08.10.2021 Views

Fokuser.si

Moj planer za doseganje osebnih ciljev

Moj planer za doseganje osebnih ciljev

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cilj brez načrta

je samo želja.

Antoine de Saint-Exupéry

1


Kako začeti?

Najtežje je začeti z aktivnostjo, katere nismo vešči. Ali kot bi rekel Robin

Sharma:

»Z vsako spremembo je tako: na začetku je težko, potem gre vse narobe, na

koncu pa se vse čudovito uredi.«

1. VIDEO NAVODILA

Če ste Fokuser vzeli v roke prvič in ga še niste izpolnjevali, potem vam toplo

priporočamo, da si najprej ogledate video navodila, kjer vam avtorica podaja

praktične nasvete, kako ga izpolnjevati v vaš prid. Fokuser je popolnoma enostaven

za uporabo, a če niste nikoli do sedaj načrtovali svojih aktivnosti, boste

lahko naleteli na nejasnosti, kar vam bo vzelo precej časa in volje za uspešno

načrtovanje.

2. IZPOLNJUJTE GA VSAK DAN

Ne obupajte, če ne boste mogli vzpostaviti navade načrtovanja že prvih nekaj

dni. Najbolj pomembno je, da vaš osebni Fokuser uporabljate vsak dan, brez

izgovorov. Za vsakdanje načrtovanje potrebujete le dobrih 7 minut.

3. TO JE VAŠ OSEBNI POSPEŠEVALNIK RASTI

Vztrajnost se vam bo obrestovala, saj vam Fokuser pomaga pri večji jasnosti,

produktivnosti, postavljanju in merjenju ciljev ter vzpostavljanju pozitivnega

mišljenja in navad, ki jih potrebujete, da vsak dan posebej spremenite v zmago.

To je vaš osebni pospeševalnik osebne in poslovne rasti!

4. DELITE VAŠE USPEHE Z NAMI

Že uporabljate Fokuser − planer? Potem se fotografirajte z njim, nam povejte

svojo izkušnjo in delite objavo na Instagramu ter jo označite z #mojfokuser

PRESKENIRAJ ME ZA VIDEO NAVODILA

PODROBNEJŠA NAVODILA za uporabo

FOKUSERJA − planerja za doseganje osebnih ciljev na:

www.FOKUSER.si

2


KAZALO

MOJE KAZALO

6

LETNI CILJI

9

SLEDILNIK NAVAD

22

ČETRTLETNI PLAN & retrospektiva

24

DENARNI KOLEDAR

27

PLAN REDNIH TEDENSKIH AKTIVNOSTI

28

MESEČNI PLAN – mesec 1

MESEČNI PLAN – mesec 2

MESEČNI PLAN – mesec 3

30

34

38

TEDENSKI in DNEVNI PLANI

42

BELEŽKE/SKICIRKA

252

3


F KUSER

= osebni planer za doseganje ciljev

pripada:

LETO:

ČETRTLETJE:

5


MOJ MESEČNI PLAN

MESEC:

PRIORITETE TEGA MESECA, KI ME

TOP 3 BODO PRIBLIŽALE MOJIM CILJEM

1 MINI NAGRADA, ko dosežem ...

1

2

3

MISELNO ODLAGALIŠČE: KATERE CILJE želim doseči in KATERI KORAKI so potrebni, da jih dosežem?

30


SREDA

Jutranji obred

Vizualizacija

TOP 3 DANAŠNJE PRIORITETE

1

2

3

6

7

8

9

OSTALE NALOGE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

OSEBE, S KATERIMI ŽELIM NAVEZATI STIK

20

Načrtovanje jutrišnjega dne

Dnevni vnos vode / po 2 dcl

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!