilde

kullanarak bir sistem oluşturmak gerekiyor.

Peki, büyük yatırımlar yapamayacak markalar ne

yapmalı?

Biz bu konuyla alakalı markaları pazar yerlerinde

olmaları gerektiğini öneriyoruz. Çünkü orada

oturmuş bir sistem var. Sizden satmak istediğiniz

ürünlerle alakalı isteklerde bulunuyorlar. Eğer

o istekleri yerine getirmezseniz, ürünleri kabul

etmiyorlar. Dolayısıyla bu tarz yerlere girerken

markalar, komisyonların yüksek olmasıyla ilgilenmemeli.

Bundan ziyade bu tarz pazar yerlerini kendi

E-Ticaret siteleri için bir basamak olarak görmeliler.

Bunları yerine getirdikten ve bu konuda tecrübe

edindikten sonra dijital pazarlamada dijital varlıkları

kullanarak daha iyi ve verimli bir E-Ticaret

markası haline gelinebilir.

Markalar bunları yaparken nelere dikkat etmeli?

Şu anda bizim karşılaştığımız en büyük problem,

doğru konumlandırılmayan şirket ve markalar.

Öncelikle marka doğru anlatılmalı. Benim internet

sitemde ürettiğim halı, ipekse ipek, polyester

ise polyester olarak yazmalı. Çünkü dijital dünya,

bilgi ve sunumu birlikte görmek istiyor. Sen eğer

müşterilerine ürettiğin ürünü üç boyutlu olarak

gösterebilirsen, farklı olursun. Dolayısıyla ürünü

ve markanı iyi anlatmak çok önemli.

Daha sonra güvenli bir şirket olduğunu anlatması

lazım. İnternet sitesindeki adresler ve telefon numaraları

gibi küçük detaylar bile çok önemli. SSL

gibi internet sitelerine verilen çok uygun güvenlik

sertifikası var. Bunun olması, siteye gelen müşteri

için çok önemli. Bunun yanında 3D secure olmazsa

olmazımız. Müşterinin karşısına ikili doğrulama

ile çıktığınız zaman otomatik olarak bu iş ile

alakalı Ar-Ge ve yatırım yaptığınızı hissediyor. Bu

peki bir marka için neden önemli? Çünkü dijitalde

dakikalarla değil, mili saniyelerle savaşıyoruz.

İnsanlar ortalama 50 milisaniye içerisinde karar

veriyor ve bu süre gerçekten çok kısa. O yüzden

ufak görünen ama etkili olan bu konularda markaların

kendilerini kısa sürede müşterilere çok iyi

anlatmaları gerekiyor.

40

DECOR • March - April 2021


Digital’s civilization

Mezo Digital offers efficient

digital asset management.

Lately, as digitalization has taken more day-today

roles in everyday lives, our habits have

changed too. The most important of them is,

undoubtedly, online shopping. We asked our

questions the right expert particularly about

what strategies the brands should follow, in

terms of this platform, which has boomed over

the last 1 year period. Dr. Nabat Garakhanova,

the Chairman of the Board

and Digital Communications Expert

at Mezo Digital gave significant

information about how brands

should manage their digital assets

and what details they should

particularly be attentive to while

managing them.

up in just satisfactory since our signature is on

it. We serve companies for their social media

management and digital PRs. We do not only

fictionalize their digital strategy management;

we also establish communication

from online to offline and the other way

round. Our specific job, the strategy of our

business is its management and creating

projects afterwards. For instance,

it is not our job to design the logo of a

brand, but it is our job to construct

the digitally correct publication of

a new product. Currently, we have

a 3-leg corporate structure; Mezo

Digital, Mezo Akademi and Mezo

Tekno.

How did the idea of setting up

‘Mezo Digital’ pop up? How did

the fondation process go?

A brand title should be generic, catchy,

easy to pronounce and universal.

The name dawned on me on a trip to

the city of Mardin. The name of the area

there is ‘Mesopotamia’, which is the site of earliest

civilizations. Since civilizations emerge from Mesopotamia,

I named it so, referring to the birth of digital

civilization, like the emergence of antique civilizations

of Mesopotamia.

Mezo Digital mostly serves institutions and large

companies. Our business principle is based on 3 legs;

perception, credibility and community management.

We digitally set up and execute strategies; that is, for

instance, we figure out the significance a certain word

on a photo in the simplest way. We try to communicate

correctly at digital by maintaining balance. Digital

is a very important communication tool; but unfortunately

it has turned out to be some sort of garbage.

Anyone out there writes anything, judges anyone,

which is quite concerning, to be honest.

What have you been up to at Mezo Digital lately?

To begin with, we do not immediately approve of

working together with someone or a company unless

we feel a certain kind of attachment deep down, as

we have to believe and trust the other party. We are

totally keen on the fact that what we do should end

Dr. Nabat Garakhanova, the Chairman of

the Board and Digital Communications

Expert at Mezo Digital

Will you please let us know

more about Mezo Akademi and

Mezo Tekno?

Mezo Akademi came next; we had to,

so to speak. Wherever we went, we

could not fully make ourselves clear

about what actually ‘digital’ meant. We

established Mezo Akademi in order to explain better

what it was and had to be to the brands. We raise the

level and standards of companies with the trainings

we provide on digital marketing, social media, media

planning & purchasing. We support brands by training

them with our strategic and creative approach in line

with their needs. At the same time, we help brands for

their accurate digital positioning.

At Mezo Digital do we offer a wide range of creative

and strategic services. Whether it’s web design,

digital planning or social media, we help brands find

their true strategy. We make sure companies reach

their brand’s goal at all costs, thanks to high quality

and service. By utilizing right channels and platforms

effectively, we help brands correspond to their target

groups.

The only thing that has not been resolved at digital

business yet is the communication of emotions. The

more you clearly transfer emotion, the more success

it brings. In other words, success you have relies on

your efficiency in arousing feelings. That’s why, we

organize trainings, offered by those who are both

practically and professionally expert.

42 DECOR • March - April 2021


Are the trainings all about marketing?

Let me exemplify what we do. We provide cyber security

trainings in 2021, which is urgent for the time

being. There is also a training module we call ‘social

engineering’. This is actually about cybersecurity, but

there are levels for everyone to understand. This is

an issue that a digital marketer or an ordinary citizen

should consider differently. Therefore, we set

up trainings more specific. We provided trainings on

how brands should act in terms of relevant laws. We

do not engage in any irrelevant jobs that we haven’t

been professionally expert about, because we built an

ecosystem in which we work with experts in Turkey.

What would you like to say about E-Commerce, which

is highly popular especially with the pandemic? What

conveniences do you offer to brands you work with?

In terms of e-trade, we enable the companies to make

the right move by offering them ready-made packages

or newly designed packages specific to their brands.

This is a matter of capacity. Some brands have only

one product and want to sell it online. Such brands do

not need to make large investments for online sales;

rather, they can sell their products on their website,

with small changes they will make on their site. We

can also help such brands to sell their product with

a system that we offer. At the same time, we make

sure that brands come up with the right strategy in

their marketplaces, which of course, are all different

strategies.

Recently, a lot of new technical words have emerged,

which are collectively called ‘MES Trade, referring to

more or less the same thing. These are the trilogy of

mobile commerce, e- trade and social media trade.

It means promoting your product globally by using

digital assets correctly. To give an example, we used

to sell carpets at the grand bazaar to tourists. At the

same time, prominent industrialists were exporting

products. How about now! A carpet, no matter where

in Turkey, can easily be sold anywhere in the world

through MES trade. For this to happen, it is a must to

create a system by using digital assets correctly.

stepping stone for their e-trade site. After fulfilling

all those requirements and with experience through

time, better and more efficient e-trade days will be

ahead of them as long as they manage their digital

assets effectively.

What, in particular, should brands be attentive

to while implementing the effective use of digital

assets?

The biggest problem we are facing now is that companies

or brands are not positioned correctly. First off,

the brand should be defined correctly. If the carpet I

produce is silk, or polyester, it must be publicized on

my website exactly as it is; because the digital world

wants to see both information and entertainment

intertwined together. If you show your customers the

product in 3D, you will certainly stand out. Therefore,

it is highly critical that one’s product and brand be

very well introduced.

Another thing is: One should demonstrate that it is

a reliable company. Even minute details, such as

addresses and phone numbers on website are very

important in doing it. There are security certificates

given to websites such as SSL. This is very important

for a customer who visits one’s site. Besides, offering

3D security is a must. When you provide your customer

with double verification, he or she automatically

feels that you are seriously making R&D investments.

So, why is this critically important for a brand? Because,

milliseconds are highly important at digital world.

People make decisions in an average of 50 milliseconds

time, and that time is really short. For this reason,

brands need to demonstrate themselves to customers

very effectively on such short notice.

What do you think brands that cannot make huge

investments should do?

We advise that such brands be in effective marketplaces.

There is a system long established there. They

make requests from you about the products you want

to sell; otherwise, they do not approve the products.

Therefore, when entering such places, brands should

ignore having to pay high commissions.

Rather, they should take such marketplaces as a

March - April 2021 • DECOR

43


Türkiye’nin en büyük halı markaları arasında olan

Festival Halı, E-Ticarette daha önce yaptığı yatırımların

meyvesini pandemi sürecinde almaya başladı.

2019 yılında Turquality Marka Desteği kapsamına alınan

markanın Genel Müdürü Cebrail Şahin, daha önce

yapılan bu yatırım sayesinde tüketici alışkanlıklarına

dair oldukça faydalı veriler elde ettiklerini açıkladı.

Etkin oldukları ülkelerde kendi internet siteleri ve bölgelerin

E-Ticaret pazar yerlerinde satışlarına devam

ettiklerini söyleyen Şahin, 2020 yılını değerlendirirken

önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmalar hakkında

bilgi verdi.

Festival Halı

ihracatta da

E-Ticarete geçti

Festival Halı Genel Müdürü

Cebrail Şahin: “Bu süreç normal

pazar yerlerinde mağaza açmaya

çalıştığımız gibi, E-Ticarette de

çok güçlü olmamız gerektiğini

bizlere gösterdi.”

Festival Halı olarak pandemi sürecini nasıl yönettiğiniz?

Son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi

verir misiniz?

Covid süreciyle birlikte dünyadaki trendler, üretime

yön veriş ve pazarların yönü değişti. Pandeminin her

yerde aynı anda başlamayıp, önce Uzakdoğu ülkelerinde

daha sonra diğer yerlerde başlaması, Festival

Halı olarak birçok bölgede olmuş olmamızdan dolayı

bizlere olumlu olarak yansıdı. Tabii ki bunun dezavantajları

da oldu. Öncelikle pazar yerlerindeki yoğunluğumuz

değişti. İlk olarak Çin ve bu bölgede satışlarımız

durmuşken biz, Endonezya ve Malezya gibi

ülkelere 2020’nin altıncı ayına kadar satışlara devam

ettik. Daha sonra Amerika ve bölgesinde ciddi bir atak

yaptık. Pazar yerlerinin değişmesi, bizim de etkin olan

bölgelere yönlenmemizi sağladı.

Daha sonra Pandemi sürecindeki azalma ihtiyaç

patlamasına sebep oldu. Bununla birlikte sezonlar da

kaydı. Normalde yaz ayları halı sektörü için durgun

geçerdi. Ancak 2020 yılının yaz aylarında çok ciddi

satışlar gerçekleştirdik. Normalde satış oranlarımız

yıllık bazda yazın düşük seviyede geçerdi. 2020 yılında

ise toplam satışın ortalama %75’i gibi bir bölümünü

bu aylarda gerçekleştirdik. Daha sonra eylül ve

ekim ayları ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının

gelmesi, E-Ticaretin tüketiciler tarafından daha çok

kullanılmasına yol açtı.

Tüketicilerin, alım güçlerini en başta daha çok ihtiyacı

olan gıda ve giyim gibi sektörlere kaydırması sektörde

bir daralma meydana getirdi ve bu daralmayı halen

atamadığımızı hissediyoruz. Ayrıca 2021 yılının başındaki

hammadde fiyatlarındaki gelişen artış, üretimi

zorladı ve rekabet etme şansını daralttı. Bu süreçte

üretimi durdurmak gibi kararlar almak zorunda

kaldığımız zamanlar da oldu. Ancak gördüğümüz net

bir şey var; fiziksel mağaza açmaya çalıştığımız gibi,

E-Ticarette de çok güçlü olmamız gerektiğini gördük.

44 DECOR • March - April 2021


İnsanların daha öncelikli ürünlere öncelik verdiğini

söylediniz. Bu süreçte insanların evde daha fazla vakit

geçirmesi ve özellikle Türkiye’de ev hanımlarının

en kolay değiştirebileceği ürünlerden birisinin halı

olması, sektöre olumlu yansıyacak mı?

İç piyasayı tabii ki ayrı değerlendirmek lazım. Dünya

genelinde eve kapanmadan dolayı insanlar mobilya,

halı ve perde gibi ürünleri değiştirme talebinde

bulunuyorlar ve bu yönde gelişmeler oluyor. Burada

önemli olan alım gücünün olması. Özellikle daha önce

de dediğim gibi E-Ticaret üzerinden yapılan alışverişlerde

bunun etkisini çok görüyoruz.

İkinci olarak ise insanlar artık eskisi gibi çok kaliteli

ve çok iyi ürün almaktansa, daha dekoratif ve daha

kolay vaz geçilebilir; kullan at veya makinede yıkanabilir

ürünlere yöneldi. Bu sadece Türkiye değil,

bütün dünyada böyle. Bunun da olumlu yansımalarını

görüyoruz.

Marka olarak sizin dekoratif ürünlerle alakalı çalışmalarınız

nasıl gidiyor? Makine halısı ile dekoratif

ürünlerin üretim farklılıkları neler?

Pandemi sürecinde bizler de insanların daha çok

tercih ettiği ürünleri yöneldik ve bu konuyla alakalı üç

farklı kalitede dekoratif ürünler üretiyoruz. Makine

halısı daha maliyetli ve nakit sermayesi ciddi oranda

Yine yoğun olarak çalıştığınız Arabistan ve diğer bir

bölge olan Amerika ile alakalı neler söyleyebilirsiniz?

Bu süreçte bu pazarlar markanız adına nasıl bir

gelişim gösterecek?

Amerika halı sektörü açısından ciddi bir büyümeye

sahip olan bir ülke. Zaten çok büyük talepler var. Biz

Festival Halı ve Gaziantep olarak sektörel bazlı ufak

etkileri olsa da, bu sürecin satışlara çok zararı olacağını

düşünmüyoruz.

Arabistan pazarında ise bizim yatırımlarımız çok

büyük. Burada mağaza ve depolarımız var. Tamamen

siyasi sebeplerden dolayı gelişen olaylar bizleri yordu.

Bunun da kısa zamanda çözülemeyeceğini tahmin ediyoruz.

Çünkü ortada gayri resmi bir boykot var. Genel

olarak yetkililerin Türk ürünlerine karşı alım yapmak

istemediklerine dair sosyal medyada açıklamaları var

sadece. Arabistan’da yaşayanlar Türk mallarını kendi

ürettikleri ürünlerden daha lüks bir sınıfta gördüğü

için yoğun bir talep gösteriyorlar. Halk nazarında

bu boykotun bir anlamı olmasa bile devletin yapmış

olduğu bu baskı, tüccarları ve oraya ürün gönderen

üreticileri ciddi anlamda etkiledi.

March - April 2021 • DECOR

45


Devam eden süreçlerde de diğer ülkelerle çalışmalarımıza

başlayacağız.

E-Ticaret dünyası artık yeni dünyanın pazar yerlerinin

yönetildiği ve para akışının olduğu yerler. Biz bu

alanda ciddi tecrübeler edindik. Bu sayede trendleri

izleyebiliyor, hangi halının hangi müşteriler tarafından

arandığını, hangi halı için müşterilerin bizlerle irtibata

geçtiği ile alakalı veriler elde ediyoruz. Türkiye’de de

hem pazar yerlerine girdik, hem de kendi E-Ticaret

sitemiz üzerinden satışlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Yine bu saydığımız ülkelerin tamamında hem pazar

yerlerinde bulunuyoruz, hem de kendi sitelerimiz

üzerinden satışlara devam ediyoruz. Kısa sürede bu

alanda istediğimiz seviyeye ulaşmayı planlıyoruz.

yüksek olan bir iş. Çünkü çok ciddi oranda stok bulundurmanız

gerekiyor. Ancak dekoratif ürünlerde bu

şekilde bir sermaye ihtiyacınız yok. Bir baskı makinesi

ile oradan istediğiniz renk, desen ve çeşitte üretim

yapabiliyorsunuz. İster 1, ister 1000 adet ürün üretebilirsiniz.

Diğer bir nokta ise makine halısında üreteceğiniz

kapasite, diğer ürüne göre 1/10’a varan seviyelerde.

Makine halısında kalitesine göre 10 bin veya 20

bin metrekare ürün üretebiliyorsunuz. Ama dekoratif

ürünlerde yine kalitesine göre bu sayı 50 bin ila 500

bin arasında değişiyor. Bu da iki ürün arasındaki ciddi

farkı ortaya koyuyor. Doğal olarak dekoratif ürünlerin

ucuz ve kolayca makinede yıkanabilir olması tüketiciyi

etkiliyor. Pandemi sürecinde de olduğumuz için

insanlar halılarını dışarıya gönderip yıkatmak yerine,

makinede yıkanabilir ürünlere yöneliyor. Bu da bu

sektörde alternatif ürün arayanlar için ciddi bir seçenek

oluşturuyor.

Son olarak Festival Akademi hakkında gelişmeler

hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Festival Akademi’den mezun olanlar, 6 aylık bir eğitim

sonrası kendi bölgelerine gönderiliyor. Biz akademiyi

2 defa aktif olarak gerçekleştirdik. Yeni bir akademi

için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan mezun

olanlar ve bizler için akademinin verimlerini gördük.

Çünkü alanlarında uzman olan üniversite mezunu arkadaşlarımız,

ilgili ülkelerde bir Türk markasının yükselmesi

anlamında gerçekten etkili oldular. Bizlerde

marka olarak bunun gururunu ve sevincini yaşıyoruz.

Bu durum aynı zamanda akademi mezunu olan arkadaşların

kendilerini de geliştirmesini sağlıyor.

Peki, E-Ticaret?

Biz E-Ticaret ile alakalı 2020 yılının Ocak ayında uluslararası

bir firmayla anlaşma yapmıştık. Tabi bu süreçle

birlikte E-Ticarete verdiğimiz ağırlık arttı. Bizim

12 ülkede kendi çalışmamız var. Bu ülkeleri periyodik

olarak biz bir sıraya koyduk. E-Ticaret ile alakalı şu

anda Almanya, Amerika, Türkiye, Suudi Arabistan ve

Katar olmak üzere bu 5 ülkede E-Ticaret sistemimizi

başlattık. Sırada Kuveyt var.

46

DECOR • March - April 2021


Switching to e-trade by Festival Halı

Cebrail Şahin, the GM at Festival Halı: “This period of time accompanied

with a virus proved that we should be very resilient at e-trade just as we

open stores at regular marketplaces.”

Festival Halı, one of the distinguished carpet brands

in Turkey, now began to reap what they sowed with

investments they made before the pandemic began

to hit. Cebrail Şahin, the GM of the brand, which was

included in the scope of the ‘Turquality Brand Support

Program’ in 2019, said they attained a large sum of

useful data concerning consumer habits, thanks to

their earlier investments. Adding that they continue

to sell their products through websites and e-trade

marketplaces in the regions where they have actively

been involved, Şahin gave more information about

what they would be up to in the upcoming period. He

also commented on 2020.

How could Festival Halı manage to go through such a

challenging pandemic period? Would let us know the

updates?

Covid-19 changed the trends, management of production

and the direction of the markets. The fact that the

pandemic did not start to hit all the countries equally

at the same time, hitting Far East countries first and

then others, reflected upon us positively, so to speak,

as Festival Halı has been involved in several regions.

Of course, this has also had its adverse impacts,

too. First off, our sales volume in the market places

changed dramatically. While our sales in China and

its peripherals stopped, we proceeded with our sales

in countries like Indonesia and Malaysia by the sixth

month of 2020. Later on, we made serious moves in

the US and around. The change of the markets helped

us to turn our eyes to regions that might be active for

our industry.

Later, came the period when the effects of the pandemic

began to be diminishing, which surprisingly ended

up in boom of needs. However, the seasons have also

switched. Normally, the summer months would be

off-peak for the carpet industry. In contrast, we had

satisfactory sales during the summer of 2020. Normally,

our sales rates used to be relatively low in the

summer. In 2020, however, we realized almost 75%

of our total sales during summer months. Later, with

the curfews in effect through September and October,

e-trade was surged in by consumers. The fact that

consumers preferred to use their purchasing power

for primarily food and clothing, of which they were

mostly in need, caused a contraction in our sector

and the entire sector feels that it’s not been gotten

rid of yet. In addition, rising raw material costs at the

beginning of 2021 negatively affected production, thus

weakened the competitive power of players. To be

honest, there were times when we had to make tough

decisions like termination of production. All in all,

there is one thing we clearly see: We should be very

resilient at e-trade just as we open stores at regular

marketplaces.

What are your comments about Saudi Arabia and the

US where you have close business dealings? How do

you think your products are likely to be responded to

at those markets?

The US is a country which has a significant growth

potential for carpet industry. Huge demands are

already being witnessed. As Festival Halı and the city

of Gaziantep, we think that this period of time will not

damage the sales much, although it is acceptable that

it may have minor effects on our sector.

As for the Saudi market, our investments are huge,

there; we have stores and warehouses. The unpleasant

incidents that occurred simply due to political

reasons were quite worrisome for us. We predict this

will not be gotten rid of soon as there is an unoffici-

48 DECOR • March - April 2021


al boycott going on. There are statements on social

media that the authorities do not want to purchase

Turkish products. As those residing in Saudi Arabia

take Turkish goods as more classy than those of their

own, they show great interest in Turkish products. As

a matter of fact, the boycott was useless in the eyes of

the public; the pressure exerted by their government

adversely affected producers and exporters who sent

products there.

You have just said that people purchase products on

the top of their priority list. People spend more time

at home during this time; carpet is the item housewives

can change most easily in Turkey, Do you think

that it will reflect positively on the sector?

The domestic market should, of course, be taken

separately. People seem to be eager to change household

items such as furniture, carpets and curtains

due to lockdowns spent indoors. There are obviously

new things going on there. What is important is to

have ‘purchasing power’. As I’ve said earlier, we see

the contributing effect of this on e-trade shopping.

Secondly, people have been inclined to purchase

products that serve decorative purposes and that are

easier to give up, disposable or washable with machines,

rather than high quality, classy products. It is not

so just for Turkey; rather, it’s for the entire world. We

witness the positive reflections of such transformation

too.

How about your decorative products? What are the

differences between machine-made carpets and

your decorative products in terms of production

processes?

We, too, switched our attention to products, sought-after

by people during the pandemic period; in

this sense, we produce decorative products in three

different qualities. Machine made carpet is a more

costly business requiring significantly much cash

capital as you need to have ample amount of products

in stock, unlike decorative products. You can produce

any color or patterns with a printing machine. You

have the chance to produce either 1 or 1000 items.

The other thing is that the capacity at machine-made

carpets is up to 1/10 compared to the other product.

One can produce 10 thousand or 20 thousand square

meters of machine-made carpet, depending on the

quality. However, for decorative products, the capacity

may vary between 50 thousand to 500 thousand

depending on the quality. That is clearly the huge

difference between the two. Naturally, the fact that

decorative products are rather cheap and easily

washable is a reason for preference for the consumer.

People prefer washable products to wash themselves

at home instead of sending carpets to carper washers,

creating a serious option for those who pursue

alternative products at the sector.

What about e-trade?

We signed a contract with an international company in

January, 2020 regarding e-trade. Obviously, we have

focused more on e-trade, as a requirement of the

pandemic. We have been active in 12 countries. We

put those countries on a periodical row. We have launched

our e-trade system in our country, plus Qatar,

Germany, the US and Saudi Arabia. Kuwait is next;

others to come soon.

The world of e-trade is now where the marketplaces

of the new world are managed. We have gained considerable

experience, thus follow trends, collect data

about which carpet is sought by which customer, and

which customer has contacted us for which carpet.

We have entered market places in Turkey; and we

conduct our sales through our own e-trade site. Similarly,

we are at the market places of those countries

while we also sell through our own website. We are

planning to carefully grow more and more to reach

the level where we put the bar.

Last but not least, will you please elaborate on the

Festival Academy?

Festival Academy Graduates are sent to their posts

after a 6-month training. We held the academy training

twice. We are on for a new one. We have witnessed

the efficiency of the academy, not only for us

but also for the graduates. Our university graduate

colleagues, expert in their fields, have really been effective

in terms of promoting a Turkish brand in their

assigned countries. As a brand, we enjoy the pride

and joy of this. The satisfactory outcomes that Academy

graduates obtain in those countries are clearly

a motivating factor for everyone involved.

March - April 2021 • DECOR

49


DOMOTEX

asia / CHINAFLOOR

23. kez gerçekleşti

Bu sene 23. yılını kutlayan DOMOTEX asia / CHINAF-

LOOR, 128.000 metrekarelik alanda zemin kaplama

ürün kategorisinde 1000 katılımcısını ağırladı. Hall

N5D01’de bulunan Flooring Without Borders (Sınır Tanımayan

Zemin), bu yılki seyahat kısıtlamaları nedeniyle

fuar alanında olamayan uluslararası markalara

yer verdi. E6D01 salonundaki Global Flooring Connect,

uluslararası alıcıları ve B2B toplantılarını gerçekleştirmek

isteyen katılımcıları ile bir araya getirdi.

DOMOTEX asia / CHINAFLOOR, sektörün 2021’deki ilk

fiziksel zemin fuarı olup hem bir sergileme platformu

hem de salgın sonrası endüstrinin iyileşmesinde hayati

bir kaynak olarak önemini kanıtladı. Çin, salgına

hızlı bir şekilde yanıt verirken genel olarak salgında

dünyanın en hızlı toparlanması olarak nitelendirildi ve

bu süreci kısa sürede atlattı.

50 DECOR • March - April 2021


Bu, küresel ekonomik canlanmayı desteklemek için

Çin ve Asya bölgesinin sınırsız potansiyeline işaret

ediyor.Asya Pasifik bölgesinin lider zemin kaplama fuarı

olan DOMOTEX asia / CHINAFLOOR, en güncel endüstri

trendlerine ayak uydurmaya devam ediyor. Hem

yerli hem de yabancı katılımcıların ve ziyaretçilerin

ihtiyaçlarını karşılamak için fuar, hibrit olarak devam

etti. Katılımcı ve ziyaretçilerin güvendiği DOMOTEX

asia / CHINAFLOOR, tamamen aynı şekilde işleyen

fiziksel fuarı ile birlikte, mevcut seyahat kısıtlamaları

altındaki ticari engelleri ortadan kaldıran dijital

bir platform olan Global Flooring Connect’i başarıyla

birleştirdi. İhtiyaç ve taleplerini karşılayarak artan

katılımcı sayısı, kapsamlı bir şekilde yeni mühendislik,

tasarım ve uygulama temaları geliştiriyor ve böylece

katılımcılarına çeşitli kanallar sağlıyor. Bu konsept

dahilinde, zenginleştirilmiş bir dizi yerinde ve online

etkinlik, bu yıl 23. kez fuarın, yinelenen etkinlikleriyle

tamamlandı.

Mystery Box- VR + İç Tasarım Galerisi

5 tasarımcı, döşeme markaları tarafından sağlanan

döşeme malzemelerinin gizemli kutusuna dayalı

olarak, alan tasarımı oluşturmak için malzemeler

seçiyor. Tasarımcılar, döşeme ürünlerini bir otel alanı,

özel bir konut alanı, ticari bir emlak alanı, yeni bir

ticari alan ve bir ofis alanının estetik yeniliğine entegre

ediyor. Mystery Box: VR + Interior Design Gallery’de

mekânlar, ziyaretçilerin VR gözlüklerini takabilecekleri

ve kendilerini sanal tasarım dünyasına kaptırabilecekleri,

içinde yürüyebilecekleri ve tasarımcıların

iç konseptlerini deneyimleyebilecekleri hibrit bir

fiziksel VR ekran formu aracılığıyla sunuldu.

Küresel Döşeme Festivali

Global Flooring Connect sayesinde, online olarak

fuar boyunca 300’den fazla küresel online ve offline

ticari eşleştirme oturumu yapıldı. Avrupa, Kuzey

Amerika ve Asya Pasifik’ten 2.000’den fazla kaliteli

alıcı kayıt yaptırdı ve satın alma taleplerini iletti. Çevrimiçi

stant turları, ürün web seminerleri ve konferans,

web yayınları da dahil olmak üzere 20’den fazla

çevrimiçi etkinlik, mevcut seyahat kısıtlamaları nedeniyle

fuara katılamayan denizaşırı katılımcılara ve

ziyaretçilere sürükleyici bir ziyaret deneyimi getirdi.

6. Dünya Zemin Forumu ve 24. Çin Zemin Kaplama

Endüstrisi Zirvesi Forumu

“Yeni Endüstrinin Yetiştirilmesi ve Yeni Büyümenin

Güçlendirilmesi” temasıyla konferans, döşeme ve

duvar kaplaması sektör zincirinin seçkinlerini bir

araya getiren fuarda, üreticiler pazar taleplerini

analiz ederek inceledi ve yeni endüstrilere, yeni iş

biçimlerine ve modellerine odaklandı.

March - April 2021 • DECOR

51


DOMOTEX asia/CHINAFLOOR held 23. time

DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 2021 takes place March 24

to 26 at the New International Exhibition Center in Shanghai,

China and marks its 23rd consecutive year. The

show that is spread out across 128,000sqm welcomes

in its 23rd edition 1000 exhibitors, that will present in

11 Exhibition Halls, products and services in all related

flooring product categories. Flooring Without Borders

located in Hall N5D01, features international brands that

could not make it onsite to the show due to this year’s

travel restrictions. Global Flooring Connect in Hall

E6D01, brings together international buyers with onsite

flooring exhibitors through a series of online events and

B2B Meetings.

DOMOTEX asia/CHINAFLOOR, marks the industry’s

first physical flooring exhibition in 2021, proving its

importance both as an exhibiting platform, and as a vital

resource in the recovery of the industry post-pandemic.

China responded quickly to the pandemic and its dynamic

domestic market recovered very soon, in what is

generally characterized as the world’s fastest epidemic

recovery. This signifies the unlimited potential of China

and the Asian region to support the global economic

resurgence. As a leading flooring exhibition in the Asian

Pacific region, DOMOTEX asia/CHINAFLOOR, keeps up

with the most current industry trends and transforms

itself accordingly. In order to cover the needs of both

domestic and international exhibitors and visitors, the

show continues for a second year in a hybrid mode. It

successfully combines the physical show that operates

in exactly the same way as the DOMOTEX asia/CHINAF-

LOOR that its audience knows and trusts, and a digital

platform, Global Flooring Connect, that addresses and

eliminates the trade barriers under the current travel

restrictions.

Emphasis is given on developing new audiences catering

to the growing exhibitor needs and demands. To

achieve that the show develops extensively in this edition

new engineering, design and application themes, thus

providing various channels to its exhibitors. Within this

concept, an enriched series of onsite and online events

complement this 23rd edition of the show, with wellknown

repeating events as well as brand new ones.

Mystery Box- VR+ Interior Design Gallery

Five up and coming designers select materials for space

design creation based on the mystery box of flooring

materials provided by flooring brands. Designers integrate

flooring products into the aesthetic innovation of

a hotel space, a private residence space, a commercial

real estate space, a new commercial space and an office

space. The spaces are presented through a hybrid form

of physical + VR display at Mystery Box: VR+ Interior

Design Gallery, where visitors can put on VR glasses

and immerse themselves in the virtual design world,

walk through it and experience the designers’ interior

concepts.

Global Flooring Festival

Global Flooring Connect welcomes its third stop at the

Global Flooring Festival together with DOMOTEX asia/

CHINAFLOOR, 24-26 March 2021.

Hosted buyers online Match-making Zone is upgraded

to 225m2, and more than 300 global online & offline trade

matching sessions will be held during the exhibition.

More than 2,000 quality buyers from Europe, North

America and Asia Pacific have registered and placed

their purchase requests. More than 20 online events,

including online booth tours, product webinars, and conference

webcasts, bring an immersive visiting experience

to overseas exhibitors and visitors who cannot attend

the exhibition due to current travel restrictions.

The 6th World Flooring Forum & 24th China Flooring

Industry Summit Forum

With the theme of “Cultivating New Industry and Empowering

New Growth”, the conference brings together

the elite of the flooring and wallboard industry chain,

analyzes and studies market demands, focuses on new

industries, new forms and models of business, explores

new ideas, new growth, innovative floor-wall integration

customized solutions, promotes the service transformation

of the floor manufacturing industry and promotes

the comprehensive upgrade of the industrial chain.

Hospital Environment Upgrading and Rebuilding Summit

Meeting&Hospital Architectural Art and Lighting

Forum

The forum discusses in depth the key issues and difficulties

in modern hospital interior environment designs

from various standpoints: overall design, system reshaping

and comprehensive enhancement, shared innovative

thinking and latest practices and improved hospital

architectural design. It further engages the audience on

building a safe, convenient and humane hospital environment,

while promoting the high-level development of

the industry.

52 DECOR • March - April 2021


Gaziantep Halk Eğitim Merkezleri ve

GASMEK yeni desinatörler yetiştiriyor

Türkiye’de halı sektörü, sağladığı istihdam

olanakları, üretim sürecinde yaratmış olduğu

katma değer ve ihracattaki önemli payı

sebebiyle ekonomik büyüme sürecinde önemli

rol oynayan bir sanayi kolu. Ülkemizde ise halı

üretiminin yaklaşık %85’i makine halısıdır ve

bunun %89’u Gaziantep’te üretilmektedir. Gaziantep

son yıllarda yaptığı önemli yatırımlarla

ve kapasite artırımı ile dünya makine halısı

üretiminin başkenti oldu.

Gaziantep Halk Eğitim Merkezleri ve

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat

ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK),

halının başkentinde sektöre kalifiye

eleman kazandırıyor.

Bilgisayar Destekli Halı Desen Tasarım

Eğitimi

Bu kapsamda, sektörün ihtiyacı olan desen

tasarım alanında insan kaynağı kapasitesini

geliştirmek ve yeni tasarımcıların sektöre kazandırılmasını

sağlamak amacıyla GASMEK ve

Halk Eğitim Merkezleri, kursiyerlere ücretsiz

olarak “Bilgisayar Destekli Halı Desen Tasarım

Eğitimi” düzenliyor. Milli eğitim bakanlığına

bağlı halk eğitim merkezlerinde verilen bu

kurslar sayesinde, becerileri gelişmiş ve bu

işe gönül veren desinatörler yetiştiriliyor.

Verdikleri eğitim hakkında detaylı bilgi veren

Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden

Ayşe Sayar, şunları söyledi: “Verdiğimiz

bu eğitimde öğrencilerimiz bilgisayarda halı

deseni çizimi yapabilecek bilgi ve beceriye

sahip oluyorlar. Desen, resim sanatının temelidir.

Desen çizerken önce incelemeli, görmeli

ve öyle çizim yapılmalı, daha sonra da ayrıntıya

geçilmelidir. Ayrıntıya geçerken bütün ile

parça ilişkisi kurulmalıdır. Bu temel bilgiler

öğretildikten sonra, öğrencilerimize edindirdiğimiz

bilgi ve beceriler ile halı desinatörlüğü

alanında bilgisayarda desen çizimi yapmak

için hazır hale geliyorlar. Kurumlarımız bu

eğitimden sonra istenilen kalite ve özelliklere

sahip olarak, gelecek yıllara her daim kalifiye

eleman yetiştirmektedir. Bugüne kadar “Kurs

Bitirme Sertifikası” alan öğrencilerimizin

birçoğu iş hayatına atılmışlardır ve yeni arkadaşlarımızda

onların izinden gitmeye devam

edeceklerdir.”

54 DECOR • March - April 2021


Gaziantep Public Training Centers and

GASMEK are training new designers

The carpet sector in Turkey is an important

branch of industry during the economic

development period because of employment

opportunities it provides, significant

share of value added and exports that have

been created in the production process. In

our country, about 85 % of carpet production

is machine made carpets and 89% of

it is produced in Gaziantep. Gaziantep has

become the capital of machine-made carpet

production in the world with its important

investments and capacity increase in the last

years.

Gaziantep Public Training Centers and

Gaziantep Metropolitan Municipality Art

and Job Training Courses (GASMEK) are

training qualified employee to the sector

in the capital of carpet.

Computerized Carpet Pattern Design

Training

In this context, in order to develop the capacity

of human resource in the field of pattern

design the sector needs and to bring new

designers to the sector, GASMEK and Public

Training Centers organize “Computer Aided

Carpet Pattern Design Training” free of charge

for the trainees Thanks to these courses

given in public training centers, affiliated to

the Ministry of National Education, the designers

who developed their skills and devoted

to this job are trained.

Ayşe Sayar, one of the trainers of Şehitkamil

Public Training Center, giving detailed

information about their training, said “In

this training we give our trainees are having

information and skills to draw carpet design

by using computers. The design is the base

of art. While drawing designs, first you analyze,

see and draw and then make details.

While making details, the relation of part and

whole must be established. After this basic

information, the trainees are ready to make

designs in computer in the field of carpet

couture. Our centers always train qualified

employees who have quality and characters

for the next years. So far many trainees who

had course certificate began to work and

new friends will continue to follow them.”

March - April 2021 • DECOR

55


Villa Halı kendi

ipliğini üretecek

Villa Halı Genel Müdürü Halaf Culha

Halı sektörünün kalbi Gaziantep’te yıllardır faaliyette

bulunan Villa Halı, 5. OSB’de yeni üretim tesislerinde

faaliyetlerine devam ediyor. Ürettiği polyester halıları

yurt dışına ihracat eden marka, ağırlıklı olarak İngiltere,

Rusya, Almanya ve ABD’ye ihracat yapıyor.

Firma hakkında bilgi veren Villa Halı Genel Müdürü Halaf

Culha, alanında uzman ekiplerle üretim kapasitesini

arttırdıklarını ifade etti. Culha, sözlerine şöyle devam

etti: “1986 yılında bir aile şirketi olarak, sadece bir adet

halı dokuma tezgahı ile üretim faaliyetlerine başlayan

markamız, 1995 yılına kadar iç piyasaya üretim yaptı.

1996 yılından itibaren ihracat üretimine geçen Villa

Carpet, 2020’lı yıllara gelindiğinde ise bugünün dev

dünya markaları arasında olma yolunda büyük bir ivme

kazanmıştır.

Yeni yılda yapacakları yatırımdan bahseden Culha: “Her

geçen gün katlanarak büyüyen markamız, 2021 yılında

kendi ipliğini üretmeye başlayarak üretim hızını birkaç

katına çıkarmayı planlamaktadır. Günümüz halı sektöründe

dünya ihracat firmaları arasında olmanın haklı

gururunu yaşayan Villa Carpet, aynı zamanda çağdaş

teknolojinin tüm donanımına sahip entegre tesislerinde,

ev tekstil ve iplik üretimi yapmaktadır.

56 DECOR • March - April 2021


5 kıta 50 Ülke 5 milyon metrekare..

Gaziantep ihracat verilerine göre ilk 100 büyük sanayi kuruluşu

içinde yer aldıklarını söyleyen Culha, “Dünyanın 5 kıtada 50 ülkesine

yıllık ortalama 5 milyon metrekare ihracat yapıyoruz. İç ve dış

piyasada satışı dengeli olarak örgütleyen, geniş müşteri tabanı ile

her gelir grubuna hizmet veren, sektörlerinin teknolojik gelişmelerini

yakından takip eden ve ilk uygulayan firmayız. Villa Carpet,

topluma faydalı olabilecek sosyal boyutlu organizasyon faaliyetlerine

de öncelik veren yapısı ile uluslararası kalite standardına ve

imajına sahip, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir dünya markası

olma yolundayız.

Pandemi süreci ile alakalı da bilgi veren Culha sözlerini şu şekilde

tamamladı: “Bu sürecin başında yani 3. ve 6. aylar arası üretim

tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de durma seviyesine kadar

geldi. Ancak 2. dönemde normalleşme süreci ile birlikte üretim ve

özellikle ihracatta artışlar oldu.”

March - April 2021 • DECOR

57


Villa Carpet

will produce its

own yarn

Villa Carpet, operating in Gaziantep, the heart of sector

for years, continues its activity in new production plants

in 5. OIS. The brand, exporting the polyester carpets, it

produced, is making exporting mainly to England, Russia,

Germany and USA.

Villa Carpet General Manager Halaf Culha, giving information

about the firm, said that they increased the production

capacity with the expert teams. Culha continued

as: “In 1986 our brand, began its production activities

with one carpet weaving look as a family company, bade

production for domestic market till 1995. After 1996,

Villa Carpet began to produce for export, gained a big

acceleration to be among the huge world brands in

2020s.

Culha, mentioned their investment they will do in the

new year, said “Our brand, growing day to day, will begin

to produce its own yarn in 2021 and plan to increase its

production speed a few times. In today’s carpet sector,

Villa Carpet is proud of being among the world export

companies, is producing home textile and yarn in the

integrated plants, having all hardware of the modern

technology”.

58 DECOR • March - April 2021


5 continents, 50 countries 5 million square meters...

Culha, said they are among the first 100 big industrial

companies according to the export data of Gaziantep,

said “We are exporting average 5 million square

meters to 50 countries in 5 continents yearly. We

are the first firm which is organized in domestic and

foreign markets, serving to all kinds of income groups

with wide customer base, following the technologic

developments of its sector. Villa Carpet is having

an international quality standards and image in the

useful social organization activities, and is on the way

of being a world brand which is contributing to the

country economy.

Culha, giving information about pandemic process,

ended his speech as “The production was almost

stopped at the beginning of this process namely

between 3rd and 6th months in Turkey as well as in

the world. But with the normalization process in the

2nd term, there have been increases in the production

and especially export.”

March - April 2021 • DECOR

59


47. CIFF Guangzhou 2021

muhteşem bir başarıya imza attı!

Çin Uluslararası Mobilya Fuarı (CIFF)

bütün beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Katılımcıların sunduğu yenilikçi çözümler

ve tasarımcılar tarafından tüm yaşam

ve çalışma ortamlarının kalitesini

geliştirmek için önerilen trendler,

sektör profesyonellerine ilham vermek

ve karşılaşma, iletişim ve paylaşım

anları oluşturmak için CIFF tarafından

düzenlenen etkinlikler, konferanslar ve

organizasyonlar hem Çin pazarını hem de

küresel ticareti sürdürmeyi amaçlayan

somut bir ‘tek durak’ iş platformunun

tümü, CIFF Guangzhou 2021’in inanılmaz

başarısının temelinde yer alıyor.

Rakamlar en doğruları söyler. Ziyaretçilerin sayısı

pandemiden önceki CIFF Guangzhou 2019’a kıyasla, %

20,17’lik bir artışla iki aşamadan fazla gerçekleşti. Bu

kadar zor zamanlarda bu büyüklükte bir artışı hayal

etmek gerçekten zordu; bu, diğer faktörlerin yanı sıra,

fuarda sınırlı sayıda yabancı ziyaretçi ile sonuçlandı.

Toplam 8 günün ardından (4’ü birinci aşama, 4’ü ikinci

aşama) 31 Mart’ta sona eren 47. CIFF Guangzhou,

750.000 metrekarelik sergi alanında yaklaşık 4.000

katılımcı arasında bölünmüş ve 357.809 nitelikli ticari

ziyaretçiyi cezbetmiş bir etkinlik oldu.

Her zaman olduğu gibi fuar yine devasa, yenilikçi,

ilerici ve fütüristik bir etkinlikti. Tüm mobilya sektörünü

tek çatı altında toplayan dünyadaki tek etkinlik, Çin

iç pazarı ile uluslararası pazarlar arasında güçlü bir

sinerji oluşturabilen ve fuardaki hem etkinlikleri hem

de iş eşleştirmesini online CIFF Cloud platformundaki

etkinliklerle entegre edebilen bir fuar (yaklaşık 7,6

milyon görüntüleme elde etti) ve CIFF mini APP (2,36

milyon oturum açma kaydı), katılımcılarla ziyaretçiler

arasındaki işbirliğini daha karlı hale getirme hedefini

sürdürürken, aynı zamanda şu anda CIFF’e katılamayan

yabancı alıcılara da özel önem veriyor.

Çin Ulusal Mobilya Birliği başkanı Xu Xiangnan’ın

belirttiği gibi, 47. CIFF Guangzhou 2021, tüm endüstriyel

zincirin eşgüdümlü gelişimini aktif olarak

destekledi ve sektördeki şirketlerin pandemi sonrası

gelişmeleri için güçlü bir ivme kazandı. International

Business Daily (Çin Ticaret Bakanlığı’nın resmi basını)

tarafından belirtildiği gibi, bu, kalitenin, hizmetlerin

ve sonuçların sürekli iyileştirilmesi sayesinde sektöre

olan güveni artırdı.

Koridorlar her zamankinden daha kalabalık, stantların

girişlerindeki kuyruklar ve dinleyicilerle dolu

60 DECOR • March - April 2021


konferanslar, CIFF Guangzhou’nun son organizasyonu

olan bu açılışında şüphesiz ki, sektörün ana markalarının

önerdiği yenilikçi fikirler ve ürün tasarımıyla

ziyaretçileri yeni talepler ve yeni pazarlar açısından

heyecanlandıran bir deneyim oldu. CIFF tarafından

ünlü tasarımcılar, pazar uzmanları, tasarım markaları,

medya, ticaret birlikleri ve üniversitelerle işbirliği

içinde düzenlenen 20 tasarım sergisinin ve 100’ün

üzerinde konferansın üst düzey içeriği, Çin ürünlerinin

niteliksel büyümesine tanıklık eden ilham kaynakları

olmuş ve bu büyük ve yenilikçi pazar küresel ölçekte

giderek daha fazla takdir edilmekte.

Biraz iyimserlik bulmanın gerçekten zor olduğu bir

dönemde, CIFF Guangzhou 2021, normalliğe hızlı bir

dönüş için yalnızca daha fazla güven ve umut getirebilecek

olağanüstü bir başarı yaşadı.

18-21 Mart 2021 tarihleri arasındaki ilk aşamada,

hem iç hem de dış mekanlar için mobilya ve dekor da

dahil olmak üzere, ev yaşamı dünyasına dikkat çekildi.

Ev Mobilyaları, erişilebilir tasarım ve kalite, doğal

malzemelerin kullanımını içeren sürdürülebilirlik

kavramları ve stillerin büyüleyici bir birleşimi ile

karakterize edilen, giderek daha çok işlevli ve akışkan

alanlar olarak tasarlanan ev ortamlarının özelleştirilmesi

için orijinal çözümler sundu.

Bu bağlamda, birçok etkinlik aracılığıyla, ‘Tasarım

Baharı’ Çağdaş Çin Mobilyaları Tasarım Fuarı, Çin’in

en etkili mobilya markalarının 80’den fazlasını ve yüzlerce

Çinli sanatçıyı ve tasarımcıyı bir araya getirdi,

böylece Çin’in gelişimini desteklemek ve yeterince

teşvik etmek amacıyla yenilikçiliği ve fikir alışverişini

teşvik edebilen saygın bir platform oluşturdu.

Design Dream Show (DDS), “Pick up & Give Up” teması

altında, yaşam kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış

yedi farklı ev sahnesi sundu.

CMF Trend Lab, pazarın trendlerini renk, malzeme

ve yüzeyler gibi yönlerden mükemmel bir şekilde

yorumladı ve böylece satılabilir ürünlerin üretimi için

talimatlar sağladı.

Homedécor & Hometextile, her ortama değer katan

mobilyalar, aydınlatma, dekoratif tablolar ve yapay çiçekler

gibi iç dekorasyondaki en son trendleri sundu.

Outdoor & Leisure, dış mekan yaşam tarzına odaklandı

ve ev dışındaki iç ortamların kalitesini ve konforunu

genişletmek için giderek daha karmaşık çözümler

sunuyor.

28 - 31 Mart 2021 tarihleri arasındaki ikinci aşamada,

mobilya endüstrisi için gerekli teknolojilerin yanı sıra

işyerleri ve kamusal alanların da tasarım ve döşemelerine

dikkat çekildi.

Office Show’da sektörün önde gelen markaları, performansı

ve üretkenliği geliştirmek, refahı ve güvenliği

artırmak ve ilham verici hedeflerle sürekli gelişim

içinde olan şirketlerin taleplerine cevap verebilen

çalışma ortamları için sayısız esnek ve yenilikçi çözümler

sergiledi. Okulların yanı sıra yaşlılara ayrılmış

olanlar da dahil olmak üzere kamusal ticari alanlara

ve sağlık tesislerine büyük bir alan ayrıldı.

CIFM / interzum guangzhou 2021, mobilya endüstrisi

için kesinlikle kapsamlı bir teknoloji ve yarı mamul

ürün yelpazesi sundu. Makine, malzeme, yüzey ve donanım

alanındaki büyük Çin ve uluslararası markalar,

sürekli büyüyen ve imalatı optimize ederken kaliteyi

üretmek için en yenilikçi çözümlerin peşinde koşan bir

endüstrinin ihtiyaçlarına ikna edici yanıtlar verdiler.

47. CIFF, hiç şüphesiz, sadece Asya’daki en önemli iş

platformu değil, aynı zamanda iyi tasarım ve iyi yaşam

kültürünün etkin bir şekilde birleşmeye adanmış ve

küresel ticarete somut taleplerin gelşitirildiği bir

yer olduğunu gösteren bir fuarın önemli bir edisyonu

olmuştur.

Ve şimdi Şangay’daki başka bir randevuya sadece 5 ay

kaldı! 48. CIFF Shanghai, 3 - 6 Eylül 2021 tarihleri arasında

Shanghai Hongqiao’daki Ulusal Sergi ve Kongre

Merkezi’nde gerçekleşecek.

March - April 2021 • DECOR

61


47th CIFF Guangzhou 2021

records an extraordinary success!

China International Furniture Fair (CIFF)

was beyond all expectations. Innovative

solutions presented by the exhibitors

and trends proposed by the designers

to improve the quality of all living and

work environments, design events

and conferences organized by CIFF in

order to provide inspiration to industry

professionals and create moments of

encounter, communication and sharing,

the organization of a concrete ‘one-stop’

business platform which aims to sustain

both the Chinese internal market and

global commerce, are all at the root of

CIFF Guangzhou 2021’s incredible success.

The numbers speak for themselves. +20.17% of

visitors compared to CIFF Guangzhou 2019, the last

edition held over two phases before the pandemic. It

was truly difficult to imagine an increase of this size in

times as difficult as these, which have, among other

things, resulted in the limited presence of foreign

visitors at the exhibition.

Having concluded on 31 March after a total of 8 days (4

for the first phase and 4 for the second), the 47th CIFF

Guangzhou occupied 750,000 square meters of exhibition

space, divided among almost 4,000 exhibitors,

and attracted 357,809 qualified trade visitors.

As usual, it was a huge, innovative, progressive, and

futuristic event. The only one in the world that gathers

the entire furniture sector under one roof, an

event capable of generating strong synergy between

the Chinese internal market and the international

markets and integrating both events and business

matching at the exhibition with activities on the online

CIFF Cloud platform (which obtained around 7.6 million

views) and the CIFF mini APP (which registered

2.36 million logins), pursuing the objective of making

collaboration between exhibitors and visitors more

profitable, while also giving special consideration to

foreign buyers who are currently unable to participate

in CIFF.

As Xu Xiangnan, chairman of the China National Furniture

Association, stated, the 47th CIFF Guangzhou

2021 has actively promoted the coordinated development

of the entire industrial chain and has given

a strong impetus for the evolution of companies in

the sector during the post-pandemic period. This has

increased confidence in the sector thanks to the continuous

improvement of quality, services and results,

as noted by International Business Daily (official press

under the Chinese Ministry of Commerce).

Corridors more crowded than ever, queues at the

62 DECOR • March - April 2021


entrances to the stands, and packed conferences

characterized the latest edition of CIFF Guangzhou, an

edition that has without a doubt excited visitors with

the innovative ideas and product design proposed by

the sector’s main brands in response to new demands

and new markets. The high-level content of 20 design

exhibitions and over 100 conferences organized by

CIFF in collaboration with famous designers, market

experts, design brands, media, trade associations and

universities have been valuable sources of inspiration,

testifying to the qualitative growth of Chinese products,

increasingly appreciated on a global scale.

During a period in which it is truly difficult to find a bit

of optimism, CIFF Guangzhou 2021 has experienced

an extraordinary success which can only bring more

trust and hope for a quick return to normality.

During the first phase, from 18 to 21 March 2021, the

spotlight shone on the world of home living, including

furniture and decor for both indoors and outdoors.

Home Furniture offered original solutions for the customization

of domestic environments, conceived as

increasingly multifunctional and fluid spaces characterized

by accessible design and quality, sustainability

concepts involving the use of natural materials, and a

captivating fusion of styles.

In this context, through many events, the ‘Design

Spring’ Contemporary Chinese Furniture

Design Fair gathered more than 80 of China’s most

influential furniture brands as well as hundreds

of Chinese artists and designers, thus creating a

well-respected platform capable of stimulating creativity

and exchange of ideas, with the objective of supporting

and adequately promoting the development of

Chinese design.

The Design Dream Show (DDS) presented, under the

theme ‘Pick up & Give Up’, seven different domestic

scenes designed to improve quality of life. The CMF

Trend Lab perfectly interpreted the trends of the market

across aspects like color, materials and surfaces,

thereby providing directions for the production of

saleable products.

Homedécor & Hometextile presented the latest trends

in interior decor: furnishings, lighting, decorative

paintings and artificial flowers for adding value to

every environment.

Outdoor & Leisure focused on outdoor lifestyle, offering

increasingly sophisticated solutions to extend the

quality and comfort of interior environments outside

the home.

Headlining in the second phase, from 28 to 31 March

2021, were workplaces and public spaces, in addition

to the essential technologies for the furniture

industry. During Office Show, the leading brands of

the sector showed countless flexible and innovative

solutions for work environments capable of responding

to the demands of companies that are in constant

evolution with the objective of increasing performance

and productivity, improving well-being and security,

and inspiring new ideas. Much space was also dedicated

to public commercial spaces and healthcare

facilities, including those dedicated to the elderly, in

addition to schools.

CIFM/interzum guangzhou 2021 presented an absolutely

comprehensive offering of technology and

semi-finished products for the furniture industry. The

major Chinese and international brands in machinery,

materials, surfaces and hardware provided convincing

responses to the needs of an industry in constant

growth and pursuit of the most innovative solutions to

produce quality while optimizing production.

The 47th CIFF has been without a doubt a significant

edition of a fair that has shown itself to be not only the

most important business platform in Asia, but also a

place dedicated to the efficient union of the culture of

good design and good living with the concrete demands

of global trade.

And now another meeting in Shanghai is only 5 months

away! The 48th CIFF Shanghai will take place 3 to 6

September 2021 at the National Exhibition & Convention

Center in Shanghai Hongqiao.

March - April 2021 • DECOR

63


Evinizi doğru aksesuarlar ile

güzelleştirmenin püf noktaları

CaddeYıldız Mobilya’nın iç

mimarları, dekorasyonda doğru

aksesuar kullanımı için dikkat

edilmesi gerekenleri anlattı

Sıradan görünen pek çok mekan doğru seçilmiş

aksesuarların sihirli dokunuşlarıyla ihtişamlı bir

görünüme bürünüyor. Dekorasyonda ölçülü ve dengeli

olmak ilk dikkat edilmesi gereken noktalar arasında

yer alıyor. Peki, iç mekanlarda doğru aksesuar kullanımı

nasıl olmalı? Koleksiyonlarıyla yaşam alanlarını

güzelleştiren CaddeYıldız Mobilya’nın iç mimarları,

dekorasyonda aksesuar kullanımının püf noktalarını

sizler için sıralıyor.

Ölçülü ve dengeli olun

Tadıyla ve görüntüsüyle kusursuz bir pasta düşünün…

Bu pastayı güzelleştiren unsurların başında hiç

şüphesiz kreması gelir değil mi? Ancak krema ölçüsünden

biraz şaşacak olursa pasta kusursuzluğunu

yitirir. Dekorasyonda aksesuarın önemi de tıpkı pasta

ile krema ilişkisi gibidir. Doğru aksesuar kullanımı

evleri bir sanat eserine dönüştürürken, hatalı seçimler

evleri boğucu ve yorucu mekanlara çevirebilir. Bu

sebeple aksesuar seçimlerinizde ölçülü ve dengeli

olmak önem taşır. Evinizde estetik bir atmosfer yaratmak

için seçtiğiniz dekoratif nesnelerin odaya uygun

tasarım, şema ve renkte olduğuna emin olun. Odanın

mevcut ambiyansıyla uyumsuzluk yaratacak, odanın

hakim renklerine tezat oluşturacak aksesuarlar seçmemeye

özen gösterin. Aksesuarları bir alan içinde

64 DECOR • March - April 2021


yaymanın objelerin görsel etkilerini azaltacağını,

küçük alanları büyük nesnelerle veya aksesuarlarla

doldurmanın ise odanızı sıkışık bir hale getireceğini

unutmayın.

Alışverişlerinizde aksesuara harcayacağınız bütçeyi

önceden ayırın

Raflar, saatler, tablolar ve çerçeveler; aynalar, biblolar,

halılar ve kırlentler; objeler, avizeler, aplik ve abajurlar…

Düşünülmesi gereken ne çok detay var değil

mi? Ancak yeni bir eve taşınırken ya da evi yenilerken

yapılan ihtiyaç listelerinde aksesuar genelde son

sıralarda yer alır. Alınması gerekenler alınıp sıra aksesuarlara

geldiğinde ise dekorasyon için ayırdığınız

bütçeden pek bir şey kalmamış olabilir. Bu sebeple

size önerimiz dekorasyon için harcayacağınız bütçenin

bir bölümünü en başta aksesuarlara ayırmanız olacaktır.

Bu sayede eşsiz mobilyalarla dekore ettiğiniz

evinizin donuk ve boğucu bir alan haline gelmesini

önlemiş olursunuz.

Eviniz sizi yansıtsın

Evinizi dekore ederken onun sizin yaşam alanınız

olduğunu unutmayın. Aksesuarlarınızı evinize gelme

ihtimali olan misafirlere göre ya da genel kalıplara

göre değil, kişisel zevk ve ilgilerinize göre seçin. İçerisinde

kendiniz gibi hissedeceğiniz bir ev düşleyin ve

bu hayalden yola çıkarak aksesuar seçimlerinizi; yaşam

tarzınızı, kişisel zevklerinizi ve sevdiğiniz renkleri

gözden geçirerek yapın. Ailenize ve anılara düşkün

bir insansanız aile yadigarı fotoğraflarınızı dekoratif

çerçevelerle duvarlarınıza asmaktan, tercihlerinizle

kişiliğinizi yansıtmaktan çekinmeyin. Yaşamınızın çok

büyük bir bölümünü geçireceğiniz evinizde sevdiğiniz

şeylere sahip olmak, evinizde geçirdiğiniz anlardan

çok daha fazla keyif almanızı sağlar. Bu kişisel dokunuşlar,

ayrıca evinize gelen misafirlerin ilgisini çekip

onlara da ilham verebilir. Aksesuar tercihlerinizle

yalnızca evinizi güzelleştirmeyi değil, onu tarzınız ve

zevkinizle sizi yansıtan özel bir yuvaya dönüştürmeyi

hedefleyin.

Sevmiyor musunuz, kullanmayın!

Eviniz kendi alanınızdır. Evinizi dekore ederken estetik

açıdan hoşunuza giden her şeyi koyabilirsiniz. Ancak

daha önceden beğenerek aldığınız aksesuarlar bugün

gözünüze güzel görünmüyor olabilir. Bu oldukça olağan

bir durumdur.

Evinizin düzenini değiştirmek istiyorsanız çekinmeden

harekete geçin. Hoşunuza gitmeyen ama vazgeçemediğiniz

aksesuarların sizi rahatsız eder hale gelmesine

izin vermeyin. Bir nesne için sevgi ya da beğeni

hissetmiyorsanız onu kullanmama özgürlüğünüz

olduğunu unutmayın. Haydi, şimdi çevrenize bir göz

atın ve hoşunuza gitmeyen fazlalıklardan kurtulmak

için harekete geçin.

March - April 2021 • DECOR

65


Tips to beautify your home with

aptly-chosen accessories

Interior Architects of CaddeYıldız

Furniture explains important points

to consider for using aptly-chosen

accessories in decoration.

Many ordinary-looking spaces take up a magnificent

outlook with the magical touch of aptly-chosen accessories.

A moderate and balanced decoration ranks

among the main points to consider. Well, then how

should you use accessories aptly indoors? Beautifying

the living spaces with its collection, interior architects

of CaddeYıldız Furniture list the tips for how to

use accessories aptly as a part of interior decoration.

Be moderate and balanced

Think about a perfect cake with its taste and outlook...

It is, of course, the cream which makes this cake

beautiful, isn’t it? However, if the cream is a little off,

then cake loses its impeccability. And accessories is

important in the decoration, just like that of cake-cream

relation.

66 DECOR • March - April 2021


Using right accessories transforms homes into a piece

of artwork, whilst wrong choices can make them

boring and tiring spaces. Therefore, it is important to

be moderate and balanced in your accessory choices.

Be sure that decorative items have a design,

schema and color that match with your room in order

to create an aesthetic atmosphere in your home.

Exercise care to not choose accessories which will

create disharmony with the ambience of the room

and contradict with the prevailing colors of the room.

Do not forget that scattering the accessories across

a wide space will diminish their visual effects, while

using large objects or accessories in small areas will

make your room seem crowded.

Determine your budget for accessories before going

to shopping

Shelves, clocks, paintings and frames, mirrors,

knick-knacks, carpets, lace pillows, objects, lusters,

wall lamps and lamp shades... There are so many

details you should think of, aren’t there? However,

while moving to new home, or renovating your home,

accessories generally come last in the need lists.

When it comes to accessories after purchasing what

need to be purchased, you may have little of budget

that you will spend for decoration. Therefore, we suggest

you to set aside for accessories at the beginning

a part of the budget you will spend for decoration.

This will enable you to avoid your home, which you

have decorated with elegant furniture, become a dull

and tiresome area.

guests and inspire them. With your accessory choices,

aim not only at beautifying your home, but also

turning it into a special living nest that reflects you

together with your style and taste.

Not liking it anymore? Do not use it!

Your home is your personal space. While decorating

your home, you can put in it anything that aesthetically

pleases you. However, the accessories that you

liked and purchased in the past can no longer seem

pleasing you. This is very normal. If you want to make

a change in your home decoration, take action right

away without hesitation. Do not let the accessories

that you don’t like but cannot give up create a nuisance

for you. If you have lost your like or love for

an object, do not forget that you have freedom to not

use it. Now, go take a look at your surroundings, take

action to get rid of any redundant item that you do not

like anymore.

Let your home reflect you

While decorating your home, do not forget the fact

that it is your living space. Choose accessories that

reflect your personal taste and interests, not just

to please your guests nor just for the sake of being

trendy. Dream a home you feel yourself inside it,

and starting from this dream, select accessories by

closely reviewing your lifestyle, personal tastes and

the colors you love. If you are fond of your family and

memories, do not hesitate, and go hang your heirloom

photographs in decorative frames on your wall,

reflect your personality with your choices. Having

the things that you like in your home where you will

spend most part of your life will bring much more joy

than the moments that you spend in your home. This

personal touches can also attract attention of your

March - April 2021 • DECOR

67


Halı sektörünün ilk franchaising markası

Dolce Vita olacak

Dolce Vita Halı ‘Tarzını Seç’ sloganı ile yeni yatırımcılarını bekliyor.

Temelleri 1980 yılında Mehmet Taşkıran tarafından

atılan, 2009 yılında ise Dolce Vita Halı olarak isimleşen

marka, alanında Türkiye’de ilk defa franchaising

sistemine geçen markası olacak. Franchaising sistemi

tanıtımı için Antalya’da lansman düzenleyen Dolce Vita

Halı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Taşkıran, 40 yıldır

halıcılık ile uğraşan bir aile olduklarını belirterek 2021

yılında Türkiye genelinde 20 bayilik mağazası vermeyi

hedeflediklerini söyledi. Taşkıran, sloganlarının ‘Tarzını

seç’ olduğunun altını çizerek herkesin Dolce Vita’yı

seçmesi için bir nedeni olduğunu vurguladı.

Sektörün ilk franchaising markası olarak neler söylemek

istersiniz?

Şuanda 200’e yakın mağazamız var. 4 tane de kendimize

ait mağazamız bulunuyor. Dolce Vita Halı olarak

bu sektörde franchaising sistemine ilk adım atan

markayız. Daha önce bu konuyla alakalı denemeler

oldu. Ancak hiçbirinde denetim ve fiyat istikrarı yoktu.

Bizim sistemimizde bütün mağazalar bize bağlı olacak

ve personelleri tarafımızdan eğitilecek. İnternette

ve mağazalarda tek fiyat olacak. İnsanlar gönül

rahatlığı ile ister internet üzerinden isterlerse Dolce

Vita mağazalarından aynı fiyatta halılar alabilecek.

İstikrarı bu şekilde sağlayacağız. Çok hızlı markalaşmaya

gireceğimiz için yatırımlar çok hızlı bir şekilde

kara dönecek ve bu sürdürülebilir olacak. Bir ilde 1

tane bayilik alındıktan sonra ikinciyi vermemiz çok zor

olacak. Bu sebeple ilk talepte bulunan kazanır.

2020 yılında Domotex Hannover fuarı ile birlikte ilk

yurtdışı fuarını gerçekleştirdiniz. Bu atağınız ihracata

nasıl yansıdı?

Kurduğumuz yeni ihracat birimimiz ile 2020 ocak

ayında ilk defa Domotex Hannover fuarına katıldık.

Şuanda Fransa başta olmak üzere, Peru’dan Endonezya’ya

kadar yaklaşık 20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

68 DECOR • March - April 2021


Türkiye’nin halı sektöründe ihracat fiyatı, metrekare

başına ortalama 6 dolar civarında. Bizim satışımızdaki

bu fiyat 30-35 dolar civarında. Yani katma değerli

ürün satıyoruz. Bunun dışında pandemi sürecinden

önce Almanya’nın Duesseldorf şehrinde bir mağaza

açacağız. Bunun çalışmalarını zaten çok önceden tamamladık.

Burada perakende olarak hizmet vermenin

yanı sıra, E-Ticarette toptan olarak hizmet vereceğiz.

Avrupa’da bu konuyla alakalı yeni bir yapılanmamız

var. Bu yapılanmada merkezimiz Almanya’da olacak

ama bütün yapı Türkiye’de olacak şekilde altyapımızı

hazırlıyoruz.

Peki, bu yolda hedefiniz nedir?

40 yıldır halıcılık ile uğraşan bir ailenin ferdiyim. 2009

yılında kurulmuş bir markayız. Amacımız, dünyadaki

bütün trendleri en hızlı şekilde Türk halkının beğenisine

sunmak. Bu sebeple üretimlerimizin %90’ını, Türkiye’de

yaptırmakla beraber, Hindistan’da, Mısır’da ve diğer

ülkelerde üretim yaptırdığımız yerler var. Dünya’da

mecburiyet haline gelmiş bir franchaising sistemi var.

Bir franchaising mağazasının nasıl olması gerektiğini

tüm bayilerimize Antalya’da gösterdik. Türkiye’de

2021 yılında 20, 2030 yılına kadar ise 200 mağaza

olmayı hedefliyoruz.

Tüketicilere nasıl halılar sunacaksınız?

Tüketiciler, özel bir halı almak istediğinde biz de seçenek

çok fazla. Tüy çıkartmayan, anti alerjik, kaymaz

tabanlı gibi özelliklere sahip halıları müşterilerimizin

beğenisine sunuyoruz. Mutfağınıza halı almak istediğiniz

de lekesi çabuk çıkan, kendi ölçünüzü kendinizin

belirlediği, salonunuza veya evin diğer odalarına istediğiniz

ölçü ve özellikle halılar bulunuyor. Dolayısıyla

herkesin Dolce Vita’yı seçmesi için bir neden var.

Yeni yatırımlar da olacak mı?

Ülkemiz pandemi dolayısı ile zor bir süreçten geçiyor.

Biz bu zor zamanda ülkemize yılmadan yatırım yaptık

ve yapmaya devam ediyoruz.

Şuandaki planlarımıza göre mayıs ayında bir fabrika

yatırımımız olacak. Gerekli hazırlıkları tamamlayıp,

bu yatırım hakkında ilerleyen günlerde net bir açıklama

yapacağız.

March - April 2021 • DECOR

69


Dolce Vita

to be pioneer franchising carpet brand

Dolce Vita Halı welcomes potential investors with the slogan, ‘choose your style’.

Founded by Mehmet Taşkıran in 1980, and trademarked

as ‘Dolce Vita Halı’ in 2009, the brand is to be

pioneering carpet franchising brand in Turkey. Introducing

a launch to promote franchising in Antalya,

Metin Taşkıran, the chairman said they were a family

dealing with carpet business for 40 years, adding that

they aimed to grant 20 franchise stores in Turkey in

2021. Taşkıran stated that their slogan was “Choose

your style”, emphasizing that everyone had a reason

to choose Dolce Vita.

How would you comment on your being the first

franchising brand at the sector?

Presently, we nearly have 200 stores and 4 more of

our own. Dolce Vita Halı is the brand that took the

pioneering step regarding franchising at our sector.

Actually, there have been attempts before; however,

none of them had managed to operate control and

price stability efficiently. Our system requires the

fact that all the stores will be supervised by us and

their staff will go through training procedures to be

organized by us. There will be fixed prices both on the

Internet and in stores. People will have the opportunity

to have access to carpets at the same price,

regardless of where they buy, either from Dolce Vita

stores or through online. That’s how we will ensure

stability. Since we are planning to surge into branding,

investments will pay back swiftly, which we

deeply believe will be sustainable. After assigning

1 dealership in a city, we will be quite demanding to

grant the second one. Therefore, the first one who

would like to go with us wins.

70 DECOR • March - April 2021


You held your first international fair with Domotex

Hannover in 2020. How was the comeback in terms

of your export?

We participated in the Domotex Hannover for the

first time in January 2020, thanks to the effort of our

export unit. Currently, we export to about 20 countries,

from Peru to Indonesia, mainly to France. The

average export price in carpet industry of Turkey is

around 6 $ psm. However, It is around 30-35 $ with

us; we sell value added products. Additionally, we are

to open a store in Dusseldorf, Germany. We had already

completed the procedures long ago. In addition to

serving as retailer there, we are also planning to serve

as a wholesaler on e-trade platform. We have been

working on a corporate reorganization in Europe. The

HQ will be based in Germany but overall organization

will be in Turkey.

What’s your present objective on your business

journey?

I am a member of a family who has been dealing with

carpet business for 40 years. We are a brand founded

in 2009. Our objective is to offer all the trends in the

world to Turkish people in the fastest way possible.

For that reason, we have 90% of our production implemented

in Turkey. We also have production in India,

Egypt and some others. There is a franchising system

that is sort of a ‘must’ in the world. We trained all our

dealers in Antalya how a franchising store should

be. We aim to have 20 shops in 2021 and 200 by 2030

domestically.

What kind of carpets will you be offering consumers?

When consumers want to buy a custom carpet, we

have a lot of options. We offer our customers carpets

with diverse properties such as lintless, anti-allergic

and slip-free soles. If you want to buy a carpet

for your kitchen, there are carpets, quickly cleaned,

sizes you can determine for your living room or other

rooms. So, there is a reason for everyone to choose

Dolce Vita.

How about new investments?

Our country has been going through difficult times

due to the pandemic. We have relentlessly invested in

our country during such difficult times and will continue

to do so. We will have a plant investment in May.

Once we are fully done with prerequisites, we will

publicize the investment in the forthcoming days.

March - April 2021 • DECOR

71

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!