18.08.2023 Views

Lets rock

LET'S ROCK by Nikolaj Jacobsen Red Press, 2023

LET'S ROCK
by Nikolaj Jacobsen

Red Press, 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2


LET’S ROCK<br />

NIKOLAJ JACOBSEN<br />

3


LET’S ROCK<br />

BY NIKOLAJ JACOBSEN<br />

ISBN: 978-87-94003-14-8<br />

RED PRESS<br />

2023<br />

Printed in Copenhagen<br />

All rights reserved by the artist.<br />

4


“Nightclubbing we’re nightclubbing<br />

We’re walking through town<br />

Nightclubbing we’re nightclubbing<br />

We walk like a ghost”<br />

-Iggy Pop.<br />

5


København er ofte et samtaleemne på grund<br />

af sine maleriske kanaler, sin historiske<br />

arkitektur... fordi det er hjemstedet for<br />

de eventyr, der jager vores drømme, og<br />

fordi det er den første by i verden, der har<br />

legaliseret homoseksuelle ægteskaber. Men<br />

nedenunder ligger en grum og pulserende<br />

undergrundsscene med høj musik og endnu<br />

stærkere følelser, som Nikolaj Jacobsen<br />

dygtigt har fanget som polaroid-lignende<br />

øjeblikke, der er indgroet i vores hukommelse.<br />

Kom tættere på. Her er en verden, hvor<br />

følelserne går højt, musikken er højlydt, og<br />

drinksene flyder frit. Det er den verden, der er<br />

indfanget i “Let’s Rock”, som tager dig med<br />

på en rejse gennem de mindre omtalte, men<br />

mere interessante hjørner af den danske<br />

hovedstad.<br />

Fra den rå energi fra undergrunds punk- og<br />

<strong>rock</strong>shows til det fulde kammeratskab og de<br />

stille øjeblikke på dine yndlingsvandhuller, er<br />

“Let’s Rock” en hyldest til oprørets ånd og<br />

nattens spænding.<br />

Skal vi?<br />

Madam Neverstop.<br />

6


Copenhagen is often a topic of conversation<br />

for its picturesque canals, historic<br />

architecture... for being the homeplace of<br />

the fairy tales that hunt our dreams, and the<br />

first city in the world which legalized gay<br />

marriage. But underneath it lies a gritty and<br />

vibrant underground scene, of loud music<br />

and even louder emotions, all of which Nikolaj<br />

Jacobsen has skilfully captured as polaroidlike<br />

moments ingrained in our memory.<br />

Come closer. Here’s a world where emotions<br />

run high, the music is loud and drinks flow<br />

freely. This is the world captured in “Let’s<br />

Rock”, which takes you along on a journey<br />

through the less spoken of, yet more<br />

interesting corners of the Danish capital.<br />

From the raw energy of underground<br />

punk and <strong>rock</strong> shows to the boozy<br />

camaraderie and moments of stillness in<br />

your favorite watering holes, “Let’s Rock”<br />

is a celebration of the spirit of rebellion...<br />

and the thrill of the night.<br />

Shall we?<br />

Madam Neverstop.<br />

7


CLOSING TIME<br />

8


9


BARFLY<br />

10


11


BARFLY II<br />

12


13


LET’S ROCK<br />

14


15


SELF-PORTRAIT<br />

16


17


THESE ARE MY FRIENDS<br />

18


19


TUESDAY AFTERNOON<br />

20


21


TUESDAY AFTERNOON II<br />

22


23


THE BLUE ROOM<br />

24


25


THE TWILIGHT HOUR<br />

26


27


THE TWILIGHT HOUR II<br />

28


29


SELF-PORTRAIT II<br />

30


31


LET’S ROCK II<br />

32


33


DAMN RIGHT I GOT THE BLUES<br />

34


35


THE RED DOOR<br />

36


37


BARFLY III<br />

38


39


THE JACKET<br />

40


41


SELF-PORTRAIT III<br />

42


43


SUCK A BUG<br />

44


45


SUCK A BUG II<br />

46


47


SUNDAY MORNING<br />

48


49


SUNDAY MORNING II<br />

50


51


SELF-PORTRAIT IV<br />

52


53


GHOST TOWN<br />

54


55


TWINS AND A CIGARETTE<br />

56


57


THE PURSUIT OF HAPPINESS<br />

58


59


I FLOAT ALONE<br />

60


61


COULDN’T STAND THE WEATHER<br />

62


63


HELLO, SPACEBOY!<br />

64


65


HELLO, SPACEBOY! II<br />

66


67


HELLO, SPACEKIDS!<br />

68


69


SELF-PORTRAIT V<br />

70


71


THE GHOST NEXT DOOR<br />

72


73


THESE ARE MY FRIENDS II<br />

74


75


WE ROLL TOGETHER<br />

76


77


WE ROLL TOGETHER II<br />

78


79


SELF-PORTRAIT VI<br />

80


81


WHERE ARE WE GONNA GO TONIGHT?<br />

82


83


BARFLY IV<br />

84


85


BARFLY V<br />

86


87


THESE ARE MY FRIENDS III<br />

88


89


SUNDAY<br />

90


91


BARFLY VI<br />

92


93


DAMN RIGHT, I GOT THE BLUES II<br />

94


95


SELF-PORTRAIT VII<br />

96


97


NIGHTCLUBBING<br />

98


99


THIS IS OUR NIGHT<br />

100


101


THIS IS OUR NIGHT II<br />

102


103


SELF-PORTRAIT VIII<br />

104


105


EVERYTHING’S GONNA BE ALRIGHT<br />

106


107


108


109

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!