29.08.2022 Views

Enza Zaden Paprika assortiment 2022 | 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Paprika

Ons assortiment

Sitrunate (E20B.0426)

enzazaden.com/nl


Margrethe

• Sterk en compact gewas.

• Zeer productief.

• Zeer grove vruchten met een

snelle doorkleuring.

• Bedrijfszekere keuze.

• HR: Tm:0-3

Maranello

• Hoge totaalproductie.

• Hoog gemiddeld vruchtgewicht.

• Goede vruchtkwaliteit.

• Lange houdbaarheid.

• Arbeidsvriendelijk gewas.

• HR: Tm:0-2

Malevi (E20B.0501)

• Hoge totaalproductie.

• Hoog gemiddeld vruchtgewicht.

• Goede vruchtkwaliteit.

• Compact gewas.

• HR: Tm:0-3 l IR: TSWV:0

Malene (E20B.0369)

• Zeer productief.

• Groeizaam gewas.

• Uniforme doorkleuring.

• Stabiel vruchtgewicht.

• HR: Tm:0-3

Mavera

• Slank en open gewas.

• Mooie grofheid.

• Snel kleurend.

• HR: Tm:0-2 | IR: TSWV:0

Gialte

Frazier

• Zeer productief.

• Stabiel vruchtgewicht.

• Uniforme doorkleuring.

• Uitstekende houdbaarheid.

• Open gewastype met gemiddelde plantlengte.

• HR: Tm:0-3

Sitrunate (E20B.0426)

• Hoge totaalproductie.

• Hoog gemiddeld vruchtgewicht.

• Goede vruchtkwaliteit.

• Lang gewas.

• HR: Tm:0-3

• Zeer productief.

• Hoog gemiddeld vruchtgewicht.

• Zeer krachtig gewas.

• Arbeidsvriendelijk.

• Ongekend grove vruchten.

• HR: Tm:0-2

Orginale

• Relatief compact gewas.

• Hoog productief.

• Zeer snel kleurend.

• Relatief grove vrucht.

• HR: Tm:0-3 | IR: TSWV:0

Florate

Solaste

Orbit

• Hoge totaalproductie.

• Gedurende het jaar hoog gemiddeld vruchtgewicht.

• Mooie vruchtvorm.

• HR: Tm:0-3 | IR: TSWV:0

• Hoge totaalproductie.

• Hoog gemiddeld vruchtgewicht tot einde van de teelt.

• Grove blokpaprika.

• Uitstekende kwaliteit.

• HR:Tm:0-3

Raymond

• Hoge totaalproductie.

• Hoog gemiddeld vruchtgewicht tot einde van de teelt.

• Goede vruchtkwaliteit.

• Trage doorkleuring.

• Kleurt niet door naar rood.

• Mooi donker groen.

• HR: Tm:0-2

• Grove vruchten.

• Hoge productie.

• Maakt gemakkelijk strekking.

• HR: Tm:0-3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!