04.06.2024 Views

Den smukkeste gåtur Grøn Mobilitet 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SCAN FOR<br />

MERE INFO<br />

DEN SMUKKESTE GÅTUR TIL<br />

FREDERIKSBORG SLOT<br />

Uanset årstiden er <strong>gåtur</strong>en langs Slotssøen den <strong>smukkeste</strong> vej fra Hillerød Station til et besøg<br />

på Frederiksborg Slot og det store haveanlæg.<br />

Gå fra stationsforpladsen på Hillerød Station over Nordre Jernbanevej og videre ned ad<br />

Vibekevej, Østergade og ad Kannikegade til Hillerød Torv. Her mødes du af Frederik 7. som står<br />

stolt på sin sokkel og skuer ud over sin by og Frederiksborg Slot, hvor han boede sammen<br />

med Grevinde Danner, indtil slottet brændte i 1859.<br />

Ad Søstien til Slottet og retur gennem byen<br />

Fra Torvet følges Søstien, mod øst. Fra søbredden er der en smuk udsigt over vandet og<br />

Barokhaven, som gradvist kommer til syne.<br />

Slottet kan tage sig helt forskelligt ud afhængig af vejret. En solrig sommerdag spejles slottet i<br />

søen. En efterårsdag med dis og tåge, anes kun spir og murværk og en frostklar vinterdag<br />

med sne ligner det hele noget fra et eventyr.<br />

Frederiksborg Slot ligger majestætisk på tre små øer midt i Slotssøen og er kendt som<br />

”Norden største renæssanceanlæg” med sine imponerende bygninger, den smukke<br />

Barokhave og Slotspark.<br />

Sæt gerne 2-3 timer af til at udforske slottet og dets haver. På tilbageturen, gå ad den smukke<br />

nye klinkebelagte gågade gennem Hillerød bymidte til Torvet med statuen af Frederik 7.<br />

Herfra er det samme vej retur mod Hillerød Station.<br />

FAKTA OM TUREN<br />

Start: Hillerød Station<br />

Længde: 3,5 km<br />

Underlag: Asfalt, grus og<br />

brosten<br />

Egnet til: Børn og voksne<br />

Skiltning: Nej<br />

Toilet: Hillerød Station, Hillerød<br />

Torv, Posen<br />

Sæson: Hele året<br />

Find interaktivt kort via QRkoden<br />

i toppen<br />

Café Havehuset (1)<br />

Rabarbergården Slottet (2)<br />

Halifax Burgers (3)<br />

Hillerød Bymuseum (4)<br />

Kaskaden og Springvandet (5)<br />

<strong>Den</strong> Lille Færge (6)<br />

Badstueslottet (7)<br />

Best Western Hotel Hillerød (8)<br />

Danhostel Hillerød (9)<br />

Hillerød Camping (10)<br />

Se kort på side 2


DEN SMUKKESTE GÅTUR<br />

Selskov<br />

Slotspavillonen st.<br />

1<br />

7<br />

Rendelæggerbakken<br />

5<br />

H I L L E R Ø D<br />

Ø S T<br />

2<br />

4<br />

N Y H U S E<br />

Slotsø<br />

Søstien<br />

9<br />

Slotsgade<br />

6<br />

Torvet<br />

3<br />

Carlsbergvej<br />

Vibekevej<br />

Hillerød st.<br />

Hillerød<br />

Præstevang<br />

10<br />

8<br />

0 0,5 km<br />

1 km<br />

© OpenStreetMap - © Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur<br />

Dansk Cykelturisme – Visit Nordsjælland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!