18.05.2022 Views

Tekstil Teknik May 2022

Tekstil Teknik May 2022

Tekstil Teknik May 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISSN 2148-9254

MAYIS MAY 2022

www.tekstilteknik.com.tr

tones of nature

Terra Natural Dyes

enabling our skin to contact

only with nature itself

Terra is a Dena brand.

Visit us at ITM 2022

Hall 6 Stand 605/B

discover more


İMTİYAZ SAHİBİ

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA

Publisher

H. Ferruh IŞIK

GENEL MÜDÜR (SORUMLU)

General Manager (Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

News Editor

Ali ERDEM

ali.erdem@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI

Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU

Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek

Prof. Dr. H. Rıfat Alpay

Prof. Dr. Yalçın Bozkurt

Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş

Prof. Dr. W. Oxenham

Prof. Dr. Emel Önder

Prof. Dr. Yusuf Ulcay

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN

Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

REKLAM DANIŞMANI

Advertisement Consultant

Mehmet TATLI

mehmet.tatli@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU

yusuf.okcu@img.com.tr

TEKNİK MÜDÜR

Technical Manager

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

GRAFİK & TASARIM

Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN

hakan.soztutan@img.com.tr

DİJİTAL VARLIKLAR MÜDÜRÜ

Digital Assets Manager

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM

S u b s cr i pt io n a n d C i rc ul at io n

Ma na ger

İsmail ÖZÇELİK

ismail.ozcelik@img.com.tr

AD RES | He ad Of fi ce

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11

Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93

BASKI | Printed By | İH LAS Ga ze te ci lik A.Ş.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi

29 Ekim Caddesi No: 11 A/41

Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 30 00

B Ö LG E T E MS İ LC İL İ KL ER İ

BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN

Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81

KONYA | Me tin DE MİR

Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74

Advertising Representatives

KOREA | Jes Media Int.

Mr. Young Seoah Chinn

Tel: 8224813411 Fax: 8224813414

jesmedia@unitel.co.kr

BİLGİ / Information

Tekstil& Teknik Dergisi’nde yer alan

makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu

ilan sahiplerine aittir.

Tekstil & Teknik is published monthly.

A dv e rt is em e n t s r e sp o ns ib il it ie s p u bl i sh e d

in our ma ga zi ne per ta in to ad ver tisers.

REKLAM İNDEKSİ

ADVERTISEMENT

ALESTA MÜMESSİLLİK...........................85

ALKAN MAKİNA..............................78-79

ARMUTLU TATİL KÖYÜ........................... 91

ASTEKS...................................................83

BRAZZOLI......................................... 28-29

BRÜCKNER............................................15

CANLAR MEKATRONİK.................. 24-25

DENA DYES..........................................Ö.K

DILO.......................................................35

EFFE................................................. 45 -53

EKOTEKS............................................... 113

ENTEMA............................................74-75

ERGİNER.............................................. 117

ERHARD+LEIMER..................................49

ERTEKS CFA (Carter)............................69

ERTEKS CFA........................................... 41

GROZ-BECKERT....................................47

HIGHTEX.............................................. 101

ITM 2022............................................A.K.İ

ITMA ASIA..............................................89

İHLAS KUZULUK...................................109

İHLAS MATBAACILIK...........................111

İHLAS YAPI...........................................107

JUMO..................................................... 51

KIRAY MAKİNA.....................................59

KONFİDA.................................................3

MAYER MÜM.........................................57

MERKÜR FUARCILIK..............................97

MERSAN................................................ 71

MİMAKİ................................................A.K

NAM ISI..................................................95

OERLIKON...............................................5

PETNİZ ISI............................................... 81

PİMMS...............................................19-21

PLUVIA......................................... Ö.K.İ - 1

SANKO...................................................93

SAURER.................................................. 31

SEÇEN İPLİK.........................................103

SPGPrints...............................................33

STAUBLI.................................................. 11

SWISSMEM............................................48

TECHTEXTILE.......................................... 67

TEMCO (RIETER)...................................55

TERROT................................................... 17

TRÜTZSCHLER........................................39

TÜRK BARTER................................... 62-63

TÜRKİYE HASTANESİ..............................99

UCMTF........................................... INSERT

VOLİ CENTRO.....................................123

www.tekstilteknik.com.tr

img@img.com.tr

tekstilteknikdergisi

tekstilveteknik

tekstilteknikdergisi

Tekstil Teknik


4

Fuarlar yeniden ön plana çıkıyor

Ali ERDEM

Yazı İşleri Müdürü

News Editor

EDİTÖR

Ekonominin aynaları olarak bilinen fuarlar, pandemi koşullarının hafiflemesi ile yeniden

ön plana çıkmaya başladı. Pandeminin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık

iki yıldır sanal fuarlarda bir araya gelen tekstil sektörü, yüz yüze fuarlara hasret

kalmıştı. Tekstil ve hazır giyim sektörünün en önemli organizasyonları olan fuarlar,

yeniden eski ihtişamıyla ve heyecanıyla düzenlenmeye başlandı. Şimdi ekonominin

dengeleyicileri olarak rollerini yeniden üstlenmeye hazırlanıyorlar. Tüm dünyada

pandeminin getirdiği kısıtlamaların etkisiyle hemen her şeyin dijitalleştiği bir dönemden

geçtik. Yaklaşık iki yıl süren pandemi döneminde fuarlar sanal olarak yapılmaya

devam ettiyse de ihtiyacı aynı oranda karşılayamadı. Fiziki fuarlar, diğer pazarlama

yöntemleriyle kıyaslandığında alıcıyla üreticiyi buluşturma noktasında oldukça etkili

bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Firmalarımız, katıldığı fuarlar sayesinde kolaylıkla

hedef müşteri kitlelerine ulaşabiliyor. Aynı zamanda fuarlar, şirketlerin ticari, ekonomik

ve sosyal bakımdan birbirlerini tanımaları açısından önemli yararlar sağlar. Bu

etkenler de yurtiçi ve yurtdışı fuarları vazgeçilmez kılıyor. Sektör temsilcileri, fiziki veya

dijital olarak katılımın olacağı bu fuarlarda, ihracatının artacağı beklentisiyle yeni

müşteriler bulacakları keyifli buluşmalara hazırlanıyorlar. Sektörünün ihtiyaç duyduğu

ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getirerek, ticari

bağlantılar kurulmasına aracılık etmeyi amaçlayan fuarlar, yapılacak ikili iş görüşmeleriyle

de sektörün ihracatına büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Emek yoğun üretimle

istihdam ve ihracatın lideri tekstil ve hazır giyim sektörü desteklendiği ve doğru

yönlendirildiği takdirde yüksek katma değerli üretimle fark oluşturacak potansiyele

ve vizyona sahip bir sektördür. Türkiye dünyanın her kıtasına, yeryüzünde yaşayan

her insan topluluğuna yönelik tekstil ürünü üretme kabiliyetine sahiptir.

Fairs come to the fore again

Fairs, known as the mirrors of the economy, started to come to the fore again

with the ease of pandemic conditions. The textile sector, which has been coming

together in virtual fairs for about two years due to the restrictions brought by the

pandemic, longed for face-to-face fairs. Fairs, the most important organizations

of the textile and ready-made clothing sector, started to be organized again with

their former glory and excitement. Now, they are getting prepared to reassume their

role as stabilizers of the economy. We have gone through a period in which almost

everything has become digital with the effect of the restrictions caused by the pandemic

all over the world. Although the fairs continued to be held virtually during the

pandemic period, which lasted for about two years, they could not meet the need

at the same rate. Compared to other marketing methods, the physical fairs stand

out as a very effective option in bringing together the buyer and the producer. Our

firms can easily reach their target customer groups because of the fairs they attend.

At the same time, the fairs provide important benefits for firms to know each other

commercially, economically and socially. These factors make domestic and international

fairs indispensable. Sector representatives are preparing for pleasant meetings

where they will find new customers with the expectation that their exports will increase

in these fairs, where there will be physical or digital participation. The fairs, aiming

to mediate the establishment of commercial connections by bringing together the

suppliers who produce the products that the sector needs and trade these products,

aim to make a great contribution to the exports of the sector with the bilateral

business meetings to be held. The textile and ready-made clothing sector, the leader

of employment and exports with labor-intensive production, is a sector with the

potential and vision to make a difference with high value-added production if it is

supported and directed correctly. Turkey has the ability to produce textile products

for every continent of the world and every human community on earth.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


Bizi ziyaret edin!

Iplik üretimindeki uzmanlık bilgilerimizi geridönüşüme kazandırıyoruz.

Salon 3

Stand 313

Yüksek kaliteli ürünler için yüksek kaliteli rPET

VacuFil, iplik üretim hattınıza veya granül üretiminize doğrudan

beslemeli bir PET geri dönüşüm hattıdır. Gerçek iplik üretim

tesisi uzmanları tarafından geliştirilen ve istenen IV artışı ve

homojen eriyik için Visco+ ünitesi ile donatılmış VacuFil, tam

olarak ihtiyacınız olan eriyik kalitesini sağlar – güvenilir ve

tekrarlanabilir!

%30’a kadar IV artışı

Homojen IV değerleri

Kompakt tasarım

POY, DTY, FDY ve BCF iplik

üretimlerine uygun

Patent bekleniyor


6

PANORAMA

Yöresel dokumalara

yeni dokunuşlar

New touches

to local weavings

Anadolu’nun yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getirerek

geçmişi asırları aşan dokuma hafızasını gün yüzüne çıkaran ‘Türkiye

Dokuma Atlası’ sergisi İstanbul Tophane-i Amire’de kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Türkiye

Dokuma Atlası Projesi, Türkiye’nin geleneksel dokumalarına yeniden

hayat verme ve onları uluslararası alanda tanıtma amacını taşıyor.

The “Turkish Weaving Atlas” exhibition brought together Anatolia’s

local weavings for the first time and unearthed the weaving memory

of which history exceeds centuries, opened its doors in Istanbul

Tophane-i Amire after Ankara Presidency Exhibition Hall. Carried out

under the auspices of the President’s wife Emine Erdoğan, the Turkey

Weaving Atlas Project, aims to revive the traditional weavings of Turkey

and to promote them in the international arena.

Olgunlaşma Enstitülerinin yenilenme çalışmalarının

bir ürünü olarak hazırlanan “Türkiye

Dokuma Atlası Projesi”, Millî Eğitim Bakanlığı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne

bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaş-

The “Turkish Weaving Atlas Project”, prepared

as a product of the renewal efforts of the Advanced

Technical Institutes, is being carried

out by the Istanbul Sabancı Beylerbeyi Advanced

Technical Institute, affiliated to the

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


PANORAMA 7

Ministry of National Education’s General Directorate

of Lifelong Learning. Turkish Exporters

Assembly and the Ministry of Trade, too, have

been supporting the project, carried out with

the support of Istanbul Textile and Raw Materials

Exporters’ Association and the support

of Marmara University. More than 140 weaving

types that nave been brought together

from various regions of Turkey by tracking

regional routes has been taking place in

the exhibition that is coordinated by Ayşe

Dizman and curated by Güneş Güner. There

are also pieces from Ottoman Fabrics in the

collection of the collector Yusuf İyilik.

An important mission for carrying cultural

heritage to the future

Minister of National Education Mahmut

Özer emphasizing that fact that the traditional

handcrafts are brought together with

modern designs by keeping their souls makes

vision of Turkey Weaving Atlas Project, said

“We have about 24 Advanced Technical

Institutes in Turkey. The aim of these institutes

is to follow the traces of different civilizations

on these lands in the province they are in, to

bring them back to life, and to make them

accessible to our citizens by enriching them

with new forms. Today, Turkey Weaving Atlas,

by starting from this mission and this vision of

ma Enstitüsü tarafından yürütülüyor. İstanbul

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin

destekleri, Marmara Üniversitesi’nin

katkılarıyla yürütülen projeye, Türkiye İhracatçılar

Meclisi ve Ticaret Bakanlığı da destek

veriyor. Koordinatörlüğünü Ayşe Dizman,

küratörlüğünü de Güneş Güner’in yaptığı

sergide, bölgesel rotalar izlenerek Türkiye’nin

çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 140’ı

aşkın dokuma türü yer alıyor. Ayrıca koleksiyoner

Yusuf İyilik’in koleksiyonundaki Osmanlı

Kumaşları’ndan parçalar da bulunuyor.

Kültürel mirası geleceğe taşımada

önemli bir misyon

Geleneksel sanatları, özüne sadık kalarak,

modern tasarımlarla buluşturmanın Türkiye

Dokuma Atlası Projesinin vizyonunu oluşturduğunu

vurgulayan Milli Eğitim Bakanı

Mahmut Özer, “Türkiye’de yaklaşık 24 tane

Olgunlaşma Enstitülülerimiz var. Bu enstitülülerin

hedefi bulundukları ilde farklı medeniyetlerin

bu topraklardaki izlerini takip ederek,

yeniden hayata kavuşturmak, yeni formlarla

zenginleştirerek vatandaşımızın kullanımına

eriştirmek. Bugün Türkiye’nin Dokuma Atlası

da aynen bu olgunlaşma enstitülerimizin bu

misyonundan bu vizyonundan yola çıkarak

Türkiye’nin dört bir noktasındaki dokuma ile

ilgili kumaşlarından tekniklerine kadar tüm

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


8

PANORAMA

müktesebatı bir araya getirip vatandaşlarımızın

görmesine ve bu kültürel mirasın

geleceğe taşınmasıyla ilgili çok önemli bir

misyonu yerine getiriyor. Sadece dokuma

tekstil alanında değil diğer tüm alanlarda

onları bir taraftan yaşatarak günümüze taşıyarak

bir taraftan da yeni formlarla günlük

yaşama enjekte ederek ne kadar geleceğe

taşıyabilirsek 21. yüzyılda kimlikli bir ülke olarak

ayakta kalma bölgesinde iddia sahibi

olma, dünyada sözü geçen bir ülke olma

yolunda da o kadar ilerlemiş oluruz” dedi.

Türkiye Dokuma Atlası Sergisi’nin İstanbul

açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu

dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Anadolu

coğrafyamızın en nadide kültürel hazinelerinden

biri konumundaki dokuma kültürü,

köklü Türk tekstil tarihîmizin tasarım ve üretim

gücünü gözler önüne sermektedir. Bu tarihî

mirasın gün yüzüne çıkarılarak korunması ve

gelecek kuşaklara aktarılması noktasında,

Türkiye’nin Dokuma Atlası Projesi bir milattır.

Zengin tasarım gücüne sahip dokuma kültürümüz,

proje ile birlikte aslına uygun olarak

yaşayacak ve yaşatacak; aynı zamanda

ülkemizi markalaştırılarak, küresel ölçekte Türkiye’nin

katma değerli ihracat artışına destek

sağlayacaktır. İhracat ailesi olarak bizler de,

our Advanced Technical Institutes, also carries

out a very important mission that is related to

bringing the legal acquis from weaving-related

fabrics to techniques in all four corners of

Turkey together and letting our citizens to see

and carrying this cultural heritage to the future.

The more we can carry them to the future

both by keeping them alive and carrying to

the present, and including them into the daily

life with the new forms not only in the field of

woven textiles but also in all other fields, the

further we will move for surviving as a country

with an identity, having a claim in its region,

and becoming a prominent country in the

world in the 21st century.”

TİM President İsmail Gülle expressing his happiness

for being at the opening of the Turkey

Weaving Atlas Exhibition in Istanbul, said “The

weaving culture, one of the most precious

cultural treasures of our Anatolian geography,

reveals the design and production power of our

deep-rooted Turkish textile history. Turkey Weaving

Atlas Project is a milestone at the point

of unearthing, protecting and transferring this

historical heritage to future generations. Our

weaving culture, having a rich design power,

will live and sustain faithfully with the project,

and at the same time will support Turkey’s

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


PicConnect ile sezgisel

dokumayı keşfedin:

Senkronizasyon

PicConnect’teki Style Administration uygulaması dokuma

yeteneklerinizin güçlü bir uzantısı olarak hizmet vermektedir. Sadece

birkaç tıklama ile makine ayarları görselleştirilebilir, düzenlenebilir ve

kopyalanabilir. Bu sayede tüm makinelerinizin performansını kolayca

hassas biçimde ayarlayabilir ve senkronize edebilirsiniz.

BU REKLAMI

UYGULAMAMIZLA

TARATIN

Sezgisel dokuma

çağı için 100% hazır.

Daha fazla bilgi için

www.picanol.be

Let’s grow together


10

PANORAMA

ecdadımızın izinde, değerlerimizi geleceğe

taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Tüm değerlerimize el birliği ile sahip çıkarak

ihracatla yükselen ekonomimizi çok daha

ilerilere taşıyabileceğimize yürekten inanıyorum.

Bu minvalde, Türkiye Dokuma Atlası

Projesi oldukça değerli.” diye konuştu.

Türkiye dokuma atlasını tüm dünyaya

tanıtacak

Türk tekstil sektörünün yıllık 13 milyar dolarlık

ihracat başarısını kültürel mirastan beslenen

güçten aldığını vurgulayan İstanbul Tekstil

ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB)

Başkanı Ahmet Öksüz, “Türkiye Dokuma

Atlası” projesiyle sadece oluşturulan enstalasyonlarla

geçmişe ışık tutmuyoruz. Aynı

zamanda kaybolmaya yüz tutan geleneksel

dokuma kültürümüzün korunarak yaşatılmasını

ve bu kültürel birikimimizin geleceğe

aktarılmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede

yakın zaman önce Dokuma Atlası Projemizin

çıktılarını, dünyanın en prestijli kumaş

fuarlarından biri olan Premiere Vision Paris’te

ve Dubai Expo Türkiye pavilyonunda uluslararası

kamuoyu ile paylaştık. Önümüzdeki

dönemde de Türkiye Dokuma Atlası Projesini

başta ABD olmak üzere tüm dünyaya

duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü bu

projenin paydaşlarından biri olarak; geçmişle

gelecek arasında kurulan bu köprüde rol

oynamak ve bu tarihi mirasın küresel ölçekte

bilinirliğini artırmak, birliğimiz ve sektörümüz

adına paha biçilemez öneme sahiptir” dedi.

value-added export increase on a global scale

by branding our country. We as the export

family are working hard to carry our values to

the future in the footsteps of our ancestors. I sincerely

believe that we can carry our economy,

which is rising with exports, to further by protecting

all our values together. In this respect,

Turkey Weaving Atlas Project is quite valuable.”

It will introduce Turkey weaving atlas to the

whole world

Istanbul Textile and Raw Materials Exporters’

Association (İTHİB) President Ahmet Öksüz

emphasizing that the Turkish textile industry

gets its strength from the power fed by cultural

heritage for annual export success of 13 billion

dollars, said “We not only enlighten on the past

with the installations formed with the ‘Turkey

Weaving Atlas’ project. But also aim to preserve

our traditional weaving culture, fading into

oblivion, and to transfer this cultural accumulation

to the future. In this context, we recently

shared the outputs of our Weaving Atlas Project

with the international public at Premiere Vision

Paris, one of the most prestigious fabric fairs in

the world, and at Dubai Expo Turkey pavilion. In

the next period, we will continue to announce

the Turkey Weaving Atlas Project to the whole

world, especially to the USA. Because as one of

the stakeholders of this project; it is invaluable

for our association and sector to play a role at

this bridge established between the past and

future and to increase the awareness of this

historical heritage on a global scale.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


Her türden kumaşı dokumak için son

derece güvenilir gücü çerçeveleri

Ürettiğiniz kumaş türü fark etmeksizin, her atkıda tamamen

güvenebileceğiniz gövde hareketleri kritik önem taşır. Basit dokumalar,

desenli kumaşlar veya teknik kumaşlara yönelik Stäubli ağızlık açma

makineleri, kalite ve inovasyon konusunda bir tutkuyla tasarlanmıştır.

Tüm dünyadaki dokuma fabrikalarıyla devamlı iş birliği içinde çalışarak

uzun yıllardır deneyim kazanan pazar liderine güvenin.

Ziyaret edin

Salon 2, No 220A

www.staubli.com


12

PANORAMA

Techtextil ve Texprocess

yeniliklerle geliyor

Techtextil and Texprocess

await with innovations

21-24 Haziran 2022 tarihleri arasında, katılımcılar

önde gelen uluslararası ticaret fuarları Techtextil

ve Texprocess’te teknik tekstiller ve dokunmamış

kumaşlar ile tekstil ve esnek malzemelerin

işlenmesi alanındaki yeniliklerini sunacaklar. 45

ülkeden 1.100’den fazla katılımcı, çok sayıda

ortak stant katılımcısı ve 13 uluslararası pavyon,

ürünlerini uluslararası bir ticaret kitlesine sunmayı

dört gözle bekliyor. Techtextil ve Texprocess,

sürdürülebilir bakış açısıyla yenilikleri, yeni

süreçleri ve gelişmeleri ve ilerici yaklaşımları

From June 21 to 24, 2022, exhibitors will present

their innovations in the field of technical textiles

and nonwovens as well as the processing of

textile and flexible materials at the leading international

trade fairs Techtextil and Texprocess.

More than 1,100 exhibitors from 45 countries, numerous

joint stand participants and 13 international

pavilions are looking forward to presenting

their products to an international trade audience.

Techtextil and Texprocess highlight innovations,

new processes and developments and


PANORAMA 13

progressive approaches with a view to sustainability.

These include new production processes,

materials and machinery. High investments in

research and development over the past three

years promise high innovative strength.

At Texprocess, international manufacturers will

showcase the latest machinery, equipment, processes

and technologies for garment manufacturing

and textile and flexible materials – ranging

öne çıkarıyor. Bunlara yeni üretim süreçleri, malzemeler

ve makineler de dahildir. Son üç yılda

araştırma ve geliştirmeye yapılan etkili yatırımlar,

yüksek yenilikçilik gücü vaat ediyor.

Texprocess’te uluslararası üreticiler, tasarım,

kesim, dikiş, örme ve nakıştan terbiye, BT ve

lojistiğe kadar giysi üretimi, tekstil ve esnek malzemeler

için en son makine, ekipman, süreç ve

teknolojileri sergileyecek. VDMA Tekstil Bakımı,

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


14

PANORAMA

Kumaş ve Deri Teknolojileri Derneği Genel Müdürü

Elgar Straub, “Katılımcıların ve kamuoyunun önde

gelen ticaret fuarı Texprocess’ten beklentileri yüksek.

Üç yıllık bir aradan sonra katılımcılar, gelişmelerini

uluslararası bir izleyici kitlesine sunuyor ve yatırımları

bekliyor. Ziyaretçiler daha sürdürülebilir, daha esnek

ve daha bölgesel üretim için yenilikçi çözümler bekliyor.

Texprocess, endüstriyi ileriye taşıyor ve nihayet

kişisel alışverişleri ve iş ilişkilerinin bir kez daha şekillenip

güçlendirilmesini mümkün kılıyor,” diyor.

On iki uygulama alanı ile Techtextil, otomobil üreticilerinden

moda tasarımcılarına, tıbbi teknoloji uzmanlafrom

design, cutting, sewing, knitting and

embroidery to finishing, IT and logistics.

“Exhibitors and the public set high expectations

for Texprocess, the leading trade

fair. After a break of three years, exhibitors

present their developments to an

international audience and anticipate investments.

Visitors are looking forward to

innovative solutions for more sustainable,

more flexible and also more regional

production. Texprocess drives the industry

forward and finally enables personal

exchanges and the forging and strengthening

of business relationships once

again,” says Elgar Straub, Managing

Director of the VDMA Textile Care, Fabric

and Leather Technologies Association.

With twelve application areas, Techtextil

promises a wide variety and breadth of

product offerings as well as innovative

strength on the part of suppliers – from

car makers, fashion designers, medical

technology specialists to industrial

specialists. Exhibitors at Techtextil offer

innovative materials for all requirements.

For the first time, a Digital Extension of

the two trade fairs will be offered. This

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


enables visitors who cannot attend in

person to experience Techtextil and

Texprocess digitally and to exchange

ideas in a virtual space. Exhibitors benefit

from an additional digital presence

alongside their stand on the exhibition

grounds. For around four weeks, from

June 13 to July 8, 2022, the Digital Extension

will be available before, during and

after the trade fair days.

Sustainability@Techtextil and Sustainability@Texprocess

will once again focus on

the topic of sustainability this year. Innovative

and sustainable materials and

their ecological processing with minimal

waste and water consumption as well

as digital solutions will be presented and

awarded at the trade shows.

Many highlights await visitors on-site

and digitally. These include the Techtextil

and Texprocess Forum, the Techtextil

and Texprocess Innovation Award or the

areas for international start-ups.

rından endüstriyel uzmanlara kadar tedarikçiler adına

çok çeşitli ve geniş ürün tekliflerinin yanı sıra yenilikçi

güç vaat ediyor. Techtextil’deki katılımcılar, tüm gereksinimler

için yenilikçi malzemeler sunuyor.

İlk kez, iki ticaret fuarının Dijital Uzantısı sunulacak.

Bu, şahsen katılamayan ziyaretçilerin Techtextil ve

Texprocess’i dijital olarak deneyimlemelerine ve sanal

bir alanda fikir alışverişinde bulunmalarına imkân

tanıyacak. Katılımcılar, sergi alanlarındaki stantlarının

yanı sıra ek bir dijital mevcudiyetten yararlanacaklar.

13 Haziran- 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında yaklaşık

dört hafta boyunca Dijital Uzantı ticaret fuarı günlerinden

önce, sırasında ve sonrasında kullanılabilecektir.

Sustainability@Techtextil ve Sustainability@Texprocess

bu yıl bir kez daha sürdürülebilirlik konusuna odaklanacak.

Yenilikçi ve sürdürülebilir malzemeler ve bunların

minimum atık ve su tüketimi ile ekolojik işlenmesi ve dijital

çözümler ticari fuarlarda sunulacak ve ödüllendirilecek.

Birçok ilgi çekici etkinlik, ziyaretçileri yerinde ve dijital

olarak bekliyor. Bunlar arasında Techtextil ve Texprocess

Forum, Techtextil ve Texprocess İnovasyon Ödülü

veya uluslararası start-up’lar için alanlar yer alıyor.

Denim terbiyesinde

size özel çözümler...

...yasayan

teknolojiyle

Denim terbiyesinde odağımız; kusursuz kumaş

kalitesini devam ettirirken, kimyasal, enerji ve

zaman kullanımını azaltmaktır.

Bizi ziyaret edin.

ITM Istanbul

Hall 12

Stant 1406B

www.brueckner-textile.com

BRUECKNER Denim Tekstil & Teknik 200x135mm TR 2022.indd 1 25.04.2022 16:00:56


16

PANORAMA

SSM: Sarım biliminin ardındaki sırlar

The secrets behind

the science of winding

Her iplik üreticisinin

hayali mükemmel

şekilde sarılmış bobin

elde etmektir; bu sayede

iplik, boyama veya

dokuma gibi sonraki işlem

kademelerinde kolayca

işlenebilir. Mükemmel

şekilde sarılmış bobin

elde etmek için neler

gerektiğini ve bunun

neden enerji ve kaynak

tasarrufuna yardımcı olan

muhteşem bir mühendislik

başarısı olduğunu öğrenin.

Every yarn manufacturer’s

dream is to achieve a

perfectly wound package

so that the yarn can

be processed easily in

downstream processes, like

dyeing or weaving. What

does it take to achieve a

perfectly wound package

and what makes this an

amazing engineering feat

that helps save energy

and resources?

SSM’nin preciforce sistemi, her bir bobinin aynı yoğunluğa

ulaşması için karşı basıncı düzenleme özelliğini sunar.

SSM’s preciforce offers the ability to regulate backpressure

so that each and every bobbin achieves the same density.

Sarım, tekstil değer zincirinde küçük ama

önemli bir adımdır. Bu, iplikleri bir sonraki

üretim kademesine hazırlamak için onların

bir bobinin üzerine sıkıca sarıldığı kademedir.

Her iplik üreticisinin hayali mükemmel şekilde

Winding is a small but crucial step in the

textile value chain. This is when yarns are

wound tightly onto a bobbin to prepare

them for the next manufacturing stage.

Every yarn manufacturer’s dream is to ac-

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


FACV-4

Outerwear

UCC 572-T

Leasurewear

JSP5-4

Home Textiles

UCC 594-M

Mattress

S 296-1

Technical Textiles

UCC 572-T

Sportswear

UCC 572-T

Sportswear

UCC 572-M

Mattress

I3P 196

Sportswear

UCC 572-T

Sportswear

UP 472

Sportswear

JV-3.0 High speed

Fashion, Technical Textiles,

Automotive

S 296-1

Fashion, Technical Textiles,

Automotive

Whatever challenge you face, the flexibility of Terrot machines

lets you reach unmatched textile horizons!

E R KO

R

Visit us 14-18 June 2022

hall 7, booth No 714C

www.terrot.de

www.erko.com.tr


18

PANORAMA

sarılmış bobin elde etmektir; bu sayede iplik,

boyama veya dokuma gibi sonraki işlem kademelerinde

kolayca işlenebilir.

PRECIFORCE YENI STANDARTLAR BELIRLIYOR

Mükemmel şekilde sarılmış bobin elde etmenin

ardındaki sır, özellikle boyama için önemli

olan tüm bobin boyunca düzenli bir yoğunluğa

ulaşmaktır. Ancak yüzeyde kolaymış gibi

görünen bu işlem, aslında on yıllara dayanan

uzmanlığın üzerine inşa edilen özenle tasarlanmış

bir mühendislik başarısından ibarettir.

Şimdiye kadar sarım sistemleri basınç seviyelerini

ayarlama yeteneği olmadan yalnızca

yoğunluğu izlemekle sınırlıydı. SSM’nin preciforce

sistemi, her bir bobinin aynı yoğunluğa

ulaşması için karşı basıncı düzenleme özelliğiyle

tüm bunları değiştirmektedir. Mükemmel

şekilde eşit bobin yoğunlukları, boyama prosesini

daha kolay hale getirmekte ve böylece

sonuçları optimize etmektedir. Daha da iyisi,

bobinler düzgün bir şekilde sarılmadığında eskiden

gerekli olan boyama prosesini tekrarlama

işlemi artık gerekmediğinden boyahaneler

enerji ve su tasarrufu sağlamaktadır.

KAZANAN EKIP: PRECIFORCE VE DIGICONE 2

Mükemmel yoğunluk harikadır ancak maliyetlerin

de bir payı vardır. SSM’de şirketin misyonu,

müşterilerin mümkün olan en düşük maliyette

ve en az telef miktarıyla üretmelerine yardımcı

olmaktır. Sarım tekrarlı bir işlemdir, bu nedenle

SSM mühendisleri Google aramaları ve algoritmik

alım satım için işe yarayan unsurun (tekrarlayan

ve sıralı işlemlere dayanan) sarım işlemi

için de faydalı olduğunu buldu. Mühendisler,

sarım makinalarının sıkıca sarılmış bir bobini en

ekonomik yöntemle elde etmesi için adım adım

ilerleyen bir prosedür uygulamasını sağlayan

bir algoritma geliştirdiler. DIGICONE 2, iplikte

optimum hassasiyet sağlayan bu ileri düzey

sarım algoritmasıyla geliştirildi. preciforce ve DI-

GICONE 2 birlikte üstün bir bobini en ekonomik

yöntemle üretmek için rakipsiz bir ekip oluşturmaktadır.

Üstelik preciforce, standart otomatik

karşı basınç sistemlerine kıyasla yaklaşık %20

enerji tasarrufu sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Özetle, makinaların ve yedek parçaların

en uzun kullanım ömrüyle SSM makinalarının

güvenilirliği benzersizdir. SSM, aynı zamanda

10 yerel hizmet istasyonu ve dünya çapında 80

temsilcilik ile dünya standartlarında bir hizmet

ağı sağlamaktadır. Bu, müşteriler için kısa seyahatler

ve hızlı yanıt süreleri anlamına gelir.

hieve a perfectly wound package so that

the yarn can be processed easily in downstream

processes, like dyeing or weaving.

preciforce sets new standards

The secret behind getting a perfectly wound

package is achieving regular density across

the entire package which is especially

important for dyeing. But what looks easy on

the surface is nothing less than a carefully

designed engineering feat built on decades

of expertise. Until now, winding systems were

limited to merely monitoring density without

the ability to adjust pressure levels. SSM’s

preciforce changes all this with the ability

to regulate backpressure so that each and

every bobbin reaches the same density.

The perfectly even package densities make

the dyeing process easier, thus optimizing

results. Even better, dye houses save energy

and water as they no longer need to repeat

the dyeing process which is necessary when

packages are wound unevenly.

A winning team: preciforce and DIGICONE 2

Perfect density is great, but costs also play

a role. At SSM, the company’s mission is to

help customers manufacture at the lowest

possible cost and with the least amount of

waste. Winding is a repetitive action so SSM

engineers found that what was working for

Google searches and algorithmic trading

– which are based on recurring, sequential

actions – was good for winding, too. They

developed an algorithm that ensures the

winding machines apply a step-by-step

procedure to achieve a tightly wound package

in the most economical way. DIGI-

CONE 2 was developed with this advanced

winding algorithm that ensures optimal

accuracy in yarn laying. Together preciforce

and DIGICONE 2 make an unbeatable

team to manufacture a superior package

in the most economical way. In addition,

preciforce helps to save roughly 20%

energy compared to standard automatic

backpressure systems. To round it off, the

reliability of SSM machines is unmatched,

with the longest lifetime for machines and

spare parts. SSM also provides a world-class

service network with over 10 local service

stations and 80 agencies worldwide.

This translates into short journeys and fast

response times for customers.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


20

PANORAMA

Sürdürülebilir modayı

günlük hayatınıza katmak için öneriler

Satın almadan önce etiket okuyun

Etiket okumanın önemi her geçen gün artıyor.

Etiketler satın alacağınız ürünün kimliğidir. Bu

nedenle doğru okumak ve değerlendirmek bilinçli

alışveriş için büyük önem taşıyor. Aldığınız tekstil

ürünleriyle kendinizi daha iyi hissetmeniz mümkün.

Yenilenebilir ağaçlardan çevreye duyarlı

bir şekilde üretilen TENCEL markalı elyaflar; şık

giyimden günlük giyime, denimden spor kıyafetlere,

ayakkabıdan ev tekstiline kadar çok çeşitli

moda ve tekstil ürünleri için bir temel oluşturuyor.

Satın alacağınız ürünlerin etiketlerinde TENCEL

markasını arayarak işe başlayabilirsiniz.

Karşılaştırın, sorgulayın, araştırın

Moda endüstrisinin her alanında sürdürülebilir

alternatifler artıyor. İnternet üzerinden alışveriş yaparken

karar vermeden önce araştırma yaparak,

satın alacağınız marka ile ilgili bilgi edinmeye özen

gösterin. Artık pek çok marka sürdürülebilir koleksiyonlara

ağırlık veriyor ve çevreye duyarlı ürünlerini

sosyal medyada da öne çıkarıyor.

Yeni başlangıçlar için en motive edici

dönemlerden biridir. Yaşadığımız

pandemi, iklim krizi gibi sorunlar

nedeniyle gezegenimizin sağlığını hiç

olmadığı kadar çok düşünmemiz gereken

bu dönemde, ne yediğimiz kadar ne

giydiğimiz de büyük önem taşıyor.

Tekstil ve moda sektörü dünya çapında çevreye

en çok zarar veren ikinci sektör: Tekstil endüstrisi

tek başına yılda 1,2 milyar ton karbon salıyor ve

9 milyon ton plastik atığın okyanuslara gitmesine

neden oluyor. Diğer yandan her saniyede bir kamyon

dolusu tekstil ürünü de çöpe atılıyor. Ancak

yaşadığımız küresel iklim değişikliği ve etkileri tüketicilerde

hızlı bir uyanışa neden olurken, sürdürülebilir

modaya olan ilgi ve talebi de artırıyor. Yeni yıl

kararlarına moda tercihlerini de eklemek isteyenler

için TENCEL kendimiz için küçük ancak dünya

için önemli olabilecek, pratik öneriler sunuyor.

Çok yönlü kullanarak tarzınızı oluşturun

Farklı şekillerde kullanım imkânı veren çok yönlü

giysiler hem gardırobunuz hem de gezegen için

daha az yük oluşturacaktır. Elbise olarak giyilebilen

tunikler veya stil sahibi tişörtlerle tek bir kıyafetle

farklı görünümler oluşturabilirsiniz.

Klasiklere yatırım yapın

Denim, klasik elbise gibi giysilerin modası geçmez,

farklı kombinlerle yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

Bu yüzden uzun süre giyeceğiniz kıyafetlere yatırım

yapmayı tercih edebilirsiniz.

Atmayın, paylaşın

Dünya genelinde 48 milyon ton tekstil ürünü her yıl

çöpe atılıyor. Bunun yanında kıyafetlerin kullanım

sonrası yalnızca %12’si daha düşük değerli uygulamalar

için geri dönüşüme gönderiliyor. Giysilerinizi

atmayın. Attığınız kıyafetler çöpe gidecek ve çevreye

duyarlı üretilen bir ürün değilse muhtemelen

doğaya geri dönmeyecek. Giymediğiniz kıyafetleri

arkadaşlarınızla değiş-tokuş edin ya da ihtiyacı

olanlarla paylaşın. Hem insanlık hem de dünya

için iyi bir adım atmış olursunuz.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


22

PANORAMA

Konteyner krizi

yeniden

yaşanabilir

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan ve devam

eden savaşın birçok sektör gibi lojistik sektörünü

de olumsuz etkilediğini belirten Sintek Lojistik

CEO’su Oğuz Büte: “Özellikle armatörlerin seferlerinin

büyük kısmını yeniden zamanlamaya çalışması,

gemilerin-uçakların rotalarının tekrardan

çizilmesi, uzayan transit sürelerin yanı sıra mesafeler

ile maliyetlerin artması, sektör adına olumsuz

gelişmeler. Ayrıca Dünya’nın en büyük konteyner

limanlarından biri olan Şangay şehri kapandı.

Çin’deki şehir kapanmaları konteyner krizinin tekrardan

yaşanabileceğinin sinyallerini veriyor” dedi.

Türkiye üzerinden transit işlemlerde artış oldu

2022 yılının ilk çeyreği ihracat anlamında lojistik

sektörü için oldukça iyi geçtiğini belirten Sintek

Lojistik CEO’su Oğuz Büte: “Ancak petrol fiyatlarındaki

artış, brent petrol varil fiyatının yükselmesi

ve bağlı olarak ülkemizdeki döviz kurunun artması

özellikle ithalatta bir yavaşlamaya neden oldu.

Bu bizler için olumsuz bir durum sayılabilir. Ancak

bu yılın 3. ayından itibaren deniz yolu ile taşıma

hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ithalat

navlunlarının ufak da olsa gerilemesi ve konteyner

krizinin bir nebze de olsa aşılmasıyla, sektörün ihra-


PANORAMA 23

savaşın sektörü olumsuz etkilediğini belirten Oğuz

Büte: “Dünya’nın en büyük konteyner limanlarından

biri olan Shanghai şehri kapandı. Çin’deki

şehir kapanmaları konteyner krizinin tekrardan

yaşanabileceğinin sinyallerini veriyor” ifadeleriyle

son gelişmelerin olası yansımalarına dikkat çekti.

2022 yılı lojistik sektörü için

büyüme trendi ile geçecek

2022’nin lojistik sektörü için 2021’de olduğu gibi

büyüme trendi ile geçeceğini belirten Oğuz Büte,

devam eden krizler dolayısıyla tedarik zincirindeki

lojistik faaliyetlerinin daha da önem kazandığını,

bu durumun da kaliteli ve zamanında hizmet verebilen

lojistik firmaları için fırsat yarattığını belirtti.

Hedefimiz, köklü değerleri olan

bir lojistik şirketi oluşturmak

Sintek Lojistik’in bugünü ve geleceğiyle ilgili de

bilgi veren Oğuz Büte: “Büyük proje taşımacılığı,

komple gemi chartering gibi mühendislik ve özel

bilgi birim, tecrübe isteyen işlerden, genel kargo

taşımacılığındaki tüm alanlarda (hava, kara, deniz,

tren yolu) eksiksiz hizmet veriyoruz. 2022’de de Sintek

Lojistik olarak 2021 yılındaki yükselme ivmemizi

devam ettireceğiz. Hedefimiz, yıllar geçtikçe kurum

kültürü oturmuş, köklü değerleri olan bir lojistik şirketi

oluşturmak. Tüm enerjimizi bu yönde kullanıyoruz ve

yaptığımız işlerle iz bırakan bir şirket olmayı amaçlıyoruz.

Hollanda’da şirketimizi genişletmek, yurt içinde

ise Mersin’de bir ofis açmak, şu anda planlarımız

arasında olan en sıcak gündem maddelerimiz”.

catçılara daha kolay hizmet verme şansı doğdu,

bu da olumlu bir gelişme. Ayrıca Bağımsız Devletler

Topluluğu (CIS) ülkelerine Avrupa’dan yapılan sevkiyatlarda

da Rusya hattının kapanması ile özellikle

Türkiye üzerinden transit işlemlerde artış oldu” dedi.

Devam eden savaş sektörü olumsuz etkiliyor

Armatörlerin seferlerinin büyük kısmını yeniden

zamanlamaya çalışması, gemilerinin-uçakların rotalarının

tekrardan çizilmesi, uzayan transit süreler

ve mesafe ile maliyetlerin de daha fazla artmasının

olumsuz gelişmeler olduğunu ve devam eden

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


26

PANORAMA

İskur’da TC 19i ve IDF 2 kombine hattı

Combination of TC 19i and IDF 2 at Iskur

Türkiye, Trützschler için her zaman en önemli tekstil pazarlarından

biri olmuştur. Hızlı ve duyarlı yerel servis ekibi sayesinde, Trützschler

Türkiye pazarındaki müşterilerine mümkün olan en iyi eğirme hazırlık

çözümlerini sunmak için şimdi her zamankinden daha yakın çalışıyor.

Turkey has always been one of the most important textile markets

for Trützschler. Thanks to Trützschler’s fast and responsive local

service team, they are now working more closely than ever with

their customers in the Turkish market to provide them with the best

possible spinning preparation solutions.

Trützschler Türkiye

iplik pazarının lider tercihi

Trützschler is the leading choice

of the spinning market in Turkey

Kahramanmaraş’ta yerleşik iki saygın Türk

şirketi Trützschler’in son lokasyon videosunda

firma ile başarılı iş birliklerinden bahsediyor.

Kipaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi

Öksüz, Trützschler’in “teknolojilerinin sürekli

yenilenmesi ve geliştirilmesi” sayesinde

dünya lideri konumuna geldiğini söyledi. 1984

Trützschler is delighted that two highly regarded

companies from the city of Kahramanmaraş

have spoken about their successful collaboration

with Trützschler in their latest location video:

Mehmet Hanefi Öksüz, Chairman of the Board

Kipaş, says Trützschler has gained its position as

a global leader due to the “continuous renewal

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


PANORAMA 27

and development of its technologies.” Kipaş,

established in 1984, is one of Turkey’s largest

manufacturers of yarn an fabric.

Ali Ardiç, General Manager Kipaş, Kahramanmaraş,

describes what is most important for

Kipaş when entering into a collaboration:

“When purchasing a new technology, we first

look at the reliability of the company supplying

this technology compared to its competitors.

Then we look at the advantages in production

capacity, energy, and labor costs. Most importantly,

we make sure the company can work

with us in terms of technology and service.”

This positive sentiment is shared by Iskur, another

customer in this location. Founded in 1990, Iskur

is one of the leading ring yarn manufacturers in

the Turkish textile industry. Hakan Karagöl, General

Manager Iskur, Kahramanmaraş, states that

Trützschler “can find faster and more applicable

solutions to the problems and shortcomings of

yarn manufacturers through R&D studies – both

in Germany and in our country – by conducting

field studies, especially with companies like us

that are open to development.”

He sees the TC 19i as a particularly good example

of Trützschler’s ability to integrate the latest

technologies and scientific developments into

its machines. “In terms of production, output per

unit time and energy consumption, the TC 19i is

the primary reason for our preference – because

online data is continuously streamed to our

system in a renewable way,” he says.

Kadir Kurtul, Chairman Iskur, adds that they are

very pleased about the combination of IDF 2

with TC 19i. “We are very satisfied with both quality

and production”, he states.

yılında kurulan Kipaş, Türkiye’nin en büyük

iplik ve kumaş üreticilerinden biridir.

Kipaş, Kahramanmaraş Genel Müdürü Ali

Ardiç, Kipaş için iş birliğine girerken neyin

en önemli olduğunu şöyle anlatıyor: “Yeni

bir teknoloji satın alırken öncelikle bu teknolojiyi

sağlayan firmanın rakiplerine göre

güvenilirliğine bakıyoruz. Ardından üretim

kapasitesi, enerji ve işçilik maliyetlerindeki

avantajlara bakıyoruz. En önemlisi, şirketin

teknoloji ve hizmet anlamında bizimle çalışabilmesini

sağlıyoruz.”

Kahramanmaraş İskur Genel Müdürü Hakan

Karagöl, Trützschler’in “Özellikle bizim gibi

gelişmeye açık firmalarla saha çalışmaları

yaparak hem Almanya’da hem de ülkemizde

Ar-Ge çalışmalarıyla iplik üreticilerinin sorunlarına

ve eksikliklerine daha hızlı ve uygulanabilir

çözümler bulabileceğini” belirtiyor.

Bu olumlu duyguyu bu lokasyondaki bir diğer

Trützschler müşterisi olan İskur da paylaşıyor.

1990 yılında kurulan İskur, Türk tekstil sektörünün

önde gelen ring iplik üreticilerinden biridir.

Karagöl, TC 19i’yi, Trützschler’in en son teknolojileri

ve bilimsel gelişmeleri makinelerine entegre

etme becerisinin özellikle iyi bir örneği

olarak görüyor. “Üretim, birim zaman başına

çıktı ve enerji tüketimi açısından, TC 19i tercihimizin

başlıca nedenleridir- çünkü çevrimiçi

veriler sürekli olarak sistemimize yenilenebilir

bir şekilde aktarılır,” diyor.

İşkur Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtul, IDF

2’nin TC 19i ile birleştirilmesinden çok memnun

olduklarını da sözlerine ekliyor. “Hem kaliteden

hem de üretimden çok memnunuz” diyor.

Kipaş’da harman hallaç hattı

Blow room line at Kipas

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


30

PANORAMA

Meksika’dan denim sanatı

Denim art from Mexico

ARTE EN DENİM, BRÜCKNER POWER-FRAME ile makine parkurunu genişletiyor

ARTE EN DENIM extends its machine park with BRÜCKNER POWER-FRAME

ARTE EN DENIM, 40 yılı aşkın bir geçmişe sahip,

dikey olarak entegre bir Meksikalı tekstil şirketidir.

Ülkenin merkezindeki Puebla’da bulunan

şirket, ürünlerini ülkenin her yerine, Amerika

Birleşik Devletleri’ne ve Meksika kıyılarındaki

farklı limanlara ulaştırıyor. ARTE EN DENIM, hızlı

ve zamanında teslimat ile tanınır.

Şirket yıllardır yüksek kaliteli denim geliştirmekte

ve üretmektedir. ARTE EN DENIM, elyaflardan,

ipliklerden ve kumaşlardan gündelik giyime

kadar üstün kalitede tekstil ürünleri geliştirir. Şirketin

uzman ekibi, müşterilerine ürün tasarımı ve

geliştirmesinde yardımcı olmanın yanı sıra, ıslak

ve kuru terbiye, lojistik ve nakliye konularında

kapsamlı denim işleme danışmanlığı sağlamakta

ve yerli ve yabancı müşterilerinin ihtiyaçlarını

karşılamak için diğer özelleştirilmiş hizmetler

sunmaktadır. ARTE EN DENIM’in uzmanlığı ve

modern, yüksek kaliteli makineleri, müşterilere

tasarım fikirlerini geliştirmek, üretmek ve pazarlamak

için mükemmel formülü sunar.

ARTE EN DENIM, tekstil mühendisleri, tekstil tasarımcıları

ve sertifikalı teknisyenler dahil olmak

üzere 700’den fazla kişiyi istihdam etmektedir. İyi

düşünülmüş bir insan kaynakları geliştirme programı,

her seviyedeki çalışanı teşvik eder ve tüm

profesyonel alanlarda niteliklere, eğitimlere ve

başarılara ulaşmalarına katkıda bulunur. Şirketin

hedefi, yeterli kârlılıkla sadece şirketin ekonomik

gelişimini değil, aynı zamanda çalışanları için

daha iyi bir yaşam kalitesini sağlamaktır.

Şirket, iş kıyafetleri konusunda uzmanlaşmış

Workwear Outfitters ve Dickies gibi talepkar

müşterilerin yanı sıra dünyanın en büyük hazır

giyim şirketlerinden biri ve iç giyim, iş kıyafetleri ve

sırt çantalarında pazar lideri olan U.S. VF Corpo-

ARTE EN DENIM is a vertically integrated Mexican

textile company with a history of more than 40 years.

Based in Puebla, in the center of the country,

the company delivers its products all over the

country, to the United States and to the different

seaports along the coasts of Mexico. ARTE EN

DENIM is known for fast and punctual deliveries.

For years, the company has been developing

and producing high quality denim. From fibers,

yarns and fabrics to casual wear, ARTE EN

DENIM creates textile products of outstanding

quality. The company’s team of experts assists

its customers with product design and development,

as well as providing comprehensive denim

treatment advice on wet and dry finishing,

logistics and shipping, and offers other customized

services to meet the needs of its domestic

and foreign customers. ARTE EN DENIM’s expertise

and modern, high-quality machinery offer

customers the perfect formula for developing,

producing and marketing their design ideas.

ARTE EN DENIM employs more than 700 people,

including textile engineers, textile designers

and certified technicians. A well-thoughtout

human resources development program

encourages employees at all levels and

contributes to their qualification, training and

achievement of degrees in all professional

fields. The company’s goal is to achieve, with

adequate profitability, not only the economic

development of the company, but also a better

quality of life for its employees.

The company places a special emphasis on

innovation, technology, textile developments,

and fashionable products for demanding customers

such as Workwear Outfitters and Dickies,

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


Be prepared.

Harman Hallaç

Saurer Pre-Spinning, tüm kısa elyaf eğirme işlemleri

için üstün verimlilik ve esneklikte özelleştirilmiş

harman hallaç çözümleri sunar. Güvenilir açma,

temizleme ve karışım işlemleri, genel kısa elyafın yanı

sıra geri dönüştürülmüş elyaf için de en baştan değer

yaratır.

ITM 2022’de bizi ziyaret edin

Stant 310A

saurer.com


32

PANORAMA

ration için yenilik, teknoloji, tekstil gelişmeleri ve

modaya uygun ürünlere özel bir önem vermektedir.

Müşterilerle sağlam ve güvenilir ilişkiler ARTE

EN DENİM’in en yüksek değerlerinden biridir.

ARTE EN DENİM koleksiyonu, klasik denim

tarzında sağlamlık ve dayanıklılık sunan %100

pamuktan üretilen Rigida serisini, %99 pamuk

ve %1 elastandan oluşan Comfort serisini ve

polyester ve %2 elastan ile pamuk karışımlarından

oluşan Stretch’i içeriyor. ARTE EN DENİM

ürünleri başlıca İş ve Günlük Giyim segmentinde

kot pantolonlar olmak üzere düz dokuma,

parça boyalı veya ipliği boyalı kumaşlar,

denim, PFD pamuk ve giysileri içermektedir.

ARTE EN DENIM, yüksek kaliteli kumaşlarının

üretimi için çift fularlı birinci sınıf bir ramöz

olan BRÜCKNER POWER-FRAME HN’i seçti. Bu

ramözün yüksek kurutma ve buharlaştırma

kapasitesi, pamuklu kumaşların mümkün olan

en hızlı şekilde kurutulmasını sağlar. BRÜCK-

NER makinesindeki yüksek sıcaklık doğruluğu

sayesinde, sentetik elyaf karışımları da verimli

bir şekilde ısıyla fikse edilebilir.

Dönüşümlü olarak düzenlenmiş termo bölgelere

çok homojen hava akışı ve sıcaklık dağılımı

ve kanıtlanmış split-akış tasarımı yanında ayrı

ayrı ayarlanabilen üst ve alt hava müşteriyi ikna

eden özelliklerden bazılarıydı. Tekrarlanabilir

apre sonuçları ve makinelerin yalnızca uzun

hizmet ömrünü garanti etmekle kalmayan, aynı

zamanda ağır denim kumaşa dayanmaya

mükemmel derecede uygun olan sağlam yapı,

BRÜCKNER ramöz için diğer artı noktalardır.

ARTE EN DENIM çevrenin korunmasına kendini

adamıştır. Bu şirketin iddialı su geri dönüşüm

sisteminde, kimyasalların mümkün olduğunca

çevre dostu bir ikamesinde ve tüm şirkette sıkıca

yerleşik bir çevre koruma kültüründe kendini

göstermektedir. Bu bağlamda, yeni BRÜCKNER

ramözünün bir ısı geri kazanım sistemi (WRG) ile

donatıldığını söylemeye gerek yok. Bu sistem,

taze havayı ısıtmak için kurutma işleminden

çıkan atık hava ısısını kullanır. Isınan temiz

hava kurutucuya geri beslenir ve böylece

ram makinesinin ısıtma enerjisi talebini %20’ye

kadar azaltır. BRÜCKNER ECO-HEAT yardımcı ısı

geri kazanım sistemi, doğrudan ram makinesi

çerçevesine oturur ve bu nedenle ayrı bir çelik

yapıya ihtiyaç duymaz. Sistem, temizlik veya

bakım amacıyla kolayca çıkarılabilen birkaç

kaset tipi ısı eşanjörü ile donatılmıştır.

ARTE EN DENIM, en iyi teknolojiyi sunan,

gerekli tüm parametrelerin kolayca kontrol

edilmesini sağlayan ve düşük bakım maliyetleri

sağlayan bu yüksek teknolojili makineden

oldukça memnun ve BRÜCKNER’i yenilikçi ve

güvenilir bir ortak olarak takdir ediyor.

which specialize in workwear, as well as the U.S.

VF Corporation, one of the largest apparel companies

in the world and the market leader in

underwear, workwear, and backpacks. Reliable

and trustworthy relationships with customers are

one of ARTE EN DENIM’s highest values.

ARTE EN DENIM products include flat woven, piece

dyed or yarn dyed fabrics, denim, PFD cotton

and garments, mainly denim pants in the Work

& Casual Wear segment. The collection includes

the Rigida line, made of 100% cotton, which

offers robustness and durability in classic denim

style, the Comfort line, made of 99% cotton and

1% elastane, and Stretch, which is made of cotton

blends with polyester and 2% elastane.

ARTE EN DENIM has chosen a first-class BRÜCK-

NER POWER-FRAME HN stenter with 2 padders

for the production of its high-quality fabrics.

The high drying and evaporation capacity of

the stenter allows the fastest possible drying of

cotton fabrics. Due to the high temperature accuracy

in the BRÜCKNER machine, also synthetic

fiber mixtures can be heat-set efficiently.

The very homogeneous air flow and temperature

distribution of alternately arranged thermo zones

and the proven split-flow design with separately

adjustable upper and lower air were some of the

features which convinced the customer. Reproducible

finishing results and the robust construction

which does not only guarantee a long

service life of the machines but is also excellently

suitable to withstand heavy denim fabric are

further plus points for the BRÜCKNER stenter.

ARTE EN DENIM is committed to the protection of

the environment. This is expressed in its ambitious

water recycling system, an environmentally

friendly substitution of chemicals as far as possible

and a firmly anchored culture of environmental

protection in the whole company. In this

context it goes without saying that the new BRÜ-

CKNER stenter is equipped with a heat-recovery

system (WRG). This system uses the exhaust air

heat from the drying process for heating fresh

air. The heated fresh air is fed back to the dryer

and thus reduces the heating energy demand

of the stenter by up to 20 %. The BRÜCKNER

ECO-HEAT back-pack heat-recovery system sits

directly on the stenter frame and therefore does

not need a separate steel structure. The system

is equipped with several cassette-type heat

exchangers which can be easily removed for

cleaning or maintenance purposes.

ARTE EN DENIM is highly satisfied with this high-tech

machine which offers best technology, allows

an easy control of all necessary parameters and

ensures low maintenance costs and appreciates

BRÜCKNER as an innovative and reliable partner.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


14-18 HAZİRAN

Salon: 6

Stand: 606A


34

PANORAMA

Ecowipes’teki ilk Karde/Pulp hattı, uluslararası pazarlardan gelen

artan nihai ürün talebi sayesinde sürekli bir başarı olarak kaldı. Şirketin

büyümesini mahmuzlamak için Trützschler Nonwovens ve Voith,

Polonyalı üreticiye ikinci CP Hattını tedarik edecek.

The first Carded/Pulp line at Ecowipes is a constant success due to

surging end product demand from international markets. To spur the

company’s growth Trützschler Nonwovens and Voith will supply the

second CP Line to the Polish producer.

Ecowipes, ikinci Trützschler/Voith CP

(Karde/Pulp) hattıyla

Trisel kapasitesini artırıyor

Ecowipes grows its Tricell capacity

with second Trützschler/Voith CP

(Carded/Pulp) line

Trützschler ve Voith’in karde hamur teknolojisi

hem performans hem de yüksek kaliteli ürünler

sunar. Voith’in BlueLine hamur hazırlama ve

silindir kalıbı FloatLip-former kâğıt endüstrisi için

uygun maliyetli hammadde olan kâğıt kalitesinde

kâğıt hamuru işler. Son derece homojen

ıslak serilmiş bir ağ sunar. Trützschler Nonwovens

tarafından sağlanan NCT yüksek hızlı tarak,

bunun üzerine hafif bir viskon veya liyosel elyaf

tabakası serer. Bu konfigürasyon, hassas bir kat-

The carded/pulp technology by Trützschler and

Voith delivers both performance and top-quality

products. Voith’s BlueLine stock preparation

equipment and cylinder mould FloatLip former

processes paper-grade pulp, the cost-effective

raw material for the paper industry. It delivers

an extremely homogeneous wet-laid web. The

NCT high-speed card, supplied by Trützschler

Nonwovens, lays a light-weight layer of viscose

or lyocell fibers on top of it. This configuration

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


allows for a precise layering and an efficient

dewatering. Trützschler’s AquaJet

entangles both layers into an inseparable

composite nonwoven with superior

functionality. A multi-drum dryer and a

powerful winder complete the production

line which allows for productions

speeds up to 300 m/min.

Ecowipes recipe for success is a market

high pulp content in the wipe material

thus bringing down production costs

significantly. For optimising its production

processes, Ecowipes relies on digital

solutions delivered especially for the old

and the new Trützschler/Voith line.

Yeni mendiller ve hijyenik ihtiyaçlar

için müşterek bilgi

Gabriel Kermiche puts it this way: “Trützschler

and Ecowipes walked a long way

together. When Voith and Trützschler

came up with its industrial-scale CP

technology a couple of years ago, we

took the risk – and it paid. Even faster

than we thought. Our CP products are

in high demand in Poland, in Europe

and even overseas. Based on that

technology and with our own in-house

process innovations we have developed

our patented Tricell substrate.”

manlamaya ve verimli bir susuzlaştırmaya

izin verir. Trützschler’in AquaJet’i, her iki

katmanı da üstün işlevselliğe sahip, ayrılmaz

bir kompozit nonwoven halinde birleştirir.

Çok tamburlu bir kurutucu ve güçlü bir

sarıcı, 300 m/dk’ya kadar üretim hızlarına

izin veren üretim hattını tamamlar.

Ecowipes başarısının reçetesi mendil malzemesinde

pazar ortalamasına göre yüksek

hamur içeriğidir ve bu nedenle üretim

maliyetlerini önemli ölçüde düşürür. Ecowipes,

üretim süreçlerini optimize etmek için

özellikle eski ve yeni Trützschler/Voith hattı

için sunulan dijital çözümlere güveniyor.

Gabriel Kermiche bunu şöyle ifade ediyor:

“Trützschler ve Ecowipes birlikte uzun

bir yol kat etti. Voith ve Trützschler birkaç

yıl önce endüstriyel ölçekli CP teknolojisini

ortaya çıkardığında, riski aldık ve – ve

almış olduğunuz riskin karşılığını aldık.

Düşündüğümüzden bile daha hızlı. CP

ürünlerimiz Polonya’da, Avrupa’da ve

hatta denizaşırı ülkelerde yüksek talep

görmektedir. Bu teknolojiye dayanarak

ve kendi şirket içi süreç yeniliklerimizle

patentli Trisel substratımızı geliştirdik.”

Su iğnelemesi için

komple hatlar

Dilo Systems: Elyaf hazırlık,

yüksek hız tülbent oluşturma

SICAM: “Hydrojet”,

hat sonu donanım

DiloGroup

P.O. Box 1551

69405 Eberbach / Germany

Phone +49 6271 940-0

Fax +49 6271 711 42

info@dilo.de, www.dilo.de

Sicam Srl

Via Selvanesco 57

20141 Milan / Italy

Phone +39 02 8266081

info@sicamsrl.com

www.sicamsrl.com


36

PANORAMA

BB Engineering GmbH’den,

Thai Polyester’e dört VacuFil

geri dönüşüm sistemi

BB Engineering GmbH to

deliver four VacuFil recycling

systems to Thai Polyester

2001 yılında kurulan ve yıllık toplam kapasitesi

316.800 ton olan polyester üreticisi, Tayland’ın

önde gelen üreticilerinden biridir ve yalnızca

Alman teknolojisini kullanır. Bu amaçla şirket

halihazırda Oerlikon Barmag ve Oerlikon

Neumag sistemlerini işletmektedir. BB Engineering

VacuFil sistemleri mevcut iplik tesisi

ekipmanını performans kaybı olmadan polyesterin

işlenmesinden PET şişe parçalarının

işlenmesine dönüştürmek için kullanılacak.

BB Engineering, kurutma aşamasından ve ekstrüzyondan

iplikhaneye uygun ince filtrasyon

aşamasına kadar tüm geri dönüşüm sürecini

sağlar. Alman makine üreticisi, eğirme tesisi

teknolojisindeki onlarca yıllık deneyimi sayesinde,

aynı zamanda kapsamlı eğirme tesisi teknik

The polyester manufacturer, established in 2001

and with an overall annual capacity of 316,800

tons, is one of Thailand’s leading producers and

exclusively uses German technology. To this

end, the company already operates Oerlikon

Barmag and Oerlikon Neumag systems. The BB

Engineering VacuFil systems will be deployed to

convert existing spinning plant equipment from

processing polyester to processing PET bottle

flakes without loss of performance.

BB Engineering supplies the complete recycling

process – from the drying stage and extrusion, all

the way through to the spinning plant-appropriate

fine filtration stage. Thanks to decades of

experience in spinning plant technology, the German

machine constructor also provides compre-

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


PANORAMA 37

Oerlikon Textile’in bir yan kuruluşu

olan BB Engineering GmbH (Almanya),

Thai Polyester Co., Ltd’nin (Tayland)

bağlantılı doğrudan eğirme ile şişe

parçalarını geri dönüştürmeye yönelik

dört VacuFil sistemi için büyük bir

sipariş verdiğini duyurdu.

BB Engineering GmbH (Germany),

a subsidiary of Oerlikon Textile,

announced that Thai Polyester Co., Ltd

(Thailand) has placed a major order for

four VacuFil systems for recycling bottle

flakes with connected direct spinning.

hensive spinning plant know-how and is aware of

how the recycling process must be designed to

ensure that the product manufactured using the

spinning plant ultimately has the right quality. The

four new VacuFil systems will be integrated into

the existing building infrastructure and process

landscape at Thai Polyester, with a total output

of approx. 4,000 kg/h. The VacuFil systems will be

complemented by BB Engineering 3DD mixers for

directly feeding dyes into the recycled melt flow.

Commissioning has been scheduled for 2023.

Thai Polyester will be using the new VacuFil

systems to manufacture its ‘EcoTPC’ recycling-brand

yarns. 100% of these polyester yarns

are produced from bottle, fiber and yarn waste

and are all GRS certified.

bilgisi sağlar ve iplik tesisi kullanılarak üretilen

ürünün nihai olarak doğru kaliteye sahip olmasını

sağlamak için geri dönüşüm sürecinin nasıl

tasarlanması gerektiğinin farkındadır. Toplam

çıktısı yaklaşık 4.000 kg/saat olacak dört yeni

VacuFil sistemi, Thai Polyester’deki mevcut bina

altyapısına ve proses ortamına entegre edilecek.

VacuFil sistemleri, boyaları doğrudan geri

dönüştürülmüş eriyik akışına beslemek için BB

Engineering 3DD karıştırıcıları ile tamamlanacak.

Devreye alma 2023 için planlanmıştır.

Thai Polyester, ‘EcoTPC’ geri dönüşüm

markalı ipliklerini üretmek için yeni VacuFil

sistemlerini kullanacak. Bu polyester ipliklerin

%100’ü şişe, elyaf ve iplik atıklarından

üretilir ve tamamı GRS sertifikalıdır.

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


38

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

ITM İstanbul’da: Saurer Spinning

Solutions akıllı eğirmede

yenilikler sunuyor

ITM in Istanbul: Saurer Spinning

Solutions presents innovations

in intelligent spinning

Saurer Spinning Solutions, Salon 3’teki 310A no’lu

stantta ziyaretçileri ağırlamayı dört gözle bekliyor.

Stantta makine, dijitalizasyon ve hazırlık,

ring, open-end ve havalı iplik eğirme bileşenlerindeki

en son yenilikler sunulacak. Spinning

Solutions, balyadan ipliğe, kesikli elyaf işleme

süreci için yüksek kaliteli, ileri teknolojiye sahip,

müşteriye özel otomasyon çözümleri sunmakta.

Saurer Spinning Solutions looks forward to welcoming

visitors at Booth 310A in Hall 3 and will present

the latest innovations in machinery, digitalisation,

and components for pre-spinning as well

as in ring, rotor and air spinning. Spinning Solutions

offers high-quality, technologically advanced,

and customer-specific automated solutions for

staple fibre processing from bale to yarn.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


40

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Saurer Autocard: Elyaf hazırlama zincirinde daha

fazla değer oluşturun

Yeni Autocard’ın daha yüksek tarama alanı, %18 daha

fazla üretim ve hatta daha temiz şerit anlamına gelir.

Ayrıca akıllı operatör rehberliği için LED ışıklara sahiptir.

Elyaf hazırlama zincirinde daha yüksek değer oluşturmak

için geliştirilmiştir ve her tür elyafın, tekstil değer

zincirinde yer alan sonraki işlemler için hazırlanmasında

doğru çözümler sunar. Harman hallaç dairesi ve

tarak makinelerinin doğru kombinasyonu, mükemmel

elyaf kullanımı ve şerit kalitesi sağlayarak iplik eğirme

işleminin verimliliğini artırır ve iplik kalitesini iyileştirir.

Autocoro: Türkiye’nin en popüler open-end iplik

eğirme makinesi

Daha fazla üretkenlik, esneklik, iplik kalitesi ve sürdürülebilirliğe

yönelik akıllı çözümler, Saurer iplik makineleri

için başarının reçetesidir. Autocoro open-end

iplik eğirme makinesi ve Autoairo havalı iplik eğirme

makinesine yönelik otomasyon çözümleri, personel

gereksiniminden daha fazla bağımsızlığın, daha fazla

üretim ve kalite güvencesinin yolunu açar ve ayrıca

eğirme ve ham madde maliyetlerini düşürür.

Autocoro pazarda olağanüstü bir konuma sahiptir.

Sadece 10 yılda Saurer, bireysel tahrik teknolojisine sahip

bir milyon Autocoro eğirme ünitesi kurdu. Autocoro,

pazar ve teknoloji lideridir, otomatik open-end iplik

eğirme teknolojisinde bir devrimdir ve dünya çapında

çok sayıda müşteri için daha fazla üretkenlik, esneklik

ve sürdürülebilirliğin kapılarını açmıştır.

ZR 72XL ve ZI 72XL: Akıllı eğirme için küresel ölçütler

ZR 72XL/ZI 72XL, son derece verimli iki konvansiyonel

ve kompakt ring iplik eğirme makinesidir. Akıllı eğirme,

düşük enerji tüketimi, kullanıcı dostu olma ve esnek

otomasyon çözümleri için küresel standartları belirliyorlar.

Yüksek kaliteli gömleklik kumaşlar için en iyi

kompakt ipliklerden kalın denim efektli ipliklere ve geri

dönüştürülmüş ipliklere kadar... Esneklikleriyle Saurer

ring iplik makineleri neredeyse tüm uygulamalara

erişim sağlar. Performansı kanıtlanmış Optisuction ve

Twinsuction enerji tasarruflu modüllerle donatılan ZR

72XL/ZI 72XL ayrıca Impact FX, Draftbox, Spinnfinity ve

Optispeed gibi öne çıkan özelliklerle etkileyici bir performans

sunar. Herhangi bir bobin sarım makinesine

bağlanabilen ZR 72XL/ZI 72XL, günlük randımanlarını

kanıtlayan, işçilik ve yer gereksinimlerini minimuma

indiren iki çok yönlü eğirme makinesidir.

Sun: Service Unlimited, tüm Saurer makineleri için

yaşam boyu ortaklık sunar

Kârlı, dayanıklı ve sürdürülebilir: Saurer, müşterilerine

open-end ve ring iplik fabrikaları için ömür boyu sürecek

bir ortaklık sunuyor. Şirket, Kahramanmaraş’ta kendi

Müşteri Hizmetleri Merkezi ile yıllardır Türkiye’de faaliyet

göstermektedir. Saurer, ziyaretçileri ITM’e Sun alanındaki

standına davet ediyor: Şirketin servis uzmanları müşterilere

güncellemeler ve yükseltmeler, orijinal parçalar ve

Saurer Autocard – create further value in

the fibre preparation chain

The new Autocard’s higher carding

area means 18% higher output and

even cleaner sliver. It also features LED

lights for intelligent operator guidance.

It was developed to create further value

in the fibre preparation chain. It offers

the right solutions to prepare all kinds of

fibres for the subsequent processes in

the textile value chain. The right combination

of blow room and carding machinery

ensures excellent fibre utilisation

and sliver quality, thus increasing the

efficiency of the spinning process and

improving the quality of yarn.

Autocoro – the most popular rotorspinning

machine in Turkey

Clever solutions for more productivity,

flexibility, yarn quality and sustainability

are the recipe for success for Saurer

spinning machines. The automation

solutions of the Autocoro rotor spinning

machine and the Autoairo air spinning

machine pave the way to more

independence from the availability

of personnel, more output and quality

assurance and also reduce spinning

and raw material costs.

The Autocoro has an outstanding

market position. In just 10 years, Saurer

installed one million of Autocoro

spinning positions with individual drive

technology. The Autocoro is the market

and technology leader, revolutionised

automatic rotor-spinning technology

and opened the door to more productivity,

flexibility and sustainability for

numerous customers worldwide.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


42

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

mevcut makineleri için akıllı önleyici hizmetlere

yönelik en son teklifleri sunacak.

Ziyaretçiler ayrıca eski Autocoro ve BD

makinelerini kârlı dönüşümler ve yazılım

yükseltmeleri ile geri dönüştürülmüş elyafların

zorlu işlenmesine nasıl uygun hale

getirebileceklerini keşfedecekler. Ayrıca

Saurer birçok Autocoro yazılım yükseltmesi

için ücretsiz test sürümleri sunacak.

Senses ile resmin tamamını görün

Senses, Saurer’in tüm Saurer ve diğer

üreticilerin makinelerini tek bir sistemde

birleştirmesine olanak tanıyan IoT (nesnelerin

interneti) platformudur. Uygulama,

tekstil zinciri boyunca çeşitli üretim süreçlerinde

ayrıntılı ve şeffaf veri izleme yoluyla

genel ürün kalitesini ve üretkenliğini

artırır. Buna ek olarak, Senses, sorunları

hızla çözüme kavuşturmak için kullanıcıyı

önemli bilgilerle destekler. Senses, verileri

otomatik olarak toplayıp analiz ederek

tekstil fabrikalarının işçilik maliyetlerini

düşürür, bunu hatta gelecekte veri kaybı

olmadan kullanmak üzere sağlar.

Senses Elements, Senses’in müşterilerin

tesisini yönetmek ve müşterinin bireysel

ihtiyaçlarına bağlı olarak özellikle

önemli olan alanlarda fonksiyon

aralığını genişletmeye yönelik modüler

uzantılarıdır. Müşteriler, Senses Elements’i

Saurer Senses Yazılım Mağazası

aracılığıyla kolayca satın alabilir.

ZR 72XL and ZI 72XL – the global benchmarks for

intelligent spinning

ZR 72XL/ZI 72XL are two highly productive ring- and

compact-spinning machines. They set the global benchmarks

for intelligent spinning, low energy consumption,

user friendliness and flexible automation solutions.

From the finest compact yarns for high-quality shirting

fabrics to coarse denim effect yarns and recycled

yarns – with their flexibility, the Saurer ring-spinning

machines open up access to almost all applications.

Equipped with the proven Optisuction and Twinsuction

energy-saving modules, the ZR 72XL/ZI 72XL additionally

impress with highlights such as Impact FX, Draftbox,

Spinnfinity and Optispeed. ZR 72XL/ZI 72XL, two

all-rounders which, linked with any package winding

machine, prove their efficiency on a daily basis and

reduce labour and space requirements to a minimum.

Sun – Service Unlimited offers life cycle partnerships

for all Saurer machines

Profitable, durable and sustainable: Saurer offers

customers a lifelong partnership for their rotor- and

ring-spinning mills. The company has been present

in Turkey for years with its own Customer Service

Centre in Kahramanmaraş Saurer invites visitors to

ITM to the Sun area at its booth: the company’s

service experts will show them the latest offers for

updates and upgrades, original parts and clever

preventive services for their existing machinery. Visitors

will also discover how they can also make older

Autocoro and BD machines fit for the demanding

processing of recycled fibres with profitable conversions

and software upgrades. Saurer also offers free

test versions for many Autocoro software upgrades.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


See the full picture with Senses

Senses is Saurer’s IOT platform that

allows customers to connect all Saurer

and third-party machines in one system.

The application increases overall product

quality and productivity through

detailed and transparent data monitoring

across various production processes

along the textile chain. In addition,

Senses supports the user with important

information to quickly find problem-solving

solutions. Senses reduces textile

mills’ labour costs by automatically

collecting and analysing data – even

for future use without loss of data.

YENİLİK:

DNA’MIZDA

VAR

swisstextilemachinery.ch

Senses Elements are modular extensions

of Senses to manage customers’ mill and

widen the function range in the areas that

are particularly important depending on

a customer’s individual needs. Customers

can easily purchase the Senses Elements

via the Saurer Senses Software Shop.

Texparts – Introducing the new E-shape

spindle with 17.5 mm wharve diameter

Eshape has a reduced wharve diameter.

The double elastic spindle is based

on CS 1 S, which has proven its worth

over many decades. Outstanding

running properties up to 30 000 rpm and

about 4% energy saving are the key

performance factors. Eshape combined

with the best system for spinning without

underwinding, Spinnfinity, is the perfect

fit for automated and efficient ring spinning.

Dirt-resistant, durable and lightweight

– these are the qualities that enable

Spinnfinity to reduce costs, increase

productivity and improve ergonomics.

Texparts – Ring iplik eğirme için ideal:

Spinnfinity özellikli yeni Eshape iğ

Eshape, azaltılmış bir iğ tahrik çapına

sahiptir. Çift elastik iğ, değerini uzun

yıllar boyunca kanıtlamış olan CS 1 S’ye

dayanmaktadır. 30.000 devir/dak.’ya

kadar olağanüstü çalışma özellikleri

ve yaklaşık %4 enerji tasarrufu, temel

performans faktörleridir. İğ dibi sarımsız

eğirme için en iyi sistem Spinnfinity ile

birleştirilmiş Eshape, otomatik ve verimli

ring iplik eğirme ile mükemmel uyum

sunar. Kire dayanıklı, sağlam ve hafif...

Bunlar Spinnfinity’nin maliyetleri düşürmesini,

üretkenliği artırmasını ve ergonomiyi

geliştirmesini sağlayan niteliklerdir.

Vaud Kantonu, İsviçre, 1982: Daniel Borel’in bilgisayar faresi

icadı, insanlar ile bilgisayarları arasında sezgisel bir bağ

kurarak, seri üretime girmiştir. Bu maharetli küçük aletlerin

milyarlarcası, sayısız fonksiyonlar ve uygulamalar arasında

kayarak hareket etmekte ve tıklamalar yapmaktadır.

İsviçre’de icat edilmiştir. Aynı yenilikçi

ruhun günümüzde tekstilin ilerlemesine güç verdiği yer.


44

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Terrot Türkiye örgü makineleri

pazarında tam gaz ileri

Terrot full steam ahead at Turkish

knitting machinery market

Terrot I 2108 modeli örgü makinesi

Knitting head machine model I 2108 by Terrot

2022, Terrot’un uzun ve sıra dışı tarihinde çok

özel bir yıl olmayı vaat ediyor. Şirket 160. kuruluş

yıldönümünü kutlamakla kalmıyor, aynı

zamanda her zaman olduğu gibi Chemnitz,

Saksonya’daki genel merkezinde Terrot ve yeni

kurulan Pilotelli markası altında daha fazla makine

üretmeyi bekliyor. 2019/2020’de yılın başında

ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ile derinleşen

ciddi bir krizin ardından gelen 2021’deki

%50’lik büyüme, ilk çeyrekte gelen yalnızca

260 yeni siparişi içeren güven veren bir hacimle

bu yıl da bir kez daha tekrarlanmak istiyor.

2021’den gelen sipariş akışıyla birleştiğinde,

bu sadece Terrot’un yıllık üretim kapasitesinin

büyük bir kısmını değil, aynı zamanda 2023 için

önemli bir miktarını da kullanıyor.

2022 is promising to become a very special

year in the long and extraordinary history

of Terrot. Not only the company celebrates

its 160th anniversary, it is also expecting to

produce more machines under Terrot and the

recently incorporated Pilotelli brand, at its headquarter

in Chemnitz, Saxony as at any time

before. After a severe crisis in 2019/2020 amplified

by an early hit of the Covid-19 pandemic

the 50% growth in 2021 is looking to be repeated

once more in the current year, with a confident

volume of 260 new orders alone in the first

quarter. Combined with the order inflow from

2021 this not only utilizes a large portion of our

annual production capacities for this but also

a significant amount for 2023.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


E-loops MODEL

buharlama makİNESİ

DAHA PARLAK RENKLER DAHA SABİT SICAKLIKLAR DAHA SABİT NEM DAHA HIZLI

DAHA PASLANMAZ DAHA EKONOMİK DAHA ÜRETKEN DAHA BENZERSİZ

BRIGHTER COLORS

CONSTANT

TEMPERATURES

CONSTANT HUMIDITY

FASTER

STAINLESS

ECONOMIC

PRODUCTIVITY

UNIQUE

www.effeendustri.com

/effeendustri


46

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

2020’ye süprem makineleri hâkim olurken,

geçen yıl ağırlıklı olarak ev tekstili,

şilte ve spor giyim sektöründe hem

mekanik hem de elektronik makinelere

yönelik yüksek talep ile karakterize

edildi. Tüm bunların, tedarik zincirlerinde

gecikmelere yol açan hala devam

eden sorunlara, emtia, hammadde ve

parçalar, özellikle elektronik benzeri yarı

iletkenler için fırlayan fiyatların yanı sıra,

muhtemelen diğerleri kadar bizi kırılma

noktasına kadar getiren nakliyedeki sorunlara

rağmen başarıldığını belirtmek

önemlidir. Bütün bunlar, tutkusunu her

gün müşterilerimizin sofistike ihtiyaçlarını

karşılamaya harcayan personelimiz

ve tabii ki son iki yıldır bize eşlik eden

sağlıklı ekonomi olmasaydı mümkün

olmazdı. Ama hepsinden önemlisi,

makinelerimizin en yüksek kalitesine,

verimliliğine ve esnekliğine güvenen

dünyanın önde gelen tekstil firmalarına

ve hazır giyim üreticilerine teşekkür etmek

istiyoruz. Uzun yıllar içinde müşteri

tedarikçi ilişkilerinden gelişmiş olan

ortaklıklara çok değer veriyoruz.

Ukrayna’daki savaştan kaynaklanan

belirsizliklere ve özellikle enerji, iplik

ve nakliye için sürekli fiyat artışlarına

rağmen, şimdiye kadar talep sabit ve

genel hava hala olumlu. Moskova ve

Kiev arasında umut verici bir barışçıl

müzakere çözümü göz önüne alındığında,

büyüme eğiliminin bir süre daha

istikrarlı kalmasını bekliyoruz. Örme

kumaşların artan payı, dijitalleşme ve

sürdürülebilirlik sorunları ile karakterize

edilen tekstil sektöründe, birinci sınıf

makinelere olan talebin sürekli artması

ve devam eden dönüşüm süreçleri,

bizi bir makine üreticisinden mevcut ve

gelecekteki müşterilerimiz için çözümler

sağlayan bir ortak haline dönüştürüyor.

Bu nedenle, çeşitli ölçülerde yüksek

kaliteli örme kumaşlara yönelik, seri

gereksinimler için standartlaştırılmış

makinelerden özel tasarımlar ve yapılar

için son derece özelleştirilmiş makinelere

kadar en geniş makine tiplerini

sunuyoruz ve gerçekten esnek bir müşteri

odaklı yaklaşım gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca makinelerimiz, tamamen birlikte

çalışabilir bir “ağ kullanıcı ara yüzü”

sağlayarak akıllı fabrikalara kolayca

uyum sağlar. Uzaktan servis imkânı ve

Whereas 2020 was dominated by single jersey machines,

the last year was mainly characterized by high

demand in home textiles, mattresses and the sportswear

sector, for both mechanical and electronical machines.

It is important to point out, that all this has been

achieved despite still lasting problems with supply

chains leading to delays, sky rocketing prices for commodities,

raw materials and parts, in particular electronic

like semiconductors, as well as transportation that

stretched us as probably many others to the breaking

point. All this would not have been possible without our

staff that invests everyday all their passion in catering

for the needs of our sophisticated clients and of course

healthy economy that ac- companies us since the last

almost two years. But most of all we would like to thank

world’s leading textile companies and garment producers

who put trust in the highest quality, productivity

and flexibility of our machines. We very much value the

partnerships that have evolved out of client supplier

relations over the years and decades.

Despite the uncertainties deriving from the war in

Ukraine and continuous price increases, in particular for

energy, yarns and transportation until now the demand

remains stable and the general sentiment is still positive.

Given a hopefully peaceful negotiation solution

between Moscow and Kyiv we expect the growth trend

to remain stable for a while. A continuous increase in

demand for premium machines as well as an ongoing

transformation processes in the textile sector, characterized

by a growing share of knitted fabrics, digitization

and sustainability issues enable us to develop from a

machine manufacturer into a comprehensive solution

providing partner to our existing and future customers.

From standardized machines for serial requirements

to highly customized for special designs and structures,

we therefore offer the widest range of machine

types for high-quality knitted fabrics in a variety of

gauges and realize a truly flexible customer-centric

approach. Moreover, our machines easily fit into

smart factories by providing a fully interoperable

“network user interface”. A remote service possibility

and a newly developed trouble shooting assistance

software mark our progress into the digitized era.

Terrot is successfully selling machines into more than

100 countries around the world. A network of over

50 qualified sales agencies guarantees the close

contact to the customers and supports them by

servicing on the existing as well as implementing

and installing new machines and responding to their

spare part needs. Our main markets are India, Uzbekistan

and of course Turkey. But we also distribute a

large quantity of machines to Europe, Asia and Latin

America which guarantees a well-balanced sales

performance and avoids cluster risks.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


Tekstil Dünyasının Buluşma Noktası

Groz-Beckert, örme, dokuma, keçe, tafting, tarak ve dikiş uygulamaları için endüstriyel makine

iğneleri, hassas parçaları, sistem ve servislerinin dünyadaki lider üreticisi ve tedarikçisidir.

Küresel bir aile şirketi olarak şu anda, 2.200’ü Almanya-Albstadt’taki merkezimizde olmak üzere,

yaklaşık 8.700 kişiyi istihdam ediyoruz.

Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile her zaman uzun vadeli ortaklıklar ve açık bir iletişim sürdürmeye

çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ancak birlikte çalışırsak ilerleyebiliriz.

Groz Beckert Turkey Tekstil Makine Parç.Tic.Ltd.Şti.

Gen.Ali Rıza Gürcan Cad.

Alparslan İş Merkezi No: 29 / 1-2-3

34169, Merter, İstanbul, Türkiye

Salon 7, Stand 710B

T: 0212-9246868 | F: 0212-9246869

info.turkey@groz-beckert.com www.groz-beckert.com


48

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Terrot Pilotelli FACV-4 modeli örgü makinesi

Machine model FACV-4 Pilotelli by Terrot

The past year has seen also changes in the

shareholding structure of the company with

the managing directors, Mr. Robert Czajkowski

as the CEO, and Mr. Dirk Lange, who

joined Terrot in 2020 moving up to becoming

managing partners, not only ensuring

continuity for the years to come but also

emphasizing the owner-managed tradition

of this German machine manufacturer.

New developments in the single and

double jersey sector, consisting of premium

high efficiency machines with outstanding

performance, maintenance and operating

cost KPI’s as well as general improvements

on our existing equipment are on the way.

With new investments in machinery, software

and process optimization in the production

and the set-up of a new R&D entity that

is aiming to serve as an agile hub for co-operations

with innovative companies and

research institutes around the world. By this

we are looking forward to exploring new

developments in areas of robotics, environmental

technologies or textile software we

are embracing limitless opportunities lying

ahead of us. With our clients we aim to

explore the new horizons that this industry

offers in the decades to come.

yeni geliştirilen sorun giderme yardım yazılımı,

dijital çağda ilerlememizi işaret ediyor.

Terrot, dünya çapında 100’den fazla ülkeye başarıyla

makine satıyor. 50’den fazla kalifiye satış

acentesinden oluşan bir ağ müşterilerle yakın

teması garanti eder ve mevcut makinelere hizmet

vermenin yanı sıra, yeni makineler kurarak ve

yedek parça ihtiyaçlarına cevap vererek onları

destekler. Ana pazarlarımız Hindistan, Özbekistan

ve tabii ki Türkiye. Ancak aynı zamanda, iyi dengelenmiş

bir satış performansını garanti eden ve

küme risklerini önleyen büyük miktarda makineyi

Avrupa, Asya ve Latin Amerika’ya dağıtıyoruz.

Geçen yıl şirketin ortaklık yapısında da değişiklikler

görüldü, murahhas üyeler Bay Robert Czajkowski

CEO olarak ve 2020’de Terrot’a katılan ve yönetici

ortak olma yolunda ilerleyen Bay Dirk Lange, sadece

gelecek yıllar için süreklilik sağlamakla kalmıyor,

aynı zamanda bu Alman makine üreticisinin sahip

tarafından yönetilen geleneğini de vurguluyor.

Üstün performans, bakım ve işletme maliyetine

dair anahtar performans göstergeleri ile birinci

PRODUCTS TO BE DISPLAYED AT ITM

We are very much looking forward to being

able to present after this long a time our products

again to a wider audience at the ITM.

Terrot is looking forward to seeing you at its

booth number 714C in hall 7. We will exhibit

some new, highly productive and successfully

with our clients in Turkey tested success

stories: We are happy to show our Pilotelli

series high-efficiency single jersey machine

“JV-3.0” that combines a speed-factor of up

to 1,500 on selected structures with highest

pattern quality, easy handling, long maintenance

cycles and low needle wear-out

in an industrial frame version. In addition,

we will display our high-feeder electronically

controlled mattress ticking Terrot series

machine “UCC 594-M” which has lately

become one of our machines of choice for

many of the world’s leading mattress cover

producers. Both are of course finest German

engineering – genuinely “Made by Terrot”.

But mostly we are expecting many new

impulses and insights and are excited to

meet our dear business partners as well as

ambitious new customers.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


ITM SURVEY ITM DOSYASI 49

sınıf yüksek verimli makinelerden oluşan süprem

ve çift jarse sektöründeki yeni gelişmelerin

yanı sıra mevcut Terrot ekipmanlarında genel

iyileştirmeler de deneyimlenmeye çok yakın:

Üretimde makine, yazılım ve süreç optimizasyonuna

yapılan yeni yatırımlar ve dünya çapında

yenilikçi şirketler ve araştırma enstitüleri ile iş

birliği için çevik bir merkez olarak hizmet etmeyi

amaçlayan yeni bir Ar-Ge biriminin kurulması.

Bununla robotik, çevre teknolojileri veya tekstil

yazılımı alanlarındaki yeni gelişmeleri keşfetmeyi

dört gözle bekliyoruz, önümüzde uzanan sınırsız

fırsatları kucaklıyoruz. Müşterilerimizle birlikte,

bu endüstrinin önümüzdeki on yıllarda sunduğu

yeni ufukları keşfetmeyi amaçlıyoruz.

ITM’de sergilenecek Terrot ürünleri

Bu kadar uzun bir aradan sonra ürünlerimizi

tekrar ITM’de daha geniş bir kitleye sunabilmeyi

dört gözle bekliyoruz. Terrot sizi salon 7’deki 714C

numaralı standında görmeyi dört gözle bekliyor.

Türkiye’deki müşterilerimizle test edilmiş başarı

hikayelerini yeni, oldukça verimli ve başarılı bir

şekilde sergileyeceğiz. Endüstriyel şasi versiyonunda

en yüksek desen kalitesi, kolay kullanım,

uzun bakım döngüleri ve düşük iğne aşınması

ile seçili yapılarda 1.500’e varan hız faktörünü

birleştiren Pilotelli serisi yüksek verimli süprem

makinemizi “JV-3.0” göstermekten mutluluk

duyuyoruz. Ayrıca son dönemde dünyanın önde

gelen birçok yatak kılıfı üreticisinin tercihi haline

gelen, yüksek beslemeli elektronik kontrollü yatak

kılıf kumaşına yönelik Terrot serisi makinemiz

“UCC 594-M”yi de sergileyeceğiz.

Her ikisi de elbette en iyi Alman mühendisliğidir –

gerçekten “Made by Terrot”. Ancak her şeyin ötesinde

müşterilerimizden yeni itici güçler ve geri bildirimler

bekliyoruz ve değerli iş ortaklarımız ve iddialı yeni

müşterilerimizle tanışmanın heyecanını yaşıyoruz.

Automation and Vision Systems

ELCUT

Tube slitter BTA 2535

• Slitting device for opening

tubular webs

• Precise drop stitch detection

• Minimized longitudinal tension

ELCUT

Edge cutting system BTA 80

• Reliable shear cutting

• Minimum waste

• Automatic blade follow-up

Erhardt+Leimer GmbH · Albert-Leimer-Platz 1 · 86391 Stadtbergen · Germany · Phone: +49 (0)821 2435-0

www.erhardt-leimer.com


50

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Avrupa’nın önde gelen makine

ve yedek parça üreticilerinin

temsilciliğini yapan CFA Tekstil

ve Boya ve Apre konularında

Avrupa’nın önde gelen

şirketlerinin Türkiye ve Türki

Cumhuriyetler temsilciliklerini

yürüten Erteks Tekstil, ITM’de

sürdürülebilirlik konusunda,

temsilcilik yaptıkları firmaların

bazı yeniliklerini tanıtacak.

CFA Tekstil, which is the

representative of the leading

machinery and spare parts

manufacturers of Europe,

and Erteks Tekstil, which is the

representatives of the leading

companies of Europe in the

fields of Dye and Finishing, will

introduce some innovations of

the companies they represent in

the field of sustainability at ITM.

Erteks CFA yeniliklerini

ITM’de tanıtacak

Erteks CFA will promote

its innovations at ITM

Birkaç cümle ile firmanızı ve faaliyet alanınızı

tanımlar mısınız?

CFA Tekstil, adını kurucusu olan Cemil Fahri

Aral’ın baş harflerinden alarak 1955 yılında

kurulmuş. Ticarette dürüstlükten taviz vermeyen

yapısıyla Avrupa’nın önde gelen makine ve yedek

parça üreticilerinin temsilciliğini yapmaktadır.

Müşterileriyle kurduğu yakın ilişkiler ve

güven ortamıyla, temsilciliğini yaptığı firmaların

da takdir ve beğenisini kazanmış, böylelikle

yıllar boyu devam eden iş birliklerinin temelini

Can you describe your firm and your field of

activity in a few sentences?

CFA Tekstil was founded in 1955, taking its

name from the initials of its founder, Cemil Fahri

Aral. It represents Europe’s leading machinery

and spare parts manufacturers with its body,

not compromise on honesty in trade. It has

gained the appreciation and discrimination of

the companies that it represented because of

the close relations and environment of confidence

that it made with the customers, thus it

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


Biz universal analog girişli, kolay

konfigüre edilebilir PID kontrol

sistemine sahip, tamamıyla esnek

bir PLC yapmak istedik...

SCADA yazılımı SVS3000

... ve bunu başardık!

JUMO mTRON T, hassas PID kontrol sistemi ile PLC‘nin biraraya geldiği yeni otomasyon sistemimizdir.

Kağıtsız kaydedici özelliğine sahip çok fonksiyonlu dokunmatik ekran ile verilerinizi trend olarak izleyebilir

ve sisteminize kolaylıkla müdahale edebilirsiniz.

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.JUMO.mTRON-T.net

Burhan Sok. No: 1 Şerifali Mah. 34775 Ümraniye - İstanbul

Tel: (216) 645 52 00 Faks: (216) 645 52 01 e-mail: info.tr@jumo.net

www.jumo.com.tr


52

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

oluşturmuştur. Ana faaliyet alanları Kısa Elyaf,

Yünlü ve Nonwoven sektörleridir. Trützschler

Card Clothing, Argus, Oerlikon Teknoweb,

Canalair Service Srl, Arimo Monteleone Group,

Links srl, Hip-mitsu srl, AB Carter, Futura, Ruggli,

Sicam, GKD, Rosink gibi sektörün önde gelen

firmalarının mümessilliklerini yapmaktadır.

Erteks Tekstil ise 1989 yılında kurulmuştur. Boya

ve Apre konularında Avrupa’nın önde gelen

şirketlerinin Türkiye ve Türki Cumhuriyetler temsilciliklerini

yürütmektedir. Schelling 1867, Textape,

ITB, Scardassi, ETV srl, Basilico ve CEIA firmalarının

mümessilliklerini yapmaktadır. Her iki firma

da alanında en kaliteli yedek parça ve makine

üreticilerinin temsilciliğini yapmakta olup, tekstil

sektöründen gelen taleplere en hızlı şekilde

ürün tedariği ve teknik servis hizmetiyle karşılık

vermiştir. Merkez ofis, Istanbul Ataşehir’de olup,

Uşak ve Denizli’de servis atölyeleri bulunmaktaformed

the basis of cooperation for years. Its

main fields of activity are Short Fiber, Wool and

Nonwoven sectors. It represents the leading

companies of the sector such as Trützschler

Card Clothing, Argus, Oerlikon Teknoweb,

Canalair Service Srl, Arimo Monteleone Group,

Links srl, Hip-mitsu srl, AB Carter, Futura, Ruggli,

Sicam, GKD, and Rosink.

On the other hand, Erteks Tekstil was established

in 1989. It fulfills the representation of the

leading companies in Europe in the fields of

paint and finishing in Turkey and the Turkic

Republics. It represents Schelling 1867, Textape,

ITB, Scardassi, ETV srl, Basilico and CEIA firms.

Both companies are the representatives of the

highest quality spare parts and machinery manufacturers

in their field, and they responded

to the demands from the textile industry with

product supply and technical service in the

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


DAHA GÜÇLÜ, DAHA EKONOMİK, DAHA ESNEK, DAHA ÜRETKEN,

DAHA HIZLI, DAHA ÇEVRECİ, DAHA BENZERSİZ, DAHA ÖZELLİKLİ

YENİ PASHA4 RAM MAKİNESİ İLE YAKINDA TANIŞACAKSINIZ

YOU SOON MEET THE NEW PASHA4 STENTER MACHINE

STRONG

ECONOMIC

FLEXIBLE

PRODUCTIVE

FASTER

ENVIRONMENTALLY

FRIENDLY

UNIQUE

FEATURED

www.effeendustri.com

/effeendustri


54

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm sizin

için ne ifade ediyor?

“Tedarikçi olarak bu konulara azami ilgi gösteren

bir firmayız ve uzun zamandır geri dönüşüm

sektöründeki firmalara hem yedek parça hem

de makine tedariğiyle yardımcı olmaktayız.

Yeni almış olduğumuz mümessilliğimiz Oerlikon

Teknoweb srl ile de Nonwoven sektöründe üretilen

ıslak mendillerin doğaya dönüşebilir hale

gelmesini sağlıyoruz. Normalde ıslak mendil

tülbenti bileşimleri daha çok sentetik elyaflar

ağırlıklıyken, biz bunu %90 ve üzeri doğal elyaflara

dönüştürmüş oluyoruz. Bu tülbentler yakında

bebek bezi ve ev temizliğinde kullanılan

ürünlerde de kullanılacaktır. Bunun yanı sıra,

Uşak’ta bulunan Trützschler Card Clothing metalik

tel servisimizle de, geri dönüşüm (recycle)

iplik üreten firmaların makine revizyonlarını yaparak,

geri dönüşüm iplikler için Ne 30’a kadar

üretim yapabilecek tel dizaynları tasarlayarak

rejenere ipliğin gelişimine katkıda bulunmaktafastest

way. The main office is in Ataşehir, Istanbul

and there are service workshops in Uşak

and Denizli. It provides uninterrupted service to

its customers in Tekirdağ, Bursa, Gaziantep and

Kahramanmaraş with its mobile services.

dır. Tekirdağ, Bursa, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta

ise gezici servisleri ile müşterilerine

kesintisiz hizmet vermektedir.

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ve iddialı

olduğunuz ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

“ITM Fuarında sergileyeceğimiz ürünler; Schelling

ve Scardassi şardon telleri , Trützschler Kısa

Elyaf ve Nonwoven Tarak Telleri, Textape Silindir

Sargı Bantları, ITB Sanfor Keçeleri, Argus Yangın

Söndürme ve Metal Algılama Sistemleri, Ceia

Metal Dedektörleri, ETV Nem Ölçme Cihazları,

Basilico Ram İğneleri, Ab Carter Ring Kopça ve

Bilezikleri, Oerlikon Teknoweb srl Hibrit Nonwoven

Hatları, Hipmitsu Hotmelt Laminasyon

Makineleri, Futura Kalenderler, Ruggli Tampon

Makineleri, Sicam Fırınlar, Gkd Proses Bantları

ve Rosink Hijyen Makineleridir.”

ITM’den beklentileriniz nelerdir?

“Her ITM fuarı, mevcut müşterilerimizle fuar ortamında

hasret gidermemizi ve yeni müşteriler

elde etmemizi sağlamakta. Bu seneki ITM’de

yeni mümessilliklerimizle ilgili müşterilerimize

tanıtımlar yapacağız. Özellikle sürdürülebilirlik

adına, temsilcilik yaptığımız firmaların bazı

yenilikleri tanıtılacaktır.”

Can you give information about the products

that you will exhibit at the ITM Fair and you are

assertive about?

“The products we will exhibit at the ITM Fair are

Schelling and Scardassi raising wires, Trützschler

Short Fiber and Nonwoven Carding Wires,

Textape Cylinder Wrapping Tapes, ITB Sanfor

Felts, Argus Fire Extinguishing and Metal Detection

Systems, Ceia Metal Detectors, ETV Moisture

Measuring Devices, Basilico Ram Needles.

Ab Carter Ring Travelers and Rings, Oerlikon

Teknoweb srl Hybrid Nonwoven Lines, Hipmitsu

Hotmelt Lamination Machines, Futura Calenders,

Ruggli Pad Machines, Sicam Ovens, Gkd

Process Belts and Rosink Hygiene Machines.”

What are your expectations from ITM?

“Each ITM fair enables us to catch up with our

current customers in the fair environment and

to gain new customers. At this year’s ITM, we

will introduce our new agencies to our customers.

Especially for the sake of sustainability,

some innovations of the companies we represent

will be introduced.”

What does sustainability, environment and

recycling mean to you?

“As a supplier, we are a firm showing maximum

interest in these issues and we have been

helping companies in the recycling sector for a

long time with both spare parts and machinery

supply. With Oerlikon Teknoweb srl, we took

distributorship newly, we ensure that the wet wipes

produced in the Nonwoven sector can be

recycled into nature. Normally, wet wipes gauze

compositions are mostly synthetic fibers, but we

convert this to natural fibers by 90% and above.

These gauzes will soon be used in diapers and

household cleaning products. In addition to

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


this, we have been making machinery

revisions of the companies producing

recycled yarn, making wire designs that

can produce up to Ne 30 for recycled

yarns, and thus contributing to the production

of the regenerated yarn, with

our Trützschler Card Clothing metallic

wire service in Uşak. Finally, with our ETV

SRL agency, we provide relative humidity

control during production in materials

such as yarn and fabric etc., thus help

our businesses to save both water and

energy and protect the environment.”

Make the

Difference

How do you evaluate our position at

home and abroad as a supplier and

domestic manufacturer? What are your

short, medium and long term goals?

“As a representative firm, due to the close

relationship and trust we have established

with our customers, the main supplier

firms abroad recommend our company

to different suppliers. In this way, we aim

to continue to offer our customers the

best quality products and machines in

their field by increasing the number of

our representatives even more.”

Do you have any messages you want

to convey?

“We wish all participating companies

and our customers to have a good fair.”

yız. Son olarak, ETV SRL mümessilliğimiz

ile de, iplik, kumaş vb. malzemelerde

üretim esnasında bağıl nem kontrolü

sağlayarak, işletmelerimize hem su, hem

de enerji tasarrufu sağlayıp çevreyi

korumalarına destek oluyoruz.”

Tedarikçi ve Yerli bir üretici olarak yurt

içi ve yurt dışındaki konumuzu nasıl

değerlendiriyorsunuz? Kısa, orta ve uzun

vadede hedefleriniz nelerdir?

“Mümessil firma olarak, müşterilerimizle

kurduğumuz yakın ilişki ve güven

nedeniyle, yurtdışındaki ana tedarikçi

firmalar, firmamızı farklı tedarikçilere de

önermektedir. Bu şekilde, mümessillik sayımızı

daha da arttırarak, müşterilerimize

alanında en kaliteli ürün ve makinaları

sunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”

Aktarmak istediğiniz herhangi bir

mesajınız var mı?

“Tüm katılımcı firmaların ve müşterilerimizin

iyi bir fuar geçirmelerini temenni ederiz.”

Cool Flow tekstüre

diskleri

Kullanım ömründe ve proses verimliliğinde

en son teknoloji

Visit us at ITM Istanbul

June 14 – 18, 2022

Hall 3, booth 314

www.temco.de


56

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Türkiye pazarı için enerji verimli

kimyasal elyaf tesisleri

Energy-efficient manmade

fiber systems for the Turkish market

Pandemi nedeniyle birçok

kez ertelenen İstanbul’daki

ITM, 14-18 Haziran tarihleri

arasında 1000’e yakın

uluslararası katılımcı ile Tüyap

Fuar ve Kongre Merkezi’nde

gerçekleşecektir. Oerlikon

Division Polymer Processing

Solutions, Salon 3, Stand

313’teki tekstil servis standında

çözümleri ve teknolojileri

hakkında bilgi verecek.

the ITM in Istanbul, repeatedly

postponed due to the

pandemic, will now take

place at the Tuyap Fair and

Congress Center with around

1,000 international exhibitors

between June 14 and 18. The

Oerlikon Polymer Processing

Solutions division will be

showcasing its solutions and

technologies at the Tekstil

Servis stand in Hall 3, Stand 313

RoTac 3 ile dolanmış düğümler, yüksek üretim

hızlarında bile piyasada bulunan diğer dolama

ünitelerine göre çok daha eşit şekilde ayarlanabilir.

Even at high production speeds, tangling knots

can be set much more evenly with the RoTac 3 than

in the case of other conventional tangling units.

Makine ve tesis üreticilerinin odak noktasında,

eriyikten ipliğe, elyaflara ve dokunmamış

kumaşlara kadar eksiksiz çözümler

bulunmaktadır. Satış Direktörü Oliver Lemke,

ülkedeki mevcut ruh halini anlatıyor “Türkiye

çok aktif bir pazar”. “Müşterilerimiz, şirket içi

The focus for the machine and systems builder

will be on total solutions – from melt to yarn, fibers

through to nonwovens. “Turkey is an extremely

active market”, comments Sales Director

Oliver Lemke, talking about the current mood

in the country. “Our customers are hugely

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


58

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

polikondenzasyon tesisinden tekstüre ipliğe,

beraberindeki otomasyona ve ilgili dijital

çözümlere kadar her şeyi içeren fabrika

projelerine büyük ilgi gösteriyor. Eriyikten ipliğe

ve ötesine.” Bu tür konseptlerin rakipsiz

avantajı: Tüm proses adımlarının tek bir elden

teslim edilmesi, tasarımı üretilen ipliğin

yüksek kalitesini garanti eden koordineli bir

teknoloji sağlıyor.

Diğer bir bilgi odak noktası da sürdürülebilirlik

konusudur. Burada, özellikle suni elyaf ipliklerin

üretiminde çok hareket oluyor: Şişelerin

geri dönüştürülmesi için mekanik ve kimyasal

teknolojiler, ayrıca tekstiller, biyopolimerler,

döngüsel ekonomi – tüm bunlar artık uzak

geleceğe dair hayaller değil. Oerlikon Barmag

Huitong Engineering (OB-HE) ve Barmag

Brückner Engineering (BBE) gibi ortaklar ve

yan kuruluşlarla Oerlikon Polymer Processing

Solutions burada somut kavramlar sunuyor.

BCF teknolojisi: 6800 dtex’i RoTac 3 ile

birbirine dolamak

Yüksek havlı halılar veya dış mekan kullanımına

yönelik halılar şu anda modada ve

bu yüksek marjlı ipliklere olan talep gözle

görülür şekilde artıyor. Bunun için gerekli

olan PP, PET veya PA6’dan yapılmış kalın

BCF iplikleri artık RoTac 3 ile dolaştırılabilir.

Eğirirken, her üç iplik de RoTac 3 ’teki bir dolaşma

açıklığından birlikte yönlendirilir ve

birbirine dolanır. BCF Satış Direktörü Arnd

Luppold RoTac 3 ile eğirmenin avantajlarını

“BCF iplik üreticileri artık RoTac 3 ’ü 6800

dtex’e kadar olan iplikler için de kullanabilirler.

Sadece basınçlı hava tüketimindeki

enerji tasarrufundan ve önemli ölçüde

daha düzgün düğümlerden faydalanmakla

kalmaz, üreticiler de piyasa taleplerine

daha esnek tepki verebilir ve böylece ürün

portföylerini genişletebilirler,” diye açıklıyor.

RoTac 3 ile dolanmış düğümler, yüksek üretim

hızlarında bile piyasada bulunan diğer dolama

ünitelerine göre çok daha eşit şekilde

ayarlanabilir. Sık sık meydana gelen başarısız

dolamalar geçmişte kaldı. Bu, daha iyi iplik

kalitesi sağlar ve sonraki işlemler üzerinde

olumlu bir etkiye sahiptir. Sonuç: Halının gözle

görülür şekilde daha düzgün bir görünümü.

Ayrıca, iplik tipine bağlı olarak basınçlı

hava tüketimi %50’ye kadar azaltılır.

3’ü 1 arada katlama paketi, isteğe bağlı

olarak RoTac 3 ’lü BCF sistemleri S+ ve BCF

S8 için mevcuttur ve ayrıca istek üzerine

sonradan donatılabilir.

interested in factory projects that comprise

everything – from the in-house polycondensation

system through to the textured yarn, the

accompanying automation and corresponding

digital solutions. Basically, From Melt to

Yarn and beyond.” The unbeatable benefit

of such concepts is that procuring all process

steps from a single source promises harmonized

technology, whose design guarantees that the

produced yarn is high quality.

A further information focus will be on the topic of

sustainability. There are currently many developments

taking place in manmade fiber yarn

manufacturing: mechanical and chemical

technologies for recycling of bottles, but also of

textiles and biopolymers as well as the circular

economy – all these are already possible. With

partners and subsidiaries, including Oerlikon Barmag

Huitong Engineering (OBHE) and Barmag

Brückner Engineering (BBE), Oerlikon Polymer

Processing Solutions will be unveiling concrete

concepts at the trade fair.

BCF technology: tangling 6,800-dtex yarns

with the RoTac 3

High-pile carpets and carpets for outdoor use

are currently on trend, with demand for these

high-margin yarns noticeably rising. The thick

BCF yarns made from PP, PET and PA6 required

can now be tangled using the RoTac 3 . In

so-called plying, all three filaments are jointly

fed through a tangling opening in the RoTac 3

and then tangled. “BCF yarn manufacturers

can now also use the RoTac 3 for yarns of up to

6,800 dtex. They not only benefit from energy

savings due to lower compressed air consumption

and considerably more even tangling

knots, manufacturers can also respond more

flexibly to market requirements and hence

expand their product portfolio”, explains Arnd

Luppold, BCF Sales Director, talking about the

advantages of plying using the RoTac 3 .

Even at high production speeds, tangling knots

can be set much more evenly with the RoTac 3

than in the case of other conventional tangling

units. Frequent tangling glitches are now

a thing of the past. This ensures better yarn

quality and has a positive impact on further

processing. The result: the carpet has a visibly

more even appearance. Furthermore, compressed

air consumption is reduced by up to 50

percent, depending on yarn type.

The 3-in-1 plying package is optionally available

for the BCF S+ and BCF S8 with RoTac 3 systems

and can also be retrofitted on request.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


60

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Çevreye duyarlı üretimi desteklemek için dünyadaki tüm üreticilerin

ellerinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Mersan Makine

Genel Müdürü Çağatay Sümer, “Geleceğe çok daha iyi bir gezegen

bırakabiliriz. Bu sadece bizim elimizde” dedi.

Mersan Makine General Manager Çağatay Sümer, emphasizing

that all manufacturers in the world should do their best to support

environmentally friendly production, said “We can leave a much better

planet for the future. It is only in our hands.”

Mersan Makine, yenilikçi

makinelerini ITM’de sergileyecek

Mersan Makine will exhibit

its innovative machines at ITM

Tekstil finisaj makineleri üretimi yapan Mersan

Makine, 1983 yılından beri inovasyonu takip

ederek, yenilikçi makineler tasarlamaya çalışıyor.

Mersan Makine Genel Müdürü Çağatay

Sümer, ITM Fuarı’nda sergileyecekleri makineler

hakkında bilgi verdi.

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ve iddialı

olduğunuz ürünler hakkında bilgi verir

misiniz?

“ITM Fuarın’da Gaze Makinemizi ve Açık en

Sanfor+Shrink F3 (3 keçeli patentli Sanfor)

Makinemizi sergileyeceğiz. Partnerlerimizin

(Müşterilerimizin) inovasyonumuzu yakından

görmesini istiyoruz. Bu doğrultuda kendi

tasarladığımız ve patenti bulunan ürünümüzü

fuarda sergilemek istedik. Bu makinelerin

dışında Dokuma kumaş Yakma Hattı, Egalizeli

Mersan Makine, which produces textile finishing

machines, has been trying to design innovative

machines by following innovation since 1983.

Çağatay Sümer, General Manager of Mersan

Makine, gave information about the machines

they will exhibit at the ITM Fair.

Can you give information about the products,

you will exhibit at the ITM Fair and you are

assertive about??

“At ITM Fair, we will exhibit our Gaze Machine

and Open width Sanforizing machine+ Shrink

F3 (3 felt patented sanforizing) Machine. We

want our partners (Customers) to see our innovation

up close. In this direction, we wanted to

exhibit our own designed and patented product

at the fair. Apart from these machines, we

have a wide range of products such as Woven

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


ITM SURVEY ITM DOSYASI 61

Fabric Burning Line, Leveled Sanforizing Series,

Rubber Sanforizing, Tube Sanforizing, Balloon

Squeezing, Thermofixing, Tube Fabric Cutting &

Squeezing, Fabric Opening, and Wet Fabric Reversing.

All of our products are being designed

in harmony with today’s technology and the

future. Again, we will have the opportunity to

present these products in detail to our guests

who come to our stand.”

What are your expectations from ITM?

“ITM is an exhibition that brings together many

machinery and textile manufacturers around the

world. It is now a well-known fair in the world and

followed by the whole sector. In this direction, it

also provides a great opportunity for us to deliver

our innovation to the world. We participate in

many fairs around the world, but unlike these, ITM

will allow us to host our customers directly in our

factory and it will be a great convenience for

us in terms of transportation of our customers to

our factory. Our only expectation from ITM is to

present our brand vision to the world in the best

way possible and to convey our innovations to

representatives of sector all over the world.”

What do sustainability, environment and

recycling mean to you?

“Sustainability, you know, means an indispensable

policy for our planet. Recently, our

country and the EU announced the Green New

Deal plan, which is of great importance for the

future. As the Mersan Family, we would like to

state that we are the defenders of this activity

all the way. The Neutral Carbon project, which

is among the future plans of our company, also

explains our sensitivity in this regard in the best

way possible. We will be sharing the steps we

will take for zero carbon in the near future with

our entire environment.”

How do you evaluate our position in the country

and abroad as a domestic manufacturer? What

are your short, medium and long term goals?

“As Mersan, we have greatly increased our production

capacity in the factory we have established

in Çorlu Ergene. We increased the number of our

employees and increased our production line. We

are proud of being a quality and safe producer

for many domestic producers. In the world, we

add value to textile production with our machines

in more than 25 countries in 6 continents. We want

to be one of the leading textile machinery manufacturers

in the world by closely following the

developments in Industry 4.0 and beyond.”

Do you have any messages you want to convey?

“First of all, I would like to say to our producers

all over the world; we must do our best to support

environmentally friendly production. We

can leave a much better planet for the future.

It is only in our hands.”

Sanfor Serisi, Kauçuklu Sanfor, Tüp Sanfor, Balon

Sıkma, Termofikse, Tüp kumaş kesme&sıkma,

Kumaş Açma, Islak Kumaş Ters Çevirme

gibi geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Tüm

ürünlerimiz bugünün teknolojisi ile geleceğe

uyumlu olarak tasarlanmaktadır. Yine standımıza

gelen misafirlerimize bu ürünlerimizi de

detaylı olarak sunma imkanı bulacağız.”

ITM’den beklentileriniz nelerdir?

“ITM dünya çapında birçok makineci ve tekstil

üreticisini bir araya getiren bir fuar. Artık dünyada

iyi bilinen ve sektörün tümü tarafından

takip edilen bir fuar. Bu doğrultuda dünyaya

inovasyonumuzu ulaştırmak adına bizim için de

çok büyük bir olanak sağlıyor. Dünya çapında

birçok fuara katılıyoruz fakat ITM bunlardan

farklı olarak müşterimizi direkt fabrikamızda ağırlayabilmemize

olanak sağlayacak ve müşterilerimizin

fabrikamıza ulaşımı açısından da bize

büyük bir kolaylık oluşturacaktır. ITM’den yegane

beklentimiz marka vizyonumuzu dünyaya

en iyi şekilde sunabilmek ve yeniliklerimizi tüm

dünyadaki sektör temsilcilerine aktarabilmektir.”

Sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm sizin

için ne ifade ediyor?

“Sürdürülebilirlik biliyorsunuz gezegenimiz

için olmazsa olmaz bir politikayı ifade ediyor.

Yakın zamanda AB ile birlikte ülkemiz de gelecek

için büyük önem ifade eden Yeşil Yeni

Mutabakat planını duyurdu. Mersan Ailesi

olarak bu aktivitenin sonuna kadar savunucusu

olduğumuzu belirtmek isteriz. Şirketimizin

gelecek planları arasında yer alan Nötr

Karbon projesi de bu konudaki hassasiyetimizi

en iyi şekilde anlatmaktadır. Yakın gelecekte

sıfır karbon için atacağımız adımları da tüm

çevremiz ile paylaşmış olacağız.”

Yerli bir üretici olarak yurt içi ve yurt dışındaki

konumuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa,

orta ve uzun vadede hedefleriniz nelerdir?

“Mersan olarak Çorlu Ergene’de yeni kurduğumuz

fabrikada üretim kapasitemizi büyük

oranda artırdık. Çalışan sayımızı artırdık ve

üretim hattımızı çoğalttık. Yurtiçinde bir çok

üretici için kaliteli ve güvenli üretici olmanın

gururunu yaşıyoruz. Dünyada ise 6 kıtada

25’ten fazla ülkede makinelerimiz ile tekstil

üretimine değer katıyoruz. Endüstri 4.0 ve

sonrasındaki gelişmeleri yakından takip

ederek dünyanın önde gelen tekstil makinesi

üreticilerinden birisi olmak istiyoruz.”

Aktarmak istediğiniz herhangi bir mesajınız

var mı?

“Öncelikle tüm dünyadaki üreticilerimize

şunu demek isterim; Çevreye duyarlı üretimi

desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız.

Geleceğe çok daha iyi bir gezegen bırakabiliriz.

Bu sadece bizim elimizde.”

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


Güvenli

Ticaret

Ticaret pek çok sıkıntılar barındırıyor.

Yaşanan tüm sıkıntılardan kurtulmanın

en güvenli yolu Türk Barter Ortak Pazarı’ndan

geçiyor. Stoklarınızı eriten, müşteri

kazandıran, atıl kapasitenizi değerlendiren

Barter Ortak Pazarı’na dahil olun.

Güvenli Ticaret yapın, Faizsiz Finans yapın.

Faizsiz

Finans


Stoklarınızı Eritiyoruz

Ürettiğiniz ürünlerin satışında zorluklar yaşıyorsanız,

Barter Ortak Pazarı’nda tüm ürünlerin satışını

gerçekleştirebilirsiniz.

Atıl Kapasitenizi Değerlendiriyoruz

İhracat yapıyorsanız, istenilen satışı gerçekleştiremediyseniz

veya ürettiğiniz ürünler elinizde kaldıysa; Türk Barter ile tüm atıl

kapasitenizi değerlendirebilirsiniz.

Yeni Müşteriler Kazandırıyoruz

Türk Barter Ortak Pazarı’nda yer alan 10.000’i aşkın üyemiz ile

sizlere yeni müşteriler kazandırıyoruz. 160’dan fazla sektörde

bulunan müşterilerimiz ile ticaretinizi genişletebilirsiniz.

Borçlarınızı Yapılandırıyoruz

Ticaret her zaman yolunda gitmez. Piyasadan tahsil

edemediğiniz alacaklarınızı, alacaklılarınıza

ödeyemediğiniz borçlarınızı barter ile yapılandırıyoruz.

Ticarette güvenli limanınız olmaya devam ediyoruz.


64

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Türk tekstilinin geleceği

Fransız ekipmanlarıyla yükseliyor

Turkish textile future enhanced

by French equipment

“Next June 2022, ITM in Istanbul will be

the first major textile equipment expo

since the pandemic outburst. This is a

major opportunity to meet in person

with many of our long time Turkish partners”

says Christian Guinet, the Secretary

General of the French Textile Equipment

Manufacturers’ association. He knows

this market particularly well as he travelled

around Turkey for many years when

he was the marketing manager of a

world leader equipment manufacturer.

Christian Guinet, Genel Sekreter,

Secretary General, UCMTF

Fransız Tekstil Makineleri Üreticileri Derneği Genel Sekreteri

Christian Guinet, “Önümüzdeki Haziran 2022’de

İstanbul’daki ITM, pandeminin ortaya çıkışından bu

yana ilk büyük tekstil ekipmanları fuarı olacak. Bu,

uzun bir süre sonra, Türk ortaklarımızın çoğuyla tekrardan

yüz yüze görüşebilmek anlamında büyük bir

fırsat” diyor. Kendisi dünya lideri bir ekipman üreticisinin

pazarlama müdürü olarak uzun yıllar Türkiye’yi

dolaştığı için bu pazarı özellikle iyi tanıyor.

The global turmoil due to the coronavirus

has slowed many personal visits

but, thanks to new communication

techniques, innovation has continued

to take place both in end products,

equipment and production processes.

Christian Guinet adds “market changes

are what our industry is about, it

is quicker and quicker whatever the

day-to-day issues. Then, our members

have to be closer and closer partners

for their customers in order to interact

with them, understand their needs,

focus their R&D to find solutions, offer

state-of-the-art equipment and the best

service to every customer. French textile

equipment manufacturers are R & D

and service geeks. As they are SME’s

run by entrepreneurs just as their Turkish

customers, it is very easy for them to

understand each other very well and to

go beyond usual business relationships”.

France is the sixth textile equipment

exporter worldwide. The French Textile

Equipment Manufacturers are well known

for their catalogue and tailor-made equipments.

They also offer turnkey solutions

including one or several companies in

a one shop model. They are particularly

strong in long fibre spinning (wool, acrylic

…), yarn twisting and control (including

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


ITM SURVEY ITM DOSYASI 65

technical yarns), space-dyeing, heat setting

for carpet yarns, carpet systems, bleaching

and hydro-extractor equipments,

dyeing and finishing, felts and belts for

finishing processes, precision machining

and textile ERP.

For many years, the French have been

very active on the Turkish market. In

Gaziantep, they were the first ones to

organize a national pavilion, it was back

in 1995. In Izmir and Gaziantep, they

have organized road shows. Of course,

they have been active on each ITM.

They are eager to meet their customers

next June 14-18.

Let’s give 3 examples of French exhibitors,

more information can be found on the

association’s website www.ucmtf.com :

NSC fibre to yarn Hall 3 Booth 315E

“NSC fibre to yarn” continues to develop

Tow to Top lines with the model

S200 of stretch breaker followed by

the new model of Defelter rebreaker

D5GC40 and the GC40 chain gill. As

finisher m/c, the FMV41/42 vertical rubbing

frame takes place.

Recently, “NSC fibre to yarn” has

installed semi-worsted lines with SW35

carding m/c card (2.5 m or 3.5 m wide),

manufactured by N. Schlumberger

followed by preparation lines consisting

Koronavirüs nedeniyle yaşanan küresel çalkantı birçok

kişisel ziyareti yavaşlattı ancak yeni iletişim teknikleri

sayesinde gerek son ürünlerde gerek ekipmanlarda

gerekse de üretim süreçlerinde inovasyon yer almaya

devam etti. Christian Guinet, “Sektörümüzün konusu

pazar değişiklikleridir, günlük sorunlar ne olursa olsun bu

olabildiğince hızlı gerçekleşmektedir. O halde üyelerimiz,

müşterileri ile etkileşime geçebilmek, ihtiyaçlarını

anlayabilmek, Ar-Ge’lerini çözüm bulmaya odaklayabilmek,

her müşteriye en son teknoloji ürünü ekipman

ve en iyi hizmeti sunabilmek için her geçen gün daha

yakın iş ortağı olmak zorundadırlar. Fransız tekstil ekipmanı

üreticileri, Ar-Ge ve hizmet meraklılarıdır. Türk müşterilerinde

olduğu gibi girişimciler tarafından yönetilen

birer KOBİ oldukları için birbirlerini çok iyi anlamaları ve

olağan iş ilişkilerinin ötesine geçmeleri çok kolay,” dedi.

Fransa, dünya çapında tekstil ekipmanı ihracatında

altıncı sırada yer almaktadır. Fransız Tekstil Ekipman

Üreticileri, katalog ürünleri yanında özel yapım

ekipmanları ile tanınmaktadır. Ayrıca tek bir mağaza

modelinde bir veya birkaç şirketi içeren anahtar teslimi

çözümler sunarlar. Özellikle uzun elyaf eğirme (yün,

akrilik…), iplik büküm ve kontrolü (teknik iplikler dahil),

boşluk boyama, halı iplikleri için ısıl fiksaj, halı sistemleri,

ağartma ve hidro-ekstraksiyon ekipmanları, boyama

ve terbiye, bitirme işlemleri için keçeler ve kayışlar,

hassas işleme ve tekstil ERP alanlarında güçlüdürler.

Fransızlar uzun yıllardır Türkiye pazarında çok aktifler.

1995’te uzun yıllar önce Gaziantep’te ilk milli pavyonu

onlar yaptılar. İzmir ve Gaziantep’te tanıtım etkinlikleri

düzenlediler. Elbette her ITM’de aktif oldular.

Önümüzdeki 14-18 Haziran tarihlerinde müşterileriyle

buluşmak için can atıyorlar.

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


66

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Fransız katılımcılara 3 örnek verelim, daha fazla bilgiyi

derneğin www.ucmtf.com adresinde bulabilirsiniz:

NSC, elyaftan ipliğe: İplikçilikte uzmanlığınız

Hol 3 Stand 315E

“NSC elyaftan ipliğe”, S200 germe koparma makinesi

ve ardından D5GC40 model keçe açıcı ve GC40 model

çekim makinesi gibi modellerin yer aldığı Tow To

Top serisini Türkiye’de geliştirmeye ve pazara sunmaya

devam ediyor. Son işlemci m/c içinse, FMV41/42 dikey

sarım ve çekimli finisör fitil makinesi sunulmaktadır.

NSC elyaftan ipliğe” yakın zamanda N. Schlumberger

tarafından tasarlanan m/c (2,5m ya da 3,5m enindeki)

SW35 taraklama makinasının bulunduğu Yarı Kamgarn

hatlarının ve ardından çekim makinası GC 40 ve

m/c FMV41/42 finisör makinelerinden oluşan hazırlık

hatlarının kurulumunu yaptı.

“NSC elyaftan ipliğe” son zamanda akrilik elyaflar

veya karışımlı elyaflar için tarak ve çekim makinelerinin

arasına taraklama makinesi ERA’yı yerleştirerek, geri

dönüşüm hatlarının modernize edilmesini sağlamıştır.

Taraklama makinesi ERA’nın bu sürece katkısı, ekonomik

olarak başlıca 4 avantaj sağlamaktadır: • Üretim: Günde

3 denye kumaştan 1 ton üretim (3 vardiya) • Temizlik:

PB ailesinden m / c ile karşılaştırıldığında, %25 daha az

nope • Enerji Tüketimi: Ekonomik Tasarruflu Ekipmanlar:

Enerji Verimli Motorların Kullanımı • Yeni kinematik tasarımı

sayesinde yedek parça tüketiminde azalma.

“NSC elyaftan ipliğe” sürekli olarak Türk müşterilerinin

hizmetindedir. En iyi hizmeti verebilmek için BİLGE/

Otomasyon firması ile yedek parça organizasyonu

kurulmuş ve Türkiye mümessili Samoteks tüm müşteriler

tarafından iyi bilinmektedir. “NSC elyaftan ipliğe”

temsilcisi SAMOTEKS’in standında yer alacak.

SUPERBA Hol 2 Stand 215A

VANDEWIELE şirketler ailesinin bir üyesi olan Superba,

halı sektörüne yönelik son gelişmelerini sunacak.

90’lı yılların başından beri Türkiye pazarında faaliyet

gösteren Superba, Türkiye’de satılan toplam

350’den fazla hat ile halı ipliğine yönelik ısıyla fiksaj

ve boşluk boyama makinelerinde liderdir. Her zaman

gücünü müşterilerine yakın olmaktan alan Superba,

İstanbul’daki acentesi SAMOTEKS-Makina’nın güçlü

desteği ve Gaziantep’te müşterilerinin bir adım uzaklıklarında

yerleşik tek distribütörü BİLGE-Otomasyon

tarafından yönetilen geniş bir yedek parça envanteri

ile bu gücüne güç katmaktadır.

Halıda kullanılan iplik giderek incelmekte, yeni elyaf

türleri kullanılmakta, yeni iplik türleri oluşturmak için

yeni ekstrüzyon yöntemleri uygulanmaktadır. Bu kalıcı

evrim, uyarlanmış süreçler, yeni, özelleştirilmiş özelliklere

sahip ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlamak

için daha verimli ve bağlantılı makineler gerektirir.

of chain gills model GC 40 and finishers

m/c model FMV41/42.

“NSC fibre to yarn” offers to modernize

recycling lines for acrylic fibres or blended

fibres by introducing its well-known

combing machine ERA between card

and gills drafting. The contribution of the

combing machine ERA is economically

essential according to 4 points of view:

• Production: 1 ton per day in 3 deniers.

(3 shifts) • Cleanliness: 25% of neps less

compared with PB family m/c • Energy

consumption: equipment with economic

saving Use of energy efficient motors •

Reduced consumption of spare parts

owing to a new design of kinematics.

“NSC fibre to yarn” remains continuously

at the disposal of its Turkish customers.

To offer the best service, an organization

of spare parts has been set up with

the BILGE/Automation company and

Samoteks, the agent for Turkey, is well

known by all customers.

“NSC fibre to yarn” will be on the booth

of his agent SAMOTEKS.

SUPERBA Hall 2 Booth 215A

Superba, member of VANDEWIELE family

of companies, will present their latest

developments for the carpet industry.

Active on the Turkish market since the

early nineteen’s, Superba is the leader

in heat-setting and space-dyeing for

carpet yarn, with a total of more than

350 lines sold in Turkey. Being close

to their customers has always been

the force of Superba, with the strong

support of their agent SAMOTEKS-Makina

in Istanbul and a large inventory of

spare-parts managed by their exclusive

distributor, BILGE-Otomasyon located in

Gaziantep, at the customers’ doorstep.

Yarn used in carpet is becoming thinner

and thinner, new types of fibers are used,

new extrusion methods are applied to

create new types of yarn. This permanent

evolution requires adapted processes,

more efficient and connected machines

to allow the development of products

with new, customized properties.

To meet all these demands, Superba is

offering a wide range of machines and

processes, and has introduced new

textile processes.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


21. – 24. 6. 2022

Frankfurt, Almanya

PERFORMANCE.

FUNCTION.

FUTURE.

Experience

the future.

Beyond

innovation.

techtextil.com

Teknik tekstil ve non-woven kumaşlar için önde gelen uluslararası ticaret fuarı, endüstrinin

tüm yelpazesini sergiliyor. Hibrit fuar ortamında benzersiz tekstil & teknoloji inovasyonlarını ve

tekstil dünyasından sıra dışı fikirleri deneyimleyin. Dijital platform eklentisiyle, her iki dünyanın

avantajlarından yararlanabilirsiniz: Fuarda yüzyüze görüşmeler yapabilir, etkinlik öncesi, sırası

ve sonrasında B2B eşleştirme gibi özellikler ile katılımcılar ve uluslararası profesyonellerle ağ

oluşturabilirsiniz.

info@turkey.messefrankfurt.com, Tel.: +90-216-384 50 50

Eş zamanlı fuarlar:


68

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Superba, tüm bu talepleri karşılamak için geniş bir

makine ve proses yelpazesi sunuyor ve bunun yanında

yeni tekstil proseslerini devreye sokmaya devam

ediyor. Tanınmış TVP3’leri sayesinde basınç altında

doymuş buharla termofiksaj makinelerinde zaten lider

olan Superba, şimdi de DHS3 serisiyle sıcak havayla

termofiksaj çözümünü sunuyor.

Bu üç katmanlı ısıyla sertleştirme işlemi, emsalsiz bir

düzgünlük seviyesi ve ipliğe oldukça homojen bir sabitleme

özelliğinin yanı sıra leke direnci veya artırılmış

hacim sağlar. DHS3 serisi, azaltılmış zemin alanında

yüksek enerji tasarrufu süreci sunar.

Ürün yelpazesini tamamlamak için Superba, uygulama

alanını halı ipliği alanının ötesine genişleten yeni B403

otomatik sarıcısını da tanıtıyor. Sabit bir sarma gerilimi

süreci, doğru bir bobin uzunluğu ölçümü ve her bir iplik

konumu için benzersiz bir kalite kontrolü sağlayan B403,

bireysel iğ motorizasyon tahrikiyle gerçek bir teknolojik

atılıma işaret ediyor. Sarıcı, Factory 4.0 konseptine

uyumluluk sağlama yönünde bulut bilişim yoluyla VAN-

DEWIELE “Texconnect” denetim sistemine bağlanabilir.

Son olarak, VANDEWIELE’nin BXE ekstrüzyon hattı,

MF400 tekstüre makinesi ve ısıyla sertleştirme öncesi

tamamlayıcı işlemler olan MCD3 boşluk boyama

makinesi ile Superba hatları ile yenilikçi iplik türleri

üretmek için gerekli tüm donanıma sahip olan halı

endüstrisi sayesinde üreticiler en kaliteli halıları en

ekonomik fiyatlarla yapma imkanını yakalar.

DOLLFUS & MULLER Hol 12 Stand 1219B

Dollfus & Muller artık 200 yılı geride bıraktı. Özel teknik

tekstiller üretiyorlar: sonsuz keçeler ve sonsuz kayışlar.

Already the leader in heat-setting with

saturated steam under pressure thanks

to their well-known TVP3, Superba is now

offering their hot-air heat-setting solution

with the DHS3 line.

This triple-layer heat-setting process

provides an unequaled level of evenness

and a highly homogenous fixation

characteristic to the yarn, as well as

stain resistance or enhanced bulk. The

DHS3 line offers a high energy saving

process in a reduced floor-space.

To complete their range, Superba is also

introducing their new B403 automatic

winder. expanding its area of application

beyond the carpet yarn field, the

B403 marks a real technological breakthrough

with its individual spindle motorization

drive; it enables a constant tension

winding process, an accurate bobbin

length measuring as well as a unique

quality control for each yarn position.

The winder can be connected through

cloud computing to the VANDEWIELE

“Texconnect” supervision system to

comply with the Factory 4.0 concept.

Finally, with the BXE extrusion line from

VANDEWIELE, the MF400 texturizing

machine and the MCD3 space-dyeing

machine as complementary processes

before heat-setting, with Superba

lines, the carpet industry gets all the

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


70

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Dynajet, Dollfus & Muller’in mürekkep

püskürtmeli yazıcılar için kumaşlar ve

tiyatrolar ve etkinliklere yönelik geniş

en kumaşlar konusunda uzmanlaşmış

bir satış departmanıdır.

Sonsuz keçeler ve kurutma bantları,

tekstil terbiye ve dokunmamış kumaş

fabrikaları için tasarlanmıştır. • örme

terbiyeleri için sıkıştırma keçeleri •

dokuma ve denim kumaş terbiyeleri

için senforlama keçeleri • tekstil

baskısı için baskı kurutucu kemerler •

Transfer baskı için süblimasyon örtücü

katmanları • yün terbiyesi için dekatirleme

keçeleri • ısıl bağlama fırınları

için kurutma kayışları • örme terbiyesi

için gerilimsiz kurutucu kayışlar

Dollfus & Muller, boyahanelere daha

iyi hizmet verebilmek için diğer ürünlerle

karşılaştırıldığında büyük evrimle

örme terbiye için sıkıştırma keçesini

geliştirdi. Sıkıştırma keçe kalitesi yumuşak

yüzeyi sayesinde kumaşlara özel

bir özen katar, mükemmel bir yönlendirmeye

sahiptir ve yeni özel sıkıştırma

keçesi tasarımı ile rakiplerine kıyasla

en iyi sıkıştırma oranına sahiptir.

Ayrıca Dollfus & Muller, yüksek

kalitelerde dayanıklı tekstil baskısına

yönelik kurutma kayışları üretmektedir.

Bu baskı kurutma kayışları, yatak

örtülerinin pigment baskısı için özel

olarak tasarlanmış en dayanıklı baskı

kurutucu kayışlarıdır. Dollfus & Muller,

ince kumaşlar, eşarplar, bayraklar

için özel olarak tasarlanmış özel baskı

açık örgü kayışına sahiptir. Bu kayışlar,

arka taraftaki partikülleri de önleyebilen

özel iz bırakmayan yüzeylere

sahiptir. Dollfus & Muller, en geniş kurutma

makinası kayış yelpazesine ve

en güçlü kurutma kayışlarına sahiptir.

Son olarak, Dollfus & Muller transfer

baskı keçesini geliştirdi. Bu keçe,

ısıya ve boya malzemelerine karşı

dayanıklıdır ve renklendiricilerin

kumaşlara mükemmel bir şekilde

aktarılmasını sağlar.

2013 yılından bu yana M. Ali Çetin,

Türkiye’de sıkıştırma keçelerinin

temsilcisidir. O zamandan beri müşteriler,

Dollfus & Muller keçelerinin

daha iyi çekme kontrolü ve ömür

sağladığını fark ettiler.

necessary equipment to produce innovative yarn types,

allowing manufacturers to make the highest quality carpets

at the most economic prices.

DOLLFUS & MULLER Hall 12 Booth 1219B

Dollfus & Muller is now more than 200 years old. They

manufacture specialized technical textiles: endless felts

and endless belts.

Dynajet is a sales department of Dollfus & Muller specialized

in fabrics for ink jet printers and wide widths fabrics

for theaters and events.

The endless felts and dryer belts are designed for the textile

finishing and nonwovens factories: • compacting felts

for knit finishing • sanforizing felts for denim and woven

fabrics finishing • printing dryer belts for textile printing •

sublimation blankets for transfer printing • decatizing felts

for wool finishing • dryer belts for thermo-bonding ovens

• tensionless dryer belts for knit finishing

Dollfus & Muller improves the compacting felt for knit

finishing with major evolutions in order to serve better the

dyeing houses. The compacting felt quality brings a special

care to the fabrics thanks to its smoothest surface,

has an excellent guiding and the best compacting rate

in relations with its new exclusive compacting felt design.

The Dollfus & Muller sanforizing palmer felts are ideal for Denim

producers. The Dollfus & Muller Sanfor felts are recognised

by most of the major machine makers as the best felts.

Furthermore, Dollfus & Muller manufacture durable

printing dryer belt qualities. These print dryer belts are the

most durable printing dryer belt specially designed for

pigment printing of bed sheeting. Dollfus & Muller has its

exclusive print open mesh belt specially designed for the

production of fine fabrics, scarves, flags, these belts have

special non-marking surfaces which can avoid as well the

particles on the back side. Dollfus & Muller has the widest

range of printing dryer belts and the strongest dryer belts.

Finally, Dollfus & Muller improved the transfer printing felt.

This felt is resistant against the heat and dye staff insuring

a perfect transfer of colorants on the fabrics.

Since 2013, M. Ali Çetin is the agent for compacting felts in

Turkey. Since then, the customers have recognized Dollfus

& Muller’s felts were giving better shrinkage control and life.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


72

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Erhardt+Leimer ITM’de:

İyileştirilmiş üretim süreçleri için

yeni denetim teknolojileri

Erhardt+Leimer at ITM:

New inspection technologies for

improved production processes

E+L, İTEKS ve diğer ortak firmalar ile birlikte

ITM’de 14. salon 06B numaralı stantta yer alacak.

E+L will be exhibiting at ITM together with ITEKS and

other partner companies in hall 14 at booth 06B.

Dünyanın en büyük tekstil makineleri ticaret fuarlarından

biri olan ITM, başlangıçta planlanandan

iki yıl sonra, 14-18 Haziran tarihleri arasında

tekrar İstanbul’da gerçekleşecek. Web otomasyonu

için kanıtlanmış sistem ve cihazlarına ek

olarak, Erhardt+Leimer Group burada, üretim süreçlerini

optimize etmek ve daha güvenilir hale

getirmek için kullanılabilen, kumaştaki çapraz

dikişleri veya metal parçacıkları algılamak için

bir dikiş sensörü ve bir metal dedektörü olmak

üzere iki yeni kontrol teknolojisi sunacak.

Sensör çapraz dikişleri insan gözü kadar

güvenilir bir şekilde algılar

SI 1001 adı altında pazarlanan dikiş sensörü,

baskılı veya tek renkli kumaşlardaki her türlü

dikişi optik olarak algılar. Yeni yazılım algoritmaları,

çapraz dikişleri ilk kez insan algısı düzeyinde

tespit etmeyi mümkün kılıyor. Sensör, ışık vericisi

ve lensli matris kameraya ek olarak akıllı telefon,

tablet veya diğer mobil cihazlarla güvenli

iletişim için bir WLAN kartı içerir. Ayrıca, örneğin

özel dikişleri çevrimdışı olarak test etmek için kullanılabilecek

özel bir uygulama da mevcuttur.

Bir çapraz dikiş algılandığında, sensörün dijital

çıkışı, makineye bağlı olarak, örneğin kalender

silindirlerinin açılması, kesme bıçağının kısa bir

süre kaldırılması veya dikişin baskı işlevi olmadan

dijital baskı makinesinden geçmesi için de-

Özel algoritmalar sayesinde

SI 1001 dikiş sensörü, baskılı tekstillerde

bile çok çeşitli dikişleri algılar.

Thanks to special algorithms,

the SI 1001 seam sensor detects a wide

variety of seams even on printed textiles.

Two years later than originally planned, the

ITM, one of the world’s largest trade fairs for

textile machinery, will again take place in Istanbul

from June 14 to 18. In addition to its proven

systems and devices for web automation,

the Erhardt+Leimer Group will be presenting

two new inspection technologies here, a seam

sensor and a metal detector, for detecting

cross seams or metal particles in the fabric,

which can be used to optimize production processes

and make them more reliable.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


ITM SURVEY ITM DOSYASI 73

Sensor detects cross seams as reliably as

the human eye

The seam sensor, marketed under the name

SI 1001, optically detects any type of seam on

printed or single-color fabrics. New software

algorithms make it possible for the first time

to detect cross seams at the level of human

perception. In addition to a light transmitter

and a matrix camera with lens, the sensor

also contains a WLAN card for secure communication

with a smartphone, tablet or other

mobile device. Also available is a dedicated

app that can be used, for example, to test

special seams offline. When a cross seam

is detected, a digital output of the sensor is

switched so that, depending on the machine,

for example, the calender rollers are opened,

the shearing blade is lifted briefly or the seam

runs through the digital press without a print

function. The seam sensor can also be used to

calculate the running meters per batch.

Metal detector with segment-wise evaluation

During the production of textiles, small metal

particles find their way into the web due to

the various processing steps. If these are not

all detected, extremely costly damage may

occur on the downstream calender rollers and

shearing tools. Furthermore, there is also a risk

of catalytic reactions in wet finishing. As a result,

whole web sections are often converted

into scrap. The ELMETA MDA1005 / 1006 metal

detector reliably and accurately detects the

smallest metal particles over the entire width

of the web. Per segment (300 mm) a signal

LED on the sensor indicates the position of the

metal particle in the web. The metal detector

can be used for dry and damp web textiles,

non-woven fabrics and carpets. It works at

production speeds from 2 to 500 m/min.

Web cleaning for different applications

ELCLEAN is a modular web cleaning system for

the removal of dust and similar contaminants

in production lines where space is limited.

The system consists of components such as

brushes and fabric rolls as well as non-contact

components such as powerful blowers and a

highly efficient vacuum system. Depending

on the application, the system is equipped

with all or only certain components. Suitable

filter systems enable simple and reliable disposal

of the impurities. The system is available in

cantilever design for narrow webs as well as

with a support on both sides for wide webs.

It can be integrated into production lines or

operate as a stand-alone machine.

MD 1005 metal

dedektörü, tekstil

makinelerini, örn.

kumaşta kırık iğneler gibi,

metal parçaların neden

olduğu hasarlardan korur.

The MD 1005 metal detector

protects textile machines from

damage caused by metal parts,

e.g. broken needles, in the fabric.

ğiştirilir. Dikiş sensörü, parti başına işlenen kumaş

metresini de hesaplamak için de kullanılabilir.

Segment bazında değerlendirmeye sahip

metal dedektörü

Tekstillerin üretimi sırasında, çeşitli işlem adımlarından

dolayı küçük metal parçacıklar ağın

içine girer. Bunların hepsi tespit edilmezse,

aşağı akışlı kalender silindirlerinde ve kesme

aletlerinde son derece maliyetli hasarlar meydana

gelebilir. Ayrıca ıslak terbiyede katalitik

reaksiyon riski de vardır. Sonuç olarak, tüm

web bölümleri genellikle hurdaya dönüşme

riski bulunmaktadır. ELMETA MDA1005 / 1006

metal dedektörü, tüm ağ genişliği boyunca en

küçük metal parçacıkları güvenilir ve doğru bir

şekilde algılar. Segment başına (300 mm), sensör

üzerindeki bir sinyal LED’i, metal parçacığın

ağdaki konumunu gösterir. Metal dedektörü

kuru ve nemli dokuma kumaşlar, dokumasız

kumaşlar ve halılar için kullanılabilir. 2 ila 500

m/dak üretim hızlarında çalışır.

Farklı uygulamalar için web temizleme

ELCLEAN, alanın sınırlı olduğu üretim hatlarında

toz ve benzeri kirleticilerin giderilmesi için

modüler bir ağ temizleme sistemidir. Sistem,

fırçalar ve kumaş rulolar gibi bileşenlerin yanı

sıra güçlü üfleyiciler ve yüksek verimli bir vakum

sistemi gibi temassız bileşenlerden oluşur.

Uygulamaya bağlı olarak, sistem tüm veya

yalnızca belirli bileşenlerle donatılmıştır. Uygun

filtre sistemleri, kirleticilerin basit ve güvenilir

şekilde bertaraf edilmesini sağlar. Sistem, dar

ağlar için konsol tasarımının yanı sıra geniş

ağlar için her iki tarafta birer destek ile kullanılabilir.

Üretim hatlarına entegre edilebilir veya

bağımsız bir makine olarak çalışabilir.

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


76

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

RoZa Plastik, ITM’de enerji tasarruflu

ürünlerini sergileyecek

RoZa Plastik will exhibit

its energy saving products at ITM

Üretiminde kullandığı yüksek

teknoloji ürünleri ile birlikte

müşterilerine düşük enerji

tüketimiyle daha fazla iplik

üretimi sağlayan RoZa Plastik,

toplam üretim kapasitesinin

yaklaşık %45-50’sini ihraç ediyor.

RoZa Plastik, which is providing

its customers to make more

yarn production with low

energy consumption with the

high technology products it

uses in its production, exports

approximately 45-50% of its total

production capacity.

İtalyan ortaklı RoZa Plastik, iplik taşıyıcı plastik

ürünler (Ring masurası, fitil kalemi, iplik boya

bobini, fitil kalemi askısı, iplik aktarma konikleri vb.)

üretimini İstanbul Beylikdüzü’ndeki fabrikasında

gerçekleştiriyor. Üretiminde kullandığı yüksek

teknoloji ürünleri ile birlikte müşterilerine düşük

enerji tüketimiyle daha fazla iplik üretimi sağlıyor.

Türkiye’nin alanında lider firması olan RoZa Plastik,

toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %45-50’sini

ihraç ettiğini belirten RoZa Plastik Pazarlama Müdürü

Mustafa Danış, sorularımızı cevaplandırdı.

RoZa Plastik, with its Italian partner, produces

yarn carrier plastic products (Ring bobbin,

roving pen, yarn dye bobbin, roving pen hanger,

yarn transfer cones, etc.) in its factory in

Beylikdüzü, Istanbul. With the high technology

products it uses in its production, it provides its

customers to make more yarn production with

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ve iddialı

olduğunuz ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

“Piyasaya sunduğumuz 1mm et kalınlığına

sahip masuralarımız ile birlikte % 30’a kadar

daha fazla iplik ve daha düşük enerji sağlayan

ürünlerimizi sergileyeceğiz. Ayrıca Toyota, Lakshimi

makinelerine uygun en yeni masura ve fitil

kalemlerimizi, fitil askılarımızı ziyaretçilerimizin

beğenisine sunacağız. ”

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


ITM SURVEY ITM DOSYASI 77

ITM’den beklentileriniz nelerdir?

“Pandemi başladığından bu yana fuarlardan

oldukça uzak kaldık, bu geçen süreden sonra bizler

için yeni ürünlerimizin sergilenmesi hususunda

ITM’i fırsat olarak görüyoruz. Sektörün bütün bileşenlerini

bir araya getirecek olan ITM’in ihracatçılarımıza

ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm sizin

için ne ifade ediyor?

“Plastik üreticisi olarak sürdürülebilirlik ve çevre

hassasiyeti bizler için öncelikli. Ürünlerimiz

geri dönüşümü gerçekleştirilebilen plastiklerden

üretilmektedir.”

low energy consumption. RoZa Plastik Marketing

Manager Mustafa Danış, stating that RoZa

Plastik, the leading company in its field in Turkey,

exports approximately 45-50% of its total

production capacity, answered our questions.

Can you give information about the products,

you will exhibit at the ITM Fair and you are

assertive about?

“We will exhibit our products providing up to

30% more yarn and lower energy, together

with our bobbins with a wall thickness of 1mm

that we offer to the market. In addition, we will

present our newest bobbin and wick pens and

wick hangers suitable for Toyota and Lakshimi

machines to our visitors. ”

Tedarikçi ve Yerli bir üretici olarak yurt

içi ve yurt dışındaki konumuzu nasıl

değerlendiriyorsunuz? Kısa, orta ve uzun

vadede hedefleriniz nelerdir?

“Türkiye’de sektörünün öncüsü olan firmamız

2010 yılından günümüze üretim kapasitesini ve

müşteri portföyünü düzenli olarak arttırmaktadır.

Kısa vadede bu artışın devamını sağlayıp, orta

ve uzun vadede üretim kapasitemizi %50 arttırıp,

ihracat oranımızı da yeni pazarlar ile birlikte toplam

kapasitemizin %50sinin üzerine çıkarmaktır.”

What are your expectations from ITM?

“Since the pandemic started, we have been

far from the fairs, after this time we see ITM as

an opportunity for us to exhibit our new products.

We wish that ITM, which will bring together

all the components of the sector, will be beneficial

for our exporters and our country.”

What do sustainability, environment and

recycling mean to you?

“As a plastics manufacturer, sustainability and

environmental sensitivity are a priority for us. Our

products are produced from recyclable plastics.”

How do you evaluate our position at home

and abroad as a supplier and a domestic

manufacturer? What are your short, medium

and long term goals?

“Our company, which is the pioneer of its

sector in Turkey, has been increasing its production

capacity and customer portfolio regularly

since 2010. Our goals are is to ensure the

continuation of this increase in the short term,

to increase our production capacity by 50%

in the medium and long term, and to increase

our export rate above 50% of our total capacity

together with new markets.”

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


80

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Dünyanın en tasarruflu yıkama ve kasar sistemlerini üreten Tachyon,

yeni makinelerini sergileyecek. Ayrıca, ITM Fuarı’nda yurtdışı

müşterilerle buluşmayı hedefliyor.

Tachyon, which produces the most economical washing and

bleaching systems in the world, will exhibit its new machines. It also

aims to meet with customers abroad at the ITM Fair.

Tachyon, su ve enerji tasarruflu

makinelerle ITM’de yer alacak

Tachyon will be at ITM with water

and energy saving machines

Tachyon, Pluvia markası ile tüm dünya için tasarruflu

kontinü yaş işlem makineleri üretmekte.

Tachyon öncesinde enerji tasarrufu ve geri

dönüşüm sistemleri üzerine uzun yıllar çalışmaların

neticesinde tasarruflu makineler konu-

Tachyon has been producing cost-effective

continuous wet processing machines for the

whole world under the Pluvia brand. Tachyon

concentrates on energy-saving machines as a

result of many years of work on energy saving

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


82

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

sunda yoğunlaşıyor. Su ve enerjinin her geçen

gün öneminin arttığı günümüzde, dünyanın en

tasarruflu yıkama ve kasar sistemlerini üretmek

için çalıştıklarını dile getiren Tachyon Genel

Müdürü Zafer Serttaş, ITM’de sergileyecekleri

makineler ve beklentiler hakkında bilgi verdi.

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ve iddialı

olduğunuz ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

“Yıkama sistemlerimizle ilgili uzun çalışmalar

sonucunda sektörde kendimizi ispatladığımızı

ve hak ettiğimiz noktaya ulaşmak ile ilgili ciddi

mesafe aldığımızı düşünüyoruz. ITM Fuarında

sadece tüketimden değil kompakt yapısı

sayesinde yerden de tasarruf sağlayan Pluvia

Pura kontinü kasar ve Pluvia Optical kontinü

optik makinemizi ön plana çıkarıyoruz. Ayrıca

hassas kumaşlar için en verimli yıkama

sonuçlarını sağlayan Maxime Drum Tamburlu

yıkama makinemizi sergileyeceğiz. Tabii ki

amiral gemimiz olan Circum Dye Halat yıkama

makinemiz de fuarda yer alacak.”

ITM’den beklentileriniz nelerdir?

“Son 2 yıldır pandemiden dolayı uluslararası

bir fuar düzenlenememesinin eksikliğini herkes

and recycling systems. Tachyon General

Manager Zafer Serttaş stated that they are

working to produce the most economical

washing and bleaching systems in the world

today, where the importance of water and

energy is increasing day by day, gave information

about the machines they will exhibit at

ITM and their expectations.

Can you give information about the products,

you will exhibit at the ITM Fair and you are

assertive about??

“As a result of long studies on our washing systems,

we think that we have proven ourselves

in the sector and that we have taken a serious

distance to reach the point we deserve. At

the ITM Fair, we are highlighting our Pluvia

Pura continuous bleaching machine and

Pluvia Optical continuous optics machine,

which are saving not only consumption but

also space thanks to their compact structures.

Besides, we will exhibit our Maxime Drum

Drum Washing Machine, which provides the

most efficient washing results for delicate fabrics.

Of course, our flagship Circum Dye Rope

Washing Machine will also be at the fair.”

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


84

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

hissetti. Bu uzun aradan sonra düzenlenen ilk

fuar olması sebebiyle özellikle yurt dışındaki

müşterilerimiz ile buluşma şansı yakalamaktan

mutluyuz. Ötelenmiş yatırımların bu fuar

sonrasında gerçekleştirilmesinin de ihtimal

dahilinde olduğunu düşündüğümüzde fuardan

beklentimiz ciddi manada yüksek.”

Sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm sizin

için ne ifade ediyor?

“Biz kendimizi müşterilerine sürdürülebilirlik

çalışmaları konusunda destek veren bir

firma olarak konumlandırıyoruz. Onlarla

birlikte geliştirdiğimiz farklı proseslerin makinelerimize

ve işletmelere adaptasyonunu

sağlayarak daha iyi kalite sonuçları verirken

tüketimlerde %60’lara varan tasarruflar

sağlamak bizi bu konuda önemli bir yere

getiriyor. Su tüketiminin konvansiyonel yıkamalara

göre daha düşük olması demek

aynı zamanda daha az kimyasal ve enerji

tüketimi anlamına da geliyor. Son dönemde

büyük alıcı firmaların tedarikçilerine su

tüketimi ile ilgili ciddi hedefler vermesi çevre

bilinci açısından çok önemli bir gelişme.

Tekstilin dünyada kirliliğe yol açan en

büyük 2. Sektör olduğunun da bilincinde

olarak giydiğimiz her ürünün çevre dostu

olmasını sağlamaya çalışıyoruz.”

What are your expectations from ITM?

“Everyone has felt the lack of an international

fair for the last 2 years due to the pandemic.

We are happy to have the chance to meet with

our customers abroad, especially since this is

the first fair to be held after a long time. Our expectations

from the fair are seriously high if we

consider that it is possible to realize postponed

investments after this fair”

What do sustainability, environment and

recycling mean to you?

“As company we see ourselves in a position

supporting its customers in sustainability studies.

While we provide better quality results by

adapting the different processes we developed

with them to our machines and businesses,

that consumption savings up to 60% brings us

to an important place in this regard. That the

water consumption is lower than conventional

washing also means less chemical and energy

consumption. It is a very important development

in terms of environmental awareness that

large buyer companies have recently given

serious targets regarding water consumption

to their suppliers. We are trying to ensure every

product we wear to be environmentally friendly

by being aware of that textile is the 2nd largest

sector causing pollution in the world.”

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


How do you evaluate our position in

the country and abroad as a domestic

manufacturer? What are your short,

medium and long term goals?

“We have come to an important point by

explaining our advantages compared to our

European competitors in the country recently.

While we are still starting to be the leader in

South Asian countries, we are accelerating

our efforts to take place in new markets such

as the Far East, Africa and South America. We

think that the ITM fair will also make a significant

contribution to us in this regard.”

Do you have any messages

you want to convey?

“We want a working group in which there will

be representatives from all areas of the sector

and academies, to be established preferably

under the coordination of the state, on sustainability,

and a medium and long-term roadmap

to be put for textile finishing businesses

that are under both environmental and cost

pressure. I think that there is a need for studies

on using our resources more effectively,

and consuming less while producing better

quality and, I would like to state that we will

work to support such an issue.”

Yerli bir üretici olarak yurt içi ve yurt dışındaki

konumuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa,

orta ve uzun vadede hedefleriniz nelerdir?

“Yurt içinde son dönemde Avrupalı rakiplerimize

göre avantajlarımızı iyi anlatarak önemli bir

noktaya geldik. Halen Güney Asya ülkelerinde

lider konumda olmaya başlarken Uzakdoğu,

Afrika ve Güney Amerika gibi yeni pazarlarda

da yer alma çalışmalarımıza hız veriyoruz. ITM

fuarının da bu konuda bize önemli katkı sağlayacağını

düşünüyoruz.”

Aktarmak istediğiniz herhangi

bir mesajınız var mı?

“Sürdürülebilirlik konusunda tercihen devlet

koordinasyonunda sektörün her alanından

ve akademiden temsilcilerin bulunduğu bir

çalışma grubu oluşturulmasını ve hem çevre

hem de maliyet baskısı altında bulunan tekstil

terbiye işletmelerinin önüne bir orta uzun

vadeli yol haritası konulmasını talep ediyoruz.

Kaynaklarımızın daha etkin kullanılması, daha

kaliteli üretirken daha az tüketebilmek konusunda

yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu

düşünüyor ve bu tarz bir konuda destek

olmak için çalışacağımızı belirtmek istiyorum.”


86

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Montex ramözü

ITM’de ilgi odağı olacak

Spotlight on the Montex stenter at ITM

Monforts Bölge Satış Müdürü Thomas Päffgen,

“İstanbul fuarında kurutma, gerdirme, ısıyla sertleştirme

ve kaplama gibi temel işlemler için Montex

ramözünün sağlamlığını ve çok yönlülüğünü

vurgulayacağız” dedi. “Montex, kumaş terbiye

“We will be emphasising the robustness and

versatility of the Montex stenter for essential

processes such as drying, stretching, heatsetting

and coating at the Istanbul show,” said

Monforts Area Sales Manager Thomas Päff-

Monforts ve Türkiye temsilcisi Neotek, üç yıllık bir aradan sonra 14-18

Haziran tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde

gerçekleşecek olan ITM 22 uluslararası tekstil makineleri fuarında eski

ve yeni müşterileri ile buluşmayı dört gözle bekliyor.

Monforts and its Turkish representative Neotek are looking forward to

meeting customers old and new at the forthcoming ITM 22 international

textile machinery show which is taking place from June 14-18 at the

Tüyap Fair and Congress Centre in Istanbul, after a three-year break.

Türkiye’de yakın zamanda kurulan bir Montex hattı

A recent Montex line installation in Turkey

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


ITM SURVEY ITM DOSYASI 87

Monforts ve Neotek ekipleri sizleri ITM 22 İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyacak

The Monforts and Neotek teams will be pleased to welcome you at ITM 22 in Istanbul.

gen. “The Montex has become the industry

standard for the fabric finishing industry,

providing a number of advantages in terms

of production throughput and especially in

energy efficiency and savings.”

“With energy prices rising steeply everywhere,

features such as the MonforClean system, or

the EcoBooster, in which waste heat from the

drying process is used to pre-heat the drying air,

are proving more invaluable than ever,” added

Ahmet Kilic of Neotek. “Monforts can provide

a range of further resource-saving and energy

recovery options tailored to each individual line

installation. We expect fruitful discussions on

how we can meet the needs of our many mill

partners during this key Istanbul event.”

With the TwinAir heating chamber system

within a Montex stenter, top and bottom airflows

can be regulated completely independently

of each other, ensuring heat is only

applied when and where it is required. The

Optiscan balancing system ensures continuous

automatic evaluation of the distance

between the nozzles and the fabric for

endüstrisi için endüstri standardı haline geldi

ve üretim hacmi ve özellikle enerji verimliliği ve

tasarrufu açısından bir dizi avantaj sağladı.”

Neotek’ten Ahmet Kılıç, “Her yerde hızla yükselen

enerji fiyatlarıyla birlikte, MonforClean

sistemi veya kurutma işleminden kaynaklanan

atık ısının kurutma havasını önceden ısıtmak

için kullanıldığı EcoBooster gibi özellikler her zamankinden

daha paha biçilmez hale geliyor”

diye ekledi. “Monforts, her bir hat kurulumuna

göre uyarlanmış daha fazla kaynak tasarrufu

ve enerji geri kazanım seçeneği sunabilir. Bu

önemli İstanbul etkinliği sırasında birçok tekstil

üreticisi ortağımızın ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimize

dair verimli tartışmalar bekliyoruz.”

Bir Montex ramöz içindeki TwinAir ısıtma odası

sistemi ile, üst ve alt hava akışları birbirinden

tamamen bağımsız olarak düzenlenebilir ve

ısının yalnızca gerektiği zaman ve yerde uygulanması

sağlanır. Optiscan dengeleme sistemi,

son derece ekonomik ve temassız kurutma için

nozullar ve kumaş arasındaki mesafenin sürekli

otomatik olarak değerlendirilmesini sağlar. Ram

makinesi içinde elde edilen sabit buharlaşma

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


88

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

oranı, optimum enerji kullanımını sağlar ve

ayrıca kumaş üzerinde iz oluşmasını önler.

En yeni Montex ramlarıyla, ısı geri kazanımı

veya yüksek kaliteli hazne yalıtımı gibi enerji

optimizasyon önlemleri olmayan geleneksel

bir ram makinesine kıyasla artık %40’a varan

toplam enerji tasarrufu elde edilebilir.

Montex ram aynı zamanda tam dijital kontrolden

yararlanır; Qualitex 800 PLC kontrol

sistemi, kullanım kolaylığı ve tam işletme

maliyetine genel bakış ve bakım izleme

dahil olmak üzere hat ve yönetim verilerine

hızlı erişim sağlar.

Dijital teknolojideki ilerlemeler mevcut

Monforts makinelerinin en yeni otomatik

tahrikler ve kontrol sistemleriyle donatılmasında

da temel yedek parça değişiminin

çok ötesine geçiyor ve önemli kazanımlar

elde edilmesini sağlıyor.

Ahmet Kılıç ve Thomas Päffgen, “ITM

sırasında 1209B numaralı hol 1209B standımızda

sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk

duyacağız” dedi.

highly economical and contact-free drying. The

resulting constant evaporation rate within the

stenter ensures optimum energy utilisation and

also avoids markings on the fabric.

With the latest Montex stenters, overall energy

savings of up to 40% can now be achieved

compared to a conventional stenter with no heat

recovery or energy optimisation measures like

high-quality chamber insulation.

The Montex stenter also benefits from full digital

control, with the Qualitex 800 PLC control

system providing ease of operation and rapid

access to line and management data, including

full operating cost overviews, as well as

maintenance monitoring.

Advances in digital technology mean that there

are also now significant gains to be made in the

retrofitting of existing Monforts machines with the

latest automatic drives and control systems, going

far beyond the basic replacement of spare parts.

“We will be very happy to welcome you on our

booth 1209B in hall 12 during ITM,” said Ahmet

Kilic and Thomas Päffgen.

Türkiye’nin ilk Montex ® Coat kaplama sistemi kısa süre önce Bursa’da Altun Tekstil’de devreye alındı

Turkey’s first Montex ® Coat coating system has recently been commissioned at Altun Tekstil in Bursa

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


90

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

ITM 2022: Rieter, Ring ve

Kompakt İplik Makinalarının

Çekiciliğini daha da geliştiriyor

ITM 2022: Rieter Further Improves

Attractiveness of Ring and

Compact- Spinning System

Rieter, Autoconer X6 modelini 14 Haziran- 18

Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul’da

(Türkiye) gerçekleşecek olan ITM 2022’de

tanıtıyor ve bu makina, sistemi tamamlayarak

şirketin ring ve kompakt iplik eğirme makinaları

teklifinin çekiciliğini daha da arttırıyor.

Ayrıca Rieter, sadece 90 saniyede takım değiştiren

F 40 fitil makinasını sergiliyor. SSM’nin

NEO-YW hassas bobin makinası Avrupa pazarında

piyasaya çıkarken komponentlerde

üç önemli yenilik tanıtılıyor.

Rieter is presenting the Autoconer X6 at the

upcoming ITM 2022 in Istanbul (Turkey), taking

place from June 14 to June 18, 2022, which

further improves the attractiveness of the

company’s ring and compact-spinning offering

by completing the system. In addition,

Rieter is showing the roving frame F 40 which

doffs at 90 seconds only. SSM’s NEO-YW precision

winder is launching into the European

market while three key innovations in components

are being introduced.

Autoconer X6, en yüksek verimlilik için anahtar makinedir

The Autoconer X6 is the key machine for highest efficiency

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


92

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

Autoconer X6, En Yüksek Verimlilik için Kilit

Makinadır

Autoconer X6 en yüksek performans seviyesinde

dünyaca tanınan bir bobin makinasıdır,

bu da onu diğer tüm Rieter makinaları ile aynı

seviyeye getirmektedir. Bobin makinası ring ve

kompakt iplik eğirme prosesinde nihai kalite

güvencesi olarak hizmet eder ve sonraki işlem

aşamalarının performansı için kilit rol oynar.

En yeni nesil ekleyici (splayser) OZ1 (Ne 20-120

ve daha ince) ve OZ2 (Ne 3-40) açık prizmaya

dayalı en iyi ekleme (splays) kalitesini sunar.

Pamuk esaslı elastik özlü iplikler, duo-core iplikler

ve multi-core iplikler eklenirken, açık prizmalar

Elastosplicer ile beraber kullanılır. Bu, kompozit

iplikhanelerde halen başarıyla uygulanmaktadır.

Multilot’lu yeni Multilink sistemi maksimum

esneklik sunar: Bir Autoconer’a dört adede

kadar ring iplik makinası bağlanabilir ve her bir

ring iplik makinası farklı türde iplik besleyebilir.

Autoconer X6’nın Rieter sistemine entegrasyonu

ile iplikhane yönetim sistemi ESSENTIAL gelecekteki

yıllarda tüm işlem aşamalarında uçtan uca

şeffaflık ve optimizasyon potansiyelini ortaya

çıkaracaktır.

F 40 fitil makinası

İlk kez ITMA 2019’da pazara tanıtılmıştı. Sadece

90 saniyelik takım değiştirme süresiyle birlikte

Autoconer X6 Is the Key Machine for Highest

Efficiency

The Autoconer X6 is a globally recognized

winding machine at the highest performance

level, putting it on a par with all other Rieter

machines. The winding machine serves as the

final quality assurance in the ring and compact-spinning

process and is key to the performance

of the subsequent process stages.

The latest splicer generation OZ1 (Ne 20 to

Ne 120 and finer) and OZ2 (Ne 3 to Ne 40)

provides an optimum splice quality based

on an open prism. When splicing cotton-based

elastic core yarns, duo-core yarns and

multi-core yarns, the open prisms are used in

combination with the Elastosplicer. This has

already been successfully introduced in vertically

integrated mills.

The new Multilink system with Multilot offers

maximum flexibility: Up to four ring spinning

machines are linked to one Autoconer, with

each ring spinning machine able to supply a

different type of yarn.

With the integration of the Autoconer X6 into

the Rieter system, the mill management system

ESSENTIAL will open up over the coming years

the potential for end-to-end transparency and

optimization throughout all process steps.

Tam otomatik fitil makinası F 40, sadece 90 saniyelik takım değiştirme süresiyle yeni standartlar belirliyor

The fully automatic roving frame F 40 sets new standards with a doffing time of only 90 seconds

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


94

ITM DOSYASI

ITM SURVEY

hassas bobin oluşumu ve çekim sistemini elektronik

ayarlama seçeneği, müşterileri Rieter

sistemleriyle beraber bu makinaya yatırım

yapmaya ikna etmektedir.

SSM kendi benzersiz sarım uzmanlığını kullanımı

kolay ve yüksek performanslı tek bir

makinada birleştiren NEO-YW hassas bobin

makinasını sunuyor. NEO-YW ITM 2022’de

Avrupa pazarına tanıtılacaktır.

Daha Yüksek Performans ve Dayanıklılık için

Komponentler

Yeni eklenen Accotex ve Temco markaları,

şimdi Accotex, Bräcker, Graf, Novibra, SSM,

Suessen ve Temco’yu içeren komponent

ailesine güç katıyor. Rieter ITM’de üç önemli

yenilik sunuyor.

Accotex’in yeni üst ve alt apronları NO-79201

sıra dışı yırtılma ve aşınma direnci ile üstün

sürtünme özelliklerine sahiptir. Dünya çapında

uygulanabilmeleri ile hizmeti ve stoklamayı çok

daha verimli hale getirirler.

Filament makinaları için Temco’nun akıllı rulman

çözümü i-Bearing, online durum izlemeye

olanak sağlar. Kritik durumları belirleyerek

rulmanlar arıza vermeden değiştirilebilir, bu

da makina duruş sürelerini en aza indirmeye

yardımcı olur.

Bugün, Bräcker’ın yüzeyi iyileştirmek için kauçuk

manşonları UV ışığıyla işleme tabi tutan

Berkolizasyon teknolojisi bir endüstri standardı

haline geldi. Bräcker ITM’de tutarlı, enerji verimli

ve ayarlanabilir UV uygulaması anlamına

gelen berkolizer pro teknolojisini tanıtıyor.

İplik Endüstrisindeki Fırsatlar ve Zorluklar

2021, Türk iplik eğirme endüstrisi için eşsiz bir yıldı.

Pandemiden sonra pazarın iyileşmesi ve endüstrideki

bölgesel değişiklikten hız alan Türk

Yerel pazarlara daha fazla

verimlilik ve sürdürülebilirlik getirecek

NEO-YW, Avrupa lansmanını Türkiye’de gerçekleştirecek

NEO-YW to start European roll out in Turkey bringing

more efficiency and sustainability to local markets

The roving frame F 40

It was already introduced to the market at

ITMA 2019. A precise bobbin build-up in combination

with a doffing time of 90 seconds

only and the option of setting the drafting

system electronically are convincing customers

to invest in this machine in combination

with Rieter systems.

SSM is presenting the NEO-YW precision winder

which brings to bear SSM’s unmatched winding

expertise into one easy-to-use and high-performing

machine. NEO-YW will kick off its launch

into the European market at ITM 2022.

Components for Higher Performance and

Durability

The newly acquired Accotex and Temco brands

are adding strength to the components

family, which now includes Accotex, Bräcker,

Graf, Novibra, SSM, Suessen and Temco. Rieter

is presenting three key innovations at ITM.

Accotex’s new top and bottom aprons NO-

79201 offer outstanding tear and abrasion

resistance and superior friction properties. They

can be applied universally, making service

and stocking more efficient.

Temco’s intelligent bearing solution i-Bearing

for filament machines allows condition monitoring

online. By identifying critical conditions,

bearings can be replaced before they fail

which helps to minimize machine downtimes.

Today, Bräcker’s berkolizing technology of

treating rubber cots with UV light to improve

the surface has become an industry standard.

At ITM, Bräcker is introducing the berkolizer pro

which stands for consistent, energy-efficient,

and adjustable UV treatment.

Opportunities and Challenges to the Spinning

Industry

2021 was an unprecedented year for the

global spinning industry. Driven by the market

recovery after the pandemic and the regional

shift of the industry, customers invested in new

spinning systems at levels never experienced

before. And despite the current uncertainties,

customers continue to invest.

As market and technology leader, Rieter succeeded

in this environment in posting a record

order intake for 2021. This is clear evidence

of the high level of trust customers have in

Rieter. Dr. Norbert Klapper, CEO of Rieter, says:

“Systems, machines, components, parts and

services from Rieter have ensured competiti-

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


Accotex’in üst ve alt apronları NO-79201,

olağanüstü yırtılma ve aşınma direncine sahiptir

Accotex’s top and bottom aprons NO-79201

feature outstanding tear and abrasion resistance

veness and success for customers over

many years in the past and will continue

to do so in the future.”

Dr. Klapper also comments on the challenges

that lie ahead for the industry as

it takes advantage of market opportunities:

“The pandemic is not over yet, and

business is exposed to dramatic cost

increases as well as shortages in material

supplies and logistics. In difficult

times, it is important to work together

even more closely than under normal

circumstances. It’s all about true partnership

and trust – the basis of Rieter’s

business for 226 years.”

müşteriler yeni iplik makinalarına daha

önce hiç yaşanmayan seviyelerde

yatırım yaptı. Ve mevcut belirsizliklere

rağmen, Türk müşteriler yatırım yapmaya

devam ediyor. 2021 yılında Rieter için

Türkiye’den yapılan 500 milyon İsviçre

Frank’ının üzerinde Satın Alım, Türk

müşterilerinin Rieter’e ne denli güvenliğini

gösteriyor. Rieter CEO’su Dr. Norbert

Klapper: “Rieter’in sistemleri, makinaları,

komponentleri, parçaları ve hizmetleri,

geçmişte Türk müşterilerine rekabet

gücü ve sağlamıştır ve gelecekte de

bunu sağlamaya devam edecektir.”

Dr. Klapper, pazar fırsatlarından yararlanan

endüstriyi bekleyen zorluklar

hakkında şunları söylüyor: “Pandemi

henüz bitmedi ve işletmelerimiz, malzeme

tedariki ve lojistik aksaklıkların yanı

sıra dramatik maliyet artışlarına maruz

kalmaktadır. Zor zamanlarda, normal koşullarda

olduğundan daha yakın bir şekilde

birlikte çalışmak önemlidir. Her şey

gerçek ortaklık ve güvende biter- Rieter

işletmesinin 226 yıldır temeli budur.”


96

TECHTEXTIL ÖZEL

TECHTEXTIL EXCLUSIVE

© 2022, SSM

Yenilikleri gerçekleştiren...

What innovations

are made of...

İsviçre Tekstil Makineleri üyeleri, teknik tekstillerin

genişleyen dünyası için filament iplik üretimine yön veriyor.

Swiss Textile Machinery members drive filament yarn production

for the expanding world of technical textiles

Yüksek performanslı iplikler artık çok çeşitli teknik

uygulamalarda geleneksel hammaddelerin

yerini alma yönünde neredeyse sınırsız olanaklar

sunuyor. Genellikle kişiye özel üretilen bu

filament iplikler, diğerlerinin yanı sıra otomotiv,

High-performance yarns now offer almost

unlimited possibilities for replacing traditional

raw materials in a vast range of

technical applications. Often tailor-made,

these filament yarns go way beyond the

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


98

TECHTEXTIL ÖZEL

TECHTEXTIL EXCLUSIVE

havacılık, denizcilik, tıp ve inşaat gibi sektörlerde

yeni kullanımlar bularak geleneksel “tekstil”

fikrinin çok ötesine geçiyor. Bu yeniliklerin

temelini oluşturan iplikleri üreten İsviçre’den

gelen makineler ve teknoloji, bu tür birçok gelişmenin

ön saflarında yer almaktadır.

Teknik tekstiller, her zaman farkında olmasak

da bugün günlük hayatımızın her yerinde.

Bazıları, dikiş ipliklerinden suni çimlere kadar

daha açık bir şekilde tekstil ürünlerindedir.

Ancak arabaları örnek alın: Modern araçlar,

sofistike ipliklerden yapılmış parçalarla doldurulur.

Artık otomotiv parçaları üreticilerinin

uzmanlıklarına ve deneyimlerine güvenerek

İsviçre Tekstil Makineleri üyelerine şablon

malzeme ve gereksinim listeleri göndermeleri

yaygın bir uygulama. Üyeler, uzmanlarının

özelleştirilmiş çözümler tasarladığı ve DNA’larının

bir parçası olan saf yenilikçi ruhu çağrıştırdığı

en son makine kurulumlarına sahip

geliştirme ve test merkezlerini işletir.

Uç noktalarda

Heberlein hava ile düğüm atma tabancası

söz konusu olduğunda teknoloji, uygulamaları

mevcut hayal gücümüzün ötesine taşıyor.

Yüksek mukavemetli teknik elyaflarla çok çeşitli

kullanımlar için geliştirilmiş olup, 16’100 dtex’e

kadar aramid elyafları, 30’000 dtex’e kadar

karbonu, 5’500 dtex’e kadar Dyneema’yı ve

4’800 dtex’e kadar camı birleştirmede sorun

yaşamazlar. Sıkıştırılmış hava kullanarak, tabancalar,

karışmayan düğümler olmadan yırtılmaya

dayanıklı, homojen bir malzeme eki üretir.

Retech, filament iplikler alanında, lifleri mükemmel

bir şekilde çekme ve gerdirme için

etkileyici özellikler elde edecek teknolojiye

sahiptir. Üstten ısıtmalı gode ruloları – çoğu

özelleştirilmiş – yüksek performanslı elyaflar

için geliştirilmiştir. 400 °C’ye kadar sıcaklıklar

elde edilebilir. Her özel süreç için doğru

ayarları ve geniş hız aralıklarını birleştirmek,

benzersiz son ürünlerle sonuçlanır.

Üst düzey uygulamaların kumaş üreticileri,

herhangi bir kalite riskinden kaçınmalıdır.

İplik üreticileri bu sorumluluğun çok iyi farkındadır,

bu nedenle teknik iplikler için Rieter’in

yan kuruluşu SSM tarafından geliştirilen hassas

bobin sarıcılarını kullanırlar. Ring büküm

bobinlerinden iplikler alan uzman finiş sarıcılar,

50.000 dtex’e kadar kalın numara teknik

iplikler üretebilir ve yeni bir esneklik ve sarım

kalitesi seviyesi sunar.

conventional idea of ‘textiles’ – finding new

uses in sectors such as automotive, aviation,

maritime, medical and construction, among

many others. Machines and technology from

Switzerland are in the forefront of many such

developments, producing the yarns which

are the basis for these innovations.

Technical textiles are everywhere in our

daily lives today, even if we may not always

realize it. Some are in more obviously textile

products, from sewing threads to artificial

turf. But then, take cars as an example:

modern vehicles are stuffed with parts made

from sophisticated yarns. It’s common for

producers of automotive parts now to send

template material and requirement lists to

Swiss Textile Machinery members, trusting

their expertise and experience. Members

operate development and testing centers

with latest machine installations, where their

experts devise customized solutions, as well

as calling on the pure innovative spirit which

is part of their DNA.

At the extremes

Technology drives applications beyond our

current imagining in the case of Heberlein

air splicers. Developed for a wide range of

uses with high-strength technical fibers, they

have no problems splicing aramid fibers up

to 16’100 dtex, carbon up to 30’000 dtex,

Dyneema up to 5’500 dtex, and glass up to

4’800 tex. Using compressed air, the splicers

produce a tear-resistant, homogeneous splice

of material without interfering knots.

Retech has the technology to achieve

impressive specifications for filament yarns,

drawing and stretching fibers to perfection.

Top heated godet rolls – many customized

– are developed for high-performance

fibers. Temperatures up to 400 °C can be

achieved. Combining the right settings and

wide speed ranges for each specific process

results in unique end-products.

Fabric producers of high-end applications

must avoid any quality risk. Yarn producers are

well aware of this responsibility, so they use

precision package winders for technical yarns,

developed by Rieter’s subsidiary SSM. Taking

yarns from ring twisting bobbins, its specialist

finish winders can produce coarse-count

technical yarns up to 50’000 dtex, offering a

new level of flexibility and winding quality.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


100 TECHTEXTIL ÖZEL

TECHTEXTIL EXCLUSIVE

Yaşam tarzı temelleri

İlk bakışta, sürücüler arabalarının içinde “gizli”

olan birçok teknik ipliği fark etmeyebilirler. Bu

ürünler, neredeyse hiç ağırlık olmadan stabilite

sağlamak veya tanımlanmış uzamada çekme

kuvvetlerini emmek gibi işlevlere sahiptir. Bu tür

kontrollü uzama davranışı, örneğin tekstil malzemesinin

seçiminden ve kullanılan ipliklerin

özel yapısından kaynaklanmaktadır.

Bu özellikler, büküm ve kablolama makinelerini

otomotiv endüstrisi için gerekli kılmaktadır.

Saurer, çok geniş bir iplik numarası aralığında

çeşitli besleme malzemelerinden yapılan teknik

ipliklerin üretimi için ideal makineler sunar.

Lastik karkasları, dişli motor kayışları, emniyet

kemerleri, hava yastıkları ve kamyon brandaları

gibi araç ürünleri için gereklidirler.

Teknik iplikler aynı zamanda mobil cihazlarımızda

şaşırtıcı bir rol oynamaktadır. Dokunma,

aşağı yukarı kaydırma ve tıklama, telefonlarımız

ve çok sayıda diğer yaşam tarzı temelleri

ile milyarlarca insanın ikinci doğasıdır. Bununla

birlikte bu ekranlarda hafife aldığımız dokunma

hassasiyetinin büyük ölçüde bükülmüş cam

elyaflarla mümkün olduğunu kaç kişi bilir. Rieter’in

komponent işinin bir parçası olan Bräcker,

cam elyaf büküm için iyi dengelenmiş dikey

sinter metal halkalar ve naylon kopçalar sunar,

böylece iplik fabrikaları en yüksek verimlilik ve

kalite seviyelerine ulaşabilir.

Gelecek sınırsız…

Otomotiv ve iletişim teknolojisi; medikal, ulaşım

ve inşaat gibi sektörlerdeki iyi bilinen teknik

tekstil pazarlarının yanı sıra İsviçre Tekstil Makineleri

Birliği üyeleri için zaten önemli endüstriler.

Akıllı giyim, şimdiden önemli potansiyele sahip

bir alan olarak dikkat çekiyor. Doğal olarak,

üyeler sürekli olarak diğer olasılıkları araştırıyorlar.

Yenilikçi İsviçre tekstil makineleri, enerji

(piller) ve plastikte halihazırda uygulanmaktadır.

Bir sonraki trend herkesin tahmininde…

İsviçre, inovasyonun merkezidir ve İsviçre Tekstil

Makineleri Birliği üyeleri, danışmanlık, bileşen

ve makine arayan ortaklar için kesinlikle ilk

sırada gelmektedir. Üyeler, teknik tekstillerin

genişleyen dünyasında sınırsız gelecek potansiyelini

keşfetmek için halihazırda endüstri odaklı,

kâr amacı gütmeyen araştırma kurumlarıyla

yakın iş birliği içinde çalışıyorlar.

Lifestyle essentials

At first glance, motorists might fail to notice

many of the technical yarns ‘hidden’ inside

their cars. These products have functions

such as providing stability with hardly any

weight, or absorbing tensile forces at defined

elongation. This kind of controlled elongation

behaviour, for example, arises from the

choice of textile material and the special

construction of the yarns used.

Such specifications make twisting and cabling

machines essential for the automotive industry.

Saurer offers ideal machines for the production

of technical yarns made from a variety of feed

materials in a very wide yarn count range.

They are needed for vehicle products such as

tire carcasses, toothed engine belts, seat belts,

airbags and lorry tarpaulins.

Technical yarns also play a surprising role in

our mobile devices. Tapping, scrolling and

swiping are second nature for billions, with

our phones and a plethora of other lifestyle

essentials. Yet, how many people would

know that the touch-sensitivity we take for

granted on these screens is largely made

possible by twisted glass fibers. Bräcker,

part of Rieter’s components business, offers

a well-balanced selection of vertical sinter

metal rings and nylon travelers for glass fiber

twisting, so that mills can achieve the highest

levels of productivity and quality.

Future unlimited…

Automotive and communication technology

are already important industries for Swiss

Textile Machinery members, along with wellknown

technical textiles markets in sectors

such as medical, transport and construction.

Smart-wear is already noted as a field with

significant potential. Naturally, members are

constantly investigating other possibilities.

Innovative Swiss textile machinery is already

applied in energy (batteries), and plastics. The

next trend is anybody’s guess…

Switzerland is the hub of innovation and Swiss

Textile Machinery members are definitely

the first call for partners seeking consultancy,

components and machines. Members already

work closely with industry-oriented, non-profit

research institutions, building relationships to

explore the unlimited future potential in the

expanding world of technical textiles.

The Swiss Textile Machinery Association hosts

visitors at the Techtextil Members’ Pavilion

in Hall 12.0, B11 presenting Bräcker, Crealet,

Heberlein, Hunziker, Jakob Müller, Loepfe,

Retech, Steiger, W. Grob, Zeta Datatec.

İsviçre Tekstil Makineleri Birliği, Techtextil’de

Bräcker, Crealet, Heberlein, Hunziker, Jakob

Müller, Loepfe, Retech, Steiger, W. Grob, Zeta

Datatec'in de yer alacağı Salon 12.0, B11'deki

Üyeler Pavyonunda ziyaretçileri ağırlayacak.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


14-18 JUNE 2022

TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER

BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

www.hightexfairs.com

Official Airline

“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”


102 TECHTEXTIL ÖZEL

TECHTEXTIL EXCLUSIVE

Sentetik filament üretiminde

ısıya hâkim olmak

Mastering the heat

in synthetic filament production

Teknik iplikler olarak sınıflandırılan poliamid, polyester, polipropilen,

aramid, karbon, biyo bazlı ve diğer birçok polimerden yapılmış

iplikler ve yüksek performanslı lifler, Retech’in özel bir alanıdır. İsviçreli

şirket, ısıl işlem ve her tür malzemeden suni ve sentetik elyaf çekme

konusunda uzmandır. Retech son gelişmelerini Techtextil Germany

2022’de Salon 12.0, Stand B11’de sunuyor.

Threads made of polyamide, polyester, polypropylene, aramid,

carbon, bio-based and many other polymers, categorized as technical

yarns and high-performance fibers are a special field of Retech. The

Swiss company is the expert in heat treatment and drawing manmade

fibers of any material. They present their latest developments at

Techtextil Germany 2022 in Hall 12.0, Booth B11.

Retech’in 220 mm’lik teknik ipliklere yönelik godesi

Retech’s 220 mm heated technical yarn godet

Maksimum mukavemete sahip teknik iplikler için

güçlü bir talep tespit eden Retech, bir seferde sekiz

veya on iki ipliği işlemek için yeni piyasaya sürülen

420 mm’lik ideal uzunluğa sahip gode silindiri ile bu

talebe odaklandı. 250 mm’lik genişletilmiş çapı, aynı

bekleme süresiyle önemli ölçüde artırılmış bir hız sağlar.

Ek olarak, daha yüksek motor torku, iplik mukavemetinde

en iyi sonuçları garanti eder. Diğer teknik

parametreler de dikkate değerdir: hız 6500 m/dk’ya

kadar yükseltilebilir ve sıcaklık +/- 1,5 °C’lik mükemmel

bir sıcaklık profili ile 250°C’ye ulaşır.

Identifying a strong demand for technical

yarns with maximum strength,

Retech addressed this with the newly-launched

godet roll, with an ideal length

of 420 mm to process eight or twelve

threads at a time. Its extended diameter

of 250 mm allows a significantly increased

speed with the same dwell time.

Additionally, the higher motor torque

guarantees the very best results in yarn

tenacity. Further technical parameters

are as remarkable: speed can be ramped

up to 6500 m/min and the temperature

reaches 250°C with an excellent

temperature profile of +/- 1.5 °C.

High-temperature godet rolls are invented

for high-performance fibres. Some

unique yarn characteristics are made

possible by impressive temperatures.

High-performance fibres require temperature

at extremely high levels, since

fibres such as para-aramids have high

glass transition temperatures nearing

370 °C. Retech high-temperature godet

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


olls have a heating power of up to 400

°C. They also offer outstanding performance

in terms of precision within 0.5°C

– guaranteed by the established Retech

temperature controller – and repeat

accuracy from 1 to 100 godets.

Retech’s innovations for godet roll temperature

management are precise, reliable,

easy to handle, and durable. One

of these innovations is the temperature

transmitter which proves to operate in

the harshest electromagnetic environment

at highest precision. The system’s

key part, the co-rotating sensor fork was

recently revolutionized. Latest electronic

and new materials compensate

for disturbing influences which could

tamper with the measuring signal. Last

but not least, the UTL monitoring device

analyses the data and integrates it in

the communication protocol for perfect

data security. The UTL guides filament

yarn producers toward Industry 4.0.

Yüksek performanslı elyaflar için yüksek

sıcaklıklı gode ruloları keşfedilmiştir.

Etkileyici sıcaklıklar sayesinde bazı benzersiz

iplik özellikleri mümkün olmaktadır.

Para-aramidler gibi lifler 370 °C’ye yakın

yüksek cam geçiş sıcaklıklarına sahip

olduğundan, yüksek performanslı lifler

son derece yüksek sıcaklık seviyeleri

gerektirmektedir. Retech yüksek sıcaklık

gode silindirleri 400 °C’ye kadar ısıtma

gücüne sahiptir. Ayrıca, yerleşik Retech

sıcaklık kontrolörü tarafından garanti

edilen 0,5°C hassasiyette olağanüstü

performans ve 1 ila 100 gode arasında

tekrarlama doğruluğu sunarlar.

Retech’in gode rulo sıcaklık yönetimine

yönelik yenilikleri hassas, güvenilir, kullanımı

kolay ve dayanıklıdır. Bu yeniliklerden

biri de en zorlu elektromanyetik

ortamlarda en yüksek hassasiyetle çalıştığını

kanıtlayan sıcaklık transmiteridir.

Sistemin en önemli parçası olan birlikte

dönen çatal sensor yakın zamanda bir

devrim gerçekleştirdi. En son elektronik

ve yeni malzemeler, ölçüm sinyalini

kurcalayabilecek rahatsız edici etkileri

telafi eder. Son olarak, UTL izleme cihazı

verileri analiz eder ve mükemmel veri

güvenliği için bunları iletişim protokolüne

entegre eder. UTL, filament iplik üreticilerini

Endüstri 4.0’a yönlendiriyor.


104 TECHTEXTIL ÖZEL

TECHTEXTIL EXCLUSIVE

Stäubli, Techtextil Texprocess

Frankfurt 2022’de

Stäubli at Techtextil Texprocess

Frankfurt 2022

Stäubli’nin kaliteli makineler konusundaki

itibarı, sürekli Ar-Ge, en kaliteli malzemelerin

kullanımı ve makine kurulumundan önce,

sırasında ve sonrasında kapsamlı hizmet

yoluyla geliştirilen dahiyane teknolojilere

dayanmaktadır. En zorlu olanlarda dahil

olmak üzere her türlü teknik kumaşı üreten

Staubli tekstil makineleri dünya çapında

her gün faaliyet göstermektedir. Tek parça

dokuma (OPW) hava yastıkları, hafif yapılar

için özel kumaşlar ve suni çim gibi teknik

kumaşların üretilmesi en yüksek taleplere

tabidir ve bunlar şirketin geniş eksantrik ma-

Stäubli’s reputation for quality machinery is based

on ingenious technologies developed through

continual R&D, the use of top-quality materials,

and comprehensive service before, during, and

after the machinery installation. Stäubli textile

machinery is in daily operation around the world,

producing all sorts of technical fabrics, including

the most demanding. Producing technical fabrics

such as one-piece woven (OPW) airbags, custom

fabrics for lightweight construction, and artificial

grass is subject to highest demands, and these are

fully met by the company’s broad range of cam

motions, rotary dobbies and Jacquard machines,

Stäubli standını ziyaret edenler, PP bant da

dahil olmak üzere teknik ipliklerin işlenmesi için ideal olan

MAGMA çözgü bağlama makinesini görecekler.

Visitors to the Stäubli booth will see

the MAGMA tying machine, which is ideal

for processing technical yarns, including PP tape.

Dokuma endüstrisinde 125 yılı aşkın tecrübesi

ile Stäubli, yüksek hızlı ağızlık açma ve dokuma

hazırlık makinelerinin önde gelen küresel

üreticisi olarak tanınmaktadır. Teknik kumaşların

dokunması, karlı ve rekabetçi fabrika işletimi,

yüksek hassasiyet ve optimize edilmiş üretim

hızları gerektirir. Stäubli makineleri her ikisinin

de yanı sıra olağanüstü dayanıklılık sağlar.

Techtextil Texprocess 2022’nin ziyaretçileri,

Stäubli makinelerinin tüm yelpazesi ve yeni

uygulama alanları için gelişmiş üretim çözümleri

hakkında bilgi edinmek için Salon 12.0’daki

Stand D89’a davet ediliyor.

With over 125 years of experience in the weaving industry, Stäubli is well known as

a leading global manufacturer of high-speed shedding and weaving preparation

machinery. When it comes to weaving technical fabrics, profitable and competitive mill

operation requires high precision and optimized production speeds. Stäubli machinery

provides both, as well as exceptional durability. Visitors to Techtextil Texprocess 2022

are invited to come by Booth D89 in Hall 12.0 to learn about the entire range of Stäubli

machinery and advanced production solutions for new application areas.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


TECHTEXTIL EXCLUSIVE TECHTEXTIL ÖZEL 105

Stäubli TF dokuma sisteminde dokunan teknik

kumaşlardan bir seçki, Salon 12.0'daki Stand D89'da görülebilir.

A selection of technical fabrics woven on the Stäubli TF weaving system can be seen at Booth D89 in Hall 12.0.

but also its complete TF weaving systems. In addition,

Stäubli provides renowned automation solutions

to optimize time consuming weaving preparation

processes, such warp tying and drawing-in.

Visitors to the Stäubli booth will see the MAGMA

tying machine, which is ideal for processing technical

yarns, including PP tape.

Stäubli – Competence in technical weaving and

supporting research

A Stäubli TF20 weaving system was recently installed

at the Hof University of Applied Sciences, more

precisely its Institute for Material Sciences, in Germany.

The purpose of this installation is to support

the study of new material mixes, especially with

carbon and/or ceramics, and new applications

for various industries. Here, renowned researchers

and their students pursue their daily quest for new

materials, studying their behavior in various production

processes, including weaving. The institute

works with the renowned Fraunhofer Institute,

allowing the opportunity to conduct research on

ceramic fiber production and processing fabrics.

In such manufacturing processes, every step is

crucial and must be executed using specifically

adapted machinery operating with the utmost

precision. The TF weaving system comes with a

shedding solution that offers unlimited binding

options and is encapsulated in order to process

conductive fibers like carbon. The researchers

and students collaborate closely with the Stäubli

Textile division, which provides technical assistance

for sophisticated bindings, speedy support,

and a wide range of services, always with one key

objective in mind: to advance the world of technical

textiles and allow this market to step ahead.

A selection of technical fabrics woven on the Stäubli TF

weaving system can be seen at Booth D89 in Hall 12.0.

Weavers who want to produce technical textiles

or who are planning to tackle a challenging weaving

project are invited to schedule a talk with

the Stäubli team in Frankfurt and find out more

about the broad range of machinery designed for

producing technical textiles.

kineleri, döner armürler ve Jakar makineleri

yelpazesi yanında aynı zamanda eksiksiz

TF dokuma sistemleri tarafından tamamen

karşılanmaktadır. Ayrıca Stäubli, çözgü

bağlama ve tahar gibi zaman alan dokuma

hazırlık süreçlerini optimize etmek için

tanınmış otomasyon çözümleri sunar.

Stäubli – Teknik dokuma ve destekleyici

araştırmalarda yeterlilik

Yakın zamanda Almanya’daki Hof Uygulamalı

Bilimler Üniversitesi’ne, daha doğrusu

Malzeme Bilimleri Enstitüsü’ne bir Stäubli

TF20 dokuma sistemi kuruldu. Bu kurulumun

amacı, özellikle karbon ve/veya seramik

ile yeni malzeme karışımlarının ve çeşitli

endüstriler için yeni uygulamaların araştırılmasını

desteklemektir. Burada, ünlü araştırmacılar

ve öğrencileri, dokuma dahil çeşitli

üretim süreçlerindeki davranışlarını inceleyerek

yeni malzemeler için günlük arayışlarını

sürdürüyorlar. Enstitü, ünlü Fraunhofer

Enstitüsü ile birlikte çalışarak seramik elyaf

üretimi ve kumaşların işlenmesi konusunda

araştırma yapma fırsatı sunuyor.

Bu tür üretim süreçlerinde her adım çok

önemlidir ve en yüksek hassasiyetle çalışan

özel olarak uyarlanmış makineler kullanılarak

gerçekleştirilmelidir. TF dokuma sistemi,

sınırsız bağlama seçeneği sunan ve karbon

gibi iletken lifleri işlemek için kapsüllenmiş

bir ağızlık açma çözümü ile birlikte gelir.

Araştırmacılar ve öğrenciler, karmaşık

bağlamalar (örgüler), hızlı destek ve geniş

bir hizmet yelpazesi için teknik yardım sağlayan

Stäubli Textile bölümü ile her zaman

tek bir temel hedefi göz önünde bulundurarak

yakın iş birliği içindedir: Teknik

tekstiller dünyasını ilerletmek ve bu pazarın

bir adım öne geçmesini sağlamak.

Teknik tekstiller üretmek isteyen veya zorlu

bir dokuma projesini ele almayı planlayan

dokumacılar, Frankfurt’taki Stäubli ekibiyle

bir görüşme planlamaya ve teknik tekstil üretimi

için tasarlanmış geniş makine yelpazesi

hakkında daha fazla bilgi almaya davetlidir.

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


106 TECHTEXTIL ÖZEL

TECHTEXTIL EXCLUSIVE

Dilo dokusuz kumaş

endüstrisindeki çetin zorlukları

daha katlanabilir hale getiriyor

Dilo to make tough challenges in

nonwoven industry more bearable

Techtextil Frankfurt tekstil endüstrisi için önemli bir fuardır ve bu

nedenle tekstil üretim sektörü içinde tekstil makine yapımı, elyaf

üretimi, yardımcı ürünler ve aksesuarlardan oluşan ilgili tedarik

zinciri ile diyalog için merkezi bir forum sunmaktadır. DiloGroup için

bu etkinlik, geleneksel olarak, iğne keçelerine odaklanarak üretim

teknolojilerini iyileştirmeyi amaçlayan yeni gelişmeler hakkında

müşterileri ve ilgili tarafları bilgilendirmek için iyi bir fırsat.

Techtextil Frankfurt is an important exhibition for the textile industry

and thus offers a central forum for dialogue within the textile

production sector with the relevant supply chain comprising textile

machine building, fibre production, ancillaries and accessories. For

DiloGroup this event is traditionally a good opportunity to inform

customers and interested parties about new developments aimed at

improving production technologies with a focus on needlefelts.

Tekstil endüstrisi daha da belirgin bir şekilde sürdürülebilirlik

ilkelerine saygı gösterilmesini zorlayan

ve yeni bir kanunlar bütünü başlatan düzenleyici

otoritelerin odak noktası haline geliyor. Bu

nedenle tüm sanayi sektörlerinden malzeme ve

enerji tasarrufu sağlamaları istenmektedir. Tekstil

It becomes more evident that the textile industry

comes into the focus of regulatory authorities

who push respecting sustainability principles

and who initiate a new body of laws. Hence

all industrial sectors are requested to achieve

savings in material and energy. The textile machine

building, of course, plays an important role

by seizing this initiative and offering solutions for

fibre pulp recycling and reduction of energy,

water and ancillaries. DiloGroup has made big

efforts to meet these challenges together with

a circle of partner companies. In this regard

focal points of the development work are:

1. Intense Needling

Needling per se is a mechanical production

method with a high energy efficiency. For this

reason, the development efforts of DiloGroup

aim at producing nonwovens by “intense ne-

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


108 TECHTEXTIL ÖZEL

TECHTEXTIL EXCLUSIVE

makine imalatı alanı da elbette, bu inisiyatifi

yakalayarak ve elyaf hamuru geri dönüşümünü

teşvik ederek ve enerji, su ve yardımcı maddelerin

azaltılması için çözümler sunarak önemli bir

rol oynamaktadır. DiloGroup, bir dizi ortak şirketle

birlikte bu zorlukların üstesinden gelmek için

büyük çaba sarf etti. Bu bağlamdaki geliştirme

çalışmasının odak noktaları şunlardır:

1. “Yoğun İğneleme”

Kendi başına iğneleme, yüksek enerji verimliliğine

sahip mekanik bir üretim yöntemidir. Bu

nedenle DiloGroup’un geliştirme çalışmaları,

30 – 100 g/m2 alan ağırlığı ile medikal ve hijyen

sektörüne yönelik ince liflerden yapılmış hafif

nonwovenlar için bile su ile bağlama yerine

“yoğun iğneleme” ile nonwoven üretmeyi

hedefliyor. Bu, çevreyle ilgili üretim maliyetlerinin

yılda yaklaşık 1/3 ila 1/5 kat aralığına kadar

azalmasıyla sonuçlanacaktır.

Mekanik yoğun iğneleme yönteminin hidrodinamik

üzerindeki olası avantajlarına rağmen,

su ile bağlama şu anda düşük alan ağırlıkları

ve en yüksek üretim kapasitesi için en önemli

üretim yöntemidir ve DiloGroup tarafından

ortak şirketlerle iş birliği içinde ana yüklenici

olarak sunulmaktadır.

2. “Elyaf Hamuru Geri Dönüşümü”

Dokunmamış kumaşlardaki lifli malzeme ve

özellikle kullanılmış giysiler, yırtılma işleminedling”

instead of water entangling, even for

light nonwovens made of fine fibres for the medical

and hygiene sector with an area weight

of 30 – 100 g/m2. This would result in a reduction

of the environmentally relevant production

costs; per annum to about 1/3 to 1/5 of current.

Despite the prospective advantages of the

mechanical intense needling method over

the hydrodynamical, water entanglement is

at the moment the most important production

method for low area weights and highest production

capacity and is also offered by the DiloGroup

as general contractor in cooperation

with partner companies.

2. “Fibre Pulp Recycling”

Fibrous material in nonwovens and particularly

used clothes can be successfully recycled,

if staple length can be conserved in the tearing

process. In the classical tearing process,

staple lengths are dramatically reduced and

therefore these fibres can only be used as

base material for inferior uses in thermal or

acoustic insulation or in protective textiles,

transportation or protective covers etc.

When recycling textile waste in the context of

the collection of used clothes, the so called

“filament-saving” tearing using special tearing

machines and methods must be used to produce

fibres with longer staple lengths which can

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


110

TECHTEXTIL ÖZEL

TECHTEXTIL EXCLUSIVE

de ştapel uzunluğu korunabilirse başarılı bir şekilde geri

dönüştürülebilir. Klasik yırtılma işleminde, ştapel uzunlukları

önemli ölçüde azalır ve bu nedenle bu lifler yalnızca

termal veya akustik yalıtımda veya koruyucu tekstillerde,

ulaştırma veya koruyucu örtülerde vb. daha düşük düzeyde

kullanımlar için temel malzeme olarak kullanılabilir.

Kullanılmış giysilerin toplanması bağlamında tekstil

atıklarının geri dönüştürülmesinde, dokunmamış kumaş

üretiminde kullanılabilecek daha uzun ştapel uzunluklarına

sahip lifler üretebilmek için, özel yırtma makineleri

ve yöntemleri kullanılarak “filament tasarrufu sağlayan”

yırtılma denen yöntemler kullanılmalıdır. Böylece ürün

özellikleri daha iyi belirlenebilir ve kontrol edilebilir.

3. Katkılı nonwoven üretimi

“3D-Lofter”ın katkılı üretim yöntemi, özellikle farklı dağılmış

kütlelere sahip otomotiv parçaları için uygundur; ancak

giyim ve ayakkabı üretimi sektöründe kullanımları artırma

potansiyeli de mümkündür.

4. “IsoFeed”-tarak besleme

Tarak besleme alanında, “IsoFeed” yöntemi, daha homojen

bir tarak beslemesi için büyük bir potansiyel sunarken,

makineler arası elyaf kütle dağılımındaki değişimi ve dolayısıyla

son ürün kalitesini korurken elyaf tüketimini azaltır.

DiloGroup, Techtextil fuarı sırasında iğneleme teknolojisinin

yukarıda bahsedilen gelişmelerini ve ayrıca daha fazla dijitalleşme

için Endüstri 4.0 uygulamalarının modüllerini tartışmak

istiyor. Dilo, elbette, komple nonwoven teknolojisinin sayısız

evrensel ve özel uygulamaları hakkında da bilgi verecek.

be fed to a nonwoven installation.

Hence product characteristics can

be better specified and controlled.

3. Additive nonwoven production

The additive production method of

the “3D-Lofter” is especially suited

for automotive parts with differently

distributed masses; but there

may also be potential for increasing

uses in the sector of apparel

and shoe production.

4. “IsoFeed”-card feeding

In the field of card feeding, the “Iso-

Feed” method offers great potential

for a more homogeneous card

feeding at the same time reducing

the variation in cross-machine fibre

mass distribution and thus the fibre

consumption while conserving the

end product quality.

DiloGroup would like to discuss the

above-mentioned developments

of needling technology as well as

modules of Industry 4.0 applications

for further digitalization during the Techtextil

exhibition. Dilo, of course, also

inform about the numerous universal

and special applications of the

complete nonwovens technology.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


“İşi profesyonellerine bırakın”

WEB OFSET DÜZ OFSET CİLT AMBALAJ

‘nin matbaası

“İhlas Matbaacılık güvencesiyle”

Termal Kalıp

Yüksek tirajlı baskılara uygun, geniş

gelişim töleransına sahip, net ve kaliteli

baskı sağlayan özel bir kalıptır.

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

80.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Detaylar İçin:

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 31 95 • www.afarkplates.com

Konvansiyonel Kalıp (Ctcp-LX)

UV-CTP kalıp kullanan üst düzey müşteriler

için geliştirilmiştir. Yüksek hassasiyete sahip,

yüksek tirajlı baskılara uygun,

Baskı Adedi: 100.000 - 200.000 (Normal Mürekkep)

50.000 – 100.000 (UV Mürekkep)

Merkez Mahalasi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza

No:11 A / 41 Yenibosna / İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: + 90 212 454 30 00 www.ihlasmatbaacilik.com

Detaylar İçin:


112

PANORAMA

2020 ve Sonrası

Tekstil Sektörü İçin Fırsatlar

Opportunities for Textiles Sector

in 2020 and Beyond

Pamuk fiyatı 1,10 ABD Doları civarında seyrettiği

için açıkçası münazara hammadde fiyatları etrafında

gelişti. Sektör için ufukta neler göründüğünü

konuşmak istedikten sonra, tekstil ortamının orta ve

uzun vadeli anlayışı üzerine görüşlerimi belirttim.

Herhangi bir sektör için ileriye dönük planlama

yaparken, ABD Savunma Bakanlığı’nın benimsediği

kavram olan “4S” üzerine odaklanmak

önemlidir: 1) Hisset (Sense); 2) Şekillendir (Shape);

3) Himaye et (Shield); 4) Sürdür ve Geliştir (Sustain

and Grow). Hammadde stoklamayı ve büyümeye

odaklanmayı planladığımız için bu planlama

piramidi tekstil sektörü için uygundur.

Hammadde stoklama konusunda iyi planlama

anahtardır. Farklı harmanlama seçeneklerini keşfetmek,

yeni uygulamalar bulmanın yanı sıra maliyet

dengeleme konusunda da yardımcı olacaktır.

Tekstil sanayicisi ve Coimbatore merkezli The Southern

India Mills’ Association’ın (SIMA) eski Başkanı

Sayın Dinakaran, Hindistan tekstil sektörünün ürün

geliştirmeye odaklanması gerektiğini belirtti. Çin’in

Modal vb. gibi yeni elyafları nasıl kullandığını ve

dünya pazarına yeni karışımlar sunduğunu anlattı.

Sürdürülebilirlik dünya pazarları tarafından dikkatle

incelenirken, geri dönüştürülmüş malzemelerin

kullanımı gibi kademeli gelişmeler doğru

yönde atılmış bir adım olacaktır.

By Seshadri Ramkumar, Professor,

Texas Tech University

Ürün sepetini zenginleştirmek, yeni uygulamalar

ve katma değer oluşturmak, küresel tekstil sektörü

için faydalı olacaktır.

Coimbatore merkezli Hindistan Texpreneurs Federasyonu’nun

(ITF) ev sahipliği yaptığı tekstil endüstrisinin

durumu hakkında bir münazaraya katılmak, sabahın

erken saatlerine rağmen benim için büyük bir zevkti.

Bir zamanlar işgücü maliyeti avantajlarından

yararlanan Hindistan gibi ülkeler, rekabet

avantajı erozyona uğradığı için yalın üretim ve

katma değere gitmelidir.

Ufukta ne olduğuna dair bir “kristal küre” cevabı

olmamasına rağmen, sektöre dört ayaklı bir

masa olarak bakmalı ve masayı kullanmak için

dört ayağın hepsinin dengelenmesi gerektiğini

hissediyorum. Bunlar: 1) Teknoloji; 2) Maliyet; 3)

Pazarlama ve 4) İletişim.

ITF’in koordine ettiği 2 saatlik tartışmaya katılan

yaklaşık 50 sektör liderine bakıldığında, 2022 ve

sonrasında sektörü 360 derece yenilikle ileriye taşıma

hevesinin yüksek olduğunu bildirmek sevindirici.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


Enhancing product basket, creating new

applications and value-addition will prove

beneficial for the global textiles sector.

Today, albeit 6.30AM U.S. CST for me, it

was such a relish to join for a discussion

on the status of the textiles industry

hosted by Coimbatore-based Indian

Texpreneurs Federation (ITF).

As the cotton price is trending around

US$1.10, obviously discussion centered

around the price of raw materials. Having

asked to talk about what is on the

horizon for the sector, I placed my views

on mid to long-term understanding of

the textiles landscape.

In planning ahead for any sector, it is

important to focus on “4S” which is the

concept adopted by U.S. Department

of Defense: 1) Sense; 2) Shape; 3) Shield

and 4) Sustain (and Grow). This planning

pyramid fits well for the textiles

sector, as we plan on stocking raw

materials and focus on growth.

Good planning on stocking raw materials

is the key. Exploring different blend

options will help with cost balancing as

well as finding new applications. Indian

textiles sector should look for product

enhancement stated Mr. Dinakaran,

noted textile industrialist and former

Chairman of Coimbatore-based The

Southern India Mills’ Association (SIMA).

He explained how China utilized new

fibers such as Modal, etc., and offered

new blends to the world market.

While sustainability is keenly looked at by

the world markets, incremental developments

such as the use of recycled materials

will be a step in the right direction.

Countries like India, which once used to

enjoy labor cost advantages must go for

lean manufacturing and value-addition

as the competitive advantage is eroding.

Although there is no crystal ball answer

on what’s on the horizon, I feel, one

should look at the sector as a four-legged

table and all the four legs should

be balanced to put the table to use.

These are: 1) Technology; 2) Cost; 3)

Marketing and 4) Messaging.

Looking at 50 or so industrial leaders

who participated in the 2-hour discussion

coordinated by ITF, it is pleasing to

report enthusiasm is high to take the

industry forward with innovation 360

degrees in 2022 and beyond.


114 PANORAMA

Sözal Kimya, dünya genelinde yaşanan hammadde ve tedarik

zincirindeki olumsuzluklara rağmen, cirosunu dolar bazında yüzde

30’un üzerinde arttırmayı başardı.

Sözal Kimya achieved to increase its turnover by more than 30

percent in dollar, despite the problems in the raw material and

supply chain around the world.

Sözal Kimya, olumsuzluklara

rağmen büyümesini sürdürüyor

Sözal Kimya is continuing to

grow despite the negativities

2007 yılından bu yana tüm Türkiye’de tekstil

kimyasalları ve Masterbatch (plastikleri

renklendirmek veya plastiğe başka özellikler

kazandırmak için kullanılan, plastik için katı bir

katkı maddesi) dahil olmak üzere bir çok ürün

Having served with a wide range of products

including textile chemicals and Masterbatch

(a solid additive for plastic that is used

to color plastics or to give other features to

plastics) across Turkey since 2007, Sözal Kimya


PANORAMA 115

carries out its activities in the textile section

of 8,111 sqm and the plastic section of 11,000

sqm in its production facilities in Bursa. Sözal

Kimya, which has extended the scope of its

fields of activity over the years, has an annual

production capacity of 72,000 tons and

of 12,500 tons in the field of plastics. Başak

Okayer, Supply Chain Director of Sözal Kimya,

answered our questions about the current

developments in the sector.

One of the locomotive sectors of the Turkish

industry, the Turkish chemical sector had to

cope with problems such as record-breaking

increased raw material prices, increased freight

costs, container problems, and energy costs,

etc. in 2021. What was the strategy of Sözal

Kimya to cope with this challenging period?

“Particularly the fact that almost the entire

world chose the full lockdown method last

year caused a butterfly effect starting from

the product harvest. The crops could not be

harvested, and particularly palm oil production

was greatly interrupted. And this caused

a famine experienced in many primary

chemical products. In addition to the raw

material and product problems encountered,

the shut-down of ports and the increase in

the container equipment crisis caused the

break of the supply chains around the world.

However, despite all these problems, a record

was broken with a total trade volume of 28.5

trillion dollars in the world last year. As Sözal

çeşidiyle hizmet veren Sözal Kimya, Bursa’da

yer alan üretim tesislerinde tekstil alanında 8

bin 111 metrekare, plastik bölümünde ise 11 bin

metrekarelik alanda faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Yıllar içinde faaliyet alanlarını genişleten

Sözal Kimya’nın yıllık 72 bin ton, plastik alanında

ise 12 bin 500 ton üretim kapasitesi bulunuyor.

Sözal Kimya Tedarik Zinciri Direktörü Başak

Okayer sektörde yaşanan güncel gelişmeler

hakkında sorularımızı yanıtladı.

Türkiye sanayisi için lokomotif sektörlerden

biri olan Türk Kimya Sektörü, 2021 yılında

rekor düzeyde artan hammadde fiyatları,

navlun artışı, konteyner sorunu ve enerji

maliyetleri gibi sorunlarla baş etmek

durumunda kaldı. Sözal Kimya’nın bu zorlu

dönem ile baş etme stratejisi ne oldu?

“Özellikle geçtiğimiz sene, neredeyse tüm

dünyada tam kapanma yöntemine gidilmesi;

ürün hasadından başlayarak kelebek

etkisi şeklinde sonuçlara sebep oldu. Mahsul

toplanılamadı, özellikle palm yağı üretimi

çok büyük bir sekteye uğradı. Bu da birçok

temel kimyasal ürünün de kıtlık yaşanmasına

sebep oldu. Yaşanan hammadde ve ürün

sıkıntılarına ek olarak; limanların kapatılması,

konteyner ekipman krizinin artışı, dünya

çapında tedarik zincirlerinin kırılmasına sebep

oldu. Ancak tüm bu olumsuzluklarla birlikte,

geçtiğimiz yıl dünyada 28.5 trilyon dolar toplam

ticaret hacmi ile rekor kırıldı. Sözal Kimya

olarak; ciromuzu dolar bazında yüzde 30’un

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


116

PANORAMA

Kimya, we increased our turnover by

more than 30 percent in dollars. On the

other hand, with the increased foreign

exchange rate late in the year, the purchasing

power of the sector decreased

and the sales reduced. The resulting

difference between the producer price

index and the consumer price index

caused companies to sacrifice their

earnings. Then, the increased stocks

caused the unavailability of raw materials

in markets and the disruption of

supply and demand equilibrium.”

üzerinde arttırdık. Öte yandan sene sonuna doğru

yaşanan kur artışı ile sektörün alım gücü düştü,

satışlar azaldı. Bu durum sonucu yaşanan üretici

fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki

fark, firmaların kazançlarından fedakarlık etmesine

neden oldu. Ardından da stok miktarlarının artması,

piyasalarda hammadde bulunamamasına ve

arz-talep dengesinin bozulmasına sebep oldu.”

Petrol fiyatlarındaki artış, lojistik problemler, üretim

kesintisi ve yüksek fiyatlara rağmen kimya sektöründe

aşırı talep yaşandı. Hem bu konuyu hem de enflasyonun

sektörünüze etkisini değerlendirebilir misiniz?

“2021’de kimya sektöründe yaşanan aşırı talep,

2022’nin ilk çeyreği için ödünç kabul edilebilir. Öte

yandan 2021’de tüm dünyayı saran enflasyonun bu

yıl ortadan kalkmayacağını öngörüyorum. Enflasyonun

kalıcılığı konusunda ilgili otoritelerin de kesin

fikir veremediğini söyleyebilirim. Yukarıda saydığınız

problemler fiyat volatilitesini artırdı. Bu kırılmalar

öncesinde, genellikle çeyrek bazında fiyat ve ürün

anlaşmaları yapılırken kriz döneminde birçok firma

hem müşterisinin taleplerini karşılamakta zorlandı

hem de süre gelen maliyet artışları sebebiyle sabit

fiyat politikasının dışına çıkmak zorunda kaldı. Bu

süreç; tedarikçi ve müşterileri olumsuz etkiliyor. Lojistik

sektöründe yaşanan konteyner tedarik sorunu,

Çin ile ABD arasında yaşanan ikili ticaret savaşları

ve Covid süreciyle birlikte limanların kapanması ile

birlikte artışa geçti. Tedarik sorununda yaşanan bu

artış, arz-talep arasında dengenin kaybolmasına

neden oldu. Transit sürelerde yaşanan artışlar ise

fabrika sabit maliyetlerini artırırken, çeşitli hat duruşlarına

sebebiyet verdi. Sadece kimya sektörü değil

tüm sektörler bu süreçten etkileniyor.”

There was an excessive demand in the

chemicals sector despite the increased

oil prices, logistics problems, production

interruption, and high prices. Could you

please evaluate both this subject and

the effect of inflation on your sector?

“The excessive demand experienced

in the chemicals sector in 2021 can be

considered as borrowing for the first

quarter of 2022. On the other hand, I

predict that the inflation that affected

the entire world in 2021 will not disappear

this year. And I can say that the

relevant authorities also can’t give

any exact idea about the permanence

of the inflation. The problems that

you have stated above increased the

price volatility. Before these breakdowns,

during the crisis period when

prices and products were searched

based on quarters, many companies

both had difficulty in meeting the

demands of their customers and had

to go beyond the fixed price policy

due to the ongoing cost increases. This

process negatively affects suppliers

and customers. The container supply

problem experienced in the logistics

sector increased along with the bilateral

trade wars between China and the

USA, and the shut-down of ports due

to Covid. This increase in the supply

problem caused the loss of the supply-demand

equilibrium. On the other

hand, the increases in transit times

increased the fixed costs of plants and

caused various line stoppages. Not

only the chemicals sector but also all

sectors are affected by this process.”

What is the status of raw material stocks

in the chemicals sector? How long will

the available stocks be enough?

“During the crisis period in the summer,

many companies started purchasing

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


large amounts of stocks with the fear

of not being able to find products in

the future. However, the decreasing purchasing

power of the sector due to the

increased foreign exchange rate late

in the year caused a decrease in sales

and an increase in stocks of companies.

We think many companies in the sector

have raw material stocks that will be

enough for one quarter on average.”

Is there also a supply problem in the

global chemicals industry?

“There is a supply problem experienced

also around the world due to the

problems such as high costs, difficulty

in reaching liquidity, disruptions in the

supply chain, energy crisis, increased

logistics costs, etc. We wish these and

similar tensions and crises experienced

around the world will end as soon as

possible. As the chemicals sector, we

will continue working more, producing

more, and increasing our export volume

with the awareness of our responsibility

for increasing the added value of

our export activities.”

Kimya sektörünün hammadde stoğu

ne durumda? Ne kadar süre yetecek

bir stok var?

“Yazın yaşanan kriz döneminde birçok

firma ürün bulamama korkusu ile büyük

oranlarda stok almaya başladı. Ancak

sene sonuna doğru yaşanan kur artışı

ile sektörün alım gücünün düşmesi,

satışların azalmasına ve firmaların stok

miktarlarının artmasına sebep oldu.

Sektörde birçok firmanın ortalama bir

çeyrek yetecek kadar hammadde stoku

olduğunu düşünüyoruz.”

Dünyada da kimya endüstrisinde

tedarik sorunu yaşanıyor mu?

“Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşma

zorluğu, tedarik zincirindeki bozulmalar,

enerji krizi, lojistik maliyetlerindeki

artış gibi sorunlar nedeni ile dünyada

da tedarik sıkıntısı yaşanmaktadır. Dünyada

yaşanan bu ve benzeri gerilim ve

krizlerin en kısa zamanda son bulmasını

diliyoruz. Kimya sektörü olarak,

ihracatımızın katma değerini yükseltmek

için üzerimize düşen sorumluluğun

bilinciyle birlikte daha çok çalışmaya,

daha çok üretmeye ve ihracatımızı

artırmaya devam edeceğiz.”


118 MAKALE

Farklı yapıdaki

katyonik

yumuşatıcı

malzemelerinin

kumaşta uzama

değerlerine etkisinin

incelenmesi

Investigation of

the effect of

different structures

of cationic

softening materials

on elongation

values in fabric

Zeynep Nihan Kır, Ayşe Martin, Nalan Benli, Hazal Doğan

Eksoy Kimya Ar-Ge Merkezi

ÖZET

Dokuma öncesi kumaşa mukavemet

kazandırmak ve kopmaları engellemek

için haşıllama işlemi sonrası, kumaşın

hidrofobik karaktere sahip olması ve

boyama/bitim işlemlerinin uygulanabilmesi

için haşıl sökme işlemi yapılmaktadır.

Bu işlem sonucunda, kumaştaki

yağların sökülmesi sebebiyle kumaş

yumuşak tutumunu kaybetmektedir,

istenilen bu özelliği kumaşa geri kazandırmak

için bitim işlemlerinde kumaşa

yumuşatıcılar uygulanmaktadır. Uygulanan

yumuşatıcılar, kumaşa yumuşak

bir tutum kazandırmanın yanı sıra bitim

işlemlerinde tekstil mamulüne yumuşak

tutum, esneklik, buruşmazlık, hidrofilite

vb. özellikler kazandırmaktadırlar. Bu çalışmada

yumuşatıcılar arasında yaygın

olarak kullanılan katyonik yumuşatıcılar

grubuna giren, polietilen bazlı yumuşatıcı,

yağ asiti bazlı yumuşatıcı, silikon bazlı

yumuşatıcıların kumaşa kazandırdıkları

tutum, uzama özellikleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler; Katyonik Yumuşatıcı,

Uzama, Friksiyon, Tutum

ABSTRACT

In order to give strength to the fabric

before weaving and prevent breakage,

after sizing, the desizing process is carried

out so that the fabric has a hydrophobic

character and dyeing / finishing

processes can be applied. As a result of

this process, the fabric loses its softness

due to the removal of oils from the fabric.

In order to restore this desired feature

to the fabric, softeners are applied

to the fabric in the finishing processes.

In addition to providing a soft touch to

the fabric, the applied softeners provide

soft touch, flexibility, wrinkling resistance,

hydrophilicity etc. to the textile product

in finishing processes.

In this study, the grip and stretching properties

of polyethylene-based softener,

fatty acid-based softener and silicone-based

softeners from the group of

cationic softeners, which are widely used

among softeners, were investigated.

Anahtar Kelimeler; Cationic Softener,

Elongation, Friction, Fabric Handle

1. GİRİŞ

Dokuma işlemi öncesi, ipliğe mukavemet

kazandırmak ve kopmaları

engellemek amaçlı yapılan haşıllama

işlemi sonrası kumaş, hidrofob karakte-

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


MAKALE

119

re sahip olmaktadır.[1] Boyama/bitim işlemlerinin

uygulanabilmesi için kumaşın, hidrofil karaktere

sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle kumaşa

haşıl sökme işlemi yapılmalıdır. Haşıl sökme ile

kumaş, hidrofilik karakter kazanır ve daha sonra

yapılacak olan boyama/bitim işlemlerinin uygulanabilmesi

için hazır hale getirilir. Fakat haşıl sökme

işlemi yapılırken kumaştaki yağların sökülmesi

ile kumaş yumuşak tutumunu kaybetmekte ve

sert bir doku kazanmaktadır. Tekstil sektöründe

aranan bu yumuşaklık özeliğini kumaşa geri kazandırmak

için bitim işleminde, kumaşa yumuşatıcılar

aplike edilmektedir.[2] Bitim işlemlerinde

tekstil mamulüne esneklik, buruşmazlık, yumuşak

tutum gibi özellikler kazandırmak amacı ile kumaş,

yumuşatıcı kimyasalları ile muamele edilir.

Yumuşatıcılar katyonik yumuşatıcılar, anyonik

yumuşatıcılar, noniyonik yumuşatıcılar, pseudo

katyonik yumuşatıcılar ve silikonlu yumuşatıcılar

olmak üzere 5 farklı grupta incelenebilmektedir.

[3] Noniyonik yumuşatıcıların hidrofilik grubu

herhangi bir elektrik yüküne sahip olmadığından

etkili substantiflikleri yoktur. Kayganlık verme özellikleri

oldukça iyidir. Herhangi bir elektrik yüküne

sahip olmamaları nedeniyle, çökme yapmayacakları

için her türlü malzeme ile kombini mümkündür.

Sıcaklık dayanımları ve termal stabiliteleri

oldukça yüksektir. Kumaşa kazandırdıkları

tutum zayıftır. Anyonik yumuşatıcıların iyonik

karakterlerinden dolayı tüm liflere ilgileri yoktur.

Yumuşak tutum özellikleri katyonik ve noniyonik

yumuşatıcılar kadar iyi değildir fakat kumaşlarda

sararma problemleri görülmez. Pseudo katyonik

yumuşatıcılar, iyonik karakterleri bakımından

katyonik ve noniyonik yumuşatıcılar arasında yer

almaktadırlar. Katyonikler kadar iyi bir tutum sağlamazken,

sararmaya karşı dayanımları katyonik

yumuşatıcılardan iyidir.[3] Katyonik yumuşatıcılar

oldukça iyi yumuşatma efektine sahiptirler fakat

sararma problemine neden olabilmektedirler.

Katyonik yumuşatıcıların neden olduğu bu sararma,

yapısındaki amino gruplarının oksidasyonu

ile nitro gruplarının oluşması ve sararma etkisi

yaratmasıdır.[4] Katyonik yumuşatıcılar, kumaşta

güçlü yumuşatma etkisi ile oldukça yaygın

kullanılmaktadırlar. Yumuşatma özelliklerinin yanı

sıra kumaşa kazandırdıkları kırışmazlık, dikilebilirlik,

uzama vb.özellikleri dikkat çekmektedirler.

Katyonik yumuşatıcı çeşitleri Polietilen bazlı, Yağ

asiti bazlı, Silikon bazlı olarak ayrılırlar. Nilgün ve

arkadaşları çalışmasında viskon/polyester karışımlı

kumaşlara 5 farklı silikon esaslı yumuşatıcı

kullanılarak yumuşatılmış ve ardından kumaşların

dökümlülük, eğilme dayanımı, pürüzlülük, kalınlık,

sıkıştırılabilme ve esneklik gibi özellikleri incelenmiştir.

Sonuçlar incelendiğinde yumuşatıcı madde

kullanımı dökümlülük katsayısını ve eğilme

direncini azalttığı ve sonuçta daha yumuşak bir

tutum sağladığı tespit edilmiştir. Yumuşatıcılar

kumaş düzgünlüğünü ve hacimliliğini arttırmakta

ve daha iyi sıkıştırılabilirlik ve esneklik sağlamaktadır.

Bununla birlikte farklı yumuşatıcıların tutum

üzerine birbirinden farklı etkileri vardır. Bazılarının

sıkıştırılabilirlik ve esnekliğe katkısı daha az iken,

yumuşaklığı daha fazla artırdığı görülmüştür.[5]

Mehmet ve arkadaşları çalışmasında, makro ve

mikro silikonlu yumuşatıcıların selüloz esaslı örme

kumaşlar üzerindeki görünüm, fiziksel ve konfor

etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, suprem ve iki

iplik örgü tiplerindeki pamuk ve viskon boyanmış

kumaşlara emdirme kurutma yöntemi yardımıyla

makro ve mikro silikon yumuşatıcılar uygulanmıştır.

İşlemler sonrası kumaşların renk değişimi,

patlama mukavemeti, hava geçirgenliği ve ısıl

özellik değerleri test edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Araştırma sonucunda, makro ve mikro

silikon yumuşatıcıların toplam renk farkı değerleri

kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu tespit edilmiştir.

Her iki yumuşatıcı ile işlem sonrası patlama

mukavemeti ve hava geçirgenliği değerleri

azalmıştır. Patlama mukavemetindeki kayıp,

özellikle pamuk kumaşlarda ve makro silikon

uygulamalarında daha fazladır. Makro silikon

yumuşatıcı, kumaşların uzama özelliklerine katkı

sağlamasına karşın, hava geçirgenliği değerlerinde

daha fazla azalmaya neden olmuştur. [6]

Md. Moyinul Islam ve arkadaşları, farklı kimyasal

oranlara sahip yeni bir reçeteye sahip üç farklı

silikon yumuşatıcı numunesi sentezlenmiş ve her

biri örme ve dokuma pamuklu beyaz kumaşlarda

kullanılmıştır. Silikon Yumuşatıcı üzerinde iyonik

yüzey aktif madde testi, katı içerik testi, stabilite

testi vb. kumaş beyazlık testi, çekme mukavemeti

testi, emicilik testi çeşitli testler yapılmıştır. Bu test

sonuçlarından, gözlem ve karşılaştırmalardan,

üçü arasında en iyi silikon yumuşatıcının numune

c olduğu ve kumaş yumuşaklığını, esnekliğini arttırdığı,

ancak nispeten daha az emicilik özelliği

verdiği ortaya çıkmıştır. [7]

A.K. Roy Choudhury ve arkadaşları 3 farklı tip

kumaş, 3 farklı tip silikonlu yumuşatıcılar (makro,

mikro, nano) ile 3 farklı konsantrasyonda işlemden

geçirilmiştir. Muamele edilen kumaş numuneleri,

yumuşatıcıların performansını değerlendirmek

için hidrofiliklik ve çeşitli fiziksel özellikler açısından

test edilmiştir. Hidrofiliklik derecesinde, kırışık

geri kazanımında, sertlikte, bükülme modülünde,

kıvrımda ve yırtılma mukavemetinde önemli değişiklikler

olduğu tespit edilmiştir. Makro yumuşatıcı,

kumaşı doğada mikro ile aynı olandan daha

az esnek ve daha az hidrofilik hale getirmiştir.

Mikro yumuşatıcı maksimum esneklik sağlarken

ve nano yumuşatıcı en iyi hidrofilite performansı

göstermiştir. Kumaşa aplike edilen yumuşatıcıların

kumaş tutumu iyileştirme dışında, iyi dikilebilir-

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


120 MAKALE

lik, esneklik, buruşmazlık, sürtünme dayanımı

kayganlık, renk değişimi ve yırtılma mukavemeti

iyileştirme etkiledikleri görülmüştür. [8] Tekstil

sektöründe bitim işleminde kullanılan yumuşatıcı

kimyasalları, kumaşın kullanım alanına göre

istenilen nitelikte özellikler kumaşa kazandırmaktadır.

Kişisel konforları artırmaya yönelik kumaşların

yumuşak tutuma sahip olmasının yanında,

fiziksel hareket esnasında kuvvet uygulanması ile

kumaşta meydana gelen kalıcı uzama ve kuvvet

ortadan kalktıktan sonra kumaştaki uzamanın

geri dönme performansının da iyi olması istenilmektedir.

Bu nedenle bu çalışmada yaygın

olarak kullanılan, katyonik yumuşatıcı grubuna

giren yağ asiti bazlı yumuşatılar, silikon bazlı yumuşatıcılar,

polietilen bazlı yumuşatıcılar kumaşa

emdirme yöntemi ile aplike edilmesi sonrası

kumaşa kazandırdıkları yumuşak tutum, esneklik

ve renk değiştirme özellikleri incelenmiştir. Tablo

1 de katyonik yumuşatıcı çeşitleri verilmiştir.

2. DENEYSEL

2.1. Metaryal

Çalışmada ön işlemleri yapılmış olan %100 pamuk

30/1 OE kırmızı renkli penye suprem kumaş tipi

kullanılmıştır. Emdirme sisteminde apre işlemi için

laboratuvar tipi yatay Ataç marka Laboratuvar tipi

yatay fular cihazı kullanılmıştır. Hazırlanan çözeltilerin

pH ayarlaması için Merck firmasından temin

edilen %100 saflıkta asetik asit (glasial) kullanılmıştır.

Kumaşların kantitatif analizlerini yapmak üzere;

yumuşak tutum özellikleri ve kumaşların uzama değerlerinin

incelenmesi için James Heal markasına

ait Titan 4 cihazı kullanılmıştır. Cihaz üzerinde farklı

çene tipleri ile kumaşların tutum ve uzama özellikleri

incelenmiştir. Tutum testi için T28 çenesi ile

ASTM D1894 test metodu, uzama testi T17 çenesi ile

Metot EN14704-1 metodu kullanılmıştır. Kumaşlarda

renk değişimi (DE cmc) ve renk kuvvet değerleri

için Datacolor 858 marka renk spektrofotometre

cihazı kullanılmıştır.

2.2. Metot

2.2.1. Kumaşların Boyanması

Bu çalışmada %0,5 Yellow KHL, %2,5 Red K3BS

%150, % 0,3 Blue SHF- BRF %150 renk kombinasyonuna

sahip reçete ile %100 pamuk 30/1 OE kumaş

boyamam prosesi ile boyanmıştır. Tablo 1’de yer

alan kimyasallar kumaşa uygulanmıştır.

2.2.2. Kumaşların Kimyasalla Kaplanması

Aplike edilen kimyasalların uygulama konsantrasyonu

40 g/L ve 80 g/L olarak belirlenmiştir. 40

g/L ve 80 g/L hazırlanan çözeltilerin pH değeri

5-5,5 seviyesine ayarlanmıştır. Hazırlanan çözeltiler

kumaş üzerine emdirme yöntemi ile uygulanmıştır.

Emdirme yönteminde % 85 sıkma efekti ve 1 mL/dk

silindir dönme hızı kullanılmıştır. Emdirme yöntemi

sonrası aprelenmiş kumaşlar 110 °C sıcaklıkta

kurutma işlemine tabi tutulmuştur.

2.2.3. Kumaşların Tutum, Uzama ve Renk Değişimi

İncelemesi

Kumaşların yumuşak tutum özelliklerinin incelenmesi

için Titan 4 cihazı kullanılmıştır. Emdirme

yöntemi ile yumuşatıcı aplike edilen ve kurutulan

kumaşlar metot ASTM D1894 ile kumaşların sürtünme

katsayısına bakılmıştır. T28 çenesi sisteminde

bulunan disk, 150 mm/dk hızla 600 Newtonluk kuvvet

uygulanarak kumaş üzerinde hareket etmektedir.

Kumaşların uzama değer analizleri için Titan

4 cihazı kullanılmıştır. Bu uygulama için aprelenmiş

ve kurutulmuş her bir kumaş 5x15 cm ölçülerinde

kesilerek uzama ölçümleri için hazır hale getirilmiştir.

Cihazda uzama testi için EN14704-1 test metodu

kullanılmıştır. Uygulama için kumaşların maruz bırakıldığı

kuvvet değeri 10N’dur. Kumaşlar 10 saniye

boyunca 10N’luk kuvvete maruz bırakılmışlardır.

İşlem görmüş kumaşlardaki renk değişimi (DE cmc)

ve renk kuvvet değerleri için Datacolor 858 marka

renk spektrofotometre cihazı kullanılmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

3.1. Kumaşların Tutumunun İncelenmesi

Numune 1, Numune 2, Numune 3 isimli farklı tiplerdeki

katyonik yumuşatıcı maddeleri emdirme

yöntemi ile 40 g/L ve 80 g/L konsantrasyonlarda

kumaşlara aplike edilmiştir. Apreleme işlemi sonrası

kumaşlar James Heal marka Titan 4 cihazında

T28 çenesi kullanılarak ASTM D1894 test metodu

ile analiz edilmiştir. Ölçüm sonrası cihazdan elde

edilen veriler Tablo 2’de verilmiştir.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


MAKALE

121

Tablo 2’ de verilen değerler T28 çenesinin kumaşa

uyguladığı statik ve kinetik sürtünme katsayısı

değerlerini vermektedir. Kumaş ile disk arasında

hareket anında oluşan, kinetik sürtünme katsayısı

ile durgun haldeki diskin kumaş ile arasında oluşan,

statik sürtünme katsayısı azaldıkça, kumaşın

yumuşak tutumu artmaktadır. Bu nedenle en iyi

yumuşak tutum gösteren kimyasalın Numune 3

olduğu görülmektedir. Numune 1 ve Numune 2

ise yakın sonuçlar göstermekle beraber, statik ve

kinetik sürtünme katsayılarından yüksek olması

nedeniyle yumuşak tutum performansında Numune

3’e göre daha geridir. Ayrıca kumaşa uygulanan

kimyasal konsantrasyonu arttıkça sürtünme

katsayısının azaldığı açıkça görülmektedir.

3.2 Kumaşta Uzama Özelliğinin İncelemesi

Numune 1, Numune 2, Numune 3 isimli farklı tiplerdeki

katyonik yumuşatıcı maddeleri emdirme

yöntemi ile 40 g/L ve 80 g/L konsantrasyonlarda

kumaşlara aplike edilmiştir. Apreleme işlemi

sonrası kumaşlar James Heal marka Titan 4 cihazında

T17 çenesi kullanılarak Metot EN14704-1 ile

analiz edilmiştir. Ölçümler 10 N’luk kuvvet ve 10

saniye süre ile gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonrası

uzama değerleri Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3’de verilen uzama değerleri T17 çenesinin

kumaşa uyguladığı 10 N’luk kuvvet sonucunda

kumaşın mm cinsinden uzama miktarını vermektedir.

Uzama değerlerinin artması kumaştaki

uzama performansının iyileştiğini göstermektedir.

Bu nedenle T17 çenesi ile kumaşa uygulanan 10

Newton’luk kuvvet ortadan kalktıktan sonra geri

dönme değerlerinde en iyi performans gösteren

kimyasalın Numune 3 olduğu görülmektedir. Numune

1 ve Numune 2 ise yakın sonuçlar göstermekle

beraber, Numune 3’ün uzama performansından

oldukça geridir.

3.2. Kumaştaki Renk Değişim İncelenmesi

Numune 1, Numune 2, Numune 3 isimli farklı tiplerdeki

katyonik yumuşatıcı maddeleri emdirme

yöntemi ile 40 g/L ve 80 g/L konsantrasyonlarda

kumaşlara aplike edilmiştir. Apreleme işlemi

sonrası kumaşlar, renk spektrofotometre cihazı

ile analiz edilmiştir. Ölçüm sonrası elde edilen

değerler Grafik 3’de verilmiştir.

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


122 MAKALE

Tablo 4’de verilen renk değişimi değerleri incelendiğinde,

Numune 1, Numune 2 ve Numune 3

kimyasallarının artan konsantrasyonlarda az miktarda

renk değişimi olduğu görülmektedir. Bu renk

değişimi sonuçlarının sebebi ise uygulanan 3 çeşit

kimyasalın da katyonik karakterde olmasıdır.

4. SONUÇ

Önemli bir kimyasal bitim işlemi olan yumuşatıcı

kimyasallarının kumaşa yumuşak bir tutum

kazandırmasının yanı sıra esneklik özelliği ve renk

değişimi özellikleri kazandırdığı görülmüştür. Bu

çalışmada %100 pamuk 30/1 OE kırmızı renkli

penye suprem kumaş kullanılmış ve bu kumaşlara

40 g/L, 80 g/L konsantrasyonlarda emdirme

yöntemi ile apreleme işlemi yapılmıştır. Kumaşlara

uygulanan numuneler katyonik yumuşatıcı

grubuna giren yağ asidi bazlı yumuşatıcı, silikon

bazlı yumuşatıcı ve polietilen bazlı yumuşatıcı

çeşitleridir. 3 farklı kimyasal yapıya sahip bu

yumuşatıcılar, kumaşlara emdirme yöntemi ile

verildikten sonra bu 3 farklı yumuşatıcı tipi ile

işlem görmüş kumaşların tutum özelliklerinin incelenmesi

için James Heal marka Titan 4 model

cihazında T28 çenesi kullanılarak Metot ASTM

D1894 ile analiz edilmiştir. Ölçüm sonrası uzama

değerleri incelendiğinde kumaş ile disk arasında

hareket anında oluşan, kinetik sürtünme katsayısı

ile durgun haldeki diskin kumaş ile arasında

oluşan, statik sürtünme katsayısı azaldıkça,

kumaşın yumuşak tutumu arttığı görülmektedir.

Numune 3, silikon bazlı yumuşatıcı çeşidinden

en iyi sonuç alınmıştır. Kumaşların uzama değerlerinin

incelenmesi için James Heal marka

Titan 4 model cihazında T17 çenesi kullanılarak

analiz edilmiştir. Uzama değerleri T17 çenesinin

kumaşa uyguladığı 10 N’luk kuvvet sonucunda

kumaşın mm cinsinden uzama miktarını vermektedir.

Uzama değerlerinin artması kumaştaki uzama

performansının iyileştiğini göstermektedir.

Emdirme yöntemi ile apre işlemine tabi tutulan

numuneler arasında en iyi uzama performansı

Numune 3’e aittir. Numune 3, silikon bazlı yumuşatıcılar

grubuna girmektedir. Silikon bazlı yumuşatıcı

grubunun uzama performansının yüksek

olmasının sebebi, silikon zincirinin pozitif yüklü

gruplarının birbirini itmesi ve silikon zincirlerinin

esnekliğini artırmasıdır.[5] Kumaşların renk değişimi

değerlerinin incelenmesi için renk spektrofotometre

cihazı kullanılmıştır. Katyonik yumuşatıcı

çeşitlerinin emdirme yöntemi ile apreleme işlemi

sonucunda %100 pamuk EO kırmızı renkli suprem

kumaşlarda renk değişimi ölçüldüğünde,

numunelerin sahip olduğu katyonik karakter

nedeniyle az miktarda renk değişimi meydana

geldiği görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda

yumuşatıcı malzemelerinin tekstil ürününün

kullanım yerine göre kazanılması istenen özelliğe

uygun olarak seçilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Yumuşatıcı kimyasallarının, yumuşatmanın

yanı sıra uzamaye sunduğu katkı gözardı edilmeyecek

kadar önemlidir.

KAYNAKLAR: 1. Sabır, E., C., (2011) Haşıl Prosesin Önemi, Maliyet Analizi, Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Tekstil ve Mühendis,

83, 18, 8 2. Tamtürk H., F., (2007) Pamuklu Dokuma Kumaşlara Uygulanan Seçilmiş Ön Terbiye İşlemlerinin Kumaş Performansına

Etkisi, T.C. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 3. Aniş, P., Özsoy, E., (2008) KlasiK SilikOn EmülsiyonlarI Ve

HidrofiL SilikonlarIn Kumaş Tutumu, Renk DeğişiMi Ve Hasliklar Üzerindekİ Etkilerinİn Karşilaştirilmasi ÜzerinE BiR Araştirma T.C. Uludağ

Üniversitesİ. Fen Bili mlr Enstitüsü 4. Özbarutcu, B.,Orhan, M.,(2019) Farklı Tip Yumuşatıcıların Pamuk, Viskon Ve Poliester Örme

Kumaşlar Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi, T.C.Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 5. Özdil, N., Mengüç, G., Ateş, (2014),

Kumaş Tutumu: Silikon Esaslı Yumuşatıcıların Etkisi, XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu 6. Orhan, M., Tiritoğlu,

M., Özbarutçu, B., (2020), Silikon Yumuşatıcıların Pamuk Ve Viskon Örme Kumaşlar Üzerinde Etkileri, Uludağ Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Dergisi, 2 7. Islam, M., M., Islam, A., Jiang H., (2015) Silicone Softener Synthesis And Application On Knit And Woven White

Cotton Fabrics, American Journal of Polymer Science & Engineering, 3, 8. Choudhury,A., K., Chatterjee, B., Saha S., Shaw K., (2012)

Comparison of performances of macro, micro and nano silicone softeners The Journal of Institute, 1, 12

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


Yurtdışı ve yurtiçi seyahatlerinizde en uygun fiyat ve

koşullarla uzman personelimizle 1992’den beri hizmetinizdeyiz.

UÇAK BİLETİ

OTEL REZERVASYONU

En uygun fiyat!

VİZE İŞLEMLERİ

YURTDIŞI FUAR TURLARI

PAKET TUR VE

SEYAHAT ORGANİZASYONU

BAYİ TOPLANTI

ORGANİZASYONU

VIP TRANSFER

HİZMETİ

Diğer hizmetlerimiz, rezervasyon ve tüm

sorularınız için 0212 604 51 00 – voli@volicentro.com

Voli Centro Turizm Seyahat Acentası 22.05.1992 tarih

2228 Belge No’lu A Grubu TÜRSAB üyesi ve IATA Yetkili Seyahat Acentasıdır.

VOLİ TURİZM SEYAHAT TİCARET LTD. ŞTİ.

Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sk. No: 4M Iç Kapı No:1272 Kuyumcukent Bahçelievler – İstanbul

Telefon: +90 212 604 51 00 Eposta: voli@volicentro.com


124

PANORAMA

Pamuk Pazarı Esasları ve

Fiyatlara Genel Bakış

Cotton Market Fundamentals &

Price Outlook

SON FİYAT HAREKETLERİ

Referans fiyatların çoğu geçtiğimiz ayda yükseldi.

Çin fiyatları düştü.

• Temmuz vadeli NY/ICE kontratları 130’dan 145

cent/lb’ye çıktı.

2022/23 hasadı sonrasındaki fiyat beklentilerini

yansıtan Aralık vadeli NY/ICE kontratı, bir

ay önceki 115 cent/lb seviyelerinden 128 cent/

lb’ye yükseldi.

• A Endeks 152’den 162 cent/lb’ye çıktı.

• Çin Pamuk Endeksi (CC 3128B) düştü. Endeks

uluslararası birimlerde 162’den 151 cent/lb’ye geriledi.

Yerel birimlerde değerler 22.700’den 22.300

RMB/ton’a çekildi. Geçen ay RMB dolar karşısında

6.37’den 6.73 RMB/USD’ye değer kaybetti.

• Hindistan spot fiyatları (Shankar-6 kalitesi)

153’ten 164 cent/lb’ye ve 91.500’den 99.000

INR/candy’ye yükseldi. Geçen ay Hint rupisi 75

ile 78 INR/USD arasında işlem gördü.

• Pakistan spot fiyatları 137’den 147 cent/lb’ye çıktı.

Yerel fiyatlar 20.700’den 23.000 PKR/maund’a

yükseldi. Pakistan rupisi geçen ay dolar karşısında

181’den 190 PKR/USD’ye değer kaybetti.

ARZ, TALEP VE TİCARET

ABD Tarım Bakanlığı yaklaşan hasat yılı için ilk

tam tahmin setini Mayıs ayında yayınladı. Hızla

değişen jeopolitik ve makroekonomik durum

ile mahsul ve girdi fiyatlarındaki son dalgalanmalar

göz önüne alındığında, özellikle 2022/23

için tahminlerin ortaya konması beraberinde

zorluklar getiriyor. Üretim bazında 2022/23 için

ABD Tarım Bakanlığı önceki yola göre +2,6

milyon balya (+%2,2) artış ile hacmin 118,4’ten

121,1 milyon balyaya çıkacağını tahmin ediyor.

Ülke düzeyinde, en büyük artışları Hindistan (+2,0

milyon balya ile 27,5 milyona), Çin (+500.000

balya ile 27,5 milyona), Türkiye (+500.000 balya

ile 4,3 milyona) ve Pakistan (+200.000 balya ile

6,2 milyona) için öngörülmekte. Hava şartları

endişeleri nedeniyle, ABD’nin 2022/23’te (16,5

milyon balya) 2021/22’ye (17,5 milyon balya)

kıyasla daha az pamuk yetiştirmesi bekleniyor.

Haziran ayının ortalarında ekim dönemi kapanmadan

önce Teksas’a yağmurlar ulaşmaz ise

ABD üretimindeki düşüş daha büyük olabilir.

İşletme kullanımı bazında 2022/23 için ABD

Tarım Bakanlığı 122,9 milyon balyadan 122,0

milyona 1,0 milyon balyalık düşüş (%-0,7) öngörüyor.

Yine de ulaşılması beklenen seviye tarihsel

RECENT PRICE MOVEMENT

Most benchmark prices increased over the

past month. Chinese prices decreased.

• The July NY/ICE futures increased from 130

cents/lb to 145 cents/lb.

• The December NY/ICE futures contract, which

reflects price expectations after the 2022/23

harvest, rose from 115 cents/lb one month ago

to 128 cents/lb.

• The A Index increased from 152 to 162 cents/lb.

• The China Cotton Index (CC 3128B) decreased.

In international terms, it dropped from 162

to 151 cents/lb. In domestic terms, values fell

from 22,700 to 22,300 RMB/ton. Over the past

month, the RMB weakened against the dollar

from 6.37 to 6.73 RMB/USD.

• Indian spot prices (Shankar-6 quality) climbed

from 153 to 164 cents/lb and from 91,500

to 99,000 INR/candy. Over the past month, the

INR traded between 75 to 78 INR/USD.

• Pakistani spot prices rose from 137 to 147

cents/lb. In domestic terms, prices climbed

from 20,700 to 23,000 PKR/maund. The PKR

weakened against the dollar over the past

month, from 181 to 190 PKR/USD.

Supply, demand & trade

The USDA issues its first complete set of forecasts

for an upcoming crop year in May. Given the

rapidly evolving geopolitical ant macroeconomic

situation, as well as recent volatility in crop

and input prices, the establishment of estimates

is especially challenging for 2022/23. For 2022/23

production, the USDA forecasts a +2.6 million

bale increase year-over-year (+2.2%) from 118.4

to 121.1 million bales. At thecountry-level, the

greatest increases are projected for India (+2.0

million bales to 27.5 million), China (+500,000

bales to 27.5 million), Turkey (+500,000 bales to

4.3 million), and Pakistan (+200,000 bales to 6.2

million). Due to weather concerns, the U.S. is

expected to grow less cotton in 2022/23 (16.5

million bales) than in 2021/22 (17.5 million bales).

If rains do not arrive in Texas before planting

windows close around the middle of June,

the decline in U.S. output could be larger. For

2022/23 mill-use, the USDA predicts a 1.0 million

bale decrease (-0.7%), from 122.9 million bales to

122.0 million). The projected level remains high by

historical standards. If realized, it would repre-

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


PANORAMA 125

standartlara göre yüksek kalmaya devam

ediyor. Gerçekleştirilirse, kayıtlardaki en yüksek

5. hacmi temsil edecek. Ancak, önemli aşağı

yönlü riskler de bulunuyor. Tahmini düşüşün küçük

boyutuna rağmen, ABD Tarım Bakanlığı 36

yıl sonra Mayıs ayındaki ilk tahminlerinde küresel

kullanımda yıldan yıla ilk defa düşüş önererek

bu riskleri kabul etmiş görünüyor. Ülke bazında

işletme kullanımında önceki yıla göre en büyük

düşüşler Çin (-500.000 balya ile 38,0 milyona)

ve Hindistan (-500.000 balya ile 25,5 milyona)

için öngörülüyor. Bangladeş (+200.000 balya

ile 9,0 milyona), Pakistan (+100.000 balya ile 11,1

milyona) ve Vietnam’da (+100.000 balya ile

7,5 milyona) tüketimin önceki yıla göre artması

bekleniyor. Küresel pamuk ticaretinin 2022/23’te

ikinci en yüksek hacme ulaşması bekleniyor

(+2,1 milyon balya ile 47,6 milyona - 2020/21’de

sevkiyatı yapılan 49,1 milyonun sadece bir milyon

balya gerisinde). İthalat bazında en büyük

artış Çin için öngörülüyor (+1,7 milyon balya ile

10,5 milyona). Bangladeş (+500.000 balyayla 8,8

milyona), Hindistan (+500.000 balyayla 1,7 milyona),

Pakistan (+200.000 balyayla 5,0 milyona) ve

Vietnam’ın (+100.000 balyayla 7,5 milyona) da

2022/23’te daha fazla ithalat yapacağı tahmin

ediliyor. Türkiye’nin daha az ithalat yapması

bekleniyor (-550.000 balya ile 5,0 milyona). İhrasent

the 5th highest volume on record. However,

there are significant downside risks. Despite the

small size of the forecast reduction, the USDA

appears to have acknowledged these risks by

proposing its first year-over-year reduction in

global use in its initial May release in 36 years.

At the country-level, the year-over-year largest

reductions to mill-use were for China (-500,000

bales to 38.0 million) and India (-500,000 bales to

25.5 million). Consumption is forecast to increase

year-over-year in Bangladesh (+200,000

bales to 9.0 million), Pakistan (+100,000 bales to

11.1 million), and Vietnam (+100,000 bales to 7.5

million). Global cotton trade is forecast to rise to

the second-highest volume on record in 2022/23

(+2.1 million bales to 47.6 million, only behind million

bales, to the 49.1 million shipped in 2020/21). In

terms of imports, the largest increase is forecast

for China (+1.7 million bales to 10.5 million).

Bangladesh (+500,000 bales to 8.8 million), India

(+500,000 bales to 1.7 million), Pakistan (+200,000

bales to 5.0 million), and Vietnam (+100,000

bales to 7.5 million) are also expected to import

more in 2022/23. Turkey is projected to import less

(-550,000 bales to 5.0 million). For exports, the

largest year-over-year changes include those

for Brazil (+2.1 million bales to 10.0 million) and

Australia (+1.3 million bales to 5.7 million). The U.S.

MAYIS | MAY | 2022 TEKSTİL & TEKNİK


126

PANORAMA

cat bazında önceki yıla göre en büyük değişiklikler

arasında Brezilya (+2,1 milyon balya ile 10,0 milyona)

ve Avustralya (+1,3 milyon balya ile 5,7 milyona) için

yapılanlar yer alıyor. ABD’nin daha az sevkiyat yapması

bekleniyor (-250.000 balya ile 14,5 milyona).

2021/22 için de revizyonlar yapıldı. Küresel çapta

üretim -1,8 milyon balya düşürüldü (118,4 milyona).

Bu, büyük ölçüde Hindistan için yapılan -1,0 milyon

balyalık azaltmanın (25,5 milyona) ve Özbekistan

için - 650.000 balyalık azaltmanın (2,8 milyona)

sonucunda oldu. 2021/22’deki dünya işletme kullanımı

-1,1 milyon balya (122,9 milyona) düşürüldü.

Tüketimdeki azalma öncelikle Çin (-500.000 balya

ile 38,5 milyona), Hindistan (-500.000 balya ile 26,0

milyona) ve Özbekistan (-500.000 balya ile 2,8 milyona)

tahminlerinin düşürülmesi sonucunda oluştu.

ABD ihracat tahmini değişmedi, ancak Çin’in

ithalat rakamı -400.000 balya (8,8 milyona) azaltılırken

Hindistan’ın ihracat tahmini -500.000 balya (4,4

milyona) düşürüldü.

FIYATLARA BAKIŞ

Bilançonun talep tarafında büyüyen bir dizi engele

rağmen, pamuk fiyatları anlamsız bir şekilde

yükselmeye devam etti. Uluslararası Para Fonu

(IMF), küresel GSYİH büyümesi için tahminlerini

Ocak ayında açıklanan %4,4’ten Nisan sonunda

%3,6’ya düşürdü (bu oran büyümede yaklaşık %20

’lik bir düşüşü temsil ediyor). Enflasyon, devam

eden nakliye krizi, Ukrayna’daki savaşın getirdiği

tedarik zinciri kırılmaları, Çin’deki COVID ile ilgili

kapanmalar ve ayrıca ABD ve diğer ekonomilerdeki

teşviklerin geri çekilmesi, piyasanın karşı

karşıya kaldığı makroekonomik pruva rüzgarlardır.

Aynı zamanda zayıflayan taleple ilgili pamuğa

özgü sorunlar da mevcut. Çin’den aylardır siparişlerde

düşüşlerin olduğu yönünde raporlar geliyor.

ABD’de haftalık ihracat satışları, NY/ICE vadeli

işlemlerinin Mart ayının ikinci yarısında 120 cent/

lb’nin üzerine çıkmasından bu yana kesin düşüşe

geçti. Artan gıda ve enerji maliyetlerinin dünya

genelinde tüketicilerin harcanabilir gelirlerini

kısması beklenebilir ve bu da giyim ve ev tekstilinde

küresel talebi etkileyebilir. Üretim açısından,

yüksek pamuk fiyatları genellikle ekimin artmasına

neden olur. Bununla birlikte, rakip mahsullerdeki

yüksek fiyatların, pamuk fiyatlarının on yıldan fazla

bir süredir ulaştığı en yüksek seviyelerinde bulunmasından

dolayı normal şartlarda beklenebilecek

olan güçlü ekim alanı talebini engelleyeceği

öngörülmekte. Hava koşulları da kısıtlayıcı bir etkendir.

ABD’nin ekili alanı 2022/23’te +%9 artıracağı

tahminine rağmen (ABD Tarım Bakanlığının Mart

ayında yayınlanan ankete dayalı tahmini), Teksas

ve Güneybatı yetiştirme bölgelerindeki kuraklığın

yaygın şekilde mahsulün tarlalarda terk edilmesine

neden olacağı tahmin ediliyor. Yüksek girdi

maliyetleri uygulamaları azaltabilir ve bunun da

verim açısından küresel sonuçların ne olabileceği

bilinmemektedir. Görünüm olarak net sonuç, üretim

veya talep tarafında herhangi bir zorluk kıtlığı

bulunmuyor. Fiyatlar ne zaman ve eğer düşüşe

geçerse, envanter yükümlülüğe dönüşebilir. Olası

herhangi bir geri dönüşün derinliğine bağlı olarak

da iptaller ve mali kayıplar meydana gelebilir.

is expected to ship less (-250,000 bales to 14.5

million). Revisions were also made for 2021/22.

Globally, production was lowered -1.8 million

bales (to 118.4 million). This was primarily a

result of a -1.0 million bale reduction for India

(to 25.5 million) and a -650,000 bale reduction

for Uzbekistan (to 2.8 million). World mill-use

in 2021/22 was lowered -1.1 million bales (to

122.9 million). The reduction in consumption

was primarily a result of lowered estimates for

China (-500,000 bales to 38.5 million), India

(-500,000 bales to 26.0 million), and Uzbekistan

(-500,000 bales to 2.8 million). The U.S.

export forecast was unchanged, but the Chinese

import number dropped -400,000 bales

(to 8.8 million) and India’s export forecast was

lowered -500,000 bales (to 4.4 million).

Price outlook

Cotton prices continued to move erratically

higher despite a series of growing obstacles

from the demand side of the balance sheet.

The International Monetary Fund (IMF) lowered

their forecasts for global GDP growth

from the 4.4% released in January to 3.6% in

late April (representing a nearly 20% decrease

in growth). Inflation, the ongoing shipping

crisis, supply chain disruptions presented by

the war in Ukraine, COVID-related lockdowns

in China, as well as the withdrawal of

stimulus in the U.S. and other economies are

all macroeconomic headwinds the market

faces. There are also issues specific to cotton

associated with weakening demand. There

have been consistent reports of slow downstream

order placement in China for months.

In the U.S., weekly export sales turned definitively

lower since NY/ICE futures ventured

above 120 cents/lb in the second half of

March. Higher food and energy costs can

be expected to pinch consumers’ disposable

income around the world, and this can

impact global demand for apparel and

home textiles. For production, higher cotton

prices generally lead to increased plantings.

However, high prices for competing crops

are expected to prevent the robust acreage

response that otherwise could be expected

with cotton prices at their highest levels in

more than a decade. The weather is also a

limiting factor. Despite a forecast that the

U.S. will increase planted acreage by +9% in

2022/23 (USDA’s survey-based forecast released

in March), dry conditions in Texas and

the Southwest growing region are predicted

to cause widespread abandonment. High

input costs may lower applications, and it

is unknown what the global consequences

may be for yield. For the outlook, the net result

is that there are no shortages of challenges

for either production or demand. When

and if prices turn lower, inventory could evolve

into a liability. Depending on the depth

of any potential reversal, cancelations and

financial loss could result.

TEKSTİL & TEKNİK MAYIS | MAY | 2022


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU

Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : .........................................................................................................................................................................

Company / Firma : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................

Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : .......................................................................................................................................................................................................

Business Type / Faaliyet Alanınız : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 ..................

One year EURO 100

Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 360 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ

Check is enclosed / Çek ektedir.

Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed.

Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir.

Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız.

Credit card no / Kredi kartı no :

Security number / Güvenlik numarası :

Name of the card holder

Kart sahibinin adı-soyadı

: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Expiry date / Geçerlilik süresi : .................... / .................... / ....................

Type of the card / Kartın cinsi : Visa Master / Eurocard

Date / Tarih : .................... / .................... / .................... Stamp & Signature / İmza : .................................................................................................................................................................................................................

YURTİÇİ BANKA

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

GARANTİ BANKASI

GÜNEŞLİ ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 295

HESAP NO: 6293152

IBAN NO:

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52

BANK ACCOUNT NO ( EURO )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073622

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22

BANK ACCOUNT NO ( USD )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073623

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

İHLAS MEDIA CENTER Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 11 Medya Blok Kat: 1 P.K. 34197 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 212 454 22 22 Fax: +90 212 454 22 93 web: www.tekstilteknik.com.tr e-mail: img@img.com.tr


TEKSTIL

BASKISININ

(D)EVRIMI

Yüksek baskı kalitesiyle

yüksek hızı bir arada sunan

Mimaki TS55-1800,

pazar dengelerini alt üst eden bir

fiyat/performans verimliliği sağlar.

Standart besleme ünitesinin

yanı sıra yüksek metrajlı üretim

için tasarlanan opsiyonel

mini jumbo rulo ünitesi

sayesinde makineniz de

şirketinizle birlikte büyür.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!