10.09.2021 Views

Newsletter 04 - 13th September, 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL —

PARISH ASSEMBLY

(Fosters pastoral action, working through four

groups, each of which is represented at CC)

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahoney P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 2223123

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

DONATE at:

www.corkandross.org/parishes/uibh-laoire.

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

Uibh Laoire Parish

News

Gougane Sunday

The Vol. annual 04 pilgrimage in honour of St. Finbarr will 12th take place Septmber, on Sunday,

September 26th in Gougane Barra. The Rosary will be recited at 2:30pm

2021

and mass will be celebrated by Bishop Fintan Gavin at 3pm. People

attending __________________________________________

are asked to follow the guidelines for Covid 19 by wearing a face

covering, observing social distancing and sanitizing.

CUAN BARRA

We are reopening for indoor dining in Cuan Barra on Monday September

20th at 12.30. Looking forward to meeting all our friends again and new

members most welcome. To book phone Christina at 086 8706990 or Lucy

at 086 8844923.

Bingo—Inchigeela Hall

Bingo Returns at Inchigeela Hall on Friday the 17th of September at

8.30pm. Please ensure you bring your Covid-19 Certs and masks must be

worn at all times in the hall.

Condolences

Sympathy of the parish is extended to the family of Margaret O’Mahony,

Coolrolough who died recently.

Sympathy of the parish is extended to Billy Cotter and Family, Cappanclare

on the recent death of his brother, Michael Cotter

Anniversaries.

Kathleen and Richard Manning, Farnahineena.

Kathleen O’Donovan,Dunmanway and Gortnahoctee.

Mary O’Horgan, Milleen

Norma O’Callaghan, Derrivane

Teddy O’Leary , Derrivaconneen

Peter and Rita Downey, Bantry

Dan & Katie Murphy Coolagrenane

Offertory Collection.

Inchigeela: €475; Ballingeary: €390

Sat-Sun 11th/12th Sept 24th Sunday in Ordinary Time.

7.00pm Ballingeary Teddy O’Leary, Derrivaconneen.

10.00am Ballingeary Peter and Rita Downey, Bantry

11.30am Inchigeela Norma O’Callaghan, Derrivane

Mon 13th Sept 9.30am Mass Inchigeela

Mary Horgan, Mileen (First Anniversary)

Michael Horgan, Ballymakeera.

Tue 14th Sept 9.30am Mass Inchigeela

Teddy and Connie O’Connell. Carrignacurra.

We'd 15th Sept 9.30am Mass Inchigeela,

Francie Cotter and Family, Cappanclare.

Thur 16th Sept 9.30am Mass Ballingeary

Fri 17th Sept 9.30am Mass Ballingeary

Sat-Sun 18th/19th Sept 25th Sunday in Ordinary Time.

7.00pm Inchigeela, John O’Leary, Carriganima/Derrivaconneen

10.00am Ballingeary Josie and Denis Lucey, Cahir

11.30am Inchigeela James and Kevin Oldham, Rossmore.

.

.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm

+ Moladh go deo le Dia +


Lèachtaí Gaeilge : Sunday, 12th September, 2021

CÉAD LÉACHT

Sliocht as Leabhar Íseáia, Fáidh 50:5-9

Lig mé mo dhroim le lucht a bhuailte

An Tiarna Dia, is é a d’oscail mo chluas.

Maidir liom féin, níor chuir mé ina choinne,

níor theann mé ar gcúl.

Lig mé mo dhroim le lucht a bhuailte

agus mo ghruanna leo siúd a bhí

ag piocadh na féasóige asam;

níor cheil mé mo ghnúis

ar mhasla ná ar sheile.

Tá an Tiarna Dia ag teacht i gcabhair orm,

is é sin an fáth nach mothaím an masla.

Mar sin, chruaigh mé mo ghnúis mar an chloch ghlas,

bhí a fhios agam nach mbeinn meallta.

An té a shaorfaidh mé ar chion, tá sé i ngar.

An bhfuil aon duine a chuirfeadh cúis orm?

Tagaimis beirt i láthair, má tá.

An bhfuil aon duine ag éileamh ceart orm?

Seasadh sé chugam amach!

Tá an Tiarna Dia ag cuidiú liom,

cé a thabharfadh ciontach mé?

Briathar an Tiarna

Buíochas le Dia

Salm le Freagra Sm 114

Freagra

Siúlfaidh mé i bhfianaise

an Tiarna i ndúiche na mbeo.

Malairt Freagra Alleluia!

Alleluia!

1. Ta grá agam don Tiarna

toisc gur chuala sé glór mo ghuí

agus toisc gur chlaon sé chugam a chluas

an lá ar ghlaoigh mé air.

Freagra

2. Chrioslaigh téada an bháis mé

agus tháinig líonta ifrinn anuas orm

gur thit mé in angar is in anacra.

Ghlaoigh mé ar ainm an Tiarna.

A Thiarna, tarrthaigh m’anam! Freagra

3. Is ceansa an Tiarna is is cóir,

is trócaireach é ár nDia.

Cosnaíonn an Tiarna lucht na simplíochta.

Bhí mé go hainnis agus shábháil sé mé. Freagra

Salm le Freagra (Cont)

4. Sciob sé m’anam ón mbás,

mo shúile ó dheora, mo chosa ó thuisleadh.

Siúlfaidh mé i bhfianaise an Tiarna

i ndúiche na mbeo.

Freagra

DARA LÉACHT

Sliocht as Litir Naomh Séamus 2:14-18

Tá sé marbh leis féin gan dea-oibreacha.

Cén tairbhe é, a bhráithre liom, má deir duine go bhfuil

creideamh aige, ach é gan dea-oibreacha? An féidir don

chreideamh é a shábháil? Má tá deartháir nó deirfiúr gan

éadach agus gan cuid an lae de bhia acu, agus go ndeir

duine agaibhse leo: “Imígí faoi shíocháin; faighigí goradh

agus ithigí bhur sáith,” agus nach dtugann sibh

riachtanais na beatha dóibh, cén tairbhe é? Sé a fhearacht

sin ag an gcreideamh é. Tá sé marbh leis féin gan deaoibreacha.

Ach déarfaidh duine éigin: “Tá creideamh agatsa agus tá

dea-oibreacha agamsa.” Taispeáin dom do chreideamh in

éagmais do dhea-oibreacha, agus taispeánfaidh mise mo

chreideamh duitse trí mo dhea-oibreacha.

Briathar an Tiarna Buíochas le Dia

Alleluia Véarsa Eo 14:5,

Alleluia, alleluia!

‘Is mise an tSlí, an Fhírinne agus an Bheatha,’ a deir an

Tiarna:

‘Ní thagann aon duine go dtí an tAthair ach tríomsa.’

Alleluia!

*********************************

Cork Autism Online Conference 2021 - Thriving with

Autism. Sunday, October 17th. This online conference

offers interventions, skills and strategies to support

people on the autism spectrum. Suitable for Parents,

Families, Caregivers, Autistics, Employers, Educators,

Professionals, Agencies, Advocates and anyone with an

interest in autism. Visit: www.autismcork.ie

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Sunday

11.30am

Ni neart go cur le

céile

Séipéal N.

Fionn Barra

and N.

Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

Sunday

10.00am

Vigil Mass Saturday 7.00pm—INCHIGEELA: 19th Sept; 3rd Oct.; 17th Oct.

BALLINGEARY: 12th Sep; 26th Sept.; 10th Oct.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!