25.01.2023 Views

Ecopolition-No2-Magazine

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

No 2 - 2021

sustainable fashion magazine

ecopolitan
ecopolitan

ecopolitan

hoofdredacteur

Map Renes

vormgeving / ontwerp

Richard Vermijs

(IJgenweis Visuele Vormgeving)

fotografen

Elikem Akpalu, Erica Turmel, Job Boersma,

Pieter van den Boogert, Roger Neve, Sofie van Est, Tammy Bar Shay

(chicbox photography), Willemien van den Broek (buro wonderbaar),

William Liedema, Zoteye

modellen

Afra Kuipers, Loes van der Haar, Gloria Ofosu (covermodel),

Michelle Anno, Zoë Lucas

aan dit nummer werkten mee

Afra Kuipers, An Dertien, Anke Aberson, Anna Roos, Anouk van

Gijtenbeek, Astrid Ricke, Bert van Son, Bianca Nolle, Caroline Mewe,

Charlotte Vanharen, Chiara Spruit, Danique Gunning, Dieuwertje de

Wagenaar, Dorien Bolhuis, Elisa Jansen, Ellen Willink, Erik Toenhake,

Eva Zonneveld-Pool, Gert-Jan Makaske, Ineke van Zanten, Janice Deul,

Jessica Teeuw, Joke Bom, Lisette Fraanje. Loes van der Haar, Maria Voth

Velasco, Melissa Wijngaarden, Michelle Anno, Nanette Hogervorst ,

Petra van de Laar, Renée van Cootwijk, Rinske van Noortwijk, Rosan

van Boven, Shayonti Chatterji, Sjaak Hullekes, Thamar Keuning, Wyger

Wentholt, Yael Spruit, Zoë Lucas

mail ons

Reageren op een artikel: info@mapsz.nl

***

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder

schriftelijke toestemming van Ecopolitan. Ecopolitain sluit iedere

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

VISUELE VORMGEVING

4


Ecopolitan

are you an

ecopolitan?

Als mens heb je de meest duurzame relatie met

jezelf. Mode is een tweede huid. Jezelf hullen in

goede kleding. Jezelf voeden met gezonde voeding.

Langdurige relaties aangaan met mensen, die jou JOU

laten zijn, van wie je energie krijgt en waarmee je

plezier beleeft op deze planeet.

Opnieuw maak ik een e-magazine ECOPOLITAN

als actie voor Fashion Revolution in coronatijd.

Vanuit Fashion Revolution UK zijn de thema’s

Rights, Relationships & Revolution. Ik ben gestart

met kijken naar mijn relaties in de duurzame

mode.

Eerste mode relatie

Heb ik met Joke Bom - WatMooi, duurzamemode

webwinkel. In 2009 hebben wij elkaar ontmoet

bij mijn eerste FRISGROEN, duurzame modeen

leefstijlfeest in Zwolle. On the Catwalk een

selectie van haar duurzame modelabels zoals

Alchemist, Dutch Spirit ( nu Aarden) en MUD

Jeans. Daarna volgden nog vele modeshows,

salons en meet-ups met deze moderelaties.

Relatie met Fashion Revolution

Als reactie op het fabrieksongeval Rana Plaza

in Bangladesh heb ik een Fris Mode Café

georganiseerd in 2013. Daarna ben ik aangehaakt

bij de wereldwijde actie ‘Fashion Revolution’.

Vooral nu met de impact corona samen de mode

industrie veranderen.

Respect

Voor Schone Kleren Campagne, die al jaren

strijden voor het verbeteren van de wereldwijde

kledingindustrie. Vanuit de 17 Sustainable

Development Goals leven en ondernemen voor

een betere wereld. Doel SDG 12 gaat specifiek over

verantwoorden consumptie en productie.

Relatie diversiteit

Families relaties, die allen op een unieke wijze

begeven in het duurzame modelandschap.

Fashion Designers, die kleding ontwerpen met

aandacht voor wat er speelt in de maatschappij.

Mode activiste Janice Deul houdt de duurzame

modewereld een spiegel voor. En een prille relatie

met het nieuwe Fashion Revolution NLD team.

Toekomst

Waarin consumenten vaker kleding lenen dan

kopen. Effect is betere kwaliteit mode en minder

modeproductie. Mode als co-creatie met de

maker of mode ontwerpen van circulair gebruik

materialen.

Het magazine is een gesamtkunstwerk, waarvoor

ik “Mode & Mens” verhalen heb verzameld van

Groenkapje relaties. Met deze verhalen vertel ik

mijn verhaal. Bedankt voor jullie input. Ik ben blij

met deze tweede ECOPOLITAN.

Veel lees-en kijk plezier,

Map Renes,

alias Groenkapje

5


6

ecopolitan


Ecopolitan

inhoud

12

16

26

38

42

50

70

82

90

94

104

110

8

46

76

22

36

66

32

60

64

106

108

74

86

96

98

Mode & Relaties

De wereld mooier maken doe je niet alleen - Joke Bom (Watmooi)

ReShare Store & Hullekes - duo interview

Trashroots - Turtlehorn

Chiara & Yael - moeder dochter interview - Indiaan en de Kas

Zero waste fashion - Sophi Lou - interview

Pionierschap - Gesprek tussen Bert van Son (MUD Jeans) & Erik Toenake (Aarden)

Ketting Kledingruil - Kledingruilfeestjes038

Lena Library - interview

Beautiful Garbage

Fabriek Fris

Indigo Ravens, een slow fashion modelabel

Fashion Rebels bestormen de textielafvalberg

Rechten

Duurzaam Shoppen is een goed begin - Schone Kleren Campagne

Mode en kolonialisme - Fashion Revolution nl

Sustainable Fashion Gift Card - SDG's bijdragen

Redactioneel

Sustainable Landschap - Janice Deul

Be cool and borrow - Greenwish

Ketenverantwoordelijkheid - Project CeCe

Accessoires

Walking on Coffee - Greyder L.A.B.

Urban Medley

Duurzame stappers - HemelseHebbedingen

Hou jij me tassie ff vast

De missie van CANO

En verder

#iswappedmyclothes - Posteractie

Fashion for goods - Tentoonstelling ‘GROW’

Modestoffen - Textielstad Enschede

Maak je oude shirt klaar voor een nieuw feest! - For Keeps

7


ecopolitan

schone kleren campagne

duurzaam

shoppen is

een goed

begin, en

meer is

nodig

auteur Wyger Wentholt, SKC communicatie-coördinator

foto Pieter van den Boogert

8


Ecopolitan

De tweede uitgave

van Ecopolitan, het

tweede jaar op rij dat de

Fashion-Revolutionweek

plaatsvindt in een

wereld vol met

vraagtekens over de

pandemie die ons

allen treft. Fashion-

Revolutionweek gaat

natuurlijk vooral over

de Rana-Plazaramp

van 2013, en dus

over veiligheid van

fabrieksgebouwen,

en op de werkvloer in

bredere zin.

In de nasleep van de ongekende ramp

in Bangladesh was er veel schaamte

bij kledingbedrijven over hun

toeleveringsketens, veel bewustzijn bij

consumenten en veel politieke wil in

zowel de productielanden als de rijke

landen. Resultaat: het zgn. ‘Bangladesh-

Akkoord’, een vergaand akkoord van

internationaal-opererende kledingbedrijven

en internationale en lokale vakbonden om

strenge maatregelen wat betreft veilgheid

van fabrieken wettelijk afdwingbaar

te maken. Op zijn hoogtepunt had dit

akkoord meer dan 200 handtekeningen van

bedrijven. Het Akkoord heeft voor ruim 2,5

miljoen kledingarbeidsters in Bangladesh

een gezonder en veiliger werkomgeving

gerealiseerd.

Helaas verkeert het akkoord sinds

2018 in zwaar weer. Onder druk van

fabriekseigenaren en de regering van

Bangladesh bepaalde uiteindelijk het

hooggerechtshof in Dhaka dat de lokale

operaties van het Akkoord moesten worden

omgevormd en overgedragen aan een

nieuwe uitvoeringsinstantie, de Ready-

Made Garments Sustainability Council

(RSC). De overdracht vond plaats in juni

2020.

Een jaar later uitten Schone Kleren

Campagne en andere “getuigen” (‘witness

signatories’) van het Akkoord hun

zorgen over hoe de RSC tot dan toe had

gefunctioneerd. In een publieke brief

formuleerden wij een aantal criteria op

basis waarvan kon worden beoordeeld

of de RSC haar verantwoordelijkheid

serieus neemt. Wij waarschuwden ook

dat de veiligheid van kledingarbeiders in

Bangladesh ernstig in het geding is.

De komende maanden zullen cruciaal

zijn voor de toekomst van het akkoord: in

juni vallen de belangrijkste beslissingen.

Of de werkgevers en regeringen van

productielanden krijgen hun zin en het

akkoord verwordt tot een papieren tijger,

of het akkoord behoudt zijn juridischafdwingbare

karakter en kan van tastbare

betekenis blijven voor de veiligheid van

arbeidsters. In dat laatste geval hebben

we dus aantoonbaar een goed-werkend

model voor akkoorden in andere industriesectoren

en ook in andere landen. Zo’n

akkoord is van onschatbare betekenis voor

het campagnevoeren op het gebied van

fabrieksveiligheid wereldwijd.

SKC, vakbonden en andere organisaties

zullen de komende maanden hard

campagne moeten voeren om dit voor

elkaar te krijgen, en hebben daarbij massaal

steun nodig bij de publiekscampagnes

die we hieromheen gaan opzetten. Wij

vragen iedereen die begaan is om het

welzijn en de veiligheid van hen die de

meeste van onze kleren in elkaar naaien

om zich de komende maanden hard te

maken voor het Bangladesh-Akkoord: doe

mee met onze online en offline acties,

spreek kledingmerken aan op hun beleid,

onderteken petities, en – vooral – verspreid

het nieuws verder. In onze ervaring is dit

soort activisme de grootste aanjager van

verandering van de kledingindustrie! ♦

Zie de website van SKC voor

de laatste updates hierover:

schonekleren.nl

9


10

ecopolitan


Ecopolitan

Ook de covid-19-pandemie toont aan dat de

kledingindustrie in zijn huidige vorm niet werkt – in het

Engels wordt gesproken over een “broken system”. Zijn

de problemen voor ondernemers in de kledingindustrie

vaak aanzienlijk tot rampzalig geweest, toch geldt dat

niet voor allemaal en niemand in Nederland of Europa

heeft er een boterham minder om moeten eten. Hoe

anders ligt dat in de kledingproductielanden, waar

miljoenen arbeidsters plotseling zonder inkomen voor

henzelf en hun gezinnen raakten zonder enige vorm van

financiële opvang of compensatie.

Info over covid in de wereldwijde kledingindustrie:

schonekleren.nl/covid-19/

facebook.com/schonekleren/posts/3784824114905210

Onderteken de petitie die nu loopt om inkomensgarantie

en ontslagvergoeding te eisen voor kledingarbeiders,

voor nu en in de toekomst: #10centsMore

payyourworkers.org/nld

11


ecopolitan

De wereld

mooier maken

doe je niet

alleen

Joke Bom van watMooi verkoopt

duurzame mode en wil daarmee de

wereld een beetje mooier maken. En

er valt genoeg te verbeteren: armoede

en ongelijkheid houden grote delen

van de wereld op achterstand. En

tegelijkertijd zorgt groei, met het rijke

westen voorop, voor een langzame maar

enorme milieuramp. De Sustainable

Development goals van de Verenigde Naties

geven 17 gebieden waarop we als mensheid

serieus aan de bak moeten om de wereld

een duurzame toekomst te geven. Alleen

al het aantal van 17 is overweldigend. En

die doelen zijn stuk voor stuk ook nog eens

“Grote Doelen”: een einde aan armoede,

geen honger meer, de opwarming van de

aarde stoppen. Daar lijkt geen beginnen aan.

Hoe ga je daar mee om als eigenaar van de

grootste duurzame webshop van Nederland?

Toen ik werd gevraagd om iets te vertellen

over hoe wij omgaan met de Sustainable

Development goals, was mijn eerste

reactie: dat is toch veel te groot? Ja we

zijn ambitieus bij watMooi, maar we

kunnen niet zo maar alle armoede op

de hele wereld uitbannen, reageert Joke.

Tegelijkertijd zie ik bijna al die thema’s

terug in ons dagelijks werk. Volgens mij

gaat het uiteindelijk om mensen: mensen

die grondstoffen verbouwen, mensen die in

de fabrieken werken …en mensen die met

hun kleding een verschil willen maken. En

als je op dat niveau gaat kijken, dan zie ik

de dorpen waar boeren een beter inkomen

krijgen. En daardoor kunnen kinderen naar

school komen er medische voorzieningen

op loopafstand. Dan denk ik ook aan de

fabrieken die - vaak tegen de stroom in -

schoner willen produceren en waar vrouwen

en mannen wél gelijke kansen krijgen. En

dan heb je de ontwerpers die duurzame

oplossingen vinden terwijl de rest het alleen

maar nóg goedkopere mode wil maken.

Duurzame mode is niet de oplossing voor

alle problemen, maar het draagt wel bij aan

heel veel van die “Grote Doelen”.

Gedeelde doelen

Verbeteringen zijn alleen mogelijk als

iedereen in de keten samenwerkt. Het

afgelopen coronajaar maakte dat nog maar

eens pijnlijk duidelijk. Geannuleerde orders

12


Ecopolitan

13


ecopolitan

zullen nog lang nagalmen bij de boeren en

fabrieken die hierdoor met schulden zijn

blijven zitten. Maar het liet ook de kracht

zien van samenwerking in duurzame mode:

dankzij korte lijnen met onze leveranciers

hebben we toch veilige en slimme

oplossingen weten te vinden om door te

gaan waar dat mogelijk was.

Een mooi voorbeeld is onze samenwerking

met Alchemist. We werken al heel lang

samen maar na de eerste lock-down zaten

we direct om de (virtuele) tafel om te kijken

hoe we elkaar konden helpen.

De samenwerking tussen watMooi en

het duurzame Nederlandse modelabel

Alchemist gaat al 10 jaar mee. Volgens

Caroline Mewe, de oprichter van Alchemist,

gaat het om de chemie:

Het is onze lijfspreuk: “chemistry only

starts when the elements interact”. En

die interactie is er met watMooi. We zijn

allebei partners met onze klant. Je kunt het

namelijk niet alleen. We lijken op elkaar

en dan is één plus één drie. We hebben

hetzelfde doel, namelijk om de modewereld

van binnenuit te veranderen. En ik weet dat

dat kan. Verandering begint bij het maken

van de juiste keuzes. Bij mij begon het

door mijn baan op te zeggen bij een groot

warenhuis en voor de duurzame mode te

gaan. In het begin had je alleen maar een

paar t-shirts van biologisch katoen. En die

waren zo soepel als een kartonnen doos.

Daar is gelukkig veel verbeterd. Er komen

steeds meer duurzame stoffen bij, zoals

bijvoorbeeld Tencel. Oude kleding die

wordt gerecycled tot nieuwe garens, dat

vind ik ook een geweldige vooruitgang.

Sophisticated comfort is onze signatuur,

waarmee we staan voor tijdloos design en

kwaliteiten waar je lang plezier aan beleeft.

er slechts een vleugje biologisch katoen

in zit? We hebben in Nederland terecht

strenge regelgeving over kinderarbeid,

maar ondertussen mogen schepen met de

grootste bagger van buiten Europa hier

gewoon hun kleding uitstorten over de

markt. Ik vind dat heel dubbel.

Joke vindt dat haar klanten er op moeten

kunnen vertrouwen dat ze mode krijgen

die er nier alleen mooi uitziet maar ook zo

duurzaam mogelijk wordt geproduceerd:

Ik weet dat het team van Alchemist

persoonlijk op bezoek gaat bij al hun

toeleveranciers. Ze zien met eigen ogen

hoe er gewerkt wordt en hoe er wordt

omgegaan met de mensen. En zo helpen

ze ons om dat verhaal zo goed en zo eerlijk

mogelijk te vertellen aan onze klanten. Op

deze manier versterken we elkaar.

Haalbare doelen

De wereld veranderen met duurzame

mode. Het gaat tergend traag. En soms

voelt het ook een beetje dubbel. Want net

als iedere retailer, willen we ook zoveel

mogelijk verkopen. Maar méér kleding is

natuurlijk geen duurzame oplossing. De

Sustainable Development goals laten mij

en hopelijk ook onze klanten nadenken

over de impact die je hebt als je kleding

koopt. Want als je tóch iets koopt, zorg er

dan voor dat je ergens op de wereld helpt

om armoede uit te bannen en mensen

een eerlijkere kans geeft. En zorg met

jouw aankoop dat er verstandig wordt

omgesprongen met grondstoffen en het

milieu. Ik geloof dat het kan. ♦

Het consumentenbewustzijn kan nog veel

beter en het helpt niet dat veel labels doen

aan greenwashen. Het is jammer dat er

niet meer regelgeving is op dat gebied. Ook

wanneer er bijvoorbeeld maar een héél

klein beetje biologisch katoen is gebruikt,

hangen sommige labels er een “duurzaam”

kaartje aan. Duidelijke regelgeving kan

daarbij helpen. Een potje jam mag je geen

aardbeienjam noemen wanneer je er alleen

wat rode kleurstof doorheen gooit, waarom

mag je iets dan wel duurzaam noemen als

14


Ecopolitan

“chemistry

only starts

when the

elements

interact”

watmooi.nl

15


16

ecopolitan


Ecopolitan

duo interview

sjaak hullekes

van hul le kes

en thamar

keuning van

leger des heils

reshare

resharestore.nl

17


ecopolitan

Over Hul le Kes

Het modelabel Hul le Kes is een reactie op de

huidige maatschappij en het modesysteem

en werd eind 2018 opgericht. Sjaak Hullekes

en Sebastiaan Kramer willen samen met hun

team en met kleding als medium een nieuw

paradigma creëren. Een nieuwe manier van

kijken en waardering van de imperfecties

in onszelf, anderen en bij kleding. Hul le

Kes benadert hun missie op verschillende

manieren. Zo was Sjaak Hullekes eerder

als coach te zien bij het EO Programma

‘Genaaid’ en droeg Duncan Laurence een

Hul le Kes outfit gemaakt van antiek linnen

tijdens zijn winnende optreden bij het

songfestival. In 2019 ontwikkelde Hul le Kes

samen met het Leger des Heils de Hul le Kes

ReShared collectie. Een collectie volledig

vervaardigd uit afgedankte materialen uit

de textiel- en agrofoodsector. Kleding uit

de reguliere Hul le Kes collectie wordt voor

95% gemaakt uit bestaande materialen en

voorzien van een eigen paspoort. Bij Hul

le Kes staat samenwerking altijd voorop

om zo te kunnen komen tot verandering in

onze maatschappij. Naast samenwerkingen

met het bedrijfsleven werkt het modelabel

nauw samen met het mbo onderwijs

en met mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt.

Over Leger des Heils ReShare

ReShare is de textielinzamelaar van het

Leger des Heils. De textielindustrie is na

de olie-industrie de meest vervuilende.

De hoeveelheden water en CO2-uitstoot

die gepaard gaan met textielproductie

wereldwijd is enorm. Daarnaast is het

ook een industrie waar heel veel mensen

hun brood aan verdienen en helaas gaat

dat niet altijd veilig of eerlijk. Door in

Nederland jaarlijks zo’n 26 miljoen kilo

textiel in te zamelen, helpen wij mens

en milieu. De kleding wordt onder meer

opgeslagen en weggeven voor noodhulp of

verkocht in onze eigen tweedehands – en

vintagekledingwinkels: de ReShare Stores.

De opbrengst van deze verkoop komt ten

goede aan de hulpverlening van het Leger

des Heils. Wij vinden ‘opnieuw delen’

belangrijk. Wat jij overhebt aan kleding kan

iemand anders opnieuw dragen. Iemand

die misschien weinig te besteden heeft of

iemand die kleding zoekt waar een verhaal

achter zit. Ook textiel die niet meer in zijn

originele vorm te dragen is, proberen wij

zo goed mogelijk te hergebruiken. Hierin

zoeken wij samenwerkingen op zoals

die met Hul le Kes; om meer te kunnen

hergebruiken én om te laten zien dat het

kan!

Thamar: Sjaak, kun je meer vertellen

over wie je bent en wat je doet?

Sjaak - Natuurlijk! Ik ben in 2005

afgestudeerd in Arnhem aan de opleiding

modevormgeving. Hierna ben ik eigenlijk

meteen als ontwerper gestart. Zoals van

ons verwacht werd startte we (Sjaak en zijn

partner Sebastiaan Kramer) een eigen merk.

We werden er al snel een beetje ambetant

van dat wij, en onze klanten, zo aan het

consumeren waren. Dat kan anders! We

moesten terug naar de essentie van het

waarom. Wat zijn onze waardes? Nu zien

we mode als een instrument om te vertellen

18


Ecopolitan

dat het anders moet. Geen nieuwe grondstof

productie. Imperfectie is schoonheid.

Sjaak: En jij dan Thamar?

Thamar- Ik werk nu 5 jaar voor Leger des

Heils Reshare. Ik doe de marketing en

communicatie en zoek samenwerkingen

op, zoals die met jullie, zodat we onze

boodschap en impact kunnen vergroten. Er

komen zoveel aspecten bij elkaar in mijn

werk: hulpverlening, duurzaamheid, mode,

commercie, zorg voor mens én milieu. De

zingeving die ik vind in mijn werk is voor

mij erg belangrijk. Winst als enige doel is

niet aan mij besteed. De wereld zou in mijn

ogen een stukje mooier zijn wanneer het

minder om enkel winst maken gaat.

Thamar: Hoe heb jij ons eigenlijk leren

kennen Sjaak?

Sjaak- Door de ReShare Store in Arnhem. Ik

kende het Leger des Heils natuurlijk al wel

en toen er een winkel in Arnhem kwam ben

ik zelf meteen gaan shoppen. Ik wandel er nu

regelmatig even binnen.

Sjaak: Hoe kwam het zo dat je ons

benaderde eigenlijk?

Thamar - Ik heb een aantal jaar geleden de

EO-serie “Genaaid” gekeken. Onder jouw

begeleiding hebben studenten toen een

duurzame collectie ontworpen voor de Dutch

Sustainable Fashion Week. Ik wist meteen:

wij zouden goed bij elkaar passen om iets

gaafs neer te zetten!

Sjaak – Ik weet nog goed dat jullie

toenadering zochten voor een mogelijke

samenwerking. Ik ben me verder in jullie

gaan verdiepen en we werken beiden

vanuit duidelijke principes namelijk

spullen hergebruiken en terugbrengen

in de keten. Laten we dat samen doen en

zo de boodschap en impact alleen maar

versterken!

Thamar – Ja, we hebben vrij snel om de

tafel gezeten. Door onze reststromen

te gebruiken; kleding die eigenlijk niet

19


ecopolitan

meer herdraagbaar is door bijvoorbeeld

verkleuringen, hebben we samen een hele

mooie collectie kunnen maken die letterlijk

gaat over het geven van nieuw leven aan

afgedankte materialen. Van afval naar een

exclusieve, maar betaalbare, collectie waar

een duidelijk verhaal aan vast zit.

Sjaak: Waar ben je trots op in onze

samenwerking?

Thamar – Hullekes klanten zijn niet

altijd dezelfde klanten als de klanten van

de ReShare Store. Ik vind het heel mooi

dat we zo kunnen laten zien dat we niet

alleen hulpverlening doen en super frisse

en moderne ReShare Stores hebben waar

duurzame mode centraal staat. Alle lagen

van de bevolking komen hier samen.

Sjaak – Ja, mooi is dat! Ik vind het heel

mooi dat we een sterke collectie hebben

kunnen maken. Dat vond ik heel spannend.

Het moest voor iedereen betaalbaar zijn.

Het gaf ons zoveel energie en we werden

allemaal geïnspireerd. Zo ook onze klanten.

Het liep zo goed! Het verhaal werd echt

verstaan door de klanten en de media. De

vele media-aandacht en verspreiding van de

achterliggende boodschap was voor ons erg

belangrijk.

Thamar: Wat is eigenlijk jouw

lievelingskledingstuk?

Sjaak – Ik heb niet echt één lievelingsstuk.

Ik heb heel veel kleding, maar echt alles wat

ik koop is tweedehands. Ik ben altijd op zoek

naar kleding, voor mij zijn het net boeken.

Ik lees hoe het is gemaakt, wanneer, door

wie, waarom etc. Daarom ga ik ook zo graag

naar de ReShare Store; daar ligt gewoon

een geschiedenis-schat aan kleding. Ik houd

heel veel van jassen en schoenen. In de

winkel bekijk ik meteen waar ik deze kan

vinden.

Sjaak: Hoeveel tweedehands kleding

heb jij?

Thamar – Ik denk dat 70 à 80 % van mijn

kledingkast bestaat uit tweedehands

kleding. Ik heb ook steeds vaker dat ik

bewust bedenk wat voor kledingstuk ik

echt nodig heb, en ga hier dan naar op

zoek bij tweedehands winkels. Het duurt

het misschien iets langer voor je het item

gevonden hebt maar dan ben je er zo blij

mee!

Thamar: Wat is de grote droom van jou

voor jouw label?

Sjaak - We zijn bezig met het opzetten van

een sociaal atelier: de Recovery Studio.

Een plek voor mensen om te werken die

last hebben van stress, eenzaamheid of

de druk van de maatschappij om mee te

komen. Mensen gaan aan de slag met

het repareren van textiel en tijdens dat

processen repareren ze zichzelf ook. Dat

moet in zomer 2021 van de grond komen, en

hiervoor gaan we natuurlijk ook met jullie in

gesprek om onze samenwerking op dat vlak

voort te zetten en te verdiepen.

Ook in de samenwerking met jullie zijn

er nog zoveel mogelijkheden! Naast de

Recovery Studio, lijkt het mij heel gaaf als

we de Hullekes ReShared collectie verder

gaan uitbreiden. Ik hoop gewoon dat we

samen een orkest kunnen creëren aan geluid

waarin men hoort wat we willen vertellen

met betrekking tot hergebruik en afval.

Sjaak: Waar staat ReShare

met haar ReShare Stores over

10 jaar?

Thamar – Uiteindelijk willen we groeien

naar zo’n 20 à 25 winkels verspreid over

heel Nederland en een mooie community

vormen in iedere stad waar we neerstrijken.

Het maakt niet uit of je nu winkelt vanuit

een klein budget, het zoeken van unieke

items of duurzaamheidsprincipes. Alle lagen

van de bevolking willen we nóg meer met

elkaar verbinden. Tweedehands winkelen

moet heel normaal zijn. Dit willen we onder

andere laten zien met projecten als de

Hullekes ReShared collectie, en bijvoorbeeld

de Week van Tweedehands Textiel van 20

tot en met 27 april. ♦

SDG’s

12: Duurzame consumptie en productie

13: Aanpak klimaatverandering

17: Versterken van het (mondiaal)

partnerschap om doelen te bereiken

20


Ecopolitan

21Ecopolitan

op naar een

inclusief en

sustainable

modelandschap

Afgelopen zomer plaatste NRC

haar opiniestuk over het huidige

modesysteem dat, genoodzaakt

door de covid 19-crisis, vol inzet

op duurzaamheid. Diversiteit en

inclusie leken daarbij vergeten. Iets

wat grosso modo ook geldt voor de

sustainable fashion-wereld, aldus

modeactiviste Janice Deul.

auteur Janice Deul

23


ecopolitan

Use the power of fashion to make society

more inclusive. Dit is de boodschap die

ik de afgelopen jaren de wereld in heb

geslingerd. En wel op allerlei manieren.

Door te schrijven en zitting te hebben in

panels; door topics als representatie en

beeldvorming, cultural appropriation,

schoonheidsidealen en post-corona

shoppen te agenderen in de media;

door colleges en lezingen te geven;

door het schrijven van boeken. Allemaal

activiteiten die ik schaar onder de noemer

‘activisme. Want, ja, ik een activist, zoals

ik mezelf noem sinds mijn TEDtalk, uit

2014, over de power of fashion noem. Een

modeactiviste dus (hoewel ik me allang

niet meer tot de fashion beperk) maar

zeker ook een modeliefhebber. Jassen &

tassen, kwikjes & strikjes: ik houd ervan.

Er is ooit zelfs een tijd geweest dat ik een

substantieel deel van mijn bovenmodale

salaris besteedde aan kleding.

Designerspul welteverstaan. Inmiddels

bijna vijftien jaar terug, overigens, toen

ik bij een uitgeverij in de Amsterdamse

P.C. Hooftstraat werkte als eindredacteur.

Mijn liefde voor ‘tweedehands’ is gelukkig

ook alweer heel wat modeseizoenen

geleden opgelaaid. Een passie die begon

met de afgedankte legerjasjes die ik

als puber shopte bij ‘de dump’ en die

leek te eindigen met de aanschaf van

50s queenies en dito skibroeken om

mijn discolook compleet te maken.

Inmiddels ben ik dol op vintage shoppen.

Wat is er toffer dan het doen van een

fashionvondst, die niet peperduur is,

maar vrijwel altijd uniek? Zo raakte ik

dus verzeild in de wereld van duurzame

mode. Een fenomeen dat door de huidige

pandemie alleen maar aan populariteit en

urgentie heeft gewonnen.

Ongelijkheid, overproductie,

overconsumptie

En terecht. Het huidige modesysteem,

gebaseerd op ongelijkheid, overproductie

en overconsumptie heeft zichzelf

allang overleefd. Het idee van kleding

als ‘wegwerpartikel’, het concept van

sales, meerdere grote shows per jaar,

in bloedspoed wisselende collecties,

milieubelastende productiewijzen; weg

ermee. Ik juich het dus van harte toe dat

het onderwerp sustainability nu echt op

de modekaart staat. Ik vind het ook heus

fantastisch om te leven in een tijd waarin

naar hartenlust wordt geleend, geruild en

gedeeld, waarin we steeds vaker ‘vergeten

parels’ uit de kast trekken en veelvuldig

re-loved, recycled en re-used items rocken.

En natuurlijk is het belangrijk dat het

onderwerp duurzaamheid aan bod

komt op opleidingen, in academische

settings, denktanks en tijdens online

panelgesprekken. Maar hoe zit het met dat

andere ‘d-woord’: diversiteit? Want laten

we wel wezen, de duurzaamheidsbeweging

kan wel een kleurinjectie gebruiken. Het

wordt sowieso tijd dat sustainable fashion

warriors zich ook hard maken voor inclusie

en representatie in brede zin. Binnen de

movement en daarbuiten.

“Het huidige systeem heeft

zichzelf allang overleefd”

24


Ecopolitan

Als we het hebben over ‘duurzaam’ en

‘sustainable’ valt altijd de kreet ‘zero

waiste’. En inderdaad: we moeten stoppen

met het verspillen van hulpbronnen,

grondstoffen en natuurschatten.

Maar hoe zit het met die andere vorm

van verspilling? De verspilling van

talent, inzichten en menskracht? De

verspilling van het probleemoplossend

vermogen van groepen of personen die

geen toegang hebben tot de systemen

en die niet gerepresenteerd lijken

te worden door de beweging? Hoe

vaak zie je een non-binaire spreker

of een persoon van kleur tijdens een

sustainable fashion event? Wanneer

een duurzamemodeblogger met een

beperking of een Zwarte professional

die een structurele rol heeft binnen een

der bekende organisaties? Niet gek dan

toch, dat het publiek bij dergelijke events

doorgaans witter dan wit is?

Lieve sustainable fashion warriors, laten

we deze uitdagende tijd aangrijpen

om het roer rigoureus om te gooien.

Dat wil zeggen: niet alleen inzetten op

duurzaamheid, maar ook op inclusie

en diversiteit. We kunnen niet alleen

vertrouwen op de usual suspects als het

gaat om het dealen met de problemen

waar we nu voor staan. Dat heeft ons tot

nu toe precies nergens gebracht. Laten

we de deuren dus openen voor degenen

die aan de zijlijn staan. Dit is het moment

om een echte mentaliteitsverandering

tot stand te brengen. Om de de handen

ineen te slaan zodat consumenten,

professionals en media ervan

doordrongen raken dat we met andere

ogen moeten kijken naar onszelf,

elkaar, de planeet en onze garderobe.

Een essentiële boodschap, die alleen

maar overkomt als ‘ie ook breed wordt

gedragen. Dat vereist een gezamenlijke

inspanning, die alleen kans van slagen

heeft als we gebruikmaken van een breed

palet aan ervaringen, kennis, inzichten.

En als we dan toch met hervormingen

bezig zijn, laten we meteen korte metten

maken met het maatvoeringsysteem.

Mega achterhaald en schadelijk voor het

zelf- en mensbeeld van zovelen in een tijd

waarin 44 de gemiddelde vrouwenmaat

in ons land is. En – hup – dan schaffen

“Ook de duurzaamheidsbeweging

kan wel een

diversiteitsinjectie gebruiken”

we meteen concepten als ‘mannen’- en

‘vrouwenkleding’ af, zodat we onze

creativiteit en authenticiteit kunnen

vieren door kleding te dragen die past bij

onze persoonlijkheid. Zonder ons blind te

staren op triviale zaken als bodytype of

genderidentiteit. Dat maakt het straatbeeld

vrolijker, onze kleding duurzamer en ons,

mensen, gelukkiger. Heus, je zult het zien. ♦

Dit artikel is een bewerking

van eerdere columns, talks en

opiniestukken van Janice Deul.

Janice Deul is journalist, activist

en founder van het platform

Diversity Rules. Ze maakt zich sterk

voor inclusie in mode, media en

cultuur. Ook is ze co-curator van de

tentoonstelling Voices of Fashion:

Black couture, Beauty & Styles.

Hopelijk snel te bezoeken in Centraal

Museum Utrecht.

25


26

ecopolitan


Ecopolitan

Interview

turtlehorn

trashroots

Turtlehorn is een duurzaam

streetwear-modemerk met daarachter

de ontwerpster María Voth Velascco

met verschillende ontwerpideeën en

projecten. De gehoornde schildpad is

representatief voor het merk, exclusief

en opvallend met de hoornachtige mode

zelf, tegelijkertijd beweegt hij langzaam

op een langzame manier en met veel

geduld tot in de puntjes uitgewerkt,

tenzij hij een bord heeft met wielen met

het!

Turtlehorn is veelzijdig en houdt

zich niet alleen bezig met mode,

maar zorgt er ook voor dat idealiter

samenwerkingen ontstaan ​die sociale

projecten omvatten om met mode iets

goeds te creëren.

turtlehorn.com

27


ecopolitan

Wat was je inspiratie voor je collectie?

Ik had altijd in gedachten om een duurzame

en billijke collectie te maken, gebaseerd

op mijn eigen cultuur door mijn wortels

in Sevilla, Andalusië, (Spanje), die altijd

deel uitmaakt van mijn persoon en mijn

werk. Het is een zeer controversiële stad,

vol geschiedenis, met prachtige kleuren en

patronen, met een wilde street subculture

en achterstandswijken aan de andere kant.

De lucht van deze sfeer is samengevoegd in

mijn nieuwe collectie “Trashroots”.

Welk handwerk heb je in je collectie

geïntegreerd en hoe was de ervaring

om met de ambachtslieden samen te

werken?

Allereerst wilde ik deze omgevingen

uitgebreider analyseren, om de relevantie

van traditioneel handwerk en cultureel

erfgoed, waar ik vanaf mijn kinderjaren

door werd omringd, te ontdekken, met

de mogelijkheid om ze in mijn werk te

integreren, door ze levend te houden in een

moderne manier.

Tijdens mijn onderzoek leerde ik de meest

iconische ambachten in de regio op, die

voornamelijk borduren en weven waren.

Bij het onderzoeken van de ambachtelijke

weeftechniek “Jarapa” weven, speelt de

materialiteit een belangrijke rol bij het

proberen om een ​collectie zo duurzaam

mogelijk te maken.

Tijdens het proces werkte ik aan het weven

van katoenen resten uit de textielindustrie

uit Spanje en werkte ik samen met

modewerkers van een groot getto in Sevilla.

Mijn ervaring met de ambachtslieden was

zeer verrijkend, omdat ik veel van hun

technieken kon leren en kon communiceren

met mijn innovatieve textielkennis.

Bovendien was het heel bijzonder dat ze

goed betaald konden werken voor een

modeproject, omdat ze hun ambachten

vooral inzetten voor het toeristisch publiek

of lokale festiviteiten.

Heb je voor je collectie alleen katoen

restjes gebruikt?

Min of meer. Ik gebruikte katoen voor de

hele collectie, en tijdens het onderzoeksen

maakproces was het erg moeilijk om er

zeker van te zijn dat het lokale katoen was

die onder goede omstandigheden in de regio

van Sevilla werd gecultiveerd. Een deel is

lokaal katoen, maar een ander is biologisch

of gerecycled katoen.

Een paar kledingstukken van de collectie

zijn geweven van katoenen resten afkomstig

uit de textielindustrie in Spanje. Ik volgde

het proces samen met de wevers, wanneer

ze containers met de zeer goedkope

restmaterialen uit de fabriek ophalen, de

materialen en de kleuren uitselecteren en

beginnen te weven.

Hoe zit het uit met de kleuren van je

collectie? Waarom heb je zoveel oranje en

blauw gebruikt? het ziet er erg levendig en

kleurrijk uit!

Alle gebruikte kleuren zijn heel typisch voor

Sevilla: het opvallende zachte oranje komt

overal in de stad voor, op bijna elke gevel, op

de grond en die sinaasappelbomen overal.

Het intense donkerblauw vormt een mooie

combinatie met het oranje, daarnaast noem

ik het de “Azulejo” tegelblauw, of vanuit

de intens blauwe hemel. De derde kleur is

het krachtige bloederige rood, dat ook op

veel gevels te vinden is, en als scherp detail

gebruikte ik het energieke, heldere geel

dat ik als detailkleur over de hele collectie

gebruikte.

Is je collectie unisex of voor wie

specifiek?

De vormen van de kleding weerspiegelen de

tegels en straatelementen van de stad, maar

hebben ook grip op de actuele skatemode,

met sterk en flexibel textiel, zoals

cargobroeken, wijde T-shirts ... en klaar

om overal de jaar te dragen, daarom zijn ze

meestal zo breed. Ik heb geprobeerd om in

het algemeen unisex en one-size stukken

te maken die meestal passend zijn voor alle

types.

28


Ecopolitan

Het was een uitdaging om voor iedereen

passende unisex kleding te maken, maar ik

vond een vouwtechniek die

voor mij werkte om de kleding aanpasbaar

te maken aan elke lichaam.

Kun je ons verraden waarom je collectie

“Trashroots” heet?

“Trashroots” is een woordspel,

samengesteld door “Trash”, verwijzend naar

het meest populaire en ruige skatemagazine

“Thrasher” en de connectie van de ruwheid

van Sevillas underground vibe, en van de

erfenis “trashy roots” te hebben, aangezien

de maatschappij daar aan de andere kant

erg nationalistisch is en vasthoudt aan

hun tradities en religie. En de laatste

samengestelde woord “roots”, want ik het in

verband breng met mijn huis.

Welke zijn je klanten?

Mijn doelgroep zijn mensen die houden

van streetwear en bewust zijn van hun

omgeving, en zijn zelfverzekerd, actief

en sportief, geïnteresseerd in het maken

van veranderingen en het nastreven van

een droom; vooral voor jongeren of jong

gebleven mensen op deze aarde.

Waar kunnen we jouw collectie kopen?

Op dit moment kun je collectie stukken

online bestellen en contact met mij

opnemen via e-mail onder info@turtlehorn.

com, of iets bestellen via mijn Instagramsite

@turtlehorn_.

Sommige stukken van de collectie zijn

verkrijgbaar in de Fashion Library in Den

Haag, in de Bij Priester-winkel, en sommige

pop-up winkels in Aken, Duitsland, zoals

@diffus.space. ♦

29


ecopolitan


Ecopolitan

31


ecopolitan


Ecopolitan

Greyder LAB

walking

on coffee

Op een zolderkamer bij kaarslicht start

70 jaar geleden in het Nederlandse

Gilze, een uur zuidwaarts van

Amsterdam, een familiebedrijf in de

productie van babyschoenen. Tien jaar

later start ook in het Turkse Iskilip,

drie uur noordwaarts van Ankara,

een familiebedrijf in de productie van

schoenen. De paden van beide families

kruisen elkaar eind jaren negentig van

de vorige eeuw. Ze besluiten samen

te gaan werken. Door jarenlange

samenwerking groeit er gedeeld

vakmanschap, wederzijds respect en

vriendschap.

greyderlab.com

33


ecopolitan

Het zijn deze drie factoren die de

Nederlandse derde generatie en de Turkse

tweede generatie van beide families bij

elkaar brengt op een nazomeravond in 2018.

Daar praten ze over de business, over waar

de wereld heen gaat, over hun kinderen en

kleinkinderen.

En daar besluiten beide families samen

een nieuw avontuur aan te gaan door het

beste van twee werelden – Dutch Design

& Turkish Craftmanship – te combineren

om de wereld een beetje mooier en beter te

maken voor alle kinderen en kleinkinderen.

GREYDER L A B

The Future of Footwear Fashion

Afgelopen februari werd Greyder Lab’s

allereerste funky schoenencollectie

gelanceerd; gemaakt van koffieresten,

suikerriet, plastic flessen uit de

Middellandse Zee, Leather Working Group

leer, gerecycled katoen, autobanden.

The world is changing, let’s change the

world! - Because #WECARE. Met deze

filosofie doet Greyder Lab veel meer dan

alleen het maken van toffe, betaalbare

schoenen die duurzaam zijn. Hun Forrest

Fund zal dit voorjaar 10.000 bomen planten.

En schoenen overgebleven uit collecties,

net zo goed en mooi als schoenen in de

winkel maar die normaal gesproken als

afval worden weggegooid, worden aan

vluchtelingen gegeven die gevlucht zijn

voor de burgeroorlog in Eritrea.

“Het tijdperk van simpelweg schoenen

verkopen is voorbij. In deze onzekere en

gepolariseerde wereld zijn mensen op zoek

naar betekenis, verbinding en warmte.

Zorgen voor elkaar en onze natuurlijke

leefomgeving, is de enige manier, ook

kijkend naar mijn eigen kinderen,” zegt

Creative Director Rob Willems. ♦

“So, forget the one that

walks on water, be the one

that walks on coffee.’’

34


Ecopolitan


ecopolitan

Be cool

and borrow

tekst Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten (GreenWish)

foto Sofie van Est & Zoteye

Altijd iets nieuws aan en toch

duurzaam bezig zijn. Fashion

libraries en swap shops worden

steeds populairder. Steeds meer

ontwerpers bieden eigen kleding

te leen aan. En binnenkort zal ook

in “gewone” winkels kleding te

leen zijn. Maar verreweg de meeste

merken moeten er nog erg aan

wennen. LENA the Fashion Library

in Amsterdam helpt merken over de

streep. Met de Kleding monitor geeft

zij hen een unieke inkijk in lenen als

business.

Lenen is het nieuwe kopen

Klanten wisten het al. Kleding lenen is

duurzaam, flexibel en je kunt altijd iets

nieuws aan. Je beschikt over een oneindige

kledingkast. Je kunt ook kleding kiezen, die

je normaal niet zo snel zou kopen. Daarmee

kan je nieuwe stijlen en merken uitproberen.

Ook als die (nog) te duur zijn voor jouw

portemonnee. En áls je dan verliefd wordt

op die jurk, dan kan je ‘m kopen. Meer keus,

minder miskopen.

Vooroordelen belemmeren de

doorstroom

Lenen is business, maar hoe vertel je dat

de merken? Merken zijn nog onbekend

met het concept en vooroordelen zitten in

de weg. Bijvoorbeeld dat er veel stuk gaat

of niet wordt teruggebracht en dat het

financieel niet voldoende zou opbrengen.

LENA heeft de ervaring dat mensen juist

heel voorzichtig zijn. En omdat LENA de

reiniging uit handen neemt, blijft de kleding

langer mooi. Als je een broek tien

36


Ecopolitan

keer uitleent en daarna verkoopt, iets

dat regelmatig gebeurt bij LENA, dan is

de marge groter dan in de retail. Tijd om

merken dit zelf te laten ervaren.

Kleding monitor unieke inkijk in

business model

Om die reden heeft LENA in samenwerking

met een aantal partijen de Kleding monitor

opgezet. Merken stellen een collectie

beschikbaar aan LENA en in ruil daarvoor

kunnen zij die collectie een periode lang

zelf volgen. In de Kleding monitor wordt

geregistreerd hoe vaak en tegen welke

prijs iets wordt uitgeleend, hoe het wordt

gereinigd en door welk type klant. Unieke

gegevens die het merk zonder tussenkomst

van derden zelf kan inzien. Daarnaast

kunnen merken benchmarken en kijken hoe

goed zij het doen ten opzichte van andere

merken. De uitgeleende kleding blijft tijdens

het leenproces eigendom van de merken, en

het verdienmodel biedt interessante

uitkomsten op lange termijn. Het inzicht

in gegevens over houdbaarheid van de

kleding maakt het makkelijker om daar bij

de productie rekening mee te houden. Zo

worden de items duurzamer.

Corona dwingt tot uitproberen

De kledingwereld heeft het zwaar door

Corona. Juist nu is het belangrijk om

naar nieuwe business concepten te

kijken. Er liggen grote hoeveelheden

onverkochte kleding te wachten. Over de

grens is lenen veel groter. H&M en Ikea

hebben het ontdekt. De tijd is rijp voor de

modemerken in Nederland. Wil je weten

wat dit voor jouw merk betekent? Neem

dan contact op met ons via suzanne@june.

amsterdam of info@greenwish.nl. De lijst

met plekken waar je kleding kunt lenen

groeit! Naast Lena the Fashion Library in

Amsterdam, vind je bijvoorbeeld In Den

Haag Masterpiece, Bij Priester en Palanta;

in Arnhem Library Less en in Zutphen,

Gaia. Lenen heeft ontegenzeggelijk de

toekomst. We gaan met elkaar veel beter

gebruikmaken van wat er is en zo gooien we

minder weg, dubbel duurzaam. ♦

37


ecopolitan

moeder dochter interview

Chiara & Yael

Indiaan en de Kast


Ecopolitan

Welke 3 woorden of zinnen geven weer

hoe jij in het leven staat?

Yael: Humor, zelfvertrouwen, de kleine

dingen

Chiara: Vier jezelf, koester wat je hebt,

vrijheid

Hoe vertaal je dit naar je kledingkast,

hoe winkel je in je kast tijdens Corona?

Yael: Zoiets heel simpels als aankleden,

werd iets leuks. Omdat ik er wat meer

tijd voor plan om aandacht aan mezelf te

besteden. En doordat ik meer tijd heb ga

ik meer experimenteren en trek ik andere

combinaties aan dan voor die tijd.

Chiara: Nou op het moment dat er zoveel

mogelijkheden wegvallen om je voor te

kleden ben ik vooral bevestigd in mijn

patronen en rituelen qua aankleden betreft.

Ik vier mezelf ongeacht of ik ergens heen ga

of thuis ben. Ik voel me vrij in mijn keuzes

en zijn ook al heb ik nergens om heen te

gaan of om me mee bezig te houden.

Winkel je nu in je eigen kledingkast

anders dan voor de Corona tijd?

Yael: Ja, voor de Corona tijd was ik vooral

aan het experimenteren met wat ik leuk

vond staan en nu kom ik toch vaak uit op

een stijl waar ik me goed in voel. Dat is een

comfortabele baggy street stijl.

Chiara: Ja. Nog veel feestelijker. Lekker

mezelf en Amsterdam opvrolijken.

Nu in deze tijd, style jij je je voor jezelf of

voor een ander?

Yael: Voor mezelf. Soms voel ik me extra

mooi als ik een toffe outfit aan heb. Als ik

iets aanheb wat niet lekker zit, dan heb ik

geen leuke dag. Ik vind het wel heel vet als

een ander opmerkt dat ik een lekkere outfit

aan heb. Dus als iemand een compliment

over mijn stijl maakt of op wat ik aanheb.

Maar ik trek aan wat ik bij mezelf vind

passen.

Chiara: Voor mezelf. Maar nu ook op de

straat wat te kijken te geven. Zo van: wat

loopt daar?

Waar let je op bij het combineren van je

outfit?

Yael: I go with the flow. Vaak kies ik 1 item

uit en daar bouw ik dan mijn outfit omheen.

Chiara: Welke kleur heb ik vandaag zin in?

Soms zit ik in vibe roze en andere dagen

echt team rood. Mijn kast hangt vol met

enorme lievelingsoutfits, vol kleur, dus dat is

waarop ik kies.

Wat is zelfvertrouwen in je style voor

jou?

Yael: Dat je je lekker voelt in je outfit. Ik

heb dat gevoel vaak extra als ik een nieuwe

combinatie in m’n kast gevonden heb.

Chiara: Een inspirerende natuurlijke

samensmelting tussen je innerlijk en je

uiterlijk. En heerlijk als je er dus niet echt je

vinger op kunt leggen waarom het gewoon

zo is. Stukje vibe, stukje lichaamstaal, stukje

eigen en a whole lot of rocken, attitude.

Durf jij alles aan te trekken?

Yael: Ik durf het wel, maar ik wil het niet.

Je ziet mij trouwens niet zo heel snel in een

outfit die iedereen heeft. Want dan voel ik

me niet origineel.

Chiara: Ja alles, maar ik voel me in bijna

niks mezelf. Mijn kledingkast is zoals je weet

Yael een verzameling van 40 jaar opbouwen,

waarbij ieder kledingstuk uniek is.

Wat als ik zou zeggen dat je met iets

niet over straat mag?

Yael: Daar trek ik me niks van aan. Mam,

dat weet je. Ik kan er heel slecht tegen als

mensen zeggen dat ik niet iets mag dragen.

Chiara: Likewise. Yael, je vroeg me eens je

klas te verlaten omdat je mijn outfit niet

mooi vond. De dag erna trok ik een nog

bizardere outfit aan en liep weer met je de

klas in.

Mijn manier om jou te laten zien en ervaren

dat je mijn outfits niet mooi hoeft te vinden,

maar een ander daarin vrij kunt laten.

Wat is je grootste blunder met kleren:

Yael: Heb je even? Ik had een keer 3

onderbroeken over elkaar aan. Ik was

blijkbaar niet wakker tijdens het aankleden.

Ik heb bijna elke week wel mijn veters

tussen mijn fiets zitten. De eerste gymles

op de middelbare school had ik een super

opvallende regenboog onderbroek aan, de

hele klas lag in een deuk.

En tijdens het zwemmen viel een keer m’n

zwembroek op de bodem.

Chiara: Dat heb je echt zo van mij. Mijn

grootste blunder was een dresscode niet

gelezen te hebben als spreker van een groot

39


40

ecopolitan


Ecopolitan

internationaal event. De dresscode was

blijkbaar zwart wit. Ik stond daar in mijn

fushia roze jurk met paarse gympen tussen

de 8 andere sprekers in een zaal met 400

luisteraars, ai ai ai.

Pas als ik het zeker

weet, als het klopt,

dan koop ik het.

Heb je een style icoon?

Yael: Nee.

Chiara: Een mix van mijn oma meets Iris

Apfel, Frida Kahlo en David Bowie. En jij &

Jonah inspireren mij ook, deels omdat jullie

mijn kleding lenen en dat heeeel anders

dragen dan ik.

Hoeveel kleren heb je?

Yael: Mijn volledige garderobe bestaat uit

7 broeken, 4 rokken, 12 truien, 5 jassen/

kimono’s,

4 spencers, 2 jurken en 5 korte broeken,

4 beanies, 4 tassen, 10 x ondergoed, 15

sokken, 3 paar schoenen. Maar eigenlijk

is dat niet allemaal van mij, maar ook van

anderen.

Chiara: Nouuu als ik moet tellen ben ik

wel even bezig. Een greep: 60 jurken en

15 colberts/kimono’s/jassen. 3 spencers,

2 broeken, 4 leggings, 5 truien, 4 tshirts, 5

rokken, 12 paar schoenen,

4 hoeden, 7 baseball caps, 4 bh’s, 20 sokken,

8 tassen.

Wat is het meest favo kledingstuk

in je kast?

Yael: Heb ik niet.

Chiara: Mijn vintage colberts met print.

Stuk voor stuk parels die ik mijn leven

lang zal blijven dragen.

En favo accessoire:

Yael: M’n ringen.

Chiara: Mijn hoeden. En m’n ringen.

En m’n tatoeages. En m’n pony. Ik ga niet

kiezen.

Waar haal jij je kleding vooral vandaan

nu in deze tijd?

Yael: Ik winkel ook in andere kledingkasten,

maar dat is altijd al zo geweest. Ik winkel

in de kasten van m’n vrienden en van

mijn ouders. Ik leen zowel van jongens

als van meisjes en vooral van mijn vader.

Die heeft een hele verzameling old skool

honkbalshirts en jasjes die super zeldzaam

zijn. Mijn moeder heeft heel veel accessoires

en schoenen die ik daarbij combineer.

En daarnaast via markten, vintage winkels

en kleine bedrijven.

Chiara: Uit mijn eigen kast. En ik ruil met

vriendinnen. Verder is het combineren

combineren combineren met dat wat ik heb.

Waar let je op als je buiten je

kledingkast winkelt?

Yael: De maat. Ik wil geen fitted kleding,

maar kleding die extra groot valt. Ik let erop

dat ik het waard vind om er mijn geld aan te

besteden.

Dat heeft te maken met:

1. Materiaal

2. Waar komt het kledingstuk vandaag?

3. Hoe is het gemaakt?

4. De recensies van de website

5. De staat van het kledingstuk (vlekken en of

gaten).

Ik denk bij een kledingstuk ook meteen in

outfits. Ik gooi een kledingstuk vaak in mijn

winkelmandje en dat zit er dan een week

ofzo in en ondertussen ga ik er dan allemaal

outfits bij maken. Pas als ik het zeker weet,

als het klopt, dan koop ik het.

Chiara: Of het een verhaal heeft. Denk aan

een vintage jurk uit Mexico met borduursels

of een colbert van een vrouw waar dit

jasje al 60 jaar hing. Ik probeer zo weinig

mogelijk te kopen. Ik ruil of leen vooral. ♦

Note van Chiara

Ik merk hoe leuk ik dit dubbelinterview

heb gevonden met jou Yael. Zoveel lol

gehad en je weer zo beter leren kennen.

Daarbij merk ik dat je zo creatief bent

en mij enorm inspireert. Zullen we van

de zomer weer een aantal Tribetalks

opnemen via @Indiaaningesprek?

41


42

ecopolitan


Ecopolitan

interview

sophi lou

zero waste fashion

Sinds 2018 zijn we begonnen, inmiddels

zijn we ook allebei moeder geworden,

een enorme verandering die veel

gebracht heeft! Heeft dit ook nog

invloed gehad op het ondernemen denk

je?

Moeder worden heeft zeker invloed

gehad, je doet het niet langer alleen maar

voor jezelf, maar ook voor een volgende

generatie. En die generatie heeft ineens

gezichten gekregen. De behoefte om écht

verandering teweeg te brengen, is daardoor

alleen maar meer gegroeid. De idealist in

ons is gegroeid en de kwestie is daardoor

ook persoonlijker geworden.

Sinds onze start in 2018, hebben we

al veel van onze idealist kunnen laten

zien, op welke behaalde doelen tot nu

toe, ben je heel trots?

Het koste ons een jaar om het zero

waste T-shirt te ontwikkelen met

afvalvermindering, nog voor de lancering

heeft dit jaar van onderzoek en ontwerpen

plaatsgevonden. Voor ons was het belangrijk

dat we een patroon maakte wat zorgde

voor veel minder restafval maar ook dat

het T-shirt nog steeds een iconisch T-shirt

bleef met een perfecte pasvorm en van

hoge kwaliteit. Dat dat ons gelukt is, daar

ben ik zo ontzettend trots op! Ook op onze

werkwijze hierin: dat we een jaar de tijd

hebben genomen, daar plukken we nu nog

steeds de vruchten van, we snappen het

principe en we kunnen het nu vrij snel

implementeren in een nieuw kledingstuk.

Daarnaast is het cool dat het ons gelukt is

om dat product unisex en tijdloos te krijgen,

waardoor het een heel duurzaam product is

geworden: het kan gedragen worden door

iedereen, in principe op elk moment, het

heeft een lange levensduur waardoor een

tweede leven een veel grotere kans krijgt.

En nu een nieuwe stap: een zero waste

t-shirt in betaalbare variant (voor de

helft goedkoper!). Waarom wilden we

deze keus maken en hoe kan het nu

voor de helft goedkoper zijn?

Dit stond al een tijdje op ons verlanglijstje

om te doen, duurzaam zou namelijk niet per

definitie ook duur moeten zijn. Alleen wij

hadden als startende onderneming er zelf

nog geen financiële ruimte voor. Inmiddels

3 jaar later hebben we door andere keuzes

te maken in afwerkingen en materiaal, het

voor elkaar gekregen om de kostprijs en

ook de verkoopprijs naar beneden te halen.

Wat ook anders is aan de nieuwe variant is

dat we geen maatwerk kunnen leveren. We

bieden maatwerk aan zodat we zeker weten

dat de klant absoluut 100% tevreden is. Dit

doen we om retouren en dus overschotten

te vermijden maar ook om duurzaamheid

te garanderen bij de klant. Ben je langer

of juist kleiner dan gemiddeld: wij passen

het product op aan jou aan. Bij dit T-shirt

sophilou.com

43


ecopolitan

hebben we die dienst achterwege gelaten

en hebben we gezocht naar een ultiem

gemiddelde voor een perfecte fit.

Wat vind je de grootste uitdaging aan

het ondernemen?

Het is soms heel erg zoeken naar idealen

in balans houden met brood op de plank

krijgen. Duurzaamheid is echt een belangrijk

onderdeel in het ondernemerschap, maar

tegelijkertijd is het enorm tijdrovend

om alle processen van het ondernemen

duurzaam te maken of te houden en daarin

altijd actueel te zijn. De modewereld gaat

zo ontzettend snel, aan die snelheid kunnen

en willen wij niet mee gaan. Soms geeft dit

frustraties en willen we meer en het andere

moment zijn we zo gelukkig dat we op deze

manier gedwongen worden om diepgang in

ons werk te houden.

Het afgelopen jaar was een gek jaar,

heeft dat iets met Sophi Lou gedaan?

Het heeft ons doen beseffen dat we blij

mogen zijn met wat we al hebben. Het

heeft veel in perspectief gezet waardoor je

realistischer bent gaan kijken. En daarnaast

is er zoveel vertraging gekomen, eigenlijk

zagen wij al snel in dat die vertraging tijd

opleverde die je daarvoor niet had. En die

tijd was best welkom en waardevol. Ik denk

dat wij altijd al tegen snelheid waren, maar

soms word je getriggerd en word je onrustig

door de snelheid om je heen. Nu weten

we, die traagheid past bij ons, laten we die

meer proberen te omarmen. Daarnaast

besef je hierdoor ook dat wanneer het privé

goed gaat, je zelf ook gelukkig bent. En

uiteindelijk is dat waar het om draait.

We wonen allebei in een compleet

ander deel van Nederland: Schagen

en Zwolle. Hoe is dat? En is dat nog

anders geworden sinds Covid-19?

De wereld is ineens een stuk kleiner

geworden, onze bewegingsruimte werd

beperkt. En tegelijkertijd is het ook digitaler

geworden en daardoor weer groter. Onze

communicatie gebeurde al grotendeels

digitaal en sinds corona eigenlijk alleen

maar meer. Wat we voorheen absoluut fysiek

samen wilden doen, kan nu toch ook vaak

wel digitaal of juist individueel heel goed.

We hebben hierdoor noodgedwongen wat

stappen gemaakt, die eigenlijk heel positief

hebben uitgepakt. Een menselijke energie

bij communicatie is prettig, maar inmiddels

zijn wij ook wel zo vergroeid met elkaar die

energie makkelijk te lezen is via een scherm

en kunnen wij lekker door werken zonder

elkaar fysiek veel op te zoeken.

Welke stappen zou je nog willen maken

met Sophi Lou?

De idealist in ons heeft nog verschillende

doelen die we zouden willen halen binnen

Sophi Lou. We willen natuurlijk uiteindelijk

100% duurzaam zijn, wat nu soms gewoon

niet haalbaar is qua middelen of qua

ontwikkeling van een bepaalde techniek.

Dus het doel heeft voor nu vooral een

educatieve rol: de consument erop wijzen

wat er nu gaande is en daar tegelijkertijd

inspireren om op een andere manier te

gaan denken voor een betere toekomst. De

idealist in ons moet hierin dus vooral geduld

hebben en wachten tot alle middelen aan

onze kant staan om uiteindelijk naar die

100% duurzaam te kunnen gaan en vooral

dan ook een voorbeeldfunctie te kunnen

hebben naar anderen.

Wat vind je nog noodzakelijke stappen

in de richting van dat 100% duurzame

doel?

Het mooiste zou zijn als we, om te

beginnen, in al onze processen 100%

afvalvermindering halen. Dus dat alles

gebruikt of hergebruikt kan worden en dat

wanneer er geen vermindering mogelijk is,

die mogelijkheid verworpen kan worden om

over te stappen naar een alternatief. Maar

dit is heel erg moeilijk, afval is zo’n normaal

geaccepteerd onderdeel in ons leven, voor

veel mensen of bedrijven voelt dat niet

als een probleem. Maar het begint met

bewustwording.

Daarnaast zou het fijn zijn dat alle middelen

die we gebruiken, duurzaam vervaardigt

zijn, van het garen tot aan de verf van het

44


Ecopolitan

garen enz. Tot nu toe komt de overweging

tussen kosten/duurzaamheid te vaak ter

sprake, die overweging zou in de toekomst

gewoon niet meer moeten.

En als laatste, we zijn natuurlijk begonnen

met een unisex t-shirt, dit is niet uit de

lucht komen vallen, wij geloven in gelijke

rechten voor man en vrouw en willen wij

ook een voorbeeld zijn voor vrouwen om

je vooral niet tegen te laten houden in

een mannen gedomineerde wereld. Een

onderwerp die vaak besproken word in de

mode. Wij produceren bewust veel in huis of

in een Europees land, niet alleen vanwege

afvalvermindering van transport, maar ook

vanwege de humane rechten in een derde

wereld land. Mochten we zover groeien

dat we ook hierin stappen zouden kunnen

maken en impact maken, dan gaan we hier

absoluut voor. ♦

We have made the

commitment to offer a

timeless and zero waste

wardrobe. A commitment

to conserving the

enviroment and to

beautiful, durable design

extends to every aspect

of sophi lou. We offer a

thoughtful, pared down

wardrobe created with

meticulous attention to

fabrics and details.

45


ecopolitan

artist Meg Gonzalez

46


Ecopolitan

fashion revolution week 2021

the past is

still present:

fashion and

colonialism

Dit jaar staat Fashion Revolution Week

Nederland in het teken van mode en

kolonialisme. In tegenstelling tot wat

vaak wordt gedacht, is kolonialisme

geen fenomeen uit het verleden. De

huidige modeketens volgen nog steeds

de handelsroutes die 150 jaar geleden

zijn ontstaan tijdens de Europese

kolonisatie en deze zijn nog steeds

gebaseerd op de uitbuiting van zowel

mens als natuur.

fashionrevolution.org/europe/netherlands/

47


ecopolitan

Wat ‘in de mode’ is, wordt gedicteerd door

bedrijven die gevestigd zijn in voormalige

koloniale landen. Miljoenen mensen, vooral

zwarte en inheemse vrouwen, zijn nog

steeds onderworpen aan racisme en andere

vormen van onrechtvaardigheid. Koloniale

denkwijzen en praktijken zijn vandaag de

dag nog diep verankerd in de industrie en

spelen een cruciale rol in het bepalen van

het modebeeld, welke kennis wordt erkend,

welke levens worden beschermd, wat wordt

gewaardeerd, ontworpen en onderwezen.

Fashion Revolution zet zich in om een

positieve verandering teweeg te brengen

in de wereldwijde mode-industrie, om

een industrie te creëren die handelt met

respect voor milieu en mensen. Daarom

heeft Fashion Revolution Nederland het

programma voor Fashion Revolution Week

2021 ontwikkeld rond de vraag: Hoe kan

mode koloniale misstanden rechtzetten en

aanpakken?

Over Fashion Revolution

Fashion Revolution werd opgericht in

de nasleep van de ramp in Rana Plaza in

2013. Fashion Revolution is uitgegroeid

tot ‘s werelds grootste mode-activisme

beweging. De Fashion Revolution beweging

mobiliseert burgers, industrie- en

beleidsmakers rond een gedeelde visie: een

wereldwijde mode-industrie die het milieu

in stand houdt en herstelt en die mensen

belangrijker vindt dan groei en winst.

Fashion Revolution Week is het moment

waarop we als wereldwijde gemeenschap

samenkomen om een betere mode-industrie

te creëren. De week staat in het teken van

de verjaardag van de instorting van de Rana

Plaza-fabriek, waarbij op 24 april 2013

1138 mensen omkwamen en nog veel meer

gewond raakten.

Dit jaar, nu het 8 jaar geleden is dat de

tragedie plaatsvond, zal Fashion Revolution

Week zich richten op de link tussen

mensenrechten en de rechten van de natuur,

vanuit het perspectief van kolonialisme. Dit

is echter waar de wortels liggen van zoveel

aspecten uit ons huidige modesysteem.

Live Talk at Pakhuis de Zwijger (EN)

23rd April 2021, 18:30 - 19:30

Mode en kolonialisme

Om een antwoord te vinden op de vraag hoe

mode koloniale misstanden kan rechtzetten

en aanpakken nodigt Fashion Revolution

Nederland je uit om je te verdiepen in de

relatie tussen mode en kolonialisme. Samen

met een fantastische line-up van sprekers

wordt de onrechtvaardige machtsdynamiek

onderzocht tussen modebedrijven en

arbeiders, tussen Black, Indigenous and

People of Colour (BIPOC) en blanke mensen,

tussen mens en natuur. Er wordt gekeken

hoe modeprofessionals en -liefhebbers

verantwoordelijkheid kunnen nemen voor

hedendaagse koloniale misstanden en hoe

ze een postkoloniale toekomst mede vorm

kunnen geven.

Het online programma wordt 23 april

afgetrapt met een online event met

inspirerende sprekers over het thema Mode

en Kolonialisme. Wat is kolonisatie precies

en op wat voor manier heeft het te maken

met mode? Daarna wordt dieper ingegaan

op thema’s die ons allemaal aangaan,

zoals de relatie tussen Fast Fashion en

mentale gezondheid. De mode-industrie

portretteert een ideaalbeeld, ook hier

speelt kolonialisme een belangrijke rol. Het

westerse schoonheidsideaal in een globale

mode landschap wordt onder de loep

genomen en er wordt blootgelegd wat dit

doet met ons mentale welzijn.

48


Ecopolitan

Andere thema’s die worden behandeld

tijdens de online events zijn culturele

toe-eigening, modeketens en afval. De

serie wordt afgerond met een gesprek over

de noodzaak van intersectionaliteit in de

mode. Het online programma van Fashion

Revolution Week 2021 is Engelstalig om

het toegankelijk te maken voor alle Fashion

Revolutionaries.

duurzaamheid strategieën.

Hou voor meer informatie over sprekers en

tijden voor de events de Instagram pagina

van Fashion Revolution Nederland in de

gaten: @fash_revnld ♦

Fashion Revolution Nederland team

Fashion Revolution Week 2021 wordt

georganiseerd door een team van experts

en changemakers vanuit de duurzame

mode. Dieuwertje de Wagenaar is manager

van Circular Fashion Lab®, onderdeel

van Wageningen University & Research.

Hiermee staat ze in de voorhoede

van circulaire mode. Willa Green is

eigenaar van W.Green, een branding- en

communicatiebureau dat zich richt op

mode, voeding en lifestyle. Willa’s wortels

in de mode zijn diep en sterk en ze zet zich

in om zowel mooie als duurzame kleding en

producten te creëren.

Lena Bäunker is gespecialiseerd in politieke

communicatie en toegewijd om bij te

dragen aan systemische transformatie

- in de mode en daarbuiten. Ze werkt

met impactorganisaties en activisten ter

ondersteuning van sociaal-ecologische

rechtvaardigheid. Yophi Ignacia is oprichter

van The Future Mode, een design, research

en consultancy in duurzame mode.

Yophi is gespecialiseerd in duurzame

ontwerpmethodologieën, waarbij ze theorie

en praktijkgericht onderzoek combineert,

door de steeds veranderende rol van de

ontwerper te herdefiniëren.

Jenny Maat is gespecialiseerd in

marketing en content management. Ze

heeft marketingdiensten geleverd voor

verschillende NGO’s en duurzaamheid

agentschappen, zowel in Ierland als in

Nederland. Nynke Eggen is eigenaar van

The Sustainability Club, een consultancy

voor duurzame mode & lifestyle. Met een

team van experts helpt ze modebedrijven

bij het ontwikkelen van duurzame

producten, het opzetten van verantwoorde

productieketens en het implementeren van

49


ecopolitan

pionierschap

Een gesprek tussen Bert van Son

(MUD Jeans) en Erik Toenhake (Aarden)

zij kennen elkaar al 10 jaar en delen

veel van hun pioniersschap. ‘We

herkennen veel van de pieken en

dalen van de afgelopen jaren en de

uitdagingen waar we voor staan, zowel

onze plek in de markt als ook onze

verantwoordelijkheid in de complexe

wereld van de mode’.

mudjeans.nl | aarden.space

50ecopolitan

Wat betekent het om te pionieren?

Erik: Uiteindelijk willen grote merken veel

geld verdienen aan de grote massa, massa

is kassa, nergens over nadenken, goedkope

stoffen gebruiken, geen retour systemen.

Zo gauw het over hun drempel is, is het

andermans afval en that’s it. En wij, Bert,

maken ons druk om dingen, waar wij niet

direct voor betaald krijgen, toch?

Bert: Wij maken het onszelf moeilijk door

heel veel afval in onze stoffen te doen. Vaak

denken mensen afval is goedkoper, maar het

tegenovergestelde is waar. Vaak weet je niet

hoe de circulaire stoffen reageren. Hoe de

kwaliteit is na een jaar. Dat moet je allemaal

zelf uitvinden. Dat is pionieren in mode.

Erik: Ook wil je niet meer van hetzelfde in

de markt brengen. Er zijn al genoeg jeans en

maatpakken. Als bioloog werd ik getriggerd

door duurzaamheid. Daar heb ik veel

meer mee dan met het aanmeten van een

maatpak. Voor mij is het pak een instrument

om in gesprek te gaan. Om mensen na te

laten denken over Hoe lease ik een pak?

Waarom betaal ik statiegeld? Wat gebeurd

er met het pak als ik het terugbreng. Vragen,

die belangrijk zijn om verandering in gang

te zetten.

Bert: Klopt! en ik denk dat je nog verder

moet gaan. Dat brand of fabrikant

verantwoordelijk zijn voor wat je op de

markt brengt, en ook over end of life gaat

nadenken. Dat doet MUD Jeans. Waarom wij

dat doen? Gewoon omdat wij het willen en

een voorbeeld willen zijn. Eigenlijk moeten

de grote modemerken dit gaan doen. Dan

heb je toch ook de steun van de regering

nodig.

Erik: Inderdaad de vervuiler betaalt nu niet.

Bert: Neen. Eigenlijk vind ik dat wij het

dubbele BTW-stelsel moeten oplossen.

Als ik post-consumer cotton in mijn stof

gebruik, is daar al een keer BTW over

betaald.

Hoe heb jij gereageerd op deze

coronatijd?

Erik: In 2019 hebben wij bij ons

naamsverandering een brandbook

geschreven. Mensen hebben geen enkele

binding meer met hun kleding. Vandaar

het idee om eens een moment stil te staan.

Prompt één jaar later staat heel de wereld

stil door de pandemie. Afgelopen jaar was

heel zwaar voor Aarden. De opdrachten

voor pakken Aarden viel totaal stil. Er ging

niemand meer naar het theater of uit eten.

Wie kleedde zich nog leuk aan? Wie ging

nog naar kantoor of trouwen. Dat was er

gewoon niet meer. Je kan dan idealistisch

blijven en idealistisch failliet gaan. Beter is

het om pragmatisch te zijn en een zijstap te

maken. Zo zijn binnenkort in onze webshop

ook confectie jasjes te koop.

Aarden en MUD Jeans zitten in verschillende

speelvelden. Sommigen bedrijven zijn

enorm gaan floreren in corona-tijd.

Bert: Ja, waaronder MUD Jeans.

Erik: Verder heb ik geluk gehad. Wij hadden

een paar goede ideeën, waarvoor wij een

onderzoekssubsidie hebben gekregen. Het

gaat om circulaire kledingstoffen bestemd

voor isolatiejassen in de zorg. Weet je dat

op dit moment er twee honderd duizend tot

een miljoen per week wordt weggegooid.

Wij ontwikkelen een isolatiejas, die je vijftig

keer kan wassen.

Bert: Het gaat om jouw kennis. Goed dat je

die deelt, zo doen wij dat ook.

Bert: Wij hebben gemerkt dat op 15

maart de wereld even stil stond. En toen

waren we ook wel een beetje in paniek.

De grote fashion merken, die hun orders

hadden gecanceld, dat was vreselijk. Wij

hebben gezegd: MUD Jeans gaat gewoon

door. Inmiddels hebben wij 2 keer zoveel

bezoekers op onze site. Mensen kwamen

meer op de site vanuit bewustzijn.

De afgelopen jaren hebben we vanuit

Motivication vaak onderzoek gedaan naar

Wie zijn onze klanten? In het begin was

dat 12% van de bevolking. Mensen, die

ook biologisch voedsel eten. Bij het laatste

onderzoek voor corona was het al 36% van

de bevolking, die echt bewustere keuzes wil

maken. En nu tijdens corona is dat denk ik

wel 50%. Vanuit marketing richten we ons

op de cultural creative. Aan deze doelgroep

zit geen leeftijd vast. Het is dat meisje

12 jaar, die €10 van haar maandelijkse

kleedgeld uit geeft aan leasen van een jeans.

Dit heeft ze gelezen in haar schoolboek.

52


Ecopolitan

53


ecopolitan


Ecopolitan


ecopolitan

Of meneer Sorti 88 jaar uit Wassenaar, die

ons opbelt en zegt: “ik wil spijkerbroeken

bestellen, doe maar van die blauwe, ik heb

geen computer”.

Erik: Als na corona-tijd het dagelijkse

leven weer start, gaat het bij ons harder

aantrekken. Dit denk ik vanwege extra

bewustwording en de groei van die cultural

creatives. Ik heb er altijd vertrouwen

ingehouden aangezien mensen blijven

trouwen. Ik voorspel dat in de zakelijke

wereld mensen zich anders gaan kleden. Na

periode van thuiswerken gaan zij zich smart

casual kleden. Op kantoor dragen zij een

leuk jasje met een goede jeans. Kleding wat

je ook op een zaterdagmiddag draagt als je

naar de stad gaat.

Hoe lokaal wil je produceren?

Bert: Een onderdeel van onze

duurzaamheid is dat we ook op maat maken.

Op dit moment hebben wij 5 denim stoffen

bij de fabrikant in Tunesië. Daar maken we

onze hele jeans collectie uit. Onze voorraad

is beweeglijk. We produceren eigenlijk

alleen maar op wat er goed loopt en dat

lukt binnen twee of drie weken. Door deze

voorraadbeheersing is er geen overproductie

en zal een MUD Jeans nooit in de uitverkoop

komen.

Erik: Vanuit ons gezien is het zo dat we

alleen produceren als we er een klant voor

hebben. Wij hebben een producent in

Tsjechië ( binnen de EU ) en ook makers

in Marokko. Vanuit de optiek om binnen

Europa te blijven, merk ik dat we steeds

meer naar Tsjechië neigen. Hoewel de

maakprijs hoger is. Vaak krijg ik de vraag

of ik niet in Nederland kan produceren?

Helaas lukt dat niet in dit soort aantallen en

niet in deze constante kwaliteit. Er zijn ook

in Nederland goede kleermakers, maar die

doen er 3 weken over. Bij Aarden verkopen

we (gelukkig) meer dan één pak per drie

weken. En daarbij is de prijs hoger.

Of de vraag of Aarden pakken kan maken

van de wol van Texelse schapen. Daarvoor

moet je een systeem opbouwen om in

Nederland te produceren. Als het pak dan

lokaal en duurzaam is, is het prijskaartje

€2.500. Dat is toch veel geld.

Bert: Wij krijgen ook de vraag: kan het niet

lokaler, kan het niet in Nederland? Dat kan

wel maar dan heb je volume nodig. Toen

wij in Spanje aankwamen om 10 duizend

meter jeans te maken, toen vonden wij ons

heel wat. Voor de weverij stelt dat niets

voor. Als Ikea komt met een order dan is

het pas interessant. Onze fabrikant zit in

Tunesië en is na de revolutie daar gebleven.

Hij had kunnen vluchten maar hij voelt zich

verantwoordelijk voor de 1000 mensen,

die hij in dienst heeft. Door met hem te

werken, kan MUD Jeans bijdragen aan een

goede economie in Tunesië. De modemakers

kunnen floreren en hebben een goede

baan. De productie van MUD Jeans heeft

korte lijnen. Oude broeken versturen naar

Valencia in Spanje, die rol stof gaat naar

Tunesië en Tunesië verscheept de jeans

weer naar ons. Dat is 1 dag met de boot en

een met een truck.

Erik: Terwijl een nieuwe jeans 6 keer de

aarde rondgaat?

Is duurzaam altijd duurder?

Erik: Deze boekjes met stoffen, dat is

blockchain en transparant vanuit Patagonië.

Volgens mij is dat de next step. De stof is

terug te voeren tot naar het schaapje. Het

is een langzaam proces. Aan producenten

kunnen we vragen of zij al ecowol hebben.

En vertel eens wat jullie daaraan doen?

Daar pushen we ook steeds meer naar bij

onze klanten. De prijs van een eco-wollen

pak is €1350. Ik realiseer me dat dit niet

voor iedereen is weggelegd. Dus ik heb ook

pakken van €800 voor mensen, die zeggen

ik vind eerlijke producten belangrijk en

recycling. Dat die wol niet eco is, vind ik

acceptabel.

Bert: Wat is duurder. Als je een goede

spijkerbroek koopt, waar je heel lang mee

doet. Duurder is een beperkt begrip.

Erik: Vaak hoor Ik klanten zeggen ‘Ik heb

meerdere pakken maar sinds ik een pak van

Aarden heb, draag ik die het vaakst. Het zit

lekkerder en ik voel me er beter in’.

Bert: In 15 jaar zijn mensen 60% meer

kleding gaan consumeren. In de modewereld

wordt gezegd dat er een groeiende vraag is

naar meer kleding. Volgens mij is er geen

groeiende vraag maar is er een groeiende

56


Ecopolitan

druk bij mensen om veel kleding te kopen.

Dat is nergens voor nodig. Natuurlijk is het

leuk om je mooi te kleden. Toch kan het wel

een tikkie minder.

Erik: Duurzaam is ook consuminderen.

Bert: Als wij in Europa kunnen laten zien

hoe wij een circulaire society kunnen

opbouwen. Dan kunnen wij dat met de

wereld delen.

Erik: Ik roep wel eens ‘Koop minder

kleding”. Waarop ik doel is kies kwaliteit.

Na de corona hoop ik dat mensen zeggen.

Eerder kocht ik drie pakken per jaar en nu

nog maar één pak. Een goed, verantwoord

pak met een goed verhaal.

Wat hebben we nodig voor de

toekomst?

Bert: Het heeft te maken met

overconsumptie, we moeten gewoon veel

minder kopen en goede kwaliteit kopen.

Liever een mooie jeans in het jaar kopen

dan 3, 4 of 5 troep artikelen, die binnen een

maand zijn versleten.

Erik: Ja mooi. Waarom hanteren we niet

een minmum prijs voor een t-shirt. Als een

t-shirt minimaal €10 kost in plaats van €

4,- bij de Primark. Dan kijken consumenten

anders naar de kwaliteit. Nu kijken zij vooral

naar de prijs, that’s it.

Bert: Wat als je tegen de Primark zegt, jullie

zijn verantwoordelijk voor het t-shirtje. Ook

als de klant klaar is met dragen. Dan krijgt

de Primark miljoenen t-shirtjes terug en wat

gaan ze er mee doen? Misschien gaan zij

nadenken om het shirt zo te ontwerpen dat

het gemakkelijk te recyclen is. Door geen

mixed materials en een betere kwaliteit stof

te gebruiken.

Erik: Ja, als zij garantie geven dat het

T-shirt tien keer kan wassen en nog steeds

de pasvorm heeft van toen je het T-shirt

kocht.

Bert: Extended product responsibility, de

merkeigenaar moet verantwoordelijk zijn

57


58

ecopolitan


Ecopolitan

voor de stoffen.

Erik: Daar kan je nog alle kanten mee op, je

kan ook van troep weer troep maken.

Bert: Dan komt het in ieder geval niet

de verbrandingsoven. We maken 124

miljard kilo katoen per jaar, nu wordt 1%

gerecycled naar kleding, stel dat je de helft

zou recyclen, dat zou 60 miljard kilo katoen

schelen. Dat is de toekomst. ♦

Redactie note

• Voor een smart casual look draag

je een Aarden colbert en een

MUD Jeans.

• MUD Jeans maakt voor IKEA een

circulaire denimhoes voor de

KLIPPAN bank. In iedere hoes

zijn 2 twee oude spijkerbroeken

verwerkt, bespaart 27.000 liter

water en heeft 67% minder CO2

uitstoot.

• Aarden werkt samen met

Enschede Textielstad voor

het maken van een visgraad

geweven, pletrol kleur, circulaire

modestof.

◀◀ foto Willemien van den Broek (buro wonderbaar)

59


ecopolitan


Ecopolitan

urban

medley -

Accessoires die traditie combineren met het hedendaagse.

Hoe komt het dat je Urban

Medley lanceerde aan het

begin van Corona? Deze vraag

wordt mij door velen binnen

mijn netwerk gesteld - Voor

sommigen was het een gewaagde beslissing,

terwijl anderen vonden dat ik had moeten

wachten - Om eerlijk te zijn was het puur

toeval, het was nooit gepland. Toen ik rond

februari 2020 lanceerde, wist niemand van

ons echt hoe COVID zich zal ontvouwen en

ons leven zal beïnvloeden!

Achteraf kan ik nu zeggen dat het niet

makkelijk was en als ik de volledige impact

van de pandemie had geweten, had ik het

anders getimed. Maar ik kan ook zeggen

dat de lancering tijdens COVID me in staat

stelde dingen op mijn tempo te doen, ik

kon veel gemakkelijker contact opnemen

met experts uit de branche en leden van de

media omdat zij meer vrije tijd hadden. Ik

heb kunnen brainstormen en ik heb zeer

waardevolle feedback gekregen over onze

producten, website en onze go to marketstrategie.

Gezien de aard van onze producten was

het niet eenvoudig om omzet te genereren,

we konden onze producten niet fysiek aan

klanten laten zien, wat belangrijk is voor

een nieuw merk - het touch-and-feeleffect

- we hebben ons echter gericht op

het verspreiden van het woord over ons

merk via verschillende online platforms. De

impact was geweldig - mensen hadden het

over ons!

Urban Medley was ontstaan ​vanuit een

eenvoudige filosofie, om terug te geven

aan het land waar ik van hield. Ik begon

dit samengestelde platform om duurzame,

handgemaakte accessoires uit India te

promoten en om de consumenten in Europa

producten te bieden die gemaakt zijn

door ambachtslieden die traditie in balans

urbanmedley.com

61


ecopolitan

brengen met hedendaags design. Onze

producten vertegenwoordigen eeuwenoude

vormen van weven en drukken.

Urban Medley gaat niet over

massaproducties en machinaal gemaakte

perfectie, het is allemaal met de hand

gemaakt, dus er is ruimte voor kleine

imperfecties en oneffenheden die zich

vervolgens vertalen naar het unieke karakter

van het eindproduct. Daarom zullen geen

twee een exacte kopie zijn.

Onze focus ligt op sjaals en capes.

Accessoires die niet maatspecifiek zijn.

Onze zijden sjaals van Peace kunnen een

verscheidenheid aan outfits aanvullen, de

capes zijn trifunctioneel - ze kunnen worden

gebruikt als capes, omslagdoeken en sjaals.

De KALA katoenen stola’s zijn multiseizoensgebonden,

eenvoudig en eigentijds.

Elke sjaal en cape is net zo persoonlijk

voor ons als het paar handen dat ze heeft

gemaakt - daarom heeft elk stuk een

unieke naam en hebben we ervoor gekozen

om korte namen te gebruiken met een

duidelijke betekenis dat afkomstig is uit

klassieke talen. Een viering van de oude

wereld!

Binnenkort lanceren we een reeks zijden

lounge wear en tassen van peace.

Al onze producten kwalificeren als

erfgoedstukken en ondersteunen absoluut

de filosofie van ‘beter kopen en minder

kopen’.

Tegenwoordig is het belangrijker dan ooit

dat een ethisch merk de waarden overbrengt

waar het voor staat. Om een ​merk op

te bouwen en er bewustzijn omheen te

creëren, moet je op een dieper niveau

contact maken met de consument. Urban

Medley is zich zeer bewust van de impact

die het maakt: door samen te werken met

ambachtslieden, maken we het mogelijk

voor een gemeenschap om een ​waardig

bestaan ​te verdienen door te doen waar

ze het beste in zijn. Het zorgt ook voor

algemene economische ontwikkeling

binnen plattelandsgemeenschappen.

Onze productieprocessen zijn ethisch

verantwoord en maximaal duurzaam.

Duurzaamheid

is een concept

van gelijkheid.

Equity in termen

van een gezond

evenwicht tussen

sociale, ecologische

en economische

perspectieven in de

hele waardeketen

van een product.

Soms wordt mij gevraagd wat mijn favoriet

is van alle producten die we hebben. Er is

een lange reis vanaf het moment dat een

product is bedacht tot het punt waarop we

klaar zijn om het te verkopen. Deze reis

omvat onderzoek, ontwerp, productie en

uiteindelijk het afgewerkte item in onze

handen houden. Elke stap is ons zo dierbaar

en we investeren zoveel van onze tijd en

passie dat we niet anders kunnen dan elk

item even liefhebben. Het is daarom erg

belangrijk dat elk van onze producten een

liefdevol huis en eigenaar vindt.♦

Founder Shayonti Chatterji

62


Ecopolitan


ecopolitan

duurzame

stappers

Ballerina’s van

OA non-fashion

De schoenen zijn vervaardigd

met chroomvrij kalfsleer. Het leer

is natuurlijk gekleurd met verf

op plantenbasis. De binnenzool

bestaat voor 20% uit algen biomassa

met daarop een kurken zool. De

buitenzool is van een recyclebaar

thermoplastisch rubber gemaakt.

Geproduceerd in Italië.

Vanwege de elastische bovenrand

sluit de schoen mooi aan de voet.

Draag ze met of zonder veters.

hemelsehebbedingen.nl

Unisex vegan sneakers

van Genesis

Het model G-Daily Upcycled is

gemaakt van Tsjechische militaire

dekbedovertrekken en ecovriendelijk

veganistisch leer. Met een

binnenvoering van Abacá Banana

Canvas en gerecycled katoen. De

binnenzool is van Banana Paper

Leather plus een losse zool binnenzool

van gerecycled EVA-schuim en kurk

uit duurzame productie Voor de naden

en veters wordt gerecyclede PETplastic

flessen gebruikt. De buitenzool

bestaat uit minimaal 40% natuurlijke

Caoutchouk, dat is een natuurlijk

rubber afkomstig uit Maleisië

De schoenen worden geproduceerd

door Fair-Trade leveranciers.

Loints Of Holland

herenschoen Kaakhoorn

Halfhoge herenschoen gemaakt

van terra-care leer uit Duitsland.

Kwaliteitsleer dat ecovriendelijk is

geproduceerd. Het leer is stevig en

ongevoerd, waardoor er bijvoorbeeld

minder gelijmd hoeft te worden.

Loints Of Holland staat voor tijdloze

ontwerpen en comfort tijdens het

dragen. Met het juiste onderhoud

gaan de schoenen jaren mee.

Veganistische sneakers

van Flamingos life

Halfhoog model geïnspireerd op de jaren

80. Geproduceerd in Spanje en gemaakt

van biologisch afbreekbaar materiaal. De

upper is van maisafval en de binnenkant

van bamboe. Met een kurken binnenzool

en buitenzolen van natuurlijke en

gerecyclede rubber.


Ecopolitan

Unisex vegan sneakers

van Genesis

Model G-Iduna Eco Microfiber Pet

is gemaakt van ecovriendelijke

veganistische microsuede. De mesh

is gemaakt van gerecycled garen

afkomstig van gerecyclede PET-plastic

flessen. De voering is van Abacá Banana

Canvas en gerecycled katoen en de

binnenzool van Banana Paper Leather.

Op de binnenzool een losse zool van

gerecycled EVA-schuim en kurk uit

duurzame productie. Ook alle naden

en veters zijn van gerecyclede PETplastic

flessen. Het middenzoolschuim

is gemaakt van zeewier (algen) en

de buitenzool bestaat uit minimaal

40% natuurlijke Caoutchouk, een

natuurrubber afkomstig uit Maleisië.

OA non-fashion

slipper 023

Een nette slipper voor de heren!

Gemaakt in Italië, met een upper

van evolo suede. Deze suede is

chromevrij en van de afval wordt

30-50% gerecycled. Hierdoor

wordt er minder water verbruikt

en is er minder uitstoot van CO2.

De zool is een Go! Zero zool,

van een biologisch afbreekbaar

rubber.

De schoen is geproduceerd door

Fairtrade geverifieerde leveranciers.

Klompen van Clumpy’s

Model Clumpy 40 Ella is een

Nederlands design dat is

geproduceerd in Portugal.

Duurzaam door het gebruik van

natuurlijke materialen en het

tijdloze model. De zool is gemaakt

van sterk populieren hout en voor

de bovenzijde is Europees volnerf

rundleer gebruikt.

Ze zijn licht van gewicht en de

zool is buigzaam door de inzet

van een stukje rubber in de zool.

Chie Mihara veterschoen Sagal

Een Spaans ontwerp geproduceerd in Spanje. Het duurzame

aspect voor deze schoenen zit hem in het tijdloze ontwerp

en kwalitatief materiaalgebruik. Ze zijn bijna volledig

gemaakt van leer. Ontwerpster Chie Mihara laat zich in haar

ontwerpen leiden door haar eigen inspiratie en minder door

wat de mode dicteert. Met een achtergrond in de orthopedie

ontwerpt zij haar schoenen met een goed comfort voor de

voeten. Je voelt als ware de liefde waarmee ze gemaakt zijn

als je ze draagt.

65


ecopolitan

keten

verant

woorde

lijkheid

De EU heeft een wet aangenomen die

ketenverantwoordelijkheid verplicht

maakt. Maar wat is dat precies ?

auteur Melissa van Wijngaarden

66


Ecopolitan

67


ecopolitan

10 maart was mogelijk

een legendarische dag

voor maatschappelijk

verantwoord

ondernemen. Tijdens

de plenaire vergadering

van het Europees

Parlement werd

namelijk gestemd over

een wetsvoorstel dat een

eerlijke en duurzame

productieketen

verplicht. De wet,

een initiatief van

Europarlementariër

Lara Wolters (PvdA),

stelt bedrijven

verantwoordelijk voor

misstanden in hun

gehele productieketen.

Pakken ze die niet snel

genoeg aan? Dan mogen

ze hun producten niet

meer verkopen op de

Europese markt. Een

grote doorbraak dus!

Hoe zit het precies?

De wet wordt ook wel de

ketenverantwoordelijkheidswet genoemd

en verplicht alle bedrijven die producten

op de Europese markt willen (blijven)

verkopen om pro-actief hun productieketen

te controleren op misstanden, stelt ze

verantwoordelijk als ze nalatig zijn geweest

in het voorkomen van misstanden en

verplicht ze eventuele misstanden op te

lossen. Ook zorgt de wet voor juridische

hulp voor slachtoffers in productielanden,

zodat zij misstanden ook daadwerkelijk

aan kunnen tonen en niet omver worden

gelopen door de legers advocaten en diepe

zakken van grotere bedrijven.

Het volledige wetsvoorstel lees je hier.

Waarom is deze wet belangrijk?

De wet creëert een gelijk spelveld voor

bedrijven die op de Europese markt

willen verkopen. Dat is belangrijk,

omdat je nu vaak ziet dat concurrenten

kunnen profiteren als een bedrijf wel

verantwoordelijkheid neemt. Vorige maand

nog werd H&M bijvoorbeeld verwijderd

van grote Chinese e-commerce

platforms, nadat een statement over

hun “diepe bezorgheid” over rapporten

die katoen uit de Xinjiang koppelden aan

gedwongen arbeid door Oeigoeren viraal

ging. Concurrenten als Zara verwijderden

stilletjes vergelijkbare statements van

hun websites, waardoor zij geen negatieve

reacties uit China kregen.

Het nieuwe wetsvoorstel zou beide bedrijven

verplichten pro-actief uit te zoeken of er

misstanden zijn in hun productieketen en

dit vervolgens op te lossen. Doen ze dat niet,

zouden ze toegang tot de Europese markt

kunnen verliezen.

Ook zie je vaak dat het voor slachtoffers van

68


Ecopolitan

misstanden in productielanden ontzettend

lastig is om een bedrijf verantwoordelijk te

stellen voor de geleden schade. Ten eerste

hebben veel bedrijven die internationaal

opereren meestal veel meer financiële

middelen om überhaupt een rechtszaak aan

te spannen. Ten tweede beroepen ze zich

vaak op lokale, minder strikte wetgeving.

Het nieuwe wetsvoorstel biedt juridische

ondersteuning aan slachtoffers, zodat

waar ter wereld ze ook gevestigd zijn, ze

bedrijven verantwoordelijk kunnen stellen

voor (het negeren van) misstanden in hun

productieketen.

Wat voor gevolgen heeft de wet?

Helaas betekent de goedkeuring van dit wetsvoorstel niet dat alle

producten die je in Europa kunt kopen ineens gegarandeerd eerlijk

en duurzaam zijn. Het zal nog minstens 2 jaar duren voordat de wet

ingaat en in de tussentijd zal er nog flink geschaafd worden voordat

de wet door alle lidstaten wordt aangenomen. Het is dus nog

spannend wat er uiteindelijk overeind blijft.

Wij van Project Cece zijn in ieder geval erg enthousiast over

de wet. Niet alleen vanwege de inhoud, maar ook vanwege het

signaal wat het afgeeft: de EU ziet bedrijven die misstanden in hun

productieketen elders straks niet meer door de vingers.

Wel zijn we ontzettend benieuwd naar hoe de wet er uiteindelijk uit

zal gaan zien. De kledingindustrie is ontzettend ondoorgrondelijk

en we merken in ons eigen onboardingsproces al dat we wel eens

merken moeten afwijzen die omdat ze bij doorvragen te weinig

kunnen beantwoorden over hun productieproces. En dat zijn dan

vaak nog kleinere merken.

We hebben in ieder geval alle vertrouwen in Lara Wolters.

Via haar website houdt ze je op de hoogte! ♦

69


ecopolitan

kleding ruilen in

zwolle tijdens de

lockdown: van

fysieke feestjes

naar ketting

kledingruil

Tijdens de lockdown zochten de organisatoren

van Kledingruilfeestjes038 naar alternatieve

kledingruil mogelijkheden. Ze begonnen met

online ruilen en kwamen uit bij een eigen

ruiltas. De ruiltas bleek een idee dat langzaam

Nederland aan het veroveren was. En het had

zelfs al een naam: de Ketting Kledingruil.

Kledingruilfeestjes038 sloot zich aan en sinds

januari is de ketting kledingruil ook niet meer

weg te denken uit Zwolle.

70

auteur Anke Aberson

foto Erica Turmel


Ecopolitan

Achter Kledingruilfeestjes038 zitten Lisette

Fraanje en Anke Aberson, samen organiseren

zij kledingruil evenementen in Zwolle.

Tijdens de verschillende lockdowns van het

afgelopen jaar bedachten de buurvrouwen

creatieve manieren om toch door te kunnen

gaan met kledingruilen. Zo organiseerden

ze een tijd lang tweewekelijks een popup

kledingruil, mochten ze een van de

brugwachtershuisjes in Zwolle als locatie

gebruiken en ruilden ze online via Instagram.

Toen het idee van een kledingruiltas op

hun pad kwam pakten ze dit direct op

hun eigen manier op. Niet lang daarna

hoorden ze over de Ketting Kledingruil dat

als lokaal lockdown initiatief was ontstaan

in Amsterdam-Noord. Ze zochten contact

met de initiatiefneemster Nichon Glerum

en sloten zich aan. Niet lang daarna ruilden

meer dan 70 vrouwen kleding met elkaar in

twee kettingen. Op dit moment is dat aantal

meer dan verdubbeld en doen er 160 ruilers

mee aan de Zwolse Ketting Kledingruil en

kreeg Kledingruilfeestjes038 er onlangs in

een week tijd meer dan 100 volgers bij op

social media.

Het idee van de Ketting Kledingruil is

simpel: gevulde tassen met kleding leggen

een route af langs alle deelnemers. Je mag

uit de tas halen wat je mooi vindt, en stopt

iets terug dat nog in goede staat is, maar

klaar voor een nieuwe eigenaar. Daarna

breng je de tas naar de volgende. Naast het

duurzaamheidsaspect, heeft ruilen op deze

manier ook een mooi sociaal component,

buurtgenoten leren elkaar kennen en de

uitwissel adressen zijn op fietsafstand van

elkaar.

Tweedehands

Op een vrijdag begin maart 2021 worden

aan de keukentafel van Lisette de nieuwste

aanmeldingen aan de Ketting Kledingruil

routes toegevoegd, Anke zit tegenover

haar. Ze hebben net nieuwe tassen met

gedoneerde tweedehandskleding gevuld. De

tassen worden komende week uitgezet op de

routes.

“Ik ruil al kleding sinds mijn studententijd.”

vertelt Lisette, Anke vult aan: “Ik denk dat

ik mijn eerste ruilfeest tien jaar geleden

met twee vriendinnen organiseerde”

Lisette rekent terug: “Samen zijn we

al drie jaar bezig.” Onder de naam

71


ecopolitan

I

swapped

my

clothes

THE GREAT FASHION REVOLUTION CLOTHES SWAP

FASHIONREVOLUTION.ORG/CLOTHES-SWAP

72


Ecopolitan

Kledingruilfeestjes038 organiseerden

ze feestjes bij en in samenwerking met

stichting Focus in Zwolle, in de achtertuin

van Anke en op de stoep bij Lisette. Sinds

vorig jaar hebben ze een plek gevonden

bij Bewoners Werkplaats Dieze (Travers)

in Zwolle, waar Lisette ook actief is

met Kidskledingruil038, een ruilpunt

voor kinderkleding. Alle kledingruil

initiatieven organiseren ze vrijwillig,

vanuit enthousiasme en liefde voor

tweedehandskleding.

Lisette houdt van mode en vind het leuk

om met originele tweedehands kleding haar

kast op een laagdrempelige en voordelige

manier te vernieuwen, voor Anke zit er

hiernaast ook iets idealistisch achter. Zij

mindert al jaren met het kopen van nieuwe

kleding en dit jaar heeft ze zichzelf als

doel gesteld geen nieuwe kleding meer te

kopen.”Het is iets wat op mijn pad kwam en

waarvan ik dacht: dit ga ik doen. Het past

bij de manier waarop ik in mijn dagelijks

leven duurzame interventies probeer te

doen.” Ze merkt nog iets anders op: “Het is

heel interessant om te zien dat de vrouwen

die we tot nu toe bereiken met de Ketting

Kledingruil uit verschillende hoeken komen.

We merken dat we mensen bereiken die

met duurzaamheid bezig zijn, maar dat er

nu ook een aantal vrouwen meedoen die

weinig hebben met tweedehands kleding.

Zij zijn aangehaakt omdat een vriendin of

buurvrouw enthousiast is. Heel leuk dat

de ruilcommunity op deze manier wordt

uitgebreid.”

Cadeau

Oud-collega’s Lisette en Anke kennen elkaar

al langer, ze hebben elkaar echt gevonden

in het kledingruilen én in het organiseren.

“We werken ontzettend fijn samen, vullen

elkaar aan in de organisatie, en als er een

idee is waar we allebei achter staan is het zo

uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan.” vertelt

Lisette. “Zo ging het ook met de Ketting

Kledingruil. Met gedeelde energie maken

we er voor al onze ruilers een leuke ervaring

van.” Allebei denken ze dat de lockdown er

voor zorgt dat er zoveel mensen mee zijn

gaan doen. “Je merkt dat mensen op zoek

zijn naar leuke dingen om te doen. Een van

“De ruilcommunity

wordt uitgebreid!”

onze ruilers noemde het langskomen van de

ruiltassen een cadeau. Zo zien wij het ook:

iets leuks in een tijd waarin er buitenshuis

niet zoveel kan. We zien de reizende tas dan

ook als iets blijvends. Maar zodra het weer

mag gaan we zeker weer op locatie ruilen,

daar kijken we echt naar uit!”. ♦

Kledingruilfeestjes038

is te vinden op IG en Facebook:

@Kledingruilfeestjes038

Per mail zijn ze te bereiken via:

kledingruilfeestjes038@gmail.com

Kijk ook op

kettingkledingruil.nl

73


ecopolitan

Op de foto studenten en docenten Cibap

vakschool voor Verbeelding.

posteractie #iswappedmyclothes

Door Zoë Lucas (stagiair bij groenkapje),

Mieke Leemans, Joost Bijker, Michelle Schaft

en Fleur Soppe, het kernteam kledingruil.

74


Ecopolitan

75


ecopolitan

sustainable

fashion gift

card gaat voor

partnerships

die bijdragen

aan de sdg’s

sustainablefashiongiftcard.nl

76


Ecopolitan

77


ecopolitan

Vorig jaar tijdens Fashion Revolution Week

werd de Sustainable Fashion Gift Card

gelanceerd. Een digitaal of fysiek pasje die

je cadeau geeft, en waarmee de ontvanger

een wereld vol duurzame mode ontdekt.

Van bewust kopen bij de vele aangesloten

prachtige duurzame modemerken, tot

kleding lenen, ruilen of zelf maken. Ook

maak je via de SFGC kennis met stijlcoaches

die kunnen ondersteunen bij het vinden van

jouw eigen kledingstijl en -gewoonten. Met

als resultaat minder of geen miskopen, en

jij voelt je je prettiger in de kleding die je

draagt. De SFGC draagt zo bij aan SDG12,

verantwoorde productie en consumptie.

Een jaar na de lancering, kan je de SFGC

verzilveren bij 70+ fashon pioniers. Door

met hen samen te werken draagt SFGC bij

aan SDG17, partnerships om de SDG doelen

te bereiken. Een aantal van deze pracht

partners, zetten we hier in de spotlight.

78


Ecopolitan

The Knitwit Label

The Knitwit Label maakt prachtige

wollen items, zoals truien, vesten en

omslagdoeken voor mannen en vrouwen.

Geen gekriebel, maar heerlijk zacht. Alles

wat lokaal kan, wordt geproduceerd op

de boerderij in Baambrugge.The Knitwit

Label heeft haar eigen dieren en haar eigen

mini breifabriek waar met innovatieve

breimachines de kledingstukken worden

gemaakt. Zo hoeft een kledingstuk niet

meer de hele wereld over te worden

gevlogen, maar kan zij met nieuwe

technologie op een efficiënte manier en

onder goede arbeidsomstandigheden

lokaal worden geproduceerd.

The Knitwit Label draagt onder andere

bij aan SDG 9: Industrie, innovatie en

infrastructuur.

BORO*MINI

Dit Amsterdamse label maakt baby

essentials van textiel, zoals slabbetjes

en dekentjes. Deze worden in het

eigen BORO*ATELIER geverfd met zelf

ontwikkelde non-toxische verfpigmenten

op basis van planten en mineralen.

Mooie kwaliteit die tegen een spetter

kan, maar ook nog eens vervaardigd door

mensen die bij het BORO*ATELIER een

leerwerktraject volgen. Op deze manier

biedt zij mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt een opstapje naar betaald

werk. Via dit traject zijn er al veel mensen

doorgestroomd naar mooie functies, zo

zijn er ook drie mensen in het atelier in

dienst genomen.

BORO*MINI draagt onder andere bij aan

SDG8: Waardig werk en economische

groei.

79


ecopolitan

PlanB1

Oprichter van PlanB1, Anouk van

Gijtenbeek, gaat met PlanB1 de

strijd aan tegen overproductie

in de mode-industrie. Het

merk werkt met afgedankte

kleding en materialen uit

voornamelijk Westerse landen.

Deze vindt en selecteert zij op de

tweedehandsmarkt Kantamanto

in Accra. PlanB1 upcycled en

combineert deze items tot prachtige

nieuwe kledingstukken met behulp

van traditioneel vakmanschap van

lokale ambachtslieden in Ghana.

Met dit concept dragen ze niet bij

aan het creëren van nieuw afval.

Tevens verwerken zij hun eigen

snijafval zoveel mogelijk in hun

designs of ze maken er matten

of onderzetters van. Niets wordt

zomaar weggegooid!

PlanB1 draagt onder andere bij aan

SDG 12: Verantwoorde consumptie

en productie.

80


Ecopolitan

Sogoodtowear

Dit unieke (unisex) label ontwerpt

tijdloze luxe en eerlijk slow fashion

items van 100% kasjmier. Het merk

is begonnen met de drive om op

een duurzame manier financiële

welvaart te creëren voor de lokale

gemeenschap van Nepal. Er wordt

gewerkt met kleine boeren die de

kasjmier geiten of bokken houden

en hun eigen kudde geiten groot

brengen. Ze gebruiken innovatieve

en ethische manieren om deze

geiten te fokken en te hoeden

zonder schade toe te brengen aan

dier en milieu. De boeren zijn

onderdeel van de Sogoodtowear

coöperatie, waarbinnen iedereen

een eerlijk salaris ontvangt.

Sogoodtowear draagt onder andere

bij aan SDG 15: Leven op het land.

Iron Roots

Meer dan 90% van alle sportkleding wordt gemaakt van plastics, zoals

polyester en nylon. Dit is een probleem, want elke keer wanneer je deze

kleding wast komen er kleine deeltjes plastic (microplastics) vrij die in

ons water en oceanen terecht komen. Dieren krijgen deze microplastics

in hun lichaam, wat negatieve gevolgen heeft voor hun gezondheid. Ook

komen plastics, met haar bijbehorende gifstoffen, op deze manier in onze

voedselketen terecht. Iron Roots brengt sinds haar oprichting in 2018, dan

ook enkel en alleen sportkleding op de markt van natuurlijke materialen,

zoals hennep of eucalyptusbomen.

Iron Roots draagt onder andere bij aan SDG 14: Leven in het water.

81


82

ecopolitan


Ecopolitan

interview

lena libary

auteur Map Renes alias Groenkapje

Afgelopen jaren heeft Groenkapje

verschillende Meetups georganiseerd

rond het thema duurzame mode in

samenwerking met de redactie Club

Cele. De programma’s afgestemd op

initiatieven zoals Fashion Pioniers, een

VPRO Challenge, Fashion Revolution en

Duurzame Dinsdag Koffer.

Vaak is gesproken over LENA Library.

Fantaseren over de toekomst. Hoe zal

de modewereld veranderen als in de

toekomst consumenten vaker kleding

lenen dan kopen? Groenkapje heeft

vragen voor Elisa - LENA Library.

lena-libary.com

83


ecopolitan

Hoe is het idee ontstaan om een

kleding bibliotheek te beginnen?

Ruim 15 jaar heb ik met mijn twee zussen

een vintage webshop en winkel gehad. Dus

altijd al bezig met hergebruik van kleding.

Voordat we de vintage winkel openden,

hadden we een modestudie gedaan. Hoe

meer we over de industrie leerden, hoe

minder leuk we het vonden. Het snelle, de

grote getallen, de overconsumptie en de

overproductie gingen ons tegen staan.

Zo’n 8 jaar geleden tijdens een roadtrip

naar Frankrijk is het idee van een

kledingbibliotheek ontstaan. Hoe leuk

zou het zijn om één grote kledingkast met

elkaar te delen? Uit eigen ervaring hadden

we geleerd dat je al heel duurzaam bezig

kan zijn om voornamelijk tweedehands

te kopen. Maar alsnog zie je dat je maar

een heel klein percentage echt draagt. Zo

dragen we gemiddeld maar 20% uit onze

kledingkast in 80% van de tijd. Super

zonde dus! Door jouw kleding te lenen

bij een kledingbibliotheek deel je samen

een garderobe en ga je efficiënt om met

alle moois wat er al gemaakt is. Je kunt

volop van mode genieten én minder kopen.

Waardoor er dus uiteindelijk minder

geproduceerd hoeft te worden. Win win!

Samen met zussen en vriendin

ondernemen. Hoe gaat dat?

We zijn LENA gestart met 3 zussen en een

vriendin. Het is een hele fijne manier van

samenwerken omdat je elkaar door en door

kent en precies weet wat je aan elkaar hebt.

Inmiddels runnen Diana en ik LENA met

z’n tweeën. Diana is verantwoordelijk voor

de collectie en alles wat verder te maken

heeft met het product. Er zijn namelijk

heel wat productprocessen, waar een

bibliotheek mee te maken heeft zoals

wassen, strijken, repareren, logistiek

etc. Ik houd me voornamelijk bezig met

conceptontwikkeling, finance en customer

service. Zus Angela en vriendin Suzanne

hebben andere mooie dingen gevonden

waar ze hun energie in stoppen. Trouwens

beiden zijn nog steeds ondernemers.

Is er veel veranderd bij het pionieren?

Het runnen van een kledingbibliotheek

is nog altijd 1 groot avontuur. Het is

pionieren ten volste omdat niemand

weet hoe een leensysteem precies moet

werken. LENA Library was namelijk één

van de eerste wereldwijd. We hebben geen

grote voorbeelden, waarbij we het konden

84


Ecopolitan

afkijken. Eind 2014 hebben we onze deuren

geopend in Amsterdam.

Een goed voorbeeld van het pionieren is de

zoektocht naar het juiste verdienmodel.

We waren gestart met abonnementen.

Dat ging in het begin heel goed maar na

een tijdje kwamen de eerste opzeggingen

binnen. Dan doe je een onderzoek naar

de reden van de opzegging. Dan blijkt dat

klanten het concept leuk vinden en weinig

tijd hebben om langs te komen om te lenen.

Om dit probleem op te lossen zijn we aan

de slag gegaan met een webshop. Helaas

bleek dit uiteindelijk ook niet de oplossing.

Bij nader inzien was de echte reden wat

complexer dan weinig tijd hebben. Na nog

meer onderzoek en talloze experimenten

zijn we tot ons huidige pay-as-you-borrow

verdienmodel gekomen. Hierbij betaal je

enkel voor de dagen dat je de kleding leent.

Heel flexibel en laagdrempelig. Het blijkt

dat shoppen vooral heel incidenteel is. Je

moet er tijd voor hebben én in de mood

zijn. Soms heb je zin om veel te lenen, soms

minder en soms even helemaal niet.

Kun je vertellen over eerst mode lenen

en de optie om te kopen?

Bij LENA Library geloven we heel erg in

het try-before-you-buy principe, waarbij

je eerst iets leent om het te proberen.

Wanneer het geleende item heel goed

bevalt, kun je het eventueel aanschaffen.

We zijn zeker niet tegen kopen, maar

bewuster kopen zou al heel erg mooi zijn.

Door eerst iets te lenen, weet je zeker dat

het niet ligt te verstoffen in je kledingkast.

Bij ons spaar je ook nog voor een mooie

korting. Voor elke maand lenen ontvang je

10% korting op het aankoopbedrag.

Welke modelabels werken mee aan de

Kledingmonitor?

De Modelabels vinden het nog altijd

spannend. Een nieuw verdienmodel

heeft vaak geen hoge prioriteit. Officieel

doen nu de eerste mode labels mee met

de kledingmonitor. Yay! Een heel leuk

voorbeeld is het merk ByBrow met design

regenjassen. Al een langere tijd spelen

zij met de gedachte om hun regenjassen

te gaan verhuren als onderdeel van hun

business. De monitor biedt een perfect

platform om kennis te maken met het

uitlenen van kleding. Zij zijn vooral

geïnteresseerd in alle data zoals hoe vaak en

hoe lang hun producten worden uitgeleend,

maar ook informatie over de kwaliteit. Hoe

zit een jas er nog uit na een x aantal keren

uitlenen?

Moeten er reparaties verricht

worden?

Is het een idee om kleine collectie

van afgestudeerde modestudenten te

monitoren? Dat is zeker een mooi idee

voor in de toekomst. Zelf moeten we eerst

nog meer groeien door bijvoorbeeld meer

maatseries aan te bieden. De processen in

een kledingbibliotheek zijn namelijk al heel

arbeidsintensief en enkele stuks maakt

dat voor nu nog complexer. Als je we in de

toekomst nog meer kunnen automatiseren

zou het heel mooi zijn om ook meer op

kleinere collecties te kunnen richten.

Is er een kans dat consumenten

ook kleding af kunnen afhalen bij

boekenbibliotheken in heel Nederland?

Hoe meer kleding bibliotheken hoe beter.

Met z’n allen maken we dat het idee van

kleding lenen steeds normaler wordt.

Super leuk om in de toekomst op dit soort

manieren met elkaar samen te werken. Een

eerstvolgende stap is dat we op een andere

locatie (bv. andere winkels of onze swap.

points) kleding gaan uitlenen. Met ons

nieuwe pay-as-you-borrow verdienmodel en

eigen ontwikkelde software zal dit mogelijk

gaan zijn. We zien dat als een hele mooie

manier van kruisbestuiving met andere

mooie bedrijven en ons leensysteem te

laten groeien. Eigenlijk een soort library-inshops!

Is er nog meer nieuws vanuit Lena

Library om te vertellen?

Binnen een paar weken gaat onze nieuwe

website live incl. Web App. Dus houdt ons in

de gaten ;) ♦

85


ecopolitan

fashion

for goods

nieuwe tentoonstelling ‘grow’ showt de toekomst van mode materialen


Ecopolitan

Stof van fruitschillen, paddenstoelen-‘leer’,

spinnenzijde, verf gemaakt door bacteriën en

algen; GROW, de nieuwe tentoonstelling in

het Fashion for Good Museum in Amsterdam,

verkent biomaterialen en baanbrekende

innovaties voor een duurzame toekomst

voor de mode-industrie. Wat zijn dat precies,

biomaterialen? Hoe duurzaam zijn ze en wat

maakt ze anders dan traditionele vezels zoals

katoen en hennep? En betekent bio altijd beter

en duurzaam? Het kan een uitdaging zijn

om duurzame materialen echt te bevatten.

Voor de jaarlijkse tentoonstelling, die voor

het eerst in-house ontwikkeld is, duikt het

Fashion for Good Museum daarom in alles

wat met biomaterialen te maken heeft.

fashionforgood.com

87


ecopolitan

Wat zijn biomaterialen

Biomateriaal is een heel algemeen gebruikt

woord dat materialen beschrijft die

biologisch zijn en van een levend wezen

afkomstig zijn. Als je aan biomaterialen

denkt, zijn waarschijnlijk de eerste dingen

die in je opkomen: katoen, hennep en

linnen. Omdat het woord niet echt specifiek

is, kan het gemakkelijk verwarrend zijn.

De wereld van biomaterialen is namelijk

veel groter en evolueert voortdurend. Denk

bijvoorbeeld aan zijde, fruit-’leer’ (gemaakt

van afval), mycelium (de wortelstructuur

van paddenstoelen) of algen, spinnenzijde,

cellulose (afkomstig van planten) en

bioplastics, die ook allemaal deel uitmaken

van de wereld van biomaterialen.

In de GROW-expo maken bezoekers een

inspirerende reis langs fascinerende

materialen, innovaties en ontwerpers

en merken die biomaterialen gebruiken.

Zo ontdekken ze de boeiende wereld

rondom biomaterialen. De verschillen

tussen en voordelen van de materialen

worden uitgelegd, evenals wat er vandaag

beschikbaar is en hoe de industrie kan

verduurzamen door deze materialen te

gebruiken.

Love fashion from the ground up

Sinds mode bestaat brengt ze een ode

aan de vindingrijkheid van de natuur: van

organische vormen, patronen, materialen

en vezels tot een veelzijdigheid aan

kleuren en texturen gebaseerd op de

natuur. Door de opkomst van fast fashion

zijn natuurlijke bronnen overal ter wereld

uitgebuit. Daardoor is de relatie tussen

mode en natuur onder druk komen te

staan. De GROW expo laat zien hoe

baanbrekende innovaties in plaats daarvan

inspiratie kunnen halen uit de natuur en

88


Ecopolitan

hoe wetenschappers de cyclus van creatie

en recreatie gebruiken om de duurzame

materialen van de toekomst te ontwikkelen.

Met conventionele biomaterialen zoals

biologisch katoen en andere biologisch

afbreekbare materialen zoals vlas of hennep,

toont de expo ook innovatieve merken

en producten van pioniers zoals Pangaia

(voor het eerst verkrijgbaar in een winkel

in Nederland), FREITAG F-ABRIC, the Nude

Label, Phool, Bananatex en Bioglitz - met

een speciaal glitterstation. Deze zijn ook te

zien in de GOOD SHOP van het museum.

Het jaar van de biomaterialen

GROW is het begin van het jaarprogramma

van Fashion for Good dat volledig gericht

is op biomaterialen. Expo GROW verkent

de nieuwste materialen en innovaties

van de toekomst. Bovendien wordt

uitgelegd waarom we deze duurzame, op

de natuur gebaseerde alternatieven nodig

hebben als vervangmiddel van op plastic

gebaseerde vezels en materialen in de

mode-industrie. Sommige biomaterialen

zijn nog in ontwikkeling, anderen zijn al

verkrijgbaar als kant-en-klare producten.

Om de acceptatie van biomaterialen in de

industrie te versnellen, heeft Fashion for

Good het GROW talent project geïnitieerd:

een programma van drie maanden waarin

jonge designers en creatief talent samen

zullen werken met niet eerder gebruikte

innovatieve materialen. Zij zullen de

kledingstukken en verhalen van de toekomst

creëren. Deze kledingstukken zullen

uiteindelijk worden getoond in GROW 2.0,

de tentoonstelling (opening in oktober

2021) die letterlijk zal laten zien hoe de

mode van de toekomst er uit zal zien. ♦

89


ecopolitan

beautiful

garbage

Beautiful Garbage, mode items speciaal

vormgegeven voor de Talking Trash modeshow

van Dutch Sustainable Fashion Week 2017 in Circl

te Amsterdam.

Bij de jurk had ik ook een zalmleren tas

gemaakt in de vorm van een verzamel zak.

Stel je bent op een afvalberg en je bent aan

het ‘verzamelen’. Eén zijde was van natural

zalmleer en in de andere zijde waren ook

restanten gekleurd zalmleer verwerkt. Zo

had de tas twee looks.

Mijn zalmleren modecollectie zet ik in als

communicatiemiddel om andere mensen te

laten ervaren hoe circulair gebruik van materialen

werkt. Allereerst is de zalmhuid afval;

een bijproduct van de zalm die bestemd

is voor consumptie. De wilde zalm heeft de

wereld over gezwommen en is in een visnet

beland. Er is sprake van zero waste als de

vis van kop tot staart wordt gebruikt.

Inmiddels is het zalmleer van de Tas de

afgelopen vier jaar Tas geweest. Tijd om het

materiaal van vorm te veranderen. Ook met

het idee als ik een ander mode accessoires

heb bij mode items Beautiful Garbage dan

krijgt dit ook een andere look.

Eerlijk gezegd ben ik niet te vrede betreft

de vormgeving. Niettemin was het een

leuk experiment dat ik toch wil delen. Het

voordeel is dat ik het opnieuw uit elkaar kan

halen en gewoon weer opnieuw begin. Hoe

gaaf als we in de toekomst met alle materialen,

die al voorradig zijn, steeds weer

nieuwe dingen kunnen vormgeven. Ik ben

voor circulair gebruik van materialen.

Binnenkort!

Eerste opdracht voor het vormgeven van

een mannencolbert in natural zalmleer.

Helaas heeft dit vertraging opgelopen in

verband met de coronaregels.

Nieuw ontwerp voor serie rokken met een

mix aan verschillende kleuren zalmleer.

90


Ecopolitan

91


92

ecopolitan


Ecopolitan

circulaire mode items Beautiful Garbage door Map Renes.

modellen Afra Kuipers en Zoë Lucas

lokatie Park de Nooterhof te Zwolle

foto Job Boersma Fotografie

93


ecopolitan

fabriek

fris

Fabriek Fris zet zich in voor

het inspireren, innoveren en

creëren van eerlijke confectie.

Samen willen wij werken aan een

betere wereld waar transparante

productie centraal staat. Fabriek Fris is

gespecialiseerd in het maken van productie

(de confectiemakers), het introduceren

van een creatieve kenniscentrum (de

collectiemakers) en het maken van

handwerken (de ambachtsmakers).

Fabriek Fris is gestart door de affiniteit

met het vak en de mensen. Samen dingen

ontwikkelen en maken voor Nederlandse

ontwerpers die eerlijke productie belangrijk

vinden. We zien nog veel dingen waar we

als Nederlandse samenleving zoveel beter

kunnen doen door bewustzijn te creëren

die momenteel gelukkig volop op gang is.

Ook het vakmanschap van de confectie is

iets wat wij geweldig vinden om te doen.

Daarbij hebben we nog vele andere opties

binnen het atelier zoals gebruik maken

van onze presentatie container en de

open vrijdagmiddag waar ontwerpers en

studenten welkom zijn om aan de slag te

gaan in het atelier!

Het team van de confectiemakers is een

gemêleerd team waar young professionals

samen met statushouders een hecht team

vormen en samen de productie draaien.

Dicht bij huis produceren betekent altijd

naar binnen kunnen lopen in het atelier en

voor goedlopende communicatie. De meeste

mensen binnen ons team hebben al veel

ervaring in de kledingproductie en voelen

zich hier meteen thuis maar we leiden hier

ook mensen op achter de machines. ♦

fabriek-fris.nl

94


Ecopolitan

95


ecopolitan


Ecopolitan

modestoffen

Onze stoffen

worden gemaakt

van gerecyclede

garens die bij diverse

spinnerijen in Europa

worden ontwikkeld

en ingekocht. Bij

gelijke geschiktheid

is nabijheid van de

spinnerij leidend; op die

manier houden we onze

CO2 footprint zo klein

mogelijk en stimuleren

we lokale productie van

vezels en garens.

In principe produceren we vraaggestuurd;

de weefgetouwen worden pas aangezet

op het moment dat een bestelling wordt

geplaatst. Op die manier kunnen we

beter inspelen op de wensen van klanten,

en voorkomen we dat er teveel wordt

geproduceerd. Daarnaast verven of bleken

we stoffen niet. Alle kleur komt van het

gerecyclede materiaal dat in de garens is

verwerkt. Hierdoor besparen we veel water

en chemicaliën in het productieproces.

Enschede Textielstad is bijna 7 jaar geleden

opgestart door Annemieke. De Rana Plaza

fabriek in Bangladesh was in april van dat

jaar ingestort, en iedereen leek het met

elkaar eens; er moest iets veranderen in de

textielindustrie. In die maatschappelijke

discussie leek de focus vooral te liggen op

het maken van kledingstukken in grote

naaiateliers. Maar hoe zit het dieper in

de keten, bij het vervaardigen van de

grondstoffen en het breien en weven van de

stoffen? Wat als we dat stuk van de keten

dichter bij huis konden halen? Vanuit dat

onderzoek is Enschede Textielstad ontstaan.

De eerste duurzame weverij van Europa, in

voormalige textielstad Enschede.

We ontwikkelen en produceren mode- en

interieurstoffen van gerecyclede materialen

en lokaal gewonnen grondstoffen. We

zijn de eerste (en vooralsnog enige)

weverij in Europa die zich volledig richt

op productie van duurzame stoffen. We

zijn gehuisvest in de laatste weverij van

Enschede en hebben beschikking over

38 industriële dobbyweefgetouwen en 2

rondbreimachines, met een gezamenlijke

capaciteit van ca 20.000 meter per week.

enschedetextielstad.nl

97


ecopolitan

Maak

je oude

shirt klaar

voor een

nieuw

feest!

model & maker shirt Michelle Amo

98


Ecopolitan

IG @michelleamo_

99


ecopolitan

Wat denk je dat het

meest duurzame

kledingstuk is?

Een lokaal gemaakte

jurk, een broek van

gerecycled katoen, een

eco-gecertificeerd shirt

uit India? Het antwoord

zal je misschien

verbazen, maar het

meest duurzame

kledingstuk is het item

dat al in je kast hangt.

Hoe mooi is dat! Je hoeft helemaal nog

nergens heen, nog niet wat aan te schaffen.

Als je wil beginnen om duurzamer bezig

te zijn is je eigen garderobe het perfecte

startpunt. In plaats van vaak wat nieuws te

kopen, langer doen met je oude kleren.

SAAI ?

De kleding die je al hebt, langer dragen. Is

dat niet saai? Met deze opties niet:

• Leer shoppen in je eigen kast, door

een cursus te volgen bij een stijlcoach

als Chiara van Indiaan in je kast

(indiaaninjekast.nl) of Mirjam van Smart

Wardrobe (smartwardrobe.nl)

• Leer omdenken, draag eens een vest

achterstevoren als trui, een trui als rok, een

rok als top, et cetera

• Blaas nieuw leven in je oude kleding.

Je kan zelf met je een item aan de slag,

of je kan het iemand laten doen. De

mogelijkheden zijn eindeloos!

100


Ecopolitan

Shirt

De oprichter van FOR KEEPS, An Dertien,

sprak de afgelopen jaren veel ontwerpers

en makers die met vakmanschap en

enthousiasme oude kleding upcycelen; een

nieuw leven geven. Dat wilde ze bij elkaar

brengen, en daarom is ze gestart met een

upcycle challenge. En niet zomaar een,

maar een met t-shirts. Want dat is een item

dat (bijna) iedereen wel in zijn kast heeft

hangen. De makers en ontwerpers laten

zien hoe ze een t-shirt dat anders weg zou

worden gedaan, for keeps maken;

een t-shirt dat je wil houden.

Met een nieuw verhaal, een nieuwe vorm,

een nieuwe kleur. ♦

MAKE YOUR OLD

SHIRT READY

FOR A NEW

PARTY.

FOR KEEPS

Fast fashion is vaak gemaakt om snel weer

vervangen te worden. Met FOR KEEPS willen we

je uitnodigen langer te doen met je oude shirt.

En laten zien dat je het weer helemaal klaar kan

maken voor een nieuw feest.

Daarom nodigen we elke week ontwerpers

en makers uit om te laten zien hoe zij van een

oud shirt een groen statement maken. Door te

upcycelen, repareren en stylen. Het doel is 100

shirts te verzamelen, daarom is de hashtag voor het

project #100greenstatements.

upcycle challenge

Wil jij meedoen met deze upcycle challenge, of wil

jij inspiratie opdoen voor je oude shirt?

Volg FOR KEEPS dan op de website forkeeps-mag.

com of via Instagram @forkeeps_collective en hou

de Instagram in de gaten.

101


102

ecopolitan


Ecopolitan

indigo ravens,

een slow

fashion

modelabel

Het Utrechtse modelabel Indigo ravens

timmert langzaam aan de weg. Met een

eigenwijze kijk op het modelandschap

kiest het voor slow fashion. Geen

seizoen gerelateerde collectie maar

duurzame, tijdloze klassiekers.

indigoravens.shop

103


ecopolitan

Het gehele

productieproces

vindt plaats in

Utrecht waarbij

alleen wordt

samengewerkt met

locale partners.

Inmiddels wordt deze visie breder omarmd

door de realiteit van Covid-19, waarbij ook

de grote modehuizen tot stilstand zijn

gekomen en inzien dat het anders moet en

kan.

Inspiratie voor de opbouw van de collectie

is de Japanse kimono. Deze worden al

eeuwen lang gekoesterd en hergebruikt.

De kimono’s waren dikwijls familiestukken

en werden keer op keer hersteld waardoor

de ‘littekens’ in de stof, na generaties van

hergebruik, een eigen verhaal vertelden en

daarmee een prachtige nieuwe dimensie

toevoegden aan het kledingstuk. De

imperfectie maakt ieder item van de

collectie interessanter en uniek.

Het mag geen verrassing zijn dat het eerste

collectiestuk dat in productie is genomen

een kimono is. Deze wordt opgebouwd

uit tweedehands jeans die via Emmahaus

Lombok worden aangeleverd. ‘Wat de

kimono zo aantrekkelijk maakt, is dat het

een genderneutraal basisstuk is. Ook kan

het alle seizoenen gedragen worden’ vertelt

eigenaar Petra van de Laar enthousiast. ‘We

hebben lang gesleuteld aan het ontwerp.

Het is een arbeidsintensief traject, want

we demonteren de jeans en puzzelen

net zo lang met de stoffen totdat we een

mooi grafisch en gebalanceerd geheel

zien ontstaan. Dat is elke keer weer een

spannend en inspirerend proces’.

‘Omdat ik bewust kies voor korte lijntjes in

de gehele keten en overal bovenop zit, ken

ik veel van mijn klanten persoonlijk. Zo

ontstond het idee om ze de mogelijkheid te

geven om zelf stoffen, waar een herinnering

aan zit mee te nemen. Hier maken we een

speciaal op maat gemaakt kledingstuk van.

Petra is een bezielde ondernemer. In

november 2020 opende ze in Utrecht een

pop-up store: Courage! In samenwerking

met lokale makers van prachtige

accessoires, interieurartikelen en

kunst. Ook waren er planten en lokaal

geproduceerde foodproducten.

IG @courage_pop_up_warenhuis

Uiteraard alles duurzaam en met hergebruik

van materialen. ‘Het was mooi om te

zien dat we onze klanten echt hebben

geïnspireerd met de combinatie van zulk

divers werk van ogenschijnlijk waardeloze

materialen’.

Helaas moesten de deuren voortijdig

gesloten worden i.v.m. Covid-19.

Intussen wordt er gezocht naar partners

voor een samenwerking op een nieuwe

locatie om er een vervolg aan te geven.

IG @indigoravensutrecht

indigoravens.shop

Na het perfectioneren van het

productieproces van de kimono is de

volgende stap genomen in het ontwikkelen

van een tijdloze collectie. Inmiddels zijn er

een wikkelrok, een bomber jack, een gilet en

een trenchcoat aan de collectie toegevoegd.

104


Ecopolitan

"Omdat ik bewust kies voor korte

lijntjes in de gehele keten en overal

bovenop zit, ken ik veel van mijn

klanten persoonlijk."

105


ecopolitan

hou jij

me tassie

ff vast

Polstasje van zalmleer

Handgemaakte zalmleren polstas gemaakt

van vijf zalmhuiden. Een mode accessoire

passend bij de andere mode items:

#ROKKonROLL Rokken en JURK. Het is

een basis model voor een polstasje en ook

te gebruiken als avondtasje. Het materiaal

heeft een exotische look en is te vergelijken

met slangenleer. Iedere tas is uniek door een

andere vlakverdeling

maprenes.nl

106


Ecopolitan

Laat Je Verrassen & Pas-tasjes

De ‘winkel van astrid’ bood tijdens de totale lockdown Laat

Je Verrassen-tasjes met vrolijke korting (kopen was hebben

en houden) en Pas-tassen aan via Instagram. Door een

groot deel van de wintercollectie te fotograferen, maat,

merk en verkoopprijs eronder konden liefhebbers een Pastas

samenstellen en reserveren. Ook was het mogelijk een

Broeken-pas-tas op maat te reserveren. Dagelijks stapte ik

op de fiets en trapte deze beladen met de Pas-tassen naar

de klanten in alle uithoeken van Zwolle. Zij konden op hun

gemak thuis winkelen. De overgebleven kleding haalde ik

de volgende dag weer op. Voor drie partijen bleek dit een

leuke actie: alternatieve winkel-beleving voor de klant en

dankzij mooie aankopen een herinnering aan de (Corona)

Pas-tas en de kleding-inbrenger verkocht haar ingebrachte

kleding. En ik was lekker en nuttig bezig: goed in

beweging, de vaste lasten voor de winkel bij elkaar gefietst

en een groot deel van de wintercollectie gefinancierd de

winkel uit. Bovendien erg leuk om de klanten te spreken

en te merken dat zij er net zo veel plezier in hadden als ik.

winkelvanastrid.nl

Drop tas

Ellen Willink, eigenaar van het label Tas met een Boodschap heeft een

tassen serie ontworpen in opdracht voor Cloetta (Venco/Redband).

Deze upcycle collectie bestaat uit left overs zoals afgekeurde folie van

dropverpakkingen. De binnenkant is gemaakt van oude bedrijfskleding

van Cloetta. De tas is verder afgewerkt met afgekeurde autogordels.

De drop tassen zijn te zien in de expositie Rethinking Plastic welke is

samengesteld door Yksi Expo

te Eindhoven.

In het atelier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

samen met studenten van MBO mode opleidingen.

www.ellenwillink.nl

107


ecopolitan

de missie van cano

Hi! Ik ben Jessica, een

vierdejaars student

Global Project &

Change Management

aan Windesheim

Honours College in

Zwolle. Dit semester doe

ik mijn eindstage bij het

eerlijke en duurzame

schoenenmerk CANO.

CANO is een bijzonder merk. De missie van

CANO is om traditionele handwerkkunst

te behouden in een wereld gedomineerd

door fast fashion. Het merk werkt samen

met lokale ambachtslieden in Mexico om

traditionele, handgemaakte producten te

creëren. Het resultaat: prachtige huaraches

en laarzen, geïnspireerd door de Mexicaanse

western-cultuur. Huaraches zijn sandalen

van dunne stroken leer die met de hand

geweven worden. Dat duurt wel 2 tot 4 uur

per paar! De laarzen worden ook met oog

voor detail gemaakt. Ze worden bijvoorbeeld

in elkaar gezet met een Goodyear-Welt.

Dat betekent dat de zool aan de bovenkant

van de laars niet wordt gelijmd, maar

vastgenaaid met sterk draad. Zo wordt het

product een stuk steviger en gaat het langer

mee.

Ik werk nu al een jaar voor CANO en

heb in die tijd behind the scenes veel

meegekregen over de filosofie van het

merk. CANO streeft ernaar een eerlijk,

duurzaam en transparant merk te zijn. De

ambachtslieden staan centraal voor het

merk. CANO zorgt dat ze eerlijke lonen

betaald krijgen, goede werkomstandigheden

hebben en dat moeders de mogelijkheid

hebben om vanuit huis te werken. Op

die manier kunnen ze hun baan met hun

gezin combineren. Daarnaast gebruiken we

duurzame, natuurlijke materialen in onze

productie. Ons leer is een afvalproduct van

de Noord-Amerikaanse veeindustrie en

wordt plantaardig gelooid in gecertificeerde

leerlooierijen. Voor de zolen wordt ook

natuurlijke crêpe rubber gebruikt, een

biologisch afbreekbaar alternatief voor het

conventionele rubber. Alle schoenen hebben

een QR-code die je kan scannen om de hele

supply chain te bekijken. Zo laten we precies

zien waar het product vandaan komt en

proberen we de connectie tussen de drager

en de maker weer te herstellen.

In januari ben ik naar Düsseldorf

verhuisd om in het hoofdkantoor van

CANO te werken. Sindsdien heb ik

promotie gemaakt naar Sustainability

& Marketing Content Manager. Een

enorm leerzame, veelzijdige functie!

In deze positie ben ik verantwoordelijk

voor alle projectmanagement

en (online) communicatie van

duurzaamheidsinitiatieven. Dit jaar zijn

we bijvoorbeeld aan de slag gegaan om een

Climate Neutral merk te worden. Hiervoor

heb ik veel data bij elkaar gezocht om onze

CO2 voetafdruk te meten. Ook heb ik een

plan gemaakt om onze CO2 uitstoot in de

komende 2 jaar te verminderen.

Naast mijn functie als Sustainability &

Marketing Content Manager schrijf ik een

thesis om mijn opleiding af te ronden. Mijn

functie en het onderwerp sluiten zeer goed

bij elkaar aan. Mijn onderzoeksvraag is:

What is the environmental sustainability

of the leather footwear industry? Dit

beantwoord ik door middel van een case

study van CANO. Ik meet de duurzaamheid

van CANO’s leveranciers door middel van

een enquête en houd interviews met andere

duurzame schoenenmerken om “best

practices” te identificeren. Het is soms best

pittig om goede, betrouwbare informatie

te krijgen, gezien alles online gaat, er

flinke cultuurverschillen zijn en er ook een

taalbarriére is. Maar ik kan me zeer gelukkig

prijzen om in deze tijd in het buitenland te

werken aan zo’n mooi merk. Elke dag leer

ik meer over hoe we de mode-industrie

kunnen verbeteren. Een rijkdom aan

persoonlijke en professionele ontwikkeling.♦

auteur Jessica Teeuw foto William Liedema

108


Ecopolitan

nayeli cognac

mara beige leather

thecanoshoe.com

109


ecopolitan

fashion rebels

bestormen de

textielafvalberg

Zwolse Tieners maken van oude

spijkergoed een eigen denim

modecollectie. Broeken omtoveren

naar jasjes. Tops maken van oude

spijkerrokken. Samen met creatief

team geven zij tweede hands kleding

een nieuwe look. Modeproject over

hoe kleren te behoeden voor de

textielafvalberg. Mode als canvas voor

acties voor een betere wereld.

auteurs Renée van Cootwijk, Loes van der Haar, Map Renes

foto’s Job Boersma Fotografie

110


Ecopolitan

Bij de eerste Fashion Rebels workshop

ligt een berg spijkerkleding op de grond.

Dat is de aanleiding om te praten over

het weggooien van kleding. Gemiddeld

na zeven keer dragen, komt kleding op de

Textielafvalberg. Het grootste gedeelte

hiervan wordt ook nog eens verbrand. Dat

is slecht voor het Klimaat. Hoe kunnen

wij langer genieten van onze kleren? Hoe

kunnen wij mode anders consumeren? Hoe

vervuilend is de mode productie voor het

klimaat? Tijdens het mode maken is er ook

tijd om samen hierover te praten.

De Fashion Rebels vertellen elkaar over

hoe zij het anders omgaan met mode.

Bij de gesprekjes blijkt dat de tieners

en het creatieve team vaak shoppen bij

tweedehands modewinkels om unieke

items te vinden. De nieuwste modeparels

worden in de workshop trots geshowd.

Vintage Rebel Serafina, 12 jaar daagt

zichzelf uit om één jaar geen nieuwe

kleding te kopen. Rebel Loes maakt van

meerdere tweedehandskleding een nieuw

kledingstuk. Dit doet zij door blouses of

jeans te verknippen en opnieuw in model

te naaien. Iedere Fashion Rebel heeft een

eigen manier om anders om te gaan met

mode.

Online workshops

Als er opnieuw een lockdown is, gaat het

creatief team online door met workshops

geven. Textielchirurgijn Renée van

Cootwijk geeft instructie voor het maken

van een sierraad vanuit BORO techniek.

Een Japanse hersteltechniek met simpele

borduursteken. Loes van der Haar maakt

filmpjes over hoe te sjabloneren met

textielverf. Mode als canvas om in actie

te komen voor een betere wereld. Afra

Kuipers, modegeschiedenis expert, maakt

van een gewone jeans een flairmodel. En

zij vertelt een stukje geschiedenis over de

oorspronkelijke functie van de flairbroek

voor zeemanslieden ofwel matrozen.

Fashion Rebels in actie!

Vooraf bij een fotoshoot Fashion Rebels

maken de tieners gelijk ook enkele filmpjes

voor Secondhand September. Bij de tweede

workshop is er een programma voor SDG

Action Day (17 Sustainable Development

Goals van de VN). Ook zijn de moeders

uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Rebel Meike, 12 jaar en haar moeder Janet

111


ecopolitan

Mensink hadden een spel bedacht om de

anderen ongelijkheid te laten ervaren in

de mode industrie. Jessica Teeuw, studente

Honours College - kwam vertellen over de

SDG doelen, haar studie en stages. Ook

waren de Tieners uitgenodigd om mee te

werken aan een duurzame modeshow op de

Dag van de Duurzaamheid.

Dit jaar 2021 kwamen de Rebels in actie

voor Warme Truiendag. Zij droegen hun

denim jasje en mutsen voor extra warmte.

Thuis zetten zij de thermostaat een paar

graden lager. Recent hebben Rebels en

team actie gevoerd voor het Klimaat. Nu

aanhaken bij de Week van de Tweedehands

Textiel en Fashion Revolution Week 2021.

Dit modeproject is mogelijk gemaakt door

de subsidie vanuit de Gemeente Zwolle

afdeling circulaire economie. Met het

modeproject Fashion Rebels wil ik alias

Groenkapje een jonge generatie inspireren

om anders om te gaan met mode. En hen

aanmoedigen bij hun acties voor een betere

wereld. De Fashion Rebels zijn maker, model

& rebel! ♦

Het modeproject Fashion Rebels was een

logisch vervolg op het maken van het

ECOPOLITAN magazine #1 (2020). In de

eerste editie komen Meike de Vries12 jaar en

Serafina van Damme 11 jaar aan het woord.

Deze tieners waren de inspiratie voor het

modeproject Fashion Rebels. Eerder heb ik

een plan geschreven voor in de gemeente

Zwolle voor het maken van een circulaire

denimstof. Nu een variant, die meer te

behappen is.

112


Ecopolitan

Positieve punten door

Renée van Cootwijk

* Een groot werelds probleem de

Textielafvalberg wordt op een leuke manier

aan een jeugdige doelgroep gepresenteerd.

Er is veel informatie, veel D.I.Y. veel

samenwerking en vooral bewustwording

van wat er speelt.

* De betrokkenheid van ouders bij het

project was positief. Meedenken, meedoen

en feedback.

* Mooi om te ervaren dat de Fashion Rebels

geen neus ophalen voor tweedehands kleding

of het dragen van eigen producten die ze

maakten. Eerder trots en zelfvertrouwen in

wat ze hadden geleerd.

Bewustwording door vragen te stellen. Wat is er aan textiel

voorradig? Wat heb je? Wat kun je er mee? Kleding met elkaar

delen en elkaar inspireren. Ondanks Corona toch een nieuw project

gelanceerd. Wat zeker uitbreiding en voortzetting behoeft in

andere tijden.

Voor de tieners het gevoel ervaren dat het textielprobleem geen ver

van mijn bed show is, maar dat je deel uitmaakt van het probleem

en je er iets aan kan doen.

Ervaring Fashion Rebel

Loes van der Haar (twintiger)

Na mijn stage bij Map Renes, alias Groenkapje, heeft zij mij

gevraagd om mee te werken als begeleider bij het project fashion

rebels. Toen zij het concept uitlegde, was ik meteen enthousiast

om mee te werken. Het is schrikbarend hoe er weinig tot geen

duurzame kleding merken bestaan voor kinderen en jongeren. Het

was tijd om dit is onder de aandacht te brengen. Het was ontzettend

leuk om te werken met deze doelgroep. Giechelen en kletsen als

echte tienermeisjes maar toch allemaal nieuwsgierig, leergierig

en eigenzinnig. Zoals het hoort op die leeftijd. Het was een genot

om al deze tieners te mogen leren kennen. Ik hoop dat ze deze

activistische houding mogen ontwikkelen en verder doorgroeien

als echte rebels!

113


ecopolitan

Afra Kuipers zit in het creatieve team

van het modeproject Fashion Rebels.

Haar belangstelling is bij mode van

de vorige eeuw. Als voorbeeld heeft

zij een Flairbroek gemaakt van een

oude jeans.

Zoë Lucas maakt een patchwork

‘Landscape’ van oude jeans. Haar

geboorteplaats Tubbergen is de

inspiratiebron. Zij is stagiair bij

MAPSZ en student Fabrics & Design

en loopt stage bij MAPSZ. Ook zij

maakt nieuwe mode items van oud

textiel.

114


Ecopolitan

Artist Kissi Ussuki

115


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!