29.05.2024 Views

Cover 0524-samengevoegd

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Een ode aan bewuster leven, creativiteit en dagen zonder haast<br />

EXTRA<br />

MINIPOSTERS<br />

& ONE LINE A<br />

DAY-BOEKJE<br />

‘In nature<br />

nothing is perfect<br />

and everything<br />

is perfect’<br />

ALICE WALKER<br />

NUMMER 5 - 2024<br />

LEVEN MET DE<br />

SEIZOENEN<br />

WAKKER WORDEN!<br />

EINDELIJK ZOMER<br />

INTERVIEW<br />

MARINA<br />

ABRAMOVIC<br />

Haar mooiste boeken ooit<br />

WEL OF NIET<br />

VLIEGEN?<br />

& MEER DILEMMA’S<br />

VAN NU<br />

I LOVE MAMA<br />

WAT EEN<br />

TATTOO JE<br />

BRENGT


56 _


Beeldreportage<br />

OOG VOOR DETAIL<br />

De New Yorkse<br />

straatfotograaf Saul<br />

Leiter breekt pas op<br />

hoge leeftijd door<br />

met zijn foto’s<br />

van alledaagse<br />

toevalligheden.<br />

Liever was hij<br />

onbekend gebleven.


40 _


Tijdgeest<br />

TIJD VOOR<br />

EEN TATTOO?<br />

Steeds meer<br />

mensen willen<br />

een tatoeage.<br />

Waar komt die<br />

wens vandaan?<br />

Journalist<br />

Jantine Jongebloed,<br />

die zelf<br />

kort geleden<br />

overstag ging,<br />

zoekt het uit.<br />

-- TEKST JANTINE JONGEBLOED ILLUSTRATIES SARAH WALSH --


Interview<br />

‘MIJN<br />

LIJF<br />

LIEGT<br />

Muzikant Joshua Nolet<br />

NOOIT’<br />

Met zijn band Chef’Special gaat het Joshua Nolet al jaren voor<br />

de wind, maar hij worstelde ook met zijn mentale gezondheid.<br />

Inmiddels luistert hij meer naar wat hij nodig heeft.<br />

-- INTERVIEW JANTINE JONGEBLOED FOTOGRAFIE DANIQUE VAN KESTEREN --<br />

_ 31


Marije van der Haar<br />

vertrok van de stad<br />

naar het platteland<br />

om in een klein<br />

huisje te gaan wonen.<br />

Maar ze kreeg spijt –<br />

en nu woont ze weer<br />

in de stad. Gewoon<br />

omdat het kan.


Inzicht<br />

Het is een wat druilerige meh-dag.<br />

Draait er misschien een fijne film?<br />

Ik kijk op de site, kies er op gevoel<br />

een uit en reserveer met mijn Cineville-pas.<br />

Een kwartier later zit ik in<br />

het filmhuis om de hoek en laat me<br />

verrassen. Onderweg naar huis blijf<br />

ik hangen in een koffietentje om mijn<br />

boek uit te lezen. Weg meh-gevoel.<br />

En dan te bedenken dat ik vijf jaar<br />

geleden dacht hier allemaal prima<br />

zonder te kunnen.<br />

Midden in het groen<br />

In 2019 had ik een droom. Ik wilde<br />

graag simpeler leven, dichter bij de<br />

natuur. Groter wonen hoefde niet –<br />

juist niet – maar ik snakte naar meer<br />

ruimte om me heen. De drempel<br />

overgaan en meteen midden in het<br />

groen zijn, dat idee. Weinig prikkels<br />

om me heen en alleen de drukte<br />

opzoeken als ik daar zelf behoefte<br />

aan had.<br />

Al van kinds af aan had ik de wens<br />

om in een minihuisje te wonen – en<br />

daar droomde ik dan altijd een wilde<br />

tuin en een veranda bij. Maar het<br />

leven kwam ertussendoor en ik<br />

woonde in verschillende steden door<br />

heel Nederland. Overal creëerde ik<br />

sluimeren. Ik greep elke vakantie<br />

aan om een huisje te boeken in the<br />

middle of nowhere. Daar mijmerde<br />

ik over een ander leven. Wat had je<br />

nou eigenlijk nodig om gelukkig te<br />

zijn? Toen ik voor het eerst iets las<br />

over tiny houses, kreeg ik kippenvel.<br />

Een huisje op wielen, met een stukje<br />

grond zonder schutting eromheen,<br />

de hele wereld als je achtertuin: dat<br />

wilde ik. Ook mijn man was enthousiast.<br />

Er kwam een moodboard, we<br />

sloten ons aan bij een initiatiefgroep<br />

in de buurt en ineens was dat nieuwe<br />

leven bijna werkelijkheid.<br />

Een tiny house werd het uiteindelijk<br />

niet (want te veel haken en ogen),<br />

maar halverwege 2019 vonden we<br />

een vakantiehuisje op de Veluwe van<br />

vijftig vierkante meter waarin je permanent<br />

mocht wonen, met een stuk<br />

grond eromheen dat ruim vijf keer zo<br />

groot was. Ik kon bijna niet geloven<br />

dat we dit echt gingen doen: ons<br />

huis verkopen en ongeveer negentig<br />

procent van onze spullen de deur<br />

uit doen. Aan de andere kant, wat<br />

hield me tegen? Ik was niet per se<br />

gebonden aan de stad waar ik<br />

woonde en ik voelde aan alles dat<br />

dit de stap was die ik wilde zetten.<br />

Dat ik voortaan twee uur heen en<br />

twee uur terug naar mijn werk<br />

moest reizen – na zes jaar freelancen<br />

had ik net weer een vaste baan –<br />

nam ik op de koop toe. En dat ik<br />

geen rijbewijs heb en dus veel<br />

afhankelijker zou worden van mijn<br />

fiets en de stoptrein, óók.<br />

De eerste barstjes<br />

Het eerste jaar was geweldig. De tuin<br />

veranderde van een kaal grasveld in<br />

een wilde tuin met bloemen in alle<br />

kleuren, er groeiden stokrozen langs<br />

ons witte huisje. Ook de felbegeerde<br />

veranda kwam er, en ’s avonds zaten<br />

we buiten te eten terwijl we de zon<br />

onder zagen gaan en de vleermuizen<br />

in de schemering rondcirkelden. Er<br />

was altijd wel een plekje waar je in<br />

de zon kon zitten, ik kon overal de<br />

horizon zien en kreeg de seizoenen<br />

een thuis, maar dat plaatje bleef meer mee. Voorheen was ik me ><br />

-- TEKST MARIJE VAN DER HAAR ILLUSTRATIES YELENA BRYKSENKOVA --


‘De keuken voelt als onze<br />

verkoelende oase, zelfs op<br />

de warmste dagen.’


Binnenkijken<br />

Liefs uit<br />

Londen<br />

Nicola Gill woont met haar<br />

man Pete en hun extended<br />

family in Zuidoost-Londen.<br />

Het huis ziet er nu classy uit,<br />

maar was een bouwval – en is<br />

vooral met koopjes ingericht.<br />

-- FOTOGRAFIE RACHAEL SMITH (LIVING INSIDE) --


118 _<br />

DE BOEKEN<br />

VAN MIJN LEVEN<br />

Welke boeken zijn kunstenaar Marina Abramović<br />

(1946) altijd bijgebleven?<br />

-- COLLAGE PAMELA CARBONELL --


Lezen


-- TEKST ROOS VAN HENNEKELER --


Maatschappij<br />

Duurzaam met de trein of voordelig<br />

met het vliegtuig? Wel of niet die<br />

nieuwe trui kopen? Journalist Roos<br />

van Hennekeler dubt en dubt, en<br />

zoekt houvast bij experts.<br />

vliegen met schuldgevoel<br />

of schaamtevrij met de trein?<br />

Het is een hot item: vliegschaamte.<br />

De vraag of het nog wel oké is om het<br />

vliegtuig te pakken, lijkt te zijn getransformeerd<br />

tot iets veel groters dan een<br />

persoonlijke keuze. Niet meer vliegen<br />

is in sommige kringen tegenwoordig<br />

bijna een status symbool geworden,<br />

terwijl wél vliegen je onmiddellijk kwetsbaar<br />

maakt voor kritiek.<br />

Vliegen is heel slecht voor het milieu,<br />

daar bestaat geen twijfel over. Een<br />

retour Amsterdam-New York is net zo<br />

schadelijk als het eten van duizend Big<br />

Macs, staat in De grote klimaatgids van<br />

De Correspondent. Niet te verdedigen<br />

dus, dat vliegen? In zijn boek Hoe gaan<br />

we dit uitleggen zegt klimaatcorrespondent<br />

Jelmer Mommers hierover:<br />

‘Het belangrijkste doel van duurzaam<br />

gedrag is niet: zuiver groen leven op<br />

individueel niveau. Het gaat ook niet<br />

om ‘beter’ zijn dan anderen of om het<br />

uitbannen van hypocrisie. De mens is<br />

nu eenmaal feilbaar, bovendien is het<br />

binnen ons huidige systeem niet eens<br />

mogelijk om geen enkele negatieve<br />

invloed op de natuur te hebben. En<br />

dus is consumptieverandering nooit<br />

genoeg. Het accent moet altijd liggen<br />

op de collectieve doorvertaling.’<br />

En die is er, volgens Mommers. ‘Elke<br />

duurzame keuze is een signaal, dat<br />

uiteindelijk kan leiden tot politieke<br />

verandering.’ Zo wordt het voor de<br />

overheid makkelijker om vliegbelasting<br />

in te voeren als steeds meer mensen<br />

bij het plannen van een reis rekening<br />

houden met de ernst van de klimaatopwarming.<br />

Als ze vaker de keuze<br />

maken om met internationale hogesnelheidstreinen<br />

te reizen, is de kans<br />

op uitbreiding van het netwerk groter.<br />

Het lijkt dus zinvoller te zijn om jezelf<br />

als een consument te zien die met<br />

eigen keuzes invloed uit kan oefenen<br />

op wat collectief mogelijk is, dan als<br />

iemand wiens persoonlijke voetafdruk<br />

groot verschil maakt in de wereldwijde<br />

milieuproblematiek. De simpele,<br />

maar ook pijnlijke, waarheid is dat we<br />

allemaal medeverantwoordelijk zijn,<br />

maar ook dat de problemen onze<br />

individuele daadkracht overstijgen.<br />

Het heeft daarom veel meer zin om<br />

te focussen op het stimuleren van<br />

collectieve veranderingen dan op zelf<br />

helemaal perfect willen zijn. Maak<br />

bijvoorbeeld een afspraak met jezelf<br />

over wanneer je de trein pakt: binnen<br />

Europa, als je maar een paar dagen<br />

weggaat of voor reizen waarbij je per<br />

trein minder dan een x-aantal uren<br />

onderweg bent. Wanneer je dan wel<br />

een keer het vliegtuig pakt, hoef je<br />

niet meteen in schuldgevoelens te<br />

vervallen: je doet wat je kunt. ><br />

_ 123

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!