WF100 produktblad - Audio Pro

audiopro.com

WF100 produktblad - Audio Pro

UNWIRE

YOUR HIFI

EXPERIENCE

Frigör din musik. WF100 ger dig en trådlös vardag utan

kablar. Enkelt, smidigt och med hög kvalité.

Release your music. WF100 gives you a wireless everyday

life. Easy, convenient and with high quality.

WF100

TRådlösa dONGlaR MEd

Full Cd ljudkvaliTé

WiRElEss dONGlEs WiTH

Full Cd QualiTY audiO


WF100

dONGlaR FöR TRådlös HöGkvaliTETs ljudövERFöRiNG

dONGlEs FOR HiGH QualiTY WiRElEss audiO sTREaMiNG

de flesta av oss drömmer om en trådlös vardag där allting blir

mycket enklare och smidigare. När vi skapade audio Pro Wirelesslösningarna

var vårt mål att du skulle slippa onödiga kabeldragningar,

men ändå få behålla hifi-ljudet. det bästa från två världar i en liten

dosa. Och med WF100 har vi lyckats med våra mål. du kan nu skapa

ett robust och snabbt ljudnätverk med överföringar i Cd-kvalité. det

fungerar på både Mac och PC utan krångliga installationer. dessutom

har vi en hel del andra flexibla lösningar i WF100-familjen som gör att

du i princip kan koppla in vilken enhet som helst och skapa ett trådlöst

ljudnätverk på en räckvidd mellan 30 och 50 meter. utan fördröjningar.

utan störningar. Med mycket nöje.

ENkla sETuPs / BasiC sETuPs

FRåN daTOR Till sTEREO / FROM COMPuTER TO RECEivER

- Lätt setup, plug ‘n play.

- Koppla till vilken stereo eller receiver som helst.

- Saknar stereon USB strömförsörjning kan RX100 kopplas in via 3.5

mm kabel eller RCA-kabel till linje- eller AUX-ingången med

medföljande kablar. RX100 strömförsörjs sedan med den medföljande

nätadaptern.

FRåN daTOR Till akTiva HöGTalaRE / FROM COMPuTER TO POWEREd sPEakERs

- Lätt set-up, plug ‘n play.

- Koppla valfria aktiva högtalare.

- Audio Pro aktiva högtalare har inbyggd USBströmförsörjning

på baksidan för enkel inkoppling.

Men inkoppling kan göras till alla aktiva högtalare.

Most of us dream about a wireless everyday life where everything is

much easier and simpler. When we created the audio Pro Wireless solution,

our goal was to get ride of unnecessary loadspeaker cables, but

still keep the hifi sound. The best of two worlds in a small dongle. and

with WF100 our goals was fulfilled. You can now establish a robust

and fast wireless network with Cd quality streaming. and it works both

on a Mac and a PC without complicated installations. Furthermore we

have a few other solutions in the WF100 family, which lets you connect

your favourite unit to a wireless audio streaming network with

a range of 30 to 50 meters.

Without any delays. Without any interference. With much pleasure.

- Easy setup, plug ‘n play.

- Connect to any stereo or receiver on the market.

- If your existing stereo system does not have a USB power supply, the

RX100 receiver can be connected via a 3.5 mm or RCA cable to the

Line- or AUX-in. RX100 then plugs in to the enclosed power adaptor.

- Easy setup, plug ‘n play.

- Connect to any powered speaker on the market.

- Audio Pro powered speakers features a USB

power supply for a convenient connection. But

connection can be made to all powered speakers


INSIDA SÄNDARE / INSIDE Of tHE tRANSMIttER

trådlös sändare

Wireless transmitter

D/A omvandlare

(Burr-Brown)

D/A converter

(Burr-Brown)

Ljudprocessor (Sonix)

Soundprocessor (Sonix)

Medföljande tillbehör / Enclosed accessories

EGENSKAPER

- trådlöst full CD kvalitéts ljud

- Robust och dedicerat ljudnätverk

- Enkel installation, upplev trådlös musik snabbt

- Räckvidd upp till 50m, 100m inom synfält

- Inga störningar eller hörbara tidsfördröjningar

- fungerar med både Mac och PC

- Plug ‘n play, ingen mjukvara behövs

- flexibla flerrumsmöjligheter

- Rf band: 2.4GHz

- Sample rate: 44.1 KHz

- Dedicerat, skyddat nätverksprotokoll

- USB 2.0 gränsnitt

- Analoga in- och utgångar

fEAtURES

- Wireless full CD quality sound

- Robust and dedicated network for your audio

- Easy setup, get wireless music in seconds

- Wireless range up to 50 m, 100 m in line of sight

- No interference or audible delays

- Works with both Mac and PC

- Plug ‘n play, no software needed

- flexible multiroom possibilities

- Rf band: 2.4GHz

- Sample rate: 44.1 KHz

- Dedicated proprietary protocol

- USB 2.0 interface

- Analogue in- and outputs

1 x Y-cable 3.5 mm stereo to RCA 2 x 3.5 mm stereo cable 1 x USB power adaptor

finns också separat:

tX100 trådlös sändare.

Bra om du vill bygga ut ditt

ljudnätverk med fler enheter.

Also available separately:

tX100 transmitter.

Handy when you want to

extend your audio network

with more transmitting units.

finns också separat:

RX100 trådlös mottagare.

Bra när du vill bygga ut ditt

ljudnätverk med fler enheter.

Also available separately:

RX100 wireless receiver.

Handy when you want to

extend your audio network

with more receiving units.


EXEMPEl På FlER TRådlösa lösNiNGaR / EXaMPlEs OF MORE WiRElEss sETuPs

TX100 transmitter

dator, mac eller pc

Computer, mac or pc

dator, mac eller pc

Computer, mac or pc

stereo, receiver

stereo, receiver

Enheter med linje-utgång

devices with line output

stereo, receiver

stereo, receiver

aktiva högtalare

Powered speakers

aktiv subwoofer

Powered subwoofer

Enheter med linje-ingång

devices with line input

NETWORK OPTIONS

TRådlösT ljud FRåN FlERa sÄNdaRE

WiRElEss audiO FROM MulTiPlE TRaNsMiTTERs

House Code 1 House Code 2 House Code 3

Med hjälp av House Codes kan du

upprätta tre separata ljudnätverk i ditt

hem. Bekvämt när familjen vill lyssna

trådlöst på olika slags musik i olika

rum.

välj House Code på sidan av TX100 / RX100.

Choose House Code on side of TX100 / RX100.

TEkNisk sPECiFikaTiON TECHNiCal sPECiFiCaTiON

Typ: sändare och mottagare för trådlöst ljudnätverk

d/a omvandlare: Burr-Brown

ljudprocessor: sonix (TX100)

RF band: 2.4 GHz

Nätverk: skyddat dedicerat protocol

interface: usB 2.0

Räckvidd: upp till 50m inomhus, 100m inom synhåll

sample rate: 44.1 kHz

ingång TX100: 3.5mm stereo

utgång RX100: 3.5mm stereo

Tidsfördröjning: 10 ms

dimensioner HxBxd: 16x118x35mm

© Audio Pro AB Sverige

Audio Pro ® , Audio Pro logotypen, ‘a’ symbolen, och ace-bass ® är registrerade varumärken av Audio

Pro AB, Sverige. Alla rättigheter reserverade. Audio Pro följer en policy om ständig produktutveckling.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

© Audio Pro AB Sweden

Audio Pro ® , the Audio Pro logotype, the ‘a’ symbol, and ace-bass ® are all registered trademarks of

Audio Pro AB, Sweden. All rights reserved. Audio Pro follows a policy of continuous advancement in

development. Specifications may be changed without notice.

With 3 different House Codes, you can

set up 3 separate audio networks in

your home. Great when the family want

to listen to different kinds of wireless

music.

www.audiopro.com

www.audiopro.se

TRådlösT ljud i FlER RuM

MulTiROOM WiRElEss audiO

Transmitter

Room 1

En TX100-sändare kan sända till

hur många RX100-mottagare som

helst. En i varje rum, eller flera i

samma rum.

Type: audio network wireless transmitter and reciever

d/a converter: Burr-Brown

soundprocessor: sonix (TX100)

RF band: 2.4 GHz

Network: Closed dedicated proprietary protocol

interface: usB 2.0

Range: up to 50m indoors, 100m in line of sight

sample rate: 44.1 kHz

input TX100: 3.5 mm stereo

Ouput RX100: 3.5 mm stereo

Time delay: 10 ms

dimensions HxWxd: 16x118x35mm

Room 2 Room 3

RX100 receiver

One TX100 transmitter can send

audio to a limitless number of

RX100 receivers. One in each

room, or several in the same room.

More magazines by this user
Similar magazines