Views
5 years ago

Flower development of Lilium longiflorum - The Lilium information ...

Flower development of Lilium longiflorum - The Lilium information ...

Summary application

Summary application of VIGS in assessing genetic function of floral transcription factors from monocots. Analyses of gene functions involved in lily flower development and generation of useful information on the molecular breeding potential of this species were the main objectives of the work described in this thesis. The field for studying the molecular aspects of lily flower development is now wide open and the future may uncover very interesting aspects that will produce new tools for ornamental breeders as well as reveal particular features of monocots and the Liliaceae plant family. 128

SAMENVATTING Samenvatting De lelie (Lilium spp.) behoort tot de meest traditionele en geliefde bloemen ter wereld. Het geslacht Lilium omvat bijna honderd soorten, waaronder het voornaamste onderwerp van het onderzoek in dit proefschrift, Lilium longiflorum (Thunb.), ook wel bekend als ‘trumpet’ of ‘Easter' lelie. Ondanks het grote economische belang van de sierlijke lelie, is nog slechts weinig moleculaire kennis beschikbaar. In het tijdperk, waarin van twee plantengenomen de volledige basen(nucleotiden)volgorde is bepaald, namelijk van Arabidopsis thaliana oftewel de zandraket en van Oryza sativa, rijst, zijn er in lelie (Lilium spp.) slechts enkele genen gekarakteriseerd. Mogelijke redenen hiervoor worden op diverse plaatsen in dit proefschrift bediscussieerd. Dit proefschrift stelt zich tot doel om bij te dragen aan het slaan van een brug tussen het fundamentele onderzoek gericht op transcriptiefactoren betrokken bij de bloemontwikkeling in modelsoorten en de meer toegepaste doelstellingen van moleculaire veredeling gericht op het beïnvloeden van de bloemvorm teneinde nieuwe rassen te kunnen creëren met specifieke en nieuwe kenmerken, met name in lelie. Het ABC model voor bloemontwikkeling werd reeds meer dan tien jaar geleden voor het eerst opgesteld en sindsdien is er veel onderzoek uitgevoerd in modelgewassen, zoals Arabidopsis thaliana, Antirrhinum majus, petunia en diverse andere soorten om dit model te bevestigen. Dit werk heeft veel aanvullende informatie opgeleverd op het gebied van bloemontwikkeling en heeft geleid tot veel complexere moleculaire modellen (het ABCDE model). In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift, denkbeelden over moleculaire aspecten van bloemontwikkeling, worden verschillende facetten geïntroduceerd, die het werken aan de moleculaire biologie van lelie bepaald niet hebben vergemakkelijkt. Daarnaast geeft dit hoofdstuk een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheden van genetische modificatie van lelie en van functionele karakterisering van genen in heterologe systemen plus een algemeen overzicht van transcriptiefactoren, MADS-box genen en het ABCDE model voor bloemvorming. Deze introductie zal de lezer behulpzaam zijn bij het begrijpen van het onderzoek dat hierna wordt gepresenteerd. AGAMOUS (AG) is het enige C type gen dat gevonden is in Arabidopsis; het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van meeldraden en vruchtbeginsel(s) en voor de bepaling van de aard van het orgaan als zijnde ‘bloem’. In het tweede hoofdstuk 129

Colourful Breeding and Genetics - The Lilium information page
recent Developments to Consider when Filing Formal and Informal ...
The Development of Mobile-Based 12-Lead ECG Information ...
Solving the Secrets of Flowering - John Innes Centre
Information and communication Technology for Development
The Role of Formal and Informal Institutions in a Developing Country ...
regional travel data information system development - the Atlanta ...
Chapter 19 TITLE LILY - The Lilium information page
Interspecific Hybridization in Lily (Lilium) - The Lilium information page
Development of Genomic Resources for Ornamental Lilies (Lilium L.)
Untitled - The Lilium information page
Thesis report PRI_Martin Beers_final - The Lilium information page
Chapter 23 TULIP - The Lilium information page
curriculum vitae - The Lilium information page
Variability in flower development of Easter lily (Lilium longiflorum ...
Lilium: Breeding History of the Modern Cultivar Assortment
Tulip breeding at PRI - The Lilium information page
Introgression of Lilium rubellum Baker chromosomes into L. longi ...
The Molecular Biology And Biotechnology Of Flowering.
FRUITFULL promotes flower development - Development - The ...
Control of flower development in Arabidopsis thaliana by APETALA1 ...
Genetics and Evolution of Inflorescence and Flower Development in ...
FILAMENTOUS FLOWER Controls the Formation and Development ...
Dr. Jaap van Tuyl CV - The Lilium information page
Biotechnological approaches in lily (Lilium) production - Oulun
Chapter 19 LILY - The Lilium information page
Long term storage of clonal material of lily - The Lilium information ...