27.06.2023 Views

Mapping the City - A creative approach on Brasov

During an entire week product design students from Transilvania University, and people from various institutions from Braşov of different ages explored their city from different perspectives. The participants developed themes and concepts referring to their city, based on social issues, personal experiences and its visual language. Design thinking and design skills were used as an approach and method to explore, analyze, visualize and re(act) on the city life and its inhabitants. The participants, sensitized to their social and cultural environment, were encouraged to take an active and responsible role towards a complex urban environment. The outcome of this week’s project is a vivid and dynamic interpretation of contemporary urban life. Next to the magazine the participants presented and discussed the results with the local audience. Braşov/Kronstadt is a city in Transylvania, Romania, with a population of around 253.000 inhabitans. It is located some 166 km north of Bucharest. It is surrounded by the Southern Carpathians with its famous skiresorts. The publication is the outcome of a workshop conducted by andrews & degen (www.andrewsdegen.com), a graphic design studio based in Amsterdam, the Netherlands. It was made possible thanks to the support of Centrul Cultural German Braşov and the Goethe-Institut Bukarest. A special thanks to: Universitatea „Transilvania” Brașov – Facultatea de Design de Produs și Mediu, Grupul pentru Inițiativă Locală „CORONA”, Birou arhitectură „Morphosis“ SRL, Biblioteca Județeană „George Barițiu Brașov”, Fundația „FreiNet” and Liceul de Arte Plastice “Hans Mattis-Teutsch” Brașov.

During an entire week product design students from Transilvania
University, and people from various institutions from Braşov of
different ages explored their city from different perspectives.

The participants developed themes and concepts referring to their
city, based on social issues, personal experiences and its visual language.
Design thinking and design skills were used as an approach and method
to explore, analyze, visualize and re(act) on the city life and its
inhabitants. The participants, sensitized to their social and cultural
environment, were encouraged to take an active and responsible role
towards a complex urban environment. The outcome of this week’s
project is a vivid and dynamic interpretation of contemporary urban
life. Next to the magazine the participants presented and discussed
the results with the local audience.

Braşov/Kronstadt is a city in Transylvania, Romania, with a population
of around 253.000 inhabitans. It is located some 166 km north of
Bucharest. It is surrounded by the Southern Carpathians with its
famous skiresorts.

The publication is the outcome of a workshop conducted by
andrews & degen (www.andrewsdegen.com), a graphic design studio
based in Amsterdam, the Netherlands. It was made possible thanks
to the support of Centrul Cultural German Braşov and the
Goethe-Institut Bukarest.

A special thanks to: Universitatea „Transilvania” Brașov – Facultatea
de Design de Produs și Mediu, Grupul pentru Inițiativă Locală
„CORONA”, Birou arhitectură „Morphosis“ SRL, Biblioteca Județeană
„George Barițiu Brașov”, Fundația „FreiNet” and Liceul de Arte Plastice
“Hans Mattis-Teutsch” Brașov.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A fost odată o stradă, Strada Morii.

În trecut era locuită de meseriaşi şi

fermieri. Copiii de atunci, bătrâinii

de acum, erau uniţi prin jocuri, dar

şi prin anumite spaţii iniţiatice. Nu

se făcea nici o diferenţă etnică, de

pildă între români şi unguri, nici

atunci, nici mai târziu. Locul unde

se adunau românii şi ungurii era

fierăria lui Crăciun. Acolo se lucra,

tinerii învăţau şi se pregăteau pentru

meserie, se jucau cărţi şi table,

se povestea. Era locul de adunare.

Mulţi dintre locuitorii străzii sunt

născuţi aici şi au petrecut toată

viaţa pe această stradă, fiind ataşaţi

de loc şi de oameni, prin relaţii de

rudenie şi vecinătate. Dumitru

Jaliu spune că strada aceasta este

deosebită pentru că este a lui,

dar şi pentru atmosfera bună, de

înţelegere între vecini. Omenia a

construit relaţii puternice individuale

între vecini, locuitori mai

vechi ai străzii şi locuitori mai noi,

stabiliţi aici mai târziu. Împreună

au făcut multe, s-au implicat în

regularizare şi asfaltare.

Astăzi, strada s-a modernizat,

ocupaţiile s-au schimbat, serviciul

îndepărtează oamenii. Totuşi,

există premisa unei comunităţi.

Dacă iniţial, comunitatea exista

prin relaţiile de apropiere, personale,

astăzi trecutul comun,

poveştile şi realitatea actuală pot

conduce la reunirea locuitorilor.

Au nevoie de un factor catalizator,

de pildă şi-ar dori un panou

de măsurare a traficului auto şi a

poluării fonice şi a mediului. Un

obiectiv comun i-ar uni şi ar fi o

promisiune pentru viitor. ADN-ul

urban îl constituie memoria, oamenii

şi iniţiativa.

- 13 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!