28.04.2022 Views

DOWNLOAD Free PDF Flirten in de zon BY Lori Foster

█████████████████████████████████████████████████ ▶️▶️ COPY LINK TO DOWNLOAD ▶️▶️ http://tinybit.cc/8c4a6cc8 █████████████████████████████████████████████████ Voor de zusjes Rose is Cooper's Charm vooral een tussenstation, maar hoe langer ze er blijven, hoe meer het erop begint te lijken dat ze precies op de juiste plek zijn aanbeland! Deel 1 Nadat een inbraak haar leven op zijn kop zette, besluit Phoenix Rose tijdelijk aan de slag te gaan als terreinopzichter bij het Cooper's Charm-resort. Dankzij de prachtige omgeving, leuke collega's en - vooral! - haar enorm sexy baas, hervindt ze langzaam haar levenslust. Hoewel ze naar het resort kwam voor een bezoekje aan haar zus, besluit de impulsieve Ridley Rose er ook te gaan werken. Ze is nog steeds van slag door haar scheiding, maar ze vindt genoeg afleiding in haar werk als huishoudster - en anders wel bij de knappe duikinstructeur van het resort...

█████████████████████████████████████████████████

▶️▶️ COPY LINK TO DOWNLOAD ▶️▶️
http://tinybit.cc/8c4a6cc8

█████████████████████████████████████████████████

Voor de zusjes Rose is Cooper's Charm vooral een tussenstation, maar hoe langer ze er blijven, hoe meer het erop begint te lijken dat ze precies op de juiste plek zijn aanbeland! Deel 1 Nadat een inbraak haar leven op zijn kop zette, besluit Phoenix Rose tijdelijk aan de slag te gaan als terreinopzichter bij het Cooper's Charm-resort. Dankzij de prachtige omgeving, leuke collega's en - vooral! - haar enorm sexy baas, hervindt ze langzaam haar levenslust. Hoewel ze naar het resort kwam voor een bezoekje aan haar zus, besluit de impulsieve Ridley Rose er ook te gaan werken. Ze is nog steeds van slag door haar scheiding, maar ze vindt genoeg afleiding in haar werk als huishoudster - en anders wel bij de knappe duikinstructeur van het resort...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.DOWNLOAD EBOOK

YOU FIND THE DOWNLOAD LINK IN THE FILE DESCRIPTION

PDF DOWNLOAD

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!