18.07.2023 Views

WIND BACK to SCHOOL

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.digitallife.gr<br />

SPA <br />

οιτητικός Οηγός


Απόκτησέ το από 27/9 στα καταστήματα<br />

ή στο wind.gr


Επιστροφή στα θρανία!<br />

φτασε η στιγμή για να περάσεις το κατφλι του πανεπιστημου, όμως εν<br />

έρεις από που να εκινήσεις Δεν χρειάεται να σε πιάνει άγχος, καθς ο<br />

οηγός που κρατάς στα χέρια σου θα σε βοηθήσει να κάνεις τις σωστές επιλογές,<br />

αλλά και να ιαλέεις τα σωστά προόντα από την i που θα σε βοηθήσουν<br />

στα πρτα σου βήματα! Μην εχνάς ότι τα φοιτητικά χρόνια εναι<br />

η καλτερη φάση της ωής σου!<br />

<br />

4 οιτητική ωή: ips πιβίωσης<br />

14<br />

8 ind One<br />

10 etli µόνο µε τη ind ision<br />

12 amsng ala ote 1<br />

14 onor <br />

16 οιτητικό σπίτι: λα όσα πρέπει να γνωρίζεις!<br />

18 lo ive 4<br />

20 ac chool Συνδυασµός<br />

22 iaomi i cooter<br />

23 in i-i mart lg 1<br />

24<br />

24 awei atch <br />

26 Τα καλύτερα φοιτητικά στέκια της Αθηνάς<br />

28 Τα καλύτερα βιβλία µαγειρικής για φοιτητές!<br />

30 Τα πιο mst apps!<br />

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ<br />

Πέτρος Κυπραίος<br />

ηµήτρης Σκιάννης<br />

ριστίνα Κιτσάτη<br />

ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ<br />

mart ress<br />

www.smartpress.gr<br />

3


Οι πρτοι μήνες της φοιτητικής σου ωής<br />

μπορε να αποειχθον λγο… όρικοι, ωστόσο<br />

εάν εσαι κατάλληλα προετοιμασμένος και<br />

oe στους στόχος σου, εναι σχεόν<br />

βέβαιο ότι θα… επιβισεις εκολα! Δες τα<br />

i που ακολουθον και εν θα… χάσεις!<br />

ΤΤ <br />

Τα πρώτα tips<br />

«επιβίωσης»!<br />

1ΑΤΑ ΑΤΑ ΡΑΑ<br />

Πρτα απ όλα, πρέπει να σιγουρευτες ότι<br />

έχεις μα σου όλα τα απαρατητα έγγραφα και<br />

πιστοποιητικά Τα παρακάτω έγγραφα εναι εαι-<br />

ρετικά χρήσιμα για την προετοιμασα πριν από την<br />

μετακόμιση σου<br />

Διαβατήριοάεια οήγησης ή κάποιο έγγραφο<br />

ταυτοποησης<br />

Επσημα έγγραφα από το πανεπιστή-<br />

μιο σου<br />

Οικονομικά έγγραφασυμβόλαιο ιαμο-<br />

νής φοιτητή<br />

Επιστολή αποοχής από το πανεπιστήμιο<br />

εάν θα φοιτήσεις στο εωτερικό<br />

Πληροφορες τραπεικο λογαριασμο και κάρ-<br />

τα τραπέης, μα με τους κωικος ebbi<br />

οι γονες σου θα τα χρειαστον επσης<br />

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΙΣ ΡΗΟΡΕΣ


εβαιώσου ότι έχεις μαί σου όλα τα πιστοποιητικά που χρειάεσαι<br />

Α<br />

2 Μικρές ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και<br />

εη κουνας όπως πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα,<br />

φλιτάνια, κοπες, μπουκάλι<br />

νερο, ανοιχτήρι και πλαστικές σακολες<br />

εναι μόνο μερικά από τα αντικεμενα που<br />

θα χρειαστες οπωσήποτε<br />

ΑΑΡΑΤΤΑ Α Τ ΑΤ<br />

3 Ο πνος εναι πολ σημαντικός, επομένως<br />

θα χρειαστες πάπλωμα, ο ή τρα<br />

σετ σεντόνια, παπλωματοθήκες και μαιλαροθήκες<br />

Επσης, μην παραλεεις να<br />

πάρεις μα σου βασικά προόντα καθαρισμο<br />

όπως απορρυπαντικό και σφουγγάρι<br />

Τέλος, μην εχάσεις ακόμα να πάρεις<br />

μα σου ωτοασπες, καθς σγουρα<br />

θα υπάρουν νχτες που οι γετονες ή<br />

ο συγκάτοικος σου θα έχουν όρεη να<br />

ιασκεάσουν μέχρι το πρω και εσ θα<br />

πρέπει να ηρεμήσεις ή να ιαβάσεις!<br />

4<br />

Α<br />

Μην εχάσεις να πάρεις μα σου<br />

πετσέτες για τα χέρια, το πρόσωπο και<br />

το σμα, μπουρνοι, την οοντόβουρτσα<br />

σου και τη θήκη της, όπως επσης<br />

και τις σαγιονάρες<br />

A P βάλε όλα τα προόντα για<br />

το μπάνιο σε ένα νεσεσέρ για να μπορες<br />

να τα μεταφέρεις με ευκολα<br />

ΤΑΥΤΗΤΕΣ ΤΗΣ <strong>WIND</strong>, ΑΠΟ PS<br />

5<br />


5 Α<br />

Αν ταιεεις στο εωτερικό για έναν<br />

5χρόνο, ο βαλτσες συνήθως εναι αρκε-<br />

τές να σακιο πλάτης θα σου εναι πάντα<br />

χρήσιμο για τα προσωπικά σου εη, καθς<br />

εναι ιανικό τόσο για τα μαθήματά σου όσο<br />

και για τις αποράσεις σου το Σαββατοκ-<br />

ριακο Μην εχνάς ότι οι τροχήλατες απο-<br />

σκευές θα κάνουν τη ωή σου ευκολότερη<br />

όταν θα μετακινεσαι στην πόλη μέχρι την<br />

εγκατάσταση στο σπτι σου<br />

6<br />

Ρ<br />

Ε τα πράγματα εναι απλά! χε στο<br />

6νου σου μόνο ότι θα έχεις περιορισμένη<br />

πρόσβαση σε πλυντήρια επομένως εναι<br />

καλτερο να πάρεις μα σου άνετα ροχα,<br />

τα οποα θα μπορες να φοράς το ένα πάνω<br />

από το άλλο σε ιάφορες καιρικές συνθή-


κες, τα οποα εν θα χρειάονται σιέρωμα<br />

και θα στεγννουν εκολα Επσης, το πιο<br />

πιθανό εναι ότι θα περπατάς πολ καθόλη<br />

τη ιάρκεια των σπουν σου, επομένως,<br />

πάρε σγουρα μα σου άνετα και ανθεκτικά<br />

παποτσια, τα οποα παράλληλα θα ταιριά-<br />

ουν με το καθημερινό σου στυλ<br />

7<br />

ΑΤΡ ΡΑ<br />

Αν παρνεις συνταγογραφημένα φάρμακα,<br />

πάρε μα σου όλα τα κουτιά που θα<br />

χρειαστες και σιγουρέου ότι μπορες να<br />

τα προμηθευτες σε κοντινά φαρμακεα ή<br />

κοντά στη σχολή σου Ενεικτικά, παρακάτω<br />

θα βρεις τι μπορες να πάρεις μα σου<br />

Συνταγογραφημένα φάρμακα για προσωπική<br />

χρήση<br />

άρμακο για αλλεργες<br />

Πολυβιταμνες<br />

Αντισηπτική κρέμα και μαντηλάκια<br />

8 Α<br />

Το ιάβασμα εναι ένας τέλειος<br />

τρόπος αναυχής, ετε βρσκεσαι στο<br />

λεωφορεο για ένα μακρ ται ετε στο<br />

φοιτητικό σου σπτι Αν σου αρέσει να<br />

ιαβάεις ηλεκτρονικά βιβλα, τσέκαρε το<br />

ile της Amo, το οποο θα σου κρατήσει<br />

ευχάριστη συντροφιά στα ταια<br />

σου καθς εναι μικρό και ελαφρ<br />

ΤΡΑΑ ΑΑ Α ΤΡΑΑ<br />

9 σως από τα πιο απλά και φθηνά αντικεμενα<br />

που μπορες να φέρεις μα σου,<br />

για τα οποα σγουρα εν θα μετανισεις<br />

Μπορες με ευκολα να τα χρησιμοποιήσεις<br />

σε αεροπλάνα, τρένα και λεωφορεα<br />

και θα σε βοηθήσουν να κάνεις εκολα<br />

παρέες και να ιασκεάσετε στο φουλ!<br />

10<br />

ΤΡ <br />

να πολμπριο μπορε να αποειχθε χρήσιμο σε περπτωση<br />

που εν έχεις πολλές πρες στο ωμάτιό της εστας ή στο σπτι που<br />

θα νοικιάσεις Μην εχάσεις τους φορτιστές για το moe, τo<br />

lo, τα ακουστικά, το eboo σου ή για τυχόν άλλες συσκευές<br />

που σκοπεεις να πάρεις μα σου Επιπλέον, ένα καλ-<br />

ιο eee, αλλά και ii eee μπορε επσης να σου<br />

χρησιμεσουν, για να μην εσαι αναγκασμένος να κάθεσαι με το<br />

lo σου σε ένα μόνο σημεο Επσης, πολ χρήσιμο μπορε να<br />

σου φανε και κάποιο S i ή κάποιος εωτερικός σκληρός<br />

σκος με μπόλικη χωρητικότητα για να αποθηκεεις τις εργασες,<br />

αλλά και… άλλου εους mlimei αρχεα ή me που<br />

θα συμβάλλουν στο να περνάς ευχάριστα τον ελεθερο χρόνο<br />

σου την ρα που θα θέλεις να κάνεις ένα be από το<br />

ιάβασμα Τέλος μην εχάσεις να κατεβάσεις στο κινητό<br />

σου όλα εκενα τα liio που σε βολεουν και σε<br />

ευπηρετον στην καθημερινότητα σου!<br />

7


ΟΙ ΠΙΟ ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ<br />

ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΣΤΟ<br />

μόνο με τη<br />

Καλό το ιάβασμα και οι έοοι με τους συμφοιτητές σου, ωστόσο<br />

πάντοτε θα υπάρχει και λγο παραπάνω χρόνος για λισιμο με<br />

τις αγαπημένες σου σειρές στο eli Δεν θα χρειαστες τποτα<br />

άλλο παρά μόνο , την πλατφόρμα i iio ιανικά<br />

ένα πρόγραμμα i e που σου προσφέρει έως και μήνες<br />

ωρεάν eli και φυσικά μπόλικη καλή ιάθεση<br />

10<br />

ΜΕ ΜΑΓΙΚΉ ΠΟΙΟΤΉΤΑ


SA S <br />

άτι σκοτεινό συμβαίνει στην<br />

αμερικανική κωμόπολη akis<br />

στην ντιάνα. ταν ένα μικρό<br />

αγόρι εξαφανίεται οι κάτοικοι της<br />

πόλης μπλέκουν σε ένα γατανάκι<br />

scii τρόμου που εμπλέκει μυστικά<br />

πειράματα, και ένα παράξενο<br />

κορίτσι με υπερδυνάμεις. ε<br />

νοσταλγικές s πινελιές κι ένα<br />

εκπληκτικό cast δεν θα πρέπει να<br />

μας δημιουργούν εντύπωση οι <br />

υποηφιότητες για .<br />

ΕΛΙΤ<br />

ια νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε<br />

στο ας ντσίνας, φέρνοντας μαί<br />

της νέους αλλά και παλιούς μαθητές.<br />

Αν και τίποτα περισσότερο δεν<br />

θα ήθελαν από το να επιστρέουν<br />

στην κανονικότητα μετά τον θάνατο<br />

της αρίνας, αυτή η επιθυμία<br />

αποδεικνύεται αδύνατη καθώς τα<br />

μυστικά που κουβαλάνε μετατρέπονται<br />

σε ένα αβάστακτο φορτίο<br />

Το lite είναι βέβαιο ότι θα σας<br />

προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις<br />

AS ΜΕΙΚΟ<br />

o arcos εμβαθύνει στον βίαιο<br />

κόσμο των ολομβιανών artel.<br />

τις πρώτες δύο σεόν παρακολουθήσαμε<br />

την άνοδο και την<br />

πτώση του alo scoar, ενώ η<br />

τρίτη σεόν εκτυλίσσεται γύρω<br />

από τις προσπάθειες του πράκτορα<br />

avier ea, καθώς προσπαθεί να<br />

διαλύσει το καρτέλ άλι. Το ,<br />

κέρδισε τα βραβεία i καλύτερης<br />

τηλεοπτικής δραματικής σειράς<br />

και καλύτερου τηλεοπτικού καστ.<br />

ΤΕΛΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ<br />

Τι χρειάεται για να φέρεις εις<br />

πέρας την τέλεια ληστεία; Έναν<br />

αθηγητή, κορυφή στο είδος του<br />

και πιστούς συνοδοιπόρους, οι<br />

οποίοι είναι ορκισμένοι να κάνουν<br />

τα πάντα. σειρά Τέλεια ηστεία<br />

σάρωσε τα πάντα στο διάβα της<br />

και αγαπήθηκε από κοινό και<br />

κριτικούς, αποσπώντας το ραβείο<br />

αλύτερης ραματικής ειράς<br />

στα διεθνή βραβεία και το<br />

reios ei.<br />

ΕΣΥ<br />

αθιασμένος με μια ανερχόμενη<br />

συγγραφέα, ένας γοητευτικός<br />

διευθυντής βιβλιοπωλείου φτάνει<br />

στα άκρα για να γίνει αναπόσπαστο<br />

κομμάτι της ωής της. ια αυτό και<br />

καταστρώνει ένα σχέδιο για να<br />

μπορέσει να κατακτήσει την καρδιά<br />

της. o εν λόγω υχολογικό θρίλερ,<br />

διακρίνεται για την ξεχωριστή<br />

σκοτεινή ατμόσφαιρα και την<br />

αγωνία που προσφέρει<br />

ΑΠΟΟΗΤΕΥΣΗ<br />

Τα καθήκοντα της πριγκίπισσας την<br />

καλούν, αλλά εκείνη προτιμά να τα<br />

πίνει σε ποτά επαναστατική πιν<br />

εξοργίει τον βασιλιά και προκαλεί<br />

το χάος με έναν δαίμονα και ένα<br />

ξωτικό. ια ιδιαίτερη και αντισυμβατική<br />

σειρά κινουμένων σχεδίων<br />

που φέρει την υπογραφή του μαιτρ<br />

του είδους, ατ κρέινινγκ, με<br />

τους μπι Τέικομπσον, ατ άξον<br />

και Έρικ ντρε δανείουν τη φωνή<br />

τους στη σειρά.<br />

ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 4Κ ΚΑΙ ΉΧΟΥ!<br />

11


S MARTPHONES<br />

amsng δηµιούργησε το απόλυτο<br />

all-arond flagship smartphone που θα<br />

σου προσφέρει αξέχαστες στιγµές<br />

διασκέδασης και θα εκτοξεύσει την<br />

παραγωγικότητά σου στα ύψη!<br />

<br />

<br />

A ΙΣΥΣ<br />

ΥΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ!<br />

12<br />

ΕΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <strong>WIND</strong> ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΔΙΚΟ


-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

Στιβαρό και πιο συμπαγές από<br />

ποτέ, το Nte 10 ξεχωρίζει για τον απίστευτα<br />

λεπτό σχεδιασμό πλάτος στα .9mm και με<br />

απόλυτο beelless design που συνδυάζει με<br />

τέλεια αρμονία τα ποιοτικά υλικά του γυαλιού<br />

και του μετάλλου.<br />

ΚΟΑΣ ΠΟΣΣ<br />

Η Samsung έχει ενσωματώσει στο Galax<br />

Nte 10 την τελευταία λέξη της τεχνολογίας!<br />

Με ένα 64bit ctacre chiset και AM που<br />

απλώς δεν τελειώνει ποτέ, καθώς προσφέρει<br />

G AM και 1G για το 10. αράλληλα,<br />

έρχεται με 56G εσωτερική μνήμη αποθή<br />

κευσης, κάτι που μεταφράζεται σε μηδαμινό<br />

lag και εφαρμογές που τρέχουν πιο γρή<br />

γορα και από τον άνεμο. Mbile gaming και<br />

entertainment αποκτούν μια νέα διάσταση και<br />

το τελικό αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει ακόμη<br />

και τους πιο απαιτητικούς wer users, οι<br />

οποίοι θα έχουν το feeling ενός minilat<br />

στα χέρια τους. ψηλές επιδόσεις δεν έχουμε<br />

όμως μόνο στον τομέα του erfrmance,<br />

αλλά και στις mbile φωτογραφίες, καθώς<br />

η νέα ναυαρχίδα της Samsung προσφέρει<br />

κάμερα επαγγελματικού επιπέδου. Με το εξε<br />

λιγμένο camera setu οι δημιουργοί περιεχο<br />

μένου και οι καθημερινοί χρήστες μπορούν<br />

να χρησιμοποιήσουν εργαλεία αιχμής, για να<br />

καταγράψουν βίντεο και ποιοτικές φωτογραφί<br />

ες, εξασφαλίζοντας πως τα κανάλια, τα stries<br />

και τα sts τους θα ξεχωρίσουν.<br />

ΠΟ Α ΑΤΣ!<br />

Το επανασχεδιασμένο SPen δίνει τη δυνατό<br />

τητα στον χρήστη του Nte 10 να μετατρέψει<br />

τα χειρόγραφά του σε ψηφιακό κείμενο με το<br />

το Samsung Ntes και να το αποθηκεύσει σε<br />

διαφορετικές μορφές αρχείων, όπως είναι αρ<br />

χεία Micrsft Wrd. ολύ εύκολα, οι σημειώ<br />

σεις μιας συνάντησης μπορούν να μορφοποι<br />

ηθούν και να διαμοιραστούν και η έμπνευση<br />

της στιγμής να μετατραπεί σε επεξεργάσιμο<br />

αρχείο. αι η εμπειρία με το εξελιγμένο S<br />

Pen δεν σταματάει εδώ, καθώς έρχεται με<br />

luetth αμηλής ατανάλωσης Ενέργειας<br />

ώστε να διαρκεί περισσότερο.<br />

ΤΑΜΟ ΑΠΟ Τ Τ<br />

Ο!<br />

T Nte 10 έρχεται με suer fast charging<br />

και υποστήριξη της τεχνολογίας Wireless<br />

Pwershare οι χρήστες μπορούν να φορτί<br />

σουν ασύρματα κι άλλες mbile συσκευές.<br />

Με εντυπωσιακή ευελιξία, ξεχωριστές camera<br />

δυνατότητες και ένα S Pen που θα γίνει ο<br />

καλύτερος σύντροφος σου το Nte 10 είναι<br />

φτιαγμένο από την ύλη των ονείρων!<br />

ΣΟΥ ΤΟ SAS AA <br />

13


S MARTPHONES<br />

Honor 8S<br />

ΠΟΣΤ ΑΜ!<br />

Η Hnr θέτει νέα στάνταρ ποιότητας στον κόσμο των<br />

budget friendl συσκευών, με το S, ένα smarthne<br />

που έχει σχεδιαστεί ειδικά για όλους εκείνους τους<br />

ψαγμένους χρήστες που αναζητούν μια συσκευή με<br />

υψηλή απόδοση σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή!<br />

ΘΕΣ AA ΕΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ <strong>WIND</strong><br />

ΜΟΝΟ , ΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ<br />

14


ΑΠΙΘΑΝΟ SPA<br />

A S!<br />

<br />

<br />

<br />

Σ<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

ΥΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ<br />

ΑΣΤΕΡΩΝ!<br />

Σ<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ΑΠΛΩΣ ΤΟ… ΛΑΤΡΕΥΕΙΣ!<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ΙΑ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ <br />

S ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΑΝΩ!


Επιτέλους! Εσαι φοιτητής φοιτήτρια και το νέο<br />

κεφάλαιο στη ωή σου εκινάει από το φοιτητικό σπτι<br />

Μάθε τι εναι αυτά που πρέπει να προσέεις<br />

αν έχεις σκοπό να νοικιάσεις σπτι μακριά από<br />

το πατρικό σου…<br />

ΤΤ Τ;<br />

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις!<br />

Ρ ΑΡ Τ Α ΑΑ<br />

● Τσέκαρε για ηλεκτρολογικά και υραυλικά προβλήματα<br />

ενικά για ημιές όπου έχουν αρκετό κόστος και τις<br />

οποες εν θα πληρσεις φυσικά εσ<br />

● Ρτησε για το ποσό των κοινοχρήστων στε να έρεις<br />

και να κάνεις προπολογισμό Επσης, καλό εναι να ιαπραγματευτες<br />

και για το ενοκιο υσικά, εννοεται ότι<br />

πρέπει να εις αρκετά σπτια μέχρι να καταλήεις<br />

● Βασικό και κριο… Να εσαι σγουρος ότι πιάνει<br />

το κινητό σου μέσα στο σπτι υσικά με μια σνεση<br />

i και με την εκπληκτική κάλυη που έχει το κτυο<br />

της σε κάθε γωνιά της Ελλάος, εν θα συναντήσεις το<br />

παραμικρό πρόβλημα!<br />

Α ΤΡΑ ΡΑ<br />

Τ Α Α;<br />

● Το πρτο που θα πρέπει<br />

να κάνεις εναι να το καθαρσεις<br />

Επειή εναι σκολο<br />

να το καθαρσεις με<br />

τις κοτες, φρόντισε να τις<br />

αφήσεις έω από το σπτι<br />

μέχρι να τελεισεις και να<br />

εναι το σπτι καθαρό<br />

● Πρόσθεσε τρα τα μεγάλα<br />

έπιπλα Διάλεε που θέλεις<br />

να βάλεις τον καναπέ,<br />

το κρεβάτι, το γραφεο και<br />

το τραπέι με τις καρέκλες<br />

● Σειρά έχει η κουνα Θα<br />

πρέπει τα πράγματα να<br />

εναι οργανωμένα με τέτοιο<br />

τρόπο στε να μη χρειάεται<br />

να άχνεις κάθε φορά<br />

που θέλεις κάτι Τέλος, το<br />

μπάνιο όπου θα πρέπει τα<br />

προόντα που χρησιμοποιες<br />

καθημερινά αλλά και οι<br />

πετσέτες να εναι έτοιμα για<br />

χρήση<br />

16<br />

ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ SA ΒΡΕΣ


Α Α Α Τ ΤΑ;<br />

● Σγουρα για το σαλόνι θα χρειαστες μα<br />

με τον καναπέ, ένα oee ble και ένα χαλάκι<br />

Τρα, επειή η παρέα θα εναι μεγάλη<br />

καλό εναι να έχεις και κάποιες μαιλάρες<br />

● Τα φοιτητικά σπτια θέλουν χρμα, οπότε<br />

χρμα μπορες να προσθέσεις στις κουρτνες,<br />

στα χαλιά και στο κρεβάτι σου<br />

● Τέλος, οργάνωσε τον χρο σου με αρκετά<br />

κουτιά που θα τοποθετήσεις στο μπάνιο<br />

και στο ωμάτιο σου και θα σε βοηθήσουν<br />

πολ στε τα πράγματα σου να μην εναι σε<br />

κοινή θεά<br />

ΠΙ ΙΗΣΙΣ<br />

ΤΟ ΠΑΤΑΙΣΑ<br />

Η ΑΣΙΣ!<br />

ΑΤΡΑ εν πας πουθενά χωρίς<br />

1 καφετιέρα γαλλικού δεν θα την παλέ-<br />

εις αλλιώς<br />

ΑΤΑΡΑ ιατί κάποια στιγμή θα<br />

2 φάτε όλη η παρέα στο σπίτι<br />

ΑΑΡ ιατί θα πρέπει και να<br />

3 μαγειρέεις όπως είπαμε και παραπάνω<br />

4 Τ ΡΤ ιατί πάντα<br />

θα χρειαστείς κάτι για τον πονοκέφαλο,<br />

ειδικά<br />

4ειδικά μετά από ξενύχτι<br />

ΡΑΑ Που θα βάλεις<br />

5 όλους αυτούς τους τόμους της Σχολής;<br />

6 ΡΑΤΡ ιατί σίγουρα θα τις<br />

ξεχάσεις<br />

7 ΡΑΤ Που θα κοιμηθείς άλλωστε<br />

ΑΑ κτός αν μένεις σε γκαρσονιέρα<br />

οπότε καναπές και κρεβάτι είναι<br />

8<br />

ένα<br />

9 ΤΤΡΑ ταν βαριέσαι το μαγείρεμα<br />

είναι ιδανική επιλογή<br />

ΤΡ Α αι, κάποια<br />

10 στιγμή πρέπει να κάνεις και δουλειές<br />

11 Ρ πειδή σε κανέναν δεν αρέσει<br />

να φοράει τσαλακωμένα ρούχα<br />

μ αλή<br />

οιττιή ή!<br />

SA AS ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ <strong>WIND</strong><br />

17


T ABLETS<br />

<br />

ΑΠΟΤ -R ΜΠΑ!<br />

18<br />

Ένα tablet αποτελεί έναν απαραίτητο σύντροφο στο καθημερινό<br />

σου ταξίδι με την mbile τεχνολογία, καθώς<br />

συμπληρώνει σε πολλά tass το smarthne σου, βελτιώνοντας<br />

την παραγωγικότητά σου και χαρίζοντας μοναδικές<br />

στιγμές διασκέδασης! Μάλιστα, εάν διατίθεται σε χαμηλή<br />

τιμή, όπως συμβαίνει με το lu Lie 4G, τότε δεν<br />

χρειάζεται να κάνεις δεύτερη σκέψη για την αγορά του!<br />

Τ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ


4G BEAUTY!<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

ΟΑΚΣ ΜΠΣ!<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

ΑΣΑΣΤΟ!<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <strong>WIND</strong><br />

19


Δε γνεται να πας χωρς τα κατάλληλα όπλα στον<br />

πόλεμο, για αυτό και η i φροντει για εσένα<br />

που ετοιμάεσαι να επιστρέεις στο σχολεο,<br />

προτενοντας τον πιο συναρπαστικό και ie<br />

συνυασμό… ee, σε πραγματικά ασυναγνιστη τιμή!<br />

O πιο e<br />

συνδυασµός ever!<br />

APA<br />

MONO<br />

€ 24,99!<br />

o A και το Ω, κάθε φοιτητή,<br />

εν μπορε παρά να εναι το<br />

b του, καθς με αυτό<br />

θα κάνει άπειρες ιαρομές!<br />

Συνυάοντας εχωριστή άνεση<br />

με μοντέρνο σχειασμό, ανατομική<br />

πλάτη και θέση για lo,<br />

αλλά και με πολλές θήκες για<br />

να βάεις όλα τα αγαπημένα<br />

σου αεσουάρ, το συγκεκριμένο<br />

b απλς θα σε…<br />

συντροφεει παντο!<br />

Sool συνυασμός μπορε<br />

20


PA<br />

Το Poe που θα σε σσει όταν<br />

το moe ή το ble σου θα<br />

ιάει για παραπάνω ενέργεια! Με<br />

αυτό θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και<br />

το σημαντικότερο… εν θα φοβάσαι ότι<br />

θα σβήσει το κινητό σου πάνω στην πιο<br />

ακατάλληλη στιγμή!<br />

ΟΡΗΤΟ<br />

ΗΕΙΟ<br />

Πάντοτε υπάρχουν στιγμές χαλάρωσης<br />

στην καθημερινότητα σου και μπορες<br />

να τις χαρες με τους φλους και τους<br />

συμφοιτητές σου, με συνοεα… καλής<br />

μουσικής Το ασρματο ηχεο σου νει τη<br />

υνατότητα να ακοσεις τη μουσική σου<br />

παντο! υνατή ένταση, η στιβαρή κατασκευή<br />

και η υηλή ποιότητα ήχου θα σε<br />

ανταμεουν και με το παραπάνω!<br />

A AS<br />

Εννοεται ότι ένα ee αποτελε ένα<br />

αναπόσπαστο κομμάτι κάθε moe<br />

e αροντας ευελια, ευκολα χρήσης,<br />

άνεση και καθαρό lle<br />

ήχο, το μόνο σγουρο εναι ότι εν θα<br />

κάνεις βήμα, χωρς τα εκπληκτικά αυτά<br />

ενσρματα ee!<br />

να γνει ικός σου σε ένα κατάστημα<br />

21


S MARTGADGETS<br />

Xiaomi<br />

Mi Scooter<br />

Η iami για μια ακόμη φορά<br />

πρωτοπορεί με ένα escter που<br />

είναι βέβαιο ότι θα κάνει τη ζωή και την<br />

μετακίνησή σου στην πόλη ευκολότερη!<br />

ο Mi Scter της iami<br />

σου δίνει τη δυνατότητα<br />

να μετακινηθείς στην<br />

πόλη, με ξεχωριστή άνε<br />

ση και ασφάλεια, κάνοντας ου<br />

σιαστικά την κίνηση παρελθόν.<br />

Είναι εξαιρετικά ελαφρύ και ανα<br />

διπλούμενο για να το μεταφέρεις<br />

εύκολα παντού η διαδικασία<br />

αναδίπλωσης είναι παιχνιδάκι,<br />

ενώ η ταχύτητα του αγγίζει τα 5<br />

χιλιόμετρα την ώρα. Η μέγιστη<br />

αυτονομία του φτάνει τα 30 χλμ.,<br />

πράγμα που μεταφράζεται σε 5<br />

ώρες πλήρους φόρτισης. Εκτός<br />

του ότι προσφέρει ευκολία,<br />

άνεση και ταχύτητα είναι επίσης<br />

εξαιρετικά στιβαρό και ασφαλές.<br />

Αυτό συμβαίνει, καθώς διαθέτει<br />

μακρύ τιμόνι που χαρίζει σταθε<br />

ρότητα και είναι εξοπλισμένο με<br />

αντιολισθητικές λαβές για εξαι<br />

ρετικό κράτημα. Επίσης διαθέτει<br />

ελεγχόμενη επιτάχυνση με μοχλό<br />

που σου δίνει τη δυνατότητα<br />

αναπροσαρμογής της πίεσης,<br />

φωτεινούς προβολείς, φρένα<br />

με κόκκινο φωτισμό έγκαιρης<br />

προειδοποίησης και εξελιγμένο<br />

σύστημα πέδησης εμπρός και<br />

πίσω δισκόφρενο και σύστημα<br />

eAS. Τέλος, φέρει πιστοποί<br />

ηση IP54 για προστασία από<br />

νερό και σκόνη, ενώ μπορεί να<br />

συνδεθεί μέσω luetth με το<br />

smarthne σου κι έτσι να έχεις<br />

μια σαφή εικόνα για την καθημε<br />

ρινή σου δραστηριότητα!<br />

22


TP Lin Wii<br />

Smart Plug HS100<br />

λα στη ζωή µας γίνονται πιο<br />

smart! ιδικότερα, το smart<br />

home και οι εφαρµογές του<br />

αποτελούν έναν νέο σύγχρονο<br />

κόσµο τεχνολογίας που<br />

δίνει άλλη διάσταση στην<br />

καθηµερινότητα σου!<br />

<br />

in έρχεται να δώσει µια διαφορετική<br />

διάσταση στην έννοια του smart<br />

ome µε την mart lg 1. <br />

έξυπνη πρίζα µπορεί να συνδεθεί σε<br />

οποιαδήποτε ελεύθερη διαθέσιµη παροχή ρεύµατος<br />

και µετά η διαχείριση των έξυπνων συσκευών<br />

του σπιτιού θα σου φανεί πανεύκολη! <br />

mart lg της in δίνει τη δυνατότητα απο-<br />

µακρυσµένης πρόσβασης, οπουδήποτε υπάρχει<br />

σύνδεση nternet, χρησιµοποιώντας εύκολα και<br />

απλά την εφαρµογή asa στο smartphone σου!<br />

Μέσω της εφαρµογής θα σου ανοιχθεί ένας νέος<br />

συναρπαστικός κόσµος, καθώς θα µπορείς να<br />

ενεργοποιείς ή να απενεργοποιείς αυτόµατα ηλεκτρικές<br />

συσκευές όπως ακριβώς επιθυµείς ή<br />

να ανάβεις αυτόµατα τα φώτα κατά το σούρουπο<br />

ή να απενεργοποιείς κατά<br />

την ανατολή του ήλιου.<br />

πίσης, ακόµη κι εάν<br />

λείπεις αρκετές ώρες από<br />

το σπίτι, δεν χρειάζεται να<br />

ανησυχείς για απρόσκλητους<br />

επισκέπτες, καθώς<br />

µπορείς να ενεργοποιήσεις<br />

την κατάσταση απουσίας<br />

και έτσι να ρυθµίζεις αυτόµατα<br />

τις συσκευές σου,<br />

δίνοντας την εντύπωση ότι<br />

κάποιος βρίσκεται µέσα<br />

στο σπίτι. Τέλος, συνεργάζεται<br />

άψογα µε το maon<br />

cho κι έτσι έχεις ακόµη<br />

περισσότερο έλεγχο µέσω<br />

φωνητικών εντολών!<br />

23


S MARTWATCHES<br />

Huawei Watch GT<br />

ΚΑΣΚΟ, ΠΑΜΟΟ<br />

ΚΑ -!<br />

H Huawei μας παρουσιάζει ένα smartwatch που έχει δημιουργηθεί<br />

για να χαρίσει στον χρήστη μια εναλλακτική και elegant διάσταση!<br />

Με εντυπωσιακό design, εκπληκτικά features και τεράστια αντοχή<br />

στο πέρασμα του χρόνου, είναι ένα τεχνολογικό κομψοτέχνημα<br />

που θα ξετρελάνει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς χρήστες!<br />

Σχεδιασμένο για τους σημερινούς εξερευνητές<br />

της πόλης, το Huawei Watch<br />

GT απαντά σε μία από τις μεγαλύτερες<br />

απαιτήσεις των καταναλωτών σχετικά<br />

με τα wearables: τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.<br />

Το Huawei Watch GT αξιοποιεί έναν<br />

καινοτόμο έξυπνο αλγόριθμο εξοικονόμησης<br />

ενέργειας, που του επιτρέπει να αλλάζει δυναμικά<br />

μεταξύ λειτουργίας επίδοσης και λειτουργίας<br />

αποδοτικότητας, ανάλογα με τη δραστηριότητα<br />

του χρήστη, για τη μέγιστη διάρκεια<br />

ζωής της μπαταρίας. Έτσι, το smartwatch<br />

μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία συνεχής<br />

χρήσης έως και δύο εβδομάδες.<br />

ΕΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <strong>WIND</strong> ΚΑΙ<br />

24


ΚΟΜΟ ΚΑΙ P S!<br />

H 1.39 ιντσών 454x454 AMOLED οθόνη<br />

υψηλής ανάλυσης παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες<br />

και τις ειδοποιήσεις στον καρπό. Το<br />

έξυπνο πλαίσιο του smartwatch ενσωματώνει<br />

ένα σχέδιο διπλής κεφαλής με ανοξείδωτο<br />

ατσάλι και κεραμικά στεφάνια, και περιβάλλεται<br />

από μια επίστρωση ανθρακούχου διαμαντιού<br />

DLC για να παρέχει στους χρήστες αντοχή<br />

που θα διαρκέσει για δεκαετίες. Το πλαίσιο<br />

των 10,6mm είναι συμβατό με ένα λουρί<br />

σιλικόνης διπλής χρωματικής τεχνολογίας.<br />

ΑΣΥΝΑΩΝΙΣΤΑ AS!<br />

Το smartwatch της Huawei μπορεί να αξιοποιήσει<br />

ταυτόχρονα το GPS, το GLONASS<br />

και το GALILEO, τρία από τα μεγαλύτερα<br />

δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης,<br />

για μέγιστη ακρίβεια. Το Huawei Watch GT,<br />

επιπλέον, απαντά στις ανάγκες των ενεργών<br />

χρηστών. Με βάση την εξελιγμένη λειτουργία<br />

εντοπισμού θέσης, το Huawei Watch GT<br />

υποστηρίζει, επίσης, την παρακολούθηση και<br />

καταγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων όλων<br />

των ειδών. Συνεργαζόμενη με επαγγελματικούς<br />

αθλητικούς οργανισμούς, η Huawei<br />

δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης μιας<br />

σειράς από αθλήματα, συμπεριλαμβανομένων<br />

εσωτερικών ασκήσεων,<br />

υπαίθριου τρεξίματος,<br />

ορειβασίας, ποδηλασίας<br />

και κολύμβησης σε<br />

ανοιχτή θάλασσα. Αναλύοντας<br />

την καρδιακή συχνότητα<br />

των χρηστών με<br />

επιστημονικές μεθόδους,<br />

αυτή η λειτουργία επιτρέπει<br />

στους χρήστες να<br />

γυμνάζονται με ασφάλεια,<br />

προστατεύοντας παράλληλα<br />

την υγεία τους.<br />

LISTEN(S) TO YOUR HEART!<br />

Η τεχνολογία παρακολούθησης της καρδιακής<br />

συχνότητας TruSeen 3.0,ανιχνεύει την<br />

καρδιακή συχνότητα σε κατάσταση δράσης<br />

και ανάπαυσης. Συνδυάζοντας τον καινοτόμο<br />

σχεδιασμό των οπτικών και hardware PPG και<br />

τους αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης, η<br />

λειτουργία μπορεί να παρακολουθεί την καρδιακή<br />

συχνότητα των χρηστών σε πραγματικό<br />

χρόνο με μεγάλη ακρίβεια.<br />

ΚΟΡΥΑΙΑ ΛΥΣΗ!<br />

Εάν αναζητάτε ένα smartwatch γεννημένο για<br />

τα δύσκολα, το οποίο προσφέρει maximum<br />

δυνατότητες, αναμφίβολα το Huawei Watch GT<br />

θα σας αποζημιώσει και με το παραπάνω!<br />

ei <br />

+ Body Fat Scale<br />

179€<br />

προσφορά ισχύει µέχρι εξάντλησης των αποθεµάτων<br />

ΚΑΝΕ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΤΟ A A<br />

25


ΡΑ<br />

SENSIMILIA<br />

D <br />

BEATNIKS<br />

Τ ΤΑ<br />

BEATNIKS<br />

ΤΤ , ΑΡΑ<br />

Η Νέα Ορλεάνη των ει και αναπνέει,<br />

σε αυτό το σοπερ ατμοσφαιρικό μπαράκι<br />

που μας χαρει αγμένες μουσικές που<br />

προέρχονται από τη o oll και τον<br />

θαυμαστό κόσμο των ble<br />

SABIR<br />

ΑΤΑ , ΤΑΡ<br />

Με ατμόσφαιρα που θυμει αιγαιοπελαγτικο<br />

νησ σε μια άκρως υπέροχη αυλή,<br />

το Sbi που βρσκεται στο Μεταουργεο<br />

εναι το κατάλληλο στέκι για εσένα<br />

και την φοιτητόπαρέα σου Με χαμηλές<br />

τιμές, κατάλληλες για την τσέπη κάθε<br />

φοιτητή, ωραους μεέες και εχωριστές<br />

συνταγές εναι βέβαιο ότι θα το τιμήσεις<br />

εόντως<br />

ΡΑΚΟΥΜΕΛ<br />

Α , ΑΡΑ<br />

Δεν υπάρχει τποτα καλτερο από την<br />

εκλεκτή κρητική κουνα! Το μενο στο<br />

Ρακουμέλ εναι… εμπειρα, καθς<br />

26


οιτητική ωή ε σημανει μόνο το να οεεις άπειρες ρες<br />

πάνω από ένα βιβλο, αλλά θα υπάρχουν και αρκετές στιγμές<br />

χαλάρωσης! Ειικά εάν πέρασες στην Αθήνα, αναμφβολα θα βρεις<br />

πολλά στέκια για να συητήσεις τα ρμενα στη σχολή σου,<br />

αλλά και για να κάνεις το απαρατητο oilii Τσέκαρε<br />

τα μαγαιά που ακολουθον και θα μας θυμηθες…<br />

ΤΑ ΑΤΡΑ<br />

SABIR<br />

φοιτητικά στέκια της Αθήνας!<br />

Ολυμπου Το Ποτάμι προσφέρει τα πάντα<br />

και κυρως απευθνεται τόσο σε εκενους<br />

που θέλουν λγη ηρεμα για να μελετήσουν,<br />

αλλά και σε εκενους που θέλουν<br />

να συναντήσουν την παρέα στερα από<br />

μια κουραστική μέρα στο αμφιθέατρο της<br />

σχολής τους<br />

περιλαμβάνει τα πιο αυθεντικά κρητικά<br />

πιάτα και τα πιο ημοφιλή κρητικά επι-<br />

όρπια Μάλιστα, με τη συνοεα ρακής<br />

από την άκρο Σητεας, ρακόμελο που ευφρανει<br />

την υχή και γιατρεει το συνάχι,<br />

ματουράνα και κταμο από το οροπέιο<br />

Λασιθου, εμαστε σχεόν βέβαιοι ότι θα<br />

το τιμήσεις άπειρες φορές!<br />

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ<br />

Ρ , Α<br />

Πάντειος, αλλά και πολλές ακόμη πανεπιστημιακές<br />

σχολές εναι γνωστό ότι νουν<br />

ήφο εμπιστοσνης στο γραφικό<br />

Κουκάκι να από τα πιο γραφικά μαγαιά<br />

της περιοχής εναι Το Ποτάμι, το οποο<br />

βρσκεται στο τέλος του πεόρομου της<br />

SENSIMILIA<br />

ΑΤΑ , ΑΡ<br />

Το Semimili στην Πανόρμου εναι ιανικό<br />

για χορό και φλερτ, προσφέροντας μια<br />

χαλαρή και εαιρετικά o ατμόσφαιρα<br />

Με ei πινελιές στο o και μαρη,<br />

eeol και o μουσική στα ηχεα<br />

και υνατά αφιερματα κάθε Δευτέρα ροκ<br />

αφιερματα, αναμφβολα το Seimili<br />

θέτει σοβαρή υποηφιότητα για να γνει το<br />

αγαπημένο σου στέκι!<br />

A<br />

ΡΡ ΑΤ 5, Α Α<br />

Κοντά στην πανεπιστημιοπολη του ωγράφου,<br />

το ole ανήκει στα llime<br />

li φοιτητικά στέκια κι όχι μόνο<br />

της περιοχής νας μοναικός χρος για<br />

καφέ ή για ποτό, με ele πινελιές στη<br />

ιακόσμηση του που ιακρνεται για τον<br />

εχωριστό χαρακτήρα και το χουχουλιάρικο<br />

περιβάλλον Απλς… m!<br />

27


Aπό τη στιγμή που θα αποφασσεις να μπεις στο<br />

τριπάκι της φοιτητικής ωής, αποκτάς πρτη επαφή και<br />

με έναν άλλον κόσμο, αυτόν της… κουνας Και επειή<br />

το oo κοστει και σου προσθέτει κιλά, για<br />

αυτό και σου έχουμε συγκεντρσει ιανικά βιβλα<br />

μαγειρικής για πρωτάρηες όπως οι φοιτητές<br />

ΤΑ ΑΤΡΑ<br />

Α ΑΡ<br />

για φοιτητές!<br />

28


Α Α ΑΑ Τ Α Α<br />

Τάσος Αντωνίου<br />

Από πρωτότυπα σάντουιτς µέχρι το αγαπηµένο παστίτσιο της<br />

µαµάς σε fast forward, κάθε συνταγή του βιβλίου είναι επιλεγµένη<br />

για αρχάριους µάγειρες που αγαπάνε το καλό φαγητό.<br />

Κι επειδή κρατάς στα χέρια σου το πιο high tech βιβλίο µαγειρικής,<br />

κατέβασε τη δωρεάν εφαρµογή του Μαµά Πεινάω στο<br />

smartphone σου, σκάναρε το QR code που θα βρεις σε κάθε<br />

συνταγή και αυτόµατα η λίστα του σουπερ µάρκετ βρίσκεται στο<br />

κινητό σου!<br />

Τ Α<br />

Ντίνα Νικολάου<br />

Με αναλυτικές οδηγίες για την οργάνωση της κουζίνας ενός<br />

νέου σπιτιού ή µιας εργένικης κουζίνας, συµβουλές για την<br />

ταξινόµηση των τροφίµων στο ψυγείο, για την αξιοποίηση της<br />

κατάψυξης, καθώς και έξυπνους τρόπους για τα ψώνια στη<br />

λαϊκή αγορά. Οι συνταγές είναι χωρισµένες σε 14 κατηγορίες.<br />

Σε κάθε µία από τις 115 συνταγές υπάρχουν επιπλέον<br />

συµβουλές, µικρά tips και επεξηγήσεις που θα βοηθήσουν<br />

ακόµα και κάποιον που δεν έχει µαγειρέψει ποτέ!<br />

5ΤΑ ΑΤΑ<br />

Jamie Oliver<br />

Ο διάσηµος Σεφ, Jamie Oliver, που όλοι έχουµε γνωρίσει µέσω<br />

των µοναδικών εκποµπών του, σε βοηθάει µέσω ενός βιβλίου<br />

µαγειρικής που µπορεί να γίνει εύκολα ο καλύτερος οδηγός σου<br />

στην κουζίνα! Και για όσους δεν πείθονται, ναι όντως κατορθώνει<br />

να µαγειρεύει τέλεια γεύµατα µέσα σε 15 λεπτά, ότι πρέπει<br />

δηλαδή για εκείνους που βιάζονται και νιώθουν τον χρόνο να<br />

τους πιέζει συνεχώς!<br />

ΤΤ Α Τ Α<br />

Βίκυ Σμυρλή/Εκδόσεις Μέλινο<br />

Το συγκεκριµένο βιβλίο τα λέει όλα µε τον τίτλο του: Μαγειρεύοντας,<br />

εξοικονοµείς χρήµατα, αποκτάς ζηλευτή αυτονοµία<br />

και δηµιουργείς απολαυστικά πιάτα. Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο<br />

θα µάθεις τα µυστικά της κουζίνας και θα µπορέσεις -µε αγνά<br />

υλικά, λίγα σκεύη, φαντασία και µεράκι- σε ελάχιστο χρόνο και<br />

µε ελάχιστο κόπο να γίνεις από φοιτητής στην κουζίνα, ένας<br />

ευφάνταστος δηµιουργός απολαύσεων.<br />

Καλή Σταδιοδρομία & Βon Appétit!<br />

29


ΤΑ ΠΙΟ «MUST» APPS<br />

Δες μια σειρά από χρήσιμες mobile εφαρμογές,<br />

που θα σε βοηθήσουν στην καθημερινότητα σου ως φοιτητής<br />

και θα σε βγάλουν… ασπροπρόσωπο!<br />

POCKET<br />

Πρόσθεσε στο...<br />

«τσεπάκι» κάθε<br />

ιστοσελίδα, σύνδεσμο,<br />

κείμενο,<br />

αρχείο ή απλά μια ιδέα. Η εφαρμογή Pocket λειτουργεί τόσο στο<br />

κινητό όσο και στο Η/Υ, αποθηκεύοντας πληροφορίες από τον<br />

browser για να είναι άμεσα προσβάσιμες!<br />

WIKIPEDIA<br />

Έχεις αμφιβολίες για την απάντηση<br />

που επέλεξες στο τελευταίο διαγώνισμα;<br />

Ρίξε μια ματιά στα εκατομμύρια<br />

όγκου δεδομένων της Wikipedia και<br />

είναι βέβαιο ότι θα βρεις την απάντηση<br />

στο κινητό σου σε χρόνο dt.<br />

GOOGLE DRIVE<br />

Το Google Drive είναι μία εφαρμογή<br />

– υπηρεσία cloud s<strong>to</strong>rage που<br />

σου επιτρέπει να ανεβάσεις και να<br />

μοιραστείς αρχεία από οπουδήποτε<br />

κι εάν βρίσκεσαι (ιδανική για την<br />

ανταλλαγή σημειώσεων). Αποκτάς<br />

5GB δωρεάν αποθηκευτικό χώρο (από<br />

κινητό ή από υπολογιστή), ενώ εάν<br />

το επιθυμείς μπορείς να αγοράσεις<br />

ακόμη περισσότερο χώρο.<br />

OASA TELEMATICS<br />

Έχεις εργαστήρια στην άλλη άκρη της πόλης, αλλά έχεις<br />

αργήσει γιατί το «φοιτητικό» meeting τράβηξε λιγάκι...<br />

παραπάνω; Υπάρχει λύση για σένα που θες να βρεις έναν<br />

τρόπο για να κινηθείς καλύτερα μέσα στην πόλη και ακούει<br />

στο όνομα OASA Telematics. Πρόσφατα, ο Οργανισμός Αστικών<br />

Συγκοινωνιών Αθηνών κυκλοφόρησε τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεσαι<br />

real-time για τη θέση, την άφιξη και την αναχώρηση του κάθε λεωφορείου.<br />

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ <strong>WIND</strong> ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΜΕ<br />

ΤΑ APPS ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΙΑ ΣΟΥ!<br />

30


wind.gr<br />

s

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!