17.11.2022 Views

Unikum 09 November Web

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Studentavisen for Agder GRATIS | <strong>November</strong> 2022<br />

MØRKET KOMMER // WHO IS AFRAID OF ANALYSIS? // DANCE REVIEW: MELLOMLAND


Hvorfor<br />

gråter jeg<br />

så mye?<br />

Er det viktig<br />

å ha sex i<br />

studietiden?<br />

Hvordan<br />

håndterer jeg<br />

sjalusi?<br />

Hvordan kan<br />

jeg få mer<br />

selvtillit?<br />

Still anonyme spørsmål til leger, rådgivere,<br />

psykologer, helsesykepleier og fysioterapeuter.<br />

UANSETT HVA DU LURER PÅ...<br />

Spør oss eller se hva andre spør om på sia.no/studenterspor<br />

STUDENTENES<br />

TRENINGSSENTER<br />

50%<br />

STUDENT<br />

RABATT<br />

*Les mer om gjesttrening på spicheren.no


LEDER<br />

UNIKUM ER EN LÆRINGSPLATTFORM<br />

En arena der studenter kan<br />

utfordre og utfolde seg,<br />

samt erfare hvordan det er<br />

å publisere egne tekster.<br />

Som lesere kanskje har merket så<br />

har vi et bredt spann av sjangere.<br />

Dette fordi jeg ønsker at avisen<br />

skal preges av menneskene<br />

som er i <strong>Unikum</strong>. Jeg ønsker<br />

at skribenter skal jobbe med<br />

skrivingen sin og lære underveis.<br />

Igjennom studieløpet kommer vi<br />

til å skrive utallige oppgaver og<br />

fagtekster. Noen av oss vil kanskje<br />

også fortsette med det videre i en<br />

PhD. De fleste tekstene, om ikke<br />

alle, vil aldri se dagens lys. Det er<br />

utrolig dumt. Publiseringserfaring<br />

er utrolig nyttig. Man lærer<br />

mye av å publisere egne tekster.<br />

Da jeg først begynte som ansvarlig<br />

redaktør i <strong>Unikum</strong> hadde jeg<br />

aldri publisert noe. Ikke en<br />

kronikk eller et leserinnlegg<br />

en gang. Så vidt postet egne<br />

meninger på mine sosiale<br />

plattformer. Jeg var stresset og<br />

redd. Plutselig var det forventet<br />

at jeg skulle skrive leder og<br />

delta med redaksjonelt innhold.<br />

Etter ett og et halvt år og 14<br />

utgaver med <strong>Unikum</strong> i ryggen<br />

har jeg lært en del. Jeg kan se<br />

tilbake på egne artikler jeg har<br />

publisert og ikke huske at det<br />

var jeg som skrev de. Jeg har<br />

blitt så mye tryggere. Det ser<br />

jeg på som en kjemperessurs, en<br />

ressurs som jeg kan ta med meg<br />

inn i studiene og arbeidslivet.<br />

Studentavisen er kanskje ikke<br />

et anerkjent tidsskrift, men<br />

det er faktisk skummelt å<br />

publisere noe uansett, om man<br />

aldri har gjort det før. Da er<br />

dette et greit sted å begynne.<br />

Vi i <strong>Unikum</strong> har startet opp en<br />

fagspalte der alle studenter<br />

kan sende inn bidrag.<br />

Mer info på side 20.<br />

INNHOLD<br />

4 Den ulovlige ultimate skattejakten<br />

7 Poem: [reading / un-reading]<br />

8 <strong>Unikum</strong> prøver: 3 cafés/bakeries in Kristiansand<br />

10 Creepy celebrations in Romania<br />

13 Novelle: Exanimationes incidamus<br />

14 Student‘s Q&A<br />

16 Who is afraid of analysis?<br />

21 <strong>Unikum</strong>‘s Talent Show (photo collage)<br />

22 Poduniverset<br />

25 Oppskrift: Søtpotet- og gulrotsuppe<br />

28 <strong>Unikum</strong>: We are recruiting<br />

26 Encounter at Jegersberg<br />

32 Mørket kommer<br />

34 Dance Review: Mellomland<br />

36 Dikt: bølge mot kyst<br />

37 Extinction Rebellion Sør:<br />

Vi føler demokrativet er blitt svekket<br />

Anja Kathrine Laland Gyberg<br />

redaktor@unikumnett.no<br />

922 944 57<br />

UTGITT AV: Studentavisen <strong>Unikum</strong>, ved Universitetet i Agder<br />

POSTADRESSE: Serviceboks 422, 4604 Kristiansand S<br />

BESØKSADRESSE: Universitetsveien 24, 4630 Kristiansand S<br />

ORG.NR.: 984 544 677<br />

TELEFON: 911 45 962<br />

EPOST: redaktor@unikumnett.no<br />

NETTSIDE: unikumnett.no<br />

TWITTER: twitter.com/unikumnett<br />

FACEBOOK: facebook.com/studentavisenunikum<br />

INSTAGRAM: instagram.com/unikumnett<br />

Publisert <strong>November</strong> 2022<br />

Utgave nummer <strong>09</strong><br />

<strong>Unikum</strong> er studentavisen ved Universitetet i Agder og andre<br />

institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Avisen er<br />

politisk og religiøst uavhengig, og blir drevet på frivillig basis.<br />

<strong>Unikum</strong> følger Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten. Føler<br />

du deg urettferdig behandlet eller på noen måte uriktig fremstilt<br />

av <strong>Unikum</strong>, ber vi deg kontakte redaksjonen.<br />

Redaksjon:<br />

ANSVARLIG REDAKTØR :<br />

Anja Kathrine Laland Gyberg<br />

REDAKTØRER:<br />

Nettredaktør<br />

Nyhetsredaktør<br />

Kulturredaktør<br />

Fotoredaktør<br />

Debattansvarlig<br />

GRAFISK ANSVARLIG:<br />

Mariana Rodrigues Sena<br />

FORSIDE:<br />

Nora Leirvik<br />

Anjali Mariampillai<br />

Evgeniia Kadyrova<br />

Johan Pedersen Betsi<br />

JOURNALISTER/SKRIBENTER:<br />

Anastasia David, Anjali Mariampillai, Anja Kathrine<br />

Laland Gyberg, Embla Eskilt Hagalisletto, Ida Marie<br />

Bruun, Ingrid Nordvik Krossbakken, José Antonio<br />

Hererra, Johan Pedersen Betsi, Mattias Johannessen,<br />

Malin Heggebø Rolfsen, Nora Leirvik, Paul-Daniel<br />

Golban, Rahul Mitra, Vilde Hagen Svanberg<br />

FOTOGRAFER:<br />

Anastasia David, Anjali Mariampillai, Extinction Rebellion,<br />

Ingrid Nordvik Krossbakken, Kilden teater og konserthus, Nora<br />

Leirvik, Peder Kornelius Hatløy Øvereng Åshild Magnesen<br />

DESKEN:<br />

Anastasia David, Anjali Mariampillai, Anja Kathrine Laland<br />

Gyberg, Alexander Horpestad, Halvor Nyhus Hagen, Johan<br />

Pedersen Betsi, Mattias Johannessen, Mariana Rodrigues<br />

Sena, Tobias Klausen, Vilde Hagen Svanberg, Åshild Magnesen<br />

KORREKTUR:<br />

Anjali Mariampillai, Anja Kathrine Laland Gyberg, Malin<br />

Heggebø Rolfsen, Rahul Mitra, Vilde Hagen Svanberg<br />

DAGLIG LEDER:<br />

Halvor Nyhus Hagen<br />

TRYKKING:<br />

Bjorvand & Co<br />

OPPLAG:<br />

400<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 3


AK TUELT<br />

Den ulovlige<br />

ultimate skattejakten<br />

Malin Heggebø Rolfsen<br />

Skribent<br />

Foto: Peder Kornelius Hatløy Øvereng<br />

4


Det burde være ulovlig å kaste spiselig mat, sier<br />

Morten Haldrup Jensen.<br />

Dumpsterdiving har hatt sin storhetstid,<br />

hvor plukking av mat fra søppelet går i<br />

perioder. Flere startet med det som en<br />

kamp mot matsvinn, andre for å forsørge<br />

seg. Dumpsterdiving høres ut som en<br />

vinn-vinn-situasjon for dagligvareeiere og<br />

de som plukker brukbar søppel, men det er<br />

ulovlig.<br />

Hvorfor tror du dumpsterdiving er ulovlig?<br />

Hva er dumpsterdiving?<br />

Dumpsterdiving er et fenomen hvor<br />

man dykker i søppelkasser for å finne<br />

brukbar mat. Ofte til matbutikker som<br />

kaster mat som har gått ut på dato,<br />

men som fortsatt er spiselig<br />

Dumpsterdiver-veteran Morten Haldrup Jensen<br />

plukker søppel ukentlig på vinterhalvåret, men på<br />

sommeren når varmen ødelegger maten, unngår han det.<br />

Jensen har en klar formening om hvorfor han tror å plukke<br />

brukbar mat fra søppelet er ulovlig.<br />

– Jeg tror det er ulovlig fordi det sidestilles med vanlig søppel som<br />

er eiers eiendom inntil det blir avhentet av renovasjonsselskapet,<br />

sier han.<br />

Han forteller at vanlig søppel generelt er ulovlig å ta da det ofte<br />

inneholder personlig informasjon i form av bankopplysninger,<br />

eller sykehistorikk osv.<br />

I følge straffeloven i Norges lover står det skrevet:<br />

§ 321.Tyveri<br />

For tyveri straffes den som tar en gjenstand som tilhører en annen,<br />

med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å<br />

selge, forbruke eller på annen måte tilegne seg den.<br />

Straffen for tyveri er bot eller fengsel inntil 2 år.<br />

Tilføyd ved lov 19 juni 20<strong>09</strong> nr. 74<br />

Selvom søppelet da er kastet i containere er det likevel tilhørende<br />

dagligvarekjedene, og er fortsatt deres eiendom. Dumpsterdiving<br />

regnes trolig som et mindre tyveri, hvor straffen ikke er spesielt<br />

alvorlig. I følge Adger politi er strafferammen for tyveri alt fra bot til<br />

fengsel, avhengig av omstendighetene og beløpet på gjenstandene<br />

som stjeles. Dette håndheves ikke strengere enn loven mot å nyte<br />

alkohol på offentlig sted - så lenge man oppførere seg, blander ikke<br />

politiet seg, sier Eyvind Danielsen fra framtiden i våre hender.<br />

Første gang han dumpsterdivet var i studietiden, trolig i 1999. På<br />

denne tiden var det ikke i tankene å finne mat til seg selv i søppelet.<br />

En dag kom de over en diger container utenfor en Meny, stappfull<br />

av frossenpizza! Dette var midtvinters i Telemark og det var like<br />

kaldt som i fryseren. Han husker de da serverte nystekt pizza på<br />

studentkroa til sultne studenter.<br />

Danielsen er usikker på hvordan jussen stiller seg i forhold til dette.<br />

Han mener det er en del som sier det er ulovlig, men at når man<br />

beveger seg inn i materien blir det ofte vrient å finne hjemmel for<br />

å dømme folk for slike handlinger.<br />

Jeg ville uansett ikke vært redd for å bli “tatt”, sier Danielsen.<br />

Han presiserer at det er viktig at man oppfører seg. Lager man rot,<br />

ødelegger man for både butikken og andre dumpstere!<br />

Hva synes du burde være et alternativ til den vedtatte loven?<br />

Eyvind Danielsen viser stolt frem fangsten sin. Foto: Privat<br />

Morten Haldrup Jensen synes ikke lovverket rundt søppel er feil<br />

eller dårlig, men synes det generelt burde vært ulovlig å kaste<br />

spiselig mat.<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 5


Konsekvenser<br />

Nei, konsekvensene har bare vært mette mager og tjukk<br />

lommebok. Og litt moro og spenning attåt! Mye gøyere<br />

enn å gå i butikken, og det kjennes veldig meningsfylt,<br />

forteller Danielsen engasjert<br />

Larsen har derimot opplevd flere møter med politi,<br />

Securitas og butikkpersonale.<br />

Jeg har blitt bedt om å forlate området, men jeg har aldri<br />

fått bot eller andre konsekvenser pga. dumpsterdiving,<br />

sier han<br />

Han avslutter med at gode kokker, som han selv er,<br />

ofte kan utnytte matvarer selv etter utgått dato, da<br />

mange matvarer har mange forskjellige former for<br />

tilberedning.<br />

Her ser vi Morten Haldrup Jensen som har fylt en boks med brukbar mat.<br />

Foto: Peder Kornelius Hatløy Øvereng<br />

Les mer på Framtiden i våre hender sin nettside: https://<br />

bidra.framtiden.no/matkastelov<br />

Butikkene burde ha lov til å selge eller gi bort<br />

matvarer som har gått ut på dato, slik at bevisste<br />

forbrukere kan utnytte varen selv etter utgått<br />

dato, sier Jensen.<br />

Framtiden i våre hender har lenge jobbet med en<br />

matkastelov! Jeg vil oppmuntre alle til å skrive<br />

under, forteller Danielsen fra organisasjonen.<br />

Han sier at det da blir forbudt å kaste spiselig mat,<br />

en slik lov har blitt vedtatt i Frankrike. Regjeringen<br />

har lovet å utrede loven, men behøver et opplagt<br />

press fra folket.<br />

6<br />

Foto: Peder Kornelius Hatløy Øvereng


POEM<br />

Illustration: AdobeStock // Andrey Kuzmin<br />

[reading / un-reading]<br />

I read the poems written in the past years<br />

citesc poemele scrise în anii trecuți<br />

I reread them with a distorted attention<br />

le recitesc cu o atenție distorsionată<br />

I wish I had other words at hand<br />

aș fi vrut alte cuvinte pe care să le am la îndemână<br />

but, in truth, words are superfluous<br />

dar, ce-i drept, cuvintele sunt de prisos<br />

no matter how much poetry would like to prove otherwise<br />

oricât ar vrea să demonstreze poezia contrariul<br />

no matter how hard you try to prove otherwise<br />

oricât ai încerca să demonstrezi contrariul<br />

sometimes life happens at the speed of light<br />

uneori viața se petrece cu viteza luminii<br />

hard to realize<br />

greu de conștientizat<br />

if life is on the side of light<br />

dacă viața e de partea luminii<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 7


UNIKUM PRØVER<br />

3 cafés/bakeries in Kristiansand<br />

Anjali Mariampillai<br />

<strong>Web</strong> Editor<br />

Photos: Anjali Mariampillai / Illustration: freepik // designsells<br />

What’s more perfect in this cold weather and fall season than to check out some<br />

new cafés in town? These places offer a variety of atmospheres and treats, so<br />

let’s dive in!<br />

Dreieskiva kafe og fritidshus<br />

Dreieskiva café is located at Dronningens gate which is pretty<br />

central, and is a café run by the church. This café is an open<br />

space with lots of reading room for students. It has a very<br />

warm atmosphere, and it’s definitely the place to be on a<br />

cold autumn day. The lovely thing about this place is that it’s<br />

voluntarily driven. The goal with this café is that it’s supposed<br />

to be a place where anyone can hang out, and where they can<br />

create a community. The prices are low, so it’s perfect for<br />

students. The café is different from other cafés, in the sense<br />

that they don’t serve super fancy coffee drinks, which brings<br />

a certain kind of charm. But if you’re looking for a cheap and<br />

good cup of coffee, and a good place to read – then this is the<br />

place. The only thing I would suggest for this place is that<br />

they could have music playing in the background in the café.<br />

I experienced the vibe very much like a library, very quiet,<br />

which failed a little to give the full café atmosphere feeling.<br />

But other than that, there are no complaints about this place.<br />

The girls who greeted me at the register when I bought my<br />

cup of tea were really kind and welcoming. And this whole<br />

space brings a lovely warmth to the cold days to come. It is<br />

very nice to have a café that has the community of the city as<br />

the purpose for running it.<br />

8


worth checking out!<br />

Ai Duo Musique Café<br />

I went to this hidden little gem on a rainy Saturday afternoon, and<br />

would you believe me if I said that I spent three hours talking to<br />

the owner of this café? Owner Jenny Chang has run this cozy café<br />

for about a month now, and it’s going wonderfully. The café itself<br />

is a small space, but it creates a very nice atmosphere. Not only is<br />

this a café at opening hours, but after closing, Jenny teaches piano<br />

lessons right there in the café, where she has a beautiful grand<br />

piano and another piano by the wall. A good thing about this café<br />

is that the owner makes all the drinks and bakes everything in the<br />

shop, which many of the other cafés in Kristiansand do not do. I had<br />

a cup of lemon tea and a Hong Kong egg tart which were absolutely<br />

delicious. The prices are regular café prices, and students can sit<br />

there and read or study. The only thing that is lacking, if I must<br />

be honest, is power outlets for plugging in computers if you’re<br />

studying there. Other than that, this is a very beautiful and cozy<br />

place to be at any time of the week. And if you’re lucky, the owner<br />

might just play a piece for you – being the amazing pianist that she<br />

is. The café is located on Agder allé – so pop in for a visit, you won’t<br />

be sorry.<br />

Nord Café – Bagels & Brew<br />

The concept of bagels is still fresh here in Norway, so having an own place for<br />

it here in Kristiansand is so great! I might be biased because I absolutely love<br />

bagels, but this place was truly a lovely spot. The café is lit up with a bunch of<br />

fairy lights, and it created a welcoming atmosphere. Nord Café serves bagels<br />

and salads, a variety of warm drinks, and even alcohol. It is also connected<br />

directly to the souvenir shop right next to it. The girl in the register was so<br />

lovely and kind, it felt very good being there. I had the New York bagel and a<br />

cup of hot chocolate, and I enjoyed it so much. The positve side of this place<br />

is that there is a student discount of 15%, which is great! This place is great if<br />

you want to treat yourself to a good lunch, or just to go and study for a while.<br />

I had a lovely time there!<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 9


CULTURE<br />

Anastasia David<br />

Writer<br />

in Romania<br />

Photos: Anastasia David<br />

In Romania, Halloween is not commonly celebrated, but there are a lot of other creepy celebrations. There are<br />

many strange traditions and customs that are still preserved today. Most of the traditions are related to death,<br />

and in each region of Romania there are various customs, so I decided to make a list of the scariest ones.<br />

1. Dracula’s Castle: Legends about ghosts and vampires are<br />

stronger than history, and hundreds of thousands of foreigners<br />

come to Bran every year to look for Dracula, who is known for his<br />

immeasurable cruelty. The Irish author Bram Stoker was inspired<br />

in writing his bestseller from the history of the Brașov area, along<br />

myths and legends about vampires and the ruler Vlad Tepes.<br />

The ruler was the cruelest ruler, impaling, burning, beheading<br />

and killing people. There are many myths and superstitions that<br />

appeared especially after the publication of Bram Stoker’s book<br />

about Dracula. The place is so well known that this year on<br />

Halloween, the richest people on the planet and famous actors<br />

chose to celebrate Halloween in a private party at the castle.<br />

2. Coliva is a dessert that is prepared to be served on the day<br />

of someone’s funeral. The family of the deceased prepares<br />

this dessert (made of gooseberries or wheat, water, sugar, salt,<br />

walnuts and raisins) to serve at the funeral to the people who<br />

came, in memory of the deceased person. The fun fact is that this<br />

dessert is the favorite of Romanians, and many prepare it even if<br />

they don’t have a funeral.<br />

3. The pig almsgiving: Throughout the year, Romanians raise<br />

their pigs in order to kill them on Christmas Eve. It is a tradition<br />

that still takes place nowadays. Parents even take pictures of their<br />

children sitting on the slaughtered pork. After cutting the pig,<br />

people select the meat to cook. Those who helped to kill the pig<br />

will be served afterwards with food pieces of meat representing<br />

all the parts of the slaughtered animal, fried in fat. People serve<br />

the meal together in the place where the pig was slaughtered (of<br />

course, after cleaning the place). Romanians also eat pork skin<br />

grilled on embers/barbecue.<br />

4. St. Andrew’s Day: The day is celebrated on <strong>November</strong> 30th.<br />

It is said that the wolves become much stronger on this day, and<br />

that they go out to kill people and their cattle. No one works on<br />

this day because it is said that they must stay at home to be safe.<br />

In the past, people smeared the doors, windows, thresholds and<br />

fountains with garlic. Also, cattle were smeared to keep wolves<br />

away. In addition to this, on the same night, the spirits of the<br />

dead who did not reach the world «beyond» would come out.<br />

People also ate garlic to protect themselves from danger. In the<br />

past, people smeared garlic all over their bodies. They smeared<br />

absolutely everything with garlic to keep the undead from<br />

entering their homes. At midnight on St. Andrew’s Day, the girls<br />

turn a clay jug upside down, put 3 hot coals on the bottom of the<br />

vessel and say an incantation to win the heart of their beloved<br />

boy. The housewives turn all the mugs and dishes in the house<br />

upside down so that evil spirits do not enter the house.<br />

10


5. Day of the Dead: The day is celebrated every year on <strong>November</strong><br />

2nd. Fresh water is taken to the graves until sunrise by children<br />

because they are said to have clean souls. People light candles and<br />

clean the graves of the dead. It is said that on this day, the gates of<br />

Heaven are opened, and the souls of the dead come to visit people.<br />

In some areas, the day of the dead is celebrated in the spring, and<br />

the locals send their children to other houses with mugs filled with<br />

water, milk or wine, which they give them to people in memory of<br />

the dead.<br />

6. On Easter, Romanians sacrifice a lamb to commemorate Jesus.<br />

In the east, in Banat, the lamb’s bones and other remains are<br />

buried at the root of a healthy apple tree, so that the family will be<br />

healthy all year round. The upper door frame is smeared with the<br />

lamb’s blood, so the people in the house will be spared from their<br />

sins. Romanians cook and eat the lamb on Easter. They also boil<br />

and bleach eggs in red. In other parts of the country, after eating<br />

the eggs, people bury the red eggshells at the roots of trees or throw<br />

them into rivers to announce the dead that they celebrate Easter.<br />

of bells and the cracking of whips, along<br />

with texts that are either sung or shouted<br />

(young people also disguise themselves).<br />

In the south of Romania, the star of the<br />

custom is the Goat. Carolers dress in the<br />

most colorful clothes imitating a goat’s fur<br />

and dance to the music sung/shouted by<br />

them.<br />

8. Sânzienele or the Midsummer’s<br />

Day: The day is celebrated on June 24th,<br />

around the summer solstice. In many<br />

areas of Romania, fires are lit on the hills<br />

and people walk with lit torches. On the<br />

night before the celebration, girls put basil<br />

under their pillow to dream of their future<br />

husbands. Sânzienele are fairies of love<br />

and freshness.<br />

7. New Year’s Eve: In the Bucovina in the north, on the last day<br />

of the year, there is a custom of The Bear. The ancestors of the<br />

Romanians had a cult of the bear, which they revered. People dress<br />

up as bears and dance to the music of drums or whistles. In other<br />

cities in the north, young people also disguise themselves as various<br />

characters, not only bears, but also goats, reindeer, deer, the ugly,<br />

the beautiful, devils, doctors and different monsters (see photos).<br />

The most famous custom in Transylvania is the Cracking the whips<br />

(in romanian “Plugușorul”). It is a real show, with shouts, the sound<br />

Romania has many scary traditions, myths,<br />

legends and superstitions, these being just some<br />

of them. Some of them are preserved even today,<br />

especially in rural areas. They are passed down<br />

from generation to generation and preserved<br />

over time.<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 11


TILBUDSGUIDEN<br />

AKTIVITETER<br />

BRILLER<br />

FYSIOTERAPI<br />

TAXI<br />

Brilleland Sandens senter<br />

Tollbodgata 14<br />

4611 Kristiansand<br />

Kristiansand Osteopati & Fysioterapi<br />

Kjøita 17 – Kjøita Park<br />

4630 Kristiansand<br />

Tlf: 38072430<br />

www.brilleland.no<br />

post@kristiansandosteopati.no<br />

Tlf:404 71 462<br />

kristiansandosteopati.no<br />

AVIS<br />

Fast studentpris på synsprøve, kun 550,-<br />

• 50% på alle livsstilsglass ved kjøp av<br />

komplett brille<br />

• 15% på komplett brille<br />

• 15% på alle solbriller<br />

Start årsabonnement på Linser Alt<br />

Inkludert - få brille/solbrille 1199,-<br />

(12 mnd binding)<br />

Rask hjelp når du trenger det.<br />

Erfarne terapeuter – 5 minutter fra UiA<br />

Velkommen til oss!<br />

KJØRESKOLE<br />

REISE<br />

50 % studentrabatt på Morgenbladet<br />

Bestill her:<br />

www.morgenbladet.no/student<br />

Kontakt oss:<br />

abo@morgenbladet.no<br />

23 36 05 00<br />

www.morgenbladet.no<br />

TILBUDSGUIDEN<br />

–<br />

FOR<br />

STUDENTEN<br />

DATA<br />

Få 15% på Superpakken for bil hos<br />

Wright Trafikkskole<br />

avd. Kristiansand, Vennesla og Arendal!<br />

Bruk kode sor15wri ved kjøp i vår<br />

nettbutikk. Gjelder til 31.12 2022.<br />

Info Kristiansand: Dronningens gate 46,<br />

38 02 56 00, kristiansand@wright.no<br />

30-dagersbillett kan kjøpes for barn,<br />

ungdom, ung voksen, voksen, honnør og<br />

student (student i Kristiansand eller<br />

Grimstad).<br />

Les mer på akt.no<br />

BADELAND<br />

Info Arendal: Munkegata 2, 46 44 93 74,<br />

arendal@wright.no<br />

5% studentrabatt på Mac<br />

Infografikk AS - Apple Premium Reseller<br />

Info Vennesla: Hunsfos Næringspark,<br />

38 15 51 55, vennesla@wright.no<br />

TRENING<br />

Tangen 8<br />

4608 Kristiansand<br />

bad@aquarama.no<br />

Tlf: 38 60 20 20<br />

www.aquarama.no<br />

Velkommen til Aquarama Bad & Spa.<br />

Svømming er en god og variert<br />

treningsform – bli medlem for kun 400,-<br />

/mnd. Vi har mange gode<br />

medlemsfordeler.<br />

Hver onsdag* klokken 12.00-15.00 har<br />

vi student spa. Unn deg selv litt luksus i<br />

studietiden og ta turen innom våtspa.<br />

Kun 100,- (ord. 170,-).<br />

*Gjelder ikke ferier.<br />

Kvadraturen<br />

Henrik Wergelandsgate 16<br />

4612 Kristiansand<br />

Sørlandssenteret<br />

Barstølveien 29<br />

4635 Kristiansand<br />

Sarpsborg<br />

Hundskinnveien 94<br />

1711 Sarpsborg<br />

www.infografikk.no<br />

hei@infografikk.no<br />

Husk gyldig studentbevis!<br />

FORENING<br />

KULTUR<br />

Cinemateket i Kristiansand<br />

Adresse: Kongensgate 6<br />

Filmprogram:<br />

www.krscinematek.no<br />

Helt nye kinofilmer og gamle favoritter<br />

fra hele filmhistorien!<br />

2-3 filmvisninger per uke i<br />

vår/høst-sesongen.<br />

Billett kr. 70,-<br />

Husk gyldig studentbevis.<br />

Tilbudsguiden<br />

Gode tilbud<br />

til studenter<br />

i Agder<br />

TILBUDSGUIDEN<br />

–<br />

FOR<br />

STUDENTEN<br />

12


Exanimationes<br />

incidamus<br />

NOVELLE<br />

Embla Eskilt Hagalisletto<br />

Skribent<br />

«Vil du ikke være med å bade?»<br />

«Nei, det gjør fremdeles vondt», sier hun.<br />

«Er du sikker? Vannet er varmt.»<br />

«Ja.»<br />

Nei.<br />

Så går venninnene hennes til vannet, mens hun blir sittende igjen<br />

på en blanding av gress og tørt siv under et furutre. Hun liker<br />

furuer, og vil ikke sitte på stranden, der sanden tåker seg oppover<br />

så vidt man rører ved den. Våt sand som klistrer seg til sandalene<br />

og skraper imellom tærne når man går. Da blir alt rot og hun<br />

klarer ikke å rydde opp i slikt.<br />

‘Er det lopper i sanden? Havet slynger bølger inn mot stranden<br />

og gjør den oversvømt om bølgene blir til en tsunami. Hvis sola<br />

slutter å skinne fryser vi i hjel. Med hakkende tenner og blå<br />

hud vil vi bli strøket av frost fra bølgetopper. Så stivner alt til<br />

is og barn skøyter plutselig over oss. Isen spraker, barna styrter<br />

igjennom og dør.’<br />

Nå er det likevel sommer og ingen fare.<br />

‘Fare uansett. Om man bare tråkker feil så sklir man i såpetang.’<br />

Eller så tråkker vi ikke i tang, kanskje bare i myk, fin sand.<br />

‘Jo, alltid tråkke feil, da på skjell som skjærer opp fot så kjøtt<br />

splittes og blør, blør, blør til haien. Selv om havet er vått, brenner<br />

det alltid. Små drager.’<br />

Hun sitter på gresset, i skyggen av furua og gleder seg over at hun<br />

hverken blir brent av sola eller av drager. Venninnene plasker<br />

rundt i vannet med sprudlende armer og bein. De dukker som<br />

dumme havfruer og smiler med saltvann i øynene til fiskebåter<br />

i horisonten. Fiskere fanger sei, sei, seg. Båten damper som et<br />

lokomotiv; så altfor fort, men kanskje ikke.<br />

De blir aldri trøtte, tenker hun og lener seg mot trestammen.<br />

Barken er myk, og hun tenker ‘ja her kunne jeg blitt.’<br />

Nei.<br />

Solen brenner tærne hennes uten sand<br />

imellom og hun trekker de tettere<br />

til seg. Neglene er ikke sprukket.<br />

Glasert er de riktignok og hun synes<br />

det er fint, men kanskje ikke, og mener<br />

at hun selv burde bestemme om de<br />

skal være blanke.<br />

Kvaen fester seg til hårrøttene<br />

og hun rykker til, men kommer<br />

ikke løs. Solen står høyt på himmelen.<br />

Pulsen stiger. Hjertet dunker nesten<br />

ut igjennom ribbeina<br />

hennes fordi hun nøler,<br />

og vil ha neglene glasert<br />

likevel. Strekker beina lengre<br />

ut, men de når ikke strålene.<br />

Hun fryser og hakker tenner<br />

fordi kvaen drar livet<br />

ut av håret hennes og<br />

hun klistres fast. Kongler<br />

detter ned på henne og<br />

hun vrir seg fortvilet<br />

rundt. Et varselskrik<br />

kommer fra en<br />

måke som seiler<br />

over treet<br />

og så mot<br />

havet.<br />

Det går ikke<br />

lang tid før<br />

det røde monsteret<br />

faller ned, ned, ned<br />

på henne fra furugreinene og klistrer seg<br />

til treet og kvaen. Brennende tråder skjærer seg ned i huden<br />

på skulderbladene hennes og etterlater seg striper av<br />

exanimationes incidamus. Hun kan ikke lage vinger<br />

av skulderbladene når de blir brent opp. Om hun bare<br />

hadde sett de forbipasserende barna som pekte mot den<br />

store brennmaneten i furukrona.<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 13


Anja Kathrine Laland Gyberg<br />

Ansvarlig redaktør<br />

Does UiA have somewhere international students can go and<br />

receive help, information and support with health-related<br />

issues and services? How to get a GP, help with possible<br />

language barriers etc. There have been instances where<br />

students have been very confused about where they can go<br />

for these kinds of questions.<br />

International degree seeking students or students staying for<br />

more than six months, will be assigned a General Practitioner<br />

(Fastlege) once they have reported a move to Norway. Students<br />

staying for only one semester, will not have access to a General<br />

Practitioner and will need to seek help at the Accident and<br />

Emergency room at the hospital, after making an initial phone<br />

consultation. The same applies to International Degree seeking<br />

students if they need to see a doctor before having been assigned<br />

a Fastlege. Details can be found here https://www.uia.no/en/<br />

studies/exchange-students/health-services<br />

It is also possible to consult Dr. Pedro Sait who is a private<br />

General Practitioner at https://saits.no/<br />

Aase Galteland, head of<br />

International Education Office<br />

We asked students to send us questions about anything they<br />

were wondering about. Then we sent their questions to the<br />

different advisors at UiA to get them answered. Here we present<br />

the Q&A´s.<br />

If you have any more questions please contact us thorugh our<br />

email redaktor@unikum.no or slide into our DM´s.<br />

We receive a variety of different questions and issues to assist<br />

in every week.<br />

International students contact us regarding topics that are<br />

difficult to know about for those who do not speak English.<br />

We encourage students with such inquiries to contact us, we<br />

make sure they receive the information they need to solve<br />

their issue when possible.<br />

The international office advisors can be contacted by email,<br />

but work mobile numbers are also available on the website.<br />

Global lounge is also open 9-15 on weekdays. The interns assist<br />

students or put them in contact with the advisors if needed.<br />

The topic of healthcare has been receiving more importance<br />

recently. We are in contact with the local municipalities and SIA<br />

health to work on improving the availability of mental health<br />

support.<br />

Seif Zakaria, Higher Executiver<br />

International Education Office<br />

14


Er det muligheter for å ta et masterløp<br />

på deltid mens man jobber i et firma?<br />

Er det vanskelig å legge opp til?<br />

Det er muligheter for å ta masterløp på<br />

deltid, men det varierer fra studium<br />

til studium. Oppgavesamarbeid og<br />

praksis kan være fine måter å starte på<br />

så vet vi at det er en del studenter som<br />

klarer å kombinere jobb og studier.<br />

UiA har også et bredt utvalg av Etter og<br />

videreutdanning (EVU) som er tilrettelagt<br />

for å kunne kombinere med jobb. Blant<br />

annet samlingsbasert Master i ledelse.<br />

Lene Marie Tønnesen, Seniorrådgiver<br />

Karriereveileder<br />

God start mentor møtene er<br />

på norsk, så engelskspråklige<br />

studenter får ikke vært God start<br />

mentor?<br />

De som blir ansatt som God start<br />

mentor går igjennom obligatorisk<br />

opplæring for å få jobbe som<br />

studentmentor. Opplæringen er et<br />

eget mentoremne, TFL 129 som gir<br />

5 studiepoeng, som per dags dato<br />

dessverre kun tilbys på norsk. Vi<br />

håper på sikt å kunne tilby dette på<br />

engelsk også.<br />

Sara W. Sørstrand, Prosjektleder<br />

God Start<br />

The God Start mentor meetings<br />

are per today only in Norwegian,<br />

is it impossible for Englishspeaking<br />

student to participate<br />

as a mentor?<br />

The ones hired as God Startmentor<br />

will have to go through<br />

an obligatory training to be able<br />

to work as a student mentor. The<br />

training is part of a mentor course<br />

TFL 129 that gives 5 credits, which<br />

per today sadly is only available<br />

in Norwegian. We are working on<br />

opening up for an English version<br />

of it too, long term.<br />

Hvor lett er det å sette sammen en grad av løsemner og et fragmentert studieløp?<br />

De fleste bachelorgrader består av en fordypningsenhet samt en såkalt breddeenhet. Når det gjelder breddeenheten kan du<br />

ofte velge mellom flere forskjellige fag, som da kan være noe annet enn faget du har fordyping i.<br />

Det finnes også noe som heter selvvalgt bachelorgrad. Her må du også ha en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng. I<br />

tillegg er det krav om exphil og ex.fac og bacheloroppgave. Utover dette, kan du i en selvvalgt bachelorgrad velge emner<br />

helt fritt.<br />

Du kan lese mer om dette her: https://www.uia.no/student/hjelp-og-veiledning/selvvalgt-bachelor<br />

Når det gjelder master må du som hovedregel følge et ordinært løp, men dersom du har tatt tilsvarende emner fra før, kan<br />

du søke om å få disse godkjent. Det samme gjelder for alle bachelorgrader.<br />

Is it possible to mix random courses and credits to put together a bachelors degree?<br />

Most bachelor programs will include an immersion unit. When it comes to this part of your degree you can often choose<br />

between different subjects, which can be different from what you study in your degree. (These units will be one or two<br />

semesters in most cases.)<br />

There is also something called a self-chosen degree. In this one you must have an immersion unit of minimum of 80 credits. In<br />

addition, there is a requirement of Exphil and Ex.fac and a bachelor thesis. With this aside, you can choose whichever courses<br />

you want to fill up the rest of your credits with for your degree.<br />

You can read more about it here: https://www.uia.no/student/hjelp-og-veiledning/selvvalgt-bachelor<br />

(The web page is in Norwegian, so please contact your advisor for questions)<br />

When it comes to a masters degree, in most cases you´ll have to follow the regular course of the study program, but if you<br />

have some of the specific credits already you can apply for these to be valid in your masters program. This is an option will<br />

all bachelors degrees too.<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 15


SUBJECT<br />

Who’s afraid<br />

In light of September’s SHoT (student health and well-being)<br />

survey release, one cannot but lose faith in what we as students,<br />

academics, and society at large are doing, or not doing, when 1/3<br />

students answer they have severe psychological problems and<br />

that around 40% of students experience loneliness. What is going<br />

on in the field of psychiatry/psychology? And not to mention<br />

in our society? In this opinion piece, I try to highlight two of<br />

the philosophical lacks of mainstream psychiatry/psychology,<br />

and I argue that the fields and its practitioners should look<br />

to Lacanian psychoanalysis and post-Lacanian philosophy<br />

for guidance on how to better address these same lacks.<br />

“<br />

Johan Betsi<br />

Debate editor<br />

Illustration: AdobeStock // Panuwat<br />

Psychoanalysis asks us to take a careful look at our past<br />

precisely so as to empower us to construct a new fate out of the<br />

elements of the old.<br />

– Mari Ruti,<br />

A World of Fragile Things: Psychoanalysis and the Art of Living<br />

”<br />

I express my concern to two specific audiences; the first one<br />

I assume is given, while the second I include because of the<br />

field’s definitional power. It is this same definitional power<br />

which I think can help psychology fill the lacks I mentioned in<br />

the heading. The audiences I am trying to reach are psychology<br />

professors, practitioners and the likes of them, and philosophers.<br />

Given that this is written for a student newspaper, I am limited<br />

to mostly scratching surfaces on what I’m trying to convey.<br />

Philosophical lacks in mainstream psychology<br />

I am not alone in my concern for the lack in the philosophical<br />

foundation for psychiatry and psychology as a professional<br />

field. In the book Psychiatry in Crisis (2021), authors Vincenzo<br />

di Nicola and Drozdstoj Stoyanov, rightly criticize psychiatry<br />

and mainstream psychology for lacking a philosophical base for<br />

their theories. The scientific method and the neuro-cognitivist<br />

approach – the philosophy that the fields today base their<br />

theories on – are lacking. The authors propose that the lacks lie in<br />

a crisis of knowledge and being. In others words: philosophical<br />

problems.<br />

We see this lack best at work for how mainstream psychology<br />

tries to provide a “cure” for illnesses. As there is no doubt<br />

that these “cures”, usually involving either different types of<br />

16


of analysis?<br />

behavioral therapy or different kinds of “happy pills”, definitely<br />

help someone, there is also no doubt that these two alternatives<br />

are not universal “cures”.<br />

The philosophical input or objection here would be to ask why<br />

there is a need for a cure in the first place. Maybe the problem<br />

does not lie in providing a cure. Because what this presuposes is<br />

that we have those who are mentally sane and mentally insane;<br />

those who are pure and those who sin. Is this not too strong of a<br />

dichotomy, is it not too black and white?<br />

But these are just symptoms of the lack. We can find more<br />

philosophical explanations for this lack in something like the<br />

replication crisis. This is an on-going crisis in every field that<br />

has to do with human beings. This crisis tries to tell us that there<br />

is no way to perfectly replicate any experiment with humans.<br />

This has catastrophic consequences for fields that rely on the<br />

scientific method (alone). The neuro-cognitivist approach is<br />

problematized by the same crisis.<br />

The same psychology practitioners who use this dichotomy,<br />

use with a gigantic bible: the DSM (Diagnostic and Statistical<br />

Manual of Mental Disorders), published by the church of APA,<br />

which we students also must obey, through the constant torture<br />

of having to cite every ounce of our being, just to make a single<br />

argument. It is as if our thoughts don’t matter. I believe we see<br />

an allergy to philosophize/theorize here. The problem for DSM,<br />

that Stoyanov problematizes in Psychiatry in Crisis, brings up<br />

at least two questions: How can you so easily define and divide<br />

humans into categories? In what way does it make sense to<br />

reduce one human and another to a diagnosis? I am afraid there<br />

is a lack of more nuance here. Or to put it in another way: a lack<br />

of philosophizing/theorizing.<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 17


The questions/problems I brought up here are unfortunately not<br />

too popular in the philosophical field either. Though there is a<br />

slight growing interest in the problems I address, I would say<br />

this still isn’t enough. “Philosophers” today are too concerned,<br />

in their ivory towers, looking after the truth value in a fortune<br />

cookie, rather than to engage with more current issues. In<br />

addition, of course, to the necessary work of philosophy. So, on<br />

the one hand, we have psychologists who appear to act too naive<br />

in their field, while on the other hand, we have philosophers<br />

who act too little naïve in their field. We see the effects of this in<br />

the SHoT survey.<br />

Lacanian psychoanalysis<br />

What can be done? In the heading, I mentioned Lacanian<br />

psychoanalysis and post-Lacanian philosophy. I believe these<br />

two subfields can help us think clearer when it comes to, not<br />

just the mental health crisis, but also the political crises that<br />

affect our mental health. Of course, this brings up a myriad of<br />

problems, as (Lacanian) psychoanalysis does have a problematic<br />

reputation, to put it mildly. I will try to scratch the surface on how<br />

Lacanian psychoanalysis provides a more nuanced perspective<br />

for psychiatry/psychology and try to respond to a usual criticism<br />

of (Lacanian) psychoanalysis.<br />

First, what is Lacanian psychoanalysis? “Lacanian” refers to the<br />

French psychoanalyst Jacques Lacan. And here we are in the<br />

intellectual heir of Sigmund Freud. What Lacan sought to do was<br />

to rehabilitate Freud: to take him seriously, and pick the best<br />

from him in order to develop a stronger clinic. Probably because<br />

Lacan (and Freud) saw that the clinic at the time, did not match<br />

up to expectations. Similar to how this text came about.<br />

Before I argue that Lacanian psychoanalysis has a more nuanced<br />

perspective, enriching psychiatry/psychology, I want to mention<br />

a dimension of Lacanian psychoanalysis that is relevant to the<br />

findings in the SHoT survey: the social dimension. In Lacanian<br />

psychoanalysis this is often referred to as the symbolic (order).<br />

I will not go into much detail as that is not the purpose of this<br />

text. One way of thinking about the symbolic is that it is the<br />

Illustration: <strong>Unikum</strong> // Natalia Bogdanova<br />

18


social dimension of our lives: our customs, common rituals, etc..<br />

Today, Lacanian psychoanalysts and post-Lacanian philosophers<br />

claim that the symbolic is disintegrating. I don’t think this is<br />

an unreasonable claim, and I think we see the result of this in<br />

widespread loneliness and the lack of customs and common<br />

rituals. How do we respond to this? I think we should be wary<br />

about being too hasty to conclude with action, but I do believe<br />

that thinking about these problems will help.<br />

Therapist “vs.” patient<br />

Why does Lacanian psychoanalysis bring a more nuanced<br />

perspective for psychiatry/psychology? Because the subfield has<br />

a more nuanced perspective on ontology; on the study of our<br />

being; who we are as a species. In effect, Lacanian psychoanalysis<br />

has a nuanced perspective on madness. I believe Lacanian<br />

psychoanalysis does not have the same top-down, dichotomic<br />

perspective that “those who are mad” are somehow some other<br />

types of beings, like mainstream psychiatry and psychology can<br />

seem to assume. According to Lacanian psychoanalysis, we are<br />

all more or less mad. It is language that tries to bind this madness.<br />

What this nuanced perspective on madness brings is a humbler<br />

approach as a therapist. Like mental health professional Eliot<br />

Rosenstock argues in Zizek in the Clinic (2019):<br />

“<br />

The therapist, therefore, is not a subject-supposed-to-know as<br />

in the result, but instead is one who knows there is a process<br />

of modification that the client seeks, that must be mutually<br />

determined through the signifiers presented in the session.<br />

(p. 28, emphasis added)<br />

I emphasized the word that is important because I think this<br />

one important aspect that separates Lacanian psychoanalysis<br />

from psychiatry and psychology. Through avoiding the all too<br />

”<br />

top-down attitude of the therapist, and rather emphasizing<br />

more mutual work, Lacanian psychoanalysis offers something<br />

new in the field of the psychiatric/psychological clinic. Though<br />

this doesn’t mean that the therapist is entirely devoid of offering<br />

help, like Rosenstock points at with the knowledge of the process<br />

of modification. It points to the fact that the patient shouldn’t<br />

just be served knowledge/truth, but find it, with some guidance<br />

from the therapist.<br />

An allergy<br />

There is one typical allergy to Lacanian psychoanalysis, and<br />

the allergic reaction is usually that (Lacanian) psychoanalysis<br />

is non-falsifiable. This means that it is not really possible to<br />

critique the theories of psychoanalysis. And that is because the<br />

theories are allegedly too “all-inclusive” and become, allegedly,<br />

a theory of “everything”. If one puts a little goodwill into it and<br />

skips the hard skepticism, one will realize that this is not the<br />

case. I will argue further than slight mockery.<br />

What this critique assumes is that empiricism is the only way<br />

to approach knowledge, truth and reality. Empiricism is the<br />

philosophy of (sensual) experience; that we can only know<br />

something, or declare something true or real, through our<br />

experience. The usual “rationalist” objection is: “what about<br />

our thoughts/cognition?”. And it is this same objection that can<br />

be raised against the critique of the alleged non-falsifiability<br />

of (Lacanian) psychoanalysis. Because both empiricism and<br />

rationalism rely on the same philosophical premise: that there<br />

is a gap between our being and our thought, producing the<br />

questions: how do we know things? How is something true? How<br />

is something real?<br />

The fact that we can ask these questions are a testament to<br />

the fact that every approach to anything is philosophical/<br />

theoretical. In effect, this means that the critique of (Lacanian)<br />

psychoanalysis that it is non-falsifiable is false. Because it is<br />

philosophically/theoretically falsifiable, but not empirically.<br />

And as I tried to show, there is more to knowledge/truth/reality<br />

than what empiricism can account for.<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 19


The conclusive questions<br />

Before I conclude with anything, I want to make sure that I<br />

am not trying to say that Lacanian psychoanalysis and post-<br />

Lacanian philosophy should replace mainstream psychiatry<br />

and psychology entirely, but I hope the subfields will be able to<br />

enrich the main fields with nuanced perspectives.<br />

My concern for philosophy is that Lacan’s so called “antiphilosophy”<br />

haunts the field, bringing the field into some kind of<br />

crisis. Which I think is fair to say we see today; look at the state<br />

of philosophy. To respond to this, I believe one must engage with<br />

“<br />

only those who have had the courage to work through<br />

Lacan’s anti-philosophy without faltering deserve to be called<br />

‘contemporary philosophers’. There are not many of them.<br />

– Theoretical Writings, (emphasis added)<br />

Lacanian psychoanalysis and post-Lacanian philosophy. Why<br />

are not more philosophers doing that? It is only appropriate<br />

of me to quote post-Lacanian philosopher Alain Badiou (2004)<br />

here:<br />

I hope practitioners in psychology, and philosophers, dare to<br />

take Lacanian psychoanalysis and post-Lacanian philosophy<br />

seriously today. Especially in light of the current predicament<br />

in mental health and the (political) crises that affect our mental<br />

health, which can be seen as at least two of the causes producing<br />

the saddening results in the SHoT survey. Because I think the<br />

subfields can help the same practitioners to think (critically)<br />

about their positions and in addition, I think these two subfields<br />

can help to explain the lack more clearly in the philosophical<br />

foundation of mainstream psychiatry/psychology.<br />

Though I acknowledge that mainstream psychology’s approach<br />

helps some, my concern for psychiatry/psychology is that there<br />

is too little philosophizing and too little naivety. Why? Because<br />

I believe we are more complex (but in some paradoxical sense,<br />

simpler) than what mainstream psychology manages to account<br />

for. The lack of philosophizing/thinking appears to be the result<br />

of a lack of courage, curiosity, thinking and even some laziness.<br />

Why is that?<br />

”<br />

<strong>Unikum</strong> is establishing a new “academic/<br />

subject column”. The idea is to have a<br />

column where students can explore a subject<br />

of interest, aside from or in addition to their<br />

studies.<br />

This article is the first kind for this column,<br />

but do not feel limited by the genre of this<br />

text. We welcome a variety of different<br />

styles, academic writing, explorative articles,<br />

debate articles, and much more.<br />

In this column you are free to learn by<br />

publishing. We want to encourage you to<br />

push your boundaries and expose yourself to<br />

potential feedback. It is a great opportunity<br />

to try something new, and at the same time<br />

get valuable experience for future studies<br />

and work.<br />

It is not a requirement to write in English,<br />

you are free to choose between Norwegian<br />

and English.<br />

We hope to see everything from a simple text<br />

to a larger essay!<br />

If you want to publish your writing, please<br />

contact us through our email:<br />

redaktor@unikumnett.no<br />

debatt@unikumnett.no<br />

20


<strong>Unikum</strong>‘s<br />

TALENT SHOW<br />

A small photo collage from the grand evening<br />

«Winning the talent show was very fun and<br />

unexpected. I will use the money on food.»<br />

- Joakim Amundsen<br />

Illustration: AdobeStock // Ghen Photos: <strong>Unikum</strong> // Åshild Magnesen<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 21


KULTUR<br />

PODUNIVERSET:<br />

Vilde Hagen Svanberg<br />

Skribent<br />

Eksamensperioden er rett rundt hjørnet, og i den anledning vil jeg anbefale podcaster der du<br />

kan koble av litt. Enten med meningsløs babling, eller med å prokrastinere ved å fylle hodet<br />

med den kunnskapen du faktisk trenger til eksamen, med både nyttig og unyttig kunnskap om<br />

absolutt alt annet. Husk å faktisk ta fri når du har tid, og la hjernen koble av med noe annet<br />

enn pensum.<br />

22<br />

JEG SKULLE ØNSKE JEG VISSTE …<br />

Selv har jeg tenkt mye på i det siste hvor mye jeg har<br />

vokst og blitt kjent med meg selv de siste årene. Flere<br />

ganger i uka tenker jeg at, jøss, denne situasjonen<br />

hadde jeg taklet helt annerledes for 5-10 år siden, lurer<br />

på hvordan livet mitt hadde vært om jeg visste det<br />

jeg vet nå. Nettopp dette er temaet i podcasten «Jeg<br />

skulle ønske jeg visste …». Vi lever forlengs, men lærer<br />

baklengs. Gjestene i denne serien deler tanker og<br />

erfaringer fra livene deres så langt. Du kan blant annet<br />

høre om at Adam Schjølberg har lært at livet er det som<br />

skjer mellom «fjelltoppene», Vinni har lært at det ikke<br />

er farlig å be om hjelp, og Erna Solberg reflekterer over<br />

sin rolle som kvinne i politikken. Kanskje du kan la deg<br />

inspirere av deres erfaringer?<br />

THE MISOPHONIA PODCAST<br />

Misofoni, som det heter på norsk, er et fenomen som<br />

har fått større og større oppmerksomhet de siste årene.<br />

Det er en underart av nedsatt lydtoleranse og er<br />

definert som en unormal sterk reaksjon på en eller flere<br />

lyder, spesielt munnproduserte lyder som tygging,<br />

smatting og kremting, men alt av små, repeterende lyder<br />

kan være irriterende, som f.eks. klikking med en<br />

kulepenn, biting av negler eller høy pusting. Selv kan<br />

jeg til tider slite veldig med dette, spesielt når jeg er sliten,<br />

og eksamensperioden er spesielt ille. Jeg liker best<br />

å ha det stille rundt meg, eller rett og slett høre på podcast<br />

for å drukne andre distraherende lyder. Derfor er<br />

denne podcasten en god trøst. Ikke bare lærer du mer<br />

om hva det vil si å ha misofoni, men det hjelper å høre<br />

andre som sliter med dette og hvordan de takler misofoni-relaterte<br />

problemer i hverdagen. Anbefales om<br />

du er nysgjerrig på dette fenomenet eller tror du sliter<br />

med det selv.


ABELS TÅRN<br />

I en verden der færre og færre stoler på fakta, er Abels<br />

tårn ditt fyrtårn i den postfaktuelle tåka. Podcasten er<br />

en kilde til nyttig og unyttig kunnskap du kan briljere<br />

med både på quiz og i vennegjengen. Hver uke samles<br />

tre forskere for å svare på geniale spørsmål fra lytterne<br />

i jakt på svar om hvordan verden fungerer. Blir det<br />

tidevann i et melkeglass? Kan flått få flått? Hvor lavere<br />

havnivå blir det om vi fjerner alle båtene? Hvor lang<br />

blir jorda om den gjøres om til en agurk? Bare fantasien<br />

setter grenser for hvilke spørsmål som blir besvart,<br />

og jeg kan garantere at du lærer noe nytt i hver<br />

eneste episode. Får du ikke svar på det du lurer på?<br />

Send inn et spørsmål selv da vel!<br />

MORTEN RAMM LAR KAKLA GÅ … TIL DU SOVNER<br />

Dette tror jeg kanskje er den podcasten jeg har anbefalt<br />

til flest venner det siste året. Sliter du med å sove<br />

er dette podden for deg! Premisset er så absurd at det<br />

ikke høres ekte ut, men podcasten inneholder rett og<br />

slett kun Morten Ramm som nettopp lar skravla gå til<br />

du sovner. Ofte har jeg fått responsen «jeg er skeptisk,<br />

jeg kommer til å bli for engasjert i det han sier til å<br />

kunne sove», men jeg kan si at de alle har tatt det tilbake<br />

igjen dagen etter. Denne podcasten er så UTROLIG<br />

kjedelig at det er umulig å følge med! Temaer varierer<br />

mellom alt fra inneklima i barnehagen og Tesla til rutiner<br />

på hytta og samlere. Jeg kan nesten garantere at<br />

du kommer til å kjede deg i søvn. Veldig kjekt nå som<br />

vi går inn i en stressende periode med eksamener der<br />

det kan være vanskelig å koble av.<br />

NOVEMBER OCTOBER 2022 UNIKUM NR 8 9 23


Vil du få relevant erfaring<br />

mens du studerer?<br />

Oppgavesamarbeid, deltidsjobb<br />

og verv finner du på<br />

UiA Kompetansetorget<br />

uia.no/kompetansetorget<br />

24


OPPSKRIFT KULTUR<br />

Søtpotet- og<br />

gulrotsuppe<br />

Ingrid Nordvik Krossbakken<br />

Skribent<br />

Lite slår varm og god suppe på ein kald og våt haustdag. God fornøyelse!<br />

Ingrediensar:<br />

2 store gulrøter<br />

2 middels store søtpoteter<br />

1 gul løk<br />

2 fedd kvitlauk<br />

1 chilli<br />

2 ss fersk ingefær<br />

2 dl matfølte<br />

Slik gjer du:<br />

1. Kutt lauk, kvitlauk, chilli og ingefær i grove biter og<br />

steik det i litt olje i ein kjele, til lauken er blank.<br />

2. Skrell gulrøter og søtpotet, kutt dei i biter og ha dei over i kjelen.<br />

3. Tilsett vatn og buljongterningane og la det heile småkoke til gulrøtene<br />

og søtpotetene er møre, ca. 20 min (kjem an på kor store bitane er)<br />

4. Stavmiks suppa, tilsett matfløte og rør om<br />

5. Nyt gjerne med rundstykke eller godt brød<br />

2 grønsaksbuljongterningar<br />

9 dl vatn<br />

Foto: <strong>Unikum</strong> // Ingrid Norvik Krossbakken<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 25


UTLYSNING<br />

UNIKUM:<br />

News Editor<br />

As the news editor, you have to be up to speed with potential news at<br />

UiA and the other universities and keep tabs on potential articles and<br />

stories. You will be part of the <strong>Unikum</strong> team, participating in meetings<br />

and contributing to the continued development of <strong>Unikum</strong> as well as<br />

assisting our writers. As the cultural editor, you oversee the culture<br />

articles published in the magazine and on the webpage. This may<br />

include topics like theater, movies, arts and music. You should have a<br />

good grasp of the many cultural events happening in Kristiansand. You<br />

will also be in charge of directing our writers regarding culture articles<br />

and assist with their writing.<br />

Cultural Editor<br />

As the cultural editor, you oversee the culture articles published in the<br />

magazine and on the webpage. This may include topics like theater,<br />

movies, arts and music. You should have a good grasp of the many<br />

cultural events happening in Kristiansand. You will also be in charge<br />

of directing our writers regarding culture articles and assist with their<br />

writing.<br />

Studio Manager<br />

As the studio manager, you are responsible for the podcast studio at<br />

<strong>Unikum</strong>. The studio is available for all students and it is the studio<br />

manager’s job to keep track of who is using it and when.<br />

26 Illustration: AdobeStock // alex_bond


WE ARE RECRUITING<br />

Ansvarlig redaktør<br />

Som ansvarlig redaktør i <strong>Unikum</strong> får du muligheten til å sette ditt<br />

helt eget preg på avisen. Du vil være øverste leder og ha ansvaret<br />

for å engasjere frivillige studenter til å bidra både journalistisk,<br />

med design, fotografi, og andre oppgaver.<br />

Denne stillingen gjør deg attraktiv for fremtiden. Mange av våre<br />

ansatte har fått jobber som følge av erfaring hos <strong>Unikum</strong>.<br />

Vi overlapper ved ansettelse slik at ny redaktør får nødvendig<br />

opplæring og oppfølging. Noen dager med i desember 2022 må<br />

derfor påregnes.<br />

- Du må være student i Agder<br />

- Bakgrunn i kommunikasjon og mediefag er en fordel, men ikke<br />

et krav.<br />

- Kjennskap til adobe creative cloud program, spesielt InDesign og<br />

Photoshop er en fordel, men ikke et krav.<br />

- Kjennskap til bruk av speilreflekskamera er en fordel, men ikke<br />

et krav.<br />

Vi tilbyr:<br />

-Månedlig honorar på 6000,-<br />

-Ledererfaring<br />

-Nettverk i studentmiljøet<br />

-Kontor ved UiA<br />

-Referanser til CV<br />

-Sosialt arbeid med mange nye bekjentskap<br />

<strong>Unikum</strong> is Sørlandet‘s student<br />

newspaper with an audience<br />

of over 13,000 students. The<br />

editorial team consists of 20 to<br />

40 volunteers on a regular basis.<br />

<strong>Unikum</strong> publishes one physical<br />

magazine each month, in<br />

addition to running our own<br />

website, with digital copies.<br />

With us, you‘re able to work with<br />

and learn about journalism,<br />

photography, podcasts, video,<br />

design, illustration, social media,<br />

marketing and proofreading.<br />

Join an encredible team,<br />

that will provide you with<br />

unique and valuable skills and<br />

experiences!<br />

SEPTEMBER NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 97 27


Encounter<br />

at Jegersberg<br />

Rahul Mitra<br />

Writer<br />

28


SHORT SHORT STORY STORY<br />

Everything that I am about to narrate<br />

here is true. Yes, I could have mixed up<br />

some of the finer details, for I was lost<br />

and disoriented when it happened,<br />

but overall, this is a true<br />

story. Whether you believe<br />

it or not, is up to you. My<br />

only concern is to tell<br />

you everything truthfully,<br />

so that, you, too, may know the<br />

forces that live amongst us.<br />

This incident took place<br />

sometime around the<br />

third week of October,<br />

perhaps at 17:00 or 17:30<br />

in the evening. My mind was<br />

not at ease, filled as it was<br />

with worries and uncertainties. I<br />

had many things to do and little<br />

time to do them in. And yet, a<br />

restless spirit was upon me. I<br />

found that I could not focus<br />

on any one task. So, instead of<br />

wasting any more time, I threw on my jacket,<br />

grabbed the backpack and headed out for a walk<br />

in the Jegersberg forest.<br />

This forest is just a year-long acquaintance, but it<br />

feels like a trusted friend. There is comfort among<br />

its well-trodden trails. A walk here never fails to<br />

silence the chatter, remove extraneous thoughts<br />

and make me feel at peace with the world. Not<br />

just that, I firmly believe that if you want to be at<br />

one with Norway, you must get on good terms with<br />

its nature. For Norway is nothing but these forests<br />

and lakes, these rolling hills and hidden valleys<br />

and these sheer vertical cliffs that rise straight up<br />

from the sea, overlooking miles of fjords sparkling<br />

in the sun. There is something jagged and raw<br />

about the nature here, but it is never brutal and<br />

always accepting if you give it the respect that<br />

it is due. The old gods, the trolls and spirits still<br />

lurk in the deeper recesses of these places, and it<br />

is only fitting that one should seek to propitiate<br />

them when one is looking for answers. Thus, a<br />

walk in Jegersberg is never just a walk, but a way<br />

to call forth the blessings of the Universe.<br />

And so it was that day. As I wound my way along<br />

the trail that leads to the main Jegersberg lake,<br />

the Øvre Jegersbergvann, my very heartbeats<br />

started synchronizing with the rhythms of the<br />

forest. The smell of wood and rain and wet<br />

earth filled my nostrils and all around me was<br />

Jegersberg, ablaze in the reds and oranges of late<br />

autumn. Many of the trees had shed their leaves<br />

and their trunks gleamed a ghostly white as bunches<br />

of wet, decomposing leaves squished underfoot.<br />

I walked deeper and deeper into the forest.<br />

I had a need to get lost, and so a little way off<br />

from Vafflebua and on the trail that leads towards<br />

Gillsvannet, I decided to veer off the known path and<br />

follow a small, barely visible trail that led up the side<br />

of a low hill.<br />

The forest was gloomy here. Bare, white trunks crowded<br />

in on me from both sides as I clambered up the steep<br />

slope. It was the magical hour of twilight, when the<br />

sun hads already set, leaving behind some reflected<br />

light that lights up the horizon. As I huffed and<br />

puffed my way up, I could see the skyline through the<br />

trees ahead and knew that I was coming to the crest<br />

of the hill soon. When I got there, I found that it was<br />

the top of a ravine. From here, the land sloped steeply<br />

down. Odd-looking bushes and white tree trunks,<br />

curved into the most fantastic shapes grew all along<br />

this slope and the bottom was covered in deep shadow.<br />

On the opposite side was an open, grass covered valley<br />

with the treeline in the distance.<br />

I made my way across the ravine and as I got to<br />

the crest on the opposite side, the residual sunlight<br />

disappeared from the sky almost as if some giant,<br />

unseen hand had turned off a light switch somewhere.<br />

Darkness came crashing, and with it came a wild<br />

wind and big drops of rain. All of this happened in<br />

an instant.<br />

About 300 metres in front, I saw a huge ash tree<br />

standing alone in the middle of the valley. It was<br />

enormous, with branches spread out in every direction<br />

and covered with dense, green leaves even in this late<br />

season. I ran for the shelter of its branches, and stood<br />

there shivering, as I waited for the rain to abate. What<br />

I could not understand was where this rain had come<br />

from, for there hadn’t been a cloud in the sky when<br />

I started out, nor any mention of it in the weather<br />

forecasts.<br />

The forecasters must have got it spectacularly wrong,<br />

for I have never seen a storm like this in Kristiansand.<br />

For the first time ever in Norway, I heard cracks of<br />

thunder that made me jump and saw flashes of lighting<br />

tearing up the sky, lighting up the inky curtain of<br />

blackness that smothered everything around me. In<br />

the intervals between the lightning bolts, I espied a<br />

faint, flickering light far ahead. Hope grew within<br />

me- perhaps there was a house or a village where I<br />

could find shelter from the storm.<br />

I started making my way there when the thunderstorm<br />

NOVEMBER OCTOBER 2022 UNIKUM NR 89 29


had weakened a bit. However, as the rain calmed<br />

down, the sound of the wind became overpowering.<br />

It sounded like the howling of hundreds of huskies,<br />

or perhaps wolves, and it had a rhythm of its own –<br />

one moment the wind would be tearing through the<br />

valley with this unearthly sound ringing in my ears,<br />

and the very next instant it would die down, and the<br />

sounds of howling would grow faint – like a whisper<br />

coming from far away.<br />

I was stumbling and slipping on the slushy ground. Up<br />

ahead, I could make out the dark shadow of a long,<br />

gigantic building from which the light was coming.<br />

As I came up to it, the harsh, insistent cawing of a<br />

crow cut through the wind and the rain and with<br />

a start I realised that there was another shadow<br />

moving about outside the building. The light, which<br />

seemed to be coming through the chink of a massive<br />

door, was momentarily blocked and I saw that there<br />

was another shadowy figure at the door. This person<br />

was knocking at the door and shouting to attract<br />

attention.<br />

I was about 100 meters away when I saw the door<br />

open slightly. A hefty-looking woman wearing an oldfashioned<br />

skirt and bodice. A sense of relief surged<br />

over me. I decided to throw in my lot with this stranger<br />

and started running, so that I could ask for shelter<br />

together with him or her. However, as I got closer, I<br />

realised things were not going according to plan. The<br />

woman was gesticulating with rapid gestures and<br />

saying something to him – she seemed angry.<br />

Finally, she slammed the door quite violently just as<br />

I got there. The stranger who had been looking for<br />

shelter before me seemed to be in shock. Now in the<br />

faint light coming from the home, I saw that he was<br />

probably a tramp. He was wearing a loose cloak made<br />

of some coarse material and carrying a crumpled bag<br />

in one hand and a long, sturdy, walking stick in the<br />

other. As he turned around to look at me, his face came<br />

into the light- a gaunt, long-suffering countenance,<br />

with a straggly white beard that was dripping with<br />

water and wet hair that seemed plastered to his scalp.<br />

At the spot where his left eye should have been was a<br />

red, fleshy wound.<br />

There was something both ravaged and terrifying<br />

about him. He exuded the same energy – a mix<br />

of madness, shrewdness, pain and world-weary<br />

experience that I have seen in the faces of the<br />

homeless and the drug addicts in big cities<br />

all over the world. Perhaps he’s one of those,<br />

I thought to myself, one of this tribe that I<br />

have seen hanging around on the benches<br />

of the park next to the Kristiansand<br />

cathedral. Rage bubbled up inside<br />

me even as I thought this.<br />

Did the woman shut the door<br />

in his face just because he<br />

looked homeless? How could<br />

someone be so inhuman as to<br />

refuse shelter in the middle<br />

of a storm?<br />

Fuelled by this rage, I started<br />

beating on the door. Louder<br />

and louder, I shouted till the<br />

door suddenly opened and<br />

out came the same woman. Up<br />

close, she seemed even bigger,<br />

with a face like Erling Haaland<br />

and a physique to match. Faced<br />

by this amazon, my anger suddenly<br />

melted as she started shouting at me.<br />

I could barely make out two or three phrases….’stikk<br />

av’, ‘Elfablot’, ‘idiot’, ‘drit’ and so on.<br />

Anyway, long story short, this paragon of Norwegian<br />

physicality basically shook a stick at us, shouted a<br />

bundle of abuses and once again slammed the door<br />

shut. This time though, there was no anger inside me.<br />

Also, in trying to get away from her, I had basically<br />

slipped and was now lying ass down in the mud as I<br />

looked up at the old man. He offered me a hand and<br />

started saying something as he helped me up.<br />

Unfortunately, my Norwegian is really basic and it<br />

looked like he couldn’t understand my English. And<br />

so we were at an impasse, as I racked my brain for all<br />

the wonderful things I had learnt in Norwegian class.<br />

Now let’s see, I could fluently say things like ‘han reiser<br />

med tog fra Oslo til Trondheim’, ‘Tom og Lisa drikker<br />

kaffe’ and ‘Det er Magnus. Han kommer fra Bergen’.<br />

I could also count from zero to thirty in Norwegian<br />

numerals and tell the time ‘Klokka er fem over fem’<br />

for instance. However, he hadn’t asked me the time<br />

and nor was he interested in that blasted Magnus<br />

(or Tom og Lisa for that matter), so there was not<br />

much that I could offer by way of conversation.<br />

After some gesticulations on both sides, I pointed<br />

him to the ash tree and we quickly hot-footed it<br />

there. It must have had a really thick canopy<br />

of leaves, for despite all the rain and wind, the<br />

ground underneath was still remarkably dry. The<br />

old man, started wringing the water out of his<br />

beard and cloak, as I took off my backpack to check<br />

how wet it had gotten. To my surprise, I found<br />

three packets of McDonalds chicken McNuggets<br />

that I had bought earlier and stuffed into the<br />

backpack in the morning. This cheered me up<br />

and led to a brainwave. I had finally thought of<br />

something intelligent I could say in Norwegian to<br />

30 30


my companion.<br />

‘Hi, Jeg heter Rahul, Hva<br />

heter du?’<br />

The old man perked up<br />

on hearing this and let<br />

loose with a whole torrent<br />

of Norsk. It was as if I had<br />

lobbed one small pebble<br />

from a catapult and been<br />

answered with a machine<br />

gun volley. I did make out<br />

that however, that he was<br />

heter’ed Váfuðr and was myself<br />

forced to admit that ‘Beklager,<br />

jeg snakker ikke Norsk.’ At this the<br />

old man looked visibly disappointed as he<br />

peered at my face with his one remaining good eye.<br />

For some reason, this intense stare made me really<br />

uncomfortable, and so to ease the tension, I offered<br />

him some chicken McNuggets with a cheery ‘Jeg har<br />

mat, ligger du chicken McNuggets?’<br />

Judging from the resulting confusion, I realised<br />

I had made some mistake and so pointing to the<br />

mouth, I bade him understand that I was offering<br />

him food and gave him one of the packets. He looked<br />

extremely doubtful as he fished out one of those dry,<br />

cold nuggets and hesitantly put it in his mouth. It<br />

seemed as if he had never had a Chicken McNuggets<br />

in his life.<br />

Be that as it may, however, his reaction was both<br />

instantaneous and joyful. A beatific smile lit up his<br />

face, he tilted his head just like Mark Wiens does and<br />

a very contented ‘aaah…’ escaped from his lips. He<br />

followed this up with a very excited set of gesticulations<br />

to let me know he loved it, and then in a matter of<br />

seconds polished off the remaining nuggets. Then<br />

with a big smile, he looked at me as if to ask, any<br />

more? I handed him the second packet with the very<br />

same result.<br />

I couldn’t believe that anyone could possibly like those<br />

pieces of very, very dead, cold and dry chicken and so<br />

I also had a bite to confirm that no one had switched<br />

the chicken nuggets for something better. Nope, it was<br />

the very same piece of completely flavourless, mystery<br />

meat that I had always known. But I was intrigued –<br />

how could a possibly homeless guy and an imbiber of<br />

drugs not know about Chicken McNuggets?<br />

Anyways, he gobbled up the second packet and so<br />

with a sigh, I offered him the remaining packet. It<br />

vanished in a trice, and now my friend let out a deep<br />

sigh, closed his eyes and leaned back against the tree<br />

trunk with a very contented air.<br />

As Váfuðr ruminated about his latest gastronomical<br />

experience, I was left to reflect upon my situation; I<br />

had a thesis proposal and a <strong>Unikum</strong> article to submit,<br />

I had to revise for a Norwegian mid-term exam AND<br />

I had work over the next three days. I was lagging<br />

behind in the Norwegian class, had no idea what<br />

to write for the article and I was already behind on<br />

the thesis proposal deadline. On top of all that, I was<br />

caught here in the middle of this storm of the century.<br />

Panic rose within me as I thought of all the hours I<br />

had wasted and what would happen on the morrow.<br />

Presently, as I was thinking these gloomy thoughts,<br />

my companion stirred from his rest, opened his<br />

bundle and took out an antique-looking earthen jar<br />

along with two cups, and filling up a cup, he offered<br />

it to me. I didn’t much like the look of it, but he was<br />

insistent and I felt scared to refuse, so I drank and<br />

downed it all in one big gulp. It was warm and sweet<br />

and honey-like, evidently alcoholic for it burned as<br />

it went down.<br />

Dear reader, I do not know what was in that drink,<br />

but evidently it was just what I needed. As the drink<br />

burned its way to my stomach, an incandescent white<br />

flash went off in my brain and a burst of energy ran<br />

through my veins. Such a feeling of energy and power<br />

pulsated through my body that sitting still seemed<br />

almost unbearable. I felt an almost uncontrollable<br />

urge to move, to run and to shout. I felt like I could<br />

do anything in the world, even fly. Whatever it was I<br />

had just drunk, it had gone to my head.<br />

I talked animatedly to my new friend, laughed loudly<br />

and boisterously thumped him on his back, chided<br />

him for being a sissy when he refused to join me in a<br />

rain dance, and basically, made an ass of myself. I<br />

do not remember much of what happened after that,<br />

except a few scenes here and there. I remember a<br />

flash of me hugging the tree as if my life depended<br />

upon it and another of me lying in some bushes in<br />

the rain and insisting to Váfuðr that I wanted to<br />

sleep out there ‘in the open’. I do not remember when<br />

and how the storm abated, or where Váfuðr went or<br />

how I found my way back home. All I know is that I<br />

have been writing on this story since the moment I<br />

got back home. It is now 3AM and I have many other<br />

pressing deadlines, I am tired and hungry but I am<br />

still writing like a madman, for I have tasted the<br />

mead of poetry.<br />

This short story is being republished<br />

because of a technical error in the October<br />

edition. We apologise to the writer.<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 31


AK TUELT<br />

Ida Marie Bruun<br />

Skribent<br />

Illustrasjon: Adobestock // d1sk<br />

Noen har gledet seg til høstfarger på trærne, varme skjerf og kakao. Høsten kan være en skikkelig fin tid, men den kommer også<br />

med kulde, mørketid og eksamen. Denne tiden er utfordrende for mange. Noen kjenner kanskje at de har gruet seg.<br />

Trærne slipper bladene sine, bjørnen går i dvale og fuglene drar på ferie til Syden. Og akkurat som naturen er ikke mennesker<br />

maskiner, men levende organismer. Vi kan ikke effektiviseres og programmeres, i motsetning til hva enkelte selvhjelpsbøker vil<br />

ha oss til å tro. Vi går gjennom ulike sesonger og tider.<br />

Og noen ganger er det mørketid. Og da kan noen vennlige råd komme godt med:<br />

Vær realistisk<br />

Du kan bare møte deg selv der du faktisk er, ikke der<br />

du føler at du burde være. Vær realistisk, og spør<br />

deg selv hvordan denne tida - eller bare denne uka<br />

- er for deg. Hva trenger du, hva kan du forvente av<br />

deg selv? Finn ut hvor lista skal ligge, og i trå med<br />

den: hva du kan og bør gjøre for å ta vare på deg<br />

selv. Kanskje det er noen ting du trenger nå, for<br />

å gjøre det så enkelt som mulig for deg selv å være<br />

menneske. Vi skal ikke undervurdere hvor mye<br />

det grunnleggende har å si: å få nok søvn, riktig<br />

ernæring, bevegelse og frisk luft. Det er hvert fall ikke<br />

realistisk å kunne fungere som en superstudent, når<br />

selv ikke de grunnleggende behovene dine er dekket.<br />

Vær raus<br />

Der du «burde» være er uansett veldig oppskrytt! Det er<br />

ingenting i veien med å ta ting sakte, trenge hvile, ikke få<br />

til ting og å ha feil og mangler. Faktisk er det menneskelig,<br />

og helt umulig å unngå! Det er også helt normalt å ha<br />

det skikkelig dritt iblant, og at livet ikke alltid serverer<br />

lykke og velstand på sølvfat (selv om det ser sånn ut på<br />

32


Instagram). Rist det der «burde»-greiene av deg med en<br />

gang, og vær heller tålmodig med deg selv. Husk TTT – Ting<br />

Tar Tid.<br />

Små gleder, stor forskjell<br />

Vi er omringet av store, flyktige drømmer og perfekte<br />

fasader – men det er overraskende helbredende å øve seg<br />

opp i takknemlighet for det vi faktisk har i hendene her og<br />

nå. Dette kan være så enkelt som å tenke på tre ting du er<br />

takknemlig for hver kveld eller morgen, eller det kan se ut<br />

som å prioritere kos og små gleder i hverdagen. Kanskje<br />

du kan ringe noen du ikke har snakket med på en stund,<br />

lage deg en god kveldsrutine eller se opp fra mobilen og<br />

legge merke til den friske lufta når du går til bussen. Hvis<br />

du ikke føler takknemlighet og glede for noe nå – øv deg<br />

på å se hva du har likevel. En varm seng, hørsel eller syn<br />

(og alt det tillater deg å glede deg over!), rent vann. Du<br />

har mer enn du tror, overalt rundt deg, og mye av det tar<br />

vi for gitt. Vi må bare øve oss på å legge merke til det!<br />

Vær sammen med andre<br />

Selv om det er helt greit å trenge alenetid og hvile, er det<br />

også godt for oss å være sammen med andre. Prøv å finne<br />

fellesskap hvor det er godt å være. Det har ingenting å si<br />

om du foretrekker å delta i en studentforening og gå på<br />

fest, eller se på serie og gå tur med en venn. Men du har<br />

garantert mye å tilby til andre mennesker! Og de har mye<br />

å tilby deg. Vi er flokkdyr som trenger hverandre.<br />

Utnytt tiden du er i nå<br />

Når du ikke kan stoppe høsten fra å komme, er det bare<br />

en ting å gjøre – embrace it! Tenk på hvilke ting som<br />

spesifikt hører til den tida du er i nå. Kanskje du kan<br />

skrive en bucket-list med høst- og vinteraktiviteter du kan<br />

gjøre på Sørlandet denne høsten. Hva med å investere i et<br />

fint høstantrekk eller utnytte regnværet til å gå på kino,<br />

game eller se på serie inne med god samvittighet? Eller<br />

rett og slett tillate deg selv å gå litt i dvale. Kanskje du<br />

og kollokvie-gruppa kan innføre kveldsmat og kakao som<br />

fast avslutning på eksamenslesinga en gang i uken? Og det<br />

er vel ingen annen tid på året hvor de selger flere billige<br />

og superfine duftlys overalt? Uansett om din mørketid<br />

sammenfaller med at det er kaldt og mørkt ute, eller om<br />

din mørketid er at du er ufrivillig singel eller lei av å<br />

studere – kanskje akkurat denne tiden av livet fører med<br />

seg noen muligheter du ikke får igjen?<br />

Husk at vinter alltid blir til vår! Like sikkert som at<br />

mørketiden kommer, vet vi at månedsskiftene snart<br />

fører med seg julelys og pepperkaker, som blir til vår<br />

– og at vi igjen skal sitte i skjærgården en sommerdag<br />

og kjenne solen varme.<br />

This too shall pass.<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 33


CULTURE<br />

DANCE REVIEW:<br />

José Antonio Herrera<br />

Writer<br />

Photo: Kilden teater og konserthus<br />

Imagine being seated in a darkened room. Your<br />

chair is cushioned. Somewhere in the dark you can<br />

hear the soft whine of a low powered motor and<br />

the rumbling of four small tires as they randomly<br />

maneuver around the elevated stage. The tires<br />

belong to a small remote-controlled vehicle which<br />

carries a small light. You watch the light slightly<br />

illuminate the environs as the rolling device<br />

continues its unpredictable itinerary. Sounds begin<br />

to fill the spaces hidden from view. There is a lack of<br />

pleasing melodies and soothing harmonies. Instead,<br />

your brain begins to assemble the pulsing auditory<br />

elements into something cohesive. Distorted bursts<br />

of static, muffled gunfire and other sonic devices<br />

were woven together despite the fragmented<br />

nature of the amplified music: At times they seemed<br />

to come from a far-off point in the distance and<br />

suddenly would reemerge much more closely.<br />

This is how we were introduced to the first part<br />

of “Mellomland” at the Kilden Performing Arts<br />

Centre last month. “Mellomland” is composed of<br />

two dance performances. The first is called BUD,<br />

choreographed by Roza Moshtaghi. Prior to the<br />

show, my girlfriend told me we were going to see<br />

modern dance. I made a supreme effort not to<br />

think of an avant-garde Footloose or Dirty Dancing.<br />

When the lights dimmed to signal the onset of<br />

BUD, I couldn’t help but feel the show had already<br />

begun. As the minutes passed, we felt our eyes<br />

struggle to adjust to the murk and shadow. Our<br />

34


MELLOMLAND<br />

ears attempted to find some meaning in the unusual and<br />

discordant soundtrack. I wondered when or if something<br />

would happen. But it was already occurring.<br />

Part of the concept behind BUD is to explore the question<br />

posed by the idea of waiting. Major parts of life are marked<br />

by the periods in which nothing happens until… something<br />

occurs. We seem to overlook these frequent temporal<br />

spaces as less valuable or unworthy of examination.<br />

Waiting is considered by many<br />

to be boring or uninteresting.<br />

An obstacle to a productive and<br />

efficient life. And yet, would<br />

we feel true satisfaction after<br />

having met goals quickly? Would<br />

parents want their children born<br />

in a matter of hours? What is<br />

happening while we wait? What<br />

is the value in it?<br />

The inquiry and its<br />

contemplation were revealed<br />

through the paced and<br />

deliberate movements of the<br />

stellar cast. One could focus<br />

on any of the four artists and<br />

watch a unique story unfold.<br />

Their supreme physical exertions brought to mind the<br />

rigid predictability of machine pistons but also the<br />

spontaneity of a lightning bolt. We are more accustomed<br />

to human behaviors and motions falling within a normal<br />

range. Walking, running, sitting down, standing up;<br />

these gestures rarely startle us or call our attention.<br />

When we see humans throb, pulse, vibrate and elongate,<br />

our gaze becomes transfixed. It was like bearing witness<br />

to some hidden god manipulating his acolytes to bring<br />

an esoteric ritual to completion. This may be the kind of<br />

thing we long for. There is immense worth to moments<br />

that break us free from the stupor of life on autopilot.<br />

And BUD makes us reconsider what we are waiting for<br />

and why.<br />

Our ears attempted to find<br />

some meaning in the unusual<br />

and discordant soundtrack.<br />

I wondered when or if<br />

something would happen. But<br />

it was already occurring.<br />

The other part of “Mellomland” is called Sovaco de Cobra with<br />

choreography by Lander Patrick. Sovaco de Cobra translates<br />

to ‘Armpit of the Cobra’. Undeniably, a cobra with arms<br />

would be more formidable. The damp, hairy and warm pit of<br />

a cobra’s arm calls to mind the discomfort of being intimate<br />

with someone’s body. Is the show’s title meant to camouflage<br />

the intended effect on the viewer? As soon as the stage<br />

lights came on, challenges were meted out to the audience.<br />

An emcee began the proceedings by spitting out a rapid-fire<br />

volley of nonsensical sounding<br />

lyrics (that arguably make sense<br />

if you look them up online). His<br />

exaggerated macho posturing was<br />

both parody and homage to hip<br />

hop artists and rock stars alike. As<br />

he performed, the other dancers<br />

took turns engaging him verbally<br />

or interrupting his movements<br />

with their own.<br />

Rhyming couplets weren’t the only<br />

things this troupe spit out. At one<br />

point, several streams of water<br />

were spewed in the direction<br />

of the assembled throng. Was it<br />

meant to show disdain for the<br />

passivity of the crowd? What kind<br />

of reaction, aside from visceral, did they hope to evoke in the<br />

age of covid? Generally, Sovaco de Cobra made me feel like<br />

I was watching an energy drink fueled wave of social media<br />

darlings stomping their way through levels of a dichromatic,<br />

postmodern art museum. A lot of spectacles. Random phrases<br />

being repeated. Loudly. Twerking bodies. I wanted to log out.<br />

But I couldn’t look away. What were we being asked to<br />

reassess? Throughout this showing, themes like gender roles,<br />

oversaturation of media, the dynamic between parent/child<br />

and society’s expectations of art were touched upon. The<br />

questions had been posed. I am curious to see what existing<br />

interviews of the mind behind Sovaco de Cobra will reveal.<br />

Hopefully, some insights will emerge to satisfy my curiosity.<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 35


Illustrasjon: freepik // pizzara<br />

bølge mot kyst<br />

du er slik bølgene<br />

slår mot kysten<br />

føttene mine graver seg ned i sanden<br />

mens du drar meg inn sakte<br />

bølge etter bølge<br />

men ikke helt<br />

jeg er aldri helt din<br />

du er aldri helt min<br />

vi er på kanten slik<br />

bølge mot kyst<br />

36


AK TUELT<br />

Extinction Rebellion Sør:<br />

Vi føler demokrativet er blitt svekket<br />

Foto: Nora Leirvik<br />

Nora Leirvik<br />

Skribent<br />

Mattias Johannessen<br />

Skribent<br />

Extinction Rebellion har skapt overskrifter ikke bare i Norge,<br />

men over hele verden for deres inngripende aksjoner. Målet<br />

til Extinction Rebellion er å bruke ikke-voldelig sivil ulydighet<br />

for å presse regjeringen til handling. Dette for å unngå<br />

vippepunkter i klimasystemet, tap av biologisk mangfold og<br />

risikoen for sosial og økologisk kollaps.<br />

Vi møter to sentrale medlemmer i XR Sør, i sentrum av<br />

Kristiansand. Høstfargene har begynt å vise seg. Bladene som<br />

for noen uker, eller bare dager siden hang på treet, har nå dekt<br />

seg som et teppe over asfalten. Damene vi møter er ikke det<br />

man nødvendigvis ser for seg når man tenker på XR. Mediene<br />

har vist oss illsinte, redde og frustrert ungdom ikledd heldress<br />

og hjemmestrikka luer. Lena Fatland og Annika Wattne<br />

Rodriguez er kontrasten av dette. De er voksne damer, med<br />

etablerte liv.<br />

<strong>Unikum</strong> får forklart at lokallaget på Sørlandet er en liten aktiv<br />

gruppe, som driver laget. De har en medlemsliste på omtrent<br />

45-50 medlemmer. Her samles de så ofte de har mulighet, og<br />

planlegger aksjoner og deltakelser i aksjoner i andre deler av<br />

landet; ofte starter møtet med en sjekk på hvordan medlemmene<br />

har det, hvor det blant annet snakkes om klimaangst.<br />

På spørsmål til hva som er organisasjonens fanesaker, kan<br />

Exctintion Rebellions representanter fortelle at organisasjonens<br />

mål kan oppsummeres i deres tre krav;<br />

1. Fortell sannheten<br />

2. Handle nå<br />

3. Styrk demokratiet<br />

De endringer som skal til nå, er for store til at privatpersoners<br />

innsats skal kunne være nok. De som har mest makt til å gjøre<br />

NOVEMBER 2022 UNIKUM NR 9 37


seg i vårt lokallag, eller nasjonalt i de grupper som er der.<br />

En kan jobbe enten lokalt, eller nasjonalt. Vi har valgt sivil<br />

ulydighet som aksjonsform. For noen kan det se ut som vi går<br />

ut i gatene bare for å lage bråk – og det er litt sant. Vi ønsker å<br />

forstyrre «business as usual» sånn at både politikere og vanlige<br />

folk stopper opp og tenker seg om. Vi mener situasjonen er<br />

så alvorlig at det rettferdiggjør at vi tar i bruk det kraftigste<br />

virkemiddelet vi har – sivil ulydighet. Studenter kan da velge<br />

å engasjere seg i våre aksjoner, eller de kan jobbe med andre<br />

deler av organisasjonen; sosiale medier, skrive, forme politisk<br />

strategi, eller bidra med planlegging av aksjoner. Vi har også<br />

mindre aksjoner som studenter kan engasjere seg i.<br />

Det fremmes som en drømmesituasjon om det hadde vært et<br />

eget lokallag på UiA, med studenter som engasjerer seg. – En<br />

får veldig stor frihet i Extinction Rebellion til å organisere seg<br />

selv slik en ønsker det; så lenge en er enig med våre mål og<br />

krav, og en trenger ikke underlegge seg andre grupper.<br />

Så en trenger ikke være så ekstrem for å være med i Extinction<br />

Rebellion?<br />

Foto: Nora Leirvik<br />

Nei, det trenger en ikke være. En trenger heller ikke være<br />

hverken veganer eller vegetarianer; vi har ikke krav til at en<br />

skal være «hellig» som Paven; så lenge en ønsker et krav om<br />

forandring.<br />

de endringene som trengs, er politikere og myndighetene, og<br />

derfor rettes våre krav til politikerne. De skal opplyse folket<br />

om hvor ille det faktisk er. De må være ærlige om sin egen<br />

politikk, og om hvor kort vi faktisk er kommet, og hvordan vi<br />

kan snu i tide.<br />

Enkelte medier har kanskje en tendens til å blåse opp<br />

organisasjonen deres litt ut av proporsjoner; vil dere med dette<br />

si at studenter har ingenting å være redd for ved å engasjere seg<br />

hos dere?<br />

<strong>Unikum</strong> blir fortalt at handlinger kreves nå; 2050 er for langt<br />

frem i tid, det må skje noe NÅ.<br />

Exctinction Rebellions representanter sier videre at tiden med<br />

Covid-19, har vist hva som er mulig å få til; Myndighetene har<br />

opplyst befolkningen om en krise, og gitt detaljinformasjon<br />

på veien, og de hadde kjempekontroll på smittespredningen.<br />

XR ønsker at myndighetene skal vise like stor handlekraft på<br />

klima- og miljøfronten.<br />

XR’s representanter sier at de føler demokratiet er blitt svekket;<br />

- Det er veldig mange tegn nå på at demokratiet er i fare, dette<br />

er noe vi kan se i hele verden, også her i Norge. Vi mener at<br />

deltakelse av vanlige folk er svært viktig; ansvarliggjøring og å<br />

invitere folk med.<br />

Hvordan mener dere studenter kan engasjere seg hos dere, og<br />

hvordan føler dere studenter kan hjelpe Extinction Rebellion?<br />

I Norge har vi flere lokallag, blant annet lokallaget i Kristiansand<br />

som vi er en del av. Vi ønsker at studenter skal kunne engasjere<br />

Foto: Nora Leirvik<br />

38


Nei det har de ikke, men det kommer nok litt an på hvilken<br />

medier det er snakk om. De mer hovedstrøms-mediene og mer<br />

toneangivende alternative mediene gjør nok dette; men vi har<br />

mye støtte hos andre medier. Vi tror ikke vi har alle løsninger;<br />

vi anser som oss som en del av en større bevegelse, men velger<br />

litt andre virkningsmidler enn det andre organisasjoner har.<br />

Vi bruker sivil ulydighet som et virkemiddel; dette kan oppfattes<br />

som en trussel, dette kommer en ikke utenom.<br />

Det er ikke slik at bare en melder seg inn i Extinction Rebellion<br />

så må en regne med å bli arrestert; og en trenger heller ikke<br />

selv å engasjere seg på våre sivile ulydighetsaksjoner.<br />

Hvis en ser bort fra å bidra med å bli medlem hos dere, hva kan vi<br />

fattige studenter bidra med til at ting skal bli litt bedre? Hvordan<br />

kan vi bidra til en grønnere hverdag?<br />

Den grønne hverdagen til studentene er ikke noe vi engasjerer<br />

oss direkte i. Vi ønsker at folk skal bli mer engasjerte, bli mer<br />

aktive i miljøkampen generelt. Det koster heller ikke noe å<br />

være medlem eller delta på våre aksjoner.<br />

Det er viktig å stemme, og å bidra til sivilsamfunnet;<br />

sivilsamfunnet legger premisser for den politikken som føres på<br />

Stortinget. Det at vi sivile borgere stiller krav og forventninger<br />

til politikerne, er en grunnleggende del av demokratiet.<br />

Extinction Rebellions representanter viser også til studenters<br />

egne fag, og at de kan brukes til å bidra til miljøsaken.<br />

Det som kan påvirke studenter aller mest, er nok UiA selv. Har<br />

dere noen oppfordring til UiA med tanke på hva universitetet<br />

selv kan gjøre?<br />

UiA må helt klart ta tak i den klima- og miljøkrisen konkret;<br />

oppfordre til at studenter skal engasjere seg, og være en<br />

pådriver for å skape et engasjement. Vi ser professorer i<br />

andre land som oppfordrer studentene sine til å følge med på<br />

tematikken.<br />

Foto: Nora Leirvik<br />

NOVEMBER OCTOBER 2022 UNIKUM NR 89 39


Studentprogram<br />

For studenter, skoleelever, lærlinger og vernepliktige i<br />

førstegangstjeneste, mellom 18–25 år.<br />

• Ingen årspris på visakort<br />

• Ingen gebyrer på varekjøp i Norge og i utlandet<br />

• Beste sparerente med BSU<br />

• Gratis innenlandsbetalinger og overføringer i mobil-/nettbanken<br />

www.sor.no/student<br />

www.sor.no | tlf.: 38 10 92 00<br />

facebook.com/sparebankensor

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!