Views
5 years ago

What will you see? Mayo 2011 13 14 15 16 - Culture Night 2012

What will you see? Mayo 2011 13 14 15 16 - Culture Night 2012

What will you see? Mayo 2011 13 14 15 16 - Culture Night

13 14 15 16 IONAD SEOLADH & SONRAÍ TEAGMHÁLA AM VENUE ADDRESS & CONTACT DETAILS TIME NEPHIN BLACKSMITHS Leonards Bar, Leathardán, 8.30pm–late REVIVAL GROUP Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo Leonards Bar, Lahardane, Ballina, Co. Mayo T: 087-1268390 E: annmacmurphy@hotmail.com Taispeántais Cheardaíochta Traidisiúnta | Ceol | Sólaistí Traditional Craft Exhibitions & Demonstartions | Music | Refreshments NATIONAL MUSEUM Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. 6–9pm OF IRELAND Turlough Park, Castlebar, Co. Mayo. – COUNTRY LIFE T: 094 - 903 1755 E: tpark@museum.ie www.museum.ie Turas Treoraithe den taispeántas nua | Seanchas Guided tour of new exhibition | Storytelling CUSTOM HOUSE An Ché, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo. 6-10pm STUDIOS The Quay, Westport, Co. Mayo. T: 098-28735 E: customhouse@eircom.net www.customhousestudios.ie Stiúideo Oscailte d’Ealaíontóirí | Ceardlann Phriontála Oscailte | Taispeántas | Cainteanna le Ealaíontóirí atá ag déanamh taispeántais | Léachtaí Filíochta | Sólaistí Open Artists Studio | Open Print Workshop | Exhibition | Talks by exhibiting Artists | Poetry Readings | Refreshments BLINK VISUAL ART Ionaid éagsúla thart ar Chathair na Mart, 6–10pm i gcomhar le | in association with Co. Mhaigh Eo WESTPORT ARTS FESTIVAL Various Locations around Westport, Co. Mayo T: 087-4120176 E: info@westportartsfestival.com www.westportartsfestival.com Rannpháirtithe BLINK | BLINK participants are The Waterfront Gallery, The Quay | The Marine Shop Gallery, Shop Street | Clew Bay Hotel, James St | Wyatt Hotel, The Octagon | Sea Sky Shore, James St | Michael Gannon Photography, Bridge St | Absolutely Pottery, Quay Hill | i-Store, Bridge St | Kaleidoscope, Bridge St | The Connacht Gallery, Castlebar St Taispeántais | Exhibitions Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil leis na hionaid éagsúla faoina gclár féin. Imeachtaí spraoiúla, saor in aisce don chlann ar fad. Faigh amach faoi Oíche Chultúr Mhaigh Eo! Please contact individual venues about their programme. Fun, Free events for all the family. Why not check out what Mayo Culture Night has to offer! Ionaid na n-imeachtaí i Maigh Eo – Léarscáil Mhaigh Eo Venue locations in Mayo - Map of Mayo Ceathrú Thaidhg Ballycastle 7 Belmullet Achill 6 4 5 Ballina Lahardane Turlough Charlestown Castlebar 14 10 Westport 8 9 Claremorris 1516 Ba mhian le Comhairle Contae Mhaigh Eo buíochas a ghabháil le gach duine a bhfuil baint acu le hOiche Chultúr Mhaigh Eo. Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill a chomhordnaigh an Oíche Chultúir le tacaíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Mhaigh Eo Comhpháirtí sna Meáin: Mid-West Radio Mayo County Council would like to thank all those involved in Culture Night. Culture Night is a Temple Bar Cultural Trust initiative in partnership with the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht in partnership with Mayo County Council Media Partner: Mid-West Radio Tuilleadh eolais ó: An Oifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Maigh Eo. Teil: 094 90 24444, fo-líne 7558. R-phost: mayoarts@mayococo.ie Bí linn ar Facebook @ Mayo Culture Night For more information about Culture Night please contact: The Arts Office, Mayo County Council, Áras an Chontae, Castlebar, Mayo. Tel: 094 90 24444, ext 7558. E-mail: mayoarts@mayococo.ie Find us on facebook @ Mayo Culture Night 13 1 2 3 11 12 What will you see? Mayo 2011 Friday September 23rd www.mayococo.ie www.culturenight.ie

Cork County 2011 - Culture Night 2012
Derry - Londonderry's - Culture Night 2012
Stage Rally 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTAL
May 25, 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...
Draft Financial Statements at 14 SEPTEMBER 2012 at 15:16:13 ...
2012-13, 2013-14, 2014-15 and 2015-16 Calendars
Training Academy: June 13-14, 2012 Main Conference: June 15-16 ...
July 13 - 14 - 15, 2012 - newgermany125.com
Readings June 17, 2012 1 Samuel 15:34-16:13 Psalm 92:1-4,11-14
10 11 12 13 14 15 16 17 - Living Life On the Avenue Retirement Living
July 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... - eSchoolView
Aftercare Enrollment Form 2011-2012 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 ...
Aug/2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...
January 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
-1- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...