15.02.2024 Views

Medikal Teknik Şubat 2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Important step in the health sector<br />

Dilara Cica<br />

From<br />

the<br />

editor<br />

Hybrid operating rooms, a groundbreaking technology in the field of surgery,<br />

represent the combination of traditional and innovative technologies in<br />

surgical interventions. The biggest benefit of this technology is to make<br />

surgical procedures more effective, precise and safe.<br />

Hybrid operating rooms enable surgeons to use 3D imaging, robotic<br />

assistance, laser technology and other advanced technologies during<br />

surgical procedures. In this way, surgical teams can better understand<br />

the patient’s condition and treat it more accurately. It can also increase<br />

patients’ comfort by making surgical interventions less invasive and<br />

speeding up the healing process. Therefore, hybrid operating room<br />

technology is a significant advance in the healthcare industry and can help<br />

improve surgical outcomes.<br />

We hope you enjoy reading our issue, where we discuss important<br />

developments in the health sector. Don’t forget to always look at life<br />

positively and take care of yourself... Have a healthy day everyone!<br />

Sağlık sektöründe önemli adım<br />

Cerrahi alanında çığır açan bir teknoloji olan hibrit ameliyathaneler, cerrahi<br />

müdahalelerde geleneksel ve yenilikçi teknolojilerin birleşimini temsil<br />

ediyor. Bu teknolojinin en büyük faydası ise, cerrahi prosedürleri daha etkili,<br />

hassas ve güvenli hale getirmek…<br />

Hibrit ameliyathaneler, cerrahların cerrahi işlemler sırasında 3 boyutlu<br />

görüntüleme, robotik yardım, lazer teknolojisi ve diğer ileri teknolojileri<br />

kullanmasını sağlar. Bu sayede cerrahi ekipler hastanın durumunu daha<br />

iyi anlayabilir ve daha doğru tedavi edebilir. Ayrıca cerrahi müdahaleleri<br />

daha az invaziv hale getirerek ve iyileşme sürecini hızlandırarak hastaların<br />

konforunu artırabilir. Bu nedenle hibrit ameliyathane teknolojisi sağlık<br />

sektöründe önemli bir ilerlemedir ve cerrahi sonuçların iyileştirilmesine<br />

yardımcı olabilir.<br />

Sağlık sektöründeki önemli gelişmeleri ele aldığımız sayımızı keyifle<br />

okumanızı dileriz. Hayata her zaman olumlu bakmayı ve kendinize dikkat<br />

etmeyi unutmayın… Hepinize sağlıklı günler!


Publisher<br />

H. Ferruh IŞIK<br />

on behalf of<br />

İstmag Magazin Gazetecilik<br />

İç ve Diş Tic. Ltd. Şti.<br />

Managing Editor<br />

(Responsible)<br />

Mehmet SÖZTUTAN<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

Advertising Coordinator<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

recep.arslantas@img.com.tr<br />

+90 537 441 97 68<br />

Editors<br />

Dilara CİCA<br />

dilara.cica@img.com.tr<br />

Recep ARSLANTAŞ<br />

recep.arslantas@img.com.tr<br />

Didem IŞIK<br />

didem.isik@img.com.tr<br />

Correspondent<br />

Serhan IŞIK<br />

serhan.isik@img.com.tr<br />

Foreign Relations Manager<br />

Ayça SARIOGLU<br />

ayca.sarioglu@img.com.tr<br />

Accounting Manager<br />

Cuma KARAMAN<br />

cuma.karaman@img.com.tr<br />

Finance Manager<br />

Yusuf DEMİRKAZIK<br />

yusuf.demirkazik@img.com.tr<br />

Digital Assets Manager<br />

Emre YENER<br />

emre.yener@img.com.tr<br />

Graphic & Design Advisor<br />

Sami AKTAŞ<br />

sami.aktas@img.com.tr<br />

Subscription<br />

İsmail ÖZÇELIK<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

Bursa Represantation<br />

Ömer Faruk GÖRÜN<br />

omer.gorun@img.com.tr<br />

Buttim Plaza D Blok Kat: 4 No:1267 BURSA<br />

Tel:+90 224 211 44 50 / Fax: 224 211 4481<br />

Head Office<br />

İstanbul Magazin Grubu<br />

İHLAS MEDIA CENTER<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi<br />

No:11 Medya Blok Kat:1<br />

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey<br />

Tel: 0212 454 22 22 Faks: 0212 454 22 93<br />

www.medikalteknik.com.tr<br />

e-mail: info@medikalteknik.com.tr<br />

İMG - <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> dergisinde<br />

yer alan makalelerdeki fikirler<br />

yazarlarına aittir.<br />

Yayınlanan ilanların sorumluluğu<br />

reklam verene aittir.<br />

İMG - <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> dergisinin<br />

bütün yayın hakları İstmag Magazin Gazetecilik<br />

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne aittir.<br />

Yazılar kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.<br />

1<br />

0<br />

1<br />

4<br />

1<br />

8<br />

3<br />

6<br />

4<br />

0<br />

Newly developed methods<br />

in bone metastasis!<br />

Kemik metastazında<br />

yeni gelişen yöntemler!<br />

Disease carried from school<br />

to home: Influenza<br />

Okuldan eve taşınan hastalık: Influenza<br />

Digital evolution in healthcare<br />

with hybrid operating rooms<br />

Hibrit ameliyathanelerle<br />

sağlıkta dijital evrim<br />

20% of breastfeeding women<br />

struggle with mastitis<br />

Emzirme sürecindeki kadınların<br />

%20’si mastit ile savaşıyor<br />

Roche Türkiye once again received the<br />

“Top Employer” award<br />

Roche Türkiye, bir kez daha<br />

“En İyi İşveren” ödülünün sahibi oldu<br />

medikalteknik<br />

Recep Arslantaş


Recep ARSLANTAŞ Koordinatör<br />

No violence against<br />

healthcare workers!<br />

Error-free and flawless service is always expected from<br />

our healthcare professionals, especially our physicians. We<br />

must not forget the fact that healthcare is a very complex<br />

and sensitive process. On the other hand, sometimes<br />

patients may be harmed as a result of the erroneous<br />

behavior of healthcare professionals and institutions.<br />

Increases in the number of malpractices not only harm<br />

patient safety but also damage the reputation of the<br />

healthcare system. Therefore, important steps need to<br />

be taken to prevent medical malpractice cases, reduce<br />

error rates and ensure patient safety. As the <strong>Medikal</strong><br />

<strong>Teknik</strong> magazine team, we condemn violence against our<br />

healthcare professionals and hope that legal regulations<br />

to protect the rights of our healthcare professionals will<br />

be increased.<br />

Stay safe until we see you in the Medicine Day - March<br />

<strong>2024</strong> issue of <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> magazine.<br />

Sağlık çalışanlarına<br />

şiddete hayır!<br />

Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan<br />

her zaman hatasız ve kusursuz hizmet beklenmektedir.<br />

Sağlık hizmetlerinin oldukça karmaşık ve hassas bir<br />

süreç olduğu gerçeğini unutmamalıyız. Öte yandan bazen<br />

sağlık çalışanlarının ve kurumların hatalı davranışları<br />

sonucunda hastalar zarar görebilmektedir. Malpraktis<br />

sayısındaki artışlar, hasta güvenliğini zedelediği gibi sağlık<br />

sisteminin itibarına da zarar veriyor. Bu nedenle tıbbi<br />

uygulama hatası vakalarının önlenmesi, hata oranlarının<br />

azaltılması ve hasta güvenliğinin sağlanması için önemli<br />

adımların atılması gerekmektedir. <strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> dergisi<br />

ekibi olarak, sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti kınıyor,<br />

sağlık çalışanlarımızın haklarını korumaya yönelik yasal<br />

düzenlemelerin artırılmasını umuyoruz.<br />

<strong>Medikal</strong> <strong>Teknik</strong> dergisinin Tıp Bayramı - Mart <strong>2024</strong><br />

sayısında görüşünceye kadar esen kalın.


8<br />

The great helper of small breaths: Omron WheezeScan Wheeze Detector<br />

Küçük nefeslerin büyük yardımcısı: Omron WheezeScan Hırıltı Dedektörü<br />

It is known that 1 in every 10 children in our<br />

country struggles with asthma. Cold winter<br />

months are even more challenging for children<br />

with asthma and respiratory problems, and can<br />

lead to breathing difficulties or attacks. Omron’s<br />

new device, WheezeScan Wheeze Detector, easily<br />

detects wheezing in children and helps them<br />

breathe more easily.<br />

Winter brings diseases along with the cold. It causes the<br />

complaints of children with asthma to increase. To keep<br />

asthma under control, the most important factors are<br />

avoiding harmful environmental factors such as house<br />

dust, pollen, cigarette smoke, moisture and mold, and also<br />

sticking to the medication and treatment recommended by<br />

Ülkemizde her 10 çocuktan 1’inin astım hastalığı<br />

ile mücadele ettiği biliniyor. Soğuk kış ayları,<br />

astım ve solunum problemleri olan çocuklar için<br />

daha da zorlayıcı olurken, solunum zorluklarına<br />

ya da ataklara yol açabiliyor. Omron’un yeni cihazı<br />

WheezeScan Hırıltı Dedektörü çocuklardaki<br />

hırıltıyı kolayca belirleyerek onlara daha rahat<br />

nefes alabilmeleri için yardımcı oluyor.<br />

Kış mevsimi soğuklarla birlikte hastalıkları da getiriyor.<br />

Astımı olan çocukların şikayetlerinin artmasına neden<br />

oluyor. Astımı kontrol altında tutmak için ev tozu, polen,<br />

sigara dumanı, nem ve küf gibi zararlı çevresel faktörlerden<br />

kaçınmak, aynı zamanda doktorunuzun önerdiği ilaç ve<br />

tedaviye sadık kalmak en önemli etkenlerin başında geliyor.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


9<br />

your doctor. WheezeScan Wheeze<br />

Detector, developed by Omron<br />

to support treatment, offers<br />

great convenience to parents by<br />

detecting wheezing in children<br />

showing asthma symptoms.<br />

This device can detect the<br />

presence of wheezing in less than<br />

30 seconds, especially in children<br />

under the age of 7 who have<br />

difficulty expressing themselves.<br />

When taking measurements with<br />

WheezeScan, parents only need<br />

to make sure that their child does<br />

not cry, does not talk, and does<br />

not have nasal congestion.<br />

Omron WheezeScan, which<br />

collects sounds that parents<br />

cannot perceive with its highsensitivity<br />

microphone, uses an<br />

advanced noise reduction system<br />

and detects wheezing with<br />

algorithm-based analysis, can<br />

be easily carried during travels<br />

or in their children’s nursery<br />

or kindergarten bags with its<br />

portable structure.<br />

Omron WheezeScan, which supports asthma treatment<br />

and aims to reduce the rate of hospitalization, also makes it<br />

easier to track asthma triggers with a free application.<br />

The study conducted on preschool children by the<br />

Department of Pediatric Respiratory and Immunology at<br />

the Charité University in Berlin reveals that 79% of parents<br />

using the WheezeScan Wheeze Detector found the device<br />

easy to use and recommended it to other families.<br />

Omron’un tedaviyi desteklemek<br />

amacıyla geliştirdiği WheezeScan<br />

Hırıltı Dedektörü astım belirtileri<br />

gösteren çocuklarda hırıltıyı<br />

saptayarak ebeveynlere büyük bir<br />

kolaylık sunuyor.<br />

Bu cihaz, 30 saniyeden daha<br />

kısa bir sürede özellikle kendini<br />

ifade etmekte zorlanan 7 yaş<br />

altı çocuklarda hırıltı varlığını<br />

belirleyebiliyor. WheezeScan ile<br />

ölçüm yapılırken ebeveynlerin<br />

yalnızca çocuğunun ağlamadığına,<br />

konuşmadığına ve burun tıkanıklığı<br />

olmadığına dikkat etmesi yeterli<br />

oluyor.<br />

Yüksek hassasiyetli mikrofonu ile<br />

ebeveynlerin algılayamayacağı<br />

sesleri toplayıp, gelişmiş bir<br />

gürültü azaltma sistemini<br />

kullanarak ve algoritma tabanlı<br />

analizlerle hırıltıyı tespit eden<br />

Omron WheezeScan, taşınabilir<br />

yapısıyla da seyahatlerde ya da<br />

çocuklarının kreş veya anaokul<br />

çantalarında kolayca taşınabiliyor.<br />

Astım tedavisine destek olan<br />

ve hastane yatış oranını düşürmeyi hedefleyen Omron<br />

WheezeScan, aynı zamanda ücretsiz bir uygulama ile astım<br />

tetikleyicilerinin takibini kolaylaştırıyor.<br />

Berlin’deki Charité Üniversitesi Pediatrik Solunum ve<br />

İmmünoloji Anabilim Dalı’nın okul öncesi çocuklar üzerinde<br />

yürüttüğü çalışma, WheezeScan Hırıltı Dedektörü’nü<br />

kullanan ebeveynlerin %79’unun cihazı kolay kullanılabilir<br />

bulduğunu ve diğer ailelere tavsiye ettiğini ortaya koyuyor.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


10<br />

Newly developed methods in bone metastasis!<br />

Kemik metastazında yeni gelişen yöntemler!<br />

Hastaların en sık başvuru nedeninin şiddetli ağrı,<br />

şişlik, topallama ve kemikte kırık olduğunu, bu<br />

nedenle bu tür şikayetlerin ihmal edilmemesi<br />

gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Seyit Ali<br />

Gümüştaş kemik metastazı hakkında bilinmesi<br />

gerekenleri ve tedavide yeni gelişmeleri anlattı,<br />

önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.<br />

Emphasizing that the most common reasons for<br />

patients’ complaints are severe pain, swelling,<br />

limping and bone fractures, such complaints<br />

should not be neglected, Assoc. Prof. Seyit<br />

Ali Gümüştaş, M.D. explained what needs to<br />

be known about bone metastasis and new<br />

developments in treatment, and made important<br />

warnings and suggestions.<br />

The incidence of bone metastasis, popularly known as<br />

‘cancer spreading to the bone’, is becoming increasingly<br />

common today. Assoc. Prof. Seyit Ali Gümüştaş, M.D.,<br />

Orthoist, Orthopedics and Traumatology at Acıbadem Fulya<br />

Hospital, said, “Bone metastasis indicates that the existing<br />

cancer is progressing. It is the third most common site of<br />

metastasis after the lung and liver. Depending on the type<br />

of cancer, the incidence of bone metastasis can reach 70<br />

percent.”<br />

It can manifest itself with these symptoms!<br />

In recent years, as life expectancy increases in parallel with<br />

the development of cancer treatments, the frequency<br />

of encountering metastatic bone cancer also increases.<br />

Assoc. Prof. stated that in bone tumors, which generally<br />

progress slowly and are divided into two groups: benign<br />

and malignant, patients often consult a physician with<br />

complaints of pain, and the determining factor in pain is<br />

that it continues even at rest and increases in severity over<br />

time. Assoc. Prof. Seyit Ali Gümüştaş, said, “The patient may<br />

wake up at night due to pain and may not receive sufficient<br />

benefit from standard painkillers. Although pain that wakes<br />

you up at night is an indicator of malignant bone tumors, it<br />

can also rarely be seen in benign tumors. Irregularly limited,<br />

Halk arasında ‘kanserin kemiğe sıçraması’ olarak bilinen<br />

kemik metastazının görülme sıklığı günümüzde giderek<br />

yaygınlaşıyor. Son yıllarda kanser tedavilerinin gelişimine<br />

paralel olarak yaşam süresi uzadıkça metastatik kemik<br />

kanseri ile çok daha fazla karşılaşıldığını belirten Acıbadem<br />

Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Ortopedik<br />

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş “Kemik<br />

metastazı mevcut kanserin ilerlediğini gösterir. Akciğer ve<br />

karaciğerden sonra en sık metastaz alan üçüncü bölgedir.<br />

Kanser tipine bağlı olarak kemik metastazının görülme<br />

sıklığı yüzde 70’i bulabilmektedir” diyor.<br />

Bu belirtilerle kendini gösterebiliyor!<br />

Son yıllarda kanser tedavilerinin gelişimine paralel<br />

olarak yaşam süresi uzadıkça metastatik kemik kanseri<br />

ile karşılaşma sıklığı da artıyor. Genellikle yavaş seyirli<br />

ilerleyen, iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılan kemik<br />

tümörlerinde hastaların sıklıkla ağrı şikayetiyle hekime<br />

başvurduğunu, ağrıda belirleyici unsurun ise istirahatte<br />

bile devam etmesi ve zamanla şiddetinin artması olduğunu<br />

belirten Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş “Hasta geceleri ağrı<br />

nedeniyle uykudan uyanabilir ve standart ağrı kesicilerden<br />

yeterli fayda görmeyebilir. Geceleri uykudan uyandıran<br />

ağrı kötü huylu kemik tümörlerinin bir göstergesi olsa da<br />

nadiren iyi huylu tümörde de görülebilir. Vücutta düzensiz<br />

sınırlı, hızlı büyüyen ve ağrılı şişlikler ile topallama da kötü<br />

huylu olması açısından uyarıcı olmalıdır” diyor.<br />

Erken tanı hayati önem taşıyor!<br />

Sıklıkla 40 yaş sonrası ortaya çıkan kemik metastazı mevcut<br />

kanserin ilerlemiş olduğunu gösteriyor. Bu hastaların<br />

alanında uzman hekimler (Ortopedik Onkoloji hekimi, Tıbbi<br />

ve Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Radyoloji ve Nükleer tıp)<br />

tarafından değerlendirilip tanı ve tedavisine karar verilmesi<br />

gerekiyor. Doç. Dr. Gümüştaş, kemik metastazlarının tüm<br />

kemiklerde gelişebilmekle birlikte en sık omurga, pelvis<br />

(leğen kemiği), femur (uyluk) ve humerus (kol) bölgesinde<br />

görüldüğünü belirterek şöyle konuşuyor:<br />

“Kemik metastazı tanısının konulmasının hayati önemi<br />

vardır. Özellikle kemiğin kendisinden kaynaklanan<br />

tümörlerden ve hastanın mevcut tümöründen başka bir<br />

odaktan kaynaklanmadığı ortaya konulmalıdır. Aksi taktirde<br />

hastanın yaşamını ciddi şekilde olumsuz etkileyecek geri<br />

dönüşümsüz hatalara yol açılır.”<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


11<br />

rapidly growing and painful swellings on the body and<br />

limping should also be warning signs of malignancy.”<br />

Early diagnosis is vital!<br />

Bone metastases, which often occur after the age of<br />

40, indicate that the existing cancer is advanced. These<br />

patients need to be evaluated by physicians who are<br />

experts in their fields (Orthopedic Oncology physician,<br />

Medical and Radiation Oncology, Pathology, Radiology and<br />

Nuclear medicine) and their diagnosis and treatment must<br />

be decided. Assoc. Prof. Gümüştaş states that although<br />

bone metastases can develop in all bones, they are most<br />

commonly seen in the spine, pelvis, femur (thigh) and<br />

humerus (arm) region and says, “It is vital to diagnose bone<br />

metastases. In particular, it should be established that it<br />

is not caused by tumors originating from the bone itself<br />

and from any other focus than the patient’s current tumor.<br />

Otherwise, irreversible errors will occur that will seriously<br />

negatively affect the patient’s life.”<br />

Rapid advances are being made in treatment<br />

In recent years, thanks to rapid developments in<br />

technology and medicine, there have been very important<br />

innovations in the treatment of bone metastases. Assoc.<br />

Prof. emphasized that while some benign tumors are<br />

only monitored, surgical removal of many of them is<br />

sufficient for treatment, and the main treatment of<br />

malignant tumors originating from the bone itself will<br />

be clean removal by surgery. Dr. Gümüştaş continues, “In<br />

the treatment of some, chemotherapy or radiotherapy is<br />

applied in addition to surgery. Closed or open methods can<br />

be used in the surgical treatment of bone metastases. New<br />

developments in the treatment of bone metastases; These<br />

are closed burning (radiofrequency ablation, microwave<br />

ablation) and freezing (cryoablation) procedures<br />

accompanied by imaging (tomography, mobile x-ray).”<br />

The tumor is burned at high temperatures<br />

Assoc. Prof. Seyit Ali Gümüştaş, M.D., Orthoist, Orthopedics<br />

and Traumatology at Acıbadem Fulya Hospital stated that<br />

some benign bone tumors and bone metastases can be<br />

treated with Radiofrequency ablation (RF), one of the<br />

frequently used methods in recent years, by burning the<br />

tumor in a closed manner at high temperature under<br />

imaging guidance, and added, “This method is especially<br />

vital for bone metastasis patients whose general<br />

condition is not very good and who cannot tolerate open<br />

surgery. The RF ablation procedure is very specific and is<br />

performed by Orthopedics and Traumatology physicians or<br />

Interventional Radiologists who are particularly interested<br />

in bone and soft tissue tumor surgery.” Pointing out that<br />

in this method, heat has a melting/shrinking effect on the<br />

tumor and sometimes it may not require surgery, Assoc.<br />

Prof. Gümüştaş said, “It can be applied to benign and<br />

malignant bone tumors. It is an effective method with low<br />

risk and rapid results.<br />

An extra advantage is that it can be applied to bone<br />

metastases that are resistant to radiotherapy or have<br />

recurred. In selected patients, after burning the tumor<br />

with radiofrequency ablation, cementing can be safely<br />

performed from the same entry point.”<br />

Tedavide çok hızlı gelişmeler yaşanıyor<br />

Son yıllarda teknolojideki ve tıp alanındaki hızlı gelişmeler<br />

sayesinde kemik metastazlarının tedavisinde çok önemli<br />

yenilikler yaşanıyor. Bazı iyi huylu tümörler sadece takip<br />

edilirken, birçoğunun ameliyat ile çıkarılmasının tedavi için<br />

yeterli olduğunu, kemiğin kendisinden kaynaklanan kötü<br />

huylu tümörlerin asıl tedavisinin ise ameliyat ile temiz bir<br />

şekilde çıkarılması olacağını vurgulayan Doç. Dr. Gümüştaş<br />

sözlerine şöyle devam ediyor: “Bazılarının tedavisinde<br />

cerrahiye ek olarak kemoterapi veya radyoterapi uygulanır.<br />

Kemik metastazlarının ameliyat ile tedavisinde kapalı ya<br />

da açık yöntemler uygulanabilir. Kemik metastazlarının<br />

tedavisinde yeni gelişmeler; görüntüleme eşliğinde<br />

(tomografi, seyyar röntgen) kapalı uygulanan yakma<br />

(radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon) ve dondurma<br />

(krioablasyon) işlemleridir.”<br />

Tümör yüksek ısıda yakılıyor<br />

Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji,<br />

Ortopedik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Seyit Ali Gümüştaş,<br />

son yıllarda sık kullanılan yöntemlerden Radyofrekans<br />

ablasyon (RF) ile bazı iyi huylu kemik tümörleri ve kemik<br />

metastazlarının, tümörün görüntüleme eşliğinde yüksek<br />

ısıda kapalı olarak yakılması suretiyle tedavi edilebildiğini<br />

belirterek “Bu yöntem özellikle genel durumu çok iyi<br />

olmayan ve açık cerrahiyi tolere edemeyecek kemik<br />

metastazı hastalarında hayati öneme sahiptir. RF<br />

ablasyon işlemi çok spesifik olup özellikle kemik ve<br />

yumuşak doku tümör cerrahisi ile ilgilenen Ortopedi<br />

ve Travmatoloji hekimi ya da Girişimsel Radyologlar<br />

tarafından yapılmaktadır” diyor. Doç. Dr. Gümüştaş bu<br />

yöntemde ısının tümör üzerinde eritme/küçültme etkisi<br />

gösterdiğine, bazen ameliyata gerek bırakmayabildiğine<br />

dikkat çekerek “İyi ve kötü huylu kemik tümörlerinde<br />

uygulanabilmektedir. Düşük riskli ve hızlı sonuç alınabilen<br />

etkin yöntemdir. Radyoterapiye dirençli ya da tekrarlamış<br />

kemik metastazlarında uygulanabilmesi ekstra avantajıdır.<br />

Seçilmiş hastalarda radyofrekans ablasyon ile tümörü<br />

yaktıktan sonra aynı giriş yerinden çimentolama işlemi<br />

güvenle uygulanabilir” diye konuşuyor.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


12<br />

Multikan continues its investment in technology and innovation<br />

Multikan, teknoloji ve inovasyona yatırımını sürdürüyor<br />

Multikan, Türkiye’s leading healthcare products supplier,<br />

once again demonstrated its commitment to technology<br />

and innovation by investing in Robusta, which operates in<br />

the field of robotic process automation (RPA). Multikan,<br />

which has been serving in the healthcare industry for more<br />

than 30 years, aims to digitalize business processes and<br />

increase operational efficiency with this strategic move.<br />

Robusta is an innovative technology company that allows<br />

organizations to automate business processes without<br />

requiring software development knowledge. Drawing<br />

attention with its advanced engineering and user-oriented<br />

approaches, Robusta offers solutions that support the<br />

digital transformation of organizations of all sizes with its<br />

no code RPA Platform. Multikan’s Chairman of the Board of<br />

Directors said, “Robusta’s visionary approach and effective<br />

solutions fully suit Multikan’s innovation and technologyoriented<br />

growth strategy. This investment will increase the<br />

growth potential of our company and enable us to take<br />

stronger steps into the future.”<br />

Rapid changes and innovations in the technology sector<br />

continue to be an important part of Multikan’s investment<br />

strategies. This collaboration with Robusta will further<br />

improve the services Multikan offers to healthcare<br />

professionals and enable it to offer faster, practical and<br />

flexible solutions to its customers.<br />

Multikan stated that in addition to this investment, it will<br />

continue its other investment activities in the technology<br />

sector. With these steps, the company aims to support its<br />

sustainable growth and strengthen its leading position in<br />

the sector.<br />

Türkiye’nin lider sağlık ürünleri tedarikçisi Multikan,<br />

robotik süreç otomasyonu (RPA) alanında faaliyet gösteren<br />

Robusta’ya yatırım yaparak teknolojiye ve inovasyona olan<br />

bağlılığını bir kez daha gösterdi. 30 yılı aşkın süredir sağlık<br />

sektöründe hizmet veren Multikan, bu stratejik hamleyle<br />

iş süreçlerini dijitalleştirmeyi ve operasyonel verimliliği<br />

artırmayı hedefliyor.<br />

Robusta, kuruluşların iş süreçlerini yazılım geliştirme<br />

bilgisi gerektirmeden otomatize etmelerine olanak tanıyan<br />

yenilikçi bir teknoloji şirketidir. Gelişmiş mühendislik ve<br />

kullanıcı odaklı yaklaşımlarıyla dikkat çeken Robusta, no<br />

code RPA Platformu ile her büyüklükteki kuruluşun dijital<br />

dönüşümünü destekleyen çözümler sunuyor.<br />

Multikan’ın Yönetim Kurulu Başkanı yaptığı açıklamada,<br />

“Robusta’nın vizyoner yaklaşımı ve etkili çözümleri,<br />

Multikan’ın inovasyon ve teknoloji odaklı büyüme<br />

stratejisine tam olarak uyuyor. Bu yatırım, şirketimizin<br />

büyüme potansiyelini artıracak ve geleceğe daha güçlü<br />

adımlar atmamızı sağlayacak” dedi.<br />

Teknoloji sektöründeki hızlı değişim ve yenilikler,<br />

Multikan’ın yatırım stratejilerinin önemli bir parçası olmaya<br />

devam ediyor. Robusta ile yapılan bu iş birliği, Multikan’ın<br />

sağlık profesyonellerine sunduğu hizmetleri daha da<br />

geliştirecek ve müşterilerine daha hızlı, pratik ve esnek<br />

çözümler sunmasını sağlayacak.<br />

Multikan, bu yatırımın yanı sıra, teknoloji sektöründeki diğer<br />

yatırım faaliyetlerine de devam edeceğini belirtti. Şirket,<br />

bu adımlarla sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi ve<br />

sektördeki lider konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


14<br />

Disease carried from school to home: Influenza<br />

Okuldan eve taşınan hastalık: Influenza<br />

Pediatrician<br />

Dr. Gizem Güvener at Liv Hospital<br />

Recently, disease rates have been increasing<br />

in both adults and children due to Influenza.<br />

Pediatrician Dr. Gizem Güvener at Liv<br />

Hospital shares what you need to know about<br />

influenza.<br />

Seasonal flu: Influenza<br />

“Influenza, also known as seasonal flu, is an upper<br />

respiratory tract infection transmitted by droplets and<br />

close contact. There are 3 types: A, B and C. Influenza<br />

A causes more severe clinical findings; It causes disease<br />

in humans, pigs, birds and horses and can cause<br />

seasonal epidemics such as bird flu and swine flu due<br />

to its ability to mutate. Influenza B only causes disease<br />

in humans, and is responsible for milder disease than<br />

influenza A. Influenza C can cause disease in humans<br />

and pigs and causes mild upper respiratory tract<br />

infection.”<br />

Son dönemlerde Influenza nedeniyle hem<br />

yetişkinlerde hem de çocuklarda hastalık oranları<br />

yükseliyor. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları<br />

Uzmanı Dr. Gizem Güvener, influenza hakkında<br />

bilinmesi gerekenleri paylaşıyor.<br />

Mevsimsel grip: Influenza<br />

“Mevsimsel grip olarak da bilinen influenza, damlacık yolu ve<br />

yakın temas ile bulaşan üst solunum yolu enfeksiyonudur.<br />

A, B ve C olmak üzere 3 tipi bulunmaktadır. Influenza A daha<br />

ağır klinik bulgulara neden olur; insan, domuz, kuş, atlarda<br />

hastalık oluşturur ve mutasyona uğrama özelliğinden dolayı<br />

kuş gribi ve domuz gribi gibi mevsimsel salgınlara neden<br />

olabilir. Influenza B sadece insanlarda hastalık oluşturur,<br />

influenza A’ya göre daha hafif hastalıktan sorumludur.<br />

Influenza C insan ve domuzlarda hastalık oluşturabilir ve hafif<br />

üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olur.”<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


15<br />

Extremely common in children<br />

“Influenza infection is extremely common in children<br />

around the world. Mild infection poses a significant disease<br />

burden on children around the world, with severe illness<br />

requiring hospitalization and mortality rates.<br />

Almost all school-age children diagnosed with influenza<br />

miss at least one day of school. Compared to other<br />

respiratory diseases such as respiratory syncytial virus<br />

(RSV), parainfluenza virus and coronavirus, school absences<br />

due to influenza infection are higher.”<br />

What are its symptoms?<br />

“-In influenza, where sudden onset of fever, muscle pain<br />

and fatigue are at the forefront after 1-2 days, which is the<br />

incubation period, accompanied by headache, cough, runny<br />

nose and sore throat, nausea, vomiting and diarrhea may<br />

also be observed; Fever resolves in approximately 3-5 days<br />

and other symptoms resolve in 1 week.<br />

-Dry cough may last longer in some cases.<br />

-Middle ear infection, sinusitis, pneumonia and bronchitis<br />

are common complications. Bacterial infections over<br />

influenza are responsible for these complications.<br />

-Children with underlying asthma, cystic fibrosis, heart<br />

disease and neuromuscular diseases are at higher risk for<br />

serious disease and complications.”<br />

How is it transmitted?<br />

“-Influenza is transmitted by sneezing and coughing<br />

droplets suspended in the air and inhaling these viruses<br />

through the respiratory tract.<br />

- Another way of transmission is contact with the hands,<br />

nose and mouth after contact with door handles, tables<br />

and common items that are contaminated with the virus.<br />

-Antibodies passed from the mother can protect newborn<br />

babies in the first few months of life. However, afterwards<br />

the amount of these antibodies decreases.<br />

-The rate of transmitting the virus is higher in children than<br />

in adults and they are contagious for a longer period of<br />

time.<br />

-The frequency of transmission of the virus peaks on<br />

the first day of the disease, and in young children,<br />

contagiousness can continue for up to 7-10 days.”<br />

How is it diagnosed?<br />

“It is determined according to clinical findings,<br />

demonstration of the virus with a throat swab and<br />

laboratory values if necessary.<br />

Laboratory tests may not always be necessary, but blood<br />

tests and imaging methods should be used in all patients<br />

with a high risk of complications and advanced enough to<br />

be hospitalized.”<br />

How is it treated?<br />

“There are supportive treatments and antiviral treatment.<br />

Adequate fluid intake, balanced nutrition, bed rest, and<br />

medical-antiviral drugs can be used if necessary.<br />

In case of deterioration in general condition, prolonged<br />

fever or recurrence of fever, secondary bacterial infection<br />

should be suspected. Appropriate antibiotics can be used if<br />

necessary.”<br />

Çocuklarda son derece yaygın<br />

“Influenza enfeksiyonu dünya genelindeki çocuklarda<br />

son derece yaygındır. Hafif enfeksiyon, hastaneye yatışı<br />

gerektiren ciddi hastalık ve ölüm oranlarıyla dünyada<br />

çocuklar üzerinde önemli bir hastalık yükü oluşturmaktadır.<br />

Influenza teşhisi konan okul çağındaki çocukların neredeyse<br />

tamamı en az bir gün okula gidemiyor, respiratuar sinsityal<br />

virüs (rsv), parainfluenza virüsü ve koronavirüs gibi diğer<br />

solunum yolu hastalıklarıyla karşılaştırıldığında, influenza<br />

enfeksiyonuna bağlı okula devamsızlığın daha fazla olduğu<br />

görülmüş.”<br />

Semptomları nelerdir?<br />

-“Kuluçka dönemi olan 1-2 günün ardından ani başlayan<br />

ateş, kas ağrısı ve yorgunluğun ön planda olduğu, baş<br />

ağrısı, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısının da eşlik<br />

ettiği, bulantı, kusma ve ishalin de görülebildiği influenzada;<br />

ateş yaklaşık 3-5 günde, diğer semptomlar 1 haftada<br />

düzelir.<br />

-Kuru öksürük bazı durumlarda daha uzun sürebilir.<br />

-Orta kulak iltihabı, sinüzit, zatürre ve bronşit sık görülen<br />

komplikasyonlardır. Bu komplikasyonlardan influenzanın<br />

üzerine geçirilen bakteriyel enfeksiyonlar sorumludur.<br />

-Altta yatan astım, kistik fibrozis, kalp hastalığı ve<br />

nöromüsküler hastalıkları olan çocuklar, ciddi hastalık ve<br />

komplikasyon açısından daha yüksek risk altındadır.”<br />

Nasıl bulaşır?<br />

“-Influenza hapşırma öksürme ile açığa çıkan damlacıkların<br />

havada asılı kalması ve solunum yolu ile bu virüslerin<br />

alınması ile bulaşır.<br />

-Hasta kimselerin enfekte ettiği, virüsün bulaştığı kapı<br />

kolları, masa, ortak kullanılan eşyalar ile temas olması<br />

sonrası elleri, burun ve ağza temas ettirmek bir diğer bulaş<br />

yoludur.<br />

-Yenidoğan bebekleri anneden geçen antikorlar yaşamın ilk<br />

birkaç ayında koruyabilir. Ancak sonrasında bu antikorların<br />

miktarı azalmaktadır.<br />

-Virüsü bulaştırma oranı çocuklarda erişkinlere oranla daha<br />

fazladır ve daha uzun süre bulaştırıcıdır.<br />

-Virüsün bulaşma sıklığı hastalığın ilk gününde pik yapar<br />

ve küçük çocuklarda bulaştırıcılık 7-10 güne kadar devam<br />

edebilir.”<br />

Tanısı nasıl konulur?<br />

”Klinik bulgulara göre, boğaz sürüntüsü ile virüsün<br />

gösterilmesi ve gereklilik halinde laboratuvar değerlerine<br />

göre konur.<br />

Laboratuvar tetkikleri her zaman gerekli olmayabilir, fakat<br />

komplikasyon riski yüksek ve hastaneye yatacak kadar<br />

ilerlemiş tüm hastalarda kan tetkikleri ve görüntüleme<br />

yöntemlerine başvurmak gerekir.”<br />

Tedavisi nasıl yapılır?<br />

“Destek tedaviler ve antiviral tedavi bulunmaktadır. Yeterli<br />

sıvı alımı, dengeli beslenme, yatak istirahati, gereklilik<br />

halinde medikal-antiviral ilaçlar kullanılabilir.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


16<br />

Is there a vaccine?<br />

“There is a vaccine for influenza. Annual vaccination of<br />

children is the best way to protect against influenza. It can<br />

be applied to children older than 6 months.<br />

If the vaccine is administered for the first time between<br />

the ages of 6 months and 8 years, it is administered 2<br />

doses with an interval of 1 month, and if 2 doses of the<br />

vaccine have been administered before, it is administered<br />

once a year. For children aged 9 and over, vaccination is<br />

administered once a year.<br />

The American Academy of Pediatrics recommends annual<br />

influenza vaccination for all children over 6 months of age.<br />

People who should be vaccinated first: Children are at<br />

higher risk for serious flu illness or complications, such as<br />

asthma and other chronic respiratory diseases, diabetes,<br />

immunosuppression, severe heart disease, or progressive<br />

neurological diseases. It takes approximately two weeks<br />

after vaccination for protective antibody levels against<br />

influenza to develop.”<br />

What precautions should be taken?<br />

“-Hand hygiene is the most important measure to reduce<br />

the risk of transmitting the infection from person to<br />

person. Hands should be washed with soap and water<br />

after contact with respiratory secretions or contaminated<br />

surfaces.<br />

-People who show symptoms of the disease should use a<br />

mask.<br />

-Stay at least one meter away from the person who is<br />

coughing or sneezing.<br />

-The time spent in closed and unventilated environments<br />

should be shortened.<br />

-Healthy nutrition should be provided.<br />

-Regular sleep should be established.<br />

-Vaccination is the best way to protect against influenza<br />

and ensures the mildest disease in case of possible<br />

contamination.”<br />

Genel durumda bozulma, uzun süreli ateş veya ateşin<br />

tekrarlaması halinde sekonder bakteriyel enfeksiyondan<br />

şüphelenilmelidir. Gereklilik halinde uygun antibiyotik<br />

kullanılabilir.”<br />

Aşısı var mı?<br />

“Influenza için aşı bulunmaktadır. Çocukları yıllık aşılama,<br />

influenzaya karşı korumanın en iyi yoludur. 6 aydan büyük<br />

çocuklarda uygulanabilir.<br />

Aşı 6 ay ile 8 yaş arasında ilk kez uygulayacaksa 1 ay ara<br />

ile 2 doz, daha önce 2 doz aşı uygulandıysa artık senede 1<br />

kez yapılır. 9 yaş ve üzerinde çocuklar için yılda 1 kez aşı<br />

uygulanır. Amerikan Pediatri Akademisi, 6 aydan büyük tüm<br />

çocuklara yıllık influenza aşısı yapılmasını önermektedir.<br />

Aşının öncelikli olarak yapılması gereken kişiler; astım<br />

ve diğer kronik solunum yolu hastalıkları, diyabet,<br />

bağışıklık sistemi baskılanması, ciddi kalp hastalığı veya<br />

ilerleyici nörolojik hastalıklar gibi ciddi grip hastalığı veya<br />

komplikasyonları açısından daha yüksek risk altında olan<br />

çocuklardır. Influenzaya karşı koruyucu antikor düzeylerinin<br />

gelişmesi aşılamadan sonra yaklaşık iki hafta sürer.”<br />

Ne gibi önlemler alınmalı?<br />

“-El hijyeni enfeksiyonun kişiden kişiye bulaşma riskini<br />

azaltmak için en önemli önlemdir. Solunum sekresyonları<br />

veya kontamine yüzeylerle temas sonrasında eller su ve<br />

sabun ile yıkanmalıdır.<br />

-Hastalık belirtileri gösteren kişilerin maske kullanması<br />

gerekir.<br />

-Öksüren veya hapşıran kişiden en az bir metre uzakta<br />

durulmalıdır.<br />

-Kapalı ve havalandırılmayan ortamlarda geçirilen süre<br />

kısaltılmalıdır.<br />

-Sağlıklı beslenme sağlanmalıdır.<br />

-Düzenli uyku oluşturulmalıdır.<br />

-Aşılama, influenzadan korunmak için en iyi yoldur ve olası<br />

bulaş durumunda hastalığın en hafif şekilde geçirilmesini<br />

sağlar.”<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


18<br />

Digital evolution in healthcare with hybrid operating rooms<br />

Hibrit ameliyathanelerle sağlıkta dijital evrim<br />

Hybrid operating rooms stand out as a<br />

groundbreaking step in the field of surgery. By<br />

combining traditional surgical methods with<br />

modern technology, they add an innovative<br />

dimension to healthcare services. These special<br />

operating rooms are used effectively for many<br />

disease groups such as brain, spinal cord and spine<br />

surgery and trauma surgery. Brain and Nerve<br />

Surgery Specialist Prof. Dr. Serdar Kahraman at Liv<br />

Hospital shared information on this topic.<br />

O-ARM CT (0-ARM TOMOGRAPHY)<br />

“Computed tomography can be taken during surgery with<br />

the mobile tomography device, which is a new generation<br />

imaging system. With this technology, 2- or 3-dimensional<br />

imaging can be performed at the time of surgery in<br />

both brain and spine-spinal surgery. Moreover, in three<br />

dimensions at a 360-degree angle, in as little as 13 seconds.<br />

The system also has a robotic positioning feature. In this<br />

way, the device can be approached to the patient table very<br />

quickly in the operating room and a tomography can be<br />

taken. Since it takes images in one go, images with the same<br />

image quality can be viewed throughout the surgery with<br />

one-third less radiation than other standard tomography<br />

devices.”<br />

Hibrit ameliyathaneler, cerrahi alanında çığır<br />

açan bir adım olarak öne çıkıyor. Geleneksel<br />

cerrahi yöntemlerini modern teknolojiyle<br />

birleştirerek, sağlık hizmetlerine yenilikçi bir<br />

boyut kazandırıyorlar. Bu özel ameliyathaneler,<br />

beyin, omurilik ve omurga cerrahisi gibi pek çok<br />

hastalık grubu ve travma cerrahisi için etkili bir<br />

şekilde kullanılıyor. Konuyla ilgili merak edilenleri<br />

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.<br />

Dr. Serdar Kahraman anlattı.<br />

O-ARM CT (0-KOLLU TOMOGRAFİ)<br />

“Yeni nesil görüntüleme sistemi olan mobil tomografi cihazı<br />

ile ameliyat sırasında bilgisayarlı tomografi çekilebiliyor.<br />

Bu teknoloji ile hem beyin hem de omurga-omurilik<br />

cerrahisinde 2 veya 3 boyutlu olarak ameliyat anında<br />

görüntüleme yapılabiliyor. Üstelik 360 derece açıyla üç<br />

boyutlu olarak 13 saniye gibi kısa bir sürede. Sistemin<br />

robotik pozisyonlama özelliği de var. Bu sayede cihaz<br />

ameliyathanede çok hızlı bir şekilde hasta masasına<br />

yanaştırılıp tomografi çekilebiliyor. Tek seferde görüntü<br />

aldığı için diğer standart tomografi cihazlarına göre üçte<br />

bir oranında daha az radyasyon ile aynı görüntü kalitesinde<br />

imajlar ameliyat boyunca izlenebiliyor.”<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


19<br />

Most used areas<br />

-In age-related spinal deformities<br />

-Compressions in the spinal canal<br />

-In spine tumors<br />

-Spine curvatures in childhood and adolescence<br />

-In some developmental diseases of the spine<br />

-Screwing (platinum placement) in fractures and<br />

dislocations due to trauma<br />

“While the success rate of spinal screwing surgeries<br />

performed with O-Arm technology, which can take<br />

3-dimensional tomography images, increases, the margin<br />

of error also becomes zero. In addition, the chance of<br />

surgery success can be further increased by using the<br />

neuronavigation system, which works in harmony with<br />

the O-Arm CT device and can show all targets with high<br />

precision, at the same time. With a precision of 1-2 mm, the<br />

risk of injury to the spinal cord and nerve roots is almost<br />

eliminated and a safer surgery is performed. Thanks to the<br />

O-Arm CT system, tomography is performed under sterile<br />

conditions at the last stage of the surgery, minimizing<br />

undesirable situations that require the patient to undergo<br />

re-operation. The patient stands up in a short time and is<br />

discharged quickly.”<br />

Advantages of spinal screw surgery performed<br />

with the O-Arm device:<br />

-It provides critical information to the surgeon at every<br />

stage, reducing the risk of repeat surgery.<br />

-The patient receives less radiation.<br />

-With the smaller surgical incision, it provides the patient<br />

with a faster recovery and reduces bleeding.<br />

-The system minimizes the major risks of complex surgeries.<br />

-It reduces the risk of infection. The risk of screw-related<br />

paralysis is reduced to the lowest level.<br />

Brain and Nerve Surgery Specialist Prof. Dr. Serdar Kahraman at Liv Hospital<br />

En çok kullanıldığı alanlar<br />

-Yaşlılığa bağlı omurga şekil bozukluklarında<br />

-Omurilik kanalındaki basılarda<br />

-Omurga tümörlerinde<br />

-Çocukluk çağı ve gençlik dönemi omurga eğriliklerinde<br />

-Omurganın bazı gelişimsel hastalıklarında<br />

-Travmaya bağlı kırılma ve çıkmalarda vidalama (platin<br />

yerleştirme)<br />

“3-boyutlu tomografi görüntüsü alabilen O-Arm<br />

teknolojisiyle gerçekleştirilen omurgaya vidalama<br />

ameliyatlarında başarı oranı artarken, hata payı da<br />

sıfırlanıyor. Ayrıca O- Arm CT cihazı ile uyumlu çalışan<br />

ve tüm hedefleri ileri derecede hassasiyetle gösterebilen<br />

nöronavigasyon sistem aynı anda kullanılarak ameliyat<br />

başarı şansı daha da artırılabiliyor. 1-2 mm hassasiyetle<br />

omurilik ve sinir köklerindeki yaralanma riski neredeyse<br />

yok edilerek, daha güvenli bir ameliyat gerçekleştiriliyor.<br />

O- Arm CT sistemi sayesinde, ameliyatın son aşamasında<br />

steril şartlarda tomografi çekilerek hastanın tekrar<br />

ameliyat edilmesini gerektiren istenmeyen durumlar en aza<br />

indirilmiş oluyor. Hasta kısa sürede ayağa kalkıyor ve hızlıca<br />

taburcu oluyor.”<br />

O-Arm cihazı ile gerçekleştirilen omurga vidalama<br />

ameliyatlarının avantajları:<br />

-Her aşamada cerraha kritik bilgi verir, ameliyatın<br />

tekrarlanma riski azaltılmış olur.<br />

-Hasta daha az radyasyon alır.<br />

-Daha küçük ameliyat kesisiyle, hastaya hızlı iyileşme<br />

imkânı sağlar ve kanama azalır.<br />

-Sistem kompleks ameliyatların taşıdığı büyük riskleri en<br />

aza indirir.<br />

-Enfeksiyon riskinin azalmasını sağlar. Vidaya bağlı felç<br />

riski en düşük orana iner.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


20<br />

NEURO-NAVIGATION SYSTEM<br />

“It calculates the coordinates of a target to be visited in brain or spinal<br />

cord surgery with a system similar to GPS technology and allows the<br />

surgeon to see 3-dimensional scanned images. With “neuronavigation”,<br />

the targeted lesion in neurosurgery is approached with a high degree<br />

of accuracy (precision less than 1 mm). This minimizes the damage<br />

that may occur to healthy tissue. Before the surgery, the patient’s MRI<br />

and/or CT scan is taken and transferred to the navigation device. Thus,<br />

surgery is planned by seeing various risk areas in the patient’s brain and<br />

spine with real-time navigation. In all cases of small and deep-seated<br />

tumors and similar cases, stereotaxic biopsy can be performed using<br />

only a small entry hole. In other words, a thin needle is directly reached<br />

to that area millimetrically and a tissue sample is taken. And of course,<br />

as a result of the pathological examination of this tissue sample, it is<br />

determined which treatment method the patient will be treated with.”<br />

Advantages<br />

-It moves flawlessly over the delicate anatomy and stays away from<br />

critical structures.<br />

-The surgery is performed within more minimally invasive limits<br />

(surgery time is shortened with the small surgical incision)<br />

-It provides safer surgery without disturbing the patient’s healthy<br />

anatomy.<br />

NEW GENERATION FLUORESCENT FILTER MICROSCOPE<br />

“With new generation microscopes and special light filters,<br />

tumor tissue stained with fluorescence, for example, can be<br />

easily distinguished from normal nerve tissue. Therefore, thanks<br />

NÖRO-NAVİGASYON SİSTEMİ<br />

“Beyin içinde veya omurilik cerrahisinde gidilecek<br />

bir hedef için GPS teknolojisine benzeyen bir<br />

sistemle koordinatları hesaplıyor ve cerrahın<br />

3-boyutlu taranmış imajları görmesini sağlıyor.<br />

“Nöronavigasyon” ile beyin cerrahisinde hedeflenen<br />

lezyona büyük bir doğruluk derecesiyle (1 mm’den<br />

düşük hassasiyetle) yaklaşılıyor. Bu da sağlıklı<br />

dokuda oluşabilecek zararı en aza indiriyor.<br />

Ameliyat öncesinde hastanın MR ve/veya CT’si<br />

çekiliyor ve navigasyon cihazına aktarılıyor. Böylece<br />

ameliyatta gerçek zamanlı navigasyonla hastanın<br />

beynindeki ve omurgasındaki çeşitli risk bölgeleri<br />

görülerek planlama yapılıyor.<br />

Küçük ve derin yerleşimli tümör ve benzeri tüm<br />

durumlarda sadece küçük bir giriş deliği yardımıyla<br />

stereotaksik biyopsi yapılabiliyor. Yani ince bir iğne<br />

ile direkt o bölgeye milimetrik olarak ulaşılıp doku<br />

örneği alınıyor. Ve tabii alınan bu doku örneğinin<br />

patolojik incelemesi sonucunda hastanın hangi<br />

tedavi yöntemi ile tedavi edileceği belirleniyor.”<br />

Avantajları<br />

-Hassas anatomi üzerinde kusursuz ilerleyerek<br />

kritik yapılardan uzak durur.<br />

-Ameliyat daha minimal invazif sınırlarda yapılır<br />

(Küçük ameliyat kesisiyle ameliyat süresi kısalıyor)<br />

-Hastanın sağlıklı anatomisini bozmayarak daha<br />

güvenli ameliyat imkânı sağlar.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


21<br />

to the special operating microscope combined with<br />

neuronavigation, maximum tumor removal is achieved<br />

with a smaller incision and with the least error. Apart from<br />

tumor surgeries, this system is also used in surgeries of<br />

cerebrovascular diseases.<br />

For example, thanks to a special substance given<br />

intravenously to the patient during surgery, the filter of the<br />

microscope can be adjusted and the vessels of the brain<br />

can be seen, that is, cerebral vascular angiography can be<br />

performed. In this way, the vascular network of the brain is<br />

monitored before the surgery is completed. This increases<br />

the chance of treating cerebrovascular disorders more<br />

safely with surgical methods.”<br />

INTRAOPERATIVE NEUROMONITORIZATION<br />

“In order to minimize the damage (risk of paralysis) that<br />

may develop in the nerves due to brain tumor and spine<br />

surgeries, it is a system that provides continuous monitoring<br />

of the brain, spinal cord, nerve roots and reflex pathways<br />

on the monitor by giving electrical stimulation through<br />

electrodes placed on the patient’s scalp and muscles<br />

during the surgery. The system warns the surgeon if there<br />

is a change in the values monitored by the neurologist<br />

throughout the surgery. In this way, the patient is<br />

prevented from developing irreversible damage (such as<br />

paralysis) and a decrease in the quality of life is prevented.<br />

The patient can return to home and work life in a short<br />

time.”<br />

What is a hybrid operating room?<br />

“Hybrid operating room is a concept used for new concept<br />

operating room rooms where advanced medical imaging<br />

systems and medical devices can be used together at the<br />

same time... Hybrid operating rooms provide less trauma,<br />

smaller incisions, shorter operations, less blood for both the<br />

patient and the doctor. It means very important advantages<br />

such as loss of life, fewer complications, less hospitalization<br />

and less cost.”<br />

YENİ NESİL FLORESAN FİLTRELİ MİKROSKOP<br />

“Yeni nesil mikroskoplarla, özel ışık filtreleri kullanılarak,<br />

örneğin floresan ile boyanmış tümör dokusu normal<br />

sinir dokusundan kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Dolayısıyla,<br />

nöronavigasyonla birleşen özel ameliyat mikroskobu<br />

sayesinde daha küçük bir kesi ile tümörün en az hatayla<br />

maksimum düzeyde çıkarılması sağlanıyor. Bu sistem<br />

tümör ameliyatları dışında, beyin damar hastalıklarının<br />

ameliyatlarında da kullanılıyor.<br />

Örneğin, ameliyat sırasında hastaya damardan verilen özel<br />

madde sayesinde mikroskobun filtresi ayarlanarak, beynin<br />

damarları görülebiliyor, yani beyin damar anjiyografisi<br />

yapılabiliyor. Bu sayede ameliyat bitmeden beynin damarsal<br />

ağı izlenmiş oluyor. Bu da beyin damar bozukluklarının<br />

daha güvenli bir şekilde cerrahi yöntemle tedavi edilme<br />

şansını yükseltiyor.”<br />

İNTRAOPERATİF NÖROMONİTÖRİZASYON<br />

“Beyin tümörü ve omurga ameliyatlarına bağlı olarak<br />

sinirlerde gelişebilecek hasarı (felç riskini) en aza indirmek<br />

için, ameliyat sırasında hastanın saçlı derisine, kaslar<br />

üzerine yerleştirilen elektrotlar sayesinde elektrik uyarıları<br />

verilerek beyin, omurilik, sinir kökleri ve refleks yolların<br />

monitörde sürekli izlenmesini sağlayan sistemdir. Ameliyat<br />

boyunca nöroloji uzmanı tarafından takip edilen değerlerde<br />

bir değişiklik olduğunda sistem cerrahı uyarır. Böylece<br />

hastada geri dönüşümsüz bir hasar (felç gibi) gelişmesi<br />

önlenerek yaşam kalitesinin düşmesi engellenmiş olur.<br />

Hasta kısa sürede ev ve iş hayatına geri dönebilir.”<br />

Hibrit ameliyathane nedir?<br />

“Hibrit ameliyathane, gelişmiş tıbbi görüntüleme sistemleri<br />

ve tıbbi cihazların aynı anda bir arada kullanılabildiği yeni<br />

konsept ameliyathane odaları için kullanılan bir kavram...<br />

Hibrit ameliyathaneler hem hasta hem doktor için daha az<br />

travma, daha küçük kesi, daha kısa süreli operasyon, daha<br />

az kan kaybı, daha az komplikasyon, daha az yatış, daha az<br />

maliyet gibi çok önemli avantajlar anlamına geliyor.”<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


22<br />

The “Best” Awards of Pharmacy were presented to their<br />

owners with a magnificent night<br />

Eczacılığın “Enleri” Ödülleri muhteşem bir geceyle sahiplerini buldu<br />

“Eczacının Sesi E- Gazete ve Ahmet Keleşoğlu<br />

Özel Ödülleri”, 7 Şubat akşamı sahipleriyle<br />

buluştu.<br />

“Eczacının Sesi E-Newspaper and Ahmet<br />

Keleşoğlu Special Awards” met with their owners<br />

on the evening of February 7.<br />

The awards, organized by the Eczacının Sesi (Pharmacist’s<br />

Voice) e-Newspaper, the leading publication of the<br />

pharmaceutical and pharmacy industry, and determined<br />

by the votes of 6620 pharmacists, were presented to their<br />

winners. In addition to the awards given as a result of the<br />

voting, the awards determined by the Selection Committee<br />

also found their owners.<br />

The Pharmacist’s Voice Award Ceremony was held at<br />

Ataşehir DasDas on the evening of February 7. The night,<br />

hosted by artist Hakan Bilgin, was attended by presidents<br />

and managers of professional pharmacist organizations,<br />

deans and faculty members of faculties of pharmacy, senior<br />

executives of the pharmaceutical and pharmaceutical<br />

industry, pharmacists and a large group of guests.<br />

The winners of the awards presented at the night were as<br />

follows;<br />

Ahmet Keleşoğlu Special Awards<br />

The Science Prof. Dr. Ekrem Sezik received the Science<br />

Award of the special awards given in the name of the<br />

famous businessman and philanthropist Ahmet Keleşoğlu,<br />

founder of Selçuk-As Ecza Deposu and Ahmet and Nezahat<br />

Keleşoğlu Foundation, who passed away in 2015, Faculty<br />

of pharmacy students Beyzanur Özdamar, Furkan Kaya and<br />

Baran Akın received the Education-Achievement Awards.<br />

İlaç ve eczacılık sektörünün önde gelen yayın organı<br />

Eczacının Sesi e-Gazete tarafından düzenlenen, 6620<br />

eczacının kullandığı oylarla belirlenen ödüller sahiplerine<br />

takdim edildi. Yapılan oylama sonucu verilen ödüllerin<br />

yanında, Seçici Kurul tarafından belirlenen ödüller de<br />

sahiplerini buldu.<br />

Eczacının Sesi Ödül Töreni, 7 Şubat akşamı Ataşehir<br />

DasDas’ta gerçekleştirildi. Sunuculuğunu sanatçı Hakan<br />

Bilgin’in üstlendiği geceye, eczacı meslek örgütlerinin<br />

başkan ve yöneticileri, eczacılık fakültelerinin dekanları<br />

ve öğretim üyeleri, ilaç ve eczacılık sektörünün üst düzey<br />

yöneticileri ile eczacılar ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.<br />

Gecede takdim edilen ödüllere hak kazananlar şu şekilde<br />

yer aldı;<br />

Ahmet Keleşoğlu Özel Ödülleri<br />

2015 yılında vefat eden Selçuk- As Ecza Deposu ve Ahmet<br />

ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı kurucusu, ünlü iş insanı ve<br />

hayırsever Ahmet Keleşoğlu adına verilen özel ödüllerin<br />

Bilim Ödülü’nü Prof. Dr. Ekrem Sezik, Eğitim- Başarı<br />

Ödülleri’ni ise eczacılık fakültesi öğrencileri Beyzanur<br />

Özdamar, Furkan Kaya ve Baran Akın aldı.<br />

Oylama Sonucu Verilen Sektör Ödülleri<br />

Oluşturulan özel bir elektronik alanda 6620 eczacının<br />

kullandığı oy sonucu belirlenen ödül sahipleri;<br />

2023 Firma-Eczane İletişim Ödülü- Orzax, 2023<br />

Farmakokinetik-İnovasyon Ödülü Well Works Turkey<br />

/ Hangovershot, 2023 En İyi Dermokozmetik Firması -<br />

Sector Awards Given as a Result of Voting<br />

The award winners, determined as a result of the votes<br />

cast by 6620 pharmacists in a special electronic area, are as<br />

follows: 2023 Company-Pharmacy Communication Award<br />

- Orzax, 2023 Pharmacokinetics-Innovation Award - Well<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


23<br />

Works Turkey / Hangovershot, 2023 Best Dermocosmetics<br />

Company - Dermoskin, 2023 Multivitamin Product -<br />

Medicago / Lipozomal Multivitamin, 2023 Mother Baby<br />

Friendly Company - Nutricia, 2023 Food Supplement<br />

Company - Orzax, 2023 Child Health Product - Hekim İlaç<br />

/ Argivit Focus, 2023 Effective Combination Product -<br />

İlko Pharmaceuticals/ Wellcare-Collagen, 2023 Hair Care<br />

Product – Biota / Bioxcin, 2023 Oral and Dental Care<br />

Product – Haltron / Glimo Care, 2023 Best Breakthrough<br />

Company - Orzax, 2023 Skin Health Product – Dermoskin /<br />

Face Protection Cream, 2023 Joint Muscle Health Product<br />

- RC Farma / Kartix, 2023 Pharmacy Design Award - Ayben<br />

Tekerek, 2023 Social Responsibility Project - Orzax / Sarı<br />

Destek.<br />

Special Honor Awards<br />

Special Honor Awards given by the Selection<br />

Committee;<br />

Lifetime Honor Award - Pharmacist. Berat Beran,<br />

Consultant Pharmacist Award - Pharmacist. Duygu Uludağ<br />

Cin (Consultancy for Children with Type 1 Diabetes),<br />

Community Health Award - Etkin Pharmacy Association<br />

(Breast Milk Project), Service<br />

Award to the Pharmaceutical<br />

and Pharmacy Sector -<br />

Pharmetic Entrepreneur<br />

Pharmacists Association<br />

(Meeting of the E-State of<br />

the Future), Pharmacy Special<br />

Honor Award - Pharmacist.<br />

Nurten Saydan, Unconditional<br />

Support Award to the<br />

Earthquake Region - Turkish<br />

Pharmacists’ Association.<br />

Dermoskin, 2023 Multivitamin Ürünü Medicago / Lipozomal<br />

Multivitamin, 2023 Anne Bebek Dostu Firma - Nutricia,<br />

2023 Takviye Edici Gıda Firması - Orzax, 2023 Çocuk Sağlığı<br />

Ürünü - Hekim İlaç / Argivit Focus, 2023 Etkili Kombinasyon<br />

Ürünü - İlko İlaç / Wellcare-Collagen, 2023 Saç Bakım<br />

Ürünü – Biota / Bioxcin, 2023 Ağız Diş Bakım Ürünü –<br />

Haltron / Glimo Care, 2023 En İyi Çıkış Yapan Firma- Orzax,<br />

2023 Cilt Sağlığı Ürünü – Dermoskin / Face Protectıon<br />

Cream, 2023 Eklem Kas Sağlığı Ürünü - RC Farma / Kartix,<br />

2023 Eczane Tasarım Ödülü - Ayben Tekerek, 2023 Sosyal<br />

Sorumluluk Projesi - Orzax / Sarı Destek.<br />

Özel Onur Ödülleri<br />

Seçici Kurul tarafından verilen Özel Onur Ödülleri;<br />

Yaşam Boyu Onur Ödülü- Ecz. Berat Beran, Danışman<br />

Eczacı Ödülü - Ecz. Duygu Uludağ Cin (Tip 1 Diyabetli Hasta<br />

Çocuk Danışmanlığı), Toplum Sağlığı Ödülü - Etkin Eczacılık<br />

Derneği (Anne Sütü Projesi), İlaç ve Eczacılık Sektörüne<br />

Hizmet Ödülü - Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği<br />

(Geleceğin E Hali Buluşması), Eczacılık Özel Onur Ödülü -<br />

Ecz. Nurten Saydan, Deprem Bölgesine Koşulsuz Destek<br />

Ödülü - Türk Eczacıları Birliği.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


24<br />

Pharmacist Berat Beran is honoured with Lifetime Honor Award<br />

Ecz. Berat Beran’a Yaşam Boyu Onur Ödülü<br />

Pharmacist Berat Beran, Chairman of the<br />

Board Berko Pharmaceuticals<br />

Doyen pharmacist of the pharmaceutical and<br />

healthcare industry, successful industrialist<br />

Pharmacist Berat Beran was presented with the<br />

“Lifetime Honor Award”. Berat Beran, Founder and<br />

Chairman of the Board Berko Pharmaceuticals<br />

a strong brand in the Turkish pharmaceutical<br />

market, was deemed worthy of the Lifetime Honor<br />

Award for his contributions to the pharmacy<br />

profession and the Turkish pharmaceutical<br />

industry for 58 years.<br />

The “Voice of the Pharmacist e-Newspaper Awards”,<br />

which are given specifically in the fields of medicine, food<br />

supplements for health and pharmacy, found their owners<br />

at the ceremony held in Ataşehir DasDas on February 7.<br />

Pharmacist Berat Beran, Chairman of the Board Berko<br />

Pharmaceuticals was deemed worthy of the “Lifetime Honor<br />

Award”.<br />

With his pioneering vision of achieving for healthy<br />

tomorrows Pharmacist Berat Beran has introduced<br />

innovative products that have not been considered before<br />

and are the first in the health sector, to the service of<br />

Turkish medicine. Today, Berko Pharmaceuticals is one of<br />

the important players in the pharmaceutical industry with<br />

its world-class production facilities, leading brands and<br />

expert staff. Pharmacist, who is the architect of this success<br />

and currently serves as the Chairman of the Board of Berko<br />

Pharmaceuticals. In his speech at the award ceremony,<br />

Berat Beran said, “First of all, I would like to thank the<br />

Pharmacist’s Voice for organizing this beautiful night and<br />

award ceremony. This award is the product of 58 years of<br />

effort. I came to these points with my innovative perspective<br />

and products. I am proud of the contribution we have made<br />

to health so far with the new products I have introduced to<br />

Turkish medicine. As a pharmacy organization, I have always<br />

adopted the principle of supporting pharmacists. It is a great<br />

honor for me that our pharmacists have deemed me worthy<br />

of this award. I am grateful and offer my respects to all our<br />

pharmacists.”<br />

İlaç ve sağlık sektörünün duayen eczacısı, başarılı<br />

sanayici Ecz. Berat Beran’a “Yaşam Boyu Onur<br />

Ödülü” takdim edildi. Türkiye ilaç pazarında güçlü<br />

bir marka olan Berko İlaç’ın Kurucusu ve Yönetim<br />

Kurulu Başkanı Berat Beran, 58 yıldır eczacılık<br />

mesleğine ve Türk ilaç sektörüne sağladığı<br />

katkılardan ötürü Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne<br />

layık görüldü.<br />

İlaç, sağlık için takviye edici gıda ve eczacılık alanında özel<br />

olarak verilen “Eczacının Sesi e-Gazete Ödülleri”, 7 Şubat’ta<br />

Ataşehir DasDas’ta yapılan törenle sahiplerini buldu. Berko<br />

İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran “Yaşam Boyu<br />

Onur Ödülü”ne layık görüldü.<br />

Ecz. Berat Beran, sağlıklı yarınlara ulaşmada öncü<br />

vizyonuyla, daha önce düşünülmemiş ve sağlık sektöründe<br />

ilk olan inovatif ürünleri Türk tıbbının hizmetine kazandırdı.<br />

Berko İlaç bugün, dünya standartlarındaki üretim tesisleriyle,<br />

lider markaları ve alanında uzman çalışan kadrosuyla ilaç<br />

sektörünün önemli oyuncularından biridir. Bu başarının<br />

mimarı olan ve halen Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanlığını<br />

yürütmekte olan Ecz. Berat Beran ödül töreninde yaptığı<br />

konuşmada, “Öncelikle bu güzel geceyi ve ödül törenini<br />

düzenleyen Eczacının Sesi’ne teşekkür ederim.<br />

Bu ödül 58 senelik bir emeğin ürünüdür. Bu noktalara inovatif<br />

bakış açım ve ürünlerimle geldim. Türk tıbbına kazandırdığım<br />

yeni ürünlerle bugüne kadar sağlığa sağladığımız katkı için<br />

gururluyum. Her zaman bir eczacı kuruluşu olarak eczacının<br />

yanında olmayı düstur edindim. Eczacılarımızın beni bu ödüle<br />

layık görmesi benim için büyük bir onurdur.<br />

Tüm eczacılarımıza minnet duyuyorum ve saygılarımı<br />

sunuyorum.” dedi.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


26<br />

Innovation in facial rejuvenation:<br />

4D Technology gives radiance to the skin!<br />

Yüz gençleştirmede yenilik: 4D Teknolojisi cilde ışıltı veriyor!<br />

Laser treatments, which have been used safely<br />

for years in applications such as skin rejuvenation,<br />

tightening, blemishes, scars, birthmarks, capillary<br />

treatments and epilation, have become more<br />

preferred in skin rejuvenation and tightening,<br />

especially recently. Dermatologist Dr. Füsun<br />

Bilgin Karahallı, Memorial Şişli Hospital informs<br />

about the 4D skin rejuvenation method related to<br />

Fotona SP Dynamis laser technology developed<br />

for aesthetic applications.<br />

It tightens the skin by affecting its upper and<br />

lower layers.<br />

“This laser combination combines two complementary<br />

wavelengths and offers effective treatments. Erbium-<br />

YAG and Nd-YAG laser systems provide a complementary<br />

treatment by affecting the upper and lower layers of the<br />

skin. It is a painless and outpatient treatment that does<br />

not require surgical intervention, and the person can easily<br />

Cilt gençleştirme, sıkılaştırma, leke, yara izi,<br />

doğum çatlakları, kılcal damar tedavileri ve<br />

epilasyon gibi uygulamalarda yıllardır güvenle<br />

kullanılan lazer tedavileri, özellikle son dönemde<br />

cilt gençleştirme ve sıkılaştırmada daha<br />

fazla tercih ediliyor. Memorial Şişli Hastanesi<br />

Dermatoloji Uzmanı Dr. Füsun Bilgin Karahallı,<br />

estetik uygulamalar için geliştirilen Fotona<br />

SP Dynamis lazer teknolojisi ile ilgili 4D cilt<br />

gençleştirme yöntemi hakkında bilgi verdi.<br />

Cildi alt ve üst katmanlarına etki ederek<br />

sıkılaştırıyor<br />

“Bu lazer kombinasyonu birbirini tamamlayan iki dalga<br />

boyunu birleştirmekte ve etkili tedaviler sunmaktadır.<br />

Erbium-YAG ve Nd-YAG lazer sistemleri cildin üst ve alt<br />

tabakalarına etki ederek birbirini tamamlayan bir tedavi<br />

sağlamaktadır. Cerrahi müdahale gerektirmeyen, ağrısız<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


27<br />

return to his/her daily life after the treatment. Anti-aging<br />

laser treatments are also suitable for patients who do<br />

not prefer injection applications such as fillers and botox.<br />

The purpose of this treatment is to eliminate wrinkles<br />

and tissue decreases in the skin and provide fullness and<br />

tightening. After the treatment, the face and neck are<br />

reshaped, tightened, and look bright, smooth and vibrant.”<br />

++Your skin regains its youth in 4 steps<br />

“4-dimensional skin rejuvenation is a non-invasive<br />

treatment that has a strong lifting effect and does not<br />

require surgery. In this treatment, the face and neck<br />

are renewed at the same time. It can be applied to the<br />

forehead, cheeks, around the mouth, lips, nose, in front<br />

of the ear, chin, around the eyes and lids, chin, neck and<br />

décolleté.<br />

4D facial rejuvenation is a gradual treatment. Each step<br />

rejuvenates the skin and gives it a firmer, more voluminous<br />

and more youthful appearance:<br />

1.Erbium-YAG Smoothlifting<br />

- The smoothlifting phase heats the upper layer of skin in<br />

the facial area, and the lips, gums and cheek mucosa from<br />

inside the mouth. Collagen production is triggered in the<br />

heated tissue, and when a certain temperature is reached,<br />

muscle fibers contract and tension is achieved. It is applied<br />

to the entire face area, including the eyelids, and to the<br />

inside of the mouth.<br />

2. FFAC3 Nd-YAG rejuvenation<br />

- In the 2nd stage, the middle skin is targeted and nonablative<br />

collagen stimulation is triggered with deep<br />

heating.<br />

3. PIANO Nd-YAG tightening and hot lipolysis<br />

- Piano mode aims to warm the lower skin layer and<br />

subcutaneous fat tissue. It is especially effective in<br />

Dermatologist Dr. Füsun Bilgin Karahallı, Memorial Şişli Hospital<br />

ve ayaktan tedavidir, kişi tedavi sonrası gündelik hayatına<br />

rahatlıkla dönebilmektedir. Anti-aging lazer tedavileri<br />

dolgu ve botoks gibi enjeksiyon uygulamaları tercih<br />

etmeyen hastalar için de uygundur. Bu tedavinin amacı<br />

ciltte kırışıklık ve doku azalmalarını gidererek dolgunluk ve<br />

sıkılaşma sağlamaktır. Tedavi sonrası yüz ve boyun yeniden<br />

şekillenir, sıkılaşır, parlak, pürüzsüz ve canlı görünür.”<br />

Cildiniz 4 adımda gençliğine kavuşuyor<br />

“4 boyutlu cilt gençleştirme, güçlü bir lifting etkisi olan<br />

cerrahi işlem gerektirmeyen (non-invaziv) bir tedavidir.<br />

Bu tedavide yüz ve boyun aynı anda yenilenmektedir. Alın,<br />

yanaklar, ağız çevresi, dudaklar, burun, kulak önü, çene,<br />

göz çevresi ve kapakları, gıdı, boyun ve dekolte bölgesine<br />

uygulanabilmektedir.<br />

4D yüz gençleştirme aşamalı bir tedavidir. Her adımı cildi<br />

gençleştirir ve cilde daha sıkı, daha hacimli ve daha genç bir<br />

görünüm kazandırır:<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


28<br />

tightening under-eye fat bags, sagging jowls, neck area,<br />

inner arms and inner leg skin.<br />

4. Erbium-YAG superficial peeling<br />

- In the final stage, a superficial peeling is performed by<br />

making small holes in the skin. “Slight spots are eliminated,<br />

fine wrinkles are smoothed, and the skin’s moisture and oil<br />

balance is controlled.”<br />

Oral application increases the effect of the<br />

treatment<br />

“In 4-dimensional facial rejuvenation, the skin is applied<br />

not only from the outside but also from inside the mouth.<br />

This treatment, which is applied to the facial area both<br />

from the inside and outside, penetrates the deepest<br />

part of the skin and stimulates collagen formation in the<br />

deeper layers of the skin, where ordinary laser or noninvasive<br />

devices cannot penetrate. 4D facial rejuvenation<br />

stimulates the body’s natural collagen production, resulting<br />

in firmer skin with increased elasticity. The skin becomes<br />

brighter and smoother. Each session takes approximately<br />

45 – 60 minutes and local anesthesia is applied before the<br />

procedure to reduce discomfort. At the end of 4-6 sessions,<br />

repeated approximately every 3-4 weeks, the skin tightens<br />

and gains a youthful appearance. Applying reminder<br />

sessions after the treatment is completed can ensure that<br />

the effect lasts longer.<br />

This application does not require any incision, is a<br />

comfortable and suitable choice for people who do not<br />

prefer thread tightening, fillers, botox or surgery. Patients<br />

can continue their daily activities following treatment.”<br />

1.Erbium-YAG Smoothlifting<br />

- Smoothlifting aşaması yüz bölgesinde derinin üst<br />

tabakasını, ağız içinden de dudak diş etleri ve yanak<br />

mukozasını ısıtır. Isınan dokuda kolajen yapımı tetiklenir,<br />

belirli ısıya erişince kas iplikleri kasılır ve gerilme<br />

sağlanır. Tüm yüz bölgesi, göz kapakları dahil ve ağız içi<br />

bölgesine uygulama yapılmaktadır.<br />

2. FFAC3 Nd-YAG rejuvenasyon<br />

- 2. aşamada orta deri hedeflenir derin ısınma ile nonablatif<br />

kolajen uyarımı tetiklenir.<br />

3. PIANO Nd-YAG sıkılaşma ve sıcak lipoliz<br />

- Piano modu ile alt deri tabakası ve cilt altı yağ<br />

dokusunun ısıtılması hedeflenir. Özellikle göz altı yağ<br />

torbaları, gıdı sarkmaları, boyun bölgesi, iç kol ve iç<br />

bacak cildinin sıkılaşmasında etkilidir.<br />

4. Erbium-YAG yüzeysel peeling<br />

- Son aşamada cilde ufak delikler açarak yüzeysel<br />

bir soyma yapılır. Hafif lekelerin giderilmesi ince<br />

kırışıklıkların açılması sağlanır ve cildin nem yağ dengesi<br />

kontrol altına alınır.”<br />

Ağız içinden yapılan uygulama tedavinin<br />

etkisini artırıyor<br />

“4 boyutlu yüz gençleştirmede cilde sadece dışarıdan<br />

değil, ağzın içinden de uygulama yapılır. Yüz bölgesine<br />

hem içerden hem dışardan yapılan bu tedavi cildin en<br />

derinine nüfuz eder ve sıradan lazer veya non-invaziv<br />

cihazların nüfuz edemediği derinin daha derin<br />

katmanlarında da kolajen oluşumunu uyarır. 4D yüz<br />

gençleştirme vücudun doğal kolajen üretimini<br />

uyarır, bu da artan elastikiyet ile daha sıkı bir<br />

cilt ile sonuçlanır. Cilt daha parlak, pürüzsüz<br />

hale gelir. Her seans yaklaşık 45 – 60 dakika<br />

sürer ve rahatsızlığı azaltmak için işlem<br />

öncesinde lokal anestezi uygulanır.<br />

Ortalama 3-4 haftada bir tekrarlanan<br />

4-6 seansın sonunda cilt sıkılaşarak<br />

genç bir görünüme kavuşur.<br />

Tedavi bittikten sonra hatırlatma<br />

seansları uygulanması etkinin<br />

daha uzun süreler sürmesini<br />

sağlayabilmektedir.<br />

Herhangi bir kesiye gerek<br />

olmayan bu uygulama;<br />

iple gerdirme, dolgu,<br />

botoks veya cerrahi<br />

tercih etmeyen<br />

kişiler için<br />

konforlu ve<br />

uygun bir<br />

seçimdir.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


30<br />

A global health alarm with 6.7 million deaths per year!<br />

Yılda 6.7 milyon can kaybıyla küresel bir sağlık alarmı!<br />

In 2021, the number of people with diabetes<br />

worldwide reached 537 million, breaking a<br />

historical record.<br />

According to projections, 643 million people will struggle<br />

with diabetes in 2030 and 783 million people in 2045. This<br />

situation can almost be described as the ‘Great Diabetes<br />

Pandemic’. Diabetes, which causes 6.7 million deaths a year,<br />

kills one person every 5 seconds worldwide. Specialist from<br />

Kadıköy Hospital Dr. Ferhat Çetin answers frequently asked<br />

questions about diabetes.<br />

According to research, one in every ten people in the world<br />

is diabetic. Diabetes is a disease that occurs in a genetically<br />

predisposed individual, triggered by lifestyle-related<br />

external factors. Nutritional errors and a sedentary lifestyle<br />

are among the factors that trigger the disease. Genetic<br />

background, childhood nutrition, accompanying medical<br />

conditions and age are also shown to be among the factors<br />

that increase the risk of disease.<br />

2021’de dünya genelinde diyabetli sayısı 537<br />

milyona ulaşarak tarihi bir rekora imza attı.<br />

Öngörülere göre, 2030’da 643 milyon, 2045’te ise 783<br />

milyon kişi diyabetle mücadele edecek. Bu durum, adeta<br />

‘Büyük Diyabet Pandemisi’ olarak nitelendirilebilir. Yılda<br />

6.7 milyon can kaybına yol açan diyabet, dünya genelinde<br />

her 5 saniyede bir kişinin ölümüne neden oluyor. Kadıköy<br />

Hastanesi’nden Uzm. Dr. Ferhat Çetin, diyabetle ilgili merak<br />

edilen sorulara cevap veriyor.<br />

Araştırmalara göre dünya üzerindeki her on kişiden biri<br />

diyabetik. Diyabet, genetik olarak yatkın olan bir bireyde,<br />

yaşam tarzı ilişkili dış faktörlerce tetiklenerek ortaya çıkan<br />

bir hastalık. Beslenme hataları ve hareketsiz bir yaşam<br />

tarzı da hastalığı tetikleyen bu faktörlerin başında geliyor.<br />

Genetik alt yapı, çocukluk çağı beslenmesi, eşlik eden<br />

tıbbi durumlar ve yaş da hastalık riskini artıran unsurlar<br />

arasında gösteriliyor.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


31<br />

Who is in the risk group?<br />

Specialist Dr. Ferhat Çetin, one of the doctors of NB<br />

Kadıköy Hospital, which was established as a non-profit<br />

hospital of the Turkish Diabetes Association with the<br />

mission of providing health services to the society, stated<br />

that the risk of type 2 diabetes increases with age and<br />

said, “Although it is known that the risk increases especially<br />

after the age of 45, some authorities recommend<br />

starting screening for diabetes over the age of 35. Being<br />

overweight is an important risk factor; those who are 20<br />

percent over their ideal weight have an increased risk of<br />

diabetes. Those who have a family history of diabetes and<br />

those who have previously been diagnosed with impaired<br />

fasting blood sugar, insulin resistance, polycystic ovary<br />

syndrome, hypertension and high cholesterol also have<br />

an increased risk of developing diabetes. Those who had<br />

gestational diabetes in their previous pregnancy and<br />

mothers who have given birth to a baby weighing more<br />

than 4 kilos have a higher risk of diabetes in later life. In<br />

addition, a sedentary lifestyle, various drug treatments,<br />

and some other endocrine diseases and disorders may also<br />

increase the risk of diabetes.”<br />

What are the symptoms of diabetes?<br />

Sharing insights about the typical initial symptoms of<br />

diabetes, Çetin said, “The most common symptom of high<br />

blood sugar is the absence of any symptoms. One in ten<br />

Specialist Dr. Ferhat Çetin<br />

Kimler risk grubunda?<br />

Türk Diyabet Cemiyeti’nin hastanesi olarak kâr amacı<br />

gütmeyen, topluma sağlık hizmeti sunma misyonu ile<br />

kurulan NB Kadıköy Hastanesi hekimlerinden Uzm. Dr.<br />

Ferhat Çetin, tip 2 diyabet riskinin yaşla arttığını belirterek,<br />

“Özellikle 45 yaştan sonra riskin arttığı bilinse de bazı<br />

otoriteler 35 yaş üzerinde diyabet açısından taramalara<br />

başlanmasını önermekte. Aşırı kilolu olmak önemli<br />

bir risk faktörüdür, ideal kilosunun yüzde 20 üzerinde<br />

olanların diyabet riski artmaktadır. Ailesinde diyabet<br />

hikayesi olanların ve daha önce bozulmuş açlık şekeri,<br />

insulin direnci, polikistik over sendromu, hipertansiyon<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


32<br />

people in the world is diabetic, and for every person who<br />

knows they have diabetes, there is another person who is<br />

unaware that their blood sugar is high. The initial symptoms<br />

of diabetes occur when increased blood sugar leaks into the<br />

urine. In addition to general complaints such as weakness<br />

and fatigue, frequent urination and waking up to urinate<br />

may occur due to the sugar in the urine attracting water.<br />

This lost water leads to excessive thirst and excessive<br />

drinking. Increased urine volume may, although rare, cause<br />

urinary incontinence. While sudden weight loss despite<br />

increased appetite is seen in childhood type 1 diabetes,<br />

gradual weight gain with excess fat in the trunk and<br />

abdomen is typical for type 2 diabetes in adults. Muscle<br />

weakness, laziness in the intestines, visual defects, dry<br />

mouth, excessive thirst, frequent urination, easy infection,<br />

delayed wound healing, abnormal fat and weight changes<br />

are some symptoms of the disease.”<br />

What should patients pay attention to?<br />

Pointing out the importance of a personalized nutrition<br />

plan, Specialist Dr. Ferhat Çetin said, “It should not be<br />

forgotten that every individual has rights and wrongs about<br />

nutrition, and personal preferences, past experiences,<br />

weaknesses and resistances should be taken into<br />

consideration when making a nutrition plan. As a general<br />

rule, it is low in simple sugars that mix quickly into the<br />

blood; Trays rich in whole grains, vegetables, vegetable and<br />

animal proteins should be preferred. Fibers, which slow<br />

down the absorption of carbohydrates from food and are<br />

beneficial for the digestive system, should be consumed<br />

in appropriate amounts. Refined sugars, ready-made<br />

foods, fast food products and chemical additives are not<br />

recommended. If necessary, calorie restriction may be<br />

required for those who are overweight, and salt restriction<br />

may be required for those with cardiovascular and kidney<br />

diseases. For a personalized nutrition plan, advice should<br />

only be sought from the attending physician and a licensed<br />

nutrition and diet specialist.”<br />

What are the latest developments in the<br />

diagnosis and treatment of the disease?<br />

Stating that there have been great changes in the diagnosis<br />

and treatment of diabetes in recent years, Çetin said, “We<br />

are more successful in blood sugar control thanks to many<br />

new drugs that have come into use in the last 10 years. Side<br />

effects such as low blood sugar and weight gain, which are<br />

common in old treatment methods, have also decreased.<br />

New treatment agents have proven their effectiveness<br />

not only in regulating blood sugar but also in preventing<br />

diabetes-related complications. It is now possible to stop<br />

or even reverse the progression of conditions such as<br />

cardiovascular diseases and diabetes-related kidney and<br />

eye damage by intervening at very early stages. The most<br />

important innovation that developing technology has<br />

brought to diabetes is the development of pump systems<br />

that continuously deliver insulin and sensor systems that<br />

can continuously measure blood sugar. Thanks to new<br />

ve kolesterol yüksekliği tanısı almış olanların da diyabete<br />

yakalanma riski artış gösteriyor. Önceki gebeliğinde gebelik<br />

şekeri (gestasyonel diyabet) geçirenler ve 4 kilodan büyük<br />

bebek dünyaya getirme hikayesi olan anneler ilerleyen<br />

hayatlarında daha yüksek diyabet riski taşıyor. Ayrıca,<br />

hareketsiz yaşam tarzı, çeşitli ilaç tedavileri, diğer bazı<br />

endokrin hastalık ve bozukluklar da diyabet açısından riski<br />

artırabilir.” diyor.<br />

Diyabetin belirtileri ne?<br />

Diyabetin tipik başlangıç belirtileri hakkında da<br />

açıklamalarda bulunan Çetin, “Yüksek şekerin en sık<br />

bulgusu, hiçbir bulgu olmamasıdır. Dünya üzerindeki her<br />

on kişiden biri diyabetiktir ve diyabeti olduğunu bilen her<br />

bir kişiye karşın kan şekerinin yüksek olduğundan haberi<br />

olmayan bir kişi daha vardır. Diyabetin başlangıç belirtileri,<br />

kanda yükselen şekerin idrara kaçak yapmasıyla ortaya<br />

çıkar. Halsizlik ve yorgunluk gibi genel şikayetlere ek<br />

olarak, idrara kaçan şekerin suyu da çekmesi nedeniyle<br />

sık idrara çıkma, uykudan idrar için uyanma görülebilir.<br />

Kaybedilen bu su, aşırı susamaya ve aşırı su içmeye yol<br />

açar. Artan idrar miktarı nadir de olsa idrar kaçırmaya<br />

sebep olabilir. Artmış iştaha rağmen ani kilo kaybı,<br />

çocukluk çağı tip 1 diyabetinde görülürken, gövde-karın<br />

bölgesinde aşırı yağlanma ile tedrici kilo alımı erişkinlerdeki<br />

tip 2 diyabet için tipiktir. Kaslarda güçsüzlük, bağırsaklarda<br />

tembellik, görme kusurları, ağız kuruluğu, çok susama, sık<br />

idrara çıkma, kolay enfeksiyon kapma, yara iyileşmesinde<br />

gecikme, anormal yağlanma ve kilo değişiklikleri hastalığın<br />

bazı belirtileridir.” dedi.<br />

Hastaların dikkat etmesi gerekenler nelerdir?<br />

Kişiye özel beslenme planının önemine dikkat çeken Uzm.<br />

Dr. Ferhat Çetin, “Her bireyin beslenmeye dair doğruları<br />

ve yanlışları olduğu unutulmamalı ve bir beslenme planı<br />

yaparken mutlaka kişisel tercihler, geçmiş deneyimler, zaaf<br />

ve dirençler göz önüne alınmalıdır. Genel kural olarak, kana<br />

hızlı karışan basit şekerlerden fakir; tam tahıllar, sebzeler,<br />

bitkisel ve hayvansal proteinlerden zengin tepsiler tercih<br />

edilmelidir. Besinlerden gelen karbonhidratların emilimini<br />

yavaşlatan ve sindirim sistemi için de faydalı olan lifler<br />

uygun oranda tüketilmelidir. Rafine şekerler, hazır gıdalar,<br />

fast food ürünleri, kimyasal katkılar tavsiye edilmez. Kilo<br />

fazlası olanlar için gereğinde kalori kısıtlaması, kalp damar<br />

ve böbrek hastalıkları olanlarda tuz kısıtlaması gerekebilir.<br />

Kişiselleştirilmiş bir beslenme planı için sadece takip eden<br />

hekim ve diplomalı bir beslenme ve diyet uzmanından<br />

tavsiye alınmalıdır.” şeklinde sözlerini sürdürdü.<br />

Hastalığın tanı ve tedavisindeki son gelişmeler<br />

neler?<br />

Son yıllarda diyabetin tanı ve tedavisinde büyük değişimler<br />

yaşandığını belirten Çetin, “Son 10 yıl içinde kullanıma<br />

giren birçok yeni ilaç sayesinde kan şeker kontrolünde<br />

daha başarılıyız. Eski tedavi yöntemlerinde sık rastlanan<br />

şeker düşüklüğü ve kilo alımı gibi yan etkiler de bu<br />

sayede azalmış durumda. Yeni tedavi ajanları sadece kan<br />

şekerini düzenlemekle yetinmeyip aynı zamanda diyabete<br />

bağlı komplikasyonların önlenmesinde de etkinliklerini<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


33<br />

artificial intelligence-mediated insulin pumps, the risk<br />

of low and high blood sugar is minimized in this system,<br />

where the insulin delivery rate is automatically increased or<br />

decreased according to current blood sugar levels. These<br />

innovations have improved the daily life quality of type 1<br />

diabetics, for whom using external insulin is vital, and have<br />

almost eliminated diabetes-related restrictions in work and<br />

social life.”<br />

NB Kadıköy Hospital follows the developments in<br />

the world closely<br />

Providing information about the studies carried out in the<br />

field of diabetes within the institution, Specialist Dr. Ferhat<br />

Çetin said, “At NB Kadıköy Hospital Diabetes Technologies<br />

Center, state-of-the-art sensor and insulin pump systems<br />

used in blood sugar monitoring and treatment are<br />

applied under the leadership of specialist physicians.<br />

Approximately half of the artificial intelligence-mediated<br />

insulin pumps applied to adults in Turkey in 2023 were<br />

implemented in our Diabetes Technologies Center. Thanks<br />

to this technology, blood sugar levels within the target<br />

range in Type 1 diabetics can rise above 90 percent in many<br />

cases. These experiences on adult diabetes technologies<br />

are transferred to our new colleagues being trained in<br />

universities and training and research hospitals across the<br />

country through various courses, workshops and seminars,<br />

contributing to the widespread use of technology<br />

throughout the country.”<br />

kanıtladılar. Artık kalp damar hastalıkları, diyabete bağlı<br />

böbrek ve göz hasarı gibi durumlara çok erken aşamalarda<br />

müdahale edilerek ilerlemeyi durdurma ve hatta geri<br />

çevirme sağlanabiliyor. Gelişen teknolojinin diyabete kattığı<br />

en önemli yenilik sürekli insülin veren pompa sistemlerinin<br />

ve kan şekerini sürekli olarak ölçebilen sensör<br />

sistemlerinin geliştirilmesi olmuştur. Yapay zekâ aracılı yeni<br />

insülin pompaları sayesinde insülin iletim hızının anlık kan<br />

şekeri düzeylerine göre otomatik olarak artırılıp azaltıldığı<br />

bu sistemde şeker düşüklüğü ve yüksekliği riski en aza<br />

indirilmektedir. Bu yenilikler, dışarıdan insülin kullanmanın<br />

hayati öneme sahip olduğu tip 1 diyabetlilerin günlük<br />

yaşam kalitesini artırmış, iş ve sosyal hayatta diyabete bağlı<br />

kısıtlamaları neredeyse yok etmiştir.” dedi.<br />

NB Kadıköy Hastanesi, dünyadaki gelişmeleri<br />

yakından takip ediyor<br />

Kurum bünyesinde diyabet alanın yapılan çalışmalar<br />

konusunda da bilgi veren Uzm. Dr. Ferhat Çetin, “NB<br />

Kadıköy Hastanesi Diyabet Teknolojileri Merkezi’nde<br />

alanında uzman hekimler önderliğinde kan şekeri<br />

takip ve tedavisinde kullanılan son teknoloji sensör ve<br />

insülin pompa sistemleri uygulanmaktadır. 2023 yılında<br />

Türkiye’de erişkinlere uygulanan yapay zekâ aracılı<br />

insülin pompalarının yaklaşık yarısı Diyabet Teknolojileri<br />

Merkezimizde uygulanmıştır. Bu teknoloji sayesinde Tip 1<br />

diyabetlilerde hedef aralıkta geçen kan şekeri düzeyleri pek<br />

çok vakada yüzde 90’ların üzerine çıkabilmektedir. Erişkin<br />

diyabet teknolojileri konusundaki bu deneyimler, çeşitli<br />

kurs, workshop ve seminerlerle ülke çapında üniversite<br />

ve eğitim araştırma hastanelerinde yetiştirilmekte olan<br />

yeni meslektaşlarımıza aktarılarak ülke çapında teknoloji<br />

kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlanmaktadır.” diyor.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


36<br />

Midwife - Kübra Kulalar<br />

20% of breastfeeding women struggle with mastitis<br />

Emzirme sürecindeki kadınların %20’si mastit ile savaşıyor<br />

Milk malaria, also known as mastitis, is an<br />

annoying problem that many mothers face during<br />

breastfeeding. Midwife Kübra Kulalar from<br />

Mamajoo shares her knowledge on how mothers<br />

can get through this difficult process.<br />

Mastitis is known as breast inflammation and affects<br />

approximately 20% of breastfeeding women. It usually<br />

presents with symptoms such as pain, fever and breast<br />

redness, which can make breastfeeding difficult. Midwife<br />

Kübra Kulalar from Mamajoo emphasizes that an important<br />

step to prevent this problem is to express milk during nonbreastfeeding<br />

periods. Stating that 20 percent of women<br />

experience mastitis in the first 2 months, Kulalar states that<br />

regular milking can prevent congestion in the breasts and<br />

help mothers get through this difficult process more easily.<br />

“If frequent breastfeeding is not possible, gradual<br />

electronic breast pumps should be used.”<br />

Midwife Kübra Kulalar said that the first rule to avoid<br />

mastitis is to empty the breast with frequent breastfeeding<br />

and said, “Mastitis is a disease that mostly occurs with milk<br />

accumulation in the breast. Therefore, it is very important<br />

Mastit olarak da bilinen süt sıtması, emzirme<br />

döneminde birçok annenin karşılaştığı can sıkıcı<br />

bir sorundur. Mamajoo’dan Ebe Kübra Kulalar,<br />

annelerin bu zorlu süreci nasıl atlatabilecekleri<br />

konusunda bilgilerini paylaşıyor.<br />

Mastit, göğüs iltihabı olarak bilinir ve emziren kadınların<br />

yaklaşık %20’sini etkiler. Genellikle ağrı, ateş ve göğüs<br />

kızarıklığı gibi belirtilerle kendini gösterir, bu da emzirme<br />

sürecini zorlaştırabilir. Mamajoo’dan Ebe Kübra Kulalar, bu<br />

sorunu önlemenin önemli bir adımının, emzirme yapılmayan<br />

dönemlerde mutlaka sütün sağılması olduğunu vurguluyor.<br />

İlk 2 ay içinde kadınların yüzde 20’sinin mastit yaşadığını<br />

belirten Kulalar, düzenli süt sağımının göğüslerdeki<br />

tıkanıklığı önleyebileceğini ve annelerin bu zorlu süreci<br />

daha rahat atlatmalarına yardımcı olabileceğini ifade ediyor.<br />

“Sık sık emzirme yapılamıyorsa kademeli<br />

elektronik göğüs pompalarından faydalanılmalı”<br />

Mastit olmamak için ilk kuralın sık sık emzirme ile göğüsün<br />

boşaltılması olduğunu söyleyen Ebe Kübra Kulalar,<br />

“Mastit, çoğunlukla göğüste süt birikmesi ile ortaya çıkan<br />

bir hastalıktır. Bu nedenle, özellikle ilk haftalarda bebeği<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


37<br />

to ensure the emptying of the breast by breastfeeding the<br />

baby frequently, especially in the first weeks. Because after<br />

birth, the breast suddenly fills with milk. If the mother is<br />

not prepared for this or does not know that this is a normal<br />

process, she will experience panic. At this point, massaging<br />

with circular movements while the baby is breastfeeding<br />

will facilitate the flow of milk and also open blockages. If<br />

the baby has difficulty latching on or cannot breastfeed<br />

frequently because the mother is working, it is necessary<br />

to use gradual breast pump machines. “Expressing milk<br />

and relaxing the breast with these machines will prevent<br />

mastitis.”<br />

“Products that help ensure breast hygiene should<br />

be used.”<br />

Stating that the breast is constantly moist and open to<br />

bacteria during the breastfeeding period, Kübra Kulalar<br />

said, “Hygiene is even more important during this period. In<br />

cases where breastfeeding is not performed, it is necessary<br />

to put ultra-absorbent breast pads in underwear. These<br />

pads protect the mother’s breast hygienically and prevent<br />

milk from leaking onto the clothes. In addition, pads that<br />

prevent moisture formation play an important role in<br />

preventing mastitis. In addition, nipple protectors and<br />

breast shields are among the must-use products. Nipple<br />

protectors, which protect sensitive or cracked nipples,<br />

especially when you have mastitis, help you breastfeed<br />

your baby easily if you do not stop breastfeeding and when<br />

the nipple problems disappear. Breast shields are also<br />

placed inside the underwear to protect problematic nipples<br />

from friction. Breast shields, which allow sore or cracked<br />

nipples to heal quickly thanks to air circulation, also help<br />

ensure hygiene.”<br />

sık sık emzirerek göğüsün boşaltılmasını sağlamak çok<br />

önemlidir. Çünkü doğumdan sonra göğüs birden süt ile<br />

dolar. Anne eğer buna hazırlıklı değilse ya da bunun normal<br />

bir süreç olduğunu bilmiyorsa, panik yaşar. Bu noktada,<br />

bebek emerken yuvarlak hareketlerle masaj yapmak süt<br />

akışını kolaylaştıracağı gibi tıkanıkların da açılmasını sağlar.<br />

Bebeğin kavrama güçlüğü varsa ya da anne çalıştığı için sık<br />

sık emzirme yapılamıyorsa mutlaka kademeli göğüs pompa<br />

makinelerinden faydalanmak gerekir. Bu makineler ile sütü<br />

sağmak ve göğsü rahatlatmak mastitin önüne geçecektir”<br />

diye konuştu.<br />

“Göğüs hijyenini sağlamaya yardımcı<br />

ürünler kullanılmalı”<br />

Emzirme döneminde sürekli olarak göğüsün nemli ve<br />

bakterilere açık bir alan olduğunu belirten Kübra Kulalar,<br />

“Bu dönemde hijyen daha da önem taşıyor. Emzirme<br />

yapılmayan durumlarda iç çamaşırlara ultra emici göğüs<br />

pedleri koymak gerekiyor. Bu pedler, anne göğsünü hijyenik<br />

olarak korurken, kıyafetlere süt sızmasının da önüne<br />

geçiyor. Ayrıca, nem oluşumunu da engelleyen pedler,<br />

mastit oluşumunu engellemede önemli bir rol oynuyor.<br />

Bunun yanı sıra, göğüs ucu koruyucular ve göğüs kalkanları<br />

da mutlaka kullanılması gereken ürünler arasında yer<br />

alıyor. Özellikle mastit olunduğunda hassas veya çatlamış<br />

göğüs uçlarını koruyan göğüs ucu koruyucuları, emzirmeyi<br />

bırakmayıp göğüs ucu sorunları geçtiğinde ise bebeği<br />

kolayca emzirmeye yardımcı oluyor. Göğüs kalkanları<br />

da iç çamaşırın içine konularak sorunlu göğüs uçlarını<br />

sürtünmeden koruyor. Hava dolaşımı sayesinde acıyan<br />

veya çatlamış göğüs uçlarının hızlıca iyileşmesini sağlayan<br />

göğüs kalkanları, hijyenin sağlanmasına da yardımcı oluyor”<br />

ifadelerini kullandı.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


38<br />

“Tumors that are invisible<br />

to the naked eye can<br />

be destroyed with hot<br />

chemotherapy ”<br />

“Sıcak kemoterapi ile<br />

gözle görülemeyen<br />

tümörler yok edilebilir”<br />

Prof. Dr. Can Keçe, Gastroenterology Surgery<br />

and Surgical Oncology Specialist, Medical Park<br />

Yıldızlı Hospital stated that hot chemotherapy<br />

is applied during surgery in colon, stomach,<br />

ovarian, peritoneal and appendix cancers. Dr.<br />

Can Keçe said, “We aim to eliminate tumors that<br />

are too small to be seen with the naked eye with<br />

the hot chemotherapy method, which requires<br />

experienced team work.”<br />

Stating that cancer, which is a difficult disease to fight,<br />

can leave patients in a more difficult situation if it is not<br />

diagnosed early, Prof. Dr. Can Keçe, Gastroenterology<br />

Surgery and Surgical Oncology Specialist, Medical<br />

Park Yıldızlı Hospital gave information about the hot<br />

chemotherapy method, also known as HIPEC.<br />

It is applied during surgery for intra-abdominal<br />

cancers.<br />

Underlining that the ‘hot chemotherapy’ procedure<br />

recommended for advanced stage cancer patients is<br />

slightly different from normal chemotherapy, Prof. Dr. Can<br />

Keçe said, “Hot chemotherapy applied during surgery; It is<br />

applied in cancers of the colon, stomach, ovary, peritoneum<br />

and appendix. When applying hot chemotherapy,<br />

medication is given for a period of 45 minutes to 2 hours,<br />

as appropriate for the patient. Contrary to popular belief, it<br />

is not a form of chemotherapy administered intravenously<br />

like normal chemotherapy.”<br />

Sıcak kemoterapinin kalın bağırsak, mide,<br />

yumurtalık, karın zarı ve apendiks kanserlerinde<br />

ameliyat sırasında uygulandığını belirten Medical<br />

Park Yıldızlı Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi<br />

ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Keçe,<br />

“Deneyimli ekip çalışması gerektiren sıcak<br />

kemoterapi yöntemi ile gözle görülemeyecek<br />

kadar küçük tümörleri ortadan kaldırmayı<br />

hedefliyoruz” dedi.<br />

Savaşması zor bir hastalık olan kanserin erken teşhis<br />

edilmediği durumlarda hastaları daha zor durumda<br />

bırakabildiğini ifade eden Medical Park Yıldızlı<br />

Hastanesi’nden Gastroenteroloji Cerrahisi ve Cerrahi<br />

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Keçe, HİPEK olarak da<br />

bilinen sıcak kemoterapi yöntemi hakkında bilgilendirmede<br />

bulundu.<br />

Karın içi kanserlerde ameliyat sırasında<br />

uygulanıyor<br />

İleri evre kanser hastaları için önerilen ‘sıcak kemoterapi’<br />

işleminin, normal kemoterapiden biraz farklı olduğunun<br />

altını çizen Prof. Dr. Can Keçe, “Ameliyat sırasında<br />

uygulanan sıcak kemoterapi; kalın bağırsak, mide,<br />

yumurtalık, karın zarı ve apendiks kanserlerinde uygulanır.<br />

Sıcak kemoterapiyi uygularken hastaya uygun olacak<br />

şekilde 45 dakikayla 2 saat arası bir süre ilaç verilir.<br />

Sanılanın aksine, normal kemoterapi gibi damardan<br />

uygulanan bir kemoterapi şekli değildir” açıklamasında<br />

bulundu.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


39<br />

Requires experienced teamwork<br />

Recording that cytoreductive surgery and hot<br />

chemotherapy are among the most effective<br />

treatment methods that suitable patients can<br />

receive all over the world for intra-abdominal<br />

cancer, Prof. Dr. Can Keçe said, “The hot<br />

chemotherapy (HIPEC) method, which has<br />

started to be applied by our experienced<br />

physicians in our country, requires<br />

experienced team work. We aim to eliminate<br />

tumors that are too small to be seen with the<br />

naked eye with hot chemotherapy.”<br />

Prof. Dr. Can Keçe<br />

Increases the effects of chemotherapy<br />

drugs<br />

Indicating that hot chemotherapy is applied in the<br />

operating room after the surgical procedure, while the<br />

patient is asleep under general anesthesia, Prof. Dr.<br />

Keçe said, “Depending on the type of cancer present,<br />

chemotherapy agents are heated to an average of 42<br />

degrees. Thus, the effects of chemotherapeutic drugs are<br />

increased. Then, with the help of a device with a pump<br />

feature, the medicines are circulated repeatedly inside<br />

the abdomen and the inside of the abdomen is washed.<br />

During this procedure, the patient’s body temperature is<br />

constantly checked with temperature probes placed in the<br />

abdomen.”<br />

Prof. Dr. Keçe concluded, “In some advanced-stage cancers,<br />

the effect of intravenous chemotherapy drugs is low. The<br />

majority of these patients are told that there is nothing<br />

that can be done. But this is not true. Successful results can<br />

be achieved by increasing the effect of chemotherapy in<br />

some suitable tumors and cases with hot chemotherapy,<br />

and survival times can be extended.”<br />

Deneyimli bir ekip çalışması<br />

gerektiriyor<br />

Karın içi kanserlerinde uygun hastaların<br />

tüm dünyada alabileceği en etkili tedavi<br />

yöntemlerinin başında sitoredüktif cerrahi<br />

ve sıcak kemoterapi uygulamasının geldiğini<br />

belirten Prof. Dr. Can Keçe, “Ülkemizde<br />

de deneyimli hekimlerimiz tarafından<br />

uygulanmaya başlanan sıcak kemoterapi<br />

(HİPEK) yöntemi, deneyimli ekip çalışması<br />

gerektirmektedir. Sıcak kemoterapi ile<br />

gözle görülemeyecek kadar küçük tümörleri<br />

ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” şeklinde<br />

konuştu.<br />

Kemoterapi ilaçlarının etkilerini artırıyor<br />

Sıcak kemoterapi uygulamasının cerrahi işlem sonrasında<br />

ameliyathanede, hastaya genel anestezi ile uyurken<br />

uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Keçe, “Mevcut kanserin<br />

cinsine göre kemoterapi ajanları ortalama 42 dereceye<br />

kadar ısıtılıyor. Böylece kemoterapötik ilaçların etkileri<br />

artırılmış oluyor. Ardından pompa özelliği olan cihaz<br />

yardımıyla ilaçlar defalarca karın içinde dolaştırılarak karın<br />

içi yıkanıyor. Bu işlem sırasında karın içine yerleştirilen<br />

ısı probları ile hastanın vücut ısısı sürekli kontrol ediliyor”<br />

ifadelerini kullandı.<br />

Prof. Dr. Keçe, “İleri evre bazı kanserlerde damardan<br />

verilen kemoterapi ilaçlarının etkisi düşük oluyor. Bu<br />

hastaların büyük çoğunluğuna yapılacak bir şey olmadığı<br />

söyleniyor. Ancak bu doğru değil. Sıcak kemoterapi ile<br />

uygun bazı tümör ve vakalarda kemoterapinin etkisi<br />

artırılarak başarılı sonuçlar alınabiliyor, sağ kalım süreleri<br />

uzatılabiliyor” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


40<br />

Roche Türkiye once again received the “Top Employer” award<br />

Roche Türkiye was once again awarded the “Top Employer”<br />

certificate by the Top Employers Institute, one of the world’s<br />

leading organizations in the field of human resources, for its<br />

pioneering people and culture practices in the healthcare<br />

ecosystem.<br />

Contributing to the personal and professional development<br />

of its employees with the agile way of working, Roche<br />

Türkiye demonstrates its people-centric vision, with its<br />

people and culture practices. These practices developed by<br />

Roche Türkiye for the development and working conditions<br />

of its employees were once again recognized as the “Top<br />

Employer” by the Top Employers Institute, one of the<br />

world’s leading organizations. Roche Diagnostics Türkiye was<br />

awarded this title for the 5th consecutive year and Roche<br />

Pharmaceuticals Türkiye for the 2nd time.<br />

The Top Employers Institute, which evaluates companies<br />

based on their achievements in key disciplines such as<br />

leader development, performance and career management,<br />

remuneration, benefits, workforce planning, talent strategy,<br />

recruitment, learning, development, and culture, awards<br />

the title of “Top Employer” to companies that provide the<br />

best working conditions for the professional and personal<br />

development of employees by meeting all conditions as a<br />

result of comprehensive evaluations.<br />

Focusing on responding to the needs of both patients and<br />

healthcare professionals in the best way while shaping<br />

healthcare services in Türkiye, Roche Türkiye offers a diverse<br />

and inclusive working environment where its employees can<br />

develop themselves, home-office practices, short and longterm<br />

rotation opportunities, agile, flexible, and collaborative<br />

corporate culture.<br />

Banu Gülsün, Roche Pharmaceuticals Türkiye Head of<br />

People and Culture, stated: “As Roche Türkiye, in addition to<br />

improving people’s lives with the innovative health solutions<br />

we offer, we also focus on the career and development<br />

of our employees. While shaping our People and Culture<br />

practices based on the principles of diversity and inclusion,<br />

we encourage a flexible, collaborative, and continuous<br />

learning-based culture within the company. All of these<br />

are our core values that enabled us to be recognized<br />

as a ‘Top Employer’ by the Top Employers Institute for<br />

the second consecutive year. This award is an important<br />

reflection of the fact that Roche Pharmaceuticals Türkiye<br />

is not only a company that values its employees, but also<br />

creates a company culture that supports their personal and<br />

professional development.”<br />

Duygu Karakaş, Roche Diagnostics Türkiye Head of People<br />

and Culture said the following: “Our main focus at Roche<br />

has always been people. While this priority emphasizes our<br />

determination to achieve our goal of improving lives around<br />

the world, it also reflects the importance we attach to the<br />

career development of our employees. As Roche Diagnostics<br />

Türkiye, being awarded the ‘Top Employer’ certificate by<br />

the Top Employers Institute for the fifth time in a row is<br />

not only an award, but also a proof of our strong corporate<br />

culture and people-oriented approach. While we are proud<br />

of achieving this success, we will continue to improve<br />

our People and Culture practices to make our working<br />

environment more efficient.”<br />

Veeva Kodu: M-TR-00004116<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


41<br />

Roche Türkiye, bir kez daha “En İyi İşveren” ödülünün sahibi oldu<br />

Roche Türkiye, sağlık hizmetleri ekosistemindeki öncü insan<br />

ve kültür uygulamalarıyla bir kez daha insan kaynakları<br />

alanında dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer<br />

alan Top Employers Enstitüsü tarafından “En İyi İşveren”<br />

sertifikasına layık görüldü.<br />

Benimsediği çevik iş yapış şekliyle çalışanlarının kişisel ve<br />

profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan Roche Türkiye,<br />

insanı her zaman odağına alan vizyonunu insan ve kültür<br />

uygulamalarıyla da ortaya koyuyor. Roche Türkiye’nin<br />

çalışanlarının gelişimine ve çalışma şartlarına yönelik<br />

geliştirdiği bu uygulamalar, dünyanın önde gelen kuruluşları<br />

arasında yer alan Top Employers Enstitüsü’nün detaylı<br />

araştırma ve değerlendirmeleri sonucunda bir kez daha<br />

“En İyi İşveren” sertifikası ile taçlandırıldı. Roche Diagnostik<br />

Türkiye üst üste 5’inci, Roche İlaç Türkiye ise 2’nci kez bu<br />

ünvana layık görüldü.<br />

Lider gelişimi, performans ve kariyer yönetimi,<br />

ücretlendirme, yan haklar, işgücü planlaması, yetenek<br />

stratejisi, işe alım, öğrenme, gelişim ve kültür gibi kilit<br />

disiplinlerde gösterdikleri başarıları merkeze alarak<br />

şirketleri değerlendiren Top Employers Enstitüsü,<br />

“En İyi İşveren” ünvanını, kapsamlı gerçekleştirilen<br />

değerlendirmeler sonucunda tüm şartları sağlayarak<br />

çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi adına en iyi çalışma<br />

koşullarına sahip şirketlere veriyor.<br />

Türkiye’de sağlık hizmetlerini şekillendirirken hem<br />

hastaların hem de sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına en<br />

iyi şekilde yanıt vermeye odaklanan Roche Türkiye, esnek<br />

çalışma ortamı, evden çalışma uygulaması, çeşitlilik ve<br />

kapsayıcılığa verdiği önem, kısa ve uzun süreli yurt dışı ve<br />

rotasyon fırsatları, çevik, esnek ve iş birliğine dayalı şirket<br />

kültürü ile çalışanlarının kendilerini geliştirebileceği bir<br />

çalışma ortamı sunuyor.<br />

Roche İlaç Türkiye İnsan ve Kültür Lideri Banu Gülsün,<br />

“Roche Türkiye olarak, sunduğumuz yenilikçi sağlık<br />

çözümleriyle insanların yaşamlarını iyileştirmenin yanı<br />

sıra, çalışanlarımızın kariyer ve gelişim süreçlerine de<br />

odaklanıyoruz. İnsan ve Kültür uygulamalarımızı, çeşitlilik<br />

ve kapsayıcılık ilkelerini temel alarak şekillendirirken;<br />

şirket içerisinde esnek, iş birliğine ve sürekli öğrenmeye<br />

dayalı bir kültürü teşvik ediyoruz. İşte tüm bunlar, Top<br />

Employers Enstitüsü tarafından üst üste ikinci kez ‘En<br />

İyi İşveren’ ünvanına layık görülmemizi sağlayan temel<br />

değerlerimizdir. Bu ödül, Roche İlaç Türkiye’nin sadece<br />

çalışanlarına değer veren bir şirket olmanın ötesinde, onların<br />

kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyen iş kültürü<br />

oluşturduğunun da önemli bir yansımasıdır.” ifadelerini<br />

kullandı.<br />

Roche Diagnostik Türkiye İnsan ve Kültür Lideri Duygu<br />

Karakaş ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Roche’taki tüm<br />

çalışmalarımızda temel odak noktamız her zaman insan<br />

oldu. Bu öncelik, dünya genelinde yaşamları iyileştirme<br />

hedefimize ulaşma konusundaki kararlılığımızı vurgularken,<br />

aynı zamanda çalışanlarımızın kariyer gelişimine verdiğimiz<br />

önemi de yansıtıyor. Roche Diagnostik Türkiye olarak,<br />

beşinci kez üst üste Top Employers Enstitüsü tarafından<br />

‘En İyi İşveren’ sertifikasına layık görülmek, sadece bir ödül<br />

değil, aynı zamanda şirket kültürümüzün ve insan odaklı<br />

yaklaşımımızın bir kanıtı. Bu başarıyı elde etmenin gururunu<br />

taşırken, çalışma ortamımızı daha verimli hale getirmek<br />

adına İnsan ve Kültür uygulamalarımızı sürekli olarak<br />

geliştirmeye devam edeceğiz.”<br />

Veeva Kodu: M-TR-00004116<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


42<br />

Sandoz Türkiye became Top Employers for the 6th time<br />

Sandoz Türkiye 6. kez “En İyi İşveren” markası oldu<br />

Sandoz Türkiye has been<br />

honored with the Top<br />

Employers Institute Award<br />

for <strong>2024</strong>, securing the Best<br />

Employer award for the<br />

sixth consecutive time.<br />

The Top Employers Institute<br />

Award consists of 20 main<br />

topics and covers 6 HR areas.<br />

As a result of the survey<br />

that evaluates companies<br />

around the world in areas<br />

such as “Human Strategy,<br />

Working Environment, Talent<br />

Management, Performance<br />

Management, Career<br />

Development, Learning,<br />

Wellbeing, Diversity and<br />

Inclusion”, Sandoz Türkiye was<br />

awarded the Top Employers Institute Best Employer award<br />

for the sixth time.<br />

Cengiz Zaim, Country President of Sandoz Türkiye, stated,<br />

“Receiving the ‘Best Employer Award’ for the sixth<br />

consecutive time is the most significant indicator of the<br />

value we place on our employees and their contribution<br />

to our company culture. As we continue our journey as<br />

an independent company since October 2023, we know<br />

that we can make the greatest contribution when we feel<br />

a sense of belonging to our organization. In this regard,<br />

our primary goal is to become a company aligned with<br />

the new Sandoz culture, supporting personal and career<br />

development. It has further delighted me to see that we<br />

are on the right path and taking the right steps.”<br />

Expressing their satisfaction at being deemed worthy of<br />

the award once again, Serkan Binici, Human Resources<br />

Director of Sandoz Türkiye, commented, “This award,<br />

which we have consistently deserved for years, is evidence<br />

of our innovative HR practices, flexible work model,<br />

and employee-centric approach at Sandoz. We remain<br />

committed to shaping our HR policies based on employee<br />

feedback and implementing practices that significantly<br />

impact their lives.”<br />

Top Employers Institute is a global authority that evaluates<br />

and rewards human resources practices. With the Top<br />

Employers Institute Awards Program, participating<br />

companies are rewarded and recognized as employers of<br />

choice.<br />

Sandoz Türkiye, <strong>2024</strong><br />

yılında da uluslararası<br />

çapta düzenlenen<br />

değerlendirmeler<br />

sonucunda verilen Top<br />

Employers Institute<br />

Ödülü’nün sahibi oldu.<br />

Top Employers Institute<br />

Ödülü 20 ana başlıktan<br />

oluşuyor ve 6 İK alanını<br />

kapsıyor. Dünya genelinde<br />

şirketleri “İnsan Stratejisi,<br />

Çalışma Ortamı, Yetenek<br />

Yönetimi, Performans<br />

Yönetimi, Kariyer Gelişimi,<br />

Öğrenme, Well Being,<br />

Çeşitlilik ve Dahil Etme” gibi<br />

alanlarda değerlendiren<br />

anket sonucunda Sandoz<br />

Türkiye altıncı kez, Top Employers Institute En İyi İşveren<br />

ödülünü almaya hak kazandı.<br />

Sandoz Türkiye Ülke Başkanı Cengiz Zaim, “Üst üste<br />

altıncı kez layık görüldüğümüz ‘En İyi İşveren Ödülü’<br />

çalışanlarımıza verdiğimiz değerin ve onların şirket<br />

kültürümüze katkısının en önemli göstergesidir. 2023 Ekim<br />

ayından itibaren yolumuza bağımsız bir şirket olarak devam<br />

ederken, biliyoruz ki çalıştığımız kuruma ait olduğumuzu<br />

hissettiğimiz zaman en büyük katkıyı sağlayabiliriz. Bu<br />

doğrultuda öncelikli hedefimiz yeni Sandoz kültürüyle<br />

uyumlu, kişisel ve kariyer gelişimini destekleyen bir şirket<br />

olmaktır. Doğru yolda olduğumuzu ve doğru adımlar<br />

attığımızı görmek beni ayrıca gururlandırdı” dedi<br />

Sandoz Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Serkan Binici<br />

ise bir kez daha ödüle layık görülmekten duydukları<br />

memnuniyeti dile getirerek şöyle ekledi: “Yıllardır<br />

kesintisiz olarak layık olduğumuz bu ödül, Sandoz olarak<br />

sürdürdüğümüz yenilikçi İK uygulamalarımızın, esnek<br />

çalışma modelimizin ve çalışan odaklı yaklaşımımızın bir<br />

kanıtı niteliğindedir. Çalışanlarımızdan aldığımız geri<br />

bildirimler ve onların hayatlarına dokunan fark katan<br />

uygulamalarla İK politikalarımıza yön vermeye devam<br />

edeceğiz.”<br />

Top Employers Institute, insan kaynakları uygulamalarını<br />

değerlendiren ve ödüllendiren küresel bir otoritedir. Top<br />

Employers Institute Ödül Programı’yla katılımcı şirketler<br />

tercih edilen işveren olarak ödüllendiriliyor ve tanınıyorlar.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


46<br />

Cancer survivors entered the kitchen with their doctors<br />

Kanseri yenenler doktorlarıyla birlikte mutfağa girdi<br />

Şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibi, aşçılık eğitimi<br />

ve çeşitlik etkinliklere ev sahipliği yapan MYK<br />

Gastroarena’nın kapılarını bu kez kanseri yenenler<br />

ile doktorlarına açtı.<br />

Chef Mehmet Yalçınkaya and his team opened the<br />

doors of MYK Gastroarena, which hosts culinary<br />

training and various events, to cancer survivors<br />

and their doctors.<br />

Participants prepared different recipes under the direction<br />

of Chef Erkan Kıyıcıoğlu and ate the meals they made<br />

together, in order to raise awareness in the society within<br />

the scope of February 4 World Cancer Day.<br />

Assoc. Prof. Dr. Şule Karabulut Gül, Board Member, Turkish<br />

Society for Radiation Oncology in Charge of Media stated<br />

that cancer is a disease that deeply affects the lives of<br />

millions of people and said, “World Cancer Day is an<br />

international event held every year on February 4 to raise<br />

awareness around the world and draw attention to the<br />

fight against cancer. Millions of people are newly diagnosed<br />

every year, requiring greater efforts to combat cancer.<br />

World Cancer Day provides an important platform to raise<br />

cancer awareness, promote preventive measures and<br />

emphasize the importance of early diagnosis.”<br />

Stating that they, as the Turkish Society for Radiation<br />

Oncology on this year’s World Cancer Day met at a culinary<br />

event with strong, energetic participants who had met<br />

cancer and were successful in their treatments, she<br />

continued as follows:<br />

“Our participants, who continue their careers as doctors,<br />

academics, journalists, business managers, radiotherapy<br />

technicians and pilates instructors, all have a different<br />

story. We know that cancer should now be considered a<br />

treatable chronic disease when diagnosed early. In our<br />

Katılımcılar, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında<br />

toplumda farkındalık oluşturmak adına, Şef Erkan Kıyıcıoğlu<br />

yönetiminde birbirinden farklı tarifler hazırladılar ve hep<br />

birlikte yaptıkları yemekleri yediler.<br />

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi<br />

ve Medya Sorumlusu Doç. Dr. Şule Karabulut Gül, kanserin<br />

milyonlarca insanın yaşamını derinden etkileyen bir<br />

hastalık olduğunu belirterek, “Dünya Kanser Günü, her yıl 4<br />

Şubat’ta dünya genelinde farkındalık sağlamak ve kanserle<br />

mücadeleye dikkat çekmek için düzenlenen uluslararası bir<br />

etkinliktir. Her yıl milyonlarca insana yeni tanı konulmakta<br />

ve bu durum, kanserle mücadele etmek için daha fazla<br />

çaba gösterilmesini gerektirmektedir. Dünya Kanser Günü,<br />

kanser farkındalığını artırmak, önleyici tedbirleri teşvik<br />

etmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak için önemli bir<br />

platform sağlamaktadır.” dedi<br />

Doç. Dr. Gül, bu yılki Dünya Kanser Günü’nde Türk<br />

Radyasyon Onkolojisi Derneği olarak; kanserle tanışmış,<br />

tedavilerinde başarılı olmuş, güçlü, enerjik katılımcılarla<br />

bir mutfak etkinliğinde buluştuklarını ifade ederek, şöyle<br />

devam etti:<br />

“Doktor, akademisyen, gazeteci, işletmeci, radyoterapi<br />

teknikeri ve pilates hocası olarak mesleklerini sürdüren<br />

katılımcılarımızın hepsinin farklı bir hikayesi var. Bizler<br />

biliyoruz ki kanser günümüzde erken teşhis edildiğinde<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


47<br />

tedavi edilebilir bir kronik hastalık olarak düşünülmelidir.<br />

Etkinliğimizde katılımcılarımız ile beraber yemek yaparken<br />

kanserden korkulmaması gerektiğine dikkat çekmek<br />

istedik. Ayrıca katılımcılarımız tedavi sırasındaki moral<br />

ve motivasyonun kendilerine en büyük destek olduğunu<br />

belirttiler. Derneğimizin farkındalık etkinliğine MYK<br />

Gastroarena’nın kapılarını açarak destek veren başta Şef<br />

Mehmet Yalçınkaya ve ekibine, sabırla bizlere eğitim veren<br />

Şef Erkan Kıyıcıoğlu’na ve katılımları ile kanser hastalarına<br />

örnek olan tüm katılımcılarımıza Türk Radyasyon Onkolojisi<br />

Derneği adına teşekkür ederim. Kanser alanında güncel<br />

ve güvenilir bilgilere ulaşmak için derneğimizin web sitesi<br />

trod.org.tr ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.<br />

Sağlıkla kalın.”<br />

event, we wanted to draw attention to the fact that cancer<br />

should not be feared while cooking with our participants.<br />

Additionally, our participants stated that morale and<br />

motivation during treatment were the biggest support<br />

to them. On behalf of the Turkish Society for Radiation<br />

Oncology, I would like to thank Chief Mehmet Yalçınkaya<br />

and his team, who supported our association’s awareness<br />

event by opening the doors of MYK Gastroarena, Chief<br />

Erkan Kıyıcıoğlu, who patiently trained us, and all our<br />

participants who set an example for cancer patients with<br />

their participation. To access up-to-date and reliable<br />

information in the field of cancer, you can follow our<br />

association’s website trod.org.tr and social media accounts.<br />

Stay healthy.”<br />

World Cancer Day is an important day for<br />

awareness<br />

Prof. Dr. Uğur Selek, President of Turkish Society for<br />

Radiation Oncology pointed out that World Cancer Day is<br />

an important day that aims to raise awareness of cancer<br />

among all of us, among our routine hustle, and to share<br />

our knowledge and resources about the prevention, early<br />

diagnosis and treatment of this disease, and said,<br />

“We all know that cancer is a disease that affects the lives<br />

of millions of people and can be fatal if left untreated,<br />

but we believe that the more we repeat that it is possible<br />

to overcome cancer and significantly increase survival<br />

rates thanks to early diagnosis, the more attention we will<br />

attract. Early diagnosis means catching cancer at an early<br />

stage, greatly increasing the chance of cure, controlling<br />

it with less aggressive treatments, and even giving it<br />

a chance to be cured completely. Of course, the most<br />

important thing is that we reduce the risk of cancer by<br />

taking measures such as making healthy lifestyle choices,<br />

avoiding harmful habits such as smoking and alcohol,<br />

eating a balanced diet and exercising regularly. We remind<br />

you of World Cancer Day to unite in the fight against this<br />

disease and emphasize the importance of getting the<br />

right information from the right sources. We wish you<br />

healthy days by wishing for a bright future with the light of<br />

science.”<br />

Dünya Kanser Günü, farkındalık için önemli bir gün<br />

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur<br />

Selek ise, Dünya Kanser Günü’nün rutin koşuşturmamız<br />

arasında hepimizde kansere karşı farkındalık sağlamak ve<br />

bu hastalığın önlenmesi, erken teşhisinin sağlanması ve<br />

tedavisi konusunda bilgi ve kaynaklarımızı paylaşmamızı<br />

amaçlayan önemli bir gün olduğuna dikkat çekerek, şunları<br />

söyledi:<br />

“Kanserin, milyonlarca insanın hayatını etkileyen ve tedavi<br />

edilmediğinde ölümcül olabilen bir hastalık olduğunu<br />

hepimiz biliyoruz, ancak, erken teşhis sayesinde kanserin<br />

üstesinden gelmenin ve hayatta kalma oranlarını önemli<br />

ölçüde artırmamızın mümkün olduğunu ne kadar çok<br />

tekrar edersek o kadar dikkat çekeceğimize inanıyoruz.<br />

Erken teşhis, kanserin başlangıç aşamasında yakalanması,<br />

tedavi şansının büyük ölçüde artması, daha az agresif<br />

tedavilerle kontrol altına alınabilmesi ve hatta tamamen<br />

iyileştirilebilme şansının yakalanabilmesi demektir. Tabii ki<br />

en önemlisi, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak, sigara<br />

ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak, dengeli<br />

beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak gibi önlemlerle,<br />

kanser riskini azaltmamızdır. Dünya Kanser Günü’nü bu<br />

hastalığa karşı mücadelede birleşmemiz için hatırlatıyor,<br />

doğru bilgiyi doğru kaynaklardan almanızın önemini<br />

vurguluyoruz. Bilimin ışığıyla aydınlık yarınlara diyerek<br />

sağlıklı günler diliyoruz.”<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


48<br />

Aytaç Yeğin named Rare Diseases Category Leader at Pfizer Türkiye<br />

Pfizer Türkiye Nadir Hastalıklar Kategori Lideri Aytaç Yeğin oldu<br />

Aytaç Yeğin, Rare Diseases Category Leader, Pfizer Türkiye<br />

Aytaç Yeğin, who joined Pfizer Türkiye in 2011 as<br />

Business Development Department Project Manager,<br />

was appointed as Rare Diseases Category Leader at<br />

Pfizer Türkiye.<br />

Aytaç Yeğin, who graduated from Istanbul Technical<br />

University, Department of Electrical Engineering in 2007,<br />

completed his MBA at Koç University in January 2011. Aytaç<br />

Yeğin, who joined Pfizer Turkey as Business Development<br />

Department Project Manager in August 2011, served as<br />

Product Manager in Hospital Category between March<br />

2013 and 2015, Country Portfolio Leader on a product basis<br />

between March 2015 and 2017, and Pain Group Portfolio<br />

Leader between 2017 and 2020.<br />

Aytaç Yeğin has worked as Marketing Director at Viatris since<br />

2020, following the Pfizer-Upjohn Division.<br />

Yeğin, who joined the Pfizer Türkiye family again in August<br />

2023, served as Hospital and COVID Category Leader until<br />

December 2023.<br />

Pfizer Türkiye’ye 2011 yılında İş Geliştirme Departmanı<br />

Proje Yöneticisi olarak katılan Aytaç Yeğin, Pfizer Türkiye<br />

Nadir Hastalıklar Kategori Lideri olarak atandı.<br />

2007 yılında İstanbul <strong>Teknik</strong> Üniversitesi Elektrik Mühendisliği<br />

Bölümü’nden mezun olan Aytaç Yeğin, Ocak 2011 tarihinde<br />

Koç Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansını tamamladı.<br />

Ağustos 2011’de Pfizer Türkiye’ye İş Geliştirme Departmanı<br />

Proje Yöneticisi olarak katılan Aytaç Yeğin, Mart 2013 – 2015<br />

tarihleri arasında Hastane Kategorisinde Ürün Müdürü, Mart<br />

2015- 2017 tarihleri arasında ürün bazında Ülke Portföy<br />

Lideri, 2017 – 2020 yılları arasında Ağrı Grubu Portföy Lideri<br />

olarak görev aldı. Aytaç Yeğin, Pfizer-Upjohn ayrılığı ile<br />

birlikte 2020 yılından bu yana Viatris’te Pazarlama Direktörü<br />

olarak çalıştı. Ağustos 2023’te yeniden Pfizer Türkiye ailesine<br />

katılan Yeğin, Aralık 2023’e dek Hastane ve COVID Kategori<br />

Lideri olarak görev yaptı.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


50<br />

“Vitamin C is an essential support for your hair, skin and dental health.”<br />

“C vitamini, saç, cilt ve diş sağlığınız için temel bir destek”<br />

Internal Medicine Specialist Prof. Dr. Aytaç<br />

Atamer points out that the need for vitamin C,<br />

which must be provided through daily nutrition,<br />

may not be met in some situations and irregular<br />

eating habits.<br />

He states that the risk of vitamin C deficiency increases<br />

in cases of chronic diarrhea, in people who eat irregularly<br />

after burns or surgical interventions, and in those who<br />

consume alcohol and smoke. Emphasizing that these<br />

situations may negatively affect vitamin C levels in the<br />

body, he draws attention to healthy eating habits and<br />

appropriate precautions.<br />

Internal Medicine Specialist Prof. Dr. Aytaç Atamer from<br />

NPİSTANBUL Hospital, Üsküdar University evaluated the<br />

issue of vitamin C deficiency and gave information on how<br />

to eliminate vitamin C deficiency.<br />

Vitamin C is abundant in citrus fruits<br />

Internal Medicine Specialist Prof. Dr. Aytaç Atamer pointed<br />

out that under normal conditions, there is no vitamin C<br />

deficiency with daily nutrition and said, “Because vitamin<br />

C is abundant in the foods we call citrus fruits. However,<br />

vitamin C deficiency occurs in cases where there is not a<br />

Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, günlük<br />

beslenme ile sağlanması gereken C vitamini<br />

ihtiyacının bazı durumlar ve düzensiz beslenme<br />

alışkanlıklarıyla karşılanamayabileceğine dikkat<br />

çekiyor.<br />

Kronik ishal durumunda, yanıklar veya cerrahi girişimler<br />

sonrasında düzensiz beslenen kişilerde, ayrıca alkol ve<br />

sigara kullananlarda C vitamini eksikliği riskinin arttığını<br />

belirtiyor. Bu durumların, vücuttaki C vitamini düzeylerini<br />

olumsuz etkileyebileceğine vurgu yaparak, sağlıklı bir<br />

beslenme alışkanlığına ve uygun önlemlere dikkat çekiyor.<br />

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Dahiliye<br />

Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, C vitamini eksikliği<br />

konusunu değerlendirerek, C vitamini eksikliği nasıl<br />

giderilir bilgi verdi.<br />

C vitamini turunçgillerde bol miktarda bulunuyor<br />

Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, normal koşullarda<br />

günlük beslenme ile C vitamini eksikliğinin olmadığına<br />

işaret ederek, “Çünkü C vitamini turunçgiller adını<br />

verdiğimiz besinlerde bol miktarda bulunuyor. Fakat yeteri<br />

kadar dengeli beslenilmeyen durumlarda özellikle kronik<br />

ishal durumunda, yanıklarda ya da cerrahi girişimlerden<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


51<br />

sufficiently balanced diet, especially in cases of chronic<br />

diarrhea, in people who eat irregularly after burns or<br />

surgical interventions, and in those who consume alcohol<br />

or smoke.” Pointing out that vitamin C supplementation is<br />

necessary in such cases, Internal Medicine Specialist Prof.<br />

Dr. Aytaç Atamer said, “Vitamin C is very important for a<br />

regular life, hair, skin and dental health.”<br />

How to eliminate vitamin C deficiency?<br />

Prof. Dr. Aytaç Atamer said, “Vitamin C deficiency is not<br />

common under normal conditions. In cases of vitamin C<br />

deficiency, supplements can be taken orally, intravenously<br />

or intravenously, with the advice of a doctor. Upper<br />

respiratory tract infections increase, especially as we<br />

enter the winter months. It is necessary to take vitamin C<br />

supplements to overcome these infections more easily.”<br />

What are the symptoms of vitamin C deficiency?<br />

Declaring that vitamin C is a vitamin that is not resistant<br />

to heat and is not produced in the body, Internal Medicine<br />

Specialist Prof. Dr. Aytaç Atamer concluded his words as<br />

follows,<br />

“Vitamin C is a very important source of antioxidants, so<br />

it is an important vitamin that prevents infections and<br />

cancer. Apart from this, vitamin C plays an important role<br />

in collagen synthesis in our body and forms the collagen<br />

structure. Lack of collagen causes wrinkles on the skin,<br />

dryness in the hair, and easy breakage. Since vitamin C also<br />

strengthens the immune system, it also increases body<br />

resistance, especially in upper respiratory tract infections,<br />

and plays an important role in healing the disease. Vitamin<br />

C deficiency also causes bleeding gums, pain, swelling and<br />

easy bruising in the joints.”<br />

sonra düzensiz beslenen kişilerde, alkol, sigara<br />

kullananlarda C vitamini eksikliği ortaya çıkıyor.” dedi.<br />

Bu gibi durumlarda C vitamini takviyesi gerektiğine dikkat<br />

çeken Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Düzenli<br />

bir yaşam, saç, cilt ve diş sağlığı için C vitamini oldukça<br />

önemlidir.” diye bilgi verdi.<br />

C vitamini eksikliği nasıl giderilir?<br />

Prof. Dr. Aytaç Atamer, “C vitamini eksikliği normal<br />

koşullarda pek fazla görülmüyor. C vitamini eksikliği olan<br />

durumlarda oral denilen yolla, damar ya da kalçadan<br />

doktor tavsiyesi ile takviye alınabilir. Özellikle kış aylarına<br />

girdiğimiz dönemde üst solunum yolu enfeksiyonları<br />

artmaktadır. Bu enfeksiyonları daha kolay atlatmak için C<br />

vitamini takviyeleri almak gerekir” dedi.<br />

C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?<br />

C vitamininin ısıya dayanıksız, vücutta üretilmeyen bir<br />

vitamin olduğunu da söyleyen Dahiliye Uzmanı Prof. Dr.<br />

Aytaç Atamer, sözlerini şöyle tamamladı:<br />

“C vitamini çok önemli bir antioksidan kaynağıdır, bu<br />

nedenle enfeksiyonların, kanserin oluşmasını önleyen<br />

önemli bir vitamindir. Bunun dışında C vitamini<br />

vücudumuzdaki kolajen sentezinde önemli rol oynuyor ve<br />

kolajen yapısını oluşturuyor. Kolajen eksikliğinde ciltte<br />

buruşukluk, saçlarda kuruma, kolay kırılma ortaya çıkıyor.<br />

C vitamini aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiği<br />

için özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında vücut<br />

direncini de artırıyor ve hastalığın iyileşmesinde önemli<br />

bir rol oynuyor. C vitaminin eksikliğinde diş eti kanaması,<br />

eklemlerde ağrı şişlik ve kolay morarmalar da görülüyor.”<br />

DOİ numarası: https://doi.org/10.32739/uha.id.43645<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


ŞUBAT <strong>2024</strong><br />

PROJE ADI: <strong>2024</strong> Türk Girişimsel Radyoloji 19. Yıllık Toplantısı TARİH: 2 - 6 Şubat <strong>2024</strong> YER: Titanic Belek Otel, Antalya<br />

WEB ADRESİ: https://girisimselradyoloji<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

PROJE ADI: Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 33. Yıl Kongresi TARİH: 16 - 18 Şubat <strong>2024</strong> YER: Radisson Blu Şişli, İstanbul<br />

WEB ADRESİ: https://www.tnrd<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

MART <strong>2024</strong><br />

PROJE ADI: 16. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi TARİH: 7- 9 Mart <strong>2024</strong> YER: Xanadu Otel, Belek - Antalya<br />

WEB ADRESİ: https://thdkitht<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

PROJE ADI: 8. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi TARİH: 7- 10 Mart <strong>2024</strong> YER: Trendy Lara Otel, Antalya<br />

WEB ADRESİ: https://minimalinvazivurolojikongresi.org/tr/<br />

PROJE ADI: 9. Psikiyatri Zirvesi ve 16. Anksiyete Kongresi TARİH: 7- 10 Mart <strong>2024</strong> YER: Titanic Mardan Palace Otel, Lara - Antalya<br />

WEB ADRESİ: http://<strong>2024</strong>.psikiyatrizirvesi.org/<br />

PROJE ADI: Hedef Kanser <strong>2024</strong> TARİH: 28-30 Mart <strong>2024</strong> YER: Elexus Hotel, Girne-KKTC<br />

WEB ADRESİ: https://www.hedefkanser<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

NİSAN <strong>2024</strong><br />

PROJE ADI: 31. Ulusal Neonatoloji Kongresi TARİH: 24 - 28 Nisan <strong>2024</strong> YER: Kaya Palazzo Otel, Belek - Antalya<br />

WEB ADRESİ: https://www.uneko<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

PROJE ADI: 11. Akdeniz Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi TARİH: 25 - 28 Nisan <strong>2024</strong> YER: Nirvana Cosmopolitan Otel, Lara - Antalya<br />

WEB ADRESİ: https://medhyp<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

PROJE ADI: Türk Toraks Derneği 27. Yıllık Kongresi TARİH: 29 Nisan – 3 Mayıs <strong>2024</strong> YER: Elexus Otel, Girne-KKTC<br />

WEB ADRESİ: https://toraks.org.tr/site/community/info/p/<strong>2024</strong><br />

PROJE ADI: 6. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi TARİH: 22 – 24 Nisan <strong>2024</strong> YER: Lykia World, Antalya<br />

WEB ADRESİ: https://www.talasemikongresi<strong>2024</strong>.org/tr/


MAYIS <strong>2024</strong><br />

PROJE ADI: 9. İstanbul Hipofiz Sempozyumu TARİH: 3 - 4 Mayıs <strong>2024</strong> YER: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - İstanbul<br />

WEB ADRESİ: https://istanbulhipofiz.org/tr/<br />

PROJE ADI: 10. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması TARİH: 3 - 4 Mayıs <strong>2024</strong> YER: Osmanlı Arşivi Külliyesi, Kağıthane - İstanbul<br />

WEB ADRESİ: https://totderistanbulbulusmasi<strong>2024</strong>.org/tr<br />

PROJE ADI: 36. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi TARİH: 8 - 12 Mayıs <strong>2024</strong> YER: Elexus Otel, Girne-KKTC<br />

WEB ADRESİ: https://untk<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

PROJE ADI: Türk Manyetik Rezonans Derneği 28. Yıllık Bilimsel Toplantısı TARİH: 16-18 Mayıs <strong>2024</strong> YER: JW Marriott Otel, Ankara<br />

WEB ADRESİ: https://tmrd<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

PROJE ADI: Meme MR Kursu <strong>2024</strong> TARİH: 24-25 Mayıs <strong>2024</strong> YER: Titanic Bodrum Otel<br />

WEB ADRESİ: https://mememr<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

PROJE ADI: 16. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri TARİH: 24 - 26 Mayıs <strong>2024</strong> YER: İstanbul Üniversitesi,<br />

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi<br />

WEB ADRESİ: https://capanefroloji<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

PROJE ADI: Full Face Congress <strong>2024</strong> TARİH: 31 Mayıs - 2 Haziran <strong>2024</strong> YER: Hilton Bomonti Hotel, İstanbul<br />

WEB ADRESİ: https://fullfacecongress.org/<br />

HAZİRAN <strong>2024</strong><br />

PROJE ADI: TOD 8. Canlı Cerrahi Sempozyumu - <strong>2024</strong> TARİH: 6 – 9 Haziran <strong>2024</strong> YER: Bilkent Otel, Ankara<br />

WEB ADRESİ: https://www.todnet.org/CanliCerrahiSempozyumu<strong>2024</strong>/<br />

EKİM <strong>2024</strong><br />

PROJE ADI: Türk Toraks Radyolojisi Kongresi TARİH: 3-6 Ekim <strong>2024</strong> YER: Pine Bay Otel, Kuşadası-Aydın<br />

PROJE ADI: 6. Uluslararası ve 17. Akademik Geriatri Kongresi TARİH: 16 – 20 Ekim <strong>2024</strong> YER: La Blanche Otel, Bodrum-Muğla<br />

WEB ADRESİ: https://akademikgeriatri<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

PROJE ADI: 19. Balkan Radyolojisi Kongresi TARİH: 23 – 26 Ekim <strong>2024</strong> YER: Radisson Blue Otel, Çeşme-İzmir<br />

WEB ADRESİ: https://www.bcr<strong>2024</strong>.org/en/<br />

PROJE ADI: 50. Ulusal Hematoloji Kongresi TARİH: 29 Ekim - 2 Kasım <strong>2024</strong> YER: Pine Beach Belek, Antalya<br />

WEB ADRESİ: https://ulusalhematoloji<strong>2024</strong>.org/tr/<br />

KASIM<br />

PROJE ADI: 33. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi TARİH: 5 - 10 Kasım <strong>2024</strong> YER: Pine Beach Kongre Merkezi, Antalya<br />

WEB ADRESİ: https://totbid.org.tr/tr/<br />

PROJE ADI: 45. Ulusal Radyoloji Kongresi TARİH: 13 - 17 Kasım <strong>2024</strong> YER: Pine Beach Kongre Merkezi, Belek-Antalya<br />

WEB ADRESİ: https://turkrad<strong>2024</strong>.org/<br />

PROJE ADI: TOD 58. Ulusal Kongresi TARİH: 20 - 24 Kasım <strong>2024</strong> YER: Rixos Sungate Otel, Antalya


56<br />

The striking effect of foods on tooth erosion<br />

Diş erozyonunda gıdaların çarpıcı etkisi<br />

Prof. Dr. Esra Can, President of the<br />

Turkish Society of Restorative Dentistry<br />

Pointing out that tooth erosion is increasing in<br />

Türkiye and around the world, Prof. Dr. Esra Can,<br />

President of the Turkish Society of Restorative<br />

Dentistry stated that tooth erosion is between<br />

30 percent and 70 percent in the children and<br />

young people group, and between 25 percent<br />

and 45 percent in the adult group. Prof. Dr. Can<br />

said, “When acidic food and drinks are consumed<br />

more than 3 times a day, the risk of tooth erosion<br />

increases 37 times.”<br />

On the occasion of November 22 Dentists’ Day and Oral<br />

and Dental Health Week, Prof. Dr. Esra Can, President of the<br />

Turkish Society of Restorative Dentistry gave information<br />

about dental erosion, which is one of the factors that<br />

threaten the dental health of many people from all age<br />

groups in recent years.<br />

Türkiye ve dünya genelinde diş erozyonunun<br />

arttığına dikkati çeken Türk Restoratif Diş<br />

Hekimliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Can,<br />

diş erozyonunun çocuk ve genç grubunda yüzde<br />

30 ile yüzde 70, erişkin grupta ise yüzde 25 ile<br />

yüzde 45 arasında olduğunu belirtti. Prof. Dr. Can,<br />

“Günde 3 kereden fazla asitli yiyecek ve içecek<br />

tüketildiğinde diş erozyonunun oluşma riski<br />

37 kat artıyor” dedi.<br />

Türk Restoratif Diş Hekimliği Derneği ve aynı zamanda<br />

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş<br />

Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Can, 22 Kasım<br />

Diş Hekimleri Günü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası vesilesiyle,<br />

son yıllarda her yaş grubundan pek çok kişinin diş sağlığını<br />

tehdit eden unsurlardan biri olan diş erozyonu ile ilgili bilgi<br />

verdi.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


58<br />

“The first symptom is sensitivity in the teeth”<br />

Prof. Dr. Esra Can said, “We can define dental erosion as the<br />

irreversible and progressive loss of material in the primary<br />

and permanent teeth, which occurs due to chemical<br />

factors. The important factor in erosion is chemical; there<br />

is no microorganism effect as in caries.” Prof. stated that<br />

the first thing that occurs in tooth erosion is sensitivity.<br />

Dr. Can said, “Subsequently, aesthetic problems occur<br />

due to dulling and discoloration of the teeth, and as it<br />

progresses, pitting on the cutting edges of the teeth,<br />

wear and deformation of the teeth. If protective measures<br />

are not taken, progressive erosion will later cause<br />

functional problems. Erosion is a pathological wear that is<br />

progressive.”<br />

“It is more common in children and young<br />

people.”<br />

Recording that tooth erosion is more common in children<br />

and young people, Prof. Dr. Can said, “Recent studies<br />

show that the frequency of tooth erosion is increasing in<br />

Türkiye and the world. The frequency of tooth erosion is<br />

between 30% and 70% in children and adolescents, and<br />

between 25% and 45% in adults. This actually gives us very<br />

important information. Our children and young people are<br />

exposed to more erosion than us, and this shows that they<br />

will encounter more erosion-related dental problems in<br />

adulthood.”<br />

“İlk belirti dişlerde hassasiyet”<br />

Prof. Dr. Esra Can, “Diş erozyonunu, süt ve sürekli<br />

dişlerde kimyasal etkenlerle meydana gelen, dişlerin<br />

geri dönüşümsüz ve ilerleyici madde kaybı olarak<br />

tanımlayabiliriz. Erozyonda önemli olan faktör kimyasal,<br />

çürükteki gibi mikroorganizma etkisi söz konusu değil”<br />

dedi. Diş erozyonunda ilk olarak hassasiyet oluştuğunu<br />

belirten Prof. Dr. Can, “Arkasından dişlerde matlaşma,<br />

renklenme, ilerlemesiyle beraber de dişlerin kesici<br />

kenarlarında çukurlaşma, aşınma ve dişlerin şeklinin<br />

bozulmasıyla estetik sorunlar meydana gelir. Koruyucu<br />

önlemler alınmadığında ilerleyen erozyon daha sonra<br />

fonksiyonla ilgili problemlere de neden olur. Erozyon<br />

ilerleyici özellik gösteren patolojik bir aşınmadır” dedi.<br />

“Çocuklar ve gençlerde daha fazla görülüyor”<br />

Çocuklarda ve gençlerde diş erozyonunun daha fazla<br />

görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Can, “Son dönemlerde<br />

yapılan araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada diş<br />

erozyonunun sıklığının arttığını göstermektedir. Diş<br />

erozyonunun sıklığı çocuk ve genç grubunda yüzde 30 ile<br />

yüzde 70, erişkin grupta ise yüzde 25 ile yüzde 45 arasında<br />

görülüyor. Bu aslında bize çok önemli bir bilgi veriyor.<br />

Çocuklarımız ve gençlerimiz bizden daha fazla erozyona<br />

maruz kalıyor ve bu da onların erişkin döneminde daha<br />

fazla erozyonla ilgili dental problemlerle karşılaşacağını<br />

göstermektedir” diye konuştu.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


60<br />

“Attention children and vegans”<br />

Prof. Dr. Esra Can gives the following information about<br />

the causes of tooth erosion, “Erosion is a pathological<br />

problem resulting from the combination of many factors…<br />

Increased consumption of fruits and fruit juices due to<br />

healthy eating habits and a vegan diet can be considered<br />

among the causes of erosion. Children and young people<br />

are exposed to erosion because they drink too much fizzy<br />

drinks, and athletes frequently consume energy drinks.<br />

Fruit sodas and the medications we use can also cause<br />

erosion. For example, vitamin C chewable tablets, sprays<br />

used by asthma patients, and effervescent drugs cause<br />

erosion. Any factor that causes a decrease in saliva, as<br />

well as antihypertensive and antidepressant medications,<br />

can cause erosion. We can see erosion quite frequently in<br />

patients receiving radiotherapy in the head and neck area.<br />

In addition, reflux, eating disorders with vomiting and<br />

chronic alcoholism can also appear as factors that cause<br />

erosion caused by the same disease.”<br />

“Tooth erosion occurs more in some professions.”<br />

Emphasizing that the susceptibility to erosion increases<br />

in some professional groups, Prof. Dr. Esra Can said, “For<br />

example, professional athletes. They drink too much energy<br />

drinks, and these acidic drinks cause erosion. The same<br />

goes for professional swimmers. The substances used to<br />

disinfect pools can make the water acidic, which can lead<br />

to erosion of swimmers’ front teeth. There is another<br />

occupational group that is exposed to erosion, they are also<br />

laboratory workers... When they draw acids with a pipette,<br />

their teeth are directly exposed to acids.”<br />

“Do not consume these between meals”<br />

Stating that it is possible to prevent tooth erosion both<br />

individually and through the dentist, Prof. Dr. Can said:<br />

“First, as individuals, we need to prevent erosion from<br />

occurring. For example, we can reduce the frequency of<br />

acidic foods and drinks. When we consume acidic food and<br />

drinks more than 3 times a day, the risk of erosion increases<br />

37 times, this rate is so high. We can limit these drinks and<br />

foods to meals, because our salivation increases during<br />

meals and thus the erosion factor is eliminated. Since our<br />

salivation is low between meals, we should not consume<br />

acidic foods and drinks. Instead of swishing acidic drinks<br />

in our mouth, we should swallow them quickly or drink<br />

them through a straw, and rinse our mouth with water<br />

or drink water after drinking. We should not eat fruit,<br />

especially before going to bed at night. We should not<br />

brush our teeth immediately after acidic foods. We should<br />

drink acidic drinks by cooling them. We should brush our<br />

teeth not immediately after meals, but after 30 minutes.<br />

After brushing the teeth, we should not consume fruits,<br />

fruit juices, fruit sodas and carbonated drinks that will<br />

cause erosion on clean tooth surfaces. Especially when<br />

children eat fruits by sucking, it increases erosion. We<br />

should encourage them to eat by biting. If there is erosion,<br />

dulling and discoloration on the teeth, we can do things<br />

“Çocuklar ve veganlar dikkat”<br />

Prof. Dr. Esra Can, diş erozyonunun nedenleriyle ilgili şu<br />

bilgileri veriyor:<br />

“Erozyon pek çok faktörün kombinasyonundan kaynaklanan<br />

patolojik bir problemdir… Sağlıklı beslenme alışkanlıkları<br />

nedeniyle meyve ve meyve sularının daha fazla tüketilmesi<br />

ile vegan diyet erozyon nedenleri arasında sayılabilir.<br />

Çocuklar ve gençler fazla gazlı içecek içtiklerinden,<br />

sporcular da sıklıkla enerji içeceklerini tükettiğinden<br />

erozyona maruz kalıyorlar. Meyveli sodalar ve kullandığımız<br />

ilaçlar da erozyona neden olabiliyor. Örneğin, C vitamini<br />

çiğneme tabletleri, astım hastalarının kullandıkları spreyler,<br />

efervesan ilaçlar erozyona neden oluyor. Tükürüğün<br />

azalmasına neden olan her türlü faktör, antihipertansif ve<br />

antidepresan ilaçlar da erozyona sebep olabiliyor. Baş ve<br />

boyun bölgesinde radyoterapi alan hastalarda biz oldukça<br />

sık erozyon görebiliyoruz. Ayrıca reflü, kusmayla seyreden<br />

yeme bozuklukları ve kronik alkolizm de birebir hastalık<br />

kaynaklı erozyona neden olan faktörler olarak karşımıza<br />

çıkabiliyor.”<br />

“Bazı mesleklerde diş erozyonu daha fazla<br />

meydana geliyor”<br />

Bazı meslek gruplarında erozyona yatkınlığın arttığını<br />

vurgulayan Prof. Dr. Esra Can, “Örneğin profesyonel<br />

sporcular. Onlar çok fazla enerji içecekleri içiyorlar ve<br />

asidik yapıda olan bu içecekler erozyona neden oluyor. Aynı<br />

durum profesyonel yüzücüler için de geçerli. Havuzları<br />

dezenfekte edebilmek için kullanılan maddeler suyu<br />

asidik hale getirebiliyor ve bu da yüzücülerin ön dişlerinde<br />

erozyona yol açabiliyor. Erozyona maruz kalan bir meslek<br />

grubu daha var ki; onlar da laborantlar… Pipetle asitleri<br />

çektikleri zaman dişleri direkt asitlere maruz kalıyor” diye<br />

konuştu.<br />

“Öğün arasında bunları tüketmeyin”<br />

Diş erozyonunu hem birey olarak hem de diş hekimi<br />

vasıtasıyla önlemenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr.<br />

Can, şunları kaydetti:<br />

“Önce birey olarak erozyonun oluşmasını engellememiz<br />

gerekiyor. Örneğin, asidik yiyecek ve içeceklerin sıklığını<br />

azaltabiliriz. Günde 3 kereden fazla asidik yiyecek ve<br />

içecek tükettiğimiz zaman erozyonun oluşma riski 37 kat<br />

artıyor, bu oran o kadar yüksek ki. Bu içecek ve yiyecekleri<br />

öğünlerle sınırlayabiliriz, çünkü öğünlerde tükürük<br />

salgımız artar ve böylece erozyon faktörü ortadan kalkar.<br />

Öğün arasında tükürük salgımız az olduğu için asidik<br />

yiyecek ve içecekleri tüketmemeliyiz. Asitli içecekleri<br />

ağızda gezdirmek yerine hızlıca yutmalı veya pipetle<br />

içmeli, içtikten sonra ağzımızı su ile çalkalamalı ya da su<br />

içmeliyiz. Özellikle gece yatarken meyve yememeliyiz. Asidik<br />

yiyeceklerden sonra hemen dişlerimizi fırçalamamalıyız.<br />

Asidik içecekleri soğutarak içmeliyiz. Öğünlerden hemen<br />

sonra değil, 30 dakika sonra dişlerimizi fırçalamalıyız. Dişler<br />

fırçalandıktan sonra temiz diş yüzeylerinde erozyona neden<br />

olacak meyve, meyve suları, meyveli soda, gazlı içecekleri<br />

kullanmamalıyız. Özellikle çocukların meyveleri emerek<br />

yemesi erozyonu arttırır, ısırarak yemeleri için teşvik<br />

etmeliyiz. Dişlerde erozyon, matlaşma ve renklenme varsa<br />

bu durumdan korunmak için öğün arasında ağız ortamını<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>


62<br />

to neutralize the oral environment between meals to<br />

prevent this situation. For example, we can drink water or<br />

eat milk and cheese products. If individuals with erosion on<br />

their teeth use whitening toothpaste to lighten the tooth<br />

discoloration and dark color in their mouth, it will further<br />

erode the enamel surface, which has already been softened<br />

by chemical effects, and cause more material loss.”<br />

“We apply gels and varnishes containing high<br />

concentrations of fluoride.”<br />

“After active erosion is diagnosed, the causative factor of<br />

the erosion must first be determined by the dentist,” said<br />

Prof. Dr. Esra Can continued her words as follows:<br />

“After finding the factor and creating a behavioral change<br />

in the patient, we, as dentists, apply gels and varnishes<br />

containing high concentration fluoride to the softened<br />

enamel and dentin surfaces. While this hardens that<br />

area, it also increases the resistance of that area against<br />

possible acid attacks. We advise patients to use highconcentration<br />

fluoride toothpaste at home to help us, and<br />

in the presence of active erosion, we recommend that they<br />

use a soft toothbrush, high-concentration fluoride, as well<br />

as toothpastes and creams containing ingredients such as<br />

potassium nitrate and amorphous calcium phosphate.”<br />

“We need to move on to restorative procedures.”<br />

Indicating that dental erosion can reach very advanced<br />

levels, Prof. Dr. Can said, “After the enamel is worn away<br />

and the dentin is exposed, erosion progresses very rapidly.<br />

In this case, we can no longer protect our patients with<br />

only preventive procedures and we need to switch to<br />

restorative procedures. In advanced dental erosion, cupshaped<br />

wear occurs on the chewing surfaces of the teeth,<br />

and as these progress further, the vertical dimension<br />

of the patient and the height of the lower part of the<br />

face decrease. The patient cannot perform the chewing<br />

function effectively due to sensitivity and the inability to<br />

crush food sufficiently.”<br />

nötralize edici şeyleri yapabiliriz. Örneğin su içebiliriz veya<br />

süt ve peynir ürünleri yiyebiliriz. Dişlerinde erozyon olan<br />

bireyler, ağızlarındaki diş renklenmelerini ve koyu rengi<br />

açmak için beyazlatıcı diş macunu kullanıyorlarsa, zaten<br />

kimyasal etkilerle yumuşamış olan mine yüzeyini daha fazla<br />

aşındırır ve daha fazla madde kaybına yol açar.”<br />

“Yüksek konsantrasyonlu florür içeren jel ve<br />

vernikleri uyguluyoruz”<br />

“Aktif erozyon teşhis edildikten sonra öncelikle diş hekimi<br />

tarafından erozyonun etken faktörünün belirlenmesi<br />

gerekir” diyen Prof. Dr. Esra Can, sözlerini şöyle sürdürdü:<br />

“Etkeni bulup, hastada davranış değişikliğini oluşturduktan<br />

sonra diş hekimi olarak biz, o yumuşamış olan mine ve<br />

dentin yüzeylerine yüksek konsantrasyonlu florür içeren<br />

jel ve vernikleri uyguluyoruz. Bu, o bölgeyi sertleştirirken<br />

aynı zamanda olabilecek asit ataklarına karşı o bölgenin<br />

direncini da arttırır. Hastalara bize yardımcı olmaları<br />

için evde yüksek konsantrasyonlu florürlü diş macunu,<br />

kullanmalarını tavsiye ediyor, aktif erozyon varlığında<br />

yumuşak diş fırçası, yüksek konsantrasyonlu florürün<br />

yanı sıra potasyum nitrat, amorf kalsiyum fosfat gibi<br />

içeriklere sahip diş macunları ve kremlerini kullanmalarını<br />

öneriyoruz.”<br />

“Restoratif işlemlere geçmemiz gerekiyor”<br />

Dental erozyonun çok ileri boyutlara gelebildiğini söyleyen<br />

Prof. Dr. Can, “Mine aşındıktan sonra, dentin açığa<br />

çıktığı zaman erozyonda çok hızlı ilerleme gerçekleşiyor.<br />

Bu durumda biz hastalarımızı artık sadece koruyucu<br />

işlemlerle koruyamıyoruz ve restoratif işlemlere geçmemiz<br />

gerekiyor. Çok ilerleyen dental erozyonda dişlerin çiğneyici<br />

yüzeylerinde fincan şeklinde aşınmalar meydana geliyor<br />

ve bunlar daha da ilerlediğinde hastanın dikey boyutu ve<br />

yüzünün alt bölümünde yükseklik azalıyor.<br />

Hasta hassasiyetten ve besinleri yeterli ezememesinden<br />

dolayı çiğneme fonksiyonunu etkin bir şekilde<br />

gerçekleştiremiyor” dedi.<br />

Şubat - February <strong>2024</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!