15.11.2022 Views

Sleep Well November-December 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

November - December 2022


weltewyatak weltewyatak weltewhomeyatak weltewyatak


SLEEPWELL | CONTENTS 8

10 We are not sleeping!

12 Anatolia’s largest furniture fair was held in

Kayseri

16 National Bed Federation Publishes Fourth

Mattress End of Life Report

22 WELTEW YATAK GLOBALIZING

26 18 th International CNR Furniture Fair was

Held in Antalya

28 İstikbal opened its 11 th store in Iraq!

30 Global Home Bedding Market Drivers,

Trends And Restraints For 2022-2031

34 İstıkbal continues to grow in Azerbaijan!

38 Razzoni: 70% of our production goes

abroad

44 The star of the mattress sector is shining

CONTENTS

48 Visitors from 91 countries dıscovered the

innovations of the world mattress industry

66 Join the wind of exchange with Bambi’s gift

voucher!

68 Preparations for IIFF 2023 Istanbul Furniture

Fair Started Fast Target: Exceeding the

3 billion dollar level in exports

74 Bed Recommendations for Scoliosis Patients

80 CIFM/interzum guangzhou 2023 to continue

focus on innovation, spotlight upholstery

accessories with upgraded exhibition space

84 What is hypnic jerk at sleep?

90 Yataş Group Increased Its Turnover by

140% with New Brands and Raised its Year-

End Target from 5 Billion TL to 6 Billion TL

92 BEST MATTRESS OF 2022

INDEX ADS

Form Sünger...................................................................Front cover

Mundo..................................................................................Back cover

Yatsan....................................................................Inside back cover

Kilim Mobilya...................................................Inside front cover

Feyza Baza.........................................................................................2-3

Weltew................................................................................................4-5

Razzoni...............................................................................................8-9

Hidayet Grup..................................................................................... 11

ZMattress......................................................................................14-15

Wellmatt....................................................................................... 20-21

Berfa............................................................................................... 24-25

Ura Medikal....................................................................................... 29

Boyteks................................................................................................ 33

Ashly.............................................................................................. 36-37

İnnova Bedding......................................................................... 42-43

IBIA EXPO............................................................................................51

Viscomavi........................................................................................... 67

Mozzi..............................................................................................68-69

Interzum............................................................................................. 75


Publisher

ISTMAG

Magazin Gazetecilik Yayıncılık

İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Adına sahibi

H. Ferruh IŞIK

Managing Editor

(Responsible)

Mehmet SOZTUTAN

(mehmet.soztutan@img.com.tr)

Editorial Consultants

Assoc. Prof. Mehmet Ali OZBUDUN

Recep SAHIN

Omer Faruk GORUN

Furkan AKAR

Advertising Sales Manager

Omer Faruk GORUN

(omer.gorun@img.com.tr)

T: +90 224 211 44 50-51

M: +90 505 299 62 65

Foreign Relations Manager.

Ayca SARIOGLU

(ayca.sarioglu@img.com.tr)

Art Director

Tolga CAKMAKLI

(tolga.cakmakli@img.com.tr)

Technical Manager

Tayfun AYDIN

(tayfun.aydin@img.com.tr)

Web Developer

Emre YENER

(emre.yener@img.com.tr)

Finance Manager

Yusuf DEMIRKAZIK

(yusuf.demirkazik@img.com.tr)

Subscription

İsmail OZCELIK

(ismail.ozcelik@img.com.tr)

HEAD OFFICE

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:11 Medya

Blok Kat:1 34197 Yenibosna

İstanbul / Turkey

Tel: +90 212 454 22 22

Faks: +90 212 454 22 93

LIAISON OFFICE: BURSA

Buttim Plaza A. Blok Kat:4 No:1038

Osmangazi / Bursa

Tel: +90 224 211 44 50-51

Fax: +90 224 211 44 81

PRINTED BY

IHLAS GAZETECILIK A.Ş.

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas

Plaza No:11 A/41

Yenibosna-Bahçelievler/ISTANBUL

Tel: 0212 454 30 00


SLEEPWELL | EDITOR 12

Editor

Mehmet SÖZTUTAN

mehmet.soztutan@img.com.tr

We are not

sleeping!

Biz

uyumuyoruz!

We are rather dushing. As the last destination of

the current year, we en route to Moscow for Mebel

Expo. In fact, 2022 has been a year of running

too fast for us. We have prepared even a busier program for

2023. We are scheduled to take our magazines to a wide

geography from America to China, from India to Frankfurt,

Dubai, Telford-UK, Moscow, Milan and more.

With so much efforts, we are serving both wings of the

sleep products industry: to the machinery, technology and

materials sector with SLEEP TECH magazine and to the

main industry, that is, to mattress manufacturing. We are

also serving the trade fair industry of sector. We announce

their list with detail info to the industry professionals while

we are performing our own magazine works. That’s why

almost all leading brands of the industry respect our work

and work with us. We express our special thanks and gratitude

to all leading brands that have made us a global brand

in the publishing industry.

So, we are not sleeping in order people sleep better.

Daha çok yüzüyoruz. Bu yılın son durağı olarak Mebel Expo

için Moskova’ya doğru yola çıkıyoruz. Aslında 2022 bizim

için çok hızlı koştuğumuz bir yıl oldu. 2023 için daha da

yoğun bir program hazırladık. Dergilerimizi Amerika’dan

Çin’e, Hindistan’dan Frankfurt, Dubai, Telford-İngiltere,

Moskova, Milano ve daha geniş bir coğrafyaya götürmeyi

planlıyoruz.

Bunca emekle uyku ürünleri sektörünün iki koluna, SLEEP

TECH dergisi ile makine, teknoloji ve malzeme sektörüne

ve ana sanayiye yani yatak imalatına hizmet veriyoruz.

Sektörün fuarcılık sektörüne de hizmet vermekteyiz. Kendi

dergi çalışmalarımızı gerçekleştirirken sektör profesyonellerine

detaylı bilgi içeren listelerini duyuruyoruz. Bu nedenle

sektörün önde gelen markalarının neredeyse tamamı işimize

saygı duyuyor ve bizimle çalışıyor. Bizi yayıncılık sektöründe

bir dünya markası yapan tüm lider markalara ayrı ayrı

teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Yani insanlar daha iyi uyusun diye uyumuyoruz.


SLEEPWELL | FAIR 14

Anatolia’s largest

furniture fair was

held in Kayseri

Anadolu’nun en büyük mobilya

fuarı Kayseri’de yapıldı

Governor Gökmen Çiçek, speaking at the opening

of the fair organized by Nobel Expo Fairs at the

OIZ International Fair Center, stated that although

Kayseri does not have large forest areas, it ranks first in

Turkey in furniture production and export.

Çiçek expressed that the business people of the city

work tirelessly and without complaint under all circumstances.

Kayseri OIZ President Mehmet Yalçın also stated that

he is happy to host an important fair organization in

Kayseri.

Yalçın, noting that Kayseri is the leader of Turkey in the

furniture sector, declared that the heart of the furniture

sector beats in Kayseri OIZ.

Yalçın, stating that the furniture sector constituted

about one fourth of the exports from Kayseri last year,

said:

“About 300 companies, which have been known in

the sector and are very large in terms of production

capacity, are established in our region. That such a

large fair organization is arranged in Kayseri, that many

companies participated in the fair, and that the local and

foreign guests will visit our fair are also very luck for us.

I wish the fair to be successful for all our participating

companies”

Nobel Expo Fuarcılık tarafından OSB Uluslararası Fuar

Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali

Gökmen Çiçek, Kayseri’nin geniş orman sahalarına sahip

olmamasına rağmen mobilya üretiminde ve ihracatında

Türkiye’nin ilk sırasında yer aldığını belirtti.

Çiçek, kentin iş insanlarının her koşulda şikâyet etmeden,

yorulmadan çalıştığını dile getirdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da Kayseri’de önemli

bir fuar organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan mutluluk

duyduğunu ifade etti.


Anadolu Furniture Fair

(ANAMOB), the biggest furniture

fair in Anatolia, was held in

Kayseri.

Anadolu’da düzenlenen en büyük

mobilya fuarı Anadolu Mobilya

Fuarı (ANAMOB) Kayseri’de

düzenlendi.

Kayseri’nin, mobilya sektöründe Türkiye’nin lideri

konumunda bulunduğuna dikkati çeken Yalçın, mobilya

sektörünün kalbinin Kayseri OSB’de attığını belirtti.

Geçen yıl Kayseri’den gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık

4’te 1’ini mobilya sektörünün oluşturduğunu anlatan

Yalçın, şunları kaydetti:

“Sektörde adını duyurmuş, üretim kapasitesi bakımından

oldukça büyük firmaların yer aldığı yaklaşık 300

kadar firma, bölgemizde kurulu bulunmakta. Kayseri’de

böylesine büyük bir fuar organizasyonun düzenlenmesi,

çok sayıda firmanın fuarda yer alması, yerli ve yabancı

konukların fuarımızı ziyaret edecek olması da bizler için

ayrı bir şanstır. Fuarın tüm katılımcı firmalarımız için

başarılı geçmesini diliyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek, Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un da katılımıyla

açılış kurdelesi kesildi.

9 Ekim’e kadar açık olacak fuarda, bahçe mobilyasından

yatak odasına, salon takımından yemek odasına, genç

odasından ofis mobilyalarına kadar pek çok ürün çeşidi

yer alıyor.

After the speeches, the opening was realized with the

participation of Gökmen Çiçek, the Governor, Mehmet

Büyüksimitci, Chairman of the Board of Directors of the

Chamber of Industry and Ömer Gülsoy Chairman of the

Board of Directors of the Chamber of Commerce.

173 firmanın yer aldığı fuara, Almanya, Irak, Belçika,

Rusya, Azerbaycan, Kosova, Kazakistan, Dubai, Libya’nın

da aralarında olduğu 26 ülkeden mobilya alıcıları da ilgi

gösteriyor.

In the fair, which will be open until October 9, many

product types from garden furniture to bedroom, living

room set to dining room, youth room to office furniture

are taking place.

Furniture buyers from 26 countries, including Germany,

Iraq, Belgium, Russia, Azerbaijan, Kosovo, Kazakhstan,

Dubai and Libya, also show interest in the fair where

173 companies take place.


SLEEPWELL | NEWS 18

National Bed Federation

Publishes Fourth Mattress

End of Life Report

Ulusal Yatak Federasyonu Dördüncü Hurda

Yatak Raporunu Yayınladı

However, the ‘real’ rate of recycling – the fate of the mattresses

or their components and materials after sorting

and processing – is rather lower (an estimated 14%).

And since the most common means of managing the

76% of EoL mattresses not going for recycling is still

landfill, the NBF’s target of 75% diversion from landfill

by 2028 looks set to be missed without significant intervention

in the form of an Extended Producer Responsibility

scheme.

Says Simon Spinks, chairman of the Harrison Spinks

Group and of the NBF’s Circular Economy Committee:

Ancak, ‘gerçek’ geri dönüşüm oranı – yatakların veya

bileşenlerinin ve malzemelerinin ayrıştırılıp işlendikten

sonraki akıbeti - oldukça düşük (tahmini %14).

Ve geri dönüşüme gitmeyen hurda yatakların %76’sının

işletilmesinin en yaygın yolu hala çöp toplama sahası

olduğu için, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu planının

formuna önemli bir müdahale etmeden UYF’nun 2028

yılına kadar çöp sahasından %75’lik ayrıştırma hedefi

kaçırılacak gibi görünüyor.

Harrison Spinks Grubunun ve UYF Döngüsel Ekonomi

Komitesinin başkanı Simon Spinks şunları söylüyor: “Bu


The National Bed Federation’s

(NBF’s) fourth report on the rate

of mattress recycling in the UK

has revealed a 5% increase in

the number of mattresses being

sent for recycling between

2017 and 2021, to 24% of

the estimated 6.4 million

mattresses reaching End of Life

(EoL).

“The positive take from this new report is that, in the

eight years since we have been looking at the data, the

proportion of End of Life mattresses sent for recycling

has more than doubled – from just 10% to around 24%.

“Less good news is that the real rate of recycling is

significantly lower and we are still a long way short of

our target of 75% diversion from landfill in the next six

years. It is clear to us that intervention in the form of an

Extended Producer Responsibility Scheme is required.”

‘The 2022 End of Life (EoL) Mattress Report’, produced

on behalf of the NBF (the trade association representing

UK and Irish bed manufacturers and their component

suppliers) by environmental consultants Oakdene

Hollins, sets out not only to report the numbers, but also

to identify the opportunities and challenges involved

in accelerating the pace of change to achieve the NBF’s

75% diversion from landfill goal in the next six years.

Based on detailed analysis of published data plus

surveys and interviews carried out with local authorities,

manufacturers, retailers and recyclers, the report

identifies key areas for improvement include collection,

reprocessing, developing end markets for recovered materials

and designing with EoL in mind. The report also

aims to show how an Extended Producer Responsibility

(EPR) scheme for mattresses would facilitate a more

Ulusal Yatak Federasyonu’nun

(UYF) Birleşik Krallıktaki yatak geri

dönüşüm oranına ilişkin dördüncü

raporu, 2017 ve 2021 yılları

arasında geri dönüşüme gönderilen

yatak sayısında %5’lik bir artış

olduğunu, yüzde 24 artışla da

tahmini 6,4 milyon hurda yatağa

ulaşacağını açıkladı.

yeni rapordan alınan olumlu sonuç şudur, verilere baktığımızdan

bu yana geçen sekiz yıl içinde, geri dönüşüm

için gönderilen ömrünü tamamlamış yatakların oranı, iki

kattan fazla arttı - sadece %10’dan yaklaşık %24’e.

Daha az iyi haber ise, gerçek geri dönüşüm oranının

önemli ölçüde daha düşük olmasıdır ve önümüzdeki altı

yıl içinde çöp sahasından %75 oranında saptırma hedefimizin

hala çok uzağındayız. Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu

Programı şekline bir müdahalenin gerekli olduğu

bizim için açıktır.”

Çevre danışmanları Oakdene Hollins tarafından UYF (Birleşik

Krallık ve İrlandalı yatak üreticilerini ve bunların

parça tedarikçilerini temsil eden ticaret birliği) adına

hazırlanan “2022 Hurda Yatak Raporu” sadece sayıları

bildirmeyi değil ayrıca önümüzdeki altı yıl içinde, UY-

F’nun %75’lik çöp sahasından sapma hedefini sağlamak

için değişim hızını arttırmayla ilgili fırsatları ve zorlukları

tespit etmeyi de gösteriyor.


SLEEPWELL | NEWS 20

comprehensive and harmonised approach to the management

of mattress EoL, providing the revenue and

incentives to develop the collection and reprocessing

infrastructure, achieve a more environmentally sound

treatment of collected products and increased material

recovery rates for all materials, and drive product

design improvements.

The NBF has already worked closely with Zero Waste

Scotland on an outline business case for EPR for mattresses,

which has recommended a UK wide, industry

led, mandatory scheme as being the most viable option.

This would support the ambitions of mattress manufacturers

and retailers, the ongoing operations of recyclers,

and bolster collection and recycling capacity. The alternative

case would likely see the UK mattress industry

reach a troublesome bottleneck.

Yerel yetkililer, üreticiler, perakendeciler ve geri dönüşümcülerle

yapılan anketler ve görüşmelere ek olarak

yayınlanan verilerin ayrıntılı analizine dayanan rapor,

geri kazanılan malzemelerin hurda niyetiyle toplanması,

yeniden işlenmesi, piyasa geliştirilmesi ve tasarlanması

dahil verimli hale getirmek için önemli alanları tanımlar.

Rapor ayrıca, yataklar için bir Genişletilmiş Üretici

Sorumluluğu (EPR) planının, toplama ve yeniden işleme

altyapısını geliştirmek için gelir ve teşvikler sağlayarak,

ömrünü tamamlamış yatağın işletilmesine daha kapsamlı

ve uyumlu bir yaklaşımı nasıl kolaylaştıracağını, toplanan

ürünlerin daha çevre dostu sağlam şekilde işletilmesini ve

tüm malzemeler için artan malzeme geri kazanım oranlarını

nasıl başaracağını ve ürün tasarımı iyileştirmelerini

nasıl yöneteceğini gösterme amacını güder.

UYF, Birleşik Krallık genelinde en uygun seçenek olarak

endüstri kaynaklı zorunlu bir planı tavsiye ettiği yataklarla

ilgili EPR için bir taslak olurluk incelemesi üzerinde

Zero Waste Scotland ile önceden yakın bir şekilde

çalışmıştı. Bu, yatak imalatçılarının ve perakendecilerin

isteklerini, geri dönüşümcülerin devam eden operasyonlarını

cesaretlendirecek ve toplama ve geri dönüşüm

kapasitesini destekleyecek. Alternatif durum, Birleşik

Krallık yatak endüstrisinin zor bir darboğaza ulaşacağını

muhtemelen görecektir.

Raporda, ömrünü tamamlamış yatakların toplanması,

paydaşlar tarafından ele alınacak en kritik alanlardan

biri olarak kabul edildi. Perakendeciler tarafından

yürütülen geri alma planları, büyümeye devam ettiği


In the report, collection of EoL mattresses was deemed

one of the most crucial areas to be addressed by stakeholders.

Although take back schemes operated by retailers

have seen, and are expected, to continue to grow, the

bulk of EoL mattresses are handled by local authorities,

either at their HWRC sites or through their own bulky

waste collections. The performance of these around the

country remains haphazard, with the lack of incentives

to recycle mattresses frequently cited.

While some mattresses recyclers are achieving high

rates of ‘real’ recycling and demonstrating best practice

and the potential capabilities of the sector, others are

focusing only on recovering the steel, with access to

end markets dependent on economies of steel and still

potentially highly volatile.

A third area the report addresses is how manufacturers

can improve EoL fates by designing their new products

with increased circularity in mind – for, example by

using more recycled materials and designing for ease of

assembly.

To encourage this process the NBF is in the process of

rolling out to its members its ecodesign assessment

toolkit. This aims to encourage a more circular approach

to product development and, ultimately, a standardised

approach to verifying ecodesign claims based on internationally

recognised definitions.

The ecodesign toolkit goes hand in hand with the NBF’s

efforts to help improve the rates of recycling of mattresses

through the introduction of its ‘NBF Pledge for

the Planet’. This is a voluntary pledge for members who

wish to improve the sustainability of their products,

from design to end of life. The willingness of members

to move towards more sustainable ways of working

will help recycling rates of mattresses to increase in the

future.

görülmüş ve devam etmesi bekleniyor olsa da, hurda

yatakların büyük bir kısmı yerel yetkililer tarafından ya

HWRC tesislerinde ya da kendi hacimli atık koleksiyonları

aracılığıyla işlenmektedir. Bunların ülke çapındaki performansı,

sıklıkla bahsedilen yatakların geri dönüşümü

için teşviklerin olmamasından dolayı, gelişigüzel oluyor.

Bazı yatak geri dönüşümcüleri yüksek oranlarda ‘gerçek’

geri dönüşüm elde ederken ve en iyi uygulamayı ve

sektörün potansiyel kapasitelerini sergilerken, diğerleri,

piyasalara giriş çelik ekonomisine bağlı olduğundan ve

hala potansiyel olarak yüksek oranda istikrarsız olduğundan

dolayı yalnızca çeliği geri kazanmaya odaklanıyorlar.

Raporun ele aldığı üçüncü bir alan, üreticilerin yeni ürünlerini

artan döngüselli niyetiyle tasarlayarak - mesela

daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak ve

montaj kolaylığı için tasarım yaparak, hurdaların akıbetlerini

nasıl verimli hale getirebilecekleridir.

Bu süreci teşvik etmek için UYF, kendisinin eko-tasarım

değerlendirme araç setini üyelerine sunma sürecindedir.

Bu, ürün geliştirmeye daha döngüsel bir yaklaşımı ve en

sonunda uluslararası kabul görmüş tanımlara dayalı eko

tasarım iddialarını doğrulamaya yönelik standart bir

yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlar.

Eko tasarım araç seti, UYF’nun ‘Gezegen İçin UYF Taahhüdü’nün

uygulanmasıyla, yatakların geri dönüşüm

oranlarını arttırmaya yardımcı olmak için UYF’nin çabalarıyla

birlikte olur. Bu, ürünlerinin tasarımdan kullanım

ömrünün sonuna kadar sürdürülebilirliğini geliştirmek

isteyen üyeler için gönüllü bir taahhüttür. Üyelerin daha

sürdürülebilir çalışma yöntemlerine yönelme istekleri,

gelecekte yatakların geri dönüşüm oranlarının artmasına

yardımcı olacaktır.


PANTONE: # 214189

C: 88

M: 59

Y: 8

K: 2

PANTONE: # 595959

C: 53

M: 39

Y: 38

K: 27

PANTONE: # 828587

C: 43

M: 30

Y: 26

K: 10


SLEEPWELL | PROFILE 24

WELTEW YATAK

GLOBALIZING

Weltew yatak dünyaya açılıyor

Weltew Home, one of the leading brands in Turkey,

with its more than 25 years of experience

in the furniture sector, attracts great attention

from both investors and consumers with its new brand

Weltew Yatak. Although it was launched at the beginning

of 2022, the brand, showing a rapid acceleration in

the domestic dealership process, is now opening up to

foreign markets under the name of Weltew Yatak.

We talked with Weltew Brand and Marketing Manager

Mr. Davut Bahri Balcı about the short-term success of

Weltew Yatak and its targets in the near future.

QUALITY AND EXPORT ARE ESSENTIAL PARTS OF

OUR CORPORATE CULTURE

Balcı, expressing that quality production and export operations

are indispensable values for Weltew corporate

Mobilya sektörÜndeki 25 yılı aşkın deneyimiyle TÜrkiye’nin

önde gelen markalarından Weltew Home, yeni

markası Weltew Yatak ile de hem yatırımcı hem de tÜketicilerden

bÜyÜk ilgi görÜyor. Lansmanı 2022 yılı başında

gerçekleşmesine rağmen yurt içi bayileşme sÜrecinde hızlı

bir ivmelenme gösteren marka, şimdi de Weltew Bedding

ismiyle yurt dışı pazarlara açılıyor.

Weltew Yatak’ın kısa vadede ortaya koyduğu başarıyı ve

yakın gelecekteki hedeflerini Weltew Marka ve Pazarlama

MÜdÜrÜ Sn. Davut Bahri Balcı ile konuştuk.

KALİTE VE İHRACAT KURUM KÜLTÜRÜMÜZÜN

VAZGEÇİLMEZ PARÇALARI

Kaliteli Üretim ve ihracat operasyonlarının Weltew

kurum kÜltÜrÜ için vazgeçilmez değerler olduğunu

vurgulayan Balcı, Weltew Yatak’ın başarılı bayileşme


culture, made the following assessments about Weltew

Yatak’s successful dealership process and export moves:

“As Weltew Home, we have 75 showrooms in international

markets. This is an invaluable experience for

guiding the export processes of a new brand. We turned

this experience into an advantage for our Weltew Yatak

brand and started to take our place in foreign showrooms

and corners with the Weltew Bedding brand.”

FROM EUROPE TO RUSSIA, FROM CENTRAL ASIA

TO NORTH AFRICA

Davut Bahri Balcı expressing that being taken place

in a very wide geography with a new brand will made

added value for Weltew Bedding, said “Now, In Germany,

France and Switzerland, the heart of Europe we can call,

in Russia in the north, in Kazakhstan and Uzbekistan in

Central Asia, and besides, in the Iraqi and Libyan markets,

our products began to be offered to consumers.

This is extremely valuable for both Turkish furniture

and the Weltew brand. As of 2023, we will continue

our export operations at full speed, both to expand our

presence in these markets and to gain opportunities to

enter new markets.”

DOMESTIC DEALER NETWORK IS EXPANDING

FURTHER

Balcı, also sharing information about the domestic dealership

process, said that Weltew Yatak stores in Bursa,

Istanbul, Erzurum and Kocaeli will be opened until

the end of 2022. It is planned to open 75 new stores in

every region from Istanbul to Trabzon, from Samsun to

Adana In 2023.

We wish the Weltew Yatak family success in this exciting

branding journey.

sÜreci ve ihracat hamleleriyle ilgili şu değerlendirmeler

bulundu: “Weltew Home olarak uluslararası pazarlarda

75 showrooma sahibiz. Bu yeni bir markanın ihracat

sÜreçlerine yön vermek için paha biçilmez bir deneyim.

Biz de bu deneyimi Weltew Yatak markamız için bir avantaja

dönÜştÜrerek Weltew Bedding markasıyla yurt dışı

showroom ve corner’larda yerimizi almaya başladık.”

AVRUPA’DAN RUSYA’YA, ORTA ASYA’DAN KUZEY

AFRİKA’YA…

Yeni bir marka ile oldukça geniş bir coğrafyada yer

almanın Weltew Bedding için katma değer yaratacağını

vurgulayan Davut Bahri Balcı, “Şu anda Avrupa’nın kalbi

diyebileceğimiz Almanya, Fransa ve İsviçre’de; kuzeyde

Rusya’da; Orta Asya’da Kazakistan ve Özbekistan’da;

ayrıca Irak ve Libya pazarında ÜrÜnlerimiz tÜketicilerin

beğenisine sunulmaya başlandı. Bu hem TÜrk mobilyası

hem de Weltew markası için son derece kıymetli. 2023

yılı itibarıyla hem bu pazarlardaki varlığımızı daha

yaygınlaştırmak hem de yeni pazarlara giriş fırsatları

için ihracat operasyonlarımızı tÜm hızıyla sÜrdÜreceğiz.”

şeklinde konuştu.

YURT İÇİ BAYİ AĞI DAHA DA GENİŞLİYOR

Yurt içi bayileşme sÜreci hakkında da bilgiler paylaşan

Balcı, 2022 yıl sonuna dek; Bursa, İstanbul, Erzurum ve

Kocaeli Weltew Yatak mağazalarının açılacağını belirtti.

2023 yılı içerisinde ise İstanbul’dan Trabzon’a, Samsun’dan

Adana’ya kadar her bölgede 75 yeni mağazanın

açılması planlanıyor.

Bizler de bu heyecan verici markalaşma yolculuğunda

Weltew Yatak ailesine başarılar diliyoruz.


SLEEPWELL | FAIR 28

18 th International

CNR Furniture Fair

was Held in Antalya

18.Uluslararası CNR Mobilya

Fuarı Antalya’da Düzenlendi

18th CNR International Furniture Fair, which is

organized to enable the Turkish furniture sector to

reach new markets and increase its international

competitiveness, has been held in Antalya this year.

The fair organized at ANFAŞ - Antalya Expo Center

between 04 and 08 November 2022, will make a significant

contribution to the sector that aims to become one

of the world’s largest furniture exporters.

While Antalya, which has become the capital city in

tourism and agricultural production with its high

Türk mobilya sektörünün yeni pazarlara ulaşmasını

sağlamak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için

düzenlenen CNR 18. Uluslararası Mobilya Fuarı bu yıl

Antalya’da düzenlendi.

04-08 Kasım 2022 tarihleri arasında ANFAŞ – Antalya

Fuar Merkezi’nde organize edilen fuar, dünyanın en

büyük mobilya ihracatçıları arasına girmeyi hedefleyen

sektöre önemli bir katkı sağlayacak.

Yüksek hacimli ihracat oranıyla günümüzde turizm ve tarımsal

üretimde başkent konumuna gelen Antalya, sanayi


volume of exports, has made a name for itself in the

industry sector, it is hosting a significant number of

professional buyers from countries such as Russia, Iran,

Iraq, Ukraine and the Turkic Republics.

Antalya offers an ideal atmosphere for trade with its

physical advantages such as hotels and tourism centers,

airport and port, and climatic advantages. The city,

where different nationalities live together, has become

the center of attention around the world with its peaceful

and conciliatory attitude.

sektöründe de adından söz ettirirken Rusya, İran, Irak,

Ukrayna ve Türki Cumhuriyetler gibi ülkelerden önemli

oranda profesyonel alıcı ağırlıyor.

Antalya; bünyesinde barındırdığı otel ve turizm merkezleri,

havaalanı, liman gibi fiziki üstünlükleri ve iklimsel

avantajlarıyla da ticaret için ideal bir atmosfer sunuyor.

Farklı milletlerin bir arada yaşadığı şehir, son dönemde

üstlendiği barışçıl ve uzlaşmacı tutumla da dünya çapında

ilgi odağı haline geliyor.


SLEEPWELL | PROFILE 30

İstikbal

opened its

11 th store in

Iraq!

İstikbal Irak’ta

11. Mağazasını açtı!

İstikbal, the leading name of the furniture industry

in Turkey, continues to grow rapidly and make a

name for itself abroad.

İstikbal’s new store abroad is in Baghdad Al Karrada.

İstikbal executives, local people and many high- level

guests attended the opening ceremony held in Karrada

district of the capital Baghdad.

The store will serve the people of the region on a

3-storey and 1,500 m2 area in the most prestigious

area of Al Karrada, one of the most popular commercial

centers in Baghdad, and this is İstikbal’s 11th

store in Iraq.

Exporting to 57 countries and delivering its most

innovative designs, comfort and quality to many

different parts of the world, İstikbal will continue its

overseas investments in 2023 as it did in 2022.

Türkiye’de mobilya sektörünün lider ismi İstikbal, yurt

dışında da hızla büyümeye ve adından söz ettirmeye

devam ediyor.

İstikbal’in yurt dışındaki yeni durağı Bağdat Al Karrada.

Başkent Bağdat’ın Karrada bölgesinde gerçekleştirilen

açılışa, İstikbal yöneticileri, bölge halkı ve çok sayıda üst

düzey davetli katıldı.

Bağdat’ın gözde ticaret merkezlerinden Al Karrada’nın

en prestijli bölgesinde 3 katlı ve 1.500 m2’lik bir alanda

bölge halkına hizmet verecek olan mağaza, İstikbal’in

Irak’taki 11. Mağazası.

57 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla, en yenilikçi tasarımlarını,

konfor ve kalitesiyle dünyanın bir çok farklı noktasına

ulaştıran İstikbal; 2022’in son çeyreğinde olduğu gibi

2023’te de yurtdışı yatırımlarına devam edecek.


SLEEPWELL | NEWS 32

Global Home Bedding

Market Drivers, Trends And

Restraints For 2022-2031

2022-2031 için Küresel Ev Yatak Pazarı

Yönlendiricileri, Eğilimleri ve Kısıtlamaları

As per The Business Research Company’s “Home Bedding

Global Market Report 2022”, the home bedding

market is expected to grow from $72.67 billion in 2021

to $78.62 billion in 2022 at a compound

annual growth rate (CAGR)

of 8.19%. The global home bedding

market size is expected to grow to

$108.05 billion in 2026 at a CAGR

of 8.27%. The increasing consumer

expenditure on home furnishing is

significantly driving the growth of

the home bedding market.

KEY TRENDS IN THE HOME BED-

DING MARKET

Developing customizable mattresses

and bed linens is a key trend gaining

popularity in the home bedding market.

Major companies operating in

the home bedding sector are focused

on developing customizable mattresses

and bed linens to strengthen

their position.

OVERVIEW OF THE HOME BED-

DING MARKET

The home bedding global market

consists of sales of home bedding

products by entities (organizations,

partnerships, and sole proprietors)

The Business

Research Company’s

Home Bedding

Global Market

Report 2022

Market Size, Trends,

And Global Forecast

2022-2026

The Business Research

Company’nin Ev

Yatakları Küresel Pazar

Raporu 2022 - Pazar

Büyüklüğü, Eğilimler

ve Küresel Tahmin

2022-2026

The Business Research Company’nin “Ev Yatakları Küresel

Pazar Raporu 2022”ye göre, ev yatak pazarının %8.19’luk

bir bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) 2021’deki 72.67

milyar dolardan, 2022 yılında 78.62

milyar dolara büyümesi tahmin ediliyor.

Küresel ev yatak pazar büyüklüğünün

%8.27’lik bir CAGR oranıyla 2026

yılında 108,05 milyar dolara ulaşması

bekleniyor. Ev mobilyalarına yönelik

artan tüketici harcamaları, ev yatak

pazarının büyümesini önemli ölçüde

yönlendiriyor.

EV YATAK PAZARINDA ÖNEMLI

TRENDLER

Kişiye özel yataklar ve yatak çarşafları

geliştirmek, ev tipi yatak pazarında

popülerlik kazanan önemli bir trenddir.

Ev yatakları sektöründe faaliyet

gösteren büyük şirketler, konumlarını

güçlendirmek için özelleştirilebilir

yatak ve çarşaf geliştirmeye odaklılar.

EV YATAK PAZARINA GENEL BAKIŞ

Küresel ev yatak pazarı, farklı dokulu

ve stilli ev dekorasyonu için kullanılan

ev yatak ürünlerinin işletmeler (kuruluşlar,

ortaklıklar ve şahıs şirketleri)

tarafından yapılan satışlardan oluşur.

Ev yatak takımları, konfor, güzellik,


that are used for home décor with different textures and

styles. Home beddings are washable materials that are

placed above the bed for comfort, beauty, warmth, and

hygiene. Home beddings are also known as bedclothes

or bed linen.

Home Bedding Global Market Report 2022 from TBRC

covers the following information:

Market Size Data

• Forecast period: Historical and Future

• By region: Asia-Pacific, China, Western Europe, Eastern

Europe, North America, USA, South America, Middle

East and Africa.

• By countries: Australia, Brazil, China, France, Germany,

India, Indonesia, Japan, Russia, South Korea, UK, USA.

Market Segmentation

• By Type: Mattress, Bed Linen, Pillows, Blankets, Others

• By Distribution: Offline, Online

• By Application: Personal, Hotel, Others

• By Geography: The global home bedding market is

segmented into North America, South America, Asia-Pacific,

Eastern Europe, Western Europe, Middle East

and Africa. Among these regions, Asia-Pacific holds the

largest share in the market.

sıcaklık ve hijyen için yatağın üzerine yerleştirilen yıkanabilir

malzemelerdir. Ev yatak takımları, yatak örtüsü veya

yatak çarşafı olarak da bilinir.

TBRC’nin Ev Yatakları Küresel Pazar Raporu 2022 aşağıdaki

bilgileri içerir:

Market Size Data

• Tahmin dönemi: Tarihsel ve Gelecek

• Bölgeye göre: Asya-Pasifik, Çin, Batı Avrupa, Doğu

Avrupa, Kuzey Amerika, ABD, Güney Amerika, Orta Doğu

ve Afrika.

• Ülkelere göre: Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya,

Hindistan, Endonezya, Japonya, Rusya, Güney Kore,

İngiltere, ABD.


SLEEPWELL | NEWS 34

Major market players such as American Textile Company,

Beaumont & Brown Ltd, Boll & Branch, Westpoint

Home, Pacific Coast Feather Company, Hollander Sleep

Products, Portico, Crane and Canopy, Bombay Dyeing,

Serta Simmons Bedding, Frette, Beaumont & Brown Ltd.,

Peacock Alley, SFERRA, DOWNLITE, SAMPEDRO, Bellino

Fine Linens, D’décor, and Beaumont & Brown Ltd.

TRENDS, OPPORTUNITIES, STRATEGIES AND SO

MUCH MORE.

Home Bedding Global Market Report 2022 is one of The

Business Research Company’s comprehensive reports

that provides an overview of home bedding global market.

The market report analyzes home bedding market

size, home bedding global market growth drivers, home

bedding global market segmentation, home bedding

global market major players, home bedding global market

growth across geographies, home bedding global

market trends and home bedding market competitors’

revenues and market positioning. The home bedding

global market research report enables you to gain

insights on opportunities and strategies, as well as identify

countries and segments with the highest growth

potential.

Piyasa bölümlendirmesi

• Türe Göre: Yatak, Çarşaf, Yastık, Battaniye, Diğerleri

• Dağıtıma Göre: Çevrimdışı, Çevrimiçi

• Uygulamaya Göre: Kişisel, Otel, Diğerleri

• Coğrafyaya Göre: Global ev yatak pazarı Kuzey Amerika,

Güney Amerika, Asya-Pasifik, Doğu Avrupa, Batı Avrupa,

Orta Doğu ve Afrika şeklinde bölünmüştür. Bu bölgeler

arasında Asya-Pasifik pazarda en büyük paya sahiptir.

B:aşlıca pazar oyuncuları, American Textile Company,

Beaumont & Brown Ltd, Boll & Branch, Westpoint Home,

Pacific Coast Feather Company, Hollander Sleep Products,

Portico, Crane and Canopy, Bombay Dyeing, Serta Simmons

Bedding, Frette, Beaumont & Brown Ltd, Peacock

Alley, SFERRA, DOWNLITE, SAMPEDRO, Bellino Fine Linens,

D’décor ve Beaumont & Brown Ltd gibi şirketlerdir.

EĞILIMLER, FIRSATLAR, STRATEJILER VE ÇOK

DAHA FAZLASI.

Global Ev Yatakları Pazar Raporu 2022, The Business

Research Company’nin ev yatakları global pazarına genel

bir bakışı sağlayan kapsamlı raporlarından biridir. Pazar

raporu, ev yatak pazar büyüklüğünü, ev yatak küresel

pazar büyüme etkenlerini, ev yatak küresel pazar bölümlendirmesini,

ev yatak takımları küresel pazarın büyük

oyuncularını, coğrafyalar arasında ev yatak küresel pazar

büyümesini, ev yatak küresel pazar trendlerini ve ev yatak

pazarındaki rakiplerin gelirlerini ve pazarda konumlanmalarını

analiz eder. Ev yatak küresel pazar araştırması

raporu, en yüksek büyüme potansiyeline sahip ülkeleri ve

segmentleri belirlemenizin yanı sıra seçiler, fırsatlar ve

stratejiler hakkında fikir edinmenizi sağlar.


SLEEPWELL | PROFILE 36

İstıkbal

continues

to grow in

Azerbaijan!

Azerbaycan’da İstikbal

rüzgari devam ediyor!

On October 17, the opening ceremony of the

store in Baku was attended by Ahmet Erdal,

Chief Commercial Counselor of the Republic of

Turkey in Azerbaijan, Erciyes Anadolu Holding Board

Member & CEO Assoc. Prof. Dr. Alpaslan Baki Ertekin,

İstikbal Furniture Export Manager Hülya Bal, İstikbal

Furniture managers and many high-level guests.

Erciyes Anadolu Holding Board Member and CEO

Assoc. Prof. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, who made the

opening speech of the store, said, “5 of our companies

operating in 8 different sectors are the leader of Turkey

in their sectors. As İstikbal Furniture, in addition

to being the leader of the furniture sector in Turkey,

we operate in 57 countries. We are committed to our

nation and flag with love and it is a source of pride

for us to be a group that does our job best. I wish that

our 7th store in Baku, 9th store in Azerbaijan and

170th store abroad, which we have opened together

with the Gasımov family, which has been our dealer

for many years, will be good for all of us. I greet you

17 Ekim’de Bakü’de gerçekleştirilen mağazanın açılış

törenine T.C. Azerbaycan Ticaret Baş Müşaviri Ahmet

Erdal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi &

CEO’su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, İstikbal Mobilya

İhracat Müdürü Hülya Bal, İstikbal Mobilya yöneticileri,

çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Mağazanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Erciyes

Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Doç. Dr.

Alpaslan Baki Ertekin, “8 farklı sektörde faaliyet gösteren

şirketlerimizin 5’i kendi sektöründe Türkiye lideri. İstikbal

Mobilya olarak Türkiye’de mobilya sektörü liderliğinin

yanında 57 ülkede faaliyet göstermekteyiz. Milletimize

ve bayrağımıza aşk ile bağlıyız ve işimizi en iyi yapan bir

grup olmak bizler için bir gurur kaynağı. Uzun yıllardır

bayiliğimizi sürdüren Gasımov ailesi ile birlikte açılışını

gerçekleştirdiğimiz Bakü’de 7. , Azerbaycan’da 9. ve yurtdışındaki

170. mağazamızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni

ediyorum. Dünyanın dört bir tarafında çalışan 14

bin mesai arkadaşım adına sizleri saygı, sevgi ve hürmetle

selamlıyorum.” dedi.


with respect, love and respect on behalf of my 14

thousand colleagues working all over the world.”

Chief Commercial Counselor of Azerbaijan Ahmet

Erdal said in his speech: “First of all, we are proud

on behalf of our country and Azerbaijan, and then on

behalf of Erciyes Anadolu Holding and our brand. We

are opening the 9th store of İstikbal brand here with

a view to be honored in terms of employment and

production. I personally enjoy using İstikbal products

in my home, and I am very happy to state this. As a

country, we realized a trade volume of 4.6 billion dollars

with Azerbaijan last year. The target set by our

Presidents for the coming years is 15 billion dollars.

May Allah grant us to perform good services and

produce more.”

The new store of İstikbal Furniture, which shapes

world trends and always offers quality and innovative

furniture to its customers, has 6 floors and a total

area of 2,400 square meters. In the store, all customers

who will get married and renew their homes will

be able to access all the product ranges that a home

needs, from living room to bedroom, from dining

room to children and youth rooms.

Azerbaycan Ticaret Baş Müşaviri Ahmet Erdal ise konuşmasında;

“Öncelikle ülkemiz ve Azerbaycan adına, sonrasında

Erciyes Anadolu Holding ve markamız adına gurur

duyduk. İstihdam ve üretim açısından onur duyulacak bir

tablo ile İstikbal markasının 9. mağazasının açılışını burada

gerçekleştiriyoruz. Şahsen evimde İstikbal ürünlerini

bende keyifle kullanıyor, bunu belirtmekten büyük mutluluk

duyuyorum. Ülke olarak Azerbaycan ile geçtiğimiz yıl

4,6 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanlarımızın gelecek yıllar için belirlediği hedef

15 milyar dolar. Allah hayırlı hizmetler yapmayı, daha

fazla üretmeyi nasip etsin.” dedi.

Dünya trendlerine yön veren ve müşterilerine daima

kaliteli ve yenilikçi mobilyalar sunan İstikbal Mobilya’nın

yeni mağazası, 6 katlı ve toplamda 2.400 metrekare

alana sahip. Mağazada evlenecekler ve evini yenileyecek

tüm müşteriler, oturma odasından yatak odasına, yemek

odasından çocuk ve genç odalarına kadar bir evin ihtiyacı

olan tüm ürün çeşitlerine ulaşabilecek.


SLEEPWELL | PROFILE 40

RAZZONI: 70% OF OUR

PRODUCTION GOES

ABROAD

Razzoni: Üretimimizin

% 70’i yurtdışına

gidiyor

Hashalıcı, gave an interview to Sleep Well magazine,

explained the things wondered about the

production, export and advertising-marketing

policies of the Razzoni Sleep Concept, which they established

in 2019. Mr. Ömer Faruk said at the interview

he made about the company’s production policy; “First

of all, we are following a customer-oriented production

policy with 1st quality materials, timely delivery, and accurate

cost analysis in productions in both domestic and

abroad. As we always support the products we produce,

we also prepare production recipes specifically for customer

demands and work with the concept of partner.”

MR. ÖMER, CAN WE LISTEN TO THE STORY OF

THE RAZZONI BRAND FROM YOU?

Razzoni Sleep Concept is a company established in

Kayseri in 2019 to produce bed bases and headboards

in a 3000 square meter closed area. We set out to meet

the deficiency in the sector’s needs and to contribute to

the employment of the country. As a necessity of branding,

we decided to develop the Razzoni Sleep Concept.

AS THE RAZZONI BRAND, WHAT KIND OF PRO-

DUCTION POLICY DO YOU FOLLOW REGARDING

MATTRESS?

As Razzoni, we primarily follow a customer-oriented

Sleep Well dergisine röportaj veren Hashalıcı, 2019

yılında kurdukları Razzoni Uyku Konsepti’nin üretim,

ihracat ve reklam-pazarlama politikalarına dair merak

edilenleri açıkladı. Ömer Faruk Be şirketin üretim

politikasına dair yaptığı açıklamada; “Öncelikle hem

yurtiçi hem de yurt dışı üretimlerde 1.kalite malzeme,

zamanında teslimat, doğru maliyet analizi ile birlikte

müşteri odaklı üretim politikası izlemekteyiz. Ürettiğimiz

ürünlerin her zaman arkasında durduğumuz gibi,

müşteri taleplerine özgün olarak da üretim reçeteleri

hazırlayıp partner olgusuyla çalışmaktayız.” dedi.

ÖMER BEY, SIZDEN RAZZONI MARKASININ

HIKÂYESINI DINLEYEBILIR MIYIZ?

Razzoni Uyku Konsepti, 2019 yılında Kayseri’de 3000

metrekare kapalı alanda yatak baza ve başlık üretmek


production policy with first quality materials, timely

delivery and accurate cost analysis in productions both

in domestic and abroad. As we always support the products

we produce, we also prepare production recipes

specifically for customer demands and work with the

concept of partner. In this period, where there is more

and more globalization and access to resources becomes

easier, the customer demands and requests are very

important. We continue to work to meet these demands

and requests. We keep the recipes of all the productions

we have made in the system, and we produce the same

product with the same quality and standards in RPT

orders.

WHAT KIND OF ADVERTISING AND MARKETING

STRATEGY DO YOU FOLLOW FOR THE PROMO-

TION OF RAZZONI MATTRESSES?

The use of social media tools for product promotion has

Razzoni Company Owner Ömer

Faruk Hashalıcı stated that they

export 70% of the mattresses

they produce and European

countries are at the top of their

export lists.

Razzoni Firma Sahibi Ömer Faruk

Hashalıcı, üretimini yaptıkları

yatakların % 70’ini ihraç

ettiklerini ve ihracat listelerinin

başında da Avrupa ülkelerinin

olduğunu ifade etti.

üzere kurulan bir firmadır. Gerek sektör gereksinimlerinde

ki eksikliği karşılamak gerekse ülke istihdamına

katkı sağlamak adına yola çıktık. Markalaşmanın

gerekliliği olarak da Razzoni Uyku Konseptini geliştirmeye

karar verdik.

RAZZONI MARKASI OLARAK YATAK KONUSUNDA

NASIL BIR ÜRETIM POLITIKASI IZLIYORSUNUZ?

Razzoni olarak, öncelikle hem yurtiçi hem de yurt dışı


SLEEPWELL | PROFILE 42

become an undeniable reality. In addition to this, we are

trying to popularize the name Razzoni in international

markets, thanks to industrial media.

DO YOU HAVE OR WILL YOU HAVE A STORE/

SHOWROOM VENTURE IN TURKEY OR ABROAD?

We have dealerships abroad that we work as partners.

We have regular feasibility studies to increase them. The

important point here is to make long-term collaborations

with the right partner. Although it makes us tired

to follow a stable price/product policy as much as possible

in this period in which global costs increased, we try

to stay stable for the sake of continuity of trade.

CAN YOU MENTION YOUR EXPORT POTENTIAL

AND THE MARKETS YOU ENTERED?

As Razzoni Sleep Concept, we make 70% of our production

for foreign markets. Among them there are European

countries. In addition to this, we export to some

African countries as well as to neighboring countries. As

we export, we increase our P&D capability, and we can

analyze how products are in demand in new markets. At

this point, it is very important to be in the right markets

with the right products.


üretimlerde 1.kalite malzeme, zamanında teslimat,

doğru maliyet analizi ile birlikte müşteri odaklı üretim

politikası izlemekteyiz. Ürettiğimiz ürünlerin her zaman

arkasında durduğumuz gibi, müşteri taleplerine

özgün olarak da üretim reçeteleri hazırlayıp partner

olgusuyla çalışmaktayız. Gittikçe daha da küreselleşmenin

olduğu ve kaynaklara ulaşımın kolaylaştığı

bu dönemde müşteri talep ve istekleri çok önem arz

etmektedir. Bizde bu talep ve istekleri karşılayacak

şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz

bütün üretimlerin reçetelerini sistemde düzenli

bir şekilde saklayıp RPT siparişlerde yine aynı kalite ve

standartlarda aynı ürünü üretiyoruz.

RAZZONI YATAKLARININ TANITIMI IÇIN NASIL

BIR REKLAM VE PAZARLAMA STRATEJISI

IZLIYORSUNUZ?

Ürün tanıtımı için sosyal medya araçlarının kullanımı

yadsınamaz bir gerçek olmuştur. Bunun yanı sıra

endüstriyel yayın organları sayesinde de uluslararası

pazarlarda Razzoni ismini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.

TÜRKIYE GENELINDE YA DA YURT DIŞINDA

MAĞAZALAŞMA/SHOWROOM GIRIŞIMINIZ VAR MI

YA DA OLACAK MI?

Yurtdışında partner olarak çalıştığımız bayiliklerimiz

mevcut. Bunları arttırmak üzere düzenli fizibilitelerimiz

oluyor. Burada önemli nokta doğru partner ile

uzun süreli işbirlikleri yapabilmek. Küresel maliyetlerin

arttığı bu dönemde mümkün olduğunca istikrarlı

fiyat/ürün politikası izlemek bizleri her ne kadar yoruyor

olsa da ticaretin sürekliliği adına stabil gitmeye

gayret gösteriyoruz.

İHRACAT POTANSIYELINIZ VE GIRDIĞINIZ

PAZARLARDAN BAHSEDER MISINIZ?

Razzoni Uyku Konsepti olarak üretimin %70 ini

yurtdışı pazarlarına yapmaktayız. Bunlarında başında

Avrupa ülkeleri gelmektedir. Bunun yanı sıra

komşu ülkelere de ihracatımız olduğu gibi bazı Afrika

ülkelerine de ihracat yapıyoruz. İhracat yaptıkça ÜR-

GE yeteneğimizi arttırdığımız gibi yeni pazarlarda da

nasıl ürünlerin talep gördüğünün analizini yapabiliyoruz.

Bu noktada doğru pazarlarda doğru ürünlerle yer

almak çok önemli.


SLEEPWELL | FAIR 46

The star of

the mattress

sector is

shining

Yatak sektörünün

yıldızı parlıyor

The sector professionals showed great interest in

IBIA Expo-Bedding Sub-Industry and Technologies

Fair, the first and only fair of its sector in

Turkey, which was held in Istanbul Expo Center between

6 and 9 October, and held with the participation

of Industry and Technology Minister Mustafa Varank,

and organized by Birleşik Fuar Yapım, Inc. (BİFAŞ) and

with the support of the International Mattress Industry

Association (IBIA), International Fair Producers Association

(UFYD) and KOSGEB.

PRAISE FROM MINISTER VARANK TO THE SECTOR

Mustafa Varank, Industry and Technology Minister,

speaking at the opening of the fair, conveyed that the

latest technologies and innovative products were exhibited

at IBIA Expo 2022, where visitors from 24 countries,

special procurement committees from 10 target

countries, over 25 thousand visitors, professionals from

Europe, Middle East, America, North Africa, Russia and

Commonwealth of Independent States took part. Varank

said “The fair is the first fair of our country on mattress

components and technologies. Although it was held for

the first time this year, it is the largest fair in Eurasia

and the second largest in the world in its sector. We

believe that the fair will be one of the most important

meeting points of the sector from now on” and added

“It is easy for Turkey to dominate the mattress sector,

mattress sub-industry and technologies in the coming

period.” Minister Varank added that for this, it is

necessary to integrate artificial intelligence and digital

technologies into mattresses.

Türkiye’de sektörünün ilk ve tek fuarı olan IBIA Expo-Yatak

Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, Sa¬nayi ve Teknoloji

Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla açıldı.

Bir¬leşik Fuar Yapım A.Ş. (BİFAŞ) organiza¬törlüğünde

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA), Uluslararası

Fuar Yapımcıları Derneği (UFYD) ve KOSGEB destekleriyle

6 – 9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde

düzenlenen fuara sektör profesyonelleri büyük ilgi

gösterdi.

BAKAN VARANK’TAN SEKTÖRE ÖVGÜ

Fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı


SLEEPWELL | FAIR 48

THE HIDDEN HEROES OF THE ECONOMY

Osman Güler, Chairman of the Board of IBIA, expressing

that the opening of the fair is a historic day for their

sector, said “Our sector, which provides technology and

raw materials to mattress manufacturers, is among the

hidden heroes of our country’s economy. We brought

our sector, which is not very well known in our country,

to the stage with our international fair, which was held

for the first time in Turkey.” Osman Güler, sharing the

knowledge that the sector includes about 10 different

branches with machinery, fabric, spring, foam, yarn,

chemistry, fiber and other auxiliary products that supply

the mattress industry, said “As of today, the turnover

of our sector is 3 billion dollars; its export is around 2

billion dollars. We employ 25 thousand people in our

sector. In the light of these data, our sector that supplies

the mattress sector ranks second in the world after

China in terms of technology and sub-industry.”


Mustafa Varank 24 ül¬keden ziyaretçilerin, 10 hedef ülkeden

özel alım heyetlerinin, 25 binin üze¬rinde ziyaretçinin,

Avrupa, Orta Doğu, Amerika, Kuzey Afrika, Rusya ve

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden profesyonellerin

yer aldığı IBIA Expo 2022’de en son teknolojiler ve

inovatif ürünlerin sergilendiğini aktardı. Varank, “Fuar,

ülke¬mizin yatak kompanentleri ve teknolojileri konusundaki

ilk fuarı. Bu yıl ilk dü¬zenlenmesine rağmen sektöründe

Avrasya’nın en büyük, dünyanın 2’nci büyük fuarı

konumunda. Fuarın, bundan sonra sektörün en önemli

buluşma noktala¬rından bir tanesi olacağına inanıyoruz”

değerlendirmesinde bulundu. Varank, “Türkiye’nin önümüzdeki

dönemde yatak sektörünü, yatak yan sanayi ve

tekno¬lojileri domine etmesi işten bile değil” dedi. Bakan

Varank, bunun için yapay ze¬kayı, dijital teknolojileri

yataklara da entegre etmek gerektiğini sözlerine ekledi.

EKONOMININ GIZLI KAHRAMANLARI

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler ise fuarın

açılışının sektörleri için tarih bir gün olduğunu vurgulayarak,

“Yatak üreticilerine tek¬noloji ve ham madde sağlayan

sektörü¬müz, ülke ekonomimizin gizli kahramanları

arasındadır. Ülkemizde çok da bilinmeyen sektörümüzü

Türki-ye’de ilk defa gerçekleşen uluslararası fuarımızla

sahneye çıkardık” dedi. Sek¬törün yatak endüstrisine

tedarik sağla¬yan makine, kumaş, yay, sünger, iplik, kimya,

elyaf ve diğer yardımcı ürün¬lerle yaklaşık 10 farklı

dalı bünyesinde barındırdığı bilgisini paylaşan Osman

Güler, “Sektörümüzün bugün itibariyle cirosal büyüklüğü

3 milyar dolar, ihra¬catı ise 2 milyar dolar civarında.

Sektö¬rümüzde 25 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Bu veriler

ışığında yatak sek¬törüne tedarik sağlayan sektörümüz,

teknoloji ve yan sanayi olarak Çin’den sonra dünyada

ikinci sırada yer al¬makta” diye konuştu.


SLEEPWELL | FAIR 50

Visitors from 91

countries dıscovered the

innovations of the world

mattress industry

91 Ülkeden

ziyaretçi dünya

yatak sektörünün

yeniliklerini keşfetti

IBIA EXPO 2022-Bedding Sub-Industry and Technologies

Exhibition, which is the first and only Exhibition

of its sector in Turkey, received great praise. Industry

and Technology Minister Mustafa Varank said that visitors

from 24 countries had the opportunity to meet with

the latest technologies and innovative products.

IBIA EXPO 2022, which opened its doors on October

06-09 at the Istanbul Expo Center with the organization

of BİFAŞ, one of the largest exhibition companies in

Turkey, achieved significant successes. As it is known,

IBIA EXPO 22 is the first in Turkey in mattress components

and technologies, as well as being the largest

exhibition in Eurasia and the second largest in the world

at an international level. Industry and Technology Minister

Mustafa Varank, who attended the opening of the

Exhibition emphasized that the latest technologies and

innovative products were exhibited at IBIA Expo 2022,

in which more than 25 thousand visitors, professionals

from Europe, Middle East, America, North Africa, Russia

and Commonwealth of Independent States participated,

with special procurement committees from 10 target

countries.

‘‘IT IS THE SECOND LARGEST EXHIBITION IN THE

WORLD”

Minister Varank also drew attention to the fact that IBIA

Türkiye’de sektörünün ilk ve tek fuarı olan IBIA EXPO

2022-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı büyük beğeni

topladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24

ülkeden gelen ziyaretçilerin son teknolojiler ve yenilikçi

ürünlerle tanışma fırsatı bulduğunu söyledi. Türkiye’nin

en büyük fuarcılık şirketlerinden BİFAŞ’ın organizasyo-


EXPO 22 is Turkey’s first exhibition on bearing components

and technologies, and said:

“Despite being held for the first time this year, it is the

largest Exhibition in Eurasia and the second largest in

the world in its sector. We believe that the Exhibition

will be one of the most important meeting points of the

industry from now on.”

TURKEY CAN DOMINATE THE BEDDING INDUS-

TRY”

Minister Varank, who said, “It is easy for Turkey to

dominate the mattress industry, mattress sub-industry

and technologies in the coming period”, added that for

this, it is necessary to integrate artificial intelligence and

digital technologies into mattresses.

IBIA EXPO 22, A NEW POWER IN TURKISH EXHI-

BITIONS

Osman Güler, Chairman of the Board of Directors of IBIA

Association, made the following statement regarding

the Exhibition: “When we look at the numerical size of

the mattress sub-industry sector in Turkey, we are faced

with a very bright picture. The production of sectoral

companies in our country is 3 billion dollars and their

exports are 2 billion dollars. We have a huge employment

of 25 thousand people. Our goal is to reach new

records, 35 thousand jobs and an export figure of 3

billion dollars.” Güler added that they will hold the IBIA

EXPO 23 between September 28 and October 01.

Ümit Vural, Chairman of the Board of Directors of BİFAŞ

Exhibition Organization, organizer of IBIA EXPO 22 in

his speech at the opening, said that although it is the

first and only Exhibition in its sector in Turkey, IBIA

EXPO 22 gained an international dimension in a short

time and became the largest Exhibition in Eurasia and

the second largest in the world in its sector. Vural said,

“One of our most important goals is to help the Turkish

mattress sub-industry sector, which has an important

place in the world, to become a global brand.”

IBIA EXPO 2022 is Turkey’s first in the field of mattress

components and technologies, as well as being

the biggest Exhibition of Eurasia at the international

level. It can be seen with numbers as well. IBIA EXPO 22

was visited by a total of 22 thousand 467 people, both

nuyla 06-09 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde

kapılarını açan İBİA EXPO 2022, önemli başarılara imza

attı. Bilindiği üzere IBIA EXPO 22, yatak bileşenleri ve

teknolojilerinde Türkiye’de bir ilk olmanın yanı sıra,

uluslararası düzeyde Avrasya’nın en büyük, dünyanın ise

en büyük ikinci fuarıdır. Fuarın açılışına katılan Sanayi

ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa, Orta Doğu,

Amerika, Kuzey Afrika, Rusya’dan 25 bini aşkın profesyonelin

katıldığı IBIA Expo 2022’de en son teknolojilerin ve

yenilikçi ürünlerin sergilendiğini vurguladı. ve Bağımsız

Devletler Topluluğu, 10 hedef ülkeden özel alım komiteleri

ile katıldı.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ FUARI’

Bakan Varank, IBIA EXPO 22’nin Türkiye’nin ilk rulman

bileşenleri ve teknolojileri fuarı olduğuna da dikkat çekerek

şunları söyledi:

“Bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen kendi sektöründe

Avrasya’nın en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci fuarı.

Fuarın bundan sonra sektörün en önemli buluşma noktalarından

biri olacağına inanıyoruz” dedi.

TÜRKİYE YATAK SEKTÖRÜNE HAZIR OLABİLİR”

“Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yatak sektörüne,

yatak yan sanayine ve teknolojilere hakim olması kolay”

diyen Bakan Varank, bunun için yapay zeka ve dijital

teknolojilerin yataklara entegre edilmesi gerektiğini de

sözlerine ekledi.

IBIA EXPO 22 TÜRKİYE FUARLARINDA YENİ BİR

GÜÇ

İBİA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, fuarla

ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’de yatak yan

sanayi sektörünün sayısal büyüklüğüne baktığımızda çok

parlak bir tablo ile karşı karşıyayız. Ülkemizde sektörel


SLEEPWELL | FAIR 52

domestic and foreign. Again, a total of 156 companies,

146 of which are local and 10 are foreign, took part as

participants.

THE WORLD AT IBIA EXPO 22

IBIA EXPO 22 was also remembered as an important

organization that included special procurement

committees from 14 target countries, 22,467 visitors,

professionals from Europe, Middle East, America, North

Africa, Russia and Commonwealth of Independent

States.

The most important and striking part of the Exhibition

was the participation of visitors from 91 countries.

A total of 91 countries participated in the Exhibition,

mainly Canada, Italy, Egypt, Iraq, Bulgaria, Iran, Algeria,

Greece, USA, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain,

Belgium, Bosnia and Herzegovina, China, Czech Republic,

Denmark, England and Hungary. IBIA EXPO 22,

where the latest technologies and innovative products

are exhibited, is the first Exhibition of our country on

mattress components and technologies. Although it was

organized for the first time this year, it is the largest Exhibition

in Eurasia and the second largest in the world

in its sector. The Exhibition, which lasted for 4 days,

proved to be one of the most important meeting points

of the industry from now on.

firmaların üretimi 3 milyar dolar, ihracatı ise 2 milyar

dolar. 25 bin kişilik devasa bir istihdamımız var. Hedefimiz

yeni rekorlara, 35 bin istihdama ve 3 milyar dolarlık

ihracat rakamına ulaşmak” dedi. Güler, 28 Eylül - 01 Ekim

tarihleri ​arasında IBIA EXPO 23’ü düzenleyeceklerini de

sözlerine ekledi.

Açılışta yaptığı konuşmada, IBIA EXPO 22 organizatörü

BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, Türkiye’de

sektöründe ilk ve tek fuar olmasına rağmen, IBIA

EXPO 22’nin uluslararası bir boyut kazandığını söyledi.

kısa sürede sektöründe Avrasya’nın en büyük, dünyanın

en büyük ikinci fuarı oldu. Vural, “Dünyada önemli

bir yere sahip olan Türk yatak yan sanayi sektörünün

bir dünya markası haline gelmesine yardımcı olmak en

önemli hedeflerimizden biri.” dedi.

IBIA EXPO 2022, yatak bileşenleri ve teknolojileri alanında

Türkiye’nin ilk ve uluslararası düzeyde Avrasya’nın

en büyük fuarı olma özelliğini taşıyor. Rakamlarla da

görülebilir. IBIA EXPO 22, yerli ve yabancı toplam 22 bin

467 kişi tarafından ziyaret edildi. Yine 146’sı yerli, 10’u

yabancı olmak üzere toplam 156 firma katılımcı olarak

yer aldı.

DÜNYA IBIA EXPO 22’DE

IBIA EXPO 22, 14 hedef ülkeden özel alım heyetleri,

22.467 ziyaretçi, Avrupa, Orta Doğu, Amerika, Kuzey

Afrika, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan

profesyonellerin yer aldığı önemli bir organizasyon

olarak da hatırlandı.

Fuarın en önemli ve dikkat çeken kısmı ise

91 ülkeden ziyaretçinin katılımı oldu.

Fuara başta Kanada, İtalya, Mısır,

Irak, Bulgaristan, İran, Cezayir,

Yunanistan, ABD, Arjantin, Ermenistan,

Azerbaycan, Bahreyn,

Belçika, Bosna Hersek, Çin, Çek

Cumhuriyeti, Danimarka olmak

üzere toplam 91 ülke katıldı.

İngiltere ve Macaristan. En son

teknolojilerin ve yenilikçi ürünlerin

sergilendiği IBIA EXPO

22, yatak bileşenleri ve teknolojileri

konusunda ülkemizin ilk

fuarıdır. Bu yıl ilk kez düzenlenmesine

rağmen kendi sektöründe

Avrasya’nın en büyük, dünyanın

ise en büyük ikinci fuarıdır. 4 gün

süren fuar bundan sonra sektörün

en önemli buluşma noktalarından biri

olduğunu kanıtladı.


SLEEPWELL | FAIR 54

Armateks: IBIA EXPO Fair

is a professionally prepared

organization

Eyüp Can Çolak,

saying that they are

very satisfied with the

fair, in his interview,

said “Even though the

fair was held for the

first time, there is an

atmosphere as if it

has been held many

times before. There

is a very professional

team at the fair, both in

terms of organization

and participants. Especially the foreign customers from

visitors are better than we expected. Although there are

global problems such as war and epidemics in the world

at the moment, our fair is going very well. We are also very

satisfied. We see that the visitors coming to our stand have

a good feeling for the fair. The organization continues very

smoothly.” Ömer Can Çolak, drawing attention to the export

potential and foreign visitor rate at the fair, gave the following

statements in his interview; “I hope it will be fruitful

for everyone. IBIA organized the event very successfully.

We are very satisfied with the rate of foreign visitors.We

see that there are visitors coming from almost all over the

world to visit the fair. They are already planning to participate

in the fair to be held next year. I can really say that the

fair is going well for everyone.”

ARMATEKS: IBIA EXPO FUARI PROFESYONELCE

HAZIRLANMIŞ BIR ORGANIZASYON

Verdiği demeçte fuardan oldukça memnun olduklarını söyleyen

Eyüp Can Çolak, röportajında; “Fuar ilk kez düzenlenmesine

rağmen sanki daha önce defalarca düzenlenmiş gibi bir

hava var. Hem organizasyon hem de katılımcılar anlamında

gayet profesyonel bir ekip var fuarda. Ziyaretçilerde de

yabancı müşteriler özellikle bizim beklediğimizden daha iyi.

Şu an dünyada gerek savaş gerek de salgın hastalıklar gibi

küresel sorunlar olsa da fuarımız gayet güzel gidiyor. Biz de

gayet memnunuz. Standımıza gelen ziyaretçilerin de fuara

bakış açılarının güzel olduğunu görüyoruz. Organizasyon

gayet hatasız devam ediyor.” İfadelerini kullandı.

Fuardaki ihracat potansiyeli ve yabancı ziyaretçi oranına

dikkat çeken Ömer Can Çolak ise röportajında şu ifadelere

yer verdi; “İnşallah herkes için bereketli olur. IBIA, organizasyonu

gayet başarılı düzenlemiş. Yabancı ziyaretçi oranından

gayet memnunuz. Dünyanın hemen her yerinden fuarı ziyarete

gelenler olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıl düzenlenecek

fuara da katılmayı şimdiden planlıyor. Gerçekten de

fuarın iyi geçtiğini söyleyebilirim herkes için.”

Aydın Tekstil: IBIA Fair is going

very well

Aydın Tekstil Representative

Uğur Özalp

evaluated the IBIA

EXPO 2022 Fair in his

interview with Sleep

Tech magazine. Özalp

said in his evaluation

“We were frankly a little

nervous since IBIA

Fair was held for the

first time, but we have

never been idle from

the first day of the fair

until this minute. Thankfully, a very good fair is going.”

AYDIN TEKSTIL: IBIA FUARI ÇOK GÜZEL GEÇIYOR

Aydın Tekstil Yetkilisi Uğur Özalp, Sleep Tech dergisine

verdiği demeçte IBIA EXPO 2022 Fuarı’nı değerlendirdi.

Özalp, değerlendirmesinde; “IBIA Fuarı ilk defa düzenlendiği

için biraz tedirgindik açıkçası ama fuarın ilk gününden bu

dakikaya kadar hiç boş durmadık. Çok şükür çok güzel bir

fuar geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Ay Yay: As if IBIA EXPO has

been held for years

Katırcıgil, pointing out that

the fair received visitors

from many countries, stated

that they were satisfied with

this issue and said “Although

the IBIA EXPO Fair is held

for the first time, there are

many visitors from different

countries as if it has been

held for many years. There

is participation not only

from mattresses but also

from other furniture fields.

In terms of the first two days, it goes very well. We think

that the next two days will pass in the same way. Considering

that the last two days will coincide with the weekend, I

believe that it will be even more intense. “

AY YAY: IBIA EXPO SANKI YILLARDIR

DÜZENLENIYORMUŞ GIBI

Fuarın birçok ülkeden ziyaretçi aldığına dikkat çeken Katırcıgil,

bu husustan memnun olduklarını ifade ederek şunları

söyledi; “IBIA EXPO Fuarı ilk kez düzenlenmesine rağmen

sanki uzun yıllardır düzenleniyormuş gibi farklı ülkelerden

birçok ziyaretçi var. Sadece yatak değil diğer mobilya alanlarından

da katılım var var. İlk iki gün açısından söylemek

gerekirse gayet başarılı geçiyor. Sonraki iki günün de aynı

şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Özellikle son iki günün hafta

sonuna denk geleceğini düşünürsek daha da yoğun geçeceği

kanaatindeyim. “


Atlas Matress: If IBIA Fair can

keep its stability, it can leave

global fairs behind

Ali Can Karaca, who

gave an interview to

Sleeptech magazine

at the fairground,

said that they met

new visitors from

different markets at

the fair and that big

players from America

and England were

in the fairground.

Karaca, expressing that they did not expect the fair

went so successfully, said; “First of all, I have to say that

this fair is a first for me as well. IBIA Fair was the first

fair I attended on my own behalf with my own company.

Frankly, I did not expect the fair to be so different

and so successful. The fair is very well prepared and

there are only glitches. Honestly, I didn’t expect so

many visitors to come. As far as I saw at a high level

in fairs in general, we would encounter customers we

already know and know in the sector. Unlike other fairs

I attended, I met a lot of new people. In addition, I realized

that very serious buyers from far away countries

participated in the fair. I saw that big buyers and big

players, especially from the UK and the USA, were at the

fair and I was really impressed. Mr. Ali Can expressed

that IBIA EXPO Fair can surpass the global fairs in this

field if it progresses by making addition of it. Karaca

repeated his previous criticism about space distribution

related to the fair organization, used the following

expressions in his interview; “Of course, there are other

points that I would like to mention. I had said it in my

previous reviews. I had a criticism about the place. I

think it is correct to place the big players that are in

the Turkish market in different parts of the fairground

instead of positioning them in a single spot at the next

fairs. Since the visitors will visit them directly, I think

they can visit other companies on the walking routes.

I think this will be an opportunity for medium-sized

companies that stand by the big players. Also, I am

not sure about its clarity, but it is said that the fair will

be held every other year. Personally, I am in favor of

organizing the fair once a year. If this fair continues like

this and advances by making addition, it will be much

more successful than the Interzum Cologne Fair held

in Germany. It is because I saw, for the first time, a fair

that was organized specifically for the mattress sector

and was so successful.”

ATLAS MATRESS: IBIA FUARI ISTIKRARINI

SÜRDÜREBILIRSE GLOBAL FUARLARI GERIDE

BIRAKABILIR

Atlas Matress Firma Sahibi Ali Can Karaca, IBIA EXPO

2022 Fuarı’nı fuar alanından değerlendirdi.

Fuar alanında Sleeptech dergisine röportaj veren Ali

Can Karaca, fuarda farklı pazarlardan yeni ziyaretçilerle

karşılaştıklarını ve özellikle Amerika ve İngiltere’den

büyük oyuncuların fuar alanında olduğunu

söyledi.

Fuarın bu kadar başarılı geçmesini beklemediklerini

ifade eden Karaca, şunları söyledi; “Öncelikle şunu

belirtmem lazım bu fuar benim için de bir ilke sahne

oluyor. IBIA Fuarı, kendi şirketimle kendi adıma

katıldığım ilk fuar oldu. Açıkçası fuarın bu kadar farklı,

bu kadar başarılı olacağını beklemiyordum. Fuara çok

iyi hazırlanılmış ve sadece ufak tefek aksaklıklar var.

Açıkçası ben bu kadar çok ziyaretçinin geleceğini de

beklemiyordum. Benim genel olarak fuarlarda yüksek

seviyede gördüğüm kadarıyla sektörde zaten bildiğimiz,

tanıdığımız müşterilerle karşılaşırdık. Diğer katıldığım

fuarların aksine çok fazla yeni insanla tanıştım.

Ayrıca bu fuarda çok uzak ülkelerden çok ciddi alıcıların

fuara katıldığını fark ettim. Özellikle İngiltere ve

ABD’den büyük alıcıların, büyük oyuncuların fuarda

olduklarını gördüm ve çok etkilendim gerçekten.” Ali

Can Bey, üstüne koyarak ilerlediği takdirde IBIA EXPO

Fuarı’nın bu alandaki global fuarları geride bırakabileceğini

ifade etti. Fuar organizasyonuna ilişkin

daha önce yaptığı yer dağılımı eleştirisini yeniden dile

getiren Karaca, röportajında genel olarak şu ifadeleri

kullandı; “Tabi bir de değinmek istediğim farklı noktalar

da var. Daha önceki eleştirilerimde de söylemiştim.

Yer konusunda bir eleştirim vardı. Türkiye pazarında

yer alan büyük oyuncuların daha sonraki fuarlarda tek

bir noktaya konumlandırılması yerine fuar alanının

farklı bölgelerine yerleştirilmesinin doğru olduğunu

düşünüyorum. Gelen ziyaretçiler onları direkt olarak

ziyaret edeceğinden yürüyüş rotalarında yer alan diğer

firmaları da ziyaret edebilirler diye düşünüyorum.

Bu da büyük oyuncuların yanında yer alan orta ölçekli

firmalar açısından fırsat olur diye düşünüyorum. Bir

de netliğinden emin değilim ama fuarın iki senede bir

düzenleneceği söyleniyor. Ben şahsen fuarın senede bir

defa düzenlenmesinden yanayım. Bu fuar bu şekilde

devam eder ve üstüne koyarak ilerlerse Almanya’da

düzenlenen Interzum Köln Fuarından çok daha başarılı

olacaktır. Çünkü ben ilk defa yatak sektörüne özel

olarak düzenlenen ve bu kadar başarılı olan bir fuar

gördüm.”


SLEEPWELL | FAIR 56

Bedcovers: We regained the

fair atmosphere we missed with

IBIA EXPO

Mrs. Duygu, in her interview

with our magazine, said that

they will meet with their customers

at the fair 3 years after

the pandemic, gave the following

statements in her speech;

“As of the second day of the fair,

the fair has been very enjoyable

until now. We got the B2B meetings

we missed and the network

connections we missed. After 3

and half years, we are meeting

with our customers again. It is

very productive, we have new

networks, and we have new customers. We are at a very

successfully organized fair. Thanks a lot to those who contributed.

We expect better one for the next years, but for

now it is going very well. We have two more days ahead of

us. I think it will be even better.”

BEDCOVERS: IBIA EXPO ILE ÖZLEDIĞIMIZ FUAR

HAVASINA YENIDEN KAVUŞTUK

Dergimize verdiği demecinde pandeminin ardından 3 yıl

sonra yeniden müşterileriyle fuarda buluşacaklarını söyleyen

Duygu Hanım, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Fuarın

ikinci günü itibariyle fuar şu ana dek gayet keyifli geçti. Özlediğimiz

b2b toplantılar, özlediğimiz network bağlantılarına

kavuştuk. 3 buçuk sene sonra müşterilerimizle buluşuyoruz

yeniden. Gayet verimli geçiyor, yeni networklerimiz var, yeni

müşterilerimiz var. Gayet başarılı organize edilmiş bir fuardayız.

Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki

yıllar için daha iyisini bekliyoruz ama şimdilik gayet güzel

gidiyor. Önümüzde iki gün daha var. Daha da güzel olacağını

düşünüyorum.”

Berfa & Fanuva: We had visitors

from many countries at

IBIA EXPO

Mutlu, conveying his

thanks to the IBIA

management in his

evaluations about the

fair, made the following

statements in his interview;

“The first day, it

went well intensely. We

had visitors from many

countries. We are on

the second day and this

intensity still continues.

We are getting very

positive signals. We hope

that these visits will

return to us as orders. I would like to thank especially our

IBIA President, his management and all those who contributed.

It’s really a good organization. I hope the next fair will

be even better.”

BERFA & FANUVA: IBIA EXPO’DA BIRÇOK ÜLKEDEN

ZIYARETÇIMIZ OLDU

Fuarla ilgili değerlendirmelerinde IBIA yönetimine teşekkürlerini

ifade eden Mutlu, demecinde şu ifadelere yer verdi; “İlk

gün yoğun şekilde güzel geçti. Birçok ülkeden ziyaretçilerimiz

oldu. İkinci gündeyiz ve hala bu yoğunluk devam ediyor.

Gayet olumlu sinyaller alıyoruz. Umuyoruz ki bu ziyaretler

siparişler olarak bize dönecektir. Ben burada özellikle IBIA

Başkanımıza, yönetimine ve tüm emeği geçenlere teşekkür

etmek istiyorum. Gerçekten de güzel bir organizasyon olmuş.

Bir sonraki fuarın daha güzel olacağını umut ediyorum.”

BES Kimya: IBIA EXPO is

having a lot of promise for the

sector

Temel, sharing his predictions that the fair will light the way for

the sector for the next years and that it will carry the Turkish

mattress industry forward globally, included the following sentences

in his interview; “As the fair is the first in general, it is very

good considering these. It is a promising fair for the next years.

We thought at first that we did not get the attention we expected,

but after seeing that the visitors were not crowded and there

were serious customers looking for alternatives to their business,

this situation made us feel that we were in an organization

where we could share more productive work. So we are happy,

we are hopeful. We hope that the coming years will be much,

much better than this. If we consider the global problems, and

if you consider that we have started the fair for the first time, I

think that we will become more popular in the next years.”

BEDCOVERS: IBIA EXPO ILE

ÖZLEDIĞIMIZ FUAR HAVASINA

YENIDEN KAVUŞTUK

Dergimize verdiği demecinde

pandeminin ardından 3 yıl sonra

yeniden müşterileriyle fuarda

buluşacaklarını söyleyen Duygu

Hanım, konuşmasında şu ifadelere

yer verdi; “Fuarın ikinci günü itibariyle

fuar şu ana dek gayet keyifli

geçti. Özlediğimiz b2b toplantılar,

özlediğimiz network bağlantılarına

kavuştuk. 3 buçuk sene sonra

müşterilerimizle buluşuyoruz yeniden. Gayet verimli geçiyor,

yeni networklerimiz var, yeni müşterilerimiz var. Gayet

başarılı organize edilmiş bir fuardayız. Emeği geçenlere

çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllar için daha iyisini

bekliyoruz ama şimdilik gayet güzel gidiyor. Önümüzde iki

gün daha var. Daha da güzel olacağını düşünüyorum.”


BOR-SA: Our sector needed the

IBIA EXPO Fair

Mehmet Köksal, stating that as BOR-

SA Metal, they had the opportunity

to meet with visitors from the

markets they targeted, said in his

statement to our magazine; Our

sector needed this fair very much. It

is a fair organized on a professional

level, for exhibitors and visitors.

Especially the visitors coming from

abroad helped an efficient fair realize.

We also had visitors from the

markets we targeted. We also have customers who can’t come

during the week and expect them to come on the weekend. In

this respect, we think that the weekend will be more intense.”

BOR-SA: IBIA EXPO FUARI’NA SEKTÖRÜMÜZÜN ÇOK

IHTIYACI VARDI

BOR-SA Metal olarak hedefledikleri pazarlardan ziyaretçilerle

buluşma imkânı yakaladıklarını ifade eden Mehmet

Köksal, dergimize verdiği demecinde; “Bu fuara sektörümüzün

çok ihtiyacı vardı. Gerek katılımcılar gerek de ziyaretçiler

olsun tam bir profesyonel düzeyde düzenlenmiş bir fuar.

Özellikle yurtdışından gelen ziyaretçiler verimli bir fuarın

gerçekleşmesine vesile oldular. Hedeflediğimiz pazarlardan

ziyaretçilerimiz de oldu. Ayrıca hafta içi gelemeyen ve hafta

sonu gelmesini beklediğimiz müşterilerimiz de var. Bu açıdan

hafta sonu daha yoğun geçecek diye düşünüyoruz.” cümlelerine

yer verdi.

Elmas Malzemecilik: IBIA EXPO

2022 was a very productive fair

Turgut Çelebi, said that the companies

had reservations about the

fair before the fair, but the fair was

very productive by invalidating all

the reservations, gave the following

statements in his interview;

“Because it was IBIA’s first fair, there

were some reservations for me and

other colleagues. We were worried

about whether there would be demands

from domestic and abroad.

But at the end of the day, we saw it was a very productive fair

for all of us. Our hope is that our next IBIA Fairs will be even

better.”

ELMAS MALZEMECILIK: IBIA EXPO 2022 GAYET

VERIMLI GEÇEN BIR FUARDI

Fuardan önce firmaların fuara dair çekincelerinin olduğunu

fakat fuarın tüm çekinceleri boşa çıkararak gayet verimli

geçtiğini söyleyen Turgut Çelebi, röportajında şu ifadelere

yer verdi; “IBIA’nın ilk fuarı olmasından ötürü benim

açımdan ve diğer meslektaşlarımız açısından bazı çekinceler

vardı. Yurtiçi ve yurtdışından talepler olacak mı acaba diye

endişe ediyorduk. Ama günün sonunda baktığımızda hepimiz

açısından gayet verimli bir fuar oldu. Ümidimiz bundan

sonraki IBIA Fuarlarımızın daha da güzel geçmesi yönünde.”

Boyteks: We are very pleased

with the IBIA EXPO Fair

Güler gave an interview to Sleep

Tech on the last day of the fair,

made the following statements in

her statement; “We are now on

the last day of our fair and we are

closing our stands today. We have

successfully completed the fair, we

are happy. We had more visitors

than we expected. Hopefully, we

expect better fairs in the future.

We are generally satisfied with

the fair. Whether it is visits, hot

sales, domestic and foreign customers, we leave the fair very

satisfied.”

BOYTEKS: IBIA EXPO FUARI’NDAN GAYET

MEMNUNUZ

Fuarın son gününde Sleep Tech’e röportaj veren Güler, demecinde

şu ifadelere yer verdi; “Fuarımızın artık son günündeyiz

ve bugün stantlarımızı kapatıyoruz. Fuarı başarıyla tamamladık,

mutluyuz. Beklentimizin çok üzerinde ziyaretçimiz oldu.

İnşallah bundan sonrasında da daha iyi fuarları bekliyoruz.

Genel olarak fuardan memnunuz. Ziyaretler olsun, sıcak

satışlar olsun, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimiz olsun gayet

memnun ayrılıyoruz fuardan.”

Hasplast: IBIA EXPO 2022

became a very productive fair

Elitaş, expressing that the fair will

undoubtedly make a great contribution

to our country, gave the following

statements in the continuation of his

interview; “First of all, we would like to

thank our president and everyone who

contributed to this fair. As you know,

as the fair was held for the first time

our expectations were a little lower.

But we see that it became a very nice

and productive fair. Although it is the

first year, we see that there are visitors and that the stands are

full as a great success. And we anticipate that it will progress

exponentially next year. We hope that this fair will be much

more next year due to the importance of our country in terms

of geopolitics and that as country our contribution to such an

important industry branch is more.”

HASPLAST: IBIA EXPO 2022 ÇOK VERIMLI BIR

FUAR OLDU

Fuarın ülkemize de şüphesiz büyük katkısının olacağını ifade

eden Elitaş, röportajının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Öncelikle bu fuar için başkanımıza ve emeği geçen herkese

teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere fuar ilk defa düzenlendiği

için beklentimiz biraz daha düşüktü. Ama görüyoruz ki çok

güzel çok verimli bir fuar oldu. İlk senesi olmasına rağmen

bu ziyaretçi olmasını, stantların bu kadar dolmasını büyük

bir başarı olarak görüyoruz. Ve seneye daha da katlanarak

ilerleyeceğini öngörüyoruz.”


SLEEPWELL | FAIR 58

IBIA PRESIDENT Güler: We will

make the IBIA EXPO Fair the largest

exhibition of the global mattress industry

Osman Güler, stated that he thinks

that the fair went very well in

general and that, as the president

of the association, he gained from

the ideas of the companies, the fair

will make a significant contribution

to export and domestic

production in terms of both the

number of visitors and the quality

of visitors, gave the following

statements in his interview; “We

thought much to organize this fair.

This fair is a fair that conduced to

establish the IBIA Association. As

soon as the association was established,

one of our first duties was to organize a fair. We worked

hard for the organization of this fair. All of my board members,

my colleagues and the fair organization committee, we attended

many sectoral fairs. We held B2B talks at these fairs. In these

meetings, we introduced this fair in detail to the mattress manufacturers.

Our expectations were high in this sense. As for how

the fair is going as of now. Actually, it wouldn’t be right for me

to comment on this. Our participant friends will make the most

accurate and unbiased interpretation of this. But I wanted to visit

all the exhibitors one by one and get their comments on the fair

for two days, almost without stopping by my own company’s

stand. I visited all the companies one by one to see if they had

criticisms about us, if we made a mistake, or if there was anything

we could do about the organization for them. Everyone congratulated

us and our team very much.”

Güler, stating that they were very tired during the organization of

the fair, but thanks to the positive comments they received from

both the participants and visitors, it was worth to be tired, continued

his words as follows; “We’ve heard some foreign visitors

said “We don’t need to go to other fairs anymore. We saw that

we can find everything in Turkey. After that, you need to enlarge

this fair much more. We think that this fair will be very effective”.

And let me tell you here for the first time; I aim to make this fair

the biggest fair of the global mattress industry. I am excited and

confident about it. Up to now, I’ve accomplished everything I

believed in. But of course I am not alone this time. Together we

will achieve this. I think you, as Sleeptech magazine, will contribute

a lot to this issue. As of this morning, a friend of ours who

has been dealing with fair organizations for years told me “I have

been dealing with fair organizations for years. I have never seen

before that a fair, held for the first time, was so full”. I am quite

happy with the results. As for my own company, Elektroteks,

we are achieving very good results as a company, according to

the information I received only from the company’s authorized

colleagues”

IBIA BAŞKANI GÜLER: IBIA EXPO FUARI’NI

GLOBAL YATAK ENDÜSTRISININ EN BÜYÜK

FUARI YAPACAĞIZ

Fuarın genel olarak çok iyi geçtiği kanısında

olduğunu ve dernek başkanı olarak firmaların

fikirlerinden edindiği kadarıyla gerek ziyaretçi

sayısı gerek de ziyaretçi kalitesi açısından fuarın

ihracat ve yurtiçi üretime ciddi katkı sağlayacağını

ifade eden Osman Güler, röportajında şu

ifadelere yer verdi; “Bu fuarı organize etmek için

çok düşündük. IBIA Derneğinin kurulmasına vesile

olan bir fuar bu fuar. Dernek kurulur kurulmaz

da tabi ilk görevlerimizden biri de fuar organizasyonu

yapmaktı. Bu fuarı organizasyonu için çok

çalıştık. Tüm yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım

ve fuar organizasyon komitesi olarak birçok sektörel

fuara katıldık. Bu fuarlarda be to be görüşmeler

yaptık. Bu görüşmelerde yatak üreticilerine

detaylı şekilde bu fuarı anlattık. Bu anlamda da

beklentilerimiz yüksekti. Fuarın an itibariyle nasıl

geçtiğine gelince. Esasında bu konuda yorum yapmam

pek doğru olmaz. Buna ilişkin en doğru ve

tarafsız yorumu katılımcı dostlarımız yapacaktır.

Ama ben iki gün boyunca neredeyse kendi şirketimin

standına uğramadan tüm katılımcıları tek

tek ziyaret ederek onların fuarla ilgili yorumlarını

almak istedim. Bize dair eleştirileri var mı, bizim

bir hatamız olmuş mu, organizasyonla ilgili onlar

için yapabileceğimiz bir şey var mı diye bütün firmaları

tek tek gezdim. Herkes bizleri ve ekibimizi

çok çok tebrik etti.”

Fuarın organizasyonu esnasında çok yorulduklarını

fakat olumlu neticeler vesilesiyle gerek katılımcılar

gerek de ziyaretçilerden aldıkları pozitif

eleştiriler sayesinde bu yorgunluğa değdiğini ifade

eden Güler, sözlerine şu şekilde devam etti; “Bazı

yabancı ziyaretçilerin; “Bizim artık başka fuarlara

gitmemize gerek yok. Biz her şeyi Türkiye’de bulabileceğimizi

gördük. Bundan sonra da bu fuarı çok

daha büyütmeniz gerekiyor. Bu fuarın çok etkin

olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandıklarını

duyduk. Ve ben de burada size ilk defa söylemiş

olayım; ben bu fuarı global yatak endüstrisinin en

büyük fuarı yapma gayesindeyim. Bunun heyecanında

ve inancındayım. Şimdiye kadar her inandığım

şeyi de başardım. Ama elbette bu kez yalnız

değilim. Hep birlikte bunu başaracağız. Sleeptech

dergisi olarak sizlerin de bu konuya oldukça katkı

vereceğinizi düşünüyorum. Bu sabah itibariyle

de yıllardır fuar organizasyonlarıyla uğraşan bir

dostumuz bana; “Yıllardır fuar organizasyonlarıyla

uğraşıyorum. İlk kez düzenlenen bir fuarın bu

kadar dolu olduğuna daha önce hiç denk gelmedi”

dedi. Ben sonuçlardan gayet memnunum. Kendi

şirketim Elektroteks’e gelince sadece şirket yetkilisi

arkadaşlardan aldığım bilgilere göre şirket

olarak da gayet iyi sonuçlar elde ediyoruz.”


Comfytex: Thanks to the IBIA

Fair, the eyes of the world

turned to Turkey

Kezik, made a statement to Sleep

Tech magazine regarding the fair,

said that there was more intensity

at the fair than they expected and

that they reached a serious foreign

customer portfolio. Recep Kezik

expressing that Turkey has gained

importance in the global sense

gave the following statements in

his interview; “IBIA Fair is going

very well. The organization has

been very good. It was planned

beyond what we expected. The number of foreign customers

coming is quite high. A fair has not been held in this area

for a long time. It is also organized by IBIA for the first time.

We think it’s very nice. There is more density than we can

imagine. Especially on the second day, our foreign customers

were quite a lot. We had good sales abroad. The eyes of the

world turned a little towards here. With the increasing importance

of Turkey, European faced forward here. We had a lot

of customers coming from the USA and UK. We found a very

performing fair. We are also satisfied.”

COMFYTEX: IBIA FUARI SAYESINDE DÜNYANIN GÖZÜ

TÜRKIYE’YE DÖNDÜ

Fuara ilişkin olarak Sleep Tech dergisine açıklamalarda bulunan

Kezik, fuarda tahmin ettiklerinden daha fazla yoğunluk

olduğunu ve ciddi anlamda yabancı müşteri portföyüne ulaştıklarını

söyledi. Global anlamda Türkiye’nin önem kazandığını

da ifade eden Recep Kezik, röportajında şu ifadelere yer verdi;

“IBIA Fuarı gayet güzel geçiyor. Organizasyon çok iyi olmuş.

Beklediğimizin ötesinde planlanmış. Gelen yabancı müşteri

sayısı oldukça fazla. Uzun zamandır bu alanda bir fuar düzenlenmiyordu.

IBIA tarafından da ilk kez düzenleniyor. Bizce çok

güzel olmuş. Tahmin ettiğimizin ötesinde yoğunluk var. Özellikle

ikinci gün yabancı müşterimiz epey fazlaydı. Yurtdışına

yönelik güzel satışlarımız oldu. dünyanın da gözü biraz buraya

doğru döndü. Türkiye’nin öneminin artmasıyla Avrupalı yüzünü

buraya dönmüş durumda. ABD ve İngiltere’den gelen çok fazla

müşterimiz oldu. ”

Giz Grup: We wish IBIA EXPO

Fair to continue for many years

Karakaşlar mentioned the need

of the sector for the fair in the interview

he gave at the fairground,

emphasized the unity and solidarity

spirit of the fair. Karakaşlar

also conveyed his predictions that

the future of the IBIA EXPO Fair

is bright, said the following in his

statement; “The fair started well,

it is going well. The sector already

needed such a fair. It was very

beneficial for such a fair to be held

only as a mattress sub-industry. It is because there are very

serious finished product manufacturers, namely mattress producers

in Turkey. But apart from that, there are also mattress

supplier manufacturers. Almost all of these manufacturers are

world-class manufacturers. For that reason, I think it is very

beneficial to organize such a fair in Turkey in unity. I think its

future is very open. We hope that we will continue this fair

for many years. As the industry, association and stakeholders

of the industry, we hope that this fair will continue for many

years in unity.”

GIZ GRUP: IBIA EXPO FUARI’NIN UZUN YILLAR

DEVAM ETMESINI DILIYORUZ

Fuar alanında verdiği röportajında sektörün fuar ihtiyacına

değinen Karakaşlar, fuarın birlik ve beraberlik ruhuna

vurguna yaptı. IBIA EXPO Fuarı’nın istikbalinin parlak

olduğuna dair öngörülerini de aktaran Karakaşlar, demecinde

şunları söyledi; “Fuar iyi başladı, iyi de gidiyor. Sektörün

zaten böyle bir fuara ihtiyacı vardı. Sadece yatak yan sanayi

olarak böyle bir fuarın gerçekleşmesi çok faydalı oldu. Çünkü

Türkiye’de çok ciddi bitmiş ürün yani yatak üreticileri var.

Ama onun haricinde bir de yatak yan sanayi üreticileri var. Bu

üreticilerin hemen hemen hepsi dünya çapında üreticiler. O

yüzden birlik ve beraberlik içinde Türkiye’de böyle bir fuarın

düzenlenmesinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Önünün

çok açık olduğunu düşünüyorum. Umuyoruz ki uzun yıllar bu

fuarı devam ettiririz. Sektör olarak, dernek olarak, sektörün

paydaşları olarak birlik ve beraberlik içinde bu fuarın uzun

yıllar boyunca devam etmesini temenni ediyoruz.”

Huzur Malzemecilik:

IBIA EXPO visitor

consists of serious buyers

Ergüneş, speaking to Sleep Tech magazine at the Istanbul

Expo Center, where the IBIA EXPO 2022 Fair is held,

described the visitors of the fair as serious buyers and

gave the following statements; “As we can see, the fair is

a technical fair. Every visitor is either here to invest or

to make in-depth business deals. It’s going pretty well

and professional. We participated with two companies

and we are very satisfied. The comers are serious and

potential buyers. This is very gratifying for us.”

HUZUR MALZEMECILIK: IBIA EXPO

ZIYARETÇISI CIDDI ALICILARDAN

OLUŞUYOR

IBIA EXPO 2022 Fuarı’nın düzenlendiği İstanbul

Fuar Merkezi’nde Sleep Tech dergisine demeç

veren Ergüneş, fuar ziyaretçilerini ciddi alıcılar

olarak nitelendirdiği konuşmasında şu ifadelere

yer verdi; “Gördüğümüz kadarıyla fuar teknik

bir fuar. Gelen her ziyaretçi ya yatırım için

buradalar ya da derinlemesine iş anlaşmaları

yapmak için buradalar. Gayet güzel gayet

profesyonel geçiyor. Biz iki firmayla katıldık

ve gayet memnunuz. Gelenler ciddi ve potansiyelli alıcılar. Bu da gayet

sevindirici bizim açımızdan.”


SLEEPWELL | FAIR 60

Hastech Makina: the IBIA

EXPO is one of the most

global fairs of its sector

Daşdemir, answering

the questions of Sleep

Tech magazine at the

Istanbul Expo Center,

gave the following

statements in his

speech, describing

IBIA EXPO 2022 as

one of the most global

fairs in the sector;

“We are a newly

established company;

we have just entered

this sector. Of course, we had a lot of experience in

this sector in the past. This is the first time a fair has

been held in this area since the Sleep Well Fair held

in 2018. As someone who has participated in big

fairs before, we see all the big and serious companies

in the world related to mattress production here.

In a sectoral sense, we can say that it is one of the

rare fairs that can gather so many global customers

in Turkey. In this sense, we are very happy. We also

have valuable domestic customers, but very serious

customers came from almost all over the world. All

of these are big companies in their fields. For this

reason, I congratulate both the IBIA management and

BİFAŞ, and congratulate the efforts of the colleagues

in the organization.”

HASTECH MAKINA: IBIA EXPO SEKTÖRÜNÜN

EN GLOBAL FUARLARINDAN BIRI

İstanbul Fuar Merkezi’nde Sleep Tech dergisinin

sorularını yanıtlayan Daşdemir, IBIA EXPO 2022’yi

sektörel anlamda en global fuarlardan biri olarak

tanımladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Biz yeni kurulan bir firmayız, bu sektöre yeni girdik.

Tabi geçmişte bu sektörle ilgili epey tecrübemiz vardı.

2018’de düzenlenen Sleep Well Fuarı’ndan beri

ilk kez bu alanda bir fuar düzenleniyor. Daha önce

büyük fuarlara da katılmış biri olarak yatak üretimiyle

ilgili dünyada ne kadar büyük ve ciddi firma

varsa gerçekten hepsini burada görüyoruz. Sektörel

anlamda Türkiye’de bu kadar global müşteri toplayabilen

ender fuarlardan biri diyebiliriz. Bu anlamda

biz çok mutluyuz. Yurtiçinden de değerli müşterilerimiz

var ama dünyanın hemen her yerinden çok ciddi

müşteriler geldi. Bunların hepsi de kendi alanlarında

büyük firmalar. Bu sebeple hem IBIA yönetimini

hem de BİFAŞ’ı kutluyor, organizasyonda görev alan

arkadaşların emeğine sağlık diyorum.”

İki Yıldız: IBIA EXPO 2022 is quite

satisfactory for us

Nam, expressing that the fair

was quite satisfactory in his

statement he did on the first day

of the fair, said in his interview;

“The first day of the fair was

quite good for us, it satisfied us.

Our existing customers visited

us. We had the chance to meet

with visitors we didn’t know.

These were good experiences

for us.” said. Mr. Furkan also stated that they wish the following days

of the fair to be as busy and productive as the first day.

İKI YILDIZ: IBIA EXPO 2022 BIZIM IÇIN OLDUKÇA TATMIN

EDICI GEÇIYOR

Fuarın ilk günü verdiği demeçte fuarın oldukça tatmin edici geçtiğini

belirten Nam, röportajında; “Fuarın ilk günü bizim açımızdan oldukça

iyiydi, bizi tatmin etti. Var olan müşterilerimiz bizi ziyaret etti.

Tanımadığımız ziyaretçilerle bir araya gelme şansı bulduk. Bunlar

bizim açımızdan güzel tecrübelerdi.” dedi. Furkan Bey ayrıca fuarın

ilerleyen günlerinin de ilk günkü gibi yoğun ve verimli geçmesini

dilediklerini de belirtti.

İridere Kimya: We hope that

IBIA EXPO will witness positive

developments for our country

Fatih Öztürk, stating that the fair they attended

as a participant was generally busy and

they were very satisfied with this situation,

said the following in his entire interview;

“From the first day, the fair has been quite

busy. The intensity decreased day by day. We

were able to reach a customer portfolio that

exceeded our expectations. We made good

connections. I hope we can develop the fair

further in the next years. I did not see any deficiency

related to the fair. Our sector experience has expanded with

foreign participants. I hope the returns from our meetings will also

be good. We hope that the fair will also lead to positive developments

for our country. As a sector, we have a large volume globally and I

think that a good step has been taken to expand this volume. I hope

this situation will come to a better place from year to year.”

İRIDERE KIMYA: UMUYORUZ KI IBIA EXPO ÜLKEMIZ

ADINA OLUMLU GELIŞMELERE SAHNE OLUR

Katılımcı olarak da bulundukları fuarın genel olarak yoğun geçtiğini

ve bu durumdan hayli memnun olduklarını ifade eden Fatih Öztürk,

röportajının tamamında şunları söyledi; “İlk günden itibaren fuar

epey yoğun geçti. Günden güne yoğunluk haliyle azaldı. Beklentimizin

üzerinde bir müşteri portföyüne erişebildik. Güzel bağlantılar kurduk.

Umarım ilerleyen yıllarda fuarı daha da geliştirebiliriz. Hiçbir eksik

görmedim fuarla alakalı. Sektör birikimimiz yurtdışı katılımcılarla

birlikte daha da genişledi. Umarım görüşmelerimizin geri dönüşleri

de güzel olur. Umuyoruz ki fuar ülkemiz adına da olumlu gelişmelere

vesile olur. Sektör olarak global anlamda geniş bir hacme sahibiz ve

bu hacmin genişlemesi için güzel bir adım atıldığını düşünüyorum.

Umarım bu durum yıldan yıla daha da güzel bir yere gelecektir.”


Innova Bedding: We wish

IBIA Fair to continue for

many years

Önder Honi speaking to

Sleep Tech magazine at

the fairground said that

they were satisfied with

the fair and wished the fair

would continue for many

years. Mr. Önder made

the following statements

throughout his interview;

“We have participated in

all mattress industry fairs

held in Turkey so far. Previous

fairs were also very

successful. But we are at a fair organized by our IBIA

Association. We are at a much more organized and

more participatory fair compared to previous fairs.

We were very satisfied with the fair. We hope that the

fair will continue for many years. We are also planning

to support the fair individually and as a company.

As Innova Bedding and Inno Yatak, we supply natural

materials for the mattress industry. As the mattress

industry grows, the mattress manufacturers are trying

to offer the products to their customers by making

more synthetic products cheaper due to the necessity

of making it economical. But in the meantime, the use

of products such as horse mane, latex, wool, cotton

and coconut, which have been used for centuries, has

become difficult both in terms of supply and price. We

offer these materials to the mattress industry through

both Inno Yatak and Innova Bedding. Thus, we ensure

that both mattress manufacturers produce better

quality and natural mattresses.”

INNOVA BEDDING: IBIA FUARI’NIN UZUN

YILLAR DEVAM ETMESINI DILIYORUZ

Fuar alanında Sleep Tech dergisine konuşan Önder

Honi, fuardan memnun kaldıklarını ve fuarın uzun

yıllar devam etmesini dilediklerini söyleyen Önder

Bey, röportajının tamamında şu ifadelere yer verdi;

“Bugüne kadar Türkiye’de düzenlenen bütün yatak

endüstrisi fuarlarına biz katıldık. Önceki fuarlar da

gayet başarılıydı. Fakat IBIA Derneğimizin düzenlediği

bir fuardayız. Geçmiş fuarlara göre çok daha organize

ve çok daha katılımlı bir fuardayız. Biz fuardan gayet

memnun kaldık. Fuarın uzun yıllar devam etmesini

diliyoruz. Biz de bireysel ve şirket olarak fuara destek

olmayı düşünüyoruz. Biz Innova Bedding ve Inno

Yatak olarak yatak endüstrisi için doğal malzemeler

tedarikinde bulunuyoruz. Yatak endüstrisi büyüdükçe

ekonomik yapılma gerekliliğinden dolayı yatak üreticileri

daha çok sentetik ürünleri daha ucuza mal ederek

ürünleri müşterilerine sunmaya çalışıyorlar. Fakat

bu arada yüzyıllardır kullanılan at yelesi, lateks, yün,

pamuk ve Hindistan cevizi gibi ürünlerin kullanımı hem

tedarik zorluğundan hem de fiyat açısından zor hale

gelmiştir. Biz bu malzemeleri hem Inno Yatak hem de

Innova Bedding aracılığı ile yatak endüstrisine sunuyoruz.

Böylelikle hem yatak üreticileri daha kaliteli hem

de doğal yataklar üretmesini sağlıyoruz.”

Kırayteks: Buyers from all over the

world came to IBIA EXPO

Kırayoğlu, touching on that the fair attracts

serious visitors even though it is a sectoral fair

in his evaluation, explained his thoughts with

the following sentences; “Although the IBIA Fair

is held for the first time and is a specific fair,

there is a serious crowd here. In general, large

crowds are not expected at sectoral fairs. More

key players and key customers are expected in

such fairs. But seriously, buyers came from all

over the world. Among them, there are visitors

that we know very well in the sector and that

we do not know at all. We understand from this that both IBIA and

BİFAŞ have done a preliminary study on this and they have carried

out the preliminary preparations for the fair very well. We are very

pleased”

KIRAYTEKS: IBIA EXPO’YA DÜNYANIN DÖRT BIR

YANINDAN ALICILAR GELDI

Değerlendirmesinde fuarın sektörel bir fuar olmasına rağmen ciddi

anlamda ziyaretçi çekmesine değinen Kırayoğlu, düşüncelerini şu

cümlelerle açıkladı; “IBIA Fuarı ilk defa yapılmasına ve spesifik bir

fuar olmasına rağmen ciddi bir kalabalık var burada. Sektörel fuarlarda

genelde çok kalabalıklar beklenmez. Bu tip fuarlarda daha çok

anahtar oyuncular ve kilit müşteriler beklenir. Lakin ciddi anlamda

dünyanın dört bir bölgesinden alıcılar geldi. Hem sektörde çok iyi

tanıdığımız hem de hiç tanımadığımız ziyaretçiler var bunların arasında.

Buradan da anlıyoruz ki hem IBIA hem de BİFAŞ bir ön çalışma

yapmış bununla ilgili ve fuarın ön hazırlığını çok iyi gerçekleştirmişler.

Biz çok memnunuz”

Marsala Home: All participants

receive a recompense for their work

for the IBIA EXPO

Yıldırım, in his interviewed to Sleep Tech

magazine, spoke about the fair with praise

and included the following statements in his

speech; “First of all, we would like to thank

the IBIA board of directors for organizing

this fair. They really endeavored at this job.

They made a great effort. And as far as we

can see, all participants receive a recompense

for their work. I can say that we had

a very good fair. IBIA Fair is the first fair

we attended. In other words, it is both the first fair of our company

Marsala Home, which was established 1.5 years ago, and the first fair

organized by the IBIA Association. In fact, we can say that it was a

kind of coincidence, even a beautiful conformity.

MARSALA HOME: IBIA EXPO IÇIN GÖSTERILEN

EMEKLERIN KARŞILIĞINI TÜM KATILIMCILAR ALIYOR

Sleep Tech dergisine verdiği demeçte fuardan övgüyle söz eden Yıldırım,

açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle bu fuarı düzenleyen

IBIA yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu işte

ciddi bir emek harcadılar. Yoğun bir çaba sarf ettiler. Ve gördüğümüz

kadarıyla da bu emeklerin karşılığını tüm katılımcılar alıyor. Gayet

güzel bir fuar geçirdiğimizi söyleyebilirim. IBIA Fuarı bizim katıldığımız

ilk fuar. Yani daha doğrusu hem 1,5 sene önce kurulan firmamız

Marsala Home’un ilk fuarı hem de IBIA Derneği tarafından düzenlenen

ilk fuar. Aslında bir nevi tesadüf hatta güzel bir tevafuk meydana

geldi diyebiliriz.”


SLEEPWELL | FAIR 62

Kar-As: It is indispensable to

organize the IBIA EXPO

every year

Mr. Önder, conveying his evaluations of

the IBIA EXPO 2022 Fair to the Sleep Tech

magazine, emphasized that the fair was

organized after the pandemic and that

the sector eased in this sense. Aslan also

talked about the quality of the audience;

said “The fair is going very well. After the

pandemic, there was a lot of demand for

the fair. Because many fair organizations

could not take place during the pandemic

period. The organization of the IBIA

EXPO 2022 Fair is also important in this sense. The fair became a

fair with many quality participants and serious buyers. There was

a serious crowd on the first and second days. I was very pleased to

see the quality of the masses, their capacities, the demands in the

mattress industry and the potential in Turkey. Currently, there is a

huge potential in Turkey in terms of the sector. When we consider

the world crises such as war, occurred after the pandemic, pandemic

and container crises Turkey has a very critical importance. That

many companies gathered and united under single roof and realize

this organization by evaluating this type of fairs became a wonderful

situation for our sector.” Önder Aslan, touching on the technical

details about the fair, gave the following statements on the subject;

“The region where the fairground is located is in the center of Istanbul

and is a convenient area in terms of transportation. The visitors

coming to the fair on the first and second days were export customers.

As of the third day, we see that a little more domestic customers

dominate. I think it will be the same tomorrow. In general, we are

very satisfied, it goes very well. I think that organizing the fair every

year has become indispensable for our industry.”

KAR-AS: IBIA EXPO’NUN HER YIL

DÜZENLENMESI VAZGEÇILMEZDIR

IBIA EXPO 2022 Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerini

Sleep Tech dergeisine aktaran Önder Bey, fuarın pandemiden

sonra düzenlenmesine ve sektörün bu anlamda

nefes almasına vurgu yaptı. Ziyaretçi kitlesinin kalitesinden

de bahseden Aslan; “Fuar gayet güzel geçiyor.

Pandemi sonrasında fuar konusunda çok fazla talep

meydana geldi. Çünkü birçok fuar organizasyonu pandemi

döneminde gerçekleşemedi. IBIA EXPO 2022 Fuarı’nın

düzenlenmesi de bu anlamda önemli. Fuar birçok

kaliteli katılımcının ve ciddi alıcının yer aldığı bir fuar

oldu. Birinci ve ikinci günde ciddi bir yoğunluk vardı.

Gelen kitlelerin niteliği, kapasiteleri, yatak endüstrisindeki

talepleri ve Türkiye’deki potansiyeli görmeleri

beni çok memnun etti. Şu an Türkiye’de sektörel olarak

çok büyük bir potansiyel var. Pandemi sonrası oluşan

savaş, pandemi, konteynır krizleri gibi dünya krizlerini

ele aldığımız zaman Türkiye çok kritik bir öneme sahip.

Bu konumu bu tarz fuarlarla iyi değerlendirecek ve

birçok şirketin toplanıp ek çatı altında birleşerek bu

organizasyonu gerçekleştirmeleri bizim sektörümüz

için muazzam bir konu oldu.” dedi.

Fuarla ilgili teknik detaylara da değinen Önder Aslan,

konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi; “Fuar alanının

bulunduğu bölge de İstanbul’un merkezinde yer alıyor

ve ulaşım açısından elverişli bir bölge. Fuara gelen ziyaretçiler

ise birinci ve ikinci günde ihracat müşteriler

oldu. Üçüncü gün itibariyle biraz daha yerli müşterinin

ağır bastığını görüyoruz. Yarın da yine aynı şekilde

olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak çok memnunuz,

çok güzel geçiyor. Fuarın her yıl düzenlenmesi

sektörümüz için vazgeçilmez bir hale gelmiştir diye

düşünüyorum.”

Kesimoğlu: IBIA EXPO Fair is

a perfect organization

Kesinoğlu, saying that visitors will be able to find all

kinds of mattress-related component products at the fair,

described the organization as perfect. Kesimoğlu, adding

they had a very successful fair, said in his interview; “As

Kesimoğlu Tekstil and İpekçe Home brand, we are mainly

engaged in home textiles, and as you know, IBIA is an fair

focused on the mattress industry. The number of foreign

visitors in this fair, which consists of 3 halls in total, is quite

high. There are many companies, large and small, that

want to supply all kinds of components related to the mattress

from home and abroad. We also participated in the

fair with home textiles. We are satisfied as follows; every

mattress company also has retail stores. We also sell many

products from bed linen to carpet, blanket to bathrobe.

And since mattress companies also have retail stores, we

also benefited from these. The high number of foreign visitors

made us very happy. We had a very successful fair. The

organization was truly flawless. Thank you very much.”

KESIMOĞLU: IBIA EXPO FUARI

KUSURSUZ BIR ORGANIZASYON

Ziyaretçilerin yatağa dair her türlü

bileşen ürünü fuarda bulabileceklerini

söyleyen Kesimoğlu, organizasyonu kusursuz

olarak nitelendirdi. Gayet başarılı

bir fuar geçirdiklerini de sözlerine

ekleyen Kesimoğlu, röportajında şunları

söyledi; “Kesimoğlu Tekstil ve İpekçe

Home markası olarak biz esasında ev

tekstiliyle meşgul oluyoruz ve bildiğiniz

üzere IBIA yatak endüstrisi ağırlıklı

bir fuar. Toplamda 3 hallden oluşan bu

fuarda yabancı ziyaretçi sayısı bir hayli fazla. Yatağa ilişkin her

türlü bileşenlerin yurtiçi ve yurtdışından tedarik etmek isteyen

irili ufaklı birçok firma burada yer alıyor. Biz de fuara ev tekstili

ile katıldık. Biz şöyle memnunuz; her yatak firmasının perakende

mağazaları da oluyor. Biz de nevresimden halısını battaniyesinden

bornozuna kadar birçok ürünü satıyoruz. Ve yatak firmalarının da

perakende mağazası olduğu için biz de buralardan faydalandık.

Yabancı ziyaretçinin fazla olması da bizi gayet mutlu etti. Gayet

başarılı bir fuar geçirdik. Organizasyon gerçekten kusursuzdu. Çok

teşekkür ederiz.”


Lineer Makina: IBIA

EXPO can gain upon

global fairs

Yaşar, gave an interview

to Sleep Tech

magazine at the

fairground, made

the following evaluations;

“If I make

the first evaluation

of the fair on behalf

of the Lineer Makina

which I depend

on, it became a fair that we were very satisfied with

the number of visitors and the variety of countries

and the orders we hereunder received. While we

were preparing to host visitors mainly from the

Middle East and the Balkans due to the geographical

location of our country, we hosted our visitors from

the USA, South America, European countries and even

Africa beside the Middle East countries. The visitor

portfolio mostly consisted of decision makers, and the

majority of them were companies that were market

leaders in their own countries. General opinion of us

in the meetings, which I did with other participating

companies, is that this fair has a high potential to surpass

ISPA and Interzum Koln Fair in the next years. I

think this fair will be an international fair more with

the participation of leading foreign companies in the

mattress sub-industry (I think these companies will

want to participate in IBIA EXPO) and a wider visitor

portfolio. I wish success to the participants of IBIA

2023 fair in advance.”

LINEER MAKINA: IBIA EXPO, GLOBAL

FUARLARI GERIDE BIRAKABILIR

Fuar alanında Sleep Tech dergisine röportaj veren Yaşar,

şu değerlendirmelerde bulundu; “Fuara dair ilk değerlendirmeyi

bağlı bulunduğum Lineer Makine adına

yapacak olursam; ziyaretçi sayısı ve ülke çeşitliliği ve

devamında da almış olduğumuz siparişler ile oldukça

memnun kaldığımız bir fuar oldu. Biz, ülkemizin coğrafi

konumu gereği ağırlık olarak Orta Doğu ve Balkanlardan

ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanırken Orta

Doğu ülkelerinin yanında ABD, Güney Amerika, Avrupa

ülkeleri ve hatta Afrika’dan ziyaretçilerimizi ağırladık.

Ziyaretçi portföyü ise ekseriyetle karar vericilerden

oluşmuş olup, çoğunluğu kendi ülkelerinde pazar lideri

konumunda olan firmalardı. Diğer katılımcı firmalar

ile de yapmış olduğum görüşmelerde ortak kanımız, bu

fuarın ilerleyen yıllarda ISPA ve Interzum Koln Fuarı’nı

geçme potansiyelinin yüksek olduğudur. Bu fuara

yatak yan sanayinde önde gelen yurt dışı firmaların

da katılımı (bu firmaların IBIA EXPO’ya katılmak

isteyeceklerini düşünüyorum) ve daha geniş ziyaretçi

portföyü ile birlikte daha uluslararası bir fuar olacağını

düşünüyorum. Şimdiden 2023 IBIA fuar katılımcılarına

başarılar dilerim.”

Marsteks: We are satisfied with the

orders we received at the IBIA Fair

Yılmaz, expressing that the fair was very

productive in his evaluation to our magazine,

said that they were very satisfied with the visits

to their stands and the orders they received.

Yılmaz gave the following statements in the

continuation of the interview; “First of all, I

would like to thank everyone who made us

participate in the IBIA Fair. I think it’s been

really effective. Today is the second day and I

think it’s very good especially today. I hope the

weekend will be better. So, we think it will be.

We are very satisfied with the current situation at this fair, as foreign

customers generally come rather than domestic customers. The fair

is very satisfying for us both in terms of the orders we received and

the agreements made. I hope that we will stop by all of our customers

one by one after the fair and we will receive our orders.”

MARSTEKS: IBIA FUARI’NDA ALDIĞIMIZ SIPARIŞLERDEN

MEMNUNUZ

Dergimize yaptığı değerlendirmede fuar çok verimli geçtiğini ifade

eden Yılmaz, stantlarına yapılan ziyaretlerden ve aldıkları siparişlerden

oldukça memnun olduklarını söyledi. Yılmaz, röportajın devamında

şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle IBIA Fuarına dahil olmamızı

sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok verimli geçtiğini

düşünüyorum. Bugün ikinci gün ve özellikle bugün çok iyi olduğunu

düşünüyorum. Umuyorum ki hafta sonu daha güzel geçecek. Ki öyle

olacağını düşünüyoruz. Genelde yurtiçi müşterisinden ziyade yurtdışı

müşterisi geldiği için bu fuarda biz şu anki durumdan çok memnunuz.

Gerek aldığımız siparişler açısından, gerek de gerçekleştirilen

anlaşmalar açısından bizim için gayet memnun edici geçiyor fuar.

İnşallah fuar sonrasında da müşterilerimizin hepsine tek uğrayacağız

ve siparişlerimizi de alacağız diye umuyorum.”

Mavera Kimya: IBIA EXPO is a

great organization even though it is

the first time

Ergüneş, expressing that the organization

went very productively and it was very important

for our country, used the following

expressions in his statement; “Even though

it was the first time, it is a great organization

as everyone who visited and participated

predicted and said to us. The profile of both

visitors and exhibitors is quite sufficient and

it is a satisfying fair. We will see the results

as soon as possible. I would like to say that it is a very important

organization for our country.”

MAVERA KIMYA: IBIA EXPO ILK KEZ DÜZENLENMESINE

RAĞMEN HARIKA BIR ORGANIZASYON

Organizasyonun gayet verimli geçtiğini ve ülkemiz için çok önemli

olduğunu ifade eden Ergüneş, demecinde şu ifadeleri kullandı; “Ziyaret

eden ve katılımcı olan herkesin de öngördüğü ve bize belirttiği şekilde

ilk kez düzenlenmesine rağmen harika bir organizasyon oluyor. Hem

ziyaretçi hem de katılımcı profili gayet yeterli ve doyurucu bir fuar

oluyor. En kısa zamanda da sonuçlarını göreceğiz. Ülkemiz için çok

önemli bir organizasyon olduğunu söylemek isterim.”


SLEEPWELL | FAIR 64

Mert Makine: IBIA EXPO has

the capacity to compete with

global fairs

Mehmet Demirok, stated that the fair

was very good for Mert Makine in his

evaluation, expressed in his speech

that he was satisfied with his foreign

customers and said “The fair is obviously

going better than we expected. It

seems that it will be a fair that will be

a serious competitor to the fairs held

in Europe and America. I can clearly

say that it goes much better than the

fairs held in America at the beginning

of this year. Most of our visitors are from abroad. We got good

requests. After the pandemic, the fair met our needs very well.

We wish it to be even better.”

MERT MAKINE: IBIA EXPO, GLOBAL FUARLARA

RAKIP OLABILECEK KAPASITEDE

Değerlendirmesinde fuarın Mert Makine açısından gayet güzel

geçtiğini belirten Mehmet Demirok, yurdışı müşterisinden

memnun olduklarını belirttiği konuşmasında şunları söyledi;

“Fuar açıkçası bizim beklediğimizden iyi geçiyor. Görünen o ki

Avrupa ve Amerika’da yapılan fuarlara ciddi rakip olacak nitelikte

bir fuar olacak gibi görünüyor. Bu sene başında yapılan

Amerika’daki fuarlardan çok daha iyi geçtiğini açık açık söyleyebilirim.

Gelen ziyaretçilerimizin büyük çoğunluğu yurtdışından.

Güzel talepler aldık. Pandemi sonrası da fuar ihtiyacımızı

gayet iyi karşıladı. Daha da güzel olmasını diliyoruz.”

Microfiber: The population at

IBIA EXPO is satisfactory

Şen, speaking to Sleep Tech on

the first day of the fair, made the

following statements in his speech;

“IBIA EXPO 2022 Fair was the first

fair we attended as a company as

well as being the first to be held. In

particular we wanted to see what

we could do in sector distinctions.

Yesterday and today, it seems that a

business connection opportunity will arise between foreign

visitors and exhibitors at the fair. We are very satisfied with

the current population. In general, we expect it to be busier

on the weekends, especially local customers to come on the

weekend.

MICROFIBER: IBIA EXPO’DAKI POPULASYON

MEMNUN EDICI

Fuarın ilk gününde Sleep Tech’e demeç veren Şen, konuşmasında

şu ifadelere yer verdi; “IBIA EXPO 2022 Fuarı’nın ilk kez

düzenlenmesinin yanı sıra bizim de şirket olarak katıldığımız

ilk fuar oldu. Özellikle sektör ayrımlarında neler yapabileceğimizi

görmek istemiştik. Dün ve bugün yurtdışı ziyaretçileri ve

fuardaki katılımcılar arasında bir iş bağlantısı fırsatı doğacak

gibi duruyor. Şu an meydana gelen populasyondan oldukça

memnunuz. Genel olarak da hafta sonu daha yoğun olmasını,

özellikle yerli müşterilerin hafta sonunda gelmesini bekliyoruz.”

Milkay: IBIA Fair is going better

than we expected

Nursaçan, speaking to our magazine

at the fairground, stated that

the IBIA administration made

a great effort for the fair. Milkay

Board Member Nursaçan said in

his statement; “We came to the

fair with great expectations, and

we see that our expectations were

met. We already thought that the

fair would be good, but it is going better than we thought. As

you know, this fair is being held for the first time yet. I hope

it will be even better in the next years. A lot of effort has been

made for this fair, and the efforts did not go down the drain.”

MILKAY: IBIA FUARI BEKLEDIĞIMIZDEN DAHA IYI GEÇIYOR

Fuar alanında dergimize konuşan Nursaçan, fuar için IBIA

yönetiminin çok fazla emek verdiğini ifade etti. Milkay Yönetim

Kurulu Üyesi Nursaçan açıklamasında şöyle konuştu; “Biz

fuara büyük beklentilerle geldik, beklentilerimizin de karşılandığını

görüyoruz. Fuarın güzel geçeceğini zaten düşünüyorduk

ama bizim düşündüğümüzden de güzel geçiyor. Bildiğiniz

gibi bu fuar henüz ilk kez düzenleniyor. İnşallah önümüzdeki

senelerde daha da güzel olacağını düşünüyorum. Bu fuar için

çok fazla emek sarfedildi, verilen emekler de çok şükür boşa

gitmiyor.”

New Tech: IBIA Fair was very

productive in terms of market

diversity

Akgöz, stating that they are very satisfied

with the number of visitors and

the diversity of the market at the fair,

gave the following statements in his

interview; “The fair went much better

than we expected. It was very productive

in terms of both the number of

visitors and market diversity. I’m sure

other participants think the same as

me. I hope that the return we received

from the customers we met on the

return of the fair will be good and we will increase exports

together on behalf of our country. As New Tech Makina, we

would like to thank everyone who contributed to the preparation

and promotion of the fair in every stage.”

NEW TECH: IBIA FUARI PAZAR ÇEŞITLILIĞI

ANLAMINDA ÇOK VERIMLIYDI

Fuarda ziyaretçi sayısından ve Pazar çeşitliliğinden oldukça

memnun olduklarını ifade eden Akgöz, röportajında şu

ifadelere yer verdi; “Fuar beklentimizden çok çok daha iyi geçti.

Hem ziyaretçi sayısı ve hem pazar çeşitliliği anlamında çok

verimliydi. Eminim diğer katılımcılar da benim gibi düşünüyordur.

Umarım görüştüğümüz müşterilerden fuar dönüşünde

aldığımız dönüşler iyi olur ve ülkemiz adına ihracatı hep

beraber artırmış oluruz. Fuarın hazırlanmasında, tanıtımında

her kulvarında emeği geçen herkese New Tech Makine olarak

teşekkür ediyoruz.”


Namlı Tekstil: We believe that

IBIA EXPO will be one of the

few fairs in the world

Karapınar expressing that the fair

was successful in his interview with

Sleep Tech magazine, pointed out this

situation as a symbol that the fair will

reach higher levels in the next years.

The interview of Karapınar who says

that they believe the fair will be among

the other global fairs held in the same

area, is as follows; “First of all, I would

like to thank the IBIA team who contributed

to the organization of the fair.

This fair is a very important fair in terms of our integration

with the world as a sector. As manufacturers and exporters,

we always try to support the fairs for the development of our

country and opening abroad. Beside this, we especially participated

in the IBIA Fair, which was held for the first time this

year. We made such a start in order to reinforce our belief that

the fair will come to good places in the world in the next years.

And we believe that this fair will be among the fairs such as

ISPA, Interzum and Heimtextile in the world. Because we, as

a company, participated in many fairs in Europe and America,

and as we can see in this fair, serious preparations were made

for the fair. The fair is really productive in terms of the sector.

If we look at it from our point of view as a company that

exports to nearly 20 countries, we welcome and guests from

different markets and getting in contact with them. I believe

that these talks will yield positive results. There has already

been a period of stagnation due to problems such as global

war and pandemic. But I believe that this fair will be a serious

breath for the sector representatives. I fully believe that after

the first of this fair; the second and third ones will take place

and even become a tradition after a while. For this reason, we

would like to thank the IBIA Association, the president of the

association, our members, other participants of the fair and

our guests. Hopefully, we, as representatives of all sectors, will

continue to work to support our exports.”

NAMLI TEKSTIL: İNANIYORUZ KI IBIA EXPO

DÜNYANIN SAYILI FUARLARI ARASINA GIRECEKTIR

Namlı Teekstil Firma Sahini Birkan Karapınar, IBIA EXPO

2022 Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerini fuar alanından aktardı.

Sleep Tech dergisine verdiği röportajda fuarın başarılı

geçtiğini ifade eden Karapınar, bu durumu fuarın ilerleyen

yıllarda daha üst seviyelere geleceğinin simgesi olarak işaret

etti. Fuarın, aynı alanda düzenlenen diğer global fuarlar arasına

gireceğine inandıklarını söyleyen Karapınar’ın röportajının

tamamı şu şekilde; “Öncelikle fuarın düzenlenmesinde

emeği olan IBIA ekibine çok teşekkür ederim. Bu fuar, sektör

olarak bizim dünyaya entegre olmamız açısından çok önemli

bir fuar. Bizler üreticiler ve ihracatçılar olarak ülkemizin

kalkınması ve dışarıya açılması için fuarlara daima destek

olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında bu yıl ilk kez düzenlenen

IBIA Fuarı’na özellikle katılım gösterdik. Fuarın ilerleyen

yıllarda dünyada iyi yerlere geleceğine olan inancımızı

pekiştirmek adına böyle bir başlangıç yaptık. Ve inanıyoruz

ki bu fuar dünyada ISPA, Interzum ve Heimtextile gibi

fuarların arasına girecektir. Çünkü biz firma olarak Avrupa

ve Amerika’da birçok fuara katıldık ve bu fuarda gördüğümüz

kadarıyla fuara ciddi manada hazırlık yapılmış. Fuar

gerçekten sektörel manada verimli geçiyor. Bizim açımızdan

da bakacak olursak; 20’ye yakın ülkeye ihracat yapan bir

firma olarak değişik pazarlardan gelen misafirleri ağırlıyor

ve iletişime geçiyoruz. İnanıyorum ki bu görüşmeler olumlu

sonuçlar verecektir. Zaten global anlamda yaşanan savaş,

pandemi gibi sorunlardan ötürü belli bir süredir durağanlık

söz konusu. Ama bu fuarın sektör temsilcileri için ciddi bir

nefes olacağına inanıyorum. Bu fuarın birincisinin ardından

ikinci ve üçüncüsünün gerçekleşeceğine ve hatta bir süre

sonra gelenekselleşeceğine inancım tam. Bu sebeple IBIA

Derneği’ne, dernek başkanımıza, üyelerimize, fuarın diğer

katılımcılarına ve misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah

biz tüm sektör temsilcileri olarak ihracatımıza destek

olmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Nano Yay: IBIA EXPO 2022

Fair succeeded

Kır, answering the questions of Sleep Tech magazine at the

Istanbul Expo Center, used the following expressions in the

interview in which he said that the fair was intense and

efficient; “IBIA EXPO 2022 is a fair held for the first time.

But even though it is organized for the first time, it is going

very positively for us. There is a really good interest in the

fair. The portfolio of customers especially coming from

abroad is very wide. We are having a very good, very busy

fair. This fair was very important for our IBIA Association as

it was organized for the first time. We also think that he has

succeeded. Hopefully it will continue growing. The predictions

we receive from our customers in this direction. They

are also very satisfied. We got what we wanted. We are very

happy with that too. We hope it will be arranged again.”

NANO YAY: IBIA EXPO 2022

FUARI BAŞARIYA ULAŞTI

İstanbul Fuar Merkezi’nde Sleep Tech

dergisinin sorularını yanıtlayan Kır,

fuarın yoğun ve bir o kadar verimli

geçtiğini söylediği röportajda şu ifadeleri

kullandı; “IBIA EXPO 2022 ilk defa

düzenlenen bir fuar. Fakat ilk defa düzenlenmesine

rağmen bizim açımızdan

çok olumlu geçiyor. Gerçekten güzel bir

ilgi var fuara. Özellikle yurtdışından

gelen müşteri portföyü çok geniş. Çok

iyi, çok yoğun bir fuar geçiriyoruz. Bu fuar ilk defa düzenlenmesi

sebebiyle IBIA Derneğİmiz için çok önemliydi. Başarıya da

ulaştığını da düşünüyoruz. İnşallah büyüyerek devam edecektir.

Müşterilerimizden aldığımız öngörüler de bu şekilde. Onlar da

çok memnunlar. İstediğimize ulaştık. Bundan da gayet memnunuz.

Tekrarının düzenlenmesini diliyoruz.”


SLEEPWELL | FAIR 66

Özen İplik: IBIA EXPO will be

the most important fair in this

geography

Engin Kalkan, who played an effective role in the fair as a

member of the IBIA Association Board of Directors and

also participated in the fair as a participant, stated that

he thinks the IBIA EXPO Fair will be the most important

fair of its geography in the next years. Kalkan made the

following statements in his interview; “The fair is frankly

a fair held for the first time. It is a very important fair that

has a wide range covering both Europe and the Middle

East in this geography and appeals to the mattress industry.

Frankly, we made a great effort for this first fair that

took place under the wing of the IBIA Association. The

organizers of the fair, BİFAŞ, IBIA Association, members of

the board of directors of the association and all members

of the association gave an incredible support. And to tell

the truth, on the second day right now, very serious buyer

delegations came from the Middle East, Europe and America.

And we had very serious talks with them. Namely,

although we are organizing the first fair, we received very

serious returns. Hopefully, I think this fair will be the most

influential mattress industry fair in this geography with

the fairs that we will hold in the next years,.”

ÖZEN İPLIK: IBIA EXPO BU

COĞRAFYADAKI EN ÖNEMLI

FUAR OLACAK

IBIA Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

olarak fuarda etkili rol alan ve

aynı zamanda katılımcı olarak

da fuarda bulunan Engin Kalkan,

dergimize verdiği demeçte IBIA

EXPO Fuarı’nın ilerleyen yıllarda

bulunduğu coğrafyanın en önemli

fuarı olacağını düşündüğünü ifade

etti. Kalkan, demecinde şu ifadelere

yer verdi; “Fuar açıkçası ilk defa

yapılan bir fuar. Bu coğrafyadaki

hem Avrupa hem de Orta Doğu’yu

kapsayan çok geniş bir yelpazesi olan ve yatak endüstrisine hitap

eden çok önemli fuar. IBIA Derneği’nin kanatları altında gerçekleşen

bu ilk fuarda biz açıkçası çok emek verdik. Fuarı düzenleyen

BİFAŞ, IBIA Derneği, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve derneğin

bütün üyeleri inanılmaz bir destek verdi. Ve şu an ikinci günde

doğruyu söylemek gerekirse Orta Doğu, Avrupa ve Amerika’dan

çok ciddi alım heyetleri geldi. Ve bunlarla çok ciddi görüşmeler

yaptık. Yani ilk fuarı düzenliyor olmamıza rağmen çok ciddi geri

dönüşler aldık. İnşallah önümüzdeki senelerde yapacağımız fuarlarla

birlikte bu fuarın bu coğrafyadaki en etkili yatak endüstrisi

fuarı olacağını düşünüyorum.”

Night Comfort Bedding: IBIA

EXPO has the potential to reach

global fairs

Turhan pointing out that the IBIA

EXPO Fair has the potential to

reach global fairs in his speech, included

the following sentences in

his interview; “Although it is such

a young fair, it is going very well.

We are now on the 2nd day and

there is a 200% increase in the

visitor rate compared to yesterday.

The number of visitors is increasing and the fair continues to

give good signals. As someone who has participated in many

international fairs, I can say that IBIA EXPO 2022 is a fair that

has the potential to reach the size of Interzum Fair, and this is

a satisfactory situation for us.”

NIGHT COMFORT BEDDING: IBIA EXPO, GLOBAL

FUARLARA ERIŞME POTANSIYELINE SAHIP

Demecinde IBIA EXPO Fuarı’nın global fuarlara erişme potansiyeli

olduğuna dikkat çeken Turhan, demecinde şu cümlelere

yer verdi; “Bu kadar genç bir fuar olmasına rağmen çok güzel

geçiyor. Şu an 2. gündeyiz ve ziyaretçi oranında düne nazaran

% 200 artış var. Ziyaretçi sayısı gittikçe artıyor ve fuar güzel

sinyaller vermeye devam ediyor. Uluslararası pek çok fuara

katılmış biri olarak söyleyebilirim ki IBIA EXPO 2022, Interzum

Fuarı büyüklüğüne erişme potansiyeli olan bir fuar ve bu da

bizim açımızdan memnun edici bir durum.”

OSA Kimya: We hope that IBIA

EXPO will be a global fair

Ataman, in his evaluations to our

magazine, requested that the fair be

held in a wider area in the next years,

said the following statements in his

interview; “Although IBIA EXPO Fair

is organized the first time, I consider

it a fair with a wide participation. We

are very pleased to have the opportunity

to introduce our products to our

domestic and international customers.

We request the organization

managers to organize the fair in the coming years as well. We

even demand that the number of halls be increased as well

as the arrangement. We hope that the fair will grow and be

organized in the future and become a global fair.”

OSA KIMYA: IBIA EXPO’NUNGLOBAL BIR FUAR

OLMASINI TEMENNI EDIYORUZ

Dergimize yaptığı değerlendirmelerde fuarın ilerleyen yıllarda

daha geniş bir alanda yapılmasını talep eden Ataman,

röportajında şu ifadelere yer verdi; “IBIA EXPO Fuarı’nı ilk

kez düzenlenmesine rağmen oldukça geniş katılımlı bir fuar

olarak değerlendiriyorum. Gerek yurtiçi ve gerek yurtdışı

müşterilerimize ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduğumuz için

çok memnunuz. Fuarın önümüzdeki yıllarda da düzenlenmesini

organizasyon yöneticilerinden talep ediyoruz. Hatta düzenlenmesinin

yanında hall sayısının da arttırılmasını talep ediyoruz.

Fuarın da ilerleyen zamanlarda büyüyerek düzenlenmesini ve

global bir fuar haline gelmesini temenni ediyoruz.”


Robatech: Although IBIA

EXPO was held for the first

time, it reached its goal

Robatech Turkey Sales Manager Hakan Tanrıöven made

evaluations about the IBIA EXPO 2022 Fair. Tanrıöven,

stating that although the fair was held for the first time,

it fulfilled its mission and that the visits, made in the fair,

turn to orders is up to the companies, generally made

the following statements in his interview; Thefair is very

positive for us. In the first two days of the fair, we had the

opportunity to meet with many companies that come from

abroad, are in the sector, and are manufacturers in the

sector. Of course, we are an old company in the sector. In

the meetings we had with our other colleagues who participated

in the fair, they expressed to us that the leading

companies of their countries in the mattress sector are

currently at this fair as visitors. This shows that although

IBIA EXPO was held for the first time, it reached its goal.

We have two more days for us. During these two days, new

visitors will come. I now define this fair as follows; this

was the first round. We got the first round, after that, all

the participants re-connect with the customers they met

and turn these productive conversations into orders.”

Plassan Ambalaj: We had the

opportunity to meet new customers

from new markets at IBIA EXPO

Mr. Nazım, speaking of the fair

with praise and mentioning the

importance of such an organization

for the post-pandemic sector,

gave the following statements in

his interview; “The first two days,

the fair went very well. The third

day continues at full speed. We

had the opportunity to meet new

customers from new markets.

We have customers both at home

and abroad. Such an organization has not been held for a

long time due to pandemic conditions. As you know, this

fair is a great organization held after the pandemic. We

hope that it will continue growing in the future.”

PLASSAN AMBALAJ: IBIA EXPO’DA YENI

PAZARLARDAN YENI MÜŞTERILERLE TANIŞMA

FIRSATI YAKALADIK

Fuardan övgüyle söz eden ve pandemi sonrası sektör açısından

böyle bir organizasyonun önemine değinen Nazım

Bey, demecinde şu ifadelere yer verdi; “Fuar ilk iki gün çok

güzel geçti. Üçüncü gün de tüm hızıyla devam ediyor. Yeni

pazarlardan yeni müşterilerimizle tanışma fırsatı yakaladık.

Hem yurtiçinden hem de yurtdışından müşterilerimiz

var. Uzun zamandır böyle bir organizasyon yapılmıyordu

pandemi şartları sebebiyle. Malum bu fuar da pandemi

sonrası düzenlenen büyük bir organizasyon. İlerleyen

zamanlarda da büyüyerek devam etmesini diliyoruz.”

ROBATECH: IBIA EXPO ILK

KEZ DÜZENLENMESINE

RAĞMEN AMACINA ULAŞTI

Fuarın ilk kez düzenlenmesine rağmen

misyonunu yerine getirdiğini

ve fuarda gerçekleştirilen ziyaretlerin

siparişlere dönüşmesinin

firmalara bağlı olduğunu ifade

eden Tanrıöven, röportajında genel

olarak şu ifadelere yer verdi; “Fuar

bizim açımızdan çok olumlu. Özellikle

yurtdışından gelen, sektörün

içinde olan, sektörde üretici olan

birçok şirketle fuarın ilk iki gününde

görüşme imkanı bulduk. Tabi

sektörde eski bir firmayız. Fuarda katılımcı olan diğer arkadaşlarımızla

yaptığımız görüşmelerde de gerçekten yatak sektöründe

kendi ülkelerinin önde gelen firmalarının ziyaretçi olarak şu anda

bu fuarda olduklarını bize ifade ettiler. Bu da şunu gösteriyor ki;

IBIA EXPO ilk kez düzenlenmesine rağmen amacına ulaştı. Önümüzde

daha iki gün var. Bu iki gün içerisinde de yeni ziyaretçiler

gelecektir. Ben bu fuarı artık şöyle tanımlıyorum; Bu ilk raunttu.

Biz ilk raundu aldık, bundan sonra artık tüm katılımcılar görüşme

yaptıkları müşterilerle tekrar irtibat kurarak bu verimli görüşmeleri

siparişlere dönüştürürler.”

Ümit Makina: The customer mass

coming to the IBIA EXPO Fair is

quite high quality

Ümit, thanked everyone who contributed

to the organization of the fair, especially

Osman Güler, President of the IBIA Association,

in his evaluation from the fairground,

used the following statements in his interview;

“We held our first domestic fair after

3 years. The last time, we did it in 2019.

As sector, we organized this fair ourselves,

under the leadership of the association we

founded. Everyone did their job very well. I

would especially like to thank Osman Güler, the President of the IBIA

Association; he contributed a lot to the fair. And believe me, this fair

continues as if it has been there for years. We did not experience any

mishaps. I’ve been here since Sunday. Everything went pretty well.

We are very pleased. The customer mass is quite quality. There are,

maybe, few in number but very high quality customers. The target

audience has arrived. So everything is going very well.”

ÜMIT MAKINA: IBIA EXPO FUARI’NA GELEN MÜŞTERI

KITLESI OLDUKÇA KALITELI

Fuar alanından yaptığı değerlendirmesinde IBIA Derneği Başkanı Osman

Güler başta olmak üzere fuarın organizasyonunda emeği geçen herkese

teşekkür eden Ümit, verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı; “3 yıl aradan

sonra ilk yurtiçi fuarımızı yaptık. En son 2019’da yapmıştık. Sektör

olarak bu fuarı kurduğumuz derneğin önceliğinde kendimiz organize

ettik. Herkes görevini çok başarılı yapmış. Özellikle IBIA Derneği Başkanı

Osman Güler’e çok teşekkür ediyorum, fuarda çok emeği geçti. Ve inanın

sanki yıllardır bu fuar varmış gibi devam ediyor. En ufak bir aksilik

yaşamadık. Ben Pazar gününden beri buradayım. Her şey gayet güzel

ilerledi. Çok memnunuz. Gelen müşteri kitlesi oldukça kaliteli. Adet olarak

belki az ama nitelik olarak çok kaliteli müşteriler var. Hedef kitle gelmiş.

O yüzden de her şey gayet güzel gidiyor.”


SLEEPWELL | PROFILE 68

Join the wind of

exchange with Bambi’s

gift voucher!

Değişim rüzgarına

bambi’nin hediye çekiyle

dâhil olun

Türkiye yatak pazarının öncü markası Bambi Yatak, daha

önce büyük ilgi gören değişim kampanyasını bu kez de

hediye çekiyle farklılaştırıyor. 30 Kasım 2022’ye kadar

sürecek olan kampanya kapsamında Bambi, markası ve

modeli fark etmeksizin eski yatakları kullanıcılarının

evinden alarak yeni yatağın değerine göre 2640 TL’ye

varan hediye çeki veriyor. Anında kullanılabilen çek sayesinde

ise kullanıcılar herhangi bir şarta bağlı kalmadan

anında her üründe kullanılabiliyor.

Guiding the sector with innovative mattress

technologies, Bambi Yatak continues to offer

advantageous opportunities to its users with its

campaigns in different periods.

Carrying out different campaigns by analyzing current

customer demands, Bambi adds a new dimension to its

exchange campaign, which has been met with great interest,

with gift vouchers. The ecampaign , which is valid

until November 30, 2022, gives users who return their

old mattresses, regardless of brand, model, or size, gift

vouchers in the form of an electronic code to their smart

phones. The gift voucher can be used immediately and

unconditionally on any product, with a discount of up to

TRY 2640 depending on the value of the mattress.

Further information about Bambi Yatak’s products and

the campaign can be found in the nearest Bambi stores

and on https://www.bambi.com.tr/.

Yenilikçi yatak teknolojileriyle sektörüne yön veren Bambi

Yatak, farklı dönemdeki kampanyalarıyla da kullanıcılarına

avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Mevcut müşteri taleplerini analiz ederek farklı kampanyalar

yürüten Bambi, büyük ilgiyle karşılanan değişim

kampanyasını hediye çekiyle yeni bir boyut katıyor. 30

Kasım 2022 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında

markası, modeli ve ölçüsü ne olursa olsun eski yatağını

iade eden kullanıcıların akıllı telefonuna elektronik

kod biçiminde hediye çeki iletiliyor. Yatağın değerine

göre 2640 TL’ye varan indirime sahip olan hediye çeki,

herhangi bir şarta bağlı kalmadan anında her üründe

kullanılabiliyor.

Bambi Yatak’ın ürünleriyle kampanya hakkındaki detaylı

bilgiye en yakın Bambi mağazalarından ve https://www.

bambi.com.tr/ sitesinden ulaşılabiliyor.


SLEEPWELL | FAIR 70

Preparations for IIFF

2023 Istanbul Furniture

Fair Started Fast

Target: Exceeding the 3

billion dollar level in exports

IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı’nın

Hazırlıkları Hızlı Başladı

Hedef: İhracatta 3 milyar dolar çıtasını aşmak

The target of IIFF 2023, which

will take place on 24-29 January

2023 with the support of

the Furniture Associations Federation

(MOSFED), and in cooperation

with Tüyap Fuarcılık and Mos

Fuarcılık, is to exceed the 3 billion

dollar business connection whose

foundation was laid in 2022. The fair

will be held simultaneously at Tüyap

Fair and Congress Center and Istanbul

Fair Center.

The Turkish furniture sector, bringing

the power of Turkish furniture to

nearly 200 countries and among the

top 3 production bases of the world

furniture sector, showed an average increase of 30% in

the first 4 months of 2022. The sector, working with the

vision of exceeding the target of 6 billion dollars for the

sector in 2023, develops its export potential especial-

Preparations for

the IIFF 2023 Fair

started fast after the

success achieved

last year.

Geçen yıl yakalanan

başarı sonrası IIFF

2023 Fuar hazırlıkları

hızlı başladı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu

(MOSFED) desteği, Tüyap Fuarcılık

ve Mos Fuarcılık iş birliği ile 24-29

Ocak 2023’te gerçekleşecek olan IIFF

2023’ün hedefi, 2022 fuarında temeli

atılan 3 milyar dolarlık iş bağlantısının

üzerine çıkmak. Fuar yine Tüyap

Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul

Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak

gerçekleşecek.

Yaklaşık 200 ülkeye Türk mobilyasının

gücünü ulaştıran ve dünya mobilya

sektörünün üretim üslerinden ilk 3

sırasında yer alan Türkiye mobilya

sektörü, 2022’nin ilk 4 ayında ortalama

%30 artış sergiledi. 2023’te sektör

için hedeflenen 6 milyar dolar sınırını aşma vizyonuyla

çalışan sektör, özellikle ihracat potansiyelini uluslararası

fuarlarla geliştiriyor. Bu bağlamda bu yılın başında Türkiye’de

ilk kez Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul

Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak iki fuar merkezinde


ly with international fairs. In this context, IIFF 2022

Istanbul Furniture Fair, which was organized for the

first time in Turkey at two exhibition centers simultaneously

in Tüyap Fair and Congress Center and Istanbul

Expo Center at the beginning of this year, hosted

approximately 122 thousand visitors in total, of which

107 thousand were from home and approximately 14

thousand from 138 countries abroad. At the fair, where

850 exhibitors and more than 3 thousand brands took

part, the foundation of a business connection of 3 billion

dollars was laid.

After this success, the furniture sector is already excitedly

waiting for the IIFF 2023 Istanbul Furniture Fair.

Tuyap Fuarcılık and Mos Fuarcılık, organizing the fair,

and the Furniture Associations Federation (MOSFED),

supporting the fair, continue their preparations for the

big meeting that will take place on 24-29 January 2023.

MORE THAN 140,000 VISITORS INCLUDING OVER

20 THOUSAND FOREIGN BUSINESS PEOPLE FROM

APPROXIMATELY 150 COUNTRIES ARE BEING

EXPECTED

it is aimed that more than 140 thousand visitors, including

over 20 thousand foreigners from nearly 150 countries,

will come to the fair in IIFF 2023 due to intensive

promotional activities. This year, the target is visitors

especially from Europe and America.

As last year, the fair will be held simultaneously in

Tüyap Fair and Congress Center and Istanbul Expo

aynı anda düzenlenen IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı,

yurt içinden 107 bin, yurt dışındaki 138 ülkeden yaklaşık

14 bin olmak üzere toplam yaklaşık 122 bin ziyaretçiyi

ağırladı. 850 katılımcı ve 3 bini aşkın markanın yer aldığı

fuarda 3 milyar dolarlık iş bağlantısının temeli atıldı.

Bu başarının ardından mobilya sektörü IIFF 2023 İstanbul

Mobilya Fuarı’nı şimdiden heyecanla bekliyor. Fuarı

düzenleyen Tüyap Fuarcılık ve Mos Fuarcılık ile fuarı destekleyen

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ise

24-29 Ocak 2023’te gerçekleşecek olan büyük buluşmanın

hazırlıklarını son hız sürdürüyor.

YAKLAŞIK 150 ÜLKEDEN 20 BININ ÜZERINDE

YABANCI IŞ INSANI OLMAK ÜZERE 140 BINDEN

FAZLA ZIYARETÇI BEKLENIYOR

Yoğun tanıtım faaliyetleri ile IIFF 2023’te 150’ye yakın ül-


SLEEPWELL | FAIR 72

Center, in a total of 25 halls, in an exhibition area of 260

thousand square meters. Modern-Modular, Bed-Base,

Garden Furniture, Office-School Furniture and Accessories

will be exhibited at the Istanbul Expo Center, and

Modern-Modular Furniture, Luxury Furniture and Children’s

and Teenager Group Furniture will be exhibited

at the Tüyap Fair and Congress Center.

While the demands for 2023 are increasing, and especially

foreign companies want to participate in the IIFF

2023 Fair both to enter the Turkish market and to reach

new Middle East countries due to European market

shrinkage and the crisis, experienced.

“WE TRADITIONALIZE THE FIRSTS AND CARRY

THEM FORWARD”

İlhan Ersözlü, General Manager of Tüyap Fuarlar Yapım,

Inc., expressing that they act with the vision of traditionalizing

the firsts and carrying them forward, said “We

broke new ground in Turkey with the simultaneous fair

in two different places at IIFF 2022. We led to important

business connections with this great international meeting.

We supported Turkey’s position as a production

base in furniture even higher in addition to making a

great contribution to the furniture sector in reaching its

keden 20 binin üzerinde yabancı olmak üzere 140 binden

fazla ziyaretçinin fuara gelmesi hedefleniyor. Bu yıl hedef

özellikle Avrupa ve Amerika kıtasından ziyaretçiler.

Geçen yıl olduğu gibi fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak toplam

25 salon 260 Bin m2 sergi alanında düzenlenecek. İstanbul

Fuar Merkezinde Modern-Modüler, Yatak-Baza, Bahçe

Mobilyaları, Ofis-Okul Mobilyaları ve Aksesuarlar, Tüyap

Fuar ve Kongre Merkezinde ise Modern-Modüler Mobilyalar,

Lüks Mobilyalar ve Çocuk Genç Odası Mobilyaları

sergilenecek.

2023 yılı için talepler artarken ve özellikle yurtdışı

firmalar Avrupa pazarının sıkışması ve yaşanan krizler

nedeniyle hem Türkiye pazarına girmek hem de yeni

Ortadoğu ülkelerine ulaşmak için; IIFF 2023 Fuarı’na

katılmak istiyorlar.

“İLKLERI GELENEKSELLEŞTIRIYOR, ILERI

TAŞIYORUZ”

İlkleri gelenekselleştirme ve ileri taşıma vizyonuyla

hareket ettiklerini belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş.

Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “IIFF 2022’de iki farklı

mekandaki eş zamanlı fuar ile Türkiye’de önemli bir ilki

gerçekleştirdik. Bu büyük uluslararası buluşma ile önemli


export targets. Our preparations for the second Istanbul

Furniture Fair, which will be held between 24-29 January

2023, continue at full speed with the aim of supporting

the furniture sector to reach the position it deserves

in world trade.”

“AFTER THE IIFF ISTANBUL FURNITURE FAIR,

MANY INTERNATIONAL FURNITURE COMPANIES

CHOSE TURKEY FOR PRODUCTION.

Ahmet Güleç, Chairman of Furniture Associations Federation

(MOSFED), making evaluations about the fair,

said “We saw the contribution of the fair to the Turkish

furniture sector with the business volume realized during

the fair. The cooperation and mutual negotiations

that we laid the foundations of at the fair turned into

production in a short time, and increased our sector size

of 12 billion dollars in Turkey even more. In addition,

we receive good requests from foreign participating

companies abroad for the year of IIFF 2023, and global

furniture giants that have turned their routes to our

country, are choosing our country for production”

Ahmet Güleç, Chairman of Furniture Associations

Federation (MOSFED), stating that the Turkish furniture

sector has gained rapid momentum in the last 20

years, said “The Turkish Furniture sector has a share

of 2.2 percent from the world furniture market and our

furniture exports have increased by approximately 25

percent; We exported 4.3 billion dollars. We are in the

top 5 among the top exporting countries.

After the IIFF Istanbul furniture fair, we opened up to

new collaborations and new markets. We get a larger

share from world trade and 9 of our top 10 export

markets are the developed countries. The USA, where

our exports were almost zero 10 years ago, is our 3rd

largest export market today. We aim to export 6 billion

dollars in 2022, and the business connections of 3 billion

of this target were realized at the IIFF 2022 fair.”

iş bağlantılarına vesile olduk. Mobilya sektörünün ihracat

hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlamanın yanı

sıra Türkiye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha

da yukarılara taşımasını destekledik. 24-29 Ocak 2023

tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek İstanbul Mobilya

Fuarı için hazırlıklarımız mobilya sektörünün dünya ticaretinde

hak ettiği konuma hızla ulaşmasına destek olma

hedefiyle son hız devam ediyor’’ dedi.

“IIFF ISTANBUL MOBILYA FUARINDAN SONRA

BIRÇOK ULUSLARARASI MOBILYA FIRMASI, ÜRETIM

IÇIN TÜRKIYE’YI SEÇTI.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mobilya Dernekleri

Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Fuarın,

Türkiye mobilya sektörüne olan katkılarını fuar esnasında

gerçekleşen iş hacmi ile gördük. Fuarda temellerini

attığımız iş birlikleri ve karşılıklı görüşmeler kısa süre

içinde üretime dönüşerek, Türkiye’de 12 milyar doları

bulan sektör büyüklüğümüzü daha da artırdı.Ayrıca IIFF

2023 yılı için yurtdışı yabancı katılımcı firmalardan güzel

talepler alıyoruz, rotalarını ülkemize çeviren küresel mobilya

devleri, üretim için ülkemizi seçmekte” dedi.

Türk mobilya sektörünün son 20 yılda hızlı bir ivme

yakaladığını belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu

(MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Türkiye Mobilya sektörü,

dünya mobilya pazarından yüzde 2,2’lik pay alıyor ve

mobilya ihracatımız yaklaşık yüzde 25 arttı; 4,3 milyar

dolarlık ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yapan

ülkeler sıralamasında ilk 5 de yer alıyoruz.

IIFF İstanbul mobilya fuarından sonra yeni iş birlikleri

ve yeni pazarlara açıldık. Dünya ticaretinden daha fazla

pay alıyoruz ve ilk 10 ihracat pazarımızın 9’u gelişmiş

ülkeler. 10 yıl önce ihracatımızın neredeyse sıfır olduğu

ABD bugün 3’üncü büyük ihracat pazarımız. 2022 yılında

6 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz bu hedefin

3 milyarlık kısmının iş bağlantıları IIFF 2022 fuarında

gerçekleşti”dedi.


SLEEPWELL | EXPERT TIPS 76

Bed

Recommendations

for Scoliosis Patients

Skolyoz Hastaları İçin

Yatak Önerileri

Patients with spinal problems often wonder ‘what

is scoliosis?’ Scoliosis means that the spine curves

either to the right or to the left. This situation,

which is an orthopedically problem, prevents the person

from moving. Thus, it can be a problem in daily life. The

degree of curvature is important. Accordingly, a course

of treatment is applied. It is almost essential to resolve it

with orthopedic treatment.

It is because self-recovery is very low. Symptoms of

curved scoliosis disease, such as shortness of breath,

difficulties in walking, clothes that do not fit well on the

person, difficulty when trying to stand upright, curvature

in the right or left region of the spine, asymmetrical

appearance in the shoulder and hip region, frequent

pain in the back, waist and shoulder parts, and obvious

symptoms in the spine can be observed at the patients.

As these symptoms appear, a doctor should be consulted.

It is because the probability of correction of the spinal

curvature increases if it is diagnosed early. There are

degrees of scoliosis. In children, this situation is much

easier to correct. However, adults may need a corset or

physical therapy. Scoliosis disease, which is also seen in

infants, can be understood by X-ray graphics.

HOW SHOULD SCOLIOSIS PATIENTS PREFER

BEDS?

Bed selection is very important, as the backbone and

spinal deformities form the basis of the disease. Otherwise,

the existing spine problem may increase due to

the wrong mattress selection. It is a problem that can

be seen from childhood. Therefore, orthopedic characteristics

should be taken into account when choosing

a mattress for babies and children. Thus, the spinal

problems to be occurred in the future are prevented.

Adults should prefer beds that are suitable for their

body shapes.

Omurga problemleri yaşayan hastalar sıkça ‘skolyoz nedir?’

sorusunu merak ediyor. Skolyoz, omurganın sağ yöne

veya sol yöne doğru eğrilmesi anlamına gelir. Ortopedik

açıdan sorun olan bu durum, kişinin hareket etmesini

engeller. Böylece günlük yaşamda sorun teşkil edebilir.

Eğrilik derecesi önemlidir. Buna göre bir tedavi süreci

uygulanır. Ortopedik tedavi ile çözümlenmesi neredeyse

şarttır.

Çünkü kendi kendine düzelmesi oldukça düşüktür. Hastalarda

daha çok nefeste daralma, yürüme sırasında çıkan

zorluklar, giysilerin kişinin üzerine tam oturmaması, dik

durmak istediğinde zorlanma, omurganın sağ veya sol

bölgesinde eğrilik, omuz ve kalça bölgesinde asimetrik

görünüm, sırt, bel ve omuz bölümlerinde sıkça ağrı yaşanması

ve omurgada bariz bir şekilde görülen kavis şeklinde

skolyoz hastalığının belirtileri gözlenebilir.

Bu belirtiler görüldüğü gibi doktora gidilmelidir. Çünkü

erken teşhis konursa omurga eğriliğinin düzelme ihtimali


BED RECOMMENDATIONS FOR SCOLIOSIS PA-

TIENTS

A mattress should be chosen that will support the spine,

which is the root of the problem. This choice is extremely

important for children whose bodies are in the

process of being formed and their development continues.

With a choice that prevents incorrect positioning

and straightening of the spine during sleep, you invest

forward. Your child’s body structure is healthy and

properly shaped. Choosing an accurate mattress will

prevent spinal curvature.

Only, it is necessary not to follow the certain patterns at

this stage. For example, very soft and hard mattresses

are not the right choice for the spine. While the body is

buried in the bed in soft beds, the body cannot find the

comfortable and correct position during the night in

hard beds. Therefore, in order for the body to be peaceful

during the night and to have a comfortable sleep

process, the weights of areas such as shoulders, waist

and hips should be well distributed.

• LATEX MATTRESSES

Latex mattresses provide good performance for a

peaceful sleep process. These mattresses are produced

from rubber body. At this stage, a liquid is provided, and

special techniques are applied to bring the liquid into

the bed form. Latex in block form supports and wraps

artar. Skolyozun dereceleri vardır. Çocuklarda bu durumun

düzeltilmesi çok daha kolaydır. Ancak yetişkinlerde

ise korse ya da fizik tedaviye ihtiyaç duyulur. Bebeklerde

de görülen skolyoz hastalığı ise, röntgen grafiği ile anlaşılır.

SKOLYOZ HASTALARI NASIL YATAK TERCIH

ETMELIDIR?

Hastalığın zeminini omurga ve omurga le ilgili şekil

bozuklukları oluşturduğu için yatak seçimi çok önemlidir.

Aksi takdirde yanlış yatak seçimi yüzünden var

olan omurga sorunu daha da artabilir. Çocuk yaşlardan

itibaren görülebilen bir sorundur. Bu yüzden bebeklerin

ve çocukların yatak seçimi yapılırken ortopedik özellikleri

dikkate alınmalıdır. Böylece ileride oluşacak omurga

sorunlarının önüne geçilmiş olur. Yetişkinler ise vücut

şekillerine uygun özellikteki yatakları tercih etmelidir.

SKOLYOZ HASTALARI İÇIN YATAK ÖNERILERI

Sorunun temelini oluşturan omurgayı destekleyecek bir

yatak seçilmelidir. Bu seçim, vücutları şekillenme aşamasında

olan, gelişimleri devam eden çocuklar için son

derece önemlidir. Uyku sırasında yanlış pozisyon almayı

ve omurga düzleşmesini engelleyen bir seçim ile ileriye

dönük yatırım yaparsınız. Çocuğunuzun vücut yapısı sağlıklı

ve düzgün şekillenir. İsabetli bir yatak seçimi omurga

eğriliğinin önüne geçecektir.


SLEEPWELL | EXPERT TIPS 78

Sadece bu aşamada belirli kalıplara bağlı kalmamak

gerekir. Örneğin çok yumuşak ve sert yataklar omurga

için doğru bir tercih değildir. Yumuşak yataklarda vücut

yatağa gömülürken, sert yataklarda gece boyunca vücut

rahat ve doğru pozisyonu bulamaz. O yüzden vücudun

gece boyunca huzurlu olabilmesi ve rahat bir uyku süreci

geçirilmesi için omuz, bel ve kalça gibi bölgelerin ağırlıkları

iyi dağılmalıdır.

• LATEKS YATAKLAR

Huzurlu bir uyku süreci için lateks yataklar iyi performans

sağlar. Bu yataklar kauçuk gövdesinden üretilir. Bu

şamada bir sıvı sağlanır, sıvıyı yatak formuna sokabilmek

için özel teknikler uygulanır. Blok formuna gelen lateks,

kişinin vücut şeklini destekler ve sarar. Temelindeki malzemenin

doğallığı, sağlıklı olmasını sağlar. Ayrıca gece

boyunca kıpırdanmaya bağlı olarak gerçekleşecek rahatsızlıkların

hissedilmesini engeller. Yatak, vücudu güzel bir

şekilde desteklerse skolyoz oluşumunun önüne geçilir.

• DOĞAL YATAKLAR

Doğal yataklar omurga problemlerinin önüne geçmek

için tamamen doğal malzemelerden faydalanılarak üretilir.

Genellikle Hindistan cevizi lifleri ve at kılı, lateks başta

olmak üzere başka çeşitlerdeki doğal malzemelerle de

desteklenir. Bu malzemeler omurgayı destekleyen yapısı

the body shape of the person. The naturalness of the

underlying material ensures that it is healthy. It also

prevents the feeling of discomfort that will occur due to

movement during the night. If the mattress supports the

body well, the formation of scoliosis is prevented.

• NATURAL MATTRESSES

Natural mattresses are produced using completely

natural materials to prevent spinal problems. It is often

supplemented with other types of natural materials,

especially coconut fibers and horsehair, latex. These

materials stand out with their structure that supports

the spine. It is necessary for the person to choose the

bed that is suitable for him according to his age, weight

and height.

• VISCO MATTRESSES

The purpose of producing visco elastic materials is for

astronauts going on space travel. It was produced by

NASA in order to maximize the comfort level of astronauts

on their journey to space. Visco mattresses are

produced using elastic material. It is another alternative

bed type for scoliosis patients. The biggest reason why

it is an alternative is that the bed can take this shape no

matter how much the body’s weight is.


There are two advantages it provided;

1. The weight of the body organs is evenly distributed

on the bed.

2. The body is supported during sleep.

3. As a result of two factors, there is no spinal curvature.

The body stays in the correct position throughout the

night.

• PACKAGE SPRING MATTRESSES

In the design of the mattress, an interlocking system is

used. The purpose of choosing this system is to ensure

people to be comfortable during sleep and to receive

a feedback according to the pressure applied to the

mattress. Since the package spring system supports the

shoulders, hips and waist of the person, you have a restful

sleep process. As the package spring mattresses are

used, the pain in the muscles and joints gradually begins

to pass. In addition, the quality of each brand varies. For

a high level of comfort, the best of the package spring

mattresses should be chosen.

Flexibility prevails in these mattresses, which are obtained

from the use of special springs and the combination

of fabric bags. That the body weight is not collected

in a single point prevents the formation of collapse in

the bed. When choosing a mattress, everyone wants it to

ile öne çıkar. Kişinin yaşı, kilosu ve boyuna göre kendisine

uygun olan yatağı seçmesi gerekir.

• VISCO YATAKLAR

Visco elastik malzemelerin üretilme amacı uzay yolculuğuna

çıkan astronotlar içindir. Astronotların uzaya

yolculuklarında konfor düzeylerinin maksimum olabilmesi

için NASA tarafından üretilmiştir. Visco yataklar elastik

malzeme kullanarak üretilmiştir. Skolyoz hastaları için

bir diğer alternatif yatak türüdür. Alternatif olmasının

en büyük nedeni vücudun ağırlığı ne kadarsa yatağın bu

şekli alabilmesinden kaynaklıdır.

Bunun sağladığı iki avantaj vardır;

1. Vücut organlarının ağırlığı yatakta dengeli olarak

dağılır.

2. Uyku boyunca vücut desteklenir.

3. İki faktörün sonucunda omurga eğriliği yaşanmamış

olur. Gece boyunca vücut doğru pozisyonda kalır.

• PAKET YAYLI YATAKLAR

Yatağın tasarımında birbirine geçmeli bir sistemi kullanılır.

Bu sistemin tercih edilmesinin amacı; kişilerin uyku

sırasında rahat edebilmesi ve yatağa uygulanan basınca

göre bir dönüt alınmasını sağlamaktır. Paket yay sistemi

kişinin omuz, kalça ve bel kısmını desteklediğinden din-


SLEEPWELL | EXPERT TIPS 80

lendirici bir uyku süreci geçirirsiniz. Paket yaylı yataklar

kullanıldıkça kaslardaki ve eklemlerdeki ağrı yavaş yavaş

geçmeye başlar. Ayrıca her markanın kalitesi değişim

gösterir. Üst düzey bir konfor için paket yaylı yatakların

en iyisi seçilmelidir.

Özel yay kullanımı ve kumaş torbaların birleşiminden

elde edilen bu yataklarda esneklik hâkimdir. Vücut

ağırlığının tek bir noktada toplanmaması yatakta çökme

oluşumunun önüne geçer. Yatak seçerken sağlığı destekleyen

tüm özellikleri içinde barındırmasını herkes ister.

Ancak yatağın maliyeti de önemlidir. Paket yaylı yataklar

ekonomik oluşuyla da dikkat çeker.

contain all the features that support health. But the cost

of the bed is also important. Package spring mattresses

also attract attention with their economics.

That its cost is not high has resulted in it being preferred

by a wide audience. It is also easy to maintain

the bed. They are hygienic and antibacterial. Therefore,

there is no need for extra effort of the people who use it.

It is a bed model with plus points in terms of durability.

In addition to these three elements, that people do not

feel each other’s movements in double beds supports an

uninterrupted sleep process.

HOW SHOULD A SCOLIOSIS PATIENT LIE DOWN?

It is the most recommended way of lying for patients

to sleep in the supine position. This is because the load

on the spine needs to be evenly distributed. Thus, the

curvature of the spine and the increase in curvature are

prevented. There is no obstacle for scoliosis patients

who want to sleep in the side position.

They just need to sleep with their legs pulled towards

their stomachs. They should also put a pillow between

their legs. In this way, they get the right position. Sleeping

face down is not recommended. Not only for scoliosis

patients, but in general, this way of sleeping is not

healthy at all. There is pressure on the organs. Mattress

selection should be medium hard.

Maliyetinin yüksek olmaması geniş bir kitle tarafından

tercih edilmesi sonucunu doğurmuştur. Yatağın bakımı da

kolaydır. Hijyenik ve anti bakteriyeldirler. Bu yüzden kullanan

kişilerin ekstra çabasına gerek olmaz. Dayanıklılık

açısından da artı puana sahip bir yatak modeldir. Bu üç

unsura ek olarak çift kişilik yataklarda kişilerin birbirinin

hareketini duymaması kesintisiz bir uyku süreci yaşamalarını

destekler.

SKOLYOZ HASTASI NASIL YATMALI?

Hastaların sırt üstü pozisyon alarak uyumaları en çok

tavsiye edilen yatış şeklidir. Bunun sebebi omurga üstüne

binen yükün eşit bir şekilde dağılmasının gerekliliğidir.

Omurgadaki eğrilik oluşumu ve eğriliğin artması böylece

engellenmiş olur. Yan pozisyonda uyumak isteyen skolyoz

hastaları için de bir engel yoktur.

Sadece bacaklarını karınlarına doğru çekerek uyumaları

gerekir. Bir de bacaklarının arasında yastık koymaları

gerekir. Bu sayede doğru pozisyona kavuşurlar. Yüz üstü

uyumak önerilmez. Sadece skolyoz hastaları için değil genel

olarak da bu uyuma şekli hiç sağlıklı değildir. Organlar

üzerinde baskı oluşur. Yatak seçimi orta sert şeklinde

olmalıdır.


SLEEPWELL | FAIR 82

CIFM/interzum guangzhou 2023

to continue focus on innovation,

spotlight upholstery accessories

with upgraded exhibition space

CIFM/interzum guangzhou 2023 daha büyük

alanda döşeme aksesuarları ile öne çıkan

inovasyon odaklı organizasyonu için hazır

Asia’s largest furniture manufacturing event - CIFM/

interzum guangzhou - will take place once again

in China from March 28 to 31, 2023. As the weathervane

of the furniture industry, the exhibition attracts

more than 1,000 leading companies to participate every

year.

The industry celebrates positive signals on development

following the recent release of an action plan by the Chinese

government to promote high-quality development of

the home furnishing market.

The upcoming CIFM /interzum guangzhou will also continue

its focus on presenting innovative furniture production

technologies and applications to provide new momentum

for industry growth.

A GATHERING OF LEADING COMPANIES

CIFM/interzum guangzhou 2023 will cover 330,000 square

meters in space and feature over 1,100 exhibitors, including

about 200 international leading companies. More than

140,000 trade visitors are expected to walk the exhibition

halls.

Product exhibits cover hardware accessories and components,

interior decoration materials and accessories, upholstered

furniture production machinery and accessories,

wood products and panels, adhesives, coatings and other

chemical raw materials as well as woodworking furniture

production machinery, equipment and accessories.

Originating from interzum Cologne - the world’s leading

exhibition in the industry - interzum guangzhou entered

the Chinese market in 2004 and has been joining forces

with the China International Furniture Fair (CIFF). As one

of the few international platforms integrating innovative

technologies and applications in the furniture industry in

China, CIFM/interzum guangzhou brings together furniture

manufacturers with international influence and the

Asya’nın en büyük mobilya üretim etkinliği - CIFM/interzum

guangzhou - 28-31 Mart 2023 tarihleri arasında Çin’de bir

kez daha gerçekleşecek. Mobilya endüstrisinin rüzgar gülü

olarak fuar her yıl 1.000’den fazla lider şirketi ağırlıyor

Çin hükümeti tarafından ev mobilyası pazarının yüksek kaliteli

gelişimini teşvik etmek için yakın zamanda yayınlanan

bir eylem planının ardından sektör, gelişmeye ilişkin olumlu

sinyalleri kutluyor.

Yaklaşan CIFM /interzum guangzhou da endüstri büyümesi

için yeni bir ivme sağlamak üzere yenilikçi mobilya üretim

teknolojileri ve uygulamaları sunmaya odaklı olarak devam

edecek.

ÖNDE GELEN ŞIRKETLERIN BULUŞMASI

CIFM/interzum guangzhou 2023, 330.000 metrekareyi kapsayacak

ve yaklaşık 200 uluslararası lider şirket dahil olmak

üzere 1,100’den fazla katılımcıyı ağırlayacak. 140.000’den

fazla sektör temsilcisinin sergi salonlarını gezmesi bekleniyor.

Fuarın sunduğu ürün gamı, donanım aksesuarları ve

bileşenleri, iç dekorasyon malzemeleri ve aksesuarları, döşemeli

mobilya üretim makine ve aksesuarları, ahşap ürünler


promising Chinese and Asian furniture markets, providing

exhibitors with more exposure, attention, and cross-regional

opportunities.

THE INDUSTRY HEAVYWEIGHTS TO EXHIBIT AT

THE EVENT IN 2023 INCLUDE:

* Machinery and Equipment for Woodworking: Freud, Hiteco,

HSD, Paolino Bacci, SCM, Wemhoener

* Hardware and Components: FGV, King Slide, Reggar,

Repon, Sugatsune

* Decorative Papers, Decor Surfaces: Ahlstrom-Munksjö,

impress, Interprint, LamiGraf, LX Hausys, Rehau, Schattdecor,

Senosan

*Wood, Wood Products and Panels: American Hardwood

Export Council, American Softwoods, DECOSPAN, Kronospan,

Quebec Wood Export Bureau

* Materials for Upholstery and Bedding: Coolist, Love Home

Fabrics (GTA, Symphony Mills, Ter Molst, Artilat, Talalay

Global)

* Adhesives and Chemical Products: H.B. Fuller, Henkel,

IWG, Kleiberit, Simalfa

* Machinery and Equipment for Upholstery and Bedding:

Adler, DewertOkin, limoss, LINAK, Timotion

ve paneller, yapıştırıcılar, kaplamalar ve diğer kimyasal

hammaddelerin yanı sıra ahşap mobilya üretim makine,

ekipman ve aksesuarlarını kapsıyor.

Gücünü ve kaynağını sektörde dünyanın önde gelen fuarı

olan interzum Köln’den alan interzum guangzhou, 2004

yılında Çin pazarına girdi ve Çin Uluslararası Mobilya Fuarı

(CIFF) ile güçlerini birleştirdi. Çin’deki mobilya endüstrisindeki

yenilikçi teknolojileri ve uygulamaları entegre eden

birkaç uluslararası platformdan biri olan CIFM/interzum

guangzhou, mobilya üreticilerini uluslararası etki ile gelecek

vaat eden Çin ve Asya mobilya pazarlarını bir araya getirerek,

katılımcılara daha fazla ilgi, dikkat ve çapraz etkileşim

sağlıyor.

2023’TE ETKINLIKTE SERGILENECEK SANAYI

LIDERLERINDEN ÖNE ÇIKANLAR:

* Ağaç İşleme Makineleri ve Ekipmanları: Freud, Hiteco, HSD,

Paolino Bacci, SCM, Wemhoener

* Donanım ve Bileşenler: FGV, King Slide, Reggar, Repon,

Sugatsune

* Dekoratif Kağıtlar, Dekor Yüzeyler: Ahlstrom-Munksjö,

impress, Interprint, LamiGraf, LX Hausys, Rehau, Schattdecor,

Senosan

* Ahşap, Ahşap Ürünler ve Paneller: Amerikan Sertağaç

İhracat Konseyi, Amerikan Yumuşak Ağaçlar, DECOSPAN,


SLEEPWELL | FAIR 84

ANTICIPATING MARKET DEMAND

Participants can expect an expanded and upgraded upholstery

accessories zone in Hall 14.2, Zone C for the new

edition of CIFM/interzum guangzhou to accommodate

more new technologies and products.

According to statistics from iResearch, the post-80s and

90s consumer segment have become the backbone of the

market. Their demands for variety, customization, and

environmental sustainability of furniture are constantly

emerging, presenting new business opportunities, pushing

traditional furniture makers to think out of the box,

integrating advanced technologies and applications from

abroad to enhance competitiveness, and in turn driving the

recovery of the entire industry.

The well-received Vitality of Sustainable Innovation to

Life (VSIL) Forum to be held during the exhibition will

also launch a dedicated session on furniture upholstery

accessories, and feature experts and scholars at home

and abroad to discuss and share their industry insights

alongside key opinion leaders. Cutting-edge solutions and

hot topics such as material innovation, product R&D, and

cross-border technical integration.

CELEBRATING OUTSTANDING FURNITURE ACCES-

SORIES

Originating from the famed interzum Award, the interzum

guangzhou AWARD - 20 PLUS 20 Outstanding Furniture

Accessories Annual List is the Asian equivalent attracting

the active participation of leading furniture accessories

Kronospan, Quebec Ahşap İhracat Bürosu

* Döşeme ve Yatak Malzemeleri: Coolist, Love Home Kumaşları

(GTA, Symphony Mills, Ter Molst, Artilat, Talalay Global)

* Yapıştırıcılar ve Kimyasal Ürünler: H.B. Fuller, Henkel, IWG,

Kleiberit, Simalfa

* Döşemelik ve Yatak Takımları için Makine ve Ekipmanlar:

Adler, DewertOkin, limoss, LINAK, Timotion

PAZAR TALEBINI TESPIT VE TAHMIN ETMEK

Katılımcılar, CIFM/interzum guangzhou’nun yeni baskısı

için Salon 14.2, Bölge C’de daha fazla yeni teknoloji ve ürünü

barındırmak için genişletilmiş ve yükseltilmiş döşeme aksesuarları

bölgesi bekleyebilirler.

iResearch istatistiklerine göre, 80’ler ve 90’lar sonrası


enterprises at the exhibition annually. The winning list

has been serving as a constructive source for guiding and

shaping the development of the industry. The Awards is

open for nomination. Selections will be made based on the

innovativeness, sustainability, safety and functionality of

the nominated products.

A special exhibition area will showcase the winning products

throughout the entire exhibition period, and winning

companies will also be honored at the 2023 awards ceremony.

To learn more about the event, visit www.interzum-guangzhou.com.

tüketici segmenti pazarın bel kemiği haline geldi. Mobilyada

çeşitlilik, kişiselleştirme ve çevresel sürdürülebilirlik talepleri

sürekli olarak ortaya çıkmakta, yeni iş fırsatları sunmakta,

geleneksel mobilya üreticilerini alışılmışın dışında düşünmeye

itmekte, rekabetçiliği artırmak için yurtdışından ileri teknoloji

ve uygulamaları entegre etmekte ve bunun sonucunda

da tüm endüstri.

Fuar sırasında gerçekleştirilecek olan ve büyük beğeni

toplayan Vitality of Sustainable Innovation to Life (VSIL) Forumu,

mobilya döşeme aksesuarları üzerine özel bir oturum

başlatacak ve önemli görüşlerin yanı sıra endüstri anlayışlarını

tartışmak ve paylaşmak için yurtiçinde ve yurtdışında

uzmanlar ve akademisyenlere yer verecek. liderler. Malzeme

yeniliği, ürün Ar-Ge ve sınır ötesi teknik entegrasyon gibi son

teknoloji çözümler ve sıcak konular.

OLAĞANÜSTÜ MOBILYA AKSESUARLARINI

KUTLAMAK

Ünlü interzum Ödülü’ne dayanan interzum guangzhou

AWARD - 20 PLUS 20 Olağanüstü Mobilya Aksesuarları Yıllık

Listesi, her yıl önde gelen mobilya aksesuarları işletmelerinin

aktif katılımını çeken Asya’daki eşdeğeridir. Kazanan liste,

endüstrinin gelişimini yönlendirmek ve şekillendirmek için

yapıcı bir kaynak olarak hizmet ediyor. Ödüller adaylığa

açıktır. Aday gösterilen ürünlerin yenilikçiliği, sürdürülebilirliği,

güvenliği ve işlevselliğine dayalı olarak seçimler

yapılacaktır. Özel bir sergi alanı, tüm sergi dönemi boyunca

kazanan ürünleri sergileyecek ve kazanan şirketler de 2023

ödül töreninde onurlandırılacak.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.interzum-guangzhou.com

adresini ziyaret edin.


SLEEPWELL | EXPERT TIPS 86

WHAT IS

HYPNIC

JERK AT

SLEEP?

Uykuda sıçrama

(hipnik pislik) nedir?

The hypnic jerk, which is called the state of sleep

jumping among the people, and which researchers

search more as ‘What is sleep jumping’ can

also be called the state of falling in a dream. As can be

seen, the same term can be mentioned under many

different names. Sometimes we can startle while sleeping.

For the most part, this condition is rarely seen, but

some people experience longer. The process should be

followed, as there may be a sleep disorder.

If there is a sudden feeling of startle and falling during

the sleeping phase, this is hypnic jerk. In the process,

you will not be fully asleep. As a result of the studies on

the subject, 70% of the brain is contracted during sleep.

However, we do not feel all of these contractions.

Twitches that we do not naturally feel do not interrupt

our sleep. However, some people experience involuntary

twitching of the muscles every night, others rarely

experience it. People who experience frequently may

question the cause of the issue. But, it should be noted

that there is no serious health problem.

Hypnic jerk isn’t considered a disease anyway. It only

negatively affects daily life psychologically. It is because

the inability to fall asleep leads to insomnia. Insomnia

prevents both daily routines and causes some diseases.

WHAT ARE THE REASONS OF HYHNIC JERK DUR-

ING SLEEP?

Jumping at sleep is a common occurrence in people’s

lives. Involuntary jump attacks can negatively affect the

quality of life of people. Intense anxiety and stress are


Halk arasında daha çok uykuda sıçrama hâli olarak isimlendirilen,

konu ile ilgili araştırma yapanların daha çok ‘Uykuda sıçrama

nedir?’ şeklinde arattığı hipnik pislik, rüyada düşme hâli olarak da

tabir edilebilir. Görüldüğü gibi çok farklı isimlerde aynı terimden

bahsedilebilir. Bazen uyuma sırasında irkilebiliriz. Çoğunlukla bu

durum nadir görülür ama bazı insanlar daha fazla yaşar. Uyku

bozukluğu yaşama durumu söz konusu olabildiğinden süreç takip

edilmelidir.

Uyuma aşamasında ani bir şekilde irkilme ve düşme hissiyatı

yaşanıyorsa bu durum hipnik pisliktir. Süreçte tam olarak uykuya

dalmamış olursunuz. Konu hakkında yapılan çalışmalar sonucunda

uyku sırasında beynin %70’inde kasılma görülür. Ancak biz bu

kasılmaların tamamını hissetmeyiz.

Doğal olarak hissetmediğimiz seğirmeler uykumuzu bölmez. Ancak

kasların istemsiz bir şekilde seğirmesi durumunu bazı insanlar her

gece gibi, bazıları da nadir olarak yaşar. Sıklıkla yaşayan kişiler

konunun nedenini sorgulayabilir. Ancak ciddi bir sağlık sorunu

olmadığını söylemekte fayda vardır.

Zaten hipnik pislik bir hastalık olarak değerlendirilmiyor. Sadece

günlük yaşamı psikolojik yönden olumsuz etkiler. Çünkü uykuya dalamama

uykusuzluğu beraberinde getirir. Uykusuzlukta hem günlük

rutinleri engeller hem de bazı hastalıkların oluşmasına yol açar.

UYKUDA SIÇRAMA NEDENLERI NELERDIR?

Uykuda sıçrama, insanların hayatında yaygın görülen bir durumdur.

İstemsiz bir şekilde yaşanan sıçrama atakları kişilerin yaşamını

kalitesini eksi yönde etkileyebilir. Uyku sırasında ya da uykuya

geçişte sıçrama yaşanmasının nedenleri arasında yoğun kaygı hâli

ve stres başta gelir.

Uykuya geçişte aslında kaslar gevşer ama beyin çalışmaya devam

eder. Stresli ve kaygılı ruh haliyle uykuda seğirme ataklarını tetikler.


SLEEPWELL | EXPERT TIPS 88

among the causes of jumping during sleep or transition

to sleep.

In fact, the muscles relax during the transition to sleep,

but the brain continues to work. Stressful and anxious

mood triggers twitch attacks in sleep. If you exaggerate

the amount of alcohol, cigarettes or caffeine on a daily

basis, you can change the overall balance of the brain.

This causes the transition time to sleep to be prolonged.

In other words, stimulants affect the time to fall asleep.

If you cannot meet your daily sleep needs adequately,

this is a factor in experiencing hypnic jerk. We always

talk about the positive effects of doing sports on people.

However, when you do sports just before going to sleep,

you can trigger hypnic jerk.

When researches on the origin of hypnic jerk are made,

it is possible that primates, the evolutionary ancestors,

experience hypnic jerk during falling asleep in order to

adjust the position for sleep.

WHAT ARE THE SYMPTOMS OF HYPNIC JERK?

• Contraction of one or more muscles or shaking of the

body

• Feeling like falling from a high place with eyes closed

Alkol, sigara veya kafein miktarını günlük olarak

abartıyorsanız beyinin genel dengesini değiştirebilirsiniz.

Bu da uyku anına geçiş süresinin uzamasına sebep

olur. Yani uyarıcı maddeler uykuya dalma süresini

etkiler.

Günlük uyku ihtiyacınızı yeterli düzeyde karşılayamıyorsanız

bu da hipnik pislik yaşamaya etkendir. Spor

yapmanın kişiler üzerinde olumlu etkilerine her zaman

değiniyoruz. Ancak uyumadan hemen önce spor

yaptığınız zaman hipnik pislik yaşanmasını tetikleyebilirsiniz.

Hipnik pisliğin kökenine dair araştırmalar yapılınca

evrimsel atalar olan primatların uykuya dalma esnasında

uyku için pozisyon ayarlamak adına hipnik pislik

yaşanması söz konusudur.

UYKUDA SIÇRAMANIN BELIRTILERI NELERDIR?

• Bir ya da daha fazla kasın kasılması veya vücudun

sarsılma geçirmesi

• Gözler kapalıyken yüksek bir yerden düşer gibi bir his

yaşanması

• Kişinin rüya görür gibi bir an yaşarken aniden düştüğünü

görmesi


• Seeing the person suddenly fall while having a dreamlike

moment.

• When dreaming, the dream takes the form of a nightmare

and suddenly jumps

• Feeling of having a scary dream, jumping off a cliff or

falling into a void during the dream

• Excessive sweating during sleep

• Acceleration of heart rhythm during sleep

All these substances cause jumping in sleep. If you are

experiencing these substances or similar events, you are

experiencing hypnic jerk symptoms.

HOW IS HYPNIC JERK RECOVERED?

Since there is no health problem, it does not necessarily

require a treatment process. But when it is seen

frequently, it makes a problem as it will disrupt the

sleeping balance. In such a case, it is necessary to have

hypnic jerk therapy. There are applications that you can

do beforehand. For example, if your daily caffeine consumption

is high, you can take precautions by reducing

it. Avoid consuming caffeinated beverages, especially

towards the evening. It is not simply enough to stop caffeine.

You should also reduce your nicotine and alcohol

consumption. If you regularly do sports, you can take

it as early in the day as possible. Sports in the evening

• Rüya görürken rüyanın kâbus şeklini alması ve aniden

sıçrama hâli

• Korkunç bir rüya görme, rüya sırasında bir uçurumdan

aşağı atlama ya da boşluğa düşme hissiyatı

• Uyku sırasında fazlaca terleme

• Uyku esnasında kalp ritminin hızlanması

Tüm bu maddeler uykuda sıçramaya neden olur. Bu

maddeler veya bunlara benzer olayları yaşıyorsanız

hipnik pislik belirtileri geçiriyorsunuz demektir.

UYKUDA SIÇRAMA NASIL GEÇER?

Sağlık problemi olmadığı için zorunlu olarak bir tedavi

süreci gerektirmez. Ama sıkça görüldüğü zaman uyuma

dengesini bozacağı için sorun oluşturur. Böyle bir

durumda hipnik jerk tedavisi olmak gerekir.

Öncesinde sizin yapabileceğiniz uygulamalarda vardır.

Mesela, günlük kafein tüketiminiz fazla ise bunu

azaltarak önlem alabilirsiniz. Özellikle akşama doğru

kafein içerikli içecekler tüketmekten kaçınınız. Sadece

kafeini kesmek yeterli değildir. Nikotin ve alkol tüketimini

de azaltmanız gerekir.

Düzeni olarak spor yapıyorsanız bunu mümkün olduğu

kadar günün erken saatlerine çekebilirsiniz. Akşam

saatlerinde yapılan spor keyifli bir uykuyu kaçırmanı-


SLEEPWELL | EXPERT TIPS 90

hours are among the factors that can cause you to miss

a pleasant sleep. Disconnect from technological devices

such as TV, phone, tablet or PC about half an hour before

going to sleep. One of the most recommended things for

those who experience hypnic jerk is breathing exercises.

Recommended breathing exercises are done after going

to bed and are continued regularly every day. Thus, a

regular coordination between heart rate, breathing and

brain is ensured. This initiates a more comfortable sleep

process.

WHEN TO SEE THE DOCTOR?

If all of these methods in the previous title were ineffective

or you could not apply them correctly enough, then

you can get support from psychotherapists or psychologists.

According to the patient’s condition, special therapy

forms are developed and applied by these doctors.

At the core of these therapies they focus on self-conditioning.

In addition, knowing and applying the methods

that can be done at home does not satisfy some patients.

Some patients relieve by explaining themselves.

Sometimes they need advice from someone. Therefore,

they feel better psychologically by going to the doctor. In

addition, encountering a serious sleep disorder situation

increases the need to go to the doctor even more. To

prevent sleep disturbance with medical treatment, the

doctor may prescribe sleeping pills or muscle relaxants.

However, before all these solutions, the tests are done in

a laboratory environment. Treatment is given according

to the results of the tests. Sometimes, even changing

daily routines can cause sleep patterns to be restored

without the need for any psychotherapy treatment, and

cause the experienced twitches to pass spontaneously. If

the changed routines are more peaceful than the previous

lifestyle, this is possible.

za sebep olabilecek etkenler arasındadır. Uyumadan

yaklaşık yarım saat önce tv, telefon, tablet veya pc gibi

teknolojik aletler ile olan ilişkinizi kesiniz. Hipnik pislik

yaşayanlara en çok önerilen şeylerden birisi nefes

egzersizleridir.

Önerilen nefes egzersizleri yatağa girdikten sonra

yapılır ve her gün düzenli olarak devam edilir. Böylece

kalp hızı, nefes ve beyin arasında düzenli bir koordinasyon

sağlanır. Bu da daha rahat bir uyku sürecini

başlatır.

NE ZAMAN DOKTORA GIDILMELI?

Eğer bir önceki başlıktaki tüm bu yöntemlerin hepsi

sonuçsuz kaldıysa ya da yeterince doğru bir biçimde

uygulayamadıysanız bu durumda psikoterapistler veya

psikologlardan destek alabilirsiniz. Hastanın durumuna

göre bu doktorlar tarafından özel terapi şekilleri

geliştirilir ve uygulanır.

Bu terapilerin özünde kişinin kendini şartlandırması

üzerine eğilirler. Ayrıca evde yapılabilecek yöntemleri

bilmek ve uygulamak bazı hastaları tatmin etmez.

Bazı hastalara kendilerini anlatarak rahatlar.

Bazen de birinden öneri alma ihtiyacı duyarlar. Dolayısıyla

doktora giderek kendilerini psikolojik anlamda

daha iyi hissederler. Ayrıca ciddi uyku bozukluğu

durumu ile karşılaşmak doktora gitme ihtiyacını

daha da arttırır. Doktor tedavisi ile uyku bozukluğunu

engellemek için doktor, uyku hapı veya kas gevşetici

verebilir. Ancak tüm bu çözümlerden önce laboratuvar

ortamında test yapılır. Testlerin sonucu doğrultusunda

tedavide bulunulur. Bazen günlük rutinleri değiştirmek

bile hiç bir psikoterapi tedavisine gereksinim

duymadan uyku düzeninin tekrardan sağlanmasına,

yaşanan seğirmelerine kendiliğinden geçmesine neden

olabilir. Değişen rutinler önceki yaşam biçiminden

daha huzurluysa bu muhtemeldir.


SLEEPWELL | PROFILE 92

Yataş Group Increased Its

Turnover by 140% with New

Brands and Raised its Year-End

Target from 5 Billion TL to 6

Billion TL

Yataş Grup Yeni Markalarla Cirosunu

% 140 Artırdı, Yılsonu Hedefini 5 Milyar

TL’den 6 Milyar TL’ye çıkardı

Continuing to grow with the aim of becoming a world

brand, Yataş Group continues on its way with new

brands it has incorporated in, as well as its strong

brands Enza Home, Yataş Bedding and Divanev. In addition

to Yataş Project and Yataş Foam, which serve as B2B,

it made a strong start into 2022 with its new sleep brand

Puffy. The Group achieved a turnover of 2.7 billion TL by

catching its total turnover last year in the first half of 2022.

As a result of these successful steps, Yataş Group revised its

year-end targets and increased its turnover target from 5

billion TL to 6 billion TL.

THE TARGET IS NOW GROWTH IN THE GLOBAL

MARKET

Yataş Group CEO Nuri Öztaşkın, who said that Yataş Group

now appeals to wider segments with the Yataş Project,

Yataş Foam and Puffy brands, said: “Enza Home and Yataş

Bedding are Turkey’s most well-known and loved brands…

With our new brands, we have gained momentum and

become stronger. With a turnover increase of 140%, we

achieved last year’s total turnover in the first half of 2022,

by reaching a turnover of 2.7 billion TL. Therefore, we revised

our year-end targets upwards, and we anticipate that

we can complete the year with a turnover of approximately

6 billion TL. Yataş Project, one of our new brands, specially

designs and manufactures everything that an establishment

will need, from main products such as beds, bases,

headboards, armchairs, corner groups and panel furniture

to textile products such as towels, duvet covers and bedspreads.

Yataş Foam, which uses the most up-to-date technologies

in production, offers its products developed with 5

different techniques to its customers by testing them with

Bir dünya markası olma hedefiyle büyümesini sürdüren

Yataş Grup, güçlü markaları Enza Home, Yataş Bedding

ve Divanev’in yanı sıra bünyesine kattığı yeni markalarla

yoluna emin adımlarla devam ediyor. B2B şeklinde hizmet

veren Yataş Project ve Yataş Foam’ın yanı sıra yeni uyku

markası Puffy ile 2022’ye güçlü bir giriş yaptı. Grup, geçen

seneki toplam cirosunu 2022’nin ilk yarısında yakalayarak

2,7 milyar TL ciroya ulaştı. Bu başarılı adımlar neticesinde

yılsonu hedeflerini revize eden Yataş Grup, 5 milyar TL olan

ciro hedefini 6 milyar TL’ye çıkardı.

HEDEFTE GLOBAL PAZARDA BÜYÜME VAR

Yataş Project, Yataş Foam ve Puffy markaları ile Yataş

Grup’un artık daha geniş kesimlere hitap ettiğini söyleyen

Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, şunları söyledi: “Enza

Home ve Yataş Bedding Türkiye’nin en bilinen ve sevilen

markaları… Yeni markalarımızla Enza Home ve Yataş

Bedding’den gelen gücümüze güç kattık. Yüzde 140’lık ciro


density, hardness, collapse and strength in accordance with

TSE, ISO, ASTM standards and meticulously testing them.

Puffy, which mainly appeals to B and C segment consumers,

achieved a serious growth by spreading to places where

Yataş Group had not been before, with its quality products.

Our goal is to increase our strength in both domestic and

global markets by reaching wider audiences with our new

brands.”

Yataş Project, which has realized turnkey projects in all

businesses from hotel to hospital, dormitory to guesthouse,

achieved a turnover growth of approximately 2.5 times

more compared to the first 6 months of the previous year,

and achieved a share of 2.2 percent from the total turnover

in the first 6 months. Yataş Group branded its foam and

fiber production experience, which is nearly half a century

years old, under the name Yataş Foam. Yataş Foam, which

produces different foam technologies, fibers and medical

pillows, doubled its turnover compared to the first 6

months of the previous year and achieved a share of 8.1

percent from the total turnover.

PUFFY REACHED ITS 2021 TOTAL TURNOVER IN

THE FIRST 6 MONTHS OF THIS YEAR

Yataş Group’s newest brand, Puffy, met with consumers

in January last year. In October 2021, it reached wide

audiences by making its first TV launch. Started sales with

mattresses, bases, headboards and white home textiles

(pillows, quilts, under sheets) products, Puffy added

colorful home textiles to its product range as of June 2022.

Having opened 41 exclusive stores, Puffy now reached

708 sales points in total. In addition, the brand also offers

online shopping services both on its own website and from

different marketplaces. Reaching its 2021 total turnover in

the first 6 months of 2022 with its successful work, Puffy

has grown more than 3 times this year compared to the

first 6 months of 2021. Thus, in 2022, Yataş Group had a

share of approximately 4% in its total turnover.

artışıyla geçen seneki toplam ciromuzu 2022’nin ilk yarısında

yakaladık, 2,7 milyar TL ciroya ulaştık. Dolayısıyla yılsonu

hedeflerimizi yukarı yönlü revize ettik, yılı yaklaşık 6 milyar

TL ciro ile tamamlayabileceğimizi öngörüyoruz. Yeni markalarımızdan

Yataş Project, yatak, baza, başlık, koltuk, köşe

grubu ve panel mobilya gibi ana ürünlerden havlu, nevresim

ve yatak örtüleri gibi tekstil ürünlerine, bir işletmenin ihtiyaç

duyacağı her şeyi özel olarak tasarlayıp üretiyor. Üretimde

en güncel teknolojileri kullanan Yataş Foam ise 5 farklı

teknikle geliştirdiği ürünlerini TSE, ISO, ASTM standartlarına

uygun olarak yoğunluk, sertlik, çökme ve mukavemet

testlerinden geçirilerek titizlikle kontrol ederek müşterilerine

sunuyor. Ağırlıklı olarak B ve C segment tüketiciye hitap

eden Puffy ise kaliteli ürünleri ile Yataş Grup’un daha önce

yer almadığı noktalara yayılarak ciddi bir büyüme sağladı.

Hedefimiz yeni markalarımızla birlikte daha geniş kitlelere

ulaşarak hem yurt içinde hem de global pazarlardaki gücümüzü

artırmak.”

Otelden hastaneye, yurttan misafirhaneye tüm işletmelerde

anahtar teslim, tasarım ve uygulamalara imza atan Yataş

Project, geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre yaklaşık 2,5 katlık

bir ciro büyümesi gerçekleştirirken ilk 6 ayda toplam cirodan

yüzde 2,2’lik pay elde etti. Yataş Grup, yarım asra yaklaşan

sünger ve elyaf üretim tecrübesini ise Yataş Foam ismiyle

markalaştırdı. Farklı sünger teknolojileri, elyaflar ve medikal

yastıklar üreten Yataş Foam geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre

cirosunu 2 katına çıkararak toplam cirodan yüzde 8,1’lik pay

elde etti.

PUFFY 2021 YILI CIROSUNA BU YIL ILK 6 AYDA

ULAŞTI

Yataş Grup’un en yeni markası Puffy, geçen yıl Ocak ayında

tüketicilerle buluştu. 2021 Ekim ayında ise ilk TV lansmanını

yaparak geniş kitlelere ulaştı. Satışa yatak, baza, başlık ve

beyaz ev tekstili (yastık, yorgan, alez) ürünleriyle başlayan

Puffy, 2022 Haziran ayı itibarıyla renkli ev tekstilini de ürün

yelpazesine ekledi. 41 münhasır mağaza açan Puffy, toplamda

708 satış noktasına ulaştı. Bununla beraber marka hem

kendi internet sitesi üzerinden hem de farklı pazaryerlerinden

online alışveriş hizmeti de sunuyor. Başarılı çalışmalarıyla

geçen yıl gerçekleştirdiği ciroya 2022 yılında ilk 6 ayda

ulaşan Puffy, 2021’in ilk 6 ayına göre bu yıl 3 katın üzerinde

büyüme gerçekleştirdi. Böylece 2022 yılında Yataş Grup toplam

cirosunda yaklaşık yüzde 4’lük paya sahip oldu.


SLEEPWELL | NEWS 94

BEST

MATTRESS

OF 2022

2022’NİN EN İYİ

YATAKLARI

Looking for the best mattress to provide you with

the right comfort? We can list the best mattress of

2022 if you cannot decide among the various options.

You can go through what size mattress to choose

and what to ask the salesperson to ensure the mattress

is durable.

SEALY MATTRESS SHOWCASING TRUE COMFORT:

Sealy showcases innovation and brilliance in their

mattress!

It has an extensive background and long history in the

world of beds and mattresses. The Sealy range seeks to

promote a fuller and deeper sleep which cuts out tossing

and turning in your sleep. It assists you in finding

your natural sleeping position by responding to the

pressure points your body weight puts. The construction

of the Sealy mattress consists of various layers of

latex and memory foam, which offer cool-to-the-touch

comfort in both the performance cover and the sleep

surface.

SERTA MATTRESS OFFERS THE FOLLOWING BEN-

EFITS:

• It relieves back pain due to its gel memory foam that

supports your body. It keeps your body aligned and

protects the back from being stiff.

Size doğru konforu sağlayacak en iyi yatağı mı arıyorsunuz?

Çeşitli seçenekler arasında karar veremiyorsanız,

2022’nin en iyi yatağını listeleyebiliriz. Hangi ebatta

yatak seçeceğinizi ve yatağın dayanıklı olduğundan emin

olmak için satış görevlisinden ne isteyeceğinizi gözden

geçirebilirsiniz.

GERÇEK KONFOR GÖSTEREN SEALY YATAK:

Sealy, yataklarında yenilik ve parlaklık sergiliyor!

Yatak ve şilte dünyasında geniş bir geçmişe ve uzun bir

tarihe sahiptir. Sealy serisi, uykunuzda savrulmayı ve

dönmeyi ortadan kaldıran daha dolu ve derin bir uykuyu

sunmayı amaçlar. Vücut ağırlığınızın koyduğu baskı noktalarına

tepki vererek doğal uyku pozisyonunuzu bulmanıza

yardımcı olur. Sealy yatağın yapısı, hem performans


• The memory gel’s support and flexibility adapt to your

body’s contours and provide cushioning support to

sensitive areas.

• It transfers heat from your body into the foam to keep

your muscles cool and breathable while sleeping.

The Beautyrest mattress has a modern design of the

Beautyrest Black. It features a premier support system

designed with zoned T3 Pocketed Coil® Technology for

support where your body needs the most. It provides

cooling power to keep you comfortable throughout the

night. The sleep technology of a Beautyrest mattress

meets perfect luxury from its unparalleled cooling, superior

comfort, and unique appearance. Its strands are

wound into a singular coil absorbing energy, reducing

motion, and providing exceptional support.

GET THE RIZE MATTRESS IF YOU ARE LOOKING

FOR SOME EXTRA SOFTNESS.

It is a cooler mattress because of the added airflow and

provides firm support. The Rize mattress contours to

your exact shape, relieving pain and pressure. It offers a

firm but bouncy surface, a good mix of comfort and support

due to its resistance. You can get an enhanced look

at the mattress through Rize, solve all your sleep-related

problems, and get an updated adjustable bed for a good

night’s sleep. An adjustable bed provides something solid

to hold on to while getting into bed. Raising the head

to get out of bed makes it easier to sit up and get your

feet on the ground before standing up.

ONE CAN NOT GO WRONG WITH KINGSDOWN

MATTRESS

Kingsdown mattress includes both pocket coil and ulkılıfında

hem de uyku yüzeyinde dokunuşa serinlik sunan

çeşitli lateks ve hafızalı köpük katmanlarından oluşur.

SERTA YATAK AŞAĞIDAKI FAYDALARI SUNAR:

• Vücudunuzu destekleyen jel hafızalı köpüğü sayesinde

sırt ağrılarını giderir. Vücudunuzu hizada tutar ve sırtın

sertleşmesini önler.

• Hafıza jelinin desteği ve esnekliği vücudunuzun hatlarına

uyum sağlar ve hassas bölgelere yaslanma desteği

sağlar.

• Uyurken kaslarınızı serin ve nefes alabilir tutmak için

vücudunuzdan ısıyı köpüğe aktarır.

Beautyrest yatak, Beautyrest Black’in modern tasarımına

sahiptir. Vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu

yerde destek için bölgeli T3 Pocketed Coil® Teknolojisi

ile tasarlanmış birinci sınıf bir destek sistemine sahiptir.

Sizi gece boyunca rahatlatmak için soğutma gücü sağlar.

Beautyrest yatağın uyku teknolojisi, harika lüksünü,

benzersiz soğutması, üstün konforu ve benzersiz görünümünden

karşılıyor. Telleri, enerjiyi emen, hareketi azaltan

ve olağanüstü destek sağlayan tek bir bobine sarılıdır.

EKSTRA YUMUŞAKLIK ARIYORSANIZ RIZE YATAĞI

ALIN.

İlave edilen hava akımı sayesinde daha serin bir yatak

haline gelmiştir ve sağlam bir destek sağlar. Rize yatağı

tam sizin şeklinize göre şekil alır, ağrı ve baskıyı hafifletir.

Sağlam ancak esnek bir yüzey, direnci sayesinde iyi bir


SLEEPWELL | NEWS 96

tra-plush Euro-top foam blends. It features a quilted top

with layers of memory foam and a thin layer of micro

coils for contouring support and enhanced stability. Its

innovative sleep technology elevates the possibilities of

restorative sleep. It allows you to determine the firmness

level of your mattress. If you want a mattress with

superior motion isolation, customizable firmness and

comfort levels, and high coil count, you can place your

order for the one which suits your exact needs.

BISCAYNE MATTRESS CAN FULFILL ALL YOUR

NEEDS IN A MATTRESS. IT HAS THE FOLLOWING

CHARACTERISTICS:

• Ultra-plush offers a comfort level

• 800 individually encased and pocketed coils

• True foam encasement facilitates secure attachment

for a greater functionality

• Each coil flexes separately for greater sensitivity to

body shapes

• Made of eco-friendly components with an advanced

gel memory foam

• Durable knit fabric

• Less tossing and turning to achieve deeper stages of

sleep

• Adjustable and friendly to keep your body aligned.

INNOVATIVE AND HIGH-QUALITY TEMPURPEDIC

MATTRESS:

The Tempurpedic mattress was introduced over three

decades ago. It has a unique memory foam that adapts

konfor ve destek karışımı sunar. Rize ile yatağa geliştirilmiş

bir görünüm sağlayabilir, uyku ile ilgili tüm problemlerinizi

çözebilir, iyi bir gece uykusu için güncel olarak

ayarlanabilen yatağa sahip olabilirsiniz. Ayarlanabilir bir

yatak, yatağa girerken kendisine tutunabilecek sağlamlık

sağlar. Yataktan kalkmak için başınızı kaldırmak, ayağa

kalkmadan önce oturmayı ve ayaklarınızı yere basmanızı

kolaylaştırır.

KINGSDOWN YATAKLA YANLIŞ YAPILMAZ

Kingsdown yatak hem paket bobini hem de ultra peluş

Euro-top köpük karışımlarını içerir. Hafızalı köpük

katmanlı kapitone bir üst kısma ve destek ve gelişmiş

stabilite için ince bir mikro bobin katmanına sahiptir. Yenilikçi

uyku teknolojisi, onarıcı uyku imkanlarını arttırır.

Yatağınızın sertlik derecesini belirlemenizi sağlar. Üstün

hareket izolasyonuna, kişiye özel sertlik ve konfor seviyelerine,

ve yüksek bobin sayısına sahip bir yatak istiyorsanız,

ihtiyacınıza uygun olanı sipariş verebilirsiniz.

BISCAYNE YATAK, BIR YATAKTAKI TÜM

IHTIYAÇLARINIZI KARŞILAYABILIR. AŞAĞIDAKI

ÖZELLIKLERE SAHIPTIR:

• Ultra peluş, konfor seviyesi sunar

• 800 ayrı kapalı ve paket bobin

• Gerçek köpük kaplama, daha fazla işlevsellik için güvenli

bağlantı sağlar

• Vücut şekillerine karşı daha fazla hassasiyet için her

bobin ayrı ayrı esner

• Gelişmiş jel hafıza köpüklü çevre dostu bileşenlerden

yapılmıştır

• Dayanıklı örgü kumaş

• Daha derin uyku evrelerine ulaşmak için daha az savurma

ve dönme

• Vücudunuzu hizada tutmak için ayarlanabilir ve arkadaş

canlısı.


YENİLİKÇİ VE YÜKSEK KALİTELİ TEMPURPEDIC

YATAK:

and responds to your body’s temperature, weight, and

shape. The mattress promotes great sleep because of its

personalized support. It comes in various models and

has a pocketed support core that has a high density and

a comfort layer. You can choose to have coffee and movies

in bed in its king-size bed set. The ProAdapt Series

features advanced pressure relief for deep relaxation, so

it would be best to replace your existing mattress with

Tempurpedic.

Stearns and Foster are handcrafted by skilled workers

and provide exceptional quality and a long-lasting

lifespan.

The following qualities make the Stearns and Foster

different from others:

• Silk-infused mattress letting you enjoy a luxurious

night’s sleep.

• Durable paddings.

• Pressure relieving memory foams.

• Temperature regulating latex forms to keep you cool.

Tempurpedic yatak, otuz yılı aşkın bir süre önce piyasaya

sürüldü. Vücudunuzun sıcaklığına, ağırlığına ve şekline

uyum sağlayan ve tepki veren benzersiz bir hafıza köpüğüne

sahiptir. Yatak, kişiselleştirilmiş desteği sayesinde

muhteşem bir uyku sağlar. Çeşitli modellerde bulunabilir

ve yüksek yoğunluklu ve konfor katmanı olan paketli bir

destek çekirdeğine sahiptir. King yatak takımında yatakta

kahve ve film keyfi yapabilirsiniz. ProAdapt Serisi, derin

bir rahatlama için gelişmiş basınç tahliye özelliğine

sahiptir, bu sayede mevcut yatağınızı Tempurpedic ile

değiştirmek en iyisidir.

Stearns ve Foster, kalifiye işçiler tarafından elle yapılmıştır

ve olağanüstü kalite ve uzun bir kullanım ömrü sağlar.

Aşağıdaki nitelikler Stearns ve Foster’ı diğerlerinden

farklı kılar:

• Lüks bir gece uykusunun keyfini çıkarmanızı sağlayan

ipek kaplı yatak

• Dayanıklı dolgular

• Basınç azaltıcı hafızalı köpükler

• Sizi serinletmek için sıcaklık düzenleyici lateks formlar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!