Newsletter 20 - 27th JUne, 2021

bealathaabu

Uibh Laoire Parish

News

Message from Fr Anthony P.P.

The Vol. woman 20 in this Sunday’s gospel was brave. She was brave enough 27th to try

and June, get near 2021 Jesus and touch his cloak and she was brave enough to admit to

it. I don’t know if I would have done so, fear and shame can cause us to do

__________________________________________

the wrong thing and not admit to things. The woman’s bravery maybe came

from desperation but also from faith. We receive the gift of courage from

the Holy Spirit which allows us to be brave. There is no point in brave for

the sake of being brave so that is why we need wisdom and right judgement

also.

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL —

PARISH ASSEMBLY

(Fosters pastoral action, working through four

groups, each of which is represented at CC)

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahoney P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 2223123

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

DONATE at:

www.corkandross.org/parishes/uibh-laoire.

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

Anniversaries.

John McCarthy, Gortaneadine/Curraheen.

Cornelius O’Leary, Kilbarry.

Treasa O’Sullivan, Ardcahan.

Cardinal Timothy Manning, Los Angeles/Gougane

Catherine Lehane, Inse an Fhosaidh.

Offertory Collection.

Inchigeela: €480 Ballingeary: €410.

First Friday Calls.

Fr Anthony will do his sick calls as usual on Thursday 1st July Inchigeela

and Friday 2nd July Ballingeary.

Please note there will be no newsletter for the months of July and

August. Any important notices will be posted in the porches of both

parish churches,

Mass Intentions/Feasts

Sat-Sun 26th/27th June 13th Sunday in Ordinary Time.

6.00pm Mass Ballingeary Nell Cullnane, Clonakilty.

7.00pm Mass Inchigeela Eileen O’Riordan, Carrignacurra.

9.00am Mass Inchigeela Nellie Cullnane Clonakilty.

10.00am Mass Ballingeary Catherine Lehane, Inse an Fhosaidh.

11.30am Mass Inchigeela

Nellie Connors and Peggy Coakley, Inchigeela.

Mon 28th June 10.00am Mass Inchigeela

Connie Lucey, Gortnahoctee.

Tue 29th June 10.00am Mass Inchigeela Sheila Creedon, Rossmore.

We'd 30th June 10.00am Mass Inchigeela.

Thur 1st July 10.00am Mass Ballingeary.

Fri 2nd July 10.00am Mass Ballingeary

7.0ppm Mass Inchigeela Cornelius O’Leary Kilbarry

and Treasa O’Sullivan Ardcahan.

Sat-Sun 3rd/4th July 14th Sunday in Ordinary Time.

6.00pm Mass Ballingeary Micheál Healy, An tSraid

7.00pm Mass Inchigeela

John, Kitty and Mary McCarthy Gortaneadine/ Curraheen. .

9.00am Mass Inchigeela.

10.00am Mass Ballingeary.

11.30am Mass Inchigeela Finbarr and Mary Herlihy Coornahahilly.

.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm

+ Moladh go deo le Dia +


Leachtaí Gaeilge: Sunday, 27th June, 2021

CÉAD LÉACHT

Sliocht as an céad LeabharhEagna 1:13-15; 2:23-24

Trí éad an diabháill tháinig an bás isteach sa saol.

Mar níorbh é Dia a rinne an bás,

ná ní ábhar áthais dó bascadh na mbeo.

Is amhlaidh a chruthaigh sé gach rud

chun go mairfeadh sé go deo.

Is folláin iad dúile an domhain;

níl aon nimh mharfach iontu,

ná níl aon tiarnas ag ifreann ar talamh.

Is neamhbhásmhar í an fhíréantacht.

Ach chruthaigh Dia an duine

chun nach bhfaigheadh sé bás go deo.

Ar dheilbh a nádúir féin a rinne sé é.

Trí éad an diabhail tháinig an bás isteach sa saol

agus is iad na daoine atá i bpairt leis-sean a bhlaisfidh é.

Briathar Dé.

Salm le Freagra . Sm 29

Freagra

Molfaidh mé thú, a Thiarna, de bhrí

gur shaor tú mé.

1. Molfaidh mé thú, a Thiarna, de bhrí gur shaor tú mé.

is nár thug tú do mo naimhde gairdeas a dhéanamh umam.

A Thiarna, threoraigh tú m’anam amach as ifreann,

is dhealaigh tú mé ón dream a théann síos san uaimh.

Freagra

2. A naomha, abraigí danta molta don Tiarna

is tugaigí buíochas dá ainm naofa.

Óir ní mhaireann a fhearg ach nóiméad,

ach maireann a chineáltas ó aois go bás.

Tig an gol um thráthnóna,

is an gáire arís ar maidin.

Freagra

3. Éist liom, a Thiarna, is déan trócaire orm;

a Thiarna, bí mar chabhair dom.

Rinne tú rince de m’olagón;

a Thiarna, mo Dhia, molfaidh mé thú go brách.

Freagra

DARA LÉACHT

Sliocht as an dara Litir Naomh Pól chuig na Coirintigh

8:7. 9. 13-15

An fuileach atá anois agaibhse, coinneoidh sé riar a gcáis

leis bráithre bochta.

DARA LEACHT (cont.)

A bhráithre, Agus ós rud é go bhfuil flúirse den uile shórt

agaibh, flúirse den chreideamh, den líofacht, den eolas,

den uile dhíograis agus den ghrá a d’fhoghlaim sibh

uainne, bígí flaithiúil sa charthanacht seo chomh maith.

Tá a fhios agaibh go maith an chomaoin a chuir ár

dTiarna Íosa Críost oraibh: siúd is go raibh sé saibhir

rinne sé bochtán de féin ar mhaithe libhse, d’fhonn is go

ndéanfaí daoine saibhre díbh trína bhochtaineachtsan.

mar ní gá daoibh sibh féin a chreachadh ag fóirithint ar

dhaoine eile. Níl ann ach ceist cothroime: an fuílleach atá

agaibhse i láthair na huaire, coinneoidh sé riar a gcáis leo

siúd: agus an fuílleach a bheidh acu sin coinneoidh sé riar

bhur gcáis libhse ar ball, agus sa tslí sin beidh cothrom

ann de réir mar atá scríofa: “An té a chnuasaigh mórán, ní

raibh an iomarca aige, agus an té a chnuasaigh beagán, ní

raibh easnamh air.”

Briathar Dé.

Alleluia Véarsa Eo 6: 63

Alleluia, alleluia!

Na focail atá ráite agat, a Thiarna, is spiorad agus is

beatha iad.

Is agatsa atá briathra na beatha síoraí

Alleluia!

************************************

Baptism.

Congratulations to Finbarr and Linda McSweeney

Rossmore whose son Cal, was baptised in Inchigeela

recently.

Sympathy.

Sympathy of the parish is extended to the Family of the

late Roisin Dromey Manchester and Inchigeela who died

recently

Sympathy of the parish is also extended to the relatives of

the late Timmy Murphy, Cork & Cooleen who was buried

recently

Sympathy of the parish is also extended to Sharon

Noonan and Family Carrignacurra on the recent death of

her mother Peggy Coleman Macroom.

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Sunday 9.

11.30am

Ni neart go cur le

céile

Séipéal N.

Fionn Barra

and N.

Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

Sunday

10.00am

Vigil Mass Saturday 6.00pm—BALLINGEARY Vigil Mass Saturday 7.00pm—INCHIGEELA

More magazines by this user
Similar magazines