19.09.2023 Views

Casino Life & Business Magazine 165

Casino Life & Business Magazine 165 special edition

Casino Life & Business Magazine 165 special edition

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

No. 165 edi]ie special\ / special editon 2023 www.casino-magazine.ro Edi]ie Român\ - Englez\ / Romanian - English Edition

Ediție

Specială

Special

Editon

Pre]: 74,90 LEI

The Only Romanian

Gambling Magazine

Awarded!


POKER / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 1

www.casino-magazine.ro

Ora Exactă în Gambling

- ediția a 10a -

OExG10

6 Septembrie 2023

redactie@casino-magazine.ro


POKER / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 1

www.casino-magazine.ro

Exact Time

Best Magazine

in Gambling

the Industry - Bucharest, Romania 2020

SERBIA

Media partner of the year -

Sofia, Bulgaria 2019

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2017

“Best iGaming Press in the Region”

Award - Budapest, Hungary 2016

“Best

ExTG23

Industry Publication”

nomination at the

International Gaming Awards -

London, UK 2011 & 2012

Metropol Palace Hotel, Belgrade

October 2&3, 2023

redactie@casino-magazine.ro


4

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

IGT Crește Experiența din Săli

cu Soluții Adaptate la Nivel Regional /

IGT’s Elevates Floor Experience

with Regionally Attuned Solutions

Ora Exactă în Gambling a ajuns

la ediția cu numărul 10 / Ora Exactă în

Gambling has reached its 10th edition

EasyPay – Kiosk Solutions noutăți prezentate

în exclusivitate la Entertainment Arena Expo!

/ EasyPay – Kiosk Solutions exclusive news

presented at Entertainment Arena Expo!

Entertainment

Arena Expo

Proiecte de lege care propun

închiderea jocurilor de noroc tradiționale

din România / Bills proposing the closure

of traditional gambling in Romania

Industria jocurilor de noroc

la vreme de restriște / The gambling

industry in times of austerity

Exact Time in Gambling / Serbia ExTG23

revine în actualitate și se va desfășura

în perioada 2-3 octombrie la Belgrad /

Exact Time in Gambling / Serbia ExTG23

is currently back and will take place

on October 2-3 in Belgrade

BIG Cyber White Paper

10

16

20

22

28

34

36

40

48

54

58

60

64

66

68

70

The white paper - Propuneri privind

actualizarea legislației jocurilor

de noroc din Marea Britanie (IV) /

The white paper - Proposals

to update UK gambling legislation (IV)

Ghid privind publicitatea pentru

activitățile de jocuri de noroc / Guideline on

advertising gambling activities

Decizia de adecvare pentru

cadrul UE - SUA privind protecția datelor /

Adequacy decision for the

EU - US framework regarding data protection

România: Poarta către o națiune crypto /

Romania: Gateway to a crypto nation

De ce se remarcă România

în lumea iGaming? /

Why does Romania stand out

in the iGaming world?

WSOP Online revine în perioada

20 August - 17 Octombrie / WSOP Online

returns from August 20 - October 17

Great Canadian

Casino Resort Toronto

FORMULA 1


Contact:

+40 753 999 918

office@easypaysystem.ro

easypaysystem.ro

+25

MARKETS

Romania, Ukraine, Republic

of Moldova, Bulgaria,

Macedonia, Serbia, Croatia,

Slovakia, Austria, Lithuania,

Latvia, Estonia, Italy, France,

Belgium, Netherlands,

Germany, Albania, Tunisia,

Cyprus, Malta, South Africa,

Nigeria, Dominican Republic

+18.000

KIOSKS SOLD

HoReCa Betting Payments Crypto Parking


6

EDITORIAL / VIP / BUSINESS / POKER / SPORT / PICTORIAL / TURISM / CASINO / HOROSCOP

CASINO MAGAZINE Nr. 165

edi]ie special\ 2023

Best Magazine in the

Gambling Industry

- Bucharest,

Romania 2020

Media partner of the year

- Sofia, Bulgaria 2019

Este interzisă preluarea, reproducerea parțială sau totală a oricărui text, fotografie sau imagine grafică,

fără acordul scris al editorului, care deține toate drepturile asupra lor. Orice abatere sau nerespectare

a condițiilor și termenilor menționați anterior va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Răspunderea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor acestora. Toate materialele

din revistă au caracter informativ și nu trebuie tratate ca fiind sfaturi ale specialiștilor.

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2017

“Best iGaming Press

in the Region”

Award - Budapest,

Hungary 2016

“Best Industry

Publication”

nomination at the

International Gaming

Awards - London,

UK 2011 & 2012

Media Project Manager

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Editor-in-chief

Mihnea Paul Popescu-Grisogono

mihnea.popescu@topengineering.ro

Senior Art Directing

Ionu] Nedelcu

Senior Editors

K.Sino, Poker Player, Laura Camelia,

Andra Adam (andra.adam@

casino-magazine.ro), Roxana Ene

(roxana.ene@ casino-magazine.ro)

Translator

Iris Popescu, Dorina Oprea

Photo

Iris Popescu, PhotoNXT,

Sabin Mali[evschi, Adrian Stoicoviciu,

Advertising

redactie@casino-magazine.ro

Printed by Everest

Published by

IRIS MULTIMEDIA

Ionu] Andreescu

ionut.andreescu@topengineering.ro

Tel.: +40 744 428 866

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

Publicatia

auditata

ISSN: 1843-3316

www.casino-magazine.ro


contact@fedbet.ro


www.casino-magazine.ro

Casino Life & Business Magazine

POARTA CĂTRE

INDUSTRIA

JOCURILOR DE

NOROC


EDITORIAL / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

9

Din nou la EAE...

Again at EAE...

by K. Sino

Iată că vine toamna și mergem, din nou

la Entertainment Arena Expo.

Ce repede trece timpul!

Este ediția a ... câta? Unii zic a 17a, dar

doi ani nu s-a ținut din cauză de Covid, deci

ar trebui să fie a 15a.

Hmmm... cine mai știe și cine să stea să

numere?!

Doar așa, ca să vedem cât am îmbătrânit?!.

Oricum, noi urăm mult succes tuturor, fie

ei expozanți sau doar vizitatori și le dorim să

li se îndeplinească toate ideile pentru și cu

care merg la acest târg tradițional.

Noi, ca de obicei suntem la EAE atât cu

stand cât și cu seminarul cu participare gratuită

Ora Exactă în Gambling care, la această ediție,

cea de a 10a, se anunță teribil de interesant.

Nu uitați să vă înscrieți pentru că locurile

din sala de conferințe sunt limitate.

Ne vedem la seminar!

Here comes autumn and we go, again to

the Entertainment Arena Expo,

How quickly time passes!

Is it the edition of ... how much? Some

say the 17th, but it was not held for two years

because of Covid, so it should be the 15th.

Hmmm... who knows and who is there

to count?!

Just to see how old we are?!.

Anyway, we wish good luck to everyone,

be they exhibitors or just visitors, and wish

them all the ideas for and with which they go

to this traditional fair come true.

We, as usual, are at EAE with both a booth

and the seminar with free participation Ora

Exactă în Gambling, which, at this edition, a

10a, promises to be terribly interesting.

Don’t forget to sign up because places

in the conference hall are limited.

See you at the seminar!

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


10 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / vip

IGT Crește Experiența

din Săli cu Soluții Adaptate

la Nivel Regional

By Laura Camelia

www.casino-magazine.ro


vip / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 11

Liderul global de jocuri

de noroc, IGT, continuă săși

consolideze angajamentul

față de operatorii din Europa

de Est prin introducerea

de noi soluții de jocuri care

vor maximiza implicarea

jucătorilor și vor genera rezultate

de performanță. Anul

acesta, la Entertainment

Arena Expo (EAE), IGT va

prezenta pachetele sale

multi-joc Clover Edition

Purple și Sevens Edition

Green USwitch pe cabinetul

PeakSlant32. Compania

va introduce, de asemenea,

cabinetul PeakSlant49 și

pachetul multi-joc Treasure

Edition Orange USwitch, cu 30

de teme adaptate pieței.

„Prezența IGT la EAE va

oferi o oportunitate excelentă

de a demonstra profunzimea

și amploarea pachetelor

noastre distractive cu mai

multe jocuri și de a introduce

în regiune uimitorul cabinet

PeakSlant49”, a declarat Oana

Sebe, Director de Vânzări

IGT, Europa de Est. „IGT își

menține angajamentul de a-și

consolida poziția de lider de

furnizor de jocuri, continuând

să-și dezvolte portofoliul divers

de conținut și hardware și

să creeze strategii care îi ajută

pe clienții noștri să-și maximizeze

spațiul, să conducă

jocul și să obțină rezultate

Global gaming leader IGT

continues to reinforce its

commitment to operators in

Eastern Europe by introducing

new gaming solutions

that will maximize player

engagement and drive performance

results. This year

at the Entertainment Arena

Expo (EAE), IGT will present

its Clover Edition Purple

and Sevens Edition Green

USwitch multi-game packs

on the PeakSlant32 cabinet.

The Company will also

introduce the PeakSlant49

cabinet and Treasure Edition

Orange USwitch multi-game

pack featuring 30 marketattuned

themes.

“IGT’s presence at EAE

will provide an excellent opportunity

to demonstrate the

depth and breadth of our entertaining

multi-game packs

and introduce the striking

PeakSlant49 cabinet to the

region,” said Oana Sebe,

IGT Sales Manager, Eastern

Europe. “IGT remains committed

to solidifying its position

as a leading gaming

supplier by continuing to

evolve its diverse content

and hardware portfolio and

build strategies that help our

customers maximize their

floor space, drive play, and

return strong performance

results.”

IGT’s Elevates Floor Experience

with Regionally Attuned Solutions

www.casino-magazine.ro


12 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

puternice de performanță.”

După cum arată succesul

pachetului de jocuri premiat

Clover Edition Purple al companiei,

introdus operatorilor

din Europa de Est în 2022,

cu jocuri captivante precum

Power Coins Leprechaun,

completate cu un sistem unic

de monede pe role și un premiu

Pot of Gold în creștere,

Hephaestus Cash Eruption

și Samurai 888 Katsumi, IGT

și-a menținut angajamentul

de a satisface cerințele

pieței în evoluție cu oferta sa

multi-jocuri USwitch. Sigur

că va îndeplini așteptările

jucătorilor și operatorilor,

Hephaestus Cash Eruption

are mecanisme dovedite,

inclusiv funcția de reținere

și re-rotire energică Cash

Eruption care poate fi activată

în jocul de bază, bonusuri

gratuite pentru jocuri, wilduri

în extindere și o imagine

palpitantă care acordă de

1000 de ori pariul.

Recent, compania și-a extins

portofoliul de jocuri multiple

prin adăugarea pachetului

multi-joc USwitch Sevens

Edition Green, care include

jocuri precum Red Hot Joker

Extreme, Money Mage Alcina

Cash Eruption și Fruit Pursuit.

Continuarea popularului joc

Red Hot Joker, Red Hot Joker

Extreme este un joc cu fructe

actualizat și aduce caracteristica

sălbatică în expansiune la

un nou nivel cu un multiplicator

de până la 10 ori mai mare.

Dotat cu un joc plin de energie,

Money Mage Alcina „Cash

Eruption” prezintă bonusuri

frecvente și simboluri speciale

care îmbunătățesc mecanismul

de reținere și rotire pentru

un potențial de câștig sporit.

Pentru fanii jocurilor cu

fructe care se bucură de mai

puține linii de plată și mize mai

mari, Fruit Pursuit a dovedit

mecanică matematică și efecte

vizuale vibrante și efecte sonore

pentru o experiență de

joc distractivă. Caracteristica

sălbatică oferă oportunități

www.casino-magazine.ro


VIP / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 13

hold and respin feature

that can be activated in the

base game, free games bonuses,

expanding wilds, and

a thrilling picture pay that

awards 1000x the bet.

Recently, the Company

expanded its multi-game

portfolio with the addition

of the USwitch Sevens

Edition Green multi-game

pack, featuring games like

Red Hot Joker Extreme,

Money Mage Alcina Cash

Eruption, and Fruit Pursuit.

The sequel to the well-liked

Red Hot Joker game, Red

Hot Joker Extreme is an updated

fruit game and brings

the expanding wild feature

to a new level with up to 10x

the multiplier. Packed with

energetic gameplay, Money

Mage Alcina ‘Cash Eruption’

features frequent bonuses

and special orb symbols that

enhance the hold and spin

mechanic for increased win

potential.

frecvente de câștig și o întrerupere

sălbatică care plătește de

1000 de ori pariul. Ideal pentru

stilurile și preferințele de joc

ale regiunii, Fruit Pursuit va

dinamiza sala de jocuri.

Pachetele multi-joc

USwitch Clover Edition

Purple și Sevens Edition

Green sunt disponibile pe

cabinetul PeakSlant32 cu

performanță dovedită, proiectat

ergonomic. Dispunând

de trei ecrane full-HD de 32

de inchi integrate perfect,

cabinetul încorporează iluminare

și sunet de ultimă

generație pentru sărbătorile

energice ale câștigurilor.

PeakSlant32 are, de asemenea,

un încărcător wireless și

un port USB, adăugând confortul

jucătorului.

Sigur că va crea o prezentare

atractivă pe scena de jocuri,

cabinetul PeakSlant49

al IGT își va face debutul pe

piața de jocuri din Europa de

Est la EAE. Parte a familiei de

cabinete „Peak” de succes de

la IGT, PeakSlant49, proiectat

ergonomic, are un afișaj

ultra-HD curbat progresiv de

49 de inchi, completat cu un

topper video de 27 de inchi și

iluminare inteligentă. Având o

înălțime de aproape doi metri,

dulapul include caracteristici

confortabile pentru jucător,

cum ar fi un încărcător practic

de telefon fără fir, un port de

încărcare USB și un panou de

As shown by the success

of the Company’s awardwinning

Clover Edition

Purple 40-game pack, introduced

to Eastern European

operators in 2022, with exciting

games like Power Coins

Leprechaun, complete with

a unique coin-on-reels system

and a growing Pot of

Gold prize, Hephaestus Cash

Eruption, and Samurai 888

Katsumi, IGT has remained

committed to meeting evolving

market demands with its

USwitch multi-game offering.

Certain to deliver on the

expectations of players and

operators, the Hephaestus

Cash Eruption features proven

mechanics, including the

energetic Cash Eruption

For fruit game fans who

enjoy fewer paylines and

higher stakes, Fruit Pursuit

has proven math mechanics

and vibrant visuals and

sound effects for a fun play

experience. The wild feature

offers frequent win opportunities

and a wild blackout

that pays 1000X the

bet. Ideal for the region’s

play styles and preferences,

Fruit Pursuit will energize

the gaming floor.

The USwitch Clover

Edition Purple and Sevens

Edition Green multi-game

packs are available on the

performance-proven, ergonomically

designed

PeakSlant32 cabinet.

www.casino-magazine.ro


14 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / VIP

ultra-HD display complemented

with a 27-inch video

topper and intelligent lighting.

Standing nearly two meters

tall, the cabinet includes

player-convenience features

such as a practical wireless

phone charger, a USB charging

port, and a comfortable

13.3-inch dynamic player

panel with dual dash buttons.

player dinamic confortabil de

13,3 inchi cu butoane duble.

Găzduit în cabinetul

PeakSlant49, noul pachet

multi-joc Treasure Edition

Orange USwitch al IGT va fi,

de asemenea, prezentat la

EAE. Cu siguranță îi va entuziasma

pe jucători, cea mai

recentă ofertă multi-joc a IGT

include 30 de teme captivante,

inclusiv o combinație plină de

viață de fructe, numere și jocuri

bonus adaptate pieței, cu

un selector de jocuri prietenos

pentru jucători. Punctele

importante expuse la EAE vor

include Amazing Treasure

Machine, Red Hot Joker Cash

Eruption și Magic Treasures

Dragon.

În calitate de furnizor

global în peste 100 de

jurisdicții din întreaga lume,

IGT va continua să stimuleze

performanța și creșterea

prin inovare continuă și capacitatea

sa unică de a oferi

un portofoliu adaptat pieței,

care să răspundă diferitelor

cerințe ale operatorilor. Pe

lângă furnizarea de conținut

și hardware premiat, IGT

este alimentat de o echipă de

personae dedicate, pasionate

de clienții lor și angajați să

obțină rezultate.

Pentru mai multe informații

despre cele mai recente

produse IGT din portofoliul

său de jocuri de noroc, vizitați

IGT.com.

Oana Sebe

Featuring three seamlessly

integrated, 32-inch, full-HD

displays, the cabinet incorporates

next-generation

lighting and audio for energetic

win celebrations. The

PeakSlant32 also features a

wireless charger and a USB

port, adding to player convenience.

Certain to create an attractive

presentation on

the gaming floor, IGT’s

PeakSlant49 cabinet will

make its debut in the Eastern

European gaming market at

EAE. Part of IGT’s successful

“Peak” family of cabinets,

the ergonomically designed

PeakSlant49 features a 49-

inch, progressively curved

Housed on the

PeakSlant49 cabinet, IGT’s

new Treasure Edition

Orange USwitch multi-game

pack will also be previewed

at EAE. Sure to excite players,

IGT’s latest multi-game

offering features 30 engaging

themes, including a lively

mix of market-attuned fruit,

number, and bonus games

complete with a playerfriendly

game chooser.

Highlights on display at

EAE will include Amazing

Treasure Machine, Red Hot

Joker Cash Eruption, and

Magic Treasures Dragon.

As a global supplier in

more than 100 jurisdictions

around the world, IGT will

continue to drive performance

and growth through

continued innovation and

its unique capability to

provide a market-attuned

portfolio that meets the

various demands of operators.

In addition to supplying

award-winning content and

hardware, IGT is powered

by a team of dedicated individuals

who are passionate

about their customers and

committed to driving results.

For more information on

IGT’s latest products from

its premier gaming portfolio,

visit IGT.com.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro16 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Ora Exactă în Gambling

a ajuns la ediția cu numărul 10

Conducerea ONJN a (re)confirmat participarea la seminar

By Laura Camelia

Ediția 2023 a seminarului cu acces

gratuit, Ora Exactă în Gambling, se va

desfășura la Romexpo în cadrul celei

de a 15a ediții a târgului anual Entertainment

Arena Expo.

Ca de fiecare dată, seminarul cu acces

gratuit Ora Exactă în Gambling, seminar

ce se află anul acesta la cea de a 10a ediție,

își va desfășura lucrările în cea de a doua

zi a târgului tradițional anual al industriei

de gambling din România, Entertainment

Arena Expo.

Sunt invitați să participe la eveniment,

alături de reprezentanți ai autorităților și ai

grisogono

legiuitorului, organizatori, producători, dar

și prestatori de servicii din industria jocurilor

de noroc care își desfășoară activitatea în

țara noastră.

Temele propuse de organizatorul Casino

Life & Business Magazine suscită, deja, un

interes deosebit iar cei care se vor decide să

participe sunt invitați să pună cât mai multe

întrebări.

Programul eveni men tului constă în 60

de minute de discuții, păreri și comentarii

pe teme actuale din industria jocurilor

de noroc autohtonă, tematici dezbătute

liber, împreună cu reprezentanții Oficiului

www.casino-magazine.ro

Național pentru Jocuri de Noroc, dar și cu

reprezentanți ai legiuitorului și ai asociațiilor

profesionale din industrie.

Moderator al evenimentului va fi, ca și la

edițiile precedente, Bogdan Coman, Director

Executiv în cadrul asociației ROMBET.

Parteneri ai evenimentului până la ora

intrării ediției în tipar sunt:

Partener de Aur: asociația ROMBET

Parteneri de Argint: BMM testlabs,

EasyPay System

Partener de Bronz: Smart Games

Organizator: Casino Life & Business

Magazine

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 17

we innovate,

others

just copy…

www.casino-magazine.ro


18 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Ora Exactă în Gambling

has reached its 10th edition

ONJN management has (re)confirmed participation in the seminar

grisogono

The 2023 edition of the free seminar,

Ora Exactă în Gambling, will be held

at Romexpo as part of the 15th edition

of the annual Entertainment Arena

Expo.

As always, the seminar with free access

Ora Exactă în Gambling, which this year is

in its 10th edition, will carry out its work on

the second day of the traditional annual

fair of the gambling industry in Romania,

Entertainment Arena Expo.

They are invited to participate in the

event, together with representatives of

the authorities and the legislator, organizers,

producers, but also service providers

from the gambling industry that operate

in Romania.

The themes proposed by the organizer

Casino Life & Business Magazine are already

attracting a great deal of interest and

those who decide to participate are invited

to ask as many questions as possible.

The program of the event consists of

60 minutes of discussions, opinions and

comments on current topics in the domestic

gambling industry, topics debated

freely, together with representatives of the

National Office for Gaming, but also with

www.casino-magazine.ro

representatives of the legislator and professional

associations in the industry.

The moderator of the event will be,

as in previous editions, Bogdan Coman,

Executive Director within the ROMBET

association.

Partners of the event until the time the

edition goes to print are:

Gold Partner: ROMBET association

Silver Partner: BMM testlabs,

EasyPay System

Bronze Partner: Smart Games

Organizer: Casino Life & Business

Magazine

www.grisogono.ro


Kiosk Solutions

Self Service

Kiosk Manufacturer

2019 • 2020

2021 • 2022

5-7 SEP • 306 BOOTH • ROMEXPO BUCHAREST


20

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

EasyPay – Kiosk Solutions noutăți

prezentate în exclusivitate la

Entertainment Arena Expo!

By EasyPay

Despre grupul românesc

EasyPay știm deja că este multi

prezent pe piață românească

unde s-a afirmat ca leader în

ceea ce privește producția,

vânzarea și implementarea de

kiosk-uri self-service și este

imposibil să nu le recunoști

produsele pe care le vezi în

din ce în ce mai multe industrii

precum Retail, zona de

Horeca, Parcări, Bănci, Sălile

de Fitness, Auto, Industria

Medicală, Crypto și mai ales

în zona de gambling acolo

unde Terminalele de Pariuri

Sportive și-au făcut loc în peste

90% dintre agențiile de pariuri

sportive.

Având calitatea de producător

de terminale self-service,

produsele sunt customizabile

100% în ceea ce privește atât

design-ul cât și descrierea

tehnică, toate produsele fiind

înregistrate dar și Certificate

ISO 9001:2015 și CE. Totodată,

pentru proiectele specifice,

clienții beneficiază de exclusivitate

asupra unui produs care

poate fi creat conform brandului

acestuia.

Calitatea, excelența și proptitudinea

sunt criteriile de bază

pentru care clienții ne aleg, dar

mai ales și pentru avantajele pe

care i le oferim în calitate de

furnizor local:

- timp de livrare foarte scurt

- customizare 100%

- calitate maximă și preț

extrem de avantajos

- acces pe toată durata

producției la statusul real al

acesteia

- cameră dedicată implementării

software-ului și a testării

produselor

- depozitare în 2000 sqm

-serviciu de transport și

We already know that

EasyPay group displays multiple

presence on the Romanian

market where it has established

itself as a leader in the production,

sale and implementation

of self-service kiosks, and

it is impossible not to recognise

their products that we see

in more and more industries

such as Retail, hotel and catering

area, parking, banks, fitness

clubs, auto, medical industry,

crypto and particularly in gambling

area where the Sports Bets

Terminals found a place in over

90% of the sports bets agencies.

As a self-service terminals

manufacturer, the products

are 100% customisable in

terms of design and technical

description, all products being

registered and Certified ISO

9001:2015 and CE. For specific

projects, customers benefit

from exclusivity on a product

that may be created according

to its brand.

Quality, excellence, and

expedience are the basics of our

customers’ choice, but particularly

for the advantages we pro-

EasyPay – Kiosk Solutions exclusive news

presented at Entertainment Arena Expo!

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 21

manipulare

- garanție și extra garanție

- servicii de service și mentenanță

Dovada faptului că ne sunt

utilizate și apreciate produsele,

constă și în faptul că acestea

au fost votate de către clienți

pentru 4 ani consecutiv ca fiind

cele mai bune terminale ale

anilor 2019, 2020, 2021 și 2022,

compania fiind în același timp

votată Gold Company 2022.

Cu o prezența constantă

la toate expozițiile de profil,

pregătim noutăți pentru

fiecare dintre acestea. La

Entertainment Arena Expo

2023, așteptăm vizitatorii în

standul nr. 306 cu o imagine

fresh, dar și cu multe surprize.

În exclusivitate vom prezenta

ultima creație, un terminal de

pariuri sportive premium, unic

în piață, cu un monitor dublu

față de ceea ce există în acest

moment, cu o dimensiune de

43” curbat cu LED RGB. Acesta

este dedicat sălilor exclusiviste,

iar clienții vor avea parte de cea

mai extravagantă experiență de

pariere de până acum, una cu

adevărat premium.

Iar pentru ca soluția să fie

completă, alături de terminalele

de pariuri sportive, oferim

alte 4 soluții de care orice

locație gambling are nevoie

pentru a fi apreciată: Terminal

de Plată cu peste 240 de servicii

implementate printre care și

cele de alimentare a contului de

gambling online, Terminal Info

Point, Crypto ATM și Cash-Out

pentru eliberarea câștigului.

Aceste cinci soluții sunt complementare,

iar clienții sălilor

de pariuri sportive apreciază

aceste servicii pe care le pot

accesa într-un singur loc.

vide as local supplier:

- truly short delivery time

- 100% customisation

- highest quality and extremely

favourable price

- access to the actual status

of production throughout the

process

- room dedicated to implementation

of software and product

testing

- storage in 2000 sqm

- transport and handling

service

- warranty and extra warranty

- service and maintenance

In support of the fact that

our products are used and

appreciated is that the customers

have voted them the best

terminals of 2019, 2020, 2021

and 2022 for 4 years in a row,

at the same time the company

being voted Gold Company

2022.

Being constantly present

at the relevant exhibitions,

we prepare news for

each and every of them. We

are expecting our visitors at

Entertainment Arena

Expo 2023 at stand

no. 306 with a fresh

image and also lots of

surprises. We will have

an exclusive presentation of

our latest creation, a premium

sports bets terminal, unique

on the market, featuring a

curved, RGB LED, 43” double

screen compared to what

exists at the moment. This is

dedicated to high-end halls,

and customers will have the

fanciest betting experience so

far, a premium experience.

And to complete the circle,

along with the sports bets terminals,

we also offer 4 other

solutions that every gambling

location needs to be rated:

Payment Terminal featuring

240+ implemented services

among which crediting the

online gambling account, Info

Point Terminal, Crypto ATM

and Cash-Out to release of

winnings. These five solutions

are complementary, and the

sports bets halls customers

appreciate these

one-stop services.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


22

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

Entertainment

Arena Expo

By K. Sino

Pozele prezentate sunt realizate de Expo 24 la prima ediție

EAE din 2007 și la ediția din 2008

The pictures presented are taken by Expo 24 at the first

EAE edition in 2007 and at the 2008 edition

Entertainment Arena Expo a

devenit în cei 17 ani de la lansare,

un eveniment important pentru

industria jocurilor de noroc din

Europa de Est, care adună anual

fabricanți și furnizori de echipamente

din întreaga lume, pentru

a prezenta cele mai noi tehnologii

și tendințe din domeniu.

Prima idee de a organiza un

eveniment adresat domeniului

jocurilor de noroc a venit în

2005, industria gamblingului fiind

în dezvoltare majoră în aceea

perioadă, dar Expo 24 a considerat

în acel moment că trebuie să

cerceteze mai bine oportunitatea

de a organiza în premieră un eveniment

dedicat. În 2005 și 2006,

au fost studiate evenimentele ex-

In the 17 years since its

launch, Entertainment Arena

Expo has become an important

event for the gaming industry

in Eastern Europe, annually

gathering equipment manufacturers

and suppliers from

around the world to present the

latest technologies and trends

in the field.

The first idea to organize

an event addressed to the field

of gambling came in 2005, the

gambling industry was in major

development at that time, but

Expo 24 considered at that time

that it had to better research

the opportunity to organize

a dedicated event for the first

time . In 2005 and 2006, similar

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Lifestyle / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 23

We draw the line for the passion!

The Patronage of Betting Organizers in Romania

• Since 2005, the Romanian

sports betting industry

representation

We ensure:

• All the premises for

a balanced and unitary

betting industry

• A permanent dialogue with

Romanian authorities or other

institutions which influence

this sector of business

• Promotion of a fair

competition between

operators of the industry

that we represent

www.romanianbookmakers.ro


24 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / eveniment

terne similare, astfel că în 2007 a

fost luată decizia organizării primei

ediții a EAE, considerând că

există o piață activă și în creștere

în România, ce poate genera o

expoziție de calitate. Pentru acel

prim an, expoziția s-a desfășurat

într-o locație cu o suprafață mai

mică, însă cererea a fost peste

așteptările organizatorului, acest

fapt generând ca în 2008, EAE să

fie mutată la Romexpo, actuala

locație de desfașurare.

În anii ce au urmat, EAE a

avut creșteri și scăderi, corelate

în primul rând cu schimbările

legislative ce au afectat o parte

dintre expozanți. Din 2015,

industria jocurilor de noroc a

devenit mult mai stabilă, acest

lucru reflectându-se și în cadrul

expoziției ce a crescut cu fiecare

ediție nouă, până în momentul

pandemiei din 2020, ce a stopat

pentru doi ani evenimentele.

Revenirea din 2022 a fost dificilă,

expoziția desfășurându-se pe o

suprafață ușor redusă, însă începând

din acest an, configurația

EAE a revenit la suprafața inițială

ediției 2019.

Pornită ca un eveniment local,

EAE a devenit o tradiție în

cadrul industriei de gambling

din întreaga regiune. Expoziția

a atras în timp oameni și companii

din întreaga lume, datorită

facilităților oferite și a persoanelor

implicate din ce în ce

mai mult în industria jocurilor

de noroc.

În 2023 Entertainment

Arena Expo a ajuns la cea de a

15-a ediție, fiind asteptați peste

4.000 de vizitatori și având ca

expozanți companii de top din

industria jocurilor de noroc și a

pariurilor sportive. Printre cele

mai noi exponate prezentate la

Entertainment Arena Expo în

perioada 5 – 7 Septembrie, se

numără jocuri inovatoare pentru

partea de landbase și online, sisteme

inteligente de plată pentru

jocurile de noroc, soluții pentru

zona de pariuri sportive și multe

altele.

Entertainment Arena Expo

a devenit punctul principal de

întâlnire pentru reprezentanții și

specialiștii din industria de gambling,

ce oferă participanților

ocazia de a lua contact cu cele

mai noi tehnologii și tendințe din

industrie, de a discuta cu experți,

de a participa la spectacolele și

competițiile oferite de expozanți,

fiind folosit de mulți vizitatori

ca un vehicul utilizat pentru a fi

conectați cu acest sector dinamic

și în continuă evoluție.

external events were studied, so

in 2007 the decision was made

to organize the first edition of

EAE, considering that there is

an active and growing market

in Romania, which can generate

a quality exhibition. For that

first year, the exhibition was

held in a location with a smaller

area, but the demand was beyond

the expectations of the

organizer, this fact generated

that in 2008, EAE was moved to

Romexpo, the current location.

In the years that followed,

EAE had ups and downs, primarily

related to legislative

changes that affected some

of the exhibitors. Since 2015,

the gaming industry has become

much more stable, this

is also reflected in the exhibition,

which grew with each new

edition, until the pandemic of

2020, which stopped the events

for two years. The return from

2022 was difficult, with the

exhibition taking place on a

slightly reduced area, but starting

this year, the EAE configuration

returned to the original

area for the 2019 edition.

Started as a local event, EAE

has become a tradition within

the gambling industry throughout

the region. The exhibition

has over time attracted people

and companies from all over

the world, thanks to the facilities

offered and the people involved

more and more in the

gambling industry.

In 2023 the Entertainment

Arena Expo reached its 15th

edition, with over 4,000 visitors

expected and top companies

from the gambling and sports

betting industry as exhibitors.

Among the newest exhibits

presented at the Entertainment

Arena Expo from September 5

to 7 are innovative landbase

and online games, intelligent

gambling payment systems,

solutions for the sports betting

area and more.

Entertainment Arena Expo

has become the main meeting

point for representatives and

specialists of the gambling

industry, which offers participants

the opportunity to get in

touch with the latest technologies

and trends in the industry,

to talk with experts, to participate

in the shows and competitions

offered of exhibitors,

being used by many visitors as

a vehicle used to connect with

this dynamic and ever-evolving

sector.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 25grisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER


28 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Practica

jocurilor

de noroc

`n 2023

Proiecte de lege care propun

închiderea jocurilor de noroc

tradiționale din România

Articol din seria „Practica jocurilor de noroc”, de Anchidim Z\grean, Vicepre[edinte FedBet [i Pre[edinte ROMBET

Urmare

din ediția trecută

4. PL- x 381/2023 primit de

la Senat, unde a fost depus și

susținut de parlamentari ai

grupurilor parlamentare USR

și doi de la minorități, sub

numărul L 257/2023. Proiectul

de lege a intrat în dezbatere

la Camera Deputaților, în

procedură normală, după ce

a fost respins la Senat, are următoarele

prevederi, conform

inițiatorilor: Spațiul propus nu

este situat în unitățile administrativ-teritoriale

cu populație de

sub 5.000 de locuitori. În aceste

unități administrativ teritoriale

nu pot fi exploatate nici jocuri

de tip slot-machine prin intermediul

aparatelor electronice

atribuitoare de câștiguri cu risc

limitat; Spațiul propus nu este

situat într-o clădire rezidențială

sau într-o clădire cu destinație

mixtă, definite conform Legii nr.

227/2015 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările

ulterioare; Spațiul propus se află

Ia cel puțin 300 de metri de o

altă locație specializată în care

se desfășoară activitatea de jocuri

de noroc; Prevederile de

mai sus se aplică în termen de

un an de Ia intrarea în vigoare

a prezentei legi. Sunt solicitate

avize de la: a) Comisia pentru

drepturile omului, culte și problemele

minorităţilor naţionale,

comisie care a avizat negativ

acest proiect de lege; b) Comisia

pentru administraţie publică şi

amenajarea teritoriului; c) Comisia

pentru antreprenoriat şi

turism. De asemenea se solicită

grisogono

www.casino-magazine.ro

Continuation

of the previous article

4. PL- x 381/2023 received

from the Senate, where

it was submitted and

supported by parliamentarians

of the USR parliamentary

groups and two from

the minorities, under the

number L 257/2023. The

draft law entered the debate

in the Chamber of Deputies,

in normal procedure, after it

was rejected in the Senate,

has the following provisions,

according to the initiators:

The proposed space is not

located in administrativeterritorial

units with a population

of less than 5,000 inhabitants.

In these territorial

administrative units, slotmachine

type games cannot

be exploited either by means

of electronic devices awarding

limited-risk winnings;

The proposed space is not

located in a residential building

or in a mixed-use building,

defined according to

Law no. 227/2015 on the Fiscal

Code, with subsequent

amendments and additions;

The proposed space is located

at least 300 meters from

another specialized location

where gambling activities are

carried out; The above provisions

shall apply within one

year of the entry into force

of this law. Opinions are requested

from: a) the Commission

for human rights,

religions and the problems

of national minorities, the

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

29

Raport de la: a) Comisia pentru

politică economică, reformă şi

privatizare; b) Comisia pentru

buget, finanţe şi bănci; c) Comisia

pentru industrii şi servicii;

d) Comisia pentru învățământ;

e) Comisia pentru cultură, arte,

mijloace de informare în masă;

f) Comisia juridică, de disciplină

și imunități. Termenul depășit,

pentru depunerea raportului, a

fost data de 19.06.2023 iar de la

Guvernul României nu a fost

atașat vreun punct de vedere

cu referire la acest proiect de

lege.

5. Pl-x 536 din 2022, privind

aprobarea Ordonanței

lege; c) Comisia juridică, de

disciplină şi imunităţi, comisie

care a avizat negativ acest

proiect de lege. De asemenea

se solicită Raport de la Comisia

pentru buget, finanţe şi bănci.

Termenul depășit, pentru

depunerea raportului, a fost

data de 18.10.2022.

6. PL- x 338/2020 primit

de la Senat, unde a fost depus

și susținut de un parlamentar

neafiliat, sub numărul L

212/2020. Proiectul de lege a

intrat în dezbatere la Camera

Deputaților, în procedură normală,

după ce a fost respins la

Senat, are următoarele prevecommission

that approved

this bill negatively; b) Commission

for public administration

and territorial development;

c) Commission for

entrepreneurship and tourism.

A report is also requested

from: a) the Commission

for economic policy, reform

and privatization; b) Commission

for budget, finance

and banks; c) Commission

for industries and services;

d) Education Commission;

e) Commission for culture,

arts, mass media; f) Legal,

disciplinary and immunities

commission. The exceeded

deadline for submitting the

report was 19.06.2023 and

from the Government of

Romania no point of view

was attached with reference

to this draft law.

5. Pl-x 536 from 2022,

regarding the approval of

the Government Ordinance

no. 15/2022 for the amendment

and completion of

the emergency Government

Ordinance no. 77/2009 on

the organization and exploitation

of gambling,

received from the Senate,

under number L 482/2022.

The draft law was debated

in the Chamber of Deputi-

Bills proposing the

closure of traditional

gambling in Romania

Article from the series “Gambling Practice“, by Anchidim Z\grean, FedBet Vice President and President of ROMBET

Guvernului nr.15/2022 pentru

modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a

Guvernului nr.77/2009 privind

organizarea și exploatarea

jocurilor de noroc , primit

de la Senat, sub numărul L

482/2022. Proiectul de lege a

intrat în dezbatere la Camera

Deputaților, în procedură normală,

după ce a fost adoptat,

fără amendamente, la Senat

iar ordonanța, care este în

vigoare, prevede majorarea

substanțială a tuturor taxelor

privind organizarea și exploatarea

jocurilor de noroc precum

și cele aferente activitățile conexe

acestora. Sunt solicitate

avize de la: a) Comisia pentru

politică economică, reformă

şi privatizare, comisie care a

avizat pozitiv acest proiect de

lege; b) Comisia pentru industrii

şi servicii, comisie care a

avizat pozitiv acest proiect de

The

practice of

gambling

in 2023

es, in normal procedure, after

it was adopted, without

amendments, in the Senate

and the ordinance, which

is in force, provides for

the substantial increase of

all taxes regarding the organization

and operation of

gambling as well as those

related to their related activities.

Opinions are requested

from: a) the Commission

for Economic Policy,

Reform and Privatization,

the commission that positively

approved this draft law;

b) The Commission for Industries

and Services, the

commission that positively

approved this draft law; c)

The legal, disciplinary and

immunities committee, the

committee that approved

this bill negatively. A Report

from the Commission for

Budget, Finance and Banks

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


30 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

deri, conform inițiatorului: intrarea

în spațiul propus pentru

activitatea de tip slot-machine

nu este situată la o distanță

mai mică de 200 m față de intrarea

în unitatea, instituția de

învățământ, spațiul destinat

educației și formării profesionale

sau unitatea care oferă

educație extrașcolară din cadrul

învățământului preuniversitar,

respectiv spațiul propus pentru

activitatea de tip slot-machine

nu este situat in incinta unui

condominiu. Operatorii economici

care dețin autorizație

de exploatare a jocurilor de

noroc valabilă la data intrării

în vigoare a prezentei legi își

continuă activitatea până la

data expirării autorizației. Se

solicită Raport de la Comisia

pentru buget, finanţe şi bănci.

Termenul depășit, pentru depunerea

raportului, a fost data

de 16.06.2020 iar Guvernul României

nu susține adoptarea

acestui proiect de lege.

7. PL- x 559/2019 primit

de la Senat, unde a fost depus

și susținut de parlamentari ai

grupurilor parlamentare PSD,

PNL, USR, UDMR, minorități

și neafiliați, sub numărul L

397/2019. Proiectul de lege a

intrat în dezbatere la Camera

Deputaților, în procedură normală,

după ce a fost adoptat

tacit la Senat, are următoarele

prevederi, conform inițiatorilor:

Acțiunile de promovare, constând

în reclamă, publicitate

sau activități specifice de marketing

nu trebuie să fie atractive

pentru minori sau să fie

asociate în orice fel cu aceștia.

Spoturile publicitare privind

jocurile de noroc sunt interzise

pe timpul zilei, iar difuzarea

acestora este permisă numai

începând cu ora 23. Reclama

și publicitatea stradală de mari

dimensiuni pentru jocurile de

noroc, precum și expunerea

premiilor în afara incintelor

sunt interzise. Totodată, se reduce

vizibilitatea sălilor de jocuri

de noroc prin renunțarea la

semnalele luminoase și sonore

care pot fi vizibile din afara incintelor.

Spațiul propus trebuie

situat la o distanță de cel puțin

200 de metri față de unitățile

de învățământ preșcolar, primar,

secundar, postliceal și

orice alte forme de școlarizare

care fac parte din învățământul

preuniversitar; Spațiul propus,

dacă se află la parterul unei clădiri

cu destinația de locuințe,

trebuie să prevadă cel puțin o

intrare separată de singura intrare

prin care se face accesul

la imobil sau la alte locații de

interes în proximitatea cărora

acesta este amplasat; Dacă

există mai multe intrări prin

care se face accesul la imobil

sau la alte locații de interes în

proximitatea cărora acesta este

amplasat ori dacă spațiul propus

se află la etajul unei clădiri

cu destinația de locuințe, nu

este obligatoriu să se prevadă

o intrare separată; Dacă spațiul

propus se află la demisolul unei

clădiri cu destinația de locuințe

și structura imobilului permite

să se facă o intrare separată

de singura intrare prin care se

face accesul la imobil sau la alte

locații de interes în proximitatea

cărora acesta este amplasat,

este obligatoriu să se prevadă

cel puțin o intrare separată;

Spațiile exterioare special destinate

fumătorilor cu care, dacă

este cazul, este dotat spațiul

propus pentru desfășurarea

is also requested. The exceeded

deadline for submitting

the report was 18.10.2022.

6. PL- x 338/2020 received

from the Senate, where it

was submitted and supported

by an unaffiliated parliamentarian,

under number L

212/2020. The draft law was

debated in the Chamber of

Deputies, in normal procedure,

after being rejected in

the Senate, has the following

provisions, according to the

initiator: the entrance to the

space proposed for the slotmachine

activity is not located

at a distance of less than

200 m from the entrance to

the unit, the educational institution,

the space intended

for education and professional

training or the unit that

offers education extracurricular

within pre-university

education, respectively the

space proposed for the slotmachine

type activity is not

located within a condominium.

Economic operators

who hold a gambling license

valid on the date of entry into

force of this law continue

their activity until the date of

expiry of the licence. A report

is requested from the Commission

for budget, finance

and banks. The deadline for

submitting the report was

16.06.2020 and the Romanian

Government does not

support the adoption of this

draft law.

7. PL- x 559/2019 received

from the Senate, where it

was submitted and supported

by parliamentarians of

the PSD, PNL, USR, UDMR,

minorities and unaffiliated

parliamentary groups,

under number L 397/2019.

The draft law was debated

in the Chamber of Deputies,

in normal procedure, after

it was tacitly passed in the

Senate, has the following

provisions, according to the

initiators: Promotion actions,

consisting of advertising, publicity

or specific marketing

activities must not be attractive

to minors or be associated

with them in any way.

Gambling advertisements

are prohibited during the

day and are only allowed after

11 p.m. Advertising and

large-scale street advertising

for gambling, as well as the

display of prizes outside the

premises, are prohibited. At

the same time, the visibility

of gambling halls is reduced

by giving up the light and

sound signals that can be visible

from outside the premises.

The proposed space

must be located at a distance

of at least 200 meters from

preschool, primary, secondary,

post-secondary education

units and any other

forms of schooling that are

part of pre-university education;

The proposed space,

if it is located on the ground

floor of a residential building,

must provide at least

one entrance separate from

the only entrance through

which access is made to the

building or to other locations

of interest in the vicinity of

which it is located; If there

are several entrances through

which access is made to

the building or to other locations

of interest in the vi-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

31

grisogono

www.grisogono.ro

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


32

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

activității, trebuie să fie situate

în cel puțin 10 metri față

de intrarea principală în imobil

sau în alte locații de interes, în

cazul în care spațiul propus se

află la parterul sau demisolul

unei clădiri cu destinația de

locuințe. Documentele prin

care se anulează, se revocă

sau se suspendă licențele de

organizare și autorizațiile de

exploatare a jocurilor de noroc

trebuie transmise și înregistrate

de îndată la Oficiul Național

al Registrului Comerțului. Să

afișeze în loc vizibil postere și

mesaje de informare a clienților

asupra pericolului dezvoltării

de probleme și dependențe de

joc, în fiecare cameră din fiecare

locație în care sunt exploatate

jocuri de noroc. În cazul

operatorilor de jocuri de noroc

la distanță, să se deschidă un

banner virtual informativ la

vizitarea platformei web de jocuri

de noroc. Oficiul Național

pentru Jocuri de Noroc comunică

tuturor operatorilor de

jocuri de noroc conținutul

informațional minimal obligatoriu

și condițiile de afișare,

redactare și amplasare a mesajelor

și posterelor de informare.

Operatorii economici care

dețin autorizație de exploatare

valabilă la data intrării în vigoare

a prezentei legi, își continuă

activitatea până la data expirării

autorizației în curs, când pot

solicita acordarea autorizației

de exploatare, făcând dovada

reamplasării mijloacelor de

joc în spații/locații care îndeplinesc

cerințele prevăzute

în prezenta lege. Dacă operatorul

economic își desfășura

activitatea în acel spațiu încă

dinaintea înființării unităților

de învățământ preșcolar, primar,

secundar, postliceal și

orice alte forme de școlarizare

care fac parte din învățământul

preuniversitar, acesta nu este

obligat să își schimbe locația,

ci își poate continua activitatea

până la data expirării

autorizației în curs, cu posibilitatea

de reînnoire a acesteia

o singură dată.

Se solicită Raport suplimentar

de la Comisia pentru

buget, finanţe şi bănci și de la

Comisia pentru cultură, arte,

mijloace de informare în masă.

Termenul depășit, pentru depunerea

raportului, a fost data

de 28.05.2021 iar Guvernul

României nu este de acord cu

adoptarea acestui proiect de

lege.

Revenim cu alte opinii, în

următorul număr al revistei...

cinity of which it is located,

or if the proposed space is

on the floor of a residential

building, it is not mandatory

to provide a separate entrance;

If the proposed space is

located on the ground floor

of a residential building and

the structure of the building

allows for a separate entrance

from the only entrance

through which access to the

building or to other locations

of interest in the vicinity

of which it is located, it is

mandatory to provide for at

least one separate entrance;

The outdoor spaces specially

intended for smokers with

which, if applicable, the proposed

space for carrying out

the activity is equipped, must

be located at least 10 meters

from the main entrance

to the building or in other

locations of interest, if the

proposed space is located on

the ground or first floor of a

residential building. Documents

canceling, revoking

or suspending organization

licenses and gambling exploitation

authorizations must

be submitted and registered

immediately at the National

Trade Registry Office.

To display in a visible place

posters and messages informing

customers of the danger

of developing gambling

problems and addictions

in every room in every location

where gambling is

operated. In the case of remote

gambling operators,

to open an informative virtual

banner when visiting

the gambling web platform.

The National Gambling Office

communicates to all

gambling operators the minimum

mandatory informational

content and the conditions

for displaying, drafting

and placing informational

messages and posters. Economic

operators who hold

an operating authorization

valid on the date of entry into

force of this law, continue

their activity until the date

of expiry of the authorization

in progress, when they

can request the granting of

the operating authorization,

providing proof of the relocation

of the means of play in

spaces/locations that meet

the prescribed requirements

in this law. If the economic

operator was carrying out its

activity in that space even

before the establishment of

preschool, primary, secondary,

post-secondary education

units and any other

forms of schooling that are

part of pre-university education,

it is not obliged to

change its location, but can

continue its activity until on

the expiry date of the current

authorization, with the possibility

of renewing it only

once.

An additional report is requested

from the Committee

for Budget, Finance and Banks

and from the Committee

for Culture, Arts, Mass Media.

The missed deadline for

submitting the report was

28.05.2021 and The Romanian

government does not

agree with the adoption of

this draft law.

We’ll be back with other

opinions in the next issue of

the magazine...

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


ROMBET

Strada Buzești, nr. 61, Bl. 6, Sc. 1,

Et. 6, Ap. 38 - București

e-mail: office@rombet.com

tel: + 40 (0)314 251 381

+ 40 (0)737 577 804


34 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

De la ROMBET...

Industria jocurilor de noroc la vreme de restriște

By Dan Iliovici, Vice-president ROMBET

Există, de asemenea, beneficii

economice de a avea o industrie

bine reglementată pentru a

satisface această cerere. Sectorul

plătește guvernului aproximativ

2 miliarde de lire sterline pe

an în taxe (excluzând taxele de

loterie), a reprezentat 5,7 miliarde

de lire sterline sau 0,3% din

valoarea adăugată brută (VAB)

din Marea Britanie în 2019 și a

angajat aproximativ 98.000 de oameni

în Marea Britanie în 2019.

În timp ce multe companii de

jocuri de noroc operează centre

de peste mări, locurile de muncă

din această țară sunt dispersate

din punct de vedere geografic, cu

centre de muncă de înaltă calificare

în zone precum Stoke-on-

Trent și Leeds.

Sectorul jocurilor de noroc

contribuie, de asemenea, în

mod semnificativ la alte industrii,

inclusiv sportul, publicitatea

și cursele. Cursele de cai,

în special, au o relație reciproc

avantajoasă cu pariurile, iar taxa

plătită de casele de pariuri din

veniturile lor din curse contribuie

Urmare din ediția trecută

cu aproximativ 100 de milioane

de lire sterline pe an pentru a

susține acest sport.

Jocurile de noroc pot contribui,

de asemenea, la turism, de

exemplu în orașele de pe litoral

din toată țara sau în cazinourile

de lux care atrag vizitatori bogați

de peste mări care cheltuiesc

într-o serie de alte sectoare în

această țară. În plus, unele produse

de jocuri de noroc permit

organizațiilor caritabile și altor

organizații necomerciale, cum ar

fi cluburile sportive, să strângă

fonduri valoroase. De exemplu,

loteriile mari ale societății au

generat peste 400 de milioane de

lire sterline în 2020/2021 pentru

a obține cauze bune.”

ROMBET participă activ

la toate evenimentele ce au

ca scop informarea și sensibilizarea

decidenților (parlamentari),

a reprezentanților

mass-media, cu privire la

efectele unor măsuri al căror

efect poate fi distrugerea unui

sector important al economiei.

Nu pot acuza inițiatorii unor

Continuation of the previous article

There are also economic

benefits to having a well regulated

industry to service this

demand. The sector pays approximately

£2 billion per year

to the government in duties

(excluding Lottery Duty), accounted

for £5.7 billion or 0.3%

of UK Gross Value Addded

(GVA) in 2019, and employed

approximately 98,000 people

in Great Britain in 2019. While

many gambling companies do

operate overseas hubs, the

jobs in this country are geographically

dispersed, with

hubs of high skill work in areas

like Stoke-on-Trent and Leeds.

The gambling sector also

contributes significantly to

other industries, including

sport, advertising and racing.

Horse racing in particular has

a mutually beneficial relationship

with betting, and the levy

paid by bookmakers on their

racing derived revenue contributes

around £100 million a

year to support the sport.

Gambling can also contribute

to tourism, for instance

to seaside towns

across the country, or highend

casinos attracting wealthy

overseas visitors who spend

across a number of other

sectors while in this country.

Additionally, some gambling

products enable charities and

other non-commercial organisations

such as sports clubs

to raise valuable funds. For instance,

large society lotteries

generated over £400 million

in 2020/21 in returns to good

causes.”

ROMBET actively participates

in all events that aim

to inform and sensitize decision-makers

(parliamentarians),

media representatives,

regarding the effects of measures

whose effect can be the

destruction of an important

sector of the economy.

I cannot accuse the initiators

of such measures of

being malicious. Under the

argument of the public good,

more and more restrictive

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 35

astfel de măsuri că sunt rău

intenționați. Sub argumentul

binelui public pot fi făcute propuneri

care mai de care mai restrictive.

Dar necunoașterea și

neînțelegerea specificului acestei

industrii poate duce la efecte economice

imposibil de gestionat de

guvernanți, mai ales în condițiile

actuale: șomaj, scăderea drastică

a contribuțiilor industriei la

bugetul de stat, afectarea unor

întregi ramuri economice conexe

etc. Ca să nu mai pomenesc

despre nerespectarea celor mai

importante norme de tehnică

legislativă, de absența oricăror

studii privind impactul social și

economic al măsurilor propuse.

Inutil să menționez că nu există

studii nici despre posibilele

efecte benfice ale unor asemenea

măsuri. Totul se bazează pe

genul de argument enunțat ca un

postulat indiscutabil1.

Am prezentat autorităților în

nenumărate ocazii și programele

nostre dedicate jocului responsabil,

derulate prin intermediul

Asociației Joc Responsabil2, proiecte

finanțate în totalitate de industrie.

Aici aș menționa și faptul

că în ultima perioadă se pare că

există o deschidere a Oficiului

spre implicarea autorității în preluarea

și derularea unor asemenea

proiecte dedicate prevenției

și tratamentului jucătorilor cu

probleme. Aceasta ar reprezenta

un mare pas înainte.

După cum ne-am propus de

la bun început, Rombet va continua

să acționeze pentru o cât

mai mare unitate de acțiune a

industriei gamblingului, pe toate

planurile.

Avem multe acțiuni comune

ale asociațiilor reprezentative

ale industriei de gambling, care

1 ”Adevăr fundamental care apare ca

evident și care nu are nevoie să fie demonstrat;

principiu de bază.” – conform DEX

2 www.jocresponsabil.ro

dovedesc faptul că obiectivul

nostru privind unitatea industriei

poate deveni o realitate. Mentionez

în acest context și acțiunile

și programele derulate de FED-

BET – Federația Organizatorilor

de Jocuri de Noroc, federație din

ce în ce mai activă în susținerea

industriei noastre.

Dacă vom înțelege, cu toții,

să trecem peste un anumit egoism

și peste ambiții personale,

dezideratul unității de acțiune

ar putea să devină o realitate.

Iar beneficiarii direcți ai acestei

unități vor fi toți organizatorii

de jocuri de noroc – industria

de gambling, în ansamblul ei.

Poate ar trebui să ne întrebăm

cui folosește o industrie divizată?

La final revin la subiectul

fierbinte al unor reglementări

populiste:

Oamenii vor juca, indiferent

dacă legislația ”le permite” să joace

în mod legal sau nu. Însă doar

pe o piață bine reglementată se

poate asigura protecția adecvată

a jucătorilor. De aceea am

susținut, și voi susține mereu faptul

că nu interzicerea, sau limitarea

drastică, fără nicio logică,

a jocurilor de noroc sau a unei

categorii de jocuri este soluția

pentru prevenirea și protejarea

minorilor și a categoriilor de

jucători cu risc.

Știm că există jucători cu

probleme și jucători patologici,

și facem tot posibilul să ajutăm

aceste persoane în cadrul programelor

noastre de joc responsabil.

Despre aceste lucruri

trebuie să vorbim în mod deschis,

fără eufemisme. Astfel,

în timp, oamenii vor realiza că

noi, ca industrie, suntem cu

adevărat responsabili față de

jucători, față de societate, în

general, și vor începe să ne vadă

cu alți ochi, sperăm mai buni.

Vă mulțumim!

proposals can be made. But

not knowing and not understanding

the specifics of this

industry can lead to economic

effects that are impossible for

governments to manage, especially

in the current conditions:

unemployment, the

drastic decrease of the industry’s

contributions to the state

budget, the impact of entire

related economic branches,

etc. Not to mention the noncompliance

with the most

important legislative technical

norms, the absence of

any studies on the social and

economic impact of the proposed

measures. Needless to

say, there are no studies on

the possible beneficial effects

of such measures either. It all

rests on the kind of argument

stated as an indisputable postulate(1).

We have also presented

to the authorities on countless

occasions our programs

dedicated to responsible gaming,

carried out through the

Responsible Gaming Association1,

projects fully funded by

the industry.

Here I would also mention

the fact that recently

there seems to be an openness

of the Office towards the

involvement of the authority

in taking over and running

such projects dedicated to the

prevention and treatment of

problem players. This would

be a big step forward.

As we proposed from the

very beginning, Rombet will

continue to act for the greatest

possible unity of action of

the gambling industry, on all

levels.

We have many joint actions

by the representative

associations of the gambling

industry, which prove that our

goal of industry unity can become

a reality. In this context,

I also mention the actions and

programs carried out by FED-

BET - the Federation of Gambling

Organizers, a federation

that is increasingly active in

supporting our industry.

If we all understand to get

over a certain selfishness and

personal ambitions, the desirability

of unity of action could

become a reality. And the direct

beneficiaries of this unit

will be all gambling organizers

- the gambling industry as a

whole. Perhaps we should ask

who benefits from a divided

industry?

Finally, I return to the hot

topic of some populist regulations:

People will gamble regardless

of whether the law

“allows” them to gamble

legally or not. But only in a

well-regulated market can adequate

protection of players

be ensured. That is why I have

argued, and I will always argue,

that not banning or drastically

limiting, without any

logic, gambling or a category

of games is the solution to prevent

and protect minors and

categories of players at risk.

We know that there are

problem gamblers and pathological

gamblers out there,

and we do our best to help

these people through our responsible

gambling programs.

We need to talk about these

things openly, without euphemisms.

So, over time, people

will realize that we as an industry

are really responsible

to the players, to society in

general, and they will start to

see us differently, hopefully

better.

Thank you!

From ROMBET...

The gambling industry in times of austerity

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


36 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

Exact Time in Gambling / Serbia

ExTG23 revine în actualitate și se va desfășura

în perioada 2-3 octombrie la Belgrad

n Gamingtec și IGT, Parteneri ai evenimentului

n Agenda conferinței din ce în ce mai consistentă

n Președintele ONJN a confirmat participarea la summitul de la Belgrad

By K.Sino

Exact Time in Gambling / Serbia

ExTG23 is currently back and will take place

on October 2-3 in Belgrade

n Gamingtec and IGT, Event Partners

n An increasingly consistent conference agenda

n The President of ONJN confirmed the participation in the summit in Belgrade

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 37

Întreruptă la ediția a 2a de

apariția pandemiei de Coronavirus,

conferința Exact Time

in Gambling / Serbia revine în

actualitate și se va desfășura

la Belgrad, capitala Serbiei în

perioada 2/3 octombrie, 2023.

Gazda evenimentului,

Metropol Palace Hotel, este

hotelul exclusivist din centrul

Belgradului, locul în care se

cazează vedetele din lumea

întreagă când vizitează Serbia.

Prevăzut să se desfășoare pe

durata a două zile, evenimentul

va avea în program și o petrecere

de socializare astfel încât

cei prezenți să aibă ocazia să se

cunoască mai bine între ei.

Printre keynote speaker-ii

nou confirmați se numără și

Andrei Beu, Director Comercial,

Gamingtec, Vladan Blagojevic,

Business Development

Manager, Oddin.gg, Cristian

Gheorghe, Fondator, Sports

Business Academy sau Paula

Murphy, Business Development

Manager, Mindway AI.

Noi parteneri importanți se

alătură și echipei de susținători

ai ExTG23 / Serbia, printre

aceștia Gamingtec, în calitate

de Partener de Argint și IGT în

calitate de Partener de Bronz.

Președintele evenimentului

este cunoscutul Arjan Korstjens,

Directorul Casino Marketing

Academy și membru fondator

al companiei de consultanță

ExPlayner.

Organizator: Casino Life &

Business Magazine.

Parteneri ai celei de a doua

ediții a conferinței Exact Time

in Gambling / Serbia, până la

intrarea în tipar a prezentei

ediții sunt:

Partener de Aur: asociația

ROMBET

Partener de Argint:

Gamingtec

Partener de Bronz:

Commodity Trust AG și IGT

Partener Logistică: EasyPay

System

Partener: Smart Games.

Andrei Beu

Arjan Korstjens

Cristian Gheorghe

Interrupted at the 2nd

edition due to the outbreak

of the Coronavirus pandemic,

the Exact Time in Gambling

/ Serbia conference returns

today and will take place in

Belgrade, the capital of Serbia,

on October 2/3, 2023.

The host of the event,

Metropol Palace Hotel, is the

exclusive hotel in the center of

Belgrade, where stars from all

over the world stay when they

visit Serbia.

Scheduled to take place over

two days, the event will also include

a socializing party so that

those present will have the opportunity

to get to know each

other better.

Among the newly confirmed

keynote speakers are Andrei

Beu, Commercial Director,

Gamingtec, Vladan Blagojevic,

Business Development

Manager, Oddin.gg, Cristian

Gheorghe, Founder, Sports

Business Academy or Paula

Murphy, Business Development

Manager, Mindway AI.

New important partners

also join the team of supporters

of ExTG23 / Serbia, among

them Gamingtec as a Silver

Partner and IGT as a Bronze

Partner.

The chairman of the

event is the well-known Arjan

Korstjens, Director of the

Casino Marketing Academy

and founding member of the

consulting company ExPlayner.

Organizer: Casino Life &

Business Magazine.

Partners of the second

edition of the Exact Time in

Gambling / Serbia conference,

until the publication of this

edition, are:

Gold Partner: ROMBET

association

Silver Partner: Gamingtec

Bronze Partner:

Commodity Trust AG and IGT

Logistics Partner: EasyPay

System

Partner: Smart Games.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


EXACT TIME IN GAMBLING / SERBIA - ExTG23

2/3 Octombrie, 2023 / BELGRAD

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Nume și prenume: …………........................................................................................................................................

Firma/organizația: ……............................………................................................................………................................

Funcția: ….......………................................................................……….........................................................................

e-mail: …..............……….............................................................................................................................................

tel: ..…….....................................................................................................................................................................

(toate câmpurile se completează obligatoriu)

Da, doresc să partcip la evenimentul “ExTG23” ce va avea loc la Belgrad, în perioada 2-3 octombrie

2023 astel:

- doar ziua 1 – Casino Networking Party (100 Euro/pers)

- doar ziua 2 – Lucrările Conferinței (195 Euro/pers)

- evenimentul integral (275 Euro/pers)

și, pentru aceasta, am achitat contravaloarea sumei de …..........................reprezentând Taxa de Partcipare, în

contul sc IRIS CONGRESS & COMMUNICATION srl, CUI 48001884, IBAN RO 66 BTRL RONCRT 0CL39 64101

deschis la Banca Transilvania, cu OP nr………./…….….…… pe care îl anexez.

Nota:

Înscrierile achitate până la data de 30 august 2023 benefciază de un discount din valoarea Taxei

Integrale de Participare astel încât Taxa Integrală de Participare ajunge la valoarea de 225 Euro/pers.

(taxa de partcipare se achită în lei la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a României din ziua efectuării plății)

Taxa Integrală de Participare cuprinde:

- Acces liber la Casino Networking Party,

- Acces liber la Lucrările Conferinței,

- Documentele Conferinței,

- Pauzele de cafea și Dejun de Lucru.

Formularul de Înregistrare completat împreună cu dovada plății se vor transmite prin e-mail la:

ionut.andreescu@topengineering.ro până la data evenimentului.

Detalii suplimentare la +40744 428 866, Ionuț Andreescu, Director Conferință.

Semnatura și ștampila ………………………………………………………….


EXACT TIME IN GAMBLING / SERBIA - ExTG23

October 2/3, 2023 / BELGRADE

REGISTRATION FORM

Title: ..........................................................................................................................................................................

Full name: .................................................................................................................................................................

Company: ..................................................................................................................................................................

Position: ....................................................................................................................................................................

e-mail: .......................................................................................................................................................................

phone: .......................................................................................................................................................................

(all fields are compulsory)

Yes, I want to take part at the "ExTG23" event that will take place in Belgrade, between October 2-3,

2023 as follows:

- day 1 – Casino Networking Party (Euro100/pers)

- day 2 – Conference Works (Euro195/pers)

- the full event (Euro275/pers)

and, for this, I paid the the amount of .................................... representing the Participation Fee, in the account

of IRIS MULTI MEDIA srl, IBAN RO 78 BTRL EURCRT 0331 532101 opened with Banca Transilvania, SWIFT:

BTRLRO22, with payment order no………./…….….…… which I am attaching.

Note:

Early Bird Registrations, paid until August 30, 2023 benefit from a discount on the full event value and

the Total Participation Fee will be EUR225/pers.

The Total Participation Fee includes:

- Free access at the Casino Networking Party

- Free access to all works from the chosen period,

- Conference documents,

- Coffee breaks and Working Lunch,

The completed Registration Form together with proof of payment will be sent by e-mail to:

ionut.andreescu@topengineering.ro until the date of the event.

Additional details at +407 44 428 866, Ionuț Andreescu, Conference Director.

Signature …………………………………………………………..


40

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

BIG Cyber White Paper

Inteligență Artificială și Casino / Artificial Intelligence and Casino

By BIG Cyber Defense

Descoperiți impactul revoluționar al Inteligenței Artificiale (AI) în

industria cazinourilor și a jocurilor de noroc.

Uncover the groundbreaking impact of Artificial Intelligence (AI)

in the casino and gaming industry.

Aflați cum AI revoluționează

securitatea, jocul, experiența

clienților, corectitudinea și

operațiunile IT. Descoperiți

cum AI protejează cazinourile

prin supraveghere în timp real

și detectarea fraudelor. Explorați

modul în care îmbunătățește

jocul analizând datele

jucătorilor și oferind experiențe

personalizate. Experimen

tați o satisfacție îmbunătățită

a clienților cu răspunsuri

instantanee, recomandări personalizate

și analiza sentimentelor.

Obțineți informații despre

menținerea echității, sprijinirea

operațiunilor IT și respectarea

standardelor etice.

Inteligența artificială (AI) a

revoluționat multe industrii, inclusiv

industria cazinourilor și

a jocurilor de noroc. În trecut,

cazinourile se bazau pe inteligența

umană pentru a detecta

și a preveni frauda, pentru a-și

proteja activele și pentru a oferi

o experiență plăcută de joc.

Cu toate acestea, odată cu

apariția AI, cazinourile au acum

acces la tehnologii avansate

care pot detecta și preveni frauda,

pot îmbunătăți jocul și pot

îmbunătăți experiența generală

a clienților. Acest articol va

explora utilizarea AI în industria

cazinourilor și a jocurilor

de noroc, inclusiv aplicarea

acesteia în protejarea cazinourilor,

îmbunătățirea jocului,

îmbunătățirea experienței

clienților, menținerea

jocului corect și sprijinirea

operațiunilor IT. Se va

discuta, de asemenea despre

standardele și cadrele AI,

hackingul AI și articolele de

știri conexe.

AI în Protejarea

Cazinourilor:

Una dintre utilizările principale

ale inteligenței artificiale

în industria cazinourilor și a

jocurilor de noroc este protejarea

cazinourilor de fraudă și

alte activități criminale. Algoritmii

AI pot monitoriza

operațiunile cazinoului în timp

real, pot identifica comportamentul

suspect și pot alerta

personalul de securitate al cazinoului.

De exemplu, AI poate

detecta persoane care încearcă

să înșele sistemul utilizând

dispozitive ilegale, cum ar

fi mașinile de numărat cărți,

sau manipularea jocurilor. AI

poate identifica, de asemenea,

persoanele care sunt interzise

din cazinou și poate alerta personalul

de securitate să ia măsuri.

Amit Sharma

Learn how AI revolutionizes

security, game play, customer

experience, fairness, and IT

operations. Discover how AI

safeguards casinos with real-time

surveillance and fraud detection.

Explore how it enhances

game play by analyzing player

data and delivering personalized

experiences. Experience improved

customer satisfaction with

instant responses, tailored recommendations,

and sentiment

analysis. Gain insights into maintaining

fairness, supporting IT

operations, and adhering to ethical

standards.

Artificial Intelligence (AI) has

been revolutionizing many industries,

including the casino

and gaming industry. In the past,

casinos relied on human intelligence

to detect and prevent fraud,

protect their assets, and provide

an enjoyable gaming experience.

However, with the advent

of AI, casinos now have access to

advanced technologies that can

detect and prevent fraud, enhance

game play, and improve the

overall customer experience.

This paper will explore the use

of AI in the casino and gaming

industry, including its application

in protecting casinos, enhancing

game play, improving customer

experience, keeping game

play fair, and supporting IT operations.

It will also discuss AI

standards and frameworks, AI

hacking, and related news articles.

AI in Protecting

Casinos:

One of the

primary uses of

AI in the casino

and gaming industry

is to

protect casinos

from fraud

and other criminal

activities.

AI algorithms

can

monitor casino

ope-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


eveniment / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 41

CLUB

ÎN CURÂND PE

www.casino-magazine.ro


42 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

ve the overall customer experience

in casinos. For example, AI

chatbots can provide customers

with instant responses to their

queries, without the need for human

intervention. AI can also be

used to personalize the gaming

experience for customers, by recommending

games based on

their preferences or providing

customized incentives and rewards.

AI can also be used to

analyze customer feedback and

sentiment, which can help casinos

to identify areas where improvements

can be made.

AI in Keeping Game

Play Fair:

AI în Îmbunătățirea

Jocului:

O altă aplicație a AI în industria

cazinourilor și a jocurilor

de noroc este îmbunătățirea

jocului. AI poate analiza datele

de la jucători și poate oferi

informații despre cum să

îmbunătățiți experiența de joc.

De exemplu, algoritmii AI pot

identifica care jocuri sunt cele

mai populare și care nu sunt,

ceea ce poate ajuta cazinourile

să ia decizii în cunoștință de cauză

cu privire la ce jocuri să ofere.

AI poate analiza și comportamentul

jucătorului, cum ar fi

câți bani cheltuiesc și cât de des

joacă, ceea ce poate ajuta cazinourile

să personalizeze experiența

de joc pentru a se potrivi

preferințelor individuale ale

jucătorului.

AI în Îmbunătățirea

Experienței Clienților:

AI poate fi folosit și pentru

a îmbunătăți experiența generală

a clienților în cazinouri. De

exemplu, chatboții AI pot oferi

clienților răspunsuri instantanee

la întrebările lor, fără a fi

nevoie de intervenția umană.

AI poate fi folosit și pentru a

personaliza experiența de joc

pentru clienți, recomandând

jocuri în funcție de preferințele

acestora sau oferind stimulente

și recompense personalizate.

Inteligența artificială poate

fi folosită și pentru a analiza

feedback-ul și sentimentul

clienților, ceea ce poate ajuta

cazinourile să identifice domeniile

în care pot fi aduse

îmbunătățiri.

AI pentru a Menține

Jocul Corect:

O altă aplicație importantă

a AI în industria cazinourilor și

a jocurilor de noroc este să se

asigure că jocul este corect. Algoritmii

AI pot monitoriza jocul

în timp real, pot detecta orice

anomalie sau abateri de la

rezultatele așteptate și pot alerta

personalul cazinoului pentru

a lua măsuri corective. De

exemplu, AI poate identifica

când un aparat slot funcționează

defectuos sau când un

dealer face greșeli care ar putea

afecta rezultatul jocului.

AI în Sprijinirea

Operațiunilor IT:

În cele din urmă, AI poate fi

folosit și pentru a sprijini

operațiunile IT din cazinouri.

Algoritmii AI pot monitoriza și

analiza traficul de rețea, pot detecta

orice anomalie sau activitate

suspectă și pot alerta personalul

IT pentru a lua măsuri

corective. AI poate fi, de asemerations

in real-time, identify

suspicious behavior, and alert

casino security personnel. For

example, AI can detect individuals

who are trying to cheat the

system by using illegal devices,

like card-counting machines, or

manipulating the games. AI can

also identify individuals who are

banned from the casino and alert

security personnel to take action.

AI in Enhancing

Game Play:

Another application of AI in

the casino and gaming industry

is to enhance game play. AI can

analyze data from players and

provide insights into how to improve

the game play experience.

For example, AI algorithms can

identify which games are the

most popular and which ones are

not, which can help casinos to

make informed decisions about

which games to offer. AI can also

analyze player behavior, such as

how much money they are spending

and how often they are

playing, which can help casinos

to customize the gaming experience

to suit individual player

preferences.

AI in Improving

Customer Experience:

AI can also be used to impro-

Another important application

of AI in the casino and gaming

industry is to ensure that

game play is fair. AI algorithms

can monitor game play in realtime,

detect any anomalies or deviations

from the expected outcomes,

and alert casino personnel

to take corrective action. For

example, AI can identify when a

slot machine is malfunctioning

or when a dealer is making mistakes

that could affect the outcome

of the game.

AI in Supporting

IT Operations:

Finally, AI can also be used

to support IT operations in casinos.

AI algorithms can monitor

and analyze network traffic, detect

any anomalies or suspicious

activity, and alert IT personnel

to take corrective action. AI

can also be used to predict network

failures or system downtime,

which can help IT personnel

to proactively take preventive

measures to ensure the smooth

operation of casino systems.

AI Standards

and Frameworks:

To ensure that AI is used ethically

and responsibly in the casino

and gaming industry, there

are several standards and frameworks

in place. For example,

the IEEE Global Initiative on

Ethics of Autonomous and Intelligent

Systems has developed

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 43


44 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

nea, utilizată pentru a prezice

defecțiunile rețelei sau timpul

de nefuncționare a sistemului,

ceea ce poate ajuta personalul

IT să ia în mod proactiv măsuri

preventive pentru a asigura

funcționarea armonioasă a sistemelor

de cazinou.

Standarde și Cadre AI:

Pentru a ne asigura că

inteligența artificială este utilizată

în mod etic și responsabil

în industria cazinourilor și a jocurilor

de noroc, există mai

multe standarde și cadre. De

exemplu, Inițiativa globală

IEEE privind etica sistemelor

autonome și inteligente a dezvoltat

un cadru pentru considerente

etice în proiectarea și

implementarea sistemelor AI.

În mod similar, Uniunea Europeană

a elaborat linii directoare

etice pentru AI de încredere,

care pun accent pe transparență,

responsabilitate și supraveghere

umană.

Capacitatea AI de a analiza

fluxurile live ale camerelor, de

a detecta activități suspecte, de

a identifica indivizi necinstiți,

de a analiza modele de comportament,

de a procesa

cantități mari de date, de a evalua

riscurile și de a anticipa

potențialele amenințări de securitate

dă putere cazinourilor

să-și protejeze în mod proactiv

operațiunile. Cu toate acestea,

expertiza umană rămâne indispensabilă

în valorificarea informațiilor

generate de AI pentru

a lua decizii în cunoștință de

cauză și a lua măsurile adecvate.

a framework for ethical considerations

in the design and deployment

of AI systems. Similarly,

the European Union has developed

ethical guidelines for trustworthy

AI, which emphasize

transparency, accountability,

and human oversight.

AI Hacking and

Related News Articles:

Despite the many benefits of

AI in the casino and gaming industry,

there are also potential

risks associated with its use. For

example, AI systems can be

hacked, which could result in the

terns, process vast amounts of

data, assess risk and predict potential

security threats empowers

casinos to proactively

protect their operations. However,

human expertise remains indispensable

in leveraging AI-generated

insights to make informed

decisions and take appropriate

actions.

Together, AI and human operators

create a formidable force

for safeguarding casino operations

with heightened precision

and efficiency.

Artificial Intelligence (AI) can

be used in various ways to

enhance the security and protec-

Hacking AI și Articole

de Știri Conexe:

În ciuda numeroaselor beneficii

ale AI în industria cazinourilor

și a jocurilor de noroc,

există și riscuri potențiale asociate

cu utilizarea acesteia. De

exemplu, sistemele AI pot fi piratate,

ceea ce ar putea duce la

furtul de date sensibile sau la

manipularea rezultatelor jocului.

Folosind AI pentru a

Proteja Operațiunile

Cazinoului

Descoperiți puterea de

transformare a inteligenței artificiale

(AI) în îmbunătățirea

securității cazinoului.

Această carte albă evidențiază

aplicațiile cheie ale inteligenței

artificiale în securitatea

cazinourilor, inclusiv sistemele

de supraveghere bazate pe

inteligență artificială, tehnologia

de recunoaștere facială,

analiza comportamentului,

analiza datelor, evaluarea riscurilor,

detectarea fraudei și

analiza predictivă.

Împreună, AI și operatorii

umani creează o forță formidabilă

pentru protejarea operațiunilor

cazinoului cu o precizie și

eficiență sporite.

Inteligența artificială (AI)

poate fi utilizată în diferite moduri

pentru a spori securitatea

și protecția cazinourilor. Iată

câteva exemple despre cum

poate fi aplicată AI într-un context

de securitate a cazinoului:

1. Sisteme de Supraveghere:

sistemele de supraveghere

video bazate pe inteligență artificială

pot analiza fluxurile live

ale camerelor pentru a detecta

și identifica activități sau persoane

suspecte în timp real. Algoritmii

avansați de viziune

computerizată pot recunoaște

comportamente specifice, cum

theft of sensitive data or the manipulation

of game outcomes.

Using AI To Protect

Casino Operations

Discover the transformative

power of Artificial Intelligence

(AI) in enhancing casino security.

This white paper highlights

key applications of AI in casino

security, including AI-powered

surveillance systems, facial recognition

technology, behavior

analysis, data analysis, risk

assessment, fraud detection, and

predictive analytics.

AI’s ability to analyze live camera

feeds, detect suspicious activities,

identify fraudulent individuals,

analyze behavior pat-

tion of casinos. Here are some

examples of how AI can be applied

in a casino security context:

1. Surveillance Systems: AIpowered

video surveillance

systems can analyze live camera

feeds to detect and identify

suspicious activities or individuals

in real-time. Advanced computer

vision algorithms can recognize

specific behaviors, such

as cheating or theft, and alert security

personnel to intervene.

2. Facial Recognition: Facial

recognition technology can be

employed to identify known individuals

with a history of fraudulent

activities, self-excluded

individuals, or banned players

attempting to enter the casino

premises. It can also help track

high-profile or VIP customers for

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

45

www.aesthetic-magazine.ro


46 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

ar fi înșelăciunea sau furtul, și

pot alerta personalul de securitate

să intervină.

2. Recunoaștere Facială:

Tehnologia de recunoaștere facială

poate fi folosită pentru a

identifica persoane cunoscute

cu un istoric de activități frauduloase,

persoane auto-excluse

sau jucători interziși care încearcă

să intre în incinta cazinoului.

De asemenea, poate

ajuta la urmărirea clienților de

profil sau VIP pentru servicii

personalizate și securitate sporită.

3. Analiza Comportamentului:

algoritmii AI pot analiza

modele de comportament în

mediile de cazinou și pot detecta

anomalii. Aceasta poate include

identificarea tiparelor de

pariere neobișnuite, activități

de tranzacții anormale sau abateri

de la comportamentul standard

care ar putea indica un

comportament fraudulos sau

criminal.

4. Analiza Datelor: AI poate

procesa cantități mari de date

colectate din diverse surse, cum

ar fi camere de supraveghere,

sisteme de control al accesului

și înregistrări ale tranzacțiilor.

Analizând aceste date, algoritmii

AI pot identifica modele,

corelații și potențiale amenințări

de securitate care pot trece

neobservate doar de operatorii

umani.

5. Evaluarea Riscurilor: modelele

AI pot evalua riscul asociat

cu jucătorii individuali sau

tranzacțiile pe baza datelor istorice,

modelelor de comportament

și alți factori relevanți.

Acest lucru poate ajuta la identificarea

persoanelor cu risc ridicat

sau a activităților care necesită

o monitorizare sau investigare

mai atentă.

6. Detectarea Fraudelor: AI

poate detecta activități frauduloase,

cum ar fi jetoanele contrafăcute,

numărarea cărților

sau coluziunea între jucători,

analizând datele în timp real și

identificând modele sau anomalii

suspecte.

7. AnalizaPpredictivă: prin

analiza datelor și modelelor istorice,

modelele AI pot face

predicții despre potențialele

amenințări de securitate sau

vulnerabilități. Această abordare

proactivă permite cazinourilor

să ia măsuri preventive

pentru a preveni incidentele

sau încălcările.

Este important de reținut

că, deși AI poate îmbunătăți în

mod semnificativ securitatea

cazinoului, ar trebui să fie folosită

împreună cu expertiza și

raționamentul uman. Sistemele

AI pot oferi informații și alerte

valoroase, dar, în cele din

urmă, operatorii umani și personalul

de securitate joacă un

rol crucial în luarea deciziilor

în cunoștință de cauză și aplicarea

acțiunilor adecvate pe

baza informațiilor generate de

AI.

personalized services and

enhanced security.

3. Behavior Analysis: AI algorithms

can analyze patterns of

behavior in casino environments

and detect anomalies. This can

include identifying unusual

betting patterns, abnormal transaction

activities, or deviations

from standard behavior that could

indicate fraudulent or criminal

behavior.

4. Data Analysis: AI can process

vast amounts of data collected

from various sources, such

as surveillance cameras, access

control systems, and transaction

records. By analyzing this

data, AI algorithms can identify

patterns, correlations, and potential

security threats that may

go unnoticed by human operators

alone.

5. Risk Assessment: AI models

can assess the risk associated

with individual players or

transactions based on historical

data, behavior patterns, and

other relevant factors. This can

help identify high-risk individuals

or activities that require closer

monitoring or investigation.

6. Fraud Detection: AI can detect

fraudulent activities, such as

counterfeit chips, card counting,

or collusion between players, by

analyzing data in real-time and

identifying suspicious patterns

or anomalies.

7. Predictive Analytics: By

analyzing historical data and

patterns, AI models can make

predictions about potential security

threats or vulnerabilities.

This proactive approach allows

casinos to take pre- emptive

measures to prevent incidents or

breaches.

It’s important to note that

while AI can significantly enhance

casino security, it should be

used in conjunction with human

expertise and judgment. AI

systems can provide valuable insights

and alerts, but ultimately,

human operators and security

personnel play a crucial role in

making informed decisions and

taking appropriate actions based

on the AI-generated information.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

47

www.casino-magazine.ro


48 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

The white paper - Propuneri privind

actualizarea legislației jocurilor de

noroc din Marea Britanie (IV)

By Dan , Vice-President ROMBET

Continuăm publicarea unor largi

extrase dintr-un important proiect

supus dezbaterii pubice de Guvernul

Marii Britanii, așa-numitul White

Paper.

Beneficiile jocurilor de noroc

Jocurile de noroc pot fi sociabile,

pot ajuta la combaterea singurătății

și izolării, pot spori plăcerea altor

activități și pot fi o distracție valoroasă

în sine, deși cuantificarea acestor beneficii

este în mod inerent dificilă.

Există, de asemenea, beneficii

economice de a avea o industrie

bine reglementată pentru a satisface

această cerere.

Sectorul jocurilor de noroc contribuie,

de asemenea, în mod semnificativ

la alte industrii, inclusiv sportul,

publicitatea și cursele (...).

Jocurile de noroc pot contribui,

de asemenea, la turism, de exemplu

în orașele de pe litoral din toată țara

sau în cazinourile de lux care atrag vizitatori

bogați de peste mări care cheltuiesc

într-o serie de alte sectoare în

această țară.

În plus, unele produse de jocuri de

noroc permit organizațiilor caritabile și

altor organizații necomerciale, cum ar

fi cluburile sportive, să strângă fonduri

valoroase. ”

După această precizare, continuăm

prezentarea pe larg a documentului.

We continue to publish extensive

extracts from an important project

subject to public debate by the British

Government, the so-called White

Paper.

Benefits of gambling

Gambling can be sociable, can

help tackle loneliness and isolation,

can enhance the enjoyment of other

activities, and can be a valuable pastime

in its own right, although quantifying

these benefits is inherently

difficult.

There are also economic benefits

to having a well regulated industry to

service this demand.

The gambling sector also contributes

significantly to other industries,

including sport, advertising and racing.

(…)

Gambling can also contribute to

tourism, for instance to seaside towns

across the country, or high-end casinos

attracting wealthy overseas visitors

who spend across a number of

other sectors while in this country.

Additionally, some gambling

products enable charities and other

non-commercial organisations

such as sports clubs to raise valuable

funds.”

After this clarification, we continue

the detailed presentation of the

document.

The white paper - Proposals to

update UK gambling legislation (IV)

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

49

grisogono

www.grisogono.ro

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


50 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

Capitolul 1: Protecții online

– jucători și produse

1.1 Poziția actuală

1. Peisajul jocurilor de noroc

online acum este foarte diferit de

cel care exista în 2005. Jocurile

de noroc online au depășit jocurile

de noroc land-based prin

Randamentul Brut al Jocurilor

de Noroc („GGY”) – valoarea

totală a fondurilor mizate minus

eventualele câștiguri sau premii

plătite – în septembrie 2019 și

continuă să crească. În perioada

anului până în decembrie 2022,

18,6% dintre adulții britanici au

pariat online în ultimele patru

săptămâni, excluzând produsele

Loteriei Naționale, comparativ

cu 14,4% în anul 2018, până în

decembrie 2018. Acest lucru a

fost în mare măsură determinat

de o schimbare a canalului de

la jocurile de noroc land-based,

unde participarea a scăzut de

la 24,7% la 19,5% dintre adulți

în aceeași perioadă (excluzând

Loteria Națională). Deși efectele

de durată ale pandemiei de

COVID-19 rămân de văzut, se pare

că trecerea către participarea online,

așa cum am văzut în multe

alte sectoare, va continua.

2. Poate că o schimbare mai

semnificativă a avut loc sub

această moficare mai largă a

canalului, deoarece noile tehnologii

au remodelat, de asemenea,

unde, când și modul în care oamenii

joacă online. În 2015, doar 23%

dintre jucătorii online au folosit

un telefon mobil pentru a juca online

în ultimele 4 săptămâni, comparativ

cu 50% în 2020. Jucătorii

online pot juca acum oricând și în

orice locație pe care o doresc și în

timp ce pariurile online de acasă

rămân cea mai populară alegere,

în 2020 1 din 5 făcuseră acest lucru

în afara casei.

3. Schimbarea tehnologică

a permis, de asemenea, inovarea

atât în oferta de produse de

pariuri, cât și de jocuri. Pentru

pariuri, acest lucru a implicat în

principal oportunități de pariere

sporite. Nu numai că există o varietate

fără precedent de sporturi și

meciuri internaționale pe care să

pariezi, pariuri „în joc” (în timp ce

are loc un eveniment), „solicitați

un pariu/ construiți un pariu”

(în cazul în care jucătorii își aleg

propria combinație de rezultate

pentru pariuri pe) și schimburile

de pariuri “peer-to-peer” sunt

acum utilizate pe scară largă și

fără fricțiuni, fiind la început sau

inexistente în 2005. Și produsele

de jocuri de noroc online s-au

schimbat pe măsură ce sectorul

s-a maturizat, cu generatorul de

numere aleatoare rapid, stimulant

și intens alimentat, jocuri precum

sloturile online devin din ce

în ce mai populare și reprezintă

o parte mai mare din profiturile

operatorului în timp. Schimbarea

ulterioară este inevitabilă.

4. Deși toate jocurile de noroc

prezintă un risc, există semne de

avertizare că aspectele jocurilor

de noroc online în forma sa

actuală sunt asociate cu riscuri

speciale pentru consumatori, inclusiv

accesibilitatea 24/7 prin

intermediul dispozitivelor mobile;

ușurința de acces la fonduri și

utilizarea banilor digitali; capacitatea

de a juca fără un element

de supraveghere umană directă,

inclusiv atunci când este în stare

de ebrietate; și natura imersivă

a activităților online în general.

Conform 2018 Health Survey for

England 1 , excluzând extragerile

Loteriei Naționale, 4,2% dintre

persoanele care accesau orice jocuri

de noroc online se confruntau

cu jocurile de noroc cu probleme,

comparativ cu 1,3% dintre

persoanele care accesau orice activitate

de jocuri de noroc. Aceste

tendințe au fost identificate și în

1 https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/healthsurvey-for-england/2018/health-surveyfor-england-2018-supplementary-analysison-gambling

Chapter 1: Online protections

– players and products

1.1 The current position

1. The online gambling

landscape now is very different

to the one which existed in

2005. Online gambling overtook

land-based gambling by

Gross Gambling Yield (‘GGY’)

– the total value of funds

staked minus any winnings or

prizes paid out – in September

2019 and continues to grow.

In the year to December 2022,

18.6% of British adults had

gambled online in the last four

weeks, excluding National

Lottery products, compared to

14.4% in the year to December

2018. This has largely been

driven by a channel shift from

landbased gambling, where

participation has fallen from

24.7% to 19.5% of adults in

the same period (excluding

the National Lottery). While

the lasting impacts of the

COVID-19 pandemic remain

to be seen, it seems likely that

the shift towards online participation,

as we have seen in

many other sectors, will continue.

2. Perhaps more significant

change has occurred

underneath this wider channel

shift, as new technologies

have also reshaped where,

when and how people gamble

online. In 2015, just 23% of online

gamblers had used a mobile

phone to gamble online

in the previous 4 weeks, compared

to 50% in 2020. Online

gamblers can now gamble at

any time and in any location

they choose, and while online

gambling from home remains

the most popular choice, in

2020 1 in 5 had done so outside

the home.

3. Technological change

has also enabled innovation

in both the betting and gaming

product offer. For betting,

this has predominantly entailed

increased betting opportunities.

Not only is there

an unprecedented variety of

international sports and fixtures

to bet on, ‘in-play’ betting

(while an event is taking

place), ‘request a bet/ build

a bet’ (where gamblers pick

their own combination of outcomes

to wager on) and peer

to peer betting exchanges are

now widely and frictionlessly

used, having been in their infancy

or non-existent in 2005.

Online gaming products too

have changed as the sector

has matured, with rapid, stimulating

and intense random

number generator powered

games like online slots becoming

increasingly popular

and making up a larger portion

of operator profits over

time. Further change is inevitable.

4. While all gambling carries

a risk of harm, there are

warning signs that aspects of

online gambling in its current

form are associated with particular

risks for consumers,

including the 24/7 accessibility

via mobile devices; the

ease of access to funds and

use of digital monies; the ability

to gamble without some

element of direct human supervision,

including when intoxicated;

and the immersive

nature of online activities in

general. According to the 2018

Health Survey for England 1 ,

excluding National Lottery

draws, 4.2% of people accessing

any online gambling

were experiencing problem

gambling, compared to 1.3%

1 https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/

statistical/health-survey-for-england/2018/health-survey-for-england-2018-supplementary-analysison-gambling

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


CALEA SPRE

FRUMUSE}E!


52 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / joc responsabil

dovezile evidențiate de PHE 2 . În

timp ce se bazează predominant

pe dovezi transversale din mai

multe jurisdicții, o metaanaliză a

cercetării privind factorii de risc

pentru jocurile de noroc 3 prejudiciabile

a constatat că „jocurile

de noroc pe internet” au avut cea

mai puternică asociere cu jocurile

de noroc problematice, depășind

orice alt tip de produs și diverși

factori demografici sau socioeconomici.

Jocurile de noroc online

sunt, de asemenea, semnalate din

ce în ce mai mult de persoanele

care accesează servicii de tratament

sau de asistență: în 2021/22,

aproximativ 75% dintre pacienții

Serviciului Național de Tratare

a Jocurilor de Noroc din Marea

Britanie au jucat în principal

online, iar 84% dintre apelanții

liniei de asistență GamCare au

menționat jocurile de noroc online

față de 30% pentru “offline”.

5. Unii academicieni, furnizori

de tratament și grupuri cu

experiență personală au susținut,

de asemenea, că mediul jocurilor

de noroc online și anumite caracteristici

structurale ale produselor

online sunt în mod inerent

riscante pentru toți clienții și în

special pentru cei care sunt altfel

vulnerabili. De exemplu, 40% dintre

jucătorii online care s-au confruntat

cu probleme de sănătate

mintală au fost de acord că nu

simt că cheltuie bani reali online,

comparativ cu 26% dintre cei care

nu au avut nicio experiență în

probleme de sănătate mintală.

De asemenea, am primit dovezi

de la organizații caritabile că

persoanele care se confruntă cu

provocări precum izolarea socială

sau disfuncția cognitivă (cum ar

fi în urma unei leziuni cerebrale)

ar putea fi atrase în mod deosebit

de oportunitățile de jocuri de

noroc la distanță și nu reușesc să

înțeleagă sau să evalueze în mod

corespunzător riscurile.

6. Cu toate acestea, mediul online

oferă, de asemenea, multe

oportunități de a vă asigura că

oamenii joacă în siguranță.

2 https://assets.publishing.service.

gov.uk/government/uploads/system/

uploads/attachment_data/file/1020749/

Gambling_risk_factors.pdf#page=107

3 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/

full/10.1111/add.15449

Toate jocurile online se bazează

pe cont, iar în ultimii ani s-au

înregistrat progrese semnificative

în dezvoltarea algoritmilor

de detectare a prejudiciului care

monitorizează fiecare aspect al

jocurilor de noroc ale unui client

pentru a detecta semne de

risc și a declanșa intervenții fără

intervenție umană. De asemenea,

clienții pot fi ușor împuterniciți cu

o serie de instrumente, cum ar fi

limite financiare, care sunt în mod

inerent mai greu de implementat

offline.

7. Viziunea noastră pentru

jocurile de noroc la distanță

este că riscurile sunt atenuate

și că maximizăm utilizarea

tehnologiei și a datelor pentru

a proteja oamenii într-un mod

țintit în toate etapele călătoriei

clienților. Propunerile prezentate

vor furniza:

l Noi protecții la nivel de cont

pentru a se asigura că operatorii

protejează în mod adecvat toți

jucătorii online

l Măsuri pentru a face produsele

online mai sigure prin

proiectare, inclusiv controale

asupra caracteristicilor structurale

precum viteza și miza

l Pași pentru a permite tuturor

clienților de jocuri de noroc

online să înțeleagă și să-și controleze

jocurile de noroc

l O nouă abordare a problemelor

specifice care fac parte din

peisajul în schimbare în mediul

de jocuri de noroc online, mereu

inovator.

(continuarea

în ediția următoare)

of people accessing any gambling

activity. These trends

have also been identified

in evidence highlighted by

PHE 2 . While drawing on predominantly

cross-sectional

evidence from multiple jurisdictions,

a metaanalysis of research

around the risk factors

for harmful gambling 3 found

that ‘internet gambling’ had

the strongest association with

problem gambling, exceeding

any other product type and

various demographic or socioeconomic

factors. Online

gambling is also increasingly

flagged by individuals accessing

treatment or support services:

in 2021/22 around 75%

of patients of the National

Gambling Treatment Service

across Great Britain primarily

gambled online, and 84%

of GamCare helpline callers

mentioned online gambling

against 30% for offline.

5. Some academics, treatment

providers and groups

with personal experience have

also argued the environment

of online gambling and certain

structural characteristics

of online products are inherently

risky for all customers,

and particularly for those who

are otherwise vulnerable. For

example, 40% of online gam-

2 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/

file/1020749/Gambling_risk_factors.

pdf#page=107

3 https://onlinelibrary.wiley.com/

doi/full/10.1111/add.15449

blers who had experienced

mental health problems

agreed they did not feel like

they were spending real money

online, compared to 26% of

those with no experience of

mental health problems. We

also received evidence from

charities that people facing

challenges like social isolation

or cognitive dysfunction (such

as following a brain injury)

could be particularly attracted

to remote gambling opportunities

and fail to understand or

properly assess the risks.

6. However, the online

environment also provides

many opportunities to make

sure people are gambling

safely. All online play is

account-based, and recent

years have seen significant

strides in the development

of harm detection algorithms

which monitor every aspect

of a customer’s gambling to

spot signs of risk and trigger

interventions without human

input. Equally, customers can

be easily empowered with a

range of tools like financial

limits which are inherently

harder to implement offline.

7. Our vision for remote

gambling is that the risks are

mitigated, and that we maximise

the use of technology

and data to protect people in a

targeted way at all stages of the

customer journey. The proposals

outlined will deliver:

l New account level protections

to make sure operators

are adequately protecting

all online gamblers

l Measures to make online

products safer by design, including

controls on structural

characteristics like speed and

stake

l Steps to empower all online

gambling customers to

understand and control their

gambling

l A new approach to specific

issues which are part of

the changing landscape in the

ever-innovating online gambling

environment.

(to be continued

in the next issue)

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


promoveazĂ

JOCUL RESPONSABIL

Jucăm să ne distrăm!


54

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Legal

Ghid privind publicitatea

pentru activitățile

de jocuri de noroc

Guideline on

advertising

gambling

activities

Teodora Luca

Avocat senior

Nicoleta B|r|gan

Avocat senior

Mihai C|t|lin Luca Cabinet de Avocatur|

Andreea Ciocanaru

Avocat senior

Urmare

din ediția trecută

Orientări privind publicitatea

pentru jocurile de

noroc

i) Publicitatea care se

realizează pe site-urile Societății

nu va fi recunoscută ca

publicitate la jocuri de noroc,

conform articolului 1 2 din

Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 77/2009.

Pe fiecare material promoțional

afișat în afara locației

proprii sau a paginii de internet,

Societatea trebuie să înscrie

numărul licenței sale de

exploatare a jocurilor de noroc,

interdicția de participare

a minorilor la activități de jocuri

de noroc și sigla Autorității

pentru Jocuri de Noroc (Oficiul

Național pentru Jocuri de

Noroc).

ii) Bonusurile oferite de

companiile licențiate online

pot fi promovate doar pe pagina

web a societății de jocuri de

noroc licențiate sau pe pagina

web a afiliatului sau prin trimiterea

de mesaje electronice

către jucătorii cu conturi active

din baza de date a societății,

doar dacă aceștia și-au exprimat

în prealabil acordul cu privire

la primirea acestora.

Legislația aplicabilă în domeniul

jocurilor de noroc acordă

organizatorilor de jocuri de

noroc (atât tradiționale, cât și

la distanță), prin art. 7 alin. (3)

din Normele metodologice de

Continuation

of the previous article

Guidelines targeting

the gambling advertising

i) Advertising that is

performed on the Company’s

websites will not be acknowledged

as gambling advertisement,

as per article 1 2 from

Government Emergency Ordinance

no. 77/2009.

On each promotional material

displayed outside its

own location or website, the

Company must inscribe the

number of its gambling performance

licence, interdiction

of minors to participate

to gambling activities and the

Gambling Authority (National

Gambling Office) logo.

ii) Bonuses offered by

the on-line licensed companies

may be promoted only on

the webpage of the licensed

gambling company or the affiliate’s

webpage or by sending

electronic messages to the

players with active accounts

from the company’s own data

base, only if said players have

previously expressed the approval

regarding the reception

thereof.

The legislation applicable in

the field of gambling grants to

(both traditional and remote)

gambling organizers, by art. 7

para. (3) of the Methodological

Norms for the application of

GEO no. 77/2009 on the organization

and operation of gam-

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 55

aplicare a OUG nr. 77/2009 privind

organizarea și exploatarea

jocurilor de noroc, posibilitatea

de a acorda, din fonduri

proprii, bonusuri jucătorilor,

sub orice formă, dar numai

în condițiile și în limitele

reglementate în cadrul unor

Termeni și Condiții specifice

ce urmează a fi aprobate

în prealabil de către Comisia

de Supraveghere a Oficiului

Național pentru Jocuri de

Noroc (NGO sau ONJN).

Bonusurile sunt definite

conform art. 2 lit. f) din Normele

metodologice ca fiind:

„beneficiul suplimentar care

poate fi obținut de către jucător,

fără a fi taxat cu taxe sau costuri

suplimentare, în condițiile prevăzute

în termenii și condițiile

organizatorului, într-o perioadă

determinată sau pentru

anumite evenimente”.

În acest scop, orice bonus

trebuie să îndeplinească cumu

lativ următoarele condiții:

- Să reprezinte pentru

jucă tor un beneficiu suplimentar

față de fondurile sale în bani

reali;

- Jucătorul nu trebuie

să plătească taxe de participare

sau costuri suplimentare;

- Se furnizează în

con for mitate cu termenii și

condițiile specifice ale organizatorului

de jocuri de noroc,

aprobate în prealabil de către

NGO;

- Să se refere la o perioadă

determinată sau la anumite

evenimente.

În conformitate cu art. 7

alin. (4) din Normele metodologice,

în cazul bonusurilor

acordate de organizatorii

de jocuri de noroc la distanță

pentru a fi utilizate pentru

participarea la jocurile de

noroc, acestea trebuie transferate

numai în contul de joc

al jucătorului, nefiind permisă

retragerea lor. Aceste bonusuri

trebuie înregistrate separat de

celelalte fonduri ale jucătorului

disponibile pentru retragere în

orice moment.

Totodată, prin alin. (5) al

aceluiași articol se reglementează

că bonusurile acordate

trebuie să fie înregistrate

separat în contabilitatea organizatorului

de jocuri de noroc.

Acestea se înregistrează ca venituri

ale organizatorilor de jocuri

de noroc atunci când sunt

utilizate de către jucător și sunt

astfel asimilate taxei de participare

a jucătorului. Bonusurile

care nu sunt utilizate pentru

participarea la jocurile de noroc

se înregistrează separat în

funcție de destinația lor sau pot

fi retrase (anulate) de către organizatorii

de jocuri de noroc

în conformitate cu prevederile

termenilor și condițiilor sau ale

regulamentului în baza cărora

se acordă bonusurile.

În conformitate cu cele

de mai sus, un organizator de

jocuri de noroc este obligat

bling, the possibility to award,

from their own funds, bonuses

to the players, in any form, but

only under the conditions and

limits regulated under specific

Terms and Conditions to be

approved in advance by the

Supervisory Committee of

the National Gambling Office

(NGO or ONJN).

Bonuses are defined as

per art. 2 let. f) of the Methodo

logical Norms as: “the additional

benefit that may be

obtained by the player, without

being charged with additional

fees or costs, under the

conditions provided in the organizer’s

terms and conditions,

in a determined period or for

certain events”.

To this end, any bonus

must cumulatively meet the

following conditions:

- To represent for the

player a benefit additional to

its own real money funds;

- No additional participation

fees or costs to be

charged from the player;

- To be provided in accordance

with the gambling

organizer’s specific terms and

conditions approved in advance

by the NGO;

- To refer to a determined

period or to certain events.

As per art. 7 para. (4) of the

Methodological Norms, in the

case of bonuses granted by the

remote gambling organizers

for the purpose of being used

for participation to games of

chance, such must be transferred

only to the player’s game

account, their withdrawal not

being allowed. Such bonuses

must be recorded separately

from the player’s other funds

available for withdrawal at any

time.

At the same time, by para.

(5) of the same article it is

regulated that the bonuses

granted must be separately

recorded in the accounting of

the gambling organizer. Such

shall be recorded as revenues

of the gambling organizers

when used by the player and

shall be thus assimilated to

the player’s participation fee.

Bonuses that are not used for

participation to gambling shall

be separately recorded according

to their destination or may

be withdrawn (cancelled) by

the gambling organizers in accordance

with the provisions

of the terms and conditions or

the regulation based on which

the bonuses are granted.

In line with the above, a

gambling organizer is obliged

per law:

(i) Not to provide credit

(funds) to a player’s payment

account or game account and

not to allow free participation

to games of chance in other

conditions than the ones set

out in the applicable legislation

for granting bonuses to participants

to gambling;

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


56

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / legal

prin lege:

(i) să nu acorde credit

(fonduri) în contul de plată sau

în contul de joc al unui jucător

și să nu permită participarea

gratuită la jocurile de noroc

în alte condiții decât cele prevăzute

de legislația aplicabilă

pentru acordarea de bonusuri

participanților la jocurile de

noroc;

(ii) să nu crediteze (finanțeze)

participanții la jocurile de

noroc și să asigure distribuirea

bonusurilor către jucători

în conformitate cu termenii și

condițiile aprobate;

(iii) Să respecte regulamentele

sale aprobate de Comitetul

de supraveghere al

NGO, precum și dispozițiile

privind oferirea, transferul și

înregistrarea bonusurilor.

În ceea ce privește aproba

rea de către Comitetul de

Supraveghere al NGO a Termenilor

și Condițiilor specifice

care urmează să reglementeze

acordarea de către organizatorul

de jocuri de noroc a bonusurilor,

menționăm următoarele:

(a) Ședințele Comitetului

de supraveghere au loc de două

ori pe lună, ca ședințe ordinare;

pe lângă cele două ședințe

ordinare, se poate organiza

și o ședință extraordinară (la

discreția NGO) la aceeași dată

cu cea de-a doua ședință ordinară

a lunii;

(b) Pentru adunările ordinare,

documentația completă

aferentă cererii trebuie depusă

cu cel puțin 9 zile lucrătoare

înainte de data adunării respective,

în timp ce pentru

adunarea extraordinară (dacă

are loc), există posibilitatea de

a fi incluse pe ordinea de zi și

de a fi analizate cererile depuse

fără respectarea termenului de

9 zile lucrătoare.

Afiliații au dreptul de a

face publicitate pentru activitatea

de jocuri de noroc în

același mod ca și societatea

care deține licența de operare

a jocurilor de noroc.

Prin urmare, bonusurile

oferite clienților pot fi promovate

doar de către societatea

care deține licența de operare a

jocurilor de noroc sau de către

afiliații acesteia.

Pentru a putea face publicitate

pentru activitățile de jocuri

de noroc, afiliații trebuie

să dețină o licență de clasa a

II-a emisă de Autoritatea pentru

Jocuri de Noroc, iar relația

dintre afiliat și societatea de

jocuri de noroc trebuie să fie

notificată Autorității (în termen

de 5 zile lucrătoare de la încheierea

contractului de afiliere).

Nerespectarea de către

societate a restricției de a promova

bonusurile, ar da dreptul

autorității să aplice o amendă

în valoare de 10.000 - 25.000 lei

și să aplice o sancțiune complementară,

constând în suspendarea

autorizației pentru

o perioadă de până la 6 luni.

iii) Campania promoțională

poate face obiectul

avizului Oficiului Național

pentru Jocuri de Noroc, dacă

îndeplinește condițiile pentru

a fi considerată în sine o activitate

de jocuri de noroc

Pe de o parte, de regulă,

acțiunile promoționale sunt

organizate și desfășurate de

către organizatorii de jocuri de

noroc în condițiile art. 11 alin

(1) lit. c) din OUG nr. 77/2009,

potrivit căreia “Nu sunt considerate

jocuri de noroc și

(ii) Not to credit (fund)

the participants to gambling

and to ensure the distribution

of bonuses to the players in

accordance with the approved

terms and conditions;

(iii) To comply with its

regulations approved by the

Supervisory Committee of

NGO, as well as the provisions

regarding the offering, transfer

and recording of bonuses.

Regarding the approval by

the Supervisory Committee of

the NGO of the specific Terms

and Conditions which are to

regulate the granting by the

gambling organizer of bonuses,

we mention the following:

(a) The Supervisory

Committee’s meetings are

held twice a month, as ordinary

meetings; in addition to

the two ordinary meetings, an

extraordinary meeting may

also be held (at the discretion

of the NGO) at the same date

with the second ordinary meeting

of the month;

(b) For ordinary meetings,

complete documentation

afferent to the application

must be submitted at least 9

business days before the relevant

meeting date, whilst for

the extraordinary meeting (if

held), there is the possibility

to be included on the agenda

and to be analyzed the applications

submitted without the

observance of the 9 business

days’ term.

The affiliates are allowed to

advertise the gambling activity

in the same manner as the

company holding the license

to operate gambling activities.

Hence, bonuses offered to

the customers could be advertised

only by the company

holding a license to operate

gambling or by its affiliates.

In order to advertise the

gambling activities, the affiliates

must hold a Class II license

issued by the Gambling

Authority and the relationship

between the affiliate and

the gambling company must

be notified to the Authority

(within 5 business days since

the affiliation agreement is

concluded).

Failure of the company to

observe the restriction to promote

the bonuses, would entitle

the authority to apply the

fine worth of 10.000- 25.000 Lei

and to apply a complementary

sanction, consisting of suspension

of the authorisation for a

period up to 6 months.

iii) Promotional campaign

may be subject of National

Gambling Office endorsement,

if it meets the

conditions to be considered

itself a gambling activity

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


legal / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 57

sunt permise fără autorizație

următoarele tipuri de jocuri:

(...) c) acțiunile organizate de

diferiți operatori economici,

în condițiile legii, în scopul

stimulării vânzărilor și care

nu presupun o taxă de participare,

respectiv nu implică cheltuieli

suplimentare din partea

participanților și nici o creștere

a prețului pe care produsul îl

avea înainte de desfășurarea

acțiunii promoționale”.

Pe de altă parte, în anumite

cazuri specifice, este

reglementat prin lege faptul

că este necesară o aprobare

specială din partea NGO pentru

desfășurarea unei campanii

promoționale. În acest

scop, în conformitate cu art. 3

alin. (3) din OUG nr. 77/2009,

„Desfășurarea de activități

de promovare a bunurilor și

serviciilor comercializate de

către operatorii economici

este interzisă dacă denumirea

activității promoționale induce

clienților ideea participării la

jocuri de noroc sau dacă modalitatea

concretă de desfășurare

a acestora contravine prevederilor

prezentei ordonanțe de

urgență. În cazurile în care

activitatea promoțională a

unui operator economic întruneș

te cumulativ elementele

care definesc jocurile de noroc,

prevăzute la art. 3 alin.

(1), este incidentă obligația

de a primi avizul O.N.J.N., cu

excepția loteriilor de promovare

comercială organizate

în baza OUG 99/2000 privind

comercializarea produselor și

serviciilor de piață, republicată,

cu modificările și completările

ulterioare.”

Acesta este reglementat în

continuare de art. 6 alin. (5)

din Normele metodologice,

potrivit căruia „Activitățile de

promovare a bunurilor și serviciilor

comercializate, desfășurate

de orice organizator de

jocuri de noroc, constând în

acordarea de câștiguri, bănești

sau de orice fel, organizate în

afara propriilor locații sau în

afara propriilor site-uri, care

implică utilizarea mijloacelor

de acordare a premiilor specifice

jocurilor de noroc, prevăzute

la art. 3 alin. (3) din OUG

77/2009, sunt supuse avizării

ONJN.”

Elementele care definesc

jocurile de noroc, prevăzute

la art. 3 alin. (1) din OUG

77/2009, sunt următoarele:

„câștigurile materiale, de regulă

bani, se acordă ca urmare

a ofertei publice de câștiguri

potențiale de către organizator

și a acceptării de către participant

a ofertei, cu perceperea

unei taxe de participare directe

sau disimulate, câștigurile fiind

acordate în conformitate cu regulamentul

de joc aprobat de

Oficiul Național pentru Jocuri

de Noroc, denumit în continuare

O.N.J.N., prin selectarea aleatorie

a rezultatelor evenimentelor

care fac obiectul jocului,

indiferent de modalitatea de

producere a acestora”.

Așa cum rezultă din cele

de mai sus, art. (3) alin. (3)

din OUG 77/2009 a avut rolul

de a reglementa obligația de

obținere a avizului prealabil

pentru activitățile promo ționale

desfășurate de operatorii

economici în general (fără a

face distincție între categoriile

de operatori economici).

Pentru ca obligația anterior

conturată să devină incidentă,

este necesar ca activitatea

promoțională să întrunească

cumulativ elementele definitorii

ale jocurilor de noroc,

astfel cum sunt prevăzute la

alin. (1) al art. 3 din același act

normativ.

(continuarea

în ediția următoare)

On one hand, as a rule, promotional

actions are organized

and carried out by gambling

organizers as per the conditions

of art. 11 paragraph (1)

lit. c) from GEO no. 77/2009,

according to which “The following

types of games are not

considered games of chance

and are allowed without authorization:

(...) c) actions organized

by different economic

operators, in accordance with

the law, with the purpose of

stimulating sales and which

do not involve a participation

fee, respectively no additional

expenses on the part of the participants

and no increase in

the price that the product had

before the promotional action

was carried out”.

On the other hand, in specific

cases it is regulated by

law that a special endorsement

from the NGO is necessary

for the performance of

a promotional campaign. To

this end, according to art. 3

para. (3) of GEO no. 77/2009,

“The performance of activities

aimed to promote the marketed

goods and services by economic

operators is forbidden

if the name of the promotional

activity induces to clients the

idea of participation to gambling

or if the actual way such

is carried out is contrary to the

provisions of this emergency ordinance.

In cases in which the

promotional activity of an economic

operator cumulatively

meets the elements defining

gambling, as laid out in art.

3 para. (1), the obligation to

receive O.N.J.N endorsement

shall be incident, with the exception

of trade promotion lotteries

organized on the basis of

GEO 99/2000 on the marketing

of products and market services,

republished, subsequently

amended and supplemented”.

It is further regulated

by art. 6 para. (5) of the

Methodological Norms, that

“Activities aimed to promote the

marketed goods and services,

carried out by any gambling

organizer, consisting of awarding

winnings, monetary or of

any kind, organized outside of

their own facilities or outside of

their own websites, which involve

the use of gambling-specific

means of awarding prizes,

as provided for in Article 3

para. (3) of GEO 77/2009 are

subject to ONJN endorsement.”

The elements defining

gambling, laid down in Article

3 para. (1) of GEO 77/2009,

are the following: “material

winnings, usually money, are

awarded as a result of the organizer

publicly offering potential

winnings and the participant

accepting the offer, with the

charging of a direct or dissimulated

participation fee, the winnings

being awarded in accordance

with the gambling regulation

approved by the National

Gambling Office, hereinafter

named O.N.J.N., through the

random selection of the results

of the events that are the object

of the game, no matter the way

they are produced”.

As it results from the above,

art. 3 para. (3) of GEO 77/2009

served the purpose of regulating

the obligation to receive

prior endorsement for the

promotional activities carried

out by economic operators in

general (without distinction

between economic operator

categories). In order for the

previously outlined obligation

to become incident, the promotional

activity needs to cumulatively

meet the elements

defining gambling, as laid out

in para. (1) of art. 3 of the same

legislative act.

(to be continued

in the next issue)

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


58 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / GDPR

Urmare

din ediția trecută

4. Care sunt limitările și

garanțiile privind accesul la date

de către agențiile de informații

ale Statelor Unite?

Un element esențial al cadrului

juridic al SUA pe care se

bazează decizia de adecvare se

referă la Ordinul Executiv privind

„Îmbunătățirea garanțiilor

pentru activitățile de informații

privind semnalele din Statele

Unite”, care a fost semnat de

președintele Biden la 7 Octombrie

și este însoțit de reglementări

adoptate de procurorul general.

Aceste instrumente au fost adoptate

pentru a aborda problemele

ridicate de Curtea de Justiție în

hotărârea sa Schrems II.

Pentru europenii ale căror

date cu caracter personal sunt

transferate în SUA, Ordinul executiv

prevede:

• Măsuri de protecție obliga-

securității naționale și cum îl

pot folosi indivizii?

Guvernul SUA a stabilit un

nou mecanism de despăgubire

pe două straturi, cu autoritate

independentă și obligatorie, pentru

a trata și soluționa plângerile

oricărei persoane ale cărei date

au fost transferate din SEE către

companii din SUA cu privire la

colectarea și utilizarea datelor

lor de către SUA, agențiile de

informații.

Pentru ca o plângere să fie

admisibilă, persoanele nu trebuie

să demonstreze că datele lor au

fost de fapt colectate de agențiile

de informații americane. Persoanele

fizice pot depune o plângere

la autoritatea lor națională de

protecție a datelor, care se va asigura

că plângerea va fi transmisă

în mod corespunzător și că orice

informații suplimentare referitoare

la procedură, inclusiv cu

privire la rezultat, sunt furnizate

persoanei. Acest lucru asigură că

Continuation

of the previous article

4. What are the limitations

and safeguards on access to

data by United States intelligence

agencies?

A key element of the US legal

framework on which the

adequacy decision is based concerns

the Executive Order on

“Enhancing Safeguards for United

States Signals Intelligence

Activities,” which was signed by

President Biden on October 7

and is accompanied by regulations

adopted by the general

prosecutor. These instruments

were adopted to address the issues

raised by the Court of Justice

in its Schrems II judgment.

For Europeans whose personal

data is transferred to the

US, the Executive Order provides:

• Mandatory safeguards that

limit access to data by US in-

mechanism to deal with and resolve

complaints from anyone

whose data has been transferred

from the EEA to US companies

about the collection and

use of their data by the US . intelligence

agencies.

For a complaint to be admissible,

individuals do not

have to prove that their data

was actually collected by US intelligence

agencies. Individuals

can lodge a complaint with their

national data protection authority,

which will ensure that the

complaint is properly forwarded

and that any further information

regarding the procedure,

including the outcome, is

provided to the individual. This

ensures that individuals can

turn to an authority close to

home, in their own language.

Complaints will be forwarded

to the United States by the European

Data Protection Board.

First, complaints will be in-

Decizia de adecvare pentru cadrul

UE - SUA privind protecția datelor

by Mugurel Olariu, RPD protectie date

torii care limitează accesul la date

de către autoritățile de informații

din SUA la ceea ce este necesar

și proporțional pentru a proteja

securitatea națională;

• Supravegherea sporită a

activităților de către serviciile

de informații americane pentru

a asigura respectarea limitărilor

privind activitățile de supraveghere;

și

• Înființarea unui mecanism

de despăgubire independent și

imparțial, care include o nouă

instanță de revizuire a protecției

datelor care să investigheze și

să soluționeze plângerile privind

accesul la datele lor de

către autoritățile de securitate

națională din SUA.

5. Care este noul mecanism

de despăgubire în domeniul

indivizii pot apela la o autoritate

aproape de casă, în propria lor

limbă. Plângerile vor fi transmise

Statelor Unite de către Comitetul

European pentru Protecția Datelor.

În primul rând, plângerile

vor fi investigate de așanumitul

„Ofițer pentru protecția

libertăților civile” al comunității

de informații din SUA. Această

persoană este responsabilă

pentru asigurarea conformității

de către agențiile de informații

americane cu confidențialitatea

și drepturile fundamentale.

În al doilea rând, persoanele

fizice au posibilitatea de a contesta

decizia responsabilului

cu protecția libertăților civile

în fața Curții de control pentru

protecția datelor (DPRC), nou

creată. Curtea este compusă din

telligence authorities to what is

necessary and proportionate to

protect national security;

• Increased surveillance of

activities by US intelligence services

to ensure compliance with

limitations on surveillance activities;

and

• Establish an independent

and impartial redress mechanism,

including a new data protection

review court to investigate

and resolve complaints

about access to their data by US

national security authorities.

5. What is the new national

security compensation mechanism

and how can individuals

use it?

The US government has established

a new two-tiered, independent

and binding redress

vestigated by the so-called „Civil

Liberties Protection Officer”

of the US intelligence community.

This individual is responsible

for ensuring US intelligence

agencies’ compliance with

privacy and fundamental rights.

Second, natural persons

have the possibility to challenge

the decision of the civil liberties

protection officer before the

newly created Data Protection

Supervisory Court (DPRC). The

court is composed of non-U.S.

government members who are

appointed based on specific

qualifications, may be removed

only for cause (such as a criminal

conviction or being deemed

mentally or physically unfit to

perform their duties), and may

not receive instructions from

the government. The DPRC has

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


GDPR / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 59

membri din afara guvernului SUA,

care sunt numiți pe baza unor

calificări specifice, pot fi demiși

numai pentru motiv (cum ar fi

o condamnare penală sau fiind

considerați inapți psihic sau fizic

pentru a-și îndeplini sarcinile) și

nu pot primi instrucțiuni de la

guvern. DPRC are competențe

de a investiga plângerile persoanelor

din UE, inclusiv de a

obține informații relevante de la

agențiile de informații și poate lua

decizii de remediere obligatorii.

De exemplu, dacă DPRC ar constata

că datele au fost colectate cu

încălcarea garanțiilor prevăzute în

ordinul executiv, poate dispune

ștergerea datelor.

În fiecare caz, Curtea va selecta

un avocat special cu experiență

relevantă pentru a sprijini Curtea,

care se va asigura că interesele

reclamantului sunt reprezentate

și că, Curtea este bine informată

cu privire la aspectele de fapt și

de drept ale cauzei. Acest lucru

în vigoare odată cu adoptarea sa

la 10 Iulie.

Nu există o limită de timp, dar

Comisia va monitoriza continuu

evoluțiile relevante din Statele

Unite și va revizui în mod regulat

decizia de adecvare.

Prima revizuire va avea loc în

termen de un an de la intrarea în

vigoare a deciziei de adecvare,

pentru a verifica dacă toate el-

powers to investigate complaints

from EU individuals, including

obtaining relevant information

from intelligence agencies,

and can make binding remedial

decisions. For example,

if the DPRC were to find that the

data was collected in violation

of the safeguards set forth in the

executive order, it can order the

deletion of the data.

as the Court’s reasoned decision

– is no longer subject to confidentiality

requirements and

can be obtained.

6. When will the decision

apply?

The adequacy decision entered

into force upon its adoption

on July 10.

There is no time limit, but

the Commission will continuously

monitor relevant developments

in the United States and

regularly review the adequacy

decision.

The first review will take place

within one year of the entry

into force of the adequacy decision,

to verify that all relevant

elements of the US legal framework

are effectively working

in practice. Subsequently, and

depending on the outcome of

the first review, the Commission

will decide, in consultation

with EU Member States and

Adequacy decision for the EU - US

framework regarding data protection

va asigura reprezentarea ambelor

părți și va introduce garanții

importante în ceea ce privește un

proces echitabil.

Odată ce responsabilul cu

protecția libertăților civile sau

DPRC încheie investigația,

reclamantul va fi informat că

fie nu a fost identificată nicio

încălcare a legislației americane,

fie că a fost constatată și

remediată o încălcare. Într-o

etapă ulterioară, reclamantul va

fi, de asemenea, informat atunci

când orice informație despre

procedura în fața DPRC – cum

ar fi decizia motivată a Curții –

nu mai este supusă cerințelor

de confidențialitate și poate fi

obținută.

6. Când se va aplica decizia?

Decizia de adecvare a intrat

ementele relevante ale cadrului

juridic al SUA funcționează efectiv

în practică. Ulterior, și în funcție

de rezultatul primei revizuiri,

Comisia va decide, în consultare

cu statele membre ale UE și cu

autoritățile de protecție a datelor,

cu privire la periodicitatea revizuirilor

viitoare, care vor avea loc

cel puțin o dată la patru ani.

Deciziile de adecvare pot fi

adaptate sau chiar retrase în cazul

unor evoluții care afectează

nivelul de protecție în țara terță.

7. Care este impactul deciziei

asupra posibilității de a utiliza

alte instrumente pentru transferurile

de date către Statele

Unite?

Toate garanțiile care au fost

puse în aplicare de guvernul SUA

în domeniul securității naționale

In each case, the Court will

select a special counsel with relevant

experience to assist the

Court, who will ensure that the

applicant’s interests are represented

and that the Court is well

informed of the factual and legal

aspects of the case. This will

ensure representation of both

parties and introduce important

safeguards in terms of due

process and fair trial.

Once the ombudsman or

the DPRC completes the investigation,

the complainant will

be notified that either no violation

of US law has been identified

or that a violation has been

identified and remedied. At a

later stage, the applicant will

also be informed when any information

about the proceedings

before the DPRC – such

data protection authorities, on

the frequency of future reviews,

which will take place at least

once every four years.

Adequacy decisions can be

adapted or even withdrawn in

case of developments affecting

the level of protection in the

third country.

7. What is the impact of the

decision on the possibility to

use other tools for data transfers

to the United States?

All safeguards that have

been put in place by the US government

in the area of national

security (including the redress

mechanism) apply to all

GDPR data transfers to US companies,

regardless of the transfer

mechanisms used. Therefore,

these safeguards also facili-

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


60

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Era Digital|

România: Poarta către

o națiune crypto

By Marius Morra, CEO and Co-founder of TOKERO Crypto Exchange

În era digitală, criptomonedele

promit o revoluție în

modul în care abordăm economia,

finanțele și infrastructura

digitală. Criptomonedele,

cu o valoare de piață care ar

putea atinge trilioane de dolari,

reprezintă viitorul și nu pot

fi ignorate.

De ce ar trebui România să

fie o națiune crypto?

Una dintre marile întrebări

ale momentului este: care va fi

prima națiune care va adopta

cu adevărat criptomoneda? Cu

un sector IT solid, talent tehnic

de calitate superioară și o

poziție geografică avantajoasă

în Europa, România are

potențialul de a fi în fruntea

acestei curse.

Tradiția IT și avantajul

competitiv

Aproximativ 100.000 de

români lucrează în domeniul

IT, iar acest număr este în

creștere. Centre tehnologice

precum Cluj, Iași și Timișoara,

alături de București, au creat un

mediu propice pentru inovație.

Start-up-uri blockchain și companii

crypto pot beneficia de

această masă critică de talente.

Educația, cheia succesului

Educația în domeniul IT

și STEM trebuie să devină o

prioritate națională. Cursurile

de blockchain, criptografie și

economie digitală ar trebui

să fie integrate în curricula

universitară. Parteneriatele

între universități și companii

pot asigura cercetare și dezvoltare

de calitate.

Reglementări și colaborare

Pentru a prospera în domeniul

crypto, este esențială

colaborarea cu băncile și

autoritățile de reglementare.

Un mediu favorabil, cu

reglementări clare și echitabile,

va atrage investiții și inovatori.

România ar putea să se inspire

din exemple de succes, precum

Estonia, Lituania sau Elveția, și

să adopte cele mai bune practici.

Inovații în serviciile publice

Imaginăm o Românie în care

actele de identitate, licențele

și certificatele sunt stocate pe

blockchain, asigurând securitate

și transparență. Proiecte

pilot ar putea fi lansate în orașe

precum Brașov sau Sibiu, testând

avantajele tehnologiei

blockchain pentru serviciile

publice.

Viziunea de viitor

România se află într-un

moment de răscruce. Țara

noastră are resursele, talentul

și infrastructura necesare pentru

a deveni o națiune crypto de

frunte. Este necesară o viziune

clară, investiții și colaborare.

Prin adoptarea criptomonedelor

și tehnologiei blockchain,

România poate deveni un

exemplu global și un hub pentru

inovație în acest domeniu

In the digital age, cryptocurrencies

promise to revolutionize

the way we approach

the economy, finance and

digital infrastructure. Cryptocurrencies,

with a market value

that could reach trillions of dollars,

are the future and cannot

be ignored.

Why should Romania be a

crypto nation?

One of the big questions of

the moment is: Which nation

will be the first to truly adopt

cryptocurrency? With a solid

IT sector, top-quality technical

talent and an advantageous

geographical position

in Europe, Romania has the

potential to be at the forefront

of this race.

IT tradition and competitive

advantage

Approximately 100,000

Romanians work in the IT field,

and this number is growing.

Technological centers such as

Cluj, Iași and Timișoara, along

with Bucharest, have created

an environment conducive to

innovation. Blockchain startups

and crypto companies can

benefit from this critical mass

of talent.

Education, the key to success

IT and STEM education

must become a national priority.

Blockchain, cryptography

and digital economy courses

should be integrated into university

curricula. Partnerships

between universities and

com panies can ensure quality

research and development.

Regulations and collaboration

To thrive in crypto, working

with banks and regulators is

essential. An enabling environment

with clear and fair regulations

will attract investment

and innovators. Romania could

be inspired by successful examples,

such as Estonia, Lithuania

or Switzerland, and adopt the

best practices.

Innovations in public services

We imagine a Romania

where identity documents,

licenses and certificates are

stored on the blockchain,

ensuring security and transparency.

Pilot projects could

be launched in cities such as

Brașov or Sibiu, testing the

advantages of blockchain technology

for public services.

The vision of the future

Romania is at a crossroads.

Our country has the resources,

talent and infrastructure

to become a leading crypto

nation. A clear vision, investment

and collaboration is

required. By adopting cryptocurrencies

and blockchain

technology, Romania can

become a global example and

a hub for innovation in this

emerging field.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


Era Digital| / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 61

Romania: Gateway

to a crypto nation

emergent.

essential.

Infrastructura digitală: Un

pas esențial

Un pas major în direcția

evoluției către o națiune crypto

este dezvoltarea infrastructurii

digitale. Țările care au adoptat

deja tehnologia blockchain au

investit intens în rețelele lor,

asigurând astfel securitate și

viteză. România, cu unul din

cel mai rapid internet din lume,

are un avantaj considerabil.

O extindere a fibrei optice și

investiții în data centers sunt

esențiale.

Public-private partnerships:

The key to success

Achieving crypto-nation

status is not just the government’s

responsibility. The private

sector has a crucial role.

Technology companies, banks

and other financial institutions

can work with the government

to create innovative solutions.

These partnerships can lead to

the development of secure digital

wallets, trading platforms

and education systems for the

general public.

Parteneriatele public-private:

Cheia succesului

Atingerea statutului de

națiune crypto nu este doar

responsabilitatea guvernului.

Sectorul privat are un rol crucial.

Companiile tehnologice,

băncile și alte instituții financiare

pot colabora cu guvernul

pentru a crea soluții inovatoare.

Aceste parteneriate pot duce la

dezvoltarea de portofele digitale

securizate, platforme de

tranzacționare și sisteme de

educație pentru publicul larg.

Turismul crypto: O oportunitate

unică

Cu o istorie bogată, peisaje

naturale uluitoare și orașe

pline de viață, România are

potențialul de a atrage turismul

crypto. Imaginați-vă hoteluri,

restaurante și atracții turistice

acceptând criptomonede ca

metodă de plată. Acest lucru

nu numai că va atrage turismul

tech-savvy, dar va plasa și

România pe harta destinațiilor

crypto-friendly.

Trecerea la o economie crypto

nu este simplă, dar bene ficiile

pe termen lung pot fi extraordinare.

Adoptarea tehnologiei

blockchain și a criptomone de lor

poate aduce prosperitate, securitate

și inovație Româ niei. Cu

viziune, determinare și colaborare,

România are tot ce îi trebuie

pentru a fi un li der în revoluția

digitală ce se conturează.

Digital infrastructure: An

essential step

A major step in the evolution

towards a crypto nation

is the development of digital

infrastructure. Countries that

have already adopted blockchain

technology have invested

heavily in their networks, thus

ensuring security and speed.

Romania, with one of the fastest

internet in the world, has

a considerable advantage. An

expansion of optical fiber and

investments in data centers are

Crypto tourism: A unique

opportunity

With a rich history, stunning

natural landscapes and

bustling cities, Romania has

the potential to attract crypto

tourism. Imagine hotels, restaurants

and tourist attractions

accepting cryptocurrencies as a

payment method. This will not

only attract tech-savvy tourism,

but also put Romania on the

map of crypto-friendly destinations.

Transitioning to a crypto

economy is not straightforward,

but the long-term benefits can

be tremendous. The adoption

of blockchain technology and

cryptocurrencies can bring

prosperity, security and innovation

to Romania. With vision,

determination and collaboration,

Romania has everything

it needs to be a leader in the

emerging digital revolution.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


grisogono

www.grisogono.ro

MODEL: ALINA LAZARIU - MICRO-INFLUENCER64 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

De ce se remarcă România

în lumea iGaming? By

Slotegrator

România este una dintre cele

mai interesante economii din

Europa de Est.

În 2022, țara a fost numită

„provocator digital” într-un

nou raport McKinsey, „Digital

Challengers on the next frontier”.

Potrivit acestui raport, economia

digitală a țării ar putea avea

o valoare de 52 de miliarde de

euro până în 2030, reprezentând

aproape zece la sută din PIB-ul

țării.

Există un motiv bun pentru

estimare. Românii sunt renumiți

pentru cunoștințele lor tehnologice,

iar ratele ridicate de acces

la internet permit populației de

20 de milioane a țării să adopte

servicii și produse bazate pe internet.

Pentru industria iGaming,

aceasta creează o bază solidă pe

care să se extindă.

Reglementările țării privind

jocurile de noroc online au fost

stabilite încă din 2013, iar astăzi

țara este una dintre cele mai bine

reglementate piețe din Europa.

Cu toate acestea, reglementările

au fost relaxate – în special

pentru a permite operatorilor

internaționali să obțină o licență

online fără a deschide un cazinou

terestru – pentru a aduce

mai multe investiții.

Există mai multe motive principale

pentru care România este

o piață atât de competitivă și o

alegere populară pentru operatorii

de iGaming în zilele noastre:

l Este o piață complet reglementată,

cu reguli stabilite și

cerințe de licențiere.

l Are una dintre cele mai active

piețe de jocuri de noroc din

Europa de Est (un GGR total de

900 milioane EUR pe an).

l Jocurile de noroc sunt

privite ca o distracție perfect

acceptabilă în cultura

românească.

Romania is among one of

Eastern Europe’s most exciting

economies.

In 2022, the country was

named a “digital challenger”

in a new McKinsey report,

“Digital Challengers on the

next frontier.” According to

this report, the country’s digital

economy could be worth

€52 billion by 2030, accounting

for almost ten percent of

the country’s GDP.

There’s a good reason for

the estimate. Romanians are

famous for their tech literacy,

and high rates of internet

access enable the country’s

popu lation of 20 million to

embrace internet-based services

and products.

For the iGaming industry,

this creates a solid foundation

on which to expand.

The country’s online

gambling regulations were

established back in 2013, and

today the country is one of

Europe’s best-regulated markets.

However, regulations

have been loosened — specifically

to allow international

operators to acquire an online

license without opening a

land-based casino — in order

to bring in more investment.

There are several main

reasons why Romania is such

a competitive market and a

popular choice for iGaming

operators nowadays:

l It’s a fully regulated market

with established rules and

licensing requirements.

l It has one of the most

active gambling markets in

Eastern Europe (a total GGR

of €900 million a year).

l Gambling is viewed as a

perfectly acceptable pastime

in Romanian culture.

l Romanian residents are

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 65

l Rezidenții români au voie să

participe la tot felul de activități

de jocuri de noroc (ruletă, baccarat,

sloturi poker, pariuri sportive

etc).

În general, este ușor de

înțeles de ce România se află în

fruntea listei piețelor țintă pentru

multe afaceri noi de iGaming.

De aceea, Slotegrator, unul dintre

cei mai importanți furnizori

de software și soluții de afaceri

din industria iGaming pentru

operatorii de cazinouri online și

pariuri sportive, a făcut un salt

pe piața din România.

La sfârșitul anului 2022,

Slotegrator a obținut o licență

românească B2B de la Oficiul

Național pentru Jocuri de Noroc

(ONJN). Această licență permite

furnizorilor B2B să ofere produsele

și soluțiile lor operatorilor

români licențiați.

Software-ul de cazinou online

la cheie al Slotegrator, care

este licențiat în România, include

următoarele module care îl fac să

se potrivească perfect pieței:

l Modulul Inteligența de

Afaceri Artificială, care oferă

operatorilor acces instantaneu

la informații și analize esențiale.

Operatorii pot obține rapoarte

detaliate care acoperă orice

perioadă de timp și pot vedea

schimbările în performanța cazinoului.

Acesta permite operatorilor

să compare indicatorii cheie

de performanță ai proiectului lor

cu alții care operează pe aceeași

piață.

l Modulul de Management

al Riscului, care agregează și

compară datele pentru a identifica

jucătorii nesiguri și pentru

a ajuta operatorii să-și protejeze

profiturile. Din acest an,

colectează Big Data pentru a

reduce riscurile.

l Modulul Bonus, care oferă

noi oportunități de implementare

a strategiilor de bonus și a

opțiunilor de protecție anti fraudă

împotriva abuzului de bonus.

l Modulul KYC, care

îndeplinește cerințele legale,

precum și protejează jucătorii

și cazinourile. Acest modul

netezește etapa de verificare a

ID-ului înregistrării jucătorilor,

permițând operatorilor să specifice

lista de documente pe care

jucătorii trebuie să le trimită.

Din iulie 2023, acest modul are

o funcționalitate îmbunătățită.

Potrivit rapoartelor analitice

ale Slotegrator, utilizarea acestor

funcții ajută operatorii de cazinouri

online să crească vânzările

cu până la 23%, inclusiv prin evitarea

costurilor de oportunitate.

Este o combinație de câștigcâștig

pentru clienții pretențioși

care pot fi mulțumiți de soluția sa

care respectă pe deplin cerințele

României ca jurisdicție și piață

puternică a jocurilor de noroc

online.

allowed to take part in all sorts

of gambling activities (roulette,

baccarat, slots poker,

sports betting, etc).

Overall, it’s easy to see why

Romania tops the list of target

markets for many new iGaming

businesses. That’s why

Slotegrator, one of the iGaming

industry’s leading software

and business solution providers

for online casino and

sportsbook operators, jumped

into the Romanian market.

At the end of 2022, Slotegrator

obtained a Romanian

B2B license from the National

Gaming Authority (ONJN).

This license allows B2B providers

to offer their products

and solutions to licensed

Romanian operators.

Slotegrator’s turnkey online

casino software, which is

licensed in Romania, includes

the following modules that

make it perfectly suited to the

market:

l The Artificial Business

Intelligence module, which

gives operators instant access

to crucial information

and analytics. Operators can

get detailed reports covering

any period of time and see

changes in the casino’s performance.

It allows operators

to compare their project’s

Key Performance Indicators

with others that operate in the

same market.

l The Risk Management

module, which aggregates

and compares data to identify

non-reliable players and

help operators to protect their

profits. As of this year, it collects

Big Data to reduce risks.

l The Bonus module,

which offers new opportunities

for implementing bonus

strategies and anti-fraud protection

options from bonus

abuse.

l The KYC module, which

fulfills legal requirements as

well as protecting players and

casinos. This module smooths

out the ID verification stage of

player registration by allowing

operators to specify the list of

documents players need to

submit. As of July 2023, this

module has improved functionality.

According to Slotegrator’s

analytical reports, the use of

these features helps online casino

operators increase sales

by up to 23%, including by

avoiding opportunity costs.

It is a win-win combination

for demanding customers

that can be satisfied with its

solution that fully complies

with the requirements of

Romania as a jurisdiction and

a powerful online gambling

market.

Why does Romania stand out

in the iGaming world?

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


66

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / poker

WSOP Online revine în perioada

20 August - 17 Octombrie By

K.Sino

World Series of Poker®

(WSOP®) – cea mai bogată, mai

prestigioasă și mai longevivă serie

de poker – și GGPoker, cea mai

mare cameră de poker din lume,

au anunțat mai multe detalii pentru

WSOP Online 2023. De la lansarea

sa în 2020, WSOP Online a

devenit cea mai prestigioasă serie

de turnee de poker online din lume,

fiecare câștigător de brățară

nou alăturându-se listei de onoare

a campionilor, care include cei mai

de succes și celebri jucători care au

stat vreodată la o masă de poker.

Jucătorii internaționali pot urmări

brățările oficiale de aur WSOP

exclusiv la GGPoker, rezidenții Ontario

pot face același lucru la GG-

Poker.CA, în timp ce rezidenții Statelor

Unite prezenți fizic în Nevada,

New Jersey, Michigan și Pennsylvania

au propria lor listă de turnee

pe WSOP.COM. Atât GGPoker, cât

și WSOP.COM vor oferi fiecare un

total de 33 de râvnite brățări de aur

WSOP în timpul WSOP Online 2023,

în timp ce GGPoker.CA are un total

de încă opt brățări WSOP de

pus în joc.

Seria de turnee este găzduită

la GGPoker și GGPoker.CA în perioada

20 august 2023 - 2 octombrie

2023 și WSOP.COM între 10 septembrie

și 17 octombrie. Programul

WSOP Online 2023 se adresează

jucătorilor de toate nivelurile, cu o

gamă largă de buy-in-uri și sateliți

care rulează zilnic.

„Cu evenimente record și ceva

pentru toată lumea, WSOP Online

își realizează rapid viziunea de

a fi cea mai importantă serie anuală

de poker online”, a spus Senior

Vice President și Director Executiv

al World Series of Poker, Ty

Stewart. „Suntem Seria Mondială

de Poker și susținuți de GGPoker,

WSOP Online este locul unde putem

oferi o șansă de glorie jucătorilor

din întreaga lume care altfel

nu ar putea călători la evenimente

live. Vom fi nerăbdători să primim

noi membri în cel mai exclusivist

club de poker.”

Jucătorii de poker din întreaga

lume sunt invitați să se alăture

lui Daniel Negreanu la GGPoker

în timpul viitoarei serii de turnee

WSOP Online, deoarece încearcă

să adauge brățări la pachetul său

de șase brățări WSOP. Negreanu

intenționează să țintească aur într-o

varietate de evenimente de brățară,

inclusiv #7 $10 Mystery Millions

$10M GTD, #10 $1050 Beat The

Pros Bounty NLH și #12 Mini Main

Event NLH $500 $2.5M GTD. El

va transmite în direct o mare parte

a jocului său, permițând spectatorilor

să-i urmărească progresul

și să-l încurajeze și, de asemenea,

intenționează să vândă o parte din

acțiunea sa prin aplicația GGPoker.

„Abia aștept să intru în WSOP

Online 2023 și să joc pentru aur

WSOP alături miilor de jucători”, a

declarat Daniel Negreanu, Ambasador

Global GGPoker. „Voi transmite

foarte mult în timpul serialului și

vei putea, de asemenea, să cumperi

o parte din acțiunea mea prin

legendara caracteristică integrată

de miză a GGPoker, așa că de ce

să nu te închizi și să mergi alături

de mine în acest WSOP Online?”

Jucătorii se pot alătura lui Negreanu

și la mesele Rush & Cash

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


poker / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

67

ale GGPoker pentru o promoție foarte

specială, Rush & Cash Double

DNegs. În timpul zilelor în care se va

desfășura acest eveniment special,

clasamentul zilnic Rush & Cash va fi

dublat la 60.000 USD și toate scăderile

de numerar la mesele Rush

& Cash la care joacă Negreanu sau

orice alt ambasador GGTeam vor fi,

de asemenea, dublate, cu scăderi

de numerar de până la la 1.200 de

blind-uri mari care așteaptă să fie

câștigate. Mai multe detalii despre

Rush & Cash Double DNegs vor fi

dezvăluite în viitorul apropiat.

Programul intern al WSOP Online

2023 începe cu evenimentul No

Limit Hold’em „Kick-off” din seria

de 400 USD și este evidențiat de

jucătorii favoriți, inclusiv Colossus,

„Lucky Sevens”, „Crazy Eights” și

Campionatul online de 1.000 USD.

Noile evenimente pentru seria de

anul acesta includ „PLOssus” și o

recompensă de 1.500 USD No-Limit

Hold’em 6-Max.

Seria națională oferă cincisprezece

evenimente de 1.000 USD sau

mai mult, inclusiv un Campionat High

Roller de 3.200 USD și un Freezeout

Super High Roller 6-max de

5.300 USD.

WSOP Online returns from

August 20 - October 17

The World Series of Poker®

(WSOP®) – the richest, most

prestigious, and longest-running

poker series – and GGPoker, the

World’s Biggest Poker Room, announced

further details for WSOP

Online 2023. Since its launch in

2020, WSOP Online has become

the world’s most prestigious online

poker tournament series, with

each new bracelet winner joining

the honor roll of champions

that includes the most successful

and famous players ever to sit

at a poker table.

International players can pursue

official WSOP gold bracelets

exclusively at GGPoker, Ontario

residents can do likewise at GG-

Poker.CA, while United States residents

physically present in Nevada,

New Jersey, Michigan, and

Pennsylvania have their own slate

of tournaments on WSOP.COM.

Both GGPoker and WSOP.COM

will each offer a total of 33 coveted

WSOP gold bracelets during

WSOP Online 2023, while GGPoker.CA

has a total of eight more

WSOP bracelets up for grabs.

The tournament series is hosted

at GGPoker and GGPoker.

CA from Aug. 20, 2023, to Oct. 2,

2023, and WSOP.COM from Sept.

10 to Oct. 17. The WSOP Online

2023 schedule caters to players of

all levels, with a wide range of buyins

and satellites running daily.

“With record-smashing events

and something for everyone,

WSOP Online is quickly realizing

its vision to be the premier annual

online poker series,” said Senior

Vice President and Executive Director

of the World Series of Poker,

Ty Stewart. “We’re the ‘World’

Series of Poker and backed by

GGPoker, WSOP Online is where

we can deliver a chance for glory

to players across the world who

might not otherwise travel to live

events. We’ll be looking forward

to welcoming new members to

poker’s most exclusive club.”

Poker players worldwide are

invited to join Daniel Negreanu at

GGPoker during the upcoming

WSOP Online tournament series,

as he seeks to add to his haul

of six WSOP bracelets. Negreanu

intends to take aim at gold in

a variety of bracelet events, including

#7 $10 Mystery Millions

$10M GTD, #10 $1,050 Beat The

Pros Bounty NLH and #12 $500

Mini Main Event NLH $2.5M GTD.

He will live stream much of his

play, allowing viewers to follow his

progress and cheer him on, and

also plans to sell some of his action

via the GGPoker app.

“I cannot wait to get into

WSOP Online 2023 and play for

WSOP gold alongside thousands

of other players,” said Daniel

Negreanu, GGPoker Global Ambassador.

“I’ll be streaming a lot

during the series and you’ll also

be able to buy some of my action

via GGPoker’s legendary integrated

staking feature, so why

not buckle in and ride along with

me this WSOP Online?”

Players can also join Negreanu

at GGPoker’s Rush & Cash

tables for a very special promotion,

Rush & Cash Double DNegs.

During the days this special event

will run, the daily Rush & Cash Leaderboard

will be doubled to $60K

and all cash drops at Rush & Cash

tables at which Negreanu or

any other GGTeam ambassador

is playing will also be doubled, with

cash drops of up to 1,200 big

blinds waiting to be won. Further

details on Rush & Cash Double

DNegs will be unveiled in the near

future.

WSOP Online 2023’s domestic

schedule begins with the $400

Series “Kick-off” No Limit Hold’em

event and is highlighted by returning

player favorites, including the

Colossus, “Lucky Sevens,” “Crazy

Eights,” and the $1,000 Online

Championship. New events for

this year’s series include “PLOssus”

and a $1,500 Bounty No-Limit

Hold’em 6-Max.

The domestic series offers fifteen

events of $1,000 or higher,

including a $3,200 High Roller

Championship and a $5,300 Super

High Roller 6-max Freezeout.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


68

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / casino

Great Canadian Casino

Resort Toronto

By K.Sino

Great Canadian Casino Resort Toronto este cel mai nou și mai

mare resort de cazinou din Canada și unul dintre cele mai mari din

America de Nord. Pasionații de jocuri vor fi captivați de 328.000

de metri pătrați de spațiu de joc, oferind o gamă largă de opțiuni,

inclusiv 4.800 de aparate de slot, 145 de mese live, săli VIP și

chioșcuri de pariuri sportive.

Indiferent dacă sunteți un jucător

experimentat sau căutător de divertisment

în stil Vegas, Great Canadian

Casino Resort Toronto oferă o atmosferă

încântătoare care satisface

toate preferințele.

Stațiunea de referință, situată pe

o suprafață impresionantă de 33 de

acri, redefinește divertismentul în Toronto

și promite o experiență de neegalat

pentru oaspeții săi. Integrat perfect

și deschis mai târziu în această

vară, este un hotel luxos de 400 de

camere, cu camere și apartamente

bine dotate pe 11 etaje. Un centru de

wellness complet echipat, cu piscină

interioară, saună, baie de aburi și

echipamente de fitness moderne, se

va deschide mai târziu în acest an.

În lunile următoare, proprietatea va

dezvălui un loc de divertisment de ultimă

generație pentru 5.000 de persoane,

oferind o destinație versatilă

pentru muzică live, comedie, sport și

evenimente speciale. Printr-un parteneriat

exclusiv de rezervare cu Live

Great Canadian Casino Resort Toronto is the newest and largest

casino resort in Canada and one of the largest in North America.

Gaming enthusiasts will be captivated by 328,000 square feet

of gaming space featuring an extensive range of options, including

4,800 slot machines, 145 live table games, VIP rooms, and

sports betting kiosks.

Whether you’re a seasoned

player or Vegas-style entertainment

seeker, Great Canadian Casino

Resort Toronto offers an exhilarating

atmosphere that caters

to all preferences.

The landmark resort, situated

on an impressive 33 acres is redefining

entertainment in Toronto

and promises an unparalleled experience

for its guests. Seamlessly

integrated and opening later this

summer is a luxurious 400-room

hotel, featuring well-appointed rooms

and suites across 11 floors.

A fully equipped wellness centre

featuring an indoor pool, sauna,

steam room and contemporary fitness

equipment will open later this

year. In the coming months, the

property will unveil a state-of-theart

5,000-person entertainment venue,

providing a versatile destination

for live music, comedy, sports

and special events. Through an exclusive

booking partnership with

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 69

Nation, The Theatre at Great Canadian

Casino Resort Toronto va prezenta

artiști de talie mondială pentru

a amplifica experiența oaspeților.

Devotamentul stațiunii pentru arta

publică este evidentă, cu 5 milioane

de dolari investiți în opere de artă

unice, afișate în mod vizibil în întreaga

proprietate. Ca angajament față

de sustenabilitatea mediului, Great

Canadian Casino Resort Toronto

prezintă un acoperiș verde uimitor

de 250.000 de metri pătrați, al doilea

ca mărime din Canada. Copertinele

panourilor solare reduc și mai

mult amprenta de carbon a resortului,

iar locurile de parcare pentru vehicule

electrice sunt disponibile pentru

oaspeții eco-conștienți.

Stațiunea creează un impact economic

semnificativ, cu o investiție de

aproximativ 1 miliard de dolari și un

beneficiu economic estimat la 500

de milioane de dolari pentru Ontario.

În plus, aproape 2.000 de membri

ai echipei vor fi angajați, contribuind

la creșterea locurilor de muncă

și la prosperitatea regiunii. Orașul

Toronto a primit peste 357 de milioane

de dolari ca parte a veniturilor

din jocuri de noroc de la introducerea

Casino Woodbine.

Great Canadian Casino Resort

Toronto este o destinație cuprinzătoare

de divertisment, oferind o varietate

de experiențe culinare și de

cumpărături. Proprietatea va găzdui

15 locații de vânzare cu amănuntul,

cu un spațiu de vânzare cu amănuntul

de 35.000 de metri pătrați, oferind vizitatorilor

o varietate de mărci renumite.

Iubitorii de mâncare vor fi încântați

de opțiunile culinare diverse, inclusiv

elegantul Copperhorn Meet House,

fermecătorul gastropub CA.SU.

AL și The Eatery, care oferă salate și

sandviciuri delicioase.

„Suntem încântați să dezvăluim

în sfârșit Great Canadian Casino

Resort Toronto în lume”, a declarat

Matthew Anfinson, Chief Executive

Officer, Great Canadian Entertainment.

„Echipa noastră a lucrat neobosit

timp de câțiva ani pentru a

crea o experiență de divertisment de

neegalat, care va lăsa o impresie de

durată asupra oaspeților noștri. Deschiderea

acestei prime faze a Great

Canadian Casino Resort Toronto

este incredibil de interesantă pentru

noi toți și suntem foarte dornici. pentru

a dezvălui următoarele faze, inclusiv

hotelul și Teatrul, în următoarele

săptămâni și luni.”

În concordanță cu angajamentul

Great Canadian Entertainment pentru

jocul responsabil, compania, împreună

cu partenerul său, Ontario

Lottery and Gaming Corporation, rămân

concentrate pe promovarea jocului

în siguranță pentru a menține

distracția în joc. Ca parte a acestui

angajament, destinația va include un

PlaySmart Center pe terenul de jocuri,

plin cu instrumente interactive

captivante și resurse valoroase de

jocuri de noroc responsabile disponibile

pentru toți jucătorii.

Live Nation, The Theatre at Great

Canadian Casino Resort Toronto

will feature world-class artists

to amplify the guest experience.

The resort’s dedication to public

art is evident, with $5 million

invested in one-of-a-kind artworks

displayed prominently throughout

the property. As a commitment to

environmental sustainability, Great

Canadian Casino Resort Toronto

showcases a stunning 250,000

square feet of green roof, the second

largest in Canada. Solar

panel canopies further reduce the

site’s carbon footprint, and electric

vehicle parking spots are available

for eco-conscious guests.

The resort is creating a significant

economic impact, with an investment

of approximately $1 billion

and an estimated $500 million

in economic benefit for Ontario.

Moreover, nearly 2,000 team

members will be employed, contributing

to job growth and prosperity

in the region. The City of

Toronto has received more than

$357 million as its share of gaming

revenue since the introduction of

Casino Woodbine.

Great Canadian Casino Resort

Toronto is a comprehensive entertainment

destination, offering a

variety of dining and shopping experiences.

The property will host

15 retail locations, with a combined

35,000 square feet of retail

space, providing visitors with a

variety of renowned brands. Food

lovers will be delighted by the diverse

culinary options, including

the elegant Copperhorn Meet House,

the charming CA.SU.AL gastropub,

and The Eatery, offering

delectable grab-and-go salads

and sandwiches.

“We are thrilled to finally unveil

Great Canadian Casino Resort Toronto

to the world,” said Matthew

Anfinson, Chief Executive Officer,

Great Canadian Entertainment.

“Our team has worked tirelessly

for several years to create an unrivaled

entertainment experience

that will leave a lasting impression

on our guests. The opening of

this first phase of Great Canadian

Casino Resort Toronto is incredibly

exciting for all of us, and we

are very eager to reveal the next

phases, including the hotel and

The Theatre, in the coming weeks

and months.”

Consistent with Great Canadian

Entertainment’s commitment

to responsible gaming, the company,

along with its partner, Ontario

Lottery and Gaming Corporation,

remain focused on promoting

safe play to keep the fun in

the game. As part of that commitment,

the destination will feature a

PlaySmart Centre on the gaming

floor, filled with engaging interactive

tools and valuable responsible

gambling resources available

for all players.

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


70 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

FORMULA 1

Powered by

Sports Business

Academy

by Vlad Roman, General Manager Smart Games

Urmare

din ediția trecută

Cum era de așteptat

Verstappen a stabilit cel mai

bun timp în calificări, Leclerc

s-a clasat al doilea, urmat

de Perez; Hamilton și Sainz.

După rezultatele foarte bune

de la Budapesta, mașinile

portocalii de la McLaren au

obținut pozițiile 6 și 7 cu

Oscar Piastri clasat în fața lui

Lando Norris. Din nou 5 echipe

împart primele cinci linii ale

grilei de start, Red Bull, Ferrari,

Mercedes, McLarren și Aston

Martin.

Sâmbătă au avut loc sesiunile

de Sprint (shootout

și cursă), vremea la fel de

instabilă, ploaia puternică a

cauzat amânarea sesiunii de

shootout și implicit a cursei

de sprint cu 35 de minute. În

prima fază a calificărilor pentru

sprint s-au folosit cauciucuri

intermediare, sesiunea a fost

liniștită spre deosebire de cea

de a doua când Lance Stroll a

forțat norocul și a pus slick-uri

cu toate că nu era încă cazul,

a pierdut controlul și a cauzat

întreruperea sesiunii cu 29

de secunde mai devreme fără

să-i lase timp coechipierului

Alonso să facă un tur rapid

pentru a se califica la ultima

sesiune.

În ultima secțiune de

calificări, a fost momentul ca

toți piloții să iasă pe pistă cu

pneuri soft. Majoritatea echipelor

au planificat sesiunea astfel

încât piloții lor să reușească

două tururi cronometrate cu

un tur de răcire pe același set.

Cronometrarea a fost crucială,

deoarece condițiile s-au

îmbunătățit constant.

Din nou, Red Bull Racing și

Max Verstappen s-au dovedit

a avea cea mai bună mână.

Campionul mondial a trecut

linia de sosire chiar înainte de

finalul sesiunii și a găsit cele

mai bune condiții la ultima sa

încercare. În cele din urmă, a

scos un timp mai bun cu doar

0,011 secunde decât Oscar

Piastri. Locurile 3 si 4 au revenit

piloților Ferrari în timp ce

Lando Norris a fost al cincilea.

Cursa de sprint a început

cu mai mult de o oră întârziere

datorită ploii, primele

5 tururi s-au desfășurat în

spatele mașinii de siguranță

și pentru că sprintul a început

în condiții de ploaie toți piloții

au fost obligați să ruleze cu

pneuri albastre - full wet. După

retragerea safety-car s-a trecut

Continuation

of the previous article

As expected Verstappen set

the fastest time in qualifying,

Leclerc was second, followed by

Perez; Hamilton and Sainz. After

the very good results in Budapest,

the orange McLaren cars took the

6th and 7th positions with Oscar

Piastri ahead of Lando Norris.

Again 5 teams share the first five

lines of the starting grid, Red Bull,

Ferrari, Mercedes, McLaren and

Aston Martin.

On Saturday the Sprint sessions

(shootout and race) took

place, the weather was equally

unstable, the heavy rain caused

the postponement of the shootout

session and by default

the sprint race by 35 minutes.

Intermediate tires were used in

the first stage of sprint qualifying,

the session was quiet unlike the

second when Lance Stroll forced

his luck and put on slicks even

though it wasn’t the case yet, lost

control and causing the session

to stop 29 seconds early leaving

teammate Alonso no time to set

a fast lap to qualify for the final

session.

In the final qualifying section,

it was time for all drivers to take

to the track on soft tyres. Most

teams planned the session so

that their drivers managed two

timed laps with a cooling lap on

the same set. Timing was crucial

as conditions steadily improved.

Again, Red Bull Racing and

Max Verstappen proved to have

the upper hand. The world champion

crossed the finish line just

before the end of the session

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


RIMINI Expo Centre, Italy


72 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / Pariuri Sportive

la cauciucuri intermediare,

Alonso a alunecat pe o bordură,

s-a rotit pe pietriș și a fost

nevoit să abandoneze. A urmat

o altă neutralizare după care

Max a reușit să-l depășească

pe Piastri, finalul sprintului

aduce puncte lui Max, Piastri,

Gasly, Sainz, Leclerc, Norris,

Hamilton și Russel.

În startul marelui premiu

de duminică Leclerc a plecat

foarte bine și a reușit să-l țină în

spate pe Checo spre deosebire

de Piastri care a fost împins de

Sainz în zidul de pe marginea

circuitului, forțându-l să

schimbe aripa față și ulterior

să abandoneze. La rândul sau

Sainz a fost menținut pe circuit

deși avea monopostul deteriorat,

devenind în scurt timp cea

mai lentă mașină din pluton. A

fost chemat la boxe în turul 8

pentru schimb de pneuri, însă

este forțat să abandoneze mai

târziu.

În ciuda unei ploi ușoare

începută în turul 22 toți piloții

au continuat să ruleze pe slickuri

până la sfârșitul cursei

câștigată bineînțeles de Max

Verstappen ce după schimbul

de pneuri din turul 14 și

depășirea lui Perez, 4 tururi

mai târziu, a pus un avans de

22 de secunde la finalul cursei

față de acesta.

Locul 3 îi revine lui Charles

Leclerc în timp ce Hamilton, al

cărui ritm de cursă nu-i permitea

să depășească pilotul

Ferrari și cu o diferență

relaxantă față de poziția 5

ocupată de Alonso, face un

schimb de pneuri în turul 43

și reușește să obțină punctul

suplimentar atribuit celui mai

rapid tur de circuit.

În concluzie weekendul din

Belgia a fost din nou dominat

de Max Verstappen - primul

în calificări, primul la shootout,

primul la sprint și primul

în cursă motive ce l-au făcut

pe Helmut Marko, eminența

cenușie a celor de la Red Bull

să declare: ”Acest lucru îl plasează

deja pe Max acolo sus,

alături de marile personalități

ale sportului. Găsește ușor

limita, este incredibil de blând

cu pneurile. Așa că nu putem

decât să ne scoatem pălăria în

fața lui”, dar de asemeni l-a

lăudat și pe Checo: ”Perez a

fost foarte puternic pe tot parcursul

weekend-ului. Știam că

este unul dintre cei mai buni

piloți și repet nimeni nu arată

bine împotriva lui Verstappen.

Își face treaba foarte bine și și-a

consolidat poziția, este numărul

2 în campionat. Așa că se

încadrează.”

La sfârșitul primei jumătăți

a campionatului avem piloții

Red Bull pe primele 2 locuri cu

314, respectiv 189 de puncte,

urmați de Alonso cu 149 de

puncte, Hamilton cu un singur

punct mai puțin, Leclerc

și Russel la egalitate cu 99 de

puncte. La constructori primele

5 locuri sunt ocupate de Red

Bull (503), Mercedes (247),

Aston Martin (196), Ferrari

(191) și McLarren (103)... restul

echipelor au strâns în total

93 de puncte.

Primul mare premiu după

pauza de vară se va desfășura

pe 27 august la Zandvoort

– Olanda, alt circuit de casă

pentru campionul mondial

en titre.

and found the best conditions in

his last attempt. In the end, he

clocked just 0.011 seconds better

than Oscar Piastri. 3rd and

4th place went to Ferrari drivers

while Lando Norris was fifth.

The sprint race started more

than an hour late due to the rain,

the first 5 laps were behind the

safety car and because the sprint

started in rain conditions all drivers

were forced to run on blue

tires - full wet . After the withdrawal

of the safety car it was

switched to intermediate tyres,

Alonso slid on a kerb, spun on

the gravel and had to retire.

Another neutralization ensued

after which Max managed to pass

Piastri, the sprint finish brings

points to Max, Piastri, Gasly,

Sainz, Leclerc, Norris, Hamilton

and Russel.

At the start of Sunday’s grand

prix Leclerc got off to a good start

and managed to hold off Checo at

the back unlike Piastri who was

pushed into the trackside wall

by Sainz, forcing him to change

his front wing and subsequently

retire . Sainz, for his part, was

kept on the circuit despite having

a damaged car, soon becoming

the slowest car in the peloton. He

was called to the pits on lap 8 for

a tire change, but was later forced

to abandon.

Despite a light rain starting on

lap 22 all drivers continued to run

on slicks until the end of the race

won of course by Max Verstappen

who after changing tires on lap 14

and overtaking Perez, 4 laps later,

put a lead of 22 seconds at the

end of the race compared to it.

3rd place goes to Charles

Leclerc while Hamilton, whose

race pace did not allow him to

overtake the Ferrari driver and

with a relaxing gap to the 5th

position held by Alonso, makes

a tire change on lap 43 and manages

to get the additional point

awarded for the fastest circuit

lap.

In conclusion, the weekend

in Belgium was once again dominated

by Max Verstappen - first in

qualifying, first in the shootout,

first in the sprint and first in the

race, reasons that made Helmut

Marko, the gray eminence of Red

Bull, declare: „This already puts

Max up there with the greats of

the sport. Finds the limit easily,

is incredibly gentle with the tires.

So we can only take our hats off to

him”, but he also praised Checo:

„Perez was very strong throughout

the weekend. I knew he

was one of the best drivers and I

repeat no one looks good against

Verstappen. He does his job very

well and has consolidated his

position, he is number 2 in the

championship. So it fits.”

At the end of the first half of

the championship, we have the

Red Bull pilots in the first 2 places

with 314 and 189 points respectively,

followed by Alonso with

149 points, Hamilton with only

one point less, Leclerc and Russel

tied with 99 points. In constructors,

the first 5 places are occupied

by Red Bull (503), Mercedes

(247), Aston Martin (196), Ferrari

(191) and McLaren (103)... the

rest of the teams collected a total

of 93 points.

The first grand prix after the

summer break will take place

on August 27 at Zandvoort –

Netherlands, another home

circuit for the reigning world

champion.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


CENTRAL

EUROPEAN

GAMBLING

EXPO & CONFERENCE

SUMMIT

24

details: redactie@casino-magazine.ro

MAY 15-16, 2024

BUCHAREST, ROMANIA

CEGS

powered by

www.casino-magazine.ro


74 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

Frica de autoritățiBy Oana Lis, Psychologist

Da, există așa ceva!

Dar în primul rând, să începem

cu baza, ce este frica!?

Definiția psihologică a

fricii ne spune că frica este un

răspuns normal al organismului

la un pericol fizic sau emoțional

imediat.

Deci, frica este la bază o

emoție fundamentală și ne

ajută să ne mobilizăm în fața

pericolului, având un rol foarte

important de secole, în siguranța

și supraviețuirea noastră ca

specie.

Însă, frica se poate transforma

în fobie atunci când vorbim

de o frică irațională, care nu

poate fi controlată și poate

apărea într-o situație în care nu

suntem într-un pericol real.

Anxietatea și frica pot

Yes, there is such a thing!

But first, let’s start with the

basics, what is fear!?

The psychological definition

of fear tells us that fear

is a normal response of the

body to immediate physical

or emotional danger.

So fear is basically a fundamental

emotion and helps us

mobilize in the face of danger,

having played a very important

role for centuries in our safety

and survival as a species.

However, fear can turn into

phobia when we talk about an

irrational fear, which cannot

be controlled and can appear

in a situation where we are not

in real danger.

Anxiety and fear can feel

the same and be confused

Fear of the authorities

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


www.casino-magazine.ro

casino / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 75


76 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

avea aceeași senzație și se pot

confunda, deoarece atât frica cât

și anxietatea produc un răspuns

similar în corp la o situație

stresantă cu o amenințare reală

sau percepută de noi așa.

*Frica transformă în realitate

lucrurile de care te-ai temut.*

(Viktor Frankl)

Simptomele fricii implică

atât simptome fizice cât și

emoționale, unele dintre ele

fiind următoarele:

- bătăi rapide ale inimii;

- dificultăți de respirație;

- dificultate la înghițire,

senzația de nod în gât;

- greață;

- transpirație;

- tremur în corp, al mâinilor,

transpirația excesivă a mâinilor;

- stomac deranjat și multe

altele.

*Teama face lupul mai mare

decât e.*(proverb german)

Există frici naturale, cu

care ne naștem. Și există frici

condiționate, căci suntem

învățați în familie, în societate

să ne temem de unele lucruri

despre care ni se spune de către

alții, încă de când suntem mici

că sunt lucruri negative.

Sau ne temem de lucrurile pe

care nu le înțelegem.

*Păsărilor care s-au născut în

colivie, le e frică mai ales de cer.*

(Rabindranath Tagore)

*Eu cred că Dumnezeu este

adevăratul nume și adevăratul

izvor al inconștientului colectiv și

de aceea este suprema autoritate

morală din univers.* (Stephen

Covey)

E foarte posibil să ne temem

de un lucru chiar dacă nu am

interacționat cu acesta, doar

pentru faptul că am preluat

anumite convingeri în aces sens

de la alții. Acest gen de frică este

frica de autorități, așa poate

debuta.

Mai ales dacă am fost învățați

de mici să ne temem de părinți,

de profesori,de religie, de șeful

de la muncă de tot ce poate

înseamnă autoritate.

*Frica naște frică.* (Regina

Ana)

* După mine, cel mai rău

lucru într-o școală pare să fie în

principal aplicarea metodelor

bazate pe frică, forță și autoritate

artificială. Un astfel de tratament

distruge sentimentele autentice,

sinceritatea și încrederea elevului.*

(Albert Einstein)

Majoritatea persoanelor

cărora le este frică de autoritate

se simt ca și cum ar fi un copil

în față unui părinte. Căci frica e

ceva ce resimțim frecvent, încă

din copilărie.

Frica, neliniștea, îndoiala,

îngrijorarea, teama, panica,

toate sunt derivate și conectate

între ele.

Unii părinți utilizează strategii

de parenting care nu-i

permit copilului să aibă o voce

proprie și un sentiment de sine

independent. Și el crește în frică.

Dacă părinții ne-au crescut întrun

mod autoritar, învățăm să ne

temem de autoritate. Căci ne este

teamă ca și copii de pedeapsă

și nu avem curajul să fim noi

înșine de mici. Bineînțeles,

because both fear and anxiety

produce a similar response in

the body to a stressful situation

with a real or perceived threat.

*Fear makes the things

you afraid come true.* (Viktor

Frankl)

Symptoms of fear involve

both physical and emotional

symptoms, some of which are

as follows:

- fast heartbeats;

- breathing difficulties;

- difficulty swallowing, feeling

of a lump in the throat;

- nausea;

- perspiration;

- trembling in the body, of

the hands, excessive sweating

of the hands;

- upset stomach and more.

*Fear makes the wolf bigger

than it is.* (German proverb)

There are natural fears

that we are born with. And

there are conditioned fears,

because we are taught in the

family, in society to be afraid

of some things that we are told

by others, since we are small,

that they are negative things.

Or we fear the things we

don’t understand.

*Birds that were born in a

cage are especially afraid of the

sky.* (Rabindranath Tagore)

*I believe that God is the

true name and the true source

of the collective unconscious

and therefore is the supreme

moral authority in the

universe.* (Stephen Covey)

It is quite possible to fear a thing

even if we have not interacted

with it, just because we have

picked up certain beliefs about

it from others. This kind of fear

is the fear of authorities; this is

how it can start.

Especially if we were taught

from a young age to fear

parents, teachers, religion, the

boss at work and everything

that can mean authority.

*Fear begets fear.* (Queen

Anne)

*To me, the worst thing in

a school seems to be mainly

the application of methods

based on fear, force and

artificial authority. Such

treatment destroys the student’s

genuine feelings, sincerity and

confidence.* (Albert Einstein)

Most people who fear

authority feel like a child in

front of a parent. Because

fear is something we feel

frequently, since childhood.

Fear, anxiety, doubt, worry,

fear, panic are all derived and

connected to each other.

Some parents use parenting

strategies that do not allow

the child to have their own

voice and independent sense

of self. And he grows in fear.

If our parents raised us in an

authoritarian way, we learn

to fear authority. We fear

punishment like children, and

we do not have the courage

to be small ourselves. Of

course, many parents choose

such an authoritarian style

due to the environment,

culture, nationality in which

they themselves were born

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


joc responsabil / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 77

Gala

MARILOR PREMII

ale Industriei de

Gambling din România

sponsorizată de

EDIȚIA

17

20

23

14 DECEMBRIE 2023


78 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / psihologie

mulți părinți aleg un asemenea

stil autoritar datorită mediului,

culturii, naționalității în care ei

înșiși au fost născuți și crescuți.

E important să înțelegem

acest mecanism, ca să știm de

unde vine frica de autoritate,

la cei care o au. Bineînțeles că

trebuie să învățăm din familie

niște reguli despre ce este bine

și ce este rău în viață, trebuie să

ni se seteze niște limite, dar ele

trebuie să fie sănătoase și să nu

fie exagerate.

Altfel, putem ajunge să

simțim că orice persoană

investită cu un anumit control

ce poate fi exercitat asupra

noastră să ne blocheze reacția,

dezvoltarea, creativitatea sau să

devenim neliniștiți sau reactivi,

fără să știm să gestionăm

sănătos și corect un conflict ce

poate apărea.

Chiar tocmai pentru că nu

am învățat să gestionăm sănătos

în familia noastră asemenea

situații, ne poate determina să

simțim nevoia de a ne contrazice

aiurea cu șeful, să simțim nevoia

de rebeliune atunci când nu e

cazul. E important să învățăm să

gestionăm asemenea senzații și

situații de viață.

Căci dacă ne simțim în

conflict cu persoanele investite

de autoritate, ajungem să ne

temem de evaluările lor și de

orice critică care poate veni

din această direcție, și să nu

destingem când este o critică

constructivă sau nu, pentru

că nu am învățat corect să le

distingem ce e bine și ce nu

pentru noi.

Dacă simți cumva că nu

poți să-ți gestionezi trăirile și

reacțiile, poți apela la ajutorul

unui terapeut, vei simți

beneficiile pe termen lung al

acestei decizii mature.

*Curajul este rezistența

în fața fricii, meșteșugul de a

domină frica, și nu absența fricii.

*(Mark Twain)

Trebuie să învățăm să ținem

cont întâi de nevoile noastre și

bineînțeles și de ale celor din jur,

trebuie să existe un echilibru

între cele două. Cum spunea

John Stuart Mill - *Libertatea ta

se termină acolo unde începe

libertatea celuilalt.*

Persoana care are stilul de a

respinge autoritatea poate juca

unul din cele două roluri în

relația cu autoritatea, fie poate

deveni agresor (atunci când

chiar el poate deține autoritatea),

fie poate avea mentalitate de

victimă, este o personalitate

submisivă, fără puterea de a

avea păreri și dorințe proprii(și

de obicei se află într-o poziție de

subordonare față de autoritate) .

Modelul acesta poate fi întâlnit

și în anumite familii, unde cel

care deține mai mulți bani în

relație își însușește și puterea și

autoritatea în relații cu ceilalți.

*Dragostea este ceva cu care

ne naștem, frica o învățăm după

aceea.*(Marianne Williamson)

*Prea mulți dintre noi nu

își trăiesc visurile pentru că își

trăiesc fricile.*(Les Brown)

Acest subiect este unul vast

și complex și fiecare trebuie

să-și facă analiza personală

și să cunoască pe sine și acest

fenomen, pentru a putea lua

decizii personale mai bune și

pentru a ne ridica calitatea vieții

de zi cu zi.

Vă doresc toate cele bune,

psiholog Oana Lis.

and raised. It is important to

understand this mechanism,

to know where the fear of

authority comes from in those

who have it. Of course we have

to learn some rules from the

family about what is good and

what is bad in life, we have

to set some limits, but they

have to be healthy and not

exaggerated.

Otherwise, we can end

up feeling that any person

invested with a certain

control that can be exercised

over us blocks our reaction,

development, creativity, or

we become restless or reactive,

not knowing how to manage

a conflict that may arise in a

healthy and correct way.

Just because we haven’t

learned how to manage such

situations in a healthy way in

our family, it can lead us to

feel the need to argue with the

boss, to feel the need to rebel

when it’s not appropriate. It is

important to learn to manage

such sensations and life

situations.

For if we feel in conflict

with the people invested with

authority, we come to fear their

evaluations and any criticism

that may come from this

direction, and not distinguish

when it is constructive

criticism or not, because we

have not properly learned to

we distinguish what is good

and what is not for us.

If you somehow feel that

you cannot manage your

feelings and reactions, you can

seek the help of a therapist; you

will feel the long-term benefits

of this mature decision.

*Courage is resistance to

fear, the art of mastering fear,

and not the absence of fear.

*(Mark Twain)

We must learn to take

into account first our needs

and of course also those

around us, there must be a

balance between the two. As

John Stuart Mill said - *Your

freedom ends where another’s

freedom begins.*

Persoana care are stilul de

a respinge autoritatea poate

juca unul din cele două roluri

în relația cu autoritatea, fie

poate deveni agresor (atunci

când chiar el poate deține

autoritatea), fie poate avea

mentalitate de victimă, este

o personalitate submisivă,

fără puterea de a avea păreri

și dorințe proprii(și de obicei

se află într-o poziție de

subordonare față de autoritate)

. Modelul acesta poate fi

întâlnit și în anumite familii,

unde cel care deține mai mulți

bani în relație își însușește și

puterea și autoritatea în relații

cu ceilalți.

*Dragostea este ceva cu care

ne naștem, frica o învățăm

după aceea.*(Marianne

Williamson)

*Too many of us don’t live

our dreams because we live our

fears.*(Les Brown)

This topic is a vast and

complex one and everyone

needs to do their own personal

analysis and know themselves

and this phenomenon in

order to make better personal

decisions and raise the quality

of our everyday life.

I wish you all the best,

psychologist Oana Lis.

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


business / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

79


A

A

80 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

hen the sun comes to town.

t playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

r innovative cabinets.

RKUR GAMING Distribution

h Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

ica@merkur-gaming.com

ww.merkur-gaming.com

w.merkur-gaming.com

Ruma nien 230x280mm.indd 1 09.02.22 15:30

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Seven Club

str. Gheorghe Doja 44

Cluj Napoca

Tel: 0264-412 590

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

We proudly recommend: Live Casinos

We proudly recommend: Consultants

grisogono

Contact address: Smart Games, 25

Martisor street, Bucharest – Romania.

Tel. +40722269379

Email: vlad@smartgames.ro

www.casino-magazine.ro

Congress & Communication

str. Erou Chivu Dumitru nr 44C, C30

Pipera – Voluntari, Judetul ILFOV

Email: redactie@casino-magazine.ro

Mobile: +40 722 222 971

www.grisogono.ro


PARTENERI / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE

81

We proudly recommend: Own Projects

ale

Industriei de

Gambling

din România

Marile premii

www.grisogono.ro

www.casino-magazine.ro

grisogono


A

A

82 CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / PARTENERI

We proudly recommend: Service Providers

București, sect. 4, Str. Glădiței, nr. 42,

Bl. T6, et. 19, ap. 1902

0727.78.10.22, 0722.40.77.86

mihai.luca@luca-partners.ro,

teodora.luca@luca-partners.ro

GENTLEMEN’ S

POKER CLUB

Bulevardul I.C.Brătianu, nr 29-33,

Magazinului COCOR

municipiul bucuresti, sector 1,

str. postelnicului, nr.12, et.3

We proudly recommend: WebSites

casino-magazine.ro

aesthetic-magazine.ro

grisogono

www.casino-magazine.ro

www.grisogono.ro


POKER / CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE 1

www.casino-magazine.ro

Exact Time in Gambling

SERBIA

ExTG23

Metropol Palace Hotel, Belgrade

October 2&3, 2023

redactie@casino-magazine.ro


When the sun comes to town.

Get playing with MERKUR ROULETTE and FRUIT BURST in

our innovative cabinets.

MERKUR GAMING Distribution

26th Biharia, 3rd Floor, Sector 1 | Bucharest, Romania

hfuica@merkur-gaming.com

www.merkur-gaming.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!