16.07.2021 Views

Beauty Turkey July 2021

Beauty Turkey July 2021

Beauty Turkey July 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISSN: 2147-3587

July 2021


Publisher

H. Ferruh IŞIK

on behalf of

İSTMAG Magazin Gazetecilik

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Managing Editor

(Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

Editors

Ali ERDEM

recep.arslantas@img.com.tr

Recep ARSLANTAŞ

Graphic & Design

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

Advertising Coordinator

Recep ARSLANTAŞ

recep.arslantas@img.com.tr

Foreign Relations Manager

Ayça SARIOĞLU

ayca.sarioglu@img.com.tr

16

24

The journey of becoming

a perfumer for the love of

fragrance An exemplary

career story at

MG International Fragrance

Company

Koku aşkına parfümörlük

yolculuğu MG International

Fragrance Company’de

Kariyer yükselişine örnek bir

başarı hikayesi

All Needs of the Skin are in the Renewed

QNET Physio Radiance Range!

Cildin Tüm İhtiyacı Yenilenen

QNET Physio Radiance Serisi’nde!

“We will reach the goal

by working

with a focus on quality”

“Kalite odaklı çalışarak

hedefe ulaşacağız”

Web Developer

Amine Nur Yılmaz

amine.yilmaz@img.com.tr

Accounting Manager

Cuma KARAMAN

cuma.karaman@img.com.tr

Finance Manager

Yusuf DEMIRKAZIK

yusuf.demirkazik@img.com.tr

Subscription

İsmail ÖZÇELİK

ismail.özcelik@img.com.tr

56

Zeki Sarıbekir was re-elected

President of ASD

Zeki Sarıbekir ASD’ye Yeniden

Başkan Seçildi

44

Head Office

İstanbul Magazin Grubu

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi

No:11 Medya Blok Kat:1

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 454 22 22

Faks: 0212 454 22 93

Printing

İhlas Gazetecilik A.Ş

Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.

İhlas Plaza NO: 11/A 41

Yenibosna / İstanbul / TURKEY

Tel: 0 212 454 30 00

70

Iran rendezvous of

the Turkish cosmetics

industry

Türk kozmetik

sektörünün İran

randevusu


from the editor

Ready-Set-Go!

The cosmetics and personal care industry has been recording tremendous

developments in recent months. We witness an excellent race in export

volumes and domestic sales. Some leading brands have been developing new

and innovative products on the one hand, they make major and minor changes

to renew their existing production lines on the other. We hear proudful award

winnings from domestic companies winning international respectful awards.

These are all positive developments which make us happy in such a time that

there are many things to worry about.

Another great expectation is the opening of physical fairs which will trigger all

branches of the industry in addition to export boom. We are ready and set to

go to major fairs to be held in Dubai, Italy, İstanbul, Russia, Hong Kong, and

more. We have missed them all very much. We are proud of offering you a rich

content with a promise that we will do more so in the future issues. Stay with

all beauties!

Rahat-hazır ol-ileri!

Kozmetik ve kişisel bakım sektörü son aylarda muazzam gelişmeler kaydetti.

İhracat hacimlerinde ve yurtiçi satışlarda mükemmel bir yarışa tanık oluyoruz.

Önde gelen bazı markalar bir yandan yeni ve yenilikçi ürünler geliştirirken,

diğer yandan mevcut üretim hatlarını yenilemek için büyük küçük değişiklikler

yapıyorlar.

Uluslararası saygın ödüller kazanan yerli şirketlerden gurur verici ödüller

duyuyoruz. Bütün bunlar, endişelenecek çok şeyin olduğu bir dönemde bizleri

mutlu eden olumlu gelişmeler.

Bir diğer büyük beklentimiz ise ihracat patlamasının yanı sıra sektörün tüm

dallarını tetikleyecek fiziki fuarların açılması. Dubai, İtalya, İstanbul, Rusya,

Hong Kong ve daha birçok ülkede düzenlenecek büyük fuarlara gitmeyi

planladık ve hazırız. Hepsini fazlasıyla özledik. İlerleyen sayılarda daha fazlasını

yapacağımızın vaadiyle sizlere zengin bir içerik sunmaktan gurur duyuyoruz.

Hep güzelliklerle kalın!

My Favor ites

Enjoy the Summer with Avon’s

Makeup Products

No more waste of time with

Lionesse Pre-glued nails

80% of Skin Problems are

Environmental Factors


10 Beauty Güzellik

Stars of Exports in the Chemicals Sector Received Awards

Kimya Sektöründe İhracatın Yıldızları Ödüllerine Kavuştu

Ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayan ve Türkiye’nin

en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya sektöründe

2020 yılının ihracat yıldızları belli oldu. İstanbul Kimyevi

Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) her

yıl düzenlediği “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”, bu

yıl 18 Haziran 2021 tarihinde hibrit olarak gerçekleştirildi.

2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Tören’inde 35

kategoride 175 ödül sahiplerini buldu.

Stars of exports in 2020 in the chemicals sector that is a

major contributor to the national economy and the second

highest exporter of Turkey are announced. Annual “IKMIB

Stars of Exports Award Ceremony” of Istanbul Chemicals

and Chemical Products Exporters Association (IKMIB) took

place in June 18th, 2021 in a hybrid organization. At 2020

IKMIB Stars of Exports Award Ceremony 175 awards were

given in 35 categories.

Chemicals sector that once again demonstrated its critical

significance during the pandemic provides input for 27 sectors

and creates high added value for national economy. While global

economy and trade was having a challenging period in 2020 due

to the pandemic, Turkish chemicals sector became the second

highest exporter sector in Turkey with 18.3 billion dollars’

worth of exports. Global chemicals sector shrunk by 12 percent

in 2020 with the effect of the pandemic while exports Turkish

chemicals sector shrunk by 11 percent. Exports of this sector

kept its 0.6 percent global share. Representing over 7 thousand

active exporter companies in many subsectors from plastics to

cosmetics, exports to rubber, medicals to dye, IKMIB realized

more than 59 percent of total Turkish chemicals exports.

Organized by IKMIB to honor and encourage member

companies for their successful exports for the sixth time this

year, the 2020 IKMIB Stars of Exports Award Ceremony took

place on June 18th, 2021 in a hybrid organization. Streamed

Pandemi sürecinde hayati önemi bir kez daha anlaşılan kimya

sektörü, 27 sektöre girdi sağlayarak ülke ekonomisi için büyük

bir katma değer oluşturuyor. 2020 yılında dünya ekonomisi ve

küresel ticaret pandemi gölgesinde zorlu bir süreç geçirirken,

Türk kimya sektörü 18,3 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin

en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu. Pandemi

etkisiyle 2020 yılında küresel kimya sektör ihracatı yüzde 12

daralırken, Türk kimya sektör ihracatı ise yüzde 11 dolayında

daraldı. Sektör ihracatı dünyadaki yüzde 0,6’lık payını ise

korudu. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden

boyaya kadar pek çok farklı alt sektörden 7 bin üzerinde aktif

ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, Türkiye’nin toplam kimya

ihracatının yüzde 59’dan fazlasını gerçekleştirdi.

İKMİB’in üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı

onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısı

düzenlenen 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni,

18 Haziran 2021 tarihinde hibrit olarak gerçekleştirildi.

İKMİB’in youtube kanalından da canlı olarak yayınlanan

törene TC. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle,

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan firma

temsilcileri katıldı. Ödül Töreni’nde kimyanın alt sektör ve ürün

gruplarında toplam 35 kategoride ilk 5’e giren 175 firma ödül

almaya hak kazandı.

Rıza Tuna Turagay: “Kimya sektörü bir ülkenin

gelişmişliğinde temel göstergelerden biri”

2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan

TC. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye’nin

bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü hatırlatarak, “İkinci

çeyrekte çok daha yüksek büyüme rakamlarını yakalayacağız

ve seneyi artı noktada büyümeyle kapatacağız. Bir çok sektörde

sıkıntılar yaşandı, pandemiyi yaşadık, inşallah geçmişte

kalacak. Çok hızla aşılamayı tamamlamaya çalışıyoruz.

İnşallah turizmin de açılmasıyla cari işlemlerde de büyük bir

rahatlamaya kavuşacağız” dedi. Kimya sektörünün bir ülkenin

gelişmişliğinde temel göstergelerden biri olduğunu dile getiren

Turagay şunları söyledi: “Mayıs ayında ihracat şampiyonumuz

kimya sektörümüz oldu. Kimya sektörünün Türkiye’nin toplam


Güzellik

Beauty

11

live on IKMIB YouTube channel, Deputy Minister of Trade of

the Republic of Turkey Rıza Tuna Turagay, Turkish Exporters’

Assembly (TIM) Chairman İsmail Gülle, IKMIB Chairman

of the Board of Directors Adil Pelister and representatives of

awarded companies participated in the ceremony. In the Award

Ceremony, 175 companies making the top 5 exporters in a total

of 35 categories of chemicals subsectors and product groups

received awards.

Rıza Tuna Turagay: “Chemicals sector is one of the basic

indicators of development level of a country”

Speaking at 2020 IKMIB Stars of Exports Award Ceremony,

Deputy Minister of Trade of the Republic of Turkey Rıza Tuna

Turagay underlined that Turkey grew by 7 percent in the first

quarter of this year and said: “We will achieve even greater

growth numbers in the second quarter and close this year with

positive growth. There were problems in many sectors. We

experienced the pandemic and God willing it will be history.

We are trying to complete vaccination with a high tempo.

God willing, with opening of tourism we will achieve relief.”

Stating chemicals sector is one of the basic indicators of the

development level of a country, Turagay continued as follows:

“In May, chemicals sector became our export champion. The

chemicals sector has the potential to increase its share in total

Turkish trade. Today we are still dependent on imports in

chemicals sector for 60-70 percent. We have to decrease this

dependency. We need to work hard for this. We need to make

large investments. Such investments are on our government’s

agenda. The chemicals sector makes up about 25 percent of

global trade. Its share in our trade is around 12.5 percent. We

need to increase this share. We are on the same track and we are

all dedicated to the same aim. That is increasing our exports and

ensuring we perform export based growth strategy properly. We

achieved 7 percent growth in the first quarter and 1.1 of this is

contribution of exports. We need to increase this even more.

This year hopefully we will exceed 200 billion dollars and go

beyond that border, but we need to export more value added

products and work more. Last year, the global economy shrunk

for 3.3 percent but this year it will grow 6 percent. Last year the

global trade shrunk for 5.8 but this year it will grow 8 percent.

There is an incredible liquidity in the market. Our Turkey is

among the top countries that can attract this liquidity.”

İsmail Gülle: “Our export target is 200 billion dollars”

Turkish Exporters’ Assembly (TIM) Chairman İsmail Gülle said

they left 2020 behind that was spent in the process of pandemic

and made a successful start to 2021 as the year of exports and

said: “Contrary to many negative expectations, our country grew

by 1.8 percent in 2020 and 7 percent in the first quarter of 2021.

Our export contributes to this growth to a significant extent. In

the last two quarters our exports exceeded 50 billion dollars and

the figures from June point at a figure above 50 billion dollars

in the third quarter. We will have achieved more than 50 billion

dollars of exports for three quarters in a row. Our target is 200

billion dollars. We will realize 200 billion dollars and above in

ticaretindeki payını daha da yükseltme potansiyeli var. Biz

bugün kimyada hala yüzde 60-70 dışa bağımlıyız. Bu bağımlılığı

azaltmamız gerekiyor. Bunun için de çok çalışmamız lazım.

Büyük yatırımlar yapmamız lazım. Hükumetimizin ajandasında

da bu yatırımlar var. Kimya sektörü dediğimiz zaman dünya

ticaretinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Bizdeki payı yüzde 12,5

civarında. Bu payı artırmamız lazım. Hepimiz aynı yoldayız

ve tek bir yola başımızı koyduk. O da ihracatımızı artırmak,

ihracata dayalı büyüme stratejisini layıkıyla gerçekleştirebilmek.

Yüzde 7’lik büyüme gerçekleştirdik ilk çeyrekte bunun 1,1 puanı

ihracatın katkısı. Bunu daha da artırmamız lazım. Bu sene

inşallah 200 milyar doları geçeceğiz, o sınırı da kaldıracağız

ama daha fazla katma değerli ihracat yapmamız lazım daha

fazla çalışmamız lazım. Geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3,3

küçüldü ama bu sene yüzde 6 büyüyecek. Dünya ticareti yüzde

5,8 daraldı ama bu sene yüzde 8 büyüyecek. İnanılmaz bir

likidite var piyasada. Türkiye’miz de potansiyeliyle bu likiditeyi

çekebilecek en önemli ülkelerin başında geliyor.”

İsmail Gülle: “İhracat hedefimiz 200 milyar dolar”

Pandemi süreciyle geçen 2020 yılını geride bırakıp, ihracatın

yılı olan 2021’e oldukça başarılı bir giriş yaptıklarını ifade eden

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Pek

çok olumsuz beklentinin aksine, ülkemiz 2020 yılında yüzde

1,8, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 7 büyüdü. İhracatımız,

bu büyümeye oldukça değerli katkılar veriyor. İki çeyrektir 50

milyar doların üzerinde ihracatımız var ve altıncı ay rakamı da

bize üçüncü çeyrekte 50 milyar doların üzerinde bir rakama

işaret ediyor. Üç çeyrektir arka arkaya 50 milyar dolar ihracatı

gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz 200 milyar dolar. Gelecek

aylar içerisinde 200 milyar doları ve üzerini gerçekleştireceğiz.

Mayıs ayında, en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, 2 milyar

131 milyon dolarlık ihracatla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

sektörümüz oldu. Dünya ticaretinde çok önemli bir yoğunluğu

var kimya sektörünün. Bizim için önemli, ülkemiz için güzel

şeyler yapıyor. Sektörümüzün tüm ihracatçılarını bu başarılı

performans için tebrik ediyorum” diye konuştu.

Adil Pelister: “Bu seneyi 21 milyar doların çok üstüne çıkarak

bitireceğimizi düşünüyoruz”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları

Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 2020

yılında pandemi dolayısıyla global tedarik zinciri ve lojistik

sistematiğinin neredeyse çöktüğü bir süreçte, yaşanan sıkıntılara

rağmen sektörel bazda 18,3 milyar dolar ihracat ile yılı ikinci

olarak bitirmeyi başardıklarını söyledi. Bütün büyük küresel

olumsuzluklarla karşılaştırıldığında, milli kimya sektörü olarak

geçen yıl yalnızca yüzde 11’lik bir azalış kaydettiklerini belirten

Pelister, “Bu sene, 2021 yılı itibarıyla, çok şükür, bu azalmayı

telafi ederek yeniden yükselişe başladık. Buna göre, mayıs

ayında toplam ihracat rakamları içinde sektörel bazda kimya

sektörümüz, en çok ihracat yapan sektör olarak birinci sıraya

yükseldi. Geçen senenin aynı ayına oranla, kimya sektörü

olarak ihracatımızı yüzde 80 oranında artırarak, 2 milyar 130

milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yine geçen senenin ilk


12 Beauty Güzellik

coming months. In May the sector with the highest exports was

our Chemicals and Chemical Products sector with 2 billion 131

million dollars’ worth of exports. The chemicals sector has a

major presence in global trade. It achieves significant successes

for us and for our country. I would like to congratulate all

exporters of our sector for this performance.”

Adil Pelister: “We believe we will complete this year much

above 21 billion dollars”

Chairman of the Board of Directors of Istanbul Chemicals and

Chemical Products Exporters Association (IKMIB) Adil Pelister

noted in 2020 when global supply chain and logistics systematics

was almost completely disrupted due to the pandemic, the

chemicals sector managed to complete the year on the second

place with 18.3 million dollars’ worth of exports despite

problems. Pelister mentioned that in the face of all major global

problems, as national chemicals sector they had only 11 percent

decrease last year and said: “As of this year, 2021 thankfully our

ascension to make up for this loss restarted. Accordingly, in May

in terms of total export figures our chemicals sector advanced to

the first place as the highest exporting sector. Compared to the

same month of last year as chemicals sector we will increase our

export by 80 percent and realized 2 billion 130 million dollars’

worth of exports. Again, compared to the first 5 months of last

year we achieved a 35 percent increase in exports and exports of

our chemicals sector increased to 9.6 billion dollars. We believe

we will complete this year much above 21 billion dollars. We

are continuing to produce and export to that aim with all our

might. I would like to thank once more our esteemed exporters

who made us rightfully proud.”

Pelister: “The chemicals sector is the key to economic

development”

Pelister mentioned that the chemicals sector occupies the

top ranks at countries with the highest developed economics

and said: “Thus, the chemicals sector is the key to economic

development. Because the chemicals sector is the direct or

indirect supplier of 27 sectors. At this point we would like to

rightfully express the need to the need to ascribe importance

to our chemicals sector. I would like to also underline the

need to establish National Chemicals Agency where our

government, sector and the academia is represented in order

to realize our vision for 2030. We believe that this agency will

make contributions to scientific discoveries for especially Space

Technologies. The key to representation in the race for space also

lies with our chemicals sector. We need to be able to produce and

export products with high technology and high added value. As

IKMIB we are realizing our Chemicals Technology Center to

that aim. It will include accredited reference labs, digital library,

R&D center, and ‘incubation center’ where new discoveries

will be realized economically and hopefully we will make the

opening of this important science and economics center next

year together.”

5 ayına oranla, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 35’lik bir

ihracat artış oranı kaydederek, kimya sektör ihracatımız, 9.6

milyar dolara ulaştı. Bu seneyi 21 milyar doların çok üstüne

çıkarak bitireceğimizi düşünüyoruz. Buna göre de üretmeye

ve ihracat yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz. Bu haklı

gururu bizlere yaşatan kıymetli ihracatçılarımıza bir kere daha

teşekkür ediyorum” dedi.

Pelister: “Ekonomik kalkınmanın anahtarı da kimya

sektörüdür”

Ekonomisi en gelişmiş ülkelere bakıldığında kimya sektörünün

en üst seviyelerde olduğunu gördüklerini belirten Pelister,

“Dolayısıyla ekonomik kalkınmanın anahtarı da kimya

sektörüdür. Çünkü kimya sektörü direkt ya da dolaylı tam 27

sektörün tedarikçisidir. Nitekim bu doğrultuda, muhakkak

kimya sektörümüze ayrı bir önem verilmesi gerekliliğini de haklı

olarak dile getiriyoruz. 2030 vizyonumuzu gerçekleştirebilmek

için devletimiz, sektörümüz ve bilim dünyamızın temsil

edildiği Ulusal Kimya Ajansı kurulması gerekliliğini de arz

etmek isterim. Bu ajansımızın özellikle Uzay Teknolojileri

için bilimsel buluş çalışmalarına da katkıda bulunacağına

inanıyoruz. Uzay yarışında temsil edilmenin anahtarı yine

kimya sektörümüzde bulunuyor. Yüksek teknoloji içeren ve

yüksek katma değerli ürünler üretip ihraç edebilmeliyiz. İKMİB

olarak, Kimya Teknoloji Merkezi projemizi tamamen bu amaçla

hayata geçiriyoruz. İçinde akredite referans laboratuvarları,

dijital kütüphanesi, Ar-Ge merkezi ve yeni buluşların ekonomik

hayata geçirilmesine olanak tanıyacak olan ‘kuluçka merkezi’nin

de bulunacağı bu önemli bilim ve ekonomi merkezimizin

açılışını önümüzdeki sene yine hep birlikte yapacağız inşallah”

açıklamasını yaptı.


2nd International Exhibition for Cosmetics, Beauty, Hair

Home Care, Private Label, Packaging and Ingredients

ONLINE

REGIONAL BUYER

MEETINGS

October 13 - 14 - 15, 2021

ICC - Istanbul Congress Center - Taksim, Istanbul - Turkey

6 in 1 6 in 1 EVENT EVENT

TARGET CLIENT PROGRAM

• Personalized client leads

for exhibitors

• Connecting target

markets and target

audience directly

24/7, 365 DAYS

ACTIVE: O2O

ONLINE PLATFORM

Periodical exclusive

buyer meetings

Reach 12.378 buyers

from 175 countries in a

click

VIRTUAL FAIR

• Supported by the

infrastructure of O2O

Online Platform

• Strong user base and

2 years of expertise in

digital events

PHYSICAL

TRADE FAIR

HOSTED BUYER

PROGRAM

• Delicately selected

high-quality buyers

from all over the world

• 756 Exclusive

Hosted Buyers from

120 countries

2nd BEAUTYISTANBUL

2 nd International Exhibition for Cosmetics, Beauty, Hair

Home Care, Private Exhibition

Label, Packaging, Ingredients

October, 13-14-15, - 14 - 15, 2021 2021

ICC - Istanbul Congress Center - Taksim, Istanbul - Turkey

www.beauty-istanbul.com

Organizer

Tel: +90 212 2229060 |

www.beauty-istanbul.com

+90 533 4843030 | info@beauty-istanbul.com

Organizer

INTERNATIONAL EXHIBITION LTD.


14 Beauty Güzellik

All roads lead to export

Bütün yollar ihracata çıkar

RECEP ARSLANTAŞ

COORDINATOR

recep.arslantas@img.com.tr

In our country, which is growing with

exports, expectations are focused on reaching

200 billion dollars in exports. The export

figures announced every month are very

promising that we will reach our target of

200 billion dollars. We look forward to the

efforts to increase exports in the coming days.

Expectations from young people and women

in increasing our exports are quite high. We

have no doubt that we will all do our part by

starting an export campaign together. Minister

of Trade Mehmet Muş emphasized that

the positive trend in exports continues and

announced that the support given to exporters

will continue. Discovering new markets is also

very important in increasing exports. Fairs

and congresses to be held in our country and

abroad towards the end of the holiday, towards

September, will be very useful in finding new

markets. We expect new records in exports

from the Turkish cosmetics industry in the last

quarter with the effect of fairs. As the Beauty

Turkey magazine team, we will continue to

stand by the Turkish cosmetics industry in the

coming days, as we have in the past.

Stay healthy until we see you in the August

2021 issue of Beauty Turkey magazine.

İhracatla büyüyen ülkemizde bu günlerde

beklentiler ihracatımızın 200 milyar dolara

ulaşmasına odaklanmış bulunmakta. Her ay

açıklanan ihracat rakamları 200 milyar dolar

hedefimizi yakalayacağımız yönünde oldukça

umut verici. Önümüzdeki günlerde ihracatın

artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaları

sabırsızlıkla bekliyoruz. İhracatımızın

artırılmasında gençlerden ve kadınlardan

beklentiler oldukça yüksek. Önümüzdeki

günlerde hep birlikte ihracat seferberliği

başlatarak, hepimizin üzerine düşen görevi

fazlasıyla yerine getireceğinden hiç şüphemiz

yok. İhracatın artırılmasında yeni pazarların

keşfedilmesi de oldukça önemi. Tatil dönüşü,

eylüle doğru ülkemizde ve yurt dışında

yapılacak olan fuarlar ve kongreler yeni

pazarların bulunmasında oldukça faydalı

olacak. Türk kozmetik sektöründen son

çeyrekte fuarlarında etkisiyle ihracatta yeni

rekorlar bekliyoruz. Beuaty Turkey dergisi

ekibi olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki

günlerde Türk kozmetik sektörünün yanında

olmaya devam ediyor olacağız.

Beauty Turkey dergisinin Ağustos 2021

sayısında görüşünceye kadar esen kalın.

My Favorites

Maison Crivelli now in Turkey

with its New Unique Perfume,

Iris Malikhân...


16 Beauty Güzellik

The journey of becoming a perfumer for the love of fragrance

An exemplary career story

at MG International Fragrance Company

Koku aşkına parfümörlük yolculuğu

MG International Fragrance Company’de

Kariyer yükselişine örnek bir başarı hikayesi

Koray Sevinç, Trainee Perfumer, MG International Fragrance Company

KORAY SEVİNÇ

Brimming with talent, he achieved his dream in five years

And is now on the path of becoming one of the noted

perfumers in the world

MG International Fragrance Company does not only employ

a team of perfumers, who are known to be the rare talents of

the world, but also takes significant steps to train its perfumers.

The success story of Koray Sevinç, who desired to continue his

career as a perfumer, is one of the best testimonies to the efforts

of MG International Fragrance Company.

HE REALIZED HIS CHILDHOOD DREAM

Upon completing the 5th year of his career at the MG

International Fragrance Company, Koray Sevinç now realizes

KORAY SEVİNÇ

Yeteneğiyle öne çıktı, beş yılın ardından hayallerine kavuştu,

dünyanın sayılı parfümörlerinden biri olma yolunda

Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance

Company, dünyada sayısı çok az olan parfümör kadrosunu

bünyesinde barındırırken şirket içerisinde parfümör

yetiştirmek için önemli adımlar atıyor. Kariyerini parfümör

olarak sürdürmek isteyen Koray Sevinç’in başarı hikayesi, buna

en güzel örneklerden biri oldu.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU

Şirketteki beş yıllık kariyerinin ardından parfümörlüğe

adım atan Koray Sevinç, dünyada sayısı 500’ü geçmeyen

parfümörlerden biri olma yolundaki hayalini gerçekleştiriyor.


Güzellik

Beauty

17

his dream to become a perfumer, a profession that is only

followed by less than 500 people across the world.

Upon performing many tasks in the laboratory and marketing

departments within the first five years of his tenure at the

company, Koray Sevinç now continues his career journey as a

perfumer. Koray Sevinç’s interest in fragrances developed at an

early age. He states, “The second I decided to be a perfumer,

working at MG International Fragrance Company has become

one of my biggest dreams.”

FRAGRANCE OF TOMORROW WILL SIGNIFY THE

RETURN TO HOPE AND NATURE

The young talent Koray Sevinç shares his views on the current

situation of the perfumery industry, the pandemic, and its

aftermath. From a futuristic perspective, Koray Sevinç shares

his insights on what kind of fragrance will be trending in the

future: “If the fragrance of the future had a color, I imagine it

would land somewhere between the tones of grey and green.

Imagine the tones of grey symbolizing the anxiety and distress

caused by the pandemic in a harmonious balance with the tones

of green that would signify returning to hope and nature. While

a bit metallic and misty, it would also be a bit green and woody.”

When did you first realize that you were drawn to

fragrances?

I have always been interested in fragrance ever since I was a

child. You could say that I had this huge motivation to smell

anything that comes to mind. I owe the most notable olfactive

memories that still accompany me in this journey to my

grandfather’s orchard full of fruit trees, flowers, and various

vegetables. I remember my father trying hard to take me

away from the cosmetics sections in stores because I would

uncap and smell everything. I have always been interested in

perfumery but it was in my college years when I fully became

aware of my style.

MG International Fragrance Company geçirdiği beş yılda

laboratuvar ve pazarlama departmanlarında pek çok görev

alan Koray Sevinç artık parfümör olarak kariyer yolculuğunu

sürdürüyor. Kokuya olan ilgisi çocukluk yıllarına dayanan

Koray Sevinç, “Parfümör olmak istediğim andan itibaren MG

International bünyesinde çalışmak en büyük hayallerimden

biriydi” diyor.

GELECEĞİN KOKUSU, UMUDA VE DOĞAYA

DÖNÜŞÜ SİMGELEYECEK

Genç yetenek Koray Sevinç; parfüm dünyasının bugününü,

pandemi sürecini ve geleceğini değerlendiriyor. Koray Sevinç

geleceğin trend kokusu üzerine fütüristik bir bakış aşısıyla

şunları söylüyor: “Geleceğin kokusunun bir rengi olsaydı gri

ve yeşil tonları arasında bir yerde olurdu gibi geliyor bana.

Pandeminin yarattığı endişe ve kasvetin gri tonları, umudun

ve doğaya dönüşün yeşil tonlarıyla bir uyum ve denge içinde.

Biraz metalik ve dumanlı biraz da yeşil ve odunsu.”

Parfüme olan ilginizi ne zaman fark ettiniz?

Kokuya çocukluğumdan beri merakım vardı. Aklınıza

gelebilecek her şeyi koklama motivasyonuna sahiptim

diyebilirim. Dedemin meyve ağaçları, çiçekler ve çeşitli

sebzelerle dolu bahçesi kokusal yolculuğumda bana en

unutulmaz olfaktif anıları kazandırdı. Babamın beni

kozmetik reyonlarından uzaklaştırmaya çalıştığını

hatırlıyorum çünkü her şeyi açıp kokluyordum. Parfüme

her zaman merakım vardı ama tam olarak tarzımı anlamam

üniversite yıllarına dayanıyor. Frédéric Malle, Serge Lutens,

Annick Goutal, Guerlain gibi sektörün mihenk taşlarının

yarattığı şaheserleri denemek, parfümlere olan merakım

daha da attırdı diyebilirim.


18 Beauty Güzellik

When I tried out the masterpieces created by industry-leading

perfumers such as Frédéric Malle, Serge Lutens, Annick Goutal, and

Guerlain, I got even more drawn to the perfumery.

Can you tell us about your perfumery training?

Before MG International Fragrance Company, I had attended

a couple of workshop programs and I had a box of synthetic raw

materials. I would occasionally smell them. Though, it’s no secret

that my real training happened at the MG International Fragrance

Company. I would go to the laboratory almost every day to smell

raw materials and create my accords. After working as a laboratory

assistant, I undertook the role of marketing analysis specialist for

four years. And finally, I started to get the perfumery training that

I dreamt of with my mentor. The training consists of various stages.

First, I work on an accord. This can be bergamot, lily of the valley,

or rose. Once I captured its most nature-like form, I use this accord

to create a classical, industry-leading perfume from scratch and

without looking at its formula. Most recently, I worked on the lily

of the valley.

When did you cross paths with the MG International Fragrance

Company?

MG International Fragrance Company is at the forefront of the

fragrance industry. The company is recognized as a leader in its

industry, both in Turkey and across the world. The second I decided

to be a perfumer, working at MG International Fragrance Company

has become one of my biggest dreams. Our paths crossed at a fair in

Istanbul, exactly 5 years ago. I remember how excited I got as I was

telling them that I wanted to be working for them.

Which scents do you think have become more popular recently?

While the trends change from time to time, I believe these changes

are based on the best-selling perfumes that leave their mark on a

given period. Naturally, I cannot name a market where only a single

note takes the lead. But I can say that agar, amber, and rose notes

were in high demand for a while.

For example, tuberose is another remarkably popular note. We see

lots of examples where fruit notes are combined with tuberose. Also,

the iris note has become more popular than ever. This is because the

iris is not as feminine, candid, or splendid as any other flower. It is

quite cold and distant. It also has the appeal of the unattainable due

to its high price.

As for the modern chypre accords, I see them as nostalgic

retreatment. Speaking of nostalgia, I should, in all fairness, name

patchouli among these notes, as well. This note will always be in

trend.

Do you think that people’s fragrance habits changed during the

pandemic?

I don’t think that the pandemic triggered a radical change in people’s

fragrance habits. I could say that, during the pandemic period, we

observed a rise in the needs that already existed due to concerns.

Topics such as non-allergic content, naturalness, and sustainability

come to the fore as current issues with every passing day. That being

said, the perfume industry is also inspired by the concepts such as

discrimination, feminism, and gender fluidity.

Parfümör eğitim süreciniz nasıl gelişti?

MG International’dan önce birkaç kez atölye deneyimlerim

olmuştu; ayrıca sentetik ham maddelerin olduğu küçük

bir kutum vardı. Arada onları koklardım. Asıl eğitimi

MG International’da aldığımı söyleyebilirim. Neredeyse

her gün laboratuvara gidiyor, ham maddeleri kokluyor

ve kendi akorlarımı tasarlıyordum. Bir yıl laboratuvar

asistanlığından sonra dört yıl pazarlama analiz sorumlusu

olarak çalıştım ve en sonunda hayalim olan parfümörlük

eğitimini mentorümle beraber almaya başladım. Eğitim

süreci kademeli olarak ilerliyor. Önce bir akor üzerinde

çalışıyorum, bu bergamot, müge çiçeği ya da gül olabilir.

Doğala en yakın formunu yakaladıktan sonra tasarladığım

akoru klasikler arasına girmiş ve sektöre yön vermiş bir

parfümü formülüne bakmadan onu en başından tasarlarken

kullanıyorum. En son müge çiçeği üzerine çalıştım.

MG International ile yollarınız ne zaman kesişti?

Koku denilince ilk akla gelen MG International Fragrance

Company oluyor. Türkiye’de olduğu gibi dünya üzerinde

alanında önder bir şirket. Parfümör olmak istediğim andan

itibaren MG International bünyesinde çalışmak en büyük

hayallerimden biriydi. Şirketle yolum tam olarak, bundan

tam beş yıl önce İstanbul’da bir fuarda kesişti. Kendileriyle

çalışmak istediğimi söylerken çok heyecanlandığımı

hatırlıyorum.

Son dönemde sizce hangi esanslar öne çıktı?

Trendler dönem dönem değişiyor ve ben bu değişikliklerin

o zamana damgasını vurmuş ve çok satan parfümlerden

kaynaklandığına inanıyorum. Tek bir notanın hakim olduğu

bir pazardan bahsetmem mümkün değil tabii. Bir dönem öd

ağacı, amber ve gül notaları çok ilgi görüyordu mesela.

Sümbülteber çok dikkat çeken sevilen bir nota. Meyve

notalarının sümbülteber ile yorumuna çokça şahit oluyoruz.

İris notası ise hiç olmadığı kadar öne çıktı diyebilirim. Bunun

nedeni de iris ne diğer çiçekler kadar feminen ne de çok

samimi ve şatafatlı. Oldukça soğuk ve mesafeli. Çok pahalı

olması sebebiyle de ulaşılmaz bir albenisi var. Modern şipre

akorlarını ise geçmişe özlem olarak yorumluyorum ben.

Bu nedenle trendi hiçbir zaman bitmeyecek paçuli notasını

eklemezsem ona haksızlık etmiş olurum.

Pandemi sürecinde koku alışkanlıkları sizce değişti mi?

Pandeminin koku alışkanlıkları üzerinde radikal bir

değişiklik yarattığını düşünmüyorum. Mevcut kaygıların

yarattığı ve ardında doğan ihtiyaçlar pandemi süreciyle

çok daha fazla karşımıza çıkmaya başladı diyebilirim.

Alerjen olmayan içerikler, doğallık, sürdürülebilirlik gibi

konuları çok daha fazla konuşur olduk. Bununla beraber

ayrımcılık, feminizm, akışkan cinsiyet gibi kavramların

parfüm sektörüne ilham verdiğini söyleyebilirim. Uzun lafın

kısası önceden kokusuyla fark yaratmayı başaran parfümler

varken günümüzde konseptiyle göze çarpan ve bir fikri

savunan parfümleri çok daha fazla görür olduk.


Güzellik

Beauty

19

Long story short, we could say that perfumes were able to make a

difference with their fragrances in the past, while today we see more

perfumes that come to the fore with the concepts and ideas behind

them.

How did you change the fragrances of brands?

Have you received any new requests?

We receive more requests as the interest grows. Many people see

perfumery as an investment tool. During the pandemic period, people’s

efforts are more focused on conserving what we already have rather

than looking at new requests. I believe we will be seeing more projects

that adjust to the “new normal” ahead of us once the pandemic is over.

What do you think the fragrance of the future will be like?

Based on the changing consumer habits, and from a futuristic

perspective, what do you think the future will smell like?

How do the youth’s tastes/habits change?

I believe that young people set the trends in many areas be it cosmetics,

or fashion, or technology. And they have a very short attention span.

And almost none of them believes in signature perfumes. Consumer

habits are affected by the tendency toward fast-moving consumer

goods and the impact of social media. So, we need to understand

the youth and somehow respond to their demands. The necessity to

quickly respond to this demand is also reflected in the product you

create. It forces you to create a temporary product that will satisfy

the immediate demands instead of creating a fragrance that could

become a classic. If the fragrance of the future had a color, I imagine it

would land somewhere between the tones of grey and green. Imagine

the tones of grey symbolizing the anxiety and distress caused by the

pandemic in a harmonious balance with the tones of green that would

signify returning to hope and nature. While a bit metallic and misty, it

would also be a bit green and woody.

Markaların esans kullanımlarında nasıl

değişiklikler yaptınız? Yeni talepler geldi mi?

Talepler artan ilgiyle orantılı olarak büyüyor.

Parfümeriyi bir yatırım aracı olarak görenlerin sayısı

da bir hayli fazla diyebilirim. Şu an pandemi sürecinde

yeni taleplerden ziyade mevcut olanı korumaya

yönelik bir çaba mevcut. Karşılaşacağımız yeni

normale adapte olacak projeleri pandemiden sonra

daha çok göreceğimizi düşünüyorum.

Geleceğin kokusu sizce nasıl olacak?

Tüketim alışkanlıklarının değişimine göre fütürist bir

bakış açısıyla sizce gelecek nasıl kokacak? Gençlerin

beğenileri /alışkanlıkları nereye doğru gidiyor?

Kozmetikten modaya ve teknolojiye kadar trendleri

gençlerin belirlediğini düşünüyorum ve artık gençlerin

dikkat süreleri oldukça kısa. Ayrıca neredeyse hiçbiri

imza parfüme inanmıyor. Hızlı tüketime olan eğilimin

ve sosyal medyanın tüketim alışkanlıkları üzerindeki

etkisi aşikar. Bu yüzden onları anlamak ve bir şekilde

onların taleplerine karşılık vermek zorundayız. Tabii

bu talebe hızlı cevap verme zorunluluğu tasarladığınız

ürüne de yansıyor. Klasik olabilecek potansiyele sahip

bir esans tasarlamak yerine anlık ihtiyacı giderecek

geçici bir ürün tasarlamak durumunda kalıyorsunuz.

Geleceğin kokusunun bir rengi olsaydı gri ve yeşil

tonları arasında bir yerde olurdu gibi geliyor bana.

Pandeminin yarattığı endişe ve kasvetin gri tonları,

umudun ve doğala dönüşün yeşil tonlarıyla bir uyum

ve denge içinde. Biraz metalik ve dumanlı biraz da

yeşil ve odunsu.


20 Beauty Güzellik

246 Buyers from West Africa connected with

BEAUTYISTANBUL Exhibitors

Batı Afrikalı 246 Alıcı BEAUTYISTANBUL Katılımcılarıyla Buluştu

BEAUTYISTANBUL’s 13th and the last Online Regional Meeting

hosted 246 buyers from 9 countries in West Africa region. Since

September 2020, Online Meetings have connected 1.856 buyers

from 104 countries and 9 regions with our exhibitors for free.

West Africa Online Meeting was held on July 8th, presenting buyers

from Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Ivory Coast,

Liberia, Mali and Senegal. 95 suppliers joined the meeting from 17

countries including Turkey, Italy, UK, Netherlands, Germany, USA,

Canada, Brazil, Russia, Croatia, Japan Malaysia, Indonesia, India,

Pakistan, Lebanon and Egypt.

The meeting started with welcoming remarks of Mr. Murat

Buğra Karamış, Commercial Counsellor of Republic of Turkey in

Accra-Ghana, Mr. Özgür İlhan Yalnız, Commercial Counsellor of

Republic of Turkey in Dakar-Senegal, Mrs. Yeşim Piri, Commercial

Counsellor of Republic of Turkey in Bamako-Mali, Mrs. Liliane

Fernandeze Bassitche, Export Promotion and Development Officer

for APEX Ivory Coast, Mr. James M. Strother, President of Liberian

Business Association, Mr. Mamadou Dieng, Director Commercial

of UNACOIS Senegal and Mrs. Patricia Badolo, Deputy Director of

Burkina Faso Chamber of Commerce and Industry.

The meeting continued with the introductory speeches of

selective buyers from each country and with the presentations of

BEAUTYISTANBUL exhibitors who are manufacturers and suppliers

of cosmetics, beauty and home care products. Important buyers who

were present at the meeting included JFF BEAUTY from Benin,

BEAUTYISTANBUL Sanal Alıcı Toplantılarının 13. ve

sonuncusu, 9 Batı Afrika ülkesinden 246 alıcıyı ağırladı.

Eylül 2020’den beri düzenlediğimiz toplantılarda 9 bölge ve

104 ülkeden 1.856 alıcıyı katılımcılarımızla ücretsiz olarak

buluşturduk.

Batı Afrika Sanal Alıcı Toplantısı 8 Temmuz’da Benin, Burkina

Faso, Gambiya, Gana, Gine, Fildişi Sahilleri, Liberya, Mali ve

Senegal’den alıcıların katılımıyla gerçekleşti. Aynı zamanda

Türkiye, İtalya, İngiltere, Hollanda, Almanya, ABD, Kanada,

Brezilya, Rusya, Hırvatistan, Japonya, Malezya, Endonezya,

Hindistan, Pakistan, Lübnan ve Mısır dahil 17 ülkeden 90’ın

üzerinde katılımcımız ürünlerini ve firmalarını tanıtmak üzere

toplantıda yer aldı.

Toplantının açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Akra-

Gana Ticaret Müşaviri Sn. Murat Buğra Karamış, Türkiye


Güzellik

Beauty

21

WILL MARKET from Burkina Faso, GLOBAL COSMETICS from

Gambia, ALL NEEDS SUPERMARKETS and INTERBRANDS from

Ghana, ACTOUM from Guinea, ARC EN CIEL DISTRIBUTION

and CHIMAFRIQUE from Ivory Coast, VILLE GROUP OF

COMPANIES from Liberia, KOROMY DISTRIBUTION from Mali,

OMNIA and SMS GROUPE from Senegal.

BEAUTYISTANBUL’s experienced visitor promotion team fluent

in 10 languages shows its difference by bringing together some of

the biggest companies in the region to attend the online meetings.

Become an exhibitor at BEAUTYISTANBUL now and benefit from

all value-added business opportunities!

For more information and participation requests,

please contact us at info@beauty-istanbul.com or +90 533 484 30

30 Whatsapp/Mobile. Hope to see you at BEAUTYISTANBUL

Exhibition, on October 13 – 14 – 15, 2021 in Taksim-Istanbul-Turkey.

Cumhuriyeti Dakar-Senegal Ticaret Müşaviri Sn. Özgür İlhan

Yalnız, Türkiye Cumhuriyeti Bamako-Mali Ticaret Müşaviri Sn.

Yeşim Piri, APEX Fildişi Sahilleri İhracat Geliştirme Müdürü

Sn. Liliane Fernandeze Bassitche, Liberya İşinsanları Derneği

başkanı Sn. James M. Strother, UNACOIS Senegal Ticari

Direktörü Sn. Mamadou Dieng ve Burkina Faso Ticaret ve Sanayi

Odası Başkan Yardımcısı Sn. Patricia Badolo gerçekleştirdi.

Toplantı, bölgedeki seçkin alıcıların firmalarını ve faaliyetlerini

tanıttığı konuşmalarla ve katılımcılarımızın sunumlarıyla

devam etti. Toplantıda bulunan önemli alıcılar arasında

Benin’den JFF BEAUTY, Burkina Faso’dan WILL MARKET,

Gambiya’dan GLOBAL COSMETICS, Gana’dan ALL NEEDS

SUPERMARKETS ve INTERBRANDS, Gine’den ACTOUM,

Fildişi Sahilleri’nden ARC EN CIEL DISTRIBUTION ve

CHIMAFRIQUE, Liberia’dan VILLE GROUP OF COMPANIES,

Mali’den KOROMY DISTRIBUTION, Senegal’den OMNIA and

SMS GROUPE yer aldı.

10 dilde yetkin tecrübeli ekibimiz ve yerel bağlantılarımızla

birlikte bölgenin en büyük alıcılarını online toplantımızda

bir araya getirerek diğer organizasyonlardan ve fuarlardan

farkımızı tekrar ortaya koymaya devam ediyoruz.

Yıl boyunca ücretsiz olarak uluslararası katma değerli

hizmetlerden faydalanmak için siz de şimdi BEAUTYISTANBUL

katılımcısı olun!

Detaylı bilgi ve katılım talepleri için bizlere

info@beauty-istanbul.com veya +90 552 265 71 59 Whatsapp/

Mobil ile ulaşabilirsiniz. Sizleri de 13-14-15 Ekim 2021’de

İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye’de BEAUTYISTANBUL

fuarında aramızda görmek dileğiyle!


22 Beauty Güzellik

Enjoy the Summer with Avon’s Makeup Products

Avon’un Makyaj Ürünleriyle Yazın Keyfini Doyasıya Yaşayın

Cilde hem makyaj hem de bakım yapmak artık mümkün!

Makyaj yaptıktan sonra bile cildinizi en güzel ve doğal haliyle

gösteren 3 ürünü yakından keşfetmeye hazır mısınız? Daha

aydınlık, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt görünümü için Avon

Serum Fondöten, E vitamini, avokado ve susam yağı ile

dudaklara %100 mat görünüm veren Avon Ultra Mat Ruj ve

4 kat daha hacimli kirpikler yaratan Unlimited Maskara ile

makyajınız bir harika olacak!

It is now possible to both make-up and care for the skin! Are

you ready to explore 3 products that show your skin in its most

beautiful and natural state even after applying makeup? Your

make-up will be wonderful with Avon Serum Foundation

for a brighter, smoother and healthier skin look, Avon Ultra

Matte Lipstick, which gives a 100% matte look to the lips with

vitamin E, avocado and sesame oil, and Unlimited Mascara,

which generates 4 times more voluminous eyelashes!

The new season makeup trends are very enjoyable this year...

Let’s learn about the trends and products that will leave their

mark on this summer together from Avon Make Up Artist Melis

İlkkılıç... Pointing out that curly eyelashes are very fashionable

in summer, Melis İlkkılıç said, “It is very important that

mascara, which is a must for make-up bags, curls all lashes. It

is very easy to create eye-catching looks with Avon Unlimited

Mascara, which has an eyelash lifting effect, approved by 94%

of women who create and use unlimited looks. Avon Serum

Foundation, which closes the color unevenness, increases the

moisture of the skin by 200% and continues its effect even after

removing the make-up, has the feature of protecting my skin

against the harmful and aging effects of the sun while adding

shine to the skin. One of the most beautiful features of Avon

Ultra Matte Lipstick is its angular edges. It will make it easier

for you to apply lipstick more effectively with its structure that

eliminates the need to use a pencil. This product, which even dry

lips can use easily, also provides protection from the sun with its

SPF 15 feature. With Avon’s new products, it is now possible to

Yeni sezon makyaj trendleri bu yıl oldukça keyifli… Gelin

birlikte bu yaza damgasını vuracak trendleri ve ürünleri Avon

Make Up Artisti Melis İlkkılıç’tan öğrenelim… Yaz döneminde

kıvrık kirpiklerin çok moda olduğuna dikkat çeken Melis

İlkkılıç; “Makyaj çantalarının olmazsa olmazı maskaranın,

tüm kirpikleri kıvırması oldukça önemli. Sınırsız bakışlar

yaratan ve kullanan kadınların %94’ünün onayladığı kirpik

lifting etkili Avon Unlimited Maskara ile göz alıcı bakışlar

yaratmak ise oldukça kolay. Renk eşitsizliğini kapatan, cildin

nemini %200 arttıran ve etkisini makyajı çıkardıktan sonra

bile devam ettiren Avon Serum Fondöten ise cilde parlaklık

katarken güneşin zararlı ve yaşlandırıcı etkilerine karşı cildimi

koruma özelliğine sahip. Avon Ultra Mat Ruj’un en güzel

özelliklerinin başında kenarlarının köşeli olması geliyor. Kalem

kullanma gereksinimini ortadan kaldıran yapısı ile ruju daha

etkili bir şekilde sürmenizi kolaylaştıracak. Kuru dudakların

bile rahatlıkla kullanabileceği bu ürün aynı zamanda SPF 15

özelliği dudaklarımızın güneşten korunmasını sağlıyor. Avon’un

yeni ürünleriyle hem makyaj yapmak hem de cildi korumak

artık mümkün.” diyerek sadece 3 ürünle yaz makyajımızı

tamamlayacağımızı da ekliyor.

Güzelliğin demokratik hali; Avon…

Avon’un kozmetik endüstrisinde çığır açan 20’den fazla yeni ve

birçoğu patentli teknolojiyi hayata geçirdiğine dikkat çeken Avon

Ticari Pazarlama Direktörü Özlem Çitçi; “Şirketimiz kurulduğu

günden bu yana kadınların yanında, kadınlar için varız ve

onlar için çalışmaya devam ediyoruz! Kadınların hayatını

güzelleştirmek, onların hayatını iyileştirmek, kendi ekonomik

özgürlüklerini kazandırmak Avon’un başlıca öncelikleri arasında

geliyor. Tüm dünyada kadınlar ürünlerimizle kendi hayatlarına

yepyeni bir sayfa açma şansı yakalıyor. Türkiye’de en çok bilinen

ve ilk akla gelen güzellik markası olarak hedefimiz, son derece

kaliteli ürünleri ulaşılabilir kılmak ve güzelliği demokratik hale

getirmek.” diyerek Avon’un kadınlar için çalışmalarını her geçen

gün sürdürdüğünün de altını çizdi.

Avon’dan yaz aylarına damgasını vuran 3 ürün…

Yaz makyajı yaparken Avon’un her 1 dakikada 1 adet satılan


Güzellik

Beauty

23

both apply make-up and protect the skin.” She adds that we will

complete our summer make-up with only 3 products.

The democratic state of beauty; Avon…

Pointing out that Avon has implemented more than 20 new

and many patented technologies that have revolutionized the

cosmetics industry, Özlem Çitçi, Executive Director Marketing

at Avon, said, “Since the day our company was founded, we

stand by women, we exist for women and we continue to work

for them! Making women’s lives better, improving their lives

and gaining their own economic freedom are among Avon’s top

priorities. All over the world, women have the chance to open

a whole new page in their lives with our products. As the most

well-known and first-known beauty brand in Turkey, our goal

is to make high-quality products accessible and to democratize

beauty.” She also underlined that Avon continues its work for

women every day.

3 products from Avon that left their mark on the summer

months…

While doing summer make-up, Avon’s legendary lipstick Ultra

Matte Lipstick, which is sold 1 every minute, Avon Unlimited

Mascara, which makes eyelashes fascinating with its innovative

Lift-FX brush, and Avon Serum Foundation, which gives a

bright, smooth and healthy skin appearance, leave their mark

this summer. Serpil Özcan, Color Cosmetics Category Manager;

“Avon’s first serum foundation, with vitamins C and E, aims to

eliminate color tone unevenness and instantly moisturizes the

skin by 200%, and this effect continues for 72 hours, even if you

remove your make-up. This product with special content also

protects your skin from the harmful (UVA & UVB) rays of the

sun with SPF 30 and offers a healthy-looking luminous finish.

Thanks to the Avon-exclusive “TRIPLE ACTION COMPLEX”

formula; This new product, which instantly increases the

moisture of the skin by 200 percent by trapping the moisture in

the skin, is compatible with every skin tone with its 8 different

color variants.” Says Serpil Özcan, look what she says about

mascara and lipsticks…

“Avon Ultra Matte Lipstick, which gives a smooth velvety and

100% matte appearance, draws attention with its renewed

stylish design as well as its enriched content. Lips are moist and

much more well-groomed with lipsticks with a moisturizing

formula containing vitamin E, avocado and sesame oil.

Lipsticks with a total of 18 different shades such as Au Naturale,

Marvelous Mocha, Divine Twig, Pink Passion offer easy and

perfect application with its renewed pointed tip. The series also

protects the lips from the harmful rays of the sun with its SPF

15 feature. Avon Unlimited Mascara with lash lifting effect is a

very ambitious product. With the innovative Lift-FX brush, it

is very easy to have lashes that are 4 times higher and 3 times

more voluminous with mascara, which has the feature of lifting

the lashes up and out. The mascara, which creates a lasting effect

for 24 hours, lifts even the most stubborn, straight lashes, while

it wraps all lashes from root to tip thanks to its curved brush.

efsane ruju Ultra Mat Ruj,

yenilikçi Lift-FX fırçası ile

kirpikleri büyüleyici kılan

Avon Unlimited Maskara ve

aydınlık, pürüzsüz, sağlıklı

bir cilt görünüm veren Avon

Serum Fondöten bu yaza

damgasını vuruyor. Renkli

Kozmetik Kategori Müdürü

Serpil Özcan; “Avon’un ilk

serum fondöteni C ve E

vitaminleriyle renk tonu

eşitsizliğini gidermeyi

hedefleyerek cildi anında

%200 nemlendiriyor ve

bu etki 72 saat boyunca,

makyajınızı çıkarsanız bile

devam ediyor. Özel içerikli

bu ürün aynı zamanda SPF30

ile güneşin zararlı (UVA &

UVB) ışınlarından cildinizi

koruyarak, sağlıklı görünen

aydınlık bitiş sunuyor. Avon’a

özel “TRIPLE ACTION

COMPLEX” formülü

sayesinde; nemi cilde

hapsederek, cildin nemini anında yüzde 200 artıran bu yeni

ürün, 8 farklı renk çeşidi ile her cilt tonuna da uyumlu.” diyen

Serpil Özcan, maskara ve rujlarla da ilgili bakın neler söylüyor…

“Pürüzsüz kadifemsi ve %100 mat görünüm

veren Avon Ultra Mat Ruj, yenilenen şık tasarımı kadar

zenginleşen içeriğiyle de dikkati çekiyor. E vitamini, avokado ve

susam yağı içeren nemlendirici

formüle sahip rujlarla, dudaklar

nemli ve çok daha bakımlı. Au

Naturale, Marvellous Mocha,

Divine Twig, Pink Passion gibi

toplam 18 farklı tona sahip

rujlar, yenilenen sivri ucuyla

kolay ve kusursuz uygulama

imkanı sunuyor. Seri, SPF 15

özelliği ile de dudakları güneşin

zararlı ışınlarından koruyor.

Kirpik lifting etkili Avon

Unlimited Maskara ise oldukça

iddialı bir ürün. Yenilikçi Lift-

FX fırçası ile kirpikleri yukarı ve

dışarı kaldırma özelliğine sahip

maskara ile 4 kat daha kalkık ve 3

kat daha hacimli kirpiklere sahip

olmak çok kolay. 24 saat kalıcı etki

yaratan maskara en inatçı, düz

kirpikleri bile yukarı kaldırırken,

kavisli fırçası sayesinde tüm

kirpikleri kökten uca sarıyor.”


24 Beauty Güzellik

All Needs of the Skin are in the Renewed

QNET Physio Radiance Range!

Cildin Tüm İhtiyacı Yenilenen

QNET Physio Radiance Serisi’nde!

Cilt bakımında ihtiyaç duyduğunuz her şey bu seride…

QNET için özel olarak İsviçre’de geliştirilen ve İtalya’da

üretilen Physio Radiance Serisi, bir cildin ihtiyacı olan

temizleme, nemlendirme, anti age ve besleyici özelliklerini

ayrı ayrı ürünlerle sunuyor.

Kadınlar için güzellik ışıltısı Physio Radiance Serisi’nde gizli…

Physio Radiance Gentle Foaming Temizleyici

Yumuşacık, köpüksü dokusuyla tüm cilt tipleri için ideal

olan Physio Radiance Gentle Foaming Temizleyici, ultra

hafif yapısıyla öne çıkıyor. Physio Radiance Gentle Foaming

Temizleyici cildi derinlemesine temizliyor.

Physio Radiance Boosting Essence

Cildin elastikiyetini gözle görülür şekilde artıran besleyici

aktif maddeler ve antioksidan açısından zengin nemlendirici

losyon olan Physio Radiance Boosting Essence, cildi sıkıştırır

ve nemlendirir. Makyaj öncesi cildi nemlendirmek için idealdir.

Everything you need in skin care in this range...

Physio Radiance Range, specially developed for QNET in

Switzerland and produced in Italy, offers the cleansing,

moisturizing, anti-age and nourishing properties that a skin

needs with separate products.

The beauty glow for women is hidden in the Physio Radiance

Range...

Physio Radiance Firming & Lifting Double Serum

Canlandıran ve sıkılaştıran, sıkılaştırırken aynı zamanda

nemlendiren iki farklı serum tek kutuda sunuluyor. Physio

Radiance Firming & Lifting Double Serum, yaşlanma etkileri

Physio Radiance Gentle Foaming Cleanser

Physio Radiance Gentle Foaming Cleanser, which is ideal for

all skin types with its soft, foamy texture, stands out with its

ultra-light structure. Physio Radiance Gentle Foaming Cleanser

cleanses the skin deeply.

Physio Radiance Boosting Essence

Physio Radiance Boosting Essence, a moisturizing lotion rich

in nourishing active ingredients and antioxidants that visibly

increases skin elasticity, tightens and moisturizes the skin. Ideal

for moisturizing the skin before makeup.

Physio Radiance Firming & Lifting Double Serum

Two different serums that revitalize and tighten, tighten and

moisturize at the same time are offered in a single box. Physio


Güzellik

Beauty

25

Radiance Firming & Lifting Double Serum

provides a fresher and younger look by

equalizing the skin tone while fighting the

effects of aging. The first of the serums out

of the box contains ingredients that support

natural tightening, lifting and equalizing

the skin tone. It helps to significantly reduce

and prevent the appearance of fine lines and

wrinkles. The second serum, which gives

intense moisture while tightening, offers an

effect against wrinkles caused by skin dryness

and imperfections.

ile savaşırken, cilt tonunu eşitleyerek daha taze

ve genç bir görünüm sunuyor. Kutunun içinden

çıkan serumlardan ilki, doğal sıkılaştırmayı, lifting

(kaldırmayı) ve cilt tonunu eşitlemeyi destekleyen

bileşenler içerir. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların

görünümünü önemli ölçüde azaltmaya ve

önlemeye yardımcı olur. Sıkılaştırırken yoğun

nem veren ikinci serum ise, cilt kuruluğu ve

kusurlarından kaynaklanan kırışıklıklara karşı

etki sunuyor.

Physio Radiance Repair Göz Kremi

Ultra hafif, hızlı emilen dokusu ile Physio

Radiance Göz Çevresi Kremi, kırışıklıkların

görünümünü ve mevcut yaşlılık lekelerinin

görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Düzenli

kullanım sonrasında göz çevreniz ve cildiniz daha

genç ve daha canlı bir görünüme sahip oluyor.

Physio Radiance Restoring Gündüz Kremi

Cildinizdeki ışıltıyı ortaya çıkaran ve yaşlanma

etkilerini geciktirmeye yardımcı olan Physio

Radiance Restoring Gündüz Kremi, cildinizi

nemlendirmek ve beslemek için mükemmel bir

çözüm sunuyor. Cildin gün boyu daha nemli

kalmasını sağlarken, cildi makyaja hazırlıyor.

Physio Radiance Repair Eye Cream

Physio Radiance Eye Contour Cream, with

its ultra-light, fast-absorbing texture, helps

to reduce the appearance of wrinkles and the

appearance of existing age spots. After regular

use, your eye area and skin look younger and

more vibrant.

Physio Radiance Regenerating Gece Kremi

Cildi gece boyu besleyip, nemlendiren Physio

Radiance Regenerating Gece Kremi, ince çizgilerin

ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı

oluyor. Yaşlanma karşıtı bileşenleriyle cilde içten

gelen bir ışıltı veriyor.

Physio Radiance Restoring Day Cream

Physio Radiance Restoring Day Cream, which

reveals the radiance on your skin and helps

to delay the effects of aging, offers a perfect

solution to moisturize and nourish your

skin. While keeping the skin more hydrated

throughout the day, it prepares the skin for

makeup.

Physio Radiance Regenerating Night Cream

Physio Radiance Regenerating Night Cream

helps to reduce the appearance of fine lines

and wrinkles. It gives the skin an inner glow

with its anti-aging ingredients.


26 Beauty Güzellik

Take Care of Your Skin Drying From The Sun In

Summer With 100% Natural Bio-Oil Natural!

Yaz Aylarında Güneşten Kuruyan Cildinize %100 Doğal

Bio-Oil Natural ile İyi Bakın!

Normalleşmeyle birlikte yaz aylarının gelişi hepimizi daha

da heyecanlandırdı. Sıcak sahiller, açık havalar, sosyal

ortamlar derken sıcaklar ve güneşin zararlı etkilerini de

göz ardı etmemek gerekiyor. Sıcakların ciltte nem kaybına

neden olması cildimiz için kritik bir konu. Dış etmenlerle

hassaslaşan cildimiz etkili bir bakıma ihtiyaç duyuyor.

Ancak tam da bu noktada etkisi kanıtlanmış Bio-Oil Natural

yardımınıza koşuyor. %100 doğal içeriği ve 14 bitki özü

içeren formülüyle Bio-Oil Natural, sıcaklardan etkilenmiş

cildinizi nemlendirerek ihtiyacı olan bakımı yapıyor.

Evlerde geçen uzun bir sürenin ardından normalleşmeyle

birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Özlemini duyduğumuz

deniz, kum ve güneş üçlüsü bizleri bekliyor. Ancak güneşin ve

sıcakların cilde verdiği zararların da bilincine varmak gerekiyor.

Güneş ışınlarının zararlı etkileri ve sıcağa uzun süre maruz

kalma, ciltte nem kaybına neden olarak cildi kurutuyor. Bu

da cilt tahrişlerini, alerjileri, cilt lekelerini, kışıklıklıkları ve

çatlakları tetikleyebiliyor. Hassaslaşan cilt, yorgun, yıpranmış

With the normalization, the arrival of the summer months

made us all even more excited. Hot beaches, open weather,

social environments should not ignore the heat and the

harmful effects of the sun. The fact that heat causes moisture

loss on the skin is a critical issue for our skin. Our skin,

which is sensitive to external factors, needs an effective care.

However, at this point, the proven Bio-Oil Natural comes

to your aid. With its 100% natural content and formula

containing 14 plant extracts, Bio-Oil Natural moisturizes

your skin affected by the heat and provides the care it needs.

After a long time at home, holiday plans started to be made with

the normalization. The trio of sea, sand and sun that we miss is

waiting for us. However, it is necessary to be aware of the damage

caused by the sun and heat to the skin. The harmful effects of

sun rays and prolonged exposure to heat dry the skin by causing

moisture loss in the skin. This can trigger skin irritations,

allergies, skin blemishes, wrinkles and cracks. Sensitive skin can


Güzellik

Beauty

27

have a tired, worn and pale appearance. However, it is possible

to protect yourself from these risks by providing the skin with

the care it needs. Bio-Oil Natural, which is both natural and

clinically proven to be effective on stretch marks, helps you

achieve a smooth and fresh skin by moisturizing your dry

skin in summer. Bio-Oil Natural brings together the natural

antioxidants, plant extracts and vitamins in its content, making

it an indispensable product for bags in summer.

Effective care inspired by nature

Bio-Oil Natural, which finds a way to naturally moisturize

and care for the skin that is sensitive to external factors, is the

world’s number one crack care cream that has been clinically

tested. Bio-Oil Natural, which combines the healing effect of

nature with your skin, with its content consisting of 14 different

plant extracts from soybean oil to jojoba, from patchouyi oil to

calendura extract, from chia seeds to pomegranate oil, vegetable

oils, natural antioxidants and vitamins, is a vegan product with

ISO 16128 Organic certification. It helps to visibly reduce the

appearance of cracks in 8 weeks when applied by massaging

the areas close to the formation of cracks such as the abdomen,

chest, hips, waist and thighs, twice a day. Bio-Oil Natural, which

prevents the formation of new cracks, moisturizes the skin and

gives it a smooth and bright appearance.

ve solgun bir görünüme kavuşabiliyor. Ancak cilde ihtiyacı olan

bakımı sunarak bu risklerden kendinizi korumanız mümkün.

Hem doğal hem de çatlaklar üzerinde etkisi klinik olarak

kanıtlanmış Bio-Oil Natural, yaz aylarında kuruyan cildinizi

nemlendirerek pürüzsüz ve taze bir cilde kavuşmanıza yardımcı

oluyor. Bio-Oil Natural, içeriğindeki doğal antioksidanlar,

bitki özleri ve vitaminlerle cildinizi buluşturarak yaz aylarında

çantaların vazgeçilmez ürünü oluyor.

Doğadan ilham alan etkili bakım

Dış etmenlerle hassaslaşan cildi doğal yollarla nemlendirmenin

ve bakım yapmanın yolunu bulan Bio-Oil Natural, klinik olarak

da test edilmiş dünyanın bir numaralı çatlak bakım kremi.

Soya yağından jojoba’ya, paçuyi yağından kalendura özütüne,

chia tohumundan nar çiçeği yağına 14 farklı bitki özünden,

bitkisel yağlardan, doğal antioksidanlardan ve vitaminlerden

oluşan içeriğiyle doğanın şifalı etkisini cildinizle buluşturan

Bio-Oil Natural, ISO 16128 Organik sertifikasına sahip vegan

bir ürün. Karın, göğüs, kalça, bel ve uyluk gibi çatlak oluşumuna

yakın bölgelere günde iki kez masaj yaparak uygulandığında 8

haftada çatlak görünümünü gözle görünür bir şekilde azaltmaya

yardımcı oluyor. Yeni çatlakların da oluşumunu engelleyen

Bio-Oil Natural, cildi nemlendirerek pürüzsüz ve parlak bir

görünüme kavuşturuyor.


30 Beauty Güzellik

Combat Aging Effects with

Beany PRE-PRObiotics Complex!

Beany PRE-Probiotics Complex ile

Yaşlanma Etkileriyle Mücadele Edin!

Beany PRE-PRObiotics Complex Kefir Essence Skin Care

range, which has a skin care formula that softens, nourishes

and balances the skin, plays a key role in strengthening the

skin’s protective layer and accelerating the regeneration

process. The range combats aging effects while preserving

the natural balance of the skin and providing intense

moisturizing.

Kefir is a beverage rich in prebiotics and probiotics, which

are body-friendly micro-organisms. Moreover, kefir contains

Cildi yumuşatan, besleyen ve dengeleyen bir cilt bakım

formülü olan Beany PRE-PRObiotics Complex Kefir Özlü

Cilt Bakım Seti, cildin koruyucu tabakasını güçlendirip

yenilenme sürecini hızlandırmada kilit rol oynuyor. Set,

cildin doğal dengesini koruyup yoğun nemlendirme

sağlarken yaşlanma etkileriyle mücadele ediyor.

Sütün özel bir maya mantarıyla mayalanmasıyla oluşan

kefir, vücuda dost mikro organizmalar olan prebiyotik ve

probiyotikler açısından son derece zengin bir içecek. Üstelik


Güzellik

Beauty

31

minerals such as vitamins B12 and K2, biotin, calcium,

magnesium, folic acid as well as pre- and probiotics. All these

properties make kefir almost an elixir of youth.

Kefir is now offered for sale in Unica Multibrand Turkey

catalog, Beany PRE-PRObiotics Complex Kefir Essence

Skin Care range here comes with an entirely different form.

The natural concentrated kefir essence contained in Beany

PRE-PRObiotics Complex, a skin care formula that softens,

nourishes and balances the skin, is obtained by fermenting

the milk of multiple and strong probiotic strains and revealing

bioactive peptides.

These concentrated kefir-derived pre- and probiotics nourish

and support the skin microbiome and promote a healthy skin

structure. Kefir probiotics play a key role in strengthening

the skin’s protective layer and accelerating the regeneration

process, providing the optimum balance for the vitality and

moisture of the skin, and supporting against wear caused by

stress and aging. In addition, the hyaluronic acid, panthenol,

vitamin E and shea butter in its content preserve and maintain

the natural balance of the skin and moisturize the skin

noticeably.

Beany PRE-PRObiotics Complex consists of three products:

face cream, face serum and hand cream.

Beany PRE-PRObiotics Complex Kefir Essence Long Lasting

Hydration Face Cream is a skin care formula that softens,

nourishes and balances the skin. The natural concentrated

kefir essence contained in Beany PRE-PRObiotics Complex,

a skin care formula that softens, nourishes and balances the

skin, is obtained by fermenting the milk of multiple and strong

probiotic strains and revealing bioactive peptides. It prepares

your skin for the perfect make-up application.

Beany PRE-PRObiotics Complex Kefir Essence Long Lasting

Hydration Face Serum promotes the formation of a healthy

skin microbiome by nurturing pre- and probiotics derived

from concentrated kefir, skin-friendly bacteria. Valuable

antioxidant oils such as panthenol, vitamin E and jojoba oil

in its content provide a moisturizing and protective barrier. Its

formula fortified with hyaluronic acid supports the reduction

of signs of aging and supports a brighter and brighter skin

appearance.

Beany PRE-PRObiotics Complex Kefir Essence Long Lasting

Hydration Hand Cream nourishes the skin microbiome and

promotes the formation of a healthy skin microbiome with

pre- and probiotics from concentrated kefir. In this way, your

hands are protected from the degenerative effects of chemical

and environmental factors they are exposed to throughout

the day. Its formula, which is strengthened with nourishing

ingredients such as panthenol, vitamin E and shea butter,

deeply moisturizes your skin, protects against wear and

provides a bright and fresh skin appearance.

kefirin içinde pre- ve probiyotiklerin yanı sıra B12 ve K2

vitaminleri, biotin, kalsiyum, magnezyum, folik asit gibi

mineraller de bulunuyor. Tüm bu özellikleri de kefiri adeta bir

gençlik iksiri haline getiriyor.

Kefir şimdi de Unice Multibrand Türkiye kataloglarında

satışa sunulan Beany PRE-PRObiotics Complex Kefir Özlü

Cilt Bakım Seti ile bambaşka bir formda karşımızda. Cildi

yumuşatan, besleyen ve dengeleyen bir cilt bakım formülü

olan Beany PRE-PRObiotics Complex’in içeriğindeki doğal

konsantre kefir özü, birden fazla ve güçlü probiyotik cinsinin

sütü fermente etmesi ve biyoaktif peptitleri açığa çıkarmasıyla

elde ediliyor.

Bu konsantre kefir kaynaklı pre-ve probiyotikler, cilt

mikrobiyomunu besleyip destek oluyor ve sağlıklı bir cilt

yapısını teşvik ediyor. Kefir probiyotikleri, cildin koruyucu

tabakasını güçlendirmede ve yenilenme sürecini hızlandırmada

kilit rol oynuyor, cildin canlılığı ve nemi için optimum dengeyi

sağlıyor, stres ve yaşlanma nedeniyle oluşan yıpranmaya

karşı destek veriyor. Ayrıca içeriğindeki hyalüronik asit,

pantenol, E vitamini ve shea yağıyla cildin doğal dengesini

koruyup devamlılığını sağlayarak cildi hissedilir derecede

nemlendiriyor.

Beany PRE-PRObiotics Complex, yüz kremi, yüz serumu ve el

kremi olmak üzere üç üründen oluşuyor.

Beany PRE-PRObiotics Complex Kefir Özlü Yüz Kremi, cildi

yumuşatan, besleyen ve dengeleyen bir cilt bakım formülüdür.

İçeriğindeki doğal konsantre kefir özü, birden fazla ve güçlü

probiyotik cinsinin sütü fermente etmesi ve biyoaktif peptitleri

açığa çıkarmasıyla elde edilir. Kefir pre- ve probiyotikleri, cildin

koruyucu tabakasını güçlendirmede ve yenilenme sürecini

hızlandırmada kilit rol oynar. Bunun yanı sıra formülündeki

değerli doğal bileşenler, cilt mikroflorasını besleyen

probiyotikler olarak işlev görür. Ürün, cildin canlılığı ve nemi

için optimum dengeyi sağlar. Kusursuz makyaj uygulaması için

cildinizi hazırlar.

Beany PRE-PRObiotics Complex Kefir Özlü Yüz Serumu,

konsantre kefir kaynaklı pre- ve probiyotikleri, cilde dost

bakterileri besleyerek sağlıklı bir cilt mikrobiyomu oluşumunu

teşvik eder. İçeriğindeki pantenol, vitamin E ve jojoba yağı gibi

değerli antioksidan yağlar, nemlendirici ve koruyucu bir bariyer

oluşmasını sağlar. Hyalüronik asitle güçlendirilmiş formülü

yaşlanma belirtilerinin azalmasına destek olur, daha parlak ve

aydınlık bir cilt görünümünü destekler. Beany PRE-PRObiotics

Complex Kefir Özlü El Kremi, içeriğindeki konsantre kefir

kaynaklı pre- ve probiyotikler ile cilt mikrobiyomunu besleyip

destek olarak sağlıklı bir cilt mikrobiyomu oluşumunu teşvik

eder. Bu sayede elleriniz gün boyu maruz kaldığı kimyasal ve

çevresel etmenlerin dejenere edici etkilerinden korunmuş olur.

Panthenol, E vitamini ve shea yağı gibi besleyici bileşenlerle

güçlendirilmiş formülü cildinizi derinlemesine nemlendirir,

yıpranmalara karşı korur, parlak ve taze bir cilt görünümü sunar.


32 Beauty Güzellik

80% of Skin Problems are Environmental Factors

Cilt Sorunlarının Yüzde 80’i Çevresel Etkenler

In the summer months, when the harmful effects of the sun

increase, skin health and care becomes more important. Studies

show that 80% of the factors that cause skin aging are caused

by environmental factors. In addition, even when the weather

is cloudy, the harmful effects of the sun are reduced by only

20-30 percent. Experts point out that sunscreen creams should

be used not only in summer but also in all seasons to protect

the skin. In this context, the sunscreen with a special formula

developed by Iva Natura, which produces organically certified

and environmentally friendly products, helps prevent staining,

burns, freckles and more risky skin problems.

Irreversible effects should be avoided

Pointing out that direct sun rays have a damaging effect on the

skin, Levent Kahraman, General Manager of Iva Natura, said,

“We need the sun, which is a source of heat and light, for life.

However, when you take direct sun rays, it also causes many

skin-destroying problems. Our skin is very important to us.

For this reason, it is very important to use sunscreen to prevent

irreversible negative effects on the skin. In addition, people do

not pay enough attention to the care after the sun while giving

the necessary importance to sunscreen. Relaxing our skin with

after-sun creams and relieving fatigue and sensitivity is as

important as using sunscreen.”

Prevents spotting and freckling

30 SPF Sun Cream, specially developed by Iva Natura to

protect against the harmful effects of the sun, generates an

invisible sheath on the skin. Thanks to its

powerful formula produced with the latest

technology, it helps protect your skin from

the harmful effects of sun rays and sunrelated

skin sensitivities. In particular, it

helps to prevent sensitivities such as burns

and redness that may occur on light skin

tones. It also helps to prevent the formation

of spots and freckles on the skin caused by

the sun.

At the end of a busy day spent in the

sunlight, the best way to relieve the tiredness

and sensitivity of the skin is with a soothing

cream. Organic After Sun Cream, with its

soft texture, starts to show its effect as soon

as it meets the skin, providing comfort with

its moisturizing effect. The cream, which

provides intense moisturizing with argan and

sesame oils in its formula, prepares you for the

next day with the refreshing feature of Aloe

Vera extract.

Güneşin zararlı etkilerinin arttığı yaz aylarında, cilt sağlığı

ve bakımı daha çok önem kazanıyor. Yapılan araştırmalar,

ciltte yaşlanmaya yol açan etkenlerin yüzde 80’inin çevresel

etkenlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Ayrıca, havanın

kapalı olduğu zamanlarda bile güneşin zararlı etkileri sadece

yüzde 20-30 oranında azalıyor. Uzmanlar, cildi korumak için

güneş koruyucu kremlerin sadece yazın değil, dört mevsim

kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda, organik

sertifikalı ve doğaya saygılı üretim yapan Iva Natura’nın

geliştirmiş olduğu özel formüle sahip güneş kremi ciltte oluşan

lekelenme, yanık, çillenme ve daha riskli cilt sorunlarının

önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Geri dönüşü olmayan etkilerin önüne geçilmeli

Direkt gelen güneş ışınlarının cildi tahrip edici etkisinin

olduğuna dikkat çeken Iva Natura Genel Müdürü Levent

Kahrıman, “Yaşam için, ısı ve ışık kaynağı olan güneşe

ihtiyacımız var. Ancak, direkt olarak güneş ışınlarını

aldığınızda cildi tahrip edici birçok soruna da yol açıyor.

Cildimiz, bizim için oldukça önemli. Bu nedenle, cilt üzerinde

oluşacak geri dönüşü olmayan olumsuz etkilerin önüne geçmek

için güneş kremi kullanmanın önemi oldukça büyük. Bunun

yanında kişiler, güneş kremine gereken önemi verirken güneş

sonrasındaki bakıma yeterince önem göstermiyor. Cildimizi,

güneş sonrası kremlerle rahatlatmak, yorgunluğu ve hassasiyeti

gidermek de güneş kremi kullanmak kadar büyük önem

taşıyor” dedi.

Lekelenme ve çillenme oluşumunu engelliyor

Iva Natura tarafından güneşin zararlı etkilerinden

korunmak için özel olarak geliştirilmiş, 30 SPF Güneş

Kremi cilt üzerinde görünmez bir kılıf oluşturuyor.

En son teknolojiyle üretilen güçlü formülü sayesinde,

cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkisinden ve güneşe

bağlı cilt hassasiyetlerinden korumaya yardımcı oluyor.

Özelikle, açık tonlardaki ciltlerde oluşması muhtemel

yanık, kızarıklık gibi hassasiyetlerini önlemeye yardımcı

oluyor. Ciltte, güneş nedeniyle oluşan lekelenme ve

çillenmelerin de oluşumunu engellemeye yardımcı

oluyor.

Gün ışığı altında geçen yoğun bir günün sonunda, ciltte

oluşan yorgunluk ve hassasiyeti gidermenin en iyi yolu

rahatlatıcı bir kremden geçiyor. Organik Güneş Sonrası

Krem, yumuşak dokusuyla ciltle buluşur buluşmaz etkisini

göstermeye başlayarak, nemlendirici etkisiyle rahatlık

sağlıyor. Formülünde bulunan, argan ve susam yağları ile

yoğun bir nemlendirme sağlayan krem, Aloe Vera özünün

tazeleyici özelliği ile sizi bir sonraki güne hazırlıyor.


34 Beauty Güzellik

Maison Crivelli now in Turkey with its

New Unique Perfume, Iris Malikhân...

Maison Crivelli, benzersiz yeni kokusu

Iris Malikhân ile şimdi Türkiye’de...

Suspending time with its inspiring fragrance creations,

French Perfume House Maison Crivelli presents its new

perfume Iris Malikhân in Turkey.

Thibaud Crivelli, the young founder of Maison Crivelli, an

emotional adventurer and a botanist at heart, describes perfume

as a living experience. Developing an empirical approach to

nature, Thibaud devoted his life to the magical universe of

scents. His experiences on his voyage of discovery have given

him an instinctive, sensual and global sense of perfume that

perfectly complements the knowledge of perfumers.

With its perfumes, Tribaud Crivelli opens the door to a realm

where extraordinary experiences are possible, such as drinking

coffee at the foot of an erupting volcano, zigzagging a cocoa

field on a motorcycle, smelling a rose 60 meters below the sea,

İlham verici koku kreasyonları ile zamanı askıya alan Fransız

Parfüm Evi Maison Crivelli, yeni kokusu Iris Malikhân’ı

Türkiye’de beğeniye sunuyor.

Maison Crivelli’nin duygusal bir maceracı ve özünde botanist

olan genç kurucusu Thibaud Crivelli, parfümü yaşayan bir

deneyim olarak betimliyor. Doğaya ampirik bir yaklaşım

geliştiren Thibaud, hayatını kokuların büyülü evrenine adadı.

Keşif yolculuğunda edindiği deneyimler ona parfümörlerin

bilgilerini mükemmel bir şekilde tamamlayan içgüdüsel,

duyusal ve küresel bir parfüm anlayışı kazandırdı.

Tribaud Crivelli, parfümleriyle, patlayan bir yanardağın

eteklerinde kahve içmek, motosikletle bir kakao tarlasında

zikzak yapmak, denizin 60 metre altında bir gül koklamak

veya karlı bir çölde safran tarlasını geçmek gibi olağanüstü


Güzellik

Beauty

35

or crossing a saffron field in a snowy desert.

A desirable modern monogram and unprecedented discoveries

combine with refined bottles. Sounds, colors and notes blend

together at a level of authenticity that amazes the senses,

allowing you to experience the perfume as a personal discovery.

Thibaud Crivelli says, “Nature is more beautiful when

undisturbed and with contrasts,” and positions Maison Crivelli

as an environmentally friendly brand. For the sustainability of

perfume raw materials, a sustainable patchouli plantation in

Indonesia is financed for every third bottle purchase. Fragrances

are presented in environmentally friendly, certified packages.

The natural ingredients used come from certain carefully

selected plantations or are organically grown, hand-picked and

recycled. This delicate harvest also ensures that all the fragrant

properties of the plant are preserved.

IRIS MALIKHÂN

Perfumer Marc Zini (Robertet) turns Thibaud Crivelli’s most

striking encounter with iris flowers into a marvel.

In a wild and untouched environment, this delicate flower,

enchanting with its soft and powdery notes, is the assertive and

contemporary signature of Iris Malikhân.

Iris Malikhân opens with a natural touch predominantly

from galbanum and cypress. This zesty starter is powered by

coriander and pink pepper.

The heart of the perfume expresses the flamboyant, powdery,

soft, woody and strawberry face of the iris. The unique touch of

blackcurrant strengthens the fruity side of the fragrance, while

gently lengthening the green notes. Cinnamon and mimosa, on

the other hand, add a slight warmth.

The perfume then evolves into warm and soft notes. Gourmet

traces of amber and vanilla alongside leather notes while

extending the woodiness of the iris, leaves a generous and

intoxicating feeling on the skin.

deneyimlerin mümkün olabileceği bir alemin kapılarını açıyor.

Arzu edilen, modern bir monogram ve benzeri görülmemiş

keşifler rafine şişelerle birleşiyor. Sesler, renkler ve notalar

duyuları hayrete düşüren bir özgünlük düzeyinde birbirine

karışıyor ve parfümü kişisel bir keşif olarak deneyimlemenizi

sağlıyor.

“Doğa, bozulmadığında ve zıtlıklarla daha güzeldir.”diyen

Thibaud Crivelli, Maison Crivelli’yi çevreye dostu bir

marka olarak konumlandırıyor. Parfüm hammaddelerinin

sürdürülebilirliği için her üç şişe satın alımında Endonezya’da

bir sürdürülebilir paçuli ekimi finanse ediliyor. Kokular çevreye

duyarlı, sertifikalı ambalajlarda sunuluyor. Kullanılan doğal

bileşenler özenle seçilmiş belirli tarlalardan geliyor veya organik

olarak yetiştiriliyor, elle toplanıyor ve dönüştürülüyor. Bu hassas

hasat aynı zamanda bitkinin tüm güzel kokulu özelliklerinin

korunmasını sağlıyor.

IRIS MALIKHÂN

Parfümör Marc Zini (Robertet), Thibaud Crivelli’nin iris

çiçekleriyle en çarpıcı karşılaşmasını bir harikaya dönüştürüyor.

Vahşi ve el değmemiş bir ortamda, yumuşak ve pudralı

notalarıyla insanı mest eden bu narin çiçek, Iris Malikhân’ın

iddialı ve çağdaş imzasını oluşturuyor.

İris Malikhân, ağırlıklı olarak galbanum ve selviden gelen doğal

bir dokunuşla açılıyor. Bu coşkulu başlangıç, kişniş ve pembe

biber ile güçlendiriliyor.

Parfümün kalbi, irisin gösterişli, pudralı, soft, odunsu ve

çileğimsi yüzünü ifade ediyor. Frenk üzümüyle yapılan

benzersiz dokunuş kokunun meyvemsi yanını güçlendirirken,

yeşil renkli notaları yavaşça uzatıyor. Diğer yandan, tarçın ve

mimoza, hafif bir sıcaklık katıyor.

Koku daha sonra sıcak ve yumuşak notalara doğru evriliyor.

Deri notaların yanı sıra amber ve vanilyanın gurme izleri irisin

odunsuluğunu uzatırken, ciltte cömert ve sarhoş edici bir his

bırakıyor.


36 Beauty Güzellik

Global fabric softeners market is booming

Çamaşır yumuşatıcısı pazarında dünya çapında büyük artış

Fabric Softeners, also known as fabric conditioners, are used to

keep fabric soft and avoid static cling.

The growth in the market has also been fueled by increasing

number of working women, busy lifestyles, urbanization,

rising e-commerce, prospering economies; increasing

disposable incomes and improving lifestyles; coupled with the

opportunities extended by an underpenetrated market; trade

ups from cheaper mass brands into premium brands; preference

for ecofriendly fabric softener offerings; rising levels of

extravagance in the laundry care; wider acceptance of premium

brands beyond Western borders; availability of innovative and

novel formulations and types; rising popularity of stylish yet

comfortable fabrics.

Fragrance-based fabric softeners witnessed immense popularity

among consumers and manufacturers expended resources and

time using fragrance as a major differentiating factor for their

products, launching myriad fragrance variants for different

consumers. Going forward, floral-inspired fragrances will

continue to drive the fabric conditioner/softener market

globally.

Çamaşır yumuşatıcıları, kumaşı yumuşatmak ve buruşmayı

önlemek için kullanılıyor. Çalışan kadın sayısındaki artış,

yoğun geçen yaşamlar, şehirleşme, artan e-ticaret, büyüyen

ekonomiler, gelir artışı paralelinde iyileşen yaşam tarzları

yumuşatıcı pazarındaki büyümenin temel sebepleri. Bunlara

ilave olarak, henüz tam olarak doygunluğa ulaşmadığı için

fırsatlar sunan piyasa şartları; ucuz yollu kitle markalarından üst

düzey markalara geçiş isteği; yumuşatıcı tercihinde çevre dostu

özelliğinin aranması; çamaşırların bakımı ve korunması için

gösterilen aşırı özen; Batı ülkelerinin sınırlarının dışında üst

düzey markalara olan ilgi; yenilikçi ve özgün formüller içeren

ürünlerin ortaya çıkışı; şık ve rahat kumaşlara olan yoğun ilgi

gibi başlıklar da yumuşatıcılara olan ilginin açıklayıcı sebepleri.

Koku bazlı yumuşatıcıların, hem tüketici hem de üretici

gözünde oldukça tutulduğu gözlemleniyor. Üreticiler, sayısız

koku çeşidini piyasaya sürerek farklı tercihleri olan tüketicilere

hitap etmek yönünde yoğun emek ve zaman harcıyorlar.

Çiçeklerden esinlenerek hazırlanan kokular, önümüzdeki

dönemde de küresel yumuşatıcı pazarını yönlendirmeye devam

edecek gibi görülüyor.


Güzellik

Beauty

37

Amid the COVID-19 crisis, the global market for Fabric

Softeners and Conditioners estimated at US$15.1 Billion in

the year 2020, is projected to reach a revised size of US$19.7

Billion by 2026, growing at a CAGR of 4.5% over the analysis

period. Liquid, one of the segments analyzed in the report, is

projected to record a 4.9% CAGR and reach US$15.7 Billion by

the end of the analysis period.

After a thorough analysis of the business implications of the

pandemic and its induced economic crisis, growth in the Dryer

Sheets segment is readjusted to a revised 3.9% CAGR for the

next 7-year period. Liquid fabric softeners act through the

deposition of cationic active ingredients or compounds on

fabrics.

They are usually added during the rinsing process. With

increased exposure to fabric surfaces, the deposition of active

ingredients is as high as 90% when compared to sheet softeners.

Dry sheet softeners/sheet softeners are often added in tumble

dryers and not during the rinsing stage as liquid softeners.

Sheet softeners contain essentially the same type of cationic

compounds as washer-added liquids, with minor differences to

ensure compatibility with the clothes dryer.

The U.S. Market is estimated at $3.1 Billion in 2021, while

China is forecast to reach $3.3 Billion by 2026

The Fabric Softeners and Conditioners market in the U.S. is

estimated at US$3.1 Billion in the year 2021.

COVID-19 krizinin etkilerinin görüldüğü 2020’de, 15,1

Milyar Dolar olarak tahmin edilen küresel kumaş yumuşatıcı

pazarının, 2026 yılına kadar, yenilenen bir tahminle 19,7 Milyar

Dolar büyüklüğe ulaşacağı, yani %4,5’lik bir YBBO (Yıllık

Bileşik Büyüme Oranı) göstereceği tahmin ediliyor. Raporda

analiz edilen birimlerden olan ‘sıvı’ yumuşatıcıların, analiz

dönemi sonunda %4,9’luk bir YBBO ile 15,7 Milyar Dolar

hacme ulaşması öngörülüyor.

Pandeminin ve neden olduğu ekonomik krizin ticari etkilerinin

kapsamlı bir analizi sonucunda, ‘kurutma makinası mendilleri’

segmentindeki büyümenin, önümüzdeki 7 yıllık dönem için,

yenilenen bir tahminle %3,9 YBBO olacağı öngörülüyor.

Genellikle durulama esnasında eklenen sıvı kumaş

yumuşatıcılar, katyonik aktif bileşenlerin veya bileşiklerin,

kumaş üzerinde birikmesi yoluyla iş görürler.

Aktif bileşenler, mendil (yaprak) yumuşatıcılarla

kıyaslandığında, kumaş yüzeyine nüfuzu %90 daha yüksektir.

Kurutucu mendil yumuşatıcılar genellikle sıvı yumuşatıcılar

gibi, durulama esnasında değil, kurutma makinasında kurutma

esnasında eklenir. Mendil yumuşatıcılar, kurutma makinesiyle

uyumluluğu sağlamak için, küçük farklılıklar olmakla birlikte,

çamaşır makinasına eklenen sıvılarla aynı tür katyonik bileşikler

içerir.

ABD pazarının 2021’de 3,1 Milyar $ olduğu tahmin edilirken,

Çin’in 2026 yılına kadar 3,3 Milyar $’a ulaşacağı bekleniyor


38 Beauty Güzellik

China, the world`s second largest economy, is forecast to reach

a projected market size of US$3.3 Billion by the year 2026

trailing a CAGR of 6% over the analysis period. Among the

other noteworthy geographic markets are Japan and Canada,

each forecast to grow at 3.7% and 2.4% respectively over the

analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at

approximately 4.2% CAGR.

By application, commercial segment to reach $13.2 Billion by

2026

In the global Commercial segment , USA,

Canada, Japan, China and Europe will

drive the 4.34% CAGR estimated for

this segment. These regional markets

accounting for a combined market

size of US$6.7 Billion in the year

2020 will reach a projected size

of US$9.3 Billion by the close of the

analysis period. China will remain

among the fastest growing

in this cluster of regional

markets. Led by countries

such as Australia, India,

and South Korea, the market

in Asia-Pacific is forecast to

reach US$2.1 Billion by the

ABD yumuşatıcı ve şekillendirici pazarının 2021 yılında 3,1

Milyar Dolar olduğu tahmin edilirken dünyanın büyüklükte

ikinci sırasında yer alan ekonomisiyle, Çin’in 2026 yılına kadar,

%6 YBBO ile 3,3 Milyar Dolar’a ulaşması bekleniyor. Diğer

önemli pazarlardan olan Japonya ve Kanada’nın da, analiz

dönemi boyunca %3,7 ve %2,4 oranında büyüyeceği tahmin

ediliyor. Avrupa içinde ise, Almanya’nın %4,2 YBBO göstermesi

bekleniyor.

2026’ya kadar globalde toplam

ticaret hacmi, $13.2 Milyar $

Küresel olarak bu iş kolunda ABD,

Kanada, Japonya, Çin ve Avrupa,

bu piyasa için tahmin edilen %4.34

YBBO’na şahitlik ederken, 2020

yılında 6,7 ​Milyar Dolar birleşik

pazar büyüklüğüne sahip bu bölgesel

pazarların, analiz döneminin

sonunda 9,3 Milyar Dolar

büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.

Çin’in, bahsi geçen bölgesel pazarlar

arasında en hızlı büyüyenlerden

biri olmaya devam edeceği

beklenirken Avustralya, Hindistan

ve Güney Kore gibi ülkelerin hâkim

olduğu Asya-Pasifik bölgesinin, 2026 yılına


Güzellik

Beauty

39

year 2026, while Latin America will expand at a 5.7% CAGR

through the analysis period. Developed markets with higher

disposable incomes per household have traditionally been

major consumer clusters. Growth in these markets has been

supported by increased

product acceptance

owing to introduction

of innovative products

targeting biodegradability,

performance improvement,

skin-friendliness, and

requirement for water

conservation, among

others. Demand has also

benefited from the launch

of newer types of fabrics

such as cashmere and

washable wool which

are made from modern

synthetic fibers that need

special care and treatment to sustain its unique properties,

mainly smoothness and elasticity. Growing awareness over the

many benefits offered is a key force driving current growth in

developing Asia-Pacific, Latin America and Middle Eastern

markets.

kadar 2,1 Milyar Dolar hacme ulaşacağı, Latin Amerika’nın

ise %5,7’lik bir YBBO göstereceği bekleniyor. Hane başı daha

yüksek satın alım gücüne sahip gelişmiş pazarlar, geleneksel

olarak hep ‘büyük tüketiciler’ olmuşlardır. Bu pazarlardaki

büyümeyi açıklayan gerekçe

ise, birçok başka etmenin

yanında biyolojik olarak

doğada çözünürlük, ürün

iyileştirme, cilt dostu olma

ve doğal su kaynaklarını

koruma gibi gerekçelerle

piyasaya sürülen inovatif

ürünlerin varlığı. Özel

bakım ve muamele

gerektiren, modern sentetik

elyaftan üretilmiş kaşmir

ve yıkanabilir yün gibi yeni

kumaş türlerinin piyasaya

sürülmesi, bu ürünlerin

hassas, pürüzsüz ve elastik

özelliklerini koruyacak yumuşatıcı ve şekillendiricilerin

de ortaya çıkıp piyasada yoğun talep görmesini açıklıyor.

Ürünlerin sunduğu avantajlara odaklanan Asya-Pasifik, Latin

Amerika ve Orta Doğu pazarlarında da ciddi bir farkındalık ve

büyüme gözlemleniyor.

#sepawacongress

#welovesepawa

www.sepawa-congress.com

Booth Package:

1 virtual exhibition booth

1 exhibitor slot (10 min.)

2 virtual exhibitor tickets

1 company entry advanced

Fees: € 2,500

Become a

virtual Exhibitor

Chat with participants

and other exhibitors

Take the possibility to talk

about your product innovation,

company, achievements or

scientific results in the

10-minute exhibitor slot

Make new contacts with our

Networking Carousel

Use our SEPAWA®

CONGRESS App to request

meeting and many more

possibilities


42 Beauty Güzellik

The Unique Complement of Coolest Curls:

PROluxe 4-in-1 Hair Waver

En Havalı Buklelerin

Eşsiz Tamamlayıcısı:

PROluxe 4’ü 1 Arada Saç

Şekillendirici

Hacimli görünüme sahip havalı bukleler şüphesiz her

tarzın en şık tamamlayıcısı… Kadınların kişisel bakımdaki

değişilmez markası Remington, yeni ürünü Proluxe 4’ü

1 Arada Saç Şekillendirici ile en trend 4 buklenin ışıltısını

saçlara taşıyor.

Cool curls with a voluminous appearance are undoubtedly

the most elegant complement of any style… Remington, the

unchangeable brand of women’s personal care, brings the

shine of the trendiest 4 curls to the hair with its new product

PROluxe 4-in-1 Hair Waver.

Remington attracts attention with the steps it takes in the field

of personal care and the specially designed products that it

brings to consumers, and impresses with its new product.

PROluxe 4-in-1 Hair Waver, specially designed for cool curls

that complement the most special moments of women, gives

the user the freedom to make trendy deep and prominent curls,

flowing mermaid curls, wide beach style curls and half-messy

curls with a single device. Combining superior technology and

functionality, the PROluxe 4-in-1 Hair Waver, with its smart

OPTIheat technology, applies the ideal heat to the hair to

generate 24-hour permanent curls, and thanks to its adjustable

dial, it enables the desired volume of waves.

Leaving the desired temperature to the user’s preference with 5

settings digital temperature control up to 210 ° C, the PROluxe

4-in-1 Hair Waver is ready for use within 30 seconds with its

fast heating feature, It also makes it possible to generate salon

quality hair with PRO + setting at 185 ° C.

PROluxe 4-in-1 Hair Waver, which provides safe use as well as

easy use, prevents accidents that may occur during or after hair

care thanks to its cold tip, safe closing after 60 minutes and body

lock feature.

Kişisel bakım alanında attığı adımlar ve tüketicilerle

buluşturduğu özel tasarım ürünlerle dikkat çeken Remington,

yeni ürünüyle de kendisine hayran bırakıyor.

Kadınların en özel anlarının tamamlayıcısı olan havalı bukleler

için özel olarak tasarlanan Proluxe 4’ü 1 Arada Saç Şekillendirici,

trend olan derin ve belirgin bukleler, akan deniz kızı bukleleri,

geniş sahil tarzı bukleler ve yarım dağınık bukleleri tek

cihaz ile yapabilme özgürlüğünü kullanıcıya veriyor. Üstün

teknolojinin ve işlevselliğin bir arada olduğu Proluxe 4’ü 1

Arada Saç Şekillendirici, akıllı OPTIheat teknolojisi ile 24 saat

kalıcı bukleler oluşturmak için ideal ısıyı saça uygularken,

ayarlanabilir kadranı sayesinde de arzu edilen hacimde dalganın

yapılabilmesini sağlıyor.

210°C ‘ye kadar 5 ayarlı dijital sıcaklık kontrolü ile istenilen

sıcaklığı kullanıcının tercihine bırakan Proluxe 4’ü 1 Arada Saç

Şekillendirici, hızlı ısınma özelliği ile 30 saniye içinde kullanıma

hazır hale gelirken, 185°C’de PRO+ ayarıyla da salon kalitesinde

saçlar yaratmayı mümkün kılıyor.

Kolay kullanımının yanı sıra güvenli de bir kullanım sağlayan

Proluxe 4’ü 1 Arada Saç Şekillendirici, soğuk ucu, 60 dakika

sonrasında güvenli kapatma ve gövde kilidi özelliği sayesinde

saç bakımı sırasında ya da sonrasında yaşanabilecek kazaların

da önüne geçiyor.


44 Beauty Güzellik

“We will reach the goal by working

with a focus on quality”

“Kalite odaklı çalışarak hedefe ulaşacağız”

The cosmetics industry, which has developed with the

passion of women to look young and beautiful, and the

desire to give more importance to men’s personal care, has

become one of the winners of the pandemic period when it

adapts to e-commerce. The sector, which makes good use of

the advantage of having the ratio of female and male young

population in our country, has grown every year, especially

considering the last five years. Kırmızıgül Kozmetik has

more than taken its share from this growth.

Cüneyt Demiray, Director of Foreign Trade of Kırmızıgül

Kozmetik, told us that they are making efforts to ensure that the

growth on the basis of quantity in the cosmetics sector, which

has grown by 10% in the last two years, especially with the

integration of e-commerce into the system during the pandemic

period, also in terms of value-added products.

Efforts to get a share from the USA and Europe in cosmetics

Demiray, who started his speech by emphasizing that the world

cosmetics industry is a very wide market in which big players

Kadınların genç ve güzel görünme tutkusu, erkeklerin

kişisel bakımlarına daha fazla önem verme isteği ile gelişim

gösteren kozmetik sektörü, e-ticaretle de uyum sağlayınca

pandemi döneminin kazananları arasına girdi. Ülkemizdeki

kadın ve erkek genç nüfus oranlarına sahip olma avantajını

iyi kullanan sektör, özellikle son beş yıl dikkate alındığında

her yıl üstüne koyarak büyüdü. Bu büyümeden Kırmızıgül

Kozmetik te payına düşeni fazlasıyla aldı.

Özellikle pandemi döneminde e- ticaretin sisteme iyice

entegre edilmesiyle son iki yılda yüzde 10 oranında büyüyen

kozmetik sektöründe miktar bazında gerçekleşen büyümenin,

katma değerli ürün anlamında da gerçekleşmesi için çaba

harcadıklarını söyleyen Kırmızıgül Kozmetik Dış Ticaret

Müdürü Cüneyt Demiray, kozmetikte kat edilen mesafeyi

Beauty Turkey’e anlattı.

Kozmetikte ABD ve Avrupa’dan pay alma çabası

Dünya kozmetik sektörünün büyük oyuncuların ve markaların

yer aldığı çok geniş bir pazar olduğunu vurgulayarak söze


Güzellik

Beauty

45

and brands take place, said, “Although France is the starting

point of this business, we know that there are very big brands of

USA and European origin in the sector. In fact, our consumer

portfolio also prefers these brands. We cannot say that our

country has sufficient vision in the cosmetics sector. When

we look at the world market, we see how few Turkish brands

are. So this has been a starting point for us. As a result of our

research, we saw that; The weakness of the capital structure of

the stakeholders of the cosmetic industry in the country and the

fact that they do not attach enough importance to innovation

are the main reasons for us to get a smaller share of the cake.”

Branding adventure at Kırmızıgül Kozmetik

Demiray, who stated that as a cosmetic industry producer with

the ability to produce customer-oriented and cost-effective

products, started by reaching higher quality product capacity

with cheaper labor costs compared to developed countries,

Demiray conveyed their developments in branding and

export with the following words, “We succeeded this despite

the protectionist policies of China and Far East countries. We

continued our development and this slowness was reflected

in the branding. The 10% growth I just meant is a growth in

terms of quantity in the first place. First of all, we wanted to

capture this. After a while, we saw that we showed the ability

to export to 167 countries in 2020. The monetary equivalent

of Turkish cosmetic sector exports was 1 billion 120 million

dollars. In 2023, we aim to reach three and a half billion dollars

as all Turkish Cosmetic producers. We will achieve this goal by

working with a focus on quality. As a company, we are mainly

Kırmızıgül Kozmetik Dış Ticaret Müdürü Cüneyt Demiray

Cüneyt Demiray, Director of Foreign Trade of Kırmızıgül Kozmetik

başlayan Demiray, “Fransa bu işin çıkış noktası olmakla birlikte

sektörde ABD ve Avrupa kökenli çok büyük markaların varlığını

biliyoruz. Aslında bizim tüketici portföyümüz de bu markaları

tercih ediyor. Ülkemizin kozmetik sektöründe yeterli vizyona

sahip olduğunu da söyleyemeyiz. Dünya pazarına bakıldığında

Türk markalarının ne kadar az olduğunu görmekteyiz.

Dolayısıyla bu bizim için bir çıkış noktası oldu. Yaptığımız

araştırmalar sonucunda gördük ki; kozmetik sektörünün ülke

içindeki paydaşlarının sermaye yapısının zayıflığı ve inovasyona


46 Beauty Güzellik

yeterince önem vermemesi pastadan daha az pay almamızın

başlıca nedeni olmaktadır” ifadelerini kullandı.

effective in the USA, England, Germany and France, Russia, the

Netherlands, the Middle East and North African countries. Our

brand awareness has reached a very high level in these markets.

Especially in men’s products… We are planning to carry out an

effective marketing work in EU countries with infrastructure

and PR activities for women as well. In this process, we had a

hard time convincing our customers that we are a Turkish brand

during the promotions we made in the USA and Denmark. We

understood that there is a prejudice that such a brand will not

come out of Turkey.”

Kırmızıgül Kozmetik’te markalaşma serüveni

Müşteri odaklı ve uygun maliyetli ürün üretme kabiliyetine sahip

kozmetik sanayi üreticisi olarak gelişmiş ülkelere oranla daha

ucuz olan işçilik maliyetleri ile daha kaliteli ürün kapasitesine

erişerek yola koyulduklarını belirten Demiray, markalaşma ve

ihracattaki gelişmelerini şu sözlerle aktardı: “Çin ve Uzakdoğu

ülkelerinin korumacı politikalarına rağmen bunu yaptık.

Gelişmemizi sürdürdük ve bu yavaş ta olsa markalaşmaya

yansıdı. Az önce kastettiğim yüzde 10’luk büyüme de ilk etapta

miktar anlamında bir büyümedir. Öncelikle bunu yakalamak

istedik. Bir süre sonra gördük ki 2020 yılında 167 ülkeye ihracat

yapma becerisini göstermişiz. Türkiye Kozmetik sektöründe

İhracatımızın toplam parasal karşılığı 1 milyar 120 milyon

dolar oldu. 2023 yılında ise Türk Kozmetik sektörü olarak 3,5

milyar doları hedefliyoruz. Kalite ve inovasyon odaklı çalışarak

bu hedefe ulaşabiliriz. Firma olarak başlıca etkili olduğumuz

pazarlar ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak

üzere Rusya, Hollanda, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleridir.

Marka bilinirliğimiz bu pazarlarda oldukça yüksek düzeylere

ulaştı. Özellikle de erkek ürünlerinde…Bu anlamda Kadınlar

için de altyapı ve PR çalışmalarıyla AB ülkelerinde etkin bir

pazarlama çalışması yapmayı planlıyoruz. Bu süreçte ABD’nde

ve Danimarka’da yaptığımız tanıtımlarda müşterilerimizi Türk

markası olduğumuza inandırmakta bir hayli zorlandık. Anladık

ki Türkiye’den böyle bir marka çıkmayacağına yönelik bir ön

yargı var.”


Güzellik

Beauty

47

Sectoral problems and hints of competitive understanding

What the successful manager said about sectoral problems and

improvement of competitive conditions was also noteworthy.

Informing about the existence of constructive incentives from

the government, Demiray outlined the sectoral development

performance with the following words, “In addition to the

support of access to finance, participation in fairs, market

research, office establishment for foreign markets, the state

should have a more effective approach to branding in state

incentives. For example, visuality… We know that in cosmetics,

people first look at the packaging. Unfortunately, there are very

few packaging manufacturers in our country with high appeal.

We also provide this supply from China and other Far East

countries.”

Pandemic and cosmetics industry

With the epidemic, there was a complete explosion in demand

of product ranges such as hand sanitizer, cologne and hand

cleaning gel. Although this situation reflected positively on

the sector at first, after a short time, serious problems were

experienced due to the contraction in the demand for alcohol

and raw materials, the exorbitant increase in prices and the

reduction in supply. The sector became unable to produce for

three months. When the difficulties in supply were overcome,

production resumed. Another factor here was that hairdressers

and barbers, which are the predominant customer portfolio of

the sector, were closed for a long time.

25 years of experience

With the partnership of Ayhan and Celal Kırmızıgül, established

in 1996 and succeeding in being among the top 500 companies

in cosmetics throughout the country, Kırmızıgül Kozmetik

continues its claim to enter the market of many global brands

in the world. The company, which started with cosmetics

production and perfume marketing in the first place in its

25-year history, then moved to Çerkezköy-Veliköy OSB with

increasing capacity, continues its production of personal care

products, hair care products, hair sprays, shampoo, cream and

lotion with its R&D and quality control departments and works

hard to offer new products to the market. There is an average of

15% new participation every year in the sector, where there are

2,346 manufacturers operating under the Istanbul Chemicals

and Chemical Products Exporters’ Association.

Sektörel sorunlar ve rekabetçi anlayışın ipuçları

Başarılı yöneticinin sektörel sorunlar ve rekabet koşullarının

iyileştirilmesi konusunda da söyledikleri kayda değerdi.

Devletin yapıcı teşviklerinin varlığından bahseden Demiray,

sektörel gelişim performansının ana hatlarını da şu sözlerle çizdi.

“Devlet teşviklerinde finansa erişim, fuarlara katılım, pazar

araştırması, yurt dışı pazarlar için ofis kurulumu desteklerinin

yanında markalaşma konusunda devletin daha etkin yaklaşımı

olmalıdır. Örneğin görsellik… Biliyoruz ki kozmetikte insanlar

önce ambalaja bakar. Ülkemizde albenisi yüksek ambalaj üretici

maalesef yok denecek kadar az. Biz de bu tedariği Çin ve diğer

Uzakdoğu ülkelerinden sağlıyoruz.”

Pandemi ve kozmetik sektörü

Salgınla birlikte el dezenfektanı, kolonya ve el temizleme jeli

gibi ürün gamlarında tam anlamıyla talep patlaması oldu. Bu

durum ilk başlarda sektöre olumlu yansımakla birlikte kısa bir

süre sonra alkol ve hammadde arzındaki daralma, fiyatlardaki

fahiş artış ve tedarikin kısılmasıyla ciddi sıkıntılar yaşandı.

Sektör üç ay boyunca üretim yapamaz hale geldi. Tedarikteki

zorluklar aşılınca üretim tekrar başladı. Burada bir başka etken

de sektörün ağırlıklı müşteri portföyü olan kuaför ve berberlerin

uzunca süre kapalı kalmasıydı.

25 yıllık deneyim

Ayhan ve Celal Kırmızıgül ortaklığında kuruluşu 1996 yılına

dayanan ve kozmetikte ülke genelinde ilk 500 firma içinde

yer alma başarısını gösteren Kırmızıgül Kozmetik, dünyada

bir çok global markanın pazarına rakip olarak girme iddiasını

sürdürüyor. 25 yıllık geçmişinde ilk etapta kozmetik üretimi ve

parfüm pazarlaması ile başlayan daha sonra artan kapasiteyle

Çerkezköy-Veliköy OSB’ne taşınan firma, kişisel bakım ürünleri

saç bakım ürünleri saç spreyleri, şampuan krem ve losyon

üretimine AR-GE ve kalite kontrol departmanları ile aralıksız

devam ediyor ve piyasaya yeni ürünlerin çıkması için adeta

var gücüyle çalışıyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

İhracatçıları Birliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 2 bin 346

üretici firmanın var olduğu sektöre her yıl ortalama yüzde 15’lik

yeni katılım söz konusu


48 Beauty Güzellik

Korea Expects to Welcome 60 Thousand

Tourists from Turkey after the Pandemic

Kore, Pandemi Sonrası

Türk Seyahat Severleri Ağırlamayı Bekliyor

Having controlled the COVID-19 pandemic in only 20 days

and managed to keep it under control so far; Korea has also

been working on the tourism of the country for the postpandemic

period.

The country expects to welcome 60 thousand tourists from

Turkey when international travel returns back to normal

after the pandemic.

The Korea Tourism Organization (KTO), which was established

by the Republic of Korea in 1962 to promote tourism, has not

paused its efforts for the promotion of Korea, one of the most

prominent countries of the Far East, even during the pandemic.

The Istanbul Office, which has been conducting its operations

under the Consulate General of the Korean Republic in

Istanbul, also strives for the reinforcement of the tourism

relations between Korea and Turkey in the same perspective.

The Korean Tourism Organization Istanbul Office Director

COVID-19 salgınını 20 gün gibi kısa bir sürede kontrol altına

almayı başaran Kore, pandemi sonrası için ülke turizmine

yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

Kore, salgın sonrası seyahatlerin de normale

dönmesiyle beraber Türkiye’den 60 bin turisti

Kore’de ağırlamayı bekliyor.

Kore Cumhuriyeti tarafından turizmi teşvik etmek amacıyla

1962 yılında faaliyete geçirilen Kore Turizm Organizasyonu

(KTO), Uzak Doğu’nun en önemli ülkelerinden olan Kore’nin

tanıtımına yönelik çalışmalarına pandemi döneminde de hız

kesmeden devam ediyor.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde

2012’den beri faaliyetlerini sürdüren İstanbul Ofisi de aynı

çerçevede Kore ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini de

güçlendirebilmek amacıyla çalışıyor. Türkiye ve Kore arasındaki

köklü diplomatik ve kültürel bağın kendileri için önemli bir


Güzellik

Beauty

49

Soyoung Park emphasized that the strong diplomatic and

cultural bond between Turkey and Korea was an important

source of motivation for them: “As the KTO Istanbul Office, we

are working relentlessly to improve and strengthen the relations

between Turkey and Korea in tourism. In our region, we are

responsible for a total of 20 countries including Israel, Greece,

Bulgaria, Romania and Croatia in addition to Turkey.”

Bonds between Korea and Turkey are important

Emphasizing that the positioning central office for this region

in Istanbul is actually a sign of the unique bond between the

two countries Park said “Because the support that the Turkish

soldiers provided to us during the Korean War created a unique

emotional bond for the Koreans about Turkey, and this bond

is very important to us. And we want to further reinforce this

historical and cultural bond through tourism, which offers

people the opportunity for the most beautiful experiences”.

Park added that every year an average of 250K people from

Korea visit Turkey, “While we welcome nearly 30K tourists from

Turkey every year in Korea. We want to introduce the Korean

culture in Turkey more, and welcome more guests from Turkey

in our country. In this scope, we have a target of attracting 60

thousand tourists from Turkey to Korea in the first phase after

the pandemic.”

It attracts the world not only as a ‘Holiday Destination’ but

also as a ‘Congress, Meeting and Event Destination’

Soyoung Park also noted that Korea is the 2nd leading country in

the world, in hosting international conferences and continued as

follows: “Many incentive programs that we provide, and special

subsidization plans for special groups have also played a role for

use to become a well-known destination for congress, meeting,

and event tourism. In their business travels, we welcome the

participants many unique space visits and interesting activities

to enjoy. We want to increase our recognition in Turkey in this

respect, too.”

Korea: ‘Safe and secure country’ for Turkish tourists to go

without a visa

According to the Visa Exemption Agreement signed between

Turkey and the Republic of Korea, the citizens of the two

countries can travel for tourism up to 3 months without a visa.

At the end of her statement Soyoung Park, Director of The

Korean Tourism Organization Istanbul Office also referred to

Korea’s success in response to the pandemic and concluded

her words as follows: “South Korea’s Covid-19 response

strategy sits a top three pillars: fast and free testing, expansive

tracing technology and mandatory isolation of the most severe

cases. With this strategy South Korea, managed to control

the pandemic in only 20 days and keeps it still under control.

Within the framework of the measures due to the COVID-19

pandemic, the visa exemption has been suspended for a

temporary period beginning from April 13, 2020. However,

we would like to underline that this is a temporary application

taken as part of the response to the pandemic and will return

motivasyon kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Kore Turizm

Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Soyoung Park;

“KTO İstanbul Ofisi olarak Türkiye ve Kore arasında turizm

alanındaki ilişkileri artırmak için aralıksız şekilde çalışıyoruz.

Bulunduğumuz bölgede Türkiye ile aralarında İsrail, Yunanistan,

Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan gibi ülkelerin de yer aldığı

toplam 20 ülkenin idari merkezi konumunda.”

Kore ve Türkiye arasındaki bağlar önemli

Bölgenin merkez ofisinin İstanbul’da yer almasının aslında

iki ülkenin arasındaki özel bağın bir işareti olduğunu

da vurgulayan Park, “Çünkü Kore Savaşı sırasında Türk

askerlerinin bizlere sağladığı destek; Koreliler için Türkiye’ye

karşı farklı bir duygusal bağ oluşturdu ve bu bağ, bizler için çok

önemli. İnsanlara en güzel deneyimleri yaşama imkanı sunan

turizm aracılıyla ise bu tarihsel ve kültürel bağlarımızı daha da

güçlendirmek istiyoruz.” diye açıkladı.

Kore’den Türkiye’ye her yıl ortalama 250 bin ziyaretçinin

geldiğini sözlerine ekleyen Park, “Kore’de ise yılda yaklaşık

30 bine yakın Türkiyeli turisti ağırlıyoruz. Kore kültürünü

Türkiye’ye daha fazla tanıtarak Türkiye’den çok daha fazla sayıda

konuğu ülkemizde ağırlamayı istiyoruz. Pandemi sonrasında

bu kapsamda Türkiye’den ilk etapta 60 bin turisti Kore’ye

çekebilmeyi hedefliyoruz.” diye açıkladı.

Sadece ‘tatil rotası’ olarak değil, bir ‘Kongre, Toplantı ve

Etkinlik Rotası’ olarak da dünyada ilgi çekiyor

Kore’nin tüm dünyada uluslararası konferanslara ev

sahipliğinde dünyanın en önde gelen 2. ülkesi olduğunu da

belirten Soyoung Park bu konuyla ilgili ise şunları söyledi:

“Bilinen bir kongre, toplantı ve etkinlik turizmi destinasyonu

olmamızda sağladığımız birçok teşvik programının ve özel

gruplar için özel destek planlarımızın da önemli bir rolü var. İş

odaklı bu tip gezilerinde katılımcıları, keyif alabilecekleri çok

sayıda benzersiz mekân ve ilginç aktivitelerle ağırlayabiliyoruz.

Türkiye’de bu anlamda da bilinirliğimizi artırmak üzere

çalışıyoruz.”

Kore: Türk turistler için vizesiz gidilebilecek ‘en güvenli

ülkelerden’

Türkiye ve Kore Cumhuriyeti arasındaki “Vize Muafiyeti

Anlaşması” çerçevesinde, iki ülke vatandaşları turistik amaçlı

seyahatlerinde 3 aya kadar vizeden muaf şekilde seyahat

edebiliyor.

Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Soyoung

Park açıklamalarının sonunda Kore’nin pandemiyle mücadelede

gösterdiği başarısına da değinerek, “COVID-19 salgınıyla

mücadele stratejisini ‘hızlı ve ücretsiz test, kapsamlı izleme

teknolojisi ve ciddi vakaların zorunlu izolasyonu’ temellerine

oturtan Güney Kore, salgını 20 gün gibi kısa bir sürede kontrol

altına almayı başardı. Bu başarısını da sürdürmeye devam

ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını

nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde vize muafiyeti 13 Nisan

2020 tarihinden itibaren geçici bir süreliğine askıya alındı.


50 Beauty Güzellik

to normal as the pandemic ramps down in the world. As KTO

Istanbul Office, we look forward to welcoming everyone who

misses and waits to travel to Korea and as before, we continue

our efforts to promote Korea for the post-pandemic period, too.

We are waiting for all the Turkish travelers to Korea, the country

that combines and presents history, nature, culture-art and the

innovations of modern life together.”

A destination that combines natural beauties, historical

enrichment and the modern life

Korea, one of the most unique and joyful countries of the

Far East, is a ‘country of contrasts’ which offers both natural

beauties and historical enrichment and draws attention with its

modern structure. The visitors have a spiritual experience in the

Buddhist temples at the summits of ancient mountains such as

Bulguksa on the one side and enjoy shopping 24 hours at the

ultra-modern skyscrapers of Seoul such as the Lotte World

Tower on the other side.

The Korean Wave (Hallyu) which includes the emerging TV

series, movies and music of Korea in early 21st century also

opens the gates of a different world of entertainment for tourists.

Being one of the most secure countries of the world, Korea also

offers a holiday with a tasteful cuisine which includes menus

ranging from cereals, vegetables to legumes and sea food.

Korea Tourism Organization: A bridge between the two

countries

The Korean Tourism Organization, which has been working to

strengthen the existing bonds between the two countries; since

its establishment as the Istanbul Office, continues its activities

without slowing down during the pandemic period, too. By

acting as a bridge between Korea and Turkey, the organization

focuses on hosting more Turkish tourists in Korea after the

pandemic.

Ancak şunu önemle ifade etmek isteriz ki bu, pandemiyle

mücadele kapsamında alınmış geçici bir uygulamadır ve salgının

dünyada da hızını kaybetmesiyle birlikte normale dönecektir.

Biz de KTO İstanbul Ofisi olarak, seyahat etmeyi özleyen ve

bekleyen herkesi Kore’de ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.

Daha önce de olduğu gibi, pandemi sonrası için de Kore’nin

tanıtımına yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam

ediyoruz. Türkiye’den de tüm seyahat severleri tarih, doğa,

kültür-sanat ve modern hayatın yeniliklerini bir arada sunan

Kore’ye bekliyoruz.” dedi.

Doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve modern hayatın iç

içe geçtiği bir destinasyon

Uzak Doğu’nun en sıra dışı ve keyifli ülkelerden biri olan Kore,

seyahat severler için hem doğal güzelliği ve tarihi zenginliği

bir arada sunan hem de modern yapısıyla dikkat çeken ‘bir

zıtlıklar ülkesi’. Ziyaretçiler bir yandan Bulguksa gibi antik

dağ zirvesi Budist tapınaklarda ruhani bir deneyim yaşarken;

diğer yandan ise Lotte World Tower gibi Seul’un ultra-modern

gökdelenlerinde 24 saat alışveriş keyfine varabiliyorlar.

Kore’de 21.yy’ın başlarında yükselen TV dizisi, film ve müziği

kapsayan Kore Dalgası (Hallyu), aynı zamanda turistler için

eğlence dolu farklı bir dünyanın da kapılarını aralıyor. Dünyanın

en güvenilir ülkelerinden biri olan Kore, damak tadına önem

veren seyahat severler için de tahıllardan sebzelere, bakliyattan

deniz ürünlerine kadar çok geniş yelpazede zengin menüler

sunan mutfağıyla lezzet dolu bir tatil imkanı da sunuyor.

Kore Turizm Organizasyonu: İki ülke arasında bir köprü

İstanbul Ofisi olarak kurulduğundan bu yana, iki ülke

arasındaki var olan bağları kuvvetlendirmek üzere çalışan Kore

Turizm Organizasyonu pandemi döneminde de çalışmalarına

hız kesmeden devam ediyor. Kurum, Kore ve Türkiye arasında

bir köprü görevi görerek pandemi sonrasında Kore’de daha fazla

Türkiyeli turisti ağırlama amacıyla çalışıyor.


52 Beauty Güzellik

Eyüp Sabri Tuncer, FINAT ödülünü kazandı

Eyüp Sabri Tuncer wins FINAT Award

Bir Cumhuriyet markası olan Eyüp Sabri Tuncer (EST),

kültürümüzün vazgeçilmez asırlık bir değeri haline gelmeyi

başardı. Eyüp Sabri Tuncer markasıyla üretilen etiket ve

ambalajların FINAT tarafından ödüllendirilmesi sebebiyle

Çiftsan Etiket firması Genel Müdürü Hakan Yolgun, Eyüp Sabri

Tuncer’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Hakan Yolgun, yaptığı ziyaret sonrasında memnuniyetini dile

getirerek şöyle dedi: “Kıymetli iş ilişkimize nice değerler katmak

en büyük dileğimizdir. EST Yönetim Kurulu Başkanı H. Engin

Tuncer ve nezdinde tüm Eyüp Sabri Tuncer ailesine gurur ve

mutluluğumuza ortak oldukları için sonsuz teşekkürlerimizi

sunarız.’’

“Eyüp Sabri Tuncer is known for being an essential and a Republic

Brand centuries-old value of our culture since its creation in 1923.

Mr. Hakan Yolgun, the General Manager of Ciftsan Labeling &

Packaging Company, which is one of the main suppliers under

Eyüp Sabri Tuncer products labels & packaging has paid a

warm visit to Eyüp Sabri Tuncer Head Quarter after receiving

an outstanding prize by FINAT. Afterwards, by expressing his

satisfaction on his visit, Mr. Hakan Yolgun said: “It is our greatest

wish to add many values to our valuable business relationship.

We would like to express our interminable thanks to Mr. Engin

Tuncer, The Chairman of the Board of Eyüp Sabri Tuncer, and

the entire Eyüp Sabri Tuncer family for sharing our pride and

happiness.”


54 Beauty Güzellik

The collaboration of Aksan Kozmetik and Çiftsan

Etiket was crowned with the World Label Award

Aksan Kozmetik ve Çiftsan Etiket iş birliği

World Label Award ile taçlandı

Çiftsan Etiket company was awarded the World Label Award

for the labels they produced for the Savon de Royal Pearl and

Tropic series of Aksan Kozmetik

Çiftsan Etiket company was awarded WORD LABEL AWARDS

for the labels they produced for The Savon de Royel Pearl and

Tropik series AKSAN KOZMETIK A.Ş., one of the leading

companies in the cosmetics industry. Ciftsan Etiket officials, who

have a respected place both in the domestic and international

markets, commented on their success as follows: “We are proud

that the label we produced for Aksan Kozmetik, one of the

leading companies in the Turkish cosmetics industry, won such

a prestigious award. AKSAN KOZMETIK A.Ş., who shared our

pride and happiness in this success, which is very important

for our country and our industry, Exchange rate. President

Mr. Zafer KUTANOĞLU and all AKSAN KOZMETIK A.Ş.

Thank you to your family. We wish our valuable cooperation to

continue for many years.”

Çiftsan Etiket firması, Aksan Kozmetik şirketinin Savon de

Royal Pearl ve Tropik serisi için ürettiği etiketler ile World

Label Award ödülüne layık görüldü

Çiftsan Etiket firmasının, kozmetik sektörünün önde gelen

firmalarından AKSAN KOZMETİK A.Ş. için ürettiği Savon de

Royel Pearl ve Tropik serisi etiketleri WORD LABEL AWARDS

ödüllerine layık görüldü. Gerek iç pazarda gerekse uluslararası

pazarlarda saygın bir yeri olan AKSAN KOZMETİK başarılarını

şöyle yorumladılar: “Türk kozmetik sektörünün önde gelen

firmalarından Aksan Kozmetik için ürettiğimiz etiketin

böylesine saygın bir ödül kazanması bizleri gururlandırmıştır.

Ülkemiz ve sektörümüz için çok önemli olan bu başarıda gurur

ve mutluluğumuza ortak olan AKSAN KOZMETİK A.Ş.’nin

Yön. Kur. Bşk. Sayın Zafer KUTANOĞLU ve tüm AKSAN

KOZMETİK A.Ş. ailesine teşekkür ederiz. Değerli işbirliğimizin

uzun yıllar sürmesini diliyoruz.”


BEAUTYWORLD ME

5-7 Ekim 2021

Dubai - B.A.E.

COSMOPROF ASIA

17-19 Kasım 2021

Hong Kong - Ç.H.C.

COSMOPROF BOLOGNA

10-13 Mart 2022

Bologna - İTALYA


56 Beauty Güzellik

Zeki Sarıbekir was re-elected President of ASD

Zeki Sarıbekir ASD’ye Yeniden Başkan Seçildi

Zeki Sarıbekir, the current

president, who was the

only candidate in the 13th

Ordinary Election General

Assembly of the Turkish

Packaging Manufacturers

Association, was re-elected

by taking all the votes. Zeki

Sarıbekir said that they

will continue their export

and environment-oriented

works for the sector

without slowing down in

the new period.

ASD, the umbrella organization of the packaging industry,

which exported 5.1 billion dollars last year, held its 13th

Ordinary General Assembly. Zeki Sarıbekir, who was the only

candidate in the General Assembly of the Association, was reelected

by taking all the votes.

++Keep working for the industry

In his statement after the general assembly, Zeki Sarıbekir

said, “I am extremely proud to be elected as the president of

ASD in the new term. We will continue to work for our sector

with our friends in our new Board of Directors and Auditors.

As the packaging industry, we continue to contribute to our

country’s exports without stopping. In 2020, we realized an

export of 5 billion 147 million dollars and achieved an increase

of 12 percent in quantity and 9 percent in value compared to

the previous year. In addition, as the packaging industry, we

are constantly improving ourselves by quickly adapting to the

future and innovations.

With the pandemic, there has been a demand from the world

towards Turkey. Continuing our work; continued its packaging

supply for all sectors, especially food, medicine and cleaning

products sectors. We must make this sustainable, increase our

market number and sell packaging to more countries. The

Turkish packaging industry has a strong infrastructure and

the competence to compete with companies in the world. By

continuously investing in R&D and innovation, we need to

produce in a fast, economical and sustainable way, and increase

our share in the world markets where competition is intense.

Automation should be provided in production in order to

increase both the production volume and the production of

value-added products in the most economical way possible.”

Ambalaj Sanayicileri

Derneği’nin 13. Olağan

Seçimli Genel Kurulu’nda

tek aday olan mevcut

başkan Zeki Sarıbekir

oyların tamamını alarak

yeniden başkan seçildi. Zeki

Sarıbekir, yeni dönemde

de sektör için ihracat ve

çevre odaklı çalışmalarına

hız kesmeden devam

edeceklerini söyledi.

Geçen yıl 5,1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ambalaj

sektörünün çatı kuruluşu ASD, 13. Olağan Genel Kurulu’nu

gerçekleştirdi. Derneğin Genel Kurulu’nda tek aday olan Zeki

Sarıbekir oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Sektör için çalışmaya devam

Genel kurul sonrası yaptığı açıklamada Zeki Sarıbekir, “ASD’nin

yeni dönemde de başkanı seçilmekten dolayı son derece

gururluyum. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarımızdaki

arkadaşlarımızla sektörümüz için çalışmaya devam edeceğiz.

Ambalaj sektörü olarak ülke ihracatımıza hiç durmadan katkı

sunmaya devam ediyoruz. 2020 yılında 5 milyar 147 milyon

dolarlık ihracat gerçekleştirip bir önceki yıla göre miktar olarak

yüzde 12, değer olarak ise yüzde 9 artış yakaladık. Ayrıca

ambalaj sektörü olarak geleceğe ve yeniliklere hızlı bir şekilde

adapte olarak kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Pandemiyle birlikte dünyadan Türkiye’ye doğru bir talep oluştu.

Bizlerin çalışmalarını sürdürmesi; gıda, ilaç ve temizlik ürünleri

sektörleri başta olmak üzere tüm sektörler için ambalaj tedariğini

aksatmadan devam ettirdi. Bunu sürdürülebilir kılmalı, pazar

sayımızı artırarak daha çok ülkeye ambalaj satmalıyız. Türkiye

ambalaj sektörü güçlü bir altyapıya ve dünyadaki şirketlerle

yarışacak yetkinliğe sahip. Ar-Ge ve inovasyona sürekli yatırım

yaparak, hızlı, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde üretim

yapmamız, rekabetin yoğun olduğu dünya pazarlarından

aldığımız payı artırmamız gerekiyor. Hem üretim hacminin

yükseltilmesi hem de katma değerli ürün imalatının mümkün

olan en ekonomik biçimde gerçekleştirilebilmesi için üretimde

otomasyon sağlanmalı.” diye konuştu.

ASD’nin odak noktası ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘çevre’

Zeki Sarıbekir sözlerine şöyle devam etti: “‘Sürdürülebilirlik’ ve

‘Çevre’yi ambalaj üretiminde temel iki nokta olarak kabul edip


Güzellik

Beauty

57

ASD’s focus is ‘sustainability’ and ‘environment’

Zeki Sarıbekir continued his words as follows, “We must accept

‘Sustainability’ and ‘Environment’ as two fundamental points

in packaging production and move forward. We need to reduce

the import of waste to zero. Recycling our own waste contributes

greatly to our economy. In order to develop the recycling sector,

it is necessary to raise awareness of everyone. However, quality

recycling can be achieved by collecting wastes separately at their

source and collecting them separately by local governments.

On the other hand, we must proceed in line with the United Nations

Sustainable Development Goals for a sustainable environment. The

European Union aims to gradually implement the European Green

Consensus within the framework of the climate neutral target by

2050. As ASD, we will closely follow the transition process to a

carbon-free economy and continue to provide our industry with

the support we can in the coming period by doing our part.”

Packaging does not increase costs, protects the product

Pointing out that the importance of packaged foods has increased

especially during the epidemic process, ASD President Zeki

Sarıbekir said, “The cleanliness and reliability of the products

we buy depends on the packaging of that product. Nutritional

value, amount, expiry date, address of the manufacturer of the

product contained on the packaging; that is, all information

including the content of the product and where and by whom it

was produced. The right packaging is also an indicator of the value

given to consumers. For this reason, contrary to popular belief,

packaging is protective, not a cost-increasing element. Apart from

what is reflected, the cost of packaging is generally between 3 and

5 percent of the selling price of daily necessities products and

around 10 percent for some industrial products. Packaging cannot

be held responsible for the increase in food prices. Packaging does

not increase inflation.”

ilerlemeliyiz. Atık ithalatını sıfıra indirmemiz gerekiyor.

Kendi atıklarımızın dönüştürülmesi ekonomimize büyük

katkı sağlar. Geri dönüşüm sektörünün geliştirilmesi için

herkesin bilinçlendirilmesi şart. Ancak atıklar kaynağında

ayrı biriktirilerek ve yerel yönetimler tarafından ayrı ayrı

toplanarak kaliteli geri dönüşüm sağlanabilir.

Diğer yandan sürdürülebilir bir çevre için Birleşmiş

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda

yol almalıyız. Avrupa Birliği de 2050’de iklim nötr hedefi

çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı kademeli

olarak hayata geçirmeyi hedefliyor. ASD olarak bizler

de karbonsuz ekonomiye geçiş sürecini yakından takip

edecek, üzerimize düşenleri yerine getirerek elimizden

gelen desteği önümüzdeki dönemde de sektörümüze

sunmayı sürdüreceğiz.”

Ambalaj maliyeti artırmaz ürünü korur

Ambalajlı gıdaların özellikle salgın sürecinde öneminin

daha da arttığını vurgulayan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir,

“Satın aldığımız ürünlerin temiz, güvenilir olması o ürünün

ambalajına bağlı. Ambalajın üzerinde içerdiği ürünün

besin değeri, miktarı, son tüketim tarihi, üreticisinin

adres bilgileri; yani ürünün muhteviyatı ve nerede ve kim

tarafından üretildiğini içeren tüm bilgiler bulunur. Doğru

ambalajlar aynı zamanda tüketicilere verilen değerin de bir

göstergesi. Bu sebeple sanılanın aksine ambalajlar maliyet

artırıcı bir unsur değil koruyucudur. Yansıtılanların dışında

ambalaj maliyeti günlük ihtiyaç ürünlerinin satış fiyatının

genelde yüzde 3 ila 5 arası ve bazı endüstriyel ürünlerde

yüzde 10 civarındadır. Gıda fiyatlarının yükselmesinden

ambalaj sorumlu tutulamaz. Ambalaj enflasyonu artırmaz.”

ifadelerini kullandı.


Moskova / Rusya

27-30 Ekim 2021

global.intercharm.ru

71.686 Profesyonel Ziyaretçi

Türkiye Milli Katılımında Yer Alan Firmalar

ASLANKAYA Kimya ve Sağlık Ürün San. A.Ş.

ATEŞSÖNMEZ Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.

AMG Kozmetik Tarim Hayvancilik ve Oto İnş. Teks. İhr. San. Tic. Ltd. Şti

BALIKÇI Kimya San. Tic.Ltd.Şti.

BİLAL Sabuncu Yağ ve Sabun San. Ve Tic. A.Ş.

CAREX Bitkisel Ürünler ve Kozmetik San.Tic. Ltd.Şti.

DALAN Kimya Endüstri A.Ş.

DİORA Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.

E.S.T. Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik. San.A.Ş.

ENDEKS Kimya San. ve Tic. A.Ş.

EZEL Kozmetik İthalat ve İhracat Ticaret ve Snayi A.Ş.

FLORA Uçan Yağlar San. Ve Tic.Ltd. Şti.

FONEKS Kozmetik Sağlık ve Eğitim Hizm. San. Ve Tic.Ltd. Şti.

FON Kozmetik San. Ve Tic.Ltd. Şti.

HUNCA Kozmetik San. A.Ş.

MAKYAJ Kozmetik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

PREDO Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SN KIMYA Kozmetik Dezenfektan ve Temizlik Ürünleri İmalatı

Gayrimenkul Gıda İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TAT Kimya Sabun ve Gliserin San. Ve Tic. A.Ş.

YEŞİLILGAZ Kozmetik Kimya İnş. Otm. ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.

Prestijli Fuar Desteği ile

Rusya Pazarından Payınızı

Siz de Bu Fuarla Alın

Yurtdışı Fuarlar

Son yerler için irtibata geçin

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Quasar İstanbul

No: 76/1302 Şişli – İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 (212) 982 56 27

Fax : +90 (850) 522 34 03

info@worldexpofair.com


60 Beauty Güzellik

CVK Park Bosphorus Hotel offers

A unique wellness and spa experience with

“Livera Spa & Fitness”

CVK Park Bosphorus Hotel’den Eşsiz bir zindelik

ve spa deneyimi “Livera Spa & Fitness”

İstanbul’da, şehrin kalbi Gümüşsuyu’ndaki eşsiz konumu ve

ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile kendi alanında fark oluşturan

CVK Park Bosphorus Hotel, zindelik, tazelenme, sağlık ve

aktif yaşam noktası Livera Spa & Fitness ile konuklarına

benzersiz deneyimler yaşatıyor. 8.500 m²’lik Livera Spa &

Fitness’ta, masaj odaları, dinlenme alanları, imza masaj

ve bakım terapileri, VIP tedavi odaları, hem unisex, hem

de sadece kadınlara özel fitness ve spa – hamam alanları,

grup dersleri, spinning, pilates, crossfit stüdyoları, kişisel

antrenörle egzersiz imkanları bulunuyor.

CVK Park Bosphorus Hotel, which makes a difference in its

field with its unique location in Gümüşsuyu, the heart of the

city in Istanbul, and its privileged service approach, offers

its guests unique experiences with its vitality, refreshment,

health and active life point Livera Spa & Fitness. In 8,500

m² Livera Spa & Fitness, massage rooms, relaxation areas,

signature massage and care therapies, VIP treatment rooms,

both unisex and women-only fitness and spa - Turkish bath

areas, group lessons, spinning, pilates, crossfit studios,

exercise facilities with a personal trainer.

Yenilenen hizmet anlayışı ve ambiyansı ile sadece bir konaklama

adresi değil aynı zamanda bir yaşam adresi olma özelliğini de

sunan CVK Park Bosphorus Hotel, konaklayan misafirlerinin

yanı sıra dışarıdan da spa alanına misafir kabul eden Livera

Spa & Fitness ile kendine zaman ayırmak, zinde hissetmek ve

daima aktif, dinç olmak isteyenlerin gözdesi olarak öne çıkıyor.

8.500 m²’lik alana sahip olan Livera Spa & Fitness, masaj

odaları, dinlenme alanları, VIP tedavi odaları ile hem unisex,

hem de sadece kadınlara özel fitness ve spa – hamam alanları

sunuyor. Geleneksel Osmanlı tarzı ve geleneklerine uygun

olarak tasarlanan Türk Hamamları, özel mermer kullanımı

ile fark atıyor. Spa’nın yüzme havuzunda sezona bağlı olarak

açılır kapanır bir cam çatı bulunuyor. Grup dersi, spinning,

pilates ve crossfit stüdyoları ile kişisel antrenör fırsatı da sunan

Livera Spa & Fitness, tatil veya iş seyahatinde olsanız bile ideal

formunuzun ve sağlığınızın merkezi olarak öne çıkıyor. Livera

Spa & Fitness’ta her biri farklı stilde dizayn edilen 10 adet masaj

odası bulunuyor. Türkiye’de ilk kez VIP spa konseptini hayata

geçiren bu tesis, içlerinde kendi özel Türk hamamları, saunaları,

With its renewed service concept and ambiance, it is not only

an accommodation address but also a living address, CVK Park

Bosphorus Hotel stands out as the favorite of those who want to

take time for themselves, feel fit and always be active and vigorous

with its Livera Spa & Fitness, which accepts guests from outside

as well as guests staying in the spa area. With an area of 8,500

m², Livera Spa & Fitness offers massage rooms, relaxation areas,

VIP treatment rooms, both unisex and women-only fitness and

spa - Turkish bath areas. Turkish Baths, designed in accordance

with the traditional Ottoman style and traditions, stand out with


Güzellik

Beauty

61

buhar odaları ve jakuzilerini bulunduran ve sınırsız bir kişiye

özel deneyim sunan iki adet VIP masaj odasına da sahip.

the use of special marble. The swimming pool of the spa has a

glass roof that can be opened depending on the season. Offering

group lessons, spinning, pilates and crossfit studios as well as a

personal trainer opportunity, Livera Spa & Fitness stands out

as the center of your ideal form and health, even if you are on a

vacation or business trip. Livera Spa & Fitness has 10 massage

rooms, each designed in a different style. This facility, which has

implemented the VIP spa concept for the first time in Turkey,

also has two VIP massage rooms with their own private Turkish

baths, saunas, steam rooms and jacuzzis, offering an unlimited

personalized experience.

A Special Spa Massage Experience: Livera Spa Signature

There are many options on the spa and hammam side, each with

a different effect. The most notable among these are the signature

massages and therapies exclusive to Livera Spa & Fitness. Livera

Spa Signature massage helps to get rid of the negative energy

in the body, relax the muscles, and achieve a healthy and fit

body. Livera Spa Signature, which includes four different

massage techniques, namely aromatherapy massage, Balinese

massage, Thai massage and Shiatsu, starts with the stretching

and stretching method that provides relaxation in the muscles.

Then, pressure is applied to certain areas of the body with the

fingertips to regulate blood flow in the body. At the last stage,

classical and aromatherapy massage with aromatic massage oils

is applied to completely relax and relax the muscles, and then

strengthen them, while the blood circulation that accelerates in

the whole process triggers the immune system.

Özel Bir Spa Masajı Deneyimi: Livera Spa Signature

Spa ve hamam tarafında her biri farklı etkiye sahip birçok

seçenek bulunuyor. Bunların arasında en çok dikkat çekenleri

ise Livera Spa & Fitness’a özel imza masajlar ve terapiler olarak

öne çıkıyor. Livera Spa Signature masajı, vücuttaki negatif

enerjiyi atmaya, kasları gevşetmeye, sağlıklı ve daha zinde bir

bedene kavuşmaya yardımcı oluyor. Aromaterapi masajı, Bali

masajı, Thai masajı, Shiatsu olmak üzere dört farklı masaj

tekniğini içeren Livera Spa Signature, kaslardaki gevşemeyi

sağlayan esneme ve germe yöntemiyle başlıyor. Ardından

vücuttaki belirli bölgelere parmak uçları ile baskı uygulanarak

vücuttaki kan akışının düzenlenmesi sağlanıyor. Son aşamada

ise aromatik masaj yağları ile klasik ve aromaterapi masajı

uygulanarak kasların tamamen rahatlaması ve gevşemesi,

sonra da güçlenmesi sağlanırken, tüm bu süreçte hızlanan kan

dolaşımı da bağışıklık sistemini tetikliyor.

Türkiye’nin ilk VIP Spa Hizmeti: VIP Spa Rituals

VIP Spa Rituals ile Türkiye’de ilk kez VIP Spa konseptini hayata

geçiren Livera Spa & Fitness’ın bu özel ve ayrıcalık seansı

için 3 saat ayırmak gerekiyor. Süit odalar içerisinde yer alan

jakuzilerde başlayan bu VIP deneyim, kese ve köpük terapisi

ile devam ederek, cildin tamamen arınmasına ve yenilenmesine

yardımcı oluyor. Bunu size kendinizi yeniden doğmuş gibi

hissettiren ve özel aromatik yağlarla yapılan masaj takip ediyor.

Süit odaların dışında VIP Gold ve VIP Aurum odalarında da

uygulanan VIP Spa Rituals, yoğun temposu arasında kendine

zaman ayırmak ve kendini şımartmak isteyenlerin yanı sıra

unutulmaz anlar yaşamak isteyen çiftler, arkadaşlar tarafından

da çokça tercih ediliyor.

Turkey’s first VIP Spa Service: VIP Spa Rituals

Livera Spa & Fitness, which implemented the VIP Spa concept

for the first time in Turkey with VIP Spa Rituals, requires 3 hours

for this special and privileged session. This VIP experience,

which starts in the jacuzzis in the suite rooms, continues with

scrub and foam therapy, helping the skin to be completely

purified and regenerated. This is followed by a massage with

special aromatic oils that makes you feel reborn. Apart from

the suite rooms, VIP Spa Rituals, which are also applied in VIP

Gold and VIP Aurum rooms, are highly preferred by couples

and friends who want to experience unforgettable moments as

well as those who want to take time for themselves and pamper

themselves among their busy schedules.


62 Beauty Güzellik

Hayat Holding Invests $1.1 Billion

Hayat Holding’den 1,1 Milyar Dolarlık Yatırım

M.Avni Kiğılı, Vice Chairman of the Board of Directors and

Chairman of the Executive Board

Evony, Molfix, Molped, Bingo, Papia gibi markaların

üreticisi Hayat Kimya ve ağaç bazlı panel sektörünün lideri

Kastamonu Entegre’yi bünyesinde barındıran Hayat Holding,

küreselleşme yolculuğuna büyüyerek devam ediyor. Faaliyet

gösterdiği ülkedeki çalışan ve iş ortaklarından oluşan 22

bin kişinin katılımıyla dijital bir lansman düzenleyen Hayat

Holding, logo değişimini paylaştı ve başta Türkiye olmak

üzere Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinde toplamda 1.1

milyar dolarlık yatırımlarını açıkladı.

Hayat Holding, bugün 41 şirketi, 17 bini aşkın çalışanı, 12

ülkeye yayılmış 36 üretim tesisi ve 100’ü aşkın ülkeye yaptığı

ihracatla, ürünlerini dünya çapında milyonlarca tüketiciyle

buluşturuyor. Şirket; hijyen, ev bakım, temizlik kâğıtları ve

kişisel sağlık kategorilerinde bugün dünyanın 5’inci büyük 5.

markalı bebek bezi; Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en

büyük temizlik kâğıtları üreticisi. Bununla birlikte ağaç bazlı

panel sektöründe Türkiye’de 1’inci, Avrupa’da 4’üncü, dünyada

ise 6’ncı sırada yer alıyor.

Temeli 1937 yılına uzanan Hayat Holding, 84 yıllık büyüme

yolculuğunu globalleşmeye odaklanan bir vizyonla genişletiyor.

Holding, küreselleşme vizyonunu tanımlayan yeni logosunu

Türkiye, Fas, Cezayir, Mısır, Nijerya, Kenya, Rusya, Bosna

Hersek, Bulgaristan, Romanya, İtalya, İran, Pakistan, Vietnam,

Tayland ve Malezya başta olmak üzere dünyanın pek çok

ülkesinden çalışan, iş ortağı ve basın mensuplarından oluşan

22 bin kişinin katıldığı büyük bir dijital lansmanla duyurdu.

Hayat Holding, which includes Hayat Kimya, the

manufacturer of brands such as Evony, Molfix, Molped,

Bingo, Papia, and Kastamonu Entegre, the leader of the

wood-based panel industry, continues its globalization

journey by growing. Organizing a digital launch with

the participation of 22 thousand employees and business

partners in the country where it operates, Hayat Holding

shared the logo change and announced its investments of 1.1

billion dollars in total in the Middle East, Africa and Asian

countries, especially in Turkey.

Today, Hayat Holding brings its products to millions of

consumers around the world with 41 companies, more than

17 thousand employees, 36 production facilities spread over 12

countries and exports to more than 100 countries. Company;

Today, the 5th largest branded diapers in the world in the

hygiene, home care, tissue and personal health categories; is the

largest tissue producer in the Middle East, Eastern Europe and

Africa. In addition, it ranks 1st in Turkey, 4th in Europe and 6th

in the world in the wood-based panel industry.

Hayat Holding, whose foundation dates back to 1937, is

expanding its 84-year growth journey with a vision that focuses

on globalization.


Güzellik

Beauty

63

Holding has launched its new logo that defines its vision for

globalization with a major digital launch in which 22 thousand

employees, business partners and press members from many

countries of the world, especially Turkey, Morocco, Algeria,

Egypt, Nigeria, Kenya, Russia, Bosnia and Herzegovina,

Bulgaria, Romania, Italy, Iran, Pakistan, Vietnam, Thailand

and Malaysia attended. The event, hosted by M.Avni Kiğılı,

Vice Chairman of the Board of Directors and Chairman of

the Executive Board, was presented by Jülide Ateş and Cem

Davran. At the launch, where the new logo was introduced,

the company’s vision for the future, integrated with its new

corporate identity, was shared.

Our new logo is a reflection of the bridge we have built

between people and benefit

Speaking at the launch, Hayat Holding Vice Chairman and

Chief Executive Officer M. Avni Kiğılı said, “Our new logo,

which is a reflection of our globalization journey and the bridge

we have built between people and benefit, brings together the

most beautiful colors of nature, blue and green, which represent

a sustainable future. With our corporate identity change, our

sustainability vision; We would like to announce to the whole

world that we have adopted it as a commitment to deliver

the benefit we produce to the farthest corners of our planet,

without deviating from our core values ​of entrepreneurship,

determination and courage, belonging, open-mindedness,

justice and honesty, and respect for human and nature.”

“Since the beginning of the epidemic, we have decided to

invest 1.1 billion dollars”

M. Avni Kiğılı, said that as an extension of this understanding,

despite the pandemic conditions, they continue their

investments both in Turkey and in the world without slowing

down. Kiğılı said, “We will continue our investments at full

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı

M.Avni Kiğılı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliği Jülide

Ateş ve Cem Davran sundu. Yeni logonun tanıtıldığı lansmanda,

şirketin yeni kurumsal kimliği ile bütünleşen gelecek vizyonu

paylaşıldı.

Yeni logomuz, insanla fayda arasında kurduğumuz köprünün

bir yansıması

Lansmanda konuşan Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M.Avni Kiğılı, “Globalleşme

yolculuğumuzun ve insanla fayda arasında kurduğumuz

köprünün bir yansıması olan yeni logomuz, doğanın en güzel

renkleri olan ve sürdürülebilir bir geleceği temsil eden mavi ve

yeşili buluşturuyor. Kurumsal kimlik değişimimizle birlikte,

sürdürülebilirlik vizyonumuzu; tüm dünyaya, ana değerlerimiz

olan girişimcilik, azim ve cesaret, aidiyet, açık fikirlilik, adalet

ve dürüstlük, insana ve doğaya saygı temellerinden bir adım bile

sapmadan, ürettiğimiz faydayı gezegenimizin en uzak köşelerine

kadar ulaştırabilmeyi bir taahhüt olarak benimsediğimizi

duyurmak istiyoruz” dedi.

“Salgının başlangıcından bu yana, 1,1 milyar dolar yatırım

kararı aldık”

M. Avni Kiğılı, bu anlayışın uzantısı olarak pandemi koşullarına

rağmen, hem Türkiye hem de dünyadaki yatırımlarına hız

kesmeden devam ettiklerini söyledi. Kiğılı, “Yeni çehremizle

yatırımlarımızı tam gaz sürdüreceğiz. Salgının başlangıcından

bu yana, 1,1 milyar dolar yatırım kararı aldık. Tüm kısıtlamalara,

kapanmalara ve seyahat zorluklarına rağmen 2020’nin ilk

çeyreğinden bu yana ilk 400 milyon dolarlık yatırımımızı

başarıyla tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırımlarımız için

de düğmeye bastık.

Bu süreçte; Hayat Kimya ile Mersin’de yeni bir temizlik kağıdı

üretim tesisi; Kastamonu Entegre ile Samsun’da yonga levha ve


64 Beauty Güzellik

throttle with our new face. Since the beginning of the epidemic,

we decided to invest $ 1.1 billion. Despite all the restrictions,

closures and travel difficulties, we have successfully completed

our first $400 million investment since the first quarter of 2020.

We took action for our 700 million dollar investments.

In this process we are establishing a new tissue production

facility in Mersin with Hayat Kimya, a particle board facility

in Samsun with Kastamonu Entegre and an MDF facility in

Balıkesir. Last year, we established a surgical mask factory in

our Kocaeli production campus in order to respond to the

urgent need in our country. Thus, we have invested in a new

category for us. When we look abroad, we will establish nonwoven

facilities in Egypt, paper facilities in Algeria and Russia,

and particle board facilities in Russia. We will continue to be

the largest tissue paper producer in this country with our new

facility that we will commission in addition to our existing

paper factory in Russia.”

Life is now turning its face to Southeast Asia

Declaring that after Turkey, the Middle East and Africa, they

are now heading towards Southeast Asia with a strategic

investment, M. Avni Kiğılı announced that they opened a

diaper factory in Vietnam with an investment of 100 million

dollars. Kiğılı continued, “With this investment, we introduce

the quality of Turkish brands to distant lands and proudly fly

our flag in Southeast Asia” and continued as follows, “The

aim of the production facility we established in Vietnam is to

expand our field of activity in Vietnam, Malaysia, Thailand and

10 countries in the region. Our goal is to become one of the first

two players in the market in a short time with our brands, as

always, wherever we go.”

Significant contribution to employment with investments

Expressing that all these investments also contribute to

employment, Avni Kiğılı said, “We have created more than 2000

additional employment since the beginning of the pandemic,

and we will provide employment opportunities for 1600 more

people with our new investments.”

Donation to UNICEF for 132,000 children struggling for life

On behalf of 22 thousand people who participated in the launch,

Hayat Holding donated “Hayat Support Packages” that will give

hope to 132,000 children struggling with hunger and disease in

various conflict zones around the world. Packages donated to the

United Nations Children’s Fund, UNICEF, contain protective

vaccines against infectious diseases, therapeutic foods and clean

water tablets. Avni Kiğılı, Vice Chairman of Hayat Holding,

thanked all the participants by saying, “By joining our launch,

you have provided vital support to reach children in the struggle

for survival.”

Balıkesir’de MDF tesisi kuruyoruz. Geçen yıl ülkemizde oluşan

acil ihtiyaca cevap verebilmek için Kocaeli üretim kampüsümüz

içinde cerrahi maske fabrikası kurduk. Böylece bizim açımızdan

yeni bir kategoriye de yatırım yapmış olduk. Yurt dışına

baktığımızda da Mısır’da non-woven, Cezayir ve Rusya’da kağıt

ve yine Rusya’da yonga levha tesislerimizi kuracağız. Rusya’da

var olan kağıt fabrikamıza ek olarak devreye alacağımız yeni

tesisimizle bu ülkedeki en büyük temizlik kağıdı üreticisi olmayı

sürdüreceğiz” diye konuştu.

Hayat yüzünü şimdi de Güneydoğu Asya’ya dönüyor

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan sonra şimdi de stratejik

bir yatırımla Güneydoğu Asya’ya yöneldiklerini söyleyen

M. Avni Kiğılı, Vietnam’da 100 milyon dolarlık yatırımla

bebek bezi fabrikası açtıklarını açıkladı. Kiğılı, “Bu yatırımla

Türk markalarının kalitesini uzak topraklarla tanıştırıyor ve

bayrağımızı gururla Güneydoğu Asya’da dalgalandırıyoruz”

diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: ”Vietnam’a kurduğumuz

üretim tesisinin amacı Vietnam, Malezya, Tayland ve bölgedeki

10 ülkede faaliyet alanımızı genişletmek. Hedefimiz, gittiğimiz

her yerde, her zaman olduğu gibi yine markalarımızla kısa

zamanda pazarın ilk iki oyuncusundan biri olmak.”

Yatırımlarla istihdama önemli katkı

Tüm bu yatırımların istihdama da katkı sağladığını ifade eden

Avni Kiğılı, “Pandeminin başından bu yana 2000’i aşkın ek

istihdam oluşturduğumuz gibi, yeni yatırımlarımızla da 1600

kişiye daha iş olanağı sağlamış olacağız” dedi.

Yaşam mücadelesi veren 132 bin çocuk için UNICEF’e bağış

Hayat Holding, lansmana katılım sağlayan 22 bin kişi adına,

dünyadaki çeşitli çatışma bölgelerinde açlık ve hastalıkla

mücadele eden 132 bin çocuğa umut olacak “Hayat Destek

Paketleri” bağışladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım

Fonu UNICEF’e bağışlanan paketlerde bulaşıcı hastalıklara

karşı koruyucu aşılar, tedavi edici gıdalar ve temiz su tabletleri

yer alıyor. Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Avni Kiğılı, “Lansmanımıza katılarak, hayatta kalma mücadelesi

içindeki çocuklara ulaşacak yaşamsal bir desteğe vesile oldunuz”

diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.


Güzellik

Beauty

65

LUXAMAX, launches post-pandemic

innovative beauty device

LUXAMAX, pandemi sonrası yenilikçi

güzellik cihazını piyasaya sürdü

LUXAMAX, a US-born sophisticated beauty platform

that generates much-needed, innovative devices, this week

announced their revolutionary facial spa device, AVA, which

is set to change the at-home beauty device industry forever by

the news of Einpresswire. Featuring three carefully Engineered

systems in one device, LUXAMAX AVA goes beyond being just

any regular beauty tool.

“The pandemic made a need for beauty solutions that allow

individuals to safely stay home while investing in their

appearance.” said Sogol Davari, the Founder of LUXAMAX.

“We believe everyone should be able to enjoy a spa-worthy

facial without having to leave their home. We are taking a gamechanging

approach to skincare by generating our first-of-itskind

smart 3-in-1 facial device, AVA, featuring revolutionary

technologies and extraordinary performance that were

previously only accessible at spas and professional aesthetic

offices.” Said Davari. “The individuals can now elevate their

skincare routine to a whole new level by recreating a luxury

facial spa day at the comfort of their home where the price tag

is significantly reduced.

Çok ihtiyaç duyulan, yenilikçi cihazlar geliştiren ABD menşeli

sofistike bir güzellik platformu olan LUXAMAX, bu hafta

Einpresswire haberleriyle evde güzellik cihazı endüstrisini

sonsuza dek değiştirecek olan devrim niteliğindeki yüz spa

cihazı AVA’yı duyurdu. Tek bir cihazda özenle tasarlanmış

üç sistem içeren LUXAMAX AVA, sıradan bir güzellik aracı

olmanın ötesine geçiyor.

“Pandemi, bireylerin görünümlerine yatırım yaparken güvenli

bir şekilde evde kalmalarını sağlayan güzellik çözümlerine

ihtiyacı ortaya çıkardı,” diyen LUXAMAX’ın Kurucusu Sogol

Davari: “Herkesin evinden ayrılmak zorunda kalmadan spaya

layık bir yüz bakımının keyfini çıkarabilmesi gerektiğine

inanıyoruz. Türünün ilk örneği olan akıllı 3’ü 1 arada yüz

cihazımız AVA’yı sunarak, daha önce yalnızca kaplıcalarda ve

profesyonel estetik ofislerinde erişilebilen devrim niteliğindeki

teknolojilere ve olağanüstü performansa sahip cilt bakımında

oyunun kurallarını değiştiren bir yaklaşım izliyoruz,”

diyen Davari: “Bireyler artık fiyat etiketinin önemli ölçüde

düşürüldüğü evlerinin rahatlığında lüks bir yüz spa gününü

yeniden oluşturarak cilt bakım rutinlerini tamamen yeni bir

seviyeye yükseltebilirler.

AVA kullanıcılarına gözle görülür sonuçlar veren bir yüz bakımı

sağlıyor ve onlara anında parlak bir ışıltı, lekesiz ve kıskanılacak

derecede genç bir cilt sunuyor. Ayrıca, yüksek kalitesi ve zarif

tasarımı sayesinde kullanımı kolay ve seyahat dostu bir ürün.”

The AVA provides a facial treatment with visible results and

leaves them with a luminous glow, blemish-free, and enviably

youthful skin in no time. Plus, thanks to its polished quality and

elegant design, it’s easy to operate and travel-friendly.”


66 Beauty Güzellik

No more waste of time

with Lionesse

Pre-glued nails

Lionesse ile 1 dakikada

Takma Tırnak Mucizesi!

It’s time to find your own style for your own nails. No matter

if your nails are short, long or fragile; Lionesse is offering preglued

nail tips in various colors and nail types. Also no more

waste of time for fixing your nails.

Our hands are always on spotlight; so we want them to be neat &

clean. So now it is time to also make them fashionable. During

daytime we are mostly in a rush, and don’t have much time to

fix them. Tarko Kozmetik is now offering Pre-glued nail tips to

help reduce time waste. For many working women, the time is

valuable and we need to be efficient.

Pre-glued nails helps you to have “More time”

Daily routines, kids, and work life; all make it almost impossible

to treat ourselves. From now on, you don’t have to spend extra

time for your nails; with Lionesse Pre-glued nails, you are ready

in a minute! And there is a variety of colors; so your nails can

be in different color each day! Lionesse nails are pre-glued and

easy to apply. It also prevents your nails from breaking. With 24

pieces in 1 box, you will be ready in maximum 5 minutes. Don’t

forget that your time is very valuable!

Check Pre-glued nails in beautystores and also https://www.

instagram.com/lionesse.tr/

Tene göre makyaj, Yüze göre saç kesimi olur da, sana uygun tırnak

tarzı olmaz mı? Elbette var! Tırnak şekilleri uzun, kısa, güçlü,

zayıf, hızla kırılan hiç fark etmez! Trendlere ve tırnaklarına en

uygun stili ve tonu keşfetmeye var mısın? Kadınların en sevdiği

tırnak modasına Lionesse bu yaz damga vuruyor! Yapışkanlı

zemini ile tak-çıkar modasına yenilik getirerek hem kadınların

zamanından çalmıyor hem de renk tonlarıyla tırnaklarınızda hoş

bir görünüm sağlıyor!

İlk bakışta ellerinizin göz hapsinde olduğu düşünüldüğünde,

ellerinize en az makyajınınız kadar önem vermeniz gerekiyor.

Kırmızılar Maviler, Lacivertler, Siyahlar, Turuncular… Oldukça

vakit alan tırnak boyama süreci Türkiye’nin köklü markalarından

biri olan ve 75 yıldır kişisel bakım için çalışan Tarko Kozmetik,

Lionesse markasının çıkardığı Tak-Çıkar Tırnakları ile zamandan

tasarruf etmenizi sağlarken, çarpıcı duruşu ile gösterişli ellere

dönüştürüyor. Çalışan kadınlarında yoğun iş temposunda hızlıca

tercih edebileceği tırnaklar Tak-Yapıştır özelliği ile zamandan da

kazandırıyor ve aynı zamanda cansız, kırık, sararmış tırnaklarda

daha bakımlı ve hoş bir görüntü kazandırıyor.

Tak- Çıkar Tırnaklar İle Zamandan Tasarruf Edin

Özellikle yoğun iş temposunda çalışan kadınlar, işlerinden

ve ailelerinden uzun süre ayrı kalmadan bakımlı görünümü

hedefliyor. İşte bu zamanı kadınlara veren Lionesse Tak-Çıkar

yapışkan tırnakları kalıcılığı ve renk performansı ile tercih

ediliyor. Lionesse tak-çıkar tırnakları kendinden yapışkanlı hali,

kısa zamanda yapışma rahatlığı ve renk çeşitleri ile her tırnak

yapısına uygun yapısıyla ellerde hoş bir görünüm oluşturuyor.

Ayrıca, sürekli kırılan, deforme olan, uzama sorunu yaşayan

tırnakların da bu yaz bir numaralı çözümü olacak! Bir kutuda

24 adet tırnak ve renk çeşitleri ile 1 dakikada yapışma özelliği

ile zamanınızı değerli kılıyor. Tak-Çıkar tırnaklar tüm e-satış

kanallarında ve tüm güzellik marketlerde. Ayrıca diğer Lionesse

ürünleri için lütfen https://www.instagram.com/lionesse.tr/

adresimize göz atın.


68 Beauty Güzellik

Inject success into your business with

wbrand new filler techniques

Yeni dolgu teknikleri, sektörün en prestijli

fuarında uygulanacak

CNR Beauty & Wellness Show Istanbul, makes its appearance

at CNR Expo Istanbul Expo Center between September 30 –

October 3, 2021

The captivating exhibition on beauty, CNR Beauty & Wellness

Show Istanbul, makes its appearance at CNR Expo Istanbul

Expo Center between September 30 – October 3, 2021.

Presenting cosmetics, beauty, medical aesthetics devices and

equipment, the exhibition will grab the most attention with

facial filler application techniques and medical devices in the

most dazzling city of trading, Istanbul. The city injects success

into business as the only open green trade corridor during the

pandemic era.

Filler techniques and medical devices, giving a younger and

more dynamic look to the skin with a touch of magic, will

attract the broad participation of domestic and international

professionals to the exhibition.

The pioneering companies in the filler and medical industry

will take part in the exhibition with all kinds of products and

technologies dedicated to the industry. The exhibition will be a

distinctive point where exhibiting companies will get together

prospective buyers and distributors.

Swing into action to be one of the exhibitors at CNR Beauty &

Wellness Show Istanbul, preferred by more than 25 thousand

professionals, including beauty center owners, plastic surgeons,

beauty specialists, estheticians, dermatologists, dieticians,

hairstylists, SPA-fitness center and hotel managers.

CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, 30 Eylül – 3 Ekim

2021 tarihleri arasında, global ticaretin merkezi CNR Expo

İstanbul Fuar Merkezi’nde organize edilecek

Türkiye’nin en renkli güzellik fuarı CNR Beauty & Wellness

Show İstanbul, 30 Eylül – 3 Ekim 2021 tarihleri arasında,

global ticaretin merkezi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde

organize edilecek. Kozmetik, güzellik, medikal estetik cihaz ve

ekipmanlarının sergileneceği fuarın en dikkat çeken bölümü ise

yüz dolgu uygulama teknikleri ve medikal cihazlar olacak.

Sihirli dokunuşlarla cilde daha genç ve dinamik görünüm

kazandıran dolgu teknikleri ve medikal cihazları, fuarın yerli ve

yabancı profesyonelleri tarafından sıkça ziyaret edilecek.

Dolgu ve medikal sektörünün öncü firmalarının, sektöre

dair her türlü ürün ve teknolojileri ile geleceği fuar, katılımcı

firmalarla potansiyel alıcı ve distribütörlerin buluşma noktası

olacak.

Siz de, güzellik merkezi sahipleri, estetik cerrahlar, güzellik

uzmanları, estetisyenler, dermatologlar, diyetisyenler, kuaförler,

SPA, fitness merkezi ve otel yöneticilerinden oluşan 25 binin

üzerinde profesyonelin ziyaret edeceği CNR Beauty & Wellness

Show İstanbul’a katılmak için geç kalmayın.


70 Beauty Güzellik

Iran rendezvous of the Turkish cosmetics industry

Türk kozmetik

sektörünün İran

randevusu

Risus Group is organizing a B2B Business Meetings and

Commercial Matching Summit at Tehran Parsian Azadi

Hotel, 27-31 October.

Iran, the country with which we constantly develop our

friendship with its ancient history… Despite the embargoes

frequently imposed, our continuous trade volume with Iran,

where we continue our commercial activities uninterruptedly,

has always increased over the years.

Regarding the cosmetics industry, it has a great importance in

the Iranian market, as the largest market of the Middle East after

Saudi Arabia.

Despite all the negativities experienced, the largest sector of the

country is personal care and cosmetics industry and the biggest

of being the largest sector is due to the fact that young people

always care about their own personal care and beauty.

In order to crown Turkey’s trade with Iran with the cosmetics

sector and to bring innovation to the sector, Risus Group is

organising a B2B Business Meetings and Commercial Matching

Summit at Tehran Parsian Azadi Hotel between 27-31 October.

With its large potential of over 85 million people, mostly urban

Iran is a market where many Turkish retail groups already sell

or are closely interested in making sales. For this reason, Risus

Group organizes two-day B2B meetings and a 4-day cosmetics

Risus Grup, 27-31 Ekim tarihlerinde İran’ın başkenti

Tahran’da iki günlük B2B görüşmeleri ve 4 günlük

konaklamalı kozmetik zirvesi ve ikili iş buluşmalarını

düzenliyor.

Tarihten gelen kadim geçmişi ile dostluğumuzu sürekli

geliştirdiğimiz ülke İran… Sık sık uygulanan ambargolara

rağmen ticari faaliyetlerimizi kesintisiz olarak devam ettiğimiz

İran ile sürekli ticari hacmimiz yıllara göre hep artış göstermiştir.

Kozmetik sektörü ile ilgili olarak Ortadoğu’nun Suudi

Arabistan’dan sonra en büyük pazarı olması nedeniyle İran

pazarında büyük bir öneme sahip.

Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ülkenin en büyük

sektörü olmasındaki en büyük etken, gençlerin kendi bakım ve

güzelliklerini daima önemsenmesinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye’nin İran ile olan ticaretini kozmetik sektörü ile

taçlandırılması ve sektöre yenilik kazandırma adına Risus Grup,

27-31 Ekim tarihleri arasında Tahran Parsian Azadi Otel’de B2B

İş Görüşmeleri ve Ticari Eşleştirme Zirvesi düzenliyor.

İran, 85 milyonu aşan ve çoğunluğu kentli nüfusun oluşturduğu

büyük potansiyeliyle ile halihazırda birçok Türk perakende

grubunun satış yaptığı ya da satış yapmakla yakından ilgilendiği

bir pazar. Bu nedenle Risus Grup, 27-31 Ekim tarihlerinde

İran’ın başkenti Tahran’da iki günlük B2B görüşmeleri ve 4

günlük konaklamalı olarak sürecek kozmetik zirvesi ve ikili iş

buluşmalarını (B2B) düzenliyor.


Güzellik

Beauty

71

summit and bilateral business meetings (B2B) in Tehran, the

capital of Iran, on October 27-31.

This important appointment appeals to all Turkish manufacturers

and brands who want to meet with Iranian distributors and

investors in the cosmetics and perfumery sub-industry groups.

It will be sufficient for the participating companies to bring

product catalogs, promotional elements and product samples to

the meetings in order to continue their negotiations in a healthy

way.

• In Iran, the cosmetics sector has the most important share

among the dynamics of the sector, whose market volume is 2.1

billion dollars annually.

• With 7.2 billion dollars, it is the second largest cosmetics

sector in the Middle East region.

• A large market with 30% of the Middle East cosmetics industry

• It is stated that it ranks 7th in the world.

• The annual growth rate of the sector in the country is 6.4%.

• It is stated that Iran had 722 million dollars of domestic

production in the sector in 2017, 390 million dollars of imports,

and 1.63 billion dollars of products entered the country

unrecorded.

• The size of the Iranian cosmetics market is stated to be 2.7

billion dollars.

• It is stated that domestic production in the sector can meet 25%

of the country’s total demand, while the balance is imported.

• According to official statistics, the most imported products in

the sector are skin care products followed by shampoos.

• When consumer behavior in Iran is examined, it is seen

that woman over the age of 15 spend 30% of their income on

cosmetics and personal care products.

• Although it is stated that local producers in the country can

produce beauty lotions, anti-aging creams and many other

beauty products, it is seen that consumers prefer foreign

products over Iranian products.

Bu önemli randevu kozmetik, parfümeri yan sanayi gruplarında

İranlı distribütör ve yatırımcılarla buluşmak isteyen bütün Türk

üretici ve markalara hitap ediyor.

Görüşmeler B2B şeklinde olacak olup katılımcılar, Tahran,

Zencan, Tebriz, Meşhed, Şiraz, İsfahan gibi İran’ın diğer büyük

şehirlerinden de gelecek ziyaretçi firmalar ile görüşebilecekler.

Katılımcı firmaların toplantılara ürün katalogları, tanıtım

unsurları ve ürün numuneleri götürmeleri görüşmelerini

sağlıkla sürdürebilmeleri için yeterli olacak.

• İran’da kozmetik sektörü pazar hacminin yıllık 2,1 milyar

dolara sahip olduğu sektörün dinamikleri arasında en önemli

payı almaktadır.

• 7,2 milyar dolar ile Ortadoğu bölgesinin en büyük kozmetik

sektörünün 2. sırasında yer almaktadır.

• Ortadoğu kozmetik sektörünün %30’una sahip büyük bir

pazar

• Dünyada 7. sırada bulunduğu belirtilmektedir.

• Sektörün ülkedeki yıllık büyüme hızı %6,4’tür.

• İran’ın 2017 yılında sektörde 722 milyon dolar iç üretimi

olduğu, 390 milyon dolar ithalat gerçekleştirdiği, 1,63 milyar

dolarlık ürünün ülkeye kayıt dışı olarak girdiği belirtilmektedir.

• İran kozmetik pazarının büyüklüğünün ise 2,7 milyar dolar

olduğu belirtilmiştir

• Sektördeki iç üretimin ülkenin toplam talebinin %25’ini

karşılayabildiği, kalan kısmın ise ithal edildiği dile

getirilmektedir.

• Resmi istatistiklere göre sektörde en fazla ithal edilen ürünler

cilt bakım ürünleridir. Cilt bakım ürünlerini şampuanlar takip

etmektedir.

• İran’daki tüketici davranışları incelendiğinde, 15 yaş üstü

kadınların gelirlerinin %30’unu kozmetik ve kişisel bakım

ürünlerine ayırdığı görülmektedir.

• Ülkedeki yerel üreticilerin güzellik losyonu, yaşlanma

karşıtı kremler ve diğer birçok güzellik ürününü üretebildiği

belirtilmesine rağmen, tüketicilerin İranlı ürünlere nazaran

yabancı ürünleri tercih ettiği görülmektedir.


72 Beauty Güzellik

The aim

is to reach

100 new

branches

Hedef

Firma Yöneticisi Tuğba Palabıyık

Estecool aims to serve its clients with its 100 branches

in the next 10 years.

Estecool, which serves its clients in beauty centers with

its 20 years of experience, aims to be at 100 points

in the next 10 years. The brand, which also produces

dermocosmatic products under the Biocool brand, offers

these products to users both in its own beauty centers

and in other beauty salons. Expressing that they provide

services such as laser epilation, skin care and regional

slimming with the slogan of “Do something for yourself ”,

Tuğba Palabıyık, manager of the company said that they

also provide services with the devices and equipment

used by other beauty centers.

Firstly, could you tell us about the establishment story

of your Estecool brand?

Our brand, which provides service with its expert and

professional staff, is an organization that is the address of

beauty with its personalized service approach. We have

over 20 years of experience and we continue to serve with

the slogan of “Do something for yourself!”. The biggest

secret of our success is that we follow the worldwide

developments in aesthetic and beauty applications and

serve with the latest technological equipment and trained

personnel.

We have a wide range of services in the field of aesthetics.

We operate in 10 branches in Istanbul. Most importantly,

we offer all our services in private and hygienic

environments in the comfort of a hospital.

100şube

Estecool, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 100 şubede

danışanlarına hizmet vermeyi düşünüyor.

20 yıllık tecrübesi ile güzellik merkezlerinde danışanlarına

hizmet veren Estecool, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 100

noktada olmayı hedefliyor. Aynı zamanda Biocool markası

ile dermokozmatik ürünleri de üreten marka, bu ürünleri

hem kendi güzellik merkezlerinde hem de diğer güzellik

salonlarında kullanıcıların hizmetine sunuyor. “Kendin için

bir şey yap” sloganı ile lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel

zayıflama gibi hizmetler verdiklerini ifade eden firma yöneticisi

Tuğba Palabıyık, aynı zamanda diğer güzellik merkezlerinin de

kullandığı cihaz ve ekipmanlarla da buralara hizmet verdiklerini

söyledi.

Öncelikle Estecool markanızın kuruluş hikayesini

dinleyebilir miyiz?

Alanında uzman, profesyonel kadrosu ile hizmet veren

markamız, kişiye özel hizmet anlayışı ile güzelliğin adresi olan

bir kuruluş. 20 yılı aşkın tecrübemiz bulunuyor ve “Kendin

için bir şey yap!” sloganı ile hizmet vermeye devam ediyoruz.

Başarımızın en büyük sırrı, estetik ve güzellik uygulamalarına

dair dünya çapındaki gelişmeleri takip ederek, son teknolojik

ekipman ve eğitimli personel kadromuz ile hizmet vermemizdir.

Estetik alanında geniş kapsamlı hizmet yelpazemiz var.


Güzellik

Beauty

73

İstanbul’da 10 şubede faaliyet gösteriyoruz. En önemlisi,

bütün hizmetlerini hastane konforunda kişiye özel ve hijyenik

ortamlarda sunuyoruz. Bu şubelerimizde Lazer epilasyon,

cilt bakımı, bölgesel zayıflama ve diyetisyenlik hizmetleri

vermekteyiz.

In these branches, we provide laser epilation, skin care,

regional slimming, dietician, botox and filling services.

At the same time, you can sell devices and equipment that

beauty centers need. Could you briefly describe the process

from the production of these devices and equipment to

the delivery process?

Yes, we have all the devices and equipment that a beauty

center should have. We have laser epilation devices, regional

slimming devices and professional skin care devices under

our brand name. In addition, we also have complementary

equipment such as stretchers, stools and shelving, which

should be in the beauty center. We can provide service to

every corner of our country at the point of sale, installation,

training and technical service of our devices.

Aynı zamanda güzellik merkezlerinin ihtiyacı olan cihaz

ve ekipman satışınız da var. Bu cihaz ve ekipmanların

üretiminden teslim sürecine kadar olan süreci özetle

anlatabilir misiniz?

Evet, bir güzellik merkezinde olması gereken tüm cihaz ve

ekipmanlara sahibiz. Markamız adı altında lazer epilasyon

cihazları, bölgesel zayıflama cihazları ve profesyonel cilt

bakım cihazlarımız bulunuyor. Bunun yanında yine güzellik

merkezinde olması gereken sedye, tabure, etajer gibi tamamlayıcı

ekipmanlarımızda bünyemizde mevcut. Cihazlarımızı satış,

kurulum, eğitim ve teknik servis noktasında ülkemizin her

köşesine hizmet verebiliyoruz.

Şuan Estecool olarak nerelerde ve kaç şubeniz bulunuyor?

Şube olarak önümüzdeki dönem plan ve hedefleriniz neler?

Şuan Estecool olarak İstanbul’da toplamda 9 şubede hizmet

vermekteyiz. Anadolu yakasında Pendik, Üsküdar, Ümraniye,

Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Dudullu’dayız. Avrupa

yakasında ise Bahçelievler ve Güngören de hizmet vermekteyiz.

Bu yoldaki hedefimiz 10 yıl içerisinde Türkiye’de 100 şubeye

ulaşmak.


74 Beauty Güzellik

Where and how many branches do you currently have as

Estecool? What are your future plans and goals in terms

of new branches?

As Estecool, we are serving in 9 branches in total in

Istanbul. We are in Pendik, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy,

Sultanbeyli, Sancaktepe and Dudullu on the Anatolian side.

On the European side, we provide service in Bahçelievler and

Güngören. Our goal on this path is to reach 100 branches in

Turkey within 10 years. We always want to progress without

sacrificing quality. Of course, what will make us happy while

doing these will be the smile we see on the faces of our clients

after the service we provide.

As Biocool, you produce dermocosmetic products. What

about their features and usage areas?

Biocool produces dermocosmetic products used for skin and

body care with a brand experience of 14 years. We have skin

products developed, manufactured and dermatologically

clinically tested using pharmaceutical techniques. All of our

products are developed by expert chemists and approved by

the Ministry of Health.

These products were put into operation by the German

formalizer and expert chemist. From the production process

to the packaging process, we did not compromise on quality.

All of our products, which are used to correct skin problems,

protect the skin, provide skin comfort, prevent or alleviate

problems such as blemishes and acne problems, signs of

aging, are professional salon products. As we use it in our

own salons, hundreds of beauty centers throughout Turkey

use Biocool dermocosmetic products.

Finally, what would you like to add further?

As Estecool and Biocool family, we aim to adopt the

understanding of beauty salons, technological devices

and dermocosmetic products and services in Turkey to an

exclusive dimension. We aim to be the pioneer and leader of

the industry with all products and services.

Daima kaliteden ödün vermeden ilerlemek istiyoruz. Tabi

bunları yaparken bizi mutlu edecek olan, danışanlarımıza

verdiğimiz hizmet sonrası yüzlerinde gördüğümüz tebessüm

olacaktır.

Biocool olarak dermokozmetik ürünler üretiyorsunuz.

Bunların özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verir

misiniz?

Biocool, 14 yıllık bir marka tecrübesiyle cilt ve vücut bakımı

için kullanılan dermokozmetik ürünler üretiyor. İlaç teknikleri

kullanılarak geliştirilmiş, üretilmiş ve dermatolojik klinik

testlerden geçirilmiş cilt ürünlerimiz var. Tüm ürünlerimiz

uzman kimyagerler tarafından geliştirilmiş ve sağlık bakanlığı

onaylıdır.

Bu ürünler, Alman formalizasyon ve uzman kimyager tarafından

faaliyete geçirildi. Üretim sürecinden kutulama sürecine kadar

kaliteden ödün vermedik. Cilt problemlerinin düzeltilmesinde,

cildin korunmasında, cilt konforunun sağlanmasında, leke

ve akne problemlerinde, yaşlılık belirtileri gibi sorunların

önlenmesinde ya da hafifletilmesinde kullanılan ürünlerimizin

hepsi profesyonel salon ürünleridir. Kendi salonlarımızda

kullandığımız gibi, Türkiye genelinde yüzlerce güzellik merkezi

Biocool dermokozmetik ürünlerini kullanmaktadır.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Estecool ve Biocool ailesi olarak, Türkiye’deki güzellik salonu,

teknolojik cihaz ve dermokozmetik ürün ve hizmet anlayışını

farklı bir boyuta taşıma hedefindeyiz. Tüm ürün ve hizmetlerle

sektörün öncüsü ve lideri olmayı hedefliyoruz.


76 Beauty Güzellik

The First Exhibition Organized in the Post-

Pandemic World, the Cosmetics & Beauty Exhibition

BeautyEurasia was Visited by 11,623 Visitors

Pandemi Sonrası Dünya’da

Düzenlenen İlk Kozmetik

Fuarı BeautyEurasia 11.623

Kişi ile Ziyaretçi Akınına

Uğradı

BeautyEurasia, the biggest International Cosmetics, Beauty

and Hair Exhibition in Eurasia, where the representatives of

the beauty and personal care sectors meet, attracted a great

deal of attention from visitors and exhibitors.

Organized by Hyve Group, the 16th International Cosmetics,

Beauty and Hair Exhibition -BeautyEurasia, the biggest beauty

exhibition in Eurasia, hosted its visitors for 3 days between June

16 to 18. The dynamism of the cosmetics market in the postpandemic

era is confirmed in BeautyEurasia. The exhibition

saw a 58% percent increase in the number of visitors with

11,623 visitors compared to 2019. While offering new business

and collaboration opportunities to local and international

industry professionals, the exhibition provided exhibitors with

the opportunity to meet nearly 150 invited hosted buyers from

56 countries including Iraq, Canada, Palestine, Spain, Ecuador,

Ukraine, Tunisia, Egypt, Kazakhstan, Pakistan, Cameroon,

Uganda, Uruguay, Georgia, Netherlands, Nigeria, Macedonia,

Romania, Kosovo, Lebanon and Bosnia and Herzegovina both

at the exhibition area and online through the Hyve Connect

Matchmaking Program as part of the VIP Hosted Buyer

Program. The exhibitors and the buyers held more than 2,500

business meetings, which directly contributed to the cosmetics

exports.

The 16th International Cosmetics, Beauty, Hair Exhibition

-BeautyEurasia offered its exhibitors the chance to meet

with international buyers and industry experts, present

their products to large audiences, and establish new business

partnerships in 2021, as it has been for 15 years. Despite the

changes in social behavior and the fact that people stayed at

home for a long time due to the global pandemic, the cosmetics

industry has continued its uninterrupted growth compared to

last year. Although store closures led to a decrease in sales for

a while in the early stages of the outbreak, the cosmetics sector

revived thanks to the rapid increase in the use of e-commerce

and continued to contribute to the country’s economy.

Kozmetik ve kişisel bakım sektörlerinin temsilcilerinin

buluştuğu Avrasya’nın en büyüğü Uluslararası Kozmetik,

Güzellik ve Kuaför Fuarı-BeautyEurasia ziyaretçiler ve

katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Hyve Group tarafından organize Avrasya’nın en büyük

kozmetik fuarı olan 16. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve

Kuaför Fuarı BeautyEurasia 16-18 Haziran tarihleri arasında 3

gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Pandemi dönemi sonrası

kozmetik sektöründeki hareketlilik kendini BeautyEurasia’da

gösterdi. 2019 senesine göre ziyaretçi yoğunluğunu %58

arttıran fuarı bu yıl 11.623 kişi ziyaret etti. Fuar yerli yabancı

sektör profesyonellerine yeni iş ve iş birliği fırsatları sunarken

VIP Alım Heyeti (Hosted Buyer) Programı çerçevesinde

katılımcı firmalar; Irak, Kanada, Filistin, İspanya, Ekvator,

Ukrayna, Kamerun, Tunus, Mısır, Kazakistan, Pakistan,

Kamerun, Uganda, Uruguay, Gürcistan, Hollanda, Nijerya,

Makedonya, Romanya, Kosova, Filistin, Lübnan ve Bosna

Hersek’in aralarında bulunduğu toplamda 56 ülkeden 150’ye

yakın davetli satın almacıyla hem fuar alanında hem de Hyve

Connect Eşleştirme Programı (Matchmaking Sistemi) aracılığı

ile online olarak bir araya gelme fırastı buldu. Katılımcılar ile

satın almacılar arasında toplamda 2.500 den fazla iş görüşmesi

gerçekleşerek kozmetik sektörü ihracatına doğrudan katkı

sağlandı

16. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı BeautyEurasia,

15 yıldır olduğu gibi 2021 yılında da katılımcılarına uluslararası

alıcılar ve sektör uzmanları ile buluşma, katılımcıların ürünlerini

geniş kitlelere tanıtma ve yeni iş ortaklıkları kurabilme fırsatı

sundu. Pandemi nedeniyle toplumsal alışkanlıkların değişmesine

hatta insanların uzun bir süre evlerinde kalmalarına rağmen

kozmetik sektörü geçtiğimiz yıla oranla büyümeye devam etti.

Salgının ilk dönemlerinde mağazaların kapanmasıyla satışlar bir

müddet azalsa da, e-ticaret kullanımının hızla artması sayesinde

kozmetik sektörü tekrar canlandı ve ülke ekonomisine artarak

katkıda bulunmaya devam etti.


78 Beauty Güzellik

The gradual decline in imports and the rise in exports during the

pandemic period played a major role in ending the exhibition

with significant sales figures.

Expressing his satisfaction for the 16th International Cosmetics,

Beauty and Hair Exhibition -BeautyEurasia, Regional Director

of Hyve Group, Kemal Ülgen added; “the cosmetics sector,

which has been growing each passing year in Turkey, continues

to contribute to the country’s economy despite the COVID-19

pandemic, which has shaken up the whole world with its

impacts on all aspects of life. According to the report published

by the Ministry of Trade in March 2021, the cosmetics sector,

which grows 10% per year, has reached a size of TRY 15 billion.

The continuous decrease in imports and the gradual growth in

exports in cosmetics drew attention as the most important thing

that distinguishes the sector from other sectors in Turkey.”

BeautyEurasia inspired exhibitors with interesting sessions &

events in 2021.

The three-day exhibition witnessed inspirational speeches,

brand stories, workshops, trends, and hair shows. The exhibition,

which will host the industry professionals and influencers with

the events program to be held in cooperation with leading

institutions and organizations, will update the knowledge of the

exhibitors with topics including sectoral trends, technological

developments, legislations, and ways to improve export sales.

In addition, a new road map was created for foreign investors,

domestic producers, buyers, and decision-makers.

Pandemi sürecinde ithalatın düzenli olarak düşmesi ve ihracatın

aynı şekilde yükselişte olması fuarın önemli satış rakamlarıyla

tamamlanmasında büyük rol oynadı.

Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı

BeautyEurasia’nın 16’inci kez düzenlenmesinden dolayı

memnuniyetini dile getiren Hyve Grup Bölge Direktörü Kemal

Ülgen şunları söyledi: “Türkiye’de her yıl önemli büyüme

kaydeden kozmetik sektörü, hayatın her alanındaki etkileriyle

tüm dünyanın sarsıldığı Covid-19 salgınına rağmen ülke

ekonomisine katkısını sürdürmeye devam ediyor. Kozmetik

sektörü Ticaret Bakanlığı’nın 2021 yılı Mart ayında yayınladığı

rapora göre yılda %10 büyüyen kozmetik sektörü, 15 milyar

TL’lik bir büyüklüğe ulaştı. Kozmetikte ithalatın sürekli olarak

azalması, ihracatın ise düzenli olarak yükselmesi, sektörü

Türkiye’deki diğer sektörlerden ayıran en önemli özellik olarak

dikkat çekti.”

Beautyeurasia 2021’de birbirinden ilgi çekici oturumlar/

etkinlikler ile katılımcılara ilham verdi.

Üç gün süren fuarda ilham veren konuşmalar, marka hikayeleri,

workshoplar, trendler ve saç şovları gerçekleştrildi. Sektöre yön

veren kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenen etkinlik

programıyla sektör profesyonelleri ve influencerları ağırlayan

fuar, sektörel trendleri, teknolojik gelişmeleri, yasal mevzuatları

ve ihracatı artırmak başlıklı konularda katılımcıların bilgilerini

güncelledi. Ayrıca yabancı yatırımcılar, yerel üreticiler, satın

almacılar ve karar vericiler için sektörel bir yol haritası

oluşturuldu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!