03.09.2023 Views

Casino Life Business Magazine 163

Casino Life Business Magazine 163

Casino Life Business Magazine 163

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No. 163 august / august 2023 www.casino-magazine.ro Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

17

ani

years

Pre]: 74,90 LEI

The Only Romanian

Gambling Magazine

Awarded!


POKER / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 1

www.casino-magazine.ro

Ora Exactă în Gambling

- ediția a 10a -

OExG10

6 Septembrie 2023

redactie@casino-magazine.ro


Best Magazine in the Gambling

Industry - Bucharest, Romania 2020

Media partner of the year -

Sofia, Bulgaria 2019

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2017

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2016

“Best Industry Publication”

nomination at the

International Gaming Awards -

London, UK 2011 & 2012


4

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

Bun venit în lumea incitantă a inovației în

jocurile de noroc, o industrie ce nu

doarme niciodată! / Welcome to the

exciting world of gambling innovation,

an industry that never sleeps!

Ora Exactă în Gambling a ajuns

la ediția cu numărul 10 / Ora Exactă în

Gambling has reached its 10th edition

8 miliarde de oameni pe Pământ și doar 21

de milioane de Bitcoini. Cum arată viitorul? /

8 billion people on Earth and only 21 million

Bitcoins. What does the future look like?

Proiecte de lege care propun închiderea

jocurilor de noroc tradiționale din România

/ Bills proposing the closure of traditional

gambling in Romania

Exact Time in Gambling / Serbia

revine în actualitate cu ediția a 2a /

Exact Time in Gambling / Serbia

currently returns with the 2nd edition

Ovidiu Iosif, Asociația Joc Responsabil: „Ne

vom transforma într-un centru de excelență

privind metode de tratament. Punem tot mai

mult accent pe prevenție și educație”

The white paper - Propuneri privind

actualizarea legislației jocurilor de

noroc din Marea Britanie (II) / The white

paper - Proposals to update

UK gambling legislation (II)

Sezonul evenimentelor

la Palace Casino București /

Season of events at

Palace Casino Bucharest

10

16

20

22

28

34

40

46

48

50

54

56

60

66

70

74

Nu mai ai mult de așteptat.

TotoGaming vine în România /

The Waiting is Almost Over.

TotoGaming in Romania

Ce le place jucătorilor din diferite țări?

Experții Slotegrator își împărtășesc viziunea /

What do players from different countries like?

Slotegrator experts share their vision

Programul World Series of Poker

Europe 2023 a fost Anunțat /

2023 World Series of Poker

Europe Schedule Announced

City of Dreams Mediterranean sărbătorește

Marea Deschidere / City of Dreams

Mediterranean celebrates Grand Opening

Succesul guvernului danez privind dependența

de jocuri de noroc / Danish government’s

success with gambling addiction

Barcelona va găzdui ICE începând cu 2025 /

Barcelona to host ICE beginning with 2025

FORMULA 1

Importanța stimei de sine /

The importance of self-esteem


Contact:

Kiosk Solutions

+40 753 999 918

florentina.ispas@easypaysystem.ro

13 years

experienced

manufacturer with

global presence,

leader in

self-service kiosks

production and

sales in local

market.

www.easypaysystem.ro Bucharest, 3rd District, Theodor Pallady 287


6

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

CASINO MAGAZINE Nr. 163

august 2023

Best Magazine in the

Gambling Industry

- Bucharest,

Romania 2020

Media partner of the year

- Sofia, Bulgaria 2019

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică,

fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare

a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele

din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2017

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2016

“Best Industry

Publication”

nomination at the

International Gaming

Awards - London,

UK 2011 & 2012

Media Project Manager

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Editor-in-chief

Mihnea Paul Popescu-Grisogono

mihnea.popescu@topengineering.ro

Senior Art Directing

Ionu] Nedelcu

Senior Editors

K.Sino, Poker Player, Laura Camelia,

Andra Adam (andra.adam@

casino-magazine.ro), Roxana Ene

(roxana.ene@ casino-magazine.ro)

Translator

Iris Popescu, Dorina Oprea

Photo

Iris Popescu, PhotoNXT,

Sabin Mali[evschi, Adrian Stoicoviciu,

Advertising

redactie@casino-magazine.ro

Printed by Everest

Published by

IRIS MULTIMEDIA

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Tel.: +40 744 428 866

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Publicatia

auditata

ISSN: 1843-3316

www.casino-magazine.ro


contact@fedbet.ro


www.casino-magazine.ro

Casino Life & Business Magazine

POARTA CĂTRE

INDUSTRIA

JOCURILOR DE

NOROC


EDITORIAL / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

9

Unirea

da ˘ putere!

Union gives

strength!

by K. Sino

Iată că ceasul al 12-lea a sunat și

operatorii mici și mijlocii au început să se

prindă că dacă se unesc pot rezista mai bine.

Au început să lase orgoliile, să lase fițele

și aerele și vor să se unească în entități mai

mari ca să facă față taxelor.

Nimic rău în asta, dar drumul e lung și

lipsa de exercițiu social va face, oricum

victime.

Totuși, simplu fapt că s-au gândit să se

coaguleze în entități mai mari este un mare

pas înainte.

Poate vor avea curajul să-l și facă!

Now the 12th hour has rung and small

and medium operators have started to realize

that if they unite they can resist better.

They have begun to drop their pride, to

drop their pretenses and dreams, and want

to unite in larger entities to go over the taxes.

Nothing wrong with that, but the road is

long and the lack of social exercise will take

its toll anyway.

However, the mere fact that they have

considered coagulating into larger entities

is a big step forward.

Maybe they will have the courage to do it!

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


10 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

Bun venit în lumea incitantă a

inovației în jocurile de noroc, o

industrie ce nu doarme niciodată!

By Laura Camelia

Radu Părăle[te

Cosmin Murzea

Mihai Mavromalide

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 11

Bun venit în lumea incitantă a inovației în jocurile de

noroc, unde tehnologia se întâlnește cu divertismentul și

posibilitățile sunt nelimitate! Vom încerca să pătrundem

o parte dintre secretele și tehnologiile revoluționare

dezvoltate de Cyberteam Solutions, un pionier în

industria jocurilor de noroc.

Prin intermediul minților

vizionare ale celor trei parteneri,

Cosmin Murzea, Radu

Părălește și Mihai Mavromalide,

vom obține o perspectivă direc

tă asu pra inspirațiilor și

mo ti va ții lor din spatele produ

se lor inovatoare ale Cyberteam

Solutions și vom descoperi

poveștile, strategiile și

tehnologiile care le-au adus

recunoaștere și au stabilit noi

referințe în lumea jocurilor de

noroc. De la nașterea soluțiilor

lor de analiză a datelor și până la

dezvoltarea aplicațiilor mobile

pentru programele de fidelizare,

verificarea KYC și managementul

mijloacelor de joc, devotamentul

lor pentru excelență

și pasiunea pentru depășirea

limitelor sunt remarcabile. Prin

integrarea perfectă a tehnologiei

de vârf, analiza datelor și

aplicațiile mobile, Cyberteam

Solutions a valorificat puterea

inovației pentru a îmbunătăți

experiența generală în domeniul

jocurilor de noroc. De la

colectarea de informații valoroase

într-un cadru total legal,

la revoluționarea produselor de

loializare jackpot, promoțiilor

happy hour și a programelor de

Welcome to the exciting world of gambling innovation,

where technology meets entertainment and the

possibilities are endless! We will try to penetrate

some of the secrets and revolutionary technologies

developed by Cyberteam Solutions, a pioneer in the

gambling industry.

Through the visionary

minds of the three partners,

Cosmin Murzea, Radu Părălește

and Mihai Mavromalide, we

will gain a direct insight into

the inspirations and motivations

behind Cyberteam

Solutions’ innovative products

and discover the stories,

strategies and technologies

that have brought them recognition

and set new benchmarks

in the world of gambling.

From the birth of their

data analytics solutions to the

development of mobile applications

for loyalty programs,

KYC verification and asset

management, their dedication

to excellence and passion for

pushing boundaries is remarkable.

By seamlessly integrating

cutting-edge technology, data

analytics and mobile applications,

Cyberteam Solutions

has harnessed the power of

innovation to improve the

overall gambling experience.

From collecting valuable information

in a completely legal

framework, to revolutionizing

jackpot loyalty products, happy

hour promotions and loyalty

programs, their products are

Welcome to the exciting world

of gambling innovation,

an industry that never sleeps!

www.casino-magazine.ro


12 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

Cosmin Murzea Radu Părăle[te Mihai Mavromalide

➤ Can you tell us more

about how Cyberteam

Solutions products collect

information from slot

machines and enable

analytical reporting?

Mihai: Designed and defidelizare,

produsele lor transformă

esența însăși a peisajului

jocurilor de noroc.

➤ Bine ați venit la această

ediție specială a revistei

noastre, dedicată Gambling-ului.

Profităm de ocazie

și explorăm produsele

inovatoare pe care le-ați

dezvoltat, combinând

hardware-ul, software-ul

și aplicațiile mobile pentru

a oferi experiențe de neegalat

atât pentru jucători,

cât și pentru operatori.

Pentru început, care este

viziunea Cyberteam Solutions

și cu ce este diferită

abordarea voastră?

Cosmin: În primul rând, aș

dori să îmi exprim entuziasmul

față de oportunitatea de a ne

împărtăși povestea. Însuși acest

articol este o recunoaștere a

muncii noastre.

Misiunea noastră, la

Cyberteam Solutions, este de a

aduce tehnologie revoluționară

în industria de jocuri de noroc.

Ne-am aplecat cu celeritate

asupra acestei industrii și am

încercat, printr-o abordare de

ansamblu și un studiu profund

a ceea ce s-a făcut până acum,

să creăm atât o experiență nouă

și mai incitantă pentru jucător,

cât și opțiuni de optimizare și

îmbunătațire pentru operator.

Viziunea noastră include atât

sisteme de loializare pentru

jucători dar mai ales un sistem

integrat pentru partenerii

noștri, operatorii cărora le oferim

o platformă dedicată pentru

management de slot machine,

sisteme de card virtual, setări

multiple pe jackpot / happy

hour, tombole recurente dar

și un sistem dedicat pentru securitatea

datelor, anti-fraudă,

alerte în timp real și adaptare

rapidă la schimbările legislative.

Am dezvoltat o gamă de

produse inovatoare care combină

cu succes hardware-ul și

software-ul pentru a colecta

date valoroase de la aparatele

de tip slot machine și pentru

a furniza rapoarte analitice

cuprinzătoare, revoluționând

aspecte cheie precum jackpoturile,

sistemul de tournament,

promoțiile de happy hour, tombolele

și alte produse de loializare.

➤ Ne puteți spune mai multe

transforming the very essence

of the gambling landscape.

➤ Welcome to this special

edition of our Gambling

magazine. We’re taking

this opportunity to

explore the innovative

products you’ve

developed, combining

hardware, software and

mobile apps to deliver

unparalleled experiences

for players and operators

alike. To begin with, what

is Cyberteam Solutions’

vision and how is your

approach different?

Cosmin: First, I would like

to express my excitement for

the opportunity to share our

story. This article itself is an

acknowledgment of our work.

Our mission at Cyberteam

Solutions is to bring revolutionary

technology to the gaming

industry. We quickly bent

over this industry and tried,

through an overall approach

and a deep study of what has

been done so far, to create both

a new and more exciting experience

for the player, as well as

options for optimization and

improvement for the operator.

Our vision includes both

loyalty systems for players but

especially an integrated system

for our partners, the operators

to whom we offer a dedicated

platform for slot machine management,

virtual card systems,

multiple jackpot / happy hour

settings, recurring raffles but

also a dedicated system for

data security, anti-fraud, realtime

alerts and rapid adaptation

to legislative changes.

We have developed a range

of innovative products that

successfully combine hardware

and software to collect

valuable data from slot machines

and provide comprehensive

analytical reports,

revolutionizing key aspects

such as jackpots, tournament

system, happy hour promotions,

raffles and other loyalty

products.

www.casino-magazine.ro


VIP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

13

despre cum produsele

Cyberteam Solutions

colectează informații de la

aparatele de slot și permit

realizarea de rapoarte

analitice?

Mihai: Proiectat și dezvoltat

de echipa noastră folosind

tehnologii de ultimă

generație, modulul CyberSMIB

folosește un procesor de top,

care suportă actualizare firmware

de la distanță precum și

comunicații securizate și criptate.

Avantajul acestui modul

este că poate comunica cu

serverul folosind atât cablul

de rețea cât și tehnologia WiFi,

oferind astfel flexibilitate operatorilor

de jocuri de noroc. Prin

integrarea modulului RTC și

a unui slot microSD, modulul

SMIB are posibilitatea să stocheze

toate evenimentele de

pe aparat în situația întreruperii

comunicării cu serverul,

transmițându-le în momentul

restabilirii conexiunii.

Soluția noastră hardware de

top, CyberSMIB, se integrează

cu aparatele de slot pentru a

colecta date în timp real. Aceste

date sunt apoi procesate de

software-ul nostru avansat, care

generează rapoarte analitice

cuprinzătoare. Aceste rapoarte

oferă informații detaliate

despre preferințele jucătorilor,

popularitatea jocurilor și alte

date vitale care ajută operatorii

să-și optimizeze operațiunile și

să creeze experiențe personalizate

pentru jucătorii lor.

➤ Foarte interesant! Acum,

să vorbim despre lumea

fascinantă a jackpot-urilor

și a promoțiilor de happy

hour. Cum îmbunătățește

platforma voastră aceste

aspecte ale experienței de

jocuri de noroc?

Radu: Platforma noastră

oferă operatorilor un set de

instrumente inovative pentru

gestionarea și personalizarea

produselor de loializare (jackpot-urilor,

happy hour, tombola,

tournament, cashback și altele).

Cu ajutorul software-ului

nostru, operatorii au flexibilitatea

de a defini diverse setări

pentru jackpot-uri, valoarea

premiilor și diverse criterii de

eligibilitate. Aceasta oferind posibilitatea

de a crea experiențe

captivante și dinamice pentru

jucători, crescând astfel emoția

și potențialele câștiguri.

În ceea ce privește promoțiile

de happy hour, platforma

noastră oferă o gamă largă de

setări pentru a răspunde nevoilor

unice ale fiecărui operator.

Operatorii pot defini intervale

de timp specifice, jocuri

eligibile, structuri de bonus

și recompense promoționale,

permițându-le să creeze experiențe

captivante care mențin

jucătorii implicați și determină

revenirea acestora.

Sistemul CyberJackpot

per mi te personalizarea jackpot-urilor

de tip Progresiv sau

Mystery, jackpot-urilor naționa

le, Jackpot-Day și Happy

hour, adaptându-le în funcție

de strategiile de marketing ale

operatorului sau preferințele

specifice ale jucătorilor. Această

personalizare asigură o implicare

și o motivație constantă

a jucătorilor de a continua să

joace.

În plus, sistemul oferă opera

torilor posibilitatea de a modifica

și personaliza cu ușurință

grafica și animațiile asociate

jackpot-urilor.

Am acordat, de asemenea,

o atenție specială modulului de

Tombolă din cadrul sistemului

CyberLoyalty. Acest modul

veloped by our team using

state-of-the-art technologies,

the CyberSMIB module uses

a top-of-the-line processor

that supports remote firmware

update as well as secure and

encrypted communications.

The advantage of this module

is that it can communicate

with the server using both

network cable and WiFi technology,

thus providing flexibility

to gambling operators.

By integrating the RTC module

and a microSD slot, the SMIB

module is able to store all the

events on the device in the

event of communication with

the server being interrupted,

transmitting them when the

connection is restored.

Our leading hardware solution,

CyberSMIB, integrates

with slot machines to collect

real-time data. This data is

then processed by our advanced

software, which generates

comprehensive analytical

reports. These reports provide

detailed information about

player preferences, game

popularity and other vital data

that help operators optimize

their operations and create

personalized experiences for

their players.

➤ Interesting! Now let’s

talk about the fascinating

world of jackpots and

happy hour promotions.

Mihai Mavromalide

How does your platform

improve these aspects of

the gambling experience?

Radu: Our platform offers

operators a set of innovative

tools for managing and customizing

loyalty products

(jackpots, happy hour, raffle,

tournament, cash back and

others). With our software,

ope rators have the flexibility to

define various jackpot settings,

prize amounts and various eligibility

criteria. This provides

the opportunity to create immersive

and dynamic experiences

for players, thereby

increasing excitement and

potential winnings.

When it comes to happy

hour promotions, our platform

offers a wide range of settings

to meet the unique needs of

each operator. Operators can

define specific time frames,

eligible games, bonus structures

and promotional rewards,

allowing them to create

engaging experiences that

keep players engaged and keep

them coming back.

The CyberJackpot system

allows the customization

of Progressive or Mystery

jackpots, national jackpots,

Jackpot-Day and Happy hour,

adapting them according to

the marketing strategies of the

operator or the specific preferences

of the players. This customization

ensures constant

www.casino-magazine.ro


14

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

oferă o serie de opțiuni pentru

tombole și turnee recurente,

setări de periodicitate și filtre

variate. Operatorii pot crea

evenimente de tombolă interesante,

în concordanță cu

strategiile lor de marketing,

îmbunătățind participarea

jucă torilor și generând și mai

mult entuziasm.

➤ Este fascinant să vedem

cum platforma voastră

oferă operatorilor un

control atât de extins

asupra acestor aspecte

importante ale experienței

de jocuri de noroc. Acum,

să ne concentrăm asupra

aplicațiilor mobile pe

care le-ați dezvoltat. Cum

îmbunătățesc acestea

programele de loialitate,

verificarea KYC și gestionarea

operatorilor?

Cosmin: Suita noastră de

aplicații mobile revoluționează

modul în care jucătorii și operatorii

interacționează cu mediul

de jocuri de noroc.

Aplicația CyberApp reprezintă

o abordare revoluționară

a programelor de loialitate în

industria jocurilor de noroc.

Am reinventat conceptul de

loialitate prin introducerea unui

produs care oferă jucătorilor o

experiență cu adevărat unică și

interactivă. Cu interfața sa ușor

de utilizat și disponibilitatea

24/7, CyberApp este conceput

pentru a îmbunătăți implicarea

jucătorilor într-un mod fluent.

Jucătorii pot descărca cu

ușurință CyberApp de pe platforme

populare precum Google

Play sau App Store. Odată

instalată, aceștia pot activa o

sesiune de joc prin scanarea

unui cod QR, ceea ce permite

jucătorului accesul la propriul

infokiosk iar operatorilor le

oferă un player traking complet,

la nivel de tip de aparat, tip de

joc cât și ce produse de loializare

prefera. Acest mod permite

jucătorilor să participe la diverse

programe de loialitate adaptate

în mod special preferințelor și

obiceiurilor lor de joc. Mai mult,

au oportunitatea fascinantă de a

câștiga diferite tipuri de jackpoturi,

adăugând un element de

Cosmin Murzea

excitare experienței lor de joc.

CyberApp depășește limitele

programelor de loialitate. Oferă

jucătorilor acces la propriul infokiosk

personalizat, asigurându-le

transparență completă și

control asupra activităților lor

de joc. Fie că doresc să-și verifice

recompensele de loialitate,

să-și vizualizeze informațiile

financiare sau să descopere

oferte exclusive, CyberApp le

oferă jucătorilor puterea de a

face acest lucru în orice moment,

direct de pe dispozitivele

lor mobile.

Pentru operatori, aplicația

noastră CyberKYC simplifică

procesul de Cunoaște-ți Clientul.

Aceasta permite operatoru

lui să verifice în mod sigur

documente de identificare, asigurând

conformitatea și sporind

măsurile de securitate.

Din perspectiva operatorilor,

CyberAtt optimizează

gestionarea sălilor de joc, oferind

acces în timp real la funcții

operaționale critice. Operatorii

și echipele de management pot

gestiona cu ușurință închiderile

de zi (SVZ) și pot monitoriza

activitățile din locații prin intermediul

interfeței intuitive a

aplicației.

Cu ajutorul CyberReports,

player engagement and motivation

to keep playing.

In addition, the system allows

operators to easily modify

and customize jackpot graphics

and animations.

We have also paid special

attention to the Raffle module

within the CyberLoyalty

system. This module offers a

number of options for recurring

sweepstakes and tournaments,

periodicity settings and

various filters. Operators can

create exciting sweepstakes

events in line with their marketing

strategies, improving

player participation and generating

even more excitement.

➤ It is fascinating to see

how your platform gives

casinos such extensive

control over these important

aspects of the gambling

experience. Now

let’s focus on the mobile

apps you have developed.

How do they improve

loyalty programs, KYC

verification and operator

management?

Cosmin: Our suite of mobile

apps is revolutionizing

the way players and operators

interact with the gambling environment.

CyberApp is a revolutionary

approach to loyalty programs

in the gambling industry. We

reinvented the concept of

loyalty by introducing a product

that offers players a truly

unique and interactive experience.

With its user-friendly

interface and 24/7 availability,

CyberApp is designed to enhance

player engagement in a

fluid manner.

Players can easily download

CyberApp from popular

platforms like Google Play or

App Store. Once installed, they

can activate a game session by

scanning a QR code, which allows

the player access to their

own infokiosk and provides operators

with complete player

tracking, at the level of device

type, game type and which

loyalty products they prefer.

This mode allows players to

participate in various loyalty

programs tailored specifically

to their preferences and gaming

habits. Moreover, they have

the fascinating opportunity to

win different types of jackpots,

adding an element of excitement

to their gambling experience.

CyberApp goes beyond

loya lty programs. It gives

players access to their own

personalized infokiosk, giving

them complete transparency

and control over their gaming

activities. Whether they want

to check their loyalty rewards,

view their financial information

or discover exclusive offers,

CyberApp gives players

the power to do so at any time,

right from their mobile devices.

For operators, our

CyberKYC app simplifies the

Know Your Customer process.

This allows the operator to

securely verify identification

documents, ensuring compliance

and enhancing security

measures.

From the operator’s perspective,

CyberAtt optimizes the

management of gambling halls

by providing real-time access

to critical operational functions.

Operators and management

teams can easily manage

www.casino-magazine.ro


VIP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 15

operatorii au acces în timp

real la date cruciale și control

complet asupra evenimen telor

și operațiunilor financiare.

Această platformă avansată de

raportare permite operatorilor

să ia decizii informate prompt

și eficient.

Prin doar un simplu clic,

operatorii pot accesa o gamă

variată de rapoarte, oferind

in formații valoroase despre

performanțele financiare, analizele

evenimentelor, statisticile

jackpot-urilor, comportamentul

jucătorilor și multe altele.

Aceaste informații permit operatorilor

să obțină o înțelegere

profundă a operațiunilor lor și

să ia decizii bazate pe date pentru

a-și optimiza strategiile de

dezvoltare și optimizare.

Dashboard-ul intuitiv și

ușor de utilizat prezintă datele

într-un mod atractiv și simplificat.

Operatorii pot naviga cu

ușurință prin dashboard, identificând

rapid metrici cheie,

tendințe și modele. Această

interfață eficientă economisește

timp valoros operatorilor, permi

țându-le să gestioneze eficient

operațiunile zilnice și să

răspundă prompt schimbărilor

dinamicelor pieței.

În ansamblu, instrumentul

CyberReports servește ca un

aliat puternic pentru operatori,

furnizându-le informațiile

și instrumentele necesare

pentru a îmbunătăți eficiența

operațională, a stimula creș te rea

veniturilor și a oferi o ex pe riență

de joc excepțională clienților lor.

Radu Părăle[te

➤ Aplicațiile mobile întradevăr

par să acopere

lacuna dintre jucători și

operatori, oferindu-le comoditate

și îmbunătățind

în ansamblu experiența

de jocuri de noroc. Cum

a reacționat industria la

produsele inovatoare

Cyberteam Solutions?

Mihai: Răspunsul a fost incredibil

de pozitiv. Produsele

noastre au obținut recunoaștere

semnificativă în cadrul industriei

pentru capacitățile lor

revoluționare. Operatorii au

adoptat soluțiile noastre, recunoscând

valoarea adusă în luarea

deciziilor pe baza datelor,

îmbunătățirea experiențelor

jucătorilor și eficiența operațională.

Feedback-ul pe care l-am

primit de la operatori și jucători

a fost în mod covârșitor pozitiv,

ceea ce ne motivează și

mai mult să continuăm să ne

depășim limitele în domeniul

inovației.

➤ Este clar că Cyberteam

Solutions se află pe val în

procesul transformării

continue a industriei de

jocuri de noroc cu produse

și soluții inovatoare. Pe

măsură ce încheiem acest

interviu, există ceva pe care

ați dori să-l împărtășiți

cititorilor noștri?

Radu: Am dori să ne ex primăm

recunoștința față de echipa

noastră, care a lucrat neobosit

pentru a aduce aceste inovații

la viață, în această industrie care

nu doarme nicio dată. Suntem

dedicați îmbu nătățirii continue

și vom continua să ne depășim

limitele în industria de jocuri de

noroc. Scopul nostru este de a

crea experiențe memorabile și

plăcute pentru jucători, în timp

ce oferim operatorilor posibilitatea

de a-și gestiona activitățile

mai eficient.

day closures (SVZ) and monitor

site activities through the app’s

intuitive interface.

With CyberReports help,

operators have real-time access

to crucial data and complete

control over financial

events and operations. This

advanced reporting platform

enables operators to make

informed decisions promptly

and efficiently.

With just one click, operators

can access a wide range

of reports, providing valuable

insights into financial performance,

event analytics, jackpot

statistics, player behavior and

more. This information allows

operators to gain a deep

understanding of their operations

and make data-driven

decisions to optimize their

development and optimization

strategies.

The intuitive and easy-touse

dashboard presents data

in an attractive and simplified

way. Operators can easily

navigate the dashboard,

quickly identifying key metrics,

trends and patterns. This efficient

interface saves operator’s

valuable time, allowing them to

efficiently manage daily operations

and respond promptly to

changing market dynamics.

Overall, the CyberReports

tool serves as a powerful ally

for operators, providing them

with the information and tools

they need to improve operational

efficiency, drive revenue

growth, and deliver an exceptional

gambling experience to

their customers.

➤ Mobile apps really seem

to bridge the gap between

players and operators,

offe ring them convenience

and improving the

overall gambling experience.

How has the industry

reacted to Cyberteam

Solutions’ innovative

products?

Mihai: The response was

incredibly positive. Our products

have achieved significant

industry recognition for

their revolutionary capabilities.

Operators have adopted

our solutions, recognizing

the value they bring in datadriven

decision making, improved

player experiences

and operational efficiency.

The feedback we’ve received

from operators and players has

been overwhelmingly positive,

which motivates us even more

to keep pushing the boundaries

of innovation.

➤ It is clear that Cyberteam

Solutions is on the cutting

edge of the ongoing

transformation of the

gambling industry with

innovative products and

solutions. As we wrap up

this interview, is there

anything you’d like to

share with our readers?

Radu: We would like to

express our gratitude to our

team, who has worked tirelessly

to bring these innovations to

life in this industry that never

sleeps. We are dedicated to

continuous improvement and

will continue to push our limits

in the gambling industry. Our

goal is to create memorable

and enjoyable experiences for

players, while empowering operators

to manage their operations

more efficiently.

www.casino-magazine.ro


16 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Ora Exactă în Gambling

a ajuns la ediția cu numărul 10

By Laura Camelia

Ediția 2023 a seminarului cu acces

gratuit, Ora Exactă în Gambling, se va

desfășura la Romexpo în cadrul celei

de a 15a ediții a târgului anual Entertainment

Arena Expo.

Ca de fiecare dată, seminarul cu acces

gratuit Ora Exactă în Gambling, seminar

ce se află anul acesta la cea de a 10a ediție,

își va desfășura lucrările în cea de a doua

zi a târgului tradițional anual al industriei

de gambling din România, Entertainment

Arena Expo.

Sunt invitați să participe la eveniment,

alături de reprezentanți ai autorităților și ai

grisogono

legiuitorului, organizatori, producători, dar

și prestatori de servicii din industria jocurilor

de noroc care își desfășoară activitatea în

țara noastră.

Temele propuse de organizatorul Casino

Life & Business Magazine suscită, deja, un

interes deosebit iar cei care se vor decide să

participe sunt invitați să pună cât mai multe

întrebări.

Programul eveni men tului constă în 60

de minute de discuții, păreri și comentarii

pe teme actuale din industria jocurilor

de noroc autohtonă, tematici dezbătute

liber, împreună cu reprezentanții Oficiului

www.casino-magazine.ro

Național pentru Jocuri de Noroc, dar și cu

reprezentanți ai legiuitorului și ai asociațiilor

profesionale din industrie.

Moderator al evenimentului va fi, ca și la

edițiile precedente, Bogdan Coman, Director

Executiv în cadrul asociației ROMBET.

Parteneri ai evenimentului până la ora

intrării ediției în tipar sunt:

Partener de Aur: asociația ROMBET

Parteneri de Argint: BMM testlabs,

EasyPay System

Partener de Bronz: Smart Games

Organizator: Casino Life & Business

Magazine

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 17

grisogono

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro


18 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Ora Exactă în Gambling

has reached its 10th edition

grisogono

The 2023 edition of the free seminar,

Ora Exactă în Gambling, will be held

at Romexpo as part of the 15th edition

of the annual Entertainment Arena

Expo.

As always, the seminar with free access

Ora Exactă în Gambling, which this year is

in its 10th edition, will carry out its work on

the second day of the traditional annual

fair of the gambling industry in Romania,

Entertainment Arena Expo.

They are invited to participate in the

event, together with representatives of

the authorities and the legislator, organizers,

producers, but also service providers

from the gambling industry that operate

in Romania.

The themes proposed by the organizer

Casino Life & Business Magazine are already

attracting a great deal of interest and

those who decide to participate are invited

to ask as many questions as possible.

The program of the event consists of

60 minutes of discussions, opinions and

comments on current topics in the domestic

gambling industry, topics debated

freely, together with representatives of the

National Office for Gaming, but also with

www.casino-magazine.ro

representatives of the legislator and professional

associations in the industry.

The moderator of the event will be,

as in previous editions, Bogdan Coman,

Executive Director within the ROMBET

association.

Partners of the event until the time the

edition goes to print are:

Gold Partner: ROMBET association

Silver Partner: BMM testlabs,

EasyPay System

Bronze Partner: Smart Games

Organizer: Casino Life & Business

Magazine

www.grisogono.ro20

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digital|

8 miliarde de oameni pe

Pământ și doar 21 de milioane

de Bitcoini. Cum arată viitorul?

By Marius Morra, CEO and Co-founder of TOKERO Crypto Exchange

Continuare

din numărul trecut

Bitcoin și impactul lui mediului

Minarea Bitcoinului este procesul

prin care se creează noi

Bitcoin și se adaugă tranzacții

la registrul public. Minarea

Bitcoinului necesită putere

de calcul, iar această putere

necesită energie. Cantitatea de

energie necesară pentru minarea

Bitcoinului a crescut semnificativ

de la începutul său. În 2020,

consumul global estimat de energie

pentru minarea Bitcoinului

a fost de peste 105 terawatt-ore

(TWh), depășind consumul de

energie al multor țări mici.

Minarea Bitcoinului consumă

mai multă energie decât serviciile

tradiționale de transfer de

bani, cum ar fi cardurile de credit

și sistemele de plată. Aceasta se

datorează cerințelor de verificare

a tuturor tranzacțiilor efectuate

prin intermediul Bitcoinului,

ceea ce necesită o rețea puternică

de calculatoare pentru a rezolva

probleme matematice complexe.

Pe măsură ce numărul de

mineri care concurează pentru

a rezolva aceste probleme și a

obține Bitcoin crește, crește și

energia necesară pentru a alimenta

rețeaua. Marea majoritate

a consumului de energie asociat

cu minarea Bitcoinului provine

din surse nerenovabile, cum ar

fi cărbunele și gazul. Acest lucru

se datorează faptului că aceste

surse sunt mai ieftine și mai

disponibile decât sursele regenerabile,

cum ar fi energia solară

și eoliană. Acest lucru înseamnă

că energia utilizată pentru alimentarea

rețelei contribuie în

mod semnificativ la amprenta

de carbon a planetei.

Pe măsură ce Bitcoinul

devine tot mai adoptat, consumul

de energie asociat cu acesta

va continua să crească. Acest

lucru se datorează faptului că

puterea de calcul necesară pentru

minarea Bitcoinului crește

odată cu rata de adoptare. Acest

lucru înseamnă că impactul me­

Continued

from previous issue

Bitcoin and its environmental

impact

Bitcoin mining is the process

of creating new Bitcoins

and adding transactions to the

public ledger. Mining Bitcoin

requires computing power,

and that power requires

energy. The amount of energy

required to mine Bitcoin has

increased significantly since

its inception. In 2020, the

estimated global energy consumption

for Bitcoin mining

was over 105 terawatt-hours

(TWh), exceeding the energy

consumption of many small

countries.

Bitcoin mining consumes

more energy than traditional

money transfer services such

as credit cards and payment

systems. This is due to the

verification requirements of

all transactions made through

Bitcoin, which requires a powerful

network of computers to

solve complex mathematical

problems. As the number of

miners competing to solve

these problems and obtain

Bitcoin increases, so does the

energy required to power the

network.

The vast majority of

energy consumption associated

with Bitcoin mining

comes from non-renewable

sources such as coal and gas.

This is because these sources

are cheaper and more readily

available than renewable

sources such as solar and

wind power. This means that

the energy used to power the

grid contributes significantly

to the planet’s carbon footprint.

As Bitcoin becomes more

widely adopted, the energy

consumption associated with

it will continue to increase.

This is because the computing

power required mining

Bitcoin increases with the

rate of adoption. This means

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Era Digital| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 21

8 billion people on Earth and

only 21 million Bitcoins. What

does the future look like?

diului al Bitcoinului va deveni

din ce în ce mai grav pe măsură

ce mai mulți oameni îl utilizează.

Impactul mediului al Bitcoinului

nu se limitează doar la

emisiile rezultate din consumul

de energie pentru operațiunile

de minare. Există și o cantitate

mare de deșeuri asociate cu

hardware-ul de minare, cum

ar fi procesoarele și sistemele

de răcire. Aceasta se datorează

faptului că cei mai mulți mineri

își upgradează hardwareul

periodic pentru a-și crește

eficiența. Acest hardware este

uneori abandonat, contribuind

la nivelurile ridicate de deșeuri

electronice din întreaga lume.

Soluții potențiale pentru atenuarea

impactului mediului al

Bitcoinului

Există mai multe soluții

potențiale pentru a atenua impactul

mediului al Bitcoinului.

Una dintre acestea este de a

crea stimulente pentru mineri

să utilizeze surse de energie

regenerabilă, cum ar fi energia

solară și eoliană, în loc de surse

nerenovabile, cum ar fi cărbunele

și gazul. Companii precum

Harby Farms din Australia și

SolarHydro din Serbia au trecut

deja la surse de energie

regenerabilă pentru operațiunile

lor de minare Bitcoin.

În plus, guvernele și companiile

de tehnologie ar putea

stabili reguli și orientări pentru a

stabili obiective și limite privind

consumul de energie asociat cu

minarea Bitcoinului. De exemplu,

guvernul chinez a impus

recent restricții noi cu privire la

cantitatea de energie care poate

fi utilizată pentru operațiunile

de minare.

Viitorul Bitcoinului și impactul

său asupra societății

Posibile scenarii pentru

traiectoria viitoare a Bitcoinului

Viitorul Bitcoinului este încă

incert și traiectoria sa ar putea

lua mai multe căi.

Un scenariu posibil este ca

Bitcoinul să devină o formă de

plată mult mai larg acceptată în

întreaga lume, la fel ca monedele

tradiționale. Pe măsură ce afacerile

încep să accepte Bitcoinul

ca opțiune de plată, valoarea și

popularitatea sa ar putea crește

în mod semnificativ.

În al doilea scenariu, Bitcoinul

ar putea deveni cea mai

mare oportunitate de investiții

cunoscută la nivel global. După

13-14 ani de la prima tranzacție

comercială, Bitcoin este cel mai

performant asset investițional.

Principala oportunitate pentru

Bitcoin constă în potențialul

său de utilizare sporită ca formă

de plată și în potențialul său

de a impulsiona criptomonedele

în sfera publicului larg. Cu

mai multe afaceri care acceptă

Bitcoinul ca modalitate de plată,

acesta ar putea deveni o opțiune

mai viabilă pentru mulți oameni.

Creșterea popularității tehnologiei

blockchain și aplicațiile sale

potențiale au dat, de asemenea,

un impuls Bitcoinului și viitorul

său arată bine.

that Bitcoin’s environmental

impact will only get worse as

more people use it.

Bitcoin’s environmental

impact isn’t just limited to

emissions from energy consumption

for mining operations.

There is also a large

amount of waste associated

with mining hardware such

as CPUs and cooling systems.

This is because most miners

upgrade their hardware

periodically to increase their

efficiency. This hardware is

sometimes abandoned, contributing

to the high levels of

e-waste around the world.

Potential solutions for

mitigating Bitcoin’s environmental

impact

There are several potential

solutions to mitigate Bitcoin’s

environmental impact. One of

these is to create incentives

for miners to use renewable

energy sources such as solar

and wind power instead of

non-renewable sources such

as coal and gas. Companies

like Australia’s Harby Farms

and Serbia’s SolarHydro have

already switched to renewable

energy sources for their

Bitcoin mining operations.

In addition, governments

and technology companies

could establish rules and

guidelines to set goals and

limits on the energy consumption

associated with

Bitcoin mining. For example,

the Chinese government

recently imposed new restrictions

on the amount of energy

that can be used for mining

operations.

The future of Bitcoin and

its impact on society

Possible scenarios for

Bitcoin’s future trajectory

The future of Bitcoin is

still uncertain and its trajectory

could take several paths.

One possible scenario is

that Bitcoin becomes a much

more widely accepted form of

payment around the world,

just like traditional currencies.

As businesses begin to accept

Bitcoin as a payment option,

its value and popularity could

increase significantly.

In the second scenario,

Bitcoin could become the

largest investment opportunity

known globally. After

13-14 years from the first commercial

transaction, Bitcoin

is the best performing investment

asset.

The main opportunity for

Bitcoin lies in its potential

for increased use as a form of

payment and its potential to

propel cryptocurrencies into

the mainstream. With more

businesses accepting Bitcoin

as a payment method, it could

become a more viable option

for many people. The rise

in popularity of blockchain

technology and its potential

applications have also given

Bitcoin a boost and its future

looks bright.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


22 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Practica

jocurilor

de noroc

`n 2023

Proiecte de lege care propun

închiderea jocurilor de noroc

tradiționale din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Z\grean, Vicepre[edinte FedBet [i Pre[edinte ROMBET

Continuarea

articolului precedent

La reluarea sesiunilor parlamentare,

din toamna acestui an,

„organul reprezentativ suprem

al poporului român şi unica autoritate

legiuitoare a ţării”, urmează

să decidă asupra celor

12 proiecte de lege, aflate spre

dezbatere la cele două camere

ale parlamentului, în diferite

stadii, dar care vizează, dacă vor

fi aprobate, dispariția jocurilor

de noroc tradiționale din

România.

Vom urmări mai departe,

prevederile, stadiul precum și

drumul pe care l-au parcurs

până acum aceste inițiative

legislative, de la momentul de

depunere și până la încheierea

sesiunii parlamentare din iunie

2023. În expunerile de motive,

ale inițiatorilor, nu se face trimitere

directă la închiderea acestor

activități, ba mai mult susțin,

fără argumente, că scopul

urmărit ar fi reprezentat de

dorința politicienilor de stabilire

a unor noi restricții pentru diminuarea

efectului jocurilor de

noroc asupra tinerilor precum

și din necesitatea de reducere a

dependenței participanților față

de jocurile de noroc, chiar dacă

această activitate este definită

ca o activitate de divertisment

și distracție:

I. Proiectele de lege, aflate

la Senat, ca primă cameră

sesizată

1. Proiectul de lege,

inițiat și depus de reprezentanți

exclusiv ai grupului parlamentar

AUR, aflat sub numărul de

înregistrare L 412/2023, vizează

activitatea cazinourilor și activitatea

de tip slot-machine, organizate

și exploatate tradițional.

Proiectul de lege depus prevede

faptul că aceste tipuri de

activități se pot exploata doar

în stațiuni de interes național

sau local dar, prin excepție, slotmachine

pot să fie exploatate

și în alte locații condiționat de

faptul că miza maximă să nu fie

mai mare de 0,50 euro. Această

inițiativă legislativă se află în

Continuation

of the previous article

At the resumption of parliamentary

sessions, from the fall

of this year, „the supreme representative

body of the Romanian

people and the only legislative

authority of the country”, will

decide on the 12 draft laws,

which are up for debate in the

two chambers of the parliament,

in different stages, but

which aim, if approved, the

disappearance of traditional

gambling in Romania.

We will continue to follow

the provisions, the stage and

the path that these legislative

initiatives have traveled so far,

from the time of submission

until the end of the parliamentary

session in June 2023. In the

explanations of reasons, of the

initiators, no reference is made

direct to the closure of these

activities, moreover, I claim,

without arguments, that the

goal pursued would be represented

by the politicians’ desire

to establish new restrictions to

reduce the effect of gambling

on young people, as well as the

need to reduce the participants’

addiction to gambling, even if

this activity is defined as an

activity of entertainment and

fun:

I. Bills, in the Senate, as the

first chamber referred

1. The draft law, initiated

and submitted by exclusive

representatives of the AUR parliamentary

group, under registration

number L 412/2023, it

concerns the activity of casinos

and slot-machine type activity,

traditionally organized and

operated. The submitted draft

law stipulates that these types

of activities can only be exploited

in resorts of national or local

interest, but, by way of exception,

slot machines can also be

exploited in other locations,

provided that the maximum

stake is not higher than 0.50

euros. This legislative initiative

is in the works, in the permanent

committees of the Senate,

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

23

lucru, la comisiile permanente

ale Senatului, în procedură de

urgență, fiind solicitate avize

de la două comisii și apoi depunerea

unui Raport comun de

Comisia economică, industrii

şi servicii alături de Comisia

juridică, de numiri, disciplină,

imunităţi şi validări iar termenul

de depunere al raportului

este data de 06.09.2023.

Guvernul României nu și-a

exprimat poziția față de acest

proiect de lege. Dacă această

propunere legislativă nu ajunge

la procedura de vot urmează

să fie adoptată tacit la 38 de

zile de la reluarea activității

Senatului;

normală, fiind solicitat punct

de vedere de la guvern și solicitare

Raport comun de Comisia

economică, industrii şi servicii

alături de Comisia juridică, de

numiri, disciplină, imunităţi şi

validări iar termenul de depunere

al raportului este data de

12.09.2023. Guvernul României

nu și-a exprimat poziția față

de acest proiect de lege. Dacă

această propunere legislativă

nu ajunge la procedura de vot

urmează să fie adoptată tacit

la 38 de zile de la reluarea

activității Senatului;

3. Proiectul de lege, aflat

în dezbatere la Senat, sub

in emergency procedure, opinions

from two commissions

being requested and then the

submission of a Joint Report by

the Economic, Industries and

Services Commission together

with the Legal, Appointments,

Discipline, Immunities and

Validations Commission and

the deadline for submitting

the report is 06.09.2023. The

Romanian government has

not expressed its position on

this draft law. If this legislative

proposal does not reach

the voting procedure, it will be

tacitly adopted 38 days after

the resumption of the Senate’s

activity;

shareholders, members of the

management team and the

control body of the licensed

organizer, the owner or tenant

of a premises where gambling

is carried out, the employees of

the gambling operator stating

that they cannot participate in

the gambling organized by the

legal entity with which it is in a

relationship of interdependence.

Likewise, ONJN Supervisory

Committee members cannot

participate in gambling operated

in Romania by private

legal entities. This legislative

initiative is in the works, at the

permanent committees of the

Senate, in normal procedure,

Bills proposing the

closure of traditional

gambling in Romania

Article from the series “Gambling Practice“, by Anchidim Z\grean, FedBet Vice President and President of ROMBET

2. Proiectul de lege,

ini țiat și depus de repre zentanții

grupului parlamentar

USR, aflat sub numărul de

înregistrare L 406/2023. Proiectul

de lege vizează partenerii,

acționarii semnificativi,

membrii echipei manageriale

și ai corpului de control al organizatorului

licențiat, proprietarul

sau chiriașul unui local

în care se desfășoară jocuri de

noroc, angajații operatorului de

jocuri de noroc precizând faptul

că aceștia nu pot participa

la jocul de noroc organizat de

persoana juridică cu care se află

în relație de interdependență.

De asemenea membrii Comitetului

de Supraveghere al ONJN

nu pot participa la jocuri de noroc

operate în România de persoane

juridice private. Această

inițiativă legislativă se află în

lucru, la comisiile permanente

ale Senatului, în procedură

numărul L 312/2023, susținut

în mass-media de Alfred-Robert

Simonis - deputat PSD,

președinte interimar al Camerei

Deputaților – purtând

semnătura a 135 parlamentari

PSD, care are următoarele pre­

2. The draft law, initiated

and submitted by

the representatives of the

USR parliamentary group,

under registration number L

406/2023. The draft law targets

the partners, significant

The

practice of

gambling

in 2023

being requested from the point

of view of the government and

request Joint Report by the Economic

Commission, Industries

and Services together with the

Legal Commission, Appointments,

Discipline, Immunities

and Validations and the deadline

for submitting the report is

12.09.2023. The Romanian

government has not expressed

its position on this draft law. If

this legislative proposal does

not reach the voting procedure,

it will be tacitly adopted

38 days after the resumption

of the Senate’s activity;

3. The draft law, under

debate in the Senate, under

number L 312/2023, supported

in the media by Alfred-Robert

Simonis - PSD deputy, interim

president of the Chamber of

Deputies - bearing the signature

of 135 PSD parliamentar­

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


24 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

vederi:

a) Interzicerea în incinta

locațiilor de jocuri de noroc a

persoanelor autoexcluse sau

indezirabile;

b) Spațiul propus spre

autorizare să fie situat la cel

mult 50 m de limita teritorială

a orașului/municipiului ori a

comunei, inclusiv a municipiului

București, astfel cum

este prevăzută la art. 95 din

Ordonanța de urgență nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificările și

completările ulterioare;

c) Solicitanții trebuie să

dețină avizul de amplasament,

eliberat de consiliul local al

unității administrativ teritoriale

competente. Conținutul avizului

și procedura de obținere

a acestuia se stabilesc prin

normele metodologice de aplicare

a legii;

d) Spațiul propus spre

autorizare nu este situat la mai

puțin de 300 m de un așezământ

de învățământ, inclusiv campusurile

aferente acestuia, un

așezământ de cultură, artă,

sănătate, cu caracter social, de

culte religioase și altele asemenea

sau în incinta acestora;

se interzice desfășurarea de

jocuri de noroc în spații care

datorită amplasării ar conduce

Ia obstrucționarea traficului sau

la limitarea liberului acces către

alte locații de interes (intrări în

imobile, pasaje pietonale, stații

ale mijloacelor de transport în

comun etc.);

e) În localitățile cu mai

puțin de 5.000 de locuitori nu

se poate acorda autorizație de

exploatare a jocurilor de noroc;

f) Aceste prevederi nu se

aplică spațiilor în care se desfășoară

jocurile loto tradițio na le

și la distanță, noroc, noroc plus

și super noroc, expres și lozuri;

g) Anterior începerii activității

pe raza unei localități, operatorul

economic licențiat în

condițiile prezentei ordonanțe

de urgență va informa, în termen

de 5 zile, prin adresă, autoritatea

administrației publice

locale competente despre începerea

activității, comunicându-i

data începerii activității

și transmițându-i copii de pe

licența și autorizația de exploatare

a jocurilor de noroc.

Condițiile pe care trebuie să

le îndeplinească locațiile în

care sunt exploatate jocurile

de noroc, condițiile tehnice pe

care trebuie să le îndeplinească

mijloacele de joc, condițiile

referitoare la regulamentele de

joc și regulamentele interne în

vederea acordării autorizației de

exploatare a jocurilor de noroc,

precum și obligațiile care le

revin organizatorilor în vederea

menținerii valabilității acestora

se stabilesc prin normele

metodologice de aplicare a

prezentei ordonanțe de urgență;

h) De la data publicării

în Monitorul Oficial a prezentei

legi, operatorii de jocuri de

noroc licenţiaţi au obligația de

a se conforma noilor prevederi;

i) În termen de 3 luni de

la data publicării în Monitorul

Oficial a prezentei legi,

Guvernul va modifica în mod

corespunzător Hotărârea Guver

nului nr. 111/2016, pen tru

aprobarea Normelor meto dologice

de punere în aplicare a

Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 77/2009.

Această inițiativă legislativă

se află pe ordinea de zi a

Senatului, în procedură normală,

cu Raportul comun depus

de Comisia economică,

industrii şi servicii alături de

Comisia juridică, de numiri,

disciplină, imunităţi şi validări

ians, which has the following

provisions :

a) Prohibition of selfexcluded

or undesirable persons

on the premises of gambling

venues;

b) The space proposed for

authorization must be located

no more than 50 m from the territorial

limit of the city/municipality

or commune, including

the municipality of Bucharest,

as provided for in art. 95 of

the Emergency Ordinance no.

57/2019 on the Administrative

Code, with subsequent amendments

and additions;

c) Applicants must have

a location permit, issued by the

local council of the competent

territorial administrative unit.

The content of the opinion and

the procedure for obtaining it

are established by the methodological

norms of law enforcement;

d) The space proposed

for authorization is not located

less than 300 m from an educational

establishment, including

its related campuses, a culture,

art, health, social, religious and

other similar establishment or

within their premises; it is forbidden

to carry out gambling in

spaces which, due to their location,

would lead to the obstruction

of traffic or to the limitation

of free access to other locations

of interest (entrances to buildings,

pedestrian passages, public

transport stations, etc.);

e) In localities with less

than 5,000 people, no license

to operate gambling can be

granted;

f) These provisions do

not apply to the premises where

traditional and remote lotto

games are held, luck, luck plus

and super luck, express and lotteries;

g) Prior to starting the

activity within a locality, the

economic operator licensed

under the terms of this emergency

ordinance will inform,

within 5 days, by address, the

competent local public administration

authority about the

start of the activity, communicating

the date of the start of the

activity and sending it copies of

the gambling license and authorization.

The conditions that

must be met by the locations

where the gambling is operated,

the technical conditions

that must be met by the means

of the game, the conditions

related to the game regulations

and the internal regulations in

order to grant the authorization

to operate the games of chance,

as well as the obligations of the

organizers in order to maintain

their validity are established by

the methodological rules for the

application of this emergency

ordinance;

h) From the date of publication

in the Official Gazette

of this law, licensed gambling

operators have the obligation

to comply with the new provisions;

i) Within 3 months from

the date of publication in the

Official Gazette of this law, the

Government will appropriately

amend Government Decision

no. 111/2016, for the approval

of the Methodological Norms

for the implementation of

the Government Emergency

Ordinance no. 77/2009.

This legislative initiative is

on the agenda of the Senate,

in normal procedure, with the

Joint Report submitted by the

Economic, Industries and Services

Committee together with

the Legal, Appointments, Discipline,

Immunities and Vali­

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

25

cu mențiunea că guvernul

nu susține adoptarea acestui

proiect de lege. Amendamentele

aprobate și care însoțesc

Raportul prevăd:

- Faptul că licența de

organizare a jocurilor de noroc

se acordă în funcție de numărul

de locuitori, dovedit prin

adeverință eliberată de autoritatea

administrației publice

locale, astfel încât să existe cel

mult un punct de lucru la 20.000

de locuitori;

- Documentele organiza

to rilor trebuie să ateste existența,

ca obiect unic de activitate,

organizarea de jocuri de

noroc;

- La solicitarea autoriza

țiilor de exploatare organizatorul

trebuie să facă dovada

că spațiul propus nu este situat

în incinta sau pe o rază de 300

de m a unităților și instituțiilor

de învățământ, inclusiv campusurile

aferente acestora, a unor

locuri de joacă pentru copii

definite ca orice spațiu închis

sau în aer liber destinat utilizării

de către copii, a parcurilor,

a unor așezăminte de cultură,

artă, sănătate, cu caracter social,

de culte religioase și altele

asemenea sau în perimetrul

delimitat destinat acestora; se

interzice desfășurarea de jocuri

de noroc în spații care datorită

amplasării ar conduce la

obstrucționarea traficului sau

la limitarea liberului acces către

alte locații de interes (intrări în

imobile, pasaje pietonale, stații

ale mijloacelor de transport în

comun etc.);

- Pentru jocurile tip slotmachine,

numărul maximum

de mijloace de joc care pot fi

exploatate de același operator

economic într-o locație este de

20 de slot-machine, care pot fi

exploatate în cadrul aceleiași

locații sau în locații diferite.

Numărul de slot-machine,

pentru fiecare locație, este de:

(i) sala de jocuri - maximum

20 slot-machine pentru municipiul

București, maximum

15 slot-machine în alte locații

din municipii și orașe, altele

decât municipiul București și

maximum 10 în locațiile din

comune. În spațiile în care se

desfășoară acest gen de activitate

ca activitate principală se pot

desfășura doar activități economice

de tip bar, restaurant și inclusiv

cele prevăzute de prezenta

ordonanță de urgență. Pentru

această categorie se va acorda

autorizație clasa A, conform pct.

I subpct. II din anexă; (ii) maximum

trei aparate electronice

atribuitoare de câștiguri cu risc

limitat, pentru spațiile în care

se desfășoară alte activități cu

caracter economic, amplasarea,

organizarea și exploatarea

mijloacelor de joc respective

fiind realizate distinct în cadrul

locației numai de către

un singur organizator. Pentru

această categorie se va acorda

Autorizație Clasa B, conform

punctului I subpunctul II din

anexa la prezenta ordonanță

de urgență; (iii) maximum cinci

slot-machine, pentru locațiile

autorizate pentru activitatea

de pariuri. Pentru această categorie

se va acorda Autorizație

Clasa A, conform punctului I

subpunctul II de la anexa ce face

parte integrantă din prezenta

ordonanță de urgență; (iv)

maximum 20 de mijloace de joc

interconectate în sistemul de

joc jack-pot, în situația în care

mijloacele de joc sunt exploatate

în cel puțin două locații;

(v) maximum două terminale

(posturi) de joc pentru jocurile

tip slot-machine care sunt construite

într-o singură entitate și

la care exploatarea se realizează

dations Committee with the

mention that the government

does not support the adoption

of this bill. The approved

amendments accompanying

the Report provide:

- The fact that the

license to organize gambling is

granted according to the number

of inhabitants, proven by a

certificate issued by the local

public administration authority,

so that there is at most one

workplace per 20,000 inhabitants;

- The organizers’ documents

must attest to the existence,

as a single object of

activity, of the organization of

gambling;

- When applying for

operating permits, the organizer

must prove that the proposed

space is not located within

the premises or within a radius

of 300 m of educational units

and institutions, including their

related campuses, of playgrounds

for children defined as

any closed space or in the open

air intended for use by children,

parks, cultural, art, health, social

facilities, religious cults and

the like or in the delimited perimeter

intended for them; it is

forbidden to carry out gambling

in spaces that, due to their location,

would lead to the obstruction

of traffic or to the limitation

of free access to other locations

of interest (entrances to

buildings, pedestrian passages,

public transport stations, etc.);

- For slot-machine

type games, the maximum

number of game means that

can be operated by the same

economic operator in one

location is 20 slot-machines,

which can be operated within

the same location or in different

locations. The number of slot

machines, for each location,

is: (i) game hall- maximum 20

slot-machines for the municipality

of Bucharest, maximum

15 slot-machines in other locations

in municipalities and cities,

other than the municipality

of Bucharest and maximum 10

in locations in the communes.

In the spaces where this type

of activity is carried out as the

main activity, only bar, restaurant-type

economic activities

can be carried out, including

those provided for by this

emergency ordinance. For this

category, class A authorization

will be granted, according

to point I subsection. II of the

annex; (ii) a maximum of three

electronic devices attributing

winnings with limited risk, for

spaces where other activities of

an economic nature are carried

out, the location, organization

and exploitation of the respective

means of play being carried

out separately within the

location only by a single organizer.

For this category, Class B

Authorization will be granted,

according to point I subpoint II

of the annex to this emergency

ordinance; (iii) a maximum of

five slot machines, for locations

authorized for betting activity.

For this category, Class A

Authorization will be granted,

according to point I subpoint

II of the annex which is an

integral part of this emergency

ordinance; (iv) a maximum of

20 game means interconnected

in the jack-pot game system, in

the situation where the game

means are operated in at least

two locations; (v) a maximum

of two gambling terminals (stations)

for slot-machine type

games that are built in a single

entity and where exploitation

is carried out from several

gaming terminals (stations);

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


26

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

de la mai multe terminale (posturi)

de joc; (vi) maximum două

slot-machine, pentru locațiile

autorizate pentru activitatea de

jocuri de noroc definite la art.

10, alin, (1) litera p). Pentru

această categorie se va acorda

Autorizație Clasa A, conform

punctului I subpunctul II din

prezenta ordonanță de urgență.

Dacă această propunere legislativă

nu ajunge la procedura

de vot urmează să fie adoptată

tacit la 3 zile de la reluarea

activității Senatului;

4. Proiectul de lege, inițiat

și depus de reprezen tanți

exclusiv ai grupului parlamentar

USR, aflat sub numărul de

înregistrare L 401/2023, vizează:

publicitatea pentru jocurile

de noroc, reglementate potrivit

art. 10 alin. (1) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr.

77/2009 privind organizarea

și exploatarea jocurilor de noroc,

este însoțită de prezența

alternativă a unuia dintre următoarele

mesaje: Familie,

viață socială, bunăstare: ești

gata să riști totul? sau: Jocurile

de noroc implică riscuri:

îndatorare, dependență, singurătate.

Formele de publicitate

exterioară sunt permise

dacă dimensiunile materialelor

publicitare nu depășesc,

în mod individual, pentru un

material publicitar aferent

unui singur operator de jocuri

de noroc licențiat, o suprafață

totală de 30 de metri pătrați. Se

interzice promovarea de premii

în bani sau bunuri materiale

prin formele de publicitate

exterioară. În sensul prezentei

legi, prin forme de publicitate

exterioară se înțeleg elementele

de tipul panourilor publicitare

sau structurilor publicitare

care sunt amplasate în zone

publice, inclusiv pe diverse

construcții sau clădiri. Această

inițiativă legislativă se află în

lucru, la comisiile permanente

ale Senatului, în procedură

normală, fiind solicitat punct

de vedere de la guvern și solicitare

Raport comun de Comisia

economică, industrii şi servicii

alături de Comisia juridică, de

numiri, disciplină, imunităţi şi

validări iar termenul de depunere

al raportului este data de

12.09.2023. Guvernul României

nu și-a exprimat poziția față

de acest proiect de lege. Dacă

această propunere legislativă

nu ajunge la procedura de vot

urmează să fie adoptată tacit

la 38 de zile de la reluarea

activității Senatului;

5. Proiect de lege depus

la Senat sub numărul L

407/2023 susținut de parlamentari

USR, pentru modificarea

Anexei la OG 99 din

2000, în care se prevede includerea

jocurilor de noroc pe lista

activităților pentru care este necesară

obținerea autorizațiilor

de funcționare de la autoritățile

publice locale. Această inițiativă

legislativă se află în lucru, la

comisiile permanente ale Senatului,

în procedură normală,

fiind solicitat punct de vedere

de la guvern și solicitare Raport

comun de Comisia economică,

industrii şi servicii alături de

Comisia pentru antreprenoriat

și turism iar termenul de depunere

al raportului este data de

12.09.2023. Guvernul României

nu și-a exprimat poziția față

de acest proiect de lege. Dacă

această propunere legislativă

nu ajunge la procedura de vot

urmează să fie adoptată tacit

la 38 de zile de la reluarea

activității Senatului;

(continuarea

în numărul viitor)

(vi) maximum two slot-machines,

for authorized locations

for gambling activities defined

in art. 10, paragraph, (1) letter

p). For this category, Class A

Authorization will be granted,

according to point I subpoint

II of this emergency ordinance.

If this legislative proposal

does not reach the voting procedure,

it will be tacitly adopted

3 days after the resumption

of the Senate’s activity;

4. The draft law, initiated

and submitted by exclusive

representatives of the

USR parliamentary group,

under registration number

L 401/2023, aims at: advertising

for gambling, regulated

according to art. 10 para. (1) of

the Government Emergency

Ordinance no. 77/2009 on the

organization and exploitation

of gambling, is accompanied

by the alternative presence of

one of the following messages:

Family, social life, well-being:

are you ready to risk it all? or:

Gambling involves risks: debt,

addiction, loneliness. Forms

of outdoor advertising are

permitted if the dimensions

of the advertising materials do

not exceed, individually, for an

advertising material related to

a single licensed gaming operator,

a total area of 30 square

meters. It is forbidden to

promote prizes in money or

material goods through forms

of external advertising. For the

purposes of this law, forms of

outdoor advertising mean elements

such as billboards or

advertising structures that are

placed in public areas, including

on various constructions

or buildings. This legislative

initiative is in the works, at the

permanent committees of the

Senate, in normal procedure,

being requested from the point

of view of the government and

request Joint Report by the Economic

Commission, Industries

and Services together with the

Legal Commission, Appointments,

Discipline, Immunities

and Validations and the deadline

for submitting the report is

12.09.2023. The Romanian

government has not expressed

its position on this draft law. If

this legislative proposal does

not reach the voting procedure,

it will be tacitly adopted

38 days after the resumption

of the Senate’s activity;

5. Draft law submitted

to the Senate under number

L 407/2023 supported by

USR parliamentarians, for the

amendment of the Annex to

OG 99 of 2000, which provides

for the inclusion of gambling

on the list of activities for which

it is necessary to obtain operating

authorizations from

the authorities local public.

This legislative initiative is in

the works, at the permanent

committees of the Senate, in

normal procedure, being requested

a point of view from the

government and a request for

a joint report by the Economic

Commission, Industries

and Services together with the

Commission for Entrepreneurship

and Tourism and the

deadline for submitting the

report it is dated 12.09.2023.

The Romanian government

has not expressed its position

on this draft law. If this legislative

proposal does not reach

the voting procedure, it will be

tacitly adopted 38 days after

the resumption of the Senate’s

activity;

(to be continued

in the next edition)

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


ROMBET

Strada Buzești, nr. 61, Bl. 6, Sc. 1,

Et. 6, Ap. 38 - București

e-mail: office@rombet.com

tel: + 40 (0)314 251 381

+ 40 (0)737 577 804


28 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Exact Time in Gambling / Serbia

revine în actualitate cu ediția a 2a

By Laura Camelia

Exact Time in Gambling / Serbia

currently returns with the 2nd edition

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 29

Exact Time in Gambling

/ Serbia – ExTG23 revine în

actualitate și se va desfășura

în perioada 2-3 octombrie la

Belgrad.

Întreruptă la ediția a 2a

de apariția pandemiei de Coronavirus,

conferința Exact

Time in Gambling / Serbia

revine în actualitate și se va

desfășura la Belgrad, capitala

Serbiei în perioada 2-3 octombrie,

2023.

Gaz da evenimentului, se

preconizează a fi Metropol

Palace Hotel, exclusivistul hotel

din centrul Belgradului, locul

în care se cazează vedetele din

lumea întreagă când vizitează

Serbia.

Prevăzut să se desfășoare

pe durata a două zile, evenimentul

va avea în program

și o petrecere de socializare

astfel încât cei prezenți să aibă

ocazia să se cunoască mai bine

între ei.

Agenda, deosebit de bogată

de tematici, va cuprinde atât

gamblingul tradițional cât

și cel online, dar și soluții

de plată sau cybersecurity,

cryptocurrencies și tehnologia

Blockchain.

Un loc aparte în programul

manifestării va avea

prezentarea noutăților companiilor.

Președintele evenimentului

este cunoscutul Arjan

Korstjens, Principal la Casino

Marketing Academy și membru

fondator al com paniei de

consultanță ExPlayner.

Organizator: Casino Life &

Business Magazine.

Evenimentul proaspăt

lansat, suscită, deja, un interes

deosebit atât în Serbia cât și în

România, numeroase entități

manifestându-și intenția de a

participa, dar și de a fi par teneri

ai evenimentului de la Belgrad.

Parteneri ai celei de a doua

ediții a conferinței Exact Time

in Gambling / Serbia, până la

intrarea în tipar a prezentei

ediții sunt:

Partener de Aur: asociația

ROMBET

Partener Logistică pentru

Conferințe: EasyPay System

Partener: Smart Games.

Arjan Korstjens

Exact Time in Gambling /

Serbia – ExTG23 is currently

back and will take place on

October 2/3 in Belgrade.

Interrupted at the 2nd edition

due to the outbreak of

the Coronavirus pandemic,

the Exact Time in Gambling

/ Serbia conference returns

today and will take place in

Belgrade, the capital of Serbia,

between October 2 and 3,

2023.

The host of the event is

expected to be the Metropol

Palace Hotel, the exclusive hotel

in the center of Belgrade, the

place where stars from all over

the world stay when they visit

Serbia.

Scheduled to take place over

two days, the event will also

include a Casino Socializing

Party so that those present will

have the opportunity to get to

know each other better.

The agenda, particularly

rich in themes, will include

both traditional and online

gambling, but also payment solutions

or cybersecurity, cryptocurrencies

and Blockchain

technology.

A special place in the program

of the event will be the

presentation of the companies’

news.

The chairman of the event

is the well-known Arjan

Korstjens, Principal at the

Casino Marketing Academy

and founding member of the

consulting company ExPlayner.

Organizer: Casino Life &

Business Magazine.

The newly launched event

is already attracting a great

deal of interest both in Serbia

and in Romania, with numerous

entities expressing their

intention to participate, but

also to be partners of the event

in Belgrade.

Partners of the second

edition of the Exact Time in

Gambling / Serbia conference,

until the publication of this edition,

are:

Gold Partner: ROMBET association

Conference Logistics

Partner: EasyPay System

Partner: Smart Games.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


EXACT TIME IN GAMBLING / SERBIA - ExTG23

2/3 Octombrie, 2023 / BELGRAD

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Nume și prenume: …………........................................................................................................................................

Firma/organizația: ……............................………................................................................………................................

Funcția: ….......………................................................................……….........................................................................

e-mail: …..............……….............................................................................................................................................

tel: ..…….....................................................................................................................................................................

(toate câmpurile se completează obligatoriu)

Da, doresc să partcip la evenimentul “ExTG23” ce va avea loc la Belgrad, în perioada 2-3 octombrie

2023 astel:

- doar ziua 1 – Casino Networking Party (100 Euro/pers)

- doar ziua 2 – Lucrările Conferinței (195 Euro/pers)

- evenimentul integral (275 Euro/pers)

și, pentru aceasta, am achitat contravaloarea sumei de …..........................reprezentând Taxa de Partcipare, în

contul sc IRIS CONGRESS & COMMUNICATION srl, CUI 48001884, IBAN RO 66 BTRL RONCRT 0CL39 64101

deschis la Banca Transilvania, cu OP nr………./…….….…… pe care îl anexez.

Nota:

Înscrierile achitate până la data de 30 august 2023 benefciază de un discount din valoarea Taxei

Integrale de Participare astel încât Taxa Integrală de Participare ajunge la valoarea de 225 Euro/pers.

(taxa de partcipare se achită în lei la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a României din ziua efectuării plății)

Taxa Integrală de Participare cuprinde:

- Acces liber la Casino Networking Party,

- Acces liber la Lucrările Conferinței,

- Documentele Conferinței,

- Pauzele de cafea și Dejun de Lucru.

Formularul de Înregistrare completat împreună cu dovada plății se vor transmite prin e-mail la:

ionut.andreescu@topengineering.ro până la data evenimentului.

Detalii suplimentare la +40744 428 866, Ionuț Andreescu, Director Conferință.

Semnatura și ștampila ………………………………………………………….


EXACT TIME IN GAMBLING / SERBIA - ExTG23

October 2/3, 2023 / BELGRADE

REGISTRATION FORM

Title: ..........................................................................................................................................................................

Full name: .................................................................................................................................................................

Company: ..................................................................................................................................................................

Position: ....................................................................................................................................................................

e-mail: .......................................................................................................................................................................

phone: .......................................................................................................................................................................

(all fields are compulsory)

Yes, I want to take part at the "ExTG23" event that will take place in Belgrade, between October 2-3,

2023 as follows:

- day 1 – Casino Networking Party (Euro100/pers)

- day 2 – Conference Works (Euro195/pers)

- the full event (Euro275/pers)

and, for this, I paid the the amount of .................................... representing the Participation Fee, in the account

of IRIS MULTI MEDIA srl, IBAN RO 78 BTRL EURCRT 0331 532101 opened with Banca Transilvania, SWIFT:

BTRLRO22, with payment order no………./…….….…… which I am attaching.

Note:

Early Bird Registrations, paid until August 30, 2023 benefit from a discount on the full event value and

the Total Participation Fee will be EUR225/pers.

The Total Participation Fee includes:

- Free access at the Casino Networking Party

- Free access to all works from the chosen period,

- Conference documents,

- Coffee breaks and Working Lunch,

The completed Registration Form together with proof of payment will be sent by e-mail to:

ionut.andreescu@topengineering.ro until the date of the event.

Additional details at +407 44 428 866, Ionuț Andreescu, Conference Director.

Signature …………………………………………………………..


grisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER34 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Ovidiu Iosif, Asociația Joc Responsabil:

„Ne vom transforma într-un centru de

excelență privind metode de tratament. Punem tot

mai mult accent pe prevenție și educație”

By Dana Camelia

Am discutat cu directo rul

executiv al Asociației Joc Responsabil

(AJR), Ovidiu Iosif,

despre cel mai nou proiect pe

care organizația îl desfășoară: un

proiect cu finanțare neram bursabilă

de la Primăria Sectorului

2 destinat prevenirii adicției de

jocuri de noroc, tehnologie și

a bullying-ului. AJR susține și

piesa de teatru „Dumnezeu nu

se uită la meciuri”, un proiect

menit să conștientizeze și să

educe publicul referitor la pericolul

dependențelor, dezvoltat

de un psiholog și dramaturg din

Timișoara, Teo Spătaru. Care

sunt rezultatele obținute de

Asociație în primele șase luni ale

anului și ce alte planuri de viitor

are, aflați în cele ce urmează.

➤ Suntem la jumătatea anului

2023. Cum a fost prima parte

a anului pentru Asociația

Joc Responsabil?

Putem spune că majoritatea

obiectivelor pe care ni le-am

propus la începutul anului se

află pe drumul cel bun. Avem

deja un prim obiectiv îndeplinit

și anume un focus mai mare

în zona de prevenție: pe lângă

programul Antrenat de Majorat

– deja la al șaselea an de viață,

We spoke with the executive

director of the Responsible

Gambling Association (AJR),

Ovidiu Iosif, about the newest

project that the organization

is carrying out: a project with

non-refundable funding from

the District 2 City Hall aimed

at preventing gambling addiction,

technology and bullying.

AJR also supports the play

„God doesn’t watch matches”, a

project aimed at raising awareness

and educating the public

about the danger of addictions,

developed by a psychologist and

playwright from Timișoara, Teo

Spataru. What are the results

obtained by the Association in

the first six months of the year

and what other future plans it

has, find out in the following.

➤ We’re halfway through

2023. How was the first part

of the year for the Responsible

Gambling Association?

We can say that most of the

goals we set ourselves at the

beginning of the year are on

the right track. We have already

achieved a first objective, namely

a greater focus in the area of

prevention: in addition to the

Trained for Adults program

Ovidiu Iosif, Responsible Gambling Association:

„We will become a center of excellence in treatment methods.

We put more and more emphasis on prevention and education”

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


promoveazĂ

JOCUL RESPONSABIL

Jucăm să ne distrăm!


36

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

➤ Can you tell us more about

the project financed by the

City Hall of District 2?

The City Hall of District

2 opened a call for projects

to NGOs, cults and individuam

gândit, propus și a fost deja

admis pentru finanțare, proiectul

„Navigând în siguranță”.

Este un proiect finanțat de către

Primăria Sectorului 2 București

și care va avea o contribuție

majoră în zona de educație a elevilor,

adolescenților, părinților și

cadrelor didactice din Sectorul

2. Apoi, prin intermediul

unui parteneriat cu Asociația

„Stindart” din Timișoara, sprijinim

inițiativa lor de educare a

publicului consumator de jocuri

de noroc prin intermediul piesei

de teatru „Dumnezeu nu se uită

la meciuri”.

Programele „clasice” – Antrenat

de Majorat, Joc Responsabil

și Consiliere 24/7 au volume

ușor crescute față de anii anteriori:

în anul școlar 2022-2023

am „antrenat pentru majorat”

3200 de elevi din 26 de licee

(București, Vâlcea și Vrancea).

La Call Center-ul programului

Joc Responsabil, de curând, a

fost înregistrată convorbirea cu

numărul 3000 (de menționat că

din cele 3000 de apeluri doar

puțin peste 800 au reprezentat

solicitări de înscriere în program),

iar în cadrul programului

Consiliere 24/7, tot recent,

am trecut pragul de 16.000 de

intervenții pe chat de la debutul

programului, în 2019.

În ceea ce privește programele

recent lansate, Grup Suport

și Training pentru angajații din

industrie, apreciem că acestea

au atins maturitatea, în acest

sens sunt relevante testimonialele

primite de la participanții

grupurilor de suport și feedbackul

primit de la angajații care au

participat la cursul de formare.

Exemple: „După un an de la

înscrierea în grupul de suport

mă simt extraordinar și văd

ce progrese majore am făcut.

Stima de sine și încrederea au

ajuns din nou la mine și pot să

fac lucruri care înainte păreau

imposibile. Grupul și întregul

proces au fost factori decisivi

în reabilitarea mea” sau „În

septembrie 2021 am apelat la

Asociația Joc Responsabil și de

atunci, cu îndrumarea psihologilor

și implicarea mea 100% am

reușit să scap de dependența de

jocuri de noroc” | „Modulul de

training este foarte interesant

și practic pentru problemele

generale. Trainerii fac cursul

să pară foarte ușor de digerat și

memorat”, „Informațiile sunt

interesante și interactive”, „O

experință foarte plăcută, au

fost prezentate informații foarte

bune și valoroase”.

Avem un singur obiectiv

neîndeplinit: materializarea

unei susțineri financiare din

partea ONJN, dar cum suntem

doar la jumătatea anului,

rămânem optimiști și în acest

sens. Nu în ultimul rând, am

ajus tat strategia Asociației referitoare

la capacitatea de a prelua

toate solicitările care vin către

programele noastre. Începând

din luna mai, ne-am propus să

ne transformăm într-un centru

de excelență, depozitar de

know-how în toate metodele de

tratament, dar scalarea la nivel

național nu se poate face fără

sprijin din partea instituțiilor

statului.

➤ Ne puteți spune mai multe

despre proiectul finanțat de

Primăria Sectorului 2?

Primăria Sectorului 2 a deschis

un apel de proiecte către

ONG-uri, culte și persoane

fizi ce, având un buget total de

3.000.000 lei, structurat pe patru

dimensiuni: Sport, Educație,

already in its sixth year of existence,

we have thought about,

proposed and it has already

been accepted for funding, the

project „Navigating safely” . It

is a project financed by the City

Hall of District 2 Bucharest and

which will have a major contribution

in the area of education

of students, teenagers, parents

and teachers in District 2. Then,

through a partnership with the

„Stindart” Association from

Timisoara, we support the initiative

of educating the gambling

public through the play

„God doesn’t watch matches”.

The „classic” programs -

Adult Training, Responsible

Gambling and 24/7 Counseling

have slightly increased volumes

compared to previous years:

in the 2022-2023 school year

we „trained for adulthood”

3200 students from 26 high

schools (Bucharest, Vâlcea and

Vrancea ). At the Call Center of

the Responsible Gambling program,

the call with the number

3000 was recently recorded (it

should be noted that out of

the 3000 calls, only a little over

800 were requests to enroll in

the program), and within the

24/7 Counseling program, also

recently, we passed the threshold

of 16,000 chat interventions

since the program’s debut in

2019.

Regarding the recently

launched programs, Support

Group and Training for industry

employees, we appreciate that

they have reached maturity,

in this sense the testimonials

received from the participants

of the support groups and the

feedback received from the

employees who participated in

the course are relevant deformation.

Examples: „After a year

of joining the support group I

feel amazing and see what

major progress I have made.

My self-esteem and confidence

have returned to me and I can

do things that seemed impossible

before. The group and the

whole process were decisive

factors in my rehabilitation”

or „In September 2021 I turned

to the Responsible Gambling

Association and since then, with

the guidance of psychologists

and my 100% involvement, I

managed to get rid of gambling

addiction” | „The training module

is very interesting and practical

for general problems. The

trainers make the course seem

very easy to digest and remember”,

„The information is interesting

and interactive”, „A very

pleasant experience, very good

and valuable information was

presented”.

We have only one unfulfilled

objective: the materialization of

financial support from ONJN,

but as we are only halfway

through the year, we remain

optimistic in this regard as

well. Last but not least, we have

adjusted the Association’s strategy

regarding the ability to take

on all the requests that come

to our programs. Starting from

May, we set out to transform

ourselves into a center of excellence,

a repository of know-how

in all treatment methods, but

scaling up at the national level

cannot be done without support

from state institutions.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

37

www.aesthetic-magazine.ro


38

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Mediu și Social (câte 750.000 lei

pentru fiecare domeniu, maxim

150.000 lei per proiect).

Am propus proiectul „Navigând

în siguranță: prevenirea

dependenței de jocuri de noroc,

tehnologie și combaterea bullying-ului

pentru tineri” în cadrul

programului Social, cu o valoare

de 125.000 lei, pentru care vom

primi finanțare nerambursabilă

de 112.500 lei, adică 90% din

bugetul proiectului.

În cadrul proiectului vom

dezvolta trei module pentru

prevenirea bullying-ului, a de ­

pendenței de tehnologie, respec

tiv a dependenței de jocurile

de noroc și un al patrulea

re feritor la construirea unei

societăți sănătoase. Vom ajunge

cu aceste concepte la părinți și

elevi din Sectorul 2, pe două

paliere: 10 conferințe și 100 de

sesiuni pentru elevi, la nivel de

clase, în ora de dirigenție. Din

motive de încadrare bugetară

a finanțării nerambursabile în

anul 2023, proiectul trebuie

finalizat până la sfârșitul lunii

octombrie. Astfel, în luna august

vom pregăti curricula de curs,

un website dedicat proiectului și

o broșură informativă, urmând

ca, în septembrie și octombrie,

într-un mod intensiv să ajungem

la peste 1000 de adulți și

peste 2500 de elevi din clasele a

VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a. În

proiect vor fi implicați 14 colegi

psihiatri și psihologi. Această

capabilitate a Asociației Joc

Responsabil de a face o propunere

cu ambele valențe (calitativ

– prin conținutul curriculei

și cantitativ – prin capacitarea

unui număr semnificativ de

specialiști) a constituit factorul

decisiv în admiterea spre

finanțare a propunerii noastre.

➤ „Dumnezeu nu se uită la

meciuri” – o abordare inedită

în domeniul prevenției.

Despre ce este vorba?

Un proiect foarte interesant,

inițiat și dezvoltat de

Teo Spătaru, psiholog și dramaturg

din Timișoara, care

și-a propus, printr-o piesă de

teatru și o discuție post-reprezentare,

să conștientizeze și

să educe publicul referitor

la pericolul dependențelor.

Piesa „Dumnezeu nu se uită

la me ciuri”, de Teo Spătaru, în

re gia Andei Drăgan a fost pusă

în scenă, în luna iunie 2023,

în in ter io rul a trei lăcașuri de

cult din Timișoara, Parohia

Romano-Catolică Timișoara III

Elisabetan Preasfânta Inimă a

lui Isus, la Biserica Piaristă și

la Sinagoga Evreiască. La dezbaterea

subiectului ce are loc

după performanța artis tică

a participat Vladimir Ungurea

nu, colegul nostru psiholog

de la cabinetul din Cluj.

Proiectul face parte din Programul

cultural național „Timișoara

– Capitală Europeană a Culturii

în anul 2023” și este finanțat

prin programul Grow Timișoara

2023, derulat de Centrul de

Proiecte al Municipiului Timișoa

ra, cu sume alocate de la

bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Culturii.

➤ Și, în final, câteva cuvinte

despre sponsori. Ce noutăți

aveți?

După cum spuneam și mai

sus, activitatea Asociaței este

posibilă datorita contribuțiilor

operatorilor cu capital privat

sau de stat (la care se adaugă

și finanțarea de la Sectorul

2 – primul program pe care

îl implementăm din fonduri

publice). Apreciem faptul că toți

sponsorii existenți au reînnoit

contractele de sponsorizare, iar

în 2023 au venit alături de noi

Frank Casino/SlotTv, Player,

Win2 și AOPJNR.

als, with a total budget of

3,000,000 lei, structured in four

dimensions: Sport, Education,

Environment and Social

(750,000 lei for each field, maximum

150,000 lei per project).

We proposed the project

„Navigating Safely: Preventing

Gambling Addiction, Technology

and Combating Bullying

for Young People” within the

Social program, with a value

of 125,000 lei, for which we will

receive non-refundable funding

of 112,500 lei, i.e. 90% of the

project budget.

Within the project, we will

develop three modules for the

prevention of bullying, technology

addiction, gambling

addiction and a fourth related

to building a healthy society. We

will reach parents and students

in District 2 with these concepts,

on two levels: 10 conferences

and 100 sessions for students, at

the class level, during leadership

time. For reasons of budgeting

of the non-reimbursable financing

in the year 2023, the project

must be completed by the end of

October. Thus, in August we will

prepare the course curriculum, a

website dedicated to the project

and an informative brochure,

following which, in September

and October, we will intensively

reach over 1000 adults and over

2500 students from grades VII,

VIII, IX and X. 14 fellow psychiatrists

and psychologists

will be involved in the project.

This ability of the Responsible

Gambling Association to make

a proposal with both valences

(qualitatively – through the

content of the curriculum and

quantitatively – through the

training of a significant number

of specialists) was the decisive

factor in accepting our proposal

for funding.

➤ „God doesn’t watch matches”

- a novel approach in

the field of prevention. What

it is?

A very interesting project,

initiated and developed by Teo

Spătaru, a psychologist and

playwright from Timișoara,

who aimed, through a play and

a post-performance discussion,

to raise awareness and educate

the public about the danger

of addictions. The play „God

does not watch matches”, by

Teo Spătaru, directed by Anda

Drăgan, was staged in June 2023,

inside three places of worship in

Timișoara, the Roman Catholic

Parish Timișoara III Elizabeth

of the Most Holy Heart of Jesus,

at the Piarist Church and at the

Jewish Synagogue. Vladimir

Ungureanu, our psychologist

colleague from the office in Cluj,

participated in the debate on the

topic that takes place after the

artistic performance.

The project is part of the

national cultural program

„Timișoara - European Capital of

Culture in 2023” and is financed

by the Grow Timișoara 2023 program,

run by the Project Center

of the Municipality of Timișoara,

with amounts allocated from the

state budget, through the budget

of the Ministry of Culture.

➤ And finally, a few words

about sponsors. What news

do you have?

As I said above, the Association’s

activity is possible

thanks to the contributions of

operators with private or state

capital (to which is also added

the funding from District 2 – the

first program we implement

from public funds). We appreciate

the fact that all existing sponsors

have renewed their sponsorship

contracts, and in 2023 Frank

Casino/SlotTv, Player, Win2 and

AOPJNR have joined us.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 39

CLUB

ÎN CURÂND PE

www.casino-magazine.ro


40 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

The white paper - Propuneri privind

actualizarea legislației jocurilor de

noroc din Marea Britanie (II)

By Dan Iliovici, Vice-President ROMBET

În luna aprilie 2023,

Guvernul Marii Britanii a

publicat așa-numitul White

Paper, în mod oficial intitulat

“High Stakes: gambling

reform for the digital age” 1 .

Actul a apărut ca urmare a

unei necesare actualizări a

legislației jocurilor de noroc

din 2005. Articolul din luna

aceasta continuă prezentarea

acestui document, în speranța

că poate reprezenta o sursă

de inspirație pentru o la fel

de necesară dezbatere pentru

revizuirea legislației gamblingului

din țara noastră.

Pentru început voi relua un

capitol foarte important din

White Paper, cel privind:

„Beneficiile jocurilor de

noroc

Există, de asemenea, beneficii

ale jocurilor de noroc

care ar trebui să fie cântărite

în luarea deciziilor, deși ele nu

anulează necesitatea de a pre­

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/

file/1153228/1286-HH-E02769112-

Gambling_White_Paper_Book_Accessible1.pdf

In April 2023, the British

Government published the

so-called White Paper, officially

titled “High Stakes:

gambling reform for the

digital age” 1 . The act

appeared as a result of a

necessary update of gambling

legislation from 2005.

This month’s article continues

the presentation of this

document, hoping that it

can be a source of inspiration

for an equally necessary

debate for the revision

of gambling legislation in

our country.

To begin with, I will

resume a very important

chapter from the White

Paper, the one regarding:

“Benefits of gambling

There are also benefits

to gambling which should

be weighed in decision

making, although they

do not negate the need to

1 https://assets.publishing.

service.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/

file/1153228/1286-HH-E02769112-

Gambling_White_Paper_Book_Accessible1.pdf

The white paper - Proposals to

update UK gambling legislation (II)

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

41

grisogono

www.grisogono.ro

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


42 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

veni daunele legate de jocurile

de noroc. Pentru majoritatea

jucătorilor, participarea la

jocurile de noroc este o formă

de divertisment, așa cum re iese

din cercetarea de piață a

UK Gambling Commission,

pri vind motivele pentru care

oamenii pariază (joacă). În

timp ce riscurile variază în

func ție de produs și de alți factori,

participarea la jocurile de

noroc în general nu este dăună

toare în sine și poate fi chiar

pozitivă.

Jocurile de noroc pot fi

sociabile, pot ajuta la combaterea

singurătății și izolării, pot

spori plăcerea altor activități și

pot fi o distracție valoroasă în

sine, deși cuantificarea acestor

beneficii este în mod inerent

dificilă.

Pentru majoritatea oamenilor

din cercetarea Comisiei

pentru Jocuri de Noroc, jocurile

de noroc sunt doar o altă activitate

normală, asupra căreia

au raportat că aveau controlul.

În timp ce motivațiile au

variat, aproximativ trei sferturi

dintre respondenții studiului

de ce oamenii pariază au fost

de acord că oportunitatea de

a câștiga bani este o parte a

plăcerii, în timp ce 66% au fost

de acord că „devin emoționați

când află dacă au câștigat sau

nu”.

Există, de asemenea, beneficii

economice de a avea o

industrie bine reglementată

pentru a satisface această

cere re. Sectorul plătește

guvernului aproximativ 2

miliarde de lire sterline pe an

în taxe (excluzând taxele de

loterie), a reprezentat 5,7 miliarde

de lire sterline sau 0,3%

din valoa rea adăugată brută

(GVA) din Marea Britanie în

2019 și a angajat aproximativ

98.000 de oameni în Marea

Britanie în 2019. În timp ce

mulți organizatori de jocuri de

noroc operează din hub-uri de

peste mări, în Marea Britanie

locurile de muncă asigurate

de indus trie sunt dispersate

geografic, cu centre de înaltă

calificare...

Sectorul jocurilor de noroc

contribuie, de asemenea, în

mod semnificativ la alte industrii,

inclusiv sportul, publicitatea

și cursele. Cursele de cai,

în special, au o relație reciproc

avantajoasă cu pariurile, iar

taxa plătită de casele de pariuri

din veniturile lor din curse

contribuie cu aproximativ 100

de milioane de lire sterline pe

an pentru a susține acest sport.

Jocurile de noroc pot contribui,

de asemenea, la turism,

de exemplu în orașele de pe

litoral din toată țara sau în

cazinourile de lux care atrag

vizitatori bogați de peste mări

care cheltuiesc într-o serie de

alte sectoare în această țară. În

plus, unele produse de jocuri

de noroc permit organizațiilor

caritabile și altor organizații

necomerciale, cum ar fi cluburile

sportive, să strângă fonduri

valoroase. De exemplu,

loteriile au generat peste 400

de milioane de lire sterline

în 2020/2021 pentru bunele

cauze (finanțarea de programe

sociale).”

După această precizare,

continuăm prezentarea pe larg

a documentului.

„Capitolul 1: Protecții

online – jucători și produse

Sumar

n Dovezile sugerează că

prevent gambling-related

harm. For most people who

participate, gambling is a

leisure and entertainment

activity, as explored in the

Gambling Commission’s

research into why people

gamble and its research into

customer journeys. While

the risks vary by product

and other factors, gambling

participation is generally

not in itself harmful and

may even be positive.

Gambling can be sociable,

can help tackle loneliness

and isolation, can

enhance the enjoyment of

other activities, and can be

a valuable pastime in its

own right, although quantifying

these benefits is

inherently difficult.

For the majority of

people in the Gambling

Commission’s research,

gambling was just another

normal activity which they

reported feeling completely

in control of. While motivations

varied, around three

quarters of respondents

to the why people gamble

study agreed that the

opportunity to win money

was a part of the enjoyment,

while 66% agreed they ‘get

a thrill from finding out if

they’ve won or not’.

There are also economic

benefits to having a

well regulated industry to

service this demand. The

sector pays approximately

£2 billion per year to the

government in duties

(excluding Lottery Duty),

accounted for £5.7 billion

or 0.3% of UK Gross Value

Addded (GVA) in 2019, and

employed approximately

98,000 people in Great

Britain in 2019. While many

gambling companies do

operate overseas hubs, the

jobs in this country are geographically

dispersed, with

hubs of high skill work in

areas like Stoke-on-Trent

and Leeds.

The gambling sector

also contributes significantly

to other industries,

including sport, advertising

and racing. Horse racing in

particular has a mutually

beneficial relationship with

betting, and the levy paid by

bookmakers on their racing

derived revenue contributes

around £100 million a

year to support the sport.

Gambling can also

contribute to tourism, for

instance to seaside towns

across the country, or highend

casinos attracting

wealthy overseas visitors

who spend across a number

of other sectors while in

this country. Additionally,

some gambling products

enable charities and other

non-commercial organisations

such as sports clubs

to raise valuable funds.

For instance, large society

lotteries generated over

£400 million in 2020/21 in

returns to good causes.”

After this presentation,

we continue the detailed

presentation of the document.

“Chapter 1: Online

protections – players and

products

Summary

n The evidence sug­

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


CALEA SPRE

FRUMUSE}E!


44 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

anumite elemente și produse

ale jocurilor de noroc

online sunt asociate cu un risc

crescut. De asemenea, dezvoltarea

tehnologică a oferit

noi oportunități de a proteja

jucătorii. Efectuarea celor

mai multe dintre acestea este

esențială pentru a ne asigura

că, cadrul nostru este potrivit

pentru era digitală.

Acest capitol propune o

serie de intervenții direc ționate:

Protecții la nivel de cont

n Comisia pentru jocuri de

noroc se va consulta cu privire

la noile obligații ale operatorilor

de a efectua verificări pentru

a înțelege dacă este probabil

ca jocurile de noroc ale

unui client să fie dăunătoare

în contextul circumstanțelor

sale financiare. Aceasta va viza

trei riscuri cheie identificate

de Comisia pentru jocuri de

noroc în activitatea sa: jocuri

de noroc excesive, pierderi

semnificative inaccesibile în

timp și clienți vulnerabili din

punct de vedere financiar.

n În general, acest guvern

este de acord cu principiul conform

căruia oamenii ar trebui

să fie liberi să-și cheltuiască

banii așa cum consideră de

cuviință, așa că propunem

un sistem țintit de verificări a

riscurilor financiare, proporțional

cu riscul de producere a

prejudiciului.

Evaluările ar trebui să

înceapă cu verificări neintruzive

la niveluri moderate de

cheltuieli (propunem pierderi

nete de 125 de lire sterline întro

lună sau 500 de lire sterline

într-un an) și, dacă este

necesar, să treacă la controale

care sunt mai detaliate, dar

încă fără fricțiuni la niveluri de

pierderi mai mari, unde riscurile

sunt mai mari (propunem

pierderi de 1.000 GBP într-o

zi sau 2.000 GBP în 90 de zile).

De asemenea, propunem ca

factorii declanșatori pentru

controalele îmbunătățite să fie

mai mici pentru cei cu vârsta

cuprinsă între 18 și 24 de ani.

n Odată ce va fi creată o

platformă eficientă și sigură,

Comisia pentru jocuri de

noroc se va consulta cu privire

la obligativitatea schimbului

de date privind clienții cu risc

ridicat pentru toți operatorii

de la distanță. Operatorii individuali

pot lua măsuri pentru

a preveni daunele pe propria

platformă, dar persoanele

care suferă daune legate de

jocurile de noroc dețin adesea

mai multe conturi. Acolo unde

există preocupări serioase,

operatorii trebuie să lucreze

împreună.

n În timp ce verificarea

con tului este în general eficien

tă, există dificultăți în

potrivirea detaliilor de plată cu

titularul contului. Acest lucru

creează riscuri de conformitate

și daune potențiale pentru cei

care au probleme cu jocurile

de noroc și îi afectează pe alții.

Având în vedere noile tehnologii

și reglementări de plată în

vigoare, Comisia va colabora

cu alții pentru a analiza ce se

poate face mai mult pentru a

reduce acest risc.”

(continuarea

în numărul viitor)

gests that particular elements

and products of

online gambling are associated

with an elevated risk

of harm. Equally, technological

development has

presented new opportunities

to protect players.

Making the most of these

is central to ensuring our

framework is fit for the digital

age.

This chapter proposes a

range of targeted interventions:

Account level protections

n The Gambling

Commission will consult on

new obligations on operators

to conduct checks to

understand if a customer’s

gambling is likely to

be harmful in the context

of their financial circumstances.

This will target

three key risks identified by

the Gambling Commission

in its casework: binge gambling,

significant unaffordable

losses over time and

financially vulnerable customers.

n In general, this government

agrees with the

principle that people

should be free to spend

their money how they see

fit, so we propose a targeted

system of financial

risk checks that is proportionate

to the risk of harm

occurring.

Assessments should

start with unintrusive

checks at moderate levels

of spend (we propose £125

net loss within a month

or £500 within a year),

and if necessary escalate

to checks which are more

detailed but still frictionless

at higher loss levels where

the risks are greater (we

propose £1,000 loss within

a day or £2,000 within 90

days). We also propose that

the triggers for enhanced

checks should be lower for

those aged 18 to 24.

n Once a suitably effective

and secure platform

is in place, the Gambling

Commission will consult

on making data sharing on

high risk customers mandatory

for all remote operators.

Individual operators

can take steps to prevent

harm on their own platform,

but people suffering

gambling harms often hold

multiple accounts. Where

there are serious concerns,

operators must work

together.

n While account verification

is on the whole

effective, there are difficulties

in matching payment

details to the account

holder. This creates compliance

risks and potential

harms for those experiencing

problem gambling and

affected others. With new

technologies and payment

regulations now in place,

the Commission will work

with others to consider

what more can be done to

reduce this risk.”

(to be continued

in the next edition)

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 45


46 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Sezonul evenimentelor

la Palace Casino București

By Livia Cocu

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 47

Cu toții știm că vara, cel mai

călduros anotimp al anului este

perioada perfectă pentru zile

de relaxare dar și de distracție,

nu numai pentru vizitatori dar

și pentru noi, echipa Palace

Casino. Nu am avut nevoie de

prea multe zile de repaus pentru

a reveni în plin sezon cu surprize

care ne încântă perspectiva. În

viitorul apropiat vom anunța o

înlănțuire de evenimente, promoții,

seri tematice care au ca

scop energizarea și revita lizarea

tuturor ce vor trece pragul

Casino-ului Palace de la Casa

Vernescu.

Sezonul de vară este marcat

de un eveniment excepțional

marca „Le petit” joi, 27 iulie.

Acesta promite să ofere o seară

de distracție electrizantă, într-o

atmosferă vibrantă și sofisticată.

Băuturi selecte, pregătite de

barmani talentați, vor fi la

dis poziție pentru a răcori și

încân ta gusturile rafinate ale

participanților, care se reunesc

pentru a petrece într-un cadru

exclusivist și elegant.

Pe lângă muzica electrizantă

și oamenii de calitate, vă

puteți bucura de numeroasele

momente magice și de explozia

de culori integrată în tematica

evenimentului, iar pe lângă asta

vă puteți delecta imaginația

cu o vizită în Palace Casino,

găz duit de Casa Vernescu, un

edificiu construit în anul 1821

care și astăzi menține o pată

de istorie prin arhitectura sa

impresionantă.

Pozele și videoclipurile

curg mai cu spor pe valurile

muzicii atunci când distracția

își face simțită prezența, așa că

eliberează memoria telefonului

pentru noi capturi, story-uri și

postări.

Clasicele mașini de epocă

care ne „plimbă” de fiecare dată

în perioada anilor 30, aceste

bijuterii pe patru roți vor adăuga

o notă de eleganță și un strop de

farmec vintage.

Așa cum am specificat și

în articolul precedent, ne-am

dezvoltat pe partea de online

și cu ocazia asta vă invit să fiți

în pas cu toate informațiile de

pe site-ul oficial palacecasino.

eu unde sunt prezentate evenimen

tele viitoare, servicii, facili

tăți și promoții curente ale

Casino-ului.

Întotdeauna vă punem la

dispoziție toate detaliile ne cesare

și prin intermediul celorlalte

platformelor de socializare.

Ne puteți scrie între bă rile dumneavoastră

dar și altele când

doriți iar noi vă vom răspunde.

– Facebook: ”Palace Casino at

Casa Vernescu Bucharest” sau

pe pagina noastră de Instagram:

”palace_casino_at_casa_

vernescu” –

Palace Casino de la Casa

Vernescu rămâne un reper al

eleganței și rafinamentului în

industria jocurilor de noroc.

Cu evenimente spectaculoase,

expoziții fascinante, Casino-ul

continuă să ofere o experiență

completă și memorabilă pentru

toți cei care îl vizitează,

indiferent dacă sunteți pasionați

de muzică, mașini retro sau

jocuri de noroc, Palace Casino

București vă așteaptă cu brațele

deschise pentru a vă oferi o

călătorie de neuitat într-o lume

a distracției și a luxului.

Intrarea în incinta palatului

este strict interzisă pentru persoane

sub 18 ani.

Joacă Responsabil!

We all know that summer,

the hottest season of the year,

is the perfect time for days of

relaxation and fun, not only

for visitors but also for us, the

Palace Casino team. We didn’t

need too many rest days to return

in full season with surprises

that delight our prospect.

In the near future we will

announce a chain of events,

promotions, themed evenings

that aim to energize and revitalize

everyone who will cross

the door of the Palace Casino

at Casa Vernescu.

The summer season is

marked by an exceptional

event called „Le petit” on

Thursday, July 27. It promises

to provide an evening of

electrifying entertainment in

a vibrant and sophisticated

atmosphere. Select drinks,

prepared by talented bartenders,

will be available to cool

and delight the refined tastes

of attendees, who come together

to party in an exclusive

and elegant setting.

In addition to electrifying

music and quality people, you

can enjoy the many magical

moments and the explosion

of colors integrated into the

theme of the event, and in

addition you can delight your

imagination with a visit to the

Palace Casino, hosted by Casa

Vernescu, an edifice built in

year 1821 which even today

maintains a stain of history

through its impressive architecture.

Photos and videos flow

faster when the fun is on, so

free up your phone’s memory

for new captures, stories, and

posts.

The classic vintage cars

that „ride” us every time

during the 30s, these fourwheeled

gems will add a

touch of elegance and a touch

of vintage charm.

As I specified in the previous

article, we have developed

on the online side and

on this occasion I invite you

to keep up with all the information

on the official website

palacecasino.eu where future

events, services, facilities and

promotions are presented

Casino currents.

We always provide you

with all the necessary details

through the other social media

platforms as well. You

can write us your questions

and others when you want

and we will answer you. –

Facebook: ”Palace Casino at

Casa Vernescu Bucharest” or

on our Instagram page: ”palace_casino_at_casa_vernescu”

Palace Casino at Casa

Vernescu remains a landmark

of elegance and sophistication

in the gambling industry.

With spectacular events,

fascinating exhibitions, the

Casino continues to offer a

complete and memorable

experience for all who visit

it, whether you are passionate

about music, retro cars

or gambling, Palace Casino

Bucharest awaits you with

open arms to offer an unforgettable

journey in a world of

fun and luxury.

Entry into the palace

premises is strictly prohibited

for persons under 18 years of

age.

Play Responsibly!

Season of events at Palace Casino Bucharest

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


48

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Nu mai ai mult de așteptat.

TotoGaming vine în România

Începând cu anul acesta

TotoGaming va pătrunde și în

piața de gambling din România.

Compania a primit o licență

de funcționare clasa I de la

Oficiul Național pentru Jocuri

de Noroc, licență activă de la 1

august 2023.

Hai și tu în cursa momentului.

Află Cine e Toto și alăturăte

campionilor. Te așteaptă o

călătorie plină de distracție și

mult fair-play. Sportul, Cazinoul

și Jocurile Rapide sunt

vedetele în Blockbusterul

Destinația Campionilor.

Despre TotoGaming

TotoGaming este cea mai

nouă apariție pe piața de gambling

online din România. Proiectul

a apărut în 2004, în Yerevan,

Armenia unde operează

atât online, cât și în retail.

Fondatorii brandului au

adus cu ei experiența acumulată

în cadrul Loteriei Naționale din

Armenia. Actualmente, în TotoGaming

lucrează peste 500 de

tineri profesioniști, care contribuie

la dezvoltare continuă și la

oferirea unui mediu de joc sigur

și captivant.

De ce TotoGaming?

Angajamentul, atitudinea

de campion și o cultură a

excelenței sunt toate în ADNul

TotoGaming. Aceste atribute

sunt scoase la lumină

prin performanță, spargerea

stereotipurilor și clișeelor

care înconjoară industria de

igaming din România. Compania

dorește să promoveze

competițiile de elită, responsabilitatea

socială și excelența

în sport, atât în Armenia, cât și

în România și în următoarele

destinații TotoGaming.

Rămâne să vedem următorii

pași de campion și ce alte surprize

a pregătit echipa TotoGaming

în România.

Soon TotoGaming will break

through the Romanian gambling

market. The company received

a national license from Oficiul

Național pentru Jocuri de Noroc

(Romanian National Gambling

Office). The permit is available

starting the 1st of August, 2023.

So come with us in the race

of the moment. Find out Who

Toto is and join the champions’

side. The journey is filled with

fun and a lot of fair play. Sport,

Casino and Fast Games are the

stars of Champion’s Decision

Blockbuster.

About TotoGaming

TotoGaming is the newest

contender in the Romanian

Gambling Market. The project

started in 2004, in Yerevan, Armenia,

as a licensed online and

land-based operator.

The brand founders brought

the experience of the first company

in the country to provide

Lottery games since 1999,

which currently operates as

the Armenian National Lottery.

Nowadays, TotoGaming’s team

comprises more than 500 young

professionals willing to continuously

develop and nurture a safe

and appealing game environment.

Why TotoGaming

Commitment, the champion’s

decision and cultivating

excellence are all parts of TotoGaming’s

DNA. Those attributes

are fed with performance,

breaking the stereotypes and cliches

surrounding the Romanian

iGaming industry. The brand is

eager to to promote elite competitions,

social responsibility,

and sports greatness in Armenia,

Romania and its following

destinations.

Let’s see their next champion

steps and the other surprises

prepared by TotoGaming Team.

The Waiting is Almost Over.

TotoGaming in Romania

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro50

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Ce le place jucătorilor din diferite țări?

Experții Slotegrator își

împărtășesc viziunea

By K. Sino

A avea o imagine clară a publicului

țintă este ca și cum ai avea indicii pentru

un puzzle de cuvinte încrucișate: cu

cât cunoști mai multe detalii, cu atât mai

repede poți determina cum să aduci jucători

la cazinoul tău online. Experții de la

Slotegrator Academy au pregătit o scurtă

prezentare generală pentru a vă ajuta să vă

faceți o imagine a jucătorilor dvs.

Procesul de identificare a publicului

țintă este pe cât de meticulos, pe atât

de crucial. Cunoștințele generale despre

public nu sunt aproape suficiente; ai nevoie

de o imagine clară și detaliată a jucătorilor

tăi și ce le plac.

Datele demografice precum vârsta,

sexul, educația și nivelul veniturilor sunt

doar începutul. De asemenea, trebuie să

cercetați mentalitatea publicului, obiceiurile,

preferințele de joc, cultura și motivația

pentru joc.

Nu există un singur portret al jucătorului

de noroc online. Fiecare țară va

avea propriul set de profiluri de jucători,

determinate de cultura și atitudinea țării

respective față de jocurile de noroc. Ar fi o

concepție greșită să credem că tinerilor din

Marea Britanie le plac aceleași jocuri ca și

jucătorilor din Australia sau Japonia.

Aici, experții Slotegrator împărtășesc

date importante despre mai multe țări.

Când vine vorba despre diferențele

dintre bărbați și femei:

n Conform unui studiu al Universității

din Lethbridge, bărbații canadieni sunt

suprareprezentați în jocurile de noroc online;

în timp ce 17,6% dintre jucătorii online

sunt femei, 82,4% sunt bărbați.

n Un studiu Geopoll a constatat că

69% dintre bărbați și 44% dintre femei din

Kenya au pariat pe sport.

n Un sondaj UKGC din 2019 a constatat

că implicarea în jocurile de noroc online

este în creștere atât în rândul femeilor, cât

și al bărbaților; 25% dintre bărbați și 17%

grisogono

dintre femeile chestionate

au jucat jocuri de noroc

online, ambele cifre cu o

creștere cu 2% față de anul

precedent.

n Potrivit Journal of

Industrial and Intelligent

Information, jucătorii chinezi

sunt predominanți

bărbați

n Și în Australia, un procent

mai mare de jucători

sunt bărbați decât populația

în general. Potrivit unui studiu

din 2017, în timp ce doar

49% din populația țării este

de sex masculin, bărbații

reprezintă 54% dintre jucătorii

țării, iar 45,8% dintre

jucătorii australieni sunt

femei, în timp ce 51% din

țară sunt femei.

Când vine vorba de

preferințele de joc:

n Jucătorii din Europa

se bucură de sloturi, jocuri

la masă de cazinou precum blackjack, ruleta

și baccarat și pariuri pe curse de cai

și evenimente sportive precum fotbalul.

Același lucru este valabil și pentru Australia

și Canada.

n În India, cricketul este unul dintre

cele mai populare jocuri de vizionat și de

pariat.

n În Irlanda, pariorii se așteaptă să parieze

pe jocuri tradiționale precum hurling și

fotbalul gaelic.

n În țări africane precum Kenya, Nigeria

și altele, pariurile pe fotbal se concentrează

în primul rând pe ligile europene.

n În America Latină, pariorii pariază

foarte mult pe ligile lor naționale.

Un studiu australian a constatat că,

comparativ, bărbații aveau mai multe

www.casino-magazine.ro

șanse să joace forme strategice de jocuri de

noroc, cum ar fi jocurile de cărți, cum ar fi

blackjack-ul și pariurile sportive, în timp ce

femeile sunt mai predispuse să se bucure

de jocuri de noroc pur, cum ar fi sloturile,

dar asta nu va fi neapărat la fel în alte părți

ale lumii.

Jucătorii asiatici vor aprecia să poată

juca Dragon Tiger, Sic Bo, Mahjong și alte

jocuri cu rădăcini regionale. Jucătorii indieni

se bucură de aceleași jocuri de cazino

ca și jucătorii europeni, cu adăugarea unor

jocuri specifice regiunii, cum ar fi Indian

Remi, Indian Flush și Andar Bahar.

Este foarte important să diferențiem

setul de jocuri de pe platformă: clasarea

după popularitate, luând în considerare

tipurile de jocuri și alegerea furnizorilor

pentru piața țintă.

www.grisogono.ro


Business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

51

What do players from different countries like?

Slotegrator experts

share their vision

Having a clear picture of your target

audience is like having clues to a

crossword puzzle: the more details you

know, the faster you can determine how

to bring players to your online casino.

The experts at Slotegrator Academy have

prepared a short overview to help you

paint a picture of your players.

The process of identifying your target

audience is as meticulous as it is crucial.

General knowledge about the audience

isn’t nearly enough; you need a crystalclear,

detailed picture of who your players

are and what they like.

Demographics like age, gender, education,

and income level are just the

beginning. You also need to research

your audience’s mindset, habits, game

preferences, culture, and motivation for

www.grisogono.ro

playing.

There is no single

portrait of the

average online gambler.

Every country

will have its own set

of player profiles,

determined by that

country’s culture

and attitude towards

gambling. It would

be a misconception

to think that young

men in the UK like

the same games as

players in Australia

or Japan do.

Here, Slotegrator

experts share im portant

data about several

countries.

www.casino-magazine.ro

When it comes to

differences between

men and women:

n According

to a study by the

University of Lethbridge, Canadian males

are highly over-represented in online

gambling; whereas 17.6% of online gamblers

are female, 82.4% are male.

n A Geopoll study found that 69% of

males and 44% of females in Kenya had

bet on sports.

n A 2019 UKGC survey found that

online gambling engagement is rising

among both females and males; 25%

of males and 17% of females surveyed

had gambled online, both numbers a 2%

increase on the previous year.

n According to the Journal of

Industrial and Intelligent Information,

Chinese gamblers are more likely to be

male than female.

n In Australia, too, a higher percentage

of gamblers are male than the population

at large. According to a 2017 study,

while only 49% of the country’s population

is male, men account for 54% of

the country’s gamblers, and 45.8% of

Australian players are women, whereas

51% of the country is female.

When it comes

to game preferences:

n Players in Europe enjoy slots, casino

table games like blackjack, roulette, and

baccarat, and betting on horseracing and

sporting events like football. The same

goes for Australia and Canada.

n In India, cricket is one of the most

popular games to watch and to bet on.

n In Ireland, punters expect to bet on

traditional games like hurling and Gaelic

football.

n In African countries like Kenya,

Nigeria, and others, football betting is

primarily focused on European leagues.

n In Latin America, punters bet heavily

on their national leagues.

One Australian study found that, comparatively,

men were more likely to play

strategic forms of gambling such as card

games like blackjack and sports betting,

while female gamblers are more likely to

enjoy games of pure chance such as slots,

but that won’t necessarily be true in other

parts of the world.

Asian players will appreciate being

able to play Dragon Tiger, Sic Bo,

Mahjong, and other games with regional

roots. Indian players enjoy the same casino

games as European players, with the

addition of some region-specific games

like Indian Rummy, Indian Flush, and

Andar Bahar.

It is very important to differentiate

the set of games on the platform: ranking

by popularity, considering the types of

games, and choosing providers for the

target market.

grisogonogrisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER


54

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

Programul World Series of Poker

Europe 2023 a fost Anunțat

Source: pokernews

Jucătorii de poker din Europa și din întreaga lume urmează să joace la

King’s Resort din Rozvodov, Republica Cehă, pentru festivalul World Series

of Poker Europe 2023.

WSOP Europe 2023 cuprinde

15 evenimente de decernare a

brățărilor, cu fonduri de premii combinate

garantate, care se ridică la

o impresionantă valoare de 15 milioane

de euro!

Jucătorii care se îndreaptă către

King’s Resort vor câștiga cel puțin

15 milioane de euro, în creștere față

de 12 milioane de euro în 2022. Cu

toate acestea, dacă WSOP-ul European

continuă tendința de prezență

record înregistrată în Las Vegas în

această vară, ar putea fi mai mulți

bani câștigați în Rozvadov între 25

octombrie și 14 noiembrie.

Ca și în cazul edițiilor anterioare

ale WSOPE, seria 2023 începe cu

€350 Opener, care are o garanție de

1 milion de euro. Anul trecut, King’s

a garantat 500.000 de euro, dar a

plătit 734.359 de euro după ce 2.454

de jucători au participat. Italianul Fabio

Peluso a capturat brățara evenimentului

plus 106.020 de euro. Primul

dintre mai multe turnee începe

pe 25 octombrie.

Sunt programate un trio de evenimente

Pot-Limit Omaha. Ele costă

550, 2.000 și 5.000 de euro, acesta

din urmă promițând cel puțin

500.000 de euro. PLO este foarte

popular la King’s, așa că așteptați-vă

ca numărul celor 223 de participanți

să fie depășit.

Două turnee cu recompense,

un buy-in de 1.100 EUR cu 300.000

EUR garantat Mystery Bounty și un

Turbo Bounty Hunter de 300.000

EUR cu buy-in de 1.100 EUR adaugă

un element de surpriză programului,

în timp ce evenimentul 8-Game

Mix cu 100.000 EUR garantat

va atrage cu siguranță cei mai buni

specialiști în jocuri mixte în Republica

Cehă.

Cei care iubesc turneele No-Limit

Hold’em cu mize mari sunt, de

asemenea, mulțumiți. Pe 6 noiembrie,

evenimentul GGMillion$ cu buyin

de 25.000 de euro garantat cu

un milion de euro se amestecă și

se acordă. Anul trecut, acest eveniment

a fost numit Platinum High Roller

și l-a văzut pe Paul Phua ieșind

în fruntea unui grup de 67 de oameni

pentru a încasa 482.433 EUR.

Diamond High Roller de 50.000

de euro revine pe 9 noiembrie, sperând

să depășească cele 45 de înscrieri

de anul trecut. Starul turc

Orpen Kisacikoglu l-a învins pe

Sam Grafton în heads-up în 2022,

obținând o plată de 748.106 euro

în acest joc.

Desigur, WSOP Europe Main

Event European Championship

2023 cu buy-in de 10.350 de euro

este turneul la care fiecare jucător

de poker visează să-l câștige. Evenimentul

principal din acest an se

laudă cu o garanție de 5 milioane

de euro pentru fondul său de premii,

dar vor fi mult mai mulți bani în

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

55

joc, asta este sigur.

Evenimentul principal WSOPE

2022 a atras 763 de participanți,

care au creat un fond de premii de

7.248.500 EUR pe care l-au împărțit

primii 115 clasați. Toți cei nouă

finaliști au văzut cel puțin 108.024

EUR în conturile lor bancare. Acești

finaliști au inclus Timothy Adams, Alexandre

Reard, Barny Boatman și un

anume Shaun Deeb, care a terminat

pe locul al treilea pentru 607.531 €.

Suedezul Omar Eljach a pus

mâna pe brățara Main Event și pe

1.380.129 de euro în numerar după

ce l-a învins heads-up pe francezul

Jonathan Pastore (852.949 de euro).

O mulțime de acțiuni în circuitul

WSOP pentru Europeni

Există o mulțime de acțiuni în circuitul

WSOP pe pământ European

înainte ca festivalul WSOP Europe să

înceapă. 7 milioane de lire sterline

sunt garantate în cadrul a 15 evenimente

de premiere în circuit în Londra,

Regatul Unit, între 27 iulie și 13

august, cu 12 evenimente în circuit

și fonduri de premii garantate în valoare

de 3 milioane de euro, înainte

ca King’s Resorts să găzduiască

o altă oprire în circuit international.

2023 World Series of Poker

Europe Schedule Announced

The World Series of Poker has a new Main Event champion after

Atlanta’s Daniel Weinman topped a record field of 10,043 players to

claim the title and US$12.1 million in prize money.

Poker players across Europe

and around the world are set to

descend on King’s Resort in Rozvodov,

Czech Republic, for the 2023

World Series of Poker Europe festival.

The 2023 WSOP Europe features

15 bracelet-awarding events with

combined guaranteed prize pools

tipping the scales at an impressive

€15 million!

Players heading to King’s Resort

will win not a cent less than

€15 million, up from €12 million in

2022. However, if the European

WSOP continues the trend of record-breaking

attendances seen in

Las Vegas this summer, there could

be a lot more cash splashing

around in Rozvadov between October

25 and November 14.

As with previous editions of the

WSOPE, the 2023 series kicks off

with the €350 Opener, which carries

a €1 million guarantee. Last

year, King’s guaranteed €500,000

yet paid iut €734,359 after 2,454

players bought in. Italian Fabio Peluso

captured the event’s bracelet

plus a €106,020 score. The first of

several flights commences on October

25.

A trio of Pot-Limit Omaha events

are scheduled. They cost €550,

€2,000, and €5,000, with the latter

promising at least €500,000 in the

kitty. PLO is massively popular at

King’s, so expect last year’s 223 attendance

to be blown clean out of

the water. Two bounty tournaments,

a €1,100 buy-in €300,000 guaranteed

Mystery Bounty, and a €1,100

buy-in €300,000 Turbo Bounty Hunter

add an element of surprise to

the schedule, while €100,000 guaranteed

8-Game Mix event will surely

attract the best mixed game

specialists to the Czech Republic.

Those who love high stakes No-

Limit Hold’em tournaments are also

well-catered for. November 6 sees

the €25,000 buy-in €1 million guaranteed

GGMillion$ event shuffle

up and deal. Last year, this event

was named the Platinum High Roller,

and saw Paul Phua come out

on top of a 67-strong field to bank

€482,433.

The €50,000 Diamond High Roller

returns on November 9, hoping

to surpass last year’s 45 entries.

Turkish star Orpen Kisacikoglu defeated

Sam Grafton heads-up in

2022, reeling in a €748,106 payout

in the process.

Of course, the €10,350 buy-in

2023 WSOP Europe Main Event European

Championship is the tournament

every poker player dreams

about winning. This year’s Main

Event boasts a €5 million guarantee

on its prize pool, but there will

be far more money at stake, that

is for sure. The 2022 WSOPE Main

Event attracted 763 entrants, who

created a €7,248,500 prize pool that

the top 115 finishers shared. All nine

finalists saw at least €108,024 land

in their bank accounts. Those finalists

included Timothy Adams, Alexandre

Reard, Barny Boatman, and

a certain Shaun Deeb, who finished

third for €607,531.

Sweden’s Omar Eljach got his

hands on the Main Event’s bracelet

and €1,380,129 in cash after defeating

Frenchman Jonathan Pastore

(€852,949) heads-up.

Plenty of WSOP Circuit

Action For Europeans

There is a ton of WSOP Circuit

action on European soil before

the WSOP Europe festival gets

underway. £7 million is guaranteed

across 15 circuit ring-awarding

events in London, United Kingdom,

between July 27 and August 13, before

King’s Resorts hosts another

international circuit stop featuring

12 ring events and €3 million worth

of guaranteed prize pools.

Programul World Series of Poker Europe 2023 2023 World Series of Poker Europe Schedule

Dates Event Buy-in Guarantee

Oct 25-30 #1 WSOPE 2023 NLH Opener €350 €1,000,000

Oct 27-31 #2 WSOPE Pot-Limit Omaha 8-Max €550 €300,000

Oct 29-Nov 4 #3 WSOPE Mini Main Event €1,350 €2,000,000

Oct 31-Nov 1 #4 WSOPE 2K Pot Limit Omaha €2,000 €300,000

Nov 1-6 #5 WSOPE NLH Colossus €550 €1,500,000

Nov 5-6 #6 WSOPE 5K Pot Limit Omaha €5,000 €500,000

Nov 6-7 #7 WSOPE NLH 6-Max €1,650 €300,000

Nov 6-7 #8 WSOPE NLHE GGMillion$ €25,000 €1,000,000

Nov 7-8 #9 WSOPE NLH 1K Mystery Bounty €1,100 €300,000

Nov 8-9 #10 WSOPE 8-Game Mix €2,000 €100,000

Nov 9 #11 WSOPE NLH Turbo Bounty Hunter €1,100 €300,000

Nov 9-10 #12 WSOPE 50K NLH Diamond High Roller €50,000 €1,000,000

Nov 10-15 #13 WSOPE Main Event NLH European Championship €10,350 €5,000,000

Nov 12 #14 WSOPE NLH Turbo Freezeout €1,000 €200,000

Nov 12-14 #15 WSOPE 2023 NLH Closer €550 €200,000

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


56

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

City of Dreams Mediterranean

sărbătorește Marea Deschidere

Sursa: traveldailymedia

City of Dreams Mediterranean, primul resort integrat din Europa,

și-a sărbătorit marea deschidere la Limassol marți, 11 iulie,

cu o seară de gală uimitoare la care au participat președintele

Republicii Nikos Christodoulides, oaspeți distinși și parteneri de

colaborare.

grisogono

www.casino-magazine.ro

La evenimentul de gală găzduit

de Lawrence Ho, președinte și director

executiv al Melco Resorts &

Entertainment, și Menelaos Shiacolas,

director general al CNS Group,

Președintele ciprului Nikos Christodoulides

a inaugurat oficial City of

Dreams Mediterranean.

Într-un discurs din cadrul evenimentului,

președintele Nikos Christodoulides

a spus că este onorat să

fie prezent la marea deschidere a

unui astfel de proiect vizionar: „Un

resort cu cazinou integrat unic, care

este o dovadă a angajamentului

nostru pentru progres și excelență,

fiind – în același timp – un catalizator

pentru creșterea economică, crearea

de locuri de muncă și atragerea

de vizitatori din întreaga lume.

Un proiect emblematic despre care

se așteaptă să redefinească peisajul

industriei noastre turistice, demonstrând

capacitatea de a transforma

viziunile în realitate.”

Resortul își propune să ofere lux

premium cu o notă de aromă locală.

Situat în Limassol, pe coasta însorită

de sud a Ciprului, complexul are un

hotel cu 14 etaje, cu 500 de camere

și apartamente. Pe lângă hotel, se

mândrește cu un cazinou, un complex

de piscine, magazine de lux,

restaurante și un loc de conferințe,

printre alte facilități.

În centrul scenei se află zona

sa de jocuri, despre care operatorii

spun că este cel mai mare cazinou

din Europa, la dimensiunea puțin

peste un teren de fotbal pentru Cupa

Mondială FIFA. Cazinoul de 7.500

de metri pătrați conține 100 de mese

cu jocuri live și 1.000 de sloturi.

Melco Resorts are mari speranțe

în proprietate, urmărind să transforme

Cipru într-o destinație pe tot

parcursul anului pentru turism premium,

divertisment de clasă mondială

și turism internațional de afaceri

și de conferințe. Se estimează

că stațiunea va atrage 300.000 de

turiști suplimentari anual și va contribui

cu până la 700 de milioane

de euro la trezoreria Ciprului în fiecare

an.

În discursul său, Lawrence Ho

a vorbit despre cum s-a îndrăgostit

de insulă și de oamenii ei în timpul

unei vizite în urmă cu 16 ani:

„City of Dreams Mediterranean oferă

Ciprului o nouă poveste de spus.

Oamenii, care au trecut cu vederea

această insulă, au acum o nouă listă

de motive convingătoare pentru a

o vizita. Această stațiune va atrage

noi turiști premium, pe tot parcursul

anului, reflectându-se în economie și

pe piața locurilor de muncă în mod

tradițional sezonier.”

Adresându-se Președintelui

Christodoulides, dl Ho a comentat

„sprijinul dumneavoastră pentru

investiția noastră a fost de neprețuit.

Administrația țării ne-a ghidat cu

pricepere pe atât de multe planuri.

Toate succesele noastre din ultimii

aproape douăzeci de ani s-au construit

pe parteneriat. În parteneriat

cu guvernul, parteneriat de afaceri

și parteneriat cu oamenii.”

„Vouă tuturor, aș dori să vă

mulțumesc din partea mea și fiecăruia

dintre colegii mei de la Melco.

Sper că parteneriatele pe care

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 57

City of Dreams Mediterranean, the first integrated resort in

Europe, celebrated its grand opening in Limassol on Tuesday, 11

July with a dazzling gala evening attended by the President of the

Republic Nikos Christodoulides, as well as distinguished guests

and collaborative partners.

At the gala event hosted by

Lawrence Ho, Chairman and Chief

Executive Officer of Melco Resorts

& Entertainment, and Menelaos

Shiacolas, Managing Director of

CNS Group, Cyprus’ President

Nikos Christodoulides officially

inaugurated City of Dreams Mediterranean.

In a speech during the

event, President Nikos Christodoulides

said he was honoured

to be present at the grand opening

of such a visionary project: “A oneof-a-kind

integrated casino resort

that stands as testament to our

commitment for progress and excellence,

being – at the same time

– a catalyst for economic growth,

job creation and the attraction of

visitors from all over the world. An

emblematic project that is expected

to redefine the landscape of

our tourism industry, showcasing

the ability to transform visions into

reality.”

The resort aims to offer premium

luxury with a touch of local

flavor. Situated in Limassol on

the sunny south coast of Cyprus,

the resort features a 14-story hotel

with 500 guest rooms and suites.

In addition to the hotel, it

boasts a casino, a pool complex,

luxury retail stores, restaurants,

and a conference venue, among

other amenities.

At center stage is its gaming

area, which operators say is the

largest casino in Europe at just

over the size of a FIFA World Cup

soccer pitch. The 7,500-squaremeter

casino contains 100 tables

and 1,000 slot machines.

Melco Resorts has high hopes

for the property, aiming to turn

Cyprus into a year-round destination

for premium tourism, worldclass

entertainment, and international

business and conference

tourism. The resort is projected to

attract an additional 300,000 tourists

annually and contribute up to

700 million euros to Cyprus’ treasury

each year.

In his address, Lawrence

Ho spoke of how he fell in love with

the island and its people during a

visit 16 years ago: “City of Dreams

Mediterranean gives Cyprus a new

story to tell. People, who overlooked

this island in the past, now have

a fresh list of compelling reasons

to visit. This resort will attract new

premium tourists, year round, reflecting

in the economy, and the

traditionally seasonal jobs market.”

Addressing President Christodoulides,

Mr Ho commented “your

support for our investment has been

invaluable. The country’s administration

has skilfully guided us on

so many levels. All our successes

over the last almost twenty years

have been built on partnership. In

partnership with government, partnership

with business, and partnership

with people.”

“To you all, I would like to say

thank you from myself, and every

one of my colleagues at Melco. I

hope that the partnerships we’ve

established here will encourage

other investors to follow our lead.”

City of Dreams Mediterranean

celebrates Grand Opening

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


58

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

le-am stabilit aici vor încuraja alți investitori

să ne urmeze exemplul.”

Menelaos Shiacolas a spus că

a fost cu adevărat o zi importantă

pentru City of Dreams Mediterranean,

un vis care a devenit realitate

în opt ani: „Acesta este unul dintre

acele cazuri rare în care numele

proprietății încapsulează cu adevărat

atât de mult din istorie, prezent și

viitorul. Rezultatul, credem noi, este

cu adevărat un oraș al viselor, o

stațiune cu care Cipru, ca destinație

turistică, se poate mândri, un resort

care ridică țara la un alt nivel.”

În urma unei ceremonii celebrative

de tăiere a panglicii găzduită pe

gazonul evenimentului în aer liber

al City of Dreams Mediterranean,

oaspeții au fost răsfățați cu spectacole

muzicale ale Orchestrei Simfonice

din Cipru și ale compozitorului

grec Helena Paparizou. Celebrările

evenimentului de deschidere a nopții

strălucitoare de vară s-au încheiat cu

un foc de artificii incitant.

Fiind cea mai mare și prima

stațiune integrată din Europa, City

of Dreams Mediterranean aspiră să

redefinească Cipru ca destinație pe

tot parcursul anului pentru turismul

premium și să devină un punct de

referință în regiune și nu numai, cu

ospitalitate și divertisment de clasă

mondială, precum și să fie un hub

pentru turismul internațional de afaceri

și de conferințe.

City of Dreams Mediterranean

este prima stațiune integrată din Europa

și cea mai mare stațiune din regiune.

Dispune de un hotel de lux

cu paisprezece etaje, cu 500 de camere

și apartamente, peste 8.000

de metri pătrați de spațiu MICE, un

amfiteatru în aer liber, un parc de

aventură pentru familie și o varietate

de restaurante rafinate și magazine

de lux. Designul său interior se bazează

pe standardele internaționale

de lux Melco, personalizate pentru

stațiunea integrată din Cipru, în timp

ce designul exterior prezintă influențe

mediteraneene distincte.

Cu sustenabilitatea în centrul

său, City of Dreams Mediterranean

este prima dezvoltare din Cipru care

a obținut un rating BREEAM Excelent

pentru strategia sa de sustenabilitate

în faza de proiectare. Recent,

City of Dreams Mediterranean a fost,

de asemenea, onorat de The European

Property Awards 2023 pentru

realizările în trei categorii, inclusiv

Cea mai bună arhitectură hotelieră

din Europa, Cea mai bună dezvoltare

comercială durabilă în Europa

și Cel mai bun design hotelier nou

din Cipru.

Menelaos Shiacolas said it

was truly a momentous day for

City of Dreams Mediterranean, a

dream that became reality in eight

years: “This is one of those rare

cases where the name of the property

truly encapsulates so much

of the history, the present, and

the future. The result, we believe,

is truly a City of Dreams, a resort

that Cyprus, as a tourist destination,

can be proud of, a resort

that elevates the country to a different

level.”

Following a celebratory

ribbon cutting and toasting ceremony

hosted at City of Dreams

Mediterranean’s outdoor event

lawn, guests were treated to musical

performances by The Cyprus

Symphony Orchestra and Greek

singer-songwriter Ms. Helena

Paparizou. The brilliant summer

night’s opening event celebrations

concluded with an exciting

fireworks display.

As Europe’s largest and premier

integrated resort, City of Dreams

Mediterranean aspires to redefine

Cyprus as a year-round destination

for premium tourism and become

a reference point in the region and

beyond with world-class hospitality

and entertainment, as well as

being a hub for international business

and conference tourism.

City of Dreams Mediterranean

is Europe’s first integrated resort

and the largest premier integrated

destination resort in the region. It

features a fourteen-storey luxury

hotel with 500 rooms and suites,

over 8,000sqm of MICE space,

an outdoor amphitheatre, a family

adventure park, and a variety of

fine dining outlets and luxury retail.

Its interior design is based on

Melco’s international luxury standards,

customised for the Cyprus

integrated resort, while the exterior

design features distinct Mediterranean

influences.

With sustainability at its core,

City of Dreams Mediterranean is

the first development in Cyprus to

achieve a BREEAM Excellent rating

for its sustainability strategy at

its design stage. Recently, City of

Dreams Mediterranean was also

honoured by The European Property

Awards 2023 for achievements

in three categories, including

Best Hotel Architecture Europe,

Best Sustainable Commercial

Development Europe and Best

New Hotel Construction & Design

Cyprus.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 59


60

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

Succesul guvernului danez privind

dependența de jocuri de noroc

Source: Dkcasinospot.dk

În Danemarca, industria jocurilor

de noroc a suferit schimbări

semnificative în 2012, trecând

de la un monopol de stat la liberalizare.

Companiile private au

primit licențe pentru a oferi servicii

de pariuri și cazinouri online,

ceea ce a dus la o creștere

a jocurilor de noroc online. Alte

țări europene au urmat o cale de

dezvoltare similară în ultimii ani.

Danezii cheltuiesc mai puțini

bani pe jocuri decât locuitorii

din Suedia, Norvegia, Finlanda

și Islanda. În același timp,

Danemarca s-a clasat pe locul patru

în Europa în ceea ce privește

cota jocurilor de noroc online

în 2022, potrivit rapoartelor

Spillemyndigheden publicate în

iunie 2023. Echipa portalului web

danez dkcasinospot.dk, care este

deținut de HraiGamble Group,

a analizat particularitățile pieței

daneze a jocurilor de noroc și a

identificat mai multe caracteristici

ale industriei.

In Denmark, the gambling

industry underwent significant

changes in 2012, transitioning

from a state monopoly to liberalization.

Private companies

were granted licenses to offer

betting services and online

casinos, leading to a surge in

online gambling. Other European

countries have followed

a similar development path in

recent years.

Danes spend less money

on gaming than residents

of Sweden, Norway, Finland,

and Iceland. At the

same time, Denmark ranked

fourth in Europe in terms

of online gambling share in

2022, according to Spillemyndigheden

reports published

in June 2023. The team of

the Danish web portal dkcasinospot.dk,

which is owned

by HraiGamble Group, has

analyzed the peculiarities of

the Danish gambling market

and identified several charac­

Danish government’s success

with gambling addiction

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Pres| Str|in| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 61

GENTLEMEN'S CLUB INTERNATIONAL

GTM is t he inspirational and motivational social club that keeps you

motivated, driven, and helps you connect with other like minded people.

Cornel Istrate

Gentlemen's Club Founder

www.grisogono.ro

SEE IF YOU QUALIFY! APPLY NOW!

www.gentlemensclubinternational.com

|Social Club | Events | Online Shop | Community App |

www.casino-magazine.ro

grisogono


62

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

Jocurile de noroc online sunt

mai populare în Danemarca

decât în majoritatea altor

țări Europene

Deși există multe jocuri de

noroc diferite, există câteva tipuri

de jocuri care sunt deosebit

de populare printre danezi. Acest

lucru poate fi văzut în rapoartele

publicate de Spillemyndigheden.

Aceste rapoarte oferă informații

despre cotele de piață pentru

diferite zone de jocuri, precum

și veniturile furnizorilor de jocuri

din diferite tipuri de jocuri.

În studiul lor, experții

Dkcasinospot s-au bazat pe

datele oficiale furnizate pe siteul

web al Autorității daneze de

reglementare a jocurilor de noroc

Spillemyndigheden. După ce a

analizat o cantitate mare de

date, echipa de experți a descris

o scurtă prezentare a specificului

industriei jocurilor de noroc din

Danemarca.

În general, jocurile de cazinou,

inclusiv aparatele de slot și

jocurile la mese live, reprezintă

aproximativ 2/3 din veniturile

furnizorilor de jocuri de noroc

din Danemarca. Treimea rămasă

provine din pariurile sportive.

Loteriile ocupă în mod tradițional

vârful aisbergului jocurilor de

noroc.

n Loterie

n Slot machines online

n Pariuri sportive

n Ruleta online

n Blackjack online

n Baccarat

Slot machines generează

75,99% din veniturile totale ale

cazinourilor online, cu o cotă de

piață de 29%.

În 2022, danezii au cheltuit

în medie aproximativ 2.350 kr

danezi pe jocuri de noroc. Aceasta

plasează cheltuielile medii pentru

jocurile de noroc ale danezilor

pe locul 12 în Europa. Islanda,

Finlanda, Suedia și Norvegia sunt

mai sus pe listă în 2022, ceea ce

înseamnă că, cheltuielile daneze

pentru jocurile de noroc sunt cele

mai mici pe cap de locuitor din

regiunea nordică.

Potrivit raportului Spillemyndigheden,

în 2022, 60% din consumul

de jocuri de noroc din

Danemarca a fost online. Această

tendință poate fi explicată prin

faptul că societatea daneză a trecut

printr-un nivel ridicat de digitalizare,

iar după 2012, un procent

ridicat de jocuri de noroc a avut

loc online.

Suedia are cea mai mare

pondere a jocurilor de noroc online

din Europa - aproape 68%,

urmată de Finlanda. Norvegia

se află și ea în top 10. Astfel, jocurile

de noroc online sunt cele

mai populare printre jucătorii din

regiunea scandinavă.

88% dintre jucătorii danezi

au început să joace pentru

prima dată înainte de vârsta

de 25 de ani

De când Spillemyndigheden

a lansat linia fierbinte StopSpillet

în 2019, consilierii au primit

aproape 2.500 de întrebări. Atunci

a devenit clar că marea majoritate

a persoanelor cu probleme

de jocuri de noroc încep să joace

înainte de vârsta de 25 de ani.

38% dintre jucătorii contactați

de StopSpillet au avut prima

experiență de jocuri de noroc la

vârsta de 25 de ani sau mai puțin.

Datele StopSpillet sunt izbitoare,

aproximativ jumătate dintre

jucători având prima experiență

de jocuri de noroc înainte de a

împlini 18 ani. Acest lucru se

întâmplă în ciuda faptului că limita

de vârstă pentru majoritatea

activităților de jocuri de noroc din

Danemarca este de 18 ani.

O altă tendință care poate fi

evidențiată aici este că, în medie,

jucătorii au o problemă cu

teristics of the industry.

Online gambling is more

popular in Denmark

than in most other

European countries

Although there are many

different gambling games,

there are a few types of games

that are particularly popular

among Danes. This can be

seen in reports published by

Spillemyndigheden. These

reports provide information

on the market shares for different

gaming areas, as well as the

revenues of gaming providers

from different types of games.

In their study, Dkcasinospot

experts relied on

official data provided on the

website of the Danish Gambling

Regulatory Authority

Spillemyndigheden. After analyzing

a large amount of data,

the team of experts described

a brief overview of the specifics

of the gaming industry in Denmark.

In general, casino games,

including slot machines and

table games, account for about

2/3 of the revenue of gaming

suppliers in Denmark. The

remaining third comes from

sports betting. Lotteries traditionally

occupy the tip of the

gambling iceberg.

n Lotteries

n Online slot machines

n Sports betting

n Online roulette

n Online Blackjack

n Baccarat

Slot machines generate

a whopping 75.99% of total

online casino revenue with a

29% market share.

In 2022, the Danes spent

an average of approximately

2,350 danish kr on gambling.

This puts the average gambling

expenditure of Danes in 12th

place in Europe. Iceland, Finland,

Sweden, and Norway are

higher on the list in 2022,

meaning that Danish gambling

spending is the lowest

per capita in the Nordic region.

According to the Spillemyndigheden

report, in 2022,

60% of gambling consumption

in Denmark was online.

This trend can be explained

by the fact that Danish society

has undergone a high level of

digitalisation, and after 2012, a

high percentage of gambling to

take place online.

Sweden has the highest

share of online gambling

in Europe - almost 68%, followed

by Finland. Norway is

also in the top 10. Thus, online

gambling is most popular

among players in the Scandinavian

region.

88% of Danish players

first started gambling

before the age of 25

Since the Spillemyndigheden

launched the StopSpillet

hotline in 2019, counsellors

have received almost 2,500

enquiries. It became clear then

that the vast majority of people

with gambling problems start

gambling before the age of 25.

38% of players contacted

by StopSpillet had their first

gambling experience at the age

of 25 or younger. StopSpillet’s

data is striking, with approximately

half of players having

their first gambling experience

before they turned 18. This is

despite the fact that the age

limit for most gambling activities

in Denmark is 18.

Another trend that can be

highlighted here is that, on

average, players have had a

gambling problem for about 2

years and 7 months when they

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


We draw the line for the passion!

The Patronage of Betting Organizers in Romania

• Since 2005, the Romanian

sports betting industry

representation

We ensure:

• All the premises for

a balanced and unitary

betting industry

• A permanent dialogue with

Romanian authorities or other

institutions which influence

this sector of business

• Promotion of a fair

competition between

operators of the industry

that we represent

www.romanianbookmakers.ro


64

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pres| Str|in|

jocurile de noroc de aproximativ

2 ani și 7 luni când au contactat

StopSpillet. Studiile arată

că, cu cât un jucător începe mai

devreme să joace, cu atât este

mai mare riscul de a dezvolta o

dependență de jocuri de noroc.

Refuzul voluntar de a juca

este popular printre danezi

Când Spillemyndigheden

a creat Register Over Frivilligt

Udelukkede Spillere (ROFUS)

în 2012, jucătorii danezi au fost

printre primii din lume care s-au

putut bloca să acceseze orice jocuri

de noroc online cu câteva clicuri

de mouse, pe orice gadget.

ROFUS a fost creat ca parte a unui

acord politic privind liberalizarea

parțială a pieței daneze a jocurilor

de noroc și a devenit una dintre

mai multe inițiative politice menite

să combată dependența de

jocuri de noroc.

Când un jucător se înregistrea

ză la ROFUS, îi este interzis

să joace cu toți operatorii de jocuri

de noroc online licențiați în

Danemarca, precum și cu cazinourile

fizice. Jucătorul poate alege

între o excludere temporară (24 de

ore, 1, 3 sau 6 luni) sau o excludere

permanentă. Dacă un jucător se

exclude definitiv, acesta își poate

anula înregistrarea după un an.

La sfârșitul anului 2012, doar

mai puțin de 1.500 de danezi erau

înregistrați la ROFUS, iar până la

sfârșitul lunii februarie 2023, acest

număr ajunsese la 40.000.

Spillemyndigheden a desfășurat

două campanii de amploare

din 2016 pentru a atrage mai

multă atenție asupra existenței

registrului, inclusiv proiecții la

televizor, în cinematografe și pe

rețelele de socializare. Evident,

acest lucru ar fi putut duce la o

creștere constantă a numărului

de jucători care se înregistrează

la ROFUS.

În plus, începând cu 1 ianuarie

2020, operatorii de jocuri de noroc

online care operează pe piața

daneză a jocurilor de noroc și în

cazinourile fizice din Danemarca

trebuie să facă referire la ROFUS

în campaniile lor de marketing.

Din cele peste 40.000 de

persoane înregistrate la ROFUS

la sfârșitul lunii februarie 2023,

26.500 de persoane au decis să se

excludă definitiv, adică aproape

66% din totalul persoanelor înregistrate.

Având în vedere aceste

particularități, industria daneză

a jocurilor de noroc va continua

probabil să înregistreze o creștere,

determinată de popularitatea tot

mai mare a jocurilor de noroc online

și a inițiativelor care vizează

practicile de joc responsabile.

Implementarea unor măsuri precum

ROFUS are potențialul de a

contribui la un mediu de jocuri de

noroc mai sănătos, promovând

obiceiuri de joc responsabil în

rândul populației daneze.

„În plus, cercetările indică

faptul că majoritatea jucătorilor

danezi și-au început activitățile

de jocuri de noroc înainte de

vârsta de 25 de ani, subliniind

importanța programelor de prevenire

și conștientizare timpurie

pentru combaterea dependenței

de jocuri de noroc”, a declarant

Hans Christiansen, expert al dkcasinospot.dk.

Monitorizarea continuă și

eforturile continue de a crește

gradul de conștientizare cu privire

la jocurile de noroc responsabile

vor fi esențiale pentru a asigura

dezvoltarea durabilă și echilibrată

a industriei daneze a jocurilor de

noroc în viitor.

contacted StopSpillet. Studies

show that the earlier a player

starts gambling, the greater the

risk of developing a gambling

addiction.

Voluntary refusal to gamble

is popular among Danes

When the Spillemyndigheden

created the Register

Over Frivilligt Udelukkede

Spillere (ROFUS) in 2012, Danish

players were among the

first in the world to be able to

block themselves from accessing

any online gambling with a

few clicks of the mouse, on any

gadget. ROFUS was created as

part of a political agreement on

the partial liberalisation of the

Danish gambling market and

became one of several political

initiatives aimed at combating

gambling addiction.

When a player registers

with ROFUS, he or she is

banned from playing with all

online gambling operators

licensed in Denmark, as well

as physical casinos. The player

can choose between a temporary

exclusion (24 hours, 1, 3

or 6 months) or a permanent

exclusion. If a player excludes

himself permanently, he can

cancel his registration after

one year.

At the end of 2012, just

fewer than 1,500 Danes were

registered with ROFUS, and by

the end of February 2023, this

number had reached 40,000.

The Spillemyndigheden

has conducted two large-scale

campaigns since 2016 to draw

more attention to the existence

of the registry, including

screenings on television, in

cinemas, and on social media.

Obviously, this could have

resulted in a steady increase

in the number of players registering

with ROFUS.

In addition, from 1 January

2020, online gambling operators

operating on the Danish

gambling market and in physical

casinos in Denmark must

refer to ROFUS in their marketing

campaigns.

Of the more than 40,000

people registered with ROFUS

at the end of February 2023,

26,500 people have decided to

permanently exclude themselves,

i.e. almost 66% of all

registered persons.

Considering these specifics,

the Danish gambling industry

is likely to continue experiencing

growth, driven by the

increasing popularity of online

gambling and initiatives aimed

at responsible gaming practices.

The implementation of

measures like ROFUS has the

potential to contribute to a

healthier gambling environment,

promoting responsible

gaming habits among the Danish

population.

“Furthermore, research

indicates that a majority of

Danish gamblers started their

gambling activities before the

age of 25, highlighting the

importance of early prevention

and awareness programs to

combat gambling addiction.”

- concludes Hans Christiansen,

expert of the dkcasinospot.dk.

Ongoing monitoring and

continuous efforts to raise

awareness about responsible

gambling will be essential to

ensuring the sustainable and

balanced development of the

Danish gambling industry in

the future.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

65

www.casino-magazine.ro


66

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Barcelona va găzdui ICE

începând cu 2025

By K. Sino

Barcelona, ​după un proces competitiv amplu și detaliat de

șase luni, a fost confirmată ca oraș gazdă pentru ICE și iGB

Affiliate din 2025.

Barcelona, after an extensive and detailed six-month competitive

bid process, confirmed as the host city for ICE and

iGB Affiliate from 2025.

În urma unui proces competitiv

amplu și detaliat de șase

luni, care a implicat Barcelona, ​

Londra, Madrid și Paris, Clarion

Gaming a anunțat că din 2025,

Barcelona va fi partener ca oraș

gazdă pentru ICE și iGB Affiliate.

Contractul inițial de cinci ani

acoperă perioada 2025-2029

(inclusiv). Primele ediții ale ICE

și iGB Affiliate care vor avea loc la

Fira de Barcelona cu o capacitate

de 240.000 mp se vor desfășura

în perioada 20-22 ianuarie 2025.

Decizia a fost susținută

de Consiliul Consultativ ICE,

care cuprinde o serie de mărci

internaționale majore active atât

în ​jocurile online, cât și landbased.

Procesul de selecție, care a inclus

o evaluare a peste 30 de variabile,

vizite la locații, prezentări

ale orașelor și negocieri detaliate,

a fost condus de o agenție

internațională independentă

cu experiență vastă în spațiul

de căutare a evenimentelor și

locației. Procesul a luat în considerare

toate aspectele participării,

Following an extensive

and detailed six-month competitive

bid process involving

Barcelona, London, Madrid

and Paris, Clarion Gaming

has announced that from

2025, Barcelona will be the

host city partner for ICE and

iGB Affiliate. The initial fiveyear

contract covers the period

2025-2029 (inclusive).

The first editions of ICE and

iGB Affiliate to be held at the

240,000 sqm capacity Fira de

Barcelona will run on 20-22

January 2025.

The decision was endorsed

by the ICE Advisory Board

comprising a cross-section

of major international brands

active in both online and landbased

gaming.

The selection process,

which included an evaluation

of more than 30 variables,

venue visits, city presentations

and detailed negotiations, was

conducted by an independent

international agency with vast

experience in the events and

Barcelona to host ICE beginning with 2025

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Lifestyle / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 67

ale

Industriei de

Gambling

MARILE PREMII

EDIȚIA

17

20

23

14 DECEMBRIE 2023


68 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

expunerii și organizării celor

două evenimente, în plus față

de factorii strategici pe termen

mai lung care influențează dezvoltarea

ICE și iGB Affiliate.

Anunțând decizia Alex Pratt,

Managing Director la Clarion

Gaming, a declarat: „Aș dori să

deschid înregistrând mulțumirile

mele către grupul nostru de părți

interesate din industrie la nivel

mondial, care au reprezentat

toate sectoarele cheie ale jocurilor

de noroc și zonele geografice

reprezentate la ICE, pentru

înțelegerea lor și contribuții la

procesul de selecție; către cele

patru orașe preselectate pentru

ofertele foarte profesionale și impresionante;

și agenției noastre

independente pentru crearea și

supravegherea fiecărui detaliu în

fiecare etapă a procesului.

Aceasta a fost o activitate

complexă, condusă de

clienți. Procesul ne-a permis

să identificăm orașul despre

care clienții noștri cred că este

cel mai bine echipat pentru a

fi partenerul nostru strategic

pentru viitor și este capabil să

găzduiască două evenimente

de talie mondială care răspund

nevoilor companiilor de toate dimensiunile

și locațiile din fiecare

parte a jocului și Comunitatea

ICE.

Oferta de succes a Barcelonei

a fost remarcabilă prin amploarea

facilităților sale de clasă

mondială, infrastructura de ospitalitate

remarcabilă, logistică,

rentabilitatea investiției pentru

clienții noștri și capacitatea de

a se extinde. Prin crearea unui

parteneriat progresiv care cuprinde

industria internațională,

Fira de Barcelona și părțile interesate

publice și private din

Barcelona, ​Catalonia și Spania,

avem o oportunitate uriașă de

a crea o moștenire importantă

pentru viitor.”

În plus, ca parte a acestei analize

detaliate, Clarion Gaming a

anunțat și relocarea evenimentului

lor iGB Live de la Amsterdam

la Londra în 2025.

„În numele Clarion Events, aș

dori, de asemenea, să mulțumesc

echipei ExCeL London pentru

sprijinul acordat în ultimii 12

ani. ExCeL London a oferit un

Alex Pratt

mediu în care atât ICE, cât și iGB

Affiliate au putut să se dezvolte,

să răspundă nevoilor de afaceri

ale părților interesate și să

crească în statutul de două dintre

cele mai importante evenimente

live din sectoarele lor respective.

Rămânem angajați față de ExCeL

Londra ca o destinație excelentă

și așteptăm cu nerăbdare să aducem

iGB Live la Londra în iulie

2025 pentru a continua această

moștenire și pentru a oferi fundalul

perfect pentru viitorul

acestui eveniment cu creștere

rapidă într-un teritoriu cheie

pentru jocuri.

Acum, acest proces este finalizat,

concentrarea noastră

exclusivă este pe continuarea

poveștilor de succes ale ICE și

iGB Affiliate în parteneriat cu

părțile interesate internaționale

și să oferim o experiență uimitoare

la Londra în 2024.”

ICE și iGB Affiliate vor fi singurele

evenimente majore care

au loc în Barcelona în perioada

ianuarie, contribuind astfel la

crearea unei locații exclusive

și a experienței orașului atât

pentru expozanți, cât și pentru

participanți. Clarion Gaming a

rezervat un total de 40.000 de

nopți de hotel în săptămâna

ICE 2025.

Clarion Gaming va ține toate

părțile interesate la curent cu o

serie de comunicări lunare, începând

din septembrie 2023.

location search space. The

process considered all aspects

of attending, exhibiting at and

organising the two events in

addition to longer-term strategic

factors impacting the

development of ICE and iGB

Affiliate.

Announcing the decision

Alex Pratt, Managing Director

at Clarion Gaming, stated: “I

would like to open by recording

my thanks to our panel of

global industry stakeholders,

who represented all of the key

gaming sectors and geographies

represented at ICE, for

their insight and contributions

to the selection process; to the

four shortlisted cities for what

were highly professional and

impressive bids; and to our independent

agency for creating

and overseeing every detail

throughout each stage of the

process.

This was a complex, customer-led

undertaking. The

process enabled us to identify

the city that our customers

believe is best equipped to be

our strategic partner for the

future and is able to host two

world-class events which meet

the needs of businesses of all

sizes and locations across every

part of the gaming and ICE

Community.

The successful bid by

Barcelona was notable for the

scale of its world-class facilities,

outstanding hospitality

infrastructure, logistics, ROI

for our customers and ability

to scale. By forging a progressive

partnership comprising

the international industry,

Fira de Barcelona and public

and private stakeholders

in Barcelona, Catalonia and

Spain we have a huge opportunity

to create an important

legacy for the future.”

In addition, as part of

this detailed review, Clarion

Gaming also announced the

re-location of their iGB Live

event from Amsterdam to

London in 2025.

“On behalf of Clarion

Events I would also like to thank

the team at ExCeL London for

their support over the past 12

years. ExCeL London provided

an environment in which both

ICE and iGB Affiliate were able

to develop, meet the business

needs of their stakeholders

and grow in status as two of

the most important live events

in their respective sectors. We

remain committed to ExCeL

London as a great destination

and are looking forward to

bringing iGB Live to London

in July 2025 to continue this

legacy and provide the perfect

backdrop for this fast growing

event’s future in a key gaming

territory.

Now this process is complete,

our exclusive focus is on

continuing the ICE and iGB

Affiliate success stories in partnership

with our international

stakeholders and to deliver an

amazing experience in London

in 2024.”

ICE and iGB Affiliate will

be the only major events taking

place in Barcelona over

the January dateline thereby

helping to create an exclusive

venue and city experience for

exhibitors and attendees alike.

Clarion Gaming has reserved

a total of 40,000 hotel nights

during ICE week 2025.

Clarion Gaming will be

keeping all stakeholders updated

with a series of monthly

communications commencing

September 2023.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 69


70 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

FORMULA 1

Powered by

Sports Business

Academy

by Vlad Roman, General Manager Smart Games

Ne reîntoarcem la Hungaroring,

circuitul la care ne este cel

mai ușor să fim spectatori live

și nu suntem singurii români pe

aici, conaționalii noștri au venit în

număr mare pentru etapa a 13-a

a campionatului 2023.

Odată cu noi Daniel Ricciardo

revine în Formula 1 după ce

Scuderia AlphaTauri l-a concediat

pe Nyck De Vries datorită

rezultatelor slabe din primele 12

etape. Ricciardo este pilot de rezervă

al Red Bull și oficial a fost

împrumutat la a doua echipa a

grupului până la sfârșitul anului.

Imediat au apărut zvonurile

despre o șansă pentru cockpitul

Red Bull lângă Max Verstappen,

unde se clatină în prezent

Sergio Perez, care este încă sub

contract până la sfârșitul anului

2024. Șeful echipei Red Bull,

Christian Horner, nu neagă faptul

că și acest loc este în joc -

“Bineînțeles că Max și Checo vor

fi piloții noștri anul viitor. Dar este

întotdeauna bine să avem piloți

de rezervă. Cred că Daniel vrea

să candideze pentru locul din

2025 la Red Bull.”

Totuși, Christian Horner a

ținut să sublinieze în podcastul

oficial al Formulei 1 “F1 Nation

că Sergio Perez ar trebui să beneficieze

de mai mult sprijin din

partea echipei, “Este încă al doilea

în Campionat, a câștigat două

curse, a început sezonul întro

formă atât de bună. Vrem doar

să îl ajutăm să își regăsească

acea formă”.

Problema lui Daniel este monopostul

Alpha Tauri care ”este

ceea ce este”... un mod elegant

de a spune că este ultima echipa

din campionat cu numai 2 puncte

adunate până acum.

Vineri au fost primele antrenamente

ce au arătat un McLaren

puternic prin ambii piloți și o

speranță pentru Alfa Romeo ce

au reușit al 6-lea și al 8-lea timp.

În practice 2 Ferrari a obținut primul

timp urmat de același McLaren.

Red Bull nu s-a agitat prea

tare, dar să nu ne facem iluzii

pentru că sâmbătă în P3 au fost

depășiți doar de Lewis Hamilton.

Calificările au început pe o

căldură de vară – 45 de grade

pe pistă, condiții foarte diferite

față de vineri. O pistă care s-a

îmbunătățit rapid după ploaia

din timpul nopții, a dominat primul

segment de calificări. Pentru

prima dată s-a testat în calificări

noua regulă a pneurilor: Q1 doar

hard, Q2 doar medium, Q3 doar

soft ceea ce a făcut ca tururile

decisive să fie cele cu al doilea

set de pneuri din ultimele minute.

We are returning to the Hungaroring,

the circuit where it is easiest for us

to be live spectators and we are not the

only Romanians here, our compatriots

have come in large numbers for the

13th stage of the 2023 championship.

With us Daniel Ricciardo returns

to Formula 1 after Scuderia AlphaTauri

sacked Nyck De Vries due to poor

results in the first 12 rounds. Ricciardo

is Red Bull’s reserve driver and has officially

been loaned to the group’s second

team until the end of the year.

Immediately there were rumors of a

chance for the Red Bull cockpit next

to Max Verstappen, where Sergio Perez,

who is still under contract until the

end of 2024, is currently floundering.

Red Bull team boss Christian Horner

does not deny that this too place is

at stake - “Of course Max and Checo

will be our pilots next year. But it’s

always good to have backup pilots. I

think Daniel wants to run for the 2025

seat at Red Bull.”

However, Christian Horner was keen

to point out in the official Formula

1 podcast “F1 Nation” that Sergio

Perez should get more support from

the team, “He is still second in the

Championship, he has won two races,

he started the season in such

good form. We just want to help him

find that form.”

Daniel’s problem is the single-seater

Alpha Tauri which “is what it is”...

a fancy way of saying that it is the last

team in the championship with only 2

points collected so far.

Friday was the first practice that

showed a strong McLaren through

both drivers and a hope for Alfa Romeo

who managed the 6th and 8th times.

In practice 2 Ferrari got the first

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro72 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

Ricciardo a reușit să promoveze

în Q2 spre deosebire de

colegul său Tsunoda, piloții Wiliams,

Magnussen de la Haas și

surpriză, George Russel.

Al doilea segment de calificări

a aparținut celor de la McLaren,

în special lui Lando Norris.

Acesta a fost singurul pilot care

a fost nevoit să iasă doar o singură

dată și a păstrat un set mediu

pentru cursă. Bottas și Zhou

au reușit să aducă Alfa Romeo în

Q3 pentru prima oară anul acesta,

de asemeni și Checo a spart

ghinionul calificărilor.

Q3 a stabilit ordinea de plecare

din grila de start, Max a fost

învins de Hamilton cu numai 0.03

secunde urmat de piloții McLaren,

Zhou, Leclerc, Bottas, Alonso,

Perez și Hulkenberg.

Duminică, la cursă, căldura

verii a atins maximul în Ungaria

la începutul după-amiezii,

cu 28 de grade în aer și 50 de

grade pe pistă, cer complet senin

fără șanse de ploaie. Majoritatea

a optat pentru pneuri medii

la start, Perez și Russell au plecat

pe harduri, iar Sainz, Stroll,

Gasly și Tsunoda au ”încălțat”

gume soft.

Verstappen nu prea s-a văzut,

după ce l-a depășit la start

pe Hamilton a controlat cursa până

la final, a finalizat cu un avans

de 33,7 secunde obținând 25 de

puncte plus 1 punct pentru cel

mai rapid tur de circuit.

Adevărata luptă s-a dat pentru

următoarele locuri, Norris cu

Perez pentru locul doi, Hamilton

cu Piastri pentru locul 4 și

Russell, care a pornit de la P18,

și-a întârziat primul schimb de

pneuri până în turul 29 și astfel

a avut pneuri din ce în ce mai

proaspete în ultimele două stinturi.

Astfel, la mijlocul cursei îl urmărea

deja pe Alonso pentru locul

opt și a început să recupereze

din urmă Ferrari-urile. L-a depășit

pe Sainz fără opoziție în turul 65

și a obținut locul șase al lui Leclerc

datorită penalizării acestuia.

Pentru Ferrari, au rămas doar

locurile șapte și opt, Leclerc în

fața lui Sainz.

Pentru Aston Martin, au rămas

ultimele două clasări în

puncte, Alonso urmat de Stroll.

Avansul lui Max Verstappen

crește și crește, acum 281 la 171

între el și locul doi - Sergio Perez.

Locul trei al lui Fernando Alonso

se încinge tot mai tare, Hamilton

este acum la doar șase puncte în

spatele său. Lando Norris reduce

din nou diferența față de Ferrari,

acum la doar 20 de puncte

în spatele lui Leclerc.

La echipe, Red Bull mărește

ecartul față de Mercedes în timp

ce Ferrari se apropie timid de

Aston Martin, iar McLaren de

distanțează de Alpine deși încă

nu atinge pragul de 100 de puncte

ce separă echipele fruntașe

de restul plutonului.

Mai avem o cursă până la

pauza de vară, este circuitul de

casă a lui Max, va fi al treilea mare

premiu cu calificări vinerea,

calificări pentru sprint și cursă

de sprint sâmbăta și duminică –

marele premiu, dar indiferent de

vremea capricioasă de la Spa-

Francorchamps, cred că Verstappen

nu are șanse să piardă...

însă vom vedea!

time followed by the same McLaren.

Red Bull didn’t get too excited, but

let’s not be under any illusions because

they were only overtaken by Lewis

Hamilton in P3 on Saturday.

Qualifying started in summer heat

– 45 degrees on the track, very different

conditions to Friday. A track that

quickly improved after the overnight

rain dominated the first qualifying segment.

For the first time, the new tire

rule was tested in qualifying: Q1 only

hard, Q2 only medium, Q3 only soft,

which made the decisive laps the ones

with the second set of tires in the last

minutes.

Ricciardo managed to advance in

Q2 unlike his teammate Tsunoda, the

Williams drivers, Haas’ Magnussen

and, surprise, George Russel.

The second qualifying segment belonged

to McLaren, especially Lando

Norris. This was the only driver to have

to go out just once and kept an average

set for the race. Bottas and Zhou

managed to get Alfa Romeo into Q3

for the first time this year, while Checo

also broke his bad luck in qualifying.

Q3 set the starting grid order, Max

was beaten by Hamilton by just 0.03

seconds followed by McLaren drivers

Zhou, Leclerc, Bottas, Alonso, Perez

and Hulkenberg.

At the race on Sunday, the summer

heat reached its peak in Hungary in the

early afternoon, with 28 degrees in the

air and 50 degrees on the track, completely

clear skies with no chance of

rain. The majority opted for medium tires

at the start, Perez and Russell went

on hards, and Sainz, Stroll, Gasly and

Tsunoda “shoeed” soft tires.

Verstappen was hardly seen, after

overtaking Hamilton at the start he

controlled the race until the end, he

finished with a lead of 33.7 seconds

to get 25 points plus 1 point for the

fastest lap.

The real battle was for the following

places, Norris with Perez for second,

Hamilton with Piastri for 4th and

Russell, who started from P18, delayed

his first tire change until lap 29

and thus had tires from increasingly

fresh in the last two stints. Thus, in the

middle of the race he was already chasing

Alonso for eighth place and started

to catch up with the Ferraris. He

overtook Sainz unopposed on lap 65

and took sixth from Leclerc thanks to

his penalty. For Ferrari, only seventh

and eighth places remained, Leclerc

ahead of Sainz.

For Aston Martin, the last two

points classifications remained, Alonso

followed by Stroll.

Max Verstappen’s lead grows and

grows, now 281 to 171 between him

and second place - Sergio Perez. Fernando

Alonso’s third place heats up,

with Hamilton now just six points behind

him. Lando Norris closes the gap

to Ferrari again, now just 20 points behind

Leclerc.

In the teams, Red Bull is widening

the gap to Mercedes, while Ferrari is

shyly approaching Aston Martin, and

McLaren is distancing itself from Alpine,

although it still does not reach

the 100-point threshold that separates

the leading teams from the rest of

the peloton.

We’ve got one race left before the

summer break, it’s Max’s home circuit,

it’ll be the third grand prix with qualifying

on Friday, sprint qualifying and

sprint race on Saturday and Sunday

– the grand prix but regardless of the

capricious weather at Spa -Francorchamps,

I think Verstappen has no

chance to lose... but we’ll see!

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


CENTRAL

EUROPEAN

GAMBLING

EXPO & CONFERENCE

SUMMIT

24

details: redactie@casino-magazine.ro

MAY 15-16, 2024

BUCHAREST, ROMANIA

CEGS

powered by

www.casino-magazine.ro


74 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

Importanța stimei de sine

By Oana Lis, Psychologist

Continuare

din numărul trecut

Iubirea pe care o căutăm nu

este altceva decât starea noastră

naturală... Dacă ne curăţăm

corpul, mintea şi sufletul, vom

ajunge să realizăm asta. Pentru

a experimenta iubirea de sine...

trebuie să ne aducem aminte

următoarele aspecte:

- la venirea pe această lume,

ne-a fost dat un corp. Este datoria

şi răspunderea noastră să

avem grijă de el;

- la venirea pe această lume,

ni s-a dat un intelect. Este răspunderea

şi datoria noastră să-l

folosim şi să-l dezvoltăm;

- dincolo de aspectele raţionale

şi palpabile... ne vom găsi...

regăsi Sinele nostru... Sinele nostru

spiritual este cel ce dă sens

vieţii noastre. Să învăţăm să

avem grijă de el şi să facem tot

posibilul să fim în contact cu el

cât mai des cu puţinţă.

Esenţa iubirii de sine este

să-ţi asculţi intuiţia, să înveţi să

asculţi ceea ce îţi spune corpul

despre nevoile pe care le ai, iar

asta începe cu a te cunoaşte mai

bine pe tine însuţi. Chiar nu poţi

schimba nimic în bine în viaţa ta

dacă nu te poţi iubi mai mult şi

cu adevărat pe tine însuţi.

„ O persoană iubitoare trăieşte

într-o lume iubitoare. O persoană

ostilă trăieşte într-o lume

ostilă. Tot ceea ce experimentezi

este oglinda ta” (Ken Keyes).

Lucrul cu dezvoltarea iubirii

de sine vine cu recompense

imense, creează un mediu

emoţional şi mental echilibrat,

puternic şi plin de iubire. Acest

mediu ne susţine apoi în tot ceea

ce vrem să facem: ne susţine în

a ne îngriji de sănătatea noastră

fizică, în încrederea şi exprimarea

de sine, în curajul de a ne

asuma riscuri, în a lua proiecte

Continued

from previous issue

The love we seek is nothing

but our natural state... If we

cleanse our body, mind and

soul, we will come to realize

it. To experience self-love... we

must remember the following

aspects:

- when we came into this

world, we were given a body. It

is our duty and responsibility

to take care of him;

- when we came into this

world, we were given an intellect.

It is our responsibility and

duty to use and develop it;

- beyond the rational and

tangible aspects... we will find

ourselves... find our Self... Our

spiritual Self is what gives meaning

to our life. Let’s learn to

take care of him and do our

best to be in contact with him

as often as possible.

The essence of self-love is

to listen to your intuition, to

learn to listen to what your

body tells you about the needs

you have, and that starts with

knowing yourself better. You

really can’t change anything

for the better in your life if you

can’t love yourself more and

truly.

„A loving person lives in

a loving world. A hostile person

lives in a hostile world.

Everything you experience is

your mirror” (Ken Keyes).

Working with the development

of self-love comes with

immense rewards; it creates a

balanced emotional and mental

environment, strong and

full of love. This environment

then supports us in everything

we want to do: it supports us

in taking care of our physical

health, in confidence and selfexpression,

in the courage to

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


psihologie / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 75

noi, în a cere ceea ce avem nevoie

în relaţiile noastre, în a fi din

ce în ce mai puţini dependenţi

de validare şi aprobare din partea

celorlalti. Ajungem să avem

o relaţie foarte puternică, sănătoasă

şi plină de suport cu noi

înşine.

La începutul călătoriei noastre

în viaţă, cea mai importantă

relaţie pe care o avem este cea cu

părinţii noştri, după aceea, devenim

mai conştienţi şi începem

să ne creăm o legătură cu noi

înşine şi aceasta devine punctul

central de referinţă prin care

experimentăm orice altă relaţie.

„ Sarcina ta nu este să cauţi

iubirea, ci doar să cauţi şi să

găseşti toate barierele dinăuntrul

tău pe care ţi le-ai construit

singur pentru a te feri de ea ”

(Rumi).

Concepţia despre sine

Părerea pe care o avem despre

noi, această evaluare, a calităţilor

şi defectelor noastre este

al doilea stâlp al stimei de sine.

Nu este vorba doar de cunoaşterea

de sine, importantă nu este

realitatea lucrurilor, ci convingerea

pe care o avem de a fi deţinători

ai calităţilor şi defectelor,

ai potenţialităţilor şi limitelor.

Concepţia de sine pozitivă este

o forţă interioară care ne permite

să ne bucurăm de şansa noastră

în ciuda adversităţilor.

Încrederea în sine

A treia componentă a stimei

de sine, care în plus, se confundă

adesea, este încrederea în sine. A

fi încrezător înseamnă a considera

că suntem capabili să acţionăm

într-o manieră adecvată

în situaţiile importante. Rolul

încrederii în sine este primordial,

în măsura în care stima de

sine are nevoie de fapte.

Esenţa Sinelui nu trebuie

confundată cu factorii externi.

Factorii exerni pot acoperi esenţa

sau o pot ajuta să strălucească,

dar valoarea esenţei sinelui este

constantă (adică, infinită).

- Oamenii îşi exprimă valoarea

prin mijloace şi comportamente

unice şi fiecare persoană,

în esenţa sa, este întreagă, având

toate calităţile necesare încă din

stadiul embrionar.

- Fiecare persoană a fost creată

să iubească şi să fie iubită.

- Fiecare are nevoie de confirmare

(adică, de iubire...) pentru

a se simţi o persoană valoroasă.

Deci, toţi oamenii au nevoie de o

sursă care să confirme faptul că

sunt iubiţi, acceptaţi şi valoroşi.

Aşa cum a spus psihologul Abraham

Maslow (1968) – „ Nevoia

de iubire caracterizează fiecare

fiinţă umană care s-a născut...

Sănătatea psihologică este posibilă

doar dacă esenţa sinelui...

take risks, in taking on new

projects, in asking for what

we need in our relationships,

to be less and less dependent

on validation and approval

from others. We end up having

a very strong, healthy and

supportive relationship with

ourselves.

At the beginning of our journey

in life, the most important

relationship we have is

with our parents, after that we

become more aware and begin

to connect with ourselves and

this becomes the central point

of reference through which we

experience every other relationship.

„Your task is not to look for

love, but only to look and find

all the barriers within yourself

that you have built yourself to

protect yourself from it” (Rumi).

Self-concept

The opinion we have about

ourselves, this evaluation

of our qualities and defects

is the second pillar of self-esteem.

It’s not just about selfknowledge,

what’s important

is not the reality of things, but

the conviction we have to be

owners of qualities and defects,

of potentialities and limits. Positive

self-concept is an inner

strength that allows us to enjoy

our chance despite adversity.

Self-confidence

The third component of

self-esteem, which is also often

confused, is self-confidence.

Being confident means believing

that we are able to act in

an appropriate manner in important

situations. The role of

self-confidence is paramount,

as self-esteem needs facts.

The essence of the Self

should not be confused with

external factors. External factors

may cover the essence or

help it to shine, but the value

of the self’s essence is constant

(ie, infinite).

- People express their value

through unique means and

behaviors and each person, in

his essence, is whole, having

all the necessary qualities from

the embryonic stage.

- Every person was created

to love and be loved.

- Everyone needs confirmation

(ie, love...) to feel like a

valuable person. So, all people

need a source to confirm that

they are loved, accepted and

valuable. As the psychologist

Abraham Maslow said (1968)

- „The need for love characterizes

every human being that

is born... Psychological health

is only possible if the essence of

the self... is... accepted, loved

The importance of self-esteem

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


76 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

este... acceptată, iubită şi respectată.”-

Aşadar, iubirea este

importantă. Dacă nu ai primito

de la ceilalţi, este bine să ţi-o

oferi tu însuţi.

- Natura iubirii poate fi: un

sentiment pe care îl trăieşti (o

persoană în general îl recunoaşte

atunci când îl întâlneşte)... o

atitudine... căci iubirea doreşte

mereu tot ce este mai bun pentru

persoana iubită (de reţinut că

iubirea pentru ceilalţi şi iubirea

de sine nu se exclud reciproc... în

mod ideal, atitudinea iubitoare

le curprinde pe amândouă...)...

poate fi... o decizie sau un angajament

pe care le susţii în fiecare

zi şi de asemenea, poate fi o abilitate

care este cultivată.

- Iubirea necondiţionată se

învaţă.

- Cel puţin trei surse susţin

trăirea iubirii: părinţii, Sinele şi

persoanele importante din viaţa

fiecăruia. Teologii adaugă o a

patra sursă esenţială - iubirea

divină. Majoritatea teologilor

susţin că iubirea lui Dumnezeu

este necondiţionată, un dar al

graţiei divine, mereu accesibilă

şi, totodată, cea mai sigură bază

pentru dezvoltare. Aşa că, acest

fundament spiritual poate fi

foarte folositor.

- Aşadar, cursul prudent

al acţiuniii este să fii mai întâi

responsabil pentru sursa iubirii

pe care te poti baza: această

sursă eşti TU!!! Și de asemenea,

de acolo vine izvorul stimei de

sine autentice.

- Precum valoarea, iubirea

trebuie să fie necondiţionată,

de neclintit în faţa eşecurilor

temporare şi independentă de

autoevaluările zilnice. Cu alte

cuvinte, o persoană îşi poate

spune, dacă este cazul: „Deşi azi

am avut o performanţă scăzută,

Eu tot mă iubesc!!!”

- Iubirea te face, de asemenea,

să te simţi cineva! Nu te

defineşte şi nici nu-ţi poate oferi

valoare în plus. Doar te ajută să

o conştientizezi, să o simţi şi să

o apreciezi.

- Iubirea este fundamentul

dezvoltării. Iubirea constituie

atât solul, cât şi climatul necesar

pentru dezvoltarea oamenilor.

- „Dacă nu ai avut părinţi

iubitori, atunci mai bine ai fi

învăţat să îţi fii părinte iubitor

ţie însuţi.”

- Cel mai bun lucru pe care îl

poţi face este să devii foarte bun

în a fi tu...

- Toţi suntem la fel de valoroşi

ca oameni. Valoarea nu este

comparativă sau competitivă.

Deşi cineva poate fi bun la sport,

pe plan academic sau în afaceri,

altcineva poate avea abilităţi

sociale foarte bune şi toţi sunt

valoroşi ca fiinţe umane.

- Esenţa umană, numită şi

sinele esenţial, spiritual este

precum cristalul, ale cărui faţete

reflectă atât de frumos lumina

soarelui...

- Dacă cineva a contribuit

vreodată la starea de bine a altora

sau a sa... în orice fel, puţin

sau mult, atunci acea persoană a

făcut ceva minunat şi se va simţi

implinit.

- „ Noi considerăm aceste adevăruri

evidente, că toţi oamenii

sunt egali. Că ei sunt înzestraţi

de Creator cu anumite drepturi

inalienabile, că printre acestea

sunt viaţa, libertatea şi căutarea

fericirii” (Declaraţia de Independenţă

a S.U.A., 4 iulie 1776).

Regula de aur este să te tratezi

pe tine însuţi aşa cum ai trata

un prieten bun sau o persoană

iubită... şi să ai o stimă de sine

autentică, venită din interior.

and respected.”- Therefore,

love is important. If you have

not received it from others, it

is good to give it to yourself.

- The nature of love can

be: a feeling you experience (a

person generally recognizes it

when he meets it)... an attitude...

because love always wants

the best for the person you love

(remember that love for others

and self-love are not mutually

exclusive... ideally, loving attitude

includes both...)... it can

be... a decision or commitment

that you uphold every day and

also it can be a skill that is cultivated.

- Unconditional love is learned.

- At least three sources

support the experience of love:

the parents, the Self and the

important people in everyone’s

life. Theologians add a fourth

essential source - divine love.

Most theologians maintain

that God’s love is unconditional,

a gift of divine grace,

always accessible and, at the

same time, the surest basis for

development. So, this spiritual

foundation can be very useful.

- So, the prudent course of

action is to first be responsible

for the source of love you can

rely on: that source is YOU!!!

And also, that is where the source

of genuine self-esteem

comes from.

- Like value, love must be

unconditional, unwavering in

the face of temporary failures

and independent of daily selfevaluations.

In other words, a

person can say to himself, if

appropriate: „Even though I

had a low performance today,

I still love me!!!”

- Love also makes you feel

like someone! It doesn’t define

you, nor can it give you extra

value. It just helps you to be

aware of it, feel it and appreciate

it.

- Love is the foundation of

development. Love constitutes

both the soil and the climate

necessary for human development.

- „If you didn’t have loving

parents, then you had better

learn to be a loving parent yourself.”

- The best thing you can do

is to become very good at being

yourself...

- We are all as valuable as

people. Value is not comparative

or competitive. While

one may be good at sports,

academically or in business,

another may have very good

social skills and all are valuable

as human beings.

- The human essence, also

called the essential, spiritual

self, is like a crystal, whose

facets reflect the sunlight so

beautifully...

- If someone has ever contributed

to the well-being of

others or his own... in any way,

little or much, then that person

has done something wonderful

and will feel fulfilled.

- „We consider these truths

obvious, that all people are

equal. That they are endowed

by their Creator with certain

unalienable rights, that among

these are life, liberty, and the

pursuit of happiness” (U.S.

Declaration of Independence,

July 4, 1776).

The golden rule is to treat

you as you would treat a good

friend or loved one... and have

genuine self-esteem that comes

from within.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

77

RIMINI Expo Centre, Italy


78 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / HOROSCOP

Horoscopul perioadei

A

A

Berbec21.03-19.04

Vei avea parte de ceva alergătură pentru

a intra `n posesia banilor care ți se cuvin,

cel puțin `n primele zile ale intervalului. ~n a

doua jumatate a intervalului ai putea obține

câștiguri din afaceri imobiliare sau datorită

sprijinului unei rude apropiate.

Aries21.03-19.04

You’ll have some sort of scurry to get

the money you deserve, at least in the first

part of this period. In the second half of the

interval, you could get some money from

real estate business or you might get the

support from a close relative.

A

A

Rac22.06-22.07

Tendința de a participa la jocuri de noroc

este mare, iar `n luna august șansa va fi

de partea ta. Vei primi o ofertă de colaborare

pe care nu trebuie sa te grăbești să o refuzi.

Cancer 22.06-22.07

The tendency to participate in gambling

is dominant, and in August the chance will

be on your side. You will receive a collaboration

offer that you must not be in a hurry

to reject.

A

Taur20.04-21.05

Fii precaut, căci pe la jumătatea intervalului

ai putea avea parte de tot felul de `ncurcături

`n plan financiar. Șansa de câștiguri va

crește considerabil la `nceputul lunii septembrie.

Evită speculațiile financiare.

Be cautious, because in the middle of

the interval you might have a lot of financial

trouble. The chance of winning will increase

considerably in early September. Avoid

financial speculation.

A

Leu23.07-22.08

Ai putea semna un contract avantajos.

Calitățile de care dispui te ajută să faci rost

de bani, totul este să te asociezi cu o persoană

de `ncredere. Doar spre sfârșitul lunii august

va trebui să fii cât se poate de prudent.

Taurus 20.04-21.05 Leo 23.07-22.08

You could sign a great contract. The

qualities you have are helping you get money,

it’s all about joining a trusted person.

Only by the end of August you have to be

as cautious as possible.

A

A

A

A

Gemeni22.05-21.06

Șansa la bani te va `nsoți pe tot parcursul

intervalului, dar vor fi și momente `n care

prudența trebuie pusă pe primul plan. Este

posibil să te implici `ntr-o afacere nouă, dar

fii atent, căci relația cu colaboratorii ți-ar putea

da ceva de furcă.

Gemini22.05-21.06

The chance to win money will accompany

you throughout the period, but there

will also be times when prudence has to be

put in the forefront. It is possible to get involved

in new business, but be careful, because

the relationship with your collaborators

might give you some headaches.

A

www.casino-magazine.ro

A

FecioarĂ23.08-22.09

Ai putea câștiga ceva bani din activități intelectuale

sau `n urma unor călătorii. Eforturile

pe care le faci `n plan financiar vor `ncepe

să aibă rezultate.

Virgo 23.08-22.09

You could earn some money from intellectual

activities or travel. Efforts you make

at the financial level will begin to pay off.


HOROSCOP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

august - septembrie

by K Sino

A

BalanȚĂ23.09-23.10

Te mobilizezi destul de greu `n ceea

ce privește investițiile. De fapt, un pic de

prudență nu strică, dar totuși nu este cazul

să amâni, dacă ai de făcut o investiție.

Libra 23.09-23.10

You are mobilizing yourself hard enough

in terms of investment. In fact, a bit of

caution doesn’t hurt, but it is not the case

to delay the action, if you have to make an

investment.

A

Capricorn22.12-20.01

Contrar obiceiului `ți dorești să cheltuiești

pentru a-ți satisface tot felul de plăceri.

Oricum, interesul pentru chestiunile materiale

va fi peste nivelul obișnuit `n această

perioadă.

Capricorn21.03-19.04

Contrary to custom, you want to spend

money to satisfy all your pleasures. However,

the interest in material matters will be above

the usual level during this period.

A

A

A

Scorpion24.10-22.11

Speculațiile financiare ar putea fi sursa

unor câștiguri, mai ales `n primele zile ale intervalului.

Pe de altă parte, dacă ești plecat

la drum cheltuielile vor depăși așteptările.

A

VĂrsĂtor21.01-19.02

Jocurile de noroc și, `n general, activitățile

speculative te vor avantaja `n mod special.

Inspirația te va susține `n tot ce faci. Va

trebui să faci cheltuieli pentru reparații `n

apartament.

Scorpio24.10-22.11 Aquarius 21.01-19.02

Financial speculation could be the source

of earnings, especially in the early days

of the period. On the other hand, if you are

on the road traveling, spending will exceed

your expectations.

Gambling and, in general, speculative

activities will benefit you in particular.

Inspiration will support you in everything

you do. You will have to pay for repairs in

the apartment.

A

A

A

SĂgetĂtor 23.11-21.12 PeȘti20.02-20.03

Șansa ta `n plan financiar există, dar este

condiționată de perseverență. Este posibil

să fii obligat să faci o cheltuială de mai

mari dimensiuni `n cămin.

A

Ar trebui să te abții de la a face cheltuieli

nejustificate. ~ncearcă să-ți stabilești cu

atenție prioritățile, altfel ai putea avea o surpriză

mai puțin plăcută `n plan financiar.

Sagittarius 23.11-21.12 Pisces20.02-20.03

Your financial chance exists, but it is conditioned

by perseverance. You may be forced

to make a larger expense at home.

You should refrain from making unjustified

expenses. Try to set your priorities carefully,

otherwise you might have an unpleasant

surprise in terms of finances.

A

A

www.casino-magazine.ro


A

A

80 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

mes to town.

d FRUIT BURST in

mania

09.02.22 15:30

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Seven Club

str. Gheorghe Doja 44

Cluj Napoca

Tel: 0264-412 590

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Consultants

Contact address: Smart Games, 25

Martisor street, Bucharest – Romania.

Tel. +40722269379

Email: vlad@smartgames.ro

str. Erou Chivu Dumitru nr 44C, C30

Pipera – Voluntari, Judetul ILFOV

Email: redactie@casino-magazine.ro

Mobile: +40 722 222 971


PARTENERI / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

81

ale

Industriei de

Gambling

din România

Marile premii


A

A

82 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

București, sect. 4, Str. Glădiței, nr. 42,

Bl. T6, et. 19, ap. 1902

0727.78.10.22, 0722.40.77.86

mihai.luca@luca-partners.ro,

teodora.luca@luca-partners.ro

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

municipiul bucuresti, sector 1,

str. postelnicului, nr.12, et.3

Scent marketing for your business!

casino-magazine.ro

aesthetic-magazine.ro


POKER / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 1

www.casino-magazine.ro

Exact Time in Gambling

SERBIA

ExTG23

Metropol Palace Hotel, Belgrade

October 2&3, 2023

redactie@casino-magazine.ro


When the sun comes to town.

Get playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

our innovative cabinets.

MERKUR GAMING Distribution

26th Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

hfuica@merkur-gaming.com

www.merkur-gaming.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!