Views
5 years ago

Flower development of Lilium longiflorum - The Lilium information ...

Flower development of Lilium longiflorum - The Lilium information ...

Samenvatting wordt een

Samenvatting wordt een poging gedaan dit bloemtype te verklaren uitgaande van al de kennis die in de loop van de laatste vijftien jaar verzameld is met betrekking tot de genetische mechanismen die ten grondslag liggen aan bloemontwikkeling. In hoofdstuk zeven worden de voor- en nadelen bediscussieerd van het gebruik van ‘Virus-induced gene silencing’ (VIGS) bij het bepalen van genfuncties in planten. Het hoofdstuk behandelt mogelijke moleculaire mechanismen, geeft een overzicht van de beschikbare elementen zoals vectoren en inoculatie procedures en geeft voorbeelden waarin het systeem succesvol is toegepast in de identificatie van genfuncties in planten. Tot slot wordt de mogelijke toepassing van VIGS bij het bepalen van de functie van transcriptiefactoren in bloemen van monocotylen geëvalueerd. VIGS biedt grote mogelijkheden als instrument binnen functionele genanalyse. Voordelen van VIGS boven andere ‘knock-out’ of uitvalbenaderingen, zoals T-DNA of transposon inserties, zijn gelegen in het vermijden van transformatie, in methodologische eenvoud, robuustheid en snelheid. Deze kenmerken maken van VIGS een waardevol alternatief, ook in een opgeschaalde opzet. Het systeem is reeds goed toepasbaar bij Nicotiana benthamiana, maar veel inspanningen zijn er recent op gericht om VIGS breder inzetbaar te maken in veel meer soorten, waaronder monocotylen. Internationaal is het onderzoek er op gericht om het werkingsmechanisme van het z.g. ‘gene silencing’ te ontrafelen, maar ook om nieuwe virale vectoren te ontwerpen die kunnen bijdragen aan de uitbreiding van het gastheerspectrum. Dit onderzoek heeft uitdagingen en aanmoedigingen opgeleverd om de moleculaire mechanismen betrokken bij bloemvorming in lelie verder te verkennen en te exploiteren. Hiermee is aan de oorspronkelijke doelstellingen van het in 1999 gestarte onderzoek voldaan. Het is nu duidelijk dat er grote mogelijkheden zijn om de moleculaire aspecten van bloemontwikkeling in lelie te bestuderen. In de toekomst zullen er ongetwijfeld nog meer methoden beschikbaar komen die de lelieveredelaar kan gebruiken en zullen er meer specifieke kenmerken van monocotylen en meer speciaal van de Liliaceae familie aan het licht komen. 132

RESUMO Resumo O lírio (Lilium spp.) está entre as espécies ornamentais mais tradicionais e cultivadas do mundo. O gênero Lilium engloba quase cem espécies, entre as quais está o objetivo principal dos estudos descritos nesta tese, a espécie L. longiflorum (Thunb.), conhecida popularmente como lírio branco. Apesar da grande importância econômica das espécies ornamentais de lírio, pouco se tem pesquisado a sua biologia molecular. Numa época em que dois genomas vegetais estão completamente seqüenciados, Arabidopsis thaliana e Oryza sativa, poucos genes foram caracterizados em Lilium spp. As possíveis razões para isso estão discutidas nesta tese. Este presente trabalho pretende ser um elo de ligação entre a pesquisa fundamental dos fatores de transcrição envolvidos no desenvolvimento da morfologia floral em espécies-modelos e os objetivos aplicados do melhoramento molecular para a manipulação da morfologia floral do lírio, no intuito de criar novas variedades com características inéditas e específicas. O modelo ABC para desenvolvimento floral foi proposto há mais de 10 anos e desde então muitos estudos foram realizados em espécies-modelos, como Arabidopsis thaliana, Antirrhinum majus (boca-de-leão), petúnia e muitas outras espécies, para confirmar o modelo proposto. Esta intensa atividade científica em torno do desenvolvimento molecular da flor levou ao surgimento de modelos moleculares mais complexos, como o modelo ABCDE de desenvolvimento floral e o modelo quaternário de complexação de fatores de transcrição. No primeiro capítulo desta tese são apresentadas noções do desenvolvimento floral no nível molecular, as dificuldades encontradas no trabalho com a biologia molecular do lírio (L. longiflorum) e a situação técnica atual da transformação da espécie, bem como uma visão geral dos fatores de transcrição, dos genes da família MADS-box, do modelo ABCDE para desenvolvimento floral e da caracterização gênica funcional em sistemas heterólogos de plantas-modelos. AGAMOUS (AG) é o único gene do tipo C encontrado em Arabidopsis, sendo responsável pelo desenvolvimento dos estames e do carpelo, bem como pelo hábito determinado do desenvolvimento floral. O segundo capítulo desta tese descreve o isolamento do LLAG1, um ortólogo putativo do gene AG em lírio (L. longiflorum) pelo escrutínio de uma biblioteca de cDNA obtida a partir de botões florais em desenvolvimento. A seqüência deduzida de aminoácidos do LLAG1 revelou um gene 133

Colourful Breeding and Genetics - The Lilium information page
Solving the Secrets of Flowering - John Innes Centre
Information and communication Technology for Development
recent Developments to Consider when Filing Formal and Informal ...
The Development of Mobile-Based 12-Lead ECG Information ...
The Role of Formal and Informal Institutions in a Developing Country ...
regional travel data information system development - the Atlanta ...
Karyotype analysis of Lilium longiflorum and ... - Lilium Breeding
Interspecific Hybridization in Lily (Lilium) - The Lilium information page
Development of Genomic Resources for Ornamental Lilies (Lilium L.)
Chapter 19 TITLE LILY - The Lilium information page
Untitled - The Lilium information page
Chapter 23 TULIP - The Lilium information page
Thesis report PRI_Martin Beers_final - The Lilium information page
curriculum vitae - The Lilium information page
Variability in flower development of Easter lily (Lilium longiflorum ...
Lilium: Breeding History of the Modern Cultivar Assortment
FRUITFULL promotes flower development - Development - The ...
Introgression of Lilium rubellum Baker chromosomes into L. longi ...
Chapter 19 LILY - The Lilium information page
FILAMENTOUS FLOWER Controls the Formation and Development ...
Tulip breeding at PRI - The Lilium information page
Control of flower development in Arabidopsis thaliana by APETALA1 ...
Biotechnological approaches in lily (Lilium) production - Oulun
Long term storage of clonal material of lily - The Lilium information ...
Dr. Jaap van Tuyl CV - The Lilium information page
The Molecular Biology And Biotechnology Of Flowering.