newsletter 08 - 16th May, 2021

bealathaabu

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL —

PARISH ASSEMBLY

(Fosters pastoral action, working through four

groups, each of which is represented at CC)

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahoney P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 2223123

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

+ Moladh go deo le Dia +

Uibh Laoire Parish

News

Message from Fr Anthony P.P.

When Vol. Jesus 08 ascended to heaven he was no longer physically present to 16th the

apostles May, 2021 but we hear in the gospel that he continued to work with them. He

can work with us too if we let Him. Sometimes it can seem that He is not

__________________________________________

doing that but what are we doing about it.

100th Anniversary

This Saturday is the 100th anniversary of the first curate in Ballingeary Fr.

Séamus Ó Ceallacháin, who was murdered in Cork City by Black and Tans

on May 15th 1921.

He had been curate in Ballingeary from 1912 to 1917. He was very active in

the community, particularly Coláiste Na Mumhan summer classes, where he

was Headmaster for a few years. He had a number of placements in Cork

before his death. He was visiting his friend from Coláiste Na Mumhan, its

secretary Liam de Róiste, at his house in Sunday's Well. Black and Tans

came to the house to kill de Róiste who was a member of the IRA. de

Róiste wasn't at home so they pulled Fr. O'Callaghan out in the street and

shot him.

Ar deis Dé go raibh a anam dílis

Croí na Laoi Tidy Towns

A big thank you to all who turned out last Saturday afternoon, the 8th of

May, to help paint our village. A Great day was had by all and a lot of

painting was done with a smile.

Mass Intentions/Feasts

Sat-Sun 15th/16th May The Ascension of the Lord.

6.00pm Mass Ballingeary.

Eileen O’Driscoll, Baltimore

7.00pm Mass Inchigeela

Timmy O’Leary, Inchinaneave.

10.00am Mass Ballingeary

11.30am Mass Inchigeela

John O’Shea, Gortnahoctee

Mon 17th May 9.30am Mass Inchigeela

Bill Day, Carrignacurra

Tue 18th May 9.30am Mass Inchigeela

Patrick and John O’ Sullivan, Terelton

Wed 19th May 9.30am Mass Inchigeela

Nora Ring, Coornahahilly

Thur 20th May 9.30am Mass Ballingeary—Special Intention

Fri 21st May 9.30am Mass Ballingeary.

Sat-Sun 22nd/23rd May Pentecost Sunday

6.00pm Mass Ballingeary

7.00pm Mass Inchigeela

Conor and Kevin Cotter, Carrigleigh.

10.00am Mass Ballingeary

Angela O’Regan, Buttervant

11.30am Mass Inchigeela

Timmy O’Leary, Tirnaspideoga.

Mass Times in Neighbouring Parishes

Kilmichael Vigil 8.15pm in Cooldorrihy.

Johnstown Sun 10.00am. Toames Sun 11.30am.

Dunmanway Vigil 6.30pm

Ballinacarriga 9.30am. Togher Sun 10.45am. Dunmanway Sun 12.00noon.

Macroom Vigil 7.30pm. Sun 8.30am, 10.30am, 12.00noon.

Ballyvourney Vigil 6.30pm. Sun 11.30am. Réidh na nDoirí Sun 9.30am.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm


LEACHTAÍ GAEILGE: Sunday, 16th May, 2021

CÉAD LÉACHT

Sliocht as Leabhar Gníomhartha na nAspal 1:1-11

Agus iad ag faire, tógadh suas é.

Thug mé cuntas cheana, a Theofail, ar gach a ndearna Íosa

agus ar ar thug sé de theagasc uaidh ó thús go dtí an lá a

tógadh suas ar neamh é, tar éis dó a chuid orduithe a thabhairt

le cabhair an Spioraid Naoimh do na haspail a bhí tofa aige. i

ndiaidh a pháise is iomaí cruthú a thug sé dóibh go raibh sé

beo, á nochtadh féin dóibh ar feadh daichead lá agus ag cur

síos ar ríocht Dé. Uair dá raibh sé ina gcuibhreann d’ordaigh

sé dóibh gan corraí ó Iarúsailéim ach fanacht ann go dtí go

gcomhlíonfaí gealltanas an Athar, “An gealltanas úd,” ar sé,

“ar chuala sibh mé ag trácht air: rinne Eoin baisteadh le huisce,

ach déanfar sibhse a bhaisteadh leis an Spiorad Naomh i

gceann beagán laethanta.”

Más ea, nuair a bhí siad cruinnithe le chéile, thosaigh siad á

cheistiú: “A Thiarna,” ar siad, “an anois atá tú chun ríocht

Iosrael a athbhunú?” Ach d’fhreagair sé iad: “Ní aon chuid de

bhur ngnósa é eolas a fháil ar na hamanna na ar na tráthanna

atá leagtha amach ag an Athair as a údarás féin. Ach

gheobhaidh sibh neart an Spioraid Naoimh atá le tuirlingt

oraibh agus beidh sibh in bhur bhfinnéithe ormsa in

Iarúsailéim agus ar fud Iúdáia go léir agus na Samáire agus a

fhad le himeall an domhain.”

Ar rá an méid sin dó, tógadh suas os comhair a súl é agus

d’ardaigh scamall as a radharc é. Fad a bhí siad ag stánadh in

airde sa spéir ina dhiaidh sheas beirt fhear in éadaí bána ina n-

aice. “A fheara na Gailíle,” ar siad, “cad ab áil libh in bhur

seasamh ansin ag amharc in airde sa spéir? An Íosa seo a

tógadh suas ar neamh uaibh, tiocfaidh sé an tslí chéanna ina

bhfaca sibh ag dul suas é.”

Briathar Dé.

Salm le Freagra Sm 46

Freagra

Gabhann Dia in airde le gártha

molta; gabhann sé in airde le séideadh an stoic.

Malairt Freagra Alleluia!

I. Buailigí bhur mbosa, a chiníocha uile,

gairdigí do Dhia Ie teann lúcháire!

Óir is ard é an Tiarna agus is uamhnach,

ina ardrí os cionn na cruinne.

Freagra

2. Gabhann Dia in áirde le gártha molta;

gabhann sé in airde le séideadh an stoic.

Seinntear ceol dár nDia; seinntear ceol dó

Seinntear ceol dár rí; seinntear ceol dó. Freagra

3. Is é Dia rí na cruinne go léir.

Seinnigí agus canaigí ar bhur ndíheall dó

Tá Dia ina rí ar na náisiúin;

tá sé ina shuí ar a chathaoir naofa. Freagra

Alleluia Véarsa Mth 28: 19-20

Alleluia, Alleluia!

Imigí, deanaigí deisceabail de na nárisiúin uile,’ a deir an

Tiarna;

‘Táim in éineacht libh i gcónai go dtí deireadh an tsaoil.’

Alleluia!

DARA LÉACHT

Sliocht as Litir N.Pól chuig na hEifísigh 1:17-23

Chuir sé ina shuí ar a dheis féin sna flaithis é.

A bhráithre, bím á iarraidh ar Dhia ár dTiarna Íosa Críost, ar

Athair na Glóire, spiorad na heagna agus na géarchúise a

thabhairt daoibh chun go gcuirfeadh sibh aithne air. Go

soilsítear súile bhur n-aigne ar shlí go dtuigfidh sibh cad é mar

údar dóchais daoibh bhur ngairm aige agus cad é mar

oidhreacht fhairsing ghlórmhar atá aige i ndán don phobal

naofa agus ollmhaitheas na cumhachta a chuir sé i bhfeidhm ar

ár son-na, creidmhigh – an chumhacht éachtach úd a chuir sé ag

obair i gCríost nuair a thóg sé ó mhairbh é agus chuir ina shuí

ar a dheis sna flaithis é go hard os cionn gach ceannas agus

údarás agus cumhacht agus tiarnas agus os cionn gach ainm dar

féidir a ainmniú ní sa saol seo amháin é ach sa saol atá le teacht

chomh maith. Agus chuir sé gach ní faoina smacht agus cheap

é, os cionn gach ní, ina cheann ar an Eaglais is corp dó agus

arb í iomláine an té úd a líonann gach ní go hiomlán í.

Briathar Dé.

***************************************

Anniversaries

Bill Day, Carrignacurra

Offertory Collection.

Over the last 5 months people have been handing in their

envelopes and €2,624 has been collected.

Thank You.

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Sunday

111.30am

Ni neart go cur le

céile

Séipéal N.

Fionn Barra

and N.

Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

Sunday

10.00am

Vigil Mass Saturday 6.00pm—BALLINGEARY Vigil Mass Saturday 7.00pm—INCHIGEELA

More magazines by this user
Similar magazines