01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Interview Dick de Jong

Amber van der Steen

Hoe ben je ooit bij het Stedelijk

gekomen?

“Na werkzaamheden bij Albert

Heijn (hoofd kassier) en het ministerie

van landbouw en visserij (administratief

afd pensioenen) zag ik in de krant een

advertentie van het stedelijk waarin ze een

conciërge vroegen. Dat leek mij wel wat

want ik ging veel om met jeugd (voetbaltrainingen

en wedstrijd begeleiding en bij

Albert Heijn had ik veel te maken met

kassa bezetting zowel jong als oud dus heel

divers). Ook de verdere werkzaamheden

zoals onderhoud en klus zaken leken mij

wel wat. Met andere woorden: een nieuwe

uitdaging. Daarbij was ik toen net verhuisd

naar Haarlem en het reizen naar Den-Haag

een beetje beu. Dus, gesolliciteerd en ik

werd uitgenodigd voor een gesprek.”

Wat is jouw allereerste herinnering

aan het stedelijk?

“De allereerste herinnering was de dag

van de sollicitatie. Ik moest vroeg op want

ik was namelijk op zomervakantie met

de caravan in Mierlo en moest rond het

middaguur in Haarlem zijn. Het eerste dat

mij opviel was het statige oude gebouw.

Zover ik mij kan herinneren bestond

de sollicitatiecommissie uit 3 personen

namelijk de rector Ger Smit, conrector

Berend van Haard en de conciërge Nelleke

van Eijk. Zelf was ik best wel zenuwachtig,

maar voelde mij gelukkig toch snel op mijn

gemak. Het groeiende aantal leerlingen en

diverse werkzaamheden waren de reden

dat er een conciërge bij moest komen.

Terug op mijn vakantieadres kreeg ik al

snel bericht dat ik was aangenomen en na

overleg ben ik toen dat jaar in Oktober

1987 begonnen. Wat misschien leuk is om

te vermelden dat in mijn eerste werkweek

mijn nieuwe collega s dachten: zo nu zullen

we eens even kijken of die nieuwe collega

wel zo handig is en dus mocht ik op Zolder

(Prinsenhof waar toen de Kantine was),

een deur opnieuw afhangen. Iedereen weet

dat een deur goed afhangen nou niet één

van de makkelijkste klussen is en ik heb

dan ook aardig staan zweten en vloeken

maar uiteindelijk is het mij het wel gelukt.

“Nogmaals dank je wel Ferry”.”

Wat is het meest opvallende dat er

is veranderd in de tijd dat je bij het

stedelijk werkt?

“De meest opvallende verandering is dat

door de digitalisering je zou verwachten

dat er meer tijd zou zijn om allerlei andere

zaken aan/op te pakken, maar niets is

minder waar. De werkdruk neemt alleen

maar toe en de communicatie blijkt tegenwoordig

steeds lastiger te zijn, waardoor

iedereen steeds meer langs elkaar heen

werkt en men meer met zijn eigen zaken

bezig is dan dat er samen naar het geheel

wordt gekeken. Ook het feit dat de school

een stuk kleiner was en dat de meeste collega’s,

zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend

personeel, fulltime in dienst

Dick de Jong 2009

Hoe kijk je terug op zo’n lange tijd bij

een school?

“Eigenlijk is de school een redelijke afspiegeling

van de maatschappij. Veel verschillende

mensen, jong oud en van diverse

pluimage, van alles wat dus. Net als in de

maatschappij zijn er regels die soms wel en

soms niet worden nageleefd en/of bestraft

worden. Er worden kinderen geboren (van

collega’s bijvoorbeeld)en er overlijden

mensen (zoals mijn lieve collega’s Arie

Dijkhorst en Joyce Bauduin). Ook het overwaren

maakte dat er korte lijntjes waren

zonder vergadercultuur.”

Wat zijn de bezigheden op je werk

die je graag doet?

“Eigenlijk zijn alle bezigheden wel leuk.

Natuurlijk zijn er ook zaken die minder

aantrekkelijk zijn, maar daardoor is de

baan wel heel afwisselend. Bij veel zaken

ben ik betrokken geweest of heb ik die

zelf opgestart zoals bijvoorbeeld MUN

(Peter Hooft), brugklaskamp (Ruud Prins/

Nicole Sol), survivalkamp (Ronald Riet),

tekenkamp (Herman Spilker), filmavonden

(AI en begeleiding), schooltoneel (Elias van

Zanden), eindejaars en examen borrels(lief

en leed/Lex Weiler), culturele dagen/week

(Erik Baronner/Mirjam Steenman) en

natuurlijk de open dagen, altijd goed voor

veel stress maar reuze Gezellig.”

Grappigste/leukste herinnering?

“Ik heb gelukkig heel veel leuke herinneringen,

maar de leukste waren vooral

de geweldige verhalen (smoezen) die

leerlingen hadden (verzonnen) om maar

te zorgen dat ze bij het te laat komen een

goed verhaal hadden om een half achtje

te voorkomen. Één verhaal is mij altijd

bijgebleven. Welke leerling dat was weet

ik niet meer maar die vertelde zo overtuigend

dat ze ‘s morgens bij het uitlaten van

de hond de hond kwijt was geraakt, toen

is gaan zoeken en jawel hoor, hond lag in

het water, de hond uit het water gehaald,

hond zich uitschudden, leerling natuurlijk

helemaal nat, dus weer naar huis om droge

kleren aan te trekken, toen ruim een uur

te laat. Checken was in die tijd lastig (alleen

gewone telefoon geen mobieltjes), dus ja

dan maar een gratis telaatje. Later erachter

gekomen dat leerling niet eens een hond

had, maar ja met zo’n goed verhaal ik heb

verder geen actie meer ondernomen. Ik

heb nog meer verhalen die ik zou kunnen

vertellen maar misschien is dat leuk voor

een boekje over het wel en wee van het

Gymnasium een titel heb ik al: Sorry, Sorry

,Sorry.”

22

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!