06.09.2023 Views

Trade in Konya 2023

Export Guide

Export Guide

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

2 4<br />

6<br />

8<br />

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS<br />

10<br />

12<br />

14<br />

16<br />

18<br />

20<br />

22<br />

23<br />

24<br />

26<br />

28<br />

30<br />

SIZDIRMAZLIK ve ENDÜSTRİYEL<br />

32<br />

34<br />

36<br />

38<br />

40<br />

42<br />

44<br />

46<br />

48<br />

50<br />

52<br />

DIGITAL GUIDE<br />

54<br />

56<br />

COVER<br />

PAGE<br />

www.b2bga<strong>in</strong>.com<br />

3<br />

2


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

Türkiye’n<strong>in</strong> büyüyen gücü...<br />

ÜRETİM ALANI<br />

MVD ilk mak<strong>in</strong>a üretim<strong>in</strong>i 1950 yılında <strong>Konya</strong>’da<br />

yapmıştır. Çeşitli ürünlerden sonra 1971<br />

yılında sac işleme mak<strong>in</strong>aları sektöründe girmiş<br />

ve şu an CNC Abkant Presler, CNC Servo Abkant<br />

Presler, CNC Fiber Lazer Kesim Mak<strong>in</strong>aları,<br />

CNC Giyot<strong>in</strong> Makaslar, CNC Taret Panç Presler<br />

ve CNC Plazma Kesim Mak<strong>in</strong>aları üretimi yapılmaktadır.<br />

Yıllık 750 adetlik mak<strong>in</strong>e üretim kapasites<strong>in</strong>e<br />

sahiptir ve toplam 47.500m2 alanda<br />

faaliyet göstermektedir. 2001 yılında ilk yurtdışı<br />

fuarına katılan MVD bugün üretim<strong>in</strong><strong>in</strong> %90’<strong>in</strong>i<br />

yurtdışı satış olmak üzere 6 Kıta’da 95 ülkeye<br />

ihraç etmektedir.<br />

www.mvd.com.tr<br />

MANUFACTURE<br />

MVD <strong>in</strong>itially started manufactur<strong>in</strong>g mach<strong>in</strong>ery<br />

<strong>in</strong> 1950 <strong>in</strong> <strong>Konya</strong>, Turkey. After produc<strong>in</strong>g various<br />

products, they entered the sheet metal process<strong>in</strong>g<br />

mach<strong>in</strong>ery sector <strong>in</strong> 1971. Currently, they manufacture<br />

CNC Press Brakes, CNC Servo Press Brakes,<br />

CNC Fiber Laser Cutt<strong>in</strong>g Mach<strong>in</strong>es, CNC Guillot<strong>in</strong>e<br />

Shears, CNC Turret Punch Presses, and CNC Plasma<br />

Cutt<strong>in</strong>g Mach<strong>in</strong>es. They have an annual production<br />

capacity of 750 mach<strong>in</strong>es and operate <strong>in</strong><br />

a total area of 45,000m2. MVD participated <strong>in</strong> its<br />

first <strong>in</strong>ternational fair <strong>in</strong> 2001 and currently exports<br />

90% of its production to more than 95 countries<br />

across 6 cont<strong>in</strong>ents.<br />

ÜRÜNLER<br />

• Hidrolik Abkant Presler<br />

• Hidrolik Giyot<strong>in</strong> Makaslar<br />

PRODUCTS<br />

• Hydraulic Press Brakes<br />

• Hydraulic Guillot<strong>in</strong>e Shears<br />

• Fiber Lazer Kesim Mak<strong>in</strong>esi<br />

• Plazma Kesim Mak<strong>in</strong>esi<br />

• Fiber Laser Cutt<strong>in</strong>g Mach<strong>in</strong>es<br />

• Plasma Cutt<strong>in</strong>g Mach<strong>in</strong>es<br />

• Servo Abkant Presler<br />

• Taret Panç Presler<br />

• Servo Press Brakes<br />

• CNC Turret Punch Press<br />

İHRACAT VE İTHALAT YAPILAN ÜLKELER<br />

A.B.D<br />

İTALYA<br />

KANADA<br />

GÜNEY KORE<br />

MEKSİKA<br />

TAYLAND<br />

ARJANTİN GÜNEY AFRİKA<br />

ALMANYA RUSYA<br />

FRANSA<br />

AVUSTRALYA<br />

EXPORTED COUNTRIES<br />

U.S.A<br />

CANADA<br />

MEXICO<br />

ARGENTINA<br />

GERMANY<br />

FRANCE<br />

ITALY<br />

SOUTH KOREA<br />

THAILAND<br />

SOUTH AFRICA<br />

RUSSIA<br />

AUSTRALIA<br />

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ<br />

Yıllık üretim kapasitesi 750 adet.<br />

ANNUAL PRODUCTION CAPACITY<br />

750 pieces of <strong>in</strong>dividual mach<strong>in</strong>es annually.<br />

MVD MAKİNA SANAYİ A.Ş.<br />

Adres : K.O.S.B. Erenköy Cad. 1. Sk. No:3 42050<br />

KONYA/ TÜRKİYE<br />

Telefon : +90 332 239 22 33 (pbx)<br />

Faks : +90 332 239 21 21<br />

E- posta : <strong>in</strong>fo@mvd.com.tr<br />

Web : www.mvd.com.tr<br />

MVD MAKİNA SANAYİ A.Ş.<br />

Adress : K.O.S.B. Erenkoy Cad. 1. Sk. No:3 42050<br />

KONYA/ TURKEY<br />

Phone : +90 332 239 22 33 (pbx)<br />

Fax : +90 332 239 21 21<br />

E- mail : <strong>in</strong>fo@mvd.com.tr<br />

Web : www.mvd.com.tr<br />

4<br />

5


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

6<br />

7


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

Çelik Servis Merkezi<br />

ÜRETİM ALANI<br />

www.delerdemir.com.tr<br />

Demir Çelik sektöründe; Kendi öz varlıkları ile kazandıklarını ülke ekonomis<strong>in</strong>e katkı sağlamayı ilke ed<strong>in</strong>en dört kuşak önce başlayan<br />

hizmet yarışında en iyiyi en kaliteli şekilde gelecek nesillere ulaştırmaktır.<br />

Firmamız yassı metal ürünler<strong>in</strong>de, galvanizli, boyalı, soğuk ve sıcak rulo sac ürünler<strong>in</strong>i dilme ve boy kesme hatlarıyla en kaliteli en<br />

hızlı hizmeti sunma gayesi ile çalışmasını sürdürmektedir.<br />

Betonaltı hattı, trapez sac üretim hattı ile siz değerli müşterilerimize gururla hizmet vermektedir.<br />

<strong>Konya</strong> Çelik Servis Merkezimiz ve İstanbul Şubemiz ile müşterilerimiz<strong>in</strong> anlık talepler<strong>in</strong>i karşılamaktayız.<br />

ÜRÜNLER<br />

- Galvanizli Sac<br />

Galvanizli Rulo ve Paket Sac; her iki yüzeyi ç<strong>in</strong>ko ile kaplanmış<br />

ve karbon çelik sac olarak tanımlanır. Sürekli galvanizleme yöntemi<br />

ile sacın kaplama işlemi yapılır ve hem daha pürüzsüz hem<br />

de korozyona karşı dayanıklı hale getirilir.<br />

- Soğuk Sac<br />

Soğuk Haddelenmiş (DKP) Rulo / Paket Sac (Çelik); esas<br />

olarak sıcak haddelenmiş sac olup, daha fazla işleme tabi tutulmuştur.<br />

Çelik, oda sıcaklığında soğutulduktan sonra soğutma<br />

ve / veya sıcak haddeleme işlem<strong>in</strong><strong>in</strong> ardından soğuk haddeleme<br />

tesisler<strong>in</strong>de işlenir.<br />

- Boyalı Sac<br />

Boyalı Rulo ve Levha Sac; Soğuk haddelenmiş saca belli bir<br />

miktarda galvanizleme işlem<strong>in</strong><strong>in</strong> yapılmasının ardından boya<br />

uygulaması yapılır. Çeşitli RAL kodlarına göre boyanan saclar<br />

sanay<strong>in</strong><strong>in</strong> hizmet<strong>in</strong>e sunulur.<br />

- Sıcak Sac<br />

Slab olarak adlandırılan ve sıvı çeliğ<strong>in</strong>, sürekli döküm yöntemiyle<br />

katılaştırılması sonucu meydana gelen, dikdörtgen kesitli<br />

yarı ürünün, sıcak haddehanede, sıcak olarak haddelenmesi ile<br />

elde edilen ve kalınlıkları 1,50-20,00 mm aralığında değişen<br />

rulo veya sac şekl<strong>in</strong>deki yassı çelikler ile, 5,00-200,00 mm. aralığında<br />

kalınlığa ve 1.000-3.800 mm aralığında genişliğe sahip<br />

levha şekl<strong>in</strong>deki yassı çeliklerdir.<br />

- Asitli - HRP Sac<br />

Asitli Sac, sıcak saclardan asitleme yöntemiyle şekillendirmeye<br />

uygun hale getirilen saclardır. Asitli saclar; otomotiv sektörü,<br />

<strong>in</strong>şaat sanayi, mak<strong>in</strong>e imalat sanayi ve sıvama ve şekillendirme<br />

gerektiren sanayi ürünler<strong>in</strong>de kullanılır.<br />

- Trapez Sac<br />

Trapez sac, çatıların kapanması iç<strong>in</strong> galvanizli sacdan üretilen<br />

bir üründür. Üzer<strong>in</strong>deki olukları sayes<strong>in</strong>de yağmur veya karın<br />

üzer<strong>in</strong>de birikmes<strong>in</strong>i önler.<br />

DELER DEMİR - ÇELİK SERVİS MERKEZİ<br />

E- Mail: <strong>in</strong>fo@delerdemir.com.tr / satis@delerdemir.com.tr<br />

GENEL MERKEZ<br />

1.Organize San. İstikamet Cd. No:49<br />

Selçuklu/<strong>Konya</strong><br />

Telefon: +90 332 251 18 28 / +90 332 251 39 00<br />

ŞUBE<br />

Yenişehir Mahallesi M. Akyol Sokak No:13<br />

MVK Work Square 209 Pendik / İstanbul<br />

Telefon: +90 216 397 87 07<br />

8<br />

9


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

10<br />

11


12<br />

13


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

14<br />

15


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

16<br />

17


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

18<br />

19


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

20<br />

21


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

With Us You Are Also Strong<br />

ÜRETİM ALANI<br />

SCORPION TRAILER 2009 yılında kurulmuştur. İnşaat ve<br />

hafriyat işler<strong>in</strong><strong>in</strong> çok yoğun olduğu bu dönemde başta lojistik<br />

firmaları olmak üzere, <strong>in</strong>şaat ve hafriyat firmalarının üst yapılı<br />

araçlarının servis ve bakım işler<strong>in</strong>i düzenli yapmak amacı ile kurulmuştur.<br />

Bu amaçla 500 metrekare alanda yetişmiş personel<br />

istihdam ederek sektöre kaliteli hizmet vermeye başlamıştır.<br />

Firmanın ‘‘Tam Müşteri Memnuniyeti’’ politikası doğrultusunda<br />

hareketi müşterileri tarafından desteklenmiş ve servis<br />

hizmetler<strong>in</strong><strong>in</strong> yanında yeni ürün talepleri de çoğalmaya başlamıştır.<br />

Bu talepleri değerlendiren firma 2017 yılında treyler<br />

imalatı iç<strong>in</strong> yatırım yapmaya başlamıştır.<br />

2000 metre kapalı olmak üzere 5000 metre alan üzer<strong>in</strong>de yetişmiş<br />

beyaz – mavi yaka personeli ve öz sermayesi ile üretim<strong>in</strong>de<br />

yer alan tüm ürünler<strong>in</strong> belgelendirmeleri yapılarak Lowbed,<br />

Yarı Römork ve Damper treyler üretim<strong>in</strong>e başlamıştır. Başlangıçta<br />

yıllık 180 adet üretim kapasitesi ile müşteri ihtiyaçlarını<br />

karşılamaya devam etmiştir.<br />

2019 yılında yurt dışından gelen talepler ve firmanın yapmış<br />

olduğu Pazar araştırmaları netices<strong>in</strong>de firmamız bugün <strong>Konya</strong><br />

Organize Sanayi Bölges<strong>in</strong>de 8.000 metre kapalı 12.000 metre<br />

açık alan üzer<strong>in</strong>de yıllık üretim kapasitesi 360 adet Lowbed, Yarı<br />

Römork ve Damper treyler olarak faaliyet<strong>in</strong>e devam etmektedir.<br />

ÜRÜNLER<br />

Römork ve Yarı Römork<br />

İHRACAT VE İTHALAT YAPILAN ÜLKELER<br />

- Almanya<br />

- Fransa<br />

- Belçika<br />

- Hollanda<br />

- İspanya<br />

- Avusturya<br />

- Polonya<br />

- Norveç<br />

- Danimarka<br />

- Ukrayna<br />

- Rusya<br />

- Sırbistan<br />

- Romanya<br />

- Macaristan<br />

- Slovenya<br />

- Germany<br />

- France<br />

- Belgium<br />

- Netherlands<br />

- Spa<strong>in</strong><br />

www.scorpiontrailer.com<br />

MANUFACTURE<br />

SCORPION TRAILER was established <strong>in</strong> 2009 as a ma<strong>in</strong>tenance<br />

service provider for and ma<strong>in</strong>tenance works of the<br />

superstructure vehicles. With this motivation, it began to provide<br />

quality service to the sector by employ<strong>in</strong>g tra<strong>in</strong>ed staff on<br />

an area of 500 square meters.<br />

“Full Customer Satisfaction’’ policy was successfully implemented<br />

and highly appreciated by clients and the company<br />

decided to shift this policy to the production l<strong>in</strong>e of those vehicles.<br />

S<strong>in</strong>ce 2017, Scorpion Trailer has been act<strong>in</strong>g as a manufacturer<br />

of Lowbed Semi-Trailers, Trailers, Flatbed chassis,<br />

Conta<strong>in</strong>er chassis and Tipper trailers.<br />

With 100% of own capital and well tra<strong>in</strong>ed white-blue collar<br />

staff, the company has improved <strong>in</strong> a short while and now it<br />

is serv<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 7.000 sqm closed/13.000 sqm open/20.000 sqm<br />

total area <strong>in</strong> <strong>Konya</strong> Organized Industrial Zone. All of the units<br />

manufactured are certificated.<br />

PRODUCTS<br />

Trailer, Lowloader and Semi-Trailer Lowbeds<br />

COUNTRIES WE EXPORTING AND IMPORTING TO<br />

- Austria<br />

- Poland<br />

- Norway<br />

- Denmark<br />

- Ukra<strong>in</strong>e<br />

- Russia<br />

- Serbia<br />

- Romania<br />

- Hungary<br />

- Slovenia<br />

alm<br />

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ<br />

ANNUAL PRODUCTION CAPACITY<br />

750 adet/yıl 750 pcs per year<br />

CONTACT US<br />

export@scorpiontrailer.com<br />

Phone: +90 332 251 26 33 / +90 555 864 35 14<br />

FACTORY ADRESS<br />

Buyukkayacık OSB. Mahallesi<br />

4. Organize Sanayi Bolgesi 416 No’lu Sokak No: 6/1<br />

Selçuklu / KONYA / TURKEY<br />

22<br />

23


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

24<br />

25


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

SIZDIRMAZLIK ve ENDÜSTRİYEL<br />

‘‘Konu kalite ise, CKS’’<br />

ÜRETİM ALANI<br />

Hidrolik Pnömatik Sızdırmazlık Ürünleri<br />

KASTAŞ Sızdırmaszlık Elemanları Ana Bayiliği<br />

MANUFACTURE<br />

KASTAS Seal<strong>in</strong>g Technologies<br />

www.cksseals.com<br />

ÜRÜNLER<br />

- Hidrolik<br />

- Pnömatik<br />

- Nutr<strong>in</strong>g<br />

- Keçe<br />

- Fransa<br />

- Almanya<br />

- İngiltere<br />

- Belçika<br />

- Hollanda<br />

- Polonya<br />

- Sırbistan<br />

- O-R<strong>in</strong>g<br />

- Conta<br />

- Yağ<br />

- Keçeleri<br />

İHRACAT VE İTHALAT YAPILAN ÜLKELER<br />

- Brezilya<br />

- Rusya<br />

- Ürdün<br />

- Libya<br />

- Yemen<br />

- Suudi Arabistan<br />

- Malezya<br />

- Endonezya<br />

- Suriye<br />

- İran<br />

- Irak<br />

- Mısır<br />

- Fas<br />

- Cezayir<br />

PRODUCTS<br />

- Hydraulic Seals<br />

- Pneumatic Seals - Static<br />

Sealng<br />

- Wipers<br />

- France<br />

- Germany<br />

- England<br />

- Belgium<br />

- Holland<br />

- Poland<br />

- Serbia<br />

- Rotary Seals<br />

- Other Seal<strong>in</strong>g<br />

- Oil Seals<br />

COUNTRIES WE EXPORTING AND IMPORTING TO<br />

- Brazil<br />

- Russia<br />

- Jordan<br />

- Libya<br />

- Yemen<br />

- Saudi Arabia<br />

- Malaysia<br />

- Indonesia<br />

- Syria<br />

- Iran<br />

- Iraq<br />

- Sweetcorn<br />

- Morocco<br />

- Algeria<br />

www.sealb2b.com<br />

CONTACT US<br />

<strong>in</strong>fo@cksseals.com<br />

Phone: +90 332 502 15 35<br />

ADRESS<br />

Fevzi Çakmak Mh. Ayyıldız Cd. No:14/C<br />

Karatay / KONYA / TURKEY<br />

26<br />

27


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

ARCEK INSAAT TEKSTIL OTOMOTIV LTD. STI.<br />

ÜRETİM ALANI<br />

Firmamız 2002 yılında, Avrupa grubu Volvo, Scania, Mercedes<br />

Benz, Man, Renault, Iveco, Daf markalı tır, kamyon, otobüs<br />

ve treyler yedek parçalarını pazarlamak amacıyla kurulmuştur.<br />

2014 yılında küçük çaplı olarak imalata başlayan firmamız, bugün<br />

6.000 m2 kapalı olmak üzere, toplam 10.000m2 alanda,<br />

90 kişilik kadrosu ile üretim yapmaktadır.<br />

Arçek firması genişleyen ürün yelpazesi ile 5 kıtada 55 ülkeye<br />

ihracat yapar duruma gelmiştir. Egzoz grubunda yıllık 500.000<br />

adet, süspansiyon körük grubunda yıllık 300.000 adet, talaşlı<br />

imalat grubunda yıllık 50.000 adet üretim kapasitemiz ve Türkiye’de<br />

üretilen 40.000 çeşit yedek parçayı tedarik edebilme<br />

becerimizle, müşterilerimize tek noktadan tüm ihtiyaçlarını<br />

karşılama avantajını sunuyoruz.<br />

ÜRÜNLER<br />

Egzoz ve Süspansiyon Grubu<br />

PRODUCTS<br />

Exhaust and Suspension Group<br />

www.arcek.com<br />

MANUFACTURE<br />

Our company was established <strong>in</strong> 2002 with the aim of market<strong>in</strong>g<br />

European group Volvo, Scania, Mercedes Benz, Man,<br />

Renault, Iveco branded truck, bus and trailer spare parts.Our<br />

company, which started small-scale production <strong>in</strong> 2014, currently<br />

cont<strong>in</strong>ues its production <strong>in</strong> a facility of 10.000 m2 <strong>in</strong> total,<br />

6.000 m2 of which is closed area, with a staff of 90 people.<br />

Arçek company, with its expand<strong>in</strong>g product range, has reached<br />

the po<strong>in</strong>t of export<strong>in</strong>g to 55 countries <strong>in</strong> 5 cont<strong>in</strong>ents. With<br />

our annual production capacity of 500.000 units <strong>in</strong> the exhaust<br />

group, 300.000 units <strong>in</strong> the suspension air bellows group,<br />

50.000 units <strong>in</strong> the mach<strong>in</strong><strong>in</strong>g group and our ability to supply<br />

40.000 types of spare parts produced <strong>in</strong> Turkey, we offer our<br />

customers the advantage of meet<strong>in</strong>g all their needs from a s<strong>in</strong>gle<br />

po<strong>in</strong>t.<br />

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER<br />

- Almanya<br />

- Polonya<br />

- Mısır<br />

- Birleşik Arap Emirlikleri<br />

- Suudi Arabistan<br />

- Meksika<br />

-Peru<br />

- Irak<br />

- İngiltere<br />

- Malezya<br />

COUNTRIES WE EXPORTING<br />

- Germany<br />

- Poland<br />

- Egypt<br />

- United Arab Emirates<br />

- Saudi Arabia<br />

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ<br />

ANNUAL PRODUCTION CAPACITY<br />

850.000 Kamyon Yedek Parça Üretimi 850.000 Truck Spare Parts Produces<br />

- Mexico<br />

-Peru<br />

- Iraq<br />

- England<br />

- Malaysia<br />

Sales Department<br />

French/ English:<br />

Phone/ Whatsapp:<br />

+90 530 036 5239<br />

E-Mail: export2@arcek.com.tr<br />

Arabic / French:<br />

Phone/ Whatsapp:<br />

+90 537 264 4765<br />

E-Mail: export1@arcek.com.tr<br />

Spanish / English:<br />

Phone/ Whatsapp:<br />

+90 530 036 5236<br />

E-Mail: export3@arcek.com.tr<br />

ARCEK INS. TEKS. OTO. IC VE DIS TIC. LTD. STI.<br />

Address : Büyükkayacık Mah. 18 Nolu Sok. No: 1/1 Selçuklu/KONYA /TURKEY<br />

Phone : 00-90-332-238 9191 *** 00-90-332- 238 9192<br />

Fax : 00-90-332-238 9193 E-Mail : arcek@arcek.com.tr<br />

Arabic / English:<br />

Phone/ Whatsapp:<br />

+90 530 036 5237<br />

E-Mail: export6@arcek.com.tr<br />

28<br />

29


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

www.kondoksan.com<br />

ÜRETİM ALANI<br />

Hassas Döküm.<br />

Döküm sektöründe lider olan “KONDÖKSAN DÖKÜM<br />

SAN. TİC.LTD. ŞTİ.” n<strong>in</strong> 1969 yılında kuruluşundan beri<br />

ed<strong>in</strong>miş olduğu tecrübe ile, Savunma Sanayi, Medikal, Havacılık,<br />

Silah Sanayi, Tarım Mak<strong>in</strong>aları, Otomotiv, Mak<strong>in</strong>e İmalat,<br />

Sanayi gibi birçok sektörde “HASSAS DÖKÜM” olarak<br />

hizmet vermektedir.<br />

Firmamız, müşteriler<strong>in</strong>e ürün geliştirme partneri olarak da<br />

kendi bünyes<strong>in</strong>de bulunan kalıp hanes<strong>in</strong>de tecrübeli teknik<br />

ekip ve ekipmanlarla kalıp tasarım desteği de vermektedir. 1<br />

gr`dan 50 kg`a kadar parça üretimi ile aylık 120 ton “HASSAS<br />

DÖKÜM” kapasites<strong>in</strong>e sahiptir.<br />

ÜRÜNLER<br />

- Silah Sanayi<br />

- Mak<strong>in</strong>a Sanayi<br />

- Tekstil Sanayi<br />

- Pompa ve Vana Sanayi<br />

- Otomotiv Sanayi<br />

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER<br />

- Azerbaycan<br />

- Irak<br />

- Tarım Sanayi<br />

- Medikal Ve Ortopedik Parça<br />

- Aksesuarlar<br />

- Mutfak Endüstirisi<br />

- Almanya<br />

- İspanya<br />

MANUFACTURE<br />

Precision Cast<strong>in</strong>g.<br />

Kondöksan Döküm San. Tic. Ltd. Sti. which is established <strong>in</strong><br />

1969 has become one of lead<strong>in</strong>g companies <strong>in</strong> the sector. Kondöksan<br />

is giv<strong>in</strong>g service with it’s high exprience on precisious cast<strong>in</strong>g to<br />

defence <strong>in</strong>dustry, medical <strong>in</strong>dustry, aviation <strong>in</strong>distury, agriculture<br />

mach<strong>in</strong>e <strong>in</strong>distury, military <strong>in</strong>distury and so on.<br />

Our company is giv<strong>in</strong>g mould design support to our customers<br />

with our own staff <strong>in</strong> our fully equipped mould workshop. Our<br />

capacity is 120 tons/month precisious cast<strong>in</strong>g from 1 gr to 50kg<br />

piece.<br />

We have unique very short delivery terms. All enquires are very<br />

welcome.<br />

PRODUCTS<br />

- Shotguns Industry<br />

- Mach<strong>in</strong>ery Industry<br />

- Textile Industry<br />

- Industial Pumps and Valve<br />

- Automotive Industry<br />

COUNTRIES WE EXPORTING<br />

- Azerbaijan<br />

- Iraq<br />

- Agriculture Industry<br />

- Medical And Orthopedic Part<br />

- Accessories<br />

- Kitchen Industry<br />

- Germany<br />

- Spa<strong>in</strong><br />

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ<br />

ANNUAL PRODUCTION CAPACITY<br />

750 Ton 750 Tons<br />

CONTACT US<br />

kondoksan@kondoksan.com<br />

satis@kondoksan.com<br />

Phone: +90 332 239 06 55<br />

FACTORY ADRESS<br />

<strong>Konya</strong> Organize Sanayi Bolgesi Yaylacık Cd. No:14<br />

Selçuklu / KONYA / TURKEY<br />

30<br />

31


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

Dalgıç Motor ve Pompa / Submersible Motor and Pump<br />

www.ekizler.com.tr<br />

ÜRETİM ALANI<br />

Ekizler Der<strong>in</strong> Kuyu Su Pompası olarak 1963 yılında <strong>Konya</strong>’nın<br />

Meram Sanayi bölges<strong>in</strong>de kurulan firmamız ilk üretimler<strong>in</strong>e burada<br />

başladı.<br />

Ülken<strong>in</strong> o dönem tarım sektöründe yoğun olarak ihtiyaç duyduğu<br />

der<strong>in</strong> kuyu su pompası ihtiyaçlarına cevap veren firmamız<br />

daima kend<strong>in</strong>i geliştirme çabasıyla üretimler<strong>in</strong>e devam etti ve şu<br />

an EMS markasıyla Dalgıç Motorları, Paslanmaz Dalgıç Pompaları,<br />

Döküm Dalgıç Pompaları, Hidrofor Sistemleri üretimi<br />

yapmaktadır.<br />

Yıllık 4000 adet motor ve pompa üretim kapasites<strong>in</strong>e sahiptir.<br />

Üretim<strong>in</strong><strong>in</strong> %40 ını yurtdışı satış olmak üzere 20 ülkeye ihraç<br />

etmektedir.<br />

ÜRÜNLER<br />

- Dalgıç Motor<br />

- Paslanmaz Dalgıç Pompa<br />

- Döküm Pompa<br />

- Hidrofor<br />

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER<br />

- Azerbaycan<br />

- Mısır<br />

- Cezayir<br />

- Yunanistan<br />

- Irak<br />

- İran<br />

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ<br />

Yıllık üretim kapasitesi 4000 adet<br />

- Lübnan<br />

- Ürdün<br />

- Etihopya<br />

- Tunus<br />

- Güney Afrika<br />

- Birleşik Arap Emirlikleri<br />

MANUFACTURE<br />

Ekizler starts manufactur<strong>in</strong>g deep well pumps after its establishment<br />

<strong>in</strong> Meram Industrial zone at 1963, Our company,<br />

which responded to the needs of deep well pumps that our<br />

country needed <strong>in</strong> the agricultural sector at that time, were<br />

we cont<strong>in</strong>ued to production with the effort of our self-development<br />

and produces high quality products like Submersible<br />

Motors, Sta<strong>in</strong>less Submersible Pumps, Cast Iron Submersible<br />

Pumps, Booster Systems under the brand of EMS.<br />

We are produc<strong>in</strong>g around 4000 pumps and motors, 40% of<br />

them are export<strong>in</strong>g to more than 20 countries .<br />

PRODUCTS<br />

- Submersible Motor .<br />

- Sta<strong>in</strong>lss Steel Submersible Pump<br />

- Cast Iron Submersible Pump<br />

- Verticla Multi Stage Booster<br />

EXPORTED COUNTRIES<br />

- Azerbaijan<br />

- Sweetcorn<br />

- Algeria<br />

- Greece<br />

- Iraq<br />

- Iran<br />

ANNUAL PRODUCTION CAPACITY<br />

Yearly production capacity is 4000 Pieces.<br />

- Lebanon<br />

- Jordan<br />

- Ethiopia<br />

- Tunisia<br />

- South Africa<br />

- United Arab Emirates<br />

CONTACT US<br />

<strong>in</strong>fo@ekizler.com.tr<br />

Phone: +90 332 345 10 50<br />

FACTORY ADRESS<br />

5. Organize Sanayi Bölgesi<br />

Büyükkayacık OSB Mh. 509 Nolu Sk. No:2<br />

Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE<br />

32<br />

33


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

The real power of your eng<strong>in</strong>e!<br />

ÜRETİM ALANI<br />

Firmamız; 1980 yılında Kems Elektronik Mak<strong>in</strong>e Ltd. Şti.<br />

adı altında İsmail KELEŞ tarafından kuruldu. İlk üretim<strong>in</strong>e,<br />

Elektronik cihazların Şase ve kutularını imal etmek ile başlamış,<br />

gelişen teknolojiye ayak uydurarak Sac Metal sahasında<br />

da birçok atılımlar gerçekleştirmiştir. 1994 yılında 2. Organize<br />

Sanayi Bölgesi’nde 1200 m² kapalı alan içeris<strong>in</strong>de faaliyetler<strong>in</strong>e<br />

devam etmeye başlamıştır. Türkiye‘miz<strong>in</strong> gelişmiş<br />

ülkeler arasında yer alması ve 21. yüzyılın bilgi çağı olmasından<br />

dolayı toplumumuzun başarı seviyes<strong>in</strong>i yükseltmek iç<strong>in</strong><br />

atılacak adımların üretimden geçtiği şuurunda olmuştur. Firmamız,<br />

daha fazla ve daha kaliteli üretim yapmak, iç ve dış<br />

pazarlarda rekabet edebilmek iç<strong>in</strong> teknolojiden maksimum<br />

ölçüde faydalanma amacına <strong>in</strong>anmıştır.<br />

2001 yılında İsfur Otomotiv İmalat San. Tic. Ltd. Şti. adında<br />

yeni bir firma daha kararak KEMS’i dış ticaret firması yapmaya<br />

karar vermiş ve gerçekleştirmiştir. Bundan sonra otomotiv<br />

yedek parça ve kalıp sektöründeki faaliyetler<strong>in</strong>e İsfur Otomotiv<br />

adı ile devam etmiştir.<br />

Bu düşünce ve bil<strong>in</strong>ç ile hedef<strong>in</strong>i temelden iyi belirlemiş olmanın<br />

verdiği güven ile yola çıkan İsfur, elektronik cihaz ve<br />

kab<strong>in</strong>leri, otomotiv yedek parça yan sanayi ürünleri özellikle<br />

Tümosan ve daha büyük firmalara sac metal parça, plastik<br />

enjeksiyon kalıpları, sac metal kesme ve sıvama kalıpları imal<br />

ederek konusunda profesyonel olmanın haklı gururunu yaşayarak<br />

Türk sanayis<strong>in</strong>e katkıda bulunmaktan büyük mutluluk<br />

duymaktadır.<br />

Kuruluşundan bu yana teknoloj<strong>in</strong><strong>in</strong> <strong>in</strong>sanlığa sunduğu hizmetler<br />

ile tecrübes<strong>in</strong>i birleştirerek sahasında ilk olmanın verdiği<br />

büyük bir heyecanla, ülke genel<strong>in</strong>de sahip olduğu pazarlardan<br />

gördüğü yoğun ilgi kendi modern üretim tesisler<strong>in</strong>de<br />

titiz işçilik, kalite anlayışı ve uygun fiyat yaklaşımından ödün<br />

vermeden zeng<strong>in</strong> çeşitleri ve TS EN ISO 9001 kalite belgesi<br />

ile hizmet etme çabası içeris<strong>in</strong>dedir. 20 b<strong>in</strong> m2 açık, 10 b<strong>in</strong><br />

m2 kapalı alan olmak üzere son teknoloji ekipmanlar ile Turboşarj<br />

imalatına devam etmektedir.<br />

www.saffer.com.tr<br />

MANUFACTURE<br />

Our company was established by İsmail Keleş under the title of<br />

Kems Elektronik Mak<strong>in</strong>e Ltd. Şti. <strong>in</strong> 1980,. It started its first production<br />

by produc<strong>in</strong>g the chassis and boxes of electronic equipment;<br />

afterward, carried out a lot of enterprises <strong>in</strong> the Sheet and<br />

Metal area by keep<strong>in</strong>g step with develop<strong>in</strong>g technology. In 1994,<br />

it started to cont<strong>in</strong>ue its activities <strong>in</strong> 1200 m2 closed space <strong>in</strong><br />

the 2nd Organized Industrial Site. It has been <strong>in</strong> consciousness<br />

of the fact that the steps to be taken pass through production<br />

<strong>in</strong> order to <strong>in</strong>crease the success level of our community because<br />

of the fact that Turkey takes place amongst developed countries<br />

and 21st century is the <strong>in</strong>formation century. Our company believed<br />

the aim of benefit<strong>in</strong>g from technology <strong>in</strong> maximum size<br />

<strong>in</strong> order to be able to produce more <strong>in</strong> quantity and quality and<br />

to compete <strong>in</strong> domestic and foreign markets.<br />

In 2001, it made a resolution on mak<strong>in</strong>g KEMS a foreign trade<br />

company by establish<strong>in</strong>g one more company under the title of<br />

İsfur Otomotiv İmalat San. Tic. Ltd. Şti.; and achieved this.<br />

Henceforward, it cont<strong>in</strong>ued its activities <strong>in</strong> the automotive spare<br />

parts and mold<strong>in</strong>g sector under the title of İsfur Otomotiv.<br />

İsfur is very pleased to contribute to the Turkish <strong>in</strong>dustry by<br />

experienc<strong>in</strong>g the eligible pride of be<strong>in</strong>g professional <strong>in</strong> its area<br />

by produc<strong>in</strong>g electronic equipment and cab<strong>in</strong>s, automotive<br />

spare parts, and sub-<strong>in</strong>dustry products and especially the sheet<br />

metal part, plastic <strong>in</strong>jection molds, sheet metal cutt<strong>in</strong>g and<br />

metal sp<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g molds for Tumosan and greater companies.<br />

S<strong>in</strong>ce its establishment, it is <strong>in</strong> a struggle for provid<strong>in</strong>g service <strong>in</strong><br />

a great excitement of be<strong>in</strong>g the first <strong>in</strong> its area and the attention<br />

attracted from the markets from its country markets <strong>in</strong> general<br />

by unit<strong>in</strong>g the services that technology presents to mank<strong>in</strong>d and<br />

its experiments under quality certificate of TS EN ISO 9001<br />

without mak<strong>in</strong>g any concession from its precise workmanship,<br />

quality understand<strong>in</strong>g and suitable price approach<strong>in</strong>g <strong>in</strong> its own<br />

modern production facilities. It cont<strong>in</strong>ues the production of<br />

turbochargers with cutt<strong>in</strong>g-edge technology equipment <strong>in</strong> the<br />

20.000 m2 open space and 10.000 m2 closed area.<br />

ÜRÜNLER<br />

Turboşarj, Katriç<br />

PRODUCTS<br />

Exhaust and Suspension Group<br />

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER<br />

- Traktör<br />

- Ağır Vasıta<br />

- Kamyon<br />

- Otobüs<br />

- Jeneretör<br />

- İş Mak<strong>in</strong>esi<br />

- Forklift<br />

- Pick- Up<br />

COUNTRIES WE EXPORTING<br />

- Tractor<br />

- Heavy Equipment<br />

- Truck<br />

- Bus<br />

- Generator<br />

- Excavator<br />

- Forklift<br />

- Pick- Up<br />

ISFUR OTOMOTIV ELEKTRONIK BOYA IML.SAN.TIC.LTD STI.<br />

<strong>Konya</strong> Organize Sanayi Bolgesi, T. Ziyaedd<strong>in</strong> Akbulut Cd. No: 3, 42160 Buyukkayacik OSB/Selcuklu/<strong>Konya</strong>/TURKEY<br />

Phone : +90-332 239 02 67 E-Mail : <strong>in</strong>fo@saffer.com.tr<br />

34<br />

35


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

Yedek Parçanın ‘‘MERKEZİ’’<br />

HAKKIMIZDA<br />

1986 yılında yeni bir teknoloji ile profesyonel olarak KAPORTA<br />

PARÇALARI üretilmek üzere kurulmuş olan YEPAR OTO-<br />

MOTİV, 35 yıldır bu sektörün iç<strong>in</strong>dedir.12 300 m²lik bir alanda<br />

üretim yapmaktayız Kurulduğu günden bu yana deneyimli teknik<br />

personeli ile MAN-MERCEDES yedek parçaları üretim<strong>in</strong>de<br />

dünya çapında bir performans göstermiştir.<br />

Kendimizi, kaliteli ürünü rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize<br />

sunarak onların beklentiler<strong>in</strong>i karşılamaya adadık. Bütün ürünlerimiz<br />

ISO 9001 standartlarında imal edilmekte olup orj<strong>in</strong>al<br />

parça yer<strong>in</strong>e sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. İmalatımızda her<br />

zaman yeni hammadde kulanmakta ve kes<strong>in</strong>likle geri dönüşümlü<br />

malzemeye müsade etmemekteyiz.<br />

İmalat kapasitemizi artırmak ve yeni çıkan ürünleri en kısa sürede<br />

müşterilerimize ulaştırmak iç<strong>in</strong> kalıp ve mak<strong>in</strong>e – ekipman<br />

yatırımlarımız her yıl artarak devam etmektedir.<br />

Sizleri bu büyük aileye katılmaya davet ediyor ve sizlere uzun vadeli,<br />

kârlı bir işbirliği teklifi sunuyoruz.<br />

YEPAR Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti<br />

ÜRÜNLER<br />

- Ayna<br />

- Tampon<br />

- Basamak<br />

- Karlık<br />

- Azerbaycan<br />

- Arjant<strong>in</strong><br />

- Brezilya<br />

- Şili<br />

- Peru<br />

- Moldova<br />

- Kosova<br />

- Kazakistan<br />

- Kırgızistan<br />

- Panjur<br />

- Sis<br />

- Far<br />

- Depo Kapakları<br />

- Rusya<br />

- Bosna Hersek<br />

- Polonya<br />

- Ürdün<br />

- Suudi Arabistan<br />

- Birleşik Arap<br />

Emirlikleri<br />

- Güney Afrika<br />

- Sudan<br />

- Jant Kapakları<br />

- Aksesuar<br />

- Kapı<br />

- Kab<strong>in</strong> Parçaları<br />

İHRACAT VE İTHALAT YAPILAN ÜLKELER<br />

- Nijerya<br />

- Fas<br />

- Mısır<br />

- H<strong>in</strong>distan<br />

- Irak<br />

- İran<br />

- İtalya<br />

- İspanya<br />

- Sırbistan<br />

PRODUCTS<br />

- Mirror<br />

- Bumper<br />

- Foot Step<br />

- Spoiler<br />

- Azerbaijan<br />

- Argent<strong>in</strong>a<br />

- Brazil<br />

- Chile<br />

- Peru<br />

- Moldova<br />

- Kosovo<br />

- Kazakhistan<br />

- Kyrgyzstan<br />

- Grille<br />

- Fog Lamp<br />

- Head Lamp<br />

- Store Covers<br />

- Russia<br />

- Bosnia and<br />

Herzegov<strong>in</strong>a<br />

- Poland<br />

- Jordan<br />

- Saudi Arabia<br />

- United Arab<br />

Emirates<br />

- South Africa<br />

www.yepar.com.tr<br />

ABOUT US<br />

YEPAR OTOMOTIV, which was established <strong>in</strong> 1986 to professionally<br />

produce BODY PARTS with a new technology, has<br />

been <strong>in</strong> this sector for 35 years. We have been produc<strong>in</strong>g <strong>in</strong> an<br />

area of 12 300 m².<br />

We are committed to meet<strong>in</strong>g our customers’ expectations<br />

by offer<strong>in</strong>g quality products at competitive prices. All of our<br />

products are manufactured <strong>in</strong> accordance with ISO 9001<br />

standards and can be used <strong>in</strong>stead of orig<strong>in</strong>al parts without any<br />

problems. We always use new raw materials <strong>in</strong> our production<br />

and we never allow recycled materials.<br />

Our mold and mach<strong>in</strong>ery - equipment <strong>in</strong>vestments cont<strong>in</strong>ue<br />

to <strong>in</strong>crease every year <strong>in</strong> order to <strong>in</strong>crease our production<br />

capacity and to deliver the new products to our customers as<br />

soon as possible.<br />

We <strong>in</strong>vite you to jo<strong>in</strong> this big family and offer you a long-term,<br />

profitable cooperation.<br />

YEPAR Automotive Industry and <strong>Trade</strong> Ltd. Sti<br />

- Wheel Covers<br />

- Accessry<br />

- Door<br />

- Cab<strong>in</strong> Parts<br />

COUNTRIES WE EXPORTING AND IMPORTING TO<br />

- Sudan<br />

- Nigeria<br />

- Morocco<br />

- India<br />

- Iraq<br />

- Iran<br />

- Italy<br />

- Spa<strong>in</strong><br />

- Serbia<br />

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ<br />

ANNUAL PRODUCTION CAPACITY<br />

600.000-800.000 Kamyon Yedek Parça Üretimi 600.000-800.000 Truck Spare Parts Produces<br />

ONLINE SALES<br />

www.yepar.com.tr www.ye-par.com yepar@yepar.com<br />

KONYA/ CENTER<br />

Horozluhan Mah İlkay Sk No 18<br />

Selçuklu / <strong>Konya</strong><br />

Turkey<br />

+90 332 251 78 22<br />

+90 332 251 78 24<br />

İSTANBUL/ BRANCH<br />

Dolapdere San Sit 4. Ada No 16 İkitelli /<br />

İstanbul / Europe Side Turkey<br />

+90 212 671 79 42<br />

+90 212 671 79 44<br />

KONYA/ FACTORY<br />

Büyükkayacık OSB Mah.<br />

T. Ziyaett<strong>in</strong> Akbulut Cad. No: 23<br />

Selçuklu / KONYA Posta kodu 42160<br />

+90 332 355 17 02<br />

+90 332 251 78 24<br />

36<br />

37


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

38<br />

39


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

40<br />

41


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

42<br />

43


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

Ticari soğutma alanında 45 yılı aşkın süredir küresel ortağınız olan Çağlayan; benzersiz, esnek, enerji<br />

verimli ve çevre dostu ürünlerle Soğutma Dolapları ve Tezgâhları, Soğuk Odalar ve Soğutma<br />

Sistemleri konusunda uzmanlaşmıştır.<br />

Üretim<br />

yeteneklerimize<br />

hızlıca göz atın!<br />

44<br />

45


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

46<br />

47


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

48<br />

49


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

50<br />

51


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

52<br />

53


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

www.ondermetal.com.tr<br />

ÜRETİM ALANI<br />

Önder Metal, sac işleme ve bileşen imalatında uzmanlaşmış, <strong>in</strong>şaat,<br />

v<strong>in</strong>ç, malzeme taşıma ve diğer endüstrilerde uluslararası ve<br />

çeşitli pazar segmentler<strong>in</strong>e hizmet veren bağımsız bir şirkettir.<br />

Önder Metal, değişen ürün özellikler<strong>in</strong>e, adetler<strong>in</strong>e ve teslim<br />

tarihler<strong>in</strong>e uyum sağlayabilme kabiliyet<strong>in</strong>e sahip, seri üretimde<br />

standart ürünler<strong>in</strong> imalatının yanı sıra özel üretim ürünler<strong>in</strong> tedariğ<strong>in</strong>ide<br />

sağlamaktadır. Temel bileşenler iç<strong>in</strong> otomatikleştirilmiş<br />

modern ürün gruplarıyla, Önder Metal rekabetçi fiyatlarla<br />

güvenilir, tutarlı kalite ve doğru teslimatı garanti eder.<br />

Önder Metal’<strong>in</strong> biri sac işleme, diğeri komponent imalatı olmak<br />

üzere 30.000 m2’lik 2 üretim ünitesi bulunmaktadır. 250’den<br />

fazla çalışanı bulunan Önder Metal, yıllık 25 Milyon € satış gerçekleştirmektedir.<br />

MANUFACTURE<br />

Onder Metal is an <strong>in</strong>dependent company, specialized <strong>in</strong> sheet<br />

metal process<strong>in</strong>g and component manufactur<strong>in</strong>g, serv<strong>in</strong>g various<br />

market segments <strong>in</strong> the construction, crane, material handl<strong>in</strong>g,<br />

offshore and other <strong>in</strong>dustries.<br />

Onder Metal is used to supply custom made products as well as<br />

manufactur<strong>in</strong>g standard products <strong>in</strong> serial production with the<br />

ability to adapt to chang<strong>in</strong>g product specifications, quantities<br />

and delivery dates. With automated streaml<strong>in</strong>ed product l<strong>in</strong>es<br />

for core components. Onder Metal guaranties reliable, consistent<br />

quality and accurate deliveries to a competitive price.<br />

Onder Metal has 2 production units of 30,000 m2, one for<br />

sheet metal process<strong>in</strong>g and the other for component manufactur<strong>in</strong>g.<br />

Onder Metal, which has more than 250 employees,<br />

makes annual sales of 25M €.<br />

ÜRÜNLER<br />

- Lazer Kesim<br />

- Plazma ve Oksijen Kesim<br />

- Büküm<br />

- Kaynaklama<br />

- Kumlama<br />

- Boyama<br />

- Talaşlı İmalat<br />

PRODUCTS<br />

- Laser Cutt<strong>in</strong>g<br />

- Plasma & Oxygen Cutt<strong>in</strong>g<br />

- Bend<strong>in</strong>g<br />

- Weld<strong>in</strong>g<br />

- Shot Blast<strong>in</strong>g<br />

- Pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g<br />

- Mach<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER<br />

- Almanya<br />

- Avusturya<br />

- Fransa<br />

- İspanya<br />

- İsveç<br />

- F<strong>in</strong>landiya<br />

- Slovenya<br />

EXPORTED COUNTRIES<br />

- Germany<br />

- Austria<br />

- France<br />

- Spa<strong>in</strong><br />

- Sweden<br />

- F<strong>in</strong>land<br />

- Slovenia<br />

CONTACT US<br />

bilgi@ondermetal.com.tr<br />

Phone: +90 332 249 44 44<br />

Fax: +90 332 251 89 74<br />

FACTORY ADRESS<br />

Horozluhan Mh. Selçuklu Cd. No: 157<br />

Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE<br />

54<br />

55


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

www.b2bga<strong>in</strong>.com<br />

What Is B2BGa<strong>in</strong>?<br />

With the rapid <strong>in</strong>troduction of the <strong>in</strong>ternet <strong>in</strong>to our lives,<br />

bus<strong>in</strong>ess rules have begun to be rewritten and shaped. Especially<br />

<strong>in</strong> recent years, firms have had the opportunity to<br />

<strong>in</strong>troduce themselves to a wider audience and to announce<br />

their brand and services <strong>in</strong> <strong>in</strong>ternational platforms. If import<br />

is needed, they realize their export solutions through these<br />

platforms.<br />

B2BGa<strong>in</strong> is a platform that has implemented its activities <strong>in</strong><br />

this sense.<br />

Target;<br />

- To <strong>in</strong>crease the exist<strong>in</strong>g exports of companies, respond to<br />

import demands and to f<strong>in</strong>d new markets.<br />

- Research and provide the best price offers to the buyers and<br />

help their bus<strong>in</strong>ess grow by purchas<strong>in</strong>g quality products at<br />

the most competitive prices <strong>in</strong> the market.<br />

B2BGa<strong>in</strong> is a platform that conducts African-South American<br />

market studies with Foreign <strong>Trade</strong> Professionals and<br />

Country Representatives.<br />

B2BGa<strong>in</strong> is a Sectoral Directory with its expert team <strong>in</strong> the<br />

<strong>in</strong>dustry. In addition to the Market Place format, which <strong>in</strong>cludes<br />

the virtual fair and the visuals of your products carried<br />

out on behalf of the companies <strong>in</strong> the background; country<br />

- sector specific and one - on - one communication. B2Bga<strong>in</strong><br />

is a platform where mail and promotional services are also<br />

provided.<br />

B2BGa<strong>in</strong> team promotes the products and services of the<br />

companies with sector-specific mail traffic and collects requests<br />

from the member firms. Instead of wait<strong>in</strong>g for buyers<br />

to f<strong>in</strong>d companies, they reach out to promote member firms.<br />

Also for importers and buyers; it is able to negotiate and bid<br />

for the most competitive price thanks to the offers from all<br />

over the world and the cooperation with the member companies<br />

on the platform.<br />

B2BGa<strong>in</strong> conducts these activities as a company-specific, experienced<br />

department with<strong>in</strong> its own structure.<br />

WHAT DOES IT TAKE TO GET<br />

INVOLVED IN B2B PLATFORMS?<br />

As a company, the cost of a global promotion on the <strong>in</strong>ternet<br />

is quite high. In addition to this, you spend most of this labour<br />

and cost on <strong>in</strong>dividual and non-<strong>in</strong>dustry <strong>in</strong>ternet visitors.<br />

As well as gett<strong>in</strong>g mass visits to B2B platforms, Google has the<br />

advantage of be<strong>in</strong>g listed <strong>in</strong> the forefront with powerful SEO<br />

<strong>in</strong>frastructures <strong>in</strong> product or service searches <strong>in</strong> search eng<strong>in</strong>es.<br />

Visitors to B2B platforms know what they are look<strong>in</strong>g for and<br />

visit these sites to search for their sector, create a request or offer.<br />

Strengthen your company awareness by reshap<strong>in</strong>g the rules<br />

of the bus<strong>in</strong>ess world. Import-export or supply-demand <strong>in</strong><br />

the global market. In order to have <strong>in</strong>formation about <strong>in</strong>novations<br />

and to expand your bus<strong>in</strong>ess, it has become even more<br />

important to benefit from the services of B2B platforms.<br />

You can th<strong>in</strong>k of B2B platforms as a fairground which is your<br />

presentation stand for 365 days. Here, both local and global<br />

importers - exporters make trad<strong>in</strong>g by <strong>in</strong>troduc<strong>in</strong>g all their<br />

products and services through the e-commerce platform.<br />

56<br />

57


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

58<br />

59


TRADE IN KONYA <strong>2023</strong><br />

60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!