08.08.2022 Views

Beauty Türkiye August 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISSN: 2147-3587

August 2022

Feel the

concept of

“healthy beauty”

perfectly!

“Sağlıklı güzellik”

anlayışını

kusursuzca

hissedin!

www.soracosmetics.com


“Not a client, but a

teammate”

“Müşteri değil, takım

arkadaşı”

Publisher

H. Ferruh IŞIK

on behalf of

İSTMAG Magazin Gazetecilik

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Managing Editor

(Responsible)

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

Editors

Dilara CICA

dilara.cica@img.com.tr

Recep ARSLANTAŞ

recep.arslantas@img.com.tr

Graphic & Design

Tayfun AYDIN

tayfun.aydin@img.com.tr

Advertising Coordinator

Recep ARSLANTAŞ

recep.arslantas@img.com.tr

Foreign Relations Manager

Ayça SARIOĞLU

ayca.sarioglu@img.com.tr

14

26

Anatolian breeze in cosmetics

Kozmetikte Anadolu esintisi

Enjoy the sun with BEE’O

APICARE!

Güneşin tadını BEE’O

APICARE ile çıkarın!

Web Developer

Emre YENER

emre.yener@img.com.tr

Accounting Manager

Cuma KARAMAN

cuma.karaman@img.com.tr

Finance Manager

Yusuf DEMIRKAZIK

yusuf.demirkazik@img.com.tr

Subscription

İsmail ÖZÇELİK

ismail.özcelik@img.com.tr

Head Office

İstanbul Magazin Grubu

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi

No:11 Medya Blok Kat:1

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 454 22 22

Faks: 0212 454 22 93

Printing

İhlas Gazetecilik A.Ş

Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.

İhlas Plaza NO: 11/A 41

Yenibosna / İstanbul / TURKEY

Tel: 0 212 454 30 00

38

50

30

Adil Pelister, Chairman of İKMİB,

named the Vice Chairman of TİM

İKMİB Başkanı Adil Pelister TİM Başkan Vekili oldu

“We have the vision and

equipment

to manage brand projects”

“Marka projelerini

yönetebilecek vizyona ve

donanıma sahibiz”


P r o f e s s i o n a l S k i n C a r e P r o t o c o l s

Playskin, is a dermocosmetic brand that is researched, developed and produced

in its own laboratories, established to provide definitive treatment protocols by

improving the health and beauty of the skin in the field of dermocosmetics.

The Professional

Treatment

Your Skin Needs!

Playskin Meso MD is a series

produced to solve all skin problems

with its liposome technology.

Playskin Meso MD is a series produced to solve all skin problems with its liposome technology.

Playskin produces home follow-up protocols of the same series and offers solutions for continuing the

skin treatments done in clinics at home.

Adres: İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad.

Karakum Sokak. No:2 Ataşehir /İstanbul

playskin.turkiye

www.playskin.com.tr


New technique Microblading!

Dilara CICA

from

the

editor

If your eyebrows do not grow sparsely or at all, and this situation has started to bother you,

you will not have to worry anymore. Because, thanks to the microblading technique, your

eyebrows will say “I am here” everywhere.

This eyebrow design, where the process time is between 1.5-2 hours and has a lasting effect

for 12-24 months, provides natural eyebrows with the ideal volume, thickness and length for

eyebrows that have lost their form. Plus, painlessly. During this process, scratches are made

on the leather and pigments are placed on each scratch. This pigment provides an almost

complete hair look. The most important difference between it and eyebrow tattoo is that the

pigment is left on the epidermis, the top layer of the skin. Although it is known as permanent

make-up, this application does not provide lifelong permanence; It enables people with weak,

weak eyebrow type to have bushy and thick eyebrows in a natural look without damaging

their eyebrows. Experts also remind that not to be exposed to direct sunlight for 10 days after

the procedure and to avoid long showers.

In our magazine this month, we have included beautiful care recommendations and makeup

tips that will add beautiful sparkles to your make-up and skin. We hope it will be an issue

that you enjoy reading. See you in the September issue of Beauty Türkiye. Big love to you all!

Yeni teknik Microblading!

Kaşlarınız seyrek ya da hiç çıkmıyorsa, üstelik bu durum canınızı sıkmaya başladıysa artık

dert etmenize gerek kalmayacak. Çünkü, microblading tekniği sayesinde kaşlarınız her yerde

“ben buradayım” diyecek.

İşlem süresinin 1.5- 2 saat aralığında olduğu ve 12-24 ay kalıcı etki gösteren bu kaş tasarımı,

formunu kaybeden kaşlar için ideal gürlük, kalınlık ve uzunlukta doğal kaşlar elde edilmesini

sağlıyor. Üstelik, acısız bir şekilde. Bu işlem gerçekleştirilirken, deriye çizik atılıyor ve atılan

her çiziğe pigmentler yerleştiriliyor. Bu pigment, neredeyse tamamen bir kıl görünümü

elde edilmesini sağlıyor. Kaş dövmesi ile arasındaki en önemli fark ise, pigment cildin en

üst tabakası olan epidermise bırakılıyor. Kalıcı makyaj olarak bilinse de ömür boyu kalıcılık

sağlamayan bu uygulama; zayıf, güçsüz kaş tipine sahip kişilerin kaşlarına zarar vermeden,

doğal görünümde gür ve kalın kaşlara sahip olmasını sağlıyor. Uzmanlar, işlem sonrası 10

gün boyunca doğrudan güneş ışığına maruz kalınmamasını ve uzun duşlardan kaçınılması

gerektiğini de hatırlatıyor.

Bu ay dergimizde, makyajınıza ve cildinize güzel ışıltılar katacak birbirinden güzel bakım

önerileri ve makyaj tüyolarına yer verdik. Keyifle okuduğunuz bir sayı olmasını diliyoruz.

Beauty Türkiye Eylül sayısında görüşmek üzere. Hepinize kocaman sevgiler!

My Favor ites

With Black Garlic Soap

add value to your skin

Amazing make-up

experience with

effective skin care!

Anti-edema skin care

tools from Aurelia

Geneve


10 Beauty Güzellik

We grow despite the pandemic!

Pandemiye rağmen büyüdük!

RECEP ARSLANTAŞ

COORDINATOR

recep.arslantas@img.com.tr

Although the changes in consumer habits

manifest themselves much more sharply

during the pandemic period, we can see the

cosmetics sector at the beginning of the sectors

which are recovering rapidly. In these days

when we go back to the old days, we see that

the consumption of many products, especially

color cosmetics, is increasing rapidly. We can

even assume that this growth exceeded the

pre-pandemic period. We are excited to see the

signs that the Turkish cosmetics industry will

seize opportunities very well in order to sustain

its export success.

Now, when it comes to cosmetic products,

the majority of them turn to products with

natural/organic ingredients. The fact that the

main raw material of the products in question

is plants and the richness of plant diversity in

our country has mobilized Turkish cosmetics

manufacturers. This situation will strengthen

the hand of our brands in international

competition. We believe that the increasing

number of brands that accelerate R&D studies

by investing in natural and organic products

will increase the diversity for the coming days

and will also herald significant increases in the

export of organic products.

Stay well until we meet in September 2022

issue of Beauty Türkiye magazine.

Tüketici alışkanlıklarındaki değişimler

pandemi döneminde çok daha keskin

olarak kendini gösterse de, hızla toparlanan

sektörlerin başında kozmetik sektörünü

görebiliyoruz. Eski günlere geri döndüğümüz

şu günlerde başta renkli kozmetik ürünleri

olmak üzere birçok üründe tüketimin hızla

arttığını görmekteyiz. Hatta bu büyümenin

pandemi öncesini geçtiğini söyleyebiliriz. Türk

kozmetik sektörünün ihracattaki başarısının

sürdürebilir olması adına fırsatları çok iyi

değerlendireceğinin belirtilerini görüyor

olmak bizleri heyecanlandırıyor.

Artık kozmetik ürünleri dendiğinde

büyük bir çoğunluk doğal/organik içerikli

ürünlere yöneliyor. Söz konusu ürünlerin

ana hammaddesinin bitkiler olması ve

ülkemizde de bitki çeşitliliğinin zenginliği

Türk kozmetik üreticilerini harekete geçirmiş

durumda. Bu durum uluslararası rekabette de

markalarımızın elini oldukça güçlendiriyor

olacak. Doğal ve organik ürünlere yatırımlar

yaparak Ar-Ge çalışmalarını hızlandıran

marka sayılarının her geçen gün artıyor olması

önümüzdeki günler için çeşitliliği artırmasının

yanı sıra, organik ürünlerin ihracatında da

önemli artışların müjdesi olacağına inanıyoruz.

Beauty Türkiye dergisinin Eylül 2022 sayısında

görüşünceye kadar esen kalın.

My Favorites

Accompanying in sports and

travel from Tchibo

Tchibo’dan spor ve

seyahatlerin eşlikçisi


12 Beauty Güzellik

Feel the concept of “healthy beauty” perfectly!

“Sağlıklı güzellik” anlayışını kusursuzca hissedin!

Sora Group, which assumes the role of “strategic service

partner” in the service and product supply of institutions

and organizations with its experienced management staff

and knowledge, continues to meet customer demands in the

fastest and most accurate way by constantly improving the

effectiveness of its management system.

Apart from its own brands, Sora also makes production for

well-known retail companies and cosmetics companies from

time to time under its own brands. The company, which has

important international quality management certifications,

continues to carefully evaluate the incoming requests.

Sora Group also makes a name for itself with its Morfose, Alix

Avien Paris and Sora Machine brands.

Alix Avien:

Alix Avien, which has been a part of an impressive life

with the latest trends, favorite colors and striking

collections since 1997, now influences the whole

world under the umbrella of Sora Cosmetics

Group. Entering a brand new structuring

with its modern production facilities,

technology laboratories, wide

product range and constantly

developing R&D studies,

Alix Avien carries

global brand

codes in its

genes.

Deneyimli yönetim kadrosu ve bilgi birikimi ile kurum ve

kuruluşların, ana faaliyet alanları dışında kalan hizmet ve

ürün tedariki konularında “stratejik hizmet ortağı” rolünü

üstlenen Sora Group, yönetim sisteminin etkinliğini sürekli

geliştirerek müşteri taleplerini en hızlı ve doğru şekilde

karşılamaya devam ediyor.

Sora, kendi markaları dışında sektörünün bilinen perakende

firmalarına ve kozmetik firmalarına da zaman zaman kendi

markalarıyla üretim yapıyor. Önemli uluslararası kalite yönetim

sertifikasyonlarına sahip firma, gelen talepleri özenli şekilde

değerlendirmeye devam ediyor.

Sora Group, bünyesinde barındırdığı Morfose, Alix Avien Paris

ve Sora Machine markalarıyla da adından söz ettiriyor.

Alix Avien:

1997 yılından bu yana son trendler, gözde renkler ve çarpıcı

koleksiyonlarıyla her anı etkileyici bir yaşamın parçası olan

Alix Avien, şimdi Sora Cosmetics Group çatısı altında tüm

dünyayı etkisi altına alıyor. Modern üretim tesisleri, teknoloji

laboratuvarları, geniş ürün yelpazesi ve sürekli gelişen Ar&Ge

çalışmalarıyla yepyeni bir yapılanmaya giren Alix Avien,

genlerinde global marka kodları taşıyor.


Güzellik

Beauty

13

Nature’s best!

Alix Avien explores nature’s best, empowering it with innovative

science. It also pays special attention to the latest fashion

products in its cosmetics line, which celebrates personal tastes

and allows you to express yourself as you wish.

With its renewed concept, ecological balance sensitive and

nature-friendly vegan formulas, Alix Avien makes the sense

of healthy beauty feel perfectly, and comes to the forefront by

constantly developing with hundreds of options such as face,

eye, eyebrow, lip and nail in all categories of colored cosmetics.

Focusing on the global and the markets around Turkey, Alix

Avien stands out with its renewed brand strategy, modern

structure and quality.

Doğanın en iyileri!

Alix Avien doğanın en iyilerini araştırıyor, yenilikçi bilimle

güçlendiriyor. Kişisel zevklerini kutlayan, kendinizi istediğiniz

gibi ifade etmenize olanak sağlayan kozmetik serilerinde en son

moda ürünlerin yer almasına da özellikle dikkat ediyor.

Yenilenen konsepti, ekolojik dengeye duyarlı ve doğaya saygılı

vegan formülleriyle sağlıklı güzellik anlayışını kusursuzca

hissettiren Alix Avien, renkli kozmetiğin bütün kategorilerinde

yüz, göz, kaş, dudak ve tırnak olmak üzere yüzlerce seçeneğiyle

sürekli gelişerek ön plana çıkıyor.

Global ve Türkiye’nin çevresindeki pazarlara odaklanan Alix

Avien, yenilenen marka stratejisi, modern yapısı ve kalitesiyle

farkını ortaya koyuyor.


14 Beauty Güzellik

“Not a client, but a teammate”

“Müşteri değil, takım arkadaşı”

Oda kokusu üretimiyle ticari hayata merhaba diyen ve

merkezi İstanbul’da olan Smella Kozmetik; dinamik, üretken

ve sürekli kendini yenileyen bir ekiple ön plana çıkmaya

devam ediyor. Smella Kozmetik Genel Müdürü Sertan

Kuybet, birlikte çalıştıkları firmaları müşteri bilinciyle

değil, takım arkadaşı olarak değerlendirdiklerini belirterek,

sektöre yönelik önemli bilgiler paylaştı.

Sertan Kuybet, General Manager at Smella Cosmetics

Smella Kozmetik markasının renkli dünyasını keşfetmek

isteyenler için firmanızı biraz daha yakından tanıyabilir

miyiz?

2017 yılında oda kokusu üretimiyle ticari hayata merhaba diyen

ve merkezi İstanbul’da olan Smella Kozmetik; dinamik, üretken

ve sürekli kendini yenileyen bir ekibe sahiptir. Markalarımız

ya da fason üretim yaptığımız firmaların markaları adına

üretim yaparken “satılabilir-doğru ürün” parolasından

ayrılmıyoruz. Birlikte çalıştığımız firmaları, müşteri olarak

değil, takım arkadaşı olarak gören bir bakış açısına sahip

olmamız ise en büyük farkımız diyebilirim. Ticaretin getirmiş

olduğu kurumsallık ile insan olmanın vermiş olduğu sosyallik

kavramlarını bir potada eritiyoruz. Bu sayede hem kendi

markalarımızla hem de kurumsal firmaların markaları adına

yaptığımız ürünlerle kısa sürede adımızı duyurmayı başardık.

Saying hello to commercial life with the production of room

fragrances and headquartered in Istanbul, Smella Cosmetics

continues to stand out with a dynamic, productive and

constantly renewing team. Sertan Kuybet, General Manager

at Smella Cosmetics, stated that they consider the companies

they work with not just as customer, but as teammates and

shared important information about the sector.

For those who want to explore the colorful world of the

Smella Cosmetics brand, could you inform us about your

company shortly?

Smella Cosmetics, which started the commercial life in 2017

with the production of room fragrances and is headquartered

in Istanbul, has a dynamic, productive and constantly renewing

team. We do not deviate from the motto of “salable-correct

product” when producing on behalf of our brands or the brands

of the companies that we do contract manufacturing. I can say

that our biggest difference is that we have a perspective that sees

the companies we work with as teammates not just customers.

We adapt the institutionalism brought by trade and the sociality

concepts of being human. In this way, we succeeded in making

our name popular in a short time, both with our own brands

and with the products we made on behalf of the brands of

corporate companies.


Güzellik

Beauty

15

You produce for famous clothing companies together with

national chain markets. What about your product range?

Smella Cosmetics manufacturers products such as personal

perfume, room fragrance, body mist, vehicle fragrance under

GMP and ISO conditions. We meticulously carry out all stages of

production, including decision-making and design process for

the product, supplying the necessary supplies, manufacturing,

filling, labeling, packaging, gelatinization and making it ready

for shipment with our experienced team.

CRITERIA FOR SUCCESS: THE RIGHT TEAM

As a company with a high quality production approach, can

you define your success criteria in three items?

The worldwide pandemic process and the subsequent economic

crises have also shown that it is not possible for companies that

do not invest in people to survive. For this reason, the first and

basic criterion of success is to have the right team.

The right product process, starting with imagining the product,

writing its story, following the design processes, and ending

with the product being salable, is also one of the important

factors affecting success.

Correct communication is also an important criterion for

introducing and explaining our company. No matter how

successful your product is, if the communication is not correct,

you will not get results. If you can combine these three criteria,

success is inevitable.

You carry out all stages of production meticulously. So, what

are your basic principles for this?

Our company takes care to meet all the needs and requirements

of its employees, while providing the necessary health

conditions on behalf of the companies that it makes contract

manufacturing.

Ulusal zincir marketlerle birlikte ünlü giyim firmalarına

üretim yapıyorsunuz. Genel olarak ürün gamınızdan

bahseder misiniz?

Smella Kozmetik; kişisel parfüm, oda kokusu, body mist, araç

kokusu gibi ürünleri GMP ve ISO şartlarında üretmektedir.

Ürün için karar verme ve tasarım süreci de dahil olmak

üzere, gerekli tedariklerin temini, imalat, dolum, etiketleme,

paketleme, jelatinleme ve sevkiyata hazır hale getirme gibi

üretimin bütün aşamalarını tecrübeli ekibimizle titizlikle

yapmaktayız.

BAŞARININ KRİTERİ: DOĞRU EKİP

Yüksek kalite üretim anlayışına sahip bir firma olarak, başarı

kriterlerinizi üç maddede tanımlayabilir misiniz?

Dünya genelinde yaşanan pandemi süreci ve ardından

gerçekleşen ekonomik krizler de gösterdi ki, insana yatırım

yapmayan firmaların yaşaması mümkün görünmemektedir.

Bu sebeple başarının birinci ve temel kriteri doğru ekibe sahip

olmaktır.

Ürünü hayal etmek, hikayesini yazmak, tasarım süreçlerini

takip etmekle başlayıp satılabilir olması ile sona eren doğru

ürün süreci de başarıyı etkileyen önemli faktörlerdendir.

Doğru iletişim de şirketimizi tanıtmak ve anlatmak adına

önemli bir kriterdir. Elinizdeki ürün ne kadar başarılı olursa,

iletişim doğru olmazsa sonuç alamazsınız. Bu üç kriteri

birleştirebilirseniz başarı da kaçınılmaz olur.

Üretimin tüm aşamalarını titizlikle gerçekleştiriyorsunuz.

Peki, bunun için temel ilkeleriniz nelerdir?

Firmamız, fason üretim yaptığı firmalar adına gerekli sağlık

koşullarını sağlarken, çalışanlarının da tüm ihtiyaç ve

gereksinimlerini karşılamaya özen göstermektedir.

Smella Kozmetik, Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra hem ulusal hem

uluslararası firmaların bağımsız denetçileri tarafından GMP ve

Etik denetimlerinden geçmiştir.


16 Beauty Güzellik

In addition to the Ministry of Health, Smella Cosmetics

has passed the GMP and Ethics audits by the independent

auditors of both national and international companies. In our

production line, double-sided and spiral labeling and automatic

gelatinization machines are used together with liquid filling

lines for mass production, we have semi-automatic perfume

filling machines for small volume fillings.

TARGET MARKET IS EUROPE

What do you think about your export and target markets?

With the recent important events in the world, export has

become the most important target for us as well as for all

companies. Our company, which has been participating in

domestic export fairs since 2018, has recently participated in

fairs abroad and aimed to promote both our company and our

products. In this respect, I would like to underline that we have

set Europe as the target market.

What are your market position, strengths and plans for new

investments?

Smella Cosmetics, a young company besides companies with

a century-long history in the cosmetics market, is considering

this situation that seems like a disadvantage, has succeeded in

turning its energy into an advantage with its young and active

team that desires success. It increases its value in the sector day

by day with its step-by-step commercial activities and innovative

products it develops. The biggest plan and investment of our

company will be to strengthen its position with branding

activities and to announce its name to the world.

Üretim hattımızda, seri üretimler için sıvı dolum hatlarıyla

beraber çift taraf ve sarmal etiketleme ve otomatik jelatinleme

makinaları kullanılırken; az adetli dolumlar için yarı otomatik

parfüm dolum makinalarımız mevcuttur.

HEDEF PAZARI AVRUPA

İhracat ve hedef pazarlarınız hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dünya genelinde son yaşanan önemli hadiselerle birlikte

ihracat tüm firmalar adına olduğu gibi bizim adımıza da en

önemli hedef haline gelmiştir. 2018 yılından itibaren yurtiçinde

yapılan ihracat fuarlarında yer alan şirketimiz, son dönemde

yurtdışındaki fuarlara da katılım göstererek hem şirketimizi

hem de ürünlerimizi tanıtmayı amaç edinmiştir. Bu açıdan

özellikle Avrupa’yı hedef pazar olarak belirlediğimizin altını

çizmek istiyorum.

Pazardaki konumunuz, güçlü yönleriniz ve yeni yatırımlara

yönelik planlarınız nelerdir?

Kozmetik pazarında yüzyıla ulaşan geçmişi olan firmaların

yanında genç bir firma olan Smella Kozmetik, bir dezavantaj gibi

görünen bu durumu; enerjisi, başarıyı arzulayan genç ve aktif

ekibi ile avantaja çevirmeyi başarmıştır. Adım adım artan ticari

faaliyetleri ve geliştirdiği inovatif ürünlerle sektördeki değerini

her geçen gün artırmaktadır. Şirketimizin en büyük planı ve

yatırımı markalaşma çalışmaları ile yerini sağlamlaştırmak ve

adını dünyaya duyurmak olacaktır.


3 rd International Exhibition for Cosmetics, Beauty, Hair

Home Care, Private Label, Packaging and Ingredients

October 13 - 14 - 15, 2022

ICC - Istanbul Congress Center & ICEC - Istanbul Lutfi Kirdar / Taksim, Istanbul

Now in 2 Venues

www.beauty-istanbul.com

Tel: +90 212 2229060 |

+90 533 4843030 | info@beauty-istanbul.com


18 Beauty Güzellik

All eyes are on you!

Tüm gözler üzerinizde!

Revolution’ın saç ve cilt bakım ürünleri ile etkili bir bakım

rutini oluştururken; I Heart Revolution’ın birbirinden

sevimli ve eğlenceli makyaj ürünleri ile gözleri kendinize

çevirin!

While generating an effective care routine with Revolution’s hair

and skin care products, turn eyes to yourself with the cute and fun

make-up products of I Heart Revolution!

Revolution Haircare Salicylic Acid Hair and Scalp Clarifying

Serum

Revolution Haircare Salicylic Acid Hair and Scalp Purifying

Serum helps to clean the hair and scalp and prevent dandruff

formation. Revolution Haircare Salicylic Acid Hair and Scalp

Clarifying Serum, formulated with betaine and panthenol, helps

to nourish the hair, increase the moisture and shine of the hair.

Revolution Haircare Salicylic Acid Hair and Scalp Purifying

Serum takes good care of both nature and your hair with its

packaging produced using recycled plastic! Apply Revolution

Haircare Salicylic Acid Hair and Scalp Clarifying Serum, which

is vegan and sustainable, without sulfates and silicones, on

dry scalp by massaging. For best results, leave overnight and

then wash with Revolution Haircare Salicylic Acid Clarifying

Shampoo and Conditioner.

Revolution Haircare Bond Plex 4 Shampoo 250 ml

Revolution Haircare Bond Plex 4 Shampoo cleans the hair deeply

and gently, while helping to moisturize and care for damaged

hair. Revolution Bond Plex’s triple molecular weight protein

cascade system helps repair and strengthen the hair by targeting

different layers of the hair fiber. The power combination of

Phytantriol and Provitamin B5 helps to condition and smoothen

hair while keeping it moist and healthy. Regularly follow the

4-step hair care routine consisting of care products 3, 4,5 and

6 of the Revolution Haircare Bond Plex series, which helps to

repair, increase strength, protect and reduce frizz of your hair.

Revolution Blemish Overnight Lotion 30 ml

Revolution Blemish Overnight Lotion, which has a two-phase

structure, helps to repair active skin imperfections and give the

skin a brighter appearance. Thanks to its content of salicylic

acid, zinc oxide and calamine, it helps to tighten the pores and

soothe the skin.

Revolution Matrixyl Wrinkle Serum 30 ml

Revolution Matrixyl Wrinkle Serum, which is lightweight and

Revolution Haircare Salisilik Asit Saç ve Saç Derisi Arındırıcı

Serum

Revolution Haircare Salisilik Asit Saç ve Saç Derisi Arındırıcı

Serum, saç ve saç derisini temizlemeye ve kepek oluşumunu

önlemeye yardımcı olur. Betain ve pantenol ile formüle edilen

Revolution Haircare Salisilik Asit Saç ve Saç Derisi Arındırıcı

Serum saçı beslemeye, saçın nemini ve parlaklığını artırmaya

yardımcı olur. Revolution Haircare Salisilik Asit Saç ve Saç Derisi

Arındırıcı Serum, geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak

üretilen ambalajıyla hem doğaya hem de saçlarınıza iyi bakar!

Sülfat ve silikon içermeyen, vegan ve sürdürülebilir olan

Revolution Haircare Salisilik Asit Saç ve Saç Derisi Arındırıcı

Serum’u kuru saç derisine masaj yaparak uygulayın. En iyi

sonucu elde etmek için gece boyunca bekletin ve ardından

Revolution Haircare Salisilik Asit Arındırıcı Şampuan ve Saç

Kremi ile yıkayın.

Revolution Haircare Bond Plex 4 Şampuan 250 ml

Revolution Haircare Bond Plex 4 Şampuan, saçları

derinlemesine ve nazikçe temizlerken, yıpranmış saçları

nemlendirmeye ve bakım yapmaya yardımcı olur. Revolution

Bond Plex’in üçlü moleküler ağırlıklı protein kaskad sistemi,

saç telinin farklı katmanlarını hedefleyerek saçı onarmaya

ve güçlendirmeye yardımcı olur. Phytantriol ve Provitamin

B5’in güç kombinasyonu, saçı nemli ve sağlıklı tutarken,

aynı zamanda saçı yumuşatıp pürüzsüzleştirmeye yardımcı

olur. Saçlarınızı onarmaya, gücünü artırmaya, korumaya ve

kabarmasını azaltmaya yardımcı olan Revolution Haircare

Bond Plex serisinin 3,4,5 ve 6 numaralı bakım ürünlerinden

oluşan 4 adımlık saç bakım rutinini düzenli olarak uygulayın.

Revolution Blemish Overnight Lotion 30 ml

İki fazlı bir yapıya sahip olan Revolution Blemish Overnight

Lotion, aktif cilt kusurlarını onarmaya ve cilde daha aydınlık

bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. İçeriğindeki salisilik

asit, çinko oksit ve kalamin sayesinde gözenekleri sıkılaştırmaya

ve cildin yatıştırılmasına destek olur.

Revolution Matrixyl Wrinkle Serum 30 ml

Hafif yapılı ve cildin doğal kolajen üretimini uyarmaya

yardımcı güçlü bir peptit olan Matrixyl içeren Revolution

Matrixyl Wrinkle Serum cildin daha taze, daha dolgun ve

daha genç görünmesini sağlamaya destek olur. İnce çizgilerin

görünümünü azaltmaya yardımcı Revolution Matrixyl Wrinkle

Serum; paraben, gluten, alkol ve parfüm içermez.


Güzellik

Beauty

19

contains Matrixyl, a powerful peptide that helps stimulate

the skin’s natural collagen production, helps to make the skin

look fresher, fuller and younger. Revolution Matrixyl Wrinkle

Serum, which helps reduce the appearance of fine lines; It does

not contain paraben, gluten, alcohol and perfume.

I Heart Revolution Party-Pooches Eyeshadow Palette

You will fall in love with the four cute dogs in the I Heart

Revolution Party-Pooches Eyeshadow Palette’s threedimensional

packaging! Biscuit of the Fauve de Bretange genus,

likes squirrels, good food and chasing his girlfriend LaLa.

Pug Coco loves to cuddle and chew on socks. Blondie enjoys

curling up in bed and eating with her human friends. Bruno,

a Westie, enjoys ponds and puddles, likes to stay up late and

have pizza nights (who doesn’t?). I Heart Revolution Party-

Pooches Eyeshadow Palette, which offers 18 different intensely

pigmented color options in brown, pink and gray tones, matte

and glittery, will be indispensable for your make-up!

I Heart Revolution Fruity Strawberry Blush

Offering easy application with its silky powder formula, I

Heart Revolution Fruity Strawberry Blush helps your skin to

gain a natural and healthy appearance with its matte pink tone

surrounding the radiant strawberry relief.

Revolution Brow Soap and Shaper

Revolution Brow Soap and Shaper, inspired by Hollywood’s

famous soap trick, helps to keep eyebrows voluminous and

stable. Featuring a portable eyebrow brush and mirror, this

compact kit is ideal for shaping eyebrows wherever you want.

Revolution Ultra Cover and Conceal Palette

Revolution Ultra Sugar Cover and Conceal Palette which

contains 8 unique color shades in natural bronze tones, matte

and shimmer, is ideal for giving your skin a healthy look and for

shading. Revolution Ultra Golden Sugar Blush Palette, which is

vegan and gluten-free, has a mirrored compact packaging.

I Heart Revolution Party-Pooches Far Paleti

I Heart Revolution Party-Pooches Far Paleti’nin üç boyutlu

tasarıma sahip amblajındaki dört sevimli köpeğe aşık

olacaksınız! Fauve de Bretange cinsi olan Biscuit; sincapları,

güzel yemekleri ve kız arkadaşı LaLa’yı takip etmeyi sever. Pug

cinsi Coco kucaklaşmayı ve çorapları çiğnemeyi sever. Blondie

insan dostlarıyla yatağa kıvrılmaktan ve yemek yemekten

hoşlanır. Bir Westie olan Bruno, gölet ve su birikintilerinden

hoşlanır, geç saatlere kadar yatarak pizza gecesi yapmayı

sever (kim sevmez ki?). Kahverengi, pembe ve gri tonlarında

mat ve ışıltılı olmak üzere yoğun pigmentli 18 farklı renk

seçeneği sunan I Heart Revolution Party-Pooches Far Paleti

makyajlarınızın vazgeçilmezi olacak!

I Heart Revolution Fruity Strawberry Allık

İpeksi toz formülü ile kolay uygulama sunan I Heart Revolution

Fruity Strawberry Allık; ışıltılı çilek kabartmasının etrafını

saran mat pembe tonuyla cildizin doğal ve sağlıklı bir görünüm

kazanmasına yardımcı olur.

Revolution Kaş Sabunu ve Şekillendirici

Hollywood’un ünlü sabun hilesinden esinlenerek tasarlanan

Revolution Kaş Sabunu ve Şekillendirici, kaşları hacimli ve

sabit tutmaya yardımcı olur. Taşınabilir bir kaş fırçası ve

aynası bulunan bu kompakt kit, dilediğiniz her yerde kaş

şekillendirmek için ideal.

Revolution Ultra Golden Sugar Allık Paleti

Doğal bronz tonlarda mat ve ışıltılı olmak üzere 8 benzersiz renk

tonu içeren Revolution Ultra Golden Sugar Allık Paleti, cildinize

sağlıklı bir görünüm kazandırmak ve gölgelendirme yapmak

için idealdir. Vegan olan ve gluten içermeyen Revolution Ultra

Golden Sugar Allık Paleti aynalı kompakt bir ambalaja sahiptir.


22 Beauty Güzellik

Meet the sustainable brand IMEW!

Sürdürülebilir marka IMEW ile tanışın!

Protect the beauty of our world while caring for your skin

with the IMEW skin care range, which is packaged in boxes

produced with 30% less plastic and FSC-certified paper…

IMEW skin care range, which has a vegan formula and does

not contain 11 harmful components (alcohol, Paraben, Lanolin,

Mineral Oil, Benzophenone, Artificial Dyes, Triethanolamine,

Synthetic Fragrance, SLS, Methylene Glycol, Imidazolidinyl

Urea) that may cause skin sensitivity, has been dermatologically

tested.

IMEW Aqua Cleanser 125 ml

IMEW Aqua Cleanser helps to remove make-up from the skin.

With its light texture, IMEW Aqua Cleanser helps to gently

cleanse the skin and maintain its natural moisture balance.

IMEW Moist Foam Cleanser 125 ml

Helping to remove dirt, oil and make-up without drying the

skin, IMEW Moist Foam Cleanser helps to refresh the skin.

IMEW Aqua Bomb 50 ml

IMEW Aqua Bomb helps strengthen the skin’s moisture barrier.

Helping to smooth and soothe the skin, apply an appropriate

amount of IMEW Aqua Bomb day and night to your clean skin

and gently massage until it is absorbed by the skin.

IMEW Moist Whipped Cream 50 ml

Helping intensely moisturize the skin without leaving a sticky

feeling, IMEW Moist Whipped Cream helps maintain the skin’s

natural moisture balance.

%30 daha az plastik ve FSC sertifikalı kâğıt ile üretilen kutularla

ambalajlanan IMEW cilt bakım serisi ile cildinize bakım yaparken

dünyamızın güzelliğini koruyun…

Vegan formüle sahip olan ve içeriğinde cilt hassasiyetine sebebiyet

verebilecek 11 zararlı bileşeni (alkol, Paraben, Lanolin, Mineral

Yağ, Benzofenon, Yapay Boyalar, Trietanolamin, Sentetik Koku,

SLS, Metilen Glikol, İmidazolidinil Üre) içermeyen IMEW cilt

bakım serisi dermatolojik olarak test edilmiştir.

IMEW Aqua Cleanser 125 ml

IMEW Aqua Cleanser, makyajı ciltten arındırmaya yardımcı

olur. IMEW Aqua Cleanser hafif yapısıyla cildin nazik bir

şekilde temizlenmesine ve doğal nem dengesinin korunmasına

yardımcı olur.

IMEW Moist Foam Cleanser 125 ml

Cildi kurutmadan kiri, yağı ve makyajı çıkarmaya yardımcı olan

IMEW Moist Foam Cleanser, cildin tazelenmesine destek olur.

IMEW Aqua Bomb 50 ml

IMEW Aqua Bomb, cildin nem bariyerini güçlendirmeye

yardımcı olur. Cildi pürüzsüzleştirmeye ve yatıştırmaya destek

olan IMEW Aqua Bomb’u gündüz ve gece uygun miktarda

temiz cildinize uygulayın ve cilt tarafından emilene kadar

hafifçe masaj yapın.

IMEW Moist Whipped Cream 50 ml

Ciltte yapışkan bir his bırakmadan yoğun bir şekilde

nemlendirmeye yardımcı olan IMEW Moist Whipped Cream

cildin doğal nem dengesinin korunmasına destek olur.

IMEW Moist Eye Treatment 15 ml

Düzensiz cilt tonu ve nem kaybı ile savaşmaya yardımcı IMEW

Moist Eye Treatment, daha canlı ve aydınlık bir göz çevresi

görünümüne destek olur. En etkili sonuçlar için gündüz ve

gece uygun miktarda göz çevrenize uygulayın ve emilene kadar

hafifçe masaj yapın.


Güzellik

Beauty

23

IMEW Moist Eye Treatment 15 ml

Helping to fight uneven skin tone and moisture loss, IMEW

Moist Eye Treatment supports a more vibrant and luminous

eye area appearance. For the most effective results, apply an

appropriate amount around the eyes day and night and gently

massage until absorbed.

IMEW 02 Niacinamide Booster Serum 30 ml

IMEW 02 Niacinamide Booster Serum helps to brighten the

skin tone with 10% Niacinamide in its content. Apply 2-3

drops of IMEW 02 Niacinamide Booster Serum, which helps to

reduce the appearance of pores, on cleansed skin. You can add it

to your moisturizer in order to increase the effect of IMEW 02

Niacinamide Booster Serum, which can be applied more than

once a day.

IMEW 03 Bakuchiol Booster Serum 30 ml

IMEW 03 Bakuchiol Booster Serum helps to reduce the

appearance of fine lines and tighten the skin with 0.5%

Bakuchiol in its content. Apply 2-3 drops of IMEW 03 Bakuchiol

Booster Serum, which helps fight the signs of aging on the skin,

on cleansed skin. To increase the effect of IMEW 03 Bakuchiol

Booster Serum, which can be applied more than once a day, you

can add it to your moisturizer.

IMEW 04 Centella Asiatica Booster Serum 30 ml

IMEW 04 Centella Asiatica Booster Serum helps to moisturize

and calm the skin with its 2% Centella Complex. Apply 2-3

drops of IMEW 04 Centella Asiatica Booster Serum, which

helps to revitalize the skin’s protective barrier, on cleansed skin.

To increase the effect of IMEW 04 Centella Asiatica Booster

Serum, which can be applied more than once a day, you can add

it to your moisturizer.

IMEW 01 Hyaluronic Booster Serum 30 ml

IMEW 01 Hyaluronic Booster Serum helps revitalize and plump

dry and tired skin with its 2% Hyaluronic Complex. Apply 2-3

drops of IMEW 01 Hyaluronic Booster Serum, which helps to

increase skin elasticity, on cleansed skin. To increase the effect

of Imew 01 Hyaluronic Booster Serum, which can be applied

more than once a day, you can add it to your moisturizer.

IMEW 02 Niacinamide Booster Serum 30 ml

IMEW 02 Niacinamide Booster Serum içeriğindeki %10

Niacinamide ile cilt tonunu aydınlatmaya yardımcı olur.

Gözenek görünümünün azaltılmasına destek olan IMEW 02

Niacinamide Booster Serum’u temizlenmiş cilde 2-3 damla

uygulayın. Gün içinde birden fazla uygulanabilen IMEW

02 Niacinamide Booster Serum’un etkisini artırmak için

nemlendiricinize ekleyerek uygulayabilirsiniz.

IMEW 03 Bakuchiol Booster Serum 30 ml

IMEW 03 Bakuchiol Booster Serum içeriğindeki %0,5 Bakuchiol

ile ince çizgilerin görünümünü azaltmaya ve cildi sıkılaştırmaya

yardımcı olur. Ciltteki yaşlanma belirtileri ile savaşmaya destek

olan IMEW 03 Bakuchiol Booster Serum’u temizlenmiş cilde

2-3 damla uygulayın. Gün içinde birden fazla kez uygulanabilen

IMEW 03 Bakuchiol Booster Serum’un etkisini artırmak için

nemlendiricinize ekleyerek uygulayabilirsiniz.

IMEW 04 Centellla Asiatica Booster Serum 30 ml

IMEW 04 Centellla Asiatica Booster Serum içeriğindeki %2

Centella Kompleksi ile cildi nemlendirmeye ve sakinleştirmeye

yardımcı olur. Cildin koruyucu bariyerini canlandırmaya destek

olan IMEW 04 Centellla Asiatica Booster Serum’u temizlenmiş

cilde 2-3 damla uygulayın. Gün içinde birden fazla uygulanabilen

IMEW 04 Centellla Asiatica Booster Serum’un etkisini artırmak

için nemlendiricinize ekleyerek uygulayabilirsiniz.

IMEW 01 Hyaluronic Booster Serum 30 ml

IMEW 01 Hyaluronic Booster Serum içeriğindeki %2

Hyaluronik Kompleks ile kuru ve yorgun cildi canlandırmaya,

dolgunlaştırmaya yardımcı olur. Cildin elastikiyetin

artırmaya destek olan IMEW 01 Hyaluronic Booster Serum’u

temizlenmiş cilde 2-3 damla uygulayın. Gün içinde birden fazla

uygulanabilen Imew 01 Hyaluronic Booster Serum’un etkisini

artırmak için nemlendiricinize ekleyerek uygulayabilirsiniz.


26 Beauty Güzellik

Anatolian breeze in cosmetics

Kozmetikte Anadolu esintisi

The Future Natural, which finds a solution to multiple

problems with a single product with its multifunctional

feature, stands out with its New Generation Natural Cosmetic

Gels.

The Future Natural, one of the companies of the Teknopark

Istanbul Incubation Center, which manufactures new generation

health and cosmetic products for today’s needs, inspired by the

practices of past civilizations that existed in Anatolia, produces

natural cosmetics by trying to understand the past Anatolian

civilizations.

The basic principle of its products is to provide solutions to

multiple skin problems through natural raw materials. In this

way, the brand, which states that natural skin care products are

a solution to the problem of absorption rate, and produces only

patented products, also takes care to manufacture products at

costs that everyone can reach. In addition, since the products

do not require wiping after diagnosis and examination in clinics

and hospitals, they also prevent the generation of paper waste.

The company, which carries out R&D studies to produce

pigments from flowers, also emphasizes that it will use herbal

pigments to be patented while preparing the colored cosmetic

products to be generated.

Çok fonksiyonlu özelliği ile birden çok probleme tek bir

ürünle çözüm bulan The Future Natural, Yeni Nesil Doğal

Kozmetik Jelleriyle ön plana çıkıyor.

Anadolu’da var olmuş geçmiş uygarlıkların uygulamalarından

esinlenerek, günümüz ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil sağlık

ve kozmetik ürünleri oluşturan Teknopark İstanbul Kuluçka

Merkezi firmalarından The Future Natural, geçmiş Anadolu

medeniyetlerini anlamaya çalışarak doğal kozmetik üretiyor.

Ürünlerinin temel prensibi doğal hammaddeler aracılığıyla

birden çok cilt problemine çözüm sağlamak olan The Future

Natural, hiçbir kimyasal hammadde ve koruyucu içermeden

formüle edilmiş ürünleriyle, içeriğinde ciltte çabuk emilimi

sağlayacak doğal bir hammadde kullanıldığının üzerinde

duruyor. Bu sayede doğal cilt bakım ürünlerinin emilim hızı

problemine çözüm olduğunu belirten ve bir tek patentli ürünler

üreten marka, herkesin ulaşabileceği maliyetlerde ürün üretmeye

de özen gösteriyor. Ayrıca, ürünler klinik ve hastanelerde tanı

ve muayene sonrasında silme işlemi gerektirmediği için kâğıt

atık oluşumunu da engelliyor.

Çiçeklerden pigment üretmek için AR-GE çalışmaları

gerçekleştiren firma, oluşturulacak renkli kozmetik ürünleri

hazırlarken patenti alınacak bitkisel pigmentleri kullanacağının

da üzerinde duruyor.

Yüksek nem oranı

Birden fazla etki mekanizması bulunduran The Future Natural

ürünleri, yüksek nem oranıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda,

hayvanlar üzerinde test edilmeyen,

High humidity

The Future Natural products, which have more than one

mechanism of action, draw attention with their high humidity.


Güzellik

Beauty

27

deri yüzeyinin kabul etmediği zararlı kimyasal içermeyen,

çevreye zarar vermeyen ve koruyucu içermeyen bu ürünler

vücut çatlakları, selülit ve sarkmaya karşı da oldukça etkili.

Firming Gel

Güzellik sektöründe kullanılmak üzere geliştirilen Firming

Gel, kullanılan tüm cihazlarla entegre çalışırken uygulama

bölgesindeki cilt çatlamaları, selülit, sarkma vs. cilt

problemlerinin giderilmesinde etkilidir. Doğal içeriği sayesinde

cildi tahriş etmez.

Lubricare Gel

Lubricare Gel, kliniklerde tanı ve tedavi amaçlı kullanılan

ultrason, elektroterapi, ultrasonografi vb. uygulamalarda

kullanılır. Tedaviye destek olacak aromaterapi yağları sayesinde

iskelet-kas sistemi rahatsızlıklarının ve cilt yüzeyindeki

çatlakların giderilmesine yardımcı olan Gel, içeriğindeki

aromaterapi yağları sayesinde uygulama bölgesini nemlendirir

ve onarır.

Every Gel

Every Gel, kişisel bakımını evde gerçekleştirmek isteyen ev

tipi lazer, elektroterapi ve epilasyon cihazı kullanımını tercih

eden kişilere yönelik yangıyı azaltıcı, tahriş önleyici ve ciltteki

yapışkanlık hissiyatını iyileştirmeye yönelik geliştirildi.

At the same time, these products, which are not tested on

animals, do not contain harmful chemicals that the skin

surface does not accept, do not harm the environment and do

not contain preservatives, are also very effective against body

cracks, cellulite and sagging.

Firming Gel

Developed for use in the beauty industry, Firming Gel works

integrated with all devices used, while skin cracks, cellulite,

sagging, etc. in the application area. It is effective in solving skin

problems. Thanks to its natural content, it does not irritate the

skin.

Lubricare Gel

Lubricare Gel is used for diagnostic and therapeutic purposes

in clinics such as ultrasound, electrotherapy, ultrasonography,

etc. used in applications. Helping to eliminate skeletal-muscular

system disorders and cracks on the skin surface thanks to

the aromatherapy oils that will support the treatment, Gel

moisturizes and repairs the application area thanks to the

aromatherapy oils it contains.

Every Gel

Every Gel was developed to reduce inflammation, prevent

irritation and improve the feeling of stickiness on the skin

for people who prefer to use home laser, electrotherapy and

epilation devices who want to perform their personal care at

home.


28 Beauty Güzellik

A stylish, sparkling and colorful world:

‘Perfume Jewels’ series

Şık, ışıltılı ve renkli bir dünya: ‘Perfume Jewels’ serisi

Eyüp Sabri Tuncer, the leading brand of the cosmetics industry,

continues to live by combining traditional

values ​with innovation. The Perfume

Jewels Series, which has a stylish and

sparkling world carefully designed and

produced for the fans of the brand, which

offers innovative and functional products

together with the iconic products it

pioneered in the sector, offers uniquely

scented body spray, shower gel and hand

body creams with perfect formulas.

“Perfume Jewels Series”, produced for those

who want to feel a sparkling and colorful world

with their scent, with modern designs fully

integrated with the product, offers perfectly

formulated body sprays with perfumed scents, a

refreshing shower gel with a world full of energy,

and hand and body creams suitable for all skin

types with its special nature-friendly formula.

It offers you lasting fragrance and an excellent

personal experience. The body sprays of the

Perfume Jewels series, which offer excellent scents

not only for women but also for men, make you feel

fresh at every moment of the day.

Kozmetik sektörünün öncü markası Eyüp

Sabri Tuncer; geleneksel değerleri, inovasyonla

birleştirerek yaşatmaya devam ediyor. Sektörde

öncülük ettiği ikonlaşmış ürünlerle, yenilikçi ve

fonksiyonel ürünleri bir arada sunan markanın

tutkunları için özenle tasarlayıp ürettiği şık

ve ışıltılı bir dünyaya sahip Perfume Jewels

Serisi, benzersiz kokulu vücut spreyi, duş jeli

ve el vücut kremlerini mükemmel formüller

ile sunuyor.

Ürünle tamamen bütünleşmiş modern

tasarımları ile ışıltılı ve renkli bir dünyayı

kokusuyla hissetmek isteyenler için üretilen

“Perfume Jewels Serisi” parfümistik kokulara

sahip mükemmel formüllü vücut spreyleri,

enerji dolu dünyası ile tazeleyen duş jeli,

doğaya saygılı özel formülü ile her cilt

tipine uygun el ve vücut kremleriyle size,

kalıcı koku ve mükemmel bir kişisel

deneyimi sunuyor. Sadece kadınlar için

değil erkekler için de mükemmel kokular

sunan Perfume Jewels serisinin vücut

spreyleri, günün her anında tazelik

hissini yaşatıyor.

Shower pleasure with unique scents

Perfume Jewels Shower gels, which can be used

beforehand to increase the permanence of body

sprays, draw attention with their different scent

options and stylish design. The perfumery scents of 5

different shower gels in the Perfume Jewels series of

fragrance connoisseur Eyüp Sabri Tuncer promise a stylish

and unique experience with their modern design fully integrated

with the product and a special head that provides ease of use. When

its perfect formula meets water, it turns into a softening foam on

your skin thanks to the 100% natural olive oil it contains and offers

a unique experience. Cream and body spray of the same series can

also be used to feel this unique scent experience on your skin for a

longer time.

Special formula that respects nature

Perfectly formulated hand and body creams of Perfume Jewels,

on the other hand, are suitable for all skin types with their naturefriendly

formula that does not contain paraben and gluten. These

excellent moisturizers that can be used throughout all four seasons

with Ecocert certified Shea Butter content, and also it makes your

skin soft with its dizzying scents and natural olive oil content, its

formula enriched with vitamin E provides a powerful care and

helps you achieve a healthy skin.

Perfume Jewels Body Sprays, which are used to refresh every

moment of the day with their perfume-like scent, Perfume Jewels

Hand and Body Creams and Perfume Jewels Shower Gels, which

are used as a perfect moisturizer in all seasons, adapting to every

skin type with their special formula, will be indispensable for those

who want to feel special in their personal care.

Benzersiz kokularla duş keyfi

Vücut spreylerinin kalıcılığını artırmak

için öncesinde kullanılabilecek

Perfume Jewels Duş jelleri ise farklı

koku seçenekleri ve şık tasarımıyla dikkat

çekiyor. Koku duayeni Eyüp Sabri Tuncer’in Perfume Jewels

serisinde yer alan 5 farklı duş jelinin parfümistik kokuları, ürünle

tamamen bütünleşmiş modern tasarımı ve kullanım kolaylığı

sağlayan özel başlığıyla şık ve benzersiz deneyim vadediyor.

Mükemmel formülü su ile buluştuğunda içeriğindeki %100 doğal

zeytinyağı özü sayesinde cildinizde yumuşatıcı köpüğe dönüşüyor

ve eşsiz bir deneyim sunuyor. Teninizde yaşadığınız bu eşsiz koku

deneyimi daha uzun süre hissetmek için aynı serinin kremi ve

vücut spreyi de kullanılabilir.

Doğaya saygılı özel formül

Perfume Jewels’in mükemmel formüle sahip el ve vücut kremleri

ise paraben ve gluten içermeyen doğaya saygılı formülü ile her cilt

tipine uyum sağlıyor. Ecocert sertifikalı Shea Butter içeriği ile dört

mevsim boyunca kullanılabilecek bu mükemmel nemlendiriciler;

baş döndürücü kokuları ve doğal zeytinyağlı içeriği ile cildinize

yumuşaklık kazandırırken, E vitamini ile zenginleştirilen formülü

güçlü bir bakım sağlayarak sağlıklı bir cilde kavuşmanıza yardımcı

oluyor.

Parfüm niteliğindeki mis gibi kokuları ile gün içerisinde her an

tazelenmek adına kullanılan Perfume Jewels Vücut Spreyleri, özel

formülü ile her cilt tipine uyum sağlayıp dört mevsim mükemmel

bir nemlendirici olarak kullanılan Perfume Jewels El ve Vücut

Kremleri ve Perfume Jewels Duş Jelleri kişisel bakımınızda

kendisini özel hissetmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.


“The universe of Fragnance”

1985

eau de parfum

info@fonkozmetik.com


30 Beauty Güzellik

Enjoy the sun with BEE’O APICARE!

Güneşin tadını BEE’O APICARE ile çıkarın!

Turkey’s first and only innovation award-winning domestic

Anatolian propolis producer BEE’O Propolis, Apicare

sunscreen series protects your whole family from the harmful

effects of the sun with the propolis and natural mineral filter

it contains. The face, body and after-sun cream in BEE’O

Apicare line moisturizes your skin without leaving a sticky

feeling with shea butter and aloe vera, while at the same time

nourishing and providing softness.

Enjoy the sun this summer with BEE’O Apicare sunscreen

products containing patented pure Anatolian propolis, mineral

zinc, shea butter, jojoba oil and aloe vera. BEE’O Propolis has

produced all-natural Apicare Creams to transform the effect

of the sun, our source of life, which affects all our biological

rhythms, from our body temperature to our sleep patterns, into

a gentle touch. The products, which derive their nutritional

power from Anatolian propolis, protect your skin against the

harmful rays of the sun with its natural mineral filter, while

providing moisture and care to your skin.

Prevent the formation of sunspots!

BEE’O Apicare Face Sun Cream: BEE’O Face Sun Cream, which

contains pure Anatolian propolis, non nano zinc, olive oil and

aloe vera, consists of completely natural ingredients. Thanks

to its 50+ SPF feature, it provides full protection against the

harmful UVA and UVB rays of the sun, while helping to prevent

the formation of sunspots. BEE’O Face Sun Cream, which is

recommended to be applied to the face 30 minutes before going

out in the sun, is easily applied and quickly absorbed by the

skin, forming a protective layer.

Türkiye’nin ilk ve tek inovasyon ödüllü yerli Anadolu

propolisi üreticisi BEE’O Propolis, Apicare güneş kremi

serisi içerdiği propolis ve doğal mineral filtresi ile tüm

ailenizi güneşin zararlı etkilerinden koruyor. BEE’O Apicare

serisinde yer alan yüz, vücut ve güneş sonrası kremi içerdiği

shea yağı ve aloe vera ile yapışkan bir his bırakmadan cildinizi

nemlendirirken aynı zamanda besliyor ve yumuşaklık

sağlıyor.

Bu yaz güneşin keyfini patentli saf Anadolu propolisi, mineral

çinko, shea yağı, jojoba yağı ve aloe vera içeren BEE’O Apicare

güneş korucuyu ürünleriyle çıkarın. Vücut ısımızdan uyku

düzenimize kadar tüm biyolojik ritmimizi etkileyen, hayat

kaynağımız güneşin cildinizdeki etkisini nazik bir dokunuşa

dönüştürmek için BEE’O Propolis tamamen doğal Apicare

Kremlerini üretti. Besleyici gücünü Anadolu propolisinden

alan ürünler, doğal mineral filtresi ile cildinizi güneşin zararlı

ışınlarına karşı korurken aynı zamanda cildinize nem ve bakım

sağlıyor.

Güneş lekelerinin oluşumunu engelle!

BEE’O Apicare Yüz Güneş Kremi: İçeriğinde, saf Anadolu

propolisi, non nano çinko, zeytinyağı ve aloe vera bulunan

BEE’O Yüz Güneş Kremi tamamen doğal bileşenlerden

oluşuyor. 50+ SPF özelliği sayesinde güneşin zararlı UVA ve

UVB ışınlarına karşı tam koruma sağlarken, güneş lekelerinin

oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor. Güneşe çıkmadan 30

dakika öncesinde yüze uygulanması tavsiye edilen BEE’O Yüz

Güneş Kremi, kolayca sürülerek cilt tarafından hızla emilerek

koruyucu bir tabaka oluşturuyor.


Güzellik

Beauty

31

BEE’O Apicare Güneş Sonrası Losyonu: Güneş ışınlarına

maruz kaldıktan sonra cildin ferahlığa ihtiyacı vardır. Çünkü

cilt güneşlenme sonrası kurur ve elastikiyetini kaybeder.

BEE’O Güneş Sonrası Losyonu; Anadolu propolisi, non nano

çinko, zeytinyağı, aloe vera, susam yağı ve E vitamini içeriği

ile yaz aylarında kuruyan ve hasar gören ciltleri nemlendirerek

korumaya yardımcı oluyor. Tamamen doğal bileşenlerden

oluşturulan, renklendirici ve paraben içermeyen ürün cilde

anında ferahlık vererek rahatlatıyor. Tüm cilt tiplerine uygun

olan losyon, güneşin, denizin ve havuzun ciltte oluşturduğu

kurutucu etkiyi hafifletiyor ve bakımını sağlıyor.

Çocuklarınız her mevsim güvende!

BEE’O Apicare Propolisli Çocuk Güneş Kremi: Çocukların

ciltleri yetişkinlerden daha ince olduğu için güneşten gelen UV

ışınlarına bağlı hücresel hasarların oluşma riski daha yüksektir.

Anadolu Propolisi, non nano çinko, B5 vitamini ve shea yağı

yağı ile tamamen doğal bileşenlerden oluşan BEE’O Apicare

Çocuk Güneş Kremi, 50+ SPF ile güneş yanığına karşı koruyucu

özellik göstererek çocuklarınızın cildini koruyor. Çocukların

hassas ciltlerine uygun olan hipoalerjenik bu ürün güneşe karşı

cilt üzerinde doğal bir bariyer oluşturuyor.

BEE’O Apicare Vücut Güneş Kremi: Tamamen doğal ve

temiz içeriği, BEE’O Propolis AR-GE merkezindeki uzmanlar

tarafından geliştirilen krem, saf Anadolu propolisi ve doğal

mineral filtresi ile cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı

korurken, cildinizin nem dengesini sağlıyor. İçeriğinde, Anadolu

propolisi, non nano çinko, shea yağı ve aleo vera bulunan ürün,

renklendirici, koruyucu madde ve paraben içermiyor.

BEE’OApicare After Sun Lotion: After being exposed to the

sun’s rays, the skin needs refreshment. Because the skin dries

out after sunbathing and loses its elasticity. BEE’O After Sun

Lotion; With its content of Anatolian propolis, non nano

zinc, olive oil, aloe vera, sesame oil and vitamin E, it helps to

moisturize and protect the skin that is dry and damaged in

summer. The product, which is generated from completely

natural ingredients, does not contain colorants and parabens,

instantly refreshes the skin and relaxes it. Suitable for all skin

types, the lotion alleviates the drying effect of the sun, sea and

pool on the skin and provides care.

Your children are safe all seasons!

BEE’O Apicare Children’s Sun Cream with Propolis: Since

children’s skin is thinner than adults, the risk of cellular damage

due to UV rays from the sun is higher. BEE’O Apicare Children’s

Sun Cream, which consists of completely natural ingredients

with Anatolian Propolis, non nano zinc, vitamin B5 and shea

butter oil, protects your children’s skin by showing a protective

feature against sunburn with its 50+ SPF. This hypoallergenic

product, suitable for children’s sensitive skin, generates a natural

barrier on the skin against the sun.

BEE’O Apicare Body Sun Cream: With its completely natural

and clean content, the cream developed by the experts at the

BEE’O Propolis R&D center, protects your skin against the

harmful rays of the sun with pure Anatolian propolis and

natural mineral filter, while maintaining the moisture balance

of your skin. The product, which contains Anatolian propolis,

non nano zinc, shea butter and aloe vera, does not contain

colorants, preservatives and parabens.


32 Beauty Güzellik

Vegan and natural sunscreen from Polaar

Polaar’dan vegan ve doğal içerikli güneş kremi

Alcohol and paraben-free skin care brand

with natural ingredients, Polaar, is

always with you with its vegan and

water-resistant sun protection creams!

While the Polaar Sun series protects your

skin from the harmful effects of the sun

with its high protection factor, it offers the

necessary care to the skin with its natural

content formula. Polaar sun protection

creams provide strong protection against skin

aging by effectively blocking UVA and UVB

rays.

Polaar Very High Protection Sun Cream SPF 50+

Without Perfume

Polaar Very High Protection Sun Cream SPF50+

Without Perfume provides strong protection against

skin aging by effectively blocking UVA and UVB

rays with its creamy texture. In addition to its sun

protection effect, it deeply moisturizes and nourishes the

skin, increasing the protection of cell DNA. With broad

spectrum organic filters, Polaar Very High Protection Sun

Cream SPF50+ Without Perfume absorbs solar radiation and

affects all UVA and UVB rays. While the cream protects your

skin from the sun, it also protects the environment with its

100% recyclable packaging made from sugar cane.

Polaar Very High Protection Tinted Sun Cream SPF 50+

Suitable for all skin types, the colored sunscreen cream

with a protection factor of 50+ and equalizing the skin

tone provides strong protection against skin aging by

effectively blocking UVA and UVB rays. The cream,

which spreads easily on the face and body without

leaving white marks, provides high sun protection

to the skin, as well as covers the roughness,

equalizes the skin tone and provides a bright

appearance.

Polaar Very High Protection Sun Cream SPF

50+

Very High Protection Sun Cream SPF50+,

which has a highly effective filter cocktail,

absorbs broad-spectrum organic

filters and solar radiation for optimum

protection, acting on all UVA and UVB rays. This

water-resistant cream, which contributes to the protection of

cell DNA by deeply moisturizing and nourishing the skin, is

easily applied to the skin with its light and oil-free structure.

Alkol ve paraben içermeyen, doğal içerikli cilt bakım

markası Polaar, vegan ve suya dayanıklı güneş koruma

kremleriyle hep yanınızda!

Polaar Sun serisi, yüksek koruma faktörüyle cildinizi

güneşin zararlı etkilerinden korurken, doğal içerikli

formülüyle cilde ihtiyaç duyulan bakımı sunuyor.

Polaar güneş koruma kremleri, UVA ve UVB

ışınlarını etkili bir şekilde engelleyerek cilt

yaşlanmasına karşı da güçlü koruma sağlıyor.

Polaar Very High Protection Sun Cream SPF

50+ Without Perfume

Polaar Very High Protection Sun Cream

SPF50+ Without Perfume, kremsi dokusu

ile UVA ve UVB ışınlarını etkili bir

şekilde engelleyerek cilt yaşlanmasına

karşı güçlü koruyor. Güneşten koruma

etkisinin yanı sıra cildi derinlemesine

nemlendirip besleyerek hücre DNA’sının

korunmasını artıyor. Hafif, parfümsüz

ve beyaz iz bırakmayan kremsi yapısıyla Polaar Very

High Protection Sun Cream SPF50+ Without Perfume; geniş

spektrumlu organik filtrelerle, güneş radyasyonunu emerek

tüm UVA ve UVB ışınlarına etki ediyor. Krem, cildinizi

güneşten korurken, şeker kamışından yapılan %100

geri dönüştürülebilir ambalajıyla çevreyi de

koruyor.

Polaar Very High Protection Tinted Sun

Cream SPF 50+

Tüm cilt tipleri için uygun olan 50+ koruma

faktörlü ve cilt tonunu eşitleyen renkli güneş

koruyucu krem, UVA ve UVB ışınlarını etkili

bir şekilde engelleyerek cilt yaşlanmasına karşı

güçlü koruma sağlıyor. Beyaz iz bırakmadan

yüze ve vücuda kolayca yayılan krem, cilde

yüksek güneş koruma sağlamasının yanı sıra

pürüzleri örtüyor, cilt tonunu eşitliyor ve aydınlık

bir görünüm sağlıyor.

Polaar Very High Protection Sun Cream SPF 50+

Oldukça etkili bir filtre kokteyline sahip Very High

Protection Sun Cream SPF50+, optimum koruma için

geniş spektrumlu organik filtreleri ve güneş radyasyonunu

emerek tüm UVA ve UVB ışınlarına etki ediyor. Cildi

derinlemesine nemlendirerek ve besleyerek hücre DNA’sının

korunmasına katkı sağlayan bu suya dayanıklı krem, hafif ve

yağsız yapısıyla cilde kolayca uygulanıyor.


36 Beauty Güzellik

A touch heralding summer from the perfume genius:

PELLINN Paris No.29

Parfüm dehasından yazı müjdeleyen bir dokunuş:

PELLINN Paris No.29

PELLINN PARIS No.29, which brings together difference and

passion in its fragrance and carries the signature of Givaudan

Paris, the producer of the world’s best quality essences, brings

together unique flower and fruit essences. Arousing positive

emotions with its exotic mandarin and orange extracts, PELLINN

Paris No.29 heralds the summer season by blending the relaxing

breeze of tuberose, lilac and honeysuckle flowers with nectar.

PELLINN Paris, which connects cultures and trends with its

attention to detail, sophisticated production approach and

products obtained from the highest quality materials, offers its

users an alluring experience.

The relaxing breeze of tuberose and honeysuckle combines

with the tart scent of nectarine, celebrating the summer

season

PELLINN Paris No.29, with its top notes of exotic mandarin

and orange essences, brings together tuberose, jasmine, lily,

honeysuckle, nectarine and lilac flower in the middle notes. Base

notes are patchouli, amber wood, soft musk and Madagascar

vanilla extracts.

In the top notes, where exotic tangerine and orange essences

are intensely blended, positive emotions awaken, while the lilac

flower in the middle notes accompanies these feelings with its

scent emphasizing calmness and peace. The middle

notes, which carry the deeply felt and relaxing breeze

of tuberose flower and honeysuckle, come together

with the tart scent of nectarine and herald the arrival

of summer. The bottom notes, where patchouli,

amber wood, soft musk and Madagascar vanilla

extracts meet, emphasize the sincerity and passion of

the woman in the depths of your soul.

Luxurious fragrance experiences

become accessible with PELLIN

perfume

PELLINN perfumes, which are distilled

in titanium boilers by passing through 24

separate filters for 48 hours at -4 degrees,

are released after resting in special tanks

for at least 4 months. Original EDP

guaranteed PELLINN perfumes, which

make luxury perfumes accessible with 77

different scent alternatives, and many gift

options for their users. offers.

Kokusunda farklılığı ve tutkuyu bir araya getiren ve dünyanın

en kaliteli esanslarının üreticisi Givaudan Paris imzasını taşıyan

PELLINN PARIS No.29, benzersiz çiçek ve meyve özlerini bir

araya getiriyor. Egzotik mandalina ve portakal özleriyle pozitif

duyguları uyandıran PELLINN Paris No.29, sümbülteber,

leylak ve hanımeli çiçeğinin rahatlatıcı esintisini nektari ile

harmanlayarak yaz mevsimini müjdeliyor.

Detaylara gösterdiği özen, sofistike üretim anlayışı ve en kaliteli

malzemelerden elde ettiği ürünlerle kültürler ve trendler

arasında bağ kuran PELLINN Paris, kullanıcılarına cezbedici

bir deneyim sunuyor.

Sümbülteber ve hanımelinin rahatlatıcı esintisi, nektarinin

mayhoş kokusuyla birleşerek yaz mevsimini kutluyor

Üst notasında egzotik mandalina ve portakal özlerini taşıyan

PELLINN Paris No.29, orta notalarda sümbülteber, yasemin,

zambak, hanımeli, nektari ve leylak çiçeğini bir araya getiriyor.

Alt notaları ise paçuli, amber ağacı, yumuşak misk ve

madagaskar vanilya özleri oluşturuyor.

Egzotik mandalina ve portakal özlerinin yoğun bir şekilde

harmanlandığı üst notalarda, pozitif duygular uyanırken,

orta notalardaki leylak çiçeği sakinlik ve huzuru vurgulayan

kokusuyla bu duygulara eşlik ediyor. Sümbülteber çiçeği ve

hanımelinin derinden hissedilen rahatlatıcı esintisini

taşıyan orta notalar, nektarinin mayhoş kokusuyla bir

araya gelerek yazın gelişini müjdeliyor. Paçuli, amber

ağacı, yumuşak misk ve madagaskar vanilya özlerinin

buluştuğu alt notalarda ise ruhunuzun derinlerindeki

kadının samimiyeti ve tutkusu vurgulanıyor.

Lüks koku deneyimleri PELLIN parfüm ile

ulaşılabilir hale geliyor

Titanyum kazanlarda, -4 derecede 48

saat boyunca 24 ayrı filtreden geçirilerek

damıtılan PELLINN parfümler, en az 4 ay

boyunca özel tanklarda dinlendirildikten

sonra piyasaya sürülüyor.77 çeşit koku

alternatifi ile lüks parfümü ulaşılabilir

kılan orijinal EDP garantili PELLINN

parfümler, kullanıcıları için birçok

hediye seçeneği de sunuyor.


38 Beauty Güzellik

Adil Pelister, Chairman of İKMİB,

named the Vice Chairman of TİM

İKMİB Başkanı Adil Pelister TİM Başkan Vekili oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’de, Mustafa Gültepe’nin

başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda görev

dağılımı yapıldı. Yeni yönetimde TİM Başkan Vekilliği

görevini İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister

üstlendi. TİM Başkan Vekili Adil Pelister, İKMİB’de kimya

ihracatçılarına verdikleri sözü tuttuklarını ve TİM’in

yeni yönetiminde kimya ailesini en üst düzeyde temsil

edeceklerini söyledi.

İki dönemdir İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanlığı görevini başarıyla

sürdüren ve güçlü yönetimi ile kimya sektörünü ihracatta

birinciliğe taşıyan Adil Pelister, Türkiye İhracatçılar Meclisi

Başkanlığı’na seçilen Mustafa Gültepe’nin yeni yönetim

kurulunda TİM Başkan Vekili olarak görev yapacak.

Adil Pelister - TİM Vice Chairman,

Mustafa Gültepe - Chairman of TİM

In the Turkish Exporters Assembly (TİM), the duties

distributed in the new board of directors formed under the

presidency of Mustafa Gültepe. Adil Pelister, Chairman of

Istanbul Chemicals and Products Exporters’ Association

(İKMİB), assumed the role of Vice Chairman of TİM in the

new administration. TİM Vice Chairman Adil Pelister said

that they kept their promise to chemical exporters at İKMİB

and that they will represent the chemistry family at the

highest level in the new management of TİM.

Adil Pelister, who has been the Chairman of the Istanbul

Chemicals and Products Exporters’ Association (İKMİB) for

two terms, and has led the chemical industry to the first place

in exports with his strong management, will serve as the Vice

Chairman of TİM in the new board of directors of Mustafa

Gültepe, who was elected as the Chairman of the Turkish

Exporters Assembly.

“Güçlü ihracat ailemizle birlikte yeni hedeflere yürüyeceğiz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yeni yönetimiyle birlikte

Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payı artırmak için

çalışacağını ifade eden TİM Başkan Vekili ve İKMİB Başkanı

Adil Pelister, “Öncelikle TİM Başkanımız Sayın Mustafa

Gültepe’yi kutluyor ve yeni yönetim kurulumuza başarılar

diliyorum. Ülke ekonomimizin büyümesinde, sanayimizin

gelişmesinde ve istihdamımızın artmasında ihracat ailemiz çok

önemli bir rol üstleniyor. TİM çatısı altındaki 27 sektör ve 61

ihracatçı birliği ile güçlü ve büyük bir aileyiz.

“We will walk to new targets with our strong export family”

Expressing that with the new management of the Turkish

Exporters Assembly, they will work to increase Turkey’s share in

world exports, Adil Pelister, TİM Vice Chairman and Chairman

of İKMİB, said, “First of all, I congratulate our TİM Chairman,

Mr. Mustafa Gültepe, and wish success to our new board of

directors. Our export family plays a very important role in

the growth of our country’s economy, the development of our

industry and the increase in our employment.


Güzellik

Beauty

39

We are a strong and big family with 27 sectors and 61 exporters’

associations under the roof of TİM. Especially in the last 2 years,

while signing historical records in exports, we are working

together to increase the quality of our exports, to carry the

“Made in Türkiye” quality to all over the world, to increase

our share in global exports and to maximize our export value

per kilogram. I believe that by acting with the same common

mind in the upcoming period, we will undertake projects full

of vision that will cross the threshold in exports to Turkey.

With the synergy we achieved with our chemical exporters at

İKMİB, we succeeded in carrying our chemical industry to the

first place in exports. We continue to work with all our strength

for the permanent first place. However, as we promised, we will

represent our chemical exporters at the highest level in the TİM

Board of Directors. As the export family, we believe that we

will break new records under the leadership of TİM and move

Turkey to the next level in exports. I would also like to thank

İsmail Gülle, who was our previous TİM Chairman, for his

devoted and successful work so far.”

Özellikle son 2 yıldır ihracatta tarihi rekorlara imza atarken;

ihracatımızın niteliğini artırmak, “Made in Türkiye” kalitesini

dünyanın dört bir yanına taşımak, küresel ihracattan aldığımız

payı yükseltmek ve kilogram başına ihracat değerimizi en üst

seviyeye taşımak için güç birliğiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki

dönemde yine aynı ortak akıl ile hareket ederek, Türkiye’ye

ihracatta eşik atlatacak vizyon dolu projelere imza atacağımıza

inanıyorum. İKMİB’de kimya ihracatçılarımızla yakaladığımız

sinerji ile kimya sektörümüzü ihracatta birinciliğe taşımayı

başardık. Kalıcı birincilik için de var gücümüzle çalışmaya

devam ediyoruz. Bununla birlikte söz verdiğimiz üzere TİM

Yönetim Kurulu’nda da kimya ihracatçılarımızı en üst düzeyde

temsil edeceğiz. İhracat ailesi olarak TİM’in önderliğinde

yeni rekorlar kıracağımıza ve Türkiye’yi ihracatta bir üst lige

taşıyacağımıza inanıyoruz. Bir önceki dönem TİM Başkanımız

olan İsmail Gülle’ye de bugüne kadarki özverili ve başarılı

çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.


40 Beauty Güzellik

Accompanying in sports and travel from Tchibo

Tchibo’dan spor ve seyahatlerin eşlikçisi

For those who take care of their personal care anytime,

anywhere, Tchibo Travel Wash Bag with Hook for Hanging

allows you to carry hair, skin and make-up products together

with its practical and easy use. With its compact design, the

bag allows you to maintain your care routine at the gym or

on your travels.

Tchibo Travel Wash Bag with Hook for Hanging, which you

can carry with you on travel or sports, helps you to easily carry

personal care products such as soap and shampoo that you will

need during the day or travel, from toothbrushes to cleaning

and hygiene materials.

There is also enough space for indispensable hygienic assistants

in the care bag. The design, which is made of environmentally

friendly ecorepel® impregnated material and has a mirror that

can be removed with velcro, has a large zippered mesh pocket,

two zippered compartments and four storage compartments.

The care bag has an adjustable buckle to close it.

Tchibo Travel Wash Bag with Hook for Hanging are available in

stores, online stores and on the phone order line.

Her an her yerde kişisel bakımına özen gösterenler için

Tchibo’nun Askılı Kişisel Bakım Çantası pratik ve kolay

kullanımıyla saç, cilt ve makyaj ürünlerini bir arada

taşımanıza olanak tanıyor. Kompakt tasarıma sahip çanta,

spor salonunda ya da seyahatlerinizde bakım rutininizi

sürdürmenizi sağlıyor.

Seyahatte veya sporda yanınızda bulundurabileceğiniz Askılı

Kişisel Bakım Çantası, diş fırçasından temizlik ve hijyen

malzemelerine kadar, gün içinde ya da seyahatlerde ihtiyaç

duyulacak sabun, şampuan gibi kişisel bakım ürünlerini

yanınızda kolaylıkla taşımanıza yardımcı oluyor.

Bakım çantasının içerisinde vazgeçilmez hijyenik yardımcılar

için de yeterli alan bulunuyor. Çevre dostu ecorepel® emprenyeli

malzemeden üretilen ve cırt cırt ile çıkarılabilen aynası olan

tasarım, fermuarlı büyük bir file cebe, iki adet fermuarlı bölmeye

ve dört adet saklama bölmesine sahip. Bakım çantasının

kapatmak için ayarlanabilir bir tokası bulunuyor.

Tchibo Asılabilen Kişisel Bakım Çantası, mağazalarda, internet

mağazasında ve telefonla sipariş hattında müşterilerle buluşuyor.


42 Beauty Güzellik

Discover the new power of roses!

Güllerin yeni gücünü keşfedin!

“gülsha” Güzellik Misti, cildinizi neme doyurup, cilt

parlaklığını geri kazandırırken, mavi ışık ve hava kirliliği

kaynaklı yaşlanma etkileriyle savaşmaya yardımcı olan çok

yönlü bir ürün olarak ön plana çıkıyor.

Nemlendirirken çok yönlü koruma sağlayan Mist

Hyalüronik asit ve çok yönlü koruma aktifi ile güçlendirilen

gülsha Güzellik Misti, cildi dolgunlaştırıp elastikiyetini

artırırken aynı zamanda ince çizgilerin görünümünde azalma

sağlayarak cildin pürüzsüz ve ışıl ışıl görünmesine yardımcı

olur. Cildi nemlendirip tazeleyerek sonraki bakım aşamalarına

ve makyaja hazırlar.

C Vitamini ile eşit, yeşil çaydan daha da güçlü antioksidan

Hava kirliliği ve sürekli ekran kullanımından kaynaklı mavi

ışığın negatif etkilerine karşı çoklu koruma sağlayan ödüllü

bir aktif içeren gülsha Güzellik Misti, serbest radikallerle

savaşarak ciltteki kolajeni korumaya yardımcı olur. İçeriğinde

bulunan ayçiçeği filizleri ve Peru tara taninlerinden elde edilen

ECOCERT sertifikalı bu aktif, C vitamini ile eşit, yeşil çaydan

daha da güçlü antioksidan koruma sağlar.

Gözenek görünümünde azalma

İçeriğindeki vitamin, mineral ve esansiyel yağ asitlerince

zengin tam gül suyu ise diğer tüm gülsha ürünlerinde olduğu

gibi gülsha Güzellik Misti’nde de gözeneklerin görünümünü

azaltırken cildinizi yatıştırıp beslemeye yardımcı olur.

“gülsha” Rose Power Essence stands out as a versatile product

that helps fight the effects of aging caused by blue light and

air pollution, while saturating your skin with moisture and

restoring skin brightness.

gülsha Güzellik Misti nasıl kullanılır?

- Anında nemlendirici ve ferahlatıcı etki için sabah, öğlen ve

akşam tonik olarak kullanabilirsiniz.

- Cildinizi serum ve nemlendiricinize hazırlamak için

temizledikten sonra yüz, boyun ve dekolte bölgenize

uygulayabilirsiniz.

-Gözeneklerin görünümünü azaltmak ve ışıl ışıl bir cilt elde

etmek için günün herhangi bir saatinde kullanabilirsiniz.

- Cildinizi nemlendirerek, dolgunlaştırarak ve pürüzsüzleştirerek

makyaja hazır hale getirebilirsiniz. Kullanmadan önce makyaj

süngerini ve fırçasını ıslatmak için idealdir.

- Makyaj uygulaması sonrası cilde nemli bir görünüm

kazandırmak için kullanılabilir.

- Seyahat esnasındaki gibi kuru ortamlarda hassas cildinizi

nemlendirmek ve rahatlatmak için idealdir.

(Normal koşullarda %30 ile %60 arasında olan havadaki nem

oranı, yüksek irtifalı uçuşlarda %1’e kadar inebilir. Özellikle

uzun uçuşlar sırasındaki düşük nem oranı cildinizde kuruluğa

neden olabilir.

-gülsha Güzellik Misti, cildinizi canlandırıp rahatlatırken

nem kaybı ile mücadele etmeniz için uçuşlarınızda ideal yol

arkadaşınız olacaktır.


Güzellik

Beauty

43

Rose Power Essence providing all-round protection while

moisturizing

Strengthened with hyaluronic acid and multi-faceted protection

active, Gülsha Rose Power Essence helps the skin to look smooth

and radiant by plumping the skin and increasing its elasticity,

while at the same time reducing the appearance of fine lines.

Moisturizes and refreshes the skin and prepares it for the next

care stages and make-up.

Antioxidant on par with Vitamin C and even more powerful

than green tea

Gülsha Rose Power Essence, which contains an award-winning

active that provides multiple protection against the negative

effects of blue light caused by air pollution and continuous

screen use, helps to protect the collagen in the skin by fighting

free radicals. This ECOCERT certified active, obtained

from sunflower sprouts and Peruvian tara tannins, provides

antioxidant protection equal to vitamin C and even stronger

than green tea.

- Güneş koruyucularının yanında kullanmak ve cildinizi

yatıştırmak için idealdir.

- Mavi ışıktan korunmak için ofiste, okulda veya ekran

karşısındaki her an kullanılabilir.

- Anında tazelenmiş bir cilt için selfieden önce kullanabilirsiniz.

- Cildi yatıştırdığı ve nemlendirdiği için tıraş sonrası kullanımı

için idealdir.

- Cildi yenilemek ve yatıştırmak için egzersizlerden sonra

kullanılabilir.

Tüm gün yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz %100 doğal

kaynaklı gülsha Güzellik Misti, yaz ayları boyunca çantalarınızın

vazgeçilmezi olacak.

Reduction in pore appearance

Full rose water, rich in vitamins, minerals and essential fatty

acids in its content, helps to soothe and nourish your skin

while reducing the appearance of pores in Gülsha Rose Power

Essence, as in all other Gülsha products.

How to use gülsha Rose Power Essence?

- You can use it as a tonic in the morning, noon and evening for

an instant moisturizing and refreshing effect.

- You can apply it to your face, neck and décolleté after cleansing

to prepare your skin for your serum and moisturizer.

You can use it at any time of the day to reduce the appearance of

pores and get a radiant skin.

- You can make your skin ready for make-up by moisturizing,

plumping and smoothing it. Ideal for wetting the makeup

sponge and brush before use.

- It can be used to give the skin a moist look after make-up

application.

- Ideal for moisturizing and soothing your sensitive skin in dry

environments such as during travel.

(The humidity in the air, which is between 30% and 60% under

normal conditions, can go down to 1% in high-altitude flights.

Especially low humidity during long flights can cause dryness

on your skin.)

gülsha Rose Power Essence will be your ideal companion on

your flights to combat moisture loss while revitalizing and

relaxing your skin.

- Ideal for use alongside sunscreens and to soothe your skin.

- It can be used in the office, school or any time in front of the

screen to protect from blue light.

- You can use it before selfie for an instantly refreshed skin.

- Ideal for post-shave use as it soothes and moisturizes the skin.

- Can be used after workouts to refresh and soothe the skin.

The 100% natural source gülsha Rose Power Essence, which you

will not want to leave with you all day, will be indispensable in

your bags during the summer months.


44 Beauty Güzellik

With Black Garlic Soap add value to your skin

Siyah Sarımsak Sabunu ile cildinize değer katın

AJÓ 37400 Black Garlic, obtained as a result of fermenting

Taşköprü garlic, adds a natural beauty to both your hair and skin

with its soap. Black Garlic Soap, which contains the necessary

minerals and vitamins for a healthy skin and hair appearance,

provides a great advantage to people in the hustle and bustle of

daily life with its ease of use.

AJÓ 37400 Black Garlic Soap, obtained from black garlic

extracts, adds beauty to your beauty by providing the necessary

mineral and vitamin support to both your skin and hair. The

product, which contains antioxidants that are nourishing for

our skin, is suitable for use in all seasons.

Since the skin barrier becomes sensitive in the summer months,

skin aging may occur, but black garlic soap provides the

necessary care for your skin thanks to its anti-aging feature.

AJÓ 37400 black garlic soap, obtained from the ancestor seed

Taşköprü garlic, is a natural source and its content is vegan. The

soap, which has a rich content in terms of health, protects the

health of the skin against external factors thanks to the minerals

it contains.

Taşköprü sarımsağının fermente edilmesi sonucu elde edilen

AJÓ 37400 Siyah Sarımsakları, sabunuyla hem saçlarınıza

hem de cildinize doğal bir güzellik katıyor. Sağlıklı bir cilt

ve saç görünümü için gerekli mineral ve vitaminleri içinde

barındıran Siyah Sarımsak Sabunu, kullanım kolaylığı ile

de günlük yaşamın koşuşturması içerisinde kişilere büyük

avantaj sağlıyor.

Siyah sarımsak özlerinden elde edilen AJÓ 37400 Siyah Sarımsak

Sabunu hem cildinize hem de saçlarınıza gerekli olan mineral

ve vitamin desteğini sağlayarak güzelliğinize güzellik katıyor.

İçeriğinde cildimiz bakımından besleyici olan antioksidana

sahip olan ürün, her mevsimde kullanıma da uygun.

Yaz aylarında cilt bariyeri hassaslaştığı için cilt yaşlanması

gerçekleşebilir fakat siyah sarımsak sabunu anti-aging özelliği

sayesinde cildiniz için gerekli olan bakımı gerçekleştirir.

Ata tohumu Taşköprü sarımsaklarından elde edilen AJÓ 37400

siyah sarımsaklı sabun, doğal bir kaynak olmakla beraber

içeriği de vegandır. Sağlık açısından zengin bir içeriğe sahip

alan sabun, içerdiği mineraller sayesinde de dış etkenlere karşı

da cilt sağlığını korur.


46 Beauty Güzellik

Anti-edema skin care tools from Aurelia Geneve

Aurelia Geneve’den ödem atıcı cilt bakım aletleri

Aurelia Geneve Gua Sha and beauty

massage tools help to eliminate edema

on the skin with their cooling effects in

summer. With the effect of cold massage,

Aurelia Geneve beauty instruments made of natural

stones and special metals, relaxes your skin in summer heat

and contributes to the elimination of edema and collagen

production.

Aurelia Geneve Double Headed & Vibrating Gua Sha

Massage Stone

Vibrating gua sha massage stone with double head, the

big head of Aurelia Geneve 2 Replaceable Head Beauty Bar

stimulates the blood circulation of the skin and promotes

collagen production, and helps reduce the appearance of fine

lines and wrinkles. The small head, on the other hand, helps to

remove puffiness and under-eye circles, providing vitality and

luminosity. In order to benefit from the healing power of rose

quartz, this massage tool, whose 2 heads are designed from

rose quartz crystal, can be used with or without vibration.

Aurelia Geneve Stainless Steel Gua Sha

Aurelia Geneve Stainless Steel Gua Sha helps to heal, rejuvenate

and beautify the skin. With its steel structure, it rejuvenates the

skin by making an ice effect on the skin. Aurelia Geneve Stainless

Steel Gua Sha, which reduces the appearance of wrinkles by

regulating skin elasticity, opens the pores at the bottom of the

hair with its comb section, making the roots stronger.

Aurelia Geneve Sagging, Line Remover Vibrating T Beauty

Massager

T- Shaped Energy Beauty Bar makes the skin look younger by

reducing wrinkles and sagging around the eyes, lips, forehead,

neck and hands. Thanks to its battery-operated vibration feature

(6000 vibrations per minute), it activates the blood circulation

and makes a lifting effect on the skin, thus making the skin look

more alive and healthy. The massage tool, which can also be

used in the bathroom with its waterproof structure, can be used

not only on your face but also on your décolleté area, either

alone or with your products such as moisturizer and serum.

Aurelia Geneve Anti-Aging Germanium Roller for Face and

Body

Aurelia Germanium Beauty Roller, which consists of the very

rare “Germanium” mineral in nature, is applied by massaging

your face and body. Helping to improve skin tone for a renewed

and youthful-looking appearance, Germanium Beauty Roller

supports blood circulation when you rub it on your skin with

its hexagonal structure.

Aurelia Geneve Gua Sha ve güzellik

masaj aletleri yazın soğutucu etkileriyle

ciltteki ödemin giderilmesine yardımcı

oluyor. Doğal taşlar ve özel madenlerden

üretilen Aurelia Geneve güzellik aletleri; soğuk masaj

etkisiyle yaz sıcaklarında cildinizi rahatlatarak ödemin

giderilmesine ve kolajen üretimine katkı sağlıyor.

Aurelia Geneve Çift Başlıklı & Titreşimli Gua Sha

Masaj Taşı

Çift başlığa sahip titreşimli gua sha masaj taşı Aurelia

Geneve 2 Replaceable Head Beauty Bar’ın büyük başlığı

cildin kan dolaşımını uyarmaya, kolajen üretimini

teşvik etmeye; ince çizgilerin ve kırışıklıkların

görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Küçük başlık

ise göz çevresindeki şişlikleri ve göz altı morluklarını

gidermeye yardımcı olarak, canlılık ve aydınlık sağlıyor.

Pembe kuvarsın iyileştirici gücünden yararlanmak için 2

başlığı da pembe kuvars kristalinden tasarlanan bu masaj

aleti, titreşimi açık ya da kapalı kullanılabiliyor.

Aurelia Geneve Paslanmaz Çelik Gua Sha

Aurelia Geneve Paslanmaz Çelik Gua Sha, cildi iyileştirmeye,

gençleştirmeye ve güzelleştirmeye destek oluyor. Çelik yapısıyla

cilde buz etkisi yaparak cildi canlandırıyor. Cilt elastikiyetini

düzenleyerek kırışıklık görünümünü azaltan Aurelia Geneve

Paslanmaz Çelik Gua Sha, tarak kısmıyla ise saç diplerindeki

gözenekleri açarak köklerin güçlenmesini sağlıyor.

Aurelia Geneve Sarkma, Çizgi Giderici Titreşimli T Güzellik

Masaj Aleti

T- Shaped Energy Beauty Bar; göz çevresi, dudaklar, alın, boyun

ve ellerdeki kırışıklıkları, sarkmaları azaltarak cildin daha genç

görünmesini sağlıyor. Pille çalışan titreşim özelliği (dakikada

6000 titreşim) sayesinde kan dolaşımını hareketlendirerek,

cilde lifting etkisi yapıyor ve böylece cilt daha canlı ve sağlıklı

görünüme kavuşuyor. Su geçirmez yapısıyla banyoda da

kullanılabilen masaj aleti ister tek ister nemlendirici ve serum

gibi ürünlerinizle birlikte sadece yüzünüzde değil, dekolte

bölgenizde de kullanılabiliyor.

Aurelia Geneve Yüz ve Vücut İçin Anti-Aging Etkili

Germanium Roller

Doğada çok nadir bulunan “Germanium” madeninden oluşan

Aurelia Germanium Beauty Roller, yüz ve vücudunuza masaj

yaparak uygulanıyor. Yenilenmiş ve genç görünen bir görünüm

için cilt tonunu iyileştirmeye yardımcı olan Germanium

Beauty Roller, altıgen yapısıyla cildinizde gezdirdiğinizde kan

dolaşımını destekliyor.


Uncover limitless

opportunities at

the region’s largest

international trade fair

for the beauty industry

Register to visit

www.beautyworldME.com

31 October – 2 November, 2022

Dubai, UAE


48 Beauty Güzellik

American landing of Turkish companies

Türk firmalarının Amerika çıkarması

Work has started for the ASD Market Week fair, of which

Zeyexpo is the Turkey representative, to be held at the Las Vegas

Convention Center between 21-24 August 2022.

With the participation of 25 companies from Turkey this year,

ASD Market Week, which has been held in Las Vegas for 63

years, brings together more than 3,000 participants with nearly

50,000 wholesalers, chain markets, distributors, online sellers

and importers from 90 countries will be exhibited at the fair.

Sales can be made only on the last day of the fair, where many

products such as textiles, home textiles, souvenirs, promotions

and glassware, especially the cosmetics sector, are exhibited.

Turkish companies participating in ASD Market Week,

America’s largest international trade fair, aim to meet with

professional buyers.

Fairgrounds Map / Fuar Planı

Zeyexpo’nun Türkiye temsilciliğini üstlendiği ASD Market

Week fuarının 21-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında Las Vegas

Convention Centre’de gerçekleşmesi için çalışmalar başladı.

Las Vegas’ta 63 yıldır düzenlenen, 3.000’in üzerinde olan

katılımcısını 90 ülkeden 50.000’e yakın toptancı, zincir

market, distribütör, online satıcılar ve ithalatçılarla buluşturan

Amerika’nın en köklü fuarı ASD Market Week, bu yıl Türkiye’den

25 firmanın katıldığı fuarda sergilenecek.

Başta kozmetik sektörü olmak üzere, tekstil, ev tekstili,

hediyelik eşya, promosyon ve züccaciye gibi birçok ürünün

sergilendiği fuarda son gün satış yapılabiliyor. Amerika’nın en

büyük uluslararası ticaret fuarı olan ASD Market Week’e katılan

Türk firmaları, profesyonel alıcılarla buluşmayı hedefliyor.

Here are the Turkish companies participating in the ASD Market Week fair:

İşte ASD Market Week fuarına katılan Türk firmaları:

AR KAĞIT

KAYTEKS KADİFE TEKSTİL

TURKOSAN HİJYEN

ZOREL TEKSTIL

ERGÜN KİMYA

KÜTAHYA BİRLİK

MYROS

FON KOZMETİK

TAHA KİMYA

MONNA KOZMETİK

MERIAKI BABY

DOYUK PROMOSYON

MAMEKS

MERT GIFTS

ALİNE TEKSTİL

ENKA HİJYEN

SMELLA KOZMETİK

PINE SMART

TEVER GLOBAL

FAMATEKS

IKMIB

ELİBOL

FAVOR FASHION

TAT KİMYA


50 Beauty Güzellik

“We have the vision and equipment

to manage brand projects”

“Marka projelerini yönetebilecek vizyona ve

donanıma sahibiz”

2007 yılında en iyiyi üretme amacıyla yola çıkan Çiftsan, ülkemizi

yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil ederek adından söz

ettirmeye devam ediyor. Çiftsan Etiket & Ambalaj şirketinde

Yönetim Kurulu Üyesi olan Ebru Yolgun ile etiket ve ambalaj

dünyasının keyifli yolculuğuna yönelik konuştuk…

Ebru Yolgun, Member of the Board of Directors at

Çiftsan Etiket & Ambalaj

Çiftsan, which set out to produce the best in 2007, continues to

make a name for itself by representing the country in the best way

at home and abroad. We interviewed Ebru Yolgun, Member of the

Board of Directors at Çiftsan Etiket & Ambalaj, about the joyful

journey of the label and packaging world…

Could you tell us about Çiftsan Etiket & Ambalaj?

Çiftsan Etiket & Ambalaj is a family company established in

2007 with the aim of always producing the best. I believe that

our company has led the development and growth of our sector

with the domestic and international awards it has received

during this time, as well as representing our country abroad in

the best way.

I can say that we have all the printing techniques that can

be applied to labels and packaging with our state-of-the-art

printing machines. In addition, we produce sleeves, sachets,

laminated tubes, self-adhesive and non-adhesive labels.

We have accomplished many successful projects with my team,

which is not afraid to push the limits on this path we set out

to produce the best. Many of these are important projects of

leading brands in their sector, which have made a sound.

Increasing our capacity with new investments we will make

in the near future and offering solution partnerships to more

brands is among our short-term goals.

TEAM SPIRIT SUCCESSFULLY MANAGED MANY

STAGES

To which sectors do you generally provide label services?

Until a short time ago, we were mainly serving the cosmetics,

Bizlere Çiftsan Etiket & Ambalajdan bahseder misiniz?

Çiftsan Etiket & Ambalaj, 2007 yılında, daima en iyiyi üretmek

amacıyla kurulmuş bir aile şirketidir. Firmamız bu zaman

zarfında aldığı yurt içi ve yurt dışı ödüllerle, sektörümüzün

gelişmesine ve büyümesine öncülük ettiği gibi ülkemizi yurt

dışında da en iyi şekilde temsil ettiğine inanıyorum.

En son teknoloji baskı makinelerimizle etiket ve ambalaja

uygulanabilecek tüm baskı tekniklerinin bünyemizde olduğunu

söyleyebilirim. Bununla birlikte sleeve, sachet, lamine tüp,

kendinden yapışkanlı ve yapışkansız etiket üretimlerini

gerçekleştiriyoruz.

En iyiyi üretmek amacıyla çıktığımız bu yolda sınırları

zorlamaktan korkmayan ekibimle birçok başarılı projeye imza

atmış bulunuyoruz. Bunların birçoğu kendi sektöründe lider

markaların, ses getirmiş önemli projelerdir. Yakın zamanda

yeni yapacağımız yatırımlarla kapasitemizi arttırarak daha fazla

markaya çözüm ortaklığı sunmak, kısa vadedeki hedeflerimizin

arasında yer almakta.

BİRÇOK AŞAMAYI BAŞARIYLA YÖNETEN EKİP RUHU

Genel olarak hangi sektörlere etiket hizmeti veriyorsunuz?

Kısa bir süre öncesine kadar ağırlıklı olarak kozmetik, hijyen

ve alkollü-alkolsüz içecek sektörlerine hizmet veriyorduk.

Sonrasında yeni yatırımlarımızla birçok alanda birçok firmaya

hizmet verdiğimizi söyleyebilirim.

Çiftsan Etiket & Ambalaj’ın fark oluşturan en önemli

özelliklerinden biri de markaların projelerini yönetebilecek

vizyona ve donanıma sahip olması. Ekibimize bu doğrultuda

Genel Müdürümüz Hakan Bey tarafından çok önemli eğitimler

verilmekte. Bir markanın doğuşunda, ambalajından etiket

tasarımına ve baskısına kadar birçok aşamasını başarıyla

yönetecek bilgiye sahip olan ekibimizle, sektörümüzde fark

sağlamaya devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu

da sektörde bizi farklı kılan en önemli özelliğimiz diyebilirim.

“DÜNYA ETİKET SEKTÖRÜNE YÖN VEREN ÖNEMLİ

FİRMALARIN ARASINDA GÖSTERİLİYORUZ”

8 yılda 135 ödülden bahsediyorsunuz, oldukça büyük bir

başarı.


Güzellik

Beauty

51

hygiene and alcoholic and non-alcoholic beverage sectors.

Afterwards, I can say that we have served many companies in

many fields with our new investments.

One of the most distinctive features of Çiftsan Etiket & Ambalaj

is that it has the vision and equipment to manage the projects of

brands. In this direction, very important trainings are given to

our team by our General Manager Mr. Hakan. We continue to

make a difference in our industry, and we will continue to do so,

with our team, which has the knowledge to successfully manage

many stages of the birth of a brand, from packaging to label

design and printing. I can say that this is our most important

feature that makes us different in the sector.

“WE ARE SHOWN AMONG THE IMPORTANT

COMPANIES LEADING THE WORLD LABEL INDUSTRY”

You are talking about 135 awards in 8 years, quite a success.

What about the criteria to your success in general? What is

the secret of this success?

Çiftsan Etiket & Ambalaj is among the important companies

that applied many printing techniques for the first time and

steered the world label industry. These are the important

thoughts of industry and brand representatives that we value.

This process does not progress well in structures that are not

open to continuous development and learning. This is one of

our biggest focuses. We are a team that always works hard to

produce the best with a vision that does not hesitate to push the

limits. We want the world to watch the best labels and packaging

we produce in the coming years by doing even more great work

in the future.

EXACTLY 20 PRIZES

The awards you recently received in Italy caught fire in your

industry. Can we get your impressions of the award ceremony

and its atmosphere?

In 2021, our priority due to the pandemic was to produce the

labels and packaging of the products needed. For this reason, we

decided at the last minute not to participate in the 2021 FINAT

organization, which is very important to us. After two very

difficult years, after the normalization process of the societies,

this year we received our awards in a wonderful professionally

prepared organization in Baveno, one of the coastal towns of

Italy. In addition to the pride and happiness of being awarded

in many categories on this important night, I think we have

renewed a record that belongs to us with the 20 awards we

received.

The Variable Data Printing application you use is very

popular. Could you tell us exactly what kind of advantages it

provides to your customers?

One of the most important features of the latest technology

printing machines in our structure is Variable Data Printing.

There are several reasons why important brands prefer this

printing technique lately. First, their goal of making a difference

in the market they compete in by customizing their products. I

think the brands that make up this difference buy larger slices

of the existing cake.

Peki, sizi başarıya taşıyan kriterlerden genel olarak bahseder

misiniz? Nedir bu başarının sırrı?

Çiftsan Etiket & Ambalaj birçok baskı tekniğini ilk kez uygulayan

ve dünya etiket sektörüne yön veren önemli firmaların arasında

gösteriliyor. Bunlar sektör ve marka temsilcilerinin değer

verdiğimiz önemli düşünceleri. Bu süreç devamlı gelişime ve

öğrenmeye açık olmayan yapılarda sağlıklı ilerlemez. En büyük

odak noktalarımızdan biri de bu. Bizler sınırları zorlamaktan

çekinmeyen bir vizyonla daima en iyisini üretmek için çok

çalışan bir ekibiz. İleride daha da harika işler çıkartarak

önümüzdeki yıllarda ürettiğimiz en iyi etiket ve ambalajları

dünyanın izlemesini istiyoruz.

TAM TAMINA 20 ÖDÜL

En son İtalya’da almış olduğunuz ödüller sektörünüzde çok

ses getirdi. Ödül töreni ve atmosferine ilişkin izlenimlerinizi

alabilir miyiz?

2021 yılında pandemiden kaynaklı önceliğimiz ihtiyaç duyulan

ürünlerin etiket ve ambalajlarını üretmek oldu. Bu nedenden

dolayı bizim için çok önemli olan 2021 FINAT organizasyonuna

son anda katılmama kararı almıştık. Çok zor geçen 2 yıldan

sonra toplumların normalleşme sürecinin ardından bu yıl

İtalya’nın sahil kasabalarından biri olan Baveno’da, profesyonelce

hazırlanmış harika bir organizasyonda ödüllerimizi aldık. Bu

önemli gecede birçok kategoride ödüle layık görülmenin vermiş

olduğu gurur ve mutluluğun yanı sıra aldığımız 20 ödülle

sanırım bize ait olan bir rekoru da yenilemiş olduk.

Kullandığınız Variable Data Printing uygulaması oldukça

popüler. Tam olarak müşterilerinize ne gibi avantajlar

sağladığını aktarır mısınız?

Bünyemizde bulunan son teknoloji baskı makinelerinin en

önemli özelliklerinden biri de Variable Data Printing (Değişken

Veri Baskısı). Son zamanlarda önemli markaların bu baskı

tekniğini tercih etmelerinin birkaç sebebi var. Birincisi,

ürünlerini kişiselleştirerek rekabet ettikleri pazarda fark

-oluşturma hedefleri.


52 Beauty Güzellik

The other is the desire of companies to protect their products

and brands for security reasons. Leading brands in the industry

have recently started to use these features very often. The aim

here is to ensure that their products can carry out both stock

and production controls in a healthy way, and at the same time,

prevent their products from being imitated in the market.

“WE WORKED FOR OUR VISUALLY DISABLED PEOPLE

TO OVERCOME THE OBSTACLES”

We know that you carry out all the stages of the label

with precision. Could you tell us more about the printing

technique you use for our visually impaired people?

Based on the question why we do not use Braille alphabet

applications, which we see frequently abroad, for visually

impaired individuals in our country, we started to produce

labels using this printing technique for the first time in our

country, about 10 years ago, within the scope of the Social

Responsibility Project. Braille Alphabet Labels is one of the

important innovations that we brought to the sector as a

result of the projects we carried out together with the Six

Dots Foundation for the Blinds and Eyüp Sabri Tuncer, one

of the leading companies in the sector, in order to popularize

this practice in the following years. Our aim in bringing this

printing technique to the industry and in our efforts to make its

use widespread is to help visually impaired individuals do their

shopping freely without the need of another person, to define

what the product they buy or use is, and thus to touch their

lives a little bit by helping them overcome the obstacles in front

of them.

As of now, we are producing labels and packages using this

printing technique with nearly 70 domestic and foreign

companies. I hope that we can help our visually impaired people

overcome the obstacles in front of them and make their lives a

little easier with more brands preferring this printing technique.

What are your thoughts on the situation of Çiftsan Etiket &

Ambalaj in the domestic and foreign markets? Are there any

new investments in the near future?

In fact, we are heading towards completing an unpredictable

year for us. We are going through a difficult year with wars,

pandemics, economic problems in the world and raw material

problems. In this process, Çiftsan Etiket & Ambalaj maintains

its position as the first supplier of important brands in the

domestic market, and continues to work in cooperation with

important countries abroad. One of our most important goals

is to develop and manage this process. We are working on this

seriously.

We are spending a lot of time on the investments we aim to

raise this year. Of course, raw material and logistics problems

experienced in the world affected all sectors as well as machinery

manufacturers. The machine delivery times here are about twice

as high as they should have been. One of our goals is to raise

some of the investments this year. I hope we can make it happen.

Bu farkı oluşturan markaların mevcut pastadan daha büyük

dilimler aldığını düşünüyorum. Diğeri ise, firmaların güvenlik

sebebiyle ürün ve markalarını koruma istekleri. Sektöründe

lider markalar bu özellikleri son zamanlarda çok sık kullanmaya

başladılar. Burada amaç, ürünlerinin hem stok ve üretim

kontrollerini sağlıklı yapabilmelerini sağlıyor, aynı zamanda da

pazarda ürünlerinin taklit edilmesinin önüne geçiyor.

“GÖRME ENGELLİ İNSANLARIMIZIN ÖNÜNDEKİ

ENGELLERİ AŞMALARINA YÖNELİK ÇALIŞTIK”

Etikete dair tüm aşamaları hassaslıkla gerçekleştirdiğinizi

biliyoruz. Görme engellilerimiz için kullandığınız baskı

tekniğinden daha detaylı bahseder misiniz?

Yurtdışında sık gördüğümüz Braille alfabe uygulamalarını

neden ülkemizde görme engelli bireyler için kullanmıyoruz

sorusundan hareketle Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında

yaklaşık 10 yıl önce bu baskı tekniği kullanılan etiketleri

ilk kez ülkemizde üretmeye başladık. Sonraki yıllarda bu

uygulamanın yaygınlaştırılması için 6 Nokta Körler Derneği

ve sektöründe lider firmalardan biri olan Eyüp Sabri Tuncer

ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler neticesinde sektöre

kazandırdığımız önemli yeniliklerden bir tanesidir Braille

Alfabeli Etiketler. Bu baskı tekniğini sektöre kazandırmaktaki

ve kullanımının yaygınlaşması için gösterdiğimiz çabadaki

amacımız, görme engelli bireylerin özgürce, başka birine

ihtiyaç duymadan alışverişlerini yapabilmeleri, aldıkları

veya kullandıkları ürünün ne olduğunu tanımlayabilmeleri,

dolayısıyla önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olarak

hayatlarına biraz olsun dokunabilmektir.

Şu an itibariyle yaklaşık 70’e yakın yurt içi ve yurt dışı

firmasıyla bu baskı tekniği kullanılmış etiket ve ambalajların

üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Umarım daha fazla markanın

bu baskı tekniğini tercih etmesiyle görme engelli insanlarımızın

önündeki engelleri aşmalarına ve hayatlarını bir nebze

kolaylaştırmaya yardımcı olabiliriz.

Çiftsan Etiket & Ambalaj’ın iç ve dış pazardaki durumuna

ilişkin düşünceleriniz nelerdir? Yakın zamanda yeni

yatırımlar söz konusu mu?

Aslına bakarsanız bizim için tahmin edilemez bir yılı

tamamlamaya doğru gidiyoruz. Savaşlar, pandemi, dünyada

yaşanılan ekonomik sıkıntılar ve hammadde problemlerinin

olduğu zor bir yıl geçiriyoruz. Çiftsan Etiket & Ambalaj bu

süreçte iç pazardaki önemli markaların birinci tedarikçisi olma

özelliğini korurken, yurt dışında da önemli ülkelerle işbirliği

içinde çalışmalarına devam ediyor. En önemli hedeflerimizden

biri de bu süreci geliştirerek yönetebilmek. Bunun için ciddi bir

çalışma yürütüyoruz.

Bu yıla yetiştirmeye hedeflediğimiz yatırımlar üzerinde yoğun

mesai harcıyoruz. Tabi dünyada yaşanılan hammadde ve lojistik

sıkıntıları tüm sektörleri etkilediği gibi makine üreticilerini de

ciddi şekilde etkiledi. Buradaki makine teslim süreleri olması

gerekenden yaklaşık iki katı artmış durumda. Hedeflerimizden

biri de yatırımların bir kısmını bu yıla yetiştirebilmek. Umarım

bunu gerçekleştirebiliriz.


54 Beauty Güzellik

“10. Finalists announced in Crescent and Stars of Packaging

“10. Ambalaj Ay Yıldızları”nda finalistler belli oldu

Zeki Sarıbekir, President of the Turkish Packaging

Manufacturers Association (ASD)

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu

yıl onuncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları 2022

Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Bu yıl rekor katılımın

olduğu yarışmaya başvuru yapan 278 ambalaj, 12 farklı

kategoride değerlendirildi ve 126 ambalaj ödüle layık

görüldü. Finale kalan tüm katılımcıların WorldStar ve

AsiaStar yarışmalarınada katılabildiği Ambalaj Ay Yıldızları

Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri Ekim ayında

İstanbul’da düzenlenecek özel bir törende verilecek.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl onuncusu

düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ sonuçlandı.

Ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcıların son iki

yıldır piyasada var olan ambalajlarıyla katıldıkları yarışma hem

yurtiçinden hem de yurtdışından yoğun ilgi gördü.

ASD Ambalaj Binası’nda, 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde

bir araya gelen Seçici Kurul Üyeleri, yarışma şartnamesinde

yer alan 11 kriter doğrultusunda başvuruları değerlendirdi.

Kullanım kolaylığı ve üretim kalitesinden çevreye duyarlılığa,

tasarımdan özgünlüğe kadar yapılan değerlendirme sonrası

toplam 126 ambalaj finale kaldı. Bir başarı öyküsü haline gelen

ve artan katılımıyla Türkiye genelinde marka olan yarışmanın

ödül töreninde; finale kalan ambalajlar arasından Altın,

Gümüş, Bronz ve Yetkinlik Ödülü alanlar ilan edilecek. ‘Altın

Ödül’ almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk

Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile en fazla 3 adet

‘Altın Ambalaj Ödülü’ verilecek.

2015 yılından bu yana yurtdışından başvuruların da

kabul edildiği ve dünya çapında sektöre damga vuran

özgün ambalaj tasarımlarının, farklı ve yenilikçi ambalaj

uygulamalarının ödüllendirildiği yarışmada dereceye

girenler Türkiye’yi temsilen Dünya Ambalaj Örgütü (WPO)

ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından akredite

edilmiş WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabilecek.

The finalists of ‘the Crescent and Stars of Packaging 2022

Competition’, organized for the tenth time this year by the

Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD), have

been announced. This year, 278 packages that applied to the

competition with a record participation were evaluated in 12

different categories and 126 packages were awarded. In the

Crescents and Stars of Packaging Competition, where all

the finalists can participate in the WorldStar and AsiaStar

competitions, their awards will be given at a special ceremony

to be held in Istanbul in October.

The ‘Crescent and Stars of Packaging 2022 Competition’,

organized for the tenth time this year by the Turkish Packaging

Manufacturers Association (ASD), has been concluded. The

competition, in which packaging manufacturers, brand owners

and designers participated with their existing packaging for the

last two years, attracted great attention from both domestic and

international markets.

The members of the Selection Committee, who came together

at the ASD Packaging Building on 23-24 June 2022, evaluated

the applications in line with the 11 criteria included in the

competition specifications. After the evaluation made from

ease of use and production quality to environmental awareness,

from design to originality, a total of 126 packages made it to

the finals. In the award ceremony of the competition, which

became a success story and became a brand throughout Turkey

with its increasing participation; The winners of Gold, Silver,

Bronze and Competency Awards among the packages that

made it to the finals will be announced. Among the products

that are entitled to receive the ‘Gold Award’, a maximum of 3

‘Golden Packaging Awards’ will be given in cooperation with

the Turkish Standards Institute (TSE).

In the competition, where applications from abroad have been

accepted since 2015 and original packaging designs, different

and innovative packaging applications that have left their mark

on the industry worldwide, are awarded, the winners of the

competition are WorldStar, accredited by

the World Packaging Organization

(WPO) and Asian Packaging

Federation (APF),

representing Turkey.

It will also be able to

participate in AsiaStar

competitions.

“The way of valueadded

exports goes

through design”

Underlining that they

organized the tenth

edition of the competition


56 Beauty Güzellik

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

“Katma değerli ihracatın yolu tasarımdan geçiyor”

Yarışmanın bu sene onuncusunu düzenlediklerini vurgulayan

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Katma değerli üretimin yolu

tasarımdan geçiyor. Ürünün değerine değer katan ve o ürünü

ön plana çıkaran ambalajının tasarımıdır. Biz de ASD olarak

ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcılarımızı

yenilikçi tasarım fikirleri geliştirmelerini desteklemeye büyük

önem veriyor ve sektörün en prestijli yarışmalarından biri

olarak kabul edilen Ambalaj Ay Yıldızları’nı düzenleyerek

sektörümüzün bu konudaki yeteneklerini yansıtmalarına

yardımcı oluyoruz. Yarışmamızın giderek artan ilgi bulması

doğru yolda olduğumuzu ve yurtdışından gelen katılımların

fazlalaşması da ülkemizi çekim merkezi haline getirme

çabalarımızın karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu yıl 3 ödülümüz

yurtdışına gitti.” dedi.

this year, Zeki Sarıbekir, President of the Turkish Packaging

Manufacturers Association (ASD) said, “The way of valueadded

production passes through design. It is the design of the

packaging that adds value to the value of the product and brings

that product to the fore. As ASD, we attach great importance

to supporting packaging manufacturers, brand owners and

designers to develop innovative design ideas, and we help

our industry to reflect its talents in this regard by organizing

Crescents and Stars for Packaging, which is considered one

of the most prestigious competitions in the industry. The

increasing interest in our competition shows that we are on the

right track, and the increase in participation from abroad shows

that our efforts to make our country a center of attraction have

paid off. This year, 3 of our awards went abroad.”


58 Beauty Güzellik

URBAN Care approval for

‘cruelty-free’ by PeTA

Selen Yorgun Tavit, CEO, Selen Cosmetics

URBAN Care, which has adopted the ideology of respect for

animals and nature since the first day of its establishment,

has been approved by the international animal rights

organization PETA, that its products are not tested on

animals.

Selen Yorgun Tavit, CEO, Selen Cosmetics said that they are

very proud to be included in Beauty Without Bunnies crueltyfree

list and that the Beauty Without Bunnies Logo will be on

the products very soon.

Competing with global giants in hair care products, URBAN

Care’s products have not been tested on animals as a result of

their applications, and it has been approved by the People for

the Ethical Treatment of Animals (PETA) organization. From

now on, URBAN Care products will be presented to the market

with the logo of PETA’s Bunnies figure.

Vegan Formula & Animal Friendly products

Stating that they have adopted the ideology of respect for nature

and animals since the first day, Selen Yorgun Tavit, CEO, Selen

Cosmetics reminded that they have Vegan tests showing that

almost all of their products do not contain animal DNA, as well

as V-Label certificates, which is an internationally accepted

registration in the dry shampoo series, she said, “With our

applications, we have earned the right to be included in PETA’s

Rabbit Free Beauty List, which confirms that URBAN Care

products are not tested on animals. All our users around the

world can use our products knowing that they are approved by

PETA and are not tested on animals anywhere in the world. At

the same time, we believe that with this initiative, we have taken

an important step in raising awareness about not using animals

in tests in our industry.”

It has two million members

US-based PETA (the People for the Ethical Treatment of

Animals) is recognized as the world’s largest animal rights

organization with nearly two million members and supporters.

The logos with the ‘Animal Test Free and Vegan’ lettering and

the figure of the rabbit given by PETA symbolize that animals

are not used in the tests and that animal-based raw materials

are not used in the products. There are more than 5,000 brands

worldwide approved by PETA’s Global Beauty Without Bunnies

program.

Hayvan dostu ‘URBAN

Care’e PETA’dan onay

Kurulduğu ilk günden bu yana hayvana ve doğaya saygı

ideolojisini benimseyen URBAN Care’in ürünlerinin

hayvanlar üzerinde test edilmediği, uluslararası hayvan

hakları organizasyonu PETA tarafından onaylandı.

Selen Kozmetik CEO’su Selen Yorgun Tavit, PETA’nın Tavşansız

Güzellik Listesi’nde yer almaktan dolayı büyük bir gurur

yaşadıklarını ve çok yakın zamanda PETA logosunun ürünlerin

üzerinde yer almaya başlayacağını söyledi.

Saç bakım ürünlerinde global devlerle yarışan URBAN Care’in

ürünlerinin başvuruları sonucunda hayvanlar üzerinde test

edilmediği, PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele

Edenler) organizasyonu tarafından onaylandı. Artık URBAN

Care ürünleri, üzerinde PETA’nın tavşan figürünün yer aldığı

logoyla pazara sunulacak.

Vegan Formül & Hayvan Dostu ürünler

İlk günden bu yana doğaya ve hayvana saygı ideolojisini

benimsediklerini belirten Selen Kozmetik CEO’su Selen

Yorgun Tavit, ürünlerinin tamamına yakınının hayvansal

DNA içermediğini gösteren Vegan testlerine ve aynı zamanda

kuru şampuan serisinde uluslararası düzeyde kabul görmüş

bir tescil olan V – Label sertifikalarına da sahip olduklarını

hatırlatarak şunları belirtti: “Başvurularımız ile URBAN Care

ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmediğini onaylayan,

PETA’nın Tavşansız Güzellik Listesi’nde yer alma hakkı

kazandık. Dünyadaki tüm kullanıcılarımız, ürünlerimizin

PETA tarafından onaylandığını ve dünyanın hiçbir yerinde

hayvanlar üzerinde test edilmediğini bilerek, ürünlerimizi

kullanabilir. Aynı zamanda bu girişimimizle sektörümüzde

hayvanların testlerde kullanılmaması için farkındalık sağlamak

adına önemli bir adım attığımıza inanıyoruz.”

İki milyon üyesi var

ABD kökenli PETA (People for the Ethical Treatment of

Animals), yaklaşık iki milyon üye ve destekçisiyle dünyanın en

büyük hayvan hakları organizasyonu olarak tanınıyor. PETA

tarafından verilen ‘Animal Test Free and Vegan’ yazısının

ve tavşan figürünün yer aldığı logolar, hayvanların testlerde

kullanılmadığını ve ürünlerde hayvansal katkılı hammadde

kullanılmadığını sembolize ediyor. PETA’nın ‘Tavşansız

Güzellik’ Programı tarafından onaylanan dünya çapında

5.000’den fazla marka bulunuyor.


Güzellik

Beauty

59

Feel the radiance of the sun on your skin!

Güneşin ışıltısını teninizde hissedin

A different innovation with the nourishing body care series

of the hair care brand URBAN Care, which will be on the

market for the first time! MONOI & YLANG YLANG body

care line offers a refreshing, moisturizing, nourishing, lively

and glowing skin after sun with its exotic Monoi scent, vegan

and paraben-free formula. Refreshing shower gel, relaxing

body peeling, nourishing body lotion, body care oil and

radiant body care oil are among the members of the new

body care line.

Monoi Oil & Ylang Ylang Refreshing & Purifying Shower Gel

With its special formula, it gently cleanses the skin and helps to

maintain the moisture balance of the body. It has a refreshing

effect and is suitable for daily use with its dense foam and pH

structure.

Monoi Oil & Ylang Ylang Body Scrub

With its special formula and apricot kernels in its structure, it

helps to purify the skin from dead skin and make it smooth.

After cleansing the skin, it supports the tightening of the pores

and nourishes and moisturizes the skin with Monoi Oil in its

content.

Monoi Oil & Ylang Ylang Refreshing Body Lotion

With its specially developed water-based gel structure, it is

easily absorbed by the skin and does not leave a sticky feeling on

the skin after application. It nourishes and moisturizes the skin

with its special formula containing Monoi Oil and Hyaluronic

Acid. It makes the skin look softer and smoother and helps to

save time in daily care after shower.

Monoi Body Care Oil

It nourishes and moisturizes the skin with Monoi Oil and

valuable natural oils. It makes the skin look soft and radiant. It

creates a moisture protective layer on the skin and ensures that

the dry skin is moisturized and healthy in summer.

Saç bakım markası URBAN Care’in ilk kez piyasada olacak

besleyici vücut bakım serisi ile farklı bir yenilik! MONOI &

YLANG YLANG vücut bakım serisi egzotik Monoi kokusu,

vegan ve parabensiz formülü ile güneş sonrası ferahlatıcı,

nemlendirici, besleyici, canlı ve ışıltılı bir cilt sunuyor. Yeni

vücut bakım serisinin üyeleri arasında ferahlatıcı duş jeli,

rahatlatıcı vücut peelingi, besleyici vücut losyonu, vücut

bakım yağı ve ışıltılı vücut bakım yağı da yer alıyor.

Monoi Oil & Ylang Ylang Ferahlatıcı & Arındırıcı Duş Jeli

Özel formülü ile cildi nazikçe temizleyip, vücudun nem

dengesini sağlamaya yardımcı olur. Ferahlatıcı etkiye sahip olup

yoğun köpük ve pH yapısı ile günlük kullanıma uygundur.

Monoi Oil & Ylang Ylang Vücut Peelingi

Özel formülü ve yapısındaki kayısı çekirdekleriyle cildi ölü

deriden arındırıp, pürüzsüzleşmesine yardımcı oluyor. Cildi

temizledikten sonra gözeneklerin sıkılaşmasını destekleyip

içeriğindeki Monoi Yağı ile cildi besleyip, nemlendiriyor.

Monoi Oil & Ylang Ylang Ferahlatıcı Vücut Losyonu

Özel geliştirilmiş su bazlı jel yapısı ile cilt tarafından kolayca

emiliyor ve uygulama sonrası ciltte yapışkanlık hissi bırakmıyor.

Monoi Yağı ve Hyaluronik Asit içeren özel formülü ile cildi

besliyor ve nemlendiriyor. Cildin daha yumuşak ve pürüzsüz

görünmesini sağlayıp, duş sonrası günlük bakımda zaman

kazanmaya yardımcı oluyor.

Monoi Vücut Bakım Yağı

İçeriğindeki Monoi Yağı ve değerli doğal yağlar ile cildi besliyor

ve nemlendirmeye yardımcı oluyor. Cildin yumuşak ve ışıltılı

bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Ciltte nem koruyucu

tabaka oluşturup yazın kuruyan cildin nemlenmesine ve sağlıklı

bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Monoi Sunset Glow Işıltılı Vücut Yağı

Özel, renkli formülü sayesinde cilde tatlı bronz rengi

kazandırırken ışıl ışıl görünüm sunuyor. Cilde pürüzsüz bir

görünüm verirken, Monoi yağı etkisiyle ferahlık ve yumuşaklık

sağlıyor.

Monoi Sunset Glow Luminous Body Butter

Thanks to its special, colorful formula, it gives the skin a sweet

bronze color and offers a radiant appearance. While giving a

smooth appearance to the skin, it provides comfort and softness

with the effect of Monoi oil.


Barber Chairs

Legato Silver

Barber Styling Units

Modern


Waiting Chairs

Noble Black


62 Beauty Güzellik

Is your hair ready for the holiday?

Saçlarınız tatile hazır mı?

GlobalHair Medical Director Berkant Dural

The summer season, when the effects of the sun are felt more and

the sea and pool season opens, covers the period when the hair

needs extra care. In this process, it is very important for the hair

that dries out, wears out, loses its moisture and vitality, especially

in order to be protected from the sun, breathe and regain its

former vitality. GlobalHair Medical Director Berkant Dural

underlined that the negative effects of environmental factors on

the hair can be reduced with small but effective methods that can

be taken in the summer months, and stated that hair care should

be paid attention in the summer months.

In summer, the hair is worn out by the effect of sea, sand

and chlorine. People who have shiny and lively hair in winter

complain that their hair turns dull and brittle when summer

comes. GlobalHair Medical Director Berkant Dural, who

summarized the reason for this as the sun’s ultraviolet rays

causing the hair shaft to burn and salt water and chlorine

affecting the hair quality, shared the hair care rituals special for

the summer season.

Güneşin etkilerinin daha fazla hissedildiği, deniz ve havuz

sezonunun açıldığı yaz mevsimi, saçların ekstra bakıma ihtiyaç

duyduğu dönemi kapsıyor. Bu süreçte kuruyan, yıpranan, nemini

ve canlılığını kaybeden saçların özellikle güneşten korunup nefes

alabilmesi ve eski canlılığını tekrar kazanabilmesi adına çok

önemli. Yaz aylarında alınabilecek küçük ama etkili yöntemlerle

çevresel etkenlerin, saçlar üzerindeki olumsuz etkisini

azaltılabileceğini vurgulayan GlobalHair Medikal Direktörü

Berkant Dural, yaz aylarında saç bakımına dikkat edilmesi

gerektiğini belirtti.

Yaz aylarında deniz, kum, klorun etkisi ile saçlar yıpranıyor.

Kışın parlak ve canlı saçlara sahip olan kişiler, yaz mevsimi

geldiğinde saçlarının mat ve kırılgan yapıya dönüşmesinden

dolayı şikâyet ediyor. Bunun sebebinin güneşin ultraviyole

ışınlarının saç gövdesinin yanmasına sebebiyet vermesi ve

tuzlu su ile klorun saç kalitesini etkilemesi olarak özetleyen

GlobalHair Medikal Direktörü Berkant Dural, yaz mevsimine

özel saç bakım ritüellerini paylaştı.

Kaybedilen nemin geri kazandırılması gerekiyor

Isınan hava ile saç yapısında oluşan olumsuz etkiyi azaltmak

için nemin kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizen Berkant

Dural, çözümü şu sözlerle anlatıyor: “Yaz aylarında yıpranan,

matlaşan, kuruyan ve buna bağlı olarak kepeklenen saçlar için

mutlaka nem özelliği olan ürünler tercih edilmeli. Özellikle

de onarıcı bakım yapan ve nemle besleyen ürünler, doğal

takviyeler, saç tipine uygun doğal formüller kullanılmalı. Eğer

saçınızı çok sık yıkıyorsanız bu durum çok daha ehemmiyetli

hale geliyor. Sık yıkamalarda nem kaybı daha fazla olacağından

doğru ürünü seçmek hayati bir kriter oluyor. Bunlara ek olarak

nem kaybına yol açacak ısıl işlemleri de olabildiğince azaltmak

saçları korumaya yardımcı olabilir”


64 Beauty Güzellik

Lost moisture needs to be regained

Pointing out that moisture should not be lost in order to reduce

the negative effect on the hair structure with the heated air,

Berkant Dural explains the solution with these words, “Products

with moisture properties should definitely be preferred for the

hair that wears out, becomes dull, dries out, and accordingly

dandruff in the summer months. In particular, products that

provide restorative care and nourish them with moisture,

natural supplements, and natural formulas suitable for hair type

should be used. If you wash your hair too often, this becomes

much more important. Choosing the right product becomes

a vital criterion as moisture loss will be greater in frequent

washings. In addition to these, reducing heat treatments that

will cause moisture loss as much as possible can help protect

the hair.”

“This summer, we protect not only the skin but also the hair from

the sun”

Berkant Dural said that just as protective products such as

sunscreen are used for the skin, the same care should be shown

for the hair, he said, “UV rays emitted by the sun burn the

hair shaft, thinning it and destroying it. In order to prevent

this situation, first of all, the hair can be protected with hats or

thin scarves. In addition, a protection mechanism for hair can

be provided by using UV-filtered moisturizer and sunscreen

hair care oils. In this way, the harmful effects of the sun can be

neutralized and the results such as drying and wear on the hair

can be minimized.”

After the pool and the sea, the hair should be washed immediately

Berkant Dural stated that salt water and chlorinated water

damage the hair structure, he warned, “Sea salt and chlorine can

cause breakage and shedding by affecting both the hair follicles

and the structure of the hair. In order to avoid such situations,

after the pool and sea, the hair must be washed with clear water

and fed with natural argan oil for moisture. People who cannot

wash continuously can use a swim cap before the sea and the

pool.”

“Bu yaz sadece cildi değil, saçları da güneşten koruyoruz”

Nasıl ki, cilt için güneş kremi gibi koruyucu ürünler

kullanılıyorsa aynı özenin saçlar için de gösterilmesi gerektiğini

söyleyen Berkant Dural; “Güneşin yaydığı UV ışınları saç

gövdesini yakarak inceltir ve tahrip eder. Bu durumun önüne

geçebilmek için öncelikle saçların şapka veya ince eşarplar ile

korunması sağlanabilir. Ayrıca UV filtreli nemlendirici ve güneş

koruyucu saç bakım yağları kullanılarak saçlar için bir koruma

mekanizması sağlanabilir. Bu sayede güneşin zararlı etkileri

nötralize edilerek saçlarda kuruma, yıpranma gibi sonuçlar en

aza indirilebilir” diye belirtti.

Havuz ve deniz sonrası saçlar hemen yıkanmalı

Tuzlu su ve klorlu suyun saç yapısını bozduğunu belirten

Berkant Dural; “Deniz tuzu ve klor hem saç köklerine hem de

saçın yapısına etki ederek kırılma ve dökülmelere yol açabilir.

Böylesi durumların yaşanmaması içinse havuz ve deniz sonrası

saçların mutlaka duru su ile yıkanması, nem için doğal bir argan

yağı ile beslenmesi gerekir. Sürekli olarak yıkama yapamayacak

kişiler ise deniz ve havuz öncesinde bone kullanabilir” dedi.


66 Beauty Güzellik

Amazing make-up experience with effective skin care!

Etkili cilt bakımıyla muhteşem makyaj deneyimi!

Have you met Watsons’ new skin care brand Banila.Co?

Have a brand-new skincare routine with Banila.Co’s effective

Clean It Zero skincare line. Make a striking touch

to your cleansed and healthy skin

with Lovely’s new Pink Army

makeup line! Enjoy the day

with an effective skin care and

flawless make-up experience!

Banila.Co Clean It Zero Foam

Cleanser 150 ml

Banila.Co Clean It Zero Foaming Cleanser

helps to deeply clean the skin and purify it

from dirt. Banila.Co Clean It Zero Foaming

Cleanser, formulated with natural amino acids

and Banila.Co’s patented Zero Balance Technology,

does not dry out the skin. Suitable for all skin types,

including sensitive skin. It does not contain paraben,

sulfate, mineral oil.

Banila.Co Clean It Zero Balm Purifying 100 ml

Banila.Co Clean It Zero Balm Purifying helps to soothe and

cleanse the skin thanks to the balancing components in its

content. Banila.Co Clean It Zero Balm Purifying, formulated

with 7 stress-relieving plant extracts, hot spring water, vitamins

E and C, helps to relax the skin and give the skin a healthy

appearance. It helps to maintain the natural moisture balance

of the skin with its paraben, sulfate, phthalate, polyethylene,

mineral oil, alcohol and artificial colorant-free structure.

Banila.Co Clean It Zero Balm Original 100 ml

Formulated for all skin types, Banila.Co Clean It Zero Balm

Original quickly and easily removes even the most stubborn

face and eye make-up. Thanks to its Zero Balance Technology

and active botanicals, hot spring water, vitamins E and C, it

helps to remove all make-up in one step without disturbing the

natural moisture balance of the skin. Banila.Co Clean It Zero

Balm Original does not contain paraben, sulfate, phthalate,

polyethylene, mineral oil, alcohol and artificial colorant.

Banila.Co Clean It Zero Balm Pore Clarifying 100 ml

When applied to the skin, the hypoallergenic Banila.Co Clean

It Zero Balm Pore Clarifying, which transforms from a balm

texture to a smooth oil, helps to remove waterproof makeup

and impurities on the skin in one step. Banila.Co Clean

It Zero Balm Pore Clarifying, formulated with Zero Balance

Technology and Tri-Peel Acid mixture (AHA, BHA, LHA),

helps to clean, moisturize and protect the skin against the

damage of free radicals without irritating the skin.

Watsons’ın yeni cilt bakım markası Banila.Co ile tanıştınız

mı? Banila.Co’nun etkili Clean It Zero cilt bakımı serisi ile

yepyeni bir cilt bakım rutini oluşturun. Temizlenmiş ve

sağlıklı

cildinize Lovely’nin yeni Pink Army

makyaj serisiyle çarpıcı dokunuşu

yapın! Etkili bir cilt bakımı ve

kusursuz bir makyaj deneyimi ile

günün tadını çıkarın!

Banila.Co Clean It Zero Foam Cleanser

150 ml

Banila.Co Clean It Zero Köpük Temizleyici

cildi derinlemesine temizlemeye ve kirlerden

arındırmaya yardımcı olur. Doğal amino

asitler ve Banila.Co’nun patentli içeriği olan

Zero Balance Teknolojisi ile formüle edilen Banila.

Co Clean It Zero Köpük Temizleyici cildi kurutmaz.

Hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için uygundur.

Paraben, sülfat, mineral yağ içermez.

Banila.Co Clean It Zero Balm Purifying 100 ml

Banila.Co Clean It Zero Balm Purifying içeriğindeki

dengeleyici bileşenler sayesinde cildi yatıştırmaya ve

temizlemeye yardımcı olur. Stres giderici 7 bitki özü, kaplıca

suyu, E ve C vitaminleri ile formüle edilen Banila.Co Clean

It Zero Balm Purifying, cildi rahatlamaya ve cilde sağlıklı bir

görünüm kazandırmaya destek olur. Paraben, sülfat, ftalat,

polietilen, mimeral yağ, alkol ve yapay renklendirici içermeyen

yapısıyla cildin doğal nem dengesini korumaya yardımcıdır.

Banila.Co Clean It Zero Balm Original 100 ml

Tüm cilt tipleri için uygun olarak formüle edilen Banila.Co

Clean It Zero Balm Original, en inatçı yüz ve göz makyajını

bile hızla ve kolayca çıkarır. Zero Balance Teknolojisi ve

içeriğindeki aktif botanikler, kaplıca suyu, E ve C vitaminleri

sayesinde cildin doğal nem dengesini bozmadan tek adımda

tüm makyajdan arındırmaya yardımcıdır. Banila.Co Clean It

Zero Balm Original paraben, sülfat, ftalat, polietilen, mimeral

yağ, alkol ve yapay renklendirici içermez.

Banila.Co Clean It Zero Balm Pore Clarifying 100 ml

Cilde uygulandığında balsam dokusundan pürüzsüz bir yağa

dönüşen hipoalerjenik Banila.Co Clean It Zero Balm Pore

Clarifying, suya dayanıklı makyajı ve cilt üzerindeki kirleri tek

adımda çıkarmaya yardımcıdır. Zero Balance Teknolojisi ve Tri-

Peel Asit karışımı (AHA, BHA, LHA) ile formüle edilen Banila.

Co Clean It Zero Balm Pore Clarifying cildi tahriş etmeden

temizlemeye, nemlendirmeye ve cildi serbest radikallerin

hasarına karşı korumaya destek olur.


68 Beauty Güzellik

With 2% Jojoba Oil in its content, it helps to keep the pores

clean and the skin feels refreshed. It helps to maintain the

natural moisture balance of the skin with its paraben, sulfate,

phthalate, polyethylene, mineral oil, alcohol and artificial

colorant-free structure.

Lovely Pink Army Eyeshadow Palette

Draw attention to your eyes with your fun and striking eye

makeup that you will create with the Lovely Pink Army

Eyeshadow Palette, which includes 7 different pink tones, 5

matte and 2 shimmering!

Enriched with marine collagen, Lovely Pink Army Fix&Run

Fixing Powder helps to protect the skin against negative

external factors. Lovely Pink Army Fix&Run Fixing Powder

forms a delicate layer on the skin and helps to give the skin a

smooth and velvety texture.

Lovely Pink Army Brow Fixing Clear Mascara

Thanks to its special brush, Lovely Pink Army Eyebrow

Stabilizer Transparent Mascara provides long-lasting fixation

even on the most stubborn eyebrows.

Lovely Pink Army Sunkissed Bronzer

Enjoy the natural sun tan thanks to the

lightweight structure of Lovely Pink

Army Sunkissed Bronzer, which is

compatible with all skin types and

all make-up!

İçeriğindeki %2 Jojoba Yağı ile gözenekleri temiz tutmaya ve

cildin tazelenmiş hissetmesini destekler. Paraben, sülfat, ftalat,

polietilen, mimeral yağ, alkol ve yapay renklendirici içermeyen

yapısıyla cildin doğal nem dengesini korumaya yardımcıdır.

Lovely Pink Army Far Paleti

5 mat ve 2 ışıltılı olmak üzere 7 farklı pembe tonu içeren Lovely

Pink Army Far Paleti ile oluşturacağınız eğlenceli ve çarpıcı göz

makyajınızla dikkatleri gözlerinizde toplayın!

Lovely Pink Army Fix&Run Sabitleyici Pudra

Deniz kolajeni ile zenginleştirilmiş Lovely Pink Army Fix&Run

Sabitleyici Pudra, cildi olumsuz dış etkenlere karşı korumaya

yardımcı olur. Lovely Pink Army Fix&Run Sabitleyici Pudra

cilt üzerinde narin bir tabaka oluşturarak cilde pürüzsüz ve

kadifemsi bir doku kazandırmaya destek olur.

Lovely Pink Army Kaş Sabitleyici Şeffaf Maskara

Özel fırçası sayesinde Lovely Pink Army Kaş Sabitleyici Şeffaf

Maskara en inatçı kaşlarda dahi uzun süre sabitlik sağlar.

Lovely Pink Army Sunkissed Bronzer

Tüm cilt tipleri ve tüm makyajlarla uyum sağlayan

Lovely Pink Army Sunkissed Bronzer’ın

hafif yapısı sayesinde doğal güneş

bronzluğunun tadını çıkarın!


70 Beauty Güzellik

Natural formula of beauty

Güzelliğin doğal formülü

Research shows that facial yoga exercises applied with the

right techniques increase the flexibility and brightness of

the skin, and give strength in the fight against wrinkles.

Exercises that provide a visible transformation in the skin

when applied regularly, while giving the skin the glow it

needs, also play a supportive role in eliminating stress and

irregular sleep problems.

Research conducted by Northwestern University in the USA

shows that 30 minutes of daily face yoga exercises strengthen

the cheek and facial muscles at the end of 8 weeks, giving the

face a younger and firmer appearance.

Noting that yoga exercises, which strengthen the facial muscles

while relaxing them, give the face a more flexible, fresh and

fresh structure, Aysun Köse Somuncuoğlu said, “Achieving a

smoother, livelier and younger face is not limited to medical

aesthetic applications. Helping the skin fight the effects of aging

naturally, face yoga brings a holistic approach to the beauty

routine. Exercises that target the worry centers of the face, such

as frown lines, forehead, lips and crow’s feet, have a healing

effect not only on the skin surface but also on overall health.

Regular face yoga exercises give the skin the glow it needs and

play a supportive role in eliminating stress, anxiety and irregular

sleep problems.”

Araştırmalar, doğru tekniklerle uygulanan yüz yogası

egzersizlerinin, cildin esneklik ve parlaklığını artırarak,

kırışıklıklarla mücadelede güç kazandırdığını gösteriyor.

Düzenli uygulandığında ciltte gözle görülür bir dönüşüm

sağlayan egzersizler, cilde ihtiyacı olan ışıltıyı verirken stres

ve düzensiz uyku sorunlarının ortadan kaldırılmasında da

destekleyici bir rol üstleniyor.

Amerika’da Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan

araştırma, günde 30 dakikalık yüz yogası egzersizlerinin, 8

haftanın sonunda yanak ve yüz kaslarını güçlendirerek yüze

daha genç ve sıkı bir görünüm kazandırdığını gösteriyor.

Yüz kasalarını gevşetirken güçlendiren yoga egzersizlerinin yüze

daha esnek, diri ve taze bir yapı kazandırdığını kaydeden Aysun

Köse Somuncuoğlu, “Daha pürüzsüz, canlı ve genç bir yüze

kavuşmak yalnızca medikal estetik uygulamalarla sınırlı değil.

Doğal yolla yaş almanın etkileriyle savaşta cilde yardımcı olan

yüz yogası, güzellik rutinine bütünsel bir yaklaşım getiriyor.

Kaş çatma, alın, dudak ve kaz ayağı çizgileri gibi yüzün endişe

merkezlerini hedefleyen egzersizler, yalnızca cilt yüzeyinde değil

bütünsel sağlıkta da iyileştirici bir etki oluşturuyor. Düzenli

yüz yogası egzersizleri cilde ihtiyacı olan ışıltıyı verirken stres,

endişe ve düzensiz uyku sorunlarının ortadan kaldırılmasında

destekleyici bir rol üstleniyor” diye belirtti.

Doğru tekniklerle düzenli olarak yapılmalı!

Yüz yogasının internette ve sosyal medya platformlarında sıkça

rastlanan videolardaki egzersizlerle günlük güzellik ritüeli

haline dönüştüğünü belirten ve Botoks ve benzeri medikal

estetik uygulamalara kıyasla güzelliğin en doğal formülünü

sunan yüz yogasıyla 6 yıl önce tanıştığını söyleyen Aysun

Glowinyoga Kurucusu, Yüz Yogası Eğitmeni Aysun Köse

Somuncuoğlu, “18 yaşın üstündeki herkesin uygulayabileceği

egzersizler, uzmanların denetiminde doğru tekniklerle düzenli

yapıldığında verimli sonuçlar veriyor. Evde bilinçsizce yapılan

bu tür egzersizler, sağlık açısından bir tehlike sağlamasa da

maalesef boşa giden bir zamandan öteye geçemiyor. Cildin

doğru noktalarına uygulanmayan egzersizlerin rahatlatıcı cilt

masajından bir farkı kalmıyor” uyarısında bulundu.

It should be done regularly with the right techniques!

Face Yoga Expert Aysun Köse Somuncuoğlu, Founder of

Glowinyoga stated that face yoga has turned into a daily beauty

ritual with the exercises in videos that are frequently seen on the

internet and social media platforms. Declaring that she met face

yoga 6 years ago, which offers the most natural formula of beauty

compared to Botox and similar medical aesthetic applications,

Although such exercises, which are done unconsciously at

home, do not pose a health hazard, unfortunately, they do not go

beyond wasted time. Exercises that are not applied to the right

points of the skin are no different from a relaxing skin massage.


72 Beauty Güzellik

The 8th Watsons Beauty and Personal Care Awards

found their owners!

8. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri sahiplerini buldu!

The eighth of the traditional Watsons Beauty and Personal

Care Awards took place on Wednesday, June 15th at Swissôtel

The Bosphorus – Istanbul. In the special night attended

by many famous names from business and social life, the

winning products and famous names met with their awards.

Burcu Esmersoy and İbrahim Selim hosted the award night.

The entertaining dialogues between the two gave the guests

enjoyable moments.

At the 8th Watsons Beauty and Personal Care Awards, where

the “best” of beauty and personal care products are determined,

137 products in 25 different categories were voted by customers,

influencers and members of the press. The products that were

determined by close to 1 million votes and received the most

votes in their categories were entitled to be the “Best Product

of the Year”.

In the fascinating night designed with the concept of Watsons

Wonderland, the guests were welcomed with a carnival-like

cortege. The night started with the performance of the piano

player accompanied by Tarık Sezer’s Voice orchestra. Deniz

Yiğiter’s ballet performance in the opening show and Nebi

Birgi’s stage performance by joining Deniz Yiğitler right after

were dazzling. The magnificent Colorful Show of Baran Yüksel

and his team was one of the performances that made the night

unique. The performance of talented dancers, combined with

the body painting of the esteemed Painter Emel Ülüş, made all

the guests experience a real world wonderland. Spanish winds

blew with the Flamenco performance of Melek Yel and her team.

Marked the awards night

Geleneksel Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nin

sekizincisi Swissôtel The Bosphorus - İstanbul’da gerçekleşti.

İş ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı özel

gecede kazanan ürünler ve ünlü isimler ödülleriyle buluştu.

Ödül gecesinin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve İbrahim

Selim üstlendi. İkilinin arasında yaşanan birbirinden eğlenceli

diyaloglar davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin “en iyi”lerinin belirlendiği

8. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde, 25 farklı

kategoride 137 aday ürün müşteriler, influencerlar ve basın

mensupları tarafından oylandı. 1 milyona yakın oy kullanılarak

belirlenen ve kategorilerinde en çok oy alan ürünler “Yılın

En İyi Ürünü” olmaya hak kazandı. Bu özel gecede “yılın en

iyi ürünleri” ödüllerine kavuşurken; başarıları, güzellikleri

ve stilleri ile dikkat çeken ünlü isimler de 7 farklı kategoride

ödülleriyle buluştu.

Watsons Harikalar Diyarı konseptiyle tasarlanan büyüleyici

gecede davetliler karnaval havasında bir kortej eşliğinde

karşılandı. Gece, Tarık Sezer’in Voice orkestrası eşliğinde

piyano sanatçısının performansı ile başladı. Açılış showunda

Deniz Yiğiter’in bale performansı ve hemen ardından Nebi

Birgi’nin Deniz Yiğitler’e katılarak sergilediği sahne performansı

göz kamaştırdı. Baran Yüksel ve ekibinin muhteşem Renkli

Show’u geceyi benzersiz kılan performanslardan biri oldu.

Değerli Ressam Emel Ülüş’un vücut boyaması ile birleşen

birbirinden yetenekli dansçıların performansı, tüm davetlilere

gerçek dünyada harikalar diyarını yaşattı. Melek Yel ve ekibinin

Flamenko performansıyla da İspanyol rüzgarları esti.


74 Beauty Güzellik

The surprise name of the night was the famous rapper Ceza.

Enthusiastic with his favorite songs on the stage, Ceza left his

mark on the award night. Another name that left its mark on

the night was the famous choreographer and art director Nebi

Birgi, who also choreographed A Midnight in Pera Palas, the

popular TV series of recent times. Nebi Birgi gave a wonderful

nostalgia to all the guests with Zeki Müren’s performance

at the night. Award-winning actress and artist Nebi Birgi’s

“Happy” performance and choreography specially prepared

for Watsons Beauty and Personal Care Awards left their mark

on the night. Finally, the night ended with the unforgettable

stage performance of Zuhal Olcay, who received the “Infinite

Success” award. Within the scope of the environmental axis of

Watsons’ Sustainable Living mission, a sapling was donated to

the TEMA Foundation on behalf of each guest, in cooperation

with the TEMA Foundation. “Watsons Producer Partners

with the Highest Rate of Female Employees” were awarded

for the second time this year in order to encourage women’s

participation in business life and economy on the axis of social

sustainability.

“We are as excited and proud as on the first day”

At the award ceremony attended by many famous names from

business and social life, Mete Yurddaş, Managing Director at

Watsons Turkey, said, “We are as excited as the first day at the

8th Watsons Beauty and Personal Care Awards, and we are as

proud as the first day. Last year, we met for the first time after

the pandemic. We are happy to be together here again today.

With your invaluable support, Watsons Awards gain more

importance, develop and grow for all of us every year. In the first

years of the organization, our categories, to which we happily

awarded awards, expanded. For example, the Sustainability

category, which has been an important part of our agenda for

the last 2 years, has also been added to our awards. We reward

not only products but also very valuable projects.”

Ödül gecesine damga vurdu

Gecenin sürpriz ismi ünlü rapçi Ceza oldu. Sahnede en sevilen

şarkılarıyla davetlileri coşturan Ceza, ödül gecesine damga

vurdu. Geceye damga vuran bir diğer isim ise son dönemlerin

popüler dizisi Pera Palas’ta Bir Gece Yarısı’nın koreografisini

de yapmış olan ünlü koreograf ve sanat yönetmeni Nebi Birgi

oldu. Nebi Birgi, gecede sergilediği Zeki Müren performansı ile

tüm davetlilere muhteşem bir nostalji yaşattı. Ödüllü oyuncu

ve sanatçı Nebi Birgi’nin Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım

Ödülleri’ne özel hazırladığı “Happy” performansı ve koreografisi

geceye damga vurdu. Son olarak gece, “Sonsuz Başarı” ödülünü

alan Zuhal Olcay’ın unutulmaz sahne performansıyla sona erdi.

Watsons’ın Sürdürülebilir Yaşam misyonunun çevresel ekseni

kapsamında TEMA Vakfı iş birliğiyle her davetli adına TEMA

Vakfı’na bir adet fidan bağışlandı. Toplumsal sürdürülebilirlik

ekseninde kadınların iş hayatına ve ekonomiye katılımlarının

artırılmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl ikinci kez “Kadın

Çalışan Oranı En Yüksek Watsons Üretici Ortakları”

ödüllendirildi.

“İlk günkü kadar heyecanlı, gururluyuz”

İş ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı ödül

töreninde Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş,

“Bu yıl 8.sini gerçekleştirdiğimiz Watsons Güzellik ve Kişisel

Bakım Ödülleri’nde ilk günkü kadar heyecanlı, ilk günkü

kadar gururluyuz. Geçtiğimiz yıl pandemiden sonra ilk defa

bir araya gelmiştik. Bugün burada yeniden bir arada olmanın

mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin çok değerli destekleriyle

Watsons Ödülleri her sene hepimiz için daha büyük bir önem

kazanıyor, gelişiyor ve büyüyor. Organizasyonun ilk yıllarında

keyifle ödül verdiğimiz kategorilerimiz genişledi. Örneğin

son 2 senedir hepimizin ajandasında da önemli bir yer tutan

Sürdürebilirlik kategorisi ödüllerimize de eklendi. Sadece

ürünleri değil çok değerli projeleri de ödüllendiriyoruz.” dedi.


76 Beauty Güzellik

Watsons Beauty and Personal Care Award Categories and

Winners:

• Best Mascara of the Year: Maybelline Lash Sensational Sky

High Mascara

• Best Eyeshadow Palette of the Year: Revolution Forever

Flawless Eyeshadow Palette

• Best Face Makeup Product of the Year: L’Oréal True Match

Serum Foundation

• Best Lip Product of the Year: NYX Professional Makeup Shine

Loud Pro Lip Gloss

• Best Brow Product of the Year: Pastel Profashion Eyebrow

Mascara

• Best Face Care Product of the Year: Celenes Sea Buckthorn

Face Wash Gel

• Best Serum of the Year: The Purest Solutions Exfoliating

Serum

• Best Face Mask of the Year: Garnier Vitamin C Paper Mask

• Best Anti-Aging Product of the Year: L’Oréal Paris Revitalift

Filler Serum

• Best Hand/Foot Care Product of the Year: Neutrogena Hand

Cream

• Best Korean Beauty Product of the Year: Frudia Lip Balm

• Best Dermo Cosmetic Product of the Year: Ziaja Manuka

Tonic

• Best Body Care Product of the Year: Bepanthol Derma Intense

Moisturizing Lotion

• Best Male Grooming Product of the Year: Nivea Deep

Dimension Amazonia Deodorant

• Best Shower Gel of the Year: Le Petit Marseillais Bio Organic

Peach Shower Gel

• Best Deodorant of the Year: Nivea Fresh Natural Deodorant

• Best Oral Care Product of the Year: Oral-B D100 Vitality

Rechargeable Toothbrush

Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödül Kategorileri:

1. Yılın En İyi Maskarası: Maybelline Lash Sensational Sky High

Maskara

2. Yılın En İyi Far Paleti: Revolution Forever Flawless Far Paleti

3. Yılın En İyi Yüz Makyaj Ürünü: L’Oréal True Match Serum

Fondöten

4. Yılın En İyi Dudak Ürünü: NYX Professional Makeup Shine

Loud Pro Lip Gloss

5. Yılın En İyi Kaş Ürünü: Pastel Profashion Kaş Maskarası

6. Yılın En İyi Yüz Bakım Ürünü: Celenes Sea Buckthorn Yüz

Yıkama Jeli

7. Yılın En İyi Serumu: The Purest Solutions Peeling Serum

8. Yılın En İyi Yüz Maskesi: Garnier C Vitamini Kâğıt Maske

9. Yılın En İyi Anti-Aging Ürünü: L’Oréal Paris Revitalift Filler

Serum

10. Yılın En İyi El/Ayak Bakım Ürünü: Neutrogena El Kremi

11. Yılın En İyi Kore Güzellik Ürünü: Frudia Dudak Balmı

12. Yılın En İyi Dermo Kozmetik Ürünü: Ziaja Manuka Tonik

13. Yılın En İyi Vücut Bakım Ürünü: Bepanthol Derma Yoğun

Nemlendirici Losyon

14. Yılın En İyi Erkek Bakım Ürünü: Nivea Deep Dimension

Amazonia Deodorant

15. Yılın En İyi Duş Jeli: Le Petit Marseillais Bio Organik Şeftalili

Duş Jeli

16. Yılın En İyi Deodorantı: Nivea Fresh Natural Deodorant

17. Yılın En İyi Ağız Bakım Ürünü: Oral-B D100 Vitality Şarjlı

Diş Fırçası

18. Yılın En İyi Bitkisel İçerikli Saç Bakım Ürünü: Herbal

Essence Sülfatsız Bambu Şampuan

19. Yılın En İyi Şampuanı: Urban Care Expert Biotin&Caffeine

Şampuan

20. Yılın En İyi Saç Boyası: Excellence Cool Creme Saç Boyası

21. Yılın En İyi Saç Bakım Ürünü: Elseve Dream Long

Düzleştirici Serum

22. Yılın En İyi Erkek Saç Ürünü: Head&Shoulders Mentollü

Şampuan

23. Yılın En İyi Watsons’a Özel Ürünü: Revolution Marvellous

Matte Far Paleti


78 Beauty Güzellik

24. Yılın En İyi Watsons Markalı Ürünü: Watsons Micellar

Makyaj Temizleme Suyu

25. Yılın En İyi Sürdürülebilir Yaşam Ürünü: Simple

Nemlendirici Krem

Özel Kategori Ödülleri:

1. Basının Seçimi: Bepanthol Derma Yoğun Nemlendirici

Losyon

2. Watsons Card Üyelerinin Seçimi: Maybelline Lash Sensational

Sky High Maskara

• Best Herbal Hair Care Product of the Year: Herbal Essence

Sulfate Free Bamboo Shampoo

• Best Shampoo of the Year: Urban Care Expert Biotin &

Caffeine Shampoo

• Best Hair Color of the Year: Excellence Cool Creme Hair Color

• Best Hair Care Product of the Year: Elseve Dream Long

Straightening Serum

• Best Men’s Hair Product of the Year: Head&Shoulders Menthol

Shampoo

• Best Watsons Exclusive of the Year: Revolution Marvelous

Matte Eyeshadow Palette

• Best Watsons Branded Product of the Year: Watsons Micellar

Make-up Remover Water

• Best Sustainable Living Product of the Year: Simple

Moisturizing Cream

Best of the Best:

1. Yılın Ürünü: The Purest Solutions Peeling Serum

2. Yılın En İyi Sürdürülebilirlik Projesi: “Nivea ve Watsons Daha

Yeşil Bir Türkiye İçin El Ele!” Projesi

3. Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Colgate ve Watsons İle

Gülümset! “Hijyenik Oyun Merkezi” Projesi

4. Yılın Kadın Çalışan Oranı En Yüksek İş Ortakları: Gülşah,

Treda, Aerofa

5. Yılın Servis Seviyesi En Yüksek İş ortağı: Henkel

6. Yılın İş Ortağı: L’Oréal

Gecede Watsons Özel Ödülü Alan Ünlü İsimler

1. En Güzel Cilt: Nilperi Şahinkaya

2. En Güzel Göz: Didem Soydan

3. En Güzel Saç: Mine Tugay

4. En Stil Designer: Zeynep Tosun

5. Yılın Makyaj Artisti: Önder Tiryaki

6. İlham Veren Kadın: Saadet Özkan

7. Sonsuz Başarı: Zuhal Olcay

Special category awards:

• Press Selection: Bepanthol Derma Intense Moisturizing Lotion

• Watsons Card Members’ Choice: Maybelline Lash Sensational

Sky High Mascara

Best of the Best:

• Product of the Year: The Purest Solutions Exfoliating Serum

• Best Sustainability Project of the Year: “Nivea and Watsons

Hand in Hand for a Greener Turkey!” project

• Best Social Responsibility Project of the Year: Make You Smile

With Colgate and Watsons! “Hygienic Game Center” Project

• Business Partners with the Highest Rate of Female Employees

of the Year: Gulsah, Treda, Aerofa

• Business Partner with the Highest Service Level of the Year:

Henkel

• Partner of the Year: L’Oreal

Famous Ones Who Won Watsons Special Award at Night

• The Most Beautiful Skin: Nilperi Şahinkaya

• Most Beautiful Eye: Didem Soydan

• The Most Beautiful Hair: Mine Tunay

• Top Style Designer: Zeynep Tosun

• Makeup Artist of the Year: Önder Tiryaki

• Inspiring Woman: Saadet Özkan

• Infinite Success: Zuhal Olcay


Meet the Beauty

where the continents meet!

Kıtaların buluştuğu yerde

güzellik ile buluşalım!

15-17 June / Haziran 2023

YESILKOY / Istanbul

HALL 9 - 10 - 11

Follow us / Bizi takip edin

Organiser / Organizatör


ake The Storm

Top Quality

Men's Fragrances

Women's Fragrances


Hight Quality

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!